Kapacitetsbenyttelse. Gladsaxe Kommune. Notat / September 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kapacitetsbenyttelse. Gladsaxe Kommune. Notat / September 2015"

Transkript

1 Kapacitetsbenyttelse af udendørsbaner i Gladsaxe Kommune Notat / September 2015 Peter Forsberg

2 Idrættens Analyseinstitut 2

3 KAPACITETSBENYTTELSE AF UDENDØRSBANER I GLADSAXE KOMMUNE Idrættens Analyseinstitut 3

4 Titel Kapacitetsanalyse af udendørsbaner i Gladsaxe Kommune Forfatter Peter Forsberg Øvrige bidragydere Aline van Bedaf og Maja Pilgaard Rekvirent Gladsaxe Kommune Layout Idrættens Analyseinstitut Forsidefoto Gladsaxe Kommune Udgave 1. udgave, København, september 2015 Pris Rapporten kan downloades gratis i vidensbanken på ISBN Udgiver Idrættens Analyseinstitut Kanonbådsvej 4A DK-1437 København K T: E: W: Gengivelse af denne rapport er tilladt med tydelig kildehenvisning. Idrættens Analyseinstitut 4

5 Indhold Indledning... 6 Fodboldbanernes placering, type og størrelse... 7 Resultater... 8 Fodboldbanernes brugere... 9 Opsummering Bilag 1: Oversigt over aktivitetsforløb, antal aktive og registreringsperiode på fodboldbaner Bilag 2: Oversigt over aktivitetsforløb på fodboldbaner Bilag 3: Oversigt over fodboldbaner i undersøgelsen i Gladsaxe Kommune Bilag 4: Oversigt over aktiviteter på fodboldbaner (rangeret efter anlæg, type og banestørrelse) Bilag 5: Gennemsnitligt antal aktive per type af fodboldbane og længde på aktivitetsforløb Idrættens Analyseinstitut 5

6 Indledning Dette notat analyserer kapacitetsbenyttelsen af udendørsbaner i Gladsaxe Kommune. Analysen er udført som led i en større undersøgelse af idrætten i Gladsaxe Kommune, som Idrættens Analyseinstitut og Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund ved Syddansk Universitet (CISC) har gennemført i foråret 2015 for Gladsaxe Kommune. Publikationerne Analyse af idræts- og bevægelsesfaciliteter i Gladsaxe Kommune hovedrapport og afslutningsnotat kan downloades i vidensbanken på idan.dk Notatet fungerer som et tillæg til analyserne fra foråret 2015, der blandt andet omfattede en analyse af kapacitetsbenyttelsen af 58 indendørsfaciliteter og kunstgræsbaner i uge 9 og 13 i 2015 (se delanalyse 4 i hovedrapporten). Med dette notat suppleres kapacitetsanalysen af faciliteter i Gladsaxe Kommune med udendørsbaner. Aktivitetsregistreringerne er foretaget på hverdage fra kl i sæsonen i uge 21 og 23 i Bilag 1 indeholder en oversigt over de undersøgte udendørsbaner med præcise angivelser af registrerings- /undersøgelsesperiode. Undersøgelsens registreringsmetode er identisk med indendørsregistreringen, som er beskrevet nærmere i hovedrapporten. Gladsaxe Kommune har været ansvarlig for at rekruttere registranter og at introducere dem til metoden. Kommunen har kun haft mulighed for at finde registranter til at gennemføre registreringen af udendørsbaner på fodboldbaner (kunstgræsbaner og naturgræsbaner), mens det ikke har været muligt at finde registranter til registrering på tennisbaner, petanquebane, cricketbane, atletikanlæg, fritræningsanlæg, softballbane og bueskydninganlæg. Disse faciliteter indgår derfor ikke i analysen. Registreringen på fodboldbanerne er ikke foretaget i samtlige tidsrum på alle baner i de to uger, da det ikke har været muligt at dække alle tidsrum med registranter. Samlet set giver analysen dog et godt indblik i benyttelsen af fodboldbaner i kommunen over en periode på to uger. Der er ikke foretaget analyser af samme art med samme metode på udendørsbaner/fodboldbaner i andre kommuner, og resultaterne fra Gladsaxe Kommune kan derfor ikke på nuværende tidspunkt sammenlignes med tilsvarende undersøgelser fra andre kommuner. Forskel på udendørs- og indendørsfaciliteter Afrapporteringen af fodboldbanernes udnyttelse afviger fra indendørsfaciliteter på grund af særlige forhold ved fodboldbaner. Naturgræsbaner har behov for hviletid for ikke at blive slidt for hårdt. Derfor er der eksempelvis på skolebanerne indlagt to dage ugentligt på hver bane, hvor brugerne ikke tildeles tider. Man roterer brugerne mellem banerne og sikrer på den måde hviletid til banerne. Læsningen af banernes brug skal sammenholdes hermed (de nærmere oplysninger om hviletider for baner kan rekvireres fra Gladsaxe Kommune). Der er i sagens natur også begrænsninger for brugen af baner uden kunstig belysning pga. mørkets frembrud. I uge 21 og 23 spiller dette dog en mindre rolle sammenlignet med an- Idrættens Analyseinstitut 6

7 dre årstider, da netop denne periode har lange dage, hvor solen først går ned mellem kl og Analysen af fodboldbanerne tager højde for hviletid og mørke ved at have fokus på antallet af aktive på de enkelte aktivitetsforløb samt antal aktivitetstimer på dagsbasis. Benyttelsen af fodboldbanerne i forskellige tidsrum (kl. 8-16, 16-22, 8-22 og/eller kl ) er ikke central for analysen, men er til orientering samlet i oversigtsform i bilag 2. Særligt om sæsonfordeling, tilstødende faciliteter og stand Analysen medtager ikke oplysninger om bookinger på de enkelte baner. Her skal dog nævnes en række særlige forhold: På kunstgræsbanerne på Gladsaxe Stadion er der ikke fordelt banetider til brugerne fra april til oktober På Bagsværd Stadion og på AB-Skovdiget har der været fordelt banetider til brugerne på kunstgræsbanerne. Selvom der ikke har været fordeling af banetiderne på kunstgræsbanerne på Gladsaxe Stadion, er banerne blevet benyttet, som optællingerne viser. Det skyldes, at banerne ikke er aflåst, og at såvel organiserede brugere som selvorganiserede har kunnet benytte kunstgræsbanerne til at spille på. På Mørkhøj Skole er der opstregning og mål til en 11-mandsbane og to små 5- mandsbaner. Der er kun fordelt banetider på 11-mandsbanen, men 5- mandsbanerne har også været benyttet af enten brugere af 11-mandsbanerne eller selvorganiserede brugere. Brugen af 5-mandsbanerne på Mørkhøj Skole er medtaget i opgørelsen. Tilstødende faciliteter i form af omklædningsrum og lokaler til socialt samvær er ikke medtaget eller opgjort i undersøgelsen. Her skal det nævnes, at der eksisterer forskellige forhold på tværs af fodboldbanerne, som i en samlet vurdering af banernes anvendelighed og relevans for brugere kan være væsentlige at medtænke. Fodboldbanernes stand er ikke medtaget i analysen. Fodboldbanernes placering, type og størrelse Der findes 31 fodboldbaner i Gladsaxe Kommune, og en fuldstændig oversigt over deres placering (dvs. på idrætsanlæg eller folkeskole), type (naturgræs eller kunstgræs) og størrelse er indeholdt i bilag 3. De 31 baner inkluderer 26 naturgræsbaner og fem kunstgræsbaner. 20 baner er placeret på de større idrætsanlæg i kommunen på henholdsvis AB- Skovdiget (otte baner), Gladsaxe Stadion (ni baner) og Bagsværd Stadion (tre baner), mens 11 baner ligger ved kommunale folkeskoler. I forhold til banernes størrelse skal det nævnes, at ikke alle skolebaner opfylder DBU eller UEFA s officielle krav til banestørrelser for en 11-mandsbane. I notatet her fremgår banerne Idrættens Analyseinstitut 7

8 dog som 11-mandsbaner, fordi de fordeles til brugere som søger 11-mandsbaner (fodboldmålene på banerne har 11-mands størrelse). En nærmere oversigt over placeringen af banerne er inkluderet i delanalyse 1 i hovedrapporten. Resultater På de 31 fodboldbaner i kommunen er der i gennemsnit registreret 1,4 forløb per dag (dvs. fra kl ), og der har i gennemsnit været 15,9 aktive spillere per bane per forløb. Per dag har der i gennemsnit været 1,6 timers 1 aktivitet på banerne. Bilag 4 viser data for de enkelte fodboldbaner, mens bilag 5 og 6 viser henholdsvis det gennemsnitlige antal aktive per forløb og gennemsnitslængde per forløb. Deler man banerne op med afsæt i typen af underlag (naturgræs eller kunstgræs), viser det sig, at der er flest forløb per dag på kunstgræsbanerne. På kunstgræsbanerne har der på registreringstidspunktet i højsæsonen på græsbanerne i gennemsnit været 1,8 forløb per dag, hvilket er lidt flere end på 11-mandsbanerne med naturgræs (1,4 forløb per dag) (se figur 1). Færrest forløb per dag har der været på de mindre naturgræsbaner (1,1 forløb per dag). Det forholder sig på samme måde i forhold til det gennemsnitlige antal timer med aktivitet per dag og antal aktive per forløb. Også her er der flest timer med aktivitet og flest aktive på kunstgræsbanerne, mens der er færrest på de små naturgræsbaner (se figur 1). Figur 1: Benyttelse af boldbaner fordelt på banetype. Naturgræs, 11 mandsbaner Kunstgræsbaner Naturgræs, 5 8 mandsbaner ,6 16,5 13, ,4 1,8 1,1 1,6 1,8 1,5 Antal forløb per dag Antal timer per dag Antal aktive per forløb Figuren viser det gennemsnitlige antal forløb per dag, gennemsnitlige antal timer med aktivitet per dag og gennemsnitlige antal aktive per forløb. Fordelt på banetype. Tager man afsæt i banernes placering på idrætsanlæg eller folkeskoler, viser analysen, at særligt banerne på Bagsværd Stadion huser mange forløb per dag (2,6 forløb i gennemsnit 1 Der er forskel på antallet af dage, der er foretaget aktivitetsregistrering på tværs af banerne. De afrapporterede tal er kun baseret på de dage, hvor der er foretaget registreringer. På Buddinge Skole og Stengård Skole er der ikke foretaget registreringer. Baner/dage uden registreringer er ikke medregnet i resultaterne og trækker derfor ikke brugen ned. Idrættens Analyseinstitut 8

9 per dag), har mange aktivitetstimer per dag (2,5 timer i gennemsnit per dag) og har et højt antal aktive per forløb (21,9 i gennemsnit per forløb) (se figur 2). Især de to kunstgræsbaner (11- og 7-mandsbaner) har været flittigt benyttet og har haft mange aktive i gennemsnit (ikke vist i figuren). På AB-Skovdiget, Gladsaxe Stadion og folkeskolerne er der altså en del færre aktivitetsforløb (se figur 2). Figur 2: Benyttelse af boldbaner fordelt på idrætsanlæg og folkeskoler. AB Skovdiget Bagsværd Stadion Gladsaxe Stadion Folkeskole ,9 15, ,4 2,6 2,5 1,4 1,1 1,4 1,5 1,4 1,5 Antal forløb per dag Antal timer per dag Antal aktive per forløb Figuren viser det gennemsnitlige antal forløb per dag, gennemsnitlige antal timer med aktivitet per dag og gennemsnitlige antal aktive per forløb. Fordelt på idrætsanlæg og folkeskoler. Der tegner sig samlet set et billede af, at der på kommunens fodboldbaner foregår én til to aktivitetsforløb dagligt. De mest benyttede tidsrum er mellem kl. 17 og 19.30, hvor langt de fleste aktivitetsforløb foregår. En nærmere oversigt over aktivitetsforløbene, deres længde samt antal deltagere, er indeholdt i bilag 2. Fodboldbanernes brugere Der er små forskelle på kønnenes brug af de forskellige typer af fodboldbaner. Et fællestræk er, at drenge/mænd er klart i overtal som brugere på de tre typer af baner. Lidt mere end otte ud af ti forløb er kun for drenge/mænd. Der er få kønsintegrerede forløb på banerne, mens lidt mere end ét ud af ti forløb er for piger/kvinder (se figur 3). Idrættens Analyseinstitut 9

10 Figur 3: Kønsfordeling i aktivitetsforløb på kommunens fodboldbaner. 100 % 80 % 100 pct. mænd Ca. 75 pct. mænd / 25 pct. kvinder Ca. halvt af hver 100 pct. kvinder Ca. 25 pct. mænd / 75 pct. kvinder % 40 % % 0 % Naturgræs, 11 mandsbaner Kunstgræsbaner Naturgræs, 5 8 mandsbaner Figuren viser kønsfordelingen i aktivitetsforløb. Fordelt på type boldbane (n = 206). Hovedrapporten viser opgørelser over andelen af børn, unge og voksne, der spiller fodbold i Gladsaxe Kommune. 50 pct. af drengene ( klasse) i Gladsaxe Kommune har det seneste år regelmæssigt spillet fodbold, mens det gælder 14 pct. af de voksne mænd (16 år eller derover). Blandt pigerne ( klasse) har 16 pct. spillet fodbold regelmæssigt det seneste år, mens det gælder 3 pct. af de voksne kvinder (16 år eller derover). Andelen af fodboldspillere i Gladsaxe Kommune afviger kun i meget lille omfang fra andre kommuner med sammenlignelige data. Kønsfordelingen blandt fodboldspillerne afspejler sig tydeligt i den observerede kønsfordeling i brugen af baner. På alderssiden varierer deltagernes alder i aktivitetsforløbene også kun i begrænset omfang mellem de forskellige banetyper. Dog er der ikke overraskende flest forløb for de yngste børn og unge under 16 år på de mindre naturgræsbaner, mens der på 11-mandsbanerne med naturgræs og kunstgræsbanerne er lidt flere forløb for voksne (25-39 år) (se figur 4). På alle fodboldbanerne gælder det, at hovedparten af forløbene er for børn og unge under 16 år. På alle typer af boldbaner er det meget få forløb for voksne på 40 år eller derover. Idrættens Analyseinstitut 10

11 Figur 4: Aldersfordeling i aktivitetsforløb på tværs af type boldbane. 100 % 80 % 60 % Børn og unge fra 0 15 år Unge år Voksne år Voksne år Seniorer +60 år Aktivitet på tværs af aldersgrupper % 20 % % Naturgræs, 11 mandsbaner Kunstgræsbaner Naturgræs, 5 8 mandsbaner Figuren viser kønsfordelingen i aktivitetsforløb. Fordelt på facilitetstype (n = 203). I hovedrapporten fremgår, at 34 pct. af alle børn og unge ( klasse) i Gladsaxe Kommune har spillet fodbold regelmæssigt det seneste år, mens det til sammenligning er 8 pct. af alle voksne (16 år eller derover). I forhold til fordelingen af forløb mellem børn, unge og voksne tyder antallet af forløb på, at voksne tildeles relativt flere forløb end børn og unge, når det kommer til 11-mandsbaner på naturgræs og baner på kunstgræs. Det kan hænge sammen med, at voksne træner med færre spillere på banen ad gangen og at de træner oftere end børn og unge. F.eks. i forbindelse med elitetræning. I forbindelse med analysearbejdet i Gladsaxe Kommune er der gennemført fokusgruppeinterview med interessenter fra idrætsmiljøet i kommunen. I forhold til udendørs anlæg er fodboldbanerne de eneste, hvor foreningerne giver udtryk for væsentlige udfordringer. Interviewene peger på to overordnede udfordringer, som dels handler om mangel på fodboldbaner (særligt i vintersæsonen, som i stigende grad er blevet fodboldsæson også) herunder en skæv fordeling mellem lokalområderne dels at de eksisterende baner ikke bliver udnyttet godt nok af de foreninger, som får tildelt tider. For det første opleves en skæv fordeling af baner, som især opleves at skyldes lukning af en skole centralt i Gladsaxe: Vores store udfordring er kommet i forbindelse med skolesammenlægningen for år tilbage. Før i tiden var der 375 børn på en skole til lige pludselig at skulle rumme 750 børn på en skole. I forbindelse med sammenlægningerne er der røget en del faciliteter. Baner og en gymnastiksal som nu er væk. Nu er vi i den situation, at vi har en gymnastiksal på 10 x 21 m og vi har en græsbane, som skal rumme de tilbud, vi har i vores område. Inden for den radius, vi er i, ligger vi i et smørhul, meget centralt og er et af de få idrætstilbud, der ligger lige i det område, hvis man ser på nærområderne. Udfordringerne er jo, at vi hvert halve år er væk fra vores hjemmebane, fordi om vinteren bruger vi et andet anlæg Idrættens Analyseinstitut 11

12 tre km væk. Det kan vi mærke på medlemmerne. Især de små, når de skal spille, så oplever vi nedgang. I dag er forældrene jo taknemmelige for, at børnene kan gå til fodbold kl. 16 og være hjemme 17.30, og det er en tryghed, at de ikke skal over nogle store veje. Så facilitetsmæssigt er vi langt bagud i forhold til vores udvikling. Det er sådan set vores eneste udfordring pt. Interviewperson 1 Gladsaxe Kommune generelt bærer præg af, at siden Erhard Jacobsen var her, der er der ikke sket en skid. Der er bygget en hal 2 deroppe, og så er der lagt tag på skøjtehallen, og så har AB fået lidt derude ( ) Ellers er der ikke sket en skid. Problemet er mange gange, at politikerne i kommunen gerne vil profilere sig med, at det går pisse godt. De vil gerne være den førende kommune. Men der er ingen politikere heroppe, der har stillet sig op og sagt: jeg går fandme forrest. Det er sådan, at når de står til vores møder en gang om året, så er dagsordenen: hvordan kommer vi derhen? Der er ikke noget med at sige, jamen for at kunne tiltrække de gode og profilere sig, så handler det om idrætsfaciliteter. Interviewperson 2 Repræsentanter fra idrætsområdet, Gladsaxe Kommune Oplevelsen blandt de to informanter er, at der især mangler faciliteter (fodboldbaner) centralt i kommunen, og at man savner en politisk opbakning til at prioritere faciliteter forud for et ønske om at skabe resultater, som kommunen kan profilere sig på. Disse udsagn er ikke nødvendigvis repræsentative for samtlige foreninger i kommunen, da andre foreninger kan have andre oplevelser. For det andet blev der i fokusgruppeinterviewet givet udtryk for, at foreningerne mangler disciplin i forhold til tildelte tider: Om vinteren er der kæmpe pres på Bagsværds anlæg kunstgræsbanerne. Gladsaxe Heros anlæg er der ikke så meget pres på. Men igen er det også, hvor forvænt man er. Og så er der det, der hedder at have respekt for andre klubber. I min verden, når vi sidder til fordelingsmøder, så gør folk sådan her (fægter med armene). De rager til sig. Og der er bare ikke nogen, der har disciplin nok til at sige, at den skal jeg ikke bruge alligevel. Eller i weekenderne, når der er kampe. Der har vi ikke den disciplin. Der er fodboldspillere, der skal dele 3½ kunstgræsbane. Om sommeren er der 19 fodboldbaner. Om vinteren er der 3½-4 stykker. Så fodbold er ekstremt presset. Og skal man følge udviklingen på fodboldens side med både at have nogle eliteklubber, AB, Bagsværd og Gladsaxe Hero, og så er der 7-8 mindre klubber, der er tæt på skolerne. Og deres faciliteter og anlæg er meget nedprioriterede. Den pose penge, der er til at vedligeholde de anlæg, er jo en tiendedel af, hvad der er til de andre. Men der er flere perspektiver i det. Der er jo selvfølgelig disciplinen, men der mangler altså også ( ) Interviewperson 1 I udsagnet antyder informanten, at nogle foreninger kunne være mere ærlige om deres faktiske behov. Samtidig har vedkommende en opfattelse af, at anlæggene omkring skolerne bliver nedprioriteret vedligeholdelsesmæssigt, mens banerne til elitefodbold har bedre økonomiske vilkår for vedligehold. Idrættens Analyseinstitut 12

13 I fokusgruppeinterviewet diskuterede interessenterne mulige løsninger i forhold til at fordele og udnytte baner bedre. Her blev der bl.a. peget på en bedre dialog og en løsning med dokumentation for det faktiske brug: Der skal skabes dialog. Problemet er her i kommunen, at foreningerne generelt ikke er gode til at snakke sammen. Interviewperson 1 Generalsekretærens afskedsreplik var da fin. Han sagde, at man skal tænke hinanden som medspillere. Det var alle med på, men det er lidt svært nogle gange. Interviewperson 2 Men i dag som frivillig leder Kommer du hjem med en dårlig løsning, så er der utilfredshed over hele linjen. Mht. fodboldbanerne og en fordeling næste år på kunstgræsbanerne er det simpelthen indstillet til, at de klubber, der skal have tider, får en time hver. Men de skal komme med et træningsskema, så de ikke bare rager til sig. Dvs. dokumentere det. Man må jo lave en fordelingsnøgle og sige: hvor mange medlemmer har I? Hvis man har 90 medlemmer, er det måske i 9-10 timer, sådan så det passer. Interviewperson 3 I Køge Kommune har man erfaringer med, at man betaler et beløb. Bruger du alle dine tider, får du pengene igen. Der er også steder, de har indført et kortsystem. Så siger man: nede i xxx-klubben, der har vi snakket om at få lavet et kort til omklædningsrummene. Så siger vi, jamen i dag er det xxx, der træner fra Når træneren kommer, kører vedkommende kortet igennem, når vedkommende går ud, køres kortet igennem igen. Har du ikke brugt det tre gange, væk med tiden. Og vi kan jo se de der foreninger, der bare rager til sig, de bruger dem ikke. Det samme kunne man gøre i alle haller. En nøje registrering hele tiden bliver det brugt, eller bliver det ikke brugt? Når I får lavet den her analyse med optællinger, jeg vil vædde med, at vi ligger under 75 pct. udnyttelse. Og får politikerne det at vide, så er der jo ikke behov for flere faciliteter. Så vi skyder os selv i foden med den disciplin, vi har over for tiderne. Interviewperson 4 Analyserne af udendørsbaner i Gladsaxe Kommune giver ikke en præcis udnyttelsesgrad som forklaret indledningsvist. Men analyserne viser med al tydelighed, at mange baner har ledig tid i tidsrummet mellem kl. 16 og 22 på hverdage i uge 21 og 23. Samtidig ser man store forskelle i brugen af de enkelte baner. Bilag 2 underbygger oplevelserne blandt informanterne fra fokusgruppeinterviewet, som udtrykker størst belastning på baner omkring Bagsværd. I optællingsugerne har netop banerne ved Bagsværd haft flest deltagere. Dog ser man stadig ubrugt tid på især græsbanen, mens der er meget lidt ubrugt tid på 11- mandskunstgræsbanen. Opsummering Samlet set viser analyserne, at fodboldbanerne i Gladsaxe Kommune ser ud til at blive brugt mindre end to timer om dagen i gennemsnit mellem kl. 16 og 22. De primære brugere er drenge under 16 år efterfulgt af unge (drenge) år. Idrættens Analyseinstitut 13

14 Umiddelbart tyder analyserne på, at der er behov for mere banemanagement i forhold til optimeret brug af kommunens fodboldbaner. Analyserne er dog udelukkende baseret på de dage, hvor der har været optælling i løbet af uge 21 og 23 i Som det fremgår af bilag 2 og 3 mangler oplysninger om brugen af eksempelvis AB-Skovdigets mange 11- mands baner i løbet af dagene mandag-onsdag. Bilag 2 og 3 viser også store forskelle i brugen af baner. Banerne ved Bagsværd Stadion ser ud til at rumme mange fodboldspillere i de fleste tidsrum, hvor der har været optælling. Omvendt ser det ud til, at nogle af banerne ved Gladsaxe Stadion står ret ubenyttede hen i højsæsonen. Som beskrevet indledningsvist giver disse analyser en indikation af brugen på hverdagsaftner i to uger i løbet af højsæsonen. Analyserne har ikke inkluderet oplysninger om vejrforhold i de pågældende uger eller undersøgt, hvorvidt der har været undtagelsesvis brug af de enkelte baner i optællingsperioden (eksempelvis udebane-/hjemmebane kampe). Notatet kan på den baggrund tjene som inspiration til mere dybdegående undersøgelser af specifikke anlæg eller tiltag for at styrke udnyttelsen af banekapaciteten i samarbejde med foreningerne. Idrættens Analyseinstitut 14

15 Bilag 1: Oversigt over aktivitetsforløb, antal aktive og registreringsperiode på fodboldbaner Lokalitet AB Skovdiget Gladsaxe Stadion Bagsværd Stadion Bane Boldbane 1 Boldbane 2 Boldbane 3 Boldbane 4 Boldbane 5 Boldbane 6 Boldbane 7 Kunstgræsbane (8 mands) Boldbane 1 Boldbane 3 Boldbane 6 Boldbane 8 Boldbane 4 (8 mands) Boldbane 5 (8 mands) Boldbane 7 (8 mands) Kunstgræsbane 1 Kunstgræsbane 2 Boldbane Kunstgræsbane Kunstgræsbane (7 mands) Aktivitetsforløb Total antal aktive i registreringsperiode 2 Gennemsnit, antal aktive per forløb Registreringsperiode ,0 Uge 21 (to fr) og 23 (to), kl , , , , , , , ,1 Uge 21 (ma on, fr) og 23 (ma ti), kl , , , , , , , , ,9 Uge 21 (ma fr) og 23 (ma fr), kl , ,9 2 Bemærk: Det totale antal aktive per fodboldbane skal læses med forbehold for, at der er forskel i antal registreringsdage på fodboldbanerne. Af samme grund er gennemsnit per forløb inkluderet i tabellen. Idrættens Analyseinstitut 15

16 Grønnemose Skole Mørkhøj Skole Gladsaxe Skole Skovbrynet Skole Vadgård Skole Buddinge Skole Stengård Skole Boldbane Boldbane (håndboldbane) Boldbane Boldbane 1 (5 mands) Boldbane 2 (5 mands) Boldbane Boldbane Boldbane (7 mands) Boldbane Naturgræsbane Naturgræsbane (7 mands) ,0 Uge 21 (ti to) og 23 (ma ti), kl , ,5 Uge 21 (ma to) og 23 (ma to), kl , , ,2 Uge 21 (ma) og 23 (ma), kl ,3 Uge 21 (to) og 23 (to), kl ,0 0 0 Uge 21 (ti), kl I alt ,6 Note: angiver ikke optalt /registreret. indgår ikke i analyser. Idrættens Analyseinstitut 16

17 Uge 21 Bilag 2: Oversigt over aktivitetsforløb på fodboldbaner AB Skovdiget Boldbane 1 (11m) Boldbane 2 (11m) Boldbane 3 (11m) Boldbane 4 (11m) Boldbane 5 (11m) Boldbane 6 (11m) Boldbane 7 (11m) Kunstgræsbane (8m) Bagsværd Stadion Gladsaxe Stadion Boldbane (11m) Kunstgræsbane (11m) Kunstgræsbane (7m) Boldbane 1 (11m) Boldbane 3 (11m) Boldbane 6 (11m) Boldbane 8 (11m) Boldbane 4 (8m) Boldbane 5 (8m) Boldbane 7 (8m) Kunstgræsbane 1 (11m) Kunstgræsbane 2 (11m) Folkeskole Gladsaxe Skole (11m) Grønnemose Skole (11m) Grønnemose Skole (håndb.) Mørkhøj Skole (11m) Mørkhøj Skole 1 (5m) Mørkhøj Skole 2 (5m) Skovbrynet Skole (11m) Skovbrynet Skole (7m) Vadgård Skole (11m) Budding Skole (11m) Stengård Skole (7m) Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Antal aktive per rude (farvekode) Ikke registreret i dette tidsrum Antal deltagere mangler/fejlregistrering Idrættens Analyseinstitut 17

18 Uge 23 AB Skovdiget Boldbane 1 (11m) Boldbane 2 (11m) Boldbane 3 (11m) Boldbane 4 (11m) Boldbane 5 (11m) Boldbane 6 (11m) Boldbane 7 (11m) Kunstgræsbane (8m) Bagsværd Stadion Gladsaxe Stadion Boldbane (11m) Kunstgræsbane (11m) Kunstgræsbane (7m) Boldbane 1 (11m) Boldbane 3 (11m) Boldbane 6 (11m) Boldbane 8 (11m) Boldbane 4 (8m) Boldbane 5 (8m) Boldbane 7 (8m) Kunstgræsbane 1 (11m) Kunstgræsbane 2 (11m) Folkeskole Gladsaxe Skole (11m) Grønnemose Skole (11m) Grønnemose Skole (håndb.) Mørkhøj Skole (11m) Mørkhøj Skole 1 (5m) Mørkhøj Skole 2 (5m) Skovbrynet Skole (11m) Skovbrynet Skole (7m) Vadgård Skole (11m) Buddinge Skole (11m) Stengård Skole (7m) Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Antal aktive per rude (farvekode) Ikke registreret i dette tidsrum Antal deltagere mangler/fejlregistrering Idrættens Analyseinstitut 18

19 Bilag 3: Oversigt over fodboldbaner i undersøgelsen i Gladsaxe Kommune Lokalitet Navn Underlag Størrelse Naturgræs Kunstgræs AB Skovdiget Boldbane 1 X X Bagsværd Stadion Gladsaxe Stadion Boldbane 2 X X Boldbane 3 X X Boldbane 4 X X Boldbane 5 X X Boldbane 6 X X Boldbane 7 X X Kunstgræsbane (8 mands) X X Boldbane X X Kunstgræsbane 1 Kunstgræsbane 2 (7 mands) Boldbane 1 X X Boldbane 3 X X Boldbane 6 X X Boldbane 8 X X Boldbane 4 (8 mands) X X Boldbane 5 (8 mands) X X Boldbane 7 (8 mands) X X Kunstgræsbane 1 X X Kunstgræsbane 2 X X Folkeskole Gladsaxe Skole X X Grønnemose Skole Grønnemose Skole (håndboldbane) X X Mørkhøj Skole X X Mørkhøj Skole 1 (5 mands) X X Mørkhøj Skole 2 (5 mands) X X Skovbrynet Skole X Skovbrynet Skole (7 mands) X X Vadgård Skole X X Buddinge Skole X X Stengård Skole (7 mands) X X I alt X X X X X X X Idrættens Analyseinstitut 19

20 Bilag 4: Oversigt over aktiviteter på fodboldbaner (rangeret efter anlæg, type og banestørrelse) Lokalitet AB Skovdiget Bagsværd Stadion Gladsaxe Stadion Navn Antal forløb per dag Antal timer per dag Boldbane 1 2,0 2,3 16,0 Boldbane 2 2,0 2,3 16,3 Boldbane 3 1,7 1,7 20,4 Boldbane 4 2,0 1,8 13,8 Boldbane 5 2,0 2,3 15,2 Boldbane 6 0,3 0,2 13,0 Boldbane 7 (8 mands) 0,3 0,3 4,0 Kunstgræsbane (8 mands) 0,7 1,1 22,0 Boldbane 0,8 1,1 26,9 Kunstgræsbane (11 mands) 4,7 3,9 17,9 Kunstgræsbane (7 mands) 2,3 2,5 20,9 Boldbane 1 2,3 2,6 17,1 Boldbane 3 1,0 1,8 18,2 Boldbane 6 0,5 1,0 14,0 Boldbane 8 0,2 0,2 15,0 Boldbane 4 (8 mands) 1,7 2,8 16,6 Boldbane 5 (8 mands) 1,3 1,5 6,5 Boldbane 7 (8 mands) 1,2 1,5 16,8 Kunstgræsbane 1 0,7 0,6 10,5 Kunstgræsbane 2 0,8 0,8 11,0 Folkeskoler Gladsaxe Skole 5,0 4,3 11,2 Grønnemose Skole 0,6 1,3 15,0 Grønnemose Skole (håndboldbane) 0,4 0,9 13,0 Mørkhøj Skole 1,3 1,6 12,5 Mørkhøj Skole 1 (5 mands) 0,8 1,0 12,5 Mørkhøj Skole 2 (5 mands) 1,3 1,4 10 Skovbrynet Skole 1,5 1,5 6,3 Skovbrynet Skole (7 mands) 0,5 0,6 11,2 Vadgård Skole 0 0 Buddinge Skole Stengård Skole (7 mands) I alt 1,4 1,6 14,7 Antal aktive per forløb Idrættens Analyseinstitut 20

21 Bilag 5: Gennemsnitligt antal aktive per type af fodboldbane og længde på aktivitetsforløb Figur 5: Gennemsnitligt antal aktive per forløb ,6 Naturgræs, 11 mandsbaner 16,5 13,6 Kunstgræsbaner Naturgræs, 5 8 mandsbaner Figuren viser antal aktive i gennemsnit per forløb. Fordelt på type af boldbane (n = 203). Figur 6: Længde af aktivitetsforløb (pct.) min min min min. 100 % 80 % % 40 % % 0 % 24 Naturgræs, 11 mandsbaner Kunstgræsbaner Naturgræs, 5 8 mandsbaner Figuren viser længde af aktivitetsforløb. Fordelt på type af boldbane (n = 206). Idrættens Analyseinstitut 21

22

Anvisning af baner og lokaler i Gladsaxe

Anvisning af baner og lokaler i Gladsaxe Anvisning af baner og lokaler i Gladsaxe Retningslinjer pr. 1.9.2016 Generelt De kommunale lokaler og baner i stilles gratis til rådighed for de hjemmehørende foreninger. Det vil sige lokaler / baner på

Læs mere

IDRÆTSANLÆGS BENYTTELSE OG BRUGERNES TILFREDSHED. Jens Høyer-Kruse, Evald Bundgård Iversen og Peter Forsberg 2017:7

IDRÆTSANLÆGS BENYTTELSE OG BRUGERNES TILFREDSHED. Jens Høyer-Kruse, Evald Bundgård Iversen og Peter Forsberg 2017:7 IDRÆTSANLÆGS BENYTTELSE OG BRUGERNES TILFREDSHED Jens Høyer-Kruse, Evald Bundgård Iversen og Peter Forsberg 2017:7 Idrætsanlægs benyttelse og brugernes tilfredshed Jens Høyer-Kruse Evald Bundgård Iversen

Læs mere

IDRÆT I GRØNLAND. Analyse og anbefalinger. Trygve Laub Asserhøj. Idrættens Analyseinstitut

IDRÆT I GRØNLAND. Analyse og anbefalinger. Trygve Laub Asserhøj. Idrættens Analyseinstitut IDRÆT I GRØNLAND Analyse og anbefalinger Trygve Laub Asserhøj Idrættens Analyseinstitut Konference Fremtidens idræt i Grønland d. 17. august 2016 Oversigt Kort om baggrunden for analysen Analysens resultater

Læs mere

Tendenser, tal og måling på idrætsog facilitetsområdet

Tendenser, tal og måling på idrætsog facilitetsområdet Netværksmøde for halledere i Thisted Kommune, Benchmarking og optimering af driften 22. september 2016 Peter Forsberg Analytiker og ph.d. Idrættens Analyseinstitut/ Syddansk Universitet T: 40885279 E:

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2014 GLADSAXE KOMMUNE - SKOLE HOVEDRAPPORT

FORÆLDRETILFREDSHED 2014 GLADSAXE KOMMUNE - SKOLE HOVEDRAPPORT GLADSAXE KOMMUNE - SKOLE HOVEDRAPPORT 0 A INDHOLD 1 Baggrund og formål med undersøgelsen 2 2 Sammenfatning: Skoleområdet 3 3 Sammenfatning: SFO-området 4 4 Om dataindsamlingen 5 5 Læsevejledning 6 6 Skoleområdet

Læs mere

IDRÆTSFACILITETER FOR FREMTIDEN

IDRÆTSFACILITETER FOR FREMTIDEN Fredag d. 20.11, Kollekolle, Værløse Peter Forsberg Analytiker E: peter.forsberg@idan.dk IDRÆTSFACILITETER FOR FREMTIDEN Konference om idrætten i Region Hovedstaden DAGENS PROGRAM Hvem er Idrættens Analyseinstitut,

Læs mere

STRATEGIPLAN. Dalum IF

STRATEGIPLAN. Dalum IF STRATEGIPLAN Dalum IF Revideret Februar 2013 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning 2. Præsentation af Dalum IF 3. Bærende principper i Dalum IF 4. Strategier i Dalum IF 5. Mål og Handlingsplaner i Dalum IF

Læs mere

Anvisning af baner / lokaler

Anvisning af baner / lokaler Anvisning af baner / lokaler Retningslinjer pr. 15.3.2015 De kommunale lokaler og baner i stilles gratis til rådighed for de hjemmehørende foreninger. Det vil sige lokaler / baner på idrætsanlæg, skoler,

Læs mere

Rapport for spørgeskemaundersøgelse foretaget af Center for Kultur og Borgerservice for Kulturudvalget.

Rapport for spørgeskemaundersøgelse foretaget af Center for Kultur og Borgerservice for Kulturudvalget. Rapport for spørgeskemaundersøgelse foretaget af Center for Kultur og Borgerservice for Kulturudvalget. Kultur og Fritid udsendte ultimo august 2017 et spørgeskema pr. e-mail til fodboldklubberne og foreninger

Læs mere

KAPACITETSBENYTTELSE AF INDENDØRS FACILITETER I RUDERSDAL KOMMUNE

KAPACITETSBENYTTELSE AF INDENDØRS FACILITETER I RUDERSDAL KOMMUNE KAPACITETSBENYTTELSE AF INDENDØRS FACILITETER I RUDERSDAL KOMMUNE Rapport / Maj 2016 Christian Gjersing Nielsen, Aline van Bedaf & Peter Forsberg Idrættens Analyseinstitut 2 www.idan.dk KAPACITETSBENYTTELSE

Læs mere

Idræt og motion til alle københavnere

Idræt og motion til alle københavnere Idræt og motion til alle københavnere Idrættens værdi for København er stor. Et aktivt deltagende idrætsliv: skaber livsglæde for den enkelte, forbedrer de sociale kompetencer og lærer ikke mindst børn

Læs mere

Kapacitetsundersøgelse af hallerne i Assens Kommune Notat m. resultater og kommentarer

Kapacitetsundersøgelse af hallerne i Assens Kommune Notat m. resultater og kommentarer Kapacitetsundersøgelse af hallerne i Assens Kommune Notat m. resultater og kommentarer af Jens Høyer-Kruse Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund (CISC), Syddansk Universitet Om undersøgelsen

Læs mere

TEENAGERES IDRÆTSVANER

TEENAGERES IDRÆTSVANER TEENAGERES IDRÆTSVANER Notat på baggrund af undersøgelsen Danskernes motions- og sportsvaner 2016 Steffen Rask Notat / Maj 2017 Idrættens Analyseinstitut 2 www.idan.dk TEENAGERES IDRÆTSVANER Idrættens

Læs mere

Fodbold som frirum. IF Lysengs målrettede mangel på målrettethed

Fodbold som frirum. IF Lysengs målrettede mangel på målrettethed Fodbold som frirum IF Lysengs målrettede mangel på målrettethed MORTEN BRUUN CV Ti år som ungdomstræner i IF Lysengs fodboldafdeling fra 2006 og frem efter. Har trænet aldersgrupper fra U10-U19. Har trænet

Læs mere

ANALYSE AF IDRÆTS- OG BEVÆGELSESFACILITETER I GLADSAXE KOMMUNE

ANALYSE AF IDRÆTS- OG BEVÆGELSESFACILITETER I GLADSAXE KOMMUNE Hovedpointer fra rapporten: ANALYSE AF IDRÆTS- OG BEVÆGELSESFACILITETER I GLADSAXE KOMMUNE Rapport / September Idrætsområdet, Gladsaxe Kommune Indhold Indledning... 2 Idrætsdeltagelsen i Gladsaxe Kommune...

Læs mere

Pædagogisk personale i folkeskoler og frie grundskoler

Pædagogisk personale i folkeskoler og frie grundskoler Pædagogisk personale i folkeskoler og frie grundskoler Af Det pædagogiske personale i folkeskoler 1 og frie grundskoler talte godt 69.000 medarbejdere 2 i skoleåret 2009/10. Lærerne udgør langt den største

Læs mere

FREMTIDENS IDRÆTSFACILITETER I FREDERIKSBERG KOMMUNE

FREMTIDENS IDRÆTSFACILITETER I FREDERIKSBERG KOMMUNE FREMTIDENS IDRÆTSFACILITETER I FREDERIKSBERG KOMMUNE Afslutningsnotat/ September 2016 Peter Forsberg Titel Fremtidens idrætsfaciliteter i Frederiksberg Kommune - afslutningsnotat Forfatter Peter Forsberg

Læs mere

VELKOMMEN TIL FC BELLA

VELKOMMEN TIL FC BELLA VELKOMMEN TIL FC BELLA PIGE/SENIOR FODBOLD I MØRKHØJ, GLADSAXE KOMMUNE FC Bella, c/o Jimmy Magelund, Nissumvej 41, 2860 Søborg Telefon 3031 7315 E-mail: info@fcbella.dk CVR-nr.: 29670374 Bankkonto: 1551-4485012109

Læs mere

FREMTIDENS IDRÆTSFACILITETER

FREMTIDENS IDRÆTSFACILITETER CISC Idan Et forsknings- og formidlingsinitiativ KORT FORTALT FREMTIDENS IDRÆTSFACILITETER DRIFT, LEDELSE OG ORGANISERING FREMTIDENS IDRÆTSFACILITETER - DRIFT, LEDELSE OG ORGANISERING KORT FORTALT Et forsknings-

Læs mere

Mandag d. 21. marts 2011 kl. 19-21.30 Idrætshøjskolen Vejlby Centervej 51 82 8240 Risskov

Mandag d. 21. marts 2011 kl. 19-21.30 Idrætshøjskolen Vejlby Centervej 51 82 8240 Risskov Deltagere: Aarhus Kommune v. rådmand Marc Perera Christensen Aarhus Kommune v. driftsansvarlig for de udendørs anlæg Rikke Schultz Aarhus Kommune v. projektleder for U21 Aarhus Kommune Peter Vestergaard

Læs mere

Fremtidens frivillige foreningsliv i idrætten

Fremtidens frivillige foreningsliv i idrætten Fremtidens frivillige foreningsliv i idrætten Klublederseminar, Danmarks Motor Union, 2. november 2012 Trygve Buch Laub Analytiker trygve.laub@idan.dk Frivillighedsundersøgelsen Spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

kapacitetsbenyttelse af haller og svømmebassiner i frederikssund Kommune Rapport / Februar 2016

kapacitetsbenyttelse af haller og svømmebassiner i frederikssund Kommune Rapport / Februar 2016 kapacitetsbenyttelse af haller og svømmebassiner i frederikssund Kommune Rapport / Februar 2016 Peter Forsberg, Christian Gjersing Nielsen & Aline van Bedaf Idrættens Analyseinstitut 2 www.idan.dk KAPACITETSBENYTTELSE

Læs mere

ÅRETS LOKALOMRÅDE 2013

ÅRETS LOKALOMRÅDE 2013 Lokalområde der søger Viborg Nordbyen Ansøger Viborg Nørremarkens initiativgruppe Nordbyen i bevægelse Kontaktperson: Erik Ejlersen Adresse: Hermodsvej 23 Telefon: 21778811 Mail: erik.ejlersen@mail.dk

Læs mere

Hvor dyrker danskerne idræt?

Hvor dyrker danskerne idræt? Hvor dyrker danskerne idræt? Notat om brug af faciliteter på baggrund af undersøgelsen Danskernes motions- og sportsvaner 2011 Af Trygve Buch Laub og Maja Pilgaard Idrættens Analyseinstitut Oktober 2012

Læs mere

Fremtidens foreninger - medborgerskab, faciliteter, trends

Fremtidens foreninger - medborgerskab, faciliteter, trends Illustration udlånt af Center for Idræt og Arkitektur Fremtidens foreninger - medborgerskab, faciliteter, trends Idrættens Analyseinstitut Henrik H. Brandt, Idrættens Analyseinstitut Skive Stadion, den

Læs mere

IDRÆTSVANER I FIRE KOMMUNER

IDRÆTSVANER I FIRE KOMMUNER Peter Forsberg Analytiker Idrættens Analyseinstitut Jens Høyer-Kruse Postdoc. Syddansk Universitet Åbningsseminar 'Fremtidens Idrætsfaciliteter' IDRÆTSVANER I FIRE KOMMUNER Resultater, forskelle og ligheder

Læs mere

FAKTAARK DEN PÆNE FORSTAD Hvordan skaber vi mere og bedre idræt og bevægelse i den pæne forstad?

FAKTAARK DEN PÆNE FORSTAD Hvordan skaber vi mere og bedre idræt og bevægelse i den pæne forstad? Det brændende spørgsmål FAKTAARK DEN PÆNE FORSTAD Hvordan skaber vi mere og bedre idræt og bevægelse i den pæne forstad? Den pæne forstads centrale karakteristika Definition af den pæne forstad Her defineres

Læs mere

Nye veje til bedre idrætsfaciliteter?

Nye veje til bedre idrætsfaciliteter? Nye veje til bedre idrætsfaciliteter? Velkommen til Syddansk Universitet Institut for Idræt og Biomekanik Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund Forsknings- og formidlingsinitiativet: Fremtidens

Læs mere

Projektet vil undersøge ca. 50 idrætsfaciliteter i 20-25 udvalgte kommuner og vil dermed nå op på at undersøge omkring 1000 idrætsfaciliteter.

Projektet vil undersøge ca. 50 idrætsfaciliteter i 20-25 udvalgte kommuner og vil dermed nå op på at undersøge omkring 1000 idrætsfaciliteter. From: Evald Bundgård Iversen Sent: 10 Jun 2015 11:40:45 +0000 Subject: Lyder hjælp til analyse af idrætsfaciliteters drift, ledelse og organisering uden omkostninger som noget for jer? Er du den rette?

Læs mere

Udnyttelse af idrætsfaciliteterne i København

Udnyttelse af idrætsfaciliteterne i København Udnyttelse af idrætsfaciliteterne i København Københavns Kommune Kultur- og Fritidsforvaltningen Rapport - juni 2013 Baggrund Med budget 2013 har Borgerrepræsentationen besluttet, at Kultur- og Fritidsforvaltningen

Læs mere

FREMTIDENS IDRÆTSFACILITETER I HOLSTEBRO KOMMUNE

FREMTIDENS IDRÆTSFACILITETER I HOLSTEBRO KOMMUNE FREMTIDENS IDRÆTSFACILITETER I HOLSTEBRO KOMMUNE Delrapport 2: Kapacitetsbenyttelse af indendørs idrætsfaciliteter Marts 2017 Christian Gjersing Nielsen Idrættens Analyseinstitut 2 www.idan.dk FREMTIDENS

Læs mere

GULDBORGSUND IDRÆT RAPPORT

GULDBORGSUND IDRÆT RAPPORT GULDBORGSUND IDRÆT RAPPORT 07.03.2017 OPSUMMERING Undersøgelsens hovedresultater VOKSNES IDRÆT OG MOTION 59% af de voksne i Guldborgsund Kommune er idræts eller motionsaktive. Andelen er ikke signifikant

Læs mere

FAKTAARK - YDERKANTSOMRÅDET

FAKTAARK - YDERKANTSOMRÅDET FAKTAARK - YDERKANTSOMRÅDET Det brændende spørgsmål Yderkantsområdets centrale karakteristika Hvordan skaber vi mere og bedre idræt og bevægelse i "yderkantsområdet? Definition af yderkantsområdet Yderkantsområdet

Læs mere

FREMTIDENS IDRÆT I GRØNLAND

FREMTIDENS IDRÆT I GRØNLAND FREMTIDENS IDRÆT I GRØNLAND #vejen2016 Trygve Laub Asserhøj Idrættens Analyseinstitut Oversigt Baggrunden for analysen af idræt i Grønland Analysens resultater Ny viden om idræt i Grønland Økonomi og faciliteter

Læs mere

Regler for tildeling af lokaler i Århus Kommune 2007-2008. Århus Kommune

Regler for tildeling af lokaler i Århus Kommune 2007-2008. Århus Kommune Regler for tildeling af lokaler i Århus Kommune Århus Kommune Sport & Fritid Kultur og Borgerservice 2007-2008 Lokaletildelingen gennemføres på baggrund af Folkeoplysningslovens 21 og 22 samt bekendtgørelsens

Læs mere

HIF Fodbold. Årgangsbog for U4 & U5

HIF Fodbold. Årgangsbog for U4 & U5 HIF Fodbold Årgangsbog for U4 & U5 Det blå bånd & den Røde tråd! HIF s fodboldafdelings formål Foreningens formål er gennem fodboldspil og almindeligt socialt samvær for børn og voksne, at fremme kammeratskab

Læs mere

Facilitetsanalyse. Fremtidens behov for idrætshaller og andre idrætsfaciliteter i Varde Kommune. Maja Pilgaard & Peter Forsberg. Rapport / Maj 2015

Facilitetsanalyse. Fremtidens behov for idrætshaller og andre idrætsfaciliteter i Varde Kommune. Maja Pilgaard & Peter Forsberg. Rapport / Maj 2015 Facilitetsanalyse i varde kommune Fremtidens behov for idrætshaller og andre idrætsfaciliteter i Varde Kommune Rapport / Maj 2015 Maja Pilgaard & Peter Forsberg Idrættens Analyseinstitut 2 www.idan.dk

Læs mere

Fordelingsregler for indendørs idrætsfaciliteter i Bornholms Regionskommune

Fordelingsregler for indendørs idrætsfaciliteter i Bornholms Regionskommune Fordelingsregler for indendørs idrætsfaciliteter i Bornholms Regionskommune Forord Lokalefordelingen er samlet under Folkeoplysningsudvalget, som har den overordnede kompetence. Kravene i folkeoplysningsloven

Læs mere

FREMTIDENS IDRÆTSFACILITETER I FREDERIKSBERG KOMMUNE

FREMTIDENS IDRÆTSFACILITETER I FREDERIKSBERG KOMMUNE FREMTIDENS IDRÆTSFACILITETER I FREDERIKSBERG KOMMUNE Appendiks og bilag / September 2016 Appendiks Appendiks er nummeret i forhold til delanalyserne. Appendiks 1 hører til deleanalyse 1 og så fremdeles.

Læs mere

Ørestad og Idræt. Ørestad Facts. Oplæg ved Tine Albjerg Liingaard, Bestyrelsesformand Ørestad Idrætsforening

Ørestad og Idræt. Ørestad Facts. Oplæg ved Tine Albjerg Liingaard, Bestyrelsesformand Ørestad Idrætsforening Ørestad og Idræt Oplæg ved Tine Albjerg Liingaard, Bestyrelsesformand Ørestad Idrætsforening Ørestad Facts Ørestad strækker sig over fem kilometer Bydelens bredde er cirka 600 meter Det samlede areal er

Læs mere

Elevtal for grundskolen 2009/2010

Elevtal for grundskolen 2009/2010 Elevtal for grundskolen 29/21 Af Alexander Uldall Kølving Elevtallet har været faldende i perioden 26/7 til 29/1. For skoleåret 29/1 var der sammenlagt 715.833 elever i den danske grundskole, og sammenlagt

Læs mere

Analyse af idræts- og bevægelsesfaciliteter i

Analyse af idræts- og bevægelsesfaciliteter i Analyse af idræts- og bevægelsesfaciliteter i Gladsaxe Kommune Rapport / Juli 2015 Maja Pilgaard & Peter Forsberg Idrættens Analyseinstitut 2 www.idan.dk ANALYSE AF IDRÆTS- OG BEVÆGELSESFACILITETER I GLADSAXE

Læs mere

Fordelingsregler for idrætsfaciliteter i Herlev Kommune

Fordelingsregler for idrætsfaciliteter i Herlev Kommune Fordelingsregler for idrætsfaciliteter i Herlev Kommune Revideret 20. december 2011 Indholdsfortegnelse: Forord... 2 Fordelingsregler for idrætsfaciliteter... 3 1. Folkeoplysende foreninger... 3 2. Vederlagsfrit

Læs mere

Nye kunstgræsbaner i København

Nye kunstgræsbaner i København Kultur- og Fritidsforvaltningen Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. BUDGETNOTAT Nye kunstgræsbaner i København Baggrund Fodbolden fylder meget i det københavnske fritidsliv og er med til at skabe

Læs mere

Trends i forebyggelsen - individrettet og strukturel forebyggelse

Trends i forebyggelsen - individrettet og strukturel forebyggelse Trends i forebyggelsen - individrettet og strukturel forebyggelse Bjarne Ibsen Professor og forskningsleder Institut for Idræt og Biomekanik Syddansk Universitet Danskerne lever ikke så lang tid, som de

Læs mere

FREMTIDENS IDRÆTS- FACILITETER I HADERSLEV KOMMUNE

FREMTIDENS IDRÆTS- FACILITETER I HADERSLEV KOMMUNE FREMTIDENS IDRÆTS- FACILITETER I HADERSLEV KOMMUNE Facilitetsanalyse og udviklingsperspektiver. Afslutningsnotat Notat / Maj 2016 Peter Forsberg Titel Fremtidens idrætsfaciliteter i Haderslev Kommune.

Læs mere

Projekt kunstgræsbane i Bælum Solbjerg IF

Projekt kunstgræsbane i Bælum Solbjerg IF Projekt kunstgræsbane i Bælum Solbjerg IF Indhold Behov... 2 Motivation... 2 Banens placering... 2 Økonomi ved etablering... 5 Drift... 5 Rebild kommunes tilskud og hjælp til projektet... 6 Tidsplan...

Læs mere

NOTAT. Kriterier ved tildeling af timer i Solrød Kommunes idrætshaller og sale

NOTAT. Kriterier ved tildeling af timer i Solrød Kommunes idrætshaller og sale SOLRØD KOMMUNE Fritid & Kultur NOTAT Emne: Til: Kriterier ved tildeling af timer i Solrød Kommunes idrætshaller og sale Foreningerne Dato: 11. december 2014 Sagsbeh.: Fritid & Kultur Journalnr.: I dette

Læs mere

DRIFT ELLER ARKITEKTUR?

DRIFT ELLER ARKITEKTUR? Oplæg til Danske Sportsfaciliteters Brancheforening og Lokale og Anlægsfondens temadag Drift eller arkitektur Kanonbådsvej 4a 17. november 2016 Foto: Lokale og Anlægsfonden Peter Forsberg Analytiker og

Læs mere

INDHOLD. 1. Velkomst 2. Dominos Pizzabuffet 3. Stævneregler 4. Baneoversigt 5. Program 6. Parkeringsforhold 7. Liverpool fodboldskole

INDHOLD. 1. Velkomst 2. Dominos Pizzabuffet 3. Stævneregler 4. Baneoversigt 5. Program 6. Parkeringsforhold 7. Liverpool fodboldskole Vers. 2 INDHOLD 1. Velkomst 2. Dominos Pizzabuffet 3. Stævneregler 4. Baneoversigt 5. Program 6. Parkeringsforhold 7. Liverpool fodboldskole VELKOMMEN TIL AB CUP 2017 OG TAK FORDI DU DELTAGER I VORES STÆVNE.

Læs mere

Elevtal for grundskolen 2010/2011

Elevtal for grundskolen 2010/2011 Elevtal for grundskolen 2010/2011 Af Mathilde Ledet Molsgaard I 2010/11 er der ca. 713.000 elever i grundskolen. Andelen af elever i frie grundskoler og efterskoler har været stigende i perioden siden

Læs mere

Det åbne bibliotek i Lynge

Det åbne bibliotek i Lynge Allerød Kommune Det åbne bibliotek i Lynge Brugerundersøgelse Tekst og layout af Tine Schrøder Lunøe 1 Om undersøgelsen Antal udfyldte spørgeskemaer: 100 Derved svarer alle tal til %. I tolkningen af rapportens

Læs mere

17. STEPPING Kolding Kommune Fysisk udviklingsplan for Fritids- og Idrætsområdet Skoledistrikt: Stepping Skole

17. STEPPING Kolding Kommune Fysisk udviklingsplan for Fritids- og Idrætsområdet Skoledistrikt: Stepping Skole Kolding Kommune 17. STEPPING Skoledistrikt: Stepping Skole Stepping er beliggende i kommunens sydvestlige hjørne ca. 23 km fra Kolding by. Den gamle del af landsbyens bebyggelse er anlagt som forteby,

Læs mere

Atletik til alle. Af Lars Hjorth Bærentzen, kommunikationskonsulent. I Åbent for alle, der har lyst til at komme forbi I

Atletik til alle. Af Lars Hjorth Bærentzen, kommunikationskonsulent. I Åbent for alle, der har lyst til at komme forbi I 6 Atletik til alle Nytænkning I De klassiske atletikanlæg er mange steder blevet lukket på grund af manglende brugerinteresse og vedligeholdelse. På Syddansk Universitet er løsningen en anden. Her er der

Læs mere

IDRÆTSLIVET OM 10 ÅR - BOLDBANERNES ROLLE

IDRÆTSLIVET OM 10 ÅR - BOLDBANERNES ROLLE Seminar Anlæg af græsboldbaner KU, Skov & Landskab 30. maj 2016 Henrik H. Brandt henrik.brandt@idan.dk IDRÆTSLIVET OM 10 ÅR - BOLDBANERNES ROLLE FOLKEOPLYSNING STÅR IKKE LÆNGERE ALENE - er Faaborg-Midtfyns

Læs mere

Præsentation af undersøgelsen Fremtidens idrætsfaciliteter i Frederiksberg Kommune

Præsentation af undersøgelsen Fremtidens idrætsfaciliteter i Frederiksberg Kommune Formandsmøde i Frederiksberg Idræts-Union Frederiksberg-Hallerne 29. september, 2016 Peter Forsberg Ph.d.-stipendiat og analytiker Idrættens Analyseinstitut/ Syddansk Universitet T: 40885279 E: peter.forsberg@idan.dk

Læs mere

DGI Fodbold. www.dgi.dk. DGI Træningslejre 2014. For drenge og piger. www.dgi.dk/fodbold

DGI Fodbold. www.dgi.dk. DGI Træningslejre 2014. For drenge og piger. www.dgi.dk/fodbold DGI Fodbold 1 DGI Træningslejre 2014 For drenge og piger /fodbold 2 Indholdsfortegnelse Unik træningslejr før sæsonstart 2014 3 Træningslejr på Vejle Idrætshøjskole 4 Træningslejr Vojens Gymnastik- & Idrætsefterskole

Læs mere

Ny-Vest Fodboldafdeling

Ny-Vest Fodboldafdeling Ny-Vest Fodboldafdeling Bornholms Regionskommune Fritid og Kultur Ullasvej 23 3700 Rønne Nylars, den 6. april 2011 Høringssvar til beslutningsgrundlag for nedlæggelse af fodboldbaner Som frivillige ledere

Læs mere

Sag. nr: 09.674 18.02.2013. BOTICON Totalentrepriser til byggeriet

Sag. nr: 09.674 18.02.2013. BOTICON Totalentrepriser til byggeriet Sag. nr: 09.674 18.02.2013 luftperspektiv Vildbjerg Sports- & Kulturcenter regnes blandt landets bedste, når det gælder faciliteter til træningsophold. DBU`s kvindelandshold & ungdomshold er blandt gæsterne,

Læs mere

Resultat af spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer

Resultat af spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer Resultat af spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer af Corona 214 Resultater Der blev udsendt 6 spørgeskemaer. 4 medlemmer har besvaret spørgeskemaundersøgelsen. Dette giver en svarprocent på 83,1 procent.

Læs mere

BETYDNINGEN AV DOKUMENTATION I ANLEGGSUTVIKLINGEN

BETYDNINGEN AV DOKUMENTATION I ANLEGGSUTVIKLINGEN Peter Forsberg Analytiker e: peter.forsberg@idan.dk BETYDNINGEN AV DOKUMENTATION I ANLEGGSUTVIKLINGEN? Oplæg på Anleggskonferanse i Hordaland d. 25. februar 2016 DISPOSITION FOR OPLÆGGET Ultrakort om Idrættens

Læs mere

IDRÆTS- OG MOTIONSVANEUNDERSØGELSE. Køge Kommune

IDRÆTS- OG MOTIONSVANEUNDERSØGELSE. Køge Kommune IDRÆTS- OG MOTIONSVANEUNDERSØGELSE Køge Kommune - 2014 2 INDLEDNING Idræts- og motionsvaneundersøgelsen Epinion har for Køge Kommune i efteråret 2014 gennemført en idræts- og motionsvaneundersøgelse blandt

Læs mere

Kamp program for Pokalmesterskab i fodbold for 4 6 klasse.

Kamp program for Pokalmesterskab i fodbold for 4 6 klasse. Kamp program for Pokalmesterskab i fodbold for 4 6 klasse. Velkommen til Pokalmesterskab i fodbold for 4-6 klasse. Der er pt. tilmeldt 44 hold i alt. Super stærkt gået da alle skoler/klubber er repræsenteret.

Læs mere

Skanderborg Kommune. Ry Stadion PROJEKTOPLÆG FOR KUNSTGRÆSBANE. Gasværksvej Aalborg. Projektnummer

Skanderborg Kommune. Ry Stadion PROJEKTOPLÆG FOR KUNSTGRÆSBANE. Gasværksvej Aalborg. Projektnummer Skanderborg Kommune Ry Stadion PROJEKTOPLÆG FOR KUNSTGRÆSBANE Rekvirent Rådgiver Skanderborg Kommune Orbicon A/S Gasværksvej 4 9000 Aalborg Projektnummer 2131500059 Projektleder Claus Burgaard Udgivet

Læs mere

Danskernes fitnessvaner og brug af kommercielle idrætstilbud

Danskernes fitnessvaner og brug af kommercielle idrætstilbud Danskernes fitnessvaner og brug af kommercielle idrætstilbud Notat / Januar 2017 Trygve Laub Asserhøj Titel Danskernes fitnessvaner og brug af kommercielle idrætstilbud Forfatter Trygve Laub Asserhøj Layout

Læs mere

KRITERIER FOR TILDELING AF TIMER I KOMMUNALE OG SELVEJENDE IDRÆTSHALLER OG SALE I SKANDERBORG KOMMUNE

KRITERIER FOR TILDELING AF TIMER I KOMMUNALE OG SELVEJENDE IDRÆTSHALLER OG SALE I SKANDERBORG KOMMUNE KRITERIER FOR TILDELING AF TIMER I KOMMUNALE OG SELVEJENDE IDRÆTSHALLER OG SALE I SKANDERBORG KOMMUNE Vedtaget af Folkeoplysningsudvalget 27.marts 2008 Kriterier i forbindelse med fordeling af timer i

Læs mere

Dagsorden Folkeoplysningsudvalget torsdag den 7. maj 2015. Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne

Dagsorden Folkeoplysningsudvalget torsdag den 7. maj 2015. Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne Dagsorden torsdag den 7. maj 2015 Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden... 1 2. FOU - Temadrøftelse - Professor Bjarne Ibsen SDU - Indlæg vedrørende

Læs mere

Åben skole i hårdt kvarter

Åben skole i hårdt kvarter 20 Åben skole i hårdt kvarter Tema I En ting er at tage hegnet ned og åbne et skoleområde for alle i et roligt parcelhuskvarter. Noget andet er at gøre det i et storbykvarter med tunge sociale udfordringer,

Læs mere

Trygve Laub Asserhøj, Christian Gjersing Nielsen & Aline van Bedaf

Trygve Laub Asserhøj, Christian Gjersing Nielsen & Aline van Bedaf Fremtidens idrætsfaciliteter i svendborg kommune Trygve Laub Asserhøj, Christian Gjersing Nielsen & Aline van Bedaf Appendiks og bilagssamling / September 2016 FREMTIDENS IDRÆTSFACILITETER I SVENDBORG

Læs mere

FREMTIDENS IDRÆTSFACILITETER I RINGSTED KOMMUNE

FREMTIDENS IDRÆTSFACILITETER I RINGSTED KOMMUNE FREMTIDENS IDRÆTSFACILITETER I RINGSTED KOMMUNE Overblik, analyse og anbefalinger Afslutningsnotat / Maj 2016 Peter Forsberg Idrættens Analyseinstitut 2 www.idan.dk FREMTIDENS IDRÆTSFACILITETER I RINGSTED

Læs mere

Flere bekendte, lige så mange venner, men mere tid alene

Flere bekendte, lige så mange venner, men mere tid alene Center for Ungdomsstudier og Religionspædagogik (CUR) Flere bekendte, lige så mange venner, men mere tid alene Nogle få input omkring unge, foreningsliv og udviklingspuljer! DUF 6.oktober 2011 Victor s

Læs mere

i ballerup kommune Faciliteter, foreninger og borgere på idrætsområdet i Ballerup Kommune Peter Forsberg & Maja Pilgaard Rapport / Juni 2015

i ballerup kommune Faciliteter, foreninger og borgere på idrætsområdet i Ballerup Kommune Peter Forsberg & Maja Pilgaard Rapport / Juni 2015 idrætsfaciliteter i ballerup kommune Faciliteter, foreninger og borgere på idrætsområdet i Ballerup Kommune Rapport / Juni 2015 Peter Forsberg & Maja Pilgaard Idrættens Analyseinstitut 2 www.idan.dk IDRÆTSFACILITETER

Læs mere

Ansøgning om økonomisk støtte til fælles klubhus projekt Valby Idrætspark

Ansøgning om økonomisk støtte til fælles klubhus projekt Valby Idrætspark Fælles klubhus som nabo til BK Frems gamle klubhus Ansøgning om økonomisk støtte til fælles klubhus projekt Valby Idrætspark Vi søger om tilskud til projektarbejde. Vi er syv klubber med fælles interesse

Læs mere

Der er medtaget 93 kommuner i undersøgelsen, idet de små ø-kommuner som Fanø og Samsø ikke indgår.

Der er medtaget 93 kommuner i undersøgelsen, idet de små ø-kommuner som Fanø og Samsø ikke indgår. Kultur & Fritidscenter Notat 31. oktober 2013 Sagsbehandler: Klaus Helsøe Telefon: 43 57 71 16 Email: klj@ishoj.dk Journal eller CPR-nummer: Analyse mine kommentarer 2 - klj Danmarks Idræts Forbund - Foreningsundersøgelse

Læs mere

FRA MUDDERHUL TIL TRÆNINGSANLÆG - MED PLADS TIL ALLE ANSØGNING OM STØTTE TIL OPFØRSEL AF KUNSTSTOFBANE OG MULTIBANE I VIBORG NØRREMARKEN, NUGF

FRA MUDDERHUL TIL TRÆNINGSANLÆG - MED PLADS TIL ALLE ANSØGNING OM STØTTE TIL OPFØRSEL AF KUNSTSTOFBANE OG MULTIBANE I VIBORG NØRREMARKEN, NUGF FRA MUDDERHUL TIL TRÆNINGSANLÆG - MED PLADS TIL ALLE ANSØGNING OM STØTTE TIL OPFØRSEL AF KUNSTSTOFBANE OG MULTIBANE I VIBORG NØRREMARKEN, NUGF Nedslidt sandbane Klubhus Sumpet femmands træningsbane Nedslidt

Læs mere

Evaluering af Projekt Aktiv Fritid i Esbjerg Kommune. - Evaluering af de kortsigtede mål efter tredje år

Evaluering af Projekt Aktiv Fritid i Esbjerg Kommune. - Evaluering af de kortsigtede mål efter tredje år Evaluering af Projekt Aktiv Fritid i Esbjerg Kommune - Evaluering af de kortsigtede mål efter tredje år Indhold 1.0 INDLEDNING... 3 1.1 FORMÅLET MED PROJEKT AKTIV FRITID... 3 1.2 MÅLGRUPPE... 3 1.3 FORMÅLET

Læs mere

Notat. drift af kunstgræsbaner i Aarhus Kommune. Kulturudvalgsmøde. Aarhus Kommune. Den 12. september 2013

Notat. drift af kunstgræsbaner i Aarhus Kommune. Kulturudvalgsmøde. Aarhus Kommune. Den 12. september 2013 Notat Emne: Til: Orientering til Kulturudvalget vedr. evaluering af anlæg og drift af kunstgræsbaner i Aarhus Kommune Kulturudvalgsmøde Aarhus Kommune Sport & Fritid Kultur og Borgerservice Den 12. september

Læs mere

Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor. Forbruget af sundhedsydelser København

Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor. Forbruget af sundhedsydelser København Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor Forbruget af sundhedsydelser København 1998-2000 Nr. 17. 30. juli 2003 Forbruget af sundhedsydelser i København Martha Kristiansen Tlf.: 33 66 28 93

Læs mere

Evaluering af Projekt Aktiv Fritid i Esbjerg Kommune. - Evaluering af de kortsigtede mål efter andet år

Evaluering af Projekt Aktiv Fritid i Esbjerg Kommune. - Evaluering af de kortsigtede mål efter andet år Evaluering af Projekt Aktiv Fritid i Esbjerg Kommune - Evaluering af de kortsigtede mål efter andet år Indhold 1.0 INDLEDNING... 3 1.1 FORMÅLET MED PROJEKT AKTIV FRITID... 3 1.2 MÅLGRUPPE... 3 1.3 FORMÅLET

Læs mere

KRITERIER FOR TILDELING AF TIMER I SKANDERBORG KOMMUNE. KOMMUNALE OG SELVEJENDE IDRÆTSHALLER/SALE herunder svømmehaller/svømmesale

KRITERIER FOR TILDELING AF TIMER I SKANDERBORG KOMMUNE. KOMMUNALE OG SELVEJENDE IDRÆTSHALLER/SALE herunder svømmehaller/svømmesale KRITERIER FOR TILDELING AF TIMER I SKANDERBORG KOMMUNE KOMMUNALE OG SELVEJENDE IDRÆTSHALLER/SALE herunder svømmehaller/svømmesale 1 Fordeling af timer i idrætshaller/sale og svømmehaller/svømmesale Udgangspunktet

Læs mere

Indsendelse #2821 Roskilde Kommune

Indsendelse #2821 Roskilde Kommune Indsendelse #2821 Roskilde Kommune http://roskilde.dk/node/2413/submission/2821 Side 1 af 1 20-01-2015 Forening Jyllinge FC Foreningens CVR nummer 27462510 Hvad søger du til? Midler til Multibane og udendørs

Læs mere

Formandens Beretning

Formandens Beretning Formandens Beretning Evaluering af sæsonen 2012 + intro til sæsonen 2013 2012 Masser af fodbold i 2012 Stadig positiv udvikling i børne/ungdomsafdelingen Kontinuitet i seniorafdelingen Masser af aktiviteter

Læs mere

VELKOMMEN. Fodbold Fodboldfitness Gymnastik Zumba. Herstedøster IC

VELKOMMEN. Fodbold Fodboldfitness Gymnastik Zumba. Herstedøster IC VELKOMMEN Fodbold Fodboldfitness Gymnastik Zumba Herstedøster IC Herstedøster Idræts Club - eller blot HIC i daglig tale - blev stiftet den 14. Maj 1920, og er dermed den ældste idrætsforening i Albertslund

Læs mere

Idékatalog til BMX. - Forslag til rekruttering og fastholdelse

Idékatalog til BMX. - Forslag til rekruttering og fastholdelse Idékatalog til BMX - Forslag til rekruttering og fastholdelse 1 Hvad forstås ved frivilligt arbejde? På både Strategiseminaret (september 2012) og Klublederseminaret (november 2012) blev der diskuteret

Læs mere

Skolestart 2014. gladsaxe.dk

Skolestart 2014. gladsaxe.dk Skolestart 2014 gladsaxe.dk Kære forældre Jeres barn kan nu begynde i skole i en børnehaveklasse fra august 2014. At starte i skole er en milepæl i barnets liv, som der ses frem til med spænding og forventning.

Læs mere

klub-building Gode kampoplevelser til alle spillere temahæfte - den gode kampoplevelse Dansk Håndbold Forbunds anbefalinger til foreningerne

klub-building Gode kampoplevelser til alle spillere temahæfte - den gode kampoplevelse Dansk Håndbold Forbunds anbefalinger til foreningerne klub-building temahæfte - den gode kampoplevelse DEL 1 UDVIKLING AF KLUBBENS FRIVILLIGHEDSSTRATEGI Gode kampoplevelser til alle spillere Dansk Håndbold Forbunds anbefalinger til foreningerne DEN GODE KAMPOPLEVELSE

Læs mere

Danskernes motions- og sportsvaner 2011

Danskernes motions- og sportsvaner 2011 Danskernes motions- og sportsvaner 2011 Vejen, 30. maj Idrættens største udfordringer II Trygve Buch Laub Ernst Vikne Danskernes motions- og sportsvaner 2011 Spørgeskemaundersøgelse blandt tilfældigt udvalgte

Læs mere

Frivillighed, foreningsliv og folkeoplysning Frivillighed og foreningsliv er et fundament og en af grundpillerne i dansk kultur- og idrætsliv.

Frivillighed, foreningsliv og folkeoplysning Frivillighed og foreningsliv er et fundament og en af grundpillerne i dansk kultur- og idrætsliv. Aarhus d. 10. oktober 2017 Sport & Fritid Fjordsgade 2 8000 Aarhus C. Høringssvar Idrætssamvirket Aarhus Idrættens Hus Vest Stadion Allé 70 8000 Aarhus C Tlf.: 8614 5252 E-Mail: info@isaarhus.dk www.isaarhus.dk

Læs mere

Udviklingstendenser på idræts- og fritidsområdet

Udviklingstendenser på idræts- og fritidsområdet Debataften om ny kultur- og fritidspolitik i Sorø Kommune Sorø Rådhus D. 30. august 2016 Peter Forsberg Analytiker og ph.d. Idrættens Analyseinstitut/ Syddansk Universitet Udviklingstendenser på idræts-

Læs mere

Markedsanalyse. Danskernes forhold til naturen anno 2017

Markedsanalyse. Danskernes forhold til naturen anno 2017 Markedsanalyse 22. maj 2017 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danskernes forhold til naturen anno 2017 I en ny undersøgelse har landbrug & Fødevarer

Læs mere

VISUEL IDENTITET. Idrættens Analyseinstitut. 1 Logo. 2 Logo, varianter. 3 Farver. 4 Typografi. 5 Dekoration/mærke. 6 Forsider, rapport

VISUEL IDENTITET. Idrættens Analyseinstitut. 1 Logo. 2 Logo, varianter. 3 Farver. 4 Typografi. 5 Dekoration/mærke. 6 Forsider, rapport VISUEL IDENTITET Idrættens Analyseinstitut 1 1 Logo 2 Logo, varianter 3 Farver 4 Typografi 5 Dekoration/mærke 6 Forsider, rapport 7 Forsider, notat 8 Visitkort 9 Brevpapir 10 Kuverter 11 Følgeseddel Logo

Læs mere

FREMTIDENS FACILITETER I AARHUS KOMMUNE

FREMTIDENS FACILITETER I AARHUS KOMMUNE Temadrøftelse om idrætsfaciliteter, Kulturudvalget Aarhus Kommune, 28. juni 2016 Henrik H. Brandt henrik.brandt@idan.dk FREMTIDENS FACILITETER I AARHUS KOMMUNE AARHUS HAR EN IDRÆTSAKTIV BEFOLKNING Facilitetsdækning

Læs mere

Den danske befolknings idrætsvaner

Den danske befolknings idrætsvaner Den danske befolknings idrætsvaner Idrætskonference, Frederikssund, 13. november 2012 Trygve Buch Laub trygve.laub@idan.dk Selvejende, uafhængig institution under Kulturministeriet Forskning og overblik

Læs mere

AUI Formandsberetning 2014 V/John Raahauge

AUI Formandsberetning 2014 V/John Raahauge AUI Formandsberetning 2014 V/John Raahauge Der er stor stabilitet i danskernes interesse i at deltage i frivilligt arbejde. Cirka en tredjedel af danskerne arbejder frivilligt, og det er stort set det

Læs mere

Vejledning til søgning af udendørsfaciliteter, sæson

Vejledning til søgning af udendørsfaciliteter, sæson Vejledning til søgning af udendørsfaciliteter, sæson 2015-2017 Dette er en vejledning til jer, der vil søge tider på udendørsfaciliteter sæson 2015-17. Vejledningen indeholder: Vigtig information om ansøgningsrunden

Læs mere

Faciliteter, foreninger og brugerbehov på idrætsområdet i Halsnæs Kommune

Faciliteter, foreninger og brugerbehov på idrætsområdet i Halsnæs Kommune idrætsfaciliteter i Halsnæs kommune Faciliteter, foreninger og brugerbehov på idrætsområdet i Halsnæs Kommune Rapport / 2015 Peter Forsberg, Maja Pilgaard, Jens Høyer-Kruse, Casper Due Nielsen, Aline van

Læs mere

ORGANISERING, STYRING OG LEDELSE AF IDRÆTSANLÆG I DANMARK. Peter Forsberg, Evald Bundgård Iversen og Jens Høyer-Kruse 2017:5

ORGANISERING, STYRING OG LEDELSE AF IDRÆTSANLÆG I DANMARK. Peter Forsberg, Evald Bundgård Iversen og Jens Høyer-Kruse 2017:5 ORGANISERING, STYRING OG LEDELSE AF IDRÆTSANLÆG I DANMARK Peter Forsberg, Evald Bundgård Iversen og Jens Høyer-Kruse 2017:5 Organisering, styring og ledelse af idrætsanlæg i Danmark Peter Forsberg Evald

Læs mere

Frederikssund Kommune Torvet Frederikssund. Frederikssund den 26. september Tillæg til indsigelse om erstatningsbaner.

Frederikssund Kommune Torvet Frederikssund. Frederikssund den 26. september Tillæg til indsigelse om erstatningsbaner. Frederikssund Kommune Torvet 2 3600 Frederikssund Frederikssund den 26. september 2016 Tillæg til indsigelse om erstatningsbaner. 1: Bane 9 på Kalvøen. Det er den gamle grusbane, som er fejlkontrueret

Læs mere

faciliteter til idræt, motion og bevægelse i Frederikssund kommune

faciliteter til idræt, motion og bevægelse i Frederikssund kommune faciliteter til idræt, motion og bevægelse i Frederikssund kommune Overblik, analyse og anbefalinger Afslutningsnotat / Februar 2016 Peter Forsberg Idrættens Analyseinstitut 2 www.idan.dk FACILITETER TIL

Læs mere

Styrket inddragelse af frivillige på plejecentre SAMMENLIGNING AF FØR- OG EFTERMÅLING

Styrket inddragelse af frivillige på plejecentre SAMMENLIGNING AF FØR- OG EFTERMÅLING Styrket inddragelse af frivillige på plejecentre SAMMENLIGNING AF FØR- OG EFTERMÅLING 2016 Styrket inddragelse af frivillige på plejecentre SAMMENLIGNING AF FØR- OG EFTERMÅLING Sundhedsstyrelsen, 2016.

Læs mere