Vurdering af ikke godkendte uddannelser/kurser. Vejledende udtalelser til brug for Udlændingeservices afgørelser om opholdstilladelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vurdering af ikke godkendte uddannelser/kurser. Vejledende udtalelser til brug for Udlændingeservices afgørelser om opholdstilladelse"

Transkript

1 Vurdering af ikke godkendte uddannelser/kurser på statslige institutioner Vejledende udtalelser til brug for Udlændingeservices afgørelser om opholdstilladelse

2 Vurdering af ikke godkendte uddannelser/kurser på statslige institutioner Vejledende udtalelser til brug for Udlændingeservices afgørelser om opholdstilladelse 2007

3 Vurdering af ikke godkendte uddannelser/kurser på statslige institutioner 2007 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Bemærk: EVA sætter komma efter Dansk Sprognævns anbefalinger, dvs. at der som hovedregel ikke sættes komma foran ledsætninger. Publikationen er kun udgivet i elektronisk form på

4 Indhold 1 Indledning Vurderinger: Typer, gyldighed og pris Vurderingsproces 6 2 Kriterier Formål med uddannelsen/kurset Uddannelsessigte og kompetencer Uddannelsens/kursets indhold Uddannelsens/kursets struktur Undervisnings-, prøve- og eksamensformer Adgang Undervisere Organisation, ledelse og fysiske faciliteter Brugerbetaling Kvalitetssikring 12

5 1 Indledning Integrationsministeriet og Undervisningsministeriet har anmodet EVA om at vurdere ikke godkendte uddannelser/kurser der henvender sig til udlændinge og udbydes på statslige uddannelsesinstitutioner. Vurderingerne vil danne grundlag for en vejledende udtalelse til brug for Udlændingeservices afgørelser om opholdstilladelse til udlændinge. Vurderingerne skal også fungere som forbrugerbeskyttelse for udenlandske studerende og sikre at de danske uddannelser som de betaler for, er af tilstrækkelig høj kvalitet. Ligesom de nationalt regulerede uddannelser i Danmark er underlagt national kvalitetssikring, skal kvaliteten også sikres på de uddannelser som udbydes som betalingsuddannelser. Dette læner sig op ad de retningslinjer som UNESCO/OECD har formuleret for kvalitetssikring i transnational uddannelse som skal sikre gennemsigtighed og kvalitet i det globale videregående uddannelsesmarked 1. Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) skal gennemføre vurderinger af følgende uddannelser/kurser: Grundskoleforløb og ungdomsuddannelser der uden godkendelse fra eller anmeldelse til Undervisningsministeriet udbydes på en statsligt godkendt uddannelsesinstitution der er under statsligt tilsyn Kurser på folkehøjskoler mv. godkendt efter lov om folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler (frie kostskoler) som gennemføres uden tilskud, og som er af mindst fire ugers varighed Videregående uddannelser og kurser der uden godkendelse fra Undervisningsministeriet udbydes på en statsligt godkendt uddannelsesinstitution under statsligt tilsyn. EVA har udarbejdet et koncept for vurdering af ikke godkendte uddannelser/kurser på statslige institutioner som beskrives i dette notat. De kriterier og den vurderingsproces som er beskrevet i dette koncept, kan blive revideret efter første gennemløb af vurderinger. I konceptet dækker begrebet studerende både elever og studerende. 1.1 Vurderinger: Typer, gyldighed og pris EVA foretager to typer af vurderinger af ikke godkendte uddannelser/kurser: Type A. Vurdering af ikke etablerede uddannelser/kurser Dette er uddannelser/kurser der endnu ikke er oprettet, eller som endnu ikke har haft mindst ét gennemløb af studerende. Type B. Vurdering af etablerede uddannelser/kurser Dette er uddannelser/kurser der er etableret, og som har haft mindst ét gennemløb af studerende. Type A- og B-vurderinger sker på baggrund af kriterier fastsat i bekendtgørelse om vejledende udtalelser fra Danmarks Evalueringsinstitut til Udlændingeservice i forbindelse med sager om meddelelse af opholdstilladelse. 1 Guidelines for Quality Provision in Cross-border Higher Education jointly elaborated between OECD and UNESCO (portal.unesco.org/education). Vurdering af ikke godkendte uddannelser på statslige institutioner 5

6 Kriterierne i kapitel 2 angiver de forhold som vurderingen baseres på, og betingelser som uddannelsen/kurset skal opfylde for at en godkendelse kan finde sted. Kriterierne skal være opfyldt på et tilfredsstillende niveau. Gyldighed For ikke etablerede uddannelser/kurser (type A) har den vejledende udtalelse en gyldighed på to år. Herefter skal uddannelsen igen vurderes for at bevare sin godkendelse. Syv måneder inden den toårige periodes udløb indsender uddannelsesinstitutionen en ny ansøgning med henblik på at blive vurderet som type B-uddannelse/-kursus. For etablerede uddannelser/kurser (type B) har den vejledende udtalelse en gyldighed på tre år. Herefter skal uddannelsen igen vurderes for at bevare sin godkendelse. Syv måneder inden den treårige periodes udløb indsender uddannelsen en genansøgning. Genansøgningsprocessen er den samme og gyldigheden er på tre år. For både type A- og B-vurderinger gælder at uddannelsesinstitutionen skal informere EVA om ændring af uddannelsen/kurset. Ændringen kan fx bestå i at uddannelsen/kurset skifter navn eller ændrer indholdsmæssig karakter, eller at der på anden vis ændres ved nogle af grundforudsætningerne for den vejledende udtalelse. Hvis EVA vurderer at der er tale om væsentlige ændringer i grundlaget for den vejledende udtalelse, kan EVA beslutte at den ikke længere kan anvendes til brug for Udlændingeservices afgørelser om meddelelse af opholdstilladelse. EVA meddeler dette til Udlændingeservice. Uddannelsen/kurset skal så godkendes på ny. 1.2 Vurderingsproces Vurderingsprocessen består af ni trin som fremgår af figuren på næste side. Hvert enkelt trin i processen er beskrevet i dette afsnit. Perioden fra EVA modtager uddannelsesinstitutionens ansøgning til EVA udarbejder den endelige vurdering og den vejledende udtalelse varer op til syv måneder. Vurderingsprocessens varighed på syv måneder forudsætter at uddannelsesinstitutionen indsender redegørelsen og fyldestgørende information til EVA til tiden. Vurderingsprocessen gælder for både type A- og B-ansøgninger bortset fra trin 5. I vurderingen af uddannelser/kurser der er etableret og har haft mindst ét gennemløb, indgår et institutionsbesøg (se 5 B). I vurderingen af uddannelser/kurser der ikke er etableret, indgår der kun et institutionsmøde hos EVA (se 5 A). I forbindelse med type B-genansøgning om vurdering af etablerede uddannelser/kurser indgår der et trin 3 A hvor uddannelsen/kurset vil blive bedt om at vedlægge supplerende dokumentation. 1. Ansøgning Uddannelsesinstitutionen ansøger om en vurdering af uddannelsen/kurset hos EVA ved hjælp af et ansøgningsskema. Ansøgningsskemaet til brug for vurdering ligger på EVA s hjemmeside (www.eva.dk). Vurdering af ikke godkendte uddannelser på statslige institutioner 6

7 1. Ansøgning til EVA Vurderingsproces 2. Orienteringsmøde 3. Uddannelsesinstitutionens redegørelse 5. Institutionsmøde/-besøg 4. Ekspertgruppe 6. Vurdering 7. Høring Ny dokumentation 8. Endelig vurdering Acceptabelt med forbehold Acceptabelt Ikke acceptabelt 9. Vejledende udtalelse 2. Orienteringsmøde for ansøgere Inden vurderingsprocessen for type A- og B-vurderinger går i gang, holder EVA et orienteringsmøde for de uddannelsesinstitutioner som har søgt om en vurdering. Her orienteres de om vurderingens forløb og rammer. Forud for orienteringsmødet har uddannelsesinstitutionerne modtaget en vejledning til institutionens redegørelse. I forbindelse med orienteringsmødet fastlægges en tidsplan for vurderingen som bl.a. omfatter frist for aflevering af uddannelsesinstitutionens redegørelse, dato for møde/besøg og dato for en vurdering. Vurderingen af type A-ansøgninger baseres på to typer af dokumentation: Uddannelsesinstitutionens redegørelse (3) Institutionsmøde hos EVA (5 A). Vurderingen af type B-ansøgninger baseres på to typer af dokumentation: Uddannelsesinstitutionens redegørelse (3) Institutionsbesøg (5 B). Vurderingen af type B-genansøgninger baseres på fire typer af dokumentation: Uddannelsesinstitutionens redegørelse (3) Institutionsbesøg (5 B) Vurdering af ikke godkendte uddannelser på statslige institutioner 7

8 Sammenfatning af studenterevalueringer af uddannelsen/kurset og opfølgningsinitiativer i den seneste treårige godkendelsesperiode (3 A) Dokumentation for evaluering af den samlede uddannelse/det samlede kursus og opfølgningsinitiativer (3 A). 3. Uddannelsesinstitutionens redegørelse Uddannelsesinstitutionen skal i forbindelse med vurderingen udarbejde en skriftlig redegørelse. Formålet er at tilvejebringe skriftligt materiale om uddannelsen/kurset og dermed det væsentligste dokumentationsmateriale til EVA i forbindelse med vurderingen. Uddannelsesinstitutionen skal udarbejde redegørelsen med udgangspunkt i en vejledning fra EVA. Uddannelsesinstitutionen skal beskrive og dokumentere en række forhold ved uddannelsen/kurset, bl.a. formålet med uddannelsen/kurset og uddannelsens/kursets faglige indhold. Uddannelsesinstitutionen udarbejder redegørelsen efter orienteringsmødet og har normalt en måned til rådighed til dette formål. Redegørelsen afleveres i både papirform og elektronisk form til EVA. 3 A. Supplerende dokumentation Ved type B-genansøgning om vurdering skal uddannelsesinstitutionen vedlægge dokumentation for kvalitetssikringen af uddannelsen i form af: Sammenfatning af studenterevalueringer af uddannelsen/kurset og opfølgningsinitiativer i den seneste treårige godkendelsesperiode Dokumentation for evaluering af den samlede uddannelse/det samlede kursus og opfølgningsinitiativer. 4. Ekspertgruppe I forbindelse med vurderingen nedsætter EVA en ekspertgruppe som har det faglige ansvar for vurderingen, og som skal vurdere uddannelsen/kurset på baggrund af uddannelsesinstitutionens redegørelse og institutionsmøde/-besøg. Ekspertgruppen skal have faglig indsigt i indholdet af og niveauet på det vurderede uddannelsesområde. EVA og ekspertgruppen analyserer og vurderer uddannelsesinstitutionens redegørelse ud fra kriterierne i kapitel 2. Analysen danner grundlag for enten institutionsmødet hos EVA eller institutionsbesøget. 5 A. Institutionsmøde (ikke etablerede uddannelser/kurser) EVA s konsulenter og ekspertgruppen holder møde med ledelsen for de uddannelsesinstitutioner der søger om godkendelse af nyetablerede uddannelser/kurser. Formålet med mødet er at give uddannelsesinstitutionerne mulighed for at uddybe deres redegørelse. EVA s konsulenter og ekspertgruppen får samtidig mulighed for at kontrollere rigtigheden af institutionernes oplysninger. 5 B. Institutionsbesøg (etablerede uddannelser/kurser ansøgning og genansøgning) EVA s konsulenter og ekspertgruppen aflægger et besøg på de uddannelsesinstitutioner der ansøger og genansøger om vurdering af etablerede uddannelser/kurser. På etablerede uddannelser/kurser vil der være besøg eftersom uddannelsen/kurset har haft mindst ét gennemløb, og ekspertgruppen vil derfor kunne interviewe både ledelse, undervisere og studerende og kontrollere de fysiske faciliteter. Formålet med besøget er både at give uddannelsesinstitutionerne mulighed for at uddybe deres redegørelse og at give EVA s konsulenter og ekspertgruppen mulighed for at kontrollere rigtigheden af institutionernes oplysninger ved at interviewe de enkelte interessenter. Derudover er varigheden af gyldighedsperioden i type B-vurderingerne længere hvilket tilsvarende kræver en højere grad af metodisk soliditet i vurderingen. Vurdering af ikke godkendte uddannelser på statslige institutioner 8

9 6. Vurdering På baggrund af uddannelsesinstitutionens redegørelse og institutionsbesøget eller -mødet udarbejder EVA en vurdering. Der er tre vurderingskategorier: 1 Acceptabelt indholdsmæssigt niveau 2 Acceptabelt indholdsmæssigt niveau med forbehold 3 Ikke acceptabelt indholdsmæssigt niveau. Vurderingen af uddannelsen/kurset sker på baggrund af en helhedsvurdering af hvordan uddannelsen/kurset opfylder de enkelte kriterier. 1 En vurdering med betegnelsen acceptabelt indholdsmæssigt niveau betyder at EVA vurderer at uddannelsen/kurset opfylder kriterierne på tilfredsstillende vis, og at der er dokumentation for forsvarlig drift af uddannelsen/kurset. Denne vurdering fører til en vejledende udtalelse som uddannelsesinstitutionen kan bruge som dokumentation over for Udlændingeservice. 2 En vurdering med betegnelsen acceptabelt indholdsmæssigt niveau med forbehold betyder at der er visse forhold ved uddannelsen/kurset der bør ændres. Dette forekommer i de situationer hvor EVA vurderer at uddannelsen/kurset med relativt begrænsede forbedringer kan godkendes, og vurderingen vil derfor være ledsaget af en række forbedringspunkter som kan være retningsgivende for en positiv vurdering. Uddannelsesinstitutionen skal inden for en måned levere dokumentation for opfyldelse af forbedringspunkterne. Der foretages herefter en revurdering med henblik på at opnå en vejledende udtalelse. 3 Endelig kan der være tale om en vurdering med betegnelsen ikke acceptabelt indholdsmæssigt niveau. EVA vurderer her at uddannelsen/kurset ikke leverer tilstrækkelig dokumentation for at uddannelsen/kurset opfylder kriterierne på tilfredsstillende vis og dermed udviser forsvarlig drift af uddannelsen/kurset. I tilfælde hvor der gives denne vurdering, vil vurderingen være begrundet. Hvis en uddannelse eller et kursus får en negativ vurdering, kan uddannelsesinstitutionen søge igen. 7. Høring Uddannelsesinstitutionen modtager vurderingen til høring. Her har uddannelsesinstitutionen mulighed for at påvise eventuelle fejl eller misforståelser inden EVA sender en endelig vurdering og eventuel vejledende udtalelse til institutionen. 8. Endelig vurdering Efter høringen udarbejder EVA en endelig vurdering. Det skal understreges at den endelige vurdering gives på grundlag af de oplysninger og det dokumentationsmateriale som EVA er blevet præsenteret for i uddannelsesinstitutionens redegørelse og under institutionsmødet/-besøget. 9. Vejledende udtalelse Hvis uddannelsen/kurset vurderes at have et acceptabelt indholdsmæssigt niveau, udarbejder EVA en vejledende udtalelse som uddannelsesinstitutionen kan sende til Udlændingeservice i forbindelse med udlændinges ansøgning om opholdstilladelse. Gyldighedsperioderne for vejledende udtalelser for hhv. type A- og B-vurderinger er beskrevet i afsnit 1.1 på side 6. Vurdering af ikke godkendte uddannelser på statslige institutioner 9

10 2 Kriterier På baggrund af bekendtgørelse om vejledende udtalelser fra Danmarks Evalueringsinstitut til Udlændingeservice i forbindelse med sager om meddelelse af opholdstilladelse er der opstillet en række kriterier som danner grundlag for vurdering af ikke godkendte uddannelser på statslige institutioner. Kriterierne angiver dels de forhold som vurderingen baseres på, dels de minimumsbetingelser som skal være opfyldt før en uddannelse eller et kursus vurderes at kunne opnå en vejledende udtalelse. Kriterierne udtrykker en række forudsætninger for forsvarlig drift af uddannelser/kurser og sikrer at uddannelsesniveauet svarer til sammenlignelige uddannelsesniveauer. Kriterierne er defineret inden for ti områder: 1. Formål med uddannelsen/kurset 2. Uddannelsessigte og kompetencer 3. Uddannelsens/kursets indhold 4. Uddannelsens/kursets struktur 5. Undervisnings-, prøve- og eksamensformer 6. Adgang 7. Undervisere 8. Organisation, ledelse og fysiske faciliteter 9. Brugerbetaling 10. Kvalitetssikring. Kriterierne gælder for uddannelser/kurser udbudt på grundskoleforløb, ungdomsuddannelser, folkehøjskoler og videregående uddannelser. Selvom noget af terminologien i kriterierne typisk bruges i forhold til bestemte uddannelsestyper/-niveauer, refererer de i denne sammenhæng til alle typer uddannelser/kurser. Der er tale om en bruttoliste hvor ikke alle kriterier nødvendigvis skal opfyldes fuldt ud for at en uddannelse/kursus kan opnå en positiv vurdering. Da kriterierne har varierende betydning for kvaliteten af en uddannelse eller et kursus, vil der være tale om en samlet vurdering af uddannelsens eller kursets opfyldelse af kriterierne. Det er først og fremmest uddannelsesinstitutionens ansvar og opgave at dokumentere om kriterierne er opfyldt. EVA udarbejder den vejledende udtalelse på baggrund af den dokumentation der foreligger på vurderingstidspunktet. I det omfang der opstår tvivlstilfælde som følge af manglende dokumentation, kommer det ikke uddannelsen/kurset til gode. 1. Formål med uddannelsen/kurset Uddannelsens/kursets navn, indhold og niveau stemmer overens med formålet. Uddannelsens/kursets formål er formuleret præcist og informativt og er offentligt tilgængeligt på bl.a. institutionens hjemmeside på minimum dansk og engelsk. Uddannelsens/kursets formål er formuleret under hensyntagen til at det svarer til formuleringen af formål på tilsvarende uddannelsesniveauer. Der er en studieplan eller et lignende dokument hvor de studerende kan finde samlet information om uddannelsens/kursets formål, sigte og kompetencemål, indhold, uddannelses- /kursusstruktur, undervisningsform, adgang, brugerbetaling og kvalitetssikring. Studieplanen eller et lignende dokument skal være tilgængelig på uddannelsesinstitutionens hjemmeside på minimum dansk og engelsk. Vurdering af ikke godkendte uddannelser på statslige institutioner 10

11 2. Uddannelsessigte og kompetencer Uddannelsesinstitutionen har angivet hvilket niveau uddannelsen/kurset svarer til i det ordinære uddannelsessystem eller i efter- og videreuddannelsessystemet. Hvis formålet med uddannelsen/kurset er at være forudsætningsgivende, skal uddannelsesinstitutionen angive hvilke uddannelser kurset eller uddannelsen er forudsætningsgivende til, begrunde dette. Hvis der foreligger en fast meritpraksis, skal den beskrives. Uddannelsesinstitutionen har formuleret kompetencemål for uddannelsen/kurset der svarer til tilsvarende uddannelser/kurser. Det fremgår af studieplanen eller et lignende dokument hvilke kompetencer uddannelsen/kurset giver de studerende. Kompetencemålene er realistiske i forhold til uddannelsens/kursets varighed. 3. Uddannelsens/kursets indhold Der er konsistens mellem uddannelsens/kursets formål, kompetencemål, struktur og faglige indhold. Studieplan eller et lignende dokument er sammenligneligt med studieplan eller et lignende dokument på uddannelser/kurser på samme niveau og realistisk i forhold til uddannelsens/kursets varighed. Pensum er sammenligneligt med pensum på uddannelser/kurser på samme niveau og realistiske i forhold til uddannelsens/kursets varighed. Studieplan eller et lignende dokument og pensum er tilgængelige for de studerende og beskrevet på hjemmesiden på minimum dansk og engelsk. Uddannelsens vidensgrundlag svarer til kravene på tilsvarende uddannelsesniveauer. 4. Uddannelsens/kursets struktur Uddannelsen/kurset skal have et klart beskrevet forløb som er i overensstemmelse med uddannelsens/kursets formål. Forløbet skal være beskrevet i studieplanen eller et lignende dokument. Det fremgår klart af studieplanen eller et lignende dokument hvad der udgør de centrale og fundamentale dele af uddannelsens/kursets identitet (kernefaglighed), og hvad der udgør supplerende fagområder der i højere grad kan betragtes som støttefag, tilvalg eller specialiseringer. Det fremgår af studieplanen eller et lignende dokument hvilken progression der er mellem uddannelsens/kursets dele, herunder om en del forudsætter andre. Uddannelsesinstitutionen skal i studieplanen eller et lignende dokument angive omfanget af uddannelsen/kurset i måneder eller ECTS hvis uddannelsen/kurset er på videregående niveau. 5. Undervisnings-,, prøve- og eksamensformer Undervisningsformerne understøtter uddannelsens/kursets faglige formål og kompetencemål. Hvis uddannelsen/kurset er kompetencegivende, understøtter prøve- og eksamensformer uddannelsens/kursets faglige formål og kompetencemål. Hvis uddannelsen/kurset er kompetencegivende, lever prøve- og eksamenskrav op til kravene på tilsvarende uddannelsesniveau Hvis uddannelsen/kurset er kompetencegivende og indeholder et afsluttende projekt, skal dette svare til kravene på tilsvarende uddannelsesniveauer. 6. Adgang Uddannelsen/kurset har relevante, tilstrækkelige og gennemsigtige optagelseskriterier og en optagelsesprocedure der understøtter opfyldelse af uddannelsens/kursets formål og målsætninger. Optagelseskravene skal være i overensstemmelse med kursets mål, indhold og niveau. Uddannelsesinstitutionen skal sikre at de studerende har de nødvendige sproglige kvalifikationer til at følge uddannelsen/kurset gennem både mundtlige og skriftlige sprogtest. Vurdering af ikke godkendte uddannelser på statslige institutioner 11

12 7. Undervisere Underviserne har et kvalifikationsniveau der lever op til kravene på tilsvarende uddannelsesniveauer. Underviserne har de nødvendige faglige og pædagogiske kompetencer til at varetage undervisningen. Underviserne har de nødvendige sprogkundskaber til at kunne undervise på det sprog som uddannelsen/kurset udbydes på. I den udstrækning at løstansatte undervisere varetager undervisningen, er det pædagogisk og fagligt velbegrundet. 8. Organisation, ledelse og fysiske faciliteter Der er leder som er ansvarlig for uddannelsen/kurset. Der er en administrativ funktion som kan varetage opgaver som indskrivning af nye studerende, kursus-/skemaplanlægning, udstedelse af eksamensbeviser mv. De organisatoriske og ledelsesmæssige forhold, herunder kompetencefordelingen, er nedskrevne og dokumenterede. Uddannelsesinstitutionen har tilstrækkelige og egnede undervisningslokaler, undervisningsudstyr og arbejdspladser til de studerende. 9. Brugerbetaling Gebyret for uddannelsen/kurset modsvarer uddannelsens/kursets omfang, varighed, niveau, eksamensform og undervisningsfaciliteter/-udstyr. Uddannelsesinstitutionens markedsføring af uddannelsen/kurset skal være præcis, objektiv og informativ og stemme overens med uddannelsens/kursets faglige indhold og sprogkrav. Det fremgår tydeligt af uddannelsesinstitutionens hjemmeside på minimum dansk og engelsk hvilke udgifter gebyret dækker, og hvilke ekstra udgifter der derudover må påregnes. 10. Kvalitetssikring Der er formelle procedurer for løbende og systematisk evaluering af uddannelsen/kurset. Uddannelsen/kurset sikrer systematisk opfølgning på alle evalueringer, herunder opfølgning på de løbende evalueringer af den samlede uddannelse/det samlede kursus. Vurdering af ikke godkendte uddannelser på statslige institutioner 12

Vurdering af BA (Hons) in International Business på IBC Kolding. Vurdering af ikke-godkendte uddannelser og kurser på statslige institutioner

Vurdering af BA (Hons) in International Business på IBC Kolding. Vurdering af ikke-godkendte uddannelser og kurser på statslige institutioner Vurdering af BA (Hons) in International Business på IBC Kolding Vurdering af ikke-godkendte uddannelser og kurser på statslige institutioner Vurdering af BA (Hons) in International Business på IBC Kolding

Læs mere

Vurdering af BA (Hons) in Business Administration. Vurdering af ikke-godkendte uddannelser og kurser på statslige institutioner

Vurdering af BA (Hons) in Business Administration. Vurdering af ikke-godkendte uddannelser og kurser på statslige institutioner Vurdering af BA (Hons) in Business Administration Vurdering af ikke-godkendte uddannelser og kurser på statslige institutioner Vurdering af BA (Hons) in Business Administration på Niels Brock Vurdering

Læs mere

SU-vurdering. Rammer og kriterier for SU-vurdering af private uddannelser

SU-vurdering. Rammer og kriterier for SU-vurdering af private uddannelser SU-vurdering Rammer og kriterier for SU-vurdering af private uddannelser SU-vurdering Rammer og kriterier for SU-vurdering af private uddannelser SU-vurdering 2014 Danmarks Evalueringsinstitut Eftertryk

Læs mere

Genvurdering af BA (Hons) Business Administration på Niels Brock. Vurdering af ikke-godkendte uddannelser og kurser på statslige institutioner

Genvurdering af BA (Hons) Business Administration på Niels Brock. Vurdering af ikke-godkendte uddannelser og kurser på statslige institutioner Genvurdering af BA (Hons) Business Administration på Niels Brock Vurdering af ikke-godkendte uddannelser og kurser på statslige institutioner 2011 Genvurdering af BA (Hons) Business Administration på Niels

Læs mere

Vurdering af Livestock Management på Dalum Landbrugsskole. Vurdering af ikke-godkendte uddannelser og kurser på statslige uddannelsesinstitutioner

Vurdering af Livestock Management på Dalum Landbrugsskole. Vurdering af ikke-godkendte uddannelser og kurser på statslige uddannelsesinstitutioner Vurdering af Livestock Management på Dalum Landbrugsskole Vurdering af ikke-godkendte uddannelser og kurser på statslige uddannelsesinstitutioner Vurdering af Livestock Management på Dalum Landbrugsskole

Læs mere

Vurdering af Andebølle Ungdomshøjskoles studieforberedende kursus. Vurdering af ikke-godkendte uddannelser og kurser på statslige institutioner

Vurdering af Andebølle Ungdomshøjskoles studieforberedende kursus. Vurdering af ikke-godkendte uddannelser og kurser på statslige institutioner Vurdering af Andebølle Ungdomshøjskoles studieforberedende kursus Vurdering af ikke-godkendte uddannelser og kurser på statslige institutioner Vurdering af Andebølle Ungdomshøjskoles studieforberedende

Læs mere

Genvurdering af MBA in General Management på International Business Academy i Kolding

Genvurdering af MBA in General Management på International Business Academy i Kolding Genvurdering af MBA in General Management på International Business Academy i Kolding Vurdering af ikke godkendte uddannelser og kurser på statslige institutioner 2013 Genvurdering af MBA in General Management

Læs mere

Vurdering af The Interaction Design Programme på Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering

Vurdering af The Interaction Design Programme på Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering Vurdering af The Interaction Design Programme på Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Vurdering af ikke-godkendte uddannelser og kurser på statslige uddannelsesinstitutioner Vurdering af The

Læs mere

Genvurdering af MSc International Business and Management på Niels Brock

Genvurdering af MSc International Business and Management på Niels Brock Genvurdering af MSc International Business and Management på Niels Brock Vurdering af ikke godkendte uddannelser og kurser på statslige institutioner Genvurdering af MSc International Business and Management

Læs mere

Retningslinjer for udbud af danske videregående uddannelser til internationale studerende

Retningslinjer for udbud af danske videregående uddannelser til internationale studerende Retningslinjer for udbud af danske videregående uddannelser til internationale studerende 1. Definitioner 2. Generelt 3. Information i forbindelse med studievalg 4. Partnere og agenter 5. Adgangskrav 6.

Læs mere

Udbud af profilforløb i human resources ved CPH West

Udbud af profilforløb i human resources ved CPH West Udbud af profilforløb i human resources ved CPH West Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-576/KWJ DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af profilforløb i human resources ved CPH

Læs mere

Akkreditering af professionsbacheloruddannelser. Diplomingeniøruddannelsen Elektronik ved Ingeniørhøjskolen Odense Teknikum

Akkreditering af professionsbacheloruddannelser. Diplomingeniøruddannelsen Elektronik ved Ingeniørhøjskolen Odense Teknikum Akkreditering af professionsbacheloruddannelser Diplomingeniøruddannelsen Elektronik ved Ingeniørhøjskolen Odense Teknikum Akkreditering af professionsbacheloruddannelser Diplomingeniøruddannelsen Elektronik

Læs mere

Akkreditering. Diplomingeniøruddannelsens IKT-retning ved Danmarks Tekniske Universitet DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Akkreditering. Diplomingeniøruddannelsens IKT-retning ved Danmarks Tekniske Universitet DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Akkreditering Diplomingeniøruddannelsens IKT-retning ved Danmarks Tekniske Universitet DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Akkreditering Diplomingeniøruddannelsens IKT-retning ved Danmarks Tekniske Universitet

Læs mere

Akkreditering. Diplomingeniøruddannelsens produktionsretning ved Ingeniørhøjskolen i København DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Akkreditering. Diplomingeniøruddannelsens produktionsretning ved Ingeniørhøjskolen i København DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Akkreditering Diplomingeniøruddannelsens produktionsretning ved Ingeniørhøjskolen i København DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Akkreditering Diplomingeniøruddannelsens produktionsretning ved Ingeniørhøjskolen

Læs mere

Akkreditering af professionsbacheloruddannelser. Diplomingeniøruddannelsen Interaktivt Design ved Syddansk Universitet i Sønderborg

Akkreditering af professionsbacheloruddannelser. Diplomingeniøruddannelsen Interaktivt Design ved Syddansk Universitet i Sønderborg Akkreditering af professionsbacheloruddannelser Diplomingeniøruddannelsen Interaktivt Design ved Syddansk Universitet i Sønderborg Akkreditering af professionsbacheloruddannelser Diplomingeniøruddannelsen

Læs mere

Retningslinjer for udbud af danske universitetsuddannelser til internationale studerende

Retningslinjer for udbud af danske universitetsuddannelser til internationale studerende Retningslinjer for udbud af danske universitetsuddannelser til internationale studerende 22. november 2010 J.nr. 2008-7602-02 RA Præambel De otte danske universiteter ønsker at forbedre og styrke internationalt

Læs mere

Genvurdering af BA (Hons) Business Administration på Niels Brock

Genvurdering af BA (Hons) Business Administration på Niels Brock Genvurdering af BA (Hons) Business Administration på Niels Brock Vurdering af ikke-godkendte uddannelser og kurser på statslige uddannelsesinstitutioner Genvurdering af BA (Hons) Business Administration

Læs mere

Akkreditering af professionsbacheloruddannelser. Diplomingeniøruddannelsen Eksport ved Aalborg Universitet

Akkreditering af professionsbacheloruddannelser. Diplomingeniøruddannelsen Eksport ved Aalborg Universitet Akkreditering af professionsbacheloruddannelser Diplomingeniøruddannelsen Eksport ved Aalborg Universitet Akkreditering af professionsbacheloruddannelser Diplomingeniøruddannelsen Eksport ved Aalborg Universitet

Læs mere

Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for ernæringsteknologi ved Dalum UddannelsesCenter

Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for ernæringsteknologi ved Dalum UddannelsesCenter Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for ernæringsteknologi ved Dalum UddannelsesCenter Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-520/KWJ DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af

Læs mere

Akkreditering af professionsbacheloruddannelser. Diplomingeniøruddannelsen Elektronik ved Handels- og Ingeniørhøjskolen

Akkreditering af professionsbacheloruddannelser. Diplomingeniøruddannelsen Elektronik ved Handels- og Ingeniørhøjskolen Akkreditering af professionsbacheloruddannelser Diplomingeniøruddannelsen Elektronik ved Handels- og Ingeniørhøjskolen i Herning Akkreditering af professionsbacheloruddannelser Diplomingeniøruddannelsen

Læs mere

Code of conduct Roskilde Handelsskole 2007/2008

Code of conduct Roskilde Handelsskole 2007/2008 Code of conduct Roskilde Handelsskole 2007/2008 Generelt Roskilde Handelsskole ønsker generelt at udvikle og konsolidere skolens internationale dimensioner i overensstemmelse med regeringens og undervisningsministeriets

Læs mere

Udbud af profilforløb i tolkning ved Danmarks Forvaltningshøjskole, Professionshøjskolen

Udbud af profilforløb i tolkning ved Danmarks Forvaltningshøjskole, Professionshøjskolen Udbud af profilforløb i tolkning ved Danmarks Forvaltningshøjskole, Professionshøjskolen Metropol - Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-500/MSN DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Læs mere

Udbud af diplomuddannelse i de frie skolers tradition og pædagogik ved University College Lillebælt og Den frie Lærerskole

Udbud af diplomuddannelse i de frie skolers tradition og pædagogik ved University College Lillebælt og Den frie Lærerskole Udbud af diplomuddannelse i de frie skolers tradition og pædagogik ved University College Lillebælt og Den frie Lærerskole Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer:2008-504/MA DANMARKS

Læs mere

Lov om ændring af udlændingeloven og forskellige andre love

Lov om ændring af udlændingeloven og forskellige andre love Lov om ændring af udlændingeloven og forskellige andre love (Indførelse af selvbetjeningsmodel, ny og forenklet udformning af forsørgelseskravet i familiesammenføringssager og reform af studieområdet)

Læs mere

University College Lillebælt Den frie Lærerskole i Ollerup Att.: Seminarielærer Laust Riis-Søndergaard. Sendt pr. e-mail: lrs@post6.tele.

University College Lillebælt Den frie Lærerskole i Ollerup Att.: Seminarielærer Laust Riis-Søndergaard. Sendt pr. e-mail: lrs@post6.tele. ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen University College Lillebælt Den frie Lærerskole i Ollerup Att.: Seminarielærer Laust Riis-Søndergaard Sendt pr. e-mail: lrs@post6.tele.dk Akkreditering af nyt

Læs mere

Genvurdering af Graduate Certificate in International Business på Niels Brock

Genvurdering af Graduate Certificate in International Business på Niels Brock Genvurdering af Graduate Certificate in International Business på Niels Brock Genvurdering af ikke-godkendte uddannelser og kurser på statslige institutioner Genvurdering af Graduate Certificate in International

Læs mere

Akkreditering. Diplomingeniøruddannelsens Bygningsretning på Danmarks Tekniske Universitet DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Akkreditering. Diplomingeniøruddannelsens Bygningsretning på Danmarks Tekniske Universitet DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Akkreditering Diplomingeniøruddannelsens Bygningsretning på Danmarks Tekniske Universitet DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Akkreditering Diplomingeniøruddannelsens Bygningsretning på Danmarks Tekniske Universitet

Læs mere

Udbud af uddannelse til professionsbachelor som diplomingeniør i bæredygtig energiteknik ved Aalborg Universitet

Udbud af uddannelse til professionsbachelor som diplomingeniør i bæredygtig energiteknik ved Aalborg Universitet Udbud af uddannelse til professionsbachelor som diplomingeniør i bæredygtig energiteknik ved Aalborg Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-538/GRZ DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Læs mere

Udbud af diplomuddannelse i vurdering ved Professionshøjskolen University College Nordjylland

Udbud af diplomuddannelse i vurdering ved Professionshøjskolen University College Nordjylland Udbud af diplomuddannelse i vurdering ved Professionshøjskolen University College Nordjylland Akkreditering af udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2009-0087/KJE DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af

Læs mere

Akkreditering. Diplomingeniøruddannelsens IKT-retning ved Ingeniørhøjskolen i Århus DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Akkreditering. Diplomingeniøruddannelsens IKT-retning ved Ingeniørhøjskolen i Århus DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Akkreditering Diplomingeniøruddannelsens IKT-retning ved Ingeniørhøjskolen i Århus DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Akkreditering Diplomingeniøruddannelsens IKT-retning ved Ingeniørhøjskolen i Århus 2005

Læs mere

Vurdering og kvalitetssikring af arbejdsmiljøuddannelserne

Vurdering og kvalitetssikring af arbejdsmiljøuddannelserne Vurdering og kvalitetssikring af arbejdsmiljøuddannelserne DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Vurdering og kvalitetssikring af arbejdsmiljøuddannelserne 2010 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Indhold Vurdering

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i softwareudvikling

Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i softwareudvikling ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Århus Købmandsskole Att.: Uddannelsesleder Gert Simonsen Sendt pr. e-mail: gs@aabc.dk eak@aabc.dk Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i softwareudvikling

Læs mere

Akkreditering. Diplomingeniøruddannelsens produktionsretning ved Syddansk Universitet DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Akkreditering. Diplomingeniøruddannelsens produktionsretning ved Syddansk Universitet DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Akkreditering Diplomingeniøruddannelsens produktionsretning ved Syddansk Universitet DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Akkreditering Diplomingeniøruddannelsens produktionsretning ved Syddansk Universitet 2005

Læs mere

Udbud af diplomuddannelse i international handel og markedsføring ved Handelsskolen København Nord

Udbud af diplomuddannelse i international handel og markedsføring ved Handelsskolen København Nord Udbud af diplomuddannelse i international handel og markedsføring ved Handelsskolen København Nord Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-568/AHT DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud

Læs mere

Akkreditering. Fysioterapeutuddannelsen ved CVU Syd, Næstved DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Akkreditering. Fysioterapeutuddannelsen ved CVU Syd, Næstved DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Akkreditering Fysioterapeutuddannelsen ved CVU Syd, Næstved DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Akkreditering Fysioterapeutuddannelsen ved CVU Syd, Næstved 2004 Indstilling i forbindelse med akkrediteringen

Læs mere

Akkreditering. Fysioterapeutuddannelsen i Odense, CVSU-Fyn DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Akkreditering. Fysioterapeutuddannelsen i Odense, CVSU-Fyn DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Akkreditering Fysioterapeutuddannelsen i Odense, CVSU-Fyn DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Akkreditering Fysioterapeutuddannelsen i Odense, CVSU-Fyn 2004 Indstilling i forbindelse med akkrediteringen af fysioterapeutuddannelsen

Læs mere

Akkreditering af professionsbacheloruddannelser. Diplomingeniøruddannelsen By og Byg ved Danmarks Tekniske Universitet

Akkreditering af professionsbacheloruddannelser. Diplomingeniøruddannelsen By og Byg ved Danmarks Tekniske Universitet Akkreditering af professionsbacheloruddannelser Diplomingeniøruddannelsen By og Byg ved Danmarks Tekniske Universitet Akkreditering af professionsbacheloruddannelser Diplomingeniøruddannelsen By og Byg

Læs mere

Udbud af diplomuddannelse i formidling af kunst og kultur til børn og unge ved University College Sjælland og Odsherred Teaterskole

Udbud af diplomuddannelse i formidling af kunst og kultur til børn og unge ved University College Sjælland og Odsherred Teaterskole Udbud af diplomuddannelse i formidling af kunst og kultur til børn og unge ved University College Sjælland og Odsherred Teaterskole Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer:2008-506/MA

Læs mere

Udbud af administrationsøkonomuddannelsen ved Køge Handelsskole

Udbud af administrationsøkonomuddannelsen ved Køge Handelsskole Udbud af administrationsøkonomuddannelsen ved Køge Handelsskole Akkreditering af nyt udbud af eksisterende uddannelse Journalnummer: 2008-587/AGI DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af administrationsøkonomuddannelsen

Læs mere

Beskrivelse af procedure for oprettelse af sommerkurser til med henblik optagelse ved erhvervsuddannelser

Beskrivelse af procedure for oprettelse af sommerkurser til med henblik optagelse ved erhvervsuddannelser Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Beskrivelse af procedure for oprettelse

Læs mere

Professionshøjskolernes Rektorkollegium og Danske Erhvervsskoler. Code of Conduct. for. danske videregående uddannelsinstitutioner

Professionshøjskolernes Rektorkollegium og Danske Erhvervsskoler. Code of Conduct. for. danske videregående uddannelsinstitutioner Code of Conduct for danske videregående uddannelsinstitutioner i Undervisningsministeriets regi Dansk udgave 31.05.10 Code of Conduct Page 1 Indholdsfortegnelse 1. Definitioner... 3 2. Baggrund... 3 3.

Læs mere

1 Hensynet til sikring af fagligt bæredygtige og kvalitativt forsvarlige uddannelsesmiljøer

1 Hensynet til sikring af fagligt bæredygtige og kvalitativt forsvarlige uddannelsesmiljøer Projektbeskrivelse Evaluering af praktikcentre Undervisningsministeriet har bedt Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) om at gennemføre en evaluering af praktikcentrene, der er etableret på 50 erhvervsskoler

Læs mere

Akkreditering. Diplomingeniøruddannelsens produktionsretning ved Aalborg Universitet DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Akkreditering. Diplomingeniøruddannelsens produktionsretning ved Aalborg Universitet DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Akkreditering Diplomingeniøruddannelsens produktionsretning ved Aalborg Universitet DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Akkreditering Diplomingeniøruddannelsens produktionsretning ved Aalborg Universitet 2005

Læs mere

Udbud af diplomuddannelse i vurdering ved Erhvervsakademiet Lillebælt

Udbud af diplomuddannelse i vurdering ved Erhvervsakademiet Lillebælt Udbud af diplomuddannelse i vurdering ved Erhvervsakademiet Lillebælt Akkreditering af udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2009-0086/KJE DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af diplomuddannelse i vurdering

Læs mere

Akkreditering. Fysioterapeutuddannelsen ved CVU Esbjerg DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Akkreditering. Fysioterapeutuddannelsen ved CVU Esbjerg DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Akkreditering Fysioterapeutuddannelsen ved CVU Esbjerg DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Akkreditering Fysioterapeutuddannelsen ved CVU Esbjerg 2004 Indstilling i forbindelse med akkrediteringen af fysioterapeutuddannelsen

Læs mere

Akkreditering af nye uddannelser og udbud 2008. Eksperternes vurdering. Eksperternes vurdering af akkrediteringsprocessen og samarbejdet

Akkreditering af nye uddannelser og udbud 2008. Eksperternes vurdering. Eksperternes vurdering af akkrediteringsprocessen og samarbejdet Akkreditering af nye uddannelser og udbud 2008. Eksperternes vurdering Eksperternes vurdering af akkrediteringsprocessen og samarbejdet med EVA Akkreditering af nye uddannelser og udbud 2008. Eksperternes

Læs mere

Genvurdering af American BSc in Business Administration på Niels Brock Vurdering af ikkegodkendte uddannelser og kurser på statslige institutioner

Genvurdering af American BSc in Business Administration på Niels Brock Vurdering af ikkegodkendte uddannelser og kurser på statslige institutioner Genvurdering af American BSc in Business Administration på Niels Brock Vurdering af ikkegodkendte uddannelser og kurser på statslige institutioner Genvurdering af American BSc in Business Administration

Læs mere

Udbud af professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring. Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse

Udbud af professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring. Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Udbud af professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Udbud af professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring

Læs mere

Vejle Tekniske Skole Att.: Uddannelseschef sundhed, ernæring og velvære Hanne Brandbyge. Sendt pr. e-mail: hab@vejlets.dk

Vejle Tekniske Skole Att.: Uddannelseschef sundhed, ernæring og velvære Hanne Brandbyge. Sendt pr. e-mail: hab@vejlets.dk ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Vejle Tekniske Skole Att.: Uddannelseschef sundhed, ernæring og velvære Hanne Brandbyge Sendt pr. e-mail: hab@vejlets.dk Akkreditering af nyt udbud af ny erhvervsakademiuddannelse

Læs mere

Udbud af uddannelse til professionsbachelor

Udbud af uddannelse til professionsbachelor Udbud af uddannelse til professionsbachelor i softwareudvikling ved Erhvervsakademi Midtjylland Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-493/MSN DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud

Læs mere

Akkreditering af professionsbacheloruddannelser. Diplomingeniøruddannelsen i kemi (Kemi og Bioteknologi) ved Aalborg Universitet Esbjerg

Akkreditering af professionsbacheloruddannelser. Diplomingeniøruddannelsen i kemi (Kemi og Bioteknologi) ved Aalborg Universitet Esbjerg Akkreditering af professionsbacheloruddannelser Diplomingeniøruddannelsen i kemi (Kemi og Bioteknologi) ved Aalborg Universitet Esbjerg Akkreditering af professionsbacheloruddannelser Diplomingeniøruddannelsen

Læs mere

Udbud af uddannelse til professionsbachelor

Udbud af uddannelse til professionsbachelor Udbud af uddannelse til professionsbachelor i softwareudvikling ved Handelsskolen København Nord Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-488/MSN DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i softwareudvikling

Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i softwareudvikling ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Handelsskolen København Nord Att.: Afdelingsforstander Gregers Christensen Sendt pr. e-mail: gc@knord.dk handelsskolen@knord.dk Akkreditering af nyt udbud af ny

Læs mere

Akkreditering af professionsbacheloruddannelser. Diplomingeniøruddannelsen Maskin ved Ingeniørhøjskolen Odense Teknikum

Akkreditering af professionsbacheloruddannelser. Diplomingeniøruddannelsen Maskin ved Ingeniørhøjskolen Odense Teknikum Akkreditering af professionsbacheloruddannelser Diplomingeniøruddannelsen Maskin ved Ingeniørhøjskolen Odense Teknikum Akkreditering af professionsbacheloruddannelser Diplomingeniøruddannelsen Maskin ved

Læs mere

Akkreditering. Fysioterapeutuddannelsen ved Sundheds CVU Aalborg DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Akkreditering. Fysioterapeutuddannelsen ved Sundheds CVU Aalborg DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Akkreditering Fysioterapeutuddannelsen ved Sundheds CVU Aalborg DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Akkreditering Fysioterapeutuddannelsen ved Sundheds CVU Aalborg 2004 Indstilling i forbindelse med akkrediteringen

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud. Journalnummer: 2008-506/MA og 2009-105/LLA DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Akkreditering af nyt udbud. Journalnummer: 2008-506/MA og 2009-105/LLA DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af diplomuddannelse i formidling af kunst og kultur for børn og unge ved Professionshøjskolen University College Sjælland og Odsherred Teaterskole Akkreditering af nyt udbud Journalnummer: 2008-506/MA

Læs mere

Nordjyllands Erhvervsakademi Att.: Uddannelseschef John Ejdrup. Sendt pr. e-mail: jle@noea.dk noea@noea.dk

Nordjyllands Erhvervsakademi Att.: Uddannelseschef John Ejdrup. Sendt pr. e-mail: jle@noea.dk noea@noea.dk ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Nordjyllands Erhvervsakademi Att.: Uddannelseschef John Ejdrup Sendt pr. e-mail: jle@noea.dk noea@noea.dk Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse til professionsbachelor

Læs mere

Følgende forhold er samlet set blevet tillagt væsentlig betydning for Akkrediteringsrådets beslutning om at meddele afslag på akkreditering:

Følgende forhold er samlet set blevet tillagt væsentlig betydning for Akkrediteringsrådets beslutning om at meddele afslag på akkreditering: ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Nordjyllands Erhvervsakademi Att.: Uddannelseschef John Ejdrup Sendt pr. e-mail: jle@noea.dk noea@noea.dk Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse til professionsbachelor

Læs mere

Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for energiteknologi ved Erhvervsakademi

Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for energiteknologi ved Erhvervsakademi Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for energiteknologi ved Erhvervsakademi Midtjylland Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer 2008-536/JBH DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af

Læs mere

Udbud af diplomuddannelse i webudvikling ved Århus Købmandsskole

Udbud af diplomuddannelse i webudvikling ved Århus Købmandsskole Udbud af diplomuddannelse i webudvikling ved Århus Købmandsskole Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Jnr. 2008-473/AHT DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af diplomuddannelse i webudvikling ved

Læs mere

Akkreditering. Radiografuddannelsen ved Sygepleje- og Radiografskolen Københavns Amt DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Akkreditering. Radiografuddannelsen ved Sygepleje- og Radiografskolen Københavns Amt DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Akkreditering Radiografuddannelsen ved Sygepleje- og Radiografskolen Københavns Amt DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Akkreditering Radiografuddannelsen ved Sygepleje- og Radiografskolen Københavns Amt 2005

Læs mere

Model for individuel kompetencevurdering (realkompetencevurdering) af vejledere

Model for individuel kompetencevurdering (realkompetencevurdering) af vejledere Model for individuel kompetencevurdering (realkompetencevurdering) af vejledere Indledning I dette papir beskrives den individuelle kompetencevurdering af vejledere i følgende afsnit: Lovgrundlaget - det

Læs mere

Udbud af diplomuddannelse til naturfagsvejleder ved University College Lillebælt

Udbud af diplomuddannelse til naturfagsvejleder ved University College Lillebælt Udbud af diplomuddannelse til naturfagsvejleder ved University College Lillebælt Akkreditering af nyt udbud af eksisterende uddannelse Journalnummer: 2008-508/MA DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af diplomuddannelse

Læs mere

Udbud af professionsbachelor i spiludvikling ved Århus Købmandsskole

Udbud af professionsbachelor i spiludvikling ved Århus Købmandsskole Udbud af professionsbachelor i spiludvikling ved Århus Købmandsskole Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer 2008-483/SPN DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af professionsbachelor i spiludvikling

Læs mere

Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for ernæringsteknologi ved Slagteriskolen

Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for ernæringsteknologi ved Slagteriskolen Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for ernæringsteknologi ved Slagteriskolen i Roskilde Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-519/KWJ DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud

Læs mere

Udbud af uddannelse til professionsbachelor

Udbud af uddannelse til professionsbachelor Udbud af uddannelse til professionsbachelor i sportsmanagement ved Nordjyllands Erhvervsakademi Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-585/ENG DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud

Læs mere

Vurdering af MBA General Management på International Business Academy i Kolding

Vurdering af MBA General Management på International Business Academy i Kolding Vurdering af MBA General Management på International Business Academy i Kolding Vurdering af ikke-godkendte uddannelser og kurser på statslige institutioner Vurdering af MBA General Management på International

Læs mere

Akkreditering af professionsbacheloruddannelser. Diplomingeniøruddannelsen Stærkstrøm ved Ingeniørhøjskolen Odense Teknikum

Akkreditering af professionsbacheloruddannelser. Diplomingeniøruddannelsen Stærkstrøm ved Ingeniørhøjskolen Odense Teknikum Akkreditering af professionsbacheloruddannelser Diplomingeniøruddannelsen Stærkstrøm ved Ingeniørhøjskolen Odense Teknikum Akkreditering af professionsbacheloruddannelser Diplomingeniøruddannelsen Stærkstrøm

Læs mere

Udbud af uddannelse til professionsbachelor i softwareudvikling ved Århus Købmandsskole

Udbud af uddannelse til professionsbachelor i softwareudvikling ved Århus Købmandsskole Udbud af uddannelse til professionsbachelor i softwareudvikling ved Århus Købmandsskole Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer:2008-491/MSN DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af uddannelse

Læs mere

Udbud af diplomuddannelse i vurdering ved Erhvervsakademiet Copenhagen Business Academy

Udbud af diplomuddannelse i vurdering ved Erhvervsakademiet Copenhagen Business Academy Udbud af diplomuddannelse i vurdering ved Erhvervsakademiet Copenhagen Business Academy Akkreditering af udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2009-0084/KJE DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af diplomuddannelse

Læs mere

Hotel- og Restaurantskolen og Niels Brock (Copenhagen Business Academy) Att.: Marianne Juul Jensen. Sendt pr. e-mail: mjj@hrs.dk org@brock.

Hotel- og Restaurantskolen og Niels Brock (Copenhagen Business Academy) Att.: Marianne Juul Jensen. Sendt pr. e-mail: mjj@hrs.dk org@brock. ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Hotel- og Restaurantskolen og Niels Brock (Copenhagen Business Academy) Att.: Marianne Juul Jensen Sendt pr. e-mail: mjj@hrs.dk org@brock.dk Akkreditering af nyt

Læs mere

Samarbejde mellem højskoler og uddannelsesinstitutioner

Samarbejde mellem højskoler og uddannelsesinstitutioner Samarbejde mellem højskoler og uddannelsesinstitutioner Formålet med vejledningen er at beskrive de vilkår og muligheder, der er for samarbejde mellem folkehøjskoler og uddannelsesinstitutioner. 1. Generelle

Læs mere

Udbud af diplomuddannelse i vurdering ved Erhvervsakademi Århus

Udbud af diplomuddannelse i vurdering ved Erhvervsakademi Århus Udbud af diplomuddannelse i vurdering ved Erhvervsakademi Århus Akkreditering af udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2009-0083/KJE DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af diplomuddannelse i vurdering ved

Læs mere

Udbud af uddannelse til professionsbachelor i offentlig administration ved Professionshøjskolen Sjælland University College

Udbud af uddannelse til professionsbachelor i offentlig administration ved Professionshøjskolen Sjælland University College Udbud af uddannelse til professionsbachelor i offentlig administration ved Professionshøjskolen Sjælland University College Akkreditering af nyt udbud af godkendt uddannelse Journalnummer: 2009-92/MSN

Læs mere

Akkreditering af professionsbacheloruddannelser. Diplomingeniøruddannelsen Integreret Design ved Ingeniørhøjskolen

Akkreditering af professionsbacheloruddannelser. Diplomingeniøruddannelsen Integreret Design ved Ingeniørhøjskolen Akkreditering af professionsbacheloruddannelser Diplomingeniøruddannelsen Integreret Design ved Ingeniørhøjskolen Odense Teknikum Akkreditering af professionsbacheloruddannelser Diplomingeniøruddannelsen

Læs mere

Udbud af uddannelse til professionsbachelor i international handel og markedsføring ved Handelsskolen Sjælland Syd

Udbud af uddannelse til professionsbachelor i international handel og markedsføring ved Handelsskolen Sjælland Syd Udbud af uddannelse til professionsbachelor i international handel og markedsføring ved Handelsskolen Sjælland Syd Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-557/AHT DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Læs mere

Akkreditering af professionsbacheloruddannelser. Diplomingeniøruddannelsen i kemi (Kemiteknik) ved Ingeniørhøjskolen

Akkreditering af professionsbacheloruddannelser. Diplomingeniøruddannelsen i kemi (Kemiteknik) ved Ingeniørhøjskolen Akkreditering af professionsbacheloruddannelser Diplomingeniøruddannelsen i kemi (Kemiteknik) ved Ingeniørhøjskolen Odense Teknikum Akkreditering af professionsbacheloruddannelser Diplomingeniøruddannelsen

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud af eksisterende diplomuddannelse i ledelse

Akkreditering af nyt udbud af eksisterende diplomuddannelse i ledelse ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Niels Brock Att.: Konsulent Dan Holt Jensen Sendt pr. mail: dje@brock.dk brock@brock.dk Akkreditering af nyt udbud af eksisterende diplomuddannelse i ledelse Akkrediteringsrådet

Læs mere

Danmarks Forvaltningshøjskole og Professionshøjskolen Metropol Århus Att.: Bitten Kristiansen. Sendt pr. e-mail: bk@dfhnet.dk rektor@phrh.

Danmarks Forvaltningshøjskole og Professionshøjskolen Metropol Århus Att.: Bitten Kristiansen. Sendt pr. e-mail: bk@dfhnet.dk rektor@phrh. ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Danmarks Forvaltningshøjskole og Professionshøjskolen Metropol Att.: Bitten Kristiansen Sendt pr. e-mail: bk@dfhnet.dk rektor@phrh.dk Akkreditering af nyt udbud

Læs mere

Principper for talentudvikling af studerende

Principper for talentudvikling af studerende Principper for talentudvikling af studerende Indholdsfortegnelse 0. Formål... 2 1. Principper... 2 2. Kriterier for talentudvikling... 2 3. Talentprogrammer... 3 3.1 Kriterier for talentprogrammer... 3

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i sportsmanagement

Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i sportsmanagement ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Nordjyllands Erhvervsakademi Att.: Per Justesen Sendt pr. e-mail: pju@noea.dk noea@noea.dk Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i sportsmanagement

Læs mere

Eftersom nyt profilforløb i human resources har fået afslag på akkreditering, er forudsætningen for oprettelsen af udbuddet ikke tilstede.

Eftersom nyt profilforløb i human resources har fået afslag på akkreditering, er forudsætningen for oprettelsen af udbuddet ikke tilstede. ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen CPH West Att.: Afdelingsleder Anne Louise Vaarby Sendt pr. e-mail: anlv@cphwest.dk cphwest@cphwest.dk Akkreditering af nyt udbud af nyt profilforløb i human resources

Læs mere

Akkreditering. Radiografuddannelsen ved Sundheds CVU Aalborg DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Akkreditering. Radiografuddannelsen ved Sundheds CVU Aalborg DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Akkreditering Radiografuddannelsen ved Sundheds CVU Aalborg DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Akkreditering Radiografuddannelsen ved Sundheds CVU Aalborg 2005 Indstilling i forbindelse med akkrediteringen

Læs mere

Århus Købmandsskole Att.: Rektor Christian Mathiasen. Sendt pr. e-mail: chma@aabc.dk eak@aabc.dk

Århus Købmandsskole Att.: Rektor Christian Mathiasen. Sendt pr. e-mail: chma@aabc.dk eak@aabc.dk ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Århus Købmandsskole Att.: Rektor Christian Mathiasen Sendt pr. e-mail: chma@aabc.dk eak@aabc.dk Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse til professionsbachelor

Læs mere

Holstebro Tekniske Skole Att.: Britt Sandvad. Sendt pr. e.mail: bs@holstebrots.dk

Holstebro Tekniske Skole Att.: Britt Sandvad. Sendt pr. e.mail: bs@holstebrots.dk ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Holstebro Tekniske Skole Att.: Britt Sandvad Sendt pr. e.mail: bs@holstebrots.dk Akkreditering af nyt udbud af ny erhvervsakademiuddannelse inden for ernæringsteknologi

Læs mere

Tabelrapport til undersøgelsen af særlige ressourcepersoner i folkeskolen

Tabelrapport til undersøgelsen af særlige ressourcepersoner i folkeskolen Tabelrapport til undersøgelsen af særlige ressourcepersoner i folkeskolen Tabelrapport til undersøgelsen af særlige ressourcepersoner i folkeskolen 2009 Tabelrapport til undersøgelsen af særlige ressourcepersoner

Læs mere

Masteruddannelse. ved Det Teologiske Fakultet ved Københavns Universitet

Masteruddannelse. ved Det Teologiske Fakultet ved Københavns Universitet Masteruddannelse ved Det Teologiske Fakultet ved Københavns Universitet 2009-retningslinjer i henhold til Bekendtgørelse af 29. november 2013 Bekendtgørelse om fleksible forløb inden for videregående uddannelser

Læs mere

Profilforløb i sundhedspraksis ved Erhvervsakademiet Lillebælt i Odense

Profilforløb i sundhedspraksis ved Erhvervsakademiet Lillebælt i Odense Profilforløb i sundhedspraksis ved Erhvervsakademiet Lillebælt i Odense Akkreditering af nyt udbud af godkendt uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet Oktober 2010 Journalnummer: 2010-0145 DANMARKS

Læs mere

Følgende forhold er samlet set blevet tillagt væsentlig betydning for Akkrediteringsrådets beslutning om at meddele afslag på akkreditering:

Følgende forhold er samlet set blevet tillagt væsentlig betydning for Akkrediteringsrådets beslutning om at meddele afslag på akkreditering: ACE Denmark Professionshøjskolen University College Nordjylland Att.: Ole Faaborg og Henriette Eduardsen Sendt pr. e-mail: dof@noea.dk heed@noea.dk ucn@ucn.dk Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse

Læs mere

Udbud af profilforløb i human resources ved Erhvervsakademi Århus

Udbud af profilforløb i human resources ved Erhvervsakademi Århus Udbud af profilforløb i human resources ved Erhvervsakademi Århus Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Ansøgt i 2008 og genansøgt (kriterium 1 og 3) i august 2009 Journalnummer: 2008-0578 og 2009-0217/CFP

Læs mere

Forslag. og håndarbejdsskoler (frie kostskoler), og

Forslag. og håndarbejdsskoler (frie kostskoler), og Lovforslag nr. L 79 Folketinget 2009-10 Fremsat den 25. november 2009 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag til Lov om ændring af lov om folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og

Læs mere

Retningslinjer for undervisningsevaluering og offentliggørelse af undervisningsevalueringsrapporter

Retningslinjer for undervisningsevaluering og offentliggørelse af undervisningsevalueringsrapporter K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Retningslinjer for undervisningsevaluering og offentliggørelse af undervisningsevalueringsrapporter Københavns Universitet har fælles retningslinjer for undervisningsevaluering

Læs mere

Hjemmesidevejledning. Undervisningsministeriets krav til informationer på efterskoler og frie fagskolers hjemmesider. Efterskoler og frie fagskoler

Hjemmesidevejledning. Undervisningsministeriets krav til informationer på efterskoler og frie fagskolers hjemmesider. Efterskoler og frie fagskoler Hjemmesidevejledning Undervisningsministeriets krav til informationer på efterskoler og frie fagskolers hjemmesider Efterskoler og frie fagskoler 23-02-2017 Indhold Indledning... 2 1 Lov om efterskoler

Læs mere

Akkreditering. Fysioterapeutuddannelsen ved Ergoterapeutog Fysioterapeutskolen i Århus, JCVU DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Akkreditering. Fysioterapeutuddannelsen ved Ergoterapeutog Fysioterapeutskolen i Århus, JCVU DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Akkreditering Fysioterapeutuddannelsen ved Ergoterapeutog Fysioterapeutskolen i Århus, JCVU DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Akkreditering Fysioterapeutuddannelsen ved Ergoterapeutog Fysioterapeutskolen i

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved de videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner

Lovtidende A. Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved de videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner Lovtidende A Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved de videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner I medfør af 1, stk. 1 og 4, i lov om adgangsregulering ved videregående uddannelser,

Læs mere

Indhold. Vejledning til ansøgning om støtte til puljen efteruddannelse af medarbejdere ved danskuddannelserne m.fl

Indhold. Vejledning til ansøgning om støtte til puljen efteruddannelse af medarbejdere ved danskuddannelserne m.fl Vejledning til ansøgning om støtte til puljen efteruddannelse af medarbejdere ved danskuddannelserne m.fl. 14.62.07.10 Indhold 1. Indledning... 1 2. Puljens formål... 2 3. Puljens prioriterede temaer i

Læs mere

Procedure for undervisningsevaluering og offentliggørelse af evalueringsrapporter

Procedure for undervisningsevaluering og offentliggørelse af evalueringsrapporter K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Procedure for undervisningsevaluering og offentliggørelse af evalueringsrapporter 31. MARTS 2009 UDDANNELSESSERVICE UDDANNELSESSTRATEGISK Fælles procedure for

Læs mere

Akkreditering. Fysioterapeutuddannelsen ved Ergoterapeutog Fysioterapeutskolen, CVU Vita i Holstebro DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Akkreditering. Fysioterapeutuddannelsen ved Ergoterapeutog Fysioterapeutskolen, CVU Vita i Holstebro DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Akkreditering Fysioterapeutuddannelsen ved Ergoterapeutog Fysioterapeutskolen, CVU Vita i Holstebro DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Akkreditering Fysioterapeutuddannelsen ved Ergoterapeutog Fysioterapeutskolen,

Læs mere

Akkreditering. Bygningskonstruktøruddannelsen ved Byggeteknisk Højskole Haslev DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Akkreditering. Bygningskonstruktøruddannelsen ved Byggeteknisk Højskole Haslev DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Akkreditering Bygningskonstruktøruddannelsen ved Byggeteknisk Højskole Haslev DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Akkreditering Bygningskonstruktøruddannelsen ved Byggeteknisk Højskole Haslev 2004 Indstilling

Læs mere

Akkreditering af professionsbacheloruddannelser. Diplomingeniøruddannelsen Elektronik ved Ingeniørhøjskolen

Akkreditering af professionsbacheloruddannelser. Diplomingeniøruddannelsen Elektronik ved Ingeniørhøjskolen Akkreditering af professionsbacheloruddannelser Diplomingeniøruddannelsen Elektronik ved Ingeniørhøjskolen i Århus Akkreditering af professionsbacheloruddannelser Diplomingeniøruddannelsen Elektronik ved

Læs mere