Gaver til velgørende foreninger

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Gaver til velgørende foreninger"

Transkript

1 Gaver_ omslag.qxp :22 Side 2 Gaver til velgørende foreninger Denne pjece handler om reglerne for fradrag for gaver til velgørende foreninger. Gaver til velgørende foreninger DECEMBER 2007 Alle SKATs pjecer ligger på Enkelte fås også hos SKAT, kommunernes borgerbetjening og mange biblioteker. Opdatering af denne pjece ved eventuelle lovændringer og rettelser sker alene i internetversionen. Læs aktuel information fra SKAT på Udgivet af SKAT Telefon Mail via Adresser på skattecentre ses på ISBN P-serien nr. 86 Version 1.0 Tryk Schultz Grafisk ISBN E-serien nr. 170 Version 1.0

2 Indhold Indledning 3 Du har mulighed for at give gaver og få fradrag på to måder 3 Hvilke foreninger kan modtage gaver/ydelser? 4 Trossamfund 4 1. Fradragsret for gaver 5 Hvor meget er fradragsberettiget? 5 Hvordan opnår jeg fradrag? 5 2. Fradragsret for ydelser 6 Hvordan kan jeg forpligte mig til at give ydelser til en forening? 6 Hvad er det fradragsberettigede beløb? 6 Hvordan opnår jeg fradrag? 6 Hvordan gør jeg, når jeg ikke kender min indkomst før i december måned eller året efter? 7 Specielle situationer omkring forpligtelseserklæringer 8 Når selskaber giver gaver eller ydelser 9 Fradrag for gaver til kulturinstitutioner 10 Flere oplysninger 11 2

3 Indledning I denne pjece kan du læse om reglerne for at give gaver eller ydelser til velgørende foreninger og organisationer i 2008 og senere. I pjecen bruges ordet gaver om de gaver, som du har givet i kalenderåret. Ordet ydelser bruges om de beløb, du har forpligtet dig til at give hvert år i minimum ti år i en forpligtelseserklæring eller et gavebrev. Du har mulighed for at give gaver og få fradrag på to måder 1. Gaver for et enkelt år. De første 500 kr. er ikke fradragsberettigede. Her er tale om fradrag efter ligningslovens 8 A. 2. Ydelser, som skal gives i minimum ti år. Hele ydelsen er fradragsberettiget. Her er tale om fradrag efter ligningslovens 12, stk. 3. For at du kan få fradrag, skal den velgørende forening være godkendt af SKAT til at modtage gaver eller ydelser med fradragsret, og foreningen skal have indberettet beløbet til SKAT. 3

4 Hvilke foreninger kan modtage gaver/ydelser? Velgørende foreninger, fonde, stiftelser og lignende organisationer kan være godkendt til at modtage gaver eller ydelser, hvor du kan få fradrag. Du finder en opdateret liste over godkendte foreninger på Rådgiver Juridiske vejledninger Ligningsvejledningen, Almindelig del, Bilag Almenvelgørende eller på anden måde almennyttige fonde, foreninger, stiftelser, institutioner mv. samt religiøse samfund. Foreninger, som er godkendt til at modtage gaver, skal bruge deres midler til velgørende formål. Foreninger, som kan modtage ydelser, skal ud over at være velgørende, bruge midlerne til humanitære formål, forskning eller beskyttelse af naturmiljøet. Nogle foreninger er godkendt til at modtage både gaver og ydelser. Trossamfund Trossamfund skal også have en godkendelse fra SKAT, for at de gaver eller ydelser, du giver til dem, er fradragsberettigede. Trossamfund kan være godkendt til både at modtage gaver og ydelser. 4

5 1. Fradragsret for gaver Hvor meget er fradragsberettiget? Alle beløb på minimum 500 kr. til foreninger, som du i løbet af kalenderåret har givet en gave, er fradragsberettigede bortset fra et samlet bundfradrag på 500 kr. Det forudsættes, at de pågældende foreninger har indberettet beløbene til SKAT. Det maksimale fradrag for 2008 er på kr. Det får du, når du samlet har givet gaver for kr. Bemærk, at beløbet ændres hvert år. På kan du finde de aktuelle beløb under Borger Flere emner Satser og beløbsgrænser. Eksempel Gaver til forening x Gaver til forening y Gaver til forening z 800 kr. 400 kr kr. Gaven til y er på under 500 kr. og er ikke fradragsberettiget. Gaverne til x og z på i alt kr. er fradragsberettigede med kr., som er maksimumsbeløbet for Samlevende ægtefæller kan hver for sig give gaver og opnå fradragsret for egne gaver. Hvordan opnår jeg fradrag? Du skal oplyse dit navn og cpr-nummer til de foreninger, du giver gaver til. Foreningerne skal indberette de gaver, de modtager fra dig, til SKAT. Gaverne vil automatisk fremgå af din årsopgørelse fratrukket bundfradraget på 500 kr. I din Skattemappe finder du en samlet oversigt over de gaver, som er indberettet til SKAT. Du har adgang til din Skattemappe via Når du modtager din årsopgørelse, har du mulighed for at sammenligne det anførte beløb med dine kvitteringer for de gaver, du har givet. Mener du, at du har ret til fradrag for et større gavebeløb, eller at foreningen mangler at indberette et beløb, skal du kontakte foreningen og bede foreningen om at indsende de rigtige tal til SKAT. Mener du, at foreningen har indberettet et for stort gavebeløb, skal du rette beløbet på årsopgørelsen, eventuelt ved brug af TastSelv. Hvis du retter beløbet, skal du være opmærksom på bundfradraget på 500 kr., som SKAT har fratrukket på årsopgørelsen. Når du oplyser dit cpr-nummer til den almenvelgørende forening i forbindelse med en donation, giver du foreningen ret til at benytte dit cpr-nummer, når de indberetter beløbet til SKAT. Dit cpr-nummer bliver udelukkende brugt til dette formål. 5

6 2. Fradragsret for ydelser Hvordan kan jeg forpligte mig til at give ydelser til en forening? For at få fradragsret for en ydelse til en godkendt forening er det et krav, at du uden nogen form for modydelse påtager dig en forpligtelse over for foreningen. Forpligtelsen kan gå ud på at betale enten en bestemt ydelse eller en ubestemt ydelse: En bestemt ydelse er en bestemt sum. Den skal være af ubestemt varighed, fx yderens livstid eller minimum ti år. En ubestemt ydelse er fx en procentdel af indkomsten. Den skal være af bestemt varighed, fx yderens livstid eller minimum ti år. Aftalen om forpligtelsen skal være skriftlig mellem dig og foreningen. En forpligtelseserklæring, som beregnes som en procentdel af din indkomst, kan ikke forøges til et bestemt beløb, fx til det maksimale skattefradrag. Foreninger, som er godkendt til at modtage ydelser, vil hjælpe dig med at indgå en sådan forpligtelse, de har som regel nogle standarderklæringer eller gavebreve til formålet. Hvad er det fradragsberettigede beløb? Du kan maksimalt få fradrag for 15 procent af din personlige indkomst med tillæg af positiv kapitalindkomst. Positiv kapitalindkomst opstår, når fx renteindtægter og visse gevinster på værdipapirer overstiger dine renteudgifter og tab på værdipapirer. Du kan altid få fradrag for ydelser, du har betalt i henhold til din forpligtelse med indtil kr. om året. Det gælder uanset 15-procentsbegrænsningen, og uanset at du ikke har haft nogen indkomst i året. Samlevende ægtefæller kan hver for sig indgå disse forpligtelser og få fradragsret for egne ydelser. Hvordan opnår jeg fradrag? Når du indgår en forpligtelse, skal bl.a. dit navn og cpr-nummer stå på forpligtelseserklæringen. Foreningerne skal hvert år indberette de ydelser til SKAT, som du skal betale, og som du har betalt til foreningen. De indberettede beløb bliver fortrykt på din årsopgørelse. I din Skattemappe finder du en samlet oversigt over de ydelser, som er indberettet til SKAT. Du har adgang til din Skattemappe via 6

7 Når du modtager din årsopgørelse, har du mulighed for at sammenligne beløbet på selvangivelsen med dine kvitteringer for de ydelser, du har betalt. Mener du, at du har ret til fradrag for et større ydelsesbeløb, eller at foreningen mangler at indberette et beløb, skal du kontakte foreningen og bede foreningen om at indsende de rigtige tal til SKAT. Mener du, at foreningen har indberettet et for stort ydelsesbeløb, skal du rette beløbet på årsopgørelsen, eventuelt ved brug af TastSelv. Når du oplyser dit cpr-nummer til den almenvelgørende forening i forbindelse med en donation, giver du foreningen ret til at benytte dit cpr-nummer, når de indberetter beløbet til SKAT. Dit cpr-nummer bliver udelukkende brugt til dette formål. Hvordan gør jeg, når jeg ikke kender min indkomst før i december måned eller året efter? Ved de forpligtelser, som udgør en bestemt ydelse per år eller fx en procentdel af din bruttoindkomst eller A-indkomst for året før, er der ingen problemer med, hvad du skal betale i det enkelte år. Det skyldes, at du ved, hvad der skal betales, før året er gået. Forpligtelsen kan imidlertid være indgået som en procentdel af årets indkomst. Her vil du i mange tilfælde ikke kende din endelige forpligtelse, før året er gået. Har du betalt aconto i løbet af året, kan du have betalt enten for lidt eller for meget i forhold til, hvad du skal betale ifølge forpligtelseserklæringen. Jeg har betalt for lidt Har du betalt for lidt i forhold til din forpligtelseserklæring, betyder det, at du kun har ret til fradrag for det beløb, du har betalt i kalenderåret. Den supplerende betaling, du skal foretage efter kalenderårets udløb for at opfylde forpligtelseserklæringen, kan du først få fradrag for året efter altså i betalingsåret. Jeg har betalt for meget Har du betalt mere, end du er forpligtet til, er det maksimalt det beløb, som forpligtelseserklæringen forpligter dig til at yde, som er fradragsberettiget. Hvis du eller foreningen konstaterer, at der er betalt for meget på forpligtelseserklæringen inden indkomstårets udløb, kan du eventuelt aftale med foreningen, at det overskydende beløb anses som en 8Agave. Det vil sige, at foreningen skal indberette gaven til SKAT. Beløbet bliver så fortrykt på din årsopgørelse. Hvis du eller foreningen konstaterer, at der er betalt for meget på forpligtelseserklæringen efter indkomstårets udløb, skal du aftale med foreningen, om det overskydende beløb skal betales tilbage til dig, eller om det skal anses som et acontobeløb for årets ydelser. SKAT skal have besked i disse tilfælde. Det gør du ved at rette 7

8 beløbet i din årsopgørelse, eventuelt ved brug af TastSelv. Du retter beløbet til det beløb, som du skulle have betalt ifølge forpligtelseserklæringen. Du skal aftale med foreningen, om det overskydende beløb skal betales tilbage til dig, eller om det skal anses som et acontobeløb for årets ydelser. Det overskydende beløb kan ikke anses som en almindelig gave, som er fradragsberettiget for betalingsåret. Specielle situationer omkring forpligtelseserklæringer Hvad sker der, hvis jeg stopper med at give den årlige ydelse? Hvis du stopper med at betale dine ydelser til foreningen, kan foreningen retsforfølge dig for at få deres betaling ifølge aftalen. Hvis foreningen ikke retsforfølger deres krav mod dig, kan SKAT kræve, at du efterbetaler den skat, du har sparet ved at indgå erklæringen. Bristede forudsætninger Hvis der er tale om bristede forudsætninger for dig, vil der ikke ske nogen rettelse af de tidligere indkomstår, hvor erklæringen har eksisteret. En bristet forudsætning kan fx være, at du har meldt dig ud af den religiøse forening. Ny erklæring Du kan ikke overflytte en forpligtelseserklæring til en ny forening, men du må gerne indgå en ny erklæring, der opfylder de almindelige regler. 8

9 Når selskaber giver gaver eller ydelser Selskaber og andre skattepligtige institutioner er også omfattet af reglerne for fradrag for gaver eller ydelser efter ligningslovens 8 A og 12, stk. 3. Men for selskaber og andre skattepligtige institutioner kan fradraget for udgifter til løbende ydelser højst udgøre 15 procent af selskabets skattepligtige indkomst. De 15 procent beregnes af den skattepligtige indkomst, før indkomsten er nedbragt med fradrag efter ligningslovens 12, stk. 3. Selskabet skal oplyse sit navn og cvr-nummer til de foreninger, som det giver gaver eller ydelser til, hvis det ønsker fradrag for dem. 9

10 Fradrag for gaver til kulturinstitutioner Der gælder specielle regler for personer, dødsboer, visse selskaber og fonde, som giver kunst og gaver til kulturinstitutioner, som modtager direkte tilskud fra stat eller kommune. Her er tale om fradrag efter ligningslovens 8 S. Kulturministeriet har i samarbejde med skatteministeriet og SKAT udgivet pjecen "Nyt om gaver til kulturinstitutioner en vejledning". Har du brug for at vide mere om reglerne for fradragsret for køb af kunst og gaver til kulturinstitutioner, kan du læse mere i pjecen som du finder på Virksomhed Nyheder Nyhedsbreve til virksomheder 2005 Dato Nye pjecer om køb af kunst samt om gaver til kulturinstitutioner. Er gaven, du giver, fradragsberettiget både efter Ligningslovens 8 S og 8 A, så kan du ikke få fradrag efter begge lovbestemmelser, men du kan vælge fradrag efter den lovbestemmelse, som giver dig det største fradrag. 10

11 Flere oplysninger Ønsker du mere information, er du velkommen til at ringe til SKAT på eller sende os en via Har du brug for at vide mere om reglerne for fradragsret for gaver eller ydelser til kulturinstitutioner, kan du læse mere i ligningsvejledningens almindelige del, A.F.5, A.F.4.4 og A.F.6, som du finder på Rådgiver Juridiske vejledninger Ligningsvejledningen, almindelig del. 11

12 Gaver_ omslag.qxp :22 Side 2 Gaver til velgørende foreninger Denne pjece handler om reglerne for fradrag for gaver til velgørende foreninger. Gaver til velgørende foreninger DECEMBER 2007 Alle SKATs pjecer ligger på Enkelte fås også hos SKAT, kommunernes borgerbetjening og mange biblioteker. Opdatering af denne pjece ved eventuelle lovændringer og rettelser sker alene i internetversionen. Læs aktuel information fra SKAT på Udgivet af SKAT Telefon Mail via Adresser på skattecentre ses på ISBN P-serien nr. 86 Version 1.0 Tryk Schultz Grafisk ISBN E-serien nr. 170 Version 1.0

Side 1 af 11 Har du aktier eller investeringsforeningsbeviser? Sprog Dansk Dato for 18 aug 2011 08:09 offentliggørelse Resumé Her kan du læse om reglerne for, hvordan du skal opgøre og oplyse din gevinst

Læs mere

MULTIMEDIEBESKATNING PJECE TIL BORGERE OG VIRKSOMHEDER

MULTIMEDIEBESKATNING PJECE TIL BORGERE OG VIRKSOMHEDER MULTIMEDIEBESKATNING PJECE TIL BORGERE OG VIRKSOMHEDER I denne vejledning kan du læse om den nye multimediebeskatning, som indføres fra 1. januar 2010, og som gælder, når din arbejdsgiver stiller multimedier

Læs mere

Skatteudvalget (2. samling) L 15 - Bilag 5 Offentligt. Varebiler på gule plader. Til dig, der ejer eller bruger en vare- eller lastbil til erhverv

Skatteudvalget (2. samling) L 15 - Bilag 5 Offentligt. Varebiler på gule plader. Til dig, der ejer eller bruger en vare- eller lastbil til erhverv Skatteudvalget (2. samling) L 15 - Bilag 5 Offentligt Varebiler på gule plader Til dig, der ejer eller bruger en vare- eller lastbil til erhverv AUGUST 2007 Indhold Få godt styr på reglerne 4 Har du trukket

Læs mere

Varebiler på gule plader. Til dig, der ejer eller bruger en vare- eller lastbil til erhverv

Varebiler på gule plader. Til dig, der ejer eller bruger en vare- eller lastbil til erhverv Varebiler på gule plader Til dig, der ejer eller bruger en vare- eller lastbil til erhverv AUGUST 2007 Indhold Få godt styr på reglerne 4 Har du trukket momsen fra, da du købte varebilen? 5 Bruger du eller

Læs mere

FORSKUDSSKATTEN 2012. OM FORSKUDSOPGØRELSE, eskattekort, INDTÆGTER OG FRADRAG

FORSKUDSSKATTEN 2012. OM FORSKUDSOPGØRELSE, eskattekort, INDTÆGTER OG FRADRAG FORSKUDSSKATTEN 2012 OM FORSKUDSOPGØRELSE, eskattekort, INDTÆGTER OG FRADRAG INDHOLD FÅ HJÆLP TIL DIN SKAT 4 SKATTEN BETALES I LØBET AF ÅRET, SOM FORSKUDSSKAT 5 Forskudsopgørelsen og eskattekortet 5 Hvilke

Læs mere

Egen virksomhed få styr på reglerne

Egen virksomhed få styr på reglerne Egen virksomhed få styr på reglerne MAJ 2006 Kære virksomhedsejer Tillykke med at du har startet egen virksomhed. Vi håber, det bliver til glæde for dig, og vi er glade for, at du dermed bidrager til det

Læs mere

1. Introduktion... 2. 1.1 Forholdet mellem kunde og kandidat... 2. 1.2 Grundlæggende regler... 2

1. Introduktion... 2. 1.1 Forholdet mellem kunde og kandidat... 2. 1.2 Grundlæggende regler... 2 GUIDE TIL KANDIDATER Sidst opdateret i marts 2010 Om guiden Med denne guide vil vi gerne give dig nogle gode råd i forbindelse med de opgaver, du udfører for dine kunder. Vi har sammenfattet de vigtigste

Læs mere

Non profit. Gode råd og informationer om indsamling via SMS. Version 1.0

Non profit. Gode råd og informationer om indsamling via SMS. Version 1.0 wireless factory aps galionsvej 52 dk-1437 københavn k office: +45 70 20 12 92 www.wirelessfactory.dk Non profit Gode råd og informationer om indsamling via SMS. 12. december 2012 Version 1.0 Velkommen

Læs mere

GUIDE TIL HANDYHANDERE. Sidst opdateret i januar 2014. Om guiden

GUIDE TIL HANDYHANDERE. Sidst opdateret i januar 2014. Om guiden GUIDE TIL HANDYHANDERE Sidst opdateret i januar 2014 Om guiden Med denne guide vil vi gerne give dig nogle gode råd i forbindelse med de opgaver, du udfører for dine opgavestillere. Vi har sammenfattet

Læs mere

Personalegoder og godtgørelser

Personalegoder og godtgørelser Personalegoder og godtgørelser MARTS 2010 Indhold Forord 3 Befordringsgodtgørelse 4 Skattefri befordringsgodtgørelse 4 Rejsegodtgørelse 5 Hvilke udgifter dækker en skattefri logigodtgørelse? 5 Generelt

Læs mere

Guide til årsopgørelsen 2012

Guide til årsopgørelsen 2012 Guide til årsopgørelsen 2012 Sådan indberetter du din skat, når du ejer investeringsbeviser Indholdsfortegnelse Guide til skatteopgørelsen for 2012... side 3 Har du solgt beviser i 2012?... side 4 Brug

Læs mere

Side 1 af 5 Forældrekøb og -salg af lejlighed Sprog Dansk Dato for 15 jun 2011 08:26 offentliggørelse Resumé Denne vejledning handler om de mest almindelige skatteregler ved forældrekøb, - udlejning og

Læs mere

Indstik til selvangivelsen for 2010

Indstik til selvangivelsen for 2010 1 Indstik til selvangivelsen for 2010 Indhold Årsopgørelsen/selvangivelsen 2010 Den udvidede selvangivelse 1. Indtægter 1.1 Legater 1.2 Royalty 1.3 Multimedieskatten 2. Fradrag 2.1 Lønmodtagerfradrag 2.2

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, skattekontrolloven, kildeskatteloven, ligningsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, skattekontrolloven, kildeskatteloven, ligningsloven og forskellige andre love Skatteministeriet J. nr. 2009-711-0030 Udkast (4 af 20-03-2009) Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, skattekontrolloven, kildeskatteloven, ligningsloven og forskellige andre love

Læs mere

På vej mod egen virksomhed

På vej mod egen virksomhed På vej mod egen virksomhed Fradrag Frister Skat Registrering Regnskab Ny virksomhed med Told Skat Moms Indhold Hvornår driver du en virksomhed...6 Selvstændig eller lønmodtager...6 Erhverv eller hobby...6

Læs mere

Vejledning om momskompensationsordningen.

Vejledning om momskompensationsordningen. Vejledning om momskompensationsordningen. Udarbejdet af: v/ Robert Hinnerskov Deloitte v/ Christian Dalmose Pedersen Lars Loftager Jørgensen Mai Harsem 3. juni 2008 Grundlæggende om momskompensationsordningen

Læs mere

Garantiobligationer. og skat. GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld

Garantiobligationer. og skat. GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld Garantiobligationer og skat GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld Indhold Beskatning 4 Frie midler 4 Børneopsparing 6 Pensionsmidler 6 Virksomhedsskatteordning 7 Selskabsbeskatning 8 Sådan beregnes skattegrundlaget

Læs mere

Gode råd om stiftelse og driften af en forening

Gode råd om stiftelse og driften af en forening Gode råd om stiftelse og driften af en forening Velkommen til Foreningshåndbogen Du sidder med Arbejdernes Landsbanks Foreningshåndbog - Gode råd om stiftelse og drift af en forening, der er en guide til

Læs mere

Alternative behandlere og andre sundhedspersoner Om moms og lønsumsafgift

Alternative behandlere og andre sundhedspersoner Om moms og lønsumsafgift Alternative behandlere og andre sundhedspersoner Om moms og lønsumsafgift SEPTEMBER 2010 Indhold Forord 3 Momsfritaget 3 Uddannelseskrav 4 Uddannelseskrav andre sundhedspersoner 4 Uddannelseskrav alternative

Læs mere

Pensionsvejledning Gældende fra 1. juli 2014

Pensionsvejledning Gældende fra 1. juli 2014 Pensionsvejledning Gældende fra 1. juli 2014 Indhold Pensionsvejledning... 1 Medlem i Industriens Pension... 4 Din arbejdsmarkedspension... 5 Indbetaling til din pension... 6 www.industrienspension.dk...

Læs mere

FADLs skattevejledning 2015. Dine fradragsmuligheder som FADL-vagt eller lægevikar for skatteåret 2014

FADLs skattevejledning 2015. Dine fradragsmuligheder som FADL-vagt eller lægevikar for skatteåret 2014 FADLs skattevejledning 2015 Dine fradragsmuligheder som FADL-vagt eller lægevikar for skatteåret 2014 Layout og indhold: Torben Conrad & Klaus Pedersen København, April 2015 3 Indholdsfortegnelse Forord...

Læs mere

Kort om. Efterlønsbeviset, udsættelse af folkepension og ATP

Kort om. Efterlønsbeviset, udsættelse af folkepension og ATP Kort om Efterlønsbeviset, udsættelse af folkepension og ATP Ledernes arbejdsløshedskasse 6. udgave, februar 2014 Indhold Side 1. Forord 3 2. Efterlønsbeviset, det guldrandede papir 4 2.1 Hvorfor er det

Læs mere

Skatteguide 2015. Udarbejdet af Nykredit i samarbejde med

Skatteguide 2015. Udarbejdet af Nykredit i samarbejde med Skatteguide 2015 Udarbejdet af Nykredit i samarbejde med 1 Indholdsfortegnelse Personers opgørelse af indkomst og skatteberegning... 5 Opgørelse af beregningsgrundlagene (inkl. AMB)... 5 Skatteberegning

Læs mere

Varebiler på gule plader

Varebiler på gule plader Varebiler på gule plader Vejledningen beskriver en række regler for varebiler på gule nummerplader med en tilladt totalvægt på højst 4 tons, der ikke er fritaget for registreringsafgift. Vi har lagt vægt

Læs mere

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 129 Offentligt

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 129 Offentligt Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 129 Offentligt Folketingets Skatteudvalg Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Dato: 10. april 2007 Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518 E-mail sm@sm.dk Orientering

Læs mere

RevisorInformerer. Skattetema: Vi åbner Forårspakke 2.0. REGISTREREDE REVISORER FRR Lyngbyvej 225 2900 Hellerup Tlf. 39 61 06 88 Fax 39 61 06 89

RevisorInformerer. Skattetema: Vi åbner Forårspakke 2.0. REGISTREREDE REVISORER FRR Lyngbyvej 225 2900 Hellerup Tlf. 39 61 06 88 Fax 39 61 06 89 REVISION DATA REGISTREREDE REVISORER FRR Lyngbyvej 225 2900 Hellerup Tlf. 39 61 06 88 Fax 39 61 06 89 RevisorInformerer Skattetema: Vi åbner Forårspakke 2.0 Temanummer 2009 Folketinget vedtog i slutningen

Læs mere

RevisorInformerer. Ny skattereform. de vigtigste elementer. Kundemagasin fra din revisor

RevisorInformerer. Ny skattereform. de vigtigste elementer. Kundemagasin fra din revisor særnummer 2012 RevisorInformerer Kundemagasin fra din revisor Folketinget vedtog i september 2012 en ny og omfattende skattereform. I dette nummer videreformidler vi nogle af de vigtigste skattemæssige

Læs mere

REVI-SOFT A/S Gunnar Clausens Vej 24 A 8260 Viby J. Telefon 86 28 88 28 Telefax 86 28 88 01. Internet: www.revi-soft.dk E-mail: revi-soft@revi-soft.

REVI-SOFT A/S Gunnar Clausens Vej 24 A 8260 Viby J. Telefon 86 28 88 28 Telefax 86 28 88 01. Internet: www.revi-soft.dk E-mail: revi-soft@revi-soft. SKBE08 Skatteberegning 2008 1 SKBE08 Skatteberegning 2008 Copyright REVI-SOFT A/S, oktober 2007. SKBE08 Skatteberegning 2008 anvendes til skatteberegning for indkomståret 2008. Understøttede operativsystemer:

Læs mere