Årsberetning Nunatta Katersugaasivia Allagaateqarfialu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsberetning 2004. Nunatta Katersugaasivia Allagaateqarfialu"

Transkript

1 Årsberetning 2004 Nunatta Katersugaasivia Allagaateqarfialu

2 Forord Det har været atypisk år for Nunatta Katersugaasivia Allagaateqarfialu (NKA), idet vi i løbet af 2004 har vi sagt farvel til fem medarbejder der gået på pension. De er følgende: direktør Emil Rosing, souschef Joel Berglund, inspektør Mariane Petersen, pedel Poul Henriksen og arkivmedarbejder Jakob Frederiksen. NKA skal hermed takke for deres indsat i mange år, hvor de har løftet store og små opgaver. I stedet har NKA ansat 2 projektmedarbejder Aviaaja Rosing Jakobsen og Jens Heinrich, kandidater fra Ilisimatusarfik. De skal arbejde med grønlands nyere historie med særlige vægt på Grønland under anden verdenskrig. I anledning af Grønlands Hjemmestyrets 25 års jubilæum har NKA markeret jubilæet med særudstilling med titel Spor med efterfulgt af publikation med samme titel. Udstillingen handler om Grønlands forhistorie og historie med udvalgte temaer som emner. Det er ikke kun den interne virksomhed som har præget NKA s aktiviteter. I forbindelse med kulturfremstødet i Beligien har NKA bidraget med større udstilling om Grønlands nyere historie. Arrangementet er sket i samarbejde Grønlands kulturhus Katuaq, hvor det har været primusmotor. Udstillingen i Gent blev åbnet af Landsstyremedlemmet for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke Henriette Rasmussen og direktør Karl Johan Lyberth, Katuaq. Vandreudstillingen Fangstkultur i Vestnorden arrangeret af NAPA er afsluttet. Til udstillingen har NKA bidraget med mange etnografiske genstande. Udstillingen været vist i norden og alle steder har det været stort publikums interesse. Indenfor antikvariske og arkæologiske arbejde har NKA har været på, forskellige steder i Grønland. Projektet Upernavik er påbegyndt, hvor museumsinspektører Claus Andreasen, Mikkel Myrup og student Sara Olsvig har udført arkæologisk rekognoscering. Arbejdet er sket i samarbejde med Upernavik museum. I løbet af sommeren har NKA sammen med institutioner som Universitet Californien, Davis og The Peary-MacMillan Arctic Museum startet arkæologisk projekt i Inglefield Land. Projektet er finansieret af National Science Foundation og den forsætter til næste sommer. Udover de nævnte aktiviteter her, kan man læse mere om andre ting som NKA har arbejdet med i løbet af Hans Lange Konstitueret direktør 2

3 ADMINISTRATION, BYGNINGER, ØKONOMI OG PERSONALE Administration Ledelsesgruppen består af direktør, souschef og førstearkivar. Kontorlederen er tilknyttet gruppen. Dagligt udgøres af administration direktør, souschef, kontorleder. Administration og kommunikation Der er i alt indskrevet 480 breve i Indgående Postjournal. Hertil kommer en mængde kommunikation pr. , hvor kommunikationen ofte ikke er journaliseret, når det drejer sig om faglige spørgsmål, spørgsmål uden økonomiske, juridiske eller faglige konsekvenser og lignede. Udvalg: Lovgivningsmæssige udvalg Sikkerhedsudvalg: direktør Emil Rosing, 1. arkivar Niels Frandsen og sikkerhedsrepræsentant arkivar Ole Christiansen. Samarbejdsudvalg: direktør Emil Rosing, pedel Poul Henriksen, der er ikke udpeget medlem fra AC gruppen. Bygningsudvalg: direktør Emil Rosing, souschef Joel Berglund, pedel Poul Henriksen Økonomi: Bevillingen var på Regnskabet blev ,- De faste omkostninger som lønninger, el/vand/varme, rengøring, Securitas udgør over 80 % af forbruget. Kiosk - Kustode Kustodefunktionen i kiosken varetages primært af studentermedhjælpere fra Ilisimatusarfik og Ilinniarfissuaq og den faste stab bestå af Tugdlerunaq Stoch, Lone Lynge, Pipaluk Høegh og Jakob Lund. Besøgstal Voksne , børn i alt har der været gæster. I lighed med de tidligere år, har der været flest gæster i turistsæsonen og der har været flere krydstogtskibe som anløb Nuuk. PERSONALE I 2004 var følgende ansat på NKA: Direktør Emil Rosing fratrådte 30/9 og efterfølgende ansat som konsulent med henblik på afslutning af en række opgaver. Museumsinspektør Hans Lange er indtil da konstitueret direktør. Direktørstillingen skal opslås i begyndelsen af det nye år. 3

4 Administration Konsulent Jens Alstrup Teknisk Administrativ ansatte Pedel Poul Henriksen, fratrådt 31/ Pedelmedhjælper Johan Jensen, Rengøring Dorthe Vold, Fotograf Erik Holm, Registrator Paarnannguaq Kristensen, Museumstekniker Frederik Fuuja Larsen, Konserveringstekniker Annette Adomat, Museumsområdet Souschef Joel Berglund, fratrådt 30/ Museumsinspektør Claus Andreasen, kst. souschef pr. 01/ Museumsinspektør Hans Lange, kst. direktør pr. 01/ Museumsinspektør Mikkel Myrup, Museumsinspektør Mariane Petersen, 30/ Projektansat Aviaaja Jakobsen Rosing, ansat 01/ Projektansat Jens Heinrich, ansat 01/ Arkivområdet Førstearkivar Niels Frandsen, Arkivar Ane Marie B. Pedersen, Arkivar Ole Christiansen, FORMIDLING UDSTILLINGER Udstilling af familien Magnus Larsen Thule dragter. Præsten Magnus Larsen skænkede deres Thule dragter fra deres ophold i Thule i tiden Gaver fra familien Magnus Larsen blev vist på Grønlands Nationalmuseum & Arkiv. Fox-ekspeditionen fra 1860 Fotoudstilling i forbindelse med en påtænkt udlægning af et undersøisk telefonkabel over Atlanterhavet. Fox ekspeditionen havde berejst Færøerne, Island og Grønland og havde taget forskellige billeder og blandt andet fra sydvestgrønland i medio Det viste sig at der var 77 billeder fra de tre lande og nogle af billederne blev anvendt til udstillingen. Udstillingen er arrangeret af Islandsk nationalmuseum. Østgrønland i sort / hvid Fotoudstilling af hollænderen Jacob van Zuylen, Jacob van Zuylen var leder af geofysisk ekspeditionen i forbindelse med International Polarår 1932/33. Han lærte østgrønlandsk, fik smag for den grønlandske mad og deltog aktivt i østgrønlændernes liv. I udstillingen vises 250 smukke sort/hvid fotografier af landskaber og portrætter. Arrangør Museum voor Volkenkunde Leiden og den hollandske konsulat Nuuk 4

5 Katastrofen i ishavet 1777 Beretning fra hval- sælfangsten ved Grønland. År 1777 forliste et stort antal hvalfangerskibe, da blev fanget i isen øst for Grønland. Plancheudstilling om beretningen om de ufattelige strabadser, de måtte gennemgå for at overlevede som skibbrudne i polarvinteren. Udstillingen er produceret af Esbjerg søfartsmuseum og i samarbejde med Qaqortoq museum. Illernit Spor I anledning af Grønlands Hjemmestyrets 25 års jubilæum har NKA fundet en række genstande og dokumenter frem, der viser glimt af landets historie fra de første indvandringer omkring år før Kristus og frem til det 20. århundrede. Genstandene illustrerer ikke sammenhængende historie. De er smukke, de er specielle, de illustrerer en vigtig begivenhed eller almene forhold. Takorruugaq - fælles kunstudstilling fra kunstnerforeningen KIMIK Kunstner Sammenslutningen KIMIK afholdte salgsudstillingen med indbudte kunstnere. Der deltog 17 kunstnere med 189 arbejder. Kunstnerne havde fået bundene opgave med 20cm x 20 cm som de skulle anvende som format. Der var mange flotte motiver og udtryksmåden og indholdet spænder vidt. Projekt Grønland og anden verdenskrig Projektet har til formål gennem en etno-historisk vinkel at belyse leveforholdene i 1940 erne, under Anden Verdenskrig i Grønland for den almindelige grønlænder. Den historiske vinkel varetoges ved en granskning af skrevne kilder, især grønlandske aviser fra perioden. Den etnologiske vinkel dækkedes ind ved interviews af personer, der levede under krigen og som er af en sådan alder, at de kan huske tilbage. Der blev foretaget 16 interviews hvoraf de 9 blev foretaget i Nuuk, og de resterende i byerne Sisimiut, Qasigiannguit, Ilulissat, samt i bygden Arsuk. Udstilingen i Gent / Belgien I forbindelse med en kulturfestival som kørte samtidigt i Grønland og i Belgien, lavede NKA en kulturhistorisk udstilling som blev vist på museet Huis van Alijn i byen Gent. Udstillingen blev åbnet af bl.a. landsstyremedlem for kultur Henriette Rasmussen og borgmesteren i Gent. På trods af at udstillingen blev til under travle omstændigheder var den en publikumsucces og de besøgende kom fra hele regionen inkl. Holland og Tyskland. Udstillingen varede fra november 2004 til februar Radio/TV KNR-Radio om tidligere ekspeditioner til Inglefield Land Hans Lange Interwiev i Radioavisen om fund af Thule grave i Inglefield Land Hans Lange KNR-Radio Status af arkæologisk arbejde på Inglefield Land Hans Lange KNR-TV udsendelse om arkæologiske arbejde på Inglefield Land Hans Lange Møder Konstitueret direktør Hans Lange deltog på møde for Netværk for direktører for nordiske nationale museer i Stockholm november 2004 Claus Andreasen deltog i 4 bestyrelsesmøder i Nordisk ForskeruddannelsesAkademi (NorFA): 3 foregik i Oslo og 1 i Liege, Belgien, i forbindelse med en EU-konference 5

6 om universiteterne og fremtiden. Medlemskabet af bestyrelsen for Nordisk ForskeruddannelsesAkademi (NorFA) ophørte med årets udgang i forbindelse med, at NorFA blev ændret til NordForsk. Workshop I perioden december 2004 var der workshop i Ilulissat med titlen: Leveforholdene under Anden Verdenskrig i Grønland for den almindelige grønlænder. Arrangeret af projektmedarbejdere Jens Heinrich og Aviâja Rosing Jakobsen NKA. Der var deltagere fra lokalmuseerne Ilulissat og Upernavik. Workshoppen resulterede i en enighed om en vandreudstilling. Workshoppen blev finansieret af KIIIP s forskningsmidler. Undervisning og eksaminer I januar var Claus Andreasen eksaminator på eksaminerne i Arktisk Arkæologi (Ilisimatusarfik) og forestod i efteråret et af undervisningsmodulerne i Museumskundskab. Hans Lange underviste i museumskundskab for studerende for Ilisimatusarfik, efteråret 04 Bedømmelsesudvalg Københavns Universitet, Humanistisk Fakultet udpegede i december Claus Andreasen til bedømmelsesudvalget vedr. Jens Fog Jensen s ph.d.-afhandling om palæoeskimoerne i Disko Bugt. Afhandlingen er indleveret til antagelse ved SAXO-Instituttet, Københavns Universitet. Forsvaret foregår i marts Gæsteforskere Maria Hinnerson Berglund var tilknyttet NKA indtil hendes afrejse sommeren Erle Nelson, Rob Commisso besøgte NKA under feltarbejde i Vesterbygden. Bedømmelsesudvalg Københavns Universitet, Humanistisk Fakultet udpegede i december Claus Andreasen til bedømmelsesudvalget vedr. Jens Fog Jensen s ph.d.-afhandling om palæoeskimoerne i Disko Bugt. Afhandlingen er indleveret til antagelse ved SAXO-Instituttet, Københavns Universitet. Forsvaret foregår i marts Forskningsprojekter Claus Andreasen arbejder fortsat på projektet om: Eigil Knuth Site en højarktisk palæoeskimoisk boplads. Samarbejdspartner er lektor Sheila D. Coulson, Oslo Universitet. Målet er at gøre afhandlingen publikationsklar i Andet Claus Andreasen var i Danmark i januar i forbindelse med, at Nordatlantisk Forskningsprogram udløb og udgav et populært hæfte om de forskningsprojekter, Forskningsprogrammet havde støttet. Claus Andreasen var næstformand for programmet, der udløb d. 31. december Udvalgs- og andre poster Eksterne poster for Claus Andreasen bestyrelsesmedlem i Dansk Peary Land Fond styrelsesmedlem i Nordisk Forskeruddannelsesakademi (NorFA) eksternt medlem af Universitetsrådet (Ilisimatusarfik) 6

7 bestyrelsesmedlem i De Grønlandske Kommuners Arkæologiske Fond (fra efteråret) suppleant for NKA s direktør i Museumsnævnet formand for Grønlands IPY-komité til sommeren 2004 Konferencer Claus Andreasen i NUKAKA s og NKA s Grønlands Museumskonference September 2004 i Nuuk bl.a. med et indlæg om: NKA og forskningen. Hans Lange Grønlands Museumskonference September 2004 i Nuuk bl.a. med et indlæg om: museumsstruktur for museer i Grønland. Projektmedarbejderne Jens Heinrich og Aviâja Rosing Jakobsen har deltaget i museums konference i Nuuk og har i den forbindelse fået kontakt med Ilulissat og Upernavik museer, og skabt et samarbejde om workshop i Ilulissat. Under konferencen holdt vi oplæg om vores specialer. Claus Andreasen i international, arkæologisk konference i København i maj måned som co-chair. Hans Lange deltog på NABO / SILA konference afholdt i Købehavn maj måned 2004 Etnologisk-Historisk arbejde Projektmedarbejderne Jens Heinrich og Aviâja Rosing Jakobsen arbejder med et projekt om Livet under 2. Verdenskrig i Grønland. Målet er derudover, at projektet formidles gennem publikation og hjemmeside, og der er sat fokus på projektet gennem aviser og radio. Udstillingen starter her på NKA omkring den 9. april Det etnologiskhistoriske arbejde har bestået i indsamling af privatpersoners beretninger om livet under krigen. Derudover har der været kildeindsamling af 2. Verdenskrigs relevante materiale. ARKÆOLOGISKE UNDERSØGELSER Arkæologisk arbejde på Inglefield Land, sommer 2004 I sommeren 2004 gennemførte NKA i samarbejde med University of Califonia, Davis og Robert Peary MacMillan Arctic Museum et projekt i Inglefield Land med en arkæologisk rekognoscering i den centrale del af Inglefield Land. Formålet var at lave arkæologisk survey af centrale del af Inglefield Land, der dels skulle give mulighed for at indsamle arkæologiske viden om forskningsrelateret potentiale om kommende indsat for en større udgravning i Inglefield Land. Dels skulle arbejde give en oversigt over fortidsminder i dette arkæologiske område til brug for Grønlands Nationalmuseum & Arkivets centrale fredningsregister. Informationer skulle primært tilvejebringes under rekognoscering af kyst, hvor der blev undersøgt anlægstyper, dateringsmaterialer. 7

8 Resultater fra sommerens arbejde på Force Bay I forbindelse med på den første lokalitet Force Bay blev der registreret nye kulturhistoriske anlæg og dels blev der benyttet gummibåden til at sejle rundt og registrerer nye anlæg. I løbet af det første 3 uger blev der registreret følgende anlæg som: telteringe, vinterhus, køddepoter, rævefælder, 2 grave, jagtsenge, arnested firkantende ildsteder. Paleoeskimoisk 6 Thule 61 Koloni 28 Recent 3 Resultater fra Clacier Bay og Marshall Bay I løbet af sidste periode af feltarbejdet på Clacier Bay og Marshall Bay (Inuarfissuaq) blev der registreret nye kulturhistoriske anlæg som: telteringe, vinterhus, køddepoter, rævefælder, 2 grave, jagtsenge, kajak- og umiaqstøtter, midtergangsildsteder og legemodeller af teltringe, vinterhuse og kajak. Paleoeskimoisk 124 Thule 167 Koloni 16 nutid 5+ Feltarbejde Upernavik NKA og Upernavik Museum fulgte op på sidste års møde om forskning i Upernavik området. De to museer foretog fra d. 16. juni til 14. juli en intensiv berejsning af de centrale dele af Upernavik i museets båd. Deltagerne var: Bo Albrechtsen, Claus Andreasen, Mikkel Myrup og Sara Olsvig. Vi genbesøgte en række Thule-lokaliteter, herunder Inussuk. Vi ankom til Inussuk præcis på 75-års dagen for, at Therkel Matthiassen gik i gang med udgravningerne. Der kan med sikkerhed gøres en del spændende palæoeskimoiske fund på Inussuk, hvor der ved lavvande mange palæoeskimoiske fund i det tørlagte område mellem den game Inussuk plads og den lille ø ud for bopladsen. I alt besøgte vi 73 pladser, som næsten alle rummede Thule-kultur, og i enkelte tilfælde også palæoeskimoiske spor. Den enlige nordbo-besigtigelse var varderne på toppen af Kingittorsuaq. Saqqaq Dorset Palæo Thule Nordbo Koloni I alt Oversigt over de besigtigede pladser kulturelle indhold. Stort set alle Thule-pladser var kendt af Upernavik Museum igennem museets indsamling af oplysninger, men mange manglede endnu at få tildelt et officielt Fortidsmindenummer. Der var stort set ingen nye Thule-pladser bortset fra nogle få lokaliteter med teltringe. De væsentligste nye pladser var i den sammenhæng sommerlejrene i de 8

9 indre fjorde, herunder én lejr med tre flotte nangissat i varierende størrelse. Mikkel Myrup og Sara Olsvig besteg Kingigtorssuaq og så resterne af nordbovarderne. Nordøstgrønland Claus Andreasen rejste d. 14. august til Nerlerit Inaat, hvor han gik om bord i det franske sejlskib Tara 5. Olivier Gilg havde indbudt CA til at deltage i en arkæologiskzoologisk rejse fra Nerlerit Inaat via Dove Bugt til Henrik Krøyer Holme. Besøgene blev koncentreret omkring Sabine Ø, Pendulum Ø og Hvalros Ø ved Wollaston Forland og i Dove Bugt. Derfra og nordover lykkedes det desværre ikke for skibet at komme ind til lands. På ca. 81 N spærrede drivisen al sejlads mod nord og mod land, og skibet måtte returnere til Daneborg området. Herfra fortsatte sejladsen til sydspidsen af Clavering Ø og videre via Jan Mayen til Akureyri, hvor turen sluttede d. 6. september. Under turen fandtes enkelte nye eskimoiske pladser, og der blev mulighed for at genbesøge såvel palæo- som neoeskimoiske pladser. Blandt de mest bemærkelsesværdige pladser var Hvalros Ø, hvor der synes at være en meget stor palæoeskimoisk plads på den sydvestlige del af øen og en mindre neoeskimoisk bosætning længere nordover. Undervejs blev Danmarksminde i Danmarkshavn besøgt og beskrevet sammen med Knud Kok fra Danmarkshavn. Bopladser Kultur / Periode (antal anlæg) besøgt nye Indep. I Indep. II Palæo-eskimo Thule Europæisk Bopladser og anlæg besøgt og beskrevet i Nordøstgrønland Arealansøgninger Arealansøgninger er løbende blevet vurderet og behandlet. Enkelte har haft en sådan karakter, at reel sagsbehandling måtte udskydes til Alle sager blev så vidt muligt behandlet af Mikkel Myrup med Joel Berglund eller Claus Andreasen som back-up. Nuuk 5 Maniitsoq 1 Sisimiut 6 Kangaatsiaq 2 Qasigiannguit 3 Ilulissat 8 Qeqertarsuaq 3 Uummannaq 1 Illoqqortoormiut 1 Nationalparken 2 i alt 51 Råstofsager Der har kun været få sager vedr. råstoffer, og ingen, hvor der blev vurderet særlig risiko for fortidsminder. Sagerne blev behandlet af Joel Berglund, Mikkel Myrup og Claus Andreasen. 9

10 Udgravningstilladelser Der blev uddelt 9 udgravningstilladelser. Det har stort set kun drejet sig om opmåling, besøg, evt. opsamling af oldsags- eller andet materiale samt restaurering. Inglefield Land (NKA) Upernavik (NKA) Nordøstgrønland (NKA) Sydøstgrønland (SILA / Gulløv) Narsaq (Narsaq Museum) Nussuaq/Disko Bugt (M. Sørensen) Øster- og Vesterbygden (Commissio/Nelson) Østerbygden (Qaqortoq Museum) Scoresby Sund (Sandell) Andre antikvariske opgaver Hans Kapel gennemførte besigtigelse af Qorlortosuup tasia, hvorunder det viste sig, at tidligere at nordboruinen Ø74 ville forsvinde ved søens opdæmning. Besigtigelsen resulterede i en rapport med dokumentation af de mange stenbyggede anlæg, der ligeledes vil forsvinde ved opdæmningen. Niels Algreen-Møller sprang med meget kort varsel ind i at følge afsætningen af masterne fra Qorlortorsuup tasia og videre frem. Der synes stort at kunne opstå mindre problemer et par steder. Det største udestående problem ved årets udgang var at skabe finansiering til udgravningen af Ø74 ved Qorlortorsuup tasia. Gården vil blive overskyllet ved den kommende opdæmning i Under hjemrejsen fra feltarbejde i Upernavik besøgte Sara Olsvig, Claus Andreasen, Mikkel Myrup og Kirsten Strandgård fra Ilulissat Museum bopladsen Qajaa i Jakobshavn Isfjord for at få et indtryk af erosionen. Det blev en kort tur (ca. 1 time) i helikopter stillet til rådighed for NKA af Alpha Air. Denne boplads med de helt enestående bevaringsforhold fra top til bund ser desværre ud til at være udsat for kraftig erosion. ARKIVET Besøg Der har i 2004 været 330 studiebesøg på arkivets læsesal. Derudover har arkivet besvaret en del skriftlige forespørgsler af større eller mindre omfang. Magasiner Arkivet har 2636 meter arkivalier på hylder. På grund af mangel på magasinplads har Arkivet siden sommeren 2002 stort set ikke modtaget afleveringer. Arbejdet med at skaffe mere magasinplads er fortsat i 2004, men uden held. Tilsynsrejser Endvidere har arkivets medarbejdere gennemført tilsyn med de offentlige institutioners arkiver i tre kommuner. Ane Marie B. Pedersen og Ole Christiansen besøgte Paamiut i 10

11 marts, Ane Marie B. Pedersen besøgte Ammassalik i oktober og Ole Christiansen besøgte Maniitsoq i november. Konsulent- og kursusvirksomhed Arkivets medarbejdere har afholdt 4 journalkurser for nyansatte i hjemmestyret samt vejledt diverse direktorater i forbindelse med implementeringen af elektronisk journalisering. Undervisning Niels Frandsen har i efteråret undervist i arkivkundskab på Ilisimatusarfik. Radio/TV Ane Marie B. Pedersen medvirkede i december i en grønlandsksproget udsendelse i KNR om det første juletræ i Grønland og om konge- og julekost. Konference. Niels Frandsen deltog i september i Vestnordisk Historiekonference i Torshavn. Ane Marie B. Pedersen deltog i november i Nordisk Kulturkonference i Katuaq Publikationer Ole Christiansen: bidrag til Illernit-Spor-Traces. Nuuk 2004 Den grønlandske nationaldragt i Grønland i Kongehuset, udstillingskatalog N. H. Frandsen: Staver i Katekismus. Skole-Kirke-Arkiv, Festskrift til Erik Nørr. Kbh Bidrag til Illernit-Spor-Traces. Nuuk 2004 Ane Marie B. Pedersen: bidrag til Illernit-Spor-Traces. Nuuk 2004 KONSERVERING Projektansættelse Grønlands Nationalmuseum & Arkiv har for en periode ansat malerikonservator Elisabeth Gram Christensen i 2 måneder: September oktober Elisabeth Gram Christensen har i den tid konserveret og restaureret 13 malerier, det fleste af dem olie på lærred, men også et enkelt bomuld lærred. Elisabeth har rådgivet os og andre institutioners malerisamlinger med vurderinger om konservering og opbevaringsforhold. Projektansættelse på timebasis: Geologisk konservator Frank Osbæck har arbejdet med et narhvalhoved, som han skulle præparere til udstillingsbehov til en privat virksomhed. Udstillingen Illernit : Til Grønlands Nationalmuseum & Arkivet udstilling i anledning af Hjemmestyrets 25 års jubilæum skulle der forberedes støtteelementer til de udstillede objekter. Objekterne skulle vurderes til udstillingen og delvis konserveres. Arkivmaterialet blev indrammet i en beskyttende præsentationsramme. Lys opsætningen blevet fornyet, og derfor var det muligt at udstille sårbare akvareller på grund af individuelle lyseindstillinger. 11

12 Konference Deltaget i konference i dagene marts In Vielfalt vereint Faggruppemøde om alle etnografiske + organiske materialegrupper i Mannheim (D) Undervisning & besøg 20. oktober H fra Nuussuap Atuarfia 23 børn med lærer til besøg i værkstedet. Grønlands Nationalmuseum & Arkiv har haft skoleelev Linea Larsen praktikant fra ASK skolen: Den 21/10 og 22/10 Linie Larsen har været på konserveringsværkstedet, hvor hun har deltaget i forskellige arbejde. Kontrol af udlånte genstande NKA har udlånt flere malerier og det gælder til Landsstyreformand, landsstyremedlemmer og Hans Egedes hus. Malerier på Hans Egedes hus med 12 billede blev kontrolleret af malerikonservator Elisabeth Gram Christensen og der blev også udarbejdet fotodokumentation med tilstandsbeskrivelse. 21 malerier som findes på Centraladministration fik også en fotodokumentation med tilstandsbeskrivelse. Andre Museer Har arbejdet med arkæologiske materialer fra Sydgrønland. Museumsleder Georg Nygaard Qaqortoq museum har udført arkæologiske udgravning i Qorlortup Itinnera, nord for Qassiarsuk i Narsaq kommune Der var tale om en nødudgravning, idet mosen nu bliver drænet af fåreholder Karl Kleist. De arkæologiske materialer er sendt til Grønlands Nationalmuseum & Arkiv, hvor konserveringstekniker Annette Adomat har behandlet materialer fra lokaliteter som Ø 17 og Ø 34 som er fra nordbogårde. Eksempler på udførte konserveringsarbejde i 2004 Ole M. Winstedts Mindelegat har indkøbte to trædukker udført af Johannes Kreutzmann KNK 1016 og efterfølgende har Annette Adomat behandlet dukkerne. Overfladen blev afrenset. Farvelaget delvis stabiliseret og udfyldninger fjernet. 12

13 KNK 2215 Anorak LC fra 184 I forbindelse med NKA s udstilling Illernit, har konserveringstekniker Annette Adomat arbejdet med udbedring af rensdyrpels med sælskindsapplikationer. Flere af perlesnorene er skrøbelige og udtørret. Mange af de perlesnorene mangler delvist og helt. Anorakkens perlekantområder blev stabiliseret. Magasin Monitering af vores 5 magasiner med deres enkelte problemstillinger med hjælp af datalogger. Udarbejdelse af en handlingsplan. Konserveringstekniker Annette Adomat har udarbejdet handlingsplan for konserverringsområdet for Dokumentationsarbejde Alle indkommende genstande bliver fotograferet. Røntgenfotografering i Sana s Røntgenafdeling af 55 objekter fra KNK 1950 arkæologiske udgravning Gården Under Sandet. Medlemskaber: VDR Tysk Konservatorforbund og NKF Nordisk Konservatorforbund Publikationer 2004 Andreasen, C. 2004a Palaeoeskimo Dwellings in Greenland: A Survey. Etudes Inuit Studies 2004, special volume on: Palaeoeskimo Architecture, Vol. 27(1-2) 2003, pp Quebec, Canada 2004b bidragene: Stikkel og Lampe ; Harpuner ; Lansehoveder ; Amuletter og udskæringer In: Illernit Spor Traces. Redaktion: Claus Andreasen, Joel Berglund, Niels Frandsen, Ane Marie B. Pedersen. Grønlands Nationalmuseum og Arkiv 2004 (grønlandsk, dansk, engelsk). 13

14 2004c Om arkæologien ved Jakobshavn Isfjord. In: Ole Bennike, Naja Mikkelsen, Henrik Klinge Pedersen og Anker Weidick (eds.) Ilulissat Icefjord et verdensarvsområde. Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse (GEUS), Miljøministeriet, København. 2004d Independence I. In: Grønlands Forhistorie. Red.: Hans Christian Gulløv. Pp Gyldendal e Independence II. In: Grønlands Forhistorie. Red.: Hans Christian Gulløv. Pp Gyldendal Andreasen, C. og Niels Frandsen 2004 Grønlands Historie. In: Illernit Spor Traces. Redaktion: Claus Andreasen, Joel Berglund, Niels Frandsen, Ane Marie B. Pedersen. Grønlands Nationalmuseum og Arkiv (grønlandsk, dansk, engelsk). Redaktioner Andreasen, C., Joel Berglund, Ane Marie B. Pedersen, Niels Frandsen (eds.) 2004 Grønlands Historie. In: Illernit Spor Traces. Grønlands Nationalmuseum og Arkiv, Nuuk (grønlandsk, dansk, engelsk). Afleverede manuskripter Andreasen, Claus - Inuit i Middelalderen. Bidrag til Vestnordens Historie, Torshavn, sept Grønlands Nationalmuseum og Arkiv. In: Grønlandsforskning. Historie og perspektiver. Bennike, Ole and Claus Andreasen - The Musk-Ox in The Holocene in Northeast Greenland. In. Polar Record The Musk-Ox in The Holocene in Northwest Greenland. In. Polar Record Registrering: REGIN Efter introduktionen til REGIN på Museumskonferencen september 2004 udarbejdede NKA på baggrund af diverse bidrag en systematiseret oversigt over 1) kulturperioder, 2) kommune- og stednavne samt 3) de grønlandske tillæg til Den grønne Registrant. Alle dele blev sendt til KUAS, hvor de skal implementeres i REGIN-Grønland. 14

Personale. I 2003 var følgende ansat på NKA: Emil Rosing, direktør. Joel Berglund, souschef. Niels Frandsen, førstearkivar

Personale. I 2003 var følgende ansat på NKA: Emil Rosing, direktør. Joel Berglund, souschef. Niels Frandsen, førstearkivar Personale I 2003 var følgende ansat på NKA: Emil Rosing, direktør Joel Berglund, souschef Niels Frandsen, førstearkivar Mariane Petersen, museumsinspektør Claus Andreasen, museumsinspektør Hans Lange,

Læs mere

Nationalmuseets arktiske og nordatlantiske strategi for perioden 2014-2019

Nationalmuseets arktiske og nordatlantiske strategi for perioden 2014-2019 Nationalmuseets arktiske og nordatlantiske strategi for perioden 2014-2019 Indledning Som Danmarks kulturhistoriske hovedmuseum indtager Nationalmuseet rollen som central forsknings- og formidlingsinstitution,

Læs mere

Årsrapport 2005. Nunatta Katersugaasivia Allagaateqarfialu Grønlands Nationalmuseum og Arkiv P.O. Box 145, DK-3900 Nuuk, www.natmus.

Årsrapport 2005. Nunatta Katersugaasivia Allagaateqarfialu Grønlands Nationalmuseum og Arkiv P.O. Box 145, DK-3900 Nuuk, www.natmus. Årsrapport 2005 Nunatta Katersugaasivia Allagaateqarfialu Grønlands Nationalmuseum og Arkiv P.O. Box 145, DK-3900 Nuuk, www.natmus.gl Indhold I II III IV V VI VII VII I IX X XI Organisation, ledelse, administration

Læs mere

Grønland i årstal. 2500 f.v.t. Independence-I-kulturen. De første mennesker kommer fra Canada til Grønland og slår sig ned i Nordøstgrønland.

Grønland i årstal. 2500 f.v.t. Independence-I-kulturen. De første mennesker kommer fra Canada til Grønland og slår sig ned i Nordøstgrønland. Grønland i årstal 2500 f.v.t. Independence-I-kulturen. De første mennesker kommer fra Canada til Grønland og slår sig ned i Nordøstgrønland. 2100 f.v.t. Saqqaq-kulturen. Folket der indvandrer fra vest

Læs mere

Årsrapport 2006. Nunatta Katersugaasivia Allagaateqarfialu Grønlands Nationalmuseum og Arkiv P.O. Box 145, DK-3900 Nuuk www.natmus.

Årsrapport 2006. Nunatta Katersugaasivia Allagaateqarfialu Grønlands Nationalmuseum og Arkiv P.O. Box 145, DK-3900 Nuuk www.natmus. Årsrapport 2006 Nunatta Katersugaasivia Allagaateqarfialu Grønlands Nationalmuseum og Arkiv P.O. Box 145, DK-3900 Nuuk www.natmus.gl Forord Det er med glæde at NKA udsender denne årsrapport for 2006. Året

Læs mere

Rapport fra workshop 1 på Nationalmuseet 29. september 2010 Redigeret af Hans Christian Gulløv, Caroline Paulsen og Birgit Rønne

Rapport fra workshop 1 på Nationalmuseet 29. september 2010 Redigeret af Hans Christian Gulløv, Caroline Paulsen og Birgit Rønne Ændringer og udfordringer Rapport fra workshop 1 på Nationalmuseet 29. september 2010 Redigeret af Hans Christian Gulløv, Caroline Paulsen og Birgit Rønne Ændringer og udfordringer Rapport fra workshop

Læs mere

26. maj Erling Høegh Landsrådets første folkevalgte formand. 50-års jubilæum den 26. maj 2017

26. maj Erling Høegh Landsrådets første folkevalgte formand. 50-års jubilæum den 26. maj 2017 26. maj 1967 Erling Høegh Landsrådets første folkevalgte formand 50-års jubilæum den 26. maj 2017 I dag kan vi fejre 50-årsdagen for valget af Erling Høegh som Landsrådets første folkevalgte formand Udgivet

Læs mere

Kulturland under pres

Kulturland under pres Kulturland under pres Kulturlandskab Kulturmindeloven: Kulturhistoriske områder omfatter den sammenhæng, der eksisterer mellem en række kulturminder - eller et område, hvortil der er knyttet særlige begivenheder.

Læs mere

Søren Vadstrup. Restaureringsarkitekt m.a.a.

Søren Vadstrup. Restaureringsarkitekt m.a.a. Søren Vadstrup Restaureringsarkitekt m.a.a. 1976 1987 Privat restaureringstegnestue Restaureringsprojekter i Danmark, Grønland og Island 1987 1989 Miljøministeriet, Planstyrelsens Bygningsrestaureringskontor

Læs mere

Museer i Kommune Kujalleq STATUS og VISIONER

Museer i Kommune Kujalleq STATUS og VISIONER Museer i Kommune Kujalleq STATUS og VISIONER Notat til museumskonferencen 2009 Udarbejdet af Nanortalik, Narsaq og Qaqortoq Museer Status. Dette oplæg drejer sig om de tre kommunalt drevne museer i Kommune

Læs mere

Kapitel 5. Husstandsorienteret indkomststatistik

Kapitel 5. Husstandsorienteret indkomststatistik Kapitel 5. Husstandsorienteret indkomststatistik Tabel 5.1 a Gennemsnitlig husstandsindkomst (brutto) fordelt på deciler, 2002 Antal 1. decil 2. decil 3. decil 4. decil 5. decil 6. decil 7. decil 8. decil

Læs mere

Navnestatistik for Grønland 2004

Navnestatistik for Grønland 2004 Befolkning 2004:2 Navnestatistik for Grønland 2004 Navne i Grønland Hans og Ane er de populæreste fornavne Oplysninger pr. 1. januar 2004 De mest populære fornavne i Grønland pr. 1. januar 2004 er henholdsvis

Læs mere

Arkæologisk/kulturhistorisk bidrag til Zone-inddeling af Nationalparken

Arkæologisk/kulturhistorisk bidrag til Zone-inddeling af Nationalparken Nunatta Katersugaasivia Allagaateqarfialu Greenland National Museum and Archives P.O. Boks 145; 3900 Nuuk; Grønland/Greenland. Tlf.: +(299) 322611; Fax: (+299) 322622 e-mail: nka@natmus.gl; home page:

Læs mere

Turisme. Hotelovernatningsstatistikken 2002 2003:1. Færre overnattede på hoteller i 2002

Turisme. Hotelovernatningsstatistikken 2002 2003:1. Færre overnattede på hoteller i 2002 Turisme 2003:1 Hotelovernatningsstatistikken 2002 Færre overnattede på hoteller i 2002 Denne publikation indeholder statistik for overnatninger på landets hoteller, sømandshjem, højskoler og en levnedsmiddelskole

Læs mere

Hotelovernatningsstatistikken 1999

Hotelovernatningsstatistikken 1999 Turisme 2000:3 Endelige tal Figur 1 Denne publikation indeholder de endelige tal for hotelovernatningerne i Grønland 1999. Der skal gøres opmærksom på, at data ikke er direkte sammenlignelige med data

Læs mere

Vestnordisk kvindekonference Kvinders position i Inatsisartut, det grønlandske parlament

Vestnordisk kvindekonference Kvinders position i Inatsisartut, det grønlandske parlament Vestnordisk kvindekonference Kvinders position i Inatsisartut, det grønlandske parlament MarieKathrine Poppel Ilisimatusarfik, Grønlands Universitet mkp@ii.uni.gl Grønland i verden - kort Introduktion

Læs mere

OLE G. JENSEN GLIMT AF GRØNLANDS KULTUR

OLE G. JENSEN GLIMT AF GRØNLANDS KULTUR OLE G. JENSEN GLIMT AF GRØNLANDS KULTUR milik publishing INDHOLD Forord 4 Tupilak 5 Masker 9 Amuletter 13 Trommen 16 Angakkoq åndemane 19 Vinterhuset 22 Fedtstenslampen 25 Østgrønlandske vandbaljer 28

Læs mere

(Under bygninger husk hærværk: vinduer, lamper, hærværk ved indgangen skiltet o.s.v.)

(Under bygninger husk hærværk: vinduer, lamper, hærværk ved indgangen skiltet o.s.v.) Administration, Bygninger, Økonomi og Personale (Under bygninger husk hærværk: vinduer, lamper, hærværk ved indgangen skiltet o.s.v.) Administration Ledelsesgruppen består af direktør, Souschef og Førstearkivar.

Læs mere

Grønland i årstal f.v.t. Independence-I-kulturen. De første mennesker kommer fra Canada til Grønland og slår sig ned i Nordøstgrønland.

Grønland i årstal f.v.t. Independence-I-kulturen. De første mennesker kommer fra Canada til Grønland og slår sig ned i Nordøstgrønland. Grønland i årstal 2500 f.v.t. Independence-I-kulturen. De første mennesker kommer fra Canada til Grønland og slår sig ned i Nordøstgrønland. 2100 f.v.t. Saqqaq-kulturen. Folket der indvandrer fra vest

Læs mere

Quiz-spørgsmål historiedysten klasse: Grønland (60 spørgsmål) Introduktion. 1) Hvad betyder Kalaallit Nunaat?

Quiz-spørgsmål historiedysten klasse: Grønland (60 spørgsmål) Introduktion. 1) Hvad betyder Kalaallit Nunaat? 7.-9. klasse: Grønland (60 spørgsmål) Introduktion 1) Hvad betyder Kalaallit Nunaat? Grønt land Grønlændernes/menneskenes land* Landet mod Nord 2) Hvem navngav landet Grønland? Hans Egede Erik den Røde*

Læs mere

KANUKOKA Registreringsrapport Jern- og metalskrot i Grønland

KANUKOKA Registreringsrapport Jern- og metalskrot i Grønland KANUKOKA Registreringsrapport Jern- og metalskrot i Grønland Tanja Nielsen/Mette Norengaard Sørensen Carl Bro as QAQORTOQ Registreringer Qaqortoq Registrering foretaget den 30. august 2006 1) Registrering

Læs mere

Overnatningsstatistikken 2010. Udvalgte indikatorer Observationer Ændring

Overnatningsstatistikken 2010. Udvalgte indikatorer Observationer Ændring Turisme 2011:2 Overnatningsstatistikken 2010 Sammenfatning Antallet af registrerede overnatninger faldt med 3,9 pct. i 2010 Færre overnattende gæster i 2010 Antallet af registrerede overnatninger faldt

Læs mere

Tilbageførsel af museumsgenstande til Grønland

Tilbageførsel af museumsgenstande til Grønland Tilbageførsel af museumsgenstande til Grønland Af Einar Lund Jensen, cand.mag. i historie og grønlandsk. Leder af Grønlandsekretariatet, Nationalmuseet i Danmark 1997-2001. Ved afslutningen af arbejdet

Læs mere

Kalaallit Nunaanni Naatsorsueqqissaartarfik. Hotelovernatningsstatistikken 1998. Antal registrerede hotelovernatninger 1997 og 1998 18.411 15.

Kalaallit Nunaanni Naatsorsueqqissaartarfik. Hotelovernatningsstatistikken 1998. Antal registrerede hotelovernatninger 1997 og 1998 18.411 15. Kalaallit Nunaanni Naatsorsueqqissaartarfik Opgørelser fra Grønlands Statistik 1998:3 TURISME Endelige tal Figur 1 Denne publikation indeholder de endelige tal for hotelovernatningerne i Grønland 1998.

Læs mere

Turisme. Flypassagerstatistikken 4. kvartal :2. Færre turister til Grønland i 2002

Turisme. Flypassagerstatistikken 4. kvartal :2. Færre turister til Grønland i 2002 Turisme 23:2 Flypassagerstatistikken 4. kvartal 22 Færre turister til Grønland i 22 9,9 pct. færre turister end i 21 Der kom 9,9 pct. færre turister til Grønland i 22 i forhold til 21. Ifølge Grønlands

Læs mere

Årsrapport 2007. Nunatta Katersugaasivia Allagaateqarfialu Grønlands Nationalmuseum og Arkiv P.O. Box 145, DK-3900 Nuuk www.natmus.

Årsrapport 2007. Nunatta Katersugaasivia Allagaateqarfialu Grønlands Nationalmuseum og Arkiv P.O. Box 145, DK-3900 Nuuk www.natmus. Årsrapport 2007 Nunatta Katersugaasivia Allagaateqarfialu Grønlands Nationalmuseum og Arkiv P.O. Box 145, DK-3900 Nuuk www.natmus.gl Indhold I Organisation, ledelse, administration og personale 3 Strukturplanen,

Læs mere

Kapitel 4 Kultur i strategisk miljøvurderings rapport

Kapitel 4 Kultur i strategisk miljøvurderings rapport Kapitel 4 Kultur i strategisk miljøvurderings rapport (SMV 2008 rapport DK) Uden markering af ændringer Udarbejdet i forbindelse med aluminiumsprojektet af Grønlands Hjemmestyres SMV arbejdsgruppe Version:

Læs mere

(Under bygninger husk hærværk: vinduer, lamper, hærværk ved indgangen skiltet o.s.v.)

(Under bygninger husk hærværk: vinduer, lamper, hærværk ved indgangen skiltet o.s.v.) 1 Administration, Bygninger, Økonomi og Personale (Under bygninger husk hærværk: vinduer, lamper, hærværk ved indgangen skiltet o.s.v.) Administration Ledelsesgruppen består af direktør, Souschef og Førstearkivar.

Læs mere

Overnatningsstatistikken 2007

Overnatningsstatistikken 2007 Turisme 2008:1 Overnatningsstatistikken 2007 Sammenfatning Antallet af registrerede overnatninger steg med 4,0 pct. i 2007 Antallet af registrerede overnatninger steg med 8.937 overnatninger i 2007 i forhold

Læs mere

Kapitel 4 Kultur. Strategisk miljøvurdering

Kapitel 4 Kultur. Strategisk miljøvurdering Kapitel 4 Kultur Strategisk miljøvurdering SMV 2010 rapport Udarbejdet i forbindelse med aluminiumsprojektet af Grønlands Selvstyres SMV arbejdsgruppe Grønlands Selvstyre Nuuk, juli 2010 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Turisme. Flypassagerstatistikken 2004 2005:2. Sammenfatning

Turisme. Flypassagerstatistikken 2004 2005:2. Sammenfatning Turisme 2005:2 Flypassagerstatistikken 2004 Sammenfatning Antallet af turister steg med 6,1 pct. i 2004 Figur 1. Antallet af turister steg i 2004 med 1.812 personer. Det svarer til en stigning på 6,1 pct.

Læs mere

Sårbare kulturhistoriske lokaliteter i Nationalparken

Sårbare kulturhistoriske lokaliteter i Nationalparken Nr. Navn grænsning beskrivelse Regulering anlægs- 1 Offley Ø - Hall s Grav, Hall Land 2 Frigg Fjord, Johannes V. Jensen Land 3 Kølnæs - Kap Eiler Rasmusssen, Peary Land 4 Nedre Midsommersø, Peary Land

Læs mere

Overnatningsstatistikken 2003

Overnatningsstatistikken 2003 Turisme 2004:2 Overnatningsstatistikken 2003 Sammenfatning Antallet af registrerede overnatninger steg med 3,8 pct. i 2003 Færre gæster trods flere registrerede overnatninger i 2003 Figur 1. Antallet af

Læs mere

Markedsanalyse af turismen 2006-2007. - Turisterne i gennemsnit brugte ca. 2.500 kr. under deres ophold. Det svarer til et døgnforbrug på ca. 250 kr.

Markedsanalyse af turismen 2006-2007. - Turisterne i gennemsnit brugte ca. 2.500 kr. under deres ophold. Det svarer til et døgnforbrug på ca. 250 kr. Turisme 2008:2 Markedsanalyse af turismen 2006-2007 1. Sammenfatning Ny metode besvarelsesprocent Ny viden Hermed offentliggøres resultaterne for en ny markedsanalyse af turismen med tal for årene 2006

Læs mere

på ansøgninger modtaget fra juli og august 2015

på ansøgninger modtaget fra juli og august 2015 juli og august Bevillinger i september juli & august : Ane Lone Bagger Linda Bagger 12.000 Frank Bagger udvekslingsophold i USA for Linda Bagger arrangeret af AFS Interkultur Danmark fra sommeren til sommeren

Læs mere

Galleri KALAK. Maria Panínguak` Kjærulff

Galleri KALAK. Maria Panínguak` Kjærulff Galleri KALAK Maria Panínguak` Kjærulff Maria Panínguak` Kjærulff F. 1980 Den grønlandske multikunstner Maria Panínguak` Kjærulff er født i 1980 og opvokset i Nuuk. Hun blev Bachelor of Fine Arts fra Nova

Læs mere

Overnatningsstatistikken Udvalgte indikatorer Observationer Ændring

Overnatningsstatistikken Udvalgte indikatorer Observationer Ændring Turisme 2010:1 Overnatningsstatistikken 2009 Sammenfatning Antallet af registrerede overnatninger faldt med 5,1 pct. i 2009 Færre overnattende gæster i 2009 Antallet af registrerede overnatninger faldt

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012 Dagens program: Formanden bød velkommen til de fremmødte. En særlig velkomst til overlæge Peter Kramp, der holdt dagens foredrag samt til

Læs mere

Årsrapport 2008. Nunatta Katersugaasivia Allagaateqarfialu Grønlands Nationalmuseum og Arkiv P.O. Box 145, DK-3900 Nuuk www.natmus.

Årsrapport 2008. Nunatta Katersugaasivia Allagaateqarfialu Grønlands Nationalmuseum og Arkiv P.O. Box 145, DK-3900 Nuuk www.natmus. Årsrapport 2008 Nunatta Katersugaasivia Allagaateqarfialu Grønlands Nationalmuseum og Arkiv P.O. Box 145, DK-3900 Nuuk www.natmus.gl Indhold Indledning Registrering, dokumentation og forskning Genstandsregistrering

Læs mere

Den grønlandske slædehunds genetiske oprindelse og båndet til ulven

Den grønlandske slædehunds genetiske oprindelse og båndet til ulven Den grønlandske slædehunds genetiske oprindelse og båndet til ulven En fanger der stolt går udover isen med sin flok af slædehunde repræsenterer et billede hele verden forbinder med Grønland, hvor brugen

Læs mere

Vedtægter for Langelands Museum

Vedtægter for Langelands Museum Vedtægter for Langelands Museum CVR: 29188955 I henhold til: Lovbekendtgørelse nr. 358 af 8. april 2014. Bekendtgørelse nr. 461 af 25. april 2013 om museer m.v. Lov nr. 1531 af 21. december 2010 om økonomiske

Læs mere

5 dages luksus vinterferie til Grønland: Ilulissat Hundeslæde, nordlys, isbjerge og bygdebesøg

5 dages luksus vinterferie til Grønland: Ilulissat Hundeslæde, nordlys, isbjerge og bygdebesøg 5 dages luksus vinterferie til Grønland: Ilulissat Hundeslæde, nordlys, isbjerge og bygdebesøg Isbjerge, nordlys, bygdebesøg og hundeslæde Det er sammen med meget andet, hvad der kan opleves på turen.

Læs mere

Indhold Formål... 1 Referat:... 2 Deltagerliste... 6 Regnskab... 6

Indhold Formål... 1 Referat:... 2 Deltagerliste... 6 Regnskab... 6 NOTAT Studietur til Napoli i forbindelse med Ny Trelleborg Center for Kultur og Fritid Jesper Rønn Kristiansen jespr@slagelse.dk 9. Maj 2012 Indhold Formål... 1 Referat:... 2 Deltagerliste... 6 Regnskab...

Læs mere

Overnatningsstatistik 6. februar 2017

Overnatningsstatistik 6. februar 2017 Overnatningsstatistik 6. februar 2017 Overnatninger i 2016 Overnattende gæster i 2016 Der har i 2016 været det højeste antal overnatninger siden registreringen begyndte i år 1994. Der blev foretaget i

Læs mere

Museum Sydøstdanmark

Museum Sydøstdanmark Museum Sydøstdanmark KNV00156 Bjerggade, Ølby og Hastrup KUAS journalnummer 2014-7.24.02/KNV-0011 Matrikelnummer 10a Ølby By, Højelse Højelse Sogn, Ramsø Herred, Roskilde Amt. Stednummer 020105-105 og

Læs mere

på ansøgninger modtaget i oktober 2017

på ansøgninger modtaget i oktober 2017 Bevillinger i november 2017 : NunaFonden Kalaallit Peqqissartut Illuat 175.000 København salmebøger på grønlandsk, akustiske guitarer, trækharmonika, stemning af et klaver, microports til fortællere og

Læs mere

Kulturarven som ressource i den strategiske og fysiske planlægning i kommunerne

Kulturarven som ressource i den strategiske og fysiske planlægning i kommunerne Hvordan arbejder museerne med at sikre vores kulturarv for eftertiden? Overinspektør Edith Marie Rosenmeier, Museerne.dk Vordingborg. 18. juni 2008 Målgruppe Kommunerne teknik miljø natur kultur fritid

Læs mere

De nyeste statistikker over antal anbringelser uden for hjemmet er fra april og september 2014. Tallene fordelt på kommuner og anbringelsesformer.

De nyeste statistikker over antal anbringelser uden for hjemmet er fra april og september 2014. Tallene fordelt på kommuner og anbringelsesformer. Ilaqutariinnermut, Naligiissitaanermut Isumaginninnermullu Naalakkersuisoq Naalakkersuisoq for Familie, Ligestilling og Sociale Anliggender Medlem af Inatsisartut, Anthon Frederiksen (Partii Naleraq) Svar

Læs mere

Hele regentparrets program i Grønland. Onsdag den 8. juli. Station Nord

Hele regentparrets program i Grønland. Onsdag den 8. juli. Station Nord Hele regentparrets program i Grønland Onsdag den 8. juli Station Nord Besøg ved Station Nord og Villum Research Station Kl. 12.00 H.M. Dronningen vises rundt på Station Nord og forestår efterfølgende indvielsen

Læs mere

Østjysk Distriktsgildes sommerudflugt

Østjysk Distriktsgildes sommerudflugt Schandtorp 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 30. ÅRGANG SOMMER 2013 NUMMER 6-7 Østjysk Distriktsgildes sommerudflugt mandag d. 17. juni 2013 Vi mødes kl. 18.45 ved Byparken 10 i Skanderborg (nedenfor

Læs mere

2014 statistisk årbog

2014 statistisk årbog 2014 statistisk årbog 1. december 2014 1. Førskoleinstitutioner og folkeskolen Førskoleinstitutioner og folkeskolen Daginstitutions- og skoleområdet hører under Departementet for Uddannelse, Forskning

Læs mere

Boligstatistik 2010:2. Boligstatistik

Boligstatistik 2010:2. Boligstatistik Boligstatistik 2010:2 Boligstatistik 2009 Indholdsfortegnelse Tekst Side Indholdsfortegnelse... 2 Tilgangen af boliger for året 2009 3 Figur 1 Byggeriet af boliger fordelt på byer og bygder 1999-2009...

Læs mere

Tilgangen af boliger og boligbestand Flest nye boliger finansieres med 10/40/50 1 -ordningen

Tilgangen af boliger og boligbestand Flest nye boliger finansieres med 10/40/50 1 -ordningen Boliger 2006:1 Tilgangen af boliger og boligbestand 2005 Flest nye boliger finansieres med 10/40/50 1 -ordningen 192 nye boliger flest i storbyerne Der var en tilgang på 192 boliger sidste år. Af disse

Læs mere

2015 statistisk årbog

2015 statistisk årbog 2015 statistisk årbog 1. Førskoleinstitutioner og folkeskolen Førskoleinstitutioner og folkeskolen Daginstitutions- og skoleområdet hører under Departementet for Uddannelse, Forskning og Nordisk Samarbejde.

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2012 ARKIVET

ÅRSRAPPORT 2012 ARKIVET ÅRSRAPPORT 2012 ARKIVET Nunatta Katersugaasivia Allagaateqarfialu Grønlands Nationalmuseum og Arkiv P.O. Box 1090, DK-3900 Nuuk www.arkiv.gl Årsrapport 2012 INDHOLD FORORD...3 ØKONOMI OG REGNSKAB...4 MEDARBEJDERE...4

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2012 MUSEET

ÅRSRAPPORT 2012 MUSEET ÅRSRAPPORT 2012 MUSEET Nunatta Katersugaasivia Allagaateqarfialu Grønlands Nationalmuseum og Arkiv P.O. Box 145, DK-3900 Nuuk www.natmus.g Årsrapport 2012 for Grønlands Nationalmuseum FORORD I 2012 fik

Læs mere

De grønlandske lokalmuseer

De grønlandske lokalmuseer De grønlandske lokalmuseer Rapport om museernes vilkår i 2004 Af Naja Illeris Dansk Polarcenter 2005 Naja Illeris: De grønlandske lokalmuseer. Rapport om museernes vilkår i 2004 Danish Polar Center Publications

Læs mere

Nuuk Playground. Program

Nuuk Playground. Program Nuuk Playground Program Tirsdag, 28. juni Sted: Nuuk Playground 10.00 11.00 Hovedscenen - Velkomst/introduktion 10.05 10.15 Velkommen til Nuuk Tale af orgmester- Asii Chemnitz-Narup 10.15 10.30 Tale af

Læs mere

Turisme 29. december 2014

Turisme 29. december 2014 Turisme 29. december 2014 Turisme i perioden 1. okt. 2009-30. sep. 2014 Sammenfatning Færre flypassagerer Bopælslande Antallet af flypassagerer til Grønland er i sæsonen 1. oktober 2013-30. september 2014

Læs mere

Beskrivelse af Holstebro Museum November 2011/LG

Beskrivelse af Holstebro Museum November 2011/LG Beskrivelse af Holstebro Museum November 2011/LG Fysisk beskrivelse Holstebro Museum (hovedafdelingen): Museumsvej 2, 7500 Holstebro. hjemmeside: www.holstebro-museum.dk Museumsvej 2 blev bygget i slutningen

Læs mere

Nunatta Katersugaasivia Allagaateqarfialu

Nunatta Katersugaasivia Allagaateqarfialu Forkortet version af Den kulturhistoriske betydning af områderne omkring søerne Tasersiaq og Tarsartuup Tasersua i Vestgrønland & Forslag til Redningsarkæologi og Dokumentation såfremt disse opdæmmes Rapport

Læs mere

Bekendtgørelse om realkreditforhold i Grønland

Bekendtgørelse om realkreditforhold i Grønland Bekendtgørelse nr. 825 af 7. oktober 2003 Bekendtgørelse om realkreditforhold i Grønland I medfør af 8, stk. 6, 12, stk. 1, 13, stk. 2, 16, 36, nr. 1 og 3 samt 39, stk. 2 og 3, i lov nr. 454 af 10. juni

Læs mere

SAMARBEJDE. De danske museers puljer. Udgivet af Organisationen Danske Museer

SAMARBEJDE. De danske museers puljer. Udgivet af Organisationen Danske Museer SAMARBEJDE De danske museers puljer Udgivet af Organisationen Danske Museer SAMARBEJDE De danske museers puljer Redigeret af Jørgen Burchardt og Kirsten Rykind-Eriksen Udgivet af Organisationen Danske

Læs mere

Tur 1508, Kultur og Isbjerge - oplev Nuuk, Kystskib til Jakobshavn samt Diskobugten 10 dage/9 nætter

Tur 1508, Kultur og Isbjerge - oplev Nuuk, Kystskib til Jakobshavn samt Diskobugten 10 dage/9 nætter Tur 1508, Kultur og Isbjerge - oplev Nuuk, Kystskib til Jakobshavn samt Diskobugten 10 dage/9 nætter Kombiner et ophold i den grønlandske hovedstad, Godthåb/Nuuk, med en smuk sejltur op langs kysten, inkl.

Læs mere

DANISH JOINT ARCTIC COMMAND the coolest Command on Earth

DANISH JOINT ARCTIC COMMAND the coolest Command on Earth DANISH JOINT ARCTIC COMMAND the coolest Command on Earth Nuuk, Greenland Major Karl K. Kronskjold, CH J5 (Plans) ARKTISK KOMMANDO DAGSORDEN Arktisk Kommando opgaver og enheder Samarbejde Udvikling RELEASABLE

Læs mere

Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier hos forskningsinstitutioner

Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier hos forskningsinstitutioner Bekendtgørelse nr. 1120 af 19. december 2001 Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier hos forskningsinstitutioner I medfør af 7, stk. 1, i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 554 af 31.

Læs mere

Rudersdal Museer. Udstillings- og aktivitetsplan medio 2013 2014. Mothsgården

Rudersdal Museer. Udstillings- og aktivitetsplan medio 2013 2014. Mothsgården Rudersdal Museer Udstillings- og aktivitetsplan medio 2013 2014 Mothsgården 23. april 2013 januar 2014 Efterår 2013 9. juni 2013 samt efterår 2013, forår 2014 og efterår 2014 To før sommer 2013, tre efter

Læs mere

Turisme. Turisme i perioden 1. okt. 2009-30. sep. 2014. Sammenfatning

Turisme. Turisme i perioden 1. okt. 2009-30. sep. 2014. Sammenfatning Turisme Turisme i perioden 1. okt. 2009-30. sep. 2014 Sammenfatning Færre flypassagerer Bopælslande Antallet af flypassagerer til Grønland er i sæsonen 1. oktober 2013-30. september 2014 faldet til 69.362

Læs mere

Der var mødt 49 medlemmer op til generalforsamlingen inklusive bestyrelsen.

Der var mødt 49 medlemmer op til generalforsamlingen inklusive bestyrelsen. Bramsnæs Lokalhistoriske Forening Co/Biblioteket i Kirke Hyllinge Bygaden 53, 4070 Kirke Hyllinge E-mail: blf.bramsnaes@live.dk Webadresse: www.bramsnaeslokalhistorie.dk Referat Ordinær generalforsamling

Læs mere

Bilag 4 Kommunernes udgifter fordelt på de fire nye storkommuner

Bilag 4 Kommunernes udgifter fordelt på de fire nye storkommuner NAMMINERSORNERULLUTIK OQARTUSSAT GRØNLANDS HJEMMESTYRE Attaveqarnermut, Avatangiisinullu Naalakkersuisoqarfik, Avatangiisinut Aqutsisoqarfik Departementet for Infrastruktur og Miljø, Miljøstyrelsen Bilag

Læs mere

ÅRSBERETNING 2010 - DET GRØNLANDSKE LANDSBIBLIOTEK

ÅRSBERETNING 2010 - DET GRØNLANDSKE LANDSBIBLIOTEK ÅRSBERETNING 2010 - DET GRØNLANDSKE LANDSBIBLIOTEK FORORD Det Grønlandske Landsbibliotek/Nunatta Atuagaateqarfia udlåner bøger, tidsskrifter, aviser, elektroniske medier mv. Landsbiblioteket tilbyder også

Læs mere

Museer i Qeqqata Kommunia. Foto: Tea Dahl Christensen. Maniitsup Katersugaasivia. Juni 2008

Museer i Qeqqata Kommunia. Foto: Tea Dahl Christensen. Maniitsup Katersugaasivia. Juni 2008 Museer i Qeqqata Kommunia - Status og visioner Foto: Tea Dahl Christensen. Maniitsup Katersugaasivia. Juni 2008 Foto: Anne Bahnson. Sisimiut Katersugaasiviat. Januar 2009 Notat til museumskonferencen 2009

Læs mere

Undervisningsmateriale

Undervisningsmateriale Sange fra Ilulissat Teenagedrømme i Grønland En dokumentar af Lotte Andersen Undervisningsmateriale Tema: Unge og deres fremtidsdrømme Klassetrin: 7. 10. klasse Marie Louise Lund Henriksen Kære Underviser

Læs mere

Indhandling og fangst af fisk og skaldyr 1. halvår 2014

Indhandling og fangst af fisk og skaldyr 1. halvår 2014 Fiskeri og Fangst Indhandling og fangst af fisk og skaldyr 1. halvår 2014 Indholdsfortegnelse Side 1. Indhandling af fisk og skaldyr 2 2. Havgående fiskeri 2 Tabel 1 Indhandling af fisk og skaldyr fordelt

Læs mere

Gladsaxe Byarkiv indtager Split.

Gladsaxe Byarkiv indtager Split. Gladsaxe Byarkiv indtager Split. Den gamle by Split i Kroatien blev oprindelig anlagt af den Romerske Kejser Diocletian. Siden har byen været indtaget af mange forskellige herredømmer både tyrkisk og Østrig-ungarsk.

Læs mere

Åbent referat for 17, stk.4 Lokalhistorisk Udvalg

Åbent referat for 17, stk.4 Lokalhistorisk Udvalg Åbent referat for 17, stk.4 Mødedato 20.09.2011 Tid 17:00 Sted NæstvedArkiverne, Amtmandsstien 1, 4700 Næstved Medlemmer Ole Pilegaard Hansen Bertel Hansen Lindy Nymark Christensen Søren Drost Broegaard

Læs mere

Nye tal i statistikbanken

Nye tal i statistikbanken Nye tal i statistikbanken Arbejdsmarked 2011:1 Flere ledige i byerne Flere personer der er berørt af ledighed og medio ledighed Figur 1. Antallet af berørte af ledighed i byerne var i gennemsnit pr. måned

Læs mere

Stednavne på NunaGIS

Stednavne på NunaGIS Stednavne på NunaGIS Lisathe Møller Kruse Specialkonsulent Oqaasileriffik Akademisk sekretær for Stednavnenævnet Sagsbehandler for stednavne Projektleder for projektet stednavne registrering Oqaasileriffik

Læs mere

Radio og Tv-nævnet Årsberetning 2005

Radio og Tv-nævnet Årsberetning 2005 Radio og Tv-nævnet Årsberetning 2005 1. Opstart Radio og TV Nævnet blev nedsat i henhold til den ny Landstingsforordning nr. 6 af 14. november 2004 om radio- og tv-virksomhed, som trådte i kraft den 1.

Læs mere

Ettrupvej - to aktivitetsområder fra bronzealder eller jernalder

Ettrupvej - to aktivitetsområder fra bronzealder eller jernalder 1 Ettrupvej - to aktivitetsområder fra bronzealder eller jernalder Kamilla Fiedler Terkildsen Viborg Stiftsmuseum 2006 Bygherrerapport nr. 12 Bygherre: Jens og Niels Møller Gram ISBN 978-87-87272-60-5

Læs mere

ARKÆOLOGISK METODE À LA FEMERN

ARKÆOLOGISK METODE À LA FEMERN ARKÆOLOGISK METODE À LA FEMERN - Digital arkæologi Af: Nadja M. K. Mortensen, Forhistorisk arkæolog, GIS-ansvarlig Oversigt over undersøgelsesarealet Digital opmåling og registrering er en vigtig del af

Læs mere

2013 statistisk årbog

2013 statistisk årbog 2013 statistisk årbog 1. Førskoleinstitutioner og folkeskolen Førskoleinstitutioner og folkeskolen Daginstitutions- og skoleområdet hører under Departementet for Uddannelse, Forskning og Nordisk Samarbejde.

Læs mere

Kursusfonden PPK Årsrapport 2014

Kursusfonden PPK Årsrapport 2014 Kursusfonden PPK Årsrapport 2014 Årsrapport 2014 1 Kursusfonden blev oprettet ved overenskomstforhandlingerne mellem PPK og Naalakkersuisut i 2009. Fondens formål er at yde støtte til PPK-ansattes deltagelse

Læs mere

Grønland på Nettet. Kalaallit Illuutaat Det Grønlandske Hus Løvstræde 6-1007 København K - Tlf: 33 91 12 12 www.sumut.dk

Grønland på Nettet. Kalaallit Illuutaat Det Grønlandske Hus Løvstræde 6-1007 København K - Tlf: 33 91 12 12 www.sumut.dk Denne folder er udarbejdet af: Grønland på Nettet Denne folder er en oversigt over en række hjemmesider, der alle indeholder information om de arktiske egne og især Grønland. Oversigten er beregnet til

Læs mere

RESULTATLISTE FOR. 15m Riffelstævne 2010 Nykøbing F. Skytteforening

RESULTATLISTE FOR. 15m Riffelstævne 2010 Nykøbing F. Skytteforening RESULTATLISTE FOR 15m Riffelstævne 2010 Nykøbing F. Skytteforening Vindere af præmiechecks: Kr. 250,00 klassegruppe BK: Magnus Nielsen, Vallensbæk IF af 1939 399/20 Kr. 250,00 klassegruppe JUN: Nicolai

Læs mere

Narsaq maj 2011. Narsaq i billeder. Tirsdag 3. maj Mellemlanding i Sønder Strømfjord

Narsaq maj 2011. Narsaq i billeder. Tirsdag 3. maj Mellemlanding i Sønder Strømfjord Narsaq i billeder Tirsdag 3. maj Mellemlanding i Sønder Strømfjord Vi tager fra Kastrup tirsdag 3. maj kl. 9.00 mod Narsaq med mellemlanding i Sønder Strømfjord og Narsarsuaq. Kl. 17 lokal tid er vi indkvarteret

Læs mere

Aktivitetskalender 2015 Dato Arrangement Tid Sted Lokale Tilmelding Arrangør Januar

Aktivitetskalender 2015 Dato Arrangement Tid Sted Lokale Tilmelding Arrangør Januar Aktivitetskalender 2015 Dato Arrangement Tid Sted Lokale Tilmelding Arrangør Januar 13. januar 2015 Mediebilledet i Grønland - set indefra og udefra 15-17 Nuuk Arctic Base Supply's mødelokale, ABN v/ Naimah

Læs mere

Indhandling og fangst af fisk og skaldyr 1. halvår 2011

Indhandling og fangst af fisk og skaldyr 1. halvår 2011 Fiskeri & Fangst 2011:2 Indhandling og fangst af fisk og skaldyr 1. halvår 2011 Indholdsfortegnelse Indhandling af fisk og skaldyr................................. 3 Havgående fiskeri............................................

Læs mere

REFERAT. Møde i Museumsudvalget for Kunsthistorie. 13. maj 2014 kl Referat. 20. juni 2014

REFERAT. Møde i Museumsudvalget for Kunsthistorie. 13. maj 2014 kl Referat. 20. juni 2014 REFERAT Kulturstyrelsen H. C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon 3373 3373 Telefax 3391 7741 20. juni 2014 muse@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk Møde i Museumsudvalget for Kunsthistorie

Læs mere

Vedtægterne er udarbejdet i henhold til:

Vedtægterne er udarbejdet i henhold til: Vedtægterne er udarbejdet i henhold til: Lovbekendtgørelse nr. 358 af 8. april 2014 af museumsloven Bekendtgørelse nr. 461 af 25. april 2013 om museer mv. Lov nr. 1531 af 21. december 2010 om økonomiske

Læs mere

Kulturhistorisk Museum i Randers har givet udtryk for stor interesse i deltagelse i et sådant forpligtende museumssamarbejde.

Kulturhistorisk Museum i Randers har givet udtryk for stor interesse i deltagelse i et sådant forpligtende museumssamarbejde. GENERELLE BETRAGTNINGER VEDRØRENDE MUSEUMSSAMARBEJDET PÅ DJURSLAND Ved Brita Mosdal og Jakob Vedsted, februar 2008 Museet for Syddjurs og Djurslands Museum er enige i, at det er en god ide, at indlede

Læs mere

Pkt. 2: Aflæggelse af beretning. Lokalhistorisk Forening for Nordborgområdet. Formandens beretning Generalforsamling 26.2.2014

Pkt. 2: Aflæggelse af beretning. Lokalhistorisk Forening for Nordborgområdet. Formandens beretning Generalforsamling 26.2.2014 Pkt. 2: Aflæggelse af beretning Lokalhistorisk Forening for Nordborgområdet Formandens beretning Generalforsamling 26.2.2014 Bestyrelsen Generalforsamling 26.2.2014 Valg til bestyrelsen Navn På valg Bestyrelsen

Læs mere

Bilag 1. Konto Kontotekst Finanslov Ordinære BO BO BO nummer 1999 ændringsforslag LANDSTINGETS FORMAND: AKTIVITETSOMR

Bilag 1. Konto Kontotekst Finanslov Ordinære BO BO BO nummer 1999 ændringsforslag LANDSTINGETS FORMAND: AKTIVITETSOMR Bilag 1 Konto Kontotekst Finanslov Ordinære BO BO BO nummer 1999 ændringsforslag 2000 2001 2002 LANDSTINGETS FORMAND: AKTIVITETSOMR 01 LANDSTINGETS BUREAU 01.10 Folkevalgte 01.10.10 Landstinget 22.343.000

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION NORDATLANTISK HUS

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION NORDATLANTISK HUS VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION NORDATLANTISK HUS 1. Navn og hjemsted: 1.1. Den selvejende institutions navn er Nordatlantisk Hus. 1.2. Nordatlantisk Hus har hjemsted i Odense kommune. 2. Formål:

Læs mere

Friseret. Gl. Hollandsk Kapuziner. Vinget

Friseret. Gl. Hollandsk Kapuziner. Vinget STRUKTURDUER Friseret m. kap 3608 95 1,0 Niels Christensen 3609 91 1,0 Niels Christensen 3610 97 1,0 Niels Christensen 3611 95 0,1 Niels Christensen 3612 95 0,1 Niels Christensen 3613 94 0,1 Niels Christensen

Læs mere

Nye tal i Statistikbanken

Nye tal i Statistikbanken Nye tal i Statistikbanken 2011:2 28. juni 2011 Ledigheden i byerne i 1. kvartal 2011 Antallet af ledige steg i forhold til 1. kvartal 2010 Figur 1. I 1. kvartal 2011 var 3.073 personer i gennemsnit pr.

Læs mere

Flypassagerstatistikken 2001

Flypassagerstatistikken 2001 Turisme 22:2 Flypassagerstatistikken 21 Indholdsfortegnelse Indledning...1 Datagrundlag...1 Definition af turisme...2 Hvor mange turister kom i 21?...2 Turisternes fordeling på regioner...3 Turisternes

Læs mere

Bygdernes betydning for Grønland. Kåre Hendriksen

Bygdernes betydning for Grønland. Kåre Hendriksen Bygdernes betydning for Grønland Kåre Hendriksen Forskning om bygderne Fortalte på Bygdeseminaret i Nuuk: Om bygderne i Nanortalik, Kangaatsiaq, Upernavik, Ammassalik (samt Qaqortoq og Narsaq) distrikter

Læs mere

Vedtægter for Middelfart Museum

Vedtægter for Middelfart Museum Vedtægter for Middelfart Museum 1. Museets navn og ejerforhold, art og status Middelfart Museum er en selvejende institution og et statsanerkendt kulturhistorisk museum med lokalhistorisk arkiv. 2. Museets

Læs mere

Det Grønland. fra koloni til selvstyre. Rasmus Augustesen & Krister Hansen. Frydenlund

Det Grønland. fra koloni til selvstyre. Rasmus Augustesen & Krister Hansen. Frydenlund Rasmus Augustesen & Krister Hansen Det moderne Grønland Det moderne Grønland fortæller om Grønlands nyere historie. Om et folk, der er gået fra fangerkultur til moderne nation, og et land, der er gået

Læs mere