Arbejdsbeskrivelse Gulve

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Arbejdsbeskrivelse Gulve"

Transkript

1 Syddansk Universitet Naturvidenskabeligt Institut NAT V3 Entreprise A - Bygningsarbejder Arbejdsbeskrivelse Gulve Dato: Rev.dato: NATV3_K01_C08_N04-Gulve Udarbejdet: umh Kontrolleret tr Godkendt mk Note Tekstændringer vedr. revisioner er markeret på flg. måde: Tilføjet tekst Udgået tekst Paradigme Gulve, paradigme, 31. aug. 2012

2 Indholdsfortegnelse Side : 1/26 Udarbejdet: umh Kontrolleret: tr Godkendt: mk Indholdsfortegnelse Orientering Generelt Omfang Generelt Bygningsdele Byggeplads Sikkerhed og sundhed Kvalitetsstyring Garantierklæringer D&V-dokumentation Arbejdets planlægning Generelt Prøver Gennemføringer, påmonteringer og retableringer Rengøring Generelle specifikationer Generelt Transport og oplagring Referencer Generelt Referencer der er generelt gældende for arbejdet Referencer der er gældende for specifikke dele af arbejdet Tekstile gulvbelægninger Elastiske gulvbelægninger Materialer og produkter Generelt Elastiske gulvbelægninger Generelt Linoleum Vinyl Hærdeplastbaserede gulve Lim Gulvunderlag og undergulve Generelt Spartelmasse Primer Kompletterende dele Generelt Metalskinner Afdækningsmateriale Udførelse Generelt Genopretning... 8

3 Indholdsfortegnelse Side : 2/ Elastiske gulvbelægninger Generelt Limning Gulvunderlag og undergulve Generelt Overfladebehandling Generelt Kompletterende dele Metalskinner Relationer til andre arbejder Generelt Forudgående arbejder Koordinering Arbejdsmiljø Kontrol Generelt Projekteringskontrol Materiale- og produktkontrol Udførelseskontrol Slutkontrol Bygningsdelsbeskrivelser BF.01 Linoleumsgulve BF.02 Vinylgulve ULL.01 Undergulv af cementbaseret flydemørtel BF.03 Epoxygulv Bilag 1 Udbudskontrolplan... 25

4 1. Orientering Side : 3/26 1. Orientering 1.1 Generelt bips B2.345, Basisbeskrivelse - gulve samt bips B2.340, Basisbeskrivelse støbte undergulve er sammen med denne projektspecifikke beskrivelse gældende for arbejdet. Herudover er følgende basisbeskrivelser gældende: bips B2.320, Basisbeskrivelse fuger bips B2.270, Basisbeskrivelse træ generelt Moderniseringen skal udføres i henhold til gældende regler for det statslige byggeri (se ebst.dk), herunder kravene i Bygningsreglement 2010 (BR10). Endvidere skal moderniseringen udføres i henhold til Bygningsstyrelsens krav, herunder BYGST Krav og anbefalinger til laboratoriebyggeri, September Alle byggevarer, installationer og anlæg mv. skal generelt være CE-mærkede.

5 2. Omfang Side : 4/26 2. Omfang 2.1 Generelt Al transport, sortering, bortkørsel, afdækning, begrænsning af støvgener, oprydning samt udgifter til deponering, mv. er indeholdt i arbejdet. 2.2 Bygningsdele Arbejdet omfatter følgende bygningsdele: Linoleumsgulve inkl. fodliste af linoleum på eksisterende og nye betondæk Vinylgulve med hulkehl i laboratorier Udførelse af epoxygulv Belægning med gulvtæppe Undergulv af cementbaseret flydemørtel Levering og montering af gulvskinner Fugning af fodlister og hulkehl mod vægge Der henvises i øvrigt til BYB 2.4 Byggeplads Der henvises til BSB 2.5 Sikkerhed og sundhed Der henvises til BSB 2.7 Kvalitetsstyring Garantierklæringer Der skal afleveres følgende garantierklæringer: For alle anvendte materialer og produkter skal der ydes fabrikkens sædvanlige garanti dog min. 5 år. Garantierklæringer for materialer og produkter skal forelægges byggeledelsen inden udførelse D&V-dokumentation D&V-dokumentation skal afleveres til byggeledelsen. Ad stk. 1. Her ud over omfatter D&V-dokumentation følgende: Dokumentation som angivet i BSB med tilhørende bilag og endvidere som angivet under de enkelte bygningsdele. 2.8 Arbejdets planlægning Generelt Der skal påregnes deltagelse i 1 projektgennemgangsmøder Prøver Følgende prøver på materialer og produkter skal forelægges byggeledelsen til godkendelse: Produktprøve, jf. bygningsdelsbeskrivelse 4.1, 4.2, 4.3 og 4.4 Følgende prøver for fastlæggelse af udfaldskrav skal udføres: Prøveareal, jf. bygningsdelsbeskrivelse 4.1, 4.2, 4.3 og 4.4

6 2. Omfang Side : 5/26 Prøver vil blive kommenteret inden for 10 arbejdsdage fra modtagelsen/meddelelse om, at prøven er udført Gennemføringer, påmonteringer og retableringer Følgende gennemføringer, påmonteringer og retableringer skal være indeholdt i arbejdet: Der skal udskæres i gulvbelægningen for rør og installationer af enhver slags, som er ført gennem undergulvet. I rum med gulvafløb skal gulvbelægningen tilpasses disse. Følgende udføres under andet arbejde: Aftagning af eksisterende gulvbelægning henhører under nedrivningsarbejdet Rengøring Byggerengøring Gulve afleveres rengjorte og overfladebehandlede i henhold til gulvleverandørens rengørings- og plejeanbefalinger.

7 3. Generelle specifikationer Side : 6/26 3. Generelle specifikationer 3.1 Generelt Transport og oplagring Materialer og produkter transporteres og oplagres iht. leverandørens anvisninger. 3.2 Referencer Generelt Følgende referencer er gældende for arbejdet: Økonomi- og Erhvervsministeriets bekendtgørelse nr af 23/09/2010 om kvalitetssikring af byggearbejder. By & Byg Anvisning 200 Vådrum 2001 Erik Brandt By & Byg, SBI Gulvfakta Gulvbranchen Referencer der er generelt gældende for arbejdet Referencer der er gældende for specifikke dele af arbejdet Følgende referencer er gældende for fugearbejdet: FSO Fugeguide fugeløsninger og materialevalg Fugebranchens Samarbejds- og Oplysningsråd AT BEK nr. 954 af 23/10/2000 om anvendelse af åbne radioaktive kilder på sygehuse, laboratorier m.v. AT VEJ. nr af 01/12/2009 om klassifikation af laboratorier, anlæg til produktion mv. hvor der arbejdes med genetisk modificerede organismer Tekstile gulvbelægninger Ad stk. 1. DS/EN 1307:2008 Ad stk. 2. DS/EN 15114:2007 Ad stk. 3. DS/EN 13297: Elastiske gulvbelægninger Ad stk. 1. DS/EN 685:2007

8 3. Generelle specifikationer Side : 7/26 Ad stk. 2. DS/EN 548:2011 Ad stk. 3. DS/EN 687:2011 Ad stk. 4. DS/EN 649:2011 Ad stk. 5. DS 650:1999 Ad stk. 6. DS 650:1999 Ad stk. 7. DS/EN 12104:2000 Ad stk. 8. DS/EN 655:1999 Ad stk. 9. DS/EN 1817: Materialer og produkter Generelt Ad stk. 1. Følgende materialer og produkter må ikke leveres på byggepladsen, før byggeledelsens bemærkninger til dokumentationen foreligger: Linoleum Vinylgulv Epoxygulv Cementbaseret flydemørtel Elastiske gulvbelægninger Generelt Linoleum Brugsområde: Industri Intensitet: 34 Dimension: Banevare, bredde ca mm Tykkelse: 2,5 mm Farve: Efter aftale med tilsynet Mønster: Marmoreret Vinyl Brugsområde: Industri Intensitet: 43 Dimension: Banevare, ca mm bredde

9 3. Generelle specifikationer Side : 8/26 Tykkelse: 2,5 mm Farve: Efter aftale med tilsynet Mønster: Efter aftale med tilsynet Hærdeplastbaserede gulve Type: 3-lags Epoxy Tykkelse: 3-4 mm Overflade/belægningstype: Skridsikker, rengøringsvenlig Farve: Efter aftale med tilsynet Lim Anvendelse: Linoleum / vinyl Iht. materialeleverandørens anvisninger. Lim skal være vandbaseret og uden målbar afgasning efter montering Gulvunderlag og undergulve Generelt Der henvises til Gulvfakta Spartelmasse Type: Cement- eller gipsbaseret. Skal være anvist af leverandør Primer Primer skal være vandbaseret og skal være anvist af spartelmasseleverandør Kompletterende dele Generelt Metalskinner Underlag: Nye og eksis. Gulvbelægninger af linoleum og vinyl Materiale: Rustfri stål Dimension: I bredde som dørblad, tykkelse 4 mm Fastgørelse: Iht. leverandørens anvisning og i plan med gulvbelægning Afdækningsmateriale Anvendelse: Afdækning af linoleums- og vinylgulve Materiale: Afdækningspap/masonit, kraftig kvalitet: min. 450g/m² med tilhørende tape: kraftig hæftende, vandfast og min. 50 mm bred. 3.6 Udførelse Generelt Gulvbranchens Gulvfakta skal følges. Spartling af gulve skal fortrinsvis udføres fredag eftermiddage og aftener, således at spartel kan tørre over weekenden, med mindre andet aftales med tilsynet Genopretning Udstøbning af huller i dæk efter nedtagning af vvs-installationer henhører under vvs-arbejdet. Udstøbning af huller i dæk efter nedtagning af ventilation henhører under ventilationsarbejdet Elastiske gulvbelægninger Generelt

10 3. Generelle specifikationer Side : 9/26 Afdækning Gulvet afdækkes med afdækningsmateriale med tilhørende tape. Afdækningen udføres med en friafstand til vægge på 5 cm. Der må ikke tapes direkte på gulvbelægningen. Kan dette ikke undgås, må tapen ikke kunne misfarve gulvet ved direkte hæftning mod gulvflade. Nye gulvbelægninger afdækkes og holdes afdækkede indtil aflevering Limning Limningsmetode: Fuldfladelimning, iht. leverandørens standard Gulvunderlag og undergulve Generelt Undergulve afrenses for rester af nedtagne gulvbelægninger og spartelmasse. Undergulve slibes for evt. limrester, herefter priming, let spartling 1-2 mm til færdig overflade. Udstøbninger ved nedtagne installationsgennemføringer spartles til jævn flade. Spartelleverandørens anvisninger skal følges. Undergulv på nyt betondæk i lysgård og på nye etagedæk forudsættes overtaget med et fugtindhold på højst 85 % RF og en planhedstolerance på ±2,0 mm målt med 2,0 m retskede. Undergulve overtages grovrengjort og fri for revner og huller. Der henvises i øvrigt til Gulvfakta Overfladebehandling Generelt Overflader behandles med henblik på forøget modstandsevne mod smuds, kemikalier, pletter og desinficeringsmidler. Overfladerne skal kunne nulstilles og opbygges på ny Kompletterende dele Metalskinner Der monteres gulvskinne under alle døre. Gulvskinne placeres under dørblad, på samme måde som eksisterende gulvskinner og fastgøres med undersænkede rustfri skruer iht. leverandørens anvisninger. 3.7 Relationer til andre arbejder Generelt Inden arbejdet påbegyndes, skal der rettes henvendelse til byggeledelsen, hvis forudsætningerne for et konditionsmæssigt arbejde konstateres ikke at være til stede Forudgående arbejder Aftagning af eksisterende gulvbelægninger inkl. fodlister samt afrensning af lim udføres under nedrivningsarbejdet. Eksisterende afretning af støbeasfalt på betondæk danner herefter underlag for nye gulvbelægninger.

11 3. Generelle specifikationer Side : 10/26 Udførelse af cementbaseret undergulv på nyt betondæk i lysgård. Udførelse af nye etagedæk af beton Koordinering Andre entreprenører skal, hvor det er foreskrevet, kunne udføre deres arbejder som angivet. Byggeledelsen skal løbende holdes underrettet om de aktuelle forhold for arbejdet, således at andre entreprenører i god tid kan adviseres. Der skal koordineres med følgende arbejder: Installationer Skeletkonstruktioner Maling Fast inventar Døre og glaspartier 3.8 Arbejdsmiljø Såfremt arbejde med sundhedsfarlige stoffer ikke kan undgås, skal det udføres af personer med relevant uddannelse. Andre beskæftigede end de, der udfører arbejdet, må ikke opholde sig så nær arbejdsstedet, at de udsætter sig for sundhedsfarlig påvirkning. De personer der udfører arbejdet skal sikre sig selv med de lovbefalede beskyttelsesforanstaltninger i form af åndedrætsværn med tilhørende filtre og høreværn mm. Arbejdsområdet skal afspærres for uvedkommende i nødvendigt omfang. Der skal opsættes advarselsskilte i nødvendigt omfang. Forringet luftkvalitet i lukkede rum, som følge af emission fra arbejdet, skal søges begrænset ved ventilation og/eller regulering af temperatur og luftfugtighed. 3.9 Kontrol Der henvises i øvrigt til BSB kap Generelt Arbejdet er opdelt i kontrolafsnit som angivet i BSB Kontrolplaner skal 20 arbejdsdage efter overdragelse af arbejdet afleveres til byggeledelsen. Der henvises i øvrigt til Bilag 1: Udbudskontrolplan Projekteringskontrol Arbejdstegninger skal kontrolleres før fremsendelse til tilsynet. Tilsynet foretager alene stikprøvekontrol af arbejdstegninger, hvorfor ansvaret forsat påhviler den udførende.

12 3. Generelle specifikationer Side : 11/ Materiale- og produktkontrol Der skal kontrolleres, at materialer og produkter, der anvendes, er i overensstemmelse med angivne specifikationer, og at dokumentation er fyldestgørende Udførelseskontrol Generelt gælder, at der skal udføres en visuel kontrol af, hvorvidt udfaldskravene er overholdt. Hvis der er tvivl om, hvorvidt disse er overholdt, skal udfaldskravene kontrolleres ved måling. Viser målingen, at udfaldskravene ikke er overholdt, skal der rettes henvendelse til byggeledelsen. Kontrol af undergulv Ad stk. 3 Undergulvene skal ved fugtmåling kontrolleres for, om de overholder udfaldskrav, samt kontrolleres for at overside af undergulve overholder udfaldskrav vedrørende tolerancer Slutkontrol Før aflevering af arbejdet som grundlag for et efterfølgende arbejde/før afleveringsforretning skal der gennemføres en slutkontrol. Der skal visuelt kontrolleres, at arbejdet er korrekt udført.

13 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 12/26 Linoleumsgulve 4. Bygningsdelsbeskrivelser 4.1 BF.01 Linoleumsgulve Orientering Omfang Arbejdet omfatter alle arbejder og leverancer der er nødvendige for den fuldstændige færdiggørelse af nedenstående: Arbejdet omfatter i hovedtræk: Klargøring af eksisterende underlag på betondæk. Udover normalt foreskrevne forbehandlinger skal der herunder regnes udført let slibning og spartling samt reparation af revner i støbeasfalt, huller efter tidligere vægge mv. Limning, pålægning og efterfølgende afdækning af nyt linoleum på eksisterende betondæk. Nye fodlister af linoleum ved nye og eksisterende linoleumsbelægninger Gulvskinner ved døre Ved nedtagne vægge, døre/ blændinger af dørhuller mm., skal der medregnes pletvis udbedring af eksisterende gulvbelægning i tilstødende lokaler Lokalisering Linoleumsbelægning udføres i rum som angivet på tegninger Tegningshenvisning Væg- og dørplaner: K01_S1_H1_10 K01_S1_H1_11 K01_S1_H1_12 Gulvplaner: K01_S1_H1_20 K01_S1_H1_21 K01_S1_H1_22 K01_S1_H1_23 Detaljetegninger: K01_S1_H5_03 K01_S1_H5_ Koordinering Der henvises til ARB Tilstødende bygningsdele Forudgående bygningsdele/arbejder Der henvises til ARB 3.7 Efterfølgende bygningsdele/arbejder Materialer og produkter Linoleum Produktet skal være svanemærket og produceret af naturlige og bæredygtige materialer indeholdende kork og med jute bagside. Linoleum og lim skal være egnet til lægning i forbindelse med gulvvarme. Anvendelse: Gulvbelægning samt fodliste

14 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 13/26 Linoleumsgulve Brugsområde: Industri Intensitet: 34 Dimension: Banevare, bredde ca. 2000mm Tykkelse: 2,5mm Farve: Lys grå, nøjagtig farve efter aftale med tilsynet Mønster: Marmoreret Vægt: 2900 gr./m² Restindtryk: 0,08 mm Overflade: Forøget modstandsevne mod smuds, kemikalier, pletter og desinficeringsmidler. Skal kunne nulstilles og opbygges på ny. Miljø: Produktet skal være svanemærket og produceret af naturlige og bæredygtige materialer. Fodliste Dimension: Banevare, bredde ca. 2000mm Tykkelse: 2,5mm Farve: Mørk grå, nøjagtig farve efter aftale med tilsynet Mønster: Ensfarvet Vægt: 2900 gr./m² Restindtryk: 0,08 mm Overflade: Forøget modstandsevne mod smuds, kemikalier, pletter og desinficeringsmidler. Skal kunne nulstilles og opbygges på ny. Miljø: Produktet skal være svanemærket og produceret af naturlige og bæredygtige materialer. Smeltetråd Type: Camouflage Primer Primer skal være vandbaseret og skal være anvist af spartelmasseleverandør. Spartelmasse Spartelmassen skal være cement- eller gipsbaseret og anvist af leverandør. Lim Lim skal være vandbaseret og anvist af linoleumsleverandør. Afdækning Se pkt Gulvskinner Se pkt Polish Iht. leverandørens anvisninger Fugemasse Anvendelse: Fugning mellem vægge og nye fodlister samt mellem fodliste og gulv.

15 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 14/26 Linoleumsgulve Type: 1 komponents elastisk silikonefuge Farve: Mellem væg og fodliste: hvid, efter aftale med tilsynet Mellem fodliste og gulv: mørkegrå, efter aftale med tilsynet Udførelse Arbejdet udføres iht. Gulvfakta Lægning af linoleum Linoleum skal være akklimatiseret, stående i løst oprullet form i mindst 24 timer, før lægningen påbegyndes. Undergulvet udbedres og spartles til jævn flade og primes. Linoleum fuldfladelimes med en hertil egnet lim til underlaget med baneretning parallelt med lysretningen og med færrest mulige samlinger. Linoleum føres ud i vindues- og dørlysninger uden ekstra samlinger. Leverandørens anvisninger om limningsmetoder, til- og sammenskæringer af baner skal følges. Det pålagte areal skal holdes afspærret, indtil limen er afbundet Ved linoleumsbelægning i fællesområdet/forskertorv V skal svejsefuge tilpasses til revneanvisere i betongulvplade. Fodliste Linoleum monteres iht. leverandørens anvisninger. Hjørner: Linoleum føres hen til hjørne hvorefter der lægges en trekantsvinkel på linoleum og skærer et snit ned til juten. Juten skal fortsat holde sammen på linoleumsstykket. Den åbne linoleum fuges med bygfugemasse iht. leverandørens anvisninger i samme farve som fodlisten. Trådfugning Trådfugning med smeltetråd må først påbegyndes, når limen er afbundet. Trådfugning skal udføres med den af leverandøren anbefalede temperatur og hastighed. Efter fugning skal fugetråden afskæres i 2 tempi til plan overflade. I øvrigt henvises til producentens lægningsanvisning. Gulvskinner Se pkt Fugning FSO s anvisninger vedrørende forarbejde, afmaskning, priming, bagstopning, fugning og efterbehandling skal overholdes.

16 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 15/26 Linoleumsgulve Der fuges mellem vægge og nye fodpaneler samt mellem gulv og fodpaneler, iht. fugeleverandørens anvisninger. Afdækning Linoleumsrester og øvrigt affald skal fjernes og gulvoverfladen støvsuges effektivt, inden afdækningspapir udlægges. Afdækningspapir skal ligge tæt til underlaget, og alle samlinger i afdækningen samt langs alle kanter skal tapes. Afdækningspapiret skal fjernes efter nærmere aftale med byggeledelsen. Før afdækningspapiret tages af, skal overfladen støvsuges Mål og tolerancer Evt. mål og koter på tegninger mm. til eksisterende bygningsdele, skal kontrolleres på stedet. Tolerancer for den færdige linoleumsbelægning skal være: ± 2 mm målt på et 2 m retholt ± 0,6 mm målt på et 0,25 m retholt Såfremt eksisterende gulv afviger fra tolerancer aftales acceptabel tolerance i de enkelte rum med tilsynet. Udfaldskrav Den færdige gulvbelægning skal ligge plant og uden ujævnheder og skygger fra materialet eller undergulvet. Som helhedsindtryk skal de færdige arealer fremstå ensartet i udseende og farvenuance Prøver I god tid skal gulventreprenøren aflevere en linoleumsprøve inkl. fodliste med indog udadgående hjørner på min. 50 x 50 cm med ilagt smeltetråd og med fuge. Inden lægning af linoleum, skal der udføres et prøveareal på m². Prøvearealet skal indeholde de nødvendige ydelser for gulvarbejdets færdiggørelse. Prøvearealet danner norm for resten af gulvarbejdet, og skal efter godkendelse indgå i den færdige bygningsdel. Arealer udvælges af byggeledelsen D&V-dokumentation Der skal leveres driftsoplysninger i form af datablade, brochurer samt anvisninger for drift og vedligehold af gulvbelægningerne, herunder: Data vedr. linoleum Data vedr. lim Leverandørens rengørings- og vedligeholdelsesvejledninger. Gulvbranchens beskrivelse vedrørende belastning af elastiske gulvbelægninger.

17 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 16/26 Vinylgulve 4.2 BF.02 Vinylgulve Orientering Der er i det følgende kun medtaget positioner, der vedrører valget og udførelsen af vinylbelægningen. Med hensyn til underlagets opbygning og beskrivelse henvises til Gulvbranchens Gulvfakta. Se også pkt Omfang Arbejdet omfatter i hovedtræk: Klargøring og pletspartling af eksisterende undergulv på betondæk. Udover normalt foreskrevne forbehandlinger skal der herunder regnes udført let slibning og spartling samt reparation af revner i støbeasfalt, huller efter tidligere vægge mv. Levering og montering af ny vinyl med hulkehl Levering og montering af gulvskinner i døre Arbejdet omfatter fuldstændig færdiggørelse af vinylbelægning, herunder afrensning, let slibning og spartling af betondæk, øvrig forbehandling, limning samt nedlægning og afdækning af gulvbelægninger. Ved nedtagne vægge, døre/ blændinger af dørhuller mm., skal der medregnes evt. pletvis udbedring af eksisterende gulvbelægning i tilstødende lokaler Lokalisering Vinylbelægning udføres i laboratorier som angivet på tegninger Tegningshenvisning Væg- og dørplaner: K01_S1_H1_10 K01_S1_H1_11 K01_S1_H1_12 Gulvplaner: K01_S1_H1_20 K01_S1_H1_21 K01_S1_H1_22 K01_S1_H1_23 Detaljetegninger: K01_S1_H5_03 K01_S1_H5_ Koordinering Gulvarbejdet koordineres med tømrer- maler- og installationsarbejder samt inventarentreprisen, som beskrevet i pkt Tilstødende bygningsdele Forudgående bygningsdele/arbejder Nye gulvbelægninger udføres på eksisterende undergulv på betondæk. Det kan forventes at gulvene skal afrenses og slibes let før gulvlægningen kan påbegyndes. Forud for lægning af nye gulvbelægninger fjernes de eksisterende belægninger under nedrivningsarbejdet.

18 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 17/26 Vinylgulve Eksisterende fast inventar og udstyr fjernes fra rummene før udførelse af nye gulvbelægninger. Efterfølgende bygningsdele/arbejder Fast inventar Fuger Materialer og produkter Vinyl Homogen vinyl Brugsområde: Industri Intensitet: 43 Dimension: Vinyl i banevare ca mm bredde Tykkelse: 2,5 mm Farve og mønster efter aftale med tilsynet Vægt: 3300 gr./m² Restindtryk: 0,04 mm Overflade: Overfladebeskyttelse med forøget modstandsevne mod smuds, kemikalier, pletter og desinficeringsmidler. Skal kunne nulstilles og opbygges på ny. Slidklasse: P Glathed: EN klasse DS. Skridmodstandsevne: BGR 181 R9 og XXX Cross Linked PUR Smeltetråd Af leverandørens anviste produkt, i farve der passer til belægningen Fugemasse TYPE A Anvendelse: Overgang mellem hulkehl og væg Type: Elastisk trekantsfuge i silikone efter gulvleverandørens anvisninger. Egenskaber: Kemikalie bestandighed, god vedhæftning Primer: Efter fugeleverandørens anvisning TYPE B Anvendelse: Overgang mellem ny gulvbelægning og installationsgennemføringer Type: Elastisk specialfugemasse efter gulvleverandørens anvisninger. Dimension: mm Egenskaber: Højelastisk, 25 % bevægelsesevne, meget høj mekanisk- og kemikalie bestandighed, god vedhæftning, overmalbar Primer: Efter fugeleverandørens anvisning Primer Primer skal være vandbaseret og skal være anvist af spartelmasseleverandør. Spartelmasse Spartelmassen skal være cement- eller gipsbaseret og anvist af leverandør. Lim Lim skal være vandbaseret og anvist af linoleumsleverandør.

19 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 18/26 Vinylgulve Afdækning Se pkt Gulvskinner Type A, se pkt Profiler og lister Underlag: Vinylgulv, laminatoverflade på inventar Type/materiale: Sandliste Dimension: 16 x 10 mm Farve: Som inventar Fastgørelsesmiddel: I ht. leverandørens anvisninger Polish Iht. leverandørens anvisninger Udførelse Arbejdet udføres iht. Gulvfakta Lægning af vinyl Alle undergulve, som er og vil forblive tørre, plane, faste og fri for revner, er egnede til montering af vinyl (undergulvets kvalitet skal være, som beskrevet i Gulvbranchens gulv-fakta). Undergulvet spartles til jævn flade og primes. Vinylbelægningen fuldfladelimes med hertil egnet klæber iht. vinylleverandørens anvisninger. Alle arealer skal holdes afspærret, indtil limen er fuldstændig afbundet. Hulkehl Hulkehl skal overholde By & Byg Anvisning 200 og skal udføres i henhold til detaljetegning. Gulvafløb Hvor der er gulvafløb føres vinyl ned i disse. Dette koordineres med installationsarbejder. Trådsvejsning Trådsvejsning må først påbegyndes, når limen er afhærdet. Trådsvejsning skal udføres efter leverandørens læggeanvisninger og anbefalede temperatur og hastighed. Alle samlinger sammensvejses med svejsetråd. Gulvskinner

20 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 19/26 Vinylgulve Der spartles op mod gulvskinner, så overkant af skinne kommer til at ligge fuldstændig plan med overkant af belægningen. Se i øvrigt pkt Fugning FSO s anvisninger vedrørende forarbejde, afmaskning, priming, bagstopning, fugning og efterbehandling skal overholdes. Fuger i laboratorier skal tillige sikre at samlinger overholder krav til forsegling for den på tegninger anførte laboratorietype og evt. GMO klassificering jf. bekendtgørelsen herom. Se ARB På toppen af vinylen lægges en trekantsfuge TYPE A jf i farve efter aftale med byggeledelsen. Der fuges omkring gulvafløb og øvrige installationer, TYPE B jf , iht. gulvleverandørens anvisninger i farve efter aftale med byggeledelsen. I V skal der streges op i vinylbelægning som anført på tegning og i farve efter aftale med tilsynet Mål og tolerancer Evt. mål og koter på tegninger mm. til eksisterende bygningsdele, skal kontrolleres på stedet. Tolerancer for den færdige vinylbelægning skal være: ± 2 mm målt på et 2 m retholt ± 0,6 mm målt på et 0,25 m retholt Såfremt eksisterende gulv efter afrensning afviger fra tolerancer aftales acceptabel tolerance i de enkelte rum med tilsynet. Udfaldskrav Den færdige gulvbelægning skal ligge plant og uden ujævnheder og skygger fra materialet eller undergulvet. Som helhedsindtryk skal de færdige arealer fremstå ensartet i udseende og farvenuance Prøver Produktprøve: I god tid skal der leveres en vinylprøve på 500 x 500 mm med ilagt svejsetråd. Prøveareal: Inden lægning af vinyl påbegyndes, skal der udføres et prøveareal i et rum efter aftale med tilsynet. Prøvearealet skal indeholde de nødvendige ydelser for gulvbelægningsarbejdets færdiggørelse. Prøvearealet danner norm for resten af gulvbelægningsarbejdet, og kan efter godkendelse indgå i den færdige bygningsdel.

21 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 20/26 Vinylgulve D&V-dokumentation Der skal leveres driftsoplysninger i form af datablade, brochurer samt anvisninger for drift og vedligehold af gulvbelægningerne, herunder: Data vedr. vinyl Data vedr. lim Leverandørens rengørings- og vedligeholdelsesvejledninger. Gulvbranchens beskrivelse vedrørende belastning af elastiske gulvbelægninger

22 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 21/26 Undergulv af cementbaseret flydemørtel 4.3 ULL.01 Undergulv af cementbaseret flydemørtel Orientering Omfang Undergulv af cementbaseret flydemørtel på nyt betondæk i fællesområdet/forskertorv og på nye etagedæk af beton. Udbedring af eksisterende undergulv ved nedtagne facadepartier mod fællesområdet/forskertorv i stueetage og på 1. sal. Pletvis udbedring af eksisterende løse undergulve Lokalisering Stueetage og 1. sal Tegningshenvisning Væg- og dørplaner: K01_S1_H1_10 K01_S1_H1_11 K01_S1_H1_12 Gulvplaner: K01_S1_H1_20 K01_S1_H1_21 K01_S1_H1_22 K01_S1_H1_23 Detaljetegninger: K01_S1_H5_ Koordinering Gulvarbejdet koordineres med tømrer- maler- og installationsarbejder samt inventarentreprisen, som beskrevet i pkt Tilstødende bygningsdele Forudgående bygningsdele/arbejder Bærende underlag: 100 mm betondæk, i forskertorv med gulvvarme Nye etagedæk i beton Dækkonstruktionen kan forudsættes overtaget med følgende tolerancer: Planhed: 7 mm på et 2 m retholt Efterfølgende bygningsdele/arbejder Linoleumsbelægning Materialer og produkter Cementbaseret flydemørtel Med vedhæftning til den underliggende konstruktion Trykstyrke: 25 MPa Aftræksstyrke: >1,5 MPa Afretningslaget skal have en trykstyrke på 15 MPa indenfor 5 dage Udførelse Cementbaseret flydemørtel Afretningslaget tykkelse: 20 mm Modenhed: 2 dage ved 20 o C (før afretningslaget må betrædes). Modenhed: 10 dage ved 20 o C (før afretningslaget må belastes svarende til den endelige brug).

23 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 22/26 Undergulv af cementbaseret flydemørtel Ved nedtagne facadepartier mod fællesområdet/forskertorv skal eksisterende undergulv på eksisterende betondæk i stueetage og på 1. sal, der er beskadiget ved nedtagning, udbedres. Ved udbedring af øvrige eksisterende løse undergulve skal undergulv borttages til betondæk, og der skal ilægges forstærkningsnet som sikrer forbindelse til fast eksisterende undergulv. Omfang heraf aftales med tilsynet Mål og tolerancer Tolerancer for planhed skærpet krav: 2 mm på et 2 m retholt, spring mindre end 1 mm Prøver Der udføres et referencefelt på min. 2 m². Prøven kan efter byggeledelsens godkendelse indgå i det færdige arbejde. Der skal udføres bestemmelse af trykprøve på tre prismer (40 mm x 40 mm x 160 mm) udstøbt i forbindelse med prøven og efterfølgende én gang for hver påbegyndt 150 m² D&V-dokumentation Der skal leveres driftoplysninger, i form af datablade, brochurer, vedligeholdelsesanvisninger m.v. vedrørende: Cementbaseret undergulv m.v.

24 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 23/26 Epoxygulv og gulvtæppe 4.4 BF.03 Epoxygulv Orientering Epoxygulv og gulvtæppe udføres i kælderrum på eksisterende og nye betondæk, med og uden fald mod gulvafløb og afløbsrender. Epoxygulv skal kunne modstå belastning fra løftevogne på hjul Omfang Arbejdet omfatter: BF.03 Epoxygulv med hulkehl, inkl. afrensning, opretning og spartling af eksisterende og nye betondæk Lokalisering Kælder Tegningshenvisning Oversigtstegninger: K01_S1_H1_ Koordinering Der koordineres med VVS-arbejder, udførelse af gulvafløb/-afløbsrender Tilstødende bygningsdele Forudgående bygningsdele/arbejder Nedrivningsarbejder Udførelse af gulvafløb og afløbsrender Udførelse af nye/udbedrede betondæk Udførelse af fald på gulve Maksimal restfugtighed i underlaget skal ikke overstige 4-5% (>97% RF). Entreprenøren skal selv, inden arbejdet påbegyndes, ved visuel- og målekontrol sikre sig, at forudsætningerne for konditionsmæssig udførelse af eget arbejde er til stede. Entreprenøren skal straks, og inden arbejdet påbegyndes, rette henvendelse til byggeledelsen, såfremt det konstateres, at forudsætningerne for konditionsmæssig udførelse af eget arbejde ikke er til stede Materialer og produkter Materialer skal være de af leverandøren anviste, på grundlag af gulvlæggerens besigtigelse af overfladerne på stedet. Epoxy Materiale: 3-lags Epoxy Tykkelse: 3-4mm Farve: Efter aftale med tilsynet Note: Gulvet udføres med skridsikring uden at være for grovkornet til at det generer den daglige rengøring. Spartelmasse Spartelmasse skal være cementbaseret og anvist af epoxyleverandør Udførelse Epoxygulv Alt arbejde med epoxy samt tilhørende materialer skal udføres efter leverandørens anvisninger. Gulvlægningssystemet skal godkendes af byggeledelsen.

25 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 24/26 Epoxygulv og gulvtæppe Alle overflader skal være rene, sunde, uden forskallingsolie, fedt, olie, løse partikler etc. Underlaget skal være fast, rent og fedtfrit. Maksimal restfugtighed i underlaget må ikke overstige 4-5% (>97% RF). Inden epoxybelægningen påbegyndes, skal gulvlægger kontrollere og godkende underlaget. Eksisterende betondæk afrenses til glat overflade uden buler eller lunker. Ubehandlet beton inficeret med olie eller fedt m.m. renses først med et emulgerende vaskemiddel. Efterfølgende støvsuges overfladen. Gulvet spartles med egnet spartelmasse, i henhold til epoxy-leverandørens anvisninger. Der udføres armeringsvæv ved alle hjørner gulv/væg, omkring rørgennemføringer og overgange gulvafløb/gulv. Priming Etablering af hulkehl ved vægge. Hulkehl føre 100 mm op ad vægge. Radius på hulkehl må ikke overstige 10mm Mellemlag 2 x topcoating i farve efter aftale med tilsynet Mål og tolerancer Færdigt gulv skal opnå en planhed på ± 2 mm på 2 m retholt Prøver Der skal udføres prøvefelt min. 1x1 m på epoxygulv med færdig overflade inkl. hulkehl samt tilslutning til gulvafløb Arbejdsmiljø Prøver skal godkendes af tilsynet inden påbegyndelse af arbejdet D&V-dokumentation Der skal leveres driftoplysninger, i form af datablade, brochurer, vedligeholdelsesanvisninger m.v. vedrørende: Epoxy Spartelmasse

26 Bilag 1 Udbudskontrolplan Bilag 1 Udbudskontrolplan

27 Bilag 1 Udbudskontrolplan Nr. Emne Reference Metode Omfang Tidspunkt Acceptkriterium Dokumentation 1 Materiale- og produktkontrol 1.1 Produkter: linoleum, vinyl, epoxy, gulvtæppe, lim, spartelmasse, primer, fuger, metalskinner, afdækningsmateriale ARB DK 100 % Før brug ARB 3.5 Kontrolskema 2 Modtagekontrol 2.1 Kontrol ved modtagelse gælder for alle materialer jf. ARB/BYB ARB 3.9.5, BYB 4.1, BYB 4.2 DK, VK, MK 100 % Ved levering Overensstemmelse med nr. 1.1 Følgeseddel 3 Udførelseskontrol 3.1 Fugtmåling af undergulv ARB Kontrol af måling Hver type undergulv Før udførelse Overensstemmelse Kontrolskema 3.2 Kontrol af produktprøver ARB 2.10 VK, MK 100 % Før byggestart Tilsynsgodkendelse Kontrolskema 3.3 Kontrol af lægningsprøver ARB 2.10 VK, MK 100 % Før lægning af gulve ARB 3.6.2, BYB Kontrolskema evt ,tilsynsgodkendelse vedlagt foto 3.4 Kontrol af udførelsen af samtlige emner i ARB/BYB ARB VK, MK 20 % Løbende ARB 3.6.2, BYB Kontrolskema 4 Slutkontrol 4.1 Slutkontrol af udførelsen af samtlige emner i ARB/BYB ARB VK, MK 100 % Før aflevering Overensstemmelse med prøver og ARB 3.6, BYB , BYB Kontrolskema Forkortelser: DK Kontrol af dokumentation, VK Visuel kontrol, MK Målekontrol

Arbejdsbeskrivelse Fuger

Arbejdsbeskrivelse Fuger Syddansk Universitet Naturvidenskabeligt Institut NAT V3 Entreprise A - Bygningsarbejder Arbejdsbeskrivelse Fuger Dato: 04.02.2016 Rev.dato: NATV3_K01_C08_N06-Fuger Udarbejdet: umh Kontrolleret tr Godkendt

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse B2.345 Gulve Renovering af Løget By, Etageboligblokke (EBB), afdeling 42. AAB Vejle. April 2013 Sag 12.029

Arbejdsbeskrivelse B2.345 Gulve Renovering af Løget By, Etageboligblokke (EBB), afdeling 42. AAB Vejle. April 2013 Sag 12.029 Arbejdsbeskrivelse B2.345 Gulve Renovering af Løget By, Etageboligblokke (EBB), afdeling 42 AAB Vejle April 2013 Sag 12.029 Indholdsfortegnelse Side : 1/9 Udarbejdet:FM Kontrolleret:BM Godkendt:BM Indholdsfortegnelse...

Læs mere

NYT SUNDHEDSHUS, TOFTLUND

NYT SUNDHEDSHUS, TOFTLUND NYT SUNDHEDSHUS, TOFTLUND ENTREPRISE - E ARBEJDS- OG BYGNINGSDELSBESKRIVELSE GULV DATO: 2015-04-01 ARKITEKT M.A.A. CHARLOTTE FOLKE ApS Arbejdsbeskrivelse Gulve Rev.dato : Indholdsfortegnelse Side : 1/24

Læs mere

Bygningsstyrelsen. 782 70 Plantelab. ARB - Arbejdsbeskrivelse. Tømrer - Lofter. Udgivelsesdato: 21-11-2014 Rev. dato:

Bygningsstyrelsen. 782 70 Plantelab. ARB - Arbejdsbeskrivelse. Tømrer - Lofter. Udgivelsesdato: 21-11-2014 Rev. dato: ARB - Arbejdsbeskrivelse Tømrer - Lofter Udgivelsesdato: 21-11-2014 Rev. dato: Jægersborg Allé 1A 2920 Charlottenlund Tlf: +45 3940 1011 Indholdsfortegnelse Side : 1/1 Udarbejdet: FLK Kontrolleret: Godkendt:

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse B2.340 Støbte undergulve Renovering af Løget By, Etageboligblokke (EBB), afdeling 42. AAB Vejle. April 2013 Sag 12.

Arbejdsbeskrivelse B2.340 Støbte undergulve Renovering af Løget By, Etageboligblokke (EBB), afdeling 42. AAB Vejle. April 2013 Sag 12. Arbejdsbeskrivelse B2.340 Støbte undergulve Renovering af Løget By, Etageboligblokke (EBB), afdeling 42 AAB Vejle April 2013 Sag 12.029 Indholdsfortegnelse Side : 1/13 Udarbejdet: FM Kontrolleret: BM Godkendt:

Læs mere

Bygningsstyrelsen Plantelab. ARB - Arbejdsbeskrivelse. Malerarbejde. Udgivelsesdato: Rev. dato:

Bygningsstyrelsen Plantelab. ARB - Arbejdsbeskrivelse. Malerarbejde. Udgivelsesdato: Rev. dato: ARB - Arbejdsbeskrivelse Malerarbejde Udgivelsesdato: 21-11-2014 Rev. dato: Jægersborg Allé 1A 2920 Charlottenlund Tlf: +45 3940 1011 Indholdsfortegnelse Side : 1/1 Udarbejdet: FLK Kontrolleret: Godkendt:

Læs mere

C. Gulventreprisen. Tønder Kommune Udvidelse af Øster Højst Børnecenter

C. Gulventreprisen. Tønder Kommune Udvidelse af Øster Højst Børnecenter 1.0 Gulvbelægningsarbejder Tønder Kommune Udarbejdet af: ATRA arkitekter a/s arkitekter m.a.a. Vestergade 6 DK - 7500 Holstebro Telefon: 97 42 05 11 Telefax 97 42 53 99 E-mail atra@atra.dk Internet www.atra.dk

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse B2.240 Murværk. Renovering af Løget By, Længehuse (LH), afdeling 42 AAB Vejle. April 2013 Sag 12.029

Arbejdsbeskrivelse B2.240 Murværk. Renovering af Løget By, Længehuse (LH), afdeling 42 AAB Vejle. April 2013 Sag 12.029 Arbejdsbeskrivelse B2.240 Murværk Renovering af Løget By, Længehuse (LH), afdeling 42 AAB Vejle April 2013 Sag 12.029 Indholdsfortegnelse Side : 1/7 Udarbejdet: FM Kontrolleret: BM Godkendt: BM Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Poul P. Gade - Ungdoms- og Familieboliger

Poul P. Gade - Ungdoms- og Familieboliger 4.0 Bygningsdelsbeskrivelser Side : 1/5 4.0 4.1 Orientering Følgende bips basisbeskrivelse(r) er sammen med denne projektspecifikke beskrivelse gældende for arbejdet: bips B2.220, basisbeskrivelse beton,

Læs mere

Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse side 1

Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse side 1 Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse side 1 Indholdsfortegnelse 11-04-2013 ARBEJDSBESKRIVELSE. Bygningsdele Side 2 Referencer Side 2 Arbejdets kvalitet Side 2 BYGNINGSDELSBESKRIVELSE Afgrænsning, produkter

Læs mere

Klima-, Energi og Bygningsministeriet Bygningsstyrelsen

Klima-, Energi og Bygningsministeriet Bygningsstyrelsen Klima-, Energi og Bygningsministeriet Bygningsstyrelsen (Lejer, Sagsnavn) Arbejdsbeskrivelse - Stinkskabsentreprisen med tilhørende rumautomatik Dato: (xx.xx.xx) Rev. dato: (xx.xx.xx) Indholdsfortegnelse

Læs mere

Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning

Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning RÅDGIVENDE INGENIØRER Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning Hovedentreprise Arbejdsbeskrivelse A.4 - Afløb i jord 2013-11-14 Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning Hovedentreprise

Læs mere

1 Indholdsfortegnelse

1 Indholdsfortegnelse Malerentreprise Sagsnr. : 314.001 Arbejdsbeskrivelse Side : 1 af 9 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse...1 2 Omfang...2 2.1 Generelt...2 2.2 Bygningsdele...2 2.3 Projektering...2 2.4 Byggeplads...2

Læs mere

ENTREPRISE TØMRER 2 SKELETKONSTRUKTIONER FEBRUAR 2013 NY KONTORBYGNING, NUPARK D

ENTREPRISE TØMRER 2 SKELETKONSTRUKTIONER FEBRUAR 2013 NY KONTORBYGNING, NUPARK D , NUPARK D ENTREPRISE TØMRER 2 SKELETKONSTRUKTIONER SAG NR. 12001 ENTREPRISE TØMRER 2 SKELETKONSTRUKTIONER FEBRUAR 2013 Arkitektfirmaet BIK Lærkevej 2 7600 Struer tlf 96 10 10 10 CVR-nr. 99 99 99 99 www.bik.dk

Læs mere

Ændringshistorik til projektspecifikt paradigme: Maling R

Ændringshistorik til projektspecifikt paradigme: Maling R Ændringshistorik til projektspecifikt paradigme: 4.330 Maling R1.01 2015-12-22 Denne ændringshistorik angiver ændringer i forhold til den tidligere version ved en sammenligning mellem den nye gældende

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse Maling

Arbejdsbeskrivelse Maling Syddansk Universitet Naturvidenskabeligt Institut NAT V3 Entreprise A - Bygningsarbejder Arbejdsbeskrivelse Maling Dato: 04.02.2016 Rev.dato: NATV3_K01_C08_N03-Maling Udarbejdet: umh Kontrolleret tr Godkendt

Læs mere

AKB Kbh. afd Øbro 95

AKB Kbh. afd Øbro 95 AKB Kbh. afd. 1026 - Øbro 95 Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse Tømrerarbejdet Bilag 5 April 2012 Dokument nr. K 003 Revision nr. Udgivelsesdato 10.04.2012 Sags. nr. A020599 / P-76583-B-2 Udarbejdet UBJ

Læs mere

Koordinering Arbejdsmiljø Bygningsdelsbeskrivelser Lægning af trægulv i børstet eg 4.2 Gulvunderlag 4.

Koordinering Arbejdsmiljø Bygningsdelsbeskrivelser Lægning af trægulv i børstet eg 4.2 Gulvunderlag 4. 2. Omfang... 2 2.1. Generelt... 2 2.2. Bygningsdele... 2 2.3. Projektering... 2 2.4. Byggeplads... 2 2.5. Sikkerhed og sundhed... 3 2.6. Omgivende miljø... 3 2.7. Kvalitetsstyring... 3 2.7.1. Generelt...

Læs mere

Ændringshistorik til projektspecifikt paradigme: Døre, vinduer og porte, montage R

Ændringshistorik til projektspecifikt paradigme: Døre, vinduer og porte, montage R Ændringshistorik til projektspecifikt paradigme: 4.371 Døre, vinduer og porte, montage R2.00 2015-12-22 Denne ændringshistorik angiver ændringer i forhold til den tidligere version ved en sammenligning

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse B2.330 Maling. Renovering af Løget By, Længehuse (LH), afdeling 42. AAB Vejle. April 2013 Sag 12.029

Arbejdsbeskrivelse B2.330 Maling. Renovering af Løget By, Længehuse (LH), afdeling 42. AAB Vejle. April 2013 Sag 12.029 Arbejdsbeskrivelse B2.330 Maling Renovering af Løget By, Længehuse (LH), afdeling 42 AAB Vejle April 2013 Sag 12.029 Indholdsfortegnelse Side : 1 Udarbejdet:FM Kontrolleret:BM Godkendt:BM Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Fagentreprise Dato: 11-04-2013. Maler Side 1 af 7

Fagentreprise Dato: 11-04-2013. Maler Side 1 af 7 Maler Side 1 af 7 INDHOLDSFORTEGNELSE ARBEJDSBESKRIVELSE Indholdsfortegnelse 1 Bygningsdele 2 Andre ydelser 2 Referencer 2 Arbejdets kvalitet 3 BYGNINGSDELSBESKRIVELSE, produkter og udførelse (00) Afrensning

Læs mere

Bygningsstyrelsen Plantelab. ARB - Arbejdsbeskrivelse. Fast inventar. Udgivelsesdato: Rev. dato:

Bygningsstyrelsen Plantelab. ARB - Arbejdsbeskrivelse. Fast inventar. Udgivelsesdato: Rev. dato: ARB - Arbejdsbeskrivelse Fast inventar Udgivelsesdato: 21-11-2014 Rev. dato: Jægersborg Allé 1A 2920 Charlottenlund Tlf: +45 3940 1011 Indholdsfortegnelse Side : 1/1 Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt:

Læs mere

Bips 42 Teknisk standard Malerarbejde. Kolding og Fredericia Sygehuse 15-11-2012

Bips 42 Teknisk standard Malerarbejde. Kolding og Fredericia Sygehuse 15-11-2012 Bips 42 Teknisk standard Malerarbejde Kolding og Fredericia Sygehuse 15-11-2012 Indholdsfortegnelse: 1 - Omfang... 3 1.1 - Generelt... 3 1.2 - Bygningsdele... 3 1.3 - Projektering... 3 1.4 - Byggeplads...

Læs mere

Bovbjerg Ostelager - Udvidelse

Bovbjerg Ostelager - Udvidelse Indholdsfortegnelse Side : 1/13 Indholdsfortegnelse... 1 1. Orientering... 3 1.1 Generelt... 3 1.2 Definitioner... 3 2. Omfang... 4 2.1 Generelt... 4 2.2 Bygningsdele... 4 2.4 Byggeplads... 4 2.5 Sikkerhed

Læs mere

Eksempel på bips 1.000 bygningsdelsbeskrivelse

Eksempel på bips 1.000 bygningsdelsbeskrivelse Eksempel på bips 1.000 bygningsdelsbeskrivelse Radiatorer 4.1 Orientering bips B2.410, Basisbeskrivelse VVS er sammen med denne projektspecifikke beskrivelse gældende for arbejdet. 4.2 Omfang

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse Nedrivning

Arbejdsbeskrivelse Nedrivning Syddansk Universitet Naturvidenskabeligt Institut NAT V3 Entreprise A - Bygningsarbejder Arbejdsbeskrivelse Nedrivning Dato: 04.02.2016 Rev.dato: NATV3_K01_C08_N10-Nedrivning Udarbejdet: umh Kontrolleret

Læs mere

Gulve reparation af gulvbelægninger

Gulve reparation af gulvbelægninger Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri Gulve reparation af gulvbelægninger Undervisningsministeriet. Januar 2012. Materialet er udviklet af Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri

Læs mere

Facadebeklædning med ClickFals:

Facadebeklædning med ClickFals: Facadebeklædning med ClickFals: Facadebeklædning med falsede plader i stål 4.1 Orientering bips B2.390, Basisbeskrivelse beklædninger monterede er sammen med denne detaljeprojektbeskrivelse gældende

Læs mere

Haderslev Andels Boligforening Blok 4 Renovering og ombygning

Haderslev Andels Boligforening Blok 4 Renovering og ombygning RÅDGIVENDE INGENIØRER Haderslev Andels Boligforening Blok 4 Renovering og ombygning Hovedentreprise Arbejdsbeskrivelse A.2.1 - Nedbrydningsarbejde ing. blok 4 2013-11-14 Blok 4 Renovering og ombygning

Læs mere

Starfloor. Lægningsvejledning. 17.september 2013

Starfloor. Lægningsvejledning. 17.september 2013 Starfloor Lægningsvejledning 17.september 2013 Lægningsvejledning Brugsklasse Anvendelsesområder STARFLOOR CLICK er et gulv udviklet til bolig segmentet. * *følg lægningsvejledningen nøje Akklimatisering

Læs mere

Tagbeklædning med Trapez:

Tagbeklædning med Trapez: Tagbeklædning med : Tagbeklædning, plader i stål 4.1 Orientering bips B2.360, Basisbeskrivelse tagdækning er sammen med denne detaljeprojektbeskrivelse gældende for arbejdet. 4.2 Omfang Arbejdet

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse 06. Betonelementmontage

Arbejdsbeskrivelse 06. Betonelementmontage Arbejdsbeskrivelse 06. Betonelementmontage Hovedprojekt Side : 1/11 Indholdsfortegnelse... 1 1. Orientering... 2 1.1 Generelt... 2 2. Omfang... 3 2.2 Bygningsdele... 3 2.4 Byggeplads... 3 2.5 Sikkerhed

Læs mere

Omnisports Excel, Reference, Training, Speed & Compact

Omnisports Excel, Reference, Training, Speed & Compact Enhver brug af produktet til andre formål end dem der er fastsat i betingelserne for brug, skal indsendes til Tarkett til godkendelse. Omnisports belægningen kan monteres på forskellige underlag alt efter

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse 06. Betonelementmontage

Arbejdsbeskrivelse 06. Betonelementmontage Arbejdsbeskrivelse 06. Betonelementmontage Hovedprojekt Side : 1/12 Indholdsfortegnelse... 1 1. Orientering... 2 1.1 Generelt... 2 2. Omfang... 3 2.2 Bygningsdele... 3 2.4 Byggeplads... 3 2.5 Sikkerhed

Læs mere

Haderslev Andels Boligforening Blok 5, 6, 7 Renovering og ombygning

Haderslev Andels Boligforening Blok 5, 6, 7 Renovering og ombygning RÅDGIVENDE INGENIØRER Haderslev Andels Boligforening Blok 5, 6, 7 Renovering og ombygning Hovedentreprise Arbejdsbeskrivelse A.2.2 - Nedbrydningsarbejde ing. blok 5, 6, 7 2013-11-14 Blok 5, 6, 7 Renovering

Læs mere

Facadebeklædning med Sinus:

Facadebeklædning med Sinus: Facadebeklædning med Sinus: Facadebeklædning med sinusplader i stål 4.1 Orientering bips B2.390, Basisbeskrivelse beklædninger monterede er sammen med denne detaljeprojektbeskrivelse gældende

Læs mere

Kjellerup Fjernvarme Dato: Arbejdsbeskrivelse F08 Tagpapdækning. PC Kjellerup Fjernvarme

Kjellerup Fjernvarme Dato: Arbejdsbeskrivelse F08 Tagpapdækning. PC Kjellerup Fjernvarme Dato: 2017.12.15 Arbejdsbeskrivelse F08 Tagpapdækning 0 1. Orientering... 2 1.1. Generelt... 2 1.2. Definitioner... 2 2. Omfang... 3 2.1. Generelt... 3 2.2. Bygningsdele... 3 2.3. Projektering... 3 2.4.

Læs mere

Facadebeklædning med ClickFals:

Facadebeklædning med ClickFals: Facadebeklædning med ClickFals: Facadebeklædning med falsede plader med zinkoverflade 4.1 Orientering bips B2.390, Basisbeskrivelse beklædninger monterede er sammen med denne detaljeprojektbeskrivelse

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse Konstruktionsarbejder

Arbejdsbeskrivelse Konstruktionsarbejder ATP Ejendomme Butik - Møntergade 19 Smedeentreprisen Dato: 2014.11.03 Indhold Side 1 af 8 ATP Ejendomme Butik - Møntergade 19 Smedeentreprisen Dato: 2014.11.03 Indhold Indholdsfortegnelse 01.2. Omfang...

Læs mere

Tagbeklædning med ClickFals:

Tagbeklædning med ClickFals: Tagbeklædning med ClickFals: Tagbeklædning, Falsede plader med zinkoverflade 4.1 Orientering bips B2.360, Basisbeskrivelse tagdækning er sammen med denne detaljeprojektbeskrivelse gældende for

Læs mere

Neutrale produktbeskrivelser til Ifö-produkter

Neutrale produktbeskrivelser til Ifö-produkter Neutrale produktbeskrivelser til Ifö-produkter Om nærværende materiale Nærværende dokument indeholder en række 'neutrale' beskrivelsestekster udarbejdet til hjælp og inspiration til arkitekter og ingeniører

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse B2.330 Maling Renovering af Løget By, Etageboligblokke (EBB), afdeling 42. AAB Vejle. April 2013 Sag 12.029

Arbejdsbeskrivelse B2.330 Maling Renovering af Løget By, Etageboligblokke (EBB), afdeling 42. AAB Vejle. April 2013 Sag 12.029 Arbejdsbeskrivelse B2.330 Maling Renovering af Løget By, Etageboligblokke (EBB), afdeling 42 AAB Vejle April 2013 Sag 12.029 Indholdsfortegnelse Side : 1 Udarbejdet:FM Kontrolleret:BM Godkendt:BM Indholdsfortegnelse...

Læs mere

AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) F. MALERENTREPRISEN (MA)

AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) F. MALERENTREPRISEN (MA) AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) F. MALERENTREPRISEN (MA) AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) F. MALERENTREPRISEN

Læs mere

Tilbudsliste med beskrivelse

Tilbudsliste med beskrivelse Tilbudsliste med besivelse side 1 af 10 Sagsnr. 675805A Dato 18.05.2015 Initialer PRT/THB/TEK/JRD Summationsark Pos. Emne 1. Beton Kloak og murerarbejder 2. Tømrerarbejder 3. Maler 4. Gulvbelægning 5.

Læs mere

Tagbeklædning med ClickFals:

Tagbeklædning med ClickFals: Tagbeklædning med ClickFals: Tagbeklædning, Falsede plader i stål 4.1 Orientering bips B2.360, Basisbeskrivelse tagdækning er sammen med denne detaljeprojektbeskrivelse gældende for arbejdet.

Læs mere

noraplan - monteringsvejledning

noraplan - monteringsvejledning noraplan - monteringsvejledning Iht. DIN EN 1817 "Elastiske gulvbelægninger Til limning af noraplan gummigulve skal der bruges en dispersionslim. Nogle limtyper suger mindre end andre. Dette skal der tages

Læs mere

Hovedentreprise Dato : 2014-09-18 Arbejdsbeskrivelse Teknisk isolering Rev.dato : Indholdsfortegnelse Side : 1/14. Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt:

Hovedentreprise Dato : 2014-09-18 Arbejdsbeskrivelse Teknisk isolering Rev.dato : Indholdsfortegnelse Side : 1/14. Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: Indholdsfortegnelse Side : 1/14 Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: Indholdsfortegnelse... 1 1. Orientering... 3 1.1 Generelt... 3 2. Omfang... 4 2.1 Generelt... 4 2.3 Projektering... 4 2.5 Sikkerhed og

Læs mere

ENTREPRISE 1 1.5 BLIKARBEJDER; ARBEJDSBESKRIVELSE. SLAGELSE BOLIGSELSKAB Renovering af Grønningen, afd. 10 RÅDGIVENDE INGENIØRER A/S. Dato: 22.02.

ENTREPRISE 1 1.5 BLIKARBEJDER; ARBEJDSBESKRIVELSE. SLAGELSE BOLIGSELSKAB Renovering af Grønningen, afd. 10 RÅDGIVENDE INGENIØRER A/S. Dato: 22.02. SLAGELSE BOLIGSELSKAB Renovering af, afd. 10 ENTREPRISE 1 1.5 BLIKARBEJDER; ARBEJDSBESKRIVELSE Udgave 1 Dato: 22.02.2013 Rev. dato: Totalrådgiver: Danneskiold-Samsøes Allé 28 1434 København K Ingeniører:

Læs mere

STATE STREET BANK 3.0 MURER, BESKRIVENDE TILBUDSLISTE

STATE STREET BANK 3.0 MURER, BESKRIVENDE TILBUDSLISTE Sag: State Street Bank, BESKRIVENDE TILBUDSLISTE side 1 STATE STREET BANK 3.0 MURER, BESKRIVENDE TILBUDSLISTE 30. JUNI 2015 Rev. A 9. JULI 2015 Sag: State Street Bank, BESKRIVENDE TILBUDSLISTE side 2 3.0.

Læs mere

Læggevejledning P A R K E T

Læggevejledning P A R K E T Læggevejledning P A R K E T For at opnå et godt resultat er det vigtigt at følge denne vejledning. De mest anvendte konstruktioner er omfattet. Beskrivelser og billeder er vejledende. P A R K E T - O G

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse Dato: Murerarbejde Østergade 36-38

Arbejdsbeskrivelse Dato: Murerarbejde Østergade 36-38 2. Omfang... 2 2.1. Generelt... 2 2.2. Bygningsdele... 2 2.3. Projektering... 3 2.4. Byggeplads... 3 2.5. Sikkerhed og sundhed... 3 2.6. Omgivende miljø... 3 2.7. Kvalitetsstyring... 3 2.7.1. Generelt...

Læs mere

Bovbjerg Ostelager - Udvidelse. Hovedentreprise Dato : Arbejdsbeskrivelse Maling Rev.dato : Indholdsfortegnelse Side : 1/21

Bovbjerg Ostelager - Udvidelse. Hovedentreprise Dato : Arbejdsbeskrivelse Maling Rev.dato : Indholdsfortegnelse Side : 1/21 Arbejdsbeskrivelse Maling Rev.dato : 2016-08-15 Indholdsfortegnelse Side : 1/21 Indholdsfortegnelse... 1 1. Orientering... 3 1.1 Generelt... 3 1.2 Definitioner... 3 2. Omfang... 4 2.1 Generelt... 4 2.2

Læs mere

Lægningsvejledning. Safetred Universal og Safetred Spectrum. Läggningsanvisning. December 2012 PLASTGOLV

Lægningsvejledning. Safetred Universal og Safetred Spectrum. Läggningsanvisning. December 2012 PLASTGOLV Lægningsvejledning Läggningsanvisning Safetred Universal og Safetred Spectrum December 2012 PLASTGOLV 1. Forudsætninger 1.1 Underlaget skal være rent, tørt og jævnt samt fri for revner. Evt.pletter efter

Læs mere

Granit Safe.T, Granit Multisafe og Primo Safe.T. Lægningsvejledning. Läggningsanvisning. April 2014 PLASTGOLV

Granit Safe.T, Granit Multisafe og Primo Safe.T. Lægningsvejledning. Läggningsanvisning. April 2014 PLASTGOLV Lægningsvejledning Granit Safe.T, Granit Multisafe og Primo Safe.T Läggningsanvisning April 2014 PLASTGOLV 1. Forudsætninger 1.1 Underlaget skal være rent, tørt og jævnt samt fri for revner. Evt.pletter

Læs mere

Tillægsvejledning. Fuldlimning

Tillægsvejledning. Fuldlimning Tillægsvejledning Fuldlimning 1 Fuldlimning med Stauf produkter Douglas, Fyr, Eg For at få et vellykket resultat er det vigtigt, at gulvet lægges korrekt, og at de beskrevne produkter anvendes efter anvisningerne.

Læs mere

Læggevejledning FEB. 2004

Læggevejledning FEB. 2004 Læggevejledning P L A N K E R For at opnå et godt resultat er det vigtigt at følge denne vejledning. De mest anvendte konstruktioner er omfattet. Beskrivelser og billeder er vejledende. P A R K E T - O

Læs mere

Læggeanvisning Teak Marine Skibsplank - 9 mm lagt i vådrum

Læggeanvisning Teak Marine Skibsplank - 9 mm lagt i vådrum Læggeanvisning Teak Marine Skibsplank - 9 mm lagt i vådrum Denne anvisning gælder Gulvexperten Teak Marine Skibsplank i 9 mm tykkelse lagt fuldklæbet til vandtæt underlag, fuget med gummifugemasse. Anvendelse

Læs mere

Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse

Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse Slagelse Boligselskab Renovering af Grønningen, afd. 10 Entreprise 3 Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse 3.3 TEKNISK ISOLERING Udgave 1 Totalrådgiver: Dato: 22.02.2013 Danneskiold-Samsøes Allé 28 Rev.

Læs mere

Lysbånd, rytterlys og atria med VELUX ovenlysmoduler

Lysbånd, rytterlys og atria med VELUX ovenlysmoduler Lysbånd, rytterlys og atria med VELUX ovenlysmoduler modulært ovenlys 4.1 Orientering bips B2.285, Basisbeskrivelse glasfacader og tage er sammen med denne detaljeprojektbeskrivelse gældende

Læs mere

Fagentreprise Dato: 14-02-2013 Arbejdsbeskrivelse Vvs Side 1 af 5

Fagentreprise Dato: 14-02-2013 Arbejdsbeskrivelse Vvs Side 1 af 5 Vvs Side 1 af 5 INDHOLDSFORTEGNELSE ARBEJDSBESKRIVELSE Indholdsfortegnelse 1 Bygningsdele 2 Andre ydelser 2 Referencer 2 Arbejdets kvalitet 3 BYGNINGSDELSBESKRIVELSE, produkter og udførelse (52)50.05 Nedtagning

Læs mere

Udfaldskrav. Trægulve. Branchevejledningen angiver retningslinjer for vurdering af udfaldskrav. Vejledningen kan anvendes:

Udfaldskrav. Trægulve. Branchevejledningen angiver retningslinjer for vurdering af udfaldskrav. Vejledningen kan anvendes: 02 Trægulve Udfaldskrav Branchevejledningen angiver retningslinjer for vurdering af udfaldskrav. Vejledningen kan anvendes: I byggesager med direkte henvisning til vejledningen Som udgangspunkt for egne

Læs mere

Renovering af gulve og vægge i servicerum

Renovering af gulve og vægge i servicerum Renovering af gulve og vægge i servicerum Tyndfilm epoxybehandling. Slutbehandling med NM 50 Aqua Super. Evt. mellembehandling NM 50 Aqua Super (NM 50 Aqua Super) NM 50 Aqua Super 1. Klargøring af underlag

Læs mere

NYT SUNDHEDSHUS, TOFTLUND

NYT SUNDHEDSHUS, TOFTLUND NYT SUNDHEDSHUS, TOFTLUND ENTREPRISE - X BYGGESAGSBESKRIVELSE - MILJØSANERING DATO: 2015-04-01 REVISION: 2015-04-24 ARKITEKT M.A.A. CHARLOTTE FOLKE ApS Indholdsfortegnelse Side : 1/18 Udarbejdet: RDH Kontrolleret:

Læs mere

Bygningsstyrelsen. KU 782-70 UNILAB - Plantelab. ARB - Arbejdsbeskrivelse. Hovedentreprise. Kloak - Afløb i jord. Dato: 2014-11-21 Rev.

Bygningsstyrelsen. KU 782-70 UNILAB - Plantelab. ARB - Arbejdsbeskrivelse. Hovedentreprise. Kloak - Afløb i jord. Dato: 2014-11-21 Rev. Bygningsstyrelsen ARB - Arbejdsbeskrivelse Hovedentreprise Kloak - Afløb i jord Dato: 2014-11-21 Rev. dato: KU782-70_13_0064_K13_C08_N010_Kloak Teknikerbyen 34 2830 Virum Tlf: +45 8819 1000 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse side 1 Arbejdsbeskrivelse 14-02-2013 Rev: ARBEJDSBESKRIVELSE Indholdsfortegnelse 1. Bygningsdele.

Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse side 1 Arbejdsbeskrivelse 14-02-2013 Rev: ARBEJDSBESKRIVELSE Indholdsfortegnelse 1. Bygningsdele. Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE ARBEJDSBESKRIVELSE Indholdsfortegnelse 1 Bygningsdele 2 Andre ydelser 2 Referencer 2 Arbejdets kvalitet 3 BYGNINGSDELSBESKRIVELSE, produkter

Læs mere

Lægningsvejledning - vinyl

Lægningsvejledning - vinyl Lægningsvejledning - vinyl SMARAGD AQUA, SMARAGD RELIEF, SMARAGD PLUS OG SMARAGD MARIN 1. Forudsætninger 1.1 Underlaget skal være rent, tørt, jævnt og fri for sprækker. Pletter fra farve, olie o. lign.

Læs mere

NYT SUNDHEDSHUS, TOFTLUND

NYT SUNDHEDSHUS, TOFTLUND NYT SUNDHEDSHUS, TOFTLUND ENTREPRISE - I ARBEJDS- OG BYGNINGSDELSBESKRIVELSE MALER DATO: 2015-04-01 ARKITEKT M.A.A. CHARLOTTE FOLKE ApS Indholdsfortegnelse Side : 1/41 Udarbejdet: RDH Kontrolleret: CH

Læs mere

UBK UDBUDS- KONTROLPLANER for udførelse af samtlige arbejder

UBK UDBUDS- KONTROLPLANER for udførelse af samtlige arbejder Departementet for Indenrigsanliggender, Natur og Miljø (NNPAN) Postboks 1614, 3900 Nuuk UBK 15.3.2010 UDBUDS- KONTROLPLANER for udførelse af samtlige arbejder Bådhus i Vestre Vig for Grønlands Naturinstitut,

Læs mere

Læggevejledning PLANKER

Læggevejledning PLANKER Læggevejledning PLANKER For at opnå et godt resultat er det vigtigt at følge denne vejledning. De mest anvendte konstruktioner er omfattet. Beskrivelser og billeder er vejledende. P A R K E T - O G P L

Læs mere

Bygningsdel Dato : Arbejdsbeskrivelse Let facadebeklædning, HardiePlank Rev.dato : Bygningsbeskrivelse Side : 1/1

Bygningsdel Dato : Arbejdsbeskrivelse Let facadebeklædning, HardiePlank Rev.dato : Bygningsbeskrivelse Side : 1/1 Bygningsbeskrivelse Side : 1/1 Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: Let facadebeklædning, HardiePlank Ansvarsfraskrivelse Denne bygningsdelsbeskrivelse er udarbejdet i Byggecentrums beskrivelsesprogram

Læs mere

For at opnå et godt resultat er det vigtigt at følge denne vejledning. De mest anvendte konstruktioner er omfattet. Beskrivelser er vejledende.

For at opnå et godt resultat er det vigtigt at følge denne vejledning. De mest anvendte konstruktioner er omfattet. Beskrivelser er vejledende. Læggevejledning HØRNING Origin massive plankegulve For at opnå et godt resultat er det vigtigt at følge denne vejledning. De mest anvendte konstruktioner er omfattet. Beskrivelser er vejledende. Hørning

Læs mere

Gulvpriskurant 2011 mellem Dansk Byggeri Forbundet Træ-Industri-Byg i Danmark

Gulvpriskurant 2011 mellem Dansk Byggeri Forbundet Træ-Industri-Byg i Danmark Gulvpriskurant mellem Dansk Byggeri og Forbundet Træ-Industri-Byg i Danmark Særlige bestemmelser og forudsætninger. Materialelevering. Alt materiale afleveres på arbejdsstedet. Firmaet leverer materialerne

Læs mere

AB92 giver følgende retningslinjer. Der kan være tale om en mangel hvis:

AB92 giver følgende retningslinjer. Der kan være tale om en mangel hvis: Guide til vurdering af gulve Oktober 2014 Formålet med vejledningen er at skabe et objektivt og ensartet grundlag ved vurdering af gulvarbejder. Mangelbegrebet giver anledning til mange uenigheder. AB92

Læs mere

AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) D2. BLIKARBEJDET (VVS)

AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) D2. BLIKARBEJDET (VVS) AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) D2. BLIKARBEJDET (VVS) AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) D2. BLIKARBEJDET

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse 04. Pladsstøbt beton

Arbejdsbeskrivelse 04. Pladsstøbt beton Arbejdsbeskrivelse 04. Pladsstøbt beton Hovedprojekt Side : 1/16 Indholdsfortegnelse... 1 1. Orientering... 2 1.1 Generelt... 2 2. Omfang... 3 2.2 Bygningsdele... 3 2.4 Byggeplads... 3 2.5 Sikkerhed og

Læs mere

Hovedentreprise Dato : Arbejdsbeskrivelse Betonelementer, montage Rev.dato : Indholdsfortegnelse Side : 1/16. Indholdsfortegnelse...

Hovedentreprise Dato : Arbejdsbeskrivelse Betonelementer, montage Rev.dato : Indholdsfortegnelse Side : 1/16. Indholdsfortegnelse... Hovedentreprise Dato : 2015-10-2020 Indholdsfortegnelse Side : 1/16 Indholdsfortegnelse... 1 1. Orientering... 2 1.1 Generelt... 2 2. Omfang... 3 2.1 Generelt... 3 2.2 Bygningsdele... 3 2.7.4 Kontroldokumentation...

Læs mere

Montagevejledning for Purus Corner

Montagevejledning for Purus Corner Montagevejledning for Purus Corner Purus Corner er universal til montering i hjørne eller op mod væg. VIGTIGT Klinke/flisetykkelsen skal kendes før montage af Purus Corner. Læs hele denne anvisning før

Læs mere

Ejerforeningen Krusågade 35 & Ingerslevsgade 108 1386 Udenbys Vester Kvarter.

Ejerforeningen Krusågade 35 & Ingerslevsgade 108 1386 Udenbys Vester Kvarter. Ejerforeningen Krusågade 35 & Ingerslevsgade 108 1386 Udenbys Vester Kvarter. Fagbeskrivelse Fælles vinduer Thomas Sørensen, Krusågade 35, 1719 København V. Telefon 33 23 78 10 Mobil 22 95 50 52 Udgave

Læs mere

Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning

Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning RÅDGIVENDE INGENIØRER Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning Hovedentreprise Arbejdsbeskrivelse A.21 - Teknisk isolering ventilation 2013-11-14 Blok 4, 5, 6, 7 Renovering

Læs mere

RENOVERING CARL NIELSEN ALLÉ 9 KÆLDEREN TILBUDSLISTE

RENOVERING CARL NIELSEN ALLÉ 9 KÆLDEREN TILBUDSLISTE Dato: 25.10.2012 Sags nr: 12.541 Rev A: 19-11-2012 RENOVERING CARL NIELSEN ALLÉ 9 KÆLDEREN TILBUDSLISTE Arkitektfirmaet lars remfeldt Rønne Alle 25, 2791 Dragør. tlf. 4058 3325 mail lars@arklar.dk Sag

Læs mere

Ibstrupparken III, renovering Arbejdsbeskrivelse, tagentreprisen

Ibstrupparken III, renovering Arbejdsbeskrivelse, tagentreprisen Ibstrupparken III, renovering Arbejdsbeskrivelse, tagentreprisen Tagentreprisen Kapitel : 1. Arbejdsbeskrivelse tagdækning Kap.-side : 1.-1 Indholdsfortegnelse Dato : 2010.06.18 Kap.-side Version 1. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Inden gulvet leveres skal huset være lukket, tørt og varmt, og indeklimaet være under kontrol (Stabil temperatur og RF %).

Inden gulvet leveres skal huset være lukket, tørt og varmt, og indeklimaet være under kontrol (Stabil temperatur og RF %). Læggevejledning 1 Indhold: Introduktion... 3 Huskeliste... 3 Modtagelse... 4 Luftfugtighed og temperatur... 4 Strøafstand... 5 Montering på eksisterende gulve eller spån/krydsfinerplader... 5 Montering

Læs mere

Velkommen til. bips beskrivelsesværktøj til renovering

Velkommen til. bips beskrivelsesværktøj til renovering Velkommen til Session 1D, bips beskrivelsesværktøj til renovering Indlægsholder: Arkitekt Ole Andersen 1 bips beskrivelsesværktøj til renovering Udviklingen af bips beskrivelsesværktøj til også at understøtte

Læs mere

1. Indholdsfortegnelse

1. Indholdsfortegnelse Kapitel : 1 Arbejdsbeskrivelse - Jordarbejde. Side : 1/7 1. Indholdsfortegnelse Dato : 01.04.2008 Rev. : 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 1 3. Generelle specifikationer... 2 3.1. Referencer...

Læs mere

Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning

Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning RÅDGIVENDE INGENIØRER Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning Hovedentreprise Arbejdsbeskrivelse A.7 - Beton, generelt og pladsstøbt 2013-11-14 Blok 4, 5, 6, 7 Renovering

Læs mere

Tilbudsliste med beskrivelse

Tilbudsliste med beskrivelse Tilbudsliste med besivelse side 1 af 10 Sagsnr. 675805A Dato 18.05.2015 Summationsark Initialer PRT/THB/TEK/JRD Pos. Emne 1. Beton Kloak og murerarbejder 2. Tømrerarbejder 3. Maler 4. Gulvbelægning 5.

Læs mere

Monteringsvejledning for Fletco Carpets

Monteringsvejledning for Fletco Carpets Indholdsfortegnelse Bagsiden er en vigtigt del af et gulvtæppe, både i forbindelse med montering og i det daglige brug, derfor tager denne monteringsvejledning udgangspunkt i de forskellige bagsidetyper

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse Dato: 2012.08.31. 7.0 VVs arbejder Østergade 36-38. 0. Indholdsfortegnelse... 1. 1. Orientering... 1 1.1 Generelt...

Arbejdsbeskrivelse Dato: 2012.08.31. 7.0 VVs arbejder Østergade 36-38. 0. Indholdsfortegnelse... 1. 1. Orientering... 1 1.1 Generelt... Kapitel Side Revision 0. Indholdsfortegnelse... 1 1. Orientering... 1 1.1 Generelt... 1 2. Omfang... 1 2.1 Generelt... 1 2.2 Bygningsdele... 1 2.3 Projektering... 1 2.4 Byggeplads... 2 2.5 Sikkerhed og

Læs mere

Construction. Sika. Primer MB. Primer og fugtmembran for elastisk limning af parketgulve. Produktbeskrivelse. Anvendelse. Produktdata.

Construction. Sika. Primer MB. Primer og fugtmembran for elastisk limning af parketgulve. Produktbeskrivelse. Anvendelse. Produktdata. Teknisk datablad Version: 01.07 Sika Primer MB Sika Primer MB Primer og fugtmembran for elastisk limning af parketgulve Construction Produktbeskrivelse Anvendelse Sika Primer MB er en 2-komponent, opløsningsmiddelfri,

Læs mere

Boligforeningen Ringgaarden Nybyg KUBUS projekt. Tag Finish. Arbejdsbeskrivelse

Boligforeningen Ringgaarden Nybyg KUBUS projekt. Tag Finish. Arbejdsbeskrivelse Nybyg projekt Tag Finish Arbejdsbeskrivelse 03-01-2016 Indholdsfortegnelse Side : 1/2 Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: Kapitel Side Revision 0. Indholdsfortegnelse... 1 1. Orientering... 1 1.1 Generelt...

Læs mere

<Identifikationskode;CCS-kode;Sfb-kode> Vinduer/Vinduespartier

<Identifikationskode;CCS-kode;Sfb-kode> Vinduer/Vinduespartier Udbudsbeskrivelse: Vinduer og vinduespartier med VELFAC 200 Energy Producent: VELFAC A/S - Bygholm Søpark 23-8700 Horsens Anvendelse: Nærværende tekst stilles til rådighed for arkitekter til inspiration

Læs mere

VARBERGPARKEN - VARBERGVEJ 63 6100 HADERSLEV AFD. 27 - BLOK 4, 5, 6 OG 7 TOTALRENOVERING C. F. MØLLER HUNDSBÆK & HENRIKSEN A/S

VARBERGPARKEN - VARBERGVEJ 63 6100 HADERSLEV AFD. 27 - BLOK 4, 5, 6 OG 7 TOTALRENOVERING C. F. MØLLER HUNDSBÆK & HENRIKSEN A/S HADERSLEV ANDELS BOLIGFORENING VARBERGPARKEN - VARBERGVEJ 63 6100 HADERSLEV AFD. 27 - BLOK 4, 5, 6 OG 7 TOTALRENOVERING HOVEDENTRERISE A A.23 KØKKEN OG INVENTAR ARBEJDSBESKRIVELSE SAGSNR.: 25182-02 DATO:

Læs mere

Bips 43 Teknisk standard Gulvarbejde. Kolding og Fredericia Sygehuse 23-08-2011

Bips 43 Teknisk standard Gulvarbejde. Kolding og Fredericia Sygehuse 23-08-2011 Bips 43 Teknisk standard Gulvarbejde Kolding og Fredericia Sygehuse 23-08-2011 Indholdsfortegnelse: 1 - Omfang... 3 1.1 - Generelt... 3 1.2 - Bygningsdele... 3 1.3 - Projektering... 3 1.4 - Byggeplads...

Læs mere

EG Slotsplanke. Planker til fastmontering på strøer, svømmende samt fuldklæbning.

EG Slotsplanke. Planker til fastmontering på strøer, svømmende samt fuldklæbning. Planker til fastmontering på strøer, svømmende samt fuldklæbning. 1 Dimensioner Tykkelse: Bredde: Længde: 21 mm 260 mm 1200 + 2400 mm Opbygning Hørning Slotsplanke leveres lamineret af 6 mm europæisk eg,

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse B2.360 Tagdækning. Renovering af Løget By, Etageboligblokke (EBB), afdeling 42 AAB Vejle. April 2013 Sag 12.029

Arbejdsbeskrivelse B2.360 Tagdækning. Renovering af Løget By, Etageboligblokke (EBB), afdeling 42 AAB Vejle. April 2013 Sag 12.029 Arbejdsbeskrivelse B2.360 Tagdækning Renovering af Løget By, Etageboligblokke (EBB), afdeling 42 AAB Vejle April 2013 Sag 12.029 Indholdsfortegnelse Side : 1/18 Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: Indholdsfortegnelse...

Læs mere

ARBEJDSBESKRIVELSE FOR:

ARBEJDSBESKRIVELSE FOR: ARBEJDSBESKRIVELSE FOR: HOVEDENTREPRISENS STÅLKONSTRUKTION (SM) Udført af: d.a.i arkitekter ingeniører Holmstrupgårdvej 20A 8220 Brabrand Tlf.: 87346600 Boligkontoret Århus Nydamsparken afd. 23 Indholdsfortegnelse

Læs mere

ENTREPRISE 2 2.8 MURERARBEJDER; ARBEJDSBESKRIVELSE SLAGELSE BOLIGSELSKAB AFDELING 10 - GRØNNINGEN RENOVERING AF 216 BOLIGER

ENTREPRISE 2 2.8 MURERARBEJDER; ARBEJDSBESKRIVELSE SLAGELSE BOLIGSELSKAB AFDELING 10 - GRØNNINGEN RENOVERING AF 216 BOLIGER SLAGELSE BOLIGSELSKAB AFDELING 10 - GRØNNINGEN RENOVERING AF 216 BOLIGER ENTREPRISE 2 2.8 MURERARBEJDER; ARBEJDSBESKRIVELSE SAGSNR.: 37047-02 DATO: 22.02.2013 REVISION: - C F MØLLER (totalrådgiver) ISC

Læs mere

Monteringsvejledning Surestep PUR, Safestep, Safestep Grip og Safestep R12

Monteringsvejledning Surestep PUR, Safestep, Safestep Grip og Safestep R12 Monteringsvejledning Surestep PUR, Safestep, Safestep Grip og Safestep R12 Forudsætninger Underlaget skal være jævnt og tørt, uden revner og have en tilstrækkelig styrke. Ved lægning uden fugtisolering

Læs mere

Vådrumssystem. LIP Special Cement BYGNINGSARTIKLER

Vådrumssystem. LIP Special Cement BYGNINGSARTIKLER Vådrumssystem LIP Special Cement BYGNINGSARTIKLER Love og regler Bygningsreglementet: Bygningsreglementet skelner mellem den vandbelastede del og andre dele af vådrummet. På baggrund af BR-95 er indført

Læs mere

armerings- og afretningsplader

armerings- og afretningsplader Monteringsvejledning MAX 4 FS09 armerings- og afretningsplader Indhold side MAX 4 FS09 2 Tekniske specifikationer 2 Sikkerhed 3 Forberedelse 3 Vådrum 3 Tilskæring 3 Kantprofiler 3 Udlægning 4 Dilatationsfuger

Læs mere