Dobbelt udstillingsåbning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dobbelt udstillingsåbning"

Transkript

1 25 MEDLEMSBLAD FOR STENO MUSEETS VENNER - MARTS 2004 Dobbelt udstillingsåbning Mandag den 26. januar 2004 åbnede Steno Museet officielt to nye særudstillinger. Særudstillingen Din teknologiske hverdag har siden begyndelsen af december været tilgængelig for besøgende, hvorimod udstillingen Mindre end mikro først kunne ses fra denne åbningsdag. Det er altid dejligt at se de mange inviterede gæster finde vej til museet og sammen Efter den officielle åbning var der rig lejlighed til at studere udstillingen, bl.a. denne model af en cellemembran, som gennemtrænges af proteiner. (Foto: Hanne Teglhus) med medarbejderne glæde sig over, at endnu en udstilling er stablet på benene, en udstilling med et tema, som forhåbentlig bliver til glæde og inspiration for mange, både gamle og nye, besøgende i museet. Velkomst og tak Direktør Kurt Møller Pedersen bød gæsterne velkommen. Herefter blev talerstolen, dvs. museets smukke vindeltrappe, overgivet til videnskabsformidler cand.scient. Rikke Schmidt Larsen, som har været tovholder for begge udstillinger. Rikke takkede både de eksterne faglige eksperter, uden hvis viden projektet ikke ville kunne gennemføres, og det interne personale, som har ydet en stor indsats for at give udstillingerne det æstetiske udtryk, der er nødvendigt, for at gøre dem appetitlige og dermed bedre til at formidle budskabet. Mindre end mikro Professor Flemming Besenbacher fik derefter ordet. Som Videnskabsformidler Rikke Schmidt Larsen takkede de mange, som har hjulpet med at lave udstillingerne. (Foto: Hanne Teglhus) leder af Aarhus Universitets nye inano Center, hvis forskning udstillingen Mindre end mikro er en smagsprøve på, redegjorde han kort for centeret og de mange muligheder, nanoteknologien i fremtiden vil kunne afføde. Besenbacher uddelte mange roser til Rik ke for at have gennemført dette initiativ og Fortsættes side 11.

2 STENOMUSEN udgives af Steno Museets Ven ner. Bladet udkommer 4 gange årligt. Det sendes til foreningens medlemmer, men kan frit hentes af alle i museets foyer. Stof kan sendes til Steno Museet. Redaktion: Knud Erik Sørensen (ansv.) Hans Buhl Aase Roland Jacobsen Layout: Knud Erik Sørensen Tryk: Clemenstrykkeriet, Århus. STENO MUSEET Danmarks Videnskabshistoriske Museum C.F. Møllers Allé 100 Universitetsparken, 8000 Århus C Tlf: , Fax: Web: Åbningstider: tirsdag-fredag kl lørdag-søndag kl mandag lukket Steno Museets Venner indkalder til ordinær generalforsamling onsdag den 31. marts 2004 kl på Steno Museet Dagsorden: 1. Valg af ordstyrer. 2. Formandens beretning. 3. Fremlæggelse af regnskab. 4. Kontingent. 5. Orientering om aktiviteter på Steno Museet. 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer. Den nuværende bestyrelse består af Bjarning Grøn (formand), Hans Buhl (næstformand), Poul Gade (kasserer), Knud Erik Sørensen (redaktør), Palle Tofthøj Nielsen (sekretær). På valg er Hans Buhl og Knud Erik Sørensen. 7. Valg af bestyrelsessuppleanter. Nuværende suppleanter er Christian Brahe Pedersen og John Frentz. 8. Valg af revisor og revisorsuppleant. Nuværende revisor er Ole Knudsen, og revisorsuppleant er Jesper Lützen. 9. Eventuelt. Efter generalforsamlingen vil museumsinspektør Morten Skydsgaard vise rundt i museets medicinhistoriske udstilling. Bestyrelsen 2

3 På mission til Mars I vinterferien sendte Steno Museet publikum på mission til Mars, og flere dage var der over 800 besøgende. Denne feries særarrangement tog udgangspunkt i den astronomiske verdensbegivenhed, at planeten Mars netop i disse måneder udforskes af de såkaldte robotgeologer Spirit og Opportunity. Ved at gå rundt til 11 poster fik de besøgende mulighed for at lære Mars bedre at kende. De blev ført forbi krigsguden Mars, som både har lagt navn til planeten og til årets tredje måned: marts. De hørte om solsystemets højeste bjerg, Olympus Mons, som stikker 24 km ud fra Mars overflade. De fik også en forklaring på, hvorfor det er farligt at svæve rundt i vægtløs tilstand i månedsvis, hvis ikke man træner musklerne og be- laster knogleapparatet med aerobics, som oprindelig var navnet på den motion, astronauter foretog i luften. En montre fremviste jernholdig jord som forklaring på, hvorfor Mars har et rødligt skær på nattehimlen. Gæsterne skulle svare på spørgsmål, og tre besvarelser blev præmieret med et Mars-sæt fra Lego. I planetariet blev vist forestillingen Leg i Rummet om vægtløs leg kan man jonglere på en tur til Mars? Og i vinterferiens anden forestilling Rejse gennem Solsystemet besøgte man de forskellige planeter i vores solsystem og så nærmere på Mars. Desuden bød museet endnu en gang på Leg med eksperimenter. Der var udsolgt til planetarieforestillingerne næsten hver dag, selv om der var indsat ekstra forestillinger til de mange fremmødte. Det betød desværre, at nogle måtte gå forgæves. arj & ms Der var ofte trængsel ved de 11 poster, der omhandlede planeten Mars. (Foto: Hanne Teglhus) 3

4 En oktants sidste rejse Steno Museet modtog i sommeren 2003 en flot, gammel oktant som gave fra Århus Akademi. Den er for tiden udstillet i museets rotunde. Denne oktants kendte historie går tilbage til 1930 erne, hvor den sandsynligvis blev indkøbt af Århus Akademi til brug i undervisningen. Den er dog ikke blevet brugt til dette formål de sidste år, hvorfor den blev givet til museet. Museet sætter pris på denne gave, da oktanten repræsenterer en vigtig metode til navigation på havene gennem et par hundrede år, indtil nyere og mere præcise metoder blev opfundet og taget i brug. Museet havde ikke i forvejen en oktant. Gid den kunne tale Oktanten er lavet længe før 1930 men hvor længe? Hvad ser man på for at finde ud af det? Der er forskellige muligheder, man kan tage i brug, når man vil datere en genstand, der ikke har en overleveret historie eller sammenhæng. Hvordan ender et instrument på museet? Hvor kommer genstandene fra, hvad har de været brugt til og hvor gamle er de? Det er nogle af de spørgsmål, vi prøver at få besvaret, når der bliver indleveret genstande til museet. Steno Museet modtager løbende donationer fra både offentlige institutioner og private givere. Genstande, der skal indgå i museets samlinger, skal have relevans for museets formidling og forskning og emnemæssigt være inden for museets ansvarsområder, som dækker den naturvidenskabelige og den medicinske forskning og udøvelse. Opfylder genstandene disse krav, og er der tilmed knyttet en god historie til dem, får genstandene liv og kan bruges som repræsentanter for gamle dages muligheder og livsformer og dermed bidrage til vores historie. Man kan se på formen og materialet såvel som stempler, mestermærker og eventuelt forhandlermærke. Når det drejer sig om finere instrumenter, er man ofte så heldig, at alle disse afkodningsmuligheder er til stede. Dette er netop tilfældet med museets nye oktant. Oktantens to ben og cirkelbue har en T-formet afstiver i midten. I de ældste oktanter fra slutningen af tallet er overliggeren i T et konveks, men i dette tilfælde er den ret som i de senere oktanter. Dvs. at formen tyder på, at oktanten hører til en yngre form, som sædvanligvis ses efter 1820 erne. Materialet er ibenholt og elfenben. Det er gode og hårde materialer, som dog senere afløses af messing og stål. Dette tyder på, at instrumentet hører til i 1800-tallet. Fremstillet i London Det vigtigste er dog, at oktanten er forsynet med mestermærke. På T-stykkets overligger er indgraveret: Spencer, Browning & Co, London. Firmaet blev grundlagt i 1784 af tre elever af 4

5 Richard Rust, som var instrumentmager i London i anden halvdel af 1700-tallet. De tre nye instrumentmagere markedsførte deres firma under signaturen Spencer, Browning and Rust. Firmaet eksisterede under dette navn indtil 1840, hvor Rust-navnet udgår på grund af dødsfald, og firmaet fortsætter under navnet Spencer, Browning & Co indtil Oktanten må altså være fremstillet i perioden På gradskalaen af elfenben står indgraveret initialerne SBR. Disse initialer er en forkortelse for det omtalte firma, og de blev benyttet næsten helt fra firmaets grundlæggelse og indtil 1882, dvs. længe efter at firmaet ophørte med at eksistere under dette navn. Firmaet fremstillede også måleskalaer, påført disse initialer til andre instrumentmagerfirmaer, og initialerne var derfor en garanti for kvalitet og ægthed, men de bringer os ikke nærmere et fabrikationstidspunkt. Solgt i København Oktanten ligger i sin originale trekantede trækasse med den danske forhandlers mærkat klistret på indersiden af låget. Oktant fremstillet af Spencer, Brow ning & Co ca. 1860, Steno Museet. (Foto: Thorbjørn Kristensen) H.E. Holst forhandlede kronometre og ure i København fra Af vejviseren kan man se, at han flyttede flere gange. Indtil 1863 har han endnu ikke boet på den adresse, der er anført på mærkaten. Museet har endnu ikke haft lejlighed til at se de følgende vejvisere igennem. Da oktanten ifølge signaturen sandsynligvis ikke er fremstillet senere end 1862, tyder det på, at der er gået et par år, inden den er blevet solgt af forhandleren. Hvor har oktanten været? Hvilket skib og hvilke have den efterfølgende har besejlet, ville det være vældig interessant at vide. Men indtil videre må vi nøjes med at glæde os over instrumentet og fantasere os til, at det måske kan have været vidne til slaget ved Helgoland i

6 Visitkort fra 1783, der viser Ri chard Rust med en oktant. I Hemming Andersens Historic Scientific Instruments in Denmark fra 1995 er opregnet de mange oktanter, der stadig er bevaret rundt omkring i Danmark. Deraf fremgår, at kun én anden oktant har præcis det samme mestermærke som oktanten fra Århus Akademi. Hvis nogen læser kan komme med yderligere oplysninger om oktantens skæbne fra fabrikationen til den ender i Århus, eller f.eks. har oplevet den i brug på akademiet, vil museet være meget interesseret i at kunne tilføje denne viden om instrumentet. ht Hvad er en oktant? En oktant er et navigationsinstrument ligesom en sekstant. Den bruges til at måle f.eks. solens eller en stjernes højde på himlen, det vil sige vinklen mellem horisonten og det pågældende himmellegeme. Denne vinkel gør det muligt at beregne, hvilken breddegrad, man befinder sig på. De første mange år blev oktanter fremstillet af ibenholt med indlagt elfenben, deraf kælenavnet kødbenet, og med de bevægelige dele af messing. Oktanten har fået sit navn, fordi dens vinkelbue udgør 1/8 af en cirkel, altså 45. Ved hjælp af to små spejle kan dens måleområde dog fordobles til 90, som er vinklen mellem horisonten og zenit. En oktant kan således måle ethvert synligt himmellegemes højde over horisonten. Oktanter og senere sekstanter var almindeligt brugte instrumenter til navigation fra omkring 1750 til

7 Planetarienyt Et stykke fra Mars Der er kun 29 kendte meteoritter fra Mars verden over, og i februar og marts kan Steno Museet vise en skive af én af dem. Det er Geologisk Museum i København, som har været så venlig at udlåne stykket. Mars bliver af og til ligesom Jorden ramt af en asteroide, og når det sker, dannes der et stort krater. Hvis asteroiden rammer meget skævt ind på overfladen af Mars, eller med en særlig stor kraft, kan sten og støv blive slynget væk fra Mars tyngdefelt og svæve rundt i solsystemet i millioner af år. Her kan de så blive tiltrukket af Jordens tyngdefelt og falde ned på Jorden, hvor man kan være heldig at finde dem. Total fuldmåneformørkelsesaften Den 4. maj er der total måneformørkelse, og denne fuldmåneaften kan man møde op, når man har lyst mellem kl. 20 og 22. Cantilenakoret synger live til Månen, mens den formørkes, og vi fortæller om formørkelser. Programmet for forårets øvrige fuldmåneaftener fremgår af kalenderen side12. Program for resten af 2004 kan hentes i butikken. Venuspassage Vores anden naboplanet Venus er også på programmet i dette forår. En sjælden gang passerer den nemlig hen over solskiven set fra Jorden. Sidst det skete, er så længe siden som i 1882, så derfor har intet nulevende menneske oplevet en Venuspassage. Men tirsdag den 8. juni 2004 bliver der atter mulighed for at opleve det mellem kl og kl dansk sommertid. I den anledning har museet åbent fra kl og giver mulighed for at se passagen gennem kikkerter med solfiltre. En Venuspassage blev første gang observeret i 1639 af englænderen Jeremiah Horrox. Hans landsmand Edmund Halley var den første til at indse, at disse passager kunne bruges til at bestemme afstanden til Solen. Dette blev første gang gennemført ved passagen i 1761 baseret på Halleys forudsigelser. I dag har metoden kun historisk interesse. Venuspassagen er temaet for fuldmåneaftenen den 3. juni. arj & hb 7

8 Museumsgartner Lisa Rasmussen fortæller i denne artikel om et par af havens kendte planter. I april måned begynder de tidligste af havens over 300 lægeplanter at blomstre. I juli kulminerer blomsterfloret, men sommeren igennem kan man gå en tur i haven og nikke genkendende til såkaldte ukrudtsplanter, vilde planter, grøntsager og haveblomster. De har alle det tilfælles, at de har en fortid som lægeplanter. Det gælder f.eks. den vildtvoksende plante, Prikbladet Perikon (Hypericum perforatum) og haveplanten, Akeleje (Aquilegia vulgaris). STENOMUSEN Lægeplanter i museumshaven Prikbladet Perikon Denne plante er en almindelig, flerårig plante, der vokser på tørre områder og står med sine små gule blomster fra juni til september. I 1500-tallet var den en meget værdsat lægeplante, som desuden havde en kraft, der kunne holde onde væsner og djævelskab på afstand. Hvis man klemmer hårdt om en blomsterknop med to fingre, kan man presse en purpurfarvet væske ud. Det er et harpikslignende bitterstof, der kun er opløseligt i alkohol. Denne spiritusopløsning blev først og fremmest brugt som sårlægende middel, men også som middel mod forkølelse, mavepine, malaria, gigt og epilepsi. På grund af den purpurrøde farve, der bliver mere rødbrun ved lagring, sagde man, at planten havde vokset der, hvor Johannes Døberen blev halshugget. Planten havde opsuget hans blod og var derfor ekstra virkningsfuld. Perikons gamle navne knytter sig også til denne legende. Den er tidligere blevet kaldt Blodurt, Johannesurt og Sankt Hans Urt. Nu har Perikon igen fået betydning som lægeplante, men til noget helt andet. Et perikonbaseret produkt kan købes som håndkøbsmedicin mod nedtrykthed og let depression. Som nydelsesmiddel har kryddersnaps med Perikon bevaret sin popularitet. Dertil bruges blomsterknopperne, lige inden de springer ud. Akeleje Akeleje er en populær prydplante på grund af de smukke, nikkende blå eller røde blomster. Bredbladet perikon. (Foto: Lisa Rasmussen) Akeleje. (Foto: Lisa Rasmussen) 8

9 I 1500-tallet blev den dyrket som lægeplante, og den er nævnt i flere af den tids urtebøger som en ædel urt, der bruges af de lærde læger, både indvortes og udvortes. Roden kogt i vin skulle være en fortræffelig drik, der kunne hele indre kvæstelser, helbrede vattersot, gulsot, tarmvrid og koldesyge. Omslag med saften af akelejerod og urt kunne rense og læge sår og bylder samt fordrive hovedpine og ørepine. Saften dryppet i øjnene var et middel mod blindhed (Smid, 1546). I folkemedicinen blev den op gennem tiden brugt mod fistler, hududslæt, gulsot og skørbug, men mistede efterhånden status som lægeplante. I dag har den ingen betydning. Akeleje indeholder blåsyre. lr Matematik i Danmark Matematikkens vilkår i Danmark mellem 1500 og 1700 belyses af adjunkt Malene Marie Bak i en ny bog, som Steno Museets Venner netop har udgivet. Rent fagligt udviklede matematikken i Europa sig meget i perioden Fra at være en kopi af den gamle græske og arabiske matematik udviklede matematikken sig til en selvstændig disciplin, hvor man opfandt nye grene og samtidig delvist brød med de græske traditioner. I bogen redegøres der for, hvordan de nye tiltag kom til Danmark, og i hvilket omfang danske matematikere selv bidrog, blandt andet ved at sammenligne to af datidens dygtigste matematikere Georg Mohr og Rasmus Bartholin. Der redegøres også for undervisningssystemet, herunder forskellige typer skoler, undervisningen og lærerne. Sådan skriver adjunkt Malene Marie Bak i forordet til bogen, hvor hun præsenterer datidens matematikere eller bedre: de mennesker, som dyrkede faget gennem deres faglige interesser, ansættelsesforhold og korte skildringer af deres livsforløb. Hun beskriver ligeledes de forskellige typer mate- matiske lærebøger og viser flere eksempler fra dem. Bogen er boggave til medlemmerne af Steno Museets Venner i 2004, men kan i øvrigt købes ved henvendelse til Steno Museet. kes Malene Marie Bak, Matematik i Danmark , 52 sider, 55 kr. 9

10 Mindre end mikro dicinske forskning udgør en af de vigtigste forudsætninger for samfundets fortsatte udvikling. Men forskningen virker abstrakt og fjern fra de fleste menneskers hverdag. Det er derfor vigtigt at gøre forskningen vedkommende og arbejdet på universiteterne konkret, ikke blot for offentligheden men også for studerende og kolleger. Steno Museets seneste særudstilling har til formål at præsentere aktuel forskning ved Aarhus Universitet. Vores tilværelse er mere afhængig af teknologi og videnskab end nogensinde før. Den naturvidenskabelige og me- Formidling Steno Museet blev den 1. januar 2004 en del af Aarhus Universitet og danner i den forbindelse en naturlig ramme for det, der er blevet kaldt universitetslovens tredje ben, nemlig formidling af aktuel forskning ved universitetet. Med en mindre særud- Som et eksempel på udstillingens formidlingsstil kan nævnes følgende opskrift på, hvordan man laver sin egen nanometer: Du skal bruge: en meterstok, en hobbykniv, en science fiction laser og en fantasisaks. Tag hobbykniven og del din meterstok i tusind lige lange stykker. Hvert stykke er nu 1 millimeter langt. Tag science fiction laseren og skær et af stykkerne i tusind stykker Pas på ikke at ryste på hånden. Hvert stykke er nu en mikrometer langt. Så tager du din fantasisaks og klipper et af dine nye stykker i tusind lige store stykker. Resultatet er, at hvert stykke nu er en nanometer langt. (Tegning: Ebbe Sloth Andersen) 10

11 stilling om nanoteknologi viser Det Naturvidenskabelige Fakultet og Steno Museet vejen. Særudstillingen Mindre end mikro fremtidens nanoverden er et samarbejde mellem Steno Museet og det Interdisciplinære Nano science Center, inano, ved Aarhus Uni versitet. inano blev oprettet i 2002 som et samarbejde mellem fire institutter: Institut for Fysik og Astronomi, Kemisk Institut, Molekylærbiologisk Institut og Biologisk Institut. Forskningen udmærker sig ved tværfaglig forskning inden for nanovidenskab og nanoteknologi baseret på den ekspertise, som de involve- rede institutter hver især besidder. Nanoteknologi Forskning og udvikling inden for nanoteknologi er et af tidens hastigt voksende forskningsområder og samtidig et af satsningsområderne i regeringens nye 16 milliarder kroners Nordsøfond. Nanoteknologien anses internationalt som en hjørnesten i det 21. århundredes økonomiske udvikling og vil komme til at påvirke vores dagligdag på næsten alle niveauer. Store muligheder Som ordet nanos der betyder dværg på græsk antyder, beskæftiger nanoforskning sig med meget små størrelser. Ved at kunne styre nøjagtigt hvor enkelte atomer skal placeres i et materiale, kan nanoteknologien give os en verden af nye muligheder. Mere effektiv sygdomsbekæmpelse, mindre og hurtigere computere, nye og bedre konstruktionsmaterialer, bedre udnyttelse af energien og mindre forurening er noget af det fremtiden vil byde på. Udstillingen, som kan ses på Steno Museet frem til den 1. august, formidler med tekst, tegninger og interaktive opstillinger dette svært forståelige emne på en alment tilgængelig måde. rsl Dobbelt udstillingsåbning Fortsat fra forsiden. opfordrede dekanen for det Naturviden skabelige Fakultet, Erik Meineche Schmidt, til at finde midler til en fortsættelse af dette arbejde med at gøre den aktuelle forskning ved fakultetet tilgængelig og forståelig for folk uden for de gule bygninger. Din teknologiske hverdag Også arkitekten og professoren Peter Broberg fra Lunds Universitet fik lejlighed til at sige et par ord om udstillingen Din teknologiske hverdag, som er baseret på hans farvestrålende og symbol mættede TECHNOLUTION-billeder om menneskets omgang med og afhængighed af den til enhver tid tilgængelige teknologi. Broberg mener, det er utænkeligt at forestille sig menneskeheden uden tekniske hjælpemidler jo mere teknologi, jo mere forøgelse af de menneskelige muligheder. På Steno Museet er udstillingen krydret med en stor skrotbunke af alskens kasserede apparater til stor glæde for de besøgende børn. Efter talerne erklærede dekanen udstillingerne for åbne, og der var mulighed for at få et glas vin og nogle chips af den spiselige slags. ht 11

12 marts Steno Museet juni K A L E N D E R Steno Museet Indtil søndag 1. august 2004 Særudstilling: Din teknologiske hverdag. Særudstilling: Mindre end mikro fremtidens nanoverden. Tirsdag 23. marts kl Møde i Jydsk Medicinhistorisk Selskab: Præsident for Dansk Røde Kors, Freddy Karup Pedersen: Sundhedsarbejdet i Dansk Røde Kors før og nu nationalt og internationalt. Torsdag 25. marts kl Steno Museet fejrer sin 10 års fødselsdag med åbent hus, se omtalen nedenfor. Onsdag 31. marts kl Generalforsamling i Steno Museets Venner. Se nærmere på side 2. Mandag 5. april kl og Fuldmåneaften i planetariet: Påskeharen den vingeløse fugl på stjernehimlen. Stjernemyter om påskeharen v/ planetarieleder Ole J. Knudsen og musik under stjernerne. Tirsdag 4. maj kl Total fuldmåneformørkelsesaften i planetariet: Cantilenakoret synger live til Månen, mens den formørkes, og der fortælles om formørkelser. Denne aften kan man møde op, når man har lyst fra klokken 20 indtil kl. 22. Entréprisen er 60 kr., uanset hvornår man kommer. Tirsdag 11. maj kl Generalforsamling og møde i Jydsk Medicinhistorisk Selskab: Fhv. Overlæge Bent Langfeldt: Lægen og forfatteren Anton Tjekov i 100-året for hans død og museumsinspektør Hanne Teglhus: Nye gamle bøger på Steno Museet. Torsdag 3. juni kl og Fuldmåneaften i planetariet: Venuspassagen det vil vi se den 8. juni. Tirsdag 8. juni kl Morgenarrangement på museet i anledning af Venuspassagen. Ring og hør nærmere om programmet. Steno Museet 10 år Torsdag den 25. marts 2004 kan museet holde sin første runde fødselsdag. Museet markerer dagen ved at holde åbent hus med gratis adgang samt kaffe og kage i hele åbningstiden kl I dagens anledning vil Østjyllands Radio sende sit spørge program Hallo derude direkte fra museet kl Man har således mulighed for at møde op på museet og medbringe mystiske genstande og stille spørgsmål direkte til udsendelsens eksperter, Jan Gruwier Larsen, Naturhistorisk Museum, Jan Kjærgaard, Skov- og Naturstyrelsen, samt Ole J. Knudsen, Steno Museet. 12

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 80 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere 1

Læs mere

Oven over skyerne..! Få alt at vide om rumfart, rumstationer og raketter hér: http://www.geocities.ws/johnny97dk/rumfart/index.htm

Oven over skyerne..! Få alt at vide om rumfart, rumstationer og raketter hér: http://www.geocities.ws/johnny97dk/rumfart/index.htm Oven over skyerne..! Du skal lære mennesker, steder og ting ude i rummet og på jorden hvor du bor Du skal lære om stjernetegnene Du skal lave din egen planet-rap Du skal skrive et brev fra Månen Du skal

Læs mere

Mellem stjerner og planeter

Mellem stjerner og planeter Mellem stjerner og planeter Et undervisningsmateriale for folkeskolens 4. til 7. klassetrin om Tycho Brahes målinger af stjernepositioner Titelbladet fra Tycho Brahes bog De Nova Stella, udgivet i 1573.

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2010

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2010 NØDEBO NIMBUS NYT 1. kvartal 2010 Nødebo Nimbus Klub Nødebo Nimbus Klub er en af de gamle lokalklubber for Nimbus i Danmark, startet i 1976 som en gruppe af MC-ejere med interesse for den dansk producerede

Læs mere

Fra kaos til kontrol på 24 timer Steno Museet åbnede sin nye særudstilling om landmåling og korttegning den 7. oktober 2004.

Fra kaos til kontrol på 24 timer Steno Museet åbnede sin nye særudstilling om landmåling og korttegning den 7. oktober 2004. 28 MEDLEMSBLAD FOR STENO MUSEETS VENNER DECEMBER 2004 Fra kaos til kontrol på 24 timer Steno Museet åbnede sin nye særudstilling om landmåling og korttegning den 7. oktober 2004. Overblik og gode planer

Læs mere

Grundejerforeningen Vejlby Strand

Grundejerforeningen Vejlby Strand Grundejerforeningen Vejlby Strand Referat fra foreningens generalforsamling afholdt i Harboøre-Hallen, lørdag, den 9. maj 2009 kl. 10,00. Formanden Jørgen K. Jensen (JKJ) bød velkommen til de fremmødte

Læs mere

Generalforsamlingsreferat

Generalforsamlingsreferat Generalforsamlingsreferat The Danish Society for Biomedical Engineering Affiliate to: International Federation for Medical and Biological Engineering (IFMBE) and European Alliance for Medical and Biological

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

Billedet fortæller historier

Billedet fortæller historier Billedet fortæller historier 1. - 5. klassetrin. Billedkunst, dansk og historie H.A. Brendekilde (1857-1942): Udslidt, 1889 Olie på lærred, 207 x 270 cm FOR MEGET LÆNGE siden snart 125 år - malede en ung

Læs mere

UNDERVISERARK / FACIT

UNDERVISERARK / FACIT Fantastiske dyr (blåhval, giraf, kolibri, søhest) Blåhval Giraf Kolibri Søhest Er verdens største dyr Lever på savannen i Afrika Er en fugl Er en fisk Kan blive op til 33 meter lang Er verdens højeste

Læs mere

Frk. Ovartacis ankomst til Steno Museet

Frk. Ovartacis ankomst til Steno Museet 30 MEDLEMSBLAD FOR STENO MUSEETS VENNER JUNI 2005 Frk. Ovartacis ankomst til Steno Museet Steno Museet gjorde sig ikke de store overvejelser mht. at modtage en gave, da lektor, dr. med. Ursula Friedrich

Læs mere

Dansk Musiker Forbund Viborg afd.

Dansk Musiker Forbund Viborg afd. Ordinær Generalforsamling Dansk Musiker Forbund Viborg afd. Torsdag d. 27. februar 2014 kl. 18.00 Hjarbæk Kro Bestyrelsen er vært ved en omgang biksemad og hvad der tilhører. Dagsorden: 1. 2. Velkomst

Læs mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Oversigt over arrangementer i resten af 2015 mm. Torsdag den 25. juni 2015 tur til Vestkysten Den 13. 20 august 2015. Tur til Skotland Fredag den 2. oktober 2015.

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk Marts 2006 2 OPSLAGSTAVLEN www.scthanserne.dk Generalforsamling torsdag 16. marts kl. 19.30 Sidste tilmelding til Eventyrløbet søndag 23. april Teater & Natmad Fredag 19. maj kl. 19.30 Eventyrløbet torsdag

Læs mere

Fantastiske dyr (blåhval, giraf, kolibri, søhest)

Fantastiske dyr (blåhval, giraf, kolibri, søhest) Fantastiske dyr (blåhval, giraf, kolibri, søhest) Blåhval Giraf Kolibri Søhest Er verdens største dyr Lever på savannen i Afrika Er en fugl Er en fisk Kan blive op til 33 meter lang Er verdens højeste

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

Indledning... 19 Om store og små bogstaver i fakulteternes navne... 22

Indledning... 19 Om store og små bogstaver i fakulteternes navne... 22 Indhold Rektors forord.................... 15 De to andre 75-års jubilæumsbøger......... 17 25-års jubilæumsbogen.............. 17 50-års jubilæumsbogen.............. 17 Indledning......................

Læs mere

Grundejerforeningen Risager Pilumvej - Lillebro

Grundejerforeningen Risager Pilumvej - Lillebro Referat fra Generalforsamling afholdt den 2. marts 2011 Sted: Aastruphus, Aastrup Allé 73, 6100 Haderslev Fremmødt: 34 stemmeberettiget. Deraf var der 5 fuldmagter. Pkt. 1. Velkomst. Pkt.2. Valg af dirigent:

Læs mere

AKTIVITETSKALENDER 2010

AKTIVITETSKALENDER 2010 AKTIVITETSKALENDER 2010 www.tangesoeveteranklub.dk PROGRAM FOR TANGE SØ VETERANKLUB 2010 Tirsdag 16. marts Sammen med DVMC besøg hos Bojesen Bilsyn, Bredhøjvej 3, 8600 Silkeborg. 19.00 21.30. Der vil blive

Læs mere

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 1. Information om medlemsweekend år 2010 Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 Så nærmer sig tiden som mange af os har glædet os til et helt år hvor vi skal mødes igen

Læs mere

Mellem stjerner og planeter

Mellem stjerner og planeter Mellem stjerner og planeter Et undervisningsmateriale for folkeskolens 8. til 10. klassetrin om Tycho Brahes målinger af stjernepositioner samt ændringen af verdensbilledet som følge af målingerne. Titelbladet

Læs mere

VMJK klubblad 1. kvartal 2012

VMJK klubblad 1. kvartal 2012 VMJK klubblad 1. kvartal 2012 Side 1 Nu er vi kommet godt ind i 2012, og jeg ønsker alle har haft en god jul med mange gode tog gaver og er kommet godt ind i 2012. På klubplan er vi kommet et godt stykke

Læs mere

Kan man bygge et feriecenter i rummet?

Kan man bygge et feriecenter i rummet? STENO USEN 66 STENOMUSEN MEDLEMSBLAD FOR STENO MUSEETS VENNER JUNI 2015 Kan man bygge et feriecenter i rummet? I forbindelse med, at Danmarks første astronaut, Andreas Mogensen, sendes ud til rumstationen

Læs mere

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden.

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden. Generalforsamling i SAS løb og motion Onsdag den 10. februar 2010. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Åbning af mødet og godkendelse af indkaldelsen 3. Valg af mødesekretær 4. Beretning 5. Regnskab 6. Fremlæggelse

Læs mere

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl.

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. No. 1½ 2009 Medlemsblad for Damptromleklubben Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. 12 00 Damptromleklubben Bent Delfs "Truelskærgård" Næsbygade 2, Næsby-Orø

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012 Dagens program: Formanden bød velkommen til de fremmødte. En særlig velkomst til overlæge Peter Kramp, der holdt dagens foredrag samt til

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale Tir 5. Maj Loppemarked sælg selv

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 9 OKT 2006 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Uvelse Park, torsdag den 18. september 2014

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Uvelse Park, torsdag den 18. september 2014 a) Valg af dirigent og referent. Som dirigent blev valgt Erik Hansen, UP 42 Som referent blev valgt Lene Yndal Erichsen, UP 15. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt, og

Læs mere

Stonehenge i England har måske en længere historie end tidligere antaget

Stonehenge i England har måske en længere historie end tidligere antaget Studiekreds 2015-3 Sidste gang beskæftigede vi os primært med de relativt ny-opdagede (1994) megalit-anlæg i det anatolske område i det sydøstlige Tyrkiet. Selvom anlæggenes akse-orienteringer tydeligvis

Læs mere

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken 14. årgang Kære Venner af Fortet Dette FORTNYT er en udgave med forskellige praktiske informationer til medlemmerne; først og fremmest invitationen til udflugten til Beredsskabsbunkeren i Bernstorffparken.

Læs mere

GVF-Avisen. Foråret nr. 1. 2011, 16. årgang. www.fedet-risskov.dk GRUNDEJERFORENINGEN VEJLBY FED

GVF-Avisen. Foråret nr. 1. 2011, 16. årgang. www.fedet-risskov.dk GRUNDEJERFORENINGEN VEJLBY FED Foråret nr. 1. 2011, 16. årgang GVF-Avisen www.fedet-risskov.dk GRUNDEJERFORENINGEN VEJLBY FED Generalforsamling Der indkaldes til ordinær generalforsamling i GVF Grundejerforeningen Vejlby Fed tirsdag

Læs mere

BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM

BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM Peter Hansen: Kai Nielsen modellerer Mads Rasmussen, 1913 UNDERVISNINGSMATERIALE FOR 4.-6. KLASSE MADS RASMUSSEN OG FAABORG MUSEUM I begyndelsen af 1910 fik konservesfabrikant

Læs mere

Marts 2009-31. årgang

Marts 2009-31. årgang Marts 2009-31. årgang Bestyrelse og redaktion Formand: Per Sørensen Gl. Krovej 25 A 8300 Odder Tlf. 86 93 35 26 Næstformand: Ole Gundersen Lundgårdsvej 12 8300 Odder Tlf: 87 47 83 84 Mail: og@rectus.dk

Læs mere

Mødereferat. Kjeld Sivertsen fremlagde beretning (vedlagt i kopi). Beretningen blev enstemmigt vedtaget, og bestyrelsen præsenterede sig selv

Mødereferat. Kjeld Sivertsen fremlagde beretning (vedlagt i kopi). Beretningen blev enstemmigt vedtaget, og bestyrelsen præsenterede sig selv Mødereferat Emne: Aktiv Kunsts Årsmøde Dato: Tirsdag, den 20. januar 2015 - kl. 19:30 Sted: Deltagere: Fuglsanghus, Hørsholm 53 medlemmer af Aktiv Kunst Dagsorden: 1 Valg af dirigent 2 Bestyrelsens beretning

Læs mere

NYHEDSARKIV 2003. Ny formand. 7 sølvårer uddelt. Æresmedlem. Godt kammeratskab. Generalforsamling. Så er vi blevet en madklub!!!!

NYHEDSARKIV 2003. Ny formand. 7 sølvårer uddelt. Æresmedlem. Godt kammeratskab. Generalforsamling. Så er vi blevet en madklub!!!! Ny formand NYHEDSARKIV 2003 På generalforsamligen fik Middelfart Roklub ny formand. Flemming Buhl Rasmussen blev valgt til formand efter Bjarne Jacobsen som havde været formand i 11 år. Mange tak til Bjarne

Læs mere

Velkommen til et nyt og spændende år i vor forening. Kunstmuseet i Tønder fik i 2012 et af sine bedste besøgstal i museets 40 års levetid, næsten

Velkommen til et nyt og spændende år i vor forening. Kunstmuseet i Tønder fik i 2012 et af sine bedste besøgstal i museets 40 års levetid, næsten MEDLEMSBLADET 2012 2013 Velkommen til et nyt og spændende år i vor forening. Kunstmuseet i Tønder fik i 2012 et af sine bedste besøgstal i museets 40 års levetid, næsten 32.000 besøgende og vor forening

Læs mere

IDA Nordvestsjællands Afdeling

IDA Nordvestsjællands Afdeling IDA Nordvestsjællands Afdeling Referat af Generalforsamlingen 26. februar 2015 kl. 17:30 Værkerne, Frederiksvej 27, Sorø Antal deltagere 11 (deltagerliste se bilag 2). Dagsorden: 1. Valg af dirigent og

Læs mere

PATIENTFORENING. Ectodermal Dysplasi. Vedtægter. Bestyrelsen V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX

PATIENTFORENING. Ectodermal Dysplasi. Vedtægter. Bestyrelsen V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX PATIENTFORENING A Ectodermal Dysplasi Vedtægter Bestyrelsen 2010 V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX Indholdsfortegnelse Vedtægter:...3 1 Navn:...3 Hjemsted:...3 Foreningens

Læs mere

Livets leksikon åbner Danske forskere bag ny hjemmeside med alt om livets udvikling

Livets leksikon åbner Danske forskere bag ny hjemmeside med alt om livets udvikling Pressemeddelelse fra Aarhus Universitet og Københavns Universitet Livets leksikon åbner Danske forskere bag ny hjemmeside med alt om livets udvikling Klausul: Historien må først offentliggøres søndag aften,

Læs mere

Referat Generalforsamling i Gammel Garder, 15. marts 2014, i Forsamlingshuset ved Holbæk Svømmehal

Referat Generalforsamling i Gammel Garder, 15. marts 2014, i Forsamlingshuset ved Holbæk Svømmehal Referat Generalforsamling i Gammel Garder, 15. marts 2014, i Forsamlingshuset ved Holbæk Svømmehal 1. valg af dirigent Johnny Gybel blev valgt som dirigent med applaus og kunne efterfølgende bekræfte at

Læs mere

FORÅRSPROGRAM 2015 Kolding Lærerkreds - Fraktion 4 Pensionistudvalget

FORÅRSPROGRAM 2015 Kolding Lærerkreds - Fraktion 4 Pensionistudvalget FORÅRSPROGRAM 2015 Kolding Lærerkreds - Fraktion 4 Pensionistudvalget Alle tilmeldinger sendes til Bodil Kjestrup niels.kjestrup@gmail.com Tilmeldingen er bindende, og er kun gældende ved samtidig indbetaling

Læs mere

BYENS STØRSTE UDVALG I MØNTER m.m. finder du hos: JØRN STEN JOHANSEN. Møllevej 9-9400 Nørresundby - Telefon 98 17 31 14

BYENS STØRSTE UDVALG I MØNTER m.m. finder du hos: JØRN STEN JOHANSEN. Møllevej 9-9400 Nørresundby - Telefon 98 17 31 14 aalborg møntsamler forening LISTE NR. 321 336 Februar 2012 Maj 2010 MEDLEMSMØDE tirsdag den 7. februar 2012 i Vejgårdhallens restaurant. Materiale til formidlingssalg er fremlagt til eftersyn fra kl. 19.

Læs mere

Lærervejledning til Kampen om solsystemet

Lærervejledning til Kampen om solsystemet Lærervejledning Lærervejledning til Kampen om solsystemet Indhold 1. Kampen om solsystemet 2. Tekniske krav 3. Spillereglerne 4. Fire klik og så er I i gang 5. Fagligt indhold 6. Flere links Kampen om

Læs mere

FEBRUAR 2012 NR 4/49. AFTENENS VISEVÆRTER: Yrsa & Inge K. Tema: Livstræet

FEBRUAR 2012 NR 4/49. AFTENENS VISEVÆRTER: Yrsa & Inge K. Tema: Livstræet FEBRUAR 2012 NR 4/49 AFTENENS VISEVÆRTER: Yrsa & Inge K Tema: Livstræet Teatersalen Domus fredag den 23. marts 2012 kl. 20:00. Dørene åbnes kl. 18:30 OPLAGSTAL :350 - Udsendes 5 gange årligt til samtlige

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i JSF 1940. Mandag d. 28. marts 2011 kl. 16:00 i. Luftfartshuset; Mødelokale A (ved receptionen i stuen).

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i JSF 1940. Mandag d. 28. marts 2011 kl. 16:00 i. Luftfartshuset; Mødelokale A (ved receptionen i stuen). Historisk materiale. Det følgende er klippet fra Julespareforeningens gamle hjemmeside, der indeholdt originale dokumenter fra foreningens generalforsamlinger fra 2001 til og med 2011. Indkaldelse til

Læs mere

Formanden Gunnar Weber bød velkommen til de 39 fremmødte medlemmer, og bestyrelsen foreslog Werner Jensen som dirigent.

Formanden Gunnar Weber bød velkommen til de 39 fremmødte medlemmer, og bestyrelsen foreslog Werner Jensen som dirigent. Referat af generalforsamling mandag den 25. marts 2013 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning. 3. Aflæggelse af det reviderede regnskab. 4. Indkomne forslag. 5. Fastsættelse

Læs mere

august 2011 FANDANGO-NYT Folkedanserforeningen FANDANGO Horsens

august 2011 FANDANGO-NYT Folkedanserforeningen FANDANGO Horsens august 2011 FANDANGO-NYT Folkedanserforeningen FANDANGO Horsens Bestyrelsen Formand: Næstformand: Hanne Skjødt Peter Rabjerg Brådhusvej 7 Gedhøjen 7, Hatting 86 55 15 70 75 65 36 16 skjoedt@pc.dk peter@rabjerg.eu

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR»

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Dato: 16. april 2015 Sted: Varde Fritidscenter, Lerpøtvej 55, 6800 Varde Dagsorden for generalforsamlingen: 1. Valg

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Sted: Klubhuset, Snekkersten Havn Dagsorden jf udsendt indkaldelse. 1. Valg af dirigent. 2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning

Læs mere

Gilleleje Marineforening

Gilleleje Marineforening Gilleleje Marineforening Nr. 19 december 2011 Adresse Gilleleje Marineforening ønsker alle medlemmer en rigtig glædelig jul samt et godt nytår I gamle dage Inspireret af Søren Svendsens foredrag om gamle

Læs mere

Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager

Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager Der var mødt 21 medlemmer til mødet. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg 3. Formandens beretning 4. Kassererens beretning fastsættelse

Læs mere

Love Birds. Handling. 1. Blind date

Love Birds. Handling. 1. Blind date Titel: Love Birds Instruktør: Trylle Vilstrup Produktionsår: 2000 Filmens længde: 9 min. 38 sek. Målgruppe: Udskoling Alderscensur: Tilladt for alle Timetal for undervisningsforløb: 3 4 lektioner Love

Læs mere

Grundejerforeningen Tyregården. www.tyregaarden.dk tyregaarden@gmail.com. Velkommen til Generalforsamling 2015

Grundejerforeningen Tyregården. www.tyregaarden.dk tyregaarden@gmail.com. Velkommen til Generalforsamling 2015 Grundejerforeningen Tyregården www.tyregaarden.dk tyregaarden@gmail.com Velkommen til Generalforsamling 2015 Valg referent Valg af revisor - evt. revisor-suppleant Valg referent Valg af revisor evt. revisor-suppleant

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00

Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00 Grundejerforeningen Melsted Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent bestyrelsen foreslår Jørgen Steen Jensen, Snorrebakken 15 2. Formandens

Læs mere

LITORINA, AMATØRGEOLOGISK FORENING KØGE.

LITORINA, AMATØRGEOLOGISK FORENING KØGE. Vedtægter for: LITORINA, AMATØRGEOLOGISK FORENING KØGE. Vedtaget på generalforsamlingen 23 februar 2011 NAVN 1. Foreningens navn er: Litorina, amatørgeologisk forening Køge. HJEMSTED 2. Foreningens hjemsted

Læs mere

Vinkelmåling med sekstant

Vinkelmåling med sekstant Vinkelmåling med sekstant I dette lille projekt skal vi se på princippet i hvordan man måler vinkler med en sekstant, og du skal forklare hvorfor det virker! Hvis du er i besiddelse af en sekstant, eventuelt

Læs mere

Strofen. V e n n e r. V ise n s. s ø. Marts 2015

Strofen. V e n n e r. V ise n s. s ø. Marts 2015 V ise n s F u V e n n e r r e s ø 57 Marts 2015 Strofen Efter ønske fra bestyrelsen er dette blad mindre. Yderligere information må findes på hjemmesiden. Redaktøren Deadline Materiale til næste blad skal

Læs mere

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. d. 16.08.06. Referat af: Referat nr. 8. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 08.08.06 kl. 18.30 22.45.

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. d. 16.08.06. Referat af: Referat nr. 8. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 08.08.06 kl. 18.30 22.45. DIRIGENT: MADS AD. 1. Fremmødte / Fraværende. Varmemester Klaus Kæstel, Freddy, Mads, Pia H., Karin, Sussie, Knud og Aase. Afbud fra Ejendomsinspektør Per Nielsen, David og Pia K. AD. 2. Godkendelse af

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT. 2. kvartal 2013.

NØDEBO NIMBUS NYT. 2. kvartal 2013. NØDEBO NIMBUS NYT 2. kvartal 2013. I dette nummer: Bestyrelsen Referat af generalforsamlingen Bestyrelsens årsberetning Invitation og tilmelding til Sommerturen sammen med svenskerne Kalenderen Bestyrelsen:

Læs mere

December 2010 7. årgang, nr. 11

December 2010 7. årgang, nr. 11 Der er kommet nye billeder i nogle af vores fotomapper på reolen. Indtil videre kan man nu nyde og evt. genopleve de gode minder fra: December 2010 7. årgang, nr. 11 Fristedet Valby Søndergade 2 2630 Taastrup.

Læs mere

April 2009. Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk

April 2009. Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk April 2009 Læs i dette nummer: Ny konstituering Ny hjemmeside mm. Arbejdsopgaver Tilskudsmuligheder Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk Side 1 Den nyvalgte bestyrelsen har på

Læs mere

DODO & THE DODOS UPGRADE

DODO & THE DODOS UPGRADE DODO & THE DODOS UPGRADE Dodo Gad: Vokal, kor Jens Rud: Vokal, kor, percussion Steen Christiansen; Keyboard, bas, kor Lars Thorup: Trommer, percussion Anders Valbro: Guitar DODO & THE DODOS UPGRADE Produceret

Læs mere

September 2012-32. årgang

September 2012-32. årgang September 2012-32. årgang Bestyrelse og redaktion Formand: Jørgen Prip Byagervej 97 8330 Beder Tlf.: 42 13 46 07 Næstformand: Ole Gundersen Lundgårdsvej 12 8300 Odder Tlf.: 21 54 75 35 Mail: og.privat@hotmail.com

Læs mere

PROTOKOL GENERALFORSAMLING

PROTOKOL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Kaj Lykke Golfklub Tidspunkt: Tirsdag den 22. februar 2011 Sted: Klubhuset Bramming Kultur & Fritidscenter, Idræts Alle 10, 6740 Bramming Tidspunkt: kl. 19:00 Dagsorden: 1.

Læs mere

Generalforsamling 12.03.2014 kl 19:00

Generalforsamling 12.03.2014 kl 19:00 Generalforsamling 12.03.2014 kl 19:00 Fremmødte: 74 Stemmeberettigede: 53 heraf fuldmagter: 2 Dagsorden 1. Valg af dirigent a. Tommy Due Jensen foreslås som dirigent. Tommy blev valgt. Generalforsamlingen

Læs mere

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand:

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand: VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk Nr. 4 Juni 2015 Formand: Ernst B. Larsen, Eskebækparken 62, 2.tv, 8660 Skanderborg Tlf. 86 51 00

Læs mere

MEDLEMSBLADET. CCcCC HANS J. WEGNER ET NORDISK DESIGNIKON FRA TØNDER

MEDLEMSBLADET. CCcCC HANS J. WEGNER ET NORDISK DESIGNIKON FRA TØNDER MEDLEMSBLADET CCcCC HANS J. WEGNER ET NORDISK DESIGNIKON FRA TØNDER HUSK DET ÅRLIGE KONTINGENT C HVAD GÅR PENGENE TIL? Gennem dit medlemskab af foreningen Venner af Kunstmuseet i Tønder medvirker du for

Læs mere

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Medlemsblad for EDR Horsens Afdeling, Gasvej 21, 2. sal, 8700 Horsens Pr. 1/2-2005: Kildegade 8-10, 8700 Horsens 3 Nytårshilsen Indhold 4 Nye lokaler, Kildegade 8-10

Læs mere

Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år)

Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år) Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år) De pædagogiske processer skal lede henimod, at barnet ved slutningen af vuggestuen med lyst har tilegnet sig færdigheder og viden, som sætter

Læs mere

Industrivej 7 Vester Aaby 5600 Faaborg DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125. Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk www.bago-line.

Industrivej 7 Vester Aaby 5600 Faaborg DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125. Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk www.bago-line. SPONSORER TIL MEDLEMSBLADET: Marts kvartal 2013 6 Årgang Medlemsblad NUFFGIELD UNIVERSAL M 4 Industrivej 7 Vester Aaby DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125 Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk

Læs mere

Grundejerforeningen»Ramsbjerggård«Referat fra Grundejerforeningen»Ramsbjerggård«'s ordinære generalforsamling søndag d. 30. maj 2010 afholdt på Enghaveskolen, Fælleslokalet (Håndarbejdslokalet), Blok 7,

Læs mere

Åben 1. juni til 31. August: Lørdage og søndage fra kl. 14 17. Generalforsamling, Onsdag den 28. marts 2007, kl. 19, i kontoret for Bælum Varmeværk

Åben 1. juni til 31. August: Lørdage og søndage fra kl. 14 17. Generalforsamling, Onsdag den 28. marts 2007, kl. 19, i kontoret for Bælum Varmeværk Bælum Møllelaug Åben 1. juni til 31. August: Lørdage og søndage fra kl. 14 17. Generalforsamling, Onsdag den 28. marts 2007, kl. 19, i kontoret for Bælum Varmeværk 1. Valg af en dirigent, referent og 2

Læs mere

REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN:

REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN: REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I DANSK TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent og referent 2. Godkendelse af dagsorden

Læs mere

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere

REFERAT. Distrikt Fyn generalforsamling torsdag, den 6. maj 2010 kl. 19.00. Formanden Preben Mohr bød velkommen til generalforsamlingen.

REFERAT. Distrikt Fyn generalforsamling torsdag, den 6. maj 2010 kl. 19.00. Formanden Preben Mohr bød velkommen til generalforsamlingen. REFERAT Distrikt Fyn generalforsamling torsdag, den 6. maj 2010 kl. 19.00. Formanden Preben Mohr bød velkommen til generalforsamlingen. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Preben Salling. Preben

Læs mere

Nyhedsbrev fra Villa Talea

Nyhedsbrev fra Villa Talea Nyhedsbrev fra Villa Talea Nyhedsbrev nr. 7, November 2010 Sæson 2011 Bali. En fotografisk rejse gennem 30 år. HVERT ENESTE ÅR igennem næsten 30 år har den danske fotograf Rodney Aarup og hans kone Mariann

Læs mere

Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt

Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt 21. maj 2015 Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt R E F E R A T fra ordinært repræsentantskabsmøde 12. maj 2015 Kl. 1900 Side 1 Til stede var 11 repræsentanter med stemmeret. Heraf 1 dirigent

Læs mere

PARKINSON EXPRESSEN PARKINSONFORENINGEN BORNHOLM April kvartal 2013

PARKINSON EXPRESSEN PARKINSONFORENINGEN BORNHOLM April kvartal 2013 PARKINSON EXPRESSEN PARKINSONFORENINGEN BORNHOLM April kvartal 2013 PARKINSON-EXPRESSEN April kvartal 2013 Oplag: 165 REDAKTION: Bent Folkmann Fabrksvej 4 3700 Rønne 56 97 44 79 jbfolkmann@mail.dk Husk

Læs mere

Brændekilde Bellinge Jagtforening

Brændekilde Bellinge Jagtforening Brændekilde Bellinge Jagtforening Program 2012 Generalforsamling 2015 Afholdes i Knaldhytten torsdag den 12. februar 2015 kl. 19:00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af referent. 3. Bestyrelsens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR VESTJYSK MOTORCROSS CLUB

VEDTÆGTER FOR VESTJYSK MOTORCROSS CLUB VEDTÆGTER FOR VESTJYSK MOTORCROSS CLUB 1. Klubbens navn og hjemsted Klubbens navn er Vestjysk Motocross Club Forkortet V.M.C.C. Klubben er tilsluttet Danmarks Motor Union, D.M.U., og er til en hver tid

Læs mere

Advokat Ole Madsen, Axeltorv 12, 2., 4700 Næstved, tlf. 55770377 VEDTÆGTER HERLUFSHOLM GYMNASTIKFORENINGS VENNER

Advokat Ole Madsen, Axeltorv 12, 2., 4700 Næstved, tlf. 55770377 VEDTÆGTER HERLUFSHOLM GYMNASTIKFORENINGS VENNER Advokat Ole Madsen, Axeltorv 12, 2., 4700 Næstved, tlf. 55770377 J.nr.: 036333HOJ J VEDTÆGTER FOR HERLUFSHOLM GYMNASTIKFORENINGS VENNER Navn og hjemsted: l. Foreningens navn er "Herlufsholm Gymnastikforenings

Læs mere

Ry, 01.10.2013. Kære pårørende

Ry, 01.10.2013. Kære pårørende Ry, 01.10.2013 Kære pårørende Siden 2007 har der eksisteret et pårørenderåd ved Bostederne i Skanderborg. Ved fusionen i 2012 blev flere bo enheder i kommunen samlet under Bostederne i Skanderborg og antallet

Læs mere

Jydsk Naturhistorisk Forening. Naturkalender 2015

Jydsk Naturhistorisk Forening. Naturkalender 2015 Jydsk Naturhistorisk Forening Naturkalender 2015 Vi arbejder for gode og spændende oplevelser i naturen - året rundt Jydsk Naturhistorisk Forening er en sammenslutning af de to tidligere foreninger Jydsk

Læs mere

Ugebrev 24. Vinterferie Østerskov Akademiet. Luksusliner. Nr. 24, skoleåret 2014-15. dato 20. feb. 2015

Ugebrev 24. Vinterferie Østerskov Akademiet. Luksusliner. Nr. 24, skoleåret 2014-15. dato 20. feb. 2015 Ugebrev 24 Nr. 24, skoleåret 2014-15. dato 20. feb. 2015 Vinterferie Østerskov Akademiet Vi håber I alle har haft en dejlig vinterferie. Ca. 30 unge mennesker har i hvert fald. De tilbragte ferien til

Læs mere

TORSDAGS-NYT STØT FORÆLDREFORENINGEN! 8. oktober 2009

TORSDAGS-NYT STØT FORÆLDREFORENINGEN! 8. oktober 2009 TORSDAGS-NYT 8. oktober 2009 EFTERÅRSFERIE Fredag løber og cykler hele skolen i skolernes årlige motionsløb. Det er en dejlig begivenhed, som viser Hvinningdalskolens elever som særdeles aktive i forhold

Læs mere

Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening

Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening Fremmødte: 16 Referent: Bolette Toft Mødedato: 2. april 2014 Mødested: Stubhuset; kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om

Læs mere

Silkeborg Cykle Ring Motion. Ordinær generalforsamling. Onsdag den 2. november 2011

Silkeborg Cykle Ring Motion. Ordinær generalforsamling. Onsdag den 2. november 2011 Silkeborg Cykle Ring Motion Ordinær generalforsamling Onsdag den 2. november 2011 Onsdag den 2. november 2011 kl. 19 afholdtes ordinær generalforsamling i Silkeborg Cykle Ring Motion. Generalforsamlingen

Læs mere

LANDSFORENINGEN AUTISME RIBE KREDS

LANDSFORENINGEN AUTISME RIBE KREDS Ingen at lege med Vil gerne være alene LANDSFORENINGEN AUTISME RIBE KREDS Medlemsblad Maj 2007 Glad for at se dig Hav en god dag folk børn Bladredaktion: Lone Jessen Mail: jessen.54@mail..dk 12 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Lolland-Falsters Historiske Samfund

Lolland-Falsters Historiske Samfund Lolland-Falsters Historiske Samfund Program 2014 Årsmødet i Lolland Falsters Historiske Samfund afholdes tirsdag den 29. april 2014 kl. 19.00 på Sukkertoppen, Saxkjøbing Sukkerfabrik Aftenen indledes med

Læs mere

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Ordinær generalforsamling Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Kalenderåret 2014 Grundejerforeningen Ny Hvidovre Hjemhørende i Hvidovre Kommune Stiftet 16. juni 1918 Titel Referat

Læs mere

Nyhedsbrev februar 2015

Nyhedsbrev februar 2015 Nyhedsbrev februar 2015 Kære medlemmer Kastellets 350 år blev fejret efter alle kunstens regler den 1. november 2014 med opvisninger, gardehusarer, musik, rundvisninger, og Slaget på Kirkepladsen, men

Læs mere

Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet med det sidste år?

Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet med det sidste år? Referat fra generalforsamling i Skals borgerforening d. 29/2-2012. Valg af dirigent: Steffen Højer-Nielsen Referent: Lone Algayer Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet

Læs mere

Generalforsamling 2010

Generalforsamling 2010 Generalforsamling 2010 Generalforsamlingen i MINI Torsdag d. 4. Marts 2010 FORMANDENS BERETNING : --------- præsentation af bestyrelsen m. Suppleanter. Bestyrelsen har siden sidste generalforsamling afholdt

Læs mere

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset.

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning - formand Mads Sørensen 3. Fremlæggelse af revideret regnskab

Læs mere

REFERAT AF BEBOERFORENINGENS GENERALFORSAMLING DEN 28. OKTOBER 2010 AFHOLDT PÅ LUNDDAL, RØRTHVEJ 130.

REFERAT AF BEBOERFORENINGENS GENERALFORSAMLING DEN 28. OKTOBER 2010 AFHOLDT PÅ LUNDDAL, RØRTHVEJ 130. REFERAT AF BEBOERFORENINGENS GENERALFORSAMLING DEN 28. OKTOBER 2010 AFHOLDT PÅ LUNDDAL, RØRTHVEJ 130. Formanden bød velkommen til de 26 fremmødte og pegede på bestyrelsens vegne på Vagn Christensen som

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere