Formanden har ordet. Den nye bestyrelse. Brugerforeningens kursus Telefonanlæg med integration med Æskulap

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Formanden har ordet. Den nye bestyrelse. Brugerforeningens kursus 2007. Telefonanlæg med integration med Æskulap"

Transkript

1 nr. 1 juni 2007 æskulap brugerforening Formanden har ordet Den nye bestyrelse Brugerforeningens kursus 2007 Telefonanlæg med integration med Æskulap

2 Brugerforeningens bestyrelse: Formand + Softwareansvarlig: Lupinmarken Klovborg Tlf.: Kasserer og speciallæge repræsentant: Ole Larsen Fisketorvet 4-6, Odense C Tlf: Fax: Homepage + Attestansvarlig: Michael Bjarnhof Nørregade Hundested Tlf: Fax: Sekretær: Tyge Fogh Nygårdsterrasserne Farum Tlf.: Bestyrelsesmedlem: Amagerbrogade 175, København S Tlf: Fax Brugerforeningens bestyrelsesmedlem i Ascott A/S: Leo Thomsen, Aalborg. Dag Hammerskjölds Gade 4, Aalborg Tlf: Supleanter Peter Hebsgaard Lars Gehlert Johannsen Kursusudvalg Iben Kollemorten Mona Modahl Larsen Æskulap Brugerforenings sekretariat c/o Elise Nielsen Vibevej Hundested Fax.: Besøg Brugerforeningens hjemmeside: Indhold Formanden har ordet... side 3 Ny medredaktør af Æskulappen... side 4 Den nye bestyrelse... side 5 Brugerforeningens kursus side 6 Webreq en stille revolution... side 8 Ny sekretær side 10 Telefonanlæg med integration med Æskulap... side 12 Staus på Datafangstmodulet... side 14 Elektronisk Æskulappen?... side 15 Referat af Generalforsamling... side 16 Referat af bestyrelsesmøde... side 19 Løst og fast fra hverdagens tummel... side 22 Resumé af konstituerende bestyrelsesmøde... side 24 Deadline for Æskulappen December 30. oktober Æskulappen Indlæg, der ønskes bragt i Æskulappen fremsendes til redaktøren som eller på diskette. Eftertryk kun med tilladelse fra redaktionen. Oplag: 1100 ISSN Redaktion: Ansv. redaktør for Æskulappen: Amagerbrogade 175, København S Tlf: Fax Medredaktør for Æskulappen: Iben Kollemorten Rosenvænget Thyholm Tlf: Lay-out: Ditte-Marie Clemmesen Brammersgade 2A, Århus C Tlf.: Tryk: WERKS OFFSET A/S Tlf.: Af, Formand for Æskulap Brugerforening og Software-ansvarlig Æskulap Brugerforening stod ved en skillevej ved generalforsamlingen den 13. april. Der havde gennem det forløbne år været en del problemer, og ved bestyrelsesmødet dagen forinden var det store spørgsmål, om foreningen overhovedet kunne fortsætte. Blandt andet havde Ivar Clemmesen ( Clemme ) meddelt, at han ikke ønskede at genopstille. Clemme har gennem lang tid (10 år) været dynamoen i foreningen, bl.a i kraft af sit hverv som softwareansvarlig. Vi valgte livet Men hendigvis gik generalforsamlingen over al forventning. Alle de ledige bestyrelsesposter samt de to suppleant-poster blev besat. Den nye bestyrelsen er fuldtallig og klar til at tage fat. På generalforsamlingen blev det besluttet at tage mod Ascott Software s tilbud om hjælp til at opkræve kontingent til Brugerforeningen. Dette samarbejde vil lette Brugerforeningens arbejde med at holde medlemskartoteket ajour betydeligt. Det vil desuden gøre det muligt at sende hvervebreve til de læger, der bruger Æskulap, men som endnu ikke er medlemmer af Brugerforeningen. Men vi skal selvfølgelig passe på ikke at blive afhængige af ellervære i lommen på Ascott. Jeg føler mig overbevist om, at med den stærke bestyrelse, der nu er valgt i Æskulap Brugerforening, vil det ikke blive noget problem. Med til billedet hører også, at Ascott har en helt anden holdning til Brugerforeningen nu end for år tilbage. Nu ser de Brugerforeningen som en særdeles vigtig og nødvendig medspiller. Æskulap Brugerforenings kursus 2007 Den 13. april blev der (inden generalforsamlingen) afholdt det årlige Brugerforenings-kursus på Munkebjerg. Det var (som sædvanlig) et godt og velbesøgt kursus. Jeg hæftede mig ved, at Erik Andersen fra Ascott fortalte, at der nu er ca. 400 lægehuse der har konverteret fra Æskulap DOS til Æskulap Windows, og at der nu kun mangler 100. Udviklingen er efterhånden løbet fra den gamle DOS-version, og der er flere og flere funktioner som mangler i DOS-versionen, i forhold til Æskulap Windows. Bl.a. understøtter DOS-versionen ikke WebReq, som jo er obligatorisk fra 1. august Erik Andersen og Clemme fortalte lidt om næste opdatering til Æskulap Windows, der er planlagt til at komme ud i maj måned. Versionen er lige nu i beta-test. Det er især laboratoriekortet, der har fået en gennemgribende overhaling. Der er kommet flere smarte funktioner, bl.a. den såkaldte CVD-finder. Denne funktion laver en liste over hjertepatienter. Disse vises i et skema, så man kan se nøgle-laboratorieværdier på den enkelte patient. Derved kan man få et overblik over hjertepatienternes status. En anden fiks ny funktion er den automatiske gemmefunktion i lab kortet. Hvis man i et journalnotat indtaster blodtrykket, vil det automatisk blive gemt i laboratoriekortet (man skal taste BT efterfulgt af <CTRL+ENTER>. Live backup er en god nyskabelse. Det betyder at der kan tages en backup mens Æskulap er i brug. Visioner for brugerforeningens arbejde Der er i dag 22 forskellige lægeprogrammer på markedet (hvis man tæller DOS og Windows versioner hver for sig). Æskulap er det bedste program efter min mening. Men det kan altid blive endnu bedre. Det helt afgørende er brugerindflydelsen på udviklingen. Det ideelle er, at så stor en del af videreudviklingen som muligt er inspireret og styret af brugernes behov. Det er her Æskulap Brugerforening har sin primære rolle at spille. Vi er i den heldige situation, at Ascott Software i meget høj grad lytter til vore synspunkter ja uden lægernes input ville Ascott ikke kunne lave et endnu bedre program. Inputtet til Ascott kommer både via Brugerforeningens arbejde men også via den enkelte læges skriverier på Ascott s nyhedsgrupper og Brugerforeningens diskussionsforum, og ikke mindst via alle de læger, som Ascott arbejder sammen med hver dag. Brugerforeningens rolle er at afbalancere ønskerne, så resultatet bliver bedst muligt for de fleste læger. Det duer ikke at lave nogle fancy funktioner, som kun ganske få læger synes er relevante. Æskulap-visioner Det, som jeg især vil lægge vægt på i mit kommende arbejde som softwareansvarlig, er brugervenligheden. Derved forstår jeg, at 2 Æskulappen Juni 2007 Æskulappen Juni

3 Æskulap skal være så let og enkelt at bruge som muligt. Næste punkt er, at Æskulap umiddelbart skal kunne vise de vigtigste oplysninger om en patient på én skærmside, nemlig kroniske diagnoser, fast medicin, sidste blodprøvesvar m.m. Æskulap skal være en hjælp i kvalitetssikringen af vores arbejde, især for så vidt angår de kroniske patienter. Vi har alle nok oplevet, at en patient fejler en række sygdomme. I en periode er vi tilbøjelige til at fokusere på det akutte i tilstanden og så glemmer vi måske, at patienten for et år siden faktisk fik diagnosticeret en diabetes. Æskulap vil så kunne komme med en popup, en reminder, der spørger, om ikke det er tid til at tage nye blodprøver. Lidt på samme måde som CAVE funktionen i medicinkortet. Med andre ord: Æskulap skal på en mere intelligent måde støtte lægen i hans/hendes arbejde. Programmet skal ikke bare være en dum journal, men et aktivt instrument der hjælper os til at forbedre patientbehandlingen. Født 1953 i Århus. Solopraksis i Klovborg (Midtjylland) siden Anvendt Æskulap siden 1993, konverteret til Windows-versionen i Medlem af bestyrelsen i Æskulap Brugerforening fra Æskulap beta tester. Programchef for Medibox Nyvalgt til bestyrelsen og på konstituerende bestyrelsesmøde valgt til formand for Æskulap Brugerforening og software ansvarlig. Thyge Fogh Født Siden 1998 arbejdet i 3-læges kompagniskabspraksis i Farum. Konverterede til Æskulap Windows 2004 og fik de fleste af børnesygdommene med, men de er forlængst ryddet væk. Har interesseret mig for EDB siden Commodore 64 og synes stadig det er spændende. Og vil efter 9 år med Æskulap gerne være med til at påvirke udviklingen ved at gøre gavn i Brugerforeningen. Motto: Brugervenlighed (Færre tastetryk, tak!) Michael Bjarnhof Født 1953, 3-læges delepraksis med tre sygeplejesker og én sekretær i Hundested. Æskulapbruger siden 1994, konverteret til Windows i Medlem af Brugerforeningens bestyrelse fra 1999, webmaster og bestyrer af hjemmesiden Attestansvarlig siden Iben Kollemorten Jeg var overrasket over, at der ikke mødte flere til generalforsamlingen i Brugerforeningen på Munkebjerg trods et stort fremmøde til kurset om dagen. Derfor syntes jeg, at der skulle ske noget og meldte mig til at være med til at lave Æskulappen og næste års Munkebjergkursus. Jeg blev læge i Var klar til at komme i praksis 1989 dengang der ikke var mangel på praktiserende læger! Så jeg tog til På generalforsamlingen på Munkebjerg Hotel efterlyste redaktøren af Æskulappen og medlem af kursusudvalget,, en medredaktør og et nyt medlem til kursusudvalget. Han måtte konstatere, at ingen meldte sig der var ingen skov af fingre Men under eventuelt skete der noget: Iben Kollemorten slog til! Grønland i syv år. Derefter var jeg børne- og ungelæge tre år i Holstebro. På grund af sygdom tog jeg springet ind i praksis i Hvidbjerg på Thyholm (nu Struer Kommune) i Fra jeg var uddannelsesamanuensis i Nørregade i Skive i 1989 har jeg kendt til Æskulap, og min nuværende kompagniskabspraksis har haft Æskulap side 1993 og Æskuwin siden I Grønland købte jeg Æskulap til sygehuset i Qeqertarsuaq/Godhavn, da jeg var læge der. Jeg har i to perioder været suppleant til Ringkøbing Amts praksisudvalg, hvilket betyder, at man som i Brugerforeningen deltager på lige fod om arbejdsopgaverne. Desuden har jeg være medredaktør af PN (vores nu indgående lægekredsforeningsblad) i næsten 10 år. Privat har jeg tre efterhånden voksne børn den yngste er for øjeblikket soldat. Jeg er gift med Lars, som for mange år siden har læst biokemi indtil specialet og som derefter blev noget af en ITnørd. Iben Kollemorten Ole Larsen Født 1945, praktiserende ørelæge i Odense siden maj 1980 i samarbejdspraksis med Jens-Vilhelm Søbye, der april 2006 er ophørt. Hans praksis er nu overtaget af 2 kvindelige ørelæger (Pia Juul Andersen og Lotte Jung Johansen), der skiftevis arbejder som afdelingslæger på OUH og i praksis 1 uge ad gangen. Det har givet nyt input til klinikken. Startede med Æskulap DOS for godt 11 år siden, konverterede som den første til Windows versionen ÆP-oto for snart 2½ år siden, var med i udviklingsfasen. Medlem af Brugerforeningens bestyrelse som speciallægerepræsentant og kasserer. Mona Larsen Uddannet læge Uddannet til speciallæge i almen medicin primært i Frederiksborg amt, med korte afstikkere til Herlev og Kalundborg sygehuse. Siden 1996 praktiserende læge i Hundested i kompagniskab med ialt 5 læger. Bijob: Kommunallæge (børn og unge læge) i Hundested Kommune (nu Frederiksværk-Hundested) siden Æskulapbruger i hele min praksistid. Konverteret til Æskulap Windows Nyvalgt til bestyrelsen ved generalforsamlingen Medlem af kursusudvalget siden : Født Sololæge på Amager siden 1997 med én sekretær, der foruden sekretærfunktionen varetager regnskab, afgivelse af prøvesvar og blodprøvetagning. Jeg konverterede til Æskulap 1998 på grund af svær utilfredshed og problemer med mit hidtidige systemhus. Jeg blev glad for Æskulap på grund af et meget bedre program, en velfungerende brugerforening og en imødekommenhed og service fra det nye systemhus (VD/Ascott), som jeg var ganske uvant med. Glat konvertering til Æskulap Windows april Medlem af kursusudvalget siden Valgt til Brugerforeningens bestyrelse Redaktør af Æskulappen fra samme tidspunkt. Har netop fået en med-redaktør, og det er jeg glad for! 4 Æskulappen Juni 2007 Æskulappen Juni

4 Æskulap Brugerforening afholdt sit årlige kursus fredag den 13. april på Munkebjerg Hotel ved Vejle. Der var tilmeldt 70 kursister, der fordelte sig på 37 læger og 33 lægesekretærer/sygeplejersker/ laboranter. Dette svarede omtrent til tidligere år. Eftertilmeldinger?!! Dette års tilmeldinger bar i stil med tidligere års præg af (ekstremt) mange eftertilmeldinger, hvilket vil sige tilmeldinger efter fristens udløb. De sidste kom så sent som 12. april dagen før kursus!! Da tilmeldingsfristen udløb, holdt vi møde i kursusudvalget for at gøre status, og det var svært nedbøjende at konstatere, at vi havde 25 tilmeldinger alt i alt! Det udløste den rene dommedagsstemning i vort lille udvalg, og vi overvejede seriøst at aflyse! Det er meget svært for ikke at sige umuligt at forsøge økonomistyring på dette grundlag. Vi taler om et budget på små kr for et kursus som vores, der (heldigvis) ikke er sponsoreret. Heldigvis har vi et fint samarbejde med Munkebjerg, der har håndteret de mange reservationer og tilmeldinger til spisning med stor konduite. Vi vil derfor gerne reklamere lidt for ideen om, at en tilmeldingsfrist er en fornuftig ting og at den er sat på jorden for at blive overholdt! For at motivere til dette overvejer vi at indføre et (mindre, men dog mærkbart) gebyr på eftertilmeldinger! Det plejer at lokke husarerne til, specielt, når der er tale om læger, der jo er kendt for deres veludviklede økonomiske sans Dette års kursus Vi planlagde dette års kursusprogram ud fra et skøn over, hvilke nyheder der var, samt ikke mindst evalueringerne fra Her havde flere ytret ønske om at høre noget om sundhedsdatanettet og EPJ. Der var også udbredt ønske om mere tid til fri leg i Æskulap, også kaldet Sandkassen, der som sidste år var åben fra morgenstunden og om formiddagen forbeholdt hjælpepersonalet ( no doctor s area ). Kurset begyndte med det traditionelle Quibus vadimus, som giver et pejlemærke om kursen for Æskulap. Hvor vil vi gå hen sammen..? Den software-ansvarlige fra Æskulap Brugerforening Ivar Clemmesen ( Clemme ) i parløb med Erik Andersen, Ascott Software. Der blev gjort rede for kommende opdateringer og visioner. Som et forsøg havde vi stablet en seance på benene, hvor en politiker (Karin Dubin, Region H), en IT-fagmand (Ib Johansen, MedCom) og en af vore egne Æskulap-brugere () kom med et kort indlæg med hver deres indfaldsvinkel med efterfølgende diskussion i plenum. Det overordnede emne var Kommunikation med sygehussektoren. Dette var forudgået af en præsentation af MedCom m.m. ved Ib Johansen. Eftermiddagen var den traditionelle med fire parallelle workshops med emnerne: Sandkassen Laboratorie- og medicinkort Back-up og sikkerhedsprogrammer Indføring i basal Windows-brug Og hvad sagde evalueringsskemaerne så..? På skemaerne var afsat plads til markering af, om man var DOSeller Windows bruger, En simpel håndsoprækning ved kursusstart gav det resultat, at én klinik fortsat brugte DOS. Så den lader vi ligge. I det følgende deles kursisterne af nemhedsgrunde (= kursusudvalgets magelighed) op i læger og ikke-læger. 5-skalaen, hvor 1 er håbløst og 5 er helt i top, er anvendt. Formiddag: Ikke Læger læger 1. Quibus vadimus Præsentation 4,0 3,9 Relevans 4,4 4,0 Mit udbytte 3,6 3,6 2. MedCom Præsentation 4,2 4,2 Relevans 3,7 3,1 Mit udbytte 4,4 4,1 3. EPJ (kommunikation med sygehussektoren) Præsent./diskussion 4,2 3,5 Relevans 4,1 3,6 Mit udbytte 4,4 3,1 Formiddagen generelt 4,4 4,0 Workshops (Eftermiddag): Ikke Læger læger Lab- og medicinkort Antal modtagne skemaer Præsentation 4,4 4,1 Relevans 4,8 4,2 Mit udbytte 4,2 3,9 Backup- og sikkerhedsprogrammer Antal modtagne skemaer Præsentation 4,5 4,7 Relevans Mit udbytte 4,0 3,9 Indføring i basalt Windows-brug Antal modtagne skemaer Præsentation 4,9 4,4 Relevans 4,8 4,3 Mit udbytte 4,4 4,0 Sandkassen Desværre gik skemaerne tabt! Seancen var velbesøgt dagen igennem. Hele kurset: 4,1 Skriftlige kommentarer På evalueringsskemaerne var der afsat plads til kommentarer. Antallet var i år betydeligt mindre end sidste år. Tilsvarende var evalueringerne (udtrykt ved tal) betydeligt bedre. De gennemgående kommentarer til formiddagens program var, at der ikke var tid nok til de enkelte seancer. Workshops-kommentarene koncentrerede sig om, at det var uhensigtsmæssigt at undervise i lab-kortet, når dette stod for en gennemgribende fornyelse. Det sociale aspekt skal også med Afsluttende mødtes vi, der skulle overnatte, til en hyggelig middag, denne gang i Pejsestuen. Maden og betjeningen var i top; vi fik vist alle, hvad der kunne tilkomme os... Ivan Andersen, VD, slog ud med hånden: Fri bar! Diskussion Set fra kursusudvalgets synspunkt er det tale om en gennemgående positiv evaluering, der var en hel del bedre, end vi havde turdet håbe på! Formiddagen blev som forventet evalueret ringere af ikkelægerne end af lægerne. Vi havde forventet en større forskel, og vi er glade for, at de ikke-læger, der stod formiddagen igennem i plenumsalen, evaluerede så positivt. Tiden til rådighed for de enkelte seancer var et problem spørgelysten var større end forventet, hvilket vidnede om engagement fra kursisternes side! Sandkassen var atter i år åben hele dagen, om formiddagen som læge-frit område. Det er vort indtryk, at seancen kørte fint og at deltagerne fik en fin support fra VD og ikke mindst fik en masse tips og tricks med hjem til det daglige arbejde. Det var mindre godt, at en workshop koncentrerede sig om labkortet, der, når dette læses, har fået andre funktionaliteter Det var bestemt ikke elegant, og det beklager vi. Tak til kursisterne for deres evalueringer og besyv til, hvordan Brugerforeningens kursus på Munkebjerg i 2008 kan blive bedre! Vi har i kursusudvalget taget det til os og vil bestræbe os på at levere et mindst lige så godt produkt i 2008! På gensyn i 2008 på Munkebjerg! 6 Æskulappen Juni 2007 Indtryk fra plenum og workshops

5 Et samlet landsdækkende laboratorierekvisitionsmodul til alle laboratorier og alle journalsystemer er en realitet. Hvad er WebReq? Gennem mange år har praktiserende læger over hele landet kunnet modtage elektroniske EDI-laboratoriesvar. Bestilling af laboratorieundersøgelser til biokemi har hidtil hovedsageligt været baseret på papirblanketter. Årsagen har været, at næsten ingen lægesystemer har programmeret et rekvisitionsmodul til klinisk kemi, da det er en meget krævende og dyr programmering. Udarbejdelse og vedligeholdelse af repertoireregistre fra laboratorierne har været vanskelig, da der ofte kræves daglige opdateringer. Det har derfor været oplagt at satse på en central server, med kun ét sted at udvikle og vedligeholde en rekvisitionsløsning. Teknologien har ikke tidligere været tilgængelig, men med Internet-teknologiens indtog og bredbåndsforbindelsernes almindelige udbredelse er basis skabt for en hurtig og billig kommunikation med centrale servere. I 2003 blev den første version af et centralt laboratorie-rekvisitionssystem, WebReq, taget i brug. Tre moduler Der er tre forskellige moduler i WebReq dækkende: Klinisk biokemi og klinisk immunologi (blod og urinprøver) Klinisk mikrobiologi Klinisk patologi WebReq ligger på en central server, som tilgås fra lægesystemet via et simpelt SSL krypteret URL- Internetkald. De fleste lægesystemer, herunder Æskulap Windows, har lavet en integration, der gennem et enkelt klik eller funktionstastetryk overfører patientens stamdata og lægens loginoplysninger direkte til WebReq. Ved pålogning vælges automatisk det af de tre moduler man vil bruge. Det laboratorium, som lægen normalt anvender, er forudvalgt. Det kan ændres ved behov. De tre moduler er ens opbygget, med: Side 1 bestillingsside, Side 2 til angivelse af suppleren de oplysninger og Side 3 med udprintningsformular til stregkoder, kaldet PTB. Modul 1 og 2 har to forskellige visningsmåder: normalvisning og listevisning/kvikliste, som kan vælges af brugeren efter foretrukket arbejdsmåde. WebReq indeholder komplette analyseregistre fra alle tilmeldte biokemiske og mikrobiologiske laboratorier samt patologiafdelinger, herunder også supplerende oplysninger, kommentarer og promptspørgsmål til de enkelte analyser, som f.eks. gravid/graviditetsuge, udlandsophold? og advarsler som Ikke indsendes før weekend, og Pt. skal møde fastende. Når rekvisitionen er færdig, udprintes kun det nødvendige antal stregkodeetiketter på en PrøveTagningsBlanket (PTB), hvor oplysninger om, hvilke og hvor mange glas der skal bruges, ex. 5LILLA, 5GEL etc. er anført. En adresselabel på udførende Af Ib Johansen Konsulent i MedCom og har ansvar for standarder og implementering af disse. Formand for WebReq brugergruppen. laboratorium og navnelabel findes ligeledes på PTB en. Der kan anvendes stort set alle typer laserprintere til udprintning af PTB. Vejledninger Web-links til analysevejledninger og laboratorieinformation kan kobles direkte sammen med WebReq, så der er online adgang til disse under rekvireringen. Opslag i diverse håndbøger eller besværlige indtastninger i elektroniske opslagsværker er helt overflødiggjort. Nyheder, som laboratoriet ønsker at informere sine brugere om, kan ligeledes vises gennem et enkelt link. Der flages grønt, når der er ulæste nyheder. Bestilling af prøver Bestilling af prøver til klinisk kemi sker enten ved en simpel markering af ønskede analyser, eller ved at bestille flere analyser på én gang, kaldet en profil : ex. HbA1C, creatinin, Na/K, cholesterol m.m. Profiler sættes op og døbes af den enkelte læge og kan ændres/ suppleres efter behov. Findes en ønsket analyse ikke i de oplistede profiler eller i listevisningen, kan den nemt findes med en søgefunktion. Alle analyser er opførte i en række grupper, så inddelingen er mere overskuelig. Afsendelse af rekvisitionen Efter at have markeret de ønskede analyser trykkes blot Send og udskriv (Ctrl+Shift+S). Et pop-up vindue med et billede af PTB en vises, og den ønskede printer vælges. Når der trykkes Send og udskriv, sender WebReq automatisk en Edifact med rekvisitionens oplysninger direkte til laboratoriet. Er der behov for at påføre kliniske oplysninger kan det ske på side 2, ved blot at trykke Næste (Ctrl+Shift+N) i stedet for Send og udskriv. Her vil WebReq også automatisk stoppe, hvis der er obligatoriske spørgsmål, der skal besvares. Ønskes det, at prøvetagning skal ske på laboratoriet eller at den skal foregå hjemme hos patienten (Byforretning), kan det også vælges på denne side. I Æskulap Windows er der en smart funktion, der ved udskrift af PTB en spørger, om der skal sættes en linie ind i overbliksjournalen som angivelse af, at der er taget prøver via WebReq, da der ikke er en direkte tilbagemelding til lægesystemet om de analyser, der er bestilt. For patologi og mikrobiologi anvendes helt samme procedure, men skærmbillederne er naturligvis med andet indhold, men opbygget efter samme skabelon. Kun én PTB-blanket til alle På PTB blanketten (Fig. 1) udskrives kun etiketter til de glas, der skal bruges, med angivelse af glastypen, evt. patientens CPR nr, evt. prøvetagningstid osv. Desuden printes etiketter til evt. afpipetteringsglas, navneetiketter, adresseetikette til det laboratorium, som skal have prøven samt en række informationer til lægen omkring forbehandling af prøverne og omkring prøvetagning. Der anføres, hvilke analyser der tages i samme glas. Alt dette styres af laboratoriet, som gennem ofte daglige justeringer tilpasser WebReq til laboratoriets aktuelle behov. Ex. hvilke analyser, der kan tages i samme glas. Samtlige laboratorier i Danmark bruger den samme PTB til udprintning af stregkoder. PTB erstatter således mere end 100 forskellige blanketter. Lægepraksis skal kun have denne ene formular liggende. Også blodbankerne kommer med i løbet af Blanketten betales og distribueres af laboratorierne. Gemme- og Hotel funktioner Der findes en gemmefunktion, hvor en rekvisition kan gemmes til senere brug. Desuden kan tidligere afsendte rekvisitioner hentes frem igen og genanvendes, men der tildeles i så fald et nyt rekvisitionsnummer. Dette bruges især ved gentagne kontroller. WebReq har også et hotel hvor ex. speciallæger kan bestille prøver og gemme dem på hotellet. Patienten kan så møde op hos ex. egen læge til prøvetagning. Egen læge henter så rekvisitionen i hotellet. Der sendes svar både til prøvetagende læge og til lægen, der har foretaget bestillingen. Denne funktion anvendes også på en række sygehusambulatorier, hvor patienten har fået bestilt prøver på et ambulatorium, men går til egen læge for at få foretaget prøvetagningen i stedet. Anvender speciallægen eller ambulatoriet et andet laboratorium end prøvetagende læges, viser Fig 1: Sådan ser PrøveTagningsBlanketten (PTB) ud efter udprintning WebReq automatisk hvilke prøver, der skal håndteres anderledes. Installation og oplæring For at få WebReq til at fungere, skal lægepraksis oprettes i serveren. Laboratorierne har forskellig procedurer for dette, men fælles for alle er, at de kommer ud og underviser lægepraksis i at bruge systemet og tilslutter en printer, så den kan bruges til WebReq. De fleste laboratorier har en WebReqkontaktperson, som kan hjælpe med opstarten. Hvad koster det? WebReq drives af det private firma DMDD Aps, som har indgået aftale med alle regioner og landslaboratorier om betaling for udvikling og drift af WebReq. Det koster regionens laboratorier 150 kr/md for hver tilsluttet lægepraksis. Heri indgår alle udgifter inkl. forsendelse af EDIFACT til laboratorierne. Lægerne har således ikke udgift til EDI-trafik til VANS (Dannet eller Kommunedata, red.) og heller ingen udgift til PTB blanketter. Lægens eneste udgift er alene driften af laserprinter til udskrift at PTB er. 10% af beløbet er øremærket til videreudvikling af WebReq.... fortsættes på side 10 8 Æskulappen Juni 2007 Æskulappen Juni

6 Vores nye sekretær hedder Elise Nielsen og har 36 års erfaring som sekretær i praksis i Hundested. Hun har siden 2001 varetaget regnskabet og gør det stadig. I 2005 ophørte hun som praksissekretær. Fra 2007 sekretær i Æskulap Brugerforening. Det er Elise, der tager imod jeres fax på og på VD s reklame... fortsat fra side 9 Denne videreudvikling prioriteres i en Brugergruppe, der er nedsat af MedCom, og som har deltagere fra laboratorierne, flere lægepraksis, en Æskulapbruger er med datakonsulenter, PLO og MedCom, som er formand. Brugergruppen beslutter og prioriterer udviklingen af WebReq på to årlige møder. Disse beslutninger resulterer i en udvikling af nye funktioner, som implementeres i maj og november hvert år. Alle med pr ! Ca lægepraksis har allerede sagt farvel til blanketterne og goddag til WebReq. Senest 1. august 2007 skal alle alment praktiserende læger rekvirere elektronisk med brug af MedComs MEDREQ standarder. Ikke alle regioner er klar. Det gamle Ringkjøbing Amt ognordjyllands Amt er ved at køre et nyt laboratoriesystem Labka 2 ind, og her vil man først være klar omkring 1. september. Hvad får vi ud af det? Langt højere kvalitet, med langt færre prøver, der må kasseres på grund af forkert prøvetagning. Patienterne behøver således ikke fornyet prøvetagning på grund af mislykkede prøver. En undersøgelse viser, at fejlmærkning af prøver reduceres fra 18% til kun 2%. Laboratorierne får prøverne i korrekte glas med korrekte stregkoder og mærkning, hvorved omnummerering og manuel håndtering reduceres betydeligt. Fremtiden En af de største anker mod WebReq er, at det ikke er integreret fuldt i lægens journalsystem. Der forventes at der i løbet af 2007 vil blive mulighed for, at de enkelte lægesystemer kan hente repertoireoplysninger fra WebReq med en såkaldt webservice. Lægesystemet kan så bruge disse data til at opdatere oplysningerne i et eget udviklet system. Det bliver spændende at se, hvor mange der vil udvikle dette..! En anden anke har været, at WebReq opleves langsomt. Brugergruppen har prioriteret udvikling af et fælles rekvisitionsbillede med alle laboratoriespecialerne i ét billede. Det forventes at løse en del af problemet. Information tilbage fra Webreq om, hvilke analyser der er bestilt, forventes også tilbudt som en webservice i løbet af næste års tid. Her vil det enkelte lægesystem kunne hente oplysningerne, når prøverne er bestilt og lægge informationen ind i eget laboratoriekort. Support på WebReq En central løsning som WebReq kræver selvfølgelig support. Der er etableret en hotline, som kan tage sig af spørgsmål om WebReq-funktionen, men ikke om almindelige Internetproblemer. Hotlinen er gratis at bruge, og der er udarbejdet et sæt manualer, som kan downloades fra webreq.dk. Her kan der også abonne- 1. Gratis for lægerne ingen EDI afgift 2. Også til intern brug i lægepraksis 3. Altid korrekte glas og mærkning 4. Én løsning alle laboratorier er med 5. Ingen opdatering hos lægerne 6. Simpel programmering for lægesystemer 7. Udvikling fastlagt i brugergruppe 8. Simpel teknologi ikke nyinvestering 9. Kun én blanket i hele landet 10. Uafhængig brugergruppe bag 11. MedCom sikrer, at krav og ønsker opfyldes 12. Øremærkede beløb til videreudvikling 13. Kan eliminere fremtidig krav om indberetning til bl.a. infektionsovervågning res på en gratis adviseringsservice i forbindelse med eventuelt nedbrud eller servicevinduer. For at hjælpe laboratorierne med at komme i gang med at bruge elektronisk rekvisition, bistår MedCom også de enkelte laboratorier og deres kontaktpersoner med råd og dåd i form af kurser og direkte hjælp med opstart. MedCom har aftaler med regionerne om at etablere et kontaktnet for WebReq på de enkelte laboratorier. Kontaktpersonerne kan findes på MedComs hjemmeside: wm110012&kode=webreq-kontaktpersoner. 1. Program udenfor lægesystemets fulde integration 2. Anden brugergrænseflade end lægesystemets 3. Internet/browserbaseret = opleves langsomt 4. Ikke alle lab og læger er med (endnu) 5. Ændrede arbejdsgange i forhold til papirgangen 6. Stadig forskellige moduler til forskellige lab-typer 7. Afhængig af Microsoft Explorer.

7 Når man skal ringe til en patient (eller f.eks en ekstern debitor), trykker man på samme knap og klikker på ring op og anlægget ringer op! Det vil spare masser af tid i de praksis, hvor man ringer meget til patienterne. Af Michael Bjarnhof Telefonapparaterne: De er tunge og gedigne (står godt på bordet). Røret ligger godt i vhånden og lyden er fin. Der er en håndfri funktion, med højttaler og mikrofon, som faktisk fungerer. Vi har også indkøbt trådløse headsets. Dem ville læger og personale nødigt undvære. Da vi skulle flytte til vores splinternybyggede klinik i Hundested, skulle vi også have nyt telefonsystem. Vores gamle blev ikke længere dækket af vores serviceabonnement og fungerede på mange måder ikke optimalt. Da jeg hørte, at VD havde fået agentur på et system, der kunne integreres i Æskukap, blev jeg for alvor interesseret. Jeg havde aldrig før hørt om men det skyldes muligvis min totalt manglende interesse for fodbold: De reklamerer nemlig ret ivrigt på sidebannerne til diverse storkampe. De er et af de helt store firmaer i verden indenfor telefoni. Jeg så det demonstreret (omend i miniputskala) på Munkebjergkurset og var solgt. Hvad kan det så? Det kan det samme som de fleste andre anlæg kan: Huske forskellige ringemønstre (telefontid, frokostpause, aften/nat...) Evt automatisk skifte mellem disse. Kø-besked med nummer ( Du er nummer 3 i køen, hav tålmodighed ) Jeg skal komme tilbage til hvorfor det er skrevet sådan... Omstilling Interne opkald Kortnumre. Disse kan styres med musen fra din computerskærm + fra telefonapparatet. Med meget mere Mere specielle ting: Det har en analog telefonudgang. Den har vi ført rundt i huset og tilsluttet faxmodems fra vores computere. Det betyder at man kan faxe direkte fra computeren (faxen fungerer som en ekstra printer) det vil sige, at man ikke behøver at udskrive og bære over i faxen. Det er ret smart. I ØVRIGT MENER JEG, AT FAXER TIL OG FRA HJEMME- PLEJEN BØR ØDELÆGGES! (frit efter Cato) OG ERSTATTES AF MEDCOM-BASERET KOMMU- NIKATION. DIXI! (Dixi er latin og betyder jeg har talt (red.)) IP telefoni..? Efter at have talt med forskellige kolleger og bekendte, har vi valgt IP-telefoni fra. Det er endnu for ustabilt, og lydkvaliteten er ikke god nok. At det kommer med tiden, er jeg ikke i tvivl om. Vi har heller ikke brug for at kunne sidde hjemme og svare telefoner eller ringe ud, som om vi ringede fra klinikken. På indersiden, altså i klinikken, er det faktisk et IP-system. Telefonerne sidder i et netværksstik, har IP adresser med mere; men udadtil har vi tre ISDN-linier, svarende til seks telefonlinier. Heraf er den ene reserveret vores akutnummer. Og nu scoopet: Integrationen med Æskulap! Når telefonen ringer, trykker man <Ctrl+ALT+Y> eller <ALT Gr +Y> (eller trykker på den tast på vores Logitech tastatur, der er programmeret til det), og frem kommer en menu: Hvis vi har telefonnummeret på patienten registreret i Æskulap (ved hemmeligt nummer kan anlægget ikke se nummeret på den, der ringer ind!), kommer en liste frem over de patienter, der har det pågældende nummer. Man klikker på overfør patient og tager telefonen. Så er der forbindelse, og patientens data i ÆSKULAP præsenteres på skærmen! Denne funktion gør telefontiden meget mere smidig og jeg når flere patienter. VD har (næsten) lovet, at der senere kommer en funktion, så patienten, hvis Avaya ikke kender telefonnummeret, selv kan indtaste sit cpr nummer. Selve anlægget Det fylder ikke overvældende... Halvdelen af spagettien tilhører computernetværket. Lidt af det sure... Priser: Spørg VD. Hos os (1 analog telefon + 8 digitale) kostede det ca Der er på linje med andres priser. Dertil kommer stik og ledninger i væggene. Man kan og især kunne godt mærke, at VD er ny på området. I starten var der kun én mand, der kunne hjælpe, når der skulle omprogrammeres eller rettes til. Det ved jeg, at de arbejder med. Den indbyggede stemme lyder som en fornærmet højesteretssagførersekretær fra Gentofte. Heldigvis kan man selv indtale svarene, undtagen tallene, som mokken udtaler. Deraf typografien tidligere. Kan det anbefales? JA! Det har givet en klar lettelse i hverdagen. Et velfungerende telefonsystem er meget vigtigt i en moderne lægeklinik. Telefonapparaterne, både med hånd- og headset Spaghettirummet..! 12 Æskulappen Juni 2007 Æskulappen Juni

8 Status på Æskulappen i elektronisk udgave..? Æskulappen har neden - stående spørgsmål til Henrik Schroll, som i forrige udgave af bladet var udsat for et mail-interview om netop data fangstmodulet og forløbsydelsen. Når dette læses, har der i et stykke tid været mulighed for at tilmelde sig. Her er Henrik Schrolls svar: Hvordan går det med datafangst og forløbsydelsen? Forløbsydelsen Den HAR vi hørt om, og den er der ikke økonomi i! Jeg ved godt, at de forsøgte at sælge den på kurserne, men det var tvivlsomt, om der var noget at hente, og brugte vi den endelig, fik vi jo bare mindre i basishonorar til næste overenskomst, så den er ikke interessant Basta! Som Henrik Dibbern sagde på et kursus på Fyn: Den automatiske dyrtidsregulering er afskaffet på arbejdsmarkedet for 20 år siden; hvem siger, at vi fortsat kan og skal bibeholde den i vores område? Lønningerne på arbejdsmarkedet er da ikke blevet ringere! Kvalitet i arbejdet i almen praksis Desværre har økonomien i forløbsydelsen stort set fyldt hele kursustiden, den anden side af mønten, kvalitetsudviklingen, har kun været sparsom omtalt. Jeg tror, at vi som læger i bund og grund vil give vores patienter den allerbedste behandling. Vi arbejder som problemløsere i vor dagligdag for at tilfredsstille patienten og dennes klager. Vi ser på patientens smørrebrødsseddel og håber den ikke er alt for lang, så vi ikke kommer yderligere bagefter Hvornår er der tid og overskud til at se på, om man generelt behandler sygdommene godt nok? Husker vi at få fulgt op på alt det vi bør gøre ved alle vores diabetespatienter? Nej vel! Hvordan får vi overblikket? Nej ikke noget med at udfylde flere skemaer! Vi har rigeligt med papir- og elektronikarbejde i forvejen. Datafangst I Datafangstprojektet med diabetesforløbsydelsen skal du bruge ca. 1 til 2 minutter pr. år pr. patient til at udfylde en pop up (det er alt), resten af arbejdet sker automatisk. Til gengæld får du en elektronisk oversigt, der sammenligner dig anonymt med dine kolleger i f.eks. regionen. Du får en oversigt over alle dine diabetespatienter, og du får en oversigt, der viser, hvor du mangler at følge op i behandlingen af patienter med problemer. Endelig får du en grafisk oversigt over den enkelte patients behandling, den kan du skrive ud til patienten, så han lettere kan forstå, hvor problemet med behandlingen er. Hvis du har lyst til at se, hvordan en tilbagemeldingsrapport ser ud, kan du downloade en demo Af Henrik Schroll Leder af DAK-E IT Speciallæge i Almen Medicin på: Dobbeltklik på Diabetes tilbagemeldingsdemo, så downloader og installerer den sig selv, og du kan efterfølgende ved at klikke på fanebladene og patientnavnet se tilbagemeldingen på alle tre niveauer. Hvis du klikker på overskriften SBL (sidst behandlende læge), kan du fastlåse sorteringen af patienterne til den læge, der har ansvar for behandlingen. Status for Datafangst pr. 1. maj 2007 Vi havde kalkuleret med 200 til 300 læger på det første år, men er allerede pr. 30. april nået 102 klinikker og 200 læger, så det ser ikke så dårligt ud endda. (Se figur 1.). Som det ses af oversigten, er der store variationer mellem de enkelte regioner. Region Syddanmark ligger lavt i tilmeldingen, måske fordi Fyn har FDDB (Den Fynske DiabetesDatabase), som en del læger indrapporterer til, og Vejle Amt har haft en ordning, hvor type 2 diabetikere får lavet årskontrollen på diabetesambulatoriet. På Fyn kan lægerne dog honoreres for at indrapportere til begge databaser. Blandt lægesystemerne er der også store forskelle i tilslutningen til forløbsydelsen. Det ser ud til, at MedWin har lagt sig klart i spidsen i forhold til antal klinikker i drift. Hvad sker der videre? De klinikker, der har tilsluttet sig ydelsen, vil sidst på året få den første tilbagemeldingsrapport, som ovenfor skildret, men allerede ultimo 2007 vil der blive etableret en ordning med Sundhed. dk således, at den enkelte læge med sin professionelle digitale Figur 1. signatur via sundhed.dk kan logge sig på Dansk AlmenMedicinsk Database (DAMD) og se sin egen behandling, opdateret fra dag til dag. Og vi vil arbejde videre med tilbagemeldingsrapporterne, så lægen/sekretæren kan udskrive indkaldelse til de patienter, der evt. udebliver eller hvor der skal iværksættes specielle tiltag., Redaktionsudvalget På generalforsamlingen var ÆskulappenS fremtid til livlig debat, som det fremgår af referatet andetsteds i bladet. Skal Brugerforeningen fortsætte med den nuværende (meget kostbare) udgave af Æskulappen på papir den som du holder i hånden lige nu eller skal Æskulappens fremtid være en elektronisk udgave? Det er vel udelukkende et spørgsmål om økonomi(?), og det er der ikke noget nyt i. Stort set alle trykte magasiner, eksempelvis Månedsskrift for Praktisk Lægegerning (MPL), melder om faldende oplag for papirudgaverne. Jeg personlig holder af en velskreven artikel i trykt udgave. Der er tale om en ganske anden læse-oplevelse, end hvis man sad foran skærmen eller værre: læste en sort/hvid udskrift på A4-papir. Hvad angår de velskrevne artikler, er jeg udmærket klar over, at Æskulappen ikke uden videre kan sammenlignes med The Lancet, BMJ og de andre store trods alle bestræbelser herpå fra redaktionens side :-) Redaktionsudvalget har besluttet så småt at tage forskud på den eventuelle elektroniske fremtid. Vi udsender denne udgivelse af Æskulappen elektronisk til medlemmer af Brugerforeningen, der har været aktive i bestyrelsen, kursusudvalget et c. som et forsøg. Og vi vender tilbage i næste nummer med erfaringerne..! Den elektroniske udgave vil denne gang være en simpel PDF-fil af det ultimative layout. Så håber vi på, at teknikken virker for filen er ret stor! Hvis du ønsker den elektroniske udgave: Mail til 14 Æskulappen Juni 2007 Æskulappen Juni

9 Fredag d. 13. april 2007 Munkebjerg hotel Vejle Deltagere: 21 medlemmer incl. bestyrelsen Referent Mette Mattson Dagsorden: a. Valg af dirigent Leo Thomsen blev valgt som dirigent. b. Valg af referent Mette Mattson blev valgt. c. Fremlæggelse af Formandens årsberetning til godkendelse. Formandens beretning: Aktiviteten i Brugerforeningen har i det forløbne år været meget beskeden og påvirket af manglende ressourcer til arbejdet. Der har været afholdt et par bestyrelsesmøder og de vanlige halvårlige møder med Ascott/Vendata, men derudover har aktiviteten været begrænset i forhold til tidligere hvilket også kom til udtryk med udgivelse af kun et nummer af Æskulappen i september (Denne udgivelse var dog et såkaldt dobbelt-nummer, idet vi slog efterårs- og julenummeret sammen). Den hidtidige bestyrelse kunne allerede ved første møde konstatere, at vi savnede overblik over to yderst centrale områder for en forening, nemlig foreningens økonomi i form af regnskabet og medlemskartoteket Kassererjobbet (alt incl. bogføring, afstemning m.m.) var i forrige bestyrelsesperiode betydeligt kompliceret af afgang i utide, og denne bestyrelse kunne efter nogen tid konstatere et behov for en nærmere gennemgang og en opdatering af bl.a bogføringsprincipperne. Vi fandt ikke ressourcer til selv at klare dette omfattende arbejde og hyrede derfor professionel revisionshjælp, der har udarbejdet det regnskab, som foreligger i dag. Det er her på sin plads at rette en særlig tak til foreningens kasserer Ole Larsen for det store arbejde, som han i den forbindelse har udført! Selve regnskabet er tidligere endt med røde tal på bundlinien, og der er således trukket af vores egenkapital for at fortsætte driften. Bestyrelsen har i det forgangne år arbejdet på at rette dette op, tilbage mod en nul-balance. Det færre antal udgivelser af Æskulappen skal ses i dette lys. Tilbage står medlemskartoteket, der har vist sig langt fra at være korrekt, f.eks. med hensyn til de ændringer, som naturligt over tid opstår. Klinikker sælges, generationsskifter finder sted, nye partnere tages ind i praksis... Vi savner fortsat denne opdatering en gennemgang af vores medlemsliste sammenlignet med alle Æskulapbrugere! På samme måde savnes i foreningens vedtægter en klar afklaring af medlemskabet i delepraksis (pro capita eller per klinik?)!!! Kort før denne generalforsamling rakte direktør Ivan Andersen (Vendata/Ascott) en hjælpende hånd frem med et tilbud om styring af Brugerforeningens medlemskartotek med kontingentopkrævning m.m. Med en hel eller delvis udlægning af denne opgave kan ressourcer i bestyrelsen gøres fri til andet arbejde. Det stiller selvfølgelig et berettiget spørgsmål om vores uafhængighed af Ascott! Det er vigtigt for Brugerforeningen at være medlemmernes garant i sager med selvsamme Ascott som modpart, og samtidig er det også vigtigt at medtage, at vi i de fleste sager har sammenfaldende interesser. Dette tilbud er ganske nyt, og bestyrelsen har ikke haft mulighed for at diskutere det og ser frem til en god diskussion på generalforsamlingen. Foreningens mulige aktiviteter afhænger selvfølgelig af vores ressourcer medlemmerne. I tidligere formandsberetninger konstateredes indledningsvis foreningens medlemstal, og vi har gennem en årrække kunne konstatere et vigende medlemstal. I disse tal gemmer der sig helt sikkert et uudnyttet marked for nye medlemmer.vi må selvfølgelig derudover søge at motivere flere ikke-medlemmer til at melde sig ind, blandt med en mere aktiv hvervepolitik. Det store spørgsmål er: Hvad skal der ske med Brugerforeningen hvilken fremtid har den og under hvilke former? Aktuelt hænger fremtiden i en løs tråd, vi skal have nye, aktive medlemmer til bestyrelsen, så arbejdet De afgående bestyrelsesmedlemmer Ivar Clemmesen, Mette Matzon og Peter Kolby modtogr generalforsamlingens hyldest for godt arbejde! kan fortsættes ellers synker vi tilbage, og det unikke forhold til softwarehuset (VD/Ascott) forsvinder. Brugerforeningen vil i så fald blot ligne flertallet af brugerforeninger fra de andre systemer: Rene kaffeklubber uden indflydelse på noget som helst. Brugerforeningen har mange tilbud til medlemmerne: Egen hjemmeside, lukket mailforum for diskussion, formaliseret direkte dog igen via mail adgang til forslag til programmørerne, eget sekretariat m.m. Vi har som beskrevet fortsat et godt forhold til Ascott med en god dialog, der sikrer en fortsat udvikling af programmet og også i den retning vi ønsker det! Med vores samarbejdsaftale med Ascott kan vi mindske risikoen for udsendelse af fejlbehæftede opdateringer, idet ændringer forinden afprøves hos nogle af medlemmerne. Æskulap er et godt og meget stabilt program, der ikke går ned. (Min egen oppe-tid ligger betydelig over 99%). Forudsætningerne for et meningsfyldt arbejde er således tilstedeværelse i foreningen: Meld dig til bestyrelsen. Vi har et godt program, og vi skal sikre at det udvikles fremover... Der er i år flere medlemmer på valg; Ivar Clemmesen udtræder efter 12 år i bestyrelsen. Clemme har gennem årene præget Brugerforeningen og Æskulapprogrammet gennem sin utrættelige, meget indsigtfulde og inspirerende indsats. Få har en arbejdskapacitet som ham, og han har brugt megen tid på foreningsarbejdet. Vi er ham er stor tak skyldig! Mette Mattson ønsker ikke genvalg, ligesom jeg selv ønsker at udtræde af bestyrelsen. Peter Kolby Kommentarer fra salen Fra 1. maj er der ansat en regnskabskyndig sekretær, som skal forestå bogføringen. Ørestads Revision fortsætter som revisor. Den store udfordring er at få Brugerforeningens medlemskartotek rettet til således, at flest mulige brugere af Æskulap også er medlemmer af Brugerforeningen og at få udsendt rykkere til relevante debitorer. Ascotts tilbud blev diskuteret. Der var stemning for, at Ascott hjælper med at holde styr på medlemskartoteket, idet de ved hvem der bruger Æskulap. Desuden hjælper Ascott med den praktiske opkrævning af kontingent, og udsendelse af breve. Beslutningen blev, at Ascott hjælper med at holde medlemskartoteket ajour og hjælper med kontingentopkrævning. Resten er det op til den ny bestyrelse at håndtere. Angående samarbejde med Ascott : For begge parter er der gavn af de to årlige møder i Aalbæk. Generalforsamlingen gav opbakning til at disse fortsætter for foreningens regning. Nye medlemmer til bestyrelsen: Clemme opfordrede til, at nye medlemmer af bestyrelsen skaber deres egen profil. Ambitionsniveauet har været meget højt fra starten, men det skal kunne stå mål med det store pres, man møder som praktiserende læge i dag. Den aktuelle status på økonomien blev drøftet. Der er ,- i foreningens kasse, som rækker til ét nummer af Æskulappen. Der kom forslag om at lægge Æskulappen ud på mail og på den måde reducere omkostninger til trykning og porto. Der var stemning for, at redaktionen kunne gøre forsøg med en elektronisk udgave af bladet. De nyeste udviklinger af Æskulap Windows, som vi har set i dag, havde ikke været muligt uden sparring fra Brugerforeningen så alene dét berettiger foreningens eksistens. Formandens beretning blev herefter godkendt med applaus. d. Kassererens fremlæggelse af regnskabet til godkendelse. Regnskabet var godkendt af de lægelige revisorer Neergaard og Lyng. Det blev fremlagt og godkendt uden kommentarer og med applaus.... forsættes side Æskulappen Juni 2007 Æskulappen Juni

10 ... forsat fra side 17 Kontingentet er således uændret kr. 400,- pr. halvår. Der blev foreslået et skift til Lægernes Pensionsbank eller andet pengeinstitut med bedre renter. e. Beretning fra kursusudvalget Der har været 6 møder. Thomas Rasmussen og Mona Modahl Larsen er medlemmer af udvalget. Der efterlyses endnu et medlem. Aktuelle kursus tegner til at give et mindre overskud. Beretningen blev godkendt med applaus. f. Æskulappen er ene-redaktør og opfordrede til deltagelse i redaktionen. Der kom forslag om at sætte papirudgaven i bero indtil økonomien er bedre, og i stedet lægge Æskulappen ud på hjemmesiden. Bladet kan lægges i PDF-format, så medlemmerne selv kan downloade bladet og skrive det ud. Der var forslag om et antal spots pr. år, som fokuserer på aktuelle forhold. Generalforsamlingen mente, at hvis der kunne skaffes nok nye medlemmer til Brugerforeningen, kunne dette finansiere papirudgaven. Ellers kunne bladet lægges ud i elektronisk udgave. Der var forslag om at prøve det i en periode og efterfølgende spørge medlemmerne om resultatet/erfaringerne. g. Forslag om ændring af foreningens vedtægter 8.1 og brev er ikke det samme. Teknisk kræver denne ændring en indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. h. Valg til bestyrelsen Nyvalgt blev med applaus: Tyge Fogh Mona Modahl Larsen Suppleanter valgt med applaus: Lars G. Johansen Peter Hebsgaard Bestyrelsen består herefter af: Michael Bjarnhof Ole Larsen Mona Modahl Larsen Tyge Fogh Udvalg m.m.: Kursusudvalg: Mona Modahl Larsen Iben Kollemorten Lægelige revisorer: Flemming Lyng John Mortensen Æskulappens redaktion: Iben Kollemorten i. Eventuelt: Intet Referat af Bestyrelsesmøde Tirsdag d. 21 november 2006 kl Hotel Ansgar, Østre stationsvej Odense Dagsorden: 1. Valg af referent Mette blev valgt 2. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde den 14. september 2006 Referatet godkendt. 3. Godkendelse af referat fra fællesmøde med Ascott den 15. september 2006 Referatet godkendt. Ascott spørges, om de vil påtage sig referat opgaven hver 2. møde. Det aftaltes, at vi fik 14 dage til at kommentere de udsendte referater, inden sekretæren afslutter med en endelig version, der så efterfølgende dog kan godkendes ved næste møde under det faste punkt Godkendelse af referater. 4. Regnskab (OL) Der er problemer med at få styr på kontingenterne. Der skal fra Winkas kunne udskrives, hvem der har betalt kontingent dette er ikke aktuelt fungerende, så vi ved ikke, om det i henhold til budget manglende indbetalte beløb på Kr ,- skyldes manglende indbetalinger eller udmeldte medlemmer. Medlemslisterne mangler fortsat at blive opdateret. I forhold til budgettet er der et overskud trods manglende kontingentindbetalinger d.d. på godt Kr ,-. Dette skyldes dels, at der ikke er blevet udbetalt faste honorarer til bestyrelsesmedlemmerne endnu for andet halvår, og dels at der i 2006 kun er udgivet 1 nummer af Æskulappen. Der kommer dog et Dobbeltnummer inden jul. I forhold til regnskabsopgørelsen mangler der ca ,- kr. på bankkontoen. Dette har været tilfældet siden OL overtog regnskabet medio april Der er lagt en plan for det fremtidige regnskab, hvor man fremover vil benytte Jenny Larsen fra Ørestadens Revision som revisor. Hun er i øjeblikket ved at gennemgå tidligere regnskab.. Revisor har nu afstemt regnskabet og det viste sig, at uoverensstemmelsen mellem saldo på bankkonto og det bogførte skyldes adskillige fejl i bogføringen, som nu er rettet og afstemt.!! (OL primo december 2006) Der er fortsat afsat kr ,- i budgettet til aflønning af sekretær. Der estimeres med ca. 10 timer pr. måned til sekretæropgaven. Der er årligt bilag, som skal behandles. Fremover vil der blive udsendt FI kort i stedet for girokort, så man kan se, hvem der har betalt kontingent. Vi har modtaget en opdateret brugerliste på et Excel regneark fra Ascott. Der er et stigende underskud på Æskulappen på grund af færre indtægter. Der er ingen sponsorer til bladet. Det blev enstemmigt vedtaget at udbetale honorarer plus tabt arbejdsfortjeneste til bestyrelsen. De lægelige revisorer er: Flemming Lyng og Bent Neergaard.... fortsættes på side Æskulappen Juni 2007 Æskulappen Juni

nr. 2 september 2006 æskulap brugerforening

nr. 2 september 2006 æskulap brugerforening nr. 2 september 2006 æskulap brugerforening Formanden har ordet Hadeobjekter IP- telefoni Nedbrud Brugerforeningens bestyrelse: Formand: Peter Kolby Torvestræde 11, 1 4700 Næstved Tlf: 55 75 00 20 Fax

Læs mere

FORMANDSBERETNING KONVERTERING TIL WINDOWS CTRL F4/F5 REFERATER INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING ÆSKULAP BRGERFORENING. [nr.

FORMANDSBERETNING KONVERTERING TIL WINDOWS CTRL F4/F5 REFERATER INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING ÆSKULAP BRGERFORENING. [nr. [nr.1 april 04] FORMANDSBERETNING KONVERTERING TIL WINDOWS CTRL F4/F5 REFERATER INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING ÆSKULAP BRGERFORENING 1 Brugerforeningens bestyrelse: Formand Nicolai Swane Lund Langgade

Læs mere

H v o r d a n g å r d e t p å S t a t e n s S e r u m i n s t i t u t? N y t s p i r o m e t e r?

H v o r d a n g å r d e t p å S t a t e n s S e r u m i n s t i t u t? N y t s p i r o m e t e r? n r. 4 d e c e m b e r 2 0 0 7 æ s k u l a p b r u g e r f o r e n i n g H v o r d a n g å r d e t p å S t a t e n s S e r u m i n s t i t u t? N y t s p i r o m e t e r? D e n e v i g t l y t t e n d

Læs mere

Brugerforeningens bestyrelse:

Brugerforeningens bestyrelse: [nr.4 dec 04] S L K F J S A L D F J L K S D J F S D F J L S D K F J L S;DKFJSLDFJ S L K F S D F J L S D K F J S L D S D F J S L D K F J S L D K J Æ S K U L A P B R U G E R F O R E N I N G Brugerforeningens

Læs mere

Indførelse af ICPC-2-DK i Æskulap. Update Hvad sker der på FMK-fronten? Opskrift på ny PC på netværket. Brugerforeningens kursus, marts 2010

Indførelse af ICPC-2-DK i Æskulap. Update Hvad sker der på FMK-fronten? Opskrift på ny PC på netværket. Brugerforeningens kursus, marts 2010 Indførelse af ICPC-2-DK i Æskulap Update Hvad sker der på FMK-fronten? Opskrift på ny PC på netværket Brugerforeningens kursus, marts 2010 nr. 2 december 2009 æskulap brugerforening Brugerforeningens bestyrelse:

Læs mere

Almen praksis modtagelse af forløbsydelsen for diabetespatienter

Almen praksis modtagelse af forløbsydelsen for diabetespatienter Almen praksis modtagelse af forløbsydelsen for diabetespatienter En kvalitativ evaluering efter det første år af Thorkil Thorsen Maj 2008 2 Indholdsfortegnelse INTRODUKTION... 3 FORLØBSYDELSEN FOR DIABETESPATIENTER...

Læs mere

XMO brugerundersøgelse 2011

XMO brugerundersøgelse 2011 1 af 11 XMO brugerundersøgelse 2011 1) Bruger du XMO på lokalserver eller fjernserver (ASP)? XMO på lokalserver 85.0 130 XMO på fjernserver (ASP) 15.0 23 Total responses: 153 2) Hvis du har prøvet at bruge

Læs mere

Indhold. Family Tree Maker. Generalforsamlingen 1998. Brothers Keeper. Læsekredsen. Nogle kirkebogserfaringer. GedComp i praksis

Indhold. Family Tree Maker. Generalforsamlingen 1998. Brothers Keeper. Læsekredsen. Nogle kirkebogserfaringer. GedComp i praksis Slægt & Data Indhold Udgives af DIS-Danmark (Databehandling i Slægtsforskning) E-mail: DIS@vip.cybercity.dk Web-side: users.cybercity.dk/~dko6959 Slægt & Data udkommer 4 gange årl. i månederne: Marts,

Læs mere

31. årgang Juni 2014 Nr. 2

31. årgang Juni 2014 Nr. 2 ISSN 2245-5957 huntingtons.dk 31. årgang Juni 2014 Nr. 2 Landsforeningen Huntingtons Sygdom huntingtons.dk nr. 2/14 1 Indhold Formanden har ordet... 3 Rundt om HS 2014... 4 Ægtefælle/samleverdag i Vejle...

Læs mere

2. Formandens beretning til generalforsamlingen marts 1999.

2. Formandens beretning til generalforsamlingen marts 1999. Referat ordinær generalforsamling Tune Kabelnet 4. marts 1999 1. Valg af dirigent: Frede Kruse Christiansen Dirigenten startede med at konstatere generalforsamlingens lovlighed iflg. vedtægterne. Ingen

Læs mere

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 ANNONCE RETT NYT INDHOLD nr. 2 2015 6 4 Redaktionen 5 Nyt fra bestyrelsen 6 Familietur til Legoland 8 Børn med særlige behov 9 9 Mille og Meywalkeren 10 Bestyrelsens

Læs mere

trekkies.dk referat fra generalforsamling 2004

trekkies.dk referat fra generalforsamling 2004 Dato: 14/02-2004 Klokken: 14.00-18.15 Sted: KVL, København Referent: Merete Hansen Dirigent: Allan Høiberg Bestyrelsen bestod før generalforsamlingen af: Niki Gade, formand André Stæhr, næstformand Dyveke

Læs mere

E-mail-konsultation til borgerne

E-mail-konsultation til borgerne Gruppe 2 E-mail-konsultation til borgerne Praktiserende læger er gået online. Vicky Raae Else-Marie Laursen 2009 E - M A I L - K O N S U L T A T I O N T I L B O R G E R N E Computere er nytteløse. De kan

Læs mere

Referat fra Newfoundlandklubben i Danmark - Generalforsamling 19.04.2015 kl. 13.00 Sannes Hundecenter, Hedensted

Referat fra Newfoundlandklubben i Danmark - Generalforsamling 19.04.2015 kl. 13.00 Sannes Hundecenter, Hedensted Referat fra Newfoundlandklubben i Danmark - Generalforsamling 19.04.2015 kl. 13.00 Sannes Hundecenter, Hedensted 30 deltagere - alle stemmeberettigede Dagsorden iflg. Vedtægterne: Valg af dirigent Valg

Læs mere

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 61 / februar / 2012

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 61 / februar / 2012 K O MmagasinET magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 61 / februar / 2012 IVÆRKSÆTtER SUCCES KOMMER AF GOD FORBEREDELSE VÆR ÅBEN OVER FOR KOMMUNIKATION MED ANDRE SÅDAN SMADRER DU HELT

Læs mere

I 1. 2008-33. 2 3 4-5 EPJ

I 1. 2008-33. 2 3 4-5 EPJ Nakorsanut Meddelelser fra Grønlands Lægekredsforening Nummer 1. 2008-33. Årgang TEMA: IT i Sundhedsvæsenet IT i Sundhedsvæsenet, side 2 En Daglig Bekymring? side 3 Fra Venteliste til Patienthenvisning!

Læs mere

nyt Visionsmødet Tilskudsmareridtet begyndt igen Side 8 DOFO Web på vej Side 14 Vind en julekurv Side 6 Side 19

nyt Visionsmødet Tilskudsmareridtet begyndt igen Side 8 DOFO Web på vej Side 14 Vind en julekurv Side 6 Side 19 nyt Udgivet af Dansk Oplysnings Forbund November/december 2006 Årgang 12 Nummer 11/12 Visionsmødet Side 6 Tilskudsmareridtet begyndt igen Side 8 DOFO Web på vej Side 14 Vind en julekurv Side 19 DOF NYT

Læs mere

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR Januar 2013 KVARTALSBLAD FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR 2013 NYHEDSbladet INDHOLDSFORTEGNELSE LEDER: GØR DOG NOGET...........................................

Læs mere

Slægt & Data. Marts Nr. 1-2004 18. årgang

Slægt & Data. Marts Nr. 1-2004 18. årgang Slægt & Data Marts Nr. 1-2004 18. årgang Slægt Databehandling & Data marts i Slægtsforskning 2004 1 Slægt & Data Udgives af Databehandling i Slægtsforskning www.dis-danmark.dk admin@dis-danmark.dk Adresseændringer

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg

REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg Formand: Hallo så er vi ved de tider, hvor vi skal til at i gang med vores generalforsamling. Tiden er overskredet.

Læs mere

NF-NYT. nr. 2 maj 2015 - årgang 27. Dansk Forening for Neurofibromatosis Recklinghausen. Foto: Louise Boserup

NF-NYT. nr. 2 maj 2015 - årgang 27. Dansk Forening for Neurofibromatosis Recklinghausen. Foto: Louise Boserup NF-NYT nr. 2 maj 2015 - årgang 27 Dansk Forening for Neurofibromatosis Recklinghausen Foto: Louise Boserup Foto: Louise Boserup Indhold Indhold... 2 Kontaktoplysninger... 3 Foreningen orienterer... 4 Opslagstavlen...

Læs mere

Spørgsmål nr.: 4 Er du tilfreds med foreningen? (svaret fra bestyrelsen står med rød)

Spørgsmål nr.: 4 Er du tilfreds med foreningen? (svaret fra bestyrelsen står med rød) Spørgsmål nr.: 4 Er du tilfreds med foreningen? (svaret fra bestyrelsen står med rød) Jeg er overordnet tilfreds, men mangler at man kan kontakte en der ved noget om kommende events. Er taget til efterretning

Læs mere

The Realm of Adventurers

The Realm of Adventurers INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING 2015 Du indkaldes hermed til TRoA s Ordinære Generalforsamling Søndag d. 15. marts 2015 kl 11:00 i foreningens lokaler DAGSORDEN 1. Valg af dirigent og referent. 2. Valg

Læs mere

Slægt & Data Medlemsblad for DIS-Danmark årgang 21 nr. 2-2007

Slægt & Data Medlemsblad for DIS-Danmark årgang 21 nr. 2-2007 Slægt & Data Medlemsblad for DIS-Danmark årgang 21 nr. 2-2007 DIS-Danmark Slægt & Data 2/2007 Slægt & Data Udgives af DIS-Danmark Databehandling i Slægtsforskning www.dis-danmark.dk admin@dis-danmark.dk

Læs mere

nyt Tid til visioner DOF data aps på banen DOFO samarbejde ophørt BOF i Århus søger skoleleder Side 3 Side 12 side 19

nyt Tid til visioner DOF data aps på banen DOFO samarbejde ophørt BOF i Århus søger skoleleder Side 3 Side 12 side 19 nyt Udgivet af Dansk Oplysnings Forbund Januar 2009 Årgang 15 Nummer 1 Tid til visioner Side 3 DOF data aps på banen DOFO samarbejde ophørt Side 12 BOF i Århus søger skoleleder side 19 DOF NYT DOF NYT

Læs mere

PROPA NYT. Prostatacancer Patientforeningen. Juni 2008. Nr. 2-2008. Hvordan bliver den behandlingspakke, der er på vej til prostatakræft-patienter?

PROPA NYT. Prostatacancer Patientforeningen. Juni 2008. Nr. 2-2008. Hvordan bliver den behandlingspakke, der er på vej til prostatakræft-patienter? PROPA NYT Prostatacancer Patientforeningen Juni 2008 Nr. 2-2008 Hvordan bliver den behandlingspakke, der er på vej til prostatakræft-patienter? PROPA havde ministerbesøg på sit årsmøde, som refereres her

Læs mere

Glenten A LA CARTE SE INDKALDELSE SAMLING 2013. Nyttig INFORMATION fra DIN forening - Glentevejs Antennelaug HOS GLENTEN SIDE 8

Glenten A LA CARTE SE INDKALDELSE SAMLING 2013. Nyttig INFORMATION fra DIN forening - Glentevejs Antennelaug HOS GLENTEN SIDE 8 Glenten NR. 02 - OKTOBER 2012 Nyttig INFORMATION fra DIN forening - Glentevejs Antennelaug SE INDKALDELSE SAMLING 2013 SIDE 8» HVAD MED AT BLIVE MEDLEM AF GLENTEN? SIDE 10» GLENTEN UDFASER DE ANALOGE TV-KANALER

Læs mere

stemmer du ja eller nej? På forkant med diabetesforskningen i DD2 Ny skoleleder om magt og meget Markedsføring med Gå Godt

stemmer du ja eller nej? På forkant med diabetesforskningen i DD2 Ny skoleleder om magt og meget Markedsføring med Gå Godt Medlemsblad for statsautoriserede Fodterapeuter februar 2011 02 stemmer du ja eller nej? På forkant med diabetesforskningen i DD2 Ny skoleleder om magt og meget Markedsføring med Gå Godt WWW.LASF.DK leder

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere