Oversigt over tidsfristerne ved Europa-Parlamentsvalget den 25. maj 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Oversigt over tidsfristerne ved Europa-Parlamentsvalget den 25. maj 2014"

Transkript

1 Enhed Valgenheden Sagsbehandler NNM Koordineret med Sagsnr Doknr Dato Oversigt over tidsfristerne ved Europa-Parlamentsvalget den 25. maj 2014 Forberedelse, gennemførelse og opgørelse af Europa-Parlamentsvalget skal afvikles inden for de tidsfrister, der er fastsat i Europa-Parlamentsvalgloven (jf. lovbekendtgørelse nr. 126 af 11. februar 2013 som ændret ved lov nr af 17. december 2013), herunder ved en henvisning i Europa-Parlamentsvalgloven til de relevante bestemmelser i folketingsvalgloven (lovbekendtgørelse nr. 128 af 11. februar 2013 som senest ændret ved lov nr af 17. december 2013), samt i de forskrifter, der er fastsat i medfør af disse love. I det følgende gives en oversigt over disse tidsfrister: 2. oktober 2013 Datoen for underskrivelse af Økonomi- og Indenrigsministeriets bekendtgørelse i Statstidende om fastsættelse af dagen for afholdelse af valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet i 2014 til søndag den 25. maj Bekendtgørelsen blev kundgjort i Statstidende den 4. oktober oktober 2013 Økonomi- og Indenrigsministeriet udsendte en meddelelse til alle kommunalbestyrelser om valgdatoen med yderligere oplysning om, at økonomi- og indenrigsministeren har fastsat, at stemmeoptællingen ved Europa-Parlamentsvalget søndag den 25. maj 2014 skal foretages på de enkelte afstemningssteder umiddelbart efter afstemningens afslutning med efterfølgende fintælling i opstillingskredsene senest dagen efter afstemningen. Mandag den 25. november 2013 (Nærmeste hverdag som ikke er en lørdag, efter 6 måneder før valgdagen) Tidligste frist for indgivelse af ansøgning til Københavns Kommune om optagelse på en særlig valgliste i Københavns Kommune af personer med dansk indfødsret, der har fast bopæl i en af de øvrige medlemsstater i EU (EU-bosatte) januar 2014 Udsendelse af brev til alle kommunalbestyrelser om afholdelse af to separate valghandlinger samme dag. 1 2, stk. 2, i bekendtgørelse nr af 19. november 2013 om optagelse på valglisten til Europa- Parlamentsvalget den 25. maj 2014 af personer med dansk indfødsret, der har fast bopæl i en af de øvrige medlemsstater i Den Europæiske Union.

2 Snarest muligt efter mandag den 24. februar 2014 (Dagen før 3 måneder før valgdagen) 1) Økonomi- og Indenrigsministeriet sender snarest muligt efter mandag den 24. februar 2014 underretning om de betingelser og bestemmelser, der gælder for udøvelse af retten til at stemme og opstille til valg i Danmark, til de personer, som mandag den 24. februar 2014: er registreret i CPR med bopæl eller fast opholdssted i en kommune i Danmark, og er statsborgere i en af de øvrige medlemsstater i EU, og vil være fyldt 18 år senest på valgdagen, og ikke er under værgemål med fratagelse af den retlige handleevne, jf. værgemålslovens 6, og ikke er omfattet af pkt. 2) nedenfor. 2 Ved underretningen får de pågældende oplyst, at de kan hente det ansøgningsskema, de skal benytte ved ansøgning om optagelse på valglisten, på ministeriets hjemmeside valg.oim.dk. Underretningen indeholder oplysning om relevant kontaktinformation til Økonomi- og Indenrigsministeriet. Underretning udsendes på dansk og engelsk og findes endvidere på tysk, fransk og polsk på ministeriets valghjemmeside valg.oim.dk tillige med ansøgningsskemaer med tilhørende vejledninger i de nævnte fem sprogversioner. 2) Økonomi- og Indenrigsministeriet sender snarest muligt efter mandag den 24. februar 2014 underretning til herboende EU-borgere, der tidligere har været optaget på valglisten til Europa-Parlamentsvalg i Danmark, om, at vedkommende automatisk vil blive optaget på valglisten i Danmark, medmindre vedkommende anmoder om at blive slettet af valglisten. Underretning sendes til de personer, som mandag den 24. februar 2014: er bopælsregistreret i CPR, og er statsborgere i en af de øvrige medlemsstater i EU og er fyldt 18 år og ikke er under værgemål med fratagelse af den retlige handleevne efter værgemålslovens 6 og var optaget på valglisten i Danmark til Europa-Parlamentsvalget i 2009 og siden da uafbrudt har haft fast bopæl i Danmark, og ikke har anmodet om at blive slettet af valglisten. 3 Underretningen indeholder endvidere henvisning til ministeriets valghjemmeside valg.oim.dk for nærmere oplysning om betingelserne for at stille op til Europa- Parlamentsvalg i Danmark. Underretningen indeholder oplysning om relevant kontaktinformation til Økonomi- og Indenrigsministeriet. Underretning udsendes på dansk og engelsk og findes endvidere på tysk, fransk og polsk på ministeriets valghjemmeside valg.oim.dk. 2 15, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 89 af 23. januar 2014 om optagelse på valglisten til Europa- 3 Lovens 14 a, stk. 2, sammenholdt med 16 i bekendtgørelse nr. 89 af 23. januar 2014 om optagelse på valglisten til Europa-Parlamentsvalget den 25. maj 2014 af personer, der er statsborgere i en af de øvrige medlemsstater i Den 2

3 3) Økonomi- og Indenrigsministeriet sender til EU-repræsentationerne og internationale organisationer i Danmark mandag den 24. februar 2014 eller snarest derefter underretning om muligheden for at blive optaget på valglisten til Europa- Parlamentsvalget i Danmark efter ansøgning for statsborgere fra andre medlemslande i Den Europæiske Union, der er registreret i Udenrigsministeriets protokol (EU-diplomater m.fl.). Sammen med underretningen udsendes et ansøgningsskema på dansk og engelsk. Tirsdag den 25. februar 2014 (3 måneder før valgdagen) 1) Tidligste frist for herboende EU-borgeres indgivelse af ansøgning om optagelse på valglisten til kommunalbestyrelsen i den kommune, hvor ansøgeren er bopælsregistreret i CPR. 4 2) Brevstemmeafgivning til Europa-Parlamentsvalget kan begynde på de steder i kommunerne, hvor enhver vælger kan brevstemme i Danmark, på Færøerne, i Grønland, i udlandet, på danske skibe i udenrigsfart og på danske havanlæg uden for dansk område 5. Brevstemmematerialet skal derfor senest fra denne dag forefindes på de nævnte brevstemmesteder 6. 3) Økonomi- og Indenrigsministeriet udsender senest denne dag til brug for brevstemmeafgivningen en foreløbig fortegnelse over de partier, der er opstillingsberettiget til Europa-Parlamentsvalg i medfør af Europa-Parlamentsvalglovens 10. Kommunalbestyrelsen kan på et passende tidspunkt i forhold til påbegyndelsen af brevstemmeafgivning på de steder i kommunerne, hvor enhver vælger kan brevstemme indrykke annoncer i de stedlige dagblade eller lokalaviser samt oplysning på kommunens hjemmeside om brevstemmeafgivningen til Europa-Parlamentsvalget. Perioden fra tirsdag den 25. februar 2014 til tirsdag den 22. april 2014 Kommunalbestyrelsen udleverer eller sender underretning og ansøgningsskema til personer, 7 a) der er statsborgere i en af de øvrige medlemsstater i EU, og b) som vil være fyldt 18 år senest på valgdagen, og c) som ikke er under værgemål med fratagelse af den retlige handleevne, jf. værgemålslovens 6, og d) som inden for perioden fra og med tirsdag den 25. februar 2014 til tirsdag den 22. april 2014: anmelder flytning til tilflytningskommunen for en flytning til Danmark, der er foretaget inden tirsdag den 25. februar 2014, eller er flyttet til Danmark og har anmeldt flytningen til tilflytningskommunen, eller har erhvervet statsborgerskab i en af de øvrige medlemsstater i EU, eller har fået ophævet værgemål med fratagelse af den retlige handleevne, jf. værgemålslovens , stk. 3, 2. pkt., i bekendtgørelse nr. 89 af 23. januar 2014 om optagelse på valglisten til Europa- 5 Europa-Parlamentsvalglovens 26, stk Europa-Parlamentsvalglovens 26, stk. 1, jf. folketingsvalglovens 60, stk , stk. 2, i bekendtgørelse nr. 89 af 23. januar 2014 om optagelse på valglisten til Europa- 3

4 Lørdag den 1. marts 2014 Tidligste frist for ansøgning om optagelse på valglisten af statsborgere fra andre EUlande, der er registreret i Udenrigsministeriets protokol (EU-diplomater m.fl.). Ansøgning skal indgives til den kommune, hvor EU-diplomaten m.fl. har sin private bolig (adresse). 8 Ministeriet stiller dog ikke krav om, at der holdes ekstraordinært åbent for personlig modtagelse af disse ansøgninger, hvis der ikke normalt er åbent om lørdagen i den pågældende kommune. Søndag den 30. marts 2014 (8 uger før valgdagen) 1) - kl. 12. Sidste frist for anmeldelse til Økonomi- og Indenrigsministeriet af nye partier til deltagelse i Europa-Parlamentsvalget søndag den 25. maj ) Såfremt der er ændring i forhold til den foreløbige fortegnelse over de partier, der er opstillingsberettiget til Europa-Parlamentsvalg i medfør af Europa- Parlamentsvalglovens 10, som blev udsendt tirsdag den 25. februar 2014, udsender Økonomi- og Indenrigsministeriet denne dag eller snarest muligt derefter til brug for brevstemmeafgivningen en endelig fortegnelse over de partier, der er opstillingsberettiget til Europa-Parlamentsvalg. Den oprindeligt udsendte fortegnelse gælder, medmindre Økonomi- og Indenrigsministeriet efter sidste frist søndag den 27. april 2014 kl. 12 for anmeldelse af nye partier til Europa-Parlamentsvalget søndag den 25. maj 2014 udsender en revideret fortegnelse. Søndag den 13. april 2014 (6 uger før valgdagen) 1) Partier, der er opstillingsberettiget som følge af, at de er repræsenteret i Folketinget henholdsvis Europa-Parlamentet, skal denne dag opfylde betingelserne herfor. 2) Tidligste frist for indlevering af kandidatlister til Økonomi- og Indenrigsministeriet. 10 3) Tidligste frist for indlevering af anmeldelser om valgforbund til Økonomi- og Indenrigsministeriet. 11 Tirsdag den 22. april 2014 (To dage efter 5 uger før valgdagen) 1) Sidste frist for EU-bosatte danske statsborgere til at søge Københavns Kommune om at blive optaget på en særlig valgliste i Københavns Kommune af EU-bosatte (Københavnervalglisten) , stk. 3, i bekendtgørelse nr. 980 af 6. august 2013 om optagelse på valglisten til Europa-Parlamentsvalg af statsborgere i en af de øvrige medlemsstater i Den Europæiske Union registreret i Udenrigsministeriets protokol (EU-diplomater). 9 Europa-Parlamentsvalglovens 11, stk Europa-Parlamentsvalglovens 19, stk. 1, 2. pkt. 11 Europa-Parlamentsvalglovens 21, jf. 19, stk. 1, 2. pkt. 12 2, stk. 2, i bekendtgørelse nr af 19. november 2013 om optagelse på valglisten til Europa- Parlamentsvalget den 25. maj 2014 af personer med dansk indfødsret, der har fast bopæl i en af de øvrige medlemsstater i Den Europæiske Union. 4

5 2) Sidste frist for visse herboende EU-borgere (statsborgere i et af de øvrige EUlande, der er bopælsregistreret i CPR) til at søge den kommune, hvor ansøgeren er bopælsregistreret i CPR, om at blive optaget på valglisten. 13 Fristen gælder de herboende EU-borgere, som: senest tirsdag den 15. april 2014 er flyttet til Danmark, og senest tirsdag den 15. april 2014 har anmeldt flytningen til tilflytningskommunen, og senest tirsdag den 15. april 2014 har erhvervet statsborgerskab i en af de nævnte stater, og senest tirsdag den 22. april 2014 har fået ophævet et eventuelt værgemål med fratagelse af den retlige handleevne efter værgemålslovens 6. Bemærk, at ansøgningsfristen rykkes til tirsdag den 29. april 2014 henholdsvis fredag den 9. maj 2014 for visse herboende EU-borgere, se nærmere nedenfor under de nævnte datoer. Søndag den 27. april 2014 (4 uger før valgdagen) 1) - kl. 12. Sidste frist for indlevering af kandidatlister til Økonomi- og Indenrigsministeriet. 14 2) - kl. 12. Sidste frist for tilbagetrækning af kandidatlister over for Økonomi- og Indenrigsministeriet. 15 3) - kl. 12. Sidste frist for indlevering af anmeldelser om valgforbund til Økonomi- og Indenrigsministeriet. 16 4) Kandidater til valget, der har valgret til Europa-Parlamentet, skal også opfylde valgretsbetingelserne bortset fra aldersbetingelsen denne dag. 17 5) Ansøgning om at brevstemme i hjemmet kan fra og med denne dag indgives til opholdskommunen. 18 6) Sidste frist for kommunalbestyrelsens valg af medlemmer til valgbestyrelsen. 19 Kommunalbestyrelsen skal vælge valgstyrere og tilforordnede vælgere i passende tid før valgdagen. 20 Kommunalbestyrelsen indrykker annoncer i de stedlige dagblade eller lokalaviser om brevstemmeafgivning på et passende tidspunkt i forhold til, hvornår brevstemmeafgivning i vælgerens hjem kan begynde , stk. 3, jf. dog stk. 4 og 5, i bekendtgørelse nr. 89 af 23. januar 2014 om optagelse på valglisten til Europa-Parlamentsvalget den 25. maj 2014 af personer, der er statsborgere i en af de øvrige medlemsstater i Den 14 Europa-Parlamentsvalglovens 19, stk. 1, 1. pkt. 15 Europa-Parlamentsvalgloven 20, stk Europa-Parlamentsvalglovens 21, jf. 19, stk. 1, 1. pkt. 17 Europa-Parlamentsvalglovens 6, stk , stk. 1, 3. pkt., i bekendtgørelse nr. 128 af 19. februar 2009 om brevstemmeafgivning i vælgerens hjem 19 Europa-Parlamentsvalglovens 16, stk. 1, 2. pkt. 20 Smlgn. Europa-Parlamentsvalglovens 16, stk , stk. 1, nr. 1, i bekendtgørelse nr. 128 af 19. februar 2009 om brevstemmeafgivning i vælgerens hjem 5

6 Mandag den 28. april 2014 og snarest muligt derefter (Dagen efter 4 uger før valgdagen) 1) Økonomi- og Indenrigsministeriet bekendtgør i Statstidende, hvilke kandidatlister ministeriet har godkendt, hvilke bogstavbetegnelser de har fået tildelt, samt hvilke af kandidatlisterne der har indgået valgforbund. 22 2) Økonomi- og Indenrigsministeriet udsender fortegnelser over de godkendte kandidatlister, herunder navnene på de godkendte kandidater, de tildelte bogstavbetegnelser og de anmeldte valgforbund, til valgbestyrelserne 23 og til kommunalbestyrelser m.fl. til brug for brevstemmeafgivningen. Udsendelsen sker senest 3 uger før valgdagen dvs. senest søndag den 4. maj Tirsdag den 29. april 2014 (To dage efter 4 uger før valgdagen) Sidste frist for visse herboende EU-borgere (statsborgere i et af de øvrige EU-lande, der er bopælsregistreret i CPR) til at søge den kommune, hvor ansøgeren er bopælsregistreret i CPR, om at blive optaget på valglisten 25. Fristen gælder for de herboende EUborgere, som inden for perioden fra og med onsdag den 16. april 2014 til og med tirsdag den 22. april 2014: 1) har anmeldt flytning til tilflytningskommunen for en flytning til Danmark, der er foretaget senest tirsdag den 15. april 2014, eller 2) er flyttet til Danmark og har anmeldt flytningen til tilflytningskommunen, eller 3) har erhvervet statsborgerskab i et af de øvrige EU-lande, Torsdag den 1. maj 2014 Sidste frist for ansøgning om optagelse på valglisten af visse statsborgere fra andre EUlande, der er registreret i Udenrigsministeriets protokol (EU-diplomater m.fl.). Fristen gælder for EU-diplomater m.fl., der senest den 1. maj 2014 er registreret i Udenrigsministeriets protokol og i øvrigt opfylder valgretsbetingelserne i lovens 3, stk. 1, nr. 3, bortset fra aldersbetingelsen. Ansøgning skal indgives til den kommune, hvor EUdiplomaten m.fl. har sin private bolig (adresse). 26 Bemærk, at ansøgningsfristen rykkes til fredag den 9. maj 2014 for visse herboende EU-borgere registreret i Udenrigsministeriets protokol, se nærmere nedenfor under den nævnte dato. 22 Europa-Parlamentsvalglovens 24, stk Europa-Parlamentsvalglovens 24, stk Jf. 21 i bekendtgørelse nr. 128 af 19. februar 2009 om brevstemmeafgivning i vælgerens hjem, og 17 i bekendtgørelse nr. 130 af 19. februar 2009 om brevstemmeafgivning i visse boformer og boliger efter lov om social service og boliglovgivningen. 25 2, stk. 4, i bekendtgørelse nr. 89 af 23. januar 2014 om optagelse på valglisten til Europa- 26 2, stk. 4, i bekendtgørelse nr. 980 af 6. august 2013 om optagelse på valglisten til Europa-Parlamentsvalg af statsborgere i en af de øvrige medlemsstater i Den Europæiske Union registreret i Udenrigsministeriets protokol (EU-diplomater). 6

7 Søndag den 4. maj 2014 (3 uger før valgdagen) Brevstemmeafgivning kan begynde på sygehuse, i visse boformer og boliger efter lov om social service og boliglovgivningen, herunder plejehjem m.v. og i ældreboliger, i kriminalforsorgens anstalter og arresthusene, i vælgerens hjem, på afsides beliggende øer, der ikke udgør et selvstændigt afstemningsområde, samt på danske havanlæg på dansk område. 27 Fredag den 9. maj 2014 (16 dage før valgdagen) Da 15.-dagen før valgdagen er en lørdag, rykkes de skæringsdatoer og sidste frister, der er nævnt under 1-9, frem til hverdagen umiddelbart før, som ikke er en lørdag, dvs. fredag den 9. maj dagsvalglisten betegnes derfor i det følgende som 16.- dagsvalglisten. 1) Sidste frist for visse herboende EU-borgere (statsborgere i et af de øvrige EUlande, der er bopælsregistreret i CPR) til at søge den kommune, hvor ansøgeren er bopælsregistreret i CPR, om at blive optaget på valglisten. Fristen gælder for herboende personer, der hidtil har haft dansk indfødsret, men som i perioden fra og med onsdag den 23. april 2014 til og med fredag den 9. maj 2014 har ændret status til at være statsborger i en af de øvrige medlemsstater i EU. 28 2) - Kl. 12. Sidste frist for visse statsborgere fra andre EU-lande, der er registreret i Udenrigsministeriets protokol, (EU-diplomater m.fl.) til at søge den kommune, hvor ansøgeren har sin private bolig (adresse), om at blive optaget på valglisten. Fristen gælder for herboende EU-borgere, der i perioden fra og med den 24. april 2014 til og med den 9. maj 2014 bliver registreret i Udenrigsministeriets protokol (EUdiplomater m.fl.) eller i øvrigt opfylder valgretsbetingelserne i lovens 3, stk. 1, nr. 3, bortset fra aldersbetingelsen. Ansøgning skal indgives til den kommune, hvor EU-diplomaten m.fl. har sin private bolig (adresse). 29 3) Sidste frist for statsborgere i et af de øvrige EU-lande, der er bopælsregistreret i CPR, til at anmode den kommune, hvor vedkommende er bopælsregistreret i CPR, om at blive slettet af valglisten med virkning for Europa-Parlamentsvalget i ) Sidste frist for kommunalbestyrelsens afgørelser om optagelse på valglisten af statsborgere i et af de øvrige EU-lande, der er bopælsregistreret i CPR. 31 5) Sidste frist for Københavns Kommunes afgørelser om optagelse af EU-bosatte på en særlig valgliste i Københavns Kommune (Københavnervalglisten) Europa-Parlamentsvalglovens 26, stk. 1 og 2, jf. folketingsvalglovens 56 og 58, stk , stk. 5, i bekendtgørelse nr. 89 af 23. januar 2014 om optagelse på valglisten til Europa- 29 2, stk. 5, i bekendtgørelse nr. 980 af 6. august 2013 om optagelse på valglisten til Europa-Parlamentsvalg af statsborgere i en af de øvrige medlemsstater i Den Europæiske Union registreret i Udenrigsministeriets protokol (EU-diplomater) , stk. 2, i bekendtgørelse nr. 89 af 23. januar 2014 om optagelse på valglisten til Europa i bekendtgørelse nr. 89 af 23. januar 2014 om optagelse på valglisten til Europa-Parlamentsvalget den 25. maj 2014 af personer, der er statsborgere i en af de øvrige medlemsstater i Den Europæiske Union og er bopælsregistreret i CPR. 32 4, stk. 1, i bekendtgørelse nr af 19. november 2013 om optagelse på valglisten til Europa- Parlamentsvalget den 25. maj 2014 af personer med dansk indfødsret, der har fast bopæl i en af de øvrige medlemsstater i Den Europæiske Union. 7

8 6) Skæringsdato for optagelse af tilflyttere fra en anden kommune på valglisten, såfremt de senest denne dag er flyttet til kommunen og har anmeldt flytningen til tilflytningskommunen. 33 7) Skæringsdato for optagelse af personer, der flytter inden for kommunen og senest denne dag har anmeldt flytningen til kommunen, på valglisten under den nye bopæl. 34 8) Skæringsdato for kommunalbestyrelsens indberetninger til CPR af: anmeldelser om flytning, herunder tilflytning fra Færøerne, Grønland eller udlandet, iværksættelse eller ophævelse af værgemål med fratagelse af den retlige handleevne efter værgemålslovens 6, erhvervelse eller fortabelse af dansk indfødsret fortabelse af statsborgerskab i et af de øvrige EU-lande uden erhvervelse af statsborgerskab i et andet af de øvrige EU-lande, samt dødsfald i de særlige tilfælde, hvor dødsfald indberettes af kommunalbestyrelsen og ikke af sognemyndigheden. Indberetninger sker til brug for den maskinelle udskrivning af en valgliste over de vælgere, der denne dag er registreret i CPR med bopæl i kommunen (16.-dagsvalglisten). 9) Skæringsdato for kommunalbestyrelsens indberetning til CPR af: de afgørelser om optagelse på valglisten, der er nævnt ovenfor under 4) 35 og 5) 36, samt de anmodninger om at blive slettet af valglisten, der er nævnt ovenfor under 3). Indberetningerne sker til brug for den maskinelle udskrivning af 16.-dagsvalglisten. 10) Sidste frist for kommunalbestyrelsens indberetning af ændringer vedrørende afstemningsområder (valgdistrikter) til CPR s vejregister. 11) Sidste frist for kommunalbestyrelsens indberetning af ændringer vedrørende afstemningssteder til kommunens databehandler (KMD eller anden). Lørdag den 10. maj 2014 (15 dage før valgdagen) Det vil være hensigtsmæssigt at holde åbent nogle timer for brevstemmeafgivning mindst ét sted i kommunen, hvor enhver vælger kan brevstemme. Sidste frist for kommunernes afgørelse om optagelse på valglisten af statsborgere fra andre EU-lande, der er registreret i Udenrigsministeriets protokol (EU-diplomater m.fl.) Europa-Parlamentsvalglovens 14, stk. 2, og 14 a, stk. 2, jf. folketingsvalglovens 18, stk. 2, 1. pkt., og Europa-Parlamentsvalglovens 14, stk. 2, og 14 a, stk. 2, jf. folketingsvalglovens 18, stk. 3 og og 13 i bekendtgørelse nr. 89 af 23. januar 2014 om optagelse på valglisten til Europa- 36 5, jf. 4, stk. 1, i bekendtgørelse nr af 19. november 2013 om optagelse på valglisten til Europa- Parlamentsvalget den 25. maj 2014 af personer med dansk indfødsret, der har fast bopæl i en af de øvrige medlemsstater i Den Europæiske Union. 37 1, stk. 1 og 2, i bekendtgørelse nr. 980 af 6. august 2013 om optagelse på valglisten til Europa- Parlamentsvalg af statsborgere i en af de øvrige medlemsstater i Den Europæiske Union registreret i Udenrigsministeriets protokol (EU-diplomater). 8

9 Sidste frist for kommunernes manuelle udarbejdelse af en valgliste over EU-diplomater m.fl. i kommunen med valgret efter lovens 3, stk. 1, nr. 3 (EU-diplomatvalglisten). På valglisten optages de EU-diplomater m.fl., som kommunen har truffet afgørelse om skal optages på valglisten samt de EU-diplomater m.fl., som efter lovens 14 a, stk. 2, automatisk optages på valglisten. Fra valglisten slettes de EU-diplomater m.fl., som anmoder om at blive slettet af valglisten, eller som ikke længere opfylder valgretsbetingelserne. 38 Tirsdag den 13. maj 2014 (12 dage før valgdagen) - kl. 18. Sidste frist for at ansøge opholdskommunen om at brevstemme i hjemmet, med mindre kommunalbestyrelsen har fastsat en senere frist. 39 Kommunen skal til dette formål holde åbent mindst ét sted i kommunen i mindst nogle timer umiddelbart inden kl. 18. Torsdag den 15. maj 2014 (10 dage før valgdagen) 1) Økonomi- og Indenrigsministeriet bekendtgør senest denne dag i landets dagblade: 40 På hvilken dag og på hvilket tidspunkt afstemningen finder sted, at der vil blive udsendt valgkort til vælgerne, samt at indsigelser om manglende modtagelse af valgkort eller modtagelse af valgkort med fejlagtigt indhold skal fremsættes over for kommunalbestyrelsen. Da 7. dagen før valgdagen er en søndag, rykkes de skæringsdatoer og sidste frister, der er nævnt under nr. 2) og 3) nedenfor, endvidere frem til hverdagen umiddelbart før, som ikke er en lørdag. Da fredag den 16. maj 2014 er en helligdag (St. Bededag), rykkes skæringsdatoen til torsdag den 15. maj ) Skæringsdato for kommunalbestyrelsens indberetninger til CPR af: anmeldelser om tilflytning fra Færøerne, Grønland eller udlandet ophævelse af værgemål med fratagelse af den retlige handleevne efter værgemålslovens 6, erhvervelse af dansk indfødsret samt dødsfald i de særlige tilfælde, hvor dødsfald indberettes af kommunalbestyrelsen og ikke af sognemyndigheden. Indberetningerne sker til brug for den maskinelle udskrivning af en særlig valgliste over de vælgere, der ikke er optaget på 16.-dagsvalglisten, men som senest 10 dage før valgdagen er flyttet til kommunen fra Færøerne, Grønland eller udlandet, har fået ophævet værgemål med fratagelse af den retlige handleevne efter værgemålslovens 6 eller har fået dansk indfødsret (Udlandsdanskervalglisten). 38 Jf. 13 i bekendtgørelse nr. 980 af 6. august 2013 om optagelse på valglisten til Europa-Parlamentsvalg af statsborgere i en af de øvrige medlemsstater i Den Europæiske Union registreret i Udenrigsministeriets protokol (EU-diplomater). 39 Jf. Europa-Parlamentsvalglovens 26, stk. 1, jf. folketingsvalglovens 54, stk Europa-Parlamentsvalglovens 15, stk. 2, jf. folketingsvalglovens 21. 9

10 3) Skæringsdato for kommunalbestyrelsens indberetninger til CPR af afgørelser om optagelse på valglisten af personer, der har valgret til Folketinget uanset udlandsophold, til brug for den maskinelle udskrivning af en særlig valgliste over disse vælgere (Udlandsdanskervalglisten). Lørdag den 17. maj 2014 (8 dage før valgdagen) Kommunalbestyrelsen skal have modtaget den maskinelt udskrevne 16.-dagsvalgliste. Kommunalbestyrelsen skal også have modtaget de maskinelt udskrevne valgkort for vælgere optaget på 16.-dagsvalglisten, hvis det er kommunalbestyrelsen og ikke kommunens databehandler, der afleverer valgkortene til postbesørgelse. Kommunalbestyrelsen sørger for at rette disse valglister manuelt i nødvendigt omfang frem til valgdagen. Det vil være hensigtsmæssigt at holde mindst ét sted i kommunen, hvor enhver vælger kan brevstemme, åbent for brevstemmeafgivning i mindst nogle timer den sidste lørdag før udløbet af fristen for brevstemmeafgivning fredag den 23. maj 2014, selv om der normalt er lukket om lørdagen. Det vil i øvrigt være hensigtsmæssigt at holde også evt. øvrige steder i kommunen, hvor der kan brevstemmes, åbent for brevstemmeafgivning i nogle timer den sidste lørdag før fristens udløb. Kommunen afhenter post på posthuset og efterser sin postkasse og elektroniske postkasse denne dag for at behandle ansøgninger om optagelse på valglisten fra udlandsdanskere (ansøgere om optagelse på folketingsvalglisten i henhold til folketingsvalglovens 2) senest dagen efter (7 dage før valgdagen). Søndag den 18. maj 2014 (7 dage før valgdagen) 1) Maskinelt udskrevne valgkort vedrørende vælgere, der er optaget på den maskinelt udskrevne 16.- dagsvalgliste, skal være afleveret til postbesørgelse enten af kommunalbestyrelsen eller af kommunens databehandler. 2) Skæringsdato for optagelse på valglisten af vælgere, der flytter til Danmark fra Færøerne, Grønland eller udlandet (udlandstilflyttervalglisten). 41 Vælgere, der er tilflyttet fra Færøerne, Grønland eller udlandet, og som ikke er optaget på den maskinelt udskrevne udlandstilflyttervalgliste, optages manuelt på valglisten af vedkommende kommunalbestyrelse. 3) Personer, der har valgret til Folketinget uanset udlandsophold, og som i forbindelse med udlandsopholdet er registreret i CPR som udrejst, skal optages på valglisten, hvis kommunalbestyrelsen eller Valgnævnet senest denne dag har truffet afgørelse herom (udlandsdanskervalglisten). 42 De under nr. 2) og 3) nævnte vælgere skal optages manuelt på valglisten, hvis de ikke er optaget på de maskinelt udskrevne valglister, hvis skæringsdato er torsdag den 15. maj 2014, se ovenfor. 41 Europa-Parlamentsvalglovens 14, stk. 2 og 14 a, stk. 2, jf. folketingsvalglovens 18, stk. 6, 1. pkt. 42 Europa-Parlamentsvalglovens 14, stk. 2, jf. folketingsvalglovens 18, stk. 6, 2. pkt. 10

11 Kommunen efterser sin postkasse og elektroniske post denne dag for samme dag at behandle evt. ansøgninger om optagelse på folketingsvalglisten fra udlandsdanskere (ansøgere om optagelse på folketingsvalglisten i henhold til folketingsvalglovens 2). Mandag den 19. maj 2014 søndag den 25. maj 2014 Kommunen retter fejl frem til valgdagen ved udfærdigelse af nye valgkort og ved rettelser i valglisten. 43 Kommunen retter valglisten, hvis kommunen modtager meddelelse om, at en vælger har mistet sin valgret. 44 Mandag den 19. maj 2014 (6 dage før valgdagen) Kommunens databehandler skal aflevere de maskinelt udskrevne valgkort til postbesørgelse for de vælgere, der er optaget på den maskinelt udskrevne udlandstilflyttervalgliste (dvs. vælgere tilflyttet fra Færøerne, Grønland eller udlandet). Tirsdag den 20. maj 2014 (5 dage før valgdagen) 1) Vælgerne skal have modtaget de maskinelt udskrevne valgkort. 2) Kommunalbestyrelsen skal have modtaget den maskinelt udskrevne udlandstilflyttervalgliste og udlandsdanskervalgliste. 3) Kommunalbestyrelsen i Københavns Kommune skal have modtaget den maskinelt udskrevne særlige valgliste over EU-bosatte danskere (Københavnervalglisten) Kommunalbestyrelsen sørger for at rette disse valglister manuelt i nødvendigt omfang frem til valgdagen. Fredag den 23. maj 2014 (Næstsidste hverdag før valgdagen) Sidste dag for brevstemmeafgivning i Danmark, herunder på danske havanlæg på dansk område. 45 Lørdag den 24. maj 2014 (Dagen før valgdagen) Valgstyrerne kan begynde at undersøge, om brevstemmerne kan komme i betragtning. Undersøgelsen skal være færdig, inden afstemningen begynder kl. 9 på valgdagen Europa-Parlamentsvalglovens 14, stk. 2, og 14 a, stk. 2, jf. folketingsvalglovens 22, stk Europa-Parlamentsvalglovens 14, stk. 2, og 14 a, stk. 2, jf. folketingsvalglovens 22, stk Europa-Parlamentsvalglovens 26, stk. 1 og 2, jf. folketingsvalglovens 56 og 58, stk Europa-Parlamentsvalglovens 26, stk. 6, jf. folketingsvalglovens

12 For at komme i betragtning skal brevstemmerne være modtaget af valgstyrerne, inden afstemningen begynder kl Kommunen skal afhente post på posthuset og efterse sin postkasse denne dag for at sikre, at brevstemmer kan afleveres rettidigt til vedkommende valgstyrere. Valgbestyrelsen skal aflevere stemmesedler og opslag til kommunalbestyrelserne i god tid, inden afstemningen begynder. 48 Søndag den 25. maj 2014 (Valgdagen) Kommunen skal, inden afstemningen begynder, afhente post på posthuset og efterse sin postkasse for at sikre, at evt. sent fremkomne brevstemmer kan afleveres rettidigt til vedkommende valgstyrere på de enkelte afstemningssteder. Afstemning kl Stemmeoptælling foretages på afstemningsstederne umiddelbart efter afstemningens afslutning. 50 Resultatet indberettes til valgbestyrelsen og til Danmarks Statistik. 51 Mandag den 26. maj 2014 (Fintællingsdagen dagen efter valgdagen) Kommunalbestyrelsen sørger for, at stemmematerialet er til stede ved fintællingen. 52 Valgbestyrelsen foretager fintælling for hele opstillingskredsen 53, udarbejder valgbog 54, indberetter resultatet til Danmarks Statistik og afsender samme dag attesteret kopi af valgbogen til Økonomi- og Indenrigsministeriet og Danmarks Statistik. Valgbestyrelsen sender samme dag en annulleret stemmeseddel til Økonomi- og Indenrigsministeriet. 55 Søndag den 1. juni 2014 (Ugedagen efter valgdagen) Sidste frist for at klage over valget. Klager skal stiles til Folketinget og sendes til Økonomi- og Indenrigsministeriet. 56 Når Folketinget endeligt har afgjort eventuelle klager over valget, - hvilket sædvanligvis sker inden 1. juli - tilintetgøres stemmesedler, valglister og valgkort samt brevstemmemateriale. 57 Økonomi- og Indenrigsministeriet giver kommunerne besked herom. 47 Europa-Parlamentsvalglovens 26, stk. 6, jf. folketingsvalglovens 66, stk Europa-Parlamentsvalglovens 17,stk. 2, jf. folketingsvalglovens 23, stk Europa-Parlamentsvalglovens 25, stk. 1, jf. folketingsvalglovens Jf. Økonomi- og Indenrigsministeriets bestemmelse herom som meddelt ved brev af 4. oktober Jf. Europa-Parlamentsvalglovens 30, stk Jf. Europa-Parlamentsvalglovens 28,stk. 2, jf. folketingsvalglovens 72, stk Jf. Europa-Parlamentsvalglovens 28,stk. 2, jf. folketingsvalglovens 72, stk Jf. Europa-Parlamentsvalglovens 28, stk. 2, jf. folketingsvalglovens 73 og Jf. Europa-Parlamentsvalglovens 28, stk. 2, jf. folketingsvalglovens 74, stk Europa-Parlamentsvalglovens Europa-Parlamentsvalglovens 44, jf. folketingsvalglovens 104, stk

Oversigt over tidsfristerne ved folketingsvalget torsdag den 15. september 2011

Oversigt over tidsfristerne ved folketingsvalget torsdag den 15. september 2011 Indenrigs- og Sundhedsministeriet Enhed: Kommunaljura Sagsbeh.: DEPNNM Sags nr.: 1006916 Dok. Nr.: 376665 Dato: 26. august 2011 Oversigt over tidsfristerne ved folketingsvalget torsdag den 15. september

Læs mere

Oversigt over tidsfrister ved de kommunale og regionale valg tirsdag den 19. november 2013

Oversigt over tidsfrister ved de kommunale og regionale valg tirsdag den 19. november 2013 Enhed VALG-ENH, Valgenheden Sagsbehandler DEPNNM Koordineret med Sagsnr. 2012-03114 Doknr. 31837 Dato 06-02-2013 Oversigt over tidsfrister ved de kommunale og regionale valg tirsdag den 19. november 2013

Læs mere

Oversigt over tidsfrister til folketingsvalget torsdag den 18. juni 2015

Oversigt over tidsfrister til folketingsvalget torsdag den 18. juni 2015 Oversigt over tidsfrister til folketingsvalget torsdag den 18. juni 2015 Forberedelsen, gennemførelsen og opgørelsen af folketingsvalg skal ske inden for de tidsfrister, der er fastsat i eller i henhold

Læs mere

Oversigt over tidsfristerne ved folkeafstemningen om omdannelse af retsforbeholdet til en tilvalgsordning torsdag den 3.

Oversigt over tidsfristerne ved folkeafstemningen om omdannelse af retsforbeholdet til en tilvalgsordning torsdag den 3. Oversigt over tidsfristerne ved folkeafstemningen om omdannelse af retsforbeholdet til en tilvalgsordning torsdag den 3. december 2015 Forberedelsen, gennemførelsen og opgørelsen af folkeafstemningen om

Læs mere

Oversigt over tidsfrister ved de kommunale og regionale valg tirsdag den 21. november 2017

Oversigt over tidsfrister ved de kommunale og regionale valg tirsdag den 21. november 2017 Oversigt over tidsfrister ved de kommunale og regionale valg tirsdag den 21. november 2017 Forberedelsen, gennemførelsen og opgørelsen af de kommunale og regionale valg skal ske inden for de tidsfrister,

Læs mere

Oversigt over tidsfristerne ved Europa-Parlamentsvalget søndag den 7. juni 2009

Oversigt over tidsfristerne ved Europa-Parlamentsvalget søndag den 7. juni 2009 Velfærdsministeriet Kommunaljura J.nr. 2009-3434 nnm 27. november 2008 Oversigt over tidsfristerne ved Europa-Parlamentsvalget søndag den 7. juni 2009 Forberedelse, gennemførelse og opgørelse af Europa-Parlamentsvalget

Læs mere

Vejledning. nr. 9210 af 8. april 2014 om afholdelse af folkeafstemning søndag den 25. maj 2014 om forslag til lov om en fælles patentdomstol m.v.

Vejledning. nr. 9210 af 8. april 2014 om afholdelse af folkeafstemning søndag den 25. maj 2014 om forslag til lov om en fælles patentdomstol m.v. Vejledning nr. 9210 af 8. april 2014 om afholdelse af folkeafstemning søndag den 25. maj 2014 om forslag til lov om en fælles patentdomstol m.v. UOFFICIEL TRYKVENLIG VERSION (Til alle kommunalbestyrelser

Læs mere

Vejledning om afholdelse af folketingsvalg

Vejledning om afholdelse af folketingsvalg Vejledning nr. 78 af 26. august 2010 Vejledning om afholdelse af folketingsvalg (Til alle kommunalbestyrelser, valgbestyrelser og statsforvaltninger) Indenrigs- og Sundhedsmin., j.nr. 1005077 AI003638

Læs mere

Meddelelse om behandling af ansøgninger om optagelse af herboende EU-borgere på valglisten til Europa-Parlamentsvalget søndag den 25.

Meddelelse om behandling af ansøgninger om optagelse af herboende EU-borgere på valglisten til Europa-Parlamentsvalget søndag den 25. Til alle kommunalbestyrelser 8 bilag Slotsholmsgade 10-12 1216 København K Telefon 72 28 24 00 Fax 72 28 24 01 valg@oim.dk valg.oim.dk Sagsnr. 2014-13150 Doknr. 205243 Dato 25-02-2014 Meddelelse om behandling

Læs mere

UOFFICIEL TRYKVENLIG VERSION (Til alle kommunalbestyrelser, valgbestyrelser og Statsforvaltningen)

UOFFICIEL TRYKVENLIG VERSION (Til alle kommunalbestyrelser, valgbestyrelser og Statsforvaltningen) Vejledning nr. 10724 af 5. oktober 2015 om afholdelse af folkeafstemning torsdag den 3. december 2015 om omdannelse af retsforbeholdet til en tilvalgsordning UOFFICIEL TRYKVENLIG VERSION (Til alle kommunalbestyrelser,

Læs mere

Folketingsvalget torsdag den 18. juni 2015 brevstemmeafgivning i kommunerne

Folketingsvalget torsdag den 18. juni 2015 brevstemmeafgivning i kommunerne -- AKT 235871 -- BILAG 1 -- [ Dag 1 - brev - KB ] -- Til alle kommunalbestyrelser v/ den valgansvarlige i kommunen cc.: KL 4 bilag Slotsholmsgade 10-12 1216 København K Telefon 72 28 24 00 Fax 72 28 24

Læs mere

Folketingsvalget torsdag den 18. juni 2015 stemmesedler og opslag

Folketingsvalget torsdag den 18. juni 2015 stemmesedler og opslag -- AKT 235876 -- BILAG 1 -- [ Dag 1 - brev 2 - alle valgbestyrelser ] -- Til alle valgbestyrelser cc.: KL, DSt 2 bilag Slotsholmsgade 10-12 1216 København K Telefon 72 28 24 00 Fax 72 28 24 01 valg@oim.dk

Læs mere

I medfør af 14 a, stk. 4, i lov om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet, jf. lovbekendtgørelse nr. 126 af 11. februar 2013, fastsættes:

I medfør af 14 a, stk. 4, i lov om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet, jf. lovbekendtgørelse nr. 126 af 11. februar 2013, fastsættes: BEK nr 89 af 23/01/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 21. januar 2017 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Indenrigsmin., j.nr. 2013-11866 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Ministerialtidende Udgivet den 10. september Vejledning om afholdelse af kommunale og regionale valg tirsdag den 17.

Ministerialtidende Udgivet den 10. september Vejledning om afholdelse af kommunale og regionale valg tirsdag den 17. Ministerialtidende 2009 Udgivet den 10. september 2009 21. august 2009. Nr. 70. Vejledning om afholdelse af kommunale og regionale valg tirsdag den 17. november 2009 (Til alle kommunalbestyrelser, regionsråd,

Læs mere

Vejledning om afholdelse af kommunale og regionale valg tirsdag den 19. november 2013

Vejledning om afholdelse af kommunale og regionale valg tirsdag den 19. november 2013 VEJ nr 9458 af 29/08/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 22. maj 2017 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Indenrigsmin., j.nr. 2013-09335 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Velfærdsministeriet Kommunaljura J.nr marts 2009

Velfærdsministeriet Kommunaljura J.nr marts 2009 Velfærdsministeriet Kommunaljura J.nr. 2009-6156 6. marts 2009 Meddelelse om behandling af ansøgninger om optagelse af herboende EU-borgere på valglisten til Europa-Parlamentsvalget søndag den 7. juni

Læs mere

Vejledning nr af 3. juli 2017 om afholdelse af kommunale og regionale valg tirsdag den 21. november 2017 UOFFICIEL TRYKVENLIG VERSION

Vejledning nr af 3. juli 2017 om afholdelse af kommunale og regionale valg tirsdag den 21. november 2017 UOFFICIEL TRYKVENLIG VERSION Vejledning nr. 9624 af 3. juli 2017 om afholdelse af kommunale og regionale valg tirsdag den 21. november 2017 UOFFICIEL TRYKVENLIG VERSION 1 Indhold 1. Indledning... 8 2. Oversigt over opgavefordelingen

Læs mere

I medfør af 14 a, stk. 4, i lov om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet, jf. lovbekendtgørelse nr. 126 af 11. februar 2013, fastsættes:

I medfør af 14 a, stk. 4, i lov om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet, jf. lovbekendtgørelse nr. 126 af 11. februar 2013, fastsættes: BEK nr 291 af 19/03/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 24. februar 2017 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Indenrigsmin., j.nr. 2013-09109 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Der afholdes ikke valg til Europa-Parlamentet eller folkeafstemning om patentdomstolen på Færøerne og i Grønland.

Der afholdes ikke valg til Europa-Parlamentet eller folkeafstemning om patentdomstolen på Færøerne og i Grønland. Danmarks Rederiforening, Rederiforeningen af 1895, Rederiforeningen for mindre Skibe (Alle: info@shipowners.dk) Cc: Søfartsstyrelsen KSF@dma.dk Dansk Navigatørforening: navigator@dana.dk Sømændenes Forbund:

Læs mere

Vejledning om afholdelse af kommunale og regionale valg tirsdag den 21. november 2017

Vejledning om afholdelse af kommunale og regionale valg tirsdag den 21. november 2017 VEJ nr 9624 af 03/07/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 13. august 2017 Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Indenrigsmin., j.nr. 2016-5210 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Folketingsvalget torsdag den 18. juni 2015

Folketingsvalget torsdag den 18. juni 2015 -- AKT 235879 -- BILAG 1 -- [ Dag 1 - brev 3 - Anmeldelsesmyndighederne ] -- Til anmeldelsesmyndigheden (Statsforvaltningen og formanden for valgbestyrelsen i Bornholms Regionskommune) valg@statsforvaltningen.dk,

Læs mere

Brevstemmeafgivning i kommunerne til folkeafstemningen den 3. december 2015 om omdannelse af retsforbeholdet til en tilvalgsordning

Brevstemmeafgivning i kommunerne til folkeafstemningen den 3. december 2015 om omdannelse af retsforbeholdet til en tilvalgsordning Til alle kommunalbestyrelser v/ den valgansvarlige i kommunen cc.: KL 5 bilag Sagsnr. 2015-5970 Doknr. 268667 Dato 06-10-2015 Brevstemmeafgivning i kommunerne til folkeafstemningen den 3. december 2015

Læs mere

Brevstemmeafgivning i udlandet til Europa-Parlamentsvalget og folkeafstemningen om patentdomstolen den 25. maj 2014

Brevstemmeafgivning i udlandet til Europa-Parlamentsvalget og folkeafstemningen om patentdomstolen den 25. maj 2014 Udenrigsministeriet Att.: Tina Rosendahl Nielsen tironi@um.dk, um@um.dk 1 bilag Slotsholmsgade 10-12 1216 København K Telefon 72 28 24 00 Fax 72 28 24 01 valg@oim.dk valg.oim.dk Sagsnr. 2014-13009 Doknr.

Læs mere

Vejledning om afholdelse af Europa-Parlamentsvalg søndag den 7. juni 2009

Vejledning om afholdelse af Europa-Parlamentsvalg søndag den 7. juni 2009 Vejledning om afholdelse af Europa-Parlamentsvalg søndag den 7. juni 2009 (Til alle kommunalbestyrelser og valgbestyrelser) INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 4 2. Oversigt over opgavefordelingen ved

Læs mere

Brevstemmeafgivning ved Europa-Parlamentsvalget og folkeafstemningen om en fælles patentdomstol den 25. maj 2014

Brevstemmeafgivning ved Europa-Parlamentsvalget og folkeafstemningen om en fælles patentdomstol den 25. maj 2014 Til alle regioner cc.: Danske Regioner Slotsholmsgade 10-12 1216 København K Telefon 72 28 24 00 Fax 72 28 24 01 valg@oim.dk valg.oim.dk Enhed VALG Sagsbehandler DEPNNM Sagsnr. 2014-6842 Doknr. 137110

Læs mere

Meddelelse om brevstemmeafgivning på danske havanlæg på dansk område til folketingsvalget torsdag den 18. juni 2015

Meddelelse om brevstemmeafgivning på danske havanlæg på dansk område til folketingsvalget torsdag den 18. juni 2015 -- AKT 235850 -- BILAG 1 -- [ Dag 1 - brev 12 - danske havanlæg på dansk område (DONGAmerada Hess) ] -- DONG Energy Amerada Hess ApS 2 bilag Slotsholmsgade 10-12 1216 København K Telefon 72 28 24 00 Fax

Læs mere

Brevstemmeafgivning til Europa-Parlamentsvalget og folkeafstemningen om en fælles patentdomstol den 25. maj 2014

Brevstemmeafgivning til Europa-Parlamentsvalget og folkeafstemningen om en fælles patentdomstol den 25. maj 2014 Til private sygehuse m.v., hvor der kan brevstemmes cc.: Alle regioner + Danske Regioner 2 bilag Slotsholmsgade 10-12 1216 København K Telefon 72 28 24 00 Fax 72 28 24 01 valg@oim.dk valg.oim.dk Enhed

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet 1)

Bekendtgørelse af lov om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet 1) LBK nr 368 af 10/04/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 26. maj 2017 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Indenrigsmin., j.nr. 2014-7580 Senere ændringer til forskriften LOV

Læs mere

Brevstemmeafgivning i kommunerne til kommunal- og regionalvalget tirsdag den 21. november 2017

Brevstemmeafgivning i kommunerne til kommunal- og regionalvalget tirsdag den 21. november 2017 Til alle kommunalbestyrelser v/de valgansvarlige i kommunerne cc: KL, Danske Regioner og alle regioner 4 bilag Slotsholmsgade 10 1216 København K Telefon 72 28 24 00 valg@oim.dk valg.oim.dk Sagsnr. 2017-3153

Læs mere

Brevstemmeafgivning i udlandet til kommunal- og regionalvalget den 19. november

Brevstemmeafgivning i udlandet til kommunal- og regionalvalget den 19. november Udenrigsministeriet um@um.dk, cc: tironi@um.dk 1 bilag Slotsholmsgade 10-12 1216 København K Telefon 72 28 24 00 Fax 72 28 24 01 valg@oim.dk valg.oim.dk Sagsnr. 2013-08650 Doknr. 114949 Dato 15-08-2013

Læs mere

Orientering om ændringer af valglovgivningen pr. 1. april 2016

Orientering om ændringer af valglovgivningen pr. 1. april 2016 Til Statsforvaltningen og samtlige kommuner og regioner Sagsnr. 2016-2390 Doknr. 334427 Dato 29-04-2016 Orientering om ændringer af valglovgivningen pr. 1. april 2016 Ved dette brev orienteres Statsforvaltningen,

Læs mere

Valgoverblik valgforsamling

Valgoverblik valgforsamling Valgoverblik valgforsamling Opgaverne er sorteret i farver alt efter hvem, der har opgaven. Valgbestyrelsens opgaver er mokka, menighedsrådets opgaver er turkise og kandidaternes og stillernes opgaver

Læs mere

Til samtlige kommuner og regioner Slotsholmsgade København K Telefon

Til samtlige kommuner og regioner Slotsholmsgade København K Telefon Til samtlige kommuner og regioner Slotsholmsgade 10 1216 København K Telefon 72 28 24 00 oim@oim.dk Sagsnr. 2017-1763 Doknr. 461790 Dato 27-04-2017 Orientering om ændringer af valglovgivningen pr. 1. juli

Læs mere

Menighedsrådsvalget den 8. november Tidsskema

Menighedsrådsvalget den 8. november Tidsskema Menighedsrådsvalget den 8. november 2016 Tidsskema OPGAVER DATOER -erne henviser til lov om valg til menighedsråd og afsnittene i cirkulæret. Seneste frist for meddelelse til biskoppen i stiftet om oprettelse

Læs mere

-- AKT BILAG 1 -- [ HASTER Brev til rederierne om brevstemmeafgivning til folketingsvalget den 18. juni ] --

-- AKT BILAG 1 -- [ HASTER Brev til rederierne om brevstemmeafgivning til folketingsvalget den 18. juni ] -- -- AKT 235856 -- BILAG 1 -- [ HASTER Brev til rederierne om brevstemmeafgivning til folketingsvalget den 18. juni ] -- Danmarks Rederiforening, Rederiforeningen af 1895 og Rederiforeningen for mindre skibe

Læs mere

VALGOVERBLIK. Alle opgaver samlet i én liste

VALGOVERBLIK. Alle opgaver samlet i én liste VALGOVERBLIK Alle opgaver samlet i én liste VALGOVERBLIK - ALMINDELIGT VALG TID FØR VALGET Søndag den 7. og 14. september 2014 VALG- CIRKULÆRE, 2.4. Valgbestyrelsen bekendtgør reglerne for opstilling og

Læs mere

Bekendtgørelse om brevstemmeafgivning i vælgernes hjem

Bekendtgørelse om brevstemmeafgivning i vælgernes hjem BEK nr 128 af 19/02/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 1. oktober 2016 Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Velfærdsmin., j.nr. 2009-1061 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Vejledning om afholdelse af folkeafstemning torsdag den 3. december 2015 om omdannelse af retsforbeholdet til en tilvalgsordning

Vejledning om afholdelse af folkeafstemning torsdag den 3. december 2015 om omdannelse af retsforbeholdet til en tilvalgsordning VEJ nr 10724 af 05/10/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 10. august 2016 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Social- og Indenrigsmin., j.nr. 2015-6006 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om kommunale og regionale valg

Bekendtgørelse af lov om kommunale og regionale valg Bilag 1 Bekendtgørelse af lov om kommunale og regionale valg Bekendtgørelse af lov om kommunale og regionale valg Herved bekendtgøres lov om kommunale og regionale valg, jf. lovbekendtgørelse nr. 585 af

Læs mere

Tidslinje vedrørende menighedsrådsvalget den 8. november 2016

Tidslinje vedrørende menighedsrådsvalget den 8. november 2016 Tidslinje vedrørende menighedsrådsvalget den 8. -erne henviser til lov om valg til menighedsråd og afsnittene i cirkulæret. FØR VALGET: Onsdag 1. juni 2.6. Sidste frist for meddelelse til biskoppen i stiftet

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om kommunale og regionale valg

Bekendtgørelse af lov om kommunale og regionale valg LBK nr 363 af 02/04/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 17. januar 2017 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Indenrigsmin., j.nr. 2014-7580 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

a) Bekendtgørelse af frister og valg af valgbestyrelse ved kommunale og regionale valg

a) Bekendtgørelse af frister og valg af valgbestyrelse ved kommunale og regionale valg NOTAT Dato Orientering om ændringerne i valglovgivningen pr. 1. april 2016, herunder administrative og økonomiske konsekvenser Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge Ved lov nr. 1742 af 22. december 2015 blev

Læs mere

Brevstemmeafgivning til Europa-Parlamentsvalget og folkeafstemningen om tronfølgeloven den 7. juni 2009 på regionernes sygehuse

Brevstemmeafgivning til Europa-Parlamentsvalget og folkeafstemningen om tronfølgeloven den 7. juni 2009 på regionernes sygehuse Departementet, Holmens Kanal 22, 1060 København K Tlf. 3392 9300, Fax. 3393 2518, E-mail vfm@vfm.dk J.nr. 2009-742 Til alle regionernes sygehuse cc.: alle KB + Danske Regioner 7. maj 2009 Brevstemmeafgivning

Læs mere

Vedr. brevstemning til Inatsisartut, Grønlands Parlament, ved Inatsisartutvalget den 28. november 2014.

Vedr. brevstemning til Inatsisartut, Grønlands Parlament, ved Inatsisartutvalget den 28. november 2014. Nunamut Namminermut, Pinngortitamut Avatangiisinullu Naalakkersuisoqarfik Departementet for Indenrigsanliggender, Natur og Miljø Indenrigsministeriet Rigsombudsmanden i Grønland Rigsombudsmanden på Færøerne

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om kommunale og regionale valg

Bekendtgørelse af lov om kommunale og regionale valg LBK nr 127 af 11/02/2013 Gældende (Kommunal- regionalvalgloven) Offentliggørelsesdato: 13-02-2013 Økonomi- og Indenrigsministeriet Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om valg til menighedsråd

Bekendtgørelse af lov om valg til menighedsråd LBK nr 772 af 24/06/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 18. november 2015 Ministerium: Kirkeministeriet Journalnummer: Ministeriet for Ligestilling og Kirke, j.nr. 58724/13 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Redegørelse om fejlbehæftet udtræk over herboende ikke-danske EU-borgere med valgret til Europa- Parlamentsvalget den 25. maj 2014

Redegørelse om fejlbehæftet udtræk over herboende ikke-danske EU-borgere med valgret til Europa- Parlamentsvalget den 25. maj 2014 Udvalget til Valgs Prøvelse 2013-14 UVP Alm.del Bilag 43 Offentligt Enhed Valgenheden- /CPR-kontoret Sagsbehandler NNM/CLH/CG Koordineret med CSC Danmark og Danmarks Statistik Sagsnr. 2014-17916 Doknr.

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om valg til Folketinget

Bekendtgørelse af lov om valg til Folketinget (Gældende) Udskriftsdato: 19. december 2014 Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Indenrigsmin., j.nr. 2014-7580 Senere ændringer til forskriften LOV nr 312 af 29/03/2014

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet og lov om kommunale og regionale valg

Forslag. Lov om ændring af lov om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet og lov om kommunale og regionale valg 2015/1 LSF 130 (Gældende) Udskriftsdato: 3. januar 2017 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Social- og indenrigsmin., j. nr. 2015-6028 Fremsat den 24. februar 2016 af social- og

Læs mere

Fremsat den 24. februar 2016 af social- og indenrigsministeren (Karen Ellemann) Forslag. til

Fremsat den 24. februar 2016 af social- og indenrigsministeren (Karen Ellemann) Forslag. til Lovforslag nr. L 130 Folketinget 2015-16 Fremsat den 24. februar 2016 af social- og indenrigsministeren (Karen Ellemann) Forslag til Lov om ændring af lov om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet

Læs mere

UDKAST. Forslag til Lov om ændring af lov om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet og lov om kommunale og regionale valg

UDKAST. Forslag til Lov om ændring af lov om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet og lov om kommunale og regionale valg Enhed Valgenheden Sagsbehandler Emilie Stæhr Hansen Koordineret med Sagsnr. 2015-6028 Doknr. 299200 Dato 18-12-2015 UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet

Læs mere

Brevstemmeafgivning til folketingsvalget torsdag den 15. september 2011 på danske skibe i udenrigsfart og danske havanlæg uden for dansk område

Brevstemmeafgivning til folketingsvalget torsdag den 15. september 2011 på danske skibe i udenrigsfart og danske havanlæg uden for dansk område Slotsholmsgade 10-12 DK-1216 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M valg@im.dk W valg.im.dk Søfartsstyrelsen Kontoret for søfarende og fiskere KSF@dma.dk Cc: Danmarks Rederiforening, Rederiforeningen

Læs mere

2. I 54, stk. 4, 1. pkt., ændres»der er nævnt i stk. 1«til:»der er nævnt i stk. 2«.

2. I 54, stk. 4, 1. pkt., ændres»der er nævnt i stk. 1«til:»der er nævnt i stk. 2«. Enhed VALG-ENH, Valgenheden Sagsbehandler DEPMP/NNM Koordineret med Sagsnr. 2013-07004 Doknr. 124989 Dato 13-09-2013 Forslag til Lov om ændring af lov om valg til Folketinget, lov om valg af danske medlemmer

Læs mere

Forslag. lov om ændring af lov om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet samt lov om kommunale og regionale valg

Forslag. lov om ændring af lov om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet samt lov om kommunale og regionale valg Lovforslag nr. L 17 Folketinget 2010-11 Fremsat den 6. oktober 2010 af indenrigs- og sundhedsministeren (Bertel Haarder) Forslag til lov om ændring af lov om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet

Læs mere

Vedrørende stemmemodtagere i udlandet og brevstemmeafgivning til Europa-Parlamentsvalget

Vedrørende stemmemodtagere i udlandet og brevstemmeafgivning til Europa-Parlamentsvalget Departementet, Holmens Kanal 22, 1060 København K Tlf. 3392 9300, Fax. 3392 9441, E-mail valg@vfm.dk J.nr. 2009-742 Forsvarsministeriet fmn@fmn.dk, lsn@fmn.dk cc.: ALA@gl.stm.dk Dato: 20. februar 2009

Læs mere

Lovbekendtgørelse 2014-04-10 nr. 369 om valg til Folketinget

Lovbekendtgørelse 2014-04-10 nr. 369 om valg til Folketinget Lovbekendtgørelse 2014-04-10 nr. 369 om valg til Folketinget (*) Fremtidige lovændringer: L 2014-03-29 nr. 312 AFSNIT I. FOLKETINGSVALG OG FOLKEAF- STEMNINGER Kap. 1. Valgret(1) og valgbarhed(2) 1. Valgret

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om valg til Folketinget

Bekendtgørelse af lov om valg til Folketinget LBK nr 390 af 27/04/2016 (Historisk) Udskriftsdato: 22. juni 2016 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Social- og Indenrigsmin., j.nr. 2016 2390 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 8 Folketinget 2015-16. Fremsat den 7. oktober 2015 af social- og indenrigsministeren (Karen Ellemann) til

Forslag. Lovforslag nr. L 8 Folketinget 2015-16. Fremsat den 7. oktober 2015 af social- og indenrigsministeren (Karen Ellemann) til Lovforslag nr. L 8 Folketinget 2015-16 Fremsat den 7. oktober 2015 af social- og indenrigsministeren (Karen Ellemann) Forslag til Lov om ændring af lov om valg til Folketinget, lov om valg af danske medlemmer

Læs mere

Særlige postforsendelser i forbindelse med folketingsvalget torsdag den 18. juni 2015

Særlige postforsendelser i forbindelse med folketingsvalget torsdag den 18. juni 2015 -- AKT 235937 -- BILAG 1 -- [ Dag 1 - brev 10 - Postdanmark ] -- Post Danmark jesper.bremholm@post.dk morten.buur@post.dk anker.overgaard@post.dk Slotsholmsgade 10-12 1216 København K Telefon 72 28 24

Læs mere

Brevstemmeafgivning i kommunerne til Europa-Parlamentsvalget og folkeafstemningen om patentdomstolen den 25. maj 2014

Brevstemmeafgivning i kommunerne til Europa-Parlamentsvalget og folkeafstemningen om patentdomstolen den 25. maj 2014 Til alle kommunalbestyrelser cc.: KL 1 bilag Slotsholmsgade 10-12 1216 København K Telefon 72 28 24 00 Fax 72 28 24 01 valg@oim.dk valg.oim.dk Sagsnr. 2014-13009 Doknr. 194996 Dato 13-02-2014 Brevstemmeafgivning

Læs mere

Brevstemmeafgivning til kommunal- og regionalvalget den 19. november 2013 på regionernes sygehuse

Brevstemmeafgivning til kommunal- og regionalvalget den 19. november 2013 på regionernes sygehuse Til alle regioner cc.: alle KB + Danske Regioner 1 bilag Slotsholmsgade 10-12 1216 København K Telefon 72 28 24 00 Fax 72 28 24 01 valg@oim.dk valg.oim.dk Sagsnr. 2013-08650 Doknr. 114984 Dato 04.10.2013

Læs mere

Meddelelse om brevstemmeafgivning til kommunal- og regionalvalget den 19. november 2013 på private sygehuse m.v.

Meddelelse om brevstemmeafgivning til kommunal- og regionalvalget den 19. november 2013 på private sygehuse m.v. Til private sygehuse m.v., hvor der kan brevstemmes 1 bilag Slotsholmsgade 10-12 1216 København K Telefon 72 28 24 00 Fax 72 28 24 01 valg@oim.dk valg.oim.dk Sagsnr. 2013-08650 Doknr. 115095 Dato 04-10-2013

Læs mere

Valgbestyrelsen består af følgende 7 medlemmer og 7 stedfortrædere:

Valgbestyrelsen består af følgende 7 medlemmer og 7 stedfortrædere: Vedrørende Kommunalvalg 2017 Dato: 09.08.2017 Center for Politik Udvikling og Borgerservice Team Jura horsholm.dk Kommunalbestyrelsens opgaver i forbindelse med kommunalvalget den 21. november 2017 Kommunalbestyrelsen

Læs mere

2013/1 BR 4 (Gældende) Udskriftsdato: 17. juni 2016 Beretning

2013/1 BR 4 (Gældende) Udskriftsdato: 17. juni 2016 Beretning 2013/1 BR 4 (Gældende) Udskriftsdato: 17. juni 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Beretning afgivet af Udvalget til Valgs Prøvelse den 4. juni 2014 Beretning om klager i forbindelse med folkeafstemningen

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om kommunale og regionale valg

Bekendtgørelse af lov om kommunale og regionale valg LBK nr 391 af 26/04/2017 (Historisk) Udskriftsdato: 25. september 2017 Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Indenrigsmin., j.nr. 2016-2902 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om brevstemmeafgivning i kriminalforsorgens anstalter og arresthusene

Bekendtgørelse om brevstemmeafgivning i kriminalforsorgens anstalter og arresthusene BEK nr 129 af 19/02/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 4. februar 2018 Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Velfærdsmin., j.nr. 2009-1061 Senere ændringer til forskriften BEK nr 1136

Læs mere

Lovtidende A Udgivet den 27. april Bekendtgørelse af lov om kommunale og regionale valg. 26. april Nr. 391.

Lovtidende A Udgivet den 27. april Bekendtgørelse af lov om kommunale og regionale valg. 26. april Nr. 391. Lovtidende A 2017 Udgivet den 27. april 2017 26. april 2017. Nr. 391. Bekendtgørelse af lov om kommunale og regionale valg Herved bekendtgøres lov om kommunale og regionale valg, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om valg til Folketinget

Forslag. Lov om ændring af lov om valg til Folketinget 2008/1 LSF 94 (Gældende) Udskriftsdato: 6. januar 2017 Ministerium: Velfærdsministeriet Journalnummer: Velfærdsmin., j.nr. 2008-9317 Fremsat den 11. december 2008 af velfærdsministeren (Karen Jespersen)

Læs mere

Bekendtgørelse om brevstemmeafgivning i visse boformer og boliger efter lov om social service og boliglovgivningen

Bekendtgørelse om brevstemmeafgivning i visse boformer og boliger efter lov om social service og boliglovgivningen BEK nr 130 af 19/02/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 22. november 2017 Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Velfærdsmin., j.nr. 2009-1061 Senere ændringer til forskriften BEK nr

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om valg til Folketinget

Bekendtgørelse af lov om valg til Folketinget 1 of 26 2013-01-15 10:58 LBK nr 107 af 08/02/2011 Gældende (Folketingsvalgloven) Offentliggørelsesdato: 17-02-2011 Indenrigs- og Sundhedsministeriet Senere ændringer til forskriften LOV nr 251 af 21/03/2012

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet 1) Lovforslag nr. L 24 Folketinget

Forslag. Lov om ændring af lov om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet 1) Lovforslag nr. L 24 Folketinget Lovforslag nr. L 24 Folketinget 2013-14 Fremsat den 2. oktober 2013 af økonomi- og indenrigsministeren (Margrethe Vestager) Forslag til Lov om ændring af lov om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet

Læs mere

Det danske valgsystem

Det danske valgsystem Det danske valgsystem Valg til Europa-Parlamentet Hvert femte år afholdes der Europa-Parlamentsvalg i EU s medlemsstater. Ved Europa-Parlamentsvalget i 2009 blev der valgt 13 danske medlemmer. Siden Europa-Parlamentsvalget

Læs mere

Kapitel 1. Formular til vælgererklæringer. 1. Vælgererklæringer skal afgives på en formular, der er udformet af social- og indenrigsministeren.

Kapitel 1. Formular til vælgererklæringer. 1. Vælgererklæringer skal afgives på en formular, der er udformet af social- og indenrigsministeren. Enhed Valgenheden Sagsbehandler CLH Koordineret med Sagsnr. 2015-2735 Doknr. 292904 Dato 03-12-2015 Bekendtgørelse om anvendelse af en digital løsning til brug for anmeldelse af nye partier og indsamling

Læs mere

Meddelelse om brevstemmeafgivning på danske havanlæg på dansk område til folkeafstemningen torsdag den 3. december 2015

Meddelelse om brevstemmeafgivning på danske havanlæg på dansk område til folkeafstemningen torsdag den 3. december 2015 -- AKT 280610 -- BILAG 1 -- [ Brev til ejere af danske havanlæg på dansk område (DONG-Amerada Hess) ] -- DONG Energy Amerada Hess ApS 2 bilag Enhed Valgenheden Sagsbehandler CLH Sagsnr. 2015-5970 Doknr.

Læs mere

KMD tidsfrister ved kommunalbestyrelses- og regionsrådsvalget den 19. november 2013. Inden valget. Mandag den 8. juli. Tirsdag den 20.

KMD tidsfrister ved kommunalbestyrelses- og regionsrådsvalget den 19. november 2013. Inden valget. Mandag den 8. juli. Tirsdag den 20. Til kommunernes og regionernes valgansvarlige, samt de medarbejdere i kommunerne og regionerne, som arbejder med KMD's valgløsninger KMD tidsfrister ved kommunalbestyrelses- og regionsrådsvalget den 19.

Læs mere

UDKAST. Forslag til. I lov om valg til Folketinget, jf. lovbekendtgørelse nr. 416 af 12. maj 2016, foretages følgende ændringer:

UDKAST. Forslag til. I lov om valg til Folketinget, jf. lovbekendtgørelse nr. 416 af 12. maj 2016, foretages følgende ændringer: Enhed Valgenheden Sagsbehandler Christine Boeskov Koordineret med Sagsnr. 2016-558 Doknr. 341282 Dato 24-06-2016 UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om valg til Folketinget, lov om valg af danske

Læs mere

Indenrigs- og Socialministeriet. Valgordbog

Indenrigs- og Socialministeriet. Valgordbog Indenrigs- og Socialministeriet Valgordbog Afstemningsområde Afstemningssted Brevstemmer Afstemningsområdet er den mindste enhed i valgkredsstrukturen. Det er kommunalbestyrelsen, der opretter, ændrer

Læs mere

Stk. 2. Ingen kan udøve valgret eller kandidere til valget uden at være optaget på valglisten.

Stk. 2. Ingen kan udøve valgret eller kandidere til valget uden at være optaget på valglisten. Notatark Valgregler for Ældrerådsvalg i 2017 1. marts 2017 - Sagsnr. 16/4697 1 Hjemmel I henhold til 32 i om lov om retssikkerhed og administration på det sociale område skal kommunalbestyrelsen sørger

Læs mere

Til samtlige kommuner og regioner Slotsholmsgade København K Telefon

Til samtlige kommuner og regioner Slotsholmsgade København K Telefon Til samtlige kommuner og regioner Slotsholmsgade 10 1216 København K Telefon 72 28 24 00 oim@oim.dk Sagsnr. 2016-665 Doknr. 470656 Dato 28-06-2017 Orientering om ændring af valglovgivningen pr. 1. juli

Læs mere

Notat. Indholdsfortegnelse:

Notat. Indholdsfortegnelse: Not Not - Orientering om nye regler vedr. Kommunal- og Regionsrådsvalg 2017 Sag: 84.03.00-G01-1-17 Tina Bernsdorf Jungfeldt Politik og Stregi 11-07-2017 Social- og Indenrigsministeriet har den 17. maj

Læs mere

Vedtægt af 1. februar 2009

Vedtægt af 1. februar 2009 Vedtægt af 1. februar 2009 for valg af menighedsråd i bispedømmet København Kap. I Valg til menighedsråd m. v. Definitioner og valgperiode 1 Ved "menighed" forstås i denne vedtægt en bestemt gruppe katolikker,

Læs mere

Lov om ændring af lov om valg til Folketinget og lov om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet

Lov om ændring af lov om valg til Folketinget og lov om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet Forslag til Lov om ændring af lov om valg til Folketinget og lov om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet (Digitalisering af proceduren for indsamling af vælgererklæringer) 1 I lov om valg til

Læs mere

Forældrerepræsentanters valgperiode er 4 år, gældende fra konstitueringsperiodens start. Medarbejder- og elevrepræsentanters valgperiode er 1 år.

Forældrerepræsentanters valgperiode er 4 år, gældende fra konstitueringsperiodens start. Medarbejder- og elevrepræsentanters valgperiode er 1 år. Vejledning for skolebestyrelsen Denne vejledning er udarbejdet i henhold til kapitel 6 i Lov om Folkeskolen, jf. LBK nr. 521 af 27/05/2013, med senere ændringer i Lov nr. 1650 af 26/12/2013, Bekendtgørelse

Læs mere

Forslag. Til lovforslag nr. L 9 Folketinget Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 9. februar til

Forslag. Til lovforslag nr. L 9 Folketinget Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 9. februar til Til lovforslag nr. L 9 Folketinget 2016-17 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 9. februar 2017 Forslag til Lov om ændring af lov om valg til Folketinget, lov om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet,

Læs mere

OVERSIGT OVER SPØRGSMÅL

OVERSIGT OVER SPØRGSMÅL FAQ (hyppigt stillede spørgsmål) om valg af valgstyrere og tilforordnede vælgere samt bistand af kommunalt ansat personale på valgdagen og fintællingsdagen OVERSIGT OVER SPØRGSMÅL Hvornår skal en kommunalbestyrelse

Læs mere

BYRÅDS- OG REGIONSRÅDSVALG DEN 21. NOVEMBER Information nr. 1

BYRÅDS- OG REGIONSRÅDSVALG DEN 21. NOVEMBER Information nr. 1 1 BYRÅDS- OG REGIONSRÅDSVALG DEN 21. NOVEMBER 2017 Information nr. 1 om lovændringer, blanketter, vigtige datoer i forbindelse med indlevering af kandidatlister og anmeldelse af forbund, kandidatuddannelse,

Læs mere

Bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v.

Bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v. Bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v. I medfør af 42 og 45, stk. 3, i forældreansvarsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1085 af 7. oktober 2014, som ændret ved 1 i lov nr. 270

Læs mere

LOV nr 1742 af 22/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 13. juli 2016

LOV nr 1742 af 22/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 13. juli 2016 LOV nr 1742 af 22/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 13. juli 2016 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Social- og Indenrigsmin., j.nr. 2015-5646 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

2007/2 LSV 18 A (Gældende) Udskriftsdato: 26. december Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 1. april Forslag.

2007/2 LSV 18 A (Gældende) Udskriftsdato: 26. december Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 1. april Forslag. 2007/2 LSV 18 A (Gældende) Udskriftsdato: 26. december 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Velfærdsmin., j.nr. 2007-4000-22 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 1. april 2008 Forslag

Læs mere

Dragør Kommune Skole Side nr. 1

Dragør Kommune Skole Side nr. 1 Dragør Kommune Skole Side nr. 1 I forbindelse med at Bekendtgørelse om valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelser i folkeskolen og om vederlag til forældre- og elevrepræsentanter i skolebestyrelser

Læs mere

Procedure for Ældrerådsvalg 2017

Procedure for Ældrerådsvalg 2017 Procedure for Ældrerådsvalg 2017 Version 3 - Maj 2017 Side 1 af 5 Lovgrundlag LBK nr. 930 af 17/9 2012 om Retssikkerhed og administration på det sociale område 30 33. Socialministeriets vejledning nr.

Læs mere

Bekendtgørelse om VALGREGLER (udkast, version 03.11.08)

Bekendtgørelse om VALGREGLER (udkast, version 03.11.08) ÆLDRERÅDSVALG I NORDDJURS KOMMUNE Bekendtgørelse om VALGREGLER (udkast, version 03.11.08) Kommunalbestyrelsen i Norddjurs kommune har besluttet, at valg til ældrerådet holdes på samme tidspunkt som valg

Læs mere

Meddelelse om brevstemmeafgivning på Færøerne til folketingsvalget torsdag den 18. juni 2015 i Danmark og Grønland

Meddelelse om brevstemmeafgivning på Færøerne til folketingsvalget torsdag den 18. juni 2015 i Danmark og Grønland -- AKT 235884 -- BILAG 1 -- [ Meddelelse til færøske folkeregistre og stemmemodtagere om brevstemmeafgivning ] -- Til folkeregistrene på Færøerne samt særligt bemyndigede stemmemodtagere 4 bilag Slotsholmsgade

Læs mere

Europaudvalget EUU Alm.del Bilag 230 Offentligt

Europaudvalget EUU Alm.del Bilag 230 Offentligt Europaudvalget 2015-16 EUU Alm.del Bilag 230 Offentligt UDENRIGSMINISTERIET Grund- og nærhedsnotat Reform af valgloven i Den Europæiske Union Europa-Parlamentets beslutning af 11. november 2015 om reform

Læs mere

KMD Valg Digital Valgliste Fremmøde

KMD Valg Digital Valgliste Fremmøde KMD Valg Digital Valgliste Fremmøde Kommunalbestyrelses- og regionsrådsvalg, tirsdag den 19. november 2013 Vejledning til valgbordet November 2013 Side 1 af 12 Billedets opbygning Valgsted & valgart Status

Læs mere

Begreber vedrørende valg

Begreber vedrørende valg Begreber vedrørende valg Afstemningsområde Afstemningssted Brevstemmer Afstemningsområdet er den mindste enhed i valgkredsstrukturen. Det er kommunalbestyrelsen, der opretter, ændrer eller nedlægger afstemningsområderne.

Læs mere

OVERSIGT OVER SPØRGSMÅL

OVERSIGT OVER SPØRGSMÅL FAQ (hyppigt stillede spørgsmål) om valg af valgstyrere og tilforordnede vælgere samt bistand af kommunalt ansat personale på valgdagen og fintællingsdagen OVERSIGT OVER SPØRGSMÅL Hvornår skal en kommunalbestyrelse

Læs mere

Folketingsvalget Torsdag 18. juni 2015

Folketingsvalget Torsdag 18. juni 2015 03. juni 2015 Folketingsvalget Torsdag 18. juni 2015 Vejledning for valgstyrere og tilforordnede Kirsten Deichmann/Jette Pedersen kirsten.deichmann@silkeborg.dk/ jep@silkeborg.dk Sagsnr. EMN-2014-06619

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om valg til Folketinget og lov om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet

Forslag. Lov om ændring af lov om valg til Folketinget og lov om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet Lovforslag nr. L 124 Folketinget 2013-14 Fremsat den 29. januar 2014 af økonomi- og indenrigsministeren (Margrethe Vestager) Forslag til Lov om ændring af lov om valg til Folketinget og lov om valg af

Læs mere