Psykolog i MOZAMBIQUE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Psykolog i MOZAMBIQUE"

Transkript

1 UDSTATIONERET AF ELSEBETH ALLER Psykolog i MOZAMBIQUE FOTOS: ELSEBETH ALLER Da Maria Christensen flyttede med sin familie til Mozambique blev hun hurtigt psykolog for de mange udlændinge i landet. Snart beg yndte hun også at bruge sin erfaring til at hjælpe landets egen befolkning, der var hårdt ramt af hiv/aids. Med en bred erfaring som både klinisk psykolog og skolepsykolog i bagagen var det ikke svært for Maria Christensen at etablere en privat praksis i Maputo, hovedstaden i Mozambique i det sydlige Afrika. Det var i Men den danske psykolog så hurtigt, at hun var landet i et samfund, der kunne bruge hendes ressourcer på et helt andet område: i kampen mod hiv/aids, der hvert år dræber hundredetusind mozambiquere. Det første år arbejdede Maria Christensen primært som krisepsykolog. Sikker- hedssituationen er ustabil med væbnede overfald og voldelige biltyverier, og mange ofre har fået hjælp af hende. En banal ting som den temmelig kaotiske trafik medfører også problemer, og Maria Christensen har haft flere udlændinge i kriseterapi, fordi de har påkørt og dræbt fodgængere, der er løbet ud foran bilen. Endelig har hun en række opgaver, der normalt ses i en privat praksis: familieproblemer, skilsmisser og stressrelaterede problemer. Arbejdet med udlændinge blev ikke Nr

2 Om Maria Christensen Maria Christensen har arbejdet 14 år i Ballerup Kommune som både klinisk psykolog og skolepsykolog. I mange år har hun været psykologisk konsulent i udvælgelsen af rådgivere, der skulle udsendes for Danida, Mellemfolkeligt Samvirke og en række andre organisationer. Selv var Maria Christensen i en årrække udsendt af Mellemfolkeligt Samvirke som klinisk psykolog på et psykiatrisk hospital i Lusaka, Zambia. Hun har desuden boet nogle år i Nepal, hvor hun drev privat praksis. Hun har blandt andet udgivet bogen Nutidsnomader rejsens psykologiske udfordringer, en håndbog om de psykologiske aspekter af livet som udsendt familie. Interviewet med hende er taget i foråret Siden er Maria Christensen og hendes familie vendt hjem til Danmark. ved at stå alene, og efterhånden blev Maria Christensen opmærksom på de store samfundsproblemer i Mozam bique. - Mozambique er et underskudssamfund, mærket af fattigdom og mangel på ressourcer. Det største problem set ud fra et psykologisk perspektiv er hiv/aidsepidemien. Derfor blev det efterhånden mit mål at komme til at arbejde inden for netop det område. Men den gode uddannelse og erfaring, jeg som psykolog har med hjemmefra, kan også bruges i fattigdom og armod fortæller hun. De ukendte psykologer Imidlertid var visionen om at arbejde med de psykosociale aspekter af hiv/aids ikke så let at omsætte til virkelighed. Først var der en sproglig udfordring. Det officielle sprog i Mozambique er portugisisk, og Maria Christensen gik i gang med et intensivt forløb for at lære sproget på højt niveau. For kommunikation er helt afgørende i en psykologs arbejde, og uden at mestre sproget godt kan hun fx ikke stille præcise spørgsmål. - Det komplicerer jo arbejdet temmelig meget, hvis psykologen taler som et spædbarn, siger hun med et glimt i øjet. Men selv om hun var godt på vej rent sprogligt, viste der sig nye udfordringer. For der findes kun ganske få psykologer i Mozambique, og deres arbejde lever en skyggetilværelse. - Det var frustrerende at erfare, at de vigtige psykosociale aspekter er så relativt ukendte her i landet. Psykologer i Mozambique har ikke organiseret sig. Der er kun få uddannede psykologer, og de fleste af dem arbejder med administration, fx i ministerierne, i akademiske stillinger, hvor deres faglige uddannelse kun bruges minimalt. De planlægger og administrerer, og der er tale om generalistarbejde, som skulle varetages af andre. - Det er en ond cirkel, for af samme grund er kendskabet til psykologens kompetencer minimalt. Folk ved simpelt hen ikke, hvad de skal bruge os til, konstaterer Maria Christensen. Networking Maria Christensen satte sig for at blive en del af det lille faglige netværk, der findes. I første omgang byggede hun på sin omgangskreds, men siden har hun deltaget i offentlige møder og seminarer om psykologiske emner og hiv/aids, arrangeret af Eduardo Mondlane Universitetet i Maputo. - I Danmark har vi en langt stærkere faglig struktur med specialiserede faglige foreninger og selskaber på det psykologiske område. Her i Mozambique er det hele stadig baseret på et ad hocprincip. Med et bedre indblik i de lokale forhold og et større netværk kontaktede Maria Christensen en lang række udenlandske organisationer, der arbejder med hiv/ aids i landet, og som hun mente kunne bruge hendes kompetencer. Det resulterede i flere konsulentopgaver, blandt andet for den danske ulandsorganisation Ibis projekt EDUCAIDS. Om grunden til, at det lykkedes hende at få det psykosociale aspekt bragt ind i kampen mod hiv/aids, fortæller hun: - Lederen af EDUCAIDS var en ung, dynamisk mozambiquer, der læste psykologi. Han var visionær, og på grund af hans interesse for psykologi var han meget åben for et samarbejde, der kunne sætte fokus på andet og mere end oplysning og medicinsk behandling. - EDUCAIDS arbejder med grupper, der allerede er aktive i lokalsamfundet. I de tre projektområder drejer det sig om støttegrupper af både hivsmittede og raske frivillige. Den lokale forankring er vigtig, for aktivisterne kender sproget og kulturen i området. Aktivisterne har dannet grupper, fordi de så et behov og havde et ønske 4 Nr

3 om at hjælpe. Derfor er de meget motiveret for at forbedre deres indsats. Projektet arbejder blandt andet med at forbedre kvaliteten af de frivilliges arbejde med rådgivning, støtte, hjemmebesøg og information. Ildsjælene i Xai-Xai Maria Christensen er tilknyttet de frivillige på alle projektets fem delprojekter, men der er ingen tvivl om, at hun er mest optaget af arbejdet med gruppen Kuvumbana. Den holder til i byen Xai- Xai i provinsen Gaza, tre timers kørsel nord for Maputo. Antallet af forældreløse børn i området stiger voldsomt i disse år, og de 72 frivillige medlemmer forsøger lige nu at nå ud til 3700 forældreløse børn. Den danske psykolog er synligt imponeret over gruppens engagement i lokalsamfundet. - De frivillige i Kuvumbana ledes af en kvindelig ildsjæl. Desuden er ledelsen dedikeret, og i modsætning til de andre grupper er der i denne forening også en del raske frivillige, altså flere overskudspersoner, fortæller hun. Foreningen definerer selv, hvad den gerne vil bruge projektet og Maria Christensen til. Hun har primært støttet de frivilliges arbejde med forældreløse og andre sårbare børn (såkaldte OVC s, dvs. Orphans and other Vulnerable Children). Gennem en række workshop har hun sat fokus på arbejdet både med gruppens interne dynamik og med dens eksterne arbejde. - Jeg har arbejdet med empowerment, forandringsprocesser og med det at være stærke sammen ud fra en participatorisk tilgang, hvor alles stemmer skulle bruges. Målet har været at skabe en gruppe, der føler sig som en enhed og bliver bevidst om sine egne ressourcer. Arbejdet med syge og sårbare børn og voksne er meget tyngende og alvorligt. Derfor er der brug for, at gruppens medlemmer støtter hinanden. - Heldigvis er der er lang tradition for fællesskab i området. For eksem- Nr

4 pel dyrker mange deres marker sammen, så de har erfaring med samarbejdets styrker. Overhoved på år Mange metoder fra arbejdet i det kolde Danmark kan bruges på kurserne, der ofte foregår under åben himmel under et træ. Maria Christensen fortæller, hvordan hun har brugt psykologisk supervision som redskab til at analysere familiebesøg. - Vi besøgte syv-otte børnefamilier, der lever alene. Efterfølgende analyserede vi besøgene med fokus på de styrker og virkemidler, aktivisterne har i mødet med børnene. Det førte til, at det næste kursus blev fokuseret på børnenes behov. Først definerede aktivisterne, hvor de forældreløse er anderledes end andre børn, og hvilke særlige støttefunktioner de har brug for. - Gruppen prioriterede børns behov for god og varieret kost som det væsentligste. Det overraskede mig temmelig meget, for jeg ville jo med min baggrund fokusere på andre behov. Jeg vidste simpelt hen ikke, hvor stort behovet for mad er. - Et andet af børnenes behov, gruppen identificerede, er respekt og kærlighed. Der findes respekt for barnet i Mo- 6 Nr

5 Om Mozambique Mozambique ligger i det sydøstlige Afrika. Landet, der er en tidligere portugisisk koloni, har knap 19,5 mio. indbyggere. Under halvdelen af befolkningen over 15 år kan læse og skrive. Mozambique er hårdt ramt af hiv/aids. 17 procent af befolkningen er smittet, og i nogle områder af landet er tallet langt højere. 500 mozambiquere smittes hver dag, heraf 90 spædbørn. Sidste år mistede børn den ene eller begge deres forældre på grund af hiv/aids aids-ramte voksne bliver passet af deres børn. zambique, men kulturen er lagdelt, og forskellige aldersgrupper har forskellige funktioner. Her har vi børn, der står i en situation, hvor de selv er en familie. Den ældste bliver familiens overhoved, ofte i en alder af år. Maria Christensen forklarer, at aktivisterne mener, det er væsentligt at vise familiens overhoved en særlig respekt, som kan forplante sig til andre. Gruppen af aktivister analyserede sig desuden frem til, at børnene har behov for kærlighed. Selv fremhæver børnene behovet for vejledning. De har ingen, der kan fortælle dem om familiens og samfundets værdier, om rigtigt og forkert. Samtidig er der jo tale om børn i sorg, børn i krise. Projektets frivillige har derfor arbejdet med både aktiv lytning og psykologisk støtte. Eksistensløse børn Det er kendt, at forældreløse børn stigmatiseres. Jævnaldrende, lærere og andre voksne anser de forældreløse for et laveste trin på den sociale rangstige. Derfor er det også ofte de forældreløse, der bliver stjålet fra, og mange børn bliver smidt ud af deres hjem, fordi faderens søskende eller forældre mener, at de har ret til at arve både huset og marken. Dermed efterlades børnene både uden forældre og uden eksistensgrundlag. De lokale foreninger af mennesker, der lever med hiv/aids, og deres støtter samarbejder med de traditionelle ledere og lokale domstole, så børnene får ret til deres hjem og marker. Aktivisterne hjælper med reparationer på de faldefærdige huse og giver en hånd med markarbejdet. Børnene får skoleuniformer og bliver indskrevet i skolerne. De frivillige kommer på hjemmebesøg og hjælper med lektierne. I et forsøg på at give de forældreløse børn en ligeværdig plads blandt områdets børn og samtidig dække deres behov for at lege har projektet etableret en legeklub med traditionelle lege. Klubben er åben for alle, både de forældreløse og andre børn i området. Integrationen er helt afgørende, hvis de forældreløse børn skal vokse op og blive voksne, der indgår i ligeværdigt i samfundet. Desuden er der en række aktiviteter særligt rettet med at skabe et fællesskab mellem de forældreløse børn og OVC s, fx fodbold, dans og sang. Knus i stedet for penge Arbejdet med børnene i Xai-Xai ligger umiddelbart langt fra en danske psykologs arbejde med børn i Ballerup Kommune, hvor Maria Christensen tidligere har arbejdet i mange år. - I Danmark ville socialvæsnet og undervisningssystemet tage sig af mange af børnenes problemer. Disse institutioner er helt utilstrækkelige i Mozambique. De har hverken kapacitet, status eller penge. Derfor må andre kræfter træde til, både for at dække de psykosociale og de fysiske behov. I supervisionen og undervisningen af de frivillige trækker hun blandt andet på sin store erfaring i arbejde med børn og familier i Danmark. - Man kan ikke lære en gruppe frivillige psykologi på tre kurser. Men man kan mobilisere og aktivere den viden og indsigt, de allerede har. Den kan relativt hurtigt sættes ind i en ny ramme. Det handler om både store og små ting. For eksempel, at børnene har langt større behov for et knus end for at få en femøre, fastslår Maria Christensen. Patientrådgivning og enker To af projektets andre grupper arbejder i hovedstaden Maputo. Den ene er en patientforening, der er tilknyttet et daghospital, som udfører hiv/aids-test. Foreningen arbejder med oplysning og Nr

6 støtte til den gruppe patienter, der bliver testet positive. Maria Christensen har her hjulpet med at forbedre modtagelsen af patienterne og arbejdet med aktivisternes måde at give støtte på og arbejde med de smittedes problemer. For mange smittede er det fx svært at skulle hjem og fortælle familie og venner, at de er hiv-positive. På trods af at så mange i Mozambique er smittet, er sygdommen stadig tabubelagt. I en af Maputos fattige forstæder arbejder en anden gruppe frivillige. De går på hjemmebesøg hos de aids-syge opfordrer andre syge til at blive testet og rådgiver de smittede. Denne gruppe støtter også et stort antal OVC s, der er blevet forældreløse på grund af hiv/aids. - Der er også en gruppe, som arbejder længere nordpå i Tete-provinsen, Mozambiques fattigste provins. Fokus er her på arbejdet med enker efter aidsramte mænd. Ofte er kvinderne selv smittet. - Arbejdet med enkerne er svært. De er ofte dybt nedtrykte, og på grund af den stærke medicin, de tager, er de trætte og har svært ved at koncentrere sig. Disse kvinder skal hjælpes til at finde deres fælles ressourcer og til at bruge dem, fortæller Maria Christensen. Den nødvendige psykologi Det psykosociale område er ikke en luksus i kampen mod aids, det er en nødvendighed, understreger Maria Christensen. - Folk lader sig ikke teste for hiv, og de få, der gør, vender sjældent tilbage for at få den nødvendige rådgivning og behandling. Gravide kvinder, der bliver testet positive, kan modtage en gratis behandling, der sikrer, at det barn, de venter, ikke bliver smittet. Men kun en lille brøkdel af kvinderne vælger behandlingen. - Det er tankevækkende, at selv om man oplyser om prævention, testning og behandling, stiger antallet af smittede. Arbejdet har simpelt hen ikke den ønskede effekt. Det skyldes helt klart psykologiske faktorer, understreger hun. Snart pakker Maria Christensen igen sine kufferter og flytter hjem til Danmark med sin familie. Med sig tager hun nye erfaringer og et brændende ønske om at fortsætte arbejdet med de forældreløse og hiv-smittede i et af verdens fattigste lande. Håbet er, at hun ved siden af sin private praksis i Danmark kan arbejde som konsulent i Mozambique. Elsebeth Aller, journalist 8 Nr

7 Nr

Tag dig nu sammen, skat

Tag dig nu sammen, skat Lisbeth Fruensgaard Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes af stress eller angst Go Bog Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes

Læs mere

1. oktober 67. årgang. Grønland har en plan

1. oktober 67. årgang. Grønland har en plan 1. oktober 67. årgang S o c i a l pæ d a g o g e n 12 80 01 90 Grønland har en plan Grønland har en plan SlædetUr Engang imellem skifter børnene og medarbejderne på Uummannaq Børnehjem deres hjem ud med

Læs mere

Vidensgrundlag. Ensomhed blandt ældre: Myter og fakta. September 2012. En del af projekt Ensomt eller aktivt ældreliv et frivilligt valg

Vidensgrundlag. Ensomhed blandt ældre: Myter og fakta. September 2012. En del af projekt Ensomt eller aktivt ældreliv et frivilligt valg Vidensgrundlag September 2012 Ensomhed blandt ældre: Myter og fakta En del af projekt Ensomt eller aktivt ældreliv et frivilligt valg Udgiver: Udarbejdet af: Grafisk kommunikation & design: Forlag: Tryk:

Læs mere

19 SORGGRUPPER ET SKÆBNEFÆLLES- SKAB MED NYE FORTROLIGE

19 SORGGRUPPER ET SKÆBNEFÆLLES- SKAB MED NYE FORTROLIGE 120 SORG - NÅR ÆGTEFÆLLEN DØR I DEL 2 I SORGSTØTTE 19 SORGGRUPPER ET SKÆBNEFÆLLES- SKAB MED NYE FORTROLIGE For nogle efterladte kan fællesskabet i en sorggruppe få afgørende betydning og hjælpe til at

Læs mere

stærke historier om efterværn

stærke historier om efterværn 10 stærke historier om efterværn Kære læser D u sidder her med et lille udsnit af 10 fantastiske unge menneskers liv i hånden. De har alle, på trods af svære odds i livet, arbejdet og kæmpet sig frem til

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

En ensom kamp. Et indblik i børns sundhed og trivsel i familier med få penge

En ensom kamp. Et indblik i børns sundhed og trivsel i familier med få penge En ensom kamp Et indblik i børns sundhed og trivsel i familier med få penge En ensom kamp udgivet af Børnerådet Vesterbrogade 35A 1620 København V Tlf: 3378 3300 Fax: 3378 3301 E-mail: brd@brd.dk www.brd.dk

Læs mere

Veteraner og pårørendes ønsker og behov

Veteraner og pårørendes ønsker og behov Bilag 6 Resultat af fokusgruppeinterview Veteraner og pårørendes ønsker og behov Input til en dansk veteranpolitik 18. juni 2010 FORSVARETS PERSONELTJENESTE Indholdsfortegnelse 1. Indledning og hovedresultater...1

Læs mere

DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV

DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV 2 FORORD 4 INDDRAGELSE, MEDBESTEMMELSE OG RETTIGHEDER 8 SAGSBEHANDLERE OG TILSYN 14 PÆDAGOGER OG INSTITUTIONER 20

Læs mere

Solen går op, solen går ned, og jeg venter bare. Livet på hjemløseboformer

Solen går op, solen går ned, og jeg venter bare. Livet på hjemløseboformer Solen går op, solen går ned, og jeg venter bare Livet på hjemløseboformer Udvalgte resultater fra brugerundersøgelse af SFI 15 Kolofon Februar 15 Oplag: 1.5 Fotograf: Peter Elmholt (elmholt.dk) Grafisk

Læs mere

Evaluering af projekt Pitstop

Evaluering af projekt Pitstop Evaluering af projekt Pitstop Et toårigt, tværfagligt samarbejdsprojekt mellem Charlotteskolen og Fritids- og Ungdomsklubben 5 eren, med det formål at undgå eksklusion af elever fra skolen ved hjælp af

Læs mere

Nye initiativer: Dialog, behandling eller social kontrol

Nye initiativer: Dialog, behandling eller social kontrol Nye initiativer: Dialog, behandling eller social kontrol Voldssekretariatets konference: Hvad gør vi - hvad virker og hvad mangler? 4/ 5. maj 2000 af Søren Hertz, børne- og ungdomspsykiater, medstifter

Læs mere

SKAB FÆLLESSKAB OG EJERSKAB I BYDELSMØDRE-GRUPPER - EN HÅNDBOG

SKAB FÆLLESSKAB OG EJERSKAB I BYDELSMØDRE-GRUPPER - EN HÅNDBOG SKAB FÆLLESSKAB OG EJERSKAB I BYDELSMØDRE-GRUPPER - EN HÅNDBOG Bydelsmødrene bringer håb og forandring i andre kvinders liv Bydelsmødrenes Landsorganisation www.bydelsmor.dk Indholdsfortegnelse HVORDAN

Læs mere

Efterladte forældre gør det godt

Efterladte forældre gør det godt Efterladte forældre gør det godt Af cand.psych.aut. Eva Helweg, faglig rådgivningschef i Børn Unge & Sorg Når et barn mister sin mor eller far, så slår det sikre fundament i deres tilværelse revner, og

Læs mere

Sammen skal vi nok klare den! Af Tina Benthin Olsen

Sammen skal vi nok klare den! Af Tina Benthin Olsen Sammen skal vi nok klare den! Af Tina Benthin Olsen Kilde: www.funnypostcard.com Terapihund i pædagogisk arbejde Bachelorprojekt maj 2006, eksamenskarakter: 11 Vejleder: Lis Leleur Indholdsfortegnelse

Læs mere

Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk

Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk 1 Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk 21-årig mand, mor død af blodprop for tre uger siden Denne pjece er skrevet til dig, der er teenager eller i 20 erne, og som har mistet din far eller

Læs mere

Katja Jørgensen. Mange flere. - om etniske minoriteter, foreningsliv og frivilligt socialt arbejde

Katja Jørgensen. Mange flere. - om etniske minoriteter, foreningsliv og frivilligt socialt arbejde Katja Jørgensen Mange flere - om etniske minoriteter, foreningsliv og frivilligt socialt arbejde Aalborg 2007 Mange flere - om etniske minoriteter, foreningsliv og frivilligt socialt arbejde 1. udgave

Læs mere

Arbejdet med udsatte grønlændere har alt for længe været for uambitiøst

Arbejdet med udsatte grønlændere har alt for længe været for uambitiøst STOF nr. 23, 2014 Arbejdet med udsatte grønlændere har alt for længe været for uambitiøst Manglende kontinuitet i prioriteringen af området samt politisk berøringsangst har gjort det svært at forebygge

Læs mere

Man føler sig som en tennisbold, der bliver kastet frem og tilbage i systemet. Samtaler med socialt udsatte unge om deres møde med systemet.

Man føler sig som en tennisbold, der bliver kastet frem og tilbage i systemet. Samtaler med socialt udsatte unge om deres møde med systemet. Man føler sig som en tennisbold, der bliver kastet frem og tilbage i systemet. Samtaler med socialt udsatte unge om deres møde med systemet. Udgivet af Rådet for Socialt Udsatte Mine fremtidsdrømme består

Læs mere

Psykiske problemer har mange ansigter

Psykiske problemer har mange ansigter Psykiske problemer har mange ansigter mød nogle af dem her DANSKE PATIENTER Psykiske problemer har mange ansigter mød nogle af dem her Danske Patienter, maj 2011 Kan downloades fra: www.danskepatienter.dk

Læs mere

TSUNAMI AF LOUISE SVENDSEN ET STED AT BEGYNDE ALLE FOTOS: PRIVATFOTOS

TSUNAMI AF LOUISE SVENDSEN ET STED AT BEGYNDE ALLE FOTOS: PRIVATFOTOS TSUNAMI AF LOUISE SVENDSEN ET STED AT BEGYNDE ALLE FOTOS: PRIVATFOTOS Lad fortiden hvile, og se fremad! Sådan er det gængse syn i Banda Aceh, der af alle steder blev hårdest ramt, da flodbølgen kom. En

Læs mere

DE SKAL VÆRE FORBEREDT PÅ, AT DERES LIV BLIVER ANDERLEDES

DE SKAL VÆRE FORBEREDT PÅ, AT DERES LIV BLIVER ANDERLEDES ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER BØRNERÅDETS EKSPERTGRUPPE BØRN OG UNGE I PLEJEFAMILIER DE SKAL VÆRE FORBEREDT PÅ, AT DERES LIV BLIVER ANDERLEDES Børn og unges erfaringer med at være anbragt i plejefamilie 1

Læs mere

Mødre Døtre. kvinder i to kulturer. Vær aktiv Brug de mange muligheder! Døtre i dialog Det var ligesom at have to job. Det er vigtigt at tale sammen

Mødre Døtre. kvinder i to kulturer. Vær aktiv Brug de mange muligheder! Døtre i dialog Det var ligesom at have to job. Det er vigtigt at tale sammen & kvinder i to kulturer Mødre Døtre Vær aktiv Brug de mange muligheder! Døtre i dialog Det var ligesom at have to job Rollemodel på fuldtid Det er vigtigt at tale sammen Vejen til viden Biblioteket blev

Læs mere

EVALUERING AF "NYE KLASSEDANNELSER" I UDSKOLINGEN

EVALUERING AF NYE KLASSEDANNELSER I UDSKOLINGEN Til Skovgårdsskolen Skovgårdsvej 56 2920 Charlottenlund Dokumenttype Evalueringsnotat Dato juli 2012 EVALUERING AF "NYE KLASSEDANNELSER" I UDSKOLINGEN 0-1 Dato 08.06.2012 Udarbejdet af Tobias Dam Hede,

Læs mere

TEMA inspirationskatalog fra workshop 26. juni 2013. Udviklingen af de borgernære sundhedstilbud med borgernes perspektiv

TEMA inspirationskatalog fra workshop 26. juni 2013. Udviklingen af de borgernære sundhedstilbud med borgernes perspektiv TEMA inspirationskatalog fra workshop 26. juni 2013 Udviklingen af de borgernære sundhedstilbud med borgernes perspektiv Udviklingen af de borgernære sundhedstilbud med borgernes perspektiv Inspirationskatalog

Læs mere

Det er altså vores sygdom! En undersøgelse af 12 15-åriges oplevelser af deres liv med astma, diabetes eller epilepsi

Det er altså vores sygdom! En undersøgelse af 12 15-åriges oplevelser af deres liv med astma, diabetes eller epilepsi Kolofon Det er altså vores sygdom! En undersøgelse af 12 15-åriges oplevelser af deres liv med astma, diabetes eller epilepsi Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser Chefkonsulent Rikke Gut Evalueringskonsulent

Læs mere

Når børn er pårørende. www.barn-i-fokus.dk

Når børn er pårørende. www.barn-i-fokus.dk www.barn-i-fokus.dk www.barn-i-fokus.dk Hvad med børnene..? 2 Med en bevilling fra Sygekassernes Helsefond har Socialt Udviklingscenter SUS sat fokus på børn som pårørende. Dette arbejde har vist, at mange

Læs mere

- en bog til fagfolk om udsatte grønlandske børn i Danmark

- en bog til fagfolk om udsatte grønlandske børn i Danmark - en bog til fagfolk om udsatte grønlandske børn i Danmark De usynlige børn - en bog til fagfolk om udsatte grønlandske børn i Danmark 4 Indholdsfortegnelse KÆRE LÆSER KAPITEL 1 NYT LAND, NYT SPROG, NY

Læs mere

I GRØNLAND ER JEG FOR DANSK, OG I DANMARK ER JEG BARE GRØNLÆNDER

I GRØNLAND ER JEG FOR DANSK, OG I DANMARK ER JEG BARE GRØNLÆNDER I GRØNLAND ER JEG FOR DANSK, OG I DANMARK ER JEG BARE GRØNLÆNDER Udfordringer for udsatte grønlændere i Danmark Kolofon: Oplag: 2.000 Illustrationer: Sara Brandt Kronborg Grafisk produktion og layout:

Læs mere

KVALITATIV DELEVALUERING AF STOFRÅDGIVNINGEN

KVALITATIV DELEVALUERING AF STOFRÅDGIVNINGEN KVALITATIV DELEVALUERING AF STOFRÅDGIVNINGEN 2012 Signe Ravn AARHUS UNIVERSITET Business and Social Sciences Center for Rusmiddelforskning Kvalitativ delevaluering af Stofrådgivningen Signe Ravn Center

Læs mere