VIBORGegnens Erhvervsråd: Opgaver og effektmål 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VIBORGegnens Erhvervsråd: Opgaver og effektmål 2015"

Transkript

1 VIBORGegnens Erhvervsråd: Opgaver og effektmål 2015 VIBORGegnens Erhvervsråd (VER) skal i 2015 gennemføre og/eller aktivt bidrage til nedenstående opgaver. Der er opstillet konkrete effektmål for alle de opgaver, hvor det er muligt. VER s bidrag til øvrige opgaver beskrives og evalueres i VER s skriftlige rapportering til Viborg Kommunes Økonomi- og Erhvervsudvalg. Kilderne til information om effektmålenes opfyldelse er ligeledes angivet. VER og Viborg Kommune samarbejder om at indhente de oplysninger som VER ikke selv direkte kan levere. 1. Markedsføring af Viborg - Synliggøre Viborg som en attraktiv kommune for både eksisterende og nye virksomheder i og udenfor kommunen, f.eks. via bidrag til medieomtale lokalt/nationalt af erhvervsmæssige styrker og succeser i Viborg Kommune, eller eksempler på virksomheder som har haft en positiv oplevelse af samarbejdet med Viborg Kommune. - Bidrage til medieomtale om virksomheder, som har fået et konkret og/eller generelt udbytte af vejledning fra VIBORGegnens Erhvervsråd, både i lokale og nationale medier. - Bidrage til planlægning og implementering af Viborg Kommunes markedsføringsstrategi, herunder deltage i det nye markedsføringsorgan under Samarbejde på Tværs. - Deltage aktivt i det tværgående samarbejde omkring Events- og Fyrtårns initiativer. - Medvirke i formidling og salg af erhvervsgrunde i Viborg Kommune. - Deltage aktivt i forskellige fora med henblik på at styrke dialog og samarbejde mellem kommune, erhvervsliv og uddannelse, herunder Dialogforum og Koordinationsgruppen. Opfølgning pr. 25. maj 2015 VER har i slutningen af 2014 og starten af 2015 arbejdet meget fokuseret med kommunikation og markedsføring. Dette har ført til en lang række historier i lokale og regionale medier. For har VER investeret i ansættelse af kommunikationsmedarbejder medfinansieret med ca. 40% af omkostningerne fra Viborg Kommune. Fokus i ansættelsen er på at sælge gode mediehistorier omkring erhvervsliv og erhvervsklima i Viborg Kommune. Der er lavet en organisering, der sikrer, at den pågældende medarbejdere har sin faste gang både i kommunens forskellige forvaltninger og hos Erhvervsrådet, og det har foreløbigt medvirket til god dækning af eksempelvis den amerikanske ambassadør Rufus Giffords besøg i Viborg, åbning af Center for Industri og lancering af Rekrutteringsnetværk Viborg. VER er en aktiv medspiller i Samarbejde på Tværs og i den fælles markedsføringsstrategi. Konkret er der i regi af markedsføringspuljen i 2014 lavet TV reklamer for Awardshow Viborg på TV Midt Vest i efteråret 2014, der er gennemført annoncering for VER s nye CV Database i JP. I 2015 er der gennemført en række initiativer under markedsføringspuljen: - En markant markedsføring af Danish Automotive Group, bl.a. med deltagelse i international messe i Istanbul - Etablering af det nye markedsføringskoncept Viborg Ambassadørerne - Produktion af helt ny erhvervsfilm om Viborg Kommune, baseret på animation og almindelig film. Filmen er lavet både i en dansk og engelsk version og er lanceret via You Tube og alle relevante, sociale medier. Den danske udgave er d.d. afspillet af 949 forskellige personer, mens den engelske udga-

2 ve er afspillet af 383 personer. Idéen er, at filmen skal bruges af Viborg Ambassadørerne og andre virksomheder via deres hjemmesider samt i forbindelse med messedeltagelser og lignende. - Deltagelse i Karrieredage i landets fire universitetsbyer Aalborg, Aarhus,m Odense og København. En rigtig god oplevelse der vil blive en fast bestandel af vores markedsføring og tiltrækning af nye medarbejdere til vores område. - Udvikling af Corporate Identity for Center for Industri på net og i tryk samt via annoncering, åbningsevent og pressemeddelelser i forbindelse med ny direktøransættelse. VER deltager i en bred vifte af koordinerende fora, der har til formål at styrke samarbejdet på tværs af erhvervsliv, kommune, uddannelse, etc. Det drejer sig blandt andet om Dialogforum og Koordinationsgruppen men desuden deltager vi Beskæftigelsespolitisk Forum (og tidl. LBR), i det kommende Ungeindsats udvalg, Praktikcenter-udvalg og i udrulning af uddannelses-strategi. Effektmål - Positiv udvikling i medieomtalen af Viborg Kommune (Kilde: Viborg Kommunes medieovervågning). - Minimum 10 artikler i lokale og/eller nationale medier, med eksempler på lokale virksomheder, som har fået et konkret eller generelt udbytte af vejledning fra VIBORGegnens Erhvervsråd og/eller eksempler på virksomheder som har haft en positiv oplevelse af samarbejdet med Viborg Kommune (Kilde: VER og Viborg Kommunes medieovervågning). 2. Rekruttering en attraktiv kommune, der tiltrækker kompetent arbejdskraft - Gennemføre konkrete matchmaking-aktiviteter og formidle kontakt mellem virksomheder, studerende, erhvervs Ph.d. ere og forskning. Formålet er at tilføre virksomheder ny viden og nye kompetencer gennem projektsamarbejder, praktikophold, studiejob, ansættelse af nyuddannede og deltagelse i forskningsprojekter, herunder særligt via samarbejdsaftalen med Aalborg Universitet og AAU Matchmaking. - Fremme virksomhedernes viden om og brug af regionale og nationale programmer, der giver tilskud til tilførsel af ny viden og kompetencer, herunder f.eks. Innobooster. - Initiativer der fremme virksomhedernes adgang til kvalificeret arbejdskraft, herunder f.eks. deltagelse i karrieremesser og den i efteråret 2014 lancerede CV-database. - Bidrage aktivt til etablering af elev- og praktikpladser i tæt samspil med erhvervslivet og uddannelsesinstitutioner. - Bidrage aktivt til projekter og samarbejder, der har fokus på uddannelse, kompetencer, beskæftigelse, erhvervslivet og samarbejdet på tværs mellem disse, herunder f.eks. KompetenceCenter MIDT og KUBE projektet.

3 Opfølgning pr. 25. maj 2015 VER har i en del år arbejdet med matchmaking aktiviteter i samarbejde med specielt Aalborg Universitet men også med andre vidensinstitutioner. Dette arbejde udvikler sig meget positivt, bl.a. fordi der opleves en stigende efterspørgsel blandt de lokale virksomheder efter studerende og højtuddannede, hvilket er meget positivt. Som nævnt deltog VER for første gang i Karrieredage på fire universiteter i starten af marts 2015, og det var en stor succes, og der kan rent faktisk nu ses det første afkast ved, at nogle af dem, der besøgte VER s stand nu er færdige med uddannelsen og har henvendt sig for at komme i spil over for det lokale erhvervsliv. I efteråret 2014 etablerede VER den nye CV Database med et mål om at tilknytte 100 virksomheder inden udgangen af 2015, og dette mål ser realistisk ud, da der ved udgangen af maj er mere end 50 virksomheder med omkring ordningen. VER har været deltager i det netop afsluttede KompetenceMidt projekt og KUBE samarbejde, hvor VER i fællesskab med Mercantec og Viborg Kommunes Jobcenter er førende i regionen for koordineret samarbejde på tværs af de tre instanser. For at styrke arbejdskraft området har VER etableret en decideret Task Force for arbejdskraft pr. 1. maj med 4 medarbejdere, der blandt andet skal implementere det nye Rekrutteringsnetværk Viborg, der er igangsat i samarbejde med Jobcentret, og som skal varetage det fortsatte arbejde med matchmaking, Innobooster, praktikpladser, etc. Seneste skud på stammen er, at VER er facilitator på ét af sporene i den nye Uddannelsesstrategi, hvor det handler om at skabe et system for Praktikplads Garanti samt en effektiv plan for efter- videreuddannelse af både faglært og ufaglært arbejdskraft. Effektmål - Minimum 100 virksomheder har inden udgangen af 2015 valgt at benytte sig af og samarbejde om VER s CV Database (Kilde: VER) fortsat realistisk mål - Minimum 5 virksomheder skal etablere konkret samarbejde med studerende eller forskere fra videregående uddannelser udenfor Viborg Kommune, i forlængelse af vejledning fra VER (Kilde: VER). dette mål er nået ved udgangen af maj måned 2015, så VER forventer at etablere minimum dobbelt så mange aftaler i indeværende år - Minimum 3 virksomheder gør brug af nationale programmer med fokus på ny viden og kompetencer (f.eks. Innobooster), i forlængelse af vejledning fra VER (Kilde: VER og Innovationsfonden). Der er lavet tre Innobooster aftaler i indeværende år, så målet er nået. Der er midlertidig lukket for ordningen indtil juli 2015, men vi forventer at kunne fordoble antallet i den resterende del af Fælles fokus på forbedret infrastruktur - I samarbejde med Viborg Kommune og andre interessenter bidrage aktivt til arbejdet med at sikre forbedret infrastruktur til og omkring Viborg Kommune, herunder deltagelse i Hærvejskomiteen og Rute 26 Task Force.

4 Opfølgning pr. 25. maj 2015 VER er fortsat sekretariat for Hærvejskomiteen, og det er i høj grad lykkedes at få denne transportkorridor på den nationalpolitiske dagsorden, senest i form af at Statsministerkandidat Lars Løkke har lovet at den parallelle motorvej vil stå højt på dagsorden for en ny borgerlig regering. VER har sammen med Hærvejskomiteen gennemført en række møder med ledende politikere, såsom Søren Pape Poulsen og Kristian Thulesen Dahl, ligesom der i tillæg til en række tidligere analyser senest er gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt mere end 600 virksomheder i det berørte område, der understreger behovet for en ny transportkorridor. VER har været drivkraft i en Rute 26 Task Force med en lang række initiativer sammen med kommuner, interesseorganisationer og erhvervslivet, og det lykkedes i det seneste trafikforlig fra juni 2014 at få fastlagt linieføring samt afsat midler til indledende ekspropriering. Det er værd at nævne et godt samarbejde med Erhvervsnetværk Hammel, Favrskov Erhvervsråd, Erhverv Silkeborg og Erhverv Aarhus omkring en fælles indsats, der blandt andet har ført til hjemmesiden hvor man kan læse de mange artikler og initiativer, der er taget det seneste års tid. Effektmål - Udbygning af rute 26 og etablering af en Hærvejsmotorvej skal på den nationale politiske dagsorden. Begge vejprojekter er en fast del af den nationalpolitiske drøftelse nu, men der er behov for fortsat massivt pres og investering i lobby virksomhed for at sikre, at der træffes de rette beslutninger inden for en overskuelig tidshorisont. 4. Vækst i Viborgs virksomheder - Individuel vejledning af potentielle iværksættere, nystartede virksomheder under 3 år og etablerede virksomheder, herunder også via opsøgende indsats. Dette er en kerneopgave for VER, og det foregår både via opsøgende besøg, henvendelser fra virksomheder og ikke mindst VER s mange intromøder, foredrag, netværk, etc. hvor iværksætteri og virksomhedsudvikling prædikes - Særligt fokus på iværksætteri inden for temaerne Animation og nye medier og Grøn teknologi og bæredygtig produktion i samspil med Arsenalet, Agro Business Park, Center for Industri m.fl. Der er et tæt samarbejde med de to eksisterende inkubationsmiljøer Arsenalet og Agro Business Park, bl.a. via VER s deltagelse i bestyrelsen for Arsenalet og i Agro Business Innovation. VER har været hovedansvarlig for idé, koncept, dannelse af partnerskaber, prospektudarbejdelse, oplæg til kommunal sagsbehandling for Center for Industri. Efterfølgende har VER været drivkraft i etablering af bestyrelse, leje og indretning af lokaler, ansættelse af medarbejdere, præsentation over for virksomheder og deltagelse i bestyrelsen bag CFI. - Henvisning af iværksættere, etablerede virksomheder og særligt potentielle vækstvirksomheder til relevante muligheder, herunder VER s egen ordinære og udvidede klippekortordning, det Midtjyske Vækstunivers, regionale og nationale programmer, samt private rådgivere. For en nærmere uddybning af dette henvises til VER s årsrapport for 2014 samt IRIS Profilanalyse fra April Generelt kan siges, at VER i 2014 har gennemført vejledning for færre virksomheder og iværksættere end året før, men til gengæld er vejledningsforløb længere og mere komplekse. Dette er blandt andet et resultat af, at VER har rigtig godt fat i vækstlaget af virksomheder bedst i regionen og disse virksomheder stiller større krav og har brug for flere ressourcer end almindelige virksomheder. Det er naturligvis vigtigt, at VER fortsat når ud til mange virksomheder, men i sidste ende er kvalitet vigtigere end kvantitet.

5 - Fremme iværksætteri i folkeskolen og på videregående uddannelser, i samarbejde med uddannelsesinstitutionerne. Samarbejdet er blevet intensiveret med uddannelsesinstitutioner, og VER optræder på næsten alle uddannelsesinstitutioner i kommunen med jævne mellemrum for at fortælle om iværksætteri, erhvervsliv, etc. Seneste udvikling er, at VER også er kommet ind på sygeplejerske og pædagog uddannelser for at arbejde med entreprenørskab, idégenerering og iværksætteri. - Planlægge og gennemføre kollektive arrangementer, herunder iværksætterkurser og informations- og inspirationsmøder. VER gennemfører månedlige intromøder for kommende iværksættere, og søgningen til disse er markant stigende i den første del af 2015 med mere end 30 deltagere pr. gang. Derudover har VER haft en række åbne iværksætter arrangementer med relevante temaer inden for bl.a. markedsføring og finansiering. I første kvartal 2015 har VER for første gang gennemført et iværksætter teaterstykke med rigtige iværksættere, skattefolk, revisorer, advokater og bankfolk som skuespillere. Initiativet var en stor succes med mere end 70 deltagere. Det forventes at initiativet gentages. - Fortsætte og udvikle relevante netværk. VER er førende blandt erhvervsråd i Danmark, når det gælder udvikling og drift af netværk. Her kan nævnes den meget succesfulde Erhvervsklub med mere end 1600 medlemmer, der efterhånden har kørt i mange år. Desuden drives en række mere specifikke netværk, såsom: - Energinetværk - HR netværk - Viborg Lederforum - Viborg Executive Forum - Åbent iværksætternetværk - Fødevarenetværk Senest netværk etableret eller undervejs er det nye Bestyrelsesforum, der er lanceret i maj 2015, og Rekrutteringsnetværk Viborg der er påbegyndt arbejdet den 1. april Udover netværk arbejder VER desuden med etablering af nationale klynger, og den første der er undervejs er Danish Automotive Group. DAG er startet med 8 lokale virksomheder men forventes udvidet med en række virksomheder fra resten af landet over de kommende år. - Vejlede og guide iværksættere og virksomheder i adgang til risikovillig kapital og øvrig finansiering. Der er gennemført et vækstgruppeforløb i løbet af 2014 med 10 deltagende virksomheder med fokus på at skaffe risikovillig kapital. Desuden er der afholdt flere finansierings-arrangementer både for iværksættere og etablerede virksomheder, bl.a. blev der gennemført et arrangement sammen med Vækstfonden i marts måned 2015 med mere end 100 deltagere. Der vejledes også individuelle virksomheder, bl.a. med formidling til den regionale Kapital Coach ordning og til den nationale Early Warning ordning, der både kan anvendes til virksomheder i overhængende kriser eller til virksomheder med behov for at få overblik over den finansielle situation. - Fremme samarbejdet mellem forskning, studerende og virksomheder, herunder via samarbejdsaftalen med Aalborg Universitet. Der er et tæt og veletableret samarbejde med Aalborg Universitet med fokus på forskellige former for matchmaking, springboards og studerende og medarbejdere på virksomhedsbesøg. Der arbejdes løbende med at styrke relationen til Aalborg Universitet, bl.a. til Center for Mekanik og Produktion, der er blevet sat i forbindelse med det nye Center for Industri. Der arbejdes dog også for at skabe tættere relationer til Aarhus Universitet. Bl.a. drøftes muligheden for at ud-

6 vikle et ledelsesforløb i regi af Viborg Executive Forum med undervisere fra Aarhus Universitet men med afholdelse i Viborg. - Individuel vejledning af iværksættere og etablerede virksomheder vedr. mulighederne for internationalisering, samt henvise til relevante tilbud fra andre aktører, f.eks. Danmarks Eksportråd, Europe Enterprise Network, Central Denmark EU-Office (herunder ifacilitator programmet) og Væksthus Midtjylland. Internationalisering fylder meget i en del af vejledningsforløbene, selv om størstedelen af danske virksomheder ikke eksporterer. VER har i det forløbne år haft et godt samarbejde med Eksportrådet, både med individuel henvisning til af virksomheder og samarbejde med repræsentationer i udlandet, men også i forbindelse med gennemførelse af en eksportmesse for Danish Automotive Group i Istanbul, hvor såvel kontoret i København og konsulatet i Istanbul var meget behjælpelige. Desuden anvises løbende virksomheder til Global Midt og til Væksthusets Accellerator program, selv om disse i første halvår af 2015 har været underdrejede pga overgang fra en periode til en anden i EU s programmer. Den 26. maj 2015 gennemføres et større arrangement i Karup Lufthavn, hvor Eksportrådets repræsentanter i Polen, Tyskland, Benelux og UK kommer og fortæller om markedsmuligheder på disse markeder. - Selv og/eller i samarbejde med andre aktører, udvikle og facilitere netværk, samt kollektive og individuelle forløb med fokus på internationale muligheder. Som nævnt ovenfor er der gennemført et eksportfremstød mod det internationale automarked via automesse i Istanbul i tæt samarbejde med Eksportrådet. - Bidrage aktivt til og/eller fremme lokale virksomhederes deltagelse i internationale eksportfremstød, matchmaking arrangementer, teknologi- og samarbejdssøgninger m.v. VER formidler relevante tilbud fra en række samarbejdspartnere, såsom EEN, Censec, Center for Underleverandører, Væksthus Midtjylland, Global Midt, Eksportrådet, Eksportforeningen, etc. - Bidrage aktivt til gennemførelse og fortsat udvikling af eksisterende og nye projekter og inkubationsmiljøer, herunder særligt Center for Industri, KnowHowZ, Arsenalet, CenSec, Biocluster og samt Agro Business Park. VER har været drivkraft bag etablering af Center for Industri, der er åbnet den 11. maj 2015 i lokaler hos Knowhowz i Bjerringbro. Der gennemføres løbende iværksættervejledning i regi af Knowhowz. VER er repræsenteret i bestyrelsen på Arsenalet, Center for Industri og i Agro Business Innovation og er medlem af styregruppe og arbejdsgruppe bag BioCluster. Endelig er VER medlem af Censec og DAMRC. - Deltage aktivt i implementering af Viborg Kommunes animationsstrategi, samt øvrige relevante strategier og initiativer. VER spiller en central rolle i udrulning af animationsstrategi, bl.a. med ansvar for at formidle brugen af animation i den øvrige del af erhvervslivet. Desuden bidrager VER til udvikling af animationsmiljøet ved at vejlede iværksættere i miljøet og undervise i iværksætteri på studiet. Desuden var VER en aktiv del af Anibiz i efteråret 2014 i forbindelse med Viborg Animationsfestival. VER er omdrejningspunkt for de fleste initiativer i Viborg Kommunes erhvervsstrategi og medvirker aktivt i udrulningen af Event-strategien bl.a. med deltagere i styre og arbejdsgrupper i forbindelse med Snapstinget. Senest er VER en central aktør i udrulning af ny uddannelsesstrategi for Viborg Kommune. - Bidrage aktivt til udvikling og gennemførelse af eksisterende og nye projekter i samarbejde med Viborg Kommune, VisitViborg, Viborg Handel, Viborg Idrætsråd m.fl. Dette foregår i regi af Samarbejde på Tværs med deltagelse af alle ovenstående parter. Desuden holdes én gang om måneden et chefmøde på tværs af disse organisationer for at drøfte muligheder for styrket samarbejde.

7 Effektmål - Positiv udvikling på 1% nye arbejdspladser i private virksomheder pr. år (Kilde: Danmarks Statistik). VER har ikke set denne statistik for Positiv udvikling i antal vækstiværksættere i Viborg Kommune pr. år (Kilde: Danmarks Statistik). VER har ikke kunnet finde denne statistik for Positiv udvikling i antal iværksættere i Viborg Kommunes pr indbyggere pr. år (Kilde: Danmarks Statistik og Dansk Industri). Med udgangspunkt i IRIS profilanalyse og en beregning på deres tal, kan det konstateres, at antallet af iværksættere i Viborg Kommune er vokset markant fra 482 i 2012 til 810 i nye vækstvirksomheder i Viborg kommune pr. år, målt som antallet af virksomheder med mere end 5 ansatte (Kilde: Danmarks Statistik). Med udgangspunkt i NNerhverv, så var der 887 virksomheder med mere end 5 ansatte ved udgangen af Dette tal er vokset til 938 virksomheder ved udgangen af 2014, så det giver et plus på 51 virksomheder. - Positiv udvikling i overlevelsesraten blandt iværksættere, som har modtaget vejledning hos VER (Kilde: VER). Der måles på overlevelsesrate efter hhv 1, 2 og 3 år. I 2014 kan vi konstatere, at der for virksomheder på 3 år dvs etableret i 2011 er der et fald i overlevelsesraten fra ca. 75% til 66%. Dette er bekymrende, og derfor har vi igangsat en tættere opfølgning på virksomhederne, så vi kan afdække evt. behov og kunne sætte hurtigere ind med hjælp i kritiske perioder. Vi håber, at dette initiativ kan få overlevelsesraten op på et godt niveau. VER har en målsætning om, at inden udgangen af 2017 skal overlevelsesraten være mere end 80% efter tre år blandt de virksomheder, der benytter sig af VER s vejledningssystem. - Minimum 10 virksomheder skal deltage i internationale eksportfremstød, matchmaking arrangementer, teknologi- og samarbejdssøgninger m.v. arrangeret af VER selv og/eller andre. Danish Automotive Group med 8 virksomheder har deltaget i eksportfremstød med udgangspunkt i automesse i Istanbul i april Desuden har en landbrugs/bioøkonomi delegation været i Canada i forbindelse med et Global Midt initiativ. Endelig er en række, individuelle virksomheder blevet henvist til eksport- og internationaliserings arrangementer.

Mål og Midler Uddannelse, handel og innovation

Mål og Midler Uddannelse, handel og innovation Fokusområder i 2014 Udvalget er med konstitueringsaftalen for perioden 2014-2017 et nyt udvalg, og indsatsen i en større del af 2014 bærer præg af, at udvalget tilegner sig det nødvendige vidensfundament

Læs mere

Bilag til aftale mellem KKR Midtjylland og Væksthus Midtjylland 2014 LOKAL SAMARBEJDSAFTALE OM ERHVERVSSERVICE MELLEM

Bilag til aftale mellem KKR Midtjylland og Væksthus Midtjylland 2014 LOKAL SAMARBEJDSAFTALE OM ERHVERVSSERVICE MELLEM LOKAL SAMARBEJDSAFTALE OM ERHVERVSSERVICE MELLEM VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD, VIBORG KOMMUNE OG VÆKSTHUS MIDTJYLLAND Indholdsfortegnelse: a) Generel del: 1. Indledning 2. Samarbejdsaftalens parter 3. Aftaleperiode

Læs mere

Direktørens beretning 2014

Direktørens beretning 2014 Jeg vil gerne starte med at sige, at jeg har glædet mig rigtig meget til denne dag. Glædet mig til igen at deltage i en generalforsamling, hvor mere end 200 lokale erhvervsfolk viser interesse og opbakning

Læs mere

Ny strategi for iværksætterindsatsen i Silkeborg Kommune

Ny strategi for iværksætterindsatsen i Silkeborg Kommune Ny strategi for iværksætterindsatsen i Silkeborg Kommune Indledning En ny strategi for iværksætterindsatsen skal sikre en styrket og sammenhængende indsats, der skaber flere nye iværksættere, vækstvirksomheder

Læs mere

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION KORT VERSION erhvervsstrategi 2015-2022 Den nye erhvervsstrategi 2022 er klar på businesskolding.dk/strategi2022 Vi er stærkere sammen, så lad os komme i gang. Du kan begynde ved at læse med her forord

Læs mere

VÆKSTHUS SYDDANMARK. Gør udfordringer til muligheder. Peter Rosendahl

VÆKSTHUS SYDDANMARK. Gør udfordringer til muligheder. Peter Rosendahl VÆKSTHUS SYDDANMARK Gør udfordringer til muligheder Peter Rosendahl OPGAVE OG MÅLGRUPPE Målgruppen er virksomheder med høje vækstambitioner 20% Mindst 5 ansatte og ambition 20% årlig vækst 3 år i træk

Læs mere

Væksthuset byder velkommen

Væksthuset byder velkommen Velkommen Væksthuset byder velkommen Det er vores mål at fordoble antallet af vækstvirksomheder i regionen. Væksthuset skal være internationalt førende og være det naturlige omdrejningspunkt for vækstiværksættere

Læs mere

Projekt Forskel gør en forskel

Projekt Forskel gør en forskel Projekt Forskel gør en forskel Resumé Projekt Forskel gør en forskel sigter mod at optimere processen mht. at få flere højtuddannede nydanskere i arbejde i små og mellemstore virksomheder (SMV). Det gøres

Læs mere

BEDRE Business. for dig og din virksomhed

BEDRE Business. for dig og din virksomhed BEDRE Business for dig og din virksomhed Vidste du? at der er ca. 10.000 virksomheder i Aalborg Kommune. at der hvert år etableres ca. 1.000 nye virksomheder. at BusinessAalborg rådgiver ca. 800 iværksættere

Læs mere

Erhvervsservice & erhvervsfremme

Erhvervsservice & erhvervsfremme Dette notat er en afrapportering af Business Faxes erhvervsservice- og erhvervsfremmeaktiviteter i perioden 01.01.14-30.06.14. Business Faxe udbyder basale erhvervsserviceydelser til iværksættere og virksomheder

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland

Resultatkontrakt. Vedrørende. Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland Resultatkontrakt Vedrørende Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland 1. december 2008-30. november 2010 Journalnummer: 1-33-76-21-17-08 Kontraktens parter

Læs mere

TILBUD OG PROGRAMMER I 2015

TILBUD OG PROGRAMMER I 2015 VÆKSTHUS SYDDANMARKS TILBUD OG PROGRAMMER I 2015 SKAB VÆKST MED PROFESSIONEL BESTYRELSE. 5. MAJ 2015. VÆKSTHUSENE Gør udfordringer til muligheder PROGRAM FOR DAGEN 1. 15.00. Velkomst og introduktion til

Læs mere

Samarbejdsaftale 2014 Aftale om udførelse af Vejen Kommunes indsats vedrørende erhvervsfremme og turisme. Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen

Samarbejdsaftale 2014 Aftale om udførelse af Vejen Kommunes indsats vedrørende erhvervsfremme og turisme. Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen Samarbejdsaftale 2014 Aftale om udførelse af Vejen Kommunes indsats vedrørende erhvervsfremme og turisme Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen og UdviklingVejen Sdr. Tingvej 10 6630 Rødding indgår

Læs mere

Direktørens beretning 2015

Direktørens beretning 2015 Traditionelt set, så bruges en beretning oftest til at kigge tilbage på det forgangne år, og fremhæve de resultater der er opnået, men som formanden nævnte i sin beretning, så har udviklingen af en ny

Læs mere

Erhvervsanalyse. Favrskov Kommune Erhvervskonference

Erhvervsanalyse. Favrskov Kommune Erhvervskonference Erhvervsanalyse Favrskov Kommune Erhvervskonference 17. juni 2015 Formål Analysen har til formål at: Supplere og nuancere de landsdækkende og tidligere lokale analyser Afdække de lokale rammer og vilkår

Læs mere

Funktionelle erhvervsregioner

Funktionelle erhvervsregioner Funktionelle erhvervsregioner Når kommuner arbejder på tværs af grænser: International frem for sognebaseret vækstkultur KL s Erhvervstemadag 13. september 2013 v/ Gregers André Pilgaard og Jan Beyer Schmidt-Sørensen,

Læs mere

Skive Kommunes Erhvervspolitik 2013-2016

Skive Kommunes Erhvervspolitik 2013-2016 ENERGI ERHVERV UDVIKLING INNOVATION VÆKST Skive Kommunes Erhvervspolitik 2013-2016 på vej mod mere vækst og udvikling Skive - det er RENT LIV 2013-2016 Skive - det er RENT LIV Indhold Vi vil skabe mere

Læs mere

Viden, vækst og vilje Iværksætteri

Viden, vækst og vilje Iværksætteri Viden, vækst og vilje Iværksætteri ErhvervslederForum Handlingsplan i Aalborg Samarbejdet 2011-2014 ERHVERVSLIVETS VÆKSTLAG Med udgangspunkt i erhvervsstrategien Viden, vækst og vilje er der udarbejdet

Læs mere

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 15. november 2011

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 15. november 2011 erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 15. november 2011 TV/PF 15.11. 2011 Silkeborg Welcome UDDANNELSE & KOMPETENCE At lette virksomhedernes modtagelse og integration af udenlandsk

Læs mere

VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED

VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED DU KAN BRUGE FOODNETWORK TIL... 210 mm MATCHMAKING Vi finder den rigtige samarbejdspartner til dig både danske og udenlandske Vi bygger bro mellem

Læs mere

Samarbejdet mellem jobcenter og virksomheder. Jobcenterleder Troels Kjærgaard

Samarbejdet mellem jobcenter og virksomheder. Jobcenterleder Troels Kjærgaard Samarbejdet mellem jobcenter og virksomheder Jobcenterleder Troels Kjærgaard Designarbejdsgruppen Virksomhedsrettede mål i Beskæftigelsesplanen 2007 2013: Årlige mål for den virksomhedsvendte indsats 2014:

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Midtjysk Iværksætterfond. 1. januar 2012-31. december 2014. Journalnummer: 1-33-70-7-12. Kontraktens parter.

Resultatkontrakt. Vedrørende. Midtjysk Iværksætterfond. 1. januar 2012-31. december 2014. Journalnummer: 1-33-70-7-12. Kontraktens parter. Resultatkontrakt Vedrørende Midtjysk Iværksætterfond 1. januar 201231. december 2014 Journalnummer: 13370712 Kontraktens parter Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Eannr: 5

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

Forslag til. Organisering af BioMed Community 2007 - Mulige modeller for fremtidig organisering. Intern version 28. august 2006

Forslag til. Organisering af BioMed Community 2007 - Mulige modeller for fremtidig organisering. Intern version 28. august 2006 Forslag til Organisering af BioMed Community 2007 - Mulige modeller for fremtidig organisering Intern version 28. august 2006 Indledning Region Aalborg Samarbejdet og Aalborg Erhvervsråd skal drøfte hvordan

Læs mere

Ansøgning Etableringen af International House North Denmark

Ansøgning Etableringen af International House North Denmark Ansøgning Etableringen af International House North Denmark Formål Projektets formål er at tiltrække og fastholde internationalt kvalificeret arbejdskraft i Nordjylland. I det perspektiv er formålet med

Læs mere

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse snotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse Initiativerne er opdelt i fire fokusområder: Innovationsordningerne skal være nemt tilgængelige og effektive Innovationspakke Indsatsen skal

Læs mere

HVAD ER GOD ERHVERVS- OG INNOVATIONSFREMME I ET VIRKSOMHEDSPERSPEKTIV?

HVAD ER GOD ERHVERVS- OG INNOVATIONSFREMME I ET VIRKSOMHEDSPERSPEKTIV? HVAD ER GOD ERHVERVS- OG INNOVATIONSFREMME I ET VIRKSOMHEDSPERSPEKTIV? Toprække De senere år har budt på en række evalueringer af centrale virkemidler på erhvervs- og innovationsfremmeområdet. Evalueringerne

Læs mere

Forslag til mulige handlinger til understøttelse af Uddannelsesstrategi 2015 2017

Forslag til mulige handlinger til understøttelse af Uddannelsesstrategi 2015 2017 Forslag til mulige handlinger til understøttelse af Uddannelsesstrategi 2015 2017 Tema: Tidlig inspiration og sammenhængende udskoling for alle Handlinger der understøtter målsætning 1 Vi vil kvalificere

Læs mere

Lokal erhvervsservice Gratis hjælp til iværksættere og virksomheder til at realisere vækstpotentialet hver kommune sin model

Lokal erhvervsservice Gratis hjælp til iværksættere og virksomheder til at realisere vækstpotentialet hver kommune sin model Lokal erhvervsservice Gratis hjælp til iværksættere og virksomheder til at realisere vækstpotentialet hver kommune sin model Favrskov Kommune er kåret som Østjyllands bedste erhvervskommune i 2010, 2011,

Læs mere

N OTAT. Politiske fokuspunkter for det tværkommunale samarbejde på beskæftigelsesområdet samt de fem KKR-områders organisering

N OTAT. Politiske fokuspunkter for det tværkommunale samarbejde på beskæftigelsesområdet samt de fem KKR-områders organisering N OTAT Politiske fokuspunkter for det tværkommunale samarbejde på beskæftigelsesområdet samt de fem KKR-områders organisering I dette notat er sammenfattet hovedpunkterne i de politiske fokuspunkter for

Læs mere

Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2015

Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2015 6. juni 2014 Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2015 Baggrund/Indledning Indsatsen i Væksthusene giver et positivt samfundsøkonomisk afkast, viser en ekstern evaluering

Læs mere

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Hvordan går det med IKT-klyngen i Nordjylland? Hvilke forventninger har IKT-virksomheder til 2015? Få svarene

Læs mere

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion.

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sendes pr. e-mail: vusmidt@ru.rm.dk Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Side 1 af 5 Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar Aarhus Kommune har modtaget forslag

Læs mere

Aftale mellem erhvervsilkeborg, Handelsskolen Silkeborg Business College, LO Silkeborg-Favrskov og Teknisk skole Silkeborg.

Aftale mellem erhvervsilkeborg, Handelsskolen Silkeborg Business College, LO Silkeborg-Favrskov og Teknisk skole Silkeborg. Aftale mellem erhvervsilkeborg, Handelsskolen Silkeborg Business College, LO Silkeborg-Favrskov og Teknisk skole Silkeborg. Krisen i verden og i Danmark har betydet, at det er nødvendigt med nogle fælles

Læs mere

Strategi for samarbejde med virksomheder

Strategi for samarbejde med virksomheder Strategi for samarbejde med virksomheder Aarhus Kommunes strategi for samarbejde med virksomheder om beskæftigelsesindsatsen Aarhus Kommunes strategi for samarbejde med virksomheder om beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 20-05-2015 Vision Det er Jobcenter Hillerøds vision for samarbejdet med virksomhederne at: Jobcenter Hillerød er erhvervslivets foretrukne samarbejdspartner,

Læs mere

Resultatkontrakt BASAL LOKAL ERHVERVSSERVICE 01.01 2015 31.12 2018

Resultatkontrakt BASAL LOKAL ERHVERVSSERVICE 01.01 2015 31.12 2018 Resultatkontrakt BASAL LOKAL ERHVERVSSERVICE 01.01 2015 31.12 2018 1 BESKRIVELSE AF OPGAVEN Opgaven omfatter følgende aktivitetstyper: 1. Vejledning og problemafklaring af iværksættere og virksomheder

Læs mere

Animation Board Viborg. Koordinationsgruppe. Projektgruppe Erhverv

Animation Board Viborg. Koordinationsgruppe. Projektgruppe Erhverv Organisation: Animation i Viborg Kommune. Animation Board Viborg består af repræsentanter fra Byrådet og Direktionen i Viborg Kommune samt udvalgte repræsentanter, der repræsenterer animationsmiljøet herunder

Læs mere

Nyuddannede i SMV erne

Nyuddannede i SMV erne Nyuddannede i SMV erne Baggrund En af nøglerne til at sikre fremtidens vækst og beskæftigelse i Nordjylland ligger i evnen til at sikre virksomhedernes konkurrenceevne både nationalt og internationalt.

Læs mere

TEMADRØFTELSE OM ERHVERV BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET 18. MAJ 2015

TEMADRØFTELSE OM ERHVERV BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET 18. MAJ 2015 TEMADRØFTELSE OM ERHVERV BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET 18. MAJ 2015 PROGRAM 1. Indsatser i erhvervs- og vækstpolitikken 2. Erhvervshusets organisering og opgaver 3. Drøftelse af forslag til indsatser

Læs mere

KKR Syddanmark-møde 8. september 2014. Væksthus Syddanmark 1

KKR Syddanmark-møde 8. september 2014. Væksthus Syddanmark 1 KKR Syddanmark-møde 8. september 2014 Væksthus Syddanmark 1 Væksthus Syddanmark KKR aftale 2015 Agenda: 1. Kort status på Væksthus 2.0 2. Kort status på nuværende KKR kontrakt 2014 3. Indsatser ny KKR

Læs mere

Vækstforum for Region Midtjylland Handlingsplan 2007-2008. Studentervæksthus under MidtJysk AnimationsVæksthus (MiJAV)

Vækstforum for Region Midtjylland Handlingsplan 2007-2008. Studentervæksthus under MidtJysk AnimationsVæksthus (MiJAV) Ansøgningsskema til: Etablering af studentervæksthuse 1. Oplysninger om ansøger Navn, Adresse, Kontaktperson Studentervæksthus under MidtJysk AnimationsVæksthus (MiJAV) The Animation Workshop Kasernevej

Læs mere

Cleantechdag 15.3.2010

Cleantechdag 15.3.2010 Cleantechdag 15.3.2010 Dagens Program 10.00 Nye virksomheder i Cleantech Partnerskab 10.30 Hvordan får Cleantech virksomheder de bedste muligheder? 11.00 Copenhagen Cleantech Cluster 11.30 Gate 21 11.45

Læs mere

1.4 VIDEN, VÆKST OG VIRKSOMHEDER. Randers Kommune - Visionsproces 2020

1.4 VIDEN, VÆKST OG VIRKSOMHEDER. Randers Kommune - Visionsproces 2020 1.4 VIDEN, VÆKST OG VIRKSOMHEDER Randers Kommune - Visionsproces 2020 Viden, vækst og virksomheder Her beskrives en række udfordringer på arbejdsmarkeds- og erhvervsområdet Færre beskæftigede i industrien,

Læs mere

Lokalafdeling Skive Viborg & Omegn. Ansøgning

Lokalafdeling Skive Viborg & Omegn. Ansøgning Ansøgning Industriens uddannelser Fremtidens uddannelser Ansøgning på vegne af DS Håndværk og Industri Skive-Viborg & Omegn: Kasserer Jørgen Jacobsen, Vestermarken 25, Vester Jølby, 7950 Erslev. Tlf: 2363

Læs mere

Oplæg til strategi for erhvervsudvikling

Oplæg til strategi for erhvervsudvikling Oplæg til strategi for erhvervsudvikling Minimumsmål: Jobskabelse (antal arbejdstimer) Produktivitetsudvikling (værdiskabelse pr. arbejdstime) Skal også bidrage til EU 2020 mål: Intelligent, bæredygtig

Læs mere

IKT og digitalisering. - jobs og vækst i DK? Jørgen Bardenfleth

IKT og digitalisering. - jobs og vækst i DK? Jørgen Bardenfleth Jobs og vækst i DK? IKT og digitalisering - jobs og vækst i DK? Jørgen Bardenfleth Regeringens IKT vækstteam - hvad var opgaven og blev målsætningen? To hovedspor i opgaven på at skabe jobs og vækst ved:

Læs mere

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem Udkast til Partnerskabsaftale mellem Indhold Partnerskabet... 3 Aftaleparterne... 3 Baggrund... 3 Formål... 4 Indsatsområder... 4 Koordination af indsats og udveksling af information om praktikpladssøgende...

Læs mere

SPRINGBOARD. D. 23. FEBRUAR 2010 v/ Jens Christian Foged. Platinsponsorer:

SPRINGBOARD. D. 23. FEBRUAR 2010 v/ Jens Christian Foged. Platinsponsorer: SPRINGBOARD D. 23. FEBRUAR 2010 v/ Jens Christian Foged Platinsponsorer: CONNECT Denmarks netværk består i dag af 800 personer i 320 virksomheder 7 pitch/15 feedback ALCORLAB DNA Building Blocks for Life

Læs mere

Action plan til Erhvervsplanen Status Januar 2015

Action plan til Erhvervsplanen Status Januar 2015 Action plan til Erhvervsplanen Status Januar Strategisk tiltag Initiativer der igangsættes primo Initiativer der igangsættes /2016 Initiativer der videreføres fra 2014 Erhvervsservice Servicemål for erhvervsservice

Læs mere

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013 Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune Onsdag den 2. oktober 2013 Program 17.00-17.15 Vision for vækst og erhverv i Lejre her er strategien hvor skal vi hen v. borgmester Mette Touborg

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Fastholdelse af udenlandske studerende. 1. marts 2012 31. marts 2015. Journalnummer: 1-33-76-22-20-08

Resultatkontrakt. Vedrørende. Fastholdelse af udenlandske studerende. 1. marts 2012 31. marts 2015. Journalnummer: 1-33-76-22-20-08 Resultatkontrakt Vedrørende Fastholdelse af udenlandske studerende 1. marts 2012 31. marts 2015. Journalnummer: 13376222008 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg

Læs mere

Institutionsudvikling i mindre bysamfund. Indlæg v/ vicedirektør Per Rahbek

Institutionsudvikling i mindre bysamfund. Indlæg v/ vicedirektør Per Rahbek Institutionsudvikling i mindre bysamfund Indlæg v/ vicedirektør Per Rahbek Udfordringer før, nu og fremover Faldende ungdomsårgange Relativt lavt uddannelsesniveau i arbejdsstyrken Svært at tiltrække højtuddannet

Læs mere

Kontrakt om udførelse af erhvervsservice i henhold til lov om erhvervsfremme 12 og 13 perioden 2014-2017

Kontrakt om udførelse af erhvervsservice i henhold til lov om erhvervsfremme 12 og 13 perioden 2014-2017 Kontrakt om udførelse af erhvervsservice i henhold til lov om erhvervsfremme 12 og 13 perioden 2014-2017 Mellem FAXE KOMMUNE Frederiksgade 9 4690 Haslev EAN-nr. Center for Udvikling: 5798007698386 Telefon:

Læs mere

International strategi

International strategi Region Midtjyllands internationale arbejde Kontorchef Niels Erik Andersen Internationale Relationer International strategi Hvad kan vi gøre for virksomheder, kommuner og organisationer som region? Hvad

Læs mere

LOKALE SAMARBEJDSAFTALER OM ERHVERVSSERVICE MELLEM. erhvervsilkeborg, Silkeborg Kommune OG VÆKSTHUS MIDTJYLLAND

LOKALE SAMARBEJDSAFTALER OM ERHVERVSSERVICE MELLEM. erhvervsilkeborg, Silkeborg Kommune OG VÆKSTHUS MIDTJYLLAND LOKALE SAMARBEJDSAFTALER OM ERHVERVSSERVICE MELLEM erhvervsilkeborg, Silkeborg Kommune OG VÆKSTHUS MIDTJYLLAND Indholdsfortegnelse: a) Generel del: 1. Indledning 2. Samarbejdsaftalens parter 3. Aftaleperiode

Læs mere

IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo

IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo IT-VÆKSTHUSET PÅ 5te < SIDE 02 > SIDE 03 IT-væksthuset er et nyt innovativt vækstmiljø på toppen af IT-Universitetet i Ørestaden i København. DET ER STEDET:

Læs mere

M u l i g h e d e r i E u r o p a

M u l i g h e d e r i E u r o p a Muligheder i Europa Ydelser NordDanmark en aktiv del af EU NordDanmarks EU-kontors vigtigste opgaver er at skabe kontakter og finansieringsmuligheder for norddanske virksomheder og offentlige institutioner

Læs mere

Kommunikationsplanen er opdelt i forhold til de kanaler, som nyheder, status og andre informationer spredes på.

Kommunikationsplanen er opdelt i forhold til de kanaler, som nyheder, status og andre informationer spredes på. Kommunikationsplan for projekt Viden og Innovation i SMV ere via Studerende (VIIS) vers. 2 (jan. 2013) Introduktion Kommunikationsplanen er opdelt i forhold til de kanaler, som nyheder, status og andre

Læs mere

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 1. maj 2011

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 1. maj 2011 erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 1. maj 2011 Silkeborg Welcome UDDANNELSE & KOMPETENCE At lette nes modtagelse og integration af udenlandsk arbejdskraft samt at understøtte og

Læs mere

Sted: Aarhus Rådhus. Tyrkiet muligheder for eksport af sundhedsteknologi, dansk sundhedsdesign/konstruktion og evt. etablering af Tyrkisk produktion.

Sted: Aarhus Rådhus. Tyrkiet muligheder for eksport af sundhedsteknologi, dansk sundhedsdesign/konstruktion og evt. etablering af Tyrkisk produktion. Informationsmøde 29 April kl. 13-15. Mødet er gratis og helt uforpligtigende. Formålet er at afklare omfanget af branche interesse i Tyrkiet og diskutere hvorledes en markeds sondering kan gribes an. -

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2013

Kommunikationsstrategi 2013 Kommunikationsstrategi 2013 4 STYRKER x 3 MÅLGRUPPER x 3 TRIN Baggrund Kommunikationsstrategien 4 x 3 x 3 er sammen med kommunikationspartnerne udviklet af den nyetablerede fælles kommunikationsafdeling

Læs mere

LO konference den 15. september 2005

LO konference den 15. september 2005 ,GHDOHURJDPELWLRQHUIRUGHQ IUHPWLGLJHEHVN IWLJHOVHVLQGVDWV LO konference den 15. september 2005 1 Udfordringer for Århus jobcenter 'HNRPPXQDOHPnOJUXSSHU: 'HIRUVLNUHGHOHGLJH: 21.000 berørte kontanthjælpsmodtagere,

Læs mere

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Indhold Danske Fonde 3 Det Frie Forskningsråd

Læs mere

Ansøgning om støtte. til projekt:

Ansøgning om støtte. til projekt: Ansøgning om støtte til projekt: Netværksklubber for langtidsledige Ansøgningen sendes til: Silkeborg Kommune Att. LBR Silkeborg v/nanna Bruhn Lilhav Søvej 1 8600 Silkeborg E-post: nbl@silkeborg.dk Tlf.

Læs mere

Workindenmarks. jobmesser i udlandet, efterår 2013

Workindenmarks. jobmesser i udlandet, efterår 2013 Workindenmarks jobmesser i udlandet, efterår 2013 Messeoversigt Efterår 2013 Workindenmarks jobmesser i udlandet, efterår 2013 Som arbejdsgiver har du mulighed for at deltage på jobmesser i udlandet. Her

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Medfinansiering til Europe Enterprise Network. Kontraktens periode 01-01-2008 31-12-2010 Journalnummer: 1-15-2-76-10-08

Resultatkontrakt. Vedrørende. Medfinansiering til Europe Enterprise Network. Kontraktens periode 01-01-2008 31-12-2010 Journalnummer: 1-15-2-76-10-08 Resultatkontrakt Vedrørende Medfinansiering til Europe Enterprise Network Kontraktens periode 01-01-2008 31-12-2010 Journalnummer: 1-15-2-76-10-08 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional

Læs mere

Finansiering af opstartsvirksomheder. Bjarne Henning Jensen, Vækstfonden 19. august 2009

Finansiering af opstartsvirksomheder. Bjarne Henning Jensen, Vækstfonden 19. august 2009 Finansiering af opstartsvirksomheder Bjarne Henning Jensen, Vækstfonden 19. august 2009 Overblik Vækstfonden skaber flere nye vækstvirksomheder i Danmark. Vi opsøger og investerer i perspektivrige virksomheder,

Læs mere

Virksomhedernes lokale erhvervsvilkår. Regionskonsulent Steen Hoeck Klausen d. 23. sep. 2009 Århus

Virksomhedernes lokale erhvervsvilkår. Regionskonsulent Steen Hoeck Klausen d. 23. sep. 2009 Århus Virksomhedernes lokale erhvervsvilkår Regionskonsulent Steen Hoeck Klausen d. 23. sep. 2009 Århus DS Regioner 22 lokale afdelinger 5 regionsudvalg 1 fælles regionsudvalg 1 hovedbestyrelse 1 sekretariat

Læs mere

TILTRÆKNING AF VIRKSOMHEDER OG ARBEJDSPLADSER PROJEKT

TILTRÆKNING AF VIRKSOMHEDER OG ARBEJDSPLADSER PROJEKT TILTRÆKNING AF VIRKSOMHEDER OG ARBEJDSPLADSER PROJEKT 1. OPGAVEN Opgaven omfatter, at Faxe Erhvervsråd igangsætter og driver et projekt, som tiltrækker virksomheder og dermed skaber nye arbejdspladser.

Læs mere

Samarbejdsaftale 2013

Samarbejdsaftale 2013 Samarbejdsaftale 2013 - om udførelse af erhvervsservice og erhvervsudviklingsaktiviteter i henhold til Lov om erhvervsfremme 12 og 13 Mellem Faxe Kommune Frederiksgade 9 4690 Haslev EAN-nr. Center for

Læs mere

Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning. Dansk eksport. Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public Affairs (GPA)

Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning. Dansk eksport. Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public Affairs (GPA) Vækst- og eksportambitioner i Agenda Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning Dansk eksport Eksportparathed og forberedelse Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public

Læs mere

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret Strategi 2015-18 1. Indledning... 3 2. Indsatsområder og mål... 4 3. Aktivitetsområder... 4 4. Organisering... 5 Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio.

Læs mere

FORSIKREDE LEDIGE 2015

FORSIKREDE LEDIGE 2015 FORSIKREDE LEDIGE 2015 OVERORDNET STRATEGISK FOKUS 3-5 ÅR Faaborg-Midtfyn Kommune har i udviklingsstrategien fokus på at skabe flere jobs, øge bosætningen over de kommende år og styrke kommunens brand

Læs mere

Fælles ungeindsats for Østdanmark Oversigt over nuværende og kommende initiativer

Fælles ungeindsats for Østdanmark Oversigt over nuværende og kommende initiativer Fælles ungeindsats for Østdanmark Oversigt over nuværende og kommende initiativer Maj 2015 Dette notat er en oversigt over aktuelle indsatser og initiativer, som parterne bag netværket En fælles ungeindsats

Læs mere

Samarbejdsaftalens parter er Aarhus Universitet, VIA Campus Horsens, Horsens Erhvervsråd og Horsens Kommune.

Samarbejdsaftalens parter er Aarhus Universitet, VIA Campus Horsens, Horsens Erhvervsråd og Horsens Kommune. Indhold Aftalens parter... 2 Forord... 2 Horsens Erhvervsråd... 2 VIA Campus Horsens... 2 Aarhus Universitet... 3 Horsens Kommune... 3 Temaer for samarbejdet... 4 1. Studenterjobs, praktik og studieprojekter...

Læs mere

Evaluering af One Stop Erhvervsservice

Evaluering af One Stop Erhvervsservice Bilag 1 Evaluering af One Stop Erhvervsservice Indholdsfortegnelse 1 Etablering af én indgang for virksomheder virksomhedsservice 1 Tilfredshedsmålinger 2 On-line-målinger 3 Skrivekursus 3 Professional

Læs mere

Initiativer på bygge- og anlægsområdet

Initiativer på bygge- og anlægsområdet 7. marts 2012 Initiativer på bygge- og anlægsområdet Over de næste år forventes en væsentlig stigning i efterspørgslen efter arbejdskraft på bygge- og anlægsområdet i Region Midtjylland. Det skyldes bl.a.

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. [Internationalisering af midtjyske virksomheder] [1. august 2011 til 1. september 2013 ] Journalnummer: 1-33-76-2-11

Resultatkontrakt. Vedrørende. [Internationalisering af midtjyske virksomheder] [1. august 2011 til 1. september 2013 ] Journalnummer: 1-33-76-2-11 M, Resultatkontrakt Vedrørende [Internationalisering af midtjyske virksomheder] [1. august 2011 til 1. september 2013 ] Journalnummer: 1-33-76-2-11 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional

Læs mere

Company Programme kan integreres i mange forskellige fag på de forskellige ungdomsuddannelser

Company Programme kan integreres i mange forskellige fag på de forskellige ungdomsuddannelser Company Programme Hvad er Company Programme? Company Programme er et learning-by-doing-forløb, hvor elever fra ungdomsuddannelserne lærer at udvikle, afprøve og realisere gode ideer inden for alt fra social

Læs mere

Midtvejsopsamling. november 2010. Center for Aktiv BeskæftigelsesIndsats. www.cabiweb.dk. cabi@cabiweb.dk. tlf. 86 12 88 55

Midtvejsopsamling. november 2010. Center for Aktiv BeskæftigelsesIndsats. www.cabiweb.dk. cabi@cabiweb.dk. tlf. 86 12 88 55 Midtvejsopsamling november 2010 Center for Aktiv BeskæftigelsesIndsats. www.cabiweb.dk. cabi@cabiweb.dk. tlf. 86 12 88 55 2 Fra Sport Til Job Fra Sport Til Job er et samarbejde mellem CABI og tre lokale

Læs mere

Nyuddannede i SMV erne - Skitse til drøftelse med partnere

Nyuddannede i SMV erne - Skitse til drøftelse med partnere Nyuddannede i SMV erne - Skitse til drøftelse med partnere April 2015 Hvad ved vi om højtuddannede i SMV erne? Tre ud af fire private virksomheder i Danmark har færre end 10 ansatte. Af disse har 1 ud

Læs mere

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner.

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. 12 Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. Væksthus Syddanmark er etableret for at styrke syddanske virksomheders mulighed for at udfolde deres fulde potentiale. I Væksthus Syddanmark får

Læs mere

Internationalisering i SMV ere Hvordan kan Væksthuset bistå

Internationalisering i SMV ere Hvordan kan Væksthuset bistå Internationalisering i SMV ere Hvordan kan Væksthuset bistå Regeringens strategi Virksomheder V V Æ V Æ K V Æ K S V Æ K S T 2015 Virksomhedernes udfordringer Fald i Industrieksporten på +16% fra jan 2008

Læs mere

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K. Telefon 33 92 33 00 Fax 33 11 16 65 19. december 2005 Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet

Læs mere

Mandag d. 25. maj Aktivetet og tema Sted og deltagelse

Mandag d. 25. maj Aktivetet og tema Sted og deltagelse 1 Mandag d. 25. maj Aktivetet og tema Sted og deltagelse Kl. 09.00-12. 00 "Drop-In" Opsøgende erhvervsdialog med Bygge- og anlægsbranchen: Københavns Erhvervscenter's team for for Bygge- og anlægbranchen

Læs mere

Erhverv ved Silkeborgmotorvejen

Erhverv ved Silkeborgmotorvejen Erhverv ved Silkeborgmotorvejen Vi bevæger os fremad Silkeborgmotorvejen er ikke nogen almindelig motorvej. Den passerer gennem Silkeborg by og noget af det smukkeste landskab, Danmark har at byde på.

Læs mere

Midtjysk Eksport og Internationaliseringsprogram

Midtjysk Eksport og Internationaliseringsprogram Midtjysk og Internationaliseringsprogram Mission: Moskva, juni 2013 Claus Mortensen Projektleder Agro Park/GLOBALmidt Agro Park, 14 marts 2013 INTERNATIONALISERING AF DIN VIRKSOMHED - At give mulighed

Læs mere

Ballerup i verden verden i Ballerup

Ballerup i verden verden i Ballerup Ballerup i verden verden i Ballerup International Politik Handlinger 2007 2009 Ballerup Kommune 1 1. BRANDING Formål At Ballerup Kommune overalt opfattes som en internationalt orienteret kommune, hvor

Læs mere

Bevilling til Internet Week Denmark 2015, 2016 og 2017

Bevilling til Internet Week Denmark 2015, 2016 og 2017 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 6. august 2014 2015, 2016 og 2017 1. Resume Internet Week Denmark er en festival for hele Danmark med centrum i Aarhus og den

Læs mere

HERNING KOMMUNES ERFARINGER OG IDEER TIL REKRUTTERING I EN SITUATION MED FULD BESKÆFTIGELSE. - Notat udarbejdet til Beskæftigelsesregion Midtjylland

HERNING KOMMUNES ERFARINGER OG IDEER TIL REKRUTTERING I EN SITUATION MED FULD BESKÆFTIGELSE. - Notat udarbejdet til Beskæftigelsesregion Midtjylland Herning, oktober 2014 HERNING KOMMUNES ERFARINGER OG IDEER TIL REKRUTTERING I EN SITUATION MED FULD BESKÆFTIGELSE - Notat udarbejdet til Beskæftigelsesregion Midtjylland Herværende notat er udarbejdet

Læs mere

Uddannelsesstrategi for Lemvig, Struer og Holstebro.

Uddannelsesstrategi for Lemvig, Struer og Holstebro. Indeks. 2009=100 Uddannelsesstrategi for Lemvig, Struer og Holstebro. Baggrunden for en uddannelsesstrategi. Udviklingen på arbejdsmarkedet med bortfald af arbejdspladser, specielt i industrien, og nye

Læs mere

Anders Laustsen, Projektkoordinator 17. Juni 2015

Anders Laustsen, Projektkoordinator 17. Juni 2015 Anders Laustsen, Projektkoordinator 17. Juni 2015 Netværkets organisering Hvad er vi sat i verden for? at bygge bro mellem vidensinstitutioner og produktionsvirksomheder med højværdiproduktion med henblik

Læs mere

Innovation, forskning, uddannelse og funding. Med den brede pensel

Innovation, forskning, uddannelse og funding. Med den brede pensel Innovation, forskning, uddannelse og funding Med den brede pensel Agenda Hvorfor FoU? Funding muligheder med den brede pensel Innovationsnetværk m.v. Uddannelsessamarbejde Muligheder Hvorfor forskning,

Læs mere

work-live-stay southern denmark

work-live-stay southern denmark work-live-stay southern denmark Nærværende notat kan anvendes af den enkelte kommune til fremlæggelse i politiske udvalg i forbindelse med drøftelse af foreningen og dens aktiviteter herunder især Bosætningskoordinator-initiativet.

Læs mere

Partnerska bsafta le

Partnerska bsafta le Partnerska bsafta le mellem Vejen K dansk b vooerl..,.., HANSENBERG ~ fl J _ C ~EKNSK SKOLE ESBJERG ,. HANSEN DERi"~ 1r ~~~~~,.

Læs mere

Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation

Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation Marts 2013 En central indsats i regeringens innovationsstrategi er de nye store 360- graders Samfundspartnerskaber om innovation. Her skal

Læs mere

Markedsføringsgruppen

Markedsføringsgruppen Udvalgets sammensætning: Repræsentanter for kommunerne: Lone Jager Neldeberg - Ikast-Brande Kommune Mette Højborg - Herning Kommune Kristian Brøns Nielsen - Viborg Kommune Bo Kristensen - Syddjurs Kommune

Læs mere