RA V N E N. Det Radikale Venstre i Nordjylland. Nummer 1 Feb Indhold: Side 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "RA V N E N. Det Radikale Venstre i Nordjylland. Nummer 1 Feb. 2007. Indhold: Side 1"

Transkript

1 RA V N E N www-udgave med forringet billedkvalitet Det Radikale Venstre i Nordjylland Indhold: RAVNEN Den anden vej TEMA: Sundhed: - Aalborg - Regionens sygehuse TEMA: Den anden vej - Integration Kommuner & kredse Frederikshavn - Hans Jørgen Nygaard Hjørring - Thomas Mark Brønderslev - Sygehusdebat Jammerbugt Thisted Morsø Vesthimmerland Rebild - Kjeld Jørgensen Mariagerfjord Aalborg - Nana Sofia Hansen Kalender Nummer 1 Feb Efter 17 numre bliver LokalRadikalen til RAVNEN Side 1

2 FRA REDAKTIONEN RAVNEN udgives af RAVN - Det Radikale Venstre i Nordjylland Redaktør Jørgen Harder (ansvarsh.) I redaktionen Dorthe Kræmmergaard RU: Nana Sofia Hansen Distribution Jens Christoffersen Tryk: Vester Kopi Oplag: 900 Indlæg sendes til Næste nummer April 2007 Deadline: 15. april eller efter aftale Kommende temaer: Sundhed & sygehuse Den anden vej Hjemmesider Følgegruppen Vagn Kvist, Bodil Sørensen Gustav Sieg Sørensen Bankkonto: RAVNEN flyver men hvor længe? Ved årsskiftet trådte strukturreformen og Det Radikale Venstres nye organisation for alvor i kraft. Det Radikale Venstre i Nordjylland, RAVN, blev stiftet den 11. december og blev bemandet med kendte navne og nogle få nye. Vi benyttede lejligheden til at ændre bladets navn fra LokalRadikalen til RAVNEN, opkaldt efter foreningen og efter fuglen med de mange gode egenskaber se LokalRadikalens sidste nummer eller under RAVNEN. Her kan medlemmerne fremover finde bladet, hvis det skulle have forputtet sig. Men hvor længe er fremover? Den gamle redaktør garanterer for de første tre numre. Men derefter afhænger det af, om vi kan finde en ny redaktør. Den gamle har slået hovedet og holder et sabbatår regnet fra sommeren Han har pådraget sig skaden under sit virke i Hovedbestyrelsen, hvor han i sine bestræbelser for af skaffe partiet nogle enkle vedtægter på et forståeligt dansk har rendt hovedet mod en mur. Og det kan man godt blive træt af. JH En til hver? Hvervet som web-redaktør for den nordjyske hjemmeside hører naturligt sammen med bladet. Det er jo mere eller mindre de samme nyheder og fakta, som præsenteres de to steder. Inden den gamle redaktør stopper, vil han føre hjemmesiden a jour med de nye navne, som er resultatet af forårets generalforsamlinger. Og han hjælper gerne den nye web- redaktør i gang. Han har også en forfængelig ambition om, at alle nordjyske kommune- og kredsforeninger og alle folketingskandidater inden sommerferien skal have egen hjemmeside en til hver. Ikke nødvendigvis så flot som der føres a jour med korte mellemrum. Mindre kan gøre det. F. eks. en side som præsenterer kandidaten med billede cv og politisk program. Eller tilsvarende foreningen med bestyrelse, byrådsmedlemmer og valgprogram. En sådan side behøver man kun at føre a jour et par gange om året. Se f.eks. Den gamle redaktør hjælper gerne med at oprette siden i det gamle radikale mønster. Se f.eks. eller /preben eller /nanasofia. Men driften må I selv klare. JH Side 2

3 Hvem kan sejle foruden vind? I foråret, sommeren og det første efterår 2006 var der god fremdrift i den radikale båd; vinden stod ind fra agter og fyldte sejlet og gav god fart; de 30 mandater sås i horisonten! Nu er vinden flovet af, og vi ligger atter og hugger omkring valgresultatet. Det er ikke rigtigt lykkedes - endnu - at få Den anden vej ud over rampen. Hvad er årsagerne? For det første overspillede vi statsministerkortet ved at gøre det ultimativt. Det åbnede op for en masse personsnak, der overskyggede det egentlige - det politiske indhold - i Den anden vej. Fejlen er nu rettet, men vi må erkende, at det ikke er så let at få katten tilbage i sækken i et personfikseret medielandskab. For det andet har Socialdemokratiet og Helle Thorning Schmidt, i hvert fald for en tid overvundet den nedadgående kurve, de oplevede frem til efteråret Helle Thorning Schmidt fremstår i dag i befolkningen, om vi kan lide det eller ej, som alternativet til Anders Fogh Rasmussen. SF s opbakning til hende har også været en streg i regningen for os. For det tredje har vi haft svært ved at finde vores ben i den genopblussede velfærdsdagsorden. Under efterårets protestaktioner var vi stort set fraværende. Vores svar, tillidsreformen er godt nok, men der skal langt mere kød på den plan, før den for alvor kan engagere og overbevise bredere kredse. Og så er vi til stadighed for uldne i mælet, når det drejer sig om ressourcetildelingen til den offentlige sektor. Her synes jeg ikke, partiet har gravet dybt nok. Jeg anser det for indlysende, at de traditionelle områder som sygesundhed, ældre, børn og unge fremover vil lægge beslag på relativt flere samfundsressourcer, dels fordi der inden for disse områder er mindre mulighed for effektiviseringer (de varme hænder), og dels fordi folk i takt med den stigende velstand helt forventeligt og fornuftigt vil prioritere sådanne områder mere. Giver vi ikke et svar på denne udfordring, et svar som folk kan bruge, så trues selve kernen i vores lighedsfilosofi. For det fjerde kan man ikke undgå at sidde tilbage med en stille undren over, at miljø- og klimaspørgsmålene ikke eksplicit er med i Den anden vej, når disse spørgsmål efter al sandsynlighed fremover bliver den akse, hvorom al anden politik må dreje. Hvad nu? Mit råd er: Fasthold Den anden vej ; det politiske indhold er godt nok, men bør udvides med miljø- og klimaudfordringen ; samtidig skal der lægges megen energi i at konkretisere Peter Hvid Jensen blev 11. december 2006 valgt som den nordjyske regionsforenings første formand. Han opfordrer de nordjyske radikale til at komme til årerne og arbejde for den anden vej Side 3

4 HUSKAT betale kontingent inden 15. marts vores visioner om ændringer i og udviklingen af den offentlige sektor. Der er ingen grund til at tabe modet, fordi medvinden for en tid er forsvundet. Det er en lang sej politisk kamp, vi er i gang med; men en kamp, der giver mening. Hvem kan sejle foruden vind? Det kan den/de, der er villig(e) til at slide ved årene. Det er vores alles opgave lige nu. se side 11 Med venlig hilsen Peter Hvid Jensen Leo, Sebbelin er den eneste nordjyske radikale, som har sæde i Partiets ca. 13 mand store forretningsudvalg. Her repræsenterer han Netværket af kommunalpolitikere. På RAVN s delegeretmøde den 21. maj skal der vælges nye medlemmer til Hovedbestyrelsen. Regionsformanden er født medlem med næstformanden som fast stedfortræder. Desuden har hver region ret til to medlemmer plus et antal, som er bestemt af stemmetallet ved seneste folketingsvalg. i Nordjyllands tilfælde fire. Desuden skal der vælges stedfortrædere en for hvert HB-medlem. De nye HB-medlemmer tiltræder på første HBmøde efter landsmødet. Nordjyder i Hovedbestyrelsen De nordjyske repræsentanter i DRV s knap 100 mand store Hovedbestyrelse blev udpeget på amtsforeningernes delegeretmøder i maj De sidder frem til landsmødet i september Af forskellige grunde har tre af de nordjyske HB-medlemmer meldt permanent forfald: Vagn Kvist, Mette Glargaard Andersen og Jørgen Harder. Deres pladser er overtaget af de suppleanter, som ligeledes blev valgt i maj. De nordjyske HB-medlemmer er herefter: Peter Hvid Jensen (Regionsformand - født medlem) med næstformanden - Gustav Sieg Sørensen som fast suppleant. Valgt på delegeretmødet: Daniel Nyboe Andersen Nicolaj Sejersbøl Holm Følgende suppleanter er rykket op som faste medlemmer: Karina Kroustrup Kjeld Lundager Jørgensen Bent Jørgensen Af suppleanter er der herefter kun to: Claus Brandt Rasmussen Bodil Sørensen På Regionsbestyrelsens møde den 14. marts vil vi afgøre, om der skal udpeges yderligere suppleanter. I det gamle Viborg Amt blev der valgt en fra den nuværende Nordjyske Region: Steen Asgeir Petersen, Og en suppleant: Jørgen Jørgensen Der er planlagt HB-møder: 24. marts, 12. maj og 25. august. Side 4

5 Sundhedspolitik i Aalborg Aalborg Kommunes nye forvaltning Sundhed og Bæredygtig Udvikling havde 11. januar inviteret ca. 300 politikere, fagpersoner og brugerrepræsentanter til konference på Hotel Hvide Hus. Rådmand Thomas Kastrup-Larsen og direktør Bente Graversen var værter. Kendte fagfolk fremlage resultater fra forskning og praksis, som den nye forvaltning kan bygge på. Der vil blive fokuseret på KRAM-modellen, altså at arbejde med Kost, Rygning, Alkohol og Motion, men også kroniske sygdomme og stress vil komme i fokus. At problemerne hænger sammen med uddannelse og sociale forhold er velkendt. Men denne viden er ikke tilstrækkeligt omsat i praksis. Det må ske gennem den borgerrettede forebyggelse, som jo efter strukturreformen er kommunernes ansvar. Livsstilssygdomme forventes i 2020 at beslaglægge 70 % af sundhedsvæsenets udgifter. I fagkredse taler man om Bermuda-trekanten. Derved forstår man problemerne i samarbejdet mellem sygehuse, almen praksis og kommunen. Praktiserende læge Jørgen Peter Ærthøj, Aalborg, ønsker i stedet en tryghedstrekant, men understregede, at det stiller store krav til samarbejdsaftaler, fælles undervisning og fælles værdier. Alt sammen forhold, som vi har fokuseret på både i det radikale oplæg til de nordjyske valg i 2005 og senere i Regionsgruppen. Der blev talt om gode erfaringer med praksiskonsulentordningen, hvor praktiserende læger på de enkelte sygehusafdelinger sørger for koordination med praksissektoren. På IT-området er der i Aalborg oparbejdet et godt EPJ system, som fremmer borgernes fornemmelse af sammenhæng i patientforløb. Men der er stadig langt til målet. Det ventes, at det lovbefalede sundhedskoordinationsudvalg mellem region og kommuner kommer til at spille en væsentlig rolle. Ordet patientrettet forebyggelse blev ikke nævnt. Det kan undre, da det netop er her, at der er store og umiddelbart lette gevinster at opnå. For her har kommunerne en særlig mulighed for at begrænse sygehusudgifterne, som de jo skal betale ca. 20% af i fremtiden. Dette emne blev desværre forsømt på konferencen. Så her er noget at indhente. Det samme gælder samarbejdet mellem kommunen og Regionen. Her er en opgave for Det Radikale Venstre. Vi bør sikre en præcis ansvarsfordelingen, når sundhedskoordinationsudvalget skal udarbejde sundhedsaftaler mellem Regionen og kommunerne.. Aalborg Kommune er nu i gang med at udarbejde en sundhedspolitik. Rådmand Thomas Kastrup Larsen har det overordnede Tema: Sundhed Jens Christoffersen er pensioneret børneoverlæge og leder af Kræftens Bekæmpelse i Aalborg. Er nu aktiv i Det Radikale Venstre, bl.a. som tovholder i Social, sundhed og integrationsgruppen i Aalborg og i Regionsgruppen Skriver her om Sundhedpolitikken i Aalborg på grundlag af en konference 11. januar Jens Christoffersens fulde referat kan ses på Side 5

6 Plancherne fra Aalborgs konference om Sundhed og Bæredygtig Udvikling kan ses på sundhed Se > Sundhed & sygehuse >Organisation og struktur > Regionens fremtidige sygehusvæsen. Sygehusstrukturen drøftes 7. marts kl. 16 i Regionsgruppen og 14. marts kl. 19 i et åbent møde i Regionsbestyrelsen. Møderne holdes i Regionshuset på Niels Bohrs Vej. Alle radikale er velkomne. Nærmere oplysninger hos Jørgen Harder politiske ansvar. Daniel Nyboe Andersen repræsenterer de radikale i denne sammenhæng. Der nedsættes en styregruppe og seks arbejdsgrupper. En lang række myndigheder og organisationer er med i arbejdet. De seks grupper svarer til KRAM samt sunde arbejdspladser og kroniske patienter. Også offentligheden får mulighed for at bidrage inden sundhedspolitikken skal godkendes i juli Det skal gå stærkt, så det er nok klogt, at man vil revidere sundhedspolitikken i Aalborg Kommune vil som den første af landets kommuner indgå i et KRAM-projekt, hvor alle kommunens borgere >18 år vil blive opfordret til at selvoplyse om deres sundhedstilstand via internettet, og en udvalgt gruppe borgere på personer vil blive tilbudt et sundhedstjek med mange målinger og rådgivning. Gruppen skal være sammenligningsgrundlag i forbindelse med konkrete kommunale sundhedsinitiativer, som der altså først tages politisk beslutning om juli Sygehusdebatten I maj 2007 skal Regionsrådet vedtage en ny sygehusstruktur for Nordjylland. Regionsrådet behandlede et udkast på sit møde 20. februar og det sendes derefter til høring. Strukturen skal vedtages sidst i maj. Denne pressede tidsplan gør det umuligt at gennemføre en forsvarlig debat med kommunerne og andre interessenter for ikke at tale om befolkningen. Det Radikale Venstres Regionsgruppe forsøger at følge og påvirke processen. Næste gang den 7. marts, hvor alle radikale er velkomne. Den 14. marts drøfter Regionsbestyrelsen sagen. I Regionsrådet har Vagn Kvist ført en kritisk, men konstruktiv linie, som især har drejet sig om tre spørgsmål: A: Renoveringen af Afsnit Nord i Aalborg B: Behovet for en langsigtet plan for regionens centrale sygehus i Aalborg herunder muligheden for at samle sygehusfunktionerne i Aalborg i et nyt universitetshospital ved Aalborg Universitet. C: Behovet for en forhandling med hver enkelt kommune om det fremtidige samarbejde på sundhedsområdet. Vagn Kvist har løbende diskuteret strukturplanen med Regionsgruppen og af og til kort orienteret Regionsbestyrelsen. På Regionsbestyrelsens møde 14. marts er det imidlertid meningen at Partiets synspunkter skal udmøntes i en erklæring eller et program. Side 6

7 Radikale synspunkter i sygehusdebatten Et udkast Det følgende er et udkast, som eventuelt kan danne grundlag for en drøftelse i Regionsgruppen 7. marts og evt. Regionsforeningen 14. marts: 1 En decentral struktur Det Radikale Venstre ønsker en sygehusstruktur, som er så decentral, som muligt. Vi erkender, at den voksende specialisering på visse områder gør det nødvendigt, at centralisere behandlingen. Det gælder især de store specialer, som kræft, hjertekirurgi og traumecentre, men også i nogen grad de fælles akut-modtagelser. Andre specialer kan måske nok med fordel samles, men ikke nødvendigvis i Aalborg. Det gælder f. eks. skemalagte operationer som knæ, hofter, fertilitet osv. Andre funktioner igen kan udmærket foregå decentralt. Det gælder f.eks. genoptræning og behandling af visse kroniske sygdomme. I mange tilfælde mener vi, at de små sygehuses mere overskuelige og rolige omgivelser kan fremme patienternes helbredelse. Der er flere muligheder for at bevare den decentrale struktur: Enten kan Regionen bevare de små sygehuse og fungere som vært for kommunale og private sundhedsfunktioner. Eller kommuner eller private lægehuse kan overtage sygehusene og fungere som vært for fremskudte regionale sundhedsfunktioner. Sundhedsstyrelsens rapport om akutfunktioner rummer god inspiration til decentralisering i form af Satellit funktioner. Formålet med den decentrale struktur er at sikre nærhed for patienter og pårørende til sygehusene, men også at bevare de lokale arbejdspladser. Nedlæggelsen af de lokale arbejdspladser kan ellers være begyndelsen til en nedtur for de små samfund, hvor grundlaget for gymnasier, kultur, kollektiv trafik og handel forsvinder og fører til et forfald, som det kan blive meget dyrt for samfundet at håndtere. 2 Vægt på forebyggelse og genoptræning Det Radikale Venstre lægger stor vægt på forebyggelse og genoptræning. Vi skal derfor sikre et godt samarbejde mellem Regionen, Kommunerne, de praktiserende læger og andre organisationer. 3 Langsigtet plan i Aalborg og Himmerland Selv om flest mulige sundhedsfunktioner skal bevares lokalt er der brug for en samlet plan for en samlet udbygning af sygehuset i Aalborg. De seneste års lappeløsninger vil i det lange løb blive for dyre. Renoveringen af afsnit Nord på Aalborg Sygehus, som alligevel ikke giver ordentlige forhold, er et godt eksempel. Tema: Sundhed fortsat På grundlag af drøftelserne i Regionsgruppen har Vagn Kvist, Jens Christoffersen, Karen Tilma og Jørgen Harder skitseret nogle Radikale synspunkter i sygehusdebatten De kan bruges som udgangspunkt for drøftelserne i Regionsgruppens næste møde den 7. marts og derefter med Regionsgruppens rettelser som udgangspunkt for debatten i Regionsbestyrelsen den 14. marts Radikale nordjyder kan bidrage med kommentarer og forslag på i debat-boksen Nordjylland Region i højre spalte Side 7

8 22. maj søger vi at arrangere en offentlig konference med en række eksperter: Børn for alt i verden. Undertitel: Sundhedsfremme og forebyggelse i teori og praksis. I april søger vi at arrangere et medlemsmøde med repræsentanter for den radikale folketingsgruppe og partiets sundhedsudvalg RAVN Møde 5. februar. Gunhild Bach Nielsen Ny formand for RAVN s Kommunalpolitiske Udvalg Der bør derfor laves en 20-års plan for en samling af sygehusfunktionerne i Aalborg enten ved Sygehus syd eller helt optimalt ved motorveje og Aalborg Universitet. Her er den bedste adgang frahele Nordjylland. Der bør laves skitseforslag for begge disse muligheder og eventuelt andre. Og både anlægs- og driftsøkonomien bør vurderes på langt sigt. Tilsvarende bør der undersøges alternative muligheder i Himmerland. 4 Lægemangel, uddannelse og forskning For at sikre det nødvendige antal læger i Nordjylland er det vigtigt, at landsdelen kan tilbyde uddannelse for læger og andet sundhedspersonale. Der er en tendens til at kandidaterne bliver boende i det område, hvor de er uddannet. Men det er lige så vigtigt, at de færdige kandidater får mulighed for at deltage i forskning og udvikling. Aftalen med Århus Universitet er derfor vigtig. Men samarbejdet med Aalborg Universitet er lige så vigtig. Den nye medicotekniske uddannelse kan uddanne og tiltrække mange specialister inden for et område, som er i stærk vækst. Regionen bør arbejde for et positivt samarbejde mellem de to universiteter, som kan sikre hele Vestdanmark en stærk stilling. Kommunalpolitisk Udvalg I RAVN s nye vedtægter er Kommunalpolitisk Udvalg blevet opprioriteret. Ud over de radikale byrådsmedlemmer består udvalget fremover af en repræsentant for af de 10 kommuneforeningers bestyrelser. Det skal sikre at også de kommuner, som er uden radikal repræsentant i byrådet, bliver holdt til ilden. Udvalget skal koordinere radikal kommunalpolitik, skabe inspiration og virke for valg af flere radikale byrådsmedlemmer. Jonna Petersen, som i mange år har været formand for udvalget, har trukket sig. Men med Gunhild Bach Nielsen har udvalget fået en værdig afløser. Hendes første møde den 5. februar lovede godt. Hun havde sammensat et flot program med indlæg fra Thomas Mark, Hjørring, Preben Dahlgaard, Thisted, og Gunhild selv, som berettede fra Jammerbugt. Efter pausen satte Marianne Jelved og den radikale næstformand, Marianne Saxtoft kommunalpolitikken ind i et større perspektiv, nemlig perspektivet fra Den anden vej. JH Side 8

9 Tema: En anden vej Vellykket integration Vellykket integration er med rette det første af de fem punkter i den anden vej. Siden 2001 er integrationsspørgsmålet blevet en endnu større udfordring for Danmark end det var i forvejen. Enhver kan forstå at det er et tåbeligt spild at højtuddannede indvandrere og flygtninge kører taxi, når der er ubesatte stillinger indenfor deres felt og enhver kan forstå at det er et stort problem at tusinder af indvandrere og flygtninge er i passiv forsørgelse, især når der er problemer med at skaffe arbejdskraft i Danmark. Og det bliver kun værre. Befolkningsfremskrivningen fortæller os at arbejdsstyrken om 15 år er ca mindre end i dag, og den fortæller os at antallet af indvandrere/flygtninge/efterkommere i arbejdsstyrken om 15 år er ca større end i dag. Vellykket integration er en nødvendighed, hvis vi vil bevare og udvikle en god økonomi og skabe et velfungerende velfærdssamfund. Enhver kan forstå at det er et stort problem når nogle unge (såvel med mellemøstlig som med dansk baggrund) tiltrækkes af fundamentalistisk islamisme og sympatiserer med Al Qaeda. Problemer som disse tilsiger målrettede indsatser i form af oplysning, uddannelse, jobmesser, politi- og efterretningsvirksomhed og meget andet. Det er indlysende og finder også sted. Disse indsatser har en virkning og er alle nødvendige. Men integrationsproblemerne vokser alligevel. Årsagen er at det danske samfund ikke tager fat på det største integrationsproblem: Flertallets systematiske udelukkelse af de fremmede. Hvis du hedder Muhammed bliver du sjældent indkaldt til ansættelsessamtale, selv ikke hvis du er bedre kvalificeret end de andre ansøgere. Hvis du præsenterer dig som Muhammed, når du udfører telefonsalg af avisabonnementer kan du næsten ikke sælge noget, selvom du kan sælge rigtig mange, hvis du i stedet præsenterer dig som Thomas. Hvis du ser ud som en der kunne komme fra Mellemøsten, bliver du oftere standset af politiet end andre borgere og du bliver som regel behandlet ringere. Vi mennesker har behov for anerkendelse for at kunne eksistere. Som børn har vi brug for kærlighed og omsorg fra vores nærmeste for at kunne udvikle os. Som samfundsborgere har vi brug for lige rettigheder i forhold til love og myndigheder. Som mennesker har vi brug for muligheder for at kunne udfolde vore talenter og bidrage til det samfund vi lever i. Det store integrationsproblem er at indvandrere, flygtninge og efterkommere udelukkes af flertallet. Det Radikale Venstre ønsker en anden regering en regering, som går en anden vej end den, som V, K, DF og desværre også S er slået ind på. En anden vej for Danmark er udmøntet i fem overskrifter: Vellykket integration Skattestoppet blokerer for en skattereform En anden vej for folkeskolen Et velfærdssamfund bygger på tillid og ansvar Danmark i verden Læs mere på Og i RAVNEN, som har bedt nordjyske folketingskandidater give deres bud på en anden vej. Denne gang Jakob Erle om Vellykket integration eller En grænseløs medmenneskelighed Side 9

10 Jakob Erle Folketingskandidat for Det Radikale Venstre i Himmerland Schioldamsvej Charlottenlund Præsentation: Født 13. maj 1950 Gift, 3 børn, bor i Ordrup, nord for København Magister i Kultursociologi Har arbejdet mere end 20 år med folkeoplysning - fra 1989 til 2000 som forstander for Borups Højskole København Leder af det Internationale Akademi for Uddannelse og Demokrati (IAED). som er tilknyttet UNESCO og har aktiviteter i Danmark, Europa og resten af verden. Talsmand for Nyt Europa. Læs mere om Johannes Poulsen på Denne udelukkelse gør at mange af de udelukkede vælger at etablere lukkede subkulturer. Hvis man vælger at stresse subkulturer gennem afstandtagen, straf og sanktioner gøres ondt værre. Et af de afgørende elementer i en vellykket integrationspolitik er derfor ændringer hos flertallet og det er vi slet ikke begyndt på endnu. Vi kunne starte med at jobansøgninger til stillinger i stat og kommune blev udformet så ansættelsesudvalget ikke kan se navn, køn, alder og adresse. Man vil så først til ansættelsessamtalen se hvem der er indkaldt. Det er indført i Storbritannien med stor succes. Vi kunne arbejde for at styrke de initiativer indenfor politiet der satser på mere ligelig rekruttering og styrkelse af uddannelse der sikrer at alle borgere behandles mere korrekt og lige. Vi kunne gøre mere indenfor undervisning og medier for at lære os at se indvandrere, flygtninge og efterkommere som de forskellige mennesker de er, i stedet for som en stor masse af fremmede. De store ressourcer, der bruges på at få de nye danskere til at integrere sig, kan kun bære frugt, hvis flertallet gør sin del af indsatsen og standser udelukkelsen af de fremmede. Det kræver en aktiv indsats. Men det kræver ikke at vi opgiver en tøddel af danskheden, demokratiet eller menneskerettighederne. Tværtimod kræver det egentlig kun at vi tager vore egne værdier alvorligt. Åbenhed, demokrati, menneskerettigheder. Gevinsterne ved at gøre det er enorme. Jakob Erle RAVN Møde 17. januar. Regionsforeningens (RAVN s) møder er åbne for alle radikale. Det gælder både Landspolitisk Udvalgs møder, hvor der mest snakkes politik, og Regionsbestyrelsens møder, hvor der tales både organisation og politik. Den gode snes, som var mødt op den 17. januar, fik lejlighed til en grundig debat med vores ordfører for miljø og planlægning, Johannes Poulsen. Han berettede bl.a. om sit syn på strukturreformen, hvor han i modsætning til Partiets flertal nok havde foretrukket to niveauer. Men regioner uden egen skatteret, er helt håbløst. Miljøløsningen har bekymret, men JP vil dog godt se om den ikke kan bringes til at fungere. Det er vigtigt at Kommunerne prioriterer natur og miljø højt med kommuneplanen som det vigtigste redskab. Mange andre emner blev vendt: Vandøb, vådområder, vandindvinding, grønne råd og grønne indkøb. JH Læs Lars Schönbergs-Hemmes referat på I nyhedsboksen nederst i venstre spalte. Side 10

11 Betal kontingent inden 15. marts Fristen for at betale kontingent er i år rykket frem til den 15. marts. Antallet af kommuneforeningernes delegerede til Landsmødet og Regionsforeningens delegeretmøder beregnes på grundlag af det antal medlemmer, som har betalt kontingent til tiden. Og Regionsforeningen får ikke noget kontingent for de medlemmer, som betaler efter 15. marts. Det er derfor vigtig, at du betaler dit kontingent til tiden. Kontingentet består af tre dele: Landsforeningen Regionsforeningen Kommune- og evt. kredsforeningen: 210 kr. 70 kr. fastsættes lokalt Nogle foreninger har nedsat kontingent for studerende, pensionister og/eller ægtefæller. Kontingenterne i de nordjyske kommuner fremgår af skemaet: Kontingenter 2007 Frederikshavn + Læsø Kommune + kreds Region Landsforbund I alt Hjørring Nedsat Brønderslev Jammerbugt Thisted Morsø Nedsat Vesthimmerland Rebild Mariagerfjord Aalborg Nedsat Kilde: Landsforeningens sekretariat Med forbehold I RAVN s budget for 2007 er der regnet med en kontingent-indtægt på kr. svarende til at 500 af foreningens ca.630 medlemmer når at betale kontingent inden 15. marts. Hvis medlemmerne betaler efter 15. marts tilfalder NARV s andel af kontingentet (70 kr. pr medlem) komuneforeningerne. Men kommuneforeningerne mister delegerede til landsmødet og RAVN s generalforsamling, hvis medlemmerne ikke overhoder betalingsfristen den 15. marts. Kommuneforeningerne får en delegeret for hver (påbegyndt) 15 medlemmer,som har betalt i tide Side 11

12 Kalender fortsat fra side I Aalborg har Preben Pedersen og Daniel Nyboe Andersen planlagt formøder kl på følgende fredage: 2. & 23. marts apr maj + 8. juni. Kontakt Preben Pedersen på Skørping: formøde på Rådhuset kl. 19 dagen før byrådsmøder. Kontakt / Jammerbugt formøde Åbybro Rådhus kl. 17 dagen før byrådsmøder. Gunhild Bach Nielsen, Regionsgruppen mødes hver måned på Amtsgården: marts april maj juni Kontakt Jørgen Harder RU-Aalborg holder møde i sæsonen hver torsdag kl Se alborg Alle radikale er velkomne Side 12 DET RADIKALE VENSTRE I THY Onsdag 27. marts kl i Plantagehuset i Thisted Debat ved mf Poul Erik Christensen DET RADIKALE VENSTRE I MARIAGERFJORD Mandag 2. april kl.19 på Rådhuset i Hadsund GENERALFORSAMLING. Dagsorden efter Lansforeningens og Regionsforeningens vedtægter DET RADIKALE VENSTRE I FREDERIKSHAVN Onsdag 11. aprilkl i Skolegade 8, Frederikshavn GENERALFORSAMLING. Dagsorden efter vedtægterne DET RADIKALE VENSTRE I HJØRRING Torsdag 12. aprilkl på Vrå Højskole GENERALFORSAMLING. Dagsorden efter vedtægterne DET RADIKALE VENSTRE I REBILD Tirsdag 17. april kl. 19 på Rebild Vandrerhjem GENERALFORSAMLING. Dagsorden efter vedtægterne DET RADIKALE VENSTRE I NORDJYLLAND Onsdag 18. april. kl : Regionshuset, Niels Bohrs Vej 30 Åbent regionsbestyrelsesmøde med mf. Elisabeth Geday m. fl DET RADIKALE VENSTRE I VESTHIMMERLAND Onsdag 18. april kl på Kimbrerkroen Markedsvej 8 i Aars Generalforsamling. Dagsorden efter vedtægterne DET RADIKALE VENSTRE I AALBORG Onsdag 25. april kl.? på Søgaards Bryghus Offentligt møde i samarbejde med De Konservative Debat med Marianne Jelved og Jacob Axel Nielsen DET RADIKALE VENSTRE I AALBORG Torsdag 26. april kl. 19 på Vejgaard Bibliotek GENERALFORSAMLING Valg af folketingskandidater, bestyrelse mm Følg med på

13 Nyt fra kredse og kommuner Frederikshavn og Læsø kommuner Frederikshavn Kommuneforening holder generalforsamling onsdag den 11. april kl. 18,30 i Skolegade 8, Frederikshavn. Dagsorden efter vedtægterne. Den globale opvarmning er en realitet i Frederikshavn vil vi gøre noget ved problemet Det er glædeligt, hvis Frederikshavn kan blive en af de 3 byer, der baserer sig på vedvarende energi og Martin Lidegaards forslag om at afsætte 60 millioner kr. fra globaliseringspuljen til at støtte V.E. hilser vi i Frederikshavn meget velkommen. Frederikshavn har i forvejen nogle eksisterende anlæg til produktion af el og varme, det er et godt udgangspunkt for gennemførelsen af et demonstrationsprojekt. Der er i Frederikshavn kommune fuld opbakning og støtte til ideen. Frederikshavn har en størrelse, der vil gøre demonstrationsprojektet bemærkelsesværdigt. Størrelsen betyder, at man i Frederikshavn kan få en reel afprøvning af energiindustrielle løsninger som er tæt på kommercialisering. Frederikshavn er en klart afgrænset by af en passende størrelse, hvor en 100 % VE forsyning kan virke overbevisende. Frederikshavn er en by med en stærk egen-identitet og har herved den tilstrækkelige begejstringskraft for uden et lokalt samarbejde mellem borgere, politikere, erhvervsliv og forsyningsvirksomheder lykkes opgaven ikke. Frederikshavn er en by, hvor mange danske energiteknologier kan indgå i den samlede VE-løsning. Frederikshavn har således både landbrugsområder og havområder i umiddelbar nærhed. Projektet kan også blive til stor gavn for naturen i kommunen og fremme en økologisk bæredygtighed, som er meget vigtig i vores følsomme naturområder på Skagen Odde. Et så stort VE projekt vil sætte fokus på hele det nordjyske område, og vi vil i Det Radikale Venstre udnytte den gunstige position og holde møder tema- aften virksomhedsbesøg m.v. Det første møde er under planlægning til sidste halvdel af april. Hans Jørgen Nygaard Det Radikale Venstres energi-ordfører, Martin Lidegaard har foreslået, at der afsættes 60 mio. kr. til at støtte tre danske byer eller øer, der vil gå over til 100 procent vedvarende energi. Frederikshavn meldte sig allerede sidste år med ambitioner om at blive Danmarks førende med alternativ energi. Det Radikale Venstre i Frederikshavn vil bakke op bag disse ambitioner. Formanden, Hans Jørgen Nygaard skriver: Hans Jørgen Nygaard Formand for Frederikshavn Kommuneforening Side 13

14 2. Hjørring-kredsen Marianne Jelved genopstiller Thomas Mark Formand for Børne- og Undervisningsudvalget i Hjørring / skriver om et oplæg til skolepolitik Det Radikale Venstre i Hjørring Kommune og Hjørring-kredsen holder generalforsamling torsdag den 12. april kl på Vrå højskole. Dagsordenen ifølge vedtægterne. Marianne Jelved er klar til en ny periode som Hjørrings og Nordjyllands repræsentant på Christiansborg. Den 19. marts er der planer om et offentligt møde med arbejdstitlen Tillid eller tillidskrise i den offentlige sektor? Se mere på hjemmesiden Hjørring Kommune Nu er arbejdet i den nye kommune kommet ind i den rigtige rytme efter skiftet fra sammenlægningsudvalg til byråd. Ugentlige økonomiudvalgsmøder og fagudvalgsmøder hver 14. dag, samt byrådsmøder i den sidste uge af måneden. I Børne- og Undervisningsudvalget (BUU) er den store opgave i foråret, at få klarlagt hvilken struktur vores skolevæsen skal have. Der har været en høringsrunde vedrørende bl.a. placeringen af 7. klasserne, indhentning af synspunkter omkring fællesledelse både mellem skoler og mellem skoler og daginstitutioner og placeringen af 10. klasserne. På baggrund af høringssvarene og de politiske drøftelser der har pågået igennem det sidste stykke tid har vi formuleret en vision for vores skolevæsen med overskriften: Et robust, autentisk og mangfoldigt skolevæsen. Den skal danne baggrund for en temadrøftelse i byrådet og dialog med skolebestyrelserne her i foråret, inden der træffes nærmere beslutning omkring skolestrukturen i Hjørring Kommune. Et robust, autentisk og mangfoldigt skolevæsen Fra Indledningen: Visionen for Hjørring Kommunes skolevæsen er at kunne præsentere et robust, autentisk og mangfoldigt skolevæsen, hvor børn og unge hver dag bliver mødt med udfordringer af kvalificerede og motiverede lærere, pædagoger og ledere. Vi vil etablere et mangfoldigt, autentisk og robust og skolevæsen, der tager udgangspunkt i elevens muligheder og personlighed, og derigennem sikre, at eleven oplever et læringsmiljø med motiverende og trygge omgivelser. Side 14

15 Skolevæsenet skal fremme den autentiske undervisningssituation, som bygger på nærvær og oplevelser, aktiviteter, der involverer samt den musiske dimension. Skolevæsenet i Hjørring skal appellere til mangfoldighed, åbenhed, udvikling og socialt medansvar. Skolevæsenet i Hjørring skal styrke elevernes selvtillid, selvværd, ansvarlighed, selvstændighed og handlingskompetence og skabe en robusthed og selvtillid hos eleverne, så de tør lade sig udfordre og deltage i forskellige sociale fællesskaber i en globaliseret verden. Skolerne i Hjørring skal have en ambition om gennem engagerede, vidende pædagoger, lærere og ledere kombineret med gode fysiske rammer, at skabe grundlag for et skolevæsen, der udfordrer og motiverer elevernes lyst til at lære i fællesskab med andre. 3. Brønderslev-kredsen Thomas Mark Hanne Svensmark, der blev valgt som kredsformand på den stiftende generalforsamling i november, har besluttet at forlade Det Radikale Venstre. Bestyrelsen fortsætter i øvrigt uændret indtil den ordinære generalforsamling i foråret. Kontaktperson er Jens Jørgen Guldberg Madsen, Nørre Økse Kær 37, 9460 Brovst, Den øvrige bestyrelse: Jørn Baandrup; Øjvind G. Ottesen; Gunhild Bach Nielsen; Lars Schönberg-Hemme og Bent Christiansen. Generalforsamlingen holdes 21. marts i Jetsmarkhallen i forlængelse af generalforsamlingen i Jammerbugt. Se side 17. Brønderslev-Dronninglund Kommune Kommunen har forenklet sit navn til Brønderslev Kommune. Om den radikale kommuneforening vil følge efter, afgøres på den kommende generalforsamling, som holdes mandag den 12. marts kl på Brønderslev Bibliotek (det blå møderum). Hanne Svensmark, der også var formand for Kommuneforeningen, har som nævnt valgt at forlade Det Radikale Venstre. Kommuneforeningen har konstitueret sig med Ole Bokelund som formand. Rikard Jespersen, der uanset hvad LokalRadikalen skrev i forrige nummer, var fratrådt som formand i august 2006, fortsætter nu som næstformand. Per Nielsen er sekretær og Karen Tilma er presseansvarlig. Sammen med Brønderslev-kredsens folketingskandidat, Vagn Kvist, lægger den nye bestyrelse hårdt ud. Se side Vagn Kvist , Genopstiller som folketingskandidat i Brønderslev-kredsen Ole Bokelund Ny kommuneformand i Brønderslev (fortsættes på s. 16) Side 15

16 Onsdag den 31. januar var der møde på Nordjyllands Idrætshøjskole med emnet: Sygehusstruktur. Se billedteksten.: Ole Bokelund har altid været radikal, men meldte sig først ind i partiet for fem år siden. Han har arbejdet som gartner i over 40 år. Først på Psykiatrisk Sygehus i Brønderslev og siden 1988 som ledende gartner på Hjørring sygehus. Både i det politiske arbejde og i sit professionelle arbejde er Ole socialt engageret. Han har således ansat syv unge i skånejob som gartnermedhjælpere ved Hjørring Sygehus. Den 31. januar deltog fem politikere fra Regionsrådet i en offentlig debat om Regionens nye sygehusstruktur på Brønderslev Idrætshøjskole. Ole Bokelund bød velkommen til aftenens dirigent, forstander Troels Rasmussen, der lagde lokaler til mødet, og til panelet, som bestod af Asta Skaksen (V), Gitte Krogh (V), Vagn Kvist (R), Poul Erik Andreasen (S) og Thomas Krogh (SF). Grundlaget for mødet var embedsmændenes udkast til en rapport om strukturen for sygehusene i det nye Nordjylland. HUSKAT betale kontingent inden 15. marts se side 11 Det Radikale Venstre i Brønderslev havde taget initiativet til mødet. Her ses fra højre den nye formand, Ole Bokelund, Rikard Jespersen, Per Nielsen og Lars Schönberg-Hemme. Dernæst Hans Jørgen Nygaard, som er formand i Frederikshavns Radikale Venstre. (fortsættes) Side 16

17 Karen Tilma, der er medlem af Kommuneforeningens bestyrelse, satte kraftige spørgsmålstegn ved embedsmændenes forudsætninger om, at de små sygehuse ikke kan klare sig med de store, når det drejer sig om kvalitet og effektivitet. Planskitsen påstår, at nøgleordet er kvalitet uden på noget tidspunkt at definere, hvad man forstår ved kvalitet. Jørgen Harder kritiserede, at planprocessen er meget lukket og embedsmandsstyret. Han anbefalede, at man efterligner den planproces, som kræves i Planloven. Den sikrer at befolkningen og andre interessenter inddrages både i problemformuleringen og i valget mellem alternative løsninger. Mange fra salen deltog i debatten og gav de fem regionspolitikere mange argumenter for at bevare de små sygehuse ikke mindst det i Brønderslev. Politikerne understregende, at Regionsrådets opgave er meget bundet af de økonomiske rammer og af de faglige krav, som er meldt ud fra Regeringen og Sundhedsstyrelsen. Gitte Krogh var overbevist om, at kvalitet forudsætter centralisering. De tre politikere fra S, SF og R var derimod villige til at udfordre Regeringen og Sundhedsstyrelsen. JH Onsdag den 28. februar kl. 19 er der møde i Hjallerup Kulturhus med DRV s trafik- og energi ordfører Martin Lidegaard og folketingsmand for Venstre, Torsten Schack Pedersen, Venstre. Hovedemnet bliver Trafik og energi, men andre spørgsmål som den offentlige sektor og velfærdspolitik vil nok også komme på dagsordenen. Mandag d. 12. marts kl. 19,30 holder Kommuneforeningen den første ordinære generalforsamling på Brønderslev Bibliotek i det blå møderum. Torsdag den 22. marts er der igen møde på Nordjyllands Idrætshøjskole i Brønderslev. Denne gang med en debat mellem Marianne Jelved og Tina Nedergaard, Venstre. Aftenens emner bliver skolepolitik, integration og social ulighed. Jammerbugt Kommune Efter Holger Mærkedahls død blev Jens Jørgen Guldberg, Brovst, fungerende formand og kontaktperson sammen med Øjvind Ottesen, Ingstrup, og Gunhild Bach Nielsen, som er medlem af byrådet. Kommuneforeningen har planlagt sin første ordinære generalforsamling onsdag d. 21. marts kl. 19 i Jetsmarkhallen, Bredgade 140, 9490 Pandrup. Jens Jørgen Guldberg Madsen, Fungerende formand i Jammerbugt Kommune Nørre Økse Kær 37, 9460 Brovst, Gunhild Bach Nielsen Medlem af byrådet i Jammerbugt Kommune mødes med interesserede radikale til formøde på Åbybro Rådhus dagen før alle byrådsmøder Side 17

18 4. Thisted-kredsen Lær Thistedkredsens folketingskandidat at kende Bo Fink, Sundby, er blevet valgt som vores folketingskandidat. På Bos hjemmeside kan du følge med i hans holdninger og læse mere om ham. Gustav Sieg Sørensen Kredsformand i Thisted-kredsen Thy-Mors-kredsen Næstformand i Regionsforeningen, RAVN Tårnvej 56, Hørdum, 7752 Snedsted, Thisted-kredsen består af to kommuner, Thisted, der er dannet af de tre gamle kommuner i Thy, og Morsø Kommune, som slap uændret gennem strukturreformen. Ud over de to kommuneforeninger har de radikale i Thy og på Morsø dannet en særskilt kredsforening. Kredsforeningens vigtigste opgave er at opstille den radikale folketingskandidat. Det skete første gang på den stiftende årsmøde 20. november 2006, hvor Bo Fink blev valgt. For at markere det ligeværdige samarbejde mellem de to kommuneforeninger valgte årsmødet at foreningens navn skal være "Det Radikale Venstre i Thy-Mors kredsen", og at kredsen skal omtales Thy-Mors kredsen uanset den officielle betegnelse er Thistedkredsen. Indtil sagen har været behandlet på Regionsforeningens generalforsamling, forbeholder redaktøren sig dog ret til også at bruge den officielle betegnelse! På årsmødet blev Gustav Sieg Sørensen, valgt som kredsformand. Bestyrelsen består derudover af to repræsentanter for hver af de to kommuneforeninger. Indtil kommuneforeningernes generalforsamlinger er det: Kristian Bech, Sjørring Ole Andersen, Hundborg Steen Asgeir Petersen, Thorup, Ulrik Møberg, Sdr. Dråby / På det stiftende årsmøde blev det aftalt, at der skal opbygges en valgfond. For at undgå for store spring i kontingenterne blev det aftalt, at den andel af kommuneforeningernes kontingenter, som skal gå til kredsforeningen, skal være 10 kr. pr medlem i 2006 og 25 kr. i Kredsens ordinære årsmøde skal normalt holdes inden Regionsforeningernes generalforsamling, som skal holdes mellem 1. maj og 15. juni. Men da både folketingskandidat og kontingent blev bragt på plads på det stiftende årsmøde, har foreningen valgt at udskyde den næste generalforsamling til Side 18

19 Debat om sygehusstrukturen Den 10. januar besøgte Det Radikale Venstres medlem af Regionsrådet, Vagn Kvist, sammen med lokale folk (fortrinsvis fra Mors) det kommende sundhedscenter på Nykøbing Sygehus og derefter det nyindviede lægehus (behandlercenter) i Øster Jølby midt på Mors. Samme aften holdt radikale morsingboer og thyboer et fælles informations- og debatmøde med Vagn Kvist på "Hotel Vildsund Strand" i Thy. Morsø Radikale Venstre og Thy Radikale Venstre har herefter planlagt et offentligt debatmøde om sygehusstrukturen på Østvildsund Færgekro den 20. marts kl. 19. Mødet indledes af Annelise Møller, sundhedskoordinator i Morsø Kommune, og læge Holger Juul Sørensen, Thisted. Derefter går vi over til debat med panelet (og de to oplægsholdere), hvor vi har tilsagn fra følgende regionsrådsmedlemmer: Gunhild Olesen Møller (V), Mors, Anton Kirk Toft (S), Mors, Bente Lauridsen (SF), Thy og Vagn Kvist (Rad V), Jammerbugt. Hans Peter Kragh, redaktør på Thisted Dagblad / Nordjyske Stiftstidende, har lovet at styre debatten. Mødet arrangeres af de to radikale kommuneforeninger i Thy (Det Radikale Venstre i Thy) og på Mors (Morsø Radikale Venstre). Mødes holdes på Østvildsund Færgekro tirsdag den 20. marts kl Der kan købes kaffe og kage til 47 kroner. Mødet bliver annonceret i de lokale aviser og på og Tirsdag den 20. marts kl Offentligt debatmøde om fremtidens sygehusstruktur. Indledere: sundhedskoordinator Annelise Møller, Mors, læge Holger Juul Sørensen, Thisted. Paneldebat med regionsrådsmedlemmer: Gunhild Olesen Møller (V), Anton Kirk Toft (S), Bente Lauridsen (SF) Vagn Kvist (RV). Ordstyrer: chefredaktør Hans Peter Kragh. Mødet holdes på Østvildsund Færgekro og arrangeres af RV i Thy i samarbejde med RV på Mors. Thisted Kommune Den radikale kommuneforening i Thisted Kommune har valgt at kalde sig Det Radikale Venstre i Thy. Formålet er at markere, at foreningen dækker alle de tre gamle kommuner og ikke kun Thisted. Foreningen holder generalforsamling den 27. marts kl i Plantagehuset. Mf Poul Erik Christensen, Skive, som er valgt til Folketinget med bl.a. thyboernes stemmer, skal lægge op til politisk debat. Torben Mejlgaard formand i kommuneforeningen i Thisted Side 19

20 I uge 15 har den tværpolitiske forening, Demokrati i Thy planlagt en evaluering af den nye kommune efter de første 100 dage. De tre gamle borgmestre deltager. Se mere på Jeanette Lund Formand for Morsø Radikale Venstre Vestermarken 11 Vester Jølby 7950 Erslev Formand: Torben Mejlgaard, Højvang 13, 7700 Thisted, Øvrige bestyrelsesmedlemmer: Gustav Sieg Sørensen, Karen Bech, Jens Dejgaard Jensen, Anni Thordahl Andersen, Peter Olsen, Lise Lotte Sørensen. Byrådsmedlem: Preben Dahlgaard, Midholmvej 17, 7752 Snedsted, Delegerede til Regionsforeningen: Torben Mejlgaard + Gustav Sieg Sørensen + Anni Thordahl Andersen + Jørgen Jørgensen. Medlemmer af RAVN s Kommunaludvalg: Preben Dahlgaard, Snedsted, og Jørgen Jørgensen, Sønderhå. Blandt de nordjyske kommuner har Det Radikale Venstre i Thy måske den bedste hjemmeside. Se nærmere på og bliv inspireret! Se blandt andet Bo Finks betragtninger om Danmark som krigsførende nation. Og se Preben Dahlgaards månedsbreve og foreningens høringssvar om DRV s kulturpolitik under fanen Politik. Morsø Kommune Formand for Morsø Radikale Venstre er: Jeanette Lund, Næstformand: Pernille Vestergaard, / Kasserer: Steen Asgeir Petersen Øvrige i bestyrelsen: Asbiørn Andersen + Svend Andersen + Henrik Bruun +Poul Kjær Torbensen + Bodil Furbo + Ulrik Møberg + Bo Fink. Morsøs repræsentant i RAVN s Kommunalpolitisk Udvalg er endnu ikke udpeget. Forkert kontingentopkrævning Morsøs medlemmer har oplevet at få to kontingentopkrævninger - den første var en fejl - det er den 2. regning, der skal betales - i alt er kontingentet på 440 kr. Foreningen undskylder fejlen og håber, at alle vil betale rettidigt - dvs. allersenest inden 1. marts! Generalforsamling i Morsø Kommuneforening Morsø Radikale Venstres generalforsamling er endnu ikke fastlagt. Se tid og sted på Side 20

21 5. Himmerland-kredsen Himmerlandskredsen har endnu ikke fastsat datoen for generalforsamlingen. Men efter vedtægterne skal den holdes i første halvdel af maj. Det ligger fast, at Jakob Erle genopstiller. Se Jakob Erles indlæg om integration og Den anden vej på side 9. Vesthimmerlands Kommune Det Radikale Venstre i Vesthimmerlands Kommune holder generalforsamling den 18. april kl på Cimbrerkroen. Dagsorden efter vedtægterne. Det ventes at bestyrelsen genopstiller. Kommuneforeningens formand, Karen Kjeldal Jensen, Boltrupvej 10, 9640 Farsø er foreningens repræsentant i RAVN s Kommunalpolitisk Udvalg Rebild Kommune Kommuneforeningens bestyrelse har konstitueret sig således: Formand valgt på generalforsamlingen: Kjeld Jørgensen, Næsteformand: Per Vilsbøll Sekretær: Knud Christensen Kasserer: Poul Erik Larsen PR-ansvarlig: Hans Henrik W. Johansen. I RAVN s Kommunalpolitiske udvalg repræsenteres Rebild af Leon Sebbelin, der som byrådsmedlem er født medlem. Foreningens anden repræsentant i KPU er Per Vilsbøll. Generalforsamlingen holdes 17. april kl. 19 på Rebild Vandrerhjem. Rebild Radikale Fra nytår blev de 3 kommuner Nørager, Skørping og Støvring lagt sammen til Rebild kommune. Rebild er blandt de mindre kommuner i regionen med et indbyggertal på Til gengæld er kommunen begunstiget af et relativt højt beskatningsgrundlag og en lav forsørgerbyrde, som har sikret kommunen et fornuftigt økonomisk udgangspunkt. fortættes Gerda Sørensen Kredsformand i Himmerlandskredsen Karen Kjeldal Jensen Formand i Vesthimmerlands Kommuneforening Kjeld Jørgensen gør status for de radikale i Rebild Kommune Side 21

22 Leon Sebbelin Medlem af byrådet og Økonomiudvalget i Rebild Kommune Egholmsvej 17, De Radikale bakker op bag de fire hovedtemaer i Rebilds planstrategi: Bosætning i by og på land Erhverv & Turisme Kultur, fritid og sundhed Lokal Agenda 21 Med sin placering nær Aalborg og gennemskåret af motorvej i vest og Aalborg-Hadsund landevejen i øst er kommunen attraktiv for pendlere. Der sker især en kraftig tilvækst i Støvring by, men kommunen er også kendetegnet ved de mange levende bysamfund og i det hele taget en stor andel boende uden for egentlig bymæssig bebyggelse. Set med radikale briller var fusionen optimal, idet der var radikal repræsentation i de tre gamle byråd. Ved valget i november 2005 var der 14 (!) radikale kandidater fordelt over hele kommunen. - 5,2 % af stemmerne (den procentvise højeste tilslutning i hele den nordjyske region) rakte desværre kun til én plads i den nye 25 mand store byråd. Sølle 8 stemmer skilte os fra at have fået plads nr. 2. Vores spidskandidat, Leon Sebbelin, hidtidig udvalgsformand i Skørping, kunne med et flot personligt stemmetal indtage den radikale plads. Desværre for os beseglede V og A allerede på valgaftenen en alliance, der sikrede Anni Winther (V) borgmesterstolen. Leon opnåede efterfølgende en plads i ØK-Udvalget. Herfra håber vi at have en base, der giver føling med kommunens økonomi, indsigt i de øvrige fagudvalgs tunge sager samt mulighed for at præge dagsorden for det politiske arbejde. Aktuelt er der sat et arbejde i gang med at udarbejde en planstrategi for kommunen, hvor Leon er kommet med i styregruppen. Som radikale kan vi være godt tilfredse med det foreløbige arbejde, der har ført til, at der sættes fokus på fire hovedtemaer: Bosætning i by og på land, Erhverv & Turisme, Kultur, fritid og sundhed samt Lokal Agenda 21. Alle sammen væsentlige temaer, som indgik i det radikale valgprogram. Et andet politisk spørgsmål, der med garanti kommer fokus på i løbet af året, er skolestrukturdebatten. Det bliver en stor radikal udfordring at få denne debat tænkt sammen med spørgsmålet om landdistriktsudvikling.den nydannede radikale kommuneforening har som mål at inddrage partiets p.t. 50 medlemmer mest muligt i det kommunalpolitiske arbejde og dermed give det enkelte medlem mulighed for at præge radikal politik i Rebild Kommune. Dels i form af traditionelle før-byrådsmøder dels temabestemte møder. Mødeform, tid og sted vil vi eksperimentere med. Vi håber at kunne drage nytte af såvel faglig viden som lokalkendskab blandt medlemmerne, hvad der er ekstra behov for i en større kommune. Kjeld Jørgensen Side 22

Radikale Venstre Thy Mors Vi kæmper for kulturen, naturen og nærdemokratiet

Radikale Venstre Thy Mors Vi kæmper for kulturen, naturen og nærdemokratiet Referat fra Radikale Venstre Thy Mors generalforsamling onsdag d. 17. april 2013 kl. 19.30 i Plantagehuset 1. Valg af dirigent, sekretær og stemmetællere Henrik Bolt Jørgensen valgtes til dirigent og Peter

Læs mere

Ø-posten, 1. udgave juli 2013. Leder... 1. Regionsrådsvalg... 2. Støtte til valgkamp i Aalborg... 3

Ø-posten, 1. udgave juli 2013. Leder... 1. Regionsrådsvalg... 2. Støtte til valgkamp i Aalborg... 3 Indholdsfortegnelse Leder... 1 Regionsrådsvalg... 2 Støtte til valgkamp i Aalborg... 3 Deltag i næste folketingsvalgkamp med Enhedslisten Aalborg... 4 Bliv kandidat til kommunalvalget... 4 Kalenderen...

Læs mere

K K R N O R D J Y L L A N D

K K R N O R D J Y L L A N D REFERAT 2015 K K R N O R D J Y L L A N D Dato: 20-11-2015 08:00 Sted: Hotel Søparken, Søparken 1, 9440 Aabybro Mission KL bidrager til at udvikle og fastholde et stærkt lokalt demokrati. KL varetager kommunernes

Læs mere

Ø-posten, december 2014

Ø-posten, december 2014 Indholdsfortegnelse: Om Ø-posten 1 Træffetid og telefontid 1 VAR DET NOGET FOR DIG? (Førtidspensionistnetværk) 2 Tur går til Christiansborg 2 Sidste Torsdagscafe inden jul 2 Det er sket: - Medlesmøde om

Læs mere

Foreningen af mejeriledere og funktionærer Sydjylland.

Foreningen af mejeriledere og funktionærer Sydjylland. MØDEREFERAT Mødedato og tid 28. August 2013 Sted Rødekro-kro Mødedeltagere Fra Emne Ole O. Madsen Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4 Bestyrelsen afholdte et lille

Læs mere

Referatet fra bestyrelsesmødet i december 2015 blev godkendt og underskrevet.

Referatet fra bestyrelsesmødet i december 2015 blev godkendt og underskrevet. Bestyrelsesmøde i LAG-Himmerland 2014-2020 Dato: 2. februar 2016 Tidspunkt: 19.00-22.00 Sted: Kærvej 34, Onsild 9500 Hobro Deltagere: Fra bestyrelsen: Vagn Bach, Jacob Ellemann, Annie Borgersen, Allan

Læs mere

Kommissorier for kontaktudvalg på de nordjyske sygehuse

Kommissorier for kontaktudvalg på de nordjyske sygehuse Kommissorier for kontaktudvalg på de nordjyske sygehuse Godkendt af Den Administrative Styregruppe for sundhedsaftaler den 08 12 2010 1 Kommissorium for Kontaktudvalg på de Psykiatriske sygehuse Nedsættelse

Læs mere

Sygeforsikringen "danmark" LOKALVEDTÆGTER. Lokalafdeling Nordjylland

Sygeforsikringen danmark LOKALVEDTÆGTER. Lokalafdeling Nordjylland Sygeforsikringen "danmark" LOKALVEDTÆGTER Lokalafdeling Nordjylland Lokalvedtægter for Sygeforsikringen "danmark"s lokalafdeling Nordjylland 1. Sygeforsikringen "danmark"s lokalafdeling Nordjylland har

Læs mere

Beretning støtteforeningen for Bakke-hallen tirsdag den 28. februar 2012.

Beretning støtteforeningen for Bakke-hallen tirsdag den 28. februar 2012. Referat fra generalforsamling i støttegruppen for Bakkehallen tirsdag den 28. februar kl. 19.00 på Hejnsvig skole. Valg af dirigent: Lauritz Heick foreslået og valgt Fremlæggelse af årets beretning: V/

Læs mere

Standardvedtægt for Epilepsiforeningens kredse

Standardvedtægt for Epilepsiforeningens kredse Standardvedtægt for Epilepsiforeningens kredse 1 Navn Kredsens navn er: Epilepsiforeningen Kredsen er stiftet den under navnet: Kredsens geografiske område er kommuner Kredse under Epilepsiforeningen er

Læs mere

Vedtægter for. Skiveegnens Radikale. Side 1 af 5

Vedtægter for. Skiveegnens Radikale. Side 1 af 5 Vedtægter for Skiveegnens Radikale Side 1 af 5 Vedtægter for kommuneforeningen Skiveegnens Radikale 1. Medlemmer af Det Radikale Venstre, der er bosiddende i Skivekommune, er medlem af kommuneforeningen.

Læs mere

Turisme Business Region North Denmark

Turisme Business Region North Denmark Tovholdergruppemøde Turisme Business Region North Denmark 21. oktober 2015 Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Ø Deltagere Lise-Lotte Stisager Frederikshavns Kommune Tanja Christiansen Morsø Kommune Martin

Læs mere

Bestyrelsens forslag til dagsorden følger partiforeningens vedtægter og kan ses nedenfor.

Bestyrelsens forslag til dagsorden følger partiforeningens vedtægter og kan ses nedenfor. Vi indkalder hermed til generalforsamling i SF-Brønshøj/Husum mandag den 16. marts 2015 kl. 19.00 i beboerlokalerne, Frederikssundsvej 118A (på hjørnet). Kære medlemmer af SF-Brønshøj/Husum, Hermed indkaldes

Læs mere

2. Kulturaftale Nordjyllands årsregnskab 2011 Kulturaftale Nordjyllands reviderede årsregnskab skal indsendes til Kulturministeriet i september 2012.

2. Kulturaftale Nordjyllands årsregnskab 2011 Kulturaftale Nordjyllands reviderede årsregnskab skal indsendes til Kulturministeriet i september 2012. Møde i politisk ledelse onsdag den 5. september kl. 08.30-10.00 Sted Regionshuset, Niels Bohrs Vej 30, 9220 Aalborg Ø, mødelokale 2 Deltagere: Anne-Dorte Krog, Aalborg Kommune Arnold Larsen, Thisted Kommune

Læs mere

1) Valg af dirigent Lars B. Hansen blev valgt.

1) Valg af dirigent Lars B. Hansen blev valgt. Referat fra Generalforsamling afholdt den 13. marts 2013 Generalforsamlingen startede kl. 18.00 med spisning (stegt flæsk og persillesovs), hvori ca. 60 voksne og børn deltog. Glædeligt med det store fremmøde.

Læs mere

Emne Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4

Emne Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4 MØDEREFERAT Mødedato og tid 31. August 2010 Sted Arlafoods Kruså Mejeri Mødedeltagere Fra Ole O. Madsen Emne Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4 Rundvisning på Kruså

Læs mere

Plan for sygehuse og speciallægepraksis

Plan for sygehuse og speciallægepraksis Plan for sygehuse og speciallægepraksis Det nordjyske sundhedsvæsen bliver hver eneste dag udfordret på økonomien, på kvaliteten og på evnen til at skabe sammenhæng i patientforløb på de enkelte sygehuse,

Læs mere

Direktionen. Tirsdag 3. marts 2015. Regionshuset Niels Bohrs Vej 9220 Aalborg Ø

Direktionen. Tirsdag 3. marts 2015. Regionshuset Niels Bohrs Vej 9220 Aalborg Ø Direktionen Tirsdag 3. marts 2015 Regionshuset Niels Bohrs Vej 9220 Aalborg Ø 1 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden 2. Sagsgang for projektforslag 3. Budget 2015 4. Projekter til beslutning i bestyrelsen

Læs mere

SUNDHED SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN. i Assens Kommune FORORD

SUNDHED SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN. i Assens Kommune FORORD Sammen om sundhed FORORD SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN I Assens Kommune vil vi sætte spot på sundheden og arbejde målrettet for udvikling, fremgang og livskvalitet for alle. Vi vil løfte sundheden. Derfor

Læs mere

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Læs disse sider og stem Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Gældende bestemmelser vedrørende: Navn, formål og tilhørsforhold Medlemskab Forening Gigtforeningens kommentarer i nedenstående er tilføjet

Læs mere

Referat af møde i referencegruppen for hjerte og karsygdomme

Referat af møde i referencegruppen for hjerte og karsygdomme Referat af møde i referencegruppen for hjerte og karsygdomme Tid: Mandag d. 17. november 2014 kl. 14.30 17.00 Sted: Fyrkildevej 7, 9220 Aalborg, mødelokalet hos Sundhed og Sammenhæng 1. etage. Deltagere

Læs mere

VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør

VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Helsingør Kommune, i daglig tale Konservative i Helsingør. Herefter benævnt vælgerforeningen.

Læs mere

Ny vision for sundhedsvæsenet i Region Syddanmark

Ny vision for sundhedsvæsenet i Region Syddanmark Diskussionsoplæg 5. oktober 2010 Ny vision for sundhedsvæsenet i Region Syddanmark Der skal udarbejdes en ny vision for Region Syddanmarks sundhedsvæsen, der kan afløse den foreløbige vision, der blev

Læs mere

Sundhedsaftalen

Sundhedsaftalen Punkt 2. Sundhedsaftalen 2015-2018 2014-40284 Sundheds- og Kulturudvalget, Ældre- og Handicapudvalget, Familie- og Socialudvalget og Beskæftigelsesudvalget indstiller, at byrådet godkender Sundhedsaftalen

Læs mere

Referat af Generalforsamling Tid: mandag den 14. marts 2016 kl til Sted: Odense Teater, Jernbanegade 21, 5000 Odense.

Referat af Generalforsamling Tid: mandag den 14. marts 2016 kl til Sted: Odense Teater, Jernbanegade 21, 5000 Odense. Dannebrogsgade 31, 1. mf. 1660 København V www.kulturbestyrelser.dk 20. marts 2016 Referat af Generalforsamling Tid: mandag den 14. marts 2016 kl. 17.45 til 19.45. Sted: Odense Teater, Jernbanegade 21,

Læs mere

Referat Bestyrelsesmøde i NT den 24. januar 2017

Referat Bestyrelsesmøde i NT den 24. januar 2017 Referat Bestyrelsesmøde i NT den 24. januar 2017 0-101-2-09 30. januar 2017/OS Deltagere Thomas Kastrup-Larsen, Aalborg Kommune Otto Kjær Larsen i stedet for Svend Heiselberg, Region Nordjylland Jan Thorbøll

Læs mere

Nyt fra Borgen. Nyhedsbrev fra folketingsmedlem Rasmus Prehn, SOCIALDEMOKRATIET, 27. oktober 2005. Kære læser af mit nyhedsbrev

Nyt fra Borgen. Nyhedsbrev fra folketingsmedlem Rasmus Prehn, SOCIALDEMOKRATIET, 27. oktober 2005. Kære læser af mit nyhedsbrev Nyt fra Borgen Nyhedsbrev fra folketingsmedlem Rasmus Prehn, SOCIALDEMOKRATIET, 27. oktober 2005 Kære læser af mit nyhedsbrev Efterårsferien kom på et meget tiltrængt tidspunkt efter en kanonhård periode

Læs mere

Kapitel 1: Formål. Kapitel 2: Generalforsamling. Vedtaget på Generalforsamling, den 25. april 2015.

Kapitel 1: Formål. Kapitel 2: Generalforsamling. Vedtaget på Generalforsamling, den 25. april 2015. Vedtægter Vedtaget på Generalforsamling, den 25. april 2015. Kapitel 1: Formål 1: Foreningens navn er Nyreforeningen, stiftet den 15. februar 1975. 2: Foreningen er landsdækkende i Danmark inklusiv Færøerne.

Læs mere

Vi satser på mennesker. Hvad brænder du for?

Vi satser på mennesker. Hvad brænder du for? Vi satser på mennesker Hvad brænder du for? Pjece.indd 1 5/27/08 5:28:21 PM Vi brænder for lokalpolitik - kunne du? Pjece.indd 2 5/27/08 5:28:23 PM Fokus på lokalpolitik I samarbejde med partiforeningerne

Læs mere

Da der kun var 3 fremmødte medlemmer af Integrationsrådet, blev det vedtaget kun at behandle de første 2 punkter på dagsordenen.

Da der kun var 3 fremmødte medlemmer af Integrationsrådet, blev det vedtaget kun at behandle de første 2 punkter på dagsordenen. Dagsorden Dato: 26-05-2016 18:00:00 Udvalg: Integrationsrådet Sted: Mødelokale 4, Bakkedraget 1, 8362 Hørning 1 Godkendelse af dagsorden - Da der kun var 3 fremmødte medlemmer af Integrationsrådet, blev

Læs mere

NBE Generalforsamling b) Valg af bestyrelsesmedlemmer Den nuværende bestyrelse

NBE Generalforsamling b) Valg af bestyrelsesmedlemmer Den nuværende bestyrelse b) Valg af bestyrelsesmedlemmer Den nuværende bestyrelse Private: Direktør Jørgen Rasmussen (Vrå Dampvaskeri A/S), Produktionschef Carsten Lanzky Jensen (Krone Vinduer A/S) Virksomhedsejer Jens Højer (Højer

Læs mere

Møde i politisk styregruppe onsdag den 9. januar 2013 kl

Møde i politisk styregruppe onsdag den 9. januar 2013 kl Møde i politisk styregruppe onsdag den 9. januar 2013 kl. 09.30-10.30 Sted Nordsøen Oceanarium, Willemoesvej 2, 9850 Hirtshals - mødelokale: Stornoway Deltagere: Anne-Dorte Krog, Aalborg Kommune Arnold

Læs mere

Navn Business Region North Denmark er en forening bestående af nordjyske kommuner samt Region Nordjylland. Foreningens hjemsted er Aalborg.

Navn Business Region North Denmark er en forening bestående af nordjyske kommuner samt Region Nordjylland. Foreningens hjemsted er Aalborg. Vedtægter for Business Region North Denmark (BRN) 1 Navn Business Region North Denmark er en forening bestående af nordjyske kommuner samt Region Nordjylland. Foreningens hjemsted er Aalborg. 2 Formål

Læs mere

Bestyrelsesmøde den 28. januar 2015 i Aarhus

Bestyrelsesmøde den 28. januar 2015 i Aarhus Bestyrelsesmøde den 28. januar 2015 i Aarhus Til stede: Hanne, Patricia, Michael, Bente Fraværende: Allan og Pia skulle have været med på Skype, men internettet fungerede ikke. Linda blev i København,

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 2/2016

Nyhedsbrev nr. 2/2016 Nyhedsbrev nr. 2/2016 Kære medlem Masser af medlemmer med masser af gode idéer. Kritisk, konstruktiv kærlighed til det parti de er en del af i gode såvel som dårlige tider. Det må være konklusionen på

Læs mere

12.01.2012. Deltagere: Lise Hansen, Lisbet Jensen, Lars Nielsen, Marjanne den Hollander, Karen Kochen, Merethe Fehrend

12.01.2012. Deltagere: Lise Hansen, Lisbet Jensen, Lars Nielsen, Marjanne den Hollander, Karen Kochen, Merethe Fehrend Referat Referat af møde i: Regionsbestyrelsesmøde i region sjælland Dato for møde: 12.01.2012 For referat: Dato for udarbejdelse: Lise Hansen 07.02.2012 Deltagere: Lise Hansen, Lisbet Jensen, Lars Nielsen,

Læs mere

Vedtægter. Side 1 af 7

Vedtægter. Side 1 af 7 Vedtægter Side 1 af 7 1 Navn og juridisk status Landsdelsforeningens navn er DGI Nordjylland Stk. 2. DGI Nordjylland er en forening og en selvstændig juridisk enhed. Stk. 3. Landsdelsforeningen er en sammenslutning

Læs mere

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Kommunen er Orla Kastrup Kristensen og Gert

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Kommunen er Orla Kastrup Kristensen og Gert Krav 3. Hvordan parterne følger op på aftalen Der er indgået følgende aftaler om organisering af opfølgningen af sundhedsaftalerne. Målsætningen er en sammenhængende opgavefordeling mellem de involverede

Læs mere

DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk

DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk Dagsorden Regionsbestyrelsesmøde Tidspunkt: Torsdag d. 19. august 2010 kl. 14-19.00

Læs mere

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14.

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. 1. Valg af 2 stemmetællere, dirigent og referent. 2. Formandens beretning. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Forelæggelse

Læs mere

Kommunalbestyrelsen DAGSORDEN

Kommunalbestyrelsen DAGSORDEN Kommunalbestyrelsen DAGSORDEN Sted: Mødelokale 4, rådhuset Dato: Tirsdag den 28. november 2017 Start kl.: 17:30 Slut kl.: 20:00 Medlemmer: Fraværende: Jan Petersen (A) Allan Gjersbøl Jørgensen (A) Hans

Læs mere

stk. 1 Foreningens navn er Enhedslisten, de rød-grønne, i Esbjerg, i daglig tale blot Enhedslisten Esbjerg.

stk. 1 Foreningens navn er Enhedslisten, de rød-grønne, i Esbjerg, i daglig tale blot Enhedslisten Esbjerg. Vedtægter for Enhedslisten Esbjerg 1 Navn og hjemsted stk. 1 Foreningens navn er Enhedslisten, de rød-grønne, i Esbjerg, i daglig tale blot Enhedslisten Esbjerg. stk. 2 Foreningen har hjemsted i Esbjerg

Læs mere

Velkommen til en ny forening. Louise Høst - Slagkraft i Folketinget. Urafstemning. Nyhedsbrev, december 2006

Velkommen til en ny forening. Louise Høst - Slagkraft i Folketinget. Urafstemning. Nyhedsbrev, december 2006 Velkommen til en ny forening På en stiftende generalforsamling den 2. november blev foreningerne Gug-Visse og Gistrup-Nøvling slået sammen til den nye partiforening Socialdemokraterne Gug- Gistrup. Du

Læs mere

Generalforsamling i PROSA/VEST 8. oktober, 2016

Generalforsamling i PROSA/VEST 8. oktober, 2016 Generalforsamling i PROSA/VEST 8. oktober, 2016 Stemmeberettigede deltagere (15): Erik Dahl Klausen, Jan Laursen, Carsten Larsen, Lasse H. Petersen, Dennis Nilsson, Alice Raunsbæk, Niels Christian Jakobsen,

Læs mere

REFERAT. SBFF-2015-2 Mandag den 23. februar 2015, kl. 14 17.30 Mødelokale 3, 4. sal (DM3) Dagsorden. DM 5. marts 2015

REFERAT. SBFF-2015-2 Mandag den 23. februar 2015, kl. 14 17.30 Mødelokale 3, 4. sal (DM3) Dagsorden. DM 5. marts 2015 SBFF-2015-2 Mandag den 23. februar 2015, kl. 14 17.30 Mødelokale 3, 4. sal (DM3) Erik Alstrup, Erik S. Christensen, Anders Dalsager, Anneli Fuchs, Anders H. Johnsen (fra kl. 15), Lise Kapper, Jan Skytte,

Læs mere

Ø- posten, september 2015

Ø- posten, september 2015 Indholdsfortegnelse: Om Ø- posten 1 Træffetid og telefontid 1 Generalforsamling i Enhedslisten Nordjylland d. 23. august 2 Aalborg Øst dagen 3 Medlemsmøder i Aalborg 4 Ny mødestruktur i Aalborg 4 Kalender

Læs mere

REFERAT I/S RENO-NORD BESTYRELSEN. Mødet mandag den 3. februar 2014 kl. 10.00. Bestyrelsesmøde den 3. februar 2014

REFERAT I/S RENO-NORD BESTYRELSEN. Mødet mandag den 3. februar 2014 kl. 10.00. Bestyrelsesmøde den 3. februar 2014 I/S RENO-NORD BESTYRELSEN Mødet mandag den 3. februar 2014 kl. 10.00 REFERAT Bestyrelsesmøde den 3. februar 2014 I/S Reno-Nord Troensevej 2 9220 Aalborg Øst Telefon 98 15 65 66 Telefax 98 15 17 97 E-mail

Læs mere

Vedtægter for Nye Borgerlige

Vedtægter for Nye Borgerlige Vedtægter for Nye Borgerlige Navn og hjemsted 1. Partiets navn er Nye Borgerlige. Partiet har hjemsted i Hørsholm Kommune. Formål 2. Nye Borgerliges formål er at organisere alle vælgere, som støtter partiets

Læs mere

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Morsø Kommune er 2 politiske repræsentanter

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Morsø Kommune er 2 politiske repræsentanter Krav 6. Hvordan parterne følger op på aftalen. Der er indgået følgende aftaler om organisering af opfølgningen af sundhedsaftalerne. Målsætningen er en sammenhængende opgavefordeling mellem de involverede

Læs mere

Vedtægter for Foreningen NORDEN

Vedtægter for Foreningen NORDEN Vedtægter for Foreningen NORDEN 1 Formål Foreningen NORDEN, dansk forening for nordisk samarbejde, har til formål på alle områder at styrke og udvikle de nordiske folks samarbejde indadtil og udadtil.

Læs mere

Præsentation af planer i høring. Sundhedsfaglig direktør Jens Winther Jensen

Præsentation af planer i høring. Sundhedsfaglig direktør Jens Winther Jensen Præsentation af planer i høring Sundhedsfaglig direktør Jens Winther Jensen Først: Lidt om rammerne Nordjyske egne og yderområder Aalborg Vendsyssel Thy-Mors Himmerland Yderområder 2010 2011 2012 2013

Læs mere

Forslag. Forslag vedr. vedtægter. Andre forslag

Forslag. Forslag vedr. vedtægter. Andre forslag Forslag Indkomne forslag til til Folkebevægelsen mod EUs landsmøde 30.-31. oktober 2010 på Jellebakkeskolen ved Århus Forslag vedr. vedtægter Forslag A1 Forslag om nye vedtægter for Folkebevægelsen mod

Læs mere

FORSLAG TIL VEDTÆGT FOR FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGER

FORSLAG TIL VEDTÆGT FOR FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGER FORSLAG TIL VEDTÆGT FOR FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGER Som en hjælp til nye foreninger, har Center for Kultur, Idræt og Sundhed udarbejdet et forslag til, hvordan en foreningsvedtægt kan opbygges.

Læs mere

Distriktet 4, årsmøde onsdag d. 24. april af 6 Gert Skouman Beretning om distriktets virksomhed i Dagsordenes pkt. 3(Formandens indlæg.

Distriktet 4, årsmøde onsdag d. 24. april af 6 Gert Skouman Beretning om distriktets virksomhed i Dagsordenes pkt. 3(Formandens indlæg. Distriktet 4, årsmøde onsdag d. 24. april 2015 1 af 6 Gert Skouman Beretning om distriktets virksomhed i 2014. Dagsordenes pkt. 3(Formandens indlæg.) Ud over hvad koordinatorerne lige har berettet, vil

Læs mere

Samtidig har vi efter evne bistået med rådgivning til en række medlemmer, der har henvendt sig, samt deltaget som bisiddere i en række tilfælde.

Samtidig har vi efter evne bistået med rådgivning til en række medlemmer, der har henvendt sig, samt deltaget som bisiddere i en række tilfælde. Landsforeningen Autisme Kreds København/Frederiksberg Beretning for 2016 Indledning 2016 var det tredje år, hvor vi har været repræsenteret i såvel Handicapråd, Centerrådet for Handicapcenter København

Læs mere

Talen [Ny strategi for det sociale område] Nødvendig viden, målrettet indsats bedre liv - til flere [Evaluering af kommunalreformen]

Talen [Ny strategi for det sociale område] Nødvendig viden, målrettet indsats bedre liv - til flere [Evaluering af kommunalreformen] Talen Mit navn er Bente Nielsen, jeg er valgt for SF og jeg er første næstformand i regionsrådet i Region Midtjylland. Privat bor jeg i Silkeborg. Tak for invitationen til at komme her i dag og fortælle

Læs mere

I Thisted by Formand Jan Bang Nørrevænge Thisted Tlf.: mail

I Thisted by Formand Jan Bang Nørrevænge Thisted Tlf.: mail I Thisted by Formand Jan Bang Nørrevænge 37 7700 Thisted Tlf.: 97924807 mail jan.bang@os.dk Beretning for Thisted by partiforening 2010 Det sidste år har foreningen haft mange opgaver, her tænker jeg selvfølge

Læs mere

Mammen Friskole Mammen Byvej 69 8850 Bjerringbro Tlf. 86685850

Mammen Friskole Mammen Byvej 69 8850 Bjerringbro Tlf. 86685850 REFERAT af åbent bestyrelsesmøde tirsdag den 11. marts 2008. I mødet deltog følgende: Dynes Skovkjær Sand (skoleleder deltog fra kl. 18.20), Ole Pedersen, pædagog (deltog ikke under punkt 6 og 7), Helle

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013

VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013 VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Enhedslisten Varde. Foreningen er en lokalafdeling af foreningen Enhedslisten De Rød-Grønne. Foreningens hjemsted er Varde

Læs mere

Vedtægter for Radikale Venstres kommuneforening i Ballerup kommune

Vedtægter for Radikale Venstres kommuneforening i Ballerup kommune Vedtægter for Radikale Venstres kommuneforening i Ballerup kommune 1. Medlemmer af Radikale Venstre, der er bosiddende i Ballerup kommune, er medlem af kommuneforeningen. Medlemmer bosat i udlandet kan

Læs mere

Velkommen til de mange hundrede nye medlemmer, der i november måned har meldt sig ind i Radikale Venstre!

Velkommen til de mange hundrede nye medlemmer, der i november måned har meldt sig ind i Radikale Venstre! 1. december 2010 Velkommen til de mange hundrede nye medlemmer, der i november måned har meldt sig ind i Radikale Venstre! Tak fordi I vil være med til at tage ansvar. Fordi I stoler. Også på udlændinge.

Læs mere

2 Formål 1. At virke for en styrkelse af medlemmernes faglige og kollegiale fællesskab.

2 Formål 1. At virke for en styrkelse af medlemmernes faglige og kollegiale fællesskab. Vedtægter Dato: 15/11-2012 Vedtægter for Børne- og Kulturchefforeningen 1 Navn Foreningens navn er: BØRNE- OG KULTURCHEFFORENINGEN Stk. 2: Foreningen er tilsluttet Paraplyorganisationen Kommunale Chefforeninger

Læs mere

VELKOMST KKR. v/ Henning Sørensen, Morsø Kommune medlem af Praksisplanudvalget NORDJYLLAND

VELKOMST KKR. v/ Henning Sørensen, Morsø Kommune medlem af Praksisplanudvalget NORDJYLLAND VELKOMST v/ Henning Sørensen, Morsø Kommune medlem af Praksisplanudvalget PRAKSISPLANUDVALGET Borgmester Birgit Hansen Frederikshavn Kommune Rådmand Mads Duedahl Aalborg Kommune Kommunalbestyrelsesmedlem

Læs mere

Mammen Friskole Mammen Byvej Bjerringbro Tlf

Mammen Friskole Mammen Byvej Bjerringbro Tlf REFERAT af Bestyrelsesmøde tirsdag den 13. maj 2008 kl. 19.00 22.00 på skolen I mødet deltog følgende: Dynes Skovkjær Sand (skoleleder), Ole Pedersen, (pædagog - deltog til kl. 21.00), Helle Schütt Rasmussen

Læs mere

2 Foreningen er knyttet til indsatsen for at etablere et eller flere seniorbofællesskaber i Tingbjerg-Husum.

2 Foreningen er knyttet til indsatsen for at etablere et eller flere seniorbofællesskaber i Tingbjerg-Husum. Seniorbofællesskab Tingbjerg-Husum Vedtægter for Seniorbofællesskabsforeningen xx forslag til GF 16.7.17 1 Foreningens navn er xx. 2 Foreningen er knyttet til indsatsen for at etablere et eller flere seniorbofællesskaber

Læs mere

K K R N O R D J Y L L A N D

K K R N O R D J Y L L A N D REFERAT 2016 K K R N O R D J Y L L A N D Dato: 12-02-2016 10:00 Sted: Hotel Søparken, Søparken 1,9440 Aabybro Mission KL bidrager til at udvikle og fastholde et stærkt lokalt demokrati. KL varetager kommunernes

Læs mere

ENHEDSLISTEN I REGION HOVEDSTADEN

ENHEDSLISTEN I REGION HOVEDSTADEN 1 ENHEDSLISTEN I REGION HOVEDSTADEN Ledelsesmøde torsdag d. 15 marts 2012, kl. 16.15 Hos EL FRB: Hostrupsvej 8, kld, 1950 Frederiksberg Referat afbud: Gry og Jeanne Dagsorden: 1. Nyt fra Regionen 2. Lovforslag

Læs mere

Mødereferat. Bestyrelsesmøde nr. 343 Odder Lille Friskole Tirsdag den. 12. marts 2013

Mødereferat. Bestyrelsesmøde nr. 343 Odder Lille Friskole Tirsdag den. 12. marts 2013 ID Dagsordenspunkt Ansvar Beskrivelse Mødedeltagelse 0. Valg af referent Esben Afbud fra: Jonas 1. Fællessang Esben Svantes vise 2. Godkendelse af dagsorden Alle Godkendt 3. Godkendelse af referat nr.

Læs mere

TAK. Nr 1 2014. 10. årgang

TAK. Nr 1 2014. 10. årgang TAK Af Kirsten Nielsen Tak for jeres hjælp ved kommunevalget. Tak til jer der hjalp med plakater og for hjælp til uddeling af foldere. Uden jeres hjælp ville det have været en næsten umulig opgave at få

Læs mere

Vesthimmerlands Kommune

Vesthimmerlands Kommune Vesthimmerlands Kommune Aalestrup Farsø Løgstør Aars BESLUTNINGSPROTOKOL FOR ÅBENT MØDE I SOCIALUDVALGET VESTHIMMERLANDS KOMMUNE ONSDAG DEN 6. DECEMBER 2006 KL. 15.00 I MØDELOKALE 214, 1. SAL TORVEGADE

Læs mere

Domea Aabybro Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, mandag den 22. april 2013 kl. 18.00, på Hotel Søparken, Søparken 1, 9440 Aabybro.

Domea Aabybro Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, mandag den 22. april 2013 kl. 18.00, på Hotel Søparken, Søparken 1, 9440 Aabybro. Domea Aabybro Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, mandag den 22. april 2013 kl. 18.00, på Hotel Søparken, Søparken 1, 9440 Aabybro. Dagsorden: Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Aflæggelse af bestyrelsens

Læs mere

Dagsorden. 3. Nyt fra udvalgene (herunder fælleskredsmødet og afholdte og fremtidige arrangementer)

Dagsorden. 3. Nyt fra udvalgene (herunder fælleskredsmødet og afholdte og fremtidige arrangementer) Referat af Kredsbestyrelsesmøde, FSL, kreds 5. Sted: Det Kongelige Vajsenhus Dato: Onsdag d. 4/5 kl. 15.00 19.30 Kredsbestyrelsen: Jens Bjørklund (JB), Torben Falkenberg (TF), Annika Larsen (AL), Kristine

Læs mere

Vedtægter for Enhedslisten Middelfart

Vedtægter for Enhedslisten Middelfart 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 Vedtægter for Enhedslisten Middelfart 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Enhedslisten Middelfart. Foreningen

Læs mere

Hasle Møllevangen Nyhedsbrev april 2016

Hasle Møllevangen Nyhedsbrev april 2016 Kære medlem Dette er tredje gang, vi udsender partiforeningens nyhedsbrev. Vi håber, at brevet kan være med til at styrke kontakten mellem medlemmerne og foreningen. På de næste sider kan du læse om, hvad

Læs mere

STANDARDVEDTÆGTER for Det Konservative Folkepartis. Vælgerforeninger

STANDARDVEDTÆGTER for Det Konservative Folkepartis. Vælgerforeninger STANDARDVEDTÆGTER for Det Konservative Folkepartis Vælgerforeninger Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Ringkøbing-Skjern kommune, i daglig tale Konservative Ringkøbing Fjord. Herefter benævnt

Læs mere

Invitation til konference om kirkens sociale ansvar

Invitation til konference om kirkens sociale ansvar Workshop Invitation til konference om kirkens sociale ansvar Kirkens Korshær i Aarhus og Diakonhøjskolen indbyder til en ny, årlig konference om kirkens sociale ansvar. Konferencen henvender sig til alle

Læs mere

Sekretariatsledelsen. Onsdag 10. december Regionshuset Niels Bohrs Vej Aalborg Ø

Sekretariatsledelsen. Onsdag 10. december Regionshuset Niels Bohrs Vej Aalborg Ø Sekretariatsledelsen Onsdag 10. december 2014 16.00 18.00 Regionshuset Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Ø Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden 2. Opsamling på bestyrelsesmøde og direktionsmøde 3. Aktuelle

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling

Referat af Ordinær Generalforsamling Referat af Ordinær Generalforsamling Afholdt d. 23. april 2007, i Helsinge Kulturhus, Lille Sal Mødet startede kl. 19:00, og til stede var: ialt 39 husstande, 38 stemmeberettigede: 1, 4, 5, 9, 12, 13,

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Realskolens Venner tirsdag den 1. september 2015

Referat af Generalforsamling i Realskolens Venner tirsdag den 1. september 2015 Referat af Generalforsamling i Realskolens Venner tirsdag den 1. september 2015 Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning ved Anne Wolthers. 3. Fremlæggelse af regnskab ved Erik Grave. 4.

Læs mere

Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket Tid og sted: Fredag 18. marts 2011, fra kl. 9.00 til 12.00 med efterfølgende frokost Mødelokale C, Medborgerhuset, Bindslevs Plads 5, Silkeborg Deltagere:

Læs mere

Godkendelse af Sundhedsaftalen

Godkendelse af Sundhedsaftalen Punkt 10. Godkendelse af Sundhedsaftalen 2015-2018 2014-40284 Forvaltningerne indstiller, at Familie- og Socialudvalget, Beskæftigelsesudvalget, Ældre- og Handicapudvalget og Sundheds- og Kulturudvalget

Læs mere

Projekt: Dialog om visioner og samarbejde mellem sogne i Morsø Provsti

Projekt: Dialog om visioner og samarbejde mellem sogne i Morsø Provsti Sabro, den 8. maj 2012 Projekt: Dialog om visioner og samarbejde mellem sogne i Morsø Provsti Referat møde nr. 4 i sparringsgruppen for projektet torsdag den 26. april 2012 Deltagere Anni Markussen Kirsten

Læs mere

Referat Generalforsamling Landsforeningen for Økosamfund (LØS)

Referat Generalforsamling Landsforeningen for Økosamfund (LØS) Referat Generalforsamling Landsforeningen for Økosamfund (LØS) 26. april 2013 kl. 15.00 18.20 på Dyssekilde Deltagere: Leif, Thorkild, Catalina, Ib, Elsebeth, Leif, Henny, MaiBritt, Leanne, Claudio, Birgitte,

Læs mere

Offentlig referat. 06. maj 2014/ HO J.nr. 1.10 / 20-510. Referat fra nævnets konstituerende møde den 23. april 2014

Offentlig referat. 06. maj 2014/ HO J.nr. 1.10 / 20-510. Referat fra nævnets konstituerende møde den 23. april 2014 Taxinævnet i Region Hovedstaden Frederiksberg Rådhus Smallegade 1 2000 Frederiksberg Telefon 3821 2750 man-torsdag 09.00-12.00 - Fax 3821 2749 Eksp.tid: mandag og torsdag 9.00-17.00, tirs., ons., fredag

Læs mere

Vedtægter for DL Patient Administration Kommunikation

Vedtægter for DL Patient Administration Kommunikation Vedtægter for DL Patient Administration Kommunikation 1 Navn Stk. 1 Landsforeningens navn er DL Patient Administration Kommunikation. Hjemsted er Københavns Kommune. 2 Formål Stk. 1 DL s formål er at varetage

Læs mere

Status fra KKR Nordjylland

Status fra KKR Nordjylland Status fra KKR Nordjylland November 2009 KKR Nordjylland Kunsten at skifte hjul, mens man kører Boulevarden 13 9000 Aalborg www.kl.dk/kkr-nordjylland En kort status over de første fire år med Kommunekontaktrådet

Læs mere

Dagsorden. Møde Nr. 26 Mødetype Ordinært møde Dato Tidspunkt. 12. februar 2016 kl. 09.00-13.00

Dagsorden. Møde Nr. 26 Mødetype Ordinært møde Dato Tidspunkt. 12. februar 2016 kl. 09.00-13.00 Møde Nr. 26 Mødetype Ordinært møde Dato Tidspunkt 12. februar 2016 kl. 09.00-13.00 Sted Grønnegadecentret, 1. sal lokale Nellike Deltagere Alle med undtagelse af Regnar Berdiin Referent Birgit Vejby Afbud

Læs mere

Beredskabets Venner. Nummer 84 December 2014

Beredskabets Venner. Nummer 84 December 2014 Nummer 84 December 2014 Side 2 Bladet udgives af Beredskabsforbundets Region Nordjylland til alle medlemmer i Region Nordjylland i et oplag på ca. 300 stk. Formål har til formål at formidle information

Læs mere

Generalforsamling hos Socialdemokraterne i Kalundborg 26.02.2015

Generalforsamling hos Socialdemokraterne i Kalundborg 26.02.2015 Referat af Generalforsamling hos Socialdemokraterne i Kalundborg 26.02.2015 Formanden Erik Werner Hansen bød velkommen og foreslog Kaj Buch Jensen som dirigent. Kaj blev valgt. Dirigenten konstaterede

Læs mere

Tovholdergruppemøde. Kvalificeret Arbejdskraft. Den 12. maj 2016 Kl Mødelokale 142 Stigsborg Brygge Nørresundby

Tovholdergruppemøde. Kvalificeret Arbejdskraft. Den 12. maj 2016 Kl Mødelokale 142 Stigsborg Brygge Nørresundby Tovholdergruppemøde Kvalificeret Arbejdskraft Business Region North Denmark Den 12. maj 2016 Kl. 12.00 13.00 Mødelokale 142 Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby Deltagere Rikke B. Gundersen Frederikshavn

Læs mere

Vedtægter for Det Konservative Folkeparti i Middelfart

Vedtægter for Det Konservative Folkeparti i Middelfart Vedtægter for Det Konservative Folkeparti i Middelfart 1 Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Middelfart Kommune, i daglig tale Konservative i Middelfart. Herefter benævnt vælgerforeningen.

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Tale til nytårskur 7. januar 2008 Koldinghus - Poul-Erik Svendsen - Det talte ord gælder -

Tale til nytårskur 7. januar 2008 Koldinghus - Poul-Erik Svendsen - Det talte ord gælder - Tale til nytårskur 7. januar 2008 Koldinghus - Poul-Erik Svendsen - Det talte ord gælder - Velkommen til Region Syddanmarks nytårskur. På vegne af regionsrådet, er jeg glad for, at så mange er mødt op

Læs mere

07.04.2014 VEDTÆGTER. For. Turistforeningen for Frederikshavn Kommune

07.04.2014 VEDTÆGTER. For. Turistforeningen for Frederikshavn Kommune 07.04.2014 VEDTÆGTER For Turistforeningen for Frederikshavn Kommune 1. Foreningens navn og formål 1.1 Foreningens navn er Turistforeningen for Frederikshavn Kommune. Foreningen er stiftet ved fusion af

Læs mere

Målrettet og integreret sundhed på tværs

Målrettet og integreret sundhed på tværs Vision Målrettet og integreret sundhed på tværs Med Sundhedsaftalen tager vi endnu et stort og ambitiøst skridt mod et mere sammenhængende og smidigt sundhedsvæsen. skabe et velkoordineret samarbejde om

Læs mere

Tirsdag den 29. april, 2014 afholdtes ordinær generalforsamling i Asperup-Roerslev Lokaludvalg.

Tirsdag den 29. april, 2014 afholdtes ordinær generalforsamling i Asperup-Roerslev Lokaludvalg. Tirsdag den 29. april, 2014 afholdtes ordinær generalforsamling i Asperup-Roerslev Lokaludvalg. Generalforsamlingen foregik i biblioteket i Roerslev-Blankes Forsamlingshus, kl. 19.30 Dagsordenen var følgende:

Læs mere

UNDERUDVALGET FOR REGIONAL UDVIKLING. Sted: Øresundshuset, Gl. Kongevej 1, Frederiksberg

UNDERUDVALGET FOR REGIONAL UDVIKLING. Sted: Øresundshuset, Gl. Kongevej 1, Frederiksberg K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN Tirsdag den 9. oktober 2007 Kl. 9:30 11:30 Sted: Øresundshuset, Gl. Kongevej 1, Frederiksberg Mødelokale: Mødelokale 2 (3. sal) Møde nr. 8 Mødet slut 11.15 Medlemmer:

Læs mere

Åbent referat fra møde i Danske Regioners bestyrelse fredag den kl. 10:30

Åbent referat fra møde i Danske Regioners bestyrelse fredag den kl. 10:30 Medlemmerne af Danske Regioners bestyrelse m.fl. 11042013 Sagsnr. 13/582 Annette Budtz Jørgensen Tel.: 3529 8263 Email: abj@regioner.dk Åbent referat fra møde i Danske Regioners bestyrelse fredag den 05042013

Læs mere

NYHEDSBREV NYT FRA FORMANDEN JANUAR 2015 NYT FRA FORMANDEN

NYHEDSBREV NYT FRA FORMANDEN JANUAR 2015 NYT FRA FORMANDEN NYHEDSBREV JANUAR 2015 NYT FRA FORMANDEN GENERALFORSAMLINGEN NY CAFÈ +35 I ÅRS NY PÅRØRENDEGRUPPE FACEBOOKGRUPPER BØRN/UNGEGRUPPER HALVÅRLIGT PROGRAM NYT FRA FORMANDEN Kære medlemmer. Godt nytår til jer

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Tid og sted: Onsdag 8. april 2015 Tapeten lille sal Til stede: Hele bestyrelsen: formand Svend Erik Nissen, Næstformand Otto Larsen,

Læs mere