PANURUS FUGLE OG NATUR I SØNDERJYLLAND OAS OG DOF SØNDERJYLLAND

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PANURUS FUGLE OG NATUR I SØNDERJYLLAND OAS OG DOF SØNDERJYLLAND"

Transkript

1 PANURUS FUGLE OG NATUR I SØNDERJYLLAND OAS OG DOF SØNDERJYLLAND 47. ÅRGANG 2013 NR.2

2 Indholdsfortegnelse Dette nummer af Panurus Fra ilden til asken Poms'er, hedehøg og sort glente Turen gik til Ungarn Tips til fuglefotografering 2 Ny viden om vores fugle anno 1907 Gråspurve iagtagelser Stor skallesluger/ natugle Fuglequiz Set og hørt feb - april 2013 Havørnene på Als Kær Vestermark i Sønderborg Gæt en fugl Formandens kikkert Fugleture i Sønderjylland Forsidebilledet: Storkeparret fra Als Foto: Bjarne Nielsen Bagsidebilledet: Syngende blåhals Rudbøl Foto: Klaus Dichmann Stærekasser, flyvehul 50mm Mejsekasser, flyvehul 35 mm Mejsekasser, flyvehul 28 mm Pris: 25.- kr. pr stk. Natugle, Allike, Tårnfalk Pris kr. pr stk. Fuglekasser, fremstillet af vandfast krydsfiner, enkle og ubehandlede.så billige, at Du kan fylde haven, gavlen eller masten. Hans E Lock Avbækvigvej 2, Avbæk 6200 Aabenraa Tlf Mobil Andre kassetyper efter aftale. Alle priser er afhentet på værkstedet. Vi sender for fragtprisen. Hjemmeside:

3 DETTE NUMMER AF PANURUS AF GERD BONNESEN & GABOR GRAEHN I gen er det lykkedes at udsende et nyt nummer af Panurus, endda på hele 32 sider. Dette har kun været muligt på grund af de mange artikler og beretninger, som redaktionen har fået tilsendt. En stor tak til alle skribenter! I skrivende stund skinner solen, fuglene synger på livet løs, og de fleste af dem er allerede i fuld gang med at yngle. En af de mest opsigtsvækkende arter har været storkene, hvor det så ud til, at der nu var kommet endnu et par til Sønderjylland. Parret var gået i gang med parring, men forsvandt lige så pludseligt som det var kommet. Indtil nu er der ingen, som ved hvorfor. Har der været for lidt føde for storkeparret, ligesom det også var tilfældet for parret fra Skærbæk? Vi kommer måske aldrig til at finde årsagen til deres forsvinden. bedste sønderjyske lokaliteter omkring vadehavet. DOF-Sønderjylland vil afholde arrangementer i løbet af ugen, mere herom i næste nummer af Panurus. Se også invitation på netfugl.dk under Seneste nyheder eller brug linket. Felttræffet handler som altid om fuglene. Om at lære om fuglene, om at være sammen om fuglene og om at se og finde fugle. Det er et spændende arrangement, som alle fugleinteresserede er velkomne til. Så sæt allerede nu kryds i kalenderen! Som et nyt tiltag har vi for første gang indført en lille fuglequiz, som måske vil få nogle læsere til at hente fuglebøgerne frem igen. Vi håber, at gøre quizzen til et fast indslag og modtager gerne Havørnene, som gættebilleder fra ellers er i jævn læserne. Skulle Du fremgang i hele mangle en ny Danmark, blev en fuglebog, så kan smule reduceret i Du altid finde dem i og med, at der naturbutikken.dk blev fundet 2 (DOF s egen butik, døde fugle på Als. med købet støtter Heldigvis ser det du endda DOF s ud til, at fuglene arbejde) eller den IKKE er blevet lokale boghandler. forgiftede. Se Udvalget er artiklen på side 23. Skovhornugle Foto: Svend Ove Jensen efterhånden blevet rigtigt stort, og bøgerne i sig selv kan være Redaktionen er blevet bedt om at gøre meget inspirerende. Når solen skinner vil vi læserne opmærksom på felttræffet 2013, dog anbefale at lægge fuglebogen i som traditionen tro afholdes i uge 42. Igen i rygsækken og tage ud i naturen. Især lige nu år vil felttræfområdet dække den sydvestlige har den rigtigt meget at byde på. del af Jylland og dermed også nogle af de Side 3

4 FRA ILDEN I ASKEN OM AT FLYTTE FRA SØNDERJYLLAND TIL SJÆLLAND AF HANS HARRESTRUP ANDERSEN I ngen er vel i tvivl om, at Sønderjylland er det bedste sted at se på fugle i Danmark? Jeg boede i 18 år en halv snes kilometer fra Tøndermarsken, Margrethekog, Magisterkog, Sølsted mose og Draved skov. Nu har jeg i 10 år boet tæt ved Roskilde fjord og ikke så langt fra Gundsømagle sø, Bognæs og Jægerspris Nordskov. Hvordan har det så været at skifte landsdel? Rent socialt blev det til farvel til mange gode venner blandt de sønderjyske ornitologer. Ikke mindst i lokalafdelingens bestyrelse, hvor jeg var næstformand og repræsentantskabsmedlem den største del af tiden. Samarbejdet fungerede upåklageligt, og i Martin havde vi landets bedste formand. Alle i bestyrelsen bidrog med tanker og handling. Martin fik 90% af de gode ideer, de øvriges 10% var næsten lige så gode. Jeg var så heldig, at sekretariatslederen på Tønder Sygehus, min arbejdsplads, Inger Sønnichsen, også er fuglekigger, Inger kom også i bestyrelsen. Vi fik talt en del om fugle i arbejdstiden, naturligvis uden, at det nogen sinde påvirkede vores virke for patienterne. Væggene i sygehusets lokaler blev efterhånden udsmykket med mine fotografier af landsdelens fugle og natur. I 1998 deltog Inger og jeg sammen med Wilhelm og Rene i kampen mod de andre landsdele om at se eller høre flest fuglearter på 24 timer. Vi begyndte klokken 0.00 i Magisterkogen og sluttede i Tønder et døgn senere. Godt trætte. Sønderjylland vandt naturligvis (155 arter). Min største oplevelse var, da jeg, sammen med en lille gruppe sønderjyske ornitologer, blandt disse Jesper Tofft, i selskab med et par biologer fra Kiels universitet en frostklar vinterdag 1996 fandt havørnereden ved Hostrup sø. Samme år klækkedes den første havørneunge i Sønderjylland i hen ved 100 år. Også en anden tilflytter oplevede vi på den tid. I 1992 opdagede Carl Schneider et Blåhalspar tæt ved hans hus i Magisterkogen. Også det første danske ynglepar i 100 år. Jeg blev senere DATSY koordinator for Blåhalsen, en post der efter min afrejse er overtaget af John Frikke. Ud over at se på fugle skrev jeg indlæg til Panurus og deltog i foreningsarbejdet. Det Side 4

5 Et af mine ATLAS 2 kvadrater i midthalvfemserne var Draved skov og mose, der dengang udgjorde et af de mest artsrige ynglefugleområder i landet. Vist nok kun overgået af et kvadrat i Grib skov området. Mon ikke Draved stadig holder? Nu med Trane! Sortterne, Tinksmed og Sortstrubet Bynkefugl er derimod nok forsvundne. Til ATLAS 3 skal jeg de kommende tre år registrere på Samsø, hvor vi har et lille hus. var en vidunderlig tid. Den 31. maj 1985, samme dag jeg var flyttet til landsdelen, tog jeg sidst på aftenen ud i marsken. Det er mere end 25 år siden, og jeg kan stå inde for, at det var en oplevelse, der ikke gentager sig lige foreløbig. Marsken kogte af viber, kobbersnepper og hedehøge, og i Magisterkogen dansede Brushønsene. Så opfandt Martin Sort Sol. Vi var glade, hvis der var 20 deltagere på de første ture. Resten er historie og landets største fugleattraktion. Martin sørgede også for at Sønderjylland blev forsynet med efterhånden 5 fremragende Fugleværnsfonds lokaliteter. Havde Martin boet på Sjælland, og var Sjælland, ikke mindst, et tilsvarende fuglemekka, havde vi måske haft flere end vores nuværende 4. En vinterdag i Ballum enge så jeg 7 gåsearter, en sensommerdag i marsken 21 arter vadefugle og med tiden alle 5 danske medlemmer af spættefamilien i Draved skov. Ingen anden dansk landsdel kan præstere dette. Hjemme i St. Emmerske, bondeland 3 km øst for Tønder, oplevede vi fra matriklen Hvid Stork, Trane, Hedehøg, Lærkefalk, Slørugle, Sneugle, Hedehjejle, Svaleklire, Hvidklire, Engsnarre og Vagtel. Side 5 Hedehøg Foto: Svend Ove Jensen Vores samspil med landmændene var oftest præget af en liden konstruktiv dialog. Som årene gik forringedes naturen gradvist, marsken tørrede ud og blev i stigende omfang opdyrket, engfuglene forsvandt gradvist. De få succeser var bl.a. Draved skov, der blev vådere og udlagt som urørt skov, Sølsted mose der blev plejet, forlandet foran det fremskudte dige der blev en vigtig rasteplads for trækkende vadefugle, lanceringen af Projekt Hedehøg (Lars Maltha) og Sløruglens come back takket være Klaus Dichmans store indsats flyttede jeg så til Hornsherred i Roskilde amt. Slut på 18 fantastiske år med gode venner, masser af fugleoplevelser og enestående syddansk natur. Nu får jeg ikke set nær så meget på fugle som dengang. Det er min egen skyld, for Sjælland byder også på herlige oplevelsesmuligheder i naturen, og rummer bl.a. noget Sønderjylland ikke kan byde på i samme omfang nemlig gode træksteder som Gilbjerg, Hellebæk, Rørvig og Gedser. Sjælland har fine lokaliteter for

6 Stor Kobbersneppe Foto: Hans Hagge vadefugle (f.eks. Ølsemagle), vandfugle (Tissø) og andre dejlige søer bl.a. Gundsømagle sø, Selsø sø og Arresø. Desuden ynglende Vandrefalk, Havørn og Rovterne, og så er der jo Saltholm og Vestamager, sidstnævnte det eneste sted i verden med et stort fredet område klods op ad en millionby. Mange af skovene rummer en fin bestand af ynglende rovfugle, Grib skov har desuden pænt med Sortspætter. Jeg er fortsat involveret i foreningsarbejde og i kontakt med Naturstyrelsens folk i skovdistrikterne, de øvrige naturbenyttere i Grønt Råd og myndighederne via Naturpolitisk Udvalg. Jeg må erkende, at jeg nu anvender mere tid ved computeren end i naturen. Det er sikkert et alderdomstegn. Jeg står ikke længere så tit op før solopgang, men tager dog stadig fugleture for DOF, ikke mindst på den anden side af Øresundsbroen. Sydsverige er kompensationen for at blive østdansker. Jeg har også fået mange nye, gode bekendtskaber, men er blevet forbavset over, hvor vanskeligt det er at engagere folk i fuglesagen, når det ikke lige drejer sig om at se på fugle. Det er min påstand, at Sønderjylland har relativt flere all-round fuglefolk i flokken. Og så har I Per Janfeldt, som vi godt kunne bruge i vores Naturpolitiske Udvalg. Det siger sig selv, at jeg ikke har opnået det samme kendskab til de sjællandske lokaliteter og de lokale netværk, som jeg opnåede i Sønderjylland. Jeg fornemmer også, at kulturen blandt fuglefolket er forskellig fra den sønderjyske. Mange østdanske ornitologer er fremragende feltbisser, men relativt få af de ikkeprofessionelle involverer sig i naturpolitik og foreningsarbejde. Besynderligt i betragtning af at alene københavnsafdelingen har næsten 5000 medlemmer. Det meste af læsset trækkes af omkring 100 personer. I Københavnsafdelingen fornemmer vi i stigende grad, at lokalafdelinger med færre medlemmer og anstrengt økonomi opfatter os som urimelig velhavende og en anelse arbejdssky, når det gælder naturens og fuglenes sag. Vi har sidste år foræret Fugleværnsfonden en million kroner af DOF Travels midler. Beløbet er anvendt til indkøb af den nyeste sønderjyske perle, Bremsbøl sø. Københavnsafdelingen er nu knap så velhavende, men indkøbet og den fortsatte pleje af området har vi arbejdssky københavnere ikke del i. Alt for sjældent genser jeg Sønderjylland, men når jeg omsider passerer vandskellet på vej vestpå, stiger pulsen. Det er næsten som at komme hjem igen. Også selv om Det haver så nyligen regnet, og det gør det nok om lidt igen. Og så blæser det meget i Vestsønderjylland. Noget tyder på, jeg skal vikariere nogle uger i Sønderjylland til sommer. Jeg glæder mig. Jeg skal dog helst først nå at opleve Buskrørsangeren, der sidste år ynglede på Københavns vestegn. I år vil jeg se og høre den. Foto: Hans Hagge Side 6

7 POMS'ER, HEDEHØG OG SORT GLENTE AF BJARNE NIELSEN A t se den smukke vadefugl Pomeransfugl her i Sønderjylland, har længe stået på min ønskeseddel, men indtil igår var mine anstrengelser ikke blevet belønnet. Men nu skulle der gøres noget ved det!! En samtale med Sv. O. Jensen, der forleden så hele 17 individer i Højer Kog, gav en meget god fornemmelse af, hvor der skulle kigges, og den 12. maj 2013 drog Kjeld H. og jeg så afsted til den skønne, flade marsk. Sv. O. havde fortalt, at vi skulle køre ca. 2 km ud ad Trægårdsvej, så det var den afstukne rute. Da vi næsten havde kørt den aftalt strækning, blev vor videre fremfærd dog for en stund bremset. For der midt på vejen sad en rovfugl og var igang med en eller anden form for fouragering. I første omgang var fuglen svær at bestemme. Første bud lød på Musvåge, så var meget mørk Rørhøg oppe at vende, men da vi nærmede os, og fuglen gik på vingerne, viste det sig at være en Sort glente!? Sort glente Foto: Bjarne Nielsen Fuglen fløj lidt rundt over vejen og satte sig igen lidt længere borte. Vi var ret tændte på at tage nogle billeder af kræet, men det ville den bestemt ikke være med til. Af en art, der i Sydeuropa findes næsten alle steder, hvor der er mennesker, var denne her ekstremt påpasselig. Hver gang, at vi nærmede os, tog den luft, fløj lidt rundt og satte sig noget længere væk. Til sidst fløj den i en stor bue udenom os og satte sig et godt stykke tilbage ad vejen. Vi blev enige om at give den fred og så forsøge at "skyde" den på tilbagevejen. Et par hundrede meter længere fremme ad vejen var der et par marker næsten uden eller ihvertfald med meget kort vegetation. I håndkikkerten blev en lille flok flyvende Pomeransfugle opdaget over den bageste mark. Bilen blev stoppet og teleskoperne kørt i stilling. Ved første optælling nåede jeg op på imponerende 34 Poms'er, klart det største antal, som jeg endnu havde set. Selvom fuglen er utrolig smuk og farvestrålende med sin grå ryg og hoved, det rødorange bryst og den kraftige, hvide øjenbrynsstribe, falder den forbavsende godt i med baggrunden, og kan nærmest forsvinde, når den vender fronten til, eller når den træder ned i en plovfure. Derfor var jeg også ret overbevist om, at 34 individer måske ikke var det reelle antal. Da flokken lidt efter lettede kort og satte sig igen, gav en ny optælling da også hele 45 individer. Og efter endnu lidt røre i flokken gav en tredie tælling ikke mindre end 50 fugle! Afstanden til Pomeransfuglene var under hele visitten meter, hvorfor fotografering absolut ikke kunne komme på tale - ikke engang et dogme-skud. Endnu mindre fordi, at både Kjeld og jeg endnu ikke er kommet ud over stadiet med "idiot-sikre" ikke-spejlrefleks-kameraer med autofocus. Dette faktum var også skyld i, at det heller ikke på tilbagevejen lykkedes at tage brugbare billeder af den Sorte glente. Hele scenariet med langsom fremrykning, opflyvning og forflytning gentog sig. Lidt surt, Side 7

8 men på den anden side : hvornår havde man sidst mulighed for at nyde en fouragerende Sort glente i tre kvarter i Danmark - jep, svaret er lige præcis "Aldrig nogensinde". Vi stillede os derfor gerne tilfreds med synet, og trillede videre ud mod landevejen. Da vi havde kørt endnu ca. ½ km, krydsede Hedehøg han Foto: Svend Ove Jensen den smukkeste Hedehøg-han vejen lidt foran os. Han fløj rundt over marken på udkig efter lidt frokost. Efter et par minutter gik han ned ved siden af en lille grøft, og der var åbenbart bid, for hurtigt kunne vi se, hvordan han åd af Pomeransfugl Side 8 det bytte, som han holdt i fangerne. De næste ca. 5 minutter sad han ved grøften og fyldte maven. Igen prøvede vi at tage nogle billeder af sceneriet, men både pga. det manglende lys - det var gråvejr og let regn og ikke mindst pga. vort udstyr, blev det kun til lidt dogme-skud. Så igen måtte vi bare nyde synet, indtil han lettede, slog et slag tæt forbi bilen på få meters afstand, og væk var han igen. Alt-i-alt en skøn lille afstikker fra alfarvej. Kjeld og jeg forsatte vor tur, der udover mange andre skønne fugle bl.a. gav 2 Dværgmåger i Rickelsbüller Koog, som også kunne fremvise 3 Sortterner, 1 Nilgås og fouragerende Skægmejser. Lægan gav 2 fouragerende Sortterner, Grøngård gav syngende Turteldue, og fra motorvejen ved Søgårdmark kunne en gammel Havørn ses i en flok af panikkende Grågæs. Blæst og kulde samt lidt regn kunne ikke ødelægge en supergod dag i felten i godt selskab med såvel lidelsesfælle som skjønne fugle :-) Foto: Svend Ove Jensen

9 TUREN GIK TIL UNGARN AF ANNE OG GABOR GRAEHN Igen i år tog 8 sønderjyske hobby-ornitologer på fælles forårstur til et spændende område i Europa. Artiklens forfattere har nu været med for 5. år i træk og efter spanske Estremadura, den græske ø Lesbos, det rumænske Donaudelta og det nordøstlige Polen gik turen denne gang til det nordøstlige Ungarn. Hvorfor dog lige Ungarn? Som et af de østeuropæiske lande har Ungarn ikke været på det ornitologiske landkort særligt længe. Naturen er mest kendt som en blanding af nogle store søer (mest kendt er vist Balaton-søen), bjergområder (fx. Bükk, Zemplén) og store sletter kendt som Puszta. Her er der mulighed for at se meget spændende arter, fx. Østlig kejserørn, slagfalk, slagugle, tamarisksanger og stortrappe samt masser af både trækfugle og andre især østlige arter. En kort tur på 8 dage kan i sagens natur kun besøge en mindre del af landet. den kortklippede græsplæne foran et stort supermarked, senere stoppede vi ved en motorvejsrasteplads (M3, km 80) hvor tidligere ture havde budt på både slagfalk og østlig kejserørn, 2 af targetarterne. Under aftensmaden lykkedes det at finde den første slagfalk siddende på en stor el-mast! Bingo! Eftermiddagen gav i alt 21 motorvejsarter hvoraf en overflyvende biæder også skal nævnes. Vi blev fint indlogeret på en moderne Bedand-breakfast hos en vinbonde (Paulay Borház és Vendégház) og aftenen blev Vi valgte 2 områder, først bjergområdet omkring Tokaj (Zemplén) og herefter Pusztaen omkring Hortobágy-nationalparken. Slagugle Foto: Gabor Graehn afsluttet i husets vinkælder... Rejsen startede med fælles taxa-kørsel fra Sønderborg til Hamborg lufthavn hvorfra vi fløj direkte til Budapest. Her havde vi bestilt en minibus, som vi kørte rundt i under hele turen. På vej til Tokaj så vi i alt 5 toplærker på Vækket af storkeklapren (reden var lige udenfor vinduet) stod dag 2 i slaguglens tegn. En lokal ranger og ugleekspert skulle tjekke en af sine geniale redekasser, som var bygget med spejl under taget, således at man kan se ind i kassen nedefra. Uglen, som kun er lidt mindre end vores store hornugle, beskrives som havende et forræderisk venlig udseende (KMO's oversættelse i Fugle i felten ), da den er kendt for at angribe Side 9

10 voldsomt, hvis man kommer for tæt på dens rede (deraf også navnet). Vores ugle var dog usædvanlig sky og fløj op gemte sig ca. 50m væk bag løvet, hvor den dog hurtigt blev lokaliseret af guiden og kunne beundres i skopet. Rangeren kunne med tilfredshed notere, at reden indeholdt 2 hvide dununger og efter kort tid fik vi besked om at trække os så uglemoderen kunne tage tilbage til ungerne. Desværre fandt vi ikke de forventede spætter, men det blev dog til en Hvidskægget terne Hvidvinget terne Foto: Per Berthing syrisk flagspætte på en træmast på turen tilbage. De næste 5 dage boede vi på et gæstehus med bungalows og forrygende restaurant (Patkós Csárda, beliggende mellem stor og lille Hortobágy. Stor Hortobágy er en nationalpark mest kendt for sine steppearter samt vådområderne omkring kunstige fiskedamme (Halastó). De 5 heldige, som var med på morgenturen den første dag blev straks belønnet med en rastende østlig kejserørn, som kunne studeres i mag og ro igennem skopet. Senere på dagen fandt vi et par slagfalke, igen siddende på en elmast. Gabor opdagede dem fordi de blev mobbet af en tårnfalk. Størrelsesforskellen var slående, da en af storfalkende kortvarigt gik på vingerne. Desværre er disse fugle, som bl.a. lever af sisler (en slags jordegern), ganske sky og ses kun på lang afstand. Nationalparkens rangere har opsat redekasser i flere af de store elmaster som tilsyneladende bliver brugt flittigt, selvom arten bestemt ikke er talrig. Det spændende ved pusztaen er, at den ikke kun består af tørre sletter men derimod også Side 10 Foto: Per Berthing af store sivområder, åskove langs flodene, gamle (afskårede) flodarme og de nævnte (tit ret store) fiskedamme. Faktisk havde vi forventet mange vadefugle, men grundet det usædvanligt varme vejr (op til ca. 30 grader) var de fleste allerede trukket videre mod nord. Øv! Det blev dog alligevel til nogle fine stylteløbere, klyder, rødben og brushøns udover de allerstedsværende viber. Til gengæld var der rigeligt med alle 3 arter moseterner, især de hvidvingede var der rigtigt mange af. Det er arten med de største kontraster og alt i alt nok den smukkeste af Ellekrage de tre. Foto: Per Berthing En af dagene havde vi booket en guide til lille Hortobágy, området er faktisk bedre til flere af de gode arter end selve nationalparken. Guiden Attila Szabo, som bor meget fint i Tard mellem Bükk-bjergene og lille Hortobágy kendte virkeligt til området og fandt for os såvel flere kejserørn, en halv snes sortstorke, de smukke blå ellekrager,

11 Tamarisksanger. Her spadserede skægmejser på gangbroen i sivskoven, vi fandt en meget fin pungmejserede og blev et sted regelret omsværmet af små blå vandnymfer. Stortrapper så vi desværre ikke, for at se dem bør man nok booke en guide (ranger) fra nationalparken, da man ellers ikke har adgang til de mest beskyttede dele af området. Andre steder i Ungarn (men også Østrig og endda Tyskland nær Berlin) er de vist lettere at finde. Biædere Foto: Per Berthing en biæderkoloni og igen slagfalke på stor afstand. El-ledningerne og buskene blev tjekket for tornskader, udover de rødryggede var der en del rosenbrystede med deres store sorte pandemaske. Det var også en stor oplevelse at observere en af de flotte fugle i håndkikkerten på forholdsvis kort afstand da den fløj op og snuppede sig en stor insekt. Et pudsigt fund var en stor jordkrebs, hvis tyske navn Maulwurfsgrille er meget beskrivende. Den bruger sine kraftige (mulvarpelignende) forben for at grave sig nogle dybe huller i jorden. Blåhals Skægmejse Foto: Per Berthing Alt i alt en meget fin tur hvor artslisten dog endte på det lidt skuffende nummer 146, sidste art, et par små præstekraver blev spottet nær Budapest lige uden for tankstationen. Af andre arter vil vi gerne nævne flodsanger, pirol, hvidøjet and,dværgskarv, top-, nat-, purpur-, silke- og sølvhejre, en enkelt flamingo (!) og de mange hvide storke. En anden gang vil vi nok bruge lidt tid i Bükkbjergene, som ifølge Attila nu efterhånden også har en pæn bestand af slagugler og de sjove spættearter. Foto: Per Berthing En af dagene var reserveret til en tur langs de berømte fiskedamme. Vi startede meget tidligt (østpå står solen også tidligere op!) og blev belønnet med bl.a. 3 fine blåhalse. En af fuglene satte sige kun ca. 10 m fra os på en tør gren til alles stor fornøjelse. Der var Savisangere over det hele, Drosselrørsangere sad tit hver tiende meter og Anne hørte endda den sjældne Hvidøjet andepar Foto: Per Berthing Side 11

12 TIPS TIL FUGLEFOTOGRAFERING 2 SELVE FOTOGRAFERINGEN AF TORBEN ANDERSEN I nden du tager af sted på tur, så tjek det hele 2 gange. Når du først er der ude, kan det gå så hurtigt, at du flår kameraet op af tasken og derfor ikke når at tjekke det før det første skud skal falde. Altså tjek ISO, program-mode, fokus-vælger, batterier m.v.. Sæt dit billedkvalitet til RAW, hvis du har en RAW konverter derhjemme det giver flere muligheder efterfølgende. Det er meget vigtigt at tjekke om kortene er tømt siden sidst?? Det er altså surt at skyde 259 fotos, for derefter at opdage at kortet er fyldt, fordi der lå 459 fra dagen før. Jeg ved af erfaring, at det tager meget tid at slette fotos manuelt. Husk at tjekke fokus-mode, både på kamera og objektiv, da det er ærgerligt at skyde en serie på 20 fotos af en flyvende fugl for derefter at opdage, at en af modes står på manuel. Tjek fokus-punkt-vælger på samme måde, og hvis du har VR, så sæt det endelig til. Gør det til en rutine at tjekke alle disse ting inden du fotograferer. Ændrer du nogle indstillinger, så skift tilbage med det samme bagefter. Tjek indstillingerne igen når du er hjemme. For at undgå kondens i kameraet, skal du huske at pakke alt ud og få det luftet og tørret, specielt i den våde tid. Side 12 Programindstillinger: A S M A: Blænde prioritet: Kameraet ændrer lukketiden efter lyset S: Lukketidsprioritet: Kameraet ændrer blænden efter lyset M: manuel: Du skal ændre ALT Brugte i starten kun A / blænde prioritet. Altså automatik. Bruger det også stadigvæk en sjælden gang, hvis lyset er ekstremt varierende, f.eks. meget hurtigt drivende skyer. Ellers skydes alt på manuelt. Ulemperne ved disse automatik indstillinger som A og S, er at de kan snyde og så kan det gå helt galt. Eksempel: Solen forårsager genskær i vand, sne og is. Skift fra himmelskud til under horisonten og omvendt, skud gennem skygge til sol og omvendt. Typisk eksempel på en typisk dag, program på A= blænde prioritet: Du fokuserer på en fugl i luften. Korrigerer du ikke din EV step op manuelt, 2-3 trin minimum, vil fuglen på de fleste dage blive for mørk, da automatikken snydes ad lyset rundt om fuglen og lukker ned. Når fuglen så derefter dykker ned foran skoven, går det helt over i den anden grøft og den måler på det mørke område og lukker 2-3 trin ned i lukketid eller mere alt efter hvor mørk baggrunden er. Da du i forvejen har justeret dine EV og snuppet 2-3 trins lukketid går det dobbelt galt. Fuglen bliver alt for lys og du mister mange trin i lukketid, så det fremstår også helt bevægelsessløret. Omvendt hvis man på A skyder fuglen nede og den så flyver op, så bliver den for mørk, uden EV korrektion.

13 Er der fuld sol på bagfra/fra siden på en skyfri himmel skal der ikke korrigeres ret meget, da lyset så er det samme forneden og foroven. Når jeg er ankommet til søen og er på plads, panorerer jeg rundt fra den ene ende til den anden, og noterer mig hvordan lyset skifter på lysmålingen og hvor der er specielt meget eller lidt lys p.g.a. træer/skygge m.v. Så ved jeg hvor og hvornår jeg skal kompensere, hvis jeg følger en fugl på tværs. Det afgørende er hvor meget lys der rammer fuglen og ikke hvor lys eller mørk baggrunden er. for det så korrigerer undervejs. Nogen kan flytte EV indstillinger med en finger - andre skal bruge 2, alt efter kameratype og model. Jeg skal på manuel indstilling kun bruge en indstilling og kan gøre det imens jeg skyder, forreste rulle knap ændrer blænden og bagerste lukkehastigheden. Hvis fuglen således i flugten krydser et område i skygge, kan jeg selv bestemme hvad og hvor meget jeg vil justere og gøre det, imens jeg stadig Lys målings metoder Gennemsnitlig Matrix, centermåling, spot måling: jeg bruger kun spot måling. Efter min mening er det vigtigt, at du altid bruger den samme metode til lysmåling. På den måde lærer du, hvordan dit kamera reagerer og hvordan du skal kompensere manuelt. Når du har fået rutinen kan du næsten sætte de ønskede indstillinger uden at måle først. Husk de lyse fugle kræver noget ekstra arbejde, hellere for mørk en svane end for lys. F.eks. kræver en svane i fuld sol, megen kompensation. Den måling du får på en svane afhænger af din målemetode og hvor meget svanen fylder i billedet. Omgivelserne vil nemlig også påvirke din lysmåling. Jo tættere du er på svanen, jo mere er det svanens hvide fjerdragt, der påvirker din lysmåling og omvendt. Hvis svanen således pludselig kommer meget tættere på, skal du kompensere mere, altså give et par klik mere på f.eks. lukketid mindre blænde eller ISO. Med flyvende fugle, som kommer tæt på lige op over dig forholder det sig omvendt, med mindre der stadig er sol op under bugen. Der skal du lukke mere lys ind, end da du skød dem med sol på, altså ned med blænde eller lukketid, alt efter hvad du vælger. Det er svært at lysne fugle der har fået alt for lidt lys, det kommer der kun fejlfarver og støj ud af. På manuel går det sjældent helt galt. Stol på dine målinger, og får du alligevel brug Side 13 har fokus på den. Er du i tvivl, kan du altid bruge bracketfunktionen hvis dit kamera har det. Dvs. at du skyder 3-5 billeder i bracket, enten på blænde mode, hvor det så er lukkehastigheden der kompenseres med. Tag nogle prøveskud, så snart du ser en fugl og igen, læg mærke til lyset, pas på meget blank vand, solens genskær i vandet, sne og is det snyder ofte og giver kameraet meget hurtigere lukketider end det reelt berettiger til, så luk et par takker op for lyset. Det gælder således også på manuel. Husk at se jeres billeder i stort med det samme, når du har skudt en serie. Se om det hvide på fuglen brænder ud / om de er for mørke eller for lyse og se om det ser skarpt ud. Det er bedre at tjekke det derude, for er du kommet hjem efter en hel dag, er det for sent at prøve nye skud den dag. Fokus-mode Jeg bruger Kontinuerlig fokus (Canon :AI servo) 99% af tiden. Det er surt at tage skud af en siddende fugl

14 på fast fokus, og den så stikker af. Der skal ikke gå mange 1/100 dele af et sekund, før fuglen er væk fra den ideelle position. Jeg har prøvet det så mange gange, og prøver det desværre også stadig væk, fordi jeg ikke altid holder, hvad jeg har lovet mig selv, eller fordi fuglen er så tæt på, at jeg ikke kan nå "øjet" med et fokus punkt på kontinuerlig mode, så må jeg skifte til fast fokus og fokusere på f.eks. øjet, låse fokus og så komponere bagefter. Med de brændvidder og den korte afstand jeg ofte har, er det pine død nødvendigt at fokuspunktet bliver placeret helt rigtigt. Og husk at det ikke altid er øjet, som er det rigtige sted. Det kommer helt an på, hvordan fuglen sidder. Der er jo også skarpt foran og bagved fokuspunktet, så måske den skal ligge på kinden i stedet for eller måske mellem øjne og midten af næbbet, hvis den kigger lige på dig (hvor meget skarphed der er, kommer vi tilbage til), det kommer helt an på blænde, afstand og "fuglens størrelse", samt brændvidde. Ser du en fugl på lang afstand i luften, og det kniber med at fokusere på den, så hjælper det ofte at lade kameraet falde ned og fokusere på skoven eller søen lige under, få den midt i søgeren og tryk igen på lukkeren. Valg af fokus punkter Jeg vælger opsætningen med 51 fokus punkter overordnet men udvælger derefter kun 1 fokuspunkt, hvis jeg er under horisontlinjen, eller der er tale om en hel flok fugle, hvor det er én bestemt jeg vil have i fokus. (antal af punkter kan variere fra kamera til kamera).ellers risikerer jeg at fokus falder på den forkerte. Er det kun foto i luften, eller hvor en evt. baggrund er langt væk, bruger jeg en fokusindstilling med flere fokus punkter, nemlig på tværs i midten (altid i luften, da den så hurtigere og mere sikkert finder fokus på fuglen, men når den så kommer nedenfor træerne så skift, da fokus ellers let fanges af baggrunden). Når flokken letter, så sørg for at få fokus på den første/forreste hvis det passer med vinklen. Hvis du snupper den anden i rækken, vil vandsprøjt fra den foran måske stjæle fokus, i hvert fald vil sprøjtene kunne ses. Har du endvidere ikke fokus på den første, risikerer du let, at den forreste flyver ind foran og forbliver uskarp, men dækker på trods af det måske det halve af den, du har fokus på. Vedr. Portrætter Jo tættere fuglen er på, jo mindre blænde skal du bruge for at få det hele skarpt og vender den front til og har et stort næb så endnu mindre blænde. Jeg foretrækker normalt altid lukketider omkring 1/3200 hvis der er lys nok til de flyvende fugle, så ved jeg, at jeg kan klare det meste, også hvis de kommer tæt på. Igen er der forskel fra fugl til fugl. Havørnen kan f.eks. sagtens skydes på det halve eller mindre, men isfuglen skal ikke længere ned på min "normale afstand". Husk en meget vigtig ting: Jo tættere fuglen er på, jo hurtigere skal lukketiden være, det glemmer mange. På 60 meters afstand kan man sagtens skyde isfuglen på meget lavere hastighed, men flyver den lige forbi en, skal der helt andre tal på bordet, selvom man panorerer samtidigt. ISO indstillinger Kloge hoveder siger, at man altid skal køre i rigtige/lige tal. altså , da de andre er "teknisk tilvirkede " ISO tal. Jeg ved det ikke, men forsøger dog at følge rådene, når jeg har tid til at kigge efter. Ellers drejer jeg til det passer med det jeg ønsker. Foretrukne ISO er 800, da det er den der ved Side 14

15 normalt sollys giver mig den ønskede lukketid og blænde ved 80 % af mine billeder af flyvende fugle med D4, med D800 er det ISO , da den ikke er så god ved høj ISO, det svinger fra kamera til kamera, find selv dine max grænser. Blændeindstillinger Jeg blænder næsten altid ned til blænde 5 på min 600mm-objektiv, der synes jeg den gør det bedst. Kun hvis jeg er meget presset på lyset, går jeg op på blænde 4. Lidt om skarphedsdybder 600mm objektiv: Blænde 5/ afstand 5 meter: 1 cm foran og 1 cm bagved er der skarpt, resten i dybde er uskarpt. 800mm objektiv: Blænde 5/ afstand 5 meter: under 1 cm foran og bagved 1000mm objektiv: Blænde 9/ afstand 5 meter: 1 cm foran og bagved 600mm objektiv: Blænde 16/ afstand 5 meter: 3 cm foran og bagved 600mm objektiv: Blænde 16/ afstand 20 meter: 50 cm foran og bagved Side 15 Det er meget sjældent der er lys nok til så store blændetal/lille blænde, når der også skal være lidt lukketid. Jeg bruger 90% af gangene aldrig mere end blænde 9, oftest mellem 5.6 og 7.1 og kommer du over blænde 16 kan det gøre mere skade end gavn alt efter objektivets kvalitet. Der kan skabes noget, der kaldes diffraktion. Lidt om brug af telekonvertere Telekonvertere stjæler lys og mindsker skarphedsdybden. Bruger jeg telekonverter, blænder jeg altid yderligere ned for at få bedst skarphed. En telekonverter er en indsats (mellemstykke med linse) der sættes imellem kamera og objektiv, og som forlænger brændvidden med den faktor, man var valgt. Hvis du således køber en 1.4 konverter og sætter på en 300mm F4 få du en 420mm (300x1.4) F5.6 (F4 x 1.4=5.6), da blændetallet også stiger tilsvarende, jeg

16 ændrer så yderligere blænden til f.eks. 7.1 Her er nogle eksempler: 600mm F4: med 1.4x = 5.6 jeg vælger: 7.1 med 1.7x = 6.7 jeg vælger: 8 med 2.0x = 8 Jeg vælger: 10 Husk også at telekonvertere sænker fokushastigheden og skarpheden. Jo højere faktor jo værre er det. Og på nogle objektiver forsvinder autofokus med f.eks. 2.0 og på andre ikke. Bare det at man sætter flere elementer på mindsker skarpheden, så det optimale er naturligvis uden. Men så er vi ikke så tæt på fuglen, som vi gerne ville være. Canon laver ikke en 1.7 konverter men kun 1.4 og 2.0. Der findes også andre mærker der passer til flere fabrikater. Bemærk at langt fra alle objektiver kan påmonteres telekonverter. Jeg anbefaler mest brug af disse i godt vejr, og når fuglen er rimelig tæt på, fordi det giver de bedste resultater. Side 16 Til fugle fotografering anbefaler jeg objektiver med fastbrændvidde i stedet for zoom, evt. monteret med telekonverter. Min erfaring er at de generelt tegner skarpere. De sidste anbefalinger jeg vil give dig er, at du altid skyder manuelt, for så lærer du noget af din fejl. Det gør kameraet ikke og at lave en favorit indstilling som dit kamera altid starter på, når du tænder den; altså sæt ISO, lukketid og blænde m.v. til det samme hver gang du pakker sammen, så ved du hvor du starter - hver gang. Det var alt fra mig i denne omgang. Er du lige begyndt at fotografere vil det nok virke noget teknisk, men gem det og vend tilbage og læs senere, så forstår du det nok bedre. Vil du se flere billeder fra mig er du velkommen til at klikke ind på

17 NY VIDEN OM VORES FUGLE ANNO 1907 (DEL 2) AF GERD BONNESEN Glæde kan være livsfarlig for en sangfugl Om Dompappen det var blevet lært den, sang for ham, flagrede op og ned i Buret, blev pludselig rolig og faldt død til jorden. Glæden havde dræbt den. Uddrag fra A. Brehms: Dyrenes Liv, 1907, side 59 Dompappen kan i Fangenskab blive overordentlig tam og inderlig hengiven. Den besidder i det hele en meget levende følelse, og der haves eksempler på, at den kan dø af alt for stærke sindsbevægelser. Her er blot et Eksempel: En gammel Herre måtte gøre en Rejse, og under hans fraværelse var hans Dompap meget stille og sørgmodig. Fuglens Glæde kendte ingen grænser, da dens Ven og Herre kom tilbage; den slog med Vingerne, bøjede sig hilsende for ham, som Side 17

18 GRÅSPURVE IAGTTAGELSER AF GERD BONNESEN H ele vinteren har en gråspurvehan haft sin overnatningssted i et lille hulrum under et tagspær på vores overdækkede terrasse. Tagspærret ligger lige over døren til terrassen. Gråspurven ankommer ved solnedgang og lader sig der forstyrre, når vi går ud og ind ad havedøren. Men efter solnedgang falder den i dyb søvn og lader sig ikke genere af vores færden. Vi kan grille i røg og damp på terrassen, stå i døren og snakke, gå ud og ind ad døren, og sågar lyse på den med en lille lygte, den lille spurv sidder helt stille, som om den ved, at den er tryg i mørket. I de iskolde vinternætter har vi set, hvordan den har pustet sig op og fyldt hele hulrummet ud, for at holde varmen. undertiden ganske frit i et Træ og da oftest Kolonivis. Hvor reden anbringes i et Hul, behøves kun en ringe udforing med Straa og Rodtrævler; anbringes den frit, bygges en meget stor kugleformet Rede af grovere Materiale, mest Græsstraa, indvendig foret med store Fjer; Indgangsaabningen er på Siden. Ifølge Finn Salomonsen: Danmarks Fugle, 1962 S skyldes det gråspurvenes slægtskab med væverfuglene, som yngler i kolonier. Klaus Dichmann har set frithængene gråspurverede i et træ på Skovvej i Sønderborg i starten af 1970erne, men har ikke set én siden. Vi tænker om bygning af frithængende reder er en færdighed, som gråspurvene måske har glemt, i takt med at deres redemuligheder i menneskelig bebyggelse er blevet mere tilgængelige? r der nogle af Panurus læsere, der har set frithængende gråspurvereder på deres matrikel eller andre steder? I så fald vil redaktionen meget gerne have fotos der dokumenterer dette, til at blive vist i Panurus. E Vi har en anseelig flok gråspurve i hækken i haven. Hvor de overnatter ved vi ikke, men vores lille spurv har altså valgt at bo single under spæret. Her omkring 20. maj overnatter gråspurven ikke længere under spæret. Til gengæld er 4 par i fuld gang med at fodre deres store unger i vores mejsekasser. Ifølge O. Helms: Danske Fugle ved Hus og Have, 1924 S. 73. kan gråspurvene af og til finde på at bygge rede frithængende. Hen i marts kan Redebygningen allerede finde sted, og reden anbringes på de forskelligste steder: oppe i straatag, i et Hul i Muren, under Tagskæg, paa et Bjælkehoved, i en Stærekasse eller i en tæt Busk, Spansk (!) spurv, Lesbos Foto: K. Dichmann Side 18

19 STOR SKALLESLUGER / NATUGLE FORTÆLLING/ IAGTTAGELSER OVER 8 ÅR AF GERDA CLAUSEN De sidste 8 år har stor skallesluger ynglet i vores have. Først i det store gamle valnøddetræ og siden i opsat redekasse. Da redekassen kom op skiftedes stor skallesluger og natuglen til at ruge i henholdsvis valnøddetræ og redekassen. I januar 2011 måtte det gamle hule valnøddetræ fældes, da der var stor risiko for, det ville vælte i storm og beskadige stuehuset. Inden da havde vi sørget for endnu en redekasse, så uglen ikke skulle blive hjemløs. Men selv da liften til træfældningen var kørt i stilling i haven, sad uglen stadig i sit hul i træstammen. Den gav ikke op næsten som kaptajnen, der forlader det synkende skib, som sidste mand. Heldigvis flyttede natuglen dog ret hurtigt ind i den nye redekasse, og fik samme forår 3 unger, der alle blev flyvefærdige og holdt til her i haven og området hele sommer og efterår Vi bor med et fredet voldsted i vores have, og det er der i dammen til voldstedet stor skallesluger hvert forår (nu gennem 8 år) er kommet for at yngle. Fordi dammen er helt tæt på huset, har det været muligt at iagttage skalleslugerens adfærd og timing på ganske tæt hold. De sidste 4 vintre med meget frost, er skalleslugerparret dukket op den allerførste dag dammen har været isfri. Vi ser dem trofast flyve hen over området for at holde øje. Således også i år, hvor der pludselig kom varme dage med forårstegn, og 2 stor skalleslugerpar indtog dammen. Men hvorefter dammen frøs til igen, og nu kredser de troligt herover hver morgen. Side 19

20 Skalleslugerparret opholder sig ikke hele dagen i dammen. Ofte kommer de om morgenen og måske igen hen på eftermiddagen. Vi ser hvordan parret følges ad ved forårets start. I perioden, hvor hunnen lægger æg, kommer de sammen, - hun flyver i kassen, han opholder sig en tid i dammen, hvorefter han letter og flyver af sted. I rugeperioden ser vi kun hannen på korte visit. Kassen hunnen ruger i sidder på et træ, der står helt tæt ved dammen. Således har vi set hunnen kalde/lokke ællingerne ud af kassen, mens hun svømmer rundt nedenfor. Denne scene oplevede vi også i 2012, hvor hun søndag d. 6.maj kaldte 18 små ællinger ud til det frie fald 6m ned i vandet. Efter en 5-6 timer, hvor hunnen og ællinger skiftevis svømmer og hviler på store sten i vandet, forlader skalleslugerhunnen os med sine ællinger for at trække ned til stranden. Også det er en spændende iagttagelse. Hunnen står i haven og kalder ællingerne op af dammen. Da voldstedet er kantet med 1 m høj kampestenskant, er det en stor udfordring for ællingerne at komme op. Er der blot en enkelt ælling, der ikke kan komme op, bliver alle sendt i vandet igen, og efter en svømmetur og lille pause gøres et nyt forsøg. Vores skalleslugerhun vælger den asfalterede vej til stranden, i stedet for at vælge marken og et sprøjtespor lige ved siden af. Vi har stået i haven og fulgt hunnen drage af sted med rækken af ællinger efter sig de første 800 m ned af vejen mod stranden. - Så er hun halvvejs vejen drejer, og vi kan ikke følge med længere. Kun krydse fingre for hun når sikkert frem, og håbe på et gensyn næste forår. Vidste Du at... -Stor skallesluger er Sønderborg kommunes ansvarsart -Det er en hulrugende art (bygger rede i større træhuller, som dog det desværre ikke er mange af -frivillige fra OAS har opsat ca. 70 redekasser -der i sidste år ynglede mindst 27 par i kommunen svarende til ca. en tredjedel af hele Danmarks bestand -ungerne kort efter klækningen hopper ud af hullet, som kan ligge på 10 meter over jorden -ungerne herefter bliver ledt til vandet som kan ligge op til 1km fra reden -der i 2007 ynglede et par på en altan i Jernbanegade, Sønderborg -arten næsten udelukkende lever af små fisk som de fanger med dens specielle savtakkede næb (heraf også deres tyske navn "Gänsesäger" Foto: Svend Ove Jensen Side 20

21 FUGLEQUIZ AF GABOR GRAEHN I forbindelse med fremvisning af nogle billeder kom ideen om at lave en lille gættekonkurrence. Artiklens forfatter har klippet 3 fotoer (som bestemt ikke er valgt grundet deres kunstneriske eller tekniske kvalitet). Alle fugle kan (lige nu) træffes i Danmark. Billederne har forskellige sværhedsgrader men ved hjælp af en god fuglehåndbog (og evt. lidt recherche) burde mange kunne komme frem til, hvilke arter det drejer sig om. Svarene kan sendes til og i næste udgave vil de rigtige svar (og til dels nogle bedre fotoer af arterne) blive præsenteret. Jeg modtager desuden MEGET gerne fotoer af andre "gættefugle" til senere numre. 1 1) Den travle: Yngler forskellige steder i Sønderjylland og har en speciel betydning for "amtet". 2 2) Sangeren: den er straks lidt sværere. Fuglen er ikke hyppig, ofte vanskeligt at få øje på men dens sang er umiskendelig. 3 Side 21 3) Den svære: Yngler i hele Danmark (fuglen på billedet er i gang med at bygge rede) men man skal virkelig kende kendetegnene godt for at kunne bestemme den på billedet. En af de sidste udgaver af "Fugle i felten" havde en artikel om bestemmelse af arten.

22 SET OG HØRT FEBRUAR - APRIL 2013 AF KARL SCHLICHTER Oplysningerne til oversigten er taget fra DOFbasen, hvor det hovedsageligt er de bemærkelsesværdige fugleobservationer, som danner grundlag. Det skal derfor samtidigt være en opfordring til alle, at man indtaster sine observationer i DOF-basen. Visse arter kan være markeret med (SU), og derfor skal observationen først forbi Sjældenhedsudvalget, før en endelig godkendelse accepterer observationen. Foto: Kaj Abildgaard Efter oplistningen af de gode observationer, som er sket i de 3 måneder februar 2013 til og med april 2013, er der en status fra Sjældenhedsudvalget på de arter, som er blevet set i Sønderjylland, og som skal forelægges Sjældenhedsudvalget. Februar 2013 Middelhavssølvmåge - set ved Skovby, Als den 6.2 Marts 2013 Hvidvinget måge Nordborg sø Collage: Bjarne Nielsen Hvidvinget måge - set ved Nordborg Sø den Ørnevåge (SU) - Nørresø ved Tønder den 16.3 Status fra Sjældenhedsudvalget den Sjældenhedsudvalget holdt møde i midten af marts For det sønderjyske område er der blevet behandlet følgende: Nogen undrer sig måske over fugleobservationer, som er nævnt under status fra Sjældenhedsudvalget, og som ikke er blevet nævnt som observationer fra DOFbasen. Det kan godt forekomme, hvis observationen ikke er meldt ind til DOFBasen eller måske først lang tid senere. Godkendte observationer Prærieløber (okt. 2012) Ballum Enge Hvidskægget terne (maj 2012) Hasberg Sø Hvidskægget terne (aug. 2012) Hasberg Sø Amerikansk pibeand (apr. 2012) Ny Frederikskog og Vidåslusen Amerikansk Hjejle (okt. 2012) Ballum Enge Amerikansk Sortand (maj 2011) Lakolk Strand Under behandling Prærieløber (maj 2013) Margrethe Kog Terekklire (jul. 2012) Saltvandssøen Ørnevåge (mar. 2013) Nørresø ved Tønder Amerikansk sortand (mar. 2013) Lakolk Strand Sibirisk Hjejle (okt. 2012) 2 rapporter begge fra Ballum Enge Tornhalesejler (okt. 2012) Juvre sand. Forkastede observation Gåsegrib (jul. 2012) Sønderå, Tønder April 2013 Steppehøg - set ved Margrethe Kog den 16.4 Rødhovedet and - set ved Uge den Damklire - set ved Saltvandssøen den 28.4 Observationen af en tornhalesejler, som stadigvæk er under behandling, har dog fået Sjældenhedsudvalget til at tilføje arten som en ny godkendt art for Danmark. Så mon ikke, at næste skridt bliver, at observationen også bliver godkendt. Side 22

23 HAVØRNENE PÅ ALS AF KAJ ABILDGAARD V i blev noget chokeret, da der d. 4. april kom melding om fundet af en død havørn ved Hørup Skov. Klaus Dichmann tog ud for at besigtige forholdene, og i løbet af få dage blev ørnen sendt til undersøgelse for evt. forgiftning eller anden dødsårsag i København. Svaret kom efter ca. en måned og lød på, at der ikke kunne registreres giftstoffer eller andet mistænkeligt ved ørnen. Bekymret som jeg var over at det skulle være gået ud over vores ørne på Nordals, kørte jeg op for at besigtige reden. Til delvis beroligelse kunne jeg se, at der lå en ørn på reden. Problemet var dog, at det kunne være dens mage, som det var gået ud over, og med kun 1 forældrefugl ville udrugningen næppe kunne gennemføres. Chok nummer 2 kom, da der d. 14. april kom yderligere en melding om fundet af en død havørn nu ved stranden ud for Blans. Her var der kun under 2 kilometer til reden på den anden side af Als Sund. Også denne ørn blev i løbet af få dage sendt ind til undersøgelse ved DTU. Den 24. maj kom der svar. Side 23 Sandsynlig dødårsag var akut lungebetændelse samt infektion i leveren. Der var ingen tegn på forgiftning. Fuglen var en hun. Efter fundet af denne fugl kørte jeg igen til Nordals. Denne gang kunne der ikke ses fugl på reden. To kontrolbesøg efterfølgende gav samme resultat. Situationer må herefter være, at den første ørn nok var en tysker. Den anden må være hunnen fra vores rede. Der gøres dog stadig observationer af en ørn på Nordals, så der er håb om, at den tilbageværende kan finde sig en ny mage næste år. Der ses til stadighed en del ørne i vores område, hvilket nok skyldes overbefolkning i Tyskland. Vi har flere steder under observation for mulig ny rede. Omkring golfbanen ved Sønderborg er der set et ørnepar dagligt i ca. en måned. Stedet kunne godt fra næste år blive et nyt ynglested.

24 MILITÆRETS ØVELSESOMRÅDE KÆR VESTERMARK I SØNDERBORG AF KAJ ABILDGAARD / OAS I forbindelse med lukning af Sønderborg Kaserne om ca. 1 år skal der tages stilling til, hvad der skal ske med øvelsesområdet, der er på ca. 145 ha. Vi har gennem årene brugt området til fugleture både i foreningsregi og som enkeltpersoner. Stedet er vores bedste lokalitet for nattergal, men derudover forekommer mange andre sangere f. eks. græshoppesanger. Rødrygget tornskade plejer også at forekomme. Kommunen, ejendomsmæglere og byggefirmaer øjner straks en mulighed for at få en økonomisk gevinst ved at opføre boliger. Modsat står Danmarks Naturfredningsforening, som ønsker en fredning af området, hvilket både DOF og OAS støtter. Samtidig er der oprettet en støttegruppe af de personer, som tidligere kæmpede for kasernens bevarelse. Denne støttegruppe har opbakning fra en lang række foreninger. Kommunen har en ide om, at det vil være attraktivt for den at få bygget en række nye boliger. Desværre er det allerede sådan, at Side 24 der findes en hel del boliger flere steder, som ikke har kunnet sælges. Endvidere er byen i den situation, at en stor del af de unge rejser fra byen for at gennemføre en uddannelse, og de kommer sjældent tilbage. Derudover må man forvente, at der kommer en del Foto: Klaus Dichmann boliger på markedet, fordi gennemsnitsalderen for indbyggerne er ret høj. Man ser allerede nu en del boliger i landområdet, som ikke er til at få solgt. Det militære område er med sin beliggenhed langs med Als Sund omfattet af Strandbyggelinjen, hvor der ikke må bygges indenfor 300 m. Derudover er der mange fortidsminder, og endelig må man ikke glemme stedets betydning som krigsskueplads i Der vil også opstå støjproblemer fra skydebanen ved evt. bebyggelse. Området er gennem mange år blevet brugt af en række foreninger, og der ligger klubhus for både skytter og hundetrænere. Ved en fredning kan disse samt skydebanen bevares. Det må være sådan, at området bevares i sin nuværende form, helst med en fredning, til gavn for byens indbyggere, i stedet for at det bliver reserveret til enkelte personer i form af byggegrunde. Den store opbakning fra et utal af foreninger viser også, at det må være det rigtige.

25 GÆT EN FUGL AF KAJ ABILDGAARD / OAS S å blev det igen tid for den næsten årlige konkurrence i Sønderborg Ugeavis Gæt en fugl arrangeret af OAS. Svend Ove Jensen havde fundet et af sine gode fuglefos frem. Denne gang var det en almindelig Ryle. Optiker Bleshøj stillede velvilligt en god kikkert af mærket Vortex på højkant. Gættekonkurrencen er vældig populær. Over 400 mails kom der ind, så redaktørens mailpostkasse var ved at sprænges. 1 præmien var den ovenfor omtalte kikkert. 2. og 3. præmien var en stor fuglebog. Derudover fik alle3 et års gratis medlemskab af OAS. Vinderne blev hhv.: Kaj Mikkelsen, Bjerggade 41, 6400 Sønderborg. Rasmus H. Pedersen, Grundtvigs alle 139 st. tv., 6400 Sønderborg Kæthe Gregersen, Tulipanvej 5, 6440 Augustenborg De ønskes alle 3 tillykke med præmierne, og vi siger tak til optiker Bleshøy for gaven. Er du medlem af OAS? Med sidste nummer af Panurus sendte vi girokort med ud. De fleste har derfor betalt indeværende års kontingent, som stadig kun er på kr.100,-. Skulle du være blandt de få, som har fået lagt girokortet for langt væk, så er vi nu så langt henne på året, at det må være tid at finde det frem og få denne sag ud af verden. Beløbet kan også indbetales via netbank. Reg. nr Konto nr Vidste Du at... -"Panurus", som både har givet navn til dette blad og er OAS' logo er det videnskabelige navn for skægmejsen (Panurus biarmicus) -det første danske ynglefund af skægmejsen er fra Sønderjylland (Mjang) fra Skægmejsen er en standfugl, dvs. at den overvintrer i Danmark, bestanden svinger derfor meget afhængigt af vinterne -Skægmejsen ikke er en "rigtig" mejse men derimod et medlem af timaliefamilien (papegøjemejser) Side 25

Gabrijela Rajovic Biologi Fugle Måløv skole, Kim Salkvist

Gabrijela Rajovic Biologi Fugle Måløv skole, Kim Salkvist 1 2 Natuglens liv Vi skulle hver for sig vælge en fugl, vi gerne vil skrive om. Dermed har jeg valgt at skrive om en natugle. Jeg finder dem meget interessante og vil gerne vide noget mere om dem, og da

Læs mere

Vadehavet 9. maj 2010 med foreksursion d. 4. maj 2010

Vadehavet 9. maj 2010 med foreksursion d. 4. maj 2010 Vadehavet 9. maj 2010 med foreksursion d. 4. maj 2010 Tekst og foto: Per G. Henriksen Her et referat fra en noget usædvanlig ØBF-tur. Jørgen Mørup Jørgensen havde nemlig været så venlig, at tilbyde ØBF-medlemmer

Læs mere

GRUNDLÆGGENDE TEORI LIGE FRA HJERTET

GRUNDLÆGGENDE TEORI LIGE FRA HJERTET GUIDE 4 Fokus på fokus GRUNDLÆGGENDE TEORI LIGE FRA HJERTET 2015 LÆRfoto.dk Indhold Indhold... 2 Indledning... 3 Fokus fordi det er skarpt... 4 Fokus, DOF og bokeh... 5 Auto fokus (AF)... 6 AF, bestem

Læs mere

Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2013

Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2013 Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2013 Fuglene er optalt ved en lang række besøg igennem ynglesæsonen. Der er fokuseret på de arealer der ejes af Tarup/Davinde I/S, men der er også foretaget optællinger

Læs mere

Projektet er financeres af amtet og kasserne er lavet af det beskyttet værksted Hybenhøj i Næstved.

Projektet er financeres af amtet og kasserne er lavet af det beskyttet værksted Hybenhøj i Næstved. Stor Skallesluger i DOF-Storstrøm. Projektet blev startet op i samarbejde med Landskabskontoret i Storstrøms amt, som i efteråret 1993 tog initiativ til opsætning af kasser i vores kystnære skove. Selve

Læs mere

De var hjemme. De blev ved at sidde på stenene, hvad skulle de ellers gøre. De så den ene solnedgang efter den anden og var glade ved det.

De var hjemme. De blev ved at sidde på stenene, hvad skulle de ellers gøre. De så den ene solnedgang efter den anden og var glade ved det. De 2 sten. Engang for længe siden helt ude, hvor jorden ender, ved havet lå 2 store sten. De var så smukke, helt glatte af bølgerne, vindens og sandets slid. Runde og lækre. Når de var våde skinnede de,

Læs mere

Vestlige Kreta 2.juli - 16.juli 2005

Vestlige Kreta 2.juli - 16.juli 2005 Vestlige Kreta 2.juli - 16.juli 2005 Af Per Rasmussen Turen til Kreta var ikke mit første besøg på øen, og som tidligere besøg var dette også lagt an på familieferie. Men som fuglekikker vil man jo gerne

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

10 tips til panorering og motiver i bevægelse

10 tips til panorering og motiver i bevægelse 10 tips til panorering og motiver i bevægelse Panorering er en effektiv måde at vise bevægelse i et foto. Det tilfører fotoet en masse dynamik, og gør dine fotos mere levende. Teknikken er ikke svær hvis

Læs mere

Sønderjylland April 2010

Sønderjylland April 2010 Sønderjylland April 2010 Bramgæs ved Saltvandssøen (foto: Frank Desting) Deltagere: Leif Frederiksen (LFR), Frank Desting (FDE). Turrapport fra en Sønderjyllandstur fra fredag den 16/4 til søndag den 18/4

Læs mere

Tårnfalken. Maja Schjølin Afleveres 30/03 2007

Tårnfalken. Maja Schjølin Afleveres 30/03 2007 Tårnfalken Jeg har valgt at skrive om tårnfalken, fordi det er en spændende fugl, som både lever vildt og kan opdrættes til jagtbrug. 1 Falkearter: Falken er en rovfugl som findes i mange forskellige arter.

Læs mere

Tur til Mecklenburg-Vorpommern Lørdag den 23.5 2015

Tur til Mecklenburg-Vorpommern Lørdag den 23.5 2015 Tur til Mecklenburg-Vorpommern Lørdag den 23.5 2015 Turdeltagere: Flemming Olsen, Gunnar Boelsmand Pedersen. Rene Christensen. Turbeskrivelse: Hovedformålet med turen var, at besøge nogle af de lokaliteter

Læs mere

GRUNDLÆGGENDE TEORI LIGE FRA HJERTET

GRUNDLÆGGENDE TEORI LIGE FRA HJERTET GUIDE 1 Blænde ISO Lukkertid Eksponeringsværdi. og lidt om, hvordan de hænger sammen GRUNDLÆGGENDE TEORI LIGE FRA HJERTET 2015 LÆRfoto.dk Indhold Indhold... 2 Indledning... 3 Blænde... 4 Blænde og dybdeskarphed...

Læs mere

NYHEDSBREV FRA BLÅVAND FUGLESTATION No. 3

NYHEDSBREV FRA BLÅVAND FUGLESTATION No. 3 Blåvand Fuglestation Dansk Ornitologisk Forening Fyrvej 81 6857 Blåvand Den 20. september 2015 NYHEDSBREV FRA BLÅVAND FUGLESTATION No. 3 JULI - AUGUST 2015 Tekst og foto: Henrik Knudsen Så er det atter

Læs mere

Professoren. - flytter ind! Baseret på virkelige hændelser. FORKORTET LÆSEPRØVE! Særlig tak til:

Professoren. - flytter ind! Baseret på virkelige hændelser. FORKORTET LÆSEPRØVE! Særlig tak til: 1 Professoren - flytter ind! 2015 af Kim Christensen Baseret på virkelige hændelser. FORKORTET LÆSEPRØVE! Særlig tak til: Shelley - for at bringe ideen på bane Professor - opdrætter - D. Materzok-Köppen

Læs mere

Vejledning til TimeTælleTure (TTT)

Vejledning til TimeTælleTure (TTT) Vejledning til TimeTælleTure (TTT) Tak fordi du vil påtage dig en TimeTælleTur i Atlas III! Ved at tælle fuglene i udvalgte TTT-kvadrater kan tætheden og bestandsstørrelsen af de mest almindelige fuglearter

Læs mere

Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2015

Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2015 Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2015 Ynglesæsonen 2015 var præget af ret usædvanlig vejr, med kulde og megen regn i juni og juli. Hvilken påvirkning det har haft for ynglefuglene er ikke direkte blevet

Læs mere

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere )

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere ) Vi havde lejet et sommerhus på Gammelby Møllevej 57, men vi skulle først hente nøglerne i en Dagli' Brugsen i Børkop. Det kunne vi desværre først gøre fra kl.16.00. Herefter kunne vi endelig sætte GPSen

Læs mere

Rød Glente på Fyn 2015 Af Per Rasmussen

Rød Glente på Fyn 2015 Af Per Rasmussen Rød Glente på Fyn 2015 Af Per Rasmussen Rød Glente er nok den flotteste rovfugl i den danske fauna, og tilmed en art i fremgang. Arten findes kun i Europa, og vi har derfor en ekstra forpligtigelse til

Læs mere

ILLUSTRATION NR JANUAR 2017 KEND DIT KAMERA FOTOKLUBBEN KRONBORG

ILLUSTRATION NR JANUAR 2017 KEND DIT KAMERA FOTOKLUBBEN KRONBORG ILLUSTRATION NR. 1 ILLUSTRATION NR. 2 Blænden er som det menneskelige øje: Lidt lys kræver stor pupil Meget lys kræver lille pupil ILLUSTRATION NR. 3 Når man skruer på tiden, må man også skrue på ISO eller

Læs mere

Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2014

Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2014 Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2014 I lighed med de foregående år er det især vandfuglene og fuglearter der er tilknyttet grusgravssøerne der er optalt. I år er der i forbindelse med Dansk Ornitologisk

Læs mere

Jørgen Hartung Nielsen. Og det blev forår. Sabotør-slottet, 5

Jørgen Hartung Nielsen. Og det blev forår. Sabotør-slottet, 5 Jørgen Hartung Nielsen Og det blev forår Sabotør-slottet, 5 Og det blev forår Sabotør-slottet, 8 Jørgen Hartung Nielsen Illustreret af: Preben Winther Tryk: BB Offset, Bjerringbro ISBN: 978-87-92563-89-7

Læs mere

Ballerup Cykelmotion havde et stærkt hold på Korsika i uge 25 2015

Ballerup Cykelmotion havde et stærkt hold på Korsika i uge 25 2015 Ballerup Cykelmotion havde et stærkt hold på Korsika i uge 25 2015 Inspireret af Tour de France s start på Korsika i 2012 havde 6 ryttere fra Ballerup Cykelmotion tilmeldt sig Dan Frost cykelrejers tur

Læs mere

På uglejagt i Sønderjylland

På uglejagt i Sønderjylland På uglejagt i Sønderjylland Den store hornugle har kronede dage i Jylland. På 25 år er bestanden vokset fra nul til omkring 50 ynglende par og tilsyneladende bliver der bare flere og flere. MiljøDanmark

Læs mere

GYNGESTATIVET. Mette Vogt Thuesen

GYNGESTATIVET. Mette Vogt Thuesen GYNGESTATIVET Mette Vogt Thuesen Billedet er taget lige nedenfor vores lejlighed, på legepladsen. Min lillesøster havde lavet en indhegning rundt om gyngestativet, for at vise at det var hendes område.

Læs mere

Duer og hønsefugle Agerhøne

Duer og hønsefugle Agerhøne Duer og hønsefugle Agerhøne Levesteder: Det åbne land Vingefang: 45-48 cm Længde: 28-32 cm Vægt: 350-450 g Maks. levealder: 5 år Kuldstørrelse: 10-20 æg Antal kuld: 1 Rugetid: 23-25 dage Ungetid: 90-100

Læs mere

Rumænien. Scanbird ApS www.scanbird.com. Donau-deltaet med fugle & natur 25. maj - 1. juni. Politiken Plus rejse. med John Frikke

Rumænien. Scanbird ApS www.scanbird.com. Donau-deltaet med fugle & natur 25. maj - 1. juni. Politiken Plus rejse. med John Frikke Rumænien Donau-deltaet med fugle & natur 25. maj - 1. juni Politiken Plus rejse med John Frikke Scanbird ApS www.scanbird.com Donau ja bare ordet leder straks tanker hen mod Johan Strauss vidunderlige

Læs mere

Sebastian og Skytsånden

Sebastian og Skytsånden 1 Sebastian og Skytsånden af Jan Erhardt Jensen Sebastian lå i sin seng - for han var ikke rask og havde slet ikke lyst til at lege. Mor var blevet hjemme fra arbejde, og hun havde siddet længe hos ham,

Læs mere

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015 FAR- VEL! Roskilde den 3. marts, 2015 Kære dig. Når du læser dette, så forestiller jeg mig, at du enten har været eller er tæt på en døende eller på anden måde har tanker om, at livet ikke varer evigt.

Læs mere

Bryllupsfoto. Foråret nærmer sig med hastige skridt. Mit bryllups gear: bryllupsfoto

Bryllupsfoto. Foråret nærmer sig med hastige skridt. Mit bryllups gear: bryllupsfoto Detaljebilleder er vigtige. Her er det gommens navn i ringen. Ringen var i dette tilfælde vigtig da brudens mor var guldsmed og havde lavet dem. Bryllupsfoto Tekst og fotos: Nicolai Brix Mit bryllups gear:

Læs mere

Årets første Gråkragetur gik til området omkring Randers Fjord og dens udmunding i Kattegat.

Årets første Gråkragetur gik til området omkring Randers Fjord og dens udmunding i Kattegat. 19. januar 2016 - Gråkragetur til Hollandsbjerg Holme, Voer og Udbyhøj Syd. Årets første Gråkragetur gik til området omkring Randers Fjord og dens udmunding i Kattegat. Vi samledes ved Aldi i Allingåbro

Læs mere

I 2008 blev de første havørne ringmærket i Danmark som led i et internationalt ringmærkningsprojekt for havørne.

I 2008 blev de første havørne ringmærket i Danmark som led i et internationalt ringmærkningsprojekt for havørne. Ringmærkning af havørne-ungen på Tærø 2009. I 2008 blev de første havørne ringmærket i Danmark som led i et internationalt ringmærkningsprojekt for havørne. I år blev parret på Tærø udset til at få ringmærket

Læs mere

GRUNDLÆGGENDE TEORI LIGE FRA HJERTET

GRUNDLÆGGENDE TEORI LIGE FRA HJERTET GUIDE 3 Programmerne i kameraet GRUNDLÆGGENDE TEORI LIGE FRA HJERTET 2015 LÆRfoto.dk Indhold Indhold... 2 Indledning... 3 Auto S A M... 4 Auto grøn firkant... 5 S Lukkertidsprioriteret... 6 A - Blændeprioriteret...

Læs mere

Kærligheden kommer indtil hinanden Kapitel 1 Forvandlingen Forfattere: Børnene i Børnegården

Kærligheden kommer indtil hinanden Kapitel 1 Forvandlingen Forfattere: Børnene i Børnegården Kærligheden kommer indtil hinanden Kapitel 1 Forvandlingen Forfattere: Børnene i Børnegården Der var engang et stort slot, hvor der boede en prinsesse, en konge, en dronning og en sød tjenestepige. Lige

Læs mere

Dag 65 Motorhome d. 5/ , Tofino

Dag 65 Motorhome d. 5/ , Tofino Dag 65 Motorhome d. 5/10-2016, Tofino Stillehavskysten.. Da huset var pakket sammen, gik vi en tur til stranden, som lå nedenfor campingpladsen. Side 1 Naturens sjove og flotte kunstværker! Side 2 Side

Læs mere

gyldendal.dk - twitter.com/gyldendal - forlagetgyldendal youtube.com - facebook forlagetgyldendal

gyldendal.dk - twitter.com/gyldendal - forlagetgyldendal youtube.com - facebook forlagetgyldendal INDLeDNING DE DANSKE FUGLE er først og fremmest en billedbog - med fotos af alle de arter, man kan opleve her i landet. Er man interesseret i fugle, kan man selv se dem, hvis man er tålmodig og for de

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

Her ligger jeg så og filosoferer over hvor heldig jeg egentlig var - det kunne være gået grueligt galt! Vi går i fare hvor vi går.

Her ligger jeg så og filosoferer over hvor heldig jeg egentlig var - det kunne være gået grueligt galt! Vi går i fare hvor vi går. Kære Klubkammerater I tirsdags (d. 22/2) skulle jeg ha' været til Kalundborg med en arbejdskollega og sætte noget køkkenbord op, men da det blev aflyst i sidste øjeblik fik jeg mulighed for at tage tidligt

Læs mere

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det Det store juletræ Det er begyndt at blive koldt for fingrene, og selv om vi trækker huen godt ned om ørerne, er de godt røde. Vi beslutter os for at gå hjem til Per, han mener også, at det er ved at være

Læs mere

Skrevet af: Nicole 31oktober 2005. Surfer med far

Skrevet af: Nicole 31oktober 2005. Surfer med far Skrevet af: Nicole 31oktober 2005 Surfer med far Kan du huske, da du fortalte mig om din tur ved stranden? Jeg kunne godt lide at høre om din oplevelse og tænkte, at du måske gerne vil huske, hvad du fortalte

Læs mere

Introduktion. Hej og velkommen til "Sådan tager du fantastiske landskabsfotos".

Introduktion. Hej og velkommen til Sådan tager du fantastiske landskabsfotos. Introduktion Hej og velkommen til "Sådan tager du fantastiske landskabsfotos". I denne guide vil jeg vise dig strategien for, hvordan du som begyndende fotograf tager et fantastisk foto af et landskab.

Læs mere

Light Island! Skovtur!

Light Island! Skovtur! Light Island! Skovtur! En tidlig morgen står de 4 drenge op, og spiser morgen mad. Så snakker de om at tage ud i skoven og sove. Da de er i skoven leder de efter et sted til teltet. Zac går ind imellem

Læs mere

NATUROVERVÅGNINGSRAPPORT NYORD ENGE 2004

NATUROVERVÅGNINGSRAPPORT NYORD ENGE 2004 NATUROVERVÅGNINGSRAPPORT NYORD ENGE 2004 for Storstrøms amt, Natur- og Plankontoret. Niels Peter Andreasen r~- 1. Tilsyn og optællinger: Nyord enge er besøgt regelmæssigt fra januar til oktober med hovedvægten

Læs mere

Naturhistorisk Museum. Mads Valeur Sørensen og Charlotte Clausen, Naturhistorisk Museum

Naturhistorisk Museum. Mads Valeur Sørensen og Charlotte Clausen, Naturhistorisk Museum EMNE SVÆRHEDSGRAD HVOR LØSES OPGAVEN? PRODUKTION OG COPYRIGHT TEGNINGER Fugle i Danmark - ved vandet Let (0. - 3. klasse) 1. sal Mads Valeur Sørensen og Ida Marie Jensen Naturhistorisk Museum Mads Valeur

Læs mere

Kamera Tips. 8 vigtige indstillinger på dit kamera. Præludium. 1 Skyd dine billeder i RAW

Kamera Tips. 8 vigtige indstillinger på dit kamera. Præludium. 1 Skyd dine billeder i RAW 8 vigtige indstillinger på dit kamera. Præludium Som min egen forberedelse til at afholde kamera teknik aften i den nærmere fremtid, har jeg nu fået nedskrevet de erfaringer, som jeg indtil nu har opnået,

Læs mere

Nick, Ninja og Mongoaberne!

Nick, Ninja og Mongoaberne! Nick, Ninja og Mongoaberne! KAP. 1 Opgaven! Nu er de i Mombasa i Kenya. de skal på en skatte jagt, efter den elgamle skat fra de gamle mongoaber, det er mere end 3000 år siden de boede på Kenya. Men Nick

Læs mere

Teknik. Zuiko 135mm f/3,5 er produceret i et meget højt antal. Her er nøgletallene for objektivet: Sådan er linserne placeret:

Teknik. Zuiko 135mm f/3,5 er produceret i et meget højt antal. Her er nøgletallene for objektivet: Sådan er linserne placeret: Generelt indtryk Zuiko 135mm f/3,5 er et objektiv må være et af de mindste 135mm objektiver fra fortidens analoge dage. Det vejer blot 190 gr. og rager kun 73mm ud fra dit kamera (med modlysblænden trukket

Læs mere

Hvornår skal du bruge Matrix (Mønster, Evaluerende) lysmåling

Hvornår skal du bruge Matrix (Mønster, Evaluerende) lysmåling Lysmålingsmetoder Forståelsen af hvordan din lysmåler i dit kamera virker, er måske ikke så vigtigt for de fleste. Det at kende din lysmåler, gør at du nemmere kan omstille dig til forskellige situationer

Læs mere

Han sneg sig over til det lille bord ved vinduet. Her plejede hans mor at sidde med sin krydsogtværs. Der satte han sig på kanten af stolen og skrev:

Han sneg sig over til det lille bord ved vinduet. Her plejede hans mor at sidde med sin krydsogtværs. Der satte han sig på kanten af stolen og skrev: Mopsy og Daddy Cool Biffer stod tidligt op. De andre lå stadig og sov i Svend-fra-Skovens hule. Han gik op til lande - vejen og begyndte at gå tilbage mod sommer - huset. En landmand gav ham et lift på

Læs mere

Men Mikkel sagde bare vi skal ud i den brand varme og tørre ørken Din idiot. efter vi havde spist morgen mad tog vi vores kameler Og red videre.

Men Mikkel sagde bare vi skal ud i den brand varme og tørre ørken Din idiot. efter vi havde spist morgen mad tog vi vores kameler Og red videre. Det var midt på formiddagen. vinden havde heldigvis lagt sig jeg Mikkel og min ven og hjælper Bjarke stod i stævnen og så ind mod Byen Mombasa hvor vi skulle ligge til vi skulle ligge til. vi skulle Møde

Læs mere

Prædiken til 1. søndag i advent kl. 10.00 i Engesvang

Prædiken til 1. søndag i advent kl. 10.00 i Engesvang 1 Prædiken til 1. søndag i advent kl. 10.00 i Engesvang 733 Skyerne gråne 87 - Det første lys 84 Gør døren høj 83 - Glæd dig Zion, glæd dig jord 439 O, du Guds lam 81 v. 7 af Fryd dig du Kristi brud 74

Læs mere

Atlas III. Grønne Råd, den 23. april 2014. Oplæg til møde i Svendborgs. kortlægning af Danmarks fugles udbredelse

Atlas III. Grønne Råd, den 23. april 2014. Oplæg til møde i Svendborgs. kortlægning af Danmarks fugles udbredelse Atlas III - en kort fortælling om den tredje store kortlægning af Danmarks fugles udbredelse Oplæg til møde i Svendborgs Grønne Råd, den 23. april 2014 Niels Andersen Sådan arbejder DOF for fuglene Kort

Læs mere

Jeugdtour van Assen 1996

Jeugdtour van Assen 1996 Jeugdtour van Assen 1996 Af: Tonni Johannsen (SCK-Nyt 4/1996). Det er lørdag den 20. juli, taskerne og cyklen er pakket i bilen. Kl. 17.30 startede min far bilen. Jeg skulle til Kolding og derefter med

Læs mere

Østrig Ungarn 14. til 29. Maj 2007

Østrig Ungarn 14. til 29. Maj 2007 Østrig Ungarn 14. til 29. Maj 2007 Turen Vores tur til Østrig Ungarn i de sidste to uger af Maj måned. Var et længe næret ønske om at få et godt kendskab til den midteuropæiske natur typer, speciel at

Læs mere

MCC-Nordsjælland Bikernyt...

MCC-Nordsjælland Bikernyt... Årgang 8, Nummer 47 Grå i toppen kør med MCC-Nordsjælland MCC-Nordsjælland Bikernyt... Juli 2008 I dette nummer: Redaktøren 1 Sølager - Kulhuse 1 Præstø Havn 2 Sofiero 2-3 Samsø 4 Fotodag 4 Højeruplund

Læs mere

Tænk hvis du var en ryle - Cases til de forskellige lande

Tænk hvis du var en ryle - Cases til de forskellige lande Tænk hvis du var en ryle - Cases til de forskellige lande Namibia: Fugleflokken skal passere Sahara-ørkenen. Det har været et usædvanligt tørt år uden megen regn, så vandhullerne er udtørrede. Flokken

Læs mere

Tormod Trampeskjælver den danske viking i Afghanistan

Tormod Trampeskjælver den danske viking i Afghanistan Beretningen om Tormod Trampeskjælver den danske viking i Afghanistan 25. februar 2009-1. udgave Af Feltpræst Oral Shaw, ISAF 7 Tormod Trampeskjælver får en ny ven Det var tidlig morgen, og den danske viking

Læs mere

Objektivet har seks lameller.

Objektivet har seks lameller. Generelt indtryk Helios 44M-4 er et lækkert gammelt objektiv med M42 fatning. Det kræver derfor en adapterring for at kunne bruges på DSLR ere. Det er fuldt manuelt, men takket være særlige adapterringe,

Læs mere

Klubtur til Lyø den 8 12. maj 2013

Klubtur til Lyø den 8 12. maj 2013 Klubtur til Lyø den 8 12. maj 2013 Torsdag morgen ved halv 10 tiden mødtes Søren C., Richard, Knudsen og jeg ved færgen i Fåborg. Foran os lå 3 potentielt gode fiskedage på Lyø. Optimismen var i top, selvom

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

Teorien om High Dynamic Range Fotografering

Teorien om High Dynamic Range Fotografering Teorien om High Dynamic Range Fotografering Indhold High Dynamic Range - HDR 2 HDR sidder i øjet 3 Du ser kun en lille del ad gangen 4 HDR for det hele med, Princip 1 5 Ev-trin på histogrammet 6 Farver

Læs mere

Bårehold i felten. Uddrag af noter fra observationer

Bårehold i felten. Uddrag af noter fra observationer Bårehold i felten Uddrag af noter fra observationer 1: Vi får et kald til Holst Camping-området, og springer i bilen. Det er en ung pige, de har svært ved at komme i kontakt med. Vi får et fix-punkt at

Læs mere

Professoren. -udforsker Skoven! Baseret på en (næsten) sand historie. STÆRKT FORKORTET DEMORVERSION (ORIGINALEN ER PÅ 66 SIDER) Særlig tak til:

Professoren. -udforsker Skoven! Baseret på en (næsten) sand historie. STÆRKT FORKORTET DEMORVERSION (ORIGINALEN ER PÅ 66 SIDER) Særlig tak til: 1 Professoren -udforsker Skoven! 2016 af Kim Christensen Baseret på en (næsten) sand historie. STÆRKT FORKORTET DEMORVERSION (ORIGINALEN ER PÅ 66 SIDER) Særlig tak til: Lars. Naturstyrelsen Til minde om

Læs mere

Men det var altså en sommerdag, som mange andre sommerdage med højt til himlen og en let brise. Aksene stod skulder ved skulder og luftes tørhed fik

Men det var altså en sommerdag, som mange andre sommerdage med højt til himlen og en let brise. Aksene stod skulder ved skulder og luftes tørhed fik 16. søndag efter trinitatis I Høstgudstjeneste i Jægersborg med Juniorkoret Salmer: Syng for Gud, 729, vinter er nær, 15, 730, 752 4-5, velsignelsen, 730, sensommervisen. I dag fejrer vi høstgudstjeneste

Læs mere

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 38+39 2012

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 38+39 2012 Fælles info Studerende. Vi har fast studerende fra pædagogseminarierne. Vi syntes man som arbejdsplads har pligt til at deltage i uddannelsen af de kommende personer indenfor ens eget fag! Ud over at have

Læs mere

hun sidder der og hører på sine forældre tale sammen, bliver hun søvnig igen. Og hun tænker: Det har været en dejlig dag! Af Johanne Burgwald

hun sidder der og hører på sine forældre tale sammen, bliver hun søvnig igen. Og hun tænker: Det har været en dejlig dag! Af Johanne Burgwald En dag med Skraldine Skraldine vågner og gaber. Hun rækker armene i vejret og strækker sig. Nu starter en ny dag. Men Skraldine er ikke særlig glad i dag. Hendes mor er på kursus med arbejdet, og det betyder,

Læs mere

Arrangør: PI Aarhus. Grundlovstriatlon. den 5. juni 2014. Dansk Politiidrætsforbund

Arrangør: PI Aarhus. Grundlovstriatlon. den 5. juni 2014. Dansk Politiidrætsforbund Arrangør: PI Aarhus Grundlovstriatlon den 5. juni 2014 Dansk Politiidrætsforbund Kære Triatleter Det er en stor fornøjelse for mig, at byde jer velkommen til det første triatlon-stævne i PI Aarhus regi.

Læs mere

Grønne spirers konkurrence. Dagplejen Beder/Malling

Grønne spirers konkurrence. Dagplejen Beder/Malling Grønne spirers konkurrence Dagplejen Beder/Malling Kære Grønne spirer I dagplejen Beder/Malling kan vi i sandhed sige, at vi er vildt begejstrede for udelivet. Vi voksnes glæde ved naturen smitter automatisk

Læs mere

Finlands vildmark 5 dage 2016

Finlands vildmark 5 dage 2016 Scanbird 2016 Side 1 Finlands vildmark 5 dage 2016 Det er med stor fornøjelse, at Scanbird kan tilbyde denne spændende tur til de nordiske rovdyr. Turen går dybt ind i de finske skove tæt ved den russiske

Læs mere

3-9. Udsigt fra pladsen

3-9. Udsigt fra pladsen 3-9 Dagen i dag er en transport dag hvor vi bare skal til næste Campingplads så der sker ikke noget under turen. Da vi ankommer til Camping Covelo bliver vi noget overrasket da vi henvendte os til damen

Læs mere

Kaninhop for begyndere trin 1 10 Læs mere på www.fionas.dk

Kaninhop for begyndere trin 1 10 Læs mere på www.fionas.dk Side 1 Trin 1. Seletræning. Kaninen er minimum 10 uger gammel og du har brugt masser af tid på at oprette et tillidsforhold til den. Den er tryg ved at du tager den ud af buret så nu er tiden kommet hvor

Læs mere

Lavinehunde kursus i Østrig 2012 (Winterlehrgang des SVÖ)

Lavinehunde kursus i Østrig 2012 (Winterlehrgang des SVÖ) Lavinehunde kursus i Østrig 2012 (Winterlehrgang des SVÖ) Skrevet af Helle Heidi Jensen Jeg har lige været på lavinehundekursus med min hund Vanilla på 8½ år. Jeg ville helst have deltaget min hund Ginger,

Læs mere

Sæsonens første træningsdag

Sæsonens første træningsdag Sæsonens første træningsdag Vækkeuret ringede kl.6.00 her til morgen. Jeg var spændt men også lidt nervøs for hvordan dagen i dag kom til at forløbe. Mest nervøs var jeg nok fordi jeg selv skulle gå på

Læs mere

Optællinger af ynglefugle i det danske Vadehav 2012

Optællinger af ynglefugle i det danske Vadehav 2012 Optællinger af ynglefugle i det danske Vadehav 2012 Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 24. april 2013 Ole Thorup Karsten Laursen Institut for Bioscience Rekvirent: Naturstyrelsen

Læs mere

Lanternefest Lys i mørket

Lanternefest Lys i mørket Lanternefest Lys i mørket Efterårets tiltagende mørke får os til at ønske at tænde lys. Børnene synger: Lanterne, lanterne, sol og måne og stjerne. Skinne højt mit lys, skinne højt mit lys, skinne højt

Læs mere

Tekst & foto: Bifrost

Tekst & foto: Bifrost Tekst & foto: Bifrost Vi ville prøve at gentage turen til Polen helt op til Stettin, der hvor man tager mast af for at sejle ad floden op mod Berlin. Da vi i 1998 skulle ind i Polsk farvand sejlede man

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 30. Emne: Venner HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 30 Emne: Venner side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 30. Emne: Venner HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 30 Emne: Venner side 1 Uge 30 Emne: Venner Kursusmappe Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 30 Emne: Venner side 1 HIPPY HippHopp Uge30_venner.indd 1 06/07/10 11.45 Uge 30 l Venner Det er blevet sommer. Solen skinner,

Læs mere

Lærkefalkereder i el-master. En skæbnefortælling fra Sundeved.

Lærkefalkereder i el-master. En skæbnefortælling fra Sundeved. Lærkefalkereder i el-master. En skæbnefortælling fra Sundeved. Af Jesper Tofft & Klaus Dichmann En dag sidst i juli 2005 kom en af os (JT) lidt tilfældigt til at kigge på en falk som sad i en elmast et

Læs mere

Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2011

Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2011 Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2011 Fuglene er optalt ved en lang række besøg igennem ynglesæsonen. Der er fokuseret på de arealer der ejes af Tarup/Davinde I/S, men der er også foretaget optællinger

Læs mere

Scanbird Extremadura 26.4-3.5 2015

Scanbird Extremadura 26.4-3.5 2015 Scanbird Extremadura 26.4-3.5 2015 Fugle-, patterdyr- og orkidéliste Foto: Stor Hornugle i Storke-koloni 30/4-15 Fugleliste Alle registrerede arter er nævnt og selvfølgelig ikke set af alle i gruppen.

Læs mere

Et afgørende valg året 2007

Et afgørende valg året 2007 Et afgørende valg året 2007 Det er gået fint. Du havde otte flotte æg. Vi har befrugtet dem med din mands sæd, og de har alle delt sig. Tre af dem har delt sig i fire. Du kan få sat to af de æg op i dag.

Læs mere

Kakerlakker om efteråret

Kakerlakker om efteråret lydia davis Kakerlakker om efteråret oversat af karen margrethe adserballe forlaget vandkunsten FVA_Davis_Sats_(06)_09.indd 2-3 18/05/10 12.50 indhold Fortælling 7 Fru Orlandos bekymringer 12 Liminal:

Læs mere

På træk med ryleflokken

På træk med ryleflokken Cases til de forskellige lande Snak om svære ord undervejs. Namibia: Fugleflokken skal flyve over Sahara-ørkenen. Det har været et meget tørt år uden regn, så der er intet vand i vandhullerne. Flokken

Læs mere

Babys Søvn en guide. Sover min baby nok? Hvad er normalt? Hvordan får jeg min baby til at falde i søvn?

Babys Søvn en guide. Sover min baby nok? Hvad er normalt? Hvordan får jeg min baby til at falde i søvn? Babys Søvn en guide Sover min baby nok? Hvad er normalt? Hvordan får jeg min baby til at falde i søvn? Små børn har behov for meget søvn, men det er bestemt ikke alle, der har lige let ved at overgive

Læs mere

Alle. Vores hjerter på et guldfad. Vilkårene blev for ringe. Vil du med ud at gå en tur. Vil du med ned til stranden.

Alle. Vores hjerter på et guldfad. Vilkårene blev for ringe. Vil du med ud at gå en tur. Vil du med ned til stranden. Alle Vores hjerter på et guldfad Vilkårene blev for ringe Vil du med ud at gå en tur Vil du med ned til stranden Vi var kun os to Vi var kun os ti tilbage Vi var kun os tre til ceremonien Vi var en familie

Læs mere

1. Generelt. Et portræt er en gengivelse af en person, typisk ansigtet. Ikke kun som fotografi, men også som maleri.

1. Generelt. Et portræt er en gengivelse af en person, typisk ansigtet. Ikke kun som fotografi, men også som maleri. Udendørs Portrætter Agenda 1. Generelt om portrætter 1.Hvorfor er udendørs portrætter 'bedre' 2.Must-haves 2. Generelt om udendørs portrætter 3. Baggrunde / Lokationer 4. Forgrunde / Subjekt 5. Lys 1.Naturligt

Læs mere

Morten Dürr SKADERNE. Skrevet af Morten Dürr Illustreret af Peter Bay Alexandersen

Morten Dürr SKADERNE. Skrevet af Morten Dürr Illustreret af Peter Bay Alexandersen Morten Dürr SKADERNE Skrevet af Morten Dürr Illustreret af Peter Bay Alexandersen Hvidt, sort og grønt Efter mor døde, ville far jage skaderne væk. Men sådan gik det ikke. Skaderne blev. Det var godt.

Læs mere

Kend dit digitalkamera

Kend dit digitalkamera Kend dit digitalkamera Megapixels har naturligvis noget at sige, men er kun et mål for, hvor store billeder man umiddelbar kan lave. Laver du aldrig billederne større end 10 x 15 cm, er 3 megapixels tilstrækkelig.

Læs mere

Vidste du det om DOFbasen? af Leif Schack-Nielsen

Vidste du det om DOFbasen? af Leif Schack-Nielsen Vidste du det om DOFbasen? af Leif Schack-Nielsen 15. maj 2012 Efter ti år er der mange garvede brugere af DOFbasen. Måske er DU én af dem. Men kender du nu også basens muligheder til bunds? Her er en

Læs mere

Omvendt husker jeg fra gamle dage, da der fandtes breve. Jeg boede i de varme lande, telefonen var for dyr. Så jeg skrev

Omvendt husker jeg fra gamle dage, da der fandtes breve. Jeg boede i de varme lande, telefonen var for dyr. Så jeg skrev 1 Prædiken til Kr. Himmelfart 2014 på Funder-siden af Bølling Sø 723 Solen stråler over vang 257 Vej nu dannebrog på voven 392 Himlene Herre 260 Du satte dig selv Er du der? Er der sommetider nogen, der

Læs mere

Atlas III. Vejledning til feltundersøgelserne. Dansk Ornitologisk Forening 2013 Revideret udgave august 2015

Atlas III. Vejledning til feltundersøgelserne. Dansk Ornitologisk Forening 2013 Revideret udgave august 2015 Atlas III Vejledning til feltundersøgelserne Fotograf: Ulrik Bruun Dansk Ornitologisk Forening 2013 Revideret udgave august 2015 Dansk Ornitologisk Forening Vesterbrogade 140 1620 København V Tlf. 33 28

Læs mere

Ålborg tur-retur 1990

Ålborg tur-retur 1990 Ålborg tur-retur 1990 Af: Jens Lausten Hansen (SCK-Nyt 4/1990). Lille forhistorie: Fem ryttere som ikke kendte hinanden inden de 1000 km. Pause i Vildbjerg. Fra venstre Jens Lausten Hansen, Kurt, Helge

Læs mere

Ingenting Første udkast. Benjamin Dahlerup ONLINE KOPI FRA BENJAMINDAHLERUP.COM. En historie om økonomi og kærlighed

Ingenting Første udkast. Benjamin Dahlerup ONLINE KOPI FRA BENJAMINDAHLERUP.COM. En historie om økonomi og kærlighed Ingenting Første udkast Af Benjamin Dahlerup ONLINE KOPI FRA BENJAMINDAHLERUP.COM En historie om økonomi og kærlighed Benjamin Dahlerup (C) 2014 Dette manuskript må ikke produceres uden forudgående aftale

Læs mere

Rastefugle på Tipperne 2013

Rastefugle på Tipperne 2013 Rastefugle på Tipperne 2013 Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 4. marts 2014 Ole Amstrup, Mogens Bak & Karsten Laursen Institut for Bioscience Rekvirent: Naturstyrelsen Antal sider:

Læs mere

Nyhedsbrev, november 2003

Nyhedsbrev, november 2003 Nyhedsbrev, november 2003 Så er det længe ventede andet nyhedsbrev i 2003 fra Den Sikre Vej på gaden. Brevet indeholder en beretning af, hvad der er sket i foreningen siden sidst og lidt nyheder fra Camino

Læs mere

Thomas Ernst - Skuespiller

Thomas Ernst - Skuespiller Thomas Ernst - Skuespiller Det er tirsdag, sidst på eftermiddagen, da jeg er på vej til min aftale med den unge skuespiller Thomas Ernst. Da jeg går ned af Blågårdsgade i København, støder jeg ind i Thomas

Læs mere

Fugle i naturen. 05.06.16 11.06.16 I samarbejde med ornitolog Klaus Malling og leder af Vadehavscentret Klaus Melbye

Fugle i naturen. 05.06.16 11.06.16 I samarbejde med ornitolog Klaus Malling og leder af Vadehavscentret Klaus Melbye Fugle i naturen 05.06.16 11.06.16 I samarbejde med ornitolog Klaus Malling og leder af Vadehavscentret Klaus Melbye Mærk vingesuset fra nogle af naturens mest fascinerende skabninger, få en flyvende start

Læs mere

"Draget" - en smal sandtange ud til de sidste-4-5 km af Knudshoved Odde.

Draget - en smal sandtange ud til de sidste-4-5 km af Knudshoved Odde. Naturgenopretning på Knudshoved Odde. Tekst og fotos: Jens Dithmarsen. Knudshoved Odde er et unikt naturområde i Sydsjælland, et overdrevslandskab med mange små bakker adskilt af flade arealer, hvor man

Læs mere