Web Service standarderne

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Web Service standarderne"

Transkript

1 Web Service standarderne Datalogisk Institut Københavns Universitet 8. december 2004 v/ Vidensleverandør Henrik Hvid Jensen, SOA Network (c) SOA Network, Husk navn på opgaverne På alle siderne! (c) SOA Network,

2 Opgave 3.2 Eksempler på hændelsesbaseret design Når der kommer nye vare på lageret Farligt gods hændelse til myndighederne Værdi til forsikringsselskab Transportselskaber som Metro Hændelsen er togafgang og ankomst Medfører regulering af hastighed og passagerinformation Ordresystemet offentliggør flere røde cykler end normalt (nok en CEP der identificere det) Bestillingssystem bestiller mere rød maling Produktionssystem laver flere røde cykler Overvågningssystemer Indikationer fra flere sider medføre en komplekshændelse Hændelser i sportsbegivenheder over hele verden Til bookmaker Undgå overbelastning af ERP system Ved ikke hvornår der er sket ændringer Valutakritiske systemer Lagerstyring? Asynkron er ikke lig hændelsesbaseret Militæret Dem der er afhængig af vejrudsigter Lufthavn (c) SOA Network, Agenda Formål med de vigtigste Web Service standarder XML SOAP / XMLP WSDL UDDI Præsentation af opgave (c) SOA Network,

3 Formål At forstå formålene med de grundlæggende Web Service standarder (c) SOA Network, Web Service standard stakken (c) SOA Network,

4 Udvalgte formål med XML XML skal understøtte et vidt spekter af applikationer. XML skal være lige til at bruge over Internettet. Letter udbredelsen Genbrug af infrastruktur Det skal være let at skrive programmer, der behandler XML dokumenter. Antallet af frivillige funktioner i XML skal holdes på et absolut minimum, helst nul. XML-dokumenter skal være menneskelig læsbare og rimelig klare. Design med hensyn til læsbarhed Størrelsen af XML-markup var af begrænset betydning. Klarhed vandt altid over kortfattethed (c) SOA Network, Eksempel på XML dokument <?xml version="1.0" encoding="utf-8" > <bog xmlns="http://litera.dk/bog.xsd" Titel="Service Orienteret Arkitektur"> <Forfatter> <Fornavn>Henrik Hvid</Fornavn> <Efternavn>Jensen</Efternavn> <Land>Danmark</Land> </Forfatter> <ISBN> </ISBN> <Udgiver Navn="Litera" internet_adresse="www.litera.dk"></udgiver> <Introduktion> Virksomhedens succes vil i højere og højere grad...</introduktion> <Indhold> <Kapitel Kapitel_nr="1"> <Overskrift>En behændig it-arkitektur</overskrift> <Afsnit Afsnit_nr="0"> <Indhold> På kun lidt over ti år har internettet udviklet sig...</indhold> </Afsnit> </Kapitel> <Kapitel Kapitel_nr="2"> <Overskrift>Den Service Orienterede Arkitektur</Overskrift> <Afsnit Afsnit_nr="0"> <Indhold> Forrige kapitel beskæftigede sig med de udfordringer...</indhold> </Afsnit> <Afsnit Afsnit_nr="1"> <AfsnitOverskrift>Hvad forstås ved den Service Orienterede...</AfsnitOverskrift> (c) SOA Network,

5 XML - giver en fælles forståelse for dokumenter Et bredt accepteret format for udveksling af data og dets korresponderende semantik Struktureret dokumentformat Repræsentere information og dets metadata Alt kan blive beskrevet i XML Den største værdi er industriens accept af XML Fælles måde at beskrive og udveksle data Uafhængig af platform, programmeringssprog, opbevaringsmedie XML opdeler proces fra indhold Behøver ikke at bekymre sig om hvordan data er fremkommet eller skal præsenteres (c) SOA Network, XML Schema Beskriver et XML dokument Struktur, elementer, validering Velformet og valid Bruges som skabelon til at danne (c) SOA Network,

6 Eksempel på XML-Schema <?xml version="1.0" encoding="utf-8" > <xs:schema "> <xs:element name="root"> <xs:complextype> <xs:sequence> <xs:element name="forfatter" type="forfatter" minoccurs="1 maxoccurs="unbounded" /> <xs:element name="isbn" type="isbn" minoccurs="1" maxoccurs="1" /> <xs:element name="udgiver" type="udgiver" minoccurs="1" maxoccurs="1" /> <xs:element name="forord" type="forord" maxoccurs="1"></xs:element> <xs:element name="indhold" type="kapitler" minoccurs="1 maxoccurs="unbounded" /> <xs:element name="indeks" type="indeks" minoccurs="1" maxoccurs="1" /> </xs:sequence> <xs:attribute name="titel" type="xs:string" /> </xs:complextype> </xs:element> <xs:complextype name="forfatter"> <xs:sequence> <xs:element name="fornavn" type="xs:string" /> <xs:element name="efternavn" type="xs:string" /> <xs:element name="land" type="xs:string" /> </xs:sequence> </xs:complextype> (c) SOA Network, Industrivertikale vokabularer WMS Web Map Service -Using a WMS, you can provide your spatial information in the form of a map or series of maps that can be accessed in a useful way by others. In other words, your maps can be combined with other maps without having to have been produced at the same time by the same server or software. GML - the Geography Markup Language - open specification for representation of geographic (spatial and location) information. It defines XML encoding for the transport and storage of geographic information, including both the geometry and properties of geographic features. MathML Mathematical Markup Language beskriver matematiske notationer og udtryk i XML, CML Chemical Markup Language bruges til at repræsentere molekulær og kemisk information, XBRL Extensible Business Reporting Language beskriver finansiel og regnskabsmæssig information, UBL Universal Business Language er et bibliotek for XML-forretningsdokumenter (indkøbsordrer, fakturaer osv.). Intentionen er, at UBL skal være en international standard for elektronisk handel tilgængelig for alle, VoiceXML - Angive, hvorledes en samtale eller dialog mellem en service og en person kan foregå ved hjælp af stemmestyring, og hvorledes dette kobler sig til den eksisterende telefoni- og internet-infrastruktur, (c) SOA Network,

7 MathML MathML is about encoding the structure of mathematical expressions so that they can be displayed, manipulated and shared over the World Wide Web. A Gentle Introduction to MathML Embedding math in a web page using MathML also makes it possible for web searches to include the mathematics on pages, not just text. Someday, a population biologist might be able to do a Google search for pages containing partial differential equations similar to ones he believes describe the predator-prey relationship between caribou and wolves in Alberta. One of the hits could be an astrophysicist's paper where she has actually solved the equations. (c) SOA Network, CML <molecule id="m1"> <atomarray atomid="a1 a2 a3 a4 a5 a6"/> <bondarray order="a A A A A A" bondid="b1 b2 b3 b4 b5 b6" atomref1="a1 a2 a3 a4 a5 a6" atomref2="a6 a1 a2 a3 a4 a5" /> <electron count="6" bondrefs="b1 b2 b3 b4 b5 b6 atomrefs="a1 a2 a3 a4 a5 a6" /> </molecule> (c) SOA Network,

8 (c) SOA Network, XBRL E&S årsrapporttaxonomi Sammen med anmodningen om adoption af XBRL afleveres E&S årsrapporttaxonomi. Den består af knap data items, som tilsammen skal beskrive hvad der kan indgå i en dansk årsrapport (årsregnskab) for selskaber i regnskabsklasse B og C. Taxonomien omfatter dermed langt hovedparten af de ca selskaber, der årligt skal aflevere årsrapport til E&S. Den omfatter ikke enkeltmandsvirksomheder - de skal ikke skal aflevere årsregnskab til E&S - og heller ikke de ca 200 børsnoterede selskaber. Dette hænger sammen med den forretningsmæssige opgave, XBRL skal løse som bindeled mellem virksomhedens interne organisering af finansielle data og omverdenens ønske om at bruge disse data i en struktureret form, og til formål der ikke er kendte på rapporteringstidspunktet. 0dens%20anvendelse%20i%20DK%20-%20adoption%20i%20VTU.pdf (c) SOA Network,

9 Fordele ved brug af XBRL Brugen af standarden kan have en række fordele for de virksomheder og revisorer, som er afsendere af ekstern regnskabsinformation: At de kan opbevare, udveksle og præsentere finansielle data efter en standard, der er bredt anerkendt af regnskabsbrugere i verden. At kravene til f.eks de eksterne regnskabers opbygning kan opfyldes ved at følge standardiserede taksonomier, som kan knyttes som ekstra dimensioner til virksomhedens egen kontoplan. At man fleksibelt kan opstille sine data forskelligt afhængig af den eksterne brugers krav. At den kan bane vejen for udvikling af systemer som understøtter fællesindberetning til forskellige eksterne regnskabsbrugere, herunder myndigheder og banker. At regnskaberne kan genereres i forskellige sprog. At data transporteres mere sikkert, end når de skal genindtastes og ombrydes manuelt. At der i modtagesystemerne kan indlægges automatiske valideringer,kontroller og analyser. At det giver mulighed for etablering af benchmarkdatabaser, hvor de virksomheder, der tilslutter sig standarden, kunne have adgang. For modtagerne af regnskaberne (banker, investorer og offentlige myndigheder) har brugen af standarden også klare fordele: At data kan modtages, opbevares og præsenteres digitalt. At data er tilgængelige digitalt i ensartede taksonomier, hvilket gør dem tilgængelige for analyser og statistiske bearbejdninger. (c) SOA Network, XML-Namespace Bruges til at forhindre navnekollision <p:person xmlns:p="http://contoso.com/people" xmlns:v="http://contoso.com /Vehicles" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/xmlschema-instance" xsi:schemalocation= "http://contoso.com/people <name>john</name> <age>28</age> <height>59</height> <v:vehicle> <color>red</color> <wheels>4</wheels> <seats>2</seats> <age>7</age> </v:vehicle> </p:person> Samt til udvidelser og versionering (c) SOA Network,

10 Interfaces skal kunne udvides Interfaces skal kunne udvides Sen binding Veldefinerede interfaces Asynkrone udvekslingsmønstre Grovkornede beskeder Leverandør- og platform uafhængige beskeder Nye versioner skal ikke kræve opdatering af alle klienter Undgå omfattende og kostbare opgraderinger Udvidelser (a) Fremad/bagud kompatible udvikling Inkompatible udvikling Web Services-standarderne er opbygget udvidelsesbart Web Services nedarver ikke automatisk disse aspekter Kræver versionsuafhængig udvikling (c) SOA Network, Udvikling af leverandør og forbruger Leverandør +1 Bagud kompatibilitet Forbruger +1 Leverandør Fremad kompatibilitet Forbruger Udvidelse: Muligheden for at andre end ophavsmanden kan tilføje elementer Versionering: Tilføjelse af komponenter under ophavsmandens kontrol. (c) SOA Network,

11 Den generelle arkitektur Web Service registry Offentliggør (WSDL) INTERNET Forespørg (UDDI) Web Service leverandør Forbind (SOAP) Web Service forbruger (c) SOA Network, Hvordan udveksles data i heterogene miljøer? (c) SOA Network,

12 Web Service standard stakken (c) SOA Network, SOAP Web Service registry Offentliggør (WSDL) INTERNET Forespørg (UDDI) Web Service leverandør Forbind (SOAP) Web Service forbruger (c) SOA Network,

13 SOAP/XMLP Udveksler data mellem applikationer XML-protokol for udveksling af data i et decentraliseret og distribueret miljø de facto-standardprotokol til integration mellem multiple heterogene platforme og programmeringssprog Udnytter som transportprotokol både HTTP og SMTP Kræver ingen ny infrastrukturinvestering firewallen betragter SOAP-beskeden som normal tekst i et XML-dokument. SOAP er blevet metoden at udveksle data på. har fjernet et diskussionsemne, når to virksomheder skal integrere information. Understøttes af alle leverandører og er W3Cs anbefalede metode (c) SOA Network, SOAP kommunikation (c) SOA Network,

14 SOAP er modulært (c) SOA Network, Et udvidet SOAP dokument <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <S:Envelope xmlns:s=http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope xmlns:xsi=http://www.w3.org/2001/xmlschema-instance xmlns:wsu=http://schemas.xmlsoap.org/ws/2002/07/utility xmlns:wsp=http://schemas.xmlsoap.org/ws/2002/12/policy xmlns:wsrm=http://schemas.xmlsoap.org/ws/2004/03/rm xmlns:wsa="http://schemas.xmlsoap.org/ws/2003/03/addressing"> <S:Header> <wsa:messageid> 34f05cfcbc9e </wsa:messageid> <wsa:to>http://fabrikam123.com/serviceb/123</wsa:to> <wsa:from> <wsa:address>http://business456.com/servicea/789</wsa:address> </wsa:from> <wsrm:sequence> <wsu:identifier>http://business456.com/rm/abc</wsu:identifier> <wsrm:messagenumber>1</wsrm:messagenumber> </wsrm:sequence> </S:Header> <S:Body> <!-- Some Application Data --> </S:Body> (c) SOA Network, </S:Envelope>

15 De brugte standarder WS-Addressing defining a standard mechanism for identifying and exchanging Web services messages between multiple end points. With a standard way to express where a message should be delivered in a Web services network, developers are able to simplify Web services communication and development and avoid the need to develop costly, ad hoc solutions that are often difficult to interoperate across platforms WS-RelaibleMessaging Reliable messaging is critical for Web services. It is not possible to solve many business problems if the participants cannot be sure of the completion of message exchanges. Without a Web services standard for providing reliable message delivery, applications will implement the necessary function in their business logic. This requirement places a burden on developers of business logic, but more importantly impedes interoperability because of inconsistent, differing solutions to a common problem. WS-Policy WS-Policy provides a flexible and extensible grammar for expressing the capabilities, requirements, and general characteristics of entities in an XML Web services-based system. WS-Policy defines a framework and a model for the expression of these properties as policies. Policy expressions allow for both simple declarative assertions as well as more sophisticated conditional assertions. WS-Utility WS-Utility defines a number of useful elements which can be added to SOAP messages. For example, it describes a syntax for adding timestamps to messages, along with a method for inserting attributes of type Id(c) into SOA XML Network, elements 2004 so that they can be easily referenced29 Hvordan beskrives servicen? (c) SOA Network,

16 Web Service standard stakken (c) SOA Network, Definition af en service Indkapslede, løst koblede, genbrugelige softwarekomponenter, som semantisk veldefineret beskriver dets funktionalitet og opførsel, og som kan tilgås via programmer (c) SOA Network,

17 WSDL Web Service registry Offentliggør (WSDL) INTERNET Forespørg (UDDI) Web Service leverandør Forbind (SOAP) Web Service forbruger (c) SOA Network, WSDL : Beskrivelse af Web Servicen Web Services kan betragtes som sorte bokse WSDL laver en entydig beskrivelse af karakteristika Funktioner der understøttes Hvordan man kan benytte dem Parametre hver funktion accepterer og returnerer Hvis du ønsker at snakke med mig, er her en beskrivelse af, hvordan du skal gøre (c) SOA Network,

18 Abstrakte og konkrete definitioner Abstrakt: Platform, programmeringssprog og transportuafhængig Konkret: Løsningsspecifikke dele Hvordan, netværksadresse (c) SOA Network, Lav en virtuel model Design Web Service APIerne som om man ikke har et eksisterende system Model for beskedudveksling (c) SOA Network,

19 (c) SOA Network, Beskrive, finde og forbinde (c) SOA Network,

20 Web Service standard stakken (c) SOA Network, UDDI Web Service registry Offentliggør (WSDL) INTERNET Forespørg (UDDI) Web Service leverandør Forbind (SOAP) Web Service forbruger (c) SOA Network,

21 UDDI som telefonbogen (c) SOA Network, Hvordan fungere UDDI (c) SOA Network,

22 Forskellige typer af UDDI Offentlige UDDI er Markedsplads Virksomheds UDDI er Portal, partnerkatalog, EAI (c) SOA Network, Datastrukturer (c) SOA Network,

23 <businessentity> - <businessentity xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/xmlschema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/xmlschema-instance" businesskey="9e b8d d5b-72e7a92a01e0" operator="microsoft Corporation" authorizedname="henrik Hvid Jensen" xmlns="urn:uddi-org:api_v2"> - <discoveryurls> <discoveryurl usetype="ansvarlig">www.diku.dk/</discoveryurl> <discoveryurl UseType="businessEntity"> businesskey=9e b8d d5b-72e7a92a01e0</discoveryurl> </discoveryurls> <name xml:lang="da">henrik Hvid Jensen</name> <description xml:lang="da">web Services brugt på mit Web Service projekt på DIKU 2002</description> - <contacts> <contact usetype="ansvarlig"> <personname>henrik Hvid Jensen</personName> <phone usetype="ansvarlig"> </phone> < <address sortcode="" usetype="ansvarlig"> <addressline>kirkeleddet 474</addressLine> <addressline>3480 Fredensborg</addressLine> <addressline>danmark</addressline> </address> </contact> </contacts> (c) SOA Network, <businessservice> <businessservices> <businessservice servicekey="5fc0b493-7f5a-48aba7fa b36ae" businesskey="9e b8d d5b-72e7a92a01e0"> <name xml:lang="da">operationer på store heltal (100 cifre)</name> <description xml:lang="da">udføre plus, minus, større, mindre og lig med på heltal på max 100 cifre</description> (c) SOA Network,

24 <bindingtemplates> Hvordan får man adgang til servicen - <bindingtemplates> - <bindingtemplate bindingkey="03c2c0ff-1d17-45dd-88d cbe3db9" servicekey="5fc0b493-7f5a-48ab-a7fa b36ae"> <description xml:lang="da">stort Integer</description> <accesspoint URLType="http">http://localhost/webserviceanalyse/stortinteger.asmx </accesspoint> - <tmodelinstancedetails> - <tmodelinstanceinfo tmodelkey="uuid:7fd679fe-abbf-430b e0dd848a179"> - <instancedetails> - <overviewdoc> <overviewurl>http://a/webserviceanalyse/stortinteger.asmx?wsdl </overviewurl> </overviewdoc> </instancedetails> </tmodelinstanceinfo> </tmodelinstancedetails> </bindingtemplate> </bindingtemplates> (c) SOA Network, <tmodel> Den tekniske spcifikation <tmodel authorizedname="..." operator="..." tmodelkey=" uuid:7fd679fe-abbf-430b e0dd848a179"> <name>stort Integer</name> <description xml:lang="da"> WSDL description af en standard Stor Integer interface </description> <overviewdoc> <description xml:lang="da">stort Integer WSDL dokument </description> <overviewurl> </overviewurl> </overviewdoc> <categorybag> <keyedreference tmodelkey=" uuid:7fd679fe-abbf-430b e0dd848a179 " keyname="henrik Hvid Jensen" keyvalue="wsdlspec"/> </categorybag> </tmodel> (c) SOA Network,

25 Brug af WSDL i UDDI (c) SOA Network, Sikring af kvalitet XML signatur Uafviselighed, autentificering, konfidentialitet, autorisation Virksomheden skal selv indtaste information Rangering baseret på værdiskabende kriterier Web Services vil primært benyttes indenfor allerede indgåede aftaler Troværdighed af tredjepart bliver afgørende Penge for registrering (c) SOA Network,

26 Opsummering (c) SOA Network, Byens Taxi Store Taxi Hurtig Taxi SMS 0121: Get Taxi SMS Service Taxa Service Mobil A/S Betalingsservice Virksomhed A/S Bank A/S (c) SOA Network,

27 Dynamisk opdagelse Hurtig Taxi Sammensætning Byens Taxi Store Taxi SMS 0121: Get Taxi Mægling SMS Service Taxa Service Mobil A/S Betalingsservice Virksomhed A/S Mellemled Bank A/S (c) SOA Network, Spørgsmål? (c) SOA Network,

Service Orienteret Arkitektur

Service Orienteret Arkitektur Service Orienteret Arkitektur Datalogisk Institut 22. november 2004 v/ Vidensleverandør Henrik Hvid Jensen, SOA Network henrikhvid@soanetwork.dk (c) SOA Network, 2004 1 Indførelse af et servicelag (c)

Læs mere

Internettet som fundament for dynamisk integration af information, viden og funktionalitet

Internettet som fundament for dynamisk integration af information, viden og funktionalitet Internettet som fundament for dynamisk integration af information, viden og funktionalitet Workshop om byggeviden Tirsdag 11. januar 2005, SBi, Hørsholm Vidensleverandør og forfatter Henrik Hvid Jensen,

Læs mere

Service Orienteret Arkitektur - løfter, forventninger og argumenter. 4 ugers projekt

Service Orienteret Arkitektur - løfter, forventninger og argumenter. 4 ugers projekt Service Orienteret Arkitektur - løfter, forventninger og argumenter 4 ugers projekt Martin Høgedal og Flemming Mertz IT-Universitetet, sommeren 2005 Vejleder: Carsten Butz 24. august 2005 Abstract Målet

Læs mere

XML-komitéen. XBRL-standarden og dens anvendelse i Danmark

XML-komitéen. XBRL-standarden og dens anvendelse i Danmark XML-komitéen 19. maj 2004 Sag 2004-0000033 /RUG XBRL-standarden og dens anvendelse i Danmark I dette notat beskrives XBRL-standarden ud fra et teknisk, organisatorisk samt anvendelsesmæssigt perspektiv

Læs mere

Specifikation af Web Services til Danmarks Miljø Portal

Specifikation af Web Services til Danmarks Miljø Portal Specifikation af Web Services til Danmarks Miljø Portal Indholdsfortegnelse 1 Generelt... 10 1.1 Introduktion... 10 1.2 Forkortelser og Standarder... 10 2 Arkitektur... 11 2.1 Generelt... 11 2.2 Principskitse...

Læs mere

E-business. Børsen Forum A/S, 2004. Børsen Ledelseshåndbøger. er Danmarks største og. stærkeste videns- og udviklingsklub.

E-business. Børsen Forum A/S, 2004. Børsen Ledelseshåndbøger. er Danmarks største og. stærkeste videns- og udviklingsklub. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste videns- og udviklingsklub. Uanset hvilket område eller emne du beskæftiger dig med, får du her et komplet opslagsværk på print, cd-rom og Artikel

Læs mere

Implementering af Identity Management i Miljøministeriet

Implementering af Identity Management i Miljøministeriet Implementering af Identity Management i Miljøministeriet Anders Johansen Kongens Lyngby 2008 IMM-B.Eng-2008-27 Technical University of Denmark Informatics and Mathematical Modelling Building 321, DK-2800

Læs mere

Hand in H6. Software Architecture in Practice. Book Swap Case

Hand in H6. Software Architecture in Practice. Book Swap Case Hand in H6 Software Architecture in Practice Book Swap Case Department of Computer Science, University of Aarhus Aabogade 34, 8200 Århus N, Denmark Gruppe: Bravo 20074842, Lars Kringelbach, lars@kringelbach.com

Læs mere

ADMINISTRATION AF E-MAILS

ADMINISTRATION AF E-MAILS D A N M A R K S T E K N I S K E U N I V E R S I T E T I M M 1 5-1 0-2 0 0 6 ADMINISTRATION AF E-MAILS MARTIN LAURITZEN IMM-B.ENG.-2006-71 Anerkendelser 2/134 1 Anerkendelser Denne opgave blev skrevet i

Læs mere

UDVIKLING AF ET SOA-BASERET SYSTEM. Morten Feldthaus. Kongens Lyngby IMM-B.Eng-2008-43

UDVIKLING AF ET SOA-BASERET SYSTEM. Morten Feldthaus. Kongens Lyngby IMM-B.Eng-2008-43 UDVIKLING AF ET SOA-BASERET SYSTEM Morten Feldthaus Kongens Lyngby IMM-B.Eng-2008-43 Technical University of Denmark Informatics and Mathematical Modelling Building 321, DK-2800 Kongens Lyngby, Denmark

Læs mere

Business Monitor Dashboard Migration

Business Monitor Dashboard Migration Danmarks Tekniske Universitet Lyngby 2013 Business Monitor Dashboard Migration IT-Diplomingeniør eksamenprojekt udført hos Author: Javid Bahramzy Supervisor: Bjarne Poulsen External supervisor: Frederik

Læs mere

Hvorfor en behændig itinfrastruktur?

Hvorfor en behændig itinfrastruktur? Hvorfor en behændig itinfrastruktur? Datalogisk Institut Københavns Universitet 18. november 2004 v/ Vidensleverandør og forfatter Henrik Hvid Jensen, SOA Network henrikhvid@soanetwork.dk (c) SOA Network,

Læs mere

OIOREST. Diskussionsoplæg til workshop vedrørende anvendelse af REST-baserede webservices i Det Digitale Danmark. Version 1.00

OIOREST. Diskussionsoplæg til workshop vedrørende anvendelse af REST-baserede webservices i Det Digitale Danmark. Version 1.00 OIOREST Diskussionsoplæg til workshop vedrørende anvendelse af REST-baserede webservices i Det Digitale Danmark. Version 1.00 IT- & Telestyrelsen marts 2008 1. Indhold > 1. Indhold 5 2. Figurfortegnelse

Læs mere

OIOWSDL Vejledning for udvikling og anvendelse af OIOWSDL

OIOWSDL Vejledning for udvikling og anvendelse af OIOWSDL OIOWSDL Vejledning for udvikling og anvendelse af OIOWSDL Publikationen kan hentes på It- & Telestyrelsens Hjemmeside: http://www.itst.dk Udgivet af: IT- & Telestyrelsen i samarbejde med Devoteam og Trifork

Læs mere

e-conomic Mobile. A re-design and development of a mobile application targeted Apple s ios devices based on existing app.

e-conomic Mobile. A re-design and development of a mobile application targeted Apple s ios devices based on existing app. e-conomic Mobile. A re-design and development of a mobile application targeted Apple s ios devices based on existing app. Morten Hulvej Andersen (s083117) B.Eng s Thesis, September 2013 IMM-B.Eng-2013-9

Læs mere

April 2002 Nr 11, Årgang 3 ISSN 1600-5147 Pris: kr. 125,00 ex moms www.oracleekspert.dk FEKS. TIL NEM REGRESSIONSTEST AF SYSTEMOPDATERINGER 4

April 2002 Nr 11, Årgang 3 ISSN 1600-5147 Pris: kr. 125,00 ex moms www.oracleekspert.dk FEKS. TIL NEM REGRESSIONSTEST AF SYSTEMOPDATERINGER 4 April 2002 Nr 11, Årgang 3 ISSN 1600-5147 Pris: kr. 125,00 ex moms www..dk #11 OUGDK 23 OUGDK Stormøde Næste møde er endnu ikke fastlagt. DBA SIG Næste møde er endnu ikke fastlagt. Designer SIG Næste møde:14.

Læs mere

Vejleder: DTU - Finn Gustafsson, Videnskabelig assistent IBM Frits Holm, Advisory IT-Specialist

Vejleder: DTU - Finn Gustafsson, Videnskabelig assistent IBM Frits Holm, Advisory IT-Specialist Universitet: Danmark Tekniske Universitet (DTU) Uddannelse: IT / Økonomi diplom Ingeniør Emne: Automatisering af Nessus Scan og Antivirus Afleveringsfrist: Fredag den 03-06-2011 Vejleder: DTU - Finn Gustafsson,

Læs mere

The MTIDD Firewall Language. Projektgruppe F603a

The MTIDD Firewall Language. Projektgruppe F603a The MTIDD Firewall Language 10. november 2003 AALBORG UNIVERSITET Institut for Datalogi Titel: The MTIDD Firewall Language Tema: Sprog og oversættelse Projektperiode: 3. februar - 30. maj 2003 Semester:

Læs mere

Projektorienteret samarbejdsværktøj på en smartphone

Projektorienteret samarbejdsværktøj på en smartphone Projektorienteret samarbejdsværktøj R o s k i l d e U n i v e r s i t e t I n s t i t u t f o r K o m m u n i k a t i o n, V i r k s o m h e d o g I n f o r m a t i o n s t e k n o l o g i ( C B I T )

Læs mere

Serviceorientering af Danmarks Miljøportal

Serviceorientering af Danmarks Miljøportal Serviceorientering af Danmarks Miljøportal 1. november 2007 CONNECTING BUSINESS & TECHNOLOGY Arkitekturstrategi for Miljøportalen-v1 Devoteam Consulting. Kopiering og distribution kun tilladt efter aftale

Læs mere

E-BUSINESS SOLUTIONS FROM CSC. 4 Systemgrænseflader. 4 Systemgrænseflader

E-BUSINESS SOLUTIONS FROM CSC. 4 Systemgrænseflader. 4 Systemgrænseflader E-BUSINESS SOLUTIONS FROM CSC 4 Systemgrænseflader 4 Systemgrænseflader E-BUSINESS SOLUTIONS FROM CSC 4 Systemgrænseflader Dokumentoplysninger Titel: Projekt: e-tl Løsningsspecifikation, Systemgrænseflader

Læs mere

OWSA model T version 1.0

OWSA model T version 1.0 OWSA model T version 1.0 OIO Web Service Arkitektur model Transportbaseret sikkerhed Anbefaling Denne anbefaling er godkendt af den fællesoffentlige IT-Arkitekturkomité den 22.12.2005. Godkendelsen er

Læs mere

Ændringerne i de etiske regler for revisorer - og deres betydning

Ændringerne i de etiske regler for revisorer - og deres betydning Ændringerne i de etiske regler for revisorer Forfatter: Jan Mortensen Vejleder: Lars Kiertzner Foråret og sommeren 2008 1 Executive summary The area of auditor independence has gone through a significant

Læs mere

Virtuelle bygninger... 2 1.1 Exercise A... 2 1.2 Exercise B... 3 1.3 Exercise C... 6 1.4 Exercise D... 13 1.5 Exercise E... 14 1.6 Exercise F...

Virtuelle bygninger... 2 1.1 Exercise A... 2 1.2 Exercise B... 3 1.3 Exercise C... 6 1.4 Exercise D... 13 1.5 Exercise E... 14 1.6 Exercise F... Virtuelle bygninger... 2 1.1 Exercise A... 2 1.2 Exercise B... 3 1.3 Exercise C... 6 1.4 Exercise D... 13 1.5 Exercise E... 14 1.6 Exercise F... 20 1 VIRTUELLE BYGNINGER 1.1 Exercise A 1.1.1 Opgavetekst

Læs mere

Visuel komponent til DSB tog-historik

Visuel komponent til DSB tog-historik Visuel komponent til DSB tog-historik Henrik Christoffersen s083146 Kongens Lyngby 2012 IMM-B.Eng-2012-75 Technical University of Denmark Informatics and Mathematical Modelling Building 321, DK-2800 Kongens

Læs mere

Enterprise Arkitektur og Serviceorienteret Arkitektur

Enterprise Arkitektur og Serviceorienteret Arkitektur Enterprise Arkitektur og Serviceorienteret Arkitektur - En gennemgang i teori og praksis Af Jens Keld Trinskjær Lars Hansen IT-Universitetet EBUSS Enterprise Arkitektur F2007 Vejleder: John Gøtze Side

Læs mere

Design og udvikling af Android site specific browser

Design og udvikling af Android site specific browser Design og udvikling af Android site specific browser Diplom IT Eksamensprojekt 2011/2012 Forfatter: Shaymaa M. Yassen s082710 Vejledere: DTU Mads Nyborg NetDesign a/s Nino Martinez Kongens Lyngby 2011

Læs mere

Opgave 1 og 2 Pat Hallands artikel Event Driven Architecture Faser af Web Services adoption

Opgave 1 og 2 Pat Hallands artikel Event Driven Architecture Faser af Web Services adoption Agenda Opgave 1 og 2 Pat Hallands artikel Event Driven Architecture Faser af Web Services adoption (c) SOA Network, 2004 1 Husk Vælg en udviklingsplatform Microsoft.Net BEA Oracle Eclipse IBM Udviklingsopgaven

Læs mere

Webpartshop i Sharepoint 2007

Webpartshop i Sharepoint 2007 Webpartshop i Sharepoint 2007 Peter Magnus Falk s042289 Kongens Lyngby 2008 IMM-B.Eng-2008-68 Technical University of Denmark Informatics and Mathematical Modelling Building 321, DK-2800 Kongens Lyngby,

Læs mere

Optimering af informationssøgning på mobiltelefoner ved brug af Microformats

Optimering af informationssøgning på mobiltelefoner ved brug af Microformats Optimering af informationssøgning på mobiltelefoner ved brug af Microformats Johannes Rasmussen Kongens Lyngby 2009 Bachelorprojekt Technical University of Denmark Informatics and Mathematical Modelling

Læs mere