Start for hold O: november 2013 Start for hold P: november jura uddan. For erfarne miljøsagsbehandlere og ledere. Miljø

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Start for hold O: november 2013 Start for hold P: november 2014. jura uddan. For erfarne miljøsagsbehandlere og ledere. Miljø"

Transkript

1 Start for hold O: november 2013 Start for hold P: november 2014 KL s Miljø jura uddan nelse For erfarne miljøsagsbehandlere og ledere

2 KL s Miljø jura uddan nelse For erfarne miljøsagsbehandlere og ledere Siden 2004 har KL s Miljøjurauddannelse givet mere end 330 sagsbehandlere og ledere juridiske ekspertiser inden for et bredt spektrum af kommunale miljøfaglige emner. Uddannelsen opruster og udvikler dine miljøjuridiske kompetencer, og er til dig der gerne vil noget mere. De gode medarbejdere bliver endnu bedre med casebaseret undervisning gerne deltagernes egne. KL er deltagernes garanti for, at uddannelsen tager afsæt i den aktuelle lovgivning på miljøområdet. Miljøjurauddannelsen sikrer at deltageren bliver: > Generalist på miljøområdet på et højt fagligt miljøjuridisk niveau > Bedre til at løse komplekse miljøjuridiske sager > Bedre til at servicere det politiske niveau i miljøsager > En bedre juridisk med- og modspiller overfor borgere, virksomheder, advokater og andre myndigheder Undervisere på uddannelsen: > Advokat Mads Kobberø, Codex Advokater > Advokat Mai-Britt Bruun, Bech Bruun > Advokat Jens Flensborg, Energi & Miljø > Advokat Henriette Soja, Horten > Juridisk rådgiver Vibeke Vinten DesignKonsortiet

3 7 moduler af 2 dages varighed > Generel forvaltningsret, EU-ret og Juridisk metodelære > Vandløb og miljømålslov samt Vandforsyning og Spildevand > Planlægning og Kommunalret > Naturbeskyttelse samt Godkendelse og driftsregulering af landbrug > Godkendelse og driftsregulering af industri og VVM > Jordforurening og ansvar samt Affald > Byggesagsbehandling samt Tilsyn og håndhævelse Uddannelsen afsluttes med en skriftelig opgave der bedømmes. Pris for hele uddannelsen: kr ,- Emner i uddannelsen Generel forvaltningsret >> Et solidt kendskab til centrale dele af forvaltningsretten til anvendelse i den daglige sagsbehandling på miljøområdet er afgørende for god forvaltning. Deltageren får indblik i en række forvaltningsretlige principper: Lovmæssig forvaltning, skøn under regel, proportionalitet mv. Centrale sagsbehandlingsregler: Inhabilitet, sagsoplysning, partshøring, aktindsigt, efterprøvelse af de kommunale afgørelser via administrativ rekurs, ombudsmandskontrol mv. Tilsyn og håndhævelse >> Grundig indføring i de juridiske regler i forbindelse med tilsyn herunder retssikkerhed, håndhævelser og gebyrer på miljøområdet samt disse reglers anvendelse og konsekvens. Med udgangspunkt i miljøbeskyttelsesloven og Miljøstyrelsens håndhævelsesvejledning gennemgås de forskellige håndhævelsesinstrumenter. Adgangen til retlig lovliggørelse samt de relativt nye regelsæt i retssikkerhedsloven, vejledning om virksomhedstilsyn og nye regler for opkrævning af tilsynsgebyr indgår også. Kommunalret og EU ret >> For at kunne agere i et politisk system, er det afgørende at have kendskab til de kommunalretslige regler. Flere og flere miljøregler kommer fra EU, og det er derfor vigtigt at kende til EU retten og have en forståelse for, hvordan EU retten regulerer national ret. Samspillet mellem kommunalbestyrelsen, udvalg og administration herunder kommunestyrelsesloven og normalforretningsordnen, normalstyrelsesvedtægten indgår. Principperne for intern delegation mellem det politiske niveau og administrationen og delegation inden for administrationen samt de almindelige principper for mødeafvikling og beslutningstagning i udvalg og kommunalbestyrelser bliver gennemgået.

4 Juridisk metodelære >> Den juridiske metodelære skaber overblik over de forskellige typer af retskilder på miljøområdet (love, bemærkninger, retningslinjer etc.) og de generelle fortolkningsprincipper samt indblik i kildesøgning i praksis. Planlægning >> Deltageren får en indføring i planloven, herunder rammestyring, virke for princippet, de processuelle regler for planvedtagelserne, en introduktion til planlovens landzoneregler samt strategisk miljøvurdering. Samspillet mellem planlægning og miljømæssige hensyn vil blive behandlet, herunder miljøforvaltningens muligheder for at påvirke planlægningen og spørgsmålet om hvilke forhold, der kan reguleres i en lokalplan. Godkendelse og driftsregulering af Landbrug og Industri samt VVM >> Deltageren får et indgående kendskab til driftsregulering og lovgivning på landbrugs- og virksomhedsområdet særligt husdyrbrugsloven, miljøbeskyttelsesloven, godkendelsesbekendtgørelsen samt branchebekendtgørelser. Reglerne for VVM i bliver også behandlet. Affald >> Relevant lovgivning på affaldsområdet bliver belyst både med henblik på at træffe konkrete afgørelser om affald og udarbejde generelle forvaltningsakter på området fx affaldsregulativer. Regler om affaldsgebyrer, spørgsmål vedrørende tilsyn, håndhævelse og klage på affaldsområdet bliver drøftet og behandlet. Der perspektiveres ved brug af domme på affaldsområdet og cases fra det virkelige liv.

5 Tilmelding Der er 24 pladser på hvert hold. Heraf kan 2 pladser være fra andre offentlige og private virksomheder. Der er ledige pladser på hold O der starter i november Du kan også forhåndstilmelde dig på hold P med start i november Yderligere information og tilmelding på www kl.dk/miljoejura eller ved henvendelse til Anders Christiansen eller tlf eller ByGGesagsbehandling >> Deltageren får et bredt kendskab til byggelovgivningen samt et generelt indblik i byggesagsbehandlerens arbejde. Der tages udgangspunkt i byggeloven, bygningsreglementet, og der gives eksempler på de forskellige sagstyper og på sagsforløbene. Desuden informeres om byggesagsbehandlingens sammenhæng med øvrig lovgivning og sammenhængen med miljølovgivning. Jordforurening og ansvar >> Med jordforureningslovens tematisering som udgangspunkt, vil reglerne om kortlægning, offentlig finansieret oprensning, mulighederne for at give undersøgelses- og oprensningspåbud, de særlige regler om villaolietanke og reglerne om bortskaffelse af forurenet jord blive gennemgået. Den civilretlige vinkel på problemstillingen, der knytter sig til køb og salg af fast ejendom, der senere viser sig at være forurenet, vil også blive berørt. Miljøansvarsdirektivet bliver ligeledes behandlet. Naturbeskyttelse >> Deltageren får en solid indføring i hvilke juridiske regler, der finder anvendelse i forbindelse med forvaltningen af naturområderne herunder håndhævelse og dispensation i forbindelse med beskyttede naturtyper, internationale naturbeskyttelsesområder, administration af byggelinjer og fredede områder m.m. Vandløb og miljømålslov, Vandforsyning og spildevand >> Deltageren får et grundigt kendskab til de dele af lovgivningen på vandområdet, der regulerer overfladevand, vandforsynings- og spildevandsområdet, der er relevante for kommunernes opgavevaretagelse, herunder dele af miljøbeskyttelsesloven, vandforsyningsloven og miljømålsloven samt relevante bekendtgørelser.

6 Horten er specialister inden for sektorer, der er intensivt regulerede eller hvor teknologisk udvikling og nytænkning er bærende såsom Energi, Life Science, Teknologi og Media samt den offentlige sektor. Vi har mange års erfaring med rådgivning i spændingsfeltet mellem den offentlige og private sektor, eksempelvis med komplekse OPP-projekter, omdannelse af offentlige virksomheder eller udvikling af helt nye teknologiske markeder. Sammen med vores kunder går vi forrest i udviklingen, blandt andet fordi vi ikke er bange for at stille spørgsmål og udfordre. Vi satser målrettet på at udvikle vores rådgivning inden for sektorer, hvor reguleringen påvirker vores kunder og hvor vi kan kombinere høj juridisk faglighed med strategisk tilgang og politisk forståelse. Specialister i miljøret Miljøret er et omfattende retsområde, der spiller en meget vigtig rolle for både den offentlige sektor og det private erhvervsliv. Med den voksende internationale erkendelse af klimaforandringer er miljømæssige problemstillinger sat på den globale dagsorden. Horten råder over et specialiseret team af advokater med stærke faglige profiler og mange års erfaring samt et unikt netværk i både den private og offentlige sektor. Den dybe faglighed og det brede overblik sætter denne miljøgruppe i stand til at yde en præcis og målrettet rådgivning, der kombineres med en forståelse af de relevante hensyn til sikker myndighedsdrift og forretningsmæssig navigation. Vores rådgivning tager udgangspunkt i vores klienters behov og inddrager vores brede branchekendskab og ekspertise inden for regulatoriske forhold. Philip Heymans Allé Hellerup Tlf Hos Horten arbejder vi hver dag hårdt for at give vores kunder en fordel inden for deres områder. Det kræver mod at tage stilling og at sige det ligeud. Men vi tør udfordre det, som andre tager for givet. Vi stiller spørgsmål, deler viden og går forrest særligt i sektorer, der er præget af intensiv lovregulering og hastig udvikling. Alt sammen bygget på et af de stærkeste faglige miljøer i Danmark. Et ambitiøst miljø med respekt for forskellighed, hvor den gode stemning råder. Det bringer vi med, når vi møder vores kunder.

vi arbejder for miljøet miljøstyrelsen stiller skarpt

vi arbejder for miljøet miljøstyrelsen stiller skarpt vi arbejder for miljøet miljøstyrelsen stiller skarpt indhold forord 3 miljøstyrelsens opgaver 4 en organisation i udvikling 6 pejlemærker for fremtiden 8 erhvervsudvikling 10 miljøteknologi 12 kemikalier

Læs mere

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted...

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted... POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE Vi sætter os i borgerens sted... Målsætninger for administration og service i Randers Kommune Helhed og Sammenhæng Mødet med borgeren

Læs mere

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier (Vejledning nr. 3 til serviceloven) 1. Denne vejledning erstatter Vejledning om særlig

Læs mere

Kommunernes samarbejde regionalt. KKR s rolle og opgaver

Kommunernes samarbejde regionalt. KKR s rolle og opgaver Kommunernes samarbejde regionalt KKR s rolle og opgaver Januar 2010 Kommunernes samarbejde regionalt KKR s rolle og opgaver KL, januar 2010 1. udgave, 1. oplag 2010 Publikationen er udarbejdet af KL Forlagsredaktion:

Læs mere

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Edisonsvej 18. 1. 5000 Odense C Tlf. 72 42 37 00 info@servicestyrelsen.dk

Læs mere

hfkdjshjhkjhkjfhkjdshhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhf jdhfkjhkdjsfhkhdskjhhknckdjnckjdncjkndsn Børn & unge med særlige behov - et kommunalpolitisk ansvar

hfkdjshjhkjhkjfhkjdshhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhf jdhfkjhkdjsfhkhdskjhhknckdjnckjdncjkndsn Børn & unge med særlige behov - et kommunalpolitisk ansvar hfkdjshjhkjhkjfhkjdshhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhf jdhfkjhkdjsfhkhdskjhhknckdjnckjdncjkndsn Børn & unge med særlige behov - et kommunalpolitisk ansvar fjkdsgfjkhgdsjhfgsjhkfgkdsgfkj gfdjhssgfjhdsgjhfgdsjhfgjhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh

Læs mere

Styrk det tværfaglige samarbejde og skab resultater med de rette værktøjer

Styrk det tværfaglige samarbejde og skab resultater med de rette værktøjer Cabi tilbyder ledere og medarbejdere i kommuner og jobcentre hjælp til at styrke det tværfaglige samarbejde fra strategisk planlægning og fastlæggelse af mål til anvendelse af de tværfaglige kompetencer

Læs mere

Fokus 2014 + Fælles forståelse af det som skal være i fokus. Fokus 2014+ skal være genkendelig i hverdagen. Det politiske afsæt

Fokus 2014 + Fælles forståelse af det som skal være i fokus. Fokus 2014+ skal være genkendelig i hverdagen. Det politiske afsæt Fokus 2014 + Fælles forståelse af det som skal være i fokus Fokus 2014+ er årsaftalen mellem Kommunalbestyrelsen og Koncerndirektionen. Fokus 2014 + beskriver, hvad den kommunale organisation skal kunne

Læs mere

Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising

Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising 1 2 Indhold Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation

Læs mere

På vej mod en digital folkeskole. Resultater fra Det Digitale Råds selvevalueringsværktøj

På vej mod en digital folkeskole. Resultater fra Det Digitale Råds selvevalueringsværktøj På vej mod en digital folkeskole Resultater fra Det Digitale Råds selvevalueringsværktøj DET DIGITALE RÅD 6. RAPPORT JULI 2013 1 Forord... 1 Hovedkonklusioner... 2 Indledning... 3 2. Skolernes digitale

Læs mere

FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter

FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter Hold 7-2014 - 2017 Vil du være med til at skabe fremtidens fagbevægelse? Fagbevægelsen har brug for nytænkende ledere, der står

Læs mere

VÆR MED. Spilleregler. for samarbejdet mellem frivillige og professionelle i Sociale Forhold og Beskæftigelse

VÆR MED. Spilleregler. for samarbejdet mellem frivillige og professionelle i Sociale Forhold og Beskæftigelse Spilleregler for samarbejdet mellem frivillige og professionelle i Sociale Forhold og Beskæftigelse VÆR MED bliv frivillig i Sociale Forhold og Beskæftigelse Spilleregler 1. Skab klare rammer 1.1 Ansatte

Læs mere

HVORFOR HAR VI NOTATPLIGT? Der er tre hensyn bag bestemmelserne om notatpligt, der alle er med til at sikre borgernes retssikkerhed.

HVORFOR HAR VI NOTATPLIGT? Der er tre hensyn bag bestemmelserne om notatpligt, der alle er med til at sikre borgernes retssikkerhed. NOTATPLIGT Som medarbejdere i kommunen er vi omfattet af reglerne om notatpligt. Det betyder, at vi har pligt til at notere mundtlige oplysninger i en sag, hvis de har betydning for den afgørelse, vi efterfølgende

Læs mere

grunduddannelse som anklager

grunduddannelse som anklager 4 9 grunduddannelse som anklager 6 Indhold Indhold 2 Velkommen 3 Hvorfor grunduddannelse? 4 Læring hvad giver effekt? 7 Om uddannelsen 8 De enkelte moduler 10 Hjælp til dig 13 Dit ansvar og hvad du kan

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service

Forslag. Lov om ændring af lov om social service Lovforslag nr. L 25 Folketinget 2014-15 Fremsat den 8. oktober 2014 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag til Lov om ændring af lov om social service

Læs mere

Arbejdsevnemetode. Metode til beskrivelse, udvikling og vurdering af arbejdsevne

Arbejdsevnemetode. Metode til beskrivelse, udvikling og vurdering af arbejdsevne Arbejdsevnemetode Metode til beskrivelse, udvikling og vurdering af arbejdsevne Titel: Udgiver: Arbejdsevnemetode Metode til beskrivelse, udvikling og vurdering af arbejdsevne Socialministeriet Kontoret

Læs mere

GODE IDÉER. Fokus på arbejdskraftudfordringen ORGANISERING REDSKABER FORANKRING SAMARBEJDS PARTNERE

GODE IDÉER. Fokus på arbejdskraftudfordringen ORGANISERING REDSKABER FORANKRING SAMARBEJDS PARTNERE 10 GODE IDÉER Fokus på arbejdskraftudfordringen ORGANISERING REDSKABER FORANKRING SAMARBEJDS PARTNERE Organisering Redskaber Forankring Samarbejdspartnere Fokus på arbejdskraftudfordringen 10 gode idéer

Læs mere

Pjece til forældre. om at være i dagtilbudsbestyrelser

Pjece til forældre. om at være i dagtilbudsbestyrelser Pjece til forældre om at være i dagtilbudsbestyrelser Kære forælder Velkommen til arbejdet som bestyrelsesrepræsentant i dit barns dagtilbud. Det er min overbevisning, at ansvar og inddragelse giver de

Læs mere

Tænk sundhed ind i miljøet Et prioriteringsværktøj og inspiration til kommuners forebyggende indsats

Tænk sundhed ind i miljøet Et prioriteringsværktøj og inspiration til kommuners forebyggende indsats Tænk sundhed ind i miljøet Et prioriteringsværktøj og inspiration til kommuners forebyggende indsats 2010 Tænk sundhed ind i miljøet Et prioriteringsværktøj og inspiration til kommuners forebyggende indsats

Læs mere

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER September 2013 Udgivet af Udvalget for socialøkonomiske virksomheder, september 2013 ISBN: 978-87-7546-447-0 (onlineudgave) Indholdsfortegnelse

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

Erfaringer fra statslige IT-projekter hvordan gør man det bedre? Rapport og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet

Erfaringer fra statslige IT-projekter hvordan gør man det bedre? Rapport og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet Erfaringer fra statslige IT-projekter hvordan gør man det bedre? Rapport og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet Indhold Forord 2 Indledning 3 Formål og målgruppe 3 Afgrænsning og metode

Læs mere

Det specialiserede socialområde - redskaber til styring og prioritering

Det specialiserede socialområde - redskaber til styring og prioritering Det specialiserede socialområde - redskaber til styring og prioritering Juni 2009 Det specialiserede socialområde - redskaber til styring og prioritering Juni 2009 I tabeller kan afrunding medføre, at

Læs mere

evm.dk Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-2015

evm.dk Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-2015 evm.dk Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-2015 Marts 2012 2 Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-2015 Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders

Læs mere

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt Det har du ret til til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt 2 Til forældre Dit barn er anbragt eller skal anbringes Det er dit barn, det handler om Serviceloven beskriver reglerne for anbringelser

Læs mere

Forsidefotografi: Tulipantræ i Egedal Kommune (Foto: Egedal Kommune).

Forsidefotografi: Tulipantræ i Egedal Kommune (Foto: Egedal Kommune). Borgerrådgiverens beretning for 2012 Den 4. marts 2013. Sagsnr.: 13/7402. Dok.nr.: 3. Sagsbehandler: Michael Thomsen. Direkte tlf.: 72596226 E-mail: Borgerraadgiveren@egekom.dk Borgerrådgiverens beretning

Læs mere

Det nye Danmark en enkel offentlig sektor tæt på borgeren, april 2004. Det nye Danmark. en enkel offentlig sektor tæt på borgeren

Det nye Danmark en enkel offentlig sektor tæt på borgeren, april 2004. Det nye Danmark. en enkel offentlig sektor tæt på borgeren Det nye Danmark en enkel offentlig sektor tæt på borgeren Regeringen April 2004 1 Det nye Danmark en enkel offentlig sektor tæt på borgeren, april 2004 Publikationen kan bestilles hos: Schultz Information

Læs mere

RAPPORT OM ETISK HÅNDTERING AF BEBOERMIDLER. - og udvikling af beboernes handlekompetence i forhold til økonomi

RAPPORT OM ETISK HÅNDTERING AF BEBOERMIDLER. - og udvikling af beboernes handlekompetence i forhold til økonomi RAPPORT OM ETISK HÅNDTERING AF BEBOERMIDLER - og udvikling af beboernes handlekompetence i forhold til økonomi KOLOFON Af en arbejdsgruppe nedsat af social- og integrationsministeren Med bidrag fra: KL,

Læs mere

Den gode proces. Hvordan fremmes lokal forankring og borgerinddragelse i forbindelse med vindmølleplanlægning? den gode proces 13

Den gode proces. Hvordan fremmes lokal forankring og borgerinddragelse i forbindelse med vindmølleplanlægning? den gode proces 13 Den gode proces Hvordan fremmes lokal forankring og borgerinddragelse i forbindelse med vindmølleplanlægning? den gode proces 13 Vejen til den gode proces Klimatruslen og usikkerhed om den fremtidige forsyningssikkerhed

Læs mere