kr. ekskl. moms til afspærring. Kultur Indre Nørrebro, Socialforvaltningen Nørrebro og Blågården/Støberiet på Blågårds Plads.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "kr. ekskl. moms til afspærring. Kultur Indre Nørrebro, Socialforvaltningen Nørrebro og Blågården/Støberiet på Blågårds Plads."

Transkript

1 KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse Bilag 2 Oversigt over foreslåede og afslåede støttemodtagere: Sagsnr Dokumentnr Dette bilag beskriver de ansøgninger som foreslås støttet af arrangementspuljen i første runde Det omfatter ansøgninger modtaget frem til 7. april 2016, og der var på det tidspunkt modtaget i alt 38 ansøgninger. Ansøgningsrunden er opdelt i ansøgninger, der skal behandles efter de gamle retningslinjer og ansøgninger, der skal behandles efter de nye retningslinjer. Forvaltningen har for de nedennævnte arrangementer vurderet: At der er tale om et kulturelt eller sportsligt arrangement eller et arrangement med oplysningsformål At arrangementet er offentligt tilgængeligt At de udgifter, der er søgt om refusion af, har karakter af logistiske rammeudgifter At ansøgningen vil kunne imødekommes, uden at kommunen derved kommer i konflikt med kommunalfuldmagten. Indstillet til støtte, gammel ordning: 1. Nytår på Dronning Louises Bro kr. ekskl. moms til afspærring kr. ekskl. moms. Nørrebro Kultur Indre Nørrebro, Socialforvaltningen Nørrebro og Blågården/Støberiet på Blågårds Plads. Gennem mange år har en tværfaglig arbejdsgruppe bestående bl.a. af Kultur Indre Nørrebro, Socialforvaltning Nørrebro, Blågården/Støberiet og en lang række frivillige beboere på Nørrebro, herunder bl.a. ungdomsklubberne og de boligsociale projekter stået bag projekt Nytårsaften på Dronning Louises Bro. Baggrunden for projektet er, at der gennem mange år har været en tradition for, at unge københavnere samles på Dronning Louises Bro nytårsaften. Folkefesten udviklede sig for år tilbage til uroligheder og vold. Den Byliv Njalsgade 13 Postboks København S EAN nummer

2 negative spiral er stoppet efter at initiativet med en kontrolleret folkefest blev iværksat. Formålet med projektet er derfor at skabe rolige og trygge rammer for arrangementet, der gennem mange år har været en tradition på Dronning Louises Bro nytårsaften. Arrangementet har en overordnet kriminalpræventiv og forebyggende indsats. Arrangøren, Socialforvaltning Nørrebro og Kultur- og Fritidsforvaltningen er en del af Københavns Kommune, hvorfor en eventuel støtte vil have karakter af tilskud til kommunal opgavevaretagelse inden for kommunalfuldmagtens rammer. Forvaltningen vurderer, at arrangementet indeholder tilstrækkelige kvaliteter til, at det bør kunne støttes af Der er i den forbindelse også lagt vægt på, at der er tale om et gratis arrangement med unge københavnere som målgruppe, samt at arrangementet har en social og kriminalitets forebyggende effekt. Det indstilles, at imødekomme ansøgningen med støtte på kr. til afspærring Børn&Musik ,00 kr. ekskl. moms til opstilling og nedtagning af scenemoduler kr. ekskl. moms. Nørrebro 2200 Kultur 2200 Børn og Musik er en fire-dages udendørs børnemusikfestival for 3-10 årige børn og deres voksne på Nørrebro. I 2016 foregår festivalen torsdag den 19/5 og fredag den 20/5 på den bemandede legeplads i Hans Tavsens Park, lørdag den 21/5 på Krakas plads og afsluttes søndag den 22/5 i Thorsparken det er gratis at deltage. Festivalen er tilrettelagt med 3 koncerter hver dag. Torsdag og fredag om formiddagen og tidlig eftermiddag, så hhv. vuggestuer, børnehaver og indskolingsbørn kan nå de første koncerter og de omkringliggende fritidshjem den sidste. Festivalen bidrager samtidig til at styrke nabofællesskabet og åbne op for det lokale kulturliv blandt de børn, skoler og boligområder, der deltager. I weekenden er koncertprogrammet om eftermiddagen. Side 2 af 15

3 Arrangøren, 2200Kultur, er en del af Kultur- og Fritidsforvaltningen, hvorfor en eventuel støtte vil have karakter af tilskud til kommunal opgavevaretagelse inden for kommunalfuldmagtens rammer. Forvaltningen vurderer, at arrangementet indeholder tilstrækkelige kvaliteter til, at det bør kunne støttes af Der er i den forbindelse også lagt vægt på, at der er tale om et gratis arrangement med børn som målgruppe. Det indstilles, at imødekomme ansøgningen med støtte på kr. til opstilling og nedtagning af scenemoduler. 3. Jødisk Kulturfestival kr. ekskl. moms. til telte, scene og rengøring kr. ekskl. moms. Primært Indre By Jødisk Kulturfestival Den jødiske kulturfestival er en offentligt tilgængelig festival arrangeret af Det Jødiske Samfund i Danmark, som afholdes i perioden 31/5-6/ Festivalen er blevet afholdt hvert år siden Målet er at tilbyde alle københavnere en kulturfestival med tema om jødisk kultur og dansk-jødisk kulturarv. Festivalen foregår i Det Jødiske hus, Meyers Madhus på Nørrebro, Cinemateket, Grand Teatret, Dansk Jødisk Museum og på andre lokaliteter i Københavns Kommune, samt rundvisninger på den jødiske begravelsesplads i Møllegade, Nørrebro. Der er til ansøgningen vedlagt dokumentation i form af tilbud fra leverandører for udgifter på i alt kr. ekskl. moms til scene, møbler, rengøring og telte. En eventuel støtte til arrangementet vurderes i øvrigt at være forenelig med kommunalfuldmagten, fordi arrangementet er af kulturformidlende karakter. Støtten bør imidlertid øremærkes til arrangementet for at undgå, at der indirekte bliver tale om støtte til et religiøst samfund, idet det er tvivlsomt, om en sådan støtte ville ligge inden for rammerne af kommunalfuldmagten. Det er forvaltningens vurdering, at der er tale om et vigtigt offentligt tilgængeligt kulturelt arrangement med oplysningsformål, hvorfor ansøgningen bør imødekommes. Side 3 af 15

4 Det indstilles, at meddele støtte på kr., til scene, telte og rengøring/renhold. Til tilsagnet skal knyttes vilkår om, at der udover dokumentation for afholdte udgifter gennem regninger også skal indsendes regnskab for det afholdte arrangement, og at støtten skal tilbagebetales til Teknik- og Miljøforvaltningen i det omfang arrangementet måtte give overskud. 4. LO Hovedstaden 1. maj kr kr. ekskl. moms til renhold. Fælledparken Dato: 1. maj 2016 LO Hovedstaden Arrangementspuljen støtter traditionelt det københavnske 1. maj arrangement i Fælledparken. Støtten går til den åbne folkefest, ikke de faglige aktiviteter. 1. maj arrangementet i Fælledparken er et af de største arrangementer i byen og en af bedste og mest åbne folkefester. LO Hovedstaden har oplyst, at de har budgetteret med et underskud for 1. maj i Fælledparken på kr., ekskl. moms. Det indstilles, at LO Hovedstaden modtager tilsagn om støtte fra arrangementspuljen på kr. til renhold i forbindelse med 1. maj arrangementet i Fælledparken. Tilsagnet vil blive meddelt som en underskudsgaranti, dvs. at støtten kun kommer til udbetaling i det omfang arrangøren kan dokumentere, at arrangementet uden støtten har underskud. 5. Stay True kr kr. ekskl. moms til renhold. Arealet foran Karens Minde Kulturhus Dato: 20. august 2016 Foreningen Stay True Stay True er et nyt arrangement i Stay True er en gratis kulturmusik- og madfestival, der med lokale initiativer og kreative inputs Side 4 af 15

5 ønsker at åbne Sydhavnen under ét samlet København. Festivalens kerneværdier er ærlighed og gennemsigtighed Stay True er en nonprofit festival, der gerne vil skabe liv, fokus og sammenhængskraft i Sydhavnen. Forvaltningen vurderer, at arrangementet indeholder tilstrækkelige kvaliteter til, at det bør kunne støttes af Der er i den forbindelse også lagt vægt på, at der er meget få arrangementer i dette område, og det er derfor vigtigt dels at understøtte, at borgerne i det hele taget har oplevelsesmæssige tilbud, dels at borgerne oplever deres bydel som lige så værdsat som andre i Københavns Kommune. Det indstilles, at meddele støtte på kr. til renhold. 6. Dignity Day kr. ekskl. moms. til scene, hegning, telte, og toiletvogne kr. ekskl. moms. Kongens Have (Indre By) DIGNITY Dansk Institut mod Tortur Dignity Day er et gratis koncertarrangement, hvis formål er at skabe opmærksomhed om og støtte til DIGNITY s arbejde. DIGNITY er en non-profit organisation, der har base i København, og som bekæmper tortur. DIGNITY driver et rehabiliteringscenter for torturofre. Arrangementet afholdes den 24. juni 2016 i Kongens Have i København. Dagen blev i 2014 afholdt i oktober på Rådhuspladsen med ca deltagere. Der er en forventning om, at der i år vil komme deltagere som følge af det ændrede tidspunkt og den ændrede placering. Programmet indeholder underholdning for børn og forældre om eftermiddagen og fra sen eftermiddag vil der være live-musik. Der er en forventning om, at publikum både vil bestå af personer, som specifikt kommer for at deltage i Dignity Day, og personer der opholder sig i Kongens Have, fordi det er fredag og sommer. Udover scener vil der være boder med salg af drikkevarer og snacks, hvis overskud ubeskåret går til DIGNITY s formål. Der vil endvidere være informationstelte, hvor der på forskellig måde oplyses om DIGNITY s arbejde og diverse muligheder for at støtte dette. Det er forvaltningens vurdering, at støtte til arrangementet vil være forenelig med kommunalfuldmagten på grund af arrangementets Side 5 af 15

6 karakter af oplysnings- og humanitært indsamlingsarrangement. Der er i den forbindelse lagt vægt på, at kommunen yder refusion til dokumenterede rammeudgifter, og at DIGNITY drives for statslige bevillinger, fondsmidler samt private bidrag. Af organisationens årsregnskab fra 2015 fremgår bl.a., at DIGNITY får hovedparten af sine indtægter fra Staten, herunder via Udenrigsministeriets rammebevilling og via midler fra Folketingets Ombudsmand. Der bør efter forvaltningens vurdering ydes støtte fra arrangementspuljen, fordi der er tale om et arrangement med et vigtigt oplysningsformål. Det indstilles, at der meddeles støtte på kr. ekskl. moms, til scene, hegning, telte, og toiletvogne. 7. Copenhagen Maker Festival kr. ekskl. moms til toiletfaciliteter, renhold og lokaleleje kr. ekskl. moms. Refshaleøen Dato: september 2016 Foreningen Maker Copenhagen Maker Festival er en festival for maker-kulturen gørdet-selv kulturen inden for teknologi, kunst, håndværk og design. Ansøgeren har oplyst, at formålet med festivalen er åbne makerkulturen op for en bredere offentlighed med henblik på at skabe samarbejde på tværs af kultur- og erhvervsliv, uddannelser og borgere i København. Programmet indeholder bl.a. mulighed for at deltage i åbne værksteder, hvor deltagerne selv eksperimenterer med teknologi, design og håndværk, mulighed for at deltage i inddragende worshopsforløb, hvor maker, specialister og tech-eksperter hjælper deltagerne med at skabe et produkt inden for deres felt, det kan f.eks. være at bygge en drone, en solcelleoplader m.v. og mulighed for at deltage i forskellige foredrag. I forbindelse med oplysningen af sagen har forvaltningen fået oplyst, at deltagerbetalingen er 80 kr. for en dags billet og 160 kr. for en partout-billet. Det følger af puljeprincipperne vedtaget af Borgerrepræsentationen den 13. november 2014, at arrangementspuljen kun støtter offentligt tilgængelige arrangementer, men at det ikke i sig selv udelukker et Side 6 af 15

7 arrangement fra støtte, at det er betinget af en mindre entré og/eller deltagerbetaling. Efter forvaltningens vurdering bør Copenhagen Maker festival indstilles til at modtage støtte fra Der er i den forbindelse lagt vægt på, at arrangementet har et nyt og ikke tidligere set indhold, idet at arrangementet, som nævnt ovenfor sætter fokus på maker-kulturen, som er en bevægelse der sætter fokus på gør-detselv-kultur indenfor håndværk, teknologi, kunst og design. Dermed bibringer arrangementet en høj grad af indholdsmæssig variation. Det indstilles, at der meddeles støtte på ,00 kr. ekskl. moms til toiletfaciliteter, renhold og lokaleleje. Indstillet til støtte, ny ordning: 8. Distortion -gadefester kr. ekskl. moms til renhold ,00 kr. ekskl. moms Nørrebro og Vesterbro Dato: 1-5. juni 2016 NusNus ApS 9 point (særlig stort arrangement, over flere dage 5 point, 3 point gratis, 1 point Vesterbro/Nørrebro) Distortion er en årligt tilbagevendende fest-festival, som foregår dels på det københavnske vejareal, dels på særlige klubber. Der er tale om byens klart største gratisarrangement. Festivalen henvender sig primært sig til et yngre publikum, men indeholder også elementer, der henvender sig til andre målgrupper, som f.eks. børnedistortion og dansktop-scene. En gennemgang af NusNus ApS og Fonden Distortions vedtægter har vist, at en eventuel støtte kun vil kunne gives som en underskudsgaranti. En gennemgang af regnskaberne har vist, at både NusNus ApS og Fonden Distortion i årene 2012/2013 og 2013/2014 har haft anseelige overskud (for NusNus ApS er tallet for 2012/2013: ,00 kr., for 2013/2014: ,00 kr., for 2014/2015; kr.). NusNus Side 7 af 15

8 ApS egenkapital var ved regnskabsafslutning i 2015 på ,00 kr. Fonden Distortions egenkapil var på kr. NusNus ApS har hertil oplyst, at gadefesterne set for sig giver underskud, hvorfor NusNus ApS har ansøgt om, at kommunen stiller en underskudsgaranti i forhold til det renhold, der sker i forbindelse med Distortion gadefesterne. Forvaltningen vurderer, at arrangementet indeholder tilstrækkelige kvaliteter til, at det bør kunne støttes af Der er i den forbindelse også lagt vægt på, at der er tale om et gratis og stort arrangement over flere dage med fokus på en stor målgruppe. Det indstilles, at meddele støtte på kr. ekskl. moms til refusion af udgifter til renhold. Tilsagnet vil blive meddelt som en underskudsgaranti, dvs. at støtten kun kommer til udbetaling i det omfang arrangøren kan dokumentere, at arrangementet uden støtten har underskud. 9. Copenhagen Chalk Day kr. ekskl. moms til renhold, toiletter og afspærring kr. ekskl. moms Nørrebro Dato: 14. august 2016 Foreningen Soulwash 9 point (særlig stort arrangement 5, gratis 3, Nørrebro 1) Nørrebro vil søndag den 14. august 2016 blive omdannet til et kridtmaleri, hvor alle københavnere er inviteret med ud til at tegne på vejen. Ansøgeren har selv beskrevet eventen som en kreativ folkefest og en positiv, kollektivt orienteret happening, der er åben for alle, med farver og mere end forventede deltageres. Det er forvaltningens vurdering, at der er tale om et godt, folkeligt involverende arrangement med egen profil. Der er i den forbindelse også lagt vægt på, at der er tale om et gratis og stort arrangement med fokus på en stor målgruppe. Det indstilles, at meddele tilsagn om støtte på kr. ekskl. moms til renhold, toiletter og afspærring. Side 8 af 15

9 10. Københavns Karneval den mangfoldige folkefest kr. ekskl. moms til renhold og opsætning af scene ,00 kr. ekskl. moms Indre By, Nørrebro og Østerbro Dato: maj 2016 Foreningen Københavns Karneval 7,5 point (Særligt stort arrangement: 5, åbenhed: 2, Indre by/østerbro: 0,5) Københavns Karneval, den mangfoldige folkefest er tilbage i Pinselørdag afvikles den traditionsrige karnevalsparade igennem indre by og slutter i fælledparken med fokus på kreativitet, musikalitet og bevægelse. I fælledparken tilbydes et mangfoldigt program med kulturelle og musikalske performances inspireret af verdens karnevaler. Der er tale om både et gratis og lav entre arrangement. Arrangementet henvender sig både til unge, ældre, og turister i København. Forvaltningen vurderer, at arrangementet indeholder tilstrækkelige kvaliteter til, at det bør kunne støttes af Der er i den forbindelse også lagt vægt på, at der er tale om et delvist gratis og særligt stort arrangement med fokus på en stor målgruppe, som afspejler både turister og københavnere i alle aldre. Det indstilles, at meddele støtte på kr. ekskl. moms til refusion af udgifter til renhold og opsætning af scene. Tilsagnet vil blive meddelt som en underskudsgaranti, dvs. at støtten kun kommer til udbetaling i det omfang arrangøren kan dokumentere, at arrangementet uden støtten har underskud. 11. Vanløse På Den Anden Ende ,63 kr. ekskl. moms til toiletfaciliteter, borde, stole og renhold ,00 kr. ekskl. moms. Vanløse, Jernbane Allé, Vanløse Torv Dato: 4. juni 2016 Side 9 af 15

10 Grønt Erhverv Vanløse 7 point (mellemstort 1, gratis 3, Vanløse 3) Ansøgeren beskriver arrangementet som en traditionsrig byfest, hvor borgerne oplever et anderledes og aktivt erhvervs- og foreningsliv, der sammen skaber rammerne for en fantastisk dag. Byfesten består primært af et stort loppemarked og en scene, hvor der i tidsrummet fra vil være optræden af forskellig art, herunder underholdning og musik. Arrangementet er offentligt tilgængeligt. Efter forvaltningens vurdering bør Vanløse på den anden ende indstilles til at modtage støtte fra Der er i den forbindelse lagt vægt på, at der er meget få arrangementer i dette område. Grønt Erhverv Vanløse er en erhvervsforening. Dens medlemmer er således virksomheder, hvis formål er at skabe indtjening. Støtten bør gives øremærket som en underskudsgaranti for at undgå risiko for, at den kan blive anset som erhvervsstøtte. Det indstilles, at der meddeles støtte på ,00 kr. til toiletfaciliteter, borde, stole og renhold. Tilsagnet om støtte skal øremærkes arrangementet som en underskudsgaranti. Dvs. at støtten kun kommer til udbetaling, i det omfang arrangementet måtte have underskud. Indstillet til afslag, ny ordning: 12. Bas under Buen kr. ekskl. til renhold og toiletter. Nørrebro Dato: 9. juli 2016 OHOI! 5 point (mellemstort arrangement 1, gratis 3, Nørrebro 1) forvaltningen ikke indstille at yde støtte fra Side 10 af 15

11 Det indstilles, at meddele afslag på ansøgningen om støtte fra maj Den røde plads i Fælledparken ,50 kr. ekskl. til renhold, toiletter og scene. Østerbro Dato: 1. maj 2016 Foreningen Oktober 5 point (mellemstort arrangement 1, gratis 3, Østerbro 1) forvaltningen ikke indstille at yde støtte fra Det indstilles, at meddele afslag på ansøgningen om støtte fra 14. Copenhagen Warrior kr. ekskl. til renhold og toiletter. Valby Dato: 18. juni 2016 Arena Nordic 5 point (mellemstort arrangement 1, gratis/deltagerbetaling 2, Valby 2) forvaltningen ikke indstille at yde støtte fra Det indstilles, at meddele afslag på ansøgningen om støtte fra Side 11 af 15

12 15. Moseløbet kr. ekskl. til afspærring, toiletter og scene. Brønshøj Dato: 29. maj 2016 Lokalpiloterne 5 point (lille arrangement 0, gratis/deltagerbetaling 2, Brønshøj 2) forvaltningen ikke indstille at yde støtte fra Det indstilles, at meddele afslag på ansøgningen om støtte fra 16. Søndagsvenner kr. ekskl. til renhold, toiletter og scene. Indre by Dato: En søndag i henholdsvis juni og juli 2016 Søndagsvenner 4 point (mellemstort arrangement 1, gratis 3, Indre by 0) forvaltningen ikke indstille at yde støtte fra Det indstilles, at meddele afslag på ansøgningen om støtte fra 17. Saunaevent 2016 Side 12 af 15

13 34.149,58 kr. ekskl. til renhold, toiletter og lokaleleje. Indre by Dato: 12. marts 2016 Foreningen Saunaevent.dk 3 point (lille arrangement 0, gratis 3, Indre by 0) forvaltningen ikke indstille at yde støtte fra Det indstilles, at meddele afslag på ansøgningen om støtte fra 18. Salsa ved vandet Dato: ,16 kr. ekskl. til renhold, toiletter og telt. Indre by hver lørdag i juli og august måned Salsa ved Vandet 3 point (lille arrangement 0, gratis 3, Indre by 0) forvaltningen ikke indstille at yde støtte fra Det indstilles, at meddele afslag på ansøgningen om støtte fra 19. Høstfest ,16 kr. ekskl. til renhold, toiletter og telt. Side 13 af 15

14 Vesterbro Dato: 27. august 2016 Foreningen Byhøst 2 point (mellemstort arrangement 1, betaling 0, Vesterbro 1) forvaltningen ikke indstille at yde støtte fra Det indstilles, at meddele afslag på ansøgningen om støtte fra Ansøgninger, som overgår til næste runde: 1. Copenhagen Historic Grand Prix Ansøgningen har opnået miniumsrating 6 (stort arrangement: 3, entré: 0, Vanløse: 3) men der ikke flere midler tilbage i runden. 2. Sankt Hans ved Emdrup Sø Ansøgningen har opnået miniumsrating 6 (lille arrangement: 0, gratis: 3, Bispebjerg: 3), men der ikke flere midler tilbage i runden. 3. Sankt Hans Utterslev Mose Ansøgningen har opnået miniumsrating 6 (mellemstort arrangement 1, gratis 3, Brønshøj 2), men der ikke flere midler tilbage i runden. 4. Bryggens fødselsdag 2016 Ansøgningen har opnået miniumsrating 6 (mellemstort arrangement 1, gratis 3, Amager Vest 2), men der ikke flere midler tilbage i runden. 5. Urban festival 2016 Ansøgningen har opnået miniumsrating 6 (mellemstort arrangement 1, gratis 3, Amager Vest 2), men der ikke flere midler tilbage i runden. 6. CPH Open ansøgning mangler oplysninger til at blive behandlet. 7. Københavns Middelaldermarked ansøgning mangler oplysninger til at blive behandlet. Afviste ansøgninger: Nedenstående ansøgninger vil blive afvist af forvaltningen efter forelæggelsen for TMU. Side 14 af 15

15 1. GLIMT det ansøgte beløb er ikke dokumenteret gennem tilbud fra en eller flere leverandører. 2. Julemiddag på Rådhuspladsen 2016 det ansøgte beløb er ikke dokumenteret gennem tilbud fra en eller flere leverandører, og ansøgningen kan ikke imødekommes, fordi de udgifter, der søges refunderet, ikke har karakter af logistiske rammeudgifter. 3. Julemiddag på Rådhuspladsen 2015 ansøgningen søger om støtte til et arrangement, som er afholdt i Ansøgningen kan ikke imødekommes, idet at ansøgningsrunden for 2015 er afsluttet. 4. Tråååd messe event - kan ikke støttes, fordi kommunen i medfør af kommunalfuldmagten ikke må yde støtte til handel og/eller håndværk. 5. Kvarterhuset Poppet Junior dukketeaterfestival ansøgningen kan ikke imødekommes, fordi de udgifter, der søges refunderet, ikke har karakter af logistiske rammeudgifter. 6. Rundetårn den filosofiske/videnskabelige traditions fødselsdag - ansøgningen kan ikke imødekommes, fordi de udgifter, der søges refunderet, ikke har karakter af logistiske rammeudgifter. 7. Trykkertøsen fernisering - ansøgningen kan ikke imødekommes, fordi de udgifter, der søges refunderet, ikke har karakter af logistiske rammeudgifter. 8. Fashion Revolution Denmark Kampagne mod en mere transparent modeindustri - ansøgningen kan ikke imødekommes, fordi de udgifter, der søges refunderet, ikke har karakter af logistiske rammeudgifter. 9. Colourful Rights Menneskerettigheder illustreret af børn og unge - ansøgningen kan ikke imødekommes, fordi de udgifter, der søges refunderet, ikke har karakter af logistiske rammeudgifter. 10. Roost X Hackstage by the Pebble Lake - ansøgningen kan ikke imødekommes, fordi de udgifter, der søges refunderet, ikke har karakter af logistiske rammeudgifter, og det ansøgte beløb er ikke dokumenteret gennem tilbud fra en eller flere leverandører. 11. Himmelske dage - ansøgningen kan ikke støttes, fordi kommunen i medfør af kommunalfuldmagten ikke må yde støtte til religiøse formål. 12. Play Park adventure messe - fordi kommunen i medfør af kommunalfuldmagten ikke må yde støtte til handel og/eller håndværk. Side 15 af 15

Bilag 2. Sagsnr Oversigt over foreslåede støttemodtagere: Dokumentnr

Bilag 2. Sagsnr Oversigt over foreslåede støttemodtagere: Dokumentnr KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse NOTAT Bilag 2 Oversigt over foreslåede støttemodtagere: Dette bilag beskriver de ansøgninger som foreslås støttet af arrangementspuljen

Læs mere

NUS NUS ApS har ansøgt om et tilskud på kr. ekskl. moms. Der ansøges om refusion af udgifter i forbindelse med renhold.

NUS NUS ApS har ansøgt om et tilskud på kr. ekskl. moms. Der ansøges om refusion af udgifter i forbindelse med renhold. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse NOTAT Til Teknik- og Miljøudvalget Oversigt over foreslåede støttemodtagere: Fælles for de nedenfor nævnte arrangementer er, at TMF deler

Læs mere

Bilag 1: Principper for uddeling af midler fra arrangementspuljen

Bilag 1: Principper for uddeling af midler fra arrangementspuljen KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Trafik og Byliv NOTAT Bilag 1: Principper for uddeling af midler fra arrangementspuljen Arrangementspuljen kan efter ansøgning yde refusion af

Læs mere

Ansøgning til Københavns kommunes kultur- og fritidsforvaltning om økonomisk tilskud til Karneval i København 2014.

Ansøgning til Københavns kommunes kultur- og fritidsforvaltning om økonomisk tilskud til Karneval i København 2014. Til Københavns kommune Kultur- og fritidsforvaltningen Planlægning & tilskud Nyropsgade 1, 3. sal 1602 København V Att. Julie Birkvig København d. 20. oktober 2013 Ansøgning til Københavns kommunes kultur-

Læs mere

Til NUS/NUS ApS Refshalevej 167A 1432 København K Att.: Thomas Flerquin. Sagsnr Dokumentnr.

Til NUS/NUS ApS Refshalevej 167A 1432 København K Att.: Thomas Flerquin. Sagsnr Dokumentnr. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse Bilag 2 Til NUS/NUS ApS Refshalevej 167A 1432 København K Att.: Thomas Flerquin 04-01-2017 Sagsnr. 2017-0005968 Dokumentnr. 2017-0005968-1

Læs mere

hvortil litteraturforeninger ikke kan modtage tilskud til efter denne ordning. til porto og annoncering til foredrag d.

hvortil litteraturforeninger ikke kan modtage tilskud til efter denne ordning. til porto og annoncering til foredrag d. Oversigt over ansøgninger til pulje til kulturelle formål og udviklingspulje 2009 Ansøgere Ønske Indstilling Forslag til afgørelse Januar-ansøgningsrunden Multihuset Højgaard søger i august underskudsgarant

Læs mere

Puppet Junior Hermed fremsendes fondsøgning til. Ansvarlig for ansøgningen Conni Humeniuk M: T:

Puppet Junior Hermed fremsendes fondsøgning til. Ansvarlig for ansøgningen Conni Humeniuk M: T: Hermed fremsendes fondsøgning til Puppet Junior 2016 Forestillinger og publikum på den Røde Plads i 2014 Børnekulturformidler og leder af Børnekulturhuset Sokkelundlille Utterslev Torv 9 2400 Kbh. NV Puppet

Læs mere

PLADS GUIDE NØRREBRO 1

PLADS GUIDE NØRREBRO 1 PLADS GUIDE NØRREBRO 1 2 GENEREL INFORMATION Nedenfor finder du en oversigt over de fleste af pladserne/parkerne du kan låne til udendørsarrangementer i Københavns Kommune. Under hver plads eller park

Læs mere

ASSENS KOMMUNE. Ansøgning om tilskud til kulturelle aktiviteter - De frie Kulturmidler. Assens Kommune Rådhus Alle Assens.

ASSENS KOMMUNE. Ansøgning om tilskud til kulturelle aktiviteter - De frie Kulturmidler. Assens Kommune Rådhus Alle Assens. ASSENS KOMMUNE Assens Kommune Rådhus Alle 5 5610 Assens Dato 24.02.2017 Ansøgning om tilskud til kulturelle aktiviteter - De frie Kulturmidler Aktivitet Overskrift Sted for afholdelse Dato for afholdelse

Læs mere

23-01-2015. Til BUU. Afrapportering af status på ungdomsklubområdet

23-01-2015. Til BUU. Afrapportering af status på ungdomsklubområdet KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Ungdom NOTAT Til BUU 23-01-2015 Afrapportering af status på ungdomsklubområdet Baggrund Forvaltningen fremlægger i dette notat status for udviklingen på

Læs mere

Orientering om Aalborg Festivals

Orientering om Aalborg Festivals Punkt 9. Orientering om Aalborg Festivals 2015-062178 Sundheds- og Kulturforvaltningen indstiller, at Sundheds- og Kulturudvalget tager orienteringen om rapport om Aalborg Festivals 2015 samt planer for

Læs mere

REFERAT. Kultur og Fritidsudvalget. Tirsdag den 2. oktober 2007 kl

REFERAT. Kultur og Fritidsudvalget. Tirsdag den 2. oktober 2007 kl REFERAT Tirsdag den 2. oktober 2007 kl. 16.00 i mødelokale F7 (lokale E303 bunkerne) Frederikssund Rådhus Torvet 2, Frederikssund. Mødedeltagere: Grethe Olsen, Kenneth Jensen, John Schmidt Andersen og

Læs mere

09-06-2015. Eventvurdering Velothon Copenhagen 2016. Sagsnr. 2015-0111599. Link til ansøgning. Dokumentnr. 2015-0111599-6

09-06-2015. Eventvurdering Velothon Copenhagen 2016. Sagsnr. 2015-0111599. Link til ansøgning. Dokumentnr. 2015-0111599-6 KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Fritid KBH NOTAT Eventvurdering Velothon Copenhagen 2016 Link til ansøgning Velothon er et ungt og international cykelløbs-koncept. Målet er at skabe

Læs mere

BILAG A: Klubbernes opsøgende arbejde fordelt på bydele

BILAG A: Klubbernes opsøgende arbejde fordelt på bydele BILAG A: Klubbernes opsøgende arbejde fordelt på bydele I Valby er der ansat en medarbejder, som foretager det opsøgende gadeplansarbejde i bydelen. Det opsøgende arbejde har stået på i et år og er et

Læs mere

CPH Harbour Festival

CPH Harbour Festival Internt oplæg CPH Harbour Festival Kulturhavn vokser! Udarbejdet af: Have PR & Kommunikation Intro Idéen bag CPH Harbour Festival er at skabe en international, lokalt forankret kulturfestival i byens nye

Læs mere

Eventvurdering Copenhagen International Half Marathon 2016

Eventvurdering Copenhagen International Half Marathon 2016 KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Fritid KBH NOTAT Eventvurdering Copenhagen International Half Marathon 2016 Link til ansøgning I september 2015 afholdes det første internationale certificerede

Læs mere

Referat. Musikrådet. Den 20. marts 2013, kl. 16:00 holdt Musikrådet ordinært møde i mødelokale G, Ullasvej 23, Rønne.

Referat. Musikrådet. Den 20. marts 2013, kl. 16:00 holdt Musikrådet ordinært møde i mødelokale G, Ullasvej 23, Rønne. Referat Den 20. marts 2013, kl. 16:00 holdt ordinært møde i mødelokale G, Ullasvej 23, Rønne. Mødet slut kl. 17.30 Medlemmer: Daniel Mühlendorph Jensen Erik Lund Hansen Frank K. Theilgaard-Mortensen Hattie

Læs mere

Kulturforvaltningen Side 1 af 6. Behandling af 1. puljerunde for Kulturarrangementspuljen 2008 med ansøgningsfrist 1. oktober 2007

Kulturforvaltningen Side 1 af 6. Behandling af 1. puljerunde for Kulturarrangementspuljen 2008 med ansøgningsfrist 1. oktober 2007 Kulturforvaltningen Side 1 af 6 Punkt / Sagsnr. / Sagsbeh. 1 07-01382 Ansøger og Projekttitel Ansøgt beløb Beslutning og begrundelse Foreningen May Music & Drama Produktion Frans af Assisi, Musicaloratorium

Læs mere

Ansøgningsguide for mad- og barboder

Ansøgningsguide for mad- og barboder Distortion 31. maj 4. juni 2017, København Vil du servere mad og lækre drinks for tusindvis af mennesker på Distortion 2017? Ansøgningsguide for mad- og barboder Ansøgningsfrist 15. marts 2017 Ansøgningslink:

Læs mere

Stader/Markeder (erhvervsmæssige) Entré-arrangementer omfattet af EUstatsstøttereglerne. påvirker samhandelen i EU)

Stader/Markeder (erhvervsmæssige) Entré-arrangementer omfattet af EUstatsstøttereglerne. påvirker samhandelen i EU) KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse NOTAT 9. januar 2017 Notat om i hvilke tilfælde, der er krav til markedsleje I dette notat beskrives hvornår kommunen er forpligtet til

Læs mere

Region Midtjylland. Ansøgninger om tilskud til kulturelle aktiviteter. Bilag. til Regionsrådets møde den 12. marts 2008 Punkt nr.

Region Midtjylland. Ansøgninger om tilskud til kulturelle aktiviteter. Bilag. til Regionsrådets møde den 12. marts 2008 Punkt nr. Region Midtjylland Ansøgninger om tilskud til kulturelle aktiviteter Bilag til Regionsrådets møde den 12. marts 2008 Punkt nr. 11 Regionshuset Viborg Oplevelsesøkonomi og Landdistrikter Skottenborg 26

Læs mere

side 1 Åbent tillægsreferat for Kultur- og fritidsudvalgs møde den kl. 16:00 Byrådssalen Tilgår pressen

side 1 Åbent tillægsreferat for Kultur- og fritidsudvalgs møde den kl. 16:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 1 Åbent tillægsreferat for Kultur- og fritidsudvalgs møde den 11.06.2012 kl. 16:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Fraværende: Afbud: Indholdsfortegnelse: 274. Ansøgning fra arrangørklubberne til

Læs mere

PLADS GUIDE ØSTERBRO 1

PLADS GUIDE ØSTERBRO 1 PLADS GUIDE ØSTERBRO 1 2 GENEREL INFORMATION Nedenfor finder du en oversigt over de fleste af pladserne/parkerne du kan låne til udendørsarrangementer i Københavns Kommune. Under hver plads eller park

Læs mere

Eventen har været afviklet siden 2010 og har udviklet sig til verdens største IRONMAN triatlonfestival med mere end 9.000 tilmeldte i 2015.

Eventen har været afviklet siden 2010 og har udviklet sig til verdens største IRONMAN triatlonfestival med mere end 9.000 tilmeldte i 2015. Bilag 4. Eventvurdering - Ironman Copenhagen 2016 Link til ansøgningen IRONMAN Copenhagen er en triatlonfestival, der består af tre dage (torsdag, fredag og lørdag) med motionstriatlon, 4:18:4 (400 meter

Læs mere

Bilag 1. Sagsnr Resultat af bymidtegennemgangen. Dokumentnr

Bilag 1. Sagsnr Resultat af bymidtegennemgangen. Dokumentnr KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Byplanlægning NOTAT Bilag 1 Resultat af bymidtegennemgangen Bymidterne er fastlagt i kommuneplanen og skal regulere omfanget og placeringen af

Læs mere

Bilag 1: Evaluering Distortion

Bilag 1: Evaluering Distortion NOTAT 06-12-2016 Bilag 1: Evaluering Distortion 2016 Sagsnr. 2016-0341295 Dokumentnr. 2016-0341295-1 Sagsbehandler Stine Louise Ahrendt Ocariz Indhold Bilag 1: Evaluering Distortion 2016... 1 Indledning...

Læs mere

Til Kultur- og Fritidsudvalget

Til Kultur- og Fritidsudvalget Til Kultur- og Fritidsudvalget Ansøgning om Støtte til Copenhagen Winter Pride Week 2017 og 2018. Foreningen Copenhagen Pride søger udvalget om et tilskud på 180.00 kr om året i de næste 2 år til udgifter

Læs mere

Ansøgning om puljemidler

Ansøgning om puljemidler Ansøgning om puljemidler TJEKLISTE Udfyldt budgetskema i den skabelon som er til slut i dette dokument. Vedlagt kopi af ansøgning om støtte fra anden side, samt evt. svar. GENERELLE OPLYSNINGER Projektets

Læs mere

Swoop Challenge inviterer borgerne til at opleve en spektakulær sportevent når Søerne omdannes til faldskærmsarena.

Swoop Challenge inviterer borgerne til at opleve en spektakulær sportevent når Søerne omdannes til faldskærmsarena. Bilag 5. Revideret eventvurdering - Swoop Challenge 2016 Link til ansøgning Swoop Challenge inviterer borgerne til at opleve en spektakulær sportevent når Søerne omdannes til faldskærmsarena. Konkret vil

Læs mere

DISTORTION GADEFEST-LØFT STRATEGI

DISTORTION GADEFEST-LØFT STRATEGI BAGGRUND Festivalen Distortion - etableret i 1998 - voksede sig i perioden 2007-2011 ud af kunst- & musikundergrunden og udviklede sig til en af Danmarks største kulturbegivenheder. Distortion ejes 100%

Læs mere

Projektbeskrivelse Endagsfestival/Spray Paint The Walls

Projektbeskrivelse Endagsfestival/Spray Paint The Walls Titel Endagsfestival/Subkulturelt undergrunds-event på Rådhusgårdens Parkeringsplads. Lørdag d. 1. September 2012. Projektets baggrund Vi har tidligere med succes haft strandfest da vi gerne ville udnytte

Læs mere

Oversigt Foreningen Videomøllen søger støtte til indkøb og til reparation af udstyr (46.550 kr.). Med nyt udstyr kan vi fremadrettet vise film for

Oversigt Foreningen Videomøllen søger støtte til indkøb og til reparation af udstyr (46.550 kr.). Med nyt udstyr kan vi fremadrettet vise film for Oversigt Foreningen Videomøllen søger støtte til indkøb og til reparation af udstyr (46.550 kr.). Med nyt udstyr kan vi fremadrettet vise film for den brede Københavnske befolkning. Vi har hidtil haft

Læs mere

Oversigt over ansøgninger til pulje til kulturelle formål januar 2011 Ansøgninger Ønske Indstilling Forslag til afgørelse

Oversigt over ansøgninger til pulje til kulturelle formål januar 2011 Ansøgninger Ønske Indstilling Forslag til afgørelse Oversigt over ansøgninger til pulje til kulturelle formål januar 2011 Ansøgninger Ønske Indstilling Forslag til afgørelse Kultur- & Fritidsudvalget har i løbet af 2010 truffet beslutning om en række tilskud

Læs mere

KULTURELLE AKTIVITETER

KULTURELLE AKTIVITETER Gem en kopi Udskriv ansøgning ASSENS KOMMUNE Ansøgningen sendes til: Assens Kommune Rådhus Allé 5 5610 Assens E-mail: kulturogfritid@assens.dk Dato: 5 april 2016 ANSØGNING OM TILSKUD TIL KULTURELLE AKTIVITETER

Læs mere

PLADS TIL LEG Københavns Kommunes istandsættelse af alle byens offentlige legepladser 2008-2011

PLADS TIL LEG Københavns Kommunes istandsættelse af alle byens offentlige legepladser 2008-2011 PLADS TIL LEG Københavns Kommunes istandsættelse af alle byens offentlige legepladser 2008-2011 PROJEKT PLADS TIL LEG Målet med Plads til Leg er at istandsætte alle de offentlige legepladser i Københavns

Læs mere

Tilladelse til udendørsarrangement

Tilladelse til udendørsarrangement Sparta Løbskontor Gunnar Nu Hansens Plads 11 2100 København Ø Att: Lars Nissen Mail: lars@sparta.dk Tlf: 22492454 Cvr: 10050979 København 20/05 2016 Bookingnr: KK034342 Tilladelse til udendørsarrangement

Læs mere

NATURMØDET 2017 AKTØRHÅNDBOG NATUR MØDET FOLKEMØDE OM NATUR

NATURMØDET 2017 AKTØRHÅNDBOG NATUR MØDET FOLKEMØDE OM NATUR 2017 AKTØRHÅNDBOG NATUR MØDET FOLKEMØDE OM NATUR INDHOLD Om Naturmødet... 3 Tilmelding af aktiviteter... 5 Tilmelding af stadeplads samt tilhørende begivenheder... 6 Priser for leje af stadepladser og

Læs mere

ANSØGNING FRA BRYGGEN FOR ALLE VEDR. OPSÆTNING AF OVERSIGTSSKILTE I HAVNEPARKEN

ANSØGNING FRA BRYGGEN FOR ALLE VEDR. OPSÆTNING AF OVERSIGTSSKILTE I HAVNEPARKEN ANSØGNING FRA BRYGGEN FOR ALLE VEDR. OPSÆTNING AF OVERSIGTSSKILTE I HAVNEPARKEN Ansøgningsskema Projektets titel: Opsætning af to oversigtsskilte i Havneparken Arrangementet: Skiltene sættes permanent

Læs mere

Bilag 1. Afmelding af Teknik- og Miljøudvalgets planer, politikker og strategier

Bilag 1. Afmelding af Teknik- og Miljøudvalgets planer, politikker og strategier KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling NOTAT Bilag 1. Afmelding af Teknik- og Miljøudvalgets planer, politikker og strategier Med udgangspunkt i nedenstående kriterier foreslås

Læs mere

Scene N teaterskolen på Nørrebro. Nørrebro Til Kultur- og Fritidsudvalget i København

Scene N teaterskolen på Nørrebro. Nørrebro Til Kultur- og Fritidsudvalget i København Nørrebro 11.10.2016 Til Kultur- og Fritidsudvalget i København Scenekunst som kunstnerisk løftestang i en udsat bydel: Scene N ansøger hermed Kultur- og Fritidsudvalget om støtte til vores succesfulde

Læs mere

Dagsorden til møde i Kultur- og fritidsudvalget

Dagsorden til møde i Kultur- og fritidsudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Kultur- og fritidsudvalget Dagsorden åben / lukket Mødedato 06. juni 2012 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale NB: Se mail af 31/5-2012 Side 1 af 1 Indholdsfortegnelse Kultur-

Læs mere

GENEREL INFORMATION. Nedenfor finder du en oversigt over de fleste af pladserne/parkerne du kan låne til udendørsarrangementer

GENEREL INFORMATION. Nedenfor finder du en oversigt over de fleste af pladserne/parkerne du kan låne til udendørsarrangementer PLADS GUIDE AMAGER GENEREL INFORMATION Nedenfor finder du en oversigt over de fleste af pladserne/parkerne du kan låne til udendørsarrangementer i Københavns Kommune. Under hver plads eller park i guiden

Læs mere

Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene.

Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene. Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR NOTAT Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene. Baggrund

Læs mere

Stk. 2 Forskriften er vedtaget af Københavns Borgerrepræsentation den xx

Stk. 2 Forskriften er vedtaget af Københavns Borgerrepræsentation den xx KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse NOTAT 07-11-2016 Sagsnr. 2014-0229370 UDKAST til forskrift for udendørs musikarrangementer Indledning Hovedformålet med denne forskrift

Læs mere

Lokaludvalgenes puljer

Lokaludvalgenes puljer Lokaludvalgenes puljer At arbejde med evalueringen På de næste sider skal du evaluere det projekt, som du har fået støtte til. Du vil blive bedt om at vurdere og beskrive, hvordan projektet efter din opfattelse

Læs mere

Referat. Folkeoplysningsrådet. Mødedato: tirsdag den 03-05-2011 Mødetidspunkt: 16:30-18:00

Referat. Folkeoplysningsrådet. Mødedato: tirsdag den 03-05-2011 Mødetidspunkt: 16:30-18:00 Referat Folkeoplysningsrådet Møde nr.: Folkeoplysningsrådet Mødedato: tirsdag den 03-05-2011 Mødetidspunkt: - 18:00 Mødested: Mødelokale C Hækkerupsvej 1, kælderen. Indgang via gavlen (handicapindgang).

Læs mere

Tilladelse til udendørsarrangement

Tilladelse til udendørsarrangement Sparta Løbskontor Gunnar Nu Hansens Plads 11 2100 København Ø Att: Lars Nissen Mail: lars@sparta.dk Tlf: 22492454 Cvr: 10050979 København 19/05 2015 Bookingnr: KK030762 Tilladelse til udendørsarrangement

Læs mere

Torsdag 1.juni - Hadsund havn

Torsdag 1.juni - Hadsund havn Torsdag 1.juni - Hadsund havn Hele dagen: kl. 9.00 14.30: kl. 15.00 17.00: kl. 15.00 og 17.00: kl. 16.30 19.00: kl. 17.00: kl. 17.00 22.00: Skibe ankommer til havnen Aktiviteter på Legeskibet for Skoleklasser

Læs mere

Eventvurdering UCI World Cycling Tour - Copenhagen Gran Fondo 2015

Eventvurdering UCI World Cycling Tour - Copenhagen Gran Fondo 2015 KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Planlægning NOTAT Eventvurdering UCI World Cycling Tour - Copenhagen Gran Fondo 2015 Danmarks Cykel Union (DCU) ønsker at fortsætte arbejdet og afviklingen

Læs mere

Idrættens medborgerhus Ansøger

Idrættens medborgerhus Ansøger Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. Klubhuspuljen Ansøgningsskema Projekttitel Projektets navn Idrættens medborgerhus Ansøger Forening Boldklubben

Læs mere

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale:

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: KULTURAFTALE Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: 1. Indledning Aftalen tager udgangspunkt i Festugens formål jf. vedtægterne samt Kulturaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

LANDDISTRIKTSPOLITIK I ESBJERG KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR PULJEN TIL LOKALE PROJEKTER

LANDDISTRIKTSPOLITIK I ESBJERG KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR PULJEN TIL LOKALE PROJEKTER LANDDISTRIKTSPOLITIK I ESBJERG KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR PULJEN TIL LOKALE PROJEKTER Formål Formålet med Puljen til lokale projekter er at tilskynde lokale aktører til at igangsætte initiativer til udvikling

Læs mere

Stk. 2 Forskriften er vedtaget af Københavns Borgerrepræsentation den xx

Stk. 2 Forskriften er vedtaget af Københavns Borgerrepræsentation den xx KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse NOTAT 27-02-2015 Sagsnr. 2014-0229370 UDKAST til forskrift for udendørs musikarrangementer Indledning Hovedformålet med denne forskrift

Læs mere

Forretningsudvalgets ekstraordinære møde den 26. oktober 2010

Forretningsudvalgets ekstraordinære møde den 26. oktober 2010 REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets ekstraordinære møde den 26. oktober 2010 Sag nr. 3 Emne: Særlig pulje til kulturarrangementer 3 bilag Koncern Regional Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Til:

Læs mere

Vedr.: Høringssvar på Københavns Kommunes Kultur- og Fritidspolitik 2011-2013

Vedr.: Høringssvar på Københavns Kommunes Kultur- og Fritidspolitik 2011-2013 Kultur- og Fritidsforvaltningen Planlægning Att.: Mads Kamp Hansen 26. september 2011 Vedr.: Høringssvar på Københavns Kommunes Kultur- og Fritidspolitik 2011-2013 Hermed fremsendes høringssvar på Københavns

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 11. april 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 11. april 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 11. april 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Temadrøftelse 11.04.12...2 3. KF- Ansøgning

Læs mere

Copenhagen City Beach Club ApS Halvandet Refshalevej København K Att. Bo Petersen, Sagsnr.

Copenhagen City Beach Club ApS Halvandet Refshalevej København K Att. Bo Petersen, Sagsnr. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse Copenhagen City Beach Club ApS Halvandet Refshalevej 325 1432 København K Att. Bo Petersen, bwp@halvandet.dk 18-03-2016 Sagsnr. 2016-0049963

Læs mere

Kulturpuljen Retningslinjer for tilskud til kulturelle formål

Kulturpuljen Retningslinjer for tilskud til kulturelle formål Kulturpuljen Retningslinjer for tilskud til kulturelle formål Kolding Kommune By- og Udviklingsforvaltningen, Kulturområdet Kulturpuljen Retningslinjer for tilskud til kulturelle formål Forord Kulturlivet

Læs mere

PLADS GUIDE BRØNSHØJ OG HUSUM

PLADS GUIDE BRØNSHØJ OG HUSUM PLADS GUIDE BRØNSHØJ OG HUSUM 1 2 GENEREL INFORMATION Nedenfor finder du en oversigt over de fleste af pladserne/parkerne du kan låne til udendørsarrangementer i Københavns Kommune. Under hver plads eller

Læs mere

Hvor stor en procentdel af projektets samlede budget udgør ovenstående beløb? 70 %

Hvor stor en procentdel af projektets samlede budget udgør ovenstående beløb? 70 % Journalnummer (udfyldes af Vordingborg Kommune) 1. Projektets titel Erhvervsmesse 2015 i Køng-Lundby 2. Beløb der søges finansieret af LUP-puljen Hvilket beløb søges fra LUP-puljen: ca. 32.000 kr. Hvor

Læs mere

ØLU Lynpulje til Børn og Unge pilotprojekt 2015

ØLU Lynpulje til Børn og Unge pilotprojekt 2015 ØLU Lynpulje til Børn og Unge pilotprojekt 2015 Formål: At vække interessen hos børn og unge på Østerbro for lokalt demokrati og vise dem deres muligheder for indflydelse herpå, forhåbentlig også i forhold

Læs mere

Tilladelse til udendørsarrangement

Tilladelse til udendørsarrangement Kulturhavn Festival - Københavns Kommune Islands Brygge 18 2300 København S Att: Antoine Améaume Mail: e72r@kff.kk.dk Tlf: 40225062 Cvr: 64942212 København 19/08 2016 Bookingnr: KK036612 Tilladelse til

Læs mere

Lokaludvalgenes puljer

Lokaludvalgenes puljer Lokaludvalgenes puljer At arbejde med evalueringen På de næste sider skal du evaluere det projekt, som du har fået støtte til. Du vil blive bedt om at vurdere og beskrive, hvordan projektet efter din opfattelse

Læs mere

Til KFU. Sagsnr Dokumentnr Sagsbehandler Malte Bern Jensen. Notat om spillesteder

Til KFU. Sagsnr Dokumentnr Sagsbehandler Malte Bern Jensen. Notat om spillesteder KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Sekretariat & Kommunikation NOTAT Til KFU Notat om spillesteder Kultur- og Fritidsudvalget bad som en udløber af sagen om Amager Kulturpunkts Økonomi

Læs mere

PLADS GUIDE INDRE BY 1

PLADS GUIDE INDRE BY 1 PLADS GUIDE INDRE BY 1 2 GENEREL INFORMATION Nedenfor finder du en oversigt over de fleste af pladserne/parkerne du kan låne til udendørsarrangementer i Københavns Kommune. Under hver plads eller park

Læs mere

Udviklingspuljen for børn og unge under 25 år Ansøgningsskema 2015

Udviklingspuljen for børn og unge under 25 år Ansøgningsskema 2015 KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Udviklingspuljen for børn og unge under 25 år Ansøgningsskema 2015 Puljemidler kan søges af frivillige folkeoplysende foreninger for børn og unge, eller

Læs mere

Bliv en del af Distortion 2016: Streethost

Bliv en del af Distortion 2016: Streethost Bliv en del af Distortion 2016: Streethost Vil I holde jeres egen gadefest på Nørrebro eller Vesterbro, så skal I ansøge om at være Streethost. Streethosts er kernen i Distortions gadefester. De er personer/virksomheder,

Læs mere

Tidligere politiske beslutninger Denne indstilling bygger på følgende tidligere politiske beslutninger i Københavns Kommune:

Tidligere politiske beslutninger Denne indstilling bygger på følgende tidligere politiske beslutninger i Københavns Kommune: KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Fysik NOTAT Bilag 6: Politiske beslutninger om områdefornyelse i Kulbanekvarteret samt oversigt over projekter i Kvarterplanen Tidligere politiske

Læs mere

Frivillighåndbog Fundraising

Frivillighåndbog Fundraising Frivillighåndbog Fundraising Indhold Fundraising... 3 Lokale fonde... 3 18 i Lov om social service... 3 Ideer til fundraising og synliggørelse... 3 Aktivitetsdage i værksteder... 3 Strikke- og syklubber...

Læs mere

Åbent referat Kultur - og Fritidsudvalget. Lukket referat. 15. marts For Stig Elling mødte Johnny Gehlsen

Åbent referat Kultur - og Fritidsudvalget. Lukket referat. 15. marts For Stig Elling mødte Johnny Gehlsen Åbent referat Kultur - og Fritidsudvalget 15. marts 2010 For Stig Elling mødte Johnny Gehlsen 25. Tilskud fra Start, forsøgs- og udviklingspuljen 57 26. Små tilskud 2010, 1. runde 58 27. Talentudvikling

Læs mere

Madmarkeder og byudvikling i Købenavn

Madmarkeder og byudvikling i Købenavn Madmarkeder og byudvikling i Købenavn Program Baggrund og rammer Lokal forankring Erfaringer med madmarkeder Spørgsmål og svar Baggrund og behov En by med fokus på sundhed, mad og bæredygtighed, men uden

Læs mere

Forslag til tema i Vækstpakke om internationalisering af byen

Forslag til tema i Vækstpakke om internationalisering af byen KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Sekretariat & Kommunikation NOTAT Forslag til tema i Vækstpakke om internationalisering af byen Kultur- og Fritidsforvaltningen er af forvaltningen den

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget Dagsorden Dato: Tirsdag den 09. april 2013 Mødetidspunkt: 17:15 Mødelokale: Medlemmer: Sollentuna II Ømer Kuscu, Arne Bech, Ivan Fogtmann, Nina Thøgersen, Kenneth F. Christensen Bemærkninger: Indholdsfortegnelse

Læs mere

Silkeborg Kommune ønsker derudover at parkområderne, i det omfang de er egnede, benyttes til afvikling af egentlige arrangementer.

Silkeborg Kommune ønsker derudover at parkområderne, i det omfang de er egnede, benyttes til afvikling af egentlige arrangementer. Retningslinier for benyttelse af Silkeborg Kommunes parkområder til arrangementer, gældende fra 01.01.2008 1) Politik Alle borgere har fri adgang til kommunens parkområder. Silkeborg Kommune ønsker derudover

Læs mere

2. marts 2017, udarbejdet af Benny Buxbom, Makis Knaake og Jakob Seierø(Bestyrelsen) 10 år som Furesø Kommune fejres ved det gl.

2. marts 2017, udarbejdet af Benny Buxbom, Makis Knaake og Jakob Seierø(Bestyrelsen) 10 år som Furesø Kommune fejres ved det gl. Furesø LIVE 2. marts 2017, udarbejdet af Benny Buxbom, Makis Knaake og Jakob Seierø(Bestyrelsen) Furesø Festival 2017(31. august til 2. september) 10 år som Furesø Kommune fejres ved det gl. Furesøbad

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL AFVIKLING AF UCI WORLD CYCLING TOUR COPENHAGEN GRAN FONDO 2015

ANSØGNING OM TILSKUD TIL AFVIKLING AF UCI WORLD CYCLING TOUR COPENHAGEN GRAN FONDO 2015 ANSØGNING OM TILSKUD TIL AFVIKLING AF UCI WORLD CYCLING TOUR COPENHAGEN GRAN FONDO 2015 Ansøgningsbeløb: 500.000 DKR Danmarks Cykle Union Side 1 af 6 UCI World Cycling Tour Copenhagen Gran Fondo 2015 Copenhagen

Læs mere

Forslag til principper for udbetaling af tilskud fra Kulturudvalgets pulje:

Forslag til principper for udbetaling af tilskud fra Kulturudvalgets pulje: Notat Forslag til principper for udbetaling af tilskud fra Kulturudvalgets pulje: Budgetområde 309 Kultur består af 2 hovedområder - Bevillinger til kulturinstitutioner, i alt netto kr. 86,2 mio. kr. -

Læs mere

KULTURELLE AKTIVITETER

KULTURELLE AKTIVITETER Gem en kopi Udskriv ansøgning KOMMUNE Ansøgningen sendes tik Assens Kommune Rådhus Alle 5 5610 Assens E-mail: kulturogfritidpassens.dk Dato: 1/7-2016 ANSØGNING OM TILSKUD TIL KULTURELLE AKTIVITETER De

Læs mere

Vejledning for arrangører af UDENDØRS ARRANGEMENTER og MUSIKTELTE 2017

Vejledning for arrangører af UDENDØRS ARRANGEMENTER og MUSIKTELTE 2017 Tjekliste: Vejledning for arrangører af UDENDØRS ARRANGEMENTER og MUSIKTELTE 2017 1. Ansøg ved Randers Eventsekretariat om brug af plads og evt. økonomisk støtte. Tidsfrist: senest 3. april 2017 2. Ansøg

Læs mere

Øresundsfestival 2014

Øresundsfestival 2014 Øresundsfestival 2014 Øresundsfestival er blevet en succespå bare to år. I 2013 spillede 65 artister på 7 scener i løbet af to dage. Vi har skabt et netværk som allerede består af 10 spillesteder og 4

Læs mere

Indre By Lokaludvalg Rådhusstræde 13 1466 København K. 6. februar 2013. Sagsnr. 2013-1415. Dokumentnr. 2013-75170

Indre By Lokaludvalg Rådhusstræde 13 1466 København K. 6. februar 2013. Sagsnr. 2013-1415. Dokumentnr. 2013-75170 KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Park og Natur Indre By Lokaludvalg Rådhusstræde 13 1466 København K Forslag om af dækningsgrave i jeres bydel 6. februar 2013 Sagsnr. 2013-1415

Læs mere

Information om ansøgning om støtte fra 18 midlerne 2013 i Randers Kommune

Information om ansøgning om støtte fra 18 midlerne 2013 i Randers Kommune Information om ansøgning om støtte fra 18 midlerne 2013 i Randers Kommune Velkommen til Randers Kommunes informationssider om økonomisk støtte fra 18 midlerne til frivilligt socialt arbejde. Der er tale

Læs mere

200 kr. for tre timer (75 kr. for en time formiddag e i hverdage) 100 kr. for tre timer

200 kr. for tre timer (75 kr. for en time formiddag e i hverdage) 100 kr. for tre timer Musikøve i Københs kommune Der er forskellige muligheder for musikere i Københ at få adgang til øve. Det er muligt at leje i kortere perioder i kulturhusene eller at melde sig ind i en af de københske

Læs mere

Københavns Kommune Att.: Medlemmer af Borgerrepræsentationen. Budgetønsker til budget 2015 fra Kgs. Enghave Lokaludvalg. Kære Borgerrepræsentant

Københavns Kommune Att.: Medlemmer af Borgerrepræsentationen. Budgetønsker til budget 2015 fra Kgs. Enghave Lokaludvalg. Kære Borgerrepræsentant Københavns Kommune Att.: Medlemmer af Borgerrepræsentationen Lyrskovgade 4, 2 sal 1758 København V E-mail aeo@okf.kk.dk EAN nummer 5798009800176 Budgetønsker til budget 2015 fra Kgs. Enghave Lokaludvalg

Læs mere

FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA DET SOCIALE UDVALG 22-05-2001

FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA DET SOCIALE UDVALG 22-05-2001 FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA DET SOCIALE UDVALG 22-05-2001 Mødedato: 22-05-2001 Mødetidspunkt: kl. 15.00-16.15 Mødested: B 101, Børne- og kulturforvaltningen Jørn Larsen, Hans Ulrik Vadmann # 173078/23-05-2001

Læs mere

KULTURCENTER. Laboratorium for udvikling af det gode og aktive hverdagsliv

KULTURCENTER. Laboratorium for udvikling af det gode og aktive hverdagsliv KULTURCENTER Laboratorium for udvikling af det gode og aktive hverdagsliv IDÉOPLÆG Hvad drømmer du om? Det spørgsmål stillede Områdefornyelsen borgerne på Ydre Østerbro til borgermødet Kulturcenter for

Læs mere

Get2Sport Taekwondo Tournament 2012

Get2Sport Taekwondo Tournament 2012 Get2Sport Taekwondo Tournament 2012 Vision og formål Der skal etableres flere sportsbegivenheder i København, som understøtter børn og unges deltagelse i taekwondo, og med et særligt fokus på de børn og

Læs mere

FORSKRIFT FOR UDENDØRS MUSIK ARRANGEMENTER

FORSKRIFT FOR UDENDØRS MUSIK ARRANGEMENTER FORSKRIFT FOR UDENDØRS MUSIK ARRANGEMENTER 1 Forskrift for udendørs musikarrangementer Hovedformålet med denne forskrift er at begrænse støjgener ved udendørs musikarrangementer, som holdes i parker, på

Læs mere

Kære Pia Allerslev. Indre By/Østerbro (0-5 årige) April. Vesterbro/Vanløse, Brønshøj-Husum (0-5 årige) April

Kære Pia Allerslev. Indre By/Østerbro (0-5 årige) April. Vesterbro/Vanløse, Brønshøj-Husum (0-5 årige) April Brev fra forældre på Kastelsgården d. 10.nov.2015 Kære Pia Allerslev Forældre fra Kastelsgårdens forældreråd har to gange tidlige henvendt sig til dig for, blandt andet, for at få en forklaring på, hvorfor

Læs mere

PLADS GUIDE VESTERBRO OG KONGENS ENGHAVE

PLADS GUIDE VESTERBRO OG KONGENS ENGHAVE PLADS GUIDE VESTERBRO OG KONGENS ENGHAVE 1 2 GENEREL INFORMATION Nedenfor finder du en oversigt over de fleste af pladserne/parkerne du kan låne til udendørsarrangementer i Københavns Kommune. Under hver

Læs mere

Områdefornyelse i Københavns Kommune

Områdefornyelse i Københavns Kommune Områdefornyelse i Københavns Kommune Målsætningerne for Politik for Udsatte Byområder er, at: De udsatte byområder skal løftes til københavnerniveau Der skal være uddannelse og beskæftigelse til alle De

Læs mere

Vejledning. Leje af kommunale arealer - Folkemødet 2014

Vejledning. Leje af kommunale arealer - Folkemødet 2014 Ullasvej 23 3700 Rønne Tlf.: 56 92 13 08 Fax: 56 92 00 01 Vejledning E-mail: folkemoedet@brk.dk CVR: 26-69-63-48 Leje af kommunale arealer - Folkemødet 2014 www.folkemoedet.dk Til Folkemødet 2014 udlejer

Læs mere

GRUNDLÆGGENDE OPLYSNINGER

GRUNDLÆGGENDE OPLYSNINGER SKEMA TIL ANSØGNING OM TILSKUD TIL FRIVILLIGT SOCIALT ARBEJDE EFTER SERVICELOVENS 79 I FREDERIKSBERG KOMMUNE GRUNDLÆGGENDE OPLYSNINGER Foreningens/organisationens/gruppens oplysninger Navn: Den Gule Kultur

Læs mere

VE-Loven Sigtet med VE-lovens Grønne Ordning er at sikre større accept af opstilling af vindmøller på land.

VE-Loven Sigtet med VE-lovens Grønne Ordning er at sikre større accept af opstilling af vindmøller på land. Administrationsgrundlag for Grøn Ordning i Jammerbugt Kommune Den 19.8.2015 Indledning Der er i Lov om vedvarende energi [1] etableret en Grøn Ordning for nye vindmøller over 25 meter, der er opstillet

Læs mere

Invitation til Torvemarked og Julemarked på Marielyst Falster 2011

Invitation til Torvemarked og Julemarked på Marielyst Falster 2011 Invitation til Torvemarked og Julemarked på Marielyst Falster 2011 Gdr. Finn Trane, Bøtø Ringvej 4, 4873 Marielyst Væggerløse Tlf.40419514 E-mail:trane@marienet.dk www.marielystkartoffelbod.dk Marielyst

Læs mere

Notat. Temadrøftelse i Kulturudvalget: Frie kulturmidler, tilbagevendende begivenheder, vilkår for afvikling af kulturbegivenheder

Notat. Temadrøftelse i Kulturudvalget: Frie kulturmidler, tilbagevendende begivenheder, vilkår for afvikling af kulturbegivenheder Notat Emne: Kulturpolitik 2013-2016 Til: Kulturudvalget. Temamøde om Kulturpolitik 23.04.2013 Kopi til: Kopi til Den 15. april 2013 Temadrøftelse i Kulturudvalget: Frie kulturmidler, tilbagevendende begivenheder,

Læs mere

Udskriv ansøgning. De frie kulturmidler

Udskriv ansøgning. De frie kulturmidler Gem en kopi Udskriv ansøgning,---..-"' ASSENS KOMMUNE Ansøgningen sendes til: Assens Kommune Rådhus Alle 5 5610 Assens E-mail: kulturogfritid@assens.dk Dato: 15. maj 2016 ANSØGNING OM TILSKUD TIL AKTIVITETER

Læs mere

Til mødet udarbejdes en oversigt over de forslag i bydelsplanerne, som vedrører kultur- og fritidsområdet.

Til mødet udarbejdes en oversigt over de forslag i bydelsplanerne, som vedrører kultur- og fritidsområdet. KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Planlægning NOTAT Til Kultur- og Fritidsudvalget samt lokaludvalg Oversigt over kultur- og fritidsforslag i bydelsplanerne Kultur- og Fritidsudvalget

Læs mere

Den foreløbige rute starter og slutter på Islands Brygge.

Den foreløbige rute starter og slutter på Islands Brygge. KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Fritid KBH NOTAT Eventvurdering Powerman Copenhagen 2016 Link til ansøgning I maj 2015 afholdt Powerman Denmark arrangementet Run I Bike I Run. Med afsæt

Læs mere

Traditionelt pølsestade på Nørrebros Runddel

Traditionelt pølsestade på Nørrebros Runddel KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse PØLSESTADE Traditionelt pølsestade på Nørrebros Runddel Opslået på Københavns Kommunes hjemmeside: 25.09.2017 Nørrebros Runddel Nørrebros

Læs mere