DKKF-Nyt. Nr. 1 - marts Forstår I, hvad jeg har gjort imod jer?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DKKF-Nyt. Nr. 1 - marts 2007. Forstår I, hvad jeg har gjort imod jer?"

Transkript

1 Nr. 1 - marts 2007 DANMARKS KATOLSKE KVINDEFORENING DKKF-Nyt Forstår I, hvad jeg har gjort imod jer? Johs. 13 v Om Caritas-projektet NKKF s Landsmøde i Halden. Kirkelige Stemmer i EU Fra WUCWO Mødet med Adrienne Mulimbi fra Congo Dalum Retrætens Tema Kvindernes Internationale Bededag Sr. Cecilie, Vejle in memoriam 1

2 Indhold Hilsen fra DKKF's landsleder... 3 Redaktionelt... 4 Fra kassereren... 5 Om Caritas-projektet... 6 Norske Katolske Kvinders Landsmøde... 7 Generalforsamlingen... 9 DKKF-Nyt Medlemsblad for Danmarks Katolske Kvindeforening. REDAKTIONSGRUPPE: Hanne Bjerrum Kate Hovgaard Jakobsen Lisbeth Poulsen Ruth Christophersen Ruth Pallisgaard Meyer, ansv. Vivian Tiedemann REDAKTIONENS ADRESSE : Ruth P. Meyer Østbanegade 45, 5. th København Ø Telefon Telefax Opsætning & tryk: J. Toft Kirkelige Stemmer i EU m/efterfølgende kommentar Fra WUCWO Aftenmødet i DKKF/København m. Adrienne Mulimbi Dalum retrætens tema og praktiske oplysningerg Økumene: Referat fra bededagen Nekrolog: sr. Cecilia, Vejle Næste nummer af bladet forventes at udkomme medio juni Deadline for indsendelse af stof og mødemeddelelser til næste nummer er 20. maj Send om muligt stof og meddelelser på diskette eller pr. . 2

3 Hilsen fra DKKF s landsleder Kære katolske kvinder Når du modtager dette medlemsblad, nærmer påsken sig. Foråret spirer forhåbentlig og er med til at fejre Jesu død og opstandelse og dermed det nye livs sejr over døden og alt det onde. Lad os i de kommende dage følges med kvinderne, der stod under Jesu kors og var sammen med ham i hans sidste lidelser. Og lad os følges med kvinderne til graven og sammen med dem bringe det glade budskab videre til disciplene. Lad disse kvinder være eksempler for os, når de viser os, hvordan vi kan vise medlidenhed med mennesker i fysisk og åndelig lidelse, nemlig ved at være der og græde sammen med dem, og lad os lære af dem, hvordan vi kan bringe budskabet om Jesu sejr over døden til vore medmennesker og dermed bringe glæde og håb. På mange måder ser vi det nye liv. Når vi påskenat fornyer vores dåbsløfter, mindes vi, at det nye liv i os hver især begyndte, da vi blev døbt, og at vi selv hver dag skal pleje og passe det. I tiden efter påske vil vi i mange menigheder opleve børns førstekommunion, og der bliver vi mindet om, at vi er ikke alene om at pleje og passe det nye liv i os, men Jesus har givet os sig selv som næring i dette liv. I lyset af påskens budskab om det nye liv det budskab som vi oplever år efter år skal vi d. 21. april mødes til generalforsamlingen. Her vil vi som mange gange før sammen forme DKKF s liv i de kommende år. Vi som katolske kvinder har en opgave i vores familier, i vore menigheder, i vores bispedømme, i vores land, i verden nemlig at bringe glæde og håb til alle mennesker. Lad os mødes til generalforsamlingen og sammen finde ud af, hvordan vi kan gøre det i fremtiden. Hermed ønsker jeg jer alle en god fastetid og en glædelig påske Birgit Clausen 3

4 Hilsen fra redaktionen Dette "Før-Påske nummer" har på forsiden en tegning der føre os til Skærtorsdag og videre til Johs. kapt. 13. I dette kapitel nævnes også "Det nye bud" - versene 34 og 35! - -En vigtig belæring der her gives os! Der er nyt om vores Caritasprojekt og søsterorganisationen NKKF i Norge har haft landsmøde i Halden og det er interessant og inspirerende at få referat derfra. I dette langstrakte land med den smukke natur og med menigheder langt fra hinanden har lokalforeningerne en stor betydning som netværk. Så har vi jo nok alle fulgt med i mediernes debatteren om den katolske kirke og EU. Derfor er Kate Hovgaards referat fra mødet i Vartov meget aktuelt. at få med. Til DKKF s møde i København var det en meget spændende katolsk kvinde fra Congo der ivrigt og med en trosbegejstring fortalte om det at være katolik i hendes hjemland og om hendes møde med os nordboere. Så minder vi vore læsere om WUCWO s bønsintentioner d.13.maj og d. 6. juli som vi jo hver især, hvor vi end befinder os, kan være med til i denne verdensomspændende Bønnens Kæde. Som afslutning bringer vi referater fra den økumeniske 4

5 "Kvindernes Internationale Bededag! Blandt andet fra Maribo hvor bededagens gudstjeneste og samvær i år var hos Birgittasøstrene. Vi ønsker alle en velsignet Påskehøjtid og et "på gensyn" i Dalum til DKKF s generalforsamling. Ruth Meyer Hilsen fra kassereren Tak til de snart 100 medlemmer, som har betalt kontingent for 2007 Tak for mange venlige hilsner Tak for de gaver som flere medlemmer betænker DKKF med. Og velkomme til de nye medlemmer. Vi mangler endnu 45 kontingent indbetalinger. Derfor vil jeg snarest på foreningens vegne udsende såkaldte rykkerbreve til de glemsomme. Omkostninger på kr. 10 kr. forventes betalt sammen med kontingent altså i alt kr Så skynd dig, hvis ikke du har betalt endnu! For at kunne stemme på kommende generalforsamling skal kontingentet været betalt. Venligst kassereren 5

6 Nyt fra DKKF s Caritas-projekt I et års tid har DKKF opfordret sine medlemmer og andre interesserede til at støtte et Caritasprojekt, som går ud på at etablere et skolehjem for piger i landsbyen Dhansiri i Nordøstindien. Projektet løber fra 2005 til 2009 og bliver støttet fra flere sider. Budgettet for de 4 år lyder på kr. Af dette beløb mangler der p.t kr. Indbetalinger af penge kan foregå på Caritas girokonto med angivelse af DKKF- Projekt. På denne måde er der i 2006 blevet indbetalt 1715 kr, og indtil nu i kr. I en af resolutionerne fra WUCWO s generalforsamling juni 2006 hedder det: Uddannelse er en menneskeret, som drenge og piger, mænd og kvinder har samme ret til. Det er en hjørnesten for udvikling og udryddelse af fattigdom. Uddannelse sætter piger og kvinder i stand til at kende og nyde deres rettigheder. Den forøger også deres bidrag til udvikling. og dermed opfordrer WUCWO s generalforsamling alle medlemsorganisationerne til at støtte pi- gers uddannelse, især i udviklingslande. Derfor opfordrer jeg meget jer alle til at sende beløb, små eller store, til støtte for dette skolehjem for piger i et land, hvor pigers uddannelse er lavt prioriteret, og hvor piger og kvinder kan være med til at gøre det lokale samfund bedre at leve i. Lad os som katolske kvinder i et rigt land stå sammen om at hjælpe et fattigt samfund til at få en mere menneskeværdig fremtid. Selvom vi bliver overvældet af alle de katastrofer rundt i verden, som kræver øjeblikke hjælp, må vi ikke glemme at støtte fattige mennesker med en form som hjælp, der kan gøre dem i stand til selv at få et værdigt liv. Altså husk Caritas s giro og mærk indbetalingen med DKKF-projekt. Hvis du har netbank, er det let at overføre beøb til Caritas, og ellers skal du måske alligevel på posthuset med andre girokort, og så kan du jo samtidig sende et beløb til Caritas. Birgit Clausen 6

7 NKKF s landsmøde v. Birgit Clausen ores norske søsterforening Norges Katolske Kvinneforbund NKKF afholdt landsmøde d oktober Jeg var blevet indbudt af NKKF s leder Mette Bruusgaard til at deltage, og det var med stor glæde, at jeg tog af sted mod Halden. NKKF har en anden struktur, end vi har i DKKF. Man kan opfatte NKKF som en paraplyorganisation af lokale grupper i menighederne, og endvidere kan katolske kvinder være enkeltmedlem i NKKF. Man afholder landsmøde hvert tredje år, og i år blev det altså afholdt i Halden. Vi synes, at vi har lange afstande i Danmark, men Tone Indergaard fra Tromsø havde rejst 1700 km for at deltage i mødet. I det lange land Norge er der 3 biskopper henholdsvis i bispedømmet Oslo og i hvert af stifterne Trondheim og Tromsø. Ved landsmødet deltager styret og de 3 regionsrepræsentanter med stemmeret. Styret består af NKKF s leder og 3 øvrige medlemmer. På landsmødet vælges leder, styremedlemmer og de 3 regionsrepræsentanter Endvidere kan 1 ordenssøsterrepræsentant og 1 repræsentant fra hver menighed deltage med stemmeret. Derudover er mødet åbent for andre interesserede. Der var 24 deltagere. Mødet blev holdt i menighedslokalerne ved St. Peters Kirke i Halden. Menigheden er ikke stor, ca. 250 medlemmer, og der er ikke en fastboende præst. Værterne for landsmødet var den lokale katolske kvindeforening, Birgittaforeningen. Foreningens medlemmer havde meget travlt før og under landsmødet med at gøre det hyggeligt, med at lave mad og kaffe og efter landsmødet at være guider på en lille sightseeing i Halden for de deltagere, der gerne ville se noget af byen. Birgittaforeningen, hjulpet af nogle ægtefæller, er den mest aktive del af menigheden. Deltagerne i landsmødet overnattede på hotel eller privat. Jeg oplevede en fantastisk gæstfrihed ved lederen af Birgittaforeningen Gertrud Appelmann og hendes mand, som er gudstjenesteleder i den lille menighed. Vi udvekslede mange erfaringer med at være katolik og katolsk kvinde i en lille menighed. Landsmødet er det, der svarer til vores generalforsamling. Der var 7

8 en fastlagt dagsorden for lørdag formiddag og eftermiddag og søndag formiddag. Det var inspirerende at høre beretninger fra de forskellige lokale grupper og de 3 regioner. NKKF har en repræsentant i PRO, som er Pastoralrådet for bispedømmet Oslo. Hun har i PRO startet en debat om børne- og ungdomsarbejdet. Det var meget inspirerende at høre om, hvordan et initiativ om et bedre børne- og ungdomsarbejde udgår fra NKKF. Der var god tid til frugtbare diskussioner. Jeg kunne genkende mange af deres problemstillinger, f. eks. hvordan får vi flere og yngre medlemmer? Der var også en livlig diskussion om NKKF skulle tilslutte sig det europæiske initiativ Andante. Det besluttede man sig til. Mette Bruusgaard er nu med i styret i WUCWO og vil dér forsøge en dialog mellem WUCWO og de europæiske foreninger, der har stiftet Andante. Valg af leder, styremedlemmer og regionsrepræsentanter var blevet godt forberedt af en valgkomité. Det er meget brugt i Norge, at foreninger har en valgkomité, som inden generalforsamlingen har fundet kandidater til de personvalg, der skal foretages. Selvfølgelig er det muligt på generalforsamlingen at opstille flere kandidater, men der er gjort et forarbejde, så man har kandidater, der er villige til at påtage sig opgaven. Landsmødet var indrammet af vesper fredag aften og afslutningsbøn søndag middag. Lørdag eftermiddag holdt den gejstlige rådgiver fr. Arne Fjeld O.P. et foredrag om forfatteren Sigrid Undsets tro. Det var meget inspirerende. Om aftenen fejrede fr. Arne Fjeld messen sammen med os. Og bagefter var der festmiddag. Det var dejligt at møde både kendte og ukendte norske katolske kvinder. Mette Bruusgård er kendt af mange DKKFmedlemmer, da hun deltog i DKKF s weekend på Øm i 2004, og Mette og Rønnaug Andresen var Anette Macko og jeg sammen med ved WUCWO - kongressen i Arlington tidligere i år. Ved NKKF s 80-års jubilæum for et par år siden mødte Ruth Meyer, Vivian Tiedemann og jeg mange af NKKF s medlemmer, og i sommer, da min mand og jeg deltog i fejringen af Norges værnehelgen Sct. Olav i Trondheim, traf jeg flere af disse katolske kvinder, bl.a. Anne Skylstad fra Ålesund, som også deltog i 8

9 den nordiske valfart til Lourdes i år. Anne blev valgt til regionsrepræsentant for Trondheim stift. Andre af DKKF s medlemmer har også venskabsbånd til nogle af NKKF s medlemmer, og hvert møde giver nye venskabsbånd. Det er dejligt at opleve de bånd mellem katolske kvinder. På landsmødet blev der udtrykt stort ønske om, at vi to nordiske foreninger må stå sammen og støtte hinanden. Den ordinære generalforsamling 2007 Som det fremgik af DKKF-Nyt december 2006 afholdes den ordinære generalforsamling lørdag d. d. 21. april 2007 i Dalum kirkes anneks, Dalumvej 112 B, 5250 Odense SV. Der er en lille ændring i tidsplanen, idet vi begynder kl. 10 med messe i klosterkirken på Dalum Kloster, Dalumvej 105, Odense SV, og derefter er der en kop kaffe og te i kirkeannekset. Vi regner med at være færdige kl Forslag, der skal behandles ved generalforsamlingen, skal være landslederen (Birgit Clausen, Teglvangsvej 64, 8543 Hornslet, i hænde senest lørdag d. 24. marts Senest lørdag d. 7. april vil materiale, herunder de forslag, der skal behandles, blive sendt til medlemmerne. Generalforsamlingen er det sted, hvor linien for foreningens virke i fremtiden bliver lavet, så bestyrelsen opfordrer alle medlemmer til at komme og deltage i samtalerne og vedtagelserne. 9

10 Kirkelige stemmer i EU 26. januar 2007 blev der afholdt et væsentligt debatmøde: Kirkelige stemmer i EU, arrangeret af Det mellemkirkelige Råd og Danske Kirkers Råd. Jeg så opslaget i KO og da min viden om disse råd og deres betydning for debatten i Europa er begrænset, var det med stor forventning, at jeg deltog. Det er sjældent at denne problematik bliver behandlet i de danske medier og i så fald ofte på lignende måde som Politiken skriver om mødet: Skal Jesus inviteres med til Unionens fødselsdag? I Danmark er vi desværre ikke så vant til at kirker og kirkelige repræsentanter ytrer sig i det offentlige rum. Indtrykkene fra mødet er mange og informationsmængden stor, problemstillinger flere, så hvad skal udvælges, hvad gjorde størst indtryk? Debatmødet viste med stor tydelighed at der findes mange kirkelige stemmer der blander sig i debatten om Europas fremtid og at der trods forskelle findes en tradition for samarbejde mellem de kirkelige aktører i EU. Det var en glædelig oplevelse for mig. Ved mødet præsenterede disse aktører fyldige og interessante oplæg efterfulgt af en meget livlig debat. Fra den katolske kirke deltog Erling Tiedemann, der som altid har noget på hjerte og kan få sit budskab frem. En forfatning uden Gud, men med religion og kirke Jeg vil fremhæve den debat, der førte frem til udformningen af den forfatningstraktat, som skulle have været til afstemning i Danmark 27. September Simon Kangas Larsen, cand. theol. og dansk medlem af KEK s centralkomité gav en inspirerende historisk gennemgang af forholdet mellem EU og kirkerne. Den kirkelige debat kom i højere grad på banen efter Murens fald i en dialog med regelmæssig kontakt mellem EUkommissionen og Europas kirker. Europa-kommissionens formand Jacques Delors inviterede i 1992 kirkerne med i et samarbejde om at give Europa en sjæl. I denne debat var de grundlæggende spørgsmål: har EU fælles værdier, en fælles historie, en fælles religion? 10

11 Efter en meget lang proces enedes man om følgende formulering i traktatforslagets præambel, der henviser til at inspirationen kommer fra: Europas kulturelle, religiøse og humanistiske arv, der er grundlæggende for udviklingen af de universelle værdier: det enkelte menneskes ukrænkelighed og umistelige rettigheder samt frihed, demokrati, lighed og retsstat. Valget af formuleringen religiøs arv var i diskussionen rundt om kristen arv, som den katolske og flere ortodokse kirker var fortaler for, andre ville alternativt helt undlade referencer til religion. Nogle protestanter ønskede som katolikkerne henvisning til Vorherre/Gud eller den kristne arv, mens andre stillede krav om at skelne mellem religiøse og verdslige anliggender og var modstandere af at give religionen en central rolle i en sekulær forfatning. Den danske Folkekirke har ingen selvstændig organiseret stemme. Den kan, som nævnt af Erling Tiedemann, ikke fungere som modspiller til staten, da den er en del af den offentlige forvaltning. I følge Bertel Haarders udsagn på mødet mener Folkekirken ikke noget, men er en god frisindet og rummelig model. Men den danske Folkekirke og Baptistkirken i Danmark er medlem KEK (Konferencen for Europæiske Kirker), en økumenisk paraplyorganisation for 125 europæiske kirker, samt mere end 40 associerede kirkelige medlemsorganisationer. KEK blev 1999 slået sammem med den Europæiske Økumeniske Organisation for Kirke og Samfund (EECCS). Den Katolske Kirke er ikke medlem, men KEK samarbejder med den romersk katolske bispekonferences organisation COMECE og andre om teologiske og økumeniske, samt politiske og samfundsmæssige spørgsmål. KEK (hvor Folkekirken er medlem) kunne imidlertid heller ikke tage klart standpunkt i denne debat pga. medlemmernes manglende enstemmighed, men resultatet lå i følge Kangas Larsen på linie med hvad flertallet i KEK ønskede. Men det kan dertil bemærkes, at Leuenbergkirkefællesskabet (113 protetantiske europæiske kirker), hvor Folkekirken også er medlem, i modsætning til KEK mener, at Gud skal nævnes i forfatningens præambel, idet man under henvisning til Gud kan definere de 11

12 værdier EU bygger på og derved sikre at ingen politisk magt kan blive sig selv nok. Den Katolske Kirke var nok den mest tydelige og synlige i debatten. Tidlig i forfatningsdiskussionen blev der argumenteret for en tydelig kobling mellem EU s værdigrundlag og Gud, og en anerkendelse af det transcendente, som garanti for den menneskelige frihed. Dernæst også en kobling mellem det jødisk-kristne menneskesyn og EU s værdigrundlag, samt menneskerettigheder som et vigtigt element i en moderne forfatning. Kangas Larsen peger på at det er bemærkelsesværdigt, hvordan den ortodokse og Den Katolske Kirke har fundet fælles fodslag under udarbejdelsen af EU s forfatningsforslag. På højeste niveau var der tilnærmelser efter 1000 års adskillelse. Den ortodokse kirke med den russiske i spidsen opfodrer til at der i forfatningen henvises til De ti Bud givet af Gud, som en kilde til universelle værdier.(de ti bud i 2. Mosebog er fælles for kristne, jøder og muslimer). Efter EU s udvidelse vil andre værdisæt end Vesteuropas Liberal-humanistisk model, ønske anerkendelse, knyttet til mennesker fra de kristen ortodokse og islamiske traditioner. Derfor vil en henvisning til universelle værdier kunne modvirke at den vestlige verden tager monopol på de rigtige værdier og dermed hindre et sammenstød med de radikale-konservative værdier. Åben gennemsigtig og regelmæssig dialog Disse fremtidsperspektiver rejser mange spørgsmål som - er EU en kristen klub, eller er EU hævet over religionerne, så der på den måde også er plads til muslimske lande som Tyrkiet og Bosnien? Den problematik blev ikke uddybet på dette debatmøde, men til gengæld vil jeg omtale en anden væsentligt del af traktaten, som kan fungere som modvægt mod ovennævnte sammenstød: Artikel I-51: Kirkers og konfessionsløse organisationers status 1. Unionen respekterer og må ikke anfægte den status, som kirker og religiøse sammenslutninger eller samfund har i medlemsstaterne i henhold til national lovgivning. 12

13 2. Unionen respekterer ligeledes filosofiske og konfessionsløse organisationers status. 3. Unionen opretholder en åben, gennemsigtig og regelmæssig dialog med disse kirker og organisationer i anerkendelse af deres identitet og specifikke bidrag. (1. Findes allerede i Amsterdamtraktaten. Erklæring 11.) KEK og katolske COMECE har i mere end ti år samarbejdet og afholdt regelmæssige møde med EU-kommissionen, dette har afsat sine tydelige fingeraftryk på Artikel I-51. Med den åbne, gennemsigtige og regelmæssige dialog forpligtes EU til at føre en struktureret og systematisk dialogen med kirkerne. Erling Tiedemann peger på at der i høj grad allerede lyttes til de kirkelige stemmer og i praksis er der tradition for at det nye formandskab ved starten af sin 6-måneders periode mødes med repræsentanter for både de protestantiske og de ortodokse Kirker og den katolske kirke. Dialogen og samarbejdet hviler på det forhold, at kirken og det politiske samfund har hver sin gensidige anerkendte autonomi, og det forhold, at der samtidig bør være en klar adskillelse imellem dem. Kirkelige opgaver Dermed giver denne dialog også kirkerne en række udfordringer. Kangas Larsen peger på, at kirkerne ikke bare må blive en moralsk støtte, der blåstempler EU s love på fx det etiske område, men tværtimod påvirker debatterne og sætter dagsordenen, da kirkerne også er en del af civilsamfundet. Og hvad indeholder denne dagsorden, hvor skal vi påvirke og hæve vore kirkelige stemmer? Erling Tiedemann peger på de svage som nævnes i Det gamle Testamente: enkerne, de faderløse og de fremmede, samt på kirkens pligt til at påpege politisk svigt, kirkens pligt til deltagelse i kampen mod fattigdom, krig, sygdom, herunder AIDS, mod forurening og andre onder, men peger også det at der skal værnes om familien, det ufødte fosters ret til livet. Vi kan alle komme i tanke om en række etiske udfordringer og dilemmaer. Men det er også vigtigt at kunne tale sin egen sag for at bevare sin status og hæve stemmen når ens rettigheder trues. Aktuelt vil 13

14 et nyt lovforslag om opholdstilladelse til udenlandske præster få helt urimelige konsekvenser for frikirker, immigrantmenigheder og Den Katolske Kirke i Danmark. Rammerne for dialogen er fastlagt, men juraen i tilknytning til de kirkelige interesser er væsentlige, men kompliceret med en mængde faldgrupper. Lisbeth Christoffersen giver en grundig præsentation i Konstellationer -. Tal godt og tænk ret Jeg har lyst at slutte af med Erlings Tiedemanns omtale af det citat af den byzantinske kejser Manuel den Anden, som pave Benedikt irriterede nogle muslimer med i sin forelæsning i Regensburg: Troen er sjælens frugt, ikke kroppens. Den, som altså vil føre nogen til tro, behøver evnen til at tale godt og tænke ret, men ikke brug for vold og trusler. Kirkelige stemmer i EU skal ikke bruge magtsprog, men de skal tale godt og tænke ret og det skal de, hvad enten de taler som fortalere for andres behov, eller de taler til fordel for, hvad de selv behøver. Kate Hovgaard Jakobsen Litt. Udkast til traktat om en forfatning for Europa - Vedtaget med konsensus af Det Europæiske Konvent den 13. juni og 10. juli 2003 Konstellationer Kirkerne og det europæiske projekt - Red. og forord: Ida Auken og Kirsten Auken - Forlaget ALFA 2007 Erling Tiedemann: Kirkelige stemmer i EU Redaktionen: Se også: - hvor hele mødet kan følges på video I forbindelse med Kates referat fra debatmøde om kirkelige stemmer i EU kan vi jo spørge, om ikke også katolske kvinder har mulighed for at lade deres røst høre i den sammenhæng. Det vil der måske netop kunne lade sig gøre for i forbindelse med de europæiske katolske kvinders initiativ "Andante". Et forum hvor vi i den europæi- 14

15 ske region kan sætte fokus på spørgsmål og forhold, som er specifikke for vores del af verden og som kvinder give udtryk for Kirkens holdning. "Andante" har valgt at være knyttet til WUCWO som associerede medlem. Men hvorfor ikke snarere betragte "Andante" som et supplement til WUCWO? - og være med i begge organissationer?.. Mette Bruusgård NKKF, som nu er med i styret i WUCWU, vil forsøge en dialog mellem WUC- WO og de europæiske foreninger, der har stiftet "Andante" - det håber, vi vil lykkes! Vivian Tiedemann WUCWO: Verdensunionen af Katolske Kvindeorganisationer Også WUCWO afholder årligt en Bønnens Dag dag den 13. maj, der omfatter de katolske kvinder. En bededag, der har fundet sted gennem mange år. Teksterne udformes af kvinder fra forskellige lande på skift. I år er det katolske kvinder fra Mali og temaet er: "At bygge en fredens kultur" Indledningen er en bøn til Helligånden. Herre, send os din Ånd til at lyse for os på vores vej. Åndens virke kan synes os at virke langsom, men Ånden er vedholdende, trofast og kærlig. Ånden beskytter os mod det onde og forbliver tålmodige med os i vores daglige liv og hjælper os med at overvinde vores tvivl, Han lærer os at holde fast ved Sandhedens Evangelium. Lad os bede om, at Gud vil sprede sin Ånd af lys, fred og kærlighed over hele verden. Forbønnerne om fred afsluttes med: Jesus, vores styrke og vores fred, hør vores bøn. Der er ikke fast tradition for, at vi fejrer bededagen herhjemme. Sidst var i 2005 ved aftenmessen i Skt. Ansgars Kirke og v. messen på Dalum Kloster efter generalforsamlingen den 28. maj Hele teksten findes på engelsk og fransk på internettet. (www.wucwo.org/wucwoday) Dernæst blev der på initiativ af WUCWO/Australien i 1993 indført endnu en Bønnens Dag på den 6. juli mindedagen for Maria Goretti ( helgenkåret 1950) Mod handel og seksuel udnyttelse af kvinder og børn, (www.wucwo.org/ prayercwiaustralia) Der blev udgivet et lille kort tegnet af Liam på 7 år og med en bøn skrevet af Hanna på 11 år. V.T. 15

16 Aftenmøde i DKKF København med Adrienne Mulimbi DKKF-Øst afholdt den 14. februar 2007 aftenmøde i med Adrienne Mulimbi, der fortalte om forskellen mellem at være katolsk kvinde i Congo og i Danmark. Det forgik i menighedssalen ved Jesu Hjerte Kirke på Vesterbro. Vivian Tiedemann bød velkommen til Adrienne, der kvitterede med et jublende Halleluja! Adrienne takkede for invitationen til at tale på DKKF s aftenmøde. Adrienne fortalte, at hun i overensstemmelse med sin opdragelse og katolske tro betragter alle ældre kvinder som en mor eller bedstemor, alle yngre kvinder som søstre og alle unge kvinder og piger som døtre. Må Gud velsigne alle kvinder. Congo er et stort land i hjertet af Afrika. Det er ca. 2 mio Km2 stort - der er ca. 50 mio indbyggere. Der tales over 300 dialekter i Congo, fransk er det officielle sprog, og ved siden af fransk er de mest anvendte sprog swahili, shiluba, kikongo og lingala. Den katolske kirke er stærkt repræsenteret i Congo, der er overvejende kristent, men der praktiseres også de traditionelle afrikanske naturreligioner. Der er muslimske minoritetsgrupper mellem 1 10%. Adrienne fortalte, at Den Katolske Kirke netop har fejret 100 års dag i hendes hjemegn. Før kristendommens indførelse havde befolkningen deres egne religioner og skikke. Der var en forestilling om, at et væsen ejede himlen og man kunne nærme sig dette væsen gennem andre guder. Kvinder tilhørte deres mand, og kvinder blev ikke anset for egnede til at opdrage børn. De kristne missionærer havde stor indflydelse på befolkningen gennem undervisning af børnene, og Adrienne takkede missionærerne for at befolkningen havde lært Jesus at kende. Congo var fra 1908 til 1960 belgisk koloni, og det var belgiske missionærer, der indførte kristendommen i landet. Det er vanskeligt at beskrive forskellen mellem kirken i Congo og Danmark. Også i Congo er kvinderne meget engagerede i kirken, men man lever et meget anderledes liv i Congo. Der er megen fattigdom og generelt mangel på mad, tøj og medicin. Samtidig er det et land, hvor der 16

17 er uhyre stor forskel på rig og fattig. Ekstremt rige og fattige lever side om side. Adrienne flyttede fra Congo i 1999 efter den massive flygtningestrøm fra Rwanda til Congo. Der skete som følge af tilstrømningen af de mange flygtninge en mentalitetsændring i Congo. Solidariteten med hinanden blev svækket, man begyndte at frygte hinanden, og der var stor korruption. Adrienne kom til Kenya og derfra til Danmark, som hun havde hørt var et kristent land. En af de store forskelle på at være katolik i Congo og Danmark er, at troen praktiseres langt stærkere i Congo. Troen praktiseres på alle niveauer og ikke kun i kirken. Lægfolk tager sig af en stor del af arbejdet i kirken, og søstrene underviser i sakramenterne. I Congo har man god tid til at praktisere troen, og sakramenterne forvaltes med stor omhu. Når et forældrepar kommer for at få deres barn døbt kræves der kendskab til forældrenes tro før barnet kan døbes. Hermed sikrer man, at der er alvor bag troen. I det hele taget er man mere omsorgsfulde over for hinanden i kirken i Congo, og man føler sig hurtigt hjemme i kirken, når man flytter til en ny egn. Nye trosfæller bliver straks kontaktet og kommer med i menigheden. Da Adrienne kom til Danmark 17

18 boede hun først i Skjern, og den nærmest katolske kirke lå i Esbjerg. I Congo er der ikke præstemangel som i Danmark, I Adriennes bispedømme var der 21 menigheder og ca. 300 præster. I kirken i Danmark er der mange kulturelle problemer, og Adrienne opfordrede til, at vi er mere åbne og fokuserer mere på troen end på de kulturelle forskelle. Generelt synes Adrienne, at man ikke hjælper hinanden så meget i Europa som man gør i Afrika, og hun føler, at budskabet om at vi skal være som brødre og søstre ikke slår igennem. Adrienne mindede om Frans af Assisis ord om, at der er større glæde ved at give end ved at modtage. I kirken i Afrika er man meget bevidst om, at selv om tro kan flytte bjerge, skal der være kærlighed bag. I Danmark virker det som om vi gemmer troen og ikke helt lever vores kristne identitet ud. Adrienne opfordrede til, at vi indvier vores børn til jomfru Maria og at vi beder for dem. Adrienne føler sig meget hjemme i kirken i min fars hus. Til sidst fortalte Adrienne om at oplevelse hun havde haft på sin rejse fra Congo. Mange mennesker havde set jomfru Maria åbenbare sig på himlen, og på rejsen fra Congo til Kenya havde Adrienne set en bil styrte ned af en skrænt, men på mirakuløs vis blev bilen løftet op på vejen igen, og ingen kom noget til. Efter at der havde været lejlighed til at stille spørgsmål til Adrienne sluttede hun af med at synge en bøn på swahili, og Vivian Tiedemann takkede på forsamlingens vegne for Adriennes foredrag, der havde givet tilhørende noget at tænke over. HB 18

19 DKKF s Retræte på Dalum Kloster d aug Tema ved pastor Benny Blumensaat, Esbjerg: I må fødes på ny På baggrund af Johannes Evangeliet: kpt. 3, vers 1 er emnet: I må fødes på ny. Vi vil udforske Helligåndens betydning for den enkelte og for Kirken. Under Helligåndens vejledning vil vi søge ind i mysteriet om Jesus Kristus som Kirkens hovedhjørnesten og den enkeltes mester, og som sammen med den samaritanske kvinde ved brønden drikker af det vand som i dig skal blive en kilde, som vælder med vand til evigt liv. Johs. Evang. 4,1-15. p. Benny Blumensaat Praktiske oplysninger: Dalum Kloster, Dalumvej 105, 5250 Odense SV Mandag d. 20 aug. kl til fredag d. 24. aug. efter morgenmaden. Pris: Deltagerantal 24. Tilmelding: Ruth P. Meyer,(se bagsiden) inden 1. juni, skriftlig, bindende og gældende efter indbetaling af depositum på kr (restbeløbet v/ankomst) Kun indbetaling via bank/netbank! (ikke check) til bankkonto: Danske Bank, reg.nr Venligst husk: Navn og adresse på indbetaler! Oplys hvis der skal tages særlige hensyn. Håndklæde medbringes. Alle vil modtage svar inden 1. juli. Praktisk leder: Ruth P. Meyer 19

20 ØKUMENE: Kvindernes Internationale Bededag den 1. fredag i marts 2007 Maribo I år blev dagen en særlig oplevelse fordi vi kunne mødes i det nye Skt. Birgitta Kloster. Der kommer normalt kvinder, men vi blev glædelig overrasket. Udover formanden for Danmarks Økumeniske Kvindekomité Kanny Kruse og Birgittasøstrene, kom der 50. To af søstrene var med til at læse teksterne. Kollekten til dette års projekter blev på 3.513,25 kr. Overraskende var det også, at der denne gang deltog flere yngre kvinder plus en interesseret og modig mand. I de lokale avisers omtale af bededagen var det nævnt at også mænd var velkomne. Formodentlig var selve stedet, klosteret, en af grundende til at der i år var flere deltagere. Vi håber at de fik lyst til at komme igen til næste års økumeniske møde. Brigitta Daubjerg 20

21 Og fra Kanny Kruse følgende hilsen fra Sydhavsøerne: Vi havde en rigtig dejlig eftermiddag i Maribo hos Søstrene. Vi var mange og der var en god stemning. Kirken er jo smuk, så man kan jo ikke andet end at føle sig veltilpas. I Nykøbing samledes vi om aftenen til Bededagen. Det var i en stor og ret ny Folkekirke, her var vi 27. Endvidere har redaktionen modtaget følgende: København Bededagen, hvor kvinder ud over hele jorden mødes og tilslutter sig bønnens fællesskab, havde også i København samlet en lille gruppe kvinder fra Vesterbro og Frederiksberg til en økumenisk gudstjeneste i Eliaskirken. (Folkekirken, Frelsens Hær og Den Katolske Kirke). Deltagerantallet i denne gudstjeneste, som blev holdt kl om formiddagen, var ganske vist ikke så stort som forventet, hvilket måske havde sin årsag i uroen på gaderne i Storkøbenhavn netop den dag og dagene omkring. I Sankt Ansgars Kirke blev Bededagsgudstjenesten holdt kl efter det forudgående samvær i menighedssalen, hvor Inge-Lise Lollike fra Nakskov, forhv. Landsformand for Danmarks økumeniske Kvindekomite, fortalte 21

22 om det økumeniske internationale arbejde og om Paraguays kvinder, der i år havde forberedt teksterne til gudstjenesten. I Kirken var Inge- Lise Lollike indbudt til at prædike udfra temaet Under Guds Telt og Amalie fra Metodist-menigheden spillede smukt på harpe under pauserne til stille bøn. Sognepræst p. Niels Engelbrecht sluttede med at lyse velsignelsen over forsamlingen. Fremmødet var også her mindre end i de foregående år. Og her var det Københavner-komite en, der består af 2 repræsentanter fra hver af de kristne menigheder: Baptisterne, Folkekirken, Frelsens Hær, Katolsk Kirke, Metodister, Missionsforbundet og den Svenske Kirke, der havde forberedt aftenen. Næste år afholdes Bededagen i Jerusalemskirken / Metodisterne. Men: Hvor to eller tre er forsamlede i mit navn, er jeg midt iblandt dem, siger Jesus, og det er jo det vigtigste. Berigende er det, at uanset vore forskellige kirkelige tilhørsforhold og det vekslende antal deltagere, så på denne måde at kunne mødes om det ene, at lovprise Gud og tage alverdens kvinder med alle deres problemer, med ind i denne lovprisning og i bønnens fællesskab. Det giver styrke og fornyet mod. En deltager Amalie spiller på sin harpe. 22

23 En forkvinde har forladt os, Mariasøster og medlem af DKKF. I mindet om Søster Cecilie ( ) Søster Cecilie Maes lærte jeg at kende for 20 år siden, da jeg blev opfordret til at deltage i en af pastoralrådets arbejdsgrupper om Småbørn og Kirke. Jeg er i tidens løb blevet vældig inspireret af hendes ildhu og engagement. Søster Cecilie havde en naturlig sans for at forstå børn, og hun kunne vække deres begejstring for kirkens glade budskab. Søster Cecilie betød meget for de katolske børnehaver og specielt i børnehaverne i Vejle og Svendborg. Arbejdet i Danmark varede fra 1962 til 2007, hvor hun var med de sidste søstre der vendte tilbage til Belgien fra Danmark. Søster Cecilie var i sine sidste år vidende og åben omkring den kræftsygdom, hun levede med i en årrække. Det sidste julebrev vidnede om livskraft og en styrke, som Søster Cecilie evnede at sprede omkring sig. Jeg havde ikke ventet at høre om hendes død kun et år efter afrejsen tilbage til moderklostret Belaar. Søster Cecilie anbefales til alles forbøn. Anna Smitshuysen Mødekalenderen Lørdag d. 21. april kl. 10 DKKF s ordinære generalforsamling i Dalum, Odense. Se side 9. Den maj - Kom med til Fællesskabets Dag Tema: Guds Visdom Giver Ny Indsigt Økumenisk Kvindestævne afholdes på: Svendborg Vandrehjem, kursus og Fritidscenter, Vestergade 45, 5700 Svendborg Indbyder: Danmarks Økumeniske Kvindekomité/ Tilmelding inden 1. april. Pris 875 kr.i enkeltv. /695 kr. i dobbeltv. Nærmere oplysninger: Vivian Tiedemann, /Ruth P. Meyer, Den 20. til 24. august 2007: DKKF s retræte på Dalum Kloster. Se side 19. Fredag d. 2. november søndag d. 4. november: tysk- dansk weekend i Rantum/ Sylt. Yderligere informationer i næste nummer. Fredag d. 9. november søndag d. 11. november: DKKF-weekend på Øm. Det foreløbige emne for weekenden er Demokrati og fredskultur i familien, Kirken og samfund. Flere informationer i næste nummer. Reserver allerede nu datoerne! 23

24 DANMARKS KATOLSKE KVINDEFORENING Bestyrelsesmedlemmer Birgit Clausen, landsleder Telf.: Teglvangsvej Hornslet Helle Østergreen-Johansen, stedfortræd. landsleder Telf.: Landgildevej København S Anna Smitshuysen, kasserer Telf.: Drosselvej Kolding Giro BG Bank: Konto Linda Larsen, sekretær Telf.: Paludan Müllersvej 46B, s Århus N Jytte M. Hansen Telf.: Østerbrogade 88 A 2. tv København Ø Suppleanter: suppleant øst: ubesat (Jytte M. Hansen er indgået i bestyrelsen) suppleant vest: Hanne Jensen, Kolding Medlemsregistrering og redaktion: Ruth Pallisgaard Meyer Telf.: Østbanegade 45, 5. th København Ø Fax: Hjemmeside : Indmeldelse kan ske ved henvendelse til medlemsregistrator, se ovenfor. Årskontingent: 175 kroner. 24 ISSN

DKKF-Nyt. Nr. 1 - marts 2006. "...Du skal elske din næste..." (matth. 22. v.37-40)

DKKF-Nyt. Nr. 1 - marts 2006. ...Du skal elske din næste... (matth. 22. v.37-40) DKKF-Nyt Nr. 1 - marts 2006 DANMARKS KATOLSKE KVINDEFORENING "...Du skal elske din næste..." (matth. 22. v.37-40) Nogle tanker omkring DKKF's nye formålsparagraf Foredrag af forfatteren Else Marie Kjerkegaard

Læs mere

Nr. 2 - Maj 2009. DKKF-Nyt. En ny pinse

Nr. 2 - Maj 2009. DKKF-Nyt. En ny pinse Nr. 2 - Maj 2009 DANMARKS KATOLSKE KVINDEFORENING DKKF-Nyt En ny pinse Katolik, kend din kirke WUCWO bliver 100 år DKKF-weekend på Øm Afrikas kvinder og paven Fællesskabets dag 2009 Indhold Nyt fra bestyrelsen

Læs mere

Danmarks Katolske Kvindeforening

Danmarks Katolske Kvindeforening 1 Indhold Julehilsen fra p. Jan Ophoff Artikel af Dorothea Sauermann, kfd, oversat af Inger Harbo WUCWOs verdenskonference v/ Birgit Clausen Niels Steensen v/ Helle Østergreen-Johansen DØK bededags-weekend

Læs mere

ERLING TIEDEMANN. Ledende artikler i Katolsk Orientering 2003 2004

ERLING TIEDEMANN. Ledende artikler i Katolsk Orientering 2003 2004 ERLING TIEDEMANN Ledende artikler i Katolsk Orientering 2003 2004 2003 Klik på en linie for at komme til den pågældende artikel Nr. 2 29. januar 2003 Vores mission Nr. 3 12. februar 2003 Jubilæum og besindelse

Læs mere

Skt. Laurentii sogneblad

Skt. Laurentii sogneblad Skt. Laurentii sogneblad Skt. Laurentii Katolske Kirke Frederiksborgvej 11, Roskilde 2013 - nr. 2 juni-august 2013 Kære venner! Nu er sommeren på vej og det bliver dejligt igen at opleve den Danske sommer.

Læs mere

Kirke, menighed, FDF, 1. modul Råd og vejledning...9 Teori...11 Øvelse...19. Bibelen, 2. modul Råd og vejledning...22 Teori...23 Øvelse...

Kirke, menighed, FDF, 1. modul Råd og vejledning...9 Teori...11 Øvelse...19. Bibelen, 2. modul Råd og vejledning...22 Teori...23 Øvelse... F D F s l e d e r u d d a n n e l s e side 1 BLÅ KERNE KRISTENDOM OG FORKYNDELSE Indhold Indledning Målbeskrivelse...2 Hvorfor kristendom og forkyndelse?...2 Opbygningen af et modul...3 Lærte du noget?...4

Læs mere

MAGASINET Nr. 84 Januar 2013 125. årgang

MAGASINET Nr. 84 Januar 2013 125. årgang MAGASINET Nr. 84 Januar 2013 125. årgang Nyt fra Det Danske Missionsforbund Lindenborg - mere end vores efterskole? En kirke, der bliver til uge for uge Ghana Tro til Tiden Opbygning i Burma Muslimer i

Læs mere

baptist.dk Du har et valg Nummer 3 2015 162. årgang Udgivet af Baptistkirken i Danmark

baptist.dk Du har et valg Nummer 3 2015 162. årgang Udgivet af Baptistkirken i Danmark Baptist Kirken Baptist Kirken 3 baptist.dk Nummer 3 2015 162. årgang Udgivet af Baptistkirken i Danmark Du har et valg Bump! baptist.dk lander i postkassen Et kirkeligt magasin fra BaptistKirken med inspiration

Læs mere

Kirkelig Information Jubilæumsnummer

Kirkelig Information Jubilæumsnummer K S BB NR. 3 2004 39. ÅRGANG ISSN 0902-9735 www.ksbb.dk INDHOLD: KIRKENS JA OG NEJ 1 ET STYKKE HISTORIE 2 TEOLOGIEN BAG PJECEN 6 ØRE FOR KLANG - 10 PERSONLIGE HILSNER JENS KR. HOLMGAARD 14 SVEND ERIK LARSEN

Læs mere

Danmarks Katolske Kvindeforening

Danmarks Katolske Kvindeforening 1 Indhold Nyt fra bestyrelsen v/ Birgit Clausen Kontingent for 2012 Åsebakkeweekend v/ Birgit Clausen Beredskabsplanen v/ Anette Macko Sankt Martins Børnehave v/ Inger Harbo Andersen Kampdag eller bededag

Læs mere

SAMTALE SAMARBEJDE DANSKE KIRKERS RÅD 2012

SAMTALE SAMARBEJDE DANSKE KIRKERS RÅD 2012 SAMTALE SAMARBEJDE DANSKE KIRKERSRÅD 2012 17 folkemødet VELkoMMEn TiL årsberetningen 2012 26 DiALogkonfEREncE Samtale & samarbejde er titlen på årsberetningen for 2012. Her kan du læse om Danske Kirkers

Læs mere

NR 65 DECEMBER 2009 121. ÅRGANG

NR 65 DECEMBER 2009 121. ÅRGANG NR 65 DECEMBER 2009 121. ÅRGANG Kommer I store, og kommer I små, lad os gå for at stå ved krybben i Betlehem. Der livets ord blev åbenbaret i kød; der for de fattige en Frelser blev født Santon 2 Magasinet

Læs mere

Sammen. Hvorfor egentlig diakoni? Kirkebøssen er af betydning for en menigheds selvforståelse

Sammen. Hvorfor egentlig diakoni? Kirkebøssen er af betydning for en menigheds selvforståelse Sammen OM MENIGHEDSPLEJE Hvorfor egentlig diakoni? Kirkebøssen er af betydning for en menigheds selvforståelse Kirkeskure er en af mange muligheder, som omtales i dette nummer 5DECEMBER 2001 1 Valby Tingsted

Læs mere

FOR ALLE. FrikirkeNets Forlag

FOR ALLE. FrikirkeNets Forlag FOR ALLE FrikirkeNets Forlag FOR ALLE FrikirkeNets Forlag Frikirke for alle FrikirkeNets Forlag ISBN 87-991631-0-1 1. oplag: november 2006 2. oplag: marts 2007 Tekst: Svend L. Madsen Produktion: cpress

Læs mere

N YT LIV 1-2010 Å RG. 4 3 NYT LIV - HISTORISK OG AKTUELT MØDET VED TRINBRÆTTET RETFÆRDIGGJORT

N YT LIV 1-2010 Å RG. 4 3 NYT LIV - HISTORISK OG AKTUELT MØDET VED TRINBRÆTTET RETFÆRDIGGJORT N YT LIV 1-2010 Å RG. 4 3 NYT LIV - HISTORISK OG AKTUELT MØDET VED TRINBRÆTTET RETFÆRDIGGJORT Nyt Livs kontor: Postboks 57, 9330 Dronninglund Tlf.: 9884 4384 E-mail: nyt.liv@fiberpost.dk Nyt Livs kasserer:

Læs mere

Nr. 8 juli 2007 154. årgang. Kirke og politik. hvordan skal kirken blande sig? [ ] Stine Frandsen

Nr. 8 juli 2007 154. årgang. Kirke og politik. hvordan skal kirken blande sig? [ ] Stine Frandsen Nr. 8 juli 2007 154. årgang Kirke og politik hvordan skal kirken blande sig? [ ] Stine Frandsen Hvad kom der ud af baptisternes [ ] Anne Åbom [ ] Collage: Ole Steen De fleste af os har sikkert hørt et

Læs mere

MAGASINET Nr. 89 November 2013 125. årgang. Nyt fra Det Danske Missionsforbund

MAGASINET Nr. 89 November 2013 125. årgang. Nyt fra Det Danske Missionsforbund MAGASINET Nr. 89 November 2013 125. årgang Nyt fra Det Danske Missionsforbund Nye præster i Thisted og Haderslev Sigurd Barrett ser på livets store spørgsmål Jensen Maar, Synoden og Tro Til Tiden Nyt fra

Læs mere

Pottemagerens Hus. Nyt fra

Pottemagerens Hus. Nyt fra Nr. 4 okt. 2011 Nyt fra Pottemagerens Hus Moses i Ørum Kirke Efeserne 3:14 Når jeg grunder over visdommen i Guds plan, må jeg bøje mine knæ for Faderen. Det er min bøn, at Han ud af sin ubegrænsede magt

Læs mere

Sammen. Hvorfor egentlig diakoni? ikke en klagecentral. Diakonipris: De nye danskere er gave for menigheden. Forsiden: Kirken med på Roskildefestival

Sammen. Hvorfor egentlig diakoni? ikke en klagecentral. Diakonipris: De nye danskere er gave for menigheden. Forsiden: Kirken med på Roskildefestival Sammen OM MENIGHEDSPLEJE Hvorfor egentlig diakoni? Venne-pårørendeforeninger er støtte, ikke en klagecentral Diakonipris: De nye danskere er gave for menigheden Forsiden: Kirken med på Roskildefestival

Læs mere

Det moderne samfund er indviklet og er styret af effektivitet og økonomi. Det var

Det moderne samfund er indviklet og er styret af effektivitet og økonomi. Det var I dette nummer... Adventistkirkens skitur 2013 I lære som forældre Nyt fra Ungdomsafdelingen Jeg havde netop været en del af et fællesskab, hvori ikke alene pjatteri, skisport, masser af grin, lækker mad

Læs mere

13 Økumeni. God læselyst! ANSVARSHAVENDE REDAKTØR: Mads Christoffersen. KORREKTUR: Maria Pedersen og Lærke Uhd

13 Økumeni. God læselyst! ANSVARSHAVENDE REDAKTØR: Mads Christoffersen. KORREKTUR: Maria Pedersen og Lærke Uhd ANDAGT ANSVARLIGHED DANSKE KIRKERS RÅD 2014 13 Økumeni i dag Velkommen til årsberetningen 2014 Andagt og ansvarlighed er titlen på årsberetningen for 2014. Det afspejler det felt, Danske Kirkers Råd og

Læs mere

Adventnyt. Bøn. Hvorfor bøn? Hvad betyder bøn? Inspiration til bøn. I dette nummer... TEMA: Bøn. Nytårshilsen. Vejlefjord i Rwanda.

Adventnyt. Bøn. Hvorfor bøn? Hvad betyder bøn? Inspiration til bøn. I dette nummer... TEMA: Bøn. Nytårshilsen. Vejlefjord i Rwanda. I dette nummer... Nytårshilsen Forskning i bøn Vejlefjord i Rwanda Formanden reflekterer over menighedsfællesskabet i lyset af hans seneste oplevelser. Hvad binder os sammen, hvorfor er der forskelle,

Læs mere

MAGASINET Nr. 91 Marts 2014 126. årgang. Nyt fra Det Danske Missionsforbund

MAGASINET Nr. 91 Marts 2014 126. årgang. Nyt fra Det Danske Missionsforbund MAGASINET Nr. 91 Marts 2014 126. årgang Nyt fra Det Danske Missionsforbund Sommerstævnet 2014 Frivillige og fulde af begejstring Nyt fra Aalborg og Frederiksværk Lederdag på Lindenborg Tro Bygger Bro Grønland

Læs mere

MAGASINET Nr. 83 November 2012 124. årgang

MAGASINET Nr. 83 November 2012 124. årgang MAGASINET Nr. 83 November 2012 124. årgang Nyt fra Det Danske Missionsforbund Kirke i en globaliseret verden Vi er bedst, når vi er sammen Repræsentantskabsmøde Vidste du... En tro der bygger bro Hvem

Læs mere

Nr. 6 2010 157. årgang. Jesus: [ ] Ann Lund Wahlberg

Nr. 6 2010 157. årgang. Jesus: [ ] Ann Lund Wahlberg Nr. 6 2010 157. årgang Jesus: [ ] Ann Lund Wahlberg Ros til ledelsen i BaptistKirken:»I gør os trygge«[ ] Lone Møller-Hansen [ ] Peter Klarskov Der var opbakning og ros til ledelsen på BaptistKirkens Landskonference

Læs mere

Indhold. Missions-Nyt. Missionsfonden af 4/5 1964. Missionsfondens bestyrelse:

Indhold. Missions-Nyt. Missionsfonden af 4/5 1964. Missionsfondens bestyrelse: Missions-Nyt 57. årgang, nr. 2 - sommer 2015 Ansvarshavende udgiver: Missionsfonden af 4/5 1964 Harpevej 14 DK-3650 Ølstykke Telefon 47174040 missionsfonden@gmail.com www.missionsfonden.dk Giro 613-9450

Læs mere

Sammen OM MENIGHEDSPLEJE. TEMA: Fodvaskningen og vor tid. Nyheder om menighedspleje - på landsplan og lokalt

Sammen OM MENIGHEDSPLEJE. TEMA: Fodvaskningen og vor tid. Nyheder om menighedspleje - på landsplan og lokalt Sammen OM MENIGHEDSPLEJE TEMA: Fodvaskningen og vor tid Nyheder om menighedspleje - på landsplan og lokalt 1MARTS 2000 Valby Tingsted 7 2500 Valby Telefon 36 46 66 66 Telefax 36 30 34 20 E-mail: smp@menighedsplejer.dk

Læs mere

baptist.dk 5 Fællesskab Nummer 5 2013 160. årgang Udgivet af Baptistkirken i Danmark

baptist.dk 5 Fællesskab Nummer 5 2013 160. årgang Udgivet af Baptistkirken i Danmark baptist.dk Nummer 5 2013 160. årgang Udgivet af Baptistkirken i Danmark 5 Fællesskab Forsmag på jubilæet Jubilæumsudvalgets formand, Trine Engbo Sørensen, indvier os i sine drømme om en fejring i 2014,

Læs mere

baptist.dk 4 Kom nu...! Nummer 4 2013 160. årgang Udgivet af Baptistkirken i Danmark

baptist.dk 4 Kom nu...! Nummer 4 2013 160. årgang Udgivet af Baptistkirken i Danmark baptist.dk Nummer 4 2013 160. årgang Udgivet af Baptistkirken i Danmark 4 Kom nu...! Samlet for at varetage fællesskabets interesser Tre delegerede fra hver menighed og to fra hver landsorganisation drøftede

Læs mere

every child every nation every day hvert eneste barn hvert eneste land hver eneste dag

every child every nation every day hvert eneste barn hvert eneste land hver eneste dag De røde sider: Idéer til Exciting Days i din børneklub Materialer De grønne sider: Stor åbenhed for evangeliet på Færøerne Ethvert grønlandsk barn har brug for Gud De blå sider: At undervise børn om mission

Læs mere