Kajakpolo Spilleregler

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kajakpolo Spilleregler"

Transkript

1 Dansk Kano og Kajak Forbund Officiel oversættelse og fortolkning af ICF s Kajakpolo Spilleregler

2 OBS: Det er muligt at søge dispensation for de opstillede krav til bane, mål mv. 1. Banen: Banen skal være rektangulær og have en længde på 35 meter og en bredde på 23 meter. Umiddelbart omkring spillearealet skal være en zone med frit vand, der om muligt er mindst 1 meter bred. Det bør tilstræbes, at der er plads til uhindrede udskiftninger i områderne bag baglinierne. Vanddybden gennem hele spillearealet bør ikke være under 90 cm. Der skal være en frihøjde på min. 3 meter uden nogen form for forhindringer og en højde til loftet på min. 5 meter, over hele spillearealet. Begge sider af spillearealet skal have friholdt gangareal til brug for dommerne. 2. Banens grænser og afmærkning: De lange grænser kaldes sidelinier og de korte kaldes mållinier. Linierne skal afmærkes med flydende banetove. Der bør ikke være opdriftsmidler på baglinien, på stykkerne 4 meter på hver side af målets centrum, hvis opdriftsmidlerne forhindrer målmanden i at placere sig frit og uhindret i og omkring målet. Udskiftningszonerne skal markeres på mållinierne, 4 meter fra centrum af målrammen, så det er tydeligt for dommere og spillere. På sidelinierne skal være tydelige markeringer 4,5 og 6 meter fra mållinierne samt for midten af banen. 3. Mål: Mål skal placeres midt over hver mållinie, og indersiden af den nederste lægte i målrammen skal være 2 meter over vandoverfladen. Målene skal være placeret, så de er forhindret i at svinge. Målstøtterne og nettene bør ikke genere forsvarsspillere eller andre, der manøvrerer nær målet, eller genere boldens flugt indenfor banen. Målene skal bestå af en åben ramme, der er rektangulær. De skal være 1 meter høje og 1,5 meter brede (målt på indersiden). Maksimumbredden på materiale, brugt til at konstruere målrammerne, er 5 cm. Målene skal være rød- og hvidstribede, med 20 centimeter brede striber. 4. Bolden: Bolden skal være en vandpolobold, godkendt af DKF. Den skal være rund, vandtæt og med en selvlukkende ventil. Der må ikke være smurt substanser som for eksempel harpiks på bolden. En herrebold skal veje gram, have en omkreds på cm og et lufttryk på kpa. Til dame og juniorkampe benyttes en bold på centimeter i omkreds med et lufttryk på kpa. 5. Officials: side 2

3 Kampen styres af 2 dommere, 2 målliniedommere, 1 udstyrskontrollant to tidtagere og en protokolfører. Afhængig af vigtigheden af kampen, kan der benyttes mellem 3 og 8 officials. Hvor kun 3 officials benyttes, er de to dommere tillige ansvarlige for at påse udstyrskontrollantens samt målliniedommernes opgaver, og tidtageren er ansvarlig for samtlige af dommerbordets opgaver. Der bør dog altid være minimum to dommere, en tidtager og en protokolfører til alle officielle kampe. 6. Dommerne: Dommerne skal kontrollere spillet i den tid de og spillerne befinder sig på og omkring kamparealet. Afgørelser omkring de faktiske forhold på banen og under kampen er endelige. Dommerskøn kan således ikke ankes. Dommerne skal pådømme det de faktisk observerer, og ikke dømme ud fra formodninger. Dommerne skal fløjte for at starte og genstarte spillet, dømme mål, målkast, hjørnekast, overtrædelser af reglerne og time-outs. Dommerne kan bortvise enhver spiller, træner eller holdleder fra spilleområdet i overensstemmelse med reglerne. Dommerne kan stoppe kampen hvis personen ikke forlader området. Dommerne kan bortvise enhver person fra spilleområdet, hvis personens opførsel forhindrer dommeren i at løse dommeropgaven på en ordentlig og upartisk måde. Dommerne kan forlade en kamp, hvis de skønner det umuligt at fuldføre den på en forsvarlig måde. Det være sig grundet spilleres eller team-ansvarliges opførsel, eller andre årsager. Forlader dommerne en kamp, skal de indgive en rapport til stævneledelsen. 7. Målliniedommerne: Målliniedommerne skal være placeret ved hver sin mållinie, på den modsatte side af dommerbordet. Målliniedommernes opgaver: Løfte et grønt flag, når spillerne er korrekt placeret på mållinierne ved starten på hver halvleg. Løfte et rødt flag, når bolden passerer baglinien, ved hvilken de er placeret. Vifte med et rødt flag ved tyvstart under starten. Vifte med et rødt flag, hvis der sker ulovlige udskiftninger. Enten ved at der kommer en bortvist spiller på banen, eller ved at den spiller der går ud, ikke har forladt banen med alt sit udstyr, før der kommer en ny spiller ind på banen. Stævneledelsen bør udstyre målliniedommerne med et passende antal kampbolde, således at de, på signal fra en dommer, kan kaste en ny bold ind til målkast eller hjørnekast. 8. Udstyrskontrollanten: Udstyrskontrollanten påser, at spillernes udstyr overholder reglerne før og under kampen. Dette kan i øvrigt ske når som helst under stævnet. 9. Tidtagere: Tidtagerne skal være placeret ved dommerbordet. Tidtagernes opgaver: Indføre spilletid, time-outs og pause mellem perioderne på kamprapporten. Styre kampuret ved time-out og indikere time-out ved at løfte et rødt flag. Indføre tidspunkt samt spillernummer i kamprapporten ved udvisninger. side 3

4 Signalere når udvisningstiden er overstået, enten ved at vifte et grønt flag eller ved hjælp af tydeligt elektronisk udstyr. Tidtagerne skal, uafhængigt at dommerne, signalere, når halvlegen er slut med et tydeligt og genkendeligt akustisk signal. Halvlegen er slut ved signalet, med mindre dommeren i det samme har dømt straffekast til et af holdene. 10. Protokolfører: Protokolføreren skal være placeret ved dommerbordet. Protokolførerens opgaver: Indføre kampdata i kamprapporten samt vedligeholde måltavlen. I rapporten skal indføres tidspunkt, spillere, mål, grønne, gule, røde kort samt time-outs. 11. Antal spillere: Hvert hold består af maximalt 8 spillere til hver kamp. Maksimalt 5 spillere må befinde sig på banen under kampen. Der skal være 5 spillere på egen mållinie, når kampen startes. Hvis et hold reduceres til 2 spillere, skal dommerne fløjte kampen af og rapportere dette til stævneledelsen, der bestemmer det videre forløb. En liste over spillernes navne og numre til en kamp, skal indleveres til den rette official, før det af stævneledelsen fastsatte tidspunkt. 11. Anti-doping: Doping, som defineret i den Olympiske Bevægelses Anti-Doping Code, er strengt forbudt. Dopingkontrol skal udføres i overensstemmelse med de til enhver tid gældende regler. 13. Identifikation: Alle spillere på et hold skal have kajakker med samme farve på dækket (oversiden), yderste beklædning i samme farve og hjelme i samme farve. Ved internationale stævner kan det kræves, at også kajakkernes bundfarver er ens. Der henvises her til ICF s regler. Hvis dommeren eller udstyrskontrollanten vurderer, at holdene ikke med tilstrækkelig tydelighed adskiller sig fra hinanden, skal det førstnævnte hold i programmet skifte identifikationsfarve. Hver spiller på et hold skal tydeligt kunne identificeres individuelt af numre (tal) fra 1-99, der er anbragt på beklædningen og hjelmen og er letlæselige for dommerne alle steder på banen. På ryggen af spillerne skal der være et nummer, der er minimum 20 cm højt. Foran på spillerne skal der være et nummer, der er minimum 10 cm højt. På hver side af hjelmene skal der være et nummer, der er minimum 7,5 cm højt. Kaptajnen på hvert hold skal kunne udskilles fra resten af holdet ved hjælp af et bånd om overarmen. 14. Kajakker: 1 kajak pr. spiller pr. kamp. Kajakken skal være mellem 210 og 310 centimeter lang inklusive bumpers. Bredden skal minimum være 50 cm og må maksimalt være 60 cm. Minimumsvægten er 7 kg. inklusive bumpers. Kajakken skal være forsynet med bumpers af et stødabsorberende materiale på for og bagenden. Bumperne skal være minimum 30 millimeter tykke på den horisontale centerlinie og kunne trykkes minimum 10 millimeter med side 4

5 udstyrskontrollantens tommelfinger, men ikke trykkes sammen til mindre end 10 millimeter i tykkelsen. Breden (højden) på bumperne skal være minimum 50 millimeter, og tykkelsen må ingen steder være mindre end 20 millimeter. Bumperne skal overholde kravene til tykkelse og bredde indtil 100 millimeter fra spidsen og bagenden af båden, målt på midten af båden. Bumperne skal være forsvarligt fastgjort, og der må ikke være skarpe kanter eller punkter på båden. For detaljerede specifikationer henvises til ICF s poloreglers appendix: Scruteneering. 15. Pagajer: Der skal være en dobbeltbladet pagaj pr. spiller. Bladet må være maksimalt 50 cm x 25 cm i grundrids, og kanten må være maksimalt 3 cm i radius i grundrids. Maksimallængde af pagajen er 220 cm. Alle kanter af bladet skal være afrundede og være minimum 5 mm tykke. Pagajerne må ikke have skarpe, fremstående dele eller andre farlige kanter. Pagajer med metalkant er ikke tilladte. For detaljerede specifikationer henvises til ICF s poloreglers appendix: Scruteneering. 16. Personligt udstyr: Alle spillere skal være iført en hjelm med gitter for ansigtet. Hjelmen og gitteret skal beskytte mod slag, af den styrke, der med rimelighed kan forventes under et spil. Hjelmen, inklusiv gitter, skal dække fra kæbelinien til det bageste punkt på hovedet. Alle spillere skal være iført kropsbeskyttelse i form af en støddæmpende vest. Beskyttelsen skal være minimum 15 mm tyk. Kropsbeskyttelsen skal begynde indenfor en håndsbredde fra kanten af cockpittet, målt på spillerens side. Hullet mellem øverste beskyttelse og en vandret arm skal være mindre end en håndsbredde. Håndsbreddemålet skal baseres på spillerens egen hånd uden tommelfingeren. For de detaljerede specifikationer for hjelme og veste henvises til ICF s poloreglers appendix: Scruteneering. Spillerne skal være iført en T-shirt med ærmer der mindst dækker den øverste halvdel af overarmene. Fedtet creme, olie eller lignede er ikke tilladt på arme, nakke eller udstyr. Ekstra beskyttelse af hænder, underarme og albuer er tilladt, hvis det er tætsiddende, sikkert fastgjort og uden skarpe kanter, der kan være farlige for andre spillere. Det er ikke tilladt en spiller at benytte andet udstyr end ovennævnte, personligt tøj og ejendele samt et cockpitovertræk. En spiller må ikke bære ting (såsom smykker), der kan være farlige for spilleren selv eller andre spillere. 17. Reklamer: Reklamer i form af logoer, symboler og tekst er generelt tilladt på kajakker, side 5

6 udstyr og beklædning efter nedenstående regler: Reklamer på materiel skal overholde Dansk Kano og Kajakforbunds til enhver tid gældende regler. Reklamer for tobak, øl og spiritus er ikke tilladt. Reklamemateriale må ikke være placeret således, at det forstyrrer spillet eller vanskeliggør identifikation mellem holdene, eller de enkelte spillere. Reklamerne skal være placeret ens på kajakken og/eller beklædningen på samtlige spillere på holdet. Der må være reklamer på pagajen. Turneringsarrangøren eller - efter aftale med denne - arrangøren af det enkelte stævne, har ret til at placere reklamer på spillernes kajakker. Retten gælder to rektangulære områder på 30x15 centimeter i området fra centimeter fra fronten af kajakken. Retten gælder for det enkelte stævne, og ikke for perioden mellem stævnerne i en løbende turnering, med mindre andet aftales. ICF, DKF eller den enkelte stævnearrangør, må ikke indgå exclusiv-aftaler med sponsorer, med mindre der er indgået aftale med de klubber, der er omfattet af sponsoratet. Ønsker Dansk Kano og Kajakforbund at reklamere for én eller flere hovedsponsorer til en turnering eller et enkeltstående mesterskab, og er udbyttet af sponsoratet til gavn for dansk kajakpolo, kan stævneledelsen dog kræve, at klubberne og spillerne ikke indgår sponsoraftaler for direkte konkurrerende produkter eller producenter, efter klubbens repræsentant eller formand er blevet varslet. Turneringsledelsen, stævneledelsen, udstyrskontrollanten eller kampens dommer, kan afvise brugen af både, beklædning eller udstyr, der ikke overholder reglerne. Udstyrskontrollanten samt dommerne er dog alene ansvarlige for at påse overholdelsen af den del af reglerne, der relaterer sig til udøvelsen af sporten. Holdene er selv ansvarlige for, at bådene overholder reglerne. 18. Udskiftning af udstyr: Spillerne kan til enhver tid under kampen forlade banen for at udskifte udstyr. Udskiftningen skal ske bag egen baglinie. 19. Materielkontrol: En spillers udstyr kan kontrolleres før, under og efter en kamp. Dommeren kan bortvise en spiller fra banen, hvis han observerer udstyr, der ikke overholder reglerne. Dette kan ske ved næste spilstop, eller spillet kan afbrydes, hvis udstyret skønnes at være til fare for spillerne. 20. Spilletid: En kamp bør have 2 halvlege á 10 minutter. Minimumslængden på halvlegene er 7 minutter. Der skiftes side efter hver periode, og pausen bør være 3 minutter. Dog minimum 1 minut. 21. Time-out: Dommeren blæser tre korte fløjt for at markere time-out. Dommertegn 7 benyttes. side 6

7 Der skal fløjtes for time-out når et mål er scoret eller ved tildeling af et straffekast. Time-out kan bruges, hvis en kæntret spiller eller hans udstyr obstruerer spillet. Time-out kan bruges umiddelbart ved farlige brud på udstyrsreglerne (for eksempel en brækket pagaj), eller hvis baneafmærkninger eller mål har behov for korrektion. Time-out kan bruges, hvis en spiller er skadet. Hvis en spiller er ulovligt på banen, fløjtes for time-out, hvis det ikke betyder at det andet hold mister en fordel ved at spillet stoppes. Der kan fløjtes for time-out, hvis der skal gives et kort, bolden ikke er i nærheden af det sted et kast skal tages, ved længere pauser i spillet, eller iøvrigt hvis dommerne skønner det formålstjenligt at benytte time-out. 22. Valg af banehalvdel: Det første hold i kampprogrammet starter på dommerbordets venstre hånd, medmindre den ene af holdkaptajnerne forlanger lodtrækning. 23. Igangsætning af spil: 5 spillere fra hvert hold skal ligge statisk på deres egen mållinie. En del af kajakken skal røre linien. Dommeren fløjter kampen i gang og kaster eller udløser bolden på midten af banen. Hvis bolden gives skævt op, således at det ene hold får en klar fordel, skal dommeren genstarte kampen. Det er ikke tilladt, fysisk, at hjælpe en spiller frem mod bolden. Overtrædelse giver modstanderholdet frikast. Dommertegn 1 og 14 benyttes. Kun 1 spiller fra hvert hold må forsøge at opnå besiddelse af bolden. Alle andre spillere skal være minimum 3 meter fra kroppen på den spiller, der forsøger at opnå besiddelse. Overtrædelse giver modstanderholdet frikast. Dommertegn 1 og 14 benyttes. 24. Bold ude af spil: Når en del af bolden rører ved eller overskrider en sidelinie, en mållinie, de vertikale forlængelser af disse, eller rører ved forhindringer over banen, skal det hold, der ikke sidst rørte bolden - enten med en pagaj, kajak eller person - tildeles et frikast (signal 5 og 14 eller 6 og 14). Hvis banetovet, der markerer sidelinien, flytter sig som følge af normalt spil, flytter sidelinien sig med dette. Indkast fra sidelinien: Spilleren skal placere sin kajak på linien på det sted, hvor bolden passerede på vej ud af banen, eller på det punkt på sidelinien der er nærmest den ramte forhindring over banen. Mållinien: Hjørnekast eller målkast skal tildeles, hvis bolden berører eller passerer mållinien, defineret som målrammens vertikale plan mellem hjørnemarkeringerne, med mindre bolden rammer forsiden af målrammen og springer tilbage på banen, eller et mål bliver scoret. Målkast: Hvis bolden passerer et holds egen mållinie, og bolden sidst blev rørt af en spiller fra det modsatte hold, tildeles et målkast (dommertegn 6 og 14). Den spiller der udfører kastet, skal have sin kajak placeret på mållinien. Hjørnekast: Hvis bolden passerer et holds egen mållinie, og bolden sidst blev rørt af en spiller på dette hold, side 7

8 tildeles det andet hold et hjørnekast (dommertegn 5 og 14). Den spiller der udfører kastet, skal have sin kajak placeret i hjørnet af spillearealet. 25. Scoring af mål: Et hold tildeles et mål, hvis hele bolden passerer igennem det vertikale plan på modstanderens målramme (dommertegn 3 og tre fløjt for time-out). Dommeren indikerer den scorende spillers nummer til dommerbordet. Mål skal også tildeles, hvis det forsvarende hold, eller en af dettes udskiftningsspillere, forhindrer at bolden går i mål ved hjælp af en pagaj, der er placeret bag målrammen. 26. Give bolden op efter scoret mål: Når et mål er scoret, skal en spiller fra det hold, der ikke scorede, give bolden op. Spillerens krop skal være placeret på banens centrum når kastet udføres. Dommeren fløjter for at starte spillet. Det er ikke et krav, at spilleren præsenterer bolden først. Alle spillere på begge hold skal starte på deres egen banehalvdel. (Det er spillernes kroppe, der skal være på deres egen banehalvdel.) 27. Kæntret spiller: Hvis en spiller kæntrer og forlader sin kajak, må spilleren ikke tage del i spillet, men skal straks forlade banen med alt sit udstyr. Hvis en kæntret spiller ønsker at komme med i spillet igen, skal spilleren følge reglerne for adgang til banen. Ingen personer må komme ind på banen for at hjælpe en spiller med sit udstyr, og ingen må gå i vejen for en dommer for at hjælpe en spiller. Et hold kan straffes under kampen, hvis det benytter illegal assistance. Også obstruktion mod modstanderholdet er illegal assistance. 28. Udskiftning og adgang til banen: Der må højst være det tilladte antal spillere fra et hold på banen ad gangen. Udskiftningsspillere skal vente i området til udskiftningsspillere bag deres egen mållinie. Udskiftning kan til enhver tid foretages under kampen overalt på holdets egen mållinie. Hele spillerens kajak samt dennes udstyr skal forlade spillearealet, før indskiftning kan ske. En kæntret spiller, der ikke har forladt banen ved sin egen mållinie, må ikke skiftes ud, eller komme på banen igen, før den næste afbrydelse af spillet. Den kæntrede spillers udstyr skal fjernes fra banen før indskiftning kan tillades. 29. Ulovlig udskiftning samt ulovlig indtrængen på banen. Hvis et hold har flere spillere på banen end tilladt, skal spilleren, der kommer ulovligt på banen, tildeles et gult kort og holdet reduceres med en spiller i udvisningstiden (dommertegn 7 og 17). Hvis dommeren ikke kan afgøre hvilken spiller, der skal udvises, skal holdets kaptajn nominere en spiller. Hvis en udskiftningsspiller placerer sin pagaj på banen for at forhindre et mål i at blive scoret, skal denne tildeles et rødt kort (dommertegn 7 og 17). Det angribende hold tildeles tillige et straffekast (dommertegn 16). side 8

9 30. Ulovlig brug af pagaj: Dommertegn 12 og 15 benyttes. Følgende er defineret som ulovlig brug af pagaj: At ramme en modspiller med sin pagaj. Spil af, eller forsøg på spil af, bolden med pagajen, når bolden er indenfor armlængde af en modspiller, og denne modspiller forsøger at spille bolden med hånden. Spil af, eller forsøg på spil af, bolden med pagajen, hen over fronten på modstanderens kajak, når bolden ligger på den modsatte side af modstanderens kajak, og bolden er indenfor modstanderens rækkevidde i normal rostilling. Placering af pagajen indenfor armlængden på en modspiller, der har bolden i sin hånd. Denne regel gælder ikke for en målmand, for hvem det er tilladt at forsvare målet uanset afstanden, så længe pagajen ikke flyttes mod modspilleren på skudtidspunktet og ikke bruges på en forsætlig farlig måde. Når en spiller forsøger at obstruere en modstanders brug af pagaj med sin egen pagaj. Kast med en pagaj. Enhver anden brug af pagaj til fare for spillere. 31. Ulovlig boldbesiddelse: Dommertegn 11 og 15 benyttes. Besiddelse: En spiller er i boldbesiddelse, når spilleren har bolden i sin hånd eller kontrollerer den med pagajen. En spiller er tillige i boldbesiddelse, hvis bolden ligger på vandet og spilleren er i en position, hvor han kan nå bolden med hånden. En spiller må kun være i boldbesiddelse i 5 sekunder. Indenfor de 5 sekunder skal spilleren enten aflevere bolden eller kaste den, således at bolden bevæger sig mindst 1 meter horisontalt, fra det punkt hvor bolden slippes. Hvis en spiller deler boldbesiddelse med en modspiller, eller bolden flyttes uden for rækkevidde under en tackling, begynder de 5 sekunder, når spilleren igen har fuld besiddelse. En spiller, der kæntrer til et punkt, hvor hele kroppen og hovedet er under vand, anses for at have tabt besiddelsen af bolden, hvis ikke spilleren har bolden i hænderne. En spiller må ikke ro, med hænder eller pagaj, med bolden liggende på cockpitovertrækket. 32. Ulovlig håndtackling: Dommertegn 10 og 15. En håndtackling er, når en spiller med èn åben hånd skubber en modspiller på ryggen, siden eller overarmen. Følgende håndtacklinger er ulovlige: En hvilken som helst tackling, hvor spilleren, der bliver taklet, ikke er i boldbesiddelse. Enhver kropskontakt, bortset fra åben hånd, på ryggen, siden eller overarmen. Enhver håndtackling, der bringer den person, der tackles, i fare. side 9

10 En spiller må ikke afværge en håndtackling med hånden eller underarmen eller ved at bevæge albuen mod den, der tackler. 33. Ulovlig kajaktakling: Dommertegn 10 og 15. En kajaktackling er, når en spiller manøvrerer sin kajak mod en modspillers kajak i et forsøg på at opnå besiddelse over bolden. De følgende kajaktacklinger er ulovlige: Enhver tackling, der medfører, at kajakken kommer i kontakt med en anden spillers krop og/eller er farlig for modspilleren. Modspillerens arm skal ikke anses som en del af kroppen, hvis en del eller hele armen er hævet væk fra kroppen. En tackling, hvor kajakken kommer i kontakt med modspillerens cockpitovertræk, som følge af en legal kajaktakling, vil ikke blive straffet, medmindre spilleren fortsætter med at tackle i cockpitovertrækket. Hvis den ene spiller har sin kajak placeret oven på den anden, og ingen af spillerne længere er i boldbesiddelse, må de skubbe sig fri af hinanden med hænderne, ved kontrolleret at skubbe på modstanderens kajak med hænderne. En spiller, der er i besiddelse af bolden, tackler ulovligt, hvis spilleren rammer en modspiller på kroppen med forenden af sin kajak. Enhver hård tackling uden forudgående kontakt mod siden af kajakken, hvis angriberen rammer kajakken i en vinkel mellem 80 og 100. Tackling af en modspiller, der ikke er indenfor tre meter fra bolden. Tackling af en modspiller, når denne ikke konkurrerer om bolden. 34. Ulovlige skub med kajakken: Dommertegn 10 og 15 benyttes. Et skub med kajakken defineres hér som en spiller, der, uden at kæmpe om bolden, manøvrerer sin kajak mod en modspillers kajak i zonen mellem 6- meter linien og mållinien. De følgende skub er ulovlige: Når en spiller er stationær eller forsøger at være stationær, men bliver flyttet mere end en halv meter ved vedvarende skub fra en modspillers kajak. Når kontakten til modspillerens kajak kan defineres som en kajaktackling. En spiller, der skubbes ud over én af zonens linier med hele kajakken, må ikke skubbes yderligere, da vedkommende ikke er indenfor 6-meter zonen. 35 Ulovlig screening:. Dommertegn 9 og 15. En ulovlig screening er, når en spiller aktivt hindrer fremdriften af en modspillers kajak, undtagen når: Begge spillere kæmper om bolden eller; Modspilleren er i besiddelse af bolden eller; Modspilleren er indenfor 3 meter fra en bold der ligger på vandet, og er den spiller der er tættest på bolden; Begge spillere kæmper om en position i 6-meter zonen; side 10

11 En spiller skønnes aktivt at hindre en modstanders fremdrift hvis spillerens kajak er i bevægelse eller hvis spilleren tager, eller forsøger at tage, aktive rotag. 36. Ulovlig holding: Dommertegn 9 og 15 En spiller, der begrænser en modspillers bevægelse eller opnår støtte eller fremdrift ved at placere sin hånd, arm krop eller pagaj på modstanderens kajak, eller holder modspilleren eller dennes udstyr. En spiller der bruger baneudstyret, f.eks. banetove, målstøtter eller omgivende objekter, til at opnå støtte eller fremdrift. 37. Usportslig opførsel Dommertegn 17 med et grønt kort. Når en spiller begår fejl på et tidspunkt, hvor spillet er stoppet. Når en spiller hindrer en anden spillers forsøg på at komme op efter en kæntring. En spiller, der er kæntret, skal tillades at få hovedet og begge skuldre op over vandet, før modspilleren må forsøge med endnu en tackling. At holde eller flytte en anden spillers pagaj eller øvrige udstyr uden for rækkevidde, eller med vilje forhindre spilleren i at få fat i sin pagaj. Bevidst at trække tiden, som for eksempel ved at kaste bolden væk, eller ved at forhindre modspillerne i at sætte spillet hurtigt i gang ved et frikast. Spillere der groft udtrykker utilfredshed. Gengældelse. Aggressivt eller groft sprog. Anden usportslig opførsel, der efter dommerens opfattelse anses for skadelig for sportens omdømme. 38. Forsvar af mål: Den forsvarsspiller, der er mest direkte under målet for at forsvare målet med pagajen, anses for at være målmand på det pågældende tidspunkt. Målmandens krop skal vende ud mod banen, og han skal forsøge at opretholde en position indenfor 1 meter fra centrum af mållinien. Hvis flere end én forsvarsspiller er placeret under målet, er det den spiller, der er tættest på centrum af målet, der skal anses for målmand på det pågældende tidspunkt. Hvis målmanden ikke er i besiddelse af bolden og bliver flyttet eller bragt ud af balance ved kontakt med en modspiller, har modspilleren begået en ulovlig tackling. Overtrædelse medfører en sanktion. Dommertegn 10 og 15 benyttes. Hvis en angrebsspiller flytter målmanden ved at skubbe en forsvarsspiller ind i målmanden, når hverken målmanden eller forsvarsspilleren er i besiddelse af bolden, skal angrebsspilleren straffes for ulovlig tackling. Angrebsspilleren skal ikke straffes, hvis forsvarsspilleren har mulighed for at undgå kontakt med målmanden efter at være blevet skubbet, men ikke udnytter muligheden. Hvis en forsvarsspiller skubber en angrebsspiller ind i målmanden, skal angrebsspilleren ikke straffes. Angrebsspilleren skal straffes, hvis side 11

12 spilleren har mulighed for at undgå kontakt med målmanden efter at være blevet skubbet, men ikke udnytter muligheden. Hvis en angrebsspiller, der er i besiddelse af bolden, med sin oprindelige retning og hastighed ikke ville være kommet i kontakt med målmanden, men bliver skubbet ind mod målmanden af en forsvarsspiller, skal angrebsspilleren ikke straffes. En målmand, der ikke er i besiddelse af bolden, men som forsøger at opnå besiddelse over en bold, der ligger på vandet, kan tackles som enhver anden spiller. Hvis målmanden ikke får bolden, vil denne ikke få status som målmand igen, før angrebsspilleren har kastet eller afleveret bolden. Når angriberen har afleveret eller kastet bolden, må denne ikke aktivt forhindre målmanden i at opnå eller fastholde en position under målet. Indenfor 6-meter linien, må en angrebsspiller ikke aktivt forhindre en forsvarsspiller i at gå i stilling som målmand. En forsvarsspiller har ret til at skubbe en angrebsspiller med kajakken for at komme i stilling som målmand, medmindre det sker med farligt spil. Når et hold har kontrol over bolden, kan de ikke længere anses for forsvarsspillere og kan derfor ikke have en spiller med målmandsrettigheder. 39. Dommerbold: Dommertegn 8 og time-out. En dommerbold vil blive erklæret, når to eller flere spillere fra forskellige hold har en eller flere hænder fast om bolden, således at der er delt besiddelse i 5 sekunder. Hvis den første kontakt er lavet direkte med bolden, vil der kun blive dømt holding, hvis en af spillerne bruger modstanderen som støtte. Hvis en dommer stopper spillet som følge af dommerfejl, personskader eller problemer med mål eller baneafmærkninger, og dommerne ikke kan afgøre hvilket hold, der var i boldbesiddelse, genstarter dommerne spillet med en dommerbold. En dommerbold skal tages på sidelinie tættest muligt på det sted, hvor hændelsen skete. Er dette indenfor 6- meterlinien, tages dommerbolden ved det nærmeste 6-metermærke. En spiller fra hvert hold placerer sig vinkelret på sidelinien med 1 meters mellemrum. Begge skal være nærmest deres eget mål. De skal være en meter fra hinanden med ansigtet mod dommeren. De skal placere deres pagajer på vandet, men ikke mellem kajakkerne, og deres hænder skal være på dækket af kajakken eller på pagajen. Alle andre spillere skal være mindst 3 meter væk fra modspilleren (fra krop til krop), der er involveret i dommerbolden. Dommeren kaster bolden på vandet mellem spillerne og fløjter for at starte spillet. Begge spillere skal forsøge at tage bolden med hænderne, så snart bolden har rørt vandet. Spillerne må ikke forsøge at tage bolden før den rammer vandet, og må ikke gå direkte efter at håndtackle modspilleren, når denne opnår besiddelse. Overtrædelse medfører sanktion. Dommertegn 11 og 15 benyttes. 40. Fordel: Dommerne kan lade spillet fortsætte, selv om der er begået fejl mod et hold. Det kan ske, hvis det hold, imod hvilket side 12

13 fejlen er begået, vurderes at have fordel af, at spillet ikke bliver stoppet, og ingen af dommerne har fløjtet. Dommerne skal indikere, at de benytter fordelsreglen ved signal 13 og 14. Ved den næste pause i spillet, kan dommerne give et gult eller rødt kort til den spiller, der begik fejlen. Viderespil/fordel skal indikeres, hvis der ikke er sket en overtrædelse, men spillerne mener, der er sket en overtrædelse og stopper spillet (f.eks. ved fløjt fra en anden bane, tilskuere m.v.). 41. Sanktioner: Dommerne kan benytte enhver kombination af de følgende sanktioner ved ulovligt spil, afhængigt af voldsomheden og/eller antallet af gentagelser af de overtrædelser, der skal straffes. Dommeren bør i hvert enkelt tilfælde vurdere, om det er nødvendigt at stoppe tiden via time-out. Straffekast: Dommertegn 16 benyttes. Et straffekast skal idømmes ved en overlagt og/eller farlig overtrædelse af reglerne, indenfor 6-meter området, hvor der bliver begået fejl mod en spiller, der er ved at aflevere, skyde eller placere sig ved en oplagt målchance. En spiller anses for at være i gang med at skyde, når spilleren har kontakt med bolden med hånden eller pagajen og tydeligvis lægger an til et skud. Et straffekast kan tildeles for en forsætlig eller farlig fejl begået mod en spiller uden for 6-meter zonen, hvis spilleren mod hvem fejlen begås, er ved at skyde, aflevere eller placere sig til en oplagt målchance, og målet ikke er forsvaret af en målmand. Direkte frikast: Dommertegn 15 benyttes. Ved direkte frikast må der skydes direkte på mål. Spillet er i gang, når bolden har bevæget sig 1 meter horisontalt eller er blevet afleveret til en anden spiller fra holdet. Direkte frikast anvendes ved alle overtrædelser af reglerne, hvor der ikke dømmes straffekast, omstart, hjørne eller målkast. Indirekte frikast: Dommertegn 14 benyttes. Et indirekte frikast må ikke skydes direkte på mål. Spillet er i gang, når bolden har bevæget sig en meter horisontalt eller er blevet afleveret til en anden spiller fra holdet. Et indirekte frikast skal tildeles ved spilstop, hvor hverken straffekast eller frikast er dømt - for eksempel hvis en dommer har stoppet spillet ved en fejl, grundet en skade på en spiller eller dennes udstyr, eller på grund af problemer med mål eller baneafmærkninger. Udvisning for resten af kampen: Dommertegn 17 med rødt kort. Rødt kort skal gives automatisk, hvis en spiller modtager sit andet gule kort i kampen. Rødt kort kan gives, hvis en spiller brokker sig over et gult kort, eller hvis et gult kort ikke har fået spilleren til at kontrollere sit spil eller sin opførsel. Et rødt kort bør gives for et personligt angreb på en spiller. side 13

14 Et rødt kort bør gives for gentagne grove bemærkninger eller udråb. Spilleren udvises for resten af kampen, og holdet må ikke skifte en anden spiller ind. 2-minutters udvisning: Dommertegn 17 med gult kort. Et gult kort skal gives automatisk, hvis en spiller modtager sit tredje grønne kort i kampen, uanset årsag. Et gult kort bør gives for en forsætlig og/ eller farlig fejl, der forhindrer en oplagt målchance, hvis dommeren finder, at et direkte frikast ikke vil have den ønskede effekt på spillet. Et gult kort bør gives for forsætligt, farligt og ulovligt spil, eller hvor farligt spil ikke forsøges undgået. Et gult kort kan gives for gentagne kommentarer omkring dommernes beslutninger. Et gult kort kan gives for groft eller fornærmende sprog. Når udvisningstiden er overstået, skal holdet overholde reglerne for adgang til banen. Advarsel: Dommertegn 17 med et grønt kort. Grønt kort gives for forsætlig, usportslig opførsel med indflydelse på spillet. Grønt kort bør gives for unødvendige kommentarer til dommerne, farligt spil og/ eller usportslig opførsel. Holdadvarsel: En holdadvarsel er et grønt kort givet til samtlige spillere på et hold. En holdadvarsel gives for gentagne overtrædelser af en bestemt regel, af flere spillere på det samme hold. Når en holdadvarsel er givet, kan der for enhver efterfølgende overtrædelse af den pågældende regel gives et gult kort til den enkelte spiller på holdet. 42. Udførelse af kast: Spilleren, der tager et målliniekast, hjørnekast, indkast, et direkte eller indirekte frikast, skal præsentere bolden i strakt arm over hovedhøjde, inden kastet tages. Når kastet udføres, skal bolden bevæge sig mindst én meter fra punktet hvor den slippes, eller bolden skal afleveres til en spiller fra det samme hold. Ved overtrædelse dømmes ulovlig boldbesiddelse, med dommertegn 11 og 14. Et indirekte frikast forbliver indirekte, og et direkte frikast forbliver direkte. Målliniekast, hjørnekast, indkast og indirekte frikast må ikke kastes direkte i mål. Det samme gælder når bolden gives op på midten efter scoring. En spiller må ikke forhindres i at placere sig til at tage kastet. Ingen modspiller må komme i kontakt med spilleren eller dennes udstyr, før kastet er taget. Bolden er ikke i spil før den har bevæget sig minimum en meter målt horisontalt fra stedet, hvor spilleren slap bolden eller en medspiller er kommet i besiddelse af bolden. Bolden skal kastes eller afleveres indenfor 5 sekunder efter, at spilleren er i en position til at samle bolden op og tage kastet. Tabes bolden ud af hænderne, kan den samles op og kastet tages, for så vidt det sker indenfor de 5 sekunder. Overskrides de 5 sekunder, benyttes dommertegn side 14

15 11 og 14 eller 11 og 15 og modstanderholdet tildeles boldbesiddelse. Et indirekte frikast forbliver indirekte, og et direkte frikast forbliver direkte. Når en forseelse kræver tildeling af et direkte eller indirekte frikast, skal kastet tages på et sted, der efter dommerens vurdering giver holdet den største fordel. Det kan være enten der, hvor fejlen blev begået, der hvor bolden var på tidspunktet for fejlen, eller der hvor bolden landede, hvis den var i luften, da der blev fløjtet. Ved fejl begået i forbindelse med forsvar af målet, skal kastet dog tages, hvor fejlen blev begået. Hvis et frikast er tildelt nærmere end 1 meter fra målet, tages kastet på det nærmeste sted 1 meter fra mållinien 43. Straffekast: Spillere, der tager et straffekast i løbet af den ordinære spilletid, eller i løbet af golden goal forlængelse, skal befinde sig med kroppen på 6-meter linien. Alle andre spillere skal være på den anden banehalvdel. Kastet skal tages, når dommeren fløjter. 5 sekunder-reglen gælder. Spillet starter, når der fløjtes. Efter kastet, må spilleren, der har taget straffekastet, ikke samle bolden op igen, før bolden har rørt ved en anden spiller, en anden spillers udstyr eller målrammen. 44. Slutsignal: Tidtageren skal indikere, når en halvleg er slut ved hjælp af et højt og tydeligt, akustisk signal. Spillet er slut ved begyndelsen af signalet. Dommerne bekræfter, og viser, at halvlegen er slut med dommertegn 2. Hvis et straffekast er blevet tildelt før slutsignalet, skal straffekastet tages før spillet anses for afsluttet. Når kastet er taget, er bolden død, hvis den rammer vandet, eller hvis den rammer målrammen og springer tilbage i spil. 45. Golden goal: Skal en kamp have en vinder, spilles der to perioders golden goal. Det hold, der først scorer, har vundet. Perioderne er normalt på hver 3 minutter, men kan i større finaler være op til 10 minutter hver. Der holdes 1 minuts pause før golden goal startes, og der holdes et minuts pause ved sidebyttet mellem halvlegene 46. Tiebreaker straffekast konkurrence: Holdkaptajnen vælger hvilke 5 spillere, der skal tage straffekast for holdet og afgør rækkefølgen, i hvilken de skal skyde. Målmanden kan være blandt de fem spillere, men behøver ikke at være det. Har en spiller fra et hold modtaget et rødt kort, kan denne ikke tage del i straffekastkonkurrencen, og spillerens tur regnes for tabt. En spiller der under kampen havde modtaget et gult kort, og stadig var udvist ved slutsignalet, kan ikke tage del i straffekast konkurrencen. Alle fem valgte spillere fra hvert hold skal tage et straffekast. Straffekastene skal tages skiftevis af det ene og det andet hold, og den målmand der ikke er på mål, skal befinde sig på ydersiden af sidelinien, med mindre han/ hun skal kaste selv. side 15

16 Dommeren trækker lod, og den holdkaptajn, der vinder, kan vælge hvilket hold, der skal kaste først. Begge hold skyder på samme mål. Dommeren bestemmer hvilket mål, der skal benyttes, med mindre dette er afgjort af stævneledelsen. Revideret af dommerudvalget december 2002, gældende fra 1/ Hvis det ene hold har scoret flere mål end det andet, når begge hold har haft deres fem kast, er dette hold vinderen. Hvis målscoren stadig er uafgjort, når begge hold har haft deres fem kast, skal holdene skiftes til at tage ét straffekast i samme rækkefølge som den første runde, indtil et af holdene har scoret flere mål end det andet (holdene skal have taget det samme antal straffekast). 47. Udførelse af et tiebreaker straffekast: Spilleren der tager kastet, skal ligge statisk med kroppen 4,5 meter fra mållinien. En spiller fra det forsvarende hold, må placere sig direkte under målet, for at forsvare målet med pagajen (målmand). Målmandens krop skal vende ud mod banen, og målmanden skal forsøge at opretholde en position indenfor 1 meter fra centrum af mållinien. Målmanden må ikke forlade denne position i den periode tiebreaker straffekastet skal tages. De øvrige spillere skal vente på den anden banehalvdel indtil kastet er taget. Skuddet skal tages, når dommeren fløjter. 5 sekundersreglen er gældende. Spilleren, der tager kastet, skal skyde direkte på mål, og må ikke samle bolden op efter kastet. side 16

17 side 17

Ung Rejs GymnasiumFutsal Regelsæt

Ung Rejs GymnasiumFutsal Regelsæt Ung Rejs GymnasiumFutsal Regelsæt Banen: Der spilles på en håndboldbane, dvs. 20 x 40 meter Bold: Bolden skal være en Futsal fodbold. Mål: Målene består af to håndboldmål i hver ende af banen. Antal spillere:

Læs mere

Goalball Gældende fra 1. september 2000

Goalball Gældende fra 1. september 2000 1. Alment om goalball. 1.1. En kamp spilles af 2 hold, som hver består af tre(3) spillere, og med et maksimum af tre(3) udskiftningsspillere på hvert hold. Der spilles i en sportshal/gymnastiksal på en

Læs mere

BLÅ 30 skal udføre et straffekast. Hvad skal du være opmærksom på?

BLÅ 30 skal udføre et straffekast. Hvad skal du være opmærksom på? BLÅ 30 skal udføre et straffekast. Hvad skal du være opmærksom på? BLÅ 30 udvises i 2 min, hvis han rammer målmanden? JA NEJ Modspillere skal være mindst 3 m. fra BLÅ 30? JA NEJ Et straffekast skal udføres

Læs mere

Præsentation nye regler 2016

Præsentation nye regler 2016 Præsentation nye regler 2016 Proces Skadet spiller Passivt spil Sidste 30 sekunder Blåt kort Målmand som markspiller Skadet spiller Begrundelse: unødvendig behandling på banen spillets rytme brydes lange

Læs mere

Below water no one can hear you scream...

Below water no one can hear you scream... Below water no one can hear you scream... Opslagsværk 2011 Almindelige fejl 1 Tyvstart (frikast gives ved midten) WP 20.2 2 Hjælpe medspiller (frikast gives hvor forseelsen begåes) WP 20.3 3 Holde fast

Læs mere

Dansk Håndbold Forbund

Dansk Håndbold Forbund 1 2 3 4 Hvornår begynder udvisningstiden for en udvist spiller? Når dommeren har vist Når den udviste spiller Når dommeren fløjter for dommertegn nr. 14 har passeret sidelinien og genoptagelse af spillet.

Læs mere

Time Out. Diskvalifikation af RØD 7 og nyt opgiverkast.

Time Out. Diskvalifikation af RØD 7 og nyt opgiverkast. 1 2 3 4 5 HVID 9 står korrekt placeret ved udførelsen af et opgiverkast. Dommerne fløjter for opgiverkastet, men inden HVID 9 får kastet, er HVID 15 løbet frem over midterlinjen, hvor han bliver trukket

Læs mere

Futsal regler for Oplandsturneringen Opdateret den 24-10-2015 Side 1 af 5

Futsal regler for Oplandsturneringen Opdateret den 24-10-2015 Side 1 af 5 Side 1 af 5 1. Forord Futsal har sine rødder i Sydamerika, hvor fodbolden altid har været den mest populære sport, og hvor der blev spillet fodbold på hver en lille plads. Futsal er en teknisk og underholde

Læs mere

DANSK HÅNDBOLD FORBUND

DANSK HÅNDBOLD FORBUND 1 Målmand RØD 1 befinder sig ude på spillepladsen, da HVID 8 opfanger bolden og kaster den mod RØDT holds tomme mål. Rød 5 har imidlertid opdaget faren og løber på tværs af feltet for at stoppe bolden.

Læs mere

Der må ikke skrives på opgavearket. Regeltest udarbejdet af DU s kompetencegruppe

Der må ikke skrives på opgavearket. Regeltest udarbejdet af DU s kompetencegruppe Der må ikke skrives på opgavearket Regeltest udarbejdet af DU s kompetencegruppe 1 2 3 4 5 6 En kamp skal afgøres ved en straffekastrunde. Inden HVID 9 skal kaste, kommer han med flere usportslige kommentarer

Læs mere

DANSK HÅNDBOLD FORBUND

DANSK HÅNDBOLD FORBUND 1 RØD 7 har en oplagt målchance, da HVID 3 løber ind på banen som overtallig spiller. Hvad skal der dømmes? 2 Hvornår er en Time Out obligatorisk? Der skal træffes en fælles Bolden skal skiftes til reservebolden.

Læs mere

Spilleregler for FLU Futsal. 1 Banen

Spilleregler for FLU Futsal. 1 Banen 1 Spilleregler for FLU Futsal 1 Banen Dimensionerne Banen skal være rektangulær. Banens længde skal altid overstige bredden. Længde: Minimum 25 m. Maksimum 42 m Bredde: Minimum 15 m. Maksimum 25 m I FLU

Læs mere

DANSK HÅNDBOLD FORBUND

DANSK HÅNDBOLD FORBUND 1. Forsvarsspiller HVID 8 kaster sig frem mellem RØD 7 og RØD 2 og griber en tværaflevering, mens HVID 8 er i luften. HVID 8 lander på gulvet og glider 4-5 meter med bolden under kontrol, rejser sig hurtigt

Læs mere

Der må ikke skrives på opgavearket

Der må ikke skrives på opgavearket Der må ikke skrives på opgavearket Re-test aug. 2013 1 2 3 4 5 RØD 4 griber bolden i luften lander på maven med bolden under kontrol og glider 4-5 meter. Herefter rejser RØD 4 sig op og står på begge fødder.

Læs mere

Below water no one can hear you scream... Dommerkursus

Below water no one can hear you scream... Dommerkursus Below water no one can hear you scream... Dommerkursus Indholdsfortegnelse Forord Side 3 Før kampen Side 4 Banen Dommerbordet Kampens start Side 5 Huer Placering ved start Dommerens signal Tyvstart Mål

Læs mere

Hvilket af nedenstående kriterier indgår IKKE i vurderingen af en mulig 'bremse et lovende angreb'-forseelse?

Hvilket af nedenstående kriterier indgår IKKE i vurderingen af en mulig 'bremse et lovende angreb'-forseelse? Navn Målmanden har bolden i hænderne og sparker den ud. Den rammer dommeren i ryggen og hopper tilbage mod mål. Målmanden får hånden på bolden i et forsøg på at redde den fra at gå I mål - men den ender

Læs mere

FINA VANDPOLOREGLER 2013-2017 August 2013

FINA VANDPOLOREGLER 2013-2017 August 2013 FINA VANDPOLOREGLER 2013-2017 FINA VANDPOLOREGLER 2013-2017 August 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE WP 1 BANE OG UDSTYR... 3 WP 2 MÅLENE... 4 WP 3 BOLDEN... 4 WP 4 HUER... 5 WP 5 HOLDENE OG UDSKIFTNINGSSPILLERE...

Læs mere

Regeltest distriktsforbund, region og kredse august Der må ikke skrives på opgavearket, og spørgsmålene skal indsamles efter brug

Regeltest distriktsforbund, region og kredse august Der må ikke skrives på opgavearket, og spørgsmålene skal indsamles efter brug Regeltest distriktsforbund, region og kredse august 2016 Der må ikke skrives på opgavearket, og spørgsmålene skal indsamles efter brug 1 2 3 4 5 6 7 RØD 6 har fået sin første udvisning 22:12 for usportslig

Læs mere

Regler for UV-Rugby i Danmark Oversat fra CMAS Internationale Regler, som sidst er ændret september 1997.

Regler for UV-Rugby i Danmark Oversat fra CMAS Internationale Regler, som sidst er ændret september 1997. Regler for UV-Rugby i Danmark Oversat fra CMAS Internationale Regler, som sidst er ændret september 1997. Vejledende noter er markeret med "VN" og anført i kursiv, særlige danske vejledende noter er markeret

Læs mere

JYSKE FUTSAL. I det tilfælde hvor mållinien kun er 15-16 m, skal halvcirklens radius kun være 4 m.

JYSKE FUTSAL. I det tilfælde hvor mållinien kun er 15-16 m, skal halvcirklens radius kun være 4 m. 1. Banen og omliggende område skal være som i følgende oversigt: Dimensionerne. Banen skal være rektangulær, længden skal være mellem 25 og 42 m og bredden skal være mellem 15 og 25 m bredt. Længden skal

Læs mere

Spilleregler for DAI Indefodbold Til små mål og med bander

Spilleregler for DAI Indefodbold Til små mål og med bander Spilleregler for DAI Indefodbold Til små mål og med bander Lovgrundlaget for indefodbold er Fodboldloven udgivet af The Board (seneste udgave) med de ændringer, tilføjelser og undtagelser, der fremgår

Læs mere

100 spørgsmål om spilleregler i håndbold Ja Nej

100 spørgsmål om spilleregler i håndbold Ja Nej 1 Har journalister og tilskuere pligt til at kende spillereglerne? 2 Skal trænere som også kaldes officials kende spillereglerne? 3 Er målrammens indvendige mål 3,08m x 2,08m? 4 Kaldes 3-meterlinjen for

Læs mere

Der må ikke skrives på opgavearket

Der må ikke skrives på opgavearket Der må ikke skrives på opgavearket 1 2 3 4 5 6 7 RØD 2 har fået sin første udvisning for usportslig opførsel 22:12. Efter fløjt for genstart af spillet gestikulerer RØD 2 groft usportslig fra bænken 22:30

Læs mere

Til Dommere og Observatører

Til Dommere og Observatører Til Dommere og Observatører Internationale spørgsmål: 1. Hvad er ifølge spillereglerne målene på en håndboldbane? a. 40 x 20 meter b. 42 x 20 meter c. 38 x 18 meter d. Længden er mellem 38 og 42 meter

Læs mere

1 spiller over midten. Målmand må tage bold med hænder

1 spiller over midten. Målmand må tage bold med hænder Side 1 af 5 OBS!!! DBUs spilleregler 2014/15 er tilpasset Oplandsturneringen. Særregler i Oplandsturneringen er markeret med kursiv skrift og rød skriftfarve. Herunder er skitseret de primære forskelle

Læs mere

DBU JYLLAND INDEFODBOLD. SPILLEREGLER (udsnit) - små mål 2013/2014

DBU JYLLAND INDEFODBOLD. SPILLEREGLER (udsnit) - små mål 2013/2014 DBU JYLLAND INDEFODBOLD SPILLEREGLER (udsnit) - små mål 2013/2014 1 Banen Banen og dens indretning skal være som følger: Dimension: Håndboldbane (minimum 18 x 36 meter). Afmærkning: Af håndboldbanens afmærkninger

Læs mere

Regel 16 Personlige straffe og holdstraffe

Regel 16 Personlige straffe og holdstraffe Regel 16 Personlige straffe og holdstraffe Advarsel 16:1 En advarsel er den passende straf for: a) forseelser, der skal straffes progressivt (8:3, sammenlign dog 16:3b og 16:6d); b) usportslig opførsel,

Læs mere

FINA VANDPOLOREGLER

FINA VANDPOLOREGLER INDHOLDSFORTEGNELSE REGEL EMNE SIDE WP 1 BANE OG UDSTYR... 2 WP 2 MÅLENE... 4 WP 3 BOLDEN... 4 WP 4 HUER... 4 WP 5 HOLDENE OG UDSKIFTNINGSSPILLERE... 5 WP 6 OFFICIALS... 6 WP 7 DOMMERE... 7 WP 8 MÅLDOMMERE...

Læs mere

Futsal officielt regelsæt. Futsal spilleregler. Dansk Arbejder Idrætsforbund Region Hovedstaden - fodboldudvalget

Futsal officielt regelsæt. Futsal spilleregler. Dansk Arbejder Idrætsforbund Region Hovedstaden - fodboldudvalget Futsal spilleregler Indholdsfortegnelse 1 Banen 2 Bolden 3 Antal spillere 4 Spillernes udstyr 5 Dommeren 6 Dommerassistenten 7 Tidtageren og den 3. dommer 8 Kampens længde 9 Spillets start og genstart

Læs mere

Internationale Flag Football Regler 2003 EFAF. Dansk udgave

Internationale Flag Football Regler 2003 EFAF. Dansk udgave Internationale Flag Football Regler 2003 EFAF Dansk udgave EFAF Flag Football Internationale Konkurrence regler Opfundet af NFL Reglerne DENNE SPORT ER UDEN KONTAKT. BLOKERINGER OG TAKLINGER ER IKKE TILLADTE.

Læs mere

Regler for UV- Rugby

Regler for UV- Rugby Regler for UV - Rugby i Danmark september 1997. ( Oversat fra CMAS Internationale Regler, september 1997 ). Beskrivelse. Undervands - rugby spilles under vandoverfladen i et svømmebassin af to hold a'

Læs mere

SPILLEREGLER Smurfit Kappa Cup Juleturneringen - små mål (håndbold mål)

SPILLEREGLER Smurfit Kappa Cup Juleturneringen - små mål (håndbold mål) SPILLEREGLER Smurfit Kappa Cup Juleturneringen - små mål (håndbold mål) Lovgrundlaget for indefodbold er Fodboldloven udgivet af DBU Jylland med de ændringer, tilføjelser og undtagelser, der fremgår af

Læs mere

Firma Cup 2008. Indendørs fodboldstævne. Med bander, en mand over midt og målmanden må ikke bruge hænderne. Borgerskolen. Søndag 16/03-2008.

Firma Cup 2008. Indendørs fodboldstævne. Med bander, en mand over midt og målmanden må ikke bruge hænderne. Borgerskolen. Søndag 16/03-2008. 17-03-2008 Firma Cup 2008 Indendørs fodboldstævne. Med bander, en mand over midt og målmanden må ikke bruge hænderne. på Borgerskolen Søndag 16/03-2008 Arrangør: Get2 Sport & Taastrup FC Sådan finder du

Læs mere

FINA VANDPOLOREGLER August 2013

FINA VANDPOLOREGLER August 2013 FINA VANDPOLOREGLER 2013-2017 FINA VANDPOLOREGLER 2013-2017 August 2013 Indhold WP 1 BANE OG UDSTYR... 3 WP 2 MÅLENE... 4 WP 3 BOLDEN... 5 WP 4 HUER... 5 WP 5 HOLDENE OG UDSKIFTNINGSSPILLERE... 5 WP 7

Læs mere

Spilleregler for indefodbold

Spilleregler for indefodbold Spilleregler for indefodbold 1 Banen Banen og dens indretning skal være som følger: Dimension: Håndboldbane (minimum 18 x 36 meter). Afmærkning: Af håndboldbanens afmærkninger anvendes: 1 - Midterlinjen.

Læs mere

Dimension: Håndboldbane (minimum 18 x 36 meter). For U10 og yngre spilles på tværs af håndboldbane

Dimension: Håndboldbane (minimum 18 x 36 meter). For U10 og yngre spilles på tværs af håndboldbane Spilleregler for indefodbold (*) For at lette forståelsen og dermed forhåbentlig undgå tvivlstilfælde er DBU Lolland-Falster enkelte steder i regelsættet fremkommet med tilføjelser. Disse tilføjelser er

Læs mere

1 Unicykel Hockey FORORD 1.1 SPORTSPLADS

1 Unicykel Hockey FORORD 1.1 SPORTSPLADS 1 Unicykel Hockey FORORD Opmærksomheden må henledes på deltagernes og tilskuernes sikkerhed. Derfor skal sikkerhedsreglerne følges nøje og alt udstyr skal være i god stand. Disse regler kan dog ikke dække

Læs mere

Futsal i DGI. Futsalregler for voksne (U13 og op efter) Mere information

Futsal i DGI. Futsalregler for voksne (U13 og op efter) Mere information Futsal i DGI Futsalregler for voksne (U13 og op efter) Mere information www.dgi.dk/futsal 2 Futsalregler for voksne Futsal minder på mange måder om almindelig udendørs fodbold, men der er enkelte forskelle

Læs mere

14. samt januar

14. samt januar 14. samt 21. - 22. januar 2017 45. sæson I samarbejde med vores sponsorer har vi fornøjelsen, for 45. gang at arrangere indefodboldturnering for skolerne i Aalbæk, Strandby og Skagen. Resultater, billeder

Læs mere

INDEFODBOLDLOVEN 2017/2018

INDEFODBOLDLOVEN 2017/2018 INDEFODBOLDLOVEN 2017/2018 Lovgrundlaget for indefodbold er Fodbold loven udgivet af The Board med de ændringer, tilføjelser og undtagelser, der fremgår af de efterfølgende paragraffer. Se nyeste udgave

Læs mere

Hobro IK Fodbold inviterer til FYRKAT CUP 2015

Hobro IK Fodbold inviterer til FYRKAT CUP 2015 Hobro IK Fodbold inviterer til FYRKAT CUP 2015 Fyrkat Cup indbyder til indefodboldstævne i Hobro Idrætscenter 23., 24. og 25. januar 2015. Tilmelding sker gennem www.staevner.dk Alt efter antal tilmeldte

Læs mere

Spilleregler for indefodbold

Spilleregler for indefodbold Spilleregler for indefodbold 1 Banen Banen og dens indretning skal være som følger: Dimension: Håndboldbane (minimum 18 x 36 meter). Afmærkning: Af håndboldbanens afmærkninger anvendes: 1 - Midterlinjen.

Læs mere

FLØJT FLØJT. BEMÆRK Når dommeren har givet signal til nyt opgiverkast, kan en godkendt målscoring ikke annulleres. Hvornår er der målscoring

FLØJT FLØJT. BEMÆRK Når dommeren har givet signal til nyt opgiverkast, kan en godkendt målscoring ikke annulleres. Hvornår er der målscoring Begynderguide til HÅNDBOLD Når du er ny i håndbold, er det rart at have et overblik. Her i grafikken får du alle de grundlæggende principper, regler og spillesystemer forklaret. Grafikken kan også bruges

Læs mere

Futsal officielt regelsæt. Indholdsfortegnelse

Futsal officielt regelsæt. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Banen 2 Bolden 3 Antal spillere 4 Spillernes udstyr 5 Dommeren 6 Dommerassistenten 7 Tidtageren og den 3. dommer 8 Kampens længde 9 Spillets start og genstart 10 Bolden i spil og

Læs mere

FORORD 1.1 SPORTSPLADS

FORORD 1.1 SPORTSPLADS 1 Unicykel Hockey FORORD Opmærksomheden må henledes på deltagernes og tilskuernes sikkerhed. Derfor skal sikkerhedsreglerne følges nøje og alt udstyr skal være i god stand. Disse regler kan dog ikke dække

Læs mere

Stævnegebyr på 400,- DKK skal være indbetalt på konto

Stævnegebyr på 400,- DKK skal være indbetalt på konto Cup 2015 Basisbank Cup 2015 Basisbank Cup 2015, afvikles i samarbejde med Solrød Fodboldakademi i Solrød Idrætscenter, Tingryds Allé 27, 2680 Solrød Strand, den 7. februar 2015 klokken 13.00. Mødetid Holdene

Læs mere

Regeltest C Nye spilleregler pr. 1. juni 2010 udarbejdet af DU s kompetencegruppe - regelansvarlig Johnny Tauman

Regeltest C Nye spilleregler pr. 1. juni 2010 udarbejdet af DU s kompetencegruppe - regelansvarlig Johnny Tauman Der må ikke skrives på opgavearket Regeltest C Nye spilleregler pr. 1. juni 2010 udarbejdet af DU s kompetencegruppe - regelansvarlig Johnny Tauman 1 2 3 4 5 RØD 4 griber bolden i luften lander på maven

Læs mere

R 1 Banen

R 1 Banen Indholdsfortegnelse: R 1 Banen------------------------------------------------------------------------- 2 R 2 Udstyret --------------------------------------------------------------------- 3 R 3 Spillere

Læs mere

Stævnegebyr på 400,- DKK skal være indbetalt på konto

Stævnegebyr på 400,- DKK skal være indbetalt på konto Cup 201 Basisbank Cup 2014 Basisbank Cup 2014, afvikles i samarbejde med Solrød Fodboldakademi i Solrød Idrætscenter, Tingryds Allé 27, 2680 Solrød Strand, den 6. december. Mødetid Holdene skal melde deres

Læs mere

Spilleregler for Futsal

Spilleregler for Futsal Page 1 of 11 Spilleregler for Futsal Justeringer Forudsat at de involverede nationalforbund er enige herom, og principperne for disse love overholdes, kan lovene tilpasses på følgende punkter i kampe for

Læs mere

Hvad er betingelserne for at måtte spærre en modspiller vejen til bolden med kroppen?

Hvad er betingelserne for at måtte spærre en modspiller vejen til bolden med kroppen? Navn Beskrivelse Forsvarerne har fået tilkendt et frispark lige uden for eget straffesparksfelt. Sparkeren vil tage frisparket hurtigt, selv om en angriber ikke er 9,15 m væk. Da bolden passerer angriberen,

Læs mere

Futsal officielt regelsæt. Indholdsfortegnelse

Futsal officielt regelsæt. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Banen 2 Bolden 3 Antal spillere 4 Spillernes udstyr 5 Dommeren 6 Dommerassistenten 7 Tidtageren og den 3. dommer 8 Kampens længde 9 Spillets start og genstart 10 Bolden i spil og

Læs mere

ELITE-regeltest A og B samt Regeltest C til Styregrupperne samt kredse og distriktsforbund august 2010

ELITE-regeltest A og B samt Regeltest C til Styregrupperne samt kredse og distriktsforbund august 2010 ELITE-regeltest A og B samt Regeltest C til Styregrupperne samt kredse og distriktsforbund august 2010 Regeltestene indgår fremover som en del af det obligatoriske regelstof sammen med Håndbold Spillereglerne.

Læs mere

DM i Fodboldloven 2015. 2 Ja, hvis de ikke har brugt tre udskiftningsspillere allerede

DM i Fodboldloven 2015. 2 Ja, hvis de ikke har brugt tre udskiftningsspillere allerede Navn: Favoritdommer: Beskrivelse 1. Under en straffesparkskonkurrence pådrager målmanden sig sin anden advarsel og bliver udvist. Må holdet sætte reservemålmanden ind? 1 Ja Nej 2 Ja, hvis de ikke har brugt

Læs mere

Dommerbordskursus. Basket/ kend spillet

Dommerbordskursus. Basket/ kend spillet Basket/ kend spillet Kampafvikling Officialrollen Praktik Eventuelt spillets ide hvordan bolden spilles forseelser, fej og særlige situationer børneregler Internationale regler (seniorregler) dommerbord

Læs mere

DBU Sjællands retningslinjer for Futsal dommere

DBU Sjællands retningslinjer for Futsal dommere DBU Sjællands retningslinjer for Futsal dommere Formål: Formålet med nærværende retningslinjer er at sikre -en så ensartet gennemførelse af kampene som muligt. Dette skal tilsikre, at både spillernes sikkerhed,

Læs mere

I. Fodtennis - kategorier og discipliner... 3. 0. Kategorier og discipliner... 3. II. Reglement gældende for alle kategorier og discipliner...

I. Fodtennis - kategorier og discipliner... 3. 0. Kategorier og discipliner... 3. II. Reglement gældende for alle kategorier og discipliner... Fodtennis reglement Oversættelse af UNIFs reglement udarbejdet ved ekstraordinær kongres i Venaco, Frankrig, d. 7. oktober 2011. Oversat i et samarbejde mellem KFIF og DBU København. 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

U14 regler for sæsonen 2015

U14 regler for sæsonen 2015 U14 regler for sæsonen 2015 De gældende regler for tackle football (i skrivende stund IFAF) anvendes i DAFF U14 tackle football. Dog med følgende undtagelser og tilføjelser. Udstyr Alle spillere skal bære

Læs mere

Reglement for kommunemesterskab i Slagelse 2018

Reglement for kommunemesterskab i Slagelse 2018 Reglement for kommunemesterskab i Slagelse 2018 Forenklede spilleregler s. 2 Regler for dispensation s. 3 Afbudstakter til kommunemesterskab s. 3 Indefodboldloven s. 4 1 Årgang Oversigt over forenklede

Læs mere

CMAS INTERNATIONALE REGLER FOR UNDERVANDSRUGBY

CMAS INTERNATIONALE REGLER FOR UNDERVANDSRUGBY CMAS INTERNATIONALE REGLER FOR UNDERVANDSRUGBY Kort beskrivelse af undervandsrugby Undervandsrugby er en udfordrende tredimensionel sport, der spilles i og under overfladen af vandet i et svømmebassin,

Læs mere

Ændringer og præciseringer i fodboldloven pr. 1. juli 2017.

Ændringer og præciseringer i fodboldloven pr. 1. juli 2017. Ændringer og præciseringer i fodboldloven pr. 1. juli 2017. Kære dommer DBU s Dommer gruppe og FLU s Breddedommergruppe fremsender hermed en Læs let udgave af de nye ændringer og præciseringer, der er

Læs mere

Kampleder 7- og11 mands

Kampleder 7- og11 mands Spilleregler for 7:7 rækker (For U-10 Drenge, U-11 Piger, U-11 Drenge, U-12 Piger, U-12 Drenge) Se regler her Banestørrelsen Længde min. 50 meter max. 68 meter. Bredde min. 36 meter max 56 meter. Idealstørrelse

Læs mere

Momenti Beach Cup Program U-16 og U-18

Momenti Beach Cup Program U-16 og U-18 Momenti Beach Cup Program U-16 og U-18 På Balle Beach anlæg Ballevej 57, 7182 Bredsten Lørdag og søndag den 11. og 12. juni 2016 Velkommen til Beach Handball Det er med glæde, at Jydsk Håndbold Forbund,

Læs mere

DBU Sjællands retningslinjer for Futsal dommere.

DBU Sjællands retningslinjer for Futsal dommere. DBU Sjællands retningslinjer for Futsal dommere. Formål: Formålet med nærværende retningslinjer er at sikre en så ensartet gennemførelse af kampene som muligt. Dette skal tilsikre, at både spillernes sikkerhed,

Læs mere

I denne menu taster man data på kampen. Dette inkluderer scoringer, advarsler og andre hændelser på kampen.

I denne menu taster man data på kampen. Dette inkluderer scoringer, advarsler og andre hændelser på kampen. Kampregistrering I denne menu taster man data på kampen. Dette inkluderer scoringer, advarsler og andre hændelser på kampen. Der skal nu være det antal spillere med, som er markeret under teknisk møde

Læs mere

Johnbold foregår så hurtigt at mange fotos vil være rystede og viser dobbelte steger, hvor der i virkeligheden kun er én streg.

Johnbold foregår så hurtigt at mange fotos vil være rystede og viser dobbelte steger, hvor der i virkeligheden kun er én streg. Johnbold Johnbold er så hurtigt og spændende at man har brug for to dommere Johnbold giver mere motion end noget andet havespil Johnbold gør ikke forskel på mænd og kvinder Johnbold egner sig bedst til

Læs mere

I denne test kan der godt være mere end et rigtigt svar i hvert spørgsmål

I denne test kan der godt være mere end et rigtigt svar i hvert spørgsmål I denne test kan der godt være mere end et rigtigt svar i hvert spørgsmål 1 Da målmand A er ved at udføre et målkast, kommer hans fod til berøre stregen til feltet. Hvad er den korrekte kendelse? A B C

Læs mere

Reglement for DGI Midt- og Vestsjælland - indendørs julestævne 2017

Reglement for DGI Midt- og Vestsjælland - indendørs julestævne 2017 Reglement for DGI Midt- og Vestsjælland - indendørs julestævne 2017 Spilletid for alle puljer: 8 min. (9 min. pr. kampafvikling). I 4-holdspuljer er der sat fem minutters pause af mellem hver anden puljekamp,

Læs mere

Regelspørgsmål Beach Handball

Regelspørgsmål Beach Handball Målvogter A1 redder et skud. Bolden har retning mod spillepladsen, da målvogteren sparker bolden ud på spillepladsen fra eget målfelt, hvorefter bolden ryger ud over sidelinjen. A. Frikast til hold B B.

Læs mere

JHF Kreds 4 & Nørredjurs HK

JHF Kreds 4 & Nørredjurs HK JHF Kreds 4 & Nørredjurs HK byder velkommen til Beach Handball i Glesborg lørdag den13. juni 2015 Beach Handball i Glesborg ved hallen Så er turneringsplanen klar for Beach Handball i Glesborg lørdag den

Læs mere

Regelspørgsmål Beach Handball Test din viden om reglerne i beach handball her. Se spørgsmål, og svar på efterfølgende slide.

Regelspørgsmål Beach Handball Test din viden om reglerne i beach handball her. Se spørgsmål, og svar på efterfølgende slide. Test din viden om reglerne i beach handball her. Se spørgsmål, og svar på efterfølgende slide. Målvogter A1 redder et skud. Bolden har retning mod spillepladsen, da målvogteren sparker bolden ud på spillepladsen

Læs mere

SKOLEREGLER VERSION 2014

SKOLEREGLER VERSION 2014 SKOLEREGLER VERSION 2014 Reglerne er udviklet af Mastiff A/S i samarbejde med Dansk Skoleidræt og DR. 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning Banen og bolden Spillet Spilstart tip-off, bevægelse på banen og skud

Læs mere

Kørestolsfodbold. Spillets regler 2006. Officielle regler og regulationer Federation International of Powerchair Football Association (FIPFA)

Kørestolsfodbold. Spillets regler 2006. Officielle regler og regulationer Federation International of Powerchair Football Association (FIPFA) Kørestolsfodbold Spillets regler 2006 Officielle regler og regulationer Federation International of Powerchair Football Association (FIPFA) 1 Indholdsfortegnelse Spillets hensigt... Side 3 Modifikationer

Læs mere

SPILLEREGLER FOR FUTSAL

SPILLEREGLER FOR FUTSAL SPILLEREGLER FOR FUTSAL Indholdsfortegnelse: 1. Banen 2. Bolden 3. Antal Spillere 4. Spillernes udstyr 5. Dommer 6. Dommer assistent 7. Tidtager 8. Den 3. dommer 9. Spillets varighed 10. Spilstart 11.

Læs mere

09. samt 16. - 17. januar

09. samt 16. - 17. januar 09. samt 16. - 17. januar 2016 44. sæson I samarbejde med vores sponsorer har vi fornøjelsen, for 44. gang at arrangerer indefodboldturnering for skolerne i Strandby, Aalbæk og Skagen. Resultater, billeder

Læs mere

Regler for Bordtenniskampe, dvs. materialer, borde, bat osv.

Regler for Bordtenniskampe, dvs. materialer, borde, bat osv. ITTF's Bordtennislove I dette dokument finder du den danske bordtennis unions oversættelse af ITTF's bordtennislove. Her kan du finde alt om, hvilke regler der er når man spiller en bordtenniskamp. ---

Læs mere

NY FODBOLDLOV ÆNDRINGER OG PRÆCISERINGER EN DEL AF NOGET STØRRE

NY FODBOLDLOV ÆNDRINGER OG PRÆCISERINGER EN DEL AF NOGET STØRRE NY FODBOLDLOV ÆNDRINGER OG PRÆCISERINGER WWW.DBU.DK EN DEL AF NOGET STØRRE Ændringer i fodboldloven pr. 1. juli 2016 Kære dommer Som du måske ved ændres fodboldloven pr. 1. juli 2016. Den færdige lovbog

Læs mere

Spørgsmål og svar samt orientering.

Spørgsmål og svar samt orientering. Indefodboldudvalget side 1 Spørgsmål og svar samt orientering. DFU s Indefodboldudvalg bliver ind imellem anmodet om at tage stilling til spørgsmål om indefodbold. En del af disse spørgsmål og svar er

Læs mere

Spil. Lege spil. Store: Fodtennis Her spiller vi fodtennis over et net. Eller i kan spille over et håndboldmål.

Spil. Lege spil. Store: Fodtennis Her spiller vi fodtennis over et net. Eller i kan spille over et håndboldmål. Lege spil Store: Fodtennis Her spiller vi fodtennis over et net. Eller i kan spille over et håndboldmål. Spil Futsal De forskellige grupper skal spille Futsal kampe mod hinanden. Såfremt grupperne er store

Læs mere

Reglement for DGI Midt- og Vestsjælland Indendørs fodbold 2017/2018

Reglement for DGI Midt- og Vestsjælland Indendørs fodbold 2017/2018 Reglement for DGI Midt- og Vestsjælland Indendørs fodbold 2017/2018 Indefodboldloven s. 2 Regler for dispensation s. 8 Afbudstakster s. 9 Datoer for finalestævner s. 10 INDEFODBOLDLOVEN 2017/2018 Lovgrundlaget

Læs mere

Indskærpelser, Metal Ligaen 2015-16

Indskærpelser, Metal Ligaen 2015-16 Indskærpelser, Metal Ligaen 2015-16 Fair Play og Respekt er ryggraden i enhver succesfuld sportsgren. Danmarks Ishockey Union ønsker at en sådan fair play og respekt er udtalt i ishockeysporten og at alle

Læs mere

SOFT-RUGBY er en tilpasset form for rugby, som kan spilles og nydes af alle. I dette hæfte vil vi gennemgå reglerne for spillet, samt komme med

SOFT-RUGBY er en tilpasset form for rugby, som kan spilles og nydes af alle. I dette hæfte vil vi gennemgå reglerne for spillet, samt komme med 1 2 SOFT-RUGBY er en tilpasset form for rugby, som kan spilles og nydes af alle. I dette hæfte vil vi gennemgå reglerne for spillet, samt komme med forslag til træningsøvelser og planlægning af lektioner

Læs mere

Futsal placeringer ved 2 og 3 dommere.

Futsal placeringer ved 2 og 3 dommere. et anbefales: Futsal placeringer ved 2 og 3 dommere. Spillet skal være mellem dommeren og 2. dommeren ommerne skal arbejde diagonalt forskudt over for hinanden At placere sig uden for sidelinjen og arbejde

Læs mere

TK/TBL / 25.08.2014 v.0.1. DigiMatch. Elektronisk Kamprapport

TK/TBL / 25.08.2014 v.0.1. DigiMatch. Elektronisk Kamprapport TK/TBL / 25.08.2014 v.0.1 DigiMatch Elektronisk Kamprapport 1 Procedure før kampstart... 3 DigiMatch download... 3 Registerniveau... 7 Indstillinger... 9 Login... 9 Tilpas knapperne... 10 Kampregistrering...

Læs mere

Dansk Håndbold Forbund. Nye veje - nye muligheder 2015

Dansk Håndbold Forbund. Nye veje - nye muligheder 2015 Dansk Håndbold Forbund 1 Nye veje - nye muligheder 2015 Spillereglerne 2010 varslede ny håndboldverden Ændringerne i spillereglerne involverer fundamentale aspekter af spillet og vil derfor have betydelig

Læs mere

KFD Teorimesterskab 2013

KFD Teorimesterskab 2013 Navn Beskrivelse I 1 runde af den såkaldte forårsturnering bliver en spiller på banen så sur på modspillernes træner ude på bænken, at han kaster en snebold efter ham Han rammer dog ikke Hvad dømmer dommeren

Læs mere

Love for Futsal 2010/2011

Love for Futsal 2010/2011 Love for Futsal 2010/2011 Love for Futsal 2010/2011-1. udgave Side 1 Forord. DBU udsender hermed sin 1. udgave af Futsalloven. Loven er oversat direkte fra seneste udgivelse af FIFA s Futsal Laws of the

Læs mere

Nye spilleregler 2010

Nye spilleregler 2010 Dansk Håndbold Forbund Dommerudvalget Kompetencegruppen Regelansvarlig Johnny Tauman 1 De mest markante ændringer i nye Håndbold Spilleregler ses i regel 8, som omhandler Regelovertrædelser og usportslig

Læs mere

Kære 8 mands dommer til Kronborg Cup.

Kære 8 mands dommer til Kronborg Cup. 2016 Kære 8 mands dommer til Kronborg Cup. Vi ved, at du glæder dig til at dømme en eller flere 8 mands kampe ved Kronborg Cup 2016. Vi har her samlet spillereglerne fra DBU Sjælland, som vi spiller efter.

Læs mere

Danmarksmesterskabet i

Danmarksmesterskabet i Danmarksmesterskabet i Indefodbold for herrejunior og herreynglinge 2007 Solrød Idrætscenter Søndag den 28. januar 2007 DBU Turneringer Vigtigste regler Der spilles efter Spilleregler for Indefodbold til

Læs mere

VOLLEYBALL. Sportsdag 2016. Volleyball Skal være MIX hold. Serious about Innovation

VOLLEYBALL. Sportsdag 2016. Volleyball Skal være MIX hold. Serious about Innovation Volleyball Skal være MIX hold Der spilles efter de officielle Volleyball regler 2013-2016 fra DVF med følgende tilføjelser: POINT Et hold scorer et point: Ved at slå bolden i jorden på modstanderens banehalvdel.

Læs mere

Teknisk træning. Inspiration til træningsøvelser i din fodboldklub

Teknisk træning. Inspiration til træningsøvelser i din fodboldklub Teknisk træning Inspiration til træningsøvelser i din fodboldklub Boldmestring Europa udvikler færre fodboldtalenter end fx Sydamerika. Efter flere eksperters mening skyldes det blandt andet, at træningen

Læs mere

Manual for TIDTAGERE og SEKRETÆRER. Dansk Håndbold Forbund

Manual for TIDTAGERE og SEKRETÆRER. Dansk Håndbold Forbund Manual for TIDTAGERE og SEKRETÆRER Dansk Håndbold Forbund Manualen for Tidtagere og Sekretærer kan rekvireres hos Dansk Håndbold Forbund, Nyborg. Telefon: 65 31 46 44 2 MANUAL for Tidtagere og Sekretærer

Læs mere

S H I N G O R Y U KARATE. Kampregler ved semikontakt karatestævner

S H I N G O R Y U KARATE. Kampregler ved semikontakt karatestævner S H I N G O R Y U KARATE Kampregler ved semikontakt karatestævner KAMPAREALET: Kamparealet skal være kvadratisk med en sidelængde på 6 x 6 meter til 8 x 8 meter. Kamparealet kan forsynes med måtte (Tatami)

Læs mere

4. udgave 2014 Udgivet af Dansk Boldspil-Union

4. udgave 2014 Udgivet af Dansk Boldspil-Union FUTSALLOVEN 2014-2015 4. udgave 2014 Udgivet af Dansk Boldspil-Union Layout/Dtp: DBU Grafisk Bettina Emcken/Lise Fabricius/Carl Herup Høgnesen/Jacob Roar Hansen Redaktion: DBUs Dommerudvalgs lovgruppe

Læs mere

SKOLEREGLER. Reglerne er udviklet af Mastiff A/S i samarbejde med Dansk Skoleidræt og DR.

SKOLEREGLER. Reglerne er udviklet af Mastiff A/S i samarbejde med Dansk Skoleidræt og DR. SKOLEREGLER Reglerne er udviklet af Mastiff A/S i samarbejde med Dansk Skoleidræt og DR. 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning 3 Banen og bolden 4 Spillet 5 Spilstart tip-off, bevægelse på banen og skud 6 Griber,

Læs mere

Dansk Militært Idrætsforbund KAPITEL 16 FODBOLD UDENDØRS 11-MANDS

Dansk Militært Idrætsforbund KAPITEL 16 FODBOLD UDENDØRS 11-MANDS KAPITEL 16 FODBOLD UDENDØRS 11-MANDS A. DISCIPLINER RÆKKE DELTAGERE 1. Forbundsmesterskabet afvikles i følgende række: Senior A: Ingen aldersbegrænsning 2. Et hold må bestå af 16 spillere (heraf 2 målmænd)

Læs mere

Dommerne Der er to hoveddommere og to linjedommere på banen.

Dommerne Der er to hoveddommere og to linjedommere på banen. ISHOCKEY REGLER ISHOCKEYREGLERNE Banen Banen er opdelt i tre zoner med to blå linjer: Angrebs-, neutralog forsvarszone. Der er ni face-off punkter, hvorfra spillet sættes i gang efter spilstop her giver

Læs mere

SPILØVELSER FOR MÆND MOTIONSFODBOLD FOR MÆND KOM I FORM MED FODBOLD FITNESS

SPILØVELSER FOR MÆND MOTIONSFODBOLD FOR MÆND KOM I FORM MED FODBOLD FITNESS SPILØVELSER FOR MÆND MOTIONSFODBOLD FOR MÆND KOM I FORM MED FODBOLD FITNESS FORORD TIL SPILØVELSER KÆRE FODBOLDSPILLER Fodbolddelen består af 12 øvelseskort med en øvelse på forsiden og et spil på bagsiden.

Læs mere