Høj ledighed blandt nyuddannede it-folk trods meldinger om mangel

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Høj ledighed blandt nyuddannede it-folk trods meldinger om mangel"

Transkript

1 Høj ledighed blandt nyuddannede it-folk trods meldinger om mangel AE har undersøgt ledigheden blandt nyuddannede, der færdiggjorde deres uddannelse frem til august Tallene viser, at knap hver 5. nyuddannede fra årgang 2014 er ledig 13 uger efter endt uddannelse. Blandt de it-uddannede er det knap hver 3. nyuddannede. Dette til trods for, at it-branchen mener, at der i dag er en udækket efterspørgsel på knap 500 kandidater. af senioranalytiker Emilie Lichtenberg & chefanalytiker Mie Dalskov Pihl 4. maj 2015 Analysens hovedkonklusioner Andelen af ledige nyuddannede er uændret i forhold til sidste år. 18,9 procent af de nyuddannede, der afsluttede deres uddannelse i 2014, var ledige 13 uger efter endt uddannelse. Det er samme niveau som i 2013, men under niveauet for 2012, hvor ledigheden toppede. Udviklingen dækker over et fald i andelen af nyuddannede med en mellemlang videregående uddannelse og faglærte, der går ledige 13 uger efter endt uddannelse på henholdsvis 1,1 og 0,2 procentpoint. Disse uddannelsesgrupper har i forvejen en relativt lav andel af nyuddannede, der er ledige efter endt uddannelse. Knap hver tredje it-uddannede er ledig 13 uger efter endt uddannelse. Andelen af ledige med en it-uddannelse er steget med 2,4 procentpoint i forhold til 2013 og med 18,7 procentpoint i forhold til Således var der 507 ledige nyuddannede i Kontakt Direktør Lars Andersen Tlf Mobil Kommunikationschef Mikkel Harboe Tlf Mobil Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Reventlowsgade 14, 1 sal København V

2 Ledigheden blandt nyuddannede er uændret AE overvåger løbende udviklingen i de nyuddannedes overgang til arbejdsmarkedet. Det gøres på baggrund af detaljerede registeroplysninger. I denne analyse er fuldtidsledigheden for de nyuddannede undersøgt tre måneder efter, de færdiggjorde deres uddannelse. Årgang 2014 refererer til de personer, der blev uddannet mellem 1. august 2013 og frem til 31. juli Siden den økonomiske krise satte ind i 2008 er ledigheden blandt nyuddannede steget massivt. Det fremgår af figur 1A-B, der viser andelen af de nyuddannede, der er fuldtidsledige 3 måneder efter endt uddannelse. Kun 6 procent af de nyuddannede fra 2008 var ledige 3 måneder efter endt uddannelse, mens det tilsvarende tal for 2012 var 20 procent. Siden 2012 er ledigheden faldet med 1 procentpoint til 19 procent. Det gælder både i 2013 og Det er for tidligt at tale om, at ledighedskurven er knækket, men der er sket en opbremsning i ledigheden for de nyuddannede. Figur 1A. Andel nyuddannede, der var fuldtidsledige 13 uger efter endt uddannelse Figur 1B. Andel nyuddannede, der var fuldtidsledige 13 uger efter endt uddannelse, type Pct. 25 Pct. 25 Pct. 50 Pct Alle nyuddannede Anm: Antal nyuddannede fra den pågældende årgang, der er fuldtidsledige 13 uger efter endt uddannelse. Både dagpenge og kontanthjælp samt aktivering indgår. Man er fuldtidsledig, når man har fire hele uger som fuldtidsledig. Se mere i boks 1. Opdelt på årgang fra 1. august året før til 31. juli i året. Ekskl. nyuddannede, der er i gang med en ny uddannelse. Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistiks registerdata samt Beskæftigelsesministeriets DREAM-register (november 2014) EUD KVU MVU LVU Anm: Antal nyuddannede fra den pågældende årgang, der er fuldtidsledige 13 uger efter endt uddannelse. Både dagpenge og kontanthjælp samt aktivering indgår. Man er fuldtidsledig, når man har fire hele uger som fuldtidsledig. Se mere i boks 1. Opdelt på årgang fra 1. august året før til 31. juli i året. Ekskl. nyuddannede, der er i gang med en ny uddannelse. Dækker erhvervsuddannede, erhvervsakademiuddannede (KVU), professionsbachelorer samt universitetsbachelorer, der ikke er fortsat i uddannelse (MVU) samt akademikere (LVU). Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistiks registerdata samt Beskæftigelsesministeriets DREAM-register (november 2014) Den samlede opbremsning i ledigheden gælder ikke for alle uddannelsesgrupper. Ledigheden for personer med en mellemlang videregående uddannelse er faldet med 1,1 procentpoint, mens ledigheden for faglærte er faldet med 0,2 procentpoint mellem 2013 og I den samme periode er ledigheden for de nyuddannede med henholdsvis en kort- og lang videregående uddannelse steget med 0,7 og 0,2 procentpoint, jf. tabel 1. 2

3 Tabel 1. Nyuddannede, der er ledige 13 uger efter endt uddannelse Ændring Ændring Pct. Pct. Pct. Antal Pct.point Pct.point EUD 3,3 14,7 14, ,2-0,2 KVU 9,2 20,5 21, ,1 0,7 MVU 4,2 19,7 18, ,3-1,1 LVU 13,4 27,3 27, ,1 0,2 Total 5,7 18,9 18, ,2 0,0 Anm: Antal nyuddannede fra den pågældende årgang, der er fuldtidsledige 13 uger efter endt uddannelse. Både dagpenge og kontanthjælp samt aktivering indgår. Man er fuldtidsledig, når man har fire hele uger som fuldtidsledig. Se mere i boks 1. Opdelt på årgang fra 1. august året før til 31. juli i året. Ekskl. nyuddannede, der er i gang med en ny uddannelse. Dækker erhvervsuddannede, erhvervsakademiuddannede (KVU), professionsbachelorer samt universitetsbachelorer, der ikke er fortsat i uddannelse (MVU) samt akademikere (LVU). Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistiks registerdata samt Beskæftigelsesministeriets DREAM-register (november 2014) Høj ledighed blandt it-uddannede trods hævdet udækket efterspørgsel It-rekrutteringssituation i Danmark er løbende til debat. DI-TEK, der repræsenterer 300 teknologivirksomheder i Danmark, offentliggjorde i marts 2015 en prognose, der vurderer, at der i 2020 vil mangle højtuddannede it- og elektronikkandidater i branchen. Den aktuelle udækkede efterspørgsel skønnes at være på knap 500 kandidater. AE s opgørelse af antallet af ledige it-uddannede dimittender fra årgang 2014 viser, at knap hver tredje it-uddannet er ledig 3 måneder efter endt uddannelse, jf. tabel 2. Det gælder også for de nyuddannede med en lang videregående it-uddannelse, hvor 31,8 procent er ledige. Faktisk er ledigheden for denne gruppe steget med 4,9 procentpoint i forhold til 2013, mens ledigheden for dem med en kort- og mellemlang videregående it-uddannelse er faldet med henholdsvis 0,5 og 0,8 procentpoint. Aktuelt er der ca. 500 personer med en it-uddannelse, der 13 uger efter endt uddannelse ikke er kommet i beskæftigelse. Det er nødvendigt, at virksomhederne giver disse personer en mulighed for at få fodfæste på arbejdsmarkedet især hvis it-branchen mener, at der kommer til at mangle itkandidater i 2020, og at der allerede i dag er en mangel på it-uddannet arbejdskraft. Tabel 2. Andel af nyuddannede inden for it, der er fuldtidsledige 13 uger efter endt uddannelse Ændring Ændring Pct. Pct. Pct. Antal Pct.point Pct.point KVU 13,2 37,4 36, ,7-0,5 MVU 10,0 28,0 27, ,2-0,8 LVU 15,1 26,9 31, ,7 4,9 Total 13,2 29,5 31, ,7 2,4 Anm: Antal nyuddannede fra den pågældende årgang, der er fuldtidsledige 13 uger efter endt uddannelse. Både dagpenge og kontanthjælp samt aktivering indgår. Man er fuldtidsledig, når man har fire hele uger som fuldtidsledig. Se mere i boks 1. Opdelt på årgang fra 1. august året før til 31. juli i året. Ekskl. nyuddannede, der er i gang med en ny uddannelse. It-uddannede dækker over uddannelser i undergrupperne it, it- og elektronikteknologi, Datalogi-it, Elektronik-it, jf. Danmarks Statistiks uddannelsesgrupperinger. Faglærte med en it-uddannelse er udeladt af tabellen pga. diskretionshensyn. Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistiks registerdata samt Beskæftigelsesministeriets DREAM-register (november 2014). 3

4 Stor forskel på ledigheden inden for forskellige uddannelsesområder Inden for de forskellige uddannelsesgrupper er der stor forskel på, hvor mange nyuddannede der er ledige. Faglærte er generelt den gruppe, hvor færrest er ledige 13 uger efter endt uddannelse, nemlig 14,5 procent. For gruppen samlet set er ledigheden faldet med 0,2 procentpoint mellem 2013 og Der er stor forskel i ledigheden blandt de faglærte uddannelser, jf. tabel 3. Ledigheden blandt nyuddannede faglærte målt 13 uger efter endt uddannelse varierer mellem 6 procent for transportuddannede og op til 41,6 procent for grafikere i For uddannelser, der vedrører bygge- og anlæg, er ledigheden faldet med 1,7 procent i forhold til Faldet i ledigheden er blandt andet sket for tømrere og malere, mens ledigheden er steget for elektrikere. Selvom ledigheden for elektrikere er steget med 3 procentpoint til 6,8 procent, er den stadig relativ lav. Tabel 3. Andel af nyuddannede faglærte, der er ledige 13 uger efter endt uddannelse Ændring Pct. Pct. Pct. point Antal Jordbrug og fiskeri 11,1 11,9 0,8 199 Grafisk (fx grafikere, fotografer) 35,6 41,6 6,0 171 Jern og metal (fx smede og mekanikere) 10,6 11,8 1,1 333 heraf smede 11,6 11,8 0,2 67 heraf mekanikere 11,9 13,7 1,8 157 Bygge og anlæg (fx tømrere, snedkere, vvs) 13,3 11,6-1,7 417 heraf tømrere 15,4 12,8-2,6 167 heraf malere 16,9 16,3-0,6 93 heraf elektrikere 4,0 6,8 3,0 40 Sundhed (fx SOSU-hjælpere, SOSU-assistenter) 15,5 13,1-2,3 980 Handel og kontor (fx sekretærer, salgsassistenter, regnskabsassistenter) 15,5 17,6 2, Transport mv. (fx chauffører) 7,2 6,0-1,2 108 Levnedsmiddel og husholdning (fx slagtere, bagere, kokke ernæringsassistenter) 11,0 11,3 0,2 221 Service (fx frisører, ejendomsassistenter) 13,2 11,8-1,4 86 Pædagogisk (pædagogiske assistenter) 32,0 32,4 0,4 361 Teknik og industri i øvrigt (fx tekniske designere) 35,1 31,4-3,7 77 I alt 14,7 14,5-0, Anm: Antal nyuddannede fra den pågældende årgang, der er fuldledige 13 uger efter endt uddannelse. Både dagpenge og kontanthjælp samt aktivering indgår. Man er fuldtidsledig, når man har fire hele uger som fuldtidsledig. Se mere i boks 1. Opdelt på årgang fra 1. august året før til 31. juli i året. Ekskl. nyuddannede, der er i gang med en ny uddannelse. Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistiks registerdata samt Beskæftigelsesministeriets DREAM-register (november 2014) Blandt de nyuddannede med en kort videregående uddannelser er mere end hver femte ledig 13 uger efter afsluttet eksamen. Ledigheden for de nyuddannede ligger mellem 5,6 procent for sundhedsuddannede (fx farmakonomer) og 36,6 procent for it-uddannede (fx datamatikere), jf. tabel 4. Ledigheden for nyuddannede inden for it er faldet med 3,2 procentpoint siden 2013, men er forsat den højeste blandt de korte videregående uddannelser. 4

5 Tabel 4. Andel af nyuddannede, der er ledige 13 uger efter endt uddannelse, KVU Ændring Pct. Pct. Pct. point Antal Jordbrug og fiskeri 23,8 29,8 6,0 36 Sundhed (fx farmakonomer) 9,4 5,6-3,8 11 Transport mv. (fx transportlogistiker) 13,2 17,7 4,6 17 Levnedsmiddel og husholdning (fx procesteknologer) 27,7 35,1 7,4 39 Teknisk 25,1 24,8-0,3 279 heraf designteknologi (fx modelteknikere) 22,8 25,1 2,3 47 heraf produktionsteknologi (fx maskinteknikere) 33,5 34,9 1,4 52 heraf installationsteknologi (fx el-installatører) 20,0 17,4-2,6 46 Samfundsfaglig 21,4 21,5 0,1 428 heraf finansøkonomer 20,3 20,7 0,4 136 heraf It (fx datamatikere) 39,8 36,6-3,2 82 heraf markedsføringsøkonomer 16,9 16,8 0,0 95 Formidling og erhvervssprog 34,1 33,4-0,7 121 I alt, KVU 20,5 21,2 0,7 944 Anm: Antal nyuddannede fra den pågældende årgang, der er fuldtidsledige 13 uger efter endt uddannelse. Både dagpenge og kontanthjælp samt aktivering indgår. Man er fuldtidsledig, når man har fire hele uger som fuldtidsledig. Se mere i boks 1. Opdelt på årgang fra 1. august året før til 31. juli i året. Ekskl. nyuddannede, der er i gang med en ny uddannelse. Uddannelsesgrupperne Pædagogisk, Politi og forsvar og Kunstnerisk er fjernet af diskretionshensyn. I alt refererer til totalen af uddannelsesgruppen inklusiv de fjernede uddannelser. Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistiks registerdata samt Beskæftigelsesministeriets DREAM-register (november 2014) Andelen af ledige 13 uger efter endt uddannelse er faldet mest blandt personer med en mellemlang videregående uddannelse i forhold til Faldet er på 1,1 procentpoint. Det betyder, at under hver femte nyuddannede er ledig 13 uger efter endt uddannelse. Lærere og ergoterapeuter har oplevet det største fald i andelen af nyuddannede ledige, hvor ledigheden er faldet med hhv. 5,6 og 9,9 procentpoint, jf. tabel 5. Ergoterapeuterne var den uddannelse, der havde den højeste ledighed blandt de mellemlange videregående uddannelser i 2013 på hele 44,2 procent. Det er fortsat blandt sygeplejerskerne, at færrest er ledige 13 uger efter eksamen. For denne gruppe er ledigheden på 5,4 procent. 5

6 Tabel 5. Andel af nyuddannede, der er ledige 13 uger efter endt uddannelse, MVU Ændring Pct. Pct. Pct. point Antal Sundhed 14,3 13,1-1,2 583 heraf fysioterapeuter 27,2 24,2-3,0 198 heraf sygeplejersker 5,5 5,4-0,1 131 heraf ergoterapeuter 44,2 34,3-9,9 136 Transport mv. (fx maskinmestre) 30,3 28,9-1,4 73 Pædagogisk 17,0 14,2-2,8 818 heraf pædagoger 18,6 17,4-1,2 631 heraf lærere 13,9 8,3-5,6 173 Teknisk (fx maskinteknikere, bygningskonstruktører) 27,7 25,0-2,7 538 Formidling og erhvervssprog (fx journalister) 31,3 30,1-1,3 77 Samfundsvidenskabelig (fx socialrådgivere, HA-uddannede) 23,5 24,4 0,8 714 Kunstnerisk (fx designere) 30,8 31,8 1,0 145 Naturvidenskabelig (fx webudvikling) 21,5 22,8 1,3 92 Levnedsmiddel og ernæring (fx bachelor i ernæring) 30,8 35,2 4,4 126 Humanistisk (fx erhvervssprog) 20,7 20,2-0,5 128 I alt, MVU 19,7 18,6-1, Anm: Antal nyuddannede fra den pågældende årgang, der er fuldledige 13 uger efter endt uddannelse. Både dagpenge og kontanthjælp samt aktivering indgår. Man er fuldtidsledig, når man har fire hele uger som fuldtidsledig. Se mere i boks 1. Opdelt på årgang fra 1. august året før til 31. juli i året. Ekskl. nyuddannede, der er i gang med en ny uddannelse. Uddannelsesgrupperne Jordbrug og fiskeri, Forsvar og Jordbrugsvidenskabelig er fjernet af diskretionshensyn. I alt refererer til totalen af uddannelsesgruppen inklusiv de fjernede uddannelser. Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistiks registerdata samt Beskæftigelsesministeriets DREAM-register (november 2014) Over hver fjerde nyuddannet akademiker er ledig 13 uger efter endt uddannelse. De tre uddannelsesgrupper blandt akademikerne, der har den højeste andel af nyuddannede ledige i 2014, er arkitekter (41,5 procent), humanister og teologer (36,9 procent) samt datalogi-it og biologi (begge på 35,6 procent). Således er også de naturvidenskabelige uddannelser blevet ramt af krisen, jf. tabel procent af de nyuddannede med en naturvidenskabelig akademisk uddannelse er ledige 13 uger efter endt uddannelser. Det er 4,5 procentpoint flere end nyuddannede fra det samfundsvidenskabelige område, men 6,7 procentpoint færre end blandt de nyuddannede humanister og teologer. Ledigheden blandt farmaceuterne er faldet med 7,5 procentpoint i forhold til Det er det største fald i ledigheden blandt nyuddannede med en akademisk uddannelse. 6

7 Tabel 6. Andel af nyuddannede, der er ledige 13 uger efter endt uddannelse, LVU Ændring Pct. Pct. Pct. point Antal Sundhed 13,3 12,6-0,7 162 heraf læger 4,9 3,9-1,0 22 heraf farmaceuter 36,6 29,1-7,5 50 heraf tandlæger 12,4 24,7 12,3 19 Pædagogisk 28,6 27,6-1,1 142 Teknisk 26,4 28,4 2,1 571 heraf arkitekter 40,8 41,5 0,7 113 heraf teknisk u.n.a. (fx civilingeniører mm.) 12,0 14,4 2,3 42 Samfundsvidenskabelig 25,5 25,5 0, heraf jurister 24,6 25,3 0,7 165 heraf politologi 30,7 30,7 0,0 135 heraf økonomi 24,0 18,9-5,1 55 Kunstnerisk (fx billedkunst, kunsthåndværk) 20,6 26,6 6,1 49 Naturvidenskabelig 29,1 30,0 0,9 442 heraf Datalogi-IT 31,4 35,6 4,2 180 heraf Idræt 21,1 20,7-0,4 29 heraf Biologi 38,0 35,6 2,4 120 Levnedsmiddel og ernæring (fx levnedsmiddelvidenskab) 28,2 32,7 4,4 32 Humanistisk og teologisk (fx cand.mag i sprog, historikere) 39,2 36,9-2, Jordbrugsvidenskabelig 22,2 24,6 2,4 93 I alt LVU 27,3 27,5 0, Anm: Antal nyuddannede fra den pågældende årgang, der er fuldtidsledige 13 uger efter endt uddannelse. Både dagpenge og kontanthjælp samt aktivering indgår. Man er fuldtidsledig, når man har fire hele uger som fuldtidsledig. Se mere i boks 1. Opdelt på årgang fra 1. august året før til 31. juli i året. Ekskl. nyuddannede, der er i gang med en ny uddannelse. Uddannelsesgruppen Forsvar er fjernet af diskretionshensyn. I alt refererer til totalen af uddannelsesgruppen inklusiv de fjernede uddannelser. Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistiks registerdata samt Beskæftigelsesministeriets DREAM-register (november 2014) Boks 1 Sådan har vi gjort AE har via Danmarks Statistiks adgang til det integrerede elevregister, der viser alle uddannelsesforløb på offentligt regulerede uddannelser frem til og med 30. september Disse oplysninger har vi koblet sammen med DREAM-registeret, hvor oplysninger vedr. dagpenge og kontanthjælp findes på personniveau frem til ultimo november Det giver mulighed for en detaljeret analyse af overgangen til arbejdsmarkedet for nyuddannede på de erhvervskompetencegivende uddannelser. I denne analyse har vi undersøgt, hvor mange der er fuldtidsledige 13 uger efter endt uddannelse. Både dagpenge og kontanthjælp samt aktivering indgår. Man er fuldtidsledig, når man har fire hele uger som fuldtidsledig. Både arbejdsmarkedsparate og ikke-arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere indgår, ligesom uger under aktivering også indgår. Uger på 6-ugers selvvalgt uddannelse indgår også i ledighedsuge 1 r. I analysen er de nyuddannede opdelt på årgange i rullende år. Således dækker 2014 perioden fra 1. august 2013 til 31. juli De uddannelsesgrupper, hvor antallet af ledige er så lavt, at det af diskretionshensyn er for lavt til at blive vist, er udeladt af tabellerne. Det gælder følgende uddannelsesgrupper: Under KVU er uddannelsesgrupperne Pædagogisk, Politi og forsvar og Kunstnerisk fjernet Under MVU er uddannelsesgrupperne Jordbrug og fiskeri, Forsvar og Jordbrugsvidenskabelig Under LVU er uddannelsesgruppen Forsvar fjernet 1 6-ugers selvvalgt uddannelse er først registreret fra august Det betyder, at der er databrud på dette tidspunkt, der giver anledning til en stigning af ledige over sommeren Derudover har der været et skifte i brugen af koderne for 6-ugers selvvalgt i DREAM-registreret, hvorfor denne analyse både inkluderer uger på 6-ugers selvvalgt uddannelse med og uden ydelse. 7

8 Boks 2 Definition af it-uddannelser Der findes ikke umiddelbart en entydig måde at opgøre, hvilke uddannelser der har så stort et it-indhold, at de bør regnes som it-uddannelser. Derfor varierer resultaterne af analyserne også efter, hvilke uddannelser der regnes som ituddannelser. It-uddannelser er i denne analyse defineret som uddannelser inden for følgende undergrupper, jf. Danmarks Statistiks uddannelsesgrupperinger: IT IT- og elektronikteknologi Datalogi-IT Elektronik-IT Datalogi Neden for ses en liste over uddannelser, der falder inden for de 5 undergrupper: Uddannelsesgruppe Kort videregående uddannelse Mellemlang videregående uddannelse Lang videregående uddannelse Uddannelse Automationsteknolog Datamatiker IT- og elektronikteknolog Elektronik-IT IT for datamatiker IT Softwareudvikling Produktudvikling og teknisk integration Medie- og sonokommunikation Medialogi Datalogi Datateknik Elektronik-IT. IT-Informatik Digitale medier og design Softwareudvikling Global virksomhedsinformatik Produkt-designpsykologi IT, kommunikation, medieteknologi Velfærdsteknologi Digital design og kommunikation IT til organisationer Datalogi Elektro Medialogi Softwareudvikling og teknologi IT Games Tværfaglig IT IT u.n.a. E-business Teknisk geologi Elektronik-IT Multimedia science IT-informatik Trådløs kommunikationssystem Regulering og automation Akustik og audioteknologi Produkt-designpsykologi Vision, grafik og interaktive systemer Mekatronik Lyd og akustisk teknologi Transport og logistik IT-produktudvikling Robotteknologi 8

9 Informationsteknologi Netværk og distribuerede systemer Telekommunikation Geofysik og rumteknologi Maskinintelligens Fysik og teknologi 9

Ledige kommer i arbejde, når der er job at få

Ledige kommer i arbejde, når der er job at få Ledige kommer i arbejde, når der er job at få Langtidsledige har markant nemmere ved at finde arbejde, når beskæftigelsen er høj. I 08, da beskæftigelse lå på sit højeste, kom hver anden langtidsledig

Læs mere

Knap hver fjerde unge mand har kun gået i folkeskole

Knap hver fjerde unge mand har kun gået i folkeskole 28. unge mangler skompetencerne til at begå sig på arbejdsmarkedet Knap hver fjerde unge mand har kun gået i folkeskole 28. eller hvad der svarer til 3 pct. af de 16-29-årige er ikke i gang med eller har

Læs mere

Veje og omveje til erhvervskompetencegivende uddannelse

Veje og omveje til erhvervskompetencegivende uddannelse Veje og omveje til erhvervskompetencegivende uddannelse Dansk Industri Claus Rosenkrands Olsen Tlf. 33 77 38 03 Mobil 29 49 46 96 clo@di.dk AE Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Mie Dalskov Pihl Tlf. 33 55

Læs mere

Sværest at finde praktikpladser inden for de store fag

Sværest at finde praktikpladser inden for de store fag Sværest at finde praktikpladser inden for de store fag Manglen på praktikpladser er massiv på de store fag. Næsten en tredjedel af antallet af elever, der mangler en praktikplads i en virksomhed, er inden

Læs mere

Social arv i de sociale klasser

Social arv i de sociale klasser Det danske klassesamfund Denne analyse er en del af baggrundsanalyserne til bogen Det danske klassesamfund et socialt Danmarksportræt. I denne analyse undersøges det, om der er en sammenhæng mellem den

Læs mere

Sociale og faglige faktorer har stor betydning for at få en uddannelse

Sociale og faglige faktorer har stor betydning for at få en uddannelse Ungdomsuddannelse i Danmark Sociale og faglige faktorer har stor betydning for at få en uddannelse AE fremlægger i denne analyse resultaterne af en stor kortlægning af unges chancer for at få en ungdomsuddannelse.

Læs mere

Målretning af 10. klasse kan skaffe millioner til bedre uddannelse

Målretning af 10. klasse kan skaffe millioner til bedre uddannelse Målretning af. klasse kan skaffe millioner til bedre uddannelse Næsten hver anden afgangselev fra 9. klasse tager. klasse. Typisk har de, der vælger. klasse på en efterskole, en meget stærkere baggrund

Læs mere

Behov for uddannelsesløft blandt indvandrere

Behov for uddannelsesløft blandt indvandrere Behov for uddannelsesløft blandt indvandrere Omkring hver tredje dansker over 16 år har ikke en uddannelse, der giver adgang til arbejdsmarkedet. Særligt blandt indvandrere står det skidt til. Op mod halvdelen

Læs mere

Piger bryder den sociale arv drengene gør det modsatte

Piger bryder den sociale arv drengene gør det modsatte Piger bryder den sociale arv drengene gør det modsatte Pigerne er generelt bedre end drengene til at bryde den sociale arv. Og mens pigerne er blevet bedre til at bryde den sociale arv i løbet af de seneste

Læs mere

Færre bryder den sociale arv i Danmark

Færre bryder den sociale arv i Danmark Færre bryder den sociale arv i Danmark Unge, der er vokset op med veluddannede forældre får i langt højere grad en uddannelse end unge, der er vokset op med forældre, der ikke har anden uddannelse end

Læs mere

Hver 8. unge dansker er hverken i job eller uddannelse

Hver 8. unge dansker er hverken i job eller uddannelse Hver. unge dansker er hverken i job eller uddannelse Ser man på arbejdsstyrkens uddannelsesniveau, er der markante forskelle mellem Danmark og Tyskland. I den tyske arbejdsstyrke er det omkring hver 7.

Læs mere

Stor risiko for mangel på uddannet arbejdskraft

Stor risiko for mangel på uddannet arbejdskraft 3 KAPITEL Stor risiko for mangel på uddannet arbejdskraft På baggrund af de historiske tendenser og de nyeste uddannelsesmønstre er der stor risiko for mangel på uddannet arbejdskraft i 22. Fremskrivninger

Læs mere

Integrationen af indvandrere på arbejdsmarkedet sat flere år tilbage

Integrationen af indvandrere på arbejdsmarkedet sat flere år tilbage Integrationen af indvandrere på arbejdsmarkedet sat flere år tilbage Nye beskæftigelsesoplysninger viser, at de seneste to års fald i beskæftigelsen har ramt indvandrere fra ikke-vestlige lande særlig

Læs mere

Beskæftigelseseffekter af projekt Fra ufaglært til faglært pa rekordtid

Beskæftigelseseffekter af projekt Fra ufaglært til faglært pa rekordtid 2015 Beskæftigelseseffekter af projekt Fra ufaglært til faglært pa rekordtid 1 Indholdsfortegnelse 1. FORORD... 3 2. SAMMENFATNING... 4 2.1. MÅLGRUPPEN I PROJEKTET OG AFGANGSRATER TIL JOB ELLER UDDANNELSE...

Læs mere

Den sociale arv er ligeså stærk som for 20 år siden

Den sociale arv er ligeså stærk som for 20 år siden Den sociale arv er ligeså stærk som for år siden Forældrenes uddannelsesniveau er helt afgørende for, om børnene får en uddannelse. Jo højere forældrenes uddannelse er, desto større er sandsynligheden

Læs mere

ARBEJDSSTYRKE & UDDANNELSE UDVIKLING

ARBEJDSSTYRKE & UDDANNELSE UDVIKLING ARBEJDSSTYRKE & UDDANNELSE UDVIKLING Oktober 2003 ARBEJDSSTYRKE & UDDANNELSE 1 2 3 4 Sammenfatning... side 2 Faldende arbejdsstyrke... side 8 Forsinkelse før studiestart... side 19 Indvandreres uddannelse

Læs mere

Store forskelle i danskernes indkomst gennem livet

Store forskelle i danskernes indkomst gennem livet 2. marts 2009 Specialkonsulent, Mie Dalskov Direkte tlf. 33 55 7 720 Mobil tlf. 42 42 90 18 Resumé: Store forskelle i danskernes indkomst gennem livet Der er stor forskel på, hvor meget man kan forvente

Læs mere

Op mod hver fjerde ung på Sjælland er hægtet af uddannelsesvognen

Op mod hver fjerde ung på Sjælland er hægtet af uddannelsesvognen 137.000 danske unge har ingen uddannelse udover grundskolen Op mod hver fjerde ung på Sjælland er hægtet af uddannelsesvognen 137.000 unge mellem 16 og 29 år har ingen uddannelse udover grundskolen og

Læs mere

Det naturvidenskabelige fagområde før og efter reformen. Effekter af gymnasiereformen

Det naturvidenskabelige fagområde før og efter reformen. Effekter af gymnasiereformen Det naturvidenskabelige fagområde før og efter reformen Effekter af gymnasiereformen Det naturvidenskabelige fagområde før og efter reformen Effekter af gymnasiereformen 2012 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Læs mere

Udarbejdet for Søfartsstyrelsen og finansieret med støtte fra Den Danske Maritime Fond Beskæftigelse og produktion i Det Blå Danmark

Udarbejdet for Søfartsstyrelsen og finansieret med støtte fra Den Danske Maritime Fond Beskæftigelse og produktion i Det Blå Danmark Beskæftigelse og produktion i Det Blå Danmark 214 Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Reventlowsgade 14, 1 sal. 1651 København V 33 55 77 1 www.ae.dk Analysens hovedkonklusioner Det Blå Danmark beskæftiger

Læs mere

Lav løn blandt midlertidig udenlandsk arbejdskraft

Lav løn blandt midlertidig udenlandsk arbejdskraft Lav løn blandt midlertidig udenlandsk arbejdskraft Der findes få arbejdende fattige blandt fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere, som permanent er bosat i Danmark. Blandt personer, som er midlertidigt i Danmark,

Læs mere

notat nr. 20 22.08 2013

notat nr. 20 22.08 2013 Er der et arbejdsmarked for universitetsbachelorer? notat nr. 20 22.08 2013 I 15 år har den såkaldte Bologna-proces domineret dagsordenen for både uddannelses- og forskningspolitikken i Europa. En central

Læs mere

notat Geografisk spredning i søgningen til de videregående uddannelser

notat Geografisk spredning i søgningen til de videregående uddannelser notat Geografisk spredning i søgningen til de videregående uddannelser Det seneste årti er der foregået en omfattende centralisering i det danske uddannelseslandskab for videregående uddannelser. Over

Læs mere

21. januar 2015 Analysenotat. Praktikpladspotentiale benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet

21. januar 2015 Analysenotat. Praktikpladspotentiale benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet 21. januar 2015 Analysenotat Praktikpladspotentiale og benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet Indholdsfortegnelse Resume 3 1. Indledning 7 Baggrund og formål 7 Tilgang og metode 8 2.

Læs mere

Djøfernes arbejdsmarked frem mod 2030

Djøfernes arbejdsmarked frem mod 2030 Djøfernes arbejdsmarked frem mod 2030 Udbud af og efterspørgsel efter samfundsvidenskabelig og erhvervsøkonomisk arbejdskraft Udarbejdet af DAMVAD for Djøf Indhold 1 INDLEDNING... 1 2 RESUMÉ... 3 3 DEN

Læs mere

Færre unge kan se frem til at få en uddannelse

Færre unge kan se frem til at få en uddannelse Nye tal: Det går ikke længere den rigtige vej med unges uddannelsesniveau Færre unge kan se frem til at få en uddannelse Undervisningsministeriets nye tal for uddannelsesforventningen til de nuværende

Læs mere

Frafald mellem HG og hovedforløbet i de merkantile erhvervsuddannelser. Analyse af HG-uddannedes veje efter HG og de kompetencer HG giver dem

Frafald mellem HG og hovedforløbet i de merkantile erhvervsuddannelser. Analyse af HG-uddannedes veje efter HG og de kompetencer HG giver dem Frafald mellem HG og hovedforløbet i de merkantile erhvervsuddannelser Analyse af HG-uddannedes veje efter HG og de kompetencer HG giver dem Indholdsfortegnelse 1. Hovedresultater...3 1.1 Samlet set...3

Læs mere

Ny stigning i den danske fattigdom

Ny stigning i den danske fattigdom Ny stigning i den danske Den nye danske sgrænse, som regeringens ekspertudvalg for har udarbejdet, viser klart, at antallet af økonomisk fattige er vokset betydeligt gennem de seneste 10 år. Antallet af

Læs mere

PROGNOSE 2020 ITEK-branchens behov for itog elektronikkandidater i 2020

PROGNOSE 2020 ITEK-branchens behov for itog elektronikkandidater i 2020 PROGNOSE 2020 ITEK-branchens behov for itog elektronikkandidater i 2020 DI ITEK 1787 København V. 3377 3377 itek.di.dk itek@di.dk DI ITEK et branchefællesskab i Dansk Industri for virksomheder inden for

Læs mere

PROFESSIONSHØJSKOLERNE I TAL

PROFESSIONSHØJSKOLERNE I TAL 2013 PROFESSIONSHØJSKOLERNE I TAL Udgivet af Danske Professionshøjskoler 2013 Oplag: 300 Ansvarshavende redaktør: Marianne la Cour Sonne, direktør Redaktion & produktion: David Erichsen, kommunikationschef

Læs mere