Namminersornerullutik Oqartussat Grønlands Hjemmestyre Revisionsprotokollat til årsrapport 2005

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Namminersornerullutik Oqartussat Grønlands Hjemmestyre Revisionsprotokollat til årsrapport 2005"

Transkript

1 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr Postboks 20 Imaneq Nuuk Telefon Telefax Namminersornerullutik Oqartussat Grønlands Hjemmestyre Revisionsprotokollat til årsrapport 2005

2 Deloitte Indholdsfortegnelse Side 1. Revision i årets løb Gennemgang af forretningsgange og systemer Landsstyreformanden Landsstyrets Sekretariat Landsstyrets repræsentationskonti Personaledirektoratet Landsstyreområdet for Familie og Justitsvæsen Familiedirektoratet Underliggende institutioner Børnehjemmet Uummannaq Landsstyreområdet for Sundhed og Miljø Direktoratet for Sundhed Underliggende institutioner Uummannaq Sygehus Landsstyreområdet for Kultur, Undervisning, Forskning og Kirke Direktoratet for Kultur, Undervisning, Forskning og Kirke Underliggende institutioner Saviminilerinermik Ilinniarfik Kunstskolen AEB-midler Opfølgning KAF Landsstyreområdet for Fiskeri og Fangst Opfølgning på ESU Landsstyreområdet for Erhverv, Landbrug og Arbejdsmarked Nukissiorfiit, revision i årets løb Beregning af omsætningen Afregningssystemet Målerlagre Landsstyreområdet for Boliger, infrastruktur og Råstoffer Direktoratet for Boliger og Infrastruktur Mittarfeqarfiit, revision i årets løb 780

3 Deloitte Dokumentationsmateriale og forretningsgange mv Anlægsinvesteringer Generelle it-kontroller Landskassens Årsregnskab Risikovurdering Kommentarer til Årsregnskab Udlån til virksomheder Boligstøtteudlån Øvrige udlån Huslejerestancer fra før ESU lån Uddannelses lån Andre udlån Anlægsfond Resultatopgørelsen Forbrug contra bevilling Nettostyrede virksomheder Fordelingsregnskaber Løn på tilskudskonti Øvrige forhold Anvendt regnskabspraksis Regnskabsmæssige forklaringer Regnskabserklæring Øvrige oplysninger Ikke korrigerede fejl i årsregnskabet Rådgivnings- og assistanceopgaver Konklusion på den udførte revision Erklæring 791

4 Deloitte 769 Revisionsprotokollat til årsregnskab Revision i årets løb 1.1 Gennemgang af forretningsgange og systemer Som omtalt i vores protokollat af 8. december udføres revisionen af årsregnskabet i 3 faser. Fase 1 som er gennemgang af forretningsgange og systemer, der genererer data til årsregnskabet foretages i årets løb. Den primære rapportering herom er sket i vores protokollat af 18. januar 2006, hvortil vi henviser. Konklusion på revision i årets løb Område Konklusion Ref. Landsstyrets Sekretariat (repræsentations sagen) Personaledirektoratet Familiedirektoratet Familiedirektoratets underliggende institutioner Direktoratet for Sundhed Direktoratet for Sundheds underliggende institutioner Direktoratet for Kultur, Undervisning, Forskning og Kirke KIIIP's underliggende institutioner AEB -midler Opfølgning KAF Opfølgning ESU Nukissiorfiit Direktoratet for Boliger og Infrastruktur (skattepligt, boliger) Mitteqarfiit Kritiske fejl/mangler i interne kontroller mv., hvor løsning kræver høj prioritet. Betydelige fejl/mangler/bemærkninger, som kræver ledelsens bevågenhed. Enkelte bemærkninger, der skal følges op på, men som hverken enkeltvis eller samlet set er betydelige fejl/mangler. Enkelte områder var ikke afsluttede inden vores protokollat af 18. januar Disse vil blive omtalt i afsnit 1 8.

5 Deloitte 770 I protokollat af 18. januar 2006 blev KAF og ESU fremhævet som områder, hvor der er konstateret kritiske fejl/mangler i interne kontroller mv., hvor løsning kræver høj prioritet. Vi har foretaget en kort opfølgning herpå primo april måned 2006, jævnfør afsnittene 5.4 og 6.1. Fase 2, der omfatter revision af regnskabsposter og oplysninger i årsregnskabet, er omtalt i afsnit 10 og 11, og endelig er fase 3, konklusion og påtegning af årsregnskabet omtalt i afsnit Landsstyreformanden 2.1 Landsstyrets Sekretariat I forhold til sekretariatets størrelse og kompleksitet fungerer de interne forretningsgange og kontroller i al væsentlighed tilfredsstillende, og kan danne grundlag for regnskabsaflæggelsen. Gennemgangen har givet anledning til at bemærke enkelte forhold, der dog hverken enkeltvis eller samlet set ændrer den overordnede konklusion. I enkelte tilfælde anvendes kreditorsystemet ikke, idet bilag betales direkte via det elektroniske betalingssystem. Herved omgås de indbyggede kontroller i kreditorsystemet. En tidligere medarbejder var ikke slettet som bruger i det elektroniske betalingssystem. Endvidere er konstateret, at flere checks er underskrevet af 2 personer med C-rettigheder (normalt kan en C- rettighedsindehaver kun underskrive sammen med en B-rettighedsindehaver). På revisionstidspunktet var inventarlisten ikke fuldt ajourført. I en del tilfælde kunne konstateres, at rekvisitioner og passageranmeldelser ikke var udfyldt med nødvendige oplysninger og attesteret korrekt. Vi henleder opmærksomheden på, at rekvisitioner og passageranmeldelse giver modtageren en berettiget forventning om, at den efterfølgende faktura vil blive honoreret, hvorfor rekvisitioner altid skal attesteres af bemyndigede personer. I en del tilfælde opfylder bilag ikke attestationskravene, herunder at rejseafregninger i enkelte tilfælde havde mindre fejl Landsstyrets repræsentationskonti I forhold til vores bemærkninger i protokollatet af 18. januar 2006, forventer Landsstyret ifølge det oplyste at nå til enighed med Rasmus Frederiksen om tilbagebetaling af et beløb i niveauet 20 t.kr. Derimod er endnu ikke opnået enighed med Jens Naapatoq om tilbagebetaling.

6 Deloitte Personaledirektoratet I forhold til direktoratets størrelse og kompleksitet fungerer de interne forretningsgange og kontroller i al væsentlighed tilfredsstillende, og kan danne grundlag for regnskabsaflæggelsen. Gennemgangen har givet anledning til at bemærke enkelte forhold, der dog hverken enkeltvis eller samlet set ændrer den overordnede konklusion. Disponerings- og godkendelseslister var ikke ajourført på revisionstidspunktet. Endvidere var en tidligere medarbejder ikke slettet som bruger i det elektroniske betalingssystem. I enkelte tilfælde anvendes kreditorsystemet ikke, idet bilag betales direkte via det elektroniske betalingssystem. Herved omgås de indbyggede kontroller i kreditorsystemet. I andre tilfælde, hvor indgangsbogen (kreditorsystemet) er anvendt, sker der ikke opfølgning på og godkendelse af indtastede bilag. Herved er der risiko for, at kreditoren ikke betales til tiden, ligesom driften i visse tilfælde ikke belastes i korrekt periode. I enkelte tilfælde opfylder bilag ikke attestationskravene, herunder enkelte tilfælde hvor attesterede bilag vedrører egen person. 3. Landsstyreområdet for Familie og Justitsvæsen 3.1 Familiedirektoratet I forhold til direktoratets størrelse og kompleksitet fungerer de interne forretningsgange og kontroller i al væsentlighed tilfredsstillende, og kan danne grundlag for regnskabsaflæggelsen. Gennemgangen har givet anledning til at bemærke enkelte forhold, der dog hverken enkeltvis eller samlet set ændrer den overordnede konklusion. Regnskabsinstruks var ikke ajourført på revisionstidspunktet. Endvidere var en tidligere medarbejder ikke slettet som bruger i det elektroniske betalingssystem. I enkelte tilfælde anvendes kreditorsystemet ikke, idet bilag betales direkte via det elektroniske betalingssystem. Herved omgås de indbyggede kontroller i kreditorsystemet. Der foretages ikke afstemning mellem bruttolønlister og registreringer i XAL. Der er ikke udarbejdet skriftlige retningslinier for anvendelse af enhedens biler og mobiltelefoner uden for tjenestetid.

7 Deloitte 772 I enkelte tilfælde kunne konstateres, at rekvisitioner og rejserekvisitioner ikke var korrekt udfyldt og attesteret, ligesom enkelte bilag ikke opfylder attestationskravene. En del tilgodehavender er ældre end 6 måneder, og burde derfor, jævnfør forretningsgangen herfor, have været afskrevet og oversendt til Skattedirektoratet for inkasso. Direktoratet har i 2004 modtaget 56 t.kr. og i 2005 yderligere 7 t.kr. skænket af Tarifchef R. C. Jyrdal og Hustrus legat for Grønlandske Børn, som burde have været uddelt jævnfør fundatsen. Dette er imidlertid endnu ikke sket. Direktoratet forventer dog at uddelingen vil ske i Direktoratet har indgået aftaler med to eksterne konsulenter, der har varetaget arbejdet som henholdsvis fungerende kontorchef og fungerende afdelingschef. I begge tilfælde er konsulenterne bosiddende i Danmark. Den ene har ikke opgivet et SE-nr, hvorfor det er vores opfattelse, at der uden videre burde have været indeholdt A-skat af de udbetalte beløb. I det andet tilfælde har konsulenten et SE-nr. Da der imidlertid er tale om en enkeltmandsvirksomhed, som har påtaget sig reelt lønarbejde, er det vores opfattelse, at direktoratet burde have indeholdt A-skat. 3.2 Underliggende institutioner Børnehjemmet Uummannaq I forhold til institutionens størrelse og kompleksitet fungerer de interne forretningsgange og kontroller i al væsentlighed tilfredsstillende, og kan danne grundlag for regnskabsaflæggelsen. Gennemgangen har givet anledning til at bemærke enkelte forhold, der dog hverken enkeltvis eller samlet set ændrer den overordnede konklusion. Regnskabsinstruksen var ikke ajourført på revisionstidspunktet, ligesom der ikke var udarbejdet skriftlige retningslinier for anvendelse af enhedens mobiltelefoner uden for tjenestetid. Enheden anvender ikke økonomisystemets kreditorsystem, men checks til betaling af kreditorer, hvorved der er en forøget risiko for, at kreditorbilag ikke registreres og betales rettidigt. Der er ikke foretaget indberetning af forstanderens frie mobiltelefon, ligesom der ikke er foretaget indberetning af feriefrirejser for I en enkelte tilfælde opfylder bilag ikke attestationskravene, idet kun en person har attesteret.

8 Deloitte Landsstyreområdet for Sundhed og Miljø 4.1 Direktoratet for Sundhed I forhold til direktoratets størrelse og kompleksitet fungerer de interne forretningsgange og kontroller i al væsentlighed tilfredsstillende, og kan danne grundlag for regnskabsaflæggelsen. Gennemgangen har givet anledning til at bemærke enkelte forhold, der dog hverken enkeltvis eller samlet set ændrer den overordnede konklusion. I tilfælde, hvor indgangsbogen er anvendt, sker der ikke opfølgning på og godkendelse af indtastede bilag. Herved er der risiko for, at kreditoren ikke betales til tiden, ligesom driften i visse tilfælde ikke belastes i korrekt periode. Endvidere var to tidligere medarbejdere ikke slettet som brugere i det elektroniske betalingssystem. Der er ikke udarbejdet skriftlige retningslinier for anvendelse af enhedens biler og mobiltelefoner uden for tjenestetid. I to tilfælde er afholdt udgifter til ansattes feriefrirejser, som overstiger maksimumbeløbet på tur/retur rejse på økonomiklasse mellem tjenestestedet og København. Endvidere er ikke indberettet frie goder samt feriefrirejser for En del tilgodehavender er ældre end 6 måneder, og burde derfor, jævnfør forretningsgangen herfor, have været afskrevet og oversendt til Skattedirektoratet for inkasso. I enkelte tilfælde opfylder bilag ikke attestationskravene, herunder at direktøren har attesteret bilag vedrørende egen person samt at rejseafregninger ikke er beregnet korrekt. 4.2 Underliggende institutioner Uummannaq Sygehus I forhold til institutionens størrelse og kompleksitet fungerer de interne forretningsgange og kontroller i al væsentlighed tilfredsstillende, og kan danne grundlag for regnskabsaflæggelsen. Gennemgangen har givet anledning til at bemærke enkelte forhold, der dog hverken enkeltvis eller samlet set ændrer den overordnede konklusion. Regnskabsinstruksen var ikke ajourført på revisionstidspunktet. Endvidere var en tidligere medarbejder ikke slettet som bruger i det elektroniske betalingssystem. På revisionstidspunktet var inventarlisten ikke ajourført.

9 Deloitte 774 Der foretages ikke afstemning mellem bruttolønlister og registreringer i XAL. I en del tilfælde kunne konstateres, at passageranmeldelser ikke var udfyldt og attesteret korrekt. En del tilgodehavender er ældre end 6 måneder, og burde derfor, jævnfør forretningsgangen herfor, have været afskrevet og oversendt til Skattedirektoratet for inkasso. 5. Landsstyreområdet for Kultur, Undervisning, Forskning og Kirke 5.1 Direktoratet for Kultur, Undervisning, Forskning og Kirke I forhold til institutionens størrelse og kompleksitet fungerer de interne forretningsgange og kontroller i al væsentlighed tilfredsstillende, og kan danne grundlag for regnskabsaflæggelsen. Gennemgangen har givet anledning til at bemærke enkelte forhold, der dog hverken enkeltvis eller samlet set ændrer den overordnede konklusion. I enkelte tilfælde anvendes kreditorsystemet ikke, idet bilag betales direkte via det elektroniske betalingssystem. Herved omgås de indbyggede kontroller i kreditorsystemet. Direktoratet har i et tilfælde tilsidesat Landstingsforordning om leje af boliger ved at tillade en ansat at afvise et tilbud om anvist personalebolig, og i stedet fortsat bebo en vakantbolig mod betaling af husleje. Ud fra de forelagte oplysninger, er der muligvis tale om en delvis fri bolig, hvor der skal ske indberetning til skattemyndighederne i henhold til meddelelse nr. 491 fra Skattedirektoratet. Vi anbefaler, at direktoratet indhenter de nødvendige oplysninger til endelig afgørelse heraf. Direktoratet har i et tilfælde betalt for bådleje, uden at foretage indberetning heraf som B-indkomst. I en del tilfælde kunne konstateres, at rekvisitioner og passageranmeldelser ikke var udfyldt og attesteret korrekt. I nogle tilfælde opfylder bilag ligeledes ikke attestationskravene. 5.2 Underliggende institutioner Saviminilerinermik Ilinniarfik I forhold til institutionens størrelse og kompleksitet fungerer de interne forretningsgange og kontroller i al væsentlighed tilfredsstillende, og kan danne grundlag for regnskabsaflæggelsen. Gennemgangen har givet anledning til at bemærke enkelte forhold, der dog hverken enkeltvis eller samlet set ændrer den overordnede konklusion.

10 Deloitte 775 Regnskabsinstruks, disponerings- og godkendelseslister var ikke ajourført på revisionstidspunktet. På revisionstidspunktet var inventarlisten ikke ajourført. Enheden anvender ikke indgangsbogen til registrering af kreditorbilag, hvorved der er en forøget risiko for, at kreditorbilag ikke registreres og betales rettidigt. Endvidere anvender enheden ikke kassekonto til bogføring af kassebevægelser. I en del tilfælde kunne konstateres, at passageranmeldelser og rekvisitioner ikke var udfyldt og attesteret korrekt, samt i en del tilfælde, at bilag ikke opfylder attestationskravene Kunstskolen I forhold til institutionens størrelse og kompleksitet fungerer de interne forretningsgange og kontroller i al væsentlighed tilfredsstillende, og kan danne grundlag for regnskabsaflæggelsen. Gennemgangen har givet anledning til at bemærke enkelte forhold, der dog hverken enkeltvis eller samlet set ændrer den overordnede konklusion. Regnskabsinstruksen var ikke ajourført på revisionstidspunktet, ligesom inventarlisten ikke ajourført. Bruttolønlister afstemmes til tjenestetidsskemaer, men der foretages ikke afstemning mellem bruttolønlister og registreringer i XAL. I en del tilfælde kunne konstateres, at passageranmeldelser ikke var attesteret korrekt. 5.3 AEB-midler Der er i 2005 udbetalt tilskud via AEB midlerne til SIK/Sulisartut Højskoliat til afholdelse af tillidsmandskurser. Kurserne er afholdt i Forud for udbetalingen har Landsstyret meddelt dispensation fra 2, stk. 1 og stk. 3 i Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 18 af 20. maj 1998, AEB-bekendtgørelsen. Disse bestemmelser omhandler, at kurser skal udbydes fra eller i samarbejde med en erhvervsskole, og at der skal være tale om offentligt udbudte kurser. Af oplæg til Landsstyret, dateret 18. januar 2005, fremgår, at direktoratet oprindeligt havde vurderet, at det ikke var muligt at dispensere fra AEB-bekendtgørelsens rammer ( 2, stk. 1 og stk. 3) om, at kurser skal udbydes fra eller i samarbejde med en erhvervsskole, og at der skal være tale om offentligt

11 Deloitte 776 udbudte kurser. AEB-nævnet havde på baggrund heraf ikke bevilget tilskud via AEB-midlerne til tillidsmandskurserne. Det indstilles dog at Landsstyret giver dispensation for reglerne. Som begrundelse for indstilling heraf anføres blandt andet, at Landsstyret tidligere har givet dispensation i forbindelse med Royal Greenland A/S' udbud af kurser til sæsonledige via Royal Greenland Academy. Ultimo 2005 erfarer direktoratet, at der muligvis er tale om, at SIK's tillidsmandskurser tillige har modtaget økonomisk støtte fra anden side, hvilket ikke er tilladt efter AEB-bekendtgørelsens 5. Direktoratet opstiller herefter en handlingsplan om, at der skal indhentes redegørelse for, hvorvidt der er opnået anden økonomisk støtte til de udbudte kurser, og om det i bekræftende fald dækker de samme udgifter som AEB-midlerne dækker. Der vil herefter blive taget stilling til et eventuel tilbagebetalingskrav. Vi er enige i direktoratets handlingsplan. Efter vores opfattelse bør der tillige foretages en juridisk vurdering af, hvorvidt der er i lovgivningen er hjemmel til at give den oprindelige dispensation fra AEB-bekendgørelsens bestemmelser i 2, stk. 1 og stk. 3, i forbindelse med tilskud til kurser på Royal Greenland Academy, som efterfølgende indgår i begrundelsen for at dispensere i forbindelse med SIK's tillidsmandskurser. AEB-bekendgørelsen indeholder efter vores opfattelse ikke umiddelbart en sådan dispensationsmulighed. 5.4 Opfølgning KAF I forhold til vore bemærkninger i protokollatet af 18. januar 2006, har KAF foretaget en fuldstændig afskrivning af debitorer forfaldent til betaling pr. 1. september 2005 eller tidligere. Endvidere er det oplyst, at der er indgået aftale med Hjemmestyrets IT-leverandør om, at få tilpasset debitorsystemet, således at huslejeopkrævningen kan automatiseres. Institutionen forventer en løsning herpå medio Den omtalte negative kassebeholdning på 82 t.kr. er endnu ikke afklaret. 6. Landsstyreområdet for Fiskeri og Fangst 6.1 Opfølgning på ESU Siden vores revisionsprotokollat af 18. januar 2006, har direktoratet i samarbejde med IT-leverandøren gennemgået årets bogføring, og i stort omfang fået afklaret en lang række fejl, herunder ikke mindst fået bogføringen ajourført og afstemt i forhold til lånemodulet.

12 Deloitte 777 Ifølge det oplyste har direktoratet haft væsentlige vanskeligheder ved at betjene det nye system, blandt andet som følge af, at der ikke har været udarbejdet tilstrækkelige brugermanualer til lånesystemet. For at imødegå fejl som følge af systemets kompleksitet, er der ifølge det oplyste iværksat et projekt, der har til hensigt at eliminer fejlmuligheder i forholdet mellem lånemodul og bogføringen. Projektet forventes at være implementeret medio Landsstyreområdet for Erhverv, Landbrug og Arbejdsmarked 7.1 Nukissiorfiit, revision i årets løb Revisionen har omfattet en vurdering af, om virksomhedens rapporteringssystemer, forretningsgange og interne kontroller fungerer forsvarligt. Formålet hermed er at påse, om der forefindes korrekte, troværdige og rettidige bogholderiregistreringer som grundlag for regnskabsaflæggelsen. Vi har vurderet virksomhedens forretningsgange og interne kontroller, herunder særligt inden for følgende risikofyldte områder: Beregning af omsætningen Afregningssystemet Målerlagre Beregning af omsætningen Bogføring af Nukissiorfiits omsætning af el, vand og varme sker på baggrund af en beregning, der tager udgangspunkt i den målte produktion. Beregningsmetoden har været gældende siden regnskabsbekendtgørelsen for nettostyrede virksomheder trådte i kraft i Metoden har været genstand for en del drøftelser, især de seneste år. Vi har nedenfor kort skitseret problemstillingerne. Produktionsmålerne og aflæsning heraf er helt essentielle i opgørelsen af omsætningen. Risiciene for fejl kan henføres til både usikkerhed forbundet med selve målerne og usikkerhed forbundet med aflæsning heraf, herunder det tidsmæssige aspekt hvor aflæsningen skal foretages så tæt på periodeskæringer som muligt. Distributionstab opgøres som en procentdel af produktionen. Ifølge det oplyste er opgørelserne udarbejdet i 1998, og ikke senere justeret for ændringer i nettet. Det er således en betydelig usikkerhed i omsætningen forbundet med opgørelsen af distributionstab.

13 Deloitte 778 Fast elvarme er primært udbredt i Nuuk, hvor alle nyere huse og lejligheder her fast elvarme. Der er således tale om mange målere. For at minimere risikoen for fejlberegning af denne post, har Nukissiorfiit aflæst stort set alle faste elvarmemålere ultimo december Almindelig el beregnes som en residualpost, og indeholder derved summen af usikkerheder for alle de ovenstående elementer. Det største problem ved fremgangsmåden er, at nettousikkerheden omregnes til omsætning med taksten for almindeligt forbrug, der er den højeste takst. Det er vores opfattelse, at Nukissiorfiit bør forholde sig til hver enkelt af ovennævnte usikkerhedsfaktorer, og vurdere, hvordan usikkerheden kan reduceres til et minimum, herunder eksempelvis opstilling af interne kvalitetssikringsprogrammer o.l. I forhold til at aflægge et retvisende årsregnskab, er det vores opfattelse, at de nævnte problemstillinger bør prioriteres højt, og vi er vidende om, at virksomheden for 2006 og fremefter overvejer at ændre princippet tilbage til et faktureringsprincippet, som virksomheden har anvendt indtil Afregningssystemet Axapta system har givet anledning til en del besværligheder omkring afregningssystemet EVVA. Vi har tidligere beskrevet en del af disse problemstillinger i notater til ledelsen dateret henholdsvis og Vi har foretaget en gennemgang af forretningsgange og interne kontroller på fakturerings- og debitorområdet. Oprettelse og vedligeholdelse af målerstamdata er efter vores vurdering et af de vigtigste områder for intern kontrol, idet hele opkrævningsgrundlaget afhænger af disse oplysninger. De enkelte EGT'er (engeritjenester i de enkelte byer) skal kvartalsvis udføre en fuldstændig gennemgang af målerlageret, ligesom controllerafdelingen årligt gennemfører kontrolbesøg i alle byer, hvor målerlagrene gennemgås. Controllerafdelingen udarbejder efterfølgende en rapport, der opsummere de områder, den enkelte EGT bør stramme op på. Vi har gennemgået controllerrapporterne for 2005 og kan sammendrage, at der i forhold til 2004 er sket store forbedringer i behandlingen af målerstamdata. Dog anbefaler vi, at der fortsat er stor fokus på området, herunder afdækning af, om ændring af kvalitetssikringsprocedurer mv. kan reducere fejl. Kvalitetssikringsprocedurer skal omfatte både EGT'er og hovedkontorets administrative procedurer.

14 Deloitte Målerlagre Efter vor opfattelse er det af stor vigtighed, at der er effektive interne kontroller, der sikrer en fuldstændig registrering af alle forbrugsmålere, idet de har direkte forbindelse til Nukissiorfiits mulighed for at fakturere produktionen. Kontroller i årets løb har vist, at der overordnet er gode forretningsgange og interne kontroller på området. I enkelte byer er der dog behov for en opstramning i forhold til, at følge de gældende forretningsgange Generelle IT-kontroller Vi har i løbet af februar 2005 foretaget en gennemgang af generelle IT-kontroller ved Nukissiorfiit. I den forbindelse er udarbejdet en særskilt rapport herom. På baggrund af vores gennemgang er det vores sammenfattende vurdering, at de generelle it-kontroller på enkelte af de gennemgåede områder ikke er betryggende ud fra Nukissiorfiits forhold. Som en konsekvens heraf bør der efter vores vurdering umiddelbart tages skridt til at forbedre og styrke kontrollerne på følgende områder: Gennemførelse af en it-risikoanalyse og udarbejdelse af en ledelsesgodkendt it-sikkerhedspolitik Forbedring af den logiske sikkerhed på enkelte områder relateret til Novell, Oracle og Windows 2000, herunder logning og overvågning af kritiske systemadgange Etablering af en ledelsesgodkendt beredskabsplan for it-anvendelsen Forbedring af forhold relateret til adgang til og opbevaring af sikkerhedskopier Det er dog vores umiddelbare vurdering, at det overordnede kontrolmiljø udgør et godt grundlag for opnåelse og fastholdelse af et betryggende it-kontrolniveau hos Nukissiorfiit. 8. Landsstyreområdet for Boliger, infrastruktur og Råstoffer 8.1 Direktoratet for Boliger og Infrastruktur Der er på hovedkonto givet adgang til at sælge udlejningsboliger til lejere. I henhold til Landstingsforordning nr. 5/2002 skal der udstedes et konjunkturpantebrev, såfremt salgsprisen opgjort efter et teknisk økonomisk princip er 5% lavere end den aktuelle markedsværdi. Efter vores vurdering kan det ikke udelukkes, at konjunkturpantet helt eller delvist er udtryk for et gaveelement, der er skattepligtig efter den grønlandske indkomstskattelov.

15 Deloitte 780 Vi anbefaler, at direktoratet undersøger de skattemæssige aspekter ved salg af udlejningsboliger til lejere. 8.2 Mittarfeqarfiit, revision i årets løb Revisionen har omfattet en vurdering af, om virksomhedens rapporteringssystemer, forretningsgange og interne kontroller fungerer forsvarligt. Formålet hermed er at påse, om der forefindes korrekte, troværdige og rettidige bogholderiregistreringer som grundlag for regnskabsaflæggelsen Dokumentationsmateriale og forretningsgange mv. I årets løb har vi besøgt lufthavnene i Nuuk og Kangerlussuaq som led i revisionen af årsregnskabet for 2005 for Mittarfeqarfiit. Der er til ledelsen i Mittarfeqarfiit udarbejdet notater vedrørende vore revisionsbesøg. Formålet med revisionsbesøgene har været at undersøge, om lufthavnenes registreringssystemer, forretningsgange, rutiner og kontroller m.v. er tilrettelagt på en hensigtsmæssig måde under hensyntagen til lufthavnenes og de enkelte regnskabsområders relative betydning for det samlede regnskab for Mittarfeqarfiit, herunder for at vurdere, om bogføringen fortsat giver et pålideligt grundlag for udarbejdelsen af årsregnskabet. I forbindelse med vor revision har vi noteret, at forretningsgangene i al væsentlighed følges, og at der generelt foretages de forudsatte afstemninger og kontroller. Det er dog vort indtryk, at der kan og bør foretages yderligere forbedringer, herunder at de skriftlige forretningsgange ajourføres/forbedres, og at afstemninger m.v. foretages konsekvent og med de forudsatte frekvenser. Bl.a. på løn- og gageadministrationsområdet bør der foretages forbedringer. Baseret på det udførte arbejde er det samlet set vort indtryk, at virksomhedens registreringssystemer og forretningsgange indenfor virksomhedens hovedområder under hensyntagen til ovenstående bemærkninger fungerer efter hensigten Anlægsinvesteringer Vi noterede i 2002, at der ikke som forudsat i henhold til Grønlands Hjemmestyres regler for anlægstilskud er udarbejdet og revideret anlægsregnskaber for de foretagne investeringer med anlægsinvesteringstilskud. Vi anbefalede, at Mittarfeqarfiit tager kontakt til direktoratet med henblik på at få fastlagt retningslinier m.v. for færdiggørelse og revision af anlægsregnskaberne, herunder hvor langt tilbage i tid, der skal udarbejdes reviderede anlægsregnskaber for de enkelte anlægstilskudsinvesteringer. Retningslinierne bør tillige omfatte procedurerne for slutmelding af de enkelte anlægsinvesteringer overfor direktoratet, herunder hvordan der forholdes med mer- eller mindreforbrug i forhold til bevil-

16 Deloitte 781 lingen. Der står i øjeblikket en række anlægsinvesteringer åbne fra tidligere år med både positive og negative restbevillinger, og hvor selve investeringerne er afsluttet. Vi har noteret, at retningslinierne herfor endnu ikke er fastsat, herunder skriftligt, og der er således endnu ikke udarbejdet og revideret anlægsregnskaber for Mittarfeqarfiit Generelle it-kontroller Vi har i juni 2005 i forbindelse med revisionen gennemgået udvalgte områder af de generelle itkontroller hos Mittarfeqarfiit Grønlands Lufthavnsvæsen. De generelle it-kontroller er de kontroller, som er etableret i og omkring Mittarfeqarfiits væsentligst it-platforme med henblik på at opnå en velkontrolleret og sikker it-anvendelse og dermed også understøtte it-baserede forretningsprocesser. Formålet med gennemgangen har været at vurdere, om de generelle it-kontroller er betryggende, dvs. om Mittarfeqarfiit opfylder de krav, som må forventes, vurderet ud fra såvel en revisionsmæssig som en forretningsmæssig betragtning. På baggrund af vores gennemgang i juni 2005 er det vores sammenfattende vurdering, at de generelle it-kontroller på enkelte af de gennemgåede områder ikke er betryggende ud fra Mittarfeqarfiits forhold. Nogle af disse forhold, herunder vedrørende Windows NT, Concorde XAL og forældede operativ- og systemplatforme, er dog ifølge det oplyste afhjulpet i forbindelse med opgraderingen i efteråret 2005 til Axapta og XP. Som en konsekvens heraf bør der efter vores vurdering umiddelbart tages skridt til at forbedre og styrke kontrollerne på følgende områder: Gennemførelse af en it-risikoanalyse og udarbejdelse af en ledelsesgodkendt it-sikkerhedspolitik. Forbedring af forhold relateret til adgang til og opbevaring af sikkerhedskopier. Forbedring af den logiske sikkerhed på enkelte områder relateret til Windows NT. Forbedring af den etablerede beskyttelse imod internettet. Forbedring af den logiske sikkerhed på Concorde XAL, herunder passwordpolitik. Etablering af en ledelsesgodkendt beredskabsplan for it-anvendelsen. Opgradering af forældede operativ- og systemplatforme. Det er dog vores umiddelbare vurdering, at det overordnede kontrolmiljø udgør et godt grundlag for opnåelse og efterfølgende fastholdelse af et betryggende it-kontrolniveau hos Mittarfeqarfiit, med henblik på efterlevelse af de stadigt øgede kontrolkrav på dette område. Vore detaljerede kommentarer til den udførte gennemgang af de generelle it-kontroller er meddelt virksomhedens daglige ledelse i brev af 22. november Ingen af de omtalte mere detaljerede forhold har en sådan karakter, at vi har fundet det påkrævet at omtale dem i revisionsprotokollatet.

17 Deloitte Landskassens Årsregnskab Risikovurdering I forbindelse med årsafslutningen har vores risikovurdering været rettet mod regnskabsposter og oplysninger i Landskassens årsregnskab som vist i figuren på næste side:

18 Deloitte 783 Risikovurdering og konklusion Regnskabselement mv. Høj risiko mio.kr. Konklusion Ref. Aktiver Bank- og kassebeholdninger 498 Obligationer Mellemværender med virksomheder 42 Udlån til virksomheder 762 Boligstøtteudlån 954 Øvrige udlån 185 Andre tilgodehavender 392 Nettostyrede virksomheder 61 Aktier Aktiver Passiver Kortfristet gæld 279 Langfristet gæld 66 Anlægsfond 638 Balancekonto Passiver Resultatopgørelsen Driftsudgifter Lovbundne udgifter Tilskud Anlægsudgifter Indtægter ( ) Øvrige væsentlige områder Beretningen Nettostyrede virksomheder Eventualforpligtelser Høj risiko for væsentlige fejl Risiko har væsentlig betydning for årsregnskab - kræver bevågenhed Kræver bevågenhed Ingen kritiske kommentarer Med udgangspunkt i risikovurderingen har revisionen været koncentreret om de områder, hvor risikoen for væsentlige fejl vurderes at være højest. Disse områder er markeret i figuren med en trekant. På øvrige områder er risikoen vurderet som normal, og revisionens omfang har derfor været mindre. I henhold til aftale med Landstingets Formandskab udarbejdes en særskilt revisionsprotokol for Landstingets administration og Ombudsmandsinstitutionen.

19 Deloitte Kommentarer til Årsregnskab 2005 Vi har nedenfor anført de bemærkninger, som revisionen af Landskassens Årsregnskab 2005 har givet anledning til Udlån til virksomheder Af det samlede udlån til virksomheder på 762 mio.kr. vedrører 754 mio.kr. Nukissiorfiit. De resterende 8 mio.kr. er udlånt til Nuuk Værft A/S i forbindelse med privatiseringen heraf. Udlån til Nukissiorfiit vedrører anlægsudlån. Af de 754 mio.kr. er der faktisk udlånt 683 mio.kr. mens den resterende del på 71 mio.kr. er givet som lånetilsagn, og henstår i Anlægsfonden til hævning efterhånden som projekterne gennemføres. I forbindelse med revisionen har vi konstateret, at det har voldt betydelige vanskeligheder at håndtere nedlæggelsen af tidligere renoveringskonti (hovedkonti 90.xx) vedrørende Nukissiorfiits anlæg, hvorved et antal projekter er nedlukket som tilskudsprojekter og overføres til færdiggørelse som udlånsprojekter. Endvidere har vi konstateret, at der ikke er et effektivt rapporteringssystem, der sikrer at anvendelse af lånetilsagn og de modsvarende hævninger i Anlægsfonden er overensstemmende. Det samme forhold gør sig gældende ved ændringer i givne bevillinger. Ved revisionen er således konstateret, at de opgjorte udlån til Nukissiorfiit i løbet af 2006 skal justeres fra 101,2 mio.kr. til 96,4 mio.kr. Direktoratet for Boliger og Infrastruktur bør fremover udvise særlig opmærksomhed på problemstillingen Boligstøtteudlån Boligstøtteudlån administreres af A/S Boligselskabet INI, henholdsvis Direktoratet for Boliger og Infrastruktur, idet direktoratet selv administrerer lån og andelsboliglån. Vi har påset, at der foreligger en afstemning til oplysningerne fra A/S Boligselskabet INI.

20 Deloitte 785 Boligstøtteudlån kan skitseres således: Ej Brutto- Hensættelse Bogført udbetalt udlån til tab udlån t.kr. t.kr. t.kr. t.kr. Hovedstol BS (23.663) Forfaldne, men ej betalte ydelser ( ) Støttet privat boligbyggeri Boligstøtteudlån i alt ( ) Sammenligningstal: Boligstøtteudlån i alt ( ) Boligstøtteudlån i alt ( ) Boligstøtteudlån i alt ( ) Ændring i bruttoudlån kan specificeres således: Bruttoudlån Bruttoudlån kr. kr. Bruttoudlån primo Nyudlån Tilgang renter mv Betalte ydelser (61.746) (86.202) Ordinære og ekstraordinære afskr. (tab) på tilgodehavender (42.263) (64.090) Bruttoudlån ultimo Det skal bemærkes, at af de betalte ydelser på 61,7 mio.kr. henholdsvis 86,2 mio.kr. har Landskassen udbetalt tilskud i form af ydelses- og boligbørnetilskud på 29,9 mio.kr, henholdsvis 33,0 mio.kr. Låntagernes reelle ydelsesbetaling udgør således 31,8 mio.kr. i 2005 henholdsvis 53,2 mio.kr. i Når en debitor ikke har betalt et års ydelse, foretages der hensættelse til tab. Som det fremgår ovenfor, er der sket en forbedring fra 2004 til 2005, hvor hensættelsen er faldet fra 159,6 mio.kr. til 128,6 mio.kr. Vi har i årets løb foretaget revision af boligbalancen, som er udgangspunkt for A/S Boligselskabet INI's afregning af boligstøtteudlån til Hjemmestyret. Konklusionen på vores revision er, at bogføringen i al væsentlighed er så pålidelig, at den kan danne grundlag for udarbejdelsen af årsregnskabet.

21 Deloitte 786 Dog skal bemærkes, at der efter aftale med Direktoratet for Boliger og Infrastruktur er foretaget nulstilling af regnskabsmæssige differencer som i alt har påvirket driften negativt med 3,5 mio.kr Øvrige udlån Øvrige udlån kan specificeres således: t.kr. t.kr. Huslejerestancer fra før 1995 (146) 894 ESU lån Uddannelses lån Andre udlån Øvrige udlån i alt Huslejerestancer fra før 1995 Disse udlån administreres af A/S Boligselskabet INI, der modtager en provision, såfremt det lykkes at indkræve restancen. Der er sket en mindre bogføringsfejl, hvorved hensættelsen overstiger tilgodehavendet. Fejlen har ikke DAU-effekt ESU lån Der er sket en kraftig oprydning i saldi i forbindelse med overgang til det nye udlånssystem. Der er således sket afskrivninger på tilgodehavender for 93,4 mio.kr. i 2005 på fordringer, som anses for uerholdelige. Afskrivningerne modsvares af, at der er sket en tilbageførsel af hensættelser med 85,6 mio.kr. Vi henviser i øvrigt til tidligere omtale af ESU området Uddannelses lån Disse lån administreres af GrønlandsBanken på vegne af Hjemmestyret. Afstemningen har ikke givet anledning til andet end ubetydelige bemærkninger Andre udlån Disse udlån er primært til højskolerne på t.kr. som henstår afdragsfrie. De resterende t.kr. vedrører de såkaldte TAT lån til turistbranchen. Ved gennemgang af TAT lån har vi bemærket, at kun et fåtal af debitorerne betaler afdrag på lånene. I en del tilfælde har debitor ikke betalt de aftalte afdrag i en årrække, hvorfor der for længst burde have været taget skridt til at hensætte til tab på lånene, og om nødvendigt at sende lånene til inkasso. Det er vores vurdering at der burde have været hensat t.kr. til tab på lånene. Det skal bemærkes, at en manglende hensættelse ikke har DAU-effekt.

22 Deloitte 787 Vi anbefaler, at Direktoratet for Erhverv, Landbrug og Arbejdsmarked snarest iværksætter initiativer til opfølgning på TAT lånene Anlægsfond Anlægs- og renoveringsfonden har ved udgangen af 2005 en saldo på 638 mio.kr. Vi har afstemt regnskabspostens udvisende til underliggende specifikationer fra Direktoratet for Boliger og Infrastruktur. I oversigtsform kan årets bevægelser mellem Landskassen og Anlægs- og renoveringsfonden (anlægsfonden) opstilles således: Anlægsudgift t.kr. Anlægsfond t.kr. Uforbrugte midler i anlægsfond, primo Årets bevilling, jf. Finansloven Tillægsbevillinger (29.068) Årets overførsel af midler til anlægsfond Årets kontante forbrug i anlægsfonden ( ) Årets anlægsudgift/uforbrugte midler i anlægsfond Vi henviser i øvrigt til årsregnskabets beretning, hvor der er foretaget en nærmere opdeling i, hvilke områder den opsamlede periodisering af anlægsudgifter vedrører Resultatopgørelsen Vi har bl.a. foretaget en analyse af resultatopgørelsens poster samt en sammenligning med tidligere år og bevillingerne. Intern revision har foretaget en periodiseringskontrol, som vi stikprøvevist har gennemgået. Det er vor vurdering, at alle væsentlige forhold er rettet, hvorfor resultatopgørelsen giver et retvisende billede af årets aktivitet. Der er udarbejdet en samlet afstemning af de bogførte gager og lønninger for 2005, uden at dette har givet anledning til væsentlige bemærkninger Forbrug contra bevilling I lighed med tidligere år har vi foretaget en sammenholdelse mellem bevilling og forbrug. Årets DAU-resultat blev et overskud på 274 mio.kr. mod et budgetteret underskud incl. tillægsbevillinger på 79 mio.kr. Det samlede mindreforbrug er således 353 mio.kr. Det skal dog bemærkes, at der i

23 Deloitte 788 Finansloven er indarbejdet en række reserver til blandt andet anlæg, overenskomstrelaterede udgifter mv. på i alt ca. 46 mio.kr. Disse reserver er ikke benyttet. Det reelle mindreforbrug i forhold til udmøntede budgetter er således 307 mio.kr. De væsentligste afvigelser er nærmere uddybet i beretningen til årsregnskabet Nettostyrede virksomheder De nettostyrede virksomheder har modtaget følgende tilskud til drift: t.kr. t.kr. Asiaq Amutsiviit 0 0 Nukissiorfiit Mittarfeqarfiit I alt Det skal bemærkes, at udviklingen i tilskud til Nukissiorfiit hænger sammen med ændringen i ensprisreformen, hvor Nukissiorfiit modtager et tilskud, til udligning af forskellen mellem den kostægte og maksimalprisen på de lokationer, hvor kostprisen overstiger maksimalprisen. Hovedtallene fra virksomhederne kan opstilles således: Resultat Aktiver Egenkapital t.kr. t.kr. t.kr. Asiaq (83) Amutsiviit Nukissiorfiit (75.813) Mittarfeqarfiit ( ) Resultaterne er virksomhedernes resultater uden hensyntagen til tilskud fra Landskassen. Amutsiviit omfatter alene afviklingsforretningen, hvis primære opgave er at afslutte en retssag samt løbende opfølgning på udestående fordringer, som søges inddrevet. Vi har revideret virksomhedernes årsregnskaber for 2005, og alle er forsynet med en revisionspåtegning uden forbehold. I revisionspåtegningen for Mittarfeqarfiit har vi givet en supplerende oplysning om Mittarfeqarfiits mulighed for at forrente og afskrive anlægsinvesteringerne.

24 Deloitte 789 Vi henviser i øvrigt til virksomhedernes særskilte årsregnskaber for 2005 og de af os udarbejdede revisionsprotokoller Fordelingsregnskaber Vi har endvidere foretaget revision af det af Nukissiorfiit udarbejdede fordelingsregnskab for regnskabsåret 2005, hvori enhedspriserne for el, vand og varme er opgjort pr. lokation. Fordelingsregnskabet aflægges efter udkast til bekendtgørelse om fastlæggelse af principper for fordeling af omkostninger til udregning af enhedsomkostninger for el, vand og fjernvarme, dateret 11. august Vi har afgivet en erklæring på regnskabet uden forbehold, men med en supplerende oplysning, hvori vi henviser til ledelsens bemærkninger om usikkerheder i fordelingsregnskabet. Mittarfeqarfiit burde tilsvarende udarbejde et fordelingsregnskab, men dette er ikke sket endnu Løn på tilskudskonti I henhold til Budgetloven kan lønudgifter kun afholdes over en driftsbevilling. Vi har bemærket, at der på en række tilskudskonti er afholdt lønudgifter. Der er blandt andet tale om følgende konti: t.kr IT-området Sektorprogram for uddannelse Efter- og videreuddannelse i henhold til AEB-ordningen 405 Endvidere er der enkelte øvrige konti, hvor der er bogført småbeløb som lønudgift. Alt andet lige burde beløbene have været bogført på ressortdirektoratets hovedkonto. Vi anbefaler, at der fremover sikres, at der ikke sker bogføring af lønudgifter på tilskudskonti, med mindre der er tale om udbetaling af tilskud til personer, hvor der skal ske skattetræk Øvrige forhold Anvendt regnskabspraksis Vi har kontrolleret, hvorvidt årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med Landskassens regnskabspraksis uden dette har givet anledning til bemærkninger. Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til Regnskabsmæssige forklaringer Vi har foretaget en gennemgang af direktoraternes regnskabsmæssige forklaringer, hvori de væsentligste afvigelser er kommenteret.

25 Deloitte 790 Vor gennemgang har ikke givet anledning til supplerende kommentarer Regnskabserklæring I forbindelse med regnskabsafslutningen har direktøren og den regnskabsansvarlige i hvert direktorat overfor os blandt andet erklæret, at de er bekendt med ledelsens ansvar for, at delregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med lovgivningens krav til regnskabsaflæggelse, herunder at regnskabet og de regnskabsmæssige forklaringer samlet givet et retvisende billede af direktoratets resultat, aktiver og gæld, at regnskabet ikke indeholder væsentlig fejlinformation at alle anlægsaktiver, som overstiger kr. enkeltvis er registreret på en inventarliste og er tilstede, af de bogførte aktiver i balancen er til stede, tilhører Landskassen (excl. forvaltede midler) og er forsvarligt værdiansat, herunder at foretagne nedskrivninger mv. er tilstrækkelige til at dække den risiko, der hviler på aktiverne, at direktoratets aktiver ikke er pantsat, behæftet med ejendomsforbehold eller lignende udover hvad der er meddelt Den centrale Regnskabsafdeling, at samtlige gældsposter og øvrige forpligtelser, der påhviler direktoratet, er medtaget i balancen eller oplyst til Den centrale Regnskabsafdeling, samt at disse er forsvarligt opgjort, at der ikke er verserende eller truende erstatningskrav mv. eller eventualforpligtelser så som pensions-, kautions- og garantiforpligtelser samt andre økonomiske forpligtelser, herunder valutarisici og leasingforpligtelser, udover hvad der er meddelt Den centrale Regnskabsafdeling, som væsentligt vil kunne påvirke bedømmelsen af direktoratets økonomiske stilling, at alle transaktioner i det forløbne regnskabsår er foretaget på normale vilkår og i overensstemmelse med finansloven og tillægsbevillingslovene, at der fra balancedagen og frem til i dag ikke er indtrådt forhold, som forrykker vurderingen af direktoratets balance, og som ikke er kommet til udtryk i de regnskabsmæssige forklaringer. at der ikke er konstateret besvigelser i det forløbne regnskabsår og at direktoratets forretningsgange og interne kontroller blandt andet har til formål at forebygge muligheden for besvigelser. 11. Øvrige oplysninger 11.1 Ikke korrigerede fejl i årsregnskabet Ud over ubetydelige fejl, er de fejl, vi har afdækket ved vor revision, blevet korrigeret i årsregnskabet.

26 Deloitte Rådgivnings- og assistanceopgaver Siden afgivelsen af vores revisionsprotokollat af 18. januar 2006 har vi udført følgende opgaver for Grønlands Hjemmestyre: Diverse rådgivning for bestyrelsessekretariatet Diverse mindre assistanceopgaver af teknisk karakter Assistance i forbindelse med undersøgelse af Great Greenland A/S 12. Konklusion på den udførte revision Landsstyret har den 28. april 2006 godkendt årsregnskabet i den foreliggende form, og vi har forsynet det med en revisionspåtegning uden forbehold eller supplerende oplysninger. 13. Erklæring I henhold til lovgivningen skal vi erklære, at vi opfylder de habilitetsbetingelser, der er indeholdt i lovgivningen, og at vi under revisionen har modtaget alle de oplysninger, vi har anmodet om. Nuuk, den 1. maj 2006 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Peter A. Wistoft statsautoriseret revisor Per Jansen statsautoriseret revisor

27 Deloitte 792 Fremlagt på Landstingets revisionsudvalgsmøde, den Landstingets revisionsudvalg Kristian Jeremiassen Otto Jeremiassen Kim Kielsen formand næstformand Olga P. Berthelsen Palle Christiansen CB/vly T:\AFD7200\FAELLES\SEK\5082\2005\Protokol 2005 (2).doc

Namminersornerullutik Oqartussat Grønlands Hjemmestyre Revisionsprotokollat til årsregnskab 2006

Namminersornerullutik Oqartussat Grønlands Hjemmestyre Revisionsprotokollat til årsregnskab 2006 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Postboks 20 Imaneq 22 3900 Nuuk Telefon +299 32 15 11 Telefax +299 32 27 11 www.deloitte.dk Namminersornerullutik Oqartussat Grønlands

Læs mere

Grønlands Hjemmestyre Landsstyreområdet for Finanser og Udenrigsanliggender Den centrale Regnskabsafdeling 20. juni 2006 J. nr. 23.34.

Grønlands Hjemmestyre Landsstyreområdet for Finanser og Udenrigsanliggender Den centrale Regnskabsafdeling 20. juni 2006 J. nr. 23.34. Grønlands Hjemmestyre Landsstyreområdet for Finanser og Udenrigsanliggender Den centrale Regnskabsafdeling 20. juni 2006 J. nr. 23.34.05 Besvarelse af Revisionsudvalgets brev af 3. maj 2006. Landstingets

Læs mere

Sorø Event & Turist. CVR-nummer 13333238

Sorø Event & Turist. CVR-nummer 13333238 Dansk Revision Sorø godkendt revisionsaktieselskab Feldskovvej 9 DK-4180 Sorø soroe@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 58 58 18 00 Telefax: +45 57 83 20 64 CVR: DK 29 91 98 01 Bank: 2204

Læs mere

TREKANTOMRÅDETS BRANDVÆSEN I/S REVISIONSBERETNING NR. 1 SIDE 1-5 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2016

TREKANTOMRÅDETS BRANDVÆSEN I/S REVISIONSBERETNING NR. 1 SIDE 1-5 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2016 TREKANTOMRÅDETS BRANDVÆSEN I/S REVISIONSBERETNING NR. 1 SIDE 1-5 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2016 CVR-NR. 37 24 29 85 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 IDENTIFIKATION AF DET REVIDEREDE ÅRSREGNSKAB FOR 2016... 1

Læs mere

Direktør Michael Hermann Nielsens Mindelegat, afd. B

Direktør Michael Hermann Nielsens Mindelegat, afd. B Direktør Michael Hermann Nielsens Mindelegat, afd. B Revisionsprotokollat af 26. april 2016 Indholdsfortegnelse Side 1 Revision af årsregnskabet 31 1.1 Indledning 31 1.2 Konklusion på det udførte revisionsarbejde

Læs mere

Fælleskøkkenet Elbo I/S. Revisionsprotokollat til årsregnskab 2011

Fælleskøkkenet Elbo I/S. Revisionsprotokollat til årsregnskab 2011 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Arosgaarden, Åboulevarden 31 Postboks 514 8100 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk Fælleskøkkenet Elbo

Læs mere

Sorø Erhvervs- og Turistråd

Sorø Erhvervs- og Turistråd Dansk Revision Sorø godkendt revisionsaktieselskab Feldskovvej 9 DK-4180 Sorø soroe@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 58 58 18 00 Telefax: +45 57 83 20 64 CVR: DK 29 91 98 01 Bank: 2204

Læs mere

Komplementarselskabet Motala II ApS Revisionsprotokollat til årsregnskabet for 2013

Komplementarselskabet Motala II ApS Revisionsprotokollat til årsregnskabet for 2013 Komplementarselskabet Motala II ApS Revisionsprotokollat til årsregnskabet for 2013 Indholdsfortegnelse 1 Revision af årsregnskabet 32 1.1 Årsregnskabet 32 1.2 Forhold af væsentlig betydning for vurdering

Læs mere

DANMARKS BIBLIOTEKSFORENING UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 123-127 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2013

DANMARKS BIBLIOTEKSFORENING UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 123-127 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2013 Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 DANMARKS BIBLIOTEKSFORENING UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL

Læs mere

TØNDER KOMMUNES JORDKØBSNÆVN

TØNDER KOMMUNES JORDKØBSNÆVN Tlf: 33 12 65 45 kolding@bdo.dk BDO Kommunernes Revision Birkemose Alle 31, st. DK-6000 Kolding TØNDER KOMMUNES JORDKØBSNÆVN Revisionsprotokol (side 36-41) Årsregnskab 2012 BDO Kommunernes Revision,, en

Læs mere

Østermarie Vandværk Spurvevej 2 3751 Østermarie. CVR-nr.: 14 32 16 16

Østermarie Vandværk Spurvevej 2 3751 Østermarie. CVR-nr.: 14 32 16 16 Spurvevej 2 3751 Østermarie CVR-nr.: 14 32 16 16 Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Konklusion på revisionen af årsregnskabet for 2014... 3 3. Revisionen

Læs mere

ABCD. Revisionsprotokollat af 3. april 2009. til årsrapporten for 2008. Dansk Squash Forbund. 09-p001 PEL DDNA 061100 08147.docx

ABCD. Revisionsprotokollat af 3. april 2009. til årsrapporten for 2008. Dansk Squash Forbund. 09-p001 PEL DDNA 061100 08147.docx KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Borups Allé 177 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 38 18 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Revisionsprotokollat af 3. april 2009 til årsrapporten

Læs mere

Deloitte. Holstebro-Struer Lystbådehavn. Revisionsprotokollat til årsregnskab 2014

Deloitte. Holstebro-Struer Lystbådehavn. Revisionsprotokollat til årsregnskab 2014 Deloitte Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 City Tower, Værkmestergade 2 8000 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk Holstebro-Struer Lystbådehavn

Læs mere

Tlf: 46 37 30 33 CVR-nr. 29 79 40 30 roskilde@bdo.dk www.bdo.dk

Tlf: 46 37 30 33 CVR-nr. 29 79 40 30 roskilde@bdo.dk www.bdo.dk Tlf: 46 37 30 33 roskilde@bdo.dk BDO Kommunernes Revision Ringstedvej 18 DK-4000 Roskilde (side 100 107) BDO Kommunernes Revision,, en danskejet revisions- og rådgivningsvirksomhed, er medlem af BDO International

Læs mere

Deloitte. Holstebro-Struer Trafikhavn. Revisionsprotokollat til arsrapport 2014. Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www, de loitte.

Deloitte. Holstebro-Struer Trafikhavn. Revisionsprotokollat til arsrapport 2014. Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www, de loitte. Deloitte Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 City Tower, Veerkmestergade 2 8000 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www, de loitte.dk Holstebro-Struer Trafikhavn

Læs mere

Atassut Landsorganisation. Revisionsprotokollat til årsrapport 2014

Atassut Landsorganisation. Revisionsprotokollat til årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Imaneq 33, 6.-7. etage Postboks 20 3900 Nuuk Telefon +299 321511 Telefax +299 322711 www.deloitte.dk Atassut Landsorganisation Revisionsprotokollat

Læs mere

22. maj 2006. Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af. Kunststyrelsen

22. maj 2006. Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af. Kunststyrelsen 22. maj 2006 Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af Kunststyrelsen I medfør af Lov nr. 230 af 2. april 2003 om Kunstrådet samt Teaterloven, jf. LBK nr. 1003 af 29. november

Læs mere

Ejerforeningen Brunevangen

Ejerforeningen Brunevangen Brunevang 92 2610 Rødovre REVISION AF ÅRSRAPPORTEN 2009 Vi har afsluttet revisionen af årsrapporten for 2009. Årsrapporten udviser følgende resultat, aktiver og egenkapital: Årets resultat... -150 Aktiver

Læs mere

Sorø Internationale Musikfestival. Revisionsprotokollat til årsrapport 2012/13

Sorø Internationale Musikfestival. Revisionsprotokollat til årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Ndr. Ringgade 70A 4200 Slagelse Telefon 58 55 82 00 Telefax 58 55 82 01 www.deloitte.dk Sorø Internationale Musikfestival Revisionsprotokollat

Læs mere

Faxe Ladeplads Fiskerihavn A.M.B.A. Favrbyvej 66 4654 Faxe Ladeplads. CVR-nr.: 31334470. Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2012

Faxe Ladeplads Fiskerihavn A.M.B.A. Favrbyvej 66 4654 Faxe Ladeplads. CVR-nr.: 31334470. Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2012 I ReviFaxe Registrerede revisorer Poul Johansson Søren Holt-Nielsen Faxe Ladeplads Fiskerihavn A.M.B.A. Favrbyvej 66 4654 Faxe Ladeplads CVR-nr.: 31334470 Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2012 fe

Læs mere

Deloitte. Holstebro-Struer Lystbådehavn. Revisionsprotokollat til årsregnskab 2013

Deloitte. Holstebro-Struer Lystbådehavn. Revisionsprotokollat til årsregnskab 2013 Deloitte Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Arosgaarden, Aboulevarden 31 Postboks 514 8100 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk Holstebro-Struer

Læs mere

3. Overordnede bemærkninger

3. Overordnede bemærkninger Landsstyreområdet for Finanser og Udenrigsanliggender Den centrale Regnskabsafdeling 2. marts 2007 Besvarelse af Revisionsudvalgets brev af 7. februar 2007. Landstingets udvalg til revision af Landskassens

Læs mere

Optikerforeningen. CVR-nummer

Optikerforeningen. CVR-nummer Dansk Revision Randers Godkendt Revisionspartnerselskab Tronholmen 5 DK-8960 Randers SØ randers@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 89 12 50 00 Telefax: +45 89 12 51 00 CVR: DK 31 77 85

Læs mere

Tlf: 33 12 65 45 CVR-nr. 29 79 40 30 kr@bdo.dk www.bdo.dk

Tlf: 33 12 65 45 CVR-nr. 29 79 40 30 kr@bdo.dk www.bdo.dk Tlf: 33 12 65 45 CVR-nr. 29 79 40 30 kr@bdo.dk www.bdo.dk BDO Kommunernes Revision Godkendt revisionsaktieselskab Havneholmen 29 DK-1561 København V SUND BY NETVÆRKET Revisionsprotokollat (side 38-44)

Læs mere

Sorø Internationale Musikfestival. Revisionsprotokollat til årsrapport 2010/11

Sorø Internationale Musikfestival. Revisionsprotokollat til årsrapport 2010/11 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Ndr. Ringgade 70A 4200 Slagelse Telefon 58 55 82 00 Telefax 58 55 82 01 www.deloitte.dk Sorø Internationale Musikfestival Revisionsprotokollat

Læs mere

DEN SELVEJENDE INSTITUTION GALTEN JUNIOR- OG UNGDOMSKLUB

DEN SELVEJENDE INSTITUTION GALTEN JUNIOR- OG UNGDOMSKLUB Tlf: 33 12 65 45 CVR-nr. 29 79 40 30 www.bdo.dk BDO Kommunernes Revision Godkendt revisionsaktieselskab Provstegade10,2sal DK-8900 Randers C DEN SELVEJENDE INSTITUTION GALTEN JUNIOR- OG UNGDOMSKLUB Revisionsprotokollat

Læs mere

Revisionsprotokollat af 27. marts 2011

Revisionsprotokollat af 27. marts 2011 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Borups Allé 177 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 38 18 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Revisionsprotokollat af 27. marts 2011 til årsrapporten

Læs mere

Danske Forsikringsfunktionærers Landsforening

Danske Forsikringsfunktionærers Landsforening Danske Forsikringsfunktionærers Landsforening CVR-nr. 55 09 94 13 Revisionsprotokollat af 21. februar 2014 (side 40-43) vedrørende årsregnskabet for 2013 Indholdsfortegnelse Side 1. Revision af årsregnskabet

Læs mere

Revisionsprotokollat til årsregnskabet 2011

Revisionsprotokollat til årsregnskabet 2011 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 10 20 30 Telefax 10 20 40 www.deloitte.dk Kreds Øst Revisionsprotokollat til

Læs mere

Ballerup Museums Fond. Revisionsprotokollat til årsregnskab 2013 9. regnskabsår

Ballerup Museums Fond. Revisionsprotokollat til årsregnskab 2013 9. regnskabsår Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Ballerup Museums Fond Revisionsprotokollat

Læs mere

Andelsboligforeningen Færgebakken - Vindeby. Revisionsprotokollat

Andelsboligforeningen Færgebakken - Vindeby. Revisionsprotokollat Andelsboligforeningen Færgebakken - Vindeby Revisionsprotokollat af 5. februar 2016 til årsregnskabet for 2015 Indhold 1 Indledning 139 2 Konklusion på den udførte revision 139 3 Betydelige forhold vedrørende

Læs mere

Den selvejende institution Kværndrup Børnehave Revisionsprotokollat til årsrapport 2006

Den selvejende institution Kværndrup Børnehave Revisionsprotokollat til årsrapport 2006 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Østre Stationsvej 1 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 11 66 11 Telefax 63 11 66 12 www.deloitte.dk Den selvejende institution Kværndrup

Læs mere

Revisionsprotokol for 2014 (siderne 19-22)

Revisionsprotokol for 2014 (siderne 19-22) Revisionsprotokol for 2014 (rne 19-22) den selvejende institution Syddjurs Egnsteater Hotellet Hovedgaden 10 8410 Rønde cvr. 31 97 57 27 registreret revisor Knud E. Bendtsen HD-R Vestre Ringgade 186, 1.

Læs mere

Dansk Træforening. Revisionsprotokol af 5/5 2009 vedrørende årsrapporten for 2008

Dansk Træforening. Revisionsprotokol af 5/5 2009 vedrørende årsrapporten for 2008 Dansk Træforening Revisionsprotokol af 5/5 2009 vedrørende årsrapporten for 2008 Kvæsthusgade 3 DK-1251 København K Tlf. (+45) 39 16 36 36 Fax (+45) 39 16 36 37 E-mail:copenhagen@n-c.dk Aalborg København

Læs mere

CVR-nr

CVR-nr CVR-nr. 29 79 40 30 www.bdo.dk BDO Kommunernes Revision Godkendt revisionsaktieselskab Thors Bakke 4, 2. sal DK-8900 Randers C. DJURS MAD I/S Revisionsprotokollat af 23. marts 2015 (side 69-76) BDO Kommunernes

Læs mere

Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2014

Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2014 ¾ ó»ª ±² Stevns Fiskeri LAG c/o Ninna Nielsen Skansevej 16 4673 Rødvig CVR-nr.: 33 29 19 06 Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2014 Þ»² л¼»»²ô»¹»»»ª ± ÚÜÎ Î ³±»ª» ïï ßô ìêéî Õ ²¹» Ì ºò ëê ëé çë ìé

Læs mere

Faxe-Hallerne Den selvejende institution for Faxe og omegn Rådhusvej Faxe. CVR-nr.: Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2012

Faxe-Hallerne Den selvejende institution for Faxe og omegn Rådhusvej Faxe. CVR-nr.: Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2012 I Revs Faxe Registrerede revisorer Poul Johansson Søren Holt-Nielsen Faxe-Hallerne Den selvejende institution for Faxe og omegn Rådhusvej 6 4640 Faxe CVR-nr.: 11 89 60 73 Revisionsprotokollat for regnskabsåret

Læs mere

Dansk Ornitologisk Forening Lokalafdelingen for København. Revisionsprotokollat til årsrapport 2010

Dansk Ornitologisk Forening Lokalafdelingen for København. Revisionsprotokollat til årsrapport 2010 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Dansk Ornitologisk Forening Lokalafdelingen

Læs mere

Ejendomsselskabet Slotsgården A/S

Ejendomsselskabet Slotsgården A/S Ejendomsselskabet Slotsgården A/S CVR-nr. 25 67 54 87 Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2015/16 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 71 2 Konklusion på revisionen af årsregnskabet for 2015/16 71 3 Revisionen

Læs mere

K/S Karlstad Bymidte

K/S Karlstad Bymidte pwc K/S Karlstad Bymidte Revisionsprotokollat til årsrapport for 2014 ; i( "( ' ' : ; ;(, ' I, I Ir; 'I'S el,i; ( 'j.:- I 1. ( i ( > n I I K/S Karlstad Bymidte Revisionsprotokollat til årsrapport for 2014

Læs mere

Dyssegårdskirken. Revisionsprotokollat af 14.08.13. Årsregnskab for 2012. vedrørende STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Dyssegårdskirken. Revisionsprotokollat af 14.08.13. Årsregnskab for 2012. vedrørende STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB Revisionsprotokollat af 14.08.13 vedrørende Årsregnskab for 2012 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer

Læs mere

Nuna Fonden REG-nr

Nuna Fonden REG-nr statsautoriserede revisorer Imaneq 18 Postboks 319 3900 Nuuk Grønland Telefon +299 32 31 33 Telefax +299 32 30 66 Nuna Fonden REG-nr. 1488.3592 Årsrapport 2009/10 Grønlands Revisionskontor A/S Statsautoriserede

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN AF 1941 RINGSTED. EKSTRAKT AF REVISIONSPROTOKOLLAT PR. 31. DECEMBER 2013 (afd )

ANDELSBOLIGFORENINGEN AF 1941 RINGSTED. EKSTRAKT AF REVISIONSPROTOKOLLAT PR. 31. DECEMBER 2013 (afd ) Tlf: 39 15 52 00 koebenhavn@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Havneholmen 29 DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 ANDELSBOLIGFORENINGEN AF 1941 RINGSTED EKSTRAKT AF REVISIONSPROTOKOLLAT

Læs mere

Hørsholm Egns Museum. Revisionsprotokollat til årsrapport 2010

Hørsholm Egns Museum. Revisionsprotokollat til årsrapport 2010 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Hørsholm Egns Museum Revisionsprotokollat

Læs mere

DEN SELVEJENDE INSTITUTION GALTEN JUNIOR- OG UNGDOMSKLUB

DEN SELVEJENDE INSTITUTION GALTEN JUNIOR- OG UNGDOMSKLUB Tlf: 33 12 65 45 CVR-nr. 29 79 40 30 www.bdo.dk BDO Kommunernes Revision Godkendt revisionsaktieselskab Provstegade 10, 2 sal DK-8900 Randers C DEN SELVEJENDE INSTITUTION GALTEN JUNIOR- OG UNGDOMSKLUB

Læs mere

Aarhus Idrætsfond. Revisionsprotokollat om udkast til årsrapport for 2014

Aarhus Idrætsfond. Revisionsprotokollat om udkast til årsrapport for 2014 Aarhus Idrætsfond Revisionsprotokollat om udkast til årsrapport for 2014 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 7712 31 Nobelparken, Jens Chr. Skous Vej 1, 8000 Aarhus

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Ågård-Gravens Vandværk A.M.B.A. Revisionsprotokol side 16-19 Årsregnskab 2014 Kokholm 1B, 6000 Kolding Tlf.: (+45) 7634 2600, Fax: (+45) 7634 2601 e-mail: kolding@rsmplus.dk,

Læs mere

Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 og Særlig Fond. Revisionsprotokollat for 2014

Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 og Særlig Fond. Revisionsprotokollat for 2014 Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 og Særlig Fond Revisionsprotokollat for 2014 Indholdsfortegnelse 1.0 Revision af årsrapporten for 2014 48 1.1 Indledning 48 1.2 Konklusion på den udførte revision og revisionspåtegning

Læs mere

Bønsvig Stavreby Vandværk (CVR nr ) 4720 Præstø. Tiltrædelsesprotokollat for regnskabsåret 2009/10

Bønsvig Stavreby Vandværk (CVR nr ) 4720 Præstø. Tiltrædelsesprotokollat for regnskabsåret 2009/10 Bønsvig Stavreby Vandværk (CVR nr. 52 42 79 16) 4720 Præstø Tiltrædelsesprotokollat for regnskabsåret 2009/10 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 2 2. Revisionens formål og formelle indhold... 2 3. Revisionens

Læs mere

Vallensbæk Strands Vandværk AMBA Gisselfeldvej 6 2665 Vallensbæk Strand. Revisionsprotokollat vedrørende regnskabsåret 2007. CVR. nr.

Vallensbæk Strands Vandværk AMBA Gisselfeldvej 6 2665 Vallensbæk Strand. Revisionsprotokollat vedrørende regnskabsåret 2007. CVR. nr. Gisselfeldvej 6 2665 Vallensbæk Strand Revisionsprotokollat vedrørende regnskabsåret 2007 CVR. nr. 37069612 TimeVision Taastrup Registreret revisionsaktieselskab Taastrup Hovedgade 92 DK-2630 Taastrup

Læs mere

Næstved Varmeværk A.m.b.A. Revisionsprotokollat til årsrapport 2012/13

Næstved Varmeværk A.m.b.A. Revisionsprotokollat til årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Næstved Varmeværk A.m.b.A.

Læs mere

A/B Vanløsegaard. Revisionsprotokollat til årsrapport 2014

A/B Vanløsegaard. Revisionsprotokollat til årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk A/B Vanløsegaard Revisionsprotokollat

Læs mere

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende:

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: 1. 2. 3. Først afslutte indtastningen af årsrapporten. Det gør du på den sidste side under punktet

Læs mere

Dansk Atletik Forbund

Dansk Atletik Forbund CVR nr. 87 92 87 56 Revisionsprotokollat af 25. juni 2015 til årsrapporten for 2014 Indhold 1 Konklusion på revision af årsrapporten for 2014 60 1.1 Indledning 60 1.2 Konklusion på den udførte revision

Læs mere

Revisionsprotokollat af 4. december 2009

Revisionsprotokollat af 4. december 2009 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Englandsgade 25 Postboks 200 5100 Odense C Telefon 65 58 40 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Revisionsprotokollat af 4. december 2009 vedrørende revision

Læs mere

Center for Hjælpemidler og Velfærdsteknologi I/S

Center for Hjælpemidler og Velfærdsteknologi I/S Center for Hjælpemidler og Velfærdsteknologi I/S CVR-nr. 35 43 35 89 Revisionsberetning nr. 2 Beretning vedrørende revisionen af årsregnskabet for 2016 Til bestyrelsen for Center for Hjælpemidler og Velfærdsteknologi

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

Roskilde Golfklub. Revisionsprotokollat af 10. februar 2015. (side 61-67)

Roskilde Golfklub. Revisionsprotokollat af 10. februar 2015. (side 61-67) Roskilde Golfklub Revisionsprotokollat af 10. februar 2015 (side 61-67) vedrørende årsregnskabet for 2014 Indholdsfortegnelse Side 1. Revision af årsregnskabet for 2014 61 2. Konklusion på det udførte

Læs mere

B. Thomsen Holding, Billund ApS CVR-nr Årsrapport 2012/13

B. Thomsen Holding, Billund ApS CVR-nr Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Frodesgade 125 Postboks 200 6701 Esbjerg Telefon 79 12 84 44 Telefax 79 12 84 55 www.deloitte.dk B. Thomsen Holding, Billund ApS CVR-nr.

Læs mere

Ejendomsselskabet Godthåbsvej 187 A/S

Ejendomsselskabet Godthåbsvej 187 A/S Ejendomsselskabet Godthåbsvej 187 A/S CVR-nr. 25 67 52 82 Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2015/2016 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 67 2 Konklusion på revisionen af årsregnskabet for 2015/16 67

Læs mere

Kunsten Museum of Modern Art

Kunsten Museum of Modern Art Kunsten Museum of Modern Art Revisionsprotokollat vedrørende revisionen af årsregnskabet for 2016 (Side 25 28) PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 7712 31 Skelagervej

Læs mere

A/S Revisionsprotokollat til årsrapport for 2013

A/S Revisionsprotokollat til årsrapport for 2013 Ejendomsinvesteringsselskabet Karlstad Bymidte A/S Revisionsprotokollat til årsrapport for 2013 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 77 12 31 Stormgade 50, Postboks

Læs mere

Landskabsarkitekternes Forening. Revisionsprotokollat til årsregnskab 2014

Landskabsarkitekternes Forening. Revisionsprotokollat til årsregnskab 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Landskabsarkitekternes Forening

Læs mere

Grønlands Revisionskontor A/S statsautoriserede revisorer. Nuna Fonden. Årsrapport 2007/08

Grønlands Revisionskontor A/S statsautoriserede revisorer. Nuna Fonden. Årsrapport 2007/08 statsautoriserede revisorer Imaneq 18 Postboks 319 3900 Nuuk Grønland Telefon +299 32 31 33 Telefax +299 32 30 66 Nuna Fonden Årsrapport 2007/08 Grønlands Revisionskontor A/S Statsautoriserede Revisorer,

Læs mere

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr Årsrapport for 1. juli 2012-30. juni 2013 CVR-nr. 33592868 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. november 2013 Bjarke Kjær Dirigent Indholdsfortegnelse Virksomhedsoplysninger

Læs mere

FISKER+ UDLEJNING ApS

FISKER+ UDLEJNING ApS FISKER+ UDLEJNING ApS Årsrapport 4. december 2012-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/05/2014 Anders Fisker Jørgensen Dirigent Side 2

Læs mere

4.6. Afstemning af statuskonti mv.

4.6. Afstemning af statuskonti mv. 4.6. Afstemning af statuskonti mv. Retningslinjer for afstemning De enkelte centre skal iværksætte afstemningsprocedurer, der sikrer, at der løbende foretages afstemninger, kontroller og fejlrettelser

Læs mere

Kunde navn: Kommune nr.: Indeks: Aalborg Kommune, Ældre- og Handicapforvaltningen 851. Regnskabsår: Forberedt af: Gennemgået af: 2016 FLN

Kunde navn: Kommune nr.: Indeks: Aalborg Kommune, Ældre- og Handicapforvaltningen 851. Regnskabsår: Forberedt af: Gennemgået af: 2016 FLN Ledelsesnotat Kunde navn: Kommune nr.: Indeks: Aalborg Kommune, Ældre- og Handicapforvaltningen 851 Regnskabsår: Forberedt af: Gennemgået af: 2016 FLN Emne: Afsluttende revision af årsregnskabet 2016 Dato:

Læs mere

Grundkort Fyn A/S. Revisionsprotokollat om udkast til årsrapport for 2007

Grundkort Fyn A/S. Revisionsprotokollat om udkast til årsrapport for 2007 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Østre Stationsvej 33 Postboks 90 5100 Odense C www.pwc.dk E-mail: odense@pwc.dk Telefon 63 14 42 00 Telefax 63 14 42 01 Grundkort Fyn A/S Revisionsprotokollat

Læs mere

Årsrapport 2014. Barsel.dk

Årsrapport 2014. Barsel.dk Årsrapport 2014 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

Dansk Squash Forbund. Revisionsprotokollat

Dansk Squash Forbund. Revisionsprotokollat Revisionsprotokollat af 24. april 2016 til årsregnskabet for 2015 Indhold 1 Indledning 2 2 Konklusion på den udførte revision 2 3 Betydelige forhold vedrørende revisionen 2 3.1 Forbundets forretningsgange

Læs mere

Midtvendsyssels Lærerkreds

Midtvendsyssels Lærerkreds Midtvendsyssels Lærerkreds Grønnegade 52 9700 Brønderslev CVR-nr.: 50 56 70 28 Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2015 Indholdsfortegnelse 1. Identifikation af det reviderede årsregnskab for 2015...

Læs mere

Brøndby Strand Kirkekasse

Brøndby Strand Kirkekasse Revisionsprotokollat af 04.07.14 vedrørende Årsregnskab for 2013 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer

Læs mere

HUMLEBÆK BOLIGSELSKAB. EKSTRAKT AF REVISIONSPROTOKOLLAT PR. 31. DECEMBER 2013 (afd. 406)

HUMLEBÆK BOLIGSELSKAB. EKSTRAKT AF REVISIONSPROTOKOLLAT PR. 31. DECEMBER 2013 (afd. 406) Tlf: 39 15 52 00 koebenhavn@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Havneholmen 29 DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 HUMLEBÆK BOLIGSELSKAB EKSTRAKT AF REVISIONSPROTOKOLLAT PR.

Læs mere

Grosserer, konsul N.C. Nielsens Fond CVR-nr

Grosserer, konsul N.C. Nielsens Fond CVR-nr CVR-nr. 21 03 26 97 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på bestyrelsesmødet den 31. maj 2013. Steffen Ebdrup Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige

Læs mere

Børneulykkesfonden CVR-nr Årsregnskab 2015

Børneulykkesfonden CVR-nr Årsregnskab 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Børneulykkesfonden CVR-nr.

Læs mere

Andelsboligforeningen Lundbyesgade 7, 7A og Bissensgade 18. Årsrapport for 2005

Andelsboligforeningen Lundbyesgade 7, 7A og Bissensgade 18. Årsrapport for 2005 Lundbyesgade 7, 7A og Bissensgade 18, 8000 Århus C Årsrapport for 2005 (27. regnskabsår) Indholdsfortegnelse Side Bestyrelsens årsberetning og påtegning... 2 Revisionspåtegning... 3 Anvendt regnskabspraksis...

Læs mere

Vurderingsmændenes udtalelse om ombytningsforhold afgivet af uafhængig

Vurderingsmændenes udtalelse om ombytningsforhold afgivet af uafhængig Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Vurderingsmændenes udtalelse

Læs mere

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg Årsrapport 2012 PHINI Invest ApS Mådevej 15 6700 Esbjerg CVR nr. 32833543 Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, 2. 6700 Esbjerg Fremlagt og godkendt på den

Læs mere

Vestegnens Brandvæsen I/S. Revisionsprotokollat om udkast for årsregnskab 2013

Vestegnens Brandvæsen I/S. Revisionsprotokollat om udkast for årsregnskab 2013 Vestegnens Brandvæsen I/S Revisionsprotokollat om udkast for årsregnskab 2013 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 77 12 31 Strandvejen 44, 2900 Hellerup T: 3945

Læs mere

Den selvejende institution Maritime Nyttehaver

Den selvejende institution Maritime Nyttehaver Dansk Revision Charlottenlund Statsautoriseret revisionsaktieselskab Hyldegårdsvej 2, 1. DK-2920 Charlottenlund charlottenlund@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 39 96 00 39 CVR: DK 14

Læs mere

ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S

ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2014 Lars B. Petersen Dirigent Side 2

Læs mere

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Årsrapport 2012 Resultatopgørelse for 01.01.2012-31.12.2012 Balance pr. 31.12.2012 Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.12-31.12.12

Læs mere

V.S. Automatic, Medarbejder A/S

V.S. Automatic, Medarbejder A/S V.S. Automatic, Medarbejder A/S Ormhøjgårdvej 15 8700 Horsens CVR-nr. 31 42 53 28 Årsrapport for 2014/15 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23/10 2015 Torben

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 05/03/2013 Knud Pontoppidan Dirigent Side 2 af 14

Læs mere

Aulum-Haderup Erhvervsudvikling

Aulum-Haderup Erhvervsudvikling PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Hjaltesvej 16 Postboks 1443 7500 Holstebro www.pwc.dk E-mail: holstebro@pwc.dk Telefon 96 11 18 00 Telefax 96 11 19 00 Aulum-Haderup Erhvervsudvikling

Læs mere

(31-10-2012) Elin Christophersen - Udkast årsrapport 2011 (1).pdf Side 1

(31-10-2012) Elin Christophersen - Udkast årsrapport 2011 (1).pdf Side 1 (31-10-2012) Elin Christophersen - Udkast årsrapport 2011 (1).pdf Side 1 Bjørnø Vandværk A.M.B.A. Bjørnø 7, 5600 Faaborg CVR-nr. 20 65 09 31 Årsrapport 01.01.2011-31.12.2011 13. regnskabsår (31-10-2012)

Læs mere

kendelse: Kvalitetskontrollanten har afgivet erklæring med følgende forbehold og konklusion:

kendelse: Kvalitetskontrollanten har afgivet erklæring med følgende forbehold og konklusion: Den 9. december 2013 blev der i sag nr. 100/2013 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor A afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 8. august 2013 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens

Læs mere

FANGEL BIOENERGI APS CVR-NR ÅRSRAPPORT FOR 2012 (12. regnskabsår)

FANGEL BIOENERGI APS CVR-NR ÅRSRAPPORT FOR 2012 (12. regnskabsår) FANGEL BIOENERGI APS CVR-NR 26 26 21 19 ÅRSRAPPORT FOR 2012 (12. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19 / 6 2013. Karsten Buchhave Dirigent 1

Læs mere

GR HOLDING 2009 A/S. Østre Stationsvej Odense C. Årsrapport 1. januar december 2015

GR HOLDING 2009 A/S. Østre Stationsvej Odense C. Årsrapport 1. januar december 2015 GR HOLDING 2009 A/S Østre Stationsvej 1-5 5000 Odense C Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2016 Nicoline

Læs mere

AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 109-112

AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 109-112 Tlf: 89 3078 00 aarhus@bdo.dk www.bdo.dk BOD Statsautoriseret Kystvejen 29 OK-8000 Aarhus C CVR-nr. 20 22 2670 revisionsaktieselskab EJERFORENINGEN KLlNTEGAARDEN UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 109-112

Læs mere

FIMATIC ApS CVR-nr Nørredamsvej Fredensborg. Årsrapport 2015

FIMATIC ApS CVR-nr Nørredamsvej Fredensborg. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk FIMATIC ApS CVR-nr. 36066628 Nørredamsvej

Læs mere

Mission Afrika. Revisionsprotokollat til årsrapport 2013

Mission Afrika. Revisionsprotokollat til årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Arosgaarden, Åboulevarden 31 Postboks 514 8100 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk Mission Afrika Revisionsprotokollat

Læs mere

KULTURHISTORISK MUSEUM RANDERS

KULTURHISTORISK MUSEUM RANDERS Provstegade 10, 2. 8900 Randers C Tlf.: 8642 7777, Fax: 8641 0076 E-mail: randers@kr.dk KULTURHISTORISK MUSEUM RANDERS (side 7-15) BDO Kommunernes Revision Vi er Danmarks største udbyder af kommunal revision

Læs mere

Kollegiet Glanshatten Lejlighed 1-24 Resultatopgørelse 2007 og 2008 Status 31.12.2008

Kollegiet Glanshatten Lejlighed 1-24 Resultatopgørelse 2007 og 2008 Status 31.12.2008 Kollegiet Glanshatten Lejlighed 1-24 Resultatopgørelse 2007 og 2008 Status 31.12.2008 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning Revisionspåtegning Foreningsoplysninger Ledelsesberetning Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

ApS N0074. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/05/2014

ApS N0074. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/05/2014 ApS N0074 Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/05/2014 Margit Pohlmann Dirigent Side 2 af 12 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Tlf: 46 37 30 33 CVR-nr. 29 79 40 30 roskilde@bdo.dk www.bdo.dk

Tlf: 46 37 30 33 CVR-nr. 29 79 40 30 roskilde@bdo.dk www.bdo.dk Tlf: 46 37 30 33 roskilde@bdo.dk BDO Kommunernes Revision Ringstedvej 18 DK-4000 Roskilde Beretning nr. 4 (side 27-34) Revision af årsregnskabet for 2014 BDO Kommunernes Revision,, en danskejet revisions-

Læs mere

Knold & Top Holding ApS CVR-nr Årsrapport 2012

Knold & Top Holding ApS CVR-nr Årsrapport 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Arosgaarden, Åboulevarden 31 Postboks 514 8100 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk Knold & Top Holding ApS

Læs mere