Med elbiler i 25 år. Dansk Elbil Komite. Segway Nordic Sandavägen 1, , Upplands Väsby Tel:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Med elbiler i 25 år. Dansk Elbil Komite. Segway Nordic Sandavägen 1, 194 63, Upplands Väsby Tel: +46 590 855 55 email: info@segwaynordic."

Transkript

1 Segway Human Transporter er noget nær den mest intelligente måde at bevæge sig på - siden hjulets opfindelse. Hop op på Segway'en og en kombination af computerstyring og gyro teknologi holder balancen for dig. - For at køre frem, læn dig fremad Med elbiler i 25 år - for at bremse eller køre baglæns, læn dig tilbage - Højre, venstre styres med et håndtag integreret i styret Segway'en er eldrevet, og kan køre op til 25 km på et fuldt opladet batteri. Og med en topfart på 20 km/t, kan du hurtig og elegant bevæge dig fra A til B i hverdagen. Segway er specielt egnet hvor store afstande skal tilbagelægges - Lufthavne, Messecentre, fabriksområder, hospitaler mm. Segway Nordic Sandavägen 1, , Upplands Väsby Tel: Forhandler i Danmark: Sampling Service Østergade 26A 4. Sal 1100 København K Tel: Dansk Elbil Komite

2 Et historisk tilbageblik Af Jørgen Gullev DEK Ved en optælling i 1896 fandtes der i USA 1681 dampdrevne, 1575 eldrevne og 986 benzindrevne biler. I 1915 var der ca. 100 virksomheder i USA, der producerede elbiler, og den årlige produktion af elbiler i USA lå på ca personbiler og 4000 last- og varevogne. Elbilen var således tidligt på færde, men de to verdenskrige satte udviklingen på elbil området i stå til fordel for benzin- og dieseldrevne biler. Først op i 1960 erne steg interessen igen for elbiler. I april 1967 bragte BT således en helside med overskriften:»elbilerne er på vej, kan skabe forbud mod benzindrevne biler i byområderne«. Forskningsleder Johs. Jensen fra Energilaboratoriet på Odense Universitet var i disse år en drivende kraft på elbilområdet og tog sammen med fuldmægtig Asger Høeg fra Ministeriet for offentlige arbejder, kontorchef C.W. Kallenbach fra Industrirådet og informationschef Jørgen Gullev fra NESA initiativ til dannelsen af en dansk sektion af den nyoprettede europæiske elbilassociation AVERE. Det første bestyrelsesmøde i Dansk Elbil Komité, AVERE, blev holdt i Industrirådet den 6. juni 1980, og allerede på et bestyrelsesmøde i januar 1981 blev der taget skridt til en henvendelse til Ministeriet for skatter og afgifter for at få lempet afgifterne på elbiler. I marts 1982 blev der opnået fritagelse for registreringsafgift for elbiler. Senest her i 2004 er denne afgiftsfritagelse endnu engang blevet forlænget ved Elbil Komitéens mellemkomst, nu frem til udgangen af Ved udgangen af året 1982 havde Dansk Elbil Komité 53 medlemmer fordelt på 47 firmamedlemmer og 6 personlige medlemmer. Hovedparten af firmamedlemmerne var danske elselskaber, der så en interesse i at fremme brugen af de miljøvenlige elbiler til kørsel i bymæssige områder. Se mere om vores virke på Valence Technology, der er en batteriproducent, viste en Toyota Prius udstyret med et 9kWh letvægts lithiumpolymer batteri. Dermed skulle man have opnået en ideel kombination både for den daglige transport og for de længere ture. Brændselscelle-hybrid Den tredje mulighed er en brændselscelle-hybrid, der er en elbil med onboard produktion af el i en brændselscelle. Brændselscellen kan drives af "brændsel" udvundet af forskellige former for vedvarende energikilder som f.eks. biomasse, vind- eller vandkraft. Flere af disse "brændsler" - ethanol og methanol - har samtidig den fordel, at de let vil kunne indpasses i den eksisterende samfundsmæssige infrastruktur på linie med den eksisterende distribution af f. eks. benzin og olie, da de i modsætning til brint er tilforladelige væsker ved normale temperaturer. Selvom den indgående brændselscelle leverer hovedparten af den el, der forbruges i en brændselscelle-hybrid bil, så er det mest hensigtsmæssigt såvel teknisk som økonomisk, at kombinere den med et passende batteri til at levere spidseffekter. Denne løsning muliggør også, at bremseenergien kan opsamles og gør det yderligere muligt, at anvende bilen som plug-in -hybrid. DaimlerChrysler demonstrerede på EVS21- konferencen brændselscelle-versioner både med brint og methanol. Også Toyota præsenterede på EVS21 deres bud på en brændselscellehybridbil den såkaldte FCHV(Fuel Cell Hybrid Vehicle). El er fremtiden i transportsektoren Mulighederne for at forbedre transportsektorens drivsystemer hen imod en både renere teknologi og en mere effektiv udnyttelse af de eksisterende energikilder, blev meget klart demonstreret på EVS21 i Monaco. Løsningerne findes allerede i dag, og som beskrevet er en masse ny teknologi under udvikling. Ved de rette politiske initiativer med henblik på et effektivt samarbejde med såvel de toneangivende bilproducenter som de store olie- og benzinselskaber kan den nye teknik bringes i anvendelse allerede nu og dermed på sigt løse de mange miljømæssige belastninger transportsektoren giver anledning til. Samtidig vil en større andel af el i transportsektoren medvirke til at reducere de stadig stigende problemer med energi- brændstofleverancer fra politisk ustabile områder i verden. Intet er mere forkert end at erklære elbilen for død. Den lever derimod, som det fremgår af dette skrift, i bedste velgående. I løbet af relativ få år vil el baseret transport være en betydende del af en energi- og miljørigtigt trafikløsning, såvel hvad angår personbiler og varevogne som hele det offentlige trafiksystem

3 Venturi - to sædet roadster For dieselbilen er det lidt højere, nemlig 18%. De bedste hybridbiler opnår 26%. Men disse tal er langt under det, der kan opnås med en elbil, som ved anvendelse af el til batteriopladning produceret på basis af vedvarende energi ( vand- eller vindkraft) kan opnå mellem 55 og 65% energieffektivitet. Der er således store energibesparefordele ved den enkle elbil, men samtidig også begrænsninger på bl.a. rækkevidde og hastighed. Nye elbiler i Monaco 2005 Mange indikationer viser dog, at elbilen vil leve videre i flere udgaver. Flere af disse blev vist på den seneste EVS 21 (verdenskonference og udstilling for eldrevne køretøjer) i Monaco i april Den enkle elbil kunne opleves i flere nye spændende udgaver såsom Venturi s flotte tosædede roadster. En anden var indiske REVA med flere udgaver. Endelig bør nævnes ZYTEK s nye udgave af Daim lerchryslers SMART med det såkaldte ZEBRA batteri. En anden udgave er som foran omtalt elbil som plug-in -hybrid, der er en hybridbil med et væsentligt større batteri, end det der i dag normalt anvendes i hybridbiler. Det større batteri muliggør, at det meste af den daglige kørsel f.eks. i byområder kan klares med elenergi fra stikkontakten (plug-in), og på de længere ture kører man på en optimalt udnyttet forbrændingsmotor. Indiske REVA EB 90 Falkevej 11, 6705 Esbjerg Ø. DK - Danmark Tlf Fornyet interesse for elbiler Af Jørgen Horstmann DEK Stærke stigninger i oliepriserne og transportsektorens næsten totale olieafhængighed skabte i begyndelsen af 1980 erne en fornyet interesse for elbiler. Elbiler kan blive meget energieffektive og miljøvenlige transportmidler og åbner samtidig mulighed for at udnytte vedvarende energi. Kvalitetsbatterier til konkurrencedygtige priser! Få god vejledning hos fagmand i batterier gennem 20 år. Batterier til Ellert og Kewet Alternativ -3- Fliesbatteri Fax Se mere I Californien har myndighedernes krav til bilfabrikkerne om at markedsføre og sælge Zero Emissions Vehicles (ZEV), været en drivende kraft bag bilfabrikkernes udvikling af helt eller delvis elektriske køretøjer. Kravene var oprindeligt udformet, så de reelt kun kunne opfyldes af elbiler med batterier eller brændselsceller. Danmark var tidligt fremme med produktion og markedsføring af elkøretøjer. På privat initiativ startede i 1987 produktion af det lille elkøretøj City- El ellerten -, som med ca solgte eksemplarer i mange år var det mest solgte elkøretøj i verden. Ligeledes på privat initiativ startede i 1991 produktionen af KEWET El-Jet, der i alt er produceret i ca eksemplarer og eksporteret til mange lande. Der blev ikke afsat offentlige midler til at støtte forskning og produktudvikling af disse projekter, og begge fabrikker har senere måttet ind-

4 stille produktionen i Danmark. I Frankrig indgik staten, det nationale elselskab (EDF) og de store bilfabrikker i 1992 og 1995 to visionære rammeaftaler om udvikling, produktion og markedsføring af et større antal elbiler. Formålet var at tilvejebringe de nødvendige forudsætninger og ressourcer til at opbygge et marked for elbiler i Frankrig. Baggrunden var dels at bidrage til at løse de store luftforurenings- og støjproblemer fra trafikken i de større franske byer, dels at ruste den franske bilindustri til en placering på eksportmarkedet i forbindelse med en fremtidig international miljølovgivning på transportområdet bl.a. i Californien. Danske elbiler Mini-El City Mini-El - eller Ellerten, som den hurtigt blev døbt, er et énmandskøretøj, men med plads bag føreren til et barn eller til bagage. Motoren var i Mini-El en jævnstrømsmotor på 750 W, og i den senere Mini- El City en jævnstrømsmotor på 2,5 kw. Batterierne er blybatterier med en samlet spænding på 36 Volt. Ellerten har en indbygget lader, der kan tilsluttes en almindelig 10 A stikkontakt. Tophastigheden er km/t og rækkevidden km. Prototypen var udviklet af ingeniør Steen V. Jensen og blev første gang -4- præsenteret for offentligheden i Filosofien bag Ellerten var, at mere end 80 % af befolkningen har mindre end 15 km til arbejde, og at mere end 90 % af alle, der anvender bil til arbejde, kører alene. Prototypen blev udviklet med støtte fra Teknologistyrelsen, som blev projektets eneste større tilskud fra det offentlige. Projektet blev uden resultat søgt finansieret på traditionel vis. Finansieringen blev i stedet tilvejebragt fra næsten 3000 mindre private investorer, der i alt investerede ca. 90 mio. kr. i projektet. Der blev etableret en virksomhed Eltrans A/S, der opførte en ny fabrik i Randers. I 1987 blev de første serieproducerede Ellerter sendt på markedet under navnet Mini-El. I slutningen af 1987 begyndte de første børnesygdomme at vise sig, og fabrikken måtte flere gange tilbagekalde alle Ellerter for at ændre konstruktionen. Omkostningerne ved tilbagekaldelserne var store, og i oktober 1988 blev Eltrans A/S begæret konkurs. Det lykkedes imidlertid at rekonstruere virksomheden. En række større investorer gik ind med ny aktiekapital, og i maj 1989 blev dannet et nyt selskab El Trans 89 A/S. Planen var at løse de mange tekniske problemer, der havde været tidligere og derefter sende en gennemtestet version på gaden. Næste generation af elbiler/miljøbiler? Af Per Jørgensen Møller DEK Den enkle elbil, der er baseret på et drivsystem med en konventionel elmotor og et batteri, har en ganske lang historie bag sig, og der er gennem tiden gjort mange forsøg på, at gøre den til en del af den enorme bilpark, der i dag eksisterer i ethvert moderne samfund. Det er endnu ikke lykkedes, men for hver generation kommer man da lidt nærmere målet. Den seneste europæiske indsats blev iværksat med en ny generation af elbiler fra bl.a. Citroën og Peugeot i begyndelsen af 1990'erne. Mange fuldskala forsøg Store fuldskala forsøg blev udført i La Rochelle og i flere storbyer i Vesteuropa gennem halvfemserne og optimismen var stor. Tidligere årtiers problemer med at fremskaffe fossile brændstoffer til rimelige priser var selvfølgelig en af årsagerne til, at man både i befolkningen og offentlige instanser følte, at nu burde der gøres noget. Men også problemer med miljøet i indre byområder og en generel påvirkning af befolkningens helbredstilstand gjorde, at man kunne retfærdiggøre, at bruge både private og offentlige udviklingspenge på at forsøge udviklet bedre fremtidige transportmidler i -17- form af bl.a. elbiler. Som det er sket før mindskedes interessen for elbiler imidlertid, og de igangværende forsøg blev faset ud i stilhed. Der er blevet skrevet mange fine rapporter og sommetider kan man få den opfattelse, at det måske var hovedformålet, men hvad værre var, verden er ufortrødent fortsat med de traditionelle miljøbelastende teknologier på de fleste transportområder. Japanske miljøbiler De japanske bilproducenter har dog fortsat en indsats på udviklingen, og resultatet er blevet flere ganske udmærkede miljøbiler, der grundlæggende baserer sig på relativ traditionel teknologi med tilføjelse af miljøforbedrende aggregater. Det er således muligt at opsamle bremseenergi og forbedre virkningsgraden og emmisionstal på benzinmotoren. Når det endelige resultat for de såkaldte hybridbiler, som Toyota Prius og Honda Insight, skal gøres op, må det konstateres, at forbedringen er moderat og vel ikke meget bedre end det, der kan opnås med simplere midler som f. eks. i VW s 3L Lupo. Virkningsgrad på 14 % Et af nøgletallene for et transportmiddels effektivitet er udnyttelsesgraden af energien fra kilde til hjul. I en moderne benzindrevet bil med almindeligt drivsystem har man en virkningsgrad på ikke meget mere end ca. 14%.

5 omfatter disse selskaper: Enviro Elbilsalg AS, Drammen, Norge Services Nordiques SARL, Mont Saint Aignan, Frankrike Kontakt vår hovedforhandler i Danmark: John Eriksen, 6070 Christiansfeld Tlf.: Enviro Elbilsalg AS har 6 ansatte og importerer og selger elektriske biler fra PSAgruppen. Vi utfører i tillegg service og foretar reparasjoner på disse bilene. Kontakt oss hvis du har problemer med el-bilen din! Vi lagerfører deler som elektronikkboks, pumper, varmeapparater etc! Vi importerer også andre elektriske kjøretøyer; blant annet den elektriske sykkelen Le Vélec. Den blir nå lansert i flere europeiske land. Lithium - ion: Endelig gjennombrudd? Høsten 2005 skal vi testkjøre to Peugeot 106 med to forskjellige Li-ion batteripakker. Følg med på I samarbeid med finske, svenske og danske interessenter, skal vi opprette et selskap med hovedformål å introdusere elektriske busser (Li-ion) i disse landene. Aps CityEL en anden måde at køre ind i fremtiden på CityEL er en alternativ eldrevet transportform. En fremtidsorienteret løsning, som forener hensynet til moderne menneskers daglige transportbehov med optimal miljøvenlighed og lave driftsomkostninger Ønskes en præsentation af køretøjet CityEL evt. med prøvekørsel. Tøv da ikke med at sende en med navn, adresse og tlf. nummer. Du vil da hurtigst muligt høre fra os. CITYEL ApS Spurvevænget Assens CVR nr Telefon: Fax: Mobil:

6 Det nye selskab satsede især på at få elektronikken forbedret. Den nye udgave af Ellerten blev kaldt "Mini-El City". Man valgte samtidig at montere en større motor, hvilket betød, at Cityudgaven kunne køre omkring 50km/t og havde en bedre acceleration. Salg til udlandet, især Tyskland, Østrig og Schweiz, startede også i denne periode. I efteråret 1995 blev produktionen flyttet til Tyskland hvor Ellerten stadig produceres af CityCom A/G. Den ligner stadig sig selv, men er løbende moderniseret. Ellerten har i 2003 fået en dansk importør: CityEl ApS. Der er i dag omkring 325 indregistrerede Ellerter tilbage i Danmark, hvilket er et højt tal, da den ikke har været i produktion i 10 år her i landet. De fleste er fra starten af produktionen i 1987 og Kewet Kewet El-Jet 5 er en 2-personers bil, der fra grunden er udviklet som elbil. Model 5 er udstyret med blybatterier med en batterispænding på 72 volt og en motor på 12 Kw. Model 5 findes også i en varevognsudgave. Tophastigheden er ca. 80 km/t og rækkevidden km. Den har en indbygget lader, der kan tilsluttes en almindelig 10 A stikkontakt. I 1988 gik fabrikant Knud Erik Westergaard i gang med at udvikle en dansk elbil. Efter egne investeringer i -6- størrelsesordenen 25 millioner kr. i udviklingsomkostninger og til produktionsfaciliteter rullede den første KEWET ud af produktionshallen i Hadsund i Forinden var bl.a. gennemført en vellykket crash-test hos TNO i Holland, og bilen modtog en dansk designpris. Fabrikken var blandt de første med produktion af en egentlig elbil. For at nå en realistisk salgspris var det nødvendigt at vælge velkendt og forholdsvis billig teknologi. Det betød på daværende tidspunkt en jævnstrømsmotor og blybatterier. Mere avancerede motortyper og tilhørende elektronisk styring med effektelektronik var dengang uforholdsmæssigt dyre. Fabrikken undersøgte også mulighederne for andre batterityper. Ni-Cd batterier var meget dyre, og indholdet af cadmium forekom ikke attraktivt til en miljøvenlig bil. Man ønskede i fremtiden at satse på lithium-ion batterier og forhandlede om udvikling af sådanne batterier. Den danske batterifabrik Danionics, der arbejdede med udvikling af lithium-polymer batterier var også en mulighed. Men først her i år senere - synes lithium-ion batterier at komme på markedet til realistiske priser. De første KEWET El-Jet blev solgt i Danmark, men bilen vakte stor interesse i udlandet. I løbet af blev elbilen godkendt af myndighederne i alle europæiske lande og i en Avancerede hjulmotorer, nyeste effektelektronik og effektive lithium-ion batterier er nøglekomponenter bag denne høje ydeevne. Principperne bag prototyperne kan benyttes til køretøjer i mange forskellige størrelser og anvendelser, fra mini-elbiler til busser eller varebiler. Principperne er velegnede til masseproduktion og vil derigennem kunne billiggøres. Brændselsceller til transportformål er i dag på et tidligt udviklingstrin, og det er vanskeligt at vurdere levetid, effektivitet og fremstillingspris om år. Det er stadig genstand for forskning, hvorledes en elbil med brændselsceller mest hensigtsmæssigt kan Eliica projektet er med 8 hjulmotorer -15- udformes. Muligheden for at kunne regenerere bremseenergien taler for, at elbilen principielt vil være en batteridrevet elbil med en brændselscelle som range extender. Balancen mellem batterikapacitet og brændselscellekapacitet vil afhænge af den kommende udvikling i priser, effektivitet og levetid for disse komponenter. Det er en væsentlig problemstilling, at det samlede energiforbrug for en systemopbygning med brændselsceller, hvor brinten til drift af brændselscellen fremstilles ved elektrolyse, er 2 3 gange højere end det enklere system, hvor elbilen forsynes fra lithium-ion batterier. (www.eliica.com)

7 Verdens letteste Verdens hurtigste Verdens stærkeste Verdens bedste range Verdens mest intelligente Danmarks eneste Kewet Eljet model 5 række lande uden for Europa, herunder USA. En betydelig del af produktionen blev eksporteret til disse lande. Indtil 1995 blev Kewet en produceret i Hadsund som en håndværkspræget produktion. En mere industrialiseret produktion med henblik på langt højere styktal blev planlagt og sat i gang i Nordhausen i det tidligere Øst- Tyskland, hvor der var muligheder for at opnå etableringsstøtte fra de tyske myndigheder. Men det gik ikke som planlagt. Bl.a. problemer med støtten fra de tyske myndigheders førte til, at de to firmaer - KEWET Salg og KEWET Industri blev erklæret konkurs i I august 1998 blev KEWET International dannet for atter at producere KE- WET El-Jet i Hadsund. Det viste sig ikke muligt at skaffe ny finansiering til en industriel produktion i Danmark, og med lave produktionstal i en manuelt præget produktion var det ikke muligt at opnå en tilfredsstillende økonomi. Rettighederne til KEWET El-Jet og produktionsværktøjer blev i 1999 solgt til Norge og KEWET fremstilles nu af firmaet ElBil Norge. I Norge er bilen løbende blevet forbedret. Bilens design og grundkoncept er fastholdt, men en række komponenter er udskiftet i takt med brugererfaringer og mulighederne for at købe især forbedrede elektriske komponen- -7-

8 ter til gunstige priser. Fabrikken har i 2005 præsenteret en version med lithium-ion batterier. Markedsbetingelserne for elbiler i Norge har været langt gunstigere end i Danmark, ligesom kundekredsen med hovedvægt i Oslo-området har været mere koncentreret og dermed lettere at betjene. Fabrikken planlægger en væsentlig udvidelse af produktionskapaciteten i nye lokaler. Der skete også i Danmark gennem årene en løbende udvikling af KEWET El-Jet. KEWET EL-Jet blev produceret i 5 personbilmodeller, og en varevognsudgave, der blev udviklet bl.a. i samarbejde med Fredericia Kommune. Der er i alt produceret ca KEWET El-Jet, hvoraf ca. 1/3 er solgt i Danmark. I Danmark blev ca. halvdelen solgt til private, og ca. halvdelen til kommuner, elselskaber samt enkelte firmaer, der ofte især var interesserede i elbilens reklameværdi som bidrag til et miljøvenligt image. Ny generation af elbiler Som led i rammeaftalen med den franske stat blev i 1993 indledt et stort toårigt praktisk forsøg med elbiler i byen La Rochelle, hvor 25 Citroën AX electrique og 25 Peugeot electrique tilsammen kørte mere end km. Erfaringerne fra forsøget spillede en vigtig rolle i færdigudviklingen og tilpasningen af biler, ladeudstyr mv. Man testede bl.a. både blybatterier og Ni-Cd batterier, og resultaterne viste klart, at man kun kunne opnå den nødvendige rækkevidde og driftsstabilitet med Ni- Cd batterierne. Man valgte derfor at benytte Ni-Cd batterier fra den franske SAFT-koncern, selv om de er væsentligt dyrere end blybatterier. Disse franske elbiler er meget velkørende og har vist sig at være velkonstruerede og pålidelige. De har været det hidtil mest seriøse bud på en elbil, der kan masseproduceres til en rimelig pris og realistisk kunne markedsføres i Californien, hvis ZEV-kravet var blevet fastholdt. Citroën Saxo Electrique adskiller sig i det ydre ikke væsentligt fra en benzin-udgave af Saxo, bortset fra den lille klap på højre forskærm, der skjuler ladestikket. Elmotoren er en 11kW jævnstrømsmotor med en maksimal ydelse på 20 kw. Elmotoren er sammenbygget med gearkassen og er konstant tilkoblet forhjulene. Der er derfor hverken kobling eller gear, og kørslen minder en del om kørsel med automatgear Specifikationer: Personbil: 4-5 personer Benzinvarmer: 10 liter benzin Rækkevidde: 75 km Drivbatteri: 20 stk. Ni-Cd. batterier à 6 V 100 Ah (væskekøling) Tophastighed: 91 km/t Nominel batterispænding: 120 V Acceleration 0-50 km/t: 8,3 sek. Opladning: 230 V-16 A, CEE-stik den nyeste teknologi som lithium-ion og lithium-polymer batterier og permanentmagnetmotorer ønsker Diavelo at udvikle helt nye koncepter med lette og funtionelle el-cykler. Det bliver spændende at følge denne udvikling. Hybridbiler Toyota introducerede i 1997 sin første hybridbil Toyota Prius i Japan. Det er en bil i mellemklassen, der både har en forbrændingsmotor og en elmotor. I starten af 2004 lancerede Toyota næste generation Toyota Prius II, der er blevet meget efterspurgt. En række lande giver særlige fordele til køberne af hybridbiler for at fremme introduktionen af ny innovativ teknologi, og alene Toyota har i dag solgt mere end af disse biler, fortrinsvis i Japan og USA. I 2005 forventer Toyota at producere hybridbiler. I dag satser de fleste bilfabrikker på at udvikle og markedsføre hybridbiler. Toyota har annonceret, at man fra 2012 vil sælge hybridversioner af alle fabrikkens bilmodeller. Nye regler for tætte, indre byområder i byer i Californien åbner for en udvikling af de såkaldte plug-in hybridbiler, der har en batterikapacitet, så de kan oplades fra elnettet og køre mindst 10 miles i ren eldrift i bymæssige områder. En kommende satsning på plug-in hybridbiler vil kunne betyde masseproduktion og dermed billiggørelse af nøglekomponenter som avancerede elmotorer og batterier. Denne udvikling vil samtidig muliggøre og helt sikkert medføre en mere konkurrencedygtig produktion af avancerede batteridrevne elbiler, som har en enklere konstruktion end hybridbiler og vil derfor kunne produceres billigere. Teknologiske udviklingsperspektiver - Lynladning - Hurtig acceleration - Tophastighed på op til 400 km/t - Rækkevidde op til 320 km Der er i dag demonstreret prototyper af batteridrevne elbiler med avanceret teknologi, som viser, at der i dag ikke er reelle tekniske begrænsninger i den ydeevne, der kan opnås med batteridrevne elbiler. Et eksempel på dette er Eliicaprojektet, der er gennemført på Keio universitetet i Japan. De udviklede prototyper har en meget hurtig acceleration, en tophastighed på næsten 400 km/t, en rækkevidde på 320 km ved 100 km/t og mulighed for lynladning. Ved almindelige hastigheder er energiforbruget meget lavt

9 130 km/t og op til 250 km rækkevidde med lithium-jon batterier Efter 1999 har der som foran anført ikke været batteriproblemer i de franske elbiler. Fra 2006 må Ni-Cd batterier imidlertid ikke anvendes i nye biler i EU, idet tungmetallet cadmium er miljøbelastende. Men nye lithium-ion batterier, som i flere år har været kendt i mobiltelefoner og bærbar elektronik, er nu på vej til elbiler. El-drevet post cykel fra Diavelo -12- Der er allerede demonstreret prototyper af avancerede elbiler med lithiumion batterier og mulighed for lynladning, som viser, at der i dag ikke er reelle tekniske begrænsninger i den ydeevne, der kan opnås med batteridrevne elbiler. Med lithium-ion batterier og ny motorteknologi vil en 4-personers elbil i dag typisk kunne have en tophastighed på 130 km i timen, en rækkevidde på km på en opladning og mulighed for lynladning. El-scootere og el-cykler Mens batteridrevne elbiler har haft vanskeligt ved at nå en egentlig masseproduktion produceres el-scootere og især el-cykler i meget store antal. De vigtigste producenter er Japan, Taiwan og Kina, men også i Europa produceres en del el-scootere og el-cykler. Mange lande ønsker at komme af med de mange totaktere, der i storbyerne bl.a. i Sydøstasien er årsag til en massiv luftforurening. I en kinesisk storby har man besluttet helt at forbyde salg af nye to-taktere fra Samtidig er i byen etableret en fabrik til masseproduktion af el-scootere. I disse år er også et dansk firma Diavelo kommet på banen med design, udvikling og produktion af avancerede elcykler. Ved at arbejde med Citroën Saxo Electrique med Citroën Berlinge Electrique i baggrunden L, h og b: 3,718; 1,390; 1,595 Opladningstid: max. 8 timer Egenvægt : 1075 kg Totalvægt 1400 kg Elforbrug: (ab stikkontakt) ca. 200 Wh/km Berlingo CityVan Electrique har principielt samme opbygning af det elektriske drivsystem som SAXO en. Den har dog en større batterikapacitet og et højere spændingsniveau, hvilket muliggør en højere effekt for elmotoren. Bilens store fortrin er det store varerum, der giver offentlige myndigheder og firmaer langt flere muligheder for at anvende Berlingo en i forhold til SAXO en. Den nåede derfor også hurtigt et større salgstal. Den nye generation af elbiler fra de store franske bilfabrikker skabte store -9- forventninger til elbilen som et miljøvenligt og energieffektivt alternativ til traditionelle biler. Næsten alle elbilbrugere har givet udtryk for stor tilfredshed med bilernes køreegenskaber, særlig i bytrafik. Det er langt mindre stressende at køre med elbil i tæt bytrafik med mange køer og hyppige stop. Accelerationsevnen for de nye elbiler er god, og bilerne følger fint med i trafikken. Det lave støjniveau inde i bilen opfattes af alle som en stor fordel. De fleste har kunnet tilpasse deres kørsel til bilernes begrænsede rækkevidde på km på en opladning. Næsten alle elbilbrugere har dog en længere rækkevidde som højeste prioritet for fremtidens elbiler. Men også elbilerne fra de store bilfabrikker havde børnesygdomme. I de

10 første år var der ikke problemer med nye elbilers Ni-Cd batterier. Men efterfølgende har pålideligheden ofte været skuffende og har påvirket det samlede indtryk af erfaringerne med elbiler i Danmark unødvendigt negativt. En dansk undersøgelse peger på, at hovedårsagen har været materialeproblemer i battericellerne. Problemerne har vist sig for de fleste Ni-Cd batterier, som blev produceret frem til I begyndelsen af 1999 blev problemet rettet, og de batterier, der er produceret senere, har ikke haft samme hyppige nedbrud. Det skønnes, at der i alt er solgt Citroën elbiler i Danmark, hvoraf lidt over halvdelen er Berlingo er. Langt hovedparten er solgt til kommuner og elselskaber. 6 er købt af statslige styrelser, 16 af private firmaer og 5 af privatpersoner. Opgørelsen tegner et billede af, hvem der købte de nye Citroën elbiler. Senere har flere private købt brugte elbiler, når de første købere af den ene eller anden grund har ønsket at sælge elbilerne. En del er også solgt til Norge, hvor myndighederne især i Oslo-området har gjort det væsentligt mere økonomisk attraktivt at køre i elbil, end det er tilfældet i Danmark. Ford TH!NK City Ford Think City er en to-personers bil, der fra grunden er udviklet som en elbil. Den har en tophastighed på 90 km/t og en rækkevidde på ca. 85 km. Elmotoren fra Siemens, er en vandkølet 3-fase asynkron induktionsmotor med en maksimal effekt på 27 kw. Batterierne er Ni-Cd batterier fra den franske SAFT-koncern af samme type som Citroën benytter. Th!nk City har mulighed for at lade ved såvel 10 A som 16 A. Th!nk elbilen blev produceret i Norge indtil slutningen af Karosseriet er støbt af gennemfarvet termoplast. Overrammen af ekstruderet aluminium og underrammen af galvaniseret højstyrkestål blev fremstillet af danske underleverandører. Bilen blev oprindeligt udviklet og produceret af det norske firma PIVCO. PIVCO blev i 2000 købt af Ford og produktion og salg blev genoptaget under navnet Ford Th!nk City. Den største del af produktionen blev eksporteret til USA (Californien), men bilen blev også markedsført i Norge og Danmark af firmaet Th!nk Nordic. Fords hovedinteresse var at kunne producere elbiler til det californiske marked for at kunne opfylde kravene om en andel af ZEV, der var gældende for alle bilfirmaer, der ønskede at sælge biler i Californien. Med investeringer i størrelsesorden Ford TH!NK City 100 mio. US$ igangsatte Ford samtidig en videreudvikling af bilen og produktionsprocessen, med henblik på at opnå et forbedret produkt og en mere rationel produktion. I januar 2002 introducerede Ford den nye Ford Th! nk City i Los Angeles. I august 2002 annoncerede Ford imidlertid, at man ikke længere ønskede at producere bilen, og at fabrikken i Aurskog ville blive lukket og solgt. Fords beslutning om at stoppe produktionen af Th!nk City var direkte foranlediget af Californiens beslutning om at man alligevel ikke ville gennemføre de strenge miljøkrav (ZEV-kravene). Ifølge norsk presse ønskede Ford herefter ikke længere at producere elbiler, som konkurrerede med Ford egne low emission biler. Fabrikken blev solgt i december I 2004 kom det frem i Norge, at Ford var i gang med at skrotte ca. 450 Th! nk City, der havde kørt i Californien. Ford ønskede ikke at sælge dem til norske købere, der ellers stod i kø for at købe dem. Efter protester fra norske miljøorganisationer og en direkte henvendelse til Ford fra den norske regering ændrede Ford imidlertid beslutning og accepterede at sælge de tilbageværende ca. 300 biler gennem Ford-forhandlere i Norge. Der nåede at blive solgt ca. 20 Ford Think City elbiler i Danmark

Elbiler i Danmark. Sammenfattende rapport. Jørgen Horstmann

Elbiler i Danmark. Sammenfattende rapport. Jørgen Horstmann Elbiler i Danmark Sammenfattende rapport Jørgen Horstmann Miljøprojekt Nr. 1006 2005 Indhold INDHOLD 3 FORORD 5 SAMMENFATNING 7 1 INDLEDNING 15 2 INITIATIVER TIL FREMME AF ELBILER I DANMARK 19 2.1 STATSLIGE

Læs mere

Bilteknologi, nu og i fremtiden

Bilteknologi, nu og i fremtiden Bilteknologi, nu og i fremtiden 15. september 2010 René Mouritsen General Manager Kommunikation og kunder Toyota Danmark A/S Efterspørgsel efter alternative brændstoffer Udbud og efterspørgsel (olie) (millioner

Læs mere

Om at købe en brugt elbil

Om at købe en brugt elbil Af Per Praëm Elbil contra Benzinbil Fordi elbilen ikke forurener er den begunstiget af en del fordele. Der er ingen registrerings afgift ligesom den grønne ejerafgift er nedsat til 0 kr. I mange byer -

Læs mere

Hvornår kommer elbilerne? Fremtidens danske elbilmarked 26. august 2009

Hvornår kommer elbilerne? Fremtidens danske elbilmarked 26. august 2009 Hvornår kommer elbilerne? Fremtidens danske elbilmarked 26. august 2009 udvikling a/s Rådgivning Strategi Udvikling Arbejder udelukkende med den danske bilbranche 15 års erfaring med bilbranchen (Danmark,

Læs mere

Esben Pedersen Sales & Marketing Director

Esben Pedersen Sales & Marketing Director 1 Esben Pedersen Sales & Marketing Director European Tesla Roadster Maj 2009 LIGHTNINGCAR\Mgmt Presentations\GS Prepared Managment Presentation fortesla\tesla_management_presentation_v41_-_printout_adjusted.ppt

Læs mere

BRINT TIL TRANSPORT I DANMARK FREM MOD 2050

BRINT TIL TRANSPORT I DANMARK FREM MOD 2050 BRINT TIL TRANSPORT I DANMARK FREM MOD 2050 Bidrag til elektrisk transport, vækst, CO 2 reduktion og fossil uafhængighed December 2011 endelig udgave KORT SAMMENFATNING BENZIN/DIESEL BATTERI/HYBRID BRINT

Læs mere

86 dage med en elbil. Alt fra vinduesviskere til kabinevarme koster energi. Det tænker man ikke over i en almindelig bil. Større fokus på energien

86 dage med en elbil. Alt fra vinduesviskere til kabinevarme koster energi. Det tænker man ikke over i en almindelig bil. Større fokus på energien Af Jesper Andersen foto lars bahl 86 dage med en elbil Alle snakker om elbiler, men kun få har prøvet dem. Henrik Egholm Andersen er en af de heldige. Han har deltaget i projektet Testenelbil.dk og har

Læs mere

Vi kræver el-biler nu!

Vi kræver el-biler nu! Vi kræver el-biler nu! Af Per Praëm Dansk Elbil Komité Resumé: El-biler er ingen ny opfindelse faktisk kom de før den nuværende benzin bil. Omkring år 1900 var hovedparten af de biler, som fandtes elektriske.

Læs mere

Elbiler som metode til at få mere af transportområdet ind under kvotesystemet ad bagvejen. v/lærke Flader, Dansk Energi

Elbiler som metode til at få mere af transportområdet ind under kvotesystemet ad bagvejen. v/lærke Flader, Dansk Energi Elbiler som metode til at få mere af transportområdet ind under kvotesystemet ad bagvejen v/lærke Flader, Dansk Energi Indhold: 1. Transport ind under kvotereguleringen vil tage presset af den ikke-kvote

Læs mere

Hvad bevæger os i morgen? Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi. Den 21/03/09 Oplæg ved Jane Kruse

Hvad bevæger os i morgen? Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi. Den 21/03/09 Oplæg ved Jane Kruse Hvad bevæger os i morgen? Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi. Den 21/03/09 Oplæg ved Jane Kruse Boliger Bønder Biler = De tre store fokuspunkter i CO2 problematikken. Biler udleder 6.600.000 tons

Læs mere

Christian Ege, formand. Oplæg på TØF-seminar d. 23. september 2008

Christian Ege, formand. Oplæg på TØF-seminar d. 23. september 2008 Oplæg på TØF-seminar d. 23. september 2008 Mere brændstoføkonomiske biler Hybrid- og plug-in hybrid biler Elbiler Brintbiler? Biobrændstof? Bedre biler forudsætter øget brug af økonomiske virkemidler på

Læs mere

CLEVER TEMA: Økonomi. Elbilinformation. fra. Kære elbilist

CLEVER TEMA: Økonomi. Elbilinformation. fra. Kære elbilist Kære elbilist Nu nærmer tiden sig snart, hvor du skal aflevere elbilen igen vi er glade for, at du har været med og bidraget til projektets mange resultater. Måske har du undervejs fået stillet spørgsmålet;

Læs mere

CLEVER TEMA: Økonomi. Elbilinformation. fra. Kære elbilist

CLEVER TEMA: Økonomi. Elbilinformation. fra. Kære elbilist Kære elbilist Nu nærmer tiden sig snart, hvor du skal aflevere elbilen igen vi er glade for, at du har været med og bidraget til projektets mange resultater. Måske har du undervejs fået stillet spørgsmålet;

Læs mere

Udvikling i danske personbilers brændstofforbrug

Udvikling i danske personbilers brændstofforbrug Udvikling i danske personbilers brændstofforbrug April 2011 3 Udvikling i danske personbilers Forord Forord Trafikstyrelsen har bl.a. til opgave at monitorere udviklingen i den danske personbilpark i

Læs mere

Forsøgsordningen for elbiler. Informationsmøde om energiforskningsprogrammerne 2008 Fuldmægtig Michael rask

Forsøgsordningen for elbiler. Informationsmøde om energiforskningsprogrammerne 2008 Fuldmægtig Michael rask Forsøgsordningen for elbiler Informationsmøde om energiforskningsprogrammerne 2008 Fuldmægtig Michael rask Denne præsentation Kort om baggrunden for ordningen Drivmiddelrapporten Elbilerne kommer! Den

Læs mere

Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del Bilag 59 Offentligt

Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del Bilag 59 Offentligt Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del Bilag 59 Offentligt Til Folketingets skatteudvalg Dok. ansvarlig: SJA Sekretær: Sagsnr.: s2014-305 Doknr.: d2014-17176-0.1 9. december 2014 Henvendelse til Skatteudvalget

Læs mere

Bent Larsen. Hyundai Bil Import A/S

Bent Larsen. Hyundai Bil Import A/S Bent Larsen Hyundai Bil Import A/S Road Map 2 1998-2000 2000-2004 2005-2008 2009-2011 Jan 2013 start of Mass Production Hyundai begins to develop FCEV technology 1 st generation FCEV s: SM Santa Fe 350

Læs mere

Udvikling i nye danske personbilers CO 2. udledning og energiforbrug. årgang 2005

Udvikling i nye danske personbilers CO 2. udledning og energiforbrug. årgang 2005 Udvikling i nye danske personbilers CO 2 udledning og energiforbrug årgang 2005 December 2006 Indholdsfortegnelse POLITISKE RAMMER 3 EU-Strategi 3 DANSK INDSATS 4 Oplysningsarbejde 4 Grøn ejerafgift 4

Læs mere

Kom vidt omkring på en el-scooter

Kom vidt omkring på en el-scooter MERE LIVSKVALITET Kom vidt omkring på en el-scooter At kunne komme nemt og hurtigt rundt i dagligdagen er desværre ikke en selvfølge for alle. Men fordi man ikke længere er så rask til bens, behøver man

Læs mere

Roadpricing - halvering af registreringsafgiften

Roadpricing - halvering af registreringsafgiften 1 Socialdemokraterne Analyse- og Informationsafdelingen Roadpricing - halvering af registreringsafgiften Massiv sænkning af registreringsafgiften for miljøvenlige biler med lavt CO2-udslip skal sikre hidtil

Læs mere

El-Mobility i Grønland

El-Mobility i Grønland El-Mobility i Grønland Nukissiorfiit Grønlands energiforsyning Jens H. Nielsen Udviklingskonsulent 1 Hvorfor er vi med? Vandkraft Lille vejnet Energi og miljørigtigt transport Teste teknologien under arktiske

Læs mere

VI HAR GJORT DET UMULIGE MULIGT SOL+ LØSNINGEN. www.sonnenkraft.dk

VI HAR GJORT DET UMULIGE MULIGT SOL+ LØSNINGEN. www.sonnenkraft.dk VI HAR GJORT DET UMULIGE MULIGT SOL+ LØSNINGEN SOL OG LUFT, DEN IDEELLE KOMBINATION MED DEN BEDSTE VARMEPUMPE I SIN KLASSE ET BOOST TIL EKSISTERENDE SOLVARMESYSTEMER * A2/W35 COP 4,02 i henhold til testresultat

Læs mere

Info- og spørgemøde for udbud af elbiler og plug-in hybridbiler

Info- og spørgemøde for udbud af elbiler og plug-in hybridbiler Info- og spørgemøde for udbud af elbiler og plug-in hybridbiler Københavns Kommune, TMF, d. 24. april 2015 Mødets forløb Mødet blev startet med en kort navnerunde, med efterfølgende gennemgang af mødets

Læs mere

A1 ELEKTRISK TRANSPORT Anskaffelse og drift af elektriske erhvervskøretøjer. Host: Foreningen Energi Horsens i Horsens 27. november 2009.

A1 ELEKTRISK TRANSPORT Anskaffelse og drift af elektriske erhvervskøretøjer. Host: Foreningen Energi Horsens i Horsens 27. november 2009. D. 27. November 2009 bød TINV og Prøv en Elbil velkommen til en fælles workshop der skulle inspirere til innovation og sætte fokus på de udviklingsmuligheder, som ligger i nye erhvervskøretøjer for danske

Læs mere

DELK -2013 Side 1. af Per Praëm - Dansk Elbil Komité (29-januar-2013)

DELK -2013 Side 1. af Per Praëm - Dansk Elbil Komité (29-januar-2013) Trods stor arbejdsindsats i de internationale standardiseringsorganer, så er der stadig stor uenighed om hvordan ladestikket til fremtidens elbil skal se ud. På det seneste er flere automobilfabrikanter

Læs mere

Transportsektoren er en stor udfordring for fremtidens energipolitik. Power to the People. Jørgen S. Christensen, Dansk Energi

Transportsektoren er en stor udfordring for fremtidens energipolitik. Power to the People. Jørgen S. Christensen, Dansk Energi Transportsektoren er en stor udfordring for fremtidens energipolitik Power to the People Jørgen S. Christensen, Dansk Energi 1 Agenda De energipolitiske udfordringer Der er behov for flere brændselstyper

Læs mere

Derfor gør vi arbejdet elektrisk

Derfor gør vi arbejdet elektrisk Derfor gør vi arbejdet elektrisk I Danmark favoriserer vi elektriske køretøjer, som kan tappe strøm fra el-nettet, fordi det gavner vores energisystem som helhed, og det giver os mulighed for at udnytte

Læs mere

DELEBILER ØSTERBRO NYHEDSBREV 1. JANUAR 2011. Udbetaling/baggrund

DELEBILER ØSTERBRO NYHEDSBREV 1. JANUAR 2011. Udbetaling/baggrund DELEBILER ØSTERBRO NYHEDSBREV 1. JANUAR 2011 Udbetaling/baggrund Move About ApS modtog tilsagn om tilskud fra Energistyrelsens støtteordning for elbiler d. 8. marts 2010 på i alt 439.556 kroner. Heraf

Læs mere

Region Hovedstaden. CopenhagenElectric - det regionale elbilsekretariat

Region Hovedstaden. CopenhagenElectric - det regionale elbilsekretariat Region Hovedstaden CopenhagenElectric - det regionale elbilsekretariat Indledning I Region Hovedstaden ser vi elbilen som en central brik i omstillingen til et grønnere samfund, der er uafhængigt af fossile

Læs mere

Rengøringsteknik. Sweepmaster 1200/1500 RH Ride-on fejemaskiner. Til ratione l rengøring af store arealer

Rengøringsteknik. Sweepmaster 1200/1500 RH Ride-on fejemaskiner. Til ratione l rengøring af store arealer Rengøringsteknik Sweepmaster 1200/1500 RH Ride-on fejemaskiner Til ratione l rengøring af store arealer Fejemaskiner med sæde og en kapacitet på op til 16.200 m²/t Sweepmaster 1200 / 1500 RH Bedre fejning,

Læs mere

TV 2/Bornholm slutrapport februar 2013

TV 2/Bornholm slutrapport februar 2013 TV 2/Bornholm slutrapport februar 2013 Elbil som reportagebil - et projekt under Energistyrelsens forsøgsordning for elbiler. Projektets formål TV 2/Bornholm har siden 2007 benyttet videojournalister.

Læs mere

Tænketankens formål er at medvirke til et lavere udslip af drivhusgasser og en begrænsning af skadevirkningerne af den globale opvarmning.

Tænketankens formål er at medvirke til et lavere udslip af drivhusgasser og en begrænsning af skadevirkningerne af den globale opvarmning. Hvad vil CONCITO? Tænketankens formål er at medvirke til et lavere udslip af drivhusgasser og en begrænsning af skadevirkningerne af den globale opvarmning. CONCITOs vedtægter CONCITO Annual Climate Outlook

Læs mere

A1 Elektrisk Transport

A1 Elektrisk Transport A1 Elektrisk Transport ChoosEV forretningsmodel Our mission. No emission. Electric cars now at choosev.com Hvad handler det om i dag? ChoosEV s målsætninger er: Tage ansvar for den samfunds- og miljømæssige

Læs mere

Dantherm Power Kraft- og varmeløsninger med brændselsceller

Dantherm Power Kraft- og varmeløsninger med brændselsceller Dantherm Power Kraft- og varmeløsninger med brændselsceller Dantherm Power Siden 2003 har Dantherm Power haft fokus på udvikling og produktion af praktiske løsninger, der gør brug af brændselsceller og

Læs mere

redegørelse elbiler og plug-in hybridbiler

redegørelse elbiler og plug-in hybridbiler redegørelse elbiler og plug-in hybridbiler April 2010 Udgivet af Center for Grøn Transport i Trafikstyrelsen Note: Per 15. april 2010 er Færdselsstyrelsen fusioneret med Trafikstyrelsen. Bidragsydere:

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 93 af 30. november 2006. /Lene Skov Henningsen

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 93 af 30. november 2006. /Lene Skov Henningsen Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 93 Offentligt J.nr. 2006-518-0200 Dato: 19. December 2006 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 93 af 30. november 2006. (Alm.

Læs mere

Dobbelt gevinst med elbiler

Dobbelt gevinst med elbiler Nr. 237 april 2007 Dobbelt gevinst med elbiler I et fleksibelt energisystem med mange vindmøller er elbiler særligt fordelagtige Sundheden og klimaet > Vinden blæser også om natten > Demonstrationsprojekter

Læs mere

Kravspecifikation. vedr. levering af elbiler og plug-in hybridbiler

Kravspecifikation. vedr. levering af elbiler og plug-in hybridbiler Bilag A.1: Kravspecifikation (indgår som bilag 1 til Rammeaftalen) Kravspecifikation vedr. levering af elbiler og plug-in hybridbiler 1 1. Indledning 1.1 Mindstekrav og krav Der sondres mellem to typer

Læs mere

Afgiftsfritagelse for plug-in hybridbiler 2013-2015

Afgiftsfritagelse for plug-in hybridbiler 2013-2015 Notat J.nr. 12-0173525 Miljø, Energi og Motor Afgiftsfritagelse for plug-in hybridbiler 2013-2015 1. Beskrivelse af virkemidlet Virkemidlet består i at fritage plug-in hybridbiler for registrerings-, vægt-

Læs mere

Fremtidens biler kører på el Konference: Fossil frie Thy Den 28. februar 2013

Fremtidens biler kører på el Konference: Fossil frie Thy Den 28. februar 2013 Fremtidens biler kører på el Konference: Fossil frie Thy Den 28. februar 2013 Lærke Flader, Branchechef Dagsorden Kort intro om DEA Fra en fossil fri produktion til et fossilt frit Thy Kan elbiler være

Læs mere

Elbiler i Byen. Byens Netværk 21.02.13 Tekst og foto: Mikkel Egeberg Rasmussen

Elbiler i Byen. Byens Netværk 21.02.13 Tekst og foto: Mikkel Egeberg Rasmussen Elbiler i Byen Byens Netværk 21.02.13 Tekst og foto: Mikkel Egeberg Rasmussen Hvad betyder det for infrastrukturen, når vi får flere elbiler i København? Hvordan kommer det til at ændre vores by? Hvad

Læs mere

Elbiler i København. ZEUS-projektet ZEUS-koordinator Niels Jensen, Vej & Park, Københavns Kommune

Elbiler i København. ZEUS-projektet ZEUS-koordinator Niels Jensen, Vej & Park, Københavns Kommune Elbiler i København. ZEUS-projektet ZEUS-koordinator Niels Jensen, Vej & Park, Københavns Kommune Introduktion København er den danske by, der er længst fremme med anskaffelsen af elbiler. København vil

Læs mere

Lars Overgaard Programleder Energi og Transport Teknologisk Institut. Prøv1elbil

Lars Overgaard Programleder Energi og Transport Teknologisk Institut. Prøv1elbil Lars Overgaard Programleder Energi og Transport Teknologisk Institut Prøv1elbil Prøv1elbil 1.0 Demonstration med 13 elbiler Otte familier tester en C1 ombygget elbil i 3 måneder. Kun 5 ud af 12 testforløb

Læs mere

Fremtidens Energiforsyning

Fremtidens Energiforsyning Fremtidens Energiforsyning Professor Ib Chorkendorff Department of Physics The Danish National Research Foundation Center for Individual Nanoparticle Functionality DG-CINF at the Technical University of

Læs mere

Blockbatterien Industribatterier / / Motive Power TENSOR.»Det nye højt ydende batteri til krævende opgaver og maksimal effektivitet«

Blockbatterien Industribatterier / / Motive Power TENSOR.»Det nye højt ydende batteri til krævende opgaver og maksimal effektivitet« Blockbatterien Industribatterier / / Motive Power»Det nye højt ydende batteri til krævende opgaver og maksimal effektivitet« Motive Power > Det unikke højkapacitetsbatteri til maksimal økonomisk effektivitet

Læs mere

Ærø kommune slutrapport apr. 2013

Ærø kommune slutrapport apr. 2013 Ærø kommune slutrapport apr. 2013 Elbiler til udlejning og tjenestekørsel - et projekt under Energistyrelsens forsøgsordning for elbiler Projekttitel: Forsøg med elbiler til turistudlejning og drift i

Læs mere

Fremtidens energiforsyning - et helhedsperspektiv

Fremtidens energiforsyning - et helhedsperspektiv Fremtidens energiforsyning - et helhedsperspektiv Gastekniske dage 18. maj 2009 Dorthe Vinther, Planlægningschef Energinet.dk 1 Indhold 1. Fremtidens energisystem rammebetingelser og karakteristika 2.

Læs mere

Energi og Infrastruktur

Energi og Infrastruktur Energi og Infrastruktur Transportens Innovationsnetværk den 18. juni 2009 v/lærke Flader v/lærke Flader Chefkonsulent, Dansk Energi Energi og Infrastruktur Oplæggets indhold: De energipolitiske udfordringer

Læs mere

Udkast, revideret 28/3-2014

Udkast, revideret 28/3-2014 28-03-2014 Udkast, revideret 28/3-2014 Scenarier til køreplan for udfasning af fossile brændstoffer metode og beskrivelse Som en del af køreplanen udvikles scenarier for udfasning af fossile brændsler

Læs mere

tema El-biler morgensdagens transportteknologi

tema El-biler morgensdagens transportteknologi Danmarks Naturfredningsforening Nr. 1 mar. feb. 2011 2012 tema El-biler morgensdagens transportteknologi Farvel til røg og støj Elbiler er privatbilismens fremtid. De er ikke alene mere miljøvenlige, men

Læs mere

1: Batteriindikator 2: Tændingsnøgle 3: Stik til oplader 4: Kontakt til højt og lavt gear 5: Speeder til fremad kørsel 6: Blink til venstre

1: Batteriindikator 2: Tændingsnøgle 3: Stik til oplader 4: Kontakt til højt og lavt gear 5: Speeder til fremad kørsel 6: Blink til venstre Tillykke med din nye scooter fra Lindebjerg Vi hos Lindebjerg vil gerne sige tak fordi dit valgt faldt på netop et af vores produkter. Vi håber din nye scooter vil leve op til dine forventninger og give

Læs mere

GNB Industrial Power batterier og lader til el-scootere

GNB Industrial Power batterier og lader til el-scootere GNB Industrial Power batterier og lader til el-scootere El-scootere har brug for GNB Industrial Power Det afhænger af det rigtige batteri Batteriet er uden tvivl hjertet i el-scooteren, men desværre gives

Læs mere

Brændstoffer til løsning af transportens klima- og miljøudfordringer. Michael Mücke Jensen Teknik- og Miljøchef Energi- og olieforum

Brændstoffer til løsning af transportens klima- og miljøudfordringer. Michael Mücke Jensen Teknik- og Miljøchef Energi- og olieforum Brændstoffer til løsning af transportens klima- og miljøudfordringer Michael Mücke Jensen Teknik- og Miljøchef Energi- og olieforum Disposition Flytrafikken Skibstransporten Vejtransporten opsummering

Læs mere

CO 2 -tiltag her og nu

CO 2 -tiltag her og nu For en bæredygtig transport CO 2 -tiltag her og nu Citylogistik og grøn transport v/dorte Kubel, civilingeniør Agenda Hvad er grøn transport? Grøn Transportvision DK CO2 og luftforurening i byer Virkemidler

Læs mere

NORA-elbilprojekt. Dánial Jógvan Hansson

NORA-elbilprojekt. Dánial Jógvan Hansson In no area will innovation be more important than in the development of new technologies to produce, use, and save energy Barack Obama 2009 NORA-elbilprojekt Dánial Jógvan Hansson 2/16/2011 1 Arbeidsgruppen:

Læs mere

Tale til Fossil Frie Thy konference den 28. februar

Tale til Fossil Frie Thy konference den 28. februar TALEMANUSKRIPT Tale til Fossil Frie Thy konference den 28. februar Indledning I er med til at gøre en forskel Udfordringen i transporten Tak fordi jeg måtte komme og være en del af den 4. Fossil Frie Thy

Læs mere

Elektrisk Transport. for bil ombygget til elbil. Kjeld Nørregaard Programleder, Elektrisk Transport

Elektrisk Transport. for bil ombygget til elbil. Kjeld Nørregaard Programleder, Elektrisk Transport TEKNOLOGISK INSTITUT Elektrisk Transport Godkendelsesdokumentation d d k ti for bil ombygget til elbil Kjeld Nørregaard Programleder, Elektrisk Transport Tlf: 7220 1317 / kjn@teknologisk.dk k k Teknologisk

Læs mere

Nyhedsbrev II omkring E-Mobilitet i Nordsøregionen

Nyhedsbrev II omkring E-Mobilitet i Nordsøregionen Nyhedsbrev II omkring E-Mobilitet i Nordsøregionen Kære samarbejdspartnere, Vi ønsker at vore samarbejdspartnere løbende skal holdes informeret om hvad vi laver i og omkring E-mobility. Dette er vores

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommune skal være 100 % selvforsynende med vedvarende energi i år 2020

Ringkøbing-Skjern Kommune skal være 100 % selvforsynende med vedvarende energi i år 2020 Ringkøbing-Skjern Kommune skal være 100 % selvforsynende med vedvarende energi i år 2020 Nærværende præsentation indeholder resultater for undersøgelsen om potentialet og barriererne for privat elbilisme

Læs mere

DONG Energy's elbilprojekt: Project Better Place

DONG Energy's elbilprojekt: Project Better Place DONG Energy's elbilprojekt: Project Better Place Torben V Holm DONG Energy Group R&D 17. oktober 2008 Udfordring I: CO 2 reduktioner i transportsektoren 10% VE i transportsektoren 20% CO 2 -reduktion i

Læs mere

I tilknytning til hvert af temaerne er der i samarbejde med regionens kommuner gennemført tilsvarende temamøder.

I tilknytning til hvert af temaerne er der i samarbejde med regionens kommuner gennemført tilsvarende temamøder. Dette notat indgår som ét af flere notater, der er udarbejdet af Region Midtjylland i forbindelse med forberedelse af arbejdet med strategisk energiplanlægning. Arbejdet hen imod den strategiske energiplanlægning

Læs mere

UDBUD AF ELBILER OG LADEINFRASTRUKTUR Driving Green, 28. august 2014 Lærke Flader, Branchechef i Dansk Elbil Alliance.

UDBUD AF ELBILER OG LADEINFRASTRUKTUR Driving Green, 28. august 2014 Lærke Flader, Branchechef i Dansk Elbil Alliance. UDBUD AF ELBILER OG LADEINFRASTRUKTUR Driving Green, 28. august 2014 Lærke Flader, Branchechef i Dansk Elbil Alliance dato side 1 Forfatter, Titel AGENDA Kort om DEA Status for elbiler i Danmark og EU

Læs mere

Firehjulstrækkernes CO2 emissioner

Firehjulstrækkernes CO2 emissioner Firehjulstrækkernes CO2 emissioner Jørgen Jordal-Jørgensen, Cowi A/S Miljøprojekt Nr. 1156 2007 Miljøstyrelsen vil, når lejligheden gives, offentliggøre rapporter og indlæg vedrørende forsknings- og udviklingsprojekter

Læs mere

EVlinkopladningsløsninger. Den vigtigste succesfaktor for el-bilen

EVlinkopladningsløsninger. Den vigtigste succesfaktor for el-bilen EVlinkopladningsløsninger Den vigtigste succesfaktor for el-bilen Transportadfærden i bymiljøer er i forandring, og elbilen er ved at blive det foretrukne valg blandt byboere, der kører mindre end 20 km

Læs mere

EF-typegodkendelse af køretøjer En introduktion

EF-typegodkendelse af køretøjer En introduktion EF-typegodkendelse af køretøjer En introduktion Version 1 / 30. september 2014 Indhold Hvorfor typegodkendelse? Hvem berører det? CoC og CoP De tre alternativer Forpligtelser og ansvar VBG GROUP SALES

Læs mere

Think City. - erfaringer fra Energistyrelsens forsøgsordning for elbiler. Erfaringer med Think City

Think City. - erfaringer fra Energistyrelsens forsøgsordning for elbiler. Erfaringer med Think City Think City - erfaringer fra Energistyrelsens forsøgsordning for elbiler Model: Think City Sæder: 2-personer Batterikapacitet: 28,3 kwh Batteritype: ZEBRA (NaNiCl 2) Energiforbrug (målt): 510-630 Wh/km

Læs mere

Status og vejen frem for elbilen

Status og vejen frem for elbilen Status og vejen frem for elbilen Segmenteret markedstilgang er nøglen til at få igangsat en effektiv udbredelse af elbiler Branchechef, Lærke Flader El baseret på vind og sol bliver en bærende del af den

Læs mere

Fremtidens Forsyningsmix - Smart Grids

Fremtidens Forsyningsmix - Smart Grids Fremtidens Forsyningsmix - Smart Grids 17. september 2010 Siemens A/S Andreea Balasiu Salgchef Tlf: 44 77 43 75 E-mail: andreea.balasiu@siemens.com Elektrisk energi rygraden i vores samfund Vi betjener

Læs mere

Hvad er brint og kan det bruges I Grønland? Peter Kjeldmann Nukissiorfiit Brint-ansvarlig

Hvad er brint og kan det bruges I Grønland? Peter Kjeldmann Nukissiorfiit Brint-ansvarlig Hvad er brint og kan det bruges I Grønland? Peter Kjeldmann Nukissiorfiit Brint-ansvarlig Præsentation Kort om brint Brints historie Produktion, lagring og forbrug NAHA Brint i Grønland 2 Brint Det mest

Læs mere

Transporten, klimaet og miljøet

Transporten, klimaet og miljøet Transporten, klimaet og miljøet Mikael Skou Andersen EEA: Det Europæiske Miljøagentur EEA understøtter en bæredygtig udvikling og sigter mod at opnå afgørende og målbare forbedringer i miljøets tilstand

Læs mere

Der bliver kørt flere kilometer

Der bliver kørt flere kilometer Baggrund Business Danmark gennemfører hvert år en undersøgelse om medlemmernes kørselsmønstre og holdninger til adfærd i trafikken. Sælgere bruger generelt meget tid i deres biler. Derfor er det interessant

Læs mere

DRIVKRAFTEN BAG START-STOP. INNOVATIVE START-STOP BATTERIER FRA VARTA.

DRIVKRAFTEN BAG START-STOP. INNOVATIVE START-STOP BATTERIER FRA VARTA. DRIVKRAFTEN BAG START-STOP. INNOVATIVE START-STOP BATTERIER FRA VARTA. www.varta-startstop.com EN HELT NY TIDSALDER FOR BATTERITEKNOLOGIEN. Udvikling af vognparken Traditionelle batterier Start-Stop batterier

Læs mere

Hvorfor er Danmark det perfekte foregangsland med elbiler

Hvorfor er Danmark det perfekte foregangsland med elbiler Hvorfor er Danmark det perfekte foregangsland med elbiler Fremtidens danske elbilmarked hvornår og hvordan Dansk Industri 26.08.2009 Anders Bavnhøj Hansen, Energinet.dk, Strategisk planlægning E-mail:

Læs mere

TEKNOLOGISKE UDFORDRINGER FOR MINDRE OPERATØRER. Kate Wieck-Hansen

TEKNOLOGISKE UDFORDRINGER FOR MINDRE OPERATØRER. Kate Wieck-Hansen TEKNOLOGISKE UDFORDRINGER FOR MINDRE OPERATØRER Kate Wieck-Hansen OVERSIGT Politiske udfordringer Afgifter og tilskud Anlægstyper med biomasse Tekniske udfordringer Miljøkrav VE teknologier Samaarbejde

Læs mere

Brint og brændselsceller i fremtidens energisystem

Brint og brændselsceller i fremtidens energisystem Brint og brændselsceller i fremtidens energisystem + PARTNERSKABET FOR BRINT OG BRÆNDSELSCELLER Brint og brændselsceller bidrager til at løse Danmarks store udfordringer Brint og brændselsceller i fremtidens

Læs mere

Personbilers CO 2 -emission

Personbilers CO 2 -emission Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 412 Offentligt Ea Energianalyse Personbilers CO 2 -emission Analyse udarbejdet for brancheforeningen Energi- og olieforum Udarbejdet af Ea Energianalyse 8. september

Læs mere

Elektrisk golfvogn 1-7

Elektrisk golfvogn 1-7 Elektrisk golfvogn 1-7 Golfvognsskitse 2-7 Opstart Drej koblingen og skub hjulet på aksen indtil Quick Release røret lukker. Vær opmærksom på forskellen på højre og venstre hjul Tryk foldeleddet, løsgør

Læs mere

BIOENERGI kort fortalt. Minikraftvarmeanlæg. side 1. Maj 2007. Offentligt elnet. Forbrugssted. Måler. Strøm. Strøm Varme fra motor/ generator

BIOENERGI kort fortalt. Minikraftvarmeanlæg. side 1. Maj 2007. Offentligt elnet. Forbrugssted. Måler. Strøm. Strøm Varme fra motor/ generator Et minikraftvarmeanlæg producerer el og varme. Det fås i mange størrelser, og det koster fra 150.000 kr. og opad. Brændstoffet er dieselolie, naturgas eller planteolie. Maj 2007 I forbindelse med investering

Læs mere

Miljø- og klimaperspektivet i Infrastrukturkommissionens arbejde

Miljø- og klimaperspektivet i Infrastrukturkommissionens arbejde Miljø- og klimaperspektivet i s arbejde seminarium den 7 december i Helsingborg www.infrastrukturkommissionen.dk sammensætning og ramme Nedsat på baggrund af beslutning i den danske regering i august 2006

Læs mere

Fremtidens danske energisystem

Fremtidens danske energisystem Fremtidens danske energisystem v. Helge Ørsted Pedersen Ea Energianalyse 25. november 2006 Ea Energianalyse a/s 1 Spotmarkedspriser på råolie $ pr. tønde 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 1970 '72 '74 '76 '78

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugervejledning Side 3 Brugsanvisning Side 4 Tilpasning af cyklen & tilbehør Side 5 og 6 Det elektriske system Side 7 Fejlmelding Side 8 Periodisk eftersyn af cyklen Side 9 3 BRUGERVEJLEDNING

Læs mere

EcoGrid EU En prototype på et europæisk Smart Grid. Maja Felicia Bendtsen Østkraft Holding A/S September 2012

EcoGrid EU En prototype på et europæisk Smart Grid. Maja Felicia Bendtsen Østkraft Holding A/S September 2012 EcoGrid EU En prototype på et europæisk Smart Grid Maja Felicia Bendtsen Østkraft Holding A/S September 2012 PJ Uafhængig af fossile brændsler i 2050 Energi forbrug i Danmark 300 250 200 150 100 50 1980

Læs mere

Optimal udnyttelse af solcelle-el i énfamiliehus

Optimal udnyttelse af solcelle-el i énfamiliehus Optimal udnyttelse af solcelle-el i énfamiliehus Et Elforsk projekt med deltagelse af: Teknologisk Institut Lithium Balance support fra Gaia Solar Baggrund 4-6 kw anlæg producerer 20 30 kwh på sommerdag.

Læs mere

Fordele ved vejtransport på gas nu og i fremtiden

Fordele ved vejtransport på gas nu og i fremtiden Fordele ved vejtransport på gas nu og i fremtiden Konference om omstillinger i den dieseldrevne, professionelle transport Christiansborg, 27. maj 2008 Asger Myken, DONG Energy asgmy@dongenergy.dk 1 Disposition

Læs mere

Kan elbiler dække bilisternes transportbehov?

Kan elbiler dække bilisternes transportbehov? Kan elbiler dække bilisternes transportbehov? Linda Christensen, DTU Transport, lich@transport.dtu.dk Elbiler er endnu ret sjældne køretøjer i Danmark og for den sags skyld i den øvrige verden. Der er

Læs mere

SOLCELLER energi for alle

SOLCELLER energi for alle SOLCELLER energi for alle 1 LAD SOLEN SKINNE PÅ DIN EL-REGNING Interessen for solcelleanlæg er steget markant de senere år og denne interesse ser ud til at fortsætte ikke mindst fordi det forventes at

Læs mere

KLS Grafisk Hus statusrapport okt. 2011

KLS Grafisk Hus statusrapport okt. 2011 KLS Grafisk Hus statusrapport okt. 2011 Grøn transport i KLS - et projekt under Energistyrelsens forsøgsordning for elbiler Projekttitel: Vejen frem for KLS grøn el til flåden Tilskudsrunde under forsøgsordning

Læs mere

vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler Transport 18. januar 2011 Niels Buus Kristensen

vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler Transport 18. januar 2011 Niels Buus Kristensen vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler Transport 18. januar 2011 Kommissorium Klimakommissionen skal belyse, hvorledes Danmark pålang sigt kan frigøre sig fra afhængigheden af af fossile

Læs mere

Effektiv anvendelse af vindkraftbaseret el i Danmark

Effektiv anvendelse af vindkraftbaseret el i Danmark Effektiv anvendelse af vindkraftbaseret el i Danmark Samspil mellem vindkraft, varmepumper og elbiler RESUME VARMEPUMPER Effektiv anvendelse af vindkraftbaseret el i Danmark Udgivet af Oplag: 500 Rapporten

Læs mere

udvikling a/s www.udvikling-as.dk Elbiler i Danmark Status og perspektiver Oktober 2009 Rapport udarbejdet for:

udvikling a/s www.udvikling-as.dk Elbiler i Danmark Status og perspektiver Oktober 2009 Rapport udarbejdet for: udvikling a/s www.udvikling-as.dk Elbiler i Danmark Status og perspektiver Oktober 2009 Rapport udarbejdet for: Elbiler i Danmark Status og perspektiver INDHOLD 1. FORORD... 2 2. INTRODUKTION... 3 3. TEKNOLOGI...

Læs mere

Ventilation, varmegenvinding, varme, køl og varmt brugsvand i nul-energi huse

Ventilation, varmegenvinding, varme, køl og varmt brugsvand i nul-energi huse Ventilation, varmegenvinding, varme, køl og varmt brugsvand i nul-energi huse 2007 2009 Leverandør af»hjertet«til vinderprojektet i Solar Decathlon 2007. I 2007 leverede Nilan A/S teknologi til vinderprojektet

Læs mere

Prioriteringer ved bilkøb Civilingeniør, Mohamed El Halimi, Energistyrelsen, Miljø- og Energiministeriet

Prioriteringer ved bilkøb Civilingeniør, Mohamed El Halimi, Energistyrelsen, Miljø- og Energiministeriet Prioriteringer ved bilkøb Civilingeniør, Mohamed El Halimi, Energistyrelsen, Miljø- og Energiministeriet Baggrund Som et middel til at reducere CO2-emissionen fra biler har EU bestemt sig for at indføre

Læs mere

Lette transportløsninger

Lette transportløsninger Fuel Tank Solutions Lette transportløsninger Kundeudtalelse Energikompaniet AS Kunde: Energikompaniet A/S Energikompaniet A/S har gennem mange år benyttet HMK BILCON som leverandør af tankpåbygninger og

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Miljørigtige køretøjer i Aarhus. Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune. Aarhus Kommune. Notat - kort version

Indholdsfortegnelse. Miljørigtige køretøjer i Aarhus. Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune. Aarhus Kommune. Notat - kort version Aarhus Kommune Miljørigtige køretøjer i Aarhus Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune COWI A/S Jens Chr Skous Vej 9 8000 Aarhus C Telefon 56 40 00 00 wwwcowidk Notat - kort version Indholdsfortegnelse

Læs mere

Buchberg MC Service Alt i tilbehør og reparationer på MC, scootere og knallerter

Buchberg MC Service Alt i tilbehør og reparationer på MC, scootere og knallerter Præsentation af Piaggio Ape 50: Historie og design Sådan bruges en Ape I Danmark Lovgivning Teknisk Data Dimensioner og Funktioner Hvilke modeller leverer vi Historie og design : I slutningen af anden

Læs mere

dage fri fra stikkontakten! Den bedste energiforsyning, når du er på farten AUTOCAMPER BÅD HYTTE

dage fri fra stikkontakten! Den bedste energiforsyning, når du er på farten AUTOCAMPER BÅD HYTTE 365 dage fri fra stikkontakten! Den bedste energiforsyning, når du er på farten AUTOCAMPER BÅD HYTTE EFOY COMFORT oplader automatisk forbrugerbatteriet. På den måde har du altid tilstrækkelig strøm til

Læs mere

STÆRK STABIL SIKKER MINI CROSSER T-MODEL

STÆRK STABIL SIKKER MINI CROSSER T-MODEL MINI CROSSER T-MODEL LIVSKVALITET... Min Mini Crosser har lettet min hverdag, og jeg glædes ved at køre, hvorhen jeg vil. Lige meget hvem man er, så gør Mini Crosseren hverdagen både nemmere og sjovere.

Læs mere

Samfundet bliver elektrisk

Samfundet bliver elektrisk Samfundet bliver elektrisk reduce..but use with Aarhus 6. juni 2012 Kim Behnke Energinet.dk Sektionschef Miljø, Forskning og Smart Grid Dansk klima- og energipolitik med ambitioner 40 % mindre CO 2 udledning

Læs mere

Titel: Energimæssige effekter af afgiftslempelser for personbiler.

Titel: Energimæssige effekter af afgiftslempelser for personbiler. Titel: Energimæssige effekter af afgiftslempelser for personbiler. Abstract: I dette projekt har vi undersøgt effekten af to forskellige former for lempelser i registreringsafgiften for personbiler: a)

Læs mere