VIBORGegnens Erhvervsråd: Opgaver og effektmål 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VIBORGegnens Erhvervsråd: Opgaver og effektmål 2015"

Transkript

1 VIBORGegnens Erhvervsråd: Opgaver og effektmål 2015 VIBORGegnens Erhvervsråd (VER) skal i 2015 gennemføre og/eller aktivt bidrage til nedenstående opgaver. Der er opstillet konkrete effektmål for alle de opgaver, hvor det er muligt. VER s bidrag til øvrige opgaver beskrives og evalueres i VER s skriftlige rapportering til Viborg Kommunes Økonomi- og Erhvervsudvalg. Kilderne til information om effektmålenes opfyldelse er ligeledes angivet. VER og Viborg Kommune samarbejder om at indhente de oplysninger som VER ikke selv direkte kan levere. 1. Markedsføring af Viborg - Synliggøre Viborg som en attraktiv kommune for både eksisterende og nye virksomheder i og udenfor kommunen, f.eks. via bidrag til medieomtale lokalt/nationalt af erhvervsmæssige styrker og succeser i Viborg Kommune, eller eksempler på virksomheder som har haft en positiv oplevelse af samarbejdet med Viborg Kommune. - Bidrage til medieomtale om virksomheder, som har fået et konkret og/eller generelt udbytte af vejledning fra VIBORGegnens Erhvervsråd, både i lokale og nationale medier. - Bidrage til planlægning og implementering af Viborg Kommunes markedsføringsstrategi, herunder deltage i det nye markedsføringsorgan under Samarbejde på Tværs. - Deltage aktivt i det tværgående samarbejde omkring Events- og Fyrtårns initiativer. - Medvirke i formidling og salg af erhvervsgrunde i Viborg Kommune. - Deltage aktivt i forskellige fora med henblik på at styrke dialog og samarbejde mellem kommune, erhvervsliv og uddannelse, herunder Dialogforum og Koordinationsgruppen. Opfølgning pr. 25. maj 2015 VER har i slutningen af 2014 og starten af 2015 arbejdet meget fokuseret med kommunikation og markedsføring. Dette har ført til en lang række historier i lokale og regionale medier. For har VER investeret i ansættelse af kommunikationsmedarbejder medfinansieret med ca. 40% af omkostningerne fra Viborg Kommune. Fokus i ansættelsen er på at sælge gode mediehistorier omkring erhvervsliv og erhvervsklima i Viborg Kommune. Der er lavet en organisering, der sikrer, at den pågældende medarbejdere har sin faste gang både i kommunens forskellige forvaltninger og hos Erhvervsrådet, og det har foreløbigt medvirket til god dækning af eksempelvis den amerikanske ambassadør Rufus Giffords besøg i Viborg, åbning af Center for Industri og lancering af Rekrutteringsnetværk Viborg. VER er en aktiv medspiller i Samarbejde på Tværs og i den fælles markedsføringsstrategi. Konkret er der i regi af markedsføringspuljen i 2014 lavet TV reklamer for Awardshow Viborg på TV Midt Vest i efteråret 2014, der er gennemført annoncering for VER s nye CV Database i JP. I 2015 er der gennemført en række initiativer under markedsføringspuljen: - En markant markedsføring af Danish Automotive Group, bl.a. med deltagelse i international messe i Istanbul - Etablering af det nye markedsføringskoncept Viborg Ambassadørerne - Produktion af helt ny erhvervsfilm om Viborg Kommune, baseret på animation og almindelig film. Filmen er lavet både i en dansk og engelsk version og er lanceret via You Tube og alle relevante, sociale medier. Den danske udgave er d.d. afspillet af 949 forskellige personer, mens den engelske udga-

2 ve er afspillet af 383 personer. Idéen er, at filmen skal bruges af Viborg Ambassadørerne og andre virksomheder via deres hjemmesider samt i forbindelse med messedeltagelser og lignende. - Deltagelse i Karrieredage i landets fire universitetsbyer Aalborg, Aarhus,m Odense og København. En rigtig god oplevelse der vil blive en fast bestandel af vores markedsføring og tiltrækning af nye medarbejdere til vores område. - Udvikling af Corporate Identity for Center for Industri på net og i tryk samt via annoncering, åbningsevent og pressemeddelelser i forbindelse med ny direktøransættelse. VER deltager i en bred vifte af koordinerende fora, der har til formål at styrke samarbejdet på tværs af erhvervsliv, kommune, uddannelse, etc. Det drejer sig blandt andet om Dialogforum og Koordinationsgruppen men desuden deltager vi Beskæftigelsespolitisk Forum (og tidl. LBR), i det kommende Ungeindsats udvalg, Praktikcenter-udvalg og i udrulning af uddannelses-strategi. Effektmål - Positiv udvikling i medieomtalen af Viborg Kommune (Kilde: Viborg Kommunes medieovervågning). - Minimum 10 artikler i lokale og/eller nationale medier, med eksempler på lokale virksomheder, som har fået et konkret eller generelt udbytte af vejledning fra VIBORGegnens Erhvervsråd og/eller eksempler på virksomheder som har haft en positiv oplevelse af samarbejdet med Viborg Kommune (Kilde: VER og Viborg Kommunes medieovervågning). 2. Rekruttering en attraktiv kommune, der tiltrækker kompetent arbejdskraft - Gennemføre konkrete matchmaking-aktiviteter og formidle kontakt mellem virksomheder, studerende, erhvervs Ph.d. ere og forskning. Formålet er at tilføre virksomheder ny viden og nye kompetencer gennem projektsamarbejder, praktikophold, studiejob, ansættelse af nyuddannede og deltagelse i forskningsprojekter, herunder særligt via samarbejdsaftalen med Aalborg Universitet og AAU Matchmaking. - Fremme virksomhedernes viden om og brug af regionale og nationale programmer, der giver tilskud til tilførsel af ny viden og kompetencer, herunder f.eks. Innobooster. - Initiativer der fremme virksomhedernes adgang til kvalificeret arbejdskraft, herunder f.eks. deltagelse i karrieremesser og den i efteråret 2014 lancerede CV-database. - Bidrage aktivt til etablering af elev- og praktikpladser i tæt samspil med erhvervslivet og uddannelsesinstitutioner. - Bidrage aktivt til projekter og samarbejder, der har fokus på uddannelse, kompetencer, beskæftigelse, erhvervslivet og samarbejdet på tværs mellem disse, herunder f.eks. KompetenceCenter MIDT og KUBE projektet.

3 Opfølgning pr. 25. maj 2015 VER har i en del år arbejdet med matchmaking aktiviteter i samarbejde med specielt Aalborg Universitet men også med andre vidensinstitutioner. Dette arbejde udvikler sig meget positivt, bl.a. fordi der opleves en stigende efterspørgsel blandt de lokale virksomheder efter studerende og højtuddannede, hvilket er meget positivt. Som nævnt deltog VER for første gang i Karrieredage på fire universiteter i starten af marts 2015, og det var en stor succes, og der kan rent faktisk nu ses det første afkast ved, at nogle af dem, der besøgte VER s stand nu er færdige med uddannelsen og har henvendt sig for at komme i spil over for det lokale erhvervsliv. I efteråret 2014 etablerede VER den nye CV Database med et mål om at tilknytte 100 virksomheder inden udgangen af 2015, og dette mål ser realistisk ud, da der ved udgangen af maj er mere end 50 virksomheder med omkring ordningen. VER har været deltager i det netop afsluttede KompetenceMidt projekt og KUBE samarbejde, hvor VER i fællesskab med Mercantec og Viborg Kommunes Jobcenter er førende i regionen for koordineret samarbejde på tværs af de tre instanser. For at styrke arbejdskraft området har VER etableret en decideret Task Force for arbejdskraft pr. 1. maj med 4 medarbejdere, der blandt andet skal implementere det nye Rekrutteringsnetværk Viborg, der er igangsat i samarbejde med Jobcentret, og som skal varetage det fortsatte arbejde med matchmaking, Innobooster, praktikpladser, etc. Seneste skud på stammen er, at VER er facilitator på ét af sporene i den nye Uddannelsesstrategi, hvor det handler om at skabe et system for Praktikplads Garanti samt en effektiv plan for efter- videreuddannelse af både faglært og ufaglært arbejdskraft. Effektmål - Minimum 100 virksomheder har inden udgangen af 2015 valgt at benytte sig af og samarbejde om VER s CV Database (Kilde: VER) fortsat realistisk mål - Minimum 5 virksomheder skal etablere konkret samarbejde med studerende eller forskere fra videregående uddannelser udenfor Viborg Kommune, i forlængelse af vejledning fra VER (Kilde: VER). dette mål er nået ved udgangen af maj måned 2015, så VER forventer at etablere minimum dobbelt så mange aftaler i indeværende år - Minimum 3 virksomheder gør brug af nationale programmer med fokus på ny viden og kompetencer (f.eks. Innobooster), i forlængelse af vejledning fra VER (Kilde: VER og Innovationsfonden). Der er lavet tre Innobooster aftaler i indeværende år, så målet er nået. Der er midlertidig lukket for ordningen indtil juli 2015, men vi forventer at kunne fordoble antallet i den resterende del af Fælles fokus på forbedret infrastruktur - I samarbejde med Viborg Kommune og andre interessenter bidrage aktivt til arbejdet med at sikre forbedret infrastruktur til og omkring Viborg Kommune, herunder deltagelse i Hærvejskomiteen og Rute 26 Task Force.

4 Opfølgning pr. 25. maj 2015 VER er fortsat sekretariat for Hærvejskomiteen, og det er i høj grad lykkedes at få denne transportkorridor på den nationalpolitiske dagsorden, senest i form af at Statsministerkandidat Lars Løkke har lovet at den parallelle motorvej vil stå højt på dagsorden for en ny borgerlig regering. VER har sammen med Hærvejskomiteen gennemført en række møder med ledende politikere, såsom Søren Pape Poulsen og Kristian Thulesen Dahl, ligesom der i tillæg til en række tidligere analyser senest er gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt mere end 600 virksomheder i det berørte område, der understreger behovet for en ny transportkorridor. VER har været drivkraft i en Rute 26 Task Force med en lang række initiativer sammen med kommuner, interesseorganisationer og erhvervslivet, og det lykkedes i det seneste trafikforlig fra juni 2014 at få fastlagt linieføring samt afsat midler til indledende ekspropriering. Det er værd at nævne et godt samarbejde med Erhvervsnetværk Hammel, Favrskov Erhvervsråd, Erhverv Silkeborg og Erhverv Aarhus omkring en fælles indsats, der blandt andet har ført til hjemmesiden hvor man kan læse de mange artikler og initiativer, der er taget det seneste års tid. Effektmål - Udbygning af rute 26 og etablering af en Hærvejsmotorvej skal på den nationale politiske dagsorden. Begge vejprojekter er en fast del af den nationalpolitiske drøftelse nu, men der er behov for fortsat massivt pres og investering i lobby virksomhed for at sikre, at der træffes de rette beslutninger inden for en overskuelig tidshorisont. 4. Vækst i Viborgs virksomheder - Individuel vejledning af potentielle iværksættere, nystartede virksomheder under 3 år og etablerede virksomheder, herunder også via opsøgende indsats. Dette er en kerneopgave for VER, og det foregår både via opsøgende besøg, henvendelser fra virksomheder og ikke mindst VER s mange intromøder, foredrag, netværk, etc. hvor iværksætteri og virksomhedsudvikling prædikes - Særligt fokus på iværksætteri inden for temaerne Animation og nye medier og Grøn teknologi og bæredygtig produktion i samspil med Arsenalet, Agro Business Park, Center for Industri m.fl. Der er et tæt samarbejde med de to eksisterende inkubationsmiljøer Arsenalet og Agro Business Park, bl.a. via VER s deltagelse i bestyrelsen for Arsenalet og i Agro Business Innovation. VER har været hovedansvarlig for idé, koncept, dannelse af partnerskaber, prospektudarbejdelse, oplæg til kommunal sagsbehandling for Center for Industri. Efterfølgende har VER været drivkraft i etablering af bestyrelse, leje og indretning af lokaler, ansættelse af medarbejdere, præsentation over for virksomheder og deltagelse i bestyrelsen bag CFI. - Henvisning af iværksættere, etablerede virksomheder og særligt potentielle vækstvirksomheder til relevante muligheder, herunder VER s egen ordinære og udvidede klippekortordning, det Midtjyske Vækstunivers, regionale og nationale programmer, samt private rådgivere. For en nærmere uddybning af dette henvises til VER s årsrapport for 2014 samt IRIS Profilanalyse fra April Generelt kan siges, at VER i 2014 har gennemført vejledning for færre virksomheder og iværksættere end året før, men til gengæld er vejledningsforløb længere og mere komplekse. Dette er blandt andet et resultat af, at VER har rigtig godt fat i vækstlaget af virksomheder bedst i regionen og disse virksomheder stiller større krav og har brug for flere ressourcer end almindelige virksomheder. Det er naturligvis vigtigt, at VER fortsat når ud til mange virksomheder, men i sidste ende er kvalitet vigtigere end kvantitet.

5 - Fremme iværksætteri i folkeskolen og på videregående uddannelser, i samarbejde med uddannelsesinstitutionerne. Samarbejdet er blevet intensiveret med uddannelsesinstitutioner, og VER optræder på næsten alle uddannelsesinstitutioner i kommunen med jævne mellemrum for at fortælle om iværksætteri, erhvervsliv, etc. Seneste udvikling er, at VER også er kommet ind på sygeplejerske og pædagog uddannelser for at arbejde med entreprenørskab, idégenerering og iværksætteri. - Planlægge og gennemføre kollektive arrangementer, herunder iværksætterkurser og informations- og inspirationsmøder. VER gennemfører månedlige intromøder for kommende iværksættere, og søgningen til disse er markant stigende i den første del af 2015 med mere end 30 deltagere pr. gang. Derudover har VER haft en række åbne iværksætter arrangementer med relevante temaer inden for bl.a. markedsføring og finansiering. I første kvartal 2015 har VER for første gang gennemført et iværksætter teaterstykke med rigtige iværksættere, skattefolk, revisorer, advokater og bankfolk som skuespillere. Initiativet var en stor succes med mere end 70 deltagere. Det forventes at initiativet gentages. - Fortsætte og udvikle relevante netværk. VER er førende blandt erhvervsråd i Danmark, når det gælder udvikling og drift af netværk. Her kan nævnes den meget succesfulde Erhvervsklub med mere end 1600 medlemmer, der efterhånden har kørt i mange år. Desuden drives en række mere specifikke netværk, såsom: - Energinetværk - HR netværk - Viborg Lederforum - Viborg Executive Forum - Åbent iværksætternetværk - Fødevarenetværk Senest netværk etableret eller undervejs er det nye Bestyrelsesforum, der er lanceret i maj 2015, og Rekrutteringsnetværk Viborg der er påbegyndt arbejdet den 1. april Udover netværk arbejder VER desuden med etablering af nationale klynger, og den første der er undervejs er Danish Automotive Group. DAG er startet med 8 lokale virksomheder men forventes udvidet med en række virksomheder fra resten af landet over de kommende år. - Vejlede og guide iværksættere og virksomheder i adgang til risikovillig kapital og øvrig finansiering. Der er gennemført et vækstgruppeforløb i løbet af 2014 med 10 deltagende virksomheder med fokus på at skaffe risikovillig kapital. Desuden er der afholdt flere finansierings-arrangementer både for iværksættere og etablerede virksomheder, bl.a. blev der gennemført et arrangement sammen med Vækstfonden i marts måned 2015 med mere end 100 deltagere. Der vejledes også individuelle virksomheder, bl.a. med formidling til den regionale Kapital Coach ordning og til den nationale Early Warning ordning, der både kan anvendes til virksomheder i overhængende kriser eller til virksomheder med behov for at få overblik over den finansielle situation. - Fremme samarbejdet mellem forskning, studerende og virksomheder, herunder via samarbejdsaftalen med Aalborg Universitet. Der er et tæt og veletableret samarbejde med Aalborg Universitet med fokus på forskellige former for matchmaking, springboards og studerende og medarbejdere på virksomhedsbesøg. Der arbejdes løbende med at styrke relationen til Aalborg Universitet, bl.a. til Center for Mekanik og Produktion, der er blevet sat i forbindelse med det nye Center for Industri. Der arbejdes dog også for at skabe tættere relationer til Aarhus Universitet. Bl.a. drøftes muligheden for at ud-

6 vikle et ledelsesforløb i regi af Viborg Executive Forum med undervisere fra Aarhus Universitet men med afholdelse i Viborg. - Individuel vejledning af iværksættere og etablerede virksomheder vedr. mulighederne for internationalisering, samt henvise til relevante tilbud fra andre aktører, f.eks. Danmarks Eksportråd, Europe Enterprise Network, Central Denmark EU-Office (herunder ifacilitator programmet) og Væksthus Midtjylland. Internationalisering fylder meget i en del af vejledningsforløbene, selv om størstedelen af danske virksomheder ikke eksporterer. VER har i det forløbne år haft et godt samarbejde med Eksportrådet, både med individuel henvisning til af virksomheder og samarbejde med repræsentationer i udlandet, men også i forbindelse med gennemførelse af en eksportmesse for Danish Automotive Group i Istanbul, hvor såvel kontoret i København og konsulatet i Istanbul var meget behjælpelige. Desuden anvises løbende virksomheder til Global Midt og til Væksthusets Accellerator program, selv om disse i første halvår af 2015 har været underdrejede pga overgang fra en periode til en anden i EU s programmer. Den 26. maj 2015 gennemføres et større arrangement i Karup Lufthavn, hvor Eksportrådets repræsentanter i Polen, Tyskland, Benelux og UK kommer og fortæller om markedsmuligheder på disse markeder. - Selv og/eller i samarbejde med andre aktører, udvikle og facilitere netværk, samt kollektive og individuelle forløb med fokus på internationale muligheder. Som nævnt ovenfor er der gennemført et eksportfremstød mod det internationale automarked via automesse i Istanbul i tæt samarbejde med Eksportrådet. - Bidrage aktivt til og/eller fremme lokale virksomhederes deltagelse i internationale eksportfremstød, matchmaking arrangementer, teknologi- og samarbejdssøgninger m.v. VER formidler relevante tilbud fra en række samarbejdspartnere, såsom EEN, Censec, Center for Underleverandører, Væksthus Midtjylland, Global Midt, Eksportrådet, Eksportforeningen, etc. - Bidrage aktivt til gennemførelse og fortsat udvikling af eksisterende og nye projekter og inkubationsmiljøer, herunder særligt Center for Industri, KnowHowZ, Arsenalet, CenSec, Biocluster og samt Agro Business Park. VER har været drivkraft bag etablering af Center for Industri, der er åbnet den 11. maj 2015 i lokaler hos Knowhowz i Bjerringbro. Der gennemføres løbende iværksættervejledning i regi af Knowhowz. VER er repræsenteret i bestyrelsen på Arsenalet, Center for Industri og i Agro Business Innovation og er medlem af styregruppe og arbejdsgruppe bag BioCluster. Endelig er VER medlem af Censec og DAMRC. - Deltage aktivt i implementering af Viborg Kommunes animationsstrategi, samt øvrige relevante strategier og initiativer. VER spiller en central rolle i udrulning af animationsstrategi, bl.a. med ansvar for at formidle brugen af animation i den øvrige del af erhvervslivet. Desuden bidrager VER til udvikling af animationsmiljøet ved at vejlede iværksættere i miljøet og undervise i iværksætteri på studiet. Desuden var VER en aktiv del af Anibiz i efteråret 2014 i forbindelse med Viborg Animationsfestival. VER er omdrejningspunkt for de fleste initiativer i Viborg Kommunes erhvervsstrategi og medvirker aktivt i udrulningen af Event-strategien bl.a. med deltagere i styre og arbejdsgrupper i forbindelse med Snapstinget. Senest er VER en central aktør i udrulning af ny uddannelsesstrategi for Viborg Kommune. - Bidrage aktivt til udvikling og gennemførelse af eksisterende og nye projekter i samarbejde med Viborg Kommune, VisitViborg, Viborg Handel, Viborg Idrætsråd m.fl. Dette foregår i regi af Samarbejde på Tværs med deltagelse af alle ovenstående parter. Desuden holdes én gang om måneden et chefmøde på tværs af disse organisationer for at drøfte muligheder for styrket samarbejde.

7 Effektmål - Positiv udvikling på 1% nye arbejdspladser i private virksomheder pr. år (Kilde: Danmarks Statistik). VER har ikke set denne statistik for Positiv udvikling i antal vækstiværksættere i Viborg Kommune pr. år (Kilde: Danmarks Statistik). VER har ikke kunnet finde denne statistik for Positiv udvikling i antal iværksættere i Viborg Kommunes pr indbyggere pr. år (Kilde: Danmarks Statistik og Dansk Industri). Med udgangspunkt i IRIS profilanalyse og en beregning på deres tal, kan det konstateres, at antallet af iværksættere i Viborg Kommune er vokset markant fra 482 i 2012 til 810 i nye vækstvirksomheder i Viborg kommune pr. år, målt som antallet af virksomheder med mere end 5 ansatte (Kilde: Danmarks Statistik). Med udgangspunkt i NNerhverv, så var der 887 virksomheder med mere end 5 ansatte ved udgangen af Dette tal er vokset til 938 virksomheder ved udgangen af 2014, så det giver et plus på 51 virksomheder. - Positiv udvikling i overlevelsesraten blandt iværksættere, som har modtaget vejledning hos VER (Kilde: VER). Der måles på overlevelsesrate efter hhv 1, 2 og 3 år. I 2014 kan vi konstatere, at der for virksomheder på 3 år dvs etableret i 2011 er der et fald i overlevelsesraten fra ca. 75% til 66%. Dette er bekymrende, og derfor har vi igangsat en tættere opfølgning på virksomhederne, så vi kan afdække evt. behov og kunne sætte hurtigere ind med hjælp i kritiske perioder. Vi håber, at dette initiativ kan få overlevelsesraten op på et godt niveau. VER har en målsætning om, at inden udgangen af 2017 skal overlevelsesraten være mere end 80% efter tre år blandt de virksomheder, der benytter sig af VER s vejledningssystem. - Minimum 10 virksomheder skal deltage i internationale eksportfremstød, matchmaking arrangementer, teknologi- og samarbejdssøgninger m.v. arrangeret af VER selv og/eller andre. Danish Automotive Group med 8 virksomheder har deltaget i eksportfremstød med udgangspunkt i automesse i Istanbul i april Desuden har en landbrugs/bioøkonomi delegation været i Canada i forbindelse med et Global Midt initiativ. Endelig er en række, individuelle virksomheder blevet henvist til eksport- og internationaliserings arrangementer.

Vækst gennem innovation og fornyelse

Vækst gennem innovation og fornyelse Vækst gennem innovation og fornyelse Møde i Vækstforum den 25. 26. november 2010 REGERINGEN Vækst gennem innovation og fornyelse Møde i Vækstforum den 25. 26. november 2010 REGERINGEN Vækst gennem innovation

Læs mere

INDSÆT PUBLIKATIONSFORSIDE

INDSÆT PUBLIKATIONSFORSIDE INDSÆT PUBLIKATIONSFORSIDE ERHVERVSSTRATEGI OG -POLITIK DEN STÆRKE HISTORIE, ET GODT SAMMENHOLD MELLEM KOMMUNE OG ERHVERVSLIV OG EN UKUELIG VILJE TIL AT OVERKOMME STORE UDFORDRINGER. KLARE KENDETEGN FOR

Læs mere

VÆKST OG SYNLIGHED FOR VIBORGS INDUSTRIPRODUKTION

VÆKST OG SYNLIGHED FOR VIBORGS INDUSTRIPRODUKTION VÆKST OG SYNLIGHED FOR VIBORGS INDUSTRIPRODUKTION INDLEDNING Den 26.2. 2014 vedtog Viborg Byråd en erhvervsstrategi, som er udviklet i tæt samarbejde mellem kommunen og erhvervslivet. Strategien har fokus

Læs mere

Innovation: Analyse og evaluering 16/2008

Innovation: Analyse og evaluering 16/2008 Matchmaking mellem virksomheder og videninstitutioner Innovation: Analyse og evaluering 16/2008 < Matchmaking mellem virksomheder og videninstitutioner Innovation: Analyse og evaluering 16/2008 Udgivet

Læs mere

"Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt. - en erfaringsopsamling. November 2002. Mette Marie Juul CASA

Med på Holdet - SiD, 2. distrikt. - en erfaringsopsamling. November 2002. Mette Marie Juul CASA "Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt - en erfaringsopsamling November 2002 Mette Marie Juul CASA CASA "Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt - en erfaringsopsamling November 2002 Mette Marie Juul Center for

Læs mere

Regionernes arbejde med sundhedsinnovation og erhvervssamarbejde

Regionernes arbejde med sundhedsinnovation og erhvervssamarbejde Regionernes arbejde med sundhedsinnovation og erhvervssamarbejde Indledning Danmark har et stærkt grundlag for sundhedsinnovation og erhvervssamarbejde. Vi har et højt sundhedsforskningsniveau og erhvervsmæssige

Læs mere

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Header Styrk jeres indsats gennem samarbejde Rubrik Header (0) En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Rubrik Citat Reference Sideheader

Læs mere

NY VÆKST I DANMARK HOVEDKONKLUSIONER FRA VÆKSTFORUM

NY VÆKST I DANMARK HOVEDKONKLUSIONER FRA VÆKSTFORUM NY VÆKST I DANMARK HOVEDKONKLUSIONER FRA VÆKSTFORUM Marts 2011 NY VÆKST I DANMARK HOVEDKONKLUSIONER FRA VÆKSTFORUM Marts 2011 Forord Vækstforum blev nedsat af regeringen i september 2009 med det formål

Læs mere

Videnudveksling med samfundet kort fortalt

Videnudveksling med samfundet kort fortalt Videnudveksling med samfundet kort fortalt 2 Videnudveksling med samfundet kort fortalt Denne publikation er udarbejdet af en arbejdsgruppe nedsat under Danske Universiteters udvalg for Innovation og Teknologioverførsel

Læs mere

Danmark i arbejde Vækstplan for kreative erhverv design

Danmark i arbejde Vækstplan for kreative erhverv design Danmark i arbejde Vækstplan for kreative erhverv design Februar 2013 Danmark i arbejde Vækstplan for kreative erhverv design Sammenfatning Danmarks kreative erhverv står stærkt. Dansk design og arkitektur

Læs mere

Udkast til handlingsplan 2015-16 for den regionale vækst- og udviklingsstrategi

Udkast til handlingsplan 2015-16 for den regionale vækst- og udviklingsstrategi Indhold Baggrund og proces for dette udkast til handlingsplan 2015-16... 1 Indledning sammenhæng mellem strategi og handlingsplan... 2 Handlingsplanen sætter retning for midler til regional udvikling...

Læs mere

Et stærkt velfærdssamfund skal skabes sammen med borgerne!

Et stærkt velfærdssamfund skal skabes sammen med borgerne! FRIVILLIGRÅDET Et stærkt velfærdssamfund skal skabes sammen med borgerne! Reformoplæg fra Frivilligrådet April 2010 Et stærkt velfærdssamfund skal skabes sammen med borgerne! Reformoplæg fra Frivilligrådet

Læs mere

Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering

Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Januar 2015 Afsluttende evaluering Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Kolofon Udgivet af Socialstyrelsen Udgivelsesår: 2015 Forfatter:

Læs mere

Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond. få overblik over mulighederne i 2014-2020

Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond. få overblik over mulighederne i 2014-2020 Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond få overblik over mulighederne i 2014-2020 2 DEN EUROPÆISKE REGIONALFOND OG DEN EUROPÆISKE SOCIALFOND EU s Regionalfond og EU s Socialfond 2014-2020

Læs mere

Øget erhvervsorientering i fag- og forskningsbibliotekerne

Øget erhvervsorientering i fag- og forskningsbibliotekerne Øget erhvervsorientering i fag- og forskningsbibliotekerne Rapport, november 2011 For information on obtaining additional copies, permission to reprint or translate this work, and all other correspondence,

Læs mere

Øget erhvervsorientering i fag- og forskningsbibliotekerne

Øget erhvervsorientering i fag- og forskningsbibliotekerne Øget erhvervsorientering i fag- og forskningsbibliotekerne Afrapportering af pilotprojekt i regi af Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbiblioteker 1 Indhold 1 English summary... 3 2 Indledning...

Læs mere

kompetencefabrikken Nulpunktsanalyse

kompetencefabrikken Nulpunktsanalyse kompetencefabrikken Nulpunktsanalyse DEN EUROPÆISKE UNION Den Europæiske Socialfond Vi investerer i din fremtid Indhold 4INDLEDNING 6 Vækstudfordringen i Region Sjælland 7 Fremtidens erhvervsservice i

Læs mere

Flere højtuddannede og bedre match med erhvervslivets behov

Flere højtuddannede og bedre match med erhvervslivets behov Flere højtuddannede og bedre match med erhvervslivets behov Møde i Vækstforum den 21. januar 2011 REGERINGEN Flere højtuddannede og bedre match med erhvervslivets behov Møde i Vækstforum den 21. januar

Læs mere

PROJEKT TIL UDVIKLING AF AMATØRKULTUR, AMATØRKUNST OG FRIVILLIGT KULTURELT ARBEJDE

PROJEKT TIL UDVIKLING AF AMATØRKULTUR, AMATØRKUNST OG FRIVILLIGT KULTURELT ARBEJDE Endelig afrapportering af PROJEKT TIL UDVIKLING AF AMATØRKULTUR, AMATØRKUNST OG FRIVILLIGT KULTURELT ARBEJDE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. FORORD 3 2. METODE, DISPOSITION SAMT STYREGRUPPENS SAMMENSÆTNING OG

Læs mere

EFTERSPØRGLSEN PÅ INTERNATIONALE KOMPETENCER OG INTERESSEN FOR AT ETABLERE PRAKTIKOPHOLD I UDLANDET

EFTERSPØRGLSEN PÅ INTERNATIONALE KOMPETENCER OG INTERESSEN FOR AT ETABLERE PRAKTIKOPHOLD I UDLANDET EFTERSPØRGLSEN PÅ INTERNATIONALE KOMPETENCER OG INTERESSEN FOR AT ETABLERE PRAKTIKOPHOLD I UDLANDET - HVAD SIGER DE OFFENTLIGE OG PRIVATE VIRKSOMHEDER? FORUM FOR BUSINESS EDUCATION NOVEMBER 2009 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Guidelines for netværk mellem kommuner og virksomheder

Guidelines for netværk mellem kommuner og virksomheder Guidelines for netværk mellem kommuner og virksomheder Dette notat samler de erfaringer, kommunerne fra Carbon 20-projektet har gjort sig med at drive netværk for virksomheder. Baggrund Notatet afløser

Læs mere

Fremtidens Industri i Region Midtjylland

Fremtidens Industri i Region Midtjylland Konceptkatalog Fremtidens Industri i Region Midtjylland Industriinkubatorer 541-606 Svanemærket tryksag Som et led i Region Midtjyllands satsning inden for fremtidens industri har Hedensted Kommune, DAMRC

Læs mere

Midtvejsevaluering af Markedsmodningsfonden. Rapport 1 Effekter og merværdi

Midtvejsevaluering af Markedsmodningsfonden. Rapport 1 Effekter og merværdi Midtvejsevaluering af Markedsmodningsfonden Rapport 1 Effekter og merværdi Indholdsfortegnelse Forord... 3 Kapitel 1. Sammenfatning til rapport 1... 4 Kapitel 2. Projektporteføljen og forventede effekter...

Læs mere

Gode job ANBEFALINGER TIL REGERINGEN FOR AT STYRKE DANMARK SOM PRODUKTIONSLAND

Gode job ANBEFALINGER TIL REGERINGEN FOR AT STYRKE DANMARK SOM PRODUKTIONSLAND Gode job ANBEFALINGER TIL REGERINGEN FOR AT STYRKE DANMARK SOM PRODUKTIONSLAND MAJ 2015 FORORD Produktion er en uvurderlig økonomisk drivkraft for det danske samfund og en forudsætning for nogle af landets

Læs mere

Vækst og beskæftigelse gennem Innovationsfonden INNOVATIONSFONDEN JANUAR 2015

Vækst og beskæftigelse gennem Innovationsfonden INNOVATIONSFONDEN JANUAR 2015 Vækst og beskæftigelse gennem Innovationsfonden INNOVATIONSFONDEN JANUAR 2015 Indhold 1. Indledning 4 2. Danmarks vækstudfordring 5 3. Innovationsfondens rolle 15 4. Bilag Interventionslogik og effektkæder

Læs mere

Vækst med vilje Regeringen Maj 2002

Vækst med vilje Regeringen Maj 2002 Vækst med vilje Regeringen Maj 2002 Vækst med vilje Vækst med vilje Trykt i Danmark, maj 2002 Oplag: 4000 ISBN: Trykt udgave 87-7862-141-0 ISBN: Elektronisk udgave 87-7862-143-7 Produktion: Schultz Grafisk

Læs mere

Nye veje mellem forskning og erhverv. fra tanke til faktura

Nye veje mellem forskning og erhverv. fra tanke til faktura Nye veje mellem forskning og erhverv fra tanke til faktura Regeringen september 2003 Nye veje mellem forskning og erhverv - fra tanke til faktura 2 Nye veje mellem forskning og erhverv Indhold Danmark

Læs mere

Ny viden til mindre virksomheder sådan gør vi det bedre

Ny viden til mindre virksomheder sådan gør vi det bedre Ny viden til mindre virksomheder sådan gør vi det bedre Bidrag til strategi for øget videnspredning til SMV er Indhold Side 1. Indledning 2 2. Danmark som vidensamfund 3 3. Det danske videnmarked 4 4.

Læs mere

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER September 2013 Udgivet af Udvalget for socialøkonomiske virksomheder, september 2013 ISBN: 978-87-7546-447-0 (onlineudgave) Indholdsfortegnelse

Læs mere

Hjælp til selvhjælp via strategisk erhvervsudvikling

Hjælp til selvhjælp via strategisk erhvervsudvikling Hjælp til selvhjælp via strategisk erhvervsudvikling Hjælp til selvhjælp via strategisk erhvervsudvikling 1 Hjælp til selvhjælp via strategisk erhvervsudvikling KL 1. udgave, 1. oplag, 2003 Pjecen er udarbejdet

Læs mere