Med elbiler i 25 år. Dansk Elbil Komite. Segway Nordic Sandavägen 1, , Upplands Väsby Tel:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Med elbiler i 25 år. Dansk Elbil Komite. Segway Nordic Sandavägen 1, 194 63, Upplands Väsby Tel: +46 590 855 55 email: info@segwaynordic."

Transkript

1 Segway Human Transporter er noget nær den mest intelligente måde at bevæge sig på - siden hjulets opfindelse. Hop op på Segway'en og en kombination af computerstyring og gyro teknologi holder balancen for dig. - For at køre frem, læn dig fremad Med elbiler i 25 år - for at bremse eller køre baglæns, læn dig tilbage - Højre, venstre styres med et håndtag integreret i styret Segway'en er eldrevet, og kan køre op til 25 km på et fuldt opladet batteri. Og med en topfart på 20 km/t, kan du hurtig og elegant bevæge dig fra A til B i hverdagen. Segway er specielt egnet hvor store afstande skal tilbagelægges - Lufthavne, Messecentre, fabriksområder, hospitaler mm. Segway Nordic Sandavägen 1, , Upplands Väsby Tel: Forhandler i Danmark: Sampling Service Østergade 26A 4. Sal 1100 København K Tel: Dansk Elbil Komite

2 Et historisk tilbageblik Af Jørgen Gullev DEK Ved en optælling i 1896 fandtes der i USA 1681 dampdrevne, 1575 eldrevne og 986 benzindrevne biler. I 1915 var der ca. 100 virksomheder i USA, der producerede elbiler, og den årlige produktion af elbiler i USA lå på ca personbiler og 4000 last- og varevogne. Elbilen var således tidligt på færde, men de to verdenskrige satte udviklingen på elbil området i stå til fordel for benzin- og dieseldrevne biler. Først op i 1960 erne steg interessen igen for elbiler. I april 1967 bragte BT således en helside med overskriften:»elbilerne er på vej, kan skabe forbud mod benzindrevne biler i byområderne«. Forskningsleder Johs. Jensen fra Energilaboratoriet på Odense Universitet var i disse år en drivende kraft på elbilområdet og tog sammen med fuldmægtig Asger Høeg fra Ministeriet for offentlige arbejder, kontorchef C.W. Kallenbach fra Industrirådet og informationschef Jørgen Gullev fra NESA initiativ til dannelsen af en dansk sektion af den nyoprettede europæiske elbilassociation AVERE. Det første bestyrelsesmøde i Dansk Elbil Komité, AVERE, blev holdt i Industrirådet den 6. juni 1980, og allerede på et bestyrelsesmøde i januar 1981 blev der taget skridt til en henvendelse til Ministeriet for skatter og afgifter for at få lempet afgifterne på elbiler. I marts 1982 blev der opnået fritagelse for registreringsafgift for elbiler. Senest her i 2004 er denne afgiftsfritagelse endnu engang blevet forlænget ved Elbil Komitéens mellemkomst, nu frem til udgangen af Ved udgangen af året 1982 havde Dansk Elbil Komité 53 medlemmer fordelt på 47 firmamedlemmer og 6 personlige medlemmer. Hovedparten af firmamedlemmerne var danske elselskaber, der så en interesse i at fremme brugen af de miljøvenlige elbiler til kørsel i bymæssige områder. Se mere om vores virke på Valence Technology, der er en batteriproducent, viste en Toyota Prius udstyret med et 9kWh letvægts lithiumpolymer batteri. Dermed skulle man have opnået en ideel kombination både for den daglige transport og for de længere ture. Brændselscelle-hybrid Den tredje mulighed er en brændselscelle-hybrid, der er en elbil med onboard produktion af el i en brændselscelle. Brændselscellen kan drives af "brændsel" udvundet af forskellige former for vedvarende energikilder som f.eks. biomasse, vind- eller vandkraft. Flere af disse "brændsler" - ethanol og methanol - har samtidig den fordel, at de let vil kunne indpasses i den eksisterende samfundsmæssige infrastruktur på linie med den eksisterende distribution af f. eks. benzin og olie, da de i modsætning til brint er tilforladelige væsker ved normale temperaturer. Selvom den indgående brændselscelle leverer hovedparten af den el, der forbruges i en brændselscelle-hybrid bil, så er det mest hensigtsmæssigt såvel teknisk som økonomisk, at kombinere den med et passende batteri til at levere spidseffekter. Denne løsning muliggør også, at bremseenergien kan opsamles og gør det yderligere muligt, at anvende bilen som plug-in -hybrid. DaimlerChrysler demonstrerede på EVS21- konferencen brændselscelle-versioner både med brint og methanol. Også Toyota præsenterede på EVS21 deres bud på en brændselscellehybridbil den såkaldte FCHV(Fuel Cell Hybrid Vehicle). El er fremtiden i transportsektoren Mulighederne for at forbedre transportsektorens drivsystemer hen imod en både renere teknologi og en mere effektiv udnyttelse af de eksisterende energikilder, blev meget klart demonstreret på EVS21 i Monaco. Løsningerne findes allerede i dag, og som beskrevet er en masse ny teknologi under udvikling. Ved de rette politiske initiativer med henblik på et effektivt samarbejde med såvel de toneangivende bilproducenter som de store olie- og benzinselskaber kan den nye teknik bringes i anvendelse allerede nu og dermed på sigt løse de mange miljømæssige belastninger transportsektoren giver anledning til. Samtidig vil en større andel af el i transportsektoren medvirke til at reducere de stadig stigende problemer med energi- brændstofleverancer fra politisk ustabile områder i verden. Intet er mere forkert end at erklære elbilen for død. Den lever derimod, som det fremgår af dette skrift, i bedste velgående. I løbet af relativ få år vil el baseret transport være en betydende del af en energi- og miljørigtigt trafikløsning, såvel hvad angår personbiler og varevogne som hele det offentlige trafiksystem

3 Venturi - to sædet roadster For dieselbilen er det lidt højere, nemlig 18%. De bedste hybridbiler opnår 26%. Men disse tal er langt under det, der kan opnås med en elbil, som ved anvendelse af el til batteriopladning produceret på basis af vedvarende energi ( vand- eller vindkraft) kan opnå mellem 55 og 65% energieffektivitet. Der er således store energibesparefordele ved den enkle elbil, men samtidig også begrænsninger på bl.a. rækkevidde og hastighed. Nye elbiler i Monaco 2005 Mange indikationer viser dog, at elbilen vil leve videre i flere udgaver. Flere af disse blev vist på den seneste EVS 21 (verdenskonference og udstilling for eldrevne køretøjer) i Monaco i april Den enkle elbil kunne opleves i flere nye spændende udgaver såsom Venturi s flotte tosædede roadster. En anden var indiske REVA med flere udgaver. Endelig bør nævnes ZYTEK s nye udgave af Daim lerchryslers SMART med det såkaldte ZEBRA batteri. En anden udgave er som foran omtalt elbil som plug-in -hybrid, der er en hybridbil med et væsentligt større batteri, end det der i dag normalt anvendes i hybridbiler. Det større batteri muliggør, at det meste af den daglige kørsel f.eks. i byområder kan klares med elenergi fra stikkontakten (plug-in), og på de længere ture kører man på en optimalt udnyttet forbrændingsmotor. Indiske REVA EB 90 Falkevej 11, 6705 Esbjerg Ø. DK - Danmark Tlf Fornyet interesse for elbiler Af Jørgen Horstmann DEK Stærke stigninger i oliepriserne og transportsektorens næsten totale olieafhængighed skabte i begyndelsen af 1980 erne en fornyet interesse for elbiler. Elbiler kan blive meget energieffektive og miljøvenlige transportmidler og åbner samtidig mulighed for at udnytte vedvarende energi. Kvalitetsbatterier til konkurrencedygtige priser! Få god vejledning hos fagmand i batterier gennem 20 år. Batterier til Ellert og Kewet Alternativ -3- Fliesbatteri Fax Se mere I Californien har myndighedernes krav til bilfabrikkerne om at markedsføre og sælge Zero Emissions Vehicles (ZEV), været en drivende kraft bag bilfabrikkernes udvikling af helt eller delvis elektriske køretøjer. Kravene var oprindeligt udformet, så de reelt kun kunne opfyldes af elbiler med batterier eller brændselsceller. Danmark var tidligt fremme med produktion og markedsføring af elkøretøjer. På privat initiativ startede i 1987 produktion af det lille elkøretøj City- El ellerten -, som med ca solgte eksemplarer i mange år var det mest solgte elkøretøj i verden. Ligeledes på privat initiativ startede i 1991 produktionen af KEWET El-Jet, der i alt er produceret i ca eksemplarer og eksporteret til mange lande. Der blev ikke afsat offentlige midler til at støtte forskning og produktudvikling af disse projekter, og begge fabrikker har senere måttet ind-

4 stille produktionen i Danmark. I Frankrig indgik staten, det nationale elselskab (EDF) og de store bilfabrikker i 1992 og 1995 to visionære rammeaftaler om udvikling, produktion og markedsføring af et større antal elbiler. Formålet var at tilvejebringe de nødvendige forudsætninger og ressourcer til at opbygge et marked for elbiler i Frankrig. Baggrunden var dels at bidrage til at løse de store luftforurenings- og støjproblemer fra trafikken i de større franske byer, dels at ruste den franske bilindustri til en placering på eksportmarkedet i forbindelse med en fremtidig international miljølovgivning på transportområdet bl.a. i Californien. Danske elbiler Mini-El City Mini-El - eller Ellerten, som den hurtigt blev døbt, er et énmandskøretøj, men med plads bag føreren til et barn eller til bagage. Motoren var i Mini-El en jævnstrømsmotor på 750 W, og i den senere Mini- El City en jævnstrømsmotor på 2,5 kw. Batterierne er blybatterier med en samlet spænding på 36 Volt. Ellerten har en indbygget lader, der kan tilsluttes en almindelig 10 A stikkontakt. Tophastigheden er km/t og rækkevidden km. Prototypen var udviklet af ingeniør Steen V. Jensen og blev første gang -4- præsenteret for offentligheden i Filosofien bag Ellerten var, at mere end 80 % af befolkningen har mindre end 15 km til arbejde, og at mere end 90 % af alle, der anvender bil til arbejde, kører alene. Prototypen blev udviklet med støtte fra Teknologistyrelsen, som blev projektets eneste større tilskud fra det offentlige. Projektet blev uden resultat søgt finansieret på traditionel vis. Finansieringen blev i stedet tilvejebragt fra næsten 3000 mindre private investorer, der i alt investerede ca. 90 mio. kr. i projektet. Der blev etableret en virksomhed Eltrans A/S, der opførte en ny fabrik i Randers. I 1987 blev de første serieproducerede Ellerter sendt på markedet under navnet Mini-El. I slutningen af 1987 begyndte de første børnesygdomme at vise sig, og fabrikken måtte flere gange tilbagekalde alle Ellerter for at ændre konstruktionen. Omkostningerne ved tilbagekaldelserne var store, og i oktober 1988 blev Eltrans A/S begæret konkurs. Det lykkedes imidlertid at rekonstruere virksomheden. En række større investorer gik ind med ny aktiekapital, og i maj 1989 blev dannet et nyt selskab El Trans 89 A/S. Planen var at løse de mange tekniske problemer, der havde været tidligere og derefter sende en gennemtestet version på gaden. Næste generation af elbiler/miljøbiler? Af Per Jørgensen Møller DEK Den enkle elbil, der er baseret på et drivsystem med en konventionel elmotor og et batteri, har en ganske lang historie bag sig, og der er gennem tiden gjort mange forsøg på, at gøre den til en del af den enorme bilpark, der i dag eksisterer i ethvert moderne samfund. Det er endnu ikke lykkedes, men for hver generation kommer man da lidt nærmere målet. Den seneste europæiske indsats blev iværksat med en ny generation af elbiler fra bl.a. Citroën og Peugeot i begyndelsen af 1990'erne. Mange fuldskala forsøg Store fuldskala forsøg blev udført i La Rochelle og i flere storbyer i Vesteuropa gennem halvfemserne og optimismen var stor. Tidligere årtiers problemer med at fremskaffe fossile brændstoffer til rimelige priser var selvfølgelig en af årsagerne til, at man både i befolkningen og offentlige instanser følte, at nu burde der gøres noget. Men også problemer med miljøet i indre byområder og en generel påvirkning af befolkningens helbredstilstand gjorde, at man kunne retfærdiggøre, at bruge både private og offentlige udviklingspenge på at forsøge udviklet bedre fremtidige transportmidler i -17- form af bl.a. elbiler. Som det er sket før mindskedes interessen for elbiler imidlertid, og de igangværende forsøg blev faset ud i stilhed. Der er blevet skrevet mange fine rapporter og sommetider kan man få den opfattelse, at det måske var hovedformålet, men hvad værre var, verden er ufortrødent fortsat med de traditionelle miljøbelastende teknologier på de fleste transportområder. Japanske miljøbiler De japanske bilproducenter har dog fortsat en indsats på udviklingen, og resultatet er blevet flere ganske udmærkede miljøbiler, der grundlæggende baserer sig på relativ traditionel teknologi med tilføjelse af miljøforbedrende aggregater. Det er således muligt at opsamle bremseenergi og forbedre virkningsgraden og emmisionstal på benzinmotoren. Når det endelige resultat for de såkaldte hybridbiler, som Toyota Prius og Honda Insight, skal gøres op, må det konstateres, at forbedringen er moderat og vel ikke meget bedre end det, der kan opnås med simplere midler som f. eks. i VW s 3L Lupo. Virkningsgrad på 14 % Et af nøgletallene for et transportmiddels effektivitet er udnyttelsesgraden af energien fra kilde til hjul. I en moderne benzindrevet bil med almindeligt drivsystem har man en virkningsgrad på ikke meget mere end ca. 14%.

5 omfatter disse selskaper: Enviro Elbilsalg AS, Drammen, Norge Services Nordiques SARL, Mont Saint Aignan, Frankrike Kontakt vår hovedforhandler i Danmark: John Eriksen, 6070 Christiansfeld Tlf.: Enviro Elbilsalg AS har 6 ansatte og importerer og selger elektriske biler fra PSAgruppen. Vi utfører i tillegg service og foretar reparasjoner på disse bilene. Kontakt oss hvis du har problemer med el-bilen din! Vi lagerfører deler som elektronikkboks, pumper, varmeapparater etc! Vi importerer også andre elektriske kjøretøyer; blant annet den elektriske sykkelen Le Vélec. Den blir nå lansert i flere europeiske land. Lithium - ion: Endelig gjennombrudd? Høsten 2005 skal vi testkjøre to Peugeot 106 med to forskjellige Li-ion batteripakker. Følg med på I samarbeid med finske, svenske og danske interessenter, skal vi opprette et selskap med hovedformål å introdusere elektriske busser (Li-ion) i disse landene. Aps CityEL en anden måde at køre ind i fremtiden på CityEL er en alternativ eldrevet transportform. En fremtidsorienteret løsning, som forener hensynet til moderne menneskers daglige transportbehov med optimal miljøvenlighed og lave driftsomkostninger Ønskes en præsentation af køretøjet CityEL evt. med prøvekørsel. Tøv da ikke med at sende en med navn, adresse og tlf. nummer. Du vil da hurtigst muligt høre fra os. CITYEL ApS Spurvevænget Assens CVR nr Telefon: Fax: Mobil:

6 Det nye selskab satsede især på at få elektronikken forbedret. Den nye udgave af Ellerten blev kaldt "Mini-El City". Man valgte samtidig at montere en større motor, hvilket betød, at Cityudgaven kunne køre omkring 50km/t og havde en bedre acceleration. Salg til udlandet, især Tyskland, Østrig og Schweiz, startede også i denne periode. I efteråret 1995 blev produktionen flyttet til Tyskland hvor Ellerten stadig produceres af CityCom A/G. Den ligner stadig sig selv, men er løbende moderniseret. Ellerten har i 2003 fået en dansk importør: CityEl ApS. Der er i dag omkring 325 indregistrerede Ellerter tilbage i Danmark, hvilket er et højt tal, da den ikke har været i produktion i 10 år her i landet. De fleste er fra starten af produktionen i 1987 og Kewet Kewet El-Jet 5 er en 2-personers bil, der fra grunden er udviklet som elbil. Model 5 er udstyret med blybatterier med en batterispænding på 72 volt og en motor på 12 Kw. Model 5 findes også i en varevognsudgave. Tophastigheden er ca. 80 km/t og rækkevidden km. Den har en indbygget lader, der kan tilsluttes en almindelig 10 A stikkontakt. I 1988 gik fabrikant Knud Erik Westergaard i gang med at udvikle en dansk elbil. Efter egne investeringer i -6- størrelsesordenen 25 millioner kr. i udviklingsomkostninger og til produktionsfaciliteter rullede den første KEWET ud af produktionshallen i Hadsund i Forinden var bl.a. gennemført en vellykket crash-test hos TNO i Holland, og bilen modtog en dansk designpris. Fabrikken var blandt de første med produktion af en egentlig elbil. For at nå en realistisk salgspris var det nødvendigt at vælge velkendt og forholdsvis billig teknologi. Det betød på daværende tidspunkt en jævnstrømsmotor og blybatterier. Mere avancerede motortyper og tilhørende elektronisk styring med effektelektronik var dengang uforholdsmæssigt dyre. Fabrikken undersøgte også mulighederne for andre batterityper. Ni-Cd batterier var meget dyre, og indholdet af cadmium forekom ikke attraktivt til en miljøvenlig bil. Man ønskede i fremtiden at satse på lithium-ion batterier og forhandlede om udvikling af sådanne batterier. Den danske batterifabrik Danionics, der arbejdede med udvikling af lithium-polymer batterier var også en mulighed. Men først her i år senere - synes lithium-ion batterier at komme på markedet til realistiske priser. De første KEWET El-Jet blev solgt i Danmark, men bilen vakte stor interesse i udlandet. I løbet af blev elbilen godkendt af myndighederne i alle europæiske lande og i en Avancerede hjulmotorer, nyeste effektelektronik og effektive lithium-ion batterier er nøglekomponenter bag denne høje ydeevne. Principperne bag prototyperne kan benyttes til køretøjer i mange forskellige størrelser og anvendelser, fra mini-elbiler til busser eller varebiler. Principperne er velegnede til masseproduktion og vil derigennem kunne billiggøres. Brændselsceller til transportformål er i dag på et tidligt udviklingstrin, og det er vanskeligt at vurdere levetid, effektivitet og fremstillingspris om år. Det er stadig genstand for forskning, hvorledes en elbil med brændselsceller mest hensigtsmæssigt kan Eliica projektet er med 8 hjulmotorer -15- udformes. Muligheden for at kunne regenerere bremseenergien taler for, at elbilen principielt vil være en batteridrevet elbil med en brændselscelle som range extender. Balancen mellem batterikapacitet og brændselscellekapacitet vil afhænge af den kommende udvikling i priser, effektivitet og levetid for disse komponenter. Det er en væsentlig problemstilling, at det samlede energiforbrug for en systemopbygning med brændselsceller, hvor brinten til drift af brændselscellen fremstilles ved elektrolyse, er 2 3 gange højere end det enklere system, hvor elbilen forsynes fra lithium-ion batterier. (www.eliica.com)

7 Verdens letteste Verdens hurtigste Verdens stærkeste Verdens bedste range Verdens mest intelligente Danmarks eneste Kewet Eljet model 5 række lande uden for Europa, herunder USA. En betydelig del af produktionen blev eksporteret til disse lande. Indtil 1995 blev Kewet en produceret i Hadsund som en håndværkspræget produktion. En mere industrialiseret produktion med henblik på langt højere styktal blev planlagt og sat i gang i Nordhausen i det tidligere Øst- Tyskland, hvor der var muligheder for at opnå etableringsstøtte fra de tyske myndigheder. Men det gik ikke som planlagt. Bl.a. problemer med støtten fra de tyske myndigheders førte til, at de to firmaer - KEWET Salg og KEWET Industri blev erklæret konkurs i I august 1998 blev KEWET International dannet for atter at producere KE- WET El-Jet i Hadsund. Det viste sig ikke muligt at skaffe ny finansiering til en industriel produktion i Danmark, og med lave produktionstal i en manuelt præget produktion var det ikke muligt at opnå en tilfredsstillende økonomi. Rettighederne til KEWET El-Jet og produktionsværktøjer blev i 1999 solgt til Norge og KEWET fremstilles nu af firmaet ElBil Norge. I Norge er bilen løbende blevet forbedret. Bilens design og grundkoncept er fastholdt, men en række komponenter er udskiftet i takt med brugererfaringer og mulighederne for at købe især forbedrede elektriske komponen- -7-

8 ter til gunstige priser. Fabrikken har i 2005 præsenteret en version med lithium-ion batterier. Markedsbetingelserne for elbiler i Norge har været langt gunstigere end i Danmark, ligesom kundekredsen med hovedvægt i Oslo-området har været mere koncentreret og dermed lettere at betjene. Fabrikken planlægger en væsentlig udvidelse af produktionskapaciteten i nye lokaler. Der skete også i Danmark gennem årene en løbende udvikling af KEWET El-Jet. KEWET EL-Jet blev produceret i 5 personbilmodeller, og en varevognsudgave, der blev udviklet bl.a. i samarbejde med Fredericia Kommune. Der er i alt produceret ca KEWET El-Jet, hvoraf ca. 1/3 er solgt i Danmark. I Danmark blev ca. halvdelen solgt til private, og ca. halvdelen til kommuner, elselskaber samt enkelte firmaer, der ofte især var interesserede i elbilens reklameværdi som bidrag til et miljøvenligt image. Ny generation af elbiler Som led i rammeaftalen med den franske stat blev i 1993 indledt et stort toårigt praktisk forsøg med elbiler i byen La Rochelle, hvor 25 Citroën AX electrique og 25 Peugeot electrique tilsammen kørte mere end km. Erfaringerne fra forsøget spillede en vigtig rolle i færdigudviklingen og tilpasningen af biler, ladeudstyr mv. Man testede bl.a. både blybatterier og Ni-Cd batterier, og resultaterne viste klart, at man kun kunne opnå den nødvendige rækkevidde og driftsstabilitet med Ni- Cd batterierne. Man valgte derfor at benytte Ni-Cd batterier fra den franske SAFT-koncern, selv om de er væsentligt dyrere end blybatterier. Disse franske elbiler er meget velkørende og har vist sig at være velkonstruerede og pålidelige. De har været det hidtil mest seriøse bud på en elbil, der kan masseproduceres til en rimelig pris og realistisk kunne markedsføres i Californien, hvis ZEV-kravet var blevet fastholdt. Citroën Saxo Electrique adskiller sig i det ydre ikke væsentligt fra en benzin-udgave af Saxo, bortset fra den lille klap på højre forskærm, der skjuler ladestikket. Elmotoren er en 11kW jævnstrømsmotor med en maksimal ydelse på 20 kw. Elmotoren er sammenbygget med gearkassen og er konstant tilkoblet forhjulene. Der er derfor hverken kobling eller gear, og kørslen minder en del om kørsel med automatgear Specifikationer: Personbil: 4-5 personer Benzinvarmer: 10 liter benzin Rækkevidde: 75 km Drivbatteri: 20 stk. Ni-Cd. batterier à 6 V 100 Ah (væskekøling) Tophastighed: 91 km/t Nominel batterispænding: 120 V Acceleration 0-50 km/t: 8,3 sek. Opladning: 230 V-16 A, CEE-stik den nyeste teknologi som lithium-ion og lithium-polymer batterier og permanentmagnetmotorer ønsker Diavelo at udvikle helt nye koncepter med lette og funtionelle el-cykler. Det bliver spændende at følge denne udvikling. Hybridbiler Toyota introducerede i 1997 sin første hybridbil Toyota Prius i Japan. Det er en bil i mellemklassen, der både har en forbrændingsmotor og en elmotor. I starten af 2004 lancerede Toyota næste generation Toyota Prius II, der er blevet meget efterspurgt. En række lande giver særlige fordele til køberne af hybridbiler for at fremme introduktionen af ny innovativ teknologi, og alene Toyota har i dag solgt mere end af disse biler, fortrinsvis i Japan og USA. I 2005 forventer Toyota at producere hybridbiler. I dag satser de fleste bilfabrikker på at udvikle og markedsføre hybridbiler. Toyota har annonceret, at man fra 2012 vil sælge hybridversioner af alle fabrikkens bilmodeller. Nye regler for tætte, indre byområder i byer i Californien åbner for en udvikling af de såkaldte plug-in hybridbiler, der har en batterikapacitet, så de kan oplades fra elnettet og køre mindst 10 miles i ren eldrift i bymæssige områder. En kommende satsning på plug-in hybridbiler vil kunne betyde masseproduktion og dermed billiggørelse af nøglekomponenter som avancerede elmotorer og batterier. Denne udvikling vil samtidig muliggøre og helt sikkert medføre en mere konkurrencedygtig produktion af avancerede batteridrevne elbiler, som har en enklere konstruktion end hybridbiler og vil derfor kunne produceres billigere. Teknologiske udviklingsperspektiver - Lynladning - Hurtig acceleration - Tophastighed på op til 400 km/t - Rækkevidde op til 320 km Der er i dag demonstreret prototyper af batteridrevne elbiler med avanceret teknologi, som viser, at der i dag ikke er reelle tekniske begrænsninger i den ydeevne, der kan opnås med batteridrevne elbiler. Et eksempel på dette er Eliicaprojektet, der er gennemført på Keio universitetet i Japan. De udviklede prototyper har en meget hurtig acceleration, en tophastighed på næsten 400 km/t, en rækkevidde på 320 km ved 100 km/t og mulighed for lynladning. Ved almindelige hastigheder er energiforbruget meget lavt

9 130 km/t og op til 250 km rækkevidde med lithium-jon batterier Efter 1999 har der som foran anført ikke været batteriproblemer i de franske elbiler. Fra 2006 må Ni-Cd batterier imidlertid ikke anvendes i nye biler i EU, idet tungmetallet cadmium er miljøbelastende. Men nye lithium-ion batterier, som i flere år har været kendt i mobiltelefoner og bærbar elektronik, er nu på vej til elbiler. El-drevet post cykel fra Diavelo -12- Der er allerede demonstreret prototyper af avancerede elbiler med lithiumion batterier og mulighed for lynladning, som viser, at der i dag ikke er reelle tekniske begrænsninger i den ydeevne, der kan opnås med batteridrevne elbiler. Med lithium-ion batterier og ny motorteknologi vil en 4-personers elbil i dag typisk kunne have en tophastighed på 130 km i timen, en rækkevidde på km på en opladning og mulighed for lynladning. El-scootere og el-cykler Mens batteridrevne elbiler har haft vanskeligt ved at nå en egentlig masseproduktion produceres el-scootere og især el-cykler i meget store antal. De vigtigste producenter er Japan, Taiwan og Kina, men også i Europa produceres en del el-scootere og el-cykler. Mange lande ønsker at komme af med de mange totaktere, der i storbyerne bl.a. i Sydøstasien er årsag til en massiv luftforurening. I en kinesisk storby har man besluttet helt at forbyde salg af nye to-taktere fra Samtidig er i byen etableret en fabrik til masseproduktion af el-scootere. I disse år er også et dansk firma Diavelo kommet på banen med design, udvikling og produktion af avancerede elcykler. Ved at arbejde med Citroën Saxo Electrique med Citroën Berlinge Electrique i baggrunden L, h og b: 3,718; 1,390; 1,595 Opladningstid: max. 8 timer Egenvægt : 1075 kg Totalvægt 1400 kg Elforbrug: (ab stikkontakt) ca. 200 Wh/km Berlingo CityVan Electrique har principielt samme opbygning af det elektriske drivsystem som SAXO en. Den har dog en større batterikapacitet og et højere spændingsniveau, hvilket muliggør en højere effekt for elmotoren. Bilens store fortrin er det store varerum, der giver offentlige myndigheder og firmaer langt flere muligheder for at anvende Berlingo en i forhold til SAXO en. Den nåede derfor også hurtigt et større salgstal. Den nye generation af elbiler fra de store franske bilfabrikker skabte store -9- forventninger til elbilen som et miljøvenligt og energieffektivt alternativ til traditionelle biler. Næsten alle elbilbrugere har givet udtryk for stor tilfredshed med bilernes køreegenskaber, særlig i bytrafik. Det er langt mindre stressende at køre med elbil i tæt bytrafik med mange køer og hyppige stop. Accelerationsevnen for de nye elbiler er god, og bilerne følger fint med i trafikken. Det lave støjniveau inde i bilen opfattes af alle som en stor fordel. De fleste har kunnet tilpasse deres kørsel til bilernes begrænsede rækkevidde på km på en opladning. Næsten alle elbilbrugere har dog en længere rækkevidde som højeste prioritet for fremtidens elbiler. Men også elbilerne fra de store bilfabrikker havde børnesygdomme. I de

10 første år var der ikke problemer med nye elbilers Ni-Cd batterier. Men efterfølgende har pålideligheden ofte været skuffende og har påvirket det samlede indtryk af erfaringerne med elbiler i Danmark unødvendigt negativt. En dansk undersøgelse peger på, at hovedårsagen har været materialeproblemer i battericellerne. Problemerne har vist sig for de fleste Ni-Cd batterier, som blev produceret frem til I begyndelsen af 1999 blev problemet rettet, og de batterier, der er produceret senere, har ikke haft samme hyppige nedbrud. Det skønnes, at der i alt er solgt Citroën elbiler i Danmark, hvoraf lidt over halvdelen er Berlingo er. Langt hovedparten er solgt til kommuner og elselskaber. 6 er købt af statslige styrelser, 16 af private firmaer og 5 af privatpersoner. Opgørelsen tegner et billede af, hvem der købte de nye Citroën elbiler. Senere har flere private købt brugte elbiler, når de første købere af den ene eller anden grund har ønsket at sælge elbilerne. En del er også solgt til Norge, hvor myndighederne især i Oslo-området har gjort det væsentligt mere økonomisk attraktivt at køre i elbil, end det er tilfældet i Danmark. Ford TH!NK City Ford Think City er en to-personers bil, der fra grunden er udviklet som en elbil. Den har en tophastighed på 90 km/t og en rækkevidde på ca. 85 km. Elmotoren fra Siemens, er en vandkølet 3-fase asynkron induktionsmotor med en maksimal effekt på 27 kw. Batterierne er Ni-Cd batterier fra den franske SAFT-koncern af samme type som Citroën benytter. Th!nk City har mulighed for at lade ved såvel 10 A som 16 A. Th!nk elbilen blev produceret i Norge indtil slutningen af Karosseriet er støbt af gennemfarvet termoplast. Overrammen af ekstruderet aluminium og underrammen af galvaniseret højstyrkestål blev fremstillet af danske underleverandører. Bilen blev oprindeligt udviklet og produceret af det norske firma PIVCO. PIVCO blev i 2000 købt af Ford og produktion og salg blev genoptaget under navnet Ford Th!nk City. Den største del af produktionen blev eksporteret til USA (Californien), men bilen blev også markedsført i Norge og Danmark af firmaet Th!nk Nordic. Fords hovedinteresse var at kunne producere elbiler til det californiske marked for at kunne opfylde kravene om en andel af ZEV, der var gældende for alle bilfirmaer, der ønskede at sælge biler i Californien. Med investeringer i størrelsesorden Ford TH!NK City 100 mio. US$ igangsatte Ford samtidig en videreudvikling af bilen og produktionsprocessen, med henblik på at opnå et forbedret produkt og en mere rationel produktion. I januar 2002 introducerede Ford den nye Ford Th! nk City i Los Angeles. I august 2002 annoncerede Ford imidlertid, at man ikke længere ønskede at producere bilen, og at fabrikken i Aurskog ville blive lukket og solgt. Fords beslutning om at stoppe produktionen af Th!nk City var direkte foranlediget af Californiens beslutning om at man alligevel ikke ville gennemføre de strenge miljøkrav (ZEV-kravene). Ifølge norsk presse ønskede Ford herefter ikke længere at producere elbiler, som konkurrerede med Ford egne low emission biler. Fabrikken blev solgt i december I 2004 kom det frem i Norge, at Ford var i gang med at skrotte ca. 450 Th! nk City, der havde kørt i Californien. Ford ønskede ikke at sælge dem til norske købere, der ellers stod i kø for at købe dem. Efter protester fra norske miljøorganisationer og en direkte henvendelse til Ford fra den norske regering ændrede Ford imidlertid beslutning og accepterede at sælge de tilbageværende ca. 300 biler gennem Ford-forhandlere i Norge. Der nåede at blive solgt ca. 20 Ford Think City elbiler i Danmark

Taxibranchen på vej mod grønnere tider

Taxibranchen på vej mod grønnere tider Taxibranchen på vej mod grønnere tider Fremme af klima- og energieffektive løsninger i taxibranchen. Indhold Forord 3 Kommissionens sammensætning 3 Taxikommissionens konklusioner 4 Derfor skal taxien være

Læs mere

Dansk transport uden kul og olie - hvordan? Et oplæg til debat om hvordan dansk transport bliver uafhængig af fossile brændsler inden 2050

Dansk transport uden kul og olie - hvordan? Et oplæg til debat om hvordan dansk transport bliver uafhængig af fossile brændsler inden 2050 Dansk transport uden kul og olie - hvordan? Et oplæg til debat om hvordan dansk transport bliver uafhængig af fossile brændsler inden 2050 1 Dansk transport uden kul og olie hvordan? Et oplæg til debat

Læs mere

1 Vores energi VORES ENERGI REGERINGEN NOVEMBER 2011

1 Vores energi VORES ENERGI REGERINGEN NOVEMBER 2011 1 Vores energi VORES ENERGI 1 REGERINGEN NOVEMBER 2011 2 1 Vores energi 1 Vores energi Klodens svindende ressourcer og den stigende globale efterspørgsel efter energi presser priserne på de fossile brændsler

Læs mere

Bæredygtig transport bedre infrastruktur

Bæredygtig transport bedre infrastruktur Bæredygtig transport bedre infrastruktur December 2008 Regeringen Indhold Del 1 Del 2 Del 3 Grøn transportvision DK 6 Mindre trængsel bedre mobilitet 18 En grøn investeringsplan 42 Grønne bilskatter 8

Læs mere

ALT OM FIRMABILEN. Firmakortet tilpasset dit behov

ALT OM FIRMABILEN. Firmakortet tilpasset dit behov ANNONCE HELE DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET ANNONCE ALT OM FIRMABILEN April 2007 Stadig flere firmabiler Flere og flere af de personbiler, der sælges i Danmark, bliver solgt som firmabil,

Læs mere

FOKUS PÅ BLYBATTERIER HÅNDTERING OG TEKNISK INFORMATION OM BLYBATTERIER

FOKUS PÅ BLYBATTERIER HÅNDTERING OG TEKNISK INFORMATION OM BLYBATTERIER FOKUS PÅ BLYBATTERIER HÅNDTERING OG TEKNISK INFORMATION OM BLYBATTERIER BLYBATTERIER EN UDDØENDE TEKNOLOGI? NEJ, TVÆRTIMOD! Behovet for lagret energi er større end nogensinde, og vi vil med denne brochure

Læs mere

Bilfærgernes Rederiforening. Grønnere Færgefart i Danmark

Bilfærgernes Rederiforening. Grønnere Færgefart i Danmark Bilfærgernes Rederiforening Grønnere Færgefart i Danmark (OSK-ShipTech 131060.3083.05) Date: 12.12.2014 Sign: ssk/khm Kunde: Kunde Navn: Kontakt person: Bilfærgernes Rederiforening Peter Wallbohm Olsen

Læs mere

Smart Grid i Danmark

Smart Grid i Danmark Smart Grid i Danmark Indhold Forord... 4 Resume...5 Rammer og forudsætninger for rapporten... 8 1. Energisystemet står ved en skillevej... 9 1.1 Danmarks klima- og energimål vil ændre vilkårene... for

Læs mere

Vækst med vilje Regeringen Maj 2002

Vækst med vilje Regeringen Maj 2002 Vækst med vilje Regeringen Maj 2002 Vækst med vilje Vækst med vilje Trykt i Danmark, maj 2002 Oplag: 4000 ISBN: Trykt udgave 87-7862-141-0 ISBN: Elektronisk udgave 87-7862-143-7 Produktion: Schultz Grafisk

Læs mere

Dansk strategi for udvikling af SOFC-brændselsceller 2010 2020

Dansk strategi for udvikling af SOFC-brændselsceller 2010 2020 National SOFC-strategi, 2010-2020 Page 1 / 37 Dansk strategi for udvikling af SOFC-brændselsceller 2010 2020 Partnerskabet for Brint og Brændselsceller i Danmark SOFC-strategigruppen National SOFC-strategi,

Læs mere

Fremtidens transport. En undersøgelse af befolkningens holdninger til privat og kollektiv transport

Fremtidens transport. En undersøgelse af befolkningens holdninger til privat og kollektiv transport Fremtidens transport En undersøgelse af befolkningens holdninger til privat og kollektiv transport Januar 2011 2 Fremtidens transport 3 Fremtidens transport Resume Transportsektoren tegner sig for 30 procent

Læs mere

ROCKWOOL NEWSLETTER. Eiffeltårnet renoveret med ROCKWOOL isolering. Mød formanden. Stærkt salg i Rusland. Fra start i Indien. Et ROCKWOOL vindue, tak

ROCKWOOL NEWSLETTER. Eiffeltårnet renoveret med ROCKWOOL isolering. Mød formanden. Stærkt salg i Rusland. Fra start i Indien. Et ROCKWOOL vindue, tak ROCKWOOL INTERNATIONAL A/S Eiffeltårnet renoveret med ROCKWOOL isolering Mød formanden Stærkt salg i Rusland ROCKWOOL NEWSLETTER AKTIONÆRMAGASIN / JUNI 2013 Fra start i Indien Et ROCKWOOL vindue, tak Lys

Læs mere

Hvad kan vi gøre ved klimaudfordringerne? debatoplæg til borgerne fra Region Sjælland

Hvad kan vi gøre ved klimaudfordringerne? debatoplæg til borgerne fra Region Sjælland Hvad kan vi gøre ved klimaudfordringerne? debatoplæg til borgerne fra Region Sjælland Indhold Forord 3 Et resumé 4 Mennesker og klimaforandringer 6 Om kilder til de menneskeskabte klimaforandringer 10

Læs mere

Dansk strategi for its

Dansk strategi for its Dansk strategi for its ITS udviklingsforum Marts 2011 Redaktion: ITS Udviklingsforum Dato: Marts 2011 Layout: Rethink Pipeline Fotos: Graae, Armgaard & Bangsbo Photography, Movia, Thomas Kjeldsen, Pöyry

Læs mere

Elektrolyse i Danmark

Elektrolyse i Danmark Strategi for F,U & D 2010-2018 Elektrolyse i Danmark El til øjeblikkelig forbrug Brint til distribution eller produktion af syntetiske brændsler EL H2 H2 El til almindeligt elforbrug. El til elmotorer

Læs mere

når den billige olie slipper op

når den billige olie slipper op når den billige olie slipper op Teknologirådet og Ingeniørforeningens olieprojekt I projektet indgår en ekstern arbejdsgruppe med følgende deltagere: Flemming Getreuer Christiansen, GEUS, Danmarks og Grønlands

Læs mere

det handler om Velstand og velfærd slutrapport

det handler om Velstand og velfærd slutrapport det handler om Velstand og velfærd slutrapport Produktivitetskommissionen Bredgade 38, 1. 1260 København K Tlf.: 5077 5680 E-mail: post@produktivitetskommissionen.dk www.produktivitetskommissionen.dk Oplag:

Læs mere

Vækst gennem innovation og bæredygtig udvikling

Vækst gennem innovation og bæredygtig udvikling Cheminova A/S P.O. Box 9 7620 Lemvig Tlf. 9690 9690 Fax. 9690 9691 info@cheminova.com www.cheminova.dk Vækst gennem innovation og bæredygtig udvikling 2 CHEMINOVA INDHOLD Udfordring, ansvar og strategi

Læs mere

HVIDBOG. Den europæiske transportpolitik frem til 2010 De svære valg EUROPA- KOMMISSIONEN

HVIDBOG. Den europæiske transportpolitik frem til 2010 De svære valg EUROPA- KOMMISSIONEN HVIDBOG Den europæiske transportpolitik frem til 2010 De svære valg EUROPA- KOMMISSIONEN HVIDBOG Den europæiske transportpolitik frem til 2010 De svære valg EUROPA- KOMMISSIONEN Yderligere oplysninger

Læs mere

Grønt regnskab 2009 Borgernes Grønne Regnskab De gode historier Klima Klima El Opvarmning Vedvarende energi Transport Affald Grundvand Støj

Grønt regnskab 2009 Borgernes Grønne Regnskab De gode historier Klima Klima El Opvarmning Vedvarende energi Transport Affald Grundvand Støj Grønt regnskab 2009 Borgernes Grønne Regnskab De gode historier Klima Klima El Opvarmning Vedvarende energi Transport Affald Grundvand Støj Natur og rekreative områder Luftforurening Kommunens grønne regnskab

Læs mere

Gode job ANBEFALINGER TIL REGERINGEN FOR AT STYRKE DANMARK SOM PRODUKTIONSLAND

Gode job ANBEFALINGER TIL REGERINGEN FOR AT STYRKE DANMARK SOM PRODUKTIONSLAND Gode job ANBEFALINGER TIL REGERINGEN FOR AT STYRKE DANMARK SOM PRODUKTIONSLAND MAJ 2015 FORORD Produktion er en uvurderlig økonomisk drivkraft for det danske samfund og en forudsætning for nogle af landets

Læs mere

Energi med Vækst Energi med Vækst...1

Energi med Vækst Energi med Vækst...1 Side 1 af 15 Energi med Vækst Energi med Vækst...1 Energi med vækst 13 anbefalinger...2 3 overordnede anbefalinger...3 1. Ny national strategi for biomasse og det biobaserede samfund...3 2. Effektive energimarkeder

Læs mere

LYSTEMA: Gadelys med LED går sin sejrsgang Side 7-11

LYSTEMA: Gadelys med LED går sin sejrsgang Side 7-11 Tang skal blive til biogas Solrød Kommune vil hente tang fra stranden og omdanne det til biogas. Også rester fra industriproduktion er involveret. Side 15 N RI Vilde diskussioner om ejerskab til elnet

Læs mere

Energistrategi for Aalborg Kommune frem til 2030

Energistrategi for Aalborg Kommune frem til 2030 Energistrategi for Aalborg Kommune frem til 2030 Maj 2011 Udgiver: Hjemmeside: Aalborg Kommune Forsyningsvirksomhederne Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby www.forsyning.dk Udgivelse: maj 2011 Titel: Energistrategi

Læs mere

Skat giver rabat på tilkørte biler

Skat giver rabat på tilkørte biler ANNONCE HELE DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET ANNONCE November 2008 ALT OM FIRMABILEN Skat giver rabat på tilkørte biler Selv om firmaet stiller bil til rådighed, skal man vare sig for at vælge

Læs mere

EUROPA SPARER PÅ ENERGIEN

EUROPA SPARER PÅ ENERGIEN EUROPA SPARER PÅ ENERGIEN Oktober 2008 Energieffektivitet i bygninger står højt på dagsordnen over hele Europa. Vi præsenterer i dette nummer tre eksempler fra Holland, Tjekkiet og Spanien med stort potentiale

Læs mere

Håndbog for små og mellemstore virksomheder, der vil fokusere på offshorebrancen. Håndbog

Håndbog for små og mellemstore virksomheder, der vil fokusere på offshorebrancen. Håndbog HVORDAN? Håndbog for små og mellemstore virksomheder, der vil fokusere på offshorebrancen OFFSHORE - HVORDAN? OFFSHORE - HVORDAN? OFFSHORE - HVORDA Håndbog 2 Offshore - hvordan? Håndbog Offshore - hvordan?

Læs mere

10 Politikker til at realisere en hurtig omstilling til vedvarende energi

10 Politikker til at realisere en hurtig omstilling til vedvarende energi Baggrundsnotat VedvarendeEnergi s Energivision "Hurtig omstilling til vedvarende energi. 10 Politikker til at realisere en hurtig omstilling til vedvarende energi 27/3 2015, Gunnar Boye Olesen og Kresten

Læs mere

Fagbladet for servicebranchen for olie, gas og biobrændsel Nr. 2 Juni 2010. Anne Grethe Holmsgaard, SF s energiordfører 10 Oliefyr på pension i 2025

Fagbladet for servicebranchen for olie, gas og biobrændsel Nr. 2 Juni 2010. Anne Grethe Holmsgaard, SF s energiordfører 10 Oliefyr på pension i 2025 Energibranchen.dk Fagbladet for servicebranchen for olie, gas og biobrændsel Nr. 2 Juni 2010 Anne Grethe Holmsgaard, SF s energiordfører 10 Oliefyr på pension i 2025 Klimakommissionens formand 12 Situationen

Læs mere

CO2-UDLEDNINGER FRA EN FAST FEMERN BÆLT-FORBINDELSE

CO2-UDLEDNINGER FRA EN FAST FEMERN BÆLT-FORBINDELSE FINAL REPORT CO2-UDLEDNINGER FRA EN FAST FEMERN BÆLT-FORBINDELSE SUPPLERENDE UDREDNING OM BAGGRUND FOR OG KONSEKVENSER AF ÆNDREDE FORUDSÆTNINGER JANUAR 2015 UDARBEJDET FOR: FEMERN A/S AF: COWI A/S 2/23

Læs mere