Dobbelt udstillingsåbning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dobbelt udstillingsåbning"

Transkript

1 25 MEDLEMSBLAD FOR STENO MUSEETS VENNER - MARTS 2004 Dobbelt udstillingsåbning Mandag den 26. januar 2004 åbnede Steno Museet officielt to nye særudstillinger. Særudstillingen Din teknologiske hverdag har siden begyndelsen af december været tilgængelig for besøgende, hvorimod udstillingen Mindre end mikro først kunne ses fra denne åbningsdag. Det er altid dejligt at se de mange inviterede gæster finde vej til museet og sammen Efter den officielle åbning var der rig lejlighed til at studere udstillingen, bl.a. denne model af en cellemembran, som gennemtrænges af proteiner. (Foto: Hanne Teglhus) med medarbejderne glæde sig over, at endnu en udstilling er stablet på benene, en udstilling med et tema, som forhåbentlig bliver til glæde og inspiration for mange, både gamle og nye, besøgende i museet. Velkomst og tak Direktør Kurt Møller Pedersen bød gæsterne velkommen. Herefter blev talerstolen, dvs. museets smukke vindeltrappe, overgivet til videnskabsformidler cand.scient. Rikke Schmidt Larsen, som har været tovholder for begge udstillinger. Rikke takkede både de eksterne faglige eksperter, uden hvis viden projektet ikke ville kunne gennemføres, og det interne personale, som har ydet en stor indsats for at give udstillingerne det æstetiske udtryk, der er nødvendigt, for at gøre dem appetitlige og dermed bedre til at formidle budskabet. Mindre end mikro Professor Flemming Besenbacher fik derefter ordet. Som Videnskabsformidler Rikke Schmidt Larsen takkede de mange, som har hjulpet med at lave udstillingerne. (Foto: Hanne Teglhus) leder af Aarhus Universitets nye inano Center, hvis forskning udstillingen Mindre end mikro er en smagsprøve på, redegjorde han kort for centeret og de mange muligheder, nanoteknologien i fremtiden vil kunne afføde. Besenbacher uddelte mange roser til Rik ke for at have gennemført dette initiativ og Fortsættes side 11.

2 STENOMUSEN udgives af Steno Museets Ven ner. Bladet udkommer 4 gange årligt. Det sendes til foreningens medlemmer, men kan frit hentes af alle i museets foyer. Stof kan sendes til Steno Museet. Redaktion: Knud Erik Sørensen (ansv.) Hans Buhl Aase Roland Jacobsen Layout: Knud Erik Sørensen Tryk: Clemenstrykkeriet, Århus. STENO MUSEET Danmarks Videnskabshistoriske Museum C.F. Møllers Allé 100 Universitetsparken, 8000 Århus C Tlf: , Fax: Web: Åbningstider: tirsdag-fredag kl lørdag-søndag kl mandag lukket Steno Museets Venner indkalder til ordinær generalforsamling onsdag den 31. marts 2004 kl på Steno Museet Dagsorden: 1. Valg af ordstyrer. 2. Formandens beretning. 3. Fremlæggelse af regnskab. 4. Kontingent. 5. Orientering om aktiviteter på Steno Museet. 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer. Den nuværende bestyrelse består af Bjarning Grøn (formand), Hans Buhl (næstformand), Poul Gade (kasserer), Knud Erik Sørensen (redaktør), Palle Tofthøj Nielsen (sekretær). På valg er Hans Buhl og Knud Erik Sørensen. 7. Valg af bestyrelsessuppleanter. Nuværende suppleanter er Christian Brahe Pedersen og John Frentz. 8. Valg af revisor og revisorsuppleant. Nuværende revisor er Ole Knudsen, og revisorsuppleant er Jesper Lützen. 9. Eventuelt. Efter generalforsamlingen vil museumsinspektør Morten Skydsgaard vise rundt i museets medicinhistoriske udstilling. Bestyrelsen 2

3 På mission til Mars I vinterferien sendte Steno Museet publikum på mission til Mars, og flere dage var der over 800 besøgende. Denne feries særarrangement tog udgangspunkt i den astronomiske verdensbegivenhed, at planeten Mars netop i disse måneder udforskes af de såkaldte robotgeologer Spirit og Opportunity. Ved at gå rundt til 11 poster fik de besøgende mulighed for at lære Mars bedre at kende. De blev ført forbi krigsguden Mars, som både har lagt navn til planeten og til årets tredje måned: marts. De hørte om solsystemets højeste bjerg, Olympus Mons, som stikker 24 km ud fra Mars overflade. De fik også en forklaring på, hvorfor det er farligt at svæve rundt i vægtløs tilstand i månedsvis, hvis ikke man træner musklerne og be- laster knogleapparatet med aerobics, som oprindelig var navnet på den motion, astronauter foretog i luften. En montre fremviste jernholdig jord som forklaring på, hvorfor Mars har et rødligt skær på nattehimlen. Gæsterne skulle svare på spørgsmål, og tre besvarelser blev præmieret med et Mars-sæt fra Lego. I planetariet blev vist forestillingen Leg i Rummet om vægtløs leg kan man jonglere på en tur til Mars? Og i vinterferiens anden forestilling Rejse gennem Solsystemet besøgte man de forskellige planeter i vores solsystem og så nærmere på Mars. Desuden bød museet endnu en gang på Leg med eksperimenter. Der var udsolgt til planetarieforestillingerne næsten hver dag, selv om der var indsat ekstra forestillinger til de mange fremmødte. Det betød desværre, at nogle måtte gå forgæves. arj & ms Der var ofte trængsel ved de 11 poster, der omhandlede planeten Mars. (Foto: Hanne Teglhus) 3

4 En oktants sidste rejse Steno Museet modtog i sommeren 2003 en flot, gammel oktant som gave fra Århus Akademi. Den er for tiden udstillet i museets rotunde. Denne oktants kendte historie går tilbage til 1930 erne, hvor den sandsynligvis blev indkøbt af Århus Akademi til brug i undervisningen. Den er dog ikke blevet brugt til dette formål de sidste år, hvorfor den blev givet til museet. Museet sætter pris på denne gave, da oktanten repræsenterer en vigtig metode til navigation på havene gennem et par hundrede år, indtil nyere og mere præcise metoder blev opfundet og taget i brug. Museet havde ikke i forvejen en oktant. Gid den kunne tale Oktanten er lavet længe før 1930 men hvor længe? Hvad ser man på for at finde ud af det? Der er forskellige muligheder, man kan tage i brug, når man vil datere en genstand, der ikke har en overleveret historie eller sammenhæng. Hvordan ender et instrument på museet? Hvor kommer genstandene fra, hvad har de været brugt til og hvor gamle er de? Det er nogle af de spørgsmål, vi prøver at få besvaret, når der bliver indleveret genstande til museet. Steno Museet modtager løbende donationer fra både offentlige institutioner og private givere. Genstande, der skal indgå i museets samlinger, skal have relevans for museets formidling og forskning og emnemæssigt være inden for museets ansvarsområder, som dækker den naturvidenskabelige og den medicinske forskning og udøvelse. Opfylder genstandene disse krav, og er der tilmed knyttet en god historie til dem, får genstandene liv og kan bruges som repræsentanter for gamle dages muligheder og livsformer og dermed bidrage til vores historie. Man kan se på formen og materialet såvel som stempler, mestermærker og eventuelt forhandlermærke. Når det drejer sig om finere instrumenter, er man ofte så heldig, at alle disse afkodningsmuligheder er til stede. Dette er netop tilfældet med museets nye oktant. Oktantens to ben og cirkelbue har en T-formet afstiver i midten. I de ældste oktanter fra slutningen af tallet er overliggeren i T et konveks, men i dette tilfælde er den ret som i de senere oktanter. Dvs. at formen tyder på, at oktanten hører til en yngre form, som sædvanligvis ses efter 1820 erne. Materialet er ibenholt og elfenben. Det er gode og hårde materialer, som dog senere afløses af messing og stål. Dette tyder på, at instrumentet hører til i 1800-tallet. Fremstillet i London Det vigtigste er dog, at oktanten er forsynet med mestermærke. På T-stykkets overligger er indgraveret: Spencer, Browning & Co, London. Firmaet blev grundlagt i 1784 af tre elever af 4

5 Richard Rust, som var instrumentmager i London i anden halvdel af 1700-tallet. De tre nye instrumentmagere markedsførte deres firma under signaturen Spencer, Browning and Rust. Firmaet eksisterede under dette navn indtil 1840, hvor Rust-navnet udgår på grund af dødsfald, og firmaet fortsætter under navnet Spencer, Browning & Co indtil Oktanten må altså være fremstillet i perioden På gradskalaen af elfenben står indgraveret initialerne SBR. Disse initialer er en forkortelse for det omtalte firma, og de blev benyttet næsten helt fra firmaets grundlæggelse og indtil 1882, dvs. længe efter at firmaet ophørte med at eksistere under dette navn. Firmaet fremstillede også måleskalaer, påført disse initialer til andre instrumentmagerfirmaer, og initialerne var derfor en garanti for kvalitet og ægthed, men de bringer os ikke nærmere et fabrikationstidspunkt. Solgt i København Oktanten ligger i sin originale trekantede trækasse med den danske forhandlers mærkat klistret på indersiden af låget. Oktant fremstillet af Spencer, Brow ning & Co ca. 1860, Steno Museet. (Foto: Thorbjørn Kristensen) H.E. Holst forhandlede kronometre og ure i København fra Af vejviseren kan man se, at han flyttede flere gange. Indtil 1863 har han endnu ikke boet på den adresse, der er anført på mærkaten. Museet har endnu ikke haft lejlighed til at se de følgende vejvisere igennem. Da oktanten ifølge signaturen sandsynligvis ikke er fremstillet senere end 1862, tyder det på, at der er gået et par år, inden den er blevet solgt af forhandleren. Hvor har oktanten været? Hvilket skib og hvilke have den efterfølgende har besejlet, ville det være vældig interessant at vide. Men indtil videre må vi nøjes med at glæde os over instrumentet og fantasere os til, at det måske kan have været vidne til slaget ved Helgoland i

6 Visitkort fra 1783, der viser Ri chard Rust med en oktant. I Hemming Andersens Historic Scientific Instruments in Denmark fra 1995 er opregnet de mange oktanter, der stadig er bevaret rundt omkring i Danmark. Deraf fremgår, at kun én anden oktant har præcis det samme mestermærke som oktanten fra Århus Akademi. Hvis nogen læser kan komme med yderligere oplysninger om oktantens skæbne fra fabrikationen til den ender i Århus, eller f.eks. har oplevet den i brug på akademiet, vil museet være meget interesseret i at kunne tilføje denne viden om instrumentet. ht Hvad er en oktant? En oktant er et navigationsinstrument ligesom en sekstant. Den bruges til at måle f.eks. solens eller en stjernes højde på himlen, det vil sige vinklen mellem horisonten og det pågældende himmellegeme. Denne vinkel gør det muligt at beregne, hvilken breddegrad, man befinder sig på. De første mange år blev oktanter fremstillet af ibenholt med indlagt elfenben, deraf kælenavnet kødbenet, og med de bevægelige dele af messing. Oktanten har fået sit navn, fordi dens vinkelbue udgør 1/8 af en cirkel, altså 45. Ved hjælp af to små spejle kan dens måleområde dog fordobles til 90, som er vinklen mellem horisonten og zenit. En oktant kan således måle ethvert synligt himmellegemes højde over horisonten. Oktanter og senere sekstanter var almindeligt brugte instrumenter til navigation fra omkring 1750 til

7 Planetarienyt Et stykke fra Mars Der er kun 29 kendte meteoritter fra Mars verden over, og i februar og marts kan Steno Museet vise en skive af én af dem. Det er Geologisk Museum i København, som har været så venlig at udlåne stykket. Mars bliver af og til ligesom Jorden ramt af en asteroide, og når det sker, dannes der et stort krater. Hvis asteroiden rammer meget skævt ind på overfladen af Mars, eller med en særlig stor kraft, kan sten og støv blive slynget væk fra Mars tyngdefelt og svæve rundt i solsystemet i millioner af år. Her kan de så blive tiltrukket af Jordens tyngdefelt og falde ned på Jorden, hvor man kan være heldig at finde dem. Total fuldmåneformørkelsesaften Den 4. maj er der total måneformørkelse, og denne fuldmåneaften kan man møde op, når man har lyst mellem kl. 20 og 22. Cantilenakoret synger live til Månen, mens den formørkes, og vi fortæller om formørkelser. Programmet for forårets øvrige fuldmåneaftener fremgår af kalenderen side12. Program for resten af 2004 kan hentes i butikken. Venuspassage Vores anden naboplanet Venus er også på programmet i dette forår. En sjælden gang passerer den nemlig hen over solskiven set fra Jorden. Sidst det skete, er så længe siden som i 1882, så derfor har intet nulevende menneske oplevet en Venuspassage. Men tirsdag den 8. juni 2004 bliver der atter mulighed for at opleve det mellem kl og kl dansk sommertid. I den anledning har museet åbent fra kl og giver mulighed for at se passagen gennem kikkerter med solfiltre. En Venuspassage blev første gang observeret i 1639 af englænderen Jeremiah Horrox. Hans landsmand Edmund Halley var den første til at indse, at disse passager kunne bruges til at bestemme afstanden til Solen. Dette blev første gang gennemført ved passagen i 1761 baseret på Halleys forudsigelser. I dag har metoden kun historisk interesse. Venuspassagen er temaet for fuldmåneaftenen den 3. juni. arj & hb 7

8 Museumsgartner Lisa Rasmussen fortæller i denne artikel om et par af havens kendte planter. I april måned begynder de tidligste af havens over 300 lægeplanter at blomstre. I juli kulminerer blomsterfloret, men sommeren igennem kan man gå en tur i haven og nikke genkendende til såkaldte ukrudtsplanter, vilde planter, grøntsager og haveblomster. De har alle det tilfælles, at de har en fortid som lægeplanter. Det gælder f.eks. den vildtvoksende plante, Prikbladet Perikon (Hypericum perforatum) og haveplanten, Akeleje (Aquilegia vulgaris). STENOMUSEN Lægeplanter i museumshaven Prikbladet Perikon Denne plante er en almindelig, flerårig plante, der vokser på tørre områder og står med sine små gule blomster fra juni til september. I 1500-tallet var den en meget værdsat lægeplante, som desuden havde en kraft, der kunne holde onde væsner og djævelskab på afstand. Hvis man klemmer hårdt om en blomsterknop med to fingre, kan man presse en purpurfarvet væske ud. Det er et harpikslignende bitterstof, der kun er opløseligt i alkohol. Denne spiritusopløsning blev først og fremmest brugt som sårlægende middel, men også som middel mod forkølelse, mavepine, malaria, gigt og epilepsi. På grund af den purpurrøde farve, der bliver mere rødbrun ved lagring, sagde man, at planten havde vokset der, hvor Johannes Døberen blev halshugget. Planten havde opsuget hans blod og var derfor ekstra virkningsfuld. Perikons gamle navne knytter sig også til denne legende. Den er tidligere blevet kaldt Blodurt, Johannesurt og Sankt Hans Urt. Nu har Perikon igen fået betydning som lægeplante, men til noget helt andet. Et perikonbaseret produkt kan købes som håndkøbsmedicin mod nedtrykthed og let depression. Som nydelsesmiddel har kryddersnaps med Perikon bevaret sin popularitet. Dertil bruges blomsterknopperne, lige inden de springer ud. Akeleje Akeleje er en populær prydplante på grund af de smukke, nikkende blå eller røde blomster. Bredbladet perikon. (Foto: Lisa Rasmussen) Akeleje. (Foto: Lisa Rasmussen) 8

9 I 1500-tallet blev den dyrket som lægeplante, og den er nævnt i flere af den tids urtebøger som en ædel urt, der bruges af de lærde læger, både indvortes og udvortes. Roden kogt i vin skulle være en fortræffelig drik, der kunne hele indre kvæstelser, helbrede vattersot, gulsot, tarmvrid og koldesyge. Omslag med saften af akelejerod og urt kunne rense og læge sår og bylder samt fordrive hovedpine og ørepine. Saften dryppet i øjnene var et middel mod blindhed (Smid, 1546). I folkemedicinen blev den op gennem tiden brugt mod fistler, hududslæt, gulsot og skørbug, men mistede efterhånden status som lægeplante. I dag har den ingen betydning. Akeleje indeholder blåsyre. lr Matematik i Danmark Matematikkens vilkår i Danmark mellem 1500 og 1700 belyses af adjunkt Malene Marie Bak i en ny bog, som Steno Museets Venner netop har udgivet. Rent fagligt udviklede matematikken i Europa sig meget i perioden Fra at være en kopi af den gamle græske og arabiske matematik udviklede matematikken sig til en selvstændig disciplin, hvor man opfandt nye grene og samtidig delvist brød med de græske traditioner. I bogen redegøres der for, hvordan de nye tiltag kom til Danmark, og i hvilket omfang danske matematikere selv bidrog, blandt andet ved at sammenligne to af datidens dygtigste matematikere Georg Mohr og Rasmus Bartholin. Der redegøres også for undervisningssystemet, herunder forskellige typer skoler, undervisningen og lærerne. Sådan skriver adjunkt Malene Marie Bak i forordet til bogen, hvor hun præsenterer datidens matematikere eller bedre: de mennesker, som dyrkede faget gennem deres faglige interesser, ansættelsesforhold og korte skildringer af deres livsforløb. Hun beskriver ligeledes de forskellige typer mate- matiske lærebøger og viser flere eksempler fra dem. Bogen er boggave til medlemmerne af Steno Museets Venner i 2004, men kan i øvrigt købes ved henvendelse til Steno Museet. kes Malene Marie Bak, Matematik i Danmark , 52 sider, 55 kr. 9

10 Mindre end mikro dicinske forskning udgør en af de vigtigste forudsætninger for samfundets fortsatte udvikling. Men forskningen virker abstrakt og fjern fra de fleste menneskers hverdag. Det er derfor vigtigt at gøre forskningen vedkommende og arbejdet på universiteterne konkret, ikke blot for offentligheden men også for studerende og kolleger. Steno Museets seneste særudstilling har til formål at præsentere aktuel forskning ved Aarhus Universitet. Vores tilværelse er mere afhængig af teknologi og videnskab end nogensinde før. Den naturvidenskabelige og me- Formidling Steno Museet blev den 1. januar 2004 en del af Aarhus Universitet og danner i den forbindelse en naturlig ramme for det, der er blevet kaldt universitetslovens tredje ben, nemlig formidling af aktuel forskning ved universitetet. Med en mindre særud- Som et eksempel på udstillingens formidlingsstil kan nævnes følgende opskrift på, hvordan man laver sin egen nanometer: Du skal bruge: en meterstok, en hobbykniv, en science fiction laser og en fantasisaks. Tag hobbykniven og del din meterstok i tusind lige lange stykker. Hvert stykke er nu 1 millimeter langt. Tag science fiction laseren og skær et af stykkerne i tusind stykker Pas på ikke at ryste på hånden. Hvert stykke er nu en mikrometer langt. Så tager du din fantasisaks og klipper et af dine nye stykker i tusind lige store stykker. Resultatet er, at hvert stykke nu er en nanometer langt. (Tegning: Ebbe Sloth Andersen) 10

11 stilling om nanoteknologi viser Det Naturvidenskabelige Fakultet og Steno Museet vejen. Særudstillingen Mindre end mikro fremtidens nanoverden er et samarbejde mellem Steno Museet og det Interdisciplinære Nano science Center, inano, ved Aarhus Uni versitet. inano blev oprettet i 2002 som et samarbejde mellem fire institutter: Institut for Fysik og Astronomi, Kemisk Institut, Molekylærbiologisk Institut og Biologisk Institut. Forskningen udmærker sig ved tværfaglig forskning inden for nanovidenskab og nanoteknologi baseret på den ekspertise, som de involve- rede institutter hver især besidder. Nanoteknologi Forskning og udvikling inden for nanoteknologi er et af tidens hastigt voksende forskningsområder og samtidig et af satsningsområderne i regeringens nye 16 milliarder kroners Nordsøfond. Nanoteknologien anses internationalt som en hjørnesten i det 21. århundredes økonomiske udvikling og vil komme til at påvirke vores dagligdag på næsten alle niveauer. Store muligheder Som ordet nanos der betyder dværg på græsk antyder, beskæftiger nanoforskning sig med meget små størrelser. Ved at kunne styre nøjagtigt hvor enkelte atomer skal placeres i et materiale, kan nanoteknologien give os en verden af nye muligheder. Mere effektiv sygdomsbekæmpelse, mindre og hurtigere computere, nye og bedre konstruktionsmaterialer, bedre udnyttelse af energien og mindre forurening er noget af det fremtiden vil byde på. Udstillingen, som kan ses på Steno Museet frem til den 1. august, formidler med tekst, tegninger og interaktive opstillinger dette svært forståelige emne på en alment tilgængelig måde. rsl Dobbelt udstillingsåbning Fortsat fra forsiden. opfordrede dekanen for det Naturviden skabelige Fakultet, Erik Meineche Schmidt, til at finde midler til en fortsættelse af dette arbejde med at gøre den aktuelle forskning ved fakultetet tilgængelig og forståelig for folk uden for de gule bygninger. Din teknologiske hverdag Også arkitekten og professoren Peter Broberg fra Lunds Universitet fik lejlighed til at sige et par ord om udstillingen Din teknologiske hverdag, som er baseret på hans farvestrålende og symbol mættede TECHNOLUTION-billeder om menneskets omgang med og afhængighed af den til enhver tid tilgængelige teknologi. Broberg mener, det er utænkeligt at forestille sig menneskeheden uden tekniske hjælpemidler jo mere teknologi, jo mere forøgelse af de menneskelige muligheder. På Steno Museet er udstillingen krydret med en stor skrotbunke af alskens kasserede apparater til stor glæde for de besøgende børn. Efter talerne erklærede dekanen udstillingerne for åbne, og der var mulighed for at få et glas vin og nogle chips af den spiselige slags. ht 11

12 marts Steno Museet juni K A L E N D E R Steno Museet Indtil søndag 1. august 2004 Særudstilling: Din teknologiske hverdag. Særudstilling: Mindre end mikro fremtidens nanoverden. Tirsdag 23. marts kl Møde i Jydsk Medicinhistorisk Selskab: Præsident for Dansk Røde Kors, Freddy Karup Pedersen: Sundhedsarbejdet i Dansk Røde Kors før og nu nationalt og internationalt. Torsdag 25. marts kl Steno Museet fejrer sin 10 års fødselsdag med åbent hus, se omtalen nedenfor. Onsdag 31. marts kl Generalforsamling i Steno Museets Venner. Se nærmere på side 2. Mandag 5. april kl og Fuldmåneaften i planetariet: Påskeharen den vingeløse fugl på stjernehimlen. Stjernemyter om påskeharen v/ planetarieleder Ole J. Knudsen og musik under stjernerne. Tirsdag 4. maj kl Total fuldmåneformørkelsesaften i planetariet: Cantilenakoret synger live til Månen, mens den formørkes, og der fortælles om formørkelser. Denne aften kan man møde op, når man har lyst fra klokken 20 indtil kl. 22. Entréprisen er 60 kr., uanset hvornår man kommer. Tirsdag 11. maj kl Generalforsamling og møde i Jydsk Medicinhistorisk Selskab: Fhv. Overlæge Bent Langfeldt: Lægen og forfatteren Anton Tjekov i 100-året for hans død og museumsinspektør Hanne Teglhus: Nye gamle bøger på Steno Museet. Torsdag 3. juni kl og Fuldmåneaften i planetariet: Venuspassagen det vil vi se den 8. juni. Tirsdag 8. juni kl Morgenarrangement på museet i anledning af Venuspassagen. Ring og hør nærmere om programmet. Steno Museet 10 år Torsdag den 25. marts 2004 kan museet holde sin første runde fødselsdag. Museet markerer dagen ved at holde åbent hus med gratis adgang samt kaffe og kage i hele åbningstiden kl I dagens anledning vil Østjyllands Radio sende sit spørge program Hallo derude direkte fra museet kl Man har således mulighed for at møde op på museet og medbringe mystiske genstande og stille spørgsmål direkte til udsendelsens eksperter, Jan Gruwier Larsen, Naturhistorisk Museum, Jan Kjærgaard, Skov- og Naturstyrelsen, samt Ole J. Knudsen, Steno Museet. 12

Robotterne er løs på Steno Museet

Robotterne er løs på Steno Museet 29 MEDLEMSBLAD FOR STENO MUSEETS VENNER MARTS 2005 Robotterne er løs på Steno Museet Journaliststuderende Lise Soelberg Pe dersen besøgte Steno Museet i vinterferien og fortæller her om sine indtryk. Apparater,

Læs mere

Rosetta missionen på Steno Museet

Rosetta missionen på Steno Museet STENO USEN 63 STENOMUSEN MEDLEMSBLAD FOR STENO MUSEETS VENNER JUNI 2014 Rosetta missionen på Steno Museet Den 20. januar 2014 blev den europæiske kometjæger Rosetta vakt til live 825 millioner km ude i

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 80 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere 1

Læs mere

Program for erhvervspraktik på Science and Technology Uge 44, 2016 Hold D

Program for erhvervspraktik på Science and Technology Uge 44, 2016 Hold D Erhvervs praktik Program for erhvervspraktik på Science and Technology Uge 44, 2016 Hold D MANDAG BIOLOGI 9.00 Registrering i Vandrehallen og derefter møde i holdets stamlokale D2 9.05 9.40 Introduktion

Læs mere

Program for erhvervspraktik på Science and Technology Uge 44, 2016 Hold B

Program for erhvervspraktik på Science and Technology Uge 44, 2016 Hold B Erhvervs praktik Program for erhvervspraktik på Science and Technology Uge 44, 2016 Hold B MANDAG DATALOGI/IT 9.00 9.35 Registrering i Vandrehallen og derefter møde i holdets stamlokale G2 Vi følges herefter

Læs mere

Program for erhvervspraktik på Science and Technology Uge 44, 2015 Hold D

Program for erhvervspraktik på Science and Technology Uge 44, 2015 Hold D Erhvervs praktik Program for erhvervspraktik på Science and Technology Uge 44, 2015 Hold D MANDAG - BIOLOGI 9.00 Registrering i Vandrehallen og derefter møde i holdets stamlokale D2 9.05 9.40 Introduktion

Læs mere

Steno Museet vil i dybden

Steno Museet vil i dybden 15 MEDLEMSBLAD FOR STENO MUSEETS VENNER - OKTOBER 2001 Steno Museet vil i dybden Siden planerne om udbygningen af Steno Museet første gang blev præsenteret i Stenomusen, er de blevet så konkrete, at der

Læs mere

Redigeret af Inge Kaufmann og Søren Rud Keiding

Redigeret af Inge Kaufmann og Søren Rud Keiding Redigeret af Inge Kaufmann og Søren Rud Keiding Aarhus Universitetsforlag Viden om Vand en lærebog om vand alle vegne... Viden om Vand en lærebog om vand alle vegne... Redigeret af Inge Kaufmann og Søren

Læs mere

SMÅNYT. Kalenderen. 36. ÅRGANG NR. 3 Oktober 2014. Registrering I anden halvdel af 2014 mødes vi følgende aftener kl.19.

SMÅNYT. Kalenderen. 36. ÅRGANG NR. 3 Oktober 2014. Registrering I anden halvdel af 2014 mødes vi følgende aftener kl.19. Adresselabels 12 Kalenderen ISSN 1602 9577 1 Den 26. oktober kl. 13.30 Tur til Københavns Rådhus Sted: Foran Københavns Rådhus (Rådhuspladsen) Den 13. november kl. 19.30 Foredrag om Rakkerne Ved Mette

Læs mere

Undskyld vi roder... Steno Museet præsenterer til november en ny og spændende formidlingsaktivitet.

Undskyld vi roder... Steno Museet præsenterer til november en ny og spændende formidlingsaktivitet. 47 MEDLEMSBLAD FOR STENO MUSEETS VENNER SEPTEMBER 2009 Undskyld vi roder... Steno Museet præsenterer til november en ny og spændende formidlingsaktivitet. Hvis man besøger museet i øjeblikket, vil man

Læs mere

KIMING I N G E L I S E W E S T M A N GRATIS BUSTUR TIL

KIMING I N G E L I S E W E S T M A N GRATIS BUSTUR TIL MEDLEMSBLADET KIMING I N G E L I S E W E S T M A N GRATIS BUSTUR TIL MUSEUMSBERG FLENSBURG Kunstmuseet i Tønders særudstilling, Kiming, med værker af Inge Lise Westmann fortsætter til Museumsberg i Flensburg.

Læs mere

instrumenter. Vi viser også nogle af de teknologier, som videnskaben har ført til.

instrumenter. Vi viser også nogle af de teknologier, som videnskaben har ført til. 49 MEDLEMSBLAD FOR STENO MUSEETS VENNER MARTS 2010 Magneter, der husker En af Steno Museets centrale opgaver er at vise videnskabens betydning for vores hverdag. Derfor udstiller vi ikke blot videnskabsmændenes

Læs mere

En fugtig dag på Steno Museet

En fugtig dag på Steno Museet 31 MEDLEMSBLAD FOR STENO MUSEETS VENNER SEPTEMBER 2005 En fugtig dag på Steno Museet Natten var tung af regn og morgenen tæt af dis, selv indendørs stod dagen i vandets tegn. Fredag den 2. september åbnede

Læs mere

Program for erhvervspraktik på Science and Technology Uge 44, 2016 Hold A

Program for erhvervspraktik på Science and Technology Uge 44, 2016 Hold A Erhvervs praktik Program for erhvervspraktik på Science and Technology Uge 44, 2016 Hold A MANDAG BIOINFORMATIK 9.00 9.45 Registrering i Vandrehallen og derefter møde i holdets stamlokale G1 Introduktion

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2014.

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2014. NØDEBO NIMBUS NYT 1. kvartal 2014. I dette nummer: Bestyrelsen Indkaldelse til generalforsamling Regnskab 2013 Budget 2014 Året i billede og tekst af Bente. Kalenderen Formandens side Bestyrelsen: Formand:

Læs mere

Billedet fortæller historier

Billedet fortæller historier Billedet fortæller historier 1. - 5. klassetrin. Billedkunst, dansk og historie H.A. Brendekilde (1857-1942): Udslidt, 1889 Olie på lærred, 207 x 270 cm FOR MEGET LÆNGE siden snart 125 år - malede en ung

Læs mere

MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET

MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET Rigtig godt nytår til alle vore medlemmer. Vi bliver stadig flere. Vi har nu registreret 989 medlemmer, og bestyrelsen håber, at vi når 1000 inden generalforsamlingen onsdag den 21. marts 2012 (se nærmere

Læs mere

Grundejerforeningen Vejlby Strand

Grundejerforeningen Vejlby Strand Grundejerforeningen Vejlby Strand Referat fra foreningens generalforsamling afholdt i Harboøre-Hallen, lørdag, den 9. maj 2009 kl. 10,00. Formanden Jørgen K. Jensen (JKJ) bød velkommen til de fremmødte

Læs mere

Vise-Vers-Nyt. Afs.: VV-Roskilde, Stenlandsvej 16, 4000 Roskilde

Vise-Vers-Nyt. Afs.: VV-Roskilde, Stenlandsvej 16, 4000 Roskilde Medl.nr. IDNr / Par Nr «Navn» «Kontat» «Gade og nr#» «Postnr#» «BY» Afs.: VV-Roskilde, Stenlandsvej 16, 4000 Roskilde Til kalenderen: 07.02.16 kl. 14-16:30 Besøg af Visens Venner i Køge i bibliotekssalen

Læs mere

OPSLAGSTAVLEN. Hver mandag og onsdag kl. 17 30 er der løbetræning fra Marienlyst-centret, hvor der også er mulighed for omklædning og bad.

OPSLAGSTAVLEN. Hver mandag og onsdag kl. 17 30 er der løbetræning fra Marienlyst-centret, hvor der også er mulighed for omklædning og bad. December 2001 2 OPSLAGSTAVLEN Hver mandag og onsdag kl. 17 30 er der løbetræning fra Marienlyst-centret, hvor der også er mulighed for omklædning og bad. Den 25. November kl. 10.00 DGI Løb/Marienlyst Skoven

Læs mere

100 Timers Astronomi

100 Timers Astronomi 45 MEDLEMSBLAD FOR STENO MUSEETS VENNER MARTS 2009 Ole Rømer-Observatoriet er rammen om 100 Timers Astronomi. (Foto: Michael Hejlskov Jacobsen) 100 Timers Astronomi I dagene 2.-6. april 2009 er der åbent

Læs mere

Referat af generalforsamling kl på Blære Skole

Referat af generalforsamling kl på Blære Skole Referat af generalforsamling 20-01-2016 kl. 19.00 på Blære Skole 1. Valg af dirigent: Børge Degn bliver valgt, og konstaterer at generalforsamlingen er lovligt indkaldt. Formandens beretning 2015 Velkommen

Læs mere

Program for erhvervspraktik på Science and Technology Uge 44, 2016 Hold C

Program for erhvervspraktik på Science and Technology Uge 44, 2016 Hold C Erhvervs praktik Program for erhvervspraktik på Science and Technology Uge 44, 2016 Hold C MANDAG FYSIK 9.00 Registrering i Vandrehallen og derefter møde i holdets stamlokale D1 9.00 9.30 Ankomst i Fysisk

Læs mere

Oplev universitetsbyen Lund og dens spændende historie. Good Morning Hotel Lund. Hotellet tilbyder

Oplev universitetsbyen Lund og dens spændende historie. Good Morning Hotel Lund. Hotellet tilbyder Good Morning Hotel Lund Good Morning Lund ligger kun 2,5 kilometer fra Lund centrum - en by med 1000 år gamle aner. Der er mange seværdigheder, restauranter og muligheder for shopping. Med tog tager det

Læs mere

STJERNESKUDDET MEDLEMSBLAD FOR ØSTJYSKE AMATØR ASTRONOMER

STJERNESKUDDET MEDLEMSBLAD FOR ØSTJYSKE AMATØR ASTRONOMER STJERNESKUDDET MEDLEMSBLAD FOR ØSTJYSKE AMATØR ASTRONOMER Februar mødet: foredrag om Sorte Huller ved Ulrik I. Uggerhøj Se mere side 8 Februar 2009 ØSTJYSKE AMATØR ASTRONOMER Ole Rømer Observatoriet Observatorievejen

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 89 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere

Læs mere

Oven over skyerne..! Få alt at vide om rumfart, rumstationer og raketter hér: http://www.geocities.ws/johnny97dk/rumfart/index.htm

Oven over skyerne..! Få alt at vide om rumfart, rumstationer og raketter hér: http://www.geocities.ws/johnny97dk/rumfart/index.htm Oven over skyerne..! Du skal lære mennesker, steder og ting ude i rummet og på jorden hvor du bor Du skal lære om stjernetegnene Du skal lave din egen planet-rap Du skal skrive et brev fra Månen Du skal

Læs mere

ske og anvendelsen af teknologi af teknologi og videnskab.

ske og anvendelsen af teknologi af teknologi og videnskab. 24 MEDLEMSBLAD FOR STENO MUSEETS VENNER - DECEMBER 2003 Teknologien herre eller slave? Udstillingsansvarlig Rikke Schmidt Larsen fortæller her om særudstillingen Din teknologiske hverdag. Rikke Schmidt

Læs mere

Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN. marts 2013. - gratis -

Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN. marts 2013. - gratis - Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN marts 2013 - gratis - Til læserne Redaktionen opfordrer til, at stof til bladet afleveres senest den 22. marts 2013. Det er nødvendigt for os at kende de forskellige indlæg,

Læs mere

Referat fra generalforsamling Onsdag d.16/2 kl. 19.00 på Værftet

Referat fra generalforsamling Onsdag d.16/2 kl. 19.00 på Værftet Referat fra generalforsamling Onsdag d.16/2 kl. 19.00 på Værftet Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning. 3. Uddannelsesudvalgets beretning. 4. Fremlæggelse af regnskab. 5. Behandling af

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Velkommen til Solsystemet!

Velkommen til Solsystemet! Velkommen til Solsystemet! I denne udstillingen vil vi tage dig med på en rejse igennem Solsystemets dannelse, en tur på Mars, og opleve smukke meteoritter og høre om deres imponerende rejse her til jorden.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012 Dagens program: Formanden bød velkommen til de fremmødte. En særlig velkomst til overlæge Peter Kramp, der holdt dagens foredrag samt til

Læs mere

Dansk Musiker Forbund Viborg afd.

Dansk Musiker Forbund Viborg afd. Ordinær Generalforsamling Dansk Musiker Forbund Viborg afd. Torsdag d. 27. februar 2014 kl. 18.00 Hjarbæk Kro Bestyrelsen er vært ved en omgang biksemad og hvad der tilhører. Dagsorden: 1. 2. Velkomst

Læs mere

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 28. JANUAR KL I JÆGERGÅRDEN

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 28. JANUAR KL I JÆGERGÅRDEN REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 28. JANUAR. 2016. KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN Til stede var: Bestyrelsen undtaget Niels Chr. Nielsen der skulle på job. Der var mødt 41 medlemmer op til generalforsamlingen,

Læs mere

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden.

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden. Generalforsamling i SAS løb og motion Onsdag den 10. februar 2010. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Åbning af mødet og godkendelse af indkaldelsen 3. Valg af mødesekretær 4. Beretning 5. Regnskab 6. Fremlæggelse

Læs mere

TJERNESKUDDET. Er det en supernova? EDLEMSBLAD FOR ØSTJYSKE AMATØR ASTRONOMER. December 2006. ØAA-medlemmer ude i det fri.

TJERNESKUDDET. Er det en supernova? EDLEMSBLAD FOR ØSTJYSKE AMATØR ASTRONOMER. December 2006. ØAA-medlemmer ude i det fri. TJERNESKUDDET EDLEMSBLAD FOR ØSTJYSKE AMATØR ASTRONOMER Er det en supernova? ØAA-medlemmer ude i det fri. December 2006 ØSTJYSKE AMATØR ASTRONOMER Ole Rømer Observatoriet Observatorievejen 8000 Århus www.oeaa.dk

Læs mere

Hejnsvig Jagtforening 2014/2015

Hejnsvig Jagtforening 2014/2015 Hejnsvig Jagtforening 2014/2015 Aktivitets program for Hejnsvig Jagtforening Foreningens årlige fællesjagt. Lørdag d. 6/12 2014 har vi vores årlige fællesjagt. Vi starter med morgenkaffe i det gamle klubhus

Læs mere

Nyhedsbrev april 2012

Nyhedsbrev april 2012 Nyhedsbrev april 2012 Så er her atter et nyhedsbrev med stort og småt fra foreningen. Ny folder Klubbens folder havde efterhånden et par år på bagen og teksten var blevet noget uaktuel. Verner har forfattet/udarbejdet

Læs mere

POSTPENSIONISTERNE NÆSTVED PROGRAM Stemningsbilleder fra et par arrangementer i Besøg på samlermuseet Thorsvang samt Jazzeftermiddag

POSTPENSIONISTERNE NÆSTVED PROGRAM Stemningsbilleder fra et par arrangementer i Besøg på samlermuseet Thorsvang samt Jazzeftermiddag POSTPENSIONISTERNE NÆSTVED PROGRAM 2017 Stemningsbilleder fra et par arrangementer i 2016. Besøg på samlermuseet Thorsvang samt Jazzeftermiddag 1 TIRSDAG DEN 10. JANUAR 2017 KL. 13.00 3F s Mødelokale,

Læs mere

Professoren. -udforsker Skoven! Baseret på en (næsten) sand historie. STÆRKT FORKORTET DEMORVERSION (ORIGINALEN ER PÅ 66 SIDER) Særlig tak til:

Professoren. -udforsker Skoven! Baseret på en (næsten) sand historie. STÆRKT FORKORTET DEMORVERSION (ORIGINALEN ER PÅ 66 SIDER) Særlig tak til: 1 Professoren -udforsker Skoven! 2016 af Kim Christensen Baseret på en (næsten) sand historie. STÆRKT FORKORTET DEMORVERSION (ORIGINALEN ER PÅ 66 SIDER) Særlig tak til: Lars. Naturstyrelsen Til minde om

Læs mere

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Medlemsblad for EDR Horsens Afdeling, Gasvej 21, 2. sal, 8700 Horsens Pr. 1/2-2005: Kildegade 8-10, 8700 Horsens 3 Nytårshilsen Indhold 4 Nye lokaler, Kildegade 8-10

Læs mere

Om planterne. Læge-alant. Bumleurt. Glat burre

Om planterne. Læge-alant. Bumleurt. Glat burre Om planterne Læge-alant Planten hører til den gruppe, vi i dag kalder kurvblomstfamilien. Hos denne familie er det, vi opfatter som én blomst, faktisk mange blomster samlet på en skive, i en kurv. Hos

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN med følgende dagsorden:

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

Hej haj! Endelig fik Steno Museet sin haj. Som supplement til særudstillingen

Hej haj! Endelig fik Steno Museet sin haj. Som supplement til særudstillingen S T E N O M U S E N S T E N O M U S E N MEDLEMSBLAD FOR STENO MUSEETS VENNER - MARTS 2001 - NR. 13 Hej haj! Endelig fik Steno Museet sin haj. Som supplement til særudstillingen Mad til Mennesker havde

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM

BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM Peter Hansen: Kai Nielsen modellerer Mads Rasmussen, 1913 UNDERVISNINGSMATERIALE FOR 4.-6. KLASSE MADS RASMUSSEN OG FAABORG MUSEUM I begyndelsen af 1910 fik konservesfabrikant

Læs mere

3. marts 2010. Afdelingsmøde afd. 9, Nørreløkke, Stagehøjvej og Hjulmagervej, Bov

3. marts 2010. Afdelingsmøde afd. 9, Nørreløkke, Stagehøjvej og Hjulmagervej, Bov 1 Dato 8.marts 3. marts 2010 Afdelingsmøde afd. 9, Nørreløkke, Stagehøjvej og Hjulmagervej, Bov Mødet fandt sted på Bov Kro. Fremmødte beboere: 22 beboere Endvidere deltog fra administrationen Jens Chr.

Læs mere

Preben Elle Hansen oplyste, at bestyrelsen foreslog Søren D. Sørensen som dirigent.

Preben Elle Hansen oplyste, at bestyrelsen foreslog Søren D. Sørensen som dirigent. 1 REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I VISENS VENNER I TAASTRUP (VVT) ONSDAG DEN 2. MARTS 2016 KL. 19.00 I STORE SAL I MEDBORGERHUSET, TAASTRUP HOVEDGADE 71, 2630 TAASTRUP. Formand Preben Elle Hansen

Læs mere

Formanden Gunnar Weber bød velkommen til de 39 fremmødte medlemmer, og bestyrelsen foreslog Werner Jensen som dirigent.

Formanden Gunnar Weber bød velkommen til de 39 fremmødte medlemmer, og bestyrelsen foreslog Werner Jensen som dirigent. Referat af generalforsamling mandag den 25. marts 2013 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning. 3. Aflæggelse af det reviderede regnskab. 4. Indkomne forslag. 5. Fastsættelse

Læs mere

Efterløn s & Pensionistklub Skive

Efterløn s & Pensionistklub Skive Efterløn s & Pensionistklub Skive Program 2013 Programmet kan også ses på: http://midt-vestjylland.nnf.dk/seniorer/skive Efterløn s & Pensionistklubben s Bestyrelse Formand Ivan Christiansen 97 54 15 82

Læs mere

NORDJYSK ASTRONOMISK FORENING FOR AMATØRER. Formandsberetning 2014 Årets gang i NAFA: Vi er nu 81 medlemmer i NAFA. Sidste år 88 medlemmer

NORDJYSK ASTRONOMISK FORENING FOR AMATØRER. Formandsberetning 2014 Årets gang i NAFA: Vi er nu 81 medlemmer i NAFA. Sidste år 88 medlemmer Formandsberetning 2014 Årets gang i NAFA: Vi er nu 81 medlemmer i NAFA. Sidste år 88 medlemmer Tirsdag d. 7. januar: Medlemsmøde i Observatoriet EXOPLANETER. v. lektor Hans Kjeldsen, Institut for Fysik

Læs mere

Mellem stjerner og planeter

Mellem stjerner og planeter Mellem stjerner og planeter Et undervisningsmateriale for folkeskolens 4. til 7. klassetrin om Tycho Brahes målinger af stjernepositioner Titelbladet fra Tycho Brahes bog De Nova Stella, udgivet i 1573.

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale Tir 5. Maj Loppemarked sælg selv

Læs mere

August - September 2013

August - September 2013 August - September 2013 Forhaven på Lyngparken har fået en ansigtsløftning Aktiviteter på Lyngparken i August måned Onsdag, den 7. Sang kl. 10.00 kl. 13.30 Torsdag, den 8. kl. 10.10 Gudstjeneste ved Morten

Læs mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Oversigt over arrangementer i resten af 2015 mm. Torsdag den 25. juni 2015 tur til Vestkysten Den 13. 20 august 2015. Tur til Skotland Fredag den 2. oktober 2015.

Læs mere

Nyt fra Kalundborg Turistforening Februar 2014

Nyt fra Kalundborg Turistforening Februar 2014 Nyt fra Kalundborg Turistforening Februar 2014 Indkaldelse til generalforsamling i Kalundborg Turistforening tirsdag den 25. marts 2014 kl. 17.30 på Kalundborg Vandrerhjem Stadion Allé 5 4400 Kalundborg

Læs mere

NYHEDSARKIV 2003. Ny formand. 7 sølvårer uddelt. Æresmedlem. Godt kammeratskab. Generalforsamling. Så er vi blevet en madklub!!!!

NYHEDSARKIV 2003. Ny formand. 7 sølvårer uddelt. Æresmedlem. Godt kammeratskab. Generalforsamling. Så er vi blevet en madklub!!!! Ny formand NYHEDSARKIV 2003 På generalforsamligen fik Middelfart Roklub ny formand. Flemming Buhl Rasmussen blev valgt til formand efter Bjarne Jacobsen som havde været formand i 11 år. Mange tak til Bjarne

Læs mere

Sct. Hans erne. Spar portoen og betal kontingent til formanden Windelsvej 82, eller til kassereren Bøgebjergvej 37.

Sct. Hans erne. Spar portoen og betal kontingent til formanden Windelsvej 82, eller til kassereren Bøgebjergvej 37. Maj 2000 2 Sct. Hans erne Opslags tavlen Hver mandag og onsdag kl. 17 30 er der løbetræning fra Marienlyst-centret, hvor der også er mulighed for omklædning og bad. 12. maj kl. 19.00 Klubfest, Skoletorvet

Læs mere

DAI REGION HOVEDSTADEN. Referat fra. Årsmøde (Generalforsamling)

DAI REGION HOVEDSTADEN. Referat fra. Årsmøde (Generalforsamling) DAI REGION HOVEDSTADEN Referat fra Årsmøde (Generalforsamling) 25. marts 2014 1 DAI Region Hovedstadens regionsmøde, tirsdag den 25.3.2014. Til stede: 10 stemmeberettigede og 11 gæster. Dagsorden 1. Valg

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 1. 2011 (1. januar - 30. april) KOMMENDE ARRANGEMENTER FASTELAVNSFEST TØSEFEST GENERALFORSAMLING VIRKSOMHEDSBESØG VANDHULSDAG SANKT HANS LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Vi har taget hul

Læs mere

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand:

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand: VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk Nr. 4 Juni 2015 Formand: Ernst B. Larsen, Eskebækparken 62, 2.tv, 8660 Skanderborg Tlf. 86 51 00

Læs mere

DYKKEHISTORISK SELSKAB

DYKKEHISTORISK SELSKAB DYKKEHISTORISK SELSKAB Oplæg til strukturering af selskabet Selskabet har nu eksisteret i 14 år. Opgaver der løses af selskabet i relation til selskabets formål er primært: Afdækning af den danske dykkehistorie.

Læs mere

PRESSEMEDDELELSE. Foredrag om Fruentimmere og Folkehold

PRESSEMEDDELELSE. Foredrag om Fruentimmere og Folkehold PRESSEMEDDELELSE Foredrag om Fruentimmere og Folkehold Med efterårets foredragsrække stiller Gammel Estrup Herregårdsmuseet skarpt på fortidens Fruentimmere og Folkehold. Foredragsrækken indledes med en

Læs mere

Referat af generalforsamling i kunstforeningen Skråningen mandag den 5. oktober 2015

Referat af generalforsamling i kunstforeningen Skråningen mandag den 5. oktober 2015 SKRÅNINGEN Referat af generalforsamling i kunstforeningen Skråningen mandag den 5. oktober 2015 Der deltog 72 medlemmer i generalforsamlingen og 67 i spisningen. Inden generalforsamlingen fortalte Berit

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2010

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2010 NØDEBO NIMBUS NYT 1. kvartal 2010 Nødebo Nimbus Klub Nødebo Nimbus Klub er en af de gamle lokalklubber for Nimbus i Danmark, startet i 1976 som en gruppe af MC-ejere med interesse for den dansk producerede

Læs mere

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl.

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. No. 1½ 2009 Medlemsblad for Damptromleklubben Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. 12 00 Damptromleklubben Bent Delfs "Truelskærgård" Næsbygade 2, Næsby-Orø

Læs mere

FAKTOR 29. Sommeravis 2013 HUSK HUSK HUSK. Du kan finde vores husavis på adressen: www.fredericiah.dk

FAKTOR 29. Sommeravis 2013 HUSK HUSK HUSK. Du kan finde vores husavis på adressen: www.fredericiah.dk FAKTOR 29 Side 1 FAKTOR 29 Sommeravis 2013 HUSK HUSK HUSK Du kan finde vores husavis på adressen: www.fredericiah.dk Side 2 FAKTOR 29 RART AT VIDE OM AKTIVITETSHUSET: Åbningstider i værestedet: Tirsdag

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 1 OKT 2007 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

Hvad sker der når computeren flytter væk fra skrivebordet? Hvorfor er kvantecomputeren fremtidens supercomputer?

Hvad sker der når computeren flytter væk fra skrivebordet? Hvorfor er kvantecomputeren fremtidens supercomputer? Hvad sker der når computeren flytter væk fra skrivebordet? På mange måder er den informations-teknologiske "Jens Vejmand" ("hvem sidder der bag skærmen...") en saga blot. Teknologien flytter væk fra skrivebordet

Læs mere

Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013. DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012

Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013. DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012 Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013 DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012 Billede taget og udlånt af Sejlfoto.dk Besøg Dansk Accent Klub på internettet www.accent26.dk

Læs mere

På Generalforsamling 2014 blev det nævnt, at tiden nærmede sig, hvor det akkumulerede beløbstal for indbetaling af kontingent ville passere 1 million

På Generalforsamling 2014 blev det nævnt, at tiden nærmede sig, hvor det akkumulerede beløbstal for indbetaling af kontingent ville passere 1 million MEDLEMSBLADET På Generalforsamling 2014 blev det nævnt, at tiden nærmede sig, hvor det akkumulerede beløbstal for indbetaling af kontingent ville passere 1 million kroner. Derfor var det et ønske fra foreningens

Læs mere

Lysglimt Himmelev gl Præstegård

Lysglimt Himmelev gl Præstegård Lysglimt Himmelev gl Præstegård 10. årgang nr. 56 maj juni 2013 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Susan Salomonsen, Aktivitetsmedarbejder Avisen udkommer

Læs mere

Nytårstraveturen. I år blev vi sendt op forbi området hvor bygningen af det nye museum

Nytårstraveturen. I år blev vi sendt op forbi området hvor bygningen af det nye museum LØBESEDLEN BMI Motion Januar 2011 Nytårstraveturen Den 31. december kl. 12 er endnu et tidspunkt der for rigtig mange BMI-motionister står fast indgraveret i kalenderen. Her foretages den årlige travetur

Læs mere

Referat fra grundejerforeningen Birkely s ordinære generalforsamling, torsdag den 29. marts 2007, i selskabslokalet, Herlufsholmvej 24, 2720 Vanløse.

Referat fra grundejerforeningen Birkely s ordinære generalforsamling, torsdag den 29. marts 2007, i selskabslokalet, Herlufsholmvej 24, 2720 Vanløse. Referat fra grundejerforeningen Birkely s ordinære generalforsamling, torsdag den 29. marts 2007, i selskabslokalet, Herlufsholmvej 24, 2720 Vanløse. Stemmeberettigede: 25 incl. 1 fuldmagt. Dagsorden i

Læs mere

Klubblad for Horsens Dykkerklub Side 1. Nr: 1, 2015 23. Årgang. www.horsensdykkerklub.dk

Klubblad for Horsens Dykkerklub Side 1. Nr: 1, 2015 23. Årgang. www.horsensdykkerklub.dk Klubblad for Horsens Dykkerklub Side 1 Klubblad Nr: 1, 2015 23. Årgang Dyk sikkert Dyk organiseret www.horsensdykkerklub.dk I dette nummer: Bestyrelse:... 1 Kontaktpersoner i klubbens udvalg:... 1 Kære

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

PRESSEMEDDELELSE. Jul i Skovarbejderhuset

PRESSEMEDDELELSE. Jul i Skovarbejderhuset PRESSEMEDDELELSE Jul i Skovarbejderhuset Der er julestemning i det lille Skovarbejderhus i Lunden ved Gammel Estrup i hele december måned. I adventsweekenden d. 11.-13. december bliver huset beboet af

Læs mere

Emner. Gå-hjem møder. Eksempler på gå-hjem møde arrangementer. 1 Vinklernes alsidighed med passer, ur og GPS... 2

Emner. Gå-hjem møder. Eksempler på gå-hjem møde arrangementer. 1 Vinklernes alsidighed med passer, ur og GPS... 2 Gå-hjem møder Eksempler på gå-hjem møde arrangementer Emner 20. juli 2012 Ref MH Direkte 4522291291 mh@dfm.dtu.dk 1 Vinklernes alsidighed med passer, ur og GPS... 2 2 Fra målestok til mikroskop: En historisk

Læs mere

Hus- og Grundejerforeningen Lystrup Strand

Hus- og Grundejerforeningen Lystrup Strand Hus- og Grundejerforeningen Lystrup Strand Referat fra ordinær generalforsamling, lørdag 11. juni 2016 1. VALG AF DIRIGENT Formanden Arne Munk bød velkommen til årets generalforsamling i Amerikanerhuset,

Læs mere

Strofen. V e n n e r. V ise n s. s ø. Marts 2015

Strofen. V e n n e r. V ise n s. s ø. Marts 2015 V ise n s F u V e n n e r r e s ø 57 Marts 2015 Strofen Efter ønske fra bestyrelsen er dette blad mindre. Yderligere information må findes på hjemmesiden. Redaktøren Deadline Materiale til næste blad skal

Læs mere

Program for erhvervspraktik på Science and Technology Uge 44, 2015 Hold A

Program for erhvervspraktik på Science and Technology Uge 44, 2015 Hold A Erhvervs praktik Program for erhvervspraktik på Science and Technology Uge 44, 2015 Hold A MANDAG GEOLOGI/GEOSCIENCE 9.00 9.45 Registrering i Vandrehallen og derefter møde i holdets stamlokale G1 Forelæsning:

Læs mere

Kære generalforsamlingsdeltagere: Jeg vil gerne, som formand for bestyrelsen, byde jer alle sammen velkommen til den 100. generalforsamling i Hvalsø Brugsforening. 100-års jubilæum. Som sagde i min velkomst

Læs mere

OBS: Der er ingen dans tirsdag den 8. marts.

OBS: Der er ingen dans tirsdag den 8. marts. www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2016 Nr. 1 29. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Cykel- og ganghold side 2 Referat fra generalforsamling side 3 Bestyrelse og udvalg side 4 Sæsonprogram

Læs mere

Fredag i uge seks stod der fastelavn på programmet. Ved morgensamlingen hørte vi om fastelavn i et

Fredag i uge seks stod der fastelavn på programmet. Ved morgensamlingen hørte vi om fastelavn i et Nyhedsbrev uge 8-2013 Side 1 Besøg fra Skive Kaserne Side 4 Diverse INFO Side 2 Nyt fra Bestyrelsen Side 6 Kalender, kontakt mm. Side 3 Børnehaven Besøg fra Skive kaserne i børnehave og skole Fredag i

Læs mere

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang Februar Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang 2015 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.:2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere

Nyhedsbrev Marts 2014

Nyhedsbrev Marts 2014 Kastellets Venner & Historiske Samling Gl. Hovedvagt Kastellet 1 2100 København Nyhedsbrev Marts 2014 V. 1 06-03-2014 Kære medlemmer! Vi er nu gået ind i 2014, 350 året for Kastellets ibrugtagning den

Læs mere

Forside til beskrivelse af projekt til DM i Naturfag. Bellahøj Skole. Tværfagligt

Forside til beskrivelse af projekt til DM i Naturfag. Bellahøj Skole. Tværfagligt Forside til beskrivelse af projekt til DM i Naturfag Deltagers navn: Carsten Andersen Skole: Bellahøj Skole Klassetrin: 4.-6. kl. Fag: Tværfagligt Titel på projekt: Børn af Galileo Antal sider: 6 inkl.

Læs mere

Jydsk Naturhistorisk Forening. Naturkalender 2015

Jydsk Naturhistorisk Forening. Naturkalender 2015 Jydsk Naturhistorisk Forening Naturkalender 2015 Vi arbejder for gode og spændende oplevelser i naturen - året rundt Jydsk Naturhistorisk Forening er en sammenslutning af de to tidligere foreninger Jydsk

Læs mere

Samarbejde om indsamling

Samarbejde om indsamling 56 MEDLEMSBLAD FOR STENO MUSEETS VENNER FEBRUAR 2012 Samarbejde om indsamling Steno Museet har for nyligt indsamlet gammelt fysik apparatur fra det nu nedlagte Skårup Seminarium på Sydfyn. Museer samler

Læs mere

august 2011 FANDANGO-NYT Folkedanserforeningen FANDANGO Horsens

august 2011 FANDANGO-NYT Folkedanserforeningen FANDANGO Horsens august 2011 FANDANGO-NYT Folkedanserforeningen FANDANGO Horsens Bestyrelsen Formand: Næstformand: Hanne Skjødt Peter Rabjerg Brådhusvej 7 Gedhøjen 7, Hatting 86 55 15 70 75 65 36 16 skjoedt@pc.dk peter@rabjerg.eu

Læs mere

Generalforsamlingsreferat

Generalforsamlingsreferat Generalforsamlingsreferat The Danish Society for Biomedical Engineering Affiliate to: International Federation for Medical and Biological Engineering (IFMBE) and European Alliance for Medical and Biological

Læs mere

MEDLEMSBLADET. CCcCC HANS J. WEGNER ET NORDISK DESIGNIKON FRA TØNDER

MEDLEMSBLADET. CCcCC HANS J. WEGNER ET NORDISK DESIGNIKON FRA TØNDER MEDLEMSBLADET CCcCC HANS J. WEGNER ET NORDISK DESIGNIKON FRA TØNDER HUSK DET ÅRLIGE KONTINGENT C HVAD GÅR PENGENE TIL? Gennem dit medlemskab af foreningen Venner af Kunstmuseet i Tønder medvirker du for

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag den 22. marts 2006 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag den 22. marts 2006 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag den 22. marts 2006 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

file:///c:/documents and Settings/Venø/Dokumenter/Ilskov.net/nyheder...

file:///c:/documents and Settings/Venø/Dokumenter/Ilskov.net/nyheder... 1 af 10 24-07-2011 16:55 For første gang i mange år blev der igen afholdt Sct. Hans fest i Ilskov. Borgerforeningen og Ilskov FDF havde indbudt store som små til at møde op ved FDF Hytten & den nye sø

Læs mere

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 1. Information om medlemsweekend år 2010 Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 Så nærmer sig tiden som mange af os har glædet os til et helt år hvor vi skal mødes igen

Læs mere

Referat generalforsamling i Dansk Sportsklatreforbund

Referat generalforsamling i Dansk Sportsklatreforbund Referat generalforsamling i Dansk Sportsklatreforbund Generalforsamling blev afholdt i DGI-Huset i Aarhus d.13 marts 2005. Den skriftlige indkaldelse til klubberne blev udsendt 4/2. Dagsorden: 1. Valg

Læs mere

Kirke Hyllinge Antennelaug DK 4070 Kirke Hyllinge

Kirke Hyllinge Antennelaug DK 4070 Kirke Hyllinge Referat fra ordinær generalforsamling Torsdag den 27. marts 2008 kl. 19.00 i Karleby Forsamlingshus, Karlebyvej 177, Store Karleby, 4070 Kirke Hyllinge. Antal fremmødte: 51 medlemmer, 6 bestyrelsesmedlemmer,

Læs mere

Ny skolegård efter påskeferien.

Ny skolegård efter påskeferien. FORDYBELSESUGE PÅ HELLIG KORS SKOLE 29. MATS 2. APRIL 2004 Ny skolegård efter påskeferien. Vi var ned i skolegården og der fortalte håndværkerne os at de bliver færdige om ti dage. De laver den nye skolegård

Læs mere