VC VL 003

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VC960-6000-101-VL 003"

Transkript

1 Titel ESR 25 ESR 28 Betjeningsvejledning Dokument Version VC VL 003 :4A SENSOR RNA Dokument historie Dato Initialer Version Kort beskrivelse af ændring 7. nov NBM 001 Første version 8. dec JAP 002 Multikalibrering fra software ver okt JAP 003 Ny køleribbe fra serie nr. 02J-01300

2 Indhold 1 Tekniske data Funktionsbeskrivelse CE-Overensstemmelse Tekniske Data: Sikkerhedsanvisninger Idriftsættelse Betjening Tastaturet ON/OFF tast Pil op/pil ned taster Tast Menu struktur ESR2X Hovedmenu Menupunkt hastighed Menupunkt måleværdier Menupunkt Service Indstillings Menu Kalibrerings nr Menupunkt Indgang (Kun relevant I forbindelse med options print) Menupunkter: Start delay: Indgang og Stop delay: Indgang. (Kun relevant i forbindelse med options print) Menupunkt Sensor Menupunkter: Start delay: Sensor og Stop delay: Sensor Menupunkter: Start Rampe og Stop rampe Menupunkt: Niveau alarm Menupunkt: Alarm delay Menupunkt: Display lys Menupunkt: Display sprog Menupunkt: Ændre password Menupunkt: Retur Kalibrerings Menu Menupunkt: Auto Kalibrering Menupunkt: 100% Hastighed Menupunkt: 10% Hastighed Menupunkt: Stabilitet Multikalibrering Menupunkt: Frekvens styring Menupunkt: Ændre password Menupunkt: Retur Alarmer og andre meldinger Alarm forklaring Kortslutnings kreds aktiv NV memory fejl DAC offset fejl Offset fejl spændingsmåling Offset fejl strømmåling Offset fejl PWM modulation DC servo kreds virker ikke Resonans frekvens ikke fundet Resonans max. ikke fundet Overmodulations begrænsning Peak strøm begrænsning RMS strøm begrænsning Vibrator afbrudt Temperatur Fejl Temperatur høj Frekvens fejl Vibration hæmmet C:\Documents and Settings\Rimbøl\Dokumenter\RNA\ESR25_Betjeningsvejledning_003.doc Side 2 af 32

3 Max. spænding Tilslutning til Forberedelser til idriftsættelse Første ibrugtagning Afstemning af føder og styring Ekstern sensorindgang Optionelt tilslutningsprint Sensortilslutning Målskitse Tilslutningsskema Figurer Figur 1 Tasteoversigt... 8 Figur 2 Hovedmenu Figur 3 Indstillingsmenu Figur 4 Kalibrerings menu Figur 5 Sensor tilslutning Figur 6 Målskitse Figur 7 Tilslutningsskema Tabeller Tabel 1 Tekniske data... 5 Tabel 2 Alarmoversigt Tabel 5 RNA cirkulærføder drifts parametre Tabel 7 Tilslutningskabler Tabel 8 Retningsværdier for indstillingen af strømbegrænsningen ved RNA cirkulærfødere Tabel 9 Retningsværdier for indstillingen af strømbegrænsningen ved RNA lineærfødere C:\Documents and Settings\Rimbøl\Dokumenter\RNA\ESR25_Betjeningsvejledning_003.doc Side 3 af 32

4 1 Tekniske data 1.1 Funktionsbeskrivelse Styringer i typerækken ESR2X er mikroprocessorstyrede apparater udviklet til at drive elektromekaniske svingsystemer. Apparatet genererer en udgangsspænding, som er uafhængig af nettet, med variabel frekvens. Styringen måler vha. et patenteret system, og uden at anvende vibrationsføler, vibratorens vibrationsamplitude, og svingningens fase. Styringen kan således regulere svingningsamplituden, så en given svingning fastholdes, uanset belastning. Samtidig reguleres drivstrømmens frekvens vha. en PLL regulering, så vibratoren altid drives i sit optimale arbejdspunkt, dvs. ved resonans. Styringen tilpasser sig selv til den aktuelle vibrator gennem en automatisk kalibrerings procedure, som skal gennemføres første gang en ny vibrator tilsluttes. Dette eliminerer behovet for løbende afstemning af vibratorens fjedre, for optimal drift, samt gør det muligt at drive den samme vibrator fra net med forskellig frekvens 50/60Hz, uden ny afstemning af vibratoren. Styringen regulerer således selv den mekaniske svingfrekvens i området Hz, så vibratoren altid drives optimalt, og svingnings amplituden reguleres automatisk, så en ønsket amplitude altid fastholdes. Det muligt at have op til 8 forskellige kalibreringsdata, liggende i hukommelsen på ESR2X. Hermed kan man skifte mellem flere forskellige vibratorer, eller skifte skål eller fødeskinne top på vibratoren, uden at skulle gennemføre ny kalibrering hver gang. Alle data fra Hovedmenu, Indstillings menu, og Kalibrerings menu, undtagen: sprog, display lys, og Password, kan indstilles individuelt for hver kalibrering, og vil blive husket ved ændring af kalibrerings nr. dvs. at der kan haves individuelle opsætninger af de eksterne indgang og sensor indgange, samt individuelle start / stop ramper etc. for hver kalibreret vibrator. Apparatet er selvbeskyttende, så hverken vibratorens magneter, eller andre kredsløb overbelastes. Desuden overvåges vibratorens driftsforhold løbende, så en for stor ændring i driftsforhold udløser en alarm, inden det får alvorlige følger. Således kan en knækket fjeder, eller en løs møtrik detekteres inden det får følger. Føderens magneter styres med et sinusformet PWM signal, hvilket bevirker at føderen opnår et roligt fødeforløb. Styringen er forsynet med sensor indgang for tilslutning af almindelige niveausensorer, med PNP / NPN udgang, eller kontakt. Sensor indgangen er udført som stikforbindelse. Sensorsignalet starter og stopper den tilsluttede føder med tidsforsinkelse. Tidsforsinkelsen for start og stop samt start- og stoprampe kan programmeres individuelt. C:\Documents and Settings\Rimbøl\Dokumenter\RNA\ESR25_Betjeningsvejledning_003.doc Side 4 af 32

5 1.2 CE-Overensstemmelse Styringen opfylder følgende direktiver: EMC direktivet 89/336 Lavspændingsdirektivet 72/23 Der er anvendt følgende harmoniserede standarder: EN EN EN Overensstemmelse forudsætter overholdelse af vore installationsforskrift i afsnit Tekniske Data: Tabel 1 Tekniske data ESR 25 ESR 28 Netspænding 1) 230 V + 6%-10% 50/60 Hz 230 V + 6%-10% 50/60 Hz Netsikring 5 x 20mm, 4 A træg, I 2 t 72 5 x 20mm, 4 A træg, I 2 t 72 Udgangsspænding V V Udgangsfrekvens Hz Hz Udgangsstrømstyrke 2) 5,53 A 8,5 A Sensorindgang V DC eller kontakt V DC eller kontakt Start rampe (tid) 0,05 til 10 sek. 0,05 til 10 sek. Stop rampe (tid) 0,005 til 10 sek. 0,005 til 10 sek. Sensorsignal XS2/Pin 4, HIGH>16V, LOW < 8V XS2/Pin 4, HIGH>16V, LOW < 8V Sensorforsyning XS2/Pin 2 = +24V DC, Pin 5 = 0Volt XS2/Pin 2 = +24V DC, Pin 5 = 0Volt Sensorstrømstyrke maximalt 50 ma maximal 50 ma Sensorsignalforsinkelse 0,000 til 10 sek. 0,000 til 10 sek. Statusudgang 3) 24V, 50mA 24V, 50mA Maximal 0-40 C 0-40 C omgivelsestemperatur Dimension (BxHxD) 172 x 220 x 169 mm 172 x 220 x 169 mm Beskyttelsesklasse IP 54 IP 54 1) Kan omstilles til 115V %, 50/60 Hz 2) Automatisk begrænset (ESR 25 kan internt omstilles til 1.38 / 0.59A, 0,14A, se mere i tabel 8 hhv. 9). 3) Option C:\Documents and Settings\Rimbøl\Dokumenter\RNA\ESR25_Betjeningsvejledning_003.doc Side 5 af 32

6 2 Sikkerhedsanvisninger Sikkerhedsanvisninger skal gennemlæses og forstås. Overholdelse af disse mindsker risiko for personskade eller materiel beskadigelse. Det må tilsikres, at alle personer, der arbejder med styringen er bekendt med sikkerhedsanvisningerne og følger dem. Apparatet er beregnet til styring af vibrations cirkulær- og lineærfødere. Opmærksomheden henledes på grænseværdier beskrevet i tekniske data. Vigtigt! Dette symbol indikerer risiko for personskade og/eller materielskade. Arbejde med de elektriske installationer må kun udføres af el-fagarbejder eller af tillært person under ledelse og opsyn af elektrisk fagarbejde! Opmærksomheden henledes på arbejdstilsynets regler! Boksen må kun åbnes 5 minutter efter at netstik er taget ud af stikkontakt! Farlig spænding på printkortet formindskes kun langsomt efter strømafbrydelse. Undladelse kan medføre livsfare! Inden idriftsættelse skal det kontrolleres om jordleder i stikkontakt er installeret og intakt. Kontrol af jordleder skal udføres med godkendt testapparat. C:\Documents and Settings\Rimbøl\Dokumenter\RNA\ESR25_Betjeningsvejledning_003.doc Side 6 af 32

7 3 Idriftsættelse Kabel imellem styring og drivelement for føder skal være afskærmet og afskærmningen skal i begge ender være forbundet til jordlederen. Maximal kabellængde 2 m. Inden apparatet tilsluttes og tændes kontrolleres følgende punkter: Er alle stik monteret korrekt? Er anvendelsesformål korrekt Svarer netspænding til apparatets påtrykte angivelse? Kun hvis ovennævnte spørgsmål kan bekræftes kan apparatet sættes i drift. Styringen er udstyret med følgende betjeningselementer og tilslutninger: Kontakt (tænd/sluk). Folietastatur og display. Netkabel. Stik for tilslutning af føder. Stik for sensorindgang. Blindprop PG9 for yderligere tilslutning. For at forhindre beskadigelse af føder ved førstegangs idriftsættelse er følgende grundindstilling programmeret: Vibrationsamplitude 10%. Udgangsfrekvens 100 Hz. Start rampe 0,3 sek. Sensorindgang inaktiv. Efter start observeres derfor ingen eller kun ringe reaktion fra føderen. C:\Documents and Settings\Rimbøl\Dokumenter\RNA\ESR25_Betjeningsvejledning_003.doc Side 7 af 32

8 3.1 Betjening Tastaturet Tastaturet består af et vindue til displayet, samt de fire taster: ON/OFF,, pil op, og pil ned. Se fig ON/OFF tast ON/OFF tasten anvendes primært til at tænde og slukke for strøm til føderen. I forbindelse med autokalibrering (Se afsn ) bruges ON/OFF tasten som escape knap. Dvs. at der slukkes for strømmen til føderen, og kalibreringen afbrydes Pil op/pil ned taster Figur 1 Tasteoversigt ON/OFF tast Pil op/pil ned tasterne RNA :4A SENSOR anvendes til at rulle mellem de enkelte menupunkter indenfor hver menu. Menuerne er indrettet som rullemenuer, så uanset hvilken piltast man anvender vil man kunne rulle sig frem til det ønskede menupunkt. Hvis man har aktiveret et menupunkt med tasten, (se afsn ) bliver menupunktets tilknyttede parameter vist med markering (f.eks. hastighed > 57% < ). Det betyder at nu kan parameteren indstilles med piltasterne. Efter endt indstilling kvitteres med tasten, og markeringen forsvinder (hastighed 57%). Herefter kan der igen rulles mellem de enkelte menupunkter. Pil op tast Pil ned tast Tast tasten bruges til at aktivere de enkelte menupunkter med, samt som kvittering for indstillede parametre. Når der kvitteres med taste, bliver den indstillede værdi gemt i hukommelsen. Derved kan ESR2X altid huske sine indstillede værdier, også selvom den har været slukket. Man skal derfor altid huske at kvittere med tasten, efter endt indstilling. F.eks. når hastigheden skal indstilles vælger man først det aktuelle menupunkt med piltasterne, aktiverer menupunktet med tasten, hvorefter den aktuelle hastighed markeres med > < som f.eks. >57%<. Markeringen viser at nu kan værdien indstilles med piltasterne: >68%<. Efter endt indstilling kvitteres med tasten, og den nye værdi bliver gemt i hukommelsen, samtidig med at markeringen: 68% forsvinder. Visse fejlmeddelelser skal der kvitteres for med tasten. Det drejer sig om grove fejl, såsom: "Kortslutnings Kreds aktiv" o.a. Andre fejlmeddelelser forsvinder af sig selv når den opståede fejl er væk. C:\Documents and Settings\Rimbøl\Dokumenter\RNA\ESR25_Betjeningsvejledning_003.doc Side 8 af 32

9 3.1.2 Menu struktur ESR2X Menu strukturen er opbygget som 4 separate menuer: Hovedmenu, Indstillingsmenu, Kalibreringsmenu og Fabriksindstilling. Adgangen til undermenuerne sker via Password. Hver menu er indrettet som en rullemenu, hvor man vha. piltasterne kan rulle op og ned mellem menu punkterne. Hvis man vil ændre den parameter der er knyttet til menupunktet, trykkes på tasten og den aktuelle parameter markeres med > <. Herefter kan man med piltasterne ændre på parameteren. Ved tast på kvitteres for det nye valg, og der returneres til rullemenuen. Samtidig gemmes den nye indstilling i den faste hukommelse. For at komme ud i undermenuerne skal man kende et Password der giver adgang til den enkelte undermenu. Når først man er i undermenuen, kan man frit vælge at ændre sit Password. Dette gælder dog ikke menuen Fabriks indstilling der har fast Password. Reset af alle indstillede værdier (undtagen de fabriksindstillede) kan foretages ved med afbrudt netforsyning, at trykke på både og samtidig og holde dem nede, imens der tændes for strømmen. Password til Indstillingsmenu er default : 1000 Password til Kalibreringsmenu er default: 2000 Begge værdier kan ændres fra deres respektive menu, og begge bliver resat til default værdier ved Reset, som beskrevet ovenfor. Fabriks Indstillings menuen indeholder apparatspecifikke data, der kun må ændres af uddannet personale. Password til denne menu oplyses derfor ikke. C:\Documents and Settings\Rimbøl\Dokumenter\RNA\ESR25_Betjeningsvejledning_003.doc Side 9 af 32

10 3.1.3 Hovedmenu Figur 2 Hovedmenu Menu Indstilling Område / Visning Hastighed = 56% 'Status' Hastighed = > 56% < 'Status' % Status = Tændt / Slukket / Højt niveau / Lavt niveau / Stop kommando 5.37 A 35.8 V Luft 35.0 C Password W 97.6 Hz Køleprofil 40.0 C Indstillings Menu Service Indtast Password 0000 Password 2 Kalibrerings Menu Password fejl Password 3 Fabriks Indstillinger Menupunkt hastighed Hastigheden kan indstilles mellem 10 og 100% når menupunktet er aktiveret. Dvs. når værdien er vist i klammer: > 100% <. Hastigheds indstillingen bestemmer vibrationens amplitude fuldstændig lineært Menupunkt måleværdier Målte værdier for Strøm / Spænding / Effekt og Frekvens, den aktuelle temperatur i boksen, samt på køleprofilet kan aflæses i displayet Menupunkt Service Service menupunktet giver adgang til de øvrige menuer. Ved aktivering af tasten indstilles de enkelte cifre i det ønskede password. Det aktive ciffer vises med blinkende cursor. C:\Documents and Settings\Rimbøl\Dokumenter\RNA\ESR25_Betjeningsvejledning_003.doc Side 10 af 32

11 3.1.4 Indstillings Menu Menu Indstilling Område / Visning Kalibrering Nr. 1 Kalibrering Nr. >1< Indgang Aktiv Høj Indgang > Aktiv Høj < Inaktiv / Aktiv Høj / Aktiv Lav ( Kun relevant i forbindelse med optionsprint ) Start Delay: Indgang 300 ms Start Delay: Indgang > 300 ms < ms ( Kun relevant i forbindelse med optionsprint ) Stop Delay: Indgang 0 ms Stop Delay: Indgang > 0 ms < ms ( Kun relevant i forbindelse med optionsprint ) Sensor Aktiv Høj Sensor > Aktiv Høj < Inaktiv / Aktiv Høj / Aktiv Lav Start Delay: Sensor 300 ms Start Delay: Sensor > 300 ms < ms Stop Delay: Sensor 300 ms Stop Delay: Sensor > 300 ms < ms Start Rampe 500 ms Start Rampe > 500 ms < ms Stop Rampe 500 ms Stop Rampe > 500 ms < ms Niveau Alarm Højt Niveau Niveau Alarm > Højt Niveau < Inaktiv / Lavt Niveau - Fast / Lavt Niveau - Blink / Højt Niveau - Fast / Højt Niveau - Blink Alarm Delay 1000 ms Alarm Delay > 1000 ms < ms Display Lys Tændt Display Lys > Tændt < Tændt / Slukket Display sprog Dansk Display sprog > Dansk < Dansk / Tysk / Engelsk Ændre Password XXXX Ændre Password > XXXX < Retur Hoved Menu Figur 3 Indstillingsmenu C:\Documents and Settings\Rimbøl\Dokumenter\RNA\ESR25_Betjeningsvejledning_003.doc Side 11 af 32

12 Kalibrerings nr. Kalibrering nr. >2< Tilslut den vibrator der ønskes kalibreret. Autokalibrerings proceduren startes op på sædvanlig vis, ved at aktivere menupunktet i kalibreringsmenuen. Herefter fremkommer et nyt billede: Det ønskede nr. f.eks. >2< indstilles med piltasterne, og der kvitteres med. Alle data der passer til den aktuelle vibrator vil fremover referere til dette kalibrerings nr. Hvis der allerede findes kalibreringsdata til en anden vibrator under dette nr. vil disse gå tabt! Herefter gennemføres kalibreringsproceduren som sædvanligt, og afsluttes med indstilling af 100% og 10% hastighed. Herefter kan man i indstillingsmenuen indstille de ønskede start/stop ramper, tidsforsinkelser etc. der passer til den aktuelle vibrator. I hovedmenuen indstilles den ønskede hastighed. (husk at kvittere med, så værdien bliver gemt.). Hvis man ønsker at ESR2X igen skal drive den første vibrator, tilsluttes denne, og i Indstillingsmenuen vælges Kalibrering nr. 1. Når der tændes med ON/OFF knappen vil vibratoren køre med den hastighed, ramper og øvrige indstillinger den havde sidst den var i brug Menupunkt Indgang (Kun relevant I forbindelse med options print) Ext. indgang kan anvendes til at tænde og slukke vibratoren vha. et 24V signal fra f.eks. En PLC. Under dette menupunkt kan man vælge om indgangen skal være: Inaktiv, Aktiv høj og Aktiv lav. Inaktiv: Signalet ignoreres, og indgangen har altid status = tændt. Aktiv høj: Et signal på + 24V på denne indgang vil stoppe føderen. 0V vil starte føderen igen. Aktiv lav: Et signal på 0V på denne indgang vil stoppe føderen. + 24V vil starte føderen igen. Under menupunktet Hastighed xxx % vil der fremkomme en melding : Stop kommando, hvis indgangen er aktiveret til stop Menupunkter: Start delay: Indgang og Stop delay: Indgang. (Kun relevant i forbindelse med options print) Her kan tidsforsinkelse fra Indgang modtager et start / stop signal, og til føderen starter / stopper indstilles individuelt I området ms C:\Documents and Settings\Rimbøl\Dokumenter\RNA\ESR25_Betjeningsvejledning_003.doc Side 12 af 32

13 Menupunkt Sensor Sensor indgangen kan anvendes til at tænde og slukke vibratoren vha. et 24V signal fra f.eks. En fotocelle der overvåger om der er kødannelse på den efterfølgende enhed. Under dette menupunkt kan man vælge om indgangen skal være: Inaktiv, Aktiv høj og Aktiv lav. Inaktiv: Signalet ignoreres, og indgangen har altid status = tændt. Aktiv høj: Et signal på + 24V på denne indgang vil stoppe føderen. 0V vil starte føderen igen. Aktiv lav: Et signal på 0V på denne indgang vil stoppe føderen. + 24V vil starte føderen igen. Under menupunktet Hastighed xxx% vil der fremkomme en status melding : Højt niveau, hvis sensor indgangen er aktiveret til stop Menupunkter: Start delay: Sensor og Stop delay: Sensor Her kan tidsforsinkelse fra Sensor indgangen modtager et start/stop signal, og til føderen starter/stopper indstilles individuelt i området ms Menupunkter: Start Rampe og Stop rampe Start rampe definerer en blød opstart af føderen ved opstart via On/Off taste, ekstern indgang eller sensor indgang. Hvis startrampen er for kort kan det føre til gennemslag i magneterne. En tung skål kan på grund af egendynamikken komme i oversvingninger, hvis opstarten er for hurtig. Standsning af føderen skal som regel ikke forsinkes. I nogle tilfælde kan en fejlorientering af emnerne optræde hvis føderen stoppes for hurtigt. Den indstillede tid angiver hvor lang tid hastighedsændring fra 10% til 100% hastighed eller fra 100% til 10% vil tage. Hvis start rampe stilles til 1000ms vil føderen være 1 sek. Om at nå fra 0% til 100% hastighed Menupunkt: Niveau alarm Her kan man indstille hvilke betingelser der skal fremkalde et alarmsignal på alarmudgangen (kun tilgængelig I forbindelse med options print), samt om alarmen skal være et fast eller et blinkende signal. Mulighederne er: Inaktiv, Lavt, fast., Lavt, blink, Højt, fast, Højt, blink Hvis niveau alarm er stillet så der gives alarm ved Lavt niveau, vil der også komme en statusmelding: Lavt niveau under menupunktet Hastighed xxx% C:\Documents and Settings\Rimbøl\Dokumenter\RNA\ESR25_Betjeningsvejledning_003.doc Side 13 af 32

14 Menupunkt: Alarm delay Her indstilles den tid der skal gå fra Sensor indgangen modtager et signal der skal fremkalde en alarm, til alarmudgangen aktiveres. Ved normal køkontrol vil signalet på Sensor indgangen hele tiden skifte mellem +24V og 0V. Kun hvis der har manglet emner eller været for mange emner gennem længere tid ønsker man en alarm Menupunkt: Display lys Her kan man tænde og slukke for lys I displayet Menupunkt: Display sprog Her kan man vælge mellem de sprog der er tilgængelig. f.eks. Dansk, Tysk og Engelsk Menupunkt: Ændre password Her kan man frit vælge et nyt Password der giver adgang til Indstillingsmenuen. Standard password er Hvis man har glemt sit password kan man nulstille det ved at lave en hukommelses-reset. Se afsn Herved slettes dog også alle kalibreringsdata Menupunkt: Retur Dette menupunkt aktiveres hvis man vil retur til hovedmenuen igen. Hvis der i 2 minutter ikke har været aktiveret nogen taster, vil der automatisk returneres til hovedmenuen. C:\Documents and Settings\Rimbøl\Dokumenter\RNA\ESR25_Betjeningsvejledning_003.doc Side 14 af 32

15 3.1.5 Kalibrerings Menu Figur 4 Kalibrerings menu Menu Auto kalibrering Inaktiv Indstilling Auto kalibrering > Inaktiv < Område / Visning Inaktiv / Aktiv 100% hastighed % hastighed > 2000 < % hastighed % hastighed > 1000 < Stabilitet 70 % Stabilitet > 70 % < % Multikalibrering Nej Multikalibrering > Nej < Nej / Ja Frekvens styring Auto 50.0Hz Frekvens styring > Auto < 100Hz Auto / Manuel Hz Ændre Password XXXX Ændre Password > XXXX < Retur Hastighed 10% 1 Slukket C:\Documents and Settings\Rimbøl\Dokumenter\RNA\ESR25_Betjeningsvejledning_003.doc Side 15 af 32

16 Menupunkt: Auto Kalibrering Menupunktet Auto Kalibrering anvendes til at aktivere den automatiske kalibrerings procedure, hvor ESR2X tilpasser sig til den aktuelle føder. Ved at vælge Aktiv og kvittere med tasten, vil den automatiske kalibrering starte. Se afsnit Menupunkt: 100% Hastighed Her indstilles føderens maksimale hastighed. Føderen tændes med ON/OFF tasten og den ønskede maksimale hastighed indstilles. Hvis føderen slår igennem med en hård metallisk lyd, skal der straks afbrydes på Off tasten og den indstillede værdi reduceres med 5-10%. Føderen tændes igen for at kontrollere at den ikke længere slår igennem. Hvis displayet viser Max. spænding eller strømbegrænsning er den maksimale værdi for magneterne opnået. Herefter lader man blot føderen køre, hvorefter ESR2X selv reducerer strøm og spænding, til tilladelige størrelser. Lad føderen køre indtil der ingen alarmer har vist sig i mindst 10 sek Menupunkt: 10% Hastighed Her indstilles føderens minimale hastighed. Typisk sådan at emnerne lige netop bevæger sig. Føderen tændes med ON/OFF tasten, og skal være tændt under hele indstillingen af denne parameter. Det er især vigtigt at føderen kører stabilt, når menupunktet forlades vha. tasten. Det skyldes at automatiske justeringer af alarmgrænser og driftsbetingelser bliver gemt i hukommelsen i det øjeblik menupunktet forlades. Ved denne kalibrering kan forskellige alarmer fremkomme f.eks. Frekvensfejl. Det skyldes at værdierne for maksimal og minimal frekvens bliver justeret under kalibreringen. Det er dog kun en reel fejl hvis alarmen forbliver i længere tid. Bemærk! Styringen kan kun styre vibration og frekvens, hvis der er tale om en vis minimal bevægelse. Det kan derfor forekomme at en blivende alarm, som f.eks. frekvensfejl vises, hvis vibrationen er for lav. Den indstillede værdi må derefter forøges indtil føderen igen vibrerer synligt eller hørbart. Derefter kan værdien igen reduceres, idet man passer på at vibrationen ikke ophører helt. Vibratoren skal køre stabilt i mindst 10 sek. med den ønskede indstilling, før menupunktet forlades. Efter endt indstilling kvitteres med tasten og indstillingen gemmes i hukommelsen Menupunkt: Stabilitet Menupunktet stabilitet anvendes hvis føderen ved opstart laver oversving eller hvis hastigheden svinger. I så fald kan det anbefales at stille parameteren stabilitet noget højere f.eks % C:\Documents and Settings\Rimbøl\Dokumenter\RNA\ESR25_Betjeningsvejledning_003.doc Side 16 af 32

17 Multikalibrering Hastighed XXX % 1 Slukket Ved opstart af ESR2X (serie nr. 950) kan man straks se at det aktuelle kalibreringsnummer bliver vist i nederste venstre hjørne af displayet. Dog kun såfremt multikalibrering er sat aktiv i menu. Ved skift af kalibrerings nr. vil alle disse indstillinger skifte, til den værdi de havde, sidst den ønskede vibrator var valgt. Det bør i den forbindelse nævnes at indstillede værdier først bliver gemt i hukommelsen, når der efter endt indstilling kvitteres med. Hvis der ikke er kvitteret med vil data således ikke blive gemt, og derfor ikke husket ved skift af kalibrerings nr. Kalibrerings nr. 1 indeholder kalibreringsdata, fra den hidtidige kalibrering, og apparatet kan derfor uden videre køre med denne kalibrering. Indstillingsmenuen er udvidet med et ekstra menupunkt: Kalibrerings nr. hvor det er muligt at skifte mellem op til 8 forskellige kalibreringer. For hvert kalibrerings nr. kan man indstille alle relevante data der passer til den aktuelle vibrator, som så vil blive husket og anvendt næste gang dette kalibreringsnummer bliver valgt. Det gælder: alle data fra den automatiske kalibrerings procedure. Alle indstillinger af sensor indgang og ekstern indgang, start/stop delay, start/stop rampe, alarm opsætning, og indstilling af stabilitet. Valg af sprog, Display lys og ændring af password kan foretages fra hvilken som helst kalibrering, men vil da gælde globalt for alle kalibrerings numre Menupunkt: Frekvens styring. Frekvens styring kan anvendes, hvis man ønsker at styre føderens frekvens manuelt. Den automatiske hastigheds regulering sættes herved ud af drift. Først vælger man mellem automatisk og manuel frekvensstyring, og hvis man har valgt manuel styring, vil man derefter kunne indstille frekvensen manuelt vha. piltasterne Menupunkt: Ændre password Her kan man frit vælge et nyt password der giver adgang til kalibreringsmenuen. Standard password er Hvis man har glemt sit password kan man nulstille det ved at lave en hukommelses reset. Se afsn Herved slettes dog også alle kalibreringsdata Menupunkt: Retur Dette menupunkt aktiveres hvis man vil retur til hovedmenuen igen. Hvis der i 2 min. ikke bliver aktiveret nogen taster, vil der automatisk returneres til hovedmenuen. C:\Documents and Settings\Rimbøl\Dokumenter\RNA\ESR25_Betjeningsvejledning_003.doc Side 17 af 32

18 3.2 Alarmer og andre meldinger Forskellige meldinger og alarmer kan fra tid til anden fremkomme i displayet. Alarmerne er ordnet i prioriteret rækkefølge, således at hvis der er mere end en alarm aktiv, vil den med højest prioritet blive vist. Visse alarmer har så høj prioritet, at de bliver stående i displayet indtil en operatør har kvitteret for alarmen vha. tasten. Disse højt prioriterede alarmer vil også udløse alarmudgangen på det optionelle tilslutningsprint, og man har derved mulighed for at synliggøre alarmen med en alarmlampe eller lign. Tabel 2 Alarmoversigt Prioritet Alarmtekst Kvittering krævet Alarmudgang Forklaring Pkt. 1 Kortslutnings kreds aktiv Ja Konstant Tændt 2 NV memory fejl Ja Interval Blink DAC Offset fejl Ja Interval Blink Offset fejl Ja Interval Blink spændingsmåling 5 Offset fejl strømmåling Ja Interval Blink Offset fejl PWM Ja Interval Blink modulation 7 DC servo kreds virker Ja Interval Blink ikke 8 Resonans frekv. Ikke Ja Interval Blink fundet 9 Resonans max. Ikke Ja Interval Blink fundet 10 Overmodulations Nej Interval Blink begrænsning 11 Peak-strøm begrænsning Nej Interval Blink RMS strøm begrænser Nej Konstant Tændt 13 Vibrator afbrudt Ja Interval Blink Temperatur fejl Ja Interval Blink Temperatur høj Ja Konstant Tændt 16 Frekvens fejl Nej Interval Blink Vibration hæmmet Nej Interval Blink Max. Spænding Nej Interval Blink Alarm forklaring Kortslutnings kreds aktiv Kortslutnings kredsen aktiveres, hvis strømmen overstiger det dobbelte af den maksimale RMS strøm. ESR2X slukker øjeblikkeligt for udgangsspændingen, og kan derved beskytte sit udgangstrin mod overbelastning. Alarmteksten vil blive stående på displayet indtil man har kvitterer for den med et tryk på tasten. Alarmen optræder, hvis der er en reel kortslutning af ESR2X s udgang, eller hvis den tilsluttede føder er meget større end strømbegrænseren er indstillet til. Korrigerende handling: C:\Documents and Settings\Rimbøl\Dokumenter\RNA\ESR25_Betjeningsvejledning_003.doc Side 18 af 32

19 1- Afbryd den tilsluttede føder, og kontroller kablet for fejl. 2- Foretag en ny kalibrering, idet det sikres at strømbegrænseren indstilles til det samme som, eller lidt mindre end værdien angivet på føderens typeskilt NV memory fejl Denne fejl er selvdiagnostisk, og optræder kun hvis der er en defekt i forbindelse med den faste hukommelse. ESR2X kan stadig fungere, men vil muligvis ikke kunne huske alle kalibrerings data efter netafbrydelse. Den vil i så fald kræve en ny kalibrering efter netafbrydelse. Korrigerende handling: Tilkald service DAC offset fejl Denne Fejl er selvdiagnostisk og kun tilknyttet kalibrerings proceduren. Den forekommer kun hvis der er så store fejl på spændings reguleringskredsløbet, at den automatiske offsetjustering ikke kan kompensere for den. Korrigerende handling: 1- Foretag en ny kalibrering. 2- Tilkald service Offset fejl spændingsmåling Denne Fejl er selvdiagnostisk og kun tilknyttet kalibrerings proceduren. Den forekommer kun hvis der er så store fejl på spændings målekredsløbene, at den automatiske offsetjustering ikke kan kompensere for dem. Korrigerende handling: 1- Foretag en ny kalibrering 2- Tilkald service Offset fejl strømmåling Denne fejl er selvdiagnostisk, og kun tilknyttet kalibrerings proceduren. Den forekommer kun hvis der er så store fejl på strøm målekredsløbene, at den automatiske offsetjustering ikke kan kompensere for dem. Korrigerende handling: 1- Foretag en ny kalibrering 2- Tilkald service Offset fejl PWM modulation Denne fejl er selvdiagnostisk og kun tilknyttet kalibrerings proceduren. Den forekommer kun hvis der er så store fejl på modulationskredsløbet, at den automatiske offsetjustering ikke kan kompensere for den. Korrigerende handling: 1- Foretag en ny kalibrering 2- Tilkald service C:\Documents and Settings\Rimbøl\Dokumenter\RNA\ESR25_Betjeningsvejledning_003.doc Side 19 af 32

20 DC servo kreds virker ikke Denne fejl er selvdiagnostisk og kun tilknyttet kalibrerings proceduren Den kan forekomme hvis DC servo kredsen ikke er i stand til at holde DC strømmen på 0A. Korrigerende handling: 1- Foretag en ny kalibrering. Evt. med lidt højere indstilling af strømbegrænseren, hvis dette ikke hjælper, så tilkald service. Hvis strømbegrænseren stilles højere end den på føderens typeskilt angivne værdi, skal man være opmærksom på at trækmagneterne kan lide overlast. 2- Hvis føderen er meget lille i forhold ESR2X maximalstrøm (dvs. strømangivelsen på føderens typeskilt er mindre end ¼ af ESR2X maximale udgangsstrøm), kan ESR2X internt stilles om til en mere optimal strømstyrke. Herved øges nøjagtigheden af alle målekredsløb, og deres målefejl reduceres. Tilkald service for at få lavet denne omstilling Resonans frekvens ikke fundet Denne fejl er tilknyttet kalibrerings proceduren, og forekommer hvis ESR2X ikke kan finde føderens resonans frekvens. Korrigerende handling: 1- Kontroller at føderen kan svinge frit, og at den er tømt for emner. Forsøg herefter en ny kalibrering. 2- Foretag en ny kalibrering, idet det sikres at strømbegrænseren indstilles til det samme som, eller evt. lidt over værdien på føderens typeskilt. Hvis strømbegrænseren stilles højere end den angivne værdi, skal man være opmærksom på at trækmagneterne kan lide overlast Resonans max. ikke fundet Denne fejl er tilknyttet kalibrerings proceduren, og forekommer hvis ESR2X ikke kan optimere frekvens styringen til føderen. Korrigerende handling: 1- Kontroller at føderen kan svinge frit, og at den er tømt for emner. Forsøg herefter en ny kalibrering. 2- Foretag en ny kalibrering, idet strømbegrænseren øges en smule (f.eks. 2-5%). Hvis strømbegrænseren stilles højere end den i på føderens typeskilt angivne værdi, skal man være opmærksom på at trækmagneterne kan lide overlast Overmodulations begrænsning Dette er ikke en fejl, men en melding om at ESR2X forsøger at generere en højere spænding end de 230V der er til rådighed fra nettet. ESR2X vil af sig selv begrænse den maximale udgangsspænding til en tilladt størrelse, hvorefter meldingen forsvinder af sig selv. Den omtalte begrænsning vil blive nulstillet hver gang der tændes via ON/OFF tasten, hvorefter en fornyet melding kan forekomme, og en ny begrænsning begynde. Meldingen kan skyldes at ESR2X regulerer spændingen voldsomt op, for at opnå den indstillede hastighed, hvis f.eks. føderen er hårdt belastet, eller ved meget hurtig opstart af føderen. Korrigerende handling: Ingen. C:\Documents and Settings\Rimbøl\Dokumenter\RNA\ESR25_Betjeningsvejledning_003.doc Side 20 af 32

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 Version 3.00 Inkl. PC program: ENG110 Version 3.00 Betjeningsvejledning 1/11 Generelt: ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 er et microprocessor styret instrument til

Læs mere

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL!

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL! MANUAL SKIOLD GØR EN FORSKEL! FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 981 002 317 Ver. 01 11-03-2013 Indhold 1. INTRODUKTION... 4 2. BESKRIVELSE FANTRONIC... 5 2.1 SÅDAN FUNGERER

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

TILSLUTNINGSANVISNING

TILSLUTNINGSANVISNING TILSLUTNINGSANVISNING STYREENHED TIL ROTERENDE VARMEVEKSLERE MicroMax180 Revideret 05-01-14 Version 1.1 F21018901DK IBC automatic BRÄNNERIGATAN 5 S-263 37 HÖGANÄS TLF+46 42 33 00 10 FAX +46 42 33 03 75

Læs mere

Betjeningsvejledning og Programmeringsvejledning Styringer for Vibrationselementer

Betjeningsvejledning og Programmeringsvejledning Styringer for Vibrationselementer Oversættelse af: Betjeningsvejledning og Programmeringsvejledning Styringer for Vibrationselementer ESG 2000 ESG 2000 1.1 Kendetegn Den kompakt opbyggede styring er beregnet for styring af en cirkulær-

Læs mere

System JA 1000 Stand-alone styring for befugter eller affugter for relativ fugtighed og eller dugpunkt.

System JA 1000 Stand-alone styring for befugter eller affugter for relativ fugtighed og eller dugpunkt. KHV Maj 2012 Version 3.1 Brugsanvisning System JA 1000 Stand-alone styring for befugter eller affugter for relativ fugtighed og eller dugpunkt. Anderberg Fugtstyring A/S - Gl. Holbækvej 6-8 - 4200 Slagelse

Læs mere

1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic

1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic 1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic Manual for program 1FV1.0 (se mærkning på kreds U2) Mærkespænding: Mærkeeffekt: Mærkestrøm: 230 V, 50Hz, 1 fase. 2300 W 10 A Summen af belastninger må ikke overstige

Læs mere

KONSTANT REGN 6 BETJENINGSVEJLEDNING VERSION 18 DATO 20-1-95 UDLÆSNING I DISPLAY. - Indtrækshastighed. - Total vandingstid

KONSTANT REGN 6 BETJENINGSVEJLEDNING VERSION 18 DATO 20-1-95 UDLÆSNING I DISPLAY. - Indtrækshastighed. - Total vandingstid UDLÆSNING I DISPLAY - Indtrækshastighed - Total vandingstid - Længde af den udtrukne slange - For- og eftervanding valgt - Tryk sensor - Stop sensor - Hastigheds sensor - Motor 1, motor der regulere turbinen

Læs mere

Digital positioner type RE 3446

Digital positioner type RE 3446 Installations- og driftsvejledning IN145 Digital positioner type Indholdsfortegnelse: Side 1 Generel information 2 2 Montering og tilslutning 2 3 Idriftsættelse 3 4 Drifts funktioner 6 5 Funktions beskrivelser

Læs mere

X88S. SMS fjernstyring til sommerhuse

X88S. SMS fjernstyring til sommerhuse X88S SMS fjernstyring til sommerhuse X88s er en GSM/SMS baseret fjernstyring med: 6 indgange 8 relæudgange 2 temperaturfølere Billig i drift, intet abonnement. Kan køre på taletidskort. Nem og hurtig montering.

Læs mere

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual OM Solceller Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual Læs venligst denne instruktion grundigt igennem, før du bruger den. 1 Produkt introduktion: Denne controller er en slags intelligent

Læs mere

SPEED-Commander Frekvensomformer. Program nr. 1 Software version 5.0.3. PI-regulering

SPEED-Commander Frekvensomformer. Program nr. 1 Software version 5.0.3. PI-regulering SPEED-Commander Frekvensomformer Driftsvejledning Bemærk: Speciel Software Program nr. 1 Software version 5.0.3 PI-regulering Til parameterliste og tilslutninger af styreklemmer anvendes vedhæftede programbeskrivelse.

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000 INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000 INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen

Læs mere

Bruger manual AGAM kontrolboks

Bruger manual AGAM kontrolboks Bruger manual AGAM kontrolboks Kontrol boks set- up Front tavle (dør) 1. LED : Indikerer hvilke funktioner der er tilsluttet. (Lys tændt = funktion tændt ; lys slukket = funktion slukket). #1- Hovedpumpe

Læs mere

Dr.Sherlock INSTALLATION. 1.0 Diagram TEMPERATUR - OVERVÅGNING

Dr.Sherlock INSTALLATION. 1.0 Diagram TEMPERATUR - OVERVÅGNING Dr.Sherlock TEMPERATUR - OVERVÅGNING 1.0 Diagram INSTALLATION Kabel til følere skal være type FLEX YSY-JZ eller lignende. Det må gerne være en multileder med fælles skærm. Det er også muligt at køre med

Læs mere

Brugermanual for styreskab Master Chain 4.0

Brugermanual for styreskab Master Chain 4.0 Fodermaskine 1: Manuel Brugermanual for styreskab 88.340 - DK INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION Se side Styringens funktioner. 3 Styreskab, display og tastatur. 4-5 Hovedmenu oversigt. 6-7 Servicemenu oversigt.

Læs mere

DiSEqC-Positioner. Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361)

DiSEqC-Positioner. Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361) DiSEqC-Positioner Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361) DiSEqC 1.0/1.2 Positioner DiSEqC-omformer, som gør at man kan styre en parabolmotor 36-Volts type med alle digital modtagere som har standard

Læs mere

TILSLUTNINGSANVISNING STYREENHED TIL ROTERENDE VARMEVEKSLERE

TILSLUTNINGSANVISNING STYREENHED TIL ROTERENDE VARMEVEKSLERE TILSLUTNINGSANVISNING STYREENHED TIL ROTERENDE VARMEVEKSLERE MicroMax750 Overensstemmelseserklæring Producentens forsikring om produktets overensstemmelse med kravene i EMC-DIREKTIVET 89/336/EØF samt tillæg

Læs mere

TILSLUTNINGSANVISNING

TILSLUTNINGSANVISNING TILSLUTNINGSANVISNING STYREENHED TIL ROTERENDE VARMEVEKSLERE MiniMax V / VK Revideret 2014-10-06 Version 1.5.1 F21037901DK Overensstemmelseserklæring Producentens forsikring om produktets overensstemmelse

Læs mere

VAV FUNKTION. Instruktionsmanual 2

VAV FUNKTION. Instruktionsmanual 2 VAV FUNKTION DK Instruktionsmanual 2 DK INDHOLD INDLEDNING... 3 1. MONTAGE AF TRYKTRANSMITTER... 3 2. SLANGE TILSLUTNING PÅ TRYKTRANSMITTER... 3 3. ELEKTRISK TILSLUTNING TIL AGGREGAT... 4 4. INDSTILLING

Læs mere

RF Termostat. Brugs- og monteringsanvisning

RF Termostat. Brugs- og monteringsanvisning RF Termostat Brugs- og monteringsanvisning S i de 1 Rumtermostaterne bør monteres i rummet inden programmering, men kan også placeres min. 1 m. fra modtageren under programmeringen, hvis de ikke er monteret

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VER.

BRUGERVEJLEDNING VER. Dr.CropStore Styring af lager-temperatur BRUGERVEJLEDNING VER. 2.00 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Indledning....4 1.1 Knapindstilling, taster og display...................... 4 1.2 Indstilling, ændring af

Læs mere

Installations- og idriftsættelsesvejledning. Synkroniseringsrelæ type FAS-125DG uni-line B (DK) Med spændingssammenligning

Installations- og idriftsættelsesvejledning. Synkroniseringsrelæ type FAS-125DG uni-line B (DK) Med spændingssammenligning Installations- og idriftsættelsesvejledning Synkroniseringsrelæ type FAS-125DG uni-line Synkronisering af generator til samleskinne Med spændingssammenligning Statisk synkronisering Indikation af status

Læs mere

5-LCD FJERNBETJENING. Batterierne skal bortskaffes separat i de særlige batteriaffaldsbeholdere.

5-LCD FJERNBETJENING. Batterierne skal bortskaffes separat i de særlige batteriaffaldsbeholdere. GENERELLE SPECIFIKATIONER FOR LCD FJERNBETJENINGEN Fjernbetjeningen har en transmissionsfrekvens på 434,5 MHz. Den strømforsynes med 3 AAA batterier på følgende måde: fjern dækslet til batterirummet ved

Læs mere

BW & BWS vejeindikator.

BW & BWS vejeindikator. Fejl beskeder: Fejl besked Beskrivelse Løsning ----- Overbelastning Reducere vægt. Err 1 Forkert dato Ændre datoen ved at bruge format : yy;mm:dd Err 2 Forkert tid Ændre tiden ved at bruge format: hh:mm:ss

Læs mere

Vejledning til varmevekslerstyring SILVER C RX, RECOnomic str. 100/120, RECOsorptic str. 50-120

Vejledning til varmevekslerstyring SILVER C RX, RECOnomic str. 100/120, RECOsorptic str. 50-120 Vejledning til varmevekslerstyring SILVER C RX, RECOnomic str 100/120, RECOsorptic str 50-120 1 Generelt Varmevekslerstyringen er et styresystem til stepmotor, 380 W Det er beregnet til nøjagtig og lydsvag

Læs mere

NORDISK CONTROL A/S. FUNKTIONSBESKRIVELSE AF PORTSTYRING NC6005 3 X 400V 50Hz

NORDISK CONTROL A/S. FUNKTIONSBESKRIVELSE AF PORTSTYRING NC6005 3 X 400V 50Hz NORDISK CONTROL A/S FUNKTIONSBESKRIVELSE AF PORTSTYRING NC6005 3 X 400V 50Hz Portstyringen NC6005 er en CE-mærket universal 3-knaps styring interface for ABDL-Anlæg. Af primære funktioner kan nævnes: hukommelse

Læs mere

X88. X88 er en GSM/SMS baseret fjernstyring med: 8 indgange 8 relæudgange Mulighed for temperaturføler

X88. X88 er en GSM/SMS baseret fjernstyring med: 8 indgange 8 relæudgange Mulighed for temperaturføler X88 X88 er en GSM/SMS baseret fjernstyring med: 8 indgange 8 relæudgange Mulighed for temperaturføler Let at betjene. Hurtig montering. Let konfiguration. Hurtig. Fleksibel. Passer i en alm gruppetavle.

Læs mere

TeleSwitch M2. TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet.

TeleSwitch M2. TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. TeleSwitch M TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. Med TeleSwitch kan du tænde og slukke for elektriske apparater via telefonen,

Læs mere

Betjeningsvejledning. til. Vandkiosk. system

Betjeningsvejledning. til. Vandkiosk. system Betjeningsvejledning til Vandkiosk system Programnummer 731043 Tegningsnummer 201013 / 201019 www.tarp.dk 2012-02-20 1 Kundebetjening :... 4 AFLÆSNING AF DATA: 4 INDLÆSNING AF SPÆRRINGER: 4 FEJLMEDDELELSER:

Læs mere

Genius laderegulator Monterings og brugervejledning

Genius laderegulator Monterings og brugervejledning Genius laderegulator Monterings og brugervejledning Laderegulatorens opbygning Genius er en avanceret laderegulator for solceller/solpaneler der kontroller, overvåger og styrer indladning og afladning

Læs mere

Oversigts billedet: Statistik siden:

Oversigts billedet: Statistik siden: 1 Tilslutning: Tilslut et nætværks kabel (medfølger ikke) fra serverens ethernet port til din router. Forbind derefter bus kablet til styringen, brun ledning til kl. 29, hvid ledning til kl. 30 Forbind

Læs mere

Dansk Mink Papir. Teknisk brugermanual

Dansk Mink Papir. Teknisk brugermanual Dansk Mink Papir Teknisk brugermanual Styring til FIX tørrekasse Beskrivelse Enheden styrer en AC blæser-motor via en relæudgang. Betjening foregår via et tastatur og et display, og brugeren kan vælge

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

INSTRUKTION FOR GMC 8022

INSTRUKTION FOR GMC 8022 INSTRUKTION FOR GMC 8022 1 GASMÅLE- OG ALARMANLÆG TYPE 8022 ANVENDELSE: Elektronikenheden har i forbindelse med detektorer (udgangssignal 4-20 ma) følgende funktioner Måling og visning af den aktuelle

Læs mere

TIGRIS AHC 8000 trådløs programmerbar rumtermostat

TIGRIS AHC 8000 trådløs programmerbar rumtermostat Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation Nr. 6560878 / 010908 TIGRIS AHC 8000 trådløs programmerbar rumtermostat Installationsvejledning for TIGRIS AHC 8000 TRÅDLØS PROGRAMMERBAR RUMTERMOSTAT Klik dig ind

Læs mere

Dansk El-montage manual Portautomatik

Dansk El-montage manual Portautomatik Dansk El-montage manual Portautomatik (med fysiske ende stop) Terminaler: Power Portstyring 1 2 Power input 220/230Vac. Kabeldim. 3x1.5 PVIKJ eller lign. 3 4 Advarselslampe. Udgang 230Vac/20W. Signalet

Læs mere

K-522. Betjeningsvejledning

K-522. Betjeningsvejledning K-522. Betjeningsvejledning 1 Beskrivelse Maskinen er specialudviklet til afbalancering af motorcykelhjul. I modsætning til en traditionel afbalanceringsmaskine, har K-22 en fast aksel, hvor det opspændte

Læs mere

Indholdsfortegnelse: Sikkerhedsprocedurer: Chauvin Arnoux CA 27 Side Fejl! Ukendt argument for parameter.

Indholdsfortegnelse: Sikkerhedsprocedurer: Chauvin Arnoux CA 27 Side Fejl! Ukendt argument for parameter. Indholdsfortegnelse: Sikkerhedsprocedure Side 2 Instrumentbeskrivelse Side 3 Display Side 3 Måleprocedure Side 4 Måling med optisk kontakt Side 4 Måling med ekstern input Side 4 Forbindelse Side 5 Instrumentet

Læs mere

TM3006 Brugermanual. Tilstand: Drift o. O2 8.0% Opsætning. Tel: +45 96987711 Fax: +45 98661822

TM3006 Brugermanual. Tilstand: Drift o. O2 8.0% Opsætning. Tel: +45 96987711 Fax: +45 98661822 Techno-Matic A/S Granlidevej 22, Hornum DK-9600 Aars Denmark Tel: +45 96987711 Fax: +45 98661822 tm@techno-matic.dk www.techno-matic.dk Tilstand: Drift o >Temperatur 65.0 C O2 8.0% Opsætning START STOP

Læs mere

KOMPONENT BESKRIVELSE

KOMPONENT BESKRIVELSE Beskrivelse : S12-20-8A tegningsnummer 630014 Program som styrer 5 individuelle trykforløb på samme tid. Kan køre med intern tryk-reservoir. Kommunikerer med PC-program 714014 Dato Sign. Beskrivelse af

Læs mere

SPIDER Quick guide. DATO: August 2017 FORHANDLER: WASYS A/S. Langebjergvænget Roskilde

SPIDER Quick guide. DATO: August 2017 FORHANDLER: WASYS A/S. Langebjergvænget Roskilde SPIDER Quick guide DATO: August 2017 FORHANDLER: WASYS A/S Langebjergvænget 18 4000 Roskilde +45 7221 7979 Indhold Om SPIDER... 3 Funktioner ved SPIDER... 3 Spændingsforsyning... 3 Installation og fysiske

Læs mere

TILSLUTNINGSANVISNING STYREENHED TIL ROTERENDE VARMEVEKSLERE

TILSLUTNINGSANVISNING STYREENHED TIL ROTERENDE VARMEVEKSLERE TILSLUTNINGSANVISNING STYREENHED TIL ROTERENDE VARMEVEKSLERE MicroMax180 Overensstemmelseserklæring Producentens forsikring om produktets overensstemmelse med kravene i EMC-DIREKTIVET 89/336/EØF samt tillæg

Læs mere

QUICK GUIDE LUFT/VAND CHILLER. pco 5

QUICK GUIDE LUFT/VAND CHILLER. pco 5 QUICK GUIDE LUFT/VAND CHILLER pco 5 Brugerflade (PGD1) Styringens kontrolpanel tillader hurtig indstilling og visning af unittens driftsparametre. Kortet husker alle standardindstillinger og alle ændringer.

Læs mere

Mean Well, LCM-serie installations vejledning.

Mean Well, LCM-serie installations vejledning. Egenskaber: 180 -> 295 VAC (LCM-25: 180 277 VAC) Indbygget aktivt power factor funktion Udgangsstrøm indstilles med DIP kontakter Indbygget DALI interface og simpel kontakt dæmpning (DA version) Indbygget

Læs mere

Climaster ZCF luftbehandlingsaggregat. Brugervejledning - Quickguide

Climaster ZCF luftbehandlingsaggregat. Brugervejledning - Quickguide Climaster ZCF luftbehandlingsaggregat Brugervejledning - Quickguide EXHAUSTO A/S Odensevej 76 DK-5550 Langeskov Tel. +45 65 66 12 34 Fax +45 65 66 11 10 exhausto@exhausto.dk www.exhausto.dk 1 Generelt

Læs mere

FSystem beskrivelse PAR 200 CLOCK

FSystem beskrivelse PAR 200 CLOCK FSystem beskrivelse PAR 200 CLOCK Driftvejledningsnr: PAR-200-SYS-DK-041223 Beskrivelse Billede PAR-200-SYS er den overordnede og komplette beskrivelse af Ølands nye tidsstyring inden for analoge regulatorer.

Læs mere

Overensstemmelseserklæring

Overensstemmelseserklæring Overensstemmelseserklæring Producentens forsikring om produktets overensstemmelse med kravene i EMC-DIREKTIVET 89/336/EØF samt tillæg 92/31 EØF og 93/68/EØF Producent Produkt Typebetegnelse EG-direktiv

Læs mere

TLZ11 er en digital microprocessorstyret temperaturcontroller med varme- og kølefunktion. 1: Benyttes til valg af setpunkt og programmering

TLZ11 er en digital microprocessorstyret temperaturcontroller med varme- og kølefunktion. 1: Benyttes til valg af setpunkt og programmering Elektronisk temperaturcontroller TLZ11 Frontpanel: TLZ11 22.8. OUT AL 4 3 U P TLZ11 er en digital microprocessorstyret temperaturcontroller med varme- og kølefunktion og ON/ kontrol. Instrumentet er forsynet

Læs mere

Montage og brugsanvisning

Montage og brugsanvisning Montage og brugsanvisning System JA 3000 Standalone styring for befugter og affugter for relativ fugtighed eller dugpunkt. Indholdsfortegnelse Ophavsrettigheder... 3 EU overensstemmelseserklæring... 4

Læs mere

DAN TWINCA EASY. Brugervejledning

DAN TWINCA EASY. Brugervejledning DAN TWINCA EASY Brugervejledning EASY BrugerVejledning DK.doc Version 1.00 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Start og manuel fodring... 4 Opstart...4 Indtastning af talværdier i menuen...4 Automatisk

Læs mere

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system SSI-9001 IP65 GSM fjern kontrol og alarm system Installations vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Vejledning Kontakt Tænd/sluk 1 - Strømforsyning: Forbundet til egen 12V / 1.5A strømforsyning (*)

Læs mere

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm Manual til DK080 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Tag alarmen i brug... 9 Programering af alarmen... 10 Indtastning af egen kode...

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

INSTALLATION VER. 3.26. Kabler Temperaturføler- og iltsondesignaler fremføres separat i skærmet, parsnoet kabel og mindst 10 mm fra 220 V kabler.

INSTALLATION VER. 3.26. Kabler Temperaturføler- og iltsondesignaler fremføres separat i skærmet, parsnoet kabel og mindst 10 mm fra 220 V kabler. Dr.Oxygen OXYGEN - CONTROLLER 1.0 El-tilslutning INSTALLATION VER. 3.6 Kabler Temperaturføler- og iltsondesignaler fremføres separat i skærmet, parsnoet kabel og mindst 10 mm fra 0 V kabler. Tilslutning

Læs mere

Dr.Lavoisier BRUGERVEJLEDNING ILT - OVERVÅGNING VER. 1.03

Dr.Lavoisier BRUGERVEJLEDNING ILT - OVERVÅGNING VER. 1.03 Dr.Lavoisier ILT - OVERVÅGNING BRUGERVEJLEDNING VER. 1.03 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.1 Kvittering ved alarm.... 3 1.2 Indstilling, ændring af værdier, generelt........................................ 3 1.3

Læs mere

VETEC ApS. Dynamometer. Brugervejledning & Monteringsvejledning. Copyright 2009, Vetec Aps. Alle rettigheder forbeholdes.

VETEC ApS. Dynamometer. Brugervejledning & Monteringsvejledning. Copyright 2009, Vetec Aps. Alle rettigheder forbeholdes. Dynamometer Brugervejledning & Monteringsvejledning Til lykke med købet af Deres nye Dynamometer. Vetec er ikke ansvarlig for tekniske eller redaktionelle fejl eller udeladelser heri, eller for tilfældige

Læs mere

Betjeningsvejledning IQ Control panel

Betjeningsvejledning IQ Control panel Betjeningsvejledning IQ Control panel Indhold Indledning... 2 Anlægstyper.... 3 Montage.... 4 Betjeningspanel.... 5 Menuoversigt.... 6 Menuer.... 6 Sådan vælges og konfigureres menuer.... 7 Sådan tastes

Læs mere

Installations- og idriftsættelsesvejledning. Synkroniseringsrelæ type FAS-115DG uni-line H (DK) Med spændingssammenligning

Installations- og idriftsættelsesvejledning. Synkroniseringsrelæ type FAS-115DG uni-line H (DK) Med spændingssammenligning Installations- og idriftsættelsesvejledning Synkroniseringsrelæ type FAS-115DG uni-line Synkronisering af generator til samleskinne Med spændingssammenligning Kompensation for bryderlukketid Indikation

Læs mere

Tilslutning- og programmeringseksempler

Tilslutning- og programmeringseksempler VLT MicroDrive FC 051 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Oversigt effekt og styre kreds VLT MicroDrive... 4 Initialisering af frekvensomformeren... 5 Tilslutning af motorbeskyttelse... 6 Start/stop med analog

Læs mere

Dr.Heron BRUGERVEJLEDNING TEMPERATUR - STYRING VER. 2.30

Dr.Heron BRUGERVEJLEDNING TEMPERATUR - STYRING VER. 2.30 Dr.Heron TEMPERATUR - STYRING BRUGERVEJLEDNING VER. 2.30 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Beskrivelse... 4 2.0 INSTALLATION - indkodning af parametre..................................... 6 2.1 Funktionspotmeter

Læs mere

CO2 Control Box E-Cab-980

CO2 Control Box E-Cab-980 CO2 Control Box E-Cab-980 CO2 Control Box E-Cab-980 er beregnet til detektering og alarmereing ved utætheder i CO2 køleanlæg i køle- og fryserum. CO2 Control Box E-Cab-980 er designet til at fungere sammen

Læs mere

O2 STYRING. Fra version 7 og version 10.033

O2 STYRING. Fra version 7 og version 10.033 O2 STYRING Fra version 7 og version 10.033 Indholds fortegnelse: Side 3 Advarsel om brug af produktet. Installation af lambda sonde. Side 4 Side 5 Side 6 Side 7 Side 8 Side 9 El diagram. Beskrivelse af

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING VERSION 19.1 DATO PR9V19.DA TAST FOR AT FÅ FORSKELLIGE UDLÆSNINGER I DISPLAY

BETJENINGSVEJLEDNING VERSION 19.1 DATO PR9V19.DA TAST FOR AT FÅ FORSKELLIGE UDLÆSNINGER I DISPLAY BETJENINGSVEJLEDNING VERSION 19.1 DATO 6-1-98 PR9V19.DA TASTATUR: MENU TAST FOR AT FÅ FORSKELLIGE UDLÆSNINGER I DISPLAY - Indtrækshastighed - Total vandingstid - Længde af den udtrukne slange - For- og

Læs mere

Brugsvejledning For Frithængende emhætte

Brugsvejledning For Frithængende emhætte Brugsvejledning For Frithængende emhætte MODEL EN 6335-2-31 Kære kunde, Vi er overbeviste om I vil blive glade for Jeres nye emhætte og det bliver en fornøjelse at bruge denne. Dette produkt er produceret

Læs mere

Svane Electronic Universal timer med 4 relæer og et valg af 18 funktioner hver 1. 4 kanals timer med 18 funktioner

Svane Electronic Universal timer med 4 relæer og et valg af 18 funktioner hver 1. 4 kanals timer med 18 funktioner Svane Electronic Universal timer med 4 relæer og et valg af 18 funktioner hver 1 4 kanals timer med 18 funktioner 2000.2238 Vi sikrer en høj kvalitet sammen med vores samarbejdes partnere! Vi udveksler

Læs mere

Kommandoer for SMS boks.

Kommandoer for SMS boks. Kommandoer for SMS boks. For at skifte mellem Bosch og Panasonic varmepumpe sendes følgende besked: MODEL0 = Panasonic MODEL1 = Bosch (Som standard står SMS-boksen altid til Panasonic. D.v.s at hvis du

Læs mere

KCG 17-001. Brugermanual - installationsmanual

KCG 17-001. Brugermanual - installationsmanual KCG 17-001 Brugermanual - installationsmanual Indholdsfortegnelse Installation... 3 Test... 3 Klimaanlæggets model... 3 Nulstil GSM modulet tilbage til fabriksindstilling... 3 Fejlmelding... 3 Sikkerhed...

Læs mere

KEB COMBIVERT FREKVENSOMFORMER QUICK-GUIDE. F4-C VERSION (0,75 315 kw)

KEB COMBIVERT FREKVENSOMFORMER QUICK-GUIDE. F4-C VERSION (0,75 315 kw) KEB COMBIVERT FREKVENSOMFORMER ANTRIEBSTECHNIK QUICK-GUIDE F4-C VERSION (0,75 315 kw) REGAL A/S Industrivej 4, DK - 4000 Roskilde Tlf. 46 77 70 00 Fax 46 75 76 20 regal@regal.dk www.regal.dk Forord Denne

Læs mere

Manual. VentCom Apollo-Multi Ver. 018.01.DK. Manual nr. 982002600 Ver 3.00 01.12.2006. SKIOLD A/S Kjeldgaardsvej 3 DK-9300 Sæby Danmark

Manual. VentCom Apollo-Multi Ver. 018.01.DK. Manual nr. 982002600 Ver 3.00 01.12.2006. SKIOLD A/S Kjeldgaardsvej 3 DK-9300 Sæby Danmark Manual VentCom Apollo-Multi Ver. 018.01.DK Manual nr. 982002600 Ver 3.00 01.12.2006 SKIOLD A/S Danmark Vejledning i brug af VentCom sammen med Apollo Multi. VentCom er et program, som kan præsentere aktuelle

Læs mere

Rev.1 November 2009. Betjenings vejledning for RD 7000 DL

Rev.1 November 2009. Betjenings vejledning for RD 7000 DL Rev.1 November 2009 Betjenings vejledning for RD 7000 DL Beskrivelse af RD 7000 Modtager Modtager RD 7000 15 12 10 11 12 18 19 20 21 22 RD 7000 funktioner 1 Tryk knapper. 2 LCD-display 3 Batteriklap 4

Læs mere

Wavin AHC 9000 display. med trykfølsom skærm. Opstartsskærm. Skærm opdeling. Quick guide for Wavin AHC 9000 display. med trykfølsom skærm. wavin.

Wavin AHC 9000 display. med trykfølsom skærm. Opstartsskærm. Skærm opdeling. Quick guide for Wavin AHC 9000 display. med trykfølsom skærm. wavin. Wavin AHC 9000-serien wavin.dk Wavin AHC 9000 display med trykfølsom skærm Quick guide for Wavin AHC 9000 display med trykfølsom skærm Solutions for Essentials Wavin AHC 9000-serien Opstartsskærm 1 2 3

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. Cod. Q600020020 - Rev. A 10/06

BETJENINGSVEJLEDNING. Cod. Q600020020 - Rev. A 10/06 BETJENINGSVEJLEDNING Cod. Q600020020 - Rev. A 10/06 Den rette afskaffelse af dette produkt (elektrisk og elektronisk affald) (Anvendes i den Europæiske Union og andre Europæiske lande med separat genbrugsanordninger)

Læs mere

FC10 FEED CONTROL BRUGERMANUAL

FC10 FEED CONTROL BRUGERMANUAL FC10 FEED CONTROL BRUGERMANUAL 2 Indholdsfortegnelse FC10 Taster og display... 3 Tilstand... 4 Indstillinger... 4 Log... 5 Alarm... 5 Udløser... 6 Trækstation... 6 Installatør menu... 6 3 FC10 Taster og

Læs mere

Teknisk manual for TIMETÆLLER/AFLADE MONITOR ISTR-P Spændingsområde fra 24V til 80V

Teknisk manual for TIMETÆLLER/AFLADE MONITOR ISTR-P Spændingsområde fra 24V til 80V Teknisk manual for TIMETÆLLER/AFLADE MONITOR ISTR-P Spændingsområde fra 24V til 80V VIGTIGSTE KENDETEGN: Nominel spænding fra 24V til 80V Automatisk indikation af batterispænding: 24V, 36V, 48V eller 72V.

Læs mere

ELEKTRONISK STYRETAVLE & SYSTEM 500 DIGITAL

ELEKTRONISK STYRETAVLE & SYSTEM 500 DIGITAL Specifikationer 20-0547 20-0547-2 Mærkespænding: 400V, 50/60Hz, 3-faset. 230V, 50/60Hz, 1-faset. Mærkeeffekt: 13000W. 3680W. Mærkestrøm: 3 X 20A. 16A. Tilladelig belastning: Pumpe: 230V, 8A, 1800W Blæser:

Læs mere

Manual Simatek Filterstyring GFC 32

Manual Simatek Filterstyring GFC 32 Manual Original brugsanvisning 1400004_DK Ver. 2014.01.09 Indeks 1. Generelt 3 2. Tekniske data 3 3. Installationsvejledning 4 4. Før tilslutning 5 5. Elektrisk tilslutning 5 6. Indstillinger 6 7. Fjernbetjenings-funktion

Læs mere

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.)

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Manual KlimaC SMS Box Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Opstart Isætning af SIM kort: SIM-kortet SKAL være uden Pin-kode, koden fjernes nemmest ved at isætte SIM-kortet

Læs mere

DC-Motor Controller. Brugermanual

DC-Motor Controller. Brugermanual Forside Jægergårdsgade 152/05A DK-8000 Aarhus C DENMARK WWW.WAHLBERG.DK DC-Motor Controller Brugermanual Firmware V4.00 Produkt indhold 1 styreboks til styring af 1 DC-motor. 1 strømforsyning 100 240 volt

Læs mere

Brugermanual. Tyverialarmcentral med indbygget telefonsender / modem. Udgave 2

Brugermanual. Tyverialarmcentral med indbygget telefonsender / modem. Udgave 2 Brugermanual Tyverialarmcentral med indbygget telefonsender / modem Udgave 2 1. Oversigt Introduktion Brugerne af alarmsystemet vil blive tildelt en unik 4, 5 eller 6 cifret brugerkode. Brugerkoder benyttes

Læs mere

Funktions og Betjeningsvejledning GTM Styring til Lufttæppe

Funktions og Betjeningsvejledning GTM Styring til Lufttæppe Funktions og Betjeningsvejledning GTM Styring til Lufttæppe GTM I............................ Side 2 GTM II........................... Side 6 Denne vejledning skal opbevares omhyggeligt til fremtidig brug!

Læs mere

Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV24-24

Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV24-24 Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV24-24 Neptunvej 6, 9293 Kongerslev Tlf. 96771300 www.domexovenlys.dk Brandventilation Komfortventilation 24VDC max. 24A 2 aktuatorudgange 1 brandventilationsgruppe,

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV 24-24 / RV 24-32

Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV 24-24 / RV 24-32 Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV 24-24 / RV 24-32 Brandventilation Komfortventilation 24VDC max. 24/32A 2 aktuatorudgange 1 brandventilationsgruppe, 2 komfortgrupper Tilslutning

Læs mere

Manual Simatek Filterstyring GFC 16

Manual Simatek Filterstyring GFC 16 Manual Original brugsanvisning 1400003_DK Ver. 2014.01.09 Indeks 1. Generelt 3 2. Tekniske data 3 3. Installationsvejledning 4 4. Før tilslutning 5 5. Elektrisk tilslutning 5 6. Indstillinger 5 7. Fjernbetjenings-funktion

Læs mere

Betjeningsanvisning til model KCVR9NE Installationsanvisninger:

Betjeningsanvisning til model KCVR9NE Installationsanvisninger: Betjeningsanvisning til model Installationsanvisninger: Anvisninger til udtagelse af fedtfilter. Øverste udtagelige rude Nederste udtagelige rude 1) Faser til udtagning af øverste rude: NB: Gå frem på

Læs mere

Video Projector Controller. Brugermanual

Video Projector Controller. Brugermanual Jægergårdsgade 152/05A DK-8000 Aarhus C DENMARK WWW.WAHLBERG.DK l Video Projector Controller Brugermanual WWW.WAHLBERG.DK TELEPHONE +45 86 18 14 20 CELL PHONE +45 40 52 20 88 EMAIL: mads@wahlberg.dk Feb

Læs mere

Installationsvejledning. devireg 130, 131 og 132

Installationsvejledning. devireg 130, 131 og 132 DK Installationsvejledning devireg 130, 131 og 132 Indhold: 1. Anvendelsesområde og funktion. 2. Installationsvejledning. a. Installation af føler for devireg 130, 131 og 132. b. Placering af devireg 130,

Læs mere

ES faset varmeregulator Varmeregulator der styres af enten potentiometer, DC eller temperatur.

ES faset varmeregulator Varmeregulator der styres af enten potentiometer, DC eller temperatur. ES 7 faset varmeregulator Varmeregulator der styres af enten potentiometer, DC eller temperatur. HEAT MASTER LSC A/S POWER HEAT ON ES 7 / 5 / 996 Beskrivelse: Regulator for tilslutning af faser. Der reguleres

Læs mere

Side 2 CS 9452 Brugervejledning. Afsnit Navn Side. 1 Ordforklaring (terminologi) 3. 3 Betjeningsknapper og -lamper 6

Side 2 CS 9452 Brugervejledning. Afsnit Navn Side. 1 Ordforklaring (terminologi) 3. 3 Betjeningsknapper og -lamper 6 BRUGERVEJLEDNING Side 2 CS 9452 Brugervejledning INDHOLDSFORTEGNELSE: Afsnit Navn Side 1 Ordforklaring (terminologi) 3 2 Introduktion 5 3 Betjeningsknapper og -lamper 6 4 Fuld tilkobling, Deltilkobling,

Læs mere

LH-CD6(P) tykkelsessmåling

LH-CD6(P) tykkelsessmåling SUNX LH-50 serien Quickguide LH-CD6(P) tykkelsessmåling Tak fordi du har valgt SUNX. Denne quickguide er designet som hjælp til førstegangsbrugeren. Denne vejledning koncentrerer sig om brugere, der skal

Læs mere

INSTRUKTION. Bernard el-aktuator

INSTRUKTION. Bernard el-aktuator INSTRUKTION IN113, Nr. B104DKE Bernard el-aktuator Type SQ100, SQ250 SQ400, SQ600, SQ1000 Indhold Opstart... 2 Normal lukkeretning... 3 Komplet leverance... 3 1. Indstilling af mekaniske anslag, 90 -drejende...

Læs mere

28 Udvidede servicefunktioner

28 Udvidede servicefunktioner 8 Udvidede servicefunktioner Der er mulighed for udvidede servicefunktioner, f.eks. tilpasning af primærdata og ændring af tariftab ved brug af ekstern software. Landis+Gyrs serviceprogram MAP10, som udover

Læs mere

H. JESSEN JÜRGENSEN A/S

H. JESSEN JÜRGENSEN A/S H. JESSEN JÜRGENSEN A/S - alt til klima- og køleanlæg Model FCTB Gulv-/ væg- og loftmodel - indedel (kun køling) BETJENINGSVEJLEDNING Læs denne vejledning grundigt igennem og opbevar den til senere brug.

Læs mere

VEJLEDNING Drift og vedligehold Teknisk data Fejlsøgning Tilslutning af strøm Udbygning af antal styreenheder Opstart af gulvvarmestyring Kontakt info

VEJLEDNING Drift og vedligehold Teknisk data Fejlsøgning Tilslutning af strøm Udbygning af antal styreenheder Opstart af gulvvarmestyring Kontakt info VEJLEDNING Drift og vedligehold Teknisk data Fejlsøgning Tilslutning af strøm Udbygning af antal styreenheder Opstart af gulvvarmestyring Kontakt info DLP 241- og 841 M00 0SE SEITRON TRÅDLØS STYREENHED

Læs mere

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser Tak, fordi du har købt denne stråle detektor, læs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt før installation. Forsøg aldrig at adskille eller reparere produktet.

Læs mere

SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre

SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre 1 SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre Vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang mail: ssi@svane-el.dk http: svane-el.dk 2 System for

Læs mere

ELCANIC A/S Counter Type CNT150 Version 2.00 Inkl. PC programmet: Cnt150 Version 3.00 Betjeningsvejledning

ELCANIC A/S Counter Type CNT150 Version 2.00 Inkl. PC programmet: Cnt150 Version 3.00 Betjeningsvejledning ELCANIC A/S Counter Type CNT150 Version 2.00 Inkl. PC programmet: Cnt150 Version 3.00 Betjeningsvejledning Generelt: ELCANIC A/S COUNTER Type CNT150 er en microprocessor baseret tæller. Specielt designet

Læs mere

BETJENINGS- & MONTERINGSVEJLEDNING FOR TEEJET 1000 MONITOR

BETJENINGS- & MONTERINGSVEJLEDNING FOR TEEJET 1000 MONITOR BETJENINGS- & MONTERINGSVEJLEDNING FOR TEEJET 1000 MONITOR TeeJet No. 020-012-DK; Version 2.00 Mølhavevej 2 9440 Aabybro Denmark Tel. +45 9696 2500 Fax. +45 9696 2501 Internet: www.teejet.com 2 TEEJET

Læs mere