SKYERNES FORUNDERLIGE VERDEN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SKYERNES FORUNDERLIGE VERDEN"

Transkript

1 SKYERNES FORUNDERLIGE VERDEN Hvorhen? I flyvende Kæmper, Som over mit Hoved drog Med myldrende Luftuhyrer Paa Skycaravaners Tog! skrev B.S. Ingemann i 1840 som en del af et af syv digte med den samlende titel: Syv lyriske Digte sluttende sig til den symbolske Anskuelse af Skyformationerne. Digtere, filosoffer, malere, høj som lav har til alle tider været fascineret af skyer der i al deres pragt for det meste præger himlen. Skyer har tit været motiv i malerkunsten og i dag rettes Af John Cappelen & Robert Hinnerskov digitalkameraet meget ofte opad for at fange dem i deres mange flygtige former. Nogle af de første væsentlige teorier om skyer blev fremsat af englænderen Luke Howard ( ) i et essay On the Modification of the Clouds fra 1802 hvori han gav sin opfattelse af skyernes dannelse og en første navngivning der delvis også bruges i dag. Man kunne derfor sagtens kalde ham Skyernes fader. HVAD ER SKYER? Skyerne dannes i den nederste del af atmosfæren ved fortætning af vand- 1. Glumsø, den 6. juni 2007 kl retning sydvest. Bygeskyen cumulonimbus i baggrunden (C L 9) og linseskyerne altocumulus lenticularis (C M 4) i forgrunden. Linseskyerne dannes i forbindelse med faldvinde fra bygeaktiviteten. Ustabil og lun luft over Mellemeuropa bevæger sig op mod Danmark fra sydøst med bygeaktivitet og stedvis torden. Området fik dog ingen nedbør, selvom tordenen var så tæt på at den kunne høres. 24 7/8/2008 SKYERNES FORUNDERLIGE VERDEN

2 damp. De består hovedsaglig af svævende små vanddråber eller iskrystaller, men kan også indeholde faste partikler som røg og støv. Generelt dannes skyer når vanddamp stiger opad i atmosfæren og køles af. Herved fortættes vanddampen til små dråber, men det sker dog kun hvis der i luften findes saltkrystaller, støv- eller røgpartikler der kan fungere som samlingspunkter for vandet. Heldigvis findes der sådanne kondensationskerner overalt i luften, og skyer er da også et ganske hyppigt fænomen på himlen. En skys begrænsninger befinder sig der hvor luftens grad af gennemsigtighed mærkbart skifter, fra klar eller svagt diset luft til vanddråber eller iskrystaller. Skyerne ligger fra skorstenshøjde til op over 15 km højde. Der er også skyer der når helt ned til jorden, men så kalder man dem tåge. Cumuliforme skyer Linseformede altocumulus Altocumulus og cumulus under opløsning m højde Stratiforme skyer m højde Tæt cirrus Cirrocumulus Optårnede altocumulus Stratocumulus Cumulus Stratocumulus og Små cumulus cumulus under opløsning Nimbostratus Cirrostratus Altostratus Amboltcirrus Altocumulus Optårnende cumulus km Cumulonimbus m. ambolt Cumulonimbus u. ambolt Cirrus Stratocumulus EN SYSTEMATISK INDDELING ER NØDVENDIG Overordnet kan skyerne inddeles i konvektionsskyer (cumuliforme skyer) der har en lodret opbygning, fx tordenskyer (fig. 1), og lagskyer (stratiforme skyer), fx lammeskyer, der har en mere horisontal karakter (fig. 2). Af praktiske grunde inddeles de yderligere i tre etager, de lave, mellemhøje og høje skyer og der inddeles yderligere i ni typer (tabel 1). DEN METEOROLOGISKE VERDEN Denne overordnede inddeling er dog ikke helt nok i det meteorologiske univers hvor man grundlæggende Stratus 2. Skyer inddeles i konvektionsskyer (cumuliforme skyer) der har en lodret opbygning og lagskyer (stratiforme skyer) der har en mere horisontal karakter. (J. Strandberg) arbejder med 27 forskellige typer skyer. Her har man også praktisk inddelt i lave, mellemhøje og høje skyer der hver for sig igen er inddelt i ni typer. Hver har et meteorologisk symbol og en kode (tabel 2). De 27 forskellige typer skyer danner grundlaget for denne artikel, og de er alle repræsenteret med et billede og en tekst sidst i artiklen. C L 2 er fx en lav skytype, og det er en cumulus der har en moderat til stor lodret udstrækning hvilket symbolet indikerer. C L 9 (fig. 3) er en cumulonimbus med ambolt, også ret tydeligt indikeret, mens C M 6 er en mellemhøj sky en altocumulus dannet ved udbredelse af cumulus eller cumulonimbus, umiddelbart lidt sværere at se på symbolet. I virkelighedens verden findes dog utallige variationer af mere eller mindre rene typer og sammenblandinger. Inden for meteorologien indgår symbolerne i en såkaldt vejrprik (fig. 4) der så at sige er meteorologernes kodesprog : SKYERNES FORUNDERLIGE VERDEN 2008/7/8 25

3 KOMPLEKSITETEN Til klassifikation af skyerne er det dog nødvendigt at have en række arter og typer der sammen med supplerende kendetegn kan give en mere fyldestgørende beskrivelse af skyen. Nedenfor er nævnt en række eksempler inden for hver gruppe. De nævnte er blot en lille del af de mange arter, typer og karakteristika der kan hægtes på og som kan gøre skynavnet til en lang affære. 3. Glumsø, den 26. juni 2007 kl retning østnordøst. Et område med byger trækker op over området fra syd foran et lavtryk under dannelse i Nordsøen. Luften er blevet meget ustabil. Der er stærke opadgående vinde under skyerne. Her ses et mørkt skyfragment der så at sige vokser ud af den blå luft (midt på billedet), mens det slynges til vejrs mod højre og danner bund i en massiv cumulonimbus (C L 9) der befinder sig over fotografens hoved. Bag det mørke skyfragment ses andre massive cumulonimbus. Lave skyer Stratus (St) Stratocumulus (Sc) Cumulus (Cu) Vanddråber Mellemhøje skyer Altostratus (As) Altocumulus (As) Iskrystaller og vanddråber Høje skyer Cirrus (Ci) Cirrostratus (Cs) Cirrocumulus (Cc) Iskrystaller Skyer med vertikal opbygning der går igennem alle niveauer Nimbostratus (Ns) Cumulonimbus (Cb) Skyer inddeles praktisk i lave, mellemhøje og høje skyer samt skyer der går igennem alle niveauer. Der inddeles derefter yderligere i ni typer. Skyarterne: Lenticularis har form som en linse eller en mandel. Ofte aflange og med et klart afgrænset omrids. Hovedsagligt i forbindelse med cirrocumulus, altocumulus og stratocumulus. Fractus har et ujævnt eller iturevet udseende. Bruges kun om stratus og cumulus. Humilis bruges om cumulus, som gerne har en flad bund og kun ringe vertikal opbygning. Congestus bruges om cumulusskyer der har stor vertikal udstrækning og fra afstand ligner et blomkålshoved. Castellanus kaldes skyer med stor vertikal udbredelse med gevækster der kan ligne små tårne. Bruges om cirrus, cirrocumulus, altocumulus og stratocumulus. Stratiformis kaldes skyer strakt ud i et horisontalt lag. Gælder for altocumulus, stratocumulus og til tider cirrocumulus. TABEL /8/2008 SKYERNES FORUNDERLIGE VERDEN

4 C H C M C L I den meteorologiske verden inddeler man skyerne i lave (C L ), mellemhøje (C M ) og høje skyer (C H ) der hver for sig igen er inddelt i 9 typer. Det giver i alt 27 forskellige typer. Koden 0 bruges inden for hver etage når der ikke kan meldes om nogen skyer. TABEL 2 Skytyperne: Undulatus bruges om skyer i mindre stykker, flager eller lag, som udviser bølgestruktur. Kan gælde for cirrocumulus, cirrostratus, altocumulus, altostratus, stratocumulus og stratusskyer. Translucidus kaldes en skyflage eller et lag som i hovedparten er så gennemskinneligt at Månens eller Solens position afsløres. Gælder for slægterne altocumulus, altostratus, stratocumulus og stratus. Høje skyart Temperatur Vejret Sigtbarhed Perlucidus bruges om en skyflage eller et lag der har tydelige mellemrum mellem dele. Mellemrummene kan være små. Ses hos altocumulus og stratocumulus. Dugpunktstemperatur Vindstyrke (15 knob) Vindretning 4 Mellemhøje skyart 04L 3 Tryk (1.015,5 hpa) Trykkets forandring og tendens sidste 3 timer Vejret sidste 3 eller 6 timer Lave skydække Lave skyart Skyhøjde Skyer Ci Cs Cc As Vejr Finregn Regn Sne Slud Regnbyge Snebyge Haglbyge Torden Dis Tågedis Lav tåge Tåge Skydække Skyfrit Letskyet Skyet Næsten overskyet Overskyet Himlen ikke synlig Højtryk (anticyklon) Lavtryk (cyklon) 4. Synoptiske (samtidige) målinger af vejret kommunikeres verden over mellem de forskellige meteorologiske organisationer mange gange hver dag. Alle oplysninger lagres i databaser og indtegnes på vejrkort som symboler, en såkaldt vejrprik. For de uindviede kan dette være et noget kaotisk skue, men den rutinerede meteorolog kan hurtigt danne sig et overblik over et stort område og få et godt billede af vejrsituationen. Her ses de vigtigste af de vejrsymboler der kan optræde på et vejrkort. Skysymbolerne kan ses i tabel 2. Ac Cu Cb Sc St Ns H L SKYERNES FORUNDERLIGE VERDEN 2008/7/8 27

5 5. Glumsø, den 17. maj 2007 kl retning nordvest. Bagkant-altostratus (C M 1) og nimbostratus (C M 2) samt fractostratus efter nedbør (C L 7) der alle farves røde af den nedgående sol. Det klarer op efter kraftigt regnvejr. Skysystemet hidrørte fra et lille intensivt lavtryk der passerede Sjælland fra sydvest og gav området 39 mm regn. Maritim Kontinental Polar Stabil Stabil (kold) Instabil Instabil Tropik Stabil Stabil (varm) Instabil Instabil TABEL 3. DE FIRE LUFTMASSER INDDELES IGEN I EN STABIL OG EN INSTABIL (USTABIL) UDGAVE. Supplerende karakteristika: Incus er den øverste del af en cumulonimbus der har form som en ambolt med et jævnt, trådet eller stribet udseende. Mammatus er poselignende skydele der hænger ned fra undersiden af en sky som et yver på en ko. Kan ses på cirrus, altocumulus, altostratus, stratocumulus og cumulonimbus. 28 7/8/2008 SKYERNES FORUNDERLIGE VERDEN

6 Maritim Polarluft mp Har befundet sig over større havområder god sigt, klar luft er ofte instabil (pga. varmetilførsel fra havet) Kontinental Polarluft cp Har befundet sig over større landområder meget tør luftmasse god sigt, klar luft Instabil Stabil Instabil Stabil Skytyper: Sc, (Cu) (over land: kun Skymængder: MEGET sommerhalvåret) varierende, typisk enten Skytyper: Cu, (Cb) 0-1/8 eller 6-8/8 Sc Skymængder: Vejr: intet eller lette typisk 0-3/8 byger Vejr: intet eller lokale byger Skytyper: Cu, Cb Skymængder: varierende, typisk 4/8 Vejr: byger (regn-, slud-, sne-, hagl-), torden (primært vinterhalvåret) Skytyper: ingen eller Sc Skymængder: typisk skyfrit (ellers evt. 7-8/8 Sc - vinterhøjtryk ) Vejr: normalt intet Maritim Tropikluft mt Har befundet sig over større havområder meget fugtig luftmasse ofte diset luftmasse, ikke god sigt er oftest stabil, men kan om sommeren være instabil Kontinental Tropikluft ct Har befundet sig over større landområder tørrere end mt, men kan stadig være diset afhængig af årstid, luftforurening mm. Instabil Stabil Instabil Stabil (kun sommerhalvåret) Skytyper: St, Sc Skytyper: ingen eller Skymængder: varierende, optårnede Cu, Cb men ofte 6-8/8 (store!) Vejr: dis, tåge, finregn Skymængder: typisk næsten skyfrit, men eftermiddag/aften lokalt 4-8/8 Cb Vejr: lokalt kraftige regn-/tordenbyger, evt. ishagl (kun sommerhalvåret) Skytyper: optårnede Cu (congestus), Cb (store!) Skymængder: formiddag typisk skyfrit (evt. St), eftermiddag/aften 4-8/8 Cb Vejr: stedvis kraftige regn-/tordenbyger, evt. ishagl (primært vinterhalvåret) Forekommer typisk i forbindelse med højtryk/blokeringer. Om vinteren inversion og bundkulde pga. strålingsafkøling nær jorden Skytyper: St, Sc Skymængder: enten skyfrit eller 7-8/8 St/Sc ( vinterhøjtryk ) Vejr: stedvis dis eller tåge Skematisk og forenklet oversigt over hvordan luftmasser over Danmark kombineret med stabilitetsforhold og årstider giver forskellige skyer og vejrforhold. Bogstavbetegnelserne for skyerne fremgår af tabel 1. Skymængder er angivet som den andel af himlen der er dækket og opgives i ottendedele. 0/8 er skyfrit og 8/8 er helt overskyet. Når meteorologer bruger betegnelsen intet vejr er det fordi der ikke er noget specielt at melde mht. vejrliget. TABEL 4 SKYERNES FORUNDERLIGE VERDEN 2008/7/8 29

7 DET ER IKKE LIGEGYLDIGT Sollys A B C D E km 6. Her vises hvilke farver lys forskellige observatører der står forskellige steder under en sky med en stor horisontal udbredelse, vil se. Hvis de kigger mod punkt A vil en observatør mellem A og B se blå himmel, ved C vil lyset gå over i grønligere nuancer, ved D i gullige nuancer, ved E orange og ved E mod mere røde nuancer. HVOR MAN STÅR UNDER EN SKY Det klareste lys er det lys der har rejst den korteste vej gennem atmosfæren, dvs. lys der kommer lige ned fra oven uden at have passeret skyer. Lyset er blåt, fordi de blå og violette farver af atmosfærens partikler spredes meget mere (i alle retninger) end de grønne, gule og rødlige. Af den grund bliver himlen blå. Hvis man står under en tyk sky, i en vis afstand inde under den, og kigger mod horisonten, vil lyset der når ens øjne, have rejst længere, og derfor blive rigere på grønne nuancer, sagt med andre ord sker dette fordi skyen lukker det blå lys ude (fig. 6). Hvis skyens udbredelse i horisontal retning er meget stor, vil lyset i nævnte rækkefølge gå over i mere gule, orange og røde nuancer. Praecipitatio er nedbør i form af regn, finregn, sne, iskorn, hagl eller andet og nedbøren fra skyen når jordens overflade. Optræder primært hos altostratus, nimbostratus, stratocumulus, stratus, cumulus og cumulonimbus. Og så er der lige de mere eksotiske skyer (behandles ikke i denne artikel) som fx: Iriscerende skyer. Farverne opstår som en blanding af lysstråler der er blevet diffrakteret (fænomen der skyldes lysets bølgenatur) på ydersiden af meget små vanddråber. Hver størrelse dråbe giver sit eget sæt af farvede ringe der så blandes og giver de overlappende blide farver og det lidt ujævne udseende. Lysende natskyer. Højtliggende skyer der opstår når is- og aerosolpartikler belyses af Solen efter solnedgang. Før man kan se skyerne, skal de dannes helt oppe i 70 til 90 km højde. Samtidig skal Solen være mellem fem og 13 grader under horisonten, og vejret skal naturligvis være klart. SKYERNES FARVE Skyernes farver skyldes spredning af sollys, når det passerer igennem atmosfæren. Skyer er hvide, fordi de spreder det hvide sollys. Skyer i andre nuancer er ligeså hvide som de andre, men lyset der når vores øjne fra disse har rejst længere og er blevet modificeret mere. Når Solen står tæt ved horisonten bliver farverne mere rødlige (fig. 5). Det skyldes at lyset i den situation skal gå gennem et langt tykkere lag af Jordens atmosfære. Da atmosfæren er bedst til at sprede blåt lys, vil mest rødt lys slippe igennem. LUFTMASSER, STABILITET, ÅRSTIDER OG SKYER En af de afgørende nøgler til forståelse af de forskellige skyer i Danmark ligger i de forskellige luftmasser der bevæger sig henover landet og indimellem direkte strides over eller nær landet. Kombineret med de forskellige årstider og den geografiske lokalitet giver dette forskellige skyer og vejr. Bagved det hele er det dog som altid Solens energi og den deraf følgende opvarmning af atmosfæren og Jorden der er årsag til skydannelserne. En luftmasse er den betegnelse meteorologerne bruger om en afgrænset mængde luft med nogenlunde ensartet temperatur og fugtighed. Overordnet er der fire forskellige luftmasser der kan påvirke vejret i Danmark (fig. 7). I øverste halvdel fin- 30 7/8/2008 SKYERNES FORUNDERLIGE VERDEN

8 Himlens elevatortur 1 Himlens elevatortur 2 Himlens elevatortur 3 Det videre frontvejr Opklaringen Høje Ci (fjerskyer) der vokser sig tætere til Cs (slørskyer), hvor Solen efterhånden er reduceret til en mat plet bag skydækket for senere at brede sig ned til den mellemhøje etage. As (lagskyer) er tegn på at det trækker op til dårligt vejr. En varmfront ledsaget af nedbør nærmer sig. Også perlemorsagtige Cc (makrelskyer) der øges i antal forkynder en varmfront, ligesom Ac (lammeskyer) kan være tegn på optræk af dårligt vejr. Disse kan tilmed få små udvækster der vokser fra toppen som tårne. De kaldes da altocumulus castellanus (kastelskyer) og de varsler tit torden. Efterhånden som timerne går bliver Himlen mere og mere grå og skyerne lavere og lavere og til sidst ankommer varmfronten sammen med en tæt mørkegrå regnsky, Ns. Hvorefter det vil øse ned i mange timer. Når varmfronten har passeret drejer vinden i urets retning. Temperaturen stiger efterhånden lidt men vejret vil ofte være diset og til tider med finregn. Det kan også blive tåget hvis jordoverfladen er kold. Er frontpassagen efter bogen kommer koldfronten nogle timer senere med store skybanker af Sc og Ac, evt. bygeskyer Cb. Vinden drejer igen pludselig med uret. Efter passagen følger opklaringen, der efter nogen tid kan være ledsaget af lokale byger i den køligere luft og ofte også en tiltagende vindhastighed. Vindene på bagsiden af en sådan koldfront blæser oftest fra nordvest og kan blive meget kraftige. TABEL 5. SKEMATISK OG FORENKLET OVERSIGT OVER TYPISK VEJR SAMT SKYER I FORBINDELSE MED PASSAGE AF ET FRONTSYSTEM OVER DANMARK. BOGSTAVBETEGNELSERNE FOR SKYERNE FREMGÅR AF TABEL 1 des polarluft (P), også kaldet koldluft der kan findes i en maritim udgave (mp) samt en kontinental (cp). I nederste halvdel findes tropikluft (T), varmluft der igen kan findes i en maritim (mt) og en kontinental (ct) udgave. Man kan sige de fire forskellige luftmasser udgør en slags vejrkors. Hver af disse luftmasser mp, cp, mt og ct kan afhængig af årstid og geografisk lokalitet forekomme i en stabil og en instabil udgave (tabel 3). Kort fortalt er en stabil luftmasse kendetegnet ved at der ikke kan ske nogen vertikale luftbevægelser, idet en boble af luft i denne, ikke kan stige til vejrs ved egen hjælp. I en instabil (ustabil) luftmasse kan der let dannes vertikale luftbevægelser. Til tider præges vejret også af den arktiske luftmasse, ekstra kold polarluft, nord for ca. 70 N, samt den ækvatoriale luftmasse der er en meget varm og fugtig luftmasse på den ækvatoriale side af de subtropiske højtryk. I det næste fokuseres dog på de fire SKYERNES FORUNDERLIGE VERDEN 2008/7/8 31

9 Maritim polarluft Maritim tropikluft Kontinental polarluft Kontinental tropikluft 7. Vejret i Danmark har så at sige fire hjørner der repræsenterer de fire forskellige luftmasser der kan påvirke vejret i Danmark og afhængig af årstid og lokalitet give forskellige skyer. front eller frontzone dannes når luftmasser af forskellig oprindelse støder sammen, billedligt fortalt i skillefladerne mellem luftmasserne i vejrkorset. Her findes udbredte sky- og nedbørområder, og vejret og skyerne skifter gerne i et nogenlunde bestemt mønster, når fronterne passerer landet. Et optræk til frontpassage kunne passende kaldes himlens elevatortur hvor skyerne først starter på de høje etager, breder sig til de mellemhøje etager for til sidst at blive lavere og lavere. Forløbet er skematisk og forenklet opstillet i tabel 5. SKYKATALOG hovedtyper af luftmasser der findes på Jordens mellembreddegrader, og hvilke skyer og vejr disse normalt giver (tabel 4). Generelt er polarluften al luft på den kolde side af polarfronten. Denne er meget kort fortalt en frontzone der adskiller polare og tropiske luftmasser. Karakteristisk er det, pga. den polare oprindelse, klar luft med god sigtbarhed. Der er få aerosoler (naturligt forekommende eller menneskeskabte svævende partikler i atmosfæren såsom vulkansk aske, støv, saltkrystaller, pollen, røg osv.) og hydrometeorer (fællesbetegnelse for vandpartikler af enhver art i atmosfæren). Tropikluften er generelt alt på den varme side af polarfronten. Karakteristisk er det, pga. den subtropiske oprindelse, mindre klar luft med flere aerosoller og hydrometeorer med større vanddampindhold. Sigtbarheden er ofte mindre end i koldluft, men afhænger af mange faktorer. Tabel 4 giver et meget godt redskab til i store træk at forstå mange vejrsituationer og de dertil knyttede skyer i Danmark men alting kan selvfølgelig ikke puttes i kasser. Et eksempel kunne være at maritim polarluft mp fra sydvest kommer ind over et vinterkoldt Danmark hvorved luftmassen ville få karakteristika som maritim tropikluft. Et andet kunne være at luftmasser, der fx pga. højtryk længe ligger stille samme sted, efterhånden vil miste deres oprindelige karakteristika og kan ende som en mellemtingsluftmasse. SKYER OG FRONTVEJR En anden historie er skyerne i forbindelser med fronter og frontvejr. En Filmproducent Hans Henrik Jørgensen lavede til Statens Filmcentral i 1980 erne en kortfilm med titlen Skyer. Med DMIs hjælp fik han kontakt til Robert Hinnerskov for at drøfte en drejebog. Tanken var at filmen skulle produceres på en række steder rundt om i verden. Dette voldte dog budgetmæssige problemer, og meget hurtigt blev der truffet beslutning om at sætte kameraet op et sted i Danmark. Sejerøbugten blev udvalgt, og det viste sig at være en fremragende løsning. Danmark ligger nemlig et unikt sted på kloden hvor det meste vejr og de fleste luftmasser passerer forbi året igennem. Med luftmasserne følger alverdens skyer, og de mange, mange timers optagelser kunne koges ned til en 8 min. kortfilm, et koncentrat af den uendelige variation skyerne i et land som Danmark med det omskiftelige vejrlig, viser. Filmen er desværre ikke længere tilgængelig. Skybeskrivelserne på de følgende sider giver et lille indblik i denne uen- 32 7/8/2008 SKYERNES FORUNDERLIGE VERDEN

10 Jeg sidder en dag på terrassen og får øje på den perfekte sky. Kameraet er ikke ved hånden. Jeg styrter ind i huset, op på første sal. Flår kameraet ned fra hylden, iler ned ad trapperne og løber ud under åben himmel fri af bygningerne, så billedet kan komponeres. Skyen er der stadig, men ikke i sin perfekte form. Den har allerede undergået visse ændringer. Bedre held næste gang, og når den byder sig, gør jeg mig nogle enkle forhold klar. Jeg lægger vægt på at billedet så meget som muligt kommer til at ligne det, jeg ser med det blotte øje. Ingen filtre, ingen vidvinkler, men zoom er tilladeligt. Billedet skal gerne vise at den der ser, enten kniber øjnene sammen for at dæmpe det stærke dagslys eller anstrenger sig med store, mørke pupiller for at se de svage detaljer der endnu skimtes i det tiltagende tusmørke efter solnedgang. I de fleste tilfælde skal der dog skrues ned for lyset, ganske som når man kniber øjnene sammen. For amatørfotografen gøres dette ved at rette kameraet mod et meget lyst felt på himlen. Her trykker man udløserknappen halvt ned for at fastlåse den automatisk reducerede blænde hvorefter man retter kameraet mod den valgte sky, zoomer ind eller ud og trykker på udløserknappen. Sørg for at fotografere med den højest mulige opløsning. Husk, visse skyer er stolte væsener, hævet over jordiske ting. Ikke alle tåler derfor billedmæssig konkurrence med landskabet. Der findes fotografiske metoder til at sikre både en velbelyst, grøn mark med mange flotte detaljer og så den store, hvide cumulussky ovenfor, men spørger man skyerne, skal landskabet helst stå hen i en mørkere eventuelt helt sort silhuet. Det gælder især de stolte cumulonimbus, disse lufthavets troldmænd der hævet over de øvrige skyers kollektive identitet, fremstår som egenrådige og selvbevidste kapaciteter der strør om sig med lyn, hagl, skylregn, skypumper og vindstød. De vil have billedet for sig selv. Og alligevel er disse skyer fotografens hjælper hvis man en dag mangler en seriøs udfyldningsflash. De store hvide ambolte skaber nogle helt særlige lysforhold som muliggør unikke optagelser. Hvis man er til sort-hvide billeder, kan gulfiltre eller rødfiltre gøre gavn. Det afhænger af om skyerne består af vanddråber (C L og C M ) eller iskrystaller (C H ). Sort-hvide optagelser kan give skyerne et overordentligt karakterfuldt udseende. Endvidere har man mange muligheder for at efterbearbejde sine digitale optagelser med nogle af de programmer der følger med kameraet eller med diverse pc-programmer. BOKS 1: OM AT FOTOGRAFERE SKYER delige variation, men er samtidig ordnet strengt efter de 27 forskellige meteorologiske skytyper (tabel 2) hver for sig med et så godt som muligt repræsentativt dansk skybillede, beskrevet i sammenhæng med den vejrsituation skyen er opstået i. Desuden vises skysymbolet fra tabel 2. Billederne er alle sammen originale optagelser optaget, på nær få undtagelser, i perioden henover året på Sydsjælland. Udgangspunktet er at vise hvad man kan se på himlen set i sammenhæng med skiftende vejrsituationer, årstider og fremherskende vejrsystemer. Sammenfattende kan man sige at vi ud over at give læseren en introduktion til skytyperne og vejrliget, også giver læseren et slags katalog som kan tages med ud i naturen for at afkode skyerne de mange informationer de bærer med sig. SKYERNES FORUNDERLIGE VERDEN 2008/7/8 33

11 C L 1 Cumulus humilis, smuktvejrscumulus med ringe vertikal udstrækning. En dag med vestenvind hvor en højtryksryg passerer området. Der er ringe cumulusaktivitet og skyerne bliver ikke større end små vattotter, cumulus humilis. Skyerne forbliver hvide pga. deres ringe tykkelse og deres ringe vertikal udstrækning. Sådan en dag skal man spejde modsat billedet, nemlig mod sydvest, for andre skytyper kan afsløre, om der er nye frontsystemer undervejs til næste dag. Området ligger nemlig i en vestlig strømning. Her bliver det resten af dagen pænt og solrigt vejr uden byger. Glumsø, den 18. juli 2007 kl , retning øst. C L 2 Cumulus congestus, staksky med moderat eller stor vertikal udstrækning. Efter en nat med regn (der faldt 8 mm fra en sydfra kommende front) er luften fugtig og lettere instabil. Der dannes cumulus congestus, cumulusskyer med moderat eller stor vertikal udstrækning som sædvanligvis har udvækster i form af kupler eller tårne. De varsler byger i løbet af dagen med mindre lufttrykket stiger samtidig med at en højtryksryg er på vej ind over området. I så fald vil cumulusaktiviteten dø ud i løbet af dagen og vejret bedres. Dette var ikke tilfældet her, idet et lavtryk er under dannelse tæt på Danmark. Juli 2007 blev i øvrigt et særdeles vådt bekendtskab. På sådan en formiddag med store cumulusskyer skal man i øvrigt holde øje med skyernes underkant. Er den skarpt aftegnet, vil skyerne udvikles. Er underkanten derimod blød og vatagtig bliver skyerne formentlig ikke større. Glumsø, den 4. juli 2007 kl retning sydsydøst. C L 3 Cumulonimbus calvus, bygesky uden ambolt. Et område med byger trækker op syd fra. Et lavtryk under udvikling over sydlige Nordsø nærmer sig området med byger og tiltagende vind. Billedet viser nydannede bygeskyer, cumulonimbus, dog uden den store hvide skærm som kaldes en ambolt. Der er bygeaktivitet i området, og her kl er bygerne stadig ved at udvikles. Bemærk de veludviklede skyceller, som under normale forhold ville gå i opløsning sidst på dagen. Det bliver en fugtig aften, og bygerne kan, grundet lavtrykkets udvikling, fortsætte natten igennem, eventuelt med torden. Glumsø, den 26. juni 2007 kl retning nordøst. DE 27 SKYTYPER 34 7/8/2008 SKYERNES FORUNDERLIGE VERDEN

12 C L 4 Stratocumulus cumulogenitus, bølget lagsky dannet ved udbredelse af stakskyer. Efter en kølig dag med cumulusaktivitet og vestenvind flader cumulusskyerne ud i takt med at skydannelsen aftager mod solnedgang. Der dannes stratocumulus ved udbredelse af cumulus. Skyerne opløses gradvis og natten kan blive klar og kølig. Hvis dagen har budt på byger, er det sandsynligt, hvis lufttrykket er stigende, at der bliver færre af dem næste dag. Glumsø, den 28. juni C L 5 Stratocumulus, bølget lagsky. Stratocumulus i stabilt vejr under et højtryk, som befinder sig tæt på Danmark. En fugtig luftmasse er trængt frem fra sydvest og giver nu anledning til dannelse af lave, bølgede lagskyer. Hvis lufttrykket derimod er lavt, og stratocumulus trækker op, kan det være varsel om regn og byger. Dette ses fx i varmsektorvejr før koldfronten. En himmel som denne kan blive rødfarvet over et stort område i forbindelse med solopgang eller solnedgang. Vær på vagt. Farven varer lige så kort som den er betagende. Glumsø, den 12. februar 2008 kl retning sydøst. C L 6 Stratus nebulosus, tågesky i et gråt ensartet skylag. I Påsken 2008 passerede et lavtryk fra nordvest, ledsaget af et markant vejromslag med sne og kulde. Her har varmfronten passeret området med sne og slud, og vi befinder os i varmsektoren hvor vinden er svag sydlig. Solen er ved at bryde frem, og muldjorden, der opvarmes af lyset fra Solen, giver markrøg (den hvide stribe lidt under midten af billedet). Skyerne er ikke forbundet med dårligt vejr. Der kan dog falde en smule finregn eller kornsne fra disse skyer. Luften virker mild, og skyerne hænger lavt over landskabet, men sidst på dagen lurer omslaget, når koldfronten når frem fra nord med sne, blæst og frost. Glumsø, den 21. marts retning sydsydøst. DE 27 SKYTYPER SKYERNES FORUNDERLIGE VERDEN 2008/7/8 35

13 C L 7 Stratus fractus nimbostratus genitus, forreven tågesky dannet af regnskyer. Et lavtryk passerede Danmark sydfra og gav området 35 mm regn i løbet af dagen. Her sidst på dagen begynder skyerne at spredes i takt med at koldfronten passerer. Luften bliver gradvist mere sigtbar og i horisonten ses koldfrontens bagkant under den begyndende opklaring. Læg særligt mærke til hvad der sker over skovområder lige der, hvor koldfronten slår igennem. Skovene er mættet med fugtig og relativt varm luft. Når den kolde luft passerer området slynges den fugtige luft til vejrs med den virkning at den omgående kondenserer til disse forrevne fractusskyer. Skyerne er sædvanligvis beliggende under altostratus eller nimbostratus og undergår konstant ændringer, idet de løsrevne skydele opløses og gendannes i et væk. Glumsø, den 16. juni 2007 kl retning vestsydvest. C L 8 Cumulus dannet af fractocumulus under et lag af tæt stratocumulus. Efter en langsomgående front er ved at have passeret området med regn, er det blevet opholdsvejr. Fractocumulus har nu dannet cumulusskyer der ligger under et tæt lag af stratocumulus. Der er først udsigt til opklaring den følgende dag. Veddinge Bakker ved Sejerøbugten, den 19. juli 1991 kl retning østnordøst. C L 9 Cumulonimbus cappilatus incus, bygesky hvis øverste del har et tydeligt trådet struktur, her af form som en ambolt. Cumulonimbus en dag med mange byger. Der ligger en kølig og instabil luftmasse over området. Denne type skyer kan i øvrigt give anledning til torden og evt. hagl. Her under aften er bygeaktiviteten i aftagende, og mod vest (modsat billedet) ses allerede flere bygeskyer under opløsning. Rester af ambolte (cirrus spissatus, se C H 3) ses flere steder på himlen, og begyndende stratocumulus dannet ved udbredelse af cumulus C L 4 (bygerne synker sammen) ses ligeledes. Den manglende belysning af skyens nederste dele skyldes at andre skyer skygger for Solen, og dette giver denne del af bygeskyen et koldt og dystert, blåligt udseende. Bygeskyen her er stadig i nogenlunde vigør. Det skyldes et lokalt sydsjællandsk fænomen hvor den vestlige strømning bringer bygerne ind over et meget bakket landskab (her områderne vest for Næstved) som forlænger bygernes levetid, selvom den soldrevne aktivitet ophører sidst på dagen. Landskabets påvirkning af skydannelsen betegnes orografisk effekt. Glumsø, 29. august 2006, kl retning sydøst. DE 27 SKYTYPER 36 7/8/2008 SKYERNES FORUNDERLIGE VERDEN

14 C M 1 Altostratus translucidus, mellemhøje lagskyer uden tydelige strukturer, her gennemskinnelig. Her ses et optræk af altostratus foran en varmfront på vej fra sydvest. Skyerne er overvejende så tynde at Sol eller Måne ses sløret gennem skyernes tyndere partier. Derfor bruges betegnelsen translucidus. Regnen begyndte kort tid efter billedet blev taget. Skyernes tæthed og det forhold at de er sammenhængende mod horisonten vidner om en markant front som kan give en del regn. Næstved, den 1. juli 2007 kl , retning vestsydvest. C M 2 Nimbostratus, regnskyer. Det ultimative regnvejr. Området har dagen igennem fået 46 mm, og det regner og blæser fortsat kraftigt. Vinden flår i buske, træer og vindmølle. På billedet ses nimbostratus og fractostratus i forbindelse med det lavtryk der som et af flere nærmest druknede Danmark i sommeren Skylaget er så tykt at vejret mørkner, næsten som under en kraftig byge. Glumsø, den 27. juni 2007, kl retning syd. C M 3 Altocumulus perlucidus, mellemhøje lagskyer med tydelig struktur, her bølgeformet, og med åbninger mellem skyelementerne der gør den blå himmel synlig (lammeskyer). Efter passage af et lavtryk fra sydøst, ligger området i en lun nordøstlig strømning. Vejret er stabilt. Denne type skyer varsler normalt ikke vejrforandringer. Hvis lufttrykket er lavt, kan opvarmningen i dagens løb gøre luften instabil, så eventuelle cumulusskyer formår at bryde gennem det stabile lag og danne egentlige byger. Er luften instabil i mellemstor højde, kan sådanne skyer udvikles til altocumulus castellanus (se C M 8). Glumsø, den 3. juni kl retning vest. DE 27 SKYTYPER SKYERNES FORUNDERLIGE VERDEN 2008/7/8 37

15 C M 4 Altocumulus lenticularis, mellemhøj bølget lagsky af form som fisk eller mandler. Altocumulus i banker. Skyerne er lyse og delvist gennemsigtige og ofte af form som mandler eller fisk. De forekommer i et eller flere niveauer og er tilsyneladende under stadig forandring. Her blæser en knastør og varm nordøstenvind ind over området. Der er ikke nedbør i sigte og ganske få skyer. Linseskyer ses ofte hvor luft synker, enten ved koldfrontpassager hvor luften er for tør til at give særlig nedbør eller i forbindelse med føhn. Glumsø, den 26. maj 1991 kl retning sydvest. C M 5 Altocumulus radiatus, optræk af mellemhøj lagsky der viser lange parallelle bånd. Her ses optræk af altocumulus foran koldfront som nærmer sig fra vest. Skyerne er ordnede i bånd eller danner et eller flere temmelig sammenhængende lag. Skyerne bliver som helhed gradvis tættere. Fronten er ved at gå i stå i østlige Nordsø og svækkelsen viser sig ved et ikke sammenhængende skydække. Der faldt da også kun spredt regn efterfølgende. Glumsø, den 12. april 1989 kl retning vest. C M 6 Altocumulus cumulogenitus, mellemhøje lagskyer dannet ved udbredelse af bygeskyer. Et område med byger trækker op syd fra. Et lavtryk under udvikling over sydlige Nordsø nærmer sig området med byger og tiltagende vind. Billedet viser cumulus congestus og cumulonimbus, kendetegnet ved faldstriber i horisonten. Luften har et relativt stabilt lag i mellemstor højde som banker skyerne flade og her dannes altocumulus der breder sig udad i et mørkegråt lag fra de enkelte skyceller. Når disse skytyper er i tiltagende er der vådt vejr i vente, idet de stabile lag viser tegn på indmarch af frontsystemer fra et lavtryk. Dette var da også forløberen for et kraftigt regnvejr som satte Danmark under vand i det følgende døgn. Glumsø, den 26. juni 2007 kl retning vest. DE 27 SKYTYPER 38 7/8/2008 SKYERNES FORUNDERLIGE VERDEN

16 C M 7 Altocumulus, mellemhøje lagskyer i to lag. Det nederste er her stedvist ugennemsigtigt. Altocumulus i stabilt vejr nær højtryk som befinder sig tæt på Danmark. En lidt fugtigere luft der er trængt frem fra sydvest ligger over området og giver anledning til dannelse af disse skyer. Skyerne er normalt stedvis ugennemsigtige. Sneslev (ved Ringsted), den 16. februar 2008 kl. 9.50, retning syd. C M 8 Altocumulus castellanus, altocumulus floccus, mellemhøje lagskyer af form som små tårne (kastelskyer) og cumulusagtige totter. Skyerne befinder sig i yderkanten af et større tordenvejr der passerede over vestlige Østersø sydøst for området. Der var tilløb til kaotisk tordenhimmel, se også C M 9. Vejret var præget af varm og meget fugtig luftstrømning fra sydvest, og allerede kort tid efter solnedgang havde markens planter store dugdråber på bladspidserne. Altocumulus castellanus om aftenen kan være tegn på et muligt tordenvejr om natten, idet luften er instabil i mellemstor højde. Hvis instabiliteten er tilstrækkelig kraftig, kan der udvikles højtliggende cumulus congestus og endda cumulonimbus, som kan give svag nedbør og måske torden. Billedet illustrerer også meget godt de rødlige farver, der ses når Solen står tæt ved horisonten. Glumsø, den 25. maj 2007 kl retning nordvest. C M 9 Altocumulus castellanus, lenticularis, floccus m.m., kaotisk himmel af mellemhøje lagskyer som antager vidt forskellige former; borgtakker, totter, linseformer og ribber. Den 15. juli 2007 var en dag med en stor forekomst af altocumulus castellanus (C M 8) og tordenvejr tæt på området. Her ses en såkaldt kaotisk himmel med mange forskellige altocumulusskyer. Området var præget af hastig tilstrømning af varm, instabil luft fra syd. Skyerne bevægede sig hurtigt fra venstre mod højre i billedet. En nærmere analyse af billedet frembringer følgende former. Midt i billedet ses altocumulus lenticularis radiatus (C M 4), mellemhøje lagskyer af form som linser eller fiskekroppe, ordnet i lange parallelle bånd. Til højre i billedet ses altocumulus castellanus og altocumulus floccus (C M 8). Helt til venstre halvvejs oppe ses et område med altocumulus perlucidus (C M 3). Glumsø, den 15. juli 2007 kl retning vest. DE 27 SKYTYPER SKYERNES FORUNDERLIGE VERDEN 2008/7/8 39

17 C H 1 Cirrus, hvide iskrystalskyer, kaldet fjerskyer, med form som tråde, kviste eller kroge, som ikke breder sig fremadskridende over himlen. Cirrus, fjerskyer over området, primært kondensationsstriber fra fly. Luften i stor højde er forholdsvis fugtig. Området ligger i en lun sydvestlig strømning med dagtemperaturer på 4-8 C. Der ses ikke tegn på dårligt vejr under optræk, men de tydelige kondensationsstriber og den måde de udvider sig på, viser alligevel at den fugtige luft i stor højde kan være tegn på en generel tilstrømning af mild luft som i dagene efter kan føre dårligere vejr med sig. 9. februar 2008 kl retning sydsydvest. C H 2 Cirrus spissatus, tæt cirrus, som ikke er rester af bygeskyer, selvom skyerne ligner disse. Her ses cirrus spissatus i banker eller i sammenfiltrede bundter som almindeligvis ikke tiltager i mængde, de viser en vis tilstedeværelse af fugtig luft i stor højde. Der befinder sig en svag varmfront vest for landet. I øvrigt er vejret stabilt, og der er ikke tegn på store regnmængder. Da varmfronten i det efterfølgende døgn omsider svingede ind over området gav den blot 0,1 mm i form af finregn. Glumsø, den 11. september 2007 kl retning vest. C H 3 Cirrus spissatus cumulonimbus genitus, tæt cirrus (orangefarvede skydele) som har amboltform og som er dannet af resterne af bygeskyer. Bag et lavtryk over Sydsverige er køligere, instabil maritim luft fra Norskehavet strømmet ind over området. Efter en dag med en del byger går skyerne gradvis i opløsning, og vejret klarer efterhånden noget op, mens lufttrykket stiger. Foroven i billedet ses her ved solnedgang orangefarvede cirrus spissatus cumulonimbus genitus som er rester af amboltcirrus fra uddøde bygeskyer. Tilsvarende skyer ses i horisonten. Under cirrusskyer ses stratocumulus dannet ved udbredelse af cumulus, ligeledes rester af uddøde byger. Den foranliggende mørke rulle af lavtliggende bølgeskyer viser tendens til dannelse af kastelskyer, stratocumulus castellanus. Glumsø, den 3. marts DE 27 SKYTYPER 40 7/8/2008 SKYERNES FORUNDERLIGE VERDEN

18 C H 4 Cirrus uncinus, optræk af fjerskyer med en kroget spids af form som et komma hvoraf nogle starter med en tot. Her er der tale om et optræk af cirrus foran en varmfront fra vest. Denne form for skyer er et sikkert tegn på fronter og nedbør. Optrækket går normalt over i tætte cirrus, som i et sammenhængende lag af cirrostratus, slørskyer, vil dække hele himlen (se C H 5 og C H 6). Nederst i billedet ses cumulusskyer som gradvist vil flades ud og gå i opløsning, når varmfronten nærmer sig. Glumsø, den 29. august 2007 kl retning sydsydvest. C H 5 Cirrus og cirrostratus fibratus, fjerskyer og slørskyer i et trådet og sammenhængende lag under optræk foran varmfront. Cirrostratus, slørskyer, som fra horisonten breder sig fremadskridende over himlen. Optrækket kom forud for en kraftig varmfront fra nordvest. Et lavtryk bevægede sig fra Norskehavet ned mod Danmark, og gav i det efterfølgende døgn ca. 20 mm i området. Det kraftige vejrsystem kan allerede spores på dette tidspunkt. Skyerne bliver sædvanligvis tættere samtidig med at de breder sig. Her er de sammenhængende optrækskyers forreste kant mindre end 45 grader over horisonten. Glumsø, den 9. september 2007 kl retning vest. C H 6 Cirrostratus nebulosus, optræk af tæt lag af slørskyer som her ikke viser distinkte skydele. Forud for optrækket kommer ofte cirrus som undertiden har form som lange bånd (polarbånd). Skyerne bliver sædvanligvis tættere samtidig med at de breder sig. Her er de sammenhængende optrækskyers forreste kant mere end 45 grader over horisonten, men himlen er endnu ikke helt dækket af cirrostratus. Det er typisk for november at der kommer nogle dage med frost og sne. November 1989, hvor billedet blev taget, var ingen undtagelse, men kulden bider sig sjældent fat og det var heller ikke tilfældet her. Efter nogle kolde dage er mildere luft på vej fra nordvest med nedbør. I første omgang som sne, men senere slud eller regn. Glumsø, den 25. november 1989 kl retning sydsydvest. DE 27 SKYTYPER SKYERNES FORUNDERLIGE VERDEN 2008/7/8 41

19 C H 7 Cirrostratus nebulosus, overskyet af slørskyer. En varmfront er på vej og cirrostratus dækker himlen. Under dækket ses enkelte cumulus fractus. Slørskyerne afløses af mellemhøje lagskyer hvorefter følger de egentlige regnskyer. På billedet her ventes regnen inden for ganske få timer. Sol eller måne ses tydeligt gennem cirrostratus og er ofte omgivet af halo (dog ikke her) Ringsted, den 18. juni 1991 kl retning vest. (M. Hinnerskov) C H 8 Cirrostratus nebulosus, slørskyer som aftager i mængde ved opklaring efter koldfrontpassage. Efter nattens regnvejr, som kom op over Danmark sydfra og gav 18 mm i Glumsø, klarer det nu op, idet koldfronten har passeret. Der ses cirrostratus mod den blå himmel, og øverst oppe i det grå område ses altostratus (C L 1). I horisonten enkelte fractocumulus (C L 7) som dannes i den fugtige luft bag koldfronten. Glumsø, den 22. juni 2007 kl retning sydvest. C H 9 Cirrocumulus lacunosus, makrelskyer jævnt fordelt i et enkelt lag. Her ses cirrocumulus, makrelskyer i en varm og lettere instabil østlig strømning. Der er dog ikke udsigt til nævneværdig nedbør. Hvis skyerne optræder i en vestlig strømning, kan de være varsel om at en koldfront eller et trug af bygeskyer er på vej. Glumsø, den 8. juni 2007 kl retning nordvest. DE 27 SKYTYPER YDERLIGERE OPLYSNINGER /8/2008 SKYERNES FORUNDERLIGE VERDEN

I det følgende beskrives en række vejrsituationer, hvor himlen og skyerne har et karakteristisk udseende.

I det følgende beskrives en række vejrsituationer, hvor himlen og skyerne har et karakteristisk udseende. Kend din sky Har man mulighed for at studere skyer, ændringer i vindretning og -styrke eller ændringer i lufttrykket, kan man øve sig i at lave egne vejrudsigter - og så kan man jo kontrollere dem mod

Læs mere

Skyerne - himlens vejrudsigt

Skyerne - himlens vejrudsigt Af John Cappelen, DMI Storm P. sagde engang : Der findes ikke dårligt vejr - kun forkert påklædning! Det kan der selvfølgelig være en vis form for sandhed i, men det er nu engang rarere og mere bekvemt

Læs mere

med meteorologi ved Lars Nielsen

med meteorologi ved Lars Nielsen Velkommen til en aften med meteorologi ved Lars Nielsen Atmosfæren Solen og jorden Corioliskraft København 960 km/t Windsystems Vindangivelse Vindangivelse Vinden angives ved to størrelser: dens retning

Læs mere

Thurø Sejlklub. Vejr for lystsejlere. Dagens emner: Klargøring til sejlads. Vejrudsigter 26-02-2014

Thurø Sejlklub. Vejr for lystsejlere. Dagens emner: Klargøring til sejlads. Vejrudsigter 26-02-2014 Vejr for lystsejlere Mette Hundahl Thurø Sejlklub 1 2 Dagens emner: Marstal Navigationsskole Vejrudsigter Forstå en vejrudsigt Danske vejrtyper Farligt vejr i DK 3 4 Klargøring til sejlads Vejrudsigter

Læs mere

09-11-2014. Vejr for søspejdere. Kolding 8. november 2014. Mette Hundahl. Thurø Sejlklub

09-11-2014. Vejr for søspejdere. Kolding 8. november 2014. Mette Hundahl. Thurø Sejlklub Vejr for søspejdere. Kolding 8. november 2014 Mette Hundahl 1 Thurø Sejlklub 2 1 Marstal Navigationsskole 3 Dagens emner: Vejrudsigter Forstå en vejrudsigt Danske vejrtyper Farligt vejr i DK 4 2 Klargøring

Læs mere

Varmfronten. Lodret snit gennem varmfront

Varmfronten. Lodret snit gennem varmfront Varmfronten Ved en varmfront, er det den varme luft der er aggressiv, og prøver at presse den kolde luft væk. Da den koldeste luft er tungest, vil den varme luft blive presset opad og kondensere til regn.

Læs mere

PPL(A) Flyvningens planlægning og udførelse. 44 spørgsmål, 120 minutter. Elevsæt: 6230 Masterset: 7359

PPL(A) Flyvningens planlægning og udførelse. 44 spørgsmål, 120 minutter. Elevsæt: 6230 Masterset: 7359 44 spørgsmål, 120 minutter Elevsæt: 6230 Masterset: 7359 Tekst7 Spørgsmål1 ID: 599 Hvor langt er 8,3 nm i km? a) 1,5 km. b) 8,3 km. c) 15,4 km. d) 4,2 km. Tekst7 Spørgsmål2 ID: 606 Hvor lang tid tager

Læs mere

PPL(H) Flyvningens planlægning og udførelse. 44 spørgsmål, 120 minutter. Elevsæt: 6274 Masterset: 7403

PPL(H) Flyvningens planlægning og udførelse. 44 spørgsmål, 120 minutter. Elevsæt: 6274 Masterset: 7403 44 spørgsmål, 120 minutter Elevsæt: 6274 Masterset: 7403 Tekst7 Spørgsmål1 ID: 134 Den temperatur en luftmasse skal afkøles til før mætning finder sted, kaldes for: a) dugpunktstemperaturen. b) minimumtemperaturen.

Læs mere

Natur/teknik Lidt om vejret Side 1. Lidt om vejret

Natur/teknik Lidt om vejret Side 1. Lidt om vejret Natur/teknik Lidt om vejret Side 1 Lidt om vejret Baggrund Alle mennesker interesserer sig for vejret. Meteorologer gør det professionelt. Fiskere gør det for deres sikkerheds skyld. Landmænd for udbyttes

Læs mere

Steen Billenstein vil her fortælle lidt fronter og lavtryk som præger vort sommervejr.

Steen Billenstein vil her fortælle lidt fronter og lavtryk som præger vort sommervejr. Steen Billenstein vil her fortælle lidt fronter og lavtryk som præger vort sommervejr. Jeg er ikke meteorolog, - jeg ved kun lidt om dette område. Men det jeg ved - har jeg til gengæld haft urolig meget

Læs mere

Vejret påvirker din rotur

Vejret påvirker din rotur Vejret påvirker din rotur Fra: Trygfonden, Respekt for havet. Vinden og vejret har stor betydning for en sikker rotur. Derfor er det en fordel at sætte sig ind i, hvorfor vejret opfører sig, som det gør,

Læs mere

Vejret - hvad er det?

Vejret - hvad er det? Dette lille vejrkompendium er tænkt som baggrund til lærerne og vil dels prøve at afklare forskellige begreber omkring vejret, dels komme med forslag til, hvordan man kan arbejde med emnet. At arbejde

Læs mere

Meteorologi for sejlere Ålborg Sejlklub 19. marts 2014

Meteorologi for sejlere Ålborg Sejlklub 19. marts 2014 Meteorologi for sejlere Ålborg Sejlklub 19. marts 2014 O. Plett Seniorklimatolog, MsC. og Videnskabsjournalist John Cappelen, Danmarks Meteorologiske Institut jc@dmi.dk john.cappelen@vejrformidler.dk www.vejrformidler.dk

Læs mere

Jetstrømme og polarfronten giver våd sommer 2004

Jetstrømme og polarfronten giver våd sommer 2004 Jetstrømme og polarfronten giver våd sommer 2004 Af Ove Fuglsang Jensen Når man nu som brevduemand har haft adskillige weekender med mere eller mindre regn, kan man stille sig selv spørgsmålet: Hvorfor?

Læs mere

Giessen 22. juli 2006 En analyse

Giessen 22. juli 2006 En analyse Giessen 22. juli 2006 En analyse Af Ove Fuglsang Jensen Mange sportsudøvere har undret sig over forløbet af Giessen-flyvningen den 22. juli 2006 om morgenen inklusive undertegnede. Jeg har forsøgt at analysere

Læs mere

Vi snakker om vind og vejr - gode ideer. Fokusord - Meteorologiske begreber. Sprogpædagogisk aktivitet: Fordybelse i skyer.

Vi snakker om vind og vejr - gode ideer. Fokusord - Meteorologiske begreber. Sprogpædagogisk aktivitet: Fordybelse i skyer. 1 2 Vi snakker om vind og vejr - gode ideer Dette idé-katalog indeholder en række forslag til, hvordan man kan arbejde med temaet Vind og Vejr ud fra en naturfaglig og en natursproglig vinkel. Dette idé-katalog

Læs mere

Brevduer og fronter. Af Ove Fuglsang Jensen

Brevduer og fronter. Af Ove Fuglsang Jensen Brevduer og fronter Af Ove Fuglsang Jensen I sæsonen 2015 og 2016, har der været tilfælde af kapflyvninger i DdB, hvor duerne uheldigvis har måttet forcere en koldfront, med det resultat, at duerne kom

Læs mere

Vind, Vejr og Tryksystemer

Vind, Vejr og Tryksystemer Vind, Vejr og Tryksystemer 4.1 Den globale luft cirkulation 4.2 Vejret i tropiske zone 4.3 Tropiske cykloner 4.4 Vejret i subtropiske zone 4.5 Vejret i tempererede zone 4.6 Luftens stabilitet 4.7 Fronter

Læs mere

svæveflyve kapitel meteorologi + materiel

svæveflyve kapitel meteorologi + materiel svæveflyve h å n d b o g e n kapitel 1 2 3 aerodynamik flyvelære instrumenter + materiel meteorologi 5 6 myb flyvebestemmelser redaktion: Per Weishaupt tegninger: Otto Sørensen ( Tyr ) bidrag: P. Trans,

Læs mere

Antwerpen 17. juli 2004 En analyse

Antwerpen 17. juli 2004 En analyse Antwerpen 17. juli 2004 En analyse Af Ove Fuglsang Jensen Hvorfor det skulle være nødvendigt med en analyse af Antwerpen 2004, er vist ikke nødvendigt at begrunde. Rundt omkring i klubhusene taler man

Læs mere

FØRSTE BOG OM KLIMA OG VEJR BERNDT SUNDSTEN & JAN JÄGER

FØRSTE BOG OM KLIMA OG VEJR BERNDT SUNDSTEN & JAN JÄGER Forskerne tror, at jordens klima forandres, fordi vi slipper alt for meget ud i naturen. Forstå, hvorfor jordens klima er ved at blive varmere. For at kunne løse dette store problem, må vi hjælpes ad.

Læs mere

Analyse af kapflyvningerne 14. maj 2016 i sektionerne , samt

Analyse af kapflyvningerne 14. maj 2016 i sektionerne , samt Analyse af kapflyvningerne 14. maj 2016 i sektionerne 53-54-63, samt 60-61-62 Af Ove Fuglsang Jensen Efter kapflyvnings dagen 14. maj i det nordjyske og vestjyske, står det klart, at det var kapflyvninger

Læs mere

Lommevejrforudsigelse

Lommevejrforudsigelse Lommevejrforudsigelse Et grundlæggende kendskab til vejrforudsigelse giver en fordel ved planlægning af friluftsture. Danmark er lokaliseret i en del af verden, hvor vestenvinden er fremherskende. Det

Læs mere

Værd at vide om vejr og bølger

Værd at vide om vejr og bølger Om www.trygsejlads.dk På www.trygsejlads.dk kan alle med adgang til Internettet på en pædagogisk, nemt tilgængelig måde lære om søvejsregler, farvandsafmærkning, sikkerhed til søs, praktisk sejlads og

Læs mere

Analyse Soltau 23. maj 2015

Analyse Soltau 23. maj 2015 Analyse Soltau 23. maj 2015 Af Ove Fuglsang Jensen Denne artikel vil give en kort og letforståelig indsigt i de vanskelige flyvninger fra Soltau den 23. maj kl. 13.30 og 14.00. Det er at håbe, at artiklen

Læs mere

Vejr og vejrforudsigelse

Vejr og vejrforudsigelse Side 1/21 Vejr og vejrforudsigelse... For coal is a portable climate. It carries the heat of the tropics to Labrador and the polar circle; and it is the means of transporting itself whithersoever it is

Læs mere

DANSK SVÆVEFLYVER UNION TILSLUTTET KONGELIG DANSK AEROKLUB OG DANMARKS IDRÆTS-FORBUND

DANSK SVÆVEFLYVER UNION TILSLUTTET KONGELIG DANSK AEROKLUB OG DANMARKS IDRÆTS-FORBUND DANSK SVÆVEFLYVER UNION TILSLUTTET KONGELIG DANSK AEROKLUB OG DANMARKS IDRÆTS-FORBUND Til Svæveflyveklubberne MEDDELELSE NR. 11 FLYVNING NR. 02 DATO: 06.03.2006 Emne: PFT-teori 2006. Hermed fremsendes

Læs mere

Turen efter solnedgangen - på en kold, klam og tåget dag. Af Allan Kierulff en fotoakrobat.

Turen efter solnedgangen - på en kold, klam og tåget dag. Af Allan Kierulff en fotoakrobat. Turen efter solnedgangen - på en kold, klam og tåget dag. Af Allan Kierulff en fotoakrobat. Søndag den 24. januar havde 8 Fotoakrobater (fra den lokale fotoklub) sat hinanden stævne på Rødvig havn. Vi

Læs mere

Vejret. Niveau: 7. klasse. Varighed: 14 lektioner

Vejret. Niveau: 7. klasse. Varighed: 14 lektioner Vejret Niveau: 7. klasse Varighed: 14 lektioner Præsentation: Dette forløb omhandler forskellige vejrsituationer, der opstår i Danmark og andre steder på Jorden. Eleverne arbejder med mange af de faktorer,

Læs mere

Værd at vide om vejr og bølger BASISVIDEN OM HIMMEL OG HAV WWW.SOESPORT.DK

Værd at vide om vejr og bølger BASISVIDEN OM HIMMEL OG HAV WWW.SOESPORT.DK Værd at vide om vejr og bølger BASISVIDEN OM HIMMEL OG HAV WWW.SOESPORT.DK UDARBEJDET MED STØTTE FRA TRYGFONDEN Formål Formålet med denne brochure er at hjælpe dig til at kunne forstå vejrmeldinger og

Læs mere

Lav en vejrudsigt på baggrund af prognosemodeller

Lav en vejrudsigt på baggrund af prognosemodeller Lav en vejrudsigt på baggrund af prognosemodeller Det er svært at spå især om fremtiden men ved hjælp af numeriske prognosemodeller, der udregner atmosfærens tilstand flere døgn frem i tiden er det rent

Læs mere

Indendørs er det en god idé at udnytte den mængde dagslys, der kommer ind af vinduerne, men pas på ikke at komme i modlys.

Indendørs er det en god idé at udnytte den mængde dagslys, der kommer ind af vinduerne, men pas på ikke at komme i modlys. 1 LYS: Tina Hare Andersen Når du skal optage video eller film, skal du altid bruge lys under optagelserne. Det kan enten være naturligt lys (solen), kunstlys (lamper) eller en blanding af disse. Dagslys

Læs mere

Vejret. Titel. Forfatter. Hvad forestiller forsidebilledet? Hvad fortæller bagsideteksten om bogen?

Vejret. Titel. Forfatter. Hvad forestiller forsidebilledet? Hvad fortæller bagsideteksten om bogen? A FØR JEG LÆSER BOGEN Fakta om bogen Titel Forfatter Hvornår er bogen udgivet? På hvilken side findes Indholdsfortegnelse? Stikordsregister? Bøger og www? Hvor mange kapitler er der i bogen? Hvad forestiller

Læs mere

Introduktion. Hej og velkommen til "Sådan tager du fantastiske landskabsfotos".

Introduktion. Hej og velkommen til Sådan tager du fantastiske landskabsfotos. Introduktion Hej og velkommen til "Sådan tager du fantastiske landskabsfotos". I denne guide vil jeg vise dig strategien for, hvordan du som begyndende fotograf tager et fantastisk foto af et landskab.

Læs mere

Olivers rejse N N NNV V N V NV V V S V

Olivers rejse N N NNV V N V NV V V S V V NV Olivers rejse NNV N N VNV VSV Det her er min mors båd. Sejlet hedder et råsejl, og det er vist ret gammeldags. Ligesom min mor! Når det blæste, kom bølgerne ind over bådens ræling. Så skulle jeg øse

Læs mere

Karburatoris. Facts, misforståelser og forholdsregler. Af Søren Brodersen, flyvemeteorolog DMI.

Karburatoris. Facts, misforståelser og forholdsregler. Af Søren Brodersen, flyvemeteorolog DMI. Karburatoris Facts, misforståelser og forholdsregler. Af Søren Brodersen, flyvemeteorolog DMI. Der sker af og til havarier eller hændelser relateret til motorstop på et kritisk tidspunkt. De fleste af

Læs mere

Strålingsbalance og drivhuseffekt - en afleveringsopgave

Strålingsbalance og drivhuseffekt - en afleveringsopgave LW 014 Strålingsbalance og drivhuseffekt - en afleveringsopgave FORMÅL: At undersøge den aktuelle strålingsbalance for jordoverfladen og relatere den til drivhuseffekten. MÅLING AF KORTBØLGET STRÅLING

Læs mere

Fotoringens guide til undervandsfoto

Fotoringens guide til undervandsfoto Fotoringens guide til undervandsfoto Digitalkameraet stormer frem og er ved også at gøre undervandskamera til hvermandseje. Med et digital undervandskamera i hånden har du pludselig en hel verden af muligheder

Læs mere

Værd at vide om vejr og bølger. Søens elementære færdselsregler. www.soesport.dk

Værd at vide om vejr og bølger. Søens elementære færdselsregler. www.soesport.dk Værd at vide om vejr og bølger Søens elementære færdselsregler www.soesport.dk UDARBEJDET MED STØTTE FRA trygfonden Formål Formålet med denne pjece er at hjælpe dig til at kunne forstå vejrmeldinger og

Læs mere

Mere om kameraet. Fokus, Lysmåling, Eksponeringskompensation, Hvidbalance, Lysfølsomhed (ISO), Blitz, Selvudløser, Filtre, Modlysblænde

Mere om kameraet. Fokus, Lysmåling, Eksponeringskompensation, Hvidbalance, Lysfølsomhed (ISO), Blitz, Selvudløser, Filtre, Modlysblænde Mere om kameraet Fokus, Lysmåling, Eksponeringskompensation, Hvidbalance, Lysfølsomhed (ISO), Blitz, Selvudløser, Filtre, Modlysblænde Fokus Fokus betyder det, som er skarpt i billedet Fokus har stor betydning

Læs mere

AEU-2 QALLUNAATUT / DANSK FÆRDIGHEDSPRØVE JANUAR 2015. Piffissami nal. Ak/Tidspunkt.: 13.00 14.00. Ulloq misilitsiffik/dato: 13.

AEU-2 QALLUNAATUT / DANSK FÆRDIGHEDSPRØVE JANUAR 2015. Piffissami nal. Ak/Tidspunkt.: 13.00 14.00. Ulloq misilitsiffik/dato: 13. AEU-2 QALLUNAATUT / DANSK FÆRDIGHEDSPRØVE JANUAR 2015 Piffissami nal. Ak/Tidspunkt.: 13.00 14.00 Ulloq misilitsiffik/dato: 13. januar 2015 Ikiuutitut atorneqarsinnaasut / Hjælpemidler: Oqaatsit / Ordbøger:

Læs mere

Markaryd 31. juli 2005 En analyse

Markaryd 31. juli 2005 En analyse Markaryd 31. juli 2005 En analyse Af Ove Fuglsang Jensen Det var vist meningen, at Sjælland skulle flyve Laxå 30. juli 2005, men på grund af vejret blev flyvningen flyttet til Markaryd i Skåne, og det

Læs mere

Folkeskolens afgangsprøve Maj 2007 Geografi - facitliste

Folkeskolens afgangsprøve Maj 2007 Geografi - facitliste Folkeskolens afgangsprøve Maj 2007 1/23 G4 Indledning Norden De nordiske lande Sverige, Norge, Finland, Island og Danmark - er små lande sammenlignet med andre lande i verden. Sverige er det største land

Læs mere

Lyn og torden. Niveau: klasse. Varighed: 3 lektioner

Lyn og torden. Niveau: klasse. Varighed: 3 lektioner Lyn og torden Niveau: 7.-9. klasse Varighed: 3 lektioner Præsentation: Forløbet Lyn og torden er et tværfagligt forløb i fysik/kemi og geografi. Forløbet omhandler dannelsen af tordenvejr med lyn, lynnedslag

Læs mere

Kropsfjer fra knortegås. De dunede fjer er med til at holde fuglen varm.

Kropsfjer fra knortegås. De dunede fjer er med til at holde fuglen varm. Tekst, nogle foto og tegninger (Eva Wulff) er venligst udlånt af Malene Bendix www.skoven-i-skolen.dk Om fjer Har du nogensinde prøvet at holde en fjer i hånden? At skille strålerne ad og samle dem igen

Læs mere

Folkeskolens afgangsprøve Maj 2010 Geografi Facitliste

Folkeskolens afgangsprøve Maj 2010 Geografi Facitliste Folkeskolens afgangsprøve Maj 2010 1/23 G3 Indledning På rejse fra Uganda til New Zealand Opgavesættet omhandler enkelte lande rundt om i verden. Rejsen begynder i Uganda i Afrika. Den fortsætter til Island

Læs mere

Hvad kan man se netop nu i Galileoscopet i august 2010?

Hvad kan man se netop nu i Galileoscopet i august 2010? Hvad kan man se netop nu i Galileoscopet i august 2010? Venus Planetarieprogrammet Starry Night viser øverst hvad man ser mod vest den 1.8 kl. 21.50 lige over horisonten. Til venstre for Venus ses Mars

Læs mere

Svømme position i floden

Svømme position i floden RAFTING SIKKERHED Svømme position i floden Svømme position i floden er som følgende: Lig dig på ryggen ansigtet skal være ned strøms ben og fødder op (tæerne skal være over vandet foran dig). Forsøg aldrig

Læs mere

Mellem Himmel og Jord, Mellem Himmel og Jord, Mellem Himmel og Jord, Mellem Himmel og Jord, Mellem Himmel og Jord, 6-10

Mellem Himmel og Jord, Mellem Himmel og Jord, Mellem Himmel og Jord, Mellem Himmel og Jord, Mellem Himmel og Jord, 6-10 adresse afsender adressen afsendere adresser afsenderen adresserne afsenderne afstand aften afstande aftenen afstanden aftner afstandene aftnerne alder ballon alderen ballonen aske balloner asken ballonerne

Læs mere

Solstorme Af Ove Fuglsang Jensen

Solstorme Af Ove Fuglsang Jensen Solstorme 2012 Af Ove Fuglsang Jensen Artiklen indeholder som vanlig en lille forecast for solen, hvad der er sket i det forløbne år og i det hele taget situationen på solen for tiden. Til sidst en spændende

Læs mere

GRUNDLÆGGENDE TEORI LIGE FRA HJERTET

GRUNDLÆGGENDE TEORI LIGE FRA HJERTET GUIDE 4 Fokus på fokus GRUNDLÆGGENDE TEORI LIGE FRA HJERTET 2015 LÆRfoto.dk Indhold Indhold... 2 Indledning... 3 Fokus fordi det er skarpt... 4 Fokus, DOF og bokeh... 5 Auto fokus (AF)... 6 AF, bestem

Læs mere

Kunstig solnedgang Forsøg nr.: Formål: Resume: Nøgleord: Beskrivelse:

Kunstig solnedgang Forsøg nr.: Formål: Resume: Nøgleord: Beskrivelse: Lysforsøg Kunstig solnedgang... 2 Mål tykkelsen af et hår... 5 Hvorfor blinker stjernerne?... 7 Polarisering af lys... 9 Beregning af lysets bølgelængde... 10 Side 1 af 10 Kunstig solnedgang Forsøg nr.:

Læs mere

NATURLIGT. designed & photograph by Sophie Louise Piper

NATURLIGT. designed & photograph by Sophie Louise Piper En kreativ og anderledes måde, at beskrive det naturlige. Idéerne flyver rundt i hovedet på mig, ud i fingrene, ned på tastaturet & til sidst er der det fulde resultat. NATURLIGT designed & photograph

Læs mere

Solen - Vores Stjerne

Solen - Vores Stjerne Solen - Vores Stjerne af Christoffer Karoff, Aarhus Universitet På et sekund udstråler Solen mere energi end vi har brugt i hele menneskehedens historie. Uden Solen ville der ikke findes liv på Jorden.

Læs mere

Tørring. Materialelære. Friluftstørring og lagring. stabling:

Tørring. Materialelære. Friluftstørring og lagring. stabling: Tørring Friluftstørring og lagring Stabling Stabling af træ har overordentlig stor betydning for opnåelse af en god og ensartet ovntørring. Ved stablingen bør det tilstræbes at opbygge træstablen på en

Læs mere

Når der stilles fokus, drejer objektivets ende ikke med. Dvs. hvis der bruges pol-filter, så fastholdes indstillingen, når der fokuseres.

Når der stilles fokus, drejer objektivets ende ikke med. Dvs. hvis der bruges pol-filter, så fastholdes indstillingen, når der fokuseres. Generelt indtryk Sigma 28mm mini-wide II f/2,8 er et mindre objektiv; vejer ikke alverden, bruger 52mm filtre og rager blot mellem 5,1 og 5,7 cm ud foran dit kamera (med OM->4/3 adapter). Objektivet er

Læs mere

Onsdag viste sig også at være meget blæsende, men denne gang var vinden lige på banen, så ikke de store problemer. Side 1

Onsdag viste sig også at være meget blæsende, men denne gang var vinden lige på banen, så ikke de store problemer. Side 1 Mandag som var første dag, var meget blæsende med over 40 50 kt i 1.500 m, så dagen flyvninger blev aflyst. I stedet for at flyve fik vi noget teori omkring bølgeflyvning. Dette var helt relevant, da der

Læs mere

KAN MAN SE VINDEN? HVAD ER VIND? LUFTTRYK VI MÅLER LUFTTRYKKET

KAN MAN SE VINDEN? HVAD ER VIND? LUFTTRYK VI MÅLER LUFTTRYKKET KAN MAN SE VINDEN? HVAD ER VIND? For at svare på spørgsmålet om, hvad vind er, så skal vi vide noget om luft. I alle stoffer er molekylerne i stadig bevægelse. I faste stoffer ligger de tæt og bevæger

Læs mere

Danmarks største FAI trekant - på VSK s 75 års jubilæumsdag!

Danmarks største FAI trekant - på VSK s 75 års jubilæumsdag! Danmarks største FAI trekant - på VSK s 75 års jubilæumsdag! Hvordan kan det blive mere perfekt? Her kommer historien - for dem der har lidt tid. Jeg har i mange år forsøgt at slå rekorden for den største

Læs mere

Vejret Elev ark Opgave Luftens tryk. Luftens tryk - opgave. Opgave 1. Opgave 2

Vejret Elev ark Opgave Luftens tryk. Luftens tryk - opgave. Opgave 1. Opgave 2 Opgave Luftens tryk Luftens tryk - opgave HUSK at læse hele teksten, inden I går i gang med opgaverne - og kig godt på tegningerne. Det kan være svært at forstå, at luft vejer noget. Men hvis I tegner

Læs mere

Hvad kan man se netop nu i Galileoscopet i november 2011?

Hvad kan man se netop nu i Galileoscopet i november 2011? Hvad kan man se netop nu i Galileoscopet i november 2011? Jupiter Planeten Jupiter vil den 01.11. stå op nær øst ved solnedgang, og lidt senere vil man have god udsigt til den. I løbet af aftenen og natten

Læs mere

7. øvelsesgang - atmosfærisk stabilitet, luftforurening og Føhnsituationer

7. øvelsesgang - atmosfærisk stabilitet, luftforurening og Føhnsituationer 7. øvelsesgang - atmosfærisk stabilitet, luftforurening og Føhnsituationer Til besvarelse af nedenstående opgaver anvendes siderne 36-43 og 78-81 i klimatologikompendiet. Opgave 7.1. På en ø opvarmes luften

Læs mere

Folkeskolens afgangsprøve Maj 2007 Geografi - facitliste

Folkeskolens afgangsprøve Maj 2007 Geografi - facitliste Folkeskolens afgangsprøve Maj 2007 1/23 G3 Indledning Norden De nordiske lande er Danmark, Norge, Sverige, Finland og Island. De nordiske lande er industrialiserede, og befolkningerne har høje indkomster

Læs mere

Generelt indtryk. Sigma 8-16mm f/4,5-5,6 DC HSM

Generelt indtryk. Sigma 8-16mm f/4,5-5,6 DC HSM Generelt indtryk Sigma 8-16 mm f/4,5-5,6 DC HSM er et ultra vidvinkel. Men som bekendt betyder en kort brændvidde sjældent, at objektivet er lille. 8-16 er både stort og tungt med dets 555 gr. og en længde

Læs mere

Hvad kan man se netop nu i Galileoscopet i juni og juli 2012?

Hvad kan man se netop nu i Galileoscopet i juni og juli 2012? Hvad kan man se netop nu i Galileoscopet i juni og juli 2012? Venus Den 6. juni 2012 vil Venus bevæge sig helt ind foran Solen en time efter midnat dansk tid. Fra Danmark vil det kunne observeres fra solopgang

Læs mere

Velkommen. Til at rejse & male med Inge Hornung

Velkommen. Til at rejse & male med Inge Hornung Velkommen Til at rejse & male med Inge Hornung Start med at tænke over, hvad man vil lave: En stemning Landskab Mennesker Huse Portræt Dyr Vil vi male naturalistisk eller abstrakt. Tænk på at Weie sagde

Læs mere

Kapitel 3: Lys og skygge 1

Kapitel 3: Lys og skygge 1 Kapitel 3: Lys og skygge 1 3 Lys og skygge Egetlys, defineret/specifik lyskilde, reflekteret lys/ambient light, reflekslys I den "virkelige verden" er vi omgivet af lys af flere arter: Der er lyskilderne,

Læs mere

Under en tur i Botantisk Have faldt jeg i snak med en plantebiolog, der gerne hjælper læserne med at blive klogere på planternes gøren og laden.

Under en tur i Botantisk Have faldt jeg i snak med en plantebiolog, der gerne hjælper læserne med at blive klogere på planternes gøren og laden. Det er blevet en vane og vi undrer os ikke over, hvorfor nogle træer og buske beholder deres blade, mens andre kaster dem af sig. Vi får et svar af en af en specialist som arbejder i Botanisk Have. Planter

Læs mere

Inspiration til lange opgaver

Inspiration til lange opgaver Inspiration til lange opgaver Kort præsentation af mig selv Planlægning af lange ture Optimal vejrsituation (NV eller N!) Min erfaring med vejret ude i hjørnerne (i forhold til Hammer...) Resultat: 630

Læs mere

Uddrag af artikler til enkelt og korrekt udluftning.

Uddrag af artikler til enkelt og korrekt udluftning. SILKEBORG BOLIGSELSKAB Uddrag af artikler til enkelt og korrekt udluftning. INDHOLD Hvordan undgår du kondens på indersiden af vinduerne?... s. 1 Pas på med køligt soveværelse. s. 3 10 gode råd om udluftning

Læs mere

Særtryk Elevhæfte. Natur/teknologi. Ida Toldbod Peter Jepsen Per Buskov ALINEA. alinea.dk Telefon 3369 4666

Særtryk Elevhæfte. Natur/teknologi. Ida Toldbod Peter Jepsen Per Buskov ALINEA. alinea.dk Telefon 3369 4666 Særtryk Elevhæfte Natur/teknologi Ida Toldbod Peter Jepsen Per Buskov ALINEA alinea.dk Telefon 3369 4666 Når vi har vinter og koldt vejr i Danmark, er der andre steder, hvor det er stegende hedt. Det er

Læs mere

Budgettet Drivhusgasbudgettet og 2 graders målet NOAHs Forlag

Budgettet Drivhusgasbudgettet og 2 graders målet NOAHs Forlag Budgettet Drivhusgasbudgettet og 2 graders målet I 10.000 år der været et ret stabilt klima på Jorden. Drivhuseffekten har været afgørende for det stabile klima, og den afgøres af mængden af kuldioxid

Læs mere

Ordne materialer og stoffer efter faglige kriterier. Undersøge hverdagsfænomener, fx farver, lys og tyngdekraft

Ordne materialer og stoffer efter faglige kriterier. Undersøge hverdagsfænomener, fx farver, lys og tyngdekraft Natur/teknik Læseplan Der er taget udgangspunkt i fagets klare mål og noteret hvor SJS afviger. Disse afvigelser er noteret i yderste kolonne. Der henvises til følgende fag: Orientering, biologi, fysik/kemi

Læs mere

Folkeskolens afgangsprøve December 2010 Geografi Facitliste

Folkeskolens afgangsprøve December 2010 Geografi Facitliste Folkeskolens afgangsprøve December 2010 1/23 G4 Indledning På rejse fra Laos til Chile Opgavesættet omhandler enkelte lande rundt om i verden. Rejsen begynder i Laos i Sydøstasien. Den fortsætter til England

Læs mere

Vinter på HUNDESTED HAVN

Vinter på HUNDESTED HAVN Vinter på HUNDESTED HAVN En billedkunstners dagbog Fredag d. 26. november 2010 kl. 13.25 Vinter Vinteren er kommet tidligt og uden varsel midt i november. Det er minusgrader og Hundested Havn har

Læs mere

1. Generelt. Et portræt er en gengivelse af en person, typisk ansigtet. Ikke kun som fotografi, men også som maleri.

1. Generelt. Et portræt er en gengivelse af en person, typisk ansigtet. Ikke kun som fotografi, men også som maleri. Udendørs Portrætter Agenda 1. Generelt om portrætter 1.Hvorfor er udendørs portrætter 'bedre' 2.Must-haves 2. Generelt om udendørs portrætter 3. Baggrunde / Lokationer 4. Forgrunde / Subjekt 5. Lys 1.Naturligt

Læs mere

Analyse for begyndere

Analyse for begyndere Analyse for begyndere Af Ove Fuglsang Jensen Mange forestiller sig en analyse som noget kompliceret, men det er for det meste langt fra tilfældet. Alle med en PC og adgang til internettet kan være med.

Læs mere

Fotografering med skyer og i gråvejr.

Fotografering med skyer og i gråvejr. Fotografering med skyer og i gråvejr. Fordi det er gråvejr betyder ikke at det også er dårligt fotovejr. Man kan sagtens tage flotte, og her i artiklen giver vi lidt inspiration til hvordan. Den første

Læs mere

Landskaberne er konkrete i den forstand, at det er bestemte lokaliteter i ind- og udland, der har inspireret kunstneren. Men det er også abstrakte

Landskaberne er konkrete i den forstand, at det er bestemte lokaliteter i ind- og udland, der har inspireret kunstneren. Men det er også abstrakte e r i n d r i n g e n s l a n d s k a b e r Landskaberne er konkrete i den forstand, at det er bestemte lokaliteter i ind- og udland, der har inspireret kunstneren. Men det er også abstrakte landskaber.

Læs mere

Hvor skal man lægge fokuspunktet i sine foto?

Hvor skal man lægge fokuspunktet i sine foto? Hvor skal man lægge fokuspunktet i sine foto? Her der fokus på blomsten, og billedet havde været mindre interessant, hvis de grønne blade i baggrunden også havde været skarpe. Dybdeskarphed (eller DOF:

Læs mere

Miljøvurdering indeholdende VVM-redegørelse og miljørapport

Miljøvurdering indeholdende VVM-redegørelse og miljørapport Bilag 2 Visualiseringer naboer Miljøvurdering indeholdende VVM-redegørelse og miljørapport For testvindmølle ved Husumvej, Drantum, Ikast-Brande Kommune Februar 2016 Kolofon Bilag til Miljøvurdering indeholdende

Læs mere

Brugen af filte iforb. med fotografering

Brugen af filte iforb. med fotografering Brugen af filte iforb. med fotografering Når lyset driller Det er ikke ofte, vi anvender filtre, men det hænder, at de er en nødvendighed. Det kan fx være et ND-filter, når der er for meget lys til at

Læs mere

Fra Støv til Liv. Af Lektor Anja C. Andersen Dark Cosmology Center, Niels Bohr Institutet, Københavns Universitet

Fra Støv til Liv. Af Lektor Anja C. Andersen Dark Cosmology Center, Niels Bohr Institutet, Københavns Universitet Fra Støv til Liv Af Lektor Anja C. Andersen Dark Cosmology Center, Niels Bohr Institutet, Københavns Universitet Observationer af universet peger på, at det er i konstant forandring. Alle galakserne fjerner

Læs mere

Hvornår skal du bruge Matrix (Mønster, Evaluerende) lysmåling

Hvornår skal du bruge Matrix (Mønster, Evaluerende) lysmåling Lysmålingsmetoder Forståelsen af hvordan din lysmåler i dit kamera virker, er måske ikke så vigtigt for de fleste. Det at kende din lysmåler, gør at du nemmere kan omstille dig til forskellige situationer

Læs mere

Notat Landskabelige konsekvenser ved opstilling af vindmøller syd for Estrup Skov. 4. juni 2012

Notat Landskabelige konsekvenser ved opstilling af vindmøller syd for Estrup Skov. 4. juni 2012 Notat Landskabelige konsekvenser ved opstilling af vindmøller syd for Estrup Skov 4. juni 2012 1 Landskabelige konsekvenser ved opstilling af vindmøller syd for Estrup Skov PlanEnergi har som konsulent

Læs mere

EF14mm f/2.8l II USM DEN. Brugsvejledning

EF14mm f/2.8l II USM DEN. Brugsvejledning EF14mm f/2.8l II USM DEN Brugsvejledning Tak fordi du har købt et Canon produkt. Canon EF14mm f/2,8l II USM er et highperformance super-vidvinkel objektiv udviklet til EOS kameraer. USM står for ultrasonisk

Læs mere

Teknik. Zuiko 135mm f/3,5 er produceret i et meget højt antal. Her er nøgletallene for objektivet: Sådan er linserne placeret:

Teknik. Zuiko 135mm f/3,5 er produceret i et meget højt antal. Her er nøgletallene for objektivet: Sådan er linserne placeret: Generelt indtryk Zuiko 135mm f/3,5 er et objektiv må være et af de mindste 135mm objektiver fra fortidens analoge dage. Det vejer blot 190 gr. og rager kun 73mm ud fra dit kamera (med modlysblænden trukket

Læs mere

Der påvises en acceptabel kalibrering af kameraet, da det værdier kun er lidt lavere end luminansmeterets.

Der påvises en acceptabel kalibrering af kameraet, da det værdier kun er lidt lavere end luminansmeterets. Test af LMK mobile advanced Kai Sørensen, 2. juni 2015 Indledning og sammenfatning Denne test er et led i et NMF projekt om udvikling af blændingsmåling ved brug af et LMK mobile advanced. Formålet er

Læs mere

Drivhuseffekten er det fænomen der søger for at jorden har en højere middeltemperatur, end afstanden til solen berettiger til.

Drivhuseffekten er det fænomen der søger for at jorden har en højere middeltemperatur, end afstanden til solen berettiger til. 1 Modul 5 Vejr og klima Drivhuseffekten gør at der er liv på jorden Drivhuseffekten er det fænomen der søger for at jorden har en højere middeltemperatur, end afstanden til solen berettiger til. Planeten

Læs mere

Litium-ion batterimanual. Ebike Elcykler

Litium-ion batterimanual. Ebike Elcykler Litium-ion batterimanual Ebike Elcykler Rev 30-12-2008 Litium ion batteriet Funktion Batteriet der forsyner elcyklen med strøm er et såkaldt litium ion batteri (Spænding: 36 Volt (V), Kapacitet: 10 Ampere

Læs mere

Gabrijela Rajovic Biologi Fugle Måløv skole, Kim Salkvist

Gabrijela Rajovic Biologi Fugle Måløv skole, Kim Salkvist 1 2 Natuglens liv Vi skulle hver for sig vælge en fugl, vi gerne vil skrive om. Dermed har jeg valgt at skrive om en natugle. Jeg finder dem meget interessante og vil gerne vide noget mere om dem, og da

Læs mere

BrevdueSportens LøsladerGuide

BrevdueSportens LøsladerGuide BrevdueSportens LøsladerGuide Af Ove Fuglsang Jensen Version 1.0 Forord Velkommen til BrevdueSportens LøsladerGuide. Dette arbejde er lavet, for at samle alle relevante emner der har indflydelse på brevduens

Læs mere

10. Læforhold omkring en nedbørmåler

10. Læforhold omkring en nedbørmåler 10. Læforhold omkring en nedbørmåler Nedbør er en af de vanskeligste meteorologiske variable at måle. Der er en række fejlkilder, hvoraf den største er vindeffekten, der hidrører fra vindens påvirkning

Læs mere

T 12:07. Wind-Drawing. Hygum Kunstmuseum. 24. og 17. August Klavs Weiss

T 12:07. Wind-Drawing. Hygum Kunstmuseum. 24. og 17. August Klavs Weiss 05. 08. 24. - T 12:07 Wind-Drawing Hygum Kunstmuseum 24. og 17. August 2005 Klavs Weiss Vejrudsigten 05. 08. 24 Morgen/vestlig vind, svingende til syd vest - syd i løbet af formiddagen. Sol og temperatur

Læs mere

Hjælpeinstruktør Kapitel 9.2

Hjælpeinstruktør Kapitel 9.2 Tips til at komme godt i gang Det er ekstra vigtigt at starte rigtigt med begyndere i kano, fordi det er sværere for dem at se fremskridt, i forhold til kajak. Så for at de ikke mister modet, men derimod

Læs mere

!!!!! af Brian Kristensen! http://akrylkunst.dk. Tegne et ansigt

!!!!! af Brian Kristensen! http://akrylkunst.dk. Tegne et ansigt af Brian Kristensen http://akrylkunst.dk side 1 af 6 Denne quick guide viser i korte steps hvordan man tegner de rigtige proportioner i et ansigt. For at have et fundament når du tegner et ansigt er det

Læs mere

Soltau 13. august En analyse -

Soltau 13. august En analyse - Soltau 13. august 2005 - En analyse - Af Ove Fuglsang Jensen Denne kapflyvning viste sig at have en vis sværhedsgrad, især for duerne fra Sjælland, idet et simpelt gennemsyn af hjemkomsterne viser, at

Læs mere

ILLUSTRATION NR JANUAR 2017 KEND DIT KAMERA FOTOKLUBBEN KRONBORG

ILLUSTRATION NR JANUAR 2017 KEND DIT KAMERA FOTOKLUBBEN KRONBORG ILLUSTRATION NR. 1 ILLUSTRATION NR. 2 Blænden er som det menneskelige øje: Lidt lys kræver stor pupil Meget lys kræver lille pupil ILLUSTRATION NR. 3 Når man skruer på tiden, må man også skrue på ISO eller

Læs mere

Jeg viser det med Photofiltre, men princippet er det samme i andre billedeprogrammer, der arbejder med lag.

Jeg viser det med Photofiltre, men princippet er det samme i andre billedeprogrammer, der arbejder med lag. Støjfjerner i lag Denne guide er skrevet i A4-format, så det er lettere at udskrive den. Materialet kommer til at indgå som en del af et nyt og større skriftligt materiale om HDR-fotografering og efterbehandling

Læs mere