RA V N E N. Det Radikale Venstre i Nordjylland. Nummer 1 Feb Indhold: Side 1

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "RA V N E N. Det Radikale Venstre i Nordjylland. Nummer 1 Feb. 2007. Indhold: Side 1"

Transkript

1 RA V N E N www-udgave med forringet billedkvalitet Det Radikale Venstre i Nordjylland Indhold: RAVNEN Den anden vej TEMA: Sundhed: - Aalborg - Regionens sygehuse TEMA: Den anden vej - Integration Kommuner & kredse Frederikshavn - Hans Jørgen Nygaard Hjørring - Thomas Mark Brønderslev - Sygehusdebat Jammerbugt Thisted Morsø Vesthimmerland Rebild - Kjeld Jørgensen Mariagerfjord Aalborg - Nana Sofia Hansen Kalender Nummer 1 Feb Efter 17 numre bliver LokalRadikalen til RAVNEN Side 1

2 FRA REDAKTIONEN RAVNEN udgives af RAVN - Det Radikale Venstre i Nordjylland Redaktør Jørgen Harder (ansvarsh.) I redaktionen Dorthe Kræmmergaard RU: Nana Sofia Hansen Distribution Jens Christoffersen Tryk: Vester Kopi Oplag: 900 Indlæg sendes til Næste nummer April 2007 Deadline: 15. april eller efter aftale Kommende temaer: Sundhed & sygehuse Den anden vej Hjemmesider Følgegruppen Vagn Kvist, Bodil Sørensen Gustav Sieg Sørensen Bankkonto: RAVNEN flyver men hvor længe? Ved årsskiftet trådte strukturreformen og Det Radikale Venstres nye organisation for alvor i kraft. Det Radikale Venstre i Nordjylland, RAVN, blev stiftet den 11. december og blev bemandet med kendte navne og nogle få nye. Vi benyttede lejligheden til at ændre bladets navn fra LokalRadikalen til RAVNEN, opkaldt efter foreningen og efter fuglen med de mange gode egenskaber se LokalRadikalens sidste nummer eller under RAVNEN. Her kan medlemmerne fremover finde bladet, hvis det skulle have forputtet sig. Men hvor længe er fremover? Den gamle redaktør garanterer for de første tre numre. Men derefter afhænger det af, om vi kan finde en ny redaktør. Den gamle har slået hovedet og holder et sabbatår regnet fra sommeren Han har pådraget sig skaden under sit virke i Hovedbestyrelsen, hvor han i sine bestræbelser for af skaffe partiet nogle enkle vedtægter på et forståeligt dansk har rendt hovedet mod en mur. Og det kan man godt blive træt af. JH En til hver? Hvervet som web-redaktør for den nordjyske hjemmeside hører naturligt sammen med bladet. Det er jo mere eller mindre de samme nyheder og fakta, som præsenteres de to steder. Inden den gamle redaktør stopper, vil han føre hjemmesiden a jour med de nye navne, som er resultatet af forårets generalforsamlinger. Og han hjælper gerne den nye web- redaktør i gang. Han har også en forfængelig ambition om, at alle nordjyske kommune- og kredsforeninger og alle folketingskandidater inden sommerferien skal have egen hjemmeside en til hver. Ikke nødvendigvis så flot som der føres a jour med korte mellemrum. Mindre kan gøre det. F. eks. en side som præsenterer kandidaten med billede cv og politisk program. Eller tilsvarende foreningen med bestyrelse, byrådsmedlemmer og valgprogram. En sådan side behøver man kun at føre a jour et par gange om året. Se f.eks. Den gamle redaktør hjælper gerne med at oprette siden i det gamle radikale mønster. Se f.eks. eller /preben eller /nanasofia. Men driften må I selv klare. JH Side 2

3 Hvem kan sejle foruden vind? I foråret, sommeren og det første efterår 2006 var der god fremdrift i den radikale båd; vinden stod ind fra agter og fyldte sejlet og gav god fart; de 30 mandater sås i horisonten! Nu er vinden flovet af, og vi ligger atter og hugger omkring valgresultatet. Det er ikke rigtigt lykkedes - endnu - at få Den anden vej ud over rampen. Hvad er årsagerne? For det første overspillede vi statsministerkortet ved at gøre det ultimativt. Det åbnede op for en masse personsnak, der overskyggede det egentlige - det politiske indhold - i Den anden vej. Fejlen er nu rettet, men vi må erkende, at det ikke er så let at få katten tilbage i sækken i et personfikseret medielandskab. For det andet har Socialdemokratiet og Helle Thorning Schmidt, i hvert fald for en tid overvundet den nedadgående kurve, de oplevede frem til efteråret Helle Thorning Schmidt fremstår i dag i befolkningen, om vi kan lide det eller ej, som alternativet til Anders Fogh Rasmussen. SF s opbakning til hende har også været en streg i regningen for os. For det tredje har vi haft svært ved at finde vores ben i den genopblussede velfærdsdagsorden. Under efterårets protestaktioner var vi stort set fraværende. Vores svar, tillidsreformen er godt nok, men der skal langt mere kød på den plan, før den for alvor kan engagere og overbevise bredere kredse. Og så er vi til stadighed for uldne i mælet, når det drejer sig om ressourcetildelingen til den offentlige sektor. Her synes jeg ikke, partiet har gravet dybt nok. Jeg anser det for indlysende, at de traditionelle områder som sygesundhed, ældre, børn og unge fremover vil lægge beslag på relativt flere samfundsressourcer, dels fordi der inden for disse områder er mindre mulighed for effektiviseringer (de varme hænder), og dels fordi folk i takt med den stigende velstand helt forventeligt og fornuftigt vil prioritere sådanne områder mere. Giver vi ikke et svar på denne udfordring, et svar som folk kan bruge, så trues selve kernen i vores lighedsfilosofi. For det fjerde kan man ikke undgå at sidde tilbage med en stille undren over, at miljø- og klimaspørgsmålene ikke eksplicit er med i Den anden vej, når disse spørgsmål efter al sandsynlighed fremover bliver den akse, hvorom al anden politik må dreje. Hvad nu? Mit råd er: Fasthold Den anden vej ; det politiske indhold er godt nok, men bør udvides med miljø- og klimaudfordringen ; samtidig skal der lægges megen energi i at konkretisere Peter Hvid Jensen blev 11. december 2006 valgt som den nordjyske regionsforenings første formand. Han opfordrer de nordjyske radikale til at komme til årerne og arbejde for den anden vej Side 3

4 HUSKAT betale kontingent inden 15. marts vores visioner om ændringer i og udviklingen af den offentlige sektor. Der er ingen grund til at tabe modet, fordi medvinden for en tid er forsvundet. Det er en lang sej politisk kamp, vi er i gang med; men en kamp, der giver mening. Hvem kan sejle foruden vind? Det kan den/de, der er villig(e) til at slide ved årene. Det er vores alles opgave lige nu. se side 11 Med venlig hilsen Peter Hvid Jensen Leo, Sebbelin er den eneste nordjyske radikale, som har sæde i Partiets ca. 13 mand store forretningsudvalg. Her repræsenterer han Netværket af kommunalpolitikere. På RAVN s delegeretmøde den 21. maj skal der vælges nye medlemmer til Hovedbestyrelsen. Regionsformanden er født medlem med næstformanden som fast stedfortræder. Desuden har hver region ret til to medlemmer plus et antal, som er bestemt af stemmetallet ved seneste folketingsvalg. i Nordjyllands tilfælde fire. Desuden skal der vælges stedfortrædere en for hvert HB-medlem. De nye HB-medlemmer tiltræder på første HBmøde efter landsmødet. Nordjyder i Hovedbestyrelsen De nordjyske repræsentanter i DRV s knap 100 mand store Hovedbestyrelse blev udpeget på amtsforeningernes delegeretmøder i maj De sidder frem til landsmødet i september Af forskellige grunde har tre af de nordjyske HB-medlemmer meldt permanent forfald: Vagn Kvist, Mette Glargaard Andersen og Jørgen Harder. Deres pladser er overtaget af de suppleanter, som ligeledes blev valgt i maj. De nordjyske HB-medlemmer er herefter: Peter Hvid Jensen (Regionsformand - født medlem) med næstformanden - Gustav Sieg Sørensen som fast suppleant. Valgt på delegeretmødet: Daniel Nyboe Andersen Nicolaj Sejersbøl Holm Følgende suppleanter er rykket op som faste medlemmer: Karina Kroustrup Kjeld Lundager Jørgensen Bent Jørgensen Af suppleanter er der herefter kun to: Claus Brandt Rasmussen Bodil Sørensen På Regionsbestyrelsens møde den 14. marts vil vi afgøre, om der skal udpeges yderligere suppleanter. I det gamle Viborg Amt blev der valgt en fra den nuværende Nordjyske Region: Steen Asgeir Petersen, Og en suppleant: Jørgen Jørgensen Der er planlagt HB-møder: 24. marts, 12. maj og 25. august. Side 4

5 Sundhedspolitik i Aalborg Aalborg Kommunes nye forvaltning Sundhed og Bæredygtig Udvikling havde 11. januar inviteret ca. 300 politikere, fagpersoner og brugerrepræsentanter til konference på Hotel Hvide Hus. Rådmand Thomas Kastrup-Larsen og direktør Bente Graversen var værter. Kendte fagfolk fremlage resultater fra forskning og praksis, som den nye forvaltning kan bygge på. Der vil blive fokuseret på KRAM-modellen, altså at arbejde med Kost, Rygning, Alkohol og Motion, men også kroniske sygdomme og stress vil komme i fokus. At problemerne hænger sammen med uddannelse og sociale forhold er velkendt. Men denne viden er ikke tilstrækkeligt omsat i praksis. Det må ske gennem den borgerrettede forebyggelse, som jo efter strukturreformen er kommunernes ansvar. Livsstilssygdomme forventes i 2020 at beslaglægge 70 % af sundhedsvæsenets udgifter. I fagkredse taler man om Bermuda-trekanten. Derved forstår man problemerne i samarbejdet mellem sygehuse, almen praksis og kommunen. Praktiserende læge Jørgen Peter Ærthøj, Aalborg, ønsker i stedet en tryghedstrekant, men understregede, at det stiller store krav til samarbejdsaftaler, fælles undervisning og fælles værdier. Alt sammen forhold, som vi har fokuseret på både i det radikale oplæg til de nordjyske valg i 2005 og senere i Regionsgruppen. Der blev talt om gode erfaringer med praksiskonsulentordningen, hvor praktiserende læger på de enkelte sygehusafdelinger sørger for koordination med praksissektoren. På IT-området er der i Aalborg oparbejdet et godt EPJ system, som fremmer borgernes fornemmelse af sammenhæng i patientforløb. Men der er stadig langt til målet. Det ventes, at det lovbefalede sundhedskoordinationsudvalg mellem region og kommuner kommer til at spille en væsentlig rolle. Ordet patientrettet forebyggelse blev ikke nævnt. Det kan undre, da det netop er her, at der er store og umiddelbart lette gevinster at opnå. For her har kommunerne en særlig mulighed for at begrænse sygehusudgifterne, som de jo skal betale ca. 20% af i fremtiden. Dette emne blev desværre forsømt på konferencen. Så her er noget at indhente. Det samme gælder samarbejdet mellem kommunen og Regionen. Her er en opgave for Det Radikale Venstre. Vi bør sikre en præcis ansvarsfordelingen, når sundhedskoordinationsudvalget skal udarbejde sundhedsaftaler mellem Regionen og kommunerne.. Aalborg Kommune er nu i gang med at udarbejde en sundhedspolitik. Rådmand Thomas Kastrup Larsen har det overordnede Tema: Sundhed Jens Christoffersen er pensioneret børneoverlæge og leder af Kræftens Bekæmpelse i Aalborg. Er nu aktiv i Det Radikale Venstre, bl.a. som tovholder i Social, sundhed og integrationsgruppen i Aalborg og i Regionsgruppen Skriver her om Sundhedpolitikken i Aalborg på grundlag af en konference 11. januar Jens Christoffersens fulde referat kan ses på Side 5

6 Plancherne fra Aalborgs konference om Sundhed og Bæredygtig Udvikling kan ses på sundhed Se > Sundhed & sygehuse >Organisation og struktur > Regionens fremtidige sygehusvæsen. Sygehusstrukturen drøftes 7. marts kl. 16 i Regionsgruppen og 14. marts kl. 19 i et åbent møde i Regionsbestyrelsen. Møderne holdes i Regionshuset på Niels Bohrs Vej. Alle radikale er velkomne. Nærmere oplysninger hos Jørgen Harder politiske ansvar. Daniel Nyboe Andersen repræsenterer de radikale i denne sammenhæng. Der nedsættes en styregruppe og seks arbejdsgrupper. En lang række myndigheder og organisationer er med i arbejdet. De seks grupper svarer til KRAM samt sunde arbejdspladser og kroniske patienter. Også offentligheden får mulighed for at bidrage inden sundhedspolitikken skal godkendes i juli Det skal gå stærkt, så det er nok klogt, at man vil revidere sundhedspolitikken i Aalborg Kommune vil som den første af landets kommuner indgå i et KRAM-projekt, hvor alle kommunens borgere >18 år vil blive opfordret til at selvoplyse om deres sundhedstilstand via internettet, og en udvalgt gruppe borgere på personer vil blive tilbudt et sundhedstjek med mange målinger og rådgivning. Gruppen skal være sammenligningsgrundlag i forbindelse med konkrete kommunale sundhedsinitiativer, som der altså først tages politisk beslutning om juli Sygehusdebatten I maj 2007 skal Regionsrådet vedtage en ny sygehusstruktur for Nordjylland. Regionsrådet behandlede et udkast på sit møde 20. februar og det sendes derefter til høring. Strukturen skal vedtages sidst i maj. Denne pressede tidsplan gør det umuligt at gennemføre en forsvarlig debat med kommunerne og andre interessenter for ikke at tale om befolkningen. Det Radikale Venstres Regionsgruppe forsøger at følge og påvirke processen. Næste gang den 7. marts, hvor alle radikale er velkomne. Den 14. marts drøfter Regionsbestyrelsen sagen. I Regionsrådet har Vagn Kvist ført en kritisk, men konstruktiv linie, som især har drejet sig om tre spørgsmål: A: Renoveringen af Afsnit Nord i Aalborg B: Behovet for en langsigtet plan for regionens centrale sygehus i Aalborg herunder muligheden for at samle sygehusfunktionerne i Aalborg i et nyt universitetshospital ved Aalborg Universitet. C: Behovet for en forhandling med hver enkelt kommune om det fremtidige samarbejde på sundhedsområdet. Vagn Kvist har løbende diskuteret strukturplanen med Regionsgruppen og af og til kort orienteret Regionsbestyrelsen. På Regionsbestyrelsens møde 14. marts er det imidlertid meningen at Partiets synspunkter skal udmøntes i en erklæring eller et program. Side 6

7 Radikale synspunkter i sygehusdebatten Et udkast Det følgende er et udkast, som eventuelt kan danne grundlag for en drøftelse i Regionsgruppen 7. marts og evt. Regionsforeningen 14. marts: 1 En decentral struktur Det Radikale Venstre ønsker en sygehusstruktur, som er så decentral, som muligt. Vi erkender, at den voksende specialisering på visse områder gør det nødvendigt, at centralisere behandlingen. Det gælder især de store specialer, som kræft, hjertekirurgi og traumecentre, men også i nogen grad de fælles akut-modtagelser. Andre specialer kan måske nok med fordel samles, men ikke nødvendigvis i Aalborg. Det gælder f. eks. skemalagte operationer som knæ, hofter, fertilitet osv. Andre funktioner igen kan udmærket foregå decentralt. Det gælder f.eks. genoptræning og behandling af visse kroniske sygdomme. I mange tilfælde mener vi, at de små sygehuses mere overskuelige og rolige omgivelser kan fremme patienternes helbredelse. Der er flere muligheder for at bevare den decentrale struktur: Enten kan Regionen bevare de små sygehuse og fungere som vært for kommunale og private sundhedsfunktioner. Eller kommuner eller private lægehuse kan overtage sygehusene og fungere som vært for fremskudte regionale sundhedsfunktioner. Sundhedsstyrelsens rapport om akutfunktioner rummer god inspiration til decentralisering i form af Satellit funktioner. Formålet med den decentrale struktur er at sikre nærhed for patienter og pårørende til sygehusene, men også at bevare de lokale arbejdspladser. Nedlæggelsen af de lokale arbejdspladser kan ellers være begyndelsen til en nedtur for de små samfund, hvor grundlaget for gymnasier, kultur, kollektiv trafik og handel forsvinder og fører til et forfald, som det kan blive meget dyrt for samfundet at håndtere. 2 Vægt på forebyggelse og genoptræning Det Radikale Venstre lægger stor vægt på forebyggelse og genoptræning. Vi skal derfor sikre et godt samarbejde mellem Regionen, Kommunerne, de praktiserende læger og andre organisationer. 3 Langsigtet plan i Aalborg og Himmerland Selv om flest mulige sundhedsfunktioner skal bevares lokalt er der brug for en samlet plan for en samlet udbygning af sygehuset i Aalborg. De seneste års lappeløsninger vil i det lange løb blive for dyre. Renoveringen af afsnit Nord på Aalborg Sygehus, som alligevel ikke giver ordentlige forhold, er et godt eksempel. Tema: Sundhed fortsat På grundlag af drøftelserne i Regionsgruppen har Vagn Kvist, Jens Christoffersen, Karen Tilma og Jørgen Harder skitseret nogle Radikale synspunkter i sygehusdebatten De kan bruges som udgangspunkt for drøftelserne i Regionsgruppens næste møde den 7. marts og derefter med Regionsgruppens rettelser som udgangspunkt for debatten i Regionsbestyrelsen den 14. marts Radikale nordjyder kan bidrage med kommentarer og forslag på i debat-boksen Nordjylland Region i højre spalte Side 7

8 22. maj søger vi at arrangere en offentlig konference med en række eksperter: Børn for alt i verden. Undertitel: Sundhedsfremme og forebyggelse i teori og praksis. I april søger vi at arrangere et medlemsmøde med repræsentanter for den radikale folketingsgruppe og partiets sundhedsudvalg RAVN Møde 5. februar. Gunhild Bach Nielsen Ny formand for RAVN s Kommunalpolitiske Udvalg Der bør derfor laves en 20-års plan for en samling af sygehusfunktionerne i Aalborg enten ved Sygehus syd eller helt optimalt ved motorveje og Aalborg Universitet. Her er den bedste adgang frahele Nordjylland. Der bør laves skitseforslag for begge disse muligheder og eventuelt andre. Og både anlægs- og driftsøkonomien bør vurderes på langt sigt. Tilsvarende bør der undersøges alternative muligheder i Himmerland. 4 Lægemangel, uddannelse og forskning For at sikre det nødvendige antal læger i Nordjylland er det vigtigt, at landsdelen kan tilbyde uddannelse for læger og andet sundhedspersonale. Der er en tendens til at kandidaterne bliver boende i det område, hvor de er uddannet. Men det er lige så vigtigt, at de færdige kandidater får mulighed for at deltage i forskning og udvikling. Aftalen med Århus Universitet er derfor vigtig. Men samarbejdet med Aalborg Universitet er lige så vigtig. Den nye medicotekniske uddannelse kan uddanne og tiltrække mange specialister inden for et område, som er i stærk vækst. Regionen bør arbejde for et positivt samarbejde mellem de to universiteter, som kan sikre hele Vestdanmark en stærk stilling. Kommunalpolitisk Udvalg I RAVN s nye vedtægter er Kommunalpolitisk Udvalg blevet opprioriteret. Ud over de radikale byrådsmedlemmer består udvalget fremover af en repræsentant for af de 10 kommuneforeningers bestyrelser. Det skal sikre at også de kommuner, som er uden radikal repræsentant i byrådet, bliver holdt til ilden. Udvalget skal koordinere radikal kommunalpolitik, skabe inspiration og virke for valg af flere radikale byrådsmedlemmer. Jonna Petersen, som i mange år har været formand for udvalget, har trukket sig. Men med Gunhild Bach Nielsen har udvalget fået en værdig afløser. Hendes første møde den 5. februar lovede godt. Hun havde sammensat et flot program med indlæg fra Thomas Mark, Hjørring, Preben Dahlgaard, Thisted, og Gunhild selv, som berettede fra Jammerbugt. Efter pausen satte Marianne Jelved og den radikale næstformand, Marianne Saxtoft kommunalpolitikken ind i et større perspektiv, nemlig perspektivet fra Den anden vej. JH Side 8

9 Tema: En anden vej Vellykket integration Vellykket integration er med rette det første af de fem punkter i den anden vej. Siden 2001 er integrationsspørgsmålet blevet en endnu større udfordring for Danmark end det var i forvejen. Enhver kan forstå at det er et tåbeligt spild at højtuddannede indvandrere og flygtninge kører taxi, når der er ubesatte stillinger indenfor deres felt og enhver kan forstå at det er et stort problem at tusinder af indvandrere og flygtninge er i passiv forsørgelse, især når der er problemer med at skaffe arbejdskraft i Danmark. Og det bliver kun værre. Befolkningsfremskrivningen fortæller os at arbejdsstyrken om 15 år er ca mindre end i dag, og den fortæller os at antallet af indvandrere/flygtninge/efterkommere i arbejdsstyrken om 15 år er ca større end i dag. Vellykket integration er en nødvendighed, hvis vi vil bevare og udvikle en god økonomi og skabe et velfungerende velfærdssamfund. Enhver kan forstå at det er et stort problem når nogle unge (såvel med mellemøstlig som med dansk baggrund) tiltrækkes af fundamentalistisk islamisme og sympatiserer med Al Qaeda. Problemer som disse tilsiger målrettede indsatser i form af oplysning, uddannelse, jobmesser, politi- og efterretningsvirksomhed og meget andet. Det er indlysende og finder også sted. Disse indsatser har en virkning og er alle nødvendige. Men integrationsproblemerne vokser alligevel. Årsagen er at det danske samfund ikke tager fat på det største integrationsproblem: Flertallets systematiske udelukkelse af de fremmede. Hvis du hedder Muhammed bliver du sjældent indkaldt til ansættelsessamtale, selv ikke hvis du er bedre kvalificeret end de andre ansøgere. Hvis du præsenterer dig som Muhammed, når du udfører telefonsalg af avisabonnementer kan du næsten ikke sælge noget, selvom du kan sælge rigtig mange, hvis du i stedet præsenterer dig som Thomas. Hvis du ser ud som en der kunne komme fra Mellemøsten, bliver du oftere standset af politiet end andre borgere og du bliver som regel behandlet ringere. Vi mennesker har behov for anerkendelse for at kunne eksistere. Som børn har vi brug for kærlighed og omsorg fra vores nærmeste for at kunne udvikle os. Som samfundsborgere har vi brug for lige rettigheder i forhold til love og myndigheder. Som mennesker har vi brug for muligheder for at kunne udfolde vore talenter og bidrage til det samfund vi lever i. Det store integrationsproblem er at indvandrere, flygtninge og efterkommere udelukkes af flertallet. Det Radikale Venstre ønsker en anden regering en regering, som går en anden vej end den, som V, K, DF og desværre også S er slået ind på. En anden vej for Danmark er udmøntet i fem overskrifter: Vellykket integration Skattestoppet blokerer for en skattereform En anden vej for folkeskolen Et velfærdssamfund bygger på tillid og ansvar Danmark i verden Læs mere på Og i RAVNEN, som har bedt nordjyske folketingskandidater give deres bud på en anden vej. Denne gang Jakob Erle om Vellykket integration eller En grænseløs medmenneskelighed Side 9

10 Jakob Erle Folketingskandidat for Det Radikale Venstre i Himmerland Schioldamsvej Charlottenlund Præsentation: Født 13. maj 1950 Gift, 3 børn, bor i Ordrup, nord for København Magister i Kultursociologi Har arbejdet mere end 20 år med folkeoplysning - fra 1989 til 2000 som forstander for Borups Højskole København Leder af det Internationale Akademi for Uddannelse og Demokrati (IAED). som er tilknyttet UNESCO og har aktiviteter i Danmark, Europa og resten af verden. Talsmand for Nyt Europa. Læs mere om Johannes Poulsen på Denne udelukkelse gør at mange af de udelukkede vælger at etablere lukkede subkulturer. Hvis man vælger at stresse subkulturer gennem afstandtagen, straf og sanktioner gøres ondt værre. Et af de afgørende elementer i en vellykket integrationspolitik er derfor ændringer hos flertallet og det er vi slet ikke begyndt på endnu. Vi kunne starte med at jobansøgninger til stillinger i stat og kommune blev udformet så ansættelsesudvalget ikke kan se navn, køn, alder og adresse. Man vil så først til ansættelsessamtalen se hvem der er indkaldt. Det er indført i Storbritannien med stor succes. Vi kunne arbejde for at styrke de initiativer indenfor politiet der satser på mere ligelig rekruttering og styrkelse af uddannelse der sikrer at alle borgere behandles mere korrekt og lige. Vi kunne gøre mere indenfor undervisning og medier for at lære os at se indvandrere, flygtninge og efterkommere som de forskellige mennesker de er, i stedet for som en stor masse af fremmede. De store ressourcer, der bruges på at få de nye danskere til at integrere sig, kan kun bære frugt, hvis flertallet gør sin del af indsatsen og standser udelukkelsen af de fremmede. Det kræver en aktiv indsats. Men det kræver ikke at vi opgiver en tøddel af danskheden, demokratiet eller menneskerettighederne. Tværtimod kræver det egentlig kun at vi tager vore egne værdier alvorligt. Åbenhed, demokrati, menneskerettigheder. Gevinsterne ved at gøre det er enorme. Jakob Erle RAVN Møde 17. januar. Regionsforeningens (RAVN s) møder er åbne for alle radikale. Det gælder både Landspolitisk Udvalgs møder, hvor der mest snakkes politik, og Regionsbestyrelsens møder, hvor der tales både organisation og politik. Den gode snes, som var mødt op den 17. januar, fik lejlighed til en grundig debat med vores ordfører for miljø og planlægning, Johannes Poulsen. Han berettede bl.a. om sit syn på strukturreformen, hvor han i modsætning til Partiets flertal nok havde foretrukket to niveauer. Men regioner uden egen skatteret, er helt håbløst. Miljøløsningen har bekymret, men JP vil dog godt se om den ikke kan bringes til at fungere. Det er vigtigt at Kommunerne prioriterer natur og miljø højt med kommuneplanen som det vigtigste redskab. Mange andre emner blev vendt: Vandøb, vådområder, vandindvinding, grønne råd og grønne indkøb. JH Læs Lars Schönbergs-Hemmes referat på I nyhedsboksen nederst i venstre spalte. Side 10

11 Betal kontingent inden 15. marts Fristen for at betale kontingent er i år rykket frem til den 15. marts. Antallet af kommuneforeningernes delegerede til Landsmødet og Regionsforeningens delegeretmøder beregnes på grundlag af det antal medlemmer, som har betalt kontingent til tiden. Og Regionsforeningen får ikke noget kontingent for de medlemmer, som betaler efter 15. marts. Det er derfor vigtig, at du betaler dit kontingent til tiden. Kontingentet består af tre dele: Landsforeningen Regionsforeningen Kommune- og evt. kredsforeningen: 210 kr. 70 kr. fastsættes lokalt Nogle foreninger har nedsat kontingent for studerende, pensionister og/eller ægtefæller. Kontingenterne i de nordjyske kommuner fremgår af skemaet: Kontingenter 2007 Frederikshavn + Læsø Kommune + kreds Region Landsforbund I alt Hjørring Nedsat Brønderslev Jammerbugt Thisted Morsø Nedsat Vesthimmerland Rebild Mariagerfjord Aalborg Nedsat Kilde: Landsforeningens sekretariat Med forbehold I RAVN s budget for 2007 er der regnet med en kontingent-indtægt på kr. svarende til at 500 af foreningens ca.630 medlemmer når at betale kontingent inden 15. marts. Hvis medlemmerne betaler efter 15. marts tilfalder NARV s andel af kontingentet (70 kr. pr medlem) komuneforeningerne. Men kommuneforeningerne mister delegerede til landsmødet og RAVN s generalforsamling, hvis medlemmerne ikke overhoder betalingsfristen den 15. marts. Kommuneforeningerne får en delegeret for hver (påbegyndt) 15 medlemmer,som har betalt i tide Side 11

12 Kalender fortsat fra side I Aalborg har Preben Pedersen og Daniel Nyboe Andersen planlagt formøder kl på følgende fredage: 2. & 23. marts apr maj + 8. juni. Kontakt Preben Pedersen på Skørping: formøde på Rådhuset kl. 19 dagen før byrådsmøder. Kontakt / Jammerbugt formøde Åbybro Rådhus kl. 17 dagen før byrådsmøder. Gunhild Bach Nielsen, Regionsgruppen mødes hver måned på Amtsgården: marts april maj juni Kontakt Jørgen Harder RU-Aalborg holder møde i sæsonen hver torsdag kl Se alborg Alle radikale er velkomne Side 12 DET RADIKALE VENSTRE I THY Onsdag 27. marts kl i Plantagehuset i Thisted Debat ved mf Poul Erik Christensen DET RADIKALE VENSTRE I MARIAGERFJORD Mandag 2. april kl.19 på Rådhuset i Hadsund GENERALFORSAMLING. Dagsorden efter Lansforeningens og Regionsforeningens vedtægter DET RADIKALE VENSTRE I FREDERIKSHAVN Onsdag 11. aprilkl i Skolegade 8, Frederikshavn GENERALFORSAMLING. Dagsorden efter vedtægterne DET RADIKALE VENSTRE I HJØRRING Torsdag 12. aprilkl på Vrå Højskole GENERALFORSAMLING. Dagsorden efter vedtægterne DET RADIKALE VENSTRE I REBILD Tirsdag 17. april kl. 19 på Rebild Vandrerhjem GENERALFORSAMLING. Dagsorden efter vedtægterne DET RADIKALE VENSTRE I NORDJYLLAND Onsdag 18. april. kl : Regionshuset, Niels Bohrs Vej 30 Åbent regionsbestyrelsesmøde med mf. Elisabeth Geday m. fl DET RADIKALE VENSTRE I VESTHIMMERLAND Onsdag 18. april kl på Kimbrerkroen Markedsvej 8 i Aars Generalforsamling. Dagsorden efter vedtægterne DET RADIKALE VENSTRE I AALBORG Onsdag 25. april kl.? på Søgaards Bryghus Offentligt møde i samarbejde med De Konservative Debat med Marianne Jelved og Jacob Axel Nielsen DET RADIKALE VENSTRE I AALBORG Torsdag 26. april kl. 19 på Vejgaard Bibliotek GENERALFORSAMLING Valg af folketingskandidater, bestyrelse mm Følg med på

13 Nyt fra kredse og kommuner Frederikshavn og Læsø kommuner Frederikshavn Kommuneforening holder generalforsamling onsdag den 11. april kl. 18,30 i Skolegade 8, Frederikshavn. Dagsorden efter vedtægterne. Den globale opvarmning er en realitet i Frederikshavn vil vi gøre noget ved problemet Det er glædeligt, hvis Frederikshavn kan blive en af de 3 byer, der baserer sig på vedvarende energi og Martin Lidegaards forslag om at afsætte 60 millioner kr. fra globaliseringspuljen til at støtte V.E. hilser vi i Frederikshavn meget velkommen. Frederikshavn har i forvejen nogle eksisterende anlæg til produktion af el og varme, det er et godt udgangspunkt for gennemførelsen af et demonstrationsprojekt. Der er i Frederikshavn kommune fuld opbakning og støtte til ideen. Frederikshavn har en størrelse, der vil gøre demonstrationsprojektet bemærkelsesværdigt. Størrelsen betyder, at man i Frederikshavn kan få en reel afprøvning af energiindustrielle løsninger som er tæt på kommercialisering. Frederikshavn er en klart afgrænset by af en passende størrelse, hvor en 100 % VE forsyning kan virke overbevisende. Frederikshavn er en by med en stærk egen-identitet og har herved den tilstrækkelige begejstringskraft for uden et lokalt samarbejde mellem borgere, politikere, erhvervsliv og forsyningsvirksomheder lykkes opgaven ikke. Frederikshavn er en by, hvor mange danske energiteknologier kan indgå i den samlede VE-løsning. Frederikshavn har således både landbrugsområder og havområder i umiddelbar nærhed. Projektet kan også blive til stor gavn for naturen i kommunen og fremme en økologisk bæredygtighed, som er meget vigtig i vores følsomme naturområder på Skagen Odde. Et så stort VE projekt vil sætte fokus på hele det nordjyske område, og vi vil i Det Radikale Venstre udnytte den gunstige position og holde møder tema- aften virksomhedsbesøg m.v. Det første møde er under planlægning til sidste halvdel af april. Hans Jørgen Nygaard Det Radikale Venstres energi-ordfører, Martin Lidegaard har foreslået, at der afsættes 60 mio. kr. til at støtte tre danske byer eller øer, der vil gå over til 100 procent vedvarende energi. Frederikshavn meldte sig allerede sidste år med ambitioner om at blive Danmarks førende med alternativ energi. Det Radikale Venstre i Frederikshavn vil bakke op bag disse ambitioner. Formanden, Hans Jørgen Nygaard skriver: Hans Jørgen Nygaard Formand for Frederikshavn Kommuneforening Side 13

14 2. Hjørring-kredsen Marianne Jelved genopstiller Thomas Mark Formand for Børne- og Undervisningsudvalget i Hjørring / skriver om et oplæg til skolepolitik Det Radikale Venstre i Hjørring Kommune og Hjørring-kredsen holder generalforsamling torsdag den 12. april kl på Vrå højskole. Dagsordenen ifølge vedtægterne. Marianne Jelved er klar til en ny periode som Hjørrings og Nordjyllands repræsentant på Christiansborg. Den 19. marts er der planer om et offentligt møde med arbejdstitlen Tillid eller tillidskrise i den offentlige sektor? Se mere på hjemmesiden Hjørring Kommune Nu er arbejdet i den nye kommune kommet ind i den rigtige rytme efter skiftet fra sammenlægningsudvalg til byråd. Ugentlige økonomiudvalgsmøder og fagudvalgsmøder hver 14. dag, samt byrådsmøder i den sidste uge af måneden. I Børne- og Undervisningsudvalget (BUU) er den store opgave i foråret, at få klarlagt hvilken struktur vores skolevæsen skal have. Der har været en høringsrunde vedrørende bl.a. placeringen af 7. klasserne, indhentning af synspunkter omkring fællesledelse både mellem skoler og mellem skoler og daginstitutioner og placeringen af 10. klasserne. På baggrund af høringssvarene og de politiske drøftelser der har pågået igennem det sidste stykke tid har vi formuleret en vision for vores skolevæsen med overskriften: Et robust, autentisk og mangfoldigt skolevæsen. Den skal danne baggrund for en temadrøftelse i byrådet og dialog med skolebestyrelserne her i foråret, inden der træffes nærmere beslutning omkring skolestrukturen i Hjørring Kommune. Et robust, autentisk og mangfoldigt skolevæsen Fra Indledningen: Visionen for Hjørring Kommunes skolevæsen er at kunne præsentere et robust, autentisk og mangfoldigt skolevæsen, hvor børn og unge hver dag bliver mødt med udfordringer af kvalificerede og motiverede lærere, pædagoger og ledere. Vi vil etablere et mangfoldigt, autentisk og robust og skolevæsen, der tager udgangspunkt i elevens muligheder og personlighed, og derigennem sikre, at eleven oplever et læringsmiljø med motiverende og trygge omgivelser. Side 14

15 Skolevæsenet skal fremme den autentiske undervisningssituation, som bygger på nærvær og oplevelser, aktiviteter, der involverer samt den musiske dimension. Skolevæsenet i Hjørring skal appellere til mangfoldighed, åbenhed, udvikling og socialt medansvar. Skolevæsenet i Hjørring skal styrke elevernes selvtillid, selvværd, ansvarlighed, selvstændighed og handlingskompetence og skabe en robusthed og selvtillid hos eleverne, så de tør lade sig udfordre og deltage i forskellige sociale fællesskaber i en globaliseret verden. Skolerne i Hjørring skal have en ambition om gennem engagerede, vidende pædagoger, lærere og ledere kombineret med gode fysiske rammer, at skabe grundlag for et skolevæsen, der udfordrer og motiverer elevernes lyst til at lære i fællesskab med andre. 3. Brønderslev-kredsen Thomas Mark Hanne Svensmark, der blev valgt som kredsformand på den stiftende generalforsamling i november, har besluttet at forlade Det Radikale Venstre. Bestyrelsen fortsætter i øvrigt uændret indtil den ordinære generalforsamling i foråret. Kontaktperson er Jens Jørgen Guldberg Madsen, Nørre Økse Kær 37, 9460 Brovst, Den øvrige bestyrelse: Jørn Baandrup; Øjvind G. Ottesen; Gunhild Bach Nielsen; Lars Schönberg-Hemme og Bent Christiansen. Generalforsamlingen holdes 21. marts i Jetsmarkhallen i forlængelse af generalforsamlingen i Jammerbugt. Se side 17. Brønderslev-Dronninglund Kommune Kommunen har forenklet sit navn til Brønderslev Kommune. Om den radikale kommuneforening vil følge efter, afgøres på den kommende generalforsamling, som holdes mandag den 12. marts kl på Brønderslev Bibliotek (det blå møderum). Hanne Svensmark, der også var formand for Kommuneforeningen, har som nævnt valgt at forlade Det Radikale Venstre. Kommuneforeningen har konstitueret sig med Ole Bokelund som formand. Rikard Jespersen, der uanset hvad LokalRadikalen skrev i forrige nummer, var fratrådt som formand i august 2006, fortsætter nu som næstformand. Per Nielsen er sekretær og Karen Tilma er presseansvarlig. Sammen med Brønderslev-kredsens folketingskandidat, Vagn Kvist, lægger den nye bestyrelse hårdt ud. Se side Vagn Kvist , Genopstiller som folketingskandidat i Brønderslev-kredsen Ole Bokelund Ny kommuneformand i Brønderslev (fortsættes på s. 16) Side 15

16 Onsdag den 31. januar var der møde på Nordjyllands Idrætshøjskole med emnet: Sygehusstruktur. Se billedteksten.: Ole Bokelund har altid været radikal, men meldte sig først ind i partiet for fem år siden. Han har arbejdet som gartner i over 40 år. Først på Psykiatrisk Sygehus i Brønderslev og siden 1988 som ledende gartner på Hjørring sygehus. Både i det politiske arbejde og i sit professionelle arbejde er Ole socialt engageret. Han har således ansat syv unge i skånejob som gartnermedhjælpere ved Hjørring Sygehus. Den 31. januar deltog fem politikere fra Regionsrådet i en offentlig debat om Regionens nye sygehusstruktur på Brønderslev Idrætshøjskole. Ole Bokelund bød velkommen til aftenens dirigent, forstander Troels Rasmussen, der lagde lokaler til mødet, og til panelet, som bestod af Asta Skaksen (V), Gitte Krogh (V), Vagn Kvist (R), Poul Erik Andreasen (S) og Thomas Krogh (SF). Grundlaget for mødet var embedsmændenes udkast til en rapport om strukturen for sygehusene i det nye Nordjylland. HUSKAT betale kontingent inden 15. marts se side 11 Det Radikale Venstre i Brønderslev havde taget initiativet til mødet. Her ses fra højre den nye formand, Ole Bokelund, Rikard Jespersen, Per Nielsen og Lars Schönberg-Hemme. Dernæst Hans Jørgen Nygaard, som er formand i Frederikshavns Radikale Venstre. (fortsættes) Side 16

17 Karen Tilma, der er medlem af Kommuneforeningens bestyrelse, satte kraftige spørgsmålstegn ved embedsmændenes forudsætninger om, at de små sygehuse ikke kan klare sig med de store, når det drejer sig om kvalitet og effektivitet. Planskitsen påstår, at nøgleordet er kvalitet uden på noget tidspunkt at definere, hvad man forstår ved kvalitet. Jørgen Harder kritiserede, at planprocessen er meget lukket og embedsmandsstyret. Han anbefalede, at man efterligner den planproces, som kræves i Planloven. Den sikrer at befolkningen og andre interessenter inddrages både i problemformuleringen og i valget mellem alternative løsninger. Mange fra salen deltog i debatten og gav de fem regionspolitikere mange argumenter for at bevare de små sygehuse ikke mindst det i Brønderslev. Politikerne understregende, at Regionsrådets opgave er meget bundet af de økonomiske rammer og af de faglige krav, som er meldt ud fra Regeringen og Sundhedsstyrelsen. Gitte Krogh var overbevist om, at kvalitet forudsætter centralisering. De tre politikere fra S, SF og R var derimod villige til at udfordre Regeringen og Sundhedsstyrelsen. JH Onsdag den 28. februar kl. 19 er der møde i Hjallerup Kulturhus med DRV s trafik- og energi ordfører Martin Lidegaard og folketingsmand for Venstre, Torsten Schack Pedersen, Venstre. Hovedemnet bliver Trafik og energi, men andre spørgsmål som den offentlige sektor og velfærdspolitik vil nok også komme på dagsordenen. Mandag d. 12. marts kl. 19,30 holder Kommuneforeningen den første ordinære generalforsamling på Brønderslev Bibliotek i det blå møderum. Torsdag den 22. marts er der igen møde på Nordjyllands Idrætshøjskole i Brønderslev. Denne gang med en debat mellem Marianne Jelved og Tina Nedergaard, Venstre. Aftenens emner bliver skolepolitik, integration og social ulighed. Jammerbugt Kommune Efter Holger Mærkedahls død blev Jens Jørgen Guldberg, Brovst, fungerende formand og kontaktperson sammen med Øjvind Ottesen, Ingstrup, og Gunhild Bach Nielsen, som er medlem af byrådet. Kommuneforeningen har planlagt sin første ordinære generalforsamling onsdag d. 21. marts kl. 19 i Jetsmarkhallen, Bredgade 140, 9490 Pandrup. Jens Jørgen Guldberg Madsen, Fungerende formand i Jammerbugt Kommune Nørre Økse Kær 37, 9460 Brovst, Gunhild Bach Nielsen Medlem af byrådet i Jammerbugt Kommune mødes med interesserede radikale til formøde på Åbybro Rådhus dagen før alle byrådsmøder Side 17

18 4. Thisted-kredsen Lær Thistedkredsens folketingskandidat at kende Bo Fink, Sundby, er blevet valgt som vores folketingskandidat. På Bos hjemmeside kan du følge med i hans holdninger og læse mere om ham. Gustav Sieg Sørensen Kredsformand i Thisted-kredsen Thy-Mors-kredsen Næstformand i Regionsforeningen, RAVN Tårnvej 56, Hørdum, 7752 Snedsted, Thisted-kredsen består af to kommuner, Thisted, der er dannet af de tre gamle kommuner i Thy, og Morsø Kommune, som slap uændret gennem strukturreformen. Ud over de to kommuneforeninger har de radikale i Thy og på Morsø dannet en særskilt kredsforening. Kredsforeningens vigtigste opgave er at opstille den radikale folketingskandidat. Det skete første gang på den stiftende årsmøde 20. november 2006, hvor Bo Fink blev valgt. For at markere det ligeværdige samarbejde mellem de to kommuneforeninger valgte årsmødet at foreningens navn skal være "Det Radikale Venstre i Thy-Mors kredsen", og at kredsen skal omtales Thy-Mors kredsen uanset den officielle betegnelse er Thistedkredsen. Indtil sagen har været behandlet på Regionsforeningens generalforsamling, forbeholder redaktøren sig dog ret til også at bruge den officielle betegnelse! På årsmødet blev Gustav Sieg Sørensen, valgt som kredsformand. Bestyrelsen består derudover af to repræsentanter for hver af de to kommuneforeninger. Indtil kommuneforeningernes generalforsamlinger er det: Kristian Bech, Sjørring Ole Andersen, Hundborg Steen Asgeir Petersen, Thorup, Ulrik Møberg, Sdr. Dråby / På det stiftende årsmøde blev det aftalt, at der skal opbygges en valgfond. For at undgå for store spring i kontingenterne blev det aftalt, at den andel af kommuneforeningernes kontingenter, som skal gå til kredsforeningen, skal være 10 kr. pr medlem i 2006 og 25 kr. i Kredsens ordinære årsmøde skal normalt holdes inden Regionsforeningernes generalforsamling, som skal holdes mellem 1. maj og 15. juni. Men da både folketingskandidat og kontingent blev bragt på plads på det stiftende årsmøde, har foreningen valgt at udskyde den næste generalforsamling til Side 18

19 Debat om sygehusstrukturen Den 10. januar besøgte Det Radikale Venstres medlem af Regionsrådet, Vagn Kvist, sammen med lokale folk (fortrinsvis fra Mors) det kommende sundhedscenter på Nykøbing Sygehus og derefter det nyindviede lægehus (behandlercenter) i Øster Jølby midt på Mors. Samme aften holdt radikale morsingboer og thyboer et fælles informations- og debatmøde med Vagn Kvist på "Hotel Vildsund Strand" i Thy. Morsø Radikale Venstre og Thy Radikale Venstre har herefter planlagt et offentligt debatmøde om sygehusstrukturen på Østvildsund Færgekro den 20. marts kl. 19. Mødet indledes af Annelise Møller, sundhedskoordinator i Morsø Kommune, og læge Holger Juul Sørensen, Thisted. Derefter går vi over til debat med panelet (og de to oplægsholdere), hvor vi har tilsagn fra følgende regionsrådsmedlemmer: Gunhild Olesen Møller (V), Mors, Anton Kirk Toft (S), Mors, Bente Lauridsen (SF), Thy og Vagn Kvist (Rad V), Jammerbugt. Hans Peter Kragh, redaktør på Thisted Dagblad / Nordjyske Stiftstidende, har lovet at styre debatten. Mødet arrangeres af de to radikale kommuneforeninger i Thy (Det Radikale Venstre i Thy) og på Mors (Morsø Radikale Venstre). Mødes holdes på Østvildsund Færgekro tirsdag den 20. marts kl Der kan købes kaffe og kage til 47 kroner. Mødet bliver annonceret i de lokale aviser og på og Tirsdag den 20. marts kl Offentligt debatmøde om fremtidens sygehusstruktur. Indledere: sundhedskoordinator Annelise Møller, Mors, læge Holger Juul Sørensen, Thisted. Paneldebat med regionsrådsmedlemmer: Gunhild Olesen Møller (V), Anton Kirk Toft (S), Bente Lauridsen (SF) Vagn Kvist (RV). Ordstyrer: chefredaktør Hans Peter Kragh. Mødet holdes på Østvildsund Færgekro og arrangeres af RV i Thy i samarbejde med RV på Mors. Thisted Kommune Den radikale kommuneforening i Thisted Kommune har valgt at kalde sig Det Radikale Venstre i Thy. Formålet er at markere, at foreningen dækker alle de tre gamle kommuner og ikke kun Thisted. Foreningen holder generalforsamling den 27. marts kl i Plantagehuset. Mf Poul Erik Christensen, Skive, som er valgt til Folketinget med bl.a. thyboernes stemmer, skal lægge op til politisk debat. Torben Mejlgaard formand i kommuneforeningen i Thisted Side 19

20 I uge 15 har den tværpolitiske forening, Demokrati i Thy planlagt en evaluering af den nye kommune efter de første 100 dage. De tre gamle borgmestre deltager. Se mere på Jeanette Lund Formand for Morsø Radikale Venstre Vestermarken 11 Vester Jølby 7950 Erslev Formand: Torben Mejlgaard, Højvang 13, 7700 Thisted, Øvrige bestyrelsesmedlemmer: Gustav Sieg Sørensen, Karen Bech, Jens Dejgaard Jensen, Anni Thordahl Andersen, Peter Olsen, Lise Lotte Sørensen. Byrådsmedlem: Preben Dahlgaard, Midholmvej 17, 7752 Snedsted, Delegerede til Regionsforeningen: Torben Mejlgaard + Gustav Sieg Sørensen + Anni Thordahl Andersen + Jørgen Jørgensen. Medlemmer af RAVN s Kommunaludvalg: Preben Dahlgaard, Snedsted, og Jørgen Jørgensen, Sønderhå. Blandt de nordjyske kommuner har Det Radikale Venstre i Thy måske den bedste hjemmeside. Se nærmere på og bliv inspireret! Se blandt andet Bo Finks betragtninger om Danmark som krigsførende nation. Og se Preben Dahlgaards månedsbreve og foreningens høringssvar om DRV s kulturpolitik under fanen Politik. Morsø Kommune Formand for Morsø Radikale Venstre er: Jeanette Lund, Næstformand: Pernille Vestergaard, / Kasserer: Steen Asgeir Petersen Øvrige i bestyrelsen: Asbiørn Andersen + Svend Andersen + Henrik Bruun +Poul Kjær Torbensen + Bodil Furbo + Ulrik Møberg + Bo Fink. Morsøs repræsentant i RAVN s Kommunalpolitisk Udvalg er endnu ikke udpeget. Forkert kontingentopkrævning Morsøs medlemmer har oplevet at få to kontingentopkrævninger - den første var en fejl - det er den 2. regning, der skal betales - i alt er kontingentet på 440 kr. Foreningen undskylder fejlen og håber, at alle vil betale rettidigt - dvs. allersenest inden 1. marts! Generalforsamling i Morsø Kommuneforening Morsø Radikale Venstres generalforsamling er endnu ikke fastlagt. Se tid og sted på Side 20

21 5. Himmerland-kredsen Himmerlandskredsen har endnu ikke fastsat datoen for generalforsamlingen. Men efter vedtægterne skal den holdes i første halvdel af maj. Det ligger fast, at Jakob Erle genopstiller. Se Jakob Erles indlæg om integration og Den anden vej på side 9. Vesthimmerlands Kommune Det Radikale Venstre i Vesthimmerlands Kommune holder generalforsamling den 18. april kl på Cimbrerkroen. Dagsorden efter vedtægterne. Det ventes at bestyrelsen genopstiller. Kommuneforeningens formand, Karen Kjeldal Jensen, Boltrupvej 10, 9640 Farsø er foreningens repræsentant i RAVN s Kommunalpolitisk Udvalg Rebild Kommune Kommuneforeningens bestyrelse har konstitueret sig således: Formand valgt på generalforsamlingen: Kjeld Jørgensen, Næsteformand: Per Vilsbøll Sekretær: Knud Christensen Kasserer: Poul Erik Larsen PR-ansvarlig: Hans Henrik W. Johansen. I RAVN s Kommunalpolitiske udvalg repræsenteres Rebild af Leon Sebbelin, der som byrådsmedlem er født medlem. Foreningens anden repræsentant i KPU er Per Vilsbøll. Generalforsamlingen holdes 17. april kl. 19 på Rebild Vandrerhjem. Rebild Radikale Fra nytår blev de 3 kommuner Nørager, Skørping og Støvring lagt sammen til Rebild kommune. Rebild er blandt de mindre kommuner i regionen med et indbyggertal på Til gengæld er kommunen begunstiget af et relativt højt beskatningsgrundlag og en lav forsørgerbyrde, som har sikret kommunen et fornuftigt økonomisk udgangspunkt. fortættes Gerda Sørensen Kredsformand i Himmerlandskredsen Karen Kjeldal Jensen Formand i Vesthimmerlands Kommuneforening Kjeld Jørgensen gør status for de radikale i Rebild Kommune Side 21

22 Leon Sebbelin Medlem af byrådet og Økonomiudvalget i Rebild Kommune Egholmsvej 17, De Radikale bakker op bag de fire hovedtemaer i Rebilds planstrategi: Bosætning i by og på land Erhverv & Turisme Kultur, fritid og sundhed Lokal Agenda 21 Med sin placering nær Aalborg og gennemskåret af motorvej i vest og Aalborg-Hadsund landevejen i øst er kommunen attraktiv for pendlere. Der sker især en kraftig tilvækst i Støvring by, men kommunen er også kendetegnet ved de mange levende bysamfund og i det hele taget en stor andel boende uden for egentlig bymæssig bebyggelse. Set med radikale briller var fusionen optimal, idet der var radikal repræsentation i de tre gamle byråd. Ved valget i november 2005 var der 14 (!) radikale kandidater fordelt over hele kommunen. - 5,2 % af stemmerne (den procentvise højeste tilslutning i hele den nordjyske region) rakte desværre kun til én plads i den nye 25 mand store byråd. Sølle 8 stemmer skilte os fra at have fået plads nr. 2. Vores spidskandidat, Leon Sebbelin, hidtidig udvalgsformand i Skørping, kunne med et flot personligt stemmetal indtage den radikale plads. Desværre for os beseglede V og A allerede på valgaftenen en alliance, der sikrede Anni Winther (V) borgmesterstolen. Leon opnåede efterfølgende en plads i ØK-Udvalget. Herfra håber vi at have en base, der giver føling med kommunens økonomi, indsigt i de øvrige fagudvalgs tunge sager samt mulighed for at præge dagsorden for det politiske arbejde. Aktuelt er der sat et arbejde i gang med at udarbejde en planstrategi for kommunen, hvor Leon er kommet med i styregruppen. Som radikale kan vi være godt tilfredse med det foreløbige arbejde, der har ført til, at der sættes fokus på fire hovedtemaer: Bosætning i by og på land, Erhverv & Turisme, Kultur, fritid og sundhed samt Lokal Agenda 21. Alle sammen væsentlige temaer, som indgik i det radikale valgprogram. Et andet politisk spørgsmål, der med garanti kommer fokus på i løbet af året, er skolestrukturdebatten. Det bliver en stor radikal udfordring at få denne debat tænkt sammen med spørgsmålet om landdistriktsudvikling.den nydannede radikale kommuneforening har som mål at inddrage partiets p.t. 50 medlemmer mest muligt i det kommunalpolitiske arbejde og dermed give det enkelte medlem mulighed for at præge radikal politik i Rebild Kommune. Dels i form af traditionelle før-byrådsmøder dels temabestemte møder. Mødeform, tid og sted vil vi eksperimentere med. Vi håber at kunne drage nytte af såvel faglig viden som lokalkendskab blandt medlemmerne, hvad der er ekstra behov for i en større kommune. Kjeld Jørgensen Side 22

RA V N E N. Det Radikale Venstre i Nordjylland. Nummer 2 Maj 2007. Indhold:

RA V N E N. Det Radikale Venstre i Nordjylland. Nummer 2 Maj 2007. Indhold: RA V N E N Det Radikale Venstre i Nordjylland Indhold: Redningsaktion Fogh og sandheden TEMA: Den anden vej - Velfærd - Folkeskolen - Velfærd i Nyborg Romtraktaten 50 år Wikipedia Trafikinvesteringer Sygehuse

Læs mere

Mogens Gade. Tekster fra 2007

Mogens Gade. Tekster fra 2007 www.mogensgade.dk Tekster fra 2007 Positive vinde over Jammerbugten... 2 Børn og unge på dagsordenen... 2 Middelmådighed under lavmålet!... 3 Fremtidens infrastruktur i Jammerbugt Kommune... 4 En landdistriktspolitik

Læs mere

Vandmiljøplan III. Fynskalenderen. .dk/fynsamt. Gymnasiereformen - halsløs gerning Et tvangsægteskab i Syddanmark. Fyns Radikale ale Vens

Vandmiljøplan III. Fynskalenderen. .dk/fynsamt. Gymnasiereformen - halsløs gerning Et tvangsægteskab i Syddanmark. Fyns Radikale ale Vens Fynskalenderen ONSDAG DEN 29. SEPTEMBER Ryslinge: Offentligt debatmøde om Vandmiljøplan III. Vi sætter fokus på problemerne i vandmiljøet og regeringens uambitiøse plan for forbedringer, herunder specielt

Læs mere

Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 6 November 2013. TEMANUMMER Byrådsvalget 2013

Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 6 November 2013. TEMANUMMER Byrådsvalget 2013 Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 6 November 2013 TEMANUMMER Byrådsvalget 2013 Et valg - også om prioriteringer Folkeskolen I Odense prioriteres folkeskolen lavt i forhold til, hvor meget politikerne

Læs mere

Radikal Dialog. I dette nr.: 8November 2002. Den Radikale Vælgerforening for København og Frederiksberg. Martin Lidegaard om metroen.

Radikal Dialog. I dette nr.: 8November 2002. Den Radikale Vælgerforening for København og Frederiksberg. Martin Lidegaard om metroen. 8November 2002 Radikal Dialog Den Radikale Vælgerforening for København og Frederiksberg I dette nr.: Martin Lidegaard om metroen Kend Kandidaten: Gitte Krasiknikoff 25 udfordringer for BR-gruppen Naja

Læs mere

Radikal Dialog. Generalforsamling. Indkaldelse til. I dette nr.: Maj 2003. Den Radikale Vælgerforening for København og Frederiksberg

Radikal Dialog. Generalforsamling. Indkaldelse til. I dette nr.: Maj 2003. Den Radikale Vælgerforening for København og Frederiksberg 4 Maj 2003 Radikal Dialog Den Radikale Vælgerforening for København og Frederiksberg Indkaldelse til Generalforsamling I dette nr.: Indkaldelse til hovedgeneral-forsamling se side 5 Formandsberetning og

Læs mere

Juni 2011. Valg til kredsbestyrelsen - Medicinsk område - Psykiatrien. Sygeplejens År skudt i gang

Juni 2011. Valg til kredsbestyrelsen - Medicinsk område - Psykiatrien. Sygeplejens År skudt i gang Juni 2011 M A G A S I N F O R M E D L E M M E R I K R E D S N O R D J Y L L A N D Valg til kredsbestyrelsen - Medicinsk område - Psykiatrien Sygeplejens År skudt i gang 4 Af kredsformand Jytte Wester Rammer

Læs mere

RADIKAL 10 POLITIK. 8. dec. 2005

RADIKAL 10 POLITIK. 8. dec. 2005 RADIKAL 10 POLITIK 8. dec. 2005 Ingen opstillet 0 % 2,9 % 3,0 % 4,9 % 5,0 % 7,5 % Over 7,5 % Det Radikale Venstres andel af stemmer ved kommunalvalget. Læs mere side 6 12 FORMANDEN SKRIVER Moses og velfærden

Læs mere

taburetten Kommunal- og regionsvalg 2005 Regionen skal være forbillede Side 3 Tema NR. 1 NOVEMBER 2005 Jørgen Christensen:

taburetten Kommunal- og regionsvalg 2005 Regionen skal være forbillede Side 3 Tema NR. 1 NOVEMBER 2005 Jørgen Christensen: NR. 1 NOVEMBER 2005 taburetten Jørgen Christensen: Regionen skal være forbillede Side 3 Kommunal- og regionsvalg 2005 Tema Bertel Haarder: Stærkere ledelse i skolen Side 4 Rikke Hvilshøj: Behov for en

Læs mere

RADIKAL POLITIK 314. april 2005. Købesex på den radikale dagsorden. Læs side 3 5

RADIKAL POLITIK 314. april 2005. Købesex på den radikale dagsorden. Læs side 3 5 RADIKAL POLITIK 314. april 2005 TEMA: Købesex på den radikale dagsorden Læs side 3 5 FORMANDEN SKRIVER Hvad dælen nøler I efter? NÅR ET RADIKALT landsmøde vedtager resolutioner, er det officiel radikal

Læs mere

Radikal Dialog. Den Radikale Vælgerforening for København og Frederiksberg

Radikal Dialog. Den Radikale Vælgerforening for København og Frederiksberg Radikal Dialog Den Radikale Vælgerforening for København og Frederiksberg Kommunalvalg 5 // Oktober/November 2005 Den næste overborgmester hedder Klaus Den 15. november 2005 er der valg til Københavns

Læs mere

Af borgmester Søren Pind

Af borgmester Søren Pind aburetten NR. 4 SEPTEMBER 2002 4 Johannesburg Miljøet skal have en fremtrædende plads i Johannesburg. Fattigdomsbekæmpelse er det vigtigste emne" skriver miljøminister og MF Hans Christian Schmidt. 4 Ansvar

Læs mere

Beretning 3-31 ORDINÆR GENERALFORSAMLING. September 2012 MAGASIN FOR MEDLEMMER I KREDS NORDJYLLAND. Tilmelding læs side

Beretning 3-31 ORDINÆR GENERALFORSAMLING. September 2012 MAGASIN FOR MEDLEMMER I KREDS NORDJYLLAND. Tilmelding læs side September 2012 MAGASIN FOR MEDLEMMER I KREDS NORDJYLLAND Beretning 3-31 Dansk Sygeplejeråd Kreds Nordjylland indbyder til ORDINÆR GENERALFORSAMLING Torsdag 25. oktober 2012 kl. 17.30 i Aalborg Kongres

Læs mere

PROPA NYT. Prostatacancer Patientforeningen. Juni 2008. Nr. 2-2008. Hvordan bliver den behandlingspakke, der er på vej til prostatakræft-patienter?

PROPA NYT. Prostatacancer Patientforeningen. Juni 2008. Nr. 2-2008. Hvordan bliver den behandlingspakke, der er på vej til prostatakræft-patienter? PROPA NYT Prostatacancer Patientforeningen Juni 2008 Nr. 2-2008 Hvordan bliver den behandlingspakke, der er på vej til prostatakræft-patienter? PROPA havde ministerbesøg på sit årsmøde, som refereres her

Læs mere

Odense Konservative Avis

Odense Konservative Avis Odense Konservative Avis Thomas B. Thriges Gade på vej under jorden - læs side 7 Byens store chance - læs mere side 8-9 Marts 2007 14. årgang nummer 1 Konservative i Odense Filosofhaven 42, 2. sal, 5000

Læs mere

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006 Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde August 2006 Indholdsfortegnelse Fire strategipapirer inspiration til andre kommuner Strategipapir for Gribskov Kommune A Strategipapir for

Læs mere

foto: istockphoto.com TRÆK DANMARK TIL VENSTRE Enhedslistens enogtyvende årsmøde 1. hæfte

foto: istockphoto.com TRÆK DANMARK TIL VENSTRE Enhedslistens enogtyvende årsmøde 1. hæfte Årsmødehæfte foto: istockphoto.com TRÆK DANMARK TIL VENSTRE Enhedslistens enogtyvende årsmøde 1. hæfte Papirer til Enhedslistens årsmøde 1.-1. maj Dette indstik indeholder de første papirer til Enhedslistens

Læs mere

VESTJYLLAND. Siden sidst. Grennessminde Birkerød. www.grennessminde.dk ERHVERVSSKOLEN. vild udvikling i dit tempo

VESTJYLLAND. Siden sidst. Grennessminde Birkerød. www.grennessminde.dk ERHVERVSSKOLEN. vild udvikling i dit tempo ligeværd KÆRE POLITIKERE. Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse er til revision. Det er nu, I kan rette op på åbenlyse urimeligheder. Spørgsmålet er blot, om I fortsætter ad den nuværende vej eller vælger

Læs mere

15. møde. Torsdag den 7. november 2013 (D) 1. Miljøministeren (Ida Auken):

15. møde. Torsdag den 7. november 2013 (D) 1. Miljøministeren (Ida Auken): Torsdag den 7. november 2013 (D) 1 Miljøministeren (Ida Auken): 15. møde Torsdag den 7. november 2013 kl. 10.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 8: Forespørgsel til statsministeren,

Læs mere

RADIKAL POLITIK. 30. juni 2005 DET NYE DANMARKSKORT

RADIKAL POLITIK. 30. juni 2005 DET NYE DANMARKSKORT RADIKAL POLITIK 6 30. juni 2005 DET NYE DANMARKSKORT FORMANDEN SKRIVER Frihedsbreve? Ja, tak! HVORFOR NU DET? Er sådan et stykke papir med teksten Jeg er sgu min egen, som Kumbels kat sagde, ikke bare

Læs mere

Radikal Dialog. I dette nr.: 4Juni 2004. Radikale Vælgerforening for København og Frederiksberg. Leder om EP-valget. Kandidatpræsentation:

Radikal Dialog. I dette nr.: 4Juni 2004. Radikale Vælgerforening for København og Frederiksberg. Leder om EP-valget. Kandidatpræsentation: 4Juni 2004 Den Radikal Dialog Radikale Vælgerforening for København og Frederiksberg I dette nr.: Leder om EP-valget Kandidatpræsentation: Lone Dybkjær Omtale af tidsskriftet Lettre Præsentation af Mads

Læs mere

Det første år. Frihed til dig. Demokratisk integration. Konservatisme. -frihed under ansvar. Med Lene på nettet Følg partiformanden online

Det første år. Frihed til dig. Demokratisk integration. Konservatisme. -frihed under ansvar. Med Lene på nettet Følg partiformanden online Politisk Vi sikrer fremtiden! Det første år Interview med Lene Espersen Frihed til dig Fokus på den konservative frihedsreform Demokratisk integration - en ny vej Konservatisme -frihed under ansvar af

Læs mere

BUDGET- OG DEBATAVIS FOR BORGERNE I VIBORG AMT DECEMBER 2003

BUDGET- OG DEBATAVIS FOR BORGERNE I VIBORG AMT DECEMBER 2003 REGIONALT BUDGET- OG DEBATAVIS FOR BORGERNE I VIBORG AMT DECEMBER 2003 BJERRINGBRO FJENDS HANSTHOLM HVORSLEV KARUP KJELLERUP MORSØ MØLDRUP SALLINGSUND SKIVE SPØTTRUP SUNDSØRE SYDTHY THISTED TJELE VIBORG

Læs mere

S-Posten Medlemsblad for socialdemokraternes partiforening i Slagelse 31. årgang Nr. 1, 2011

S-Posten Medlemsblad for socialdemokraternes partiforening i Slagelse 31. årgang Nr. 1, 2011 S-Posten Medlemsblad for socialdemokraternes partiforening i Slagelse 31. årgang Nr. 1, 2011 Valgkampen 2011 blev blæst i gang den 13. november i Slagelse med besøg af Helle Thorning Schmidt og Villy Søvndal.

Læs mere

Årsberetning Midtjylland / 1. Årsberetning Midtjylland

Årsberetning Midtjylland / 1. Årsberetning Midtjylland Årsberetning Midtjylland / 1 2010 Årsberetning Midtjylland Årsberetning Midtjylland / 2 Vedhæng på et armbånd Årsberetningen 2010 består af en række interviews. Både med fysioterapeuter og med politikere

Læs mere

Den Direkte. Hvad er vigtigst? Politik, Penge eller Patienterne? Husk at forny medlemskab. - læs mere på siderne 3, 5 og 13.

Den Direkte. Hvad er vigtigst? Politik, Penge eller Patienterne? Husk at forny medlemskab. - læs mere på siderne 3, 5 og 13. Den Direkte fra PATIENTFORENINGEN Nr. 1-2010 Hvad er vigtigst? Politik, Penge eller Patienterne? - læs mere på siderne 3, 5 og 13 Husk at forny medlemskab se side 25 og 26 PATIENTFORENINGEN arbejder for

Læs mere

RADIKAL POLITIK 25. marts 2004. Hvilket Danmark vil vi? Læs om Danmark, EU og udlændige side 6 10

RADIKAL POLITIK 25. marts 2004. Hvilket Danmark vil vi? Læs om Danmark, EU og udlændige side 6 10 RADIKAL POLITIK 25. marts 2004 Hvilket Danmark vil vi? Læs om Danmark, EU og udlændige side 6 10 INDHOLD DET MENER JEG Af landsformand Søren Bald, Det Radikale Venstre DET MENER JEG Det mener jeg 2 Det

Læs mere

S-Posten. Her er Slagelses A-hold - byens allerbedste! Socialdemokraterne i Slagelse. Emine Koca. ALis Tribler. Mogens Knudsen.

S-Posten. Her er Slagelses A-hold - byens allerbedste! Socialdemokraterne i Slagelse. Emine Koca. ALis Tribler. Mogens Knudsen. S-Posten Socialdemokraterne i Slagelse Nr. 4-2009 30. årgang Her er Slagelses A-hold - byens allerbedste! ALis Tribler Helle Blak Ebbe Henriksen Emine Koca Bodil Knudsen Mogens Knudsen Claes Dudzinski

Læs mere

Forår 2013 nr.1 årgang 15 Landsforeningen Af nuværende og tidligere Psykiatribrugere. TEMA LAP's fremtid

Forår 2013 nr.1 årgang 15 Landsforeningen Af nuværende og tidligere Psykiatribrugere. TEMA LAP's fremtid Forår 2013 nr.1 årgang 15 Landsforeningen Af nuværende og tidligere Psykiatribrugere TEMA LAP's fremtid Leder: Når samarbejde med brugerne kommer i fokus Nogle gange føler vi slet ikke vores indsats har

Læs mere

Radikal Dialog. I dette nr.: 2Marts 2004. Radikale Vælgerforening for København og Frederiksberg. Leder af Jesper Gronenberg. Kandidatpræsentation:

Radikal Dialog. I dette nr.: 2Marts 2004. Radikale Vælgerforening for København og Frederiksberg. Leder af Jesper Gronenberg. Kandidatpræsentation: 2Marts 2004 Den Radikal Dialog Radikale Vælgerforening for København og Frederiksberg I dette nr.: Leder af Jesper Gronenberg Kandidatpræsentation: Naser Khader Tema om kommunalreform Fotos fra RUKs 100års

Læs mere