INTRO INTRO FYNs HF-kursus 2-årigt hf for unge og unge voksne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INTRO INTRO 2012. FYNs HF-kursus 2-årigt hf for unge og unge voksne"

Transkript

1 INTRO INTRO 2012 FYNs HF-kursus 2-årigt hf for unge og unge voksne

2 Praktiske oplysninger Skolens adresse FYNs HF-kursus Hunderupvej 17, Postboks Odense C eller Munke Mose Allé 5, Postboks Odense C Der er indkørsel fra Munke Mose Allé Web-adresse eller Kontoret tlf , Åbent hver dag kl Afdelingsforstander Asger Rasmussen, tlf Træffes hverdage, bedst efter aftale Afdelingsledere Vibeke Lauritsen, tlf Birthe Slot Andersen, tlf Studievejledere Bodil Kragh og Ulla Lundberg, tlf Træffetider fremgår af skolens hjemmeside Pedel Henrik Bondesen, tlf Lærerværelse tlf Kantine tlf Redaktion af Intro 2012 Eva Stokholm, Ulla Lundberg og Birthe Slot Andersen. Fotos af bl.a. Sif Marietta Barkou Larsen og Jacob Baez Garrido Olesen HF-KUFYNS HF-K -KUFYNS 2 FYNS US

3 FYNs HF-kursus 2012 Velkommen F-KURS F-KU FYNS F-KUFYNS FYNS 3 S

4 Indhold Velkommen til FYNs HF-kursus...5 Grundlov...6 Om at gi og ta...7 Det bedste ved at starte på skolen...8 Informationsguide hvor finder du informationer?...10 Vejledning på FYNs HF-kursus Valgfag...12 Skolen er andet end undervisning i fagene...13 Ringetider og Ferie-/ fridage IT-arbejdspladser og adgangskoder Ingen karakterer - men hvad så? Studierejsen til Krakow april Kursus personale august HF-KUFYNS HF-K -KUFYNS 4 FYNS US

5 Kære 1. hf er! Du begynder nu på din hf her på FYNs HF-kursus. Du er sikkert spændt og har forventninger til det nye du skal i gang med. Du vil møde mange andre unge som er i samme situation som dig, men du vil snart finde ud af at I har meget forskellige erfaringer med i jeres personlige rygsæk. Nogle kommer direkte fra 10. klasse, andre har arbejdet i flere år, rejst ud i verden eller været vejen forbi en anden gymnasial uddannelse. Du vil også opleve at I ikke alle har samme personlige mål. Nogle har et ønske om at få adgang til en helt bestemt videregående uddannelse og vil derfor gå målrettet efter at få et højt gennemsnit, mens andre går her for at få en gymnasial uddannelse uden allerede at have et præcist mål efter hf. Vi håber at I alle vil få to udbytterige, spændende og sjove år sammen med andre unge. Vi vil gøre hvad vi kan for at I alle når samme mål: At afslutte med en god hf-eksamen! Du vil komme til at gå i en stamklasse som blandt andet har en studievejleder tilknyttet. Studievejlederne vil hjælpe dig med de personlige og sociale samt de mere generelle uddannelsesmæssige forhold. En af dine lærere vil desuden være faglige vejleder/tutor for dig. Alt dette vil du komme til at høre meget mere om. Vi tilbyder dig høj faglighed, mulighed for personlig udvikling, et godt studiemiljø samt frivillige aktiviteter, og vi håber at du er parat til at engagere dig i skolen både i og uden for undervisningen. I skoleåret er der i alt 14 klasser på skolen, syv i 1. hf og syv i 2. hf. I vil møde hinanden i kantinen, i skolegården, på valgholdene og til skolens fester. Desuden tager alle 1. hf erne sammen på en fælles studietur til Krakow her vil I helt sikkert lære hinanden at kende på tværs af klasserne. Skolen ligger tæt ved Munke Mose og bygningerne er gamle, men hyggelige. Indvendigt er meget blevet moderniseret. Desværre havde vi i vinter en omfattende vandskade som også vil komme til at præge skolen i skoleåret , men foråret har vist at vi godt kan have et godt skoleliv selv om vi i en periode ikke råder over alle lokaler. Velkommen til FYNs HF-kursus vi glæder os til at lære dig at kende! Gem hæftet her du får brug for det undervejs! F-KURS F-KU Afdelingsforstander Asger Rasmussen FYNS F-KUFYNS FYNS 5 S

6 Grundlov FYNs HF-kursus tilstræber at være et godt og positivt uddannelsesmiljø, og alle kursister og ansatte bør være bevidste om at medvirke til dette. Det er ikke tilladt at udøve nogen form for krænkelse eller chikane, og enhver krænkelse af andre, fysisk eller verbalt, kan få alvorlige konsekvenser, endog bortvisning. Skolens og klassernes miljø bør være fri for enhver mobning, det være sig verbalt, i kropssprog eller mimik. Diskrimination af enhver art er forbudt. En hensynsfuld optræden forventes af alle, og man respekterer forskelligartethed og mangfoldighed. Man henvender sig til hinanden i et ordentligt sprog, dette gælder både i timerne og i den øvrige skoletid. (Fra FYNs HF-kursus studie- og ordensregler) HF-KUFYNS HF-K -KUFYNS 6 FYNS US

7 Om at gi og ta En hf-eksamen er en eksamen du tager i samspil med andre; det er ikke en eksamen du får. Den kræver noget af dig fordi: hf tages af meget forskellige mennesker med meget forskellig baggrund hf tages i en stamklasse hvor man på godt og ondt(!) er sammen i to år i mange fag hf tages af folk som kan være på mange forskellige niveauer når de starter hf er uden årskarakterer. Du skal derfor kunne motivere dig selv også når du allermindst gider noget som helst! hf betyder eksamen i alle fag (dog ikke idræt (som fællesfag)) Derfor er det sådan at: hf kræver tolerance og nysgerrighed af alle hf kræver at du samarbejder med andre, som er afhængige af din indsats ligesom du er afhængig af andres. Vi går ind for holdspil! hf kræver at du møder stabilt og til tiden for din egen og for dine klassekammeraters skyld hf kræver det meste af din tid: Der skal både læses og skrives en del ud over selve undervisningen hf er ensbetydende med at du bli r din egen arbejdsgiver Derfor skal du kunne holde dig selv i ånde og ikke mindst i nakken Der er mange og krævende ting at skulle leve op til i to år! Men: det er udfordrende, udviklende og uddannende! F-KURS F-KU FYNS F-KUFYNS FYNS 7 S

8 Det bedste ved at starte på skolen Den første dag på skolen, det var en meget anderledes dag. Jeg tror, at det er første gang jeg er startet på en ny skole og egentlig grine og snakke så meget med de nye klassekammerater. Det var gribende dejligt at prøve. Munkemosedagen syntes jeg var et super påfund, det gør at man bliver rystet lidt bedre sammen og lærer lidt mere af hvordan andre tænker. Det bedste ved at starte på skolen, er rent faktisk at starte. For mit vedkommende har jeg været ude af skolen et par år, og haft arbejde. Hele sommerferien har jeg glædet mig til at starte i skole. HF-KUFYNS HF-K -KUFYNS 8 FYNS US

9 Jeg tror at grunden til at vi fik sådan en god start, var fordi vi havde nogle helt vildt gode onkler og tanter, som gav os en god rundvisning og fortalte os rigtig godt om hvordan og hvorledes tingene hang sammen her på skolen. De to første uger gik rigtig hurtigt, vi har mødt en masse lærere, og blevet præsenteret for en masse forskellige fag, som jeg glæder mig til at komme i gang med. Matematik er nok det fag der skal arbejdes mest på. Det bedste ved at starte på skolen Var at komme i gang igen med en fast ramme for dagen. For mit vedkommende har jeg arbejdet på fuldtid som telefonsælger i et halvt år, det kan godt være rimelig trættende i længden, så det var rigtig rart at komme til en masse udfordringer. F-KURS F-KU FYNS F-KUFYNS FYNS 9 S

10 Informationsguide hvor finder du informationer? Hos personalet i kontorbygningen Asger Rasmussen Vibeke Lauritsen Birthe Andersen er skolens afdelingsforstander. Han er normalt at træffe hver dag, men det er bedst at få en aftale. er afdelingsleder og tager sig bl.a. af skemaændringer og eksamensplanlægning. er afdelingsleder og tager sig bl.a. af fravær og informationsarbejde. Lisbeth Østergaard er sekretærer og hjælper dig gerne. og Anni Madsen Kontakt dem hvis du bliver syg (i forbindelse med prøver og eksamen), skifter adresse, navn, telefon etc. Her kan du få hjælp til hvordan du søger SU og befordring. Henrik Bondesen Erik Skov er skolens pedel. Han har kontor og værksted i kælderen og tager sig af det praktiske arbejde der er med bygninger, varme, toiletter osv. er pedelelev hos Henrik Bondsen. Andre informationskanaler Hos studie-vejlederne Bodil Kragh og Ulla Lundberg (se næste side). Hos din tutor om det der vedrører dine faglige og almene studiemæssige forhold (se næste side). Hos dine faglærere om alt der vedrører faget, den daglige undervisning og eksamen. Via INTRO 2012 Via Intranettet Via Fronter Via opslagstavler som er det hæfte, der udleveres ved skolestart. der er skolens interne kommunikationskanal. Her kan du finde oplysning om bl.a. skemaændringer og planlagte aktiviteter. Se side 16 for yderligere information. der er navnet på et konferencesystem, som primært kan/skal bruges i de enkelte fag efter aftale med faglæreren. som hænger i glasskabene lige inden for de to indgangsdøre. Husk at tjekke dem, hvis du ikke vil gå glip af noget eller møde forgæves. HF-KUFYNS HF-K -KUFYNS 10 Via Facebook og husk så også at besøge vores Facebookside! Søg på FYNs HF-kursus FYNS FYNS US

11 Vejledning på FYNs HF-kursus På FYNs HF bliver du tilbudt hjælp og assistance fra tre forskellige slags vejledere: Studievejlederen: din personlige vejleder Alle hf-klasser har tilknyttet en studievejleder (enten Bodil Kragh eller Ulla Lundberg) som ligesom tutorerne har fokus på, at du gennemfører din uddannelse så godt som muligt. Studievejlederne hjælper dig især men ikke kun - med ting og sager af personlig art, du måtte gå rundt og tumle med. De kan være gode diskussionspartnere eller rådgivere, hvis du har brug for en neutral person at tale med. Studievejlederne har tavshedspligt. De kan trække på et bredt netværk af hjælpeinstanser, herunder gymnasiepsykologer. Studievejlederne oplyser også om forhold vedr. SU, valgfag, overflytning til andre skoler, videregående uddannelser osv. Studievejlederne har faste træffetider på de to kontorer i opgang 1 på 2. sal, men kan også træffes på eller (Ulla) (Bodil) Tutoren: din faglige vejleder I alle klasserne er der tre af faglærerne, som hver har speciel faglig kontakt til ca. ni kursister. Den enkelte tutor følger din faglige udvikling i samarbejde med klassens øvrige lærere og tilbyder dig nogle gange om året såkaldte tutorsamtaler, hvor det faglige er i centrum. Samtalerne skal sikre at du udvikler din selvstændighed i forhold til undervisningen og at du har næsen i det rette faglige spor. I den elektroniske studiebog skriver du det vigtigste indhold af samtalerne ned. F-KURS F-KU FYNS F-KUFYNS FYNS 11 S

12 Læsevejledning: Læsevejlederen tester fra start alle 1. hf-klasser (for læsehastighed og stavning bl.a.) og tilbyder efterfølgende læsevejledning til værdigt trængende. Det er vigtigt, at evt. ordblinde får kontakt til eller bliver spottet af læsevejlederen, idet der bl.a. er mulighed for at få tilbudt it-rygsæk. Støtteundervisning er som regel individuel og timerne aftales individuelt. Erfaringsmæssigt giver det gode resultater når man investerer tid og kræfter her. Læsevejleder Edith Gilberg Valgfag Følgende valghold blev i foråret 2012 udbudt i 2. hf Billedkunst B, C Kemi B Biologi B Matematik B Datalogi C Musik A, B og C Erhvervsøkonomi C Psykologi B, C Filosofi C Religion B Fysik B, C Samfundsfag A, B Geografi B Tysk B, C Idræt B I foråret 2013 skal du beslutte hvilke valgfag du ønsker. Udbuddet vil muligvis blive udvidet i skoleåret Vi tilbyder også enkelte valgfag i et samarbejde med HF & VUC FYN Odense. Forhør dig herom på skolen. HF-KUFYNS HF-K -KUFYNS 12 FYNS US

13 Skolen er andet end undervisning i fagene Aktivitetstimer To skemalagte timer hver onsdag kl som kan anvendes til lektiecafé, omlagt skriftligt arbejde, fællesarrangementer, klassearrangementer, møde med tutor og meget andet. Bibliotek På biblioteket kan der lånes bøger til opgaver, selvlæste værker og frivillig læsning. Biblioteket har to ugentlige åbningstider og bibliotekaren (Edith Gilberg) rådgiver gerne om bøgerne. Du låner via bibliotekaren eller via en lærer og afleverer ved at lægge bogen på bibliotekarens arbejdsbord med en seddel med dit navn. Eksamensangst Skolens to studievejledere afholder hvert forår et kursus i, hvordan man kan dæmpe eller slippe af med sin eksamensangst. Kurset retter sig mod kursister, som ikke får mulighed for til eksamen at vise, hvad de kan fordi de bli r syge af angst. Der er rigtig gode erfaringer med kurset. Endagsekskursioner Heldigvis er undervisningen andet end klasselokaler og tavlenoter. Du skal også ud af huset og se på verden. Det kommer du, når du er på endagsekskursioner. De kan foregå som virksomhedsbesøg, møder med politikere, overværelse af kulturelle begivenheder, feltarbejde. De afholdes typisk i skoletiden. I de tonede klasser indgår også besøg på relevante steder. Fester Fester og fredagscafeer arrangeres af kursisternes aktive festudvalg. Flerdagsekskursioner Ekskursioner og studierejser af mere end én dags varighed afholdes her på skolen i foråret. For udenlandsrejser plejer prisen at være ca kr. eksklusiv mad og lommepenge. Læs om studierejsen 2012 på s. 18. Frivillige aktiviteter Her er der mulighed for, efter skoletid, at bruge skolens faciliteter i billedkunst, musik og idræt med en faglærer som igangsætter. Fællessamling Ca. hver 14. dag kl er der samling i kantinen. Her videregives der vigtig information fra kontoret, lærere og kursister. Ofte med et musikalsk indslag. F-KURS F-KU FYNS F-KUFYNS FYNS 13 S

14 Fællestimer Her samles hele skolen eller en årgang om for eksempel et foredrag, et teater- eller musikarrangement, en film, et politisk møde i forbindelse med et valg eller lignende. Alle er velkomne til at stille forslag gennem fællesudvalgets kursist eller lærerrepræsentanter. Introduktionsdage for nye kursister I løbet af de første uger afholder kursus særlige introduktionsarrangementer for alle nye kursister. Hensigten er ud over at ryste klasserne sammen at oplyse om forholdene på skolen, om rettigheder, pligter og faglige krav. Lektiecafé På onsdage kl i centrale fag bemandet med lærere i fagene. Du kan her hente hjælp til både dine daglige lektier og dine skriftlige afleveringer. Stjerne for en aften Kan du lide at optræde kan du sammen med andre af skolens kursister (og lærere) tage initiativ til et arrangement (musical, koncert eller revy). Studiekredse Er du interesseret i et specielt emne, der ikke nødvendigvis ligger inden for den obligatoriske undervisning, kan der oprettes en studiekreds om emnet. HF-KUFYNS HF-K -KUFYNS 14 FYNS US

15 Ringetider Skolen har ingen klokke der ringer, men følgende kan give dig et indtryk af lektionslængderne, pauser samt placering af din årgangs aktivitetstime. Ugeoversigt Tid Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lektion min Lektion min Lektion min Lektion min Frokost Lektion min Lektion min Lektion Aktivitetstime 5 min Lektion Aktivitetstime 5 min Lektion Aktivitetstime: 2 ugentlige, skemalagte timer. Klasserelevante og individuelle aktiviteter f.eks. omlagt skriftligt arbejde, opgaveskrivning og tutorsamtaler. Værkstedstime: 1 ugentlig time, der indlægges i den enkelte klasses skema. Tværfaglige aktiviteter med skiftende undervisere. Åben lektiecafé: Onsdag kl med mulighed for lærerhjælp til individuel forberedelse og opgavearbejde. (Annonceres ved opslag) Ferie-/ fridage F-KURS F-KU 2. hf møder man hf møder ons Efterårsferie man fre Juleafslutning fre Juleferie fre man Vinterferie man fre Påske man man St. Bededag fre Kr. Himmelfartsdag tors Pinsedag man Dimission fre FYNS F-KUFYNS FYNS 15 S

16 It-arbejdspladser og adgangskoder Netværk, Intranet, Fronter og internet For at komme på skolens netværk og dermed kunne bruge skolens computer skal du anvende et brugernavn og en adgangskode. Brugernavnet: er personligt og følger dig i de 2 år, du er kursist på FYNs HF-kursus. I forbindelse med skolens IT-introduktionskursus i august udleverer IT-vejlederne brugernavn og regler for valg af adgangskode. Intranettet: er skolens interne kommunikationskanal, hvor du kan hente oplysninger om skemaændringer, planlagte aktiviteter, forsømmelser og meget mere. Skolen forventer at du bruger det hver dag! Fronter: er skolen konferencesystem, som knytter sig tæt til undervisningen på de enkelte hold, i de forskellige fag. Det trådløse netværk: er din mulighed for også at benytte din egen bærbare computer, når du skal arbejde med materiale på internettet, f.eks. informationsog materialesøgning. Hvordan du kommer på er en del af IT-intro. IT-adgang fra din hjemmecomputer: Du kan komme på Intranet og Fronter via skolens hjemmeside: ved hjælp af dit personlige brugernavn og adgangskode. Skolens computere I skolens bibliotek findes et antal stationære computere, hvor princippet først til mølle gælder. Dog har opgaveskrivning og informationssøgning forret frem for mere fritidsprægede aktiviteter som mail og chat. Skolen har desuden ca. 20 bærbare computere, som opbevares i et aflåst opladerskab. Disse computere reserveres og udlånes af faglærerne i tilknytning til undervisningen. Udlånet gælder indenfor det respektive fagmodul. Brugen af skolens computere er naturligvis underlagt gældende lovgivning for brug af computere, og du er personlig ansvarlig, når du er logget på. Du efterlader elektronisk fodspor Da computerne er vores fælles arbejdsredskab, er det ikke tilladt at ændre på deres opsætning eller at downloade programmer. Gem ikke noget på computerens skrivebord. Der ryddes op, når du logger af. HF-KUFYNS HF-K -KUFYNS 16 FYNS US

17 Du har adgang til at printe ud (opgavebesvarelser, materiale fra internettet osv.), men tænk dig om: du har et begrænset antal kopier til rådighed Og til slut: hold mad og drikkevarer på passende afstand af computerne. Ingen karakterer - men hvad så? Du har sikkert været vant til i dine tidligere skoleforløb at få karakterer et par gange om året. Sådan er det ikke på hf. Hf-uddannelsen er uden termins- og årskarakterer, først til den afsluttende eksamen i dine fag får du en karakter som skrives på dit eksamensbevis. Men hvad får du så? Her på FYNs HF-kursus har vi valgt 2 gange årligt at give dig en vurdering af både din studieaktivitet og dit faglige niveau. Det sker omkring uge og uge 5 6. Din studieaktivitet vil blive vurderet ud fra din deltagelse i timerne, indsatsen i de skr. afleveringer og din studieansvarlighed. Dit faglige niveau vil blive vurderet ud fra din mundtlige deltagelse og dine skriftlige afleveringer. Du vil kunne finde dine læreres vurdering af dig i din studiebog. Her vil du få en af følgende vurderinger for din studieaktivitet eller dit faglige niveau: Over middel Middel Under middel En uacceptabel indsats I forbindelse med at du de to gange om året modtager en vurdering, vil du have en samtale med dine faglærere og tutor. Der vil her blive sat ord på den vurdering du har modtaget, og du vil få mulighed for at drøfte forskellige forhold som vedrører din faglige og studiemæssige situation og udvikling. F-KURS F-KU FYNS F-KUFYNS FYNS 17 S

18 Studierejsen til Krakow april 2012 Klip fra rejseskildringer Den lange vandring startede mod byen, og trods vores trætte sind tog vi gåturen op med højt humør. Noget af det første vi bed mærke i var parken vi måtte forcere for at komme til byen. Her fik vi indtryk af at det er en by med masser af liv, og masser af turtelduer der er i gang med at fange hinandens drøbler. På vejen mødte vi adskillige grafitti-tags med skriften Wisla Hooligans, hvilket refererer til fodboldklubben Wisla Krakow, og deres passionerede fans. Vi passerede senere dettes stadion. (Om de første indtryk af Krakow) Man har set det på film og billeder, men følelsen af at stå der er en helt anden. Det store skilt ved indgangen til døden arbeit macht frei møder ens øjne og fylder kroppen med frygt. Turen er guidet hele vejen i gennem, på gebrokkent engelsk/polsk. Idet man går under skiltet og ind i lejren mærkes en knoglefrysende luft komme gennem kroppen ( ) Hele turen giver kun et ringe billede af hvordan livet dengang måtte have været, men sorgen over det efterladte sidder stadig dybt begravet i kroppen. Den guidede tur gennem de to lejre i Auschwitz kan ikke beskrives nok til at genkalde den følelse det giver når man ser med egne øjne. (Om besøget i Auschwitz) Vi glædede os til at skulle ind og se politistationen, folk grinte og jokede lidt imens vi ventede på vi kunne komme ind. Inden længe gik døren op, og der kom en lidt bramfri kvinde ud, vi blev ledt igennem hoved bygningen fyldt med kontorer og mødelokaler og tænkte vi snart skulle høre lidt om deres arbejde og hvad de lavede i de lokaler, men i stedet blev vi ført udenfor igen. Ud i en gård hvor der holdt politibiler og hvor der lød mere hundegøen end før. Vi havde ikke fået så meget info om hvad vi skulle se eller høre om, så med en trykket følelse blev vi ledt ind i en faldefærdig bygning med dunkel lysstofrørs belysning. (Om besøget på et polsk politiakademi) HF-KUFYNS HF-K -KUFYNS 18 Oplevelsen startede ved et stort hegn, som omgav hele grunden. Det lignede ikke et børnehjem, men snarere et normalt hus, med en almindelig familie. ( ). Vi blev budt velkommen ved døren, af Elisabeth, hun var madammen af børnehjemmet, ( )Bagefter vi blev vist ned i kælderen/aktivitetsrummet, hvor vi fik den grundlæggende historie om børnehjemmet. På væggene var der pænt graffiti, med mange vilde farver og forskellige motiver, som venner og familie havde været med til at lave. Der var en reol med brætspil, computerspil og PS spil, der var træningsmaskiner og Anders And blade. Rummet var meget hyggeligt. (Om besøget på et polsk børnehjem) FYNS FYNS US

19 Gaderne er meget små, man får en fornemmelse af hygge og nærhed. De er brostens belagte og er fyldt med gamle bygninger med mindesmærker fra 2. verdenskrig. Det får én til at tænke på hvor stor en betydning det har haft for indbyggerne og især for jøderne. Når man ser sådanne mærker får man en klump i halsen, for det vidner om den brutalitet jøderne måtte gennemgå, som de aldrig glemmer igen. (Om besøget i Kazimierz) Arkitekturen her er meget firkantet, grå og kedelig. Og det virker meget forfaldent. Den kedelige grå/brune farve, fjerner langsomt ens livslyst og sætter én ind i, hvilken mentalitet de havde dengang. Men den samme ensformigheds som går igen, og igen dræbes ens lyst til at være der, og man kan ikke føle sig mere fremmed. Selve indlukningen af pladsen var bygget som en fæstning til beskyttelse imod den kolde krig. Alting var synligt for alle beboere, og der var nærmest ingen privatliv for folkene her, og der var en mild stank af urin. Beboerne lavede deres egen vodka til at handle og bytte med i kommunist tiden, fordi alting var rationeret, både til mad, sko osv. Men efter USSR s fald, og indflettelsen af nye beboer fra landet af, har ændret mentaliteten her ved stedet. (Om besøget i Nowa Huta) Det polske våbenskjold vejer tungt, nærmest frygtindgydende over porten ind til skolen. Døren åbnes, skuffelsen over den ikkeeksisterende kål-stank, kan mærkes på folk. Dér falder de første fordomme til jorden. Inde på skolen, trapperne, den lyse gang med gamle borde og stole, døren til aulaen åbnes. Det store forgyldte hovede af Stanislaw Wyspianski, skolens grundlægger, rammes af solens stråler, og nærmest hæver sig over kursisterne. Våbenskjoldet med den store polske ørn viser sig igen, denne gang over den store scene i bunden af rummet, den nationale stolthed kastes ud over hele rummet, man tynges næsten af den. (Om besøget på et polsk gymnasium) F-KURS F-KU FYNS F-KUFYNS FYNS 19 S

20 Studierejsen til Krakow april 2012 HF-KUFYNS HF-K -KUFYNS 20 FYNS US

21 F-KURS F-KU FYNS F-KUFYNS FYNS 21 S

22 Annette Elbek (AEL) Lektor: da, fr, re Anni Madsen (AMA) Sekretær Asger Rasmussen (ARA) Lektor: sa, id Afdelingsforstander Birgitte Geisler (BGE) Lektor: hi, ps Birthe Andersen (BSA) Lektor: da, sp Afdelingsleder Bodil Stausholm Kragh (BSK) Lektor: en, re Studievejleder Brian Lykke Christensen (BLC) Adjunkt: ma, fi It-vejleder Camilla Larsen (CAL) Årsvikar: en Claus Andersen (CAN) Kandidat: hi, en Edith Gilberg (EGI) Lektor: da, re Læsevejleder Erik Knudsen (EKN) Lektor: da, en Eva Stokholm (EST) Lektor: da, sa It-vejleder Helge Gerhardt (HGE) Lektor: re, ge Helge Hørby Jensen (HHJ) Lektor: ma, dat IT-vejleder Boginspektor Henriette Grønning (HGV) Adjunkt: id, da Henrik Bondesen (HBN) Pedel Inger M. Hennild Nielsen (IMH) Lektor: en, ty Jacob Knudsen (JKN) Adjunkt: bi, ke Janne Risbjerg (JRA) Adjunkt: id Jeanne Friis (JFR) Lektor: da, fr, ps Jens Nielsen (JEK) Lektor: ge, sa Jesper Spanggard Linnemann (JSL) Adjunkt: hi, sa Jonathan Linde (JON) Årsvikar: id Kiss Kjær Madsen (KKM) Kandidat: da, en HF-KUFYNS HF-K -KUFYNS 22 FYNS US

23 Lars Westergaard (LWE) Lektor: en, id Laust Kristensen (LKR) Lektor: da, fi Linda Hagedorn (LAH) Lektor: bi, ke Line Hansen (LIH) Adjunkt: ma, eø Lisbeth Østergaard (LOS) Sekretær Liselotte Poulsen (LLP) Kandidat: da, ps Lone Bille Hansen (LBH) Lektor: en, sp Malene Korsgaard (MKO) Adjunkt: hi, sa Mariann Rasmus sen (MRM) Lektor: bi, ke Michael Agerlin Olsen (MAO) Kandidat: ke, bi Morten Jerris (MRJ) Adjunkt: bi, ke Niels Vogensen (NVV) Lektor: da, id Ole Sørensen (OSO) Lektor: ma Poul Kristensen (PKR) Lektor: ge Poul Pedersen (PPE) Lektor: da, bk Preben Simonsen (PSI) Lektor: mu, re Rene Quottrop (RQU) Adjunkt: sp Signe Lang (SIL) Kandidat: hi, re Theiss Hansen (THH) Adjunkt: hi, sa Thomas Holmgaard (THL) Adjunkt: sa, hi Torben Madsen (TAM) Lektor: bi, ke Webmaster F-KURS F-KU Uffe Krusenstjerne Hafstrøm (UKH) Lektor: ma, fy Ulla Lundberg (ULU) Lektor: da, en Studievejleder Vibeke Lauritsen (VLA) Lektor: str, fy, ma Afdelingsleder FYNS F-KUFYNS FYNS 23 S

24 Aktiv læsning trin for trin Start med forhåndsforståelsen og find læseformål. Gå videre med orienteringslæsning (hvad handler teksten om?) Skim teksten og marker centrale steder og vanskelige ord. Slå svære ord op. Formuler spørgsmål, du gerne vil have svar på. Læs de centrale steder og led efter svar på dine spørgsmål. Læs hele teksten igennem. Efterbearbejd teksten ved at overveje, hvad du nu har lært af nyt, og hvordan det passer ind i det, du i forvejen vidste. HF-KUFYNS HF-K -KUFYNS 24 FYNS US

INTRO INTRO 2014. FYNs HF-kursus 2-årigt hf for unge og unge voksne

INTRO INTRO 2014. FYNs HF-kursus 2-årigt hf for unge og unge voksne INTRO INTRO 2014 FYNs HF-kursus 2-årigt hf for unge og unge voksne Praktiske oplysninger Skolens adresse FYNs HF-kursus Hunderupvej 17, Postboks 1219 5100 Odense C eller Munke Mose Allé 5, Postboks 1219

Læs mere

INTRO INTRO 2013. FYNs HF-kursus 2-årigt hf for unge og unge voksne

INTRO INTRO 2013. FYNs HF-kursus 2-årigt hf for unge og unge voksne INTRO INTRO 2013 FYNs HF-kursus 2-årigt hf for unge og unge voksne Praktiske oplysninger Skolens adresse FYNs HF-kursus Hunderupvej 17, Postboks 1219 5100 Odense C eller Munke Mose Allé 5, Postboks 1219

Læs mere

INTRO INTRO 2015. FYNs HF-kursus 2-årigt hf for unge og unge voksne

INTRO INTRO 2015. FYNs HF-kursus 2-årigt hf for unge og unge voksne INTRO INTRO 2015 FYNs HF-kursus 2-årigt hf for unge og unge voksne Praktiske oplysninger Skolens adresse FYNs HF-kursus Hunderupvej 17, Postboks 1219 5100 Odense C eller Munke Mose Allé 5, Postboks 1219

Læs mere

igt hf for unge og unge voksne INFO rå FYNs HF-kursus

igt hf for unge og unge voksne INFO rå FYNs HF-kursus INFO 2017 2-årigt hf for unge og unge voksne FYNs HF-kursus Praktiske oplysninger Skolens adresse FYNs HF-kursus Hunderupvej 17, Postboks 1219 5100 Odense C eller Munke Mose Allé 5, Postboks 1219 5100

Læs mere

INFO 2013. FYNs HF-kursus. 2-årigt hf for unge og unge voksne

INFO 2013. FYNs HF-kursus. 2-årigt hf for unge og unge voksne INFO 2013 FYNs HF-kursus 2-årigt hf for unge og unge voksne Redaktion af infohæfte: Ulla Lundberg Eva Stokholm Birthe Slot Andersen Jacob Baez Garrido Olesen (fotos) Torben Madsen (fotos) Sven Hansen (fotos)

Læs mere

HF i Aars. ... på den almindelige måde. ... eller med sport. ... mange års erfaring gør en forskel!

HF i Aars. ... på den almindelige måde. ... eller med sport. ... mange års erfaring gør en forskel! HF i Aars... på den almindelige måde... eller med sport... mange års erfaring gør en forskel! 1 Hvad kan en HF-eksamen bruges til? En HF-eksamen kan bruges til alle videregående uddannelser, såfremt de

Læs mere

Ta en 2-årig HF og kom videre

Ta en 2-årig HF og kom videre 2-årig HF Ta en 2-årig HF og kom videre Med en HF-eksamen kan du få adgang til din drømmeuddannelse Du kan få adgang til: Kortere videregående uddannelser som f.eks. laborant, farmakonom, logistikøkonom

Læs mere

HF i Aars. ... på den almindelige måde. eller med sport og film. ... mange års erfaring gør en forskel!

HF i Aars. ... på den almindelige måde. eller med sport og film. ... mange års erfaring gør en forskel! HF i Aars... på den almindelige måde eller med sport og film... mange års erfaring gør en forskel! 1 Hvad kan en HF-eksamen bruges til? En HF-eksamen kan bruges til alle videregående uddannelser, såfremt

Læs mere

Indhold. 1. Velkommen til Middelfart Gymnasium og HF. 2. Introduktionskurset. 3. Værkstedsundervisning. 4. NF og KS. 5. Musik og billedkunst

Indhold. 1. Velkommen til Middelfart Gymnasium og HF. 2. Introduktionskurset. 3. Værkstedsundervisning. 4. NF og KS. 5. Musik og billedkunst Information om hf Indhold 1. Velkommen til Middelfart Gymnasium og HF 2. Introduktionskurset 3. Værkstedsundervisning 4. NF og KS 5. Musik og billedkunst 6. Niveaudeling i matematik og engelsk 7. Idræt

Læs mere

HF i Aars. ... på den almindelige måde. eller med sport og film. Vesthimmerlands Gymnasium & HF. ... mange års erfaring gør en forskel!

HF i Aars. ... på den almindelige måde. eller med sport og film. Vesthimmerlands Gymnasium & HF. ... mange års erfaring gør en forskel! HF i Aars... på den almindelige måde eller med sport og film Vesthimmerlands Gymnasium & HF... mange års erfaring gør en forskel! 1 Hvad kan en HF-eksamen bruges til? En HF-eksamen kan bruges til alle

Læs mere

HØJERE FORBEREDELSES EKSAMEN

HØJERE FORBEREDELSES EKSAMEN 2013 HØJERE FOREREDELSES EKSAMEN HF Frederik, Tranekær Jeg har valgt HF, fordi jeg altid har vidst, hvad jeg vil, og den hurtigste vej til at nå det mål er at få en gymnasial uddannelse via en HF Justin,

Læs mere

Velkommen til orienteringsaften 2013 på Svendborg Gymnasium & HF

Velkommen til orienteringsaften 2013 på Svendborg Gymnasium & HF Velkommen til orienteringsaften 2013 på Svendborg Gymnasium & HF Kravene til de unge er store 95 % af en årgang skal have en ungdomsuddannelse Ungdomsarbejdsløshed Den globale verden STX & HF Fester Kreative

Læs mere

2 årig HF uddannelse STUDIEVEJLEDERNE Efterår 2009

2 årig HF uddannelse STUDIEVEJLEDERNE Efterår 2009 2 årig HF uddannelse Efterår 2009 OPTAGELSESKRAV til HF Direkte fra 10. klasse: Du skal have fulgt undervisningen i 10. klasse og aflagt 10. klasse prøver i dansk, matematik, engelsk Folkeskolens afgangsprøve

Læs mere

Kom godt i gang på Thy-Mors HF & VUC

Kom godt i gang på Thy-Mors HF & VUC Kom godt i gang på Thy-Mors HF & VUC I denne folder får du info om: Forventninger Muligheder for støtte og vejledning It på skolen Studie- og ordensregler VUC fra A-Å . Forventninger Jens Otto Madsen,

Læs mere

Holstebro Gymnasium og HF. Højere forberedelseseksamen hf. Orientering om Uddannelsen

Holstebro Gymnasium og HF. Højere forberedelseseksamen hf. Orientering om Uddannelsen Holstebro Gymnasium og HF Højere forberedelseseksamen hf 2016 Orientering om Uddannelsen Højere forberedelseseksamen på Holstebro Gymnasium og HF Denne brochure giver dig et overblik over hf-uddannelsens

Læs mere

Vordingborg Gymnasium & HF

Vordingborg Gymnasium & HF Orientering om uddannelser 2008-2009 Vordingborg Gymnasium & HF Det almene Gymnasium (STX) * Højere Forberedelseskursus (HF) Åbent Hus Mandag den 28. januar 2008 kl. 19.00 indbyder Vordingborg Gymnasium

Læs mere

vucstor.dk Tag en 2-årig hf på VUC Storstrøm Tilmelding på www.optagelse.dk

vucstor.dk Tag en 2-årig hf på VUC Storstrøm Tilmelding på www.optagelse.dk vucstor.dk Tag en 2-årig hf på VUC Storstrøm Tilmelding på www.optagelse.dk Velkommen til VUC Storstrøm Den 2-årige hf er en kompetencegivende ung doms - uddannelse, der giver adgang til de videregående

Læs mere

Holstebro Gymnasium og HF. Højere forberedelseseksamen hf. Orientering om Uddannelsen

Holstebro Gymnasium og HF. Højere forberedelseseksamen hf. Orientering om Uddannelsen Holstebro Gymnasium og HF Højere forberedelseseksamen hf 2011 Orientering om Uddannelsen Højere forberedelseseksamen på Holstebro Gymnasium og HF Denne brochure giver dig et overblik over hf-uddannelsens

Læs mere

STUDIEPLAN FOR 2. Hf 2015-2016

STUDIEPLAN FOR 2. Hf 2015-2016 STUDIEPLAN FOR 2. Hf 2015-2016 Uge Hvad sker der overordnet? Værkstedstimerne 33+34 2. hf starter mandag d. 10/8. Tutorerne mødes inden værkstedstimen og afgør, hvem der er tutor for hvem. I skal hurtigt

Læs mere

Holstebro Gymnasium og HF. Højere forberedelseseksamen hf. Orientering om Uddannelsen

Holstebro Gymnasium og HF. Højere forberedelseseksamen hf. Orientering om Uddannelsen Holstebro Gymnasium og HF Højere forberedelseseksamen hf 2014 Orientering om Uddannelsen Hf på Holstebro Gymnasium og HF Denne brochure giver dig et overblik over hf-uddannelsens opbygning på Holstebro

Læs mere

Velkommen til skoleåret 2013/2014

Velkommen til skoleåret 2013/2014 Velkommen til skoleåret 2013/2014 Kære nye elev Velkommen til Horsens Gymnasium. Vi er glade for, at du har valgt os. På Horsens Gymnasium vil du møde et stærkt fællesskab og en høj faglighed og du vil

Læs mere

Ta en 2-årig HF og kom videre

Ta en 2-årig HF og kom videre 2-årig HF 1 Ta en 2-årig HF og kom videre Få adgang til din drømmeuddannelse Med en HF-eksamen kan du få adgang til den videregående uddannelse du drømmer om. Du kan få adgang til: Korte videregående uddannelser

Læs mere

Højere Forberedelseseksamen

Højere Forberedelseseksamen HF 2009 Højere Forberedelseseksamen HF 2009 Hf er en almen, gymnasial uddannelse, som er studieforberedende og giver adgang til videregående uddannelser. Hf giver dig en bred og alsidig viden, og du lærer

Læs mere

FAABORG GYMNASIUMs Forældrehåndbog

FAABORG GYMNASIUMs Forældrehåndbog FAABORG GYMNASIUMs Forældrehåndbog 2015 Faaborg Gymnasium Sundagervej 42 5600 Faaborg tlf. 62 61 89 10 email: post@faaborg-gym.dk Indhold Lectio Elev- og lærerskemaer Log ind til Lectio Fravær Karakterer

Læs mere

- en vifte af muligheder

- en vifte af muligheder - en vifte af muligheder Velkommen Til et spændende og anderledes skoleår på 10. klasseskolen Øresund. Vi giver dig mulighed for: At komme i brobygning på en ungdomsuddannelse. At aflægge 10. klasseprøven

Læs mere

INFO 2015. FYNs HF-kursus. 2-årigt hf for unge og unge voksne

INFO 2015. FYNs HF-kursus. 2-årigt hf for unge og unge voksne INFO 2015 FYNs HF-kursus 2-årigt hf for unge og unge voksne Redaktion af infohæfte: Ulla Lundberg Eva Stokholm Birthe Slot Andersen Fotos af forskellige lærere og kursister samt Mads Slot Andersen SUS

Læs mere

HF-Enkeltfag Uddannelse i dit tempo

HF-Enkeltfag Uddannelse i dit tempo HF-Enkeltfag 1 HF-Enkeltfag Uddannelse i dit tempo Hvad er HF-Enkeltfag? HF Enkeltfag er en fleksibel gymnasial uddannelse, der kan skræddersys efter dine ønsker. HF er en forkortelse for Højere Forberedelseseksamen

Læs mere

HF Enkeltfag Uddannelse i dit tempo

HF Enkeltfag Uddannelse i dit tempo HF Enkeltfag HF Enkeltfag Uddannelse i dit tempo Hvad er HF Enkeltfag? HF er en forkortelse for Højere Forberedelseseksamen En HF giver adgang til videre gående uddannelser på lige fod med øvrige gymnasiale

Læs mere

vucstor.dk Tag en 2-årig hf på VUC Storstrøm Tilmelding på www.optagelse.dk

vucstor.dk Tag en 2-årig hf på VUC Storstrøm Tilmelding på www.optagelse.dk vucstor.dk Tag en 2-årig hf på VUC Storstrøm Tilmelding på www.optagelse.dk Velkommen til VUC Storstrøm Den 2-årige hf er en kompetencegivende ung doms uddannelse, der giver adgang til de videregående

Læs mere

HTX. Esnord.dk. Teknisk Gymnasium Hillerød din uddannelse til fremtiden EUD EUX HG HHX HTX 10 KURSUS

HTX. Esnord.dk. Teknisk Gymnasium Hillerød din uddannelse til fremtiden EUD EUX HG HHX HTX 10 KURSUS HTX Teknisk Gymnasium Hillerød din uddannelse til fremtiden Esnord.dk EUD EUX HG HHX HTX 10 KURSUS HTX Tænk langt tænk selv Brænder du for naturvidenskab, og tænder du på at prøve dine ideer af i praksis?

Læs mere

Student på kun 2 år! HF Enkeltfag Fagpakker 2-årig STX En hel HF Uddannelsesprogram

Student på kun 2 år! HF Enkeltfag Fagpakker 2-årig STX En hel HF Uddannelsesprogram Student på kun 2 år! 2-årig STX 2017-2019 2-årig STX på Voksenuddannelsescenter Frederiksberg (VUF) Vil du have en gymnasial uddannelse? Er du seriøs, engageret og målrettet? Så er 2-årig STX noget for

Læs mere

10. KlasseCentret. Dronninglund KLASSE en god start på din ungdomsuddannelse!

10. KlasseCentret. Dronninglund KLASSE en god start på din ungdomsuddannelse! 10. KlasseCentret Dronninglund 2014-15 2 10. KLASSE en god start på din ungdomsuddannelse! Indhold 10. KLASSE DIT VALG! Introforløb 3 Tværsuger og skolerejse 3 Dit præg på arbejdsmiljøet 3 Brobygning 4

Læs mere

ASF-klasse på Aabenraa Statsskole. Et nyt HF-tilbud

ASF-klasse på Aabenraa Statsskole. Et nyt HF-tilbud A a b e n r a a S t a t s s k o l e ASF-klasse på Aabenraa Statsskole Et nyt HF-tilbud s t ats s k o le. d k UDDANNELSE MED UDSYN Som ny elev ved Aabenraa statsskole ligger der to rigtigt spændende og

Læs mere

AVU-FVU-OBU Almen voksenuddannelse Forberedende voksenundervisning Ordblindeundervisning 2015-2016

AVU-FVU-OBU Almen voksenuddannelse Forberedende voksenundervisning Ordblindeundervisning 2015-2016 AVU-FVU-OBU Almen voksenuddannelse Forberedende voksenundervisning Ordblindeundervisning 2015-2016 VoksenUddannelsescenter Frederiksberg byder velkommen til undervisningsåret 2015-2016 I dette program

Læs mere

Allan Friis Clausen rektor

Allan Friis Clausen rektor 2014-15 Velkommen til Paderup Gymnasium Værdier og profil Paderup Gymnasium er et alment gymnasium, som er både studieforberedende og alment dannende. Ud over det faglige, der selvsagt skal være i top,

Læs mere

INFO 2016. FYNs HF-kursus

INFO 2016. FYNs HF-kursus 2-årigt hf fo ru n unge voksne g o ge INFO 2016 FYNs HF-kursus Redaktion af infohæfte: Ulla Lundberg Eva Stokholm Birthe Slot Andersen Fotos af forskellige lærere og kursister samt Mads Slot Andersen 2

Læs mere

3 årig STX uddannelse

3 årig STX uddannelse 3 årig STX uddannelse Forår 2010 Efter 9. klasse afgangsprøve i: OPTAGELSESKRAV til gymnasiet Fem bundne prøver dansk (mundtlig og skriftlig) matematik (skriftlig) engelsk (mundtlig) fysik (mundtlig) To

Læs mere

Højere Forberedelseseksamen 2016

Højere Forberedelseseksamen 2016 HF Højere Forberedelseseksamen 2016 2 Svendborg Gymnasium & HF Hvorfor vælge HF på Svendborg Gymnasium & HF? HF åbner mange døre for dig især hvis du overvejer en mellemlang videregående uddannelse. Undervejs

Læs mere

Orientering til forældrene Velkommen til Gribskov Gymnasium!

Orientering til forældrene Velkommen til Gribskov Gymnasium! Orientering til forældrene Velkommen til Gribskov Gymnasium! Vi håber, at jeres børn vil få tre gode år her på skolen! Vi vil gøre alt hvad vi kan for at eleverne her hos os oplever spændende og engageret

Læs mere

Nu, nu er den der - hjemmesiden!

Nu, nu er den der - hjemmesiden! Kildeskolenyt! - f jo ONu nd sne: Nu, nu er den der - hjemmesiden! I denne måned får I Kildeskolenyt! på papir igen, så I kan få at vide, at hjemmesiden endelig er åbnet. Adressen er www.kildeskolen.dk

Læs mere

AT Omlagt skriftligt arbejde 26. august 2015 Årgang 2015

AT Omlagt skriftligt arbejde 26. august 2015 Årgang 2015 AT Omlagt skriftligt arbejde 26. august 2015 Årgang 2015 AT i grundforløbet OS i grundforløbet AT1 2 20 % omlægges for A-/B-fag med mindst 10 elevtimer Sum 2 20 % omlægges for matematik C AT i foråret

Læs mere

vucstor.dk Tag en hf på 2 år på VUC Storstrøm

vucstor.dk Tag en hf på 2 år på VUC Storstrøm vucstor.dk Tag en hf på 2 år på VUC Storstrøm Velkommen til VUC Storstrøm Mange kender den 2-årige hf-uddannelse fra ungdomsuddannelserne, hvor man følger heltidsundervisning og efter 2 år har mulighed

Læs mere

Højere Forberedelseseksamen

Højere Forberedelseseksamen Forside Højere Forberedelseseksamen 2-årig HF-uddannelse for unge med autismespektrumforstyrrelser på Aalborg Katedralskole i samarbejde med Autismecenter Nord-Bo. Skolestart: August 2016 1 d Indhold Forside...

Læs mere

Roskilde Gymnasium Vejen til din fremtid

Roskilde Gymnasium Vejen til din fremtid Roskilde Gymnasium Vejen til din fremtid Vælg Roskilde Gymnasium - vejen til din fremtid Det er vigtigt, at man bruger livet på noget, der giver mening for én selv - på Roskilde Gymnasium får du muligheden

Læs mere

Hvem er vi? Lene Hansen, studievejleder Pernille Dahl, uddannelsesleder

Hvem er vi? Lene Hansen, studievejleder Pernille Dahl, uddannelsesleder Velkommen til BG Hvem er vi? Lene Hansen, studievejleder Pernille Dahl, uddannelsesleder STX og HF Skræddersyede studieretninger og hf-toninger Målrettet forberedelse til videre uddannelse Læring på mange

Læs mere

ASF-klasse på Aabenraa Statsskole. dit HF-tilbud. statsskole.dk

ASF-klasse på Aabenraa Statsskole. dit HF-tilbud. statsskole.dk A a b e n r a a S t a t s s k o l e ASF-klasse på Aabenraa Statsskole dit HF-tilbud statsskole.dk UDDANNELSE MED UDSYN En HF uddannelse giver dig de studiekompetencer, du senere får brug for på dit videregående

Læs mere

Højere Forberedelseseksamen 2014

Højere Forberedelseseksamen 2014 HF Højere Forberedelseseksamen 2014 2 Svendborg Gymnasium & HF Hvorfor vælge HF på Svendborg Gymnasium? HF åbner mange døre for dig især hvis du overvejer en mellemlang videregående uddannelse. Undervejs

Læs mere

Studie-og ordensregler

Studie-og ordensregler Studie-og ordensregler På VUC Roskilde tager vi i studie- og ordensregler udgangspunkt i gældende lovgivning samt de 4 værdier, som er udgangspunkt for VUC Roskildes værdigrundlag. Mangfoldighed: Fordi

Læs mere

HØJERE FORBEREDELSES EKSAMEN

HØJERE FORBEREDELSES EKSAMEN 2011 HØJERE FOREREDELSES EKSAMEN HF Steffen, Vindeby Der er et rigtig godt sammenhold i klassen. Jeg har både gamle og helt nye venner på SG... David, Tullebølle Man skal have noget baggrund, noget viden

Læs mere

Teknisk Gymnasium - din uddannelse til fremtiden

Teknisk Gymnasium - din uddannelse til fremtiden Teknisk Gymnasium - din uddannelse til fremtiden US r H T EN janua ÅB ag den 24.i Hillerød tirsd 00-19.00. kl. 16 Tænk langt tænk selv Brænder du for naturvidenskab, og tænder du på at prøve dine idéer

Læs mere

Højere Forberedelseseksamen

Højere Forberedelseseksamen Højere Forberedelseseksamen 2-årig HF-uddannelse for unge med autismespektrumforstyrrelser på Aalborg Katedralskole i samarbejde med Autismecenter Nord-Bo. 1 Skolestart: August 2017 Indhold Målgruppe...

Læs mere

Studieplan. HF2 2015-16.

Studieplan. HF2 2015-16. Studieplan. HF2 2015-16. Studieplanen på HF2 udgør en fælles ramme for undervisningen på skolens 2-årige HF forløb Studieplanens indhold Værksted HF-vejledning/Studievalg Tutor August Velkomstdag mandag

Læs mere

Sukkertoppen og Vibenhus 2013/14

Sukkertoppen og Vibenhus 2013/14 Sukkertoppen og Vibenhus 2013/14 Htx kort og kontant Htx er en af de tre muligheder, du har for at tage en studentereksamen. De to andre hedder hhx og stx. Htx giver adgang til alle videregående uddannelser

Læs mere

Faglighed, fornyelse og fællesskab. www.gladgym.dk

Faglighed, fornyelse og fællesskab. www.gladgym.dk 2014 www.gladgym.dk Faglighed, fornyelse og fællesskab Velkommen til Gladsaxe gymnasium Kære kommende GG-1 g er Efter sommerferien starter et spændende nyt kapitel i dit liv og i dette hæfte kan du få

Læs mere

Oversigt over SR 1/15: Matematik A, Fysik B og Kemi B

Oversigt over SR 1/15: Matematik A, Fysik B og Kemi B Oversigt over SR 1/15: Matematik A, Fysik B og Kemi B og fag, der skal vælges i løbet af 2g) og de øvrige fag. så skal du kun vælge et C- niveau valgfag i 3g, da dit 2. fremmedsprog tæller som det 4. A-

Læs mere

Niveauerne på fagene angives med bogstaverne A, B og C hvor C er det laveste niveau.

Niveauerne på fagene angives med bogstaverne A, B og C hvor C er det laveste niveau. Fag på HF Niveauer Niveauerne på fagene angives med bogstaverne A, B og C hvor C er det laveste niveau. Nogle niveauer er obligatoriske, og andre kan du vælge som valgfag på 2.år. Når du engang er færdig,

Læs mere

2015-2016. Velkommen. Laborant- og miljøteknologuddannelsen

2015-2016. Velkommen. Laborant- og miljøteknologuddannelsen 2015-2016 Velkommen Laborant- og miljøteknologuddannelsen Velkommen Velkommen til Cphbusiness Laboratorie og Miljø Velkomstfolderen er en praktisk guide i alfabetisk orden, hvor du kan finde generelle

Læs mere

For at sikre dig en god start er der i begyndelsen indlagt et særligt introduktionskursus på 4 uger, der går på tværs af fagene.

For at sikre dig en god start er der i begyndelsen indlagt et særligt introduktionskursus på 4 uger, der går på tværs af fagene. 1 HF HF-eksamen varer 2 år. Du får en bred faglig viden i løbet af uddannelsen, hvor der lægges vægt på anvendelsen i hverdagen og i studier. Flere fag er obligatoriske, men der er også mulighed for selv

Læs mere

Side 1 af 5. VUF - Voksenuddannelsescenter Frederiksberg Enkeltfag, HF/STX - holdstart 17.-21. august 2015 (e-learning-hold, se nederst)

Side 1 af 5. VUF - Voksenuddannelsescenter Frederiksberg Enkeltfag, HF/STX - holdstart 17.-21. august 2015 (e-learning-hold, se nederst) Side 1 af 5 Hold Holdstart Varighed Fag Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag SU-timer 602 1508 1 år Billedkunst 0 B 12:00-15:55 12:00-15:55 8,89 604e 1508 ½ år Biologi 0 C 8:00-11:25 8:30-11:25 6,67 606

Læs mere

Gymnasiet Sprog & Kultur Natur & Videnskab Musik & Kreativitet Krop & Sundhed Sprog & Samfund

Gymnasiet Sprog & Kultur Natur & Videnskab Musik & Kreativitet Krop & Sundhed Sprog & Samfund Gymnasiet Sprog & Kultur Natur & Videnskab Musik & Kreativitet Krop & Sundhed Sprog & Samfund... mange års erfaring gør en forskel! 1 Hvad vælger du? På VHG kan du vælge mellem 7 forskellige studieretninger.

Læs mere

Undervisningsmiljøvurdering maj 2010

Undervisningsmiljøvurdering maj 2010 Undervisningsmiljøvurdering maj 2010 Ejer Anna Højgaard Andersen (AA) Udløbsdato 20-05-10 16:00 1 Undervisningsmiljø på Helsingør Gymnasium Dette spørgeskema handler om det fysiske og det psykiske undervisningsmiljø.

Læs mere

CAMPUS VEJLE. 2-ÅRIG HF (Højere Forberedelseseksamen)

CAMPUS VEJLE. 2-ÅRIG HF (Højere Forberedelseseksamen) CAMPUS VEJLE 2-ÅRIG HF (Højere Forberedelseseksamen) HF på VUC åbner døren til din ønskeuddannelse Din vej videre mod en ny fremtid kan starte hos VUC, som tilbyder en bred vifte af muligheder blandt andre

Læs mere

Hvornår skal vi i skole?

Hvornår skal vi i skole? Folkeskolereformen + Hvordan bliver reformen på Sakskøbing Skole? Reformnyt nummer 3 juni 2014 Læs mere om: Mødetider Bevægelse Hvorden bliver den længere skoledag? Elever skal bevæge sig meget mere. IT

Læs mere

HF Enkeltfag. Fagpakker En hel HF

HF Enkeltfag. Fagpakker En hel HF HF Enkeltfag Fagpakker En hel HF Uddannelsesprogram 2015-2016 HF-enkeltfag, pakker eller en hel HF-eksamen på Voksenuddannelsescenter Frederiksberg Kursusstart er i uge 34 (17. -21. august 2015) eller

Læs mere

STØVRING GYMNASIUM. Studieretningsønske 2017

STØVRING GYMNASIUM. Studieretningsønske 2017 STØVRING GYMNASIUM Studieretningsønske 2017 Studieretningsønske 2017 I skal angive ønske om studieretning i lectio senest d. 11.10 kl. 22.00. I skal besvare et spørgeskema om studieretninger, 2. fremmedsprog

Læs mere

AT Omlagt skriftligt arbejde 25. september 2014 Årgang 2014

AT Omlagt skriftligt arbejde 25. september 2014 Årgang 2014 AT Omlagt skriftligt arbejde 25. september 2014 Årgang 2014 AT i grundforløbet OS i grundforløbet AT1 4 20 % omlægges for A-/B-fag med mindst 10 elevtimer AT2 2 20 % omlægges for matematik C Sum 6 AT i

Læs mere

Samtaleaften i november. Valg af studieretning. Internetadgang. Vigtige datoer

Samtaleaften i november. Valg af studieretning. Internetadgang. Vigtige datoer Velkommen Lectio p. 2 p. 3 Skema Login til Lectio Fravær Karakter Samtaleaften i november Valg af studieretning Vejledning p. 5 p. 6 p. 6 p. 7 Lærerteams Mentorer Studievejledning Læsekursus & læsevejledning

Læs mere

ÅRHUS AKADEMI HF & STUDENTERKURSUS ORIENTERING OM 2-ÅRIGT HF 2012-13

ÅRHUS AKADEMI HF & STUDENTERKURSUS ORIENTERING OM 2-ÅRIGT HF 2012-13 ÅRHUS AKADEMI HF & STUDENTERKURSUS ORIENTERING OM 2-ÅRIGT HF 2012-13 Hvad er Århus Akademi? Århus Akademi er landets største 2-årige HF-kursus. Her går hvert år 700-800 HF-elever, der har det sjovt sammen

Læs mere

Grundforløb første halve år 2015-2018

Grundforløb første halve år 2015-2018 Grundforløb første halve år 2015-2018 Dansk Engelsk Almen Billedkunst/ Fysik Matematik Naturvidenskabeligt Samfunds- Biologi Idræt sprogforståelse musik grundforløb fag Studieretningsforløb 2½ år Naturvidenskabelige

Læs mere

Horsens Gymnasium. ekskursion til udlandet må jeg indrømme, at jeg tog fejl. Du er velkommen til at kontakte skolen, hvis du har spørgsmål.

Horsens Gymnasium. ekskursion til udlandet må jeg indrømme, at jeg tog fejl. Du er velkommen til at kontakte skolen, hvis du har spørgsmål. Må vi præsentere... Horsens Gymnasium Horsens Gymnasium er et godt sted at lære og et godt sted at være. Vi ved, at hvis vores elever trives på skolen og oplever et godt fællesskab med deres klassekammerater

Læs mere

Aktivitetskalender 2008/2009 HTX - Teknisk Gymnasium Grenaa

Aktivitetskalender 2008/2009 HTX - Teknisk Gymnasium Grenaa Aktivitetskalender 2008/2009 HTX - Teknisk Gymnasium Grenaa Uge Dag Aktivitet 32 T 05.08 T 07.08 F 08.08 33 M 11.08 T 12.08 Lærermøde + pædagogisk dag 9-15 Pædagogisk dag 8-15 Pædagogisk dag 8-15 Første

Læs mere

Læs dansk på bibliotekerne

Læs dansk på bibliotekerne Læs dansk på bibliotekerne Undervisningsmateriale om biblioteket ved introduktion til kursister fra sprogskolen af Vibeke Nielsen og Tina Møller Kristensen Læs dansk på bibliotekerne Intro 5 råd til et

Læs mere

ORIENTERING OM 2-ÅRIGT HF 2015-16

ORIENTERING OM 2-ÅRIGT HF 2015-16 ORIENTERING OM 2-ÅRIGT HF 2015-16 Hvad er Århus Akademi? Århus Akademi er landets største 2-årige HF-skole. Her går hvert år omkring 700 HF-elever sammen med ca. 150 elever, der tager 2-årig STX eller

Læs mere

aalborg katedralskole uddannelsestilbud

aalborg katedralskole uddannelsestilbud aalborg katedralskole uddannelsestilbud 2013 AALBORG KATEDRALSKOLE ER LAnDSDELEnS ÆLDSTE GYMnASiuM Det præcise årstal for skolens start kender vi ikke, men historiske dokumenter viser, at Frederik den

Læs mere

Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14.

Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14. Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14. Her på skolen er vi meget interesserede i at tilbyde den bedst mulige undervisning, trivsel og service til vores elever og jer som forældre. Derfor

Læs mere

Vi havde også en dejlig arbejdsdag i lørdag og rigtigt mange arbejdsopgaver blev løst. Der er igen arbejdsdag på lørdag i næste uge.

Vi havde også en dejlig arbejdsdag i lørdag og rigtigt mange arbejdsopgaver blev løst. Der er igen arbejdsdag på lørdag i næste uge. Uge 38 Gjerrild-Bønnerup Friskole, Knud Albæks Vej 4, Gjerrild, 8500 Grenå Tlf.8638-4422, E-post: kontoret@gbfriskole.dk Hjemmeside: www.gbfriskole.dk SFO. 8638-4460 Aktuelt Endnu en uge er gået og det

Læs mere

www.aalborg-friskole.dk Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf.98 14 70 33, E-mail: kontor@aalborgfriskole.dk Årsplan 5. klasse, dansk/emne 2011/2012

www.aalborg-friskole.dk Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf.98 14 70 33, E-mail: kontor@aalborgfriskole.dk Årsplan 5. klasse, dansk/emne 2011/2012 www.aalborg-friskole.dk Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf.98 14 70 33, E-mail: kontor@aalborgfriskole.dk Årsplan 5. klasse, dansk/emne 2011/2012 Hvad skal der ske Ugenr. Hvordan Med hvilket formål

Læs mere

Formålet med denne pjece er at gøre det lettere for dig at finde rundt i det store hus på Falstersvej.

Formålet med denne pjece er at gøre det lettere for dig at finde rundt i det store hus på Falstersvej. Falstersvej 3-5 Formålet med denne pjece er at gøre det lettere for dig at finde rundt i det store hus på Falstersvej. VUF består af to bygninger: Falstersvej 3-5 og Lindevangs Allé 8-12 VUF's bogdepot

Læs mere

Velkommen. Cphbusiness City

Velkommen. Cphbusiness City s Velkommen Cphbusiness City 2015 Velkommen til Cphbusiness City Afdelingen ligger på Landemærket 11 og har Rundetårn og Købmagergade som nærmeste naboer. Huset har velfungerende undervisningslokaler med

Læs mere

STX og HF Udbud 2013-14

STX og HF Udbud 2013-14 STX og HF Udbud 2013-14 STX Studentereksamen varer 3 år. Du får en bred viden om mange forskellige fag. Du er selv med til at beslutte nogle af de fag, du skal arbejde med i din skoletid, selv om der også

Læs mere

HF Uddannelsen 2015. Husk Åbent hus fredag den 16. januar klokken 16-18. Uddannelse skaber ny fremtid

HF Uddannelsen 2015. Husk Åbent hus fredag den 16. januar klokken 16-18. Uddannelse skaber ny fremtid HF Uddannelsen 2015 Husk Åbent hus fredag den 16. januar klokken 16-18. Uddannelse skaber ny fremtid OM Herning HF & VUC Vi er en stor uddannelsesinstitution med mange forskellige uddannelsesområder, som

Læs mere

HF Et aktivt valg! 1

HF Et aktivt valg! 1 HF Et aktivt valg! 1 HF Et aktivt valg! Kobling mellem teori og praksis VELKOMMEN TIL BRØNDERSLEV GYMNASIUM OG HF Brønderslev Gymnasium og HF lægger vægt på at flytte den enkelte elev mest muligt, skabe

Læs mere

Gem dette hæfte - du får brug for det. HG - Velkommen 2014-15. zbc.dk. Vordingborg. Chr. Richardtsvej 43 4760 Vordingborg Tlf.

Gem dette hæfte - du får brug for det. HG - Velkommen 2014-15. zbc.dk. Vordingborg. Chr. Richardtsvej 43 4760 Vordingborg Tlf. HG - Velkommen 2014-15 Vordingborg Gem dette hæfte - du får brug for det zealand business college Chr. Richardtsvej 43 4760 Vordingborg Tlf. 5578 8888 zbc.dk Kære nye hg-elever Velkommen til Handelsskolernes

Læs mere

VELKOMMEN. Denne Powerpoint kommer på FB-gruppen

VELKOMMEN. Denne Powerpoint kommer på FB-gruppen VELKOMMEN HH1C Denne Powerpoint kommer på FB-gruppen Lidt om HH1C S T U D I E R E T N I N G : I N T E R N A T I O N A L & Ø K O N O M I 2. F R E M M E D S P R O G : T Y S K K L A S S E L Æ R E R : C A

Læs mere

Velkommen til nye elever og forældre i kommende 1r og 1x

Velkommen til nye elever og forældre i kommende 1r og 1x + Velkommen til nye elever og forældre i kommende 1r og 1x + Hvem er vi? Lise Grønlund (LG) Teamleder for klassen 1r Matematik, kemi og biotek Kim Vedel Pedersen (KP) Teamleder for klassen 1x Matematik

Læs mere

UGEBREV nr. 58 uge 02

UGEBREV nr. 58 uge 02 UGEBREV nr. 58 uge 02 Årgang 5 Kære alle børn og forældre! Det var rigtig rart at se alle børn og voksne igen efter en god lang juleferie. Alle er mødt op med godt humør, så vi har haft en fin første uge

Læs mere

Interview med drengene

Interview med drengene Interview med drengene Interviewer: Julie = J og Michelle = M. Interviewpersoner: Christian = C og Lasse = L. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 J: Hvad er det I

Læs mere

Opgave 1. Modul 4 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvor mange voksne skal man minimum rejse for at få rabat? 1. Hvor høje skal kvinderne være?

Opgave 1. Modul 4 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvor mange voksne skal man minimum rejse for at få rabat? 1. Hvor høje skal kvinderne være? Modul 4 Lytte, Opgave 1 Navn: Kursistnr.: Opgave 1 Eksempel: Hvor mange voksne skal man minimum rejse for at få rabat? 15 2 3 1 X 1. Hvor høje skal kvinderne være? 160-180 165-190 160-170 165-180 2. Hvad

Læs mere

HF&VUC Nordsjælland, Hillerød afdeling 2015-2016. Ajourført 28.07.15 Studieplanen for HF2 1. år = rammen for den faglige progression på 1.

HF&VUC Nordsjælland, Hillerød afdeling 2015-2016. Ajourført 28.07.15 Studieplanen for HF2 1. år = rammen for den faglige progression på 1. HF&VUC Nordsjælland, Hillerød afdeling 2015-2016. Ajourført 28.07.15 Studieplanen for HF2 1. år = rammen for den faglige progression på 1. år 1.HF August Mandag den 10.august kl. 9.00: Velkommen til alle

Læs mere

På Hvidovre Gymnasium & HF har vi nogle meget enkle studieregler, som er til for alles bedste.

På Hvidovre Gymnasium & HF har vi nogle meget enkle studieregler, som er til for alles bedste. Den. 30. oktober 2012 Studie- og ordensregler på Studieregler På har vi nogle meget enkle studieregler, som er til for alles bedste. Du møder til tiden til alle dine timer Du har altid de nødvendige bøger

Læs mere

Kom godt i gang. Info til nye kursister på Aarhus HF & VUC

Kom godt i gang. Info til nye kursister på Aarhus HF & VUC Kom godt i gang Info til nye kursister på Aarhus HF & VUC I DENNE FOLDER FÅR DU INFO OM:» Skolens digitale platforme» Regler og forventninger» Studiehåndbogen» Studiemiljø» Muligheder for støtte og vejledning

Læs mere

Velkommen til nye elever og forældre i kommende 1z

Velkommen til nye elever og forældre i kommende 1z Velkommen til nye elever og forældre i kommende 1z Hvem er jeg? Michael Ross Sinclair (MS) Teamleder for klassen Har klassen i Dansk A & Idræt C 1z Studieretning Biologi A Psykologi B Matematik B Alle

Læs mere

K o l d i n g G y m n a s i u m

K o l d i n g G y m n a s i u m K o l d i n g G y m n a s i u m HF H F - U D D A N N E L S E N 20101 I N D H O L D Hvorfor vælge hf? side 5 Generelt om hf-uddannelsen side 8 Obligatoriske fag og faggrupper side 8 Valgfag side 10 Skema

Læs mere

FAGUDBUD VUC Holstebro-Lemvig-Struer

FAGUDBUD VUC Holstebro-Lemvig-Struer FAGUDBUD 2017-2018 MERE INFO AVU STRUER 2017-18 DANSK Dansk Intro - Basis Dansk G Dansk F Dansk E Dansk D ENGELSK Engelsk Intro - Basis Engelsk G Engelsk F Engesk E Engelsk D DSA - Dansk som andetsprog

Læs mere

Vikar på Tagensbo Skole Information til vikarer

Vikar på Tagensbo Skole Information til vikarer Vikar på Tagensbo Skole Information til vikarer Velkommen til Tagensbo skole. Alle vikarer skal oprettes på Lærerintra. Kontakt Henrik Fabricius viceinspektør eller Jeanne Jacobsen, skoleleder. Din timeløn

Læs mere

ORIENTERING OM STX PÅ 2 ÅR 2015-16

ORIENTERING OM STX PÅ 2 ÅR 2015-16 ORIENTERING OM STX PÅ 2 ÅR 2015-16 Hvad er Århus Akademi? Århus Akademi er et af de få steder i landet, hvor du kan tage en studentereksamen, STX, på 2 år. Vi starter 2-3 klasser på det 2-årige STX hvert

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelse 2014

Elevtrivselsundersøgelse 2014 Elevtrivselsundersøgelse Svendborg Gymnasium og HF HF Datarapportering Svendborg Gymnasium og HF HF Elevtrivselsundersøgelse Undersøgelsen på Svendborg Gymnasium og HF, HF Der har deltaget i alt 9 hf elever

Læs mere

Svendborg Gymnasium & HF

Svendborg Gymnasium & HF Svendborg Gymnasium & HF HF Elevtrivselsundersøgelse Datarapportering ASPEKT R&D A/S Svendborg Gymnasium & HF - HF Elevtrivselsundersøgelse - Datarapportering Undersøgelsen på Svendborg Gymnasium & HF,

Læs mere

S o l r ø d G y m n a s i u m

S o l r ø d G y m n a s i u m S o l r ø d G y m n a s i u m HF Velkommen til HF på Solrød Gymnasium På HF-uddannelsen får du en almen, gymnasial uddannelse, som vi på Solrød Gymnasium har valgt at tone. Det gør vi igennem fagpakker,

Læs mere

Velkommen til skoleåret

Velkommen til skoleåret Velkommen til skoleåret 2017-2018 2 3 Kære nye elev og forældre SAMMENHOLDET, WOW!! 1.G ER FRA TRIVSELSUNDERSØGELSE Velkommen til Horsens Gymnasium. Horsens Gymnasium er et godt sted at lære og et godt

Læs mere