Cyber-shot Håndbog DSC-W110/W115/W120/W125/ W130. Indholdsfortegnelse. Indeks VKLIK!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Cyber-shot Håndbog DSC-W110/W115/W120/W125/ W130. Indholdsfortegnelse. Indeks VKLIK!"

Transkript

1 VKLIK! Indholdsfortegnelse Grundlæggende betjening Brug af optagefunktioner Digitalt stillbilledkamera Cyber-shot Håndbog DSC-W110/W115/W120/W125/ W130 Inden du tager enheden i brug, skal du læse denne håndbog grundigt igennem sammen med "Betjeningsvejledning" og "Cybershot Vejledning til næste trin" og gemme dem til fremtidig brug. Brug af visningsfunktioner Tilpasning af indstillingerne Visning af billeder på et tv Brug af computeren Udskrivning af stillbilleder Fejlfinding Andet Indeks 2008 Sony Corporation (1) DK

2 Bemærkninger om brug af kameraet Bemærkninger om de typer "Memory Stick", som du kan bruge (medfølger ikke) "Memory Stick Duo": Du kan bruge en "Memory Stick Duo" med dette kamera. "Memory Stick": Du kan ikke bruge en "Memory Stick" med dette kamera. Andre hukommelseskort kan ikke bruges. Se side 121 angående yderligere oplysninger om "Memory Stick Duo". Ved brug af en "Memory Stick Duo" med "Memory Stick"-kompatibelt udstyr Du kan bruge "Memory Stick Duo" ved at indsætte den i Memory Stick Duoadapteren (medfølger ikke). Carl Zeiss-objektiv Kameraet er udstyret med et Carl Zeissobjektiv, der er i stand til at gengive skarpe billeder med fortræffelig kontrast. Objektivet til dette kamera er produceret under et kvalitetssikringssystem, som er certificeret af Carl Zeiss i overensstemmelse med kvalitetsstandarderne for Carl Zeiss i Tyskland. Bemærkninger om LCD-skærmen og objektivet LCD-skærmen er fremstillet med ekstremt præcis højteknologi, så mere end 99,99% af alle pixel fungerer. Der kan dog forekomme ganske små sorte og/eller lyse prikker (hvide, røde, blå eller grønne) på LCD-skærmen. Disse prikker er et resultat af den normale produktionsproces, og påvirker ikke optagelsen. Sorte, hvide, røde, blå eller grønne prikker Memory Stick Duoadapter Bemærkninger om batteriet Oplad batteriet (medfølger), før kameraet bruges første gang. Du kan oplade batteriet, selvom det ikke er helt afladet. Endvidere kan du anvende det delvist opladede batteri, som det er, selvom batteriet ikke er helt opladet. Hvis du ikke skal bruge batteriet i længere tid, skal du opbruge den eksisterende ladning, tage batteriet ud fra kameraet og opbevare det på et køligt, tørt sted. På den måde bevares batteriets funktionsevne bedst. Se side 123 angående yderligere oplysninger om det batteri, der kan anvendes. Hvis LCD-skærmen eller objektivet udsættes for direkte sollys i længere perioder, kan det medføre funktionsfejl. Vær forsigtig, hvis kameraet placeres tæt på et vindue eller udendørs. Tryk ikke på LCD-skærmen. Skærmen kan blive misfarvet, hvilket kan medføre funktionsfejl. Billeder kan trække et spor hen over LCDskærmen i kolde omgivelser. Dette er ikke en funktionsfejl. Pas på ikke at støde det bevægelige objektiv samt undlad at bruge vold mod det. Billeder, der bruges i denne håndbog De billeder, der bruges som eksempler i denne håndbog, er billedgengivelser og ikke billeder, som rent faktisk er optaget med kameraet. 2 Om illustrationer Illustrationerne i denne vejledning er af DSC-W120, medmindre andet er angivet.

3 Indholdsfortegnelse Bemærkninger om brug af kameraet...2 Grundlæggende teknikker til bedre billeder...7 Fokus Fokusering på et motiv... 7 Eksponering Justering af lysets intensitet... 9 Farve Om lysforholdenes effekt Kvalitet Om "billedkvalitet" og "billedstørrelse" Blitz Om anvendelse af blitz Identifikation af kameraets dele...15 Indikatorer på skærmen...17 Ændring af skærmdisplayet...21 Brug af den interne hukommelse...23 Grundlæggende betjening Brug af funktionsvælgeren...24 Optagelse af billeder (Autojustering-tilstand)...25 Optagelse af stillbilleder (Valg af motiv)...29 Visning af billeder...34 Visning af billeder som et diasshow...36 Sletning af billeder...39 Lær om de forskellige funktioner HOME/Menu...41 Menupunkter

4 Indholdsfortegnelse Brug af optagefunktioner Optagemenu Valg af motiv: Valg af motivvalget Billedformat: Valg af billedformat Blitz: Blitzindstilling Registrering af ansigter: Registrering af ansigtet på motiv Registrering af smil: Indstilling af funktionen Registrering af smil Følsomhed for smilregist.: Indstilling af Følsomhed for smileregistrering Opt.funkt.: Valg af kontinuerlig optagelse EV: Justering af lysets intensitet ISO: Valg af en lysfølsomhed Lysmålermetode: Valg af målemetode Fokus: Ændring af fokuseringsmetode Hvidbalance: Justering af farvetonerne Blitzniveau: Justering af mængden af blitzlys Rødøjereduktion: Indstilling af funktionen Rødøjereduktion Farvetilstand: Ændring af graden af billedets skarphed eller tilføjelse af specialeffekter SteadyShot: Valg af anti-slørfunktionen (kun DSC-W120/W125/W130) (Optagelsesindstil.): Valg af optageindstillinger Brug af visningsfunktioner Visningsmenu (Slet): Sletning af billeder (Diasshow): Afspilning af en serie billeder (Retouchering): Retouchering af stillbilleder (kun DSC-W130) (Tilpasning af flere): Ændring af billedformatet i henhold til brug (kun DSC-W130) (Beskyt): Forhindring af utilsigtet sletning : Tilføjelse af et udskriftsbestillingsmærke (Udskriv): Udskrivning af billeder vha. en printer (Roter): Rotation af et stillbillede (Vælg mappe): Valg af mappen til visning af billeder 4

5 Indholdsfortegnelse Tilpasning af indstillingerne Tilpasning af Hukommelsesadmin. og Indstillinger...66 Hukommelsesadmin Hukomm.værktøj Memory Stick-værktøj...68 Format Opret lagr.mappe Hukomm.værktøj Internt huk.værktøj...70 Format Indstillinger...71 Primære indstill. Primære indstillinger Bip Initialiser Funkt.guide Primære indstill. Primære indstillinger USB-tilslut COMPONENT Skift lagringsmappe Kopier Optagelsesindstil. Indstillinger for optagelse AF-lampe Gitterlinje AF-fkt. Video ud Vis zoom i bredf. Digital zoom Konvert.obj. Optagelsesindstil. Indstillinger for optagelse Autoretning (kun DSC-W120/W125/ Autom. visn. W130) Indstillinger af ur...78 Language Setting...79 Visning af billeder på et tv Visning af billeder på et tv

6 Indholdsfortegnelse Brug af computeren Brug af en Windows-computer Installation af softwaren (medfølger) Om "Picture Motion Browser" (medfølger) Kopiering af billeder til din computer vha. "Picture Motion Browser" Kopiering af billeder til en computer uden "Picture Motion Browser" Kopiering af billedfiler fra computeren til en "Memory Stick Duo" og vis dem på kameraet Brug af "Music Transfer" (medfølger) Brug af en Macintosh-computer Visning af "Cyber-shot Vejledning til næste trin" Udskrivning af stillbilleder Sådan udskrives stillbilleder Direkte udskrivning af billeder vha. en PictBridge-kompatibel printer Udskrivning i en fotoforretning Fejlfinding Fejlfinding Advarselsindikatorer og meddelelser Andet Brug af kameraet i udlandet Strømkilder Om "Memory Stick Duo" Om batteriet Om batteriopladeren Indeks Indeks

7 Grundlæggende teknikker til bedre billeder Fokus Eksponering Farve Kvalitet Blitz Dette afsnit beskriver de grundlæggende funktioner ved dit kamera. Du lærer, hvordan du anvender de forskellige kamerafunktioner, som fx funktionsvælgeren (side 24), skærmen HOME (side 41) og menuerne (side 43). Fokus Fokusering på et motiv Når du trykker udløserknappen halvvejs ned, justerer kameraet automatisk fokuseringen (Automatisk fokusering). Husk, at udløserknappen kun skal trykkes halvvejs ned. Tryk ikke udløserknappen helt ned med det samme. Tryk udløserknappen halvvejs ned. Indikator for AE/AF-lås blinker, lyser/bipper Tryk derefter udløserknappen helt ned. Når fokusering er vanskelig t [Fokus] (side 52) Hvis billedet ser sløret ud selv efter fokusering, kan det skyldes kamerarystelser. t Se "Tip til forebyggelse af sløring" nedenfor. 7

8 Grundlæggende teknikker til bedre billeder Tip til forebyggelse af sløring Kameraet bevægede sig ved et uheld, da du tog billedet. Dette kaldes "Kamerarystelse". Hvis motivet bevægede sig, da du tog billedet, kaldes det "motivslør". Kamerarystelse Årsag Dine hænder eller din krop ryster, mens du holder kameraet og trykker på udløserknappen, og hele skærmbilledet er sløret. Motivslør Sådan kan du reducere sløringen Anvend et stativ eller placer kameraet på en plan overflade for at holde kameraet stille. Optag ved brug af selvudløseren med en 2-sekunders forsinkelse og stabiliser kameraet ved at holde dine arme helt ind til kroppen, efter du har trykket på udløserknappen. Årsag Selv om kameraet holdes stille, bevæger motivet sig under eksponeringen, sådan at motivet ser sløret ud, når udløserknappen trykkes ned. Sådan kan du reducere sløringen Vælg tilstanden (Høj følsomhed) under Valg af motiv. Vælg en højere ISO-følsomhed for at gøre lukkerhastigheden hurtigere og tryk på udløserknappen inden motivet bevæger sig. Bemærkninger Anti-slørfunktionen er aktiveret i standardindstillingerne fra fabrikken, sådan at kamerarystelser reduceres automatisk. Men dette virker ikke effektivt mod motivslør (kun DSC-W120/W125/W130). Kamerarystelser og motivslør optræder i øvrigt ofte under forhold med lav belysning eller langsomme lukkerhastigheder, som fx dem i tilstandene (Tusmørke) eller (Tusmørke portræt). I disse tilfælde skal du optage i henhold til de ovenstående tips. 8

9 Grundlæggende teknikker til bedre billeder Eksponering Justering af lysets intensitet Du kan tage forskellige billeder ved at justere eksponeringen og ISO-følsomheden. Eksponering er den mængde lys, som kameraet modtager, når du udløser lukkeren. Lukkerhastighed = Det tidsrum, i hvilket kameraet Eksponering: modtager lys Blænde = Størrelsen på den åbning, som lyset passerer igennem ISO-følsomhed (anbefalet eksponeringsindeks) = Optagefølsomhed Overeksponering = for meget lys Hvidligt billede Korrekt eksponering Undereksponering = for lidt lys Mørkere billede Eksponeringen indstilles automatisk til den korrekte værdi i indstilling for autojustering. Du kan imidlertid justere den manuelt ved at bruge funktionerne nedenfor. Justering af EV: Giver dig mulighed for at justere den eksponering, der blev bestemt af kameraet (side 50). Lysmålermetode: Giver dig mulighed for at ændre den del af motivet, som skal måles for at bestemme eksponeringen (side 51). 9

10 Grundlæggende teknikker til bedre billeder Justering af ISO-følsomhed (anbefalet eksponeringsindeks) ISO-følsomhed er en hastighedsangivelse for optagelse på medier, der indeholder en billedsensor, som modtager lys. Selv når eksponeringen er den samme, er der forskel på billeder afhængigt af ISO-følsomheden. Angående justering af ISO-følsomheden, se side 50. Høj ISO-følsomhed Optager et lyst billede selv i mørke omgivelser, samtidig med at lukkerhastigheden forøges for at reducere slør. Imidlertid opstår der ofte støj i billedet. Lav ISO-følsomhed Optager et blødere billede. Hvis eksponeringen imidlertid er utilstrækkelig, kan billedet blive mørkere. Farve Om lysforholdenes effekt Motivets tilsyneladende farve påvirkes af lysforholdene. Eksempel: Farven på et billede, der påvirkes af lyskilder Vejr/belysning Dagslys Overskyet Fluorescerende lys Lysets karakteristika Skarpt lys Hvidt (standard) Blåligt Grønt farveskær Rødligt Farvenuancerne justeres automatisk i indstilling for autojustering. Du kan imidlertid justere farvenuancerne manuelt med [Hvidbalance] (side 54). 10

11 Grundlæggende teknikker til bedre billeder Kvalitet Om "billedkvalitet" og "billedstørrelse" Et digitalt billede består af en samling små punkter, som kaldes pixel. Hvis det indeholder et stort antal pixel, bliver billedet stort, fylder mere i hukommelsen og vises med mange detaljer. "Billedstørrelse" vises ud fra antallet af pixel. Selvom du ikke kan se forskellen på kameraets skærm, er der forskel på detaljeringsgraden og databehandlingstiden, når billedet udskrives eller vises på en computerskærm. Beskrivelse af pixel og billedstørrelse 1 Billedstørrelse: 8M (kun DSC-W130) 3264 pixel 2448 pixel = pixel 2 Billedstørrelse: 7M (kun DSC-W110/W115/W120/ W125) 3072 pixel 2304 pixel = pixel 3 Billedstørrelse: VGA 640 pixel 480 pixel = pixel Pixel Valg af den billedstørrelse, der skal anvendes (side 12) Pixel Mange pixel (Fin billedkvalitet og stor filstørrelse) Få pixel (Grovkornet billedkvalitet, men lille filstørrelse) Eksempel: Udskrivning i op til A3-format Eksempel: Et billede, der vedhæftes en e- mail 11

12 Grundlæggende teknikker til bedre billeder DSC-W130 Standardindstillingerne er markeret med. Billedformat Retningslinjer for brug Antal billeder Udskrivning 8M ( ) Til udskrifter op til A3 Færre Fin 3:2 (7M) *1 ( ) Fotografer i højde-breddeforholdet 3:2 5M ( ) Til udskrifter op til A4 3M ( ) Til udskrifter op til cm eller cm VGA ( ) Brug lille billedstørrelse til vedhæftning i s Flere Grov 16:9 (6M) *2 ( ) Til visning på HDTV'er og udskrifter op til A4 Færre Fin 16:9 (2M) *2 ( ) Til visning på HDTV'er Flere Grov *1) Billeder optages i det samme bredde-højde-forhold på 3:2 som fotografier på trykt papir eller postkort osv. *2) Begge billedets kanter kan blive skåret af ved udskrivning (side 114). 12

13 Grundlæggende teknikker til bedre billeder DSC-W110/W115/W120/W125 Standardindstillingerne er markeret med. Billedformat Retningslinjer for brug Antal billeder Udskrivning 7M Til udskrifter op til A3 Færre Fin ( ) 3:2 (6M) *1 ( ) Fotografer i højde-breddeforholdet 3:2 5M ( ) Til udskrifter op til A4 3M ( ) Til udskrifter op til cm eller cm VGA ( ) Brug lille billedstørrelse til vedhæftning i s Flere Grov 16:9 (5M) *2 ( ) Til visning på HDTV'er og udskrifter op til A4 Færre Fin 16:9 (2M) *2 ( ) Til visning på HDTV'er Flere Grov *1) Billeder optages i det samme bredde-højde-forhold på 3:2 som fotografier på trykt papir eller postkort osv. *2) Begge billedets kanter kan blive skåret af ved udskrivning (side 114). DSC-W110/W115/W120/W125/W130 Standardindstillingerne er markeret med. Billedstørrelse for film Billeder pr. sekund Retningslinjer for brug 640(Fin) ( ) Ca. 30 Optag film i høj kvalitet til visning på tv-skærm 640(Standard) ( ) Ca. 17 Optag film i standardkvalitet til visning på tvskærm 320 ( ) Ca. 8 Optag i lille størrelse til vedhæftning i s Jo større billedstørrelse, desto højere er billedkvaliteten. Jo højere antal billeder i sekundet, desto mere jævn bliver det afspillede billede. 13

14 Grundlæggende teknikker til bedre billeder Blitz Om anvendelse af blitz Øjnene på motivet kan blive røde, eller der kan fremkomme slørede hvide runde pletter, når du anvender blitzen. Disse fænomener kan reduceres ved at udføre følgende trin. "Rødøjefænomenet" Pupillerne udvider sig i mørke omgivelser. Blitzlys kastes tilbage fra blodårerne bag i øjet (nethinden) og forårsager "rødøjefænomenet". Kamera Øje Nethinde Hvordan kan "rødøjefænomenet" reduceres? Indstil [Rødøjereduktion] til [Til] (side 56). Vælg tilstanden (Høj følsomhed)* under Valg af motiv (side 30). (Blitzen slås automatisk fra.) Når øjnene på motivet bliver røde, skal du korrigere billedet med [Retouchering] på visningsmenuen (kun DSC-W130) (side 58) eller med den medfølgende software "Picture Motion Browser". "Hvide runde pletter" Dette skyldes partikler (støv, pollen osv.), som svæver rundt tæt på objektivet. Når de fremhæves af kameraets blitz, ser de ud som runde hvide pletter. Kamera Partikler (støv, pollen osv.) i luften Motiv Hvordan kan "Hvide runde pletter" reduceres? Oplys rummet og optag motivet uden brug af blitz. Vælg tilstanden (Høj følsomhed)* under Valg af motiv. (Blitzen slås automatisk fra.) * Selvom du valgte tilstanden (Høj følsomhed) i Valg af motiv, er lukkerhastigheden muligvis langsommere under forhold med lav belysning eller i mørke omgivelser. I det tilfælde skal du anvende et stativ, eller holde dine arme tæt ind til kroppen efter du har trykket på udløserknappen. 14

15 Identifikation af kameraets dele Se flere oplysninger om betjening på siderne, der nævnes i parentes. A POWER-knap B Udløserknap (25) C POWER-indikator D Blitz (27) E Mikrofon F Objektiv G Højttaler H Søger-vindue I Selvudløserlampe (28)/Lampe til smiludløser (32)/AF-lampe (74) A Lampe til AE/AF-lås (grøn) B Blitzopladningslampe/optagelampe (orange) C Søger D LCD-skærm (21) E MENU-knap (43) F (Afspil)-knap (34) G Ved optagelse: W/T (zoom)-knap (27) Ved visning: / (Zoom ved afspilning)-knap/ (Indeks)-knap (34, 35) H Krog til håndledsrem I Funktionsvælger (24) J HOME-knap (41) 15

16 Identifikation af kameraets dele K Kontrolknap Menu til: v/v/b/b/z (43) Menu fra: DISP/ / / (21, 27, 28) L (Diasshow)-knap (36) M Flerfunktionsstik (bund) Anvendes i følgende situationer: Oprettelse af en USB-tilslutning mellem kameraet og computeren. Oprettelse af en forbindelse til lyd/videoindgangsstik på et tv. Oprettelse af en forbindelse til en PictBridge-kompatibel printer. N Stik til kamerastativ (bund) Anvend et stativ med en skrue, der er mindre end 5,5 mm lang. Ellers kan du ikke fastgøre kameraet ordentligt, og der kan opstå skade på kameraet. O Dæksel til batteri/"memory Stick Duo" (bund) P Åbning til batteriindsættelse Q Åbning til "Memory Stick Duo" R Aktivitetslampe S Batteriudløser mekanisme 16

17 Indikatorer på skærmen Hver gang du trykker på v (DISP) på kontrolknappen, skifter skærmen (side 21). Se flere oplysninger om betjening på siderne, der nævnes i parentes. Ved optagelse af stillbilleder Indikatorerne er begrænset i tilstanden Nem optagelse. Ved optagelse af film A Skærm Beskrivelse Resterende batteritid Advarsel om lavt batteriniveau (117) Billedformat (45) er kun for DSC-W130. er kun for DSC-W110/ W115/W120/W125. Funktionsvælger/Menu (Valg af motiv) (29) Skærm P Beskrivelse Funktionsvælger (Auto programmeret) (24) Hvidbalance (54) Serieoptagelse-tilstand/ Niveau-tilstand (kun DSC-W130) (48) Målemetode (51) Registrering af ansigter (46)/Registrering af smil (47) SteadyShot (kun DSC- W120/W125/W130) (57) I standardindstillingen vises en af disse indikatorer, når udløserknappen trykkes halvt ned, afhængigt af SteadyShot-indstillingen. Advarsel om vibration Indikerer, at vibration måske vil betyde, at du ikke kan optage klare billeder pga. utilstrækkelig belysning. Selv om vibrationsadvarslen vises, kan du stadig optage billeder. Det anbefales dog, at du slår antislørfunktionen til, anvender blitzen for at opnå bedre belysning, eller at du anvender et stativ eller andre midler til at stabilisere kameraet (side 8). Indikator for følsomhed af smilregistrering/antal billeder (32) Zoomskalering (27, 75) 17

18 Indikatorer på skærmen Skærm B Skærm Farvetilstand (56) Beskrivelse z AE/AF-lås (26) OPT Standby Beskrivelse Optagelse af en film/film på standby ISO400 ISO tal (50) NR langsom lukker Når lukkerhastigheden bliver langsommere end en bestemt hastighed ved lav belysning, aktiveres NR (Noise Reduction) langsom lukkerfunktionen automatisk for at reducere billedstøjen. 125 Lukkerhastighed F3.5 Blændeværdi +2.0EV Eksponeringsværdi (50) 0:12 Optageklokkeslæt (minutter : sekunder) Indikator for AFområdesøgerramme (52) 1.0m Semimanuel værdi (53) Makro (27) C Skærm D Skærm Beskrivelse Optagemappe (68) Denne vises ikke, når der bruges intern hukommelse. 96 Antal billeder, der kan optages Optagemedie ("Memory Stick Duo", intern hukommelse) 00:25:05 Optagetid (timer : minutter : sekunder) AF-lampe (74) Rødøjereduktion (56) Blitzindstilling (27) Blitzen oplades Konverterobjektiv (76) C:32:00 Beskrivelse Selvudløser (28) Selvdiagnosticeringsdisplay (117) Kryds til punktmåling (51) Ramme for AFområdesøger (52) Histogram (21) 18

19 Indikatorer på skærmen Ved afspilning af stillbilleder Ved afspilning af film A Skærm Beskrivelse Resterende batteritid Advarsel om lavt batteriniveau (117) Billedformat (45) er kun for DSC-W130. er kun for DSC-W110/ W115/W120/W125. Beskyt (63) VOL. Lydstyrke (34) Udskriftsbestillingsmærke (DPOF) (104) PictBridge-tilslutning (101) Zoomskalering (34) PictBridge-tilslutning (103) Undlad at fjerne kablet til flerfunktionsterminal, mens ikonet vises. B Skærm Beskrivelse N Afspilning (34) Afspilningslinje 0:00:12 Tæller Mappe- og filnummer (65) :30 AM z STOP z PLAY BACK/ NEXT V VOLUME Optaget dato/klokkeslæt for billedet, der gengives Funktionsguide for afspilning af billede Valg af billeder Justering af lydstyrken Histogram (21) vises, når histogramvisning er deaktiveret. 19

20 Indikatorer på skærmen C Skærm Beskrivelse Afspilningsmappe (65) Denne vises ikke, når der bruges intern hukommelse. 8/8 12/12 Billednummer/antal billeder, der er optaget i den valgte mappe Afspilningsmedie ("Memory Stick Duo", intern hukommelse) Ændring af mappe (65) Denne vises ikke, når der bruges intern hukommelse. Målemetode (51) Blitz Hvidbalance (54) C:32:00 Selvdiagnosticeringsdisplay (117) ISO400 ISO tal (50) +2.0EV Eksponeringsværdi (50) 500 Lukkerhastighed F3.5 Blændeværdi 20

21 Ændring af skærmdisplayet Hver gang du trykker på v (DISP) på kontrolknappen, skifter skærmen som følger: Indikatorer til Indikatorer til* Histogram til* v (DISP) (Skærmdisplay)- knap Billedinformationen vises under afspilning. Hvis du viser billeder i kraftig udendørsbelysning, kan du justere lysstyrken for LCD-baggrundslyset op. I denne situation kan batteristrømmen imidlertid blive opbrugt hurtigere. Histogrammet vises ikke i følgende situationer: Under optagelse Når menuen vises. Ved optagelse af film. Under afspilning Når menuen vises. I indekstilstand. Når du bruger zoom under afspilning. Når du roterer stillbilleder. Når du afspiller film. Du kan ikke slukke for LCD-skærmen under afspilning. Der kan være stor forskel på det histogram, der blev vist under optagelsen, og det der vises under afspilning, når: Blitzen affyres. Lukkerhastigheden er langsom eller hurtig. Histogrammet vises muligvis ikke for billeder, som er optaget med andre kameraer. Digital zoom fungerer ikke, når du indstiller LCD-skærmen til at være slukket. Når du vælger (blitztilstand)/ (selvudløser)/ (makro), vises billedet i cirka to sekunder. Hvis du slukker og tænder igen for kameraet, mens LCD-skærmen er slukket, slås indikatorerne til. Indikatorer fra* Histogramdisplay (side 22) LCD-skærm fra * Lysstyrken for LCD-baggrundslyset sættes op. 21

22 Ændring af skærmdisplayet z Justering af EV (eksponeringsværdi) ved hjælp af et histogram A B Mørk Lys Et histogram er et diagram, som viser et billedes lysstyrke. Tryk flere gange på v (DISP) på kontrolknappen for at vise histogrammet på skærmen. Diagrammet indikerer et lyst billede, når overvægten er mod højre, og et mørkt billede, når overvægten er mod venstre. A Antal pixel B Lysstyrke Histogrammet vises også, når du afspiller et enkelt billede, men her kan du ikke justere eksponeringen. 22

23 Brug af den interne hukommelse Kameraet har ca. 15 MB intern hukommelse. Denne hukommelse er ikke flytbar. Selv når der ikke er indsat en "Memory Stick Duo" i kameraet, kan du optage billeder med denne interne hukommelse. Film med billedstørrelsen indstillet til [640(Fin)] kan ikke optages med den interne hukommelse. Når en "Memory Stick Duo" indsættes [Optagelse]: Billeder optages på "Memory Stick Duo". [Afspilning]: Billeder på "Memory Stick Duo" afspilles. [Menu, Indstillinger osv.]: Der kan udføres forskellige funktioner på billeder på "Memory Stick Duo". B B Intern hukommelse Når der ikke er isat en "Memory Stick Duo" [Optagelse]: Billeder optages med den interne hukommelse. [Afspilning]: Billeder, der er gemt i den interne hukommelse, afspilles. [Menu, Indstillinger osv.]: Der kan udføres forskellige funktioner på billeder i den interne hukommelse. Om billeddata, der er gemt i den interne hukommelse Det anbefales, at du sikkerhedskopierer fejlfri data vha. en af følgende metoder: Sådan sikkerhedskopieres data på en "Memory Stick Duo" Klargør en "Memory Stick Duo" med tilstrækkelig fri kapacitet, og udfør derefter den procedure, der er beskrevet i [Kopier] (side 69). Sådan sikkerhedskopieres data til harddisken på en computer Udfør proceduren på side 89, 90 eller 93, 94 uden at der er indsat en "Memory Stick Duo" i kameraet. Du kan ikke kopiere billeddata fra en "Memory Stick Duo" til den interne hukommelse. Ved at tilslutte kameraet til en computer med et kabel til flerfunktionsterminal kan du kopiere data, der er gemt på den interne hukommelse, til en computer. Du kan dog ikke kopiere data fra en computer til den interne hukommelse. 23

24 Grundlæggende betjening Brug af funktionsvælgeren Indstil funktionsvælgeren til den ønskede funktion. Funktionsvælger P : Indstilling for autojustering Giver mulighed for optagelse med automatisk justerede indstillinger. t side 25 : Nem optagelse-tilstand Giver dig mulighed for at optage stillbilleder ved brug af de minimalt nødvendige funktioner med indikatorer, der er nemme at se. t side 26 : Auto programmeret* Giver dig mulighed for at optage med eksponeringen justeret automatisk (både lukkerhastigheden og blændeværdien). : Filmtilstand Giver dig mulighed for at optage film med lyd. t side 25 / / / / /SCN: Indstillinger for valg af motiv Giver dig muligheden at optage med forudangivne indstillinger svarende til forholdene. Du kan vælge,,, i menuen, når funktionsvælgeren er indstillet til SCN. t side 29 * Du kan vælge forskellige indstillinger vha. menuen. (Flere oplysninger om de tilgængelige funktioner t side 44) 24

25 Optagelse af billeder (Autojustering-tilstand) Udløserknap Zoom-knap Makroknap DISP-knap Blitzknap Funktionsvælger MENU-knap Kontrolknap 1 Vælg den ønskede funktion fra funktionsvælgeren. Ved optagelse af stillbilleder (Autojustering-tilstand): Vælg. Ved optagelse af film: Vælg. Selvudløserknap z-knap v/v/b/b-knap Grundlæggende betjening 2 Tryk albuerne ind til kroppen så kameraet holdes roligt. Placer motivet i centrum af fokuseringsområdet. 25

26 Optagelse af billeder (Autojustering-tilstand) 3 Optag med udløserknappen. Ved optagelse af stillbilleder: 1Tryk og hold udløserknappen halvvejs nede for at fokusere. Indikatoren z (AE/AF-lås) (grøn) blinker, der lyder et bip, indikatoren holder op med at blinke og lyser konstant. Indikator for AE/AF-lås 2Tryk udløserknappen helt ned. Ved optagelse af film: Tryk udløserknappen helt ned. Tryk udløserknappen helt ned igen for at stoppe optagelsen. Hvis du optager et stillbillede af et motiv, som er svært at fokusere på Den korteste optageafstand er cirka 4 cm (W)/50 cm (T) (fra objektivet). Når kameraet ikke kan fokusere på motivet automatisk, blinker AE/AF-låseindikatoren langsomt, og der høres ikke noget bip. AF-områdesøgerrammen forsvinder også. Stil ind på motivet igen, og fokuser en gang til. I følgende situationer kan fokusering være vanskelig: Det er mørkt, og motivet er langt væk. Kontrasten mellem motivet og baggrunden er dårlig. Motivet ses gennem glas. Motivet bevæger sig hurtigt. Der er reflekterende lys eller skinnende overflader. Motivet belyses bagfra, eller der er blinkende belysning. Brug af tilstanden Nem optagelse Indstil funktionsvælgeren til. Tekststørrelsen forøges, og indikatorerne bliver nemmere at se. Kameraet optager billeder med optimale indstillinger, sådan at de eneste indstillinger, du kan ændre, er Billedformat (Stort/Lille) (side 46), Blitz (Auto/Fra) (side 46) og Selvudløser (10 sek/fra). Batteriets styrke aftager hurtigere på grund af, at lysstyrken på LCD-baggrundslyset automatisk forøges. 26

27 Optagelse af billeder (Autojustering-tilstand) W/T Anvendelse af zoom Tryk på T for at zoome ind, tryk på W for at zoome ud igen. Når zoom-skalaen overstiger 4, bruger kameraet funktionen Digital zoom. Hvis du vil have yderligere oplysninger om [Digital zoom]-indstillingerne og billedkvaliteten, skal du se side 75. Du kan ikke ændre zoom-skalaen, mens du optager en film. Blitz (valg af en blitztilstand til stillbilleder) Tryk flere gange på B ( ) på kontrolknappen indtil den ønskede tilstand er valgt. (Ingen indikator): Automatisk blitz Blinker, når der ikke er tilstrækkeligt med lys eller modlys (standardindstilling). : Tvungen blitz til : Langsom synkronisering (Tvungen blitz til) Lukkerhastigheden er langsom i mørke omgivelser, så der optages et klart billede af baggrunden, som ligger uden for blitzlyset. : Tvungen blitz fra Blitzen affyres to gange. Den første blitz justerer lysmængden. Når blitzen oplades, vises. Grundlæggende betjening Makro (optagelse af nærbillede) Tryk flere gange på b ( ) på kontrolknappen indtil den ønskede tilstand er valgt. (Ingen indikator): Auto Kameraet justerer automatisk fokus fra fjerne motiver til nærbilleder. Kameraet bør normalt sættes til denne tilstand. : Makro Kameraet justerer fokus sådan, at motiver på nært hold prioriteres. Indstil Makro til ved optagelse af motiver på nært hold. Hastigheden af Automatisk fokusering falder, når du optager billeder med Makro. Det anbefales at indstille zoom helt frem til W-siden. 27

28 Optagelse af billeder (Autojustering-tilstand) Brug af selvudløser Tryk flere gange på V ( ) på kontrolknappen indtil den ønskede tilstand er valgt. (Ingen indikator): Uden brug af selvudløser : Indstilling af selvudløseren med 10 sekunders forsinkelse : Indstilling af selvudløseren med 2 sekunders forsinkelse Når du trykker på udløserknappen, blinker selvudløserlampen, og der lyder et bip, indtil lukkeren aktiveres. Selvudløserlampe Tryk igen på V ( ) for at annullere. Anvend selvudløseren med den 2-sekunders forsinkelse for at forhindre slør på et billede. Lukkeren udløses 2 sekunder efter, du har trykket på udløserknappen, hvilket reducerer kamerarystelser, når udløserknappen trykkes ned. I tilstanden Nem optagelse kan du kun vælge (10 sek) eller (fra). 28

29 Optagelse af stillbilleder (Valg af motiv) MENU-knap Udløserknap z-knap v/v/b/b-knap Kontrolknap Vælg tilstanden ( / / / / ) på funktionsvælgeren Funktionsvælger 1 Vælg den ønskede tilstand for Valg af motiv ( / / / / ) med funktionsvælgeren. Grundlæggende betjening 2 Optag med udløserknappen. Vælg tilstanden ( / / / ) i SCN 1 Vælg SCN med funktionsvælgeren. 2 Tryk på MENU-knappen og vælg fra / / / med v/v/b/b på kontrolknappen (side 45). 3 Optag med udløserknappen. Se næste side angående yderligere oplysninger om tilstanden. Annullering af valg af motiv Indstil funktionsvælgeren til alt andet end tilstanden Valg af motiv. 29

30 Optagelse af stillbilleder (Valg af motiv) Indstillinger til valg af motiv De følgende tilstande er forindstillet til at passe til motivforholdene. Tilstande, valgt fra funktionsvælgeren Høj følsomhed Giver dig mulighed for at tage billeder uden blitz ved svag belysning, hvilket reducerer sløring. Tilstande, valgt fra menuskærmen Tusmørke* Giver dig mulighed for natoptagelser på afstand, uden at den mørke atmosfære ved omgivelserne går tabt. Smiludløser Når kameraet registrerer et smil, udløses lukkeren automatisk. Du finder flere oplysninger på side 32. Blødt snap Giver dig mulighed for at optage billeder med en blødere atmosfære til portrætter og blomster osv. Landskab Fokuserer kun på et fjerntliggende motiv ved fotografering af landskaber osv. Strand Giver dig mulighed for at optage det blå vand helt klart ved optagelser af strand- og søbredder. Sne Giver dig mulighed for at optage klare billeder ved at forhindre indsunkne farver i snelandskaber og på andre steder, hvor hele motivet forekommer hvidt. Fyrværkeri* Giver dig mulighed for at optage fyrværkeri i al dets pragt. Tusmørke portræt* Giver dig mulighed for at optage skarpe billeder af personer i aftenomgivelser uden at atmosfæren går tabt. * Når du optager billeder med tilstandene (Tusmørke portræt), (Tusmørke) eller (Fyrværkeri), er lukkerhastigheden langsommere, og der opstår ofte sløring, så det anbefales, at du bruger et stativ. 30

31 Optagelse af stillbilleder (Valg af motiv) Funktioner du kan anvende i Valg af motiv En kombination af funktioner bestemmes af kameraet for at opnå en passende optagelse af et billede ud fra forholdene omkring motivet. Visse funktioner er ikke tilgængelige, afhængigt af tilstanden for valg af motiv. ( : Du kan vælge den ønskede indstilling) Makro Blitz / / / Registrering af ansigter Registrering af smil Følsomhed for smilregist. * 2 Burst Eksponerings niveau (kun DSC-W130) EV Hvidbalance * 1 Rødøjereduktion Selvudløser Grundlæggende betjening * 1 * 2 Der kan ikke vælges [Blitz] for [Hvidbalance]. Der kan ikke vælges [Fra] for [Registrering af ansigter]. 31

32 Optagelse af stillbilleder (Valg af motiv) Optagelse i Smiludløser-tilstand Når kameraet registrerer et smil, udløses lukkeren automatisk. 1 Vælg (Smiludløser) tilstanden fra funktionsvælgeren. 2 Ret kameraet mod motivet og tryk udløserknappen halvvejs ned for at fokusere. 3 Tryk udløserknappen helt ned for at indstille Smilregistreringstilstanden. Smiludløseren går på standby. Symbol for registrering af smil/antal billeder Smilregistreringsramme (orange) Indikator for følsomhed for smilregistrering Dette angiver det aktuelle smileniveau. Når smileniveauet når den indstillede følsomhed for smileregistrering (angivet med b), aktiverer kameraet automatisk udløseren og optager op til seks billeder. Lampen for smiludløser lyser, når billedet er optaget (side 15). 4 Tryk udløserknappen helt ned igen for at forlade Smiludløser-tilstanden. Når Smiludløser er på standby, blinker optagelampen (orange). Optagelse med Smiludløser afsluttes automatisk, når enten "Memory Stick Duo" eller den interne hukommelse er fuld, eller når der er optaget seks billeder. Du kan vælge det motiv, der skal prioriteres af smileregistrering med [Registrering af smil] (side 47). Hvis der ikke registreres noget smil, skal du indstille [Følsomhed for smilregist.] (side 47). Du kan få kameraet til at tage billedet automatisk, når en person der vises i smilregistreringsrammen (orange) smiler, efter du har trykket udløserknappen helt ned. Billedet er muligvis ikke i fokus, hvis afstanden mellem kameraet og motivet ændres, efter du har trykket helt ned på udløserknappen. Den passende eksponering opnås muligvis ikke, hvis omgivelsernes lysstyrke ændres. Ansigter registreres muligvis ikke korrekt når: Det er for mørkt eller lyst. Ansigter er delvist skjulte pga. solbriller, masker, hatte etc. Motiverne ikke vender mod kameraet. Smil registreres muligvis ikke korrekt afhængigt af forholdene. Du kan ikke anvende Digital zoom-funktionen. Du kan ikke ændre zoomforholdet, mens Smiludløseren er på standby. 32

33 Optagelse af stillbilleder (Valg af motiv) z Tips til bedre optagelser af smil 1 Undlad at dække øjnene med pandehåret. 2 Prøv at få ansigtet vendt lige mod kameraet og hold det så vandret som muligt. Registreringsprocenten er højere, når øjnene knibes sammen. 3 Giv et klart smil med en åben mund. Smilet registreres nemmere, hvis man kan se tænderne. Grundlæggende betjening 33

34 Visning af billeder (Zoom under afspilning)/ (Indeks)-knap (Afspilningszoom)-knap MENU-knap (Afspil)-knap z-knap v/v/b/b-knap Kontrolknap 1 Tryk på (Afspil)-knap. Hvis du trykker på (Afspil)-knappen, når kameraet er slukket, tændes kameraet automatisk og indstilles til afspilningstilstand. Tryk på (Afspil)-knappen igen for at skifte til optagetilstanden. 2 Vælg et billede med b/b på kontrolknappen. Film: Tryk på z for at afspille en film. (Tryk på z igen for at stoppe afspilning.) Tryk på B for at spole hurtigt fremad, b for at spole tilbage. (Tryk på z for at vende tilbage til almindelig afspilning.) Tryk på V for at vise skærmen for lydstyrkekontrol, og tryk derefter på b/b for at justere lydstyrken. Film i billedformatet [320] vises i et mindre format. / Visning af et forstørret billede (zoom under afspilning) Tryk på under visning af et stillbillede. Tryk på for at annullere zoom. Juster positionen med v/v/b/b. Tryk på z for at annullere afspilningszoom. Viser det viste område af hele billedet I dette tilfælde er midtpunktet forstørret op. Hvis du vil gemme forstørrede billeder, se [Beskær] (kun DSC-W130) (side 59). 34

35 Visning af billeder Sådan får du vist en indeksskærm Tryk på (Indeks) for at vise indeksskærmen, mens der vises et stillbillede. Vælg et billede med v/v/b/b. Tryk på z for at vende tilbage til skærmen med et enkelt billede. Du kan også få vist indeksskærmen ved at vælge [ Billedindeks] i (Vis billeder) på skærmen HOME. Hver gang du trykker på (Indeks), forøges antallet af billeder på indeksskærmen. Når du anvender "Memory Stick Duo", og der er adskillige mapper, skal du vælge mappevalgsbjælken med b, og derefter vælge den ønskede mappe med v/v. Grundlæggende betjening Mappevalgsbjælke 35

36 Visning af billeder som et diasshow Billederne vises automatisk i rækkefølge sammen med effekter og musik. Kontrolknap z-knap v/v/b/b-knap (Afspil)-knap (Diasshow)-knap 1 Tryk på (Diasshow)-knap. Opsætningsskærmen vises. 2 Tryk på (Diasshow)-knap igen. Diasshowet begynder. Indstillingen beholdes, indtil den ændres. Du kan ikke afspille film. Sådan afsluttes diasshowet Tryk på (Diasshow)-knap. Du kan ikke sætte diasshowet på pause. Sådan justeres lydstyrken på musikken Tryk på V for at vise skærmen for lydstyrkekontrol, og tryk derefter på b/b for at justere lydstyrken. 36

37 Visning af billeder som et diasshow Sådan ændrer du opsætningen På opsætningsskærmen i Trin 1 skal du vælge hvert punkt med v/v, og derefter trykke på z. De punkter, der kan indstilles, er som følger. Standardindstillingerne er markeret med. Billede Du har kun mulighed for at vælge, når du anvender en "Memory Stick Duo" (medfølger ikke). Alle Mappe Effekter Enkel Basis Nostalgisk Stilfuld Aktiv Afspiller alle stillbilleder på en "Memory Stick Duo" i rækkefølge. Afspiller alle stillbillederne i den valgte mappe. Et enkelt diasshow der skifter stillbilleder ved et forudbestemt interval Et basisdiasshow der passer til en lang række scener Et stemningsfuldt diasshow, der skaber en atmosfære som i en filmscene Et stilfuldt diasshow, der kører ved mellemtempo Et hurtigt diasshow, der egner sig til aktive motiver Grundlæggende betjening Musik Den musik der afspilles, bestemmes som standard i overensstemmelse med den effekt, du vælger. Du kan indstille en hvilken som helst slags musik til enhver form for effekt, ligesom du ønsker. Det er også muligt at vælge mellem flere slags baggrundsmusik (BGM). Music1 Standardindstillingen for et [Enkel]-diasshow Music2 Standardindstillingen for et [Basis]-diasshow Music3 Standardindstillingen for et [Nostalgisk]-diasshow Music4 Standardindstillingen for et [Stilfuld]-diasshow Music5 Standardindstillingen for et [Aktiv]-diasshow Music6 Du kan ændre standardindstillingerne. Music7 Music8 Fra Brug ikke BGM. Tilbage Vender tilbage til opsætningsskærmen. 37

38 Visning af billeder som et diasshow Interval 1 sek Indstiller visningsintervallet af billeder til et [Enkel] diasshow. 3 sek 5 sek 10 sek Auto Intervallet er indstillet til at passe til det valgte [Effekter] menupunkt. Indstillinger er fastsat til [Auto], når [Enkel] ikke er valgt som [Effekter]. Gentag Til Fra Afspiller billeder i en kontinuerlig løkke. Når alle billeder er blevet afspillet, slutter diasshowet. z Sådan tilføjes/skiftes musikfiler Du kan overføre en ønsket musikfil fra dine cd er eller MP3-filer til kameraet og afspille den under et diasshow. Du kan overføre musik vha. [ Musikværktøj] i (Diasshow) på skærmbilledet HOME og "Music Transfer"-softwaren (medfølger) installeret på en computer. Hvis du vil have flere oplysninger, se side 96 og 98. Du kan optage op til otte stykker musik på kameraet (De otte forudindstillede musikstykker (Music 1 8) kan udskiftes med dem, du har overført). Den maksimale længde af hver musikfil til musikafspilning på kameraet er ca. 5 minutter. Hvis du ikke kan afspille en musikfil på grund af beskadigelse af filen eller andre fejl, skal du udføre [Format musik] (side 96) og overføre musikken igen. 38

39 Sletning af billeder (Indeks)-knap MENU-knap (Afspil)-knap 1 Tryk på (Afspil)-knap. z-knap v/v/b/b-knap Kontrolknap 2 Tryk på MENU-knappen mens kameraet er i enkeltbilledtilstand eller i indekstilstand. Grundlæggende betjening 3 Vælg (Slet) med v/v på kontrolknappen. 4 Vælg den ønskede metode til sletning med b/b blandt [Dette bil.], [Flere billeder] og [Alle i denne mappe], tryk derefter på z. Det viste punkt varierer i henhold til den valgte afspilningstilstand (enkeltbilledtilstand eller indekstilstand). 39

40 Sletning af billeder Når du vælger [Dette bil.] Du kan slette det valgte billede. Vælg [OK] med v, og tryk på z. Når du vælger [Flere billeder] Du kan vælge og slette flere billeder samtidigt. 1 Vælg de billeder du vil slette, og tryk derefter på z. -tegnet er afkrydset i afkrydsningsfeltet for billedet. Enkelt billede Indeksvisning 2 Tryk på MENU-knappen. 3 Vælg [OK] med v, og tryk på z. Når du vælger [Alle i denne mappe] Du kan slette alle billederne i en udvalgt mappe. Vælg [OK] med v, og tryk på z. Du kan også slette alle billederne i en mappe efter at have valgt [Flere billeder] på indeksskærmen. Vælg mappevalgsbjælken med b og tilføj et mærke til mappen. 40

41 Lær om de forskellige funktioner HOME/Menu Anvendelse af skærmbilledet HOME Skærmbilledet HOME er indgangsskærmen til alle funktioner på kameraet, og kan kaldes frem uanset tilstandsindstillingen (optagelse/visning). HOME-knap z-knap v/v/b/b-knap Kontrolknap Grundlæggende betjening 1 Tryk på HOME-knappen for at vise skærmen HOME. Kategori Menupunkt Vejledning 2 Vælg en kategori med b/b på kontrolknappen. 3 Vælg et punkt ved hjælp af v/v og tryk på z. Du kan ikke vise skærmbilledet HOME, når der er oprettet en PictBridge-forbindelse eller en USB-forbindelse. Kameraet indstilles til optage- eller visningstilstand, hvis der trykkes på HOME-knappen igen. 41

42 Lær om de forskellige funktioner HOME/Menu HOME menupunkter Trykker du på HOME, vises følgende punkter. Oplysninger om menupunkter vises på skærmen vha. guiden. Kategorier Punkter Optagelse* 1 Optagelse (side 24) Vis billeder Enkelt billede Billedindeks Diasshow Diasshow (side 36) Musikværktøj (side 96) Hent musik Format musik Udskriv Udskriv (side 101) Hukomm.værktøj Hukommelsesadmin. Memory Stick-værktøj (side 68) Format Opret lagr.mappe Skift lagringsmappe Kopier Internt huk.værktøj (side 70) Format Indstillinger Primære indstill. Primære indstillinger 1 (side 71) Bip Funkt.guide Initialiser Primære indstillinger 2 (side 72) USB-tilslut COMPONENT Video ud Vis zoom i bredf. Optagelsesindstil. Indstillinger for optagelse 1 (side 74) AF-lampe Gitterlinje AF-fkt. Digital zoom Konvert.obj. Indstillinger for optagelse 2 (side 77) Autoretning* 2 Autom. visn. Indstillinger af ur (side 78) Language Setting (side 79) * 1 Der anvendes den optagetilstand, der er valgt med funktionsvælgeren. * 2 Kun DSC-W120/W125/W

43 Lær om de forskellige funktioner HOME/Menu Anvendelse af menupunkter MENU-knap 1 Tryk på MENU-knappen for at vise menuen. z-knap v/v/b/b-knap Kontrolknap Grundlæggende betjening Funktionsguide Indstilles [Funkt.guide] til [Fra], slås funktionsguiden fra (side 71). Menuen vises kun i optage- og afspilningstilstand. Der vil komme forskellige menupunkter frem, afhængigt af den valgte tilstand. 2 Vælg det ønskede menupunkt med v/v på kontrolknappen. Hvis det ønskede punkt er skjult, skal du blive ved med at trykke på v/v, indtil punktet vises på skærmen. 3 Vælg en indstilling med b/b. Hvis den ønskede indstilling er skjult, skal du blive ved med at trykke på b/b, indtil indstillingen vises på skærmen. Vælg en indstilling i afspilningstilstand og tryk på z. 4 Tryk på MENU-knappen for at slå menuen fra. 43

44 Menupunkter De menupunkter, der er til rådighed, afhænger af tilstandsindstillingen (optagelse/visning) og positionen af funktionsvælgeren i optagetilstanden. Kun de tilgængelige punkter vises på skærmen. Funktionsvælgerens stilling: P ( : tilgængelig) Motiv Optagemenu (side 45) Valg af motiv * 2 Billedformat * 1 Blitz * 1 Registrering af ansigter * 2 Registrering af smil * 2 Følsomhed for smilregist. * 2 Opt.funkt. * 2 EV ISO Lysmålermetode Fokus Hvidbalance * 2 Blitzniveau Rødøjereduktion * 2 Farvetilstand SteadyShot (kun DSC- W120/W125/W130) (Optagelsesindstil.) * 1 De punkter, der kan vælges, er begrænsede i forhold til andre menuer (side 26). * 2 Denne betjening er begrænset i henhold til den valgte tilstand for Valg af motiv (side 31). 44 Visningsmenu (side 58) (Slet) (Diasshow) (Retouchering) (kun DSC-W130) (Beskyt) (Udskriv) (Roter) (Vælg mappe) (Tilpasning af flere) (kun DSC-W130)

45 Brug af optagefunktioner Optagemenu Funktionerne i optagetilstand vha. MENU er beskrevet nedenfor. Hvis du vil have flere oplysninger om betjening af menuen, skal du se side 43. Den tilstand, der kan vælges, vises i hvid. Ikke tilgængelig Indstillinger, der er valgt fra menuskærmen, når funktionsvælgeren er indstillet til SCN Standardindstillingerne er markeret med. Valg af motiv: Valg af motivvalget Vælger motivvalget i menuen. Du kan tage billeder, hvor indstillingerne er forudindstillede til at matche forskellige motivforhold (side 29). Brug af optagefunktioner Billedformat: Valg af billedformat Se side 11, 12 for yderligere oplysninger. Til stillbilleder (kun DSC-W130) (kun DSC-W110/W115/ W120/W125) Vælger billedformatet for optagelse af stillbilleder. 45

46 Optagemenu Flere oplysninger om betjening 1 side 43 Til Nem optagelse-tilstand Vælger stillbilledformatet for Nem optagelse-tilstand. Stort Lille Optager billeder i format [8M] (kun DSC-W130) eller [7M] (kun DSC-W110/W115/W120/W125). Optager billeder i format [3M]. Til film (Fin) (Standard) Vælger billedformatet for optagelse af film. Blitz: Blitzindstilling Vælger blitzindstillingen i Nem optagelse-tilstand. Auto Fra Blitzen udløses, når der ikke er tilstrækkeligt med lys eller modlys. Blitzen anvendes ikke. Registrering af ansigter: Registrering af ansigtet på motiv Vælger om Registrering af ansigter-funktionen skal bruges eller ej, samt vælger også det motiv, som fokus skal prioriteres på, når funktionen bruges. Registrerer ansigter på dine motiver og justerer indstillingerne for fokus, blitz, eksponering, hvidbalance og rødøjereduktion automatisk. (Fra) (Auto) Anvender ikke Registrering af ansigter-funktionen. Vælger det ansigt, som kameraet automatisk skal fokusere på. Symbol for registrering af ansigter Ramme til ansigtsregistrering (orange) Ramme til ansigtsregistrering (hvid) (Prioriter børn) (Prioriter voksne) Registrerer og optager med prioritet på børneansigter. Registrerer og optager med prioritet på voksenansigter. 46

47 Optagemenu Flere oplysninger om betjening 1 side 43 Registrering af ansigter-funktionen fungerer ikke, når du anvender digital zoom. I tilstanden (Blødt snap) er Registrering af ansigter-funktionen aktiveret. I (Blødt snap)-tilstand er standardindstillingen [Auto]. Når funktionsvælgeren er indstillet til (Nem optagelse)-tilstand, fastsættes indstillingen til [Auto], men rammen til ansigtsregistrering vises ikke. Der kan registreres op til 8 ansigter. Men der kan kun registreres op til 4 af dine motivers ansigter, når (Blødt snap)-tilstanden er valgt i tilstanden Valg af motiv. Når kameraet registrerer mere end et motiv, vil kameraet vurdere hvilket motiv, der er hovedmotivet, og indstille fokus efter prioritet. Rammen til ansigtsregistrering omkring hovedmotivet bliver orange. Rammen, hvor fokus er indstillet, vil blive grøn, når du trykker halvt ned på udløserknappen. Ansigter registreres muligvis ikke korrekt når: Det er for mørkt eller lyst. Ansigter er delvist skjulte pga. solbriller, masker, hatte etc. Motiverne ikke vender mod kameraet. Voksne og børn genkendes muligvis ikke korrekt afhængigt af forholdene. Registrering af smil: Indstilling af funktionen Registrering af smil Vælger det prioriterede motiv for Smiludløser-funktionen. Se side 32 angående yderligere oplysninger om Udløserknap for smil. (Auto) (Prioriter børn) (Prioriter voksne) Registrerer og optager automatisk smilende ansigter. Registrerer og optager med prioritet på børneansigter. Registrerer og optager med prioritet på voksenansigter. Brug af optagefunktioner Smil registreres muligvis ikke korrekt afhængigt af forholdene. Følsomhed for smilregist.: Indstilling af Følsomhed for smileregistrering Dette indstiller smileregistreringsniveauet, når (Smiludløser)-tilstand (side 32) er valgt i Valg af motiv. (Lav) Registrerer et stort smil. (Mellem) Registrerer et normalt smil. (Høj) Registrerer selv et lille smil. Smil registreres muligvis ikke korrekt afhængigt af forholdene. 47

48 Optagemenu Flere oplysninger om betjening 1 side 43 Opt.funkt.: Valg af kontinuerlig optagelse Vælger, om kameraet foretager kontinuerlig optagelse eller ej, når du trykker på udløserknappen. (Indstillingerne af eksponeringsniveauet gælder kun for DSC-W130) (Normal) (Serie optagelse) Optager ikke kontinuerligt. Optager 100 billeder efter hinanden, når du trykker på udløserknappen og holder den nede. BRK±0,3EV BRK±0,7EV BRK±1,0EV Blitzen er indstillet til (Tvungen blitz fra). Optager en serie på tre billeder, hvor eksponeringsværdierne automatisk ændres (Eksponeringsniveau). Jo højere niveautrinværdi, desto større ændring i eksponeringsværdien. Når du ikke kan bestemme den korrekte eksponering, kan du optage med tilstanden Eksponeringsniveau, der skifter eksponeringsværdien. Du kan vælge billedet med den bedste eksponering bagefter. Når funktionsvælgeren er indstillet til, er tilstanden Eksponeringsniveau ikke til rådighed. Blitzen er indstillet til (Tvungen blitz fra). Om Serieoptagelse Ved optagelse med selvudløseren optages en serie på højst fem billeder. Optageintervallet er cirka 0,5 sekund (DSC-W130) eller 0,7 sekund (DSC-W110/W115/W120/W125). Optageintervallet bliver længere afhængigt af billedformatets indstilling. Når batteriniveauet er lavt, eller når den interne hukommelse eller "Memory Stick Duo" er fuld, stopper Serieoptagelse. Fokus, hvidbalancen og eksponeringen fastsættes til de værdier, der er indstillet for det første billede. 48

49 Optagemenu Flere oplysninger om betjening 1 side 43 Om Eksponeringsniveau (kun DSC-W130) Fokus og hvidbalancen justeres for det første billede, og disse indstillinger bruges også til de øvrige billeder. Når du justerer eksponeringen manuelt (side 50), ændres eksponeringen i henhold til den justerede lysstyrke. Optageintervallet er det samme som det for Serie optagelse-tilstand, men bliver langsommere afhængigt af optageforholdene. Hvis motivet er for lyst eller for mørkt, kan du muligvis ikke optage korrekt med den valgte værdi for eksponeringsniveau. Brug af optagefunktioner 49

DSC-W210/W215/W220/W230

DSC-W210/W215/W220/W230 Indholdsfortegnelse Grundlæggende betjening Brug af optagefunktioner Brug af visningsfunktioner Tilpasning af indstillingerne Visning af billeder på et tv Brug af computeren Udskrivning af stillbilleder

Læs mere

Cyber-shot Håndbog DSC-T300. Indholdsfortegnelse. Indeks VKLIK!

Cyber-shot Håndbog DSC-T300. Indholdsfortegnelse. Indeks VKLIK! VKLIK! Indholdsfortegnelse Grundlæggende betjening Brug af optagefunktioner Digitalt stillbilledkamera Cyber-shot Håndbog DSC-T300 Inden du tager enheden i brug, skal du læse denne håndbog grundigt igennem

Læs mere

Din brugermanual SONY CYBER-SHOT DSC-W300 http://da.yourpdfguides.com/dref/1097879

Din brugermanual SONY CYBER-SHOT DSC-W300 http://da.yourpdfguides.com/dref/1097879 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Cyber-shot Håndbog DSC-H3. Indholdsfortegnelse. Indeks VKLIK!

Cyber-shot Håndbog DSC-H3. Indholdsfortegnelse. Indeks VKLIK! VKLIK! Indholdsfortegnelse Grundlæggende betjening Brug af optagefunktioner Digitalt stillbilledkamera Cyber-shot Håndbog DSC-H3 Inden du tager enheden i brug, skal du læse denne håndbog grundigt sammen

Læs mere

Cyber-shot Håndbog DSC-T2. Indholdsfortegnelse. Indeks VKLIK!

Cyber-shot Håndbog DSC-T2. Indholdsfortegnelse. Indeks VKLIK! VKLIK! Indholdsfortegnelse Grundlæggende betjening Brug af optagefunktioner Digitalt stillbilledkamera Cyber-shot Håndbog DSC-T2 Inden du tager enheden i brug, skal du læse denne håndbog grundigt igennem

Læs mere

Indholdsfortegnelse Betjeningssøgning. MENU/Indstillingersøgning. Indeks. Cyber-shot Håndbog DSC-W180/W190. 2009 Sony Corporation 4-143-376-31(1)

Indholdsfortegnelse Betjeningssøgning. MENU/Indstillingersøgning. Indeks. Cyber-shot Håndbog DSC-W180/W190. 2009 Sony Corporation 4-143-376-31(1) Cyber-shot Håndbog DSC-W180/W190 2009 Sony Corporation 4-143-376-31(1) DK Sådan bruges denne håndbog Klik på en knap øverst til højre for at gå til den modsvarende side. Dette er praktisk ved søgning efter

Læs mere

Indholdsfortegnelse Betjeningssøgning. MENU/Indstillingersøgning. Indeks. Cyber-shot Håndbog DSC-W310. 2010 Sony Corporation 4-169-315-32(1)

Indholdsfortegnelse Betjeningssøgning. MENU/Indstillingersøgning. Indeks. Cyber-shot Håndbog DSC-W310. 2010 Sony Corporation 4-169-315-32(1) Cyber-shot Håndbog DSC-W310 2010 Sony Corporation 4-169-315-32(1) DK Sådan bruges denne håndbog Klik på en knap øverst til højre for at gå til den modsvarende side. Dette er praktisk ved søgning efter

Læs mere

Indholdsfortegnelse Søg på handling. Søgning på MENUpunkter/indstillinger. Indeks. Cyber-shot Håndbog DSC-H20. 2009 Sony Corporation 4-133-903-31(1)

Indholdsfortegnelse Søg på handling. Søgning på MENUpunkter/indstillinger. Indeks. Cyber-shot Håndbog DSC-H20. 2009 Sony Corporation 4-133-903-31(1) Cyber-shot Håndbog DSC-H20 2009 Sony Corporation 4-133-903-31(1) DK Sådan bruges denne håndbog Klik på en knap øverst til højre for at gå til den pågældende side. Dette er praktisk, når du leder efter

Læs mere

Indholdsfortegnelse Betjeningssøgning. MENU/Indstillingersøgning. Indeks. Cyber-shot Håndbog DSC-S2000/S2100. 2010 Sony Corporation 4-166-209-31(1)

Indholdsfortegnelse Betjeningssøgning. MENU/Indstillingersøgning. Indeks. Cyber-shot Håndbog DSC-S2000/S2100. 2010 Sony Corporation 4-166-209-31(1) Cyber-shot Håndbog DSC-S2000/S2100 2010 Sony Corporation 4-166-209-31(1) DK Sådan bruges denne håndbog Klik på en knap øverst til højre for at gå til den modsvarende side. Dette er praktisk ved søgning

Læs mere

Cyber-shot Håndbog DSC-S730. Indholdsfortegnelse. Indeks VKLIK!

Cyber-shot Håndbog DSC-S730. Indholdsfortegnelse. Indeks VKLIK! VKLIK! Indholdsfortegnelse Grundlæggende betjening Brug af menuen Digitalt stillbilledkamera Cyber-shot Håndbog DSC-S730 Vær venlig før betjening af enheden at læse denne håndbog grundigt sammen med "Betjeningsvejledning"

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Betjeningssøgning. HOME/MENUsøgning. Indeks. Cyber-shot Håndbog DSC-T77/T700. 2008 Sony Corporation 4-000-948-31(1)

Indholdsfortegnelse. Betjeningssøgning. HOME/MENUsøgning. Indeks. Cyber-shot Håndbog DSC-T77/T700. 2008 Sony Corporation 4-000-948-31(1) Cyber-shot Håndbog DSC-T77/T700 2008 Sony Corporation 4-000-948-31(1) DK Sådan bruges denne håndbog Klik på en knap øverst til højre for at gå til den modsvarende side. Søg efter oplysninger vha. funktion.

Læs mere

Cyber-shot Håndbog DSC-N2. Indholdsfortegnelse. Indeks VKLIK!

Cyber-shot Håndbog DSC-N2. Indholdsfortegnelse. Indeks VKLIK! VKLIK! Indholdsfortegnelse Grundlæggende betjening Avancerede handlinger Brug af menuen Digitalt stillbilledkamera Cyber-shot Håndbog DSC-N2 Før du betjener apparatet, skal du læse denne håndbog "Betjeningsvejledning"

Læs mere

Cyber-shot Håndbog DSC-W350/W360/W380/W390. Indholdsfortegnelse Søg på handling. Søgning på MENUpunkter/indstillinger. Indeks

Cyber-shot Håndbog DSC-W350/W360/W380/W390. Indholdsfortegnelse Søg på handling. Søgning på MENUpunkter/indstillinger. Indeks Cyber-shot Håndbog DSC-W350/W360/W380/W390 2010 Sony Corporation 4-162-399-31(1) DK Sådan bruges denne håndbog Klik på en knap øverst til højre for at gå til den pågældende side. Dette er praktisk, når

Læs mere

Cyber-shot Håndbog DSC-W320/W330. Indholdsfortegnelse Søg på handling. Søgning på MENUpunkter/indstillinger. Indeks

Cyber-shot Håndbog DSC-W320/W330. Indholdsfortegnelse Søg på handling. Søgning på MENUpunkter/indstillinger. Indeks Cyber-shot Håndbog DSC-W320/W330 2010 Sony Corporation 4-166-051-32(1) DK Sådan bruges denne håndbog Klik på en knap øverst til højre for at gå til den pågældende side. Dette er praktisk, når du leder

Læs mere

Cyber-shot Håndbog DSC-W35/W55. Indholdsfortegnelse. Indeks VKLIK!

Cyber-shot Håndbog DSC-W35/W55. Indholdsfortegnelse. Indeks VKLIK! VKLIK! Indholdsfortegnelse Grundlæggende betjening Brug af menuen Digitalt stillbilledkamera Cyber-shot Håndbog DSC-W35/W55 Inden du tager enheden i brug, skal du læse denne håndbog og "Betjeningsvejledning"

Læs mere

Cyber-shot Håndbog DSC-T99/T99D/T99C/T99DC. Indholdsfortegnelse Betjeningssøgning. MENU/Indstillingersøgning. Indeks

Cyber-shot Håndbog DSC-T99/T99D/T99C/T99DC. Indholdsfortegnelse Betjeningssøgning. MENU/Indstillingersøgning. Indeks Cyber-shot Håndbog DSC-T99/T99D/T99C/T99DC 2010 Sony Corporation 4-199-717-31(1) DK Sådan bruges denne håndbog Klik på en knap øverst til højre for at gå til den modsvarende side. Dette er praktisk ved

Læs mere

Dansk ADVARSEL. Til kunder i Europa

Dansk ADVARSEL. Til kunder i Europa Dansk ADVARSEL Apparatet må ikke udsættes for regn eller fugt af hensyn til risiko for brand eller elektrisk stød. Håndtering af udtjente elektriske og elektroniske produkter (Gælder for den Europæiske

Læs mere

Cyber-shot Håndbog DSC-S650/S700. Indholdsfortegnelse. Indeks VKLIK!

Cyber-shot Håndbog DSC-S650/S700. Indholdsfortegnelse. Indeks VKLIK! VKLIK! Indholdsfortegnelse Grundlæggende betjening Brug af menuen Digitalt stillbilledkamera Cyber-shot Håndbog DSC-S650/S700 Inden du tager enheden i brug, skal du læse denne håndbog og "Betjeningsvejledning"

Læs mere

Indholdsfortegnelse Betjeningssøgning. MENU/Indstillingersøgning. Indeks. Cyber-shot Håndbog DSC-TX5. 2010 Sony Corporation 4-174-215-32(1)

Indholdsfortegnelse Betjeningssøgning. MENU/Indstillingersøgning. Indeks. Cyber-shot Håndbog DSC-TX5. 2010 Sony Corporation 4-174-215-32(1) Cyber-shot Håndbog DSC-TX5 2010 Sony Corporation 4-174-215-32(1) DK Sådan bruges denne håndbog Klik på en knap øverst til højre for at gå til den modsvarende side. Dette er praktisk ved søgning efter en

Læs mere

Din brugermanual SONY DSC-WX5 http://da.yourpdfguides.com/dref/2806628

Din brugermanual SONY DSC-WX5 http://da.yourpdfguides.com/dref/2806628 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Din brugermanual SONY ALPHA DSLR-A700 http://da.yourpdfguides.com/dref/1092791

Din brugermanual SONY ALPHA DSLR-A700 http://da.yourpdfguides.com/dref/1092791 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Cyber-shot Håndbog DSC-HX5/HX5V/HX5C. Indholdsfortegnelse Søg på handling. Søgning på MENUpunkter/indstillinger. Indeks

Cyber-shot Håndbog DSC-HX5/HX5V/HX5C. Indholdsfortegnelse Søg på handling. Søgning på MENUpunkter/indstillinger. Indeks Cyber-shot Håndbog DSC-HX5/HX5V/HX5C 2010 Sony Corporation 4-172-670-32(1) DK Sådan bruges denne håndbog Klik på en knap øverst til højre for at gå til den pågældende side. Dette er praktisk, når du leder

Læs mere

Cyber-shot Håndbog DSC-S950. Indholdsfortegnelse. Indeks VKLIK!

Cyber-shot Håndbog DSC-S950. Indholdsfortegnelse. Indeks VKLIK! VKLIK! Indholdsfortegnelse Grundlæggende betjening Brug af menuen Digitalt stillbilledkamera Cyber-shot Håndbog DSC-S950 Inden du tager enheden i brug, skal du læse denne håndbog grundigt sammen med "Betjeningsvejledning"

Læs mere

Cyber-shot Håndbog DSC-W80/W85/W90. Indholdsfortegnelse. Indeks VKLIK!

Cyber-shot Håndbog DSC-W80/W85/W90. Indholdsfortegnelse. Indeks VKLIK! VKLIK! Indholdsfortegnelse Grundlæggende betjening Brug af funktioner til optagelse Digitalt stillbilledkamera Cyber-shot Håndbog DSC-W80/W85/W90 Inden du tager enheden i brug, skal du læse denne håndbog

Læs mere

Din brugermanual SONY CYBER-SHOT DSC-H3

Din brugermanual SONY CYBER-SHOT DSC-H3 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

2010 Sony Corporation NEX-3/NEX-5/NEX-5C A-DRJ-100-32(1)

2010 Sony Corporation NEX-3/NEX-5/NEX-5C A-DRJ-100-32(1) NEX-3/NEX-5/NEX-5C De 3D-funktioner, som denne firmwareopdatering giver mulighed for, beskrives i denne brochure. Se under "Betjeningsvejledning" og "α Håndbog", hvor sidstnævnte findes på den medfølgende

Læs mere

Cyber-shot Håndbog DSC-W300. Indholdsfortegnelse. Indeks VKLIK!

Cyber-shot Håndbog DSC-W300. Indholdsfortegnelse. Indeks VKLIK! VKLIK! Indholdsfortegnelse Grundlæggende betjening Brug af optagefunktioner Digitalt stillbilledkamera Cyber-shot Håndbog DSC-W300 Før du tager enheden i brug, skal du læse denne Håndbog omhyggeligt sammen

Læs mere

Digitalt spejlreflekskamera med enkeltobjektiv Læs dette først

Digitalt spejlreflekskamera med enkeltobjektiv Læs dette først 3-216-920-81 (1) Digitalt spejlreflekskamera med enkeltobjektiv Læs dette først DSLR-A700 Betjeningsvejledning Før du betjener apparatet, skal du læse denne vejledning og " " " (særskilt dokument) grundigt

Læs mere

Cyber-shot Håndbog DSC-T100. Indholdsfortegnelse. Indeks VKLIK!

Cyber-shot Håndbog DSC-T100. Indholdsfortegnelse. Indeks VKLIK! VKLIK! Indholdsfortegnelse Grundlæggende betjening Brug af funktioner til optagelse Digitalt stillbilledkamera Cyber-shot Håndbog DSC-T100 Inden du tager enheden i brug, skal du læse denne brugervejledning

Læs mere

Håndbog til Mobilt HD Snap-kamera

Håndbog til Mobilt HD Snap-kamera VKLIK! Indholdsfortegnelse Kom godt i gang Grundlæggende betjening Håndbog til Mobilt HD Snap-kamera MHS-CM1/CM3 Brug af funktioner til optagelse Brug af funktioner til visning Tilpasning af indstillingerne

Læs mere

Din brugermanual SONY CYBER-SHOT DSC-N1

Din brugermanual SONY CYBER-SHOT DSC-N1 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Digitalt spejlreflekskamera med enkeltobjektiv Brugervejledning/ fejlfinding

Digitalt spejlreflekskamera med enkeltobjektiv Brugervejledning/ fejlfinding 2-689-106-81 (1) Før betjeningen Brug af optagefunktionerne Digitalt spejlreflekskamera med enkeltobjektiv Brugervejledning/ fejlfinding 100 DSLR-A100 Brug af visningsfunktionerne Brug af menuen Brug af

Læs mere

DSC-RX100. Brugervejledning 4-432-945-32(1) DK 1. Cyber-shot-brugervejledning. Hovedside. Inden brug. Optagelse. Visning

DSC-RX100. Brugervejledning 4-432-945-32(1) DK 1. Cyber-shot-brugervejledning. Hovedside. Inden brug. Optagelse. Visning 4-432-945-32(1) Cyber-shot-brugervejledning Hovedside () DSC-RX100 Brugervejledning Brug denne vejledning hvis der skulle opstå problemer, eller du har spørgsmål vedrørende kameraet. af billeder på et

Læs mere

Digitalkamera med udskifteligt objektiv

Digitalkamera med udskifteligt objektiv 4-189-193-34(1) Digitalkamera med udskifteligt objektiv α Håndbog Menusøgning Indeks 2010 Sony Corporation DK NEX-3/NEX-5/NEX-5C Bemærkninger om brug af kameraet Sådan bruges denne håndbog Klik på en knap

Læs mere

Cyber-shot Håndbog DSC-S800. Indholdsfortegnelse. Indeks VKLIK!

Cyber-shot Håndbog DSC-S800. Indholdsfortegnelse. Indeks VKLIK! VKLIK! Indholdsfortegnelse Grundlæggende betjening Brug af menuen Digitalt stillbilledkamera Cyber-shot Håndbog DSC-S800 Inden du tager enheden i brug, skal du læse denne håndbog grundigt igennem sammen

Læs mere

Vildtkamera DTC-530V.

Vildtkamera DTC-530V. Vildtkamera DTC-530V. Indhold fortegnelse......... 1 Kom godt i gang.........2 Information......... 2 Anvendelse......... 3 Fjernbetjening...... 3 Hukommelse kort......... 4 Quick Start...... 4 Isæt batterier.........

Læs mere

Dansk. Multifunktionelt. Zoom Digitalkamera. Betjeningsvejledning

Dansk. Multifunktionelt. Zoom Digitalkamera. Betjeningsvejledning Dansk Multifunktionelt Zoom Digitalkamera Betjeningsvejledning ii INDHOLD Oversigt over knapper og funktioner... 1 Ikoner på LCD-displayet... 2 Klargøring... 2 Isætning af batterier... 2 Isætning af SD/MMC-kort...

Læs mere

Din brugermanual SONY CYBER-SHOT DSC-H7

Din brugermanual SONY CYBER-SHOT DSC-H7 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

404 CAMCORDER CAMCORDER- OG KAMERAFUNKTIONER

404 CAMCORDER CAMCORDER- OG KAMERAFUNKTIONER Dansk DANISH 404 CAMCORDER CAMCORDER- OG KAMERAFUNKTIONER Supplement til brugervejledningen til ARCHOS 404 Version 1.1 Besøg www.archos.com/manuals for at downloade den seneste version af denne vejledning.

Læs mere

BRUGER VEJLEDNING DK 8MP wildview ir / KAMERA JK 020 / Åtelkamera 801/Albecom Justerbar 3 / 5 eller 8 mp.

BRUGER VEJLEDNING DK 8MP wildview ir / KAMERA JK 020 / Åtelkamera 801/Albecom Justerbar 3 / 5 eller 8 mp. BRUGER VEJLEDNING DK 8MP wildview ir / KAMERA JK 020 / Åtelkamera 801/Albecom Justerbar 3 / 5 eller 8 mp. Funktioner: 1. 5 cm TFT LCD-skærm med angivelse af optage tilstand, hukommelse på kort og batteri

Læs mere

Din brugermanual HP PHOTOSMART R827 http://da.yourpdfguides.com/dref/4134181

Din brugermanual HP PHOTOSMART R827 http://da.yourpdfguides.com/dref/4134181 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PHOTOSMART R827 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Cyber-shot Håndbog DSC-H50. Indholdsfortegnelse. Indeks VKLIK!

Cyber-shot Håndbog DSC-H50. Indholdsfortegnelse. Indeks VKLIK! VKLIK! Indholdsfortegnelse Grundlæggende betjening Brug af optagefunktioner Digitalt stillbilledkamera Cyber-shot Håndbog DSC-H50 Før du tager enheden i brug, skal du læse denne Håndbog omhyggeligt sammen

Læs mere

DENVER DPF 742 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet.

DENVER DPF 742 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. DENVER DPF 742 Betjeningsvejledning Digital Fotoramme ADVARSEL Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. 1 Introduktion Tillykke med købet af din nye Digitale Fotoramme.

Læs mere

Kend dit digitalkamera

Kend dit digitalkamera Kend dit digitalkamera Megapixels har naturligvis noget at sige, men er kun et mål for, hvor store billeder man umiddelbar kan lave. Laver du aldrig billederne større end 10 x 15 cm, er 3 megapixels tilstrækkelig.

Læs mere

Brugervejledning/ Fejlsøgning

Brugervejledning/ Fejlsøgning Digitalkamera Brugervejledning/ Fejlsøgning Betjeningsvejledning Læs denne vejledning og "Læs dette først" (særskilt vejledning) grundigt, inden du tager enheden i brug, og gem den til senere brug. Ejer-registrering

Læs mere

Indholdsfortegnelse Søg på handling. Søgning på MENUpunkter/indstillinger. Indeks. Cyber-shot Håndbog DSC-W Sony Corporation (1)

Indholdsfortegnelse Søg på handling. Søgning på MENUpunkter/indstillinger. Indeks. Cyber-shot Håndbog DSC-W Sony Corporation (1) Cyber-shot Håndbog DSC-W370 2010 Sony Corporation 4-181-206-22(1) DK Sådan bruges denne håndbog Klik på en knap øverst til højre for at gå til den pågældende side. Dette er praktisk, når du leder efter

Læs mere

Automatisk - Kameraet finder selv den bedste hvidbalance. Fungerer fint i langt de fleste tilfælde.

Automatisk - Kameraet finder selv den bedste hvidbalance. Fungerer fint i langt de fleste tilfælde. Kameraindstillinger Det digitale kamera har mange indstillinger, som beskrives i den medfølgende manual på mere eller mindre forståelig vis. Da mulighederne for individuel indstilling varierer fra kamera

Læs mere

Mere om kameraet. Fokus, Lysmåling, Eksponeringskompensation, Hvidbalance, Lysfølsomhed (ISO), Blitz, Selvudløser, Filtre, Modlysblænde

Mere om kameraet. Fokus, Lysmåling, Eksponeringskompensation, Hvidbalance, Lysfølsomhed (ISO), Blitz, Selvudløser, Filtre, Modlysblænde Mere om kameraet Fokus, Lysmåling, Eksponeringskompensation, Hvidbalance, Lysfølsomhed (ISO), Blitz, Selvudløser, Filtre, Modlysblænde Fokus Fokus betyder det, som er skarpt i billedet Fokus har stor betydning

Læs mere

SLT-A33/SLT-A55/SLT-A55V

SLT-A33/SLT-A55/SLT-A55V SLT-A33/SLT-A55/SLT-A55V De nye funktioner, der kommer fra denne firmwareopdatering, og deres respektive handlinger beskrives her. Se "Betjeningsvejledning". 2011 Sony Corporation A-E1M-100-31(1) Nye funktioner

Læs mere

Beskrivelse. 1.Objektiv 2.Knap til optagelse 3.Knap til fotografering _ DEN 01

Beskrivelse. 1.Objektiv 2.Knap til optagelse 3.Knap til fotografering _ DEN 01 Beskrivelse 3 2 1 1.Objektiv 2.Knap til optagelse 3.Knap til fotografering DEN 01 13 4.Micro USB-port 10 12 11 6 7 8 9 4 5 5.Tænd/sluk-knap til batteri 6.Knap til side op 7.Tænd/sluk-knap 8.Knappen OK

Læs mere

User Manual ES80/ES81. Klik på et emne. Ofte stillede spørgsmål. Hurtigstart. Indhold. Almindelige funktioner. Udvidede funktioner

User Manual ES80/ES81. Klik på et emne. Ofte stillede spørgsmål. Hurtigstart. Indhold. Almindelige funktioner. Udvidede funktioner Denne brugervejledning indeholder detaljerede oplysninger om brugen af dit kamera. Læs venligst denne vejledning grundigt igennem. Klik på et emne User Manual ES80/ES81 Ofte stillede spørgsmål Hurtigstart

Læs mere

Din brugermanual HP PHOTOSMART M537 http://da.yourpdfguides.com/dref/919249

Din brugermanual HP PHOTOSMART M537 http://da.yourpdfguides.com/dref/919249 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PHOTOSMART M537 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Din brugermanual SAMSUNG WB100 http://da.yourpdfguides.com/dref/4565967

Din brugermanual SAMSUNG WB100 http://da.yourpdfguides.com/dref/4565967 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

1. Detaljeret beskrivelse

1. Detaljeret beskrivelse Digital Diktafon Indhold 1. Detaljeret beskrivelse... 3 2. Specifikation... 4 3. Sæt batterier i... 4 4. Anvendelse... 6 4.1. Tænd/Sluk... 6 4.2. Optagelse... 6 4.4.1 Vælg optagelsestilstand... 6 4.4.2

Læs mere

Cyber-shot Håndbog DSC-S500. Brug af kameraet. Digital Still Camera. Digital Still Camera. Brug af menuen. Brug af skærmen Opsætning

Cyber-shot Håndbog DSC-S500. Brug af kameraet. Digital Still Camera. Digital Still Camera. Brug af menuen. Brug af skærmen Opsætning Brug af kameraet Brug af menuen Digital Still Camera Cyber-shot Håndbog Brug af skærmen Opsætning Brug af computeren DSC-S500 Udskrivning af stillbilleder Tilslutning af kameraet til et tv Digital Still

Læs mere

Dansk. Multifuktionelt Digitalkamera Brugervejledning

Dansk. Multifuktionelt Digitalkamera Brugervejledning Dansk Multifuktionelt Digitalkamera Brugervejledning INDHOLD OVERSIGT OVER KNAPPER OG FUNKTIONER... 1 IKONER PÅ LCD-DISPLAYET... 2 FORBEREDELSE... 2 Isætning af batterier... 2 Isætning af SD/MMC-kortet...

Læs mere

Brugervejledning til dataoverførsel fra kamera til kamera

Brugervejledning til dataoverførsel fra kamera til kamera Canon digitalkamera Brugervejledning til dataoverførsel fra kamera til kamera Indholdsfortegnelse Indledning...................................... 1 Overførsel af billeder via en trådløs forbindelse........

Læs mere

Brugervejledning/ Fejlsøgning

Brugervejledning/ Fejlsøgning Digitalkamera Brugervejledning/ Fejlsøgning Betjeningsvejledning Læs denne vejledning og "Læs dette først" (særskilt vejledning) grundigt, inden du tager enheden i brug, og gem den til senere brug. Ejer-registrering

Læs mere

1. Få dit kamera at kende. 2. Funktionelle dele

1. Få dit kamera at kende. 2. Funktionelle dele VIGTIGT - Undlad at åbne dækslet under vand. - Luk batteridækslet ordentligt for bedste vand forsegling. - Skyl med rent vand efter brugte og holde det tørt til opbevaring. 1. Få dit kamera at kende 3M

Læs mere

HP Photosmart M730 -serien Digitalkamera. Brugervejledning

HP Photosmart M730 -serien Digitalkamera. Brugervejledning HP Photosmart M730 -serien Digitalkamera Brugervejledning Juridiske bemærkninger Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne i dette dokument kan ændres uden varsel. De eneste

Læs mere

Dansk MULTIFUNKTIONELT. Digitalkamera. Brugervejledning

Dansk MULTIFUNKTIONELT. Digitalkamera. Brugervejledning Dansk MULTIFUNKTIONELT Digitalkamera Brugervejledning INDHOLD OVERSIGT OVER KNAPPER OG FUNKTIONER... 1 IKONER PÅ LCD-DISPLAYET... 2 FORBEREDELSE... 2 Isætning af batterier... 2 Isætning af SD/MMC-kortet...

Læs mere

Digitalkamera med udskifteligt objektiv

Digitalkamera med udskifteligt objektiv 4-420-747-31(1) Digitalkamera med udskifteligt objektiv α Håndbog A-fatning Klargøring af kameraet Optagelse og visning af billeder Sådan optages billeder tilpasset dit motiv Brug af optagefunktionen Sådan

Læs mere

HP Photosmart R740-serien Digitalkamera. Brugervejledning

HP Photosmart R740-serien Digitalkamera. Brugervejledning HP Photosmart R740-serien Digitalkamera Brugervejledning Juridiske bemærkninger Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne i dette dokument kan ændres uden varsel. De eneste

Læs mere

Startvejledning DANSK CEL-SV3MA240

Startvejledning DANSK CEL-SV3MA240 Startvejledning DANSK CEL-SV3MA240 Pakkens indhold Kontroller før brug, om kassen indeholder følgende dele. Hvis der mangler noget, skal du kontakte kameraforhandleren. Kamera Batteripakke NB-6LH Batterioplader

Læs mere

En samling af eksempler på billeder SB-910

En samling af eksempler på billeder SB-910 En samling af eksempler på billeder SB-910 Denne håndbog viser de forskellige SB-910 flashfunktioner og eksempelfotos. 1 Dk Tag det næste skridt med kreativ belysning Afslør dine motivers teksturer og

Læs mere

ADVARSEL Apparatet må ikke udsættes for regn eller fugt af hensyn til risiko for brand eller elektrisk stød.

ADVARSEL Apparatet må ikke udsættes for regn eller fugt af hensyn til risiko for brand eller elektrisk stød. A-fatning ADVARSEL Apparatet må ikke udsættes for regn eller fugt af hensyn til risiko for brand eller elektrisk stød. VIGTIGE SIKKER- HEDSINSTRUK- TIONER -GEM DISSE INSTRUKTIONER FARE LÆS OMHYGGELIGT

Læs mere

CCT-5001 BETJENINGSVEJLEDNING

CCT-5001 BETJENINGSVEJLEDNING CCT-5001 BETJENINGSVEJLEDNING facebook.com/denverelectronics DA-1 Oversigt over kameraet Bliv klar til brug 1. HDMI-port 6. Skærm 11. Dæksel 16. OP 2. Micro SD kort- 7. Arbejdsindikator 12. Højttaler 17.

Læs mere

Din brugermanual SAMSUNG PL200 http://da.yourpdfguides.com/dref/3378766

Din brugermanual SAMSUNG PL200 http://da.yourpdfguides.com/dref/3378766 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i SAMSUNG PL200 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Din brugermanual SONY DSC-W360

Din brugermanual SONY DSC-W360 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

DENVER DPF-537 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet.

DENVER DPF-537 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. DENVER DPF-537 Betjeningsvejledning Digital Fotoramme ADVARSEL Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. 1 Introduktion Tillykke med købet af din nye Digitale Fotoramme.

Læs mere

ADVARSEL: Smid ikke dette produkt i husholdningsaffaldet. Aflever det til et indsamlingssted for genanvendelse af elektroniske apparater.

ADVARSEL: Smid ikke dette produkt i husholdningsaffaldet. Aflever det til et indsamlingssted for genanvendelse af elektroniske apparater. Garanti & Support Dette produkt har en ét-års garanti, der dækker over eventuelle problemer ved normalt brug. Misbrug af Easi-Speak eller at åbne enheden vil ugyldiggøre denne garanti. Alle data, der er

Læs mere

Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S. ClearNote +

Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S. ClearNote + Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S + + Vejledning til + Brugervejledning version 7.2.1 Copyright 2006 by Optelec, The Netherlands og ScanDis A/S All rights reserved. Alle rettigheder forbeholdes.

Læs mere

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0 Viditronic NDVR Quick Guide Ver. 2.0 1 Indholdsfortegnelse 1. HOVEDMENU 3 1.1 START 5 1.2 AKTIVITETSINDIKATOR: 7 1.3 INFORMATIONS VINDUE: 7 1.4 PTZ KAMERA KONTROL: 7 1.5 SKÆRMMENU 8 1.5.1 AKTIVER BEVÆGELSE:

Læs mere

Din brugermanual PANASONIC LUMIX DMC-S5 http://da.yourpdfguides.com/dref/5616128

Din brugermanual PANASONIC LUMIX DMC-S5 http://da.yourpdfguides.com/dref/5616128 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Det efterfølgende skal ses som gode råd og videregivelse af mine erfaringer.

Det efterfølgende skal ses som gode råd og videregivelse af mine erfaringer. Billedbehandling / Digital kamera Det efterfølgende skal ses som gode råd og videregivelse af mine erfaringer. Pixelmasse Billedstørrelse 1.000.000 9 x 12 2.000.000 10 x 15 3.000.000 13 x 18 4.000.000

Læs mere

Håndbog. Mobilt HD Snap-kamera MHS-PM5/PM5K. Indholdsfortegnelse. Indeks VKLIK! Kom godt i gang. Grundlæggende betjening

Håndbog. Mobilt HD Snap-kamera MHS-PM5/PM5K. Indholdsfortegnelse. Indeks VKLIK! Kom godt i gang. Grundlæggende betjening VKLIK! Indholdsfortegnelse Kom godt i gang Grundlæggende betjening Brug af kameraet på din computer Brug af funktioner til optagelse Brug af funktioner til visning Tilpasning af indstillingerne Anvendelse

Læs mere

Din brugermanual SONY NEX-5N http://da.yourpdfguides.com/dref/4059770

Din brugermanual SONY NEX-5N http://da.yourpdfguides.com/dref/4059770 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Cyber-shot Håndbog DSC-T10. Indholdsfortegnelse. Indeks VKLIK!

Cyber-shot Håndbog DSC-T10. Indholdsfortegnelse. Indeks VKLIK! VKLIK! Indholdsfortegnelse Grundlæggende betjening Brug af menuen Digital Still Camera Cyber-shot Håndbog DSC-T10 Inden du tager enheden i brug, skal du læse denne brugervejledning og "Betjeningsvejledning"

Læs mere

DIGITAL OPTAGER OG MULTI-AFSPILLER MP-122/222/522/1022 BETJENINGSVEJLEDNING

DIGITAL OPTAGER OG MULTI-AFSPILLER MP-122/222/522/1022 BETJENINGSVEJLEDNING DIGITAL OPTAGER OG MULTI-AFSPILLER MP-122/222/522/1022 BETJENINGSVEJLEDNING 1: KNAPPER OG KONTROLLER S1. LCD display S2. REW / søg tilbage / MENU / FF / søg frem S3. Volumen ned - S4. Volumen op + S5.

Læs mere

Dansk. Multifuktionelt Digitalkamera Brugervejledning

Dansk. Multifuktionelt Digitalkamera Brugervejledning Dansk Multifuktionelt Digitalkamera Brugervejledning ii Dansk Digitalkamera - betjeningsvejledning INDHOLD OVERSIGT OVER KNAPPER OG FUNKTIONER... 1 IKONER PÅ LCD-DISPLAYET... 2 FORBEREDELSE... 2 Isætning

Læs mere

RM-LVR1. Live-View Remote

RM-LVR1. Live-View Remote Live-View Remote RM-LVR1 Denne håndbog er et supplement til denne enheds betjeningsvejledning. Den beskriver nogle tilføjede eller ændrede funktioner samt deres betjening. Se også betjeningsvejledningen

Læs mere

GRUNDLÆGGENDE TEORI LIGE FRA HJERTET

GRUNDLÆGGENDE TEORI LIGE FRA HJERTET GUIDE 1 Blænde ISO Lukkertid Eksponeringsværdi. og lidt om, hvordan de hænger sammen GRUNDLÆGGENDE TEORI LIGE FRA HJERTET 2015 LÆRfoto.dk Indhold Indhold... 2 Indledning... 3 Blænde... 4 Blænde og dybdeskarphed...

Læs mere

PRESSEMEDDELELSE. Feb. 2009 RICOH PRÆSENTERER CX1.

PRESSEMEDDELELSE. Feb. 2009 RICOH PRÆSENTERER CX1. PRESSEMEDDELELSE Feb. 2009 RICOH PRÆSENTERER CX1. 7,1x optisk vidvinkel digitalkamera med et belysningsområde svarende til 12 EV. Ricoh er nu på banen med CX1, et nyt kompakt digitalt kamera med et 28-200mm,

Læs mere

Pebble Eco 5 BRUGSVEJLEDNING LYS OG LUP ERHVERVSVEJ 30 2610 RØDOVRE TLF. 43 451 451

Pebble Eco 5 BRUGSVEJLEDNING LYS OG LUP ERHVERVSVEJ 30 2610 RØDOVRE TLF. 43 451 451 Pebble Eco 5 BRUGSVEJLEDNING LYS OG LUP ERHVERVSVEJ 30 2610 RØDOVRE TLF. 43 451 451 Indhold Salgspakkens indhold...2 Knapper og stik...2 På forsiden...2 På bagsiden...3 Langs overkanten...3 Opladning...3

Læs mere

Din brugermanual SAMSUNG PL90 http://da.yourpdfguides.com/dref/3378769

Din brugermanual SAMSUNG PL90 http://da.yourpdfguides.com/dref/3378769 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i SAMSUNG PL90 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

HP Photosmart R830/R840-serien Digitalkamera. Brugervejledning

HP Photosmart R830/R840-serien Digitalkamera. Brugervejledning HP Photosmart R830/R840-serien Digitalkamera Brugervejledning Juridiske bemærkninger Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne i dette dokument kan ændres uden varsel. De eneste

Læs mere

EBO-600E. Quick Start Guide

EBO-600E. Quick Start Guide EBO-600E Quick Start Guide Knapper og kontroller 1. Knappen Power 2. Knappen Enter (ok) 3.Pileknap Op/ Vol + 4. Pileknap Ned/ Vol - 5. Pileknap Venstre 6. Pileknap Højre 7.Genvej til musikafspilning: 1

Læs mere

Digitalkamera med udskifteligt objektiv

Digitalkamera med udskifteligt objektiv 4-437-010-31(1) Digitalkamera med udskifteligt objektiv α Håndbog Prøvebillede Menu Indeks 2012 Sony Corporation DK NEX-6/NEX-5R om brug af kameraet Sådan bruges denne håndbog Klik på en knap øverst til

Læs mere

Digitalkamera med udskifteligt objektiv

Digitalkamera med udskifteligt objektiv 4-459-707-31(1) Digitalkamera med udskifteligt objektiv α Håndbog A-fatning Forberedelse af kameraet Optagelse og visning af billeder Optagelse af billeder som passer til dit motiv Brug af optagefunktionerne

Læs mere

Indholdsfortegnelse Betjeningssøgning. MENU/Indstillingersøgning. Indeks. Cyber-shot Håndbog DSC-WX Sony Corporation (1)

Indholdsfortegnelse Betjeningssøgning. MENU/Indstillingersøgning. Indeks. Cyber-shot Håndbog DSC-WX Sony Corporation (1) Cyber-shot Håndbog DSC-WX1 2009 Sony Corporation 4-150-182-31(1) DK Sådan bruges denne håndbog Klik på en knap øverst til højre for at gå til den modsvarende side. Dette er praktisk ved søgning efter en

Læs mere

ADVARSEL FORSIGTIG VIGTIGE SIKKER- HEDSINSTRUKTIONER

ADVARSEL FORSIGTIG VIGTIGE SIKKER- HEDSINSTRUKTIONER A-fatning ADVARSEL Apparatet må ikke udsættes for regn eller fugt af hensyn til risiko for brand eller elektrisk stød. VIGTIGE SIKKER- HEDSINSTRUKTIONER GEM DISSE INSTRUKTIONER FARE LÆS OMHYGGELIGT DISSE

Læs mere

Brugermanual. 2GB MP3 afspiller

Brugermanual. 2GB MP3 afspiller Brugermanual 2GB MP3 afspiller Indhold 1. Knappe funktioner og fremgagnsmåde... 4 2. Instruktioner... 4 2.1 Tænd og sluk... 4 2.2 Upload Music to the Player... 5 2.3 Afspil musik... 6 2.4 Normal or shuffle

Læs mere

Digitalkamera med udskifteligt objektiv

Digitalkamera med udskifteligt objektiv 4-287-951-33(1) Digitalkamera med udskifteligt objektiv α Håndbog A-fatning Klargøring af kameraet Optagelse og visning af billeder Sådan optages billeder tilpasset dit motiv Brug af optagefunktionen Sådan

Læs mere

Oversigt.: LED Indikator Optag / Stop Button Lince MIC Nulstil Hul USB Plug

Oversigt.: LED Indikator Optag / Stop Button Lince MIC Nulstil Hul USB Plug 1. Brugervejledning 2. Tak for dit køb af vores pen-optager. Læs venligst denne manual omhyggeligt og grundigt før ethvert forsøg på at betjene dette produkt og beholde den for din fremtids reference.

Læs mere

DENVER DPF-722 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet.

DENVER DPF-722 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. DENVER DPF-722 Betjeningsvejledning Digital Fotoramme ADVARSEL Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. 1 Introduktion Tillykke med købet af din nye Digitale Fotoramme.

Læs mere

Digitalkamera med udskifteligt objektiv

Digitalkamera med udskifteligt objektiv 4-297-562-31(1) Digitalkamera med udskifteligt objektiv α Håndbog Indholdsfortegnelse Prøvebillede Menu Indeks 2011 Sony Corporation DK NEX-7 Bemærkninger om brug af kameraet Sådan bruges denne håndbog

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, /FM mini Radio VIGTIGT: Læs vejledningen omhyggeligt, før du bruger produktet, og gem den til senere brug. Indhold Udpakning 25 Knap instruktion 26 OLED display 28

Læs mere

Vejledning til Photo Story 3

Vejledning til Photo Story 3 Vejledning til Photo Story 3 Start på billedfortælling Når du har startet programmet, får du dette vindue. Du får 3 valg: 1. Opret en ny fortælling. 2. Redigere et projekt 3. Afspille en fortælling. Den

Læs mere

TTS er stolte af at være en del af

TTS er stolte af at være en del af Garanti & Support Dette produkt har en ét-års garanti, der dækker over eventuelle problemer ved normalt brug. Misbrug af Tuff-Cam 2 eller at åbne enheden vil ugyldiggøre denne garanti. Alle data, der er

Læs mere

Brugervejledning. Stereomikrofon STM10

Brugervejledning. Stereomikrofon STM10 Brugervejledning Stereomikrofon STM10 Indholdsfortegnelse Grundlæggende...3 Oversigt over funktioner...3 Oversigt over hardware...3 Samling...4 Anvendelse af mikrofonen...5 Optagelse af lyd...5 Optagelse

Læs mere