Jyske Bank AUGUST 2015 JB BMW 2018

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Jyske Bank AUGUST 2015 JB BMW 2018"

Transkript

1 Jyske Bank AUGUST 2015 JB BMW 2018

2 Denne brochure er en del af markedsføringen af JB BMW 2018 og er ikke en fuldstændig gengivelse af J.P. Morgan Structured Products B.V. s Basisprospekt 2015 og Final Terms, tilsammen benævnt Prospektet, der er den bagvedliggende dokumentation for produktet. Vi opfordrer dig kraftigt til at læse Prospektet, inden du investerer i JB BMW Hvis der er uoverensstemmelse mellem denne brochure og Prospektet, er det Prospektet, der gælder. Du kan downloade Prospektet her. En eventuel investering i produktet sker på baggrund af og i henhold til Prospektet. J.P. Morgan Structured Products B.V. er udsteder af JB BMW2018 med J.P. Morgan Chase Bank, N.A. som garant. Prospektet anvendes efter aftale med udstederen og i overensstemmelse med de betingelser, der er angivet af udstederen i prospektet. JB BMW 2018 udbydes alene til investorer i Danmark og må ikke tilbydes eller sælges til amerikanske investorer eller personer, der handler på vegne af amerikanske investorer. Informationerne bygger på de forhold, der var gældende, da redigeringen af brochuren blev afsluttet den 14. august /13

3 Indhold Side 4 Om JB BMW Baggrunden for JB BMW Afkaststruktur og udløbskurs for JB BMW Afkastmuligheder for JB BMW Afkasttabel for JB BMW Alternativ forrentning 7 Risikomærkning 8 Om risikoen 10 Fakta om JB BMW Sådan er din investering sat sammen 11 Børsnotering 12 Hvis Jyske Bank annullerer investeringen 12 Tildeling ved overtegning 12 Beskatning af investorer 12 Generelt 12 Kursgevinst 13 Privatpersoner, frie midler 13 Virksomhedsskatteordningen 13 Selskaber 13 Pension 13 Ansvar 13 Interessekonflikt 13 Selling Restrictions 3/13

4 Om JB BMW 2018 Jyske Bank udbyder fra 17. august til 28. august 2015 det strukturerede produkt JB BMW Produktet er baseret på udviklingen i kursen på BMWs aktier noteret på XETRA. JB BMW 2018 er sammensat af en obligation og optioner (finansielle instrumenter), og der er ingen hovedstolsbeskyttelse. Det betyder, at investor har risiko for at lide et tab. I værste fald kan investor miste hele sin investering. JB BMW 2018 henvender sig derfor kun til risikovillige investorer. Læs mere i afsnittet Om risikoen. JB BMW 2018 giver investor mulighed for en betinget kursgevinst på minimum 4,25 % pr. halve år af den nominelle værdi, hvis kursen på BMW-aktien er uændret eller steget. Samtidigt er investor ved udløb beskyttet mod de første 30% kursfald i aktien. Den betingede kursgevinst fastsættes endeligt på handelsdagen. Beregnet den 31. juli 2015 ville den betingede kursgevinst være fastsat til 5,10 %. Den betingede kursgevinst kan både blive højere og lavere end 5,10 % afhængig af markedsforholdene på handelsdagen. Hvis der ikke kan opnås en kursgevinst på minimum 4,25 % pr. halve år af den nominelle værdi vil udstedelsen ikke blive gennemført. Baggrunden for JB BMW 2018 Jyske Bank har anbefalingen Stærkt Køb på BMW-aktien, som afkastet beregnes ud fra, og som er aktivet, der ligger bag det strukturerede produkt JB BMW Jyske Bank begrunder blandt andet anbefalingen med, at: BMW stadig har gode vækstmuligheder i emerging markets-landene og Jyske Bank forventer, at BMW øger deres førerposition i premium markedet for personbiler BMW har høj innovationshastighed og en af sektorens stærkeste brands I 2015 lancerer BMW en række nye og opdaterede biler, heriblandt 7-serien, X6 og X1. Lanceringerne bør sikre, at 2015 bliver endnu et rekordår rent salgsmæssigt. Læs mere i aktieanalysen her 4/13

5 Afkaststruktur og udløbskurs for JB BMW 2018 Afkastet på det strukturerede produkt JB BMW 2018 er afhængig af kursudviklingen i BMW-aktien med nedenstående beskrevne afkastscenarier. Alle scenarier tager udgangspunkt i den mindst mulige betingede kursgevinst på 4,25 % pr. halve år. Se desuden diagrammet og afkasttabellen nedenfor for yderligere uddybning og eksempler. JB BMW 2018 udbetaler en kursgevinst på 4,25 % efter et halvt år, hvis aktiekursen på BMW-aktien er uændret eller steget i forhold til startværdien. Det gælder, uanset hvor meget eller lidt BMWaktien er steget, blot kursudviklingen er positiv eller uændret. Desuden førtidsindfries produktet, og investor får sin investering tilbage til kurs 100. Hvis kursen på BMW-aktien er faldet i forhold til startværdien efter et halvt år, fortsætter produktet uændret, og en ny måling foretages efter et år. Der udbetales i så fald ingen kursgevinst efter et halvt år. JB BMW 2018 udbetaler en kursgevinst på 8,50% efter et år, hvis aktiekursen på BMW er uændret eller steget i forhold til startværdien (og den ikke blev førtidsindfriet efter et halvt år). Igen gælder det, uanset hvor meget eller lidt BMW-aktien er steget, blot kursudviklingen er positiv eller uændret. Desuden førtidsindfries produktet, og investor får sin investering tilbage til kurs 100. Hvis BMW-aktien er faldet i forhold til startværdien efter et år, fortsætter produktet uændret, og en ny måling foretages efter 1½ år, 2 år, 2½ år og 3 år med henblik på at opgøre, om kursen eventuelt er uændret eller steget i forhold til startværdien. Hvis det er tilfældet, udbetales en akkumuleret kursgevinst, og produktet indfries. Ellers udløber produktet efter tre år til kurs 100 eller med et tab. Hvis kursen ved udløb, altså efter tre år, er faldet med højst 30% i forhold til startværdien, indfries produktet, og investor får sin investering tilbage til kurs 100, men ingen kursgevinst. Hvis kursen ved udløb, altså efter tre år, er faldet med mere end 30% i forhold til startværdien, indfries produktet til det aktuelle niveau, og der udbetales ingen kursgevinst. Hvis BMW aktien fx er faldet til 69% af startværdien, modtager investor 69% af sin nominelle investering tilbage og ingen kursgevinst. Se diagrammet og afkasttabellen nedenfor for yderligere uddybning og eksempler 5/13

6 Afkastmuligheder for JB BMW 2018 STARTVÆRDI ½ år Efter ½ år: Er BMW-aktien faldet i forhold til startværdien, fortsætter JB BMW 2018 uændret Efter ½ år : Er BMW-aktien steget i forhold til startværdien, modtager du kurs 104,25, og JB BMW 2018 førtidsindfries 1 år Efter 1 år: Er BMW-aktien faldet i forhold til startværdien, fortsætter JB BMW 2018 uændret Efter 1 år: Er BMW-aktien steget i forhold til startværdien, modtager du kurs 108,50, og JB BMW 2018 førtidsindfries 1 ½ år Efter 1½ år: Er BMW-aktien faldet i forhold til startværdien, fortsætter JB BMW 2018 uændret Efter 1 ½ år: Er BMW-aktien steget i forhold til startværdien, modtager du kurs 112,75, og JB BMW 2018 førtidsindfries 2 år Efter 2 år: Er BMW-aktien faldet i forhold tilstartværdien, fortsætter JB BMW 2018 uændret Efter 2 år: Er BMW-aktien steget i forhold til startværdien, modtager du kurs 117, og JB BMW 2018 førtidsindfries 2 ½ år Efter 2½ år: Er BMWaktien faldet i forhold til startværdien, fortsætter JB BMW 2018 uændret Efter 2½ år: Er BMW-aktien steget i forhold til startværdien, modtager du kurs 121,25, og JB BMW 2018 førtidsindfries 3 år Efter 3 år (udløb): Er BMWaktien faldet i forhold til startværdien, er der to muligheder: Efter 3 år (udløb): Er BMWaktien steget, modtager du kurs 125,50, og JB BMW 2018 indfries Er BMW-aktien faldet mere end 30%, modtager du kurs 100 minus kursfaldet i procent og JB BMW 2018 indfries. Er BMW-aktien højst faldet med 30%, modtager du kurs 100 og JB BMW 2018 indfries. Note : Alle afkast i diagrammet er beregnet under forudsætning af en betinget kursgevinst på 4,25 % pr. halve år. Den beregnede kursgevinst pr. 31. juli 2015 var 5,10 % pr. halve år, men kan afhængig af markedsforholdene være både højere og lavere på handelsdagen 6/13

7 Afkasttabel for JB BMW 2018 Alle nedenstående afkast er vist ved ordinært udløb, dvs. hvis JB BMW 2018 ikke er førtidsindfriet. Alle eksempler er beregnet på baggrund af tilfældige scenarier. Alle kurser er vist i EUR Hvis aktiekursen på BMW ved udløb er Steget eller uændret i forhold til startværdien Faldet med højst 30% i forhold til startværdien Faldet med 40 % i forhold til startværdien Faldet med 50 % i forhold til startværdien Faldet med 60 % i forhold til startværdien Faldet med 100 % i forhold til startværdien Så Får investor minimum kurs 125,50 tilbage Får investor kurs 100 tilbage Får investor kurs 60 tilbage Får investor kurs 50 tilbage Får investor kurs 40 tilbage Får investor kurs 0 tilbage Hvis aktiekursen på BMW falder mere end 30% i forhold til startværdien, lider investor således et tab. Derudover vil investor gå glip af den forrentning en alternativ investering ville kunne give i perioden. Alternativ forrentning Som alternativ til investering i JB BMW 2018 kan der eksempelvis investeres i en dansk statsobligation med udløb i november Den effektive rente beregnet den 31. juli 2015 er ca. -0,32 % p.a. før omkostninger. En dansk statsobligation med udløb november 2019 har en effektiv rente på -0,10 % beregnet den 31. juli Der findes ikke danske statsobligationer til sammenligning med udløb tættere på udløbet af JB BMW Risikomærkning Ifølge bekendtgørelsen om risikomærkning af investeringsprodukter er JB BMW 2018 karakteriseret som en rød investering, hvilket efter bekendtgørelsens ordlyd betyder, at der er risiko for at tabe mere end det investerede beløb, eller at produktet er vanskeligt at gennemskue. JB BMW 2018 er et komplekst produkt, og kan dermed være svært at forstå. Hvis ikke investor forstår produktet eller dets risici fuldt ud, fraråder Jyske Bank at investere i produktet. 7/13

8 Om risikoen: Investeringen i JB BMW 2018 kan i værste fald blive værdiløs, og det vil sige, at investor kan miste hele sin investering. Investeringer på aktiemarkedet kan udsættes for store udsving, og kursudviklingen kan dermed være meget svingende eller med negativ udvikling i hele produktets løbetid. Kursen på JB BMW 2018 kan dermed i hele produktets levetid og ved udløb være under kurs 100, blandt andet afhængigt af kursudviklingen i BMW-aktien. Investeringer på valutamarkedet kan udsættes for store udsving. Hvis du er dansk investor med danske kroner som basisvaluta, har du en valutarisiko i forhold til euro, hvis fx valutafastkursaftalen mellem Danmark og Euroland bryder sammen. Løbetiden er maksimalt ca. 3 år til 23. august 2018 med højst 6 måledatoer undervejs, og det er således kursværdien på lige præcis disse måledatoer, som bestemmer det endelige afkast, og dermed er afkastet meget følsomt overfor store kursudsving på og omkring de nævnte datoer. Afhængigt af de aktuelle markedsforhold kan omsætteligheden i JB BMW 2018 være begrænset. JB BMW 2018 handles under normale markedsforhold med en kursforskel på 2 kurspoint mellem købs- og salgsprisen. Under unormale markedsforhold kan det være vanskeligt eller umuligt at købe og sælge JB BMW J.P. Morgan Structured Products B.V. er udsteder af JB BMW 2018 med J.P. Morgan Chase Bank, N.A. som garant. J.P. Morgan Chase Bank, N.A. har ratingen A+ fra S&P og Aa3 fra Moody s. Investor har således en kreditrisiko på J.P. Morgan Structured Products B.V. og J.P. Morgan Chase Bank, N.A. Det betyder, at hvis J.P. Morgan Structured Products B.V. eller J.P. Morgan Chase går konkurs eller i betalingsstandsning eller lignende, så kan investor risikere at tabe det investerede beløb. Læs mere om J.P Morgan her og her. Jyske Bank anbefaler, at investor som udgangspunkt beholder JB BMW 2018 til den bliver indfriet eller udløber, da det kun er på de mulige halvårlige måledatoer, at det afgøres, om JB BMW 2018 udbetaler den betingede kursgevinst. Listen over risici er ikke nødvendigvis udtømmende, og Jyske Bank opfordrer derfor kraftigt til at læse Prospektet for yderligere risici. 8/13

9 Listen over risici er ikke nødvendigvis udtømmende, og Jyske Bank opfordrer derfor kraftigt til at læse Prospektet for yderligere risici. JB BMW 2018 kan måske passe til dig, hvis... Du ønsker delvist at beskytte din investering og tror, at BMW-aktien højst er faldet 30% ved udløb om tre år. Du ønsker en kursgevinst i tilfælde af, at BMW-aktien stiger. Du ønsker at sprede dine investeringer på forskellige aktivklasser. JB BMW 2018 passer måske ikke til dig, hvis Du tror, at BMW-aktien giver et afkast på mere end 8,50% om året hvert år de næste tre år. I så fald er det en bedre investering at købe aktien. Du tror, at BMW-aktien vil falde mere end 30% over de næste tre år. Du ønsker en bund under din investering i tilfælde af, at BMW-aktien falder mere end 30%. Du kan få behov for pengene med kort varsel, da det kun er på de mulige halvårlige måledatoer, at det afgøres, om JB BMW 2018 udbetaler den betingede kursgevinst. Du ikke ønsker en investering, der er risikoklassificeret som rød. Du frygter, at J.P. Morgan Structured Products B.V. ikke kan betale indfrielseskursen ved udløb. 9/13

10 Fakta om JB BMW 2018 Fondskode ISIN XS , JB Udstedelseskurs Udstederrating Udstedelsesvaluta Må købes af Børsnotering Handelsstørrelse Kurtage Kurs 100 pr. 100 nominel EUR J.P. Morgan Structured Products. B.V. har ikke en selvstændig rating. Garanten J.P. Morgan Chase Bank, N.A. har ratingen A+/Aa2 ved S&P og Moody s. (Jyske Bank s rating er til sammenligning A-). EUR Frie midler, VSO, selskaber Ja, på Luxembourg Stock Exchange Min nominel EUR, derefter i nominel størrelse á EUR Nej Udbudsperiode august 2015 Handelsdato 31. august 2015 Startværdier for BMW-aktien Fastsættes som officiel lukkekurs 31. august 2015 på XETRA på BMW-aktien, ISIN DE Måledatoer 26. februar 2016, 26. august 2016, 24. februar 2017, 24. august 2017, 22. februar 2018, 21. august 2018 Udstedelsesdato 3. september 2015 Udløbsdato Senest 23. august 2018 med forventelig betaling 27. august 2018, dog vil produktet blive førtidsindfriet, hvis BMW s aktiekurs er uændret eller steget i forhold til startværdien på en observationsdag. Observationsværdier Afvikling Kursgevinst Beregningsagent Udbytte Bloomberg kode Reuters kode Alle observationer foretages på baggrund af lukkekursen på BMWaktien på XETRA. Euroclear/Clearstream Betinget og min 4,25 % pr. halve år pr. 100 nominel, ellers annulleres udstedelsen. Fastsættes på handelsdagen 31. august J.P. Morgan Securities plc. Eventuelt ordinært og ekstraordinært udbytte fra BMW-aktien udbetales ikke. BMW GY Equity /BMWG.DE 10/13

11 Sådan er din investering sat sammen JB BMW 2018 er baseret på en obligationsdel og optioner. Her kan du se fordelingen af investeringen med udgangspunkt i markedsbetingelserne 31. juli Du investerer Heraf forventes obligationsdelen at udgøre Jyske Banks distributionshonorar Præmie for samlet optionsstrategi 100 euro 100 euro 1,50 euro -1,50 euro Med udgangspunkt i ovenstående priser svarer det til en betinget kursgevinst på 4,25 % halvårligt. De årlige omkostninger i % (ÅOP) er 0,50 % ved udløb efter 3 år i ovenstående eksempel. De årlige omkostninger i % (ÅOP) er 0,60 % ved udløb efter 2½ år i ovenstående eksempel. De årlige omkostninger i % (ÅOP) er 0,75 % ved udløb efter 2 år i ovenstående eksempel. De årlige omkostninger i % (ÅOP) er 1,00 % ved udløb efter 1½ år i ovenstående eksempel. De årlige omkostninger i % (ÅOP) er 1,50 % ved udløb efter 1 år i ovenstående eksempel. De årlige omkostninger i % (ÅOP) er 3,00 % ved udløb efter ½ år i ovenstående eksempel. Hertil kommer udenlandske depotomkostninger på 0,375% pr år. De skitserede afkastscenarier ovenfor skabes ved hjælp af en sammensat optionsstrategi, som i den samlede opbygning har en negativ pris svarende til, at investor bliver betalt 1,50 euro for at etablere den. Børsnotering JB BMW 2018 noteres på Luxembourg Stock Exchange og afvikles gennem Euroclear/Clearstream. 11/13

12 Hvis Jyske Bank annullerer investeringen Til og med udstedelsesdagen forbeholder Jyske Bank sig ret til at annullere udstedelsen. Den vil eksempelvis kun blive gennemført, hvis der kan opnås en betinget kursgevinst på mindst 4,25 % pr. halve år og hvis de aktuelle markedskonditioner og priser vurderes fornuftige. Skulle udstedelsen blive annulleret, gennemfører vi ikke købsordren og hæver ingen penge på din konto. Tildeling ved overtegning Ved overtegning tildeler Jyske Bank JB BMW 2018 i den rækkefølge, som ordrerne er modtaget, og resten af ordrerne annulleres. Den udstedte mængde kan maks. være 15 mio. nom EUR Beskatning af investorer Jyske Bank A/S påtager sig intet ansvar i relation til de skattemæssige konsekvenser af at købe, eje eller sælge det strukturerede produkt JB BMW Det følgende er en generel beskrivelse af de skatteregler, der forventes at finde anvendelse for private investorer og selskaber hjemmehørende i Danmark. Beskrivelsen af skattereglerne afspejler reglerne på tidspunktet for udarbejdelsen af dette materiale, og skattereglerne kan senere blive ændret til ugunst for investor. Vi gør opmærksom på, at de nævnte regler ikke er udtømmende. Købere, der er omfattet af specielle regler eller anvender værdipapirerne til erhvervsmæssige formål, er ikke behandlet i beskrivelsen. Inden beslutning om at investere i JB BMW 2018 opfordrer vi investorer til at drøfte beskatningen med egen skatterådgiver for at fastslå de individuelle konsekvenser ved at købe, eje eller sælge JB BMW Skat - Generelt JB BMW 2018 behandles skattemæssigt som et finansielt instrument og beskattes derfor efter lagerprincippet. Gevinster og tab medregnes hvert år i den skattepligtige indkomst og opgøres som forskellen mellem værdien af JB BMW 2018 ved indkomstårets udløb og værdien ved indkomstårets begyndelse. I anskaffelsesåret benyttes anskaffelsessummen i stedet for værdien ved årets begyndelse, og i afståelsesåret anvendes afståelsessummen i stedet for værdien ved indkomstårets slutning. Skat - Kursgevinst JB BMW 2018 udbetaler en såkaldt betinget kursgevinst af varierende størrelse, hvis bestemte betingelser opfyldes. Denne betingede kursgevinst behandles skattemæssigt som en del af den årligt opgjorte kursgevinst/kurstab på det strukturerede produkt. 12/13

13 Skat - Privatpersoner, frie midler For privatpersoner gælder, at gevinster beskattes som kapitalindkomst. Tab kan efter særlige regler trækkes fra i gevinster på finansielle instrumenter fra samme år, og i øvrigt i det omfang gevinster fra tidligere år er blevet beskattet, dog tidligst Yderligere tab kan overføres til modregning i en samlevende ægtefælles gevinster på finansielle instrumenter samme år. Overskydende tab, der ikke kan modregnes i årets eller tidligere års gevinster på finansielle instrumenter, eller overføres til en ægtefælle kan i stedet for at blive fremført overføres helt eller delvist til modregning i årets gevinst på aktier optaget til handel på et reguleret marked. Yderligere tab kan fremføres til senere indkomstår til modregning i nettogevinst på finansielle instrumenter. Der kan derfor forekomme situationer, hvor et tab ikke kan udnyttes skattemæssigt. Den marginale skattesats for positiv kapitalindkomst i 2015 er 42,7% inkl. kirkeskat, men investors skattesats afhænger af investors øvrige indkomst. Bemærk, at der ikke skal betales topskat af nettokapitalindkomst på under kr. for enlige og kr. for ægtefæller (2015). Skat - Virksomhedsskatteordningen Investorer, der anvender virksomhedsskatteordningen, kan investere i JB BMW Gevinster og tab regnes med ved beregningen af den skattepligtige indkomst i det enkelte skatteår. Tab på strukturerede produkter anskaffet i virksomheden er normalt omfattet af begrænsningen i fradraget, nævnt under Privatpersoner, frie midler. Skat - Selskaber Gevinster og tab regnes med ved beregning af den skattepligtige selskabsindkomst i det enkelte skatteår. Selskabsindkomst beskattes med 23,5 % (2015). Pension JB BMW 2018 må ikke købes til pensionsdepoter. Ansvar Jyske Bank A/S har udarbejdet denne brochure. Ved uoverensstemmelse mellem brochuren og Prospektet vil det være Prospektet, der gælder. Interessekonflikt Jyske Bank A/S kan muligvis have aktier i BMW før, under og efter udstedelsen af JB BMW 2018 Selling Restrictions THE SECURITIES (AND THE RELATED GUARANTEE) HAVE NOT BEEN AND WILL NOT BE REGISTERED UNDER THE U.S. SECURITIES ACT OF 1933, AS AMENDED (THE ACT ), AND MAY NOT BE AT ANY TIME OFFERED, SOLD, PLEDGED, ASSIGNED, DELIVERED, TRANSFERRED, EXCHANGED, EXERCISED OR REDE- EMED WITHIN THE UNITED STATES OR TO OR FOR THE ACCOUNT OR BENEFIT OF ANY U.S. PERSON (AS DEFINED IN THE ACT OR THE U.S. INTERNAL REVENUE CODE OF 1986, AS AMENDED). THE SECURITIES (AND THE RELATED GUARANTEE) ARE BEING OFFERED AND SOLD OUTSIDE THE UNITED STATES TO NON-U.S. PERSONS IN RELIANCE ON REGULATION S UNDER THE ACT (OR, IN THE CASE OF THE RELATED GUARANTEE MAY ALSO BE OFFERED AND SOLD IN RELIANCE UPON THE EXEMPTION FROM THE REGI- STRATION REQUIREMENTS OF THE ACT PROVIDED BY SECTION 3(a)(2) THEREOF AND IN COMPLIANCE WITH REGULATION S AS SUCH REGULATION IS INCORPORATED INTO THE REGULATIONS OF THE U.S. COMPTROLLER OF THE CURRENCY) AND MAY NOT BE LEGALLY OR BENEFICIALLY OWNED AT ANY TIME BY ANY U.S. PERSON. 13/13

Jyske Bank September 2014. JB Danske Bank 2017

Jyske Bank September 2014. JB Danske Bank 2017 Jyske Bank September 2014 JB Danske Bank 2017 Denne brochure er en del af markedsføringen af JB DANSKE BANK 2017 og er ikke en fuldstændig gengivelse af J.P. Morgan Structured Products B.V. s Basisprospekt

Læs mere

Jyske Bank januar 2015 JB NOVO 2018

Jyske Bank januar 2015 JB NOVO 2018 Jyske Bank januar 2015 JB NOVO 2018 Denne brochure er en del af markedsføringen af JB NOVO 2018 og er ikke en fuldstændig gengivelse af J.P. Morgan Structured Products B.V. s Basisprospekt 2014 og Final

Læs mere

Jyske Bank april 2015 JB DANSKE BANK 2018

Jyske Bank april 2015 JB DANSKE BANK 2018 Jyske Bank april 2015 JB DANSKE BANK 2018 Denne brochure er en del af markedsføringen af JB DANSKE BANK 2018 og er ikke en fuldstændig gengivelse af J.P. Morgan Structured Products B.V. s Basisprospekt

Læs mere

Jyske Bank OKTOBER 2015 JB NORDEA 2018

Jyske Bank OKTOBER 2015 JB NORDEA 2018 Jyske Bank OKTOBER 2015 JB NORDEA 2018 Denne brochure er en del af markedsføringen af JB NORDEA 2018 og er ikke en fuldstændig gengivelse af Société Générales Basisprospekt 2015, supplementer til Société

Læs mere

Jyske Bank MARTS 2016 JB NOVO 2019. Side 1 af 13

Jyske Bank MARTS 2016 JB NOVO 2019. Side 1 af 13 Jyske Bank MARTS 2016 JB NOVO 2019 Side 1 af 13 Indhold Vigtig information... 3 Om JB NOVO 2019... 4 Baggrunden for JB NOVO 2019... 5 Diagram over afkastmuligheder for JB NOVO 2019... 6 Forklaring til

Læs mere

Jyske Bank juni 2014 JB NOVO 2017

Jyske Bank juni 2014 JB NOVO 2017 Jyske Bank juni 2014 JB NOVO 2017 Denne brochure er en del af markedsføringen af JB NOVO 2017 og er ikke en fuldstændig gengivelse af Svenska Handelsbanken AB (publ) Grundprospekt 2014, Tilläg till Grundprospekt

Læs mere

JB DANSKE BANK Side 1 af 15

JB DANSKE BANK Side 1 af 15 18-05-2017 JB DANSKE BANK 2020 Side 1 af 15 Indhold Vigtig information... 3 Om JB DANSKE BANK 2020... 4 Baggrunden for JB DANSKE BANK 2020... 5 Diagram over afkastmulighederne for JB DANSKE BANK 2020...

Læs mere

JB DB Side 1 af 15

JB DB Side 1 af 15 16-06-2017 JB DB 2020 Side 1 af 15 Indhold Vigtig information... 3 Om JB DB 2020... 4 Baggrunden for JB DB 2020... 5 Diagram over afkastmulighederne for JB DB 2020... 5 Forklaring til afkastmulighederne

Læs mere

Jyske Bank marts 2014 Den aktieindekserede obligation BMW 2015

Jyske Bank marts 2014 Den aktieindekserede obligation BMW 2015 Jyske Bank marts 2014 Den aktieindekserede obligation BMW 2015 Denne brochure er en del af markedsføringen af BMW 2015, og den er ikke en fuldstændig gengivelse af Société Générales Base Prospectus 2013

Læs mere

JB NOVO NORDISK Side 1 af 15

JB NOVO NORDISK Side 1 af 15 09-06-2017 JB NOVO NORDISK 2020 Side 1 af 15 Indhold Vigtig information... 3 Om JB NOVO NORDISK 2020... 4 Baggrunden for JB NOVO NORDISK 2020... 5 Diagram over afkastmulighederne for JB NOVO NORDISK 2020...

Læs mere

JB BMW Side 1 af 16

JB BMW Side 1 af 16 03-03-2017 JB BMW 2020 Side 1 af 16 Indhold Vigtig information... 3 Om JB BMW 2020... 4 Baggrunden for JB BMW 2020... 4 Diagram over afkastmulighederne for JB BMW 2020... 6 Forklaring til afkastmulighederne

Læs mere

Jyske Banks tillæg til Garanti Invest SydEuropa 2018

Jyske Banks tillæg til Garanti Invest SydEuropa 2018 Jyske Banks tillæg til Garanti Invest SydEuropa 2018 Jyske Banks tillæg til Garanti Invest SydEuropa 2018 Dette faktablad er Jyske Banks tillæg til markedsføringsmaterialet fra Garanti Invest om SydEuropa

Læs mere

JB BMW 2020 II. Side 1 af 16

JB BMW 2020 II. Side 1 af 16 13-10-2017 JB BMW 2020 II Side 1 af 16 Indhold Vigtig information... 3 Om JB BMW 2020 II... 4 Baggrunden for JB BMW 2020 II... 5 Forklaring til afkastmulighederne for JB BMW 2020 II... 8 Afkasttabeller

Læs mere

JB WAL-MART 2020 II. Side 1 af 16

JB WAL-MART 2020 II. Side 1 af 16 13-10-2017 JB WAL-MART 2020 II Side 1 af 16 Indhold Vigtig information... 3 Om JB WAL-MART 2020 II... 4 Baggrunden for JB WAL-MART 2020 II... 5 Diagram over afkastmulighederne for JB Wal-mart 2020 ii...

Læs mere

JB Eurostoxx Airbag 2010

JB Eurostoxx Airbag 2010 JB Eurostoxx Airbag 2010 Omslag_JB_eurostoxx.indd 1-2 13-05-2008 15:31:44 Strukturerede Løsninger 16.05.2008 Investering i europæiske aktier JB Eurostoxx Airbag 2010 er et godt alternativ for investorer,

Læs mere

Jyske Bank maj 2015 JB FINVEX 2016

Jyske Bank maj 2015 JB FINVEX 2016 Jyske Bank maj 2015 JB FINVEX 2016 Denne brochure er en del af markedsføringen af JB FINVEX 2016 og er ikke en fuldstændig gengivelse af Société Générales Basisprospekt 2015, supplementer til Société Générales

Læs mere

Jyske Markets oktober 2009 JB Valuta Trio 2011. norske kroner svenske kroner britiske pund

Jyske Markets oktober 2009 JB Valuta Trio 2011. norske kroner svenske kroner britiske pund Jyske Markets oktober 2009 JB Valuta Trio 2011 norske kroner svenske kroner britiske pund Valutainvestering over to år i tre europæiske valutaer Med den strukturerede obligation JB Valuta Trio 2011 kan

Læs mere

DB CAPPED FLOATER 2019

DB CAPPED FLOATER 2019 DB C A PPED F LOAT ER 2019 2 DANSKE BANK DANSKE BANK 3 DB CAPPED FLOATER 2019 Danske Bank tilbyder nu en obligation med variabel rente og en løbetid på 5 år kaldet DB Capped Floater 2019. Obligationen

Læs mere

JB Kina-Konsum 2010. Der er rift om råvarerne. Mindste kurs ved udløb: 100 Loft for afkast: 25%

JB Kina-Konsum 2010. Der er rift om råvarerne. Mindste kurs ved udløb: 100 Loft for afkast: 25% JB Kina-Konsum 2010 Der er rift om råvarerne Mindste kurs ved udløb: 100 Loft for afkast: 25% Råvarer med kul på Kul, aluminium og soja stærkt efterspurgt af kineserne Jyske Banks råvareeksperter har peget

Læs mere

JB Kina-Konsum 2010 - uden loft

JB Kina-Konsum 2010 - uden loft JB Kina-Konsum 2010 - uden loft Der er rift om råvarerne Mindste kurs ved udløb: 85 Ubegrænset potentiale for afkast Råvarer med kul på Kul, aluminium og soja stærkt efterspurgt af kineserne Jyske Banks

Læs mere

Metal 2010 investering i råvarer. 0 % Eksportfinans Metal 2010

Metal 2010 investering i råvarer. 0 % Eksportfinans Metal 2010 Metal 2010 investering i råvarer. 0 % Eksportfinans Metal 2010 Råvarer har længe været et område i vækst, og der er en stigende opmærksomhed rettet mod råvarer som investeringsobjekt. Det skyldes blandt

Læs mere

Garantiobligationer. og skat. GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld

Garantiobligationer. og skat. GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld Garantiobligationer og skat GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld Indhold Beskatning 4 Frie midler 4 Børneopsparing 6 Pensionsmidler 6 Virksomhedsskatteordning 7 Selskabsbeskatning 8 Sådan beregnes skattegrundlaget

Læs mere

jyske bank marts 2010 JB 4WD 2012 En samlet investering i fire valutaer

jyske bank marts 2010 JB 4WD 2012 En samlet investering i fire valutaer jyske bank marts 2010 JB 4WD 2012 En samlet investering i fire valutaer Investering over 2½ år i fire Emerging Markets valutaer Med den strukturerede obligation JB 4WD 2012 kan du investere i fire valutaer

Læs mere

Bølgebryder 2010 EN SØSTÆRK INVESTERING

Bølgebryder 2010 EN SØSTÆRK INVESTERING Bølgebryder 2010 EN SØSTÆRK INVESTERING Denne brochure er en del af markedsføringen af Bølgebryder 2010 og er ikke en fuldstændig gengivelse af prospektet. Vi opfordrer dig til at bestille og læse hele

Læs mere

KommuneKredit Valuta 2011

KommuneKredit Valuta 2011 KommuneKredit Valuta 2011 Obligation fra KommuneKredit relateret til udvikling i kursen på engelske pund, samt svenske og norske kroner mod euro Danske Bank udbyder en ny valutaindekseret obligation, der

Læs mere

Jyske bank marts 2008. JB Dollars 2010. En investering, der følger med dollaren op

Jyske bank marts 2008. JB Dollars 2010. En investering, der følger med dollaren op Jyske bank marts 2008 JB Dollars 2010 En investering, der følger med dollaren op Omslag_jyske_dollars_ny.indd 1-2 04-03-2008 11:22:07 Investering i en dollarstyrkelse Vil du gerne tjene penge på en dollarstyrkelse?...

Læs mere

JB Financial Airbag II 2010

JB Financial Airbag II 2010 Jyske Markets januar 2008 JB Financial Airbag II 2010 investering i billige bankaktier De økonomiske aspekter er vendt og drejet... Jyske Markets 25.01.2008 Investering i billige bankaktier Vil du være

Læs mere

Markedsføringsbrochure gældende fra og med 2. januar 2017 Seneste opdatering: 21. december Valutaobligationer

Markedsføringsbrochure gældende fra og med 2. januar 2017 Seneste opdatering: 21. december Valutaobligationer Markedsføringsbrochure gældende fra og med 2. januar 2017 Seneste opdatering: 21. december 2016 Valutaobligationer INDIA Rente og mulig kursgevinst Hvis du er villig til at påtage dig en valutarisiko,

Læs mere

Kommuninvest Kort Valuta 2008

Kommuninvest Kort Valuta 2008 Kommuninvest Kort Valuta 2008 Obligationen arrangeres af Nordea og udstedes af svenske Kommuninvest. Udstedelseskursen er 100. Obligationen har tegningsperiode fra 24. september til 12. oktober 2007. Investering

Læs mere

Jyske Markets juni 2009 JB Firkløver Investering i nordiske aktier

Jyske Markets juni 2009 JB Firkløver Investering i nordiske aktier Jyske Markets juni 2009 JB Firkløver 2011 Investering i nordiske aktier Strukturerede Løsninger 09.06.2009 Investering i nordiske aktier De finansielle markeder og økonomierne har over de seneste kvartaler

Læs mere

FB Globale Aktier 2012

FB Globale Aktier 2012 Forstædernes Bank er en del af Nykredit koncernen FB Globale Aktier 2012 Forstædernes Bank formidler en obligation med indfrielse til minimum kurs 100 ved udløb. Den giver mulighed for et attraktivt afkast,

Læs mere

Mulighed for attraktivt afkast ved eksponering i amerikanske aktier

Mulighed for attraktivt afkast ved eksponering i amerikanske aktier Nykredit NB Amerikanske Aktier 2013 Mulighed for attraktivt afkast ved eksponering i amerikanske aktier Nykredit Bank A/S udbyder nu en ny 3-årig struktureret obligation i danske kroner, NB Amerikanske

Læs mere

Side 1 af 11 Har du aktier eller investeringsforeningsbeviser? Sprog Dansk Dato for 18 aug 2011 08:09 offentliggørelse Resumé Her kan du læse om reglerne for, hvordan du skal opgøre og oplyse din gevinst

Læs mere

Skatteregler for investeringsområdet

Skatteregler for investeringsområdet Inverstering Skatteregler for investeringsområdet Investeringsrådgivning 1 Indledning Vær opmærksom på, at denne brochure ikke kan anses som udtømmende i forhold til skatteregler på investeringsområdet.

Læs mere

Tigerspring 2010. Der er fart over asien spring ud i en spændende investering

Tigerspring 2010. Der er fart over asien spring ud i en spændende investering Tigerspring 2010 Der er fart over asien spring ud i en spændende investering 1 JAPAN SYDKOREA TAIWAN SINGAPORE HONGKONG Denne brochure er en del af markedsføringen af Tigerspring 2010 og er ikke en fuldstændig

Læs mere

DB EUROSTOXX Banks Sprinter 2017

DB EUROSTOXX Banks Sprinter 2017 DB EUROSTOXX Banks Sprinter 2017 Denne brochure bør ikke betragtes som investeringsrådgivning. Investering i produktet er en kompleks beslutning, som vil være forbundet med risici. Vi anbefaler derfor,

Læs mere

Hjælp til årsopgørelsen

Hjælp til årsopgørelsen Hjælp til årsopgørelsen 2016 2014 Beregning af gevinster og tab lagerbeskattede investeringsbeviser, indekserede obligationer, valutaobligationer, certifikater, og aktiebeviser beviser. og struktureret

Læs mere

Hjælp til årsopgørelsen 2017

Hjælp til årsopgørelsen 2017 Hjælp til årsopgørelsen 2017 Beregning af gevinster og tab på lagerbeskattede investeringsbeviser, indekserede obligationer, valutaobligationer, certifikater og beviser. Her kan du læse, hvordan du til

Læs mere

Afkast op til. - over 3 år. Invester med sikkerhed Skandinaviske Aktier er investering i aktier med sikkerhedsnet.

Afkast op til. - over 3 år. Invester med sikkerhed Skandinaviske Aktier er investering i aktier med sikkerhedsnet. 58 Afkast op til % - over 3 år Invester med sikkerhed Skandinaviske Aktier er investering i aktier med sikkerhedsnet. De penge, man investerer, er man sikker på at få igen og samtidig få en pæn gevinst,

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGER GENERELT. Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer:

INVESTERINGSFORENINGER GENERELT. Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: INVESTERINGSFORENINGER GENERELT Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: Kontoførende foreninger, der skattemæssigt anses som transparente enheder,

Læs mere

Aktiekonto - Globale aktier Sæt aktier på kontoen...

Aktiekonto - Globale aktier Sæt aktier på kontoen... Aktiekonto - Globale aktier Sæt aktier på kontoen... Aktiekonto med 3½ års bindingsperiode Mulighed for et højt afkast hvis aktiekursen stiger Ingen tabsrisiko hvis aktiekurserne falder Hvo intet vover,

Læs mere

Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer:

Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: SKAT INVESTERINGSFORENINGER GENERELT Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: Kontoførende foreninger, der skattemæssigt anses som transparente enheder,

Læs mere

Skattebrochure 2015. Kunsten at anvende sund fornuft. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene

Skattebrochure 2015. Kunsten at anvende sund fornuft. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene = Juledag, 1990. Af Michael Ancher. Billedet tilhører Skagens Museum. Billedet er blevet manipuleret. Skattebrochure 2015 Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Kunsten at

Læs mere

Investeringsforeningen C WorldWide. Beskatning af investeringsbeviser 2017

Investeringsforeningen C WorldWide. Beskatning af investeringsbeviser 2017 Investeringsforeningen C WorldWide Beskatning af investeringsbeviser 2017 KPMG Acor tax Tuborg Havnevej 18 2900 Hellerup Investeringsforeningen C Worldwide Dampfærgevej 26, 2100 København Oversigt over

Læs mere

ABCD. Skagen AS. Beskatning af investeringsbeviser. Investeringsselskaber Personer. Selskaber. Opgørelsesprincip

ABCD. Skagen AS. Beskatning af investeringsbeviser. Investeringsselskaber Personer. Selskaber. Opgørelsesprincip Skagen AS Beskatning af investeringsbeviser Dette notat beskriver de skattemæssige konsekvenser af salg og udlodning for fuldt skattepligtige danske investorer, der investerer i investeringsselskaber (aktieavancebeskatningslovens

Læs mere

Skattebrochure 2013. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene. Kunsten at anvende sund fornuft

Skattebrochure 2013. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene. Kunsten at anvende sund fornuft Skattebrochure 2013 Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Kunsten at anvende sund fornuft 2013 Beskatning af afkast og udbytte Denne brochure beskriver reglerne for afkast

Læs mere

KommuneKredit Aktietrappe 2012 Deltag i det europæiske aktiemarked - med løbende fastlåsning af afkastet

KommuneKredit Aktietrappe 2012 Deltag i det europæiske aktiemarked - med løbende fastlåsning af afkastet KommuneKredit Aktietrappe 2012 Deltag i det europæiske aktiemarked - med løbende fastlåsning af afkastet Få del i stigende aktiekurser på det europæiske aktiemarked samt mulighed for at fastlåse allerede

Læs mere

DB Russiske Rubler offensiv 2018

DB Russiske Rubler offensiv 2018 DB Russiske Rubler offensiv 2018 Denne brochure bør ikke betragtes som investeringsrådgivning. Investering i produktet er en kompleks beslutning, som vil være forbundet med risici. Vi anbefaler derfor,

Læs mere

Januar 2016. Skatteguide. - Generelt om skat. www.bankinvest.dk

Januar 2016. Skatteguide. - Generelt om skat. www.bankinvest.dk Januar 2016 Skatteguide - Generelt om skat www.bankinvest.dk 2 Indholdsfortegnelse Private investeringer i investeringsbeviser...5 Frie midler overgangsregler...7 Pensionsopsparing...8 Unge under 18 år...9

Læs mere

JB Ti Aktier 2013. én samlet investering

JB Ti Aktier 2013. én samlet investering JB Ti Aktier 2013 én samlet investering Denne brochure er en del af markedsføringen af JB Ti Aktier 2013 og er ikke en fuldstændig gengivelse af prospektet. Vi opfordrer dig til at bestille og læse hele

Læs mere

Danske Invest og skatten

Danske Invest og skatten Danske Invest og skatten Januar 2010 OBS! OBS! OBS! OBS! OBS! OBS! Teksten på side 12 er ikke korrekt, da der forventes nye regler for beskatning af såkaldt blåstemplede obligationer. De nye regler forventes

Læs mere

DB Europa Sprinter 2018

DB Europa Sprinter 2018 DB Europa Sprinter 2018 Denne brochure bør ikke betragtes som investeringsrådgivning. Investering i produktet er en kompleks beslutning, som vil være forbundet med risici. Vi anbefaler derfor, at investor

Læs mere

Skattebrochure 2014. Kunsten at anvende sund fornuft. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene

Skattebrochure 2014. Kunsten at anvende sund fornuft. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Juledag. 1990. Af Michael Ancher. Billedet tilhører Skagens Museum. Billedet er blevet manipuleret. Skattebrochure 2014 Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Kunsten at anvende

Læs mere

Skatteguide ved investering i investeringsforeninger

Skatteguide ved investering i investeringsforeninger Skatteguide ved investering i investeringsforeninger 01.06.2016 Indhold 1. Indledning... 2 2. Privates investeringer i investeringsbeviser - Frie midler... 2 2.1 Beskatning af aktieindkomst... 2 2.2 Beskatning

Læs mere

Danske Invest og skatten. Forår 2009

Danske Invest og skatten. Forår 2009 09 Danske Invest og skatten Forår 2009 Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Strødamvej 46 2100 København Ø Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com www.danskeinvest.dk

Læs mere

Amerikanske Renter Efterår 2019 Investering i udviklingen i amerikanske renter med hovedstolsbeskyttelse

Amerikanske Renter Efterår 2019 Investering i udviklingen i amerikanske renter med hovedstolsbeskyttelse Markedsføringsmateriale af 22. august 2014 Amerikanske Renter Efterår 2019 Investering i udviklingen i amerikanske renter med hovedstolsbeskyttelse Nordea tilbyder nu en renteindekseret obligation med

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGER OG SKAT

INVESTERINGSFORENINGER OG SKAT INVESTERINGSFORENINGER GENERELT Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: Kontoførende foreninger, der skattemæssigt anses som transparente enheder,

Læs mere

USA 2015 Tyskland 2015 Danmark 2015. tre Aktieinvesteringer med bund

USA 2015 Tyskland 2015 Danmark 2015. tre Aktieinvesteringer med bund USA 2015 Tyskland 2015 Danmark 2015 tre Aktieinvesteringer med bund Denne brochure er en del af markedsføringen af USA 2015, Tyskland 2015 og Danmark 2015 og er ikke en fuldstændig gengivelse af prospekterne,

Læs mere

Nordeuropa VALUE 2012-2016. GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld. Nordeuropa VALUE 2012-2016» 1

Nordeuropa VALUE 2012-2016. GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld. Nordeuropa VALUE 2012-2016» 1 Nordeuropa VALUE 2012-2016 GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld Nordeuropa VALUE 2012-2016» 1 Nordeuropa VALUE 2012-2016 Aktieinvestering er ikke nogen let disciplin, og resultatet afhænger i høj grad

Læs mere

Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S Skatteguide 2017

Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S Skatteguide 2017 Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S Skatteguide 2017 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Introduktion... 3 1 Generelt om investering i investeringsbeviser... 4 2 Investering for frie

Læs mere

flexinvest forvaltning

flexinvest forvaltning DANSkE FORVALTNING flexinvest forvaltning aktiv investeringspleje og MuligHed for Højere afkast Professionel investeringspleje for private investorer Når værdipapirer plejes dagligt, øges muligheden for,

Læs mere

Globale Aktier (USD/EUR)

Globale Aktier (USD/EUR) Globale Aktier (USD/EUR) 2019 GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld Kurs 110 Investering med begrænset risiko Omkostninger Al investering er forbundet med risiko. Det har de Kurs 140 seneste års kraftige

Læs mere

Skattebrochure 2012. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene. Kunsten at anvende sund fornuft

Skattebrochure 2012. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene. Kunsten at anvende sund fornuft Skattebrochure 2012 Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Kunsten at anvende sund fornuft 2012 Beskatning af afkast og udbytte Denne brochure beskriver reglerne for afkast

Læs mere

Danske Invest og skatten. Juni 2010

Danske Invest og skatten. Juni 2010 10 Danske Invest og skatten Juni 2010 Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Strødamvej 46 2100 København Ø Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com www.danskeinvest.dk

Læs mere

Danske Bank Råvarer 2013 Nye råvareindekserede obligationer Danske Bank udbyder to nye obligationer, hvor kursen følger udviklingen i et underliggende råvareindeks. Der er fastsat et loft for afkastet

Læs mere

xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger

xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger Maj 2010 xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger Fire gode alternativer til placering af overskudslikviditet eller værdipapirinvesteringer Henvender sig til aktie- og anpartsselskaber samt erhvervsdrivende

Læs mere

DanSKE InVESt og SKattEn JanUaR 2013 13 Knowledge at work

DanSKE InVESt og SKattEn JanUaR 2013 13 Knowledge at work 13 Danske Invest og skatten Januar 2013 Knowledge at work Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com

Læs mere

Aktiebevis Europæiske Aktier 2020

Aktiebevis Europæiske Aktier 2020 Aktiebevis Aktiebevis Europæiske Aktier 2020 Investering i det europæiske aktiemarked Aktiebevis Europæiske Aktier 2020 er hensigtsmæssig for investorer, som: har en forventning om et svagt til moderat

Læs mere

Kinesiske Aktier. GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld. Udstedt af Svenska Handelsbanken AB (publ)

Kinesiske Aktier. GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld. Udstedt af Svenska Handelsbanken AB (publ) Kinesiske Aktier 2018 Udstedt af Svenska Handelsbanken AB (publ) GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld Scan koden med din smartphone og hør mere om obligationen. Kurs 110 Investering med begrænset risiko

Læs mere

SKATTEGUIDE FOR PRIVATPERSONER OG SELSKABER VED INVESTERING I INVESTERINGSFORENINGER

SKATTEGUIDE FOR PRIVATPERSONER OG SELSKABER VED INVESTERING I INVESTERINGSFORENINGER SKATTEGUIDE FOR PRIVATPERSONER OG SELSKABER VED INVESTERING I INVESTERINGSFORENINGER Indhold Skatteguide for privatpersoner, selskaber og lignende ved investering i investeringsforeninger...1 Indhold...1

Læs mere

KK STOXX 2015 - KØB NU OG SÆLG PÅ TOPPEN EN AKTIERELATERET OBLIGATION

KK STOXX 2015 - KØB NU OG SÆLG PÅ TOPPEN EN AKTIERELATERET OBLIGATION KK STOXX 2015 - KØB NU OG SÆLG PÅ TOPPEN EN AKTIERELATERET OBLIGATION ALM. BRAND BANK KK STOXX 2015 er en obligation, hvor afkastet er afhængigt af kursudviklingen på aktierne i 50 af de største virksomheder

Læs mere

Aktiebevis Sverige 2020

Aktiebevis Sverige 2020 Aktiebevis Aktiebevis Sverige 2020 Investering i det svenske aktiemarked Aktiebevis Sverige 2020 er hensigtsmæssig for investorer, som: har en forventning om, at svenske virksomheder vil nyde godt af det

Læs mere

Spar Nord Formueinvest A/S - Nye regler for investeringsselskaber

Spar Nord Formueinvest A/S - Nye regler for investeringsselskaber Spar Nord Formueinvest A/S - Nye regler for investeringsselskaber 7. januar 2010 Dette notat beskriver de skattemæssige konsekvenser for aktionærerne i Spar Nord Formueinvest A/S som følge af Folketingets

Læs mere

Jyske Invest. Kort om udbytte

Jyske Invest. Kort om udbytte Jyske Invest Kort om udbytte 1 Hvad er udbytte, og hvorfor betaler en afdeling ikke altid udbytte? Her får du svar på nogle af de spørgsmål, som vi oftest støder på i forbindelse med udbyttebetaling. Hvad

Læs mere

Danske Invest og skatten. Januar 2011

Danske Invest og skatten. Januar 2011 11 Danske Invest og skatten Januar 2011 Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Strødamvej 46 2100 København Ø Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com www.danskeinvest.dk

Læs mere

Danske Invest og skatten. Januar 2012

Danske Invest og skatten. Januar 2012 12 Danske Invest og skatten Januar 2012 Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com www.danskeinvest.dk

Læs mere

Grøn Energi 2011-2016. GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld. Grøn Energi 2011-2016» 1

Grøn Energi 2011-2016. GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld. Grøn Energi 2011-2016» 1 Grøn Energi 2011-2016 GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld Grøn Energi 2011-2016» 1 Grøn Energi 2011-2016 Investeringer i grøn energi har for mange danske investorers vedkommende været synonymt med

Læs mere

SEB Kinesiske Aktier

SEB Kinesiske Aktier SEB Kinesiske Aktier 2017 GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld SEB Kinesiske Aktier 2017» 1 Scankoden kodenmed meddin din Scan smartphoneog oghør hør smartphone mereom omobligationen. obligationen.

Læs mere

DB Europa Autocallable 2022

DB Europa Autocallable 2022 28.september 2017 DB Europa Autocallable 2022 Denne brochure bør ikke betragtes som investeringsrådgivning. Investering i produktet er en kompleks beslutning, som vil være forbundet med risici. Vi anbefaler

Læs mere

DB European Banks Autocallable 2018

DB European Banks Autocallable 2018 DB European Banks Autocallable 2018 Denne brochure bør ikke betragtes som investeringsrådgivning. Investering i produktet er en kompleks beslutning, som vil være forbundet med risici. Vi anbefaler derfor,

Læs mere

Investering med hovedstolsgaranti. - over 3 år

Investering med hovedstolsgaranti. - over 3 år Investering med hovedstolsgaranti - over 3 år Analyse Scwheizerfranch (CHF) USD/CHF er billig set ud fra det lange sigte Den generelle styrkelse af CHF er tæt koblet med den europæiske gældskrise Traditionelt

Læs mere

Flexinvest Fri. Den professionelle investeringsløsning for private investorer med frie midler.

Flexinvest Fri. Den professionelle investeringsløsning for private investorer med frie midler. Flexinvest Fri Den professionelle investeringsløsning for private investorer med frie midler. 2 Derfor kan Flexinvest Fri være en interessant investeringsmulighed Enkelt Flexinvest Fri er en let og enkel

Læs mere

Aktiebevis Europæiske Banker 2020

Aktiebevis Europæiske Banker 2020 Aktiebevis Aktiebevis Europæiske Banker 2020 Investering i den europæiske banksektor Aktiebevis Europæiske Banker 2020 er hensigtsmæssig for investorer, som: har en forventning om svagt til moderat stigning

Læs mere

Aktiekonto. En tryg investering der følger Dow Jones Euro Stoxx 50

Aktiekonto. En tryg investering der følger Dow Jones Euro Stoxx 50 Aktiekonto En tryg investering der følger Dow Jones Euro Stoxx 50 En tryg investering der følger Dow Jones Euro Stoxx 50 Føroya Banki udbyder nu FØROYA BANKI AKTIEKONTO, hvor afkastet af det beløb, som

Læs mere

Januar Skatteguide. - Generelt om skat.

Januar Skatteguide. - Generelt om skat. Januar 2017 Skatteguide - Generelt om skat www.bankinvest.dk 2 Indholdsfortegnelse Private investeringer i investeringsbeviser...5 Frie midler overgangsregler...7 Pensionsopsparing...8 Unge under 18 år...9

Læs mere

Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2012 behandles skattemæssigt. Knowledge at work

Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2012 behandles skattemæssigt. Knowledge at work Guide til selvangivelsen 12 Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2012 behandles skattemæssigt Knowledge at work 2 DANSKE INVEST Investeringsforeningen Danske Invest og Specialforeningen

Læs mere

Globale Aktier III 2019

Globale Aktier III 2019 Globale Aktier III 2019 Kurs 110 Kurs 110 Investering med begrænset risiko Omkostninger Option Al investering er forbundet med risiko. Det har de Kurs se-14neste års kraftige op- og nedture på aktiemarkederne

Læs mere

Aktieindekserede obligationer. Sikker investering i det nordiske opsving

Aktieindekserede obligationer. Sikker investering i det nordiske opsving Aktieindekserede obligationer Sikker investering i det nordiske opsving Norden et unikt vækstcenter I Danske Bank vurderer vi, at den positive udvikling i Norden vil fortsætte. Derfor tilbyder vi to forskellige

Læs mere

FLEXINVEST FRI- FAKTAARK

FLEXINVEST FRI- FAKTAARK FLEXINVEST FRI- FAKTAARK - professionel investeringspleje til private investorer Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København Når værdipapirer overvåges dagligt, giver det bedre muligheder for et godt

Læs mere

Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst

Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst 23. juni 2009 SKAGEN AS Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst Skattereformen (Forårspakke 2.0) er vedtaget af Folketinget den 28. maj 2009. Skattereformens ændringer

Læs mere

Globalt Forbrug (USD)

Globalt Forbrug (USD) Globalt Forbrug (USD) 2012-2016 GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld Globalt Forbrug (USD) 2012-2016» 1 Globalt Forbrug (USD) 2012-2016 Efter flere års krisestemning præget af voldsom nedtur for de

Læs mere

Guide til selvangivelsen. Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2011 behandles skattemæssigt

Guide til selvangivelsen. Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2011 behandles skattemæssigt 11 Guide til selvangivelsen Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2011 behandles skattemæssigt 13 Investeringsforeningen Danske Invest og Specialforeningen Danske Invest Parallelvej 17 2800

Læs mere

Guide til investering

Guide til investering Guide til investering Som investor i Nordea Invest kan du vælge den sammensætning af aktier og obligationer, der passer til din profil Risikospredning, gode afkastmuligheder og professionel investeringskompetence.

Læs mere

Aktiebevis Global Kupon 2022

Aktiebevis Global Kupon 2022 Aktiebevis Aktiebevis Global Kupon 2022 Investering i det amerikanske, europæiske og japanske aktiemarked Aktiebevis Global Kupon 2022 er hensigtsmæssig for investorer, som: har en forventning om, at det

Læs mere

NÅR DU INVESTERER SELV

NÅR DU INVESTERER SELV NÅR DU INVESTERER SELV Her kan du læse om de muligheder, du har i Lægernes Pensionsbank, og de overvejelser, du skal gøre dig, hvis du selv vil investere din opsparing. 115/04 14.05.2013 I Lægernes Pensionsbank

Læs mere

Markedsføringsmateriale af 25.03.2015. Bull & Bear certifikater Nye muligheder

Markedsføringsmateriale af 25.03.2015. Bull & Bear certifikater Nye muligheder Markedsføringsmateriale af 25.03.2015 Bull & Bear certifikater Nye muligheder Certifikater er for den aktive og erfarne investor med en klar forventning til det underliggende aktiv. BULL BEAR Hvis du forventer

Læs mere

DB Apple Buffer Sprinter 2018

DB Apple Buffer Sprinter 2018 DB Apple Buffer Sprinter 2018 Denne brochure bør ikke betragtes som investeringsrådgivning. Investering i produktet er en kompleks beslutning, som vil være forbundet med risici. Vi anbefaler derfor, at

Læs mere

DB UniCredit Autocallable 2017

DB UniCredit Autocallable 2017 10. oktober 2016 DB UniCredit Autocallable 2017 Denne brochure bør ikke betragtes som investeringsrådgivning. Investering i produktet er en kompleks beslutning, som vil være forbundet med risici. Vi anbefaler

Læs mere

Investeringsforeningen. Jyske Invest Virksomhedsobligationer. En vigtig komponent. hvis dine investeringer skal op i gear.

Investeringsforeningen. Jyske Invest Virksomhedsobligationer. En vigtig komponent. hvis dine investeringer skal op i gear. Investeringsforeningen Jyske Invest Virksomhedsobligationer En vigtig komponent hvis dine investeringer skal op i gear Investeringsforeningen Jyske Invest Virksomhedsobligationer Det internationale marked

Læs mere

Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på aktier og investeringsforeningsbeviser (undtaget er næring).

Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på aktier og investeringsforeningsbeviser (undtaget er næring). GEVINST OG TAB AKTIER OG INVESTERINGSFORENINGSBEVISER Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på aktier og investeringsforeningsbeviser (undtaget er næring). For en detaljeret beskrivelse af den

Læs mere