Krigergrave og mindesmærker fra De Slesvigske krige i Sønderjylland

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Krigergrave og mindesmærker fra De Slesvigske krige i Sønderjylland"

Transkript

1 Krigergrave og mindesmærker fra De Slesvigske krige i Sønderjylland Registrering udført af Museum Sønderjylland Sønderborg Slot Fotos af Holger Jørgensen og Verner Meier s. 2 Indledning s. 6 Katalog med billeder og beskrivelser af alle danske og tyske krigergrave og mindesmærker i Sønderjylland s. 08 Dybbøl Banke, MSS-001 MSS-110 s. 73 Dybbøl-området, MSS-111 MSS-140 s. 93 Det øvrige Sundeved, MSS-141 MSS-226 s. 163 Gråsten-området og Varnæs, MSS-227 MSS-243 s. 180 Sønderborg by, MSS-244 MSS-276 s. 202 Kær Halvø, MSS-277 MSS-322 s. 230 Ulkebøl sogn i øvrigt, MSS-323 MSS-332 s. 236 Augustenborg og Midtals, MSS-333 MSS-398 s. 281 Nordals, MSS-399 MSS-403 s. 290 Sydals, MSS-404 MSS-411 s. 295 Haderslev Kommune og Christiansfeld, MSS MSS-443 s. 316 Tønder Kommune, MSS-444 MSS-449 s. 323 Aabenraa Kommune, MSS-450 MSS-460 s. 331 Fortegnelse over alle personer anført på de danske og tyske krigergrave og mindesmærker i Sønderjylland s. 384 Kort over Dybbølstillingen lige før stormen 18. april 1864 s. 385 Kort over kampen om Als 29. juni

2 Krigergrave og mindesmærker fra De Slesvigske Krige i Sønderjylland Denne cd er udgivet i tilknytning til en bog, udgivet i anledning af 150-års jubilæet for 1864-krigen, Inge Adriansen: De Slesvigske Krige i kulturlandskabet i Sønderjylland, Krigergravene er i sagens natur anlagt umiddelbart efter en afsluttende kamp. På kirkegårdene var det oftest graveren, der sammen med de faldnes soldaterkammerater opkastede gravene. Et foto fra Broager fra 1864 viser den store gravplads, hvor mange af de faldne preussere blev begravet i dagene efter stormen på Dybbøl. På cd en ligger der dels et katalog med fotos og beskrivelser af 510 krigergrave og mindesmærker, dels en fortegnelse over samtlige personer, der er nævnt på gravmæler og mindesmærker. Det er muligt at lave søgninger i pdf-filer, så personnavne og stednavne kan let findes. Indholdet af cd en vil også blive lagt på hjemmesiden for Museum Sønderjylland Sønderborg Slot og frit kunne nedtages herfra. Mindesmærker og mindesten rejses for at give den afdøde og den kamp, han har medvirket i, en smuk og værdig ramme. Undertiden har indskrifterne også en positiv fortolkning af kampen og dens ubønhørlige pris. 2

3 Et eksempel herpå er en grav ved den gamle oliemølle i den nordlige udkant af Sønderborg. Her lå en grav med to ukendte danske soldater, jf. nr. MSS-269 i kataloget. Da den tyske marinestation skulle opføres på dette sted, var det nødven- Grav med to danske soldater, der flyttes i Andre blev begravet på stedet, hvor de faldt. Det gælder mange af de danske faldne fra forpostkampen 17. marts I tidens løb er nogle af disse grave blevet flyttet i forbindelse med markarbejde, nye vejføringer eller byggearbejder. Knogleresterne af de to soldater genbegraves. 3

4 digt at flytte graven. Det skete på omhyggelig vis, og de tyske myndigheder lod gravstedet fotografere, før det blev fjernet. Ligeledes blev skeletresterne af de to soldater fotograferet, efter at de var blevet taget op af graven og lagt en kiste klar til genbegravelse på Sønderborg. De to billeder viser, at de tyske myndigheder har været udvist respekt for grave fra De Slesvigske Krige uanset om disse indeholdt egne soldater eller fjendens. En række krigergrave er forsvundet i tidens løb. Af de 510 katalognumre er der 40 forsvundne grave. En sjælden gang dukker en af disse op, det var således tilfældet i november 2013, og den er beskrevet i efterskriften til bogen, Sidste nyt fra Dybbølfronten. Når man bladrer i kataloget med de 460 fotos af de overvejende velbevarede grave og mindesmærker, vil man måske tro, at de siden 1864 har henligget i samme tilstand, men det er ikke tilfældet. Skiftende tiders smag har sat sit præg på dem, og et eksempel herpå er den bekendte grav i Bøffelkobbel, graven ved alfarvej, jf. katalog nr. MSS-148B. Den fremtrådte omkring år 1900 væsentligt anderledes, og det gælder for mange af gravene uden for kirkegårdene. I nogle tilfælde er gravstenene endda blevet flyttet uden, at der blevet foretaget opgravning af resterne af de her jordfæstede. Det er udtrykkeligt krigergrave, som er temaet for såvel bogen som denne cd. Det skyldes, at der ikke kendes til civile tab som direkte følge af krigshandlinger under Treårskrigen Derimod kendes der enkelte i 1864-krigen, bl.a. i forbindelse med bombardementet af Sønderborg april. Alligevel er der ingen grave med civile borgere omkommet under denne krig, der er bevaret på kirkegårdene. Det skyldes, at de ikke er blevet betragtet som faldet for Fædrelandet. 4

5 Oprydningsarbejde på slagmarken på Dybbøl Bjerg, i baggrunden Dybbøl Mølle. Tegning af Wilhelm Camphausen, der deltog i 1864-krigen som tysk slagmaler. 5

6 Sådan finder man mindesmærkerne Kataloget er udarbejdet grundlag af en registrering af 460 mindesmærker i Sønderborg Kommune, der blev udført og revideret i 2012 samt suppleret i 2013 med 48 mindesmærker i den øvrige del af Sønderjylland. Ved registreringen i blev der benyttet UTM-koordinater takket være udstyr stillet til rådighed af Teknisk Forvaltning i Sønderborg Kommune. Men da de færreste ha rrådighed over dette tekniske udstyr er UTM-koordinaterne konverteret til GPSkoordinaterne i den udgave, der findes i mobiltelefoner, tablets og biler. Ganske vist er GPS-systemet ikke så præcist som UTM, men indenfor 5-7 meter vil det være muligt at finde mindesmærkerne. Til interesserede, der ikke er GPS-brugere, er der i kataloget også en rubrik med en beskrivelse af lokaliteten, så den næsten overalt findes uden større besvær. 6

7 Henvisninger til litteratur og databaser I rubrikken med supplerende oplysninger nævnes forskellige bøger og databaser, blandt andet Boeck, Cohen, Raben, Saxe, Stolz, Vaupell og Denkmal.org., hvor der er anført lidt varierende stavemåder på de faldne. Nærmere oplysninger kan findes i: Boeck, Hector: e Mindesmærker og Krigergrave i Sønderjylland. København 1940 Cohen, A.D.: Krigen i Aarene 1848, 1849, 1850 og de Faldnes Minde. København Cohen, Vilhelm: Krigen 1864 og De Faldnes Minde. København Raben, Jens: Krigergrave og Mindesten på Sundeved og Als, 1-2. Utrykt manus fra 1940 erne, i Historisk Arkiv på Sønderborg Slot. Von Saxe, Lieutnant: Kriegsgräber und Denksteine auf Sundewitt und Alsen. Flensburg Stolz, Gerd & Jens Harrebye: Deutsche Kriegsgräber von 1848/51 und 1864 in Nordschleswig. Aabenraa Schousboe, V. og Otto Vaupell: Beretning om de danske Krigergrave. København Denkmal.org. er en tysk database, et såkaldt Onlineprojekt Gefallenendenkmäler, der har slægtsforskere som målgruppe. Vilhelm Cohens bog er blevet digitaliseret af Det Kongelige Bibliotek. Desuden findes der et antal private databaser over faldne og sårede soldater i forskellige krige. De kan findes gennem søgemaskiner som Google. 7

8 MSS-001 mindesten for premierløjtnant Anton Emil Lodberg Eising ved 17. Regiment og sekondløjtnant Hans Frederik Julius Haxthausen ved 18. Regiment i Ved foden af skrænten i anlægget ved brohovedskansen, Sønderborg 17. juli 1937 HER FALDT PRLT. A.E.L. EISING VED 17. REGT. DEN OG H. F. J. HAXTHAUSEN VED 18. REGT. DEN Natursten: h. 50 b. 80 cm. Opsat af Komiteen til Rejsning af Mindesten for Faldne i de slesvigske Krige. Anton Emil Lodberg Eising blev såret den 13. april og ført til lazarettet i Augustenborg, hvor han døde den 18. april og blev begravet på Augustenborg den 20. april Sønderborg Kommune GPS: N Ø Hans Frederik Julius Haxthausen blev såret 18.april og bragt til Sønderborg, hvor en af bærerne blev dræbt. Båren stod derefter på gaden under granatnedslag, indtil der kom to livgardere og bragte den til en ambulance. Hans Frederik Julius Haxthausen døde på Garnisonssygehuset i København den 25. juni og blev begravet på Frederiksberg den 30. juni MSS-002 Tysk mindesmærke for 4. Garde-Regiments zu Fuss i 1864 Ved indgangen til den tyske Brohovedskanse fra øst 1864? Zum Gedächtnis der am 18. April 1864 Gefallenen des K. Pr. 4.ten Garde Regiments zu Fuss. Granitsten med sleben front under store træer: h. 150 b. 100 cm. 4. Garde-Regiment zu Fuss deltog i det preussiske fremstød mod de danske brohovedskanser den 18. april Naturstyrelsen Tysk GPS: N Ø

9 MSS-003 GPS: N Ø Tysk mindesmærke for sekondløjtnanterne Paul Bergmann og Julius Materne samt øvrige faldne officerer og mandskab fra 1. Posenschen Infanterie- Regiment No. 18 i 1864 Brohovedskansen 1864 Den bei Erstürmung des Brücken Kopfs am 18. April 1864 gefallenen Officieren und Manschaften des 1t Posenschen Infanterie Regiments No. 18 zum Gedächtnis. På de to små skilte øverst: Lieutenant Bergmann Lieutenant Materne Granitsten med 3 jernplader: h. 120 b. 130 d. 40 cm. Paul Bergmann kom hårdt såret på Broager Lazaret, hvor han døde 23. april 1864 og blev begravet på Broager. Julius Materne blev begravet i hjembyen Chwalkowo, Kreis Schroda i Posen jf. www. denkmalprojekt.org. Naturstyrelsen Tysk MSS-004 Tysk gravsten for Feldwebel Ronze fra 6. Compagnie 2. Westphälische Infaterie Regiements No. 15 i Hier ruhet Feldwebel Ronze 6. Comp. 2. Westphäl. Infantr. Regiment No. 15. Gefallen am 18. April 1864 Natursten: h. 40 b. 50 cm. I Jens Rabens notater står, at der på stedet er et trækors omgivet af et levende hegn. Muligvis har der som på andre grave oprindeligt stået et trækors, som senere er blevet erstattet med den nuværende gravsten. Brohovedskansen Naturstyrelsen Tysk GPS: N Ø MSS-005 gravsten for en ukendt dansk soldat i 1864 Ved fortovet ud for ejendommen Brohovedvej 5A, Sønderborg 21. april 1928 Her hviler en dansk Soldat falden for Fældrelandet den 18. April 1864 Natursten: h. 80 b. 90 d. 40 cm. Ved udgravning til en byggegrund blev der i 1925 fundet skeletrester, som ud fra rester af en uniform blev identificeret som en ukendt dansk soldat. Ligresterne blev opbevaret på Sønderborg Slot, indtil de indsvøbt i et Dannebrog blev bisat på findestedet den 21. april Sønderborg Kommune GPS: N Ø

10 MSS-006 GPS: N Ø Tysk mindesmærke for Hauptmann Albert Eduard Lukas von Cranach fra 1. Westphälischen Infanterie-Regiments No. 13, 6. Compagnie i 1864 Ved stien bag Vissingsgade 26 og / 1900 Hier fiel am 18. April 1864 beim Sturm auf den Brückenkopf der Hauptmann v. Cranach des königl. Preuss. 1. Westphälischen Infanterie- Regts. No. 13. Jernskors: h. 130 b. 97 cm. Mindesmærket stod oprindeligt længere mod nord, hvor jernbanen går og blev ved banens anlæg flyttet til den nuværende placering i Ifølge Jens Rabens notater er der tale om en grav, men Hauptmann von Cranach blev begravet i sin fødeby Craatzen i Kreis Soldin i Brandenburg jf. Hauptmann von Cranach ledte 6. Compagnies erobring af Skanse X og forfølgelse af det danske 16. Regiment mod brohovedskanserne den 18. april Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge Tysk MSS-007 gravsten for 5 ukendte danske soldater fra 16. Regiments 7. og 8. Kompagni i 1864 Ved Alssund ved Jagten / 1909 Her hviler 5 tapre danske Soldater som faldt den 18. April 1864 Sleben granitsten: h. 110 b. 90 d. 55 cm. Gravstenen er opsat i Indtil da stod her et trækors rejst af de preussiske tropper med indskriften: Hier ruhen 5 tapfre Dänen gefallen am 18. April Den danske mindesten var oprindeligt omgivet af et jerngitter. 16. Regiment trak sig tilbage langs stranden fra Skanse IX-X til brohovedet den 18. april Sønderborg Kommune GPS: N Ø

11 MSS-008 mindesten for premierløjtnant Emil Victor Schau ved 16. Regiment i 1864 Ved Alssund ved Jagten juni 1925 HER FALDT PRLT. E. V. SCHAU VED 16. REGT. D Natursten: h. 50 b. 60 d. 33 cm. Mindestenen blev opsat af Komiteen for Rejsning af Mindesten. Emil Victor Schau blev begravet på Garnisons i København den 28. april Sønderborg Kommune GPS: N Ø MSS-009 Tysk gravsten over en ukendt infanterist fra 8. Brandenburgsche Infanterie Regiment No. 64 Ved Aabenraavej ved Dybbøl Plejecenter 1864/ 1924 Hier ruht ein tapferer Füsilier vom 8. Brdbg. Inf. Rgt. No. 64 gefallen am 18. April 1864 Kunstgranit: h. 40, b. 30, d. 10 cm. Gravstenen blev opsat i Indtil da stod et trækors med samme indskrift. Indtil 1937 lå graven ca. 100 meter længere mod nord. Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge Tysk GPS: N Ø MSS-010 mindesten over overlæge Henrik Jacobi Boesen ved 17. Regiment i 1864 Ved Aabenraavej ved Dybbøl Plejecenter ca. 50 meter vest for MSS september 1928 Her faldt Overlæge H. J. Boesen ved 17. Rgmt. d Natursten: h. 80 b. 70 d. 60 cm. Mindestenen blev opsat den 3. september Henrik Jacobi Boesen blev begravet på Augustenborg den 24. april Sønderborg Kommune GPS: N Ø

12 MSS-011 mindesten for korporal Carl Frederik Rasmussen ved 3. Regiments 6. Kompagni i 1864 Ved Aabenraavej mellem nr. 29 og krydset Gl. Aabenraa- Alssundvej 22. marts 1938 HER FALDT KORP. C. F. RASMUSSEN VED 3. REGT. DEN Natursten: h. 70 b. 60 d. 30 cm. Mindestenen blev opsat af Komiteen for Rejsning af Mindesten for Faldne i de slesvigske Krige. Korporal C. F. Rasmussen menes begravet i en af gravene på Dybbøl Banke. Sønderborg Kommune GPS: N Ø MSS-012 Tysk grav for korporalerne Johann Hermann Heinrich Averkam, Bernhard Walforth, Bernhard Anton Eggemann og Heinrich Kösters samt musketer Heinrich Gössling fra 1. Westphälischen Infaterie Regiment No Compagnie i 1864 Ved Dybbøløstenvej i det sydøstlige hjørne af ejendommen Aabenraavej 29 (Brunhoved) 1864 På korsets forside: Hier ruhen Gefr. Heinr. Averkam aus Osterwick, Kr. Coesfeld, Gefr. Bernhard Walforth, Ameloe, Kr. Ahaus, Gefr. Anton Eggemann aus Albachten, Kr. Münster, Gefr. Heinrich Kösters aus Schoppingen, Kr. Ahaus, Musk. Heinrich Gössling aus Ahaus, Kr. Ahaus. På korsets bagside: Sie starben als Helden am 18. April 1864 mit Gott für König und Vaterland. Jernkors på en granitsokkel med en kanonkugle, som er omkranset af en bøgehæk: h. 130 b. 80 cm. 1. Westphälische Infanterie Regiment No. 13, 6. Compagnie deltog i erobringen af Skanse X og forfølgelsen af det danske 16. Regiment mod brohovedskanserne den 18. april Nærmere oplysninger savnes. Sønderborg Kommune + Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge Tysk GPS: N Ø På marmorpladen: Ich hatt einen Kameraden. Die 6. Compagni des 1. Westphalischen Inftr. Regiments No

13 MSS-013 Tysk mindesmærke for generalmajor Eduard Gustav Ludwig von Raven ved 10. preussiske brigade i ? Dem Andenken des Generals von Raven Det sydøstlige hjørne af Dybbøløstenvej og Østerløkke Trappeformet runddel i muret granit med tavle i sleben granit og jernkors på toppen: h. ca 200 cm General von Raven var chef for den preusiske 10. Infanterie- Brigade. Den 18. april kom brigaden i kamp med de danske 16. og 17. Regiment, som var under retræte langs Alssund til brohovedet. e batterier på Als beskød da brigaden, hvorved von Raven blev såret. General von Raven døde på Johannitternes lazaret på Nybøl Skole den 27. april 1864 og blev begravet i Berlin. En mindetavle for general von Raven er indsat i Nybøl skoles mur (Se MSS-195). Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge Tysk GPS: N Ø MSS-014 gravsten over 6 ukendte soldater fra 9. Regiment i 1864 Ved Gammel Aabenraavej / 1909 Her hvile 6 tapre danske Soldater som faldt den 18. April 1864 Sleben granitsten i et lille anlæg med træer: h. 120 b. 80 d 30 cm. Indtil 1909 stod et trækors på graven med samme indskrift på tysk. Naturstyrelsen GPS: N Ø

14 MSS-015 gravsten over en ukendt soldat fra 17. Regiment Ved Gammel Aabenraavej Her hviler en tapper dansk Soldat som faldt den 18. April 1864 Sleben granitsten i et lille anlæg: h. 60 b. 50 d. 40 cm. Gravstenen blev opsat i 1909, da graven blev flyttet fra sin oprindelige placering ved Brunhoved, hvor der stod et trækors med samme indskrift på tysk. Naturstyrelsen GPS: N Ø MSS-016 mindesten for premierløjtnant Carl Gustav Rosen ved 9. Regiment i 1864 Ved Gammel Aabenraavej juli 1937 HER FALDT PRLT. C. G. ROSEN VED 9. REGT. DEN Natursten: h. 40 b. 40 d. 10 cm. Mindestenen blev opsat af Komiteen for Rejsning af Mindesten for de Faldne i de slesvigske Krige. Carl Gustav Rosen blev såret den 18. april og døde i København den 24. april. Han blev begravet på Store Heddinge den 29. april Naturstyrelsen GPS: N Ø

15 MSS-017 mindesten for premierløjtnant Ernst Ferdinand Møsting Schmidt ved 9. Regiment i 1864 Ved Gammel Aabenraavej juli 1937 HER FALDT PRLT. E. F. M. SCHMIDT VED 9. REGT. DEN Natursten som er delvist begravet i en privat have: h. 60 b. 60 cm. Mindestenen blev opsat af Komiteen for Rejsning af Mindesten for de Faldne i de slesvigske Krige. Ernst Ferdinand Møsting Schmidt var den 18. april chef for 9. Regiments 3. Kompagni og faldt under regimentets fremstød mod Dybbøl Mølle. Liget blev bragt til lazarettet i Stenderup og menes begravet i graven øst for Nybøl. Sønderborg Kommune GPS: N Ø MSS-018 GPS: N Ø mindesten for sekondløjtnant Johannes Holger Lindhard ved 9. Regiment i 1864 Ved Gammel Aabenraavej 3 og hjørnet af Sønderled 18. april 1934 HER FALDT SEKLT. J. H. LINDHARD VED 9. REGT. DEN Natursten: h. 70 b. 80 d. 50 cm. Mindestenen er rejst af Komiteen til Rejsning af Mindesten for Faldne i de slesvigske Krige og er bekostet af Aarhusegnens Ungdomsforeninger. Johannes Holger Lindhard var født i Højbjerg mellem Aarhus og Viborg, men pga. forældrenes tidlige død opdraget hos købmand T. Lindhard i Roskilde. Han faldt under 9. Regiments fremstød mod Dybbøl Mølle og blev begravet i Roskilde den 26. april Sønderborg Kommune 15

16 MSS-019 GPS: N Ø mindesten for premierløjtnant Peter Lauritz Carl Frederik Hansen ved 9. Regiment i 1864 Ved Dybbølgade bag ejendommen Sønderled 1 9. marts 1938 HER FALDT PRLT. P. L. C. F. HANSEN VED 9. REGT. DEN Natursten som er halvt nedgravet: h. 70 b. 80 d. 50 cm. Mindestenen er opsat af Komiteen til Rejsning af Mindesten for Faldne i De slesvigske Krige. Peter Lauritz Carl Frederik Hansen blev taget til fange ved Oversø den 6. februar 1864, men senere udvekslet og kom atter i tjeneste ved 9. Regiment den 17. april. Den 18. april blev han såret under regimentets fremstød mod Dybbøl Mølle og døde den 7. maj i København, hvor han blev begravet på Garnisons den 14. maj Sønderborg Kommune 16

17 MSS-020 mindesten for generalmajor Peter Henrik Claude du Plat og major Ernst Frederik Schau ved 2. Division og major Sigismund Ludvig Carl Rosen ved Armeens Overkommando i 1864 Ved sydsiden af Dybbølgade overfor nr Her faldt Generalmajor P. H. C. du Plat Major E. F. Schau og Major S. L. C. Rosen den 18. April 1864 Sleben granit på sokkel af natursten omgivet af beplantning og stakit ud til markerne bagved: h. 130 b. 100 d. 75 cm Mindestenen blev rejst i 1910 på nordsiden af Dybbølgade, men blev flyttet over til den nuværende plads ved anlægget af cykelstier langs landevejen i Liget af Peter Henrik Claude du Plat blev udleveret af preusserne udsmykket med en laurbærkrans af feltmarskal von Wrangel og begravet på Sønderup den 28. april Naturstyrelsen GPS: N Ø Ernst Frederik Schau blev såret den 18. april. Han døde på lazarettet i Flensborg den 24. april og blev begravet på Garnisons i København den 2. maj Sigismund Ludvig Carl Rosen blev såret den 18. april og døde samme aften på Johannitternes lazaret på Nybøl Skole. Han blev begravet på Holmens i København den 26. april (Se også MSS-196B) E. S. Schau P. H. C. du Plat S. L. C. Rosen 17

18 MSS-021 mindesten for sekondløjtnant Frederik Harald Christian Saande ved 9. Regiment i 1864 Neden for nedkørslen fra Dybbølgade 88 til Sønderled 4. september 1925 HER FALDT SEKTL. F. H. C. SAANDE VED 9. REGT. DEN REJST AF ELEV- SKOLENS MINDE. Natursten: h. 70 b. 80 d. 50 cm. Mindestenen er rejst af Komiteen til Rejsning af Mindesten for Faldne i de slesvigske Krige og blev bekostet af Elevskolens Minde. Frederik Harald Christian Saande faldt under 9. Regiments fremstød mod Dybbøl Mølle. Hans gravsted er ukendt, men menes at være i graven for 47 danske soldater syd for Dybbølgade (Se MSS-023A). Sønderborg Kommune GPS: N Ø MSS-022 mindesten for kaptajn Hans Julius Waldemar Hansen ved 9. Regiment i 1864 Ved det nordvestlige hjørne af Dybbøl Banke og Dybbølsten 30. marts 1938 HER FALDT KAPT. H. J. W. HANSEN VED 9. REGT. DEN Natursten: h. 80 b. 80 d. 60 cm. Mindestenen er opsat af Komiteen til Rejsning af Mindesten for Faldne i De slesvigske Krige. Hans Julius Waldemar Hansen blev som chef for 9. Regiments 5. Kompagni såret under regimentets fremstød mod Dybbøl Mølle den 18. april og døde på lazarettet i Stenderup den 30. april. Han blev begravet i Korsør den 4. maj Sønderborg Kommune GPS: N Ø

19 MSS-023A gravsten for 47 ukendte soldater ved 9. og 20. Regiment i 1864 Syd for Dybbølgade og mindestenen for generalmajor P. H. C. du Plat m.fl. (MSS-020) sammen med MSS- 023A og MSS-023B 1864/ 1909 Her hvile 47 tapre danske Soldater som faldt den 18. April 1864 Sleben granitsten omgivet af en hæk bagerst og et stakit forrest: h. 170 b. 60 d. 50 cm. Gravstenen blev rejst i 1909 i stedet for to trækors med indskrifterne Hier ruhen 30 tapfre Dänen gefallen am 18. April 1864 og Hier ruhen 17 tapfre Dänen gefallen am 18. April De 47 soldater blev begravet af det preussiske Infanterie-Regiment No. 53 ifølge meddelelse fra oberst Rothenbücher til Jens Raben i Naturstyrelsen GPS: N Ø MSS-023B mindesten vest for MSS- 023A for kaptajn Christian Vilhelm Knauer og premierløjtnant Ernst Ferdinand Møsting Schmidt ved 9. Regiment og svensk frivillig sekondløjtnant Gustav Hermann von Knorring 22. Regiment i Syd for Dybbølgade og mindestenen for generalmajor P. H. C. du Plat m.fl. (MSS-020) sammen med MSS- 023A og MSS-023C 1914 Rejst til Minde om Kaptajn C. V. Knauer 9. Inf. Rgt. Premierløjtnant E. A. M. Schmidt 9. Inf. Rgt. og svensk Frivillig Underløjtnant G. H. Knorring 22. Inf. Rgt. faldne 18. April 1864 ved Dybbøl, hvis Hvilesteder ikke kendes. Sleben granitsten omgivet af en hæk bagerst og et stakit forrest: h. 100 b. 60 d. 30 cm Mindestenen blev rejst i Christian Vilhelm Knauer faldt den 18. april i kampen om Dybbøl Mølle (Se MSS-041). Ernst Ferdinand Møsting Schmidts forbogstaver er rettelig E. F. M. Han faldt ved Gammel Aabenraa vej (Se MSS-017). Gustav Hermann von Knorrings sabel blev i 1914 foræret til Sønderborg Museum af general von Sass-Jaworski, som har oplyst, at Knorring blev begravet i graven for 209 danske soldater. Han faldt i Skanse II (Se MSS-085 og MSS-096C). Naturstyrelsen + Svensk GPS: N Ø

20 MSS-023C mindesten for sekondløjtnanterne Peter Gersdorff ved 4. Regiment, Andreas Vilhelm Hansen ved 6. Regiment, Frederik Harald Christian Saande ved 9. Regiment og Victor Christian Kemp ved 22. Regiment i 1864 Syd for Dybbølgade og mindestenen for generalmajor P. H. C. du Plat m.fl. (MSS-020) sammen med MSS- 023A og MSS-023B 1914 Rejst til Minde om Sekondløjtnanterne A. H. C. Saande 9. Inf. Regt. A. V. Hansen 6. Inf. Rgt. A. Gersdorf 4. Inf. Rgt. V. C. Kemp 22. Inf. Rgt. faldne i Kampen om Dybbøl 1864 hvis Hvilesteder ikke kendes Sleben granitsten omgivet af en hæk bagerst og et stakit forrest: h. 100 b. 60 d. 30 cm Sekondløjtnant Frederik Harald Christian Saandes forbogstaver er rettelig F. H. C. Han faldt ved Gammel Aabenraa vej (Se MSS-021). Andreas Vilhelm Hansen faldt den 14. april ved skanse III og blev begravet på Allerup den 19. april 1864 (Se MSS-092). Sekondløjtnant Peter Gersdorffs forbogstav er rettelig P. og han faldt den 17. marts ved Ragebøl, hvor han formentlig blev begravet i en af tre grave, som blev sløjfet kort efter krigen (Se MSS-138A - MSS- 138C). Naturstyrelsen GPS: N Ø Victor Christian Kemp faldt den 18. april mellem skanse II og III og er formentlig begravet i en af gravene (Se også MSS-077). MSS-024 mindesten for premierløjtnant Peter Frederik Wilhelm Hansen ved 1. Brigade i 1864 Ved ejendommen Hørlyk sydøst for Dybbøl Mølle 30. marts 1938 HER FALDT PRLT. P. F. W. HANSEN ADJ. VED 1. BRIG. DEN Natursten: h. 60 b. 90 d. 40 cm. Mindestenen er opsat af Komiteen til Rejsning af Mindesten for Faldne i De slesvigske Krige. Den 18. april blev Peter Frederik Wilhelm Hansen såret og han døde på Johannitternes lazaret på Nybøl Skole den 23. april Han blev begravet på Brenderup den 30. april Sønderborg Kommune GPS: N Ø

21 MSS-025 GPS: N Ø mindesten for major Sophus Peter Larsenius Schack ved 20. Regiment i 1864 Ved ejendommen Hørlyk sydøst for Dybbøl Mølle 26. november 1926 HER FALDT MAJOR S. P. L. SCHACK VED 20. RGT. D Natursten: h. 65 b. 65 d. 20 cm. Mindestenen er opsat af Komiteen til Rejsning af Mindesten for Faldne i De slesvigske Krige. Sophus Peter Larsenius Schack var chef for I. Bataillon ved 20. Regiment i 8. Brigade. Hårdt såret under brigadens fremstød mod Dybbøl Mølle den 18. april blev han ført til København, hvor han døde den 21. april og blev begravet på Garnisons den 29. april Sønderborg Kommune MSS-026 GPS: N Ø mindesten for svensk frivillig korporal Axel Lundbom ved 10. Bataillon i 1848 Mellem Dybbøl Mølle og ejendommen Hørlyk sydøst for møllen 1. oktober 1942 SVENSK FRIVILLIG KORP. A. LUNDBOM VED 10. BATL. FALDT DEN Natursten under en hvidtjørn: h. 60 b. 60 d. 30 cm. Mindestenen er opsat af Komiteen til Rejsning af Mindesten for Faldne i De slesvigske Krige. Axel Lundbom blev hårdt såret under kampene den 5. juni 1848, faldt i fjendens hænder og døde på et lazaret i Flensborg den 22. juni. Han blev begravet på St. Marie i Flensborg den 27. juni Sønderborg Kommune Svensk MSS-027 mindesten for kaptajn Ernst Heinrich Thestrup ved 10. lette Bataillon i 1848 Mellem Dybbøl Mølle og ejendommen Hørlyk sydøst for møllen 22. april 1938 HER FALDT KAPT. E. H. THESTRUP VED 10. BATL. DEN Natursten: h. 70 b. 60 d. 50 cm. Mindestenen er opsat af Komiteen til Rejsning af Mindesten for Faldne i De slesvigske Krige. Ernst Heinrich Thestrup faldt under kampene den 28. maj 1848, da 10. lette Bataillon under hans ledelse angreb Dybbøl Mølle. Han blev begravet på Sønderborg den 30. maj 1848 (Se MSS-253). Naturstyrelsen GPS: N Ø

22 MSS-028 mindesten for oberst Henrik Georg Lasson ved 1. Brigade i 1864 Mellem ejendommene Hørlyk sydøst for Dybbøl Mølle og Langdamgaard ved Grønnekærvej 1920 HER FALDT OBERST H. G. LASSON 18. APRIL 1864 Natursten: h. 170 b. 120 d. 70 cm. Mindestenen er opsat af Henrik Georg Lassons familie. Obersten var chef for 1. Brigade, 2. og 22. Regiment, som den 18. april stod fra skanse I til og med skanse VI. Han faldt ved en daværende vej fra Hørlyk til Langdamgaard. Preusserne overleverede hans lig, som blev begravet på Garnisons i København den 27. april Naturstyrelsen + Forsvarets Krigergravstilsyn GPS: N Ø MSS-029 GPS: N Ø mindesten for kaptajn Frederik Hannibal Edvard Harald Stockfleth, sekondløjtnant Lars Christian Hedemark Brønnum, officersaspirant Jacob Sophus Prior og kommandersergent Johan Ludvig Jensen Bugge ved 20. Regiment i 1864 Mellem ejendommene Langdamgaard og Grønnekær ved Grønnekærvej 22. april 1938 HER FALDT KAPT. F. H. E. H. STOCKFLETH SEKTL. L. C. H. BRØNNUM OFFASP. J. S. PRIOR KMDSG. J. L. J. BUGGE VED 20. REGT. DEN Natursten: h. 70 b. 60 d. 50 cm. Mindestenen er opsat af Komiteen til Rejsning af Mindesten for Faldne i De slesvigske Krige. Frederik Hannibal Edvard Harald Stockfleth var chef for 20. Regiments 2. Kompagni. Han faldt den 18. april under 8. Brigades fremstød og blev begravet på Augustenborg den 24. april 1864 (Se MSS-347). Samtidig faldt Lars Christian Hedemark Brønnum, der blev begravet på Garnisons i København den 27. april 1864, Jacob Sophus Prior, der blev begravet på Søetatens i København den 1. maj 1864 og Johan Ludvig Jensen Bugge, der menes begravet i en af gravene på Dybbøl. Naturstyrelsen 22

23 MSS-030 GPS: N Ø mindesten for overspillemand Jens Peter Severin Petersen og spillemand Henrik Frederik Brügmann ved 20. Regiments 2. og 5. Kompagni i 1864 Mellem ejendommene Langdamgaard og Grønnekær 22. april 1938 HER FALDT SPILLEMÆNDENE J. P. S. PETERSEN A. F. V. BRÜGMANN VED 20. REGT. DEN Natursten: h. 60 b. 100 d. 50 cm. Mindestenen er opsat af Komiteen til Rejsning af Mindesten for Faldne i De slesvigske Krige. Spillemand Brügmanns forbogstaver er i indskriften A. F. V. men er retteligt H. F. Jens Peter Severin Petersen og Henrik Frederik Brügmann blev dræbt, mens de liggende på ryggen i en fjendlig kugleregn på sekondløjtnant Baumann s ordre forsøgte at blæse signalet Venstre Fløj frem!. Begge menes begravet i en af gravene på Dybbøl Banke. Naturstyrelsen MSS-031 mindesten for kommandersergent Peter Andersen Luxhøi og korporal Mads Mathiesen ved 20. Regiments 6. Kompagni i 1864 Mellem ejendommene Langdamgaard og Grønnekær ved Grønnekærvej 22. april 1938 HER FALDT KMDSG. P. A. LUXHØJ OG KORP. M. MATHIESEN VED 20. REGT. DEN Natursten: h. 80 b. 60 d. 50 cm. Mindestenen er rejst af Komiteen til Rejsning af Mindesten for Faldne i de slesvigske Krige. Peter Andersen Luxhøi og Mads Mathiesen faldt under 8. Brigades fremstød den 18. april. Peter Andersen Luxhøi er begravet i en af gravene på Dybbøl. Mads Mathiesen døde på lazarettet i Blans den 20. april og blev begravet på Ullerup den 22. april 1864 (Se MSS-223). Naturstyrelsen GPS: N Ø

Gendarmstien. Vandreguide og øjenåbner. 74 kilometer kystnær vandrerute langs den dansk-tyske grænse

Gendarmstien. Vandreguide og øjenåbner. 74 kilometer kystnær vandrerute langs den dansk-tyske grænse Gendarmstien Vandreguide og øjenåbner 74 kilometer kystnær vandrerute langs den dansk-tyske grænse Vandrerute og kort 1:30.000 NYBØL NOR 1. version. 2013 Udgivet af: Sønderborg Erhvervs og Turistcenter

Læs mere

Englene ved Mons. Et essay. Af Jens Ellekær. Englene ved Mons Af Jens Ellekær

Englene ved Mons. Et essay. Af Jens Ellekær. Englene ved Mons Af Jens Ellekær Englene ved Mons Englene ved Mons Et essay Appendiks: novellen Bueskytterne af Arthur Machen. Det første større slag mellem tyske og britiske styrker under Første Verdenskrig fandt sted ved den sydbelgiske

Læs mere

VEJLEDNING FOR BENYTTELSE AF FANER OG FLAG VED DE FRIVILLIGE SØNDERJYSKE BRANDVÆRN.

VEJLEDNING FOR BENYTTELSE AF FANER OG FLAG VED DE FRIVILLIGE SØNDERJYSKE BRANDVÆRN. VEJLEDNING FOR BENYTTELSE AF FANER OG FLAG VED DE FRIVILLIGE SØNDERJYSKE BRANDVÆRN. Forord Denne vejledning er udgivet af Sønderjysk Frivillige Brandværnsforbund i et forsøg på at svare på de mange spørgsmål,

Læs mere

Brudstykker af SOGNS HISTORIE. Samlet, bearbejdet og udgivet af. Henning Haugaard

Brudstykker af SOGNS HISTORIE. Samlet, bearbejdet og udgivet af. Henning Haugaard Brudstykker af SOGNS HISTORIE Samlet, bearbejdet og udgivet af Henning Haugaard NR. 14 SEPTEMBER 1989 440 Indhold - Sivkrovej - dengang og nu 441 - Domænegårde i Nordslesvig 442 - Nationalitetsforhold

Læs mere

Søetatens Pigeskole. en fortælling om Borgergade 111 i Nyboder. Udgivet af Realea A/S

Søetatens Pigeskole. en fortælling om Borgergade 111 i Nyboder. Udgivet af Realea A/S Søetatens Pigeskole en fortælling om Borgergade 111 i Nyboder Udgivet af Realea A/S Søetatens Pigeskole en fortælling om Borgergade 111 i Nyboder Af Dorthe Bendtsen Udgivet af Realea A/S Indhold Forord..........................

Læs mere

DET ROMANTISKE LANDSKAB SOM GULDALDERENS MALERE, DIGTERE OG MUSIKERE SÅ DET

DET ROMANTISKE LANDSKAB SOM GULDALDERENS MALERE, DIGTERE OG MUSIKERE SÅ DET DET ROMANTISKE LANDSKAB SOM GULDALDERENS MALERE, DIGTERE OG MUSIKERE SÅ DET P.C. SKOVGAARD, Udsigt over havet fra Møens Klint, 1850 Skovgaard museet - Undervisning 1 DET ROMANTISKE LANDSKAB SOM GULDALDERENS

Læs mere

BORNHOLHSKE SAMLINGER

BORNHOLHSKE SAMLINGER BORNHOLHSKE SAMLINGER BORNHOLMSKE SAMLINGER BORNHOLMSKE SAMLINGER UDGIVET AF BORNHOLMS HISTORISKE SAMFUND II. RÆKKE - 5. BIND RØNNE 1971 COLBERGS EFTF. BOGTRYKKERI ISBN 87 87042 00 2 I kommission hos William

Læs mere

VINKLER PÅ VIKINGETIDEN

VINKLER PÅ VIKINGETIDEN VINKLER PÅ VIKINGETIDEN VINKLER PÅ IKINGETIDEN Redaktion: Mads Blom Mette Boritz Marie Broen Mads Danker Danielsen Karl-Johann Hemmersam Marlene Kramm Christian Vollmond Vinkler på vikingetiden Nationalmuseet

Læs mere

Flammen og Citronen. Et interaktivt websted om to af besættelsestidens store profiler. Undervisningsmateriale

Flammen og Citronen. Et interaktivt websted om to af besættelsestidens store profiler. Undervisningsmateriale Flammen og Citronen Et interaktivt websted om to af besættelsestidens store profiler Undervisningsmateriale Indhold Stikkerdrab under besættelsen side 2 Modstanden side 6 Drabet side 9 Dilemmaet side 12

Læs mere

Sæby en af Danmarks. mådeligste flækker. Af Jens Thidemann. Nordjyllands Kystmuseum, Sæby

Sæby en af Danmarks. mådeligste flækker. Af Jens Thidemann. Nordjyllands Kystmuseum, Sæby Sæby en af Danmarks mådeligste flækker Af Jens Thidemann Nordjyllands Kystmuseum, Sæby D en første december 1808 ankom James McDonald til, hvad han senere beskrev som et ubehageligt logi i en lille kysthavn

Læs mere

Danmark før og nu. læremateriale om historie, kultur og samfundsforhold til indfødsretsprøve. April 2007

Danmark før og nu. læremateriale om historie, kultur og samfundsforhold til indfødsretsprøve. April 2007 Danmark før og nu læremateriale om historie, kultur og samfundsforhold til indfødsretsprøve April 2007 Danmark før og nu læremateriale om historie, kultur og samfundsforhold til indfødsretsprøve April

Læs mere

HIT MED HISTORIEN Grundbog til 8. klasse

HIT MED HISTORIEN Grundbog til 8. klasse ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ 123456789,. - _ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå HIT MED HISTORIEN Grundbog til 8. klasse Af Jens Aage Poulsen Dette er en pdf-fil med Hit med historien, grundbog 8. kl. Filen

Læs mere

Langmosegård - en boplads fra yngre bronzealder

Langmosegård - en boplads fra yngre bronzealder 1 Langmosegård - en boplads fra yngre bronzealder Martin Mikkelsen Udgravningsfeltet ved Langmosegård. I baggrunden Tulsbjerge med mange fredede gravhøje. Viborg Stiftsmuseum 2007 Bygherrerapport nr. 20

Læs mere

VESTBYAVISEN. Vestergade renoveres - 1. etape er i gang. Vestergadekvarteret - Horsens MARTS 2003

VESTBYAVISEN. Vestergade renoveres - 1. etape er i gang. Vestergadekvarteret - Horsens MARTS 2003 VESTBYAVISEN Vestergadekvarteret - Horsens MARTS 2003 Vestergade renoveres - 1. etape er i gang KVARTERLØFT 2001-2007 Bliv gaderepræsentant Hvis I vil gøre noget for jeres kvarter, så bliv gaderepræsentant

Læs mere

ØSTBIRK KIRKES HISTORIE.

ØSTBIRK KIRKES HISTORIE. ØSTBIRK KIRKES HISTORIE. Kirkens ældste del er skibet, som er fra 1180-1200, opført i romansk stil af frådsten og kampesten, med små rundbuede vinduer og et fladt tag. Mod øst et lille kor og måske et

Læs mere

Udgives af Telegrafens Venner 2. årgang Nr. 1 januar 2014

Udgives af Telegrafens Venner 2. årgang Nr. 1 januar 2014 Udgives af Telegrafens Venner 2. årgang Nr. 1 januar 2014 arbejde læse om dit Tag bladet med hjem, så familien kan Færdig Blad 1 2014.indd 1 12/13/2013 10:15:32 AM UDGIVES AF TELEGRAFENS VENNER Adr.: Øster

Læs mere

Nummer 49. for Øster Brønderslev og Hallund området. Bålhøj-festival. Payamino. Byfest i Ø.B. Borgerforeninger. Bjesk. Samlingshus.

Nummer 49. for Øster Brønderslev og Hallund området. Bålhøj-festival. Payamino. Byfest i Ø.B. Borgerforeninger. Bjesk. Samlingshus. L O K A L B L A D E T for Øster Brønderslev og Hallund området Bålhøj-festival Payamino Byfest i Ø.B. Borgerforeninger Bjesk Samlingshus Dagpleje Spejderhus Skolejubilæum ØB-kolonien Nummer 49 Juni-august

Læs mere

baptist.dk FAQ om baptister Særnummer Nummer 7 2010 157. årgang Udgivet af Baptistkirken i Danmark

baptist.dk FAQ om baptister Særnummer Nummer 7 2010 157. årgang Udgivet af Baptistkirken i Danmark baptist.dk Nummer 7 2010 157. årgang Udgivet af Baptistkirken i Danmark Særnummer FAQ om baptister Det begynder og ender med Jesus Hvor skal man begynde, og hvor skal man ende, når man taler om den kristne

Læs mere

Fra Den Jydske Handelshøjskole til Århus Købmandsskole

Fra Den Jydske Handelshøjskole til Århus Købmandsskole Fra Den Jydske Handelshøjskole til Århus Købmandsskole En skolebygning gennem 100 år af Henrik Fode Fra Den Jydske Handelshøjskole Til Århus Købmandsskole er udgivet i anledning af skolebygningens 100

Læs mere

Vejledning om pleje af fredede fortidsminder

Vejledning om pleje af fredede fortidsminder Vejledning om pleje af fredede fortidsminder Kulturministeriet Kulturarvsstyrelsen Juni 2009 Vejledning om pleje af fredede fortidsminder Kulturministeriet, Kulturarvstyrelsen 2009 Redaktion: Torben Dehn

Læs mere

Støvring en underlig by i en underlig tid Skrevet 1994 af Gorm Hjort, bragt i Hanen 4. Rk. Nr. 10, 1995

Støvring en underlig by i en underlig tid Skrevet 1994 af Gorm Hjort, bragt i Hanen 4. Rk. Nr. 10, 1995 Forord af Poul Christensen Ingeniør Gorm Erik Hjort i Åbyhøj, der havde sin opvækst i Støvring for et par generationer siden, har fra tid til anden overladt lokalhistorisk arkiv en del optegnelser, der

Læs mere

Oversigter. Soldater er også mennesker OM FORSKNINGEN I DANSK 1700-TALS MILITÆRHISTORIE OG NEW MILITARY HISTORY LARS B. STRUWE

Oversigter. Soldater er også mennesker OM FORSKNINGEN I DANSK 1700-TALS MILITÆRHISTORIE OG NEW MILITARY HISTORY LARS B. STRUWE Oversigter Soldater er også mennesker OM FORSKNINGEN I DANSK 1700-TALS MILITÆRHISTORIE OG NEW MILITARY HISTORY AF LARS B. STRUWE Udskrivningen af karle til den forhadte landmilits og stavnsbåndet har i

Læs mere

Historie 6 Af Ulrik Grubb og Jens Aage Poulsen 1. udgave, 1. oplag 2014 2014 Gyldendal A/S, Copenhagen. www.gyldendal-uddannelse.

Historie 6 Af Ulrik Grubb og Jens Aage Poulsen 1. udgave, 1. oplag 2014 2014 Gyldendal A/S, Copenhagen. www.gyldendal-uddannelse. Historie 6 Af Ulrik Grubb og Jens Aage Poulsen 1. udgave, 1. oplag 2014 2014 Gyldendal A/S, Copenhagen www.gyldendal-uddannelse.dk Forlagsredaktion: Marianne Harboe og Kim Møller Hansen Ekstern faglig

Læs mere

MIT BARN hvor er du? Første bog i Danmark om adoption fortalt af den biologiske mor. Aniella Bonnichsen

MIT BARN hvor er du? Første bog i Danmark om adoption fortalt af den biologiske mor. Aniella Bonnichsen MIT BARN hvor er du? Første bog i Danmark om adoption fortalt af den biologiske mor. Aniella Bonnichsen MIT BARN HVOR ER DU? BAGSIDETEKST Adoption bringer mange tanker og følelser i spil. I bøger, aviser,

Læs mere

Den anden Jeppe. En vandring med Jeppe Aakjær 2014. Sally Altschuler

Den anden Jeppe. En vandring med Jeppe Aakjær 2014. Sally Altschuler Den anden Jeppe En vandring med Jeppe Aakjær 2014 Sally Altschuler 1. BAGHAVEN/BUSTEN (Knasen af grus og kviste ) Åh jeg må have blundet. Lige her, midt i roserne. Hvor ejendommeligt Ja, undskyld, men

Læs mere

En kongelig øjenlæsion

En kongelig øjenlæsion En kongelig øjenlæsion Af Ib Søgaard Juleaftensdag 1644 satte Christian IV sig til sit skrivebord på Frederiksborg slot for at skrive et brev til svigersønnen Corfitz Ulfeldt(1): Du skaldt lade kalde for

Læs mere