Vores berettigelse er jo vores medlemmer og at I føler, I får noget for den tid og de penge, som I bruger i DDV regi.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vores berettigelse er jo vores medlemmer og at I føler, I får noget for den tid og de penge, som I bruger i DDV regi."

Transkript

1 Årsberetning 2011

2 Indholdsfortegnelse Beretningen Den Danske Vedligeholdsforenings bestyrelse 7 Præsidium 7 DDV Netværk for drift og vedligehold 7 Konferencer, messer og seminarer i Udstillet på messer 9 Årsregnskab Budget

3 Beretning DDV s bestyrelse, præsidiet og sekretariatet har gennem 2010 og 2011 arbejdet med en strategiplan frem mod Det betød, at vi satte os ambitiøse mål for Vores berettigelse er jo vores medlemmer og at I føler, I får noget for den tid og de penge, som I bruger i DDV regi. Som der stod i beretningen for 2010 der var et rigtigt godt år, så hviler DDV ikke på laurbærrene og 2011 har været et år med fortsat fremgang for foreningen på en lang række punkter og det i et år, som desværre stadig har været præget af finanskrise. En overordnet strategiplan som blev startet op i 2010 og videreudviklet i 2011, har bundet aktiviteterne sammen på en struktureret måde for DDV, så vi nu er i stand til at arbejde målrettet med de tiltag, som bestyrelsen ser som nødvendige. Derfor kan vi konstatere, at DDV er et netværk og en forening i fortsat fremgang og en forening, som arbejder målrettet for sine medlemmer. Vores mangeårige strategiske mål med at runde 300 firmamedlemskaber er ikke blot nået i 2011, men har overgået vores forventninger, idet vi nåede ikke færre end 410 firmamedlemskaber. Dette gør DDV stærkere som netværk og mere attraktivt som det faglige samlingssted for vores medlemmer. Strategi Bestyrelsen og præsidiet har afholdt en opfølgnings startegidag, hvor vi har gjort status og justeret vores seks strategiske indsatsområder: Afholdelse af arrangementer Faglige netværk Nationale interesser Brand og kommunikation Internationalt samarbejde Samarbejde med universiteter Vedtægtsændringer. Bestyrelsen har til generalforsamlingen foreslået et par mindre justeringer af vores vedtægter omkring: Præcisering af begrebet faglige netværk Hurtigere udmeldelse Indføring af begrebet Æresmedlemmer Løbende kontingentbetaling for nye medlemmer 3

4 De faglige netværk Vi havde ved udgangen af 2011 følgende netværk: Byg Øst v/ Jørgen Klokkedal, Bascon A/S Byg Vest v/ Lars Jenry Petersen, Fredericia Maskinmesterskole El v/johnny Nielsen, Fournais Energi A/S Energi & Proces /Jørgen Bjerg, Vesko ApS HSE v/john Middelbo Ildsjælene v/tom Svantesson, TSMC ApS (Gruppen nedlagt i 2011) Informatik og uddannelse v/palle Grøndahl, Vesko ApS Produktivitetsforbedringer v/palle Grøndahl, Vesko ApS RCM v/erik Helms Nielsen, Reliasset A/S Teknisk / økonomisk v/martin Schmidt, Tvilum Scanbirk A/S Ekspert & Diplom v/boye Olsen, Nordicsugar A/S De faglige netværk er rygraden i vores forening og derfor også en vigtig del af de strategiske indsatsområder. Derfor følger bestyrelsen arbejdet og interessen for netværksarbejdet nøje. Situationen er, at der kun har været aktivitet i 5 af DDV s 11 netværksgrupper i 2011, og ud af dette har kun en enkelt netværksgruppe været samlet en gang i hvert kvartal. Det spiller dog også ind, at 4 netværksgrupper i en stor del af 2011 har været uden formand, men inden årets afslutning har grupperne fået genbesat formandsposterne. Det er ikke tilfredsstillende, da aktiviteterne i netværksgrupperne netop skal være et unikt tilbud til medlemmerne om faglig og personlig udvikling i forbindelse med deres medlemskab i DDV. Derfor har der i efteråret har været afholdt et fællesmøde med bestyrelse, præsidiet og netværksformændene, hvor aktiviteter og indhold var sat på dagsordenen. De konklusioner og tilbagemeldinger, der er kommet efter fællesmødet peger på, at de nuværende rammer for netværksgruppernes virke ikke helt er i tråd med den virkelighed, der hersker i medlemsvirksomhederne. Bestyrelsen er opmærksom på vigtigheden af, at der hele tiden er fokus og høj prioritet på netværksgrupperne. Men udviklingen er samtidig et signal om, at der ikke for enhver pris skal ydes kunstigt åndedræt til nødlidende grupper, men at enhver gruppe har sin levetid. Der bliver arbejdet videre med en fremadrettet plan, som er klar til sommerferien i Aktiviteter Konferencer, workshop, seminarer og fyraftensmøder er aktiviteter vi bruger rigtig mange ressourcer på og i 2011 var der stor aktivitet på disse områder. Der blev afholdt: 8 konferencer, 2 seminarer, 2 workshops, 4 fyraftensmøder, 2 kompetencegivende kurser, 2 informationsmøder for nye medlemmer, 1 certificering til Europæisk Vedligeholdsekspert. Der har i alt været 723 deltagere hvilket er en stigning på 31% i

5 De udvalgte seminar- og konferencetemaer er besluttet ud fra en medlemsundersøgelse, hvor interessen er blevet tilkendegivet. Det er således medlemmernes interesse, der har styret prioriteringen. Ved starten af 2011 kom vores nye magasin Optimering på gaden. Kontrakten omkring udgivelsen er indgået med Maskinmestrenes forening, som står for både den redaktionelle del og for distributionen. Annoncesalget og udgifterne forbundet med trykning og forsendelse bæres alene af Maskinmestrenes Forening. Magasinet fungerer som officielt talerør over for DDV s medlemmer, og det redaktionelle stof er udvalgt og tilpasset efter vedligehold og driftsoptimering. Magasinet udkommer 6 gange årligt og sendes til DDV og Maskinmestrenes Forenings medlemmer. Det betyder i praksis, at Optimering udsendes til mere end modtagere. Magasinet er omkring det redaktionelle blevet positivt modtaget, og efter en langsom start, er annoncesalget støt og roligt på vej mod det budgetterede. I september blev sekretariat udvidet med en administrativ medarbejder med en 30 timers ugentlig ansættelse, som i 2012 er udvidet til heltid. Ansættelsen skal sikre et fortsat højt aktivitetsniveau og medvirke til, at de langsigtede beslutninger bliver implementeret. I 2011 er yderligere 10 personer blevet certificeret som Europæiske eksperter i Vedligeholdsledelse, og hermed er Danmark med sine 52 certificeringer på en 3. plads efter Sverige og Norge. Det skal også nævnes, at DDV i medlemskredsen nu har 2 medlemmer, som med succes har forsvaret deres projekt i Holland på det tekniske universitet i Utrecht, og dermed retmæssigt kan tilføje Master of Maintenance på deres cv i øvrigt som de to første i Danmark. Der er i studerende på Teknisk Diplomuddannelse for Vedligeholdsledere, som har færdiggjort deres studie. Et stort tillykke til alle og det lover godt for udviklingen, at der sker disse tiltag omkring vedligehold på den uddannelsesmæssige front. Projekter Vi har i 2011 haft møder med Syddansk Universitet, DTU og Ålborg Universitet, med henblik på opstart af et PhD projekt. Alle var positive og resultatet af de første møder er, at vi fortsat arbejder på at få etableret et Phd projekt omkring vedligehold i forbindelse med vindmøller. Vi fik afsluttet projektet e-support i 2011 (et EU støttet projekt) og tanken var, at vi skulle forsøge at sælge projektet/systemet til potentielle IT systemudbydere. Efter adskillige forsøg, måtte vi opgive dette og projektet er derfor stoppet. Projektet Valid Maint (kompetanceafklaring af vedligeholdsteknikere) er afsluttet. Projektet vil blive forsøgt solgt. Vi har opstartet et CEN arbejde i europæisk regi, men i skrivende stund er det uklart, hvorledes det vil fortsætte har ligeledes været året hvor vi planlagde en helt ny hjemmeside og dette skulle gerne sættes i søen omkring sommeren

6 Vi har mod betaling indgået en aftale med Brancheforeningen Repamotor om at fungere som foreningens sekretariat. Aftalen omkring den administrative del bygger på et flerårig samarbejde på det faglige felt, der har været mellem DDV og Repamotor. Internationalt samarbejde EFNMS DDV deltager i udgivelsen af det internationale magasin Maintworld, hvor DDV s medlemmer også leverer indlæg inden for de forskellige fagområder, som magasinet behandler. Fra DDV s side har der været deltagelse i internationale Maintworld kongresser. DDV er repræsenteret i EFNMS i fire af fem arbejdsgrupper: European Maintenance Benchmarking Committee ved Tom Svantesson European Training Committee ved Palle Grøndahl European Health and Safety Committee ved Svend Aage West European Asset Management Committee ved Erik Helms Nielsen Endvidere er Hans Overgaard sekretær i Board of Directors og undertegnede deltager i General Assembly Arbejdsgrupperne samt General Assembly afholder to møder om året og der foregår lige nu en dialog omkring en modernisering af EFNMS Medlemssituationen Der har i 2011 været en meget markant fremgang af medlemmer i DDV. Ved årets udgang kunne vi notere en fremgang i firmamedlemsskaber på 132 svarende til 26%, hvorimod de private medlemskaber stort set er uændrede. Der har været afsat rigtig mange ressourcer på at få tilknyttet det maksimale antal personer, det er muligt at knytte til firmamedlemsskaberne, og det er lykkedes med stor succes, da vi her kan notere, at der nu er 1436 personer - en tilvækst på 39%. Der er således i 2011 blevet 400 flere, som modtager invitationer og oplysninger om DDV og de arrangementer, medlemmerne tilbydes. Tilgangen skyldes primært opsøgende arbejde fra sekretariatet og en aftale med en ekstern operatør, som har udført en del telefonsalg. En aktivitet vi fortsætter i For at de mange nye medlemmer så hurtig som muligt får overblik over mulighederne i forbindelse med medlemskabet i DDV, har der med et rigtig godt resultat og stor fremmøde været afholdt to informationsmøder for nye medlemmer et på Sjælland og et i Jylland. Vi mødte stor entusiasme og store forventninger. Lars G. Hansen Formand for DDV 6

7 Den Danske Vedligeholdsforening Bestyrelse Efter generalforsamlingen den 18. april 2011 har bestyrelsen for Den Danske Vedligeholdsforening haft følgende sammensætning: Lars G. Hansen (formand) Claus Hincke Københavns Lufthavne A/S John B. Lund De Danske Gærfabrikker A/S Udtrådt i oktober 2011 John Hansen Nordic Sugar A/S Lars Søgaard Center for Drift og Vedligehold Peter Jonsson Royal Unibrew A/S Peter Rasmussen (næstformand) Statoil Refining Denmark A/S Søren Skærbæk Skjern Papirfabrik A/S Johnny Nielsen (kasserer) Fournais Energi Præsidium Pr. 31. december 2011 var følgende personer medlem af præsidiet: Svend Åge West (formand) Christer Pandell SSP Technology A/S Finn Falkenberg Andersen (sekr.) Den Jyske Entreprenør ApS Hans Overgaard John Chr. Mikkelsen Michael Vaag DSB Vedligehold a/s Mogens Sparre WiseMind Per Jørgensen Maskinmestrenes Forening Steen Schrøder Københavns Lufthavne A/S Tage Meltofte Skive Fjernvarme A.m.b.a. Torben Andreasen Cheminova A/S DDV Netværket til optimering af drift og vedligehold Den Danske Vedligeholdsforening Tlf Købmagergade Fredericia Hjemmeside 2 7

8 Konferencer, messer og seminarer i januar Temamøde Værdiskabende vedligeholdsløsninger Arrangør: REPAMOTOR og DDV sekretariatet 31. januar Temamøde Værdiskabende vedligeholdsløsninger Arrangør: REPAMOTOR og DDV sekretariatet 8. februar Workshop Nøgletal Arrangør: TSMC og DDV sekretariatet 10. februar Energi seminar Øst Arrangør: Schneider Electric Lauritz Knudsen 2. marts El konference Arrangør: Johnny Nielsen, El-netværket og DDV sekretariatet 31. marts ATEX kompetencegivende kursus Arrangør: Tomm Giff, TNG Engineering ApS 14. april Årsmøde 2011 Arrangør: DDV sekretariatet 4. maj Energi optimering Arrangør: Jørgen Bjerg, Energi & Proces- netværket og DDV sekretariatet 17. maj Effektiv kompressor drift Seminar Arrangør: Kaeser Kompressorer A/S og DDV sekretariatet 26. maj BYG konference Arrangør: DDV sekretariatet 31. maj ATEX kompetencegivende kursus Arrangør: Tomm Giff, TNG Engineering ApS 7. juni Værdiskabende vedligehold Arrangør: Svend Aage West, Præsidiet og DDV sekretariatet 31. august Vh-programmet skaber overblik og optimerer Arrangør: DDV sekretariatet 28. september Workshop DS vedligeholds standarder Arrangør: Ildsjælene 27. oktober ATEX direktiverne 1999/92/EF og 94/9/EF Arrangør: Tomm Giff, TNG Engineering ApS 28. oktober Temamøde Energibesparelse på belysning Arrangør: Danish Wattguard og A.C. Schmidt A/S 3. november Informationsmøde nye DDV medlemmer Arrangør: DDV sekretariatet 7. november Informationsmøde nye DDV medlemmer Arrangør: DDV sekretariatet 8

9 15. november Strategisk reservedelslager eller skattekammer Arrangør: DDV sekretariatet 30. november Certificering til Europæisk Vedligeholdsekspert Arrangør: DDV sekretariatet 8. december Energioptimering og vedligehold Arrangør: Jørgen Bjerg, Energi & Proces- netværket og DDV sekretariatet Udstillet på messer september hi [11] THE SCANDINAVIAN INDUSTRY EXPO Industrimesse i Herning oktober Building Green 2011 Fagmesse i Forum, København november Ajour 11 Maskinmestrenes erhvervskonference 9

10 10

11 11

12 12

13 13

14 14

15 15

16 16

17 2012 Budget 2012 Estimat pr. 18/ Budget Indtægter Kontingent kr kr kr Konferencer Kompendiesalg Renter/kurs Indtægter i alt kr kr kr Udgifter Konferencer omk kr. 600 kr. 606 kr. 620 Projekter Markedsføring Netværksgrupper GA møde web side Funktionsaftale ny DDV analysen NDE ståbien CEN udvalg DS oversættelser Øvrige Projekter i alt kr. 520 kr. 624 kr. 650 Adm. omk. Administration kr. 120 kr. 321 kr. 340 Pr., Medl.info,Årsberet Møder bestyrelse/gen Gaver Revisor IT MaintWorld distribution Messe, Kurser Internationalt - EFNMS Rejse udg Øvrige 121 Total Adm. omk. kr. 426 kr. 801 kr. 695 Personaleomk. kr. 824 kr. 968 kr Lokale leje Afskrivninger/Renter Udgift i alt kr kr kr Netto resultat kr. 38 kr. 32 kr

18 18

19 19

20 Den Danske Vedligeholdsforening Købmagergade Fredericia Tlf.: Fax: mail:

STRATEGI 2015-2017 DEN DANSKE VEDLIGEHOLDSFORENING

STRATEGI 2015-2017 DEN DANSKE VEDLIGEHOLDSFORENING STRATEGI 2015-2017 DEN DANSKE VEDLIGEHOLDSFORENING Arbejdet med Strategi 2015-2017 blev påbegyndt i foråret 2014. Med udgangen af 2014 blev det færdiggjort, blev præsenteret og besluttet af bestyrelsen

Læs mere

Maskinmestrenes Forenings 143. ordinære generalforsamling 2015. Onsdag den 11. marts kl. 18.00. Comwell Middelfart

Maskinmestrenes Forenings 143. ordinære generalforsamling 2015. Onsdag den 11. marts kl. 18.00. Comwell Middelfart Maskinmestrenes Forenings 143. ordinære generalforsamling 2015 Onsdag den 11. marts kl. 18.00 Comwell Middelfart Dagsorden: 1. Valg af dirigent og sekretær 2. Beretning for året 2014 3. Det reviderede

Læs mere

Årsberetning 2009 for foreningen Danske Byggeøkonomer. INDLEDNING: Marts 2010

Årsberetning 2009 for foreningen Danske Byggeøkonomer. INDLEDNING: Marts 2010 Årsberetning 2009 for foreningen Danske Byggeøkonomer INDLEDNING: Marts 2010 Året 2009 har været præget af en historisk tilbagegang i vores branche, med det resultat at hovedparten af branchens virksomheder

Læs mere

fagmagasin for drift, vedligehold, teknologi og risiko Værktøjskassen teknikeren aldrig har set - Vedligeholdssystem giver besparelser

fagmagasin for drift, vedligehold, teknologi og risiko Værktøjskassen teknikeren aldrig har set - Vedligeholdssystem giver besparelser januar 2013 - nr. 1 Den danske vedligeholdsforening Optimering OffIcielT fagmagasin for den danske vedligeholdsforening gennem vedligehold fagmagasin for drift, vedligehold, teknologi og risiko Værktøjskassen

Læs mere

Danmarks Forskningsbiblioteksforenings årsmøde 19.-20. september 2007 Munkebjerg, Vejle

Danmarks Forskningsbiblioteksforenings årsmøde 19.-20. september 2007 Munkebjerg, Vejle Danmarks Forskningsbiblioteksforenings årsmøde 19.-20. september 2007 Munkebjerg, Vejle Organisatorisk beretning fra Danmarks Forskningsbiblioteksforenings bestyrelse. Indledning: En forening i vækst?

Læs mere

BESTYRELSES- OG UDVALGSBERETNING

BESTYRELSES- OG UDVALGSBERETNING 2012 2013 BESTYRELSES- OG UDVALGSBERETNING Indsamlingsorganisationernes Brancheorganisation ISOBRO April 2013 Indhold Forord... 2 Skærpede offentlige forventninger øger behov for bedre lovgivning og initiativer

Læs mere

Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens

Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens 1. Konstatering af møderet og stemmetal Henrik Funder Kristensen konstaterede, at der var 64 stemmeberettigede

Læs mere

DRIFT & ARKITEKTUR. læs inde i bladet FSTA FORUM FOR SYGEHUS TEKNIK OG ARKITEKTUR WWW.FSTA.DK. FSTA årsberetning 2012-2013. FDS årsberetning 2012 2013

DRIFT & ARKITEKTUR. læs inde i bladet FSTA FORUM FOR SYGEHUS TEKNIK OG ARKITEKTUR WWW.FSTA.DK. FSTA årsberetning 2012-2013. FDS årsberetning 2012 2013 Nr. 8 november 2013 2. årgang DRIFT & ARKITEKTUR www.hospitaldrift.dk ISSN Nr. 2245-3997 FSTA FORUM FOR SYGEHUS TEKNIK OG ARKITEKTUR WWW.FSTA.DK læs inde i bladet FSTA årsberetning 2012-2013 FDS årsberetning

Læs mere

DRIFT & ØKONOMI. thy: forebyggende vedligehold til Dynamics AX LÆS INDE I BLADET. www.vedligeholddrift.dk

DRIFT & ØKONOMI. thy: forebyggende vedligehold til Dynamics AX LÆS INDE I BLADET. www.vedligeholddrift.dk www.vedligeholddrift.dk Nr. 1 Februar 2008 DRIFT & ØKONOMI 11. årgang ISSN Nr. 1398-2451 ENERGI PROCES EL BYG ANLÆG RULLENDE MATERIEL TRANSPORT LUFT VAND LAND UDDANNELSE MILJØ Mennesker med løsninger LÆS

Læs mere

Dansk Orienterings-Forbund Specialforbund under Danmarks Idræts-Forbund

Dansk Orienterings-Forbund Specialforbund under Danmarks Idræts-Forbund Dansk Orienterings-Forbund Specialforbund under Danmarks Idræts-Forbund Repræsentantskabsmøde 2013 Indhold Program... 3 Praktiske oplysninger... 5 Dagsorden... 6 Formandens beretning... 8 Direktørens beretning...

Læs mere

Formandens beretning. v/ Carl Gerstrøm, formand Dansk Sejlunion

Formandens beretning. v/ Carl Gerstrøm, formand Dansk Sejlunion 09 Årsberetning Indholdsfortegnelse Formandens beretning... 3 Tursejlads... 11 Elite og talentafdelingen... 12 Ungdom... 14 Internationalt arbejde... 18 Kapsejlads i Sportsåret 2009... 21 Miljø og planlægning...

Læs mere

Danmarks Optikerforenings Årsberetning 2011

Danmarks Optikerforenings Årsberetning 2011 Danmarks Optikerforenings Årsberetning 2011 Indhold Internationalt 10 Syn for sagen 3 Nordisk Optiker Råd 10 Formål 4 EAOO 10 Beretning 5 Uddannelse 11 Optikmarkedet 5 Optometristuddannelsen 11 Konkurrencen

Læs mere

Årsberetning. Sammenslutningen af Lokalarkiver. 62. ordinære generalforsamling. lørdag den 8. oktober 2011 kl. 15:30. Quality Hotel Park Middelfart

Årsberetning. Sammenslutningen af Lokalarkiver. 62. ordinære generalforsamling. lørdag den 8. oktober 2011 kl. 15:30. Quality Hotel Park Middelfart SLA Sammenslutningen af Lokalarkiver Årsberetning Sammenslutningen af Lokalarkiver 62. ordinære generalforsamling lørdag den 8. oktober 2011 kl. 15:30 Quality Hotel Park Middelfart Landsbyen Åby Fotograf:

Læs mere

Referat fra den 31. ordinære generalforsamling i Danske Torpare den 24. februar 2011

Referat fra den 31. ordinære generalforsamling i Danske Torpare den 24. februar 2011 Referat fra den 31. ordinære generalforsamling i Danske Torpare den 24. februar 2011 Velkomst Efter afslutning af et interessant indlæg fra lektor Lars Hovbakke Sørensen om svensk-danske relationer kunne

Læs mere

Netværk for optimering af drift og vedlighold. Arrangementer i DDV. Januar - juni 2015

Netværk for optimering af drift og vedlighold. Arrangementer i DDV. Januar - juni 2015 Netværk for optimering af drift og vedlighold Arrangementer i DDV Januar - juni 2015 Kære medlemmer DDV-programmet for 1. halvår 2015 er klar, og det indeholder mange forskellige tilbud om konferencer,

Læs mere

Lørdag den 6. juni 2015 kl. 10.00

Lørdag den 6. juni 2015 kl. 10.00 Repræsentantskabsmøde 2015 Dansk Volleyball Forbund Lørdag den 6. juni 2015 kl. 10.00 Hotel Scandic, Kolding Indhold Indhold... 2 Praktiske oplysninger... 3 Dagsorden... 4 Beretninger... 6 Bestyrelsen...

Læs mere

Repræsentantskabsmøde - Danmarks Motor Union Lørdag den 2. marts 2013 - Hotel Scandic Bygholm Park - Horsens

Repræsentantskabsmøde - Danmarks Motor Union Lørdag den 2. marts 2013 - Hotel Scandic Bygholm Park - Horsens Repræsentantskabsmøde - Danmarks Motor Union Lørdag den 2. marts 2013 - Hotel Scandic Bygholm Park - Horsens 1) Konstatering af møderet og stemmetal Repræsentantskabsmødet er beslutningdygtigt uanset fremmødte.

Læs mere

XXXXXXXX XXXXXX GENERALFORSAMLING I DANSKE KREDS ONSDAG DEN 21.MAJ PÅ MUNKEBJERG HOTEL I VEJLE

XXXXXXXX XXXXXX GENERALFORSAMLING I DANSKE KREDS ONSDAG DEN 21.MAJ PÅ MUNKEBJERG HOTEL I VEJLE ÅRSBERETNING FOR DANSKE KREDS / EN VIRKSOMHEDSKREDS I FINANSFORBUNDET / APRIL 2014 XXXXXXXX XXXXXX Neceperio tessitatur, sa de cum faceptia et quosand eribus pa ducieni molectem cone pores reperora adit

Læs mere

Bestyrelsens beretning

Bestyrelsens beretning Dansk Mejeriingeniør Forening Bestyrelsens beretning Generalforsamling den 5. september 2013 hos DSS Silkeborg 2012-2013 Indhold i beretning for Dansk Mejeriingeniør Forening 2012/13 1 Indledning... 3

Læs mere

KONGRES 2015 - REFERAT

KONGRES 2015 - REFERAT KONGRES 2015 - REFERAT Tid: Søndag d. 18. januar, kl. 9.00-12.20 Sted: Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby Referent: Trine Lindberg Niels Sørensen bød forsamlingen velkommen til den årlige

Læs mere

Bestyrelsesmøde - referat

Bestyrelsesmøde - referat Mødedato: 30.04.2015 Sted: Vejen Idrætscenter Petersmindevej 1 6600 Vejen Referent: Karin Rye Caspersen Ref. nr. 07/2015 Emne: Bestyrelsesmøde Dagsorden: 1. Godkendelse af referater fra 15. april 2015

Læs mere

Bestyrelsens beretning

Bestyrelsens beretning Dansk Mejeriingeniør Forening Bestyrelsens beretning Generalforsamling den 3. september 2015 på Arla Foods Branderup Mejeri 2014-2015 Indhold i beretning for Dansk Mejeriingeniør Forening 2014/15 1 Indledning...

Læs mere

Bkf - generalforsamling 2005 Punkt 3 på dagsordenen BESTYRELSENS BERETNING 2005

Bkf - generalforsamling 2005 Punkt 3 på dagsordenen BESTYRELSENS BERETNING 2005 BESTYRELSENS BERETNING 2005 Professionalisering af forbundet var et af hovedpunkterne i den tre-årige handlingsplan, som bestyrelsen lagde frem i 2002. Vi skulle skærpe den politiske profil og øge respekten

Læs mere

Årsberetning 2009. Polyteknisk Forening

Årsberetning 2009. Polyteknisk Forening Årsberetning 2009 Polyteknisk Forening 15. april 2010 Indhold 1 Forord 9 2 Organisationen 10 2.1 Bestyrelsen............................. 10 2.1.1 Formanden......................... 10 2.1.2 Næstformand........................

Læs mere

NOCA Årsberetning 2012

NOCA Årsberetning 2012 NOCA - NETWORK OF CORPORATE ACADEMIES NOCA Årsberetning 2012 Formand i NOCA, Lars Malmberg, Senior Vice- President, Danske Bank, beretter om NOCA- året 2012 NOCAs Generalforsamling, torsdag den 11. april

Læs mere

Uddannelsesudvalget 2010-11 UDU alm. del Bilag 126 Offentligt. Årsberetning 2009

Uddannelsesudvalget 2010-11 UDU alm. del Bilag 126 Offentligt. Årsberetning 2009 Uddannelsesudvalget 2010-11 UDU alm. del Bilag 126 Offentligt Årsberetning 2009 Årsberetning 2009 Et turbulent år med lys forude 2 I 2009 oplevede vi markant flere konkurser og fyringer på arbejdsmarkedet

Læs mere

Lederne har aldrig haft mere tilfredse medlemmer end ved udgangen af 2013. Samtidig var 2013 året, hvor Lederne for alvor konsoliderede

Lederne har aldrig haft mere tilfredse medlemmer end ved udgangen af 2013. Samtidig var 2013 året, hvor Lederne for alvor konsoliderede dende og UdvikLende arbejdsplads tilfredse medlemmer flere medlemmer Uændret kontingent Ledere og LedeLse på edere og LedeLse på dagsordenen en spændende og UdvikLende arbejdsplads tilfredse medlemmer

Læs mere

74 Marts 2006. geoforum.dk. mødestedet for geografisk information. På vej mod fælles europæisk referencegrundlag Se Lederen side 3

74 Marts 2006. geoforum.dk. mødestedet for geografisk information. På vej mod fælles europæisk referencegrundlag Se Lederen side 3 74 Marts 2006 geoforum.dk mødestedet for geografisk information På vej mod fælles europæisk referencegrundlag Se Lederen side 3 Hvad får man egentlig for sit medlemskontingent? Side 4 Beretning om Geoforum

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmødet Lørdag-søndag den 26.-27. januar 2008 på Kursuscenter Middelfart

Referat af hovedbestyrelsesmødet Lørdag-søndag den 26.-27. januar 2008 på Kursuscenter Middelfart Hovedbestyrelsen Referat af hovedbestyrelsesmødet Lørdag-søndag den 26.-27. januar 2008 på Kursuscenter Middelfart Deltagere: FU: Erik Søbjerg Morten Rasmussen Esmat Guindy Henrik Knudsen Afbud fra: 4.

Læs mere

Årsberetning DANSK FOLKEOPLYSNINGS SAMRÅD

Årsberetning DANSK FOLKEOPLYSNINGS SAMRÅD Årsberetning 2007 DANSK FOLKEOPLYSNINGS SAMRÅD Årsberetning 2007 Dansk Folkeoplysnings Samråd Gl. Kongevej 39 E, 2. tv.,1610 København V Tlf: 33 15 14 66 dfs@dfs.dk - www.dfs.dk INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Bestyrelsens

Læs mere