Det Blå Blad. Lederen Side 3. Efteruddannelsen Lederen i Fremføring Side Side 3 4. Jubilæer 2007 Side 18 Stemningsbilleder fra Fredericia Side 19

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Det Blå Blad. Lederen Side 3. Efteruddannelsen Lederen i Fremføring Side Side 3 4. Jubilæer 2007 Side 18 Stemningsbilleder fra Fredericia Side 19"

Transkript

1 Det Blå Blad Lokomotivpersonalets Områdegruppe DSB 4/2006 Lederen Side 3 Efteruddannelsen Lederen i Fremføring Side Side 3 4 Struer Interview lokomotivførere med Benny i Pedersen Bratislava Side Side 4 5 Arbejdsmiljø LPO Generalforsamling i DSB Side Side 6 6 Studietur Status på til den Berlin offentlige LKF uddannelse Side Side 10 7 Nyt Læserbrev fra lokalgrupperne om bærbar PC Side Side 12 8 Tid Nyt til fra generalforsamlinger lokalgrupperne Side Side 1416 Jubilæer 2007 Side 18 Stemningsbilleder fra Fredericia Side 19 Det Blå Blad

2 Det Blå Blad LPO DSB Udgives af: Lokomotivpersonalets Områdegruppe DSB Redaktion: Det Blå Blad Teglgårdsvej 841, 1. tv 3050 Humlebæk Ansvarshavende redaktør: Preben S. Pedersen Redaktør: Torben Sonne Layout: Jenik Langsted Grafisk produktion: Rounborgs Grafiske Hus 7500 Holstebro Oplag: 1650 eksemplarer ISSN X Indhold: Artikler m.m. er ikke nødvendigvis udtryk for redaktionens eller områdegruppens holdning, med mindre der er gjort opmærksom på det. Redaktionen forbeholder sig ret til at forkorte artikler og læserbreve på over en halv side. Kopiering og gengivelse af bladets indhold må kun ske efter aftale med redaktionen. Deadline: Indlæg til næste nummer indsendes til redaktionen senest: Fredag den 23. februar 2007 Forsidefoto: P-risten Fredericia en stille torsdag formiddag oktober 2006 Lokomotivpersonalets Områdegruppe DSB Kalvebod Brygge 34, København V Telefon: / Formand: Preben S. Pedersen Tlf.: Næstformand: Carsten M. Olesen Tlf.: Kasserer: Torben Sonne Tlf.: Bestyrelsesmedlemmer: Aalborg: Konst. J. Ohmeyer Esbjerg: Jens M. Rasmussen Fredericia: Birger C. Naver Helsingør: Torben Sonne Kalundborg: Ove F. Hansen Korsør: Mogens Kleis København: Søren M. Kristensen LKI-Gruppen: Bjarne R. F. Lassen Nykøbing F.: Svend-Erik Rasmussen Næstved: Poul Stevns Nielsen Odense: Peter Kanstrup Struer: Jan B. Danielsen Tinglev: Errol V. Vestergaard Århus: Hans Schøn Merstrand Det Blå Blad

3 Lederen Af: Preben S. Pedersen Den 1. november 2006 kom, den med spænding og længe ventede redegørelse fra Havarikommissionen, omhandlende de ufatteligt mange La-forhold. Redegørelsen tager udgangspunkt i en konkret sag om manglende hastighedsnedsættelse ved Hovedgård Station. Lokomotivpersonalets Områdegruppe har igennem flere år råbt vagt i gevær, for at få stoppet Banedanmarks endeløse strøm af sikkerhedsmeldinger inden det går rigtig galt! Vores medlemmer har dagligt været udsat for et konstant tæppebombardement af alle mulige La-forhold til stor fare og skade for såvel arbejdsmiljøet, som for jernbanesikkerheden! I Lokomotivpersonalets Områdegruppe DSB noterer vi os med tilfredshed, at Havarikommissionens rapport totalt friholder lokomotivpersonalet for ansvar, i alle de omhandlede forhold. Hos Banedanmarks ledelse må man derimod have en ufattelig dårlig smag i munden, efter at have læst redegørelsen. Underordnet personale - uden objektivt ansvar i de konkrete sager - er blevet afskediget, for at dække over ledelsens manglende evne til at leve op til eget ansvar. Havarikommissionens redegørelse bør afstedkomme, at ansvaret én gang for alle bliver placeret det rigtige sted og at de nødvendige konsekvenser bliver draget! Som noget absolut positivt har vi noteret os følgende ordlyd på side 12 i redegørelsen: "Der skal etableres et tidssvarende system således, at en lokomotivfører kan have en fuldt opdateret køreplan med angivelse af alle faste og midlertidige hastighedsnedsættelser". Den, af DSB udleverede bærbare computer, bør være det rette værktøj hertil. Det eneste der mangler for at opfylde Havarikommissionens anbefaling er selve kørebilledet. Arbejdet med at færdiggøre udviklingen af kørebilledet forventes at kunne afsluttes i løbet af cirka ¾ år, hvilket dog forudsætter, at Banedanmark deltager positivt i færdiggørelsen bl.a. ved levering af de nødvendige elektroniske data. Den økonomiske fordel ved projektets gennemførelse er oplagt, og investeringen vil være tjent hjem på kort tid. Inden længe vil udsendelse af en daglig La formentlig være en realitet. Det vil være en forbedring, men det opfylder overhovedet ikke de sikkerhedsmæssige anbefalinger fra Havarikommissionen. Den bærbare PC s kørebillede med en køreplan med tilhørende hastighedsprofiler fra både TIB og La ville kunne løse det problem. For at kunne færdigudvikle et kørebillede efter ovenstående koncept forudsættes, at Banedanmark råder over tidssvarende databaser, som gøres tilgængelige for operatørerne. Databasen til midlertidige hastighedsnedsættelser skal indeholde alle hastighedsprofiler samt kilometrering, årsag og beliggenhed i forhold til stationer. Databasen med informationer fra TIB skal indeholde kilometrering af fri bane, stationer og trinbræt, hastighedsprofiler for alle hovedspor og gennemgående spor på stationer. Desuden bremsetabeller, radiokanaler og Kommandoposter/Fjernstyringscentraler. Der skal naturligvis også være køreplaner til rådighed, men disse findes allerede tilgængelige i "Den Levende Køreplan". Udvikling af disse databaser vil være til stor nytte for Banedanmark i den fremtidige vedligeholdelse og distribution, samt for alle operatører der vil kunne modtage alle nødvendige informationer elektronisk, og dermed være fuldt opdaterede fra minut til minut. så hvad venter vi på? Det Blå Blad 3

4 Den nye efteruddannelsespakke i Fremføring Af: Carsten M. Olesen, Peter Kanstrup og Søren Max Kristensen I rækken af artikler om licenser, certifikater og efteruddannelsespakken er vi nu kommet til den tredje i rækken. I sidste nummer af Det Blå Blad skrev vi lidt om indholdet, og at der var store problemer med at sætte den nye efteruddannelsespakke i gang, da vi har gældende aftaler på området. Siden har Fremføring haft meget travlt med at inddrage LPO i arbejdet, og det hilser vi med stor tilfredshed. Derfor vil vi sammen med Fremføring og Dansk Jernbaneforbund indgå en aftale om et pilotprojekt. Når denne aftale er indgået vil I kunne læse hele ordlyden via opslag på de enkelte tjenestesteder. Vi forventer dog, at aftalen vil indeholde følgende. Den nye efteruddannelsespakke er delt i to dele. En testdel og et efteruddannelsesmodul, som vi ifølge bekendtgørelsen fra Trafikstyrelsen skal igennem hvert andet år. Det vil sige, at alle der fra starten af november 2006 skal have fornyet deres SR, kommer igennem det nye forløb. Testen foregår ved, at man uvarslet bliver indkaldt, som vi kender det i dag fra SR testen. Den nye test består af to dele, en teknikdel og en SR/infrastrukturdel. Test 1: Tekniktesten Tekniktesten er skriftlig og består af 50 spørgsmål. Til hvert spørgsmål er der fire svarmuligheder. Der vil være spørgsmål i grundviden (Licensen), og i de enkelte litra, hvortil den enkelte lokomotivfører har attest (certifikat). Der vil i øvrigt være mulighed for at slå op i betjeningsvejledninger, ODI og andre hjælpemidler. Der er sat en time af til testen. For at bestå testen, skal svarprocenten være på mindst 70 %. Ligger man mellem 69 til 60 % får man mulighed for, at tale sig op over de 70 %. Ligger man under 60 %, eller kan man ikke tale sig op over de magiske 70 %, får man bedømmelsen ikke bestået Resultatet af testen bliver først meddelt efter SR testen. Test 2: SR-testen Efter tekniktesten holder man en lille pause, og går så i gang med SR testen. Den foregår langt hen ad vejen som vi kender det i dag, dog er tegningerne udskiftet med fotografier fra den virkelige verden. Det betyder, at samtidig med at man går SR igennem, bliver man også testet i den infrastruktur (strækningskendskab), man er i besiddelse af. Husk i øvrigt, at man, som i dag, skal have sine egne reglementer med til testen. Skulle man være så uheldig at have glemt disse, vil det i fremtiden trække ned på linie med andre fejl i testen. Bemærk i den forbindelse, at egen LA ALTID skal være til stede, i modsat fald er testen ikke bestået. Efter de to tests får man resultatet at vide. Har man bestået, kan man fortsætte sin kørsel. Det bliver dog ikke den dag, idet man har fri efter testen. Der kan dog i nogle tilfælde være en pass. rejse forbundet med testen, hvis den ikke afvikles på ens hjemdepot. Får man bedømmelsen ikke bestået er der udarbejdet et sæt retningslinier som skal følges. Retningslinierne beskriver, hvordan testlederen, lokomotivføreren og vedkommendes personaleleder skal forholde sig. Der skal udarbejdes en handlingsplan, som beskriver, hvilken uddannelse der skal til, for at man kan gennemgå en ny test. Man bliver ikke sat fra i egentlig forstand, men man kommer dog ikke ud at køre, før en ny test/tests er bestået. I den periode hvor lokomotivføreren ikke fremfører tog, holdes han/hun økonomisk skadesløs. Handlingsplanen skal skrives ned, og lokomotivføreren skal have en kopi. Består man ikke anden gang, skal der udarbejdes en ny handlingsplan. Det skal nævnes, at i skrivende stund, har alle der har været oppe til den nye test bestået med glans. Efteruddannelsesmodulet Efter testerne er bestået, bliver man indkaldt til et efteruddannelsesmodul, der varer 4 dage, henholdsvis 5 dage hvis man skal have TULT. Undervisningen er dagskurser af syv timers varighed. Det er målsætningen, at man får indkaldelsen umiddelbart efter testen og gerne med 3 til 6 ugers varsel. Dette kan dog ikke lade sig gøre i opstartsfasen. Der vil blive undervist i SR, infrastruktur, teknik (passager- og materielsikkerhed inklusiv ODI) og TULT. Derudover vil der være to dages temaemner efter behov. Disse temaemner er for nuværende EDB, arbejdsmiljø, førstehjælp og brandbekæmpelse. Værkstedsdage I vores nuværende aftaler har efteruddannelsen i teknik været en halv dag med teori og en halv dag i praktik på en eller flere materieltyper. I det nye program bliver det således, at man, gennem sin personaleleder, kan bede om at få denne praktik gennem værkstedsdage eller lignende. Der afsættes op til 3 timer for hver relevant attest den enkelte er i besiddelse af. Det er altså ikke noget, man normalt bliver tilbudt men noget, man selv skal gøre opmærksom på, og det ligger ud over selve efteruddannelsespakken, som er ren teori. 4 Det Blå Blad

5 Evaluering Det er aftalt mellem LPO og Fremføring, at der bliver lavet en evaluering i starten af det nye år og en større gennemgang i 2008, når alle har været igennem én gang. Der er dog allerede noget, som vi ved, der skal kigges på. 1. Spørgsmålene til tekniktesten skal gradueres, således at spørgsmål i materielsikkerhed tæller mere end rene teknikspørgsmål. 2. Der skal udarbejdes et regelsæt for, hvornår en attest eller et strækningskendskab er gyldigt. Hvor lang tid må der gå mellem man betjener et litra eller kører på en strækning? 3. Der skal udarbejdes en plan for hvert enkelt depot med minimums antal attester og strækningskendskab. Alt ud over dette minimum kan man frasige sig, således at man ikke skal til test og efteruddannelse i noget, man ikke bruger. Dette gælder også den anden vej, således at Fremføring ikke tilbyder efteruddannelse i noget, de ikke skal bruge. 4. Der skal laves en plan for, hvordan man generhverver en attest eller et infrastrukturkendskab, som ikke har været aktivt i nogle år. Dette kan blive aktuelt, hvis man bliver forflyttet, eller hvis kørselsmønstret eller materielbenyttelsen ændrer sig på et depot. AMU Som skrevet i indledningen, er dette et pilotprojekt. Dette skyldes blandt andet, at det forventes, at også vores efteruddannelse skal ud i offentligt regi. Som det ser ud nu, er det nok i AMU regi, at dette skal foregå. Det er Dansk Jernbaneforbund, der gennem det rådgivende udvalg, varetager vores interesser på dette område. Struer-lokomotivførere i Bratislava Af: Michael Hove Jensen Turen gik i år til Slovakiet, mere præcist hovedstaden Bratislava. Med godt humør og fuldt provianterede startede vi turen forsinket i afgang Men sådan en detalje kan jo ikke skræmme banefolk. Så vi drog glade gennem Europa, fejrede et 25 års jubilæum en smule og et enkelt spil kort blev det også til. Efter et lille døgn stod vi så på perronen i Bratislava, knap en time før tid. Vi fik lidt hjælp til at finde vort hotel. (Fedt, nemlig ja). Det viste sig at hotellet lå lige i hjertet af byen, på den rigtige side af floden. Den bydel vi var landet i, var helt i orden. Det var blandt andet ambassade og hotel kvarter. Også landets kongelige teater lå tæt på. Her lugtede lidt af landets velhavere. Men når man kunne sætte sig på en fortovsrestaurant og få serveret en halv liter dejlig kold fadøl for 8 kroner, ja så gad man egentlig ikke gøre meget ud af at finde de billige steder. Byen viste sig nu også fra sin bedste side. 23 grader og skyfrit gør altså noget ved oplevelsen af en ny by. Men alt i alt en rigtig flot by at gå rundt i. Men kigger man over den anden side af floden ser man en forstad til Moskva. Lange rækker af grå betonblokke. På anden dagen fik vi besøg af Præsidenten og næstformanden for de slovakiske lokomotivførere. Jow jow. De kunne fortælle meget om forskelle og ligheder på vores fælles erhverv. 12 timers vagter, 6 timers psykologisk test efter påkørsler, ingen uniform (selvvalgt). Et meget spændende møde, heldigvis var tolken i topklasse, for fremmedsprog var ikke lige deres stærke side. Efter mødet arrangerede de et besøg for os på deres GM-depot i byen den næste dag. Vi kunne vælge mellem en P-rist og GM-erne. Men vi ville ud og se maskiner fra Skoda! Og så vi må huske at elske vore lokaler her i DK. Efter besøget gik resten af dagen med at sige behørigt farvel til byen og få handlet ind til togturen og dem derhjemme. I omvendt rækkefølge. En rigtig god tur med masser af oplevelser og råhygge med kolleger. Det burde være lovpligtigt. Lad os håbe, der fremover stadig kan laves sådanne ture, for det er sundt for sjæl og arbejdsmoral. Venlig hilsen Michael Hove Jensen Det skal dog ikke være nogen hemmelighed, at LPO DSB er kritisk overfor, at efteruddannelsen skal i offentlig regi, og forventer selvfølgelig, at Dansk Jernbaneforbund i denne sag arbejder tæt sammen med LPO DSB og andre Områdegrupper, som organiserer lokomotivførere. Det Blå Blad 5

6 Er arbejdsmiljøet sat under lup i DSB Fremføring? Af: Hans Schøn Merstrand DSB Miljøcertifikat DSB Fremføring har for anden gang modtaget et certifikat i forbindelse med certificering af arbejdsmiljøet. Første gang var i 2003 hvor DSB Produktion fik ét fælles certifikat, og nu igen i 2006, hvor Dansk Standard uddelte hele syv certifikater til virksomhederne i DSB Produktion, heraf ét til DSB Fremføring. Arbejdsmiljøcertifikatet er udarbejdet efter den internationale anerkendte DS/OHSAS arbejdsmiljøstandard, som kan findes på Dansk Standards hjemmeside. Certificeringen har betydet, at der er lavet procedurer for de forskellige problematikker som behandles af sikkerhedsgrupperne i DSB Produktion, og dette skal som sådan danne grundlag for at forbedre arbejdsmiljøet i DSB. Mange af Det Blå Blads læsere vil nok spørge sig selv om, hvad det betyder for arbejdsmiljøet, og for lokomotivførerne i hverdagen? Hvilke arbejdsmiljøforbedringer har vi opnået siden det første certifikat i 2003? Medfører Dansk Standards audit, blot at sikkerhedsorganisationen bruger al krudtet på kontrol af procedurer, arbejdsgange og bureaukrati, i stedet for at vende blikket mod konkrete arbejdsmiljøproblemer ude i driften, hvor det har betydning for medarbejderne? Der er lagt mange kræfter og resurser i arbejdet med at forberede DSB på certificeringen, og ikke mindst selve auditten med Dansk Standard, men vil DSB Produktion, og Fremføring kunne holde dampen oppe i fremtiden? Bliver certifikatet en hæmsko på sigt, fordi prestigetabet ved at miste det er stort? Der kan være mange gode grunde til en certificering, men hvis de flotte ord skal udmøntes i konkret arbejdsmiljøarbejde ude i driften, er det sikkerhedsorganisationens fornemste opgave at forholde sig kritisk og seriøst til problemerne, så vi ikke igen skal høre om asbestproblemer i togene, eller andre uopdagede arbejdsmiljøproblemer der medfører alvorlige livstruende helbredsrisici for de ansatte. Vi ser frem til en altomfattende undersøgelse af denne uhyggelige sag fra S-togene, der netop er kommet frem i offentligheden. Er det lykkedes at få den enkelte medarbejder engageret i hele processen, og dermed forståelsen for certificeringen? For at undersøge om det forholder sig sådan, har redaktionen på Det Blå Blad tilfældigt forespurgt 10 kolleger, og stillet dem følgende spørgsmål: DSB er blevet arbejdsmiljøcertificeret. Hvad tror du certificeringen indebærer? Lkf. Mogens G. Hansen, Århus: Det indebærer måske en større konkurrencedygtighed, men sådan rent arbejdsmiljømæssigt, kommer det nok ikke til at betyde det helt store. Lkf. Bent E Hansen, Tinglev: Jeg har en forventning om forbedring af arbejdsforholdene, f.eks. kortere tjenester og bedre overgange mellem vagterne. Ledelsen bliver mere forpligtiget ift. arbejdsmiljøet. Lkf. Palle Jensen, København: Jeg har en skrivelse fra 2005 som vi skulle læse, hvis der kom nogen og spurgte. Jeg har stadig skrivelsen i min taske, men der er endnu ingen der har henvendt sig! Lkf. John S. Nielsen, Århus: Det ved jeg ikke Lkf.K Niels Haunstrup, Struer: Jeg tror ikke det får den helt store betydning, da arbejdsmiljøet generelt er rimeligt godt. Rammerne bliver nok bare tydeligere og endnu mere faste. F.eks. vil det blive muligt for lokomotivpersonalet at finde relevante oplysninger om arbejdsmiljø via intranettet / bærbar PC. Uanset ændringen er det fortsat de lokale sikkerhedsrepræsentanter, som er sikkerhedsorganisationens vigtigste led. Lkf. Frank Mortensen, Århus: Jeg tror ikke det får den store betydning for min hverdag. Lkf. Rene Geertsen, Aalborg: Jeg tror ikke umiddelbart det får betydning for mig som lokomotivfører i Aalborg. Jeg ser certificeringen som en nødvendighed for DSB, hvis man vil gøre sig selv attraktiv i forhold til kommende udbud i andre lande. Jeg håber på sigt, at de krav virksomheden bliver mødt med i forbindelse med certificeringen, kan betyde bedre forhold for lokomotivpersonalet, for eksempel i vores P- rist områder. Lkf. Rene C. Blumensaadt, København: Jeg ved ikke helt, hvad det indebærer. Men det betyder vel, at det stiller krav til en forbedring af vores arbejdsmiljø? Lkf. Kim Børner, København: Det ved jeg ikke Lkf. Johnny E. Pedersen, Helsingør: Det betyder vel at DSB skal stramme sig an for ikke at miste certifikatet igen. Jeg forventer derfor at arbejdsforholdene vil blive markant forbedret på sigt. Svarende bærer præg af at der ligger en stor opgave med at informere den enkelte medarbejder omkring certificering og arbejdsmiljø, så det bliver en integreret del af lokomotivpersonalets hverdag. 6 Det Blå Blad

7 Områdegruppen på studietur til Berlin Af: Torben Sonne Områdegruppen havde i år lagt seminaret i Berlin fra den 18. til den 22. september, så vi kunne besøge den internationale Transportmesse Innotrans 2006, hvor de store producenter af jernbanemateriel af enhver art udstillede deres nyeste isenkram. Desuden skulle bestyrelsen arbejde med overenskomstkrav til 2008 og vi havde et møde med Fremføringschefen og DJ s ledelse. Halløj på badehotellet Vi havde indlogeret os på et mindre hotel, der lå i nærheden af Tegel lufthavn. I ejendomsmæglersprog ville der nok have stået "tæt på offentlig transport". Støjen var enorm fra både fly og lastbiler, så en seng på hovedbanegården i myldretiden havde været lige så rolig. Hotellet viste sig at være Berlins svar på "Halløj på Badehotellet" så allerede tirsdag, var der kuk i reservationerne. Resultatet blev en mindre rokade, hvor Ulrik snuppede suitens luksusseng, mens Preben og Henrik måtte lige på ekstrasenge i de tilstødende gemakker. Vi oplevede bøvl med Internet og maden kom aldrig til den aftalte tid. Jo, det var skønt at være arrangør. Men der blev arbejdet seriøst med overenskomstkravene, som efter en finpudsning hjemme, er klar til at blive præsenteret på de kommende generalforsamlinger. Aftenen blev afsluttet med et møde med Fremføringschefen, hvor emner som ledelse og samarbejde, udlicitering og øvrige fremtidige udfordringer for DSB blev drøftet. Gammelt men velfungerende og præcist system Berlins transportsystem er måske lidt nedslidt, men er alligevel utroligt velfungerende og præcist, så onsdag morgen kørte vi med undergrundsbanen og S-togene ud til messehallerne. Her var det rigtig nemt at miste overblikket, når der i 7 store haller udstilles alt lige fra skruer og bolte, skinner, aptering, kommunikations-udstyr og signalsystemer. Udenfor holdt små rangermaskiner, sporvogne, 4 strøms lokomotiver og højhastighedstog. Vi havde en aftale med BEGE stolefabrikanten der levere til førerrumsstole til DSB. Vi afprøvede deres nye stole, som hele tiden bliver forbedret. Det ny ERMTS signalsystem Ansaldo viste deres version af det fælles europæiske signalsystem ERMTS, der skal afløse de mange forskellige signalsystemer man har i Europa i dag. ERMTS Systemet fungerer via satellit, akseltællere og sporisolationer, så almindelige signaler er ikke nødvendige at opstille. Information om hastighed med mere tilgår føreren direkte i førerrummet. Læg hertil også et trådløst kommunikationssystem baseret på radiostyring efter mobiltelefonens principper, så det kan bruges til at tale sammen og til at sende informationer mellem FC og togene. De spanske jernbaner var flot repræsenteret på messen. Der var kø for at komme ind og se det nye superflotte AVE højhastighedstog, tophastigheden er 350 km/t Bremseafstanden fra tophastighed til stilstand er 3900 meter. I Spanien benytter man ERMTS systemet på højhastighedsbanerne. Det spanske højhastighedtog Efter mange timers gang på messen, var det tid til en slapper inden turen gik mod Alexanderplatz, hvor vi skulle spise middag. Torsdag morgen var vi på busrundtur i Berlin, hvor en vestberlinsk guide fortalte om byens voldsomme historie, krydret med sin egne oplevelser af det delte Berlin og tiden efter murens fald. Efter frokost var tiden til oplevelser på egen hånd, indtil vi mødtes om aftenen til middag i byens centrum. Næste morgen tog vi ICE toget til Hamburg, hvor vi tog afsked inden sidste etape hjem mod København og Århus. Hvorfor slæbe rundt på tunge sandposer, når man kan køre rundt og pumpe det ind automatisk?formanden på sandvognen Her prøves samspillet mellem ERMTS og det nuværende svenske signalsystem Jens Rasmussen afprøver den forbedrede nakkestøtte Det Blå Blad 7

8 Nyt fra lokalgrupperne Kalundborg Af: Steen Rasmussen Depotet var på studietur til Dresden, med en afstikker til Dobbeltdækker fabrikken i Görlitz. Vi var 12 deltagere, 10 lokomotivførere, 1 stationsbetjent og personalelederen. Afgang kl med skift i HTÅ, til Hamburg toget. Der var bestilt morgenmad i toget, hvor en TGI servicerede os. Medbragt hjemmefra var ekstra morgenbrød & basser samt additiver til kaffen, det var trods alt en lang tur. Vi ankom til Dresden midt på eftermiddagen med Prag toget, og derefter indkvartering på Ibis Hotel. Dag 2: Virksomhedsbesøg Næste dag gik med virksomhedsbesøg på Dobbeltdækkerfabrikken i Görlitz, en grænseby til Polen. Det var meget interessant at se hvordan vognkasserne blev til, med svejserobotter og manuelt svejsearbejde. Udenfor produktionshallen stod en prototypevogn til ICE toget, helt opbygget i aluminium. Der var noget galt med målene, så den blev brugt til demonstration. Vognkassesiderne bestod af lange smalle sektioner med tætte v-profiler på bagsiden. På værkstedet så vi blandt mange tysk bemalede vogne, også nogle i vores kendte DSB farver. En vogn, som havde deltaget i en crash test i Danmark kunne ikke rettes op, men blev ribbet for alt udstyr, ledningsnet, vinduer m.v., der blev flyttet over på en ny vognkasse. Et kæmpe arbejde. Fabrikken har lavet ændringer på konstruktionen, efter erfaringer fra vores "uheld" i Danmark. Dag 3: Sejltur på Rhinen På tredjedagen var der arrangeret sejltur på Rhinen med en hjuldamper. Vi nød et glas øl ude på dækket i det gode vejr. Motoren var som på Hjejlen, helt åben til sine ædlere dele, - dampdrevet med oliefyr og 3 hængende cylindre. Eftermiddagen var til fri disposition. Nogle af os var inde i en næsten helt nybygget kuppelkirke. Der var ca. 10 % tilbage af den oprindelige sønderbombede kirke fra 2. verdenskrig. Et imponerende arbejde, med at lave en tro kopi, af alle bygningsdelene. Aftenen var bestemt til turens galla middag. Efter middagen havde Jørn Tystrup fundet en Irsk pub, som han mente ville falde i Alans smag. (Alan er tidligere engelsk lokomotivfører). Så skulle der drikkes Guinnees øl. Det gik fint for os alle, også Tystrup, når bare Birgit & Ove Pedersen havde fat i vingebenet på ham da vi skulle finde hjem. Dagen derpå overlades til læserens fantasi. Dag 4: Indkøb og hjemtur Skulle vi med toget ved 13 tiden, så der var et par timer til de sidste indkøb. Kurt og jeg havde planlagt en indkøbstur til en MC forretning i udkanten af byen. Der gik tog lige til døren. Men selv i Tyskland kan der forekomme aflysninger. Vi fandt et senere tog, som godt nok var lidt forsinket. Af sted gik det, men kun for en kort bemærkning så stoppede toget. Kørte lidt og holdt så. Meget genkendeligt fænomen fra de hjemlige græsgange. Der forsvandt vores shopping tid. Da vi endelig kom frem til forretningen, var min første bestilling en taxa, for nu var tiden knap. Et hurtigt panikkøb og så tilbage til stationen. Turen hjem forløb uden problemer. Vi mødte gutterne fra København i toget fra Hamburg til København. Deres tur var gået til øl-festival og et kig på Ørnereden. Lokalt i Kalundborg er der lidt små aktiviteter. Et sporskifte er fjernet og forberedelser til fremmedforsyning af MF er i støbeskeen. Nu venter vi bare på, at litra MG bliver klar, så der kan blive frigjort nogle MF til os! Der har været foretaget tests af vaskeanlægget. Vognene bliver våde men ikke rene. Der eksperimenteres nu med diverse sæbesammensætninger. LA er nu også kommet helt ind på stationsområdet i Kalundborg. Der er fra den 13. november indført LA på 10 km/t, lige efter Indkørselssignalet og ind i spor 106, et ankomstspor for materiel og godstog og forlængelsen frem i spor 1. Ligeledes i spor 12 og frem til sporstopperen for øvrige ankomstspor. Forholdet er optaget i LA, hvor det kan studeres. Spor 12 er ikke optaget i TIB! En spændende finte fra Banestyrelsen. De fleste lokale førere ved heller ikke, hvor spor 12 er. Kun hvis man går ind i Kommandoposten og ser på bordet, hvor det fremgår, at det er hovedsporet ind i KB. Det værste er, at LA en kun skulle gælde i enden af spor 106 og op i spor 1. Altså ikke noget, som ville berøre den almindelige daglige trafik, som det i højeste grad gør nu! Den LA på 40 km/t der er i 1. og 2. hovedspor ved Vipperød, har vi levet med hele sommeren. En unavngiven kilde påstår, at det kun er de gummimåtter de ligger mellem sporene ved vejoverkørslen, der er problemet. Sporene er jo næsten helt nye. Lidt småpenge, kunne i hvert fald forbedre regulariteten betydeligt, på Nordvest banen. Vi vil her fra depotet ønske alle en Glædelig Jul og et Godt Nytår. 8 Det Blå Blad

9 Århus Af: Hans Schøn Merstrand Problemer på Grenåbanen Da jeg skulle vende i Grenå, havde en gruppe unge mennesker på det nærmeste raseret toget. Det er ved, at være den rene varmestue i togene på Grenåbanen Der var så meget ballade i toget fra Grenå til Århus, at jeg måtte true en stor gruppe unge med, at toget ikke ville køre videre, hvis de ikke faldt til ro. Ovenstående er bare et ganske lille udpluk af de samtaler lokalgruppebestyrelsen har haft med vore kolleger omkring de, efter vores opfattelse, stigende problemer med uro i togene på Grenåbanen. LPO Århus har talt med flere kolleger, som føler sig utrygge ved at forrette tjeneste i nogle af de tidlige morgentog, og sene aftentog, da der har været episoder hvor både lokomotivfører og andre passagerer har følt sig utrygge, på baggrund af en lille floks opførsel. LPO Århus har haft en god dialog med DSB Fremføringen omkring problemstillingen, og har fået tilsagn om, at der vil blive planlagt/indsat mere personale i togene (i skrivende stund, som er november 2006). Det er lokalgruppens opfattelse, at der på lang sigt kun er en løsning på problemet, og det er ved en robust bemanding af togene, og uddannelse til personalet. LPO Århus vil i fremtiden have fokus på problemstillingen. Niveauskæringen Grenåvej Den 7. november 2002, blev en kollega impliceret i en ulykke i jernbaneoverkørslen ved Grenåvej, som er en af de mest belastede overkørsler i Danmark, og hvor mange politikere på det nærmeste lovede, at der skulle findes en løsning på niveauskæringen, så det blev en niveau-fri-skærring, men intet er blevet besluttet endnu, så det må blot konstateres, at det kun er politisk varm luft, det store kor af politikere har haft tilbage i 2002 og frem til i dag. LPO Århus mener, at den besluttede opgradering af Grenåbanen skal laves færdigt hurtigst muligt, og herunder også problematikken ved Grenåvej, så man kan begynde at få opgraderet det sidste stykke af Grenåbanen, til glæde for Djursland og arbejdsmiljøet for lokomotivpersonalet (og helst inden pengene bliver brugt til noget andet). Juletræstog og efterårsfesten Lokalgruppebestyrelsen takker for opbakningen til både Jultræstoget til Allingåbro samt "Afskeds -og velkomstfesten". Tinglev Af: Helle Samsø Madsen En lille historie til de dage hvor livet kan virke næsten uoverkommeligt, især når man synes at 24 timer i døgnet ikke er nok, så tænk på syltetøjsglasset og kaffen! En professor stod i forelæsningssalen foran sine filosofistudenter. På bordet havde han nogle forskellige ting. Da forelæsningen begyndte, tog han uden at sige et ord, et stort tomt syltetøjsglas frem og begyndte at fylde det med golfbolde. Da han havde gjort det, spurgte han klassen om glasset var fyldt? Det var de alle enige om at det var. Professoren fandt en æske med småsten frem og begyndte at fylde småstenene ned i glasset, han rystede glasset let så småstenene fordelte sig mellem golfboldene. Atter henvendte han sig til sine studerende for at spørge om glasset var fyldt? Det mente de bestemt det var. Professoren fandt nu en kasse med sand frem og begyndte at hælde det op i glasset. Sandet gled ned og fyldte de resterende hulrum i glasset. Igen spurgte han eleverne omglasset var fyldt? Dertil svarede de enstemmigt, ja. Til slut fandt professoren 2 kopper kaffe frem, det hældte han så ned til golfboldene, stenene og sandet, så alle hulrum blev effektivt fyldte, og eleverne lo. Jaså, sagde professoren da latteren var stilnet af. Hvis I nu forestiller jer, at glasset her repræsenterer jeres liv. Golfboldene er de vigtige ting i livet jeres familie, kærester, børn, helbred og venner de ting som hvis alt andet gik tabt og kun de var tilbage, alligevel ville gøre livet fuldkomment. Småstenene er de andre ting som betyder noget sådan som job, hjem, bil osv. Sandet er alle de andre småting. Professoren fortsatte; Hvis I kommer sandet i glasset først, er der ikke plads til hverken golfbolde eller småsten, det samme gælder livet. Hvis I bruger for megen energi på de små og ubetydelige ting, får I aldrig plads til det der virkeligt betyder noget for jer. Vær opmærksom på de ting som er de vigtigste i jeres liv og som betyder alt for et lykkeligt liv. Leg med børnene, pas på helbredet, inviter partneren på en middag, tag måske en tur på golfbanen! Der vil altid være tid til at gøre huset rent og ordne afløbene. Tag jer af golfboldene først de ting som virkeligt betyder noget. Få rede på det I vil prioritere resten er bare sand. En af de studerende rakte hånden i vejret og spurgte: Hvad så med kaffen? Professoren smilede, Jeg er glad for at du spørger, det er bare for at vise, at uanset hvor fyldt dit liv ser ud til at være, så er der altid plads til en kop kaffe sammen med en ven! Det Blå Blad 9

10 Odense Af: Jenik Langsted To perioder med fravær gør det svært for en lokalredaktør at følge med. Så må plan B blot iværksættes og den går ud på at udfritte og indhente indsigt i diverse cirkulærer med mere, vi lever da gudskelov i en informationstidsalder. Men disse cirkulærer er jo også kendt af menigmand, hvorfor mit indlæg denne gang blot er ment som en lille juleog nytårshilsen. Efteruddannelse og test Jeg har dog hæftet mig ved den ny test og efteruddannelse af lokomotivførere og spekulerer ofte på, om testen nu også er nødvendig. Har det da ikke kørt fint de sidste mange årtier? Den ny test, sammenholdt med nye skrappere krav og tilsyn fra firmaet samt andre instanser, efterlader en kedelig atmosfære på arbejdspladsen. Det er kontrol på kontrol af mennesker der med en ren straffeattest i hånden ved ansættelsessamtalen har bevist, at de er værd at satse på. Tingene hænger ikke sammen, på den ene side har du ansvar for menneskeliv og materiel og på den anden side skal du redegøre for - som en anden skoledreng at du har din taske i orden. Det skaber mistro og mindsker arbejdsglæden. Jeg mener, vi er da voksne ansvarsbevidste mennesker! Førerrumsbesøg Førerrumsbesøg er et udtryk jeg har kendt gennem hele min tid i jobbet men faktisk sjældent oplevet. Jeg har dog altid opfattet det som værende noget hyggeligt, hvor vi kunne få en snak om det, der rører sig i hverdagen. I takt med nye skrappere krav er førerrumsbesøg nu også blevet hyppigere og formålet er, at DSB skal kunne dokumentere over for Trafikstyrelsen at der føres tilsyn med arbejdets udførsel. Med de mange nye skrappe tiltag er det forståeligt hvis en kollega eller to, får det indtryk, at de hyppige førerrumsbesøg er et yderligere incitament fra firmaets side, til at dunke en oven i hovedet. DSBs rygepolitik Rygestoppet, der træder i kraft fra den 7. januar, kan man mene om hvad man vil. Nogle vil givetvis betragte det som yderligere restriktioner mens andre fryder sig over beslutningen. Er der kolleger, der tilmelder sig rygestopkurserne, skal de naturligvis have et stort pøj pøj med på vejen. Der er i sandhed nye tider på vej. Lokalt i Odense En enkelt, Palle G. Nielsen, er kommet retur til DSB efter 5 år i Railion og er stationeret i Odense. EDBuddannelsen for de sidste kolleger er i skrivende stund iværksat. EUT er sat i bero og de ny uddannelsespakker er startet op, og endelig har vi kun én lokomotivfører i byen der endnu ikke har attest til MQ. De sidste velfærdsmidler skulle gå til arrangementet Zoo by night, men turen er desværre aflyst. Til gengæld kan vi glæde os over, at jul og nytår banker på. Glædelig jul og godt nytår! Aalborg Af: Jørgen Ohmeyer Vores glimrende formand Bjarne Aunsbjerg har søgt og fået orlov fra den 1. december 2006 til den 30. maj Det betyder, at vi har været nødt til at lave en omrokering i bestyrelsen, hvor Jørgen Ohmeyer indtil generalforsamlingen varetager hvervet som formand. Det betyder samtidig, at 1. suppleanten Kim F. Lorentzen indtræder i bestyrelsen. Jeg håber at vi ser Bjarne igen når hans orlov er slut, men jeg vil da godt sige ham tak for det store stykke arbejde han har lagt her i lokalgruppen som en meget engageret formand. Jeg har i hvert fald lært en masse nye ord. Ny test. Så kom der endelig et stykke papir hvor den nye test er blevet beskrevet. Et ganske fint tiltag fordi vi har fået stillet mange spørgsmål angående dette. Men! Hvad er det så jeg læser under punktet Efteruddannelse? Jo der står og jeg citerer Inden for en forholdsvis kort tidshorisont efter de to test, indkaldes lokomotivføreren til egentlig efteruddannelse. Jeg spørger bare (og her håber jeg nogen fra den daglige ledelse læser det) Hvad er en kort tidshorisont? Er det den samme horisont som vores EUT er blevet administreret på? For så må jeg sige, at det korte nok bliver noget langt. Hegn og kilometersten Så blev hegnene på nærbane stationerne sat op, så nu må vi håbe at det kan holde overløberne væk fra sporene. Samtidig kan vi nu også se hvor vi befinder os i Vendsyssel, efter vi har fået sat de høje Kilometer mærker op. Nu mangler de bare at blive færdiggjort mellem Aalborg og Århus. Generalforsamling. Jeg vil her komme med en opfordring til at så mange som muligt deltager i generalforsamlingen den 17. januar Den ser ud til at blive spændende, da der jo skal vælges en ny formand for 1 år. Men der dukker nok også andre spændende emner op. Nærmere om generalforsamling vil kunne ses på den ophængte indkaldelse til generalforsamlingen. Jeg vil slutte med at ønske alle en god jul samt et rigtig godt nytår til jer og jeres familie. 10 Det Blå Blad

11 Struer Af: Michael Hove Jensen Så er det ganske vist. Certifikater og licenser er kommet for at blive. Og litra-prøven har jo affødt en del summen på stuerne. Vi var for nylig i Struer til medlemsmøde om blandt andet den famøse prøve. Nu tror jeg, at de fleste bare ønsker at få det i gang, så vi rigtigt kan få giraffen at se. Og så kan vi jo se frem til 4-5 dage på skolebænken hvert andet år. Vi må da håbe, at jernbanetilsynet har lige så meget fokus på sikkerheden under togets hjul som ovenfor i førerrummet. Ulrik Salomonsen har været i Struer i november. Desværre var jeg ikke med, så intet referat. Den lokale Nå, men der må også være lidt optur. Snart kommer vores julegave. Der skulle også være noget det hedder IC4 på trapperne. Nu skrev jeg trapperne. Beklager. Det vil desværre kunne misforstås som riste at træde op og ned på i rangerterrænet. Det var utilsigtet. Sådan noget er et fabeldyr, på linje med noget de kalder et el-skifte eller reparation af perron. Kraftig optur var det, da vi i bowling knuste al modstand fra Arriva i erstatningsarrangementet for aflyst gokart. Men lidt malurt. Vi kom fem fra DSB, og tolv fra Arriva. Det var ikke godt nok. Optur er også jule-assistancen fra de tre hjemvendte fra Arriva. De skulle her, sidst i november, være gennem forløbet med at få nye attester til MR og MF. MR attesten udløb, desværre for dem, på fem dage? Nye ture Den 28. og 29. november er dagene hvor vi skal lave de nye ture. Om det så er optur tør jeg ikke skrive. Jeg skal jo selv være med denne gang. Men de er sikkert endnu en gang de dårligste nogensinde Men sikkert er det, at eftermiddagsreserven ikke længere findes. Det må mødekontrollen så købe fridage for. Lige et stort farvel til mødekontrollen som vi kender den nu. Lad os håbe at forskellen ikke bliver at mærke. Tak for hjælpen og diverse morgenvækninger gennem tiden. Hov, der blev det lidt personligt. Nå, men i de nye ture skal vi ikke til Esbjerg mere. Den nye LA-køreplan gør det umuligt. Nogle vil savne turen, andre ikke. Til gengæld får vi nu en fast terminaltur på stationen. Den kan dog ikke gøre det ud for reserven. Vi må jo ikke fremføre tog i farver fra teletubbies. Tak for i år Året går på hæld, som glassene til en julefrokost. Så fra Struer skal der lyde et tak for i år. Glædelig jul og godt nytår til alle, og må kørestrømmen være med jer. LKI-Gruppen Af: Jørn Weiss Der har i LKI gruppen været omrokeringer i bestyrelsen, og vi måtte afholde en ekstraordinær generalforsamling for at finde en ny formand m.m. Der var en del debat omkring fortolkningen af vedtægterne. Ny formand er Bjarne Lassen, kasserer Dennis Johansen og bestyrelsesmedlem Jørn Weiss. Vores gruppe dækker mange retninger inde for arbejdet som lokomotivinstruktører. Der er administrationspersonale, personaleledere, teknik og SR instruktører samt hele lokomotivinstruktørvagten. Så der er bestemt mange forskellige problemstillinger, som ikke kan løses med en ens aftale eller udformning. I meget lang tid har der været arbejdet med en lki-pakke i Fremføringen. Dette arbejde har stået på i ca. 3 år. fra det første spadestik blev taget på et seminar i Svendborg. Ledelsen i Fremføring er ny og det er den også i Lki gruppen. Det er bare ikke nogen undskyldning for, at projektet ikke er blevet ført til dørs. Skal vi fremstå som en effektiv virksomhed og forening bør sagerne afsluttes noget hurtigere. Men når man ser på sagen, kan jeg ikke lade være med at undre mig. Fremføring øst har ikke haft nogen problemer med at udnævne en personaleleder for instruktørerne i øst. Siden hen har man på OSU mødet i juni fremlagt en beretning hvor der er beskrevet en centralt styret disponering af faglærer. Denne styring har vi ikke meget tiltro til, erfaring med centralledelse (fjernledelse) bliver hurtigt til en "brandstation" og det bliver os som skal slukke. Det gør vi gerne men det kan også blive for meget. I øjeblikket er der mange bolde i luften, nye uddannelser og ikke mindst IC4. Herfra skal der lyde en lille opfordring. Pas på de folk som sidder inde med stor viden, det kan blive dyrt at miste dem. Ikke mindst de mennesker der er bag. Flytning af lki vagten fra Århus og til København er godt i gang. Sådan som sagen har udviklet sig kan man godt være lidt bekymret for, om nogen kommer i klemme her. Vi forventer, at ledelsen lever op til de løfter, de har givet. Til sidst skal lyde en velkomst til de nye medlemmer vi har fået ind i vores gruppe her på det sidste, jeg håber I bliver glade for jeres nye job. Og som I måske har opdaget er det ikke det samme, at stå udenfor og se ind, som det er at være i møllen. Glædelig jul og godt nytår Det Blå Blad 11

12 Nykøbing F. Af: Svend Erik Rasmussen Den 1. januar 2007 bliver Nykøbing Falster en Fremføringsstation. Lokomotivførerne bliver i den forbindelse ikke synderligt påvirket, men for de 22 stationsbetjente der er tilknyttet Nykøbing F, vil der organisationsmæssigt ske nogle mærkbare ændringer. De flyttes fra Togkomponenter til Fremføring og deres nærmeste leder på stedet bliver Personaleleder Tommy D. Jørgensen, og de vil blive tjenestefordelt af Palle Pedersen som i forvejen tjenestefordeler lokomotivførerne i Næstved, Nykøbing F. og Rødby F. Lokomotivførerne håber på en forbedring, når stationens servicering bliver underlagt Fremføring, og der udpeges en fast servicemedarbejder til udelukkende at passe stationens mange funktioner i forsynings og vaskeanlæg mm. Vi forventer at fejl og mangler hurtigere udbedres og at vedligeholdelsen af forsyningsanlægget forbedres. Indtil videre har det været svært at få bragt selv banale småting på plads, eksempelvis noget så simpelt som en børste til vask af frontruder, hvilket er nok så vigtigt for os lokomotivførere. Vi hilser stationsbetjentene i Nykøbing F. velkomne i Fremføring, og håber at de fremover vil befinde sig godt i organisationen, samt at det gode kammeratlige arbejdsklima forsætter på tværs af faggrupperne, og forhåbentlig styrkes også det sociale, ved kommende fælles arrangementer. Velkommen i vandland Ja, desværre er det ikke en specielaftale vi har indgået med Badeland Lalandia. Men den sørgmuntre overskrift vi bedst kan bruge om vores nyetablerede adgangsveje fra maskindepotet til rangerområdet i skoven. Det er skammeligt, at der bliver brugt så megen tid og penge på at få skabt gode adgangsforhold, for derefter at køre rundt med tunge entreprenørmaskiner, fordi der skal udskiftes skinner op til gangvejene. Resultatet er, som det kan ses på billedet, at der er store huller i belægningen, hvor regnvandet står i store pytter. Entreprenøren burde udbedre de skader de har forvoldt, hvilket den lokale sikkerhedsgruppe har gjort opmærksom på. Rangerområdet i Nykøbing, har det sidste års tid undergået store forandringer. Hen over sommeren er der lagt nye skinner i stort set alle opstillingsspor, det har medført at asfalten i hele 40 gruppen er fjernet, og mange har spurgt, hvornår den reetableres? Brugergruppe og sikkerhedsgruppe har accepteret forholdene, indtil omstillingsanlægget er etableret. Ramper vil først blive opstillet når det ældre materiel er udfaset, fordi de ganske enkelt vil forhindre rangerpersonalet i at udføre deres arbejde i forbindelse med eftersyn og bremseprøver. På det førstkommende brugergruppemøde i januar skal der gerne komme klarhed og tidsplan for de næste tiltag, meget afhænger dog stadig af, hvor hurtigt IC4 bliver indsat. Medarbejdermøde Den 6. december havde lokalgruppen i samarbejde med personalelederen arrangeret et medarbejdermøde, hvor Sikkerhedschef Tomas Albøg Olsen var inviteret til dels at se lidt på forholdene på Nykøbing F. station og samtidig få et indblik i den problematik der har været omkring rangeringen, inden selve mødet hvor stationsbetjentene også deltager. Ellers har vi som de fleste grupper den årlige julefrokost og æbleskive dagene på de to maskindepoter. Lokomotivførerne i Nykøbing F. og Rødby F. ønsker kollegaerne og deres familier rundt i det ganske land ÉN RIGTIG GOD JUL OG GODT NYTÅR. Store huller i belægningen Korsør Af: Mogens Kleis Italiensk vinaften i Korsør Lørdag den 30. september afholdt vi en italiensk vinaften i Korsør. En kollegas datter var netop blevet udlært som kok, hun lavede en menu, der var italiensk inspireret. Vinen blev købt hos Vinotek A Fynnis i Odense, som ejes af lokomotivfører Bruno Jensen, der havde lavet en god beskrivelse af de forskellige vine, som kunne fortælles videre til de øvrige deltagere. Railion har flyttet depotet i Korsør til Ringsted. Fem mand ønskede ikke denne flytning og er nu tilbageført til DSB, fire til Korsør og en til Odense. De er nu i gang med at generhverve de forskellige attester. VELKOMMEN TILBAGE! SMS besked fra 1231 den 13. oktober 2006 Tog 4048 (1 stk. ER togsæt) 4048 forventes forsinket til Roskilde. Det skyldes at togets VOGNE kom forsinket til Roskilde. Jeg må nok sige, at jeg glædede mig til se hvad der dukkede op :-) Venlig hilsen Lokomotivfører Henrik Christoffersen, København 12 Det Blå Blad

13 København Af: Søren Max Kristensen Et år er nu gået, og et nyt står på spring. Det giver altid grund til at tænke tilbage på året der er gået, og frem på de udfordringer der kommer. I 2006 har den store udfordring været den nye efteruddannelse, flytning af lokaler (igen), de mange forsinkelser pga. dårlige spor og samarbejdet med den nye ledelse i Fremføringen. Efteruddannelsespakken Den nye efteruddannelsespakke har givet anledning til mange rygter og dårlig stemning blandt lokomotivpersonalet. Efter lokalgruppens mening opstod rygterne blandt andet fordi Fremføring valgte at udarbejde efteruddannelsesprogrammet uden om den faglige organisation og regnede med, at vi så overfor lokomotivførerne ville forklare og forsvare ordningen. Der tog de fejl, og de har efterfølgende indledt et samarbejde med LPO, således at den nye efteruddannelsespakke nu ser ud til at blive en rimelig succés. Læs mere om dette andetsteds i bladet. Lokaler og toiletter Endnu engang har vi flyttet lokaler her i København. Det var en noget blandet fornøjelse, da ledelsen ikke mente, det var nødvendigt at sætte ressourcer af til denne opgave. Efterhånden er der rettet op på de fleste mangler. Dog er toiletterne stadig ved at blive gjort færdig efter den lille ombygning. Det er desværre meget almindeligt, at når der skal laves noget, laver man det kun halvt. Lokalgruppe København har nu rykket for at få ombygningen gjort færdig, og for at der bliver gjort hovedrent. Fortsat mange togforsinkelser De mange forsinkelser har, som de fleste nok er bekendt med, ofte været på grund af dårlige spor. En sag som DSB ikke har kunnet gøre så meget ved. Der er nu bevilget penge til spor og signaler. Så vi ved i hvert fald, at de næste mange år frem vil der være mange forsinkelser på grund af sporarbejde. Samarbejde, en blandet fornøjelse Samarbejdet med Fremføring har været en noget blandet fornøjelse. Det virker desværre som om, det gode samarbejde vi har haft siden 1994, ikke længere er så godt. Vi har været nødt til at lave en sag ud af overtrædelse af ferieaftalen, noget vi før ville have løst lokalt. I det hele taget er det meget svært at lave rimelige forbedringer for lokomotivførerne. Et godt eksempel er seniorarbejdet. Her havde vi, i forståelse med Fremføring, udarbejdet et forslag til en seniortur med enkeltstående nætter. Desværre har Fremføring meddelt, at det i hvert fald ikke bliver til noget i Vi har fået to begrundelser, én fra Fremføringschefen og én fra Områdechefen. Ingen af begrundelserne er efter vores mening særlig gennemtænkt. Mere om dette på vores generalforsamling. Vi må så bare håbe, at der ikke er for mange af vores ældre kolleger, der begynder at støve deres efterlønsbevis af. Udfordringerne i det nye år tager vi fat i på vores generalforsamling den 25. januar Alle ønskes en god jul og et godt nytår! Næstved Af: Torben Reimer Nielsen Vi har efterhånden alle været på værdidage, og det er mit indtryk at folk tager af sted med en følelse af at dagen kunne bruges til noget bedre. Det var for mig en udmærket dag, hvor man træffer andre mennesker, men efter min mening, ville det være bedre at give lokomotivpersonalet efteruddannelse i teknik og så lade frontpersonalet komme på værdidag. Tirsdag den 14. november havde vi besøg af Ulrik Salomonsen med flere. Det var godt besøgt også af andre personalegrupper end lokomotivførere. Det var interessant hvad han kunne fortælle, men jeg vil undlade at referere fra mødet for ikke at skabe misforståelser, men det var tydeligt at Ulrik var glad for at komme ud til os og høre, hvad vi har at fortælle uden at det behøver at være så formeldt. Jeg kunne godt tænke mig at det skete noget oftere. Vi skulle til at søge sommerferie, da ferielisten pludselig blev taget ned. Begrundelsen var, at man ikke var blevet enig om en ny ferieaftale. I skrivende stund er der ikke kommet en ny liste op, så det bliver spændende hvornår vi kan begynde at søge sommerferie. Det kan måske blive så sent at vi lige så godt kan søge næste vinterferie med! Vi venter også spændt på, om de ny ture udløser nyt turvalg. Vi har ikke set noget til dem endnu, men der sker forhåbentlig snart noget. I efterhånden et år har vi ikke kunne bruge spor 1 i Næstved til stor frustration for pendlere og for os andre, når vi skal vente uden for stationen til der bliver et spor ledigt. Der har ellers ikke manglet omtale af det pågældende spor. Både vores lokale formand Poul S Nielsen, og vores socialdemokratiske folketingsmand Magnus Heunicke har været i medierne for at gøre opmærksom på problemet men uden resultat. Der går rygter om at det bliver ordnet i Husk at der generalforsamling i LPO Næstved den 18. januar 2007 Vi fra Næstved håber alle får en god jul og et godt nytår. Det Blå Blad 13

14 Fredericia Af: Kurt Nielsen Torsdag d. 2. november havde lokalgruppen trommet sammen til et orienterende møde på Café Fic på Idrætscentret for Jærnbanens Karle og Quinder ikke mindre end 2 gange: ét for de morgenduelige og ét om eftermiddagen for folk som mig. Jens Hansen gav en kort orientering om de kommende værdidage, og Peter Hjeresen fortalte om indmelding af fejl på infrastruktur og signaler på en blanket S 50. Dette kan nu ske på Fremførings intranet under Sikkerhed. Og hvad hjælper det så at skrive, blev der forståeligt nok spurgt fra salen. Men vi kommer vel et skridt nærmere målet om, at alle indmeldinger når frem til de rigtige og bliver læst, behandlet og besvaret. vores kolleger mulighed for at kende sine fridage- og weekendfriheder måneder frem. Og i forslaget er weekendfri = lørdag/søndagsfri! Den idé burde jeg selv være kommet på for mange år siden, men nu er den barslet fra anden side, og det er vældigt. IC-4 eller ICE-togsæt Om IC-4 var der ikke meget nyt, eller faktisk slet intet. DSB er ved at undersøge muligheden for at leje 18 ICE-togsæt hos DB til indsættelse i K.08. Ideen er nogle hurtige forbindelser mellem Århus/København og Hamburg. Resten af mødet gik, som den slags møder plejer at gå, med megen snak, drikken kaffe og spisen ostemad, alt sammen på én gang. Ostemadden var mere frisk end den, vi fik på Kronprins Frederik den efterfølgende tirsdag. Påfyldning af sand på MQ har tidligere været lidt af et rangerarbejde at ramme det rigtige sted, selv for en tidligere MH-fører. Nu er der sat 2 nye standsningsmærker op i spor 50 for sandpåfyldning af MQ. Men der skal forsat stoppes ret nøjagtigt, da sandslangerne ikke er længere end som så, og sandpåfyldningen kan ikke ske samtidig med tømning og forsyning. Nå, men Rom blev jo heller ikke brændt ned på én dag. Med vedlagte foto vil jeg sige pænt farvel til Den Gamle Redakteur Bang, der har bestredet sit hverv i over 40 år. Bang skal have en stor tak for sit arbejde med at indføre den nye generation af unge lokomotivassistenter i kendskabet til hundens betydning for Jernbanen. Den nye Gamle Redakteurs hund (øverst) ser ærbødigt på billedet af Bangs hund (nederst). De nye ture Så var det Birgers tur til at fortælle om turene til K.07. Planlægningen er forsinket på grund af de forlængede køretider mellem Hovedstaden og Nordjylland, men der er håb om, at vi kender turene, når disse linier læses. Hvad der her er særligt interessant, er forslaget om at lave faste ture for reserven, der stadig må køre alt.øh..hvad er det nu lige det hedder? Det giver flere af Hund og hund imellem ak ja, den kærlighed Tænk over... Det Blå Blad søger billeder En regering skaber ikke økonomisk vækst. - Det gør folk, der arbejder! Fra Lokomotivførerhåndbogen Du skal fortsat være meget velkommen til at sende billeder ind fra dit lokalområde til adressen: Overarbejde: Overarbejde skal så vidt muligt undgås og må ikke tilrettelægges med mere end 15 timer pr. kalendermåned og skal i det hele taget ske under iagttagelse af de sikkerhedsmæssige hensyn 14 Det Blå Blad

15 Helsingør Af: Torben Sonne Julen nærmer sig, og vi ser frem til den fælles julefrokost med togpersonalet i Helsingør Musikteater. Der er stor tilslutning til arrangementet og tjenestefordeler Jytte har sørget for at så mange som muligt kan deltage. Flot arbejde, og stor tak for hjælpen! Sidste afgang Sidste tog med lokomotivpersonale fra DSB Helsingør på Lillenord bliver den 1. januar 2007 med afgang fra Hillerød Turen markerer enden på ikke mindre end 142 års kørsel på strækningen for DSB. Hvad der herefter sker, rent praktisk, når sidste tog er stillet til side og Lokalbanen overtager trafikken aner vi ikke. Vi håber blot, at Trafikstyrelsen har hånd i hanke med at Lokalbanen har de nødvendige godkendelser af materiel og personale der skal overtage kørslen. Fremover skal vi jo køre i blandet trafik mellem Helsingør og Snekkersten, og det skal forsat være med sikkerhed først. Den 1. uge i januar er altså "Lillenord fri" i de gamle ture. De ekstra timer skal bruges til at gennemføre flere DSB værdidage for tog og lokomotivpersonalet. Om de bliver lige så sjove som de lokale værdidage, hvor vi sluttede af med at køre ræs på gokart banen i Helsingborg, må tiden vise. Nye ture er klar Når bladet læses kort før jul, skulle turvalget netop være vel gennemført og turene er forhåbentlig til de flestes tilfredshed. I disse testtider påstår onde tunger, at man i Helsingør kan koge begrebet infrastrukturkendskab ned til "svellekendskab" men helt så galt går det nok ikke i denne omgang. Udlicitering på Kystbanen og de Skånske strækninger Udsigten til ensformig kørsel på den samme korte strækning, er en af de ulemper enhver lokomotivfører frygter ved udlicitering. Den 31. januar 2007 er sidste frist for afgivelse af tilbud på Kystbanen og de Skånske strækninger. Afgørelsen må vi vente på til sommeren Uanset hvem der vinder bliver der tale om store forandringer i forhold til i dag. DSB Fremføring, som vi kender det i dag, taber jo under alle omstændigheder. Vi kan så håbe, at DSB sammen med First Group kan levere varen, og give konkurrenterne baghjul med et godt hjemmebane tilbud. Men ingen ved reelt hvordan arbejdsforholdende bliver i det nye aktieselskab Kystbanen A/S. Af konkurrencehensyn er konkret information midt i et udliciteringsforløb som sædvanlig en mangelvare. Et er dog sikkert, i tiden frem til afgørelsens time, vil fokus være på DSB med hensyn til rettidighed og god information, så vi hilser de nye tiltag med en mere robust køreplan og et fælles driftscenter velkommen. Vi appellerer til DSB om ikke at gå i selvsving med en ny storstillet tog til tiden kampagne. Vi mener det er lige så vigtigt at holde fokus på trafikal sikkerhed, i en travl og stresset hverdag. Vi ønsker alle en Glædelig jul og et godt og lykkebringende nytår! Berlin 2006, en lang dag på messe, kan tage livet af enhver Det Blå Blad 15

16 Tid til Generalforsamlinger... LPO-DSB lokalgruppe Fredericia. Den årlige generalforsamling i Fredericia afdeling afholdes Tirsdag den 16. januar 2007 kl på Café FIC - Fredericia Idrætscenter. Se nærmere herom på opslagstavlen i gangen ved briefingrummet. LPO-DSB lokalgruppe Aalborg Afholder ordinær generelforsamling Den 17. januar 2007 kl i Håndværkernes Hus Kattesundet 20 Aalborg. Dagsorden ifølge vedtægterne. Efter generalforsamlingen er der spisning, tilmelding til denne skal ske på de ophængte lister. Med venlig hilsen Bestyrelsen LPO-DSB lokalgruppe Tinglev Afholder ordinær generalforsamling Lørdag den 27. januar 2007 kl i Borgerhuset ved biblioteket i Tinglev LPO-DSB lokalgruppe Struer Afholder ordinær generalforsamling Fredag den 26. januar 2007 På Marina Club, Ved Fjorden 12 i Struer. Dagsorden ifølge vedtægterne, tilmeldingslister til spisning ophænges på tjenestestedet. Med venlig hilsen Jan Danielsen LPO-DSB Lokalgruppe Helsingør Afholder ordinær generalforsamling tirsdag den 30. januar 2007 kl I Helsingør Musikteater i Søstræde. Dagsorden ifølge vedtægterne. Generalforsamlingen afsluttes med spisning kl , hvor vores pensionerede kollegaer er meget velkomne. Tilmeldingslisten til spisning ophænges på medlemstavlen. På bestyrelsens vegne Torben Sonne LPO-DSB lokalgruppe København Torsdag den 25. januar 2007 afholder Lokalgruppe København ordinær generalforsamling. Tid, sted og tilmelding til spisning vil fremgå af opslag på depotet. LPO-DSB Lokalgruppe Esbjerg Afholder ordinær generalforsamling Onsdag den 31. januar 2007 kl. 14,00 på Esbjerg Højskole, Stormgade 200, 6700 Esbjerg. Dagsorden ifølge gruppens vedtægter. Efter generalforsamlingen er der fælles spisning i højskolens kantine. Lokomotivfører-pensionister er vanen tro meget velkomne, også til den efterfølgende spisning. Tilmeldingslister vedr. spisning, bliver fremlagt i briefing rummet. Lokalgruppe formand - Jens M. Rasmussen LPO-DSB lokalgruppe Kalundborg Afholder ordinær generalforsamling Onsdag den 31. januar 2007 På Restaurant Fjorden kl Pensionister er velkomne til den efterfølgende spisning 16 Det Blå Blad

17 LPO-DSB Lki gruppen Afholder ordinær generalforsamling Torsdag den 25. januar 2007 kl på Hotel Ansgar, Øster Stationsvej 32, 5000 Odense. Dagsorden ifølge vedtægterne. Efter generalforsamlingen er der spisning samme sted. Kl. ca På bestyrelsens vegne Bjarne R F Lassen LPO-DSB Lokalgruppe Århus Afholder ordinær generalforsamling Torsdag den 18. januar 2007, klokken i DSB kantinen Sonnesgade 21, 8000 Århus C. Dagsorden er jf. vedtægter for LPO DSB Århus med traditionen tro efterfølgende spisning (se opslag på gangen). Vel mødt. Lokalgruppebestyrelsen LPO- DSB lokalgruppe Næstved Afholder ordinær generalforsamling Torsdag den 18. januar 2007 kl i Metal huset Åderupvej 12 i Næstved Dagsorden ifølge vedtægterne. Tilmeldingslister til spisning ophænges på tjenestestedet. LPO-DSB Lokalgruppe Odense Afholder ordinær generalforsamling Torsdag den 18. januar 2007 kl i Hjallese Forsamlingshus Hjallesegade 31, Odense S Dagsorden og tilmeldingsliste til spisning ophænges på tjenestestedet senest den 22. december På lokalgruppens vegne Peter Kanstrup LPO-DSB Lokalgruppe Nykøbing Falster Afholder ordinær generalforsamling Lørdag den 20. januar 2007 kl i Hjemmeværnets lokaler, kommandoposten Nykøbing LPO-DSB Lokalgruppe Korsør Afholder ordinær generalforsamling i Korsør Roklub lørdag den 27. januar 2007 kl Dagsorden iflg. lovene. Forslag skal være formanden i hænde senest 3 dage før generalforsamlingen. Der bliver serveret morgenbord som sædvanlig. Tilmelding til formanden senest dagen før generalforsamlingen. På bestyrelsens vegne - Mogens Kleis LPO DSB ønsker alle medlemmer og deres familie en rigtig glædelig jul samt et godt og lykkebringende nytår. Ligeledes ønskes en glædelig jul og et godt nytår til Det Blå Blads mange læsere samt alle gode samarbejdsparterne. Det Blå Blad 17

18 LPO DSB jubilæumsliste års jubilarer 15. juli 2007 Bent Berggreen, København 21. august 2007 Jens F. R. Nielsen, København 01. november 2007 Steen Møller, Helsingør 16. november 2007 Per Taarnborg Hansen, København 17. november 2007 Dion A. Schou Bjurner, København 25 års jubilarer 01. januar 2007 Bjarne Rosenlund Nielsen, Århus Torben Hansen, Lki-gruppen Jens Ove Tørholm Lund, Odense Jens Jørgen Munk Pedersen, Struer Flemming Dalton Hadberg, Esbjerg Jørgen Bertelsen, Århus Johnny Lyngsø, Esbjerg Anders Pedersen, Århus Paul Buchtrup Andersen, Århus 01. marts 2007 Flemming P. W. V. København Per Bjarne Baden, Esbjerg Wagn Jan Hansen, Helsingør Hans Henrik H. Jensen, København Peter Mikael Horn, København Jørgen Englev, Kalundborg Kaj Braum Nielsen, Næstved Rolf Steen Andersen, København Brian Gregers Gundry, København 23. marts 2007 Peter Frisch, København 01. april 2007 Per Armstrong Pedersen, Århus 05. april 2007 Carsten Meier, Århus 01. maj 2007 Peter Hallbäck Fonvig, Århus Jørgen Gregersen, København 04. maj 2007 Jens Lund Hansen, Fredericia 10. maj 2007 Jens Peder B. Hansen, Lki-gruppen 01. juli 2007 Lars Malmbak Hansen, Aalborg Poul Arnum, Fredericia 01. august 2007 Flemming Hindsberg, København Leif Tonny Jensen, København Bjarne Meidal Kristiansen, Odense Karl Einar Waser, Nykøbing F. 30. august 2007 Palle Kristensen, Aalborg 01. oktober 2007 Bjarne Eggert Nielsen, Esbjerg Karsten Degnegaard, Lki-gruppen Kai Kristensen, Århus Niels Steen Søvsø, Esbjerg Torsten L. Hansen, Lki-gruppen Palle Dyhr, Fredericia Benny Holton, Odense Bjarne Jan Rasmussen, Fredericia Steen E. Rasmussen, Kalundborg Karsten Søe Andersen, Struer Niels Ove Stougaard, Struer 01. november 2007 Dennis B. Johansen, Lki-gruppen Knud-Erik Olsen, Fredericia Svend K. Mortensen, København Jan Erland Mortensen, Helsingør Peter Munk, Århus Jørgen T. Kjeldmark, København Kurt-Gelsted Nielsen, Fredericia Lars M. H. Madsbøll, København Bjarne Vigholt Myhre, Nykøbing F. Torben S. Nielsen, København Flemming L. Hansen, København Jan L. Hansen-Schwartz, Fredericia 15. november 2007 Michael L. Hartmann, København 18. november 2007 Vagn Buhl Søes, Fredericia 01. december 2007 Kim Fomsgaard, Fredericia 03. december 2007 Poul E. T. Christiansen, København LPO DSB ønsker samtlige tillykke Det Blå Blad søger en billedmanipulator Mestrer du diverse billedprogrammer og forstår du at mikse billeder sammen til noget sjovt og samtidig har lyst til at give en hjælpende hånd til Det Blå Blad, hører vi meget gerne fra dig. Du kan sende en mail til Det Blå Blad på adressen: Vi glæder os til at høre fra dig. Venlig hilsen, Redaktionen 18 Det Blå Blad

19 Stemningsbilleder fra Fredericia Fredericia Station mod syd Fredericia Station mod nord Næste nummer: Stemningsbilleder fra Helsingør Det Blå Blad 19

20 Nyt servicekoncept DSB Orange DSBs ledelse har på en studietur til Berlin fundet den ultimative løsning i forhold til servicekonceptet i de kommende IC 4 tog. Som konsekvens vil pantryet i stedet blive brugt som hvilekupe til pass. rejsende lokomotivfører NB: Servicekonceptet afventer dog DSBs sikkerhedschefs godkendelse 20 Det Blå Blad

I FORENINGEN - SPOR 0. Nr.17. Billeder og Tekst kender vi intet til på redaktionen, så vi fralægger os ethvert ansvar

I FORENINGEN - SPOR 0. Nr.17. Billeder og Tekst kender vi intet til på redaktionen, så vi fralægger os ethvert ansvar I FORENINGEN - SPOR 0 Nr.17 Billeder og Tekst kender vi intet til på redaktionen, så vi fralægger os ethvert ansvar Den Københavnske S-bane har fra 1. oktober overtaget de 2 MJ rangerlokomotiver fra DSB.

Læs mere

MCC-Nordsjælland Bikernyt...

MCC-Nordsjælland Bikernyt... Årgang 8, Nummer 48 Grå i toppen kør med MCC-Nordsjælland MCC-Nordsjælland Bikernyt... Oktober 2008 I dette nummer: Redaktøren 1 Rørsnæs 1-2 Flygrakan 2-3 Bakken Lukket 3-4 Bestyrrelsen 5 Malerklemmen

Læs mere

Klubnyt efterår 2014.

Klubnyt efterår 2014. Sommeren er forsvundet og vi er godt i gang med den sidste del af året, vi er sidst i oktober og der er kun 2 måneder til jul, så er vi igen på vej til sommer og nyt campingsæson. Det har været en forrygende

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2014

Bestyrelsens beretning 2014 1 Bestyrelsens beretning 2014 Året startede egentlig meget roligt. Efter overstået Farris uheld, og deraf genåbning af strækning 26 påbegyndte vi aftalen om afløsning i Padborg. Vi alle synes vel egentlig

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Prøve i Dansk 2 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 2 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Hjælpemidler: ingen Tid: 65 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

Referat af møde: mellem bestyrelsen i Kerteminde Helse-og Sportsforening og medlemmerne i Kerteminde Helse-og Sportsforening.

Referat af møde: mellem bestyrelsen i Kerteminde Helse-og Sportsforening og medlemmerne i Kerteminde Helse-og Sportsforening. Kerteminde den 15.08.2016 Referat af møde: mellem bestyrelsen i Kerteminde Helse-og Sportsforening og medlemmerne i Kerteminde Helse-og Sportsforening. Der var ikke nogen dagsorden, men aftenen forløb

Læs mere

Brian Bak, Lise Nielsen og jeg havde gennem flere år talt om at prøve at løbe 78 km i bjergene i Schweiz Swiss Alpine.

Brian Bak, Lise Nielsen og jeg havde gennem flere år talt om at prøve at løbe 78 km i bjergene i Schweiz Swiss Alpine. Swiss Alpine 2010. Brian Bak, Lise Nielsen og jeg havde gennem flere år talt om at prøve at løbe 78 km i bjergene i Schweiz Swiss Alpine. Brian er min kollega i IBM og Lise har jeg kendt gennem 20 år.

Læs mere

selv, at fylde lidt forebyggende grus i et lille hul, der pludselig dukker op udenfor jeres parcel.

selv, at fylde lidt forebyggende grus i et lille hul, der pludselig dukker op udenfor jeres parcel. Beretning 2007 Ja så er endnu et år gået, og denne gang med ny formand for grundejerforeningen. Dette efter mange fine år med Leif som formand. Det har været både spændende og arbejdskrævende, at forsøge

Læs mere

Referat af 9. sektionsbestyrelsesmøde d. 14.09.2010 i København

Referat af 9. sektionsbestyrelsesmøde d. 14.09.2010 i København Referat af 9. sektionsbestyrelsesmøde d. 14.09.2010 i København Tilstede: Afbud: Preben S Pedersen LPO Carsten M Olesen Jørn Nicolaisen SPO Dan B Kirchhoff SPO Henning E Laursen SPO Niels Henrik Nielsen,

Læs mere

Protokol 16. Områdegruppebestyrelsesmøde (ekstraordinært) 22. Oktober på Næsbylund.

Protokol 16. Områdegruppebestyrelsesmøde (ekstraordinært) 22. Oktober på Næsbylund. Protokol 16. Områdegruppebestyrelsesmøde (ekstraordinært) 22. Oktober på Næsbylund. Deltagere: Niels Henrik Nielsen, John Kildsgaard, Henrik Novak, Hans Jørgen Worm-Laursen, Poul Balle, Lajla Hallundbæk,

Læs mere

Struer jernbaneklub. Januar Mh 304 ved Struer MR center vest d samt formanden Egon.

Struer jernbaneklub. Januar Mh 304 ved Struer MR center vest d samt formanden Egon. Struer jernbaneklub Januar 2005 Mh 304 ved Struer MR center vest d.2004-09-18 samt formanden Egon. Bestyrelsen: Formand: Egon Petersen 97407433 Kasserer: Erik Linaa 97840687 Bestyrelsesmedlemmer: Kim Hansen

Læs mere

2. Kommunikation og information

2. Kommunikation og information 2. Kommunikation og information Historier om Kommunikation livet om bord og information Kommunikation og information er en vigtig ledelsesopgave. Og på et skib er der nogle særlige udfordringer: skiftende

Læs mere

Dansk Politiidrætsforbund. Fyn Open. den 25. april 2014. Arrangør: Odense-PI

Dansk Politiidrætsforbund. Fyn Open. den 25. april 2014. Arrangør: Odense-PI Dansk Politiidrætsforbund Fyn Open den 25. april 2014 Arrangør: Odense-PI Velkommen til Fyn og til Fyn Open i golf Myter om golf har der i årenes løb været mange af. Golf er for de rige og Golf er kun

Læs mere

Rollespil it support Instruktioner til mødeleder

Rollespil it support Instruktioner til mødeleder Instruktioner til mødeleder Introduktion Med dette rollespil træner I det lærte i grundmodulet. Der skal medvirke to personer, der skal spille henholdsvis Henriette og Jesper, som er i konflikt med hinanden.

Læs mere

GRØNDALSVÆNGE NYT. Andelsboligforeningen Grøndalsvænge Vindruevej 2 A 2400 København NV Uge 5/2015

GRØNDALSVÆNGE NYT. Andelsboligforeningen Grøndalsvænge Vindruevej 2 A 2400 København NV Uge 5/2015 GRØNDALSVÆNGE NYT Andelsboligforeningen Grøndalsvænge Vindruevej 2 A 2400 København NV Uge 5/2015 Ekstraordinær generalforsamling onsdag den 4. februar 2015 Sammen med dette Grøndalsvænge nyt modtager

Læs mere

Men lidt om de problematikker, vi vil møde i den nærmeste fremtid. Vi skal finde en løsning til hvordan hun kan komme frem og tilbage til skolen.

Men lidt om de problematikker, vi vil møde i den nærmeste fremtid. Vi skal finde en løsning til hvordan hun kan komme frem og tilbage til skolen. Fra: Rita Vinter Emne: Sarah Dato: 7. okt. 2014 kl. 21.59.33 CEST Til: Janni Lærke Clausen Hej Janni. Jeg vil lige fortælle lidt om Sarah, inden du møder

Læs mere

Guide: Undgå ensomhed i dit parforhold

Guide: Undgå ensomhed i dit parforhold Guide: Undgå ensomhed i dit parforhold Selvom du lever i et fast forhold kan ensomhed være en fast del af dit liv. I denne guide får du redskaber til at ændre ensomhed til samhørighed og få et bedre forhold

Læs mere

Nyhedsbrev, november 2003

Nyhedsbrev, november 2003 Nyhedsbrev, november 2003 Så er det længe ventede andet nyhedsbrev i 2003 fra Den Sikre Vej på gaden. Brevet indeholder en beretning af, hvad der er sket i foreningen siden sidst og lidt nyheder fra Camino

Læs mere

Tysk-Klubbens bestyrelses årsberetning for 2014

Tysk-Klubbens bestyrelses årsberetning for 2014 Tysk-Klubbens bestyrelses årsberetning for 2014 Formanden Søren Buhl Andersen indledte med at fortælle, at vi i dag er 24 medlemmer, efter der kom udmeldelser og nogle blev slettet p.g.a. manglende betaling

Læs mere

VMJK klubblad 1. kvartal 2012

VMJK klubblad 1. kvartal 2012 VMJK klubblad 1. kvartal 2012 Side 1 Nu er vi kommet godt ind i 2012, og jeg ønsker alle har haft en god jul med mange gode tog gaver og er kommet godt ind i 2012. På klubplan er vi kommet et godt stykke

Læs mere

Interview med K, medhjælper i Hotel Sidesporets restaurantkøkken

Interview med K, medhjælper i Hotel Sidesporets restaurantkøkken BILAG H Interview med K, medhjælper i Hotel Sidesporets restaurantkøkken Informanten var udvalgt af Sidesporets leder. Interviewet blev afholdt af afhandlingens forfattere. Interview gennemført d. 24.09.2015

Læs mere

VMJK har i en periode fået franskbrød/kage til kaffen klokken 21. Det ser ud til at det er faldet positiv ud, så indtil videre fortsættes dette.

VMJK har i en periode fået franskbrød/kage til kaffen klokken 21. Det ser ud til at det er faldet positiv ud, så indtil videre fortsættes dette. Formanden skriver Nu når bladene snart gulnes og falder af, blæsten kommer, altså den kolde blæst er det bedst at være inden dørs. Så er det godt vi har vores model tog og vores klub at mødes i. Der er

Læs mere

"Mød dig selv"-metoden

Mød dig selv-metoden "Mød dig selv"-metoden af Bjarne W. Andresen En lille plante løfter en tung sten for at kunne udfolde sig til sit fulde potentiale. Egå Engsø forår 2014. Bjarne W. Andresen 1. udgave. Aarhus, april 2015

Læs mere

Struer jernbaneklub. Oktober 2005

Struer jernbaneklub. Oktober 2005 Struer jernbaneklub Oktober 2005 Så er Ag 68 kommet ud af remisen efter den har fået lavet rust i vognkassen og på taget samt blevet malet op og har fået DSB litrering med nummer 50 86 17-44 0 50-0. Bestyrelsen:

Læs mere

Beretning for LKI - Gruppen for 2012.

Beretning for LKI - Gruppen for 2012. Beretning for LKI - Gruppen for 2012. Når man skal skrive en beretning så skal man prøve at forklare hvad der er sket i det år der gået. Så det vil jeg prøve her, selvom det måske ikke er så interessant,

Læs mere

Personaleseminar 15.-16. november på Hotel Scandic, Silkeborg

Personaleseminar 15.-16. november på Hotel Scandic, Silkeborg Personaleseminar 15.-16. november på Hotel Scandic, Silkeborg Formøde: Konsulenterne Skjold Fink og Frans van der Woude, der stod for personaleseminaret, besøgte alle 3 BSS biblioteker henholdsvis fredag

Læs mere

Bilag B Redegørelse for vores performance

Bilag B Redegørelse for vores performance Bilag B Redegørelse for vores performance Vores performance finder sted i en S-togskupé, hvor vi vil ændre på indretningen af rummet, så det inviterer passagererne til at indlede samtaler med hinanden.

Læs mere

Nyhedsbrev -for Klub Sølyst december 2010

Nyhedsbrev -for Klub Sølyst december 2010 Nyhedsbrev -for Klub Sølyst december 2010 I denne udgave af nyhedsbrevet Kan du læse mere om: Københavner-turen 12 frikvarteret Lokalt brugerråd Åbning i julen Juleafslutning Julefrokosten Københavner-turen

Læs mere

K E N D E L S E. i sag nr. 210/04. afsagt den ******************************

K E N D E L S E. i sag nr. 210/04. afsagt den ****************************** 1 REJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 210/04 afsagt den ****************************** REJSEMÅL: Berlin, 21.5. 23.5.2004 PRIS: KLAGEN ANGÅR: I alt kr. 2.374,- inkl. internetrabat Utilfredsstillende

Læs mere

25-års jubilarer i københavn - 2009 Af: StilladsInformation

25-års jubilarer i københavn - 2009 Af: StilladsInformation 25-års jubilarer i københavn - 2009 Af: StilladsInformation Torsdag den 3. december 2009 blev der igen holdt jubilæumsreception for 25-års jubilarer i Stilladsarbejdernes Brancheklub af 1920 i København.

Læs mere

Kære beboere, pårørende og personale

Kære beboere, pårørende og personale Kære beboere, pårørende og personale Violhuset har fået et flot akvarium, og der ventes allerede familieforøgelse Holbergcentrets månedsnyt for november 2014 Kære beboere, pårørende og personale November

Læs mere

MAJ 2011 ÅRGANG 7, NUMMER 5

MAJ 2011 ÅRGANG 7, NUMMER 5 Nyhedsbladet MAJ 2011 ÅRGANG 7, NUMMER 5 Det sker i Tegnsprogshuset Onsdag den 11.05.2011 kl.19.00 Netcafe Onsdag den 18.05.2011 kl.19.00 Mini Banko Onsdag den 25.05.2011 kl.19.00 Netcafe Søndag den 29.05.2011

Læs mere

OG FORBUDT 180 KM ITIMEN! 90TONSSTÅL STRÆKNING:SVENDBORGBANEN AT KRYDSE SPORET ER DØDSENSFARLIGT

OG FORBUDT 180 KM ITIMEN! 90TONSSTÅL STRÆKNING:SVENDBORGBANEN AT KRYDSE SPORET ER DØDSENSFARLIGT STRÆKNING:SVENDBORGBANEN Et InterCity tog vejer 90 tons og skyder en tophastighed på 120 km/t. Så meget stål i så høj fart på et togspor udgør voldsomme kræfter. Ved at krydse sporet uden for de afmærkede

Læs mere

Den studerendes afsluttende evaluering af praktikken Praktikperiode: 1/2 2012-24/8 2012 Generelt:

Den studerendes afsluttende evaluering af praktikken Praktikperiode: 1/2 2012-24/8 2012 Generelt: Den studerendes afsluttende evaluering af praktikken Praktikperiode: 1/2 2012-24/8 2012 Generelt: 1. Hvordan har jeg oplevet mit første besøg i afdelingen før praktikstart? Inden besøget i Østerhåb har

Læs mere

Lokalt nyt fra Roskildeafdelingen, redigeret af: John Ø. Jensen

Lokalt nyt fra Roskildeafdelingen, redigeret af: John Ø. Jensen Lokalt nyt fra Roskildeafdelingen, redigeret af: John Ø. Jensen Læs i dette lokalnyt bl.a. om: Cykelture 2013, 2. halvår Cykeltursberetninger Landsmøde i Roskilde Generalforsamlingen 2013, formandsberetning

Læs mere

Servicestandard for højttalerudkald i tog. for togpersonalet

Servicestandard for højttalerudkald i tog. for togpersonalet Servicestandard for højttalerudkald i tog for togpersonalet Formålet er god trafikinformation til kunderne Forord Alle vores kunder har en plan, når de stiger på toget. De skal på arbejde, på ferie, mødes

Læs mere

NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG

NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG SUPERVETERANERNE NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG 6 Så gik den første halvdel af sæsonen, og det er blevet til flere nederlag end sejre, men en stigende formkurve fortæller os, at vi i efteråret helt sikkert vil

Læs mere

Jeugdtour van Assen 1996

Jeugdtour van Assen 1996 Jeugdtour van Assen 1996 Af: Tonni Johannsen (SCK-Nyt 4/1996). Det er lørdag den 20. juli, taskerne og cyklen er pakket i bilen. Kl. 17.30 startede min far bilen. Jeg skulle til Kolding og derefter med

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Lektiebogen Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Forord Herværende pjece er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets tips- og lottomidler. Pjecen er blevet til via samtaler med børn,

Læs mere

KAN MAN TALE SIG TIL ET LIV UDEN CIGARETTER?

KAN MAN TALE SIG TIL ET LIV UDEN CIGARETTER? KAN MAN TALE SIG TIL ET LIV UDEN CIGARETTER? Læs hvad andre rygestoppere fortæller om den hjælp, de fik fra STOPLINIEN. GRATIS RÅDGIVNING 80 31 31 31 t godt ummer til n røgfri remtid: 0 31 31 31 Når du

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

AFTER DARK. Billeder og tekst kender vi intet til på redaktionen så vi fralægger os et hvert ansvar

AFTER DARK. Billeder og tekst kender vi intet til på redaktionen så vi fralægger os et hvert ansvar AFTER DARK Billeder og tekst kender vi intet til på redaktionen så vi fralægger os et hvert ansvar Ledende medarbejder, på den til tider udmærkede publikation "Tog 60", Steen Christensen, har efter mange

Læs mere

Protokol 6. Områdegruppebestyrelsesmøde 3-4 Juni på Næsbylund.

Protokol 6. Områdegruppebestyrelsesmøde 3-4 Juni på Næsbylund. Protokol 6. Områdegruppebestyrelsesmøde 3-4 Juni på Næsbylund. Deltagere: Niels H Nielsen, John Kildsgaard, Henrik Novak, Peter Ørn, Annette Tranberg, Hans Jørgen Worm-Laursen, Poul Balle, Leif Sørensen,

Læs mere

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet:

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet: Introduktion til redskabet: er et redskab til at undersøge trivslen i en virksomhed. Det kan bruges i mindre virksomheder med under 20 ansatte og man behøver ikke hjælp udefra. Det kræver dog, en mødeleder

Læs mere

Dus Mellervang. Børnerådet. Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst. www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev januar

Dus Mellervang. Børnerådet. Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst. www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev januar Børnerådet Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev januar BEMÆRK DUS-avisen kan kun ses på Mellervangskolens hjemmeside under DUS, hvor alle månedens billeder ligeledes

Læs mere

Nyhedsbrev fra klynge 2

Nyhedsbrev fra klynge 2 Nyhedsbrev fra klynge 2 Så blev det til det sidste nyhedsbrev i år 2014. Den har stået på masser af julehygge i december måned, hvilket nyhedsbrevet også bærer præg af. Der har været en fantastisk opbakning

Læs mere

7. Håndtering af flerkulturelle besætninger

7. Håndtering af flerkulturelle besætninger 7. Håndtering af flerkulturelle besætninger Mange nationaliteter om bord er blevet almindeligt i mange skibe. Det stiller ekstra krav til kommunikation og forståelse af forskelligheder. 51 "Lade som om"

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Højager. Tidende. Julemarkedet 2012. Foto.: Finn Busch. Nr. 6. 3 Årgang December 2012. Medarbejderblad for AKU Center Højagergaard.

Højager. Tidende. Julemarkedet 2012. Foto.: Finn Busch. Nr. 6. 3 Årgang December 2012. Medarbejderblad for AKU Center Højagergaard. Højager Nr. 6. 3 Årgang December 2012. Medarbejderblad for AKU Center Højagergaard. Tidende. Julemarkedet 2012. Den 24 og den 25 november var der julemarked, med god omsætning. Der var rigtig i gang i

Læs mere

Energi i harmoni er nøglen til succes, sundhed og velstand Torben'Hecksher' fengshuimaster'

Energi i harmoni er nøglen til succes, sundhed og velstand Torben'Hecksher' fengshuimaster' RASK OG RIG Energi i harmoni er nøglen til succes, sundhed og velstand ' Torben'Hecksher' fengshuimaster' Der er altid plads til et glas rødvin En professor stod foran sit hold med en del effekter foran

Læs mere

Sebastian og Skytsånden

Sebastian og Skytsånden 1 Sebastian og Skytsånden af Jan Erhardt Jensen Sebastian lå i sin seng - for han var ikke rask og havde slet ikke lyst til at lege. Mor var blevet hjemme fra arbejde, og hun havde siddet længe hos ham,

Læs mere

- Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere

- Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere - Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere Michael Svendsen har besluttet sig for at sige ja til respirator. Men den dag han ikke længere kan tale eller skrive, vil han have den slukket

Læs mere

Nyhedsbrev sommer 2015.

Nyhedsbrev sommer 2015. Nyhedsbrev sommer 2015. Formandens klumme Æ bådslæw. Laksen Aktiviteter. Sommeren eller mangel på samme, er over os! Og aktiviteterne burde køre i højeste gear. Vi må erkende at vejret har begrænset et

Læs mere

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2012

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2012 Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2012 Institution/opholdssted Behandlingshjemmet Solbjerg Sdr. Fasanvej 16 2000 Frederiksberg Uanmeldt tilsynsbesøg aflagt D. 19.912 kl. 13.30. Vi kontaktede institutionen

Læs mere

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2013

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2013 CAFA Hovedvejen 3 4000 Roskilde Telefon 46 37 32 32 Web cafa.dk 11.marts 2013. Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2013 Institution/opholdssted Ungdomscentret Allégården Frederiksberg Allé 48, 1820 Frederiksberg

Læs mere

Dette skulle have været et vinterbillede, altså træet skulle have været dækket med sne. Da sneen er udeblevet, blev billedet uden sne på træet.

Dette skulle have været et vinterbillede, altså træet skulle have været dækket med sne. Da sneen er udeblevet, blev billedet uden sne på træet. Dette skulle have været et vinterbillede, altså træet skulle have været dækket med sne. Da sneen er udeblevet, blev billedet uden sne på træet. Side 1 af 6 FORMANDENS INDLÆG Nu når vi alle er kommet godt

Læs mere

Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012

Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012 Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012 v/næstformand Trine Marqvard Nymann Jensen I har formentlig allerede set vores organisatoriske beretning måske har I ikke lige fået tygget jer igennem

Læs mere

En lille opdatering på året som snart er brugt op!!

En lille opdatering på året som snart er brugt op!! En lille opdatering på året som snart er brugt op!! Så har vi næsten slidt endnu et år op, og vi vil lige lave et lille tilbageblik på året, som har mindre end 2 måneder tilbage. Bestyrelsen har i året

Læs mere

Formandsberetning for Veteranorkesteret

Formandsberetning for Veteranorkesteret Formandsberetning for Veteranorkesteret Dette er generalforsamling nr 66. Som jeg nævnte til indledning, er den 11. nov i år et jubilæumsår, nemlig 65 år siden, at en lille flok FDF- er startede Veteranorkesteret,

Læs mere

Helenenyt. Nr. 10 (oktober - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650

Helenenyt. Nr. 10 (oktober - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 nr 10 - oktober 2013 Helenenyt Nr. 10 (oktober - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 Ansvarshavende: Maj Greifenstein tlf: 29347195 eller 39105651 email:

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

Lokalhistorisk Forening/Arkiv for Halvrimmen og omegn. Det Gamle Bibliotek. Medlemsavis 2014. Avis nr. 13

Lokalhistorisk Forening/Arkiv for Halvrimmen og omegn. Det Gamle Bibliotek. Medlemsavis 2014. Avis nr. 13 Lokalhistorisk Forening/Arkiv for Halvrimmen og omegn. Det Gamle Bibliotek. Medlemsavis 2014 Avis nr. 13 Det Gamle Bibliotek, Aalborgvej 43 Halvrimmen 9460 Brovst Mail. dgbhalvrimmen@gmail.com Find os

Læs mere

Støjgener fra motorvejen

Støjgener fra motorvejen Transportudvalget 2014-15 TRU Alm.del Bilag 6 Offentligt Støjgener fra motorvejen E20/E45 mellem afkørsel 62 til 64 Hvorfor er jeg her i dag? En dejlig sommerdag, hvor det skal gøre godt med lidt koldt

Læs mere

guide ellers går dit parforhold i stykker Få fingrene ud af navlen sider Oktober 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.

guide ellers går dit parforhold i stykker Få fingrene ud af navlen sider Oktober 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b. Foto: Iris guide Oktober 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 16 sider Få fingrene ud af navlen ellers går dit parforhold i stykker Red dit parforhold INDHOLD I DETTE HÆFTE: Når egoismen sniger

Læs mere

PG-Nord. Nyhedsbrev. December

PG-Nord. Nyhedsbrev. December PG-Nord Nyhedsbrev 1999 December Bestyrelsen for PG-Nord Formand: Næstformand: Sekretær: Kasserer: Chefinst.: Klubinst.: Christian Wahl Hvidkildevej 28 C 9220 Aalborg Øst tlf: 22176170 mail: 970226@udd.aalsem.dk

Læs mere

Din arbejdsplads er ofte ramt af fravær, og din leder ringer derfor ret ofte til dig på dine fridage. Du kan mærke, det tærer på familielivet.

Din arbejdsplads er ofte ramt af fravær, og din leder ringer derfor ret ofte til dig på dine fridage. Du kan mærke, det tærer på familielivet. Arbejdstidsspillet Din arbejdsplads er ofte ramt af fravær, og din leder ringer derfor ret ofte til dig på dine fridage. Du kan mærke, det tærer på familielivet. 1) Taler med din leder og beder om at få

Læs mere

En journalistisk beretning fra de meniges talsmand.

En journalistisk beretning fra de meniges talsmand. En journalistisk beretning fra de meniges talsmand. Mange af os ombord har sammenlagt rundet de mere end 100 dage i operation UNIFIL, og hvordan bliver man ved med at holde dampen oppe, når helikopterøvelser

Læs mere

Her ligger jeg så og filosoferer over hvor heldig jeg egentlig var - det kunne være gået grueligt galt! Vi går i fare hvor vi går.

Her ligger jeg så og filosoferer over hvor heldig jeg egentlig var - det kunne være gået grueligt galt! Vi går i fare hvor vi går. Kære Klubkammerater I tirsdags (d. 22/2) skulle jeg ha' været til Kalundborg med en arbejdskollega og sætte noget køkkenbord op, men da det blev aflyst i sidste øjeblik fik jeg mulighed for at tage tidligt

Læs mere

Februar 2013 BESTYRELSEN PÅSKELEJR 2013 SOMMERENS HOLD

Februar 2013 BESTYRELSEN PÅSKELEJR 2013 SOMMERENS HOLD Februar 2013 BESTYRELSEN PÅSKELEJR 2013 SOMMERENS HOLD BESTYRELSEN FORMAND Birgitte Holm Petersen 39565841 NÆSTFORMAND Mikael Gajhede 30257403 KASSERER Torben Aagaard 32555612 SEKRETÆR Jan Mouritsen 31905161

Læs mere

Referat fra Grindsted Gokart Klubs generalforsamling 2004

Referat fra Grindsted Gokart Klubs generalforsamling 2004 Referat fra Grindsted Gokart Klubs generalforsamling 2004 Den 30. nov. kl. 19.30 blev der holdt generalforsamling i klubhuset, Edvard bød velkommen til de fremmødte, hvorefter man gik over til punkterne

Læs mere

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU 26. ÅRGANG 2012 1 Maj Juni 2012 MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU REDAKTØR: AASE RASMUSSEN michael.aase@email.dk Har du indlæg eller kommentarer til klubbladet er du velkommen til at skrive til ovennævnte

Læs mere

Indledning. Lidelsens problem er nok den største enkeltstående udfordring for den kristne tro, og sådan har det været i hver eneste generation.

Indledning. Lidelsens problem er nok den største enkeltstående udfordring for den kristne tro, og sådan har det været i hver eneste generation. Indledning Lidelsens problem er nok den største enkeltstående udfordring for den kristne tro, og sådan har det været i hver eneste generation. John Stott Det var en dejlig søndag morgen lige efter gudstjenesten.

Læs mere

Referat for generalforsamlingen den 12. marts 2014

Referat for generalforsamlingen den 12. marts 2014 Anledning Generalforsamlingen 12-03-2014 Klokken 19.00 Sted Klubbens klublokale. Kristensen Mail psk@live.dk Helmer Hansen Mail shelmerh@gmail.com Eg sen Mail peder@egpedersen.dk Erling Møller sen Mail

Læs mere

KATRINES DAGE EN HISTORIE OM ET BOSTED KAPITEL 1 & 2

KATRINES DAGE EN HISTORIE OM ET BOSTED KAPITEL 1 & 2 KATRINES DAGE EN HISTORIE OM ET BOSTED KAPITEL 1 & 2 KAPITEL 1 Næste gang skal alt det hvide lugte af den her Grøn Æblehave, synes du ikke Katrine? Camillas øjne lyser af begejstring, mens hun holder den

Læs mere

Fredag i uge seks stod der fastelavn på programmet. Ved morgensamlingen hørte vi om fastelavn i et

Fredag i uge seks stod der fastelavn på programmet. Ved morgensamlingen hørte vi om fastelavn i et Nyhedsbrev uge 8-2013 Side 1 Besøg fra Skive Kaserne Side 4 Diverse INFO Side 2 Nyt fra Bestyrelsen Side 6 Kalender, kontakt mm. Side 3 Børnehaven Besøg fra Skive kaserne i børnehave og skole Fredag i

Læs mere

Generalforsamling 2014

Generalforsamling 2014 Generalforsamling 2014 DAGENS MATCH: (No. 1: 2 ks. Manneklubbolde/No. 2: 4 fl. vin/no. 3: 4 Manneklubtrøjer) No. 1: Allan Hansen, Mogens Lundh, Kaj Mortensen (31 point), Svend Skiby 103 point No. 2: Torben

Læs mere

PORTRÆT // LIVTAG #6 2011

PORTRÆT // LIVTAG #6 2011 P PORTRÆT // LIVTAG #6 2011 6 Jeg elsker mit job. En god dag for mig, er en dag, hvor jeg er på arbejde, siger Dennis, der har ansvaret for butikkens kiosk og blandt andet også står for indkøb af varer

Læs mere

DANSK POLITIHUNDEFORENING SEKTION 1

DANSK POLITIHUNDEFORENING SEKTION 1 DANSK POLITIHUNDEFORENING SEKTION 1 Referat af ordinært sektionsmøde for sektion 1, afholdt lørdag den 24. september 2011, kl. 1700 på Hotel Scandic, Hvidkærvej 25, 5250 Odense SV. Dagsorden: 1. Valg af

Læs mere

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves.

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves. HH, 15. maj 2013 1582 arbejdsmiljørepræsentanter om hvervet som 3F AMR Hvordan er det at være arbejdsmiljørepræsentant på de mange forskellige virksomheder, hvad har AMR erne brug for og hvordan ser de

Læs mere

Marys historie. Klage fra en bitter patient

Marys historie. Klage fra en bitter patient Artikel i Muskelkraft nr. 8, 1997 Marys historie Klage fra en bitter patient Af Jørgen Jeppesen Hvordan tror du de opfatter dig? "Som en utrolig vanskelig patient. Det er jeg helt sikker på." Er du en

Læs mere

UniqueDanmark DEN LANDSDÆKKENDE FORENING. For forældre til børn med sjældne kromosomafvigelser. Læs i dette nummer om bla. : Nr.

UniqueDanmark DEN LANDSDÆKKENDE FORENING. For forældre til børn med sjældne kromosomafvigelser. Læs i dette nummer om bla. : Nr. Nr. 3 November 2007 DEN LANDSDÆKKENDE FORENING UniqueDanmark For forældre til børn med sjældne kromosomafvigelser Læs i dette nummer om bla. : - Nyt fra bestyrelsen - Søskende kursus - Lalandia - Sjælden

Læs mere

dem fra hinanden. Henning kan godt li regning, men det er måske fordi, han ikke kan læse så godt endnu. Han siger også, at hans far siger, at det er

dem fra hinanden. Henning kan godt li regning, men det er måske fordi, han ikke kan læse så godt endnu. Han siger også, at hans far siger, at det er Jeg skal i skole - Kan du nu skynde dig, siger mor, da jeg med sne på min jakke stormer ind i køkkenet. - Du skulle ikke ha taget med Rasmus Mælkekusk, nu kommer du for sent i skole. Og se hvor du drypper

Læs mere

Bestyrelsesmøde den 28. januar 2015 i Aarhus

Bestyrelsesmøde den 28. januar 2015 i Aarhus Bestyrelsesmøde den 28. januar 2015 i Aarhus Til stede: Hanne, Patricia, Michael, Bente Fraværende: Allan og Pia skulle have været med på Skype, men internettet fungerede ikke. Linda blev i København,

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015 FAR- VEL! Roskilde den 3. marts, 2015 Kære dig. Når du læser dette, så forestiller jeg mig, at du enten har været eller er tæt på en døende eller på anden måde har tanker om, at livet ikke varer evigt.

Læs mere

REBUS - Fælles uddannelse for folke- og skolebibliotekarer i Fredericia

REBUS - Fælles uddannelse for folke- og skolebibliotekarer i Fredericia Intern evalueringsopsamling Opsamling - EKSAMEN X = hold 1, hold 2, hold. Alle hold samlet 1. Formen: I hvilken har du oplevet, at eksamensformen har svaret til undervisningen på studieforløbet? I høj

Læs mere

Der indkaldes derfor til ekstraordinær generalforsamling, kl. 18.00,onsdag den 29. september 2010., med flg. punkter.

Der indkaldes derfor til ekstraordinær generalforsamling, kl. 18.00,onsdag den 29. september 2010., med flg. punkter. Uge 35 Gjerrild-Bønnerup Friskole, Knud Albæks Vej 4, Gjerrild, 8500 Grenå Tlf.8638-4422, E-post: kontoret@gbfriskole.dk Hjemmeside: www.gbfriskole.dk SFO. 8638-4460 Aktuelt Desværre var vores modstandere

Læs mere

Agility udvalget i kreds 6

Agility udvalget i kreds 6 Referat fra årsmødet i agility, kreds 6, onsdag, den 16. nov. 2011 i Fakse Ulla Vest bød velkommen til de godt 36 fremmødte. Deltagerne kom fra Maribo, Køge, Fakse, Holbæk, Guldborgsund, Vordingborg, Nykøbing

Læs mere

På sporet af noget godt? Dagens Menu.

På sporet af noget godt? Dagens Menu. På sporet af noget godt? Dagens Menu. Præsentation af hvordan arbejder de danske pendlerklubber Hvordan foregår dialogen med DSB Hvordan arbejder Pendlerklubben Kystbanen Hvilke mål har Pendlerklubben

Læs mere

Vi havde også en dejlig arbejdsdag i lørdag og rigtigt mange arbejdsopgaver blev løst. Der er igen arbejdsdag på lørdag i næste uge.

Vi havde også en dejlig arbejdsdag i lørdag og rigtigt mange arbejdsopgaver blev løst. Der er igen arbejdsdag på lørdag i næste uge. Uge 38 Gjerrild-Bønnerup Friskole, Knud Albæks Vej 4, Gjerrild, 8500 Grenå Tlf.8638-4422, E-post: kontoret@gbfriskole.dk Hjemmeside: www.gbfriskole.dk SFO. 8638-4460 Aktuelt Endnu en uge er gået og det

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 5 OKT 2009 kl.1900 Fredensborg Bibliotek Jernbanegade 3, 1 sal 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse

Læs mere

Skolelederens beretning 2015. For få minutter ankom jeg med toget fra KBH. En skøn uge med 40 herlige unge mennesker.

Skolelederens beretning 2015. For få minutter ankom jeg med toget fra KBH. En skøn uge med 40 herlige unge mennesker. Skolelederens beretning 2015 For få minutter ankom jeg med toget fra KBH. En skøn uge med 40 herlige unge mennesker. Jeg har været af sted på utallige lejrskoler i både udland og KBH. Hver eneste gang

Læs mere

NR. 23 OKTOBER 2011 ÅRGANG

NR. 23 OKTOBER 2011 ÅRGANG SUPERVETERANERNE NR. 23 OKTOBER 2011 ÅRGANG 6 Kære Siggi Nu nærmer tiden sig til at vi skal skifte formand, derfor vil jeg gerne på holdets vejne sige rigtig mange tak for de 20 år der er gået med dig

Læs mere

Sandheden om stress. www.xstress.dk. Ifølge Lars Lautrup-Larsen. 1. Udgave.

Sandheden om stress. www.xstress.dk. Ifølge Lars Lautrup-Larsen. 1. Udgave. Sandheden om stress Ifølge Lars Lautrup-Larsen 1. Udgave. Copyright 2013 by Lars Lautrup-Larsen Alle rettigheder forbeholdes. Indholdet af dette hæfte må ikke gengives helt eller delvist uden forfatterens

Læs mere

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14.

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. 1. Valg af 2 stemmetællere, dirigent og referent. 2. Formandens beretning. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Forelæggelse

Læs mere

Ugen der gik Uge 24 Nyt ansigt på Hellum FRI fra 1. august

Ugen der gik Uge 24 Nyt ansigt på Hellum FRI fra 1. august Ugen der gik Uge 24 Nyt ansigt på Hellum FRI fra 1. august Fra 1. august og et halvt år frem har vi været så heldige at få tilbudt gratis ansættelse af en studerende fra den Pædagogiske Assistent Uddannelse

Læs mere

Deltagernes egne beretninger. Sport as a Tool for Development

Deltagernes egne beretninger. Sport as a Tool for Development Sport as a Tool for Development Deltagernes egne beretninger Læs tre inspirerende historier fra nogle af de unge, der har været i Ghana som idrætsvolontører. 2 Det har givet mig uendeligt meget, at deltage

Læs mere

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling.

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Referat af ordinær generalforsamling den 23 juni 2016 Sted : Gentofte-Vangede IF`s lokaler Mosebuen 28B 2820 Gentofte Fremmødte : 17 deltagere plus bestyrelse

Læs mere