Din brugermanual SONY NEX-5N

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Din brugermanual SONY NEX-5N http://da.yourpdfguides.com/dref/4059770"

Transkript

1 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd, størrelse, tilbehør osv.). Detaljeret instruktioner er i Brugerguiden. Brugsanvisning Betjeningsvejledning Brugervejledning Brugermanual Brugsvejledning

2 Manual abstract: Søg oplysninger efter prøvebilleder. af kameraet skal foregå i den nævne rækkefølge. Standardindstillingen vises med et. Viser advarsler og begrænsninger, som er relevante i forhold til korrekt betjening af kameraet. z Viser brugbare oplysninger. 2DK Indholdsfortegnelse Bemærkninger om brug af kameraet Sådan bruges denne håndbog 2 Prøvebillede 6 Identificering af dele 12 Liste over ikoner på skærmen 16 Indholdsfortegnelse Prøvebillede Grundlæggende brug Betjening af kameraet 19 Menu 23 Optagelse af billeder 28 Visning af billeder 30 Sletning af billeder 32 Menu Indeks Brug af funktioner via kontrolhjulet DISP (Vis indhold) 40 (Ekspon.komp.) 43 (Fremf.metode) 44 (Billedindeks) 51 Brug funktionen Kreativ fotografering Foto-kreativitet 33 Baggrund ude af fokus 34 Lysstyrke 35 Farve 36 Livfuldhed 37 Billedeffekt 38 3DK Fortsættes r Indholdsfortegnelse Brug af funktioner i menuen Optagetilstand 23 Kamera 24 Billedformat 24 Lysstyrke/farve 25 Afspil 25 Opsætning 26 Prøvebillede Oprettelse af forbindelse til andet udstyr Visning af billeder på et tv 162 Brug af computeren 165 Brug af softwart; 194 AVCHD-format 195 Rengøring &middh;r 2) H Objektiv I Udløserknap til objektivet Indholdsfortegnelse Prøvebillede Når objektivet er fjernet J Fatning K Billedsensor 3) L Objektivkontakter 3) M (USB)-terminal (170) N Krog til skulderrem O HDMI-terminal (162) P Lyssensor Menu Indeks Q LCD-skærm/berøringsskærm(21) R (Afspilning)-knap (30) S MOVIE (film)-knap (28) T Kontrolhjul (19) U Funktionstaster (20) 1) 2) Dæk ikke denne del til ved videooptagelse.

3 Der kan også påsættes ekstraudstyr til Terminal til intelligent tilbehør. 3) Undgå at berøre denne del direkte. 12DK Fortsættes r A Batteri/hukommelseskortdæksel B Gevind til kamerastativ Brug et kamerastativ med en skruelængde på maks. 5,5 mm. Du kan ikke fastgøre kameraet sikkert til et stativ, hvis skruerne er længere end 5,5 mm, og kameraet kan derved blive beskadiget. Indholdsfortegnelse C Markering af billedsensorens placering (67) Prøvebillede D Aktivitetslampe E Batterihus F Indføringsrille til hukommelseskort G Dæksel til forbindelsesplade Brug denne, når der benyttes en AC-PW20vekselstrømsadapter (sælges separat). Anbring forbindelsespladen i batterihuset, og før dernæst ledningen gennem dækslet til forbindelsespladen som vist nedenfor. Menu Sørg for, at ledningen ikke klemmes, når dækslet lukkes. Indeks Blitz HVL-F7S A Skrue B Blitz* C Stik* * Undgå at berøre denne del direkte. når Billedeffekt ikke fungerede på billedet. der afspilles, knyttes funktionerne DISP (Vis indhold) og (Billedindeks) til kontrolhjulet. Du kan tildele funktionerne til knappen til højre på kontrolhjulet (side 131). 19DK Fortsættes r Indeks Når du drejer eller trykker på op/ned/højre/venstre på kontrolhjulet efter anvisningerne på skærmen, kan du vælge indstillinger for forskellige elementer. Dit valg foretages, når du trykker på midten af kontrolhjulet. Indholdsfortegnelse Pilen betyder, at du kan dreje på kontrolhjulet. Prøvebillede Når valgmulighederne vises på skærmen, kan du vælge mellem dem ved at dreje eller trykke til højre/venstre/ op/ned på kontrolhjulet. Tryk i midten for at foretage dit valg. Menu Indeks Funktionstaster Funktionstasterne har forskellige roller afhængigt af konteksten. Den tildelte rolle (funktion) for hver funktionstast vises på skærmen. Tryk på funktionstast A for at bruge den funktion, der vises øverst til højre. Tryk på funktionstast B for at bruge den funktion, der vises nederst til højre. Tryk på midten af kontrolhjulet (funktionstast C) for at bruge den funktion, der vises i midten. Du kan tildele funktionerne til funktionstasterne B og C (side 131 og 132). I denne håndbog angives funktionstasterne med det ikon eller den funktion, som vises på skærmen. A C I dette tilfælde fungerer funktionstast A som MENU (Menu)-knap, og funktionstast B som? (Opt.tip)-knap. Funktionstast C fungerer som MODE (Optagetilstand)-knap. B 20DK Fortsættes r Indholdsfortegnelse Berøringsskærm Du kan betjene kameraet intuitivt ved at berøre eller glide fingeren hen over skærmen. Rør elementet på skærmen for at vælge det. Glid fingeren hen over skærmen for at bladre ned til skjulte elementer. Rør elementet for at vælge det. Prøvebillede Når du glider fingeren hen over skærmen, bladres der i elementerne. Elementerne på skærmen erstattes af dem, der ikke kan ses. Menu Betjening Du kan vælge elementer og justere indstillingerne på to måder. Den ene er ved at bruge kontrolhjulet, den anden er ved at berøre eller glide fingeren hen over skærmen (berøringsskærm). Betjening Sådan vælges et element Kontrolhjul Berøringsskærm Indeks Drej eller tryk på op/ned/venstre/ Rør det ønskede element. højre, og tryk så på midten. Sådan vises et skjult element Drej eller tryk på op/ned, indtil elementet bladres frem på skærmen. Glid fingeren op eller ned på skærmen, indtil elementet bladres ind i visningen. 21DK Fortsættes r Betjening Sådan angiver du en værdi eller justerer sløringsniveauet Drej den. Kontrolhjul Berøringsskærm Skub indikatoren med fingeren. Indholdsfortegnelse Prøvebillede Sådan afspilles næste eller forrige billede Drej det eller tryk på venstre/ højre. Glid fingeren til venstre eller højre på afspilningsskærmen. Menu Bemærkninger Du kan udføre de fleste betjeninger både med kontrolhjulet/funktionstaster og berøringsskærmen. Nogle af betjeningerne kan dog kun udføres med den ene eller den anden. Undgå følgende: Brug af spidse objekter, f.eks. en blyant, kuglepen eller spidsen af en fingernegl. At holde kameraet ved at berøre skærmen. Berøringsskærmen reagerer muligvis ikke, når du forsøger at betjene den med handsker på. 22DK Indeks Brug af funktioner i menuen Menu Indholdsfortegnelse Du kan konfigurere de grundlæggende indstillinger for hele kameraet eller udføre funktioner såsom optagelse, afspilning eller andre handlinger. Prøvebillede 1 Vælg MENU. 2 Vælg det ønskede element ved at trykke til højre/venstre/op/ned på kontrolhjulet, og tryk dernæst på midten. Eller rør elementet på skærmen. 3 Følg vejledningen på skærmen, vælg det ønskede element, og tryk dernæst på midten af kontrolhjulet for at foretage dit valg. Eller følg instruktionerne på skærmen, rør det ønskede element på skærmen. Menu MENU Indeks Kontrolhjul Optagetilstand Giver dig mulighed for at vælge en optagetilstand såsom blændetilstand, panorering, Valg af motiv. Intelligent auto Kameraet vurderer motivet og foretager passende indstillinger. Du kan benytte automatisk optagelse med de rette indstillinger. Optager med forudindstillinger afhængigt af motiv eller forhold. Reducerer kamerarystelser ved en mere mørk optagelse indendørs eller ved brug af telelinse. Optager med panoreringsformat. Opdater 3D-panoreringsbilleder, som anvendes til afspilning på et 3D-kompatibelt tv. Justerer blænde og lukkerhastighed. Justerer lukkerhastigheden for at udtrykke motivets bevægelser. Justerer området, som er i fokus eller bringer baggrunden ud af fokus. Fortsættes r Valg af motiv Anti-bevægelsesslør Panorering 3D-panorering Manuel eksp. Lukkerhast.prior. Blændeprioritet 23DK Auto programmeret Automatisk optagelse, som giver dig mulighed for at tilpasse indstillingerne med undtagelse af eksponering (lukkerhastighed og blænde). Indholdsfortegnelse Kamera Gør det muligt at optage funktioner såsom kontinuerlig optagelse, selvudløser og blitz.

4 Fremf.metode Blitztilstand AF/MF-valg Autofokusområde Autofokusmetode Genstandssporing Præc. dig. zoom Ansigtsregistrering Ansigtsregistrering Smiludløser Blød hud-effekt Liste med optagetip LCD-visning (DISP) Søgervisning (DISP) DISP-knap (skærm) Vælger fremføringsmetoden såsom kontinuerlig optagelse, selvudløser eller bracketing-optagelse. Vælge metoden til udløsning af blitzen. Vælger automatisk eller manuel fokusering. Vælger det område, der skal fokuseres på. Vælger autofokusmetode. Holder fokus på motivet, mens det forfølges. Indstiller den digitale zoom. Registrerer automatisk ansigter og justerer fokus og eksponering, så det passer til ansigterne. Registrerer eller ændrer personen, der er i fokus. Hver gang kameraet registrerer et smil, udløser kameraet automatisk lukkeren. Optager huden på en jævn måde i Ansigtsregistreringfunktionen. Gør det muligt at få vist alle optagetip. Ændrer de oplysninger, der skal vises på LCD-skærmen. Ændrer de oplysninger, der skal vises på en elektronisk motivsøger (sælges separat). Giver dig mulighed for at vælge, hvilke typer muligheder der skal vises på LCD-skærmen, når du trykker på DISPknappen. Prøvebillede Menu Indeks Billedformat Gør det muligt at indstille billedstørrelsen og -formatet. Stillbillede Billedformat Format Kvalitet 3D-panorama Billedformat Panoreringsretning Vælger billedstørrelsen for 3D-panoreringsbilleder. Vælger, hvilken retning kameraet skal panorere, når der optages 3D-panoreringsbilleder. Vælger billedstørrelse. Vælger format. Vælger komprimeringsformat. 24DK Fortsættes r Panorering Billedformat Panoreringsretning Film Filformat Optageindstilling Vælger AVCHD 60i/60p, AVCHD 50i/50p eller MP4. Vælger billedstørrelse, -hastighed og -kvalitet for film. Vælger billedstørrelsen for panoreringsbilleder. Vælger, hvilken retning kameraet skal panorere, når der optages panoreringsbilleder. Indholdsfortegnelse Prøvebillede Lysstyrke/farve Giver dig mulighed for at foretage indstillinger for lysstyrke såsom lysmålermetode samt farveindstillinger såsom hvidbalance. Ekspon. komp. ISO Hvidbalance Lysmålermetode Blitzkompens. DRO/Auto HDR Billedeffekt Kreativ indst. Kompenserer for lysstyrken for hele billedet. Indstiller ISOfølsomheden. Menu Justerer farvetemperaturen ud fra omgivelsernes lysforhold. Vælger metode til måling af lysstyrke. Justerer mængden af blitzlys. Korrigerer lysstyrke eller kontrast automatisk. Optager med de ønskede effekter for at give udtryk for en unik atmosfære. Vælger billedbehandlingsmetode. Indeks Afspil Giver dig mulighed for at indstille afspilningsfunktioner. Slet Diasshow Visningstilstand Billedindeks Roter Beskyt 3D-visning Forstør Indst. for lydstyrke Angiv udskrivning Vis indhold Under afspilning Sletter billeder. Viser billeder automatisk. Giver dig mulighed for at bestemme, hvordan man grupperer billedvisningen. Vælger antallet af billeder, som skal vises på indeksskærmen. Roterer billeder. Beskytter billeder eller annullerer beskyttelsen. Opretter forbindelse til et 3D-kompatibelt tv og gør det muligt at få vist 3D-billeder. Forstørrer billedet. Indstiller lydstyrken for film. Vælger billeder til udskrivning eller foretager udskriftsindstillinger. Skifter de oplysninger, der skal vises på afspilningsskærmen. 25DK Fortsættes r Indholdsfortegnelse Opsætning Giver dig mulighed for at foretage mere detaljerede optageindstillinger eller ændre kameraindstillingerne. Optagelsesindstil. AF-lampe Rødøjereduktion FINDER/LCD-indstil. Live View-visning Autovisning Gitterlinje Maksimumniveau Maksimumfarve MF-hjælp MF-hjælpetid Farverum SteadyShot Udløser u/obj. Eye-Start AF Udløserfrontknap Lang eksp.sr Høj ISO SR Objektivkomp. : Skygge Objektivkomp.: Krom. Ab. Objektivkomp.: Forvrængn. Filmlydoptagelse Reduktion af vindstøj AF-mikrojust. Primære indstill. Menustart Vælger en menu, der vises først, i den øverste menu eller den sidste menuskærm. Indstiller AF-lampen til at hjælpe i forbindelse med automatisk fokusering på steder med svag belysning. Prøvebillede Udfører en blitztest før optagelse med brug af blitz for at forhindre røde øjne. Angiver, hvordan man skifter mellem en elektronisk motivsøger (sælges separat) og LCD-skærmen. Giver dig mulighed for at vælge, om du vil vise værdien for eksponeringskompensation m.m. på skærmvisningen. Indstiller tidsrummet for visning af billedet straks efter optagelse. Menu Aktiverer gitterlinjen, som hjælper dig med at justere sammensætningen af billeder. Forbedrer omridset af områder i fokus med en bestemt farve. Indstiller den farve, der er brugt til maksimumfunktionen. Viser et forstørret billede, når der fokuseres manuelt. Angiver, i hvor lang tid billedet skal vises i et udvidet format. Indeks Ændrer området for farvegengivelse. Indstiller kompensation for kamerarystelser. Indstiller, hvorvidt lukkeren udløses, når der ikke er monteret et objektiv. Angiver, om der skal bruges autofokus, når du kigger gennem en elektronisk motivsøger (sælges separat). Angiver, om funktionen til den elektroniske spaltelukker skal bruges. Indstiller støjreduktionsbehandling for optagelser med lang eksponeringstid. Indstiller støjreduktionsbehandling for optagelser med høj ISO-følsomhed. Kompenserer for de falmede hjørner på skærmen. Reducerer farveafvigelsen i hjørnerne på skærmen. Kompenserer for forvrængning på skærmen. Indstiller lyden for optagelse af film. Reducerer vindstøj ved filmoptagelse. Finjusterer autofokus, når du bruger LA-EA2fatningsadapteren (sælges separat). 26DK Fortsættes r Specialtastsindstillinger Brug touchscreen Bip Sprog Indst.dato/tid Indstilling af sted Hjælpeguidevisn Strømbesparelse LCD-lysstyrke Søgerlysstyrke Skærmfarve Bredt billede Vis afspilning HDMI-opløsning KONTROL TIL HDMI USB-tilslutning Rensetilstand Version Demotilstand Nulstil Hukommelseskortværktøj Formater Filnummer Mappenavn Vælg optagemappe Ny mappe Gendan billed-db. Vis kortplads Eye-Fi-opsætning* Overførselsindst. Tildeler funktioner til forskellige taster. Angiver, om kameraet skal betjenes med berøringsskærmen. Vælger den lyd, der afgives, når du betjener kameraet.

5 Vælger, hvilket sprog der bruges på skærmen. Indstiller dato og klokkeslæt. Vælger det område, hvor du anvender kameraet. Slår hjælpeguiden til eller fra. Indstiller det tidsrum, der skal gå, før kameraet sættes i strømbesparende tilstand. Indstiller lysstyrken på LCD-skærmen. Justerer lysstyrken for en elektrisk søger (sælges separat). Indstiller farven på LCDskærmen. Vælger en metode til visning af brede billeder. Vælger metoden til visning af portrætbilleder. Indholdsfortegnelse Prøvebillede Menu Indstiller opløsningsudgang til HDMI-TV. Indstiller, hvorvidt kameraet skal kunne betjenes med en "BRAVIA" Sync-kompatibel fjernbetjening. Vælger metode for USB-forbindelse. Giver dig mulighed for at rense billedsensoren. Viser versionerne af kameraet og objektivet/ fatningsadapteren. Indstiller, hvorvidt demonstrationen af film skal vises. Nulstiller kameraet til fabriks-indstillingerne. Formaterer hukommelseskortet. Vælger den metode, der bruges til at tildele filnumre til billeder. Vælger format til mappenavn. Vælger optagemappen. Opretter en ny mappe. Reparerer billeddatabasefilen, når der opdages uoverensstemmelser. Viser den resterende optagetid for film samt antallet af stillbilleder, der kan optages på hukommelseskortet. Indstil ler kameraets overførselsfunktion, når der anvendes et Eye-Fi-kort. Indeks * Vises, når der er isat et Eye-Fi-kort (sælges separat) i kameraet. 27DK Optagelse af billeder Her forklares om optagelse af billeder med de indstillinger, der var, da du købte kameraet. Kameraet foretager passende bedømmelser af situationen og justerer indstillingerne. Indholdsfortegnelse 1 Juster vinklen på LCD-skærmen, og hold kameraet. Funktionen Motivgenkendelse aktiveres. Prøvebillede 2 Hvis du vil tage stillbilleder, skal du trykke udløserknappen halvt ned for at fokusere på motivet og trykke den helt ned for at fotografere. Tryk på MOVIE-knappen for at begynde optagelse af en film. Tryk på MOVIE-knappen igen for at stoppe optagelsen. Bemærk Du kan optage en film i AVCHD-format kontinuerligt i op til 29 minutter og en film i MP4-format i op til 29 minutter eller 2 GB. Optagetiden kan forkortes afhængigt af den omgivende temperatur eller optageforholdene. Menu z Om Motivgenkendelse Funktionen Motivgenkendelse lader kameraet genkende optageforholdene automatisk og giver dig mulighed for at optage billedet med de passende indstillinger. Indeks Motivgenkendelsesikon og guide Kameraet genkender (Nattescene), (Stativ - nattescene), (Natportræt), (Modlys), (Modlysportræt), (Portræt), (Landskab), (Makro), (Projektørlys), (Lav lysstyrke) eller (Baby) og viser det tilsvarende ikon samt vejledning på LCD-skærmen, når motivet genkendes. 28DK Fortsættes r Indholdsfortegnelse z Hvis du optager et billede af et motiv, som det er svært at fokusere på Fokusindikatoren blinker, når kameraet ikke kan fokusere på et motiv automatisk. Komponer billedet på ny, eller lav om på fokusindstillingen. Prøvebillede Fokusindikator Fokusindikator z lyser lyser lyser z blinker Status Fokus låst. Fokus er bekræftet. Fokuspunktet flytter sig, mens det følger et motiv i bevægelse. Fokuserer stadig. Kan ikke fokusere. Menu Det kan være vanskeligt at fokusere i følgende situationer: Det er mørkt, og objektivet er langt væk. Kontrasten mellem motivet og baggrunden er svag. Motivet ses igennem glas. Motivet bevæger sig hurtigt. Motivet reflekterer lys f.eks. fra spejl eller har skinnende overflader. Motivet blinker. Motivet er bagbelyst. Indeks z Fokusering på et motiv ved berøring på skærmen Tryk på det punkt, du ønsker, skal være i fokus. Der vises en ramme i det punkt, du har markeret, og det indrammede område fokuserer på, hvornår du trykker udløserknappen halvt ned. Tryk på for at annullere berørings-af. Når [Genstandssporing] indstilles til [Til], følger og fokuserer kameraet på et motiv, selvom motivet er i bevægelse (side 71). 29DK Visning af billeder Viser de optagede billeder. Indholdsfortegnelse 1 Tryk på (Afspilning)-knappen. 2 Vælg billedet med kontrolhjulet. Eller rul skærmen til venstre eller højre. 3 Tryk på midten af kontrolhjulet for at få vist panoreringsbilleder eller film. Eller tryk på N på skærmen. Under afspilning af film Pause/genoptag Spol frem Spol tilbage Langsomt afspilning Langsom tilbagespoling* Juster lydstyrke Betjening af kontrolhjul Tryk på midten. Tryk i højre side, eller drej med uret. Tryk i venstre side, eller drej mod uret. Drej med uret ved pause. Drej mod uret ved pause. Tryk på nederste t op/ned. Betjening af berøringsskærm Tryk på X/N. Tryk på M. Prøvebillede Menu Tryk på m. Tryk på Tryk på under pause. under pause. * Filmen afspilles ét stilbillede ad gangen. Indeks Bemærk Panoreringsbilleder, som er taget med andre kameraer, vises muligvis ikke korrekt. z Visning af en ønsket mappe Vælg bjælken til venstre på billedindeksskærmen for at vælge en ønsket mappe (side 51), og tryk så på op/ned på kontrolhjulet. Du kan vælge en mappe ved at røre ved bjælken. Du kan ændre visningstilstanden ved at trykke på midten af bjælken. 30DK Fortsættes r Indholdsfortegnelse Forstørret afspilning Dele af et stillbillede kan forstørres under afspilning, så det kan undersøges nærmere. Dette er praktisk, når du skal kontrollere fokusforholdet på et stillbillede, som du har taget. Du kan forstørre billedvisningen fra Menu (side 104). 1 Vis det billede, du vil forstørre, og vælg så (Forstør). 2 Juster skaleringen ved at dreje på kontrolhjulet. Eller tryk på eller på skærmen. 3 Vælg den del, du vil forstørre, ved at trykke til højre/venstre/op/ned på kontrolhjulet eller ved at rulle billedet. Når du rører billedet, forstørres det og centreres omkring det område, du rører. Prøvebillede Menu 4 Vælg for at annullere den forstørrede afspilning. Bemærkninger Du kan ikke benytte funktionen til forstørret afspilning med film. Sæt afspilningen på pause, og tryk derefter på (Forstør) for at forstørre panoreringsbilleder.

6 Indeks z Skaleringsintervaller Skaleringsintervallet er følgende. Billedstørrelse L M S Skaleringsintervaller Ca. 1,0 13,6 Ca. 1,0 9,9 Ca. 1,0 6,8 31DK Sletning af billeder Du kan slette det viste billede. Indholdsfortegnelse 1 Vis det billede, du vil slette, og vælg (Slet). 2 Vælg OK. Vælg for at afbryde handlingen. Prøvebillede (Slet) Menu OK Bemærkninger Du kan ikke slette beskyttede billeder. Når du har slettet et billede, kan du ikke gendanne det. Kontroller, om du sletter billedet på forhånd. z Sådan sletter du flere billeder Vælg MENU t [Afspil] t [Slet] for at vælge og slette bestemte billeder samtidigt. 32DK Indeks Brug funktionen Kreativ fotografering Foto-kreativitet Ved hjælp af Foto-kreativitet kan du nemt optage et motiv og samtidig få kreative fotos. Indholdsfortegnelse 1 MENU t [Optagetilstand] t [Intelligent auto]. 2 Vælg (Foto-kreativitet). Prøvebillede 3 Vælg det element, du ønsker at indstille fra de elementer, der ses nederst på skærmen. Du kan bruge Foto-kreativitet-opsætningspunkterne samtidigt. Menu 4 Vælg den ønskede indstilling. 5 Tryk udløserknappen ned for at tage stillbilleder. Tryk på MOVIE-knappen for at begynde optagelse af en film. Gå tilbage til [Intelligent auto], tryk på Bagg. Ej fk. (side 34) Lysstyrke (side 35) Farve (side 36) Livfuldhed (side 37) Billedeffekt (side 38) Bemærkninger Funktionen Kreativ fotografering er kun tilgængelig, når E-fatningsobjektivet er fastgjort. Funktionen Smiludløser kan ikke bruges. Når tilstanden Kreativ fotografering aktiveres, er flere af de punkter, der er indstillet i menuen, blevet ugyldige. Når kameraet går tilbage til [Intelligent auto] eller slukkes, nulstilles indstillingerne til standardværdiernen. Du kan kun justere [Bagg. Ej fk.] under filmoptagelse med funktionen Kreativ fotografering. Indeks. Justerer baggrundssløringen. Justerer lysstyrken. Justerer farven. Justerer livfuldheden. Vælger det ønskede effektfilter til optagelse. 33DK Baggrund ude af fokus Kreativ fotografering giver dig mulighed for at sløre baggrunden, så motivet fremhæves, ved at kontrollere sløringseffekten på LCD-skærmen. Du kan optage en film med en værdi, som er justeret med en sløringseffekt. Indholdsfortegnelse Prøvebillede 1 MENU t [Optagetilstand] t [Intelligent auto]. 2 Vælg (Foto-kreativitet). 3 Vælg [Bagg. Ej fk. ]. 4 Slør baggrunden. : Fokusér : Slør Vælg AUTO for at gendanne den oprindelige tilstand. Bemærkninger Området, som er ude af fokus afhænger af, hvilket objektiv der benyttes. Sløringseffekten er ikke nødvendigvis synlig, da det afhænger af afstanden til motivet eller det anvendte objektiv. Menu Indeks z Sådan opnår du bedre resultater med Baggrund ude af fokus Gå tættere på motivet. Øg afstanden mellem motiv og baggrund. 34DK Lysstyrke Det er nemt at indstille lysstyrken i Kreativ fotografering. Indholdsfortegnelse Prøvebillede 1 MENU t [Optagetilstand] t [Intelligent auto]. 2 Vælg (Foto-kreativitet). 3 Vælg [Lysstyrke]. 4 Vælg den ønskede lysstyrke. : Gør billeder lysere : Gør billeder mørkere Vælg AUTO for at gendanne den oprindelige tilstand. 35DK Menu Indeks Farve Det er nemt at justere lysstyrken i Kreativ fotografering. Indholdsfortegnelse Prøvebillede 1 MENU t [Optagetilstand] t [Intelligent auto]. 2 Vælg (Foto-kreativitet). 3 Vælg [Farve]. 4 Vælg den ønskede farve. : Gør farven varm : Gør farven kold Vælg AUTO for at gendanne den oprindelige tilstand. 36DK Menu Indeks Livfuldhed Det er nemt at justere livfuldheden i Kreativ fotografering. Indholdsfortegnelse Prøvebillede 1 MENU t [Optagetilstand] t [Intelligent auto]. 2 Vælg (Foto-kreativitet). 3 Vælg [Livfuldhed]. 4 Vælg den ønskede livfuldhed. : Gør billeder mere livfulde : Gør billeder mere mat Vælg AUTO for at gendanne den oprindelige tilstand. 37DK Menu Indeks Billedeffekt Det er nemt at indstille Billedeffekt i Kreativ fotografering. Vælg det ønskede effektfilter for at få et mere imponerende og kunstnerisk udtryk. Indholdsfortegnelse Prøvebillede 1 MENU t [Optagetilstand] t [Intelligent auto]. 2 Vælg (Foto-kreativitet). 3 Vælg [Billedeffekt]. 4 Vælg den ønskede effekt. Vælg AUTO for at gendanne den oprindelige tilstand. (Fra) (Legetøjskamera) Bruger ikke funktionen Billedeffekt. Giver indtryk af et foto fra et legetøjskamera med falmede hjørner og kraftige farver. Menu Indeks (Popfarve) Giver et livfuldt udtryk ved at fremhæve farvetoner. (Posterisering: farve) Giver et abstrakt udtryk med høj kontrast ved kraftigt at fremhæve primærfarverne. (Posterisering: Giver et abstrakt udtryk med høj kontrast i S-H) sort-hvid. (Retrofoto) Giver indtryk af et gammelt foto med sepiafarvetoner og falmet kontrast. 38DK Fortsættes r (Blød kraftig) Giver et billede med den angivne atmosfære: lys, transparent, æterisk, sart, blødt. Indholdsfortegnelse (Delvis farve: rød) Giver et billede, der bevarer farven rød, men konverterer andre til sort-hvid. Prøvebillede (Delvis farve: grøn) Giver et billede, der bevarer farven grøn, men konverterer andre til sort-hvid. Menu (Delvis farve: blå) Giver et billede, der bevarer farven blå, men konverterer andre til sort-hvid. Indeks (Delvis farve: gul) Giver et billede, der bevarer farven gule, men konverterer andre til sorthvid. Giver et billede med høj kontrast i sort-hvid. (Sort-hvid stor kontrast) Bemærkninger Når [Delvis farve] er valgt, kan billederne muligvis ikke bevare den valgte farve afhængigt af motivet. De tilgængelige billedeffekter er begrænset med Kreativ fotografering. Filjustering er heller ikke tilgængelig. Du kan bruge flere billedeffekter og foretage finjusteringer med Option. Vælg MENU t [Lysstyrke/farve] t [Billedeffekt] (side 95). 39DK Brug af funktioner via kontrolhjulet DISP (Vis indhold) Brug af kontrolhjulet: 1 Tryk gentagne gange på DISP (Vis indhold) på kontrolhjulet for at vælge den ønskede tilstand. Indholdsfortegnelse Prøvebillede Brug af Menu: 1 Under optagelse, MENU t [Kamera] t [LCD-visning (DISP)]/ [Søgervisning (DISP)].

7 Under afspilning, MENU t [Afspil] t [Vis indhold]. 2 Vælg den ønskede tilstand. Bemærk Du kan indstille [Søgervisning (DISP)], når der er fastgjort en elektronisk motivsøger (sælges separat) til kameraet. Menu Under optagelse LCD-visning (DISP) Indeks Grafisk visning Viser grundlæggende optageoplysninger. Viser lukkerhastighed og blændeværdi via grafik, undtaget når [Optagetilstand] er indstillet til [Panorering] eller [3Dpanorering]. Viser optageoplysninger. Vis alle oplysninger Stor skrifttypevisn. Viser kun vigtige elementer i stor størrelse. Vis ikke oplysn. Viser ikke optageoplysninger. 40DK Fortsættes r Histogram Viser luminansfordelingen via grafik. Indholdsfortegnelse Til søger Viser kun optageoplysninger på skærmen (intet billede). Viser dem, når du optager med en motivsøger (sælges separat). Prøvebillede Søgervisning (DISP) Vis basisopl. Viser grundlæggende optageoplysninger om motivsøgeren. Menu Histogram Viser luminansfordelingen via grafik. Indeks z Sådan gør du skærmvisningstilstandene tilgængelige Du kan vælge, hvilke visningstilstande for LCD-skærm der kan vælges i optagetilstand, med [DISP-knap (skærm)] (side 79). 41DK Fortsættes r Indholdsfortegnelse Under afspilning Vis oplysninger Viser optageoplysninger. Prøvebillede Histogram Viser luminansfordelingen via grafik samt optageoplysninger. Vis ikke oplysn. Viser ikke optageoplysninger. Menu Bemærk Histogram vises ikke ved følgende afspilningstilstande. Film Panorering Diasshow Indeks z Hvad er et histogram? Et histogram viser den luminansfordeling, der viser, hvor mange pixel af en bestemt lysstyrke der er i billedet. Et lysere billede får hele histogrammet til at skifte til højre side og et mørkere billede til venstre side. Blitz R (rød) Luminans Hvis billedet har et område, der enten er meget mørkt eller meget lyst, blinker området på histogramvisningen under afspilningen (advarsel om luminansgrænse). G (grøn) B (blå) 42DK Ekspon.komp. Du kan justere eksponeringen i trin på 1/3 EV i et område på -3,0 EV til +3,0 EV. Indholdsfortegnelse 1 (Ekspon. komp.) på kontrolhjulet t ønsket værdi. Eller MENU t [Lysstyrke/farve] t [Ekspon.komp.] t ønsket værdi. Bemærkninger Du kan ikke anvende [Ekspon.komp.], når du benytter følgende funktioner: [Intelligent auto] [Valg af motiv] [Manuel eksp.] Hvis du optager under ekstremt mørke eller lyse forhold, eller når du anvender blitzen, kan du muligvis ikke opnå en tilfredsstillende effekt. Selvom du kan justere eksponeringen mellem -3,0 EV og +3,0 EV, vises der kun en værdi mellem -2,0 EV og +2,0 EV med tilsvarende billedskarphed på skærmen under optagelse. Hvis du angiver en eksponering, der overskrider dette interval, viser billedskarpheden på skærmen ikke effekten, men den reflekteres i det optagede billede. Prøvebillede Menu z Justering af eksponeringen for at opnå bedre billeder Indeks Overeksponering = for meget lys Hvidligt billede m M Indstil [Ekspon.komp.] mod. Korrekt eksponering Indstil [Ekspon. komp.] mod +. Undereksponering = for lidt lys Mørkere billede Indstil eksponeringskompensationen til +-siden for at få lysere nuancer. Få billeder af fødevarer til at se mere indbydende ud ved at fotografere dem lidt lysere end normalt, og prøv at bruge en hvid baggrund. Ved fotografering af en blå himmel kan du indfange de levende farver ved at indstille eksponeringskompensationen til -siden. 43DK Fremf.metode Du kan indstille fremføringsmetoden såsom kontinuerlig optagelse, selvudløser eller bracketing-optagelse. Indholdsfortegnelse 1 (Fremf.metode) på kontrolhjulet t ønsket tilstand. Eller MENU t [Kamera] t [Fremf.metode] t ønsket tilstand. (Enkelt optagelse) (Kont. optagelse) (Hast.pri. kont. ) Tager et stillbillede. Normal optagetilstand. Tager billeder kontinuerligt, mens du holder udløserknappen nede (side 45). Tager billeder kontinuerligt med høj hastighed, mens du holder udløserknappen nede (side 46). Det første billedes indstillinger for fokus og lysstyrke anvendes også til de efterfølgende billeder. Tager et billede efter ti eller to sekunder (side 47). Tager et billede kontinuerligt efter ti sekunder (side 48). (Selvudl.(Kont.)) (Bracket: Kont. ) Optager tre billeder, mens udløserknappen holdes nede, hver af dem med forskellig lysstyrke (side 49). Prøvebillede Menu (Selvudløser) (Fjernbetjening) Giver dig mulighed for at bruge den RMT-DSLR1 Trådløse fjernbetjening (sælges separat) (side 50). Bemærk Du kan ikke ændre indstillingen, når du benytter følgende funktioner: [Håndholdt tusmørke] i [Valg af motiv] [Anti-bevægelsesslør] [Panorering] [3D-panorering] [Auto HDR] 44DK Indeks Kont. optagelse Tager billeder kontinuerligt, mens du holder udløserknappen nede. Indholdsfortegnelse 1 (Fremf. metode) på kontrolhjulet t [Kont. optagelse]. Eller MENU t [Kamera] t [Fremf.metode] t [Kont. optagelse]. Bemærk Du kan ikke anvende [Kont. optagelse], når du benytter følgende funktioner: [Valg af motiv], undtagen [Sportsaktiviteter] [Anti-bevægelsesslør] [Panorering] [3D-panorering] [Smiludløser] [Auto HDR] 45DK Prøvebillede Menu Indeks Hast.pri. kont. Tager billeder kontinuerligt, mens du holder udløserknappen nede ved en hurtigere hastighed end [Kont. optagelse]. Indholdsfortegnelse 1 (Fremf.metode) på kontrolhjulet t [Hast.pri. kont. ]. Eller MENU t [Kamera] t [Fremf.metode] t [Hast.pri. kont.]. Prøvebillede Bemærkninger Du kan ikke anvende [Hast.pri. kont.], når du benytter følgende funktioner. [Valg af motiv], undtagen [Sportsaktiviteter] [Anti-bevægelsesslør] [Panorering] [3D-panorering] [Smiludløser] [Auto HDR] Det første billedes indstillinger for fokus og lysstyrke anvendes også til de efterfølgende billeder. 46DK Menu Indeks Selvudløser 1 (Fremf.metode) på kontrolhjulet t [Selvudløser]. Eller MENU t [Kamera] t [Fremf.metode] t [Selvudløser]. Tryk på, (Fremf.metode) og vælg [Enkelt optagelse] for at annullere timeren.

8 Indholdsfortegnelse 2 Option t ønsket tilstand. Indstiller selvudløseren med 10 sekunders forsinkelse. (Selvudløser: 10 sek. ) Når du trykker på udløserknappen, blinker selvudløserlampen, og lydsignalet lyder, indtil lukkeren udløses. Tryk på (Fremf.metode) på kontrolhjulet for at annullere selvudløseren. Indstiller selvudløseren med 2 sekunders forsinkelse. (Selvudløser: 2 sek.) Dette reducerer kamerarystelser, som forårsages af tryk på udløserknappen. Prøvebillede Menu Bemærk Du kan ikke anvende [Selvudløser], når du benytter følgende funktioner: [Håndholdt tusmørke] i [Valg af motiv] [Anti-bevægelsesslør] [Panorering] [3D-panorering] [Smiludløser] [Auto HDR] 47DK Indeks Selvudl.(Kont.) Tager kontinuerligt det antal billeder, du har indstillet det til, efter ti sekunder. Du kan vælge det bedste billede ud fra adskillige billeder. Indholdsfortegnelse 1 (Fremf.metode) på kontrolhjulet t [Selvudl.(Kont.)]. Eller MENU t [Kamera] t [Fremf.metode] t [Selvudl.(Kont.)]. Tryk på, (Fremf.metode) og vælg [Enkelt optagelse] for at annullere timeren. Optager kontinuerligt tre eller fire stillbilleder efter ti sekunder. Når du trykker på udløserknappen, blinker selvudløserlampen, og lydsignalet lyder, indtil lukkeren udløses. Tryk på (Fremf.metode) på kontrolhjulet for at annullere selvudløseren. Prøvebillede 2 Option t ønsket tilstand. (Selvudl. (Kont.): 10 sek. 3 billeder) (Selvudl. (Kont. ): 10 sek. 5 billeder) Bemærk Menu Du kan ikke anvende [Selvudl.(Kont.)], når du benytter følgende funktioner: [Håndholdt tusmørke] i [Valg af motiv] [Anti-bevægelsesslør] [Panorering] [3D-panorering] [Smiludløser] [Auto HDR] 48DK Indeks Bracket: Kont. Tager tre billeder, mens eksponeringen automatisk skifter fra den grundlæggende indstilling, så til en mørkere og dernæst lysere. Hold udløserknappen nede, indtil bracketing-optagelsen er afsluttet. Efter optagelsen kan du vælge det billede, der passer dig. Indholdsfortegnelse Prøvebillede 1 (Fremf.metode) på kontrolhjulet t [Bracket: Kont.]. Eller MENU t [Kamera] t [Fremf.metode] t [Bracket: Kont.]. 2 Option t ønsket tilstand. Tryk på (Fremf.metode), og vælg [Enkelt optagelse] for at annullere bracket'en. Billederne tages med den indstillede værdi på afvigelsen (trin) i forhold til den grundlæggende eksponering. (Bracket: Kont.: 0,3 EV) (Bracket: Kont.: 0,7 EV) Menu Indeks Bemærkninger Du kan ikke anvende [Bracket: Kont. ], når du benytter følgende funktioner: [Intelligent auto] [Valg af motiv] [Anti-bevægelsesslør] [Panorering] [3D-panorering] [Smiludløser] [Auto HDR] Det sidste billede vises i autovisningen. I [Manuel eksp.] ændres eksponeringen ved at justere lukkerhastigheden. Når du justerer eksponeringen, ændres den ud fra den kompenserede værdi. 49DK Fjernbetjening Du kan optage via knapperne SHUTTER og 2SEC (udløseren slippes efter to sekunder) på den RMT-DSLR1 Trådløse fjernbetjening (sælges separat). Du kan også se den betjeningsvejledning, der følger med den Trådløse fjernbetjening. Indholdsfortegnelse 1 (Fremf.metode) på kontrolhjulet t [Fjernbetjening]. Eller MENU t [Kamera] t [Fremf.metode] t [Fjernbetjening]. Prøvebillede 2 Fokuser på motivet, ret senderen fra den Trådløse fjernbetjening mod fjernsensoren, og optag billedet. Bemærkninger Du kan ikke anvende [Fjernbetjening], når du benytter følgende funktioner: Optagelse af film [Håndholdt tusmørke] i [Valg af motiv] [Anti-bevægelsesslør] [Panorering] [3Dpanorering] [Auto HDR] Et objektiv eller en blænde kan muligvis sidde i vejen for sensoren og forhindre sensoren i at modtage lys fra Fjernbetjeningen. Betjen Fjernbetjeningen fra positioner, hvor lyset til fjernsensoren ikke overskygges. 50DK Menu Indeks Brug af funktioner i menuen Billedindeks Viser flere billeder samtidigt. Indholdsfortegnelse 1 Tryk på 2 Tryk på (Afspilning)-knappen for at skifte til afspilningstilstanden. (Billedindeks) på kontrolhjulet. Der vises et indeks med seks billeder. Du kan skifte til 12-billeders indeks; MENU t [Afspil] t [Billedindeks]. Prøvebillede 3 Vælg det ønskede billede, og tryk på midten af kontrolhjulet for at vende tilbage til visningen af enkeltbilleder. Eller tryk på det ønskede billede. z Visning af en ønsket mappe Vælg bjælken til venstre på billedindeksskærmen for at vælge en ønsket mappe, og tryk så på op/ned på kontrolhjulet. Du kan vælge en mappe ved at røre ved bjælken. Du kan ændre visningstilstanden ved at trykke på midten af bjælken. 51DK Menu Indeks Intelligent auto Kameraet analyserer motivet og giver dig mulighed for at optage med de rette indstillinger. Indholdsfortegnelse 1 MENU t [Optagetilstand] t [Intelligent auto]. 2 Peg kameraet mod motivet. Når kameraet genkender motivet, vises ikonet og guiden for Motivgenkendelse på skærmen. Kameraet genkender (Nattescene), (Stativ nattescene), (Natportræt), (Modlys), (Modlysportræt), (Portræt), (Landskab), (Makro), (Projektørlys), (Lav lysstyrke) eller (Baby). Prøvebillede Motivgenkendelsesikon og -guide Menu Bemærkninger [Blitztilstand] er indstillet til [Autoblitz] eller [Blitz fra]. Du kan godt optage, selvom kameraet ikke genkender motivet. Når [Ansigtsregistrering] er indstillet til [Fra], genkendes motiverne [Portræt], [Modlysportræt], [Natportræt] og [Baby] ikke. z Foto-kreativitet Indeks Hvis du trykker midt på kontrolhjulet i [Intelligent auto]-tilstand, åbnes Foto-kreativitetmenuen. Ved hjælp af det kan du nemt indstillingerne og få en nem betjening og tage kreative fotos (side 33). 52DK Fortsættes r Indholdsfortegnelse z Hvis du optager et billede af et motiv, som det er svært at fokusere på Fokusindikatoren blinker, når kameraet ikke kan fokusere på et motiv automatisk. Komponer billedet på ny, eller lav om på fokusindstillingen. Prøvebillede Fokusindikator Fokusindikator z lyser lyser lyser z blinker Status Fokus låst.

9 Fokus er bekræftet. Fokuspunktet flytter sig, mens det følger et motiv i bevægelse. Fokuserer stadig. Kan ikke fokusere. Menu Det kan være vanskeligt at fokusere i følgende situationer: Det er mørkt, og objektivet er langt væk. Kontrasten mellem motivet og baggrunden er svag. Motivet ses igennem glas. Motivet bevæger sig hurtigt. Motivet reflekterer lys f.eks. fra spejl eller har skinnende overflader. Motivet blinker. Motivet er bagbelyst. 53DK Indeks Valg af motiv Giver dig mulighed for at optage med forudindstillinger afhængigt af motivet. Indholdsfortegnelse 1 MENU t [Optagetilstand] t [Valg af motiv] t ønsket tilstand. (Portræt) Slører baggrunden og gør motivet skarpere. Gengiver hudfarver naturligt. Prøvebillede (Landskab) Optager alle motiver i skarp fokus og levende farver. Menu (Makro) Tager billeder af motiver tæt på, f.eks. blomster, insekter, fødevarer eller små elementer. Indeks (Sportsaktiviteter) Optager et motiv i bevægelse med en hurtigere lukkerhastighed, således at det ser ud, som om motivet står stille. Kameraet tager billeder kontinuerligt, mens udløserknappen er trykket ned. (Solnedgang) Tager et smukt billede af den røde farve i solnedgangen. (Natportræt) Tager portrætbilleder på mørke steder. Monter og udløs blitzen. (Nattescene) Tager natbilleder uden at miste den mørke atmosfære. 54DK Fortsættes r (Håndholdt tusmørke) Tager natbilleder med mindre støj og slør uden brug af kamerastativ. Der tages en række billeder, og der anvendes billedbehandling for at reducere slør, kamerarystelser og støj. Indholdsfortegnelse Bemærkninger I tilstandene [Nattescene] og [Natportræt] er lukkerhastigheden langsommere, og det anbefales derfor at benytte et kamerastativ for at forhindre, at billedet bliver sløret. I [Håndholdt tusmørke]-tilstanden klikker lukkeren seks gange, og der tages et billede. Hvis du vælger [Håndholdt tusmørke] med [RAW] eller [RAW og JPEG], bliver billedkvaliteten midlertidigt [Fin]. Reducering af slør er mindre effektivt, selv i [Håndholdt tusmørke] ved optagelse af: Motiver i uregelmæssig bevægelse Motiver, som er for tæt på kameraet Motiver, som består af gentagne mønstre såsom fliser samt motiver med lav kontrast såsom himmel, sandstrand eller græsplæne. Motiver i konstant forandring såsom bølger eller vandfald I tilfældet [Håndholdt tusmørke] kan der forekomme rykvise støjgener ved brug af en flimrende lyskilde såsom lysstofrør. Den minimumsafstand, som du kan komme tæt på et motiv, ændres ikke, hvis du vælger [Makro]. Når det gælder minimumsområdet i fokus, skal du se den minimumsafstand for objektivet, som er påsat kameraet. 55DK Prøvebillede Menu Indeks Anti-bevægelsesslør Dette er egnet til indendørsoptagelser uden brug af blitzen for at reducere sløringen af motivet. Indholdsfortegnelse 1 MENU t [Optagetilstand] t [Anti-bevægelsesslør]. 2 Optag med udløserknappen. Kameraet kombinerer seks billeder med høj følsomhed til ét stillbillede, således at kamerarystelser reduceres, mens støj forebygges. Bemærkninger Hvis du vælger [Anti-bevægelsesslør] med [RAW] eller [RAW og JPEG], bliver billedkvaliteten midlertidigt [Fin]. Lukkeren klikker seks gange, og der tages et billede. Reducering af slør er mindre effektivt ved optagelse af: Motiver i uregelmæssig bevægelse. Motiver, som er for tæt på kameraet. Motiver, som består af gentagne mønstre såsom fliser samt motiver med lav kontrast såsom himmel, sandstrand eller græsplæne. Motiver i konstant forandring såsom bølger eller vandfald. Der kan forekomme rykvise støjgener ved brug af en flimrende lyskilde som f.eks. lysstofrør. 56DK Prøvebillede Menu Indeks Panorering Giver dig mulighed for at lave et panoreringsbillede ud fra sammensatte billeder. Indholdsfortegnelse Prøvebillede 1 MENU t [Optagetilstand] t [Panorering]. 2 Ret kameraet mod motivets kant, og tryk udløserknappen helt ned. Menu Denne del medtages ikke. 3 Følg vejledningen på LCD-skærmen, og panorer kameraet til enden. Indeks Vejledningsbjælke Bemærkninger Hvis du ikke kan panorere kameraet hen over hele motivet inden for et bestemt tidsrum, vises der et gråt område i det sammensatte billede. Hvis dette sker, skal du flytte kameraet hurtigt for at optage et komplet panoreringsbillede. Når du vælger [Bred] i [Billedformat], kan du muligvis ikke panorere kameraet på tværs af hele motivet inden for den angivne tid. I sådanne tilfælde anbefaler vi, at du vælger [Standard] i [Billedformat]. Kameraet fortsætter med at optage i tilstanden [Panorering], og lukkeren fortsætter med at klikke, indtil optagelsens afslutning. Fordi adskillige billeder sættes sammen, optages den sammenhæftede del ikke jævnt. Under forhold med dårlig belysning kan panoreringsbilleder blive slørede. I flimrende lys såsom lysstofrør er lysstyrken eller farverne på det sammensatte billede ikke altid ens. Når hele vinklen på paneringsbilleder og vinklen, hvor du fastsatte fokus og eksponering med AE/AF-lås, er meget forskellige mht. lysstyrke, farve og fokusering, vil optagelsen ikke lykkes. Hvis dette sker, skal du ændre låsevinklen og forsøge igen. [Panorering] er ikke passende ved optagelse af: Motiver i bevægelse. Motiver, som er for tæt på kameraet. Motiver, som består af gentagne mønstre såsom fliser samt motiver med lav kontrast såsom himmel, sandstrand eller græsplæne. Motiver i konstant forandring såsom bølger eller vandfald. Motiver med solen eller elektrisk lys osv., som er meget lysere end omgivelserne. [Panorering]-optagelse kan afbrydes i følgende situationer: Kameraet panoreres for hurtigt eller for langsomt. Der er for mange kamerarystelser. 57DK Fortsættes r Indholdsfortegnelse z Tip til optagelse af et panoreringsbillede Panorer kameraet i en bue med en konstant hastighed og i samme retning som angivelsen på LCD-skærmen.

10 Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) [Panorering] passer bedre til stillestående motiver end til motiver i bevægelse. Lodret Vandret Prøvebillede Så kort radius som muligt Ved brug et zoomobjektiv anbefales det at anvende det med W-side. Bestem motivet, og tryk udløserknappen halvvejs ned, så du låser fokus, eksponering og hvidbalance. Tryk derefter udløserknappen ned, og panorer kameraet. Hvis der er et område med meget varierende former eller landskab langs skærmens kant, kan sammensætningen af billedet mislykkes. I så fald skal du justere rammesammensætningen, således at dette område er i midten af billedet, og tag så billedet igen. Du kan vælge retningen via MENU t [Billedformat] t [Panoreringsretning] og billedstørrelsen via MENU t [Billedformat] t [Billedformat]. Menu Indeks z Afspilning af rullende panoreringsbilleder Du kan rulle fra den ene ende af et panoreringsbillede til den anden ved at trykke på midten af kontrolhjulet, mens der vises panoreringsbilleder. Tryk igen for at sætte på pause. Du kan afspille/sætte på pause ved at røre ved N/X på skærmen. Panoreringsbilleder vises med den medfølgende software "PMB". Panoreringsbilleder, som er taget med andre kameraer, vises eller ruller muligvis ikke korrekt. Viser det viste område af hele panoreringsbilledet. 58DK 3D-panorering Giver dig mulighed for at lave et 3D-billede ud fra sammensatte billeder. 3D-billeder, der er optaget i kameraets [3D-panorering]-tilstand, kan kun afspilles på et 3D-tv. De optagne billeder afspilles som normale stillbilleder på dette kameras LCDskærm og et tv, som ikke er 3D. Indholdsfortegnelse 1 MENU t [Optagetilstand] t [3D-panorering]. 2 Ret kameraet mod motivets kant, og tryk udløserknappen helt ned. Prøvebillede Denne del medtages ikke. 3 Følg vejledningen på LCDskærmen, og panorer kameraet til enden. Menu Vejledningsbjælke Bemærkninger Indeks Du mærker måske ubehagelige symptomer såsom overanstrengelse af øjne, kvalme eller en træthedsfornemmelse under gennemsyn af 3D-billeder, der er optaget på 3D-kompatible skærme. Når du ser 3D-billeder, anbefaler vi, at du tager en pause med jævne mellemrum. Da behovet for eller hyppigheden af pauser varierer fra den ene til den anden, skal du sætte dine egne standarder. Hvis du får det dårligt, skal du stoppe med at se 3D-billeder og søge læge, hvis det er nødvendigt. Se også i betjeningsinstruktionerne for den tilsluttede enhed eller den software, der bruges sammen med kameraet. Synet hos et barn er altid sårbart (det gælder især for børn under seks år). Før du giver dem lov til at se 3Dbilleder, skal du rådføre dig med en ekspert såsom en børnelæge eller øjenlæge. Sørg for, at børnene følger sikkerhedsforanstaltningerne herover. Hvis du ikke kan panorere kameraet hen over hele motivet inden for et bestemt tidsrum, vises der et gråt område i det sammensatte billede. Vi anbefaler, at du panorerer kameraet 180 grader inden for 6 sekunder, når du bruger et E18 55 mm-objektiv i vidvinkeldelen (18 mm) for at få et bedre resultat. Du skal panorere kameraet langsommere med telefotosiden af objektivet. Når du vælger [Bred] i [Billedformat], kan du muligvis ikke panorere kameraet på tværs af hele motivet inden for den angivne tid. I sådanne tilfælde anbefaler vi, at du vælger [Standard] eller [16:9] i [Billedformat]. Hvis du optager et 3Dbillede med T-siden af et zoomobjektiv, forekommer der måske hyppigere et gråt område, eller optagelse stoppes. Det anbefales at bruge et zoomobjektiv med W-siden. Kameraet fortsætter med at optage i tilstanden [3D-panorering], og lukkeren fortsætter med at klikke, indtil optagelsens afslutning. Fordi adskillige billeder sættes sammen, optages den sammenhæftede del ikke jævnt. Under forhold med dårlig belysning kan 3D-panoreringsbilleder blive slørede. I flimrende lys såsom lysstofrør er lysstyrken eller farverne på det sammensatte billede ikke altid ens. Når hele vinklen af en 3Dpanoreringsoptagelse og den vinkel, i hvilken vinkel du fastlåser fokus og eksponering (AE/AF-lås) ved at trykke udløserknappen halvt ned, er meget forskellige, når gælder lysstyrke, farve og fokus, lykkes optagelsen ikke. Hvis dette sker, skal du ændre låsevinklen og forsøge igen. [3D-panorering] er ikke passende ved optagelse af: Motiver i bevægelse. Motiver, som er for tæt på kameraet. Motiver, som består af gentagne mønstre såsom fliser samt motiver med lav kontrast såsom himmel, sandstrand eller græsplæne. 59DK Fortsættes r Motiver i konstant forandring såsom bølger eller vandfald. Motiver med solen eller elektrisk lys osv., som er meget lysere end omgivelserne. [3D-panorering]-optagelse kan afbrydes i følgende situationer: Kameraet panoreres for hurtigt eller for langsomt. Der er for mange kamerarystelser. Et 3D-billede består af både JPEG- og MPO-filer. Hvis du sletter enten JPEG- eller MPO-filen, som omfatter et 3D-billede, vil dette 3D-billede muligvis ikke blive afspillet. Du kan kun panorere kameraet i vandret, når du optager 3D-panoreringsbilleder. Indholdsfortegnelse z Tip til optagelse af et 3D-panoreringsbillede Panorer kameraet i en lille bue ved en konstant hastighed i den retning, der er angivet på LCDskærmen, hvor du tager højde for følgende. Du skal panorere ved halv hastighed i forhold til en normal panoreringsoptagelse. Prøvebillede Menu Optag et stillmotiv. Sørg for at holde en tilstrækkelig afstand mellem motivet og baggrunden. Optag 3Dbilleder på et lyst sted, f.eks. udendørs. Bestem motivet, og tryk udløserknappen halvvejs ned, så du låser fokus, eksponering og hvidbalance. Tryk derefter udløserknappen ned, og panorer kameraet. Ved brug et zoomobjektiv anbefales det at anvende det med W-side. Du kan vælge retningen via MENU t [Billedformat] t [Panoreringsretning] og billedstørrelsen via MENU t [Billedformat] t [Billedformat]. Indeks z Filnavnet på 3D-billedet Et 3Dbillede består af både JPEG- og MPO-filer.

Digitalkamera med udskifteligt objektiv

Digitalkamera med udskifteligt objektiv 4-472-076-31(1) Digitalkamera med udskifteligt objektiv α Håndbog Om NEX-5T Indeks (NEX-5T) Prøvebillede Menu Indeks 2013 Sony Corporation DK NEX-6/NEX-5R/NEX-5T Om NEX-5T NEX-5T er udstyret med alle funktionerne

Læs mere

Digitalkamera med udskifteligt objektiv

Digitalkamera med udskifteligt objektiv 4-459-707-31(1) Digitalkamera med udskifteligt objektiv α Håndbog A-fatning Forberedelse af kameraet Optagelse og visning af billeder Optagelse af billeder som passer til dit motiv Brug af optagefunktionerne

Læs mere

Digitalkamera med udskifteligt objektiv

Digitalkamera med udskifteligt objektiv Digitalkamera med udskifteligt objektiv Betjeningsvejledning A-fatning Klargøring af kameraet Optagelse og visning af billeder Optagelse af billeder, der passer til dit motiv Brug af optagefunktionerne

Læs mere

Digitalkamera med udskifteligt objektiv

Digitalkamera med udskifteligt objektiv 4-438-656-32(1) Digitalkamera med udskifteligt objektiv α Håndbog A-fatning SLT-A99/SLT-A99V 2012 Sony Corporation Indholdsfortegnelse Før brug Funktionsliste 2 Introduktion til funktioner... 9 Bemærkninger

Læs mere

ADVARSEL Apparatet må ikke udsættes for regn eller fugt af hensyn til risiko for brand eller elektrisk stød.

ADVARSEL Apparatet må ikke udsættes for regn eller fugt af hensyn til risiko for brand eller elektrisk stød. A-fatning ADVARSEL Apparatet må ikke udsættes for regn eller fugt af hensyn til risiko for brand eller elektrisk stød. VIGTIGE SIKKER- HEDSINSTRUK- TIONER -GEM DISSE INSTRUKTIONER FARE LÆS OMHYGGELIGT

Læs mere

Instruktionsbog. Om denne brugervejledning. Kameraets dele. Kameraskærme. De første trin

Instruktionsbog. Om denne brugervejledning. Kameraets dele. Kameraskærme. De første trin FUJIFILM X30 Instruktionsbog Instruktionsbog Instruktionsbog (Grundlæggende funktioner: ) Instruktionsbog (PDF tilgængelig på denne hjemmeside: ) Om denne brugervejledning Indledning Visning af vejledning

Læs mere

Betjeningsvejledning til avancerede funktioner

Betjeningsvejledning til avancerede funktioner Betjeningsvejledning til avancerede funktioner Digitalkamera Model nr. DMC-SZ10 Læs venligst disse instruktioner omhyggeligt igennem, før du anvender dette produkt, og gem vejledningen til fremtidig brug.

Læs mere

Betjeningsvejledning DIGITALKAMERA XZ-2

Betjeningsvejledning DIGITALKAMERA XZ-2 DIGITALKAMERA XZ-2 Betjeningsvejledning Tak, fordi du valgte et Olympus digitalkamera. Læs denne vejledning omhyggeligt, inden du tager kameraet i brug, for at få størst mulig glæde af kameraet og øge

Læs mere

Betjeningsvejledning til avancerede funktioner

Betjeningsvejledning til avancerede funktioner Betjeningsvejledning til avancerede funktioner Digitalkamera Model nr. DMC-LZ40 Læs venligst disse instruktioner omhyggeligt igennem, før du anvender dette produkt, og gem vejledningen til fremtidig brug.

Læs mere

Avanceret Brugervejledning til kamera

Avanceret Brugervejledning til kamera DANSK Inden kameraet tages i brug Optagelse Afspilning/sletning Udskrifts-/ overførselsindstillinger Tilpasning af kameraet Fejlfinding Liste over meddelelser Appendiks Avanceret Brugervejledning til kamera

Læs mere

Brugsanvisning. GE Digitalt kamera P-serien : PJ1. imagination at work. Forberedelser. Grundlæggende brug. Indstillinger af kameraets funktioner

Brugsanvisning. GE Digitalt kamera P-serien : PJ1. imagination at work. Forberedelser. Grundlæggende brug. Indstillinger af kameraets funktioner Brugsanvisning imagination at work GE Digitalt kamera P-serien : PJ1 Forberedelser Grundlæggende brug Indstillinger af kameraets funktioner Afspilning Brug af menuer Tilslutning af kamera Appendiks DK

Læs mere

DIGITALKAMERA. Komplet kameravejledning

DIGITALKAMERA. Komplet kameravejledning DIGITALKAMERA Komplet kameravejledning Dk Tak, fordi du har købt et Nikon digitalkamera. Læs alle anvisningerne nøje, så du får størst mulig glæde af kameraet, og opbevar brugervejledningen et sted, hvor

Læs mere

Komplet kameravejledning

Komplet kameravejledning DIGITALKAMERA Komplet kameravejledning sfortegnelse For din sikkerheds skyld Gør klar Optag Vis Tilslut Opsætningsmenuen Tekniske bemærkninger Dk Tak, fordi du har købt et Nikon COOLPIX S01-digitalkamera.

Læs mere

FINEPIX S2900-serien. Brugermanual DIGITAL CAMERA. Før du begynder. De første trin. Normal fotografering og afspilning. Mere om fotografering

FINEPIX S2900-serien. Brugermanual DIGITAL CAMERA. Før du begynder. De første trin. Normal fotografering og afspilning. Mere om fotografering BL01246-H00 DA DIGITAL CAMERA FINEPIX S2900-serien Brugermanual Tak, fordi du købte dette produkt. Denne manual beskriver, hvordan du anvender dit FUJIFILM FinePix S2900 digitalkamera og den medfølgende

Læs mere

Digitalt spejlreflekskamera med enkeltobjektiv Læs dette først

Digitalt spejlreflekskamera med enkeltobjektiv Læs dette først 3-216-920-81 (1) Digitalt spejlreflekskamera med enkeltobjektiv Læs dette først DSLR-A700 Betjeningsvejledning Før du betjener apparatet, skal du læse denne vejledning og " " " (særskilt dokument) grundigt

Læs mere

DIGITALKAMERA. Komplet kameravejledning

DIGITALKAMERA. Komplet kameravejledning DIGITALKAMERA Komplet kameravejledning Dk Tak, fordi du har købt et Nikon digitalkamera. Læs alle anvisningerne nøje, så du får størst mulig glæde af kameraet, og opbevar brugervejledningen et sted, hvor

Læs mere

DIGITALKAMERA. Brugervejledning

DIGITALKAMERA. Brugervejledning DIGITALKAMERA Brugervejledning Dk Her finder du tingene Find det du leder efter: i Indholdsfortegnelse s. viii-xiii Find ting ud fra deres funktion eller ud fra menunavnet. i Indeks med spørgsmål og svar

Læs mere

hp photosmart 945 digitalkamera med hp instant share

hp photosmart 945 digitalkamera med hp instant share hp photosmart 945 digitalkamera med hp instant share user's manual user's manual brugermanual Varemærker og copyright 2003 Copyright Hewlett-Packard Development Company, LP Gengivelse, tillempning eller

Læs mere

Brugervejledning. Digitalkamera

Brugervejledning. Digitalkamera Digitalkamera De Brugervejledning Tak fordi du købte dette CASIO-produkt. Inden du anvender det, skal du læse de forholdsregler, der er indeholdt i denne brugervejledning. Opbevar brugervejledningen på

Læs mere

1. Sådan klargøres kameraet. 2. Optagelse. 3. Visning af billeder og film. 4. Grundlæggende betjening. 6. Menufunktioner

1. Sådan klargøres kameraet. 2. Optagelse. 3. Visning af billeder og film. 4. Grundlæggende betjening. 6. Menufunktioner Indholdsfortegnelse Hurtig oversigt DIGITALKAMERA 1. Sådan klargøres kameraet 2. Optagelse 3. Visning af billeder og film Betjeningsvejledning 4. Grundlæggende betjening 5. Sådan bruges optagelsesfunktionerne

Læs mere

Brugervejledning til kamera DANSK

Brugervejledning til kamera DANSK DANSK Brugervejledning til kamera Læs afsnittet Læs dette først (s. 7). Læs også Canon Digital Camera Software Starter Guide Disk [Disk med startvejledning til software til Canon-digitalkameraer] og Brugervejledning

Læs mere

TG-3. Betjeningsvejledning DIGITALKAMERA

TG-3. Betjeningsvejledning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA TG-3 Betjeningsvejledning Tak, fordi du valgte et Olympus digitalkamera. For at få størst mulig glæde af kameraet og sikre det en lang levetid bør du læse denne vejledning grundigt igennem,

Læs mere

Digitalkamera. Startguide. Læs denne vejledning, før du bruger kameraet for at opnå de bedste resultater med kameraet.

Digitalkamera. Startguide. Læs denne vejledning, før du bruger kameraet for at opnå de bedste resultater med kameraet. Digitalkamera Startguide Læs denne vejledning, før du bruger kameraet for at opnå de bedste resultater med kameraet. Tak fordi du har købt dette RICOH WG-5 GPS digitalkamera. Denne startguide indeholder

Læs mere

BETJENINGS- VEJLEDNING

BETJENINGS- VEJLEDNING DK DIGITALKAMERA Kameraets dele Grundlæggende funktioner Værd at vide inden der tages billeder BETJENINGS- VEJLEDNING Sådan vælges det passende program til optageforholdene Forskellige optagefunktioner

Læs mere

EOS 6D (WG) EOS 6D (N)

EOS 6D (WG) EOS 6D (N) EOS 6D (WG) EOS 6D (N) EOS 6D (N) har ikke Wi-Fi- og GPS-funktioner. DANSK INSTRUKTIONS- MANUAL Indledning EOS 6D (WG/N) er et højtydende, digitalt spejlreflekskamera med en full-frame (ca. 35,8 x 23,9

Læs mere

DIGITALKAMERA. Komplet kameravejledning

DIGITALKAMERA. Komplet kameravejledning DIGITALKAMERA Komplet kameravejledning Særlige funktioner ved COOLPIX L27 Lad kameraet overtage G-indstilling (let auto)... A 32 Når du retter kameraet mod motivet, vælger kameraet selv de egnede indstillinger.

Læs mere

DIGITALKAMERA. Komplet kameravejledning

DIGITALKAMERA. Komplet kameravejledning DIGITALKAMERA Komplet kameravejledning Dk Vigtige funktioner i COOLPIX S6500 Billedredigerings-effekter, som er sjove og nemme at anvende under optagelse p Hurtige effekter... A30, 39 Lav billeder med

Læs mere

Din brugermanual SONY ALPHA DSLR-A700 http://da.yourpdfguides.com/dref/1092791

Din brugermanual SONY ALPHA DSLR-A700 http://da.yourpdfguides.com/dref/1092791 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

SLR-digitalkamera K-500. Brugervejledning. De bedste resultater med dit kamera opnås ved at læse brugervejledningen, inden kameraet tages i brug.

SLR-digitalkamera K-500. Brugervejledning. De bedste resultater med dit kamera opnås ved at læse brugervejledningen, inden kameraet tages i brug. SLR-digitalkamera K-500 Brugervejledning De bedste resultater med dit kamera opnås ved at læse brugervejledningen, inden kameraet tages i brug. Tak, fordi du valgte dette PENTAX K-500 digitalkamera. Vi

Læs mere

DIGITALKAMERA. Komplet kameravejledning

DIGITALKAMERA. Komplet kameravejledning DIGITALKAMERA Komplet kameravejledning Dk Oplysninger om varemærker Microsoft, Windows og Windows Vista er enten registrerede varemærker eller varemærker tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller

Læs mere