Dobbelt udstillingsåbning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dobbelt udstillingsåbning"

Transkript

1 25 MEDLEMSBLAD FOR STENO MUSEETS VENNER - MARTS 2004 Dobbelt udstillingsåbning Mandag den 26. januar 2004 åbnede Steno Museet officielt to nye særudstillinger. Særudstillingen Din teknologiske hverdag har siden begyndelsen af december været tilgængelig for besøgende, hvorimod udstillingen Mindre end mikro først kunne ses fra denne åbningsdag. Det er altid dejligt at se de mange inviterede gæster finde vej til museet og sammen Efter den officielle åbning var der rig lejlighed til at studere udstillingen, bl.a. denne model af en cellemembran, som gennemtrænges af proteiner. (Foto: Hanne Teglhus) med medarbejderne glæde sig over, at endnu en udstilling er stablet på benene, en udstilling med et tema, som forhåbentlig bliver til glæde og inspiration for mange, både gamle og nye, besøgende i museet. Velkomst og tak Direktør Kurt Møller Pedersen bød gæsterne velkommen. Herefter blev talerstolen, dvs. museets smukke vindeltrappe, overgivet til videnskabsformidler cand.scient. Rikke Schmidt Larsen, som har været tovholder for begge udstillinger. Rikke takkede både de eksterne faglige eksperter, uden hvis viden projektet ikke ville kunne gennemføres, og det interne personale, som har ydet en stor indsats for at give udstillingerne det æstetiske udtryk, der er nødvendigt, for at gøre dem appetitlige og dermed bedre til at formidle budskabet. Mindre end mikro Professor Flemming Besenbacher fik derefter ordet. Som Videnskabsformidler Rikke Schmidt Larsen takkede de mange, som har hjulpet med at lave udstillingerne. (Foto: Hanne Teglhus) leder af Aarhus Universitets nye inano Center, hvis forskning udstillingen Mindre end mikro er en smagsprøve på, redegjorde han kort for centeret og de mange muligheder, nanoteknologien i fremtiden vil kunne afføde. Besenbacher uddelte mange roser til Rik ke for at have gennemført dette initiativ og Fortsættes side 11.

2 STENOMUSEN udgives af Steno Museets Ven ner. Bladet udkommer 4 gange årligt. Det sendes til foreningens medlemmer, men kan frit hentes af alle i museets foyer. Stof kan sendes til Steno Museet. Redaktion: Knud Erik Sørensen (ansv.) Hans Buhl Aase Roland Jacobsen Layout: Knud Erik Sørensen Tryk: Clemenstrykkeriet, Århus. STENO MUSEET Danmarks Videnskabshistoriske Museum C.F. Møllers Allé 100 Universitetsparken, 8000 Århus C Tlf: , Fax: Web: Åbningstider: tirsdag-fredag kl lørdag-søndag kl mandag lukket Steno Museets Venner indkalder til ordinær generalforsamling onsdag den 31. marts 2004 kl på Steno Museet Dagsorden: 1. Valg af ordstyrer. 2. Formandens beretning. 3. Fremlæggelse af regnskab. 4. Kontingent. 5. Orientering om aktiviteter på Steno Museet. 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer. Den nuværende bestyrelse består af Bjarning Grøn (formand), Hans Buhl (næstformand), Poul Gade (kasserer), Knud Erik Sørensen (redaktør), Palle Tofthøj Nielsen (sekretær). På valg er Hans Buhl og Knud Erik Sørensen. 7. Valg af bestyrelsessuppleanter. Nuværende suppleanter er Christian Brahe Pedersen og John Frentz. 8. Valg af revisor og revisorsuppleant. Nuværende revisor er Ole Knudsen, og revisorsuppleant er Jesper Lützen. 9. Eventuelt. Efter generalforsamlingen vil museumsinspektør Morten Skydsgaard vise rundt i museets medicinhistoriske udstilling. Bestyrelsen 2

3 På mission til Mars I vinterferien sendte Steno Museet publikum på mission til Mars, og flere dage var der over 800 besøgende. Denne feries særarrangement tog udgangspunkt i den astronomiske verdensbegivenhed, at planeten Mars netop i disse måneder udforskes af de såkaldte robotgeologer Spirit og Opportunity. Ved at gå rundt til 11 poster fik de besøgende mulighed for at lære Mars bedre at kende. De blev ført forbi krigsguden Mars, som både har lagt navn til planeten og til årets tredje måned: marts. De hørte om solsystemets højeste bjerg, Olympus Mons, som stikker 24 km ud fra Mars overflade. De fik også en forklaring på, hvorfor det er farligt at svæve rundt i vægtløs tilstand i månedsvis, hvis ikke man træner musklerne og be- laster knogleapparatet med aerobics, som oprindelig var navnet på den motion, astronauter foretog i luften. En montre fremviste jernholdig jord som forklaring på, hvorfor Mars har et rødligt skær på nattehimlen. Gæsterne skulle svare på spørgsmål, og tre besvarelser blev præmieret med et Mars-sæt fra Lego. I planetariet blev vist forestillingen Leg i Rummet om vægtløs leg kan man jonglere på en tur til Mars? Og i vinterferiens anden forestilling Rejse gennem Solsystemet besøgte man de forskellige planeter i vores solsystem og så nærmere på Mars. Desuden bød museet endnu en gang på Leg med eksperimenter. Der var udsolgt til planetarieforestillingerne næsten hver dag, selv om der var indsat ekstra forestillinger til de mange fremmødte. Det betød desværre, at nogle måtte gå forgæves. arj & ms Der var ofte trængsel ved de 11 poster, der omhandlede planeten Mars. (Foto: Hanne Teglhus) 3

4 En oktants sidste rejse Steno Museet modtog i sommeren 2003 en flot, gammel oktant som gave fra Århus Akademi. Den er for tiden udstillet i museets rotunde. Denne oktants kendte historie går tilbage til 1930 erne, hvor den sandsynligvis blev indkøbt af Århus Akademi til brug i undervisningen. Den er dog ikke blevet brugt til dette formål de sidste år, hvorfor den blev givet til museet. Museet sætter pris på denne gave, da oktanten repræsenterer en vigtig metode til navigation på havene gennem et par hundrede år, indtil nyere og mere præcise metoder blev opfundet og taget i brug. Museet havde ikke i forvejen en oktant. Gid den kunne tale Oktanten er lavet længe før 1930 men hvor længe? Hvad ser man på for at finde ud af det? Der er forskellige muligheder, man kan tage i brug, når man vil datere en genstand, der ikke har en overleveret historie eller sammenhæng. Hvordan ender et instrument på museet? Hvor kommer genstandene fra, hvad har de været brugt til og hvor gamle er de? Det er nogle af de spørgsmål, vi prøver at få besvaret, når der bliver indleveret genstande til museet. Steno Museet modtager løbende donationer fra både offentlige institutioner og private givere. Genstande, der skal indgå i museets samlinger, skal have relevans for museets formidling og forskning og emnemæssigt være inden for museets ansvarsområder, som dækker den naturvidenskabelige og den medicinske forskning og udøvelse. Opfylder genstandene disse krav, og er der tilmed knyttet en god historie til dem, får genstandene liv og kan bruges som repræsentanter for gamle dages muligheder og livsformer og dermed bidrage til vores historie. Man kan se på formen og materialet såvel som stempler, mestermærker og eventuelt forhandlermærke. Når det drejer sig om finere instrumenter, er man ofte så heldig, at alle disse afkodningsmuligheder er til stede. Dette er netop tilfældet med museets nye oktant. Oktantens to ben og cirkelbue har en T-formet afstiver i midten. I de ældste oktanter fra slutningen af tallet er overliggeren i T et konveks, men i dette tilfælde er den ret som i de senere oktanter. Dvs. at formen tyder på, at oktanten hører til en yngre form, som sædvanligvis ses efter 1820 erne. Materialet er ibenholt og elfenben. Det er gode og hårde materialer, som dog senere afløses af messing og stål. Dette tyder på, at instrumentet hører til i 1800-tallet. Fremstillet i London Det vigtigste er dog, at oktanten er forsynet med mestermærke. På T-stykkets overligger er indgraveret: Spencer, Browning & Co, London. Firmaet blev grundlagt i 1784 af tre elever af 4

5 Richard Rust, som var instrumentmager i London i anden halvdel af 1700-tallet. De tre nye instrumentmagere markedsførte deres firma under signaturen Spencer, Browning and Rust. Firmaet eksisterede under dette navn indtil 1840, hvor Rust-navnet udgår på grund af dødsfald, og firmaet fortsætter under navnet Spencer, Browning & Co indtil Oktanten må altså være fremstillet i perioden På gradskalaen af elfenben står indgraveret initialerne SBR. Disse initialer er en forkortelse for det omtalte firma, og de blev benyttet næsten helt fra firmaets grundlæggelse og indtil 1882, dvs. længe efter at firmaet ophørte med at eksistere under dette navn. Firmaet fremstillede også måleskalaer, påført disse initialer til andre instrumentmagerfirmaer, og initialerne var derfor en garanti for kvalitet og ægthed, men de bringer os ikke nærmere et fabrikationstidspunkt. Solgt i København Oktanten ligger i sin originale trekantede trækasse med den danske forhandlers mærkat klistret på indersiden af låget. Oktant fremstillet af Spencer, Brow ning & Co ca. 1860, Steno Museet. (Foto: Thorbjørn Kristensen) H.E. Holst forhandlede kronometre og ure i København fra Af vejviseren kan man se, at han flyttede flere gange. Indtil 1863 har han endnu ikke boet på den adresse, der er anført på mærkaten. Museet har endnu ikke haft lejlighed til at se de følgende vejvisere igennem. Da oktanten ifølge signaturen sandsynligvis ikke er fremstillet senere end 1862, tyder det på, at der er gået et par år, inden den er blevet solgt af forhandleren. Hvor har oktanten været? Hvilket skib og hvilke have den efterfølgende har besejlet, ville det være vældig interessant at vide. Men indtil videre må vi nøjes med at glæde os over instrumentet og fantasere os til, at det måske kan have været vidne til slaget ved Helgoland i

6 Visitkort fra 1783, der viser Ri chard Rust med en oktant. I Hemming Andersens Historic Scientific Instruments in Denmark fra 1995 er opregnet de mange oktanter, der stadig er bevaret rundt omkring i Danmark. Deraf fremgår, at kun én anden oktant har præcis det samme mestermærke som oktanten fra Århus Akademi. Hvis nogen læser kan komme med yderligere oplysninger om oktantens skæbne fra fabrikationen til den ender i Århus, eller f.eks. har oplevet den i brug på akademiet, vil museet være meget interesseret i at kunne tilføje denne viden om instrumentet. ht Hvad er en oktant? En oktant er et navigationsinstrument ligesom en sekstant. Den bruges til at måle f.eks. solens eller en stjernes højde på himlen, det vil sige vinklen mellem horisonten og det pågældende himmellegeme. Denne vinkel gør det muligt at beregne, hvilken breddegrad, man befinder sig på. De første mange år blev oktanter fremstillet af ibenholt med indlagt elfenben, deraf kælenavnet kødbenet, og med de bevægelige dele af messing. Oktanten har fået sit navn, fordi dens vinkelbue udgør 1/8 af en cirkel, altså 45. Ved hjælp af to små spejle kan dens måleområde dog fordobles til 90, som er vinklen mellem horisonten og zenit. En oktant kan således måle ethvert synligt himmellegemes højde over horisonten. Oktanter og senere sekstanter var almindeligt brugte instrumenter til navigation fra omkring 1750 til

7 Planetarienyt Et stykke fra Mars Der er kun 29 kendte meteoritter fra Mars verden over, og i februar og marts kan Steno Museet vise en skive af én af dem. Det er Geologisk Museum i København, som har været så venlig at udlåne stykket. Mars bliver af og til ligesom Jorden ramt af en asteroide, og når det sker, dannes der et stort krater. Hvis asteroiden rammer meget skævt ind på overfladen af Mars, eller med en særlig stor kraft, kan sten og støv blive slynget væk fra Mars tyngdefelt og svæve rundt i solsystemet i millioner af år. Her kan de så blive tiltrukket af Jordens tyngdefelt og falde ned på Jorden, hvor man kan være heldig at finde dem. Total fuldmåneformørkelsesaften Den 4. maj er der total måneformørkelse, og denne fuldmåneaften kan man møde op, når man har lyst mellem kl. 20 og 22. Cantilenakoret synger live til Månen, mens den formørkes, og vi fortæller om formørkelser. Programmet for forårets øvrige fuldmåneaftener fremgår af kalenderen side12. Program for resten af 2004 kan hentes i butikken. Venuspassage Vores anden naboplanet Venus er også på programmet i dette forår. En sjælden gang passerer den nemlig hen over solskiven set fra Jorden. Sidst det skete, er så længe siden som i 1882, så derfor har intet nulevende menneske oplevet en Venuspassage. Men tirsdag den 8. juni 2004 bliver der atter mulighed for at opleve det mellem kl og kl dansk sommertid. I den anledning har museet åbent fra kl og giver mulighed for at se passagen gennem kikkerter med solfiltre. En Venuspassage blev første gang observeret i 1639 af englænderen Jeremiah Horrox. Hans landsmand Edmund Halley var den første til at indse, at disse passager kunne bruges til at bestemme afstanden til Solen. Dette blev første gang gennemført ved passagen i 1761 baseret på Halleys forudsigelser. I dag har metoden kun historisk interesse. Venuspassagen er temaet for fuldmåneaftenen den 3. juni. arj & hb 7

8 Museumsgartner Lisa Rasmussen fortæller i denne artikel om et par af havens kendte planter. I april måned begynder de tidligste af havens over 300 lægeplanter at blomstre. I juli kulminerer blomsterfloret, men sommeren igennem kan man gå en tur i haven og nikke genkendende til såkaldte ukrudtsplanter, vilde planter, grøntsager og haveblomster. De har alle det tilfælles, at de har en fortid som lægeplanter. Det gælder f.eks. den vildtvoksende plante, Prikbladet Perikon (Hypericum perforatum) og haveplanten, Akeleje (Aquilegia vulgaris). STENOMUSEN Lægeplanter i museumshaven Prikbladet Perikon Denne plante er en almindelig, flerårig plante, der vokser på tørre områder og står med sine små gule blomster fra juni til september. I 1500-tallet var den en meget værdsat lægeplante, som desuden havde en kraft, der kunne holde onde væsner og djævelskab på afstand. Hvis man klemmer hårdt om en blomsterknop med to fingre, kan man presse en purpurfarvet væske ud. Det er et harpikslignende bitterstof, der kun er opløseligt i alkohol. Denne spiritusopløsning blev først og fremmest brugt som sårlægende middel, men også som middel mod forkølelse, mavepine, malaria, gigt og epilepsi. På grund af den purpurrøde farve, der bliver mere rødbrun ved lagring, sagde man, at planten havde vokset der, hvor Johannes Døberen blev halshugget. Planten havde opsuget hans blod og var derfor ekstra virkningsfuld. Perikons gamle navne knytter sig også til denne legende. Den er tidligere blevet kaldt Blodurt, Johannesurt og Sankt Hans Urt. Nu har Perikon igen fået betydning som lægeplante, men til noget helt andet. Et perikonbaseret produkt kan købes som håndkøbsmedicin mod nedtrykthed og let depression. Som nydelsesmiddel har kryddersnaps med Perikon bevaret sin popularitet. Dertil bruges blomsterknopperne, lige inden de springer ud. Akeleje Akeleje er en populær prydplante på grund af de smukke, nikkende blå eller røde blomster. Bredbladet perikon. (Foto: Lisa Rasmussen) Akeleje. (Foto: Lisa Rasmussen) 8

9 I 1500-tallet blev den dyrket som lægeplante, og den er nævnt i flere af den tids urtebøger som en ædel urt, der bruges af de lærde læger, både indvortes og udvortes. Roden kogt i vin skulle være en fortræffelig drik, der kunne hele indre kvæstelser, helbrede vattersot, gulsot, tarmvrid og koldesyge. Omslag med saften af akelejerod og urt kunne rense og læge sår og bylder samt fordrive hovedpine og ørepine. Saften dryppet i øjnene var et middel mod blindhed (Smid, 1546). I folkemedicinen blev den op gennem tiden brugt mod fistler, hududslæt, gulsot og skørbug, men mistede efterhånden status som lægeplante. I dag har den ingen betydning. Akeleje indeholder blåsyre. lr Matematik i Danmark Matematikkens vilkår i Danmark mellem 1500 og 1700 belyses af adjunkt Malene Marie Bak i en ny bog, som Steno Museets Venner netop har udgivet. Rent fagligt udviklede matematikken i Europa sig meget i perioden Fra at være en kopi af den gamle græske og arabiske matematik udviklede matematikken sig til en selvstændig disciplin, hvor man opfandt nye grene og samtidig delvist brød med de græske traditioner. I bogen redegøres der for, hvordan de nye tiltag kom til Danmark, og i hvilket omfang danske matematikere selv bidrog, blandt andet ved at sammenligne to af datidens dygtigste matematikere Georg Mohr og Rasmus Bartholin. Der redegøres også for undervisningssystemet, herunder forskellige typer skoler, undervisningen og lærerne. Sådan skriver adjunkt Malene Marie Bak i forordet til bogen, hvor hun præsenterer datidens matematikere eller bedre: de mennesker, som dyrkede faget gennem deres faglige interesser, ansættelsesforhold og korte skildringer af deres livsforløb. Hun beskriver ligeledes de forskellige typer mate- matiske lærebøger og viser flere eksempler fra dem. Bogen er boggave til medlemmerne af Steno Museets Venner i 2004, men kan i øvrigt købes ved henvendelse til Steno Museet. kes Malene Marie Bak, Matematik i Danmark , 52 sider, 55 kr. 9

10 Mindre end mikro dicinske forskning udgør en af de vigtigste forudsætninger for samfundets fortsatte udvikling. Men forskningen virker abstrakt og fjern fra de fleste menneskers hverdag. Det er derfor vigtigt at gøre forskningen vedkommende og arbejdet på universiteterne konkret, ikke blot for offentligheden men også for studerende og kolleger. Steno Museets seneste særudstilling har til formål at præsentere aktuel forskning ved Aarhus Universitet. Vores tilværelse er mere afhængig af teknologi og videnskab end nogensinde før. Den naturvidenskabelige og me- Formidling Steno Museet blev den 1. januar 2004 en del af Aarhus Universitet og danner i den forbindelse en naturlig ramme for det, der er blevet kaldt universitetslovens tredje ben, nemlig formidling af aktuel forskning ved universitetet. Med en mindre særud- Som et eksempel på udstillingens formidlingsstil kan nævnes følgende opskrift på, hvordan man laver sin egen nanometer: Du skal bruge: en meterstok, en hobbykniv, en science fiction laser og en fantasisaks. Tag hobbykniven og del din meterstok i tusind lige lange stykker. Hvert stykke er nu 1 millimeter langt. Tag science fiction laseren og skær et af stykkerne i tusind stykker Pas på ikke at ryste på hånden. Hvert stykke er nu en mikrometer langt. Så tager du din fantasisaks og klipper et af dine nye stykker i tusind lige store stykker. Resultatet er, at hvert stykke nu er en nanometer langt. (Tegning: Ebbe Sloth Andersen) 10

11 stilling om nanoteknologi viser Det Naturvidenskabelige Fakultet og Steno Museet vejen. Særudstillingen Mindre end mikro fremtidens nanoverden er et samarbejde mellem Steno Museet og det Interdisciplinære Nano science Center, inano, ved Aarhus Uni versitet. inano blev oprettet i 2002 som et samarbejde mellem fire institutter: Institut for Fysik og Astronomi, Kemisk Institut, Molekylærbiologisk Institut og Biologisk Institut. Forskningen udmærker sig ved tværfaglig forskning inden for nanovidenskab og nanoteknologi baseret på den ekspertise, som de involve- rede institutter hver især besidder. Nanoteknologi Forskning og udvikling inden for nanoteknologi er et af tidens hastigt voksende forskningsområder og samtidig et af satsningsområderne i regeringens nye 16 milliarder kroners Nordsøfond. Nanoteknologien anses internationalt som en hjørnesten i det 21. århundredes økonomiske udvikling og vil komme til at påvirke vores dagligdag på næsten alle niveauer. Store muligheder Som ordet nanos der betyder dværg på græsk antyder, beskæftiger nanoforskning sig med meget små størrelser. Ved at kunne styre nøjagtigt hvor enkelte atomer skal placeres i et materiale, kan nanoteknologien give os en verden af nye muligheder. Mere effektiv sygdomsbekæmpelse, mindre og hurtigere computere, nye og bedre konstruktionsmaterialer, bedre udnyttelse af energien og mindre forurening er noget af det fremtiden vil byde på. Udstillingen, som kan ses på Steno Museet frem til den 1. august, formidler med tekst, tegninger og interaktive opstillinger dette svært forståelige emne på en alment tilgængelig måde. rsl Dobbelt udstillingsåbning Fortsat fra forsiden. opfordrede dekanen for det Naturviden skabelige Fakultet, Erik Meineche Schmidt, til at finde midler til en fortsættelse af dette arbejde med at gøre den aktuelle forskning ved fakultetet tilgængelig og forståelig for folk uden for de gule bygninger. Din teknologiske hverdag Også arkitekten og professoren Peter Broberg fra Lunds Universitet fik lejlighed til at sige et par ord om udstillingen Din teknologiske hverdag, som er baseret på hans farvestrålende og symbol mættede TECHNOLUTION-billeder om menneskets omgang med og afhængighed af den til enhver tid tilgængelige teknologi. Broberg mener, det er utænkeligt at forestille sig menneskeheden uden tekniske hjælpemidler jo mere teknologi, jo mere forøgelse af de menneskelige muligheder. På Steno Museet er udstillingen krydret med en stor skrotbunke af alskens kasserede apparater til stor glæde for de besøgende børn. Efter talerne erklærede dekanen udstillingerne for åbne, og der var mulighed for at få et glas vin og nogle chips af den spiselige slags. ht 11

12 marts Steno Museet juni K A L E N D E R Steno Museet Indtil søndag 1. august 2004 Særudstilling: Din teknologiske hverdag. Særudstilling: Mindre end mikro fremtidens nanoverden. Tirsdag 23. marts kl Møde i Jydsk Medicinhistorisk Selskab: Præsident for Dansk Røde Kors, Freddy Karup Pedersen: Sundhedsarbejdet i Dansk Røde Kors før og nu nationalt og internationalt. Torsdag 25. marts kl Steno Museet fejrer sin 10 års fødselsdag med åbent hus, se omtalen nedenfor. Onsdag 31. marts kl Generalforsamling i Steno Museets Venner. Se nærmere på side 2. Mandag 5. april kl og Fuldmåneaften i planetariet: Påskeharen den vingeløse fugl på stjernehimlen. Stjernemyter om påskeharen v/ planetarieleder Ole J. Knudsen og musik under stjernerne. Tirsdag 4. maj kl Total fuldmåneformørkelsesaften i planetariet: Cantilenakoret synger live til Månen, mens den formørkes, og der fortælles om formørkelser. Denne aften kan man møde op, når man har lyst fra klokken 20 indtil kl. 22. Entréprisen er 60 kr., uanset hvornår man kommer. Tirsdag 11. maj kl Generalforsamling og møde i Jydsk Medicinhistorisk Selskab: Fhv. Overlæge Bent Langfeldt: Lægen og forfatteren Anton Tjekov i 100-året for hans død og museumsinspektør Hanne Teglhus: Nye gamle bøger på Steno Museet. Torsdag 3. juni kl og Fuldmåneaften i planetariet: Venuspassagen det vil vi se den 8. juni. Tirsdag 8. juni kl Morgenarrangement på museet i anledning af Venuspassagen. Ring og hør nærmere om programmet. Steno Museet 10 år Torsdag den 25. marts 2004 kan museet holde sin første runde fødselsdag. Museet markerer dagen ved at holde åbent hus med gratis adgang samt kaffe og kage i hele åbningstiden kl I dagens anledning vil Østjyllands Radio sende sit spørge program Hallo derude direkte fra museet kl Man har således mulighed for at møde op på museet og medbringe mystiske genstande og stille spørgsmål direkte til udsendelsens eksperter, Jan Gruwier Larsen, Naturhistorisk Museum, Jan Kjærgaard, Skov- og Naturstyrelsen, samt Ole J. Knudsen, Steno Museet. 12

Frk. Ovartacis ankomst til Steno Museet

Frk. Ovartacis ankomst til Steno Museet 30 MEDLEMSBLAD FOR STENO MUSEETS VENNER JUNI 2005 Frk. Ovartacis ankomst til Steno Museet Steno Museet gjorde sig ikke de store overvejelser mht. at modtage en gave, da lektor, dr. med. Ursula Friedrich

Læs mere

Kanonåbning af Krudt og Kugler

Kanonåbning af Krudt og Kugler 20 MEDLEMSBLAD FOR STENO MUSEETS VENNER - DECEMBER 2002 Kanonåbning af Krudt og Kugler Med knald og kunstfyrværkeri i kulørte kaskader åbnede Steno Museet sin nyeste særudstilling torsdag aften den 10.

Læs mere

STENOMUSEN 16. 13 Rigtige? Særudstilling om de danske nobelpriser

STENOMUSEN 16. 13 Rigtige? Særudstilling om de danske nobelpriser 16 MEDLEMSBLAD FOR STENO MUSEETS VENNER - DECEMBER 2001 13 Rigtige? Særudstilling om de danske nobelpriser Den 10. december 2001 var det 100 år siden nobelprisen blev uddelt første gang. I den anledning

Læs mere

Nyhedsbrev 16. Tema: Publikum

Nyhedsbrev 16. Tema: Publikum Nyhedsbrev 16 Tema: Publikum Indhold Nyhedsbrev 16 Marts 2007 Tema: Publikum Museumsformidlere i Danmark, MID Indhold Publikum www.museumsformidlere.dk Redaktion: Henrik Sell (ansv.) - sell@nathist.dk

Læs mere

Stamceller & Komplekse tal

Stamceller & Komplekse tal NF SÆSONPROGRAM 13/14 Stamceller & Komplekse tal ANDRE FOREDRAG Sex: Hvad er mening? Medicinalkemi Sprængstoffer WORKSHOPS Laborieweekend STUDIETURE Atomkraftværk Novozymes Ungdommens Naturvidenskabelige

Læs mere

Skolemateriale til udstillingen. Det Aktive UNIVERS

Skolemateriale til udstillingen. Det Aktive UNIVERS Skolemateriale til udstillingen Det Aktive UNIVERS Skolematerialet Skolematerialet til Det Aktive Univers er inddelt i emner, der relaterer sig til zonerne i udstillingen. Til indskolingen (bh-2. klasse)

Læs mere

Grænsennr. 2 april 2008

Grænsennr. 2 april 2008 Grænsennr. 2 april 2008 SPROGDEBAT Advarselslamperne er så småt begyndt at blinke side 4 Overskud på engelsk? side 7 Jeg har flere modersmål side 10 Sprog til tiden side 12 GRÆNSEFORENINGEN for en åben

Læs mere

De, der drog ud AVALANNERIT. - om grønlandske studerende i Danmark

De, der drog ud AVALANNERIT. - om grønlandske studerende i Danmark De, der drog ud AVALANNERIT - om grønlandske studerende i Danmark Jeg trives, hvor jeg bor, men jeg savner mit hjem i det kolde nord (frit efter Natasja) De, der drog ud - AVALANNERIT 1. udgave, 2. oplag,

Læs mere

ny stemme fylder 45 år

ny stemme fylder 45 år ny stemme fylder 45 år 1963 1964 45 ÅR NR. 3 Juni 2008 46. ÅRGANG Medlemsblad for DLFL ny stemme Nr. 3 2008 46. årgang Medlemsbladet»ny stemme«udgives af bestyrelsen for Dansk Landsforening for Laryngectomerede

Læs mere

Sammen OM MENIGHEDSPLEJE. TEMA: Fodvaskningen og vor tid. Nyheder om menighedspleje - på landsplan og lokalt

Sammen OM MENIGHEDSPLEJE. TEMA: Fodvaskningen og vor tid. Nyheder om menighedspleje - på landsplan og lokalt Sammen OM MENIGHEDSPLEJE TEMA: Fodvaskningen og vor tid Nyheder om menighedspleje - på landsplan og lokalt 1MARTS 2000 Valby Tingsted 7 2500 Valby Telefon 36 46 66 66 Telefax 36 30 34 20 E-mail: smp@menighedsplejer.dk

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

INFORMATION I REFLEKSION I INSPIRATION I 1/2015. Modetema skabte debat. side 8. Tema om nærhed:

INFORMATION I REFLEKSION I INSPIRATION I 1/2015. Modetema skabte debat. side 8. Tema om nærhed: INFORMATION I REFLEKSION I INSPIRATION I 1/2015 Modetema skabte debat side 8 Tema om nærhed: Vi skal huske hinanden side 23 Bøgh & Helstrup Tlf. 3811 3835 www.bhbr.dk Bøgh & Helstrup A/S Dronning Olgas

Læs mere

TIDENDE Nr. 4 / 2007. Nyhedsbrev fra Tangoforeningen

TIDENDE Nr. 4 / 2007. Nyhedsbrev fra Tangoforeningen TANGO TIDENDE Nr. 4 / 2007 Nyhedsbrev fra Tangoforeningen Har du noget at berette om tango, så skriv til Tango Tidende. Det kan være en artikel, en rejsebeskrivelse, nogle betragtninger, et godt billede

Læs mere

VHM Nyt. Æblelund i Mosbjerg Af Per V. Nielsen, Skoletjenesten. ...vi har den gode historie!

VHM Nyt. Æblelund i Mosbjerg Af Per V. Nielsen, Skoletjenesten. ...vi har den gode historie! VHM Nyt...vi har den gode historie! Nr. 8 april 2007 Æblelund i Mosbjerg Af Per V. Nielsen, Skoletjenesten I efteråret beskrev vi planerne for etablering af en æblelund i Mosbjerg. Ønsket var at få et

Læs mere

Opgaver til LæseRaketten: Opgaveforslag. side 8. Højtlæsning Elefanten uden ende side 9 Frøen side 10 Reginatu læser højt..

Opgaver til LæseRaketten: Opgaveforslag. side 8. Højtlæsning Elefanten uden ende side 9 Frøen side 10 Reginatu læser højt.. Indhold Del 1: Hele Verden i Skole 2008- hvad? side 1 Hele Verden i Skole 2008- hvorfor? side 2 Hele Verden i Skole 2008- hvordan?. side 3 LæseRaketten side 3 Indsamlingsprojektet En Ny Fremtid side 4

Læs mere

Avedøre kirkeblad. Følg mig. Februar - Maj 2009 Nr. 67. En skilærer i Isaberg i Sverige lærer børnene fra High Noon at stå på ski.

Avedøre kirkeblad. Følg mig. Februar - Maj 2009 Nr. 67. En skilærer i Isaberg i Sverige lærer børnene fra High Noon at stå på ski. Avedøre kirkeblad Følg mig. En skilærer i Isaberg i Sverige lærer børnene fra High Noon at stå på ski. Kirken giver børnene turen som tak for, at de har sunget ved Gud og Spaghetti og spillet drama ved

Læs mere

Jubilæumsskrift. Ribelund 100 år

Jubilæumsskrift. Ribelund 100 år Jubilæumsskrift Ribelund 100 år 100 år og en verden til forskel Ribelund fejrer 100 års fødselsdag et skarpt hjørne, som markerer langt mere end tid, der er gået. Der er først og fremmest et menneskesyn

Læs mere

30. årgang September 2013 Nr. 3

30. årgang September 2013 Nr. 3 ISSN 2245-5957 huntingtons.dk 30. årgang September 2013 Nr. 3 Landsforeningen Huntingtons Sygdom huntingtons.dk nr. 3/13 1 Indhold Formanden har ordet... 3 Positivdagen... 3 Landsindsamlingen 2013... 4-5

Læs mere

Tanker om fremtiden TEMA 4-13

Tanker om fremtiden TEMA 4-13 DepressionsForeningens medlemsblad Nr. 3-2013 Alt for mange venter alt for længe med at søge hjælp Vi skal turde tale om det, der er svært. Eva Secher Mathiasen, formand for Dansk Psykolog Forening s.

Læs mere

BØRNEINDDRAGELSE ER MERE END AT TALE MED BØRN - inspiration til at inddrage børn og unge

BØRNEINDDRAGELSE ER MERE END AT TALE MED BØRN - inspiration til at inddrage børn og unge ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER BØRNEINDDRAGELSE ER MERE END AT TALE MED BØRN - inspiration til at inddrage børn og unge FN s Børnekonvention 1989-2014 ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER INDHOLD 2 FORORD Af Per Larsen,

Læs mere

Nummer 66 18. årgang Januar 2015

Nummer 66 18. årgang Januar 2015 Nummer 66 18. årgang Januar 2015 Arrangement i Seniorklubben, side 8 Vinderslev Skole på Malmhøj, side 26 Dagplejebørn, side 31 Bedsteforældredag i heldagslegestuen, side 31 Spejdernes julemarked, side

Læs mere

Hald Vind. Privat indsamling til udvidelse af Hald Ege Idrætscenter. - Følg indsamlingen på: www.haldegeidraetscenter.dk

Hald Vind. Privat indsamling til udvidelse af Hald Ege Idrætscenter. - Følg indsamlingen på: www.haldegeidraetscenter.dk Hald Vind Privat indsamling til udvidelse af Hald Ege Idrætscenter. - Følg indsamlingen på: www.haldegeidraetscenter.dk NR. 4 32. ÅRGANG DECEMBER 2014 Hald Vind Det selvejende lokalblad Hald Vind udgives

Læs mere

YDEROMRÅDERNES KRISE FEMERN BÆLT NEJ TIL ALT MILLIARDBYGGERI I AARHUS

YDEROMRÅDERNES KRISE FEMERN BÆLT NEJ TIL ALT MILLIARDBYGGERI I AARHUS entreprenøren NR. 1/2015 MARTS YDEROMRÅDERNES KRISE FEMERN BÆLT NEJ TIL ALT MILLIARDBYGGERI I AARHUS 2 Fotograf: Ty Stange Arkitekt: KBP.EU KARRES EN BRANDS & POLYFORM entreprenøren INDHOLD: YDEROMRÅDERNES

Læs mere

Et enkelt regnestykke til indsamlerne

Et enkelt regnestykke til indsamlerne Magasinpost IDNR 12757 Afsender: Kræftens Bekæmpelse I Strandboulevarden 49 I 2100 København Ø Et enkelt regnestykke til indsamlerne Hun er efterhånden en moden dame på 81 år, og årene har gjort hende

Læs mere

Møbelmesteren. Y-stolen Y-stolen fra 1950 er en af Wegners mest kendte. Stolen, der

Møbelmesteren. Y-stolen Y-stolen fra 1950 er en af Wegners mest kendte. Stolen, der KULTUR T E L E F O N : 33 75 75 75. KULTUR-, DEBAT- OG NAVNEREDAKTØR: JESPER BEINOV SOUSCHEF: JESPER EISING DAGENS AVISANSVARLIGE: JESPER EISING B B.DK /KULTUR FA X : 33 75 20 20. K U LT U R @ B E R L

Læs mere

SLØJFEN 35. Få penge! Kunstværker mod kræft. december 2008. Kræftens Bekæmpelse I Blad for frivillige. > Se mere på side 3 til 5.

SLØJFEN 35. Få penge! Kunstværker mod kræft. december 2008. Kræftens Bekæmpelse I Blad for frivillige. > Se mere på side 3 til 5. Kræftens Bekæmpelse I Blad for frivillige SLØJFEN 35 december 2008 Foto: Simon Fønsbo > Se mere på side 3 til 5 Kunstværker mod kræft > Se side 9 Få penge! > Se side 15 FRA LOKALFORENINGSAFDELINGEN BJARNE

Læs mere

MÅRSLET-bladet FEBRUAR 2015 1. Februar 2015. www.maarslet-bladet.dk

MÅRSLET-bladet FEBRUAR 2015 1. Februar 2015. www.maarslet-bladet.dk MÅRSLET-bladet FEBRUAR 2015 1 Februar 2015 www.maarslet-bladet.dk 2 MÅRSLET-bladet FEBRUAR 2015 E-mail Mårslet-bladet Indlaeg@maarslet-bladet.dk www.maarslet-bladet.dk MÅRSLET-Bladet Lokalbladet for foreningerne

Læs mere

praktisk-musiske fag

praktisk-musiske fag Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Glæden ved at SKABE OG FORME om de praktisk-musiske fag i skolen Tekst af Niels Rebsdorf, Karen Sandager og Jørgen Mogensen AKTIVE FORÆLDRE

Læs mere

DET SOCIALE LANDSKAB UNDER FORANDRING side 2. FOKUS PÅ CSR-PARTNERSKABER side 3. SYNLIGHED OG SAMARBEJDE side 4. KOFOEDS SKOLE FYLDER 85 ÅR!

DET SOCIALE LANDSKAB UNDER FORANDRING side 2. FOKUS PÅ CSR-PARTNERSKABER side 3. SYNLIGHED OG SAMARBEJDE side 4. KOFOEDS SKOLE FYLDER 85 ÅR! Marts 2013 DET SOCIALE LANDSKAB UNDER FORANDRING side 2 FOKUS PÅ CSR-PARTNERSKABER side 3 SYNLIGHED OG SAMARBEJDE side 4 KOFOEDS SKOLE FYLDER 85 ÅR! side 9 Det sociale landskab under forandring Det sociale

Læs mere