Bilag 4 til rapporten Idræt i udsatte boligområder

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag 4 til rapporten Idræt i udsatte boligområder"

Transkript

1 Bilag 4 til rapporten Idræt i udsatte boligområder Beboernes selvvurderede helbred Spørgeskemaerne til voksne beboere i de seks boligområder og skoleelever fra de skoler, som især har fra de samme boligområder, indeholdt også nogle få spørgsmål om respondenternes vurdering af deres sundhed og fysiske form og for skoleelevernes vedkommende også om deres sociale relationer. Voksnes vurdering af deres helbred Langt de fleste voksne synes selv, at de har en nogenlunde, god eller virkelig god helbredstilstand. Det svarer 86 procent af respondenterne. Men i sammenligning med hele befolkningen er andelen, som svarer, at de har et virkeligt godt helbred klart lavere. Den seneste sundheds- og sygelighedsundersøgelse i Danmark fra 2005 viste, at 36 pct. af mændene og 33 pct. af kvinderne selv mente, at de havde en virkelig god sundhedstilstand. I denne undersøgelse er denne andel ca. halv så stor, henholdsvis 19 pct. og 14 pct. af mændene og kvinderne. Samtidig er andelen, som svarer, at de har en dårlig eller meget dårlig helbredstilstand højere blandt beboerne i de seks undersøgte boligområder end i hele befolkningen. I denne undersøgelse svarer 12 pct. af mændene og 17 pct. af kvinderne, at de har en dårlig eller meget dårlig helbredstilstand. I hele befolkningen er det kun henholdsvis 5 og 6 pct. (tabel 1). (Ekholm et al 2005: 30). Der er dog store forskelle på den selvvurderede helbredstilstand blandt respondenterne fra de udsatte boligområder. Andelen, som svarer, at de har en god eller virkelig god helbredstilstand, er højest i Gellerup (70 pct.) og lavest i Stengårdsvej (45 pct.). En del af forskellen skyldes forskelle på aldersfordelingen, idet den positive vurdering af helbredet falder i takt med alderen (tabel 2). Den samme forskel finder vi mellem boligområderne på andelen, der vurderer deres fysiske form som god eller virkelig god. Det gør 54 af de adspurgte i Gellerup og kun 33 pct. i Stengårdsvej (tabel 3). Sammen med Aldersrogade er Gellerup også det boligområde, hvor færrest svarer, at de har et længerevarende helbredsproblem eller handicap (hver fjerde), mens andelen er højest i Vollsmose og Sundparken (godt hver tredje) (tabel 4). Der er meget små og ikke signifikante forskelle på vurderingen af helbredet og den fysiske form mellem beboere, der er født i Danmark, og beboere der er født i et andet land. Også mellem de forskellige etniske grupper er der forholdsvis små forskelle på vurderingen af eget helbred, fysiske form mv. (tabel 5 til 10). Der er meget stærkere sammenhæng mellem, hvilken beskæftigelse beboeren har og selvvurderet helbred. Det er især de beboere, der er uden for arbejdsstyrken, der skiller sig ud fra de andre. Mere end halvdelen af de adspurgte, som er uden for arbejdsstyrken, svarer, at de har et længerevarende helbredsproblem; hver fjerde vurderer deres helbred som dårligt eller meget dårligt; og hver tredje synes, at de har en dårlig 1

2 eller meget dårlig fysisk form. For alle de forskellige grupper i beskæftigelse selvstændige, funktionærer, faglærte, ufaglærte og unge under er tallene meget mindre (tabel 11 til 13). Ser vi på forskellene i selvvurderet helbred og fysisk form mellem sgrupper, finder vi også store forskelle på helbredsvurderingen mellem de unge, der er under, og især den gruppe af beboerne, som ikke har anden end grundskolen. Der er da også tre gange så stor en andel af beboerne med grundskolen som højeste end af gruppen af unge under, som svarer, at de har et længerevarende helbredsproblem. Forskellen findes også men noget mindre på selvvurderet fysisk form (tabel 14 til 16) Der er kun små og i statistisk forstand ikke signifikante forskelle mellem mænds og kvinders selvvurderede helbred og fysisk form (tabel 1, 17 og 18). Derimod er der som forventet en meget stærk eller moderat sammenhæng mellem alder og selvvurderet helbred, selvvurderet fysisk form og samt længerevarende helbredsproblem, som vi også finder i undersøgelser af hele befolkningens selvvurderede helbred. Fra 50 år og ældre er det mere end halvdelen af de adspurgte, som har svaret, at de har et længerevarende helbredsproblem eller handicap, mens det kun er hver tiende af de unge mellem 16 og 19 år. Andelen, som svarer, at de har et godt eller virkeligt godt helbred, falder også støt med alderen, bortset fra de ældste, som i gennemsnit vurderer deres helbred bedre end de 50 til 69 årige gør i gennemsnit. Derimod er der kun en svag sammenhæng mellem alder og selvvurderet fysisk form (tabel 19 til 21). Undersøgelsen viser, som forventet, et sammenfald mellem idrætsdeltagelse og selvvurderet helbred. De som ikke dyrker idræt svarer i lidt højere grad (37 pct.) end de idrætsaktive (28 pct.), at de har et længerevarende helbredsproblem eller handicap. De idrætsaktive svarer også i højere grad end de ikkeidrætsaktive, at de har et godt eller meget godt helbred, men forskellen er forholdsvis lille (68 pct. og 52 pct.). Forskellen er større på vurderingen af egen fysiske form. Andelen af de idrætsaktive, som svarer, at de er i god eller meget god form, er 53 pct. mod 32 pct. af dem, som ikke dyrker idræt (tabel 25 til 27). Skoleelevernes selvvurderede sundhed og trivsel Hvad angår skoleeleverne svarer lidt mere end hver tredje unge, at pågældende lever meget sundt og mere end halvdelen svarer, jeg lever nogenlunde sundt. Færre end 10 pct. synes selv, at de ikke lever sundt (tabel 47). Dette er der ikke signifikante forskelle på mellem boligområderne, men elever der bor i de undersøgte boligområder svarer i højere grad, at de lever meget sundt, end elever, der bor udenfor gør. Der er endvidere signifikant forskel på drengenes og pigernes vurdering af deres sundhed. Drengene synes i højere grad end pigerne, at de lever meget sundt. Til gengæld er der ikke forskel på vurderingen af egen sundhed mellem elever af dansk herkomst og elever af udenlandsk herkomst og heller ikke mellem elever, hvis forældre har et arbejde, og elever hvis forældre ikke har et arbejde (tabel 28 til 30). Undersøgelsen viser endvidere, at fire ud af fem ikke føler sig ensomme, mens hvert femte barn gør det af og til eller ofte. Igen er det i lidt højere grad eleverne, der bor udenfor de undersøgte boligområder; pigerne end drengene; og elever af dansk født forældre end elever af udenlandsk fødte forældre, der svarer, at de af og til eller ofte føler sig ensom (tabel 31 til 33). 2

3 Dette svarmønster går igen i elevernes svar på spørgsmålet: Hvordan er dit liv for tiden på en skala fra 1-10?. Her scorer eleverne, der bor i de udsatte boligområder, lidt højere end eleverne der bor udenfor; drengene scorer højere end pigerne; og elever af udenlandsk født forældre scorer højere end elever af dansk fødte forældre (tabel 34 til 36). Tabel 1: Spørgsmålet: Hvordan vil du vurdere din nuværende helbredstilstand i almindelighed? fordelt på køn (pct.) Mand Kvinde Meget dårlig 1,8 4,0 3,0 Dårlig 9,7 12,5 11,3 Nogenlunde 21,2 27,1 24,5 God 48,5 42,9 45,3 Virkelig god 18,8 13,5 15,8 (n=617) (n=801) (n=1.418) Note: 85 respondenter er udeladt pga. manglende værdier Note: Forskellen mellem køn er signifikant (gamma-test) med α<0,01. Sammenhængen er relativt svag med en gamma på -0,186 Tabel 2: De voksnes beboeres svar på spørgsmålet: Hvordan vil du vurdere din nuværende helbredstilstand i almindelighed? fordelt på boligområder (pct.) Sundparken Horsens Stengårdsvej Esbjerg Vollsmose Odense Gellerup Aarhus Tingbjerg København Aldersrogade Købehavn Meget dårlig 3,5 6,3 4,2 1,4 2,3 1,0 3,0 Dårlig 10,9 15,1 11,3 9,9 10,7 11,0 11,3 Nogenlunde 26,2 33,9 23,5 18,3 24,4 23,8 24,6 God 38,3 33,3 44,1 44,7 56,9 52,9 45,4 Virkelig god 21,1 11,5 16,9 25,7 5,7 11,4 15,8 (n=256) (n=192) (n=213) (n=284) (n=262) (n=210) (n=1.417) Note: 86 respondenter er udeladt pga. manglende værdier Note: Forskellen mellem områderne er signifikant (Chi 2 -test) med α<0,01 3

4 Tabel 3: De voksnes beboeres svar på spørgsmålet: Hvordan vil du vurdere din nuværende fysiske form (kondition)? fordelt på boligområder (pct.) Sundparken Horsens Stengårdsvej Esbjerg Vollsmose Odense Gellerup Aarhus Tingbjerg København Aldersrogade Købehavn Meget dårlig 6,6 10,9 7,1 7,8 1,5 1,9 5,9 Dårlig 18,0 17,6 17,0 12,1 15,3 18,2 16,1 Nogenlunde 36,3 38,3 29,7 35,9 29,8 34,9 34,1 God 34,4 26,9 39,6 34,5 49,6 36,8 37,4 Virkelig god 4,7 6,2 6,6 9,6 3,8 8,1 6,5 (n=256) (n=193) (n=212) (n=281) (n=262) (n=209) (n=1.413) Note: 90 respondenter er udeladt pga. manglende værdier Note: Forskellen mellem områderne er signifikant (Chi 2 -test) med α<0,01 Tabel 4: Spørgsmålet: Har du et længerevarende helbredsproblem eller handicap? fordelt på område (pct.) Sundparken Horsens Stengårdsvej Esbjerg Vollsmose Odense Gellerup Aarhus Tingbjerg København Aldersrogade Købehavn Ja 37,5 33,2 37,3 26,9 30,7 24,3 31,5 Nej 62,5 66,8 62,7 73,1 69,3 75,7 68,5 (n=256) (n=193) (n=212) (n=286) (n=244) (n=210) (n=1.401) Note: 102 respondenter er udeladt pga. manglende værdier Note: Forskellen mellem områderne er signifikant (Chi 2 -test) med α<0,01 Tabel 5: Spørgsmålet: Har du et længerevarende helbredsproblem eller handicap? fordelt på fødested (pct.) Født i Danmark Ikke født i Danmark Ja 34,5 29,6 31,8 Nej 65,5 70,4 68,2 (n=618) (n=761) (n=1.379) Note: 124 respondenter er udeladt pga. manglende værdier Note: Forskellen mellem fødested er ikke signifikant (gamma-test) med α 0,05 4

5 Tabel 6: Spørgsmålet: Hvordan vil du vurdere din nuværende helbredstilstand i almindelighed? fordelt på fødested (pct.) Født i Danmark Ikke født i Danmark Meget dårlig 3,1 3,0 3,0 Dårlig 8,9 13,4 11,4 Nogenlunde 23,1 25,6 24,5 God 48,7 42,4 45,2 Virkelig god 16,2 15,7 15,9 (n=618) (n=778) Note: 107 respondenter er udeladt pga. manglende værdier Note: Forskellen mellem fødested er signifikant (gamma-test) med α<0,05. Sammenhængen er svag med en gamma på -0,095 (n=1.396) Tabel 7: Spørgsmålet: Hvordan vil du vurdere din nuværende fysiske form (kondition)? fordelt på fødested (pct.) Født i Danmark Ikke født i Danmark Meget dårlig 6,6 5,3 5,9 Dårlig 15,5 16,8 16,2 Nogenlunde 36,8 31,8 34,0 God 33,9 40,0 37,3 Virkelig god 7,3 6,1 6,6 (n=620) (n=773) (n=1.393) Note: 110 respondenter er udeladt pga. manglende værdier Note: Forskellen mellem fødested er ikke signifikant (gamma-test) med α 0,05 5

6 Tabel 8: Spørgsmålet: Hvordan vil du vurdere din nuværende helbredstilstand i almindelighed? fordelt på talt sprog (pct.) Kun dansk Kun arabisk Kun tyrkisk Kun somalisk Øvrige kun fremmedsprog Dansk og mindst 1 fremmedsprog Meget dårlig 4,1 1,7 7,5 1,7 3,9 1,0 3,1 Dårlig 10,5 10,0 15,1 10,3 13,3 11,5 11,4 Nogenlunde 27,0 24,6 18,9 27,6 23,5 22,0 24,6 God 44,9 51,3 45,3 32,8 42,5 22,0 24,6 Virkelig god 13,6 12,5 13,2 27,6 16,8 19,2 15,8 (n=486) (n=240) (n=53) (n=58) (n=285) (n=286) (n=1.408 Note: 95 respondenter er udeladt pga. manglende værdier Note: Forskellen mellem de talte sprog er signifikant (Chi 2 -test) med α<0,05 Tabel 9: Spørgsmålet: Hvordan vil du vurdere din nuværende fysiske form (kondition)? fordelt på talt sprog (pct.) Kun dansk Kun arabisk Kun tyrkisk Kun somalisk Øvrige kun fremmedsprog Dansk og mindst 1 fremmedsprog Meget dårlig 7,2 4,6 9,4 8,6 5,3 4,5 6,0 Dårlig 16,0 16,4 17,0 19,0 17,7 14,0 16,2 Nogenlunde 38,2 29,0 39,6 24,1 31,6 35,0 34,1 God 33,7 42,9 32,1 39,7 39,0 37,4 37,3 Meget god 4,9 7,1 1,9 8,6 6,4 9,1 6,5 (n=487) (n=238) (n=53) (n=58) (n=282) (n=286) (n=1.404) Note: 99 respondenter er udeladt pga. manglende værdier Note: Forskellen mellem de talte sprog er ikke signifikant (Chi 2 -test) med α 0,05 6

7 Tabel 10: Spørgsmålet: Har du et længerevarende helbredsproblem eller handicap? fordelt på talt sprog (pct.) Kun dansk Kun arabisk Kun tyrkisk Kun somalisk Øvrige kun fremmedsprog Dansk og mindst 1 fremmedsprog Ja 41,0 28,9 32,1 15,5 25,4 27,2 31,7 Nej 59,0 71,1 67,9 84,5 74,6 72,8 68,3 (n=485) (n=239) (n=53) (n=58) (n=283) (n=272) (n=1.390) Note: 113 respondenter er udeladt pga. manglende værdier Note: Forskellen mellem de talte sprog er signifikant (Chi 2 -test) med α<0,01 Tabel 11: Spørgsmålet: Har du et længerevarende helbredsproblem eller handicap? fordelt på beskæftigelse (pct.) Selvstændig og medarbejdende ægtefælle Funktionær/ tjenestemand Faglært arbejder Ufaglært arbejder/ specialarbejder Uden for arbejdsstyrken Under Ja 12,9 24,5 18,2 22,8 52,4 13,8 31,4 Nej 87,1 75,5 81,8 77,2 47,6 86,2 68,6 (n=31) (n=49) (n=143) (n=171) (n=536) (n=399) (n=1.329) Note: 174 respondenter er udeladt pga. manglende værdier Note: Forskellen mellem beskæftigelseskategorierne er signifikant (Chi 2 -test) med α<0,01 Tabel 12: Spørgsmålet: Hvordan vil du vurdere din nuværende helbredstilstand i almindelighed? fordelt på beskæftigelse (pct.) Selvstændig og medarbejdende ægtefælle Funktionær/ tjenestemand Faglært arbejder Ufaglært arbejder/ specialarbejder Uden for arbejdsstyrken Under Meget dårlig 0,0 0,0 0,7 1,7 6,3 0,0 2,8 Dårlig 3,0 12,2 6,2 9,0 19,9 3,5 11,4 Nogenlunde 18,2 12,2 21,2 31,5 31,0 15,5 24,4 God 72,7 57,1 54,1 44,4 34,5 54,5 45,7 Meget god 6,1 18,4 17,8 13,5 8,3 26,5 15,9 (n=33) (n=49) (n=146) (n=178) (n=539) (n=400) (n=1.345) Note: 158 respondenter er udeladt pga. manglende værdier Note: Forskellen mellem beskæftigelseskategorierne er signifikant (Chi 2 -test) med α<0,01 7

8 Tabel 13: Spørgsmålet: Hvordan vil du vurdere din nuværende fysiske form (kondition)? fordelt på beskæftigelse (pct.) Selvstændig og medarbejdende ægtefælle Funktionær/ tjenestemand Faglært arbejder Ufaglært arbejder/ specialarbejder Uden for arbejdsstyrken Under Meget dårlig 0,0 2,0 1,4 3,9 10,8 3,3 6,0 Dårlig 12,1 8,2 12,5 14,6 23,5 8,5 15,8 Nogenlunde 30,3 40,8 27,1 31,5 33,5 36,8 33,7 God 54,5 36,7 51,4 44,4 28,3 41,8 37,9 Meget god 3,0 12,2 7,6 5,6 3,9 9,8 6,6 (n=33) (n=49) (n=144) (n=178) (n=537) (n=400) (n=1.341) Note: 162 respondenter er udeladt pga. manglende værdier Note: Forskellen mellem beskæftigelseskategorierne er signifikant (Chi 2 -test) med α<0,01 Tabel 14: Spørgsmålet: Hvordan vil du vurdere din nuværende helbredstilstand i almindelighed? fordelt på (pct.) Grundskole Gymnasial Uddannelse Erhvervsfaglig Uddannelse/ AMU Videregående Under Meget dårlig 5,8 2,1 4,7 2,8 0,0 3,2 Dårlig 16,3 16,0 12,5 14,7 3,5 11,5 Nogenlunde 32,8 31,9 23,1 20,9 15,5 24,0 God 37,3 39,4 43,1 48,3 54,5 45,3 Virkelig god 8,0 10,6 16,5 13,3 26,5 16,0 (n=400) (n=94) (n=255) (n=211) (n=400) (n=1.360) Kilde: Spørgeskemaundersøgelse gennemført i august-september 2011 Note: 143 respondenter er udeladt pga. manglende værdier Note: Forskellen mellem skategorierne er signifikant (Chi 2 -test) med α<0,01 8

9 Tabel 15: Spørgsmålet: Hvordan vil du vurdere din nuværende fysiske form (kondition)? fordelt på (pct.) Grundskole Gymnasial Uddannelse Erhvervsfaglig Uddannelse/ AMU Videregående Under Meget dårlig 9,6 4,3 6,7 5,2 3,3 6,1 Dårlig 22,0 24,5 14,5 17,5 8,5 16,1 Nogenlunde 34,1 35,1 32,2 30,7 36,8 34,0 God 31,6 29,8 38,8 40,1 41,8 37,1 Meget god 2,8 6,4 7,8 6,6 9,8 6,6 (n=396) (n=94) (n=255) (n=212) (n=400) (n=1.357) Note: 146 respondenter er udeladt pga. manglende værdier Note: Forskellen mellem skategorierne er signifikant (Chi 2 -test) med α<0,01 Tabel 16: Spørgsmålet: Har du et længerevarende helbredsproblem eller handicap? fordelt på (pct.) Grundskole Gymnasial Uddannelse Erhvervsfaglig Uddannelse/ AMU Videregående Under Ja 44,5 41,8 34,4 33,2 13,8 31,6 Nej 55,5 58,2 65,6 66,8 86,2 68,4 (n=398) (n=91) (n=253) (n=211) (n=399) (n=1.352) Note: 151 respondenter er udeladt pga. manglende værdier Note: Forskellen mellem skategorierne er signifikant (Chi 2 -test) med α<0,01 Tabel 17: Spørgsmålet: Har du et længerevarende helbredsproblem eller handicap? fordelt på køn (pct.) Mand Kvinde Ja 28,9 33,6 31,6 Nej 71,1 66,4 68,4 (n=608) (n=794) (n=1.402) Note: 101 respondenter er udeladt pga. manglende værdier Note: Forskellen mellem køn er ikke signifikant (gamma-test) med α 0,05 9

10 Tabel 18: Spørgsmålet: Hvordan vil du vurdere din nuværende fysiske form (kondition)? fordelt på køn (pct.) Mand Kvinde Meget dårlig 5,4 6,4 5,9 Dårlig 12,2 19,1 16,1 Nogenlunde 34,1 34,0 34,1 God 38,4 36,5 37,3 Virkelig god 9,9 3,9 6,5 (n=615) (n=799) (n=1.414) Note: 89 respondenter er udeladt pga. manglende værdier Note: Forskellen mellem køn er signifikant (gamma-test) med α<0,01. Sammenhængen er relativt svag med en gamma på -0,175 Tabel 19: Spørgsmålet: Har du et længerevarende helbredsproblem eller handicap? fordelt på alder (pct.) år år år år år år Over 70 år Ja 9,7 15,4 25,7 42,6 59,7 61,0 56,0 31,5 Nej 90,3 84,6 74,3 57,4 40,3 39,0 44,0 68,5 (n=176) (n=364) (n=296) (n=244) (n=134) (n=100) (n=84) (n=1.398) Note: 105 respondenter er udeladt pga. manglende værdier Note: Forskellen mellem alderskategorierne er signifikant (gamma-test) med α<0,01. Sammenhængen er relativt stærk med en gamma på -0,540 Tabel 20: Spørgsmålet: Hvordan vil du vurdere din nuværende helbredstilstand i almindelighed? fordelt på alder (pct.) år år år år år år Over 70 år Meget dårlig 0,0 0,8 2,6 4,0 7,2 5,9 7,1 3,0 Dårlig 1,7 3,3 10,9 19,0 21,7 25,7 9,5 11,2 Nogenlunde 13,6 17,5 26,8 28,3 36,2 30,7 33,3 24,6 God 54,8 55,2 47,0 39,3 29,7 28,7 40,5 45,4 Virkelig god 29,9 23,2 12,6 9,3 5,1 8,9 9,5 15,8 (n=177) (n=366) (n=302) (n=247) (n=138) (n=101) (n=84) (n=1.415) Note: 88 respondenter er udeladt pga. manglende værdier Note: Forskellen mellem alderskategorierne er signifikant (gamma-test) med α<0,01. Sammenhængen er moderat med en gamma på -0,389 10

11 Tabel 21: Spørgsmålet: Hvordan vil du vurdere din nuværende fysiske form (kondition)? fordelt på alder (pct.) år år år år år år Over 70 år Meget dårlig 4,0 4,1 6,0 7,0 7,2 11,9 6,0 6,0 Dårlig 7,9 12,3 17,9 20,9 21,0 19,8 16,7 16,1 Nogenlunde 29,9 37,4 27,6 34,4 42,0 35,6 35,7 34,1 God 44,6 38,3 43,5 32,4 28,3 27,7 36,9 37,3 Virkelig god 13,6 7,9 5,0 5,3 1,4 5,0 4,8 6,5 (n=177) (n=366) (n=301) (n=244) (n=138) (n=101) (n=84) (n=1.411) Note: 92 respondenter er udeladt pga. manglende værdier Note: Forskellen mellem alderskategorierne er signifikant (gamma-test) med α<0,01. Sammenhængen er relativ svag med en gamma på -0,180 Tabel 22: Spørgsmålet: Har du et længerevarende helbredsproblem eller handicap? fordelt på samlivsform (pct.) Par med Par uden Enlige med Enlige uden Hjemmeboende over 16 år Ja 27,8 41,7 45,8 37,5 10,85 32,4 Nej 72,2 58,3 54,2 62,5 89,5 67,6 (n=474) (n=252) (n=107) (n=336) (n=153) (n=1.322) Note: 181 respondenter er udeladt pga. manglende værdier Note: Forskellen mellem samlivskategorierne er signifikant (Chi 2 -test) med α<0,01 Tabel 23: Spørgsmålet: Hvordan vil du vurdere din nuværende fysiske form (kondition)? fordelt på samlivsform (pct.) Par med Par uden Enlige med Enlige uden Hjemmeboende over 16 år Meget dårlig 4,6 5,1 8,6 8,9 3,9 6,0 Dårlig 18,9 17,3 25,7 14,0 7,1 16,5 Nogenlunde 30,5 35,7 35,2 38,7 32,5 34,2 God 41,2 36,5 29,5 30,1 42,2 36,7 Meget god 4,8 5,5 1,0 8,3 14,3 6,6 (n=476) (n=255) (n=105) (n=336) (n=154) (n=1.326) Note: 177 respondenter er udeladt pga. manglende værdier Note: Forskellen mellem samlivskategorierne er signifikant (Chi 2 -test) med α<0,01 11

12 Tabel 24: Spørgsmålet: Hvordan vil du vurdere din nuværende helbredstilstand i almindelighed? fordelt på samlivsform (pct.) Par med Par uden Enlige med Enlige uden Hjemmeboende over 16 år Meget dårlig 1,7 3,9 5,6 5,7 0,0 3,2 Dårlig 12,2 13,2 21,3 11,3 2,6 11,8 Nogenlunde 26,6 29,3 35,2 22,0 9,7 24,7 God 44,9 40,2 34,3 44,3 55,2 44,2 Meget god 14,7 13,3 3,7 16,7 32,5 16,1 (n=477) (n=256) (n=108) (n=336) (n=154) (n=1.331) Note: 172 respondenter er udeladt pga. manglende værdier Note: Forskellen mellem samlivskategorierne er signifikant (Chi 2 -test) med α<0,01 Tabel 25: Spørgsmålet: Har du et længerevarende helbredsproblem eller handicap? fordelt idrætsdeltagelse (pct.) Dyrker idræt Dyrker idræt men ikke for tiden Dyrker ikke idræt Ja 28,1 27,1 36,8 31,6 Nej 71,9 72,9 63,2 68,4 (n=759) (n=70) (n=473) (n=1.402) Note: 101 respondenter er udeladt pga. manglende værdier Note: Forskellen mellem idrætsdeltagelseskategorierne er signifikant (Chi 2 -test) med α<0,01 Tabel 26: Spørgsmålet: Hvordan vil du vurdere din nuværende helbredstilstand i almindelighed? fordelt idrætsdeltagelse (pct.) Dyrker idræt Dyrker idræt men ikke for tiden Dyrker ikke idræt Meget dårlig 1,2 4,1 5,4 3,0 Dårlig 8,3 9,5 15,5 11,3 Nogenlunde 22,7 20,3 27,5 24,5 God 48,3 54,1 40,2 45,3 Virkelig god 19,5 12,2 11,3 15,8 (n=770) (n=74) (n=574) (n=1.418) Note: 85 respondenter er udeladt pga. manglende værdier Note: Forskellen mellem idrætsdeltagelseskategorierne er signifikant (Chi 2 -test) med α<0,01 12

13 Tabel 27: Spørgsmålet: Hvordan vil du vurdere din nuværende fysiske form (kondition)? fordelt idrætsdeltagelse (pct.) Dyrker idræt Dyrker idræt men ikke for tiden Dyrker ikke idræt Meget dårlig 3,1 1,4 10,3 5,9 Dårlig 8,6 17,6 26,1 16,1 Nogenlunde 35,0 43,2 31,7 34,1 God 43,2 35,1 29,8 37,3 Virkelig god 10,1 2,7 2,1 6,5 (n=769) (n=74) (n=571) (n=1.414) Note: 89 respondenter er udeladt pga. manglende værdier Note: Forskellen mellem idrætsdeltagelseskategorierne er signifikant (Chi 2 -test) med α<0,01 Tabel 28: Fordelingen af skoleelevernes svar på spørgsmålet: Synes du selv, at du lever sundt? fordelt på område og efter om de bor i boligområdet eller bor udenfor (pct.) Sundparken Horsens Stengårdsvej Esbjerg Vollsmose Odense Gellerup Aarhus Tingbjerg København A:Inden for området B:Uden for området Ja, jeg lever meget sundt Ja jeg lever nogenlunde sundt Nej jeg lever ikke særligt sundt Nej jeg lever slet ikke sundt A B A B A B A B A B A B 39,1 26,6 42,7 28,8 40,0 22,7 38,7 30,4 35,7 33,6 39,1 30,4 52,2 64,0 49,5 59,6 49,5 72,7 51,0 58,0 55,3 59,1 51,2 60,9 5,8 8,6 5,8 9,6 8,3 4,5 8,8 10,1 6,0 5,6 7,5 7,4 2,9 0,7 1,9 1,9 2,2 0,0 1,5 1,4 3,0 1,7 2,2 1,4 n=69 n=139 n=103 n=52 n=408 n=22 n=204 n=69 n=199 n=232 n=983 n=514 Note: Respondenter fra Mulernes Legatskole i Odense er ikke medtaget (191 respondenter). Ingen fra Aldersrogade har besvaret spørgsmålet (68 respondenter). Yderligere 126 respondenter er udeladt pga. manglende værdier. Note: Chi 2 -test ikke-signifikant med α 0,05, heller ikke mellem bor i/uden for området inden for de enkelte områder. 13

14 Tabel 29: Fordelingen af skoleelevernes svar på spørgsmålet: Synes du selv, at du lever sundt? fordelt efter om eleven bor i et af de undersøgte boligområder eller bor udenfor (pct.) Ja, jeg lever meget sundt Ja jeg lever nogenlunde sundt Nej jeg lever ikke særligt sundt Nej jeg lever slet ikke sundt Bor inden for området Bor uden for området 39,1 30,4 36,1 51,2 60,9 54,5 (n=983) 7,5 7,4 7,5 2,2 1,4 1,9 (n=514) (n=1.497) Note: Respondenter fra Mulernes Legatskole i Odense er ikke medtaget (191 respondenter). Ingen fra Aldersrogade har besvaret spørgsmålet (68 respondenter). Yderligere 126 respondenter er udeladt pga. manglende værdier. Note: Signifikant forskel (Chi 2 -test) med α<0,01 Tabel 30: Fordelingen af skoleelevernes svar på spørgsmålet: Synes du selv, at du lever sundt? fordelt på køn (pct.) Dreng Pige Ja, jeg lever meget sundt Ja jeg lever nogenlunde sundt Nej jeg lever ikke særligt sundt Nej jeg lever slet ikke sundt 39,1 29,3 33,6 53,0 58,6 56,1 (n=745) 6,0 10,0 8,2 1,9 2,1 2,0 (n=932) (n=1.677) Note: Ingen fra Aldersrogade har besvaret spørgsmålet (68 respondenter). Yderligere 137 respondenter er udeladt pga. manglende værdier. Note: Signifikant forskel (Chi 2 -test) med α<0,01 14

15 Tabel 31: Fordelingen af skoleeleverne på spørgsmålet: Føler du dig ensom? fordelt på de bor i boligområdet eller bor udenfor (pct.) Bor inden for området Bor uden for området Ja, meget ofte 3,6 2,2 3,1 Ja, ofte 3,2 4,2 3,5 Ja, af og til 10,6 15,8 12,5 Nej 82,6 77,8 80,9 (n=1.005) (n=549) (n=1.554) Note: Respondenter fra Mulernes Legatskole i Odense er ikke medtaget (191 respondenter). Yderligere 137 respondenter er udeladt pga. manglende værdier. Note: Signifikant forskel (Chi 2 -test) med α<0,01 Tabel 32: Fordelingen af skoleeleverne på spørgsmålet: Føler du dig ensom? fordelt på køn (pct.) Dreng Pige Ja, meget ofte 3,4 2,5 2,9 Ja, ofte 1,4 5,0 3,4 Ja, af og til 9,4 17,5 13,9 Nej 85,8 75,1 79,8 (n=766) (n=968) Note: 148 respondenter er udeladt pga. manglende værdier. Note: Signifikant forskel (Chi 2 -test) med α<0,01 (n=1.734) 15

16 Tabel 33: Fordelingen af skoleeleverne på spørgsmålet: Føler du dig ensom? fordelt på forældres etnicitet (pct.) Begge forældre født i Danmark En forældre født i Danmark Begge forældre født andet sted Ja, meget ofte 3,0 4,7 2,1 2,5 Ja, ofte 2,3 4,0 3,6 3,3 Ja, af og til 24,3 18,1 9,7 14,0 Nej 70,4 73,2 84,6 80,2 (n=399) (n=149) (n=1.107) (n=1.655) Note: 227 respondenter er udeladt pga. manglende værdier. Note: Signifikant forskel (Chi 2 -test) med α<0,01 Tabel 34: Fordelingen af skoleeleverne på spørgsmålet: Hvordan er dit liv for tiden på en skala fra 1-10? Gennemsnit fordelt på elever, der bor i boligområdet, og elever der bor udenfor (pct.) Bor inden for området Bor uden for området Gennemsnit 8,38 8,12 8,29 (n=979) (n=514) (n=1.493) Note: Respondenter fra Mulernes Legatskole i Odense er ikke medtaget (191 respondenter). Ingen fra Aldersrogade har besvaret spørgsmålet (68 respondenter) Yderligere 130 respondenter er udeladt pga. manglende værdier. Note: ANOVA test for forskelle mellem gennemsnit er signifikant med α<0,01 Tabel 35: Fordelingen af skoleeleverne på spørgsmålet: Hvordan er dit liv for tiden på en skala fra 1-10? Gennemsnit fordelt på køn (pct.) Dreng Pige Gennemsnit 8,42 8,03 8,22 (n=744) (n=928) (n=1.672) Note: Ingen fra Aldersrogade har besvaret spørgsmålet (68 respondenter) Yderligere 142 respondenter er udeladt pga. manglende værdier. Note: ANOVA test for forskelle mellem gennemsnit er signifikant med α<0,01 16

17 Tabel 36: Fordelingen af skoleeleverne på spørgsmålet: Hvordan er dit liv for tiden på en skala fra 1-10? Gennemsnit fordelt på forældres etnicitet (pct.) Begge forældre født i Danmark En forældre født i Danmark Begge forældre født andet sted Gennemsnit 7,83 7,77 8,42 8,21 (n=398) (n=146) (n=1.051) (n=1.595) Note: Ingen fra Aldersrogade har besvaret spørgsmålet (68 respondenter) Yderligere 219 respondenter er udeladt pga. manglende værdier. Note: ANOVA test for forskelle mellem gennemsnit er signifikant med α<0,01 17

Bilag 2 til rapporten Idræt i udsatte boligområder

Bilag 2 til rapporten Idræt i udsatte boligområder Bilag 2 til rapporten Idræt i udsatte boligområder Hvem har svaret? Tabel 1: Andelen af skoleeleverne, der har besvaret spørgeskemaet, som bor i boligområdet (pct.) Sundparken Horsens Stengårdsvej Esbjerg

Læs mere

Idræt i udsatte boligområder Præsentation på netværksmøde i netværket for leg og legelandskaber, Rudersdal Kommune, 24. april 2012

Idræt i udsatte boligområder Præsentation på netværksmøde i netværket for leg og legelandskaber, Rudersdal Kommune, 24. april 2012 Idræt i udsatte boligområder Præsentation på netværksmøde i netværket for leg og legelandskaber, Rudersdal Kommune, 24. april 2012 Undersøgelsens formål Opnå viden om eventuelle barrierer for socialt udsatte

Læs mere

Markant fremgang blandt de unge i boligområder med boligsociale helhedsplaner

Markant fremgang blandt de unge i boligområder med boligsociale helhedsplaner Dansk/vestlig Efterkommer Indvandrer Dansk/vestlig Efterkommer Indvandrer Dansk/vestlig Efterkommer Indvandrer Markant fremgang blandt de unge i boligområder med boligsociale helhedsplaner 1. Indledning

Læs mere

Minianalyse: En kvart million borgere med dårlige færdigheder i Region Hovedstaden

Minianalyse: En kvart million borgere med dårlige færdigheder i Region Hovedstaden Minianalyse: En kvart million borgere med dårlige færdigheder i Region Hovedstaden Hovedkonklusioner 143.000 borgere i Region Hovedstaden er læsesvage, 134.000 er regnesvage og 265.000 har meget ringe

Læs mere

BESKÆFTIGELSE OG INTE GRATION 26. APRIL 2011 EFTERLØN OG NEDSLIDNING. Jan Høgelund og Lars Brink Thomsen

BESKÆFTIGELSE OG INTE GRATION 26. APRIL 2011 EFTERLØN OG NEDSLIDNING. Jan Høgelund og Lars Brink Thomsen BESKÆFTIGELSE OG INTE GRATION 26. APRIL 2011 EFTERLØN OG NEDSLIDNING Jan Høgelund og Lars Brink Thomsen Med udgangspunkt i SFI s survey fra 2006, som er indsamlet i forbindelse med rapporten Handicap

Læs mere

Elevundersøgelse 2013-14

Elevundersøgelse 2013-14 Elevundersøgelse 2013-14 Tredje del En undersøgelse af brugerbetaling i gymnasiet. Elevbevægelsens Hus Vibevej 31 2400 København NV Indhold Indledning Om Danske Gymnasieelevers Sammenslutning Datagrundlag

Læs mere

Singler i København KØBENHAVNS KOMMUNE

Singler i København KØBENHAVNS KOMMUNE KØBENHAVNS KOMMUNE Singler i København Indholdsfortegnelse 1. Singlernes by 2. Singlers boligforhold 3. Singlers indkomst og brug af kommunale ydelser 4. Singlers socioøkonomiske status 5. Singlers uddannelse

Læs mere

4. Selvvurderet helbred

4. Selvvurderet helbred 4. Selvvurderet helbred Anni Brit Sternhagen Nielsen Befolkningens helbred er bl.a. belyst ud fra spørgsmål om forekomsten af langvarig sygdom og spørgsmål om interviewpersonernes vurdering af eget helbred.

Læs mere

Behov for uddannelsesløft blandt indvandrere

Behov for uddannelsesløft blandt indvandrere Behov for uddannelsesløft blandt indvandrere Omkring hver tredje dansker over 16 år har ikke en uddannelse, der giver adgang til arbejdsmarkedet. Særligt blandt indvandrere står det skidt til. Op mod halvdelen

Læs mere

Sammenligning af de københavnske med de nationale resultater i den nationale trivselsmåling, forår 2016

Sammenligning af de københavnske med de nationale resultater i den nationale trivselsmåling, forår 2016 KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Center for Policy NOTAT Til Børne- og Ungdomsudvalget Sammenligning af de københavnske med de nationale resultater i den nationale trivselsmåling, forår

Læs mere

Vandringer mellem folkeskoler og frie grundskoler

Vandringer mellem folkeskoler og frie grundskoler Vandringer mellem folkeskoler og frie grundskoler Sammenfatning På de frie grundskoler er andelen af elever steget med 2,7 procentpoint siden 2010/11, og i den tilsvarende periode er andelen af elever

Læs mere

Profil af den danske kiropraktorpatient

Profil af den danske kiropraktorpatient Profil af den danske kiropraktorpatient Foto: Uffe Johansen Dansk Kiropraktor Forening Version 2-2014 Indholdsfortegnelse 1. Resumé... 2 2. Metode... 2 3. Indkomstniveau... 3 4. Aldersfordeling... 4 5.

Læs mere

Elever i grundskolen, 2015/16

Elever i grundskolen, 2015/16 Elever i grundskolen, Dette notat giver overblik over antallet af elever i grundskolen. Opgørelsen viser, at antallet af elever i folkeskolen er faldet siden 2011/12, mens antallet af elever i frie grundskoler

Læs mere

Drengene bliver tabere på fremtidens arbejdsmarked

Drengene bliver tabere på fremtidens arbejdsmarked Drengene bliver tabere på fremtidens arbejdsmarked Det er i særlig grad drengene, der sakker bagud, når det handler om at få en uddannelse ud over folkeskolens afgangsprøve. Ifølge regeringens målsætning

Læs mere

ET BILLEDE AF DE IKKE-FORSIKREDE

ET BILLEDE AF DE IKKE-FORSIKREDE 6. juni 2006 ET BILLEDE AF DE IKKE-FORSIKREDE Dette notat forsøger at give et billede af de personer på arbejdsmarkedet, som ikke er forsikret i en A-kasse. Datagrundlaget er Lovmodelregistret, der udgør

Læs mere

Færre bryder den sociale arv i Danmark

Færre bryder den sociale arv i Danmark Færre bryder den sociale arv i Danmark Unge, der er vokset op med veluddannede forældre får i langt højere grad en uddannelse end unge, der er vokset op med forældre, der ikke har anden uddannelse end

Læs mere

Syddanmarks unge. på kanten af fremtiden. Et kig på Syddanmarks unge nøglen til fremtidens vækst

Syddanmarks unge. på kanten af fremtiden. Et kig på Syddanmarks unge nøglen til fremtidens vækst Syddanmarks unge på kanten af fremtiden Et kig på Syddanmarks unge nøglen til fremtidens vækst NO.03 baggrund og analyse Uddannelse trækker i de unge job og kæreste i de lidt ældre Pigerne er de første

Læs mere

BILAG 2. Status og udvikling på integrationsområdet

BILAG 2. Status og udvikling på integrationsområdet BILAG 2 Dato: 6.oktober 2010 Kontor: Analyseenheden Status og udvikling på integrationsområdet I dette notat beskrives status og udvikling i centrale nøgletal for nydanskeres integration i Danmark. Først

Læs mere

De sociale klasser i Danmark 2012

De sociale klasser i Danmark 2012 De sociale klasser i Danmark 2012 Denne analyse er en del af baggrundsanalyserne til bogen Klassekamp fra oven. Her opdeles befolkningen i fem sociale klasser: Overklassen, den højere middelklasse, middelklassen,

Læs mere

- Panelundersøgelse, Folkeskolen, februar 2013 FOLKESKOLEN. Undersøgelse om syn på kønnets betydning for fag- og uddannelsesvalg

- Panelundersøgelse, Folkeskolen, februar 2013 FOLKESKOLEN. Undersøgelse om syn på kønnets betydning for fag- og uddannelsesvalg FOLKESKOLEN Undersøgelse om syn på kønnets betydning for fag- og uddannelsesvalg 2013 Udarbejdet af Scharling Research for redaktionen af Folkeskolen, februar 2013 Formål Scharling.dk Side 1 af 14 Metode

Læs mere

Analyse 18. december 2014

Analyse 18. december 2014 18. december 214 Unge efterkommere med ikke-vestlig baggrund halter stadig efter danskere i uddannelsessystemet Af Kristian Thor Jakobsen og Christoffer Jessen Weissert Unge med ikke-vestlig baggrund klarer

Læs mere

Voksnes idrætsdeltagelse på Bornholm

Voksnes idrætsdeltagelse på Bornholm Voksnes idrætsdeltagelse på Bornholm Resultater fra de voksnes besvarelse af spørgeskema som led i undersøgelsen af idræt og idrætsfaciliteter på Bornholm Bjarne Ibsen og Louise Bæk Nielsen Center for

Læs mere

KØBENHAVNSKE FOLKESKOLEELEVERS SUNDHED

KØBENHAVNSKE FOLKESKOLEELEVERS SUNDHED KØBENHAVNSKE FOLKESKOLEELEVERS SUNDHED Resultater fra Københavnerbarometeret 2012 KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Københavnske folkeskolelevers sundhed Resultater fra Københavnerbarometeret

Læs mere

Elevundersøgelse 2013-14

Elevundersøgelse 2013-14 Elevundersøgelse 13-14 Første del En undersøgelse af elevers oplevede pres i gymnasiet. Elevbevægelsens Hus Vibevej 31 2 København NV Indhold Indledning Datagrundlag 4 5 DEL 1: Profil på alle respondenter

Læs mere

Evaluering af headspace - BILAG Slutevaluering udarbejdet for headspace Danmark August 2015

Evaluering af headspace - BILAG Slutevaluering udarbejdet for headspace Danmark August 2015 Evaluering af headspace - BILAG Slutevaluering udarbejdet for headspace Danmark August 2015 1/14 Bilag 1 Følgende bilag indeholder den kvantitative databehandling af hhv. registreringsdata, herunder kendskab

Læs mere

Bilag 3 til rapporten Idræt i udsatte boligområder

Bilag 3 til rapporten Idræt i udsatte boligområder Bilag 3 til rapporten Idræt i udsatte boligområder Steder og faciliteter som indgår i de forskellige typer af idrætsfaciliteter Grønne områder, parker mv. Sundparken Horsens Stengårdsvej Esbjerg Odense

Læs mere

Orientering. Kvindelige efterkommeres beskæftigelse og uddannelsesforhold

Orientering. Kvindelige efterkommeres beskæftigelse og uddannelsesforhold 2006 Orientering Statistisk Kontor 8. maj 2006 Kvindelige s beskæftigelse og uddannelsesforhold 73 pct. af de enlige kvindelige fra ikke-e lande i alderen 18-35 år er enten i beskæftigelse eller under

Læs mere

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Foto: Uffe Johansen Dansk Kiropraktor Forening København 2013 Indhold 1 Baggrund for undersøgelsen.. 2 2 Indkomstniveau. 3 Kiropraktorpatienters årlige

Læs mere

Befolkning. Befolkningsudvikling i procent. Herunder præsenteres to diagrammer og en tabel, der viser befolkningens relative størrelse frem til 2024:

Befolkning. Befolkningsudvikling i procent. Herunder præsenteres to diagrammer og en tabel, der viser befolkningens relative størrelse frem til 2024: Befolkning Udviklingen i både antallet af borgere og borgerens aldersfordeling den demografiske udvikling har stor betydning for hvordan kommunen skal udvikle og drive de kommunale servicetilbud, samt

Læs mere

1.1 Den unge arbejder

1.1 Den unge arbejder 1.1 Den unge arbejder Jeg bruger det nok ikke så meget. Bøger har aldrig rigtig interesseret mig Ung kvindelig arbejder, ikke- bruger De unge arbejdere er defineret ved at være mellem 20 og 29 år og ved

Læs mere

Stærk social arv i uddannelse

Stærk social arv i uddannelse fordeling og levevilkår kapitel 5 Stærk social arv i uddannelse Næsten halvdelen af alle 25-årige med ufaglærte forældre har ikke en uddannelse eller er påbegyndt en. Til sammenligning gælder det kun 7

Læs mere

EFTERÅR 2012. Ældre og ensomhed hvem, hvorfor og hvad gør vi? Kommunerapport for Rebild Kommune

EFTERÅR 2012. Ældre og ensomhed hvem, hvorfor og hvad gør vi? Kommunerapport for Rebild Kommune EFTERÅR 2012 Ældre og ensomhed hvem, hvorfor og hvad gør vi? Kommunerapport for Rebild Kommune Kommunerapport: Rebild 2 Ældre og ensomhed hvem, hvorfor og hvad gør vi? Denne delrapport indgår som en del

Læs mere

Befolkning og folkekirke Lystrup Sogn

Befolkning og folkekirke Lystrup Sogn Befolkning og folkekirke Tabel 1-2011 Antal personer fordelt efter aldersgruppe, køn, etnisk herkomst og medlemskab af folkekirken Alders- Befolkning Af dansk herkomst 00-04 år 199 172 371 185 154 339

Læs mere

Stigning i mønsterbrydere blandt ikke-vestlige efterkommere

Stigning i mønsterbrydere blandt ikke-vestlige efterkommere Stigning i mønsterbrydere blandt ikke-vestlige efterkommere Gennem de sidste år har der været en stor stigning i andelen af mønsterbrydere blandt efterkommere med ikke-vestlig baggrund. Blandt etniske

Læs mere

1.1 De unge børneforældre

1.1 De unge børneforældre 1.1 De unge børneforældre Når jeg så kommer på biblioteket, er det også fordi, min datter gerne vil have, der kommer nogle nye ting. Det er så ikke kun bøger, det er også puslespil. Ung børneforælder,

Læs mere

Hæmsko: 10 sociale faktorer der øger risikoen for at stå uden uddannelse

Hæmsko: 10 sociale faktorer der øger risikoen for at stå uden uddannelse Hæmsko: 1 sociale faktorer der øger risikoen for at stå uden uddannelse AE har undersøgt en lang række sociale og faglige faktorer for at finde frem til barrierer for at få en ungdomsuddannelse. Resultaterne

Læs mere

Dette notat indeholder en oversigt over hovedresultater fra PISA Etnisk 2012. Notatet består af følgende

Dette notat indeholder en oversigt over hovedresultater fra PISA Etnisk 2012. Notatet består af følgende PISA Etnisk 2012: Kort opsummering af de væsentligste resultater Dette notat indeholder en oversigt over hovedresultater fra PISA Etnisk 2012. Notatet består af følgende afsnit: Fem hovedresultater Overordnede

Læs mere

Undersøgelse af danske skolebørns viden om menneskerettigheder og børnekonventionen

Undersøgelse af danske skolebørns viden om menneskerettigheder og børnekonventionen Undersøgelse af danske skolebørns viden om menneskerettigheder og børnekonventionen . Indledning. Baggrund for undersøgelsen TNS Gallup har for UNICEF Danmark og Institut for Menneskerettigheder gennemført

Læs mere

STOR FORSKEL PÅ RIG OG FATTIG I DANMARK

STOR FORSKEL PÅ RIG OG FATTIG I DANMARK 7. februar 2008 af Jonas Schytz Juul direkte tlf. 33557722 FORDELIG OG LEVEVILKÅR Resumé: STOR FORSKEL PÅ RIG OG FATTIG I DANMARK Der er stor forskel på toppen og bunden i Danmark. Mens toppen, den gyldne

Læs mere

Elevundersøgelse 2013-14

Elevundersøgelse 2013-14 Elevundersøgelse 2013-14 Andel del En undersøgelse af det fysiske undervisningsmiljø i gymnasiet. Elevbevægelsens Hus Vibevej 31 2400 København NV Indhold Indledning Datagrundlag 3 4 AFSNIT 1: Profil på

Læs mere

Unge ufaglærte mænd står uden økonomisk sikkerhedsnet

Unge ufaglærte mænd står uden økonomisk sikkerhedsnet Unge ufaglærte mænd står uden økonomisk sikkerhedsnet En stor gruppe af personer i Danmark er ikke omfattet af et socialt og økonomisk sikkerhedsnet, fordi de hverken er medlem af en a-kasse eller kan

Læs mere

Voksne hjemmeboende børn i perioden Københavns Kommune Statistisk Kontor

Voksne hjemmeboende børn i perioden Københavns Kommune Statistisk Kontor Voksne i perioden 1997-21 Københavns Kommune Statistisk Kontor April 23 Voksne i perioden 1997-21 Baggrund I ierne er det blevet drøftet, om ene i Danmark i stigende grad bliver boende hjemme hos forældrene

Læs mere

Ikke-vestlige efterkommere i uddannelse og beskæftigelse

Ikke-vestlige efterkommere i uddannelse og beskæftigelse 1 Ikke-vestlige efterkommere i uddannelse og beskæftigelse Det går fremad med integrationen af efterkommere af ikke-vestlige indvandrere i Danmark. Det er især de unge efterkommere, der er i gang med en

Læs mere

Mange unge har ikke afsluttet folkeskolen

Mange unge har ikke afsluttet folkeskolen Mange unge har ikke afsluttet folkeskolen Hver. ung uden ungdomsuddannelse har ikke fuldført. klasse, og det er seks gange flere end blandt de unge, der har fået en ungdomsuddannelse. Derudover har mere

Læs mere

FORSØRGERBYRDE FOR DE 25-29 ÅRIGE

FORSØRGERBYRDE FOR DE 25-29 ÅRIGE 17. juni 2002 Af Jens Asp - Direkte telefon: 33 55 77 27 Resumé: FORSØRGERBYRDE FOR DE 25-29 ÅRIGE Dette notat viser, at der er markante forskelle i indkomst, forsørgerbyrde og boligforhold, når man sammenligner

Læs mere

Notat vedr. KRAM-profilen

Notat vedr. KRAM-profilen Notat vedr. KRAM-profilen Udarbejdet af: Jørgen J. Wackes Dato: 15. oktober 2008 Sagsid.: Version nr.: KRAM-profilen for Faaborg-Midtfyn Kommune - kort fortalt Indledning Faaborg-Midtfyn Kommune var KRAM-kommune

Læs mere

Notat vedrørende undersøgelse om mobning - december 2012

Notat vedrørende undersøgelse om mobning - december 2012 Notat vedrørende undersøgelse om mobning - december 2012 Baggrund for undersøgelsen Undersøgelsen kortlægger, hvor stor udbredelsen af mobning er i forhold til medlemmernes egne oplevelser og erfaringer

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 Udredning og rehabilitering

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 Udredning og rehabilitering BRUGERUNDERSØGELSE 2016 Udredning og rehabilitering Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2016:Udredning- og rehabilitering 1 Brugerundersøgelse 2016 U&R Brugerundersøgelsen er udarbejdet

Læs mere

Kommunal flytteanalyse Randers Horsens - Viborg

Kommunal flytteanalyse Randers Horsens - Viborg Kommunal flytteanalyse 2012 2014 Randers Horsens - Viborg Tabellen sammenholder til- og fraflytning, samt nettoudviklingen i Randers, Horsens og Viborg i perioden 2012 2014. Til- og fraflytninger, samt

Læs mere

Specialundervisning og inklusion, 2014/15

Specialundervisning og inklusion, 2014/15 Ligestillingsudvalget 2014-15 (2. samling) LIU Alm.del Bilag 3 Offentligt Specialundervisning og inklusion, 2014/15 Efter aftalen om kommunernes økonomi for 2013 er målet, at andelen af elever inkluderet

Læs mere

Ny vækst på vej med nye jobs

Ny vækst på vej med nye jobs Ny vækst på vej med nye jobs 11. juni 2010 Erhvervskonjunkturer. Optimismen er på vej tilbage til virksomhederne i Midtjylland. Ikke siden august 2008 har så stor en andel af virksomhederne troet på større

Læs mere

- Målgruppeanalyse af HAKL s målgrupper

- Målgruppeanalyse af HAKL s målgrupper 1 Sammenfatning AMU-systemet spiller en væsentlig rolle gennem udbud af efteruddannelse, for at udvikle og udbygge arbejdsmarkedsrelaterede kompetencer hos primært ufaglærte og faglærte på arbejdsmarkedet

Læs mere

Sundhedsvaner og trivsel blandt 7.-9. klasser på Jels Skole

Sundhedsvaner og trivsel blandt 7.-9. klasser på Jels Skole Vejen Kommune Sundhedsvaner og trivsel blandt 7-9 klasser på December 2006 2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 4 2 Læsevejledning 5 3 Helbred og trivsel 7 31 Selvvurderet helbred 7 32 Almen trivsel 7 33

Læs mere

Trivsel og social baggrund

Trivsel og social baggrund Trivsel og social baggrund Den nationale trivselsmåling i grundskolen, 2015 Elevernes trivsel præsenteres i fire indikatorer - social trivsel, faglig trivsel, støtte og inspiration samt ro og orden. Eleverne

Læs mere

Sundhedsvaner og trivsel blandt 7.-10. klasser på Rødding Skole

Sundhedsvaner og trivsel blandt 7.-10. klasser på Rødding Skole Vejen Kommune Sundhedsvaner og trivsel blandt 7-10 klasser på Rødding Skole December 2006 2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 4 2 Læsevejledning 5 3 Helbred og trivsel 7 31 Selvvurderet helbred 7 32 Almen

Læs mere

Hver 3. indvandrerdreng har ingen uddannelse udover folkeskolen

Hver 3. indvandrerdreng har ingen uddannelse udover folkeskolen Hver 3. indvandrerdreng har ingen uddannelse udover folkeskolen En kortlægning af de unges uddannelsesniveau viser, at over 2. under 3 år ikke har en erhvervskompetencegivende uddannelse samtidig med at

Læs mere

Enlige ældre kvinder får mest hjælp af deres netværk

Enlige ældre kvinder får mest hjælp af deres netværk Enlige ældre kvinder får mest hjælp af deres netværk Det er især de ældste og de mest svækkede blandt de ældre, som får hjælp af familie og venner til praktiske opgaver, såsom indkøb og pasning af have.

Læs mere

Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor. Forbruget af sundhedsydelser København

Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor. Forbruget af sundhedsydelser København Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor Forbruget af sundhedsydelser København 1998-2000 Nr. 17. 30. juli 2003 Forbruget af sundhedsydelser i København Martha Kristiansen Tlf.: 33 66 28 93

Læs mere

Kapitel 2: Befolkning.

Kapitel 2: Befolkning. 7 Kapitel 2: Befolkning. 2.1 Indledning. De danske kommuner har forskellige grundvilkår at arbejde ud fra. Ud fra befolkningens demografiske og socioøkonomiske sammensætning har kommunerne i forskellig

Læs mere

Studenterne fra 2008 - hvem er de, og hvor langt var de kommet i 2012?

Studenterne fra 2008 - hvem er de, og hvor langt var de kommet i 2012? Studenterne fra 2008 - hvem er de, og hvor langt var de kommet i 2012? GL og Gymnasieskolernes Rektorforening følger de elever, der bestod en ungdomsuddannelse i 2008 på baggrund af dataudtræk fra Danmark

Læs mere

Man burde jo bruge det (biblioteket) men jeg ved ikke rigtig, hvad jeg skal bruge det til

Man burde jo bruge det (biblioteket) men jeg ved ikke rigtig, hvad jeg skal bruge det til 1.1 Senioren Man burde jo bruge det (biblioteket) men jeg ved ikke rigtig, hvad jeg skal bruge det til Mandlig senior, ikke-bruger Seniorerne skiller sig primært ud ved at være det ældste segment samt

Læs mere

Alder ved skolestart i børnehaveklasse 1

Alder ved skolestart i børnehaveklasse 1 Alder ved skolestart i børnehaveklasse 1 Af Katja Behrens I skoleåret 2009/10 startede knap 85 pct. af eleverne rettidigt i børnehaveklasse, dvs. de inden udgangen af 2009 fylder 6 år. Kun få elever starter

Læs mere

BORGERPANEL. Hver tredje tror på bedre tider i Marts 2013

BORGERPANEL. Hver tredje tror på bedre tider i Marts 2013 BORGERPANEL Marts Hver tredje tror på bedre tider i Hver tredje forventer, at de bliver mere tilfredse med deres tilværelse i. Kun seks ud af 100 forventer, at deres tilfredshed med tilværelsen bliver

Læs mere

De forberedende tilbud og de udsatte

De forberedende tilbud og de udsatte April 2017 De forberedende tilbud og de udsatte unge - Region Hovedstaden i fokus I dette notat beskrives brugen af de forberedende tilbud i perioden 2008 til 2013 samt, hvordan de udsatte unge i samme

Læs mere

Hver femte dansker deltager i voksen- og efteruddannelse

Hver femte dansker deltager i voksen- og efteruddannelse Gennemgang af danskernes deltagelse i voksen- og efteruddannelse Hver femte dansker deltager i voksen- og efteruddannelse Hver femte dansker deltog i i et voksen- eller efteruddannelsesforløb. Den største

Læs mere

Stor forskel i danskernes medicinforbrug

Stor forskel i danskernes medicinforbrug Stor forskel i danskernes medicinforbrug En ny undersøgelse af danskernes medicinkøb viser, at der er store forskelle på, hvilke grupper i samfundet der køber medicin, og hvilken slags de køber. For langt

Læs mere

Hovedresultater fra PISA Etnisk 2015

Hovedresultater fra PISA Etnisk 2015 Hovedresultater fra PISA Etnisk 2015 Baggrund I PISA-undersøgelserne fra 2009, 2012 og 2015 er der i forbindelse med den ordinære PISA-undersøgelse foretaget en oversampling af elever med anden etnisk

Læs mere

Karakterkrav rammer erhvervsgymnasier

Karakterkrav rammer erhvervsgymnasier Karakterkrav rammer erhvervsgymnasier og HF hårdest Adgangskrav til de gymnasiale uddannelser vil ramme erhvervsgymnasierne og HF langt hårdere end det almene gymnasium. Imens fire procent af studenterne

Læs mere

Analyse af nystartende elever og omgængere i grundskolens børnehaveklasse. Baseret på data for skoleåret 2010/11

Analyse af nystartende elever og omgængere i grundskolens børnehaveklasse. Baseret på data for skoleåret 2010/11 Analyse af nystartende elever og omgængere i grundskolens børnehaveklasse Baseret på data for skoleåret 2010/11 Analyse af nystartende elever og omgængere i grundskolens børnehaveklasse Baseret på data

Læs mere

Sundhedsvaner og trivsel blandt klasser på Grønvangskolen

Sundhedsvaner og trivsel blandt klasser på Grønvangskolen Vejen Kommune Sundhedsvaner og trivsel blandt 7-10 klasser på December 2006 2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 4 2 Læsevejledning 5 3 Helbred og trivsel 7 31 Selvvurderet helbred 7 32 Almen trivsel 7 33

Læs mere

Er du mand eller kvinde? Mand ,5. Kvinde ,5. I alt ,0. Hvad er din alder? år ,8.

Er du mand eller kvinde? Mand ,5. Kvinde ,5. I alt ,0. Hvad er din alder? år ,8. Er du mand eller kvinde? Mand 645 50,5 Kvinde 635 49,5 Hvad er din alder? 16-29 år 144 23,8 30-59 år 676 52,4 60 år eller derover 460 23,8 Hvilken region er du bosat i? Hovedstaden inkl. Bornholm 378 28,7

Læs mere

2 Forekomst af kroniske sygdomme i Region Hovedstaden

2 Forekomst af kroniske sygdomme i Region Hovedstaden 2 Forekomst af kroniske sygdomme i Region Hovedstaden Antallet af borgere med kronisk sygdom er steget med 5,6 % i Region Hovedstaden fra til 2010 Antallet af borgere med mere end én kronisk sygdom er

Læs mere

CHAUFFØR OG LAGERARBEJDERES LEDIGHED

CHAUFFØR OG LAGERARBEJDERES LEDIGHED CHAUFFØR OG LAGERARBEJDERES LEDIGHED OG BRANCHESKIFT Resume Det primære formål i denne analyse er at undersøge de chauffører og lagerarbejderes ledighed og beskæftigelse i forhold til de u. I analysen

Læs mere

Stress. Grundet afrunding af decimaler kan der være tilfælde hvor tabellerne ikke summer til 100.

Stress. Grundet afrunding af decimaler kan der være tilfælde hvor tabellerne ikke summer til 100. 1 Indholdsfortegnelse Stress... 3 Hovedresultater... 4 Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 5 Den vigtigste kilde til stress... 6 Køn og stress... 6 Stillingsniveau og stress... 7 Alder og stress...

Læs mere

Han ses relativt sjældent på biblioteket. Når han bruger biblioteket, har han dog relativ stor interesse for bibliotekets digitale tilbud.

Han ses relativt sjældent på biblioteket. Når han bruger biblioteket, har han dog relativ stor interesse for bibliotekets digitale tilbud. 1.1 Nørden Jeg bruger det ikke så meget mere, fordi meget af den info, jeg har brug for, får jeg fra nettet. Mandlig nørd, ikke- bruger Nørdsegmentet består af unge mænd, der har nørdede interesser som

Læs mere

Charlotte Møller Nikolajsen

Charlotte Møller Nikolajsen Charlotte Møller Nikolajsen Indhold INDLEDNING 2 KORT RIDS AF UNDERSØGELSENS RESULTATER 3 ELEVPROFILUNDERSØGELSEN I SAMMENLIGNING MED BOGEN DEN NYE ULIGHED VED LARS OLSEN 4 ELEVPROFILUNDERSØGELSEN I SAMMENLIGNING

Læs mere

Stor stigning i gruppen af rige danske familier

Stor stigning i gruppen af rige danske familier Stor stigning i gruppen af rige danske familier Gruppen af rige danskere er steget markant siden 2004. Hovedparten af familierne består af to voksne i aldersgruppen 50-65 år uden hjemmeboende børn. Personer

Læs mere

Sammenfatning af livsstilsundersøgelsen foretaget i oktober Af Mikkel Nielsen, SSP koordinator

Sammenfatning af livsstilsundersøgelsen foretaget i oktober Af Mikkel Nielsen, SSP koordinator Sammenfatning af livsstilsundersøgelsen foretaget i oktober 28 Af Mikkel Nielsen, SSP koordinator I oktober måned blev der gennemført en undersøgelse af skoleeleverne i Albertslunds livsstil. Undersøgelsen

Læs mere

Indvandrere og efterkommere i foreninger er frivillige i samme grad som danskere

Indvandrere og efterkommere i foreninger er frivillige i samme grad som danskere 1 Indvandrere og efterkommere i foreninger er frivillige i samme grad som danskere Færre med ikke-vestlige oprindelse end dansk oprindelse er medlem af en forening. Men ikke-vestlige indvandrere og efterkommere

Læs mere

STATISTIK. Beboere i den almene boligsektor 2017

STATISTIK. Beboere i den almene boligsektor 2017 STATISTIK Beboere i den almene boligsektor 2017 Forord Beboere i den almene boligsektor 2017 indeholder oplysninger om beboere, husstande, til- og fraflytninger, offentligt forsørgede, uddannelse og beskæftigelse

Læs mere

Klyngeanalyse af langvarige kontanthjælpsmodtagere

Klyngeanalyse af langvarige kontanthjælpsmodtagere Notat Klyngeanalyse af langvarige kontanthjælpsmodtagere Sammenfatning 4. april 2017 Viden og Analyse / APK 0. Baggrund Til brug for satspuljeinitiativet for langvarige kontanthjælpsmodtagere ( Flere skal

Læs mere

Faktaark: Vilkår. Indhold. Undersøgelsen viser at:

Faktaark: Vilkår. Indhold. Undersøgelsen viser at: Faktaark: Vilkår Undersøgelsen viser at: Den ugentlige arbejdstid ved job i udlandet er gennemsnitligt 47 timer Mere end 3 ud af 4 djøfere ansat i udlandet angiver, at aftenarbejde er en del af arbejdet

Læs mere

Belysning af grønlændere bosiddende i Danmark

Belysning af grønlændere bosiddende i Danmark Økonomisk Råd Aningaasaqarnermut Siunnersuisoqatigiit Belysning af grønlændere bosiddende i Danmark Teknisk baggrundsnotat 2013-02 En statistisk belysning af grønlandskfødte personer bosiddende i Danmark

Læs mere

FORÆLDRENES SKOLEVALG

FORÆLDRENES SKOLEVALG 24. november 2005 FORÆLDRENES SKOLEVALG Af Niels Glavind Resumé: Det er en udbredt antagelse, at de bedste skoler er dem, hvor eleverne opnår den højeste gennemsnitskarakter. Som en service over for forældre,

Læs mere

Brugerundersøgelsen 2013

Brugerundersøgelsen 2013 Brugerundersøgelsen 2013 Indsatte i fængsler og arresthuse Af Jonas Markus Lindstad Direktoratet for Kriminalforsorgen Straffuldbyrdelseskontoret Marts 2014 1 Indhold Brugerundersøgelsen 2013... Læsevejledning...

Læs mere

Befolkning i Slagelse Kommune

Befolkning i Slagelse Kommune Befolkning i Slagelse Kommune Befolkningsudviklingen har stor betydning for, hvordan kommunen skal udvikle og drive de kommunale servicetilbud, samt hvordan udgifterne må forventes at udvikle sig i de

Læs mere

Befolkningen og borgermøder om råstoffer

Befolkningen og borgermøder om råstoffer HS ANALYSE BOX 1430 3900 NUUK TLF 322285/533531 SKYDS@GREENNET.GL 1 Befolkningen og borgermøder om råstoffer Telefonbaseret interviewundersøgelse på foranledning af WWF, Verdensnaturfonden HS Analyse,

Læs mere

Børns idrætsdeltagelse i københavns kommune 2007

Børns idrætsdeltagelse i københavns kommune 2007 syddansk universitet institut for idræt og biomekanik Børns idrætsdeltagelse i københavns kommune 2007 Bjarne Ibsen 2007:1 Børns idrætsdeltagelse i Københavns Kommune 2007 Bjarne Ibsen Center for forskning

Læs mere

Hver 8. unge dansker er hverken i job eller uddannelse

Hver 8. unge dansker er hverken i job eller uddannelse Hver. unge dansker er hverken i job eller uddannelse Ser man på arbejdsstyrkens uddannelsesniveau, er der markante forskelle mellem Danmark og Tyskland. I den tyske arbejdsstyrke er det omkring hver 7.

Læs mere

Del 3: Statistisk bosætningsanalyse

Del 3: Statistisk bosætningsanalyse BOSÆTNING 2012 Bosætningsmønstre og boligpræferencer i Aalborg Kommune Del 3: Statistisk bosætningsanalyse -Typificeringer Indholdsfortegnelse 1. Befolkningen generelt... 2 2. 18-29 årige... 2 3. 30-49

Læs mere

HVEM ER I MARGINALGRUPPEN?

HVEM ER I MARGINALGRUPPEN? 2. juni 2006 af Jonas Schytz Juul direkte tlf. 33557722 HVEM ER I MARGINALGRUPPEN? Antallet af marginaliserede personer er omtrent blevet halveret i perioden 1997-2003 og var i 2003 på omkring 38.400 personer.

Læs mere

Livssituationen bestemmer, hvor vi helst vil bo bare vi bor grønt

Livssituationen bestemmer, hvor vi helst vil bo bare vi bor grønt Område: Regional Udvikling Udarbejdet af: Strategi og Analyse Dato: Marts 2009 Livssituationen bestemmer, hvor vi helst vil bo bare vi bor grønt Borgerpanelet. 6 ud af 10 i borgerpanelet vil helst bo grønt

Læs mere

Sociale og faglige faktorer har stor betydning for at få en uddannelse

Sociale og faglige faktorer har stor betydning for at få en uddannelse Ungdomsuddannelse i Danmark Sociale og faglige faktorer har stor betydning for at få en uddannelse AE fremlægger i denne analyse resultaterne af en stor kortlægning af unges chancer for at få en ungdomsuddannelse.

Læs mere

Akademikeres psykiske arbejdsmiljø

Akademikeres psykiske arbejdsmiljø 1 Indholdsfortegnelse Stress... 3 Hovedresultater... 4 Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 5 Den vigtigste kilde til stress... 6 Køn og stress... 6 Sektor og stress... 7 Stillingsniveau og stress...

Læs mere

Næsten hver 3. akademikerbarn går i privatskole

Næsten hver 3. akademikerbarn går i privatskole Næsten hver 3. akademikerbarn går i privatskole Hver femte elev i 8. klasse går på privatskole, og hver sjette elev i begynder 1. klasse i privatskole. Både blandt eleverne i såvel ind- som udskolingen

Læs mere

ARBEJDSKRAFT 2015 ANALYSE

ARBEJDSKRAFT 2015 ANALYSE 2015 ARBEJDSKRAFT ANALYSE Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 2 HOVEDKONKLUSIONER... 3 MANGEL PÅ REGULÆR ARBEJDSKRAFT... 4 MANGEL PÅ LÆRLINGE, PRAKTIKANTER ELLER ELEVER... 7 KONJUNKTURSITUATION... 9 METODE...

Læs mere

Karrierekvinder og -mænd

Karrierekvinder og -mænd Rockwool Fondens Forskningsenhed Arbejdspapir 35 Karrierekvinder og -mænd Hvem er de? Og hvor travlt har de? Jens Bonke København 2015 Karrierekvinder og -mænd Hvem er de? Og hvor travlt har de? Arbejdspapir

Læs mere

6 Sociale relationer

6 Sociale relationer Kapitel 6 Sociale relationer 6 Sociale relationer I litteraturen er det veldokumenteret, at relationer til andre mennesker har betydning for helbredet. Personer med stærke sociale relationer har overordnet

Læs mere

Elevernes herkomst i grundskolen 2008/2009

Elevernes herkomst i grundskolen 2008/2009 Elevernes herkomst i grundskolen 2008/2009 Af Anne Mette Byg Hornbek 10 pct. af eleverne i grundskolen er af anden etnisk herkomst end dansk. Det absolutte antal efterkommere og indvandrere i folkeskolen

Læs mere

Danskerne: Lad børnefamilier arbejde mindre

Danskerne: Lad børnefamilier arbejde mindre Danskerne: Lad børnefamilier arbejde mindre Op mod hver anden dansker flere kvinder end mænd - mener, at børnefamilier skal have ret til at gå på deltid, mens de har børn under seks år. På spørgsmålet

Læs mere