25. udbud. Bybuskørsel i Aarhus Kommune. Bilagsbind 4 Munkevejen - lejemål og udstyr April 2011

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "25. udbud. Bybuskørsel i Aarhus Kommune. Bilagsbind 4 Munkevejen - lejemål og udstyr April 2011"

Transkript

1 25. udbud Bybuskørsel i Aarhus Kommune Bilagsbind 4 Munkevejen - lejemål og udstyr April 2011

2 Indholdsfortegnelse: side Generelt 3 Lejeaftale vedrørende Munkevejen 4 4 Bilag til lejeaftale. Kort med indtegnet areal 12 Bilag til lejeaftale. Plantegning stueetagen 13 Bilag til lejeaftale. Plantegning 1. sal 14 Bilag til lejeaftale. Fordeling af vedligeholdelsesarbejder 15 Regler for overtagelse af udstyr 16 Udstyr til overtagelse og overtagelsespriser. 19 Billeder 22 Oversigt over billeder af udstyr til overtagelse Udstyr Billede nr. Lift til undervognsbehandling Omni Lift / indbygget i gulv 5 Gasudsugning Udsugning til slibeapparater 8 Tank til spildolie 9 Olie aftapning Vekselautomat 12 Ladekasser (49 stk.) 13 Dieselanlæg, inkl. software 14 Portal til dieselledning 15 Kompressor + Osmoseanlæg 16 Vaskemaskine Tankanlæg for gear- og motorolie 19 Tankanlæg for kølervæske 20 Tankanlæg for sprinklervæske 21 Tankanlæg for add-blue 22 Kølervæske påfyldningsanlæg 23 Diesel påfyldnings anlæg 24 Add Blue påfyldningsanlæg 25 Midttrafiks 25. udbud - Aarhus Kommune 2

3 Overtagelse af lejemål vedrørende busanlæg og overtagelse af diverse udstyr på anlægget. 1. Ret og pligt til overtagelse af lejemål vedrørende busanlæg og diverse udstyr Det busselskab, der tildeles kørsel efter Midttrafiks 25. udbud, får nogle for udbud af buskørsel, usædvanlige rettigheder og forpligtigelser, som er beskrevet nedenfor. 2. Lejemål vedrørende busanlæg Busselskabet får ret og pligt til at indgå lejekontrakt med Aarhus Kommune om busanlæg, indeholdende P-plads til busser og personbiler, vaskehal, værksted, personalefaciliteter, kontorer mv. Busanlægget er beliggende på Munkevejen 4 i Tilst. Anlægget er nyopført i 2010 og anvendes nu af Busselskabet Aarhus Sporveje. Lejemålet overtages ved driftsstart og ophører samtidigt med, at kontrakt om buskørsel ophører. Lejekontrakt med bilag er anført på side Overtagelse af udstyr Busselskabet Aarhus Sporveje har til brug på anlægget anskaffet diverse nagelfast udstyr. Busselskabet får ret og pligt til at overtage dette udstyr ved driftsstart. Busselskabet får også ret og pligt til at overdrage dette udstyr ved kontraktophør. Busselskabet får også ret og pligt til i nogle tilfælde at overdrage udstyr, der er indkøbt i kontraktperioden, ved kontraktophør. Reglerne er anført på siderne Udstyrsfortegnelse og prisberegning er anført på siderne På siderne er der billeder af udstyr til overtagelse. Overtagelsespris for det udstyr, der skal overtages ved driftsstart i februar 2012 er ,41 kr. 4. Andet udstyr (eksempelvis værktøj, reservedele og forbrugsstoffer) Eventuel aftale om overtagelse af udstyr, der ikke er omfattet af ovenstående, sker direkte mellem de 2 involverede busselskaber. Midttrafiks 25. udbud - Aarhus Kommune 3

4 Midttrafiks 25. udbud - Aarhus Kommune 4

5 Midttrafiks 25. udbud - Aarhus Kommune 5

6 Midttrafiks 25. udbud - Aarhus Kommune 6

7 Midttrafiks 25. udbud - Aarhus Kommune 7

8 Midttrafiks 25. udbud - Aarhus Kommune 8

9 Midttrafiks 25. udbud - Aarhus Kommune 9

10 Midttrafiks 25. udbud - Aarhus Kommune 10

11 Midttrafiks 25. udbud - Aarhus Kommune 11

12 Midttrafiks 25. udbud - Aarhus Kommune 12

13 Midttrafiks 25. udbud - Aarhus Kommune 13

14 Midttrafiks 25. udbud - Aarhus Kommune 14

15 Midttrafiks 25. udbud - Aarhus Kommune 15

16 Overtagelse af diverse udstyr Midttrafiks 25. udbud. Buskørsel i Aarhus Kommune 1. Baggrund Det busselskab, der tildeles kørsel efter Midttrafik 25. udbud buskørsel i Aarhus Kommune - er forpligtiget til at overtage lejemål vedrørende et busanlæg på Munkevejen 4, 8381 Tilst. Aarhus Kommune ejer busanlægget. På adressen har den nuværende lejer Busselskabet Aarhus Sporveje - anskaffet og betalt diverse udstyr. Busselskabet Aarhus Sporveje er efter det aftalte berettiget til at få dette udstyr overdraget til nedskreven værdi og forpligtiget til at overdrage udstyret i god funktionsdygtig stand til det busselskab, der tildeles kørsel i udbuddet. 2. Overtagelse af udstyr ved driftsstart Det busselskab, der tildeles kørsel i udbuddet, er forpligtiget og berettiget til at overtage det i bilag A anførte udstyr ved driftsstart. Overtagelse sker umiddelbart før driftsstart i kontrakt om buskørsel, søndag den 12. februar 2012 ca. kl I bilag A er udstyret værdiansat og beskrevet. Prisen for udstyret er fastsat efter den nedskrevne værdi. Det er den i bilag A anførte nedskrevne værdi i februar 2012, busselskabet skal betale. Hvis tidspunktet for driftsstarten udsættes, ændres beregningen i forhold til udsættelsen. 3. Overdragelse ved kontraktophør af udstyr overtaget ved kontraktstart Det busselskab, der tildeles kørsel efter Midttrafiks 25. udbud, er tilsvarende ved kontraktophør: berettiget til at få overtaget udstyret til den nedskrevne værdi forpligtiget til at overdrage udstyret i god funktionsdygtig stand Overtagelsesprisen beregnes som anført i bilag A. Forpligtigelsen gælder også udstyr, der er fuldt afskrevet. Undtaget herfra er udstyr, som er bortskaffet mindst 6 måneder før kontraktophør. Undtagelsen forudsætter også, at busselskabet har oplyst Midttrafik om bortskaffelsen, som anført i bilag A. Overdragelsen sker umiddelbart efter sidste driftsdøgns afslutning ved ophør af kontrakt om buskørsel. Ret og pligt til overdragelse og betaling gælder uanset årsagen til at kontrakt om buskørsel ophører. 4. Overdragelse ved kontraktophør af udstyr anskaffet i kontraktperioden Busselskabet har ret til at anskaffe til drift af busanlæg sædvanligt udstyr til placering på Munkevejen 4 med ret og pligt til at få udstyret overtaget ved kontraktophør til nedskrevet værdi. Ved overdragelsen skal udstyret være i god funktionsdygtig stand. Det er en forudsætning, at de nedenfor stående vilkår er opfyldt. Ved tvivlstilfælde er det Midttrafik, der træffer den endelige afgørelse. Forudsætninger for at få overdraget det i kontraktperioden anskaffede driftsudstyr: Udstyret skal ved anskaffelsen have en værdi, som overstiger kr. eksklusiv moms. Udstyret skal være sædvanligt driftsudstyr, der normalt indgår i driften af et busanlæg. Midttrafiks 25. udbud - Aarhus Kommune 16

17 Anskaffelse, installation mv. skal ske under respekt for lejeaftalens bestemmelser herom (se bl.a. 11 i lejeaftalen). Forpligtigelsen til at overdrage udstyr gælder også udstyr, der er fuldt afskrevet. Undtaget herfra er udstyr, som er bortskaffet mindst 6 måneder før kontraktophør. Undtagelsen forudsætter også, at busselskabet har oplyst Midttrafik om bortskaffelsen, som anført i bilag A. Ret og pligt til overdragelse og betaling gælder uanset årsagen til at kontrakt om buskørsel ophører. Overdragelsen sker samtidigt med buskontraktens ophør. Som betaling for det overdragne udstyr modtager busselskabet den nedskrevne værdi, i henhold til bilag A. 5. Overdragelse mellem hvem og moms. Overdragelse i medfør af punkterne 2-4 skal ske direkte fra det busselskab, Midttrafik har kontrakt med om udførelse af buskørsel efter 25. udbud umiddelbart op til kontraktophør, til det busselskab, der skal udføre kørslen derefter. Analogt med reglerne om momsfri overdragelse af busser tillægges den i bilag A opgjorte overdragelsespris ikke moms. Sælgers eventuelle momsreguleringsforpligtigelse er køber uvedkommende. Momsreguleringsforpligtigelsen overdrages dog så vidt muligt til køber, jf. bestemmelserne i momslovens 43, stk. 3, nr.5 og momsbekendtgørelsen 18 og Betalingsbetingelser Betaling sker kontant til den tidligere ejer senest ved driftsstart af ny kørselskontrakt. Samtidig med betaling overdrages den fulde ejendomsret til køber, dog tidligst ved driftsstart. 7. Fortegnelse over udstyr med overdragelses- og overtagelsespligt I bilag A er det udstyr, der skal overtages ved kontraktstart beskrevet. Busselskabet skal løbende ajourføre bilaget ved anskaffelse af udstyr, der er omfattet af punkt 4, og ved bortskaffelse af udstyr, der er omfattet af punkt 3 og 4. Busselskabet fremsender til Midttrafik fortegnelsen hver gang, der bortskaffes eller anskaffes udstyr af relevans for listen, som anført i bilag A. 8. Garantierklæringer, købsaftaler og vejledninger Ved overdragelsen af udstyr skal de oprindelige garantier, købsaftaler og vejledninger medfølge. 9. Procedure ved overtagelse. Sælger er forpligtiget til at indbyde køber til et møde til afholdelse senest 2 måneder før driftsstart. På mødet gennemgås det udstyr, der skal overdrages og eventuelle fejl og mangler oplyses/påtales. Det afleverende busselskab er forpligtiget til at rette disse fejl og mangler inden overtagelsen. Midttrafik forventer, at eventuel uenighed afklares ved forhandling direkte mellem de to busselskaber - eventuelt kan der aftales syn og skøn. Midttrafik er som udbyder ikke part i en eventuel tvist. 10. Fejl og mangler ved udstyret I de tilfælde, hvor udstyret ikke er i god funktionsdygtig stand eller der er væsentlige mangler på overdragelsestidspunktet, har køber en måned til at reklamere over for sælger. Til dækning af fejl og mangler på det overdragne udstyr tilbageholder køber 10 % af købssummen. De 10 % skal betales til sælger ved udgangen af reklamationsperioden, hvis ingen fejl eller mangler findes eller eventuelle fejl er udbedret. Det er op til sælger Midttrafiks 25. udbud - Aarhus Kommune 17

18 om udbedringen skal foretages af køber eller af sælger selv. Efter udløb af reklamationsperioden kan der ej heller reklameres over skjulte fejl. 11. Andet udstyr (eksempelvis værktøj, reservedele, forbrugsstoffer) Eventuel aftale om overdragelse af udstyr, der ikke er omfattet af ovenstående, sker direkte mellem de involverede busselskaber. Midttrafik er som udbyder ikke part heri. Midttrafiks 25. udbud - Aarhus Kommune 18

19 Bilag A Udstyr på Munkevejen 4 til overtagelse Midttrafiks 25. udbud. Buskørsel i Århus Kommune 1 Overtagelse af udstyr. De overordnede regler er for overtagelse/overdragelse er anført i "Overtagelse af diverse udstyr". Det i fortegnelsen anførte udstyr overtages i god funktionsdygtig stand af det busselskab, der tildeles kørsel i Midttrafiks 25. udbud. 2. Afskrivninger og beregning af overtagelsespriser Overtagelsesprisen beregnes som anført nedenstående: Afskrivningsgrundlag: Afskrivningsgrundlaget er anskaffelsesprisen inkl. moms. Afskrivningsgrundlaget må dog ikke overstige brugsværdien på anskaffelsestidspunktet. Afskrivningsperiode: Afskrivningsperioden fatsættes som udgangspunkt til 10 år. Afskrivningsperioden må dog ikke være længere end udstyrets forventede restlevetid. Hvis forventet restlevetid afviger væsentligt fra 10 år, skal afskrivningsperioden aftales med Midttrafik forud for anskaffelsen. Afskrivningsperioden aftales i hele år. Afskrivningsperioden anvendes alene til fastlæggelse af overtagelsespris ved kontraktophør. Afskrivningsberegning: Der afskrives lineært og månedligt over afskrivningsperioden. Scrapværdien sættes til 0 kr. Første afskrivning sker i måneden efter ibrugtagningen. Ved beregning af overtagelsesprisen afskrives der ikke i overdragelsesmåneden. Udstyr overtaget i forbindelse med udbud afskrives i overtagelsesmåneden, men først efter overtagelsen. Opdeling i enheder: Udstyret skal opdels i passende afskrivningsenheder så sagen kan håndteres ved bortskaffelse, udskiftning og genudbud. 3. Ajourføring af fortegnelsen og indsendelse Ved enhver ændring af betydning for fortegnelsen skal busselskabet indsende ajourført fortegnelse til Midttrafik og til Århus Kommune, Ejendomsforvaltningen senest 2 måned efter ibrugtagningen eller anskaffelsen. I følgebrev beskriver busselskabet hvilke ændringer, der er sket og hvorfor. Busselskabet må ikke slette elementer i fortegnelsen. Dette gælder også fuldt afskrevet udstyr og bortskaffet udstyr. I forbindelse med nyt udbud reviderer Midttrafik fortegnelsen. Ved nyindkøb indsendes behørig dokumentationen for afskrivningsgrundlaget. 4. Samlet overtagelsespris. (der skal alene inddateres i de gule felter) Måned År Overtagelsesmåned Samlet overtagelsespris inkl.. moms (summen af alle nedenstående nedskrevne værdier) ,41 kr. (Overtagelsesprisen kan beregnes for en vilkårlig måned blot ved ovenstående at indtaste månedens nr. og årstallet.) Midttrafiks 25. udbud - Aarhus Kommune 19

20 5. Udstyr til overtagelse i Midttrafiks 25. udbud. 1 Lifte - fritstående Måned År Overtagelsespris Placering: Værksted Udstyret er taget i brug stk. fritstående Sefac lifte Afskrivningsperiode - hele år 10 nr , 40952, 40954, 40955, 40957, Første måned hvor afskrivning sker Fuldt afskrevet Leverandør: Linde? Udstyret er bortskaffet fra Munkevejen Overtagelsestidspunkt (måned og år) Billede Afskrivningsgrundlag (inkl.. moms) ,90 kr. Senest udfyldt den 24. februar Månedlig afskrivning 1.300,74 kr. Udfyldt af: Ingerlise Kirkegaard Afskrevet i 89 måneder Beskrivelsen skal være udførlig. Nedskrevne værdi (overtagelsespris) ,97 kr. 2 Omnilift, indbygget i gulv Måned År Overtagelsespris Placering: Værksted Udstyret er taget i brug Omnilift, indbygget i gulv Afskrivningsperiode - hele år 10 Første måned hvor afskrivning sker Fuldt afskrevet Leverandør: Nussbaum Danmark A/S Udstyret er bortskaffet fra Munkevejen Overtagelsestidspunkt (måned og år) Billede 5 Afskrivningsgrundlag (inkl.. moms) ,38 kr. Senest udfyldt den 24. februar Månedlig afskrivning 5.252,49 kr. Udfyldt af: Ingerlise Kirkegaard Afskrevet i 19 måneder Beskrivelsen skal være udførlig. Nedskrevne værdi (overtagelsespris) ,98 kr. 3 Dieselanlæg inkl. software Måned År Overtagelsespris Placering: Udenfor på pladsen Udstyret er taget i brug Dieselanlæg inkl. software Afskrivningsperiode - hele år 10 Første måned hvor afskrivning sker Fuldt afskrevet Leverandør: Malte Fuel Tech A/S Udstyret er bortskaffet fra Munkevejen Overtagelsestidspunkt (måned og år) Billede Afskrivningsgrundlag (inkl.. moms) ,44 kr. Senest udfyldt den 24. februar Månedlig afskrivning ,80 kr. Udfyldt af: Ingerlise Kirkegaard Afskrevet i 19 måneder Beskrivelsen skal være udførlig. Nedskrevne værdi (overtagelsespris) ,33 kr. 4 Ryko Altas bus- og lastbil vaskemaskine Måned År Overtagelsespris Placering: Værksted Udstyret er taget i brug Ryko Altas bus- og lastbil vaskemaskine Afskrivningsperiode - hele år 10 Første måned hvor afskrivning sker Fuldt afskrevet Leverandør: Malte Fuel Tech A/S Udstyret er bortskaffet fra Munkevejen Overtagelsestidspunkt (måned og år) Billede Afskrivningsgrundlag (inkl.. moms) ,05 kr. Senest udfyldt den 24. februar Månedlig afskrivning 3.179,14 kr. Udfyldt af: Ingerlise Kirkegaard Afskrevet i 19 måneder Beskrivelsen skal være udførlig. Nedskrevne værdi (overtagelsespris) ,35 kr. 5 Portal til dieselledning Måned År Overtagelsespris Placering: Mellem værksted og dieseltank Udstyret er taget i brug Portal til dieselledning Afskrivningsperiode - hele år 10 Første måned hvor afskrivning sker Fuldt afskrevet Leverandør: Malte Fuel Tech A/S Udstyret er bortskaffet fra Munkevejen Overtagelsestidspunkt (måned og år) Billede 15 Afskrivningsgrundlag (inkl.. moms) ,75 kr. Senest udfyldt den 24. februar Månedlig afskrivning 3.107,31 kr. Udfyldt af: Ingerlise Kirkegaard Afskrevet i 19 måneder Beskrivelsen skal være udførlig. Nedskrevne værdi (overtagelsespris) ,77 kr. 6 Osmoseanlæg Måned År Overtagelsespris Placering: Værksted Udstyret er taget i brug Containerbygning for renseanlæg Afskrivningsperiode - hele år 10 Kompressor Første måned hvor afskrivning sker Fuldt afskrevet Leverandør: Malte Fuel Tech A/S Udstyret er bortskaffet fra Munkevejen Overtagelsestidspunkt (måned og år) Billede 16 Afskrivningsgrundlag (inkl.. moms) ,50 kr. Senest udfyldt den 24. februar Månedlig afskrivning 1.195,52 kr. Udfyldt af: Ingerlise Kirkegaard Afskrevet i 19 måneder Beskrivelsen skal være udførlig. Nedskrevne værdi (overtagelsespris) ,60 kr. Midttrafiks 25. udbud - Aarhus Kommune 20

21 7 Ladekasser Måned År Overtagelsespris Placering: Rundt langs hegnet ved busholdepladserne Udstyret er taget i brug Ladekasser Afskrivningsperiode - hele år 10 Første måned hvor afskrivning sker Fuldt afskrevet Udstyret er bortskaffet fra Munkevejen Leverandør: Byggefirmaet JPS ApS og Gråkjær Industribyg A/ Overtagelsestidspunkt (måned og år) Billede 13 Afskrivningsgrundlag (inkl.. moms) ,88 kr. Senest udfyldt den 24. februar Månedlig afskrivning 699,10 kr. Udfyldt af: Ingerlise Kirkegaard Afskrevet i 19 måneder Beskrivelsen skal være udførlig. Nedskrevne værdi (overtagelsespris) ,00 kr. 8 Øvrige tankanlæg Måned År Overtagelsespris Placering: Værksted Udstyret er taget i brug Kølervæske installation, motor- og gearolie installation Afskrivningsperiode - hele år 10 Adblue installation Første måned hvor afskrivning sker Spildoile installation Fuldt afskrevet Gitterriste, spulrende, sumpe og rørbæring Leverandør: Malte Fuel Tech A/S Udstyret er bortskaffet fra Munkevejen Overtagelsestidspunkt (måned og år) Billede Afskrivningsgrundlag (inkl.. moms) ,90 kr. Senest udfyldt den 24. februar Månedlig afskrivning 7.277,50 kr. Udfyldt af: Ingerlise Kirkegaard Afskrevet i 19 måneder Beskrivelsen skal være udførlig. Nedskrevne værdi (overtagelsespris) ,42 kr. 9 Div. Udsugningsanlæg Måned År Overtagelsespris Placering: Værksted Udstyret er taget i brug Gasudsugning Afskrivningsperiode - hele år 10 Første måned hvor afskrivning sker Fuldt afskrevet Leverandør: YIT og Glenco Udstyret er bortskaffet fra Munkevejen Overtagelsestidspunkt (måned og år) Billede Afskrivningsgrundlag (inkl.. moms) ,11 kr. Senest udfyldt den 24. februar Månedlig afskrivning 966,52 kr. Udfyldt af: Ingerlise Kirkegaard Afskrevet i 17 måneder Beskrivelsen skal være udførlig. Nedskrevne værdi (overtagelsespris) ,31 kr. 10 Div. inventar Måned År Overtagelsespris Placering: Bygning Udstyret er taget i brug Skabe Afskrivningsperiode - hele år 10 Låsesystem Første måned hvor afskrivning sker Vekselautomat (til chaufførerne) Fuldt afskrevet etc. Leverandør: Div. forskellige lev. Udstyret er bortskaffet fra Munkevejen Overtagelsestidspunkt (måned og år) Billede 12 Afskrivningsgrundlag (inkl.. moms) ,39 kr. Senest udfyldt den 24. februar Månedlig afskrivning 1.094,45 kr. Udfyldt af: Ingerlise Kirkegaard Afskrevet i 17 måneder Beskrivelsen skal være udførlig. Nedskrevne værdi (overtagelsespris) ,68 kr. Midttrafiks 25. udbud - Aarhus Kommune 21

22 Billede nr. 1 Billedoversigt af materiale til overtagelse Billede nr. 2 Midttrafiks 25. udbud - Aarhus Kommune 22

23 Billede nr. 3 Billede nr. 4 Midttrafiks 25. udbud - Aarhus Kommune 23

24 Billede nr. 5 Billede nr. 6 Midttrafiks 25. udbud - Aarhus Kommune 24

25 Billede nr. 7 Billede nr. 8 Midttrafiks 25. udbud - Aarhus Kommune 25

26 Billede nr. 9 Billede nr. 10 Midttrafiks 25. udbud - Aarhus Kommune 26

27 Billede nr. 11 Billede nr. 12 Midttrafiks 25. udbud - Aarhus Kommune 27

28 Billede nr. 13 Billede nr. 14 Midttrafiks 25. udbud - Aarhus Kommune 28

29 Billede nr. 15 Billede nr. 16 Midttrafiks 25. udbud - Aarhus Kommune 29

30 Billede nr. 17 Billede nr. 18 Midttrafiks 25. udbud - Aarhus Kommune 30

31 Billede nr. 19 Billede nr. 20 Midttrafiks 25. udbud - Aarhus Kommune 31

32 Billede nr. 21 Billede nr. 22 Midttrafiks 25. udbud - Aarhus Kommune 32

33 Billede nr. 23 Billede nr. 24 Midttrafiks 25. udbud - Aarhus Kommune 33

34 Billede nr. 25 Midttrafiks 25. udbud - Aarhus Kommune 34

BAT s 3.udbud Lokal rutebuskørsel. Udbudsbetingelser & B-kontrakt. samt bilag

BAT s 3.udbud Lokal rutebuskørsel. Udbudsbetingelser & B-kontrakt. samt bilag BAT s 3.udbud Lokal rutebuskørsel Udbudsbetingelser & B-kontrakt samt bilag Kontrakt start 11.august 2015 1 Indholdsfortegnelse 1. del Udbudsvilkår, B- kontraktkørsel 1 Omfang og anvendelse af udbudsmaterialet

Læs mere

Rammeaftale (revideret den 20. marts 2015) Vedrørende. Kaffe og te og relaterede produkter. Mellem

Rammeaftale (revideret den 20. marts 2015) Vedrørende. Kaffe og te og relaterede produkter. Mellem Rammeaftale (revideret den 20. marts 2015) Vedrørende Kaffe og te og relaterede produkter Mellem Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Slotholmsgade 12 1216 København K med underliggende institutioner

Læs mere

Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. 50.31 Kontormøbler - Øst

Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. 50.31 Kontormøbler - Øst Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren 50.31 Kontormøbler - Øst Rammeaftale om køb af kontormøbler mellem [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Kunden) og [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Leverandøren) (Kunden

Læs mere

AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om bygge arbejder for forbrugere

AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om bygge arbejder for forbrugere AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om bygge arbejder for forbrugere AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om bygge arbejder for forbrugere Standardaftalen AB-Forbruger er udarbejdet

Læs mere

AB-Forbruger. Revideret juni 2012. Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere

AB-Forbruger. Revideret juni 2012. Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere AB-Forbruger Revideret juni 2012 Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere Standardaftalen AB-Forbruger

Læs mere

Vejledning i udbud med forhandling November 2013

Vejledning i udbud med forhandling November 2013 Vejledning i udbud med forhandling November 2013 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1 Indledning... 5 1.1 Formål...

Læs mere

Vejledning til køber og sælger ved handel af andelsbolig

Vejledning til køber og sælger ved handel af andelsbolig Vejledning til køber og sælger ved handel af andelsbolig Administrationshuset A/S, v. 1.1 af Januar 2012 Denne vejledning beskriver fremgangsmåden i forbindelse med salg af andelsbolig og giver svar på

Læs mere

VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd)

VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd) Vejledning nr. 60 af 28. juni 2004 VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd) Indenrigs- og Sundhedsmin.,

Læs mere

Fastnet.nu - Generelle Vilkår Januar 2012

Fastnet.nu - Generelle Vilkår Januar 2012 Fastnet.nu - Generelle Vilkår Januar 2012 Efter du har foretaget din bestilling om flytning/oprettelse til Fastnet.nu har en fortrydelsesret i 14 dage. Pkt. 1.A. Du kan opsige aftalen med en måneds varsel.

Læs mere

UDBUD AF RAMMEAFTALE VEDRØRENDE RÅD- GIVNING PÅ PROJEKTER UNDER KAMPAGNEN SKOLE+ UDBUDSMATERIALE D. 13. AUGUST 2014. 13.

UDBUD AF RAMMEAFTALE VEDRØRENDE RÅD- GIVNING PÅ PROJEKTER UNDER KAMPAGNEN SKOLE+ UDBUDSMATERIALE D. 13. AUGUST 2014. 13. UDBUD AF RAMMEAFTALE VEDRØRENDE RÅD- GIVNING PÅ PROJEKTER UNDER KAMPAGNEN SKOLE+ 13. august 2014 Kampagnesekretariatet Borgergade 111 DK - 1300 København K T: +45 33 33 99 10 www.skole-plus.dk UDBUDSMATERIALE

Læs mere

LEJEKONTRAKT. 1. Parterne. Mellem Region Midtjylland Skottenborg 26 8000 Viborg (i det følgende kaldet udlejer)

LEJEKONTRAKT. 1. Parterne. Mellem Region Midtjylland Skottenborg 26 8000 Viborg (i det følgende kaldet udlejer) 1. Parterne Mellem Region Midtjylland Skottenborg 26 8000 Viborg (i det følgende kaldet udlejer) og medundertegnede Herning kommune v/center for kommunikation Brahmsvej 8 7400 Herning (i det følgende kaldet

Læs mere

Budget- og regnskabssystem for regioner 8.2 - side 1. Dato: Oktober 2011 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2011

Budget- og regnskabssystem for regioner 8.2 - side 1. Dato: Oktober 2011 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2011 Budget- og regnskabssystem for regioner 8.2 - side 1 Dato: Oktober 2011 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2011 8.2 Anlægskartoteket Den detaljerede registrering af regionens materielle aktiver sker i et særskilt

Læs mere

Pengestrømme i erhvervslejemål

Pengestrømme i erhvervslejemål Pengestrømme i erhvervslejemål Ved partner Andreas Antoniades Uddannelsesdagen 2014 Indledning Erhvervslejeloven baggrund og anvendelse ELL 1: Leje, herunder fremleje af lokaler, der udelukkende er udlejet

Læs mere

OPP Kalvebod Brygge. Bilag 4 // Samarbejdsmodel

OPP Kalvebod Brygge. Bilag 4 // Samarbejdsmodel Bilag 4 // Samarbejdsmodel Indholdsfortegnelse 1 Generelt 2 2 Bygningsstyrelsens forventninger 2 3 Faserne 3 4 Organisation 4 5 Samarbejdsform 5 6 Krav til dokumentation 7 1 Generelt Nærværende dokument

Læs mere

Abonnementsvilkår for DanskNet Bredbånd: Privatabonnenter

Abonnementsvilkår for DanskNet Bredbånd: Privatabonnenter Abonnementsvilkår for DanskNet Bredbånd: Privatabonnenter 1. Parter Abonnementsvilkårene (herefter Vilkår) er gældende for personer (herefter benævnt Kunden), der opretter og/eller anvender et eller flere

Læs mere

Tjekliste - Erhvervslejeloven

Tjekliste - Erhvervslejeloven Tjekliste - Erhvervslejeloven Denne vejledning er tænkt som en hjælp til lejere og udlejere, der skal indgå en lejekontrakt om erhvervslokaler. Det er vigtigt at være opmærksom på, at vejledningen ikke

Læs mere

AFTALE V.4.0 MELLEM. European Registry for Internet Domains vzw / asbl. Woluwelaan 150. B-1831 Diegem. Belgien. Moms nr.

AFTALE V.4.0 MELLEM. European Registry for Internet Domains vzw / asbl. Woluwelaan 150. B-1831 Diegem. Belgien. Moms nr. AFTALE MELLEM Organisation European Registry for Internet Domains vzw / asbl Adresse Park Station Woluwelaan 150 B-1831 Diegem Belgien Moms nr. BE 0864 240 405 Repræsenteret af Marc Van Wesemael Herefter

Læs mere

FJERNVARME PRISEN RIGTIG FØRSTE GANG. En håndbog til budget og priseftervisning for varmeprisregnskaber

FJERNVARME PRISEN RIGTIG FØRSTE GANG. En håndbog til budget og priseftervisning for varmeprisregnskaber FJERNVARME PRISEN RIGTIG FØRSTE GANG En håndbog til budget og priseftervisning for varmeprisregnskaber FJERNVARMEPRISEN RIGTIG FØRSTE GANG Henvendelse om udgivelsen kan ske til Energitilsynet. Publikationen

Læs mere

Bilag IV Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler

Bilag IV Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Bilag IV Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Rammeaftale 50.55 mellem [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Kunden) og [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt

Læs mere

Regler for behandling af voldgiftssager

Regler for behandling af voldgiftssager Regler for behandling af voldgiftssager Voldgiftsinstituttet anbefaler følgende voldgiftsklausul: Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med denne kontrakt, herunder tvister vedrørende kontraktens

Læs mere

Spørgsmål og svar, udbud af DAB-blok 3

Spørgsmål og svar, udbud af DAB-blok 3 Senest opdateret den 20. februar 2015 Spørgsmål og svar, udbud af DAB-blok 3 Radio- og tv-nævnet Lill-Jana Vandmose Larsen Juridisk specialkonsulent lvl@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk Spørgsmål

Læs mere

CIRKULÆRE OM BOLIGER, SOM STILLES TIL RÅDIGHED FOR SUNDHEDS- VÆSENETS PERSONALE M.V.

CIRKULÆRE OM BOLIGER, SOM STILLES TIL RÅDIGHED FOR SUNDHEDS- VÆSENETS PERSONALE M.V. PEQQISSUTSIMUT PISORTAQARFIK DIREKTORATET FOR SUNDHED NR. 16 CIRKULÆRE OM BOLIGER, SOM STILLES TIL RÅDIGHED FOR SUNDHEDS- VÆSENETS PERSONALE M.V. 1. Dette cirkulære regulerer de vilkår, hvorunder sundhedsvæsenets

Læs mere

Spildevandsselskabernes medfinansiering af klimatilpasningsprojekter i 2014 og frem Forsyningssekretariatets indberetningsvejledning

Spildevandsselskabernes medfinansiering af klimatilpasningsprojekter i 2014 og frem Forsyningssekretariatets indberetningsvejledning Spildevandsselskabernes medfinansiering af klimatilpasningsprojekter i 2014 og frem Forsyningssekretariatets indberetningsvejledning Opdateret april 2014 Maria Rossmann mar@kfst.dk 4171 5194 Helena Berg

Læs mere

Vejledning om reglerne for samtidig underretning og standstill-periode

Vejledning om reglerne for samtidig underretning og standstill-periode Vejledning om reglerne for samtidig underretning og standstill-periode September 2006 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Anvendelsesområde... 3 3. Samtidig underretning... 4 3.1. Hvordan skal underretningen

Læs mere

SIGNAFON ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF MOBILT BREDBÅND - FLATRATE 1 Generelt Nærværende abonnementsvilkår finder anvendelse på aftalen

SIGNAFON ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF MOBILT BREDBÅND - FLATRATE 1 Generelt Nærværende abonnementsvilkår finder anvendelse på aftalen SIGNAFON ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF MOBILT BREDBÅND - FLATRATE 1 Generelt Nærværende abonnementsvilkår finder anvendelse på aftalen mellem den ene side Kunden og på den anden side udbyderen

Læs mere

Aftale om. CSP s leje af areal hos PBS samt etablering af forbindelse mellem CSP og PBS. indgået mellem PBS A/S. CSP (Communication Service Provider)

Aftale om. CSP s leje af areal hos PBS samt etablering af forbindelse mellem CSP og PBS. indgået mellem PBS A/S. CSP (Communication Service Provider) Aftale om CSP s leje af areal hos PBS samt etablering af forbindelse mellem CSP og PBS indgået mellem PBS A/S og CSP (Communication Service Provider) Oktober 2005 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Formål 4 2. Omfang

Læs mere

VEJLEDNING OM KOMMUNERNES TILSYNS- OG HANDLEPLIGT EFTER BYFORNYELSESLOVEN VED PCB I BOLIGER OG OPHOLDSRUM

VEJLEDNING OM KOMMUNERNES TILSYNS- OG HANDLEPLIGT EFTER BYFORNYELSESLOVEN VED PCB I BOLIGER OG OPHOLDSRUM VEJLEDNING OM KOMMUNERNES TILSYNS- OG HANDLEPLIGT EFTER BYFORNYELSESLOVEN VED PCB I BOLIGER OG OPHOLDSRUM Socialministeriet, juni 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Oversigt over sagsgangen i en

Læs mere

www.danskrevision.dk BILER SKAT OG MOMS 2015 142847_Revisormanual 2014.indd 1 16/01/14 10.56

www.danskrevision.dk BILER SKAT OG MOMS 2015 142847_Revisormanual 2014.indd 1 16/01/14 10.56 BILER SKAT OG MOMS 2015 Indhold Gulpladebiler...................................3 Hvilke biler er specialindrettede?...3 Almindelige gulpladebiler...4 Kørsel mellem hjem og arbejde...4 Kørsel mellem hjem

Læs mere

Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler

Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Juni 2011 1 Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Juni 2011 Udbudsrådet Nyropsgade 30 1780 København V Tlf.: 72 26 80 00 Fax: 33 32 61 44

Læs mere

Mulighederne for dialog ved udbud Vejledning

Mulighederne for dialog ved udbud Vejledning Mulighederne for dialog ved udbud Vejledning Mulighederne for dialog ved udbud Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf. +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk On-line ISBN:

Læs mere