Temaeftermiddag Læs & Lær 28/ Læsning af digitale tekster og på nettet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Temaeftermiddag Læs & Lær 28/1 2015. Læsning af digitale tekster og på nettet"

Transkript

1 Temaeftermiddag Læs & Lær 28/ Læsning af digitale tekster og på nettet Professor Jeppe Bundsgaard Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU) Slides på

2 It-læsekompetencer i fagene Ringkøbing-Skjern Kommune

3 Mål og Indhold Deltagerne kan opstille mål for undervisning med søgning på nettet Med fokus på delprocesser i surfing og søgning Med fokus på relevante faglige begreber Med fokus på kritisk anvendelse af tekster fra nettet Indhold Surfesøgning og læsning af multimodale tekster Fuldtekstsøgning Kritisk læsning Målstyret undervisning

4 Hvad er ICILS The International Computer and Information Literacy Study 2013 Informationskompetence er et individs evne til at anvende computere til at undersøge, skabe og kommunikere med henblik på at deltage effektivt derhjemme, i skolen, på arbejdspladsen og i samfundet To kompetenceområder At indsamle og håndtere information At producere og udveksle information

5 Hovedresultaterne

6 Fordeling af elevernes CIK-score

7 Fire kompetenceniveauer 1) De mindre gode (fra 407 til 491 points) Kan bruge computere som redskaber. Basal forståelse af layout. 2) De middelgode (fra 492 til 576 points) Kan samle information, udarbejde simple digitale produkter og kender til hacking 3) De dygtige (577 til 661 points) Vælger oplysninger, er begyndende kritiske og designer flotte produkter 4) De meget dygtige (over 661 points) Vælger oplysninger de skal bruge, forholder sig kritisk og designer flotte produkter til målgruppen 1) Har funktionel forståelse af computere som redskaber. Udviser kendskab til basale layoutkonventioner i digitale dokumenter. Basal forståelse af konsekvenserne af at computere bliver tilgået af flere brugere. 2) Udføre basale og eksplicit opstillede informationsindsamlings- og -håndteringsopgaver. Udarbejder simple digitale produktioner som udviser sammenhæng i design og opfyldelse af layoutkonventioner. Har nogen viden om konsekvenser for offentlig adgang til personlige informationer. 3) Arbejder uafhængigt ved indsamling og håndtering af information. Vælger og henter hensigtsmæssig information til et givent formål. Kan følge eksplicitte designkonventioner. Klar over at troværdighed influeres af den der har skabt indholdet. 4) Vælger relevant information til brug for kommunikative formål. Evaluerer anvendeligheden og pålideligheden af information. Skaber digitale produktioner som udviser overvejelser over målgruppe og kommunikativt formål. Opmærksomme på de problemer som kan opstå i forbindelse med brug af ophavsret.

8 Surferens udfordringer Eks. Jeg kan huske jeg har læst om Ole Tøpholms dialekt på dr.dk/skole Men hvor? Jeg kigger på dr.dk/skole

9 dr.dk/skole

10

11

12

13

14

15 Navigation Hvad sker der Hvor er jeg nu henne? Hvordan hvis jeg klikker hér? kommer jeg tilbage? Er der områder jeg ikke har fundet, men som jeg kunne have glæde af? Hele tiden: Mon dette site indeholder noget jeg kan bruge?

16 Navigation i undervisningen Hvem finder først? Hvordan gjorde vi? Hvad gjorde vi galt? Hvordan er denne hjemmeside bygget op?

17 At læse og at lade være! Surfesøgning fordrer at man kan: Vurdere hvad der er bag et link Fravælge tekster så hurtigt som muligt! Danne sig et hurtigt overblik over en side Vurdere informationen Hvor er den information jeg forventede at finde? Var det alligevel ikke her? Er det nok? Er det for meget? Er det for overfladisk? For svært? Tage stilling til: Hvordan kommer jeg videre?

18 At læse (indtil videre ) Læs med formål Hvad er mit formål? Teksterne på nettet er sjældent rettet imod mit læseformål så jeg skal kun læse det jeg skal bruge og så videre Læs foreløbigt Løbende vurdere sværhedsgrad, præcision, kvalitet/pålidelighed af oplysninger (var det alligevel ikke her?)

19 Multimodal læsning At kunne kende og kommunikere gennem typiske træk Placering på fladen Menuplaceringer Øverst-vertikalt: Overmenu/områder Venstre: Overmenu og/eller undermenuer Højre: Aktuelle punkter Funktionselementer Øverst til højre: Login, søg, kontakt osv Nederst: Jura, adresse, baggrund osv. Hovedområde Det vigtigste i midten Mindre centrale ting nedenfor Relaterede elementer over-, under- og samordnes I nærheden af hinanden Inde i hinanden Gennem størrelsesforhold Farver, skrifttyper, former Markerer typer, betydningsfuldhed, stil mm.

20 Eksempler

21 Udfordringer Orientere sig Fokusere Hvad skal jeg ikke læse? Agere Hvordan skal jeg læse? Hvad skal jeg gøre/skrive/klikke på? Reflektere Er dette godt/noget for mig?

22 Orientere sig Hvilke læsebevægelser? Venstre mod højre Indefra og ud, ovenfra og ned Læsevejsangivelser med farver, grafik eller symboler Blikfang Hvordan er relationen mellem modaliteter? Uddybelse Illustration Supplement Pynt Hvilke 'koder' har farver, placeringer, størrelser? Hvordan læses modeller, diagrammer, tabeller?

23 Fokusere Hvad skal jeg holde fast i? Hvordan beslutter jeg om jeg vil lade mit fokus aflede?

24 Agere Hvad skal jeg gøre? Aktivitet Hvilke instruktioner er der? Hvilke skal jeg følge? Interaktivitet Hvor skal jeg klikke? Hvad skal jeg udfylde? Automat Hvad sker der når jeg gør noget?

25 Struktur

26 Sitemap Mål: At kunne forestille sig sitets struktur Et sitemap er producentens konception af sitets emne For at kunne tage stilling til om det giver mening at surfe videre Derfor er det både en læseopgave og en faglig opgave Metode: Tegne sitemaps af andres hjemmesider Tegne sitemaps af egne hjemmesider og bygge dem.

27 Reflektere Er dette en god tekst for mig i min situation? Hvad er ophavsteamets forudsætninger, interesser og mål? Hvad skjuler og hvad viser teksten? Hvad vil teksten have mig til? Vil jeg det?

28 Til hverdag Når der er et spørgsmål eller noget viden som eleverne efterspørger, går læreren på nettet og finder frem til svaret med hjælp fra eleverne. Bruger fagudtryk Menulinje og menupunkt, hovedmenu, undermenu Hjemmesidestruktur Indholdsområde Overskrift, brødtekst Design (billeder, farver, layout) Funktionselementer (søgefunktion, sitemap) osv.

29 Faglig læsning en ny opgave Læsning i alle fag faglig læsning Udvikling af læsestrategier Vurdering af en teksts egnethed Forberedelse til læsning Støtte under læsning Faglig læsning en ny opgave For børn!

30 De nye Fælles Mål Hvordan skal de nye Fælles Mål læses? Folkeskolens formål Danskfagets formål Kompetencemål Færdigheds- og vidensmål

31 To forbundne spørgsmål Hvad skal vi lære? Kunne Vide Hvad skal vi lave? Gøre Producere

32 Målstyret undervisning Kompetencemål Situation med udfordringer Hvilke situationer i verden skal eleverne kunne håndtere? Situation i undervisningen Rammesætning af aktiviteter Hvordan møder eleverne udfordringerne så de får brug for faglighederne? Fokus på faglige begreber, metoder og perspektiver Færdigheds- og vidensmål

33 Tværfagligt forløb Naturfag, dansk, samfundsfag Entreprenørskabsforløb Eleverne skal Formulere et lokalt problem om energi og miljø Undersøge problemet (på odense.dk) Søge efter og læse af multimodale hjemmesider (dansk og andre fag) Undersøge mulige løsninger (naturfaglige og samfundsfaglige) Vælge og udarbejde et løsningsforslag Præsentere løsningsforslaget på konference

34 En hjemmeside

35 Hvad skal vi lære Relaterede Fælles Mål Tegn 3 2 1

36 Hvad skal vi lære Finde og anvende information fra hjemmeside Relaterede Fælles Mål KM: Eleven kan læse og forholde sig til tekster i faglige og offentlige sammenhænge Forberedelse: Eleven kan orientere sig i tekstens dele. Eleven har viden om rubrikker, billeder, diagrammer og grafik Tekstforståelse: Eleven kan gengive hovedindholdet af fagtekster. Eleven har viden om fagteksters struktur Eleven kan anvende grafiske modeller til at få overblik over teksters struktur og indhold. Eleven har viden om grafiske modeller Sammenhæng: Eleven kan vurdere teksters anvendelighed. Eleven har viden om kriterier for teksters anvendelighed Tegn Anvender relevant information fra hjemmesiden i sin egen præsentation (Reflektere) 3 Har fundet en side der beskriver et relevant problem, begrunder hvorfor problemet er valgt og hvori det består (Fokusere) 2 Har klikket sig frem til en side med det ønskede indhold (først Klima og miljø, dernæst underside) (Orientere sig og Agere) 1

37 Lav jeres egen målpil om surfesøgning/multimodalitet Beslut et kompetencemål Fx Eleven kan læse og forholde sig til tekster i faglige og offentlige sammenhænge Beslut et mål Fx Orientere sig, Fokusere, Agere eller Reflektere Tilknyt Færdigheds- og vidensmål Udtænk aktiviteter Hvad skal deltagerne gøre i tilknytning til målopfyldelsen? Beskriv tegn Overvej udfordringer

38 Præsenter Skitser jeres målpil for sidegruppen Diskuter udfordringer

39 Fuldtekstsøgning er også læsning

40 Hvor meget af indlandsisen på Grønland er smeltet? Lad os gå på og finde ud af Hvor meget af indlandsisen er smeltet? Er der særligt mange isbjerge der ryger af Grønland? Er det et alvorligt problem?

41 Google: Fuldtekstsøgning Google I princippet en kopi af hele internettet Finder de sider søgeordene optræder på Læsning af potentiel tekst Søg med nøgleord, ikke emneord

42 Søgeoperatorer i Google -ord stave-ord flere ord i bliver * år site:url +/AND Finder sider hvor ordet ikke optræder. Finder sider med stave ord, stave-ord og staveord. Find kun sider hvor ordene står netop den rækkefølge * repræsenterer hvilket som helst ord, så Google finder: bliver i år, bliver et godt år, bliver 50 år Finder sider hvor et tal i intervallet 1450 til 1470 findes Finder alle sider på hjemmesiden med adressen url behøves ikke i Google, for det er underforstået

43 Fragmentlæsning

44 Googles Gyldne Trekant

45 En fragmentlæser

46 Intertekstuel genreviden Et lille udvalg: En nyhedsartikel (fra aviser eller specialist-sites) En leksikonartikel, en faglig artikel, en studenteropgave Et offentligt site Et spørgsmål/svar-forum, et supportsite Et diskussionsforum, et community En populærkulturel side (idoler, celebrities, popbands, livsstil, porno/erotik, spil) Et kultursite (turist, film, museeum, rejse, sport) En salgsside, en prissammenligner En personlig hjemmeside, en weblog, ferieminder, hobby En søgemaskine, et scam-site

47 Tekstuel viden Sværhedsgrad, stilleje, stil, jargon, slang, fremstillingsform For informelt sprog til at emnet behandles seriøst, eller for formelt til at det er til at forstå, For kort til at komme tilstrækkeligt i dybden med emnet, eller for fortællende til at være præcist For personligt til at være relevant For usikkert stilleje osv.

48 At vælge fra og måske til Fragmentoverblikslæsning for at vælge fra for at finde nye søgeord Fragmentlæsning for at vælge til ved at vurdere en potentiel tekst

49 Var det det jeg søgte? Overblikslæsning Fokuslæsning Skimning Nærlæsning Læsning af layout, design, struktur, professionalisme Kritisk læsning

50 Overblikslæsning

51 Overblikslæsning

52 Overblikslæsning

53 Overblikslæsning

54 Overblikslæsning

55 Overblikslæsning

56 Overblikslæsning

57 Multimodal læsning Vurderingsprocessen En overblikslæsningsfase En nærmere undersøgelse Omfang, æstetisk fremtrædelse, tekstens fokus, overskuelighed, og tilgængelighed.

58 Læseaspekter, fuldtekstsøgning Læse en potentiel tekst Fragmentoverblikslæsning Fragmentlæsning Overblikslæsning Fokuslæsning Kritisk læsning

59 Fuldtekstsøgning i hverdagen Med sidemanden Hvordan kan man arbejde med fokus på og udvikling af kompetence i fuldtekstsøgning i hverdagen?

60 Målstyret undervisning Eksemplet fortsat Eleverne skal finde information om mulige løsninger Reflekteret, kritisk informationssøgning med udgangspunkt i en skabelon: Søgespørgsmål Søgeord Dokumentation af søgeresultater Dokumentation af valg af søgeresultater Begrundelser for valg af sider der undersøges Begrundelser for valg af sider til brug i det videre arbejde

61 Hvad skal vi lære Relaterede Fælles Mål Kan gennemføre og begrunde informationssøgning KM:Eleven kan styre og regulere sin læseproces og diskutere teksters betydning i deres kontekst Finde tekst Eleven kan planlægge og gennemføre faser i informationssøgning. Eleven har viden om faser i informationssøgning Forberedelse Eleven kan skaffe sig overblik over multimodale teksters opbygning. Eleven har viden om genretræk og multimodalitet Tegn Jeg har diskuteret hvad der ikke fungerede i min søgeproces 3 Jeg har dokumenteret faser i min søgeproces 2 Jeg har formuleret et søgespørgsmål 1

62 Lav jeres egen målpil Beslut et kompetencemål Fx Naturfaglige undersøgelser eller Kommunikation (Matematik) Beslut et mål Fx Eleven kan vurdere om information er fagligt relevant Fx Eleven kan begrunde valg af links på søgeresultatside Fx Eleven kan identificere teksters genre og stil ud fra fragmenter Tilknyt Færdigheds- og vidensmål Udtænk aktiviteter Hvad skal deltagerne gøre i tilknytning til målopfyldelsen? Beskriv tegn Overvej udfordringer

63 Præsenter Skitser jeres målpil for sidegruppen Diskuter udfordringer

64 Kritisk læsning

65 Integrerede reklamer

66 Jeg skal købe en mobiltelefon Hvilken skal jeg købe? Anbefalinger fra kunder Anmeldelser fra kunder og eksperter Tests fra eksperter... og kunder Annoncer Hvor skal jeg købe den? Prissammenlignere Anbefalede forhandlere

67 Bedste mobiltefon?

68 Test

69 Intermezzo: Test... eller?

70 Råd og anbefaling fra ejere

71 Sammenligninger

72 Sammenligning af priser

73 Hvad skal vi tro?

74 Hvad skal vi tro?

75 Hvad skal vi tro?

76 Hvad er Islam? islaminfo.dk er opbygget af en kreds af danske eksperter i islam, der ønsker at formidle regulær vidensinformation. En del artikler er lagt ud til kommentatorer i udlandet. Islamdk er dansksproget, og islam.dks opgave er at oplyse den almene borger i Danmark om islam i en kontekst, der ikke er fremmed for den enkelte dansker. Islamdks arbejde skal føre til bredere og mere sammenhængende kendskab til islam for den enkelte dansker samt til fredelig sameksistens mellem muslimer og samfundet som helhed.

77 Hvad er dansk kultur

78 Summe Hvad er de største udfordringer i forhold til kommunikationskritik i dag? Hvem har ansvaret?

79 Forudsætninger, interesser og mål Hvilke forudsætninger har hjemmesideproducenterne? Hvilke interesser? Hvilke (konkrete) mål? - eksplicit og implicit.

80 Kommunikationskritisk kompetence er en indstilling til verden Mistænksomhed Selvstændighed Demokratisk sindelag

81 Målstyret undervisning Eksemplet fortsat Læreren holder en time out fra elevernes selvstændige arbejde Læreren viser fire sider om vedvarende energi Fra et vindmøllefirma Fra en naturfredningsforening Fra en miljøforening Fra en privatperson som benægter drivhuseffekten Læreren holder oplæg om afsenderinteresser Måder at identificere afsendere Tekstanalyse (modalitet, metafor og deiksis) Eleverne analyserer en tekst i grupper Eleverne fremlægger og diskuterer deres analyser i plenum Eleverne analyserer en af de tekster de selv har fundet

82 Hvad skal vi lære Eleven kan analysere en tekst for afsenderinteresser Relaterede Fælles Mål KM:EEleven kan deltage reflekteret i kommunikation i komplekse formelle og sociale situationer Sproglig bevidsthed: Eleven kan iagttage udtryk for holdninger i sprog. Eleven har viden om sproglig modalitet Eleven kan iagttage, hvordan vi danner forestillinger om verden med ord og sprog. Eleven har viden om nuancer i sproget og sprogets virkning Tegn Iagttagelser i analysen anvendes til at forklare afsenderens interesser 3 I analysen anvendes fagudtryk (fx deiksis eller metafor) eller resultater af fagudtryk (fx omtales vi/de eller metaforer forklares) 2 Analysen indeholder iagttagelser af afsenderens holdninger 1

83 Lav jeres egen målpil Beslut et kompetencemål Fx Naturfaglige undersøgelser eller Statistik (i Matematik eller under Samfundsfaglige undersøgelser) Beslut et mål Fx Eleven kan forholde sig kritisk til afsendere af tekster på nettet Fx Eleven kan vurdere om faglig information er tilstrækkelig pålidelig Fx Eleven kan diskutere betydningen af afsenderes baggrund Fx Eleven kan diskutere hvad afsenderen betyder for valg af statistik Tilknyt Færdigheds- og vidensmål Udtænk aktiviteter Hvad skal deltagerne gøre i tilknytning til målopfyldelsen? Beskriv tegn Overvej udfordringer

84 Præsenter Skitser jeres målpil for sidegruppen Diskuter udfordringer

85 Tak for nu Og lidt læsestof :-)

Matematiklærerforeningen. 20. april 2015 ICILS 2013. Resultater og perspektiver

Matematiklærerforeningen. 20. april 2015 ICILS 2013. Resultater og perspektiver Matematiklærerforeningen 20. april 2015 ICILS 2013 Resultater og perspektiver Professor Jeppe Bundsgaard National forskningskoordinator i ICILS 2013 Hvad er ICILS The International Computer and Information

Læs mere

kaldes the Big6 efter de seks trin, denne tilgang består af: 1. Opgavedefinition 1. Definer problemet 2. Identificer informationsbehovet

kaldes the Big6 efter de seks trin, denne tilgang består af: 1. Opgavedefinition 1. Definer problemet 2. Identificer informationsbehovet Søgning er læsning Af Jeppe bundsgaard (adjunkt, ph.d., danmarks pædagogiske universitet, aarhus universitet) Faglig læsning og skrivning er på dagsordnen i disse år og med god grund, for læsning og skrivning

Læs mere

Lær at lave/forstå en hjemmeside

Lær at lave/forstå en hjemmeside Lær at lave/forstå en hjemmeside Trin: Fag: Tid: 6. klasse (mellemtrinnet) Dansk Historie N/T 8-10 lektioner + tid til at skrive tekster I dette forløb skal eleverne lære, hvordan man opbygger en hjemmeside.

Læs mere

VIS manual Læsevejlederens kollegacoaching i forbindelse med den faglige læse og skriveundervisning

VIS manual Læsevejlederens kollegacoaching i forbindelse med den faglige læse og skriveundervisning VIS manual Læsevejlederens kollegacoaching i forbindelse med den faglige læse og skriveundervisning Elisabeth Arnbak i samarbejde med Louise Rønberg, Mia Finnemann Schultz og Trine Nobelius 2 Indhold 1.

Læs mere

Studievejledning. I gang med en uddannelse 15. Yderligere henvisninger 59

Studievejledning. I gang med en uddannelse 15. Yderligere henvisninger 59 Af Kirsten Møller I gang med en uddannelse 15 Yderligere henvisninger 59 13 14 I gang med en uddannelse Al begyndelse er svær Forventninger Det er for det meste både spændende og lidt foruroligende at

Læs mere

Læremidler støtte og udvikling

Læremidler støtte og udvikling Læremidler støtte og udvikling Lektor ph.d. Bodil Nielsen Læremidler skal udarbejdes med henblik på at de bedst muligt støtter og udfordrer elever i deres læreprocesser, men samtidig er det vigtigt at

Læs mere

Der skal være en hensigt med teksten - om tilrettelæggelse og evaluering af elevers skriveproces

Der skal være en hensigt med teksten - om tilrettelæggelse og evaluering af elevers skriveproces Der skal være en hensigt med teksten - om tilrettelæggelse og evaluering af elevers skriveproces Af Bodil Nielsen, Lektor, ph.d., UCC Det er vigtigt at kunne skrive, så man bliver forstået også af læsere,

Læs mere

Wiki, den er altid god! Afgangselevers faglige læsning på internet med fokus på den kildekritiske dimension

Wiki, den er altid god! Afgangselevers faglige læsning på internet med fokus på den kildekritiske dimension Wiki, den er altid god! Afgangselevers faglige læsning på internet med fokus på den kildekritiske dimension HENNY DALSGAARD STOUBY, LEKTOR I DANSK VED VIA UC, LÆRERUDDANNELSEN I ÅRHUS I Fælles Mål for

Læs mere

Inspirationsforløb i faget dansk i 7.-9. klasse

Inspirationsforløb i faget dansk i 7.-9. klasse Inspirationsforløb i faget dansk i 7.-9. klasse Debatindlæg om unges brug af elektroniske medier et inspirationsforløb om argumenterende tekster i 7. og 8. klasse Indhold Indledning 2 Undervisningsforløbet

Læs mere

Lær at læse på fagportal. - greb og begreb om hjemmesider

Lær at læse på fagportal. - greb og begreb om hjemmesider Lær at læse på fagportal - greb og begreb om hjemmesider Trin: Fag: Tid: 1. klasse kan også anvendes på 2. - 3. klassetrin Dansk N/T 10 lektioner Manchet For at eleverne kan få de nødvendige it-læsekompetencer,

Læs mere

Når matematik bliver sproglig

Når matematik bliver sproglig Læreruddannelsen Skive VIA University College Når matematik bliver sproglig Matematik Vejledere: Kristian Horslund & Johannes B. Iversen Antal sider: 28 Antal Typeenheder: 72.181 Lars Løvig Nielsen LK280081

Læs mere

Almen studieforberedelse Vejledning / Råd og vink

Almen studieforberedelse Vejledning / Råd og vink 1 Almen studieforberedelse Vejledning / Råd og vink Afdelingen for gymnasiale uddannelser 2010 Alle bestemmelser, der er bindende for undervisningen og prøverne i de gymnasiale uddannelser, findes i uddannelseslovene

Læs mere

5. Forenklede Fælles Mål et skridt frem eller to tilbage?

5. Forenklede Fælles Mål et skridt frem eller to tilbage? 5. Forenklede Fælles Mål et skridt frem eller to tilbage? Inden vi går i gang med den egentlige analyse af de Forenklede Fælles Mål for billedkunst, gengiver vi på side 123-124 den tekst, der er fælles

Læs mere

Den Moderne Kulturelle Skole

Den Moderne Kulturelle Skole Den Moderne Kulturelle Skole Formål og værdigrundlag Undervisningsplaner med Slut- og delmål Indholdsfortegnelse Skolens formål Skolens målsætning og værdigrundlag Lovgrundlag Skolens undervisningsplan

Læs mere

Vejledning til de skriftlige og mundtlige prøver i dansk

Vejledning til de skriftlige og mundtlige prøver i dansk Vejledning til de skriftlige og mundtlige prøver i dansk Inerisaavik/KIIIN 2009 Colofon Udgivet af Inerisaavik / KIIIN - 2009 Udarbejdet af fagkonsulent Birthe Nielsen Redigeret af souschef Louise Richter

Læs mere

Projektopgaven 9. klasse

Projektopgaven 9. klasse Projektopgaven 9. klasse http://www.emu.dk/elever7-10/projektarbejde/projektopgaven/ Projektopgaven i 9. klasse Projektopgaven er en tværfaglig opgave, hvor du bruger forskellige fags indhold og metoder.

Læs mere

Planlægning af aktivitetsværksteder i undervisningen af elever med forskellige forudsætning En vejledning til lærere på alle klassetrin og i alle fag

Planlægning af aktivitetsværksteder i undervisningen af elever med forskellige forudsætning En vejledning til lærere på alle klassetrin og i alle fag Planlægning af aktivitetsværksteder i undervisningen af elever med forskellige forudsætning En vejledning til lærere på alle klassetrin og i alle fag R. Soleste Hilberg, Ji-Mei Chang, Georgia Epaloose,

Læs mere

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud I ga n g med pædagogiske læreplaner Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud Forord af familie- og forbrugerminister Carina Christensen (k) en børnehave

Læs mere

Undervisningens organisering og omfang side 2. Evaluering og opfølgning side 2. Formål for faget side 3. Slutmål for faget side 4

Undervisningens organisering og omfang side 2. Evaluering og opfølgning side 2. Formål for faget side 3. Slutmål for faget side 4 Undervisningsplan for faget dansk Ørestad Friskole 1. af 11 sider Undervisningsplan for faget dansk. Ørestad Friskole Undervisningsplanens indhold Undervisningens organisering og omfang side 2 Undervisningsplanens

Læs mere

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING Af Ivan Christensen, Anne Sørensen & Christoffer Zeuthen Socialt Udviklingscenter SUS 1 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 KORT OM SOCIAL COACHING, FUNDAMENTET

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

NAKUUSA VI VIL OG VI KAN

NAKUUSA VI VIL OG VI KAN NAKUUSA VI VIL OG VI KAN EN OPFØLGNING PÅ Youth Forum I ILULISSAT 2011 12:12 Else Christensen 12:12 NAKUUSA VI VIL OG VI KAN EN OPFØLGNING PÅ YOUTH FORUM I ILULISSAT 2011 ELSE CHRISTENSEN KØBENHAVN 2012

Læs mere

Undervisningsplan for faget dansk

Undervisningsplan for faget dansk RINGSTED NY FRISKOLE - BRINGSTRUPVEJ 31-4100 RINGSTED Skolen 57 61 73 86 SFO 57 61 73 81 Lærerværelse 57 61 73 61 www.ringstednyfriskole.skoleintra.dk RNF@ringstednyfriskole.dk Undervisningsplan for faget

Læs mere

Den gode skole. Brikker til en god skole

Den gode skole. Brikker til en god skole Den gode skole Brikker til en god skole 1 Grafisk tilrettelægning og illustrationer: PUNKT og PRIKKE a:s - www.prikke.dk En model for arbejdet med kvaliteten i folkeskolerne i Rudersdal Kommune 2009 Indhold

Læs mere

www.meretebrudholm.dk VI LÆSER FOR LIVET MERETE BRUDHOLM Hvad er faglig læsning, og hvorfor er det vigtigt at arbejde med læsning i alle fag?

www.meretebrudholm.dk VI LÆSER FOR LIVET MERETE BRUDHOLM Hvad er faglig læsning, og hvorfor er det vigtigt at arbejde med læsning i alle fag? 1 VI LÆSER FOR LIVET MERETE BRUDHOLM Hvad er faglig læsning, og hvorfor er det vigtigt at arbejde med læsning i alle fag? Skolens læsepædagogiske udfordring? 2 Det mest bekymrende problem som mellemtrinnets/overbygningens

Læs mere

Banebrydende teknologier. IT-inddragelse, der gør en forskel. 2. reviderede udgave

Banebrydende teknologier. IT-inddragelse, der gør en forskel. 2. reviderede udgave Banebrydende teknologier IT-inddragelse, der gør en forskel 2. reviderede udgave Uddannelsesstyrelsens håndbogsserie nr. 3-2005 Banebrydende teknologier IT-inddragelse, der gør en forskel Af Bent B. Andresen

Læs mere

Udvikling af literacy

Udvikling af literacy Udvikling af literacy i scenariebaserede undervisningsforløb Jeppe Bundsgaard, ph.d. og lektor, Institut for Uddannelse og Pædagogik, Aarhus Universitet, Morten Misfeldt, ph.d. og lektor, Institut for

Læs mere

Beskrivelse af fagene i folkeskolen

Beskrivelse af fagene i folkeskolen Beskrivelse af fagene i folkeskolen I studieordningen for fagene kan du læse, hvad fagene indeholder i læreruddannelsen. Nedenfor kan du læse om fagenes placering, formål, indhold samt undervisnings- og

Læs mere

VUC Aarhus Sådan skriver du SSO i fagene

VUC Aarhus Sådan skriver du SSO i fagene VUC Aarhus Sådan skriver du SSO i fagene Indhold Den større skriftlige opgave s.2 Forberedelse til SSO opgaven s.2 SSO i historie s.4 SSO i dansk. s.7 SSO i matematik. s.10 SSO i naturvidenskabelige fag.

Læs mere