25 års jubilæum

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "25 års jubilæum 1981-2006"

Transkript

1 25 års jubilæum

2 To af verdens ledende leverandører af engangsartikler til infektionsprofylakse på operationsafdelingen - Regent Medical og Mölnlycke Health Care - er nu slået sammen under navnet Mölnlycke Health Care.

3 Indhold 25 års jubilæum Af Anne-Marie Thye, formand... s. 5 Oprettelsen af Dansk Selskab for Hygiejnesygeplejersker Af Kirsten Engler, tidligere formand... s. 7 Hygiejnesygeplejerske-funktionen i primær og sekundær sundhedssektor i 24 ½ år Af Anna Knudsen, tidligere amtshygiejnesygeplejerske... s. 11 Første Hygiejnesygeplejerske ansat i en Amtskommune Af Signe Ilsøe, tidligere amtshygiejnesygeplejerske og tidligere formand... s. 17 Bestyrelsesarbejdet år 2000 til 2004 Af Kirsten Kristoffersen, hygiejnesygeplejerske og tidligere formand... s. 23 Lidt af hvert Af Lene Theil, tidligere hygiejnesygeplejerske... s. 25 Kan man være privatpraktiserende hygiejnesygeplejerske? Af Elisabeth Petterson, privatpraktiserende hygiejnesygeplejerske... s. 31 Uddannelsen til hygiejnesygeplejerske gennem 24 år Af Margrethe Meyer, hygiejnesygeplejerske... s. 37

4 BD TM Saline [NaCI 0,9 %] Forfyldt sprøjte klar til brug...en mere enkel, sikker og hurtig vaskulær kateterskylning BD TM Saline sætter en ny standard... Sikker og enkel metode Ingen nåle, glasflasker eller ampuller Færre arbejdsgange og forberedelser BD TM Saline er steril... Minimerer risiko for kontaminering og infektion for patienten BD Medical Surgical Systems Park Allé Brøndby Tel Fax BD, BD logo and Luer-Lok are Trademarks of Becton, Dickinson and Compagny 2001 BD

5 25 års jubilæum Forord ved Anne-Marie Thye Formand, Dansk Selskab for Hygiejnesygeplejersker Dansk Selskab for hygiejnesygeplejersker fylder 25 år. Det er en stor dag for Selskabet, vi er blevet voksne. Dansk Selskab for Hygiejnesygeplejersker blev stiftet d. 7. maj I den første bestyrelse var Kirsten Engler formand. Bestyrelsen bestod desuden af Martha Pedersen, Margrethe Meyer, Signe Ilsøe og Agnethe Lorentzen. Bestyrelsen udførte et stort pionerarbejde i de første år, blandt andet udarbejdede de vedtægter for selskabet. Mange er godt nok siden revideret noget, men langt hen ad vejen ligner vores nuværende vedtægter de originale. Der blev også arrangeret møder for hygiejnesygeplejerskerne herunder et årligt landsmøde med deltagelse af interesserede i det pågældende års tema. Mødet er nu blevet en tradition, og hvert år har sygeplejersker såvel som kliniske mikrobiologer og andre faggrupper vist stor interesse i at deltage. Takket være de første pionerer, fik hygiejnesygeplejersker en højt respekteret plads i vores meget hierarkiske system. Vi skylder de første hygiejnesygeplejersker stor tak for det kolossale pionerarbejde, de har lagt i sagen. Selskabet har vokset sig stort i gennem de 25 år. Vi er nu 66 ordinære medlemmer, hvoraf der er 44 i hygiejnesygeplejerske stillinger rundt om i amterne, H:S og Serum Instituttet. Som strukturen i samfundet ændrer sig, følger vi med, og den næste store udfordring for os er den kommende regionalisering. I skrivende stund kender vi intet til konsekvenserne heraf for vores fagområde. I den nære fremtid er det en stor udfordring for os at sikre, at infektionshygiejne fortsat er med på landkortet, også rent politisk. Heldigvis er der for tiden stor fokus på infektionshygiejne, hvilket allerede har sat sine spor nogle steder i landet, der er stadig plads til endnu mere fokus, og større infektionshygiejniske opgaver ligger foran os som en følge af den kommende akkreditering. Selskabet satte en række mål op for 25 år siden: > At stimulere interessen for hygiejnesygeplejerskers arbejde samt at udbrede kendskabet til dette. > At bidrage til en principiel afklaring af infektionshygiejniske problemstillinger. > At skabe et forum, i hvilket der kan diskuteres projekter, metoder og resultater samt anvendelse deraf. > At yde økonomisk støtte til ordinære medlemmers deltagelse i hygiejnesygeplejefaglige aktiviteter. Målene lever stadig, og med den fremgang, vi har inden for vores speciale kan vi kun være enige i, at målene er lykkedes. Det er lykkedes for os at finde en platform hvorfra vi både bliver set og hørt. Det skal dog ikke forstås som at målet er fuldbyrdet - det er en never ending proces, vi hver eneste dag skal arbejde på i form af de opgaver, vi løser i hverdagen. På bestyrelsens vegne vil jeg takke de skribenter, der har ofret tid, energi og ekspertise på at bidrage til dette skrift. Samtidig vil jeg på bestyrelsens vegne takke sponsorer og annoncører; uden deres positive indstilling til vores jubilæum havde dette ikke havde været muligt. Jeg byder vores læsere velkomne til jubilæumsskriftet og håber, at indholdet vil være både oplysende og underholdende. 5

6 Hygiene certifiering SSI har godkendt vor hygiene procedure iht. DS 2451 del 8 - håndtering af tekstiler til flergangsbrug/udlejning. Huntleigh Healthcare A/S er nu auditeret og certificeret for korrekt håndtering af infektionshygiejnen i overensstemmelse med de retningslinier som er angivet i hygienehåndbogen. Huntleigh Healthcare har udarbejdet en hygiejnehåndbog, som bygger på den danske hygiejnestandard for sundhedsvæsenet DS 2450 krav til ledelsessystemet samt hygiejnestandard DS Krav til vask og håndtering af tekstiler til flergangsbrug samt DS Krav til håndhygiejne. Ud fra disse referencer er kvaliteten og dokumentstyringen auditeret. Rengøringen og proceduren har en tilfredsstillende karakter, og de anvendte metoder er anerkendt og anbefalet af Statens Serum Institut. *

7 Oprettelsen af Dansk Selskab for Hygiejnesygeplejersker Af Kirsten Engler Tidligere formand for Dansk Selskab for Hygiejnesygeplejersker Æresmedlem Dansk Selskab for Hygiejnesygeplejersker blev oprettet den 7. maj Ved vores 10 års jubilæum reflekterede jeg over årsagerne til at Dansk Selskab for Hygiejnesygeplejersker blev stiftet på dette tidspunkt og nævnte nogle af de forhold, der fik betydning for hygiejnesygeplejerskerne i forbindelse med selskabets oprettelse. Her 15 år senere er jeg igen på opfordring af Selskabet også blevet bedt om at skrive noget om hvad der er sket i de disse 25 år, og jeg har sammen med kollegaer fokuseret på, hvad der rører sig blandt os lige nu. Tanken om en sammenslutning eksisterede ikke i 1960-erne, idet kun få hygiejnesygeplejersker for en kort periode var ansat - først i Sygehusforeningen og senere Amtsrådsforeningen i Danmark. Landet blev betjent af tre "teams", som hvert bestod af en mikrobiolog og en hygiejnesygeplejerske. Der var månedlige møder, hvor man havde mulighed for at komme frem med problemer eller nye ting, som man var stødt på i dagligdagen, og hvor man blev enige om retningslinier. Cirka en gang hvert kvartal mødtes man med Sundhedsstyrelsen, og ved de lejligheder blev der taget stilling til overordnede retningslinier og holdninger. Hygiejnesygeplejerskerne, der det første år havde været under oplæring, følte sig à jour med viden indenfor det sygehushygiejniske område og følte, at baglandet var i orden. Nye tider I 1970 begyndte det at blive anderledes. København og Frederiksberg kommuner ansatte hver sin hygiejnesygeplejerske. Afdelingen for Sygehushygiejne under Amtsrådsforeningen i Danmark blev nedlagt i Den Centrale afdeling for Sygehushygiejne blev oprettet på Statens Seruminstitut, og der blev ansat en hygiejnesygeplejerske, Jette Zimakoff. Endvidere begyndte man lidt efter lidt at ansætte hygiejnesygeplejersker andre steder i landet. Det var en meget "Palle-alene-i-verden" tilværelse, man som hygiejnesygeplejerske gik ind til på det tidspunkt. Der var ingen uddannelsesmuligheder, man var ansat på vidt forskellige vilkår, og de nærmeste overordnede kunne have vidt forskellige og meget kontante meninger om, hvordan sygehushygiejne skulle praktiseres. Hygiejnesygeplejerskerne havde brug for hinanden. I udlandet på konferencer mødtes hygiejnesygeplejersker, der havde de samme problemer og opfattelser, som vi. Hjælp fra WHO En lille gruppe hygiejnesygeplejersker med forskellige nationaliteter fandt sammen, og besluttede at bede World Health Organisation (WHO) i Europa om hjælp og assistance til at afholde en international konference med det formål at definere hygiejnesygeplejerskens rolle og funktion. Efter en række forhandlinger indvilligede WHO, og jeg fik funktion som Secretary /Treasurer for planlægningsgruppen. Desuden blev jeg ansat som Temporary Advisor i WHO Europe, Regional Office for Nursing. Dr. Dorthey Hall, arbejdede på det tidspunkt med et stort projekt indenfor sygeplejen, og det var for mig et privilegium, at arbejde med hende og få mere indsigt, hjælp og støtte i internationalt arbejde. 7

8 ønsker tillykke til Dansk Selskab for Hygiejnesygeplejersker med 25 års jubilæet

9 International Conference on the Infection Control Nurse in the Surveillance, Prevention and Control of Hospital Associated Infections blev afholdt i WHO Europa i 1978 med deltagelse af delegerede fra 27 lande. På denne konference blev der vedtaget rekommandationer, som - da de blev ført ud i livet - bevirkede dannelsen af International Federation of Infection Control i DSFH oprettes Konferencen gav ny inspiration - også til hygiejnesygeplejerskerne i Danmark. Desuden var sygeplejersker i Danmark, som var beskæftiget med forskning, i færd med at slutte sig sammen i Dansk Selskab for Sygeplejeforskning. Jeg kom ind i denne gruppe, og vi udarbejdede bl.a. vedtægterne for Dansk Selskab for Sygeplejeforskning, vedtægter som også senere blev brugbar i forbindelse med oprettelsen af DSFH. Tiden var nu inde til at de danske hygiejnesygeplejersker kunne slutte sig sammen. En arbejdsgruppe, som bestod af Margrethe Meyer, Jette Zimakoff og undertegnede, udarbejdede forslag til lovene, som blev vedtaget på den stiftende generalforsamling 7. maj Dansk Selskab for Hygiejnesygeplejersker - DSFH - var hermed en realitet. Arkitekt Vagn Moore udarbejdede det nu så velkendte logo Den første bestyrelse kom til at bestå af: Kirsten Engler formand Martha Pedersen næstformand Margrethe Meyer - Sekretær Agnethe Lorentzen - bestyrelsesmedlem Fordele Sammenslutningen i DSFH medførte fordele for hygiejnesygeplejerskerne: > Vi fik "officiel" status og blev registreret hos andre organisationer. > Sager blev ekspederet mere professionelt. > Vigtige afgørelser blev truffet på bestyrelsesmøder eller på generalforsamlinger. > Vi fik bedre information om møder, kurser og konferencer, > Vi modtog indbydelser fra ind og udland til at deltage i andet arbejde inden for det sygehushygiejniske område - som eksempler kan nævnes, at vi blev repræsenteret i Den Danske Klub for Central sterilisering og i Utensilienævnet > Vi deltog i det udvalg, der udarbejdede Betænkning nr. 926 med forslag til specialuddannelse til hygiejnesygeplejerske. > Der blev indledt forhandlinger med Dansk Sygeplejeråd med henblik på justering af lønningerne. > Et nært og værdifuldt samarbejde blev indledt med Den Centrale Afdeling for Sygehushygiejne på Statens Seruminstitut. > Vi mødes regionalt og på landsmøder, ofte med deltagelse af eksterne specialister for at diskutere aktuelle emner. Nu er det 25- års jubilæet vi fejrer Som hygiejnesygeplejerske, og som æresmedlem af DSFH, har jeg haft den glæde at kunne følge med i udviklingen: > I har i fået en god økonomi, og der er afholdt flotte, indholdsrige og udbytterige temadage. > Firmaer har givet legater, så det har været muligt at sende hygiejnesygeplejersker til nationale - og internationale møder. På denne måde har vores udsendte kolleger fået nye erfaringer og viden. Det er et stort privilegium, at få mulighed for at komme ud og hente ny inspiration. 9

10 > Det store arbejde der er gjort for at udvide og forbedre uddannelse samt etablere efteruddannelse fortjener megen ros. > Det er glædeligt at se at der stadig kommer flere og flere hygiejnesygeplejersker i stillinger rundt omkring i landet. I CAS januar 2006 er der opdateret, hvad skønnet behov for hygiejnesygeplejersker vil blive i de kommende år, samt estimat over uddannelsesbehov, stillingsbehov og økonomi. > I har fået jeres egne flotte hjemmeside, hvor alle kan følge med i hvad der sker omkring jer og hvor der er gode henvisninger til andre hjemmesider bl.a. til institutioner, foreninger og organisationer. > Det er også glædeligt at kommunikationen via hygiejnesygeplejerskerne imellem er så udbredt. Store udfordringer forude Nu hvor kommunesammenlægningerne bliver en realitet, er der store udfordringer forude. Et godt medspil fra hygiejnesygeplejerskerne kan få afgørende betydning: > I årevis har vi efterlyst effektive infektionsregistreringsmetoder. Det må være muligt at udvikle et fælles EDB- registreringssystem, hvor man landsdækkende kan sammenligne data, så infektioner hurtigt kan opspores, overvåges og bekæmpes. > Der er så mange forskellige personalegrupper der i dag passer infektionsfølsomme patienter, f.eks patienter der hurtigt udskrives fra hospitalerne, børn, ældre og svagelige. Hygiejnesygeplejerskerne kan også her bidrage med viden og erfaring. > Ville det ikke være effektivt, resursebesparende og økonomisk favorabelt, hvis der blev oprettet en afdeling der fremstillede diverse undervisningsmateriel, edbprogrammer mv.? Afdelingslederne ville sikkert også være glade for materialer, som kunne bruges til at checke, om den enkelte medarbejder har forstået de hygiejniske budskaber. Kære medlemmer Jeg er sikker på, at der ikke mangler arbejdsopgaver fremover. Det er mit håb, at Dansk Selskab for Hygiejnesygeplejersker må få hjælp, støtte og lykke hertil. Hjertelig til lykke på dagen. Kirsten Engler

11 Hygiejnesygeplejerske-funktionen i primær og sekundær sundhedssektor i 24 ½ år v. Amtshygiejnesygeplejerske Anna Knudsen Da jeg ansøgte om den nyoprettede stilling som amtshygiejnesygeplejerske i Fyns Amt havde jeg 13 års erfaring som operationssygeplejerske i hhv. Danmark og Sverige, kun afbrudt af ½ års arbejde i en hhv. medicinsk og kirurgisk afd. ved Centrallasarettet i Boden for at opnå Svensk autorisation. Desuden 1. del ved Danmarks Sygeplejerske Højskole, 1 år på Hvidovre Hospital i en medicinsk afdeling og ambulatorium og 4 år som sygeplejelærer ved Sygeplejeskolen i Odense, hvor jeg i denne periode deltog i kursus i hospitalshygiejne ved Nordiska Hälsovårdshögskolan i Göteborg. Efter ansættelse som hygiejnesygeplejerske er jeg uddannet ved den første uddannelse som hygiejnesygeplejerske, som dengang var en 3- måneders uddannelse og senest uddannet som ledende auditor. Ved min ansættelse som hygiejnesygeplejerske var min overordnede myndighed chefen for centralforvaltningen på Amtsgården. Den faglige rådgivning har i alle år været ved overlægerne i Klinisk Mikrobiologisk Afdeling og min bopæl var i sygeplejeadministrationen ved det nuværende Odense Universitetshospital, med senere flytning til KMA. Stillingen var annonceret til at skulle dække samtlige sygehuse og primær sektor i det fynske sundhedsvæsen. Mens min chef i Centralforvaltningen betragtede primær sektor til kun at dække de dengang 12 amtsinstitutioner, var daværende amtssundhedsplejerske Karen Plougmann og jeg enige om, at stillingen jo, ud over sygehuse og amtsinstitutioner, også dækkede sundheds- og hjemmeplejen og plejehjemmene i de 32 kommuner i Fyns Amt. I samarbejde med Embedslægeinstitutionen i Fyns Amt, aflagde jeg besøg i Assens og Odense arrest og Nyborg Statsfængsel og arrest. At komme inden for murene i Nyborg var en noget speciel oplevelse, i særdeleshed når det var en gruppe af de indsatte, der havde brug for at drøfte de hygiejniske forhold i køkkenområdet. Desuden var jeg i enkelte tilfælde rådgiver for sygeplejerskerne i fængslets sygeafdeling, f.eks. vedrørende HBV- og HIV- smittede indsatte. Alt i alt et noget spredt og særdeles spændende område. I forbindelse med oprettelse af yderligere en stilling som amtshygiejnesygeplejerske v. Barbro Nielsen, delte vi arbejdet således, at Barbro var hygiejnesygeplejerske for Odense Universitetshospital og jeg for Sygehus Fyn og hele primær sektor. Synlighed og dialog er et must I de mange år jeg har været i faget, har jeg valgt at være meget synlig både i de kommunale og amtslige institutioner, i hjemmeplejen og i sygehusene. Min teori er, at man kan løse et enkelt problem telefonisk, men det bør følges op med et besøg så hurtigt som muligt. Min erfaring har da også tydeligt vist, at ved et sådant opfølgende besøg, eller et fra starten aftalt førstegangsbesøg, er det muligt at komme i dialog med de fleste i personalegruppen, og på den måde får personalet løst det aktuelle problem med baggrund i en faglig begrundelse. Fordelen ved de planlagte besøg er, at jeg har haft mulighed for at medbringe relevant skriftligt materiale, f.eks. de pjecer jeg har udarbejdet, til at understøtte det emne, vi har planlagt at drøfte, således at også fraværende personale og andre personalegrupper har mulighed for at læse begrundelsen for mine forslag til evt. ændringer. Samtidig har jeg også haft mulighed for at drøfte en del andre væsentlige hygiejniske problem- 11

12 stillinger med personalet, end det enkelte problem som henvendelsen egentlig handlede om, når jeg nu alligevel er der. Alle besøg, hvor der er truffet beslutning om ændringer, er fulgt op med et brev fra mig til den ansvarlige leder således, at der ikke efterfølgende skal opstå tvivl om den endelige beslutning. Kontaktpersoner I primær sektor har min kontaktperson været ledende hjemmesygeplejerske hhv. leder af det aktuelle plejehjem eller sundhedsplejersken i området. I Sygehus Fyn var mine kontaktpersoner overordnet oversygeplejerskerne for det aktuelle område med reference til min kontaktperson i sygehusledelsen. Desuden orienterede jeg altid formanden for det lokale hygiejneudvalg på de enkelte matrikler vedrørende aktuelle problemstillinger og forslag til eventuelle ændringer. Jeg afholdt tre årlige fælles møder med formændene for hygiejneudvalget fra det enkelte sygehus. Formålet med disse møder var gensidig orientering og mulighed for at diskutere aktuelle problemstillinger, som kunne være lokalt på det enkelte sygehus eller matriklerne imellem og i nogle tilfælde i relation til primærsektor. Børnehaver og fritidshjem Min oplevelse af børnenes oplæring i god håndhygiejne i daginstitutionerne er rimelig positiv, idet man generelt har indført håndvask som en leg. Alle daginstitutioner og skoler kender jo historien om Prinsessen der ikke ville vaske hænder. Håndvask er generelt indlært før måltider og efter toiletbesøg. I en del institutioner bruges der stadig stofhåndklæder, som skiftes ved behov. Når det ikke har været muligt at indføre håndklæder af papir i alle institutioner, har argumentet oftest været, at prisen for en god papirkvalitet, som er skånsom mod huden, er for høj, og at en rulle papirhåndklæder let kan blive til meget lange guirlander. Generelt har man dog indført, at håndklæder skiftes rimeligt ofte, og når vi står med tilfælde af diaré, bliver der trods alt råd til papirhåndklæder. I en del tilfælde har barnet tilsyneladende den første diaré, når forældrene har overladt barnet i institutionen. I enkelte tilfælde lykkes det for personalet at isolere dette barn indtil forældrene kan afhente det. Men oftest er det spredt til andre børn i løbet af en formiddag, men heldigvis kun i forholdsvis sjældne tilfælde til en del af personalet. At der forekommer denne spredning meget hurtigt skyldes ofte, at man ikke er forberedt på, at der skal tages særlige forholdsregler før skaden er sket. Desuden har man ikke nogen mulighed for isolationsforanstaltninger, idet det jo forventes, at syge børn slet ikke kommer i institutionen. Børnesår optræder i perioder, og her er min oplevelse, at man som forældre er en smule mere indstillede på, at barnet skal tilses af en læge før det kommer i institutionen, det skyldes muligvis også, at der her er mulighed for en effektiv behandling. Skoler Udgifter til vask af stofhåndklæder såvel som til indkøb af papirhåndklæder er tilsyneladende ret overkommeligt. I hvert fald er jeg gennem årene på forbavsende mange skoler informeret om, at forbruget er betænkeligt sparsomt. Det skyldes ikke manglende information, for også her gør sundhedsplejerskerne en stor indsats, både med information og udlevering af den pjece, der er beregnet til patienter: Gi hygiejnen en hånd. Men det at vaske hænder er, for en del børn, ikke indlært i en tidlig alder derhjemme. 12

13 Vi ønsker Dansk Selskab for Hygiejnesygeplejersker et stort tillykke med de 25 års jubilæum. BagBath vaskeservietter Til sengebadning af patienter, samt rengøring omkring sår. BagBath er CE-mærket, produceret i renrum og indeholder ikke nogen skadelige indholdsstoffer, der kan påvirke patientens hud eller det omgivende miljø. På grund af de meget miljøvenlige indholdsstoffer anvendes BagBath idag i det meste af verden. Der er i dag meget fokus på indholdsstoffer i vaskeservietter, derfor er Bagbath et sikkert valg. TravelJohn Urinkolbe/pose TravelJohn urinposen / kolben er en pose der kan anvendes til at opsamle urin fra patienter der udleder medicinrester, eksempelvis fra cytostatika. I posen findes et absorberende granulat, der bevirker at den opsamlede væske omdannes til gel og helt uden lugtgener. Ingen risiko for spild, og derfor sikker håndtering af urin. Posen kan bortskaffes som affald efter gældende retningslinier, uden risiko for lækage. "ApodanNordic A/S er et firma der producerer, markedsfører og sælger sygeplejeprodukter der anvendes i både hospitals og primærsektoren, i det meste af verden. ApodanNordic A/S er certificeret efter OHSAS og ISO I ApodanNordic A/S glæder vi os meget til det fortsatte gode samarbejde. Lergravsvej København S. Tlf

14 Hjemmeplejen og Plejehjem: Undervisning af personale og evt. pårørende En stor del af vores arbejde er jo i sagens natur undervisning, hvor selvfølgelige emner er håndhygiejne, hygiejne ved intravenøs terapi og KAD. Den planlagte undervisning, har jeg altid betragtet som en kærkommen udfordring til dialog med personalet, og hvorunder man kan få mange gode ideer fra det personale, der kommer i de enkelte hjem. Anmodning om undervisning for personale i hjemmeplejen og plejehjem har været meget udbredt. Det nære samarbejde med hjemmesygeplejerskerne har været særdeles nyttigt i de situationer, hvor jeg har været ude i det enkelte hjem f.eks. i forbindelse med MRSA, og hvor det har været aktuelt at installere vaskemaskine eller sanere hjemmet. Jeg kan dog nævne en situation, hvor en patient med MRSA skal følges ud af sygehuset til fortsat pleje i hjemmet, og hvor man i kommunen ikke har nogen rutine i brug af overtrækskittel - og hvorfor har de så ikke det? Pågældende kommunes sygeplejeledelse har aldrig bedt om undervisning, og i modsætning til sygehusene, har jeg kun besøgt de enkelte kommuner, når de har bedt om det, eller i de tilfælde hvor jeg er orienteret om infektioner, f.eks. når et sygehus meddeler mig, at de udskriver en patient med infektion til hjemmeplejen/plejehjem, hvortil jeg så meddeler mit besøg, for at sikre at man kan etablere de nødvendige forholdsregler for afbrydelse af smitteveje. Det er enkelt at etablere akut undervisning over flere seancer i korrekt brug af overtrækskittel, således at alle medarbejdere har haft mulighed for at deltage, og det er enkelt at melde sin ankomst til en institution, hvis der opstår et akut behov. Men hvordan gribes det an, at etablere en rutine i at gå ud og sanere et hjem, hvor man absolut er gæst? Det var en ny udfordring, og i de aktuelle tilfælde var det positive og lærerige oplevelser. Mine besøg var altid i samråd med hjemmesygeplejersken i distriktet. Jeg har i hver situation haft en særdeles god dialog med klienten og/eller pårørende, hvor de på baggrund af vejledning vedrørende de nødvendige krav til afbrydelse af smitteveje, sammen med hjemmesygeplejersken har kunnet finde en løsning for, at den nødvendige rengøring blev udført. I et tilfælde, hvor gulvtæpper ikke kunne fjernes pga. kuldeproblemer, og hvor støv var et stort problem, fandt datteren til klienten en industristøvsuger, som hun i samråd med mig anbragte i haven og foretog støvsugningen via vinduet i lejligheden på 1. sal. Skriftlige referater og kontaktpersoner Såfremt man ønsker, at den vejledning, der er givet til en større, eller en gang imellem nogle få af personalegruppen, er det nødvendigt, at der sendes et fyldestgørende referat af drøftelsen og i særdeleshed de beslutninger vedrørende ændringer, der er aftalt. Jeg har altid aftalt med de pågældende, hvem i systemet, der skal have brevet hhv. en kopi. Forslaget har altid indeholdt en konklusion og en vel begrundet anbefaling til evt. ændring. Hvis mit forslag har kostet penge, er det jo naturligt at brevet sendes til den aktuelle overordnede ledelse, mens der altid er sendt et brev til lederen af pågældende afdeling, hhv. plejehjem eller leder af hjemmeplejen. Sidstnævnte i særdeleshed idet evt. udgifter generelt skal dækkes af den enkelte borger. Prævalensundersøgelsen 1992 I 1992 foretog vi en undersøgelse om hyppigheden af urinvejsinfektioner, i relation til 14

15 urininkontinens, brug af blærekateter og antibiotikabehandling i Fyns Amt. I forhold til det relativt lille område, som Fyn er, havde vi en utrolig stor deltagelse fra sygehusene, hjemmeplejen og plejehjem med en næsten ligelig fordeling af i alt 6072 patienter/klienter. Med det materiale i hånden: 2050 patienter i sygehusene, 1756 klienter i hjemmeplejen og 2266 beboere i plejehjem, havde vi et særdeles godt materiale til at argumentere for det væsentlige i en vurdering af behovet for KAD i relation til fordelen ved brug af intermitterende kateterisation, brug af ble og toiletoptræning, og - ikke mindst - mindske behandlingen med antibiotika. Håndhygiejnekampagnen Når man i Nordjyllands Amt, ved daværende hygiejnesygeplejerske Martha Pedersen kunne etablere en håndhygiejnekampagne, og nu hygiejnekonsulent Elisabeth Pettersson kunne fremstille vaskebjørnen så kunne vi vel også i Fyns Amt og det gjorde vi så - i form af pjecer, plakater og en video. Også her havde jeg en utrolig opbakning fra ledelserne i Sygehus Fyn og mine kontaktpersoner i de enkelte sygehuse, og i særdeleshed fra Svendborg sygehus, hvor adskillige afdelinger samt sygeplejeskolen stillede sig til rådighed, da vi besluttede os for at lave en video. Uden denne praktiske hjælp, samt økonomisk hjælp fra Sygehus Fyns ledelse, såvel vedrørende videoen som køb af logoet på vores pjecer, var det aldrig blevet så sjovt og lærerigt. Pjecer og video om hygiejne en udfordring Jeg skriver lige et forslag til en pjece den i familien, der står mig nærmest og som har været min største støtte i hele mit hygiejneliv, var på et tidspunkt særdeles bekymret over den sætning, da den altid udløste et stort antal weekender med kontorarbejde og sene timer med hjemmearbejde. I min tid som aktiv hygiejnesygeplejerske har jeg været privilegeret fra såvel Sygehus Fyns som fra Fyns Amts side således, at jeg har kunnet udlevere video og pjecer om håndhygiejne og øvrige pjecer om hygiejne til enhver, der bad om det, og i det antal man ønskede. Pjecerne ligger i dag på Fyns Amt hjemmeside med en kort beskrivelse af indholdet. Forfatterskab v. Anna Knudsen: Bøger: Hygiejne i sygeplejen, Munksgård 1991 Mikrobiologi og Hygiejne i sygeplejen, Munksgård 2002 Pjecer: Gi hygiejnen en hånd 1996, vejledning til personale (genoptrykt 2004) Gi hygiejnen en hånd 1996, vejledning til patienter (genoptrykt 2000) Hygiejne i lægepraksis 2002 (revideret udgave) Om hygiejne i hjemmeplejen 2003 (revideret udgave) Hygiejne ved brug af inkontinenshjælpemidler 2004 (revideret udgave) Artikler: Hygiejne i lægepraksis, Månedsskrift for praktisk lægegerning, okt Din Viden, nr. 1/2002 Coloplast: Hygiejne ved brug af inkontinenshjælpemidler Din Viden, nr. 1/2003 Coloplast: Derfor taler vi om hygiejne Video: Gi hygiejnen en hånd - det er ren omtanke. 15

16 RZ_Bacoban_DK :07 Uhr Seite 1 C M Y CM MY CY CMY K Verdensnyhed! Desinfektion med langtidseffekt! DGHM-registreret STOP op til 10 dage Brugsklar opløsning til desinfektion af alkoholresistente overflader (iht. direktiv 93/42/EØF; MDD). desinfektion + Langtids-infektionskontrol + Easy-to-clean Indhold: 100 g opløsning indeholder: Ethanol 49,4 g, isopropanol 7,1 g, benzalkoniumchlorid 0,75 g, natriumpyrithion 0,13 g, polykondensater, duftstoffer, renset vand. Må ikke blandes med andre opløsninger. Indeholder ikke formaldehyd. Indeholder ikke fenol. Anvendelsesformål: Brugsklar opløsning til desinfektion (iht. DGHM 75 % færdig opløsning): Til alkoholresistente overflader, inventar på sygehuse, lægepraksis og plejehjem (fx til apparater, behandlingsstole, arbejdsflader i laboratorium og praksisområde, sanitære indretninger, billedskærme, brikse osv.). Virkning og anvendelse: Bred mikrobiologisk virkning (iht. DGHM) inden for 5 minutter ved ringe og stor belastning af bakterier og svampe. Virusdræbende virkning overfor fx Hepatitis B, Hepatitis C, HIV, influenza, herpes, BVDV og Vaccinia inden for 30 sek. (iht. DVV begrænset virusdræbende ). Bred, hurtig og langtidsvarende antimikrobiel virkning (op til 10 dage) mod bakterier (fx staphylococcus aureus, pseudomonas aeruginosa, escherichia coli) og svampe (fx aspergillus niger, candida albicans). Afprøvet efter international ASTM Standard E 2180 test. Godkendt biokompatibilitet (sensibilisering, hud irritation) iht. DIN ISO EN Brug: Overfladen befugtes fra en afstand på ca. 30 cm med ca. 50 ml Bacoban pr. m 2. Fordeles jævnt med en klud. Lad overfladen tørre.påført totalmængde bør ikke overstige 100 ml pr. m 2. Sikkerhedsforanstaltninger: Sørg for tilstrækkelig ventilation under desinfektionen. Holdes væk fra antændelses kilder. Generelt anbefales det, at der bæres handsker under arbejdet med desinfektionsmidler. Må ikke sluges eller indåndes. Undgå øjenkontakt. Ved kontakt med øjne eller slimhinder skylles pågældende område med rigeligt vand, og en læge kontaktes. Kan bruges på alle alkoholresistente overflader. På følsomme overflader anbefaler vi først at afprøve Bacoban på et skjult sted. Opbevares udelukkende i lukket beholder. Beholderen skal være helt tom før den bortskaffes. Efter overskridelse af udløbsdatoen må produktet ikke længere bruges. Bortskaffes under overholdelse af de lokale og offentlige forskrifter. Vigtigt! Den langtidsvarende antimikrobielle virkning af Bacoban ophæver ikke de nødvendige desinfektionsforanstaltninger ved synlige og/eller mulige kontaminationer! UBA No: Biocid reg. nr: N Desinfektionsmidler skal anvendes forsvarligt. Indholdsfortegnelse og produktinformation bør altid gennemlæses før brug. Bacoban Scandinavia Naverland 2 DK-2600 Glostrup Danmark Tel.: Fax: Cell: Welcome on our homepages: Probedruck

Velkommen til hygiejnekursus

Velkommen til hygiejnekursus Velkommen til hygiejnekursus 30/11 og 1/12 2015 Tine Bentzen Hygiejnesygeplejerske Infektionshygiejnisk Afsnit Klinisk Mikrobiologisk Afdeling, AUH 30. november 2015 8.00-8.30 Velkomst, præsentation af

Læs mere

Styring af infektionshygiejne i sundhedssektoren Del 5: Krav til perioperativ infektionsprofylakse

Styring af infektionshygiejne i sundhedssektoren Del 5: Krav til perioperativ infektionsprofylakse Dansk Standard DS 2451-5 1. udgave 2001-08-21 Styring af infektionshygiejne i sundhedssektoren Del 5: Krav til perioperativ infektionsprofylakse Infection control in the health care sector Part 5: Requirements

Læs mere

Anne-Marie Thye Hygiejnesygeplejerske anne-marie.thye.01@regionh.dk

Anne-Marie Thye Hygiejnesygeplejerske anne-marie.thye.01@regionh.dk * Anne-Marie Thye Hygiejnesygeplejerske anne-marie.thye.01@regionh.dk Agenda *Officielle Krav til Infektionshygiejne i lægepraksis *Den Danske Kvalitetsmodel og lægepraksis *Eksempler på Infektionshygiejnearbejde

Læs mere

At spredning af Clostridium difficile forebygges

At spredning af Clostridium difficile forebygges BRØNDBY KOMMUNE Ældre og Omsorg Udarbejdet af: Udviklingssygeplejerske Hygiejnenetværksperson Susanne Parbst, december 2011 Godkendt i Topledergruppen: 2/1 2012 Ansvarlig: Hygiejnenetværksperson Brøndby

Læs mere

Status på MRSA i RM MRSA-enhedens opgaver. Hygiejnesygeplejerske Bodil Forman MRSA-enheden

Status på MRSA i RM MRSA-enhedens opgaver. Hygiejnesygeplejerske Bodil Forman MRSA-enheden Status på MRSA i RM MRSA-enhedens opgaver Hygiejnesygeplejerske Bodil Forman MRSA-enheden » www.sst.dk MRSA-enheden Eksisteret siden 2009 (en akademisk medarbejder/database) Maj 2014 udvidet med to hygiejnesygeplejersker

Læs mere

Registrering af nosokomielle infektioner efter norsk webbaseret metode

Registrering af nosokomielle infektioner efter norsk webbaseret metode Registrering af nosokomielle infektioner efter norsk webbaseret metode Rapport over baggrund, formål, metode, registrering og perspektiv Kilde: www.fhi.no Rapport udarbejdet af Infektionshygiejnisk Enhed

Læs mere

Hygiejniske retningslinier for. Pleje af patienter. - på plejehjem og i egne hjem SUNDHEDSFORVALTNINGEN

Hygiejniske retningslinier for. Pleje af patienter. - på plejehjem og i egne hjem SUNDHEDSFORVALTNINGEN Hygiejniske retningslinier for Pleje af patienter - på plejehjem og i egne hjem SUNDHEDSFORVALTNINGEN Forord Ønsket med denne publikation er at give social- og sundhedspersonalet et redskab til at forebygge

Læs mere

Referat fra FS 27 general forsamling

Referat fra FS 27 general forsamling Referat fra FS 27 general forsamling Fagligt Selskab for Infektionsmedicinske Sygeplejersker Afholder generalforsamling 6. november 2014 klokken 16.00-16.45 Dansk Sygepleje Råd, Sankt Annæ Plads 30, 1250

Læs mere

Information om MRSA af svinetype

Information om MRSA af svinetype Information om MRSA af svinetype Til dig og din husstand, hvis du dagligt arbejder i en svinestald (eller på anden måde arbejdermed levende svin) - eller har fået påvist MRSA af svinetype (kaldet MRSA

Læs mere

Håndtering af MRSA på plejehjem og i dagcentre

Håndtering af MRSA på plejehjem og i dagcentre Håndtering af MRSA på plejehjem og i dagcentre Dorte Buhl Hygiejnesygeplejerske Amtssygehuset i Herlev Tlf: 44884338 dorbuh01@herlevhosp.kbhamt.dk Fund af MRSA på plejehjem 1. Mikrobiolog kontakter praktiserende

Læs mere

Etablering og uddannelse af hygiejnenøglepersoner i Sundhedsvæsenet

Etablering og uddannelse af hygiejnenøglepersoner i Sundhedsvæsenet Etablering og uddannelse af hygiejnenøglepersoner i Sundhedsvæsenet Ann Filippa Madsen Baggrund for oprettelse af kurser inden for infektionshygiejne RegH s infektionskontrolprogram er anført, at der skal

Læs mere

Hygiejne i psykiatrien. Ved hygiejnekoordinator Heidi Hougaard

Hygiejne i psykiatrien. Ved hygiejnekoordinator Heidi Hougaard Hygiejne i psykiatrien Ved hygiejnekoordinator Heidi Hougaard Udfordringer 30 forskellige matrikler Samling af forskellige kulturer / organisationer Bygninger fra en tid med andre normer Forskellige faggrupper

Læs mere

I N F E K T I O N S H Y G I E J N E

I N F E K T I O N S H Y G I E J N E yhedsbrev nr. 17 Februar 2009 Prævalensundersøgelse 2009 - har du valgt en dato? F K T O S H Y G J Alle sengeafdelinger skal deltage i den landsdækkende registrering af hospitalserhvervede infektioner,

Læs mere

MRSA. Produkter til forebyggelse af MRSA spredning. Hospitaler Plejehjem Plejeboliger Klinikker

MRSA. Produkter til forebyggelse af MRSA spredning. Hospitaler Plejehjem Plejeboliger Klinikker MRSA Produkter til forebyggelse af MRSA spredning Hospitaler Plejehjem Plejeboliger Klinikker MRSA Den meticillin resistente bakterie MRSA står for Meticillin Resistent Staphylococcus Aureus. Navnet dækker

Læs mere

Rebild kommune Årsrapport 2016 Handlingsplan 2017 [Titel] [Undertitel]

Rebild kommune Årsrapport 2016 Handlingsplan 2017 [Titel] [Undertitel] Rebild kommune Årsrapport 2016 Handlingsplan 2017 Infektionshygiejnen Hobrovej 42A 9000 Aalborg Tlf. 97 66 50 00 i.buus@rn.dk December 2016 Årsrapport 2016 Koordinationsudvalget på hygiejneområdet Udvalget

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om indførelse af ensartede regler for hygiejnestandarder på danske sygehuse

Forslag til folketingsbeslutning om indførelse af ensartede regler for hygiejnestandarder på danske sygehuse 2009/1 BSF 212 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juni 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 9. april 2010 af Flemming Møller Mortensen (S), Sophie Hæstorp Andersen (S), Orla Hav (S), Karen

Læs mere

Færre infektioner og større velvære kræver en ekstra indsats. God håndhygiejne i sundhedssektoren

Færre infektioner og større velvære kræver en ekstra indsats. God håndhygiejne i sundhedssektoren Færre infektioner og større velvære kræver en ekstra indsats God håndhygiejne i sundhedssektoren Hold huden ren. Det er sund fornuft Rene og sunde hænder forebygger smittespredning og øger velværet. Behandling,

Læs mere

Fik vi svar på vores spørgsmål? - Debat og erfaringsudveksling v/deltagere og Planlægningsgruppen

Fik vi svar på vores spørgsmål? - Debat og erfaringsudveksling v/deltagere og Planlægningsgruppen Fik vi svar på vores spørgsmål? - Debat og erfaringsudveksling v/deltagere og Planlægningsgruppen Temadag for hygiejnesygeplejersker den 4. marts 2015 Den dagkirurgiske patient Phønix Fremtidens hus for

Læs mere

Medarbejdere i visitation, pleje-, trænings-, rengørings- og serviceområderne i Ældre og Omsorg. Målgruppe. At spredning af Norovirus forebygges

Medarbejdere i visitation, pleje-, trænings-, rengørings- og serviceområderne i Ældre og Omsorg. Målgruppe. At spredning af Norovirus forebygges BRØNDBY KOMMUNE Ældre og Omsorg Udarbejdet af: Udviklingssygeplejerske Hygiejnenetværksperson Susanne Parbst Marts 2012 Godkendt i Topledergruppen: April 2012 Ansvarlig: Hygiejnenetværksperson Brøndby

Læs mere

MRSA i almen praksis. Flemming Skovsgaard Praktiserende læge, Nørrebro PLO s bestyrelse

MRSA i almen praksis. Flemming Skovsgaard Praktiserende læge, Nørrebro PLO s bestyrelse MRSA i almen praksis Flemming Skovsgaard Praktiserende læge, Nørrebro PLO s bestyrelse TAK FOR INVITATIONEN Fokusere på nogle af almen praksis problemer ved opsporing, forebyggelse og bekæmpelse af MRSA

Læs mere

Formandens beretning 2012/2013

Formandens beretning 2012/2013 Formandens beretning 2012/2013 Timring Læringscenter har nu eksisteret i et år og dette er dermed den første beretning for Timring Læringscenter. Det har været et rigtig spændende første år, men også et

Læs mere

Dansk Sygeplejeråds vejledning om MRSA. Methicillinresistente stafylokokker

Dansk Sygeplejeråds vejledning om MRSA. Methicillinresistente stafylokokker Dansk Sygeplejeråds vejledning om MRSA Methicillinresistente stafylokokker Dansk Sygeplejeråds vejledning om MRSA Methicillinresistente stafylokokker Redaktion: Dansk Sygeplejeråd Forsidefoto: Dansk Sygeplejeråd

Læs mere

VOX POP fra temadagen om fremtidens sygepleje

VOX POP fra temadagen om fremtidens sygepleje VOX POP fra temadagen om fremtidens sygepleje 354 gæster var mødt op til temadagen om muligheder og udfordringer for fremtidens sygepleje. Temadagen blev afholdt den 1. december på Comwell Middelfart og

Læs mere

Statens Serum Institut

Statens Serum Institut MRSA 398 svin og mennesker Tinna Ravnholt Urth Hygiejnesygeplejerske Rådgivningstjenesten for MRSA fra dyr Statens Serum Institut PROGRAM Definition Staphylococcus aureus MRSA - Symptomer og behandling

Læs mere

Frederikshavn kommune

Frederikshavn kommune Frederikshavn kommune Årsrapport 2014 Handlingsplan 2015 Infektionshygiejnen Hobrovej 42A 9000 Aalborg Tlf. 97 66 50 00 birgitte.pedersen@rn.dk [Udgivelsesdato] Årsrapport Hygiejne Koordinations Udvalget

Læs mere

Hospitalsinfektioner - hvordan smittes man og hvorfor går det så ofte galt?

Hospitalsinfektioner - hvordan smittes man og hvorfor går det så ofte galt? HOSPITALS- HYGIEJNE 2014 Paneldebat - hvad har vi opnået de sidste 10 år og hvor skal de næste 10 år føre os hen? KONFERENCE DEN 26. og 27. februar 2014 - KØBENHAVN First Hotel Copenhagen Hør talere fra:

Læs mere

Infektionsforebyggelse

Infektionsforebyggelse Infektionsforebyggelse - 2 årligt udviklingsprojekt fra 1. januar 2008 31.12. 2009 et samarbejde mellem, Favrskov, Syddjurs, Norddjurs Kommuner og /Grenaa (RRA/RG) Arbejdsgruppen 8. januar 2008 1 Baggrund

Læs mere

Sundhedstjenesten Slagelse Kommune Indstilling til årets Hygiejnepris 2015

Sundhedstjenesten Slagelse Kommune Indstilling til årets Hygiejnepris 2015 Sundhedstjenesten i Slagelse Kommune under Hygiejneugen 2014 Sundhedstjenestens Hygiejnegruppe vil gerne indstille Slagelse Kommunes Sundhedstjeneste til Hygiejneprisen for året 2015. I nedenstående har

Læs mere

Rejsebrev fra udvekslingsophold

Rejsebrev fra udvekslingsophold Udveksling til Thailand. Navn: Grith Walløe E-mail: Tlf. nr. Evt. rejsekammerat: Hjem-institution: Slagelse sygeplejeskole Holdnummer:Sep05C Rejsebrev fra udvekslingsophold Værts-institution/Universitet:

Læs mere

PROCEDURE Nefrostomikateter

PROCEDURE Nefrostomikateter Hospice Sønderjylland Oprettet d. 01-08-2010 af: HLE Sidst revideret d. 23.04.2014 af: TS Nefrostomikateter Godkendt d. 23.04.2014 af: HLE/IAB Skal revideres d. 23.04.2016 af KIG Formål: At sikre korrekt

Læs mere

Infektionshygiejniske retningslinjer: Hospitaler

Infektionshygiejniske retningslinjer: Hospitaler Bilag 1 Infektionshygiejniske : Hospitaler Udarbejdet af arbejdsgruppe under Sundhedsstyrelsen på baggrund af Sundhedsstyrelsens Vejledning om forebyggelse af spredning af MRSA, 2. udgave 2012. En mere

Læs mere

ÅRSKONFERENCE FSTA 1. OKTOBER 2013 KOLDING

ÅRSKONFERENCE FSTA 1. OKTOBER 2013 KOLDING ÅRSKONFERENCE FSTA 1. OKTOBER 2013 KOLDING Kvalitetssikring på hospitaler i drift Hygiejnesygeplejerske Helle Amtsbiller SSI / Central Enhed for Infektionshygiejne SEMMELWEIS OG FLORENCE NIGHTINGALE FOREBYG

Læs mere

MRSA. Embedslægens rolle

MRSA. Embedslægens rolle MRSA Embedslægens rolle Organisering af behandling af MRSA På sygehuse: Ansvaret for behandling af infektioner forårsaget af MRSA påhviler den behandlende afdelings læger. I primærsektoren: Ansvaret for

Læs mere

Iktyosisforeningens 10 års jubilæum

Iktyosisforeningens 10 års jubilæum IKTYOSISFORENINGEN Iktyosis en gruppe af arvelige hudsygdomme Iktyosisforeningens 10 års jubilæum sommerarrangement 1.-2. juni 2013 på Hvidbjerg Strand Iktyosisforeningen har i år eksisteret i 10 år. Det

Læs mere

Kvalitetsmål Neonatalklinikken ønsker at nedbringe antallet af infektioner ved hjælp af klare retningslinier for hygiejne i afdelingen.

Kvalitetsmål Neonatalklinikken ønsker at nedbringe antallet af infektioner ved hjælp af klare retningslinier for hygiejne i afdelingen. STANDARD FOR NEDBRINGELSE AF INFEKTIONER Kvalitetsmål Neonatalklinikken ønsker at nedbringe antallet af infektioner ved hjælp af klare retningslinier for hygiejne i afdelingen. Baggrund Antallet af nosokomielle

Læs mere

Methicillin Resistent Staphylococcus aureus

Methicillin Resistent Staphylococcus aureus MRSA Methicillin Resistent Staphylococcus aureus STAFYLOKOKKER Stafylokokker findes hos ca: 25% om morgenen 50% bliver forurenet i løbet af dagen 75% er forurenet om aftenen STAFYLOKOKKER Stafylokokker

Læs mere

Regional Koordinerende Enhed for MRSA Region Syddanmark ÅRSRAPPORT 2010

Regional Koordinerende Enhed for MRSA Region Syddanmark ÅRSRAPPORT 2010 Regional Koordinerende Enhed for MRSA Region Syddanmark ÅRSRAPPORT 2010 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse S. 1 Kontaktoplysninger S. 1 Definitioner og forkortelser S. 2 Baggrund S. 3 Førstegangs

Læs mere

Stofa Næstved. Næstved, den 25. februar 2013. Bestyrelsens årsberetning. den ordinære generalforsamling 18. marts 2013.

Stofa Næstved. Næstved, den 25. februar 2013. Bestyrelsens årsberetning. den ordinære generalforsamling 18. marts 2013. Bestyrelsens årsberetning Næstved, den 25. februar 2013. for perioden 27. marts 2012 18. marts 2013 aflagt af formanden på den ordinære generalforsamling 18. marts 2013. Brugerforeningen Stofa Næstved

Læs mere

National Rådgivningstjeneste for MRSA fra dyr. Statens Serum Institut

National Rådgivningstjeneste for MRSA fra dyr. Statens Serum Institut National Rådgivningstjeneste for MRSA fra dyr Statens Serum Institut MRSA Methicillin Resistent Staphylococcus aureus STAFYLOKOKKER Mennesker bærer ofte S. aureus på huden og specielt i næsen - 20 % er

Læs mere

Case. Infektionshygiejnisk Afsnit Klinisk Mikrobiologisk Afdeling

Case. Infektionshygiejnisk Afsnit Klinisk Mikrobiologisk Afdeling Case Infektionshygiejnisk Afsnit Klinisk Mikrobiologisk Afdeling Modtageafsnit Fru Olsen indlægges 8. oktober akut med diarre Hvordan vil I placere hende i afsnittet? Skal hun have eget toilet? Det har

Læs mere

Hygiejnens betydning for trivsel. Overlæge Leif Percival Andersen Infektionshygiejnisk Enhed Rigshospitalet

Hygiejnens betydning for trivsel. Overlæge Leif Percival Andersen Infektionshygiejnisk Enhed Rigshospitalet Hygiejnens betydning for trivsel. Overlæge Leif Percival Andersen Infektionshygiejnisk Enhed Rigshospitalet Hygiejne. Hygiejne er læren om, hvordan man forebygger sygdom. Ernæring Sikkerhed Miljø Folkesygdomme

Læs mere

Hygiejne i daginstitutionerne

Hygiejne i daginstitutionerne Til dagplejen og daginstitutioner Hygiejne i daginstitutionerne Syg åh nej, ikke igen! De mindste børn i dagtilbud er de mest syge af alle. Tænk hvis de undgik godt en uges sygdom hvert år. DET ville være

Læs mere

Regional Koordinerende Enhed for MRSA Region Syddanmark ÅRSRAPPORT 2012

Regional Koordinerende Enhed for MRSA Region Syddanmark ÅRSRAPPORT 2012 Regional Koordinerende Enhed for MRSA Region Syddanmark ÅRSRAPPORT 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse S. 1 Kontaktoplysninger S. 1 Definitioner og forkortelser S. 2 Baggrund S. 3 Førstegangs

Læs mere

VEDR: EMBEDSLÆGEINSTITUTIONENS TILSYN MED BOENHEDER FOR PSYKISK SYGE

VEDR: EMBEDSLÆGEINSTITUTIONENS TILSYN MED BOENHEDER FOR PSYKISK SYGE VEDR: EMBEDSLÆGEINSTITUTIONENS TILSYN MED BOENHEDER FOR PSYKISK SYGE Embedslægeinstitutionen har siden 1. juli 2002 ført tilsyn med de sundhedsmæssige forhold på boenhederne i handicap- og psykiatriområdet

Læs mere

Funktionsbeskrivelse for intensivsygeplejersker

Funktionsbeskrivelse for intensivsygeplejersker Funktionsbeskrivelse for intensivsygeplejersker Dansk Sygeplejeråd 2003 Funktionsbeskrivelse for intensivsygeplejersker Dansk Sygeplejeråd 2003 Forord De første intensivafdelinger i Danmark blev oprettet

Læs mere

VIA University College Sygeplejerskeuddannelserne/Sygeplejerskeuddannelserne i Danmark. Rejsebrev fra udvekslingsophold

VIA University College Sygeplejerskeuddannelserne/Sygeplejerskeuddannelserne i Danmark. Rejsebrev fra udvekslingsophold Rejsebrev fra udvekslingsophold Udveksling til: Tortosa, Tarragona, Spanien Navn: Pernille Lundholm Rasmussen E-mail: pernillelundholm@hotmail.com Tlf. nr. 004521134265 Evt. rejsekammerat: Rejser alene

Læs mere

Forandring i Det kommunikerende hospital. Hvem er jeg? Erhvervsforsker, ph.d. fra Københavns Universitet 2000

Forandring i Det kommunikerende hospital. Hvem er jeg? Erhvervsforsker, ph.d. fra Københavns Universitet 2000 Forandring i Det kommunikerende hospital Hvem er jeg? Erhvervsforsker, ph.d. fra Københavns Universitet 2000 Leder i kommunikationsafdelingen i Novo Nordisk Selvstændig kommunikationsforsker og rådgiver

Læs mere

Plejepersonale og servicepersonale i Hvidovre Kommune Kira Schou Dahl og Jette Høimark. Målet er at inddæmme infektionen og forhindre spredning.

Plejepersonale og servicepersonale i Hvidovre Kommune Kira Schou Dahl og Jette Høimark. Målet er at inddæmme infektionen og forhindre spredning. MRSA Dokumenttype Målgruppe Udarbejdet af Godkendt af Godkendelsesdato Revision senest Revisionsansvarlig Målsætning Formål Hvad er MRSA Instruks Hvidovre Kommune Plejepersonale og servicepersonale i Hvidovre

Læs mere

Det gør også at vi til stadighed er meget optaget af at sætte Revalidering i fokus og dermed selvfølgelig også vores faggruppe.

Det gør også at vi til stadighed er meget optaget af at sætte Revalidering i fokus og dermed selvfølgelig også vores faggruppe. Formandens beregning i Revalideringsfaggruppen Generalforsamling 16.april 2015 i Odense 1. Velkommen til Generalforsamling i Revalideringsfaggruppen 2015 Mit navn er Hanne Poulsen. Som faggruppeformand

Læs mere

Rejsebeskrivelse. 6 sem. udveksling på G4 i Tórshavn

Rejsebeskrivelse. 6 sem. udveksling på G4 i Tórshavn Rejsebeskrivelse 6 sem. udveksling på G4 i Tórshavn Jeg har længe drømt om at bruge sygeplejeuddannelsen i udlandet, det var blandt andet også derfor jeg valgte uddannelsen i sin tid. Dette både for at

Læs mere

Rejsebrev fra udvekslingsophold

Rejsebrev fra udvekslingsophold Rejsebrev fra udvekslingsophold Udveksling til Sverige Navn: Maiken Lindgaard Hansen Rejsekammerat: Line Linn Jensen Hjem-institution: VIA University College, Viborg Værst-institution/Universitet: School

Læs mere

Aulum Fritidscenter Årsberetning 2005 1

Aulum Fritidscenter Årsberetning 2005 1 Aulum Fritidscenter Årsberetning 2005 1 Årsberetning for Aulum Fritidscenter 2005 Indledning Jeg afsluttede sidste års beretning med at fortælle lidt om, hvad den nærmeste fremtid ville byde på, og helt

Læs mere

Referat fra MRSA møde på Statens Serum Institut den 14. juni 2007

Referat fra MRSA møde på Statens Serum Institut den 14. juni 2007 Referat fra MRSA møde på Statens Serum Institut den 14. juni 2007 Velkomst Elsebeth Tvenstrup Jensen, CAS, bød velkommen og redegjorde for baggrunden for mødet. Vejledningen har nu fungeret siden 31. oktober

Læs mere

Afholdt d. 22. maj 2015

Afholdt d. 22. maj 2015 NATIONALE INFEKTIONSHYGIEJNISKE RETNINGSLINJER - erfaringer fra processen Brian Kristensen Fagchef, overlæge Central Enhed for Infektionshygiejne NIR: EN STOR INDSATS FRA MANGE PARTER Retningslinje Antal

Læs mere

Clostridium difficile

Clostridium difficile Clostridium difficile Formål Målgruppe At nedsætte risikoen for at Clostridium difficile spredes/overføres fra borger til personale, fra personale til borger og øvrige Personale på Social- og Sundhedsområdet

Læs mere

En guide til etablering af nye lokalforeninger. Indholdsfortegnelse. 1.1 Etablering af ny lokalforening

En guide til etablering af nye lokalforeninger. Indholdsfortegnelse. 1.1 Etablering af ny lokalforening En guide til etablering af nye lokalforeninger Indholdsfortegnelse 1.1 Etablering af ny lokalforening... 1 1.2 Roller i lokalforeninger... 3 1.3 Ansvarsområder i lokalforeninger... 4 1.4 Eksempel på en

Læs mere

Infektionshygiejniske retningslinjer: Plejeboliger og lignende institutioner

Infektionshygiejniske retningslinjer: Plejeboliger og lignende institutioner Bilag 2 Infektionshygiejniske : Plejeboliger og lignende institutioner Udarbejdet af arbejdsgruppe under Sundhedsstyrelsen på baggrund af Sundhedsstyrelsens Vejledning om forebyggelse af spredning af MRSA,

Læs mere

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn mandag den 3. november 2014

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn mandag den 3. november 2014 Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn mandag den 3. november 2014 Plejecenter Egehaven Egehaven 2 Strøby Egede 4600 Køge Teamleder Annegerd Grimsbo Birk-Sørensen Tilsynet blev ført af: Afsnitsleder Anne

Læs mere

Sygehuset pakket ind i sne, lige før det bliver rigtig mørkt.

Sygehuset pakket ind i sne, lige før det bliver rigtig mørkt. Sygehuset pakket ind i sne, lige før det bliver rigtig mørkt. Turen til Norge, Mo i Rana Jeg havde glædet mig meget til at komme til Norge i min specialepraktik. Jeg ville gerne udnytte muligheden, at

Læs mere

Up to date om MRSA (methicillin resistente Staphylococus aureus) 2015. Anne Hempel-Jørgensen Embedslæge, Embedslægerne Nord Sundhedsstyrelsen

Up to date om MRSA (methicillin resistente Staphylococus aureus) 2015. Anne Hempel-Jørgensen Embedslæge, Embedslægerne Nord Sundhedsstyrelsen Up to date om MRSA (methicillin resistente Staphylococus aureus) 2015 Anne Hempel-Jørgensen Embedslæge, Embedslægerne Nord Sundhedsstyrelsen Hvad er stafylokokker og hvad er MRSA? Almindelige gule stafylokokker

Læs mere

MRSA. Status, smittemåder og. Robert Skov, overlæge. Statens Serum Institut

MRSA. Status, smittemåder og. Robert Skov, overlæge. Statens Serum Institut MRSA Status, smittemåder og begrænsning af smitte Robert Skov, overlæge Statens Serum Institut MRSA MRSA er S. aureus, der er resistente = modstandsdygtige overfor alle antibiotika i penicillinfamilien

Læs mere

Vi gør din studietid. lidt federe

Vi gør din studietid. lidt federe Vi gør din studietid lidt federe Vi taler din sag SLS Sygeplejestuderendes Landssammenslutning er de sygeplejestuderendes faglige organisation og en del af Dansk Sygeplejeråd. Vores mål er at forbedre

Læs mere

Abena Skincare. Hygiene- og hudpleiesystem

Abena Skincare. Hygiene- og hudpleiesystem Abena Skincare Hygiene- og hudpleiesystem Abena Skincare - Hygiejne- og hudplejesystem er en komplet serie af produkter til vask, desinfektion og hudpleje. Serien er tilpasset de høje krav, der stilles

Læs mere

Afholdt d. 5. maj 2014

Afholdt d. 5. maj 2014 Nøglepersoner i infektionshygiejne implementering af infektionshygiejniske retningslinjer og udfordringer / Hygiejnesygeplejerske Sussie Berg Mathiesen Region Sjælland Baggrund Siden 2009 har sygehusledelserne

Læs mere

2. E-Dok og hjemmeside 3. 3. Instrukser og retningslinjer...3. 4. Nye instrukser og retningslinjer på vej... 5

2. E-Dok og hjemmeside 3. 3. Instrukser og retningslinjer...3. 4. Nye instrukser og retningslinjer på vej... 5 Januar kvartal 2010 1. Siden sidst Influenza A (H1N1)v 2 2. E-Dok og hjemmeside 3 3. Instrukser og retningslinjer.......3 4. Nye instrukser og retningslinjer på vej...... 5 5. Nyt fra Hygiejneudvalget

Læs mere

Bestyrelsens årsberetning for perioden 25. oktober 2011 26. marts 2012 aflagt af formanden på den ordinære generalforsamling 26. marts 2012.

Bestyrelsens årsberetning for perioden 25. oktober 2011 26. marts 2012 aflagt af formanden på den ordinære generalforsamling 26. marts 2012. Næstved, den 27. februar 2012. Bestyrelsens årsberetning for perioden 25. oktober 2011 26. marts 2012 aflagt af formanden på den ordinære generalforsamling 26. marts 2012. Brugerforeningen Stofa Næstved

Læs mere

ApS. På de følgende sider gengives borgmester

ApS. På de følgende sider gengives borgmester ApS Åbning af Øfeldt Centrets Rødovre-afdeling For at nedbringe Øfeldt Centrets venteliste blev det i forbindelse med overenskomst 2000 med Sygesikringens Forhandlingsudvalg aftalt at forøge behandlingskapaciteten

Læs mere

Regional Koordinerende Enhed for MRSA Region Syddanmark ÅRSRAPPORT 2011

Regional Koordinerende Enhed for MRSA Region Syddanmark ÅRSRAPPORT 2011 Regional Koordinerende Enhed for MRSA Region Syddanmark ÅRSRAPPORT 2011 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse S. 1 Kontaktoplysninger S. 1 Definitioner og forkortelser S. 2 Baggrund S. 3 Førstegangs

Læs mere

MRSA - hvad er ret og hvad er vrang? Margit Andreasen, chefforsker, dyrlæge, Ph.d. Tinna Ravnholt Urth, hygiejnesygeplejerske, Region Nordjylland

MRSA - hvad er ret og hvad er vrang? Margit Andreasen, chefforsker, dyrlæge, Ph.d. Tinna Ravnholt Urth, hygiejnesygeplejerske, Region Nordjylland MRSA - hvad er ret og hvad er vrang? Margit Andreasen, chefforsker, dyrlæge, Ph.d. Tinna Ravnholt Urth, hygiejnesygeplejerske, Region Nordjylland MRSA - hvad er ret og hvad er vrang? Er MRSA så farlig

Læs mere

Et liv med Turners Syndrom

Et liv med Turners Syndrom Et liv med Turners Syndrom Hvordan er det at leve med Turner Syndrom, og hvordan det var at få det at vide dengang diagnosen blev stillet. Måske kan andre nikke genkendende til flere af tingene, og andre

Læs mere

Kære forældre, skolekreds, støtteforening, samt personale på Mammen Friskole og nu også fribørnehave/frivuggestue Tak for sidst, ellers skulle jeg

Kære forældre, skolekreds, støtteforening, samt personale på Mammen Friskole og nu også fribørnehave/frivuggestue Tak for sidst, ellers skulle jeg Kære forældre, skolekreds, støtteforening, samt personale på Mammen Friskole og nu også fribørnehave/frivuggestue Tak for sidst, ellers skulle jeg starte med at sige tusind tak for året 2012, hvor vi kan

Læs mere

MRSA i arbejdsmiljøet. Seniorforsker Anne Mette Madsen

MRSA i arbejdsmiljøet. Seniorforsker Anne Mette Madsen MRSA i arbejdsmiljøet Seniorforsker Anne Mette Madsen amm@nrcwe.dk MRSA en bakterie Methicillin Resistent Staphylococcus aureus MRSA Resistent over for mange antibiotika Bakterien Staphylococcus aureus

Læs mere

Rengøring skema G- Line Tattoo Danmark

Rengøring skema G- Line Tattoo Danmark Rengøring skema G- Line Tattoo Danmark Take your cleaning and Hygiene standards to an entirely new level with the revolutionizing, three- step effect of Guardian Technology. G-Line Tattoo - Rengøringsskema

Læs mere

HUSAVIS FOR BEBOERE, PÅRØRENDE OG PERSONALE. Ældrecenter Vesterlund September 2016

HUSAVIS FOR BEBOERE, PÅRØRENDE OG PERSONALE. Ældrecenter Vesterlund September 2016 HUSAVIS FOR BEBOERE, PÅRØRENDE OG PERSONALE Ældrecenter Vesterlund September 2016 16 Telefonnumre på Vesterlund Folkedansere Du er velkommen til at kontakte os pr. telefon. Vi henstiller til at opkald,

Læs mere

Pilotprojekt for indførelse af standarder for styring af infektionshygiejne i det Fynske Sygehusvæsen

Pilotprojekt for indførelse af standarder for styring af infektionshygiejne i det Fynske Sygehusvæsen 051219 Sygehus Fyn 41 Hygiejneprojekt lang version 1 Pilotprojekt for indførelse af standarder for styring af infektionshygiejne i det Fynske Sygehusvæsen Hospital: Sygehus Fyn Svendborg Afdeling: Intensiv

Læs mere

Regionens rådgivning overfor kommunerne på hygiejneområdet

Regionens rådgivning overfor kommunerne på hygiejneområdet Koncern Plan, Udvikling og Kvalitet Enhed for Kommunesamarbejde Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok B Telefon 3866 5000 Direkte 3866 6104 Web www.regionh.dk Dato: 12. november 2012 Regionens rådgivning

Læs mere

Grete Holch Skalkam Hygiejnesygeplejerske Master of Public Health

Grete Holch Skalkam Hygiejnesygeplejerske Master of Public Health Hygiejnesygeplejerskers udfordringer med de infektionshygiejniske retningslinjer i forhold til forebyggelse af smitte med antibiotikaresistente bakterier Grete Holch Skalkam Hygiejnesygeplejerske Master

Læs mere

Tjekliste for forebyggelsespakke om Hygiejne

Tjekliste for forebyggelsespakke om Hygiejne Tjekliste for forebyggelsespakke om Hygiejne : rundniveau U: Udviklingsniveau Status for anbefalingen i Solrød Kommune: Farven grøn betyder, at kommunen lever op til anbefalingen. Farven gul betyder, at

Læs mere

Samarbejde om infektionshygiejnen i sektorovergangene. Temadag Fagligt Selskab for Hygiejnesygeplejersker 31. maj 2016

Samarbejde om infektionshygiejnen i sektorovergangene. Temadag Fagligt Selskab for Hygiejnesygeplejersker 31. maj 2016 Samarbejde om infektionshygiejnen i sektorovergangene Temadag Fagligt Selskab for Hygiejnesygeplejersker 31. maj 2016 Bente Bloch Hygiejnesygeplejerske, MPH Udfordringer? Regioner Patienter Smitteveje/-

Læs mere

Rapport fra udvekslingsophold

Rapport fra udvekslingsophold Udveksling til (land): Norge Navn: Lone Kristensen Rejsekammerat: Katrine Winkler Sørensen Rapport fra udvekslingsophold Hjem-institution: VIA University Collage, Sygeplejerskeuddannelsen Viborg Værts-institution/Universitet:

Læs mere

Indlæg på høring om genbrug af medicinske engangsartiker Direktør Ditte Nørgaard-Andersen, Medicoindustrien

Indlæg på høring om genbrug af medicinske engangsartiker Direktør Ditte Nørgaard-Andersen, Medicoindustrien Indlæg på høring om genbrug af medicinske engangsartiker Direktør Ditte Nørgaard-Andersen, Medicoindustrien Situationen i dag og et historisk rids Hvorfor rejser Medicoindustrien en debat om genbrug af

Læs mere

Generelle Infektionshygiejniske retningslinjer

Generelle Infektionshygiejniske retningslinjer Generelle Infektionshygiejniske retningslinjer Mikroorganismer så som bakterier og virus kan sprede smitsomme sygdomme blandt personale og blandt borgere på plejecentrerne og i hjemmeplejen. DE smitter

Læs mere

Julies rejsebrev fra Thailand

Julies rejsebrev fra Thailand Julies rejsebrev fra Thailand Navn: Julie Lind Faurschou Hjeminstitution: VIA University college, Holstebro. Hold: E2007 Semester: Udveksling som valgfag på 7. semester. Udvekslingsland: Thailand Klinisk

Læs mere

Hygiejne ABC. Kæbekirurgisk Afdeling

Hygiejne ABC. Kæbekirurgisk Afdeling Hygiejne ABC Kæbekirurgisk Afdeling Indledning En sygehusafdeling skal være så ren som overhovedet muligt for at minimere risikoen for sårinfektioner. Derfor er der visse forholdsregler, som skal overholdes.

Læs mere

Infektionshygiejniske principper for hindring af smitte

Infektionshygiejniske principper for hindring af smitte Infektionshygiejniske principper for hindring af smitte Hygiejnesygeplejerske Mette Detlefsen KMA, Odense Universitetshospital Laboratoriekonsulentordningen d. 9. februar 2016 Multiresistente mikroorganismer

Læs mere

Rejsebrev Australien Forår 2011 modul 11

Rejsebrev Australien Forår 2011 modul 11 Rejsebrev Australien Forår 2011 modul 11 Navn: Karen Sloth, email: 98402@viauc.dk, Viborg Sygeplejeskole. Holdnr. 98402. UTAS University of Tasmania. Concord Hospital, Sydney. Operations afdeling fra den

Læs mere

Susanne Lunaus 25 års jubilæum

Susanne Lunaus 25 års jubilæum Susanne Lunaus 25 års jubilæum flotte kager, frisk frugt og skøn kølig hyldebærsaft. Den 1. september 2014 skinnede solen fra en næsten skyfri himmel efter at weekenden havde budt på voldsomt skybrud i

Læs mere

Rene hænder og god hygiejne redder liv

Rene hænder og god hygiejne redder liv Rene hænder og god hygiejne redder liv Hvert år dør tusindvis af danskere af dårlig hygiejne. Her får du en guide til bedre hygiejne - og en sundere og raskere hverdag Af Lisbeth Kjær Larsen, november

Læs mere

Vi har svært ved at pege på en lærer, der let kan undværes, idet alle har forskellige kompetencer, som er svære at undvære.

Vi har svært ved at pege på en lærer, der let kan undværes, idet alle har forskellige kompetencer, som er svære at undvære. Referat: Bestyrelsesmøde nr. 10 skoleår 13/14 den 7. oktober 2013. Tilstede: Per Zacho PZ, Kirsten Thomsen KT, Vivi Kristensen VK, Gull-Britt Jepsen GJ, Grethe Nielsen GN, John Noe JN, Brian Jensen BJ,

Læs mere

FÆLLESTILLIDSMANDEN. Udover samlægningen har arbejdsopgaverne været:

FÆLLESTILLIDSMANDEN. Udover samlægningen har arbejdsopgaverne været: FÆLLESTILLIDSMANDEN Mange ting er sket siden sidste generalforsamling og den ekstraordinære generalforsamling, der er blevet ro om det, det drejer sig om, det faglige arbejde, ordentlige arbejdsforhold

Læs mere

Den er et fremragende eksempel på, at 1+1+1 giver langt mere end 3. N. Kochs Skole, Skt. Johannes Allé 4, 8000 Århus C

Den er et fremragende eksempel på, at 1+1+1 giver langt mere end 3. N. Kochs Skole, Skt. Johannes Allé 4, 8000 Århus C Trøjborg 29. juni 2009 Kære 9. årgang. En tøjklemme. Ja, sådan ser den ud den er blevet lidt gammel og grå lidt angrebet af vejr og vind den er blevet brugt meget. I kender alle sammen tøjklemmer, nogle

Læs mere

Plejepersonale og servicepersonale i Hvidovre Kommune Kira Schou Dahl og Jette Høimark. Målet er at inddæmme infektionen og forhindre spredning.

Plejepersonale og servicepersonale i Hvidovre Kommune Kira Schou Dahl og Jette Høimark. Målet er at inddæmme infektionen og forhindre spredning. ESBL Dokumenttype Målgruppe Udarbejdet af Godkendt af Godkendelsesdato Revision senest Revisionsansvarlig Målsætning Formål Instruks Hvidovre Kommune Plejepersonale og servicepersonale i Hvidovre Kommune

Læs mere

3.4 Anskaffelse, opbevaring og bortskaffelse af utensilier

3.4 Anskaffelse, opbevaring og bortskaffelse af utensilier 3.4 Anskaffelse, opbevaring og bortskaffelse af utensilier At sikre at vi har de nødvendige utensilier og lægemidler/vacciner Forebygge at patienter og pårørende og personale pådrager sig infektioner i

Læs mere

Desinfektion - overordnet set

Desinfektion - overordnet set Desinfektion - overordnet set Temadag for Hygiejnekontaktpersoner 31. marts 2014 Bodil Forman Hygiejnesplejerske Stigende antibiotikaforbrug til mennesker og dyr her i landet har bevirket en stigende forekomst

Læs mere

N y h e d s b r e v. Vi arbejder for Hospice Sjælland i Roskilde. Nr. 2 2008

N y h e d s b r e v. Vi arbejder for Hospice Sjælland i Roskilde. Nr. 2 2008 Vi arbejder for Hospice Sjælland i Roskilde N y h e d s b r e v Nr. 2 2008 Indhold: Støtteforeningen i arbejdstøjet... 2 Nyt foreningsår - nye kræfter - samme vigtige opgaver... 3 Valg til bestyrelsen...

Læs mere

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn på Solhavecenteret den 3. maj 2012

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn på Solhavecenteret den 3. maj 2012 Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn på Solhavecenteret den 3. maj 2012 Centerleder Lis Kramer Pedersen Tilsynet blev udført af konsulent Birgit Friis Levysohn og ekstern sygeplejefaglig konsulent Grethe

Læs mere

3. Formandens beretning i Seniornet 2005.

3. Formandens beretning i Seniornet 2005. Generalforsamling Senior Net Nordfyn Mandag d. 20. marts 2006 Ca. 30 medlemmer var mødt frem, incl. bestyrelse. Generalforsamlingen blev indledt med, at deltagerne blev bud på kaffe med horn og lagkage

Læs mere

Rene ord om Rene hænder

Rene ord om Rene hænder Vaske hænder sange Melodi: Mariehønen evig glad Og hænderne skal skrubbes godt, men husk den frække tommeltot for ellers smitter tussen dig, hvis altså den kan finde vej. Melodi: Bjørnen sover Vaske hænder,

Læs mere

Beretning og fremtid. Ballerup Kommune. ommune. mmune Ballerup Kom. Kommune Ballerup. e Ballerup Kommune B

Beretning og fremtid. Ballerup Kommune. ommune. mmune Ballerup Kom. Kommune Ballerup. e Ballerup Kommune B PMF AFDELING 1 Beretning og fremtid p Kommune Ballerup une Ballerup Kommun rup Kommune Balleru mune Ballerup Kommu allerup Kommune Ball mmune Ballerup Komm Ballerup Kommune Ba mmune Ballerup Kom e Ballerup

Læs mere

N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk

N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk Trøjborg d. 29. maj 2009 Kære 9. og 10. klasse. Så er problemerne overstået i denne

Læs mere