k o m skibet i engelsk tjeneste, og 2 1. s e p t e m b e r 1941 i konvoj mellem E n g l a n d og USA blev det torpederet. 16 danske søfolk o m k o m.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "k o m skibet i engelsk tjeneste, og 2 1. s e p t e m b e r 1941 i konvoj mellem E n g l a n d og USA blev det torpederet. 16 danske søfolk o m k o m."

Transkript

1 B e s æ t n i n g s m e d l e m m e r o m b o r d i S/S ERNA af Esbjerg, bygget p å Helsingør Væft 1930 til D / S Vesterhavet (J. Lauritzen). Efter besættelsen april 1940 k o m skibet i engelsk tjeneste, og 2 1. s e p t e m b e r 1941 i konvoj mellem E n g l a n d og USA blev det torpederet. 16 danske søfolk o m k o m. Crew members aboard. the S/S ERNA ofesbjerg, built at Elsinore Shipyard in 1930 for the shipping company D/S Vesterhavet (]. Lauritzen). After the occupation of Denmark in April 1940 the ship went into British service. On September 21st 1941 it, was torpedoed while sailing in, convoy between England and the USA, and 16 Danish sailors died.

2 Kåre Lauring: Fotosamling fra Ebeltoft En væsentlig del af Handels- og Søfartsmuseets samlinger er museets fotosamling. Dias, negativer og den store samling af sort/hvide fotografier opklæbet på kort, hvorpå der er påført nødvendige oplysninger vedrørende det pågældende fotografi. I alt ca fotografier dækkende en lang række maritime topografiske og historiske emner, så udbygget, at det er meget sjældent museet får en efterspørgsel på et fotografi afen dansk skonnert, bark, dampskib eller motorskib, som vi ikke kan klare. Fotosamlingen, vel nok Danmarks største, maritime fotosamling, er blevet opbygget gennem mange år. Der er sket indkøb, men i særdeleshed er det sket gennem mange små og store gaver. Som f.eks. i december 1991, hvor museet via skifteretten i Ebeltoft modtog, eller rettere arvede, en stor samling ældre fotografier fra afdøde William Hartmann Nielsen. Giveren var så vidt vides sømand og havde sejlet med Skandinavien-Amerika Linjen og siden med færgerne pa Odden-Ebeltoft. Af samlingen - der for en stor del handler om DFDS og rederiet Dannebrog, men udover det også dækker mange andre emner - vises her nogle få eksempler, så man kan få et lille indtryk af denne fotogaves store værdi. The photographic collection is an integral part of the collections at the Danish Maritime Museum. It consists of slides, negatives and a large selection of black and white photos glued on to cards containing the necessary information pertaining to each photo. Altogether there are 50,000 photos covering a wide range of maritime topographic and historical subjects. The collection is so extensive that it is very rare for the museum to be unable to help when there is a request for a photo of a Danish schooner, barque, steamship or motor vessel. The photographic collection, which is probably the largest maritime collection in the country, has been built up over the years, partly by purchases, but more often by many small and large donations. As for example in December 1991, when the museum received, or rather inherited via the probate court in Ebeltoft, a large collection of old photographs from the late William Hartmann Nielsen. As far as we know the benefactor was a sailor who had served on the Scandinavia-America Line and afterwards on the Odden-Ebeltoft ferries. A large part of the collection deals with DFDS and the Dannebrog Shipping Company, but it also deals with many other topics besides these. A few examples are shown here in order to give at least a slight impression ofthe great value of this photographic gift. 43

3 Fyrbødere ombord i S/S SKODSBORG. Formentlig den S/S SKODSBORG, der blev bygget på Helsingør Værft 1919 til D/S Dannebrog. Solgt 1953, ophugget Stokers aboard the S/S SKODSBORG. Probably the same ship which was built at Elsinore Shipyard, in 1919 for the D/S Dannebrog shipping company. Sold in 1953, and sent to the yard, in Besætningsmedlemmer, og formentlig to officershustruer, fotograferet om bord i S/S DAGMAR fra DFDS i Middelhavet juni Skibet var bygget i West Hartlepool 1872 og året efter kom det til DFDS. I årene 1886 til 1914 var det i fart mellem Østersøen og det vestlige Middelhav. Minesprængt Crew members, and presumably 2 officers' wives, photographed aboard the S/S DAGMAR from the DFDS shipping company in the Mediterranean in June The ship was built in West Hartlepool in, 1872 and came to DFDS the next year. From 1886 to 1914 it sailed between the Baltic and the western Mediterranean, and was blown up by a mine in Besætningsmedlemmer fotograferet om bord i S/S LONDON, bygget i Sunderland Solgt 1899 til D/S Urania, København, solgt til Sverige 1924, forlist Crew members photographed aboard the S/S LON DON, built in Sunderland in In 1899 it was sold to the shipping company D/S Urania København, in 1924 it was sold to Sweden, and, in 1936 it was wrecked.

4 SA ABiEh N-'fSilAftS ---> lt\'l i / n i / y V\ fn

5 Messedreng o m b o r d i S/S DANSBORG af København fra r e d e r i e t D / S N e p t u n / C. K. H a n s e n. Bygget i Blyth 1904, t o r p e d e r e t 22. d e c e m b e r 1916 i fart mellem E n g l a n d og Portugal, hele b e s æ t n i n g e n reddet. Cabin boy aboard the S/S DANSBORG of Copenhagen from the shipping company D/S Neptun/C.K. Hansen. Built in Blyth in 1904, it was torpedoed, on December 22nd 1916 while sailing from England to Portugal. All the crew members tuere saved. 46 B e s æ t n i n g s m e d l e m m e r o m b o r d i S/S LEJRE, bygget i Newcastle 1892 som S/S PATRIA. Solgt 1899 til D / S Østersøen, København (RL. Fisker). Efter de Fiskerske rederiers fallit 1910, solgt til D / S D a n n e b r o g og o m d ø b t til S/S LEJRE. Forlist Foto ca Crew members aboard the S/S LEfRE, built in Newcastle in 1892 and otiginally named the S/S PATRIA. In 1899 it was sold, to the shipping company D/S Østersøen København (PL.Fisker). After the bankruptcy ofthe Fisker shipping companies in 1910, it was sold to D/S Dannebrog and renamed the S/S LEfRE. It was wrecked in Photo from around

6 Besætningsmedlemmer om bord i S/S CARLA, bygget i Tønning 1899 til D/S Nordby/Fanø A/S solgt til Genua, udgået Foto Crew memhers aboard the S/S CARLA, built in Tønning in 1899 for the shipping company D/S Nordby /Fanø A/S. In 1912 it was sold, to Genoa and went out of service in Photo \ '* ff 47

7 Asiatisk Plads omkring århundredeskiftet, da pladsen var ejet af DFDS og bl. a. blev benyttet til lodsning af heste til Københavnske vognmænd. Ved kajen i havneløbet S/S HELGE bygget på Helsingør Værft 1895 til D/S Danmark A/S. Asiatisk. Plads in Copenhagen around the turn ofthe century, when the square was owned by DFDS and used amongst other things for unloading cart horses for use in Copenhagen. By the quayside in the harbour entrance is the S/S HELGE, built at Elsinore shipyard in 1895 for the shipping company D/S Danmark A/S. Besætningsmedlemmer, samt skibsføreren med hustru, fotograferet om bord i S/S A.N. HANSEN bygget på B&W 1877 til DFDS. Forlist oktober Crew members, plus a ship's master and his wife, photographed aboard the S/S A.N. HANSEN, which was built at the BåfW sshipyard in 1877 for DFDS. Wrecked in October

8 M t re.tulinius ^ /-- -,' ' " ' ~l NAAA.SS^S,1 IA!'\ " - ' s li."7 / \ - 'fyr. n A 4..h- h.,;-t léa?^x. A\ v= - ]j>^a$shl ' '\if V^f^'jiS ^ s fni> Der lodses heste fra S/S HELGE. I b a g r u n d e n Asiatisk Kompagnis p a k h u s opført Pakhuset ses h e r m e d sin oprindelige gavl, så billedet er taget før 1918, da bygningen blev forkortet i forbindelse m e d udvidelse af havneløbet. Horses being unloaded, from the S/S HELGE. In the background is the Danish Asiatic Company's warehouse, which was erected in It is photographed here with its original gable, so the picture must have been taken before 1918 when the building was shortened during the extension of the harbour. 49

9 Afgang fra New York med S/S HELLIG OLAV, bygget Glasgow 1903 til det DFDS ejede Skandinavien-Amerika Linjen. Foto Byron & Co. ca The S/S HELLIG OLAV about to depart from New York. It was built in Glasgow in 1903 for the Scandinavia-America Line, which was owned by DFDS. Photo: Byron & Co., about

10 S/S TOTO, bygget på Københavns Flydedok 1902 til De Danske Sukkerfabrikker A / S, fotograferet i Gammel Dok april Foran ses S/S ASKØ bygget 1916 til DFDS og ved kajen i Havnegade ses S/S HEIMDAL bygget på B&W 1916 til D / S B o r n h o l m af G a m m e l Dok blev anlagt i , og d e n træbeklædte dok var et af 1700 tallets helt store danske ingeniørarbejder. Den var i b r u g til maj 1918, hvorefter d e n blev fyldt o p for at give plads til et større træskur m e d tagpaptag. The S/S TOTO, built, at Copenhagen 's Floating Dock in 1902 for De Danske Sukkerfabrikker A/S ("The Danish Sugar Factories"), photographed in Gammel Dok in April In front the S/S ASKØ, built in 1916 for DFDS, and by the quayside in Havnegade is the S/S HEIMDAL, built at B&W in 1916 for the shipping company D/S Bornholm of Gammel Dok was built in and the wood-lined dock. was one of greatest feats of engineering in Denmark in the 18th century. It was in use until May 1918, when it wasfilled,up to make room for a larger wooden shed covered, with roofing felt. 51

Den sidste rejse. skrot, genbrug og designermøbler. Kåre Lauring

Den sidste rejse. skrot, genbrug og designermøbler. Kåre Lauring Kåre Lauring Den sidste rejse skrot, genbrug og designermøbler 22. april 2005 nåede DSB s gamle motorfærge KONG FREDERIK IX, under navnet RIKY, frem til Alang Beach i Indien, hvor ophugningsfirmaet Shreeji

Læs mere

Som en Maage paa Vandet

Som en Maage paa Vandet Benjamin Asmussen Som en Maage paa Vandet nyt materiale om skoleskibet KØBENHAVN Benjamin Asmussen er historiker og museumsinspektør på Handels- og Søfartsmuseet. Han har modtaget og registreret de nytilkomne

Læs mere

Kåre Lauring: Ostindienfareren GREV ERNST SCHIMMEI, MANN 17794780

Kåre Lauring: Ostindienfareren GREV ERNST SCHIMMEI, MANN 17794780 Kåre Lauring: Ostindienfareren GREV ERNST SCHIMMEI, MANN 17794780 Den 12. juni 2004 afholdtes på Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg en møntauktion over svenske kobberplademønter. Mønterne var en del

Læs mere

Erik Dannesboe : Rederiaktieselskabet Volante 1916-1922

Erik Dannesboe : Rederiaktieselskabet Volante 1916-1922 51233 H & S s43-52 13/11/06 12:17 Side 43 Erik Dannesboe : Rederiaktieselskabet Volante 1916-1922 I 1916 etableredes en række sejlskibsrederier, der søgte at udnytte de gunstige konjunkturer under 1. Verdenskrig.

Læs mere

M/S INDIEN var en tro kopi af de 3-mastede ØK-skibe og som disse bygget uden skorsten. Her fotograferet i Buenos Aires 1926.

M/S INDIEN var en tro kopi af de 3-mastede ØK-skibe og som disse bygget uden skorsten. Her fotograferet i Buenos Aires 1926. M/S INDIEN var en tro kopi af de 3-mastede ØK-skibe og som disse bygget uden skorsten. Her fotograferet i Buenos Aires 1926. The M/S INDIA was a true copy of the three-masted EAC ships and like these it

Læs mere

Christian Lund: A/S Dampskibsselskabet Vendila

Christian Lund: A/S Dampskibsselskabet Vendila Christian Lund: A/S Dampskibsselskabet Vendila 11897 grundlagdes i København afj. T. Svendsen og H. Christensen rederiet D/S Vendila. De samme personer stiftede yderligere to rederier D/S Cimbria ogd/sfionia,

Læs mere

Jens Christian Mohr: A.E. Sørensens Rederier

Jens Christian Mohr: A.E. Sørensens Rederier Jens Christian Mohr: A.E. Sørensens Rederier Under Første Verdenskrig etablerede A.E. Sørensen sit rederi i Svendborg. Fra 1939 var det provinsens største reden. I denne artikel gennemgår Jens Chr. Mohr

Læs mere

;<%?io> out ' ' ^ I r"!_-4^-'*'4 ' *s*r^s>ri :j S'" > '

;<%?io> out ' ' ^ I r!_-4^-'*'4 ' *s*r^s>ri :j S' > ' ; I r"!_-4^-'*'4 ' *s*r^s>ri :j out ' ' ^ S'" > ' M/S GERTRUDE MÆRSK: fragtskib på 8.665 tdw. Bygget 1930 på Odense Staalskibsværft til rederiet A. P. Møller som rederiets første specialbyggede linieskib

Læs mere

Sømand Jens Aksel Aakjærs erindringer ca. 1940-1945

Sømand Jens Aksel Aakjærs erindringer ca. 1940-1945 Sømand Jens Aksel Aakjærs erindringer ca. 1940-1945 Transkriberet af Hanne Poulsen, redigeret og indledt af Kåre Lauring Den danske handelsflåde under 2. verdenskrig Da Tyskland den 9. april om morgenen

Læs mere

Ole Mortensøn: Rudkøbings Barkskibe

Ole Mortensøn: Rudkøbings Barkskibe Ole Mortensøn: Rudkøbings Barkskibe Ole Mortensøn, der er inspektør på Langelands Museum, har allerede et anseligt søhistorisk forfatterskab bag sig. Han har bl.a. skrevet om»sejlskibssøfolk -fra det sydfynske

Læs mere

skibsrederslægten og dens tilknytnin; til søfarten på Dansk Vestindien ans itunmann.

skibsrederslægten og dens tilknytnin; til søfarten på Dansk Vestindien ans itunmann. ans itunmann. skibsrederslægten og dens tilknytnin; til søfarten på Dansk Vestindien Forfatteren, der nylig har publiceret nogle studier over skibsbyggeriet i Stenbjerghav ved Flensborg fjord, har her

Læs mere

Gratis internetavis om plettede heste og ponyer/free internet magazine with spotted horses and ponies

Gratis internetavis om plettede heste og ponyer/free internet magazine with spotted horses and ponies Gratis internetavis om plettede heste og ponyer/free internet magazine with spotted horses and ponies På pletten Spot on 1/2013 1/2013 På pletten/ Spot on Fra redaktøren / From the editor 2 Fra redaktøren

Læs mere

THORVALD NIELSEN er født i Hobro IQ. november 1870. Efter sin

THORVALD NIELSEN er født i Hobro IQ. november 1870. Efter sin TIL SØS I 1890'ERNE Af THORVALD NIELSEN Den g4-årige fhv. havnefoged i Hobro har på opfordring af Handels- og Søfartsmuseet skrevet sine erindringer fra sejlskibstiden på danske skibe i sine unge år i

Læs mere

HELSINGØR VÆRFT 1882-1982

HELSINGØR VÆRFT 1882-1982 HELSINGØR VÆRFT 1882-1982 Af HANNE POULSEN Om et værft, der har været i virksomhed i hundrede år, kan skrives bøger om arbejdslivet, de tekniske fremskridt og om produktet. Når det gælder en så alsidig

Læs mere

Skt. Nikolaj. Skt. Hans fest. Lørdag 21. juni kl. 18 Bål, mad, sang, dans og hygge. Barbeque evening in the ChurCh garden

Skt. Nikolaj. Skt. Hans fest. Lørdag 21. juni kl. 18 Bål, mad, sang, dans og hygge. Barbeque evening in the ChurCh garden Skt. Nikolaj Danske sømandskirke / Danish seamen s church juni august 2014 hull / england Lørdag 21. juni kl. 18 Bål, mad, sang, dans og hygge Skt. Hans fest Barbeque evening in the ChurCh garden Skt.

Læs mere

Her ses en ung C. F. Mathiesen ved roret. Han er afbilledet sammen med styrmanden på en junke. I forgrunden ses kaptajnen.

Her ses en ung C. F. Mathiesen ved roret. Han er afbilledet sammen med styrmanden på en junke. I forgrunden ses kaptajnen. Her ses en ung C. F. Mathiesen ved roret. Han er afbilledet sammen med styrmanden på en junke. I forgrunden ses kaptajnen. (Foto C. F. Mathiesen, privateje) Here a young C. F. Mathiesen can be seen at

Læs mere

Christian Lund: Søgangen blev for stærk, A/S Det Dansk-Franske Dampskibsselskab 19.december J902-21.november 1979

Christian Lund: Søgangen blev for stærk, A/S Det Dansk-Franske Dampskibsselskab 19.december J902-21.november 1979 Christian Lund: Søgangen blev for stærk, A/S Det Dansk-Franske Dampskibsselskab 19.december J902-21.november 1979 (Nr. 105 i Aktieselskabsregistret) Forfatteren, der tidligere har bidraget med artikler

Læs mere

Et rederikontor år 1888

Et rederikontor år 1888 Et rederikontor år 1888 Ved Kåre Lauring / Handels- og Søfartsmuseets årbøger er der tidligere bragt forskellige erindringer fra livet om bord i handelsflådens skibe, såvel sejl- som damp- og motorskibe.

Læs mere

P o n y p å p l e t t e n Pony on the spot

P o n y p å p l e t t e n Pony on the spot P o n y p å p l e t t e n Pony on the spot Lige før en byge Just before a shower Nr. 2/No. 2 December 2009 Nørgaards Caryion Copyright Merete Norring 2009. Kun til privat brug. Skriftlig tilladelse nødvendig,

Læs mere

HELSINGØRS SØHANDEL - DENS STORHED OG DENS ENDELIGT

HELSINGØRS SØHANDEL - DENS STORHED OG DENS ENDELIGT HELSINGØRS SØHANDEL - DENS STORHED OG DENS ENDELIGT Af KENNO PEDERSEN Arkivaren ved Helsingør Bymuseum følger her Henning Henningsens arbejde om Øresundstolden op med en artikel, der viser, at Sundtoldens

Læs mere

Årsbrev 2013 Annual Letter 2013. Sorry for my English don t blame Google Translate I had used.

Årsbrev 2013 Annual Letter 2013. Sorry for my English don t blame Google Translate I had used. Årsbrev 2013 Annual Letter 2013 Sorry for my English don t blame Google Translate I had used. Hvad er der sket i året 2013? What happened in the year 2013? Alting har ikke været lige godt, men det kan

Læs mere

2015/16. Frederikssund.dk Nordsjælland

2015/16. Frederikssund.dk Nordsjælland 2015/16 Frederikssund.dk Nordsjælland FOKUS PÅ TURISTSERVICE Focus on tourist services På Turistbureauet i Frederikssund sætter vi en ære i at yde en god og personlig service til vore mange gæster. Vi

Læs mere

150 ÅR YEARS. Jesper Böttzauw

150 ÅR YEARS. Jesper Böttzauw 150 ÅR YEARS Jesper Böttzauw DAMAS 150 år Firmaportrætbog af Jesper Böttzauw Først udgivet i 2013 Forside: DAMAS Trykt i Danmark ISBN 000-000-000 Copyright DAMAS Der tages forbehold for faktuelle oplysninger,

Læs mere

Odense Adelige Jomfrukloster

Odense Adelige Jomfrukloster Odense Adelige Jomfrukloster Bygninger er en del af vores kulturarv. Et håndgribeligt levn, som vores forfædre har givet videre, og som vi er forpligtet til at værne om. Realdania Byg er et ejendomsselskab

Læs mere

One team Onecollection

One team Onecollection 2007 Ames EINN 2 On-line catalogue 6 New! NOHO 7 TV2 8 One team Onecollection Kære læser - de sidste 3 år har vi haft stor succes med samarbejdet i Onecollection vi har bl.a. leveret 600 nye arbejdspladser

Læs mere

Spillet til brandwiren tog det yderste fingerled

Spillet til brandwiren tog det yderste fingerled Nr. 4 december 2006 ISSN 1395-7414 Udgivet af Søfartens Arbejdsmiljøråd Finger tip lost on fire wire winch The drum for the fire wire had been used for years and many vessels have drums, or winches, of

Læs mere

Tanke og lukkede rum er farlige det ved enhver af Henrik L. Hansen

Tanke og lukkede rum er farlige det ved enhver af Henrik L. Hansen Nr. 1 marts 2004 ISSN 1395-7414 Udgivet af Søfartens Arbejdsmiljøråd Everyone knows that... It is well known that there may not be much oxygen in tanks and other enclosed spaces so it can be dangerous

Læs mere

Tog Rådet med på værft og det var en god idé

Tog Rådet med på værft og det var en god idé Nr. 2 juni 2004 ISSN 1395-7414 Udgivet af Søfartens Arbejdsmiljøråd Good working environment tips for newbuildings Shipowner Esvagt have ordered two vessels from a yard in Bilbao. One novel feature is

Læs mere

Ikke set før nu! ISLANDSKLUBBEN I DANMARK Nummer 80 Marts 2011

Ikke set før nu! ISLANDSKLUBBEN I DANMARK Nummer 80 Marts 2011 ISLANDSKLUBBEN I DANMARK Nummer 80 Marts 2011 WWW.DANFIL.DK/KLUBBER/ISLAND.HTM Ikke set før nu! A spectacular domestic parcel letter with a beautiful margin pair of 20 aur imperforate. Each stamp with

Læs mere

Ravning-broens alder. En af Danmarks sikreste dendrokronologiske dateringer?

Ravning-broens alder. En af Danmarks sikreste dendrokronologiske dateringer? Ravning-broens alder En af Danmarks sikreste dendrokronologiske dateringer? Af Kjeld Christensen Netop i begyndelsen af 1970 erne, hvor udgravningen af den store vikingetidsbro over Vejle ådal begyndte,

Læs mere