Information på Tværs og Datakvalitet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Information på Tværs og Datakvalitet"

Transkript

1 Information på Tværs og Datakvalitet - Information Management i DSB SAS forum den 4. oktober 2006 v/ Chefkonsulent i DSB Informatik, afdeling for IT-Arkitektur og Integration Niels Lademark Heegaard Side 1

2 Side 2 Agenda Fakta om DSB Hvorfor Information Management i DSB? Business case for Information Management DSB s Udfordringer og mål Ti råd om arbejde med datakvalitet

3 Side 3 DSB i tal DSB er en selvstændigt offentlig virksomhed DSB har operationer i Danmark og Sverige DSB har 160 million passagerer hvert år og transporterer omkring 80 procent af togpassagerne i Danmark DSB koncernen havde i 2005 en samlet omsætning på 10,5 mia. kr. og beskæftiger ca medarbejdere

4 Side 4 IT i DSB DSB Informatik: Ca. 270 ansatte, fordelt på udvikling, drift, tele mv. Drifter ca. 400 servere, centralt og decentralt Drifter og forvalter mere end 250 IT-systemer Har landsdækkende netværk Understøtter ca PC ere, og mere end 5000 mobiltelefoner

5 Side 5 DSB forandrer sig ansatte ansatte ansatte ansatte ansatte Fra etat til statsvirksomhed Rederi og busser A/S Økonomisk krise og genopretning Banestyrelsen udskilles Selvstændig offentlig virksomhed Ny bestyrelse Storebæltsbroen åbner ansatte ansatte ansatte ansatte ansatte Øresundsbroen åbner Gods sælges/ fusioneres % af DSB s trafik i udbud Overtager Roslagsbanan Kort & Godt Togservice Tilbudsgivning: Tågvärdsbolag ICEC, England Gjøvik, Norge Tilbudsgivning: Integrated Kent Franchise Thameslink Great Northern Pendeltåg Pågatåg ansatte IC4 idriftsættes (håber vi)

6 Side 6 Forretningsdrivere der kræver fokus på datakvalitet Kort og Godt - Fælles billet- og kiosksalg Rejsekortet - Et personligt DSB s Activity Based Costing - Én rapport med harmoniserede transaktionsdata Balanced scorecard - Ledelsesværktøj - Ensretning af forretningsmål Bud på jernbanetrafik - hurtig opstilling af scenarier og forretningsmodeller

7 Side 7 Business case - Prisen ved intet at gøre Hvis udgangspunktet er, at vi ønsker én version af data, hvordan kommer vi videre? Sales force dispatching Alle punkt-til-punkt grænseflader koster det samme Sales force dispatching Locomotive dispatching Workshops dispatching Service dispatching Salary payment IT systems management Intranet Parallel synkronisering af data er dobbeltarbejde Til omkostningen ved dobbeltarbejde skal man lægges et overhead til fejlrettelser og koordinering Workshops dispatching Locomotive dispatching Service dispatching Master data repository Salary IT systems management Intranet Economic controlling Base H.R. system Management reporting IT-Arkitektur og stamdatapoliti(k) begrænser antallet af grænseflader Vi får færre synkroniseringsfejl og en fejlrettelse korrigere alle data. Economic controlling Education organisation Skills Management reporting Alternativet er utallige punkt-til-punkt integrationer

8 Side 8 Business Case - DSBs verden er kompleks og den bliver ikke mindre kompleks over tid. Kunsten er at håndtere kompleksiteten kompetent og troværdigt. Investering i IpT Produktivitet År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 År 6 År 7 År 8 Omkostning ved intet at gøre "Do nothing" strategi Information på Tværs Gevinsten ses i: Lavere overhead på senere integration udvikling og reimplementering. Højere produktivitet hos IT-medarbejdere. Konsistent datagrundlag og flere fakta. Større indsigt og bedre beslutninger. DSB anvender i gennemsnit 7 timer om dagen på at rette fejl i Wildcard bestillinger (hos kortproducenten og i telefonsalget). Dertil kommer behandlingen af returpost, der koster over ½ million kroner årligt. Årsagen er manglende datavalidering. P.t. anvender informatik 2 årsværk til synkronisering af medarbejderdata. Årsagen er fravalget af fælles medarbejderid i SAP, hvilket bevirker at SAP/HR standardfunktioner ikke kan anvendes, hvorfor alt håndkodes. Ressourcetrækket på DSB i øvrigt er ukendt...

9 Business case - Den usynlige pris ved lav datakvalitet: Usikkerhed omkring BI Hvad sker der i organisationen, når skufferegnskaberne ikke passer? Trin et Trin to Trin tre Trin fire Trin fem Omkostning/frustration Der er forskelle i rapporteringen fra forskellige kilder Overraskelse Der bruges tid på at efterspore sandheden Undren Det debatteres hvad sandheden er Irritation Konsensus nås og det har af og til en reel effekt. Utilfredshed Tid til at træffe de forretningsbeslutninger der oprindeligt var lagt op til Frustration Tid Frustrationskurven Mål for spildt tid Tillidskurven Mål for tilliden til de rapporterede data Det er nok bedst at jeg ikke handler da jeg ikke kender sandheden Side 9 Jeg har brug for tid til at finde sandheden inden jeg kan agere. De andre har ikke forstået det. Vi kan ikke agere før de forstår den sammenhængen. Nu er vi enige, men jeg kan ikke betale de nødvendige ændringer så jeg kan ikke agere Vi er enige, men har ikke midler til at agere. Vi retter manuelt i rapporteringssystem et, det er hurtigst lige her og nu

10 Side 10 Business Casen - Hvilke fordele har firmaet opnået fra høj kvalitetsdata? The DataWarehouse Institute (TDWI) spurgte i foråret virksomheder, der havde arbejdet med datakvalitets programmer, hvilke fordele virksomheden havde opnået ved den forhøjede datakvalitet. Større tillid til analytiske systemer Mindre tidsforbrug til datasynkronisering En version af sandheden Øget kundetilfredshed Reducerede omkostninger Øget indtjening Andet Større tillid til analytiske systemer Mindre tidsforbrug til datasynkronisering En version af sanheden Øget kundetilfredshed 57% Reducerede omkostninger 56% 30% Øget indtjening 5% Andet 70% 69% 76% 49 % havde efterfølgende ikke studeret hvilke fordele høj datakvalitet kunne give forretningen. 66 % af virksomheder havde studeret hvilke problemer lav datakvalitet medførte.

11 Side 11 Business case (forts) - Et meget aktuelt eksempel Primo august Medio August 31. August 1. September 22. september Opfordret til at holde Præsentation Møde SAS Institute om indlægget Indgår en aftale der inkluderer fri adgang Får jeg en invitation til konferencen Får jeg (endnu) en Venlig opfordring til at invitation til konferencen melde mig til hvis jeg skulle have glemt det DSB Informatik ATT: Informationsarkitekt Niels Heegaard IT-Rådgivning og Analyse Kalvebod Brygge 32, København V DSB Informatik ATT: IT-Rådgiver Niels Lademark Heegaard IT-Arkitektur Kalvebod Brygge 32, København V DSB Informatik ATT: IT-arkitekt Niels Lademark Kalvebod Brygge 32, København V

12 Side 12

13 Side råd om arbejde med forbedring af datakvalitet 1. Definer hvad datakvalitet er 2. Søg hjælp hos eksperterne 3. Profiler data 4. Anvend datakvalitets værktøjer 5. Eksponer fejlene i data overfor forretningen 6. Spørg brugerne 7. Tænk i processer 8. Placer et ansvar hos ledelsen 9. Start med stamdata 10. Datakvalitet er ikke et IT projekt

14 Side Definer hvad datakvalitet er 1. Komplette Alle de ønskede poster og værdier er til stede 2. Valide At vi har netop og alle de data vi ønsker at bruge 3. Konforme Data er registeret i det samme (fælles) og korrekte format 4. Akkurate Data svarer til virkeligheden (den kilde de beskriver) 5. Konsekvente Ingen konflikter i data (som flere forskellige priser på én vare) 6. Unikke At sandheden kun findes ét sted 7. Integrerede At data kan distribueres og anvendes (og at det sker) 8. Fortløbende Nuværende og historiske data er uden overlap eller brud 9. Rettidige Data er til rådighed på det tidspunkt hvor de skal bruges 10. Identificerbare At der kan refereres til data på tværs af systemer

15 Side Søg hjælp hos eksperterne Det er ikke ukompliceret at takle datakvalitet Hvor ligger det guld begravet som kan overbevise ledelsen (der skal finansiere datakvalitets arbejdet)? Hvor starter man? Hvordan profileres data? Hvad er de forretningsmæssige implikationer? Hvordan integreres datakvalitet organisationen? Hvad koster det? Spørg nogen der har prøvet det før!

16 Side Søg hjælp hos eksperterne (forts.) - anvend en metode Hvor finder jeg en Datakvalitetsmetode? Konsulentfirmaer (Platon, Business Minds) Leverandører (IBM, SAS, Component Software) Faglige fora (TDWI, DAMA, IQ, Dansk IT) Hvilke krav bør stilles til metoden: ƒ Iterativ ƒ Forretningsdrevet ƒ Standardiseret ( og gennemprøvet) ƒ Veldokumenteret ƒ Fleksibel

17 Side Profiler data Dataprofilering er en forholdsvis hurtig aktivitet. Dataprofilering afslører ofte hullerne mellem dokumentation og virkelighed Dataprofilering giver godt skyts til kommunikationen med forretningen Dataprofilering muliggør hurtig sammenligning af systemer Halvdelen af alle DataWarehouse projekter frem til 2007 vil opnå begrænset accept eller vil fuldstændigt fejle på grund af manglende fokus på datakvalitet. - Gartner Group 2005

18 Side Anvend datakvalitetsværktøjer Egenudviklede datakvalitetsløsninger kan plukke de lavthængende frugter, men frugten i toppen af træet bliver hængende til den bliver dårlig. Udviklerne vil sige jeg kan hurtigt lave en løsning der [indsæt behov] på 200 timer. Alle løsninger skal dokumenteres og skal være lette at vedligeholde Tværgående kvalitetsproblemer kræver løsninger der er tværgående og kan genbruges Profileringen af data skal kunne foretages af forretningsbrugere Behov for færre kompetencer Træk og slip frem for kodelinjer

19 4. Anvend datakvalitetsværktøjer (forts.) - Datakvalitet: Regler for ETL, datavask og valideringer er metadata infrastruktur stamdata Integrationsplatform OMPLS MADS Ekstraktion, Transformation og Load til DSB s EDW Det fælles datawarehouse i koncernen bliver kilde til al rapportering. Fejl rettes ved kilden så alle får fordel Transaktionsdata Operationelt datalager til realtime BI Ekstraktion, Transformation og Load til Datamart Datamarts er målrettet samling af data til brugernes rapporter, f.eks.: BSC, Trafikinfo el. Lederportal Slutbrugere af information -Kunder - Medarbejdere - Chefer - Myndigheder STRAX H.R. stamdata AD Kunde stamdata ROSA WildCard SAP Transaktionsdata Enterprise DataWarehouse Datamart til SAS REBUS Datamart til SAP Side 19 Datakvalitets værktøjer Metadata Datakvalitetsregler er Metadata

20 Side Eksponer fejlene overfor forretningen En nyttig taktik er at vise brugerne og chefer kvaliteten af de data der anvendes i produktion og til beslutningsstøtte. Ofte kender forretningen ikke kvaliteten af de data der arbejdes med Oftest er dårlige data accepteres som en nødvendig omkostning Lav datakvalitet er ofte usynlig for chefer og ledere fordi medarbejderlaget manuelt fjerner problemet Data er objektive, grænsen for hvad der er acceptabel datakvalitet er subjektiv Hvis der er et problem med datakvaliteten skal der også være en ansvarlig

21 Side Spørg Brugerne - Brugerne lider under dårlig datakvalitet de er naturlige allierede Oftest sidder der brugere med unik viden og store problemer. Som brækjern i forhold til datakvalitetsinitiativer er de uvurderlige Brugerne der kæmper med dårlige data ved godt at data er dårlige Brugere og aftagere af data kan oftest ikke kvalificere de frustrationer den dårlige datakvalitet er årsag til Brugerne føler sig ofte isolerede og føler at de sidder alene og kæmper med de problemer der følger af lav datakvalitet Brugerne ved hvordan data burde se ud, hvordan kvaliteten burde være og hvad de direkte omkostninger til datavask er Brugerne kan forklare dataprofilen og kan forklare årsagen til at data mishandles

22 Side Tænk i processer -virksomheder har god forståelse af egen organisation Koncerndirektion Informatik Men vigtige processer bliver skjult i funktionsopdelinger, organisatorisk struktur (og jobfunktioner, systemer etc.): Produktion Tog Personale Fremføring S-Tog Salg Produktion Salg Salgsregioner Telefonsalg Markedsføring H.R. Service Økonomiservice Planl. og Trafik Kommunikation Design - Ansæt medarbejder - Køb materialer - Planlæg togtrafik - Disponer medarbejdere - Besvar kundehenvendelse -etc. Udløser Togkomponenter Togsæt Teknik Økonomiservice Teknik og Vedl. Økonomi og Adm. Ejendomme Rejsebureau Markedsanalyse Økonomiservice Indkøb Jura Interessenter Proces fra start til slut: Køb vare -Håndværker -Lagerforvalter -Indkøber -Regnskabsservice -Logistikmedarbj. -Økonomiservice

23 Side 23 Processernes udfordringer i organisationen - IT er processer på steroider 1. Afdelinger og funktioner har ejere, processer har normalt ikke ejere 2. Funktioner/afdelingers mål og processers mål er ofte ikke synkroniseret 3. Problemerne - forsinkelser, fejl og udgifter forekommer i mellemrummene 4. Hver afdeling har sin egen terminologi, systemer og filosofi H.R. Rekruttering Mål Maksimalt rekrutteringsgrundlag Interessekonflikt Hvem ejer processen? H.R. Chef Produktionsdir. IT Chef Regnskabschef Produktion Mål Informatik Tværgående Proces: Ansæt ny medarbejder Mål Proces mål: Kvalificeret medarbejder til deadline Ingen Problemfri forstyrrelser i systemadgang produktionen til deadline Regnskab Mål Minimer omkostning til løn 4 Konstruktiv kritik er svær at acceptere specielt hvis den kommer fra familie, venner, bekendte eller fremmede Franklin P. Jones Definition af en medarbejder ƒ Organisatorisk tilhørsforhold (chef) ƒ Kompetencer (certificeringer) ƒ Økonomisk tilhørsforhold (stedkode) ƒ Systemadgange (Informatik) ƒ Medarbejdernummer/ansættelsesdato ƒ Vagtplan (værkstedschef/disponent)

24 Side 24 Version 2

25 Delsystem 7. Tænk i processer (forts.) -kortlægning af proces mod systemer Udløser: Kunde købe DSB WildCard i billetsalg Problem: Fejl i kundedata giver 30+ % produktionsforstyrrelser Papirskema Terminal WildCard kunde og produktions DB Billetsælger Produktionssystem Datakvalitet i delsystem Aktør Kunde Udfylder stamkort WildCard modtages WildCard modtages WildCard modtages Modtager stamkort Manuel validering Kort producent WildCard Database 1-3 dage Manuel indtastning 1-3 dage Automatisk validering Wildcard produceres ja DQ god nej Banale fejl rettes ja DQ god Wildcard produceres Wildcard produceres ja Levering umulig Telefonsalg Fejlrettelse startes Store fejl rettes nej Fejlrettelse startes DQ god Side dage nej

26 8. Placer et ansvar - Et entydigt dataejerskab er et af kravene i datastrategien Data kontrollør System: SAP H.R. Organisatorisk enhed (f.eks. H.R. Service) Data ejer Datagruppe: Medarbejdere Ejer: H.R. Chef Hans Munch Data Inspektør Datagruppe: Medarbejder stamdata Inspektør: Bent Larsen Data kontrollør System: Intranet Data kontrollør System: Aktive Directory Systemernes form og funktionelle krav defineres lokalt. Data kontrollør System: LTD Enhed: Fremføring Data kontrollør System: STJAS Enhed: Salg Data kontrollør System: APOLLON Enhed: Informatik Systemer forankret uden for HR., men trækker på fælles data. H.R. definere format og regler for fælles data, herunder regler for al rapportering der går på tværs af organisationen, som fravær, kompetencer, systemadgange og antal medarbejdere. Ejerskabet af datagruppen "medarbejder" forankres, hvor der er flest interessenter. Bemærk at ejerskabet af data oftest vil række ind i systemer forankret i andre organisatoriske siloer.

27 8. Ansvarsplacering kræver dataoverblik - Og dataoverblik kræver en datamodel Interessent Kan sælge Kan allokere Kan informere via Detail Kan modtage Kan være agent for Kan sælges af Kan markedsføres via Kan publiceres til Kan være solgt af Kan modtage Kan være fra Salgsprodukt Vedrører Salgsaftale (Billet) Kan indgå Kunde Kan være ansvarlig for Kan indgå i Kan indgås med Er tilknyttet Forsynes via Kan være fra Prissættes med Vedrører Kan bestå af Indtægtsføres i Kan omfatte Ekstern Leverandør Kan publiceres til Vedrører Kan omfatte Vedrører Prissættes med Sælges til Kan være kendt som Kan levere Rejse Foretager Passager Kan forsyne Leveres af Kan være grundlag for Kan omfatte Kan være grundlag for Kan publiceres til Foretages af Kan omfatte Kan allokeres til Kan være ansvarlig for Kan være en fra-lokation Kan være defineret i Strækning Prissættes med Omfatter Kan indgå i Kan modtage Tælles for Er defineret af én fra-lokation Lokation Bor på Kan være en til-lokation Organisatorisk enhed Kan omfatte Kan adressere Er defineret af én til-lokation Udgiftsføres i Kan forsyne Kan kun bruge Kan bruges på Kan indgå i Kan allokeres til Udgiftsføres i Kan have tilknyttet Materiel Er ansvarlig for Udarbejdes af Udbydes af Kan udbyde Trafikudbyder Trafikkontrakt Prisstruktur & salgsbetingelser Indkøbsaftale Kan omhandle Markeds- Føringsinformation Trafikinformation Mål/Resultat Kan allokeres af Kan allokere Kan være ansvarlig for Kan være på grundlag af Vedrører Kan informere via Kan være på grundlag af Fremføres og vedligeholdes af Kan informere via Kan målstyres efter Kan have Er målstyrende for Er målstyrende for Kan informere via Trafikplan Kan udgiftsføre Kan opgøres på grundlag af Kan målstyres efter Er tilknyttet Kan være grundlag for Forsynes via Togproduktion Fremfører og vedligeholder Kan informeres fra Medarbejder /Stilling Økonomi/ Regnskab grundlag for Kan være Kan udgiftsføre Udgiftsføres i Kan allokere Kan være på grundlag af Kan allokere Kan allokeres til Kan udgiftsføre Side 27 Kan indtægtsføre

28 Side Ansvar betyder datakrav, datapoliti(kker) og mål Hvis man vil placere et ansvar så skal ansvarsområdet defineres Det skal være helt klart hvordan ansvaret skal forvaltes Der skal ydes hjælp til det praktiske arbejde Der skal opstilles mål og udviklingsplaner Der skal formidles vide og indsigt Dataejerskab er ikke ensbetydende med retten til eksklusiv dominans over data. Dataansvar er en sur pligt der betyder at dataejeren skal stille kvalitetsdata til rådighed for resten af organisationen og hjælpe med tolkning og dataforståelse.

29 Side Start med stamdata Stamdata er lette at identificere Kilderne til stamdata er (forholdsvis) lette at dokumentere Stamdata vedligeholdes ét sted i den logiske arkitektur Stamdata har en lav opdateringsfrekvens Der er en indbygget viral effekt på datakvaliteten af transaktionsdata Behovet for høj datakvalitet i stamdata er intuitivt let at forstå (også for chefer) Løftet om velsignelserne ved høj datakvalitet skal indfris inden ledelsens fokus flyttes. Der skal med andre ord præsenteres hurtige resultater.

30 Side Datakvalitet er ikke et IT projekt Projekter har en veldefineret aflevering Projekters resultater indgår i processer IT projekter foregår i siloer rettet mod specifikke forretningsmæssige funktioner IT projekters funktionelle succeskriterium er, at kunden kan løse den delopgave (del proces) projektet understøtter Projekter bemandes af en mindre gruppe, der alene har projektansvaret Projekter er afsluttede Arbejdet med datakvalitet ændres løbende Datakvalitet er grundlag for gode processer Datakvalitet går på tværs af systemer, organisation, men på langs af processer Datakvalitet ser på hvordan kunden skal fuldføre sin del af en samlet arbejdsproces for at sikre alle led i processen. Ansvaret for høj datakvalitet er hos hele organisationen og drives af ildsjæle Arbejdet med datakvalitet stopper aldrig

31 10. Datakvalitet er ikke et IT projekt (forts.) - Det er et fortsat arbejder der skal forankres i organisationen Direktionssekretariat Porteføljestyring Koncernledelsen Linjeenheder i forretningen DSB Dataejer forum Informatik Salg Produktion S-tog Koncernfunktioner Dataejere Integrationsspecialist DW og ETL specialist IpT funktionen IpT ansvarlig Integrationscenter Datawarehousecenter Rolle Kompetencecenter Er Etableret Etableres senere Dataejer Processpecialist Etableres ultimo 2006 Stamdataspecialist Datainspektør Metadataspecialist Informationsmodellør Datakontrollør Datakvalitetsspecialist

32 Side 32 Spørgsmål Lige til

SOA i Lægemiddelstyrelsen - fra spaghetti til lasagne. Mikael Bay Skilbreid, leder af facility management og it IBM Softwaredag 2006

SOA i Lægemiddelstyrelsen - fra spaghetti til lasagne. Mikael Bay Skilbreid, leder af facility management og it IBM Softwaredag 2006 SOA i Lægemiddelstyrelsen - fra spaghetti til lasagne Mikael Bay Skilbreid, leder af facility management og it IBM Softwaredag 2006 19. september 2006 Agenda Udfordringer overvejelser om SOA Visionen driver

Læs mere

"Trafikinformatik på nettet - Organisation og Teknologi"

Trafikinformatik på nettet - Organisation og Teknologi Workshop: "Trafikinformatik på nettet - Organisation og Teknologi" Mødeleder: Jan Kildebogaard, CTT, DTU Trafikdage på Aalborg Universitet 2000 101 Workshop: Teknologi" "Trafikinformatik på nettet - Organisation

Læs mere

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 5 3 VISION 6 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 8 4.1 TEKNOLOGI 8 4.1.1 Principper 8 4.2 KOMMUNIKATION 9 4.2.1

Læs mere

UC Effektiviseringsprogrammet. Projektgrundlag. Business Intelligence. version 1.2

UC Effektiviseringsprogrammet. Projektgrundlag. Business Intelligence. version 1.2 UC Effektiviseringsprogrammet Projektgrundlag Business Intelligence version 1.2 9. september 2014 1 Stamdata Stamdata Projektnavn (forventet): Projektejer: Projekttype: Business Intelligence It-chef Hans-Henrik

Læs mere

DEN LILLE SKARPE OM RAMMEARKITEKTUREN

DEN LILLE SKARPE OM RAMMEARKITEKTUREN DEN LILLE SKARPE OM RAMMEARKITEKTUREN HVORFOR EN FÆLLESKOMMUNAL RAMME ARKITEKTUR? Digitalisering er afgørende for udviklingen af de kommunale kerneopgaver, fordi Borgerne skal møde en nær og sammenhængende

Læs mere

PostNord løfter sin projekt- och portføljehåntering med Antura Projects. Sid 1

PostNord løfter sin projekt- och portføljehåntering med Antura Projects. Sid 1 PostNord løfter sin projekt- och portføljehåntering med Antura Projects Sid 1 PostNord er Førende aktør inden for erhvervskommunikation i Norden. Hele Danmarks og Sveriges postvirksomhed. Blandt de største

Læs mere

Den forretningsorienterede mobile IT strategi

Den forretningsorienterede mobile IT strategi Den forretningsorienterede mobile IT strategi v/ Bo Snitkjær Nielsen bsn@globeteam.com 5. Oktober 2011 Globeteam Virumgårdsvej 17A 2830 Virum Indhold Den forretningsorienterede mobile IT strategi Hvorfor

Læs mere

SAS Education Services

SAS Education Services SAS Education Services Indhold SAS Datamodellering Education Service...2 Tour de SAS Education Service...3 SAS Visual Analytics Education Service...4 SAS Data Integration Education Service...6 SAS Metadata-sikkerhed

Læs mere

Adgang til eksterne referencedata, integration til egne systemer og søgning i egne kundedata som en samlet Master Data Management (MDM) løsning.

Adgang til eksterne referencedata, integration til egne systemer og søgning i egne kundedata som en samlet Master Data Management (MDM) løsning. idq MDM Edition Adgang til eksterne referencedata, integration til egne systemer og søgning i egne kundedata som en samlet Master Data Management (MDM) løsning. Hvad er Master Data Management? Master Data

Læs mere

Modernisering af BI miljø i Codan v.h.a. SAS V9

Modernisering af BI miljø i Codan v.h.a. SAS V9 Modernisering af BI miljø i Codan v.h.a. SAS V9 1Oktober 2003 / JFA Om Codan Ca. 2000 medarbejdere i Danmark Moderselskabet er engelske Royal & Sun Alliance, som ejer 72% af aktierne Bruttopræmier i Danmark

Læs mere

Erfaringer med Information Management. Charlottehaven Jens Nørgaard, NNIT A/S jnqr@nnit.com

Erfaringer med Information Management. Charlottehaven Jens Nørgaard, NNIT A/S jnqr@nnit.com Erfaringer med Information Management Charlottehaven Jens Nørgaard, NNIT A/S jnqr@nnit.com Agenda Hvor ligger virksomhedens information gemt og hvor opstår kravet til at finde denne information. Find Find

Læs mere

Strategiforløb for produktions IT systemer i Danish Crown. Uffe Rasmussen / 29.november 2011 Dau

Strategiforløb for produktions IT systemer i Danish Crown. Uffe Rasmussen / 29.november 2011 Dau Strategiforløb for produktions IT systemer i Danish Crown Uffe Rasmussen / 29.november 2011 Dau Hvem er jeg? Uffe Rasmussen Ingeniør med automations som speciale (Odense teknikum 1988) Ansat i Danish Crown

Læs mere

At bygge bro mellem systemer, processer og mennesker

At bygge bro mellem systemer, processer og mennesker At bygge bro mellem systemer, processer og mennesker Introduktion Anders Reinhardt Cand. Polit 8 år hos VELUX 2002 Rapportering og analyse til VELUX koncernledelse samt bestyrelse 2005 2008 Ansvarlig for

Læs mere

Projektgrundlag fælles Microsoft aftale version 1.0

Projektgrundlag fælles Microsoft aftale version 1.0 UC Effektiviseringsprogrammet Projektgrundlag Fælles Microsoft aftale 1 Stamdata Stamdata Projektnavn (forventet): Projektejer: Projekttype: Fælles Microsoft aftale Mads Konge Nielsen, VIA Effektivisering,

Læs mere

Kundecase Region Syddanmark. Ivan Bergendorff Søborg, 7. november 2013

Kundecase Region Syddanmark. Ivan Bergendorff Søborg, 7. november 2013 Kundecase Region Syddanmark Ivan Bergendorff Søborg, 7. november 2013 DUBEX SECURITY & RISK MANAGEMENT SUMMIT 2013 Agenda Hvorfor mobility hos Region Syddanmark Behov og forventede gevinster Udvælgelsesprocessen

Læs mere

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse Administrativ DELSTRATEGI 2011-2015 NOTAT It-delstrategi for administrativ it-anvendelse 9. september 2011 Indholdsfortegnelse 1. Formål...2 2. Baggrund...2 3. Vision...3 4. Strategisk retning...3 4.1.

Læs mere

Lean i administration og salg

Lean i administration og salg Christina Villefrance Møller DI's Leanmodel 5. sep. 13 Lean i administration og salg Hvorfor er lean interessant for salg? Lean er: At reducere tiden i den samlede proces, der skal føre frem til at opfylde

Læs mere

09 maj 2012. Bjørn Wahlsten, adm. direktør i Rejsekort A/S

09 maj 2012. Bjørn Wahlsten, adm. direktør i Rejsekort A/S Orientering om rejsekortet 09 maj 2012 Bjørn Wahlsten, adm. direktør i Rejsekort A/S Rejsekortsystemet - fakta Rejsekort A/S er ejet af trafikvirksomheder i Danmark og kravene til rejsekortsystemet udspringer

Læs mere

Når selskaber har en klar IT-strategi og anskaffer systemer med fokus på behov, værdi og sammenhæng.

Når selskaber har en klar IT-strategi og anskaffer systemer med fokus på behov, værdi og sammenhæng. IT Når selskaber har en klar IT-strategi og anskaffer systemer med fokus på behov, værdi og sammenhæng. Fra strategi til resultater i forsyningssektoren 2 Når selskaber har en klar IT-strategi og anskaffer

Læs mere

KURSER INDENFOR SOA, WEB SERVICES OG SEMANTIC WEB

KURSER INDENFOR SOA, WEB SERVICES OG SEMANTIC WEB KURSER INDENFOR SOA, WEB SERVICES OG SEMANTIC WEB Det er Web Services, der rejser sig fra støvet efter Dot Com boblens brag. INTRODUKTION Dette dokument beskriver forslag til fire moduler, hvis formål

Læs mere

Styr på processerne med Business Intelligence

Styr på processerne med Business Intelligence Styr på processerne med Business Intelligence 26-10-2009 Kort om Bridgeconsulting A/S Introduktion til Business Intelligence (LIS) Kort om samarbejdet Traen Bridgeconsulting Den teknologiske platform En

Læs mere

Vejledning til gevinstdiagram og gevinstprofiler

Vejledning til gevinstdiagram og gevinstprofiler Vejledning til gevinstdiagram og gevinstprofiler Januar 2014 Indhold 1. CENTRALE BEGREBER... 3 2. HVAD ER ET GEVINSTDIAGRAM OG GEVINSTPROFILER... 4 3. FORMÅL MED GEVINSTDIAGRAM OG GEVINSTPROFILER... 4

Læs mere

Peak Consulting Group er en førende skandinavisk management konsulentvirksomhed

Peak Consulting Group er en førende skandinavisk management konsulentvirksomhed Gevinstrealisering Hvordan skaber og vedligeholder du en retvisende og realiserbar business case, og samtidigt undgår fælder som dobbelttælling af gevinster og Matadorpenge. Helle Russel Falholt Projektværktøjsdagen

Læs mere

Workshoppens indhold. 1. Hvad kommer vi fra? Og hvor skal vi hen?

Workshoppens indhold. 1. Hvad kommer vi fra? Og hvor skal vi hen? Workshoppens indhold 1. Hvad kommer vi fra? Og hvor skal vi hen? 2. Dokumentationsmodel brugt i Sundhedsøkonomisk center Indenrigs- og Sundhedsministeriet 3. Skabelse af dokumentationen 1. Motorrummet:

Læs mere

EffectMakers Business Management System - supporterer profitabel vækst

EffectMakers Business Management System - supporterer profitabel vækst EffectMakers Business Management System - supporterer profitabel vækst Hvordan får du mere ud af kampagneinvesteringerne? Hvordan øges kampagneeffeknviteten? Hvad er potennalet? DLF Netværkstræf Comwell,

Læs mere

Metadata og dokumentation af ETL-processen

Metadata og dokumentation af ETL-processen Dataintegrationsseminar Metadata og dokumentation af ETL-processen v/ Bjørn Lange SDC Udvikling A/S Borupvang 1A 2750 Ballerup Dataintegrationsseminar Hvem er SDC? SDC er serviceleverandør for en lang

Læs mere

Orientering om rejsekortet 27 august 2012 Trafikdage i Aalborg. Bjørn Wahlsten, adm. direktør i Rejsekort A/S

Orientering om rejsekortet 27 august 2012 Trafikdage i Aalborg. Bjørn Wahlsten, adm. direktør i Rejsekort A/S Orientering om rejsekortet 27 august 2012 Trafikdage i Aalborg Bjørn Wahlsten, adm. direktør i Rejsekort A/S Rejsekortsystemet - fakta Rejsekort A/S er ejet af trafikvirksomheder i Danmark og kravene til

Læs mere

- Erfaringer med implementering af MES løsninger. SESAM RAMBØLL, d 31. marts. 2011 DC Produktions IT Projekt Afdelingen Arne Boye-Møller

- Erfaringer med implementering af MES løsninger. SESAM RAMBØLL, d 31. marts. 2011 DC Produktions IT Projekt Afdelingen Arne Boye-Møller - Erfaringer med implementering af MES løsninger SESAM RAMBØLL, d 31. marts. 2011 DC Produktions IT Projekt Afdelingen Arne Boye-Møller DC Projektorganisation Arne J. Boye-Møller, Produktions IT, Projektafdelingen

Læs mere

Jan Hansen, AMP CMDB Specialist

Jan Hansen, AMP CMDB Specialist Jan Hansen, AMP CMDB Specialist Hansen@ampartner.com Hvad er en CMDB? Et register over enheder (ITIL sk: Configuration Items eller CIs) CIs indeholder relevante oplysninger: attributter Sammenhænge eller

Læs mere

Best practice. Forudsætninger for et godt data warehouse SAS Data Integration Studio

Best practice. Forudsætninger for et godt data warehouse SAS Data Integration Studio Best practice Forudsætninger for et godt data warehouse SAS Data Integration Studio Anne Boilesen, konsulent Jacob Høy Berthelsen, konsulent SAS Institute A/S Best practice Forudsætninger for et godt data

Læs mere

PARATHEDSMÅLING. Bedre brug af hjælpemidler

PARATHEDSMÅLING. Bedre brug af hjælpemidler PARATHEDSMÅLING Bedre brug af hjælpemidler Indhold Introduktion til anvendelse af dokumentet 3 Resume af parathedsmålingen 4 Fælles og konkrete mål med implementeringen 6 Organisering og ledelse 9 Medarbejdere

Læs mere

CRM. v. Philip Riis, CRM Team-Lead, EG

CRM. v. Philip Riis, CRM Team-Lead, EG CRM v. Philip Riis, CRM Team-Lead, EG Hvad er CRM, og hvorfor er det vigtigt? Hvordan implementerer man CRM? Hvad kan Microsoft Dynamics CRM? Agenda En CRM-kundecase fra forsyningsbranchen CRM i kontekst

Læs mere

PLATON BUSINESS BRIEFINGS EFTERÅR/VINTER 2010 TION MANAGEMENT BUSINESS ACTIVITY MONITORING MA GÅ LIDT FØR, OG FÅ NOGET MED HJEM...

PLATON BUSINESS BRIEFINGS EFTERÅR/VINTER 2010 TION MANAGEMENT BUSINESS ACTIVITY MONITORING MA GÅ LIDT FØR, OG FÅ NOGET MED HJEM... S INTELLIGENCE INFORMATION MANAGEMENT BUSINESS FORMATION LIFECYCLE MANAGEMENT DATAKVALITET BUS AGEMENT BUSINESS INTELLIGENCE INFORMATION MANAG CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT INTEGRATION DA NESS INTELLIGENCE

Læs mere

Jobprofil. RGS 90 Sverige AB. Vice VD. (Kommende VD) Ansvarlig kontakt: Søren Qvist +45 2620 7970. SQ@TVMskills.dk

Jobprofil. RGS 90 Sverige AB. Vice VD. (Kommende VD) Ansvarlig kontakt: Søren Qvist +45 2620 7970. SQ@TVMskills.dk Jobprofil RGS 90 Sverige AB Vice VD (Kommende VD) Ansvarlig kontakt: Søren Qvist +45 2620 7970 SQ@TVMskills.dk Der søges en vice VD, der i tæt samarbejde med den nuværende danske VD kan videreudvikle RGS

Læs mere

Faktaark Udbud af togtrafikken på Kystbanen og over Øresund

Faktaark Udbud af togtrafikken på Kystbanen og over Øresund Faktaark Udbud af togtrafikken på Kystbanen og over Øresund Indhold: Den fremtidige kontrakt i Danmark Fakta om den vindende operatør Udbuddets trafikomfang Udbudsform Væsentlige udbudsbetingelser Målsætninger

Læs mere

Gennemførelse af informationsprojekter. Michael Hyldgaard, projektleder

Gennemførelse af informationsprojekter. Michael Hyldgaard, projektleder Gennemførelse af informationsprojekter den, 26. maj 2009. Michael Hyldgaard, projektleder Region Midtjylland InfoRM understøtter Region Midtjyllands ledelses- og styringsgrundlag, og sikrer dialogen mellem

Læs mere

Vi vil meget gerne arbejde med gevinstrealisering, men der er så mange udfordringer og modstand. Survey om Business Case og Gevinstrealisering

Vi vil meget gerne arbejde med gevinstrealisering, men der er så mange udfordringer og modstand. Survey om Business Case og Gevinstrealisering Vi vil meget gerne arbejde med gevinstrealisering, men der er så mange udfordringer og modstand Survey om Business Case og Gevinstrealisering Mads Lomholt Reference Peak 2013 Brug af undersøgelsen er tilladt

Læs mere

Hvad ved vi om Passagerernes holdninger og tilfredshed?

Hvad ved vi om Passagerernes holdninger og tilfredshed? Hvad ved vi om Passagerernes holdninger og tilfredshed? konferencen : Passagerernes stemme i den kollektive trafik, den Christina Hvid, Direktør i Bus & Tog Bus & Tog samarbejdet Består af alle udbyderne

Læs mere

Fordelingen af kommunale gevinster i business casen for initiativet Genbrug af adressedata

Fordelingen af kommunale gevinster i business casen for initiativet Genbrug af adressedata NOTAT MINISTERIET FOR BY, BOLIG OG LANDDISTRIKTER Fordelingen af kommunale gevinster i business casen for initiativet Genbrug af adressedata 18. juli 2012 Sag: /mli-mbbl Baggrund Initiativet Genbrug af

Læs mere

Hvorledes kan Business Intelligence påvirke organisationen. København d. 20. november 2013 TDC

Hvorledes kan Business Intelligence påvirke organisationen. København d. 20. november 2013 TDC Hvorledes kan Business Intelligence påvirke organisationen København d. 20. november 2013 TDC 1 TDC at a glance Etableret 21. august 1882 ~10,000 medarbejd ere ~9 million kunderelat ioner ~39,000 km fiber

Læs mere

Kommunikationsstrategi for det Det Danske Spejderkorps

Kommunikationsstrategi for det Det Danske Spejderkorps Kommunikationsstrategi for det Det Danske Spejderkorps Formålet er at skabe den overordnede kommunikative strategi og målsætning for Det Danske Spejderkorps frem til og med 2012 herunder at: 1. beskrive

Læs mere

Opgrader til nyeste Dynamics AX version og profiter af løbende opdateringer

Opgrader til nyeste Dynamics AX version og profiter af løbende opdateringer INDLÆG 13 : DYNAMICS AX Opgrader til nyeste Dynamics AX version og profiter af løbende opdateringer Tonny Bybæk, Lau Bøgelund Larsen Opgrader til nyeste Dynamics AX version og profiter af løbende opdateringer

Læs mere

Harmoni. Med SAP PI. Når tingene går op i en højere enhed. Kort & Godt. January 2012

Harmoni. Med SAP PI. Når tingene går op i en højere enhed. Kort & Godt. January 2012 January 2012 3. årgang, nummer 1 Harmoni Med SAP PI Når tingene går op i en højere enhed Godt nytår! Vi er kommet ind i 2012 med fuld fart, og vi glæder os til et fortsat godt samarbejde med kunder og

Læs mere

Velkomst og praktiske informationer

Velkomst og praktiske informationer Security & Risk Management Update Velkomst og praktiske informationer Klaus Kongsted Aarhus, 13. juni 2013 Dubex A/S - Profil Specialister i og laver kun it-sikkerhed siden 1997 Ca. 50 medarbejdere i København

Læs mere

Region Nordjylland. Hvordan skaber et datavarehus værdi i en regional forvaltning? Juni 2015

Region Nordjylland. Hvordan skaber et datavarehus værdi i en regional forvaltning? Juni 2015 Region Nordjylland Hvordan skaber et datavarehus værdi i en regional forvaltning? Juni 2015 Hvem er vi Hanne Purkær Fuldmægtig Koncern Økonomi (Systemejer) Region Nordjylland Dagligt ansvar for BI Jan

Læs mere

Anskaffelse og implementering. 7. april 2011

Anskaffelse og implementering. 7. april 2011 Anskaffelse og implementering 7. april 2011 Anskaffelse og implementering - hvordan kan implementering tænkes ind i anskaffelsesprocessen? Hvilken erfaring har Region Hovedstaden gjort i forbindelse med

Læs mere

Arkitekturprincipper for Sundhedsområdet

Arkitekturprincipper for Sundhedsområdet Arkitekturprincipper for Sundhedsområdet - Ved anskaffelse af nye systemer Version 0.91 DIGITAL SUNDHED SAMMENHÆNGENDE DIGITAL SUNDHED I DANMARK Nationale principper ved anskaffelse af it-systemer At indføre

Læs mere

PRINCIP. VelkommentilNT! 9. november 2012 Ole Schleemann, os@ntmail.dk

PRINCIP. VelkommentilNT! 9. november 2012 Ole Schleemann, os@ntmail.dk PRINCIP VelkommentilNT! 9. november 2012 Ole Schleemann, os@ntmail.dk Program Hvad er NT? - forretningsområder - Organisering og økonomi Mål og resultater Strategi og handlingsplan Nordjylland 580.000

Læs mere

Velkommen til Indkøb & Udbud

Velkommen til Indkøb & Udbud Velkommen til Indkøb & Udbud Indkøbscenteret i Aarhus Kommune Med fokus på: Contract Management Den politiske dagsorden 1 Bidrag til kommunens 2 Bidrag til den samlede omdømme økonomi Udbytte for borgerne

Læs mere

- Verdens førende udbyder af stenuldsløsninger

- Verdens førende udbyder af stenuldsløsninger - Verdens førende udbyder af stenuldsløsninger Indhold Om taleren Om Rockwool koncernen Om Rockwool s problemstillinger ved rapportering Om Rockwool s nye rapporteringsløsning pørgsmål Kort om taleren:

Læs mere

På sporet af noget godt? Dagens Menu.

På sporet af noget godt? Dagens Menu. På sporet af noget godt? Dagens Menu. Præsentation af hvordan arbejder de danske pendlerklubber Hvordan foregår dialogen med DSB Hvordan arbejder Pendlerklubben Kystbanen Hvilke mål har Pendlerklubben

Læs mere

Agenda. Kort om YouSee. Udfordringer & Vision. Setup & Dataflow. Dynamikken i løsningen. Resultater og femtiden

Agenda. Kort om YouSee. Udfordringer & Vision. Setup & Dataflow. Dynamikken i løsningen. Resultater og femtiden Agenda Kort om YouSee Udfordringer & Vision Setup & Dataflow Dynamikken i løsningen Resultater og femtiden Agenda Kort om YouSee Udfordringer & Vision Setup & Dataflow Dynamikken i løsningen Resultater

Læs mere

Faxe Kommune - dit liv, din fremtid, dit job. Kurs Koordinering Engagement. Ledelsesgrundlag Sammen producerer vi god ledelse

Faxe Kommune - dit liv, din fremtid, dit job. Kurs Koordinering Engagement. Ledelsesgrundlag Sammen producerer vi god ledelse Faxe Kommune dit liv, din fremtid, dit job Kurs Koordinering Engagement Ledelsesgrundlag Sammen producerer vi god ledelse Faxe Kommunes Ledelsesgrundlag Faxe Kommunes ledelsesgrundlag er en fælles beskrivelse

Læs mere

Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje

Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje 1 Formål med undersøgelsen Brugerundersøgelsen er et centralt redskab i Egedal Kommunes kontinuerlige arbejde med at forbedre kvaliteten i hjemmeplejen. Ved

Læs mere

INFO-NETVÆRKSKONFERENCEN SÅDAN TILTRÆKKER DU FLERE STUDERENDE MED CONTENT MARKETING. Joakim Ditlev @jditlev contentmarketing.dk

INFO-NETVÆRKSKONFERENCEN SÅDAN TILTRÆKKER DU FLERE STUDERENDE MED CONTENT MARKETING. Joakim Ditlev @jditlev contentmarketing.dk INFO-NETVÆRKSKONFERENCEN SÅDAN TILTRÆKKER DU FLERE STUDERENDE MED CONTENT MARKETING Joakim Ditlev @jditlev contentmarketing.dk Content marketing - agenda Hvad er content marketing? 3 stærke cases Strategi

Læs mere

NATIONAL PATIENTINDEKS

NATIONAL PATIENTINDEKS NATIONAL PATIENTINDEKS Perspektiver i standardiseret og sikker adgang til data på tværs af sektorer Parallelsession A3 i Auditoriet Onsdag 10.10.2012 fra kl.11.00 til 12.30 REFERENCEARKITEKTUR OG NPI PROBLEMER

Læs mere

Bilag 4: Spørgeskema til målgruppen. Hejsa tidligere VUT-II elev

Bilag 4: Spørgeskema til målgruppen. Hejsa tidligere VUT-II elev Hejsa tidligere VUT-II elev Endnu engang tak for, at du vil medvirke i min undersøgelse i forbindelse med mit masterspeciale. Som lovet vil dit svar blive anonymiseret i opgaven. Selve spørgeskemaet består

Læs mere

Virtualisering og data på banen

Virtualisering og data på banen Virtualisering og data på banen EMC Forum 18. november 2009 Præsenteret af CIO, Kenneth Lau Rentius, Banedanmark Virtualisering og data på banen Keynote Præsentation Server virtualisering Backup og arkivering

Læs mere

DinnerdeLuxe. En virksomhedscase

DinnerdeLuxe. En virksomhedscase DinnerdeLuxe En virksomhedscase Indhold Introduktion til casen. 3 Om DinnerdeLuxe. 3 Vigtige partnerskaber. 4 Introduktion til casen DinnerdeLuxe Aps er en dansk virksomhed, og denne eksempelcase handler

Læs mere

Er du på udkig efter en effektiv, sikker og overkommelig server til en mindre virksomhed?

Er du på udkig efter en effektiv, sikker og overkommelig server til en mindre virksomhed? Er du på udkig efter en effektiv, sikker og overkommelig server til en mindre virksomhed? En virksomhed skal ikke have ret mange ansatte, før det er værd at investere i en server, der kan gøre det meget

Læs mere

Administration. Når selskaber varetager de rigtige opgaver rigtigt og derigennem udvikler hele selskabet.

Administration. Når selskaber varetager de rigtige opgaver rigtigt og derigennem udvikler hele selskabet. Administration Når selskaber varetager de rigtige opgaver rigtigt og derigennem udvikler hele selskabet. Fra strategi til resultater i forsyningssektoren 2 Når selskaber varetager de rigtige opgaver rigtigt

Læs mere

.. Til afbureaukratisering af sundhedsvæsnet

.. Til afbureaukratisering af sundhedsvæsnet Sundheds-it-systemer systemer som strategisk løftestang... Til afbureaukratisering af sundhedsvæsnet Agenda Side 2 Godmorgen! Kortlægningsinitiativer det seneste år Initiativet Bedre dokumentation Formål

Læs mere

RAMMEAFTALEBILAG A - KRAVSPECIFIKATION

RAMMEAFTALEBILAG A - KRAVSPECIFIKATION RAMMEAFTALEBILAG A - KRAVSPECIFIKATION Niels Juels Gade 13 1022 København vd@vd.dk EAN 5798000893450 Postboks 9018 Telefon 7244 3333 vejdirektoratet.dk SE 60729018 2 af 6 KRAVSPECIFIKATION Mindstekrav

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af DSB. August 2013

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af DSB. August 2013 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af DSB August 2013 TILRETTELÆGGELSESNOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af DSB 13. august

Læs mere

TØF s KONFERENCE 8. MARTS 2004. Ny sammenhæng mellem Trafikkøb og Planlægning i Staten. Jens Andersen

TØF s KONFERENCE 8. MARTS 2004. Ny sammenhæng mellem Trafikkøb og Planlægning i Staten. Jens Andersen TØF s KONFERENCE 8. MARTS 2004 Ny sammenhæng mellem Trafikkøb og Planlægning i Staten Jens Andersen Fire nøgleord Ny Sammenhæng Trafikkøb Planlægning Indlægget har to dele Den aktuelle jernbanestrukturændring

Læs mere

Orientering om rejsekort 14. maj 2014 Kunden i fokus

Orientering om rejsekort 14. maj 2014 Kunden i fokus Orientering om rejsekort 14. maj 2014 Kunden i fokus Bjørn Wahlsten, adm. direktør i Rejsekort A/S :: Orientering om rejsekort :: 1 Hvorfor rejsekort? - Visionen Modernisering af de nuværende og udslidte

Læs mere

Tietgenskolen - Nørrehus. Data warehouse. Database for udviklere. Thor Harloff Lynggaard DM08125

Tietgenskolen - Nørrehus. Data warehouse. Database for udviklere. Thor Harloff Lynggaard DM08125 Tietgenskolen - Nørrehus Data warehouse Database for udviklere Thor Harloff Lynggaard DM08125 Juni 2010 Indhold Beskrivelse... 3 Data warehouse... 3 Generelt... 3 Sammenligning... 3 Gode sider ved DW...

Læs mere

Kommunikationsstrategi. Juni 2005 K O M M U N I K AT I O N S S T R AT E G I

Kommunikationsstrategi. Juni 2005 K O M M U N I K AT I O N S S T R AT E G I Kommunikationsstrategi Juni 2005 1 BSTRATEGISK S C PA R T N ESAMMENHÆNG R S K A B M E D K U Kommunikationsstrategien N D E R O G S A M S P I L M E D skal I N Tunderstøtte E R E S S E N T Een R række af

Læs mere

økonomiske perspektiver i forbindelse med fortsat udvikling af

økonomiske perspektiver i forbindelse med fortsat udvikling af Juridiske, organisatoriske og økonomiske perspektiver i forbindelse med fortsat udvikling af Nordjyske Jernbaner - Trafikdage 2010, Aalborg Universitet g, g Ole Schleemann, Nordjyllands Trafikselskab Christian

Læs mere

ENTERPRISE ARCHITECTURE (EA) STRATEGY, BUSINESS AND IT ALIGNMENT

ENTERPRISE ARCHITECTURE (EA) STRATEGY, BUSINESS AND IT ALIGNMENT (EA) STRATEGY, BUSINESS AND IT ALIGNMENT AGENDA HVAD SKAL VI IGENNEM? FØR FROKOST Hvad er Enterprise Architecture (EA) Baggrunden for EA EA Rammeværk(er), den danske vinkel EFTER FROKOST Gennemgang af

Læs mere

Reducér tiden med Taxon

Reducér tiden med Taxon Vores manuelle processer er minimeret med 75%, og vi er gået fra 4 til 1 medarbejder til åbning, sortering og distribution af ca. 40.000 breve årligt Jon Badstue Pedersen - Afdelingsleder, HR og digitalisering

Læs mere

Oplæg til etablering af ny koncernenhed i Region Sjælland Produktion, Forskning og Innovation

Oplæg til etablering af ny koncernenhed i Region Sjælland Produktion, Forskning og Innovation FORSLAG TIL DRØFTELSE I MED-HOVEDUDVALGET Dato: 5. november 2013 Brevid: 2190067 Oplæg til etablering af ny koncernenhed i Region Sjælland Produktion, Forskning og Innovation Indledning og baggrund I januar

Læs mere

GAMES R US DET AFSLUTTENDE PITCH

GAMES R US DET AFSLUTTENDE PITCH GAMES R US DET AFSLUTTENDE PITCH DET STORE PITCH I løbet af forløbet Games r Us er du blevet introduceret til en række forretningsmæssige redskaber, viden og teknikker. Det er nu tid til, at du skal samle

Læs mere

Hvordan sikres investeringen i eksisterende systemer, når skyen tages i brug. Carsten Rasmussen, CTO, Capgemini Danmark A/S IDC Cloud Computing 2011

Hvordan sikres investeringen i eksisterende systemer, når skyen tages i brug. Carsten Rasmussen, CTO, Capgemini Danmark A/S IDC Cloud Computing 2011 Hvordan sikres investeringen i eksisterende systemer, når skyen tages i brug Carsten Rasmussen, CTO, Capgemini Danmark A/S IDC Cloud Computing 2011 Formål og agenda Formål Vi vil på denne workshop diskutere:

Læs mere

Trafikinformationsstrategi i DSB

Trafikinformationsstrategi i DSB Trafikinformationsstrategi i DSB Information på den hele rejse... set fra et kundeperspektiv TØF 10. oktober 2008 Line L. Matthäi Udviklingschef Planlægning og Trafik Side 1 Plan for strategiudviklingsforløbet...

Læs mere

Forbedringspolitik. Strategi

Forbedringspolitik. Strategi Forbedringspolitik Strategi 1 2 Indhold Forord... 3 Formål... 5 Vi vil forandre for at forbedre... 6 Forbedringer tager udgangspunkt i patientforløb og resultatet for patienten... 7 Medarbejder og brugerinvolvering...

Læs mere

KOMMUNIKATIONSPOLITIK

KOMMUNIKATIONSPOLITIK KOMMUNIKATIONSPOLITIK www.nordfynskommune.dk Østergade 23 DK-5400 Bogense Tel.: 64 82 82 82 Fax: 64 82 80 99 KOMMUNIKATIONSPOLITIK et fælles grundlag for god kommunikation Kommunikationspolitikken skal

Læs mere

Skab dig - unik! Kurser Forår 2014

Skab dig - unik! Kurser Forår 2014 Skab dig - unik! Kurser Forår 2014 Forandring fryder, når vaner du bryder. Alle har X-faktor præsentationsteknik og performance Coaching i hverdagen som kommunikationsmetode Sig, hvad du mener på den gode

Læs mere

KURS KOORDINERING ENGAGEMENT

KURS KOORDINERING ENGAGEMENT Ledelsesgrundlag KURS KOORDINERING ENGAGEMENT Udgivet af: Faxe Kommune 2013 Redaktion: Center for Udvikling Layout: Rune Brandt Hermannsson Foto: Colourbox.com, Faxe Kommune Tryk: HellasGrafisk www.faxekommune.dk

Læs mere

Bilag 2.3. Analyse-model. Gør tanke til handling VIA University College

Bilag 2.3. Analyse-model. Gør tanke til handling VIA University College Bilag 2.3. Analyse-model Gør tanke til handling VIA University College Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Basis tilgang til indkøbsbesparelser...3 3. Analysemodellen...4 4. Spend analyse...5 5. Benchmarking

Læs mere

Det danske ERP marked

Det danske ERP marked Det danske ERP marked ComputerCamp seminar 25. marts 2009 Herbert Nathan Indhold Introduktion til HerbertNathan & Co Nogle indledende system begreber ERP-markedet leverandører og trends Hvorfor anskaffe

Læs mere

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S Stillings- og personprofil Administrerende direktør FDC A/S Maj 2014 Opdragsgiver FDC A/S Adresse Lautrupvang 3A 2750 Ballerup Tlf.: 44 65 45 00 www.fdc.dk Stilling Administrerende direktør Refererer til

Læs mere

Lovpligtig redegørelse om samfundsansvar (CSR) 2013/2014

Lovpligtig redegørelse om samfundsansvar (CSR) 2013/2014 Lovpligtig redegørelse om samfundsansvar (CSR) 2013/2014 Denne lovpligtige redegørelse for virksomhedens samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a, er en del af ledelsesberetningen i årsregnskabet for

Læs mere

Skab forretning med CSR

Skab forretning med CSR VELKOMMEN I DANMARKS CSR HUS Skab forretning med CSR Opbyg de rette CSR kompetencer og løsninger i samarbejde med Green Network GREEN NETWORK MAKE CSR YOUR BUSINESS NÅ I MÅL MED CSR Få styr på kvaliteten

Læs mere

Fremtidsmodel (Blueprint) - Vejledning

Fremtidsmodel (Blueprint) - Vejledning Fremtidsmodel (Blueprint) - Vejledning Januar 2014 Indhold 1. FORKLARING PÅ CENTRALE BEGREBER... 3 2. HVAD ER FREMTIDSMODELLEN (BLUEPRINT)... 4 3. FORMÅLET MED FREMTIDSMODELLEN... 4 4. HVEM MODTAGER FREMTIDSMODELLEN...

Læs mere

Rene ord for ingen penge. Eva Kistrup

Rene ord for ingen penge. Eva Kistrup Rene ord for ingen penge Eva Kistrup 1 Copyright Copyright 2009 2009 Discus Discus Communications A/S Agenda Markedsføring i krisetider Målgrupper og forbrugeradfærd Cases: Segmentér dig til resultater

Læs mere

Systematiseret tilgang til Virksomhedskontakt - executive summary

Systematiseret tilgang til Virksomhedskontakt - executive summary Systematiseret tilgang til Virksomhedskontakt - executive summary Jobcenter Randers PricewaterhouseCoopers, CVR-nr. 16 99 42 94, Gentofte 1. Baggrund for projektet Hvert år gør Jobcenter Randers en stor

Læs mere

UC Effektiviseringsprogrammet. Projektgrundlag. Fælles UC Videoplatform 08-05-2014

UC Effektiviseringsprogrammet. Projektgrundlag. Fælles UC Videoplatform 08-05-2014 UC Effektiviseringsprogrammet Projektgrundlag Fælles UC Videoplatform 08-05-2014 Den fællesstatslige it-projektmodel, Digitaliseringsstyrelsen Produkt: Projektgrundlag, ver. 27/8-2013 1 Stamdata Stamdata

Læs mere

Oplæg ved AEA - EA netværk EA i Gentofte Kommune. På ITU den 6 marts 2013

Oplæg ved AEA - EA netværk EA i Gentofte Kommune. På ITU den 6 marts 2013 Oplæg ved AEA - EA netværk EA i Gentofte Kommune På ITU den 6 marts 2013 CV Sarah Ebler - Enterprise Arkitekt Gentofte Kommune Erhvervserfaring: Enterprise Architect - Gentofte Kommune - 01.10.2011 - nuværende

Læs mere

Workshop. Udarbejdelse af GIS-strategi. til. Albertslund Kommune. Emnet er GIS-strategi i Albertslund Kommune, dvs. 3 begreber

Workshop. Udarbejdelse af GIS-strategi. til. Albertslund Kommune. Emnet er GIS-strategi i Albertslund Kommune, dvs. 3 begreber Workshop Udarbejdelse af GIS-strategi til Albertslund Kommune Udvalgte slides fra 11. januar 2007 Introduktion til dagen Emnet er GIS-strategi i Albertslund Kommune, dvs. 3 begreber GIS Strategi Albertslund

Læs mere

Nytænk. Produktiviteten. + reduceret lønandel. + fleksibel teknologi. + leverandører og kunder i h. + øget udvikling af viden

Nytænk. Produktiviteten. + reduceret lønandel. + fleksibel teknologi. + leverandører og kunder i h. + øget udvikling af viden Kundetilpassede løsning + Masseproduktion i små mæ + fleksibel teknologi + reduceret lønandel + øget udvikling af viden + leverandører og kunder i h = konkurrencedygtig fr Nytænk Produktiviteten 8. 9.

Læs mere

FM s betydning for samfundets udvikling. Jan Stiiskjær. 29. jan. 09 DFM KONFERENCEN 2009

FM s betydning for samfundets udvikling. Jan Stiiskjær. 29. jan. 09 DFM KONFERENCEN 2009 DFM KONFERENCEN 2009 Dette vil jeg tale om Kort om DI og DI Service Den samfundsmæssige udfordring Offentlig-privat samarbejde og FM Hvad gør DI 2 DI organisation for erhvervslivet DI er en privat arbejdsgiver-

Læs mere

Kundens IT miljø - Region Midtjylland

Kundens IT miljø - Region Midtjylland Kundens IT miljø - Region Midtjylland af Peder Thorsø Lauridsen, it-arkitekt, Arkitektur og Design. Revideret 16. maj 2011. Kundens IT miljø - Region Midtjylland Overordnet beskrivelse af it-installationen

Læs mere

Nordfyns Kommunes rengøring i fremtiden.

Nordfyns Kommunes rengøring i fremtiden. Nordfyns Kommune Centraladministrationen 15. maj 2007 Nordfyns Kommunes rengøring i fremtiden. 1. Status. Tidl. Bogense Kommune: Rengøring af langt hovedparten af arealerne foretages af Toprengøring A/S

Læs mere

Dynamisk hverdag Dynamiske processer

Dynamisk hverdag Dynamiske processer Dynamisk hverdag Dynamiske processer Verden og hverdagen er kompleks og i konstant forandring - og derfor skal den måde vi arbejder med projekter og implementering være enkel og forandringsparat. Agil

Læs mere

Job- og personprofil for afdelingschef til Byggeri og Ejendomme i Holstebro Kommune

Job- og personprofil for afdelingschef til Byggeri og Ejendomme i Holstebro Kommune Side 1/5 Job- og personprofil for afdelingschef til Byggeri og Ejendomme i Holstebro Kommune Indledning: Vores nuværende afdelingschef gennem mere end 5 år skal fremover står i spidsen for ejendomsområdet

Læs mere

HVORDAN DU KAN BRUGE STYRINGSINFORMATION I DIN LEDELSE

HVORDAN DU KAN BRUGE STYRINGSINFORMATION I DIN LEDELSE HVORDAN DU KAN BRUGE STYRINGSINFORMATION I DIN LEDELSE KL s Ledertræf 10. september 2014 Chefkonsulent Nicolai Vædelse, Kombit Chefkonsulent, Peter Bogh, KLK Disposition for Masterclass Hvad er styrings-

Læs mere

CRM-system markedet i overblik. April 2011 Peter Ulka, partner HerbertNathan & Co. A/S

CRM-system markedet i overblik. April 2011 Peter Ulka, partner HerbertNathan & Co. A/S CRM-system markedet i overblik April 2011 Peter Ulka, partner HerbertNathan & Co. A/S Nøglen til succes! Kunderne virksomhedens største aktiv Agenda Introduktion til CRM CRM-system markedet i Danmark Trends

Læs mere

DC LABEL - EN CENTRAL ETIKETLØSNING I SESAM, 26. FEBRUAR 2015

DC LABEL - EN CENTRAL ETIKETLØSNING I SESAM, 26. FEBRUAR 2015 DC LABEL - EN CENTRAL ETIKETLØSNING I DANISH CROWN SESAM, 26. FEBRUAR 2015 Jens Barfred, Danish Crown Lars Bjerre-Harpøth, Frontmatec International fødevarevirksomhed med produktion og salg over hele verden

Læs mere