INTRO INTRO FYNs HF-kursus 2-årigt hf for unge og unge voksne

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INTRO INTRO 2012. FYNs HF-kursus 2-årigt hf for unge og unge voksne"

Transkript

1 INTRO INTRO 2012 FYNs HF-kursus 2-årigt hf for unge og unge voksne

2 Praktiske oplysninger Skolens adresse FYNs HF-kursus Hunderupvej 17, Postboks Odense C eller Munke Mose Allé 5, Postboks Odense C Der er indkørsel fra Munke Mose Allé Web-adresse eller Kontoret tlf , Åbent hver dag kl Afdelingsforstander Asger Rasmussen, tlf Træffes hverdage, bedst efter aftale Afdelingsledere Vibeke Lauritsen, tlf Birthe Slot Andersen, tlf Studievejledere Bodil Kragh og Ulla Lundberg, tlf Træffetider fremgår af skolens hjemmeside Pedel Henrik Bondesen, tlf Lærerværelse tlf Kantine tlf Redaktion af Intro 2012 Eva Stokholm, Ulla Lundberg og Birthe Slot Andersen. Fotos af bl.a. Sif Marietta Barkou Larsen og Jacob Baez Garrido Olesen HF-KUFYNS HF-K -KUFYNS 2 FYNS US

3 FYNs HF-kursus 2012 Velkommen F-KURS F-KU FYNS F-KUFYNS FYNS 3 S

4 Indhold Velkommen til FYNs HF-kursus...5 Grundlov...6 Om at gi og ta...7 Det bedste ved at starte på skolen...8 Informationsguide hvor finder du informationer?...10 Vejledning på FYNs HF-kursus Valgfag...12 Skolen er andet end undervisning i fagene...13 Ringetider og Ferie-/ fridage IT-arbejdspladser og adgangskoder Ingen karakterer - men hvad så? Studierejsen til Krakow april Kursus personale august HF-KUFYNS HF-K -KUFYNS 4 FYNS US

5 Kære 1. hf er! Du begynder nu på din hf her på FYNs HF-kursus. Du er sikkert spændt og har forventninger til det nye du skal i gang med. Du vil møde mange andre unge som er i samme situation som dig, men du vil snart finde ud af at I har meget forskellige erfaringer med i jeres personlige rygsæk. Nogle kommer direkte fra 10. klasse, andre har arbejdet i flere år, rejst ud i verden eller været vejen forbi en anden gymnasial uddannelse. Du vil også opleve at I ikke alle har samme personlige mål. Nogle har et ønske om at få adgang til en helt bestemt videregående uddannelse og vil derfor gå målrettet efter at få et højt gennemsnit, mens andre går her for at få en gymnasial uddannelse uden allerede at have et præcist mål efter hf. Vi håber at I alle vil få to udbytterige, spændende og sjove år sammen med andre unge. Vi vil gøre hvad vi kan for at I alle når samme mål: At afslutte med en god hf-eksamen! Du vil komme til at gå i en stamklasse som blandt andet har en studievejleder tilknyttet. Studievejlederne vil hjælpe dig med de personlige og sociale samt de mere generelle uddannelsesmæssige forhold. En af dine lærere vil desuden være faglige vejleder/tutor for dig. Alt dette vil du komme til at høre meget mere om. Vi tilbyder dig høj faglighed, mulighed for personlig udvikling, et godt studiemiljø samt frivillige aktiviteter, og vi håber at du er parat til at engagere dig i skolen både i og uden for undervisningen. I skoleåret er der i alt 14 klasser på skolen, syv i 1. hf og syv i 2. hf. I vil møde hinanden i kantinen, i skolegården, på valgholdene og til skolens fester. Desuden tager alle 1. hf erne sammen på en fælles studietur til Krakow her vil I helt sikkert lære hinanden at kende på tværs af klasserne. Skolen ligger tæt ved Munke Mose og bygningerne er gamle, men hyggelige. Indvendigt er meget blevet moderniseret. Desværre havde vi i vinter en omfattende vandskade som også vil komme til at præge skolen i skoleåret , men foråret har vist at vi godt kan have et godt skoleliv selv om vi i en periode ikke råder over alle lokaler. Velkommen til FYNs HF-kursus vi glæder os til at lære dig at kende! Gem hæftet her du får brug for det undervejs! F-KURS F-KU Afdelingsforstander Asger Rasmussen FYNS F-KUFYNS FYNS 5 S

6 Grundlov FYNs HF-kursus tilstræber at være et godt og positivt uddannelsesmiljø, og alle kursister og ansatte bør være bevidste om at medvirke til dette. Det er ikke tilladt at udøve nogen form for krænkelse eller chikane, og enhver krænkelse af andre, fysisk eller verbalt, kan få alvorlige konsekvenser, endog bortvisning. Skolens og klassernes miljø bør være fri for enhver mobning, det være sig verbalt, i kropssprog eller mimik. Diskrimination af enhver art er forbudt. En hensynsfuld optræden forventes af alle, og man respekterer forskelligartethed og mangfoldighed. Man henvender sig til hinanden i et ordentligt sprog, dette gælder både i timerne og i den øvrige skoletid. (Fra FYNs HF-kursus studie- og ordensregler) HF-KUFYNS HF-K -KUFYNS 6 FYNS US

7 Om at gi og ta En hf-eksamen er en eksamen du tager i samspil med andre; det er ikke en eksamen du får. Den kræver noget af dig fordi: hf tages af meget forskellige mennesker med meget forskellig baggrund hf tages i en stamklasse hvor man på godt og ondt(!) er sammen i to år i mange fag hf tages af folk som kan være på mange forskellige niveauer når de starter hf er uden årskarakterer. Du skal derfor kunne motivere dig selv også når du allermindst gider noget som helst! hf betyder eksamen i alle fag (dog ikke idræt (som fællesfag)) Derfor er det sådan at: hf kræver tolerance og nysgerrighed af alle hf kræver at du samarbejder med andre, som er afhængige af din indsats ligesom du er afhængig af andres. Vi går ind for holdspil! hf kræver at du møder stabilt og til tiden for din egen og for dine klassekammeraters skyld hf kræver det meste af din tid: Der skal både læses og skrives en del ud over selve undervisningen hf er ensbetydende med at du bli r din egen arbejdsgiver Derfor skal du kunne holde dig selv i ånde og ikke mindst i nakken Der er mange og krævende ting at skulle leve op til i to år! Men: det er udfordrende, udviklende og uddannende! F-KURS F-KU FYNS F-KUFYNS FYNS 7 S

8 Det bedste ved at starte på skolen Den første dag på skolen, det var en meget anderledes dag. Jeg tror, at det er første gang jeg er startet på en ny skole og egentlig grine og snakke så meget med de nye klassekammerater. Det var gribende dejligt at prøve. Munkemosedagen syntes jeg var et super påfund, det gør at man bliver rystet lidt bedre sammen og lærer lidt mere af hvordan andre tænker. Det bedste ved at starte på skolen, er rent faktisk at starte. For mit vedkommende har jeg været ude af skolen et par år, og haft arbejde. Hele sommerferien har jeg glædet mig til at starte i skole. HF-KUFYNS HF-K -KUFYNS 8 FYNS US

9 Jeg tror at grunden til at vi fik sådan en god start, var fordi vi havde nogle helt vildt gode onkler og tanter, som gav os en god rundvisning og fortalte os rigtig godt om hvordan og hvorledes tingene hang sammen her på skolen. De to første uger gik rigtig hurtigt, vi har mødt en masse lærere, og blevet præsenteret for en masse forskellige fag, som jeg glæder mig til at komme i gang med. Matematik er nok det fag der skal arbejdes mest på. Det bedste ved at starte på skolen Var at komme i gang igen med en fast ramme for dagen. For mit vedkommende har jeg arbejdet på fuldtid som telefonsælger i et halvt år, det kan godt være rimelig trættende i længden, så det var rigtig rart at komme til en masse udfordringer. F-KURS F-KU FYNS F-KUFYNS FYNS 9 S

10 Informationsguide hvor finder du informationer? Hos personalet i kontorbygningen Asger Rasmussen Vibeke Lauritsen Birthe Andersen er skolens afdelingsforstander. Han er normalt at træffe hver dag, men det er bedst at få en aftale. er afdelingsleder og tager sig bl.a. af skemaændringer og eksamensplanlægning. er afdelingsleder og tager sig bl.a. af fravær og informationsarbejde. Lisbeth Østergaard er sekretærer og hjælper dig gerne. og Anni Madsen Kontakt dem hvis du bliver syg (i forbindelse med prøver og eksamen), skifter adresse, navn, telefon etc. Her kan du få hjælp til hvordan du søger SU og befordring. Henrik Bondesen Erik Skov er skolens pedel. Han har kontor og værksted i kælderen og tager sig af det praktiske arbejde der er med bygninger, varme, toiletter osv. er pedelelev hos Henrik Bondsen. Andre informationskanaler Hos studie-vejlederne Bodil Kragh og Ulla Lundberg (se næste side). Hos din tutor om det der vedrører dine faglige og almene studiemæssige forhold (se næste side). Hos dine faglærere om alt der vedrører faget, den daglige undervisning og eksamen. Via INTRO 2012 Via Intranettet Via Fronter Via opslagstavler som er det hæfte, der udleveres ved skolestart. der er skolens interne kommunikationskanal. Her kan du finde oplysning om bl.a. skemaændringer og planlagte aktiviteter. Se side 16 for yderligere information. der er navnet på et konferencesystem, som primært kan/skal bruges i de enkelte fag efter aftale med faglæreren. som hænger i glasskabene lige inden for de to indgangsdøre. Husk at tjekke dem, hvis du ikke vil gå glip af noget eller møde forgæves. HF-KUFYNS HF-K -KUFYNS 10 Via Facebook og husk så også at besøge vores Facebookside! Søg på FYNs HF-kursus FYNS FYNS US

11 Vejledning på FYNs HF-kursus På FYNs HF bliver du tilbudt hjælp og assistance fra tre forskellige slags vejledere: Studievejlederen: din personlige vejleder Alle hf-klasser har tilknyttet en studievejleder (enten Bodil Kragh eller Ulla Lundberg) som ligesom tutorerne har fokus på, at du gennemfører din uddannelse så godt som muligt. Studievejlederne hjælper dig især men ikke kun - med ting og sager af personlig art, du måtte gå rundt og tumle med. De kan være gode diskussionspartnere eller rådgivere, hvis du har brug for en neutral person at tale med. Studievejlederne har tavshedspligt. De kan trække på et bredt netværk af hjælpeinstanser, herunder gymnasiepsykologer. Studievejlederne oplyser også om forhold vedr. SU, valgfag, overflytning til andre skoler, videregående uddannelser osv. Studievejlederne har faste træffetider på de to kontorer i opgang 1 på 2. sal, men kan også træffes på eller (Ulla) (Bodil) Tutoren: din faglige vejleder I alle klasserne er der tre af faglærerne, som hver har speciel faglig kontakt til ca. ni kursister. Den enkelte tutor følger din faglige udvikling i samarbejde med klassens øvrige lærere og tilbyder dig nogle gange om året såkaldte tutorsamtaler, hvor det faglige er i centrum. Samtalerne skal sikre at du udvikler din selvstændighed i forhold til undervisningen og at du har næsen i det rette faglige spor. I den elektroniske studiebog skriver du det vigtigste indhold af samtalerne ned. F-KURS F-KU FYNS F-KUFYNS FYNS 11 S

12 Læsevejledning: Læsevejlederen tester fra start alle 1. hf-klasser (for læsehastighed og stavning bl.a.) og tilbyder efterfølgende læsevejledning til værdigt trængende. Det er vigtigt, at evt. ordblinde får kontakt til eller bliver spottet af læsevejlederen, idet der bl.a. er mulighed for at få tilbudt it-rygsæk. Støtteundervisning er som regel individuel og timerne aftales individuelt. Erfaringsmæssigt giver det gode resultater når man investerer tid og kræfter her. Læsevejleder Edith Gilberg Valgfag Følgende valghold blev i foråret 2012 udbudt i 2. hf Billedkunst B, C Kemi B Biologi B Matematik B Datalogi C Musik A, B og C Erhvervsøkonomi C Psykologi B, C Filosofi C Religion B Fysik B, C Samfundsfag A, B Geografi B Tysk B, C Idræt B I foråret 2013 skal du beslutte hvilke valgfag du ønsker. Udbuddet vil muligvis blive udvidet i skoleåret Vi tilbyder også enkelte valgfag i et samarbejde med HF & VUC FYN Odense. Forhør dig herom på skolen. HF-KUFYNS HF-K -KUFYNS 12 FYNS US

13 Skolen er andet end undervisning i fagene Aktivitetstimer To skemalagte timer hver onsdag kl som kan anvendes til lektiecafé, omlagt skriftligt arbejde, fællesarrangementer, klassearrangementer, møde med tutor og meget andet. Bibliotek På biblioteket kan der lånes bøger til opgaver, selvlæste værker og frivillig læsning. Biblioteket har to ugentlige åbningstider og bibliotekaren (Edith Gilberg) rådgiver gerne om bøgerne. Du låner via bibliotekaren eller via en lærer og afleverer ved at lægge bogen på bibliotekarens arbejdsbord med en seddel med dit navn. Eksamensangst Skolens to studievejledere afholder hvert forår et kursus i, hvordan man kan dæmpe eller slippe af med sin eksamensangst. Kurset retter sig mod kursister, som ikke får mulighed for til eksamen at vise, hvad de kan fordi de bli r syge af angst. Der er rigtig gode erfaringer med kurset. Endagsekskursioner Heldigvis er undervisningen andet end klasselokaler og tavlenoter. Du skal også ud af huset og se på verden. Det kommer du, når du er på endagsekskursioner. De kan foregå som virksomhedsbesøg, møder med politikere, overværelse af kulturelle begivenheder, feltarbejde. De afholdes typisk i skoletiden. I de tonede klasser indgår også besøg på relevante steder. Fester Fester og fredagscafeer arrangeres af kursisternes aktive festudvalg. Flerdagsekskursioner Ekskursioner og studierejser af mere end én dags varighed afholdes her på skolen i foråret. For udenlandsrejser plejer prisen at være ca kr. eksklusiv mad og lommepenge. Læs om studierejsen 2012 på s. 18. Frivillige aktiviteter Her er der mulighed for, efter skoletid, at bruge skolens faciliteter i billedkunst, musik og idræt med en faglærer som igangsætter. Fællessamling Ca. hver 14. dag kl er der samling i kantinen. Her videregives der vigtig information fra kontoret, lærere og kursister. Ofte med et musikalsk indslag. F-KURS F-KU FYNS F-KUFYNS FYNS 13 S

14 Fællestimer Her samles hele skolen eller en årgang om for eksempel et foredrag, et teater- eller musikarrangement, en film, et politisk møde i forbindelse med et valg eller lignende. Alle er velkomne til at stille forslag gennem fællesudvalgets kursist eller lærerrepræsentanter. Introduktionsdage for nye kursister I løbet af de første uger afholder kursus særlige introduktionsarrangementer for alle nye kursister. Hensigten er ud over at ryste klasserne sammen at oplyse om forholdene på skolen, om rettigheder, pligter og faglige krav. Lektiecafé På onsdage kl i centrale fag bemandet med lærere i fagene. Du kan her hente hjælp til både dine daglige lektier og dine skriftlige afleveringer. Stjerne for en aften Kan du lide at optræde kan du sammen med andre af skolens kursister (og lærere) tage initiativ til et arrangement (musical, koncert eller revy). Studiekredse Er du interesseret i et specielt emne, der ikke nødvendigvis ligger inden for den obligatoriske undervisning, kan der oprettes en studiekreds om emnet. HF-KUFYNS HF-K -KUFYNS 14 FYNS US

15 Ringetider Skolen har ingen klokke der ringer, men følgende kan give dig et indtryk af lektionslængderne, pauser samt placering af din årgangs aktivitetstime. Ugeoversigt Tid Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lektion min Lektion min Lektion min Lektion min Frokost Lektion min Lektion min Lektion Aktivitetstime 5 min Lektion Aktivitetstime 5 min Lektion Aktivitetstime: 2 ugentlige, skemalagte timer. Klasserelevante og individuelle aktiviteter f.eks. omlagt skriftligt arbejde, opgaveskrivning og tutorsamtaler. Værkstedstime: 1 ugentlig time, der indlægges i den enkelte klasses skema. Tværfaglige aktiviteter med skiftende undervisere. Åben lektiecafé: Onsdag kl med mulighed for lærerhjælp til individuel forberedelse og opgavearbejde. (Annonceres ved opslag) Ferie-/ fridage F-KURS F-KU 2. hf møder man hf møder ons Efterårsferie man fre Juleafslutning fre Juleferie fre man Vinterferie man fre Påske man man St. Bededag fre Kr. Himmelfartsdag tors Pinsedag man Dimission fre FYNS F-KUFYNS FYNS 15 S

16 It-arbejdspladser og adgangskoder Netværk, Intranet, Fronter og internet For at komme på skolens netværk og dermed kunne bruge skolens computer skal du anvende et brugernavn og en adgangskode. Brugernavnet: er personligt og følger dig i de 2 år, du er kursist på FYNs HF-kursus. I forbindelse med skolens IT-introduktionskursus i august udleverer IT-vejlederne brugernavn og regler for valg af adgangskode. Intranettet: er skolens interne kommunikationskanal, hvor du kan hente oplysninger om skemaændringer, planlagte aktiviteter, forsømmelser og meget mere. Skolen forventer at du bruger det hver dag! Fronter: er skolen konferencesystem, som knytter sig tæt til undervisningen på de enkelte hold, i de forskellige fag. Det trådløse netværk: er din mulighed for også at benytte din egen bærbare computer, når du skal arbejde med materiale på internettet, f.eks. informationsog materialesøgning. Hvordan du kommer på er en del af IT-intro. IT-adgang fra din hjemmecomputer: Du kan komme på Intranet og Fronter via skolens hjemmeside: ved hjælp af dit personlige brugernavn og adgangskode. Skolens computere I skolens bibliotek findes et antal stationære computere, hvor princippet først til mølle gælder. Dog har opgaveskrivning og informationssøgning forret frem for mere fritidsprægede aktiviteter som mail og chat. Skolen har desuden ca. 20 bærbare computere, som opbevares i et aflåst opladerskab. Disse computere reserveres og udlånes af faglærerne i tilknytning til undervisningen. Udlånet gælder indenfor det respektive fagmodul. Brugen af skolens computere er naturligvis underlagt gældende lovgivning for brug af computere, og du er personlig ansvarlig, når du er logget på. Du efterlader elektronisk fodspor Da computerne er vores fælles arbejdsredskab, er det ikke tilladt at ændre på deres opsætning eller at downloade programmer. Gem ikke noget på computerens skrivebord. Der ryddes op, når du logger af. HF-KUFYNS HF-K -KUFYNS 16 FYNS US

17 Du har adgang til at printe ud (opgavebesvarelser, materiale fra internettet osv.), men tænk dig om: du har et begrænset antal kopier til rådighed Og til slut: hold mad og drikkevarer på passende afstand af computerne. Ingen karakterer - men hvad så? Du har sikkert været vant til i dine tidligere skoleforløb at få karakterer et par gange om året. Sådan er det ikke på hf. Hf-uddannelsen er uden termins- og årskarakterer, først til den afsluttende eksamen i dine fag får du en karakter som skrives på dit eksamensbevis. Men hvad får du så? Her på FYNs HF-kursus har vi valgt 2 gange årligt at give dig en vurdering af både din studieaktivitet og dit faglige niveau. Det sker omkring uge og uge 5 6. Din studieaktivitet vil blive vurderet ud fra din deltagelse i timerne, indsatsen i de skr. afleveringer og din studieansvarlighed. Dit faglige niveau vil blive vurderet ud fra din mundtlige deltagelse og dine skriftlige afleveringer. Du vil kunne finde dine læreres vurdering af dig i din studiebog. Her vil du få en af følgende vurderinger for din studieaktivitet eller dit faglige niveau: Over middel Middel Under middel En uacceptabel indsats I forbindelse med at du de to gange om året modtager en vurdering, vil du have en samtale med dine faglærere og tutor. Der vil her blive sat ord på den vurdering du har modtaget, og du vil få mulighed for at drøfte forskellige forhold som vedrører din faglige og studiemæssige situation og udvikling. F-KURS F-KU FYNS F-KUFYNS FYNS 17 S

18 Studierejsen til Krakow april 2012 Klip fra rejseskildringer Den lange vandring startede mod byen, og trods vores trætte sind tog vi gåturen op med højt humør. Noget af det første vi bed mærke i var parken vi måtte forcere for at komme til byen. Her fik vi indtryk af at det er en by med masser af liv, og masser af turtelduer der er i gang med at fange hinandens drøbler. På vejen mødte vi adskillige grafitti-tags med skriften Wisla Hooligans, hvilket refererer til fodboldklubben Wisla Krakow, og deres passionerede fans. Vi passerede senere dettes stadion. (Om de første indtryk af Krakow) Man har set det på film og billeder, men følelsen af at stå der er en helt anden. Det store skilt ved indgangen til døden arbeit macht frei møder ens øjne og fylder kroppen med frygt. Turen er guidet hele vejen i gennem, på gebrokkent engelsk/polsk. Idet man går under skiltet og ind i lejren mærkes en knoglefrysende luft komme gennem kroppen ( ) Hele turen giver kun et ringe billede af hvordan livet dengang måtte have været, men sorgen over det efterladte sidder stadig dybt begravet i kroppen. Den guidede tur gennem de to lejre i Auschwitz kan ikke beskrives nok til at genkalde den følelse det giver når man ser med egne øjne. (Om besøget i Auschwitz) Vi glædede os til at skulle ind og se politistationen, folk grinte og jokede lidt imens vi ventede på vi kunne komme ind. Inden længe gik døren op, og der kom en lidt bramfri kvinde ud, vi blev ledt igennem hoved bygningen fyldt med kontorer og mødelokaler og tænkte vi snart skulle høre lidt om deres arbejde og hvad de lavede i de lokaler, men i stedet blev vi ført udenfor igen. Ud i en gård hvor der holdt politibiler og hvor der lød mere hundegøen end før. Vi havde ikke fået så meget info om hvad vi skulle se eller høre om, så med en trykket følelse blev vi ledt ind i en faldefærdig bygning med dunkel lysstofrørs belysning. (Om besøget på et polsk politiakademi) HF-KUFYNS HF-K -KUFYNS 18 Oplevelsen startede ved et stort hegn, som omgav hele grunden. Det lignede ikke et børnehjem, men snarere et normalt hus, med en almindelig familie. ( ). Vi blev budt velkommen ved døren, af Elisabeth, hun var madammen af børnehjemmet, ( )Bagefter vi blev vist ned i kælderen/aktivitetsrummet, hvor vi fik den grundlæggende historie om børnehjemmet. På væggene var der pænt graffiti, med mange vilde farver og forskellige motiver, som venner og familie havde været med til at lave. Der var en reol med brætspil, computerspil og PS spil, der var træningsmaskiner og Anders And blade. Rummet var meget hyggeligt. (Om besøget på et polsk børnehjem) FYNS FYNS US

19 Gaderne er meget små, man får en fornemmelse af hygge og nærhed. De er brostens belagte og er fyldt med gamle bygninger med mindesmærker fra 2. verdenskrig. Det får én til at tænke på hvor stor en betydning det har haft for indbyggerne og især for jøderne. Når man ser sådanne mærker får man en klump i halsen, for det vidner om den brutalitet jøderne måtte gennemgå, som de aldrig glemmer igen. (Om besøget i Kazimierz) Arkitekturen her er meget firkantet, grå og kedelig. Og det virker meget forfaldent. Den kedelige grå/brune farve, fjerner langsomt ens livslyst og sætter én ind i, hvilken mentalitet de havde dengang. Men den samme ensformigheds som går igen, og igen dræbes ens lyst til at være der, og man kan ikke føle sig mere fremmed. Selve indlukningen af pladsen var bygget som en fæstning til beskyttelse imod den kolde krig. Alting var synligt for alle beboere, og der var nærmest ingen privatliv for folkene her, og der var en mild stank af urin. Beboerne lavede deres egen vodka til at handle og bytte med i kommunist tiden, fordi alting var rationeret, både til mad, sko osv. Men efter USSR s fald, og indflettelsen af nye beboer fra landet af, har ændret mentaliteten her ved stedet. (Om besøget i Nowa Huta) Det polske våbenskjold vejer tungt, nærmest frygtindgydende over porten ind til skolen. Døren åbnes, skuffelsen over den ikkeeksisterende kål-stank, kan mærkes på folk. Dér falder de første fordomme til jorden. Inde på skolen, trapperne, den lyse gang med gamle borde og stole, døren til aulaen åbnes. Det store forgyldte hovede af Stanislaw Wyspianski, skolens grundlægger, rammes af solens stråler, og nærmest hæver sig over kursisterne. Våbenskjoldet med den store polske ørn viser sig igen, denne gang over den store scene i bunden af rummet, den nationale stolthed kastes ud over hele rummet, man tynges næsten af den. (Om besøget på et polsk gymnasium) F-KURS F-KU FYNS F-KUFYNS FYNS 19 S

20 Studierejsen til Krakow april 2012 HF-KUFYNS HF-K -KUFYNS 20 FYNS US

21 F-KURS F-KU FYNS F-KUFYNS FYNS 21 S

22 Annette Elbek (AEL) Lektor: da, fr, re Anni Madsen (AMA) Sekretær Asger Rasmussen (ARA) Lektor: sa, id Afdelingsforstander Birgitte Geisler (BGE) Lektor: hi, ps Birthe Andersen (BSA) Lektor: da, sp Afdelingsleder Bodil Stausholm Kragh (BSK) Lektor: en, re Studievejleder Brian Lykke Christensen (BLC) Adjunkt: ma, fi It-vejleder Camilla Larsen (CAL) Årsvikar: en Claus Andersen (CAN) Kandidat: hi, en Edith Gilberg (EGI) Lektor: da, re Læsevejleder Erik Knudsen (EKN) Lektor: da, en Eva Stokholm (EST) Lektor: da, sa It-vejleder Helge Gerhardt (HGE) Lektor: re, ge Helge Hørby Jensen (HHJ) Lektor: ma, dat IT-vejleder Boginspektor Henriette Grønning (HGV) Adjunkt: id, da Henrik Bondesen (HBN) Pedel Inger M. Hennild Nielsen (IMH) Lektor: en, ty Jacob Knudsen (JKN) Adjunkt: bi, ke Janne Risbjerg (JRA) Adjunkt: id Jeanne Friis (JFR) Lektor: da, fr, ps Jens Nielsen (JEK) Lektor: ge, sa Jesper Spanggard Linnemann (JSL) Adjunkt: hi, sa Jonathan Linde (JON) Årsvikar: id Kiss Kjær Madsen (KKM) Kandidat: da, en HF-KUFYNS HF-K -KUFYNS 22 FYNS US

23 Lars Westergaard (LWE) Lektor: en, id Laust Kristensen (LKR) Lektor: da, fi Linda Hagedorn (LAH) Lektor: bi, ke Line Hansen (LIH) Adjunkt: ma, eø Lisbeth Østergaard (LOS) Sekretær Liselotte Poulsen (LLP) Kandidat: da, ps Lone Bille Hansen (LBH) Lektor: en, sp Malene Korsgaard (MKO) Adjunkt: hi, sa Mariann Rasmus sen (MRM) Lektor: bi, ke Michael Agerlin Olsen (MAO) Kandidat: ke, bi Morten Jerris (MRJ) Adjunkt: bi, ke Niels Vogensen (NVV) Lektor: da, id Ole Sørensen (OSO) Lektor: ma Poul Kristensen (PKR) Lektor: ge Poul Pedersen (PPE) Lektor: da, bk Preben Simonsen (PSI) Lektor: mu, re Rene Quottrop (RQU) Adjunkt: sp Signe Lang (SIL) Kandidat: hi, re Theiss Hansen (THH) Adjunkt: hi, sa Thomas Holmgaard (THL) Adjunkt: sa, hi Torben Madsen (TAM) Lektor: bi, ke Webmaster F-KURS F-KU Uffe Krusenstjerne Hafstrøm (UKH) Lektor: ma, fy Ulla Lundberg (ULU) Lektor: da, en Studievejleder Vibeke Lauritsen (VLA) Lektor: str, fy, ma Afdelingsleder FYNS F-KUFYNS FYNS 23 S

24 Aktiv læsning trin for trin Start med forhåndsforståelsen og find læseformål. Gå videre med orienteringslæsning (hvad handler teksten om?) Skim teksten og marker centrale steder og vanskelige ord. Slå svære ord op. Formuler spørgsmål, du gerne vil have svar på. Læs de centrale steder og led efter svar på dine spørgsmål. Læs hele teksten igennem. Efterbearbejd teksten ved at overveje, hvad du nu har lært af nyt, og hvordan det passer ind i det, du i forvejen vidste. HF-KUFYNS HF-K -KUFYNS 24 FYNS US

INTRO INTRO 2014. FYNs HF-kursus 2-årigt hf for unge og unge voksne

INTRO INTRO 2014. FYNs HF-kursus 2-årigt hf for unge og unge voksne INTRO INTRO 2014 FYNs HF-kursus 2-årigt hf for unge og unge voksne Praktiske oplysninger Skolens adresse FYNs HF-kursus Hunderupvej 17, Postboks 1219 5100 Odense C eller Munke Mose Allé 5, Postboks 1219

Læs mere

INFO 2013. FYNs HF-kursus. 2-årigt hf for unge og unge voksne

INFO 2013. FYNs HF-kursus. 2-årigt hf for unge og unge voksne INFO 2013 FYNs HF-kursus 2-årigt hf for unge og unge voksne Redaktion af infohæfte: Ulla Lundberg Eva Stokholm Birthe Slot Andersen Jacob Baez Garrido Olesen (fotos) Torben Madsen (fotos) Sven Hansen (fotos)

Læs mere

INFO 2015. FYNs HF-kursus. 2-årigt hf for unge og unge voksne

INFO 2015. FYNs HF-kursus. 2-årigt hf for unge og unge voksne INFO 2015 FYNs HF-kursus 2-årigt hf for unge og unge voksne Redaktion af infohæfte: Ulla Lundberg Eva Stokholm Birthe Slot Andersen Fotos af forskellige lærere og kursister samt Mads Slot Andersen SUS

Læs mere

Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus

Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus 2013 Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus Indhold Velkomst ved rektor... 2 Velkomst ved elevrådsformanden... 3 Værd at vide... 4 Kort over skolen...15 Gymnasiet og HF...16 Udbud af uddannelser...23 Skriftlige

Læs mere

PADERUP GYMNASIUM FRA A-Å

PADERUP GYMNASIUM FRA A-Å PADERUP GYMNASIUM FRA A-Å Introduktion Velkommen til Paderup Gymnasium Kære nye elev Vi har glædet os meget til at tage imod dig. Du kan i denne introduktion se en del praktiske oplysninger om dit nye

Læs mere

HHX og HTX. Elevhåndbog 2013-14

HHX og HTX. Elevhåndbog 2013-14 HHX og HTX Elevhåndbog 2013-14 1 Indhold Uddannelseschef Klaus Kristiansen har ordet 4 Uddannelsesleder Ann Due har ordet 5 Adgang til skolen 6 Bøger 6 Eksamener og prøver 6 Elevråd og elevdemokrati 7

Læs mere

Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus

Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus 2012 Indhold Forsidebillede: Laura Amalie Kusk, 1.d Velkomst ved rektor... 2 Velkomst ved elevrådsformanden... 3 Værd at vide... 4 Kort over skolen...16 Udbud af uddannelser...17

Læs mere

Elevhåndbog 2015/2016. www.rhs.dk

Elevhåndbog 2015/2016. www.rhs.dk Elevhåndbog 2015/2016 www.rhs.dk Indholdsfortegnelse Velkommen til Roskilde Handelsskole...4 Velkommen på Handelsgymnasiet...5 Studiemiljø...6 Sådan er det at starte...6 Elevråd... 7 Fredagscafé... 7 Fester...8

Læs mere

1 INFORMATION TIL NYE ELEVER

1 INFORMATION TIL NYE ELEVER 1 INFORMATION TIL NYE ELEVER AALBORG KATEDRALSKOLE 2014 2 Udgiver Aalborg Katedralskole Sankt Jørgens Gade 5, 9000 Aalborg Tlf. 96 31 37 70, kl. 8.15-14.15 Fax: 98 13 08 77 e-mail: adm@aalkat-gym.dk www.aalkat-gym.dk

Læs mere

1 INFORMATION TIL NYE ELEVER

1 INFORMATION TIL NYE ELEVER 1 INFORMATION TIL NYE ELEVER AALBORG KATEDRALSKOLE 2015 2 Udgiver Aalborg Katedralskole Sankt Jørgens Gade 5, 9000 Aalborg Tlf. 96 31 37 70, kl. 8.15-14.00 Fax: 98 13 08 77 e-mail: adm@aalkat-gym.dk www.aalkat-gym.dk

Læs mere

Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus

Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus 2015 Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus INDHOLD Velkommen ved rektor... 2 Velkommen ved elevrådsformanden.... 3 Værd at vide.... 4 Find rundt...14 Gymnasiet....15 HF... 19 HF Søfart... 20 HF-eksaminer...21

Læs mere

Kære nye elev på Morsø Gymnasium

Kære nye elev på Morsø Gymnasium Kære nye elev på Morsø Gymnasium Vi er glade for at du har valgt at blive elev på Morsø Gymnasium og vi glæder os til at se dig den 12. august. Vi vil med dette hæfte give dig en introduktion til hverdagen

Læs mere

HF Højere Forberedelseseksamen. Elevhåndbog 2013-14

HF Højere Forberedelseseksamen. Elevhåndbog 2013-14 HF Højere Forberedelseseksamen Elevhåndbog 2013-14 1 Campus Bornholm har en facebook-side, hvor du kan følge med i, hvad der sker over hele Campus Bornholm. Elevjournalister fra de forskellige uddannelser

Læs mere

Glimt fra forårskoncerten 2008

Glimt fra forårskoncerten 2008 Glimt fra forårskoncerten 2008 Indhold Velkommen til skoleåret 2008/2009 2 Introduktion for 1.g'ere 3 Skolens ABC 4 Gymnasiets fag og opbygning 10 Gymnasiets organisation 12 Undervisning og andre aktiviteter

Læs mere

VELKOMMEN TIL FREDERIKSHAVN GYMNASIUM & HF-KURSUS

VELKOMMEN TIL FREDERIKSHAVN GYMNASIUM & HF-KURSUS Indhold Velkomst ved rektor... 2 Velkomst ved elevrådsformanden... 3 Værd at vide... 4 Kort over skolen...14 Gymnasiet...15 HF...19 HF Søfart...20 HF-eksaminer...21 Udbud af uddannelser...22 Skriftlige

Læs mere

Elevhåndbog 2014/2015. www.rhs.dk

Elevhåndbog 2014/2015. www.rhs.dk Elevhåndbog 2014/2015 www.rhs.dk Indholdsfortegnelse Velkommen til Roskilde Handelsskole...4 Velkommen på Handelsgymnasiet...5 Studiemiljø...6 Sådan er det at starte...6 Elevråd... 7 Fredagscafé... 7 Fester...8

Læs mere

INFORMATION TIL NYE ELEVER

INFORMATION TIL NYE ELEVER INFORMATION TIL NYE ELEVER 1 AALBORG KATEDRALSKOLE 2012 2 Udgiver Aalborg Katedralskole Sankt Jørgens Gade 5, 9000 Aalborg Tlf. 96 31 37 70, kl. 8.15-14.15 Fax: 98 13 08 77 e-mail: adm@aalkat-gym.dk www.aalkat-gym.dk

Læs mere

INFORMATION TIL NYE ELEVER

INFORMATION TIL NYE ELEVER INFORMATION TIL NYE ELEVER 1 AALBORG KATEDRALSKOLE 2011 2 Udgiver Aalborg Katedralskole Sankt Jørgens Gade 5, 9000 Aalborg Tlf. 96 31 37 70, kl. 8.15-14.15 Fax: 98 13 08 77 e-mail: adm@aalkat-gym.dk www.aalkat-gym.dk

Læs mere

PADERUP GYMNASIUM FRA A-Å

PADERUP GYMNASIUM FRA A-Å PADERUP GYMNASIUM FRA A-Å Velkommen til Paderup Gymnasium Kære nye elev Vi har glædet os meget til at tage imod dig. Du kan i denne introduktion se en del praktiske oplysninger om dit nye gymnasium, og

Læs mere

Indhold. Velkommen til RKS - vi glæder os til at møde dig! Her er dine guider. Vi er her for at lære - og vi kan li det!

Indhold. Velkommen til RKS - vi glæder os til at møde dig! Her er dine guider. Vi er her for at lære - og vi kan li det! Velkommen til alle 1.g ere 2015 Indhold VELKOMMEN TIL RKS Rektors velkomst... 2-3 Interview med tre guider... 4-5 Gymnasiet starter med et kram... 6-7 PROGRAM Dine første dage på RKS... 8-9 Øvrige aktiviteter

Læs mere

Handelsgymnasiet. Elevhåndbog 2011/2012. www.rhs.dk

Handelsgymnasiet. Elevhåndbog 2011/2012. www.rhs.dk Handelsgymnasiet Elevhåndbog 2011/2012 www.rhs.dk Indholdsfortegnelse Velkommen til Roskilde Handelsskole... 4 Velkommen på Handelsgymnasiet... 5 Studiemiljø... 6 Sådan er det at starte...6 Elevrådet...7

Læs mere

HHX og HTX. Elevhåndbog 2015-16

HHX og HTX. Elevhåndbog 2015-16 HHX og HTX Elevhåndbog 2015-16 1 Indhold Campus Bornholm på Facebook Campus Bornholm har en facebookside, hvor du kan følge med i, hvad der sker over hele Campus Bornholm. Elevjournalister fra de forskellige

Læs mere

LGintro13.indd 1 14/06/13 07.08

LGintro13.indd 1 14/06/13 07.08 LGintro13.indd 1 14/06/13 07.08 Navn: Klasse: Lemvig Gymnasiums mål Vi uddanner naturligvis først og fremmest studenter og HG-elever efter lovgivningen, men vi ønsker også at leve op til vores egne målsætninger,

Læs mere

VUC Roskilde Kursisthåndbog

VUC Roskilde Kursisthåndbog VUC Roskilde Kursisthåndbog En guide til vigtig information 2014-2015 Hvornår har vi ferie? Kan jeg få befordringsgodtgørelse? Hvornår skal jeg op i skriftlig dansk? Kan jeg få forlænget tid til eksamen?

Læs mere

Elevhåndbog 2015-2016. HF Højere Forberedelseseksamen

Elevhåndbog 2015-2016. HF Højere Forberedelseseksamen Elevhåndbog 2015-2016 HF Højere Forberedelseseksamen 1 Campus Bornholm har en facebook-side, hvor du kan følge med i, hvad der sker over hele Campus Bornholm. Elevjournalister fra de forskellige uddannelser

Læs mere

Studentereksamen på 2 år ENKELTFAG. GYMNASIAL SUPPLERING

Studentereksamen på 2 år ENKELTFAG. GYMNASIAL SUPPLERING Studentereksamen på 2 år ENKELTFAG. GYMNASIAL SUPPLERING 3 Velkommen I dette hæfte kan du læse om de mange kursustilbud på Aalborg Studenterkursus. I dagtimerne kan du tage en hel studentereksamen på kun

Læs mere

Nyt stort kunstværk på Nordfyns Gymnasium

Nyt stort kunstværk på Nordfyns Gymnasium Nyt stort kunstværk på Nordfyns Gymnasium Så lykkedes det endelig. Skolens nye kunstværk blev indviet d. 21. april 2006. Da skolen i 2004 havde 25-års jubilæum, lykkedes det via en stor sponsorgave fra

Læs mere

G Y M. k n u. Munkensdam. Informationshæfte 2010-2011

G Y M. k n u. Munkensdam. Informationshæfte 2010-2011 k n u e M n s d a m U M I S G A Y M N Munkensdam Gymnasium 2014 Informationshæfte 2010-2011 2 Forord Du har nu truffet det valg at starte på en ny skole og nærmere bestemt på Munkensdam Gymnasium. Det

Læs mere

Elevhåndbog. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus

Elevhåndbog. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus Elevhåndbog Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus 2011 2012 Rektors velkomst............. 3 Udbud af uddannelser........ 4 Gymnasiet Eksamen og prøver........... 6 HF Eksamen og prøver.......... 10 Skriftlige

Læs mere

Følg RG på de sociale medier

Følg RG på de sociale medier Velkomsthæfte 2015 Følg RG på de sociale medier Følg os på Instagram www.instagram.dk/roskildegym Like os på Facebook www.facebook.com/roskildegym Abonnér på vores nyhedsbrev via www.roskilde-gym.dk Redaktion:

Læs mere