25 års jubilæum

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "25 års jubilæum 1981-2006"

Transkript

1 25 års jubilæum

2 To af verdens ledende leverandører af engangsartikler til infektionsprofylakse på operationsafdelingen - Regent Medical og Mölnlycke Health Care - er nu slået sammen under navnet Mölnlycke Health Care.

3 Indhold 25 års jubilæum Af Anne-Marie Thye, formand... s. 5 Oprettelsen af Dansk Selskab for Hygiejnesygeplejersker Af Kirsten Engler, tidligere formand... s. 7 Hygiejnesygeplejerske-funktionen i primær og sekundær sundhedssektor i 24 ½ år Af Anna Knudsen, tidligere amtshygiejnesygeplejerske... s. 11 Første Hygiejnesygeplejerske ansat i en Amtskommune Af Signe Ilsøe, tidligere amtshygiejnesygeplejerske og tidligere formand... s. 17 Bestyrelsesarbejdet år 2000 til 2004 Af Kirsten Kristoffersen, hygiejnesygeplejerske og tidligere formand... s. 23 Lidt af hvert Af Lene Theil, tidligere hygiejnesygeplejerske... s. 25 Kan man være privatpraktiserende hygiejnesygeplejerske? Af Elisabeth Petterson, privatpraktiserende hygiejnesygeplejerske... s. 31 Uddannelsen til hygiejnesygeplejerske gennem 24 år Af Margrethe Meyer, hygiejnesygeplejerske... s. 37

4 BD TM Saline [NaCI 0,9 %] Forfyldt sprøjte klar til brug...en mere enkel, sikker og hurtig vaskulær kateterskylning BD TM Saline sætter en ny standard... Sikker og enkel metode Ingen nåle, glasflasker eller ampuller Færre arbejdsgange og forberedelser BD TM Saline er steril... Minimerer risiko for kontaminering og infektion for patienten BD Medical Surgical Systems Park Allé Brøndby Tel Fax BD, BD logo and Luer-Lok are Trademarks of Becton, Dickinson and Compagny 2001 BD

5 25 års jubilæum Forord ved Anne-Marie Thye Formand, Dansk Selskab for Hygiejnesygeplejersker Dansk Selskab for hygiejnesygeplejersker fylder 25 år. Det er en stor dag for Selskabet, vi er blevet voksne. Dansk Selskab for Hygiejnesygeplejersker blev stiftet d. 7. maj I den første bestyrelse var Kirsten Engler formand. Bestyrelsen bestod desuden af Martha Pedersen, Margrethe Meyer, Signe Ilsøe og Agnethe Lorentzen. Bestyrelsen udførte et stort pionerarbejde i de første år, blandt andet udarbejdede de vedtægter for selskabet. Mange er godt nok siden revideret noget, men langt hen ad vejen ligner vores nuværende vedtægter de originale. Der blev også arrangeret møder for hygiejnesygeplejerskerne herunder et årligt landsmøde med deltagelse af interesserede i det pågældende års tema. Mødet er nu blevet en tradition, og hvert år har sygeplejersker såvel som kliniske mikrobiologer og andre faggrupper vist stor interesse i at deltage. Takket være de første pionerer, fik hygiejnesygeplejersker en højt respekteret plads i vores meget hierarkiske system. Vi skylder de første hygiejnesygeplejersker stor tak for det kolossale pionerarbejde, de har lagt i sagen. Selskabet har vokset sig stort i gennem de 25 år. Vi er nu 66 ordinære medlemmer, hvoraf der er 44 i hygiejnesygeplejerske stillinger rundt om i amterne, H:S og Serum Instituttet. Som strukturen i samfundet ændrer sig, følger vi med, og den næste store udfordring for os er den kommende regionalisering. I skrivende stund kender vi intet til konsekvenserne heraf for vores fagområde. I den nære fremtid er det en stor udfordring for os at sikre, at infektionshygiejne fortsat er med på landkortet, også rent politisk. Heldigvis er der for tiden stor fokus på infektionshygiejne, hvilket allerede har sat sine spor nogle steder i landet, der er stadig plads til endnu mere fokus, og større infektionshygiejniske opgaver ligger foran os som en følge af den kommende akkreditering. Selskabet satte en række mål op for 25 år siden: > At stimulere interessen for hygiejnesygeplejerskers arbejde samt at udbrede kendskabet til dette. > At bidrage til en principiel afklaring af infektionshygiejniske problemstillinger. > At skabe et forum, i hvilket der kan diskuteres projekter, metoder og resultater samt anvendelse deraf. > At yde økonomisk støtte til ordinære medlemmers deltagelse i hygiejnesygeplejefaglige aktiviteter. Målene lever stadig, og med den fremgang, vi har inden for vores speciale kan vi kun være enige i, at målene er lykkedes. Det er lykkedes for os at finde en platform hvorfra vi både bliver set og hørt. Det skal dog ikke forstås som at målet er fuldbyrdet - det er en never ending proces, vi hver eneste dag skal arbejde på i form af de opgaver, vi løser i hverdagen. På bestyrelsens vegne vil jeg takke de skribenter, der har ofret tid, energi og ekspertise på at bidrage til dette skrift. Samtidig vil jeg på bestyrelsens vegne takke sponsorer og annoncører; uden deres positive indstilling til vores jubilæum havde dette ikke havde været muligt. Jeg byder vores læsere velkomne til jubilæumsskriftet og håber, at indholdet vil være både oplysende og underholdende. 5

6 Hygiene certifiering SSI har godkendt vor hygiene procedure iht. DS 2451 del 8 - håndtering af tekstiler til flergangsbrug/udlejning. Huntleigh Healthcare A/S er nu auditeret og certificeret for korrekt håndtering af infektionshygiejnen i overensstemmelse med de retningslinier som er angivet i hygienehåndbogen. Huntleigh Healthcare har udarbejdet en hygiejnehåndbog, som bygger på den danske hygiejnestandard for sundhedsvæsenet DS 2450 krav til ledelsessystemet samt hygiejnestandard DS Krav til vask og håndtering af tekstiler til flergangsbrug samt DS Krav til håndhygiejne. Ud fra disse referencer er kvaliteten og dokumentstyringen auditeret. Rengøringen og proceduren har en tilfredsstillende karakter, og de anvendte metoder er anerkendt og anbefalet af Statens Serum Institut. *

7 Oprettelsen af Dansk Selskab for Hygiejnesygeplejersker Af Kirsten Engler Tidligere formand for Dansk Selskab for Hygiejnesygeplejersker Æresmedlem Dansk Selskab for Hygiejnesygeplejersker blev oprettet den 7. maj Ved vores 10 års jubilæum reflekterede jeg over årsagerne til at Dansk Selskab for Hygiejnesygeplejersker blev stiftet på dette tidspunkt og nævnte nogle af de forhold, der fik betydning for hygiejnesygeplejerskerne i forbindelse med selskabets oprettelse. Her 15 år senere er jeg igen på opfordring af Selskabet også blevet bedt om at skrive noget om hvad der er sket i de disse 25 år, og jeg har sammen med kollegaer fokuseret på, hvad der rører sig blandt os lige nu. Tanken om en sammenslutning eksisterede ikke i 1960-erne, idet kun få hygiejnesygeplejersker for en kort periode var ansat - først i Sygehusforeningen og senere Amtsrådsforeningen i Danmark. Landet blev betjent af tre "teams", som hvert bestod af en mikrobiolog og en hygiejnesygeplejerske. Der var månedlige møder, hvor man havde mulighed for at komme frem med problemer eller nye ting, som man var stødt på i dagligdagen, og hvor man blev enige om retningslinier. Cirka en gang hvert kvartal mødtes man med Sundhedsstyrelsen, og ved de lejligheder blev der taget stilling til overordnede retningslinier og holdninger. Hygiejnesygeplejerskerne, der det første år havde været under oplæring, følte sig à jour med viden indenfor det sygehushygiejniske område og følte, at baglandet var i orden. Nye tider I 1970 begyndte det at blive anderledes. København og Frederiksberg kommuner ansatte hver sin hygiejnesygeplejerske. Afdelingen for Sygehushygiejne under Amtsrådsforeningen i Danmark blev nedlagt i Den Centrale afdeling for Sygehushygiejne blev oprettet på Statens Seruminstitut, og der blev ansat en hygiejnesygeplejerske, Jette Zimakoff. Endvidere begyndte man lidt efter lidt at ansætte hygiejnesygeplejersker andre steder i landet. Det var en meget "Palle-alene-i-verden" tilværelse, man som hygiejnesygeplejerske gik ind til på det tidspunkt. Der var ingen uddannelsesmuligheder, man var ansat på vidt forskellige vilkår, og de nærmeste overordnede kunne have vidt forskellige og meget kontante meninger om, hvordan sygehushygiejne skulle praktiseres. Hygiejnesygeplejerskerne havde brug for hinanden. I udlandet på konferencer mødtes hygiejnesygeplejersker, der havde de samme problemer og opfattelser, som vi. Hjælp fra WHO En lille gruppe hygiejnesygeplejersker med forskellige nationaliteter fandt sammen, og besluttede at bede World Health Organisation (WHO) i Europa om hjælp og assistance til at afholde en international konference med det formål at definere hygiejnesygeplejerskens rolle og funktion. Efter en række forhandlinger indvilligede WHO, og jeg fik funktion som Secretary /Treasurer for planlægningsgruppen. Desuden blev jeg ansat som Temporary Advisor i WHO Europe, Regional Office for Nursing. Dr. Dorthey Hall, arbejdede på det tidspunkt med et stort projekt indenfor sygeplejen, og det var for mig et privilegium, at arbejde med hende og få mere indsigt, hjælp og støtte i internationalt arbejde. 7

8 ønsker tillykke til Dansk Selskab for Hygiejnesygeplejersker med 25 års jubilæet

9 International Conference on the Infection Control Nurse in the Surveillance, Prevention and Control of Hospital Associated Infections blev afholdt i WHO Europa i 1978 med deltagelse af delegerede fra 27 lande. På denne konference blev der vedtaget rekommandationer, som - da de blev ført ud i livet - bevirkede dannelsen af International Federation of Infection Control i DSFH oprettes Konferencen gav ny inspiration - også til hygiejnesygeplejerskerne i Danmark. Desuden var sygeplejersker i Danmark, som var beskæftiget med forskning, i færd med at slutte sig sammen i Dansk Selskab for Sygeplejeforskning. Jeg kom ind i denne gruppe, og vi udarbejdede bl.a. vedtægterne for Dansk Selskab for Sygeplejeforskning, vedtægter som også senere blev brugbar i forbindelse med oprettelsen af DSFH. Tiden var nu inde til at de danske hygiejnesygeplejersker kunne slutte sig sammen. En arbejdsgruppe, som bestod af Margrethe Meyer, Jette Zimakoff og undertegnede, udarbejdede forslag til lovene, som blev vedtaget på den stiftende generalforsamling 7. maj Dansk Selskab for Hygiejnesygeplejersker - DSFH - var hermed en realitet. Arkitekt Vagn Moore udarbejdede det nu så velkendte logo Den første bestyrelse kom til at bestå af: Kirsten Engler formand Martha Pedersen næstformand Margrethe Meyer - Sekretær Agnethe Lorentzen - bestyrelsesmedlem Fordele Sammenslutningen i DSFH medførte fordele for hygiejnesygeplejerskerne: > Vi fik "officiel" status og blev registreret hos andre organisationer. > Sager blev ekspederet mere professionelt. > Vigtige afgørelser blev truffet på bestyrelsesmøder eller på generalforsamlinger. > Vi fik bedre information om møder, kurser og konferencer, > Vi modtog indbydelser fra ind og udland til at deltage i andet arbejde inden for det sygehushygiejniske område - som eksempler kan nævnes, at vi blev repræsenteret i Den Danske Klub for Central sterilisering og i Utensilienævnet > Vi deltog i det udvalg, der udarbejdede Betænkning nr. 926 med forslag til specialuddannelse til hygiejnesygeplejerske. > Der blev indledt forhandlinger med Dansk Sygeplejeråd med henblik på justering af lønningerne. > Et nært og værdifuldt samarbejde blev indledt med Den Centrale Afdeling for Sygehushygiejne på Statens Seruminstitut. > Vi mødes regionalt og på landsmøder, ofte med deltagelse af eksterne specialister for at diskutere aktuelle emner. Nu er det 25- års jubilæet vi fejrer Som hygiejnesygeplejerske, og som æresmedlem af DSFH, har jeg haft den glæde at kunne følge med i udviklingen: > I har i fået en god økonomi, og der er afholdt flotte, indholdsrige og udbytterige temadage. > Firmaer har givet legater, så det har været muligt at sende hygiejnesygeplejersker til nationale - og internationale møder. På denne måde har vores udsendte kolleger fået nye erfaringer og viden. Det er et stort privilegium, at få mulighed for at komme ud og hente ny inspiration. 9

10 > Det store arbejde der er gjort for at udvide og forbedre uddannelse samt etablere efteruddannelse fortjener megen ros. > Det er glædeligt at se at der stadig kommer flere og flere hygiejnesygeplejersker i stillinger rundt omkring i landet. I CAS januar 2006 er der opdateret, hvad skønnet behov for hygiejnesygeplejersker vil blive i de kommende år, samt estimat over uddannelsesbehov, stillingsbehov og økonomi. > I har fået jeres egne flotte hjemmeside, hvor alle kan følge med i hvad der sker omkring jer og hvor der er gode henvisninger til andre hjemmesider bl.a. til institutioner, foreninger og organisationer. > Det er også glædeligt at kommunikationen via hygiejnesygeplejerskerne imellem er så udbredt. Store udfordringer forude Nu hvor kommunesammenlægningerne bliver en realitet, er der store udfordringer forude. Et godt medspil fra hygiejnesygeplejerskerne kan få afgørende betydning: > I årevis har vi efterlyst effektive infektionsregistreringsmetoder. Det må være muligt at udvikle et fælles EDB- registreringssystem, hvor man landsdækkende kan sammenligne data, så infektioner hurtigt kan opspores, overvåges og bekæmpes. > Der er så mange forskellige personalegrupper der i dag passer infektionsfølsomme patienter, f.eks patienter der hurtigt udskrives fra hospitalerne, børn, ældre og svagelige. Hygiejnesygeplejerskerne kan også her bidrage med viden og erfaring. > Ville det ikke være effektivt, resursebesparende og økonomisk favorabelt, hvis der blev oprettet en afdeling der fremstillede diverse undervisningsmateriel, edbprogrammer mv.? Afdelingslederne ville sikkert også være glade for materialer, som kunne bruges til at checke, om den enkelte medarbejder har forstået de hygiejniske budskaber. Kære medlemmer Jeg er sikker på, at der ikke mangler arbejdsopgaver fremover. Det er mit håb, at Dansk Selskab for Hygiejnesygeplejersker må få hjælp, støtte og lykke hertil. Hjertelig til lykke på dagen. Kirsten Engler

11 Hygiejnesygeplejerske-funktionen i primær og sekundær sundhedssektor i 24 ½ år v. Amtshygiejnesygeplejerske Anna Knudsen Da jeg ansøgte om den nyoprettede stilling som amtshygiejnesygeplejerske i Fyns Amt havde jeg 13 års erfaring som operationssygeplejerske i hhv. Danmark og Sverige, kun afbrudt af ½ års arbejde i en hhv. medicinsk og kirurgisk afd. ved Centrallasarettet i Boden for at opnå Svensk autorisation. Desuden 1. del ved Danmarks Sygeplejerske Højskole, 1 år på Hvidovre Hospital i en medicinsk afdeling og ambulatorium og 4 år som sygeplejelærer ved Sygeplejeskolen i Odense, hvor jeg i denne periode deltog i kursus i hospitalshygiejne ved Nordiska Hälsovårdshögskolan i Göteborg. Efter ansættelse som hygiejnesygeplejerske er jeg uddannet ved den første uddannelse som hygiejnesygeplejerske, som dengang var en 3- måneders uddannelse og senest uddannet som ledende auditor. Ved min ansættelse som hygiejnesygeplejerske var min overordnede myndighed chefen for centralforvaltningen på Amtsgården. Den faglige rådgivning har i alle år været ved overlægerne i Klinisk Mikrobiologisk Afdeling og min bopæl var i sygeplejeadministrationen ved det nuværende Odense Universitetshospital, med senere flytning til KMA. Stillingen var annonceret til at skulle dække samtlige sygehuse og primær sektor i det fynske sundhedsvæsen. Mens min chef i Centralforvaltningen betragtede primær sektor til kun at dække de dengang 12 amtsinstitutioner, var daværende amtssundhedsplejerske Karen Plougmann og jeg enige om, at stillingen jo, ud over sygehuse og amtsinstitutioner, også dækkede sundheds- og hjemmeplejen og plejehjemmene i de 32 kommuner i Fyns Amt. I samarbejde med Embedslægeinstitutionen i Fyns Amt, aflagde jeg besøg i Assens og Odense arrest og Nyborg Statsfængsel og arrest. At komme inden for murene i Nyborg var en noget speciel oplevelse, i særdeleshed når det var en gruppe af de indsatte, der havde brug for at drøfte de hygiejniske forhold i køkkenområdet. Desuden var jeg i enkelte tilfælde rådgiver for sygeplejerskerne i fængslets sygeafdeling, f.eks. vedrørende HBV- og HIV- smittede indsatte. Alt i alt et noget spredt og særdeles spændende område. I forbindelse med oprettelse af yderligere en stilling som amtshygiejnesygeplejerske v. Barbro Nielsen, delte vi arbejdet således, at Barbro var hygiejnesygeplejerske for Odense Universitetshospital og jeg for Sygehus Fyn og hele primær sektor. Synlighed og dialog er et must I de mange år jeg har været i faget, har jeg valgt at være meget synlig både i de kommunale og amtslige institutioner, i hjemmeplejen og i sygehusene. Min teori er, at man kan løse et enkelt problem telefonisk, men det bør følges op med et besøg så hurtigt som muligt. Min erfaring har da også tydeligt vist, at ved et sådant opfølgende besøg, eller et fra starten aftalt førstegangsbesøg, er det muligt at komme i dialog med de fleste i personalegruppen, og på den måde får personalet løst det aktuelle problem med baggrund i en faglig begrundelse. Fordelen ved de planlagte besøg er, at jeg har haft mulighed for at medbringe relevant skriftligt materiale, f.eks. de pjecer jeg har udarbejdet, til at understøtte det emne, vi har planlagt at drøfte, således at også fraværende personale og andre personalegrupper har mulighed for at læse begrundelsen for mine forslag til evt. ændringer. Samtidig har jeg også haft mulighed for at drøfte en del andre væsentlige hygiejniske problem- 11

12 stillinger med personalet, end det enkelte problem som henvendelsen egentlig handlede om, når jeg nu alligevel er der. Alle besøg, hvor der er truffet beslutning om ændringer, er fulgt op med et brev fra mig til den ansvarlige leder således, at der ikke efterfølgende skal opstå tvivl om den endelige beslutning. Kontaktpersoner I primær sektor har min kontaktperson været ledende hjemmesygeplejerske hhv. leder af det aktuelle plejehjem eller sundhedsplejersken i området. I Sygehus Fyn var mine kontaktpersoner overordnet oversygeplejerskerne for det aktuelle område med reference til min kontaktperson i sygehusledelsen. Desuden orienterede jeg altid formanden for det lokale hygiejneudvalg på de enkelte matrikler vedrørende aktuelle problemstillinger og forslag til eventuelle ændringer. Jeg afholdt tre årlige fælles møder med formændene for hygiejneudvalget fra det enkelte sygehus. Formålet med disse møder var gensidig orientering og mulighed for at diskutere aktuelle problemstillinger, som kunne være lokalt på det enkelte sygehus eller matriklerne imellem og i nogle tilfælde i relation til primærsektor. Børnehaver og fritidshjem Min oplevelse af børnenes oplæring i god håndhygiejne i daginstitutionerne er rimelig positiv, idet man generelt har indført håndvask som en leg. Alle daginstitutioner og skoler kender jo historien om Prinsessen der ikke ville vaske hænder. Håndvask er generelt indlært før måltider og efter toiletbesøg. I en del institutioner bruges der stadig stofhåndklæder, som skiftes ved behov. Når det ikke har været muligt at indføre håndklæder af papir i alle institutioner, har argumentet oftest været, at prisen for en god papirkvalitet, som er skånsom mod huden, er for høj, og at en rulle papirhåndklæder let kan blive til meget lange guirlander. Generelt har man dog indført, at håndklæder skiftes rimeligt ofte, og når vi står med tilfælde af diaré, bliver der trods alt råd til papirhåndklæder. I en del tilfælde har barnet tilsyneladende den første diaré, når forældrene har overladt barnet i institutionen. I enkelte tilfælde lykkes det for personalet at isolere dette barn indtil forældrene kan afhente det. Men oftest er det spredt til andre børn i løbet af en formiddag, men heldigvis kun i forholdsvis sjældne tilfælde til en del af personalet. At der forekommer denne spredning meget hurtigt skyldes ofte, at man ikke er forberedt på, at der skal tages særlige forholdsregler før skaden er sket. Desuden har man ikke nogen mulighed for isolationsforanstaltninger, idet det jo forventes, at syge børn slet ikke kommer i institutionen. Børnesår optræder i perioder, og her er min oplevelse, at man som forældre er en smule mere indstillede på, at barnet skal tilses af en læge før det kommer i institutionen, det skyldes muligvis også, at der her er mulighed for en effektiv behandling. Skoler Udgifter til vask af stofhåndklæder såvel som til indkøb af papirhåndklæder er tilsyneladende ret overkommeligt. I hvert fald er jeg gennem årene på forbavsende mange skoler informeret om, at forbruget er betænkeligt sparsomt. Det skyldes ikke manglende information, for også her gør sundhedsplejerskerne en stor indsats, både med information og udlevering af den pjece, der er beregnet til patienter: Gi hygiejnen en hånd. Men det at vaske hænder er, for en del børn, ikke indlært i en tidlig alder derhjemme. 12

13 Vi ønsker Dansk Selskab for Hygiejnesygeplejersker et stort tillykke med de 25 års jubilæum. BagBath vaskeservietter Til sengebadning af patienter, samt rengøring omkring sår. BagBath er CE-mærket, produceret i renrum og indeholder ikke nogen skadelige indholdsstoffer, der kan påvirke patientens hud eller det omgivende miljø. På grund af de meget miljøvenlige indholdsstoffer anvendes BagBath idag i det meste af verden. Der er i dag meget fokus på indholdsstoffer i vaskeservietter, derfor er Bagbath et sikkert valg. TravelJohn Urinkolbe/pose TravelJohn urinposen / kolben er en pose der kan anvendes til at opsamle urin fra patienter der udleder medicinrester, eksempelvis fra cytostatika. I posen findes et absorberende granulat, der bevirker at den opsamlede væske omdannes til gel og helt uden lugtgener. Ingen risiko for spild, og derfor sikker håndtering af urin. Posen kan bortskaffes som affald efter gældende retningslinier, uden risiko for lækage. "ApodanNordic A/S er et firma der producerer, markedsfører og sælger sygeplejeprodukter der anvendes i både hospitals og primærsektoren, i det meste af verden. ApodanNordic A/S er certificeret efter OHSAS og ISO I ApodanNordic A/S glæder vi os meget til det fortsatte gode samarbejde. Lergravsvej København S. Tlf

14 Hjemmeplejen og Plejehjem: Undervisning af personale og evt. pårørende En stor del af vores arbejde er jo i sagens natur undervisning, hvor selvfølgelige emner er håndhygiejne, hygiejne ved intravenøs terapi og KAD. Den planlagte undervisning, har jeg altid betragtet som en kærkommen udfordring til dialog med personalet, og hvorunder man kan få mange gode ideer fra det personale, der kommer i de enkelte hjem. Anmodning om undervisning for personale i hjemmeplejen og plejehjem har været meget udbredt. Det nære samarbejde med hjemmesygeplejerskerne har været særdeles nyttigt i de situationer, hvor jeg har været ude i det enkelte hjem f.eks. i forbindelse med MRSA, og hvor det har været aktuelt at installere vaskemaskine eller sanere hjemmet. Jeg kan dog nævne en situation, hvor en patient med MRSA skal følges ud af sygehuset til fortsat pleje i hjemmet, og hvor man i kommunen ikke har nogen rutine i brug af overtrækskittel - og hvorfor har de så ikke det? Pågældende kommunes sygeplejeledelse har aldrig bedt om undervisning, og i modsætning til sygehusene, har jeg kun besøgt de enkelte kommuner, når de har bedt om det, eller i de tilfælde hvor jeg er orienteret om infektioner, f.eks. når et sygehus meddeler mig, at de udskriver en patient med infektion til hjemmeplejen/plejehjem, hvortil jeg så meddeler mit besøg, for at sikre at man kan etablere de nødvendige forholdsregler for afbrydelse af smitteveje. Det er enkelt at etablere akut undervisning over flere seancer i korrekt brug af overtrækskittel, således at alle medarbejdere har haft mulighed for at deltage, og det er enkelt at melde sin ankomst til en institution, hvis der opstår et akut behov. Men hvordan gribes det an, at etablere en rutine i at gå ud og sanere et hjem, hvor man absolut er gæst? Det var en ny udfordring, og i de aktuelle tilfælde var det positive og lærerige oplevelser. Mine besøg var altid i samråd med hjemmesygeplejersken i distriktet. Jeg har i hver situation haft en særdeles god dialog med klienten og/eller pårørende, hvor de på baggrund af vejledning vedrørende de nødvendige krav til afbrydelse af smitteveje, sammen med hjemmesygeplejersken har kunnet finde en løsning for, at den nødvendige rengøring blev udført. I et tilfælde, hvor gulvtæpper ikke kunne fjernes pga. kuldeproblemer, og hvor støv var et stort problem, fandt datteren til klienten en industristøvsuger, som hun i samråd med mig anbragte i haven og foretog støvsugningen via vinduet i lejligheden på 1. sal. Skriftlige referater og kontaktpersoner Såfremt man ønsker, at den vejledning, der er givet til en større, eller en gang imellem nogle få af personalegruppen, er det nødvendigt, at der sendes et fyldestgørende referat af drøftelsen og i særdeleshed de beslutninger vedrørende ændringer, der er aftalt. Jeg har altid aftalt med de pågældende, hvem i systemet, der skal have brevet hhv. en kopi. Forslaget har altid indeholdt en konklusion og en vel begrundet anbefaling til evt. ændring. Hvis mit forslag har kostet penge, er det jo naturligt at brevet sendes til den aktuelle overordnede ledelse, mens der altid er sendt et brev til lederen af pågældende afdeling, hhv. plejehjem eller leder af hjemmeplejen. Sidstnævnte i særdeleshed idet evt. udgifter generelt skal dækkes af den enkelte borger. Prævalensundersøgelsen 1992 I 1992 foretog vi en undersøgelse om hyppigheden af urinvejsinfektioner, i relation til 14

15 urininkontinens, brug af blærekateter og antibiotikabehandling i Fyns Amt. I forhold til det relativt lille område, som Fyn er, havde vi en utrolig stor deltagelse fra sygehusene, hjemmeplejen og plejehjem med en næsten ligelig fordeling af i alt 6072 patienter/klienter. Med det materiale i hånden: 2050 patienter i sygehusene, 1756 klienter i hjemmeplejen og 2266 beboere i plejehjem, havde vi et særdeles godt materiale til at argumentere for det væsentlige i en vurdering af behovet for KAD i relation til fordelen ved brug af intermitterende kateterisation, brug af ble og toiletoptræning, og - ikke mindst - mindske behandlingen med antibiotika. Håndhygiejnekampagnen Når man i Nordjyllands Amt, ved daværende hygiejnesygeplejerske Martha Pedersen kunne etablere en håndhygiejnekampagne, og nu hygiejnekonsulent Elisabeth Pettersson kunne fremstille vaskebjørnen så kunne vi vel også i Fyns Amt og det gjorde vi så - i form af pjecer, plakater og en video. Også her havde jeg en utrolig opbakning fra ledelserne i Sygehus Fyn og mine kontaktpersoner i de enkelte sygehuse, og i særdeleshed fra Svendborg sygehus, hvor adskillige afdelinger samt sygeplejeskolen stillede sig til rådighed, da vi besluttede os for at lave en video. Uden denne praktiske hjælp, samt økonomisk hjælp fra Sygehus Fyns ledelse, såvel vedrørende videoen som køb af logoet på vores pjecer, var det aldrig blevet så sjovt og lærerigt. Pjecer og video om hygiejne en udfordring Jeg skriver lige et forslag til en pjece den i familien, der står mig nærmest og som har været min største støtte i hele mit hygiejneliv, var på et tidspunkt særdeles bekymret over den sætning, da den altid udløste et stort antal weekender med kontorarbejde og sene timer med hjemmearbejde. I min tid som aktiv hygiejnesygeplejerske har jeg været privilegeret fra såvel Sygehus Fyns som fra Fyns Amts side således, at jeg har kunnet udlevere video og pjecer om håndhygiejne og øvrige pjecer om hygiejne til enhver, der bad om det, og i det antal man ønskede. Pjecerne ligger i dag på Fyns Amt hjemmeside med en kort beskrivelse af indholdet. Forfatterskab v. Anna Knudsen: Bøger: Hygiejne i sygeplejen, Munksgård 1991 Mikrobiologi og Hygiejne i sygeplejen, Munksgård 2002 Pjecer: Gi hygiejnen en hånd 1996, vejledning til personale (genoptrykt 2004) Gi hygiejnen en hånd 1996, vejledning til patienter (genoptrykt 2000) Hygiejne i lægepraksis 2002 (revideret udgave) Om hygiejne i hjemmeplejen 2003 (revideret udgave) Hygiejne ved brug af inkontinenshjælpemidler 2004 (revideret udgave) Artikler: Hygiejne i lægepraksis, Månedsskrift for praktisk lægegerning, okt Din Viden, nr. 1/2002 Coloplast: Hygiejne ved brug af inkontinenshjælpemidler Din Viden, nr. 1/2003 Coloplast: Derfor taler vi om hygiejne Video: Gi hygiejnen en hånd - det er ren omtanke. 15

16 RZ_Bacoban_DK :07 Uhr Seite 1 C M Y CM MY CY CMY K Verdensnyhed! Desinfektion med langtidseffekt! DGHM-registreret STOP op til 10 dage Brugsklar opløsning til desinfektion af alkoholresistente overflader (iht. direktiv 93/42/EØF; MDD). desinfektion + Langtids-infektionskontrol + Easy-to-clean Indhold: 100 g opløsning indeholder: Ethanol 49,4 g, isopropanol 7,1 g, benzalkoniumchlorid 0,75 g, natriumpyrithion 0,13 g, polykondensater, duftstoffer, renset vand. Må ikke blandes med andre opløsninger. Indeholder ikke formaldehyd. Indeholder ikke fenol. Anvendelsesformål: Brugsklar opløsning til desinfektion (iht. DGHM 75 % færdig opløsning): Til alkoholresistente overflader, inventar på sygehuse, lægepraksis og plejehjem (fx til apparater, behandlingsstole, arbejdsflader i laboratorium og praksisområde, sanitære indretninger, billedskærme, brikse osv.). Virkning og anvendelse: Bred mikrobiologisk virkning (iht. DGHM) inden for 5 minutter ved ringe og stor belastning af bakterier og svampe. Virusdræbende virkning overfor fx Hepatitis B, Hepatitis C, HIV, influenza, herpes, BVDV og Vaccinia inden for 30 sek. (iht. DVV begrænset virusdræbende ). Bred, hurtig og langtidsvarende antimikrobiel virkning (op til 10 dage) mod bakterier (fx staphylococcus aureus, pseudomonas aeruginosa, escherichia coli) og svampe (fx aspergillus niger, candida albicans). Afprøvet efter international ASTM Standard E 2180 test. Godkendt biokompatibilitet (sensibilisering, hud irritation) iht. DIN ISO EN Brug: Overfladen befugtes fra en afstand på ca. 30 cm med ca. 50 ml Bacoban pr. m 2. Fordeles jævnt med en klud. Lad overfladen tørre.påført totalmængde bør ikke overstige 100 ml pr. m 2. Sikkerhedsforanstaltninger: Sørg for tilstrækkelig ventilation under desinfektionen. Holdes væk fra antændelses kilder. Generelt anbefales det, at der bæres handsker under arbejdet med desinfektionsmidler. Må ikke sluges eller indåndes. Undgå øjenkontakt. Ved kontakt med øjne eller slimhinder skylles pågældende område med rigeligt vand, og en læge kontaktes. Kan bruges på alle alkoholresistente overflader. På følsomme overflader anbefaler vi først at afprøve Bacoban på et skjult sted. Opbevares udelukkende i lukket beholder. Beholderen skal være helt tom før den bortskaffes. Efter overskridelse af udløbsdatoen må produktet ikke længere bruges. Bortskaffes under overholdelse af de lokale og offentlige forskrifter. Vigtigt! Den langtidsvarende antimikrobielle virkning af Bacoban ophæver ikke de nødvendige desinfektionsforanstaltninger ved synlige og/eller mulige kontaminationer! UBA No: Biocid reg. nr: N Desinfektionsmidler skal anvendes forsvarligt. Indholdsfortegnelse og produktinformation bør altid gennemlæses før brug. Bacoban Scandinavia Naverland 2 DK-2600 Glostrup Danmark Tel.: Fax: Cell: Welcome on our homepages: Probedruck

Styring af infektionshygiejne i sundhedssektoren Del 5: Krav til perioperativ infektionsprofylakse

Styring af infektionshygiejne i sundhedssektoren Del 5: Krav til perioperativ infektionsprofylakse Dansk Standard DS 2451-5 1. udgave 2001-08-21 Styring af infektionshygiejne i sundhedssektoren Del 5: Krav til perioperativ infektionsprofylakse Infection control in the health care sector Part 5: Requirements

Læs mere

Hospitalsinfektioner - hvordan smittes man og hvorfor går det så ofte galt?

Hospitalsinfektioner - hvordan smittes man og hvorfor går det så ofte galt? HOSPITALS- HYGIEJNE 2014 Paneldebat - hvad har vi opnået de sidste 10 år og hvor skal de næste 10 år føre os hen? KONFERENCE DEN 26. og 27. februar 2014 - KØBENHAVN First Hotel Copenhagen Hør talere fra:

Læs mere

Dansk Sygeplejeråds vejledning om MRSA. Methicillinresistente stafylokokker

Dansk Sygeplejeråds vejledning om MRSA. Methicillinresistente stafylokokker Dansk Sygeplejeråds vejledning om MRSA Methicillinresistente stafylokokker Dansk Sygeplejeråds vejledning om MRSA Methicillinresistente stafylokokker Redaktion: Dansk Sygeplejeråd Forsidefoto: Dansk Sygeplejeråd

Læs mere

Information om MRSA af svinetype

Information om MRSA af svinetype Information om MRSA af svinetype Til dig og din husstand, hvis du dagligt arbejder i en svinestald (eller på anden måde arbejdermed levende svin) - eller har fået påvist MRSA af svinetype (kaldet MRSA

Læs mere

ÅRSKONFERENCE FSTA 1. OKTOBER 2013 KOLDING

ÅRSKONFERENCE FSTA 1. OKTOBER 2013 KOLDING ÅRSKONFERENCE FSTA 1. OKTOBER 2013 KOLDING Kvalitetssikring på hospitaler i drift Hygiejnesygeplejerske Helle Amtsbiller SSI / Central Enhed for Infektionshygiejne SEMMELWEIS OG FLORENCE NIGHTINGALE FOREBYG

Læs mere

Etablering og uddannelse af hygiejnenøglepersoner i Sundhedsvæsenet

Etablering og uddannelse af hygiejnenøglepersoner i Sundhedsvæsenet Etablering og uddannelse af hygiejnenøglepersoner i Sundhedsvæsenet Ann Filippa Madsen Baggrund for oprettelse af kurser inden for infektionshygiejne RegH s infektionskontrolprogram er anført, at der skal

Læs mere

Pilotprojekt for indførelse af standarder for styring af infektionshygiejne i det Fynske Sygehusvæsen

Pilotprojekt for indførelse af standarder for styring af infektionshygiejne i det Fynske Sygehusvæsen 051219 Sygehus Fyn 41 Hygiejneprojekt lang version 1 Pilotprojekt for indførelse af standarder for styring af infektionshygiejne i det Fynske Sygehusvæsen Hospital: Sygehus Fyn Svendborg Afdeling: Intensiv

Læs mere

MRSA. Embedslægens rolle

MRSA. Embedslægens rolle MRSA Embedslægens rolle Organisering af behandling af MRSA På sygehuse: Ansvaret for behandling af infektioner forårsaget af MRSA påhviler den behandlende afdelings læger. I primærsektoren: Ansvaret for

Læs mere

Sundhedstjenesten Slagelse Kommune Indstilling til årets Hygiejnepris 2015

Sundhedstjenesten Slagelse Kommune Indstilling til årets Hygiejnepris 2015 Sundhedstjenesten i Slagelse Kommune under Hygiejneugen 2014 Sundhedstjenestens Hygiejnegruppe vil gerne indstille Slagelse Kommunes Sundhedstjeneste til Hygiejneprisen for året 2015. I nedenstående har

Læs mere

Rengøring skema G- Line Tattoo Danmark

Rengøring skema G- Line Tattoo Danmark Rengøring skema G- Line Tattoo Danmark Take your cleaning and Hygiene standards to an entirely new level with the revolutionizing, three- step effect of Guardian Technology. G-Line Tattoo - Rengøringsskema

Læs mere

Stofa Næstved. Næstved, den 25. februar 2013. Bestyrelsens årsberetning. den ordinære generalforsamling 18. marts 2013.

Stofa Næstved. Næstved, den 25. februar 2013. Bestyrelsens årsberetning. den ordinære generalforsamling 18. marts 2013. Bestyrelsens årsberetning Næstved, den 25. februar 2013. for perioden 27. marts 2012 18. marts 2013 aflagt af formanden på den ordinære generalforsamling 18. marts 2013. Brugerforeningen Stofa Næstved

Læs mere

Program. 13.15 Præsentation. 13.20 Oplæg om infektionspakken. 13.25 Håndhygiejne. 13.45 Gruppearbejde. 14. 00 Opfølgning på gruppearbejde

Program. 13.15 Præsentation. 13.20 Oplæg om infektionspakken. 13.25 Håndhygiejne. 13.45 Gruppearbejde. 14. 00 Opfølgning på gruppearbejde Infektionspakken Program 13.15 Præsentation 13.20 Oplæg om infektionspakken 13.25 Håndhygiejne 13.45 Gruppearbejde 14. 00 Opfølgning på gruppearbejde 14.15 Information om E-learning Mål på plejecentrene

Læs mere

3. Afvikling af kurser..4 1 dags kursus for rengøringsassistenter og portører 2 dages hygiejnekursus for kontaktpersoner og andre interesserede

3. Afvikling af kurser..4 1 dags kursus for rengøringsassistenter og portører 2 dages hygiejnekursus for kontaktpersoner og andre interesserede Nyhedsbrev 1. 2009 1. Siden sidst..2 Nyhedsbrev x 2 årligt p.gr.a videreuddannelse. Ombygning og flytning af afd.- husk at invitere hygiejneorganisationen med Store rengøringsdag 2. Status 2008.... 3 Sprit

Læs mere

Rapport fra udvekslingsophold

Rapport fra udvekslingsophold Udveksling til (land): Norge Navn: Lone Kristensen Rejsekammerat: Katrine Winkler Sørensen Rapport fra udvekslingsophold Hjem-institution: VIA University Collage, Sygeplejerskeuddannelsen Viborg Værts-institution/Universitet:

Læs mere

Rejsebrev fra Glasgow, Skotland

Rejsebrev fra Glasgow, Skotland Rejsebrev fra Glasgow, Skotland Mine oplysninger: Sygeplejestuderende v. UC Lillebælt, Odense Pernille Bruun Kristensen, A06II Sniller_k@hotmail.com Tlf.: 20218353 Rejsekammerat: Maria Bjerre Jakobsen

Læs mere

REJSEBREV FRA ENGLAND

REJSEBREV FRA ENGLAND REJSEBREV FRA ENGLAND UDVEKSLINGSPERIODE PERIODE: August november/2010 NAVN: Mette Alsted Christensen HJEM INSTITUTION: VIA University College, Randers sygeplejeskole HOLD NUMMER: F08 VÆRTSINSTITUTION/UNIVERSITET:

Læs mere

Hør hvordan en målrettet indsats har øget rengøringskvaliteten. Hvad kan et tværfagligt samarbejde omkring hygiejne betyde for hospitalet?

Hør hvordan en målrettet indsats har øget rengøringskvaliteten. Hvad kan et tværfagligt samarbejde omkring hygiejne betyde for hospitalet? HOSPITALS- HYGIEJNE 2015 KONFERENCE DEN 4. 5. februar 2015 - KØBENHAVN First Hotel Copenhagen Hør talere fra: Rigshospitalet Odense Hvidovre Hospital Aarhus Glostrup Hospital Statens Serum Institut Sygehus

Læs mere

Engangshandsker: Handsker, der anvendes for at beskytte borgere og personale mod kontaminering med potentielt sygdomsfremkaldende mikroorganismer.

Engangshandsker: Handsker, der anvendes for at beskytte borgere og personale mod kontaminering med potentielt sygdomsfremkaldende mikroorganismer. Håndhygiejne Sygeplejefaglig instruks. Udarbejdet af: Gitte Friis, Ghita Felding Jensen, Christina Christens, Hanne Jensen Godkendt: Revideres: September 2013 Ansvarlig for revidering af dokument: Tovholder

Læs mere

Emilys rejsebrev fra Thailand udvekslingsperiode aug. okt. 2009

Emilys rejsebrev fra Thailand udvekslingsperiode aug. okt. 2009 Emilys rejsebrev fra Thailand udvekslingsperiode aug. okt. 2009 Navn: Emily Stacey Prince Evt. rejsekammerat: Malene Anusha Christensen Hjem-institution: University College Nordjylland Holdnummer: H08V

Læs mere

MRSA - hvad er ret og hvad er vrang? Margit Andreasen, chefforsker, dyrlæge, Ph.d. Tinna Ravnholt Urth, hygiejnesygeplejerske, Region Nordjylland

MRSA - hvad er ret og hvad er vrang? Margit Andreasen, chefforsker, dyrlæge, Ph.d. Tinna Ravnholt Urth, hygiejnesygeplejerske, Region Nordjylland MRSA - hvad er ret og hvad er vrang? Margit Andreasen, chefforsker, dyrlæge, Ph.d. Tinna Ravnholt Urth, hygiejnesygeplejerske, Region Nordjylland MRSA - hvad er ret og hvad er vrang? Er MRSA så farlig

Læs mere

Bestyrelsens årsberetning for perioden 24. marts 2014 30. marts 2015 aflagt af formanden på den ordinære generalforsamling 30. marts 2015.

Bestyrelsens årsberetning for perioden 24. marts 2014 30. marts 2015 aflagt af formanden på den ordinære generalforsamling 30. marts 2015. Næstved, den 23. februar 2015. Bestyrelsens årsberetning for perioden 24. marts 2014 30. marts 2015 aflagt af formanden på den ordinære generalforsamling 30. marts 2015. Kanaler i TV-pakke 1 Brugerforeningen

Læs mere

ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS

ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS DSR S ANBEFALINGER TIL DE FÆLLES AKUTMODTAGELSER DSR S ANBEFALINGER TIL DE FÆLLES AKUTMODTAGELSER De fælles akutmodtagelser (FAM erne) er etableret for at højne kvaliteten

Læs mere

Bestyrelsens årsberetning for perioden18. marts 2013 24. marts 2014 aflagt af formanden på den ordinære generalforsamling 24. marts 2014.

Bestyrelsens årsberetning for perioden18. marts 2013 24. marts 2014 aflagt af formanden på den ordinære generalforsamling 24. marts 2014. Næstved, den 24. februar 2014. Bestyrelsens årsberetning for perioden18. marts 2013 24. marts 2014 aflagt af formanden på den ordinære generalforsamling 24. marts 2014. Brugerforeningen Stofa Næstved er

Læs mere

VIA University College Sygeplejerskeuddannelserne/Sygeplejerskeuddannelserne i Danmark. Rejsebrev fra udvekslingsophold

VIA University College Sygeplejerskeuddannelserne/Sygeplejerskeuddannelserne i Danmark. Rejsebrev fra udvekslingsophold Rejsebrev fra udvekslingsophold Udveksling til: Tortosa, Tarragona, Spanien Navn: Pernille Lundholm Rasmussen E-mail: pernillelundholm@hotmail.com Tlf. nr. 004521134265 Evt. rejsekammerat: Rejser alene

Læs mere

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn mandag den 3. november 2014

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn mandag den 3. november 2014 Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn mandag den 3. november 2014 Plejecenter Egehaven Egehaven 2 Strøby Egede 4600 Køge Teamleder Annegerd Grimsbo Birk-Sørensen Tilsynet blev ført af: Afsnitsleder Anne

Læs mere

SecuSan Den nye hygiejnestandard Klinisk testet

SecuSan Den nye hygiejnestandard Klinisk testet Den nye hygiejnestandard Klinisk testet Den nye hygiejnestandard Problemstillingen I Tyskland pådrager årligt ca. 400.000 til 600.000 patienter sig en infektion i forbindelse med en stationær eller ambulant

Læs mere

Sundhedsstyrelsens nye vejledning om MRSA

Sundhedsstyrelsens nye vejledning om MRSA Sundhedsstyrelsens nye vejledning om MRSA Dansk Selskab for Kli ni sk Mikrobiologi 5. december 2006 Tove Rønne Indhold: Historik og bidragydere Mål, forudsætninger og lovgivning Rammer og opbygning Sundhedspersonale

Læs mere

Klinisk uddannelse På Kirurgisk afdeling, Queen Elisabeth Hospital i Kings Lynn, England

Klinisk uddannelse På Kirurgisk afdeling, Queen Elisabeth Hospital i Kings Lynn, England Klinisk uddannelse På Kirurgisk afdeling, Queen Elisabeth Hospital i Kings Lynn, England Rapporten er udarbejdet af Sygeplejestuderende Tina Zinckernagel, sep. 01-F august 2004 Formålet med denne rapport:

Læs mere

Generalforsamling. 13. november 2013. Radisson BLU Scandinavia Hotel Aarhus

Generalforsamling. 13. november 2013. Radisson BLU Scandinavia Hotel Aarhus Generalforsamling 13. november 2013 Radisson BLU Scandinavia Hotel Aarhus Den 25. generalforsamling Bestyrelsen Lise Westerlin, Afdelingssygeplejerske, Karkirurgisk Ambulatorium, Rigshospitalet Anita Tracey,

Læs mere

Forandring i Det kommunikerende hospital. Hvem er jeg? Erhvervsforsker, ph.d. fra Københavns Universitet 2000

Forandring i Det kommunikerende hospital. Hvem er jeg? Erhvervsforsker, ph.d. fra Københavns Universitet 2000 Forandring i Det kommunikerende hospital Hvem er jeg? Erhvervsforsker, ph.d. fra Københavns Universitet 2000 Leder i kommunikationsafdelingen i Novo Nordisk Selvstændig kommunikationsforsker og rådgiver

Læs mere

Instruks til medarbejdere i Odder Kommune der omgås borgere med Roskildesyge.

Instruks til medarbejdere i Odder Kommune der omgås borgere med Roskildesyge. Baggrund: Instruks til medarbejdere i Odder Kommune Sygdommen er forårsaget af norovirus et meget lille virus, der overlever afkøling, lavt ph (2,7), og varmebehandling 60 C i 30 min.; desuden kan det

Læs mere

Rapport fra udvekslingsophold

Rapport fra udvekslingsophold Rapport fra udvekslingsophold Udveksling til (land): Navn: Ida Kirstine Hedemand Email: iad2cool@hotmail.com Tlf. nr. 25322787 Evt. rejsekammerat: Ditte Hjem-institution: VIA, sygeplejeskolen i Aarhus

Læs mere

Ved du det? Om smitstoffer og spredning af smitte. - og hvordan du kan håndtere det

Ved du det? Om smitstoffer og spredning af smitte. - og hvordan du kan håndtere det Ved du det? Om smitstoffer og spredning af smitte - og hvordan du kan håndtere det Hvorfor bliver man syg? Smitstoffer Smittekilder Smitteveje Modtagelighed hos den enkelte Smitstoffer Mikroorganismer,

Læs mere

4. Formandens beretning for perioden 1.7.2011 30.6.2012 ved Gitte Ehlers

4. Formandens beretning for perioden 1.7.2011 30.6.2012 ved Gitte Ehlers Generalforsamling "Trinity", Gl. Færgevej 30, Snoghøj, 7000 Fredericia. Den 3. november 2012 kl. 8.30 DAGSORDEN 1. Valg af stemmetællere 2. Valg af dirigent 3. Godkendelse af dagsorden 4. Formandens beretning

Læs mere

Kimberly-Clark Mic-Key udskiftningssonde

Kimberly-Clark Mic-Key udskiftningssonde Kimberly-Clark Mic-Key udskiftningssonde Trouble shooter Indholdsfortegnelse Spørgsmål vedr. brug og pleje Side Mic-Key sonden 1. Det er svært at få Mic-Key knappen sat i igen, hvorfor?... 2 2. Skal Mic-Key

Læs mere

Rapport fra udvekslingsophold. Udveksling til Kina: SYGEPLEJESKOLERNE I DANMARK. Navn: Nadia Brandhøj Sørensen og Stine Buus Rokkedahl

Rapport fra udvekslingsophold. Udveksling til Kina: SYGEPLEJESKOLERNE I DANMARK. Navn: Nadia Brandhøj Sørensen og Stine Buus Rokkedahl Rapport fra udvekslingsophold Udveksling til Kina: Navn: Nadia Brandhøj Sørensen og Stine Buus Rokkedahl Hjem-institution: Viborg sygeplejeskole Værts-institution/Universitet: Sichuan University Chengdu,

Læs mere

Sygehusapotek Fyn informerer

Sygehusapotek Fyn informerer INFORMATIONSBLAD Sygehusapotek Fyn informerer Årgang 2, nr. 2 - april 2009 Sygehusapotek Fyn INDHOLD: FARVEL TIL INFORMATIONSBLADET...3 OPBEVARINGSSKEMAET...4 LÆGEMIDDELINFORMATION TIL PATIENTER...6 DE

Læs mere

Susanne Lunaus 25 års jubilæum

Susanne Lunaus 25 års jubilæum Susanne Lunaus 25 års jubilæum flotte kager, frisk frugt og skøn kølig hyldebærsaft. Den 1. september 2014 skinnede solen fra en næsten skyfri himmel efter at weekenden havde budt på voldsomt skybrud i

Læs mere

3. Formandens beretning i Seniornet 2005.

3. Formandens beretning i Seniornet 2005. Generalforsamling Senior Net Nordfyn Mandag d. 20. marts 2006 Ca. 30 medlemmer var mødt frem, incl. bestyrelse. Generalforsamlingen blev indledt med, at deltagerne blev bud på kaffe med horn og lagkage

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Dansk Sygeplejeråd Kreds Nordjylland

Referat fra ordinær generalforsamling i Dansk Sygeplejeråd Kreds Nordjylland Referat fra ordinær generalforsamling i Dansk Sygeplejeråd Kreds Nordjylland Sted: Aalborg Kongres og Kulturcenter, Aalborg Hallen Dato: 28. oktober 2010 kl. 17.30 Ved indgangen Kontrol af medlemskab.

Læs mere

Hvordan håndteres. den svære samtale. i mindre virksomheder?

Hvordan håndteres. den svære samtale. i mindre virksomheder? Hvordan håndteres den svære samtale i mindre virksomheder? 1. Den svære samtale 2. Forberedelse til samtalen 3. Afholdelse af selve samtalen 4. Skabelon til afholdelse af samtalen 5. Opfølgning på samtalen

Læs mere

Styring af infektionshygiejne i sundhedssektoren Del 5: Krav til perioperativ infektionsprofylakse

Styring af infektionshygiejne i sundhedssektoren Del 5: Krav til perioperativ infektionsprofylakse Dansk standard DS 2451-5 2. udgave 2014-05-14 Styring af infektionshygiejne i sundhedssektoren Del 5: Krav til perioperativ infektionsprofylakse Infection control in the health care sector Part 5: Requirements

Læs mere

Velkommen. til Roskilde Sygehus

Velkommen. til Roskilde Sygehus Velkommen til Roskilde Sygehus Indhold 3 Velkommen til Roskilde Sygehus 4 Til og fra sygehuset 5 Praktiske informationer 7 Når du skal behandles ambulant 8 Oversigtskort over Roskilde Sygehus 10 Når du

Læs mere

Getinge 600-serien Topbetjente skylledesinfektorer

Getinge 600-serien Topbetjente skylledesinfektorer Getinge 600-serien Topbetjente skylledesinfektorer 2 Getinge 600-serien Brugervenlighed? Optimal teknologi? Få begge dele! At udvikle desinfektionsudstyr, som både er let at anvende og teknisk perfekt,

Læs mere

Fagligt Selskab for Øjensygeplejersker Historien gennem 25 år.

Fagligt Selskab for Øjensygeplejersker Historien gennem 25 år. Fagligt Selskab for Øjensygeplejersker Historien gennem 25 år. Selskabets 25 års jubilæum fejres i forbindelse med generalforsamlingen 26. januar 2012. FS-Øjne, dengang kaldet FS20, blev startet i 1987.

Læs mere

Styring af infektionshygiejne i sundhedssektoren Del 12: Krav til procedurer på tandklinikker

Styring af infektionshygiejne i sundhedssektoren Del 12: Krav til procedurer på tandklinikker Dansk standard DS 2451-12 2. udgave 2012-11-27 Styring af infektionshygiejne i sundhedssektoren Del 12: Krav til procedurer på tandklinikker Infection control in the health care sector Part 12: Requirements

Læs mere

Rejserapport fra Namibia 1. september - 14. november 2008 Cæcilie Kongsgaard Balle, Gitte Bang og Christa Hjernø Hansen, Hold Februar 2006 B

Rejserapport fra Namibia 1. september - 14. november 2008 Cæcilie Kongsgaard Balle, Gitte Bang og Christa Hjernø Hansen, Hold Februar 2006 B Rejserapport fra Namibia 1. september - 14. november 2008 Cæcilie Kongsgaard Balle, Gitte Bang og Christa Hjernø Hansen, Hold Februar 2006 B Cæcilie, Gitte og Christa Katutura State Hospital Vi har i ti

Læs mere

Bilag 2. Studieforløbsbeskrivelsen: Det faglige indhold I projektet

Bilag 2. Studieforløbsbeskrivelsen: Det faglige indhold I projektet Bilag 2 Studieforløbsbeskrivelsen: Det faglige indhold I projektet I de følgende spørgsmål skal I som gruppe reflektere over, hvad I har gjort for at indfri de faglige krav til projektet. Hvordan har husets

Læs mere

DUAB-retningslinie nr. 2 til afdelingsbestyrelserne: Hvad bør der stå i forretningsordenen for arbejdet i en DUAB-afdelingsbestyrelse?

DUAB-retningslinie nr. 2 til afdelingsbestyrelserne: Hvad bør der stå i forretningsordenen for arbejdet i en DUAB-afdelingsbestyrelse? Hellerup 10.01.2008 DUAB-retningslinie nr. 2 til afdelingsbestyrelserne: Hvad bør der stå i forretningsordenen for arbejdet i en DUAB-afdelingsbestyrelse? Kære afdelingsbestyrelse DUAB s organisationsbestyrelse

Læs mere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Navn 1 Foreningens navn er Danske Risikorådgivere. Foreningen er stiftet den 17. april 2002. Formål 2 Foreningens formål er: a. at udbrede kendskabet til og

Læs mere

Fik drømmejobbet på et wildcard

Fik drømmejobbet på et wildcard Karriere Fik drømmejobbet på et wildcard Den nybagte farmaceut Grith Agth Høgh søgte i foråret 2011 en løntilskudsstilling på Glostrup Hospital for at overbevise medicinsk afdeling M om, at de måtte have

Læs mere

Resultater fra effektvurderingen af THS

Resultater fra effektvurderingen af THS 10. marts 2010 Resultater fra effektvurderingen af THS Lektor, ph.d., Institut for Ledelse Handelshøjskolen, Aarhus Universitet præsen TATION Deltagere i effektvurderingsprojektet Danni Hundahl, cand.merc.

Læs mere

Nedenstående undersøgelse, der er mere aktuel end nogensinde, blev lavet for nogle år siden af den engelske forening Action for M.E. Den er nu udgivet som pjece og forholdene, som er beskrevet i pjecen,

Læs mere

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn torsdag den 17. november 2014

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn torsdag den 17. november 2014 Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn torsdag den 17. november 2014 Plejecenter Hotherhaven Og KAS Præstemarken 76 4652 Hårlev Teamledere Anne Mette Mortensen Marianne Thomasen Tilsynet blev ført af:

Læs mere

En guide til etablering af nye lokalforeninger. Indholdsfortegnelse. 1.1 Etablering af ny lokalforening

En guide til etablering af nye lokalforeninger. Indholdsfortegnelse. 1.1 Etablering af ny lokalforening En guide til etablering af nye lokalforeninger Indholdsfortegnelse 1.1 Etablering af ny lokalforening... 1 1.2 Roller i lokalforeninger... 3 1.3 Ansvarsområder i lokalforeninger... 4 1.4 Eksempel på en

Læs mere

Hygiejne. Et oplæg til vuggestuepædagoger syd for grænsen. Sabine Brix-Steensen maj 2010

Hygiejne. Et oplæg til vuggestuepædagoger syd for grænsen. Sabine Brix-Steensen maj 2010 Hygiejne Et oplæg til vuggestuepædagoger syd for grænsen. Sabine Brix-Steensen maj 2010 Hygiejne Kommer fra den græske gudinde Hygieia, der var sundhedens gudinde. Hygiejne er en videnskab omkring menneskets

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU1 den 11/01 2012 Egypten den 20. januar 2012 Til stede: Ikke til stede: Formand: Anker Haldbæk (AH) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand: Anni Sørensen (AS) Seniorleder:

Læs mere

Svine-MRSA i RegionHovedstaden MRSA Knowledge Center Department of Clinical Microbiology Hvidovre Hospital University of Copenhagen Denmark

Svine-MRSA i RegionHovedstaden MRSA Knowledge Center Department of Clinical Microbiology Hvidovre Hospital University of Copenhagen Denmark Svine-MRSA i RegionHovedstaden MRSA Knowledge Center Department of Clinical Microbiology Hvidovre Hospital University of Copenhagen Denmark Helle Neustrup, Heidi Meiniche, Ulla Kehlet, Mette Bartels, Henrik

Læs mere

Pakkeforløb for på hjertesygdomme. hjerteområdet. Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om. hjerteklapsygdom

Pakkeforløb for på hjertesygdomme. hjerteområdet. Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om. hjerteklapsygdom Pakkeforløb for på hjertesygdomme hjerteområdet Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om hjerteklapsygdom Pakkeforløb - I denne pjece findes en generel og kort beskrivelse af, hvad et pakkeforløb

Læs mere

POLITIKERSPØRGSMÅL. Spørgsmål nr.: 070 Dato: 12. maj 2012 Stillet af: Henrik Thorup (O) Besvarelse udsendt den: 1. juni.2012.

POLITIKERSPØRGSMÅL. Spørgsmål nr.: 070 Dato: 12. maj 2012 Stillet af: Henrik Thorup (O) Besvarelse udsendt den: 1. juni.2012. Koncern Plan, Udvikling og Kvalitet POLITIKERSPØRGSMÅL Enhed for Hospitals- og Psykiatriplanlægning Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok B Telefon 3866 6000 Direkte 3866 6012 Web www.regionh.dk Spørgsmål

Læs mere

Sundhedsfagligt personale på alle plejehjem. altid

Sundhedsfagligt personale på alle plejehjem. altid Kommunevalg 2013 sæt demens på dagsordenen Sundhedsfagligt personale på alle plejehjem altid Vikarer og dårlig normering på plejehjem efterlader mennesker med en demenssygdom alene og uden kvalificeret

Læs mere

NY H E D S B R E V UniqueDanmark M A J 2008 N R . 1

NY H E D S B R E V UniqueDanmark M A J 2008  N R . 1 NYHEDSBREV DEN LANDSDÆKKENDE FORENING UniqueDanmark For forældre til børn med sjældne kromosomafvigelser MAJ 2008 Farvel. NR. 1 Så må vi desværre sige farvel til vores formand Jette Ziegler som efter 7

Læs mere

FSAIO årsmøde. Præsentation af de forskellige intensive afdelinger og deres specialer.

FSAIO årsmøde. Præsentation af de forskellige intensive afdelinger og deres specialer. FSAIO årsmøde Aalborg d.3/6-14 Tilstede: Karina og Inger(Vejle), Lene B, Lene F og Irene(Sjælland), Marie og Iben(Hovedbestyrelsen), Lone(Århus), Ruth, Maria, Sædis og Laila(Region Nord). Referent: Laila

Læs mere

Udveksling til: Málaga, Spanien Navn: Tine Hollendsted Hjem-institution: Sygeplejerskeuddannelsen Nordsjælland Holdnummer: Sep11B

Udveksling til: Málaga, Spanien Navn: Tine Hollendsted Hjem-institution: Sygeplejerskeuddannelsen Nordsjælland Holdnummer: Sep11B Rejsebrev Tines rejsebrev fra Málaga, Spanien - modul 6 Udvekslingsperiode 28. januar 28. april 2013 Udveksling til: Málaga, Spanien Navn: Tine Hollendsted Hjem-institution: Sygeplejerskeuddannelsen Nordsjælland

Læs mere

Vi gør din studietid. lidt federe

Vi gør din studietid. lidt federe Vi gør din studietid lidt federe Vi taler din sag SLS Sygeplejestuderendes Landssammenslutning er de sygeplejestuderendes faglige organisation og en del af Dansk Sygeplejeråd. Vores mål er at forbedre

Læs mere

Hjemmehjælp. Randers Kommune SUNDHED OG ÆLDRE

Hjemmehjælp. Randers Kommune SUNDHED OG ÆLDRE Information INFORMATION AKTIVITETER fra Sundhed OG FRA TRÆNING og RANDERS ældre: KOMMUNE Hjemmehjælp Randers Kommune 1 SUNDHED OG ÆLDRE Hjemmehjælp Om denne pjece Randers Kommune tilbyder hjemmehjælp,

Læs mere

Behandling med Enbrel

Behandling med Enbrel Gentofte Hospital Medicinsk Afdeling C Niels Andersens Vej 65 2900 Hellerup Patientinformation Behandling med Enbrel Hvad er Enbrel? Enbrel indeholder stoffet Etanercept og er et af de såkaldte biologiske

Læs mere

Den gode udskrivelse for den ældre medicinske patient

Den gode udskrivelse for den ældre medicinske patient Den gode udskrivelse for den ældre medicinske patient BRO, November 2013, Gruppe 2 Susanne Jørgensen, Koordinerende visitator i Høje Taastrup Kommune. Uddannet sygeplejerske Steen Jensen, Social og Sundhedsassistent

Læs mere

velkommen til Køge Sygehus

velkommen til Køge Sygehus velkommen til Køge Sygehus Indhold Velkommen til Køge Sygehus I denne folder kan du læse, hvad Køge Sygehus kan tilbyde, og hvad vi som personale kan hjælpe med. 3 Velkommen til Køge Sygehus 4 Til og fra

Læs mere

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt Sammenhængende patientforløb et udviklingsfelt F o r o r d Sammenhængende patientforløb er en afgørende forudsætning for kvalitet og effektivitet i sundhedsvæsenet. Det kræver, at den enkelte patient

Læs mere

Spørgeskema. Patienttilfredshed ved indsættelse af ny hofte eller nyt knæ

Spørgeskema. Patienttilfredshed ved indsættelse af ny hofte eller nyt knæ Spørgeskema Patienttilfredshed ved indsættelse af ny hofte eller nyt knæ Juni 2005 Udsendt af Health Care Consulting på vegne af Center for Evaluering og Medicinsk Teknologivurdering, Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Til Sundheds - og Omsorgsudvalget Københavns Kommune

Til Sundheds - og Omsorgsudvalget Københavns Kommune Til Sundheds - og Omsorgsudvalget Københavns Kommune Høringssvar til Længe leve København DSR Kreds Hovedstaden takker for muligheden til at kommentere Københavns Kommunes nye sundhedspolitik. En politik

Læs mere

Luftvejsinfektioner. Supplerende infektionshygiejniske. forholdsregler ved luftvejsinfektioner. Elisabeth Lund Hygiejnesygeplejerske

Luftvejsinfektioner. Supplerende infektionshygiejniske. forholdsregler ved luftvejsinfektioner. Elisabeth Lund Hygiejnesygeplejerske Supplerende infektionshygiejniske Luftvejsinfektioner forholdsregler ved luftvejsinfektioner Elisabeth Lund Hygiejnesygeplejerske Infektionshygiejnisk Afsnit Klinisk Mikrobiologisk Afdeling Dråbesmitte

Læs mere

Vejledning OM arbejdsdragt inden for sundheds- og plejesektoren

Vejledning OM arbejdsdragt inden for sundheds- og plejesektoren Vejledning OM arbejdsdragt inden for sundheds- og plejesektoren 2011 Vejledning om arbejdsdragt inden for sundheds- og plejesektoren Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S URL: http://www.sst.dk

Læs mere

Overblik giver øget trivsel. Nyhedsbrev juli 2012

Overblik giver øget trivsel. Nyhedsbrev juli 2012 Større trivsel, lavere sygefravær, mere tid til beboerne. Det er nogle af de ting, som Lean værktøjet PlusPlanneren har ført med sig. Den lyser op i hjørnet af kontoret med sin lysegrønne farve. Her giver

Læs mere

Antibiotika? kun når det er nødvendigt!

Antibiotika? kun når det er nødvendigt! Antibiotika? kun når det er nødvendigt! Brug af antibiotika kan føre til, at bakterierne bliver modstandsdygtige over for antibiotika. Det kan dermed blive sværere at få bugt med en ny infektion. Antibiotika

Læs mere

Referat for generalforsamling 23 Januar 2008 Chaufførernes Faglige Klub, Ordinær Generalforsamling.

Referat for generalforsamling 23 Januar 2008 Chaufførernes Faglige Klub, Ordinær Generalforsamling. Referat for generalforsamling 23 Januar 2008 Chaufførernes Faglige Klub, Ordinær Generalforsamling. Der afholdes ordinær generalforsamling tirsdag den 23.januar 2008. kl. 19.30 i 3F s bygning Søndergade

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Man lærer for livet ikke for skolen. SFH en på Birkelundskolen

Man lærer for livet ikke for skolen. SFH en på Birkelundskolen Man lærer for livet ikke for skolen Skolebestyrelsesnyt september 2009 SFH en på Birkelundskolen Efter overflytningen fra klub Trekanten er nu både SFH 1 og SFH 2 samlet under samme tag på Birkelundskolen.

Læs mere

Lokal strategi for Etablering af forskning i klinisk sygepleje

Lokal strategi for Etablering af forskning i klinisk sygepleje Regionshospitalet Horsens, Brædstrup og Odder Hospitalsledelsen Sundvej 30 DK-8700 Horsens Telefon +45 7927 4444 Telefax +45 7927 4930 www.regionshospitalethorsens.dk post@horsens.rm.dk Lokal strategi

Læs mere

Ældre Sagens Formandsundersøgelse 2011. Sammenfattende præsentation af resultater fra spørgeskemaundersøgelse og fokusgruppeinterview

Ældre Sagens Formandsundersøgelse 2011. Sammenfattende præsentation af resultater fra spørgeskemaundersøgelse og fokusgruppeinterview Ældre Sagens Formandsundersøgelse 2011 Sammenfattende præsentation af resultater fra spørgeskemaundersøgelse og fokusgruppeinterview Formål og metode Formål: At undersøge tilfredsheden med samarbejdet

Læs mere

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder:

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder: N O T A T Debatoplæg: Fremtidens akutberedskab - fra vision til handling 20-04-2006 Sag nr. 06/398 Dokumentnr. 24261/06 Resume: Regionernes ambition er at skabe et sundhedsvæsen, som er internationalt

Læs mere

Dansk Folkehjælp Viborg-Skive afdelingen oktober 2011 Orientering fra formanden

Dansk Folkehjælp Viborg-Skive afdelingen oktober 2011 Orientering fra formanden Orientering fra formanden I denne sommer har Dansk Folkehjælp fået mange budskaber ud i pressen. Jeg tænker bl.a. på TV2 s Go morgen DK / Go Folkehjælp, hvor danskerne blev opfordret af Dansk Folkehjælp

Læs mere

Et liv med Turners Syndrom

Et liv med Turners Syndrom Et liv med Turners Syndrom Hvordan er det at leve med Turner Syndrom, og hvordan det var at få det at vide dengang diagnosen blev stillet. Måske kan andre nikke genkendende til flere af tingene, og andre

Læs mere

BMV SÅDAN! Nyborg Kommunale Dagpleje har et ønske om i fællesskab, at prioritere rummelighed som værende en af vores fremtrædende værdier.

BMV SÅDAN! Nyborg Kommunale Dagpleje har et ønske om i fællesskab, at prioritere rummelighed som værende en af vores fremtrædende værdier. fdlægmksæølgjkælfdgkpsldfæ Børneafdelingen, Dagplejen læk BMV SÅDAN! Rådhuset Torvet 1 5800 Nyborg Tlf. 6333 7000 Fax. 6333 7001 nyborg@kommune.dk www.nyborg.dk Børnemiljøvurdering for Nyborg Kommunale

Læs mere

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 2013

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 2013 Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 013 Institution: Dixensminde Nr. Målsætning Handleplan (indikator/aktivitet/handling) Direktionens mål 3. At Dixensminde arbejder Institutionens MED udvalg udarbejder

Læs mere

Forældreinformation. Velkommen til Børneafsnit A8

Forældreinformation. Velkommen til Børneafsnit A8 Forældreinformation Velkommen til Børneafsnit A8 Velkommen til Børneafsnit A8 Børneafsnit A8 er en blandet medicinsk og kirurgisk specialafdeling, der modtager børn i alderen 0 15 år, med urinvejs- og

Læs mere

På et sygehus skal du huske. Information til eksterne teknikere og håndværkere på sygehuset

På et sygehus skal du huske. Information til eksterne teknikere og håndværkere på sygehuset På et sygehus skal du huske Information til eksterne teknikere og håndværkere på sygehuset 2 NÆSTVED SYGEHUS Velkommen til Næstved Sygehus Når du arbejder og opholder dig på et sygehus, er der nogle enkle

Læs mere

Aulum Fritidscenter Årsberetning 2005 1

Aulum Fritidscenter Årsberetning 2005 1 Aulum Fritidscenter Årsberetning 2005 1 Årsberetning for Aulum Fritidscenter 2005 Indledning Jeg afsluttede sidste års beretning med at fortælle lidt om, hvad den nærmeste fremtid ville byde på, og helt

Læs mere

Idékatalog til Kollegaens Dag 2011

Idékatalog til Kollegaens Dag 2011 Idékatalog til Kollegaens Dag 2011 Hvordan kan I fejre Kollegaens Dag? Alle kan være med til at fejre Kollegaens Dag det kræver ikke andet end lysten til at gøre noget positivt for og med sine kollegaer.

Læs mere

Kommissorium for Udviklingsgruppen af Kliniske Regningslinjer inden for Sygeplejen og Kommissorium for Bedømmerkorps af Kliniske Regningslinjer inden

Kommissorium for Udviklingsgruppen af Kliniske Regningslinjer inden for Sygeplejen og Kommissorium for Bedømmerkorps af Kliniske Regningslinjer inden 2008 Kommissorium for Udviklingsgruppen af Kliniske Regningslinjer inden for Sygeplejen og Kommissorium for Bedømmerkorps af Kliniske Regningslinjer inden for Sygeplejen ved Sygehus Nord 1 Kommissorium

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 65 Svarprocent: 50% PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 TIDSBESTILLING OG KONTAKT MED 01 13. Har du kommentarer til tidsbestilling og kontakt med klinikken? Altid god

Læs mere

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Ordinær generalforsamling Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Kalenderåret 2014 Grundejerforeningen Ny Hvidovre Hjemhørende i Hvidovre Kommune Stiftet 16. juni 1918 Titel Referat

Læs mere

Raske bærere af MRSA i eget hjem - Et kvalitativt MPH-studie. Alice Løvendahl Sørensen Nordic School of Public Health 2012

Raske bærere af MRSA i eget hjem - Et kvalitativt MPH-studie. Alice Løvendahl Sørensen Nordic School of Public Health 2012 Raske bærere af MRSA i eget hjem - Et kvalitativt MPH-studie Alice Løvendahl Sørensen Nordic School of Public Health 2012 Præsentation/Forforståelse Hygiejnesygeplejerske HE Midt Leder i primærkommune

Læs mere

Praktiske Oplysninger

Praktiske Oplysninger Praktiske Oplysninger Praktiske ting vedrørende opstarten I de første dage i opstarten er det vigtigt, at en forælder er med jeres barn i Storring. Vi tager en snak om jeres barn, dets vaner og rutiner

Læs mere

Sammen forebygger vi influenzaen!

Sammen forebygger vi influenzaen! Oxivir Diversey s mest effektive desinfektionsmiddel til alle overflader - afgørende i kampen mod influenza Hvorfor skal overflader desinficeres? Influenzavirus kan leve på overflader op til 2 timer. Derfor

Læs mere

REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE D. 21. JUNI 2011 I ODENSE

REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE D. 21. JUNI 2011 I ODENSE REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE D. 21. JUNI 2011 I ODENSE Til stede: T. Agner, R.Gniadecki, M. Heidenheim, Peter H. Andersen, Sanne Buus og observatør for DDO S. Vissing. 1) Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde

Læs mere

Tilstedeværende: Christian Høybye (CH), André W. Kobberholm (AK), Kasper Lilja-Nielsen (KLN), Emil Clemmensen (EC), Rune Andersson (RA)

Tilstedeværende: Christian Høybye (CH), André W. Kobberholm (AK), Kasper Lilja-Nielsen (KLN), Emil Clemmensen (EC), Rune Andersson (RA) Referat af bestyrelsesmøde 24/6-2015 Tilstedeværende: Christian Høybye (CH), André W. Kobberholm (AK), Kasper Lilja-Nielsen (KLN), Emil Clemmensen (EC), Rune Andersson (RA) Fraværende: Charly Witt (eksamen)

Læs mere

I patientens fodspor Set med patientsikkerhedsøjne I sektorovergangen mellem hospital og kommune. Manual

I patientens fodspor Set med patientsikkerhedsøjne I sektorovergangen mellem hospital og kommune. Manual Set med patientsikkerhedsøjne I sektorovergangen mellem hospital og kommune Manual Region hovedstanden Område Midt Uarbejdet af risikomanager Benedicte Schou, Herlev hospital og risikomanager Ea Petersen,

Læs mere