Udvidet brugsanvisning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udvidet brugsanvisning"

Transkript

1 Udvidet brugsanvisning MFC-L8650CDW MFC-L8850CDW MFC-L9550CDW DCP-L8400CDN DCP-L8450CDW Ikke alle modeller er tilgængelige i alle lande. Version 0 DAN

2 Brugsanvisninger, og hvor finder jeg dem? Hvilken brugsanvisning? Hvad står der i den? Hvor er den? Produktsikkerhedsguide Hurtig installationsvejledning Grundlæggende brugsanvisning Udvidet brugsanvisning Software- og netværksbrugsanvisning Læs denne brugsanvisning først. Læs Sikkerhedsinstruktioner, før du opsætter maskinen. Se denne brugsanvisning ang. varemærker og lovmæssige begrænsninger. Følg anvisningerne for opsætning af din maskine, og installer driverne og softwaren til operativsystemet og den tilslutningstype, du anvender. Lær de grundlæggende betjeninger til fax (kun MFC-modeller), kopiering, scanning og direkte udskrivning, og hvordan forbrugsstoffer udskiftes. Se tip om fejlfinding. Lær mere om avancerede funktioner: Fax- (kun MFC-modeller), kopierings-, sikkerhedsfunktioner, udskrivning og udførelse af rutinemæssig vedligeholdelse. Denne brugsanvisning indeholder instruktioner om scanning, udskrivning og andre handlinger, der kan udføres ved at tilslutte din Brother-maskine til en computer. Du kan også finde nyttige informationer om brug af Brother ControlCenter-hjælpeværktøjet, om at bruge din maskine i et netværksmiljø og om ofte anvendte begreber. Trykt/Medfølger Trykt/Medfølger For MFC-modeller Trykt/Medfølger For Tjekkiet, Ungarn, Bulgarien, Polen, Rumænien, Slovakiet (Windows ) PDF-fil/Cd-rom/Medfølger (Macintosh) PDF-fil/Brother Solutions Center For DCP-modeller (Windows ) PDF-fil/Cd-rom/Medfølger (Macintosh) PDF-fil/Brother Solutions Center (Windows ) PDF-fil/Cd-rom/Medfølger (Macintosh) PDF-fil/Brother Solutions Center (Windows ) HTML-fil/Cd-rom/Medfølger (Macintosh) HTML-fil/Brother Solutions Center i

3 Hvilken brugsanvisning? Hvad står der i den? Hvor er den? Google Cloud Print vejledning Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan Web Connect vejledning Denne brugsanvisning indeholder oplysninger om, hvordan du kan konfigurere Brother-maskinen til brug med en Google-konto og bruge Google Cloud Print -tjenester til udskrivning via internettet. Denne vejledning indeholder nyttige oplysninger om udskrivning fra din mobile enhed og om scanning fra din Brother-maskine til din mobile enhed, når den er tilsluttet et Wi-Fi -netværk. Denne vejledning indeholder oplysninger om, hvordan du konfigurerer og anvender din Brothermaskine til at scanne, indlæse og vise billeder og filer på bestemte websteder, der leverer disse tjenester. PDF-fil/Brother Solutions Center PDF-fil/Brother Solutions Center PDF-fil/Brother Solutions Center Besøg ii

4 Indholdsfortegnelse Generel opsætning Lagring i hukommelse... Automatisk sommertid... Indstil tidszone...2 Økologifunktioner...2 Tonerbesparelse...2 Varighed af dvaletid...3 Dyb dvaletilstand...3 Automatisk slukning (kun DCP-modeller)...3 Støjsvag funktion...4 Støjsvag funktion...4 Touchskærm...4 Indstilling af baggrundsbelysningen...4 Indstilling af dæmpningstimeren for baggrundsbelysning Sikkerhedsfunktioner 6 Secure Function Lock Før du begynder at bruge Secure Function Lock Slå Secure Function Lock til/fra...7 Konfigurer Secure Function Lock 3.0 ved hjælp af Web Based Management...8 Opsætning af brugere med kortgodkendelse (For MFC-L9550CDW)...9 Indstilling og ændring af Offentlig tilstand...9 Skift af bruger...0 Active Directory Authentication... Slå Active Directory Authentication Lock til/fra... IPSec...2 Indstillingslås...2 Indstilling af administratoradgangskoden...3 Ændring af administratoradgangskoden for Indstillingslås...3 Aktivering/deaktivering af indstillingslås...4 Opkaldsbegrænsning (Kun MFC-modeller)...4 Begrænsning for opkaldstastatur...4 Begrænsning af Adressebog...5 Genvejsbegrænsning...5 LDAP-serverbegrænsning...5 iii

5 3 Afsendelse af en faxmeddelelse (Kun MFC-modeller) 6 Yderligere afsendelsesfunktioner...6 Afsendelse af faxmeddelelser ved hjælp af flere indstillinger...6 Ændring af 2-sidet faxlayout...7 Kontrast...8 Ændring af Faxopløsning...8 Ekstra afsendelsesfunktioner...9 Afsendelse af en fax manuelt...9 Dual access...9 Rundsendelse...20 Realtidstransmission...22 Oversøisk-tilstand...22 Forsinket fax...23 Forsinket batchtransmission...23 Kontrol og annullering af ventende job...24 Indstille dine ændringer som ny standard...24 Gendannelse af alle faxindstillinger til fabriksindstillinger...25 Lagring af faxindstillinger som en Genvej...25 Elektronisk forside...26 Destinationsvisning Faxmodtagelse (Kun MFC-modeller) 29 Indstillinger for modtagelse i hukommelsen...29 Faxvideresendelse...29 Faxlager...30 Ændring af indstillinger for Modtagelse i hukommelsen...30 Deaktivering af indstillinger for Modtagelse i hukommelsen...3 Fjernmodtagelse...32 Indstilling af en Fjernadgangskode...32 Brug af din Fjernadgangskode...32 Eksterne faxkommandoer...33 Modtagelse af faxmeddelelser...34 Ændring af Faxvideresendelsesnummeret...34 Ekstra modtagefunktioner...35 Udskrivning af en reduceret indgående faxmeddelelse sidet udskrift i Faxfunktion...35 Indstilling af Faxmodtagestemplet...36 Udskrivning af en faxmeddelelse fra hukommelsen...36 Modtagelse med tom papirbakke Opkald til og lagring af numre (Kun MFC-modeller) 37 Ekstra opkaldsfunktioner...37 Kombinering af numre i Adressebogen...37 Flere måder at lagre numre...38 Lagring af Adressebogsnumre fra Udgående opkald...38 Konfigurering af Grupper til rundsendelse...38 iv

6 6 Udskrivning af rapporter 4 Faxrapporter (Kun MFC-modeller)...4 Transmissionsbekræftelsesrapport...4 Faxjournal (Aktivitetsrapport)...4 Rapporter...42 Sådan udskrives en rapport Kopiering 43 Kopiindstillinger...43 Stop kopiering...43 Forbedring af kopikvalitet...43 Forstørrelse eller reduktion af kopier sidet kopiering...45 Bakkevalg...47 Justering af Tæthed og Kontrast...47 Sortering af kopier...48 Fremstilling af N i -kopier (sidelayout) i id-kopi...5 Justering af Farvemætning...52 Fremstilling af 2-sidede N i kopier (MFC-L8650CDW, MFC-L8850CDW, MFC-L9550CDW og DCP-L8450CDW)...52 Fjernelse af baggrundsfarve...53 Lagring af kopiindstillinger som en Genvej...54 Papirbesparelse...54 A Regelmæssig vedligeholdelse 55 Kontrol af maskinen...55 Udskrivning af testsiden...55 Aflæsning af sidetællere...55 Aflæsning af resterende levetid for tonerpatroner...55 Aflæsning af den resterende levetid for dele...55 Udskiftning af dele - periodisk vedligeholdelse...56 Pakning og forsendelse af maskinen...57 B Funktioner 60 Funktioner...60 Ekstra papirbakke (For DCP-L8400CDN, DCP-L8450CDW, MFC-L8650CDW og MFC-L8850CDW (LT-320CL)) (For MFC-L9550CDW (LT-325CL))...6 Hukommelseskort...6 SO-DIMM-typer...6 Installering af ekstra hukommelse...62 C Ordliste 64 D Indeks 68 v

7 Generel opsætning Denne brugsanvisning viser skærmmeddelelserne for MFC-L9550CDW, med mindre andet er specificeret. De fleste illustrationer i denne brugsanvisning viser MFC-L8850CDW. Automatisk sommertid Du kan indstille maskinen til automatisk at skifte til Sommertid. Den stiller sig selv en time frem om foråret og en time tilbage om efteråret. a Tryk på. Lagring i hukommelse Dine indstillinger gemmes permanent, og i tilfælde af strømsvigt vil de ikke gå tabt. Midlertidige indstillinger( f.eks. kontrastfunktion og oversøisk funktion ) vil gå tabt. I tilfælde af et strømsvigt vil maskinen også gemme dato og klokkeslæt samt programmerede fax-timerjob (f.eks. forsinket fax) i op til 60 timer. Andre faxjob i maskinens hukommelse vil ikke gå tabt. b Tryk på klokkeslæt). c Tryk på Auto sommertid. d Tryk på Til eller Fra. e Tryk på. (Dato & Kun for MFC-modeller

8 Kapitel Indstil tidszone Du kan indstille tidszonen på maskinen til din aktuelle lokation. Økologifunktioner Tonerbesparelse a Tryk på. b Tryk på klokkeslæt). c Tryk på Tidszone. d Indtast din tidszone. Tryk på OK. e Tryk på. (Dato & Du kan spare toner ved at bruge denne funktion. Når du indstiller Tonerbesparelse til Til, udskrives der noget lysere. Fabriksindstillingen er Fra. a Tryk på. b Tryk på Alle indst.. c Svirp op eller ned, eller tryk på a eller b for at få vist Gen. opsætning. d Tryk på Gen. opsætning. for at få vist Økologi. f Tryk på Økologi. g Tryk på Tonerbesparelse. h Tryk på Til eller Fra. i Tryk på. Vi fraråder tonerbesparelse til udskrivning af fotos eller billeder i grå skala. 2

9 Generel opsætning Varighed af dvaletid Indstillingen Dvaletilstand kan reducere strømforbruget. Når maskinen er i dvaletilstand (strømsparefunktion), reagerer den, som var den slukket. Maskinen vil vågne op og starte udskrivningen, når den modtager et udskriftsjob. Du kan vælge, hvor længe maskinen skal være inaktiv, før den går i dvaletilstand. Timeren genstarter, hvis der udføres handlinger på maskinen, f.eks. modtagelse af fax eller et udskriftsjob. Fabriksindstillingen er tre minutter. Når maskinen går i dvaletilstand, slukker Touchskærmens baggrundsbelysning. Kun for MFC-modeller a Tryk på. b Tryk på Alle indst.. c Svirp op eller ned, eller tryk på a eller b for at få vist Gen. opsætning. d Tryk på Gen. opsætning. for at få vist Økologi. f Tryk på Økologi. g Tryk på Dvaletid. h Ved at bruge tastaturet på Touchskærmen skal du indtaste, hvor længe (0-50 minutter) maskinen skal være inaktiv, før den går i dvaletilstand. Tryk på OK. i Tryk på. Dyb dvaletilstand Hvis maskinen er i dvaletilstand og ikke modtager job i længere tid, går maskinen automatisk i dyb dvaletilstand. Dyb dvaletilstand bruger mindre strøm end dvaletilstand. Maskinen vil vågne op, når den modtager et job, eller hvis du trykker på Touchskærmen. Når maskinen er i dyb dvaletilstand, slukker Touchskærmens baggrundsbelysning og blinker. Automatisk slukning (kun DCP-modeller) Hvis maskinen forbliver i dyb dvaletilstand et bestemt stykke tid, vil den derefter slukke. For at starte udskrivning skal du trykke på på Touchskærmen og derefter sende udskriftsdata. Ved at følge disse trin kan du vælge, hvor lang tid maskinen skal være i dyb dvaletilstand, før den automatisk slukker: a Tryk på. b Tryk på Alle indst.. c Svirp op eller ned, eller tryk på a eller b for at få vist Gen. opsætning. d Tryk på Gen. opsætning. for at få vist Økologi. f Tryk på Økologi. g Tryk på Automatisk sluk. h Vælg tidsperioden Fra, time, 2timer, 4timer eller 8timer, og maskinen vil så forblive inaktiv, indtil den automatisk slukker. i Tryk på. 3

10 Kapitel Støjsvag funktion Støjsvag funktion Indstillingen for støjsvag funktion kan reducere støjen, når der udskrives. Hvis støjsvag funktion sættes til Til, vil udskrivningshastigheden blive mindre. Standardindstillingen er Fra. a Tryk på. b Tryk på Alle indst.. c Svirp op eller ned, eller tryk på a eller b for at få vist Gen. opsætning. d Tryk på Gen. opsætning. for at få vist Økologi. f Tryk på Økologi. g Tryk på Lydsvag tilstand. h Tryk på Til eller Fra. i Tryk på. Touchskærm Indstilling af baggrundsbelysningen Du kan justere lysstyrken af Touchskærmens baggrundsbelysning. Hvis du har svært ved at læse Touchskærmen, kan du ændre indstillingen for belysningen. a Tryk på. b Tryk på Alle indst.. c Svirp op eller ned, eller tryk på a eller b for at få vist Gen. opsætning. d Tryk på Gen. opsætning. for at få vist LCD-indstill.. f Tryk på LCD-indstill.. g Tryk på Baggrundslys. h Tryk på Lys, Med eller Mørk. i Tryk på. 4

11 Generel opsætning Indstilling af dæmpningstimeren for baggrundsbelysning Du kan indstille, hvor lang tid Touchskærmens baggrundsbelysning skal være tændt, efter du er gået tilbage til startskærmen. a Tryk på. b Tryk på Alle indst.. c Svirp op eller ned, eller tryk på a eller b for at få vist Gen. opsætning. d Tryk på Gen. opsætning. for at få vist LCD-indstill.. f Tryk på LCD-indstill.. g Tryk på Dæmp Timer. h Tryk på Fra, 0Sek, 20Sek eller 30Sek. i Tryk på. 5

12 2 Sikkerhedsfunktioner 2 Secure Function Lock Secure Function Lock kan forhindre offentlig adgang til følgende maskinfunktioner: Fax TX (faxafsendelse) Fax RX (faxmodtagelse) Copy (Kopiering) Scan (Scanning) (fjernbaseret) 23 Scan (Scanning) (direkte) 34 USB Direct Print (Direkte USBudskrivning) Print (Udskrivning) 5 Web Connect (Upload) Web Connect (Download) Color Print (Farveudskrivning) 56 Page Limits (Sidebegrænsninger) 6 Kun for MFC-modeller Skriv adgangskoden ned et sikkert sted. Hvis du glemmer den, skal du nulstille den adgangskode, der er lagret på maskinen. Du kan få yderligere oplysninger om, hvordan du nulstiller adgangskoden, ved at kontakte Brother Support. Secure Function Lock kan indstilles ved at bruge Web Based Management eller BRAdmin Professional 3 (kun Windows ). Kun administratorer kan indstille begrænsninger og foretage ændringer for hver bruger. (For MFC-L9550CDW) Brug kortgodkendelse til at skifte til en anden bruger og få adgang til opgaver, som f.eks. afsendelse eller modtagelse af fax, kopiering, fjernbaseret eller direkte 2 scanning, direkte USB-udskrivning og Web Connect. Scanning, undtagen scanning til USB 2 Scanning til USB 2 Scanning undtagen scanning til USB 3 Scanning omfatter scanning af job via Brother iprint&scan. 4 Scanning til USB 5 Udskrivning og farveudskrivning omfatter udskriftsjob via Google Cloud Print og Brother iprint&scan. 6 Tilgængeligt for Print (Udskrivning), USB Direct Print (Direkte USB-udskrivning), Copy (Kopiering) og Web Connect (Download). Denne funktion forhindrer også brugere i at ændre maskinens standardindstillinger ved at begrænse adgangen til maskinens indstillinger. Før sikkerhedsfunktionerne anvendes, skal du først indtaste en administratoradgangskode. Administratoren kan oprette begrænsninger for enkelte brugere sammen med en brugeradgangskode. 6

13 Sikkerhedsfunktioner Før du begynder at bruge Secure Function Lock Du kan konfigurere indstillingerne for Secure Function Lock ved hjælp af en webbrowser. Før konfigurationen er følgende forberedelser nødvendige. a Start din webbrowser. b Indtast "vmaskinens IP-adresse/" i din browsers adresselinje (hvor "maskinens IP-adresse" er Brothermaskinens IP-adresse). For eksempel: v / Du kan finde maskinens IP-adresse i netværkskonfigurationslisten (uu Software- og netværksbrugsanvisning). Slå Secure Function Lock til/fra 2 a Klik på Administrator. b Klik på User Restriction Function (funktioner med brugerbegrænsning). c Vælg Secure Function Lock eller Off (Fra). d Klik på Submit (Send). Secure Function Lock-ikonet vises under klokkeslæt og dato. 2 c Skriv en administratoradgangskode i Login-boksen (login). (Dette er en adgangskode til at logge på maskinens webside.) Klik på. Hvis du bruger en webbrowser til at konfigurere maskinens indstillinger for første gang, skal du indstille en adgangskode (uu Software- og netværksbrugsanvisning). 7

14 Kapitel 2 Konfigurer Secure Function Lock 3.0 ved hjælp af Web Based Management 2 Du kan oprette grupper med restriktioner og brugere med adgangskoder og kort-id (NFC ID). Du kan konfigurere op til 00 begrænsede grupper og 00 brugere. Du kan konfigurere disse indstillinger ved hjælp af en webbrowser. For indstilling af websiden henvises til Før du begynder at bruge Secure Function Lock 3.0 uu side 7. Følg derefter disse indstillinger: For MFC-L9550CDW a Klik på Administrator. b Klik på Restricted Functions xx-xx (begrænsede funktioner xx-xx). f Klik på User List xx-xx (Brugerliste xxxx). g I feltet User List (Brugerliste) skal du indtaste brugernavnet med op til 20 tegn. h I feltet PIN Number (PIN-kode) skal du indtaste din adgangskode på fire cifre. i (For MFC-L9550CDW) I feltet Card ID (NFC ID) (Kort-ID (NFC ID)) skal du indtaste kortnummeret (op til 6 tegn.) Du kan bruge tallene 0-9 og bogstaverne A - F (der er ikke forskel på store og små bogstaver). j Vælg User List / Restricted Functions (Brugerliste/begrænsede funktioner) fra rullelisten for hver enkelt bruger. c Indtast et alfanumerisk gruppenavn (op til 5 tegn) i feltet User List / Restricted Functions (Brugerliste/begrænsede funktioner). k Klik på Submit (Send). d I bl.a. kolonnen Print (Udskrivning) skal du fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet for at begrænse adgangen til opgaverne. Hvis du vil konfigurere et maksimalt antal sider, skal du markere afkrydsningsfeltet On (Til) i Page Limits (Sidebegrænsninger) og derefter skrive tallet i feltet Max. Pages (Maks. antal sider). e Klik på Submit (Send). 8

15 Sikkerhedsfunktioner Opsætning af brugere med kortgodkendelse (For MFC-L9550CDW) 2 Før du opsætter brugerne med kortgodkendelse, skal du opsætte de begrænsede funktioner og en brugerliste ved at bruge webbrowseren. For mere information, se Konfigurer Secure Function Lock 3.0 ved hjælp af Web Based Management uu side 8. a Skift til begrænset brugerfunktion ved hjælp af Touchskærmen (for mere information, se Ændring af begrænset brugertilstand ved hjælp af Touchskærm uu side 0). b Tryk på c Tryk på Registreringskort. d Før kortet over NFC-aflæseren. Touchskærmen viser kort-id. e Tryk på OK. XXXXX For at ændre kort-id skal du føre det nye kort over NFC-aflæseren i trin d. NFC-aflæseren kan måske ikke registrere, om kortet er i etui eller cover. Fjern altid kortet fra etui eller cover, hvis det skal bruges med en NFC-aflæser. Indstilling og ændring af Offentlig tilstand 2 Offentlig brugertilstand begrænser de handlinger, der er tilgængelige for alle brugere, der ikke har en adgangskode. Når du konfigurerer restriktioner for offentlige brugere, skal du gøre det via Web Based Management eller BRAdmin Professional 3 (kun Windows ) (uu Software- og netværksbrugsanvisning). a Klik på Administrator. b Klik på Restricted Functions xx-xx (begrænsede funktioner xx-xx). c I rækken Public Mode (Offentlig tilstand) skal du fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet for at begrænse funktionerne i offentlig brugertilstand. Hvis du vil konfigurere et maksimalt antal sider, skal du markere afkrydsningsfeltet On (Til) i Page Limits (Sidebegrænsninger) og derefter skrive tallet i feltet Max. Pages (Maks. antal sider). 2 d Klik på Submit (Send). 9

16 Kapitel 2 Skift af bruger 2 Denne indstilling gør det muligt for dig at skifte mellem registrerede begrænsede brugere eller Offentlig tilstand, når Secure Function Lock er aktiveret. Ændring af begrænset brugertilstand ved hjælp af Touchskærm 2 a Tryk på Offentlig eller XXXXX (Hvor xxxxx er brugerens navn.) b Tryk på Skift bruger. c Svirp op eller ned, eller tryk på a eller b for at få vist dit brugernavn. d Tryk på dit brugernavn. e Indtast din firecifrede adgangskode ved at bruge tastaturet på Touchskærmen. Tryk på OK. Hvis det aktuelle id er begrænset for den ønskede handling, bliver Adgang nægtet vist på Touchskærmen. Hvis dit id har indstillet sidebegrænsninger og allerede har nået det maksimale antal sider, viser Touchskærmen Grænse overskredet eller Ingen tilladelse, når du prøver at udskrive. Kontakt din administrator for at kontrollere dine indstillinger for Secure Function Lock. Hvis din id har begrænsede funktioner med deaktiveret Color Print (farveudskrivning), vil Touchskærmen vise Ingen tilladelse eller Funktion låst, når du prøver at udskrive dokumenter i farver.. Ændring af begrænset brugertilstand ved hjælp af NFC-aflæseren (For MFC-L9550CDW) 2 a Tryk på for at vende tilbage til skærmen Parat. b Før kortet hen til NFC-aflæseren. c Når du er logget ind, vil Touchskærmen vise Godkendelse lykkedes. Du kan logge ind ved at føre kortet hen til NFC-aflæseren, selv om maskinen er indstillet til offentlig tilstand eller en anden bruger er logget ind. NFC-aflæseren kan måske ikke registrere, om kortet er i etui eller cover. Fjern altid kortet fra etui eller cover, hvis det skal bruges med en NFC-aflæser. Ændring til offentlig tilstand ved hjælp af Touchskærm 2 a Tryk på XXXXX. (Hvor xxxxx er brugerens navn.) b Tryk på Gå til Offentlig. Når en begrænset bruger er færdig med at bruge maskinen, vender den tilbage til Offentlig tilstand efter et minut. Hvis handlingen, du vil bruge, er begrænset for alle brugere, vil Adgang nægtet blive vist på Touchskærmen, og skærmen Skift bruger vil blive vist. Du kan ikke få adgang til den ønskede handling. Kontakt din administrator for at kontrollere dine indstillinger for Secure Function Lock. Hvis Public Mode (offentlig tilstand) har begrænsede funktioner med deaktiveret Color Print (farveudskrivning), vil Touchskærmen vise Ingen tilladelse eller Funktion låst, når du prøver at udskrive dokumenter i farver. 0

17 Sikkerhedsfunktioner Active Directory Authentication 2 Med Active Directory Authentication kan du sætte restriktioner for brugen af Brothermaskinen. Hvis Active Directory Authentication er aktiveret, vil maskinens betjeningspanel være låst. Maskinens indstillinger kan ikke ændres, før brugeren indtaster bruger-id, domænenavn og adgangskode. Active Directory Authentication har følgende funktioner: Kan gemme indgående faxmeddelelser Kan indhente maskinens adresse fra LDAP-serveren Du kan ændre Active Directory Authentication-indstillingen ved hjælp af Web Based Management eller BRAdmin Professional 3 (Windows ). For mere information om Active Directory Authentication, uu Software- og netværksbrugsanvisning. Slå Active Directory Authentication Lock til/fra 2 a Start din webbrowser. b Indtast "http://maskinens IP-adresse/" i din browsers adresselinje (hvor "maskinens IP-adresse" er Brothermaskinens IP-adresse). For eksempel: c Klik på Administrator. d Klik på User Restriction Function (funktioner med brugerbegrænsning). e Vælg Active Directory Authentication eller Off (Fra). f Klik på Submit (Send). Du er nødt til at konfigurere indstillingerne for Active Directory Server for at kunne aktivere Active Directory Authentication. Control Panel Lock er aktiveret, hvis Active Directory Server er korrekt konfigureret. 2

18 Kapitel 2 IPSec 2 IPsec (Internet Protocol Security) er en sikkerhedsprotokol, der anvender en valgfri internetprotokolfunktion til at forhindre manipulering og til at sikre fortroligheden af data, der overføres som IP-pakker. IPsec krypterer data, der overføres via netværket, som f.eks. udskrivningsjob, der sendes fra computere til en printer. Da dataene krypteres på netværksniveau, vil applikationer med en protokol på et højere niveau også anvende IPsec, selv om brugeren ikke er klar over det. IPsec understøtter følgende handlinger: IPsec-transmissioner IPsec-indstillinger For mere information om IPsec, uu Software- og netværksbrugsanvisning. Indstillingslås 2 Indstillingslås lader dig indstille en adgangskode for at forhindre andre personer i utilsigtet at ændre dine maskinindstillinger. Skriv adgangskoden ned et sikkert sted. Hvis du glemmer den, skal du nulstille de adgangskoder, der er lagret på maskinen. Kontakt administratoren eller Brother Support. Hvis Indstillingslås er Til, kan du ikke få adgang til maskinindstillingerne. (Kun for MFC-modeller) Maskinens indstillinger kan ikke ændres med hjælpeprogrammet Fjernindstilling, når Indstillingslås er indstillet til Til. 2

19 Sikkerhedsfunktioner Indstilling af administratoradgangskoden 2 a Tryk på. b Tryk på Alle indst.. c Svirp op eller ned, eller tryk på a eller b for at få vist Gen. opsætning. d Tryk på Gen. opsætning. for at få vist Indstillingslås. f Tryk på Indstillingslås. g Indtast et firecifret tal for den nye adgangskode ved at bruge tastaturet på Touchskærmen. Tryk på OK. h Indtast den nye adgangskode igen, når Touchskærmen viser Bekræft:. Tryk på OK. i Tryk på. Ændring af administratoradgangskoden for Indstillingslås 2 a Tryk på. b Tryk på Alle indst.. c Svirp op eller ned, eller tryk på a eller b for at få vist Gen. opsætning. d Tryk på Gen. opsætning. for at få vist Indstillingslås. f Tryk på Indstillingslås. g Tryk på Indst. password. h Indtast din gamle firecifrede adgangskode ved at bruge tastaturet på Touchskærmen. Tryk på OK. i Indtast et firecifret tal for den nye adgangskode ved at bruge tastaturet på Touchskærmen. Tryk på OK. j Indtast den nye adgangskode igen, når Touchskærmen viser Bekræft:. Tryk på OK. 2 k Tryk på. 3

20 Kapitel 2 Aktivering/deaktivering af indstillingslås 2 Hvis du indtaster den forkerte adgangskode, vil Touchskærmen vise Forkert password. Indtast den rigtige adgangskode. Aktivering af indstillingslås 2 a Tryk på. b Tryk på Alle indst.. c Svirp op eller ned, eller tryk på a eller b for at få vist Gen. opsætning. d Tryk på Gen. opsætning. for at få vist Indstillingslås. f Tryk på Indstillingslås. g Tryk på Lås Fra Til. h Indtast den registrerede firecifrede administratoradgangskode ved at bruge tastaturet på Touchskærmen. Tryk på OK. Deaktivering af indstillingslås 2 a Tryk på på Touchskærmen. b Indtast den registrerede firecifrede administratoradgangskode ved at bruge tastaturet på Touchskærmen. Tryk på OK. Opkaldsbegrænsning (Kun MFC-modeller) 2 Denne funktion bruges til at forhindre brugere i at sende en fax eller komme til at foretage opkald til et forkert nummer. Du kan indstille maskinen til at begrænse opkald, når du bruger opkaldstastaturet, Adressebog og Genveje. Hvis du vælger Fra, begrænser maskinen ikke opkaldsmetoden. Hvis du vælger Indtast # to gange, bliver du anmodet om at indtaste nummeret igen, og hvis du indtaster det samme nummer korrekt igen, går maskinen i gang med at foretage opkaldet. Hvis du indtaster et forkert nummer, vises der en fejlmeddelelse på Touchskærmen. Hvis du vælger Til, begrænser maskinen al faxafsendelse og udgående opkald for den pågældende opkaldsmetode. Begrænsning for opkaldstastatur 2 a Tryk på. b Tryk på Alle indst.. c Svirp op eller ned, eller tryk på a eller b for at få vist Fax. d Tryk på Fax. for at få vist Opkaldsbegrænsning. f Tryk på Opkaldsbegrænsning. g Tryk på Opkaldstastatur. h Tryk på Indtast # to gange, Til eller Fra. i Tryk på. 4

21 Sikkerhedsfunktioner Begrænsning af Adressebog 2 LDAP-serverbegrænsning 2 a Tryk på. b Tryk på Alle indst.. c Svirp op eller ned, eller tryk på a eller b for at få vist Fax. d Tryk på Fax. for at få vist Opkaldsbegrænsning. f Tryk på Opkaldsbegrænsning. g Tryk på Adressebog. h Tryk på Indtast # to gange, Til eller Fra. a Tryk på. b Tryk på Alle indst.. c Svirp op eller ned, eller tryk på a eller b for at få vist Fax. d Tryk på Fax. for at få vist Opkaldsbegrænsning. f Tryk på Opkaldsbegrænsning. g Tryk på LDAP-server. h Tryk på Indtast # to gange, Til eller Fra. 2 i Tryk på. Genvejsbegrænsning 2 a Tryk på. b Tryk på Alle indst.. c Svirp op eller ned, eller tryk på a eller b for at få vist Fax. d Tryk på Fax. for at få vist Opkaldsbegrænsning. f Tryk på Opkaldsbegrænsning. g Tryk på Genveje. h Tryk på Indtast # to gange, Til eller Fra. i Tryk på. Indstillingen Indtast # to gange vil ikke virke, hvis røret på en ekstratelefon løftes, før nummeret indtastes. Du vil ikke blive bedt om at indtaste nummeret igen. Du kan ikke begrænse opkaldsfunktionerne ved hjælp af Genopk./Pause. Hvis du vælger Til eller Indtast # to gange, kan du ikke anvende rundsendelsesfunktionen. i Tryk på. 5

22 3 Afsendelse af en faxmeddelelse (Kun MFC-modeller) 3 Yderligere afsendelsesfunktioner 3 Afsendelse af faxmeddelelser ved hjælp af flere indstillinger3 Før du sender en faxmeddelelse, kan du ændre enhver kombination af disse indstillinger: 2-sidet fax Kontrast Faxopløsning Realtid AFS Oversøisk funktion Forsinket fax Batch afs Forside notat Forsideopsætning Rundsending a Gør et af følgende: Når Forhåndsvisning af fax er sat til Fra, skal du trykke på (Fax). Når Forhåndsvisning af fax er sat til b Tryk på Indstill.. c Svirp op eller ned, eller tryk på a eller b for at få vist den ønskede indstilling, og tryk derefter på indstillingen. d Tryk på den ønskede funktion. e Gør et af følgende: Gentag trinnene c og d for at ændre flere indstillinger. Hvis du er færdig med at vælge indstillinger, skal du trykke på OK. Gå til næste trin for at sende din fax. De fleste indstillinger er midlertidige, og maskinen vender tilbage til standardindstillingerne, når du har sendt en fax. Du kan gemme nogle af de indstillinger, du bruger oftest, ved at indstille dem som standard. Disse indstillinger forbliver faste, indtil du ændrer dem igen (se Indstille dine ændringer som ny standard uu side 24). Du kan også gemme nogle af de indstillinger, du bruger oftest, ved at indstille dem som en Genvej (se Lagring af faxindstillinger som en Genvej uu side 25). Til, skal du trykke på og Fax afsend.. Touchskærmen viser: (Fax) 6

23 Afsendelse af en faxmeddelelse (Kun MFC-modeller) Ændring af 2-sidet faxlayout 3 Du skal vælge et 2-sidet scanningsformat, før du sender en 2-sidet fax. Det valgte format afhænger af layoutet af det 2-sidede dokument. a Læg dokumentet i ADF'en. b Gør et af følgende: Når Forhåndsvisning af fax er sat til Kort kant Stående Hvis dokumentet er vendt efter den korte kant, skal du trykke på 2-sidet scanning : Kort kant. Liggende 3 Fra, skal du trykke på (Fax). Når Forhåndsvisning af fax er sat til Til, skal du trykke på og Fax afsend.. (Fax) c Tryk på Indstill.. d Svirp op eller ned, eller tryk på a eller b for at få vist 2-sidet fax. e Tryk på 2-sidet fax. f Gør et af følgende: Hvis dokumentet er vendt efter den lange kant, skal du trykke på 2-sidet scanning : Lang kant. Lang kant Stående Liggende 7

24 Kapitel 3 Kontrast 3 For de fleste dokumenter giver standardindstillingen for Auto de bedste resultater. Auto vælger automatisk den mest passende kontrast for dit dokument. Hvis dokumentet er meget lyst eller mørkt, kan en ændring af kontrasten forbedre faxmeddelelsens kvalitet. Brug Mørk til at gøre det faxede dokument lysere. Brug Lys til at gøre det faxede dokument mørkere. a Gør et af følgende: Når Forhåndsvisning af fax er sat til Fra, skal du trykke på (Fax). Når Forhåndsvisning af fax er sat til Til, skal du trykke på og Fax afsend.. (Fax) b Tryk på Indstill.. c Svirp op eller ned, eller tryk på a eller b for at få vist Kontrast. Ændring af Faxopløsning 3 Kvaliteten af en faxmeddelelse kan forbedres ved at ændre faxopløsningen. Det er en midlertidig indstilling og vil kun være aktiv til den næste faxmeddelelse. a Gør et af følgende: Når Forhåndsvisning af fax er sat til Fra, skal du trykke på (Fax). Når Forhåndsvisning af fax er sat til Til, skal du trykke på og Fax afsend.. (Fax) b Tryk på Indstill.. c Svirp op eller ned, eller tryk på a eller b for at få vist Faxopløsning. d Tryk på Faxopløsning. e Tryk på Standard, Fin, S.Fin eller Foto. Du kan vælge fire forskellige opløsningsindstillinger. d Tryk på Kontrast. e Tryk på Auto, Lys eller Mørk. Selv om du vælger Lys eller Mørk, vil maskinen sende faxmeddelelsen vha. indstillingen Auto, hvis du vælger Foto som faxopløsning. Sort/hvid Standard Fin S.Fin Foto Egnet til de fleste maskinskrevne/printerudskrevne dokumenter. God til lille skrift og transmitterer lidt langsommere end Standard-opløsningen. God til lille skrift eller stregtegning og transmitterer lidt langsommere end Finopløsningen. Brug denne indstilling, når dokumentet har varierende gråtoner eller er et fotografi. Den giver den længste transmissionstid. 8

25 Afsendelse af en faxmeddelelse (Kun MFC-modeller) Ekstra afsendelsesfunktioner 3 Afsendelse af en fax manuelt 3 Manuel transmission 3 Med manuel transmission er det muligt at høre opkaldet, ringe- og faxmodtagelsestonerne under afsendelse af en faxmeddelelse. a Ilæg dokumentet. b Løft røret på en ekstern telefon, og lyt efter en opkaldstone. c Tast faxnummeret vha. den eksterne telefon. d Når du hører faxtoner, skal du trykke på Fax start. Hvis du bruger scannerglaspladen, skal du trykke på Send. e Læg røret på igen på den eksterne telefon. Dual access 3 Du kan ringe til et nummer og starte scanning af en faxmeddelelse til hukommelsen, selvom maskinen sender fra hukommelsen, modtager faxmeddelelser eller udskriver computerdata. Touchskærmen vil vise det nye jobnummer. Det antal sider, du kan scanne ind i hukommelsen, vil variere afhængigt af den type informationer, som er trykt på dem. Hvis du får meddelelsen Hukommelse fuld under scanning af den første faxside, skal du trykke på for at annullere scanningen. Hvis du får meddelelsen Hukommelse fuld under scanning af en efterfølgende side, kan du trykke på Send nu for at sende de sider, der er scannet indtil videre, eller trykke på for at annullere handlingen. 3 9

26 Kapitel 3 Rundsendelse 3 Rundsendelse giver dig mulighed for at sende den samme faxmeddelelse til mere end ét faxnummer. Du kan medtage Grupper, numre fra Adressebog og op til 50 manuelt opkaldte numre i samme rundsendelse. Du kan rundsende til 350 forskellige numre. Før du begynder rundsendelsen 3 Numre i Adressebogen skal gemmes i maskinens hukommelse, før de kan anvendes i en rundsendelse (uu Grundlæggende brugsanvisning). Der skal også lagres gruppenumre i maskinens hukommelse, før de kan bruges i en rundsendelse. Gruppenumrene omfatter mange gemte numre fra Adressebogen for at gøre opkald lettere (se Konfigurering af Grupper til rundsendelse uu side 38). Sådan rundsendes en faxmeddelelse 3 a Ilæg dokumentet. b Gør et af følgende: Når Forhåndsvisning af fax er sat til Fra, skal du trykke på (Fax). Når Forhåndsvisning af fax er sat til Til, skal du trykke på og Fax afsend.. (Fax) c Tryk på Indstill.. d Svirp op eller ned, eller tryk på a eller b for at få vist Rundsending. e Tryk på Rundsending. f Tryk på Tilføj nummer. Hvis du har downloadet Internet-FAX: Hvis du ønsker at rundsende ved brug af en adresse, skal du trykke på, indtaste adressen (uu Grundlæggende brugsanvisning) og trykke på OK. g Du kan tilføje numre til rundsendelsen på følgende måde: Tryk på Tilføj nummer og indtast et nummer ved at bruge tastaturet på Touchskærmen (uu Grundlæggende brugsanvisning). Tryk på OK. Tryk på Tilføj fra adressebog. Svirp op eller ned, eller tryk på a eller b for at få vist det nummer, du vil føje til rundsendelsen. Vælg afkrydsningsfelterne for de numre, du vil føje til rundsendelsen. Når du har markeret alle de numre, du ønsker, skal du trykke på OK. 20

27 Afsendelse af en faxmeddelelse (Kun MFC-modeller) Tryk på Søg i adressebog. Tryk på det første bogstav i navnet, og tryk på OK. Tryk på navnet, og tryk derefter på det nummer, du vil tilføje. h Når du har indtastet alle faxnumrene ved at gentage trinnene f og g, skal du trykke på OK. i Tryk på Fax start. Når rundsendelsen er afsluttet, udskriver maskinen en rundsendelsesrapport, så du kender resultaterne. Hvis du ikke har brugt nogen af numrene til Grupper, kan du rundsende faxmeddelelser til hele 350 forskellige numre. Maskinens tilgængelige hukommelse vil variere afhængigt af jobtyperne i hukommelsen og numrene, der anvendes til rundsendelse. Hvis du rundsender til det maksimale antal, der er til rådighed, vil du ikke være i stand til at bruge dual access og forsinket fax. Hvis beskeden Hukommelse fuld vises, skal du trykke på for at stoppe jobbet. Hvis der er blevet scannet mere end én side, skal du trykke på Send nu for at sende den del, der ligger i maskinens hukommelse. Annullering af en rundsendelse er i gang 3 Under rundsendelse kan du annullere den faxmeddelelse, der i øjeblikket sendes, eller hele rundsendelsesjobbet. a Tryk på. b Gør et af følgende: Tryk på Hele rundsend. for at annullere hele rundsendelsen. Fortsæt til trin c. Hvis du vil annullere det aktuelle job, skal du trykke på displayet, der viser det nummer eller navn, der kaldes op til. Fortsæt til trin d. Hvis du vil afslutte uden at annullere, skal du trykke på. c Når du på Touchskærmen bliver spurgt, om du vil annullere hele rundsendelsen, skal du gøre et af følgende: Tryk på Ja for at bekræfte. Hvis du vil afslutte uden at annullere, skal du trykke på Nej. d Gør et af følgende: Tryk på Ja for at annullere det aktuelle job. Hvis du vil afslutte uden at annullere, skal du trykke på Nej. 3 2

28 Kapitel 3 Realtidstransmission 3 Når du sender en faxmeddelelse, scanner maskinen dokumentet ind i hukommelsen, før den sender det. Så snart telefonlinjen er ledig, vil maskinen starte opkald og afsendelse. Sommetider ønsker du måske at sende et vigtigt dokument med det samme uden at vente på transmission fra hukommelsen. Du kan tænde Realtid AFS. Hvis hukommelsen er fuld, og du sender en fax fra ADF'en, sender maskinen dokumentet i realtid (selv hvis Realtid AFS er indstillet til Fra). Hvis hukommelsen er fuld, kan faxmeddelelser fra scannerglaspladen ikke afsendes, før du rydder noget af hukommelsen. I realtidstransmission virker den automatiske genopkaldsfunktion ikke i forbindelse med brug af scannerglaspladen. a Ilæg dokumentet. b Gør et af følgende: Når Forhåndsvisning af fax er sat til Fra, skal du trykke på (Fax). Når Forhåndsvisning af fax er sat til Til, skal du trykke på og Fax afsend.. (Fax) i Tryk på Fax start. Oversøisk-tilstand 3 Hvis du har problemer med at sende en faxmeddelelse til en oversøisk destination pga. en dårlig forbindelse, kan det hjælpe at slå den oversøiske funktion til. Det er en midlertidig indstilling og vil kun være aktiv til den næste faxmeddelelse. a Ilæg dokumentet. b Gør et af følgende: Når Forhåndsvisning af fax er sat til Fra, skal du trykke på (Fax). Når Forhåndsvisning af fax er sat til Til, skal du trykke på og Fax afsend.. (Fax) c Tryk på Indstill.. d Svirp op eller ned, eller tryk på a eller b for at få vist Oversøisk funktion. e Tryk på Oversøisk funktion. f Tryk på Til. g Tryk på OK. h Indtast faxnummeret. i Tryk på Fax start. c Tryk på Indstill.. d Svirp op eller ned, eller tryk på a eller b for at få vist Realtid AFS. e Tryk på Realtid AFS. f Tryk på Til (eller Fra). g Tryk på OK. h Indtast faxnummeret. 22

29 Afsendelse af en faxmeddelelse (Kun MFC-modeller) Forsinket fax 3 Du kan gemme op til 50 faxmeddelelser i hukommelsen til afsendelse inden for en 24- timers periode. a Ilæg dokumentet. b Gør et af følgende: Når Forhåndsvisning af fax er sat til Fra, skal du trykke på (Fax). Når Forhåndsvisning af fax er sat til Til, skal du trykke på og Fax afsend.. (Fax) c Tryk på Indstill.. d Svirp op eller ned, eller tryk på a eller b for at få vist Forsinket fax. e Tryk på Forsinket fax. f Tryk på Forsinket fax. g Tryk på Til. h Tryk på Indstil tid. i Indtast det klokkeslæt (i 24-timers format), hvor du vil have, at faxen sendes, ved at bruge tastaturet på Touchskærmen. Tryk på OK. Det antal sider, du kan scanne ind i hukommelsen, afhænger af den type information, som er trykt på hver side. Forsinket batchtransmission 3 Før du sender forsinkede faxmeddelelser, vil din maskine forsøge at spare ved at sortere alle faxmeddelelserne i hukommelsen efter modtager og planlagt tid. Alle forsinkede faxmeddelelser, som er til det samme faxnummer på det samme tidspunkt, sendes som én transmission for at spare transmissionstid. a Tryk på. b Tryk på Alle indst.. c Svirp op eller ned, eller tryk på a eller b for at få vist Fax. d Tryk på Fax. for at få vist Opsæt send. f Tryk på Opsæt send. g Tryk på Batch afs. h Tryk på Til eller Fra. i Tryk på. 3 23

30 Kapitel 3 Kontrol og annullering af ventende job 3 Check, hvilke job der fortsat venter i hukommelsen på at blive sendt. Hvis der ikke er nogen job, viser Touchskærmen Ingen jobkø. Du kan annullere et faxjob, der er gemt og venter i hukommelsen. a Tryk på. b Tryk på Alle indst.. c Svirp op eller ned, eller tryk på a eller b for at få vist Fax. d Tryk på Fax. for at få vist Mgl.jobs. f Tryk på Mgl.jobs. Job, der venter, vises på Touchskærmen. g Svirp op eller ned, eller tryk på a eller b for at bladre gennem de ventende job, og tryk på det job, du vil annullere. h Tryk på Annuller. i Gør et af følgende: Tryk på Ja for at annullere. Hvis du vil annullere et andet jobnummer, skal du gentage trin g. Hvis du vil afslutte uden at annullere, skal du trykke på Nej. j Når du er færdig med at annullere jobs, skal du trykke på. Indstille dine ændringer som ny standard 3 Du kan gemme faxindstillingerne til Faxopløsning, Kontrast, Glasscannestørrelse, Realtid AFS, Forsideopsætning og Oversøisk funktion, du bruger oftest, ved at indstille dem som standard. Disse indstillinger forbliver faste, indtil du ændrer dem igen. a Gør et af følgende: Når Forhåndsvisning af fax er sat til Fra, skal du trykke på (Fax). Når Forhåndsvisning af fax er sat til Til, skal du trykke på og Fax afsend.. (Fax) b Tryk på Indstill.. c Svirp op eller ned, eller tryk på a eller b for at vælge den indstilling, du vil ændre, og tryk derefter på den nye indstilling. Gentag dette trin for hver indstilling, du vil ændre. d Efter ændring af den sidste indstilling skal du svirpe op eller ned eller trykke på a eller b for at få vist Indst. ny std.. e Tryk på Indst. ny std.. f På Touchskærmen bliver du bedt om at bekræfte ændringen for de nye standardindstillinger. Tryk på Ja for at bekræfte. g Tryk på. 24

31 Afsendelse af en faxmeddelelse (Kun MFC-modeller) Gendannelse af alle faxindstillinger til fabriksindstillinger 3 Du kan gendanne alle faxindstillingerne, du har ændret til fabriksindstillinger. Disse indstillinger forbliver faste, indtil du ændrer dem igen. a Gør et af følgende: Når Forhåndsvisning af fax er sat til Fra, skal du trykke på (Fax). Når Forhåndsvisning af fax er sat til Til, skal du trykke på og Fax afsend.. (Fax) b Tryk på Indstill.. c Efter ændring af den sidste indstilling skal du svirpe op eller ned eller trykke på a eller b for at få vist Fabrik.nulst.. d Tryk på Fabrik.nulst.. e På Touchskærmen bliver du bedt om at bekræfte ændringen tilbage til fabriksindstillingen. Tryk på Ja for at bekræfte. f Tryk på. Lagring af faxindstillinger som en Genvej 3 Du kan gemme alle de nye faxindstillinger, du ofte bruger, ved at gemme dem som en Genvej. a Gør et af følgende: Når Forhåndsvisning af fax er sat til Fra, skal du trykke på (Fax). Når Forhåndsvisning af fax er sat til Til, skal du trykke på og Fax afsend.. (Fax) b Indtast faxnummeret. c Tryk på Indstill.. d Svirp op eller ned eller tryk på a eller b for at få vist Faxopløsning, 2-sidet fax, Kontrast, Realtid AFS, Oversøisk funktion eller Glasscannestørrelse og tryk derefter på den indstilling, du vil ændre. Tryk derefter på den nye indstilling, du ønsker. Gentag dette trin for hver indstilling, du vil ændre. e Når du er færdig med at vælge nye indstillinger, skal du trykke på OK. f Tryk på Gem som genvej. g Bekræft den viste liste med de indstillinger, du har valgt til Genvejen, og tryk derefter på OK. h Tryk på en fane fra til 8. 3 i Tryk på genvej., hvor du ikke har tilføjet en j Indtast et navn for genvejen ved at bruge tastaturet på Touchskærmen. (Hjælp til indtastning af bogstaver, uu Grundlæggende brugsanvisning.) Tryk på OK. k Tryk på OK for at bekræfte. 25

32 Kapitel 3 Elektronisk forside 3 Du skal have programmeret dit afsender-id for at kunne anvende denne funktion (uu Hurtig installationsvejledning). Du kan automatisk sende en forside. Din forside omfatter dit Afsender-id, en kommentar og det navn, der er gemt i Adressebogen. Du kan vælge en af følgende forudindstillede kommentarer:.bemærkn. Fra 2.Ring venligst 3.Haster 4.Fortroligt I stedet for at bruge en af de forudindstillede kommentarer kan du indtaste to personlige meddelelser med en længde på op til 27 tegn. (Se Oprettelse af dine egne kommentarer uu side 26.) 5.(Brugerdefineret) 6.(Brugerdefineret) Oprettelse af dine egne kommentarer 3 Du kan opsætte to kommentarer efter eget valg. a Tryk på. b Tryk på Alle indst.. c Svirp op eller ned, eller tryk på a eller b for at få vist Fax. d Tryk på Fax. for at få vist Opsæt send. f Tryk på Opsæt send. g Tryk på Forsideindstilling. h Tryk på Forside notat. i Tryk på 5. eller 6. for at gemme din egen kommentar. j Indtast din egen kommentar ved at bruge tastaturet på Touchskærmen. Tryk på OK. Tryk på for at vælge tal, bogstaver eller specialtegn (uu Grundlæggende brugsanvisning). k Tryk på. 26

33 Afsendelse af en faxmeddelelse (Kun MFC-modeller) Send en forside for den næste fax 3 Hvis du vil sende en forside for den næste fax, kan du tilføje forsiden. a Gør et af følgende: Når Forhåndsvisning af fax er sat til Fra, skal du trykke på (Fax). Når Forhåndsvisning af fax er sat til Til, skal du trykke på og Fax afsend.. (Fax) b Tryk på Indstill.. c Svirp op eller ned, eller tryk på a eller b for at få vist Forsideopsætning. d Tryk på Forsideopsætning. e Tryk på Forsideopsætning. f Tryk på Til. g Tryk på Forside notat. h Svirp op eller ned, eller tryk på a eller b for at vælge den kommentar, du vil bruge, og tryk derefter på kommentaren. Tryk på. i Tryk på OK. j Indtast faxnummeret. k Tryk på Fax start. Brug af en udskrevet forside 3 Hvis du foretrækker en udskrevet forside, du kan skrive på, skal du udskrive prøvesiden og føje den til din fax. a Tryk på. b Tryk på Alle indst.. c Svirp op eller ned, eller tryk på a eller b for at få vist Fax. d Tryk på Fax. for at få vist Opsæt send. f Tryk på Opsæt send. g Tryk på Forsideindstilling. h Tryk på Udskriv prøve. i Tryk på OK. 3 27

34 Kapitel 3 Destinationsvisning 3 Når du sender en fax, viser maskinen oplysningerne fra Adressebogen eller det nummer, du kaldte op til. Du kan indstille maskinen til at skjule destinationsoplysningerne på Touchskærmen. a Tryk på. b Tryk på Alle indst.. c Svirp op eller ned, eller tryk på a eller b for at få vist Fax. d Tryk på Fax. for at få vist Opsæt send. f Tryk på Opsæt send. g Tryk på Destination. h Tryk på Skjult eller Vist. i Tryk på. 28

35 4 Faxmodtagelse (Kun MFC-modeller) 4 Indstillinger for modtagelse i hukommelsen 4 Med modtagelse i hukommelsen kan du modtage faxmeddelelser, når du ikke er ved maskinen. Du kan kun bruge én indstilling for Modtagelse i hukommelse ad gangen: Faxvideresendelse Faxlager Fra Faxvideresendelse 4 Med funktionen til Faxvideresendelse kan du automatisk videresende dine modtagne faxmeddelelser til en anden maskine. Hvis du vælger Backup udsk.: Til, vil maskinen også udskrive faxmeddelelsen. a Tryk på. b Tryk på Alle indst.. c Svirp op eller ned, eller tryk på a eller b for at få vist Fax. d Tryk på Fax. for at få vist Modtageindst.. f Tryk på Modtageindst.. g Svirp op eller ned, eller tryk på a eller b for at få vist Huk.modtagelse. h Tryk på Huk.modtagelse. i Tryk på Send fax. j Gør et af følgende: Tryk på Manuel for at indtaste faxnummeret, der skal videresendes til, (op til 20 tegn) ved at bruge tastaturet på Touchskærmen (uu Grundlæggende brugsanvisning). Tryk på OK. Tryk på Adressebog. Svirp op eller ned, eller tryk på a eller b for at bladre, indtil du finder det ønskede faxnummer, som dine faxer skal videresendes til. Tryk på det faxnummer eller den ønskede -adresse. Du kan indtaste en adresse ved at trykke på på touchscreen-tastaturet. Hvis du vælger et gruppenummer fra adressebogen, videresendes faxmeddelelsen til flere faxnumre. k Hvis Faxvisning er sat til Fra, skal du trykke på Backup udsk.: Til eller Backup udsk.: Fra. VIGTIGT! Hvis du vælger Backup udsk.: Til, vil maskinen også udskrive modtagne faxmeddelelser på din maskine, så du har en kopi. Når Faxvisning er sat til Til, virker funktionen backup-udskrift ikke. l Tryk på. 4 29

36 Kapitel 4 Faxlager 4 Med funktionen til Faxlager kan du gemme dine modtagne faxmeddelelser i maskinens hukommelse. Du kan hente lagrede faxmeddelelser fra en faxmaskine på en anden placering ved hjælp af kommandoerne til fjernmodtagelse (se Modtagelse af faxmeddelelser uu side 34). Din maskine vil udskrive en backup-kopi af hver lagret fax. a Tryk på. b Tryk på Alle indst.. c Svirp op eller ned, eller tryk på a eller b for at få vist Fax. d Tryk på Fax. for at få vist Modtageindst.. f Tryk på Modtageindst.. g Svirp op eller ned, eller tryk på a eller b for at få vist Huk.modtagelse. h Tryk på Huk.modtagelse. i Tryk på Fax lager. For at deaktivere faxlagring skal du trykke på Fra. j Tryk på. Ændring af indstillinger for Modtagelse i hukommelsen 4 Hvis der er modtagne faxmeddelelser i maskinens hukommelse, når du ændrer indstillinger for Modtagelse i hukommelsen, stilles et af følgende spørgsmål på Touchskærmen: Hvis de modtagne faxer allerede er udskrevet 4 Slet alle dokumenter? Hvis du trykker på Ja, vil faxmeddelelser i hukommelsen blive slettet, før indstillingen ændres. Hvis du trykker på Nej, vil faxmeddelelserne i hukommelsen ikke blive slettet, og indstillingen vil være uændret. Hvis der er faxer i hukommelsen, som ikke er udskrevet 4 Udskriv alle faxmeddelelser? Hvis du trykker på Ja, vil faxmeddelelser i hukommelsen blive udskrevet, før indstillingen ændres. Hvis der allerede er udskrevet en backup-kopi. Hvis du trykker på Nej, vil faxmeddelelserne i hukommelsen ikke blive udskrevet, og indstillingen vil være uændret. VIGTIGT! Hvis du vælger at slå Backup-udskrift til, vil maskinen også udskrive modtagne faxmeddelelser på din maskine, så du har en kopi. Dette er en sikkerhedsfunktion i tilfælde af strømsvigt, inden faxmeddelelsen videresendes, eller hvis der er et problem med den modtagende maskine. 30

37 Faxmodtagelse (Kun MFC-modeller) Deaktivering af indstillinger for Modtagelse i hukommelsen 4 a Tryk på. b Tryk på Alle indst.. c Svirp op eller ned, eller tryk på a eller b for at få vist Fax. 4 d Tryk på Fax. for at få vist Modtageindst.. f Tryk på Modtageindst.. g Svirp op eller ned, eller tryk på a eller b for at få vist Huk.modtagelse. h Tryk på Huk.modtagelse. i Tryk på Fra. Touchskærmen giver dig flere funktioner, hvis der er modtagne faxmeddelelser i maskinens hukommelse (se Ændring af indstillinger for Modtagelse i hukommelsen uu side 30). j Tryk på. 3

38 Kapitel 4 Fjernmodtagelse 4 Du kan kalde op til maskinen fra enhver trykknapsbaseret telefon- eller faxmaskine og derefter bruge fjernadgangskoden og fjernkommandoer til at hente faxmeddelelser. Indstilling af en Fjernadgangskode 4 Fjernadgangskoden giver dig adgang til funktionerne til fjernmodtagelse, når du er væk fra maskinen. Før du kan bruge funktionerne til fjernadgang og modtagelse, skal du have indstillet din egen kode. Fabriksstandarden er den inaktive kode ( l). a Tryk på. b Tryk på Alle indst.. c Svirp op eller ned, eller tryk på a eller b for at få vist Fax. d Tryk på Fax. for at få vist Fjernkontrol. f Tryk på Fjernkontrol. g Indtast en trecifret kode ved hjælp af tallene 0 til 9, * eller # ved at bruge tastaturet på Touchskærmen. Tryk på OK. Du må IKKE bruge samme kode, du brugte til Fjernaktiveringskoden (l5) eller Fjerndeaktiveringskoden (#5) (uu Grundlæggende brugsanvisning). h Tryk på. Du kan til enhver tid redigere din kode. For at gøre din kode inaktiv skal du trykke på og holde nedtrykket i trin g for at gendanne standardindstillingen l og derefter trykke på OK. Brug af din Fjernadgangskode 4 a Kald op til dit faxnummer fra en telefon eller en anden faxmaskine vha. trykknap opkald. b Når maskinen svarer, skal du straks indtaste din Fjernadgangskode. c Maskinen signalerer, om den har modtaget faxmeddelelser: langt bip -- Faxmeddelelser Ingen bip -- Ingen meddelelser d Når maskinen giver to korte bip, skal du indtaste en kommando (se Eksterne faxkommandoer uu side 33). Maskinen lægger på, hvis du venter mere end 30 sekunder med at indtaste en kommando. Maskinen bipper tre gange, hvis du indtaster en ugyldig kommando. e Tryk på 9 0 for at nulstille maskinen, når du er færdig. f Læg på. Hvis din maskine er indstillet til Manueltilstand, og du ønsker at bruge fjernmodtagelsesfunktionerne, skal du vente omkring 00 sekunder efter den begynder at ringe, og derefter indtaste fjernadgangskoden inden for 30 sekunder. Denne indstilling er muligvis ikke tilgængelig i visse lande eller understøttet af dit telefonselskab. 32

Udvidet brugsanvisning

Udvidet brugsanvisning Udvidet brugsanvisning MFC-J6520DW MFC-J6720DW Version 0 DAN Brugsanvisninger og hvor kan jeg finde dem? Hvilken brugsanvisning? Hvad står der i den? Hvor er den? Produktsikkerhedsguide Læs først denne

Læs mere

Udvidet brugsanvisning

Udvidet brugsanvisning Udvidet brugsanvisning MFC-J6920DW MFC-J6925DW Version A DAN Brugsanvisninger og hvor kan jeg finde dem? Hvilken brugsanvisning? Hvad står der i den? Hvor er den? Produktsikkerhedsguide Læs først denne

Læs mere

Udvidet brugsanvisning

Udvidet brugsanvisning Udvidet brugsanvisning MFC-J4410DW MFC-J4610DW DCP-J4110DW Version 0 DAN Brugsanvisninger og hvor kan jeg finde dem? Hvilken brugsanvisning? Hvad står der i den? Hvor er den? Produktsikkerhedsguide Læs

Læs mere

Udvidet brugsanvisning

Udvidet brugsanvisning Udvidet brugsanvisning FAX-2840 FAX-2845 FAX-2940 Ikke alle modeller er tilgængelige i alle lande. Version 0 DAN Brugsanvisninger, og hvor finder jeg dem? Hvilken vejledning? Hvad står der i den? Hvor

Læs mere

UDVIDET BRUGSANVISNING

UDVIDET BRUGSANVISNING UDVIDET BRUGSANVISNING MFC-J625DW DCP-J525W DCP-J725DW Version 0 DAN Brugsanvisninger og hvor kan jeg finde det? Hvilken manual? Hvad står der i den? Hvor er den? Produktsikkerhedsguide Læs først denne

Læs mere

Udvidet brugsanvisning

Udvidet brugsanvisning Udvidet brugsanvisning MFC-9140CDN MFC-9330CDW MFC-9340CDW Ikke alle modeller er tilgængelige i alle lande. Version 0 DAN Brugsanvisninger, og hvor finder jeg dem? Hvilken brugsanvisning? Hvad står der

Læs mere

Udvidet brugsanvisning

Udvidet brugsanvisning Udvidet brugsanvisning DCP-9020CDW Version 0 DAN Brugsanvisninger, og hvor finder jeg dem? Hvilken brugsanvisning? Hvad er der i den? Hvor er den? Produktsikkerhedsguide Hurtig installationsvejledning

Læs mere

Denne brugsanvisning gælder for følgende modeller:

Denne brugsanvisning gælder for følgende modeller: AirPrint vejledning Denne brugsanvisning gælder for følgende modeller: HL-340CW/350CDN/350CDW/370CDW/380CDW DCP-905CDW/900CDN/900CDW MFC-930CW/940CDN/9330CDW/9340CDW Version A DAN Definitioner af bemærkninger

Læs mere

AirPrint vejledning. Denne brugsanvisning gælder til følgende modeller: MFC-J6520DW/J6720DW/J6920DW. Version 0 DAN

AirPrint vejledning. Denne brugsanvisning gælder til følgende modeller: MFC-J6520DW/J6720DW/J6920DW. Version 0 DAN AirPrint vejledning Denne brugsanvisning gælder til følgende modeller: MFC-J650DW/J670DW/J690DW Version 0 DAN Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende bemærkningsstil i hele brugsanvisningen: Bemærkninger

Læs mere

UDVIDET BRUGSANVISNING

UDVIDET BRUGSANVISNING UDVIDET BRUGSANVISNING MFC-9970CDW Version 0 DAN Brugsanvisninger, og hvor finder jeg dem? Hvilken vejledning? Hvad står der i den? Hvor er den? Sikkerhed og juridisk information Hurtig installationsvejledning

Læs mere

UDVIDET BRUGSANVISNING

UDVIDET BRUGSANVISNING UDVIDET BRUGSANVISNING MFC-J430W Version 0 DAN Brugsanvisninger og hvor kan jeg finde det? Hvilken manual? Hvad står der i den? Hvor er den? Produktsikkerhedsguide Læs først denne brugsanvisning. Læs Trykt

Læs mere

Udvidet brugsanvisning

Udvidet brugsanvisning Udvidet brugsanvisning DCP-9015CDW DCP-9020CDW Version A DAN Brugsanvisninger, og hvor finder jeg dem? Hvilken brugsanvisning? Produktsikkerhedsguide Hurtig installationsvejledning Grundlæggende brugsanvisning

Læs mere

Google Cloud Print vejledning

Google Cloud Print vejledning Google Cloud Print vejledning Version A DAN Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende stil til bemærkninger gennem hele brugsanvisningen: Bemærkninger fortæller, hvordan du skal reagere i en given

Læs mere

Google Cloud Print vejledning

Google Cloud Print vejledning Google Cloud Print vejledning Version 0 DAN Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende ikon gennem hele brugsanvisningen: Bemærkninger fortæller, hvordan du skal reagere i en given situation, eller

Læs mere

Google Cloud Print vejledning

Google Cloud Print vejledning Google Cloud Print vejledning Version B DAN Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende stil til bemærkninger gennem hele brugsanvisningen: Bemærkninger fortæller, hvordan du skal reagere i en given

Læs mere

Udvidet brugsanvisning

Udvidet brugsanvisning Udvidet brugsanvisning MFC-850DN MFC-8520DN Ikke alle modeller er tilgængelige i alle lande. Version 0 DAN Brugsanvisninger, og hvor finder jeg dem? Hvilken brugsanvisning? Hvad står der i den? Hvor er

Læs mere

Google Cloud Print vejledning

Google Cloud Print vejledning Google Cloud Print vejledning Version 0 DAN Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende stil til bemærkninger gennem hele brugsanvisningen: Bemærkninger fortæller, hvordan du skal reagere i en given

Læs mere

AirPrint vejledning. Denne brugsanvisning gælder til følgende modeller:

AirPrint vejledning. Denne brugsanvisning gælder til følgende modeller: AirPrint vejledning Denne brugsanvisning gælder til følgende modeller: DCP-J40DW/MFC-J440DW/J460DW/ J465DW/J530DW/J560DW/J565DW/J570DW/J590DW Version A DAN Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende

Læs mere

NETVÆRKSBRUGSANVISNING

NETVÆRKSBRUGSANVISNING NETVÆRKSBRUGSANVISNING Lagring af udskriftslog på netværket Version 0 DAN Definition af noter Vi bruger følgende ikon gennem hele brugsanvisningen: Bemærkninger fortæller dig, hvordan du skal reagere i

Læs mere

AirPrint vejledning. Denne dokumentation gælder for inkjet-modeller. Version 0 DAN

AirPrint vejledning. Denne dokumentation gælder for inkjet-modeller. Version 0 DAN AirPrint vejledning Denne dokumentation gælder for inkjet-modeller. Version 0 DAN Omfattede modeller Denne brugsanvisning gælder til følgende modeller. MFC-J450DW Definitioner af bemærkninger Vi bruger

Læs mere

Web Connect vejledning

Web Connect vejledning Web Connect vejledning Version 0 DAN Omfattede modeller Denne brugsanvisning gælder for følgende modeller: ADS-2500W og ADS-2600W Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende ikon gennem hele brugsanvisningen:

Læs mere

UDVIDET BRUGSANVISNING

UDVIDET BRUGSANVISNING UDVIDET BRUGSANVISNING MFC-7360N MFC-7460DN MFC-7860DW Ikke alle modeller er tilgængelige i alle lande Version 0 DAN Brugsanvisninger, og hvor finder jeg den? Hvilken vejledning? Hvad står der i den? Hvor

Læs mere

Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan (Appleenheder)

Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan (Appleenheder) Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan (Appleenheder) Indholdsfortegnelse Inden du tager din Brother-maskine i brug... Definitioner af bemærkninger... Varemærker... Indledning... Download

Læs mere

AirPrint vejledning. Version 0 DAN

AirPrint vejledning. Version 0 DAN AirPrint vejledning Version 0 DAN Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende ikon i hele brugsanvisningen: Bemærk! Bemærkninger fortæller dig, hvordan du skal reagere i en given situation, eller giver

Læs mere

Xerox WorkCentre 6655 Multifunktionel farveprinter Betjeningspanel

Xerox WorkCentre 6655 Multifunktionel farveprinter Betjeningspanel Betjeningspanel Tilgængelige funktioner kan afhænge af printerens konfiguration. Se Betjeningsvejledning for flere oplysninger om funktioner og indstillinger. 3 4 5 Berøringsskærm Menuer 6 6 Alfanumerisk

Læs mere

Udvidet brugsanvisning

Udvidet brugsanvisning Udvidet brugsanvisning DCP-80DN Version 0 DAN Brugsanvisninger, og hvor finder jeg dem? Hvilken anvisning? Hvad står der i den? Hvor er den? Produktsikkerhedsguide Hurtig installationsvejledning Grundlæggende

Læs mere

AirPrint vejledning. Version 0 DAN

AirPrint vejledning. Version 0 DAN irprint vejledning Version 0 DN Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende ikon i hele brugsanvisningen: Bemærk! Bemærkninger fortæller dig, hvordan du skal reagere i en given situation, eller giver

Læs mere

UDVIDET BRUGSANVISNING

UDVIDET BRUGSANVISNING UDVIDET BRUGSANVISNING MFC-J6510DW MFC-J6710DW Version 0 DAN Brugsanvisninger og hvor kan jeg finde det? Hvilken manual? Hvad står der i den? Hvor er den? Sikkerhed og juridisk information Læs først denne

Læs mere

UDVIDET BRUGSANVISNING

UDVIDET BRUGSANVISNING UDVIDET BRUGSANVISNING MFC-9460CDN MFC-9465CDN Ikke alle modeller er tilgængelige i alle lande. Version 0 DAN Brugsanvisninger, og hvor finder jeg den? Hvilken vejledning? Hvad står der i den? Hvor er

Læs mere

Udvidet brugsanvisning

Udvidet brugsanvisning Udvidet brugsanvisning DCP-J140W Version 0 DAN Brugsanvisninger og hvor kan jeg finde dem? Hvilken vejledning? Hvad står der i den? Hvor er den? Produktsikkerhedsguide Læs først denne brugsanvisning. Læs

Læs mere

AirPrint vejledning DCP-J562DW DCP-J785DW MFC-J480DW MFC-J680DW MFC-J880DW MFC-J985DW

AirPrint vejledning DCP-J562DW DCP-J785DW MFC-J480DW MFC-J680DW MFC-J880DW MFC-J985DW AirPrint vejledning DCP-J562DW DCP-J785DW MFC-J480DW MFC-J680DW MFC-J880DW MFC-J985DW Inden du tager din Brother-maskine i brug Definitioner af bemærkninger Varemærker Vigtig oplysning Definitioner af

Læs mere

Google Cloud Print vejledning

Google Cloud Print vejledning Google Cloud Print vejledning Version 0 DAN Definitioner for bemærkninger Vi anvender bemærkninger på følgende måde gennem hele denne brugsanvisning: Bemærkninger fortæller dig, hvordan du bør reagere

Læs mere

AirPrint vejledning. Denne brugsanvisning gælder til følgende modeller.

AirPrint vejledning. Denne brugsanvisning gælder til følgende modeller. AirPrint vejledning Denne brugsanvisning gælder til følgende modeller. DCP-J3W/J5W/J7W/J55DW/J75DW, MFC-J85DW/ J450DW/J470DW/J475DW/J650DW/J870DW/J875DW Version 0 DAN Definitioner af bemærkninger Vi bruger

Læs mere

Udvidet brugsanvisning

Udvidet brugsanvisning Udvidet brugsanvisning MFC-J470DW DCP-J152W Version 0 DAN Brugsanvisninger og hvor kan jeg finde dem? Hvilken brugsanvisning? Hvad står der i den? Hvor er den? Produktsikkerhedsguide Læs først denne brugsanvisning.

Læs mere

Xerox WorkCentre 7800-modeller Betjeningspanel

Xerox WorkCentre 7800-modeller Betjeningspanel Betjeningspanel Tilgængelige funktioner kan afhænge af printerens konfiguration. Se Betjeningsvejledning for flere oplysninger om funktioner og indstillinger. ABC DEF Menuer GHI PQRS 7 JKL TUV 8 MNO 6

Læs mere

Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan (Android )

Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan (Android ) Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan (Android ) Inden du tager din Brother-maskine i brug Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende symbol og konvention gennem hele brugsanvisningen:

Læs mere

Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan

Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan Version G DAN Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende ikoner i hele brugsanvisningen: Bemærkninger fortæller, hvordan du skal reagere i en given

Læs mere

Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan (ios)

Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan (ios) Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan (ios) Inden du tager din Brother-maskine i brug Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende symbol og konvention gennem hele brugsanvisningen: Tips-ikoner

Læs mere

Version 1.0 09/10. Xerox ColorQube 9301/9302/9303 Internet Services

Version 1.0 09/10. Xerox ColorQube 9301/9302/9303 Internet Services Version 1.0 09/10 Xerox 2010 Xerox Corporation. Alle rettigheder forbeholdt. Upublicerede rettigheder forbeholdes under copyright-lovgivningen i USA. Indholdet i denne publikation må ikke gengives på nogen

Læs mere

Xerox ColorQube 8700 / 8900 Betjeningspanel

Xerox ColorQube 8700 / 8900 Betjeningspanel Betjeningspanel Tilgængelige funktioner kan afhænge af printerens konfiguration. Se Betjeningsvejledning for flere oplysninger om funktioner og indstillinger. 3 5 Udløserhåndtag til lågen til påfyldning

Læs mere

Denne brugsanvisning gælder for følgende modeller:

Denne brugsanvisning gælder for følgende modeller: AirPrint vejledning Denne brugsanvisning gælder for følgende modeller: HL-L340DW/L360DN/L360DW/L36DN/L365DW/ L366DW/L380DW DCP-L50DW/L540DN/L540DW/L54DW/L560DW MFC-L700DW/L70DW/L703DW/L70DW/L740DW Version

Læs mere

Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan

Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan Version I DAN Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende typografi til bemærkninger i hele brugsanvisningen: angiver driftsmiljøet, betingelser

Læs mere

Web Connect vejledning DCP-J4120DW MFC-J4420DW MFC-J4620DW MFC-J4625DW MFC-J5320DW MFC-J5620DW MFC-J5625DW MFC-J5720DW MFC-J5920DW

Web Connect vejledning DCP-J4120DW MFC-J4420DW MFC-J4620DW MFC-J4625DW MFC-J5320DW MFC-J5620DW MFC-J5625DW MFC-J5720DW MFC-J5920DW Web Connect vejledning DCP-J4120DW MFC-J4420DW MFC-J4620DW MFC-J4625DW MFC-J5320DW MFC-J5620DW MFC-J5625DW MFC-J5720DW MFC-J5920DW Inden du tager din Brother-maskine i brug Relevante modeller Definitioner

Læs mere

Web Connect vejledning

Web Connect vejledning Web Connect vejledning Version 0 DAN Omfattede modeller Denne brugsanvisning gælder for følgende modeller: ADS-2500We og ADS-2600We. Definitioner for bemærkninger Vi anvender bemærkninger på følgende måde

Læs mere

Betjeningspanel. Xerox WorkCentre 6655 Farvemultifunktionsprinter Xerox ConnectKey 2.0 Technology

Betjeningspanel. Xerox WorkCentre 6655 Farvemultifunktionsprinter Xerox ConnectKey 2.0 Technology Xerox ConnectKey.0 Technology Betjeningspanel Tilgængelige funktioner kan afhænge af printerens konfiguration. Se Betjeningsvejledning for flere oplysninger om funktioner og indstillinger. 3 4 5 Berøringsskærm

Læs mere

Brugermanual. OpenScape Voice. Siemens OpenStage 40. Opsætning via hjemmeside. Version 07/15

Brugermanual. OpenScape Voice. Siemens OpenStage 40. Opsætning via hjemmeside. Version 07/15 Brugermanual OpenScape Voice Siemens OpenStage 40 Opsætning via hjemmeside Version 07/15 Udskriv denne brugermanual Denne manual er designet til at blive udskrevet som et hæfte, du kan gemme og bruge som

Læs mere

Wi-Fi Direct vejledning

Wi-Fi Direct vejledning Wi-Fi Direct vejledning Version A DAN Relevante modeller Denne brugsanvisning gælder til følgende modeller: HL-3140CW/3150CDW/3170CDW/3180CDW DCP-9015CDW/900CDW MFC-9130CW/9330CDW/9340CDW Definition af

Læs mere

Betjeningspanel. Xerox AltaLink C8030/C8035/C8045/C8055/C8070 Multifunktionel farveprinter

Betjeningspanel. Xerox AltaLink C8030/C8035/C8045/C8055/C8070 Multifunktionel farveprinter Betjeningspanel Tilgængelige apps kan variere afhængig af printerens konfiguration. Se betjeningsvejledningen for udførlige oplysninger om apps og funktioner. 5 9 8 7 6 0 5 6 7 8 9 0 Hjem går tilbage til

Læs mere

Sådan afbrydes forbindelsen Når du vil afslutte CallPilot-sessionen, skal du trykke 83 for at afbryde forbindelsen eller lægge røret på.

Sådan afbrydes forbindelsen Når du vil afslutte CallPilot-sessionen, skal du trykke 83 for at afbryde forbindelsen eller lægge røret på. POSTKASSE-LOGON Du skal bruge et adgangsnummer (ring op til lokal 7600) til CallPilot Multimedia Messaging, et postkassenummer (7 + værelsesnummer) og en adgangskode for at logge på postkassen. 137 + værelsesnummer

Læs mere

Vejledning i frigivningsindstillinger for print

Vejledning i frigivningsindstillinger for print Vejledning i frigivningsindstillinger for print INDHOLDSFORTEGNELSE OM DENNE VEJLEDNING............................................................................... 2 FUNKTIONEN FRIGIV UDSKRIFT........................................................................

Læs mere

Quick Guide NPD4499-00 DA

Quick Guide NPD4499-00 DA NPD4499-00 DA Kapitel 1 Introduktion Tak fordi du har købt denne maskine. Denne indeholder en introduktion og en række illustrationer til grundlæggende betjening af maskinen og ofte anvendte funktioner.

Læs mere

Vejledning til firmwareopdatering

Vejledning til firmwareopdatering Modelnummer Vejledning til firmwareopdatering Denne manual forklarer, hvordan man opdaterer maskinens controller-firmware og PDL-firmware. Du kan downloade disse opdateringer fra vores hjemmeside. Om firmware-pakken

Læs mere

LASERJET ENTERPRISE COLOR FLOW MFP. Kort funktionsoversigt M575

LASERJET ENTERPRISE COLOR FLOW MFP. Kort funktionsoversigt M575 LASERJET ENTERPRISE COLOR FLOW MFP Kort funktionsoversigt M575 Udskrivning af et lagret job Brug følgende fremgangsmåde til at udskrive et job, der er lagret i produkthukommelsen. 1. På startskærmbilledet

Læs mere

Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan (Windows Phone )

Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan (Windows Phone ) Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan (Windows Phone ) Inden du tager din Brother-maskine i brug Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende symbol og konvention gennem hele brugsanvisningen:

Læs mere

Wi-Fi Directvejledning

Wi-Fi Directvejledning Wi-Fi Directvejledning Enkel opsætning med Wi-Fi Direct Problemløsning Tillæg Indholdsfortegnelse Sådan læses vejledningerne... 2 Anvendte symboler... 2 Ansvarsfraskrivelse... 2 1. Enkel opsætning med

Læs mere

Brugermanual. OpenScape Voice. Siemens OpenStage 40. Opsætning på bordtelefon. Version 07/15

Brugermanual. OpenScape Voice. Siemens OpenStage 40. Opsætning på bordtelefon. Version 07/15 Brugermanual OpenScape Voice Siemens OpenStage 40 Opsætning på bordtelefon Version 07/15 Udskriv denne brugermanual Denne manual er designet til at blive udskrevet som et hæfte, du kan gemme og bruge som

Læs mere

Hurtig installationsvejledning

Hurtig installationsvejledning FAX-2820 FAX-2920 Før du kan bruge maskinen, skal du opsætte hardwaren. Sørg for at læse denne hurtige installationsanvisning, om proceduren for korrekt opsætning og installation. Hurtig installationsvejledning

Læs mere

Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan (ios)

Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan (ios) Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan (ios) Indholdsfortegnelse Inden du tager din Brother-maskine i brug... Definitioner af bemærkninger... Varemærker... Indledning... Download Brother iprint&scan

Læs mere

Wi-Fi Direct vejledning

Wi-Fi Direct vejledning Wi-Fi Direct vejledning Version A DAN Omfattede modeller Denne brugsanvisning gælder for følgende modeller: MFC-J650DW/J670DW/J690DW/J695DW Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende ikon gennem hele

Læs mere

Udvidet brugsanvisning

Udvidet brugsanvisning Udvidet brugsanvisning MFC-J650DW MFC-J870DW DCP-J552DW DCP-J752DW Version 0 DAN Brugsanvisninger og hvor kan jeg finde dem? Hvilken brugsanvisning? Hvad står der i den? Hvor er den? Produktsikkerhedsguide

Læs mere

BlackBerry Internet Service. Version: 4.5.1. Brugervejledning

BlackBerry Internet Service. Version: 4.5.1. Brugervejledning BlackBerry Internet Service Version: 4.5.1 Brugervejledning Publiceret: 2014-01-08 SWD-20140108172804123 Indhold 1 Kom godt i gang...7 Om meddelelelsesserviceplanerne for BlackBerry Internet Service...7

Læs mere

Indstilling af trådløst netværk

Indstilling af trådløst netværk Indstilling af trådløst netværk uu Introduktion Der er to tilstande for trådløst LAN: infrastrukturtilstand til forbindelse gennem et adgangspunkt og ad hoc-tilstand til direkte forbindelse med en enhed,

Læs mere

UDVIDET BRUGSANVISNING

UDVIDET BRUGSANVISNING UDVIDET BRUGSANVISNING DCP-J125 DCP-J315W Version 0 DAN Brugsanvisninger og hvor kan jeg finde det? Hvilken manual? Hvad står der i den? Hvor er den? Sikkerhed og juridiske information Hurtig installationsvejledning

Læs mere

Scan to RightFax. Administratorvejledning

Scan to RightFax. Administratorvejledning Scan to RightFax Administratorvejledning November 2016 www.lexmark.com Indhold 2 Indhold Oversigt... 3 Tjekliste over parathed til implementering... 4 Konfiguration af programmet...5 Adgang til konfigurationssiden

Læs mere

Web Connect vejledning HL-L9200CDW HL-L9200CDWT HL-L9300CDWTT DCP-L8400CDN DCP-L8450CDW MFC-L8600CDW MFC-L8650CDW MFC-L8850CDW MFC-L9550CDW

Web Connect vejledning HL-L9200CDW HL-L9200CDWT HL-L9300CDWTT DCP-L8400CDN DCP-L8450CDW MFC-L8600CDW MFC-L8650CDW MFC-L8850CDW MFC-L9550CDW Web Connect vejledning HL-L9200CDW HL-L9200CDWT HL-L9300CDWTT DCP-L8400CDN DCP-L8450CDW MFC-L8600CDW MFC-L8650CDW MFC-L8850CDW MFC-L9550CDW Inden du tager din Brother-maskine i brug Omfattede modeller

Læs mere

Scanning på netværket via Web Services (Windows Vista SP2 eller højere, Windows 7 og Windows 8)

Scanning på netværket via Web Services (Windows Vista SP2 eller højere, Windows 7 og Windows 8) Scanning på netværket via Web Services (Windows Vista SP2 eller højere, Windows 7 og Windows 8) Web Services-protokollen gør det muligt for brugere af Windows Vista (SP2 eller højere), Windows 7 og Windows

Læs mere

Netværksbrugsanvisning

Netværksbrugsanvisning Netværksbrugsanvisning Ethernet-multifunktionsprintserver og trådløs multifunktionsprintserver med indbygget multiprotokol Denne netværksbrugsanvisning indeholder nyttige oplysninger om netværksindstillinger

Læs mere

I løbet af 2017 vil C-drevet på alle UCL s bærbare computere automatisk blive krypteret med BitLocker.

I løbet af 2017 vil C-drevet på alle UCL s bærbare computere automatisk blive krypteret med BitLocker. BitLocker BitLocker kan bruges til kryptering af drev for at beskytte alle filer, der er gemt på drevet. Til kryptering af interne harddiske, f.eks. C-drevet, bruges BitLocker, mens man bruger BitLocker

Læs mere

NETVÆRKSBRUGSANVISNING

NETVÆRKSBRUGSANVISNING Indbygget multiprotokol Ethernet-multifunktionsprintserver og trådløs Ethernet-multifunktionsprintserver NETVÆRKSBRUGSANVISNING Denne netværksbrugsanvisning indeholder nyttige oplysninger om netværksindstillinger

Læs mere

MX-FR43U DATA SIKKERHEDSKIT BETJENINGSVEJLEDNING. Indhold

MX-FR43U DATA SIKKERHEDSKIT BETJENINGSVEJLEDNING. Indhold MX-FR43U DATA SIKKERHEDSKIT BETJENINGSVEJLEDNING Indhold Indledning...2 Når data sikkerhedskittet er installeret...4 Sikkerhedsindstillinger for datasikkerhedssæt...4 Funktion for dokumentstyring...4 Dokument

Læs mere

Der må kun anvendes et afskærmet parallelt interface-kabel, der opfylder IEEE 1284 og/eller et USB-kabel, der ikke er længere end 1,8 m.

Der må kun anvendes et afskærmet parallelt interface-kabel, der opfylder IEEE 1284 og/eller et USB-kabel, der ikke er længere end 1,8 m. Sådan opstilles maskinen og pc en til at arbejde sammen Før du begynder Windows XP brugere Du bedes købe det relevante interface-kabel, du ønsker at anvende med denne maskine (parallelkabel eller USB-kabel).

Læs mere

Bemærkninger til brugere af trådløst LAN

Bemærkninger til brugere af trådløst LAN Bemærkninger til brugere af trådløst LAN Русский Polski Magyar Čeština Svenska Suomi Norsk Læs denne vejledning grundigt, inden maskinen benyttes, og opbevar den et lettilgængeligt sted. Bemærkninger til

Læs mere

Grundlæggende brugsanvisning

Grundlæggende brugsanvisning Grundlæggende brugsanvisning MFC-9140CDN MFC-9330CDW MFC-9340CDW Ikke alle modeller er tilgængelige i alle lande. Version 0 DAN Hvis du har brug for at kontakte Kundeservice Udfyld følgende oplysninger

Læs mere

Indstilling af trådløst netværk

Indstilling af trådløst netværk Indstilling af trådløst netværk Modelnr. SP 212/SP 213 Serien Introduktion Der er to tilstande for trådløst LAN: infrastrukturtilstand til forbindelse gennem et adgangspunkt og ad hoc-tilstand til direkte

Læs mere

Udvidet brugsanvisning

Udvidet brugsanvisning Udvidet brugsanvisning DCP-850DN Version 0 DAN Brugsanvisninger, og hvor finder jeg dem? Hvilken anvisning? Hvad står der i den? Hvor er den? Produktsikkerhedsguide Hurtig installationsvejledning Grundlæggende

Læs mere

Udvidet brugsanvisning

Udvidet brugsanvisning Udvidet brugsanvisning MFC-J245 DCP-J132W Version 0 DAN Brugsanvisninger og hvor kan jeg finde dem? Hvilken brugsanvisning? Hvad står der i den? Hvor er den? Produktsikkerhedsguide Læs først denne brugsanvisning.

Læs mere

Bemærkninger til brugere af trådløst LAN

Bemærkninger til brugere af trådløst LAN Bemærkninger til brugere af trådløst LAN Русский Русский Polski Polski Magyar Magyar Čeština Čeština Svenska Svenska Suomi Suomi Norsk Norsk Læs denne vejledning grundigt, inden maskinen benyttes, og opbevar

Læs mere

Softwareinstallationsguide

Softwareinstallationsguide Softwareinstallationsguide Denne vejledning forklarer, hvordan du installerer software via USB eller en netværksforbindelse. Tilslutning via netværk er ikke tilgængeligt for modellerne SP 200/200S/203S/203SF/204SF.

Læs mere

Sikre tilbageholdte udskriftsjob. Administratorvejledning

Sikre tilbageholdte udskriftsjob. Administratorvejledning Sikre tilbageholdte udskriftsjob Administratorvejledning April 2013 www.lexmark.com Indhold 2 Indhold Oversigt... 3 Konfigurering af sikre tilbageholdte udskriftsjob... 4 Konfiguration og sikring af programmet...4

Læs mere

Kopiere ved hjælp af scannerens glasplade. 1 Placer et originaldokument med forsiden nedad på scannerens glasplade i det øverste venstre hjørne.

Kopiere ved hjælp af scannerens glasplade. 1 Placer et originaldokument med forsiden nedad på scannerens glasplade i det øverste venstre hjørne. Laser MFP Hurtig reference Kopiering Lave en hurtig kopi 3 Tryk på på printerens kontrolpanel. 4 Hvis du har anbragt dokumentet på scannerens glasplade, skal du trykke på Finish the Job (Afslut job), for

Læs mere

Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation)

Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation) Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation) Hvis du ikke kan opgradere computeren, som kører Windows Vista, til Windows 7, så skal du foretage en brugerdefineret installation.

Læs mere

RJ Gå til indeks. Gå til indeks

RJ Gå til indeks. Gå til indeks Indeks Hvis du vil gemme denne PDF fil, skal du vælge "Gem" i menuen "Fil". Ordenen på FAQ'er (Ofte stillede spørgsmål) i indekset, er ikke identisk med rækkefølgen i hovedteksten. Kom godt i gang Installer

Læs mere

Forbindelsesvejledning (for digitale spejlreflekskameraer)

Forbindelsesvejledning (for digitale spejlreflekskameraer) SB7J01(1E)/ 6MB4121E-01 Forbindelsesvejledning (for digitale spejlreflekskameraer) Dk Indholdsfortegnelse Indledning...2 Grænsefladen...2 Problemer med tilslutningen?...2 Mere om SnapBridge...2 Dette skal

Læs mere

X84-X85 Scan/Print/Copy

X84-X85 Scan/Print/Copy X84-X85 Scan/Print/Copy Introduktionsvejledning Juni 2002 www.lexmark.com Erklæring om overensstemmelse med FCC (Federal Communications Commission) Dette produkt overholder bestemmelserne for digitalt

Læs mere

Cisco Unity Express 3.0/3.1 Voice-Mail System Brugervejledning til avancerede funktioner

Cisco Unity Express 3.0/3.1 Voice-Mail System Brugervejledning til avancerede funktioner Cisco Unity Express 3.0/3.1 Voice-Mail System Brugervejledning til avancerede funktioner Revideret: 7. maj 2007, OL-13250-01 Første udgave: 1. maj 2006 Senest opdateret: 7. maj 2007 I denne vejledning

Læs mere

Windows Vista /Windows 7 Installationsvejledning

Windows Vista /Windows 7 Installationsvejledning Laserprinterserier Windows Vista / 7 Installationsvejledning Inden printeren tages i brug, skal hardwaret opsættes og driveren installeres. Læs venligst Hurtig installationsvejledning og denne Windows

Læs mere

Opsætning af ipad. med IOS7

Opsætning af ipad. med IOS7 Opsætning af ipad med IOS7 27-11-2013 Forord Tillykke med din nye ipad. Denne manual beskriver opsætningen af ipad i forbindelse med adgang til Aabenraa Kommunes systemer. Side 2 af 28 Indhold Hvor kan

Læs mere

Wi-Fi Direct vejledning

Wi-Fi Direct vejledning Wi-Fi Direct vejledning Version B DAN Omfattede modeller Denne brugsanvisning gælder for følgende modeller: DCP-J4110DW, MFC-J4310DW/J4410DW/J4510DW/J4610DW/J4710DW Definitioner af bemærkninger Vi bruger

Læs mere

FAX 1190L Softwarebrugsanvisning

FAX 1190L Softwarebrugsanvisning FAX 1190L Softwarebrugsanvisning Læs denne vejledning omhyggeligt før du tager produktet i brug og opbevar den et praktisk sted for fremtidig brug. Sørg for at læse de vigtige oplysninger i Brugsanvisningen

Læs mere

Version 8.0. BullGuard. Backup

Version 8.0. BullGuard. Backup Version 8.0 BullGuard Backup 0GB 1 2 INSTALLATIONSVEJLEDNING WINDOWS VISTA, XP & 2000 (BULLGUARD 8.0) 1 Luk alle åbne programmer, bortset fra Windows. 2 3 Følg instrukserne på skærmen for at installere

Læs mere

SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre

SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre 1 SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre Vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang mail: ssi@svane-el.dk http: svane-el.dk 2 System for

Læs mere

Kopiering ELLER. Xerox WorkCentre 5845/5855/5865/5875/5890. Betjeningspanel. Dokumentfremfører. Glasplade. Flere oplysninger

Kopiering ELLER. Xerox WorkCentre 5845/5855/5865/5875/5890. Betjeningspanel. Dokumentfremfører. Glasplade. Flere oplysninger Xerox WorkCentre 8/8/8/8/890 Kopiering Alle opgavetyper Opgavestatus Berøringsskærm Start Slet alt Stop. Læg dine dokumenter med tekstsiden opad i dokumentfremføren. Justér papirstyrene, så de netop rører

Læs mere

Udskrivning og sletning af tilbageholdte job. Kontrol af udskriftsjob

Udskrivning og sletning af tilbageholdte job. Kontrol af udskriftsjob Når du sender et job til printeren, kan du angive i driveren, at printeren skal tilbageholde jobbet i hukommelsen. Når du er klar til at udskrive jobbet, skal du gå til printeren og bruge kontrolpanelets

Læs mere

Web Connect vejledning

Web Connect vejledning Web Connect vejledning Version 0 DAN Omfattede modeller Denne brugsanvisning gælder for følgende modeller: ADS-600W. Definitioner af noter Vi anvender noter på følgende måde gennem hele denne brugsanvisning:

Læs mere

Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol

Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol Model: MCI-3000V1 Funktioner: Metal tastatur. Robust anti-vandal enhed. Rustfrit stål dørstation. Nem installation kun fire ledninger. Anti-Vandal højttaler

Læs mere

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6" (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen)

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6 (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen) Start her 1 Vigtige oplysninger om opsætning Brugere af trådløst eller kablet netværk: du skal følge instruktionerne i denne vejledning til opsætning for at tilføje HP All-in-One til dit netværk. Brugere

Læs mere

Onlinemanual. Start Klik på knappen "Start".

Onlinemanual. Start Klik på knappen Start. Onlinemanual Start Klik på knappen "Start". Introduktion I denne manual beskrives printerfunktionerne i de multifunktionelle digitale e-studio6-systemer. Se betjeningsmanualen til det digitale multifunktionelle

Læs mere

Udskrivning og sletning af tilbageholdte job Genkendelse af formateringsfejl Kontrol af udskriftsjob Reservation af udskriftsjob

Udskrivning og sletning af tilbageholdte job Genkendelse af formateringsfejl Kontrol af udskriftsjob Reservation af udskriftsjob Når du sender et job til printeren, kan du angive i driveren, at printeren skal tilbageholde jobbet i hukommelsen. Når du er klar til at udskrive jobbet, skal du gå til printeren og bruge kontrolpanelets

Læs mere

Brugermanual til MOBI:DO Make på Android

Brugermanual til MOBI:DO Make på Android Brugermanual til MOBI:DO Make på Android Introduktion Med MOBI:DO Make kan du oprette guides, som kan ses i MOBI:DO. En guide virker som en guide der fører brugeren hele vejen igennem en arbejdsopgave.

Læs mere

Softwareinstallationsguide

Softwareinstallationsguide Softwareinstallationsguide Denne vejledning forklarer, hvordan du installerer software via USB eller en netværksforbindelse. Netværksforbindelse er ikke tilgængelig for følgende modeller SP 200/200S/203S/203SF/204SF.

Læs mere