RAW fotografering og billedbehandling

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "RAW fotografering og billedbehandling"

Transkript

1 RAW fotografering og billedbehandling RAW fotografering I princippet er der ingen forskel i at fotografere i RAW-formatet frem for i jpeg-formatet. Man skal dog naturligvis huske at indstille kameraet til et gemme i RAW. Da hvidbalancen kan justeres i RAWformatet, er der ingen grund til at indstille kameraet til andet end Auto. Endvidere bør indstillinger for Contrast, Saturation og Sharpness sættes til deres standardværdier. Godt nok indlejres de i RAWformatet, men kan også separat indstilles i RAW-konverteren. Selvom det er muligt at hente detaljer, der er klippet i højlys og skygger, er det vigtigt at opnå den mest korrekte eksponering, da der særligt i forbindelse med detaljer i skygger vil genereres en del støj, når de prøves genskabt navnlig ved høj ISO-eksponering. Det er bedre at mørkne end at lysne. Generelt er det en god idé at holde sig for øje, hvilke faktorer der er med til at skabe støj, da de er et af de digitale fotos største fjender: Undereksponering Eksponering m. høj iso-indstilling Eksponering i mørke omgivelser med lang lukkertid RAW billedbehandling I dette dokument forudsættes det, at der anvendes Adobe Camera Raw 6.2 (ACR), der er en del af Photoshop Elements 8 (Elements) eller senere. Brugerfladen Brugerfladen er opdelt i 4 områder, der er vist med de røde rammer. Disse er Picture Selector, Toolbar, ACR Tabs og Option Bar 1. 1 Navnene på områderne er forfatterens egne. 1

2 Det er kun muligt at have ét billede åbent i ACR af gangen. Ønskes det at se flere billeder som thumpnails, skal raw-filerne åbnes gennem File Open i Elements. Disse fremkommer så i Picture Selector. Det er muligt at vælge flere billeder af gangen i Picture Selector enten gennem Select All eller ved at holde <Ctrl> og klikke på de ønskede thumpnails og herefter udføre de ønskede justeringer på det viste billede. Når redigeringen afsluttes med Done, synkroniseres de øvrige valgte billeder med de udførte redigeringer. Generelt bruges funktionerne i ACR med uret dvs., at man begynder med at vælge billedet eller billederne i Picture Selector, bruger funktionerne i toolbar en til venstre, fortsætter med at bruge funktionerne i ACR Tabs til højre oppefra og ned og afslutter med handlinger i Option Bar. Fortryde handlinger <Ctrl>+z bruges til at fortryde (Undo). <Ctrl>+z kan kun fortryde én handling. Det er også muligt at trykke på <Alt> eller <AltGr>, hvorefter Cancel ændres til Reset, der fortryder alle handlinger. Begge dele virker dog kun inden, man har afsluttet med Done. Det er også en god idé at bemærke værktøjernes standardindstillinger, da disse så altid kan stilles tilbage til udgangspunktet. Endelig er det også muligt at slette xmp-filen, der dannes, når man er færdig med at redigere og trykker Done eller Open Image for at videreredigere i Elements. Hvis xmp-filen slettes, er man tilbage ved udgangspunktet. Option Bar I options er det bl.a. muligt at indstille farvedybden Depth:. Mulighederne er 8 Bits/Channel og 16 Bits/Channel. I forbindelse med digital fotografering arbejder man med tre kanaler RGB ~ Rød, Grøn og Blå. 8 Bits svarer til 8 cifre i to-talssystemet. Dette giver 2 8 muligheder = 256. Da der er 3 kanaler fås (2 8 ) 3 = 2 24 = = 256*256*256 = 16,7 mio. farver. Ved 16 Bits fås (2 16 ) 3 = 2 48 = = *65.536* = 281,5 bio. farver. Brug af funktioner i ACR Tabs Her er de vigtigste i toolbar en: White Balance Tool Crop Tool Straighten Tool I de følgende sider af dette notat arbejdes med det samme billede, idet de forskellige funktioner gennemarbejdes. 2

3 Indstilling af hvidbalance Der er to muligheder for at indstille hvidbalancen. Dette er gennem: White Balance Tool White Balance området i ACR Tabs White Balance Tool er pipetten, der bruges til at justere farven til neutral hvidlig i det punkt, der klikkes på. Punktet, der vælges, tildeles lige dele R, G, B. På denne måde ændres eksponeringen ikke. De øvrige farver indstilles automatisk herefter. White Balance Området i ACR Tabs bruges ved at vælge en af kameraets standardindstillinger eller ved at vælge Custom. Vælges Custom, kan skyderne Temperature justere mod koldere, varmere (blue og yellow) og Tint mod grøn og magenta. Den generelle skala til at angive farvetone er Kelvin. De værdier, som Kelvinskalaen har ved forskellige farvetoninger, er givet ved at varme et stykke metal op og se på glødefarven ved de forskellige temperaturer. Kelvinskalaen svarer til Celsiusskalaen, men begynder ved det absolutte nulpunkt. 273,15 K svarer således til 0 C. Generelle værdier er: Værdierne angivet i ACR: K ~ Klart arktisk dagslys K ~ Shade K ~ Overskyet dag K ~ Cloudy K ~ Solskinsdag K ~ Daylight, Flash K ~ Flourescent K ~ 500w glødepære K ~ 100w glødepære K ~ Tungsten K ~ 40w glødepære K ~ Stearinlys Hvidbalanceindstillingen kompenserer således for den toning, lyset har på det pågældende tidspunkt f.eks. vil et billede, der virker for blåt ved en hævning af kelvintemperaturen kompensere for det blå ved at varme billedet op ved at sænke det blå og gøre det mere gult. Øvelse White Balance Tool & White Balance området Åbn billedet _MG_1494.CR2 Indstil hvidbalancen med White Balance Tool, idet der klikkes på væggen på den hvide bygning i forgrunden. Bliver billedet for køligt, kan skyderen Temperature forskydes lidt mod Yellow. (5400 synes passende). 3

4 Indstilling af beskæring Beskæring foretages med Crop Tool. Med pilen kan vælges forskellige billedformater, og Show Overlay lægger et grid på med det gyldne snit. Vælges f.eks. 2 to 3, afgør måden cursoren trækkes på, om sideforholdet bliver 2 to 3 eller 3 to 2. Man behøver således ikke danne lange formater på baggrund af de høje formater. Et normalt sideforhold i et digitalt spejlreflekskamera er 3 til 2. Øvelse - Beskæring Vælg forholdet 2 to 3. Slå evt. Show Overlay til. Dan en beskæring evt. som vist. Afslut med <Enter>. 4

5 Indstilling af vandret Straighten Tool bruges til at få eks. en horisont til at ligge helt vandret. Vælg værktøjet, og træk en linie langs det, der ønskes at være vandret. Ønskes cursoren ændret til crosshair for større præcision, klikkes først på <Caps Lock>. Værktøjet kan kombinere vandret med beskæring, idet der dukker en crop box frem, der har sideforholdet, som det er defineret i Crop Tool. Tilpas evt. beskæringen, og afslut med <Enter>. Øvelse Vandret Aktiver Straighten Tool, og tryk <Caps Lock> ned. Træk en linie langs havoverfladen, der ses ikke at være helt vandret. Afslut med <Enter>. 5

6 Brug af ACR Tabs ACR Tabs er inddelt i 3 faner: Basic Detail Camera Calibration Fanen Basic Fanen Basic indeholder de forskellige skydere, som vist til højre. Bemærk standardindstillingerne (værdierne) for de enkelte funktioner. Det er altid rart at kunne vende tilbage til disse, hvis man har foretaget forskellige justeringer. Advarsel om klipning Start med at slå Shadow clipping warning (den venstre trekantede markør) og Highlight clipping warning (den højre trekantede markør) til. Når de er slået til, vises de små trekanter med en hvid ramme om. Hvis der forekommer klipning, er de to små trekanter hvide, ellers er de sorte. Shadow clipping warning viser de områder, der er klippet i skyggen dvs. de mørke områder, hvor der ikke er nogen information. Disse områder vises med blåt. Den blå farve fremkommer kun, hvis alle kanaler er klippede. Highlight clipping warning viser de områder, der er klippet i højlys dvs. de lyse områder, hvor der ikke er nogen information. Disse områder vises med rødt. Den røde farve fremkommer, hvis en af de 3 RGB-kanaler er klippede. 6

7 Justering af eksponering Eksponeringen indstilles gennem Exposure. Standardindstillingen er 0,00. Hold øje med histogrammet og de blå og røde farver fra de evt. klippede områder, mens markøren flyttes til højre for undereksponerede billeder eller til venstre for overeksponerede billeder. Histogrammet ved åbning af let undereksponeret foto. Histogrammet efter ændring af Exposure. I denne forbindelse er det værd at hvide, at det altid er mere succesfyldt, at gøre billeder mørkere and omvendt, idet der altid er flere detaljer i de lyse områder end i de mørke. Når billedet justeres mod en længere eksponering, vil de mørke områder generere støj. Øvelse eksponering Slå Shadow clipping warning og Highlight clipping warning til. På histogrammet ses det, at billedet er en smule undereksponeret, mens billedet viser, at der ikke forekommer klipning. Skub skyderen Exposure mod højre, uden at der forekommer klipning i højlyset. (En værdi på +1,1 synes passende). Recovery Recovery bruges til at bringe områder med klippet højlys tilbage uden at forkorte eksponeringen generelt. Standardindstillingen er 0. Funktionen kan have tendens til at sænke kontrasten i højlysområderne, da funktionen presser histogrammet sammen mod venstre. Dette kan der kompenseres for ved at skyde Exposure lidt til højre eller Brightness lidt til højre. Fill Light Fill Light bruges til at lysne skygger uden at påvirke højlys og midtlys, der er korrekt eksponeret, da funktionen presser histogrammet sammen mod højre. Funktionen er således modsat Recovery. Funktionen skal bruges med forsigtighed, da den kan bringe støj til de påvirkede områder. Standardindstillingen er 0. 7

8 Blacks Blacks bruges til at sætte billedets sorte punkt styrken af de mørkeste toner. Funktionen er god til at hæve kontrast efter en kraftig brug af Fill Light. Standardindstillingen er 5. Øvelse Blacks Prøv at skubbe skyderen mod højre, uden at der forekommer klipning i de mørke områder. Dette er svært, da billedet er nærved at være perfekt eksponeret. (En værdi på 6 er dog mulig). Brightness Brightness virker primært på billedets midtlys, så virkningen falder af mod højlys og skygger. Funktionen anvendes bedst til at finindstille eksponeringen uden at fremprovokere klipning specielt hvor kontrasten er for kraftig og højlys og skygger er tæt ved at blive klippet. Standardindstillingen er +50. Øvelse Brightness Prøv at skubbe skyderen mod højre så langt som muligt uden at fremprovokere klipning (En værdi på +60 er mulig). Contrast Contrast bevirker, at lysere midttoner bliver lysere, og mørkere midttoner bliver mørkere dvs., at kontrasten mellem dem øges. De lyseste og de mørkeste toner bliver ikke påvirket, så der er ikke risiko for klipning. Standardindstillingen er +25. Øvelse Contrast Prøv at øge kontrasten lidt. Pas dog på at billedet ikke bliver for hårdt. (En værdi omkring +50 synes passende). Clarity Clarity påvirker kun midttonerne, hvor den giver øget kontrast. Værktøjet er derfor ideelt til at give effekt på billeder, der indeholder en mængde fine detaljer, der ligger indenfor midttonerne. Standardindstillingen er 0. Øvelse Clarity I stedet for at øge kontrasten kan her med fordel leges med Clarity, da billedet indeholder en mængde fine detaljer. Sænk evt. kontrasten til +25 igen, og øg Clarity til +50. Vibrance Vibrance giver effekt til de mindst mættede farver. Dette afhjælper ferske farver. Standardindstillingen er 0. Øvelse Vibrance Da billedet kan have tendens til at være ferskt, skal dette afhjælpes med Vibrance. Prøv at øge værdien for at få lidt mere liv i havet, poolen og de grønne områder (En værdi omkring +50 synes passende). 8

9 Saturation Saturation øger eller sænker farvemætningen generelt. Standardindstillingen er 0. Øvelse Saturation Er der brug for en generel hævning eller sænkning af farvemætning? (En værdi på +10 er måske passende). Før redigering i fanen Basic : Efter redigering i fanen Basic : 9

10 Fanen Detail Fanen Detail indeholder de forskellige skydere, som vist til højre. Bemærk standardindstillingerne for de enkelte funktioner. Det er altid rart at kunne vende tilbage til disse, hvis man har foretaget forskellige justeringer. Detail er inddelt i områderne: Sharpening Noise Reduction Vi indleder med at se på funktionerne i Noise Reduction. Der er to typer af støj. Den ene er den kromatiske (Color), som manifesterer sig med røde, grønne og blå pletter. Den anden er Luminance, der viser sig med sorte og hvide pletter. En reduktion af begge (øgning af værdierne) forbedrer billedet, men kan resultere i uskarphed. Der skal derfor findes en balance mellem støjreduktion og bevarelse af detaljer. Nedenfor er vist et billede, hvor der tydeligvis forekommer klipning i højlys og skygger. 10

11 Øvelse Recovery & Fill Light Fra Basic anvender vi funktionerne Recovery for at genskabe detaljer i højlyset omkring solen og Fill Light for at få detaljer frem i de klippede skygger. Åbn billedet _MG_1507.CR2. Recovery sættes til 100, og Fill Light sættes til 70. Vi sætter Zoom Level til 100 %, og det fremgår, at der er kommet en del støj i de genskabte detaljer i de klippede skygger. Luminance Luminance kan reducere støjen, der er dannet af den øgede lysmængde i billedet. Standardindstillingen er 0. Øges reduktionen af støj fra lys, er der risiko for blot at gøre billedet uskarpt. Color Color kan reducere støjen, der er genereret pga. forstærkning af farverne. Det er denne type støjtype, der er den mest fremtrædende, når billedet enten er taget med en høj ISO-indstilling eller er justeret med henblik på at lysne mørkere områder, som det er tilfældet her. Standardindstillingen er 25. Normalt har det ikke den store effekt at sætte værdien højere. Følgende procedure kan anbefales: Zoom til et område med skygger med en zoomfaktor på 200. Sæt Luminance og Color til 0. Flyt Color mod højre indtil de røde, grønne og blå pletter forsvinder. Flyt Luminance mod højre indtil de hvide pletter er reducerede. Hold hele tiden øje med, at detaljeringen ikke forsvinder for meget. Øvelse Luminance & Color Prøv at reducere Color til 0 og se på forskellen. Prøv at øge Color til over 25, og se, at det ikke har den store virkning. Sæt værdien tilbage til 25. Prøv at justere Luminance til en passende værdi, hvor billedet ikke bliver for uskarpt. (En værdi omkring 40 synes passende). Vi fortsætter med at se på funktionerne i Sharpening. Bemærk: Hvis det planlægges at editere billedet i Photoshop Elements efterfølgende, anbefales det at lade være med at gøre billedet skarpere i ACR. Dette opnås gennem at sætte Amount til 0. Herefter anvendes Unsharp Mask i Photoshop Elements som det sidste efter alle de ønskede editeringer er gennemført. Tip: Ved brugen af de følgende indstillinger kan det være en fordel at holde <Alt> nede, idet billedet skifter til en monokrom visning af den enkelte indstillings effekt. 11

12 Amount Amount angiver effekten af Sharpening. Standardindstillingen er 25. Radius Radius angiver hvor mange pixels på hver side af en kant, der skal påvirkes af effekten. Billeder med mange fine detaljer kræver en lavere indstilling af Radius, ellers er der risiko for fremkomsten af haloer. Standardindstillingen er 1,0. Detail Detail modvirker dannelsen af haloer. Den stærkeste indstilling er 0, og standardindstillingen er 25. Sænkes denne værdi, kan Amount altså øges uden at skabe haloer. Masking Masking sørger for, at det kun er kanter med stærk kontrast, der bliver skarpere og ikke alle alt i billedet. Ved indstillingen 0 bliver alt skarpere. 0 er standardindstillingen. Der kan gives følgende tommelfingerregler for indstillingerne: Sæt zoomfaktor til 100 % evt. 200 %. Arbejd i rækkefølgen Amount -> Radius -> Detail -> Masking. For alt andet end portrætter kan anbefales: Amount ~ 70 Radius = 1 Detail ~ 35 Masking = 0 Ved portrætter Masking kan varieres Øvelse Sharpening Åbn _MG_1611.CR2. Vis billedet i 100 %, og panorer til området med juletræsfoden. Afprøv de forskellige værktøjer ved at øge Amount, Detail og Masking, indtil resultatet er tilfredsstillende. Afslut evt. med de anbefalede indstillinger. 12

RAW. - det digitale negativ. » Hvad sker der? » Teknisk set

RAW. - det digitale negativ. » Hvad sker der? » Teknisk set RAW - det digitale negativ I de gode gamle dage, hvor mænd var mænd og kaffen sort, fotograferede og fremkaldte man selv sine sort/hvid-billeder. Efter endt optagelse i studie eller det fri, skulle man

Læs mere

Indholdsfortegnelse Introduktion... 11 Tagge billeder på Facebook i Organizer (nøgleord) Nye fede søgemuligheder i Organizer (nøgleord)...

Indholdsfortegnelse Introduktion... 11 Tagge billeder på Facebook i Organizer (nøgleord) Nye fede søgemuligheder i Organizer (nøgleord)... 1 Indholdsfortegnelse Introduktion... 11 Lær at arbejde med raw-filer 11 Nyheder i PE10/Organizer (søg efter alt i et billede) 11 Standard-editoren (fine nyheder) 12 Guided Edit, Create og Share 12 Grundig

Læs mere

PRODUKT- FOTOGRAFERING

PRODUKT- FOTOGRAFERING PRODUKT- FOTOGRAFERING FOR WEBSHOPS Visual Reporting ApS Version 1.00 Hent den nyeste version på http://www.visualreporting.dk/e-bog Side i INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning...2 Kameraets indstillinger...3

Læs mere

INDHOLD. OM DENNE GUIDE 4 Generelt Hjælp. GENERELT OM GIMP 5 Brugerflade

INDHOLD. OM DENNE GUIDE 4 Generelt Hjælp. GENERELT OM GIMP 5 Brugerflade GIMP 2.6 GUIDE INDHOLD OM DENNE GUIDE 4 Generelt Hjælp GENERELT OM GIMP 5 Brugerflade TOOLBOX 6 DOKUMENTVINDUET 7 Menubaren file edit select View image Layer Colors Tools Filters Windows Help DIALOGBOKSE

Læs mere

Digital pressefotografering

Digital pressefotografering Brugerhåndbog til Digital pressefotografering på Fyns Amts Avis Nikon D1 Apple PowerBook G3 Adobe Photoshop 5 Michael Bager 1. udgave marts 2000 2. reviderede udgave juli 2000 Indholdsfortegnelse Introduktion

Læs mere

PHOTOSHOP - BILLEDREDIGERING

PHOTOSHOP - BILLEDREDIGERING PHOTOSHOP - BILLEDREDIGERING Billeder åbnes via: File - Open... Et billede kan roteres via: Image - Rotate Canvas Under Image - Image Size... kan billedets størrelse og opløsning ændres. Under Image -

Læs mere

Billedbehandling med PhotoFiltre

Billedbehandling med PhotoFiltre Billedbehandling med PhotoFiltre Programmer: PhotoFiltre 6.2.5 Microsoft Word 2003 Windows XP Microsoft Internet Explorer Anvendelse: Edb informatik og edb layout - Almen Voksenuddannelse September 2007

Læs mere

Deep S ky Imager ª : Det Basale Oversat fra engelsk af Keld Rützou-Petersen Brorfeldes Vennekreds www.brorfelde.eu

Deep S ky Imager ª : Det Basale Oversat fra engelsk af Keld Rützou-Petersen Brorfeldes Vennekreds www.brorfelde.eu Deep S ky Imager ª : Det Basale Oversat fra engelsk af Keld Rützou-Petersen Brorfeldes Vennekreds www.brorfelde.eu C olor B lack and White P ro II P ro II P ro III Part liste Når æsken åbnes første gang,

Læs mere

hp photosmart 945 digitalkamera med hp instant share

hp photosmart 945 digitalkamera med hp instant share hp photosmart 945 digitalkamera med hp instant share user's manual user's manual brugermanual Varemærker og copyright 2003 Copyright Hewlett-Packard Development Company, LP Gengivelse, tillempning eller

Læs mere

Indholdsfortegnelse Introduktion... 12 Start Photoshop Elements 11 (Velkomstskærmen) Den nye brugerflade i PE11... 16

Indholdsfortegnelse Introduktion... 12 Start Photoshop Elements 11 (Velkomstskærmen) Den nye brugerflade i PE11... 16 1 Indholdsfortegnelse Introduktion... 12 Indholdet i denne bog... 12 Organizer... 12 Quick Editoren... 12 Guided Edit (trin for trin opskrifter)... 12 Expert Editoren... 13 Camera RAW 7... 13 Start Photoshop

Læs mere

Optageteknik. guide. Tag billeder som de professionelle: sider. 2012 - Se flere guider på bt.dk/plus

Optageteknik. guide. Tag billeder som de professionelle: sider. 2012 - Se flere guider på bt.dk/plus 2012 - Se flere guider på bt.dk/plus guide 30 sider Denne guide er del 2 ud af 3 taget fra hæftet»tag billeder som de professionelle«udgivet af Libris Media. Tag billeder som de professionelle: Optageteknik

Læs mere

Photoshop: Billedredigering og mockups

Photoshop: Billedredigering og mockups Design til digitale kommunikationsplatforme - Formiddag (Hold 1), IT-Universitetet, Efterår 2013 Øvelse 4, individuel øvelse Photoshop: Billedredigering og mockups 1. Lidt om hvad du har lært Nu er du

Læs mere

Picasa vejledning - oversigt

Picasa vejledning - oversigt Picasa Billedbehandling version 3.6 Vejledning - udarbejdet af Erling Simonsen (siderne vedligeholdes ikke - sidste nye version er 3.9.0) Picasa vejledning - oversigt Kapitel 1. Hent installer og kør Picasa

Læs mere

For at du kan udnytte kameraets totale kapacitet har vi i Nikon School forsøgt at vise og forklare forskellige funktioner. Denne brochure indeholder

For at du kan udnytte kameraets totale kapacitet har vi i Nikon School forsøgt at vise og forklare forskellige funktioner. Denne brochure indeholder 1 For at du kan udnytte kameraets totale kapacitet har vi i Nikon School forsøgt at vise og forklare forskellige funktioner. Denne brochure indeholder en sammenfatning og lidt information og tips til,

Læs mere

Teknisk vejledning Dk

Teknisk vejledning Dk Teknisk vejledning Dk Indledning Denne tekniske vejledning indeholder oplysninger om de grundlæggende teknikker, der blev anvendt for at skabe to af de mere teknisk avancerede fotografier i D800-/D800Ebrochuren.

Læs mere

PhotoFiltre. Det gode, enkle billedbehandlingsprogram. Version: August 2012

PhotoFiltre. Det gode, enkle billedbehandlingsprogram. Version: August 2012 PhotoFiltre Det gode, enkle billedbehandlingsprogram Version: August 2012 Indholdsfortegnelse Hvad er Photofiltre?...4 Installation af Photofiltre...4 Hvis du henter/downloader programmet på www.photofiltre.com...4

Læs mere

HDR HIGH DYNAMIC RANGE FOTOGRAFERING

HDR HIGH DYNAMIC RANGE FOTOGRAFERING JOHN NYBERG HDR HIGH DYNAMIC RANGE FOTOGRAFERING HDR HIGH DYNAMIC RANGE FOTOGRAFERING Din guide til HDR-fotografering Lav fantastiske flotte billeder Photomatix 4.1 anvendes i en stor del af hæftet JOHN

Læs mere

Edb-tekstbehandling, præsentation mm

Edb-tekstbehandling, præsentation mm Edb-tekstbehandling, præsentation mm I denne lektion skal du: - hente kopier et skærmbillede og sætte det ind i et dokument - beskære billedet, så det passer til dit dokument Der findes specielle programmer

Læs mere

Kursus i billed- og videobehandling med programmet Picasa 3.6

Kursus i billed- og videobehandling med programmet Picasa 3.6 KOM I GANG MED PICASA... 3 Systemkrav til din PC... 3 Installer PICASA... 3 Opret en konto og en webmail ved GOOGLE... 3 Importerer foto og videoklip fra kamera og mobiltelefon til PC... 4 Opret et PICASA

Læs mere

Introduktion. Installation. En kort oversigt

Introduktion. Installation. En kort oversigt Indhold Indhold...1 Introduktion...2 Installation...2 En kort oversigt...2 Biblioteksoversigt...3 Liste over mapper...3 Miniatureportrætter...4 Flytte et billede...4 Slette et billede...4 Det nederste

Læs mere

Betjeningsvejledning DIGITALKAMERA XZ-2

Betjeningsvejledning DIGITALKAMERA XZ-2 DIGITALKAMERA XZ-2 Betjeningsvejledning Tak, fordi du valgte et Olympus digitalkamera. Læs denne vejledning omhyggeligt, inden du tager kameraet i brug, for at få størst mulig glæde af kameraet og øge

Læs mere

BETJENINGS- VEJLEDNING

BETJENINGS- VEJLEDNING DK DIGITALKAMERA Kameraets dele Grundlæggende funktioner Værd at vide inden der tages billeder BETJENINGS- VEJLEDNING Sådan vælges det passende program til optageforholdene Forskellige optagefunktioner

Læs mere

Grafik & billede. Optimeringsværktøjer

Grafik & billede. Optimeringsværktøjer Redegørelse Grafik & billede Opgaven Optimeringsværktøjer Procesbeskrivelse Kvalitetsvurdering En illustration til et magasin, i forbindelse med en artikel, der omhandler myten om, at verden hviler på

Læs mere

Indholdsfortegnelse. TextMaster

Indholdsfortegnelse. TextMaster 1 Indholdsfortegnelse Køb videobøger på Forlaget Globe...8 Læs mere om TextMaster-produkter...8 Introduktion...9 Få alle nyhederne med... 9 Når du opgraderer fra tidligere udgaver af PE... 9 Hvis der er

Læs mere

DESIGN-PARTNER VEJLEDNING. af Vivian Høxbro. og Jubbe Netterstrøm

DESIGN-PARTNER VEJLEDNING. af Vivian Høxbro. og Jubbe Netterstrøm DESIGN-PARTNER VEJLEDNING af Vivian Høxbro og Jubbe Netterstrøm FORORD 29. april 2014 Design-Partner er udviklet med specielt henblik på den professionelle strikdesigner. Ved hjælp af Design-Partner er

Læs mere

Photoshop Elements 7

Photoshop Elements 7 Ekstramateriale til Photoshop Elements 7 Filtre og layer styles Sort/hvid-fotos Tekst og tegneredskaber Farvetilstande og farvevælger Udgiv med Photoshop Elements 7 Panoramafoto Filformater af Palle Bruselius

Læs mere

Picasa 3 Vejledning. Oktober 2011. www.skive.dk

Picasa 3 Vejledning. Oktober 2011. www.skive.dk Picasa 3 Vejledning Oktober 2011 www.skive.dk Picasa3 Grundlæggende Indhold PICASA3 GRUNDLÆGGENDE... 1 LIDT OM PICASA3... 2 DOWNLOAD AF PICASA3... 2 INSTALLATION AF PICASA PHOTOVIEWER (FOTOVISER)... 4

Læs mere

Vejledning til. Photoshop Element 2.0 skrevet på dansk. Skrevet af Anna Margrethe Krogh-Thomsen.

Vejledning til. Photoshop Element 2.0 skrevet på dansk. Skrevet af Anna Margrethe Krogh-Thomsen. 1 Vejledning til Photoshop Element 2.0 skrevet på dansk. Skrevet af Anna Margrethe Krogh-Thomsen. Billedbehandling i Adobe Photoshop Elements 2. 2 I denne vejledning vil jeg gennemgå de redskaber, som

Læs mere

Vejledning KPK Online Prøverum

Vejledning KPK Online Prøverum Vejledning KPK Online Prøverum INDHOLD Introduktion side 2 Funktionsliste side 2 Få adgang til systemet side 3 Opload dine billeder side 4 Sådan bruges systemet side 5 Gem dine eksempler side 7 Side 1/7

Læs mere

Lav billeder med Paint Shop Pro

Lav billeder med Paint Shop Pro Lav billeder med Paint Shop Pro Steen Juhler ISBN 87-90467-07-8 1999 Steen Juhler og AHA forlaget. Hjemmeside: www.aha.dk E-mail: steen@juhler.dk På eget ansvar Brugen af eksemplerne, der er nævnt i dette

Læs mere