Danske virksomheders kreditværdighed

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Danske virksomheders kreditværdighed"

Transkript

1 December 2013 Danske virksomheders kreditværdighed Analyse fra Bisnode Credit BISNODE CREDIT A/S Adresse: Tobaksvejen 21, 2860 Søborg Telefon: , Website:

2 Resume Tidligere måneders fald i andelen af C-ratede virksomheder (Kredit frarådes) fortsatte i november måned, dog aftagende, og ligger nu på 16,6 % af den samlede virksomhedsmasse 1. Andelen af B-ratede virksomheder (Kredit mod sikkerhed) oplevede ligeledes et svagt fald i november og udgør nu 9,9 % af den samlede virksomhedsmasse. Andelen af A-ratede virksomheder (Kreditværdig) udgjorde ultimo november 36,9 % af den samlede virksomhedsmasse, hvilket svarer til et fald på 0,2 procent point siden ultimo oktober Faldet i C, B og A ratede virksomheder gjorde at andelen af AA-ratede virksomheder (Høj kreditværdighed) steg med 0,3 % og nu udgør 29,9 % af den samlede virksomhedsmasse. Andelen af AAA-ratede virksomheder (Højeste kreditværdighed) er uændret på 6,6 %. Sidste måneds stigning i antallet af konkurser 2 er fortsat i november måned, som bød på en stigning på 1,4 % sammenlignet med samme måned sidste år. Indledning Bisnode Credit er Nordens største udbyder af kredit- og forretningsinformation på erhverv og privatpersoner. Informationen benyttes til kreditvurdering, risikostyring samt til salgs- og marketingtiltag. Bisnode Credit blev etableret i 1908 og opererer i Danmark, Sverige, Norge og Finland. Selskabet er en del af Bisnodekoncernen, som er en af Europas førende leverandører af forretningsinformationer. Bisnode er repræsenteret i 19 europæiske lande med cirka ansatte. Foruden Bisnode Credit, ejer Bisnode Dun & Bradstreet Danmark, Bisnode Market, Bisnode Informatics og InfoDirekt. Bisnode Credits kreditvurderingssystem AAA er en statistisk ekspertmodel, som hjælper din virksomhed med at undgå kredittab. Modellen bygger på specialiseret erfaring med kreditgivning og fanger en stor del af alle konkurser. Kreditvurderingen er et udtryk for sandsynligheden for, at en given virksomhed kommer i betalingsproblemer. Bisnode Credits kreditvurdering er udtrykt ved en bogstavkode, som er enkel at anvende og forstå. Bisnode Credits rating-skala løber fra AAA, som udtrykker den højeste kreditværdighed, til C som udtrykker den laveste kreditværdighed. 1 Af hensyn til historiske data inddrages enkeltmandsvirksomheder ikke i Bisnode Credits rating-analyse. Bisnode Credit har siden 2011 kreditvurderet enkeltmandsvirksomheder. 2 Antal rene konkurser ekskl. antal ophævede konkurser. Optællingsmetode ændret fra november 2012.

3 Diagram 1 Rating-kategorier og risiko Sandsynlighed for konkurs, tvangsopløsning eller rekonstruktion i løbet af 12 måneder 9,0% 8,0% 7,0% 6,0% 5,0% 4,0% 3,0% 2,0% 1,0% 0,0% 0,2% 0,5% 1,7% 4,8% 8,2% Diagrammet ovenfor illustrerer, hvordan risiko for at en given virksomhed kommer i betalingsproblemer stiger med en ringere kreditvurdering ved Bisnode Credit. I kategorien AAA med lavest risiko er konkursandelen 1 af 500 virksomheder, mens konkursandelen i kategorien C med højest risiko er cirka 1 af 12 virksomheder. Dermed er der store forskelle på risiko efter, hvordan en virksomhed er kategoriseret. De overordnede processer for generering af en rating er som følger: 1. Data indsamles løbende fra mange forskellige kilder. 2. Informationer testes for forklaringsevne og modeller konstrueres. 3. Et vægtet score-system opbygges efter variablernes forklaringsevne. 4. En rating genereres efter antal opnåede point i score-systemet. Overordnet vægtes variablernes hovedområder efter følgende prioritering: 1. Økonomi (Seneste regnskab, nøgletal, mm.). 2. Ejerforhold (Virksomhedsform, moderselskab mm.). 3. Betalingserfaring (fakturaoplysninger, betalingshistorik mm.). 4. Grunddata (Grundlagt år, juridiske forhold mm.). Forekommer der ændringer i ovennævnte forhold foretages der automatisk en ny kreditvurdering, hvilket betyder, at ratingen opdateres dagligt.

4 jan mar maj jul sep nov jan mar maj jul sep nov jan mar maj jul sep nov jan mar maj jul sep nov jan mar maj jul sep nov Kreditværdigheden i dansk erhvervsliv Udviklingen i den generelle økonomi har som regel stor forklaringsværdi, når vi ser på, hvordan det går i erhvervslivet. Nedenfor er vist fordelingen på rating-kategorierne i Bisnode Credits rating, baseret på data for november måned. Diagram 2 Fordelingen af virksomheder på rating-kategorier 6,6% 16,6% AAA 9,9% 36,9% 29,9% AA A B C Den samlede kreditværdighed i dansk erhvervsliv oplevede en forbedring i november måned. Der skete et svagt fald i rating kategorierne C (Kredit frarådes) eller B (Kredit mod sikkerhed) og A (Kreditværdig) som blev modsvaret af en stigning i andelen af AA-ratede (Høj kreditværdighed). Andelen af virksomheder i de to mest risikofyldte rating kategorier udgør nu 26,5 % af de samlede virksomheder. måned bød ikke på ændringer i andelen af AAA ratede (Højeste kreditværdighed), mens de AA-ratede steg fra 29,6 % til 29,9 %. Diagram 3 Udvikling i andele af rating-kategorier 2009 til % 50% 40% 30% 20% 10% AAA AA A B C 0%

5 Udviklingen i november måned viser, at den positive trend vi har set i løbet af 2013 året er fortsat. Hvis vi ser på udviklingen siden finanskrisen toppede medio 2010, er den samlede andel af AA- og AAA-ratede virksomheder steget med 8 procentpoint til at udgøre 36,5 % af de samlede danske virksomheder. I samme periode er andelen af B- og C-ratede virksomheder faldet fra 28,5 % til 26,6 % svarende til 1,9 procentpoint. De A-ratede faldt fra 43 % til 36,9 % og er således til primære forklaring på tilgangen i AA- og AAA-ratings. Diagram 4 Andel og tilvækst i C-ratede virksomheder fordelt på branche i november % 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 3% 2% 1% 0% -1% -2% -3% Andel C-ratede Ændring år-år i %-point Diagram 4 ovenfor viser hvilke brancher 3, som er forbundet med relativ høj risiko ved samhandel. Selvom den generelle risiko ved samhandel har været faldende i løbet af 2013, oplever vi fortsat brancher, der ligger med en relativt høj andel af C-ratede virksomheder. Overnatningsfaciliteter og restaurationsvirksomhed er fortsat den branche, som er forbundet med den højeste risiko ved samhandel, men også Kultur, forlystelser og sport ligger højt med over hver fjerde virksomhed i laveste rating-kategori. Branchen med lavest risici er fortsat forsyningsbranchen, Vandforsyning, kloakvæsen etc. Råstofudvinding oplever fortsat en relativt høj tilgang af C-ratede virksomheder og er kommet op blandt de fem brancher med den højeste andel af C-ratede virksomheder. Branchen er dog præget af en vis polarisering i kreditværdighed, idet der jf. diagram 5 nedenfor tilsvarende er en relativt høj andel af AAA-ratede virksomheder. 3 Enkelte branchekategorier klassificeret vha. NACE kan fremstå som uhensigtsmæssige at rate. Dog eksisterer der underkategorier i NACEklassifikationen, hvori virksomheder er hensigtsmæssige at rate. Dette gælder f.eks. for NACE-kategorien Offentlig forvaltning og forsvar; socialsikring.

6 Landbrugssektoren har knækket den negative kurve, vi så de seneste måneder, og har nu oplevet et fald i andelen af C- ratede virksomheder. Alle brancher, med undtagelse af Råstofudvinding, har i november måned oplevet en mindsket andel af C-ratede virksomheder. Det er dog værd at bemærke, at firmaerne inden for råstofudvinding er kendetegnet ved en høj grad af polarisering, idet sektoren har den allerhøjeste andel af AAA-ratede virksomheder blandt alle sektorer. Diagram 5 Andel og tilvækst i AAA-ratede virksomheder fordelt på branche i november % 18% 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% 3% 2% 1% 0% -1% -2% -3% -4% Andel AAA-ratede Ændring år-år i %-point Diagram 5 viser, hvilke brancher som er forbundet med relativt lav risiko ved samhandel. Råstofudvinding er dog ved at være truet på sin position som den branche med højest andel af virksomheder inden for den bedste rating-kategori. Fremstillingsvirksomhed oplever nemlig en højere tilvækst i andelen af AAA-ratede, og hvis udviklingen fortsætter, vil vi snart se et skifte i toppen. Finanssektoren og Offentlig forvaltning ligger med henholdsvis 2 % og 3 % markant under gennemsnittet for hvor høj en andel af virksomhederne, der ligger i AAA-kategorien. Mens Finanssektoren alene oplevede en mindre tilbagegang på andelen af AAA-ratede, havde Offentlig forvaltning et fald fra godt 6 % til 3 % i løbet af et år. Langt de fleste brancher havde i november måned en positiv tilvækst af AAA-ratede virksomheder, mens alene El- gas og fjernvarmestyring samt Offentlig forvaltning havde negativ tilvækst.

7 Konkurser Som diagram 1 indikerede, er der en stærk sammenhæng mellem Bisnode Credits rating-kategorier og risikoen for konkurs for en given virksomhed. Dermed kan en lang række af de konkurser, vi ser, forklares ved en højrisiko-rating hos Bisnode Credit. Tabel 1 Oversigt over månedlige konkurstal 2008 til 2013 Faktiske konkurser Måned Middel Februar April Juni August Oktober December Total Middel Af tabel 1 fremgår det, at november måneds konkurser steg fra 574 sidste år til 582 i år. Det svarer til en stigning på 1,4 %. Stigningen er primært forårsaget af et stigende antal konkurser inden for Finanssektoren samt Kultur, forlystelser og sport. Tabel 2 Oversigt over kvartalsvise konkurstal 2008 til 2013 Kvartal Middel Q Q Q Q Total Middel Hvis vi ser på det kvartalsvise antal konkurser ligger både andet og tredje kvartal i 2013 under sidste fem års gennemsnit såvel som Baseret på de seneste måneders stigning i antallet af konkurser forventer vi dog, at antallet af konkurser i årets sidst kvartal kommer til at ligge over gennemsnittet for de sidste fem år.

8 Diagram 6 Faktiske konkurser 2008 til Diagram 7 Sæsonjusterede konkurser og 12 mdr. løbende gns til Konkurser - sæsonjusteret 12 mdr. løbende gns. Af diagram 7 fremgår, at konkurstallene fortsat er lavere end de relativt høje niveauer tilbage i 2010 målt på løbende gennemsnit. Det er dog stadig højere end niveauerne i 2008.

9 Tabel 3 De største konkurser i november Firmanavn Region Ansatte Branche Jönsson A/S Hovedstaden Bygge- og anlægsvirksomhed Vector Investment ApS Hovedstaden 1-5 Pengeinstitut- og finansvirksomhed Engsø Gruppen A/S Hovedstaden 5-10 Liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser Ejendomme af 2013 ApS Nordjylland 1-5 Fast ejendom A/S Altes Land - Minden Hovedstaden 1-5 Uoplyst Bredo Holding ApS Hovedstaden 1-5 Uoplyst Sandholm A/S Nordjylland 1-5 Fast ejendom Lemuria Enterprises ApS Hovedstaden 1-5 Pengeinstitut- og finansvirksomhed Sunprojuice.DK A/S Sjælland 5-10 Engros- og Detailhandel Gba Biler A/S Sjælland Engros- og Detailhandel Ovenfor er vist november måneds 10 største konkurser målt på balancesum. Tabellen viser, at det primært er i region hovedstaden, at vi har set de største konkurser med 6 ud af 10. Det samme billede gør sig gældende, når man ser på det samlede antal konkurser i november måned: Diagram 8 Alle konkurser i november 2013 fordelt på region Nordjylland; 5,7% Syddanmark; 8,2% Sjælland; 8,8% Midtjylland; 14,8% Hovedstaden; 62,5% Hovedstaden Midtjylland Nordjylland Sjælland Syddanmark Diagram 8 viser, at region hovedstaden er overrepræsenteret med konkurser set i frohold til antallet af virksomheder. Mens godt en tredjedel af landets virksomheder ligger i region hovedstaden, står den for over 62 % af konkurserne. Alle fire øvrige regioner har et relativt lavere antal i forhold til deres andel af samlede antal virksomheder. 4 Opgjort efter samlede aktiver i senest offentliggjorte årsregnskab

10 Tabel 4 Konkurser fordelt på branche for november 2009 til 2013 Branche Antal konkurser for november måned Landbrug, jagt, skovbrug og fiskeri Råstofudvinding Fremstillingsvirksomhed El-, gas- og fjernvarmestyring Vandforsyning; kloakvæsen, affaldshåndtering og rensning af jord og grundvand Bygge- og anlægsvirksomhed Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler Transport og godshåndtering Overnatningsfaciliteter og restaurationsvirksomhed Information og kommunikation Pengeinstitut- og finansvirksomhed, forsikring Fast ejendom Liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser Administrative tjenesteydelser og hjælpetjenester Offentlig forvaltning og forsvar; socialsikring Undervisning Sundhedsvæsen og sociale foranstaltninger Kultur forlystelser og sport Andre serviceydelser Private husholdninger med ansat medhjælp; husholdningers produktion af varer og tjenesteydelser til eget brug, i.a.n Ekstraterritoriale organisationer og organer Uoplyst Total I november måned fortsatte den negative udvikling for Pengeinstitut- og finansvirksomhed. Måneden bød igen på et stigende antal konkurser, og branchen oplevede en stigning fra 46 til 57 konkurser fra november 2012 til 2013, svarende til 24 %. Fremstillingsvirksomhed oplevede igen i november en stigning i antallet af konkurser, om end på et aftagende niveau sammenlignet med den forgående måned. Kultur, forlystelser og sport har haft en svær november måned med en stigning i konkurserne på hele 83 %. Blandt de brancher, der har klaret sig bedre i november måned, er især byggebranchen, som oplevede et fald i antallet af konkurser på 17 %. Det er fjerde måned i træk, at branchen har oplevet faldende konkurser. Det er dog værd at bemærke, at branchen kommer fra et højt niveau sammenlignet med gennemsnittet af dansk erhvervsliv. Fast ejendom klarede sig ligeledes bedre i november med et fald fra 34 til 27 konkurser sammenlignet med året før.

11 Inden for Engros- og Detailhandel har den positive tendens bidt sig fast. Trods en stigning i absolutte tal i forhold til forgående måned, er antallet af konkurser, sammenlignet med sidste år, faldet for tredje måned i træk.

Analyse fra Bisnode Credit

Analyse fra Bisnode Credit 2013 Danske virksomheders kreditværdighed Analyse fra Bisnode Credit BISNODE CREDIT A/S Adresse: Tobaksvejen 21, 2860 Søborg Telefon: 3673 8184, E-mail: business.support@bisnode.dk, Website: www.bisnode.com

Læs mere

Analyse fra Bisnode Credit

Analyse fra Bisnode Credit Oktober 2013 Analyse af hoteller og overnatningsfaciliteter i Danmark Analyse fra Bisnode Credit BISNODE CREDIT A/S Adresse: Tobaksvejen 21, 2860 Søborg Telefon: 3673 8184, E-mail: business.support@bisnode.dk,

Læs mere

Analyse fra Bisnode Credit

Analyse fra Bisnode Credit September 2013 Analyse af bygge- og anlægsbranchen i Danmark Analyse fra Bisnode Credit BISNODE CREDIT A/S Adresse: Tobaksvejen 21, 2860 Søborg Telefon: 3673 8184, E-mail: business.support@bisnode.dk,

Læs mere

Erhvervsliv holder stand konkurstal falder for 10. måned i træk

Erhvervsliv holder stand konkurstal falder for 10. måned i træk September 20 Erhvervsliv holder stand konkurstal falder for. måned i træk Danske virksomheder ser ud til at holde pusten under det historisk lave indenlandske forbrug, viser nye tal fra analysevirksomheden

Læs mere

Oktober 2011 Analyse af danske virksomheders likviditet. Analyse fra Soliditet

Oktober 2011 Analyse af danske virksomheders likviditet. Analyse fra Soliditet Oktober 2011 Analyse af danske virksomheders likviditet Analyse fra Soliditet 1 Resume Mange af landets små og mellemstore virkosmheder er pressede fra flere sider. Kunderne kræver længere betalingsfrister

Læs mere

583 konkurser og 1.666 nye selskaber i september

583 konkurser og 1.666 nye selskaber i september PRESSEMEDDELELSE 4. oktober 2010 Ny analyse fra Experian: 583 konkurser og 1.666 nye selskaber i september I løbet af september er 583 virksomheder gået konkurs. Det er en stigning på 19,5 pct. sammenlignet

Læs mere

UDBREDELSEN AF SOCIALE MEDIER

UDBREDELSEN AF SOCIALE MEDIER ÅRLIGE RAPPORT OM UDBREDELSEN AF SOCIALE MEDIER med fokus på læring, HR og vidensdeling Resultat af landsdækkende undersøgelse udført i marts 2012 2012 Social Business Learning Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Stadig færre konkurser størst fald i byggebranchen

Stadig færre konkurser størst fald i byggebranchen Ny analyse fra Experian: Stadig færre konkurser størst fald i byggebranchen Den 4. april 2011 For fjerde måned i træk er antallet af konkurser i dansk erhvervsliv for nedadgående. 496 virksomheder gik

Læs mere

Virksomheder med bedste kreditratings kan hjælpe Danmark ud af krisen

Virksomheder med bedste kreditratings kan hjælpe Danmark ud af krisen Side 1 (6) Søborg 2012-02-03 Virksomheder med bedste kreditratings kan hjælpe Danmark ud af krisen Kreditvurderingsbureauet Soliditet fremhæver eksporterende virksomheder som muligt økonomisk lokomotiv

Læs mere

Experian: Flere selskaber vendte underskud til overskud i 2011

Experian: Flere selskaber vendte underskud til overskud i 2011 Experian: Flere selskaber vendte underskud til overskud i 2011 December 2011 Experian har taget temperaturen på den finansielle styrke i dansk erhvervsliv ved at sammenholde selskabernes årsresultater

Læs mere

Faldet i antallet af konkurser fortsætter

Faldet i antallet af konkurser fortsætter Ny analyse fra Experian: Faldet i antallet af konkurser fortsætter Den 3. marts 2011 490 virksomheder gik konkurs i februar 2011, og sammenlignet med 533 konkurser i februar sidste år, er der tale om et

Læs mere

Konkursanalyse, april 2012

Konkursanalyse, april 2012 Laveste antal konkurser siden september 2008 Konkursanalyse, il 20 Efter nytår har flere positive økonomiske nøgletal blandet sig med de så velkendte dystre gråtoner i konjunkturbilledet. Ifølge data-

Læs mere

Branchegruppe Installatører og sikring Oktober 2014. Analyse af installationsbranchen.

Branchegruppe Installatører og sikring Oktober 2014. Analyse af installationsbranchen. Branchegruppe Installatører og sikring Oktober 2014 Analyse af installationsbranchen. Indhold 4 5 6 12 14 16 20 21 22 26 28 29 30 31 Overordnede resultater Elementer i en sund installationsvirksomhed Indtjening

Læs mere

Dårlige finansieringsmuligheder

Dårlige finansieringsmuligheder Januar 213 Dårlige finansieringsmuligheder koster arbejdspladser Af konsulent Nikolaj Pilgaard De sidste to år har cirka en tredjedel af de mindre og mellemstore virksomheder oplevet, at det er blevet

Læs mere

BISNODES RATING. Ratingmodel og Ratingprincipper BISNODE

BISNODES RATING. Ratingmodel og Ratingprincipper BISNODE BISNODES RATING Ratingmodel og Ratingprincipper BISNODE Adresse: Gyngemose Parkvej 50, 8. sal, 2860 Søborg Telefon: 3673 8184, E-mail: business.support@bisnode.dk, Website: www.bisnode.com Generelt om

Læs mere

Cash & Working Capital Management August 2013. Arbejdskapital Et spørgsmål til 97 mia. kr.

Cash & Working Capital Management August 2013. Arbejdskapital Et spørgsmål til 97 mia. kr. Cash & Working Capital Management August 213 Et spørgsmål til 97 mia. kr. Indhold 3 4 97 mia. kr. kan frigøres Udviklingen i arbejdskapital følger selskabernes aktivitetsniveau 5 Potentiale på 97 mia.

Læs mere

Flere konkurser i marts

Flere konkurser i marts PRESSEMEDDELELSE Flere konkurser i marts 2.april 2009 I marts måned har 486 danske virksomheder drejet nøglen om, hvilket er en stigning på 132,5 pct. i forhold til marts sidste år, hvor 209 virksomheder

Læs mere

21. januar 2015 Analysenotat. Praktikpladspotentiale benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet

21. januar 2015 Analysenotat. Praktikpladspotentiale benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet 21. januar 2015 Analysenotat Praktikpladspotentiale og benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet Indholdsfortegnelse Resume 3 1. Indledning 7 Baggrund og formål 7 Tilgang og metode 8 2.

Læs mere

21. januar 2015 Analysenotat. Praktikpladspotentiale benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet

21. januar 2015 Analysenotat. Praktikpladspotentiale benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet 21. januar 2015 Analysenotat Praktikpladspotentiale og benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet Indholdsfortegnelse Resume 3 1. Indledning 7 Baggrund og formål 7 Tilgang og metode 8 2.

Læs mere

Det er nu 18. år i træk, at dagbladet Børsen gennemfører en undersøgelse af de hurtigst

Det er nu 18. år i træk, at dagbladet Børsen gennemfører en undersøgelse af de hurtigst FORORD Det er nu 18. år i træk, at dagbladet Børsen gennemfører en undersøgelse af de hurtigst voksende virksomheder i Danmark gazellerne. En gazelle er en virksomhed som i løbet af de seneste fire regnskabsår

Læs mere

Lønsomhed, vækst og finansiel risiko. En analyse af danske virksomheder i perioden 1997-2012

Lønsomhed, vækst og finansiel risiko. En analyse af danske virksomheder i perioden 1997-2012 Lønsomhed, vækst og finansiel risiko En analyse af danske virksomheder i perioden 1997-2012 Indhold Forord.... 3 Hovedkonklusioner.... 4 Population og metode.... 8 Indledende observationer vedrørende indtjening

Læs mere

Early Warning evaluering

Early Warning evaluering INDHOLDSFORTEGNELSE 1 BAGGRUND, RESULTATER OG ANBEFALINGER... 3 1.1 Baggrund...3 1.2 Resultater...5 1.2.1 DEL I Deltagerprofil...5 1.2.2 DEL II - Basisgruppen...6 1.2.3 DEL III Effektmåling...8 1.3 Anbefalinger...9

Læs mere

Konkurser tager pusten fra iværksætterne

Konkurser tager pusten fra iværksætterne PRESSEMEDDELELSE 2.marts 2009 Konkurser tager pusten fra iværksætterne Antallet af konkurser stiger fortsat, og det tager pusten fra iværksætterne, der overvejer at starte ny virksomhed. Danskernes iværksætterlyst

Læs mere

Konkursanalyse april 2015

Konkursanalyse april 2015 April 20 Kommentarer til regionale konkurser Der har i il 20 været 394 konkurser, hvilket er en stigning på hele 34,9 % sammenlignet med il 20, hvor der var 292 konkurser. For 3. måned i træk viser antallet

Læs mere

Vækstbarometer. Juni 2011. Befolkning, erhverv og arbejdsmarked. Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus

Vækstbarometer. Juni 2011. Befolkning, erhverv og arbejdsmarked. Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus Vækstbarometer Befolkning, erhverv og arbejdsmarked Juni 2011 Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus Direktionssekretariatet 1 Sammenfatning for juni 2011 De 5 østjyske Kommuner

Læs mere

branchestatistik Udviklingen i videnrådgiverbranchen 2011/2012

branchestatistik Udviklingen i videnrådgiverbranchen 2011/2012 branchestatistik Udviklingen i videnrådgiverbranchen 2011/2012 > Efter et par træge år oplevede markedet for videnrådgivning igen vækst i 2011 og tendensen er fortsat ind i 2012. Branchen har derfor været

Læs mere

Early Warning evaluering 2013

Early Warning evaluering 2013 Early Warning - en evaluering af programmets indsats overfor kriseramte danske virksomheder Early Warning evaluering Udarbejdet af estatistik for Erhvervsstyrelsen 1 Baggrund Early Warning har til formål

Læs mere

Vilkår for udvikling - Strukturanalyse af erhverv og arbejdsstyrke i Odsherred

Vilkår for udvikling - Strukturanalyse af erhverv og arbejdsstyrke i Odsherred Vilkår for udvikling - Strukturanalyse af erhverv og arbejdsstyrke i Odsherred Marts 2003 Arbejdsliv Teknologisk Institut, Arbejdsliv Postboks 141 2630 Taastrup Tlf.: 7220 2620 Fax: 7220 2621 E-mail: arbejdsliv@teknologisk.dk

Læs mere

Langtidsledighed og udviklingen på arbejdsmarkedet

Langtidsledighed og udviklingen på arbejdsmarkedet l Langtidsledighed og udviklingen på arbejdsmarkedet i Middelfart - en analyse af udvikling og karakteristika for langtidsledige samt den aktuelle og fremtidige udvikling på arbejdsmarkedet i Middelfart

Læs mere

Denne udgave af arbejdsskadestatistikken er en gennemgang af de sager, som er behandlet i perioden 2007-2013.

Denne udgave af arbejdsskadestatistikken er en gennemgang af de sager, som er behandlet i perioden 2007-2013. Forord Denne udgave af arbejdsskadestatistikken er en gennemgang af de sager, som er behandlet i perioden 2007-2013. I 2013 modtog Arbejdsskadestyrelsen godt 59.000 sager det højeste siden 2008. Det er

Læs mere