Danmarks hurtigste jernbane

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Danmarks hurtigste jernbane"

Transkript

1 Danmarks hurtigste jernbane Den nye bane København-Ringsted

2 Danmarks hurtigste jernbane færdig i 2018 Flere togafgange, kortere rejsetid og færre forsinkelser I perioden anlægger Banedanmark en ny dobbeltsporet, elektrificeret jernbane fra København over Køge til Ringsted. Banen bygges til hastigheder på op til 250 km/t. for persontog og er Danmarks første jernbane, som kan betjene højhastighedstog. Hvorfor en ny jernbane? Den nuværende jernbane mellem København og Ringsted over Roskilde er en af de mest benyttede og vigtigste banestrækninger i Danmark. Banen bliver anvendt af pendlere mellem København og det øvrige Sjælland samt til landsdækkende og international passager- og godstrafik. I dag er strækningen fuldt udnyttet og er blevet en trafikal flaskehals. Ved at bygge en ny bane mellem København og Ringsted over Køge bliver det muligt at få en markant bedre køreplan med flere togafgange, kortere rejsetid og færre forsinkelser. Som Danmarks første højhastighedsbane skal den være med til at imødekomme fremtidens transportbehov. Rejsetidsbesparelser og nye trafikforbindelser Med den nye Køge Nord Station skabes der et centralt knudepunkt for skift til og fra S-banen. Der bliver også mulighed for et parkér-og-rejs anlæg lige ved motorvejen. Her fra kører togene til København, Vestsjælland, Fyn og Jylland samt via Køge Station direkte til Næstved. > En rejse fra Køge Station til København H med S-tog varer i dag 38 minutter. Med regionaltog på den nye banestrækning via Køge Nord Station vil rejsen vare 24 minutter. Det svarer til en rejsetidsgevinst på 14 minutter. Uden stop Køge-København vil rejsetiden yderligere kunne bringes ned til 20 minutter. > Fra Haslev til København med regionaltog og skift til S-tog på Køge Station tager det i dag 59 minutter. Med en direkte regionaltogsforbindelse på den nye bane tager rejsen 38 minutter. Det giver en rejsetidsbesparelse på 21 minutter. > En rejse fra Hårlev til København med Østbanen og med skift til S-toget på Køge Station varer i dag 61 minutter. Rejsen med Østbanen og skift i Køge til det direkte regionaltog vil i fremtiden tage 45 minutter. Passagererne opnår dermed en tidsbesparelse på 16 minutter. Rejsemulighederne bliver forbedrede med den nye bane. > Rejsetidsbesparelser mellem København og andre byer er f.eks.: Odense 6 minutter og Næstved, Vordingborg og Nykøbing F 10 minutter. De fleste godstog flyttes fra den eksisterende bane til den nye bane. Det betyder mulighed for forbedring af togbetjeningen på den eksisterende bane via Roskilde, Ringsted, Holbæk og Kalundborg. 3

3 Den nye bane København-Ringsted vil betyde mere togtrafik mellem landsdelene, et øget antal regionaltogsafgange på Sjælland og forbedrede muligheder for international godstrafik gennem Danmark. Første etape af Timemodellen Den nye bane er en fremtidssikret løsning på jernbanens kapacitetsproblem mellem København og Ringsted, og den er en del af Timemodellen. Det er en politisk plan om at afkorte rejsetiderne mellem landets største byer, så passagererne kan køre med persontog mellem hver af byerne København, Odense, Aarhus og Aalborg på blot en time. Den nye bane København-Ringsted yder som første etape af Timemodellen et bidrag til denne plan. Andre etaper igangsættes også inden for de kommende år. Den nye bane skal gå gennem 10 kommuner. Herover ses strækningen i Greve. Hvad skal der bygges? Den nye bane København-Ringsted over Køge er Danmarks største baneprojekt i nyere tid. Den cirka 60 km lange strækning går gennem 10 kommuner og involverer mange mennesker direkte eller indirekte. Forberedelser før vi bygger Bygherregruppen i Den nye bane København-Ringsted leder det daglige arbejde i Banehuset på Østerbro i København. Derudover er konsulenter med specialviden fra danske og internationale rådgiverteams tilknyttet projektet. I hjælper de Banedanmark med en række forberedelser, f.eks. prøveboringer, ledningsomlægninger, arkæologiske forundersøgelser, ekspropriationer og den endelige fastlæggelse af linjeføringen. Det skal vi bygge Størstedelen af det forberedende arbejde vil være færdigt i begyndelsen af Det fysiske arbejde med at anlægge banen går for alvor i gang, når frosten er gået af jorden i 2013, men allerede i 2012 vil vi begynde at bygge enkelte broer. Anlægsarbejdet omfatter: Den nye bane anlægges til kørsel med højhastighedstog op til 250 km/t. > En ny, dobbeltsporet og elektrificeret jernbane mellem København og Ringsted > Perroner på Ny Ellebjerg Station til regional- og fjerntog > En ny station (Køge Nord) med forbindelse til en ny station på S-banen > Tilslutning ved Køge Nord til Lille Syd banen til/fra Køge og Næstved > Et ekstra spor ved Køge Station > Sporombygning på Ringsted Station 4 5

4 Den nye bane anlægges ud af København tæt på Holbækmotorvejen. Nederst i billedet ses Hvidovre. Her skal banen ligge Den nye bane København-Ringsted går gennem kommunerne København, Hvidovre, Brøndby, Vallensbæk, Høje-Taastrup, Ishøj, Greve, Solrød, Køge og Ringsted. Den kommer blandt andet gennem tæt befolkede og trafikerede områder samt historiske, kulturelle og rekreative steder. Den nye jernbane følger hovedsageligt motorvejsnettet, men den tager hensyn til fysiske bindinger og pladsforhold. Det kan være vejanlæg, bygninger og miljøfølsomme områder samt krav til jernbanens kurver. Det betyder, at jernbanens helt tætte beliggenhed ved motorvejen må afvige nogle steder. Flere steder skal jernbanen krydse motorvejen, tilstødende rampeanlæg og øvrige veje. Banens overordnede linjeføring Banens linjeføring begynder i Vigerslev ved Frugtmarkedet, hvor de to nye jernbanespor fletter ud fra den eksisterende bane. Banen føres i en stor bue ud af København, gennem Vigerslevparken og videre langs nordsiden af Holbækmotorvejen. Senere går den under og langs med sydsiden af motorvejen frem til Vallensbæk Mose. Her krydser den over Motorring 4 og føres videre langs vestsiden af Køge Bugt Motorvejen til det store sving ved Skandinavisk Transport Center ved Køge. I Køge anlægger Banedanmark en ny station kaldet Køge Nord. Den får tilslutning til S-banen, hvor der også bygges en ny station, og til Lille Syd banen i retningen Køge-Næstved. Der anlægges et ekstra spor fra Københavnsvej til Køge Station. Fra Køge Nord til Fjællebro anlægges de to nye jernbanespor nord for Vestmotorvejen. Fra Fjællebro til Ringsted Station anlægges sporene på sydsiden af den eksisterende bane. København H Roskilde Ny Ellebjerg På den nye banes hjemmeside kan du se et kort over banen. Her kan du finde din adresse og følge, hvad der sker i dit nærområde. Vi opdaterer løbende kortet. Ringsted Køge Nord Station Køge Den nye bane Eksisterende bane Ny station Eksisterende station 6 7

5 Der er brug for forbedrede jernbaneforbindelser, hvis jernbanen skal være en attraktiv valgmulighed for passagerer og til godstransport i fremtidens transportbillede. En mere effektiv togtrafik bidrager væsentligt til øget mobilitet og samfundsudvikling på et bæredygtigt grundlag. På tværs af landegrænser Strækningen København-Ringsted er af international betydning. Den indgår i det transeuropæiske netværk som forbindelse mellem Skandinavien og det øvrige Europa. Det er ligeledes en vigtig strækning i godsbanekorridoren fra Nordsverige til Norditalien. Mulighederne for at udvikle godstrafikken og at give forbedrede forhold for den internationale persontrafik vil blive forøget med en fast Femern Bælt forbindelse og den tilhørende modernisering og udbygning af banen fra Ringsted til Rødby. I kontakt med borgerne Banedanmark er i tæt kontakt med borgerne og især de grundejere, der berøres direkte af projektet. Det sker dels i forbindelse med midlertidige og permanente ekspropriationer, men også ved opmålings- og borearbejde, naturundersøgelser, arkæologiske udgravninger m.m. Det sker ved møder, telefonsamtaler og breve. Hjemmesiden anvender vi også til opdatering af aktiviteter i projektet, og det er bl.a. muligt at tilmelde sig som abonnent på nyheder om fremdriften. Når anlægsarbejdet for alvor går i gang i 2013, vil vi med bl.a. skiltning vise omkørsler og vejomlægninger. I vores arbejde tager vi størst muligt hensyn til trafikanter og beboere langs banen. Parløb med motorvejsudbygning Samtidig med at Banedanmark anlægger den nye bane fra København over Køge til Ringsted, udbygger Vejdirektoratet Køge Bugt Motorvejen fra seks til otte spor mellem Greve Syd og Solrød Syd. Med to store anlægsprojekter i samme nabolag kommer begge myndigheder til at være i tæt dialog med bl.a. borgere, virksomheder og kommuner i området. Derfor samarbejder Banedanmark løbende med Vejdirektoratet om både planlægning, ekspropriation, anlægsarbejde og kommunikation. Hensyn til natur og kultur langs banen Vi tager hensyn til naturforhold og kulturarv langs banen. Vi forvalter museumsloven på de steder, hvor vi skal anlægge banen, og samarbejder med Kulturarvsstyrelsen. Vi forvalter også naturbeskyttelsesloven på de arealer, der er nødvendige for anlæg af banen. Det gør vi i samarbejde med Naturstyrelsen. Bemyndigelse til at forvalte de to love har vi fået gennem anlægsloven og transportministeren. 8 9

6 Tidsplan > Jord- og grundvandsundersøgelser > Besigtigelse > Ekspropriation > Første spadestik > Anlægsarbejde > Bygning af Køge Nord Station > Baneteknik > Baneteknik > Prøvekørsel > Støjafskærmning > Arkæologiske forundersøgelser > Broarbejde pilotprojekt > Indvielse > Ledningsomlægninger Mere information På hjemmesiden kan du følge med i, hvad der aktuelt sker i projektet. Har du spørgsmål, kan du altid kontakte Banedanmark på eller På hjemmesiden kan du også tilmelde dig banens naboinformationsservice, så du løbende får nyheder på mail. Husk at sætte flueben ud for punktet København-Ringsted, når du tilmelder dig. Om Banedanmark Banedanmark mission Vi udvikler og leverer en sikker, pålidelig og attraktiv jernbane, hvor vi løbende forbedrer rettidighed, trafikinformation og effektivitet. Banedanmark vision Frem mod 2020 skaber vi fremtidens jernbane, som gør det muligt at fordoble passager- og godstransporten. Banedanmarks opgaver De cirka 2200 medarbejdere på landsplan arbejder med at: > Planlægge, drive, forny og vedligeholde statens jernbaneinfrastruktur > Styre og overvåge trafikken på jernbanenettet > Udarbejde de overordnede køreplaner for det statslige jernbanenet > Tildele kapacitet til togoperatørerne > Fastsætte og opkræve afgifter fra operatørerne for at køre på jernbanen Den nye bane København-Ringsted mission Vi bygger den nye jernbane mellem København og Ringsted som grundsten for flere og hurtigere tog i og gennem Danmark. Den nye bane København-Ringsted vision Vi anlægger Den nye bane København- Ringsted europæisk set best-in-class via indkøb i et konkurrerende marked, udnyttelse af stordriftsfordele og de teknologiske muligheder. Med Den nye bane København- Ringsted opnås stort set en fordobling af banekapaciteten og mulighed for større udnyttelse af de tilstødende baners kapacitet. Da der ikke i nyere tid i Danmark er anlagt jernbaner svarende til den nye bane, lægger vi vægt på at lære af sammenlignelige projekter i udlandet. Holland, Belgien og Frankrig er nogle af de lande, hvor vi får viden og erfaring om højhastighedsbaner. Det gælder både, når vi skal indkøbe materialer og hyre medarbejdere, og når vi vil udnytte stordriftsfordele og teknologiske muligheder bedst muligt. Forsidefoto: Ny fransk bane. Fotos: RFF/Photolabservices, Getty Images og Peter Thornvig fotografi. Design: Punktum Design. Tryk: KLS Grafisk Hus. Oktober

7 Den nye bane København-Ringsted I perioden anlægger Banedanmark en ny dobbeltsporet, elektrificeret jernbane fra København over Køge til Ringsted. Banen bygges til hastigheder på op til 250 km/t. for persontog og er Danmarks første jernbane, som kan betjene højhastighedstog. Folketinget vedtog anlægsloven for Den nye bane København- Ringsted den Det samlede anlægsbudget er 10,4 mia. kr. Banedanmark Amerika Plads København Ø Telefon: Mail: Web: ISBN nr

Vi arbejder for bedre trafikforbindelser

Vi arbejder for bedre trafikforbindelser Vi arbejder for bedre trafikforbindelser Anlæg af Den nye bane København-Ringsted over Køge Udbygning af Køge Bugt Motorvejen mellem Greve Syd og Solrød Syd Mosede Landevej Greve Karlslunde Centervej 29

Læs mere

AFTALE MELLEM REGERINGEN (S, SF OG RV) OG DANSK FOLKEPARTI OG ENHEDSLISTEN OM: EN MODERNE JERNBANE UDMØNTNING AF TOGFONDEN DK. 14.

AFTALE MELLEM REGERINGEN (S, SF OG RV) OG DANSK FOLKEPARTI OG ENHEDSLISTEN OM: EN MODERNE JERNBANE UDMØNTNING AF TOGFONDEN DK. 14. AFTALE MELLEM REGERINGEN (S, SF OG RV) OG DANSK FOLKEPARTI OG ENHEDSLISTEN OM: EN MODERNE JERNBANE UDMØNTNING AF TOGFONDEN DK 14. januar 2014 1 Regeringen, Enhedslisten og Dansk Folkeparti indgik den 17.

Læs mere

Trafikplan for den statslige jernbane 2012-2027

Trafikplan for den statslige jernbane 2012-2027 Trafikplan for den statslige Februar 2013 3 Trafikplan for den statslige Forord Forord I de senere år er der vedtaget en lang række større og mindre anlægsprojekter indenfor jernbanen og den øvrige kollektive

Læs mere

Togfonden DK højhastighed og elektrificering på den danske jernbane

Togfonden DK højhastighed og elektrificering på den danske jernbane Togfonden DK højhastighed og elektrificering på den danske jernbane September 2013 2 Togfonden DK Timemodellen - det danske højhastighedskoncept Forord Timemodellen er visionen om at kunne køre med tog

Læs mere

En ny Storstrømsbro, Holstebromotorvejen mv.

En ny Storstrømsbro, Holstebromotorvejen mv. Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti), Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om: En ny Storstrømsbro, Holstebromotorvejen

Læs mere

Biltrafikkens vækst. Den travleste motorvej i dag er Køge Bugt Motorvejen. Her kører der ca. 100.000 biler i døgnet.

Biltrafikkens vækst. Den travleste motorvej i dag er Køge Bugt Motorvejen. Her kører der ca. 100.000 biler i døgnet. Biltrafikkens vækst 2500000 Antal biler 2000000 1500000 1000000 500000 0 1900 1920 1940 1960 1980 2000 2020 Kurve over antallet af biler i Danmark siden 1900. Bortset fra et mindre fald i 1940 erne på

Læs mere

Fast forbindelse mellem Danmark og Tyskland

Fast forbindelse mellem Danmark og Tyskland Femern Bælt-forbindelsen Hurtigere og nemmere rejse med bil og tog mellem Skandinavien og Centraleuropa FEMERN BÆLT TUNNELEN Fast forbindelse mellem Danmark og Tyskland Rejs når du vil ingen billetbestilling

Læs mere

Et moderne transportsystem mellem Øresundsregionen og Hamborg

Et moderne transportsystem mellem Øresundsregionen og Hamborg Et moderne transportsystem mellem Øresundsregionen og Hamborg Oslo Stockholm Göteborg Malmø København London Amsterdam Hamborg Berlin Køln Paris STRING-KORRIDOREN SET SAMMEN MED KORRIDORERNE MOD OSLO OG

Læs mere

Letbane til Billund langt mere fremtidssikker end jernbaneløsningen

Letbane til Billund langt mere fremtidssikker end jernbaneløsningen BedreTrafik Tlf: 63450062 Hybenvænget 8 Mob: 26700788 5620 Glamsbjerg Email: Ole@bedretrafik.dk Glamsbjerg 4. april 2014 Letbane til Billund langt mere fremtidssikker end jernbaneløsningen Jeg vil hermed

Læs mere

Forhold til anden planlægning

Forhold til anden planlægning Forhold til anden planlægning Redegørelse - Forhold til anden planlægning Landsplanredegørelsen Landsplanredegørelse 2009 er stadig under udarbejdelse. Det er derfor Landsplanredegørelse 2006 der er gældende

Læs mere

Fælles Passageranalyse. Hvor blev de af? Passagerudviklingen i Hovedstadsområdet 2002-2007

Fælles Passageranalyse. Hvor blev de af? Passagerudviklingen i Hovedstadsområdet 2002-2007 Fælles Passageranalyse Hvor blev de af? Passagerudviklingen i Hovedstadsområdet 2002-2007 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Fælles Passageranalyse

Læs mere

UGE 3* 2015 * U G E B R E V E T:

UGE 3* 2015 * U G E B R E V E T: UGE 3* 2015 * U G E B R E V E T: DEBAT OM TRANSPORT, LOGISTIK & INFRASTRUKTUR I ÖRESUNDSREGIONEN NytårsVisioner: MERE PLADS OGSÅ TIL DE BLÅ MOTORVEJE Danske Havne har fået en direktør med kant Chefredaktør

Læs mere

Fra god til verdens bedste. københavns cykelstrategi 2011-2025

Fra god til verdens bedste. københavns cykelstrategi 2011-2025 Fra god til verdens bedste københavns cykelstrategi 2011-2025 Udgivet 2011 af Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Trafik www.kk.dk/cyklernesby Visualiseringer og grafisk design

Læs mere

UDBYGNING AF DEN ØSTJYSKE MOTORVEJ (E45)

UDBYGNING AF DEN ØSTJYSKE MOTORVEJ (E45) STRATEGISKE ANALYSER UDBYGNING AF DEN ØSTJYSKE MOTORVEJ (E45) Strategisk analyse RAPPORT 459-2014 UDBYGNING AF DEN ØSTJYSKE MOTORVEJ (E45) Strategisk analyse Rapport 459-2014 REDAKTION: Vejdirektoratet

Læs mere

Ex post samfundsøkonomisk analyse af Storebæltsforbindelsen Rapport

Ex post samfundsøkonomisk analyse af Storebæltsforbindelsen Rapport Ex post samfundsøkonomisk analyse af Storebæltsforbindelsen Rapport Transportministeriet og Sund & Bælt Indholdsfortegnelse Kort om analysen 3 1 Sammenfatning 4 2 Indledning 6 2.1 Oversigt over scenarier

Læs mere

Kulturarv en værdifuld ressource for kommunernes udvikling

Kulturarv en værdifuld ressource for kommunernes udvikling KULTURARVSSTYRELSEN SLOTSHOLMSGADE 1 1216 KØBENHAVN K TELEFON 72 26 51 00 kuas@kuas.dk www.kuas.dk FONDEN REALDANIA NICOLAI EIGTVEDS GADE 28 1216 KØBENHAVN K Kulturarv en værdifuld ressource for kommunernes

Læs mere

Flere buspassagerer Hvad skal der til?

Flere buspassagerer Hvad skal der til? Flere buspassagerer Hvad skal der til? Flere buspassagerer Hvad skal der til? April 2011 Titel: Flere buspassagerer Hvad skal der til? Tekst og grafik: Tetraplan & Incentive Partners Udgiver: Danske Regioner,

Læs mere

Klart ansvar for de svageste

Klart ansvar for de svageste Klart ansvar for de svageste Høj kvalitet og god økonomi på det specialiserede socialområde Klart ansvar for de svageste Oplæg om det højt specialiserede social- og specialundervisningsområde Klart ansvar

Læs mere

Klimatilpasningsplaner og klimalokalplaner. Vejledning

Klimatilpasningsplaner og klimalokalplaner. Vejledning Klimatilpasningsplaner og klimalokalplaner Vejledning Indhold Forord 3 DEL 1 DEL 2 DEL 3 Sådan gribes den nye opgave an! Aftale mellem regeringen og KL Planens indhold Proces og tidsplan Organisering og

Læs mere

Planlægning for områder til erhverv barrierer og muligheder

Planlægning for områder til erhverv barrierer og muligheder Planlægning for områder til erhverv barrierer og muligheder Planlægning for områder til erhverv barrierer og muligheder er udarbejdet af BM Arkitekter ApS for Miljøministeriet, Naturstyrelsen. Citater:

Læs mere

Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen 2013

Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen 2013 Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord, side 2 1.0 Regler og rammer for kommuneplanlægningen, side 4 2.0 Kommende statslige initiativer, side 8 2.1 Læsevejledning,

Læs mere

Miljø på arbejde. Sådan gør du din bedrift til en sikker, effektiv og attraktiv arbejdsplads. Landbrug & Fødevarer. Samfundsansvar i landbruget

Miljø på arbejde. Sådan gør du din bedrift til en sikker, effektiv og attraktiv arbejdsplads. Landbrug & Fødevarer. Samfundsansvar i landbruget Samfundsansvar i landbruget Miljø på arbejde Sådan gør du din bedrift til en sikker, effektiv og attraktiv arbejdsplads Mijløaktiviteter - Arbejdsmiljø Landbrug & Fødevarer Arbejdsmiljø At skabe et godt

Læs mere

FORNYELSE AF PLANLÆGNINGEN

FORNYELSE AF PLANLÆGNINGEN FORNYELSE AF PLANLÆGNINGEN Kvalitet i bydels- og lokalplanlægningen Afsluttende Rapport juni 2006 Fornyelse af planlægningen - kvalitet i bydels- og lokalplanlægningen Afsluttende Rapport juni 2006 Udgivet

Læs mere

Transportministeriet Københavns Kommune Frederiksberg Kommune. Samspil mellem bus og metro i København

Transportministeriet Københavns Kommune Frederiksberg Kommune. Samspil mellem bus og metro i København Transportministeriet Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Samspil mellem bus og metro i København Strategisk Analyse og International Best Practice for Tilpasning af Busnettet til Metroen Hamburg,

Læs mere

Trafiksikkerhed i byplanlægningen

Trafiksikkerhed i byplanlægningen Trafiksikkerhed i byplanlægningen 2014 Trafiksikkerhed i byplanlægning 2014 Vejdirektoratet Dato: Juni 2014 Oplag: 500 Tryk: Vejdirektoratet ISBN (NET): 978-87-93184-01-5 ISBN: 978-87-93184-00-8 Copyright:

Læs mere

Lad os vise, hvad vi gør

Lad os vise, hvad vi gør Lad os vise, hvad vi gør Puls er et udtryk for, hvor mange gange hjertet trækker sig sammen og pumper blod ud i minuttet. Bevægelsen kaldes også for et hjerteslag. At få pulsen op forebygger sygdomme og

Læs mere

Stier inspiration til planlægning og forvaltning

Stier inspiration til planlægning og forvaltning Stier inspiration til planlægning og forvaltning Friluftsrådets vision Hindringer for friluftsliv og daglig motion findes ikke. I byen bevæger vi os uhindret til fods, på cykel, på rulleskøjter, med vores

Læs mere

Vi satser på mennesker Planstrategi 2008

Vi satser på mennesker Planstrategi 2008 Vi satser på mennesker Planstrategi 2008 indhold Fra vision til handling 3 Ballerup satser på mennesker 4 Vi forstærker den grønne og sunde profil 6 Vi arbejder for bæredygtig trafik 8 Vi skaber rammer

Læs mere

Det nye Danmark en enkel offentlig sektor tæt på borgeren, april 2004. Det nye Danmark. en enkel offentlig sektor tæt på borgeren

Det nye Danmark en enkel offentlig sektor tæt på borgeren, april 2004. Det nye Danmark. en enkel offentlig sektor tæt på borgeren Det nye Danmark en enkel offentlig sektor tæt på borgeren Regeringen April 2004 1 Det nye Danmark en enkel offentlig sektor tæt på borgeren, april 2004 Publikationen kan bestilles hos: Schultz Information

Læs mere

MELLEMRUM SOM BYRUM EN LILLE BOG OM FORNYELSE AF BYRUM OMKRING BOLIGOMRÅDER, INDKØBSCENTRE OG STATIONER

MELLEMRUM SOM BYRUM EN LILLE BOG OM FORNYELSE AF BYRUM OMKRING BOLIGOMRÅDER, INDKØBSCENTRE OG STATIONER MELLEMRUM SOM BYRUM EN LILLE BOG OM FORNYELSE AF BYRUM OMKRING BOLIGOMRÅDER, INDKØBSCENTRE OG STATIONER Hvordan bliver mellemrum til byrum? Kender du historien om dit byrum? Vi tænker sjældent over, at

Læs mere