Multifunktionel termostatisk cirkulationsventil MTCV

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Multifunktionel termostatisk cirkulationsventil MTCV"

Transkript

1 Multifunktionel termostatisk cirkulationsventil MTCV Introduktion Fig. 1 Basisversion - A Fig. * Selvvirkende version med modul til desinfektionsfunktion - B * termometer er ekstraudstyr Fig. 3 Version med elektrisk styret desinfektionsproces - C MTCV er en multifunktionel termostatisk indreguleringsventil til brugsvandsanlæg med cirkulation. MTCV skaber en termisk balance i brugsvandsinstallationer ved at opretholde konstant temperatur i systemet og således begrænse flowet i cirkulationsrørene til det nødvendige minimum. Samtidigt kan MTCV sørge for en desinfektionsproces ved hjælp af funktioner: Et selvvirkende modul med termoelement (Fig. ). En elektronisk regulator med termoaktuator TWA og temperaturfølere PT1000 (Fig. 3). Hovedfunktioner for MTCV Termostatisk regulering af brugsvandssystemer inden for temperaturområdet C - version A. Selvvirkende termisk desinfektion ved temperaturer over 68 C med sikkerhedsbeskyttelse af systemet for at forhindre, at temperaturen stiger til over 75 C (automatisk nedlukning af cirkulationsflow) - version B. Automatisk desinfektionsproces, elektronisk styret med mulighed for programmering af desinfektionens temperatur og varighed - version C. Automatisk skylning af systemet ved midlertidigt at sænke temperaturindstillingen for at åbne MTCV ventilen for maksimalt flow. Mulighed for temperaturmåling. Forhindring af uautoriseret ændring. Konstant måling og monitorering af temperatur - version C. Afspærringsfunktion for cirkulationsstigrør ved hjælp af ekstra fittings med indbygget kugleventil. Modulær opgradering af MTCV ventilen i drift, under tryk. Service - ved behov kan det kalibrerede termoelement udskiftes. SMT/SI VD.57.Y6.01 Danfoss 08/013 1

2 Funktion Når vandtemperaturen falder til under den indstillede værdi, vil termoelementet åbne ventilen og muliggøre større flow i cirkulationsrøret. Ventilen er i ligevægtstilstand (nominelt flow = beregnet flow), når vandtemperaturen har nået den værdi, der er indstillet på ventilen. MTCV reguleringskarakteristikken er vist i Fig. 13, version 1-A. Når vandtemperaturen er 5 C højere end den indstillede værdi, stopper flowet gennem ventilen. Fig. 4 MTCV basisversion - A MTCV - er en termostatisk selvvirkende, proportional ventil. Et termoelement (Fig. 6 elem. 4) er placeret i ventilkeglen (Fig. 6 elem. 3) og reagerer på temperaturændringer. Når vandtemperaturen stiger til over den indstillede værdi, udvider termoelementet sig, og ventilkeglen flyttes i retning af ventilsædet og begrænser således cirkulationsflowet. En specialpakning ved termoelementet beskytter det mod direkte kontakt med vandet, hvilket forlænger termoelementets levetid og samtidig sikrer en nøjagtig regulering. En sikkerhedsfjeder (Fig. 6 elem. 6) beskytter termoelementet mod at blive beskadiget, når vandtemperaturen overstiger den indstillede værdi. Fig. 5 Eksempel på MTCV / basisversion / anvendt i brugsvandssystem Konstruktion 1. Ventilhus. Fjeder 3. Kegle 4. Termoelement 5. O-ring 6. Sikkerhedsfjeder 7. Indstillingsring 8. Indstillingsknap 9. Prop til dækning af indstilling 10. Desinfektionselementets kegle 11. Sikkerhedsfjeder 1. Termometerprop 13. Desinfektionselementets prop Fig. 6 Konstruktion - basisversion - A VD.57.Y6.01 Danfoss 08/013 SMT/SI

3 Funktion Det monterede desinfektionselement åbner automatisk en bypass på Kv min = 0,15 m 3 /t, som giver flow for desinfektionen. I version A af MTCV er denne bypass altid lukket for at undgå udskillelse af snavs og kalcium. MTCV kan således selv efter at have fungeret i A versionen i lang tid opgraderes med desinfektionselement uden risiko for blokering af bypasset. Fig. 7 MTCV selvvirkende version med termisk desinfektionsfunktion - B * termometer er ekstraudstyr MTCV standardversion - A kan let og hurtigt opgraderes til at have termisk desinfektionsfunktion mod legionellabakterien i brugsvandssystemer. Efter afmontering af proppen for desinfektionselementet (Fig. 6 elem. 13)-(dette kan gøres under drift, under tryk) kan det termiske desinfektionselement monteres (Fig. 9 elem. 17). Desinfektionselementet vil styre flowet i overensstemmelse med sine reguleringskarakteristikker (Fig. 13-version B-1) og således udføre en termisk desinfektion af brugsvandssystemet. Reguleringselementet i basisversion A arbejder i temperaturområdet C. Når temperaturen for brugsvandet stiger til over 65 C, starter desinfektionsprocessen - hvilket betyder, at flowet gennem hovedsædet på MTCV ventilen stopper, og bypasset åbner for desinfektionsflowet. Reguleringsfunktionen udføres nu af desinfektionselementet, som åbner bypasset, når temperaturen er over 65 C. Desinfektionsprocessen udføres, indtil der nås en temperatur på 70 C. Når brugsvandstemperaturen stiger yderligere, reduceres flowet gennem desinfektionsbypasset (processen med termisk regulering af systemet under desinfektion), og når temperaturen når 75 C, stopper flowet. Dette sker for at beskytte brugsvandssystemet mod korrosion og aflejring af kalcium samt for at mindske risikoen for skoldning. Som ekstraudstyr kan der i både version A og B monteres et termometer til måling og regulering af temperaturen på det cirkulerende brugsvand. Fig. 8 Plan over brugsvandssystem med cirkulation - selvvirkende version. SMT/SI VD.57.Y6.01 Danfoss 08/013 3

4 Konstruktion 1-13 Som beskrevet i Fig Bypass for desinfektion 15 Termometer 16 Kobberpakning 17 Desinfektionselement Fig. 9 Selvvirkende version - B* * termometer er ekstraudstyr Funktion Fig. 10 Version med elektronisk reguleret desinfektionsproces - C MTCV version A og B kan opgraderes med en elektronisk reguleret desinfektionsproces (version C). Efter fjernelse af desinfektionsproppen (Fig. 6 elem. 13) kan adapteren monteres (Fig. 1 elem. 1), og termoaktuatoren TWA kan monteres. En temperaturføler PT 1000 skal monteres i termometerhovedet (Fig. 1 elem. 19). Termoaktuator og føler er forbundet til den elektroniske regulator CCR-, som giver en effektiv og velfungerende desinfektionsproces i hvert stigrør. Hovedreguleringelementet arbejder inden for temperaturområdet C. Når desinfektionsprocessen/termovandbehandlingen starter, regulerer CCR- flowet gennem MTCV ved hjælp af termoaktuatorer TWA. Fordelene ved en elektronisk reguleret desinfektionsproces med CCR- er: Der gives fuld kontrol over desinfektionsprocessen i hvert enkelt stigrør. Der opnås optimering af den totale desinfektionstid. Der er optimale valgmuligheder for temperaturen for desinfektionen. Der er optimale valgmuligheder for varigheden af desinfektionen. Der opnås online måling og monitorering af vandtemperaturen i hvert enkelt stigrør. Der gives mulighed for tilslutning til regulatoren i varmeunderstation eller kedelrum (dvs. Danfoss ECL) eller til et BMS (RS-485). B A Fig. 11 A) Indirekte varmetilslutning til parallelt system for brugsvandsproduktion - uafhængigt CCR- system B) Indirekte varmetilslutning til parallelt system for brugsvandsproduktion - afhængigt CCR- system 4 VD.57.Y6.01 Danfoss 08/013 SMT/SI

5 Konstruktion 1-13 Som beskrevet i Fig Bypass; (position lukket) 19 Temperaturføler PT Kobberpakning 1 Adapter for tilslutning til termoaktuator TWA Fig. 1 Version med elektronisk reguleret desinfektionsproces - C Tekniske data Max. driftstryk...10 bar Prøvetryk...16 bar Max. flowtemperatur C k VS ved 0 C: - DN0...1,8 m3/t - DN15...1,5 m3/t Hysterese...1,5 K Vandberørte materialer: Ventilhus...Rg 5 Fjederhus etc...dzr kobberlegering O-ringe... EPDM Fjederkegler...Rustfrit stål Bestilling Ventil - basisversion A DN 15 DN 0 Varenr. 003Z Z050 Tilbehør og reservedele Tilbehør Bemærkninger Varenr. Termostatisk desinfektionselement - B DN 15/DN 0 003Z101 G ½ Rp ½ 003Z107 Fittings med kuglelukkeventil (til 5 mm unbrakonøgle), DN 15 G ¾ Rp ¾ 003Z108 Termometer med adapter DN 15/DN 0 003Z103 Sokkel til ESMB PT1000 DN 15/DN 0 003Z104 Adapter til termoaktuator DN 15/DN 0 003Z10 CCR regulering se også kabinet VD.57.U Z3850 Temperaturføler ESMB universal Temperaturføler ESMC kontakt Fittings til lodning, kobber 15 mm Fittings til lodning, kobber 18 mm Fittings til Pexrør 15 mm Fittings til Pexrør 18 mm* Fittings til lodning, kobber mm Fittings til lodning, kobber 8 mm Fittings til Pexrør mm* Termoaktuator TWA-NC, 30 V Termoaktuator TWA-NC, 4 V se også kabinet VD.57.U3.0 DN 15 int. R 1/ * kun Pex DN 18 DN 0 int. R 3/4 * kun Pex DN se også kabinet VD.57.U B N Z Z Z Z Z Z Z H H3110 SMT/SI VD.57.Y6.01 Danfoss 08/013 5

6 Reguleringskarakteristikker forudindstilling 50 C basis desinfektion flow K vs version B version C K vdis version A K vmin temperatur C Fig. 13 Reguleringskarakteristikker for MTCV Basisversion A Version B: Kv min = 0,15 m 3 /t - min. flow gennem bypasset, når hovedreguleringselementet er lukket. *Kv dis = 0,60 m 3 /t for DN 0, *Kv dis = 0,50 m 3 /t for DN 15 - max. flow for desinfektionsproces ved en temperatur på 70 C. Version C: *Kv dis = 0,60 m 3 /t for DN 0 og DN 15 - flow gennem MTCV, når desinfektionselementet er helt åbent (regulering ved termoaktuator TWA-NC). * Kv dis - Kv under desinfektionsprocessen Hovedfunktionsindstilling 1 Indstillingsring Ring med et referencepunkt Plastdæksel - beskyttelse mod uautoriseret ændring 4 Hul til skruetrækker 5 Temperaturindstillingsskrue -,5 mm unbrakonøgle 6 Indikatorpil til indstilling af temperatur 5 6 Fig. 14 MTCV indstilling af temperaturen Temperaturområde: C MTCV s fabriksindstilling 50 C Temperaturindstilling kan foretages efter at have fjernet plastdækslet (3) ved at løfte det med en skrutrækker gennem hullet (4). Temperaturindstillingsskruen (5) skal drejes med en unbrakonøgle til den ønskede temperatur på skalaen med indikatorpilen. Plastdækslet (3) skal trykkes tilbage på plads, når indstillingen er foretaget. Det anbefales at kontrollere den indstillede temperatur med et termometer. Brugsvandets temperatur fra sidste aftapningssted på stigrøret skal måles*. Forskellen mellem den målte temperatur ved det sidste aftapningssted og den temperatur, der er indstillet på MTCV, skyldes varmetab i cirkulationsrøret mellem MTCV og aftapningsstedet. * hvor TVM ventiler (termostatiske blandingsventiler) er installeret, skal temperaturen måles før TVM ventilen. 6 VD.57.Y6.01 Danfoss 08/013 SMT/SI

7 Indstillingsprocedure Den nødvendige temperaturindstilling på MTCV afhænger af den krævede temperatur ved sidste aftapningssted og af tabene fra aftapningsstedet til MTCV i samme stigrør. Eksempel: Krævet temperatur ved sidste aftapningssted: 48 C Varmetab fra sidste aftapningssted til MTCV: 3 K Krævet: korrekt indstilling af MTCV Løsning: Korrekt indstilling af MTCV: 48 3 = 45 C Bemærk: Efter ny indstilling skal termometeret bruges til at kontrollere, om den krævede temperatur ved aftapningsstedet er opnået; og MTCV indstillingen skal korrigeres på den baggrund. Tryk- og flowdiagram for MTCV - DN 15 Differenstryk 1 bar, DN Fremløbstemperatur C indstilling på 35 C indstilling på 50 C indstilling på 60 C 10 Fig Kv (m 3 /h) Tabel 1 indstillet indstillet indstillet indstillet indstillet indstillet 60 C 55 C 50 C 45 C 40 C 35 C kv (m 3 /t) Fremløbstemperatur C Differenstryk 1 bar, DN 15 - desinfektionsproces 80 Fremløbstemperatur C version B version C Fig. 16 Kv (m 3 /h) SMT/SI VD.57.Y6.01 Danfoss 08/013 7

8 Tryk- og flowdiagram for MTCV - DN 0 Differenstryk 1 bar, DN Fremløbstemperatur C Ex. 1 indstilling på 35 C indstilling på 50 C indstilling på 60 C 10 Fig Kv (m 3 /h) Tabel indstillet indstillet indstillet indstillet indstillet indstillet 60 C 55 C 50 C 45 C 40 C 35 C kv (m 3 /t) Fremløbstemperatur C Differenstryk 1 bar, DN 0 - desinfektionsproces 80 Fremløbstemperatur C version B version C Fig Kv m 3 /h 8 VD.57.Y6.01 Danfoss 08/013 SMT/SI

9 Eksempel på beregning Eksempel: Beregningen er udført for en 3-etagers bygning med 8 stigrør. Alle benyttede formler er beskrevet i "Baggrund" kapitlet Termisk balance (datablad VD.57.X1.0). Følgende forudsætninger blev benyttet for at forenkle beregning: Varmetab pr. meter i røret, q 1 =10 W/m (*) (* under beregning er det nødvendigt at beregne varmetabene i overensstemmelse med de nationalt gældende standarder). Almindeligvis afhænger de beregnede varmetab af: - Rørets dimension - Materialer anvendt til isolering - Omgivelsestemperaturen på det sted, hvor røret er placeret - Isoleringens effektivitet og tilstand Indløbstemperatur for varmt vand, T sup = 55 C Temperaturfald gennem systemet, T= 5 K Afstand mellem stigrør, L = 10 m Stigrørs højde, I = 10 m Installationsplan som vist herunder: Fig. 19 Installationsplan I Basisdrift V o Beregning: beregning af varmetab i hvert stigrør (Qr) og samlerør (Qh) Qr = l stigrør x q = ( ) x 10 = 00 W Qh = l vandret x q = 10 x 10= 100 W Tabel 3 viser resultaterne af beregningerne: V c = c. Vo.. Vo+ Vp V p Tabel 3 I stigrør varmetab I samlerør Total i hver del ΣQ total Faktor stigrør Flow i hver del Totalt flow stigrør Qr (W) Qh (W) (W) (W) Vo (l/t) Vc (l /t) SMT/SI VD.57.Y6.01 Danfoss 08/013 9

10 Det totale flow i brugsvandscirkulationssystemet beregnes ved brug af formel 1 (se Baggrund kapitlet Termisk balance; datablad VD.57.X1.0). Q& = r c w Δt hw ΣQ - totale varmetab i systemet, (kw) derfor: total.4 V & C = = 0,114 l/s = 41 l/t Det totale flow i brugsvandscirkulationssystemet er: 41 l/t - cirkulationspumpen skal dimensioneres til dette flow. Flowet i hvert stigrør beregnes ved brug af formel 4 (se Baggrund kapitlet Termisk balance, side 4; datablad VD.57.X1.0). Flow i stigrør nummer 1: Q V & o o = V & c Qo + Qp derfor: = = 35,84 l/t 36 l/t Flow i de resterende stigrør skal beregnes på samme måde. Trykfaldet i systemet Følgende forudsætninger blev benyttet for at forenkle beregningen: - Lineært trykfald, p l = 60 Pa/m (Lineært tryk er det samme for alle rør) - Lokalt trykfald er lig med 33% af totalt lineært trykfald, p r = 0,33 p l derfor: p r = 0,33 60 = 19,8 Pa/m 0 Pa/m - For beregningen blev brugt p basic = p r + p l = = 80 Pa/m - Lokalt trykfald over MTCV beregnes på basis af: 0.01 Δp 0 MTCV Kv =, hvor: Kv - i henhold til Fig. 19 side 10 i dette tilfælde Kv = 0,366 m 3 /t for forudindstillet 50 C V & 0- flow gennem MTCV ved flowtemperaturen 50 C (l/t) Når konstruktionsflowet er beregnet, så brug Fig. 17 på side 9. Bemærk: under beregning af trykfaldet over ventilen skal der tages højde for cirkulationsvandets temperatur. MTCV - Multifunktionel termostatisk cirkulationsventil har variabel Kv værdi, som er afhængig af to værdier: den forudindstillede temperatur og flowtemperaturen. Når V & 0 og Kv er kendt, beregnes trykfaldet over MTCV med brug af følgende formel: 0.01 Δp 0 MTCV Kv = derfor: Δp MTCV = = 6.59 kpa p MTCV = (0,01 x 94 / 0,366 ) = 6,59 kpa Differenstryk over pumpen: *p pump = p circuit + p MTCV = 14,4 + 6,59 = 1 kpa Hvor: p circuit - trykfald i kritisk kredsløb (Tabel 4) *p pump - inkluderer trykfald over alle enheder i cirkulationssystemet såsom: kedel, filter etc. Tabel 4 trykfald over MTCV Totalt tryk, stigrør I stigrør I vandret rør p circuit V 0 -flow mmtcv pumpe trykfald (kpa) (kpa) (kpa) (l/t) (kpa) (kpa) VD.57.Y6.01 Danfoss 08/013 SMT/SI

11 Eksempel på beregning II Desinfektion Varmetab og trykfald bør beregnes i henhold til nye tilstande. - indløbstemperatur for varmt vand under desinfektion, T dis = 70 C - omgivelsestemperatur *T amb = 0 C (*T amb - i henhold til overholdelse af standarder og normer) 1. Varmetab. (se Baggrund kapitlet Termisk balance, side, formel 1; datablad VD.57.X1.0) q 1 = K j x l x T 1 K j x l = q 1 / T 1 for basisproces q = K j x l x T K j x l = q / T for desinfektionsproces Derfor: ΔT = T = dis T q q1 q1 ΔT 1 Tsup T for givet tilfælde: amb amb 70 C 0 C q = 10 (W/m) = 14.3 W/m 55 C 0 C I dette tilfælde forøges varmetabene under desinfektionsprocessen med omkring 43%.. Krævet flow På grund af sekventiel desinfektionsproces (trin for trin) bør kun det kritiske kredsløb beregnes. For givet tilfælde: Q dis = Q r + Q h Q dis = ((10+10) + (8 10)) 14,3 W/m = 1430 W = 1,43 kw Flowet: 1.43 dis = = l/s = 46 l/h Krævet tryk Det krævede tryk under desinfektionsprocessen bør kontrolleres p dispump = p dis(circuit) + p MTCV hvor: 0.01 Δp 0 MTCV Kv = derfor: ΔpMTCV = = 16.81kPa 0.6 På grund af mindre flow sammenlignet med basistilstanden (41 l/t) bør trykfaldet i systemet, p circuit, genberegnes. w Δp hvor: w - vandets hastighed (m/s) Ved at sammenligne tilstandene under basisdrift og desinfektion kan der estimeres: V p dis dis = pbasic V hvor: V dis - desinfektionsflow (l/t) V C - basisflow (l/t) Derfor: - for første del af systemet 1 46 p dis = 80 = 9 Pa/m 41 c Denne beregning bør udføres for alle kritiske kredsløb. Tabel 5 viser resultatet af beregningen. For det kritiske kredsløb: p dis(circuit) = 0,57 + 0,68 + 0,84 + 1,08 + 1,48 +,0 + 3,93 + 1,9 = 3,70 kpa p dispump = p dis(circuit) + p MTCV = 3, ,81 = 49,51 kpa Pumpen bør vælges, så den opfylder begge krav: basisdrift, V & 0= 41 l/t og p pump = 1 kpa desinfektionsdrift V & = 46 l/t og P 0 pump = 49,51 kpa Tabel 5 trykfald, kredsløbet under desinfektionsprocessen flow (l/t) nyt trykfald længde trykfald basis desinfektion (Pa/m) (m) (kpa) Totalt trykfald i kritisk kredsløb 3.70 SMT/SI VD.57.Y6.01 Danfoss 08/013 11

12 Dimensioner Indvendigt gevind A a H H1 L L1 Vægt ISO 7/1 mm kg DN 15 R p 1/ R p 1/ DN 0 R p 3/4 R p 3/ Fig. 0 1 VD.57.Y6.01 Produced by Danfoss A/S 08/013

Multifunktionel termostatisk cirkulationsventil MTCV blyfri messing

Multifunktionel termostatisk cirkulationsventil MTCV blyfri messing Multifunktionel termostatisk cirkulationsventil MTCV blyfri messing Introduktion Fig. 1 Basisversion - A Fig. * Selvvirkende version med automatisk desinfektionsfunktion "B" * termometer er tilbehør Fig.

Læs mere

Termostatisk cirkulationsventil MTCV

Termostatisk cirkulationsventil MTCV Termostatisk cirkulationsventil MTCV Anvendelse MTCV version A - basis MTCV version B MTCV version C med selvvirkende automatisk med elektronisk kontrolleret desinfektionsfunktion desinfektionsfunktion

Læs mere

FIND FLERE OPLYSNINGER PÅ Indreguleringsventiler Automatiske indreguleringsventiler

FIND FLERE OPLYSNINGER PÅ Indreguleringsventiler Automatiske indreguleringsventiler FIND FLERE OPLYSNINGER PÅ www.danfoss.dk Indreguleringsventiler Automatiske indreguleringsventiler Automatiske indreguleringsventiler Anlægstype/valg af ventil Sådan vælges den rigtige strengventil.........

Læs mere

Temperaturregulator AVTB (PN 16)

Temperaturregulator AVTB (PN 16) Datablad Temperaturregulator AVTB (PN 16) Beskrivelse AVTB er en selvvirkende temperaturregulator, der bruges til at regulere vandtemperaturen i varmtvandsbeholdere, varmevekslere, olieforvarmere osv.

Læs mere

Differenstrykregulator (PN 16) AVPL returmontering, justerbar indstilling

Differenstrykregulator (PN 16) AVPL returmontering, justerbar indstilling Datablad Differenstrykregulator (PN 16) AVPL returmontering, justerbar indstilling Beskrivelse Den kan bruges på den primære side af husunderstationer til mindre systemer som etog to-familiehuse. Regulatoren

Læs mere

TA-Therm-D. Cirkulationsventiler Termostatisk cirkulationsventil

TA-Therm-D. Cirkulationsventiler Termostatisk cirkulationsventil TA-Therm-D Cirkulationsventiler Termostatisk cirkulationsventil IMI TA / Brugsvand / TA-Therm-D TA-Therm-D Denne termostatventil for automatisk indregulering af varmtvandssystemer i boliger har en trinløs

Læs mere

Technote. CirCon/TemCon - termostatiske brugsvandsventiler. Anvendelse. Fordele. Funktioner. www.frese.eu

Technote. CirCon/TemCon - termostatiske brugsvandsventiler. Anvendelse. Fordele. Funktioner. www.frese.eu Side 1 af 8 Anvendelse CirCon og TemCon er reguleringsventiler til varmt brugsvandsanlæg med cirkulation. Ventilerne regulerer automatisk temperaturen på det cirkulationsvand, som gennemstrømmer dem. Derved

Læs mere

TA-Therm. Cirkulationsventiler Termostatisk cirkulationsventil

TA-Therm. Cirkulationsventiler Termostatisk cirkulationsventil TA-Therm Cirkulationsventiler Termostatisk cirkulationsventil IMI HEIMEIER / Brugsvand / TA-Therm TA-Therm Denne termostatventil for automatisk indregulering af varmtvandssystemer i boliger har en trinløs

Læs mere

Brugsvandscirkulationsregulator og temperaturlogger type CCR 2

Brugsvandscirkulationsregulator og temperaturlogger type CCR 2 type CCR 2 Funktioner Hvis CCR2 regulatoren registrerer, at det ikke er muligt at opnå den ønskede temperatur i alle stigestrenge samtidigt lukkes nogle af stigestrengene indtil desinfektionstemperaturen

Læs mere

Manuel indreguleringsventil MSV-BD LENO

Manuel indreguleringsventil MSV-BD LENO Beskrivelse/anvendelse MSV-BD LENO er seneste generation manuel ventil til indregulering af varme-, køle- og brugsvandsanlæg. MSV-BD LENO er en kombineret indreguleringsog afspærringsventil med en række

Læs mere

Flowregulator med integreret reguleringsventil AVQM (PN 16) retur- og fremløbsmontering

Flowregulator med integreret reguleringsventil AVQM (PN 16) retur- og fremløbsmontering Datablad Flowregulator med integreret reguleringsventil AVQM (PN 16) retur- og fremløbsmontering Beskrivelse AVQM anvendes sammen med Danfoss elektriske motorer: - AMV 150 1) - AMV(E) 10 1) / AMV(E) 20

Læs mere

Kompakt shunte til gulvvarme FHM-Cx

Kompakt shunte til gulvvarme FHM-Cx Datablad Anvendelse Fig. 1: Kompakt shunt FHM-C5 (UPS-pumpe) Fig. 2: Kompakt shunt FHM-C6 (UPS-pumpe) Fig. 3: Kompakt shunt FHM-C7 (Alpha2-pumpe) Fig. 4: Kompakt shunt FHM-C8/C9 (Alpha2-pumpe) De kompakte

Læs mere

Differenstrykregulator PN25 med flowbegrænsning

Differenstrykregulator PN25 med flowbegrænsning OEM Differenstrykregulator PN25 med flowbegrænsning VSG519... Støbegods GJS-400-15 DN15... DN50 k vs 2,5...32 m 3 /h Differenstrykindstillinger Fast: VSG519D..., VSG519E... Justerbar: VSG519K..., VSG519L...

Læs mere

Differenstrykregulator (PN 25) AVP fremløbs- og returløbsmontering, justerbar indstilling

Differenstrykregulator (PN 25) AVP fremløbs- og returløbsmontering, justerbar indstilling Datablad Differenstrykregulator (PN 25) AVP s- og smontering, justerbar indstilling Beskrivelse Regulatoren er en selvvirkende differenstrykregulator primært til brug i fjernvarmeanlæg. Regulatoren lukker

Læs mere

Sædeventiler (PN 16) VS 2-2-vejs ventil, udvendigt gevind

Sædeventiler (PN 16) VS 2-2-vejs ventil, udvendigt gevind Datablad Sædeventiler (PN 16) VS 2-2-vejs ventil, udvendigt gevind Beskrivelse Funktioner: SPLIT karakteristik udviklet til de mest krævende applikationer (DN 20 og DN 25) Flere k VS -værdier Reguleringsforhold

Læs mere

Technote. CirCon + /TemCon + - Termostatiske brugsvandsventiler. Anvendelse. Fordele. www.frese.eu

Technote. CirCon + /TemCon + - Termostatiske brugsvandsventiler. Anvendelse. Fordele. www.frese.eu Technote Side 1 af 8 Anvendelse CirCon + og TemCon + er reguleringsventiler til varmt brugsvandsanlæg med cirkulation. Ventilerne regulerer automatisk temperaturen på det cirkulationsvand, som gennemstrømmer

Læs mere

Kombineret automatisk indreguleringsventil AB-PM ventil DN 15-25, PN 16

Kombineret automatisk indreguleringsventil AB-PM ventil DN 15-25, PN 16 Datablad Kombineret automatisk indreguleringsventil AB-PM ventil DN 15-25, PN 16 Beskrivelse AB-PM er en kombineret automatisk indreguleringsventil. Den indeholder tre funktioner i et kompakt ventilhus:

Læs mere

Temperaturregulator til varme (PN 25) AVT / VG udvendigt gevind AVT / VGF flange

Temperaturregulator til varme (PN 25) AVT / VG udvendigt gevind AVT / VGF flange Datablad Temperaturregulator til varme (PN 25) AVT / VG udvendigt gevind AVT / VGF flange Beskrivelse AVT / VG AVT / VGF AVT/VG(F)-regulatoren er en selvvirkende proportional temperaturregulator udviklet

Læs mere

Temperaturregulator AVTB (PN 16)

Temperaturregulator AVTB (PN 16) Datablad Temperaturregulator AVTB (PN 16) Beskrivelse AVTB er en selvvirkende temperaturregulator, der bruges til at regulere vandtemperaturen i varmtvandsbeholdere, varmevekslere, olieforvarmere osv.

Læs mere

Dynamic Valve type RA-DV dynamisk radiatorventil

Dynamic Valve type RA-DV dynamisk radiatorventil Dynamic Valve type RA-DV dynamisk radiatorventil Anvendelse RA-DV ligeløb RA-DV er en serie trykuafhængige radiatorventiler, der er udviklet til brug i 2-rørs varmesystemer sammen med alle typer termostatfølere

Læs mere

Reliable solutions - safe flow. Termostatisk cirkulationsventil i rødgods

Reliable solutions - safe flow. Termostatisk cirkulationsventil i rødgods Reliable solutions - safe flow Termostatisk cirkulationsventil i rødgods Rossweiner VVC Brugsvandscirkulation Tekniske data Anvendelsesområde: Varmt brugsvandsanlæg Materiale: Ventilhus: Rødgods Pakninger:

Læs mere

Kompakte shunts til gulvvarme FHM-Cx

Kompakte shunts til gulvvarme FHM-Cx Datablad Kompakte shunts til gulvvarme FHM-Cx Anvendelse Kompakt shunt FHM-C7 (Alpha-pumpe) Kompakt shunt FHM-C8/C9 (Alpha-pumpe) Danfoss kompakt shunt til gulvvarme sikrer korrekt flow og forsyningstemperatur

Læs mere

Differenstrykregulator (PN 16) AVP AVP-F

Differenstrykregulator (PN 16) AVP AVP-F Datablad Differenstrykregulator (PN 16) AVP AVP-F fremløbs- og returløbsmontering, justerbar indstilling montering i returledning, fast indstilling Beskrivelse Regulatoren har en reguleringsventil, en

Læs mere

Automatiske indreguleringsventiler ASV

Automatiske indreguleringsventiler ASV Anvendelse ASV-I ASV-M ASV-PV / ASV-PV Plus ASV automatiske indreguleringsventiler anvendes i varme- og køleanlæg, hvor der ønskes et konstant differenstryk og /eller en begrænset vandmængde til zoner

Læs mere

FHM-C1 Kompakt blandeshunt til gulvvarme

FHM-C1 Kompakt blandeshunt til gulvvarme FHM-C1 Kompakt blandeshunt til gulvvarme Anvendelse Den kompakte gulvvarmeshunt fra Danfoss anvendes til regulering af flow og fremløbstemperatur i vandbårne gulvvarmesystemer. Det kompakte, fleksible

Læs mere

Sædeventil (PN 16) VFM 2 2 vejs, flange

Sædeventil (PN 16) VFM 2 2 vejs, flange Datablad Sædeventil (PN 16) VFM 2 2 vejs, flange Beskrivelse Funktioner: Logaritmisk karakteristik. Reguleringsområde >100:1 Trykaflastet kegle Ventil til varme- og fjernvarmeanlæg samt kølesystemer. Hoveddata:

Læs mere

Trykaflastede ventiler (PN 25) VM 2 2-vejs ventil, udvendigt gevind VB 2 2-vejs ventil, flange

Trykaflastede ventiler (PN 25) VM 2 2-vejs ventil, udvendigt gevind VB 2 2-vejs ventil, flange Datablad Trykaflastede ventiler (PN 25) 2-vejs ventil, udvendigt gevind VB 2 2-vejs ventil, flange Beskrivelse VB 2 og VB 2 er to-vejs ventiler, der er udviklet til at fungere sammen med Danfoss elektriske

Læs mere

Trykuafhængig reguleringsventil med integreret flowbegrænser AVQM (PN 16) - retur- og fremløbsmontering

Trykuafhængig reguleringsventil med integreret flowbegrænser AVQM (PN 16) - retur- og fremløbsmontering Datablad Trykuafhængig reguleringsventil med integreret flowbegrænser AVQM (PN 16) - retur- og fremløbsmontering Beskrivelse Regulatorer anvendes sammen med Danfoss elektriske motorer: AMV 0 1) AMV(E)

Læs mere

Kompakte shunts til gulvvarme, FHM-C

Kompakte shunts til gulvvarme, FHM-C Datablad Kompakte shunts til gulvvarme, FHM-C Anvendelse Kompakt shunt FHM-C1 ( Alpha+ pumpe) Kompakt shunt FHM-C/ FHM-C (Alpha+ pumpe) Kompakt shunt FHM-C7 (Alpha pumpe) Kompakt shunt FHM-C8/C9 (Alpha

Læs mere

Temperaturregulator (PN 25) AVT/VG - udvendigt gevind AVT / VGF - flange

Temperaturregulator (PN 25) AVT/VG - udvendigt gevind AVT / VGF - flange Datablad Temperaturregulator (PN 25) AVT/VG - udvendigt gevind AVT / VGF - flange Beskrivelse AVT / VG AVT/VG(F)-regulatoren er en selvvirkende proportional temperaturregulator udviklet primært til produktion

Læs mere

Manifold FHD anvendes til varmeregulering i gulvvarmesystemer.

Manifold FHD anvendes til varmeregulering i gulvvarmesystemer. DATABLAD Gulvvarmemanifold FHD Anvendelse Manifold FHD anvendes til varmeregulering i gulvvarmesystemer. Hver enkelt slange i gulvvarmesystemet er forbundet til manifolden hvilket gør det muligt at regulere

Læs mere

Differenstrykaflastningsregulator AVPA (PN 16)

Differenstrykaflastningsregulator AVPA (PN 16) Datablad Differenstrykaflastningsregulator AVPA (PN 16) Beskrivelse Regulatoren er en selvvirkende differenstrykaflastningsregulator primært til brug i fjernvarmeanlæg. Regulatoren er normalt lukket og

Læs mere

Technote. Frese S - dynamisk strengreguleringsventil. Anvendelse. Fordele. Funktioner. www.frese.eu

Technote. Frese S - dynamisk strengreguleringsventil. Anvendelse. Fordele. Funktioner. www.frese.eu Side 1 af 13 Anvendelse anvendes i varme- og køleanlæg hvor der skal distribueres vand i forskellige områder af systemet. Den dynamiske strengreguleringsventil sikrer en let og stabil indregulering af

Læs mere

Sædeventiler (PN 16) VRB 2 2-vejs, indvendigt og udvendigt gevind VRB 3 3-vejs, indvendigt og udvendigt gevind

Sædeventiler (PN 16) VRB 2 2-vejs, indvendigt og udvendigt gevind VRB 3 3-vejs, indvendigt og udvendigt gevind Datablad Sædeventiler (PN 16) VRB 2 2-vejs, indvendigt og udvendigt gevind VRB 3 3-vejs, indvendigt og udvendigt gevind Beskrivelse VRB 2 og VRB 3 sikrer god kvalitet og lavt omkostningsniveau i varme-,

Læs mere

Termostatisk element RAVV - til 2-vejs ventiler RAV/8 (PN 10), VMT/8 (PN 10), VMA (PN 16)

Termostatisk element RAVV - til 2-vejs ventiler RAV/8 (PN 10), VMT/8 (PN 10), VMA (PN 16) - til 2-vejs ventiler RAV/8 (PN 10), VMT/8 (PN 10), VMA (PN 16) Beskrivelse RAVV kan kombineres med 2-vejs ventiler RAV/8, VMT/8 eller VMA. Temperaturregulatoren lukker ved stigende følertemperatur. Der

Læs mere

Gulvvarmemanifold FHF

Gulvvarmemanifold FHF Da t a b l a d Gulvvarmemanifold FHF Anvendelse Manifold FHF anvendes til varmeregulering i gulvvarmesystemer. Hver enkelt slange i gulvvarmesystemet er forbundet til manifolden, hvilket gør det muligt

Læs mere

Automatisk flowbegrænser AB-QM

Automatisk flowbegrænser AB-QM Automatisk flowbegrænser AB-QM Anvendelse AB-QM er en ny ventil med dobbeltfunktion. Ventilen kan anvendes særskilt som automatisk flowbegrænser eller som kombineret flowbegrænser og reguleringsventil

Læs mere

STAD-C. Indreguleringsventiler DN 15-50

STAD-C. Indreguleringsventiler DN 15-50 STAD-C Indreguleringsventiler DN 15-50 IMI TA / Indreguleringsventiler / STAD-C STAD-C Indreguleringsventilen STAD-C er specialudviklet til brug i vandbårne køleanlæg. STAD-C med de pålidelige hydroniske

Læs mere

Flowkompenseret temperaturregulator AVTQ DN 20

Flowkompenseret temperaturregulator AVTQ DN 20 Datablad Flowkompenseret temperaturregulator AVTQ DN 20 Beskrivelse AVTQ forhindrer høje temperaturer i varmeveksleren, når der ikke tappes varmt vand, ved hurtigt at lukke for varmetilførslen (f.eks.

Læs mere

Kompakt shunte til gulvvarme FHM-Cx

Kompakt shunte til gulvvarme FHM-Cx Anvendelse Kompakt shunt FHM-C5 (UPS-pumpe) Kompakt shunt FHM-C6 (UPS-pumpe) Kompakt shunt FHM-C7 (Alpha2-pumpe) De kompakte gulvvarmeshunte fra Danfoss anvendes til regulering af flow og forsyningstemperatur

Læs mere

X-tra Collection TM ventilsæt til designradiatorer og håndklædetørrere

X-tra Collection TM ventilsæt til designradiatorer og håndklædetørrere X-tra Collection TM ventilsæt til designradiatorer og håndklædetørrere Anvendelse Der kan vælges mellem to regulatorer: Sættene anvendes i forbindelse med moderne håndklæderadiatorer. Ventilen monteres

Læs mere

Technote. Frese S - Dynamisk strengreguleringsventil. Anvendelse. Funktioner. Fordele.

Technote. Frese S - Dynamisk strengreguleringsventil. Anvendelse. Funktioner. Fordele. Side 1 af 13 Anvendelse anvendes i varme- og køleanlæg hvor der skal distribueres vand i forskellige områder af systemet. Den dynamiske strengreguleringsventil sikrer en let og stabil indregulering af

Læs mere

Datablad X-tra Collection TM ventilsæt til designradiatorer og håndklædetørrere

Datablad X-tra Collection TM ventilsæt til designradiatorer og håndklædetørrere X-tra Collection TM ventilsæt til designradiatorer og håndklædetørrere Anvendelse Der kan vælges mellem to regulatorer: Sættene anvendes i forbindelse med moderne håndklæderadiatorer. Ventilen monteres

Læs mere

Ventilhuse type RA-N med integreret forindstilling til radiatortermostat RA 2000

Ventilhuse type RA-N med integreret forindstilling til radiatortermostat RA 2000 Ventilhuse type RA-N med integreret forindstilling til radiatortermostat RA 2000 EN 215-1 HD 1215-2 Anvendelse Ligeløbsventil Vinkelløbsventil Sideløbsventil UK-model Ventilhuse type RA-N anvendes i tostrengsanlæg.

Læs mere

Termostatisk aktuator RAVK for 2-vejs ventiler RAV-/8 (PN 10), VMT-/8 (PN 10), VMA (PN 16) for 3-vejs ventiler KOVM (PN 10), VMV (PN 16)

Termostatisk aktuator RAVK for 2-vejs ventiler RAV-/8 (PN 10), VMT-/8 (PN 10), VMA (PN 16) for 3-vejs ventiler KOVM (PN 10), VMV (PN 16) for 2-vejs ventiler RAV-/8 (PN 10), VMT-/8 (PN 10), VMA (PN 16) for 3-vejs ventiler KOVM (PN 10), VMV (PN 16) Beskrivelse RAVK kan kombineres med: 2-vejs ventiler RAV-/8, VMT-/8, VMA eller 3-vejs ventiler

Læs mere

Radiatorventil type RA-N med forindstilling Til gevindrør og press-systemer, med selvtættende nippel

Radiatorventil type RA-N med forindstilling Til gevindrør og press-systemer, med selvtættende nippel EN 215 Radiatorventil type RA-N med forindstilling Til gevindrør og press-systemer, med selvtættende nippel Anvendelse Forniklet udførelse: Ligeløb Vinkelløb Sideløb UK-model Forkromet udførelse: Ligeløb

Læs mere

Trykaflastede ventiler (PN 25)

Trykaflastede ventiler (PN 25) Datablad Trykaflastede ventiler (PN 25) 2-vejs ventil, udvendigt gevind VB 2 2-vejs ventil, flange Beskrivelse VB 2 og VB 2 er to-vejs ventiler, der er udviklet til at fungere sammen med Danfoss elektriske

Læs mere

Differenstrykregulator AFP / VFG 2 (VFG 21)

Differenstrykregulator AFP / VFG 2 (VFG 21) Differenstrykregulator AFP / VFG 2 (VFG 21) Beskrivelse AFP VFG2 (VFG 21) er en selvvirkende differenstrykregulator primært til brug i fjernvarmeanlæg. Regulatoren lukker ved stigende differenstryk. Regulatoren

Læs mere

Akvaheat AH26P-MC. Installations- og betjeningsvejledning INSTALLATION- OG BETJENINGSVEJLEDNING

Akvaheat AH26P-MC. Installations- og betjeningsvejledning INSTALLATION- OG BETJENINGSVEJLEDNING Akvaheat AH26P-MC Installations- og betjeningsvejledning 2 Sikkerhedsforskrifter For at undgå personskader eller skader på anlægget er det strengt nødvendigt at gennemlæse og overholde instruktionerne

Læs mere

Statiske / Manuelle, indreguleringsventiler 3.17

Statiske / Manuelle, indreguleringsventiler 3.17 Indreguleringsventiler Til varme og køl Anlægstype / valg af ventil 3.01 Sådan vælges den rigtige indreguleringsventil 3.01 Differenstrykventil + partnerventil 3.02 ASV-PV + ASV-BD (kontrolmåling mm.)

Læs mere

Ventilhuse type RA-G er beregnet til tostrengsanlæg med naturlig cirkulation eller til etstrengsanlæg med pumpe, hvor det er omløb under

Ventilhuse type RA-G er beregnet til tostrengsanlæg med naturlig cirkulation eller til etstrengsanlæg med pumpe, hvor det er omløb under Datablad Anvendelse Ventilhuse type RA-G er beregnet til tostrengsanlæg med naturlig cirkulation eller til etstrengsanlæg med pumpe, hvor det er omløb under radiatorerne. Montage i anlæggets fremløb. Alle

Læs mere

Radiatorventil type RA-N med forindstilling Forniklet udførelse

Radiatorventil type RA-N med forindstilling Forniklet udførelse delse Datablad EN 215 Radiatorventil type RA-N med forindstilling Forniklet udførelse Ligeløbsventil Til gevindrør og Vinkelløbsventil press-systemer, med Sideløbsventil selvtættende nippel UK-model Anvendelse

Læs mere

Termostatisk element RAVI - til 2-vejs ventiler RAV/8 (PN 10), VMT/8 (PN 10), VMA (PN 16) - 3-vejs ventiler KOVM (PN 10), VMV (PN 16)

Termostatisk element RAVI - til 2-vejs ventiler RAV/8 (PN 10), VMT/8 (PN 10), VMA (PN 16) - 3-vejs ventiler KOVM (PN 10), VMV (PN 16) - til 2-vejs ventiler RAV/8 (PN 10), VMT/8 (PN 10), VMA (PN 16) - 3-vejs ventiler KOVM (PN 10), VMV (PN 16) Beskrivelse RAVI er et selvirkende termostatisk element primært til temperaturregulering af mindre

Læs mere

Manuelle indreguleringsventiler MSV-F2, PN 16/25, DN 50-400

Manuelle indreguleringsventiler MSV-F2, PN 16/25, DN 50-400 Manuelle indreguleringsventiler MSV-F2, PN 16/25, DN 50-400 Anvendelse MSV-F2 DN 50-150 MSV-F2 DN 200-400 MSV-F2 ventiler er manuelle indreguleringsventiler med flanger. De anvendes til indregulering af

Læs mere

Automatisk flowbegrænser og reguleringsventil AB-QM

Automatisk flowbegrænser og reguleringsventil AB-QM Automatisk flowbegrænser og reguleringsventil AB-QM Anvendelse DN 10-32 DN 40/50 DN 65-100 AB-QM er en trykuafhængig flowbegrænser og reguleringsventil. Ventilen kan anvendes særskilt som automatisk flowbegrænser

Læs mere

TBV-C. Kombinerede regulerings- og balanceringsventiler til små terminalunits Terminalventil til ON/OFF-regulering

TBV-C. Kombinerede regulerings- og balanceringsventiler til små terminalunits Terminalventil til ON/OFF-regulering TBV-C Kombinerede regulerings- og balanceringsventiler til små terminalunits Terminalventil til ON/OFF-regulering IMI TA / Reguleringsventiler / TBV-C TBV-C TBV-C er konstrueret til brug på terminalunits

Læs mere

DA 50. Differenstrykregulatorer Differenstrykregulator med justerbar indstillingsværdi DN 32-50

DA 50. Differenstrykregulatorer Differenstrykregulator med justerbar indstillingsværdi DN 32-50 DA 50 Differenstrykregulatorer Differenstrykregulator med justerbar indstillingsværdi DN 32-50 IMI TA / Differenstrykregulatorer / DA 50 DA 50 Denne differenstrykregulator er beregnet til varme- og køleanlæg

Læs mere

FHV-reguleringsventil

FHV-reguleringsventil Anvendelse er egner sig perfekt til regulering af temperaturen i rum med gulvvarme og til systemer, der både anvender gulvvarme og radiatorer. Danfoss tilbyder disse versioner: FHV-R giver temperaturregulering

Læs mere

Termostatisk aktuator RAVK - til 2-vejs ventiler RAV-/8 (PN 10), VMT-/8 (PN 10), VMA (PN 16) - til 3-vejs ventiler KOVM (PN 10), VMV (PN 16)

Termostatisk aktuator RAVK - til 2-vejs ventiler RAV-/8 (PN 10), VMT-/8 (PN 10), VMA (PN 16) - til 3-vejs ventiler KOVM (PN 10), VMV (PN 16) - til 2-vejs ventiler RAV-/8 (PN 10), VMT-/8 (PN 10), VMA (PN 16) - til 3-vejs ventiler KOVM (PN 10), VMV (PN 16) Beskrivelse RAVK kan kombineres med: - 2-vejs ventiler RAV-/8, VMT-/8, VMA eller - 3-vejs

Læs mere

FIVC Strengreguleringsventiler

FIVC Strengreguleringsventiler FIVC Strengreguleringsventiler DZR Messing - PN 25 - ISO 228 Tekniske data Vigtigste funktioner og materialer ABS (håndhjul, hvid farve) DZR - afzinkningsfri messing (EN 12165 - CW602N) Tilslutning til

Læs mere

Technote. Frese EVA - on/off-kontrol og automatisk reguleringsventil. Anvendelse. Fordele. Funktioner.

Technote. Frese EVA - on/off-kontrol og automatisk reguleringsventil. Anvendelse. Fordele. Funktioner. Side 1 af 7 Anvendelse er fremstillet specielt til regulering af varme- og køleanlæg i applikationer med fan coil units. Med den simple on/off-regulering kan ventilen benyttes i mange forskellige applikationer,

Læs mere

2-vejs ventiler VM 2, VB 2

2-vejs ventiler VM 2, VB 2 Datablad 2-vejs ventiler VM 2, VB 2 Beskrivelse/ anvendelsesformål VM 2 VB 2 Ventilerne VM 2 og VB 2 med splitkarakteristik er udviklet til lang og problemfri ydelse under de mest krævende forhold i systemer

Læs mere

ECL Comfort 110 230 V a.c. og 24 V a.c.

ECL Comfort 110 230 V a.c. og 24 V a.c. Datablad ECL Comfort 110 230 V a.c. og 24 V a.c. Beskrivelse og anvendelse Regulatoren er udviklet med henblik på let montering: et kabel, en tilslutning. ECL Comfort 110-regulatoren har et specialfremstillet

Læs mere

Temperaturstyret vandventil FJVA

Temperaturstyret vandventil FJVA Datablad Temperaturstyret vandventil FJVA Temperaturstyrede vandventiler bruges til uendelig proportionalregulering af flowet afhængigt af indstillingen og sensortemperaturen. program af temperaturstyrede

Læs mere

Differenstrykregulator (PN 25) AVP fremløbs- og returløbsmontering, justerbar indstilling

Differenstrykregulator (PN 25) AVP fremløbs- og returløbsmontering, justerbar indstilling Datablad Differenstrykregulator (PN 25) AVP fremløbs- og returløbsmontering, justerbar indstilling Beskrivelse AVP(-F) er en selvvirkende differenstrykregulator primært til brug i fjernvarmeanlæg. Regulatoren

Læs mere

9525 Statisk ON/OFF Terminal Ventil

9525 Statisk ON/OFF Terminal Ventil SAV-DANMARK A/S Paul Bergsøes vej 8, 2600 Glostrup Tlf +45 44 48 42 00 Fax +45 44 48 9 37 E-mail sav@sav.dk 9525 Statisk ON/OFF Terminal Ventil Tekniske data Statisk terminal ventil ON/OFF i afzinkningsbestandig

Læs mere

Radiatorventil type RA-N med forindstilling Til gevindrør og press-systemer, med selv-tættende nippel

Radiatorventil type RA-N med forindstilling Til gevindrør og press-systemer, med selv-tættende nippel Til gevindrør og press-systemer, med selv-tættende nippel Anvendelse Ligeløb, forniklet Vinkelløb, forniklet Sideløb, forniklet UK model, forniklet Ligeløb, forkromet Vinkelløb, forkromet Ligeløb, press-udførelse

Læs mere

Fjernvarmeunit. Frem- og returløb KRAV TIL ANBEFALEDE FJERNVARMEUNITS

Fjernvarmeunit. Frem- og returløb KRAV TIL ANBEFALEDE FJERNVARMEUNITS Fjernvarmeunit Frem- og returløb KRAV TIL ANBEFALEDE FJERNVARMEUNITS KRAV TIL FJERNVARMEUNITS AffaldVarme Aarhus vurdere fjernvarmeunits til enfamilie-installationer med målerstørrelse Qp 1,5 og Qp 2,5

Læs mere

FHV reguleringsventil

FHV reguleringsventil Anvendelse FHV-A giver mulighed for rumtemperaturstyring via en RA2000 termostat monteret på en RA ventil. FHV-reguleringsventiler er fleksible at anvende og nemme at installere i gulvvarmekredsløbet.

Læs mere

Termostatisk element RAVK - til 2-vejs ventiler RAV-/8 (PN 10), VMT-/8 (PN 10), VMA (PN 16) - til 3-vejs ventiler KOVM (PN 10), VMV (PN 16)

Termostatisk element RAVK - til 2-vejs ventiler RAV-/8 (PN 10), VMT-/8 (PN 10), VMA (PN 16) - til 3-vejs ventiler KOVM (PN 10), VMV (PN 16) - til 2-vejs ventiler RAV-/8 (PN 10), VMT-/8 (PN 10), VMA (PN 16) - til 3-vejs ventiler KOVM (PN 10), VMV (PN 16) Beskrivelse RAVK 25-65 C kan kombineres med RAV-/8, VMT-/8, VMA og KOVM. RAVK 25-45 C kan

Læs mere

Technote. Frese SIGMA Compact DN15-DN50 dynamisk strengreguleringsventil. Beskrivelse. Anvendelse. Drift. Fordele. Funktioner.

Technote. Frese SIGMA Compact DN15-DN50 dynamisk strengreguleringsventil. Beskrivelse. Anvendelse. Drift. Fordele. Funktioner. Side 1 af 14 Frese SIGMA Compact DN15-DN5 Beskrivelse Frese SIGMA Compact er en eksternt justerbar, dynamisk strengreguleringsventil, som sikrer enkel, præcis og pålidelig flowbegrænsning og afspærring

Læs mere

RTL. Gulvvarmeregulering Begrænsning af returtemperatur

RTL. Gulvvarmeregulering Begrænsning af returtemperatur RTL Gulvvarmeregulering Begrænsning af returtemperatur IMI HEIMEIER / Gulvvarmeregulering / RTL RTL Anvendes blandt andet til begrænsning af returtemperatur på radiatorer og mindre gulvvarmeanlæg (op til

Læs mere

STAG. Indreguleringsventiler DN med sporender

STAG. Indreguleringsventiler DN med sporender STAG Indreguleringsventiler DN 65-300 med sporender IMI TA / Indreguleringsventiler / STAG STAG En indreguleringsventil af sejjern med sporender med adskillige hydroniske funktioner. Den er yderst velegnet

Læs mere

Manuel indreguleringsventil MSV-C

Manuel indreguleringsventil MSV-C Manuel indreguleringsventil MSV-C Anvendelse MSV-C er en kombineret manuel indregulerings-, måle- og afspærringsventil. Den anvendes i brugsvandsanlæg, i køle-, varme- og fjernvarmeanlæg til indregulering

Læs mere

Type-oversigt. 6 vejs reguleringsventil med indvendig gevind.

Type-oversigt. 6 vejs reguleringsventil med indvendig gevind. R3015-..-..-2 / R3020-..-..-2 6 vejs reguleringsventil med indvendig gevind. To-sekvens regulering (køle/varme) Med 90 drejemotor Omskiftning eller regulering af koldt og varmt vand til samme flade. Type-oversigt

Læs mere

Sædeventiler (PN 16) VF 2 2-vejs ventil, flange VF 3 3-vejs ventil, flange

Sædeventiler (PN 16) VF 2 2-vejs ventil, flange VF 3 3-vejs ventil, flange Datablad Sædeventiler (PN 16) VF 2 2-vejs ventil flange VF 3 3-vejs ventil flange Beskrivelse VF 2 VF 3 VF 2- og VF 3-ventilerne er en omkostningseffektiv kvalitetsløsning til de fleste varme- ventilations-

Læs mere

vejledning Unit - system 3 - type 6366

vejledning Unit - system 3 - type 6366 Creating hot water vejledning Unit - system 3 - type 6366 Direkte med blandesløjfe unit System 3 Type 6366 VVS nr. 37.5277.010 Metro nr. 16.366.1000 25 A Analog termometer 15 Afspæringsventil 17 A Termostatisk

Læs mere

Dynacon. Gulvvarmefordelere Gulvvarmefordelerrør med automatisk indregulering

Dynacon. Gulvvarmefordelere Gulvvarmefordelerrør med automatisk indregulering Dynacon Gulvvarmefordelere Gulvvarmefordelerrør med automatisk indregulering IMI HEIMEIER / Gulvvarmeregulering / Dynacon Dynacon Dynacon justerer flowet i de enkelte gulvvarmekredse direkte i liter/ time.

Læs mere

STAD-R. Indreguleringsventiler DN med reduceret Kv

STAD-R. Indreguleringsventiler DN med reduceret Kv STAD-R Indreguleringsventiler DN 15-25 med reduceret Kv IMI TA / Indreguleringsventiler / STAD-R STAD-R Manuel indreguleringsventil STAD-R med reduceret Kv værdier, som er yderst velegnet til brug i vandbårne

Læs mere

til radiatortermostat RA 2000

til radiatortermostat RA 2000 Datablad Ventilhuse type RA-N med integreret forindstilling til radiatortermostat RA 2000 EN 215-1 HD 1215-2 Anvendelse Ligeløbsventil Vinkelløbsventil Sideløbsventil UK-model Ventilhuse type RA-N anvendes

Læs mere

Elektrisk styrede ekspansionsventiler, type AKV 10, AKV 15 og AKV 20 REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING. Teknisk brochure

Elektrisk styrede ekspansionsventiler, type AKV 10, AKV 15 og AKV 20 REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING. Teknisk brochure Elektrisk styrede ekspansionsventiler, type AKV 10, AKV 15 og AKV 20 REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING Teknisk brochure Indhold Side Introduktion.......................................................................................

Læs mere

Thermostat K. med spiralformet dykrørsføler. Termostater Til temperaturregulering af medier

Thermostat K. med spiralformet dykrørsføler. Termostater Til temperaturregulering af medier Thermostat K med spiralformet dykrørsføler Termostater Til temperaturregulering af medier IMI HEIMEIER / Termostater og radiatorventiler / Thermostat K med spiralformet dykrørsføler Thermostat K med spiralformet

Læs mere

TA-Mini-Fast-Fit. Præfabrikerede units Præfabrikerede løsninger til små terminalunits

TA-Mini-Fast-Fit. Præfabrikerede units Præfabrikerede løsninger til små terminalunits TA-Mini-Fast-Fit Præfabrikerede units Præfabrikerede løsninger til små terminalunits IMI TA / Reguleringsventiler / TA-Mini-Fast-Fit TA-Mini-Fast-Fit Kompakt trykuafhængig løsning til modulerende eller

Læs mere

AkvaHeat AH26P-MCI26H

AkvaHeat AH26P-MCI26H AkvaHeat AH26P-MCI26H AKVAHEAT AH26P-MCI26H/INSTALLATIONSVEJLEDNING/NEOTHERM / 04 206 2 Sikkerhedsforskrifter For at undgå personskader eller skader på anlægget er det strengt nødvendigt at gennemlæse

Læs mere

BALLOREX Venturi 4.1 Indledning

BALLOREX Venturi 4.1 Indledning 4.1 Indledning 4.1.1 Indregulering af varme- og kølesystemer BROEN er en serie af statiske strengreguleringsventiler til indregulering af vandbaserede varme- og kølesystemer, for at sikre hydraulisk balance

Læs mere

med afspærring og begrænsning samt tilslutning for aftapningsarmatur. Til gevindrør og press-systemer

med afspærring og begrænsning samt tilslutning for aftapningsarmatur. Til gevindrør og press-systemer Datablad Returkobling type RLV med afspærring og begrænsning samt tilslutning for aftapningsarmatur. Til gevindrør og press-systemer Anvendelse Forniklet udførelse Udførelse til press-systemer Forkromet

Læs mere

Dynamic Valve Type RA-DV dynamisk radiatorventil

Dynamic Valve Type RA-DV dynamisk radiatorventil Dynamic Valve Type RA-DV dynamisk radiatorventil Anvendelse RA-DV ligeløb RA-DV vinkelløb RA-DV sideløb højre & venstre RA-DV er en serie trykuafhængige radiatorventiler, der er udviklet til brug i -rørs

Læs mere

Ventilhuse type RA-FN og RA-G til radiatortermostat RA 2000

Ventilhuse type RA-FN og RA-G til radiatortermostat RA 2000 til radiatortermostat RA 2000 Certficeret efter EN 215 RA-FN ligeløb RA-FN vinkelløb RA-FN UK-model RA-G ligeløb RA-G vinkelløb Anvendelse Ventilhuse type RA-FN Ventilhuse type RA-FN er beregnet til tostrengsanlæg

Læs mere

STAD-D. Balanceringsventiler Balanceringsventil til brugsvandsanlæg,

STAD-D. Balanceringsventiler Balanceringsventil til brugsvandsanlæg, STAD-D Balanceringsventiler Balanceringsventil til brugsvandsanlæg, DN 15-50 IMI TA / Balanceringsventiler / STAD-D STAD-D Manuel balanceringsventil STAD-D med adskillige hydroniske funktioner. Den er

Læs mere

ECL Comfort 110 230 V a.c. og 24 V a.c.

ECL Comfort 110 230 V a.c. og 24 V a.c. 230 V a.c. og 24 V a.c. Beskrivelse og anvendelse I varmeapplikationer kan integreres med Danfoss Link -løsningen via DLG-interfacet til brug i enfamiliesapplikationer. Regulatoren er udviklet med henblik

Læs mere

UPONOR VVS GULVVARME UPONOR PUSH 23A. Uponor Push 23A

UPONOR VVS GULVVARME UPONOR PUSH 23A. Uponor Push 23A UPONOR VVS GULVVARME UPONOR PUSH 23A 03 2010 5042 Pumpe- og shuntgruppe til gulvvarme er en pumpe- og shuntgruppe, som er beregnet til brug ved installation af Uponor Gulvvarmesystem. Uponor Push 23A leverer

Læs mere

INSTALLATION cirkulationspumpe TBPA GOLD/SILVER C/COMPACT

INSTALLATION cirkulationspumpe TBPA GOLD/SILVER C/COMPACT DK.TBPA5.111 INSTALLATION cirkulationspumpe TBPA GOLD/SILVER C/COMPACT 1. Generelt Når der benyttes varmebatterier uden frostsprængningsbeskyttelse, skal man have en cirkulationspumpe i batterikredsen

Læs mere

Datablad AFP/VFG 2 (VFG 21) Differenstrykregulator

Datablad AFP/VFG 2 (VFG 21) Differenstrykregulator AFP/VFG 2 (VFG 21) Differenstrykregulator Anvendelse AFP/VFG2 (VFG 21) er en selvvirkende differenstrykregulator primært til anvendelse i større fjernvarmeanlæg. Regulatoren lukker ved stigende differenstryk.

Læs mere

MINISHUNT BD nr. 04 6122.22x MONTAGE- OG BRUGERVEJLEDNING

MINISHUNT BD nr. 04 6122.22x MONTAGE- OG BRUGERVEJLEDNING MINISHUNT BD nr. 04 6122.22x MONTAGE- OG BRUGERVEJLEDNING INDHOLD 1. KOMPONENTBESTYKNING 2. MONTERING 3. FUNKTIONSBESKRIVELSE 4. TEKNISKE DATA 5. ANVENDELSESOMRÅDE 6. INDREGULERING 7. VEDLIGEHOLDELSE 8.

Læs mere

Automatisk flowbegrænser Cocon QTZ. Dynamisk flowbegrænsning af varme- og kølesystemer

Automatisk flowbegrænser Cocon QTZ. Dynamisk flowbegrænsning af varme- og kølesystemer Dynamisk flowbegrænsning af varme- og kølesystemer Anvendelse Ventilen anvendes til nøjagtig hydraulisk balancering og temperaturregulering af fancoils, kølelofter, ventilationsanlæg, varmeventilatorer,

Læs mere

TRV 300. Termostater ENGINEERING ADVANTAGE. Disse termostater monteres på radiatorventiler og er pålidelige, nøjagtige og holdbare.

TRV 300. Termostater ENGINEERING ADVANTAGE. Disse termostater monteres på radiatorventiler og er pålidelige, nøjagtige og holdbare. Termostater M30 x 1,5 TRV 300 Termostater Trykhold & Vandbehandling Balancering & Regulering Termostatisk regulering ENGINEERING ADVANTAGE Disse termostater monteres på radiatorventiler og er pålidelige,

Læs mere

MANUELLE INDREGULERINGSVENTILER

MANUELLE INDREGULERINGSVENTILER MANUEE SVENTIER SVENTI Manuel indreguleringsventil STAD med adskillige hydroniske funktioner. Den er yderst velegnet til brug i vandbårne varme- og køleanlæg, samt i brugsvandsanlæg. ÅNDJU Den indstillede

Læs mere

Motorer til modulerende styring AME 85, AME 86

Motorer til modulerende styring AME 85, AME 86 Datablad Motorer til modulerende styring AME 85, AME 86 Beskrivelse Motorerne AME 85 og AME 86 bruges med ventilerne VFM 2 (DN 50-250), VFS 2 (DN 65-00), VF2/3 (DN 25, 50) og AFQM (DN 50-250). Funktioner:

Læs mere

STAD. Indreguleringsventiler DN 15-50

STAD. Indreguleringsventiler DN 15-50 STAD Indreguleringsventiler DN 15-50 IMI TA / Indreguleringsventiler / STAD STAD Manuel indreguleringsventil STAD med adskillige hydroniske funktioner. Den er yderst velegnet til brug i vandbårne varme-

Læs mere

STAF, STAF-SG. Balanceringsventiler PN 16 og PN 25 DN

STAF, STAF-SG. Balanceringsventiler PN 16 og PN 25 DN STAF, STAF-SG Balanceringsventiler PN 16 og PN 25 DN 20-400 IMI TA / Balanceringsventiler / STAF, STAF-SG STAF, STAF-SG En manuel balanceringsventil af støbejern (STAF) og sejjern (STAF-SG) med flanger,

Læs mere