Høj ledighed blandt nyuddannede it-folk trods meldinger om mangel

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Høj ledighed blandt nyuddannede it-folk trods meldinger om mangel"

Transkript

1 Høj ledighed blandt nyuddannede it-folk trods meldinger om mangel AE har undersøgt ledigheden blandt nyuddannede, der færdiggjorde deres uddannelse frem til august Tallene viser, at knap hver 5. nyuddannede fra årgang 2014 er ledig 13 uger efter endt uddannelse. Blandt de it-uddannede er det knap hver 3. nyuddannede. Dette til trods for, at it-branchen mener, at der i dag er en udækket efterspørgsel på knap 500 kandidater. af senioranalytiker Emilie Lichtenberg & chefanalytiker Mie Dalskov Pihl 4. maj 2015 Analysens hovedkonklusioner Andelen af ledige nyuddannede er uændret i forhold til sidste år. 18,9 procent af de nyuddannede, der afsluttede deres uddannelse i 2014, var ledige 13 uger efter endt uddannelse. Det er samme niveau som i 2013, men under niveauet for 2012, hvor ledigheden toppede. Udviklingen dækker over et fald i andelen af nyuddannede med en mellemlang videregående uddannelse og faglærte, der går ledige 13 uger efter endt uddannelse på henholdsvis 1,1 og 0,2 procentpoint. Disse uddannelsesgrupper har i forvejen en relativt lav andel af nyuddannede, der er ledige efter endt uddannelse. Knap hver tredje it-uddannede er ledig 13 uger efter endt uddannelse. Andelen af ledige med en it-uddannelse er steget med 2,4 procentpoint i forhold til 2013 og med 18,7 procentpoint i forhold til Således var der 507 ledige nyuddannede i Kontakt Direktør Lars Andersen Tlf Mobil Kommunikationschef Mikkel Harboe Tlf Mobil Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Reventlowsgade 14, 1 sal København V

2 Ledigheden blandt nyuddannede er uændret AE overvåger løbende udviklingen i de nyuddannedes overgang til arbejdsmarkedet. Det gøres på baggrund af detaljerede registeroplysninger. I denne analyse er fuldtidsledigheden for de nyuddannede undersøgt tre måneder efter, de færdiggjorde deres uddannelse. Årgang 2014 refererer til de personer, der blev uddannet mellem 1. august 2013 og frem til 31. juli Siden den økonomiske krise satte ind i 2008 er ledigheden blandt nyuddannede steget massivt. Det fremgår af figur 1A-B, der viser andelen af de nyuddannede, der er fuldtidsledige 3 måneder efter endt uddannelse. Kun 6 procent af de nyuddannede fra 2008 var ledige 3 måneder efter endt uddannelse, mens det tilsvarende tal for 2012 var 20 procent. Siden 2012 er ledigheden faldet med 1 procentpoint til 19 procent. Det gælder både i 2013 og Det er for tidligt at tale om, at ledighedskurven er knækket, men der er sket en opbremsning i ledigheden for de nyuddannede. Figur 1A. Andel nyuddannede, der var fuldtidsledige 13 uger efter endt uddannelse Figur 1B. Andel nyuddannede, der var fuldtidsledige 13 uger efter endt uddannelse, type Pct. 25 Pct. 25 Pct. 50 Pct Alle nyuddannede Anm: Antal nyuddannede fra den pågældende årgang, der er fuldtidsledige 13 uger efter endt uddannelse. Både dagpenge og kontanthjælp samt aktivering indgår. Man er fuldtidsledig, når man har fire hele uger som fuldtidsledig. Se mere i boks 1. Opdelt på årgang fra 1. august året før til 31. juli i året. Ekskl. nyuddannede, der er i gang med en ny uddannelse. Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistiks registerdata samt Beskæftigelsesministeriets DREAM-register (november 2014) EUD KVU MVU LVU Anm: Antal nyuddannede fra den pågældende årgang, der er fuldtidsledige 13 uger efter endt uddannelse. Både dagpenge og kontanthjælp samt aktivering indgår. Man er fuldtidsledig, når man har fire hele uger som fuldtidsledig. Se mere i boks 1. Opdelt på årgang fra 1. august året før til 31. juli i året. Ekskl. nyuddannede, der er i gang med en ny uddannelse. Dækker erhvervsuddannede, erhvervsakademiuddannede (KVU), professionsbachelorer samt universitetsbachelorer, der ikke er fortsat i uddannelse (MVU) samt akademikere (LVU). Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistiks registerdata samt Beskæftigelsesministeriets DREAM-register (november 2014) Den samlede opbremsning i ledigheden gælder ikke for alle uddannelsesgrupper. Ledigheden for personer med en mellemlang videregående uddannelse er faldet med 1,1 procentpoint, mens ledigheden for faglærte er faldet med 0,2 procentpoint mellem 2013 og I den samme periode er ledigheden for de nyuddannede med henholdsvis en kort- og lang videregående uddannelse steget med 0,7 og 0,2 procentpoint, jf. tabel 1. 2

3 Tabel 1. Nyuddannede, der er ledige 13 uger efter endt uddannelse Ændring Ændring Pct. Pct. Pct. Antal Pct.point Pct.point EUD 3,3 14,7 14, ,2-0,2 KVU 9,2 20,5 21, ,1 0,7 MVU 4,2 19,7 18, ,3-1,1 LVU 13,4 27,3 27, ,1 0,2 Total 5,7 18,9 18, ,2 0,0 Anm: Antal nyuddannede fra den pågældende årgang, der er fuldtidsledige 13 uger efter endt uddannelse. Både dagpenge og kontanthjælp samt aktivering indgår. Man er fuldtidsledig, når man har fire hele uger som fuldtidsledig. Se mere i boks 1. Opdelt på årgang fra 1. august året før til 31. juli i året. Ekskl. nyuddannede, der er i gang med en ny uddannelse. Dækker erhvervsuddannede, erhvervsakademiuddannede (KVU), professionsbachelorer samt universitetsbachelorer, der ikke er fortsat i uddannelse (MVU) samt akademikere (LVU). Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistiks registerdata samt Beskæftigelsesministeriets DREAM-register (november 2014) Høj ledighed blandt it-uddannede trods hævdet udækket efterspørgsel It-rekrutteringssituation i Danmark er løbende til debat. DI-TEK, der repræsenterer 300 teknologivirksomheder i Danmark, offentliggjorde i marts 2015 en prognose, der vurderer, at der i 2020 vil mangle højtuddannede it- og elektronikkandidater i branchen. Den aktuelle udækkede efterspørgsel skønnes at være på knap 500 kandidater. AE s opgørelse af antallet af ledige it-uddannede dimittender fra årgang 2014 viser, at knap hver tredje it-uddannet er ledig 3 måneder efter endt uddannelse, jf. tabel 2. Det gælder også for de nyuddannede med en lang videregående it-uddannelse, hvor 31,8 procent er ledige. Faktisk er ledigheden for denne gruppe steget med 4,9 procentpoint i forhold til 2013, mens ledigheden for dem med en kort- og mellemlang videregående it-uddannelse er faldet med henholdsvis 0,5 og 0,8 procentpoint. Aktuelt er der ca. 500 personer med en it-uddannelse, der 13 uger efter endt uddannelse ikke er kommet i beskæftigelse. Det er nødvendigt, at virksomhederne giver disse personer en mulighed for at få fodfæste på arbejdsmarkedet især hvis it-branchen mener, at der kommer til at mangle itkandidater i 2020, og at der allerede i dag er en mangel på it-uddannet arbejdskraft. Tabel 2. Andel af nyuddannede inden for it, der er fuldtidsledige 13 uger efter endt uddannelse Ændring Ændring Pct. Pct. Pct. Antal Pct.point Pct.point KVU 13,2 37,4 36, ,7-0,5 MVU 10,0 28,0 27, ,2-0,8 LVU 15,1 26,9 31, ,7 4,9 Total 13,2 29,5 31, ,7 2,4 Anm: Antal nyuddannede fra den pågældende årgang, der er fuldtidsledige 13 uger efter endt uddannelse. Både dagpenge og kontanthjælp samt aktivering indgår. Man er fuldtidsledig, når man har fire hele uger som fuldtidsledig. Se mere i boks 1. Opdelt på årgang fra 1. august året før til 31. juli i året. Ekskl. nyuddannede, der er i gang med en ny uddannelse. It-uddannede dækker over uddannelser i undergrupperne it, it- og elektronikteknologi, Datalogi-it, Elektronik-it, jf. Danmarks Statistiks uddannelsesgrupperinger. Faglærte med en it-uddannelse er udeladt af tabellen pga. diskretionshensyn. Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistiks registerdata samt Beskæftigelsesministeriets DREAM-register (november 2014). 3

4 Stor forskel på ledigheden inden for forskellige uddannelsesområder Inden for de forskellige uddannelsesgrupper er der stor forskel på, hvor mange nyuddannede der er ledige. Faglærte er generelt den gruppe, hvor færrest er ledige 13 uger efter endt uddannelse, nemlig 14,5 procent. For gruppen samlet set er ledigheden faldet med 0,2 procentpoint mellem 2013 og Der er stor forskel i ledigheden blandt de faglærte uddannelser, jf. tabel 3. Ledigheden blandt nyuddannede faglærte målt 13 uger efter endt uddannelse varierer mellem 6 procent for transportuddannede og op til 41,6 procent for grafikere i For uddannelser, der vedrører bygge- og anlæg, er ledigheden faldet med 1,7 procent i forhold til Faldet i ledigheden er blandt andet sket for tømrere og malere, mens ledigheden er steget for elektrikere. Selvom ledigheden for elektrikere er steget med 3 procentpoint til 6,8 procent, er den stadig relativ lav. Tabel 3. Andel af nyuddannede faglærte, der er ledige 13 uger efter endt uddannelse Ændring Pct. Pct. Pct. point Antal Jordbrug og fiskeri 11,1 11,9 0,8 199 Grafisk (fx grafikere, fotografer) 35,6 41,6 6,0 171 Jern og metal (fx smede og mekanikere) 10,6 11,8 1,1 333 heraf smede 11,6 11,8 0,2 67 heraf mekanikere 11,9 13,7 1,8 157 Bygge og anlæg (fx tømrere, snedkere, vvs) 13,3 11,6-1,7 417 heraf tømrere 15,4 12,8-2,6 167 heraf malere 16,9 16,3-0,6 93 heraf elektrikere 4,0 6,8 3,0 40 Sundhed (fx SOSU-hjælpere, SOSU-assistenter) 15,5 13,1-2,3 980 Handel og kontor (fx sekretærer, salgsassistenter, regnskabsassistenter) 15,5 17,6 2, Transport mv. (fx chauffører) 7,2 6,0-1,2 108 Levnedsmiddel og husholdning (fx slagtere, bagere, kokke ernæringsassistenter) 11,0 11,3 0,2 221 Service (fx frisører, ejendomsassistenter) 13,2 11,8-1,4 86 Pædagogisk (pædagogiske assistenter) 32,0 32,4 0,4 361 Teknik og industri i øvrigt (fx tekniske designere) 35,1 31,4-3,7 77 I alt 14,7 14,5-0, Anm: Antal nyuddannede fra den pågældende årgang, der er fuldledige 13 uger efter endt uddannelse. Både dagpenge og kontanthjælp samt aktivering indgår. Man er fuldtidsledig, når man har fire hele uger som fuldtidsledig. Se mere i boks 1. Opdelt på årgang fra 1. august året før til 31. juli i året. Ekskl. nyuddannede, der er i gang med en ny uddannelse. Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistiks registerdata samt Beskæftigelsesministeriets DREAM-register (november 2014) Blandt de nyuddannede med en kort videregående uddannelser er mere end hver femte ledig 13 uger efter afsluttet eksamen. Ledigheden for de nyuddannede ligger mellem 5,6 procent for sundhedsuddannede (fx farmakonomer) og 36,6 procent for it-uddannede (fx datamatikere), jf. tabel 4. Ledigheden for nyuddannede inden for it er faldet med 3,2 procentpoint siden 2013, men er forsat den højeste blandt de korte videregående uddannelser. 4

5 Tabel 4. Andel af nyuddannede, der er ledige 13 uger efter endt uddannelse, KVU Ændring Pct. Pct. Pct. point Antal Jordbrug og fiskeri 23,8 29,8 6,0 36 Sundhed (fx farmakonomer) 9,4 5,6-3,8 11 Transport mv. (fx transportlogistiker) 13,2 17,7 4,6 17 Levnedsmiddel og husholdning (fx procesteknologer) 27,7 35,1 7,4 39 Teknisk 25,1 24,8-0,3 279 heraf designteknologi (fx modelteknikere) 22,8 25,1 2,3 47 heraf produktionsteknologi (fx maskinteknikere) 33,5 34,9 1,4 52 heraf installationsteknologi (fx el-installatører) 20,0 17,4-2,6 46 Samfundsfaglig 21,4 21,5 0,1 428 heraf finansøkonomer 20,3 20,7 0,4 136 heraf It (fx datamatikere) 39,8 36,6-3,2 82 heraf markedsføringsøkonomer 16,9 16,8 0,0 95 Formidling og erhvervssprog 34,1 33,4-0,7 121 I alt, KVU 20,5 21,2 0,7 944 Anm: Antal nyuddannede fra den pågældende årgang, der er fuldtidsledige 13 uger efter endt uddannelse. Både dagpenge og kontanthjælp samt aktivering indgår. Man er fuldtidsledig, når man har fire hele uger som fuldtidsledig. Se mere i boks 1. Opdelt på årgang fra 1. august året før til 31. juli i året. Ekskl. nyuddannede, der er i gang med en ny uddannelse. Uddannelsesgrupperne Pædagogisk, Politi og forsvar og Kunstnerisk er fjernet af diskretionshensyn. I alt refererer til totalen af uddannelsesgruppen inklusiv de fjernede uddannelser. Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistiks registerdata samt Beskæftigelsesministeriets DREAM-register (november 2014) Andelen af ledige 13 uger efter endt uddannelse er faldet mest blandt personer med en mellemlang videregående uddannelse i forhold til Faldet er på 1,1 procentpoint. Det betyder, at under hver femte nyuddannede er ledig 13 uger efter endt uddannelse. Lærere og ergoterapeuter har oplevet det største fald i andelen af nyuddannede ledige, hvor ledigheden er faldet med hhv. 5,6 og 9,9 procentpoint, jf. tabel 5. Ergoterapeuterne var den uddannelse, der havde den højeste ledighed blandt de mellemlange videregående uddannelser i 2013 på hele 44,2 procent. Det er fortsat blandt sygeplejerskerne, at færrest er ledige 13 uger efter eksamen. For denne gruppe er ledigheden på 5,4 procent. 5

6 Tabel 5. Andel af nyuddannede, der er ledige 13 uger efter endt uddannelse, MVU Ændring Pct. Pct. Pct. point Antal Sundhed 14,3 13,1-1,2 583 heraf fysioterapeuter 27,2 24,2-3,0 198 heraf sygeplejersker 5,5 5,4-0,1 131 heraf ergoterapeuter 44,2 34,3-9,9 136 Transport mv. (fx maskinmestre) 30,3 28,9-1,4 73 Pædagogisk 17,0 14,2-2,8 818 heraf pædagoger 18,6 17,4-1,2 631 heraf lærere 13,9 8,3-5,6 173 Teknisk (fx maskinteknikere, bygningskonstruktører) 27,7 25,0-2,7 538 Formidling og erhvervssprog (fx journalister) 31,3 30,1-1,3 77 Samfundsvidenskabelig (fx socialrådgivere, HA-uddannede) 23,5 24,4 0,8 714 Kunstnerisk (fx designere) 30,8 31,8 1,0 145 Naturvidenskabelig (fx webudvikling) 21,5 22,8 1,3 92 Levnedsmiddel og ernæring (fx bachelor i ernæring) 30,8 35,2 4,4 126 Humanistisk (fx erhvervssprog) 20,7 20,2-0,5 128 I alt, MVU 19,7 18,6-1, Anm: Antal nyuddannede fra den pågældende årgang, der er fuldledige 13 uger efter endt uddannelse. Både dagpenge og kontanthjælp samt aktivering indgår. Man er fuldtidsledig, når man har fire hele uger som fuldtidsledig. Se mere i boks 1. Opdelt på årgang fra 1. august året før til 31. juli i året. Ekskl. nyuddannede, der er i gang med en ny uddannelse. Uddannelsesgrupperne Jordbrug og fiskeri, Forsvar og Jordbrugsvidenskabelig er fjernet af diskretionshensyn. I alt refererer til totalen af uddannelsesgruppen inklusiv de fjernede uddannelser. Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistiks registerdata samt Beskæftigelsesministeriets DREAM-register (november 2014) Over hver fjerde nyuddannet akademiker er ledig 13 uger efter endt uddannelse. De tre uddannelsesgrupper blandt akademikerne, der har den højeste andel af nyuddannede ledige i 2014, er arkitekter (41,5 procent), humanister og teologer (36,9 procent) samt datalogi-it og biologi (begge på 35,6 procent). Således er også de naturvidenskabelige uddannelser blevet ramt af krisen, jf. tabel procent af de nyuddannede med en naturvidenskabelig akademisk uddannelse er ledige 13 uger efter endt uddannelser. Det er 4,5 procentpoint flere end nyuddannede fra det samfundsvidenskabelige område, men 6,7 procentpoint færre end blandt de nyuddannede humanister og teologer. Ledigheden blandt farmaceuterne er faldet med 7,5 procentpoint i forhold til Det er det største fald i ledigheden blandt nyuddannede med en akademisk uddannelse. 6

7 Tabel 6. Andel af nyuddannede, der er ledige 13 uger efter endt uddannelse, LVU Ændring Pct. Pct. Pct. point Antal Sundhed 13,3 12,6-0,7 162 heraf læger 4,9 3,9-1,0 22 heraf farmaceuter 36,6 29,1-7,5 50 heraf tandlæger 12,4 24,7 12,3 19 Pædagogisk 28,6 27,6-1,1 142 Teknisk 26,4 28,4 2,1 571 heraf arkitekter 40,8 41,5 0,7 113 heraf teknisk u.n.a. (fx civilingeniører mm.) 12,0 14,4 2,3 42 Samfundsvidenskabelig 25,5 25,5 0, heraf jurister 24,6 25,3 0,7 165 heraf politologi 30,7 30,7 0,0 135 heraf økonomi 24,0 18,9-5,1 55 Kunstnerisk (fx billedkunst, kunsthåndværk) 20,6 26,6 6,1 49 Naturvidenskabelig 29,1 30,0 0,9 442 heraf Datalogi-IT 31,4 35,6 4,2 180 heraf Idræt 21,1 20,7-0,4 29 heraf Biologi 38,0 35,6 2,4 120 Levnedsmiddel og ernæring (fx levnedsmiddelvidenskab) 28,2 32,7 4,4 32 Humanistisk og teologisk (fx cand.mag i sprog, historikere) 39,2 36,9-2, Jordbrugsvidenskabelig 22,2 24,6 2,4 93 I alt LVU 27,3 27,5 0, Anm: Antal nyuddannede fra den pågældende årgang, der er fuldtidsledige 13 uger efter endt uddannelse. Både dagpenge og kontanthjælp samt aktivering indgår. Man er fuldtidsledig, når man har fire hele uger som fuldtidsledig. Se mere i boks 1. Opdelt på årgang fra 1. august året før til 31. juli i året. Ekskl. nyuddannede, der er i gang med en ny uddannelse. Uddannelsesgruppen Forsvar er fjernet af diskretionshensyn. I alt refererer til totalen af uddannelsesgruppen inklusiv de fjernede uddannelser. Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistiks registerdata samt Beskæftigelsesministeriets DREAM-register (november 2014) Boks 1 Sådan har vi gjort AE har via Danmarks Statistiks adgang til det integrerede elevregister, der viser alle uddannelsesforløb på offentligt regulerede uddannelser frem til og med 30. september Disse oplysninger har vi koblet sammen med DREAM-registeret, hvor oplysninger vedr. dagpenge og kontanthjælp findes på personniveau frem til ultimo november Det giver mulighed for en detaljeret analyse af overgangen til arbejdsmarkedet for nyuddannede på de erhvervskompetencegivende uddannelser. I denne analyse har vi undersøgt, hvor mange der er fuldtidsledige 13 uger efter endt uddannelse. Både dagpenge og kontanthjælp samt aktivering indgår. Man er fuldtidsledig, når man har fire hele uger som fuldtidsledig. Både arbejdsmarkedsparate og ikke-arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere indgår, ligesom uger under aktivering også indgår. Uger på 6-ugers selvvalgt uddannelse indgår også i ledighedsuge 1 r. I analysen er de nyuddannede opdelt på årgange i rullende år. Således dækker 2014 perioden fra 1. august 2013 til 31. juli De uddannelsesgrupper, hvor antallet af ledige er så lavt, at det af diskretionshensyn er for lavt til at blive vist, er udeladt af tabellerne. Det gælder følgende uddannelsesgrupper: Under KVU er uddannelsesgrupperne Pædagogisk, Politi og forsvar og Kunstnerisk fjernet Under MVU er uddannelsesgrupperne Jordbrug og fiskeri, Forsvar og Jordbrugsvidenskabelig Under LVU er uddannelsesgruppen Forsvar fjernet 1 6-ugers selvvalgt uddannelse er først registreret fra august Det betyder, at der er databrud på dette tidspunkt, der giver anledning til en stigning af ledige over sommeren Derudover har der været et skifte i brugen af koderne for 6-ugers selvvalgt i DREAM-registreret, hvorfor denne analyse både inkluderer uger på 6-ugers selvvalgt uddannelse med og uden ydelse. 7

8 Boks 2 Definition af it-uddannelser Der findes ikke umiddelbart en entydig måde at opgøre, hvilke uddannelser der har så stort et it-indhold, at de bør regnes som it-uddannelser. Derfor varierer resultaterne af analyserne også efter, hvilke uddannelser der regnes som ituddannelser. It-uddannelser er i denne analyse defineret som uddannelser inden for følgende undergrupper, jf. Danmarks Statistiks uddannelsesgrupperinger: IT IT- og elektronikteknologi Datalogi-IT Elektronik-IT Datalogi Neden for ses en liste over uddannelser, der falder inden for de 5 undergrupper: Uddannelsesgruppe Kort videregående uddannelse Mellemlang videregående uddannelse Lang videregående uddannelse Uddannelse Automationsteknolog Datamatiker IT- og elektronikteknolog Elektronik-IT IT for datamatiker IT Softwareudvikling Produktudvikling og teknisk integration Medie- og sonokommunikation Medialogi Datalogi Datateknik Elektronik-IT. IT-Informatik Digitale medier og design Softwareudvikling Global virksomhedsinformatik Produkt-designpsykologi IT, kommunikation, medieteknologi Velfærdsteknologi Digital design og kommunikation IT til organisationer Datalogi Elektro Medialogi Softwareudvikling og teknologi IT Games Tværfaglig IT IT u.n.a. E-business Teknisk geologi Elektronik-IT Multimedia science IT-informatik Trådløs kommunikationssystem Regulering og automation Akustik og audioteknologi Produkt-designpsykologi Vision, grafik og interaktive systemer Mekatronik Lyd og akustisk teknologi Transport og logistik IT-produktudvikling Robotteknologi 8

9 Informationsteknologi Netværk og distribuerede systemer Telekommunikation Geofysik og rumteknologi Maskinintelligens Fysik og teknologi 9

Hver 5. nyuddannet er ramt af ledighed i månedsvis

Hver 5. nyuddannet er ramt af ledighed i månedsvis Hver. nyuddannet er ramt af ledighed i månedsvis Helt nye tal viser, at det ikke er blevet lettere for nyuddannede at finde fodfæste på arbejdsmarkedet. Hver femte nyuddannet fra 12 er gået direkte ud

Læs mere

Hver 10. nyuddannede akademiker er den første i virksomheden

Hver 10. nyuddannede akademiker er den første i virksomheden Hver. nyuddannede akademiker er den første i virksomheden Hver tiende nyuddannede akademiker er den eneste i virksomheden, når man ser på de nyuddannede, der går ud og finder job i små og mellemstore virksomheder.

Læs mere

Nyuddannede, der søger bredt, har klaret sig bedst gennem krisen

Nyuddannede, der søger bredt, har klaret sig bedst gennem krisen Nyuddannede, der søger bredt, har klaret sig bedst gennem krisen I denne analyse er udviklingen i startlønnen for nyuddannede akademikere undersøgt i gennem krisen. Samlet set er startlønnen for nyuddannede

Læs mere

Danskernes indkomst topper i slutningen af 40'erne

Danskernes indkomst topper i slutningen af 40'erne Danskernes indkomst topper i slutningen af 40'erne Den gennemsnitlige dansker tjener mest i slutningen af 40'erne, men set over de forskellige uddannelsesgrupper er der faktisk stor forskel på, hvornår

Læs mere

Knap hver fjerde unge mand har kun gået i folkeskole

Knap hver fjerde unge mand har kun gået i folkeskole 28. unge mangler skompetencerne til at begå sig på arbejdsmarkedet Knap hver fjerde unge mand har kun gået i folkeskole 28. eller hvad der svarer til 3 pct. af de 16-29-årige er ikke i gang med eller har

Læs mere

Uddannelse går i arv fra forældre til børn

Uddannelse går i arv fra forældre til børn Uddannelse går i arv fra forældre til børn Der er en meget stærk sammenhæng mellem forældrenes uddannelse og den uddannelse, deres børn får. Jo højere et uddannelsesniveau ens forældre har, jo mindre er

Læs mere

Historisk høj ledighed inden for de offentlige LO-fag

Historisk høj ledighed inden for de offentlige LO-fag Historisk høj ledighed inden for de offentlige LO-fag Ledigheden for de offentlige LO-uddannelser er steget støt siden 28 modsat alle andre uddannelsesgrupper, hvor stigningen i ledigheden er aftaget i

Læs mere

Ledige kommer i arbejde, når der er job at få

Ledige kommer i arbejde, når der er job at få Ledige kommer i arbejde, når der er job at få Langtidsledige har markant nemmere ved at finde arbejde, når beskæftigelsen er høj. I 08, da beskæftigelse lå på sit højeste, kom hver anden langtidsledig

Læs mere

Krise: 35.000 flere unge er hverken i arbejde eller uddannelse

Krise: 35.000 flere unge er hverken i arbejde eller uddannelse Krise: 3. flere unge er hverken i arbejde eller uddannelse Siden den økonomiske krise er antallet af unge, der hverken er i arbejde eller under uddannelse vokset med 3.. I slutningen af 213 var 18. unge

Læs mere

Drenge på videregående uddannelser rammes hårdere af karakterkrav

Drenge på videregående uddannelser rammes hårdere af karakterkrav Drenge på videregående uddannelser rammes hårdere af karakterkrav Et adgangskrav til de gymnasiale uddannelser på 7 fra folkeskolens afgangsprøver vil afskære mere end hver anden studerende med en gymnasial

Læs mere

Færre bryder den sociale arv i Danmark

Færre bryder den sociale arv i Danmark Færre bryder den sociale arv i Danmark Unge, der er vokset op med veluddannede forældre får i langt højere grad en uddannelse end unge, der er vokset op med forældre, der ikke har anden uddannelse end

Læs mere

Karakterkrav rammer erhvervsgymnasier

Karakterkrav rammer erhvervsgymnasier Karakterkrav rammer erhvervsgymnasier og HF hårdest Adgangskrav til de gymnasiale uddannelser vil ramme erhvervsgymnasierne og HF langt hårdere end det almene gymnasium. Imens fire procent af studenterne

Læs mere

%"& ' (#)! *!+ #$$! - " "$! $!!#".! / ", "#& # # & & %" # (

%& ' (#)! *!+ #$$! -  $! $!!#.! / , #& # # & & % # ( !! "#$! %"& ' (#)! *!+ #$$!,# - " "$! $!!#".! / " -##% # "#, "#& # # & & %" # (!"#$%&'& ( ' () Procent 0 5 10 15 20 25 30 35 Højeste fuldførte uddannelse Grundskole Almengymnasial udd. Erhvervsgymnasial

Læs mere

Sværest at finde praktikpladser inden for de store fag

Sværest at finde praktikpladser inden for de store fag Sværest at finde praktikpladser inden for de store fag Manglen på praktikpladser er massiv på de store fag. Næsten en tredjedel af antallet af elever, der mangler en praktikplads i en virksomhed, er inden

Læs mere

Indvandrerdrenge har sværere ved at få en uddannelse

Indvandrerdrenge har sværere ved at få en uddannelse Indvandrerdrenge har sværere ved at få en uddannelse AE har undersøgt, hvordan unge med etnisk minoritetsbaggrund klarer sig når det gælder uddannelse, ledighed og indkomst set i forhold til unge med etnisk

Læs mere

Store samfundsøkonomiske gevinster af uddannelse

Store samfundsøkonomiske gevinster af uddannelse Store samfundsøkonomiske gevinster af uddannelse Alle uddannelser tilfører samfundet øget vækst og velstand i form af øget produktivitet. Målt på livsværditilvæksten har alle uddannelser positive afkast,

Læs mere

Piger bryder den sociale arv drengene gør det modsatte

Piger bryder den sociale arv drengene gør det modsatte Piger bryder den sociale arv drengene gør det modsatte Pigerne er generelt bedre end drengene til at bryde den sociale arv. Og mens pigerne er blevet bedre til at bryde den sociale arv i løbet af de seneste

Læs mere

Praktikpladsmangel koster både samfundet og de unge dyrt

Praktikpladsmangel koster både samfundet og de unge dyrt 10.000 unge mangler en praktikplads omkostningerne er betydelige Praktikpladsmangel koster både samfundet og de unge dyrt Næsten 10.000 unge står nu uden en praktikplads i en virksomhed. Hovedparten har

Læs mere

Social arv i de sociale klasser

Social arv i de sociale klasser Det danske klassesamfund Denne analyse er en del af baggrundsanalyserne til bogen Det danske klassesamfund et socialt Danmarksportræt. I denne analyse undersøges det, om der er en sammenhæng mellem den

Læs mere

Se hvor meget din uddannelse er værd for dig og samfundet

Se hvor meget din uddannelse er værd for dig og samfundet Se hvor meget din uddannelse er værd for dig og samfundet De tusindvis af studerende, der netop nu søger ind på de videregående uddannelser, kan se frem til at tjene flot gennem livet. Frem til 80 års

Læs mere

Nyuddannede kan ikke få job, når de økonomiske kriser kradser

Nyuddannede kan ikke få job, når de økonomiske kriser kradser Arbejdsmarkedet under & efter krisen Nyuddannede kan ikke få job, når de økonomiske kriser kradser Ledigheden blandt nyuddannede er særlig følsom over for ændringer i konjunkturerne. Typisk er ledigheden

Læs mere

Sociale og faglige faktorer har stor betydning for at få en uddannelse

Sociale og faglige faktorer har stor betydning for at få en uddannelse Ungdomsuddannelse i Danmark Sociale og faglige faktorer har stor betydning for at få en uddannelse AE fremlægger i denne analyse resultaterne af en stor kortlægning af unges chancer for at få en ungdomsuddannelse.

Læs mere

Hver femte dansker deltager i voksen- og efteruddannelse

Hver femte dansker deltager i voksen- og efteruddannelse Gennemgang af danskernes deltagelse i voksen- og efteruddannelse Hver femte dansker deltager i voksen- og efteruddannelse Hver femte dansker deltog i i et voksen- eller efteruddannelsesforløb. Den største

Læs mere

Analyse 8. marts 2015

Analyse 8. marts 2015 8. marts 2015 Modellen for tilpasning af optaget på de videregående uddannelser er kun delvis robust Af Kristian Thor Jakobsen I september lancerede Uddannelses- og Forskningsministeriet en såkaldt dimensioneringsmodel,

Læs mere

Beskæftigelse i de sociale klasser i 2012

Beskæftigelse i de sociale klasser i 2012 Beskæftigelse i de sociale klasser i Denne analyse er den del af baggrundsanalyserne til bogen Klassekamp fra oven. Analysen beskriver arbejdsmarkedets sammensætning på brancher fordelt på de fem sociale

Læs mere

Faglærte opretter flest virksomheder og skaber flest job

Faglærte opretter flest virksomheder og skaber flest job Faglærte opretter flest virksomheder og skaber flest job Iværksætteri er ofte blevet sat på dagsordenen som nøglen til vækst og beskæftigelse. Faglærte iværksættere står bag godt 4 pct. af de nyoprettede

Læs mere

Ufaglærte arbejdere har betalt en høj pris for krisen

Ufaglærte arbejdere har betalt en høj pris for krisen Ufaglærte arbejdere har betalt en høj pris for krisen De mindst uddannede har betalt en stor del af kriseregningen. De ufaglærte med grundskolen som højest fuldførte uddannelse har den højeste ledighed

Læs mere

Folkeskolen skaber mønsterbrydere

Folkeskolen skaber mønsterbrydere Unge, der klarer sig godt i dansk og matematik ved folkeskolens afgangsprøver, har nemmere ved at bryde den sociale arv og få en ungdomsuddannelse. 7 pct. af de unge, der havde ufaglærte forældre og fik

Læs mere

Unge uden uddannelse går en usikker fremtid i møde

Unge uden uddannelse går en usikker fremtid i møde Unge uden uddannelse går en usikker fremtid i møde Når unge tager en uddannelse giver det gode kort på hånden. Nye beregninger foretaget af AE viser således, at unge der får en ungdomsuddannelse har en

Læs mere

Sværest at finde praktikplads på Sjælland

Sværest at finde praktikplads på Sjælland Sværest at finde praktikplads på Sjælland I oktober manglede mere end. elever en praktikplads i en virksomhed. Lidt over halvdelen af de unge er dog i skolepraktik, hvilket betyder at de kan fortsætte

Læs mere

Op mod hver fjerde ung på Sjælland er hægtet af uddannelsesvognen

Op mod hver fjerde ung på Sjælland er hægtet af uddannelsesvognen 137.000 danske unge har ingen uddannelse udover grundskolen Op mod hver fjerde ung på Sjælland er hægtet af uddannelsesvognen 137.000 unge mellem 16 og 29 år har ingen uddannelse udover grundskolen og

Læs mere

Det psykiske arbejdsmiljø forværret under krisen

Det psykiske arbejdsmiljø forværret under krisen Det psykiske arbejdsmiljø forværret under krisen Ufaglærte har oftest det hårdeste fysiske arbejdsmiljø. Det er således den gruppe, der oftest er udsat for belastende arbejdsstillinger, tunge løft og hudpåvirkninger.

Læs mere

Markant stigning i ledigheden blandt unge

Markant stigning i ledigheden blandt unge Markant stigning i ledigheden blandt unge I 2. kvartal 29 var næsten 6. unge under 3 år ramt af ledighed svarende til hver tolvte i arbejdsstyrken. Det er en stigning på over 2. personer i forhold til

Læs mere

9 ud af 10 boligejere uden a-kasse kan ikke få hjælp fra det offentlige

9 ud af 10 boligejere uden a-kasse kan ikke få hjælp fra det offentlige 9 ud af boligejere uden a-kasse kan ikke få hjælp fra det offentlige Nye beregninger foretaget af AE viser, at omkring. danskere i arbejde hverken kan få kontanthjælp eller dagpenge, hvis de mister deres

Læs mere

Knap 80.000 unge hverken i job eller uddannelse i mere end 6 måneder

Knap 80.000 unge hverken i job eller uddannelse i mere end 6 måneder Ny kortlægningen af de 15-29-årige i Danmark Knap. unge hverken i job eller uddannelse i mere end 6 måneder Denne nye kortlægning af de unge i Danmark viser, at ud af de næsten 1. mio. unge imellem 15

Læs mere

Ulighed i arbejdslivet sætter spor som pensionist

Ulighed i arbejdslivet sætter spor som pensionist Ulighed i arbejdslivet sætter spor som pensionist Der er væsentlige forskelle på indkomster og nettoformuer som pensionist, afhængigt af hvilken social klasse man tilhørte i arbejdslivet. Mens de 70-årige,

Læs mere

65.000 unge har mistet jobbet

65.000 unge har mistet jobbet Mere end hver fjerde ufaglærte ung har mistet arbejdet under krisen 65.000 unge har mistet over halvdelen har ingen uddannelse Siden den økonomiske krise satte ind i slutningen af 2008, har 265.000 danskere

Læs mere

Den sociale arv er ligeså stærk som for 20 år siden

Den sociale arv er ligeså stærk som for 20 år siden Den sociale arv er ligeså stærk som for år siden Forældrenes uddannelsesniveau er helt afgørende for, om børnene får en uddannelse. Jo højere forældrenes uddannelse er, desto større er sandsynligheden

Læs mere

BAGGRUNDSNOTAT PROGNOSE 2020 ITEK-branchens behov for itog elektronikkandidater

BAGGRUNDSNOTAT PROGNOSE 2020 ITEK-branchens behov for itog elektronikkandidater BAGGRUNDSNOTAT PROGNOSE 2020 ITEK-branchens behov for itog elektronikkandidater DI ITEK 1787 København V. 3377 3377 itek.di.dk itek@di.dk DI ITEK et branchefællesskab i Dansk Industri for virksomheder

Læs mere

Danske virksomheder bruger ikke de officielle rekrutteringskanaler

Danske virksomheder bruger ikke de officielle rekrutteringskanaler Danske virksomheder bruger ikke de officielle rekrutteringskanaler Den seneste undersøgelse om rekrutteringer på det danske arbejdsmarked foretaget af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR)

Læs mere

Bilag om korte videregående uddannelser i tal 1

Bilag om korte videregående uddannelser i tal 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI BILAG 12 SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 - Fax 33 11 16 65 Bilag om korte videregående uddannelser i tal 1 I dette

Læs mere

Erhvervsuddannelserne betaler sig tilbage før svendebrevet er i hånden

Erhvervsuddannelserne betaler sig tilbage før svendebrevet er i hånden Erhvervsuddannelserne betaler sig tilbage før svendebrevet er i hånden At give unge en uddannelse er en guldrandet investering, men der kan være stor forskel på, hvor lang tid uddannelserne er om at betale

Læs mere

Aalborg Universitet It-institut Uddannelse Adgangskrav 2012 Institut for Elektroniske

Aalborg Universitet It-institut Uddannelse Adgangskrav 2012 Institut for Elektroniske Oversigt over adgangskrav til it-uddannelser på de danske universiteter Senest opdateret 23. april 2012 af it-vest samarbejdende universiteter. Se også www.futurepeople.dk Aalborg Universitet Datalogi

Læs mere

Stort frafald er hæmskoen i dansk uddannelsespolitik

Stort frafald er hæmskoen i dansk uddannelsespolitik Stort frafald er hæmskoen i dansk uddannelsespolitik Hver 6. elev, der forlader folkeskolen, får ikke en ungdomsuddannelse, inden de bliver voksne, og det er på trods af, at 8 ud af 1 har påbegyndt mindst

Læs mere

Behov for uddannelsesløft blandt indvandrere

Behov for uddannelsesløft blandt indvandrere Behov for uddannelsesløft blandt indvandrere Omkring hver tredje dansker over 16 år har ikke en uddannelse, der giver adgang til arbejdsmarkedet. Særligt blandt indvandrere står det skidt til. Op mod halvdelen

Læs mere

Danske familier får historisk lav indkomstfremgang til næste år

Danske familier får historisk lav indkomstfremgang til næste år Danske familier får historisk lav indkomstfremgang til næste år Selvom alle danske familier får flere penge mellem hænderne næste år, er der tale om en historisk lav fremgang sammenlignet med tidligere.

Læs mere

Byggeriet tager det største ansvar for praktikpladser

Byggeriet tager det største ansvar for praktikpladser Byggeriet tager det største ansvar for praktikpladser AE har undersøgt, hvor gode virksomhederne er til at tage del i praktikpladsansvaret. I gennemsnit har næsten hver anden byggevirksomhed haft mindst

Læs mere

Notat om afviste ansøgere til UC-sektoren. 3. august 2012

Notat om afviste ansøgere til UC-sektoren. 3. august 2012 Notat om afviste ansøgere til UC-sektoren. 3. august 2012 I 2012 var der atter stigning i antallet af tilbudte studiepladser inden for UC-sektoren, dvs. de syv professionshøjskoler, Danmarks Medie- og

Læs mere

Bilag om mellemlange videregående uddannelser i tal 1

Bilag om mellemlange videregående uddannelser i tal 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI BILAG 13 SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 Bilag om mellemlange videregående uddannelser i tal

Læs mere

Faglig og økonomisk mobilitet blandt nyuddannede akademikere

Faglig og økonomisk mobilitet blandt nyuddannede akademikere Faglig og økonomisk mobilitet blandt nyuddannede akademikere AE har undersøgt den faglige og økonomiske mobilitet for nyuddannede akademikere. Alle nyuddannede akademikere, der færdiggjorde deres uddannelse

Læs mere

Målretning af 10. klasse kan skaffe millioner til bedre uddannelse

Målretning af 10. klasse kan skaffe millioner til bedre uddannelse Målretning af. klasse kan skaffe millioner til bedre uddannelse Næsten hver anden afgangselev fra 9. klasse tager. klasse. Typisk har de, der vælger. klasse på en efterskole, en meget stærkere baggrund

Læs mere

Mange indvandrere har opbrugt dagpengeretten

Mange indvandrere har opbrugt dagpengeretten Mange indvandrere har opbrugt dagpengeretten I denne analyse ser vi nærmere på, hvilke grupper, der har opbrugt deres dagpengeret i de første to måneder af 2013. Ifølge tal fra Job-indsats.dk, var der

Læs mere

Hver ottende dansker kan ikke få en krone, hvis de mister arbejdet

Hver ottende dansker kan ikke få en krone, hvis de mister arbejdet 29. danskere uden socialt sikkerhedsnet Hver ottende dansker kan ikke få en krone, hvis de mister arbejdet Knap 4. beskæftigede er i dag ikke medlem af en a-kasse. Hvis de mister deres arbejde, er det

Læs mere

Flere unge er gået fra kontanthjælp til job eller uddannelse

Flere unge er gået fra kontanthjælp til job eller uddannelse Flere unge er gået fra kontanthjælp til job eller uddannelse Antallet af unge kontanthjælpsmodtagere er siden januar 1 faldet med ca.. fuldtidspersoner. Flere af de unge kontanthjælpsmodtagere kommer sammenlignet

Læs mere

Dansk A, Engelsk B og Matematik B. Bachelor: Bestået adgangsgivende eksamen (stx, eux, hf, hhx, htx, adgangskursus eller

Dansk A, Engelsk B og Matematik B. Bachelor: Bestået adgangsgivende eksamen (stx, eux, hf, hhx, htx, adgangskursus eller Aalborg Universitet Datalogi Datalogi (bachelor og kandidat) Bachelor: Bestået adgangsgivende eksamen (stx, eux, hf, hhx, htx, adgangskursus eller tilsvarende) samt Dansk A, Engelsk B og Matematik A. Datalogi

Læs mere

Drengene klarer sig dårligere end pigerne i 4 ud af 5 fag

Drengene klarer sig dårligere end pigerne i 4 ud af 5 fag Kan folkeskolen favne drengene godt nok? Drengene klarer sig dårligere end pigerne i 4 ud af 5 fag I fire ud af fem fag ved afgangsprøverne i 9. klasse klarer pigerne sig bedre end drengene. En gennemgang

Læs mere

Udvikling i og konsekvenser af ledighed blandt nyuddannede

Udvikling i og konsekvenser af ledighed blandt nyuddannede Udvikling i og konsekvenser af ledighed blandt nyuddannede Fredag d. 30. november 2012, Kolding Årsmøde VUE Videnscenter for Uddannelses- og erhvervsvejledning Oplæg af Mie Dalskov Pihl Senioranalytiker

Læs mere

Skole og karakterer for børn opdelt på sociale klasser

Skole og karakterer for børn opdelt på sociale klasser Skole og karakterer for børn opdelt på sociale klasser Denne analyse er en del af baggrundsanalyserne til bogen Det danske klassesamfund et socialt Danmarksportræt. I denne analyse er fokus på valg af

Læs mere

4. Erhvervsuddannede på arbejdsmarkedet

4. Erhvervsuddannede på arbejdsmarkedet 4. Erhvervsuddannede på arbejdsmarkedet 4.1 Sammenfatning 153 4.2 En kerneressource på arbejdsmarkedet 154 4.3 Lønnen for erhvervsuddannede 159 4.4 Arbejdslivet for erhvervsuddannede 163 4.5 Gode karrieremuligheder

Læs mere

De sociale klasser i folkeskolen i 2012

De sociale klasser i folkeskolen i 2012 De sociale klasser i folkeskolen i 12 Denne analyse er den del af baggrundsanalyserne til bogen Klassekamp fra oven. I analysen er der fokus på den sociale klasse for folkeskoleelever og deres klassekammerater.

Læs mere

Videregående uddannelse giver milliarder i afkast

Videregående uddannelse giver milliarder i afkast Videregående uddannelse giver milliarder i afkast En lang videregående uddannelse er en sikker og guldrandet investering både for samfundet og for den enkelte. Samfundet har en direkte nettoeffekt på de

Læs mere

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Højeste fuldførte uddannelse Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Befolkningens uddannelsesmæssige baggrund i Aarhus, 2013 Befolkningen i Aarhus og København har pr. 1. januar 2013 generelt

Læs mere

62.000 skyggeledige tælles ikke med i bruttoledigheden

62.000 skyggeledige tælles ikke med i bruttoledigheden 62.000 skyggeledige tælles ikke med i bruttoledigheden Tal fra Danmarks Statistiks Arbejdskraftundersøgelse viser, at der er en stor gruppe på 62.000 arbejdsløse, som ikke regnes med i den officielle registrerede

Læs mere

Etnisk ligestilling i amterne Bilag

Etnisk ligestilling i amterne Bilag Etnisk ligestilling i amterne Bilag En undersøgelse af muligheder og barrierer for etnisk ligestilling på de amtslige arbejdspladser December 2001 Arbejdsliv Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 4 2 Hele

Læs mere

Tabel 1. Antal 1. prioritetsansøgninger pr. 15. marts 2011 fordelt efter uddannelseslængde

Tabel 1. Antal 1. prioritetsansøgninger pr. 15. marts 2011 fordelt efter uddannelseslængde Notat 15. marts ansøgninger til videregående uddannelser 2011 15. marts ansøgere til de videregående uddannelser er enten kvote 2-ansøgere, eller ansøgere der har adgangsgrundlag fra udlandet, søger på

Læs mere

Lidt færre rekrutteringsproblemer

Lidt færre rekrutteringsproblemer Lidt færre rekrutteringsproblemer i dansk økonomi Der har den senere tid været fokus på tiltagende flaskehalsproblemer i dansk økonomi. Rekrutteringsundersøgelsen fra 1. halvår 2014 fra Styrelsen for Arbejdsmarked

Læs mere

Stor risiko for mangel på uddannet arbejdskraft

Stor risiko for mangel på uddannet arbejdskraft 3 KAPITEL Stor risiko for mangel på uddannet arbejdskraft På baggrund af de historiske tendenser og de nyeste uddannelsesmønstre er der stor risiko for mangel på uddannet arbejdskraft i 22. Fremskrivninger

Læs mere

Det fleksible arbejdsmarked og en god uddannelse hjælper i krisetider

Det fleksible arbejdsmarked og en god uddannelse hjælper i krisetider Organisation for erhvervslivet oktober 2009 AF ØKONOMISK KONSULENT JENS ERIK ZEBIS, JEZS@DI.DK De fleste er kun ledige ganske kortvarigt. Det fleksible danske arbejdsmarked og god uddannelse øger mulighederne

Læs mere

Hver 8. unge dansker er hverken i job eller uddannelse

Hver 8. unge dansker er hverken i job eller uddannelse Hver. unge dansker er hverken i job eller uddannelse Ser man på arbejdsstyrkens uddannelsesniveau, er der markante forskelle mellem Danmark og Tyskland. I den tyske arbejdsstyrke er det omkring hver 7.

Læs mere

De rigeste ældre bliver rigere og rigere målt på formuen

De rigeste ældre bliver rigere og rigere målt på formuen De rigeste ældre bliver rigere og rigere målt på formuen De rigeste ældre sidder på en stadig større del af den samlede nettoformue i Danmark. Alene den fjerdedel af de 6-69-årige, som har de største nettoformuer,

Læs mere

En mandlig 3F er på efterløn dør 5 år før en akademiker i arbejde

En mandlig 3F er på efterløn dør 5 år før en akademiker i arbejde safskaffelse: Ulighed i levetid mellem forskellige faggrupper En mandlig 3F er på efterløn dør 5 år før en akademiker i arbejde Nye beregninger viser, at der fortsat er stor forskel i levetiden blandt

Læs mere

Velkommen til. Onsdag d. 22. april

Velkommen til. Onsdag d. 22. april Velkommen til Onsdag d. 22. april Oplæg 1 kl. 12.05-12.50 Oplæg 2 kl. 12.55-13.40 Uddannelsesmesse kl. 13.45-14.30 Evt. fremmøderegistrering fra kl. 14.25 Arrangementet er slut kl. 14.30 Skal du med bus,

Læs mere

Veje og omveje til erhvervskompetencegivende uddannelse

Veje og omveje til erhvervskompetencegivende uddannelse Veje og omveje til erhvervskompetencegivende uddannelse Dansk Industri Claus Rosenkrands Olsen Tlf. 33 77 38 03 Mobil 29 49 46 96 clo@di.dk AE Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Mie Dalskov Pihl Tlf. 33 55

Læs mere

Ny stigning i den danske fattigdom

Ny stigning i den danske fattigdom Ny stigning i den danske Den nye danske sgrænse, som regeringens ekspertudvalg for har udarbejdet, viser klart, at antallet af økonomisk fattige er vokset betydeligt gennem de seneste 10 år. Antallet af

Læs mere

Store forskelle i danskernes indkomst gennem livet

Store forskelle i danskernes indkomst gennem livet 2. marts 2009 Specialkonsulent, Mie Dalskov Direkte tlf. 33 55 7 720 Mobil tlf. 42 42 90 18 Resumé: Store forskelle i danskernes indkomst gennem livet Der er stor forskel på, hvor meget man kan forvente

Læs mere

5. Fremtidens udbud af erhvervsuddannede

5. Fremtidens udbud af erhvervsuddannede 5. Fremtidens udbud af erhvervsuddannede 5.1 Sammenfatning 191 5.2 Tab af erhvervsuddannet arbejdskraft 192 5.3 Arbejdsstyrken 29-24 21 5.4 Flere erhvervsuddannede men hvordan? 24 5.5 Langt til 95 pct.-målet

Læs mere

Arbejdsmiljø for de sociale klasser

Arbejdsmiljø for de sociale klasser Arbejdsmiljø for de sociale klasser Denne analyse er en del af baggrundsanalyserne til bogen Det danske klassesamfund et socialt Danmarksportræt. I analysen er der fokus på både det fysiske og psykiske

Læs mere

57.000 færre danskere modtager i dag overførsler end i 2011

57.000 færre danskere modtager i dag overførsler end i 2011 57.000 færre danskere modtager i dag overførsler end i 2011 Antallet af overførselsmodtagere voksede kraftigt under krisen. Antallet af overførselsmodtagere har siden 2011 imidlertid haft en faldende tendens.

Læs mere

Den private sektor hårdest ramt af mangel på uddannede

Den private sektor hårdest ramt af mangel på uddannede Den private sektor hårdest ramt af mangel på uddannede AE s arbejdsmarkedsfremskrivning til 22 viser, at efterspørgslen efter personer med en videregående uddannelse stiger med hele 28. personer i de næste

Læs mere

Fakta om ingeniør- og cand. scient.-uddannelserne 2012. Optag på uddannelserne 2007-2012

Fakta om ingeniør- og cand. scient.-uddannelserne 2012. Optag på uddannelserne 2007-2012 Fakta om ingeniør- og cand. scient.-uddannelserne 2012 Optag på uddannelserne 2007-2012 September 2012 Fakta om ingeniør- og cand.scient.- uddannelserne Denne analyse dokumenterer de faktuelle forhold

Læs mere

En erhvervsuddannelse betaler sig tilbage til samfundet fra dag ét

En erhvervsuddannelse betaler sig tilbage til samfundet fra dag ét En erhvervsuddannelse betaler sig tilbage til samfundet fra dag ét Det betaler sig at klæde de unge godt på til arbejdslivet ved at give dem en uddannelse. Der går således ofte kun få år, før uddannelsesinvesteringen

Læs mere

Fald i ledigheden modsvares af flere i deltidsjob

Fald i ledigheden modsvares af flere i deltidsjob Fald i ledigheden modsvares af flere i deltidsjob en er siden årsskiftet faldet med 11.100 fuldtidspersoner. Hvor stor en del af faldet, der dækker over en reel jobfremgang, er dog usikkert, da mange i

Læs mere

Om at vælge uddannelse. http://videotool.dk/unic/sc1650/c1650/v13391

Om at vælge uddannelse. http://videotool.dk/unic/sc1650/c1650/v13391 Om at vælge uddannelse http://videotool.dk/unic/sc1650/c1650/v13391 Hvad skal jeg være? Smed Lærer Advokat Fysiker Mediegrafiker Dyrlæge Økonom Diætist Frisør Socialrådgiver Kok IT-supporter Skuespiller

Læs mere

Lav løn blandt midlertidig udenlandsk arbejdskraft

Lav løn blandt midlertidig udenlandsk arbejdskraft Lav løn blandt midlertidig udenlandsk arbejdskraft Der findes få arbejdende fattige blandt fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere, som permanent er bosat i Danmark. Blandt personer, som er midlertidigt i Danmark,

Læs mere

ARBEJDSSTYRKE & UDDANNELSE UDVIKLING

ARBEJDSSTYRKE & UDDANNELSE UDVIKLING ARBEJDSSTYRKE & UDDANNELSE UDVIKLING Oktober 2003 ARBEJDSSTYRKE & UDDANNELSE 1 2 3 4 Sammenfatning... side 2 Faldende arbejdsstyrke... side 8 Forsinkelse før studiestart... side 19 Indvandreres uddannelse

Læs mere

Udviklingen i forsørgelsesgrundlaget

Udviklingen i forsørgelsesgrundlaget Udviklingen i forsørgelsesgrundlaget i ghettoerne I analysen belyses udviklingen i andelen af offentligt forsørgede og lønmodtagerandelen blandt 1-- beboere i ghettoer (boligområder på ghettolisten). Udviklingen

Læs mere

En branches bidrag måles i BNP og beskæftigelse

En branches bidrag måles i BNP og beskæftigelse En branches bidrag måles i BNP og beskæftigelse Den danske eksport bidrager med ca. 25 pct. af Danmarks BNP og beskæftigelse. De resterende 75 procent skabes gennem hjemlig dansk efterspørgsel. Virksomheder

Læs mere

Pæn forskel på lavtlønsindkomster og kontanthjælp

Pæn forskel på lavtlønsindkomster og kontanthjælp Pæn forskel på lavtlønsindkomster og kontanthjælp I debatten om, hvorvidt det betaler sig at arbejde, har det været fremhævet, at det for visse grupper ikke kan betale sig at tage et arbejde frem for at

Læs mere

Integrationen af indvandrere på arbejdsmarkedet sat flere år tilbage

Integrationen af indvandrere på arbejdsmarkedet sat flere år tilbage Integrationen af indvandrere på arbejdsmarkedet sat flere år tilbage Nye beskæftigelsesoplysninger viser, at de seneste to års fald i beskæftigelsen har ramt indvandrere fra ikke-vestlige lande særlig

Læs mere

De rigeste danske familier bor ikke i udkantskommunerne

De rigeste danske familier bor ikke i udkantskommunerne De rigeste danske familier bor ikke i udkantskommunerne Gruppen af de rigeste danskere er steget markant igennem en årrække. Langt de fleste rige familier bor nord for København, mens udkantskommer stort

Læs mere

Udsigt til flere job: Opsvinget bider sig fast på arbejdsmarkedet

Udsigt til flere job: Opsvinget bider sig fast på arbejdsmarkedet Udsigt til flere job: Opsvinget bider sig fast på arbejdsmarkedet De seneste tal for beskæftigelsen viser fremgang i langt de fleste hovedbrancher. Det vidner om, at opsvinget for alvor er ved at bide

Læs mere

Mange almindelige lønmodtagere betaler i dag topskat

Mange almindelige lønmodtagere betaler i dag topskat Mange almindelige lønmodtagere betaler i dag topskat Hver tredje lærer og hver fjerde elektriker betaler i dag topskat, mens omkring hver femte metalarbejder og sygeplejerske betaler topskat. Hæver man

Læs mere

Analyse af fremtidens kompetencebehov i krydsfeltet mellem finans og it. Bilag til fremskrivninger

Analyse af fremtidens kompetencebehov i krydsfeltet mellem finans og it. Bilag til fremskrivninger Analyse af fremtidens kompetencebehov i krydsfeltet mellem finans og it Bilag til fremskrivninger Udarbejdet for Copenhagen Finance-IT Region (CFIR) af Teknologisk Institut Juni 2010 Fremskrivning af udbud

Læs mere

Teknisk-naturvidenskabelig basisuddannelse Matematik og fysik Supplering til A-niveau i matematik og B-niveau i kemi.

Teknisk-naturvidenskabelig basisuddannelse Matematik og fysik Supplering til A-niveau i matematik og B-niveau i kemi. B I L A G l. UDDANNELSE / STUDIUM INGENIØRUDDANNELSER ADGANGSKRAV PÅ TILVALGSNIVEAU SUPPLERING INDEN STUDIESTART SAMT ANDRE NØDVENDIGE FORUDSÆTNINGER Teknisk-naturvidenskabelig basisuddannelse Matematik

Læs mere

Andelen af langtidsledige unge i Danmark er blandt de laveste i EU

Andelen af langtidsledige unge i Danmark er blandt de laveste i EU Andelen af langtidsledige unge i Danmark er blandt de laveste i EU Arbejdsløsheden er for de unge faldende. Samtidige er den danske ungdomsledighed blandt de laveste i EU. Mindst lige så positivt er det

Læs mere

fremtidens kompetencebehov

fremtidens kompetencebehov Regional Udviklingsplan fremtidens kompetencebehov Mellemlang og lang videregående uddannelse Forventet beskæftigelse Ubesatte stillinger Regionalt initiativ: uddannelse 02_11_2012 Behov for arbejdskraft

Læs mere

Folk fra arbejderklassen med dårligt arbejdsmiljø mister oftere deres job

Folk fra arbejderklassen med dårligt arbejdsmiljø mister oftere deres job Folk fra arbejderklassen med dårligt arbejdsmiljø mister oftere deres job Beskæftigede med fysiske eller psykiske arbejdsmiljøbelastninger ryger oftere ud af beskæftigelse end personer, der har et godt

Læs mere

Fremtidens vejledning

Fremtidens vejledning Fremtidens vejledning Charlotte Rønhof Kort om DI Organisation for erhvervslivet DI beskæftiger sig med emner som arbejdskraft, skat, klima og uddannelse DI forhandler de største kollektive overenskomster

Læs mere

Overraskende fald i arbejdsløsheden

Overraskende fald i arbejdsløsheden Den registrerede arbejdsløshed faldt overraskende med 2.0 i april måned. Ligeså glædeligt faldt bruttoledigheden med 1. fuldtidspersoner. Tallene skal dog tolkes forsigtigt. Mange er ikke medlem af en

Læs mere

Gennemsnitsdanskeren er god for 1.168.000 kr.

Gennemsnitsdanskeren er god for 1.168.000 kr. Gennemsnitsdanskeren er god for 1.168.000 kr. En ny opgørelse baseret på tal fra Danmarks Statistik viser, at indbyggerne i Danmark i gennemsnit er gode for 1.168.000 kr., når al gæld er trukket fra al

Læs mere