DKKF-Nyt. Nr. 1 - marts Forstår I, hvad jeg har gjort imod jer?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DKKF-Nyt. Nr. 1 - marts 2007. Forstår I, hvad jeg har gjort imod jer?"

Transkript

1 Nr. 1 - marts 2007 DANMARKS KATOLSKE KVINDEFORENING DKKF-Nyt Forstår I, hvad jeg har gjort imod jer? Johs. 13 v Om Caritas-projektet NKKF s Landsmøde i Halden. Kirkelige Stemmer i EU Fra WUCWO Mødet med Adrienne Mulimbi fra Congo Dalum Retrætens Tema Kvindernes Internationale Bededag Sr. Cecilie, Vejle in memoriam 1

2 Indhold Hilsen fra DKKF's landsleder... 3 Redaktionelt... 4 Fra kassereren... 5 Om Caritas-projektet... 6 Norske Katolske Kvinders Landsmøde... 7 Generalforsamlingen... 9 DKKF-Nyt Medlemsblad for Danmarks Katolske Kvindeforening. REDAKTIONSGRUPPE: Hanne Bjerrum Kate Hovgaard Jakobsen Lisbeth Poulsen Ruth Christophersen Ruth Pallisgaard Meyer, ansv. Vivian Tiedemann REDAKTIONENS ADRESSE : Ruth P. Meyer Østbanegade 45, 5. th København Ø Telefon Telefax Opsætning & tryk: J. Toft Kirkelige Stemmer i EU m/efterfølgende kommentar Fra WUCWO Aftenmødet i DKKF/København m. Adrienne Mulimbi Dalum retrætens tema og praktiske oplysningerg Økumene: Referat fra bededagen Nekrolog: sr. Cecilia, Vejle Næste nummer af bladet forventes at udkomme medio juni Deadline for indsendelse af stof og mødemeddelelser til næste nummer er 20. maj Send om muligt stof og meddelelser på diskette eller pr. . 2

3 Hilsen fra DKKF s landsleder Kære katolske kvinder Når du modtager dette medlemsblad, nærmer påsken sig. Foråret spirer forhåbentlig og er med til at fejre Jesu død og opstandelse og dermed det nye livs sejr over døden og alt det onde. Lad os i de kommende dage følges med kvinderne, der stod under Jesu kors og var sammen med ham i hans sidste lidelser. Og lad os følges med kvinderne til graven og sammen med dem bringe det glade budskab videre til disciplene. Lad disse kvinder være eksempler for os, når de viser os, hvordan vi kan vise medlidenhed med mennesker i fysisk og åndelig lidelse, nemlig ved at være der og græde sammen med dem, og lad os lære af dem, hvordan vi kan bringe budskabet om Jesu sejr over døden til vore medmennesker og dermed bringe glæde og håb. På mange måder ser vi det nye liv. Når vi påskenat fornyer vores dåbsløfter, mindes vi, at det nye liv i os hver især begyndte, da vi blev døbt, og at vi selv hver dag skal pleje og passe det. I tiden efter påske vil vi i mange menigheder opleve børns førstekommunion, og der bliver vi mindet om, at vi er ikke alene om at pleje og passe det nye liv i os, men Jesus har givet os sig selv som næring i dette liv. I lyset af påskens budskab om det nye liv det budskab som vi oplever år efter år skal vi d. 21. april mødes til generalforsamlingen. Her vil vi som mange gange før sammen forme DKKF s liv i de kommende år. Vi som katolske kvinder har en opgave i vores familier, i vore menigheder, i vores bispedømme, i vores land, i verden nemlig at bringe glæde og håb til alle mennesker. Lad os mødes til generalforsamlingen og sammen finde ud af, hvordan vi kan gøre det i fremtiden. Hermed ønsker jeg jer alle en god fastetid og en glædelig påske Birgit Clausen 3

4 Hilsen fra redaktionen Dette "Før-Påske nummer" har på forsiden en tegning der føre os til Skærtorsdag og videre til Johs. kapt. 13. I dette kapitel nævnes også "Det nye bud" - versene 34 og 35! - -En vigtig belæring der her gives os! Der er nyt om vores Caritasprojekt og søsterorganisationen NKKF i Norge har haft landsmøde i Halden og det er interessant og inspirerende at få referat derfra. I dette langstrakte land med den smukke natur og med menigheder langt fra hinanden har lokalforeningerne en stor betydning som netværk. Så har vi jo nok alle fulgt med i mediernes debatteren om den katolske kirke og EU. Derfor er Kate Hovgaards referat fra mødet i Vartov meget aktuelt. at få med. Til DKKF s møde i København var det en meget spændende katolsk kvinde fra Congo der ivrigt og med en trosbegejstring fortalte om det at være katolik i hendes hjemland og om hendes møde med os nordboere. Så minder vi vore læsere om WUCWO s bønsintentioner d.13.maj og d. 6. juli som vi jo hver især, hvor vi end befinder os, kan være med til i denne verdensomspændende Bønnens Kæde. Som afslutning bringer vi referater fra den økumeniske 4

5 "Kvindernes Internationale Bededag! Blandt andet fra Maribo hvor bededagens gudstjeneste og samvær i år var hos Birgittasøstrene. Vi ønsker alle en velsignet Påskehøjtid og et "på gensyn" i Dalum til DKKF s generalforsamling. Ruth Meyer Hilsen fra kassereren Tak til de snart 100 medlemmer, som har betalt kontingent for 2007 Tak for mange venlige hilsner Tak for de gaver som flere medlemmer betænker DKKF med. Og velkomme til de nye medlemmer. Vi mangler endnu 45 kontingent indbetalinger. Derfor vil jeg snarest på foreningens vegne udsende såkaldte rykkerbreve til de glemsomme. Omkostninger på kr. 10 kr. forventes betalt sammen med kontingent altså i alt kr Så skynd dig, hvis ikke du har betalt endnu! For at kunne stemme på kommende generalforsamling skal kontingentet været betalt. Venligst kassereren 5

6 Nyt fra DKKF s Caritas-projekt I et års tid har DKKF opfordret sine medlemmer og andre interesserede til at støtte et Caritasprojekt, som går ud på at etablere et skolehjem for piger i landsbyen Dhansiri i Nordøstindien. Projektet løber fra 2005 til 2009 og bliver støttet fra flere sider. Budgettet for de 4 år lyder på kr. Af dette beløb mangler der p.t kr. Indbetalinger af penge kan foregå på Caritas girokonto med angivelse af DKKF- Projekt. På denne måde er der i 2006 blevet indbetalt 1715 kr, og indtil nu i kr. I en af resolutionerne fra WUCWO s generalforsamling juni 2006 hedder det: Uddannelse er en menneskeret, som drenge og piger, mænd og kvinder har samme ret til. Det er en hjørnesten for udvikling og udryddelse af fattigdom. Uddannelse sætter piger og kvinder i stand til at kende og nyde deres rettigheder. Den forøger også deres bidrag til udvikling. og dermed opfordrer WUCWO s generalforsamling alle medlemsorganisationerne til at støtte pi- gers uddannelse, især i udviklingslande. Derfor opfordrer jeg meget jer alle til at sende beløb, små eller store, til støtte for dette skolehjem for piger i et land, hvor pigers uddannelse er lavt prioriteret, og hvor piger og kvinder kan være med til at gøre det lokale samfund bedre at leve i. Lad os som katolske kvinder i et rigt land stå sammen om at hjælpe et fattigt samfund til at få en mere menneskeværdig fremtid. Selvom vi bliver overvældet af alle de katastrofer rundt i verden, som kræver øjeblikke hjælp, må vi ikke glemme at støtte fattige mennesker med en form som hjælp, der kan gøre dem i stand til selv at få et værdigt liv. Altså husk Caritas s giro og mærk indbetalingen med DKKF-projekt. Hvis du har netbank, er det let at overføre beøb til Caritas, og ellers skal du måske alligevel på posthuset med andre girokort, og så kan du jo samtidig sende et beløb til Caritas. Birgit Clausen 6

7 NKKF s landsmøde v. Birgit Clausen ores norske søsterforening Norges Katolske Kvinneforbund NKKF afholdt landsmøde d oktober Jeg var blevet indbudt af NKKF s leder Mette Bruusgaard til at deltage, og det var med stor glæde, at jeg tog af sted mod Halden. NKKF har en anden struktur, end vi har i DKKF. Man kan opfatte NKKF som en paraplyorganisation af lokale grupper i menighederne, og endvidere kan katolske kvinder være enkeltmedlem i NKKF. Man afholder landsmøde hvert tredje år, og i år blev det altså afholdt i Halden. Vi synes, at vi har lange afstande i Danmark, men Tone Indergaard fra Tromsø havde rejst 1700 km for at deltage i mødet. I det lange land Norge er der 3 biskopper henholdsvis i bispedømmet Oslo og i hvert af stifterne Trondheim og Tromsø. Ved landsmødet deltager styret og de 3 regionsrepræsentanter med stemmeret. Styret består af NKKF s leder og 3 øvrige medlemmer. På landsmødet vælges leder, styremedlemmer og de 3 regionsrepræsentanter Endvidere kan 1 ordenssøsterrepræsentant og 1 repræsentant fra hver menighed deltage med stemmeret. Derudover er mødet åbent for andre interesserede. Der var 24 deltagere. Mødet blev holdt i menighedslokalerne ved St. Peters Kirke i Halden. Menigheden er ikke stor, ca. 250 medlemmer, og der er ikke en fastboende præst. Værterne for landsmødet var den lokale katolske kvindeforening, Birgittaforeningen. Foreningens medlemmer havde meget travlt før og under landsmødet med at gøre det hyggeligt, med at lave mad og kaffe og efter landsmødet at være guider på en lille sightseeing i Halden for de deltagere, der gerne ville se noget af byen. Birgittaforeningen, hjulpet af nogle ægtefæller, er den mest aktive del af menigheden. Deltagerne i landsmødet overnattede på hotel eller privat. Jeg oplevede en fantastisk gæstfrihed ved lederen af Birgittaforeningen Gertrud Appelmann og hendes mand, som er gudstjenesteleder i den lille menighed. Vi udvekslede mange erfaringer med at være katolik og katolsk kvinde i en lille menighed. Landsmødet er det, der svarer til vores generalforsamling. Der var 7

8 en fastlagt dagsorden for lørdag formiddag og eftermiddag og søndag formiddag. Det var inspirerende at høre beretninger fra de forskellige lokale grupper og de 3 regioner. NKKF har en repræsentant i PRO, som er Pastoralrådet for bispedømmet Oslo. Hun har i PRO startet en debat om børne- og ungdomsarbejdet. Det var meget inspirerende at høre om, hvordan et initiativ om et bedre børne- og ungdomsarbejde udgår fra NKKF. Der var god tid til frugtbare diskussioner. Jeg kunne genkende mange af deres problemstillinger, f. eks. hvordan får vi flere og yngre medlemmer? Der var også en livlig diskussion om NKKF skulle tilslutte sig det europæiske initiativ Andante. Det besluttede man sig til. Mette Bruusgaard er nu med i styret i WUCWO og vil dér forsøge en dialog mellem WUCWO og de europæiske foreninger, der har stiftet Andante. Valg af leder, styremedlemmer og regionsrepræsentanter var blevet godt forberedt af en valgkomité. Det er meget brugt i Norge, at foreninger har en valgkomité, som inden generalforsamlingen har fundet kandidater til de personvalg, der skal foretages. Selvfølgelig er det muligt på generalforsamlingen at opstille flere kandidater, men der er gjort et forarbejde, så man har kandidater, der er villige til at påtage sig opgaven. Landsmødet var indrammet af vesper fredag aften og afslutningsbøn søndag middag. Lørdag eftermiddag holdt den gejstlige rådgiver fr. Arne Fjeld O.P. et foredrag om forfatteren Sigrid Undsets tro. Det var meget inspirerende. Om aftenen fejrede fr. Arne Fjeld messen sammen med os. Og bagefter var der festmiddag. Det var dejligt at møde både kendte og ukendte norske katolske kvinder. Mette Bruusgård er kendt af mange DKKFmedlemmer, da hun deltog i DKKF s weekend på Øm i 2004, og Mette og Rønnaug Andresen var Anette Macko og jeg sammen med ved WUCWO - kongressen i Arlington tidligere i år. Ved NKKF s 80-års jubilæum for et par år siden mødte Ruth Meyer, Vivian Tiedemann og jeg mange af NKKF s medlemmer, og i sommer, da min mand og jeg deltog i fejringen af Norges værnehelgen Sct. Olav i Trondheim, traf jeg flere af disse katolske kvinder, bl.a. Anne Skylstad fra Ålesund, som også deltog i 8

9 den nordiske valfart til Lourdes i år. Anne blev valgt til regionsrepræsentant for Trondheim stift. Andre af DKKF s medlemmer har også venskabsbånd til nogle af NKKF s medlemmer, og hvert møde giver nye venskabsbånd. Det er dejligt at opleve de bånd mellem katolske kvinder. På landsmødet blev der udtrykt stort ønske om, at vi to nordiske foreninger må stå sammen og støtte hinanden. Den ordinære generalforsamling 2007 Som det fremgik af DKKF-Nyt december 2006 afholdes den ordinære generalforsamling lørdag d. d. 21. april 2007 i Dalum kirkes anneks, Dalumvej 112 B, 5250 Odense SV. Der er en lille ændring i tidsplanen, idet vi begynder kl. 10 med messe i klosterkirken på Dalum Kloster, Dalumvej 105, Odense SV, og derefter er der en kop kaffe og te i kirkeannekset. Vi regner med at være færdige kl Forslag, der skal behandles ved generalforsamlingen, skal være landslederen (Birgit Clausen, Teglvangsvej 64, 8543 Hornslet, i hænde senest lørdag d. 24. marts Senest lørdag d. 7. april vil materiale, herunder de forslag, der skal behandles, blive sendt til medlemmerne. Generalforsamlingen er det sted, hvor linien for foreningens virke i fremtiden bliver lavet, så bestyrelsen opfordrer alle medlemmer til at komme og deltage i samtalerne og vedtagelserne. 9

10 Kirkelige stemmer i EU 26. januar 2007 blev der afholdt et væsentligt debatmøde: Kirkelige stemmer i EU, arrangeret af Det mellemkirkelige Råd og Danske Kirkers Råd. Jeg så opslaget i KO og da min viden om disse råd og deres betydning for debatten i Europa er begrænset, var det med stor forventning, at jeg deltog. Det er sjældent at denne problematik bliver behandlet i de danske medier og i så fald ofte på lignende måde som Politiken skriver om mødet: Skal Jesus inviteres med til Unionens fødselsdag? I Danmark er vi desværre ikke så vant til at kirker og kirkelige repræsentanter ytrer sig i det offentlige rum. Indtrykkene fra mødet er mange og informationsmængden stor, problemstillinger flere, så hvad skal udvælges, hvad gjorde størst indtryk? Debatmødet viste med stor tydelighed at der findes mange kirkelige stemmer der blander sig i debatten om Europas fremtid og at der trods forskelle findes en tradition for samarbejde mellem de kirkelige aktører i EU. Det var en glædelig oplevelse for mig. Ved mødet præsenterede disse aktører fyldige og interessante oplæg efterfulgt af en meget livlig debat. Fra den katolske kirke deltog Erling Tiedemann, der som altid har noget på hjerte og kan få sit budskab frem. En forfatning uden Gud, men med religion og kirke Jeg vil fremhæve den debat, der førte frem til udformningen af den forfatningstraktat, som skulle have været til afstemning i Danmark 27. September Simon Kangas Larsen, cand. theol. og dansk medlem af KEK s centralkomité gav en inspirerende historisk gennemgang af forholdet mellem EU og kirkerne. Den kirkelige debat kom i højere grad på banen efter Murens fald i en dialog med regelmæssig kontakt mellem EUkommissionen og Europas kirker. Europa-kommissionens formand Jacques Delors inviterede i 1992 kirkerne med i et samarbejde om at give Europa en sjæl. I denne debat var de grundlæggende spørgsmål: har EU fælles værdier, en fælles historie, en fælles religion? 10

11 Efter en meget lang proces enedes man om følgende formulering i traktatforslagets præambel, der henviser til at inspirationen kommer fra: Europas kulturelle, religiøse og humanistiske arv, der er grundlæggende for udviklingen af de universelle værdier: det enkelte menneskes ukrænkelighed og umistelige rettigheder samt frihed, demokrati, lighed og retsstat. Valget af formuleringen religiøs arv var i diskussionen rundt om kristen arv, som den katolske og flere ortodokse kirker var fortaler for, andre ville alternativt helt undlade referencer til religion. Nogle protestanter ønskede som katolikkerne henvisning til Vorherre/Gud eller den kristne arv, mens andre stillede krav om at skelne mellem religiøse og verdslige anliggender og var modstandere af at give religionen en central rolle i en sekulær forfatning. Den danske Folkekirke har ingen selvstændig organiseret stemme. Den kan, som nævnt af Erling Tiedemann, ikke fungere som modspiller til staten, da den er en del af den offentlige forvaltning. I følge Bertel Haarders udsagn på mødet mener Folkekirken ikke noget, men er en god frisindet og rummelig model. Men den danske Folkekirke og Baptistkirken i Danmark er medlem KEK (Konferencen for Europæiske Kirker), en økumenisk paraplyorganisation for 125 europæiske kirker, samt mere end 40 associerede kirkelige medlemsorganisationer. KEK blev 1999 slået sammem med den Europæiske Økumeniske Organisation for Kirke og Samfund (EECCS). Den Katolske Kirke er ikke medlem, men KEK samarbejder med den romersk katolske bispekonferences organisation COMECE og andre om teologiske og økumeniske, samt politiske og samfundsmæssige spørgsmål. KEK (hvor Folkekirken er medlem) kunne imidlertid heller ikke tage klart standpunkt i denne debat pga. medlemmernes manglende enstemmighed, men resultatet lå i følge Kangas Larsen på linie med hvad flertallet i KEK ønskede. Men det kan dertil bemærkes, at Leuenbergkirkefællesskabet (113 protetantiske europæiske kirker), hvor Folkekirken også er medlem, i modsætning til KEK mener, at Gud skal nævnes i forfatningens præambel, idet man under henvisning til Gud kan definere de 11

12 værdier EU bygger på og derved sikre at ingen politisk magt kan blive sig selv nok. Den Katolske Kirke var nok den mest tydelige og synlige i debatten. Tidlig i forfatningsdiskussionen blev der argumenteret for en tydelig kobling mellem EU s værdigrundlag og Gud, og en anerkendelse af det transcendente, som garanti for den menneskelige frihed. Dernæst også en kobling mellem det jødisk-kristne menneskesyn og EU s værdigrundlag, samt menneskerettigheder som et vigtigt element i en moderne forfatning. Kangas Larsen peger på at det er bemærkelsesværdigt, hvordan den ortodokse og Den Katolske Kirke har fundet fælles fodslag under udarbejdelsen af EU s forfatningsforslag. På højeste niveau var der tilnærmelser efter 1000 års adskillelse. Den ortodokse kirke med den russiske i spidsen opfodrer til at der i forfatningen henvises til De ti Bud givet af Gud, som en kilde til universelle værdier.(de ti bud i 2. Mosebog er fælles for kristne, jøder og muslimer). Efter EU s udvidelse vil andre værdisæt end Vesteuropas Liberal-humanistisk model, ønske anerkendelse, knyttet til mennesker fra de kristen ortodokse og islamiske traditioner. Derfor vil en henvisning til universelle værdier kunne modvirke at den vestlige verden tager monopol på de rigtige værdier og dermed hindre et sammenstød med de radikale-konservative værdier. Åben gennemsigtig og regelmæssig dialog Disse fremtidsperspektiver rejser mange spørgsmål som - er EU en kristen klub, eller er EU hævet over religionerne, så der på den måde også er plads til muslimske lande som Tyrkiet og Bosnien? Den problematik blev ikke uddybet på dette debatmøde, men til gengæld vil jeg omtale en anden væsentligt del af traktaten, som kan fungere som modvægt mod ovennævnte sammenstød: Artikel I-51: Kirkers og konfessionsløse organisationers status 1. Unionen respekterer og må ikke anfægte den status, som kirker og religiøse sammenslutninger eller samfund har i medlemsstaterne i henhold til national lovgivning. 12

13 2. Unionen respekterer ligeledes filosofiske og konfessionsløse organisationers status. 3. Unionen opretholder en åben, gennemsigtig og regelmæssig dialog med disse kirker og organisationer i anerkendelse af deres identitet og specifikke bidrag. (1. Findes allerede i Amsterdamtraktaten. Erklæring 11.) KEK og katolske COMECE har i mere end ti år samarbejdet og afholdt regelmæssige møde med EU-kommissionen, dette har afsat sine tydelige fingeraftryk på Artikel I-51. Med den åbne, gennemsigtige og regelmæssige dialog forpligtes EU til at føre en struktureret og systematisk dialogen med kirkerne. Erling Tiedemann peger på at der i høj grad allerede lyttes til de kirkelige stemmer og i praksis er der tradition for at det nye formandskab ved starten af sin 6-måneders periode mødes med repræsentanter for både de protestantiske og de ortodokse Kirker og den katolske kirke. Dialogen og samarbejdet hviler på det forhold, at kirken og det politiske samfund har hver sin gensidige anerkendte autonomi, og det forhold, at der samtidig bør være en klar adskillelse imellem dem. Kirkelige opgaver Dermed giver denne dialog også kirkerne en række udfordringer. Kangas Larsen peger på, at kirkerne ikke bare må blive en moralsk støtte, der blåstempler EU s love på fx det etiske område, men tværtimod påvirker debatterne og sætter dagsordenen, da kirkerne også er en del af civilsamfundet. Og hvad indeholder denne dagsorden, hvor skal vi påvirke og hæve vore kirkelige stemmer? Erling Tiedemann peger på de svage som nævnes i Det gamle Testamente: enkerne, de faderløse og de fremmede, samt på kirkens pligt til at påpege politisk svigt, kirkens pligt til deltagelse i kampen mod fattigdom, krig, sygdom, herunder AIDS, mod forurening og andre onder, men peger også det at der skal værnes om familien, det ufødte fosters ret til livet. Vi kan alle komme i tanke om en række etiske udfordringer og dilemmaer. Men det er også vigtigt at kunne tale sin egen sag for at bevare sin status og hæve stemmen når ens rettigheder trues. Aktuelt vil 13

14 et nyt lovforslag om opholdstilladelse til udenlandske præster få helt urimelige konsekvenser for frikirker, immigrantmenigheder og Den Katolske Kirke i Danmark. Rammerne for dialogen er fastlagt, men juraen i tilknytning til de kirkelige interesser er væsentlige, men kompliceret med en mængde faldgrupper. Lisbeth Christoffersen giver en grundig præsentation i Konstellationer -. Tal godt og tænk ret Jeg har lyst at slutte af med Erlings Tiedemanns omtale af det citat af den byzantinske kejser Manuel den Anden, som pave Benedikt irriterede nogle muslimer med i sin forelæsning i Regensburg: Troen er sjælens frugt, ikke kroppens. Den, som altså vil føre nogen til tro, behøver evnen til at tale godt og tænke ret, men ikke brug for vold og trusler. Kirkelige stemmer i EU skal ikke bruge magtsprog, men de skal tale godt og tænke ret og det skal de, hvad enten de taler som fortalere for andres behov, eller de taler til fordel for, hvad de selv behøver. Kate Hovgaard Jakobsen Litt. Udkast til traktat om en forfatning for Europa - Vedtaget med konsensus af Det Europæiske Konvent den 13. juni og 10. juli 2003 Konstellationer Kirkerne og det europæiske projekt - Red. og forord: Ida Auken og Kirsten Auken - Forlaget ALFA 2007 Erling Tiedemann: Kirkelige stemmer i EU Redaktionen: Se også: - hvor hele mødet kan følges på video I forbindelse med Kates referat fra debatmøde om kirkelige stemmer i EU kan vi jo spørge, om ikke også katolske kvinder har mulighed for at lade deres røst høre i den sammenhæng. Det vil der måske netop kunne lade sig gøre for i forbindelse med de europæiske katolske kvinders initiativ "Andante". Et forum hvor vi i den europæi- 14

15 ske region kan sætte fokus på spørgsmål og forhold, som er specifikke for vores del af verden og som kvinder give udtryk for Kirkens holdning. "Andante" har valgt at være knyttet til WUCWO som associerede medlem. Men hvorfor ikke snarere betragte "Andante" som et supplement til WUCWO? - og være med i begge organissationer?.. Mette Bruusgård NKKF, som nu er med i styret i WUCWU, vil forsøge en dialog mellem WUC- WO og de europæiske foreninger, der har stiftet "Andante" - det håber, vi vil lykkes! Vivian Tiedemann WUCWO: Verdensunionen af Katolske Kvindeorganisationer Også WUCWO afholder årligt en Bønnens Dag dag den 13. maj, der omfatter de katolske kvinder. En bededag, der har fundet sted gennem mange år. Teksterne udformes af kvinder fra forskellige lande på skift. I år er det katolske kvinder fra Mali og temaet er: "At bygge en fredens kultur" Indledningen er en bøn til Helligånden. Herre, send os din Ånd til at lyse for os på vores vej. Åndens virke kan synes os at virke langsom, men Ånden er vedholdende, trofast og kærlig. Ånden beskytter os mod det onde og forbliver tålmodige med os i vores daglige liv og hjælper os med at overvinde vores tvivl, Han lærer os at holde fast ved Sandhedens Evangelium. Lad os bede om, at Gud vil sprede sin Ånd af lys, fred og kærlighed over hele verden. Forbønnerne om fred afsluttes med: Jesus, vores styrke og vores fred, hør vores bøn. Der er ikke fast tradition for, at vi fejrer bededagen herhjemme. Sidst var i 2005 ved aftenmessen i Skt. Ansgars Kirke og v. messen på Dalum Kloster efter generalforsamlingen den 28. maj Hele teksten findes på engelsk og fransk på internettet. (www.wucwo.org/wucwoday) Dernæst blev der på initiativ af WUCWO/Australien i 1993 indført endnu en Bønnens Dag på den 6. juli mindedagen for Maria Goretti ( helgenkåret 1950) Mod handel og seksuel udnyttelse af kvinder og børn, (www.wucwo.org/ prayercwiaustralia) Der blev udgivet et lille kort tegnet af Liam på 7 år og med en bøn skrevet af Hanna på 11 år. V.T. 15

16 Aftenmøde i DKKF København med Adrienne Mulimbi DKKF-Øst afholdt den 14. februar 2007 aftenmøde i med Adrienne Mulimbi, der fortalte om forskellen mellem at være katolsk kvinde i Congo og i Danmark. Det forgik i menighedssalen ved Jesu Hjerte Kirke på Vesterbro. Vivian Tiedemann bød velkommen til Adrienne, der kvitterede med et jublende Halleluja! Adrienne takkede for invitationen til at tale på DKKF s aftenmøde. Adrienne fortalte, at hun i overensstemmelse med sin opdragelse og katolske tro betragter alle ældre kvinder som en mor eller bedstemor, alle yngre kvinder som søstre og alle unge kvinder og piger som døtre. Må Gud velsigne alle kvinder. Congo er et stort land i hjertet af Afrika. Det er ca. 2 mio Km2 stort - der er ca. 50 mio indbyggere. Der tales over 300 dialekter i Congo, fransk er det officielle sprog, og ved siden af fransk er de mest anvendte sprog swahili, shiluba, kikongo og lingala. Den katolske kirke er stærkt repræsenteret i Congo, der er overvejende kristent, men der praktiseres også de traditionelle afrikanske naturreligioner. Der er muslimske minoritetsgrupper mellem 1 10%. Adrienne fortalte, at Den Katolske Kirke netop har fejret 100 års dag i hendes hjemegn. Før kristendommens indførelse havde befolkningen deres egne religioner og skikke. Der var en forestilling om, at et væsen ejede himlen og man kunne nærme sig dette væsen gennem andre guder. Kvinder tilhørte deres mand, og kvinder blev ikke anset for egnede til at opdrage børn. De kristne missionærer havde stor indflydelse på befolkningen gennem undervisning af børnene, og Adrienne takkede missionærerne for at befolkningen havde lært Jesus at kende. Congo var fra 1908 til 1960 belgisk koloni, og det var belgiske missionærer, der indførte kristendommen i landet. Det er vanskeligt at beskrive forskellen mellem kirken i Congo og Danmark. Også i Congo er kvinderne meget engagerede i kirken, men man lever et meget anderledes liv i Congo. Der er megen fattigdom og generelt mangel på mad, tøj og medicin. Samtidig er det et land, hvor der 16

17 er uhyre stor forskel på rig og fattig. Ekstremt rige og fattige lever side om side. Adrienne flyttede fra Congo i 1999 efter den massive flygtningestrøm fra Rwanda til Congo. Der skete som følge af tilstrømningen af de mange flygtninge en mentalitetsændring i Congo. Solidariteten med hinanden blev svækket, man begyndte at frygte hinanden, og der var stor korruption. Adrienne kom til Kenya og derfra til Danmark, som hun havde hørt var et kristent land. En af de store forskelle på at være katolik i Congo og Danmark er, at troen praktiseres langt stærkere i Congo. Troen praktiseres på alle niveauer og ikke kun i kirken. Lægfolk tager sig af en stor del af arbejdet i kirken, og søstrene underviser i sakramenterne. I Congo har man god tid til at praktisere troen, og sakramenterne forvaltes med stor omhu. Når et forældrepar kommer for at få deres barn døbt kræves der kendskab til forældrenes tro før barnet kan døbes. Hermed sikrer man, at der er alvor bag troen. I det hele taget er man mere omsorgsfulde over for hinanden i kirken i Congo, og man føler sig hurtigt hjemme i kirken, når man flytter til en ny egn. Nye trosfæller bliver straks kontaktet og kommer med i menigheden. Da Adrienne kom til Danmark 17

18 boede hun først i Skjern, og den nærmest katolske kirke lå i Esbjerg. I Congo er der ikke præstemangel som i Danmark, I Adriennes bispedømme var der 21 menigheder og ca. 300 præster. I kirken i Danmark er der mange kulturelle problemer, og Adrienne opfordrede til, at vi er mere åbne og fokuserer mere på troen end på de kulturelle forskelle. Generelt synes Adrienne, at man ikke hjælper hinanden så meget i Europa som man gør i Afrika, og hun føler, at budskabet om at vi skal være som brødre og søstre ikke slår igennem. Adrienne mindede om Frans af Assisis ord om, at der er større glæde ved at give end ved at modtage. I kirken i Afrika er man meget bevidst om, at selv om tro kan flytte bjerge, skal der være kærlighed bag. I Danmark virker det som om vi gemmer troen og ikke helt lever vores kristne identitet ud. Adrienne opfordrede til, at vi indvier vores børn til jomfru Maria og at vi beder for dem. Adrienne føler sig meget hjemme i kirken i min fars hus. Til sidst fortalte Adrienne om at oplevelse hun havde haft på sin rejse fra Congo. Mange mennesker havde set jomfru Maria åbenbare sig på himlen, og på rejsen fra Congo til Kenya havde Adrienne set en bil styrte ned af en skrænt, men på mirakuløs vis blev bilen løftet op på vejen igen, og ingen kom noget til. Efter at der havde været lejlighed til at stille spørgsmål til Adrienne sluttede hun af med at synge en bøn på swahili, og Vivian Tiedemann takkede på forsamlingens vegne for Adriennes foredrag, der havde givet tilhørende noget at tænke over. HB 18

19 DKKF s Retræte på Dalum Kloster d aug Tema ved pastor Benny Blumensaat, Esbjerg: I må fødes på ny På baggrund af Johannes Evangeliet: kpt. 3, vers 1 er emnet: I må fødes på ny. Vi vil udforske Helligåndens betydning for den enkelte og for Kirken. Under Helligåndens vejledning vil vi søge ind i mysteriet om Jesus Kristus som Kirkens hovedhjørnesten og den enkeltes mester, og som sammen med den samaritanske kvinde ved brønden drikker af det vand som i dig skal blive en kilde, som vælder med vand til evigt liv. Johs. Evang. 4,1-15. p. Benny Blumensaat Praktiske oplysninger: Dalum Kloster, Dalumvej 105, 5250 Odense SV Mandag d. 20 aug. kl til fredag d. 24. aug. efter morgenmaden. Pris: Deltagerantal 24. Tilmelding: Ruth P. Meyer,(se bagsiden) inden 1. juni, skriftlig, bindende og gældende efter indbetaling af depositum på kr (restbeløbet v/ankomst) Kun indbetaling via bank/netbank! (ikke check) til bankkonto: Danske Bank, reg.nr Venligst husk: Navn og adresse på indbetaler! Oplys hvis der skal tages særlige hensyn. Håndklæde medbringes. Alle vil modtage svar inden 1. juli. Praktisk leder: Ruth P. Meyer 19

20 ØKUMENE: Kvindernes Internationale Bededag den 1. fredag i marts 2007 Maribo I år blev dagen en særlig oplevelse fordi vi kunne mødes i det nye Skt. Birgitta Kloster. Der kommer normalt kvinder, men vi blev glædelig overrasket. Udover formanden for Danmarks Økumeniske Kvindekomité Kanny Kruse og Birgittasøstrene, kom der 50. To af søstrene var med til at læse teksterne. Kollekten til dette års projekter blev på 3.513,25 kr. Overraskende var det også, at der denne gang deltog flere yngre kvinder plus en interesseret og modig mand. I de lokale avisers omtale af bededagen var det nævnt at også mænd var velkomne. Formodentlig var selve stedet, klosteret, en af grundende til at der i år var flere deltagere. Vi håber at de fik lyst til at komme igen til næste års økumeniske møde. Brigitta Daubjerg 20

21 Og fra Kanny Kruse følgende hilsen fra Sydhavsøerne: Vi havde en rigtig dejlig eftermiddag i Maribo hos Søstrene. Vi var mange og der var en god stemning. Kirken er jo smuk, så man kan jo ikke andet end at føle sig veltilpas. I Nykøbing samledes vi om aftenen til Bededagen. Det var i en stor og ret ny Folkekirke, her var vi 27. Endvidere har redaktionen modtaget følgende: København Bededagen, hvor kvinder ud over hele jorden mødes og tilslutter sig bønnens fællesskab, havde også i København samlet en lille gruppe kvinder fra Vesterbro og Frederiksberg til en økumenisk gudstjeneste i Eliaskirken. (Folkekirken, Frelsens Hær og Den Katolske Kirke). Deltagerantallet i denne gudstjeneste, som blev holdt kl om formiddagen, var ganske vist ikke så stort som forventet, hvilket måske havde sin årsag i uroen på gaderne i Storkøbenhavn netop den dag og dagene omkring. I Sankt Ansgars Kirke blev Bededagsgudstjenesten holdt kl efter det forudgående samvær i menighedssalen, hvor Inge-Lise Lollike fra Nakskov, forhv. Landsformand for Danmarks økumeniske Kvindekomite, fortalte 21

22 om det økumeniske internationale arbejde og om Paraguays kvinder, der i år havde forberedt teksterne til gudstjenesten. I Kirken var Inge- Lise Lollike indbudt til at prædike udfra temaet Under Guds Telt og Amalie fra Metodist-menigheden spillede smukt på harpe under pauserne til stille bøn. Sognepræst p. Niels Engelbrecht sluttede med at lyse velsignelsen over forsamlingen. Fremmødet var også her mindre end i de foregående år. Og her var det Københavner-komite en, der består af 2 repræsentanter fra hver af de kristne menigheder: Baptisterne, Folkekirken, Frelsens Hær, Katolsk Kirke, Metodister, Missionsforbundet og den Svenske Kirke, der havde forberedt aftenen. Næste år afholdes Bededagen i Jerusalemskirken / Metodisterne. Men: Hvor to eller tre er forsamlede i mit navn, er jeg midt iblandt dem, siger Jesus, og det er jo det vigtigste. Berigende er det, at uanset vore forskellige kirkelige tilhørsforhold og det vekslende antal deltagere, så på denne måde at kunne mødes om det ene, at lovprise Gud og tage alverdens kvinder med alle deres problemer, med ind i denne lovprisning og i bønnens fællesskab. Det giver styrke og fornyet mod. En deltager Amalie spiller på sin harpe. 22

23 En forkvinde har forladt os, Mariasøster og medlem af DKKF. I mindet om Søster Cecilie ( ) Søster Cecilie Maes lærte jeg at kende for 20 år siden, da jeg blev opfordret til at deltage i en af pastoralrådets arbejdsgrupper om Småbørn og Kirke. Jeg er i tidens løb blevet vældig inspireret af hendes ildhu og engagement. Søster Cecilie havde en naturlig sans for at forstå børn, og hun kunne vække deres begejstring for kirkens glade budskab. Søster Cecilie betød meget for de katolske børnehaver og specielt i børnehaverne i Vejle og Svendborg. Arbejdet i Danmark varede fra 1962 til 2007, hvor hun var med de sidste søstre der vendte tilbage til Belgien fra Danmark. Søster Cecilie var i sine sidste år vidende og åben omkring den kræftsygdom, hun levede med i en årrække. Det sidste julebrev vidnede om livskraft og en styrke, som Søster Cecilie evnede at sprede omkring sig. Jeg havde ikke ventet at høre om hendes død kun et år efter afrejsen tilbage til moderklostret Belaar. Søster Cecilie anbefales til alles forbøn. Anna Smitshuysen Mødekalenderen Lørdag d. 21. april kl. 10 DKKF s ordinære generalforsamling i Dalum, Odense. Se side 9. Den maj - Kom med til Fællesskabets Dag Tema: Guds Visdom Giver Ny Indsigt Økumenisk Kvindestævne afholdes på: Svendborg Vandrehjem, kursus og Fritidscenter, Vestergade 45, 5700 Svendborg Indbyder: Danmarks Økumeniske Kvindekomité/ Tilmelding inden 1. april. Pris 875 kr.i enkeltv. /695 kr. i dobbeltv. Nærmere oplysninger: Vivian Tiedemann, /Ruth P. Meyer, Den 20. til 24. august 2007: DKKF s retræte på Dalum Kloster. Se side 19. Fredag d. 2. november søndag d. 4. november: tysk- dansk weekend i Rantum/ Sylt. Yderligere informationer i næste nummer. Fredag d. 9. november søndag d. 11. november: DKKF-weekend på Øm. Det foreløbige emne for weekenden er Demokrati og fredskultur i familien, Kirken og samfund. Flere informationer i næste nummer. Reserver allerede nu datoerne! 23

24 DANMARKS KATOLSKE KVINDEFORENING Bestyrelsesmedlemmer Birgit Clausen, landsleder Telf.: Teglvangsvej Hornslet Helle Østergreen-Johansen, stedfortræd. landsleder Telf.: Landgildevej København S Anna Smitshuysen, kasserer Telf.: Drosselvej Kolding Giro BG Bank: Konto Linda Larsen, sekretær Telf.: Paludan Müllersvej 46B, s Århus N Jytte M. Hansen Telf.: Østerbrogade 88 A 2. tv København Ø Suppleanter: suppleant øst: ubesat (Jytte M. Hansen er indgået i bestyrelsen) suppleant vest: Hanne Jensen, Kolding Medlemsregistrering og redaktion: Ruth Pallisgaard Meyer Telf.: Østbanegade 45, 5. th København Ø Fax: Hjemmeside : Indmeldelse kan ske ved henvendelse til medlemsregistrator, se ovenfor. Årskontingent: 175 kroner. 24 ISSN

Danmarks Katolske Kvindeforening

Danmarks Katolske Kvindeforening 1 Indhold DKKFs nye bestyrelse Hilsen fra landslederen v/ Anette Macko Kvindernes internationale Bededag v/ Marianne Plum Dalumretræte 2013 v/ Birgit Clausen Weekend i Maribo hos Birgittasøstrene Medlemsmøde

Læs mere

OMVENDELSE Den samaritanske kvinde ved brønden Johannes evang. 4.5-26

OMVENDELSE Den samaritanske kvinde ved brønden Johannes evang. 4.5-26 2. s efter hellig tre konger 2014 ha. OMVENDELSE Den samaritanske kvinde ved brønden Johannes evang. 4.5-26 Jeg har altid syntes, at det var ærgerligt, at afslutningen, på mødet mellem den samaritanske

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

Lindvig Osmundsen Prædiken til Skærtorsdag 2016 Bording Side 1. Prædiken til Skærtorsdag Tekst. Johs 13,1-15. Fodvaskningen.

Lindvig Osmundsen Prædiken til Skærtorsdag 2016 Bording Side 1. Prædiken til Skærtorsdag Tekst. Johs 13,1-15. Fodvaskningen. Prædiken til Skærtorsdag 2016 Bording Side 1 Prædiken til Skærtorsdag 2016. Tekst. Johs 13,1-15. Fodvaskningen. Skærtorsdag er en dag hvor der skete meget i Jesu liv. Jesu er i Bethania hvor han har overnattet

Læs mere

Program for foråret 2016

Program for foråret 2016 Program for foråret 2016 Indre Mission i Birkerød Velkommen til forårets møder i Ansgar! I 2016 er det overordnede emne Paulus. I Apostlenes Gerninger i Det ny Testamente hører vi om manden Paulus, der

Læs mere

Godt Nyt. månedsblad fra Roskilde Frikirke. månedsblad fra Roskilde Frikirke

Godt Nyt. månedsblad fra Roskilde Frikirke. månedsblad fra Roskilde Frikirke Godt Nyt April Såril 2004 månedsblad fra Roskilde Frikirke månedsblad fra Roskilde Frikirke Menighedsudflugt Lørdag den 15. maj tager vi på menighedsudflugt. Vi er blevet enige om at tage til Gerlev Legepark,

Læs mere

En sommerfuglekristen

En sommerfuglekristen marts/april 2013 En sommerfuglekristen En sommerfugl gennemgår store forandringer, fra larve til puppe til sommerfugl. Den er hele tiden den samme, og så alligevel ikke. Når en larve bliver til en puppe

Læs mere

Prædiken til 2.søndag efter trinitatis Tekst. Lukas 14,25-35.

Prædiken til 2.søndag efter trinitatis Tekst. Lukas 14,25-35. 05-06-2016 side 1 Prædiken til 2.søndag efter trinitatis 2016. Tekst. Lukas 14,25-35. Det er en dårlig reklame tekst for kristendommen vi lige har læst. Ingen ville skrive sådan i en annonce eller i en

Læs mere

Prædiken til søndag den 14. september 2014. Søndagen der hedder 13. søndag i trinitatistiden. Af sognepræst Kristine Stricker Hestbech

Prædiken til søndag den 14. september 2014. Søndagen der hedder 13. søndag i trinitatistiden. Af sognepræst Kristine Stricker Hestbech Prædiken til søndag den 14. september 2014. Søndagen der hedder 13. søndag i trinitatistiden. Af sognepræst Kristine Stricker Hestbech I Himmerige er der ikke noget centrum med de bedste pladser som var

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til sidste s.e.helligtrekonger 2015.docx 25-01-2015 side 1

Lindvig Osmundsen. Prædiken til sidste s.e.helligtrekonger 2015.docx 25-01-2015 side 1 25-01-2015 side 1 Prædiken til sidste s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Matt. 17,1-9 Hvem skal vi tro på? Moses, Muhammed eller Jesus? I 1968 holdt Kirkernes Verdensråd konference i Uppsala i Sverige,

Læs mere

Begravelse. I. Længere form Vejledende ordning

Begravelse. I. Længere form Vejledende ordning Begravelse Der anføres i det følgende to begravelsesordninger: en længere og en kortere. Begge kan anvendes ved jordfæstelse og ved bisættelse (brænding). Ordningerne er vejledende, men jordpåkastelsen

Læs mere

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31.

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Påskens historie omfavner os, og bredes ud omkring os her efter påske. En vandring er begyndt gennem

Læs mere

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål.

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål. Omkring døbefonten Svar på nogle meget relevante spørgsmål. *** Og de bar nogle små børn til Jesus, for at han skulle røre ved dem; disciplene truede ad dem, men da Jesus så det, blev han vred og sagde

Læs mere

Bornholmske Frikirker. Et åbent fællesskab!

Bornholmske Frikirker. Et åbent fællesskab! Bornholmske Frikirker Et åbent fællesskab! 2 INDHOLD Rønne: 3 Baptistkirken Bornholmske Frikirker i samarbejde 4 Frelsens Hær 5 Metodistkirken 6 Missionskirken 7 Pinsekirken Et åbent fællesskab! Hasle:

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 5.s.e.trinitatis side 1. Prædiken til 5. s. e. trinitatis Tekst. Matt. 16,13-26.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 5.s.e.trinitatis side 1. Prædiken til 5. s. e. trinitatis Tekst. Matt. 16,13-26. 26-06-2016 side 1 Prædiken til 5. s. e. trinitatis 2016. Tekst. Matt. 16,13-26. Den tyske forfatter og præst Wilhelm Busch skriver fra nazitidens Tyskland. Det var i 1934, da nazisterne slog til lyd for,

Læs mere

Åbningshilsen. + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Amen.

Åbningshilsen. + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Amen. 1 6. søndag efter påske I. Konfirmation. Sct. Pauls kirke 21. april 2013 kl. 10.00. Salmer:402/192,v.16//192,v.79/123,v.1&v.9/123,v.7/1 5/11 Uddelingssalme: se ovenfor: 15 Åbningshilsen + I Faderens og

Læs mere

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Søndag den 19/5-2013 kl. 11.00 Pinsedag Tema: Helligåndens komme HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Præludium Evt. korsats (Carsten) Indgangsbøn (evt.) Velkomst 1. salme DDS 290 I al sin glans nu stråler solen

Læs mere

2. påskedag 28. marts 2016

2. påskedag 28. marts 2016 Kl. 9.00 Burkal Kirke Tema: Møde med den opstandne Salmer: 229, 236; 241, 234 Evangelium: Joh. 20,1-18 "Sorg er til glæde vendt, klagen endt!" Disse linjer fra en julesalme kan passende stå som overskrift

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 21. april 2013 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 787: Du, som har tændt millioner af stjerner DDS 654:

Læs mere

Bruger Side 1 24-05-2015 Prædiken til Pinsedag 2015.docx. Prædiken til Pinsedag 2015. Tekst. Johs. 14, 22-31.

Bruger Side 1 24-05-2015 Prædiken til Pinsedag 2015.docx. Prædiken til Pinsedag 2015. Tekst. Johs. 14, 22-31. Bruger Side 1 24-05-2015 Prædiken til Pinsedag 2015. Tekst. Johs. 14, 22-31. Den bedste og den sværeste højtid. Pinse betyder 50. 50 dage efter påskedag. 50 dage efter Jesu opstandelse. Så længe tog det

Læs mere

"et lys til åbenbaring for hedninger"

et lys til åbenbaring for hedninger FEBRUAR MARTS 2012 34. årg. Nr. 2 Et lys til åbenbaring for hedninger og en herlighed for dit folk Israel (Luk 2,32.34) På dagens fest (søndag d. 5. februar) betragter vi Jesus, som Maria og Josef bringer

Læs mere

Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 05-05-2015

Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 05-05-2015 Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 Tale ved mindehøjtidelighed i Bording kirke d. 4. maj 2015 i anledning af 70 årsdagen for Danmarks befrielse. "Menneske, du har fået at vide, hvad der

Læs mere

RG Grindsted Kirke 5. marts 2017 kl

RG Grindsted Kirke 5. marts 2017 kl 1 RG Grindsted Kirke 5. marts 2017 kl. 16.00 Emne: Hvorfor tro på en gud? Præludium: Beautiful things Velkomst v. Steen - Vi har sat tre meget grundlæggende spørgsmål som overskrifter for de rytmiske gudstjenester

Læs mere

Velkommen. i Tommerup Indre Mission P R O G R A M. Tommerup Missionshus. Arbejdsgrupper: Bestyrelsen: Missionær: Hjemmeside:

Velkommen. i Tommerup Indre Mission P R O G R A M. Tommerup Missionshus. Arbejdsgrupper: Bestyrelsen: Missionær: Hjemmeside: P R O G R A M 0 1 FORÅR Velkommen i Tommerup Indre Mission Tommerup Missionshus Skovstrupvej 5690 Tommerup Arbejdet i missionshuset ledes af bestyrelsen, samt et antal arbejdsgrupper. Bestyrelsen: Carsten

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

Prædiken til 6. søndag efter påske, Joh 15,26-16,4. 1. tekstrække. Nollund Kirke Søndag d. 12. maj 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 6. søndag efter påske, Joh 15,26-16,4. 1. tekstrække. Nollund Kirke Søndag d. 12. maj 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Nollund Kirke Søndag d. 12. maj 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 6. søndag efter påske, Joh 15,26-16,4. 1. tekstrække Salmer DDS 318: Stiftet Guds Søn har på jorden et åndeligt rige DDS

Læs mere

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene.

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene. Højmesseordning Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992 Forkortet gengivelse af folkekirkens højmesseliturgi. Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste

Læs mere

Pinsedag 4. juni 2017

Pinsedag 4. juni 2017 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Gud i os Salmer: 290, 287, 286; 291, 474, 309 Evangelium: Joh. 14,22-31 "Herre, hvordan kan det være at du vil give dig til kende for os, men ikke for verden?" Ja, hvordan

Læs mere

Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen

Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen Tekst: Es 45,5-12;1. kor 1,18-25; Mark 4,26-32 Og Jesus sagde:»med Guds rige er det ligesom

Læs mere

Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11

Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11 Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11 Lad os alle rejse os og høre biblens tale om Guds omsorg

Læs mere

3. søndag efter påske

3. søndag efter påske 3. søndag efter påske Salmevalg Se, nu stiger solen, 754 I døden Jesus blunded, 221 Stat op, min sjæl, i morgengry, 224 En liden stund, 540 Nu takker alle Gud, 11 Dette hellige evangelium skriver evangelisten

Læs mere

Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup

Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup Det er kyndelmisse. Det er den dag, hvor man i gamle dage, i den katolske kirkes tid, bragte sine stearinlys til kirken, for at få dem velsignet, sammen med kirkens lys.

Læs mere

2. søndag i fasten I. Sct. Pauls kirke 1. marts 2015 kl. 10.00. Salmer: 446/38/172/410//158/439/557/644. Åbningshilsen

2. søndag i fasten I. Sct. Pauls kirke 1. marts 2015 kl. 10.00. Salmer: 446/38/172/410//158/439/557/644. Åbningshilsen 1 2. søndag i fasten I. Sct. Pauls kirke 1. marts 2015 kl. 10.00. Salmer: 446/38/172/410//158/439/557/644 Åbningshilsen Vi er kommet til anden søndag i fasten. For at det kan blive forår, må vi gennemleve

Læs mere

SKT. KNUDS KIRKE. Velkommen i Domkirken

SKT. KNUDS KIRKE. Velkommen i Domkirken SKT. KNUDS KIRKE Velkommen i Domkirken Velkommen i Domkirken Denne lille oversigt over højmessens forløb er udarbejdet med ønsket om, at du vil genkende gudstjenestens forskellige led og føle dig hjemme

Læs mere

Det er en konflikt som rigtigt mange mennesker vil kende til.

Det er en konflikt som rigtigt mange mennesker vil kende til. Tekster: Sl 84, Rom 12,1-5, Luk 2,41-52 Salmer: Evangeliet, vi lige har hørt åbner i flere retninger. Det har en dobbelttydighed, som er rigtigt vigtig ikke bare for at forstå dagens evangelium, men det

Læs mere

Bruger Side Prædiken til 6.s.e.påske Prædiken til 6.s.e.påske 2016 Tekst: Johs. 17,

Bruger Side Prædiken til 6.s.e.påske Prædiken til 6.s.e.påske 2016 Tekst: Johs. 17, Bruger Side 1 08-05-2016 Tekst: Johs. 17, 20-26. Dette er en usædvanlig og helt speciel tekst, som vi lige har hørt. Et medhør ind i Guds eget lønkammer. Gud Fader og Gud søn taler sammen. Vi kalder kap

Læs mere

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28).

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Mandag d. 2. marts 2015 Salme DDS nr. 373: Herre, jeg vil gerne tjene Jesus siger: Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Kære Jesus Kristus,

Læs mere

sider af et Fællesskab

sider af et Fællesskab sider af et Fællesskab Velkommen Vi er glade for at kunne præsentere dette hæfte, der handler om Kristent Fællesskab i Rødovre. Hæftet fortæller om 4 sider af fællesskabet - Vision, Fællesskab, Tjeneste

Læs mere

19. s.e. trinitatis Joh. 1,35-51; 1. Mos. 28,10-18; 1. Kor. 12,12-20 Salmer: 754; 356; ; 67 (alterg.); 375

19. s.e. trinitatis Joh. 1,35-51; 1. Mos. 28,10-18; 1. Kor. 12,12-20 Salmer: 754; 356; ; 67 (alterg.); 375 19. s.e. trinitatis Joh. 1,35-51; 1. Mos. 28,10-18; 1. Kor. 12,12-20 Salmer: 754; 356; 318-164; 67 (alterg.); 375 Lad os alle bede! Kære Herre Jesus, vi beder dig: Giv du os øjne, der kan se Din herlighed,

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag side 1. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag Tekst. Luk. 24,46-53.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag side 1. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag Tekst. Luk. 24,46-53. 05-05-2016 side 1 Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2016. Tekst. Luk. 24,46-53. Joakim Skovgaards maleri i Viborg Domkirke samler betydningen af Kristi Himmelfartsdag og teksten som vi læste. Den opstandne

Læs mere

"I begyndelsen var ordet," begynder Johannesevangeliet. Det er vigtigt for Johannes at gribe tilbage til begyndelsen og på den måde sige til os:

I begyndelsen var ordet, begynder Johannesevangeliet. Det er vigtigt for Johannes at gribe tilbage til begyndelsen og på den måde sige til os: Prædiken til 18. søndag efter trinitatis, 25/9 2016 Vor Frue Kirke Københavns Domkirke Stine Munch Da evangelisten Johannes vil fortælle evangeliet om Jesus Kristus begynder han historien på samme måde

Læs mere

Protestantisme og katolicisme

Protestantisme og katolicisme Protestantisme og katolicisme Protestantisme og katolicisme er begge en del af kristendommen. Men hvad er egentlig forskellen på de to kirkeretninger? Bliv klogere på det i denne guide, som giver dig et

Læs mere

9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael

9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael 6 9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael Hellige ærkeengel Mikael, forsvar os i kampen; vær vort værn mod djævelens ondskab og efterstræbelser. Gud kue ham; derom beder vi ydmygt; og du, fyrsten over den himmelske

Læs mere

Missionsfesten i Brødremenighedens Danske Mission søndag den

Missionsfesten i Brødremenighedens Danske Mission søndag den Missionsfesten i Brødremenighedens Danske Mission søndag den 21.5. 2017 Beder I faderen om noget i mit navn, skal han give jer det. At bede i Jesu navn er ikke bare et tomt mantra, det er at bede i troen

Læs mere

Bruger Side Prædiken til 20.s.e.trinitatis Prædiken til 20.søndag efter trinitatis Tekst. Matt. 21,28-44.

Bruger Side Prædiken til 20.s.e.trinitatis Prædiken til 20.søndag efter trinitatis Tekst. Matt. 21,28-44. Bruger Side 1. 10-10-2016 Prædiken til 20.søndag efter trinitatis 2016. Tekst. Matt. 21,28-44. Hvor skal vi sætte skellet? Et skel sættes omkring en have eller et stykke jord for at vise hvad der er mit.

Læs mere

15. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 28. september 2014 kl. 10.00. Salmer: 728/434/397/645//165/439/41/633

15. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 28. september 2014 kl. 10.00. Salmer: 728/434/397/645//165/439/41/633 1 15. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 28. september 2014 kl. 10.00. Salmer: 728/434/397/645//165/439/41/633 Åbningshilsen Vi er kommet i kirke den sidste søndag i september i sensommerens

Læs mere

Kirkelige stemmer i EU

Kirkelige stemmer i EU Kirkelige stemmer i EU Den 26. januar 2007 arrangerede Det mellemkirkelige Råd sammen med Danske Kirkers Råd et debatmøde på Vartov. Denne artikel rummer manuskriptet til et indlæg 1 i dagens paneldebat

Læs mere

Jeg tror, at præster og forkyndere, kirker og menigheder er nød til at stille sig selv disse spørgsmål om vores virke, om det er i samklang med det vi

Jeg tror, at præster og forkyndere, kirker og menigheder er nød til at stille sig selv disse spørgsmål om vores virke, om det er i samklang med det vi Gudstjeneste i Gørløse & Lille Lyngby Kirke den 5. juni 2016 Kirkedag: 2.s.e.Trin/B Tekst: Jer 15,10+15-21; Åb 3,14-22; Luk 14,25-35 Salmer: Gørløse: 736 * 618 * 305 * 272 * 474 * 613 LL: 736 * 618 * 272

Læs mere

5. søndag efter trin. Matt. 16,13-26

5. søndag efter trin. Matt. 16,13-26 5. søndag efter trin. Matt. 16,13-26 323, 292, 332 / 54, 477, 725 Magleby Byg, Jesus, med et Guddoms-bliv, af stene, som har ånd og liv, dit tempel i vor midte! Amen Dagens evangelium er en central tekst.

Læs mere

Gudstjeneste i Skævinge Kirke den 25. maj 2015 Kirkedag: 2. pinsedag/a Tekst: Joh 3,16-21 Salmer: SK: 289 * 331 * 490 * 491 * 298,3 * 287

Gudstjeneste i Skævinge Kirke den 25. maj 2015 Kirkedag: 2. pinsedag/a Tekst: Joh 3,16-21 Salmer: SK: 289 * 331 * 490 * 491 * 298,3 * 287 Gudstjeneste i Skævinge Kirke den 25. maj 2015 Kirkedag: 2. pinsedag/a Tekst: Joh 3,16-21 Salmer: SK: 289 * 331 * 490 * 491 * 298,3 * 287 Begyndelsen af evangeliet: Således elskede Gud verden, at han gav

Læs mere

15. søndag efter trinitatis II konfirmandvelkomst

15. søndag efter trinitatis II konfirmandvelkomst 15. søndag efter trinitatis II konfirmandvelkomst Når vi ser en film eller læser en rigtig god bog, sker der tit det, at vi kommer til at identificere os med en af figurerne. Det er som regel den, vi synes

Læs mere

Vi er en familie -4. Stå sammen i sorg

Vi er en familie -4. Stå sammen i sorg Vi er en familie -4 Stå sammen i sorg Mål: Børn lærer, at det er godt at stå sammen, når tingene er svære. De opmuntres til at tage hensyn, vise omsorg for og til at trøste andre. De opmuntres også til

Læs mere

er der næstekærlighedsbuddet og på den anden side muligheden eller mangel på samme for at yde hjælp.

er der næstekærlighedsbuddet og på den anden side muligheden eller mangel på samme for at yde hjælp. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 30. august 2015 Kirkedag: 13.s.e.Trin/A Tekst: Luk 10,23-37 Salmer: SK: 754 * 370 * 488 * 164,4 * 697 LL: 754 * 447 * 674,1-2+7 * 370 * 488 * 164,4 * 697

Læs mere

Lis holder ferie i følgende perioder i juni og juli: Ferie i uge 27 og 28 Lis er på stævne i uge 29

Lis holder ferie i følgende perioder i juni og juli: Ferie i uge 27 og 28 Lis er på stævne i uge 29 Alle 4 søndage i juli måned, holder vi gudstjeneste samme med Roskide Baptistkirke i lighed med de foregående år. Roskilde Baptistkirke er beliggende på Vindingevej 32, 4000 Roskilde. Mandag den 3. juni

Læs mere

Pinsedag 24. maj 2015

Pinsedag 24. maj 2015 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Åndsudgydelse og fred Salmer: 290, 287, 282; 291, 308 Evangelium: Joh. 14,22-31 Helligånden kan et menneske ikke lære at kende rent teoretisk, men kun på det personlige plan.

Læs mere

Velkomst og tema: Prædiken:

Velkomst og tema: Prædiken: Gudstjeneste 180115 10.30 - Brændkjærkirken 2 s.e. H3K 2. Tekster: Mos 33,18-23; Joh 2,1-11 (afslutning af prædiken: Rom 12,9-12a) Prædiken af sognepræst Ole Pihl Salmer: DDS 4 Giv mig Gud en salmetunge

Læs mere

Formandsberetning Aalborg IMU 2010

Formandsberetning Aalborg IMU 2010 Formandsberetning Aalborg IMU 2010 Denne formandsberetning er opdelt i to dele. Første del vil handle om året der er gået, hvad der er sket af interessante ting i Aalborg IMU, lidt om mine tanker og oplevelser

Læs mere

Man vil blive sat til at deltage i nogle praktiske opgaver, f.eks. borddækning, udskæring af salater mv.

Man vil blive sat til at deltage i nogle praktiske opgaver, f.eks. borddækning, udskæring af salater mv. Den 23/6 2011 vil der blive afholdt Skt. Hans fest i kirken. Grillen vil blive tændt og der vil være forskelligt tilbehør at spise til det grillede kød. Man skal selv medbringe det kød man vil grille og

Læs mere

Klokkeringning afsluttes, og menigheden er forsamlet ved titiden.

Klokkeringning afsluttes, og menigheden er forsamlet ved titiden. Efterfølgende er en dansk oversættelse af præstegudstjenesten (palasip naalagiartitsinera, s. 11-20) og af kateketgudstjenesten (ajoqip naalagiartitsinera, s. 21-27) i den grønlandske ritualbog fra 2005:»Rituali.

Læs mere

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus Prædiken 1. Pinsedag 2012 Apostlenes Gerninger kap 2 og Johs. 14-15-21 Pinse jul og påske og Pinse Hvad er det der gør den Pinse til en højhelligdag? Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Læs mere

16.s.e.trin. A. 2015. Luk 7,11-17 Salmer: Det kan synes som et dårligt valg, at der skal prædikes over enkens søn fra Nain, når vi lige har fejret

16.s.e.trin. A. 2015. Luk 7,11-17 Salmer: Det kan synes som et dårligt valg, at der skal prædikes over enkens søn fra Nain, når vi lige har fejret 16.s.e.trin. A. 2015. Luk 7,11-17 Salmer: Det kan synes som et dårligt valg, at der skal prædikes over enkens søn fra Nain, når vi lige har fejret barnedåb. Den festlige velkomst her i menigheden af lille

Læs mere

Indhold. Klostertur til Averbode i kristihimmelfartsferien v/ Hanne Marianne Jensen. Maria Goretti - bededag og bønskort v/ Birgit Clausen

Indhold. Klostertur til Averbode i kristihimmelfartsferien v/ Hanne Marianne Jensen. Maria Goretti - bededag og bønskort v/ Birgit Clausen Indhold Annonce for Trørødhus legat Nyt fra bestyrelsen v/ Benedicte Knudsen Retræte på Dalum v/ Birgit Clausen Klostertur til Averbode i kristihimmelfartsferien v/ Hanne Marianne Jensen Fællesskabets

Læs mere

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset.

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1992 Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb under en højmesse

Læs mere

Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt

Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt dem og sagde til dem:»fred være med jer!«da han havde

Læs mere

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 Indsamling til FKN Salmer: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 754, Se, nu stiger solen 698, Kain, hvor er din bror 123,7 613, Herre, du vandrer forsoningens vej Prædiken om at misunde og unde: Inde i mit

Læs mere

Fokus på barnet, som behøver en familie

Fokus på barnet, som behøver en familie VERDENS BEDE-WEEKEND FOR BØRN I NØD 2010 Silkeborg Baptistkirke - søndag d. 6. juni 2010. Viva Network kalder hvert år kristne over hele verden til bøn for børn i nød. Ved dagens gudstjeneste sluttede

Læs mere

Anna Monrad, Ubberup Valgmenighed: Prædiken til 1. søndag i advent 2015

Anna Monrad, Ubberup Valgmenighed: Prædiken til 1. søndag i advent 2015 Anna Monrad, Ubberup Valgmenighed: Prædiken til 1. søndag i advent 2015 Advent handler som bekendt om forventning. De fleste af os kan godt lide, når alt går, som vi havde forventet. Så føler vi, at vi

Læs mere

Bøn: Vor Gud og Far Åben vore øjne for din herlighed, lad os se dine gerninger i vores liv. Amen

Bøn: Vor Gud og Far Åben vore øjne for din herlighed, lad os se dine gerninger i vores liv. Amen 5. s. e. påske II 1. maj 2016 Sundkirken 10 Salmer: 319 Vidunderligst af alt 417 Herre Jesus, vi er her 312 Sandheds tolk og taler 294 Talsmand, som på 217 Min Jesus, lad 400 Så vældigt det mødte os Bøn:

Læs mere

Sandt Liv i Gud Nyhedsbrev 25. november 2015. 1. Sandt Liv i Gud fejrer 30 års fødselsdag 28. november 2015

Sandt Liv i Gud Nyhedsbrev 25. november 2015. 1. Sandt Liv i Gud fejrer 30 års fødselsdag 28. november 2015 Sandt Liv i Gud Nyhedsbrev 25. november 2015 1. Sandt Liv i Gud fejrer 30 års fødselsdag 28. november 2015 2. Sandt Liv i Gud Budskaberne 1986-91 udkommer på fredag! 3. Jesu budskab til Vassula, der blev

Læs mere

Godt Nyt. Januar månedsblad fra Roskilde Frikirke. månedsblad fra Roskilde Frikirke

Godt Nyt. Januar månedsblad fra Roskilde Frikirke. månedsblad fra Roskilde Frikirke Godt Nyt Januar 2004 månedsblad fra Roskilde Frikirke månedsblad fra Roskilde Frikirke Det handler om TRO Hvad er tro? Hvad er meningen med livet? Jesus og Josefine - er det ren fiktion? Hvorfor skulle

Læs mere

Tekster: Salme 116, 1 Kor 11,23-26, Joh 13,1-15.

Tekster: Salme 116, 1 Kor 11,23-26, Joh 13,1-15. Tekster: Salme 116, 1 Kor 11,23-26, Joh 13,1-15. Salmer: På det sted, hvor de tre første evangelier fortæller om nadveren, fortæller Johannes, at Jesus vaskede disciplenes fødder. Men ikke et ord, fortæller

Læs mere

20.s.e.trin. II. Strellev

20.s.e.trin. II. Strellev For nogen tid siden var det meget moderne at iføre sig en ja-hat. Når man har en ja-hat på, så fokuserer man på muligheder frem for begrænsninger. Man kalder problemer for udfordringer, for man kan klare

Læs mere

Gudstjeneste Løgumkloster mandag den 13. august kl. 13.00

Gudstjeneste Løgumkloster mandag den 13. august kl. 13.00 Gudstjeneste Løgumkloster mandag den 13. august kl. 13.00 Semesterstart pastoralseminariet 313 Kom regn af det høje Hilsen kollekt-læsning 684 o Jesus du al nådes væld Læsning trosbekendelse 396 Min mund

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til sidste s.e.helligtrekonger 2016 17-01-2016 side 1

Lindvig Osmundsen. Prædiken til sidste s.e.helligtrekonger 2016 17-01-2016 side 1 17-01-2016 side 1 Prædiken til sidste s. e. Hellig 3 Konger 2014. Tekst: Johs. 12,23-33. Det er vinter og sidste søndag efter helligtrekonger. I år, 2016, falder påsken meget tidligt, det er palmesøndag

Læs mere

Trinitatis søndag 31. maj 2015

Trinitatis søndag 31. maj 2015 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: At komme ind i Guds rige Salmer: 723, 356, 416; 582, 6 Evangelium: Joh. 3,1-15 Mange har i tidens løb spekuleret på hvorfor Nikodemus kom til Jesus om natten. Nikodemus var

Læs mere

Husk at vi de 4 søndage i juli har fælles gudstjenester med Baptistkirken på Vindingevej 32.

Husk at vi de 4 søndage i juli har fælles gudstjenester med Baptistkirken på Vindingevej 32. Fredag den 10. juli vil Vibeke Vang og Jan Kristoffersen sige ja til hinanden. Det sker i Roskilde Frikirke kl. 15.00. Kom og være med til denne vigtige begivenhed i Vibekes og Jans liv. Efter vielsen

Læs mere

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11.

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. 18-01-2015 side 1 Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. Moral eller evangelium. Evangelium betyder det glædelige budskab. En kinesisk lignelse fortæller om et andet bryllup.

Læs mere

Juledag Intentionen i Lukasevangeliets fødselsberetning og i Johannesevangeliet er den samme: at pege på Kristus som verdens lys og frelser.

Juledag Intentionen i Lukasevangeliets fødselsberetning og i Johannesevangeliet er den samme: at pege på Kristus som verdens lys og frelser. Juledag 2013 Vi har hørt Johannes fødselsberetning. En helt anden historie end i går, hvor det var Lukas juleevangelium, der blev prædiket over i landets kirker. Er det overhovedet en fødselsberetning,

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 18.s.e.trinitatis side 1. Prædiken til 18. s. e. trinitatis Læsning. Johs. 15,1-11.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 18.s.e.trinitatis side 1. Prædiken til 18. s. e. trinitatis Læsning. Johs. 15,1-11. 25-09-2016 side 1 Prædiken til 18. s. e. trinitatis 2016. Læsning. Johs. 15,1-11. De ord vi har hørt i dag drypper af dåb. Når et menneske bliver døbt får det en velsignelse med sig ud i livet. Vi kalder

Læs mere

Påskemandag (Anden Påskedag) 2013

Påskemandag (Anden Påskedag) 2013 Påskemandag (Anden Påskedag) 2013 Det er i dag den 1. april. Som det nok vil være bekendt, har jeg siden den 1. april 1988 været fast ansat som sognepræst i Galtrup, Øster Jølby og Erslev i de sidste par

Læs mere

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset.

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1992 Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb under en højmesse

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 11.s.e.trinitatis side 1. Prædiken til 11. søndag efter trinitatis 2016 Tekst.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 11.s.e.trinitatis side 1. Prædiken til 11. søndag efter trinitatis 2016 Tekst. 07-08-2016 side 1 Prædiken til 11. søndag efter trinitatis 2016 Tekst. Lukas 7,36-50 Jeg tror at vi mennesker ofte bliver angrebet af comparatitis. Jeg kunne ikke finde et godt dansk ord til denne lidelse,

Læs mere

HVEM ER GUD? KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET

HVEM ER GUD? KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET HVEM ER GUD? KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET TROENS PRAKSIS TRO OG TVIVL»Tro er fast tillid til det, der håbes på, overbevisning om det, der ikke ses«, står der i Bibelen (Hebræerbrevet 11,1). Troen på Gud forhindrer

Læs mere

7. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 22. juli 2012 kl. 10.00. Salmer: 748/434/24/655//37/375 Uddelingssalme: 362

7. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 22. juli 2012 kl. 10.00. Salmer: 748/434/24/655//37/375 Uddelingssalme: 362 1 7. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 22. juli 2012 kl. 10.00. Salmer: 748/434/24/655//37/375 Uddelingssalme: 362 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Amen. Denne solbeskinnede

Læs mere

Er en ny dag på vej over Roskilde?

Er en ny dag på vej over Roskilde? Er en ny dag på vej over Roskilde? Lørdag den 25. oktober er der igen arbejdsdag i og ved kirken. Vi starter kl. 9 med kaffe og brød. Vi opfordrer så mange som muligt til at deltage. Henrik holder ferie

Læs mere

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 1 Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 Åbningshilsen Denne søndag, Julesøndag, søndag i julen, årets sidste søndagsgudstjeneste konfirmerer

Læs mere

I det lys er der et særligt aspekt af Marias højsang, jeg synes, er meget væsentligt for os i dag.

I det lys er der et særligt aspekt af Marias højsang, jeg synes, er meget væsentligt for os i dag. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 13. marts 2016 Kirkedag: Mariæ bebudelse/b Tekst: Luk 1,46-55 Salmer: SK: 721 * 71 * 72 * 73 LL: 721 * 71 * 441 * 72 * 481,2 * 73 Jeg vil gerne tage en

Læs mere

Sct. Clemens menighed Katolsk Kirke i Grenå

Sct. Clemens menighed Katolsk Kirke i Grenå Sct. Clemens menighed Katolsk Kirke i Grenå AUGUST - SEPTEMBER 2014 36. årg. Nr. 5 MARIAS OPTAGELSE I HIMLEN D. 15. august fejrer Kirken Festen for Marias optagelse i Himlen; i Danmark og en del andre

Læs mere

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem.

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem. 1 Juleaften 2009. Hvad er det bedste ved julen? ja, hvad er det bedste ved julen? Måske al hyggen i dagene op til jul, med pynt i gaderne, lys overalt, med julekalendere i fjernsynet, hvor man sammen har

Læs mere

15. søndag efter Trinitatis

15. søndag efter Trinitatis 15. søndag efter Trinitatis Salmevalg 751 Gud ske tak og lov 29 Spænd over os dit himmelsejl 400 Så vældig det mødte os 321 O Kristelighed 678 Guds fred er glæden i dit sind Dette hellige evangelium skriver

Læs mere

Prædiken til søndag den 25. maj 2014. Søndagen som også hedder 5. søndag efter påske. Jeg prædiker over Johannesevangeliet kapitel 17:

Prædiken til søndag den 25. maj 2014. Søndagen som også hedder 5. søndag efter påske. Jeg prædiker over Johannesevangeliet kapitel 17: Apetizer: Jeg kan blive så træt af at vi efterhånden kun tænker vores liv i længden i stedet for i højden. Hvad er der ved et langt liv hvis det har været fladt som en pandekage? Prædiken til søndag den

Læs mere

6.s.e.påske. 17. maj 2015. Indsættelse i Skyum og Hørdum

6.s.e.påske. 17. maj 2015. Indsættelse i Skyum og Hørdum 6.s.e.påske. 17. maj 2015. Indsættelse i Skyum og Hørdum Joh. 15,26-16,4: At være vidne. Det er festdag i dag. Flaget er hejst. Det hvide kors på den røde baggrund. Opstandelsens hvide kors lyser på langfredagens

Læs mere

Henrik. September 2008 Side 3

Henrik. September 2008 Side 3 Der er mennesker, der har brug for dig - og måske har du brug for dem! Flere i vores fællesskab oplever at timerne bliver lange, når den ene dag efter den anden går uden at tale med nogen. For dem er det

Læs mere

endegyldige billede af, hvad kristen tro er, er siger nogen svindende. Det skal jeg ikke gøre mig til dommer over.

endegyldige billede af, hvad kristen tro er, er siger nogen svindende. Det skal jeg ikke gøre mig til dommer over. Mariæ Bebudelsesdag, den 25. marts 2007. Frederiksborg slotskirke kl. 10. Tekster: Es. 7,10-14: Lukas 1,26-38. Salmer: 71 434-201-450-385/108-441 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Læs mere

Foreningslove for KFUM og KFUK i Vejle

Foreningslove for KFUM og KFUK i Vejle 1 NAVN KFUM og KFUK i Vejle Dato og stiftelsesår for KFUK i Vejle: 28. november 1883. KFUK s motto: "Ikke ved magt og ikke ved styrke, men ved min Ånd, siger Hærskarers Herre" (Zak. 4,6) Dato og stiftelsesår

Læs mere

I Aastrup: 747: Lysets engel 291: Du, som går ud fra den levende Gud 331: Uberørt at byen travlhed 321: O kristelighed 29: Spænd over os

I Aastrup: 747: Lysets engel 291: Du, som går ud fra den levende Gud 331: Uberørt at byen travlhed 321: O kristelighed 29: Spænd over os 5. søndag efter trinitatis Læsninger: Jer 1, 4-9 1. Pet 2, 4-10 Matt 16, 13-26 Salmer: Kære jer Salmerne til søndag bliver: I Vonsbæk: 747: Lysets engel 448: Fyldt af glæde 674 v. 2 og 7: Sov sødt barnlille

Læs mere

Bruger Side Prædiken til 11.s.e.trinitatis Prædiken til 11. søndag efter trinitatis Tekst. Lukas 18,9-14.

Bruger Side Prædiken til 11.s.e.trinitatis Prædiken til 11. søndag efter trinitatis Tekst. Lukas 18,9-14. Bruger Side 1 27-08-2017 Prædiken til 11. søndag efter trinitatis 2017. Tekst. Lukas 18,9-14. Vi sammenligner os med hinanden. Måske går vi ikke ligefrem i Kirken og gør det, vi gå på de sociale medier.

Læs mere

teentro Oversigt over temaer 1. Lær hinanden at kende 2. En Gud derude 3. Gud hernede 4. Hvorfor kom Jesus? frikirkelig konfirmation

teentro Oversigt over temaer 1. Lær hinanden at kende 2. En Gud derude 3. Gud hernede 4. Hvorfor kom Jesus? frikirkelig konfirmation teentro frikirkelig konfirmation Oversigt over temaer 1. Lær hinanden at kende Målet med denne samling er at have det sjovt og lære hinanden at kende. For at både du og teenagerne skal få mest muligt ud

Læs mere

ibelong Er vi fælles om at være alene?

ibelong Er vi fælles om at være alene? ibelong Er vi fælles om at være alene? Formål: Teenagerne skal se, at de ikke står alene midt i deres liv med både op- og nedture. De er en del af et kristent fællesskab på flere måder. Forslag til programforløb:

Læs mere

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Anonym mand Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Han er 22 år og kommer fra Afghanistan. På grund af sin historie har han valgt at være anonym. Danmark har været hans hjem siden 2011 131 En

Læs mere