Web Service standarderne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Web Service standarderne"

Transkript

1 Web Service standarderne Datalogisk Institut Københavns Universitet 8. december 2004 v/ Vidensleverandør Henrik Hvid Jensen, SOA Network (c) SOA Network, Husk navn på opgaverne På alle siderne! (c) SOA Network,

2 Opgave 3.2 Eksempler på hændelsesbaseret design Når der kommer nye vare på lageret Farligt gods hændelse til myndighederne Værdi til forsikringsselskab Transportselskaber som Metro Hændelsen er togafgang og ankomst Medfører regulering af hastighed og passagerinformation Ordresystemet offentliggør flere røde cykler end normalt (nok en CEP der identificere det) Bestillingssystem bestiller mere rød maling Produktionssystem laver flere røde cykler Overvågningssystemer Indikationer fra flere sider medføre en komplekshændelse Hændelser i sportsbegivenheder over hele verden Til bookmaker Undgå overbelastning af ERP system Ved ikke hvornår der er sket ændringer Valutakritiske systemer Lagerstyring? Asynkron er ikke lig hændelsesbaseret Militæret Dem der er afhængig af vejrudsigter Lufthavn (c) SOA Network, Agenda Formål med de vigtigste Web Service standarder XML SOAP / XMLP WSDL UDDI Præsentation af opgave (c) SOA Network,

3 Formål At forstå formålene med de grundlæggende Web Service standarder (c) SOA Network, Web Service standard stakken (c) SOA Network,

4 Udvalgte formål med XML XML skal understøtte et vidt spekter af applikationer. XML skal være lige til at bruge over Internettet. Letter udbredelsen Genbrug af infrastruktur Det skal være let at skrive programmer, der behandler XML dokumenter. Antallet af frivillige funktioner i XML skal holdes på et absolut minimum, helst nul. XML-dokumenter skal være menneskelig læsbare og rimelig klare. Design med hensyn til læsbarhed Størrelsen af XML-markup var af begrænset betydning. Klarhed vandt altid over kortfattethed (c) SOA Network, Eksempel på XML dokument <?xml version="1.0" encoding="utf-8" > <bog xmlns="http://litera.dk/bog.xsd" Titel="Service Orienteret Arkitektur"> <Forfatter> <Fornavn>Henrik Hvid</Fornavn> <Efternavn>Jensen</Efternavn> <Land>Danmark</Land> </Forfatter> <ISBN> </ISBN> <Udgiver Navn="Litera" internet_adresse="www.litera.dk"></udgiver> <Introduktion> Virksomhedens succes vil i højere og højere grad...</introduktion> <Indhold> <Kapitel Kapitel_nr="1"> <Overskrift>En behændig it-arkitektur</overskrift> <Afsnit Afsnit_nr="0"> <Indhold> På kun lidt over ti år har internettet udviklet sig...</indhold> </Afsnit> </Kapitel> <Kapitel Kapitel_nr="2"> <Overskrift>Den Service Orienterede Arkitektur</Overskrift> <Afsnit Afsnit_nr="0"> <Indhold> Forrige kapitel beskæftigede sig med de udfordringer...</indhold> </Afsnit> <Afsnit Afsnit_nr="1"> <AfsnitOverskrift>Hvad forstås ved den Service Orienterede...</AfsnitOverskrift> (c) SOA Network,

5 XML - giver en fælles forståelse for dokumenter Et bredt accepteret format for udveksling af data og dets korresponderende semantik Struktureret dokumentformat Repræsentere information og dets metadata Alt kan blive beskrevet i XML Den største værdi er industriens accept af XML Fælles måde at beskrive og udveksle data Uafhængig af platform, programmeringssprog, opbevaringsmedie XML opdeler proces fra indhold Behøver ikke at bekymre sig om hvordan data er fremkommet eller skal præsenteres (c) SOA Network, XML Schema Beskriver et XML dokument Struktur, elementer, validering Velformet og valid Bruges som skabelon til at danne (c) SOA Network,

6 Eksempel på XML-Schema <?xml version="1.0" encoding="utf-8" > <xs:schema "> <xs:element name="root"> <xs:complextype> <xs:sequence> <xs:element name="forfatter" type="forfatter" minoccurs="1 maxoccurs="unbounded" /> <xs:element name="isbn" type="isbn" minoccurs="1" maxoccurs="1" /> <xs:element name="udgiver" type="udgiver" minoccurs="1" maxoccurs="1" /> <xs:element name="forord" type="forord" maxoccurs="1"></xs:element> <xs:element name="indhold" type="kapitler" minoccurs="1 maxoccurs="unbounded" /> <xs:element name="indeks" type="indeks" minoccurs="1" maxoccurs="1" /> </xs:sequence> <xs:attribute name="titel" type="xs:string" /> </xs:complextype> </xs:element> <xs:complextype name="forfatter"> <xs:sequence> <xs:element name="fornavn" type="xs:string" /> <xs:element name="efternavn" type="xs:string" /> <xs:element name="land" type="xs:string" /> </xs:sequence> </xs:complextype> (c) SOA Network, Industrivertikale vokabularer WMS Web Map Service -Using a WMS, you can provide your spatial information in the form of a map or series of maps that can be accessed in a useful way by others. In other words, your maps can be combined with other maps without having to have been produced at the same time by the same server or software. GML - the Geography Markup Language - open specification for representation of geographic (spatial and location) information. It defines XML encoding for the transport and storage of geographic information, including both the geometry and properties of geographic features. MathML Mathematical Markup Language beskriver matematiske notationer og udtryk i XML, CML Chemical Markup Language bruges til at repræsentere molekulær og kemisk information, XBRL Extensible Business Reporting Language beskriver finansiel og regnskabsmæssig information, UBL Universal Business Language er et bibliotek for XML-forretningsdokumenter (indkøbsordrer, fakturaer osv.). Intentionen er, at UBL skal være en international standard for elektronisk handel tilgængelig for alle, VoiceXML - Angive, hvorledes en samtale eller dialog mellem en service og en person kan foregå ved hjælp af stemmestyring, og hvorledes dette kobler sig til den eksisterende telefoni- og internet-infrastruktur, (c) SOA Network,

7 MathML MathML is about encoding the structure of mathematical expressions so that they can be displayed, manipulated and shared over the World Wide Web. A Gentle Introduction to MathML Embedding math in a web page using MathML also makes it possible for web searches to include the mathematics on pages, not just text. Someday, a population biologist might be able to do a Google search for pages containing partial differential equations similar to ones he believes describe the predator-prey relationship between caribou and wolves in Alberta. One of the hits could be an astrophysicist's paper where she has actually solved the equations. (c) SOA Network, CML <molecule id="m1"> <atomarray atomid="a1 a2 a3 a4 a5 a6"/> <bondarray order="a A A A A A" bondid="b1 b2 b3 b4 b5 b6" atomref1="a1 a2 a3 a4 a5 a6" atomref2="a6 a1 a2 a3 a4 a5" /> <electron count="6" bondrefs="b1 b2 b3 b4 b5 b6 atomrefs="a1 a2 a3 a4 a5 a6" /> </molecule> (c) SOA Network,

8 (c) SOA Network, XBRL E&S årsrapporttaxonomi Sammen med anmodningen om adoption af XBRL afleveres E&S årsrapporttaxonomi. Den består af knap data items, som tilsammen skal beskrive hvad der kan indgå i en dansk årsrapport (årsregnskab) for selskaber i regnskabsklasse B og C. Taxonomien omfatter dermed langt hovedparten af de ca selskaber, der årligt skal aflevere årsrapport til E&S. Den omfatter ikke enkeltmandsvirksomheder - de skal ikke skal aflevere årsregnskab til E&S - og heller ikke de ca 200 børsnoterede selskaber. Dette hænger sammen med den forretningsmæssige opgave, XBRL skal løse som bindeled mellem virksomhedens interne organisering af finansielle data og omverdenens ønske om at bruge disse data i en struktureret form, og til formål der ikke er kendte på rapporteringstidspunktet. 0dens%20anvendelse%20i%20DK%20-%20adoption%20i%20VTU.pdf (c) SOA Network,

9 Fordele ved brug af XBRL Brugen af standarden kan have en række fordele for de virksomheder og revisorer, som er afsendere af ekstern regnskabsinformation: At de kan opbevare, udveksle og præsentere finansielle data efter en standard, der er bredt anerkendt af regnskabsbrugere i verden. At kravene til f.eks de eksterne regnskabers opbygning kan opfyldes ved at følge standardiserede taksonomier, som kan knyttes som ekstra dimensioner til virksomhedens egen kontoplan. At man fleksibelt kan opstille sine data forskelligt afhængig af den eksterne brugers krav. At den kan bane vejen for udvikling af systemer som understøtter fællesindberetning til forskellige eksterne regnskabsbrugere, herunder myndigheder og banker. At regnskaberne kan genereres i forskellige sprog. At data transporteres mere sikkert, end når de skal genindtastes og ombrydes manuelt. At der i modtagesystemerne kan indlægges automatiske valideringer,kontroller og analyser. At det giver mulighed for etablering af benchmarkdatabaser, hvor de virksomheder, der tilslutter sig standarden, kunne have adgang. For modtagerne af regnskaberne (banker, investorer og offentlige myndigheder) har brugen af standarden også klare fordele: At data kan modtages, opbevares og præsenteres digitalt. At data er tilgængelige digitalt i ensartede taksonomier, hvilket gør dem tilgængelige for analyser og statistiske bearbejdninger. (c) SOA Network, XML-Namespace Bruges til at forhindre navnekollision <p:person xmlns:p="http://contoso.com/people" xmlns:v="http://contoso.com /Vehicles" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/xmlschema-instance" xsi:schemalocation= "http://contoso.com/people <name>john</name> <age>28</age> <height>59</height> <v:vehicle> <color>red</color> <wheels>4</wheels> <seats>2</seats> <age>7</age> </v:vehicle> </p:person> Samt til udvidelser og versionering (c) SOA Network,

10 Interfaces skal kunne udvides Interfaces skal kunne udvides Sen binding Veldefinerede interfaces Asynkrone udvekslingsmønstre Grovkornede beskeder Leverandør- og platform uafhængige beskeder Nye versioner skal ikke kræve opdatering af alle klienter Undgå omfattende og kostbare opgraderinger Udvidelser (a) Fremad/bagud kompatible udvikling Inkompatible udvikling Web Services-standarderne er opbygget udvidelsesbart Web Services nedarver ikke automatisk disse aspekter Kræver versionsuafhængig udvikling (c) SOA Network, Udvikling af leverandør og forbruger Leverandør +1 Bagud kompatibilitet Forbruger +1 Leverandør Fremad kompatibilitet Forbruger Udvidelse: Muligheden for at andre end ophavsmanden kan tilføje elementer Versionering: Tilføjelse af komponenter under ophavsmandens kontrol. (c) SOA Network,

11 Den generelle arkitektur Web Service registry Offentliggør (WSDL) INTERNET Forespørg (UDDI) Web Service leverandør Forbind (SOAP) Web Service forbruger (c) SOA Network, Hvordan udveksles data i heterogene miljøer? (c) SOA Network,

12 Web Service standard stakken (c) SOA Network, SOAP Web Service registry Offentliggør (WSDL) INTERNET Forespørg (UDDI) Web Service leverandør Forbind (SOAP) Web Service forbruger (c) SOA Network,

13 SOAP/XMLP Udveksler data mellem applikationer XML-protokol for udveksling af data i et decentraliseret og distribueret miljø de facto-standardprotokol til integration mellem multiple heterogene platforme og programmeringssprog Udnytter som transportprotokol både HTTP og SMTP Kræver ingen ny infrastrukturinvestering firewallen betragter SOAP-beskeden som normal tekst i et XML-dokument. SOAP er blevet metoden at udveksle data på. har fjernet et diskussionsemne, når to virksomheder skal integrere information. Understøttes af alle leverandører og er W3Cs anbefalede metode (c) SOA Network, SOAP kommunikation (c) SOA Network,

14 SOAP er modulært (c) SOA Network, Et udvidet SOAP dokument <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <S:Envelope xmlns:s=http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope xmlns:xsi=http://www.w3.org/2001/xmlschema-instance xmlns:wsu=http://schemas.xmlsoap.org/ws/2002/07/utility xmlns:wsp=http://schemas.xmlsoap.org/ws/2002/12/policy xmlns:wsrm=http://schemas.xmlsoap.org/ws/2004/03/rm xmlns:wsa="http://schemas.xmlsoap.org/ws/2003/03/addressing"> <S:Header> <wsa:messageid> 34f05cfcbc9e </wsa:messageid> <wsa:to>http://fabrikam123.com/serviceb/123</wsa:to> <wsa:from> <wsa:address>http://business456.com/servicea/789</wsa:address> </wsa:from> <wsrm:sequence> <wsu:identifier>http://business456.com/rm/abc</wsu:identifier> <wsrm:messagenumber>1</wsrm:messagenumber> </wsrm:sequence> </S:Header> <S:Body> <!-- Some Application Data --> </S:Body> (c) SOA Network, </S:Envelope>

15 De brugte standarder WS-Addressing defining a standard mechanism for identifying and exchanging Web services messages between multiple end points. With a standard way to express where a message should be delivered in a Web services network, developers are able to simplify Web services communication and development and avoid the need to develop costly, ad hoc solutions that are often difficult to interoperate across platforms WS-RelaibleMessaging Reliable messaging is critical for Web services. It is not possible to solve many business problems if the participants cannot be sure of the completion of message exchanges. Without a Web services standard for providing reliable message delivery, applications will implement the necessary function in their business logic. This requirement places a burden on developers of business logic, but more importantly impedes interoperability because of inconsistent, differing solutions to a common problem. WS-Policy WS-Policy provides a flexible and extensible grammar for expressing the capabilities, requirements, and general characteristics of entities in an XML Web services-based system. WS-Policy defines a framework and a model for the expression of these properties as policies. Policy expressions allow for both simple declarative assertions as well as more sophisticated conditional assertions. WS-Utility WS-Utility defines a number of useful elements which can be added to SOAP messages. For example, it describes a syntax for adding timestamps to messages, along with a method for inserting attributes of type Id(c) into SOA XML Network, elements 2004 so that they can be easily referenced29 Hvordan beskrives servicen? (c) SOA Network,

16 Web Service standard stakken (c) SOA Network, Definition af en service Indkapslede, løst koblede, genbrugelige softwarekomponenter, som semantisk veldefineret beskriver dets funktionalitet og opførsel, og som kan tilgås via programmer (c) SOA Network,

17 WSDL Web Service registry Offentliggør (WSDL) INTERNET Forespørg (UDDI) Web Service leverandør Forbind (SOAP) Web Service forbruger (c) SOA Network, WSDL : Beskrivelse af Web Servicen Web Services kan betragtes som sorte bokse WSDL laver en entydig beskrivelse af karakteristika Funktioner der understøttes Hvordan man kan benytte dem Parametre hver funktion accepterer og returnerer Hvis du ønsker at snakke med mig, er her en beskrivelse af, hvordan du skal gøre (c) SOA Network,

18 Abstrakte og konkrete definitioner Abstrakt: Platform, programmeringssprog og transportuafhængig Konkret: Løsningsspecifikke dele Hvordan, netværksadresse (c) SOA Network, Lav en virtuel model Design Web Service APIerne som om man ikke har et eksisterende system Model for beskedudveksling (c) SOA Network,

19 (c) SOA Network, Beskrive, finde og forbinde (c) SOA Network,

20 Web Service standard stakken (c) SOA Network, UDDI Web Service registry Offentliggør (WSDL) INTERNET Forespørg (UDDI) Web Service leverandør Forbind (SOAP) Web Service forbruger (c) SOA Network,

21 UDDI som telefonbogen (c) SOA Network, Hvordan fungere UDDI (c) SOA Network,

22 Forskellige typer af UDDI Offentlige UDDI er Markedsplads Virksomheds UDDI er Portal, partnerkatalog, EAI (c) SOA Network, Datastrukturer (c) SOA Network,

23 <businessentity> - <businessentity xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/xmlschema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/xmlschema-instance" businesskey="9e b8d d5b-72e7a92a01e0" operator="microsoft Corporation" authorizedname="henrik Hvid Jensen" xmlns="urn:uddi-org:api_v2"> - <discoveryurls> <discoveryurl usetype="ansvarlig">www.diku.dk/</discoveryurl> <discoveryurl UseType="businessEntity"> businesskey=9e b8d d5b-72e7a92a01e0</discoveryurl> </discoveryurls> <name xml:lang="da">henrik Hvid Jensen</name> <description xml:lang="da">web Services brugt på mit Web Service projekt på DIKU 2002</description> - <contacts> <contact usetype="ansvarlig"> <personname>henrik Hvid Jensen</personName> <phone usetype="ansvarlig"> </phone> < <address sortcode="" usetype="ansvarlig"> <addressline>kirkeleddet 474</addressLine> <addressline>3480 Fredensborg</addressLine> <addressline>danmark</addressline> </address> </contact> </contacts> (c) SOA Network, <businessservice> <businessservices> <businessservice servicekey="5fc0b493-7f5a-48aba7fa b36ae" businesskey="9e b8d d5b-72e7a92a01e0"> <name xml:lang="da">operationer på store heltal (100 cifre)</name> <description xml:lang="da">udføre plus, minus, større, mindre og lig med på heltal på max 100 cifre</description> (c) SOA Network,

24 <bindingtemplates> Hvordan får man adgang til servicen - <bindingtemplates> - <bindingtemplate bindingkey="03c2c0ff-1d17-45dd-88d cbe3db9" servicekey="5fc0b493-7f5a-48ab-a7fa b36ae"> <description xml:lang="da">stort Integer</description> <accesspoint URLType="http">http://localhost/webserviceanalyse/stortinteger.asmx </accesspoint> - <tmodelinstancedetails> - <tmodelinstanceinfo tmodelkey="uuid:7fd679fe-abbf-430b e0dd848a179"> - <instancedetails> - <overviewdoc> <overviewurl>http://a/webserviceanalyse/stortinteger.asmx?wsdl </overviewurl> </overviewdoc> </instancedetails> </tmodelinstanceinfo> </tmodelinstancedetails> </bindingtemplate> </bindingtemplates> (c) SOA Network, <tmodel> Den tekniske spcifikation <tmodel authorizedname="..." operator="..." tmodelkey=" uuid:7fd679fe-abbf-430b e0dd848a179"> <name>stort Integer</name> <description xml:lang="da"> WSDL description af en standard Stor Integer interface </description> <overviewdoc> <description xml:lang="da">stort Integer WSDL dokument </description> <overviewurl> </overviewurl> </overviewdoc> <categorybag> <keyedreference tmodelkey=" uuid:7fd679fe-abbf-430b e0dd848a179 " keyname="henrik Hvid Jensen" keyvalue="wsdlspec"/> </categorybag> </tmodel> (c) SOA Network,

25 Brug af WSDL i UDDI (c) SOA Network, Sikring af kvalitet XML signatur Uafviselighed, autentificering, konfidentialitet, autorisation Virksomheden skal selv indtaste information Rangering baseret på værdiskabende kriterier Web Services vil primært benyttes indenfor allerede indgåede aftaler Troværdighed af tredjepart bliver afgørende Penge for registrering (c) SOA Network,

26 Opsummering (c) SOA Network, Byens Taxi Store Taxi Hurtig Taxi SMS 0121: Get Taxi SMS Service Taxa Service Mobil A/S Betalingsservice Virksomhed A/S Bank A/S (c) SOA Network,

27 Dynamisk opdagelse Hurtig Taxi Sammensætning Byens Taxi Store Taxi SMS 0121: Get Taxi Mægling SMS Service Taxa Service Mobil A/S Betalingsservice Virksomhed A/S Mellemled Bank A/S (c) SOA Network, Spørgsmål? (c) SOA Network,

Service Orienteret Arkitektur

Service Orienteret Arkitektur Service Orienteret Arkitektur Datalogisk Institut 22. november 2004 v/ Vidensleverandør Henrik Hvid Jensen, SOA Network henrikhvid@soanetwork.dk (c) SOA Network, 2004 1 Indførelse af et servicelag (c)

Læs mere

XML-komitéen. XBRL-standarden og dens anvendelse i Danmark

XML-komitéen. XBRL-standarden og dens anvendelse i Danmark XML-komitéen 19. maj 2004 Sag 2004-0000033 /RUG XBRL-standarden og dens anvendelse i Danmark I dette notat beskrives XBRL-standarden ud fra et teknisk, organisatorisk samt anvendelsesmæssigt perspektiv

Læs mere

KURSER INDENFOR SOA, WEB SERVICES OG SEMANTIC WEB

KURSER INDENFOR SOA, WEB SERVICES OG SEMANTIC WEB KURSER INDENFOR SOA, WEB SERVICES OG SEMANTIC WEB Det er Web Services, der rejser sig fra støvet efter Dot Com boblens brag. INTRODUKTION Dette dokument beskriver forslag til fire moduler, hvis formål

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

En teknisk introduktion til NemHandel

En teknisk introduktion til NemHandel En teknisk introduktion til NemHandel Indhold > Indledning 3 Standarder 5 OIOUBL 5 OIO RASP 6 OIO SMI 7 Biblioteker 8 Web applikationer 9 Fakturablanket 9 NemHandel Registrering 9 NemHandel.dk 10 Web services

Læs mere

Internettet som fundament for dynamisk integration af information, viden og funktionalitet

Internettet som fundament for dynamisk integration af information, viden og funktionalitet Internettet som fundament for dynamisk integration af information, viden og funktionalitet Workshop om byggeviden Tirsdag 11. januar 2005, SBi, Hørsholm Vidensleverandør og forfatter Henrik Hvid Jensen,

Læs mere

Webservices. hvad er det og hvad kan det bruges til? Rikke Lose (rlo@dbc.dk) Databasekonsulent, DBC

Webservices. hvad er det og hvad kan det bruges til? Rikke Lose (rlo@dbc.dk) Databasekonsulent, DBC Webservices hvad er det og hvad kan det bruges til? Rikke Lose (rlo@dbc.dk) Databasekonsulent, DBC Forvirret? Web-baserede services services på hjemmesider XML Webservices Teknologi 2 Web-baseret service

Læs mere

GUIDE TIL BREVSKRIVNING

GUIDE TIL BREVSKRIVNING GUIDE TIL BREVSKRIVNING APPELBREVE Formålet med at skrive et appelbrev er at få modtageren til at overholde menneskerettighederne. Det er en god idé at lægge vægt på modtagerens forpligtelser over for

Læs mere

Serviceorienteret Arkitektur

Serviceorienteret Arkitektur Serviceorienteret Arkitektur Seniorkonsulent, forfatter og Ekstern Konsulent Henrik Hvid Jensen Enterprise Architecture, Dansk IT, København 1. juni 2006 C O N N E C T I N G B U S I N E S S & T E C H N

Læs mere

Boligsøgning / Search for accommodation!

Boligsøgning / Search for accommodation! Boligsøgning / Search for accommodation! For at guide dig frem til den rigtige vejledning, skal du lige svare på et par spørgsmål: To make sure you are using the correct guide for applying you must answer

Læs mere

Aktivering af Survey funktionalitet

Aktivering af Survey funktionalitet Surveys i REDCap REDCap gør det muligt at eksponere ét eller flere instrumenter som et survey (spørgeskema) som derefter kan udfyldes direkte af patienten eller forsøgspersonen over internettet. Dette

Læs mere

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov.

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. På dansk/in Danish: Aarhus d. 10. januar 2013/ the 10 th of January 2013 Kære alle Chefer i MUS-regi! Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. Og

Læs mere

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen The X Factor Målgruppe 7-10 klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen Læringsmål Eleven kan give sammenhængende fremstillinger på basis af indhentede informationer Eleven har viden om at søge og

Læs mere

En teknisk introduktion til NemHandel

En teknisk introduktion til NemHandel En teknisk introduktion til NemHandel 02. december 2014 Indhold INDHOLD... 1 INDLEDNING... 2 STANDARDER... 4 OIOUBL e-handelsstandard... 4 OIORASP - transportprotokol... 5 BETINGELSER FOR ANVENDELSE AF

Læs mere

Citrix CSP og Certificate Store Provider

Citrix CSP og Certificate Store Provider Project Name Document Title TDC Citrix Citrix og Certificate Store Provider Version Number 1.0 Status Release Author jkj Date 5-10-2006 Trademarks All brand names and product names are trademarks or registered

Læs mere

SAS Corporate Program Website

SAS Corporate Program Website SAS Corporate Program Website Dear user We have developed SAS Corporate Program Website to make the administration of your company's travel activities easier. You can read about it in this booklet, which

Læs mere

ABM standard arbejdsgruppen nedsat af Statens Arkiver, Biblioteksstyrelsen og Kulturarvsstyrelsen

ABM standard arbejdsgruppen nedsat af Statens Arkiver, Biblioteksstyrelsen og Kulturarvsstyrelsen nedsat af Statens Arkiver, Biblioteksstyrelsen og Kulturarvsstyrelsen Titel : Transport af ABM data Dato : 2007-10-15 Status : Gældende ABM-specifikation Sekretariat: Publicering: Kulturarvsstyrelsen ved

Læs mere

WINDCHILL THE NEXT STEPS

WINDCHILL THE NEXT STEPS WINDCHILL THE NEXT STEPS PTC/user, 4. marts 2015 Jens Christian Jensen, Econocap Agenda Windchill the next steps Bliv opdateret og inspireret til at se hvor Windchill kan hjælpe dig med andet end blot

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK NATIONALBIBLIOTEK OG KØBENHAVNS UNIVERSITETS- BIBLIOTEK. Index

DET KONGELIGE BIBLIOTEK NATIONALBIBLIOTEK OG KØBENHAVNS UNIVERSITETS- BIBLIOTEK. Index DET KONGELIGE Index Download driver... 2 Find the Windows 7 version.... 2 Download the Windows Vista driver.... 4 Extract driver... 5 Windows Vista installation of a printer.... 7 Side 1 af 12 DET KONGELIGE

Læs mere

Professionel focus på IT til revisorer. Digitale årsrapporter fakta og myter

Professionel focus på IT til revisorer. Digitale årsrapporter fakta og myter Professionel focus på IT til revisorer Digitale årsrapporter fakta og myter Program Hvad er XBRL? Hvad er et digitalt regnskab? Metoder / muligheder Hyppige spørgsmål Hvad er XBRL? XBRL er ikke et særligt

Læs mere

Web services i brug. Anvendelse uden for biblioteksverdenen

Web services i brug. Anvendelse uden for biblioteksverdenen Web services i brug Anvendelse uden for biblioteksverdenen Agenda Visionen bag webservices Tre cases Et kig fremad Nordija Etableret i marts 1998 Udviklingsprojekter Forretningskritiske applikationer Komponenter

Læs mere

Sikkerhed & Revision 2013

Sikkerhed & Revision 2013 Sikkerhed & Revision 2013 Samarbejde mellem intern revisor og ekstern revisor - og ISA 610 v/ Dorthe Tolborg Regional Chief Auditor, Codan Group og formand for IIA DK RSA REPRESENTATION WORLD WIDE 300

Læs mere

Hvad er InfoPath? Et program i Microsoft Office System En desktop applikation Platformen for en ny generation af elektroniske formularer

Hvad er InfoPath? Et program i Microsoft Office System En desktop applikation Platformen for en ny generation af elektroniske formularer Hvad er InfoPath? Et program i Microsoft Office System En desktop applikation Platformen for en ny generation af elektroniske formularer Office InfoPath 2007 kan hjælpe dig med at indsamle oplysninger

Læs mere

Bilag 2 og 3 og værktøjer

Bilag 2 og 3 og værktøjer Bilag 2 og 3 og værktøjer Lars Erik Storgaard Geodatastyrelsen, laers@gst.dk Program for workshop Geodatastyrelsen Formål hvorfor workshop? Kvalificering af listen over myndigheder Temakammerater Opmærksomhed

Læs mere

Dagens program. Domæner. change log- screen shots hver gang I har arbejdet med themet. Arkitekturen bag en wp blog. Hvad er widgets.

Dagens program. Domæner. change log- screen shots hver gang I har arbejdet med themet. Arkitekturen bag en wp blog. Hvad er widgets. Dagens program Har alle fået? Har nogen betalt for meget? Hav jeres koder klar Domæner change log- screen shots hver gang I har arbejdet med themet. Arkitekturen bag en wp blog Hvad er widgets Hvad er

Læs mere

Da beskrivelserne i danzig Profile Specification ikke er fuldt færdige, foreslås:

Da beskrivelserne i danzig Profile Specification ikke er fuldt færdige, foreslås: NOTAT 6. juni 2007 J.nr.: 331-3 LEA Bilag A danzig-møde 15.6.2007 Opdatering af DAN-1 og danzig Profile Specification Forslag til opdatering af Z39.50 specifikationerne efter udgivelse af Praksisregler

Læs mere

Website review groweasy.dk

Website review groweasy.dk Website review groweasy.dk Generated on September 01 2016 10:32 AM The score is 56/100 SEO Content Title Webbureau Odense GrowEasy hjælper dig med digital markedsføring! Length : 66 Perfect, your title

Læs mere

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen. og

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen.  og 052431_EngelskD 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau D www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Barnets navn: Børnehave: Kommune: Barnets modersmål (kan være mere end et)

Barnets navn: Børnehave: Kommune: Barnets modersmål (kan være mere end et) Forældreskema Barnets navn: Børnehave: Kommune: Barnets modersmål (kan være mere end et) Barnets alder: år og måneder Barnet begyndte at lære dansk da det var år Søg at besvare disse spørgsmål så godt

Læs mere

FESD standardisering Udveksling Version 1.0

FESD standardisering Udveksling Version 1.0 FESD standardisering Udveksling Version 1.0 Kolofon: FESD standardisering. Udveksling Version 1.0 FESD udvekslingspakke Udarbejdet af IT- og Telestyrelsen, IT-strategisk kontor, FESD standardiseringsgruppen

Læs mere

Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013

Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013 E-travellbook Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013 ITU 22.05.2013 Dreamers Lana Grunwald - svetlana.grunwald@gmail.com Iya Murash-Millo - iyam@itu.dk Hiwa Mansurbeg - hiwm@itu.dk Jørgen K.

Læs mere

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension DK - Quick Text Translation HEYYER Net Promoter System Magento extension Version 1.0 15-11-2013 HEYYER / Email Templates Invitation Email Template Invitation Email English Dansk Title Invitation Email

Læs mere

Unitel EDI MT940 June 2010. Based on: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (January 2004)

Unitel EDI MT940 June 2010. Based on: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (January 2004) Unitel EDI MT940 June 2010 Based on: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (January 2004) Contents 1. Introduction...3 2. General...3 3. Description of the MT940 message...3 3.1.

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. version 2012 Service Pack 01 Hot fix Fix list - Payroll

Microsoft Dynamics C5. version 2012 Service Pack 01 Hot fix Fix list - Payroll Microsoft Dynamics C5 version 2012 Service Pack 01 Hot fix 001 4.4.01.001 Fix list - Payroll CONTENTS Introduction... 3 Payroll... 3 Corrected elements in version 4.4.01.001... 4 Microsoft Dynamics C5

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. Nyheder Kreditorbetalinger

Microsoft Dynamics C5. Nyheder Kreditorbetalinger Microsoft Dynamics C5 Nyheder Kreditorbetalinger INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Uddybning af ændringer... 4 Forbedring vedr. betalings-id er... 4 Ændringer i betalingsmåder (kreditorbetalinger)...

Læs mere

2a. Conceptual Modeling Methods

2a. Conceptual Modeling Methods ICT Enhanced Buildings Potentials IKT og Videnrepræsentationer - ICT and Knowledge Representations. 2a. Conceptual Modeling Methods Cand. Scient. Bygningsinformatik. Semester 2, 2010. CONTENT Conceptual

Læs mere

Torsdag 5. oktober 2017 Hal F DIGITALISERINGSKONFERENCE

Torsdag 5. oktober 2017 Hal F DIGITALISERINGSKONFERENCE Torsdag 5. oktober 2017 Hal F DIGITALISERINGSKONFERENCE kl. 9.40 Velkomst, registrering og indledning ved Claus Clausen kl. 9.50 #01 Industri 4.0 omsat i praksis Ved Bo Lybæk, President and CEO, GPV International,

Læs mere

29. april 2009. Formand XBRL Danmark Director KPMG ldyrner@kpmg.dk. www.xbrl.dk

29. april 2009. Formand XBRL Danmark Director KPMG ldyrner@kpmg.dk. www.xbrl.dk Introduktion XBRL Lars J. Dyrner Formand XBRL Danmark Director KPMG ldyrner@kpmg.dk www.xbrl.dk XBRL Danmark Interesseorganisation med bred repræsentation fra den finansielle rapporteringskæde Medlem af

Læs mere

Hvordan vælger jeg dokumentprofilen?

Hvordan vælger jeg dokumentprofilen? Hvordan vælger jeg dokumentprofilen? Valget af OIOUBL profil i en konkret dokumentudveksling vil bl.a. afhænge af, hvilke OIOUBL profiler den anden part i udvekslingen understøtter. Et konkret eksempel

Læs mere

Sådan er fremtidens virtuelle arbejdsplads idag! Copyright 2011 Microsoft Corporation

Sådan er fremtidens virtuelle arbejdsplads idag! Copyright 2011 Microsoft Corporation Sådan er fremtidens virtuelle arbejdsplads idag! 5 tendenser der ændrer arbejdspladsen i fremtiden med IT. Giv dine medarbejdere Consumerization adgang til de applikationer af medarbejdere de har brug

Læs mere

ELEKTRONISK INDBERETNING HEPATITIS 18/ VERSION 1.0

ELEKTRONISK INDBERETNING HEPATITIS 18/ VERSION 1.0 ELEKTRONISK INDBERETNING HEPATITIS 18/7 2008 VERSION 1.0 Indhold Indhold... 2 Introduktion... 3 Datamodel... 4 XML Schema... 4 Beskrivelse... 5 Patologi_Skema1... 5 Patologi_Skema1_Materiale_Numre... Fejl!

Læs mere

Web Services Light. Karen Thomsen. Silkeborg Bibliotek. Karen Thomsen

Web Services Light. Karen Thomsen. Silkeborg Bibliotek. Karen Thomsen Web Services Light Silkeborg Bibliotek 1 Min baggrund Faglig baggrund datalog Ansættelse 16 år som IT- udvikling og usability 4 år som usability-konsulent og nu 3 år på Silkeborg Bibliotek som IT- udvikling

Læs mere

Introduktion til NemHandel Infrastrukturen. Heinrich Clausen 4. november 2010

Introduktion til NemHandel Infrastrukturen. Heinrich Clausen 4. november 2010 Introduktion til NemHandel Infrastrukturen Heinrich Clausen 4. november 2010 Komponenter i NemHandel Juridisk ramme Opdateret bekendtgørelse Tekniske standarder (OIOUBL, OIORASP,..) Vilkår Fælles infrastruktur

Læs mere

Overfør fritvalgskonto til pension

Overfør fritvalgskonto til pension Microsoft Development Center Copenhagen, January 2009 Løn Microsoft Dynamics C52008 SP1 Overfør fritvalgskonto til pension Contents Ønsker man at overføre fritvalgskonto til Pension... 3 Brug af lønart

Læs mere

Metadata. Til datasæt og nettjenester under INSPIREs bilag 2 og 3. Workshop, 18. November 2013

Metadata. Til datasæt og nettjenester under INSPIREs bilag 2 og 3. Workshop, 18. November 2013 Metadata Til datasæt og nettjenester under INSPIREs bilag 2 og 3 Workshop, 18. November 2013 Program for workshoppen 1. Velkomst, program og præsentation 1. Formål, forventninger og mål med workshoppen

Læs mere

NemHandel. Jens Jakob Andersen IT-arkitekt IT og Telestyrelsen

NemHandel. Jens Jakob Andersen IT-arkitekt IT og Telestyrelsen NemHandel Jens Jakob Andersen IT-arkitekt IT og Telestyrelsen jjan@itst.dk 2565 3212 Baggrunden for Nemhandel Visoner og potentiale for Nemhandel Rundt om Nemhandel Ind i Nemhandel Lov om elektronisk regning

Læs mere

Design by Contract Bertrand Meyer Design and Programming by Contract. Oversigt. Prædikater

Design by Contract Bertrand Meyer Design and Programming by Contract. Oversigt. Prædikater Design by Contract Bertrand Meyer 1986 Design and Programming by Contract Michael R. Hansen & Anne Haxthausen mrh@imm.dtu.dk Informatics and Mathematical Modelling Technical University of Denmark Design

Læs mere

Civilstyrelsen. Lovtidende. Generisk webservice til søgning af afgørelser - Vejledning. Version: 0.4 2013-09-03

Civilstyrelsen. Lovtidende. Generisk webservice til søgning af afgørelser - Vejledning. Version: 0.4 2013-09-03 Generisk webservice til søgning af Version: 0.4 2013-09-03 Indhold 1 INTRODUKTION... 3 1.1 BAGGRUND... 3 1.2 REQUEST - SØGEKRITERIA... 3 1.2.1 Understøttelse af operatorer i søgekriteria... 4 1.3 RESPONS...

Læs mere

Improving data services by creating a question database. Nanna Floor Clausen Danish Data Archives

Improving data services by creating a question database. Nanna Floor Clausen Danish Data Archives Improving data services by creating a question database Nanna Floor Clausen Danish Data Archives Background Pressure on the students Decrease in response rates The users want more Why a question database?

Læs mere

Forslag til implementering af ResearcherID og ORCID på SCIENCE

Forslag til implementering af ResearcherID og ORCID på SCIENCE SCIENCE Forskningsdokumentation Forslag til implementering af ResearcherID og ORCID på SCIENCE SFU 12.03.14 Forslag til implementering af ResearcherID og ORCID på SCIENCE Hvad er WoS s ResearcherID? Hvad

Læs mere

PHP Quick Teknisk Ordbog

PHP Quick Teknisk Ordbog PHP Quick Teknisk Ordbog Af Daniel Pedersen PHP Quick Teknisk Ordbog 1 Indhold De mest brugte tekniske udtryk benyttet inden for web udvikling. Du vil kunne slå de enkelte ord op og læse om hvad de betyder,

Læs mere

Backup Applikation. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Sikkerhedskopiering

Backup Applikation. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Sikkerhedskopiering Backup Applikation Microsoft Dynamics C5 Version 2008 Sikkerhedskopiering Indhold Sikkerhedskopiering... 3 Hvad bliver sikkerhedskopieret... 3 Microsoft Dynamics C5 Native database... 3 Microsoft SQL Server

Læs mere

Hvad skal vi leve af i fremtiden?

Hvad skal vi leve af i fremtiden? Konkurrenceevnedebat: Hvad skal vi leve af i fremtiden? Mandag den 3. november 2014 www.regionmidtjylland.dk 1 Agenda Globalisering og dens udfordringer Væsentlige spørgsmål Eksempler 2 www.regionmidtjylland.dk

Læs mere

Application form for access to data and biological samples Ref. no

Application form for access to data and biological samples Ref. no Application form for access to data and biological samples Ref. 2016-02 Project title: Applicant: Other partners taking part in the project Names and work addresses: "Skilsmisse og selvvurderet mentalt

Læs mere

Service Orienteret Arkitektur en succes, der i stigende grad kræver IT Governance fokus

Service Orienteret Arkitektur en succes, der i stigende grad kræver IT Governance fokus Service Orienteret Arkitektur en succes, der i stigende grad kræver IT Governance fokus 4. oktober 2006 C O N N E C T I N G B U S I N E S S & T E C H N O L O G Y DEVOTEAM i Danmark og i Europa 2 Devoteam

Læs mere

Noter til kursusgang 9, IMAT og IMATØ

Noter til kursusgang 9, IMAT og IMATØ Noter til kursusgang 9, IMAT og IMATØ matematik og matematik-økonomi studierne 1. basissemester Esben Høg 4. november 013 Institut for Matematiske Fag Aalborg Universitet Esben Høg Noter til kursusgang

Læs mere

The River Underground, Additional Work

The River Underground, Additional Work 39 (104) The River Underground, Additional Work The River Underground Crosswords Across 1 Another word for "hard to cope with", "unendurable", "insufferable" (10) 5 Another word for "think", "believe",

Læs mere

Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version) Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version) Kære Omdeler Julen venter rundt om hjørnet. Og netop julen er årsagen til, at NORDJYSKE Distributions mange omdelere har ekstra travlt med at

Læs mere

Enterprise Search fra Microsoft

Enterprise Search fra Microsoft Enterprise Search fra Microsoft Sådan kommer du i gang med search i Microsoft SharePoint Server 2007 Simon Tange Mortensen Solution Sales Specialist Microsoft Danmark simontm@microsoft.com Flere grænseflader

Læs mere

Fejlbeskeder i SMDB. Business Rules Fejlbesked Kommentar. Validate Business Rules. Request- ValidateRequestRegist ration (Rules :1)

Fejlbeskeder i SMDB. Business Rules Fejlbesked Kommentar. Validate Business Rules. Request- ValidateRequestRegist ration (Rules :1) Fejlbeskeder i SMDB Validate Business Rules Request- ValidateRequestRegist ration (Rules :1) Business Rules Fejlbesked Kommentar the municipality must have no more than one Kontaktforløb at a time Fejl

Læs mere

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com.

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com. 052430_EngelskC 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau C www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Netværk & elektronik

Netværk & elektronik Netværk & elektronik Oversigt Ethernet og IP teori Montering af Siteplayer modul Siteplayer teori Siteplayer forbindelse HTML Router (port forwarding!) Projekter Lkaa Mercantec 2009 1 Ethernet På Mars

Læs mere

GEONIS Vand. fact sheet. Planlæg, dokumentér og vedligehold

GEONIS Vand. fact sheet. Planlæg, dokumentér og vedligehold JUNE 2015 Planlæg, dokumentér og vedligehold er en effektiv fagspecialist løsning for planlægning, dokumentation og vedligeholdelse af et vand forsyningssystem. Data model supportere en række nationale

Læs mere

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF)

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF) Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Framework (TOGAF) Otto Madsen Director of Enterprise Agenda TOGAF og informationsarkitektur på 30 min 1. Introduktion

Læs mere

Titel: Barry s Bespoke Bakery

Titel: Barry s Bespoke Bakery Titel: Tema: Kærlighed, kager, relationer Fag: Engelsk Målgruppe: 8.-10.kl. Data om læremidlet: Tv-udsendelse: SVT2, 03-08-2014, 10 min. Denne pædagogiske vejledning indeholder ideer til arbejdet med tema

Læs mere

SOFTWARE PROCESSES. Dorte, Ida, Janne, Nikolaj, Alexander og Erla

SOFTWARE PROCESSES. Dorte, Ida, Janne, Nikolaj, Alexander og Erla SOFTWARE PROCESSES Dorte, Ida, Janne, Nikolaj, Alexander og Erla Hvad er en software proces? Et struktureret sæt af AKTIVITETER, hvis mål er udvikling af software. En software proces model er en abstrakt

Læs mere

Opgave 1 og 2 Pat Hallands artikel Event Driven Architecture Faser af Web Services adoption

Opgave 1 og 2 Pat Hallands artikel Event Driven Architecture Faser af Web Services adoption Agenda Opgave 1 og 2 Pat Hallands artikel Event Driven Architecture Faser af Web Services adoption (c) SOA Network, 2004 1 Husk Vælg en udviklingsplatform Microsoft.Net BEA Oracle Eclipse IBM Udviklingsopgaven

Læs mere

MultiProgrammer Manual

MultiProgrammer Manual MultiProgrammer Manual MultiProgrammeren bruges til at læse og skrive værdier til ModBus register i LS Controls frekvensomformer E 1045. Dansk Version side 2 til 4 The MultiProgrammer is used for the writing

Læs mere

Shared space - mellem vision og realitet. - Lyngby Idrætsby som case

Shared space - mellem vision og realitet. - Lyngby Idrætsby som case Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 27, 2017 Shared space - mellem vision og realitet. - Lyngby Idrætsby som case Brinkø, Rikke Publication date: 2015 Document Version Peer-review version Link to publication

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. Nyheder i 2012 Hotfix 001 Version 4.4.00.001

Microsoft Dynamics C5. Nyheder i 2012 Hotfix 001 Version 4.4.00.001 Microsoft Dynamics C5 Nyheder i 2012 Hotfix 001 Version 4.4.00.001 INDHOLDSFORTEGNELSE Anvendelse af aktionslister... 3 Kopiering af aktionslister... 4 Aktionsliste oversigt... 4 XML Udbakke... 5 Microsoft

Læs mere

Indvirkning på virksomheder

Indvirkning på virksomheder (c) SOA Network, 2004 1 Indvirkning på virksomheder Datalogisk Institut Københavns Universitet 29. november 2004 v/ Vidensleverandør Henrik Hvid Jensen, SOA Network (www.soanetwork.dk) henrikhvid@soanetwork.dk

Læs mere

Geoservices og åbne kommunikationsstandarder

Geoservices og åbne kommunikationsstandarder Geoservices og åbne kommunikationsstandarder Introduktion til geografiske webservice opbygning og anvendelse Thor Jessen, Softwarearkitekt, COWI A/S Aske Butze-Ruhnenstierne, GIS-udvikler, COWI A/S September

Læs mere

Forretningsmodeller for mobile applikationer

Forretningsmodeller for mobile applikationer Forretningsmodeller for mobile applikationer Indsigt og strategi Søren Kottal Eskildsen Alexandra Instituttet A/S Skabelon til forretningsmodel for mobile Click to edit Master title style applikationer

Læs mere

Google Earth møder Kortforsyningen

Google Earth møder Kortforsyningen Google Earth møder Kortforsyningen bentleyuser.dk 2007, Årsmøde Nikolaj Kamstrup Kort & Matrikelstyrelsen Kort, geodata og OWS i Kortforsyningen Rasterdata Simpelt topografisk kort Detaljeret topografisk

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 English version further down Den første dag i Bornholmerlaks konkurrencen Formanden for Bornholms Trollingklub, Anders Schou Jensen (og meddomer i TMB) fik

Læs mere

Aalborg Universitet. Borgerinddragelse i Danmark Lyhne, Ivar; Nielsen, Helle; Aaen, Sara Bjørn. Publication date: 2015

Aalborg Universitet. Borgerinddragelse i Danmark Lyhne, Ivar; Nielsen, Helle; Aaen, Sara Bjørn. Publication date: 2015 Aalborg Universitet Borgerinddragelse i Danmark Lyhne, Ivar; Nielsen, Helle; Aaen, Sara Bjørn Publication date: 2015 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication from Aalborg University

Læs mere

Sikker udstilling af data

Sikker udstilling af data Sikker udstilling af data Digitaliseringsstyrelsen 8. oktober 2012 Thomas Gundel Agenda Baggrund hvorfor udstille data? OWSA Model T Identitetsbaserede Web Services NemLog-in s fuldmagtsløsning OAuth 2.0

Læs mere

Kunstig intelligens. Thomas Bolander, Lektor, DTU Compute. Siri-kommissionen, 17. august Thomas Bolander, Siri-kommissionen, 17/8-16 p.

Kunstig intelligens. Thomas Bolander, Lektor, DTU Compute. Siri-kommissionen, 17. august Thomas Bolander, Siri-kommissionen, 17/8-16 p. Kunstig intelligens Thomas Bolander, Lektor, DTU Compute Siri-kommissionen, 17. august 2016 Thomas Bolander, Siri-kommissionen, 17/8-16 p. 1/10 Lidt om mig selv Thomas Bolander Lektor i logik og kunstig

Læs mere

Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard

Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard Fortæl om Ausumgaard s historie Der er hele tiden snak om værdier, men hvad er det for nogle værdier? uddyb forklar definer

Læs mere

VPN VEJLEDNING TIL MAC

VPN VEJLEDNING TIL MAC VPN VEJLEDNING TIL MAC MAC OS X 1 VPN VEJLEDNING TIL MAC Formålet med en VPN forbindelse er, at du kan tilgå nogle af Aarhus Universitets services hjemmefra, som ellers kun er tilgængelige, når du er på

Læs mere

ELEKTRONISK INDBERETNING ABORT 23/5 2007 VERSION 1.1

ELEKTRONISK INDBERETNING ABORT 23/5 2007 VERSION 1.1 ELEKTRONISK INDBERETNING ABORT 23/5 2007 VERSION 1.1 Indhold Indhold... 2 Introduktion... 3 Datamodel... 4 Abort XML Schema... 4 Abort Beskrivelse... 5 Abort_Grundoplysninger... 5 Abort_Besog... 6 Abort_Indgreb...

Læs mere

(c) SOA Network,

(c) SOA Network, (c) SOA Network, 2004 1 Vent med at aflevere opgaverne til slutningen af forelæsningen, de skal bruges under min præsentation Opgaven til næste gang Husk at bestille Arkitektur for digital forvaltning

Læs mere

Executive Circle - Integration. Forretningsspor

Executive Circle - Integration. Forretningsspor Executive Circle - Integration Forretningsspor Dagens menu 10:20 Business Integration - Microsofts strategi og visioner Henrik Albrechtsen, Solution Specialist, Microsoft Danmark 10:30 - Kundecase Royal

Læs mere

Business Rules Fejlbesked Kommentar

Business Rules Fejlbesked Kommentar Fejlbeskeder i SMDB Validate Business Request- ValidateRequestRegi stration ( :1) Business Fejlbesked Kommentar the municipality must have no more than one Kontaktforløb at a time Fejl 1: Anmodning En

Læs mere

Shooting tethered med Canon EOS-D i Capture One Pro. Shooting tethered i Capture One Pro 6.4 & 7.0 på MAC OS-X 10.7.5 & 10.8

Shooting tethered med Canon EOS-D i Capture One Pro. Shooting tethered i Capture One Pro 6.4 & 7.0 på MAC OS-X 10.7.5 & 10.8 Shooting tethered med Canon EOS-D i Capture One Pro Shooting tethered i Capture One Pro 6.4 & 7.0 på MAC OS-X 10.7.5 & 10.8 For Canon EOS-D ejere der fotograferer Shooting tethered med EOS-Utility eller

Læs mere

Teknologispredning i sundhedsvæsenet DK ITEK: Sundhedsteknologi som grundlag for samarbejde og forretningsudvikling

Teknologispredning i sundhedsvæsenet DK ITEK: Sundhedsteknologi som grundlag for samarbejde og forretningsudvikling Teknologispredning i sundhedsvæsenet DK ITEK: Sundhedsteknologi som grundlag for samarbejde og forretningsudvikling 6.5.2009 Jacob Schaumburg-Müller jacobs@microsoft.com Direktør, politik og strategi Microsoft

Læs mere

Præsentation af BSK regionens identity and access management platform

Præsentation af BSK regionens identity and access management platform Regionshuset It digital forvaltning BSK programmet Olof Palmens alle 17 Kontakt@regionmidtjylland.dk www.regionmidtjylland.dk Præsentation af BSK regionens identity and access management platform BrugerStamdataKataloget

Læs mere

ELEKTRONISK INDBERETNING OPFØLGNING EFTER UDSKRIVNING 14/ VERSION 1.0

ELEKTRONISK INDBERETNING OPFØLGNING EFTER UDSKRIVNING 14/ VERSION 1.0 ELEKTRONISK INDBERETNING OPFØLGNING EFTER UDSKRIVNING 14/7 2009 VERSION 1.0 Indhold Indhold... 2 Introduktion... 3 Datamodel... 4 PsykiatrilovensP3 XML Schema... 4 PsykiatrilovensP3 Beskrivelse... 5 PsykiatrilovensP3_Grundoplysninger...

Læs mere

Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav fx: Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funny shapes.

Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav fx: Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funny shapes. Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav f: Et dannebrogsflag Et hus med tag, vinduer og dør En fugl En bil En blomst Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funn

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Panorama billede fra starten den første dag i 2014 Michael Koldtoft fra Trolling Centrum har brugt lidt tid på at arbejde med billederne fra

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

Webside score digitalenvelopes.

Webside score digitalenvelopes. Webside score digitalenvelopes.email Genereret November 01 2015 11:45 AM Scoren er 59/100 SEO Indhold Titel digitalenvelopes.email Encrypted Webmail Længde : 42 Perfekt, din titel indeholder mellem 10

Læs mere

Terese B. Thomsen 1.semester Formidling, projektarbejde og webdesign ITU DMD d. 02/11-2012

Terese B. Thomsen 1.semester Formidling, projektarbejde og webdesign ITU DMD d. 02/11-2012 Server side Programming Wedesign Forelæsning #8 Recap PHP 1. Development Concept Design Coding Testing 2. Social Media Sharing, Images, Videos, Location etc Integrates with your websites 3. Widgets extend

Læs mere

DK-Cartridge 1.0. Distributionsformat for digital læringsindhold VERSION: 1.0

DK-Cartridge 1.0. Distributionsformat for digital læringsindhold VERSION: 1.0 DK-Cartridge 1.0 Distributionsformat for digital læringsindhold VERSION: 1.0 DATO: 9. december 2015 1 Indholdsfortegnelse 1 Introduktion... 3 2 Formål... 3 3 Afgrænsninger... 3 4 DK-Cartridge instanser...

Læs mere

VARIO D1. Samlet pris kr. XXXX,-

VARIO D1. Samlet pris kr. XXXX,- Forside INDHOLD! NYHED! 1 sæt vario d1 6 modul monteret med 6 stk. fotoprint, format 70 x 100 cm. 3 stk. halogenspot, 200W 2 stk. brochureholder VARIO D1 5 sk. Vario d2 rammer, format 70 x 100 cm. Monteret

Læs mere

Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer.

Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer. Indhold Vejledning til at, komme på nettet. (DANSK)... 2 Gælder alle systemer.... 2 Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer.... 2 Windows 7... 2 Windows Vista... 2 Windows XP...

Læs mere

CENTRAL VEJ- OG STIFORTEGNELSE (CVF)

CENTRAL VEJ- OG STIFORTEGNELSE (CVF) DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 5. oktober 2012 CENTRAL VEJ- OG STIFORTEGNELSE (CVF) FORMAT FOR DATAINDLÆSNING 5. oktober 2012 Niels Juels Gade 13 1022 København K vd@vd.dk EAN 5798000893450 Postboks

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8 English version further down Der bliver landet fisk men ikke mange Her er det Johnny Nielsen, Søløven, fra Tejn, som i denne uge fangede 13,0 kg nord for

Læs mere

Webshop integration for DanDomain

Webshop integration for DanDomain Microsoft Development Center Copenhagen, December 2009 Factsheet F Microsoft Dynamics C5 2010 Webshop integration for DanDomain Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Eksport af varer til webshoppen... 4

Læs mere

2B Basware Connectivity Service

2B Basware Connectivity Service Fakturahåndtering 2B Connectivity Service Camilla Holbøll A/S Agenda: Gennemgang af Connectivity Aktiverings Kampagne Forhindringer/udfordringer Fordele og udbytte 2 Hvad er Connectivity? Èn løsning der

Læs mere