VIBORGegnens Erhvervsråd: Opgaver og effektmål 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VIBORGegnens Erhvervsråd: Opgaver og effektmål 2015"

Transkript

1 VIBORGegnens Erhvervsråd: Opgaver og effektmål 2015 VIBORGegnens Erhvervsråd (VER) skal i 2015 gennemføre og/eller aktivt bidrage til nedenstående opgaver. Der er opstillet konkrete effektmål for alle de opgaver, hvor det er muligt. VER s bidrag til øvrige opgaver beskrives og evalueres i VER s skriftlige rapportering til Viborg Kommunes Økonomi- og Erhvervsudvalg. Kilderne til information om effektmålenes opfyldelse er ligeledes angivet. VER og Viborg Kommune samarbejder om at indhente de oplysninger som VER ikke selv direkte kan levere. 1. Markedsføring af Viborg - Synliggøre Viborg som en attraktiv kommune for både eksisterende og nye virksomheder i og udenfor kommunen, f.eks. via bidrag til medieomtale lokalt/nationalt af erhvervsmæssige styrker og succeser i Viborg Kommune, eller eksempler på virksomheder som har haft en positiv oplevelse af samarbejdet med Viborg Kommune. - Bidrage til medieomtale om virksomheder, som har fået et konkret og/eller generelt udbytte af vejledning fra VIBORGegnens Erhvervsråd, både i lokale og nationale medier. - Bidrage til planlægning og implementering af Viborg Kommunes markedsføringsstrategi, herunder deltage i det nye markedsføringsorgan under Samarbejde på Tværs. - Deltage aktivt i det tværgående samarbejde omkring Events- og Fyrtårns initiativer. - Medvirke i formidling og salg af erhvervsgrunde i Viborg Kommune. - Deltage aktivt i forskellige fora med henblik på at styrke dialog og samarbejde mellem kommune, erhvervsliv og uddannelse, herunder Dialogforum og Koordinationsgruppen. Opfølgning pr. 25. maj 2015 VER har i slutningen af 2014 og starten af 2015 arbejdet meget fokuseret med kommunikation og markedsføring. Dette har ført til en lang række historier i lokale og regionale medier. For har VER investeret i ansættelse af kommunikationsmedarbejder medfinansieret med ca. 40% af omkostningerne fra Viborg Kommune. Fokus i ansættelsen er på at sælge gode mediehistorier omkring erhvervsliv og erhvervsklima i Viborg Kommune. Der er lavet en organisering, der sikrer, at den pågældende medarbejdere har sin faste gang både i kommunens forskellige forvaltninger og hos Erhvervsrådet, og det har foreløbigt medvirket til god dækning af eksempelvis den amerikanske ambassadør Rufus Giffords besøg i Viborg, åbning af Center for Industri og lancering af Rekrutteringsnetværk Viborg. VER er en aktiv medspiller i Samarbejde på Tværs og i den fælles markedsføringsstrategi. Konkret er der i regi af markedsføringspuljen i 2014 lavet TV reklamer for Awardshow Viborg på TV Midt Vest i efteråret 2014, der er gennemført annoncering for VER s nye CV Database i JP. I 2015 er der gennemført en række initiativer under markedsføringspuljen: - En markant markedsføring af Danish Automotive Group, bl.a. med deltagelse i international messe i Istanbul - Etablering af det nye markedsføringskoncept Viborg Ambassadørerne - Produktion af helt ny erhvervsfilm om Viborg Kommune, baseret på animation og almindelig film. Filmen er lavet både i en dansk og engelsk version og er lanceret via You Tube og alle relevante, sociale medier. Den danske udgave er d.d. afspillet af 949 forskellige personer, mens den engelske udga-

2 ve er afspillet af 383 personer. Idéen er, at filmen skal bruges af Viborg Ambassadørerne og andre virksomheder via deres hjemmesider samt i forbindelse med messedeltagelser og lignende. - Deltagelse i Karrieredage i landets fire universitetsbyer Aalborg, Aarhus,m Odense og København. En rigtig god oplevelse der vil blive en fast bestandel af vores markedsføring og tiltrækning af nye medarbejdere til vores område. - Udvikling af Corporate Identity for Center for Industri på net og i tryk samt via annoncering, åbningsevent og pressemeddelelser i forbindelse med ny direktøransættelse. VER deltager i en bred vifte af koordinerende fora, der har til formål at styrke samarbejdet på tværs af erhvervsliv, kommune, uddannelse, etc. Det drejer sig blandt andet om Dialogforum og Koordinationsgruppen men desuden deltager vi Beskæftigelsespolitisk Forum (og tidl. LBR), i det kommende Ungeindsats udvalg, Praktikcenter-udvalg og i udrulning af uddannelses-strategi. Effektmål - Positiv udvikling i medieomtalen af Viborg Kommune (Kilde: Viborg Kommunes medieovervågning). - Minimum 10 artikler i lokale og/eller nationale medier, med eksempler på lokale virksomheder, som har fået et konkret eller generelt udbytte af vejledning fra VIBORGegnens Erhvervsråd og/eller eksempler på virksomheder som har haft en positiv oplevelse af samarbejdet med Viborg Kommune (Kilde: VER og Viborg Kommunes medieovervågning). 2. Rekruttering en attraktiv kommune, der tiltrækker kompetent arbejdskraft - Gennemføre konkrete matchmaking-aktiviteter og formidle kontakt mellem virksomheder, studerende, erhvervs Ph.d. ere og forskning. Formålet er at tilføre virksomheder ny viden og nye kompetencer gennem projektsamarbejder, praktikophold, studiejob, ansættelse af nyuddannede og deltagelse i forskningsprojekter, herunder særligt via samarbejdsaftalen med Aalborg Universitet og AAU Matchmaking. - Fremme virksomhedernes viden om og brug af regionale og nationale programmer, der giver tilskud til tilførsel af ny viden og kompetencer, herunder f.eks. Innobooster. - Initiativer der fremme virksomhedernes adgang til kvalificeret arbejdskraft, herunder f.eks. deltagelse i karrieremesser og den i efteråret 2014 lancerede CV-database. - Bidrage aktivt til etablering af elev- og praktikpladser i tæt samspil med erhvervslivet og uddannelsesinstitutioner. - Bidrage aktivt til projekter og samarbejder, der har fokus på uddannelse, kompetencer, beskæftigelse, erhvervslivet og samarbejdet på tværs mellem disse, herunder f.eks. KompetenceCenter MIDT og KUBE projektet.

3 Opfølgning pr. 25. maj 2015 VER har i en del år arbejdet med matchmaking aktiviteter i samarbejde med specielt Aalborg Universitet men også med andre vidensinstitutioner. Dette arbejde udvikler sig meget positivt, bl.a. fordi der opleves en stigende efterspørgsel blandt de lokale virksomheder efter studerende og højtuddannede, hvilket er meget positivt. Som nævnt deltog VER for første gang i Karrieredage på fire universiteter i starten af marts 2015, og det var en stor succes, og der kan rent faktisk nu ses det første afkast ved, at nogle af dem, der besøgte VER s stand nu er færdige med uddannelsen og har henvendt sig for at komme i spil over for det lokale erhvervsliv. I efteråret 2014 etablerede VER den nye CV Database med et mål om at tilknytte 100 virksomheder inden udgangen af 2015, og dette mål ser realistisk ud, da der ved udgangen af maj er mere end 50 virksomheder med omkring ordningen. VER har været deltager i det netop afsluttede KompetenceMidt projekt og KUBE samarbejde, hvor VER i fællesskab med Mercantec og Viborg Kommunes Jobcenter er førende i regionen for koordineret samarbejde på tværs af de tre instanser. For at styrke arbejdskraft området har VER etableret en decideret Task Force for arbejdskraft pr. 1. maj med 4 medarbejdere, der blandt andet skal implementere det nye Rekrutteringsnetværk Viborg, der er igangsat i samarbejde med Jobcentret, og som skal varetage det fortsatte arbejde med matchmaking, Innobooster, praktikpladser, etc. Seneste skud på stammen er, at VER er facilitator på ét af sporene i den nye Uddannelsesstrategi, hvor det handler om at skabe et system for Praktikplads Garanti samt en effektiv plan for efter- videreuddannelse af både faglært og ufaglært arbejdskraft. Effektmål - Minimum 100 virksomheder har inden udgangen af 2015 valgt at benytte sig af og samarbejde om VER s CV Database (Kilde: VER) fortsat realistisk mål - Minimum 5 virksomheder skal etablere konkret samarbejde med studerende eller forskere fra videregående uddannelser udenfor Viborg Kommune, i forlængelse af vejledning fra VER (Kilde: VER). dette mål er nået ved udgangen af maj måned 2015, så VER forventer at etablere minimum dobbelt så mange aftaler i indeværende år - Minimum 3 virksomheder gør brug af nationale programmer med fokus på ny viden og kompetencer (f.eks. Innobooster), i forlængelse af vejledning fra VER (Kilde: VER og Innovationsfonden). Der er lavet tre Innobooster aftaler i indeværende år, så målet er nået. Der er midlertidig lukket for ordningen indtil juli 2015, men vi forventer at kunne fordoble antallet i den resterende del af Fælles fokus på forbedret infrastruktur - I samarbejde med Viborg Kommune og andre interessenter bidrage aktivt til arbejdet med at sikre forbedret infrastruktur til og omkring Viborg Kommune, herunder deltagelse i Hærvejskomiteen og Rute 26 Task Force.

4 Opfølgning pr. 25. maj 2015 VER er fortsat sekretariat for Hærvejskomiteen, og det er i høj grad lykkedes at få denne transportkorridor på den nationalpolitiske dagsorden, senest i form af at Statsministerkandidat Lars Løkke har lovet at den parallelle motorvej vil stå højt på dagsorden for en ny borgerlig regering. VER har sammen med Hærvejskomiteen gennemført en række møder med ledende politikere, såsom Søren Pape Poulsen og Kristian Thulesen Dahl, ligesom der i tillæg til en række tidligere analyser senest er gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt mere end 600 virksomheder i det berørte område, der understreger behovet for en ny transportkorridor. VER har været drivkraft i en Rute 26 Task Force med en lang række initiativer sammen med kommuner, interesseorganisationer og erhvervslivet, og det lykkedes i det seneste trafikforlig fra juni 2014 at få fastlagt linieføring samt afsat midler til indledende ekspropriering. Det er værd at nævne et godt samarbejde med Erhvervsnetværk Hammel, Favrskov Erhvervsråd, Erhverv Silkeborg og Erhverv Aarhus omkring en fælles indsats, der blandt andet har ført til hjemmesiden hvor man kan læse de mange artikler og initiativer, der er taget det seneste års tid. Effektmål - Udbygning af rute 26 og etablering af en Hærvejsmotorvej skal på den nationale politiske dagsorden. Begge vejprojekter er en fast del af den nationalpolitiske drøftelse nu, men der er behov for fortsat massivt pres og investering i lobby virksomhed for at sikre, at der træffes de rette beslutninger inden for en overskuelig tidshorisont. 4. Vækst i Viborgs virksomheder - Individuel vejledning af potentielle iværksættere, nystartede virksomheder under 3 år og etablerede virksomheder, herunder også via opsøgende indsats. Dette er en kerneopgave for VER, og det foregår både via opsøgende besøg, henvendelser fra virksomheder og ikke mindst VER s mange intromøder, foredrag, netværk, etc. hvor iværksætteri og virksomhedsudvikling prædikes - Særligt fokus på iværksætteri inden for temaerne Animation og nye medier og Grøn teknologi og bæredygtig produktion i samspil med Arsenalet, Agro Business Park, Center for Industri m.fl. Der er et tæt samarbejde med de to eksisterende inkubationsmiljøer Arsenalet og Agro Business Park, bl.a. via VER s deltagelse i bestyrelsen for Arsenalet og i Agro Business Innovation. VER har været hovedansvarlig for idé, koncept, dannelse af partnerskaber, prospektudarbejdelse, oplæg til kommunal sagsbehandling for Center for Industri. Efterfølgende har VER været drivkraft i etablering af bestyrelse, leje og indretning af lokaler, ansættelse af medarbejdere, præsentation over for virksomheder og deltagelse i bestyrelsen bag CFI. - Henvisning af iværksættere, etablerede virksomheder og særligt potentielle vækstvirksomheder til relevante muligheder, herunder VER s egen ordinære og udvidede klippekortordning, det Midtjyske Vækstunivers, regionale og nationale programmer, samt private rådgivere. For en nærmere uddybning af dette henvises til VER s årsrapport for 2014 samt IRIS Profilanalyse fra April Generelt kan siges, at VER i 2014 har gennemført vejledning for færre virksomheder og iværksættere end året før, men til gengæld er vejledningsforløb længere og mere komplekse. Dette er blandt andet et resultat af, at VER har rigtig godt fat i vækstlaget af virksomheder bedst i regionen og disse virksomheder stiller større krav og har brug for flere ressourcer end almindelige virksomheder. Det er naturligvis vigtigt, at VER fortsat når ud til mange virksomheder, men i sidste ende er kvalitet vigtigere end kvantitet.

5 - Fremme iværksætteri i folkeskolen og på videregående uddannelser, i samarbejde med uddannelsesinstitutionerne. Samarbejdet er blevet intensiveret med uddannelsesinstitutioner, og VER optræder på næsten alle uddannelsesinstitutioner i kommunen med jævne mellemrum for at fortælle om iværksætteri, erhvervsliv, etc. Seneste udvikling er, at VER også er kommet ind på sygeplejerske og pædagog uddannelser for at arbejde med entreprenørskab, idégenerering og iværksætteri. - Planlægge og gennemføre kollektive arrangementer, herunder iværksætterkurser og informations- og inspirationsmøder. VER gennemfører månedlige intromøder for kommende iværksættere, og søgningen til disse er markant stigende i den første del af 2015 med mere end 30 deltagere pr. gang. Derudover har VER haft en række åbne iværksætter arrangementer med relevante temaer inden for bl.a. markedsføring og finansiering. I første kvartal 2015 har VER for første gang gennemført et iværksætter teaterstykke med rigtige iværksættere, skattefolk, revisorer, advokater og bankfolk som skuespillere. Initiativet var en stor succes med mere end 70 deltagere. Det forventes at initiativet gentages. - Fortsætte og udvikle relevante netværk. VER er førende blandt erhvervsråd i Danmark, når det gælder udvikling og drift af netværk. Her kan nævnes den meget succesfulde Erhvervsklub med mere end 1600 medlemmer, der efterhånden har kørt i mange år. Desuden drives en række mere specifikke netværk, såsom: - Energinetværk - HR netværk - Viborg Lederforum - Viborg Executive Forum - Åbent iværksætternetværk - Fødevarenetværk Senest netværk etableret eller undervejs er det nye Bestyrelsesforum, der er lanceret i maj 2015, og Rekrutteringsnetværk Viborg der er påbegyndt arbejdet den 1. april Udover netværk arbejder VER desuden med etablering af nationale klynger, og den første der er undervejs er Danish Automotive Group. DAG er startet med 8 lokale virksomheder men forventes udvidet med en række virksomheder fra resten af landet over de kommende år. - Vejlede og guide iværksættere og virksomheder i adgang til risikovillig kapital og øvrig finansiering. Der er gennemført et vækstgruppeforløb i løbet af 2014 med 10 deltagende virksomheder med fokus på at skaffe risikovillig kapital. Desuden er der afholdt flere finansierings-arrangementer både for iværksættere og etablerede virksomheder, bl.a. blev der gennemført et arrangement sammen med Vækstfonden i marts måned 2015 med mere end 100 deltagere. Der vejledes også individuelle virksomheder, bl.a. med formidling til den regionale Kapital Coach ordning og til den nationale Early Warning ordning, der både kan anvendes til virksomheder i overhængende kriser eller til virksomheder med behov for at få overblik over den finansielle situation. - Fremme samarbejdet mellem forskning, studerende og virksomheder, herunder via samarbejdsaftalen med Aalborg Universitet. Der er et tæt og veletableret samarbejde med Aalborg Universitet med fokus på forskellige former for matchmaking, springboards og studerende og medarbejdere på virksomhedsbesøg. Der arbejdes løbende med at styrke relationen til Aalborg Universitet, bl.a. til Center for Mekanik og Produktion, der er blevet sat i forbindelse med det nye Center for Industri. Der arbejdes dog også for at skabe tættere relationer til Aarhus Universitet. Bl.a. drøftes muligheden for at ud-

6 vikle et ledelsesforløb i regi af Viborg Executive Forum med undervisere fra Aarhus Universitet men med afholdelse i Viborg. - Individuel vejledning af iværksættere og etablerede virksomheder vedr. mulighederne for internationalisering, samt henvise til relevante tilbud fra andre aktører, f.eks. Danmarks Eksportråd, Europe Enterprise Network, Central Denmark EU-Office (herunder ifacilitator programmet) og Væksthus Midtjylland. Internationalisering fylder meget i en del af vejledningsforløbene, selv om størstedelen af danske virksomheder ikke eksporterer. VER har i det forløbne år haft et godt samarbejde med Eksportrådet, både med individuel henvisning til af virksomheder og samarbejde med repræsentationer i udlandet, men også i forbindelse med gennemførelse af en eksportmesse for Danish Automotive Group i Istanbul, hvor såvel kontoret i København og konsulatet i Istanbul var meget behjælpelige. Desuden anvises løbende virksomheder til Global Midt og til Væksthusets Accellerator program, selv om disse i første halvår af 2015 har været underdrejede pga overgang fra en periode til en anden i EU s programmer. Den 26. maj 2015 gennemføres et større arrangement i Karup Lufthavn, hvor Eksportrådets repræsentanter i Polen, Tyskland, Benelux og UK kommer og fortæller om markedsmuligheder på disse markeder. - Selv og/eller i samarbejde med andre aktører, udvikle og facilitere netværk, samt kollektive og individuelle forløb med fokus på internationale muligheder. Som nævnt ovenfor er der gennemført et eksportfremstød mod det internationale automarked via automesse i Istanbul i tæt samarbejde med Eksportrådet. - Bidrage aktivt til og/eller fremme lokale virksomhederes deltagelse i internationale eksportfremstød, matchmaking arrangementer, teknologi- og samarbejdssøgninger m.v. VER formidler relevante tilbud fra en række samarbejdspartnere, såsom EEN, Censec, Center for Underleverandører, Væksthus Midtjylland, Global Midt, Eksportrådet, Eksportforeningen, etc. - Bidrage aktivt til gennemførelse og fortsat udvikling af eksisterende og nye projekter og inkubationsmiljøer, herunder særligt Center for Industri, KnowHowZ, Arsenalet, CenSec, Biocluster og samt Agro Business Park. VER har været drivkraft bag etablering af Center for Industri, der er åbnet den 11. maj 2015 i lokaler hos Knowhowz i Bjerringbro. Der gennemføres løbende iværksættervejledning i regi af Knowhowz. VER er repræsenteret i bestyrelsen på Arsenalet, Center for Industri og i Agro Business Innovation og er medlem af styregruppe og arbejdsgruppe bag BioCluster. Endelig er VER medlem af Censec og DAMRC. - Deltage aktivt i implementering af Viborg Kommunes animationsstrategi, samt øvrige relevante strategier og initiativer. VER spiller en central rolle i udrulning af animationsstrategi, bl.a. med ansvar for at formidle brugen af animation i den øvrige del af erhvervslivet. Desuden bidrager VER til udvikling af animationsmiljøet ved at vejlede iværksættere i miljøet og undervise i iværksætteri på studiet. Desuden var VER en aktiv del af Anibiz i efteråret 2014 i forbindelse med Viborg Animationsfestival. VER er omdrejningspunkt for de fleste initiativer i Viborg Kommunes erhvervsstrategi og medvirker aktivt i udrulningen af Event-strategien bl.a. med deltagere i styre og arbejdsgrupper i forbindelse med Snapstinget. Senest er VER en central aktør i udrulning af ny uddannelsesstrategi for Viborg Kommune. - Bidrage aktivt til udvikling og gennemførelse af eksisterende og nye projekter i samarbejde med Viborg Kommune, VisitViborg, Viborg Handel, Viborg Idrætsråd m.fl. Dette foregår i regi af Samarbejde på Tværs med deltagelse af alle ovenstående parter. Desuden holdes én gang om måneden et chefmøde på tværs af disse organisationer for at drøfte muligheder for styrket samarbejde.

7 Effektmål - Positiv udvikling på 1% nye arbejdspladser i private virksomheder pr. år (Kilde: Danmarks Statistik). VER har ikke set denne statistik for Positiv udvikling i antal vækstiværksættere i Viborg Kommune pr. år (Kilde: Danmarks Statistik). VER har ikke kunnet finde denne statistik for Positiv udvikling i antal iværksættere i Viborg Kommunes pr indbyggere pr. år (Kilde: Danmarks Statistik og Dansk Industri). Med udgangspunkt i IRIS profilanalyse og en beregning på deres tal, kan det konstateres, at antallet af iværksættere i Viborg Kommune er vokset markant fra 482 i 2012 til 810 i nye vækstvirksomheder i Viborg kommune pr. år, målt som antallet af virksomheder med mere end 5 ansatte (Kilde: Danmarks Statistik). Med udgangspunkt i NNerhverv, så var der 887 virksomheder med mere end 5 ansatte ved udgangen af Dette tal er vokset til 938 virksomheder ved udgangen af 2014, så det giver et plus på 51 virksomheder. - Positiv udvikling i overlevelsesraten blandt iværksættere, som har modtaget vejledning hos VER (Kilde: VER). Der måles på overlevelsesrate efter hhv 1, 2 og 3 år. I 2014 kan vi konstatere, at der for virksomheder på 3 år dvs etableret i 2011 er der et fald i overlevelsesraten fra ca. 75% til 66%. Dette er bekymrende, og derfor har vi igangsat en tættere opfølgning på virksomhederne, så vi kan afdække evt. behov og kunne sætte hurtigere ind med hjælp i kritiske perioder. Vi håber, at dette initiativ kan få overlevelsesraten op på et godt niveau. VER har en målsætning om, at inden udgangen af 2017 skal overlevelsesraten være mere end 80% efter tre år blandt de virksomheder, der benytter sig af VER s vejledningssystem. - Minimum 10 virksomheder skal deltage i internationale eksportfremstød, matchmaking arrangementer, teknologi- og samarbejdssøgninger m.v. arrangeret af VER selv og/eller andre. Danish Automotive Group med 8 virksomheder har deltaget i eksportfremstød med udgangspunkt i automesse i Istanbul i april Desuden har en landbrugs/bioøkonomi delegation været i Canada i forbindelse med et Global Midt initiativ. Endelig er en række, individuelle virksomheder blevet henvist til eksport- og internationaliserings arrangementer.

Udkast til aftale mellem Horsens Kommune og Business Horsens 21.maj 2014

Udkast til aftale mellem Horsens Kommune og Business Horsens 21.maj 2014 Udkast til aftale mellem Horsens Kommune og Business Horsens 21.maj 2014 1. Lovgrundlag Lov nr. 602 af 24. juni 2005 om erhvervsfremme. Formålet med loven er at styrke udviklingen i dansk erhvervsliv gennem

Læs mere

VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD

VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD VÆKST VIBORG! er navnet på VIBORGegnens Erhvervsråds strategi for 2014-2018. Men det er ikke kun et navn. Det er en klar opfordring til erhvervslivet om at hoppe med på vognen

Læs mere

RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015

RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015 RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015 mellem Favrskov Kommune Skovvej 20 8382 Hinnerup og Favrskov Erhvervsråd Bogøvej 15 8382 Hinnerup 1 Indledning Det samlede erhvervsservicetilbud

Læs mere

erhvervs barometeret Kom tæt på de vigtigste tendenser i erhvervslivet i viborg kommune

erhvervs barometeret Kom tæt på de vigtigste tendenser i erhvervslivet i viborg kommune 2014 erhvervs barometeret Kom tæt på de vigtigste tendenser i erhvervslivet i viborg kommune Henrik Hansen Erhvervsdirektør vil du vide hvordan andre lokale virksomheder ser nutiden og fremtiden? så tjek

Læs mere

Mål og Midler Uddannelse, iværksætteri og internationalisering

Mål og Midler Uddannelse, iværksætteri og internationalisering Fokusområder i 2014 Udvalget er med konstitueringsaftalen for perioden 2014-2017 et nyt udvalg, og indsatsen i en større del af 2014 bærer præg af, at udvalget tilegner sig det nødvendige vidensfundament

Læs mere

Bilag til aftale mellem KKR Midtjylland og Væksthus Midtjylland 2014 LOKAL SAMARBEJDSAFTALE OM ERHVERVSSERVICE MELLEM

Bilag til aftale mellem KKR Midtjylland og Væksthus Midtjylland 2014 LOKAL SAMARBEJDSAFTALE OM ERHVERVSSERVICE MELLEM LOKAL SAMARBEJDSAFTALE OM ERHVERVSSERVICE MELLEM VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD, VIBORG KOMMUNE OG VÆKSTHUS MIDTJYLLAND Indholdsfortegnelse: a) Generel del: 1. Indledning 2. Samarbejdsaftalens parter 3. Aftaleperiode

Læs mere

Partnerskabsaftale mellem Viborg Kommune og VIBORGegnens Erhvervsråd

Partnerskabsaftale mellem Viborg Kommune og VIBORGegnens Erhvervsråd Partnerskabsaftale mellem Viborg Kommune og VIBORGegnens Erhvervsråd Målepunkter: Opfølgning på den lokale erhvervsfremmeindsats for perioden januar - april 2014 1. Udvikling i antal iværksættere i Viborg

Læs mere

Mål og Midler Uddannelse, handel og innovation

Mål og Midler Uddannelse, handel og innovation Fokusområder i 2014 Udvalget er med konstitueringsaftalen for perioden 2014-2017 et nyt udvalg, og indsatsen i en større del af 2014 bærer præg af, at udvalget tilegner sig det nødvendige vidensfundament

Læs mere

Mål og Midler Uddannelse, handel og innovation

Mål og Midler Uddannelse, handel og innovation Fokusområder i 2016 Udvalget er med konstitueringsaftalen for perioden 2014-2017 et nyt udvalg, og indsatsen i en større del af 2014 bærer præg af, at udvalget tilegner sig det nødvendige vidensfundament

Læs mere

Investeringer for fremtiden. innovationsfonden.dk

Investeringer for fremtiden. innovationsfonden.dk Vær nysgerrig 1 Investeringer for fremtiden innovationsfonden.dk 2 3 Investeringer for fremtiden Innovationsfonden investerer i det, som driver Danmark fremad. I det, som endnu ikke er skabt. I nye og

Læs mere

Vækstforums iværksætterpolitik 9. oktober 2008 v/ Lars Hansson

Vækstforums iværksætterpolitik 9. oktober 2008 v/ Lars Hansson s iværksætterpolitik 9. oktober 2008 v/ Lars Hansson Erhvervsudviklingsstrategi 2007-2009 Iværksætteri Styrke den regionale iværksætterkultur Sikre stærke iværksætterkompetencer Styrke et attraktivt kapitaludbud

Læs mere

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION KORT VERSION erhvervsstrategi 2015-2022 Den nye erhvervsstrategi 2022 er klar på businesskolding.dk/strategi2022 Vi er stærkere sammen, så lad os komme i gang. Du kan begynde ved at læse med her forord

Læs mere

Ny strategi for iværksætterindsatsen i Silkeborg Kommune

Ny strategi for iværksætterindsatsen i Silkeborg Kommune Ny strategi for iværksætterindsatsen i Silkeborg Kommune Indledning En ny strategi for iværksætterindsatsen skal sikre en styrket og sammenhængende indsats, der skaber flere nye iværksættere, vækstvirksomheder

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Enterprise Europe Network 01/01/2013 31/12/2014. Journalnummer: 1-15-2-76-10-08. Kontraktens parter.

Resultatkontrakt. Vedrørende. Enterprise Europe Network 01/01/2013 31/12/2014. Journalnummer: 1-15-2-76-10-08. Kontraktens parter. Resultatkontrakt Vedrørende Enterprise Europe Network 01/01/2013 31/12/2014 Journalnummer: 1152761008 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Eannr:

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Enterprise Europe Network 01/01/2013 31/12/2014. Journalnummer: 1-15-2-76-10-08. Kontraktens parter.

Resultatkontrakt. Vedrørende. Enterprise Europe Network 01/01/2013 31/12/2014. Journalnummer: 1-15-2-76-10-08. Kontraktens parter. Resultatkontrakt Vedrørende Enterprise Europe Network 01/01/2013 31/12/2014 Journalnummer: 1152761008 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Eannr:

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Erhvervsservice & erhvervsfremme

Erhvervsservice & erhvervsfremme Dette notat er en afrapportering af Business Faxes erhvervsservice- og erhvervsfremmeaktiviteter i perioden 01.01.14-30.06.14. Business Faxe udbyder basale erhvervsserviceydelser til iværksættere og virksomheder

Læs mere

VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED

VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED DU KAN BRUGE FOODNETWORK TIL... 210 mm MATCHMAKING Vi finder den rigtige samarbejdspartner til dig både danske og udenlandske Vi bygger bro mellem

Læs mere

VÆKSTHUS SYDDANMARK. Gør udfordringer til muligheder. Peter Rosendahl

VÆKSTHUS SYDDANMARK. Gør udfordringer til muligheder. Peter Rosendahl VÆKSTHUS SYDDANMARK Gør udfordringer til muligheder Peter Rosendahl OPGAVE OG MÅLGRUPPE Målgruppen er virksomheder med høje vækstambitioner 20% Mindst 5 ansatte og ambition 20% årlig vækst 3 år i træk

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Erhvervs- og vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune

Erhvervs- og vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune Erhvervs- og vækstpolitik 2017-2021 Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune Vision 2029: Ballerup - en førende erhvervsby Ballerup er en førende erhvervsby. Ballerup Kommune er en integreret del

Læs mere

Væksthuset byder velkommen

Væksthuset byder velkommen Velkommen Væksthuset byder velkommen Det er vores mål at fordoble antallet af vækstvirksomheder i regionen. Væksthuset skal være internationalt førende og være det naturlige omdrejningspunkt for vækstiværksættere

Læs mere

BEDRE Business. for dig og din virksomhed

BEDRE Business. for dig og din virksomhed BEDRE Business for dig og din virksomhed Vidste du? at der er ca. 10.000 virksomheder i Aalborg Kommune. at der hvert år etableres ca. 1.000 nye virksomheder. at BusinessAalborg rådgiver ca. 800 iværksættere

Læs mere

Resultatkontrakt. mellem. Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd. (udarbejdet december 2013)

Resultatkontrakt. mellem. Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd. (udarbejdet december 2013) Resultatkontrakt mellem Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd 2014 (udarbejdet december 2013) 1 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3 2 Parterne 3 3 Vilkår 4 4 Indsatsområder 4 5 Mål 5 6 Økonomi 7 7 Kontrakt

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland

Resultatkontrakt. Vedrørende. Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland Resultatkontrakt Vedrørende Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland 1. december 200831. januar 2011 Journalnummer: 13376211708 Kontraktens parter Region

Læs mere

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik 2016-2020 Region Midtjylland Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik udmøntning af den regionale vækst- og udviklingsstrategi Uddannelsespolitik 2016-2020 Kolofon

Læs mere

ERHVERVS POLITIK 2015-2017

ERHVERVS POLITIK 2015-2017 ERHVERVS POLITIK 2015-2017 Høringsudkast Vores udgangspunkt Vores udgangspunkt for vækst er godt. Vi har i dag ca. 40.000 arbejdspladser, og vores indbyggerantal vokser årligt med 400-500 personer. Vores

Læs mere

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion.

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sendes pr. e-mail: vusmidt@ru.rm.dk Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Side 1 af 5 Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar Aarhus Kommune har modtaget forslag

Læs mere

12. november Regional aftale for Væksthus Hovedstadsregionen 2016

12. november Regional aftale for Væksthus Hovedstadsregionen 2016 12. november 2015 Regional aftale for Væksthus Hovedstadsregionen 2016 Denne regionale aftale mellem Væksthus Hovedstadsregionen og KKR Hovedstaden er enslydende med den aftale, der indgås mellem KKR Sjælland

Læs mere

14. Eksportrådet og Europe Enterprise Network

14. Eksportrådet og Europe Enterprise Network 14. Eksportrådet og Europe Enterprise Network Åbent Forberedelsessekretariatet for Vækstforum Sjælland Brevid: 3087592 Resume Der søges om 700.000 kr. til projektet: Indstationering af en medarbejder fra

Læs mere

Henrik Rasmussen Bestyrelsesformand Væksthus Hovedstadsregionen - GØR UDFORDRINGER TIL MULIGHEDER SAMMEN MED OS

Henrik Rasmussen Bestyrelsesformand Væksthus Hovedstadsregionen - GØR UDFORDRINGER TIL MULIGHEDER SAMMEN MED OS Henrik Rasmussen Bestyrelsesformand Væksthus Hovedstadsregionen - GØR UDFORDRINGER TIL MULIGHEDER SAMMEN MED OS Borgmesterrunde og Copenhagen strategien Grundlæggende tilfredshed med Væksthuset Behov for

Læs mere

Direktørens beretning 2015

Direktørens beretning 2015 Traditionelt set, så bruges en beretning oftest til at kigge tilbage på det forgangne år, og fremhæve de resultater der er opnået, men som formanden nævnte i sin beretning, så har udviklingen af en ny

Læs mere

Der skal nu fokus på implementering i den daglige drift, samt udvikling af udvalgte temaer og områder.

Der skal nu fokus på implementering i den daglige drift, samt udvikling af udvalgte temaer og områder. UDKAST Handlingsplan 2012-2013 - Videregående uddannelser Indledning Kompetenceparat 2020 er en langsigtet satsning med det formål at hæve kompetenceniveauet markant i regionen frem mod 2020, gennem en

Læs mere

Temamøde om erhvervsudvikling

Temamøde om erhvervsudvikling Temamøde om erhvervsudvikling Indledning For at kridte banen op til arbejdet med den nye erhvervs- og vækststrategi inviterede Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 07/11/2016 Byrådet til en temadrøftelse

Læs mere

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse snotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse Initiativerne er opdelt i fire fokusområder: Innovationsordningerne skal være nemt tilgængelige og effektive Innovationspakke Indsatsen skal

Læs mere

Erhvervsanalyse. Favrskov Kommune Erhvervskonference

Erhvervsanalyse. Favrskov Kommune Erhvervskonference Erhvervsanalyse Favrskov Kommune Erhvervskonference 17. juni 2015 Formål Analysen har til formål at: Supplere og nuancere de landsdækkende og tidligere lokale analyser Afdække de lokale rammer og vilkår

Læs mere

Den dobbelte ambition. Direktionens strategiplan

Den dobbelte ambition. Direktionens strategiplan Den dobbelte ambition Direktionens strategiplan 2013-2015 Godkendt af Byrådet den 20. marts 2013 Direktionens strategiplan 2013-2015 Direktionens strategiplan tager udgangspunktet i Byrådets Vision, Udviklingsstrategi

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Enterprise Europe Network 01/01/ /12/2014. Journalnummer: Kontraktens parter.

Resultatkontrakt. Vedrørende. Enterprise Europe Network 01/01/ /12/2014. Journalnummer: Kontraktens parter. Resultatkontrakt Vedrørende Enterprise Europe Network 01/01/2013 31/12/2014 Journalnummer: 1152761008 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Eannr:

Læs mere

Anbefalinger til samarbejdet mellem kommuner og væksthuse

Anbefalinger til samarbejdet mellem kommuner og væksthuse Anbefalinger til samarbejdet mellem kommuner og væksthuse Kommunerne er hver dag i berøring med virksomheder i hele Danmark og hjælper virksomhederne med at finde arbejdskraft, sørger for at infrastrukturen

Læs mere

Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om:

Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om: Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om: Fordeling af globaliseringsreserven til innovation og iværksætteri mv.

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland

Resultatkontrakt. Vedrørende. Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland Resultatkontrakt Vedrørende Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland 1. december 2008-30. november 2010 Journalnummer: 1-33-76-21-17-08 Kontraktens parter

Læs mere

Oplæg til strategi for erhvervsudvikling

Oplæg til strategi for erhvervsudvikling Oplæg til strategi for erhvervsudvikling Minimumsmål: Jobskabelse (antal arbejdstimer) Produktivitetsudvikling (værdiskabelse pr. arbejdstime) Skal også bidrage til EU 2020 mål: Intelligent, bæredygtig

Læs mere

Kick off seminar - veucentre 29. januar 2010 Den regionale rolle ift. voksen- og efteruddannelse

Kick off seminar - veucentre 29. januar 2010 Den regionale rolle ift. voksen- og efteruddannelse Kick off seminar - veucentre 29. januar 2010 Den regionale rolle ift. voksen- og efteruddannelse Dorte Stigaard Direktør Region Nordjylland Samspil mellem politikker og aktører Erhvervsudvikling Virksomheder,

Læs mere

Aftale mellem erhvervsilkeborg, Handelsskolen Silkeborg Business College, LO Silkeborg-Favrskov og Teknisk skole Silkeborg.

Aftale mellem erhvervsilkeborg, Handelsskolen Silkeborg Business College, LO Silkeborg-Favrskov og Teknisk skole Silkeborg. Aftale mellem erhvervsilkeborg, Handelsskolen Silkeborg Business College, LO Silkeborg-Favrskov og Teknisk skole Silkeborg. Krisen i verden og i Danmark har betydet, at det er nødvendigt med nogle fælles

Læs mere

Projekt Forskel gør en forskel

Projekt Forskel gør en forskel Projekt Forskel gør en forskel Resumé Projekt Forskel gør en forskel sigter mod at optimere processen mht. at få flere højtuddannede nydanskere i arbejde i små og mellemstore virksomheder (SMV). Det gøres

Læs mere

Viden, vækst og vilje Iværksætteri

Viden, vækst og vilje Iværksætteri Viden, vækst og vilje Iværksætteri ErhvervslederForum Handlingsplan i Aalborg Samarbejdet 2011-2014 ERHVERVSLIVETS VÆKSTLAG Med udgangspunkt i erhvervsstrategien Viden, vækst og vilje er der udarbejdet

Læs mere

Funktionelle erhvervsregioner

Funktionelle erhvervsregioner Funktionelle erhvervsregioner Når kommuner arbejder på tværs af grænser: International frem for sognebaseret vækstkultur KL s Erhvervstemadag 13. september 2013 v/ Gregers André Pilgaard og Jan Beyer Schmidt-Sørensen,

Læs mere

Etablering af Business Region North Denmark.

Etablering af Business Region North Denmark. Punkt 9. Etablering af Business Region North Denmark. 2014-33698. Magistraten indstiller, at byrådet godkender, at Aalborg Kommune tilslutter sig det nye forstærkede samarbejde mellem de nordjyske kommuner

Læs mere

Notat om MEA Midtjysk ErhvervsudviklingsAkademi

Notat om MEA Midtjysk ErhvervsudviklingsAkademi Notat om MEA Midtjysk ErhvervsudviklingsAkademi 22.9.215 Baggrund Iværksætter- og vækstpolitikken står i disse år over for en række store, spændende udfordringer. I Danmark starter hvert år mellem 17.

Læs mere

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 15. november 2011

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 15. november 2011 erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 15. november 2011 TV/PF 15.11. 2011 Silkeborg Welcome UDDANNELSE & KOMPETENCE At lette virksomhedernes modtagelse og integration af udenlandsk

Læs mere

Samarbejdet mellem jobcenter og virksomheder. Jobcenterleder Troels Kjærgaard

Samarbejdet mellem jobcenter og virksomheder. Jobcenterleder Troels Kjærgaard Samarbejdet mellem jobcenter og virksomheder Jobcenterleder Troels Kjærgaard Designarbejdsgruppen Virksomhedsrettede mål i Beskæftigelsesplanen 2007 2013: Årlige mål for den virksomhedsvendte indsats 2014:

Læs mere

Samlede aktiviteter og resultater i 2013 for innovationsnetværk samt andre betydende danske klynger og netværk.

Samlede aktiviteter og resultater i 2013 for innovationsnetværk samt andre betydende danske klynger og netværk. Performanceregnskab 2014 Samlede aktiviteter og resultater i 2013 for innovationsnetværk samt andre betydende danske klynger og netværk. Skemaet er opdelt i tre blokke: A. Netværkets struktur (Generelle

Læs mere

Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership. Indstilling

Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership. Indstilling WWW.DANISHSOIL.ORG Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership 19-08-2015 Sag.nr.: 14/170 Dokumentnr. 39659/15 Sagsbehandler Christian Andersen Tel. 35298175 Email: Can@regioner.dk Indstilling

Læs mere

Brobygger 2.0. Initiativ til videreudvikling af den landsdækkende fødevareklynge med epicenter i Region Midtjylland.

Brobygger 2.0. Initiativ til videreudvikling af den landsdækkende fødevareklynge med epicenter i Region Midtjylland. Brobygger 2.0 Initiativ til videreudvikling af den landsdækkende fødevareklynge med epicenter i Region Midtjylland. Indledning Den danske fødevareklynge med centrum i Region Midt er i en god udvikling

Læs mere

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Hvordan går det med IKT-klyngen i Nordjylland? Hvilke forventninger har IKT-virksomheder til 2015? Få svarene

Læs mere

Temaspor: Faglærte og ufaglærte iværksættere

Temaspor: Faglærte og ufaglærte iværksættere Temaspor: Faglærte og ufaglærte iværksættere Godt syv ud af ti af de ca. 88.000 virksomheder oprettet i perioden 2005-2009 er skabt af enten faglærte eller ufaglærte iværksættere. Udover det høje antal

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2013

Kommunikationsstrategi 2013 Kommunikationsstrategi 2013 4 STYRKER x 3 MÅLGRUPPER x 3 TRIN Baggrund Kommunikationsstrategien 4 x 3 x 3 er sammen med kommunikationspartnerne udviklet af den nyetablerede fælles kommunikationsafdeling

Læs mere

Baggrund og rationale for de Regionale Erhvervsudviklingsprogrammer. Vækstforum. Markedsvilkår. Virksomhederne

Baggrund og rationale for de Regionale Erhvervsudviklingsprogrammer. Vækstforum. Markedsvilkår. Virksomhederne Baggrund og rationale for de Regionale Erhvervsudviklingsprogrammer Herning 12. november 2008 v/ Bent Mikkelsen Markedsvilkår og rammevilkår Statslige rammevilkår -Skat -Afgifter -Regulering Markedsvilkår

Læs mere

Nye erhvervspolitiske satsninger i Region Syddanmark

Nye erhvervspolitiske satsninger i Region Syddanmark Nye erhvervspolitiske satsninger i Syddanmark Udviklingsdirektør Mikkel Hemmingsen Syddanmark Odense, den 22. september 2008 Den regionalpolitiske vækstredegørelse Vækstredegørelsen sætter udfordringen

Læs mere

Enterprise Europe Network. Title. og Væksthus Midtjylland. Sub-title PLACE PARTNER S LOGO HERE. European Commission Enterprise and Industry

Enterprise Europe Network. Title. og Væksthus Midtjylland. Sub-title PLACE PARTNER S LOGO HERE. European Commission Enterprise and Industry Enterprise Europe Network Title og Væksthus Midtjylland Sub-title PLACE PARTNER S LOGO HERE European Commission Enterprise and Industry Hvad er Enterprise Europe Network Enterprise Europe Network har med

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE MELLEM VORDINGBORG KOMMUNE OG VORDINGBORG ERHVERV A/S 2016-2018

SAMARBEJDSAFTALE MELLEM VORDINGBORG KOMMUNE OG VORDINGBORG ERHVERV A/S 2016-2018 SAMARBEJDSAFTALE MELLEM VORDINGBORG KOMMUNE OG VORDINGBORG ERHVERV A/S 2016-2018 Aftalens parter Vordingborg Kommune Vordingborg Erhverv A/S Valdemarsgade 43 Marienbergvej 132, st. 4760 Vordingborg 4760

Læs mere

Forretningsgrundlag & Strategi. Erhverv.net Krakasvej 17, 3400 Hillerød Telefon Mail CVR- nr.

Forretningsgrundlag & Strategi. Erhverv.net Krakasvej 17, 3400 Hillerød Telefon Mail CVR- nr. Forretningsgrundlag & Strategi Erhverv.net Krakasvej 17, 3400 Hillerød Telefon 45 27 10 10 Mail info@erhverv.net CVR- nr.: 3079 0723 Grundlaget for Erhverv.nets virke Udgangspunktet er Loven om Erhvervsfremme,

Læs mere

Lokal erhvervsservice Gratis hjælp til iværksættere og virksomheder til at realisere vækstpotentialet hver kommune sin model

Lokal erhvervsservice Gratis hjælp til iværksættere og virksomheder til at realisere vækstpotentialet hver kommune sin model Lokal erhvervsservice Gratis hjælp til iværksættere og virksomheder til at realisere vækstpotentialet hver kommune sin model Favrskov Kommune er kåret som Østjyllands bedste erhvervskommune i 2010, 2011,

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE MELLEM VORDINGBORG KOMMUNE OG VORDINGBORG ERHVERV A/S 2014-2015

SAMARBEJDSAFTALE MELLEM VORDINGBORG KOMMUNE OG VORDINGBORG ERHVERV A/S 2014-2015 SAMARBEJDSAFTALE MELLEM VORDINGBORG KOMMUNE OG VORDINGBORG ERHVERV A/S 2014-2015 Aftalens parter Vordingborg Kommune Vordingborg Erhverv A/S Valdemarsgade 43 Marienbergvej 132, st. 4760 Vordingborg 4760

Læs mere

ERHVERVSPOLITIK GENTOFTE KOMMUNE

ERHVERVSPOLITIK GENTOFTE KOMMUNE ERHVERVSPOLITIK GENTOFTE KOMMUNE ERHVERVSPOLITIK Marts 2017 Udarbejdet af Opgaveudvalget Erhvervspolitik for Gentofte Kommune Godkendt af Kommunalbestyrelsen i 2017 Layout: Rosendahls a/s Downloades på:

Læs mere

Strategiske muligheder og anbefalinger

Strategiske muligheder og anbefalinger Strategiske muligheder og anbefalinger Bilag 3, til Region Nordjyllands Regionale Vækst og Udviklingsstrategi (REVUS) - 2015 til 2018. Indledning I dette bilag gives anvisninger til erhvervspolitiske handlinger

Læs mere

BilagKB_141216_pkt.19.01 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018

BilagKB_141216_pkt.19.01 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018 ERHVERVSKOMMUNEN HVIDOVRE I Hvidovre har vi mange virksomheder og arbejdspladser, både private og offentlige. Vi har et af Nordeuropas største erhvervsområder, Avedøre Holme,

Læs mere

Action plan til Erhvervsplanen

Action plan til Erhvervsplanen Action plan til Erhvervsplanen Erhvervsservice Servicemål for erhvervsservice Virksomheden i centrum Tættere samarbejde på tværs af forvaltninger Servicemål fra 2011 fortsat gældende Måling af målopfyldelse

Læs mere

Animation Board Viborg. Koordinationsgruppe. Projektgruppe Erhverv

Animation Board Viborg. Koordinationsgruppe. Projektgruppe Erhverv Organisation: Animation i Viborg Kommune. Animation Board Viborg består af repræsentanter fra Byrådet og Direktionen i Viborg Kommune samt udvalgte repræsentanter, der repræsenterer animationsmiljøet herunder

Læs mere

Side 1 af 11. Evaluering af besøgskampagne Sammen om vækst hos opstarts- og industrivirksomheder i Aarhus Kommune

Side 1 af 11. Evaluering af besøgskampagne Sammen om vækst hos opstarts- og industrivirksomheder i Aarhus Kommune Side 1 af 11 Evaluering af besøgskampagne Sammen om vækst hos opstarts- og industrivirksomheder i Aarhus Kommune 1 Side 2 af 11 Indhold 1. Baggrund og gennemførelse 2. Virksomhedernes vurdering af erhvervsklimaet

Læs mere

Aalborg som Danmarks bedste uddannelsesby. hvad gør Aalborg?

Aalborg som Danmarks bedste uddannelsesby. hvad gør Aalborg? Aalborg som Danmarks bedste uddannelsesby hvad gør Aalborg? NVF FORÅRSMØDE MARTS 2015 Uddannelsesstrategien 2012-14 Vision Aalborg skal være Danmarks bedste uddannelsesby Uddannelsesmiljøet skal være attraktivt

Læs mere

Dansk ErhvervsFremmes Globaliseringsnetværk

Dansk ErhvervsFremmes Globaliseringsnetværk Dansk ErhvervsFremmes Globaliseringsnetværk Onsdag den 23. Maj 2007, Horsens Kl. 14.00-17.00 Program for kick-off møde Velkomst Indlæg om Globalisering v. Jarl Frijs-Madsen, ambassadør, eksport og internationalisering

Læs mere

Direktørens beretning 2014

Direktørens beretning 2014 Jeg vil gerne starte med at sige, at jeg har glædet mig rigtig meget til denne dag. Glædet mig til igen at deltage i en generalforsamling, hvor mere end 200 lokale erhvervsfolk viser interesse og opbakning

Læs mere

Samarbejdsaftale 2014 Aftale om udførelse af Vejen Kommunes indsats vedrørende erhvervsfremme og turisme. Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen

Samarbejdsaftale 2014 Aftale om udførelse af Vejen Kommunes indsats vedrørende erhvervsfremme og turisme. Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen Samarbejdsaftale 2014 Aftale om udførelse af Vejen Kommunes indsats vedrørende erhvervsfremme og turisme Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen og UdviklingVejen Sdr. Tingvej 10 6630 Rødding indgår

Læs mere

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling. December 2014

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling. December 2014 Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling December 2014 Hvad er Business Region North Denmark? Nyt samarbejde i Nordjylland om vækst og udvikling Etableres af de 11 nordjyske kommuner

Læs mere

Cleantechdag 15.3.2010

Cleantechdag 15.3.2010 Cleantechdag 15.3.2010 Dagens Program 10.00 Nye virksomheder i Cleantech Partnerskab 10.30 Hvordan får Cleantech virksomheder de bedste muligheder? 11.00 Copenhagen Cleantech Cluster 11.30 Gate 21 11.45

Læs mere

UDKAST. Resultatkontrakt. mellem. Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd

UDKAST. Resultatkontrakt. mellem. Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd UDKAST Resultatkontrakt mellem Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd 2013 1 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3 2 Parterne 3 3 Vilkår 4 4 Indsatsområder 4 5 Mål 5 6 Økonomi 8 7 Kontrakt 8 7.1 Ny kontrakt

Læs mere

Projektbeskrivelse. 1. Stamoplysninger Projekttitel. Indsatsområde

Projektbeskrivelse. 1. Stamoplysninger Projekttitel. Indsatsområde Projektbeskrivelse 1. Stamoplysninger Projekttitel Indsatsområde Der er pt. en række store byggeprojekter i gang eller under opstart i Nordjylland, som alle indebærer stor aktivitet og dermed behov for

Læs mere

Udvalget for Uddannelse, Iværksætteri og Internationalisering

Udvalget for Uddannelse, Iværksætteri og Internationalisering Udvalget for Uddannelse, Iværksætteri og Referat Mødedato: Mandag den 3. marts 2014 Mødetidspunkt: 9:00 Sluttidspunkt: 12:10 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: Agro Business Park Niels Pedersens Alle 2

Læs mere

Vækstforums initiativer indenfor vindindustrien. Baggrund

Vækstforums initiativer indenfor vindindustrien. Baggrund Vækstforums initiativer indenfor vindindustrien Regionshuset Viborg Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 www.regionmidtjylland.dk Baggrund Vestas Wind Systems varslede den 12.

Læs mere

Bilag 5A: Fælles nordjysk platform for sundheds- og velfærdsinnovation

Bilag 5A: Fælles nordjysk platform for sundheds- og velfærdsinnovation Bilag 5A: Fælles nordjysk platform for sundheds- og velfærdsinnovation Hovedaktivitet 1. Virksomheds udvikling Et helt centralt element i at skabe bedre betingelser for udvikling handler om at skabe overblik

Læs mere

KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020

KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020 NOTAT KKR MIDTJYLLAND Den 16. september 2015 KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020 KKR Midtjylland har den 10. september 2015 drøftet første udkast til Vækstplan 2016-2020 Handlingsplan

Læs mere

Annoncering efter operatør til initiativet Innovationsdrevet vækst hos virksomheder, der leverer til sundheds- og velfærdsområdet

Annoncering efter operatør til initiativet Innovationsdrevet vækst hos virksomheder, der leverer til sundheds- og velfærdsområdet Regionshuset Viborg Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 www.regionmidtjylland.dk Annoncering efter operatør til initiativet Innovationsdrevet vækst hos virksomheder, der leverer

Læs mere

CFI Mission. CFI - Vision CFI er i 2017 et synligt samlingspunkt, et udviklingsmiljø og et netværk

CFI Mission. CFI - Vision CFI er i 2017 et synligt samlingspunkt, et udviklingsmiljø og et netværk CFI Mission Udvikling, vækst og synlighed for Viborgs industriproduktion og -uddannelser Etablering af flere industri- og produktionsvirksomheder Skabelse af flere arbejdspladser CFI - Vision CFI er i

Læs mere

Lokalafdeling Skive Viborg & Omegn. Ansøgning

Lokalafdeling Skive Viborg & Omegn. Ansøgning Ansøgning Industriens uddannelser Fremtidens uddannelser Ansøgning på vegne af DS Håndværk og Industri Skive-Viborg & Omegn: Kasserer Jørgen Jacobsen, Vestermarken 25, Vester Jølby, 7950 Erslev. Tlf: 2363

Læs mere

Resultatkontrakt. Opfølgning pr. 1. marts 2014. Projekt CenSec Innovationsnetværk (en forlængelse af Projekt CenSec - Klyngeudvikling)

Resultatkontrakt. Opfølgning pr. 1. marts 2014. Projekt CenSec Innovationsnetværk (en forlængelse af Projekt CenSec - Klyngeudvikling) Resultatkontrakt Opfølgning pr. 1. marts 2014 Projekt CenSec Innovationsnetværk (en forlængelse af Projekt CenSec - Klyngeudvikling) 10. juli 2012-31. august 2014 Journalnummer: 1-33-76-21-2-13 Kontraktens

Læs mere

HVAD ER GOD ERHVERVS- OG INNOVATIONSFREMME I ET VIRKSOMHEDSPERSPEKTIV?

HVAD ER GOD ERHVERVS- OG INNOVATIONSFREMME I ET VIRKSOMHEDSPERSPEKTIV? HVAD ER GOD ERHVERVS- OG INNOVATIONSFREMME I ET VIRKSOMHEDSPERSPEKTIV? Toprække De senere år har budt på en række evalueringer af centrale virkemidler på erhvervs- og innovationsfremmeområdet. Evalueringerne

Læs mere

Udvalget for Uddannelse, Handel og Innovation

Udvalget for Uddannelse, Handel og Innovation Referat Mødedato: Mandag den 28. september 2015 Mødetidspunkt 9:00 : Sluttidspunkt: 11:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: M.1.17/rådhuset Jens Rohde, Mette Nielsen, Niels Dueholm, Stine Damborg, Åse

Læs mere

Partnerskabsaftale om entreprenørskab i uddannelserne Mellem

Partnerskabsaftale om entreprenørskab i uddannelserne Mellem Partnerskabsaftale om entreprenørskab i uddannelserne 2011-2013 Mellem, Via University College, og Region Midtjylland Indledning: Vores fremtidige konkurrenceevne styrkes af, at vi gennem vores uddannelsessystem

Læs mere

Nyuddannede i SMV erne - Skitse til drøftelse med partnere

Nyuddannede i SMV erne - Skitse til drøftelse med partnere Nyuddannede i SMV erne - Skitse til drøftelse med partnere April 2015 Hvad ved vi om højtuddannede i SMV erne? Tre ud af fire private virksomheder i Danmark har færre end 10 ansatte. Af disse har 1 ud

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE. The American-Danish Energy Network: Et nyt og unikt koncept fra Ambassaden i Washington D.C.

PROJEKTBESKRIVELSE. The American-Danish Energy Network: Et nyt og unikt koncept fra Ambassaden i Washington D.C. April 2012 /cn PROJEKTBESKRIVELSE The American-Danish Energy Network: Et nyt og unikt koncept fra Ambassaden i Washington D.C. Det amerikanske forsvar, verdens største enkeltforbruger af energi, ønsker

Læs mere

Oplæg 3 fyrtårne i erhvervshandlingsplanen for 2016-17

Oplæg 3 fyrtårne i erhvervshandlingsplanen for 2016-17 Oplæg 3 fyrtårne i erhvervshandlingsplanen for 2016-17 Erhvervsudviklingschef, Jette Rau www.ballerup.dk 3 nye fyrtårne 1. Klyngesamarbejde 2. Investeringsstrategi 3. Vækstiværksættere Målgruppen er i

Læs mere

Enheden for Erhvervs- og Turismeudvikling, Holstebro Kommune Kontaktperson: Mikael Oddershede

Enheden for Erhvervs- og Turismeudvikling, Holstebro Kommune Kontaktperson: Mikael Oddershede Projekttitel Projektansvarlig Øvrige partnere startnu / vækst NU Enheden for Erhvervs- og Turismeudvikling, Holstebro Kommune Kontaktperson: Mikael Oddershede Samarbejdspartnere: Nupark, STARTVÆKST Holstebro,

Læs mere

v. Borgmester Carsten Kissmeyer, Ikast- Brande Kommune www.ikast-brande.dk

v. Borgmester Carsten Kissmeyer, Ikast- Brande Kommune www.ikast-brande.dk v. Borgmester Carsten Kissmeyer, Ikast- Brande Kommune Ikast-Brande Kommunes erhvervspolitik Den regionale udviklingsmodel Rammen om det gode liv Vækstvilkår - Menneskelige ressourcer - Innovation, nye

Læs mere

Skive Kommunes Erhvervspolitik 2013-2016

Skive Kommunes Erhvervspolitik 2013-2016 ENERGI ERHVERV UDVIKLING INNOVATION VÆKST Skive Kommunes Erhvervspolitik 2013-2016 på vej mod mere vækst og udvikling Skive - det er RENT LIV 2013-2016 Skive - det er RENT LIV Indhold Vi vil skabe mere

Læs mere

Kapital møder Vækst. d. 16. november Væksthus Sjælland 1

Kapital møder Vækst. d. 16. november Væksthus Sjælland 1 Kapital møder Vækst d. 16. november 2011 Væksthus Sjælland 1 Dagens program 12.00 ANKOMST OG REGISTRERING 12.45 VELKOMST OG INTRODUKTION v. Kim Linnemann, Væksthus Sjælland 13.00 SÅDAN FINDES EKSTERN EGENKAPITAL

Læs mere

TEMADRØFTELSE OM ERHVERV BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET 18. MAJ 2015

TEMADRØFTELSE OM ERHVERV BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET 18. MAJ 2015 TEMADRØFTELSE OM ERHVERV BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET 18. MAJ 2015 PROGRAM 1. Indsatser i erhvervs- og vækstpolitikken 2. Erhvervshusets organisering og opgaver 3. Drøftelse af forslag til indsatser

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Midtjysk Iværksætterfond. 1. januar 2012-31. december 2014. Journalnummer: 1-33-70-7-12. Kontraktens parter.

Resultatkontrakt. Vedrørende. Midtjysk Iværksætterfond. 1. januar 2012-31. december 2014. Journalnummer: 1-33-70-7-12. Kontraktens parter. Resultatkontrakt Vedrørende Midtjysk Iværksætterfond 1. januar 201231. december 2014 Journalnummer: 13370712 Kontraktens parter Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Eannr: 5

Læs mere

Handlingsplan for Kvindelige Iværksættere

Handlingsplan for Kvindelige Iværksættere Handlingsplan for Kvindelige Iværksættere November 2009 FORORD Vi skal alle være med til at sikre fremtidens vækst og velstand i Danmark. Alle har et ansvar og en rolle at spille, for at vi fortsat kan

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere