Historien om Herlev Fotoklub

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Historien om Herlev Fotoklub"

Transkript

1 Historien om Herlev Fotoklub 1. Perioden Herlev Foto- og Kinoklub Klubben blev stiftet fredag d. 8. januar 1954 på initiativ af Orla Johansen og Erik Kaalund-Jørgensen. De havde sendt indbydelse til deltagerne i aftenskolens kursus Tips om Knips og desuden annonceret i de lokale blade, og der kom ca. 45 til den stiftende generalforsamling. Klubben blev oprettet med navnet Herlev Foto- og Kinoklub, fordi der også var en gruppe som var interesseret i smalfilm. Kontingentet var 2,50 kr. for medlemmer og 3 kr. for medlemmer med frue, og der var omkring 40 medlemmer. De første mange år holdt klubben to møder pr. måned på Marielyst, som er kommunens center for klubber og fritidsaktiviteter på Herlev Hovedgade 172. På mødet den 13. maj 1954 holdt overlærer K. C. Petersen et interessant og lærerigt foredrag om billedkomposition. Foredraget Klubaften i mødelokalet på Marielyst. Billedet er fra var ledsaget af en lang række lysbilleder og farvedias. Efter foredraget bekendtgjordes resultatet af 1ste Terminskonkurrence, og der udspandt sig en svag diskussion - står der i klubbens protokol. Medlemsmøderne hver 14. dag drejede sig om at diskutere billederne i mapper, som var lånt fra andre fotoklubber eller fra udlandet, via det fornemme selskab Danske Camera Pictoralister. Desuden var der 3-4 terminskonkurrencer med et fastlagt emne pr. år, og en samlet konkurrence for alle årets billeder. Ind imellem kunne der være belærende foredrag, firmabesøg eller aftener med smalfilm. Klubben fik i marts 1955 sit eget blad FOTO- KINO på 4 duplikerede sider, og det udkom hver måned med næste måneds program, tekniske artikler og reklamer på bagsiden for bl.a. Kodak og Farmaceuten Ove Romlund, som var medlem af klubben i mange år. Den 30. april 1957 kom taxachauffør Viggo Rivad til et klubmøde og causerede over sine egne billeder. For at fylde mødet ud havde man desuden skaffet en mappe med billeder fra USA. Klubben tog samme år kontakt til fotoklubben i Kristiansstad, og aftalte både en fælles konkurrence med emnet Arbejde og en 1

2 fælles udstilling i Herlev til efteråret Herlev Foto- og Kinoklub holdt de første år flere fotoudstillinger på Marielyst, for det meste af egne billeder. Klubbens fødselsdage blev fejret med festlige sammenkomster, hvor hustruer var velkomne, og hvor der var arrangeret underholdning som en tryllekunstner eller hurtigtegneren Jørgen Clevin. Klubben var med blandt de første, der tilsluttede sig Selskabet for Dansk Fotografi (SDF), da det blev stiftet i 1957, og klubben var også med i et lokalt samarbejde med 6 andre fotoklubber i Københavnsområdet, kaldet Det er ikke jernbanesabotører men Herlev Foto og Kinoklub på sommerudflugt, De 7, fra det blev stiftet i maj 1961 og helt frem til sommeren 1990, hvor det blev opløst. Farvebilleder vandt efterhånden så småt indpas, og i 1958 indførte man to konkurrencer for lysbilleder. Det følgende år var alle 4 terminskonkurrencer både for (sort/hvide) forstørrelser og for farvedias, men der gik flere år inden der kom farvepapirbilleder på programmet. I 58 var der stadig omkring 35 medlemmer i klubben, men det aftog de følgende år til 22 i 1961 og kun 16 i Foto og Kinoklubben på skovtur, Perioden Herlev Fotoklub Andet kapitel i klubbens historie begynder dramatisk med, at kinoafdelingen bliver nedlagt på generalforsamlingen den 11. januar, fordi arbejdet med smalfilm er gået i sig selv, og klubbens navn blev ændret til det nuværende Herlev Fotoklub. Efter den skelsættende generalforsamling blev der holdt 10-års fødselsdagsfest med damer og med smørrebrød udefra, så damerne kunne slippe for besværet. Fotoudflugt ca Fra venstre: Kaj Borris Mikkelsen, Ove Romlund og Erik Schultz I september 1965 blev der indført en ny række af månedlige konkurrencer som supplement til terminskonkurrencerne. Ved de nye konkurrencer, som også havde emne, kunne man vinde et glas med klubbens logo. Efter en svag start afløste månedskonkurrencerne (eller glaskonkurrencerne, som de blev kaldt og stadig kaldes) helt de tidligere terminskonkurrencer, og i 1967 kom der også en glaskonkurrence for farvedias. Aktiviteten omkring de løbende konkurrencer svingede, men tiltog jævnt igennem perioden. Det var dog ret få af medlemmerne, der arbejder alvorligt og flittigt, som der manende står i bladet fra september Fotoklubben klarede sig pænt i landssammenslutningen SDF s årlige 2

3 Klubaften på Marielyst ca Mogens Bohn og Poul Romlund demonstrerer slaveblitz. enkeltmandkonkurrencer, og klubben vandt flere af konkurrencerne i De 7. I april 1969 skrev kassereren Mogens Bohn: Tendensen til at benytte ekstreme vidvinkeloptagelser griber mere og mere om sig, ikke blot inden for pressefotografien og den mere avancerede amatørfotografi, men også inden for filmen, hvor Bullitt, der for tiden går i en af de store premierebiografer, er et udmærket eksempel, som kan give mange impulser. Måske kommer den tid, hvor det bliver lige så almindeligt at have et vidvinkelobjektiv som ekstraoptik, som det i dag er med teleobjektiver. Under eventuelt på generalforsamlingen 26. maj 1970 blev det kraftigt diskuteret hvordan man kan skaffe nye, aktive medlemmer til klubben. Samtidig blev det nævnt, at en tilgang af medlemmer kunne medføre en omlægning af klubbens arbejdsmåde for at aktivisere de nye medlemmer. Diskussionen sluttede med, at der er plads til nogle få avancerede fotoamatører i klubben, der kan gå ind i den form, som klubben nu arbejder i. Herlev Kommune henvendte sig til klubben i 1973 og bad om hjælp med at affotografere nogle historiske billeder fra Herlev, som skulle bruges til et arrangement Det Gamle Herlev. Det gav anledning til, at klubben spurgte om kommunen kunne skaffe eget lokale i stedet for de fælles lokaler i Marielyst. Indledningsvis blev der indrettet et mørkekammer i et ubenyttet festlokale under Gåseholmsvej 93, som blev brugt til affotografering og forstørrelser af de mange historiske billeder. Bestyrelsen vedtog, at man ikke ville fejre 20- års jubilæet, men udsætte festen til 25 års jubilæet i I 1973 havde klubben 20 medlemmer. Fototur til Frilandsmuseet i Lyngby, Arne Thorsen og Mogens Bohn yderst til venstre, Gert Andreassen og Poul Romlund yderst til højre. 3. Perioden Nye lokaler på Gåseholmsvej. Tredje kapitel begynder med, at der den 24. oktober 1974 laves aftale med kommunen om de nye lokaler, og i maj 75 blev der bevilget 4000 kr. til at indrette mødelokale og mørkekammer. Lokalet blev indviet 9. september 1975, hvor både borgmester Ib Juul og fru Turah Nielsen (formand for kunst- og aktivitetsudvalget) deltog, og der blev vist lyd-dias show fra Gråbrødretorv og lysbilleder fra klubbens arkiv. Medlemstallet begyndte at stige, og i efteråret 1977 var der 24 medlemmer. Samme år blev kontingentet sat op fra 10 til 15 kr./måned. 25-års jubilæet blev refereret i klubbens protokol: 3

4 8. januar års jubilæumsudstilling Jubilæet fejres med reception i Foredragssalen på Herlev Bibliotek. Borgmester Ib Juhl var mødt frem repræsenterende Herlev Kommune og gav klubben en gave på 1000 kr. Endvidere var kommunaldirektøren og formanden for Kulturelt Udvalg mødt frem. I alt var der 70 gæster til stede, gamle medlemmer, nye medlemmer, kammerater fra De Syv samt repræsentanter fra de andre fotoklubber. Endvidere nogle af de dommere, vi havde benyttet i årenes løb. Tommy Frenning og Egon Andersen mødte op fra SDF, og vi fik tildelt SDF s bronzemedalje. 20. januar 1979 blev jubilæumsfesten på Herlev Skoles kantine afholdt m/ ledsager. Det var en virkelig hyggelig fest. Både aktiviteten og medlemstallet øgede gennem perioden, og fra 1980 var der klubaften hver tirsdag. Noget af aktiviteten blev rettet mod lyddias, hvor man både arbejdede i grupper med den nye teknik, og der blev indbudt gæster til at vise deres lyddias. Lokalet på Gåseholmsvej gøres i stand efter oversvømmelsen i På stigen: Ove Lauge Pedersen, herunder Mogens Bohn. Den første tur til kommunens lejrskole Vangegaard fandt sted i weekenden maj 1981, og medlemmernes koner og børn var også indbudt til turen. I juli 1982 rettede bestyrelsen en forsigtig forespørgsel til Höganäs Fotoklub om at udveksle billeder og den slags, fordi Herlev og Höganäs er venskabskomjuleafslutning på Gåseholmsvej, ca Fra venstre: muner. Allerede den 11. maj 1983 drog 8 Laurits A. Hansen, Mogens Bohn og Ove Lauge Pedersen af medlemmerne over sundet til Höganäs for at deltage i en fotoaften, som blev fulgt op af en tur til Hallandsåsen den følgende dag. Det var en stor succes, som blev omtalt i lokalavisen. I 1983 blev der indført glaskonkurrencer også for farve-papirbilleder, og medlemstallet var efterhånden vokset til 29. Kontingentet blev sat i vejret til 20 kr./måned for at tage højde for den stort anlagte 30 års jubilæumsudstilling. Den var planlagt som en åben konkurrence, Herlevs 1. Nationale Fotoudstilling, og der blev sendt entryforms til alle landets fotoklubber. Der blev indsendt 492 sort/hvide og 220 farve-papirbilleder samt 162 dias, og det var en noget større tilslutning end man havde forventet. Fotoklubbens skovtur 1977 til Gribskov. 4

5 4. Perioden Jubilæum og nok en flytning. Jubilæumsudstillingen blev åbnet søndag 8. januar 1984 på Gammelgaard, kommunens kulturhus, og den varede måneden ud. I direkte forlængelse af jubilæumsudstillingen bidrog hele klubben til kommunens jubilæum med billeder af Kultur i Herlev, og 9 af medlemmerne udstillede billeder i BUPL. Lokalet på Gåseholmsvej med høj søgang, tegnet af Peter Justesen 5 Klubben inviterede venskabsklubben fra Höganäs på returvisit til Vangegård maj 1984, og det blev en vellykket tur som startede en lang tradition for gensidige sommerbesøg. I eftersommeren 1984 skiftede klubbladet dramatisk udseende og omfang til 20 tæt- og velskrevne sider, og lejlighedsvis flere pænt trykte billedsider. Bladet blev omtalt som Danmarks største og morsomste, og det udkom i stort udstyr med 4 numre pr. år frem til 1986, hvor både omfanget og hyppigheden igen blev sat ned. I 1985 var der 8 glaskonkurrencer pr. år for både sort/hvid og farvedias, og 4 for farvepapir. I alle konkurrencerne var der frit emne på nær én, som blev afstemt med emnet i De 7, og desuden en konkurrence med emnet portræt. Klubben havde det år 29 medlemmer. I sommeren 1984 blev klublokalet oversvømmet ved et kraftigt regnvejr, og det var et stort arbejde at genetablere lokalet. Også i 1986 var der oversvømmelse i klublokalet på Gåseholmsvej. Klubbladet fortæller om en særlig vellykket aften inden oversvømmelsen, hvor der havde været fornemt besøg: 18. februar Besøg af Hans Duggen. Pænt stort fremmøde, da Hans Duggen fra Falster Fotoklub lige smuttede forbi for at causere over egne billeder. Efter en kort orientering om Hans fotografiske udvikling fra den spæde begyndelse og frem til i dag, hvor han er indehaver af den eftertragtede AFIAP-titel, så vi spændende landskabs- og naturbilleder, der ikke alle var opbygget efter fotoamatørens ABC. Men som Hans meget rigtigt pointerede, så skal sådan et Indretning af de nye lokaler på Persillehaven i sommeren Det er Finn S. Jensen, der fører saven. billede ikke udelukkende bestå af linier og kompositioner men af følelser og stemninger. Lad dette være dig en reminder, kære læser, næste gang du færdes i moder natur. Herefter så vi en mængde forskelligartede billeder - nogle, der havde givet succes og nogle, der havde været fiaskoer - men fællesnævneren for alle billederne var den følelse af glæde og oplevelse, som Hans forbandt med billederne. Og det hele blev serveret med gode, hyggelige og instruktive kommentarer. I løbet af 1987 tog bestyrelsen kontakt til Fiskeklubben Lille Birkholm, som ville flytte fra deres lokaler og over i nogle større, og det blev aftalt at fotoklubben kunne overtage de nuværende lokaler på

6 Persillehaven parterre. Finn S. Jensen, som var medlem af bestyrelsen, boede i Lille Birkholm og stod for kontakt til afdelingsbestyrelsen. De nye lokaler var en del større end lokaliteten på Gåseholmsvej, og især lagde man vægt på, at lokalerne var over jorden og dermed sikret mod oversvømmelse. Klubbladet fortæller: Indvielse af de nye lokaler 1. september Finn S. Jensen står i baren; de tre med ryggen mod baren er fra venstre: Niels Prøhl, Else Carrell og Møller Jacobsen. Det nye lokale på Persillehaven blev indviet 1/ Der var mange, der havde fundet vej til lokalerne, og der var stor trængsel af bl.a. afdelingsbestyrelsen, andre beboerklubber og nuværende og tidligere medlemmer. Ved aftenens slutning blev Finn overrakt en samling fotovæsker (både rød og hvid) som en lille tak for de mange timer, han har tilbragt med at få lokalet op og stå. I den korte tid, vi har haft det nye lokale, mærkes det tydeligt hvor meget gode rammer omkring en fælles interesse betyder. I 1988 var der 4 glaskonkurrencer pr år i alle tre kategorier. Samme år udfordrede klubben for første gang Frederikssund Fotoklub til Dias duel, og vi vandt. Det blev starten på en anden, lang tradition. En tredje tradition er, at klubben låner billederne fra SDF s landskonkurrence Den Nationale og udstiller dem lokalt, første gang i november 1990, hvor billederne blev hængt op i forhallen på Herlev Hospital. For at øge interessen for lyddias, som havde været aftagende i en periode og med meget få deltagere i SDF s konkurrencer, afholdt klubben Herlev Lyddiascup 23. marts 1992 som en åben konkurrence. Det blev en stor Bedømmelse af en klubkonkurrence i lokalet på Persillehaven, ca Udflugt til Flakfortet, august Fra venstre: Kurt Hansen, Tage Christiansen og Bernie Clemmesen. 6 Flashfoto i Sorgenfri Foto v/ Paul Nilsson; efterår Fra venstre: Finn S. Jensen, Mogens Bohn, Bent Ove Hansen og Elisabeth V. Nyholm.

7 succes, ikke kun fordi førstepræmien gik til klubbens egne medlemmer, og arrangementet blev fulgt op året efter, men herefter måtte indstilles igen på grund af manglende tilslutning. Kommunens Lokaludvalg gav i 93 en større bevilling til et farve-mørkekammer i klubben, og pengegaven blev fulgt op af to arbejds-lørdage i august 1993, hvor lokalerne blev frisket op og ommøbleret, og der blev indrettet ekstra mørkekammerpladser i baglokalet. Åbning af jubilæumsudstilling, 8. januar Formanden Laurits A. Hansen taler for bl.a. borgmester Ib Juul. Bag disken: Frank Lindström og Tage Christiansen. medlemmernes formåen i form af kollektioner fremstillet specielt til formålet. Desuden blev 5 anerkendte danske fotografer indbudt (Marianne Skovby Christensen, Knud Nielsen, Allan Dahl, Tage Blach Kærn og Erik Holmgaard). Herlev 5. Perioden Jubilæum og flere lyddias Fotoklubbens 40-års jubilæum blev markeret med to store fotoudstillinger. Den januar 1994 var der fotoudstilling i Kunstforeningens lokaler under Hovedbiblioteket, hvor nuværende og tidligere medlemmer viste billeder, og der desuden var bidrag fra venskabsklubben i Höganäs og en udstilling af ældre billeder fra arkivet. Dagen blev markeret med reception om formiddagen, og om aftenen var der fest i beboerhuset, hvor både ægtefæller og flere Höganisser deltog. Den anden jubilæumsudstilling var på Gammelgaard i perioden den maj, hvor der blev vist højdepunkterne af 13 af Gallaudstilling på Gammelgaard i maj Peter Villaume betragter sine egne billeder. Udflugt til Tisvilde sammen med Höganäs Fotoklub. Maj Kommune gav tilskud til jubilæumsbogen, som viste et udvalg af de udstillede billeder i flot tryk i sort/hvid. Klubben bidrog til Herlev Festival 95 ved at lave to forestillinger med lyddias på stort lærred i Herlev Teaterbio. Det fælles lyddias-projekt Lyngbyfortet fik 1. plads og sølvmedalje på SDF 96. I 1996 arrangerede klubben udstillinger på Herlev Bibliotek, om foråret af Region Nords billeder og senere på sommeren af nye og gamle klubbilleder. Udstillingen Dansk Fotografi blev igen ophængt i Herlev Hospital i februar 1997, men den måtte tages ned efter kun to dage, fordi flere af billederne blev stjålet.

8 Fotoklubben stod for hele det praktiske arrangement med SDF s landsmøde i oktober 1998 og den 17. Nationale Udstilling. Det skete på Bellahøj Skole, og det var en meget stor opgave, både med at koordinere tilmeldinger og arrangement, at skaffe sponsorer til katalog - med 4 sider i farve - og arrangement samt præmierne til det amerikanske lotteri, og ikke mindst at gennemføre hele landsmødet. Lyddias i Herlev Teaterbio 26. august I operatørrummet: Kurt Hansen og Jørgen Jakobsen SDF Landsmøde på Bellahøj skole, oktober Fra venstre: Jørgen Jakobsen, Frank Lindström, Susanne Sørensen, Lars Bjørn Andersen og Joan Olsen. Klubben fik igen mulighed for at udstille egne billeder på Gammelgaard i august 1999, og samme sommer viste vi igen lyddias i Herlev Optagelse af lyddias i Lyngbyfortet, august Fra venstre: Elisabeth V. Nyholm, Lise Aagaard, Uwe Hess, Lars Bjørn Andersen og Tage Christiansen. Teaterbio - for ganske få tilskuere. Tage tilbød fotoklubben at få et hjørne af hans hjemmeside, så klubben kunne vise både program og billeder på internettet fra efteråret Ud over Frederikssund Fotoklub, udfordrede vi også klubben Downstairs til duel, og også dem vandt vi over. De bad om revanche i november 01 - men uden at opnå den. De efterfølgende dueller mod Downstairs vandt vi imidlertid ikke helt. Tage Christiansen demonstrerer digital billedbehandling på sin PC, 22. februar En lille gruppe af klubbens medlemmer tog på en 4-dages tur til Paris i foråret 02, og det kom der mange gode billeder og en lyddias-serie ud af. Fotografen Peter Randløv viser 3-dimensionale lysbilleder, 28. november Status i sæsonen var, at de fleste efterhånden bruger digitalt fremstillede billeder, som enten er optaget direkte med digitalkamera eller på film, som scannes og hvor billederne forbedres i computeren.

9 Det prægede også klubbens program, som indeholdt flere teknik-aftener med billedbehandling og digitale teknikker. Klubben havde i januar 2003 klubben 35 medlemmer, heraf 3 passive og 11 beboermedlemmer. 6. Perioden Gallaudstilling og digitale billeder Det runde 50-års jubilæum blev fejret med en gallaudstilling på Gammelgaard fra 10. januar 2004, hvor vi havde fået flere fornemme gæsteudstillere til at udlåne værker, til at hænge op i laden: Fie Johansen, Torkil Michelsen, Rudy Hemmingsen, Pierre Maffait, Fototur til Lyngby Åmose 3. juni Fra venstre: Laurits A. Hansen, Ilse Lausten og Susanne Sørensen. og ikke mindst Kirsten Klein. Desuden havde to tidligere medlemmer, Lasse Nielsen (medlem ; ASDF og AFIAP) og Erik Schultz (medlem og en årrække i 60 erne) bidraget med en serie fotografier hhv. malerier, og vi havde igen fået en samling billeder fra Höganisserne. Fra det historiske hjørne blev en samling billeder fra perioden fundet frem til udstillingen. Vi lavede en jubilæumsbog (med farvetryk), som kommunen finansierede. Der kom over 200 gæster til ferniseringen, og udstillingen blev set af ca. 600 besøgende. Under udstillingen havde vi to aftener med forevisning af lyddias, som hver blev set af tilskuere. Desuden holdt vi en gallafest på Vangegård med overnatning for os og nogle enkelte Höganisser, hvor der var underholdning ved Claus Reinhardt s gadecirkus og fyrværkeri i haven. Jubilæumsudstillingen på Gammelgård åbnes 10. januar På væggen til venstre hænger Kirsten Kleins billeder og til højre Torkil Michelsens Atelier-aften i klublokalet 10. oktober Modellen er Per Valentin Lørdagstur til Söderåsen 10. oktober Fra venstre: Uwe Hess, Lise Aagaard, Susanne Sørensen, Joan Olsen, Søren D. Andersen (med ryggen til) og Philip Oest Møller. Som jubilæumsgave til os selv købte vi en digitalprojektor med godt lys og hele 1024 x 768 pixels. Der var efterhånden svigtende deltagelse i konkurrencerne for dias, og til årets billede i 2005 indkom kun 6 dias - derfor blev kategorien afskaffet. 9

10 Til gengæld kom der to nye emnekonkurrencer om henholdsvis portfolio / serie og i kreativ / eksperimental. I 2005 havde klubben 36 medlemmer, hvoraf 3 passive og 11 beboere. Gitte Müller, Downstairs, bedømmer en klubkonkurrence 23. november Fra venstre: Sven Ingvorsen, Lise Aagard, Jørgen Jakobsen og Uwe Hess. Per Valentin var medlem af klubben fra 2006 til 10. Han var formand for SDF , hvor han stod for at forøge aktiviteten i Selskabet betydeligt samtidig med, at han fik præmieret sine billeder på adskillige internationale fotosaloner. Besøget af Höganisserne i 06 måtte aflyses på grund af manglende deltagelse - alle udeblev. I 2007 stod klubben for regionskonkurrencen Mellem Sund og Bælt, og vi viste de antagne billeder i laden på Gammelgaard i februar samtidig med, at vi udstillede klubbens egne billeder i hovedbygningen. Der kom igen rigtig mange gæster til åbningen. Lokalet blev gennemgribende nyindrettet hen over sommeren 08, og der blev smidt rigtig meget ud - bl.a. alle de gamle blade, de forstørrelsesapparater vi ikke kunne forære væk, samt flere møbler. Der blev malet og lagt nyt tæppe på. Kort efter blev ejendommens facade renoveret, så der blev fyldt med mudder ude foran, og en del af det endte på de nye tæpper. Desuden opstod der i efteråret 08 en lokal vandskade, da der trængte vand ned gennem loftet. I weekenden januar 09 havde vi lejet Vangegård for at tage vinterbilleder. Vi havde indbudt forskellige andre klubber, men vi endte med kun at være os selv; i alt 13 deltagere. Samme år blev der (forsøgsvis) afholdt to digitale konkurrencer, og der blev planlagt systematisk efterkritik af billederne fra glaskonkurrencerne med særlig fokus på de ikke-antagne billeder. I oktober 2011 var vi på den sidste tur til Vangegaard, fordi kommunen satte ejendommen til salg. Klubben afholdt en udstilling af sine egne værker i Herlev Medborgerhus i en lille måned fra 3. marts 2012, og det var samme tid som digitalprojektoren blev skiftet ud med et farvefjernsyn til at vise billeder på. Igennem 13 Skolestue om billedbehandling, 7. maj sivede der flere gang vand ned i lokalet, og der gik længe inden skaden blev repareret, så gulvtæppet blev totalskadet. Historien om Herlev Fotoklub er redigeret af bl.a. Jørgen Jakobsen på grundlag af klubbladene, klubbens protokol for især de første år, og klubbens scrapbøger samt andre billeder fra klubbens aktiviteter gennem årene. 10 Efterårstur til Vangegård, 15. oktober Fra venstre: Lisbeth Frank, Bent Bøhlers, Søren D. Andersen, Bo Seiffert og René Wedel.

Foto: Søren Andersen

Foto: Søren Andersen HERLEV FOTOKLUB Nr. 2 KLUBBLAD 11-12 Sko børste holdet Foto: Søren Andersen Udkigstønden Lige nu, hvor vi har skiftet et brugt kalenderår ud med et nyt, og hvor vi er halvvejs igennem fotoklubbens sæson,

Læs mere

Spring in Umbrien Foto: Alf Aagaard

Spring in Umbrien Foto: Alf Aagaard HERLEV FOTOKLUB Nr. 2 KLUBBLAD 15-16 Spring in Umbrien Foto: Alf Aagaard Ohøj og godt nytår! Der er udsigt til en helt forrygende sæson fremme i sejlretningen, men først skal vi lige kigge bagud og se

Læs mere

Skygger og leg i Monument Valley Foto: Lisbeth Frank. Herlev Fotoklub. 60 år

Skygger og leg i Monument Valley Foto: Lisbeth Frank. Herlev Fotoklub. 60 år HERLEV FOTOKLUB Nr. 2 KLUBBLAD 13-14 Skygger og leg i Monument Valley Foto: Lisbeth Frank Herlev Fotoklub 1954 2014 60 år Udkigstønden Godt nytår. Lige nu er det umuligt at kigge nogen steder hen fra Herlev

Læs mere

SDF. Natur. Farve papir Monocrome papir. Monocrome digital Farve digital. Serier, 3-6 billeder

SDF. Natur. Farve papir Monocrome papir. Monocrome digital Farve digital. Serier, 3-6 billeder Vi tager nu hul på et nyt fotoår i Esbjerg Fotoklub 0 En gennemgang af hvad der forventes vil ske i løbet af året. Birthe Diget Der vil kunne forekomme rettelser til programmet. Der kan jo komme ideer

Læs mere

Bro Foto: Niels M. Nielsen

Bro Foto: Niels M. Nielsen HERLEV FOTOKLUB Nr. 1 KLUBBLAD 13-14 Bro Foto: Niels M. Nielsen Udkigstønden Nu tager vi hul på en ny, spændende fotosæson med et mylder af aktiviteter. Først og fremmest er der her fra udsigt til klubbens

Læs mere

Tank 01 Foto: Jørgen Jakobsen

Tank 01 Foto: Jørgen Jakobsen HERLEV FOTOKLUB Nr. 2 KLUBBLAD 04-05 Tank 01 Foto: Jørgen Jakobsen Siden sidst Godt nytår. Så fik vi afsluttet klubbens 51. år, som jo begyndte med et brag af en jubilæumsudstilling på Gammelgaard, og

Læs mere

Når opvasken tager sig selv Foto: Philip Oest Møller

Når opvasken tager sig selv Foto: Philip Oest Møller HERLEV FOTOKLUB Nr. 1 KLUBBLAD 11-12 Når opvasken tager sig selv Foto: Philip Oest Møller Udkigstønden Her midt i sommeren ligger fotoklubben stille, og der er frit syn til alle sider. Vi har haft en god

Læs mere

G Foto: Tage Christiansen

G Foto: Tage Christiansen HERLEV FOTOKLUB Nr. 2 KLUBBLAD 05-06 G Foto: Tage Christiansen Siden sidst Godt nytår til alle. Vi er nu kommet over juleferien og halvvejs igennem sæsonen 2005/06. Vi har haft nogle gode arrangementer

Læs mere

MEDLEMSHÅNDBOG Indhold

MEDLEMSHÅNDBOG Indhold Indhold Velkommen... 2 Klubbens historie... 2 Vedtægter... 2 Bestyrelsen:... 2 Hus regler... 3 Din rolle som medlem... 3 Årshjulet... 3 Månedskonkurrencer:... 4 Foto ture:... 4 Foredrag:... 4 Arrangementer:...

Læs mere

Viften by night Foto: René Wedel

Viften by night Foto: René Wedel HERLEV FOTOKLUB Nr. 2 KLUBBLAD 12-13 Viften by night Foto: René Wedel Udkigstønden Så skal vi i gang igen efter julepausen, og her midtvejs igennem sæsonen er det tid til at se lidt bagud og en hel masse

Læs mere

Dæmonernes port Foto: Finn Bang Andersen

Dæmonernes port Foto: Finn Bang Andersen HERLEV FOTOKLUB Nr. 2 KLUBBLAD 14-15 Dæmonernes port Foto: Finn Bang Andersen Udkigstønden Efter et godt overstået årsskifte står vi nu midt i en af de mindst fotoegnede vintre i mange år. Men der er god

Læs mere

Foto: Tage Christiansen

Foto: Tage Christiansen HERLEV FOTOKLUB Nr. 2 KLUBBLAD 01-02 Foto: Tage Christiansen Siden sidst Nu er vi igennem efterårssæsonen og den mørke årstid, og det bliver lysere igen. Klubbladet du nu holder i hånden har fået ny redaktør,

Læs mere

Stonefaces Foto: Per Valentin

Stonefaces Foto: Per Valentin HERLEV FOTOKLUB Nr. 2 KLUBBLAD 06-07 Stonefaces Foto: Per Valentin Workshop om naturfoto Klubben afholder en naturworkshop for alle interesserede, herunder medlemmerne, på Vangegaard i weekenden 2. 3.

Læs mere

Foto: Tage Christiansen

Foto: Tage Christiansen HERLEV FOTOKLUB Nr. 1 KLUBBLAD 02-03 Foto: Tage Christiansen Siden sidst Glædelig sommer - eller sensommerer er det nok blevet inden bladet udkommer. Vi har lagt klubbens 48.ende sæson bag os og nærmer

Læs mere

Centrets Computerklub Solrød

Centrets Computerklub Solrød Centrets Computerklub Solrød Medlemsbrev - juni 2009 Kære medlem! Computerklubben har den glæde at kunne præsentere efterårets program. Computerklubben udmærker sig ved både at være en hobbygruppe og gennem

Læs mere

september oktober november december

september oktober november december september oktober november december 2014 www.fotoklubnegativ.dk Foto: Gunnar Pedersen Nyt program - ny plan - ny fotoklub Så er vi startet op med et nyt program i vores fotoklub. Meget er ændret, og vi

Læs mere

Foto: Jesper Plambech

Foto: Jesper Plambech HERLEV FOTOKLUB Nr. 2 KLUBBLAD 02-03 Foto: Jesper Plambech Siden sidst Godt nytår. Vi er efterhånden kommet os ovenpå julens og nytårets udskejelser, og er kommet i gang med fotoarbejdet. Der var lige

Læs mere

Thailand 2007 Foto: Ove Jørgensen

Thailand 2007 Foto: Ove Jørgensen HERLEV FOTOKLUB Nr. 2 KLUBBLAD 07-08 Thailand 2007 Foto: Ove Jørgensen Siden sidst Nu er det snart forår, og så træerne får grønne blade og himlen tunge skyer på gråblå baggrund. Så bliver det igen svært

Læs mere

HERLEV FOTOKLUB Nr. 2 KLUBBLAD 09-10 Foto: Joan Olsen

HERLEV FOTOKLUB Nr. 2 KLUBBLAD 09-10 Foto: Joan Olsen HERLEV FOTOKLUB Nr. 2 KLUBBLAD 09-10 Foto: Joan Olsen Udkigstønden Godt nytår til alle og velkommen til det nye klubblad. Her fra mastetoppen er der udsigt til et rigtig spændende og afvekslende foto-forår.

Læs mere

august - december 2014

august - december 2014 Program august - december 2014 18 August. Feriebilleder + præsentation af programmet og tilmeldinger til Foto Emne konkurrence til borges@rafael.dk. (se den 1. Sep.) Indlevering af billeder til udstilling

Læs mere

Livet ved Seinen Foto: Laurits A. Hansen

Livet ved Seinen Foto: Laurits A. Hansen HERLEV FOTOKLUB Nr. 1 KLUBBLAD 03-04 Livet ved Seinen Foto: Laurits A. Hansen Siden sidst Så går starten på klubbens sæson nr. 50. Jubilæet, som løber af stabelen til januar, kommer efterhånden til at

Læs mere

Formandens beretning for 2016.

Formandens beretning for 2016. Formandens beretning for 2016. 2016 blev året hvor Skævinge Kunstforening kunne fejre sit 40 års jubilæum. Takket være sponsorater fra lokale virksomheder, Klub Lions Skævinge og penge fra Folkeoplysningsudvalget

Læs mere

Foto: Jørgen Jakobsen

Foto: Jørgen Jakobsen HERLEV FOTOKLUB Nr. 1 KLUBBLAD 14-15 Pil ved Elterwater Foto: Jørgen Jakobsen Udkigstønden Nu er vi midt i jubilæumsåret, og man må sige at det fik en flot start med først vores jubilæumsudstilling i Hjortespring

Læs mere

Blad med dråber Foto: Tommy Martens

Blad med dråber Foto: Tommy Martens HERLEV FOTOKLUB Nr. 2 KLUBBLAD 03-04 Blad med dråber Foto: Tommy Martens Siden sidst Det blev et brag af en åbning af klubbens 50 års jubilæumsudstilling, der fandt sted på Gammel gaard den 10. januar.

Læs mere

OZ6HR nyt, Oktober 2015. Nr. 4, Oktober 2015 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

OZ6HR nyt, Oktober 2015. Nr. 4, Oktober 2015 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling OZ6HR nyt, Oktober 2015 1 Nr. 4, Oktober 2015 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling 2 OZ6HR nyt, Oktober 2015 OZ6HR nyt Nr. 4, Oktober 2015 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Parallelvej

Læs mere

Ib Orla-Jensen 1 4/04-1 3/05 201 2

Ib Orla-Jensen 1 4/04-1 3/05 201 2 NÆSTVED KUNSTFORENING Amtsgården Amtmandsstien 1 Blad nr. 3/201 2 Ib Orla-Jensen 1 4/04-1 3/05 201 2 Næstved Kunstforening inviterer til ferniseringen af Ib Orla-Jensen Lørdag den 1 4. april fra kl. 1

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

Blad i sol Foto: Carsten Langkjær

Blad i sol Foto: Carsten Langkjær HERLEV FOTOKLUB Nr. 2 KLUBBLAD 10-11 Blad i sol Foto: Carsten Langkjær Udkigstønden Så er der gået nok et kalenderår og en halv fotosæson, og her midt i snevinteren tager vi hul på forårssæsonen. Hvis

Læs mere

Foto: Jørgen Jakobsen

Foto: Jørgen Jakobsen HERLEV FOTOKLUB Nr. 1 KLUBBLAD 10-11 Gilleleje Havn Foto: Jørgen Jakobsen Udkigstønden Så tager vi igen hul på en spændende fotosæson med mange forskellige aktiviteter. Men først og fremmest et SDF-landsmøde,

Læs mere

Tristan the cat Foto: Michael Rønsdorf

Tristan the cat Foto: Michael Rønsdorf HERLEV FOTOKLUB Nr. 1 KLUBBLAD 06-07 Tristan the cat Foto: Michael Rønsdorf Siden sidst Glædelig sommer og vel mødt efter en forhåbentlig god ferie, hvor der er kommet mange gode billeder på chicp en (eller

Læs mere

Generalforsamlingen afholdtes onsdag den 27 april 2016 kl 19 i klubbens lokaler med følgende dagsorden:

Generalforsamlingen afholdtes onsdag den 27 april 2016 kl 19 i klubbens lokaler med følgende dagsorden: www.afa-foto.dk Århus den 11/4/2016 Referat af ordinær generalforsamling i AFA 2016. Generalforsamlingen afholdtes onsdag den 27 april 2016 kl 19 i klubbens lokaler med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent

Læs mere

Synopsis til GFV dokumentarfilm

Synopsis til GFV dokumentarfilm Synopsis til GFV dokumentarfilm Målgruppe Målgruppen er primært GFV s medlemmer, idet filmens produktion tænkes gennemført som et aktivitetsprojekt i det at fremstille en fim fra A til Z her i sæsonen

Læs mere

Foto: Susanne Sørensen

Foto: Susanne Sørensen HERLEV FOTOKLUB Nr. 1 KLUBBLAD 09-10 Blade Foto: Susanne Sørensen Udkigstønden Hvad er der nu sket med Siden sidst som plejer at stå her på den første side? Ja, der står jo stadig væk noget det du læser,

Læs mere

www.lyngbyfotoklub.dk

www.lyngbyfotoklub.dk Lyngby Fotoklub Virum skole, Parcelvej 169, indgang C, Lokale K 19, 2830 Virum - Giro 1 38 22 92 Postadresse: Formand: Lars Bundesen, 45 85 14 18 e-mail: lars.bundesen@vip.cybercity.dk September 2011 6.,

Læs mere

Cafe-Provence Foto: Lise Aagaard

Cafe-Provence Foto: Lise Aagaard HERLEV FOTOKLUB Nr. 1 KLUBBLAD 07-08 Cafe-Provence Foto: Lise Aagaard Siden sidst Så er det igen ved at være eftersommer, fotosæsonen starter og du står med et duftende frisk blad i hånden. Bagerst i bladet

Læs mere

marts april maj juni www.fotoklubnegativ.dk Hanne Andresen

marts april maj juni www.fotoklubnegativ.dk Hanne Andresen marts april maj juni 2010 www.fotoklubnegativ.dk Hanne Andresen Velkommen til forårssæsonen 2010 Endnu en gang har vi haft et kreativt programudvalg, og bredden i programmet, Negativt Oplysnings Forbunds

Læs mere

HERLEV FOTOKLUB nr. 1 KLUBBLAD 01-02 Foto : Uwe Hess

HERLEV FOTOKLUB nr. 1 KLUBBLAD 01-02 Foto : Uwe Hess HERLEV FOTOKLUB nr. 1 KLUBBLAD 01-02 Foto : Uwe Hess Siden sidst... Der er løbet meget vand ud af ørerne siden sidste blad udkom, og lidt er der da også løbet ud siden sæsonen startede igen efter sommerferien

Læs mere

Til sommerudflugten 14. juni 2014 forsøgte vi med portabel aktivitet (Flora Fauna) ved Kalø Slotsruin

Til sommerudflugten 14. juni 2014 forsøgte vi med portabel aktivitet (Flora Fauna) ved Kalø Slotsruin OZ6HR nyt, Juli 2014 1 Nr. 3, Juli 2014 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Til sommerudflugten 14. juni 2014 forsøgte vi med portabel aktivitet (Flora Fauna) ved Kalø Slotsruin 2 OZ6HR nyt, Juli

Læs mere

Hærværk i naturen Foto: Ilse Lausten

Hærværk i naturen Foto: Ilse Lausten HERLEV FOTOKLUB Nr. 1 KLUBBLAD 15-16 Hærværk i naturen Foto: Ilse Lausten Så blev det endelig sommer, sådan en slags, men vi fik da holdt sommerafslutningen i Kyndby Huse under helt reglementerede og sågar

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

BESTYRELSENS BERETNING 2013/2014

BESTYRELSENS BERETNING 2013/2014 BESTYRELSENS BERETNING 2013/2014 Kære medlemmer På bestyrelsens vegne skal jeg her kort gøre status over det sidste års forløb i SKS. Danmark har, som alle ved, været ramt af en økonomisk krise, som vi

Læs mere

Titel: Skyggen Foto: Børge K. Lund. Program 1. halvår 2015

Titel: Skyggen Foto: Børge K. Lund. Program 1. halvår 2015 Titel: Skyggen Foto: Børge K. Lund Program 1. halvår 2015 Kontakt Formand: Børge K. Lund Egemosen 3 3162 8272 6200 Aabenraa bkl@aabenraafotoklub.dk Næstformand: Dorte Lorenzen Johnsen Vester Terpvej 5

Læs mere

GODKENDTE FÆLLES FYNSKE REGLER GÆLDENDE FRA 2007

GODKENDTE FÆLLES FYNSKE REGLER GÆLDENDE FRA 2007 GODKENDTE FÆLLES FYNSKE REGLER GÆLDENDE FRA 2007 Dette regelsæt bygger på tidligere regelsæt for Fælles Fynske, men er udformet, så det overholder de krav, der følger med en SDF-godkendelse. SDF har givet

Læs mere

OSTEN P ALKE F Oktober 2015 Figur 1

OSTEN P ALKE F Oktober 2015 Figur 1 FALKEPOSTEN Oktober 2015 HJÆLP OS MED AT BEVARE BUSSEN Med bussen kører vi ture ud i det blå, til havet, skoven, byen og Tivoli. En tur med bussen fremkalder glæde, følelse af frihed og vi får en fornemmelse

Læs mere

HERLEV FOTOKLUB Nr. 2 KLUBBLAD 08-09 No Foto: Joan Olsen

HERLEV FOTOKLUB Nr. 2 KLUBBLAD 08-09 No Foto: Joan Olsen HERLEV FOTOKLUB Nr. 2 KLUBBLAD 08-09 No Foto: Joan Olsen Siden sidst Nu er vi kommet godt i gang med forårssæsonen, selv om der endnu ikke er ret meget forår over vejret. Men det plejer jo at komme, og

Læs mere

Titel: Forfald Foto: Finn Olesen. Program 2. halvår 2015

Titel: Forfald Foto: Finn Olesen. Program 2. halvår 2015 Titel: Forfald Foto: Finn Olesen Program 2. halvår 2015 Kontakt Formand: Børge K. Lund Egemosen 3 3162 8272 6200 Aabenraa bkl@aabenraafotoklub.dk Næstformand: Dorte Lorenzen Johnsen Vester Terpvej 5 Løgumbjerge

Læs mere

Foto: Laurits A. Hansen

Foto: Laurits A. Hansen HERLEV FOTOKLUB Nr. 1 KLUBBLAD 05-06 Tjeneren Foto: Laurits A. Hansen Siden sidst Nu er det slut med sommerferien (for flere af os) og i gang med en ny fotosæson. Her ved indgangen til et fantastisk spændende

Læs mere

,76 Ralph Køster,, Helsingør Firma Idræt ,93 Jan Dahl,, FKBU ,67 Erik Pedersen,, FKS-Odense

,76 Ralph Køster,, Helsingør Firma Idræt ,93 Jan Dahl,, FKBU ,67 Erik Pedersen,, FKS-Odense Herre M pulje 1 1 4 4 1750 83 21,08 Kim Jensen,, FFFIF 2 2 2 1354 83 16,31 Henrik Sørensen,, FKBU Herre A pulje 1 1 4 4 1184 77 15,38 Regner Sørensen,, Nykøbing Falster Firmasport 2 3 3 1170 67 17,46 Preben

Læs mere

Hejnsvig Jagtforening 2014/2015

Hejnsvig Jagtforening 2014/2015 Hejnsvig Jagtforening 2014/2015 Aktivitets program for Hejnsvig Jagtforening Foreningens årlige fællesjagt. Lørdag d. 6/12 2014 har vi vores årlige fællesjagt. Vi starter med morgenkaffe i det gamle klubhus

Læs mere

Jens Bohr 20/1 0-25/11 201 2

Jens Bohr 20/1 0-25/11 201 2 NÆSTVED KUNSTFORENING Amtsgården Amtmandsstien 1 Blad nr. 7/201 2 Jens Bohr 20/1 0-25/11 201 2 Næstved Kunstforening inviterer til jubilæumsudstilling og fernisering af Jens Bohr Lørdag den 20. oktober

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 49 2014

Nyhedsbrev. uge 49 2014 Nyhedsbrev uge 49 2014 Så blev det december, der er ingen sne men vejret er blevet koldere, og den første nattefrost har vist sig. Jeg er sikker på, at en del af os håber der kommer lidt sne, mens andre

Læs mere

Program Januar - juni 2015

Program Januar - juni 2015 Program Januar - juni 2015 6. januar kl. 19:00 5 min tutorial. For meget eller for lidt. For meget eller for lidt på billeder. Hvert medllem medtager 2 billeder, gerne også billeder der er blevet set før

Læs mere

Tivoliklubben ------------------ Side 2

Tivoliklubben ------------------ Side 2 Tivoliklubben Kystartilleriforeningens TIVOLIKLUB blev stiftet ved et møde i Tivoli den 12. juni 1925 og kan således i år fejre sit 85 års jubilæum. I den anledning udsendes dette lille festskrift til

Læs mere

270 udstiller egne værker

270 udstiller egne værker Den store fotoudstilling F O T O GRAFER 270 udstiller egne værker Rødovre Bibliotek Rødovre Parkvej 140, 2610 Rødovre 2. april - 22. april 2013 RNFoto Sammenslutningen af aktive fotoklubber På fotoudstillingen,

Læs mere

Referat fra generalforsamling mandag d 30/ stemmeberettigede medlemmer.

Referat fra generalforsamling mandag d 30/ stemmeberettigede medlemmer. Referat fra generalforsamling mandag d 30/1 2017 26 stemmeberettigede medlemmer. 1. Bestyrelsen forslog Christian Platen som dirigent, Vedkommen blev valgt. Christian Platen takkede for valget og kunne

Læs mere

Nr. 1 januar 2013. Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944

Nr. 1 januar 2013. Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 Nr. 1 januar 2013 Motto: Under Dannebrog Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Hjemmeside: www.kongens-lyngby-marineforening.dk Marinestue: Sorgenfri Slot, Kongevejen

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 42 marts 2013

Nyhedsbrev nr. 42 marts 2013 Tirsdag d. 5. marts 2013 Nyhedsbrev nr. 42 marts 2013 Jan Skriver s fotoudstilling på Nordkraft blev en stor suces: Udstillingen åbnede officielt med fernisering søndag d. 10. februar kl. 16.00. Mange

Læs mere

Titel: Siv i modlys Foto: Dorte Lorenzen Johnsen. Program 2. halvår 2012

Titel: Siv i modlys Foto: Dorte Lorenzen Johnsen. Program 2. halvår 2012 Titel: Siv i modlys Foto: Dorte Lorenzen Johnsen Program 2. halvår 2012 Kontakt Formand: Børge K. Lund Egemosen 3 7462 8272 6200 Aabenraa bkl@aabenraafotoklub.dk Næstformand: Dorte Lorenzen Johnsen Vester

Læs mere

MANNEKLUBBEN. GENERALFORSAMLING ONSDAG DEN 25. OKTOBER 2017 (beretningen af formand Finn Kørvel)

MANNEKLUBBEN. GENERALFORSAMLING ONSDAG DEN 25. OKTOBER 2017 (beretningen af formand Finn Kørvel) MANNEKLUBBEN GENERALFORSAMLING ONSDAG DEN 25. OKTOBER 2017 (beretningen af formand Finn Kørvel) VELKOMST: Velkommen til Manneklubbens generalforsamlingen. Klubben består i dag af 86 medlemmer. VI MINDES

Læs mere

Husk Juleafslutning den 15. december kl. 19.30

Husk Juleafslutning den 15. december kl. 19.30 www. blistrup-graested-folkedansere.dk December 2015 Nr. 3 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Indkaldelse til generalforsamling side 2 Sæsonprogram 2015-2016 side 3 Juleafslutning side 4 Generalforsamling

Læs mere

Hold. Fornavn Efternavn Klasse Skydetid

Hold. Fornavn Efternavn Klasse Skydetid Hold. Fornavn Efternavn Klasse Skydetid 1. 1. Poul Mølgaard V Veteran Kl. 08:00 2. Lars Hauge JÆ Jæger Kl. 08:00 3. Peter Johansen M Mester Kl. 08:00 4. Anders Bruun M Mester Kl. 08:00 5. Per sen M Mester

Læs mere

Foråret 2016. Titel: Tidlig morgendis i panorama Dorte Lorenzen Johnsen

Foråret 2016. Titel: Tidlig morgendis i panorama Dorte Lorenzen Johnsen Program Foråret 2016 for Titel: Tidlig morgendis i panorama Dorte Lorenzen Johnsen Kontakt oplysninger Formand Børge K. Lund Egemosen 3 6200 Aabenraa Tel. 3162 8272 bkl@aabenraafotoklub.dk Næstformand

Læs mere

Åbent referat for 17, stk.4 Lokalhistorisk Udvalg

Åbent referat for 17, stk.4 Lokalhistorisk Udvalg Åbent referat for 17, stk.4 Mødedato 05.12.2013 Tid 16:00 Sted Mødelokale 2, Rådmandshaven Medlemmer Ole Pilegaard Hansen Jørgen Andersen Lindy Nymark Christensen Søren Drost Broegaard Svend C. Dahl Mie

Læs mere

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling.

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Referat af ordinær generalforsamling den 25 juni 2015 Sted : Gentofte-Vangede IF`s lokaler Mosebuen 28B 2820 Gentofte Fremmødte : 14 deltagere plus bestyrelse

Læs mere

2015 januar februar marts april maj juni

2015 januar februar marts april maj juni 2015 januar februar marts april maj juni www.fotoklubnegativ.dk Foto: Henrik Nielsen Billed størrelse 114mm x 148 Onsdag 7.januar Præsentation af resultaterne af besøget på Skoleslagteriet Nu har I været

Læs mere

Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel.

Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel. Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel. Så kunne vi tage det sammen, men jeg tænkte lidt over

Læs mere

Kære beboere, pårørende og personale

Kære beboere, pårørende og personale Kære beboere, pårørende og personale Violhuset har fået et flot akvarium, og der ventes allerede familieforøgelse Holbergcentrets månedsnyt for november 2014 Kære beboere, pårørende og personale November

Læs mere

Nr: Ejer: Ring nr: 1 Niels Tonnisen DK 066 16 1407M 2 Team Åge Nielsen DK 097 16 692M 3 Per N.Laursen DK 066 16 1090M 4 Jannik Drozdowski DK 093 16 346M 5 Peter Mikkelsen DK 075 16 8368M 6 Team Villy Læsø

Læs mere

Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning

Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning 1 Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning Velkomst: Velkommen til generalforsamling her i HGC- Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 13. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Agility udvalget i kreds 6

Agility udvalget i kreds 6 Referat fra årsmødet i agility, kreds 6, onsdag, den 16. nov. 2011 i Fakse Ulla Vest bød velkommen til de godt 36 fremmødte. Deltagerne kom fra Maribo, Køge, Fakse, Holbæk, Guldborgsund, Vordingborg, Nykøbing

Læs mere

Hermed en deltager liste for Morsø-Cup Hvis der er nogle fejl som bør rettes, så kontakt jens på Det er bedst efter kl. 20.

Hermed en deltager liste for Morsø-Cup Hvis der er nogle fejl som bør rettes, så kontakt jens på Det er bedst efter kl. 20. 1 Hermed en deltager liste for. Hvis der er nogle fejl som bør rettes, så kontakt jens på 21308483. Det er bedst efter kl. 20.00 Nr: Ejer: Ring nr: 1 Alex kristiansen DK 021 15 2403M 2 Alex kristiansen

Læs mere

Velkommen til Generalforsamling 2015

Velkommen til Generalforsamling 2015 Velkommen til Generalforsamling 2015 37 tilmeldte og 34 mødte op 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår: Svend Nicolaisen Valgt 2. Formandens beretning Året i tal Antal aktive dommer 60 (+1) Antal passive

Læs mere

Festival kataloget 2013 er på gaden

Festival kataloget 2013 er på gaden Nyhedsbrev 4 Festival kataloget 2013 er på gaden Ligesom sidste år er deltagertallet på festivalen stigende. I år deltager 101 kunstnere fra i alt 12 lande i de ni dage festivalen varer. Alene den lokale

Læs mere

Maj 2014. Læs i dette nummer: Om Generalforsamlingen Om gamle og nye arrangementer. Læs i dette nummer: GIRO-kort til kontingent Formandens beretning

Maj 2014. Læs i dette nummer: Om Generalforsamlingen Om gamle og nye arrangementer. Læs i dette nummer: GIRO-kort til kontingent Formandens beretning Maj 2014 Læs i dette nummer: Om Generalforsamlingen Om gamle og nye arrangementer Læs i dette nummer: GIRO-kort til kontingent Formandens beretning Side 1 PRISER for kontingent 2014: Medlemskab for par:

Læs mere

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling.

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Referat af ordinær generalforsamling den 23 juni 2016 Sted : Gentofte-Vangede IF`s lokaler Mosebuen 28B 2820 Gentofte Fremmødte : 17 deltagere plus bestyrelse

Læs mere

Written by Administrator Friday, 16 December 2011 20:29 - Last Updated Thursday, 12 January 2012 06:43

Written by Administrator Friday, 16 December 2011 20:29 - Last Updated Thursday, 12 January 2012 06:43 01. Deltagerbetingelser. Enhver fotoklub/gruppe hjemmehørende i det jyske område kan lade sig registrere og indsende billeder til Sammenslutningen af Jyske Fotoklubber på nærværende betingelser. Deltagelse

Læs mere

Vi valgte at have overskriften Frivillige gør en forskel for dagen.

Vi valgte at have overskriften Frivillige gør en forskel for dagen. Formandsberetning til generalforsamlingen i Frivilligcenter & Selvhjælp den 18. marts 2014. Det har været et rigtigt spændende år i Frivilligcenter & Selvhjælp, som jeg kan aflægge beretning for. Jeg vil

Læs mere

Formandens beretning ved generalforsamlingen 21. november 2015

Formandens beretning ved generalforsamlingen 21. november 2015 Formandens beretning ved generalforsamlingen 21. november 2015 Det har igen været et år med stor aktivitet i klubben. Jeg vil give en kort oversigt over de vigtigste begivenheder og omtale nogle af de

Læs mere

1 Nr: Ejer: Ring nr: 1 Pia & Kent DK 075 15 6333M 2 Bo Knudsen DK 233 15 178M 3 Jensen & Brakstad DK 068 15 167M 4 Conny Damgaard DK 075 15 7113M 5 Team NK & Viggo DK 232 15 1853M 6 Tommy Hansen DK 140

Læs mere

FÆLLES FYNSKE REGLER GÆLDENDE FRA 2015

FÆLLES FYNSKE REGLER GÆLDENDE FRA 2015 FÆLLES FYNSKE REGLER GÆLDENDE FRA 2015 Dette regelsæt bygger på tidligere regelsæt for Fælles Fynske, men er udformet, så det overholder de krav, der følger med en SDF-godkendelse. Hvis der undtagelsesvis

Læs mere

Sydfyns Single- og Venskabsklub. Januar 2014

Sydfyns Single- og Venskabsklub. Januar 2014 Januar 2014 Mandag den 6. januar kl. 19 - Besøg hos Hanne Design på Gestelev Gamle Mejeri. Hanne laver bl.a. smukke smykker og tasker i gummi, som vi får lejlighed til at se på. Hun lukker snart sin butik

Læs mere

Formandens beretning 2012

Formandens beretning 2012 Formandens beretning 2012 Der var ved sidste års begyndelse store planer for en nyindretning af arkivlokalerne på 1. salen i Bregninge, og ommøbleringen var faktisk påbegyndt med flytningen af nogle store

Læs mere

Seniornyt. senior mc danmark. Ja..stegt flæsk med persillesovs, har seniorerne. ikke noget problem med at få ned.

Seniornyt. senior mc danmark. Ja..stegt flæsk med persillesovs, har seniorerne. ikke noget problem med at få ned. Seniornyt Nr.3 august 2013 Ja..stegt flæsk med persillesovs, har seniorerne ikke noget problem med at få ned. senior mc danmark 29. årgang. Senior-nyt Officielt klubblad for landsforeningen Senior-MC-

Læs mere

Nr: Ejer: Ring nr: 1 Allan Jensen DK 126 16 153M 2 Allan Jensen DK 126 16 159M 3 Anny Frantzen DK 075 16 8601M 4 Arne Poulsen DK 084 16 501M 5 Arne Poulsen DK 084 16 502M 6 Bent Jørgensen DK 093 16 382M

Læs mere

TIK bueskydning. Nyhedsbrev, december 2005. Høje Taastrup Kommunes idrætspris. Juleafslutning. Nytårspokalen 2006

TIK bueskydning. Nyhedsbrev, december 2005. Høje Taastrup Kommunes idrætspris. Juleafslutning. Nytårspokalen 2006 TIK bueskydning Nyhedsbrev, december 2005 Høje Taastrup Kommunes idrætspris Hvert år uddeler Høje Taastrup Kommune 2 idrætspriser, en idrætslederpris og en idrætsudøverpris. Prisen for den bedste idrætspræstation

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

Døstrup IF Svinget Hobro Klublotto vinderne

Døstrup IF Svinget Hobro  Klublotto vinderne Klublotto vinderne 2009 25 Rigmor Madsen 58 Lisbeth Sørensen 66 Lars Pedersen (LP) 24 Klaus Rasmussen 14 Michael Nielsen 51 Familien Pedersen 9 Jørgen Hedemand 55 Henrik Nielsen 60 Døstrup kortklub 49

Læs mere

25 års Jubilæumsudstilling. Velkommen til Motiv 2013

25 års Jubilæumsudstilling. Velkommen til Motiv 2013 25 års Jubilæumsudstilling Velkommen til Motiv 2013 Danmark 1980 Postgården i Købmagergade, København DE DANSKE MOTIVSAMLERE (Tilsluttet Danmarks Filatelist Forbund) 1 2 Velkommen til Motiv 2013 v/jørgen

Læs mere

Resultater Jæger. Jæger

Resultater Jæger. Jæger Jæger Allan Stigsen Jæger Kl. 12:00 361 Jørgen Nielsen JÆ Jæger Kl. 11:15 357 John Christensen JÆ Jæger Kl. 08:15 340 Flemming Carlsen JÆ Jæger Kl. 10:45 338 Per Jensen JÆ Jæger Kl. 10:15 334 Morten Røge

Læs mere

Referat fra den ordinære Generalforsamling

Referat fra den ordinære Generalforsamling Referat fra den ordinære Generalforsamling SAS Fotoklub DANMARK Torsdag den 10 Februar 2011. kl: 1900 Dagsorden. iht. vedtægterne 1. Valg af dirigent 2. Formanden aflægger beretning 3. Kassereren fremlægger

Læs mere

Referat af stiftende afdelingsmøde i SNAFFII (Social Netværks og Aktivitets Forening For IT Interesserede) torsdag d. 11/

Referat af stiftende afdelingsmøde i SNAFFII (Social Netværks og Aktivitets Forening For IT Interesserede) torsdag d. 11/ Referat af stiftende afdelingsmøde i SNAFF (Social Netværks og Aktivitets Forening For T nteresserede) torsdag d. 11/6-2009. Omtrent 30 personer var mødt op til at give deres mening og støtte til kende,

Læs mere

Referat af kredsudvalgsmøde, den 3. juni 2013

Referat af kredsudvalgsmøde, den 3. juni 2013 Referat af kredsudvalgsmøde, den 3. juni 2013 Til stede: Susanne Forsberg Fagerberg, Marianne Christensen, Herdis Aagaard Petersen, Michael Nielsen, Janni Ysbæk-Nielsen, Ole Brydegaard Pedersen, Lisbeth

Læs mere

Nyt fra AKTIVITETSHUSET HOLLUF PILE Hjulets Kvarter 119, HOLLUF PILE

Nyt fra AKTIVITETSHUSET HOLLUF PILE Hjulets Kvarter 119, HOLLUF PILE Nyt fra AKTIVITETSHUSET HOLLUF PILE Hjulets Kvarter 119, HOLLUF PILE Nyhedsbrev Forår 2016.vi har måske et tilbud til dig, som det er svært at sige nej til! Røde Kors Cafe Square dance Modelteater På hyggelig

Læs mere

Kære medlemmer! Efter sommerferien fortsætter vi med it-cafe mandag, onsdag og torsdag kl. 10-12, fra mandag den 20. august.

Kære medlemmer! Efter sommerferien fortsætter vi med it-cafe mandag, onsdag og torsdag kl. 10-12, fra mandag den 20. august. Solrød Computer & Fotoklub Kære medlemmer! Der har været stor aktivitet i forårsperioden med mange gæster i it-cafeen mandag, onsdag og torsdag i hver uge. Fotogrupperne har mandag, tirsdag og fredag både

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

HBTK Historie

HBTK Historie HBTK Historie 1934-1984 HBTK s bestyrelse i 1954: Johs. Eriksen, Jonas Petersen, Anders Nielsen, Knud Christiansen, Jørgen Jensen og Sv. Aa. Lorenzen HBTK s formænd gennem 65 år K.V. Orsholt 1934-38 N/A

Læs mere

Senere på aften mødes omkring kl. 20.00 på Cafe Isbjørnen, Reykjaviksgade 1 (Kan ændres til andet sted, hvis nogen

Senere på aften mødes omkring kl. 20.00 på Cafe Isbjørnen, Reykjaviksgade 1 (Kan ændres til andet sted, hvis nogen Lyngby Fotoklub program sæsonen 2012/2013 4. september, kl. 18.30 (Ansvar Lars) Sæson start Vi starter med en fototur til Sophienholm, Nybrovej 401, 2800 Kgs. Lyngby. Mødested ved indgangen fra Nybrovej.

Læs mere

OBS: Der er ingen dans tirsdag den 8. marts.

OBS: Der er ingen dans tirsdag den 8. marts. www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2016 Nr. 1 29. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Cykel- og ganghold side 2 Referat fra generalforsamling side 3 Bestyrelse og udvalg side 4 Sæsonprogram

Læs mere

Nr: Ejer: Ring Nr: 1 Lars Karlsson DK 12 16 224M 2 Jenny Damgaard DK 075 16 8598M 3 Helmut Lorentzen DK 140 16 364M 4 Erling Lyn Pedersen DK 170 16 2633M 5 Pauli & Gert DK 224 16 131M 6 Evald Nielsen DK

Læs mere