Bilag 2 - Koncept for Fælles Borgerservice

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "27-11-2006. Bilag 2 - Koncept for Fælles Borgerservice"

Transkript

1 NOTAT MED INDSTILLING Bilag 2 - Koncept for Fælles Borgerservice I forbindelse med budgetforliget for 2007 blev det besluttet, at samle borgerbetjeningen i lokalområdet på en adresse. Visionen er at skabe en indgang for borgerne, således at de lokale borgerindgange samlokaliseres på en adresse i hver bydel. Det betyder, at borgerservice skal samles lokalt med andre borgerbetjeningsenheder. Forslaget om én borgerindgang i hver bydel indgår i en samlet kanalstrategi, hvori også indgår forslag om etablering af et kontaktcenter, samt udbygning af digital borgerbetjening Sagsnr Dokumentnr Lisbeth Kjær Thomsen og Sille Munk Kobjevsky Der blev i budgetforliget afsat midler til det første fælles center i Valby i Primo 2007 foreligger en undersøgelse af gevinsterne ved samlokalisering og på denne baggrund revurderes centrets økonomi. Ambitionen er, at driften på sigt skal gå i 0,- kr. (nul). Antagelsen er: At ved at samlokalisere flere borgerbetjeningsenheder, vil de enkelte enheder kunne klare sig med færre m 2, idet fællesfaciliteter kan deles, f.eks. møderum, kantine, venterum mv. At kvarte og halve årsværk vil kunne koncentreres og bruges mere fleksibelt At der vil være stordriftsfordele i forhold til rengøring, alarm, forsikringer og køkkenfaciliteter og evt. andet At der vil komme bedre løsninger i forhold til f.eks. ITadministration, økonomi og HR, fordi det bliver relativt større enheder, der skal betjenes I forbindelse med budgetvedtagelsen blev det besluttet, at Københavns Kommune ønsker at være blandt de fremmeste inden for digital forvaltning og vil derfor fortsat have stor fokus på udnyttelse af IT. Inden sommeren 2007 fremlægges der en plan for, hvorledes flere fælles løsninger, større genanvendelighed på tværs af forvaltningerne og øget integration kan medvirke til at understøtte arbejdet med procesforbedringer i alle forvaltninger. Samlokalisering Københavns Borgerservice løser primært opgaver på ældreområdet, det sociale område, folkeregister, skat, pas og kørekort. Derfor vil det være mest oplagt at samlokalisere borgerservice med Pensions- og Omsorgskontorer og socialcentre, da borgerservice kan tage de ukomplicerede sager og fungere som front for disse enheder. Det er også muligt at samlokalisere borgerservice med Bibliotekerne. Begge enheder giver information, råd og vejledning til borgerne. Dog har bibliotekerne ikke sagsbehandling som borgerservice. Kultur- og Fritidsudvalget (KFU) oplyser i deres høringssvar, at der er muligheder for samlokalisering følgende steder: Borgerservice Amager Vest: Center for Borgerservice Rådhuset, 1. sal, København V Telefon Telefax EAN nummer

2 Forslag: Byggefelt 2D, Borgerservice og bibliotek i samme lokaler Borgerservice Vesterbro/Kongens Enghave: Forslag: Sydhavnens bibliotek og Karens Minde Kulturhus, Borgerservice, bibliotek og kulturhus i fysisk sammenhængende lokaler. Borgere på Vesterbro betjenes af Borgerservice Indre By. Borgerservice Bispebjerg: Forslag: Dortheavej 61, 2400 København NV, Borgerservice, bibliotek og kulturhus i fysisk sammenhængende lokaler. Mulighed for at indpasse borgerservicefunktionen i projekt Kulturkløft Bispebjerg Nordvest; Nyt bibliotek på Dortheavej. Borgerservice Nørrebro: Forslag: Blågårds Plads/Griffenfeldtsgade, 2200 København N, Borgerservice, bibliotek og kulturhus i fysisk sammenhængende nye lokaler. Mulighed for at indpasse borgerservicefunktionen i det igangværende projekt om etablering af et kulturcenter på Nørrebro. KFU foreslår, at der foretages yderligere analyser for at undersøge disse samlokaliseringsmuligheder. Det vil, som i Århus Kommune, være muligt at bruge personale fra bibliotekerne til information, vejledning mm. Jobcentrene, som fremover skal drives sammen med staten, er en anden mulighed, da borgerservice informerer og rådgiver på dette område. Men der er i lovgivningen om jobcentre lagt så store bindinger på udformning af centrene, at samlokalisering vanskeliggøres, f.eks. skal jobcentrene have egen indgang, eget logo og kommunens logo og kommunens navn må ikke figurere på lokaler, brevpapir m.m. Samlingen af kommunal og statslig borgerbetjening på arbejdsmarkedsområdet er i sig selv en kompliceret opgave og det vil derfor ikke være hensigtsmæssigt at involvere dette område i kontaktcentrets etablering på nuværende tidspunkt. Men telefonnummeret til jobcentrenes callcenter vil indgå i menuvalget i det nye kontaktcenter. Børn og Ungeforvaltningens (BUF) 8 decentrale enheder har ikke borgerbetjening på adressen og samlokalisering med borgerservice er derfor ikke relevant. BUF s decentrale ender består primært af sundhedsplejersker, som tager ud til borgere og til institutioner. Det er helt ekstraordinært, hvis der kommer borgere det kan f.eks. være, hvis der er en som vil klage. BR har tidligere besluttet, at pladsanvisningen skal ud i borgerservice, når pladsanvisningen er så driftssikker, at det bliver muligt at decentralisere den. BUF vurderer, at det ikke er tilfældet på nuværende tidspunkt. Side 2 af 4

3 De 4 Ungdommens Uddannelsesvejledninger (UU) arbejder med individuel uddannelsesplanlægning for de årige og for de årige. Vejledningen tilbydes til de unge, som ikke er i en tilfredsstillende vejlednings-, undervisnings- eller beskæftigelsesmæssig situation, vejledning om valg af uddannelse og erhverv. 80 pct. af vejledningen foregår ude på institutionerne (udgående funktion), mens 20 pct. af vejledningen foregår på UU s fire adresser Borgerservice har få opgaver på det tekniske område og den tidligere Bygge- og Teknikforvaltning oplyste ved etableringen af borgerservice, at det ikke er muligt at decentralisere borgerbetjeningen på bygge- og boligområdet, da opgaverne ikke kan løses af generalister og der er store papirarkiver som indgår i borgerbetjeningen, som nødvendigvis kun kan ligge ét sted. Hos Byggeri og Bolig på Ottiliavej betjenes i dag også borgere, som søger om byggetilladelser mm. Teknik- og Miljøforvaltningen (TMF) mener ikke, at disse opgaver kan decentraliseres, men opgaven kunne fortsat ligge samlet i et Fælles Borgerservicecenter. Principper for fælles centre Der foreslås følgende principper for de fælles centre: Det tilstræbes at samle følgende enheder i fælles centre: 1. Københavns Borgerservice 2. Pensions- og Omsorgskontorerne 3. Socialcentre 4. Biblioteker Borgerservicecentret placeres som indgang og reception og her løses ukomplicerede sager. Borgerne sendes alene videre til eksperterne i de øvrige enheder, hvis der er tale om tungere sagsbehandling Lederne af de enheder som samlokaliseres udgør en fælles koordinerende ledelse i forhold til den daglige tilrettelæggelse af arbejdet og anvendelsen af lokaler Medarbejderne er som udgangspunkt placeret i hver sin enhed, men kan i hverdagen efter aftale i den fælles ledelse vikariere for hinanden i det omfang det er muligt inden for styrelseslovens rammer. Styreformen med delt administrativ ledelse bevirker, at myndighedsafgørelser, hvor der fastsættes ret og pligt for borgerne, skal træffes af ansatte i den forvaltning, som har opgaven i flg. styrelsesvedtægten. Københavns Borgerservice har dog dispensation til at løse ukomplicerede myndighedsopgaver for de andre forvaltninger. Borgerservicecentrene finansieres således: 1. På baggrund af undersøgelsen af konkrete gevinster ved samlokaliseringen pålægges enhederne i centret et Side 3 af 4

4 effektiviseringsmål og de ledige midler anvendes til drift af borgerservicecentret 2. Forvaltninger som får løst opgaver i borgerservice overfører midler og årsværk til drift i borgerservice svarende til behovet på deres opgaveområde 3. Midlerne til etablering og opstart af centrene drøftes i forbindelse med budgetforhandlingerne 2008 Bilag Oversigt over borgerbetjeningen i dag Side 4 af 4

5 Bilag Borgerbetjeningen i dag I dag er borgerbetjeningen i Københavns Kommune fordelt på 7 forvaltninger og inden for hver forvaltning er der etableret enheder, som betjener forskellige målgrupper eller tager sig af særlige sagsområder. Desuden varetages en del af borgerbetjeningen af institutionerne, f.eks. skrives børn op til skole og fritidshjem på skolerne. I nedenstående oversigter er vist de borgerbetjeningsenheder i Københavns Kommune, som løser lokale administrative borgerbetjeningsopgaver i dag. Tabellerne er delt op i forhold til, hvilke enheder, der med fordel kan rummes i et fælles borgerservicecenter. Fælles Borgerservice Forvaltning Lokalt ØKF 4 Københavns Borgerservice SUF 7 P/O kontorer SOF 8 Socialcentre KFF 21 Biblioteker Ej indgå i Fælles Borgerservice Forvaltning Lokalt BUF 4 Ungdommens Uddannelsesvejledning 8 Distrikter BIF 3 Jobcentre TMF Byggeri & Bolig Kundecenter Det vurderes, at ca årsværk i Københavns Kommune er beskæftiget med administrativ borgerbetjening. I dette tal er ikke medregnet overheadpersonale, udgående personale og personale på institutioner, f.eks. skoler og daginstitutioner. Center for Borgerservice Rådhuset, 1. sal, København V Telefon Telefax EAN nummer

Strukturudvalget - afrapportering om udvalgets arbejde

Strukturudvalget - afrapportering om udvalgets arbejde KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Struktursekretariatet RAPPORT Strukturudvalget - afrapportering om udvalgets arbejde Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1 Baggrund for Strukturudvalgets arbejde...

Læs mere

Styrk borgerne er en samlet plan for udviklingen af biblioteker og borgerservice, der kan give københavnerne:

Styrk borgerne er en samlet plan for udviklingen af biblioteker og borgerservice, der kan give københavnerne: STYRK BORGERNE - gennem mere målrettet betjening, digitalisering og inddragelse i fremtidens biblioteker og borgerserviceindgange. (sagsnummer: 2014-0116363) Plan for implementering af længere åbningstider,

Læs mere

ØSTERBRO LOKALUDVALG. for mødet den 21.03.2013, kl. 19:00 i Østerbrohuset, Århusgade 103, 2100 Kbh. Ø

ØSTERBRO LOKALUDVALG. for mødet den 21.03.2013, kl. 19:00 i Østerbrohuset, Århusgade 103, 2100 Kbh. Ø ØSTERBRO LOKALUDVALG DAGSORDEN for mødet den 21.03.2013, kl. 19:00 i Østerbrohuset, Århusgade 103, 2100 Kbh. Ø 1. Borgernes 20 minutter (2013-50562) 1 2. Godkendelse af dagsorden (2013-50552) 2 3. Meddelelser

Læs mere

AFTALE OM STYRING, STRUKTUR OG SAMARBEJDSKULTUR

AFTALE OM STYRING, STRUKTUR OG SAMARBEJDSKULTUR AFTALE OM STYRING, STRUKTUR OG SAMARBEJDSKULTUR Socialdemokraterne Socialistisk Folkeparti Venstre Det Konservative Folkeparti Dansk Folkeparti Det Radikale Venstre Enhedslisten De rød-grønne 19. marts

Læs mere

Notat. 25. oktober 2005. Arbejdsgruppen vedrørende Borgerservice

Notat. 25. oktober 2005. Arbejdsgruppen vedrørende Borgerservice Notat Forvaltning: Arbejdsgruppen vedrørende Borgerservice Dato: J.nr.: Br.nr.: 25. oktober 2005 Vedrørende: Borgerservice i Ny Randers Kommune Notatet sendes/sendt til: Den administrative styregruppe

Læs mere

Inspektion af Københavns Kommune den 9., 14. og 27. november 2006

Inspektion af Københavns Kommune den 9., 14. og 27. november 2006 Retsudvalget 2009-10 REU alm. del Bilag 525 Offentligt Den 18. maj 2010 Inspektion af Københavns Kommune den 9., 14. og 27. november 2006 OPFØLGNING J.nr. 2006-1276-419 1/88 Indhold Indhold... 1 1. Indledning...

Læs mere

Baggrundsnotat Bibliotekernes rolle i lokalsamfundet

Baggrundsnotat Bibliotekernes rolle i lokalsamfundet Baggrundsnotat Bibliotekernes rolle i lokalsamfundet Indhold 1. Indledning... 3 2. Indstilling... 4 3. Model for community centre... 7 Roskilde Bibliotekerne som community centre... 7 Åbent bibliotek...

Læs mere

BORGERRÅDGIVERENS KOMMUNIKATIONS- STRATEGI

BORGERRÅDGIVERENS KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 3 FORMÅLET MED BORGERRÅDGIVEREN 3. Formålet med Borgerrådgiveren er at styrke dialogen mellem borgerne og Københavns Kommune samt at bidrage til sikring af borgernes retssikkerhed i forbindelse med kommunens

Læs mere

Én indgang for frivilligheden i København. Vision. Hvorfor. Hvordan 03-08-2011. Sagsnr. 2011-95219

Én indgang for frivilligheden i København. Vision. Hvorfor. Hvordan 03-08-2011. Sagsnr. 2011-95219 KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Planlægning NOTAT Én indgang for frivilligheden i København Vision Visionen er, at alle, der arbejder med frivillighed i København, gennem et center for

Læs mere

1. INDLEDNING... 2 6. FASER I IMPLEMENTERINGSPROCESSEN... 20

1. INDLEDNING... 2 6. FASER I IMPLEMENTERINGSPROCESSEN... 20 Familie - og Arbejdsmarkedsforvaltningen Arbejdsmarked/ØPA3 NOTAT Dato: 30.september 2005 Sagsnr.: 258639 Dok.nr.: 1608690 AN Implementeringsplan for Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen 1. INDLEDNING...

Læs mere

Citizen-projekterne og service- og kanalstrategi har baggrund i to forhold:

Citizen-projekterne og service- og kanalstrategi har baggrund i to forhold: Bilag 5 Effektiviseringsstrategi 2014. Citizen.2016 Dette katalog beskriver den overordnede ramme og målet med de effektiviseringsforslag, der indgår i Citizen.2016 og som er input til budgetforhandlingerne

Læs mere

Strategi for borgerkommunikation

Strategi for borgerkommunikation Strategi for Borgerkommunikation, Vallensbæk Kommune Strategi for borgerkommunikation - med fokus på digitale løsninger 2013-2015 Indledning Strategi for borgerkommunikation med fokus på digitale løsninger

Læs mere

Indstilling. Overtagelse af opgaven vedr. udstedelse af pas og kørekort fra staten samt status på større projekter. Til Århus Byråd via Magistraten

Indstilling. Overtagelse af opgaven vedr. udstedelse af pas og kørekort fra staten samt status på større projekter. Til Århus Byråd via Magistraten Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Kultur og Borgerservice Den 19/10 2006 Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Kultur og Borgerservice Overtagelse af opgaven vedr. udstedelse af pas og kørekort

Læs mere

Skatteområdet. På skatteområdet ønsker regeringen at:

Skatteområdet. På skatteområdet ønsker regeringen at: Skatteområdet På skatteområdet ønsker regeringen at: Reducere de administrative byrder for virksomheder og borgere gennem en sammenhængende borger- og virksomhedsnær skatteadministration. Målrette kontrollen

Læs mere

UDKAST. Status. Borgerservice fremtidig profil og borgerbetjening

UDKAST. Status. Borgerservice fremtidig profil og borgerbetjening 1 UDKAST Borgerservice fremtidig profil og borgerbetjening Status Den centrale indgang Borgerservice blev etableret som en organisatorisk enhed i forbindelse med kommunernes fusion januar 2007. I Randers

Læs mere

Bilag A. Opsummering af foranalysens centrale konklusioner og perspektiver

Bilag A. Opsummering af foranalysens centrale konklusioner og perspektiver Bilag A Opsummering af foranalysens centrale konklusioner og perspektiver Den nuværende telefonbetjening af borgerne Borgerne kontakter i dag de offentlige myndigheder for at få råd og vejledning, fx om

Læs mere

Kanalstrategi for Ballerup Kommune

Kanalstrategi for Ballerup Kommune BORGERSERVICE Dato: 26. november 2012 Tlf. dir.: 4477 2875 E-mail: hkb@balk.dk Kontakt: Hanne K. Bahnsen Sagsnr.: 2012-13478 Dok. nr.: 2012-206147 Kanalstrategi for Ballerup Kommune Strategi for effektiv

Læs mere

Statsrevisorerne 2012-13 Beretning nr. 5 Beretning om etablering af Udbetaling Danmark Offentligt 5/2012

Statsrevisorerne 2012-13 Beretning nr. 5 Beretning om etablering af Udbetaling Danmark Offentligt 5/2012 Statsrevisorerne 2012-13 Beretning nr. 5 Beretning om etablering af Udbetaling Danmark Offentligt 5/2012 Beretning om etablering af Udbetaling Danmark 5/2012 Beretning om etablering af Udbetaling Danmark

Læs mere

Indstilling. Hjemløseplan for Århus Kommune. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Social- og Beskæftigelsesforvaltningen. Den 3.

Indstilling. Hjemløseplan for Århus Kommune. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Social- og Beskæftigelsesforvaltningen. Den 3. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Social- og Beskæftigelsesforvaltningen Den 3. juni 2009 1. Resume Regeringen har som led i satspuljeaftalen for 2008-2011 afsat 500 mio. kr. med henblik på at

Læs mere

Bilag 1 Sundheds- og Omsorgsudvalgets handleplan til Inklusionspolitikken

Bilag 1 Sundheds- og Omsorgsudvalgets handleplan til Inklusionspolitikken KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Folkesundhed København NOTAT Bilag 1 Sundheds- og Omsorgsudvalgets handleplan til Inklusionspolitikken 2011-2014 I denne handleplan redegøres for hvordan

Læs mere

ANALYSE AF ANVENDELSEN AF ERHVERVSGRUNDUDDANNELSEN (EGU)

ANALYSE AF ANVENDELSEN AF ERHVERVSGRUNDUDDANNELSEN (EGU) Til Undervisningsministeriet Dokumenttype Rapport Dato Juni 2009 ANALYSE AF ANVENDELSEN AF ERHVERVSGRUNDUDDANNELSEN (EGU) ANALYSE AF ANVENDELSEN AF ERHVERVSGRUNDUDDANNELSEN (EGU) INDHOLD 1. Konklusion

Læs mere

Åbningstider: Efter aftale. Kanalstrategi

Åbningstider: Efter aftale. Kanalstrategi Åbningstider: Efter aftale Kanalstrategi 2009-2012 Hørsholm Kommunes Kanalstrategi 2009 2012 Indledning....2 Sammendrag...4 Baggrund...6 Interne impulser...6 Eksterne impulser...6 Nuværende brug af web-

Læs mere

Budgetønsker på baggrund af Folkeoplysningsudvalget seminar maj 2011

Budgetønsker på baggrund af Folkeoplysningsudvalget seminar maj 2011 Budgetønsker på baggrund af Folkeoplysningsudvalget seminar maj 2011 Følgende budgetønsker sendes videre til KFU: 1. Weekendåbent på flere skoler... 2 2. Elektronisk adgangskontrol på skoler mv... 3 Indførelse

Læs mere

ISHØJ KOMMUNE. Kanalstrategi for Ishøj Kommune

ISHØJ KOMMUNE. Kanalstrategi for Ishøj Kommune ISHØJ KOMMUNE Kanalstrategi for Ishøj Kommune Oktober 2012 Indhold Indledning... 3 Vision for kanalstrategien... 4 Service og henvendelseskanaler... 5 Priser for forskellige henvendelseskanaler... 5 Henvendelsesmønstre

Læs mere

INDSTILLING OG BESLUTNING

INDSTILLING OG BESLUTNING Som opfølgning på Evaluering af lokaludvalg i København fra august 2010, skal Økonomiudvalget tage stilling til principper for ændringer i lokaludvalgskonceptet. INDSTILLING OG BESLUTNING Økonomiforvaltningen

Læs mere

Aftale om budget 2007 for Københavns Kommune

Aftale om budget 2007 for Københavns Kommune Aftale om budget 2007 for Københavns Kommune Indgået mellem Socialdemokraterne Det Radikale Venstre Socialistisk Folkeparti Venstre De Konservative Enhedslisten Dansk Folkeparti 1 Overordnede visioner

Læs mere

N OT AT. Arbejdsdeling mellem jobcentret og den ø v- rige kommunale forvaltning

N OT AT. Arbejdsdeling mellem jobcentret og den ø v- rige kommunale forvaltning N OT AT Arbejdsdeling mellem jobcentret og den ø v- rige kommunale forvaltning Dette notat erstatter det tidligere notat Arbejdsdeling mellem jobcentret og den øvrige kommunale forvaltning af februar 2006.

Læs mere

Udbudsstrategi for kommunale driftsopgaver 2011-2013

Udbudsstrategi for kommunale driftsopgaver 2011-2013 Udbudsstrategi for kommunale driftsopgaver 2011-2013 Vedtaget af byrådet d. 24. januar 2011 1 Indhold 1. Indledning...3 1.1 Udbudsstrategiens afgrænsning...3 1.2 Strategiens indhold...3 2. Udbudsstrategien

Læs mere

Referat Erhvervsudvalget's møde Torsdag den 21-08-2008 Kl. 15:00 udvalgsværelse 3

Referat Erhvervsudvalget's møde Torsdag den 21-08-2008 Kl. 15:00 udvalgsværelse 3 Referat Erhvervsudvalget's møde Torsdag den 21-08-2008 Kl. 15:00 udvalgsværelse 3 Deltagere: Knud Albertsen, Mogens Johansen, Niels Høite Hansen, Jens Munk, Jesper Kiel, Hanne Klit Afbud: Medhat Khattab

Læs mere