Budget Årsrapport Drifts- og Udvidelse likviditetsbudget. (valgfrie overskrifter)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Budget 2011. Årsrapport 2008 09. Drifts- og Udvidelse likviditetsbudget. (valgfrie overskrifter) 01.01.2011 - - 31.12.2011 1.10.2008 30.09."

Transkript

1 Budget 2011 Årsrapport Drifts- og Udvidelse likviditetsbudget køer (valgfrie overskrifter) DLBR GÅRDEN v/ Anders Andersen Agro Food Park Århus N

2 Indholdsfortegnelse 2 Budget 2011 Virksomhedsoplysninger 2 Vurdering 3 Ledelsespåtegning 4 Kommentarer fra konsulenter 5 Strategi og fokusområder 6 Risikostyring 8 Hoved- og nøgletalsoversigt 9 Den uafhængige revisors erklæring 10 Anvendt regnskabspraksis 11 Årsbudget, 1 kolonne Resultatbudget 14 Investering og finansiering 15 Balancebudget Årsbudget, 5 kolonner Resultatbudget 18 Investering og finansiering 19 Balancebudget 20 Egenkapitalforklaring 22

3 Virksomhedsoplysninger 2 Virksomheden DLBR gården Agro Food Park Århus N Telefon: CVR-nr.: Stiftet: 1. oktober 2000 Hjemsted: 9999 Nyby Regnskabsår: 1. januar december Personligeoplysninger Anders Andersen, CPR-nr.: Anne Andersen, CPR-nr.: Gårdråd Anders Andersen Bent Bentsen Carsten Carstensen Revisor Lars Råd Registreret revisor/økonomikonsulent Argro Food Park Århus N Pengeinstitut Nybank Nyvej Nyby Advokat Arne Arnesen Nyvej Nyby

4 Vurdering 3 Konklusion Regnskabet og budgettet viser, at ejendommen drives med gode resultater, hvor der er plads til de driftsmæssige tiltag, der er planlagt. Budget i forhold til ejendommens visioner/mål Produktionen bæres af to produktioner, mælk og kartofler. Kartoffelproduktionen ønskes bevaret i sin nuværende størrelse, hvorimod mælkeproduktionen ønskes udvidet. Det er nødvendigt at tilkøbe jord af miljømæssige hensyn, hvilket samtidig vil sikre egenproduktionen af foder. Det er vigtigt at fastholde driftsformen, så ejendomme kan fastholde dispensationen på 2,3 DE /ha. Overskudsresultat for perioden Årets budget viser et resultat på kr., der skabes ved et resultat af primær drift på kr., afkoblet EU-støtte på kr., udlejning af fem ejendomme kr. og personlig indtjening på kr. Resultatet i budgettet er bedre end sidste års regnskab. Ændring i egenkapitalen er kr. Likviditet for perioden Året indledes med et træk på driftskreditten på kr. Investering i stald på kr. finansieres først i oktober og da kun med kr.. Det betyder et overtræk på driftskreditten fra midten af året til oktober. I de sidst tre måneder af året sker indbetalingen for salget af kartofler og EU-støtten, og driftskredittens ultimo status er på kr.. Budget i forhold til seneste resultater Der er mindre lejet jord end sidste år, hvorfor der er færre diesel omkostninger og leje omkostninger samt et mindre dækningsbidrag fra marken. Omlægningen af EU-støtten betyder støtteforøgelse på ca kr. i forhold til sidste år. Bemærk at støtten i årsrapporten for 2004 var indregnet i Resultat af primær drift. Renteudgifterne bliver kr. mindre end sidste år, idet lånene blev omlagt ultimo Større tiltag i perioden (investeringer) Der etableres en ny ungdyrsstald til kr.

5 Ledelsespåtegning 4 Det budgetterede resultat og den budgetterede økonomiske stilling ved udgangen af budgetperioden anses for at være den mest sandsynlige udvikling for virksomheden. Det er min vurdering, at budgettet som helhed kan opfyldes. Et budget er en fremtidsvurdering, hvorfor det må forventes, at ikke alle forudsætninger opfyldes. Der kan indtræffe uforudsete begivenheder og hændelser, som kan medføre væsentlige positive eller negative afvigelser fra det budgetterede resultat. Som opfølgning på budgettet vil der efter hvert kvartal blive udarbejdet budgetkontrol, som viser den faktiske omsætning i forhold til den budgetterede. Århus N. den 29. december 2011 Anders Andersen

6 Kommentarer fra konsulenter 5 Økonomi kommentarer Der er mindre lejet jord end sidste år, hvorfor der er færre diesel omkostninger og leje omkostninger samt et mindre dækningsbidrag fra marken. Leveringsprocenten for mælk er indregnet i budgettet med 91 %, men bør være 95 %. Der er ikke indregnet køb af kvote i budgettet, som er nødvendig til at undgå superafgift. Ej heller er der budgetteret superafgift. Men det opvejes af, at der ikke er indregnet den levering, som vil medføre superafgift eller kvotekøb. Investering i stald på kr. finansieres først i oktober og da kun med kr.. Det betyder et overtræk på driftskreditten fra midten af året til oktober. I status nedskrives ejendomsværdien med værdien af almindelige rettigheder og gartnerirettigheder: Regulering til handelsværdi: 133,5 HA * kr./ha. = Under EU rettighederne opskrives Almindelige rettigheder: Almindelige rettigheder: 126,15 HA * kr./ha = Kvægtillæg * kapitaliseringsfaktor 2,5: Mælketillæg * kapitaliseringsfaktor 8: Gartnerirettigheder: 7,4 HA. * 3000 Kr./HA = Med tilsvarende beløb + kvæg- og mælketillæget. Basisrettigheder og udtagningsrettigheder sættes til 0 kr., mens de øvrige rettigheder sættes til kr. / ha) Mark kommentarer Kartoffelproduktionen går godt, men der er gode forbedringsmuligheder. Ved at øge stivelsesprocenten i kartoflerne gennem øget kontrol med næringsstoffer og vandingsbehov og brug af styringsværktøjet Vandregnskab på Landbrugsinfo er der mange ekstra penge at tjene. Gennem valg af læggemateriale og sort sættes der fokus på udbyttet. Ejendommen, med et jordtilliggende på 146 ha, er i landbrugslovens forstand stor nok til en produktion på 250 malkekøer + opdræt. Det anbefales dog at købe jord, således man er uafhængig af kommende naboaftaler. Ud over uafhængigheden af naboaftaler, sikres værdierne bundet i jordværdi også ved at der er harmoni i bedriften. Ved dygtig driftsledelse er det også muligt at dyrke grovfoder i høj kvalitet sammen med enkelte salgsafgrøder indenfor korn. Kvæg kommentarer En stigning i kraftfoder i øre per kg EKM skyldes en ændring i fodersammensætningen. Foderforsyning med max. anvendelse af majsensilage, vil forbedre køernes DB med ca. 155 kr. per årsko, eller ca kr. i alt i indeværende år, og ca kr. i det følgende år. I budgettet er indregnet en ydelsesstigning på 300 kg mælk leveret pr ko, hvilket kan udnyttes i den nuværende mælkekvote + køb af kg. kvote. Kommer der yderlig stigning i ydelsen, er der behov for køb af mere kvote. Det vurderes inden kvotebørsen 1. november Opstår der mulighed for tilkøb af jord, indarbejdes kvoteforøgelse og besætningsudvidelse i næste års budget.

7 Strategi og fokusområder 6 Mission og grundlag for bedriften Ejendomsbeskrivelse Bedriften er en familieejet kvægbedrift, bestående af en ejendom. Der drives 145 ha agerjord (heraf 0 ha forpagtet), primært med produktion af foderafgrøder, sekundært; industrikartofler og korn. Besætningen består af 152 årskøer og 160 stk. opdræt (SDM). Stalden er opført i 1998 med 152 sengebåse, malkestalden 2*14 sildeben. Opdræt og kalve er opstaldet i flere ældre bygninger. Plansilo på 900 m2 og gyllebeholder på m3. Udlejningsvirksomhed med tre udlejningsejendomme (ældre stuehuse). Mission Jeg er landmand, fordi jeg værdsætter den selvstændige livsform. Jeg vil være en del af et lokalsamfund, hvor vi viser interesse og ansvar overfor hinanden. Forretningsgrundlaget er: Mælk af høj kvalitet til Arla Foods Produktion af industrikartofler og læggekartofler til eget læggemateriale. Produktion af korn som salgsafgrøde i de år hvor det er muligt, grovfoder produktionen har første prioritet. Vision: Ejendommen skal fortsat være en bæredygtig bedrift, hvorfor ejendommen skal udvides løbende inden for såvel mælkeproduktion og industrikartoffelproduktionen. Ejendommens teknik og metoder skal være de bedste - inden for afprøvede og dokumenterede teknikker og metoder. Kvægbesætningen skal have en høj sundhedsstatus kombineret med høj status for dyrevelfærd. Markbruget skal udvides. Udvidelsen skal sikres ved jordkøb forud for besætningen udvides. Det vil fremtidssikre ejendommen og sikre de ydre værdier i ejendommen. Ejendommen skal være en attraktiv arbejdsplads for Lars Landmand og flere ansatte. Arbejdet tilrettelægges således, at Lars Landmand kan deltage i div. fritidsaktiviteter samt kan afholde ferie i en del af skolernes ferier. Ejendommen skal være i front omkring udnyttelse af miljøteknologiske landvindinger. Ejendommen skal fremtræde pæn og ryddelig. Ejendommen ønskes drevet således at den altid kan handles til videre drift. Herigennem skal pensionen sikres. Strategiske mål (hovedmål) Forbedring af sundhedsstatus i kvæg- og planteavlsproduktion. Køb af jord. Højere mælkeydelse pr. årsko.

8 Strategi og fokusområder 7 Fokusområder (delmål) Ansvarlig Deadline 1. Køb af jord Mål: Økonomikonsultent Beslutningsgrundlag vedr. jordkøb, herunder en kortlægning af mulighederne for køb af jord i området. Tiltag: Igangsætning af arbejdet med beslutningsgrundlaget. 2. Udvidelse af besætningen Mål: Økonomikonsultent Beslutningsgrundlag vedr. tilpasninger af produktionen på baggrund af muligt jordkøb Tiltag: Igangsætning af arbejdet med beslutningsgrundlaget 3. Mælkekvalitet Mål: Kvægbrugskonsulent Celletal 3 mdr. geometrisk gns. pr : Pt Tiltag: Udarbejdelse af en Handlingsplan 4. Leveringsprocent Mål: Kvægbrugskonsulent %, pt. 89 % Tiltag: Afklaring af årsagerne til den lave leveringsprocent og efterfølgende Handlingsplan og mål for en stigning i leveringsprocenten. 5. Køb af kvote Mål: Anders Andersen Ydelsesstigningen på 300 kg/ko betyder at der er behov for køb af kg mælkekvote. Stiger leveringsprocenten til 95 % er der yderligere behov for kg mælkekvote Tiltag: Indsendelse af bud på kg + stigning ud fra vurdering af leveringsprocenten umiddelbart før August-børsen. 6. Industrikartofler, stivelsesindhold Mål: Anders Andersen ,5 %, sidste høst 18,4 % Tiltag: Brug af styringsværktøjet "Vandregnskab"

9 Risikostyring 8 Følgende risikofaktorer har væsentlig betydning for realisering af budgettet. Risikofaktor Væsentlig/ sandsynlig Ansvarlig Deadline 1. Medarbejdere Medarbejder lever ikke op til forventningerne. Ja Driftleder Han er ikke altid troværdig Tiltag / håndtering Der ansættes en ny medarbejder evt. en elev 2. Priser Kornprisen ved salg af overskydende korn Ja Driftleder Tiltag / håndtering Der udarbejdes en handelsstrategi og løbende opdatering via AgroMarkets 3. Afsætning Ingen risiko Nej 4. Produktion Sygdom i besætningen Nej 5. Finansiering Stigende rente på den variabelt forrentede gæld. Ja Driftleder og rådgiver Tiltag / håndtering Lav en finansstrategi, hvor omlægning til fast rente indgår Omverden Konsekvenser af Grøn vækst Ja Driftleder og rådgiver Tiltag / håndtering Få analyseret udfordringerne ud fra bedriftens forudsætninger

10 Hoved- og nøgletalsoversigt 9 Nøgletal for økonomi (1.000 kr.) Resultat Dækningsbidrag x.xxx x.xxx x.xxx x.xxx Kapacitetsomkostninger x.xxx x.xxx x.xxx x.xxx Afkoblet støtte x.xxx x.xxx x.xxx x.xxx Udlejning x.xxx x.xxx x.xxx x.xxx Årets resultat før skat x.xxx x.xxx x.xxx x.xxx Hensættelse x.xxx x.xxx x.xxx x.xxx Investering/Finansiering Til investering og afdrag x.xxx x.xxx x.xxx x.xxx Investering/Finansiering x.xxx x.xxx x.xxx x.xxx Finansaktiver (negativ = forøget) x.xxx x.xxx x.xxx x.xxx Gæld (negativ = afdrag) x.xxx x.xxx x.xxx x.xxx Kassekredit ændring x.xxx x.xxx x.xxx x.xxx

11 Den uafhængige revisors erklæring 10 Til DLBR Gården ved Anders Andersen Vi har efter aftale undersøgt budgettet for DLBR Gården ved Anders Andersen for perioden 1. januar december 2011, omfattende drifts- og likviditetsbudget samt budgetforudsætninger og andre forklarende noter. Virksomhedens ejer har ansvaret for budgettet og for de forudsætninger, som budgettet er baseret på. Vort ansvar er på grundlag af vore undersøgelser at afgive en konklusion om budgettet De udførte undersøgelser Vi har udført vore undersøgelser i overensstemmelse med den danske revisionsstandard om undersøgelse af fremadrettede finansielle oplysninger. Denne standard kræver, at vi tilrettelægger og udfører undersøgelserne med henblik på at opnå begrænset sikkerhed for, at de anvendte budgetforudsætninger er velbegrundede og ikke indeholder væsentlig fejlinformation og en høj grad af sikkerhed for, at budgettet er udarbejdet på grundlag af disse forudsætninger. Vore undersøgelser har omfattet en gennemgang af budgettet med henblik på at vurdere, om de af ledelsen opstillede budgetforudsætninger er dokumenterede, velbegrundede og fuldstændige. Vi har endvidere efterprøvet, om budgettet er udarbejdet i overensstemmelse med de opstillede budgetforudsætninger, ligesom vi har efterprøvet den indre talmæssige sammenhæng i budgettet. Det er vor opfattelse, at de udførte undersøgelser giver et tilstrækkeligt grundlag for vor konklusion. Konklusion På grundlag af vor undersøgelse af det bevis, der underbygger forudsætningerne, er vi ikke blevet bekendt med forhold, der giver os anledning til at konkludere, at disse forudsætninger ikke giver et rimeligt grundlag for budgettet. Det er endvidere vor konklusion, at budgettet er udarbejdet på grundlag af de opstillede forudsætninger og er præsenteret i overensstemmelse med årsregnskabslovens indregnings- og målekriterier. De faktiske resultater vil sandsynligvis afvige fra de budgetterede, idet forudsatte begivenheder ofte ikke indtræder som forventet, og afvigelserne kan være væsentlige. Århus N., den 29. juni 2011 Videncentret for Landbrug Lars Råd Registret Revisor/Økonomikonsulent

12 Anvendt budgetpraksis 11 Generelt Budgettet er opstillet efter samme regnskabspraksis, som er anvendt i årsregnskabet for De talmæssige opstillinger er opdelt på måneder og anført i tkr. Forudsætningerne for de enkelte poster i budgettet beskrives således: Resultatopgørelsen Alle væsentlige poster i resultatopgørelsen beskrives og det anføres hvilke forudsætninger der er lagt til grund. Nettoomsætning Omsætningen udgør de fakturerede beløb af årets afsluttede salg med fradrag af salgsrabatter og merværdiafgift. Vareforbrug Vareforbruget beregnes ud fra en forventet bruttoavance på 20 %. Andre eksterne omkostninger Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til distribution, lokaler, administration mv. og er budgetteret ud fra tidligere års realiserede omkostninger. Personaleomkostninger Der budgetteres ud fra den nuværende medarbejderstab og aftalte lønninger. Der henvises til noten for nærmere specifikation. Finansielle poster Renteudgifterne er budgetteret ud fra de indgåede låneaftaler, det beregnede likviditetsbehov og de aktuelle rentesatser. Rentesatserne specificeres således: Realkreditlån inkl. bidrag 7,20% FIH 6,50% Banklån 8% Kassekredit 9% Skat Skatten beregnes på baggrund af en skattesats på 25 %.

13 Anvendt budgetpraksis 12 Sted: DLBR Gården Balancen Materielle anlægsaktiver Materielle anlægsaktiver værdiansættes til anskaffelsessum med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Anskaffelsessum omfatter købspris og udgifter direkte tilknyttet anskaffelsen samt udgifter til klargøring. Afskrivningerne sker lineært over aktivernes forventede brugstid, der er vurderet til følgende åremål: Driftsmidler 20% Nyanskaffelser med en anskaffelsessum under kr. udgiftsføres i anskaffelsesåret. Udgifter til reparation og vedligeholdelse udgiftsføres i det år, de er afholdt. Avance eller tab ved afhændelse af anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgspris reduceret med direkte salgsomkostninger og den bogførte værdi på salgstidspunktet. Varebeholdninger Lager af materialer opgøres til anskaffelsespris eller nettorealisationspris, hvor denne er lavere. Anskaffelsespris omfatter købspris samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen. Lageret er budgetteret til den følgende måneds vareforbrug. Tilgodehavender fra salg Tilgodehavender er opført til pålydende værdi med fradrag af hensættelser til dækning af mulige tab opgjort på grundlag af en individuel vurdering af de enkelte tilgodehavender. Der faktureres normalt med en kredittid på 20 dage netto. Tilgodehavender er budgetteret på grundlag af en gennemsnitlig kredittid på 30 dage, som svarer til den erfaringsmæssige pengebinding, når der tages hensyn til forsinkede indbetalinger. Langfristede gældsforpligtelser Den langfristede gæld er budgetteret ud fra de eksisterende låneaftaler og renteniveau. Leverandører af varer og tjenesteydelser Der forventes en kredittid hos leverandører af materialer på 30 dage i gennemsnit. Kredittiden er budgetteret ud fra erfaringer. Anden gæld Anden gæld omfatter moms, a-skat mv. og budgetteres ud fra aktivitetsniveauet og kendte kredittider. Kassekeredit Det budgetterede driftskreditbehov, der er opgjort ved hver budgetperiodes udgang, fremkommer som en differencepost af budgettets øvrige forudsætninger. En ændring i disse vil - alt andet lige - medføre en tilsvarende ændring i driftskreditbehovet. Der kan endvidere forekomme udsving inden for de enkelte budgetperioder, som medfører større eller mindre behov, end det fremgår af budgettet.

14 Årsbudget Budget 2011 Årsrapport Drifts- og Udvidelse likviditetsbudget køer (valgfrie overskrifter) DLBR GÅRDEN v/ Anders Andersen Agro Food Park Århus N

15 Bemærkninger til årsbudget 14 Her skrives bemærkninger til årsbudgettet.

16 Resultatbudget 15 Nettoomsætning Ændring af varelager 0 Private indtægter Andre driftsindtægter Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer Andre eksterne omkostninger Bruttoresultat Personaleomkostninger Afskrivninger/op- og nedskrivninger Gevinst/tab ved salg af anlægsaktiver 0 Driftsresultat Finansielle indtægter Finansielle omkostninger Ordinært resultat før skat Skat af årets resultat Årets resultat

17 Investering og finansiering 16 Årets resultat Personlige indtægter Af- og nedskrivninger Finansielle indtægter Finansielle omkostninger Skat af årets resultat Tilbageførsler i alt Pengestrømme fra drift før finansielle poster Finansielle indtægter Finansielle udgifter Betalt skat Pengestrømme fra driftsaktivitet Pengestrøm fra privat Grunde og bygninger Produktionsanlæg, driftsmateriel og inventar Stambesætning Værdipapirer, anlægsaktiver Pengestrømme fra investeringsaktivitet Likviditetsoverskud/-behov Langfristet gæld Pengestrøm fra finansieringsaktivitet Ændring i pengestrøm i alt Likvider i alt primo Likvider i alt ultimo

18 Balancebudget 17 Aktiver Primo Ultimo Betalingsrettigheder Immaterielle anlægsaktiver Grunde og bygninger Produktionsanlæg, driftsmateriel og inventar Stambesætning Materielle anlægsaktiver Leveringsrettigheder Finansielle anlægsaktiver Anlægsaktiver Råvarer og hjælpematerialer Handelsbesætning Varebeholdninger Tilgodehavende fra salg og tjenesteydelser Tilgodehavende Aktiver udenfor landbruget Værdipapirer Værdipapirer og kapitalandele Likvide beholdninger Omsætningsaktiver Aktiver Passiver Egenkapital Hensættelser til udskudt skat Hensatte forpligtelser Realkreditinstitutter Pengeinstitutter Anden langfristet gæld Gældsforpligtelser - langfristet Pengeinstitutter Anden gæld Gældsforpligtelser - kortfristet Gældsforpligtelser Passiver

19 Resultatbudget 18 Budget Budget Budget Budget Budget Investeringsår Indkøring Normal år Prognose Prognose Ny investering Ny investering Ny investering Ny investering Ny investering DLBR Gården DLBR Gården DLBR Gården DLBR Gården DLBR Gården Nettoomsætning Ændring af varelager Private indtægter Andre driftsindtægter Omkostninger til råvarer og hjælpemat Andre eksterne omkostninger Bruttoresultat Personaleomkostninger Afskrivninger/op- og nedskrivninger Gevinst/tab ved salg af anlægsaktiver Driftsresultat Finansielle indtægter Finansielle omkostninger Ordinært resultat før skat Skat af årets resultat Årets resultat

20 Investering og finansiering 19 Budget Budget Budget Budget Budget Investeringsår Indkøring Normal år Prognose Prognose Ny investering Ny investering Ny investering Ny investering Ny investering DLBR Gården DLBR Gården DLBR Gården DLBR Gården DLBR Gården Årets resultat Personlige indtægter Af- og nedskrivninger Finansielle indtægter Finansielle omkostninger Skat af årets resultat Tilbageførsler i alt Pengestr. fra drift før finansielle poster Finansielle indtægter Finansielle udgifter Betalt skat Pengestrømme fra driftsaktivitet Pengestrøm fra privat Grunde og bygninger Produktionsanlæg, driftsmat. og inventar Stambesætning Værdipapirer, anlægsaktiver Pengestrømme fra investeringsaktivitet Likviditetsoverskud/-behov Langfristet gæld Pengestrøm fra finansieringsaktivitet Ændring i pengestrøm i alt Likvider i alt primo Likvider i alt ultimo

21 Balancebudget 20 Aktiver Budget Budget Budget Budget Budget Investeringsår Indkøring Normal år Prognose Prognose Ny investering Ny investering Ny investering Ny investering Ny investering DLBR Gården DLBR Gården DLBR Gården DLBR Gården DLBR Gården Primo 2011 Ultimo 2010 Primo 2012 Ultimo 2011 Ultimo 2012 Betalingsrettigheder Immaterielle anlægsaktiver Grunde og bygninger Produktionsanlæg, driftsmateriel og inven Stambesætning Materielle anlægsaktiver Leveringsrettigheder Finansielle anlægsaktiver Anlægsaktiver Råvarer og hjælpematerialer Handelsbesætning Varebeholdninger Tilgodehavende fra salg og tjenesteyde Tilgodehavende Aktiver udenfor landbruget Værdipapirer Værdipapirer og kapitalandele Likvide beholdninger Omsætningsaktiver Aktiver

22 Balancebudget 21 Passiver Budget Budget Budget Budget Budget Investeringsår Indkøring Normal år Prognose Prognose Ny investering Ny investering Ny investering Ny investering Ny investering DLBR Gården DLBR Gården DLBR Gården DLBR Gården DLBR Gården Primo 2011 Ultimo 2010 Primo 2012 Ultimo 2011 Ultimo 2012 Egenkapital Hensættelser til udskudt skat Hensatte forpligtelser Realkreditinstitutter Pengeinstitutter Anden langfristet gæld Gældsforpligtelser - langfristet Pengeinstitutter Anden gæld Gældsforpligtelser - kortfristet Gældsforpligtelser Passiver

23 Egenkapitalforklaring 22 Budget Budget Budget Budget Budget Investeringsår Indkøring Normal år Prognose Prognose Ny investering Ny investering Ny investeringny investeringny investering DLBR Gården DLBR Gården DLBR GårdenDLBR Gården DLBR Gården Egenkapital ved begyndelsen Resultat efter finansiering Personlig indtjening Årets resultat før skat/værd.reg Betalt skat Privatforbrug Formueudgifter Ekstraordinære private indtægter Privat udtræk Værdiregulering anlægsaktiver Urealiseret regulering værdipapirer Urealiseret regulering gæld Ændring pension Værdivændring i balance Ændring i udskud skat Egenkapital ved slutning

God budgetpraksis i DLBR

God budgetpraksis i DLBR God budgetpraksis i DLBR God budgetpraksis i DLBR Forfattere Tekstbidrag og fagredaktion Forlagsredaktør Forsidefoto Omslag Layout og opsætning Tryk Papir Per Kristensen, Kolding Herreds Landbrugsforening

Læs mere

Selskabsoplysninger... 3. Ledelsespåtegning... 4. Den uafhængige revisors påtegning... 5. Ledelsesberetning... 7. Bestyrelsens beretning...

Selskabsoplysninger... 3. Ledelsespåtegning... 4. Den uafhængige revisors påtegning... 5. Ledelsesberetning... 7. Bestyrelsens beretning... INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning... 4 Den uafhængige revisors påtegning... 5 Ledelsesberetning... 7 Bestyrelsens beretning... 8 Resultatopgørelse for 2009/10...

Læs mere

God regnskabspraksis. i DLBR

God regnskabspraksis. i DLBR God regnskabspraksis i DLBR God regnskabspraksis i DLBR Forfatter: Faglig redaktion: Jens Faurholt Olesen, Videncentret for Landbrug, Økonomi Carsten Hansen, Videncentret for Landbrug, Økonomi Martin Elkjær,

Læs mere

God regnskabspraksis i DLBR Lovgivning, opstilling, indhold og anbefaling til anvendt regnskabspraksis

God regnskabspraksis i DLBR Lovgivning, opstilling, indhold og anbefaling til anvendt regnskabspraksis UDKAST af 8. januar 2009 God regnskabspraksis i DLBR Lovgivning, opstilling, indhold og anbefaling til anvendt regnskabspraksis Indhold 1. Indledning... 6 1.1 Formål... 6 1.2 Målgruppe... 6 1.3 Strukturering...

Læs mere

esoft systems a/s esoft systems ÅRSREGNSKAB 09/10 for perioden 1. juli 2009 30. juni 2010 CVR-nr. 25 36 21 95 nemt for dig...

esoft systems a/s esoft systems ÅRSREGNSKAB 09/10 for perioden 1. juli 2009 30. juni 2010 CVR-nr. 25 36 21 95 nemt for dig... esoft systems esoft systems a/s ÅRSREGNSKAB 09/10 for perioden 1. juli 2009 30. juni 2010 CVR-nr. 25 36 21 95 nemt for dig... 2 SELSKABSOPLYSNINGER Selskabet: esoft systems a/s Skibshusvej 52 C 5000 Odense

Læs mere

Projekt FREA. pmcewtfrhouse(ajpfrs ri. Budget. - for fuldt recirkuleret akvakulturanlæg

Projekt FREA. pmcewtfrhouse(ajpfrs ri. Budget. - for fuldt recirkuleret akvakulturanlæg pmcewtfrhouse(ajpfrs ri PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsak'tieselskab Hjaltesvej 16, Postboks 1443 7500 Holstebro E-mail: holstebro(êpwc.dk Telefon 96 II is 00 Telefax 96 II 1900 Projekt

Læs mere

ÅRSRAPPORT. CVR. nr. 11 39 49 14

ÅRSRAPPORT. CVR. nr. 11 39 49 14 ÅRSRAPPORT 21 CVR. nr. 11 39 49 14 Hoved & nøgletal 21 Resultatopgørelsen 21 29 28* 27* 26* Nettoomsætning Resultat af finansielle poster, netto Resultat af primær drift Årets resultat 86.6 2.448 35.828

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2011 A/S CVR: 11394914

ÅRSRAPPORT 2011 A/S CVR: 11394914 ÅRSRAPPORT 211 A/S CVR: 11394914 Hoved & nøgletal 211 211 21 29 *) 28 *) 27 *) T.DKK T.DKK T.DKK T.DKK T.DKK Resultatopgørelsen Nettoomsætning 849.368 86.6 891.218 713.16 68.461 Resultat af finansielle

Læs mere

JORTON HOLDING ÅRSRAPPORT 2013 2014 JORTON HOLDING A/S CVR NR. 31346711

JORTON HOLDING ÅRSRAPPORT 2013 2014 JORTON HOLDING A/S CVR NR. 31346711 JORTON HOLDING ÅRSRAPPORT 2013 2014 JORTON HOLDING A/S CVR NR. 31346711 Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors erklæringer Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger

Læs mere

Svendsens Hotelservice ApS Midtbyen 15 5700 Svendborg. CVR-nummer: 12 34 56 78

Svendsens Hotelservice ApS Midtbyen 15 5700 Svendborg. CVR-nummer: 12 34 56 78 Midtbyen 15 5700 Svendborg CVR-nummer: 12 34 56 78 INTERNT ÅRSREGNSKAB 1. januar - 31. december 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning... 3 Den uafhængige revisors erklæring om review af

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2014. Godkendt på bestyrelsesmøde 12. maj 2015. CVR nr. 46076753

ÅRSRAPPORT 2014. Godkendt på bestyrelsesmøde 12. maj 2015. CVR nr. 46076753 ÅRSRAPPORT 2014 Godkendt på bestyrelsesmøde 12. maj 2015 CVR nr. 46076753 INDHOLD Side 01 02 03 04 05 06 Interessentskabsoplysninger...3 Hoved- og nøgletal....4 Ledelsesberetning...5 Ledelsespåtegning...12

Læs mere

Årsrapport for 2013. CVR-nr. 25 53 66 06 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB. Næstved Handelsskolevej 1 4700 Næstved

Årsrapport for 2013. CVR-nr. 25 53 66 06 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB. Næstved Handelsskolevej 1 4700 Næstved CVR-nr. 25 53 66 06 Årsrapport for 2013 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

Ordinær generalforsamling

Ordinær generalforsamling Årsrapport 2010 Ordinær generalforsamling Torsdag den 31. marts 2011 kl. 19.00 på Helnan Marina Hotel Dagsorden på den ordinære generalforsamling er: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning. 3.

Læs mere

HELSINGE VANDVÆRK S.M.B.A. ÅRSRAPPORT 28. REGNSKABSÅR

HELSINGE VANDVÆRK S.M.B.A. ÅRSRAPPORT 28. REGNSKABSÅR Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 HELSINGE VANDVÆRK S.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2010 28. REGNSKABSÅR

Læs mere

Vissenbjerg Fjernvarme A.m.b.a Årsrapport for 2014/15

Vissenbjerg Fjernvarme A.m.b.a Årsrapport for 2014/15 Vissenbjerg Fjernvarme A.m.b.a Årsrapport for 2014/15 (regnskabsår 1/6-31/5) CVR-nr. 27 18 56 14 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/9 2015 Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

FRITZ HANSEN A/S CVR-NR. 14120211 ÅRSRAPPORT

FRITZ HANSEN A/S CVR-NR. 14120211 ÅRSRAPPORT ÅRSRAPPORT 2011 FRITZ HANSEN A/S CVR-NR. 14120211 ÅRSRAPPORT FOR 1.1.-31.12.2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning

Læs mere

Dagli Brugsen Gjøl A.M.B.A. Årsrapport 2009

Dagli Brugsen Gjøl A.M.B.A. Årsrapport 2009 Dagli Brugsen Gjøl A.M.B.A. CVR nr. 21 25 93 14 Årsrapport 2009 (106. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 22/4 2010 Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT KPMG Huset Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Aarhus C. Børkop Vandværk A.m.b.A.

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT KPMG Huset Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Aarhus C. Børkop Vandværk A.m.b.A. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT KPMG Huset Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Aarhus C Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk tet er fremlagt og godkendt på selskabets

Læs mere

DEN KRISTNE FRISKOLE I HOLSTEBRO ÅRSREGNSKAB

DEN KRISTNE FRISKOLE I HOLSTEBRO ÅRSREGNSKAB Tlf: 96 26 38 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab herning@bdo.dk Birk Centerpark 30 www.bdo.dk DK-7400 Herning CVR-nr. 20 22 26 70 DEN KRISTNE FRISKOLE I HOLSTEBRO ÅRSREGNSKAB 2012 SKOLEKODE

Læs mere

Årsrapport 2012. C.W. Obel Ejendomme A/S

Årsrapport 2012. C.W. Obel Ejendomme A/S Årsrapport 2012 C.W. Obel Ejendomme A/S Indhold Påtegninger Ledelsespåtegning...3 Revisionspåtegning afgivet af selskabets uafhængige revisor... 4 Ledelsesberetning Selskabsoplysninger... 5 Koncernoversigt...5

Læs mere

Årsrapportmodel efter årsregnskabsloven af 2001 for en personlig erhvervsdrivende virksomhed i. Regnskabsklasse A

Årsrapportmodel efter årsregnskabsloven af 2001 for en personlig erhvervsdrivende virksomhed i. Regnskabsklasse A Årsrapportmodel efter årsregnskabsloven af 2001 for en personlig erhvervsdrivende virksomhed i Regnskabsklasse A Foreningen af Statsautoriserede Revisorer FSR Oktober 2001 Regnskabsteknisk Udvalg Forord

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2012 A/S CVR: 11394914

ÅRSRAPPORT 2012 A/S CVR: 11394914 ÅRSRAPPORT 212 A/S CVR: 11394914 1 Hoved & nøgletal 212 212 211 2.1 29 *) 28 *) T.DKK T.DKK T.DKK T.DKK T.DKK Resultatopgørelsen Nettoomsætning 956.835 849.368 86.6 891.218 713.16 Resultat af finansielle

Læs mere

Årsrapport 2014. C.W. Obel Ejendomme A/S

Årsrapport 2014. C.W. Obel Ejendomme A/S Årsrapport 2014 C.W. Obel Ejendomme A/S Indhold Påtegninger Ledelsespåtegning...3 Revisionspåtegning afgivet af selskabets uafhængige revisor...4 Ledelsesberetning Selskabsoplysninger...5 Koncernoversigt...5

Læs mere

Løgten-Skødstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 29 45 04 04

Løgten-Skødstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 29 45 04 04 Løgten-Skødstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 29 45 04 04 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27. marts 2014. Dirigent

Læs mere

SmartGuy A/S. Årsrapport 2010/2011

SmartGuy A/S. Årsrapport 2010/2011 Årsregnskab 2010/11 CVR-nummer 25286510 Årsrapport 2010/2011 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24. november 2011 Christian Bjerre Kusk Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

ÅRSRAPPORT/2013. CVR-nr. 13 50 74 06

ÅRSRAPPORT/2013. CVR-nr. 13 50 74 06 ÅRSRAPPORT/2013 CVR-nr. 13 50 74 06 /Selskabsoplysninger Selskabet KARA/NOVEREN I/S Håndværkervej 70 4000 Roskilde Telefon 46 34 75 00 Telefax 46 34 75 10 Hjemmeside www.karanoveren.dk E-mail info@karanoveren.dk

Læs mere

JORTON HOLDING ÅRSRAPPORT 2013 JORTON HOLDING A/S CVR NR. 31346711

JORTON HOLDING ÅRSRAPPORT 2013 JORTON HOLDING A/S CVR NR. 31346711 JORTON HOLDING ÅRSRAPPORT 2013 JORTON HOLDING A/S CVR NR. 31346711 Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors erklæringer Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger 4 diagram

Læs mere

ENERGI VIBORG VAND A/S CVR. NR. 25 81 71 68

ENERGI VIBORG VAND A/S CVR. NR. 25 81 71 68 ENERGI VIBORG VAND A/S CVR. NR. 25 81 71 68 ÅRSRAPPORT 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 5 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2013 JORTON A/S CVR NR. 26 20 72 07

ÅRSRAPPORT 2013 JORTON A/S CVR NR. 26 20 72 07 Billundskolen Motorvejsbro ved Nordskoven i Silkeborg Kanalprojekt ved De Bynære Havnearealer i Aarhus Betonplatforme for Bladt Industries ÅRSRAPPORT 2013 JORTON A/S CVR NR. 26 20 72 07 Indholdsfortegnelse

Læs mere

dew NORRIQ NETPARTNER ÅRSRAPPORT Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære (leneralforsamling, Dirigent CVR-NR.

dew NORRIQ NETPARTNER ÅRSRAPPORT Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære (leneralforsamling, Dirigent CVR-NR. Tlf: 96235400 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20222670 NORRIQ NETPARTNER AIS ÅRSRAPPORT 2012 dew Årsrapporten er fremlagt

Læs mere