MEDARBEJDERUNDERSØGELSE 2010 REGION SYDDANMARK REGIONSRAPPORT REGION SYDDANMARK REGIONSRAPPORT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MEDARBEJDERUNDERSØGELSE 2010 REGION SYDDANMARK REGIONSRAPPORT REGION SYDDANMARK REGIONSRAPPORT"

Transkript

1 MEDARBEJDERUNDERSØGELSE 2010 REGION SYDDANMARK REGIONSRAPPORT REGION SYDDANMARK REGIONSRAPPORT

2 RESUME besvarelser giver en svarprocent på 67 store forskelle på tværs af de syv enheder (Sygehus Lillebælt 81%, OUH 58%). - Knap 9 ud af 10 er som helhed tilfredse med deres job, hvilket stort set svarer til gennemsnittet i andre organisationer. Sammenlignet med tidligere målinger ses tendens til stigende jobtilfredshed. - Helt overordnet ser man positivt på sit daglige arbejde og sine nærmeste kolleger ( Din afdeling og Din arbejdssituation ). Synet på ens udviklingsmuligheder og arbejdspladsen som helhed ser man typisk mindre positivt på ( Din udvikling og Din arbejdsplads ). - Store forskelle på tværs af de enkelte organisatoriske enheder, hvor 14% ligger under 3,7 i arbejdsglæde, mens 15% ligger over 4,4 (målt på skala fra 1-5). - Kun begrænsede forskelle i arbejdsglæde på tværs af medarbejderkarakteristika (køn, alder m.v.), og ligeledes begrænsede forskelle på tværs af faggrupper. - Overvej hvordan medarbejdernes positive syn på deres nærmeste kolleger og daglige arbejde kan bruges som afsæt for at skabe et mere positivt syn på arbejdspladsen som helhed og medarbejdernes udviklingsmuligheder. - Vurder hvorvidt anvendelsen af MUS og skriftlige kompetenceudviklingsplaner er i overensstemmelse med besluttede standarder. REGION SYDDANMARK REGIONSRAPPORT 2

3 STRUKTUR FOR RAPPORTEN SAMLEDE RESULTATER -Samlede resultater for arbejdsglæde. -Resultater sammenlignet med andre organisationer. -Resultater for de 6 hovedområder, de nationale spørgsmål og arbejdsglæde. -Overblik over umiddelbare styrker og udfordringer. RESULTATER PÅ TVÆRS -Resultater inden for de syv overordnede enheder. -Forskelle mellem de syv overordnede enheder. -Variationer i arbejdsglæde på tværs af enheder, og hvorfor de varierer. -Variationer i arbejdsglæde på tværs af køn, alder, anciennitet, ansættelsesforhold og faggruppe. INSPIRATION -Vigtige drivere og mulige fokusområder for at opnå større arbejdsglæde. -Hvad adskiller meget tilfredse medarbejdere fra tilfredse medarbejdere? -Hvor vigtigt er det at følge op på medarbejderens MUS og kompetenceudviklingsplan? REGION SYDDANMARK REGIONSRAPPORT 3

4 KNAP 9 UD AF 10 ER TILFREDSE MED DERES JOB SOM HELHED OG TENDENS TIL STIGENDE TILFREDSHED HVOR TILFREDS ER DU MED DIT JOB SOM HELHED, ALT TAGET I BETRAGTNING? 31% 31% er meget tilfredse med jobbet som helhed og 55% tilfredse. For pilotdeltagerne (Sygehus Sønderjylland og Regionshuset) samt Sygehus Lillebælt måles som helhed en stigning i forhold til seneste måling. Meget tilfreds Tilfreds Hverken tilfreds eller utilfreds 10% 9% 15% 29% 33% 47% 55% 55% 3% Utilfreds 3% Kun 4% er utilfredse eller meget utilfredse. 7% 1% Meget utilfreds 1% 2% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Region Syddanmark 2010 Reg.Huset, SHS, SLB 2010 Reg.Huset (2009), SHS (2009), SLB (2006) Figuren viser resultatet for hele Region Syddanmark Endvidere vises udviklingen i forhold til tidligere målinger for de enheder i organisationen, hvor dette har været muligt. Det gælder for Regionshuset, SHS og SLB. REGION SYDDANMARK REGIONSRAPPORT 4

5 SAMMENLIGNET MED ANDRE STØRRE ORGANISATIONER PLACERER REGIONEN SIG STORT SET MIDT I FELTET HVOR TILFREDS ER DU MED DIT JOB SOM HELHED, ALT TAGET I BETRAGTNING INDEKS FOR 24 RAMBØLL KUNDER MED +1,000 MEDARBEJDERE Region Syddanmark X 3,6 3,8 4,2 4,4 4,6 Primært funktionæransatte, fx finans, rådgivning, off. administration Blandet medarbejdersammensætning ( produktion /funktionær) X Benchmark baseret på en repræsentativ undersøgelse blandt medarbejdere i offentlige organisationer REGION SYDDANMARK REGIONSRAPPORT 5

6 KORT OM RELATIONEN MELLEM SPØRGSMÅLET JOBTILFREDSHED OG BEGREBET ARBEJDSGLÆDE SAMMENHÆNG MELLEM HVOR TILFREDS ER DU MED DIT JOB SOM HELHED, ALT TAGET I BETRAGTNING OG ARBEJDSGLÆDE Arbejdsglæde beregnes som et gennemsnit af medarbejderens svar på fire spørgsmål: - Hvor tilfreds er du med dit job som helhed, alt taget i betragtning? - Jeg føler mig motiveret i mit arbejde - Jeg er glad for at gå på arbejde - Enheden er for mig det ideelle sted at være ansat Meget tilfreds Tilfreds 4,7 Der er (naturligvis) en tæt sammenhæng mellem spørgsmålet jobtilfredshed og begrebet arbejdsglæde, idet jobtilfredshed er en del af arbejdsglæde-begrebet. Hverken tilfreds eller utilfreds 3,2 Utilfreds 2,5 I de kommende figurer og analyser fokuseres på arbejdsglæde, fordi denne variabel ved brug af fire frem for et spørgsmål giver en mere pålidelig måling af medarbejderens arbejdsgælde. Meget utilfreds 2, Region Syddanmark 2010 REGION SYDDANMARK REGIONSRAPPORT 6

7 ARBEJDSGLADE MEDARBEJDERE VIL GERNE ANBEFALE ANDRE AT SØGE ARBEJDE I REGIONEN SAMMENHÆNG MELLEM HVORVIDT MAN KAN ANBEFALE ANDRE AT SØGE ARBEJDE I ORGANISATIONEN OG ARBEJDSGLÆDE 4,6 Medarbejdere, der svarer helt enig til at anbefale arbejdspladsen, har i gennemsnit 4,6 i arbejdsglæde. Enig Til sammenligning er arbejdsglæden 2,6 i gruppen af medarbejdere, der klart afviser at anbefale arbejdspladsen ( helt uenig ). Hverken enig eller uenig 3,7 Uenig 3,2 2, Region Syddanmark 2010 REGION SYDDANMARK REGIONSRAPPORT 7

8 TO UD AF TRE KAN ANBEFALE ANDRE AT SØGE ARBEJDE PÅ ARBEJDSPLADSEN JEG KAN ANBEFALE ANDRE AT SØGE ARBEJDE VED ENHEDEN 21% 68% er enige eller helt enige i, at de vil anbefale andre at søge arbejde på deres arbejdsplads ( ambassadører ). Enig 24% 44% 47% 49% 29% 26% er tvivlende i forhold til at give en anbefaling til andre Hverken enig eller uenig 15% 22% 26% 6% vil ikke anbefale andre at søge arbejde på deres arbejdsplads. Uenig 5% 4% 7% 1% 1% 5% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Region Syddanmark 2010 Reg.Huset, SHS, SLB 2010 Reg.Huset (2009), SHS (2009), SLB (2006) REGION SYDDANMARK REGIONSRAPPORT 8

9 DE NÆRE FORHOLD SCORER IKKE UVENTET HØJERE END DE FJERNE FORHOLD INDEKS FOR HOVEDOMRÅDER Forhold omkring det daglige arbejde og relationerne i afdelingen vurderes mest positivt Udviklingsmuligheder, generelle forhold omkring arbejdspladsen samt den overordnede ledelse vurderes lavere Temaer fra spørgeskema Din afdeling Din arbejdssituation Din nærmeste leder Din arbejdsplads Din udvikling Din overordnede ledelse 3,9 3,8 3,6 3,5 3,5 Nationale spørgsmål 3,7 Arbejdsglæde Et hovedområde er defineret ved et gennemsnit af de spørgsmål, der indgår i det pågældende afsnit i spørgeskemaet. Eksempelvis er Din udvikling et gennemsnit af de seks spørgsmål i afsnittet Din udvikling. De nationale spørgsmål er en række spørgsmål, der på landsplan stilles til alle medarbejdere ved regionerne. Bemærk at disse spørgsmål er omregnet fra en 7- punkt til en 5-punktsskala for bedre at kunne sammenligne med andre spørgsmål i undersøgelsen. REGION SYDDANMARK REGIONSRAPPORT 9

10 DE SOCIALE OG FAGLIGE RELATIONER TIL ENS KOLLEGER VURDERES RELATIVT HØJT TOP 10 SPØRGSMÅL Gode relationer til kollegerne i afdelingen I min afdeling har vi det godt med hinanden I min afdeling har vi et godt fagligt samarbejde I min afdeling er der arbejdsglæde 3,8 Tilfredshed med MUS-forløbet Lederne ses som fagligt dygtige Jeg oplever, at mine medarbejderudviklingssamtaler (MUS) har været tilfredsstillende Min nærmeste leder er faglig dygtig Min nærmeste leder er en god leder 3,8 Min nærmeste leder er handlekraftig 3,7 Generelt er medarbejderne glade for arbejdsopgaverne Jeg er glad for mine arbejdsopgaver Jeg har tilstrækkelig indflydelse på planlægningen af min arbejdstid 3,8 Alt i alt er jeg tilfreds med mine ansættelsesvilkår 3, Top 10 spørgsmål blandt de spørgsmål, som kan betragtes som midler til at øge arbejdsglæden. Spørgsmål som Jeg kan anbefale andre at søge arbejde ved enheden er ikke inkluderet. REGION SYDDANMARK REGIONSRAPPORT 10

11 MENS ARBEJDSPLADSENS OMDØMME OG DEN OVERORDNEDE LEDELSE VURDERES RELATIVT LAVT BUND 10 SPØRGSMÅL En stor gruppe har ikke haft en MUS eller kompetenceudviklingsplan. Relativ lav vurdering af tilliden til den overordnede ledelse samt informationsniveauet fra ledelsen Ikke uventet lav score på vurdering af lønforhold Har du en skriftlig kompetenceudviklingsplan? Har du inden for de seneste 12 måneder haft en medarbejderudviklingssamtale (MUS)? Den overordnede leder/ledelse informerer medarbejderne tilstrækkeligt om, hvad der sker på arbejdspladsen Jeg har tillid til den overordnede leders/ledelses måde at lede arbejdspladsen på Alt i alt er jeg tilfreds med mine lønforhold 2,9 3,4 3,3 3,5 3,1 Plads til forbedring ift. værdiefterlevelse Jeg oplever, at enheden arbejder efter værdien "Plads til fornyelse og begejstring" Jeg oplever, at enheden arbejder efter værdien "Vækst i fagligheden" Jeg oplever, at enheden arbejder efter værdien "Ordentlighed i det vi gør og siger" 3,2 3,3 3,4 Udfordringer ift. arbejdspladsens image Enheden har et godt image Enheden er anerkendt for at være et godt sted at arbejde 3,4 3, REGION SYDDANMARK REGIONSRAPPORT 11

12 KORT OM DE NATIONALE SPØRGSMÅL NATIONALE SPØRGSMÅL* De fleste medarbejdere oplever, at ledelsen har tiltro til medarbejdernes arbejdsindsats Medarbejderne er ikke fuldt ud tilfredse med den måde, hvorpå deres evner bruges på. Nationale samlet Oplever du, at ledelsen stoler på, at medarbejderne gør et godt stykke arbejde Er du tilfreds med dit job som helhed, alt taget i betragtning Er du tilfreds med måden, dine evner bruges på Har du tillid til de udmeldinger, der kommer fra ledelsen 3,7 3,8 3,7 en vis bekymring vedrørende fremtidsudsigterne i arbejdet. Bliver arbejdsopgaverne fordelt på en retfærdig måde Er du tilfreds med dine fremtidsudsigter i arbejdet 3,6 3,6 Er du tilfreds med arbejdsmiljøet 3,6 Bliver konflikter løst på en retfærdig måde 3, *De nationale spørgsmål er en række spørgsmål, der på landsplan stilles til alle medarbejdere ved regionerne. Bemærk at disse spørgsmål er omregnet fra en 7-punkt til en 5-punktsskala for bedre at kunne sammenligne med andre spørgsmål i undersøgelsen. REGION SYDDANMARK REGIONSRAPPORT 12

13 DELKONKLUSION: SAMLEDE RESULTATER SAMLEDE RESULTATER -Knap 9 ud af 10 er som helhed tilfredse med deres job, hvilket stort set svarer til gennemsnittet i andre organisationer. Sammenlignet med tidligere målinger ses tendens til stigende jobtilfredshed. -Helt overordnet ser man positivt på sit daglige arbejde og sine nærmeste kolleger ( Din afdeling og Din arbejdssituation ). -Lavere vurdering af forhold omkring udviklingsmuligheder, den overordnede ledelse samt arbejdspladsens image. RESULTATER PÅ TVÆRS -Resultater inden for overordnede enheder/sygehuse. -Forskelle mellem de overordnede enheder/sygehuse. -Variationer i arbejdsglæde på tværs af enheder, og hvorfor de varierer. -Forskel i arbejdsglæde på tværs af køn, alder, anciennitet, ansættelsesforhold og faggruppe. INSPIRATION -Vigtige drivere og mulige fokusområder for at opnå større arbejdsglæde. -Hvad adskiller meget tilfredse medarbejdere fra tilfredse medarbejdere? -Hvor vigtigt er det at følge op på medarbejderens MUS og kompetenceudviklingsplan? REGION SYDDANMARK REGIONSRAPPORT 13

14 SOCIALE OG PSYKIATRISKE INST. HAR DEN HØJESTE ARBEJDSGLÆDE, MENS SØNDERJYLLAND HAR LAVEST ARBEJDSGLÆDE FOR ENHEDERNE Region S total (n=15041) Sociale og psykiatriske institutioner (n=1079) 4,2 Sygehus Lillebælt (n=3516) Mindre forskelle i det samlede indeks for arbejdsglæde på tværs af enhederne Sociale og psykiatriske institutioner ligger højest (4,2), mens Sygehus Sønderjylland ligger lavest (3,9). Enheder Sydvestjysk Sygehus (n=1644) Regionshuset inkl. satellitter (n=857) Psykiatrien i Region Syddanmark (n=1469) OUH (n=4813) Sygehus Sønderjylland (n=1654) 3, REGION SYDDANMARK REGIONSRAPPORT 14

15 BETYDELIGE FORSKELLE MELLEM ENHEDERNE I VURDERINGEN AF IMAGE OG DEN OVERORDNEDE LEDELSE TOP 10 SPØRGSMÅL, DER ADSKILLER SIG MEST PÅ TVÆRS AF ENHEDER I Regionshuset har mange haft MUS, mens relativt få har haft det i Psykiatrien. Har du inden for de seneste 12 måneder haft en medarbejderudviklingssamtale (MUS)? Har du en skriftlig kompetenceudviklingsplan? Regionshuset 4 Psykiatrien 3,1 Sønderjylland 3,3 Soc/psyk inst 2,5 Enheden har et godt image OUH 3,2 Lillebælt 4 Ansatte på Sygehus Lillebælt generelt positive ift. image, mens OUH og Sønderjylland scorer lavt Sønderjylland ligger lavt i vurderingen af den overordnede ledelse, hvor Regionshuset score relativt højt og medarbejderne i Regionshuset oplever også i højere grad, at de er en del af Region Syddanmark, mens OUH scorer lavest her. Enheden er anerkendt for at være et godt sted at arbejde Jeg oplever, at enheden arbejder efter værdien "Ordentlighed i det vi gør og siger" Jeg oplever, at enheden arbejder efter værdien "Plads til fornyelse og begejstring" Jeg har tillid til den overordnede leders/ledelses måde at lede arbejdspladsen på Den overordnede leder/ledelse informerer medarbejderne tilstrækkeligt om, hvad der sker på arbejdspladsen Den overordnede leder/ledelse er troværdig Jeg oplever mig selv som en del af organisationen Region Syddanmark OUH 3,3 Lillebælt 3,9 Regionshuset 3,7 Sønderjylland 3,2 Lillebælt 3,5 OUH 3 Sønderjylland 3,2 Sønderjylland 2,9 Regionshuset 3,8 Regionshuset 3,5 Sønderjylland 3,3 Regionshuset 3,9 Regionshuset OUH 3, Max Min REGION SYDDANMARK REGIONSRAPPORT 15

16 BETYDELIG SPREDNING I ARBEJDSGLÆDEN PÅ TVÆRS AF DE ORGANISATORISKE ENHEDER I REGION SYDDANMARK FORDELING AF ARBEJDSGLÆDE PÅ TVÆRS AF ALLE ENHEDER* Antal enheder % af enhederne har et samlet indeks på 3,7 eller mindre 15% har et samlet indeks på 4,4 eller mere ,0 2,2 2,4 2,6 2,8 3,0 3,2 3,4 3,6 3,8 4,2 4,4 4,6 4,8 5,0 Arbejdsglæde * I analysen indgår enheder med mindst 5 besvarelser. REGION SYDDANMARK REGIONSRAPPORT 16

17 STØRSTE FORSKEL ML. ENHEDER MED HØJ/LAV ARBEJDS- GLÆDE VEDR. UDVIKLING, LEDELSE OG DET DAGLIGE ARB. TOP 10 SPØRGSMÅL, DER ADSKILLER SIG MEST MELLEM ENHEDER MED HØJ OG LAV ARBEJDSGLÆDE Topenhederne oplever større arbejdsglæde, bedre indflydelse på planlægningen af arbejdstiden og trives bedre med arbejdspresset I min afdeling er der arbejdsglæde Jeg har tilstrækkelig indflydelse på planlægningen af min arbejdstid Jeg trives med det arbejdspres, jeg er underlagt i mit job 3,2 3,3 3,1 4 4,3 4,3 Topenhederne oplever også bedre muligheder for udvikling ligesom de har større tillid til den overordnede ledelse Jeg har gode muligheder for at udvikle mig Jeg oplever kompetenceudvikling i mit job Jeg har tillid til den overordnede leders/ledelses måde at lede arbejdspladsen på Den overordnede leder/ledelse informerer medarbejderne tilstrækkeligt om, hvad der sker på arbejdspladsen 3,1 3 2,9 2,8 3, ,2 og oplever i højere grad deres nærmeste leder som en god leder Min nærmeste leder er handlekraftig Min nærmeste leder er en god leder Jeg oplever, at de enheden arbejder efter værdien "Plads til fornyelse og begejstring" 2,7 3,3 3,3 3,6 4,3 4, Top (Arbejdsglæde > 4.3) Bund (Arbejdsglæde < 3.8) REGION SYDDANMARK REGIONSRAPPORT 17

18 KUN BEGRÆNSEDE FORSKELLE I ARBEJDSGLÆDEN PÅ TVÆRS AF PERSONGRUPPER ARBEJDSGLÆDE OPDELT PÅ BAGGRUNDSOPLYSNINGER Køn Mand Kvinde Under 30 år år Begrænsede forskelle i arbejdsglæden på tværs af køn, alder, anciennitet og ansættelsesforhold der er dog en tendens til, at de ældre medarbejdere har lidt større arbejdsglæde. Alder Anciennitet år år 60 år og derover Mindre end 2 år 2-5 år 6-10 år år 4,2 Mere end 20 år Ansættelsesforhold Fast stilling Tidsbegrænset stilling/vikariat REGION SYDDANMARK REGIONSRAPPORT 18

19 LIGELEDES BEGRÆNSEDE FORSKELLE PÅ TVÆRS AF FAGGRUPPER Oversygeplejersker og afdelingssekretærer oplever størst arbejdsglæde mens den relativt laveste arbejdsglæde ses blandt afdelingslæger/1.reserve-læge, fysio- og ergoterapeuter, jordemødre og ufaglært teknisk personale Faggruppe Oversygeplejerske Afdelingssekretær Afdelingssygeplejerske Diætist Portør Køkkenpersonale Overlæge Anden lægestilling Social- og sundhedsassistenter Lægesekretær Radiograf Andet sundhedsfagligt personale Administrativ medarbejder Socialrådgiver Socialpædagog Serviceassistent Faglært teknisk personale Anden sygeplejerske Bioanalytiker Andet plejepersonale Akademisk medarbejder IT medarbejder Psykolog Vaskeri og tøjforsyning Andet servicepersonale Afdelingslæge/1. reservelæge Fysioterapeut Ergoterapeut Jordemoder Ufaglært teknisk personale 4,4 4,3 4,2 4,2 4,2 4, ,9 3,9 3,9 3,9 3, ARBEJDSGLÆDE OPDELT PÅ FAGGRUPPE REGION SYDDANMARK REGIONSRAPPORT 19

20 DELKONKLUSION: RESULTATER PÅ TVÆRS SAMLEDE RESULTATER -Knap 9 ud af 10 er som helhed tilfredse med deres job, hvilket stort set svarer til gennemsnittet i andre organisationer. Sammenlignet med tidligere målinger ses tendens til stigende jobtilfredshed. -Helt overordnet ser man positivt på sit daglige arbejde og sine nærmeste kolleger ( Din afdeling og Din arbejdssituation ). -Lavere vurdering af forhold omkring udviklingsmuligheder, den overordnede ledelse samt arbejdspladsens image. RESULTATER PÅ TVÆRS -Visse forskelle i arbejdsglæde for de syv enheder, - men langt større forskelle på de enkelte organisatoriske enheder. 14% ligger under 3,7, mens 15% ligger over 4,4. -De største forskelle mellem enheder med høj og lav arbejdsglæde vedrører vurderingen af ledelse, udviklingsmuligheder og det daglige arbejde (indflydelse, tidspres mv.). -Begrænsede forskelle på tværs af medarbejderkarakteristika (køn, alder m.v.), og på tværs af faggrupper. INSPIRATION -Vigtige drivere og mulige fokusområder for at opnå større arbejdsglæde. -Hvad adskiller meget tilfredse medarbejdere fra tilfredse medarbejdere? -Hvor vigtigt er det at følge op på medarbejderens MUS og kompetenceudviklingsplan? REGION SYDDANMARK REGIONSRAPPORT 20

21 METODE TIL IDENTIFIKATION AF DE VIGTIGSTE INDSATSOMRÅDER FORMÅL -Vi ønsker at vide, hvilke faktorer der har betydning for, om medarbejderne i Region Syddanmark samlet set har en høj arbejdsglæde. METODE -Der beregnes en samlet variabel kaldet Arbejdsglæde (se også side 6) bestående af fire spørgsmål. Jo mere positivt medarbejderen besvarer hver enkelt spørgsmål, jo højere score. Denne score anvendes som afhængig faktor i den efterfølgende analyse. -Via statistiske analyser identificeres et antal underliggende dimensioner i datamaterialet. Eksempelvis viser besvarelsen af spørgsmålene vedr. nærmeste leder sig at være tæt forbundet, hvorfor de analytisk betragtes som værende udtryk for samme underliggende faktor. Disse faktorer er ikke helt identiske med temaerne fra spørgeskemaet. -I de statistiske analyser bregnes, hvordan de underliggende dimensioner påvirker medarbejdernes arbejdsglæde. REGION SYDDANMARK REGIONSRAPPORT 21

22 FOKUS PÅ DEN ENKELTES UDVIKLING OG AT SKABE BE- GEJSTRING OMKRING ARBEJDSPLADSEN SOM HELHED HVAD DER BØR PRIORITERE FOR AT STYRKE ARBEJDSGLÆDEN 4,5 PRIMÆRE FOKUSOMRÅDER: Min arbejdsplads: -Arbejdspladsen har et godt image -Jeg er stolt af at kunne fortælle andre, hvor jeg er ansat -Jeg oplever mig selv som en del af organisationen Region Syddanmark -Jeg opfatter organisationen Region Syddanmark som en attraktiv arbejdsplads Mine udviklingsmuligheder: -Jeg har gode muligheder for at udvikle mig -Jeg oplever kompetenceudvikling i mit job Tilfredshed 3,5 Min næmeste leder Vores ledelse Min overordnet ledelse Vores værdier Mine udviklingsmuligheder Mine ansættelsesforhold Mine nærmeste kolleger Min arbejdsplads Mit daglige arbejde 3,0 Lav Effekten på arbejdsglæde Høj REGION SYDDANMARK REGIONSRAPPORT 22

23 LIGELEDES FOKUS PÅ GRUNDLÆGGENDE FORHOLD I DET DAGLIGE ARBEJDE HVAD MAN BØR PRIORITERE FOR AT STYRKE ARBEJDSGLÆDEN 4,5 SEKUNDÆRE FOKUSOMRÅDER: Mit daglige arbejde, herunder: -Jeg er glad for mine arbejdsopgaver -Jeg trives med det arbejdspres, jeg er underlagt i mit job -Er du tilfreds med arbejdsmiljøet -Er du tilfreds med måden, dine evner bruges på Tilfredshed 3,5 Min næmeste leder Vores ledelse Min overordnet ledelse Mine udviklingsmuligheder Mine ansættelsesforhold Mine nærmeste kolleger Min arbejdsplads Mit daglige arbejde Vores værdier 3,0 Lav Effekten på arbejdsglæde Høj REGION SYDDANMARK REGIONSRAPPORT 23

24 ISÆR UDVIKLING OG DET DAGLIGE ARBEJDE ADSKILLER DE TILFREDSE OG MEGET TILFREDSE TOP 10 FORSKELLE MELLEM DEM, SOM ER MEGET TILFREDSE MED DERES JOB SOM HELHED (31%) OG DEM, DER ER TILFREDSE (55%) Meget tilfreds 31% Jeg har gode muligheder for at udvikle mig 3,6 4,2 Tilfreds Hverken tilfreds eller utilfreds 10% 55% Jeg oplever kompetenceudvikling i mit job 3,5 Utilfreds 3% Min nærmeste leder støtter aktivt min faglige og personlige udvikling 3,6 4,2 Meget utilfreds 1% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Min nærmeste leder er en god leder 3,7 4,3 Jeg er glad for at gå på arbejde 4,7 Undersøgelser viser, at meget tilfredse medarbejdere er betydeligt mere engagerede og dedikerede end tilfredse medarbejdere. Det fremgår, at især udviklingsmuligheder og forhold i det daglige arbejde (f.eks. arbejdspres og indflydelse på planlægning af arbejdstid) adskiller de to grupper fra hinanden. Jeg trives med det arbejdspres, jeg er underlagt i mit job Jeg føler mig motiveret i mit arbejde Jeg har tilstrækkelig indflydelse på planlægningen af min arbejdstid Jeg overvejer sjældent at skifte job Jeg er stolt af at kunne fortælle andre, hvor jeg er ansat ,5 3,7 3,7 3,6 4,2 4,3 4,4 4,6 Meget tilfreds Tilfreds REGION SYDDANMARK REGIONSRAPPORT 24

25 MUS ET EFFEKTIVT REDSKAB TIL AT HØJNE ARBEJDSGLÆDEN NÅR DER FØLGES OP! ARBEJDSGLÆDE SAMMENHOLDT MED MUS OG OPFØLGNING Haft MUS Har skrf. Kompetenceplan Ja (n=9021) Nej (n=6005) Ja (n=4231) Nej (n=4786) 4,2 Samlet set kun lidt højere arbejdsglæde blandt medarbejdere, der har haft MUS Tilfreds med MUS Der følges op på kompetenceudviklingsplan (n=1217) Enig (n=2247) Hverken enig eller uenig (n=605) Uenig (n=126) (n=28) (n=784) Enig (n=1750) Hverken enig eller uenig (n=1136) Uenig (n=390) (n=98) 2,9 3,3 3,8 3,6 4,2 3,8 4,5 4,6 effekten ses primært, hvis forløbet har været tilfredsstillende, og der er fulgt op på udviklingsplanen Hvis utilfredsstillende forløb og manglende opfølgningen ses lavere arbejdsglæde end i udgangspunktet og det kan være bedre helt at lade være! REGION SYDDANMARK REGIONSRAPPORT 25

26 DELKONKLUSION: INSPIRATION SAMLEDE RESULTATER -Knap 9 ud af 10 er som helhed tilfredse med deres job, hvilket stort set svarer til gennemsnittet i andre organisationer. Sammenlignet med tidligere målinger ses tendens til stigende jobtilfredshed. -Helt overordnet ser man positivt på sit daglige arbejde og sine nærmeste kolleger ( Din afdeling og Din arbejdssituation ). -Lavere vurdering af forhold omkring udviklingsmuligheder, den overordnede ledelse samt arbejdspladsens image.. RESULTATER PÅ TVÆRS -Visse forskelle i arbejdsglæde for de syv enheder, - men langt større forskelle på de enkelte organisatoriske enheder. 14% ligger under 3,7, mens 15% ligger over 4,4. -De største forskelle mellem enheder med høj og lav arbejdsglæde vedrører vurderingen af ledelse, udviklingsmuligheder og det daglige arbejde (indflydelse, tidspres mv.). -Begrænsede forskelle på tværs af medarbejderkarakteristika (køn, alder m.v.), og på tværs af faggrupper. INSPIRATION -Overvej hvordan medarbejdernes positive syn på deres nærmeste kolleger og daglige arbejde kan bruges som afsæt for at skabe et mere positivt syn på arbejdspladsen som helhed og medarbejdernes udviklingsmuligheder. -Vurder hvorvidt anvendelsen af MUS og skriftlige kompetenceudviklingsplaner er i overensstemmelse med besluttede standarder. -Overvej hvordan arbejdsglæde og MTU kan fremstå med større strategisk relevans (evidens i forhold til sygefravær, patientoplevet kvalitet, produktivitet). REGION SYDDANMARK REGIONSRAPPORT 26

27 FORSLAG TIL OPFØLGNING I LØBET AF NOVEMBER Styrker = Mine nærmeste kolleger og Mit daglige arbejde? Udfordringer = Mine udviklingsmuligheder + Min arbejdsplads? Vælg fokusområder (både styrker og udfordringer). Udnytte styrkerne til at arbejde med udfordringerne Identificere glædesramte enheder der klarer sig godt på både styrker og udfordringer og udforsk deres succes Vælg selektivt 10 enheder blandt de 15% af enheder med min. 4,4 i arbejdsglæde. Interview udvalgte ledere og medarbejdere i de 10 enheder hvorfor går det så godt hos jer? Skriv artiklen, hvor man viderebringer budskabet om, hvad der virker andre steder og som måske kan inspirere til at skabe små ændringer med stor effekt på arbejdsglæden. Fortæl om bedste praksis der har skabt begejstring hos andre. Afprøve om bedste praksis er bæredygtigt blandt enheder med lav arbejdsglæde. Vælg selektivt 5 enheder blandt de 14% af enhederne med max 3,7 i arbejdsglæde. Interview udvalgte leder i de 5 enheder kan det her overhovedet bruges hos jer? REGION SYDDANMARK REGIONSRAPPORT 27

Det tager ca minutter at udfylde spørgeskemaet. Du bedes svare inden onsdag den 6. oktober 2010.

Det tager ca minutter at udfylde spørgeskemaet. Du bedes svare inden onsdag den 6. oktober 2010. Løbenr. REGION SYDDANMARK MEDARBEJDERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2010 Kære Vil du være med til at gøre din arbejdsplads i Region Syddanmark til en endnu bedre arbejdsplads? Så har

Læs mere

Det tager ca minutter at udfylde spørgeskemaet. Du bedes svare inden onsdag den 6. oktober 2010.

Det tager ca minutter at udfylde spørgeskemaet. Du bedes svare inden onsdag den 6. oktober 2010. Løbenr. REGION SYDDANMARK MEDARBEJDERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2010 Kære Vil du være med til at gøre din arbejdsplads i Region Syddanmark til en endnu bedre arbejdsplads? Så har

Læs mere

Det tager ca minutter at udfylde spørgeskemaet. Du bedes svare inden onsdag den 6. oktober 2010.

Det tager ca minutter at udfylde spørgeskemaet. Du bedes svare inden onsdag den 6. oktober 2010. Løbenr. REGION SYDDANMARK MEDARBEJDERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2010 Kære Vil du være med til at gøre din arbejdsplads i Region Syddanmark til en endnu bedre arbejdsplads? Så har

Læs mere

Det tager ca minutter at udfylde spørgeskemaet. Du bedes svare inden onsdag den 6. oktober 2010.

Det tager ca minutter at udfylde spørgeskemaet. Du bedes svare inden onsdag den 6. oktober 2010. Løbenr. REGION SYDDANMARK MEDARBEJDERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2010 Kære Vil du være med til at gøre din arbejdsplads i Region Syddanmark til en endnu bedre arbejdsplads? Så har

Læs mere

Det tager ca. 15-20 minutter at udfylde spørgeskemaet. Du bedes svare inden onsdag den 12. oktober 2011.

Det tager ca. 15-20 minutter at udfylde spørgeskemaet. Du bedes svare inden onsdag den 12. oktober 2011. Løbenr. REGION SYDDANMARK MEDARBEJDERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2011 Kære Vil du være med til at gøre din arbejdsplads i Region Syddanmark til en endnu bedre arbejdsplads? Så har

Læs mere

Region Syddanmark Antal besvarelser: MTU Psykiatrien i Region Syddanmark Total Svarprocent: 80

Region Syddanmark Antal besvarelser: MTU Psykiatrien i Region Syddanmark Total Svarprocent: 80 Region Syddanmark Antal besvarelser: 1.885 MTU 2013 Svarprocent: 80 RESUMÉ Svarprocenten er 80 (76 i 2012). Svarprocent er dermed med på niveau med den samlede svarprocent for Region Syddanmark (ligeledes

Læs mere

AARHUS KOMMUNE, SUNDHED OG OMSORG

AARHUS KOMMUNE, SUNDHED OG OMSORG AARHUS KOMMUNE, SUNDHED OG OMSORG TRIVSELSUNDERSØGELSE 2012 AARHUS KOMMUNE, SUNDHED OG OMSORG SAMLET KONKLUSION RESUME: SAMLET KONKLUSION 3518 svar giver en svarprocent på 75% - dog forskel på tværs af

Læs mere

DIN ARBEJDSSITUATION. Din samlede tilfredshed: 1. Hvor tilfreds er du med dit job som helhed, alt taget i betragtning?

DIN ARBEJDSSITUATION. Din samlede tilfredshed: 1. Hvor tilfreds er du med dit job som helhed, alt taget i betragtning? DIN ARBEJDSSITUATION De følgende spørgsmål omhandler din daglige arbejdssituation. Vi ønsker din oplevelse af forholdene, og der er ikke rigtige og forkerte svar. Prøv så vidt muligt at forholde dig til

Læs mere

MTU 2011 REGION SYDDANMARK REGIONSRAPPORT REGION SYDDANMARK REGIONSRAPPORT

MTU 2011 REGION SYDDANMARK REGIONSRAPPORT REGION SYDDANMARK REGIONSRAPPORT MTU 2011 REGION SYDDANMARK REGIONSRAPPORT REGION SYDDANMARK REGIONSRAPPORT RESUME 15.888 besvarelser giver en svarprocent på 72 fremgang ift. 2010 (67%). Fortsat store forskelle på tværs af de syv enheder

Læs mere

Brøndby Kommune. Medarbejdertrivselsundersøgelse 2008

Brøndby Kommune. Medarbejdertrivselsundersøgelse 2008 Brøndby Kommune Medarbejdertrivselsundersøgelse 2008 Høj tilfredshed og stor fastholdelsesgrad drevet af glæde ved de nærmeste forhold ved arbejdet 1.950 medarbejdere deltog fin svarprocent på 75 totalt,

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Børnehuset Baggersvej

Rapport - Trivselsundersøgelsen Børnehuset Baggersvej Rapport - Trivselsundersøgelsen 212 - Børnehuset Baggersvej Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø,

Læs mere

APV Institut for Folkesundhedsvidenskab Sekretariatet Understedsrapport. Antal besvarelser: 6. Svarprocent: 100%

APV Institut for Folkesundhedsvidenskab Sekretariatet Understedsrapport. Antal besvarelser: 6. Svarprocent: 100% ab Antal besvarelser: 6 APV 2012 Svarprocent: 10 RESULTATER PÅ HOVEDOMRÅDER 01 Nedenfor fremgår resultater på undersøgelsens hovedområder. Hvert hovedområde er sammensat af flere enkeltspørgsmål, som vises

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Tandplejen. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit:

Rapport - Trivselsundersøgelsen Tandplejen. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit: Rapport - Trivselsundersøgelsen 212 - Tandplejen Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø, eventuelt

Læs mere

Trivselsundersøgelse BRK 2016

Trivselsundersøgelse BRK 2016 Trivselsundersøgelse BRK 2016 Denne rapport sammenfatter resultaterne af BRK's trivselsmåling. Den omfatter BRK's standardspørgeskema 20,38% 1,66% 77,96% Distribueret Nogen svar Gennemført Respondenter:

Læs mere

Bestyrelsesmøde nr. 85 d. 25. okt Punkt 12b. Bilag 1 KØBENHAVNS UNIVERSITET APV 2016 PSYKISK ARBEJDSMILJØ KOMMENTERET RAPPORT

Bestyrelsesmøde nr. 85 d. 25. okt Punkt 12b. Bilag 1 KØBENHAVNS UNIVERSITET APV 2016 PSYKISK ARBEJDSMILJØ KOMMENTERET RAPPORT Bestyrelsesmøde nr. 85 d. 25. okt. 2016 Punkt 12b. Bilag 1 KØBENHAVNS UNIVERSITET APV 2016 PSYKISK ARBEJDSMILJØ KOMMENTERET RAPPORT RESUMÉ 6.853 medarbejdere ud af 9.460 mulige har deltaget i undersøgelsen

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Plejecentret Arresøparken/Solhjem

Rapport - Trivselsundersøgelsen Plejecentret Arresøparken/Solhjem Rapport - Trivselsundersøgelsen 22 - Plejecentret Arresøparken/Solhjem Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Plejecentret Løvdalen/Humlehaven

Rapport - Trivselsundersøgelsen Plejecentret Løvdalen/Humlehaven Rapport - Trivselsundersøgelsen - Plejecentret Løvdalen/Humlehaven Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø,

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 Halsnæs Kommune beelser: Svarprocent: 97% TRIVSELSUNDERSØGELSE LÆSEVEJLEDNING 01 Rapport - Trivselsundersøgelse - Denne rapport sammenfatter erne af trivselsundersøgelsen. I rapporten benchmarkes til målingen

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 Halsnæs Kommune beelser: Svarprocent: 100% TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 LÆSEVEJLEDNING 01 Rapport - Trivselsundersøgelse 2014 - Denne rapport sammenfatter erne af trivselsundersøgelsen 2014. I rapporten benchmarkes

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Lynæs Børnehave

Rapport - Trivselsundersøgelsen Lynæs Børnehave Rapport - Trivselsundersøgelsen 212 - Lynæs Børnehave Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø,

Læs mere

Trivselsstyrelsen. Måling Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit:

Trivselsstyrelsen. Måling Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit: Trivselsstyrelsen Måling 21 Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø, eventuelt suppleret med spørgsmål

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Hundested Børnehus

Rapport - Trivselsundersøgelsen Hundested Børnehus Rapport - Trivselsundersøgelsen 2 - Hundested Børnehus Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø,

Læs mere

APV Institut for Folkesundhedsvidenskab Center for Epidemiologi og Screening Understedsrapport. Antal besvarelser: 12.

APV Institut for Folkesundhedsvidenskab Center for Epidemiologi og Screening Understedsrapport. Antal besvarelser: 12. ab Antal besvarelser: 12 APV 2012 Svarprocent: 92% RESULTATER PÅ 01 HOVEDOMRÅDER Nedenfor fremgår resultater på undersøgelsens hovedområder. Hvert hovedområde er sammensat af flere enkeltspørgsmål, som

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Træning og Aktivitet

Rapport - Trivselsundersøgelsen Træning og Aktivitet Rapport - Trivselsundersøgelsen 2 - Træning og Aktivitet Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø,

Læs mere

APV Institut for Folkesundhedsvidenskab Biostatistisk afdeling Understedsrapport. Antal besvarelser: 27. Svarprocent: 77%

APV Institut for Folkesundhedsvidenskab Biostatistisk afdeling Understedsrapport. Antal besvarelser: 27. Svarprocent: 77% ab Antal besvarelser: 27 APV 2012 Svarprocent: 77% RESULTATER PÅ HOVEDOMRÅDER 01 Nedenfor fremgår resultater på undersøgelsens hovedområder. Hvert hovedområde er sammensat af flere enkeltspørgsmål, som

Læs mere

APV Institut for Folkesundhedsvidenskab Afdeling for Social Medicin Understedsrapport. Antal besvarelser: 45.

APV Institut for Folkesundhedsvidenskab Afdeling for Social Medicin Understedsrapport. Antal besvarelser: 45. ab Antal besvarelser: 45 APV 2012 Svarprocent: 82% RESULTATER PÅ HOVEDOMRÅDER 01 Nedenfor fremgår resultater på undersøgelsens hovedområder. Hvert hovedområde er sammensat af flere enkeltspørgsmål, som

Læs mere

APV Institut for Folkesundhedsvidenskab Medicinsk Museion Understedsrapport. Antal besvarelser: 18. Svarprocent: 51%

APV Institut for Folkesundhedsvidenskab Medicinsk Museion Understedsrapport. Antal besvarelser: 18. Svarprocent: 51% ab Antal besvarelser: 18 APV 2012 Svarprocent: 51% RESULTATER PÅ HOVEDOMRÅDER 01 Nedenfor fremgår resultater på undersøgelsens hovedområder. Hvert hovedområde er sammensat af flere enkeltspørgsmål, som

Læs mere

APV Institut for Folkesundhedsvidenskab Afdeling for Almen Medicin Understedsrapport. Antal besvarelser: 12.

APV Institut for Folkesundhedsvidenskab Afdeling for Almen Medicin Understedsrapport. Antal besvarelser: 12. ab Antal besvarelser: 12 APV 2012 Svarprocent: 55% RESULTATER PÅ HOVEDOMRÅDER 01 Nedenfor fremgår resultater på undersøgelsens hovedområder. Hvert hovedområde er sammensat af flere enkeltspørgsmål, som

Læs mere

APV Institut for Folkesundhedsvidenskab Afdeling for Sundhedstjenesteforskning Understedsrapport. Antal besvarelser: 35.

APV Institut for Folkesundhedsvidenskab Afdeling for Sundhedstjenesteforskning Understedsrapport. Antal besvarelser: 35. ab Antal besvarelser: 35 APV 2012 Svarprocent: 78% RESULTATER PÅ 01 HOVEDOMRÅDER Nedenfor fremgår resultater på undersøgelsens hovedområder. Hvert hovedområde er sammensat af flere enkeltspørgsmål, som

Læs mere

Vejle Kommune Trivselsmåling 2015

Vejle Kommune Trivselsmåling 2015 Vejle Kommune Trivselsmåling 2015 printet af sorch kl. 10-03-2015 16:41:06 Kære ledere og medarbejdere i Vejle Kommune Dette er resultatet for: Aldersint. Inst. Troldebo - Labyrinten Resultatet er baseret

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE PÅ SKOLERNE BØRN OG UNGE 2014

TRIVSELSUNDERSØGELSE PÅ SKOLERNE BØRN OG UNGE 2014 TRIVSELSUNDERSØGELSE PÅ SKOLERNE BØRN OG UNGE 2014 FORORD Baggrunden for undersøgelsen: Ifølge arbejdsmiljølovgivningen skal APV en på en arbejdsplads opdateres, når der sker store forandringer, som påvirker

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2015

Trivselsundersøgelse 2015 Trivselsundersøgelse 2015 Rapportspecifikationer Gennemførte 94 Inviterede 102 Svarprocent 92% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Tema 1-3 7 Omdømme Arbejdsopgaver

Læs mere

Arbejdspladsvurdering og trivselsundersøgelse 2010 VIA University College

Arbejdspladsvurdering og trivselsundersøgelse 2010 VIA University College Arbejdspladsvurdering og trivselsundersøgelse 200 VIA University College Afdelingsrapport for Antal besvarelser: 44 Svarprocent 66,9% Rapporten er udarbejdet af interresearch a s Indhold Side Om denne

Læs mere

BRK 2014. Sådan læses rapporten

BRK 2014. Sådan læses rapporten BRK 2014 Denne rapport sammenfatter resultaterne af BRK's trivselsmåling. Den omfatter BRK's standardspørgeskema om trivsel og psykisk arbejdsmiljø. Respondenter: 3203 Nogen svar: 29 Gennemført: 2500 Procent:

Læs mere

Tilfredshed Sygehusapoteket. Region Nordjylland. Svarprocent: 97% (147/152)

Tilfredshed Sygehusapoteket. Region Nordjylland. Svarprocent: 97% (147/152) Tilfredshed 213 Svarprocent: 97% (147/152) Strategi og Ledelse 1 [] 7 68 65 74 72 [] [-6] 71 74 4 2 Tilknytning Omdømme Overordnet ledelse Samarbejde & Videndeling Nytænkning & Udvikling Tillid Retfærdighed

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2012

Trivselsundersøgelse 2012 Aabenraa Kommune Trivselsundersøgelse 2012 Rapportspecifikationer Gennemførte 211 Inviterede 248 Svarprocent 85% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Tema 1-4 6 Tilfredshed

Læs mere

MTU 2010 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse April 2010

MTU 2010 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse April 2010 MTU 1 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse April 1 Svarprocent: 64% (7/11) Enhedsrapport Fortroligt Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet Hvordan skabes

Læs mere

Tilfredshed 2010/11. Sygehusapoteket. Januar Fortroligt. Region Nordjylland. Gitte Søndergaard Nielsen Svarprocent: 94% (129/137)

Tilfredshed 2010/11. Sygehusapoteket. Januar Fortroligt. Region Nordjylland. Gitte Søndergaard Nielsen Svarprocent: 94% (129/137) Tilfredshed 21/11 Region Nordjylland Januar 211 Gitte Søndergaard Nielsen Svarprocent: 94% (129/137) Fortroligt Indhold Indhold Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring 3 Strategi

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE VEJEN KOMMUNE HOVEDRAPPORT 2016

TRIVSELSUNDERSØGELSE VEJEN KOMMUNE HOVEDRAPPORT 2016 TRIVSELSUNDERSØGELSE VEJEN KOMMUNE HOVEDRAPPORT 2016 HOVEDKONKLUSIONER I alt deltog 2.353 ud af 2.873 medarbejdere i trivselsundersøgelsen 2016. Svarprocenten landede således på 82% en væsentlig stigning

Læs mere

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 15 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 95% ( besvarelser ud af 63 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion

Læs mere

MTU og Psykisk APV 2012

MTU og Psykisk APV 2012 FREDERICIA KOMMUNE MTU og Psykisk APV 2012 Rapportspecifikationer Gennemførte 285 Inviterede 340 Svarprocent 84% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Resultater 7

Læs mere

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 11 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 91% ( besvarelser ud af 22 mulige) Enhedsrapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 5 Hvordan

Læs mere

MTU HF & VUC Nordsjælland. Antal besvarelser: 156. Svarprocent: 91% HF & VUC Nordsjælland. Totalrapport

MTU HF & VUC Nordsjælland. Antal besvarelser: 156. Svarprocent: 91% HF & VUC Nordsjælland. Totalrapport beelser: 156 MTU 2015 Svarprocent: 9 RESULTATER PÅ HOVEDOMRÅDER 01 Nedenfor fremgår resultater på undersøgelsens hovedområder. Hvert hovedområde er et gennemsnitligt resultat af flere enkeltspørgsmål,

Læs mere

Antal besvarelser: 85 TRIVSEL 2015. Designskolen Kolding Svarprocent: 100% Totalrapport

Antal besvarelser: 85 TRIVSEL 2015. Designskolen Kolding Svarprocent: 100% Totalrapport beelser: 85 TRIVSEL 215 Svarprocent: Trivsel 215 LÆSEVEJLEDNING 1 SÅDAN LÆSES FIGURERNE Til venstre for figuren vises de enkelte spørgsmålsformuleringer. Mellem spørgsmålsformuleringen og grafikken vises

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN 0 SOCIALFORVALTNINGEN SVARPROCENT: 9% (8/99) 0 INDHOLD Introduktion Information om undersøgelsen 8 Indsatsområder Job og organisering, Indflydelse, Nærmeste leder,

Læs mere

Antal besvarelser: 105 Områderapport Svarprocent: 51% Randers Ungdomsskole TRIVSELSMÅLING FOR MEDARBEJDERE 2016

Antal besvarelser: 105 Områderapport Svarprocent: 51% Randers Ungdomsskole TRIVSELSMÅLING FOR MEDARBEJDERE 2016 beelser: 5 Svarprocent: 5 TRIVSELSMÅLING FOR MEDARBEJDERE 26 SÅDAN BRUGES RAPPORTEN Modtagelse af rapport Rapporten indeholder resultater fra Trivselsmåling for medarbejdere 26 i Randers Kommune, der er

Læs mere

Trivsel 2016 Designskolen Kolding Totalrapport TRIVSEL Antal besvarelser: 81 Svarprocent: 90%

Trivsel 2016 Designskolen Kolding Totalrapport TRIVSEL Antal besvarelser: 81 Svarprocent: 90% Designskolen Kolding TRIVSEL 216 Antal besvarelser: 81 Svarprocent: 9 Designskolen Kolding LÆSEVEJLEDNING 1 Designskolen Kolding RESULTATER PÅ HOVEDOMRÅDER 2 Nedenfor fremgår resultater på undersøgelsens

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 13 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 87% (222 besvarelser ud af 256 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen

Læs mere

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 15 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 94% (11 besvarelser ud af 117 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion

Læs mere

MTU og Psykisk APV 2012

MTU og Psykisk APV 2012 FREDERICIA KOMMUNE MTU og Psykisk APV 2012 Rapportspecifikationer Gennemførte 140 Inviterede 149 Svarprocent 94% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Resultater 7

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen 2012 - Skole og Kultur. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit:

Rapport - Trivselsundersøgelsen 2012 - Skole og Kultur. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit: Rapport - Trivselsundersøgelsen 12 - Skole og Kultur Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø, eventuelt

Læs mere

Medarbejdertrivselsundersøgelse SOSU Nykøbing F. Skolerapport. Svarprocent: 91% (51/56)

Medarbejdertrivselsundersøgelse SOSU Nykøbing F. Skolerapport. Svarprocent: 91% (51/56) Medarbejdertrivselsundersøgelse 2017 SOSU Nykøbing F Svarprocent: 91% (51/56) Skolerapport Model ENNOVA ENGAGEMENT MODEL Drivkræfter Engagement Overordnet ledelse Nærmeste leder Samarbejde Tilfredshed

Læs mere

Du indbydes til at deltage i MTU 2012. Det er nu, du har muligheden for at give din mening tilkende gennem den anonyme undersøgelse.

Du indbydes til at deltage i MTU 2012. Det er nu, du har muligheden for at give din mening tilkende gennem den anonyme undersøgelse. Løbenr. Region Syddanmark Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 2012 Kære Du indbydes til at deltage i MTU 2012. Det er nu, du har muligheden for at give din mening tilkende

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 213 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 78% (273 besvarelser ud af 35 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 13 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Odense Søndersø Svarprocent: % (237 besvarelser ud af 296 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 13 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse UddannelsesCenter Århus Svarprocent: % (93 besvarelser ud af 111 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Konklusion 5 Hovedresultater:

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2011 Lokal rapport

Trivselsundersøgelse 2011 Lokal rapport Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen i hele Furesø Kommune 2011. Trivselsmålingen har en svarprocent på.9 pct. En svarprocent på 0-0 pct. regnes sædvanligvis for at være tilfredsstillende

Læs mere

SYDDJURS KOMMUNE LEDELSESEVALUERING OG TRIVSELSUNDERSØGELSE 2017 KOMMENTERET HOVEDRAPPORT

SYDDJURS KOMMUNE LEDELSESEVALUERING OG TRIVSELSUNDERSØGELSE 2017 KOMMENTERET HOVEDRAPPORT SYDDJURS KOMMUNE LEDELSESEVALUERING OG TRIVSELSUNDERSØGELSE 2017 KOMMENTERET HOVEDRAPPORT INDHOLDSFORTEGNELSE 5 Hovedresultater 7 Resumé 9 Centrale indikatorer på en række centrale indikatorer. Udvalgte

Læs mere

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 211 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 96% (66 besvarelser ud af mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion

Læs mere

Medarbejdertrivselsundersøgelse Erhvervsskoler samlet. ESB Benchmarking rapport. Svarprocent: 88% (3560 besvarelser ud af 4058 mulige)

Medarbejdertrivselsundersøgelse Erhvervsskoler samlet. ESB Benchmarking rapport. Svarprocent: 88% (3560 besvarelser ud af 4058 mulige) Medarbejdertrivselsundersøgelse 2017 Svarprocent: 88% (35 besvarelser ud af 4058 mulige) ESB Benchmarking rapport Indhold Indholdsfortegnelse Introduktion 3 Information om undersøgelsen og resultatforklaring

Læs mere

Medarbejdertrivselsundersøgelse SOSU Nykøbing F. Skolerapport. Svarprocent: 91% (51 besvarelser ud af 56 mulige)

Medarbejdertrivselsundersøgelse SOSU Nykøbing F. Skolerapport. Svarprocent: 91% (51 besvarelser ud af 56 mulige) Medarbejdertrivselsundersøgelse 2017 SOSU Nykøbing F Svarprocent: 91% (51 besvarelser ud af 56 mulige) Skolerapport GUIDE TIL FORTOLKNING OG ARBEJDET MED RESULTATERNE Indhold 01 ENGAGEMENT 02 SAMMENLIGNING

Læs mere

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 11 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 89% ( besvarelser ud af mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 6 Hvordan

Læs mere

LÆRDANSK SYDVEST KURSISTUNDERSØGELSE 2014 RESULTATER OG ANBEFALINGER KURSISTUNDERSØGELSE 2014 SYDVEST

LÆRDANSK SYDVEST KURSISTUNDERSØGELSE 2014 RESULTATER OG ANBEFALINGER KURSISTUNDERSØGELSE 2014 SYDVEST LÆRDANSK RESULTATER OG ANBEFALINGER INDHOLD - Svarprocent - Hvem har svaret? - Resultater for udvalgte nøgleindikatorer: overordnet tilfredshed, ambassadørvilje - Resultater for hovedområder: uddannelse,

Læs mere

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 211 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 89% ( besvarelser ud af 81 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion

Læs mere

Trivsel. Social Kapital & Psykisk arbejdsmiljø. Hvor tilfreds er du med dit job som helhed, alt taget i betragtning?

Trivsel. Social Kapital & Psykisk arbejdsmiljø. Hvor tilfreds er du med dit job som helhed, alt taget i betragtning? KONCERN OG ENHEDSSPØRGSMÅL I MTU 2014 Sygehus Lillebælt Trivsel Meget tilfreds Tilfreds tilfreds utilfreds Utilfreds Meget utilfreds Hvor tilfreds er du med dit job som helhed, alt taget i betragtning?

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2015

Trivselsundersøgelse 2015 Trivselsundersøgelse 2015 Resultater for: Rapportspecifikationer Gennemførte 56 Inviterede 67 Svarprocent 84% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Tema 1-3 6 Din arbejdsplads'

Læs mere

Medarbejdertilfredshed 2003 Tekniske Skoler Østjylland

Medarbejdertilfredshed 2003 Tekniske Skoler Østjylland Tekniske Skoler Østjylland Side [0] Medarbejdertilfredshed 2003 Tekniske Skoler Østjylland Intern Benchmarkingrapport Rapporten er baseret 1.389 medarbejdere, hvilket giver en svarprocent på 67%. Tekniske

Læs mere

MTU 2014 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2014 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 14 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: % (12 besvarelser ud af 141 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Konklusion 5 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet

Læs mere

APV 2011 Arbejdspladsvurdering

APV 2011 Arbejdspladsvurdering APV 211 Arbejdspladsvurdering (Tillæg til rapporten for MTU 211) Svarprocent: 72% (52 besvarelser ud af 72 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion til arbejdspladsvurdering

Læs mere

Medarbejdertilfredshedsundersøgelse 2015 Skolerapport 100 besvarelser ud af 125 = 80%

Medarbejdertilfredshedsundersøgelse 2015 Skolerapport 100 besvarelser ud af 125 = 80% Medarbejdertilfredshedsundersøgelse 215 Skolerapport besvarelser ud af 125 = % 1 Tolkning af resultatet 6 1 1 Kilde: Ennova MTU 211 præsentation 2 Arbejdsglæde - tilfredshed og motivation 213 215 74 82

Læs mere

Trivselsundersøgelse/APV 2013

Trivselsundersøgelse/APV 2013 Trivselsundersøgelse/APV 203 Benchmarkrapport University colleges Totalrapport Maj 203 Antal besvarelser: Svarprocent: 3687 8% INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 DEL : OVERORDNEDE RESULTATER 4 MEDARBEJDERTRIVSELINDEKS

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 13 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Odense Søndersø Svarprocent: % (237 besvarelser ud af 296 mulige) Enhedsrapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN

TRIVSELSUNDERSØGELSEN TRIVSELSUNDERSØGELSEN En måling af trivslen i Odense Kommune Trivselsrapport for Fritidsundervisning Antal inviterede: 8 Antal besvarelser: 4 Besvarelses procent: 50.00 % 01-10-2015 Den årlige trivselsundersøgelse

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 13 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 87% (145 besvarelser ud af 1 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN 0 SVARPROCENT: 90% (9/9) 0 INDHOLD Introduktion Information om undersøgelsen 0 Indsatsområder Job og organisering, Indflydelse, Nærmeste leder, Ledelsen, Samarbejde,

Læs mere

BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN

BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN Gladsaxe Kommune har som deltager i et pilotprojekt gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse blandt alle kommunens forældre til børn i skole, SFO, daginstitution

Læs mere

BALLERUP KOMMUNE SOCIAL Måling af Social Kapital 2015

BALLERUP KOMMUNE SOCIAL Måling af Social Kapital 2015 Ballerup Kommune beelser: 3.355 BALLERUP KOMMUNE SOCIAL KAPITAL E2015 Her har du resultatet af målingen af den sociale kapital på din arbejdsplads i september 2015. Rapporten er det naturlige udgangspunkt

Læs mere

BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN

BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN Gladsaxe Kommune har som deltager i et pilotprojekt gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse blandt alle kommunens forældre til børn i skole, SFO, daginstitution

Læs mere

KØBENHAVNS UNIVERSITET TRIVSEL PÅ ARBEJDSPLADSEN

KØBENHAVNS UNIVERSITET TRIVSEL PÅ ARBEJDSPLADSEN KØBENHAVNS UNIVERSITET TRIVSEL PÅ ARBEJDSPLADSEN Trivsel på arbejdspladsen er en måling, der skal bidrage til en god og konstruktiv opfølgende dialog om jeres trivsel, samarbejde og fællesskab. Det er

Læs mere

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 15 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 93% (125 besvarelser ud af 135 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 6

Læs mere

MTU 2009 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Juni 2009

MTU 2009 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Juni 2009 MTU 9 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Juni 9 Svarprocent: 1% (7/7) Enhedsrapport Fortroligt Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet Hvordan skabes

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2016

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2016 beelser: 2.353 TRIVSELSUNDERSØGELSE 2016 Svarprocent: 82% RESULTATER PÅ HOVEDOMRÅDER 01 Nedenfor fremgår resultaterne på undersøgelsens hovedområder. Hvert hovedområde er sammensat af flere enkeltspørgsmål,

Læs mere

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 15 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 87% (77 besvarelser ud af 89 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 6 Hvordan

Læs mere

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 15 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 9% (74 besvarelser ud af 82 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 6 Hvordan

Læs mere

53. KULTUR- OG Måling af Social Kapital 2015 FRITIDSINSTITUTIONER. Ballerup Kommune Antal besvarelser: 96

53. KULTUR- OG Måling af Social Kapital 2015 FRITIDSINSTITUTIONER. Ballerup Kommune Antal besvarelser: 96 Ballerup Kommune beelser: 53. KULTUR- OG FRITIDSINSTITUTIONER Her har du resultatet af målingen af den sociale kapital på din arbejdsplads i september 2015. Rapporten er det naturlige udgangspunkt for

Læs mere

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 11 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 78% (7 besvarelser ud af 9 mulige) Enhedsrapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 5 Hvordan

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 13 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 1% ( besvarelser ud af mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 6 Hvordan

Læs mere

Morsø Kommune - Trivselsmåling. Steffen Krøyer. Maj 2009. Svarprocent: 100% (7/7)

Morsø Kommune - Trivselsmåling. Steffen Krøyer. Maj 2009. Svarprocent: 100% (7/7) - Trivselsmåling Steffen Krøyer Svarprocent: % (7/7) Maj 9 Indhold Indhold Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring Arbejdsglæde og Loyalitet er, loyalitetssegmentering, intern sammenligning,

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 13 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: % (59 besvarelser ud af mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 6 Hvordan

Læs mere

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 11 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 92% ( besvarelser ud af mulige) Enhedsrapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 5 Hvordan

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN 0 BØRNE- OG UNGDOMSFORVALTNINGEN SVARPROCENT: 8% (/) 0 INDHOLD Introduktion Information om undersøgelsen 8 Indsatsområder Job og organisering, Indflydelse, Nærmeste

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø

Psykisk arbejdsmiljø Kære deltager Dette spørgeskema handler om psykisk arbejdsmiljø og trivsel på arbejdspladsen. Spørgeskemaet berører en lang række forskellige temaer, som fx samarbejde, ledelse, arbejdets organisering

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2013 Haderslev Kommune Antal besvarelser: 33 TRIVSELSUNDERSØGELSE 213 Svarprocent: 1% Trivselsundersøgelse 213 SÅDAN LÆSER DU RAPPORTEN 1 Sådan læses rapporterne Resultatet af Trivselsundersøgelsen 213 for

Læs mere

Center For Ledelse og Personale 2012

Center For Ledelse og Personale 2012 Center For Ledelse og Personale 212 Trivsels og apv målingen 212 Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø,

Læs mere

MTU 2012 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2012 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 12 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 68% (48 besvarelser ud af 71 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 6 Hvordan

Læs mere

REGION SYDDANMARK MTU 2016

REGION SYDDANMARK MTU 2016 KONCERNSPØRGERAMME 206 REGION SYDDANMARK MTU 206 Vejledning til besvarelse af spørgeskemaet Når du vurderer spørgsmålene i spørgeskemaet, ønsker vi din oplevelse af forholdene, og der er ikke rigtige og

Læs mere

MTU 2009 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Maj 2009

MTU 2009 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Maj 2009 MTU 9 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Maj 9 Svarprocent: 96% (19/114) Skolerapport Fortroligt Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet Hvordan skabes

Læs mere

Medarbejdertrivselsmåling 2014

Medarbejdertrivselsmåling 2014 Medarbejdertrivselsmåling 2014 Odder Kommune Totalrapport November 2014 Antal besvarelser: Svarprocent: 910 7 INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 DEL 1: OVERORDNEDE RESULTATER 4 MTI - MEDARBEJDERTRIVSELSINDEKS

Læs mere

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 11 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 72% (52 besvarelser ud af 72 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 6 Hvordan

Læs mere

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 11 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 81% ( besvarelser ud af 99 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 6 Hvordan

Læs mere