Akutpakkeindsatsen. Oktober Socialpædagogernes Landsforbund

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Akutpakkeindsatsen. Oktober Socialpædagogernes Landsforbund"

Transkript

1 Akutpakkeindsatsen Oktober 2013 Socialpædagogernes Landsforbund

2 2 Indledning... 3 Undersøgelsens hovedresultater... 3 Kommentarer... 4 Jobmæssig situation... 5 Akutjob... 9 A-kassen og jobcenterets indsats Alternative løsninger Undersøgelsens metode Målgruppe og stikprøve Dataindsamling Svarprocent Frafald... 18

3 3 Indledning Socialpædagogerne iværksatte i september 2013 en undersøgelse af akutindsatsen for medlemmer som stod til at miste dagpengeretten inden den 1. juli. Akutindsatsen bestod i: Tilbud om ekstra hjælp fra a-kasse og jobcenteret og lettere adgang til jobtilbud. Akutjob-ordningen, hvor arbejdsgivere kan få en præmie for at ansætte folk med mindre end 13 uger tilbage af dagpengeretten. Den særlige uddannelsesordning, hvor man kan få en ydelse svarende til 80 eller 60 procent af dagpengene, når retten til dagpenge er udløbet. Undersøgelsen af akutindsatsen har til formål at kortlægge, hvordan medlemmernes jobmæssige situation er i dag, hvordan de bedømmer indsatsen fra a-kassens og jobcenterets side og hvad de mener der skal til for at minimere risikoen for, at man mister retten til dagpenge. Undersøgelsens hovedresultater Tilfredshed med a-kasse og jobcenter I gennemsnit har 4 ud af 5 medlemmer, der stod i fare for at miste deres dagpengeret, været til samtale med en jobkonsulent i a-kasse og jobcenter. o Jobkonsulenten i a-kassen har i større grad end jobkonsulenten i jobcentret givet den ledige ny inspiration i jobsøgningen. o Den samlede indsats fra a-kassen opleves som mere tilfredsstillende end jobcentrets samlede indsats. Medlemmernes jobmæssige situation i dag Blandt medlemmer der stod i fare for at miste deres ret til dagpenge den 1. juli 2013, er over halvdelen i arbejde i september/oktober. o Medlemmerne er i hovedsagen blevet beskæftiget i ordinært arbejde, og inden for det socialpædagogiske arbejdsområde. Dagpengebegrænsningens indvirkning på de jobsøgende Begrænsningen i dagpengeretten har haft negative eller meget negative indvirkninger for 46 % af de ledige medlemmer. o Begrænsningen giver dem oplevelse af stress, opgivenhed og manglende følelse af at være til nytte. Ansøgere til akutjobs 3 ud af 10 ledige har søgt akutjobs, og blandt disse er 12 % blevet ansat i et akutjob.

4 4 Kommentarer Vi glæder os over, at medlemmerne generelt foretrækker a-kassens vejledning frem for jobcenterets, selv om der er meget som kunne være bedre. Som nogle af medlemmerne beskriver det, som svar på hvad a- kassen kunne have gjort bedre: Hvis man ikke skulle bruge så meget tid på kontrol, så var der bedre tid til deres job, at hjælpe folk i arbejde. Kontakt med arbejdspladserne og gennem den kontakt - tilbyde job til arbejdsløse medlemmer. Jeg tror ikke at a-kassen kan gøre mere da de får reglerne andet sted fra. Kommunerne kunne stoppe deres besparelser. Herudover er der en del af medlemmerne, som gerne så, at a-kassen havde hjulpet mere i forhold til uddannelsestilbud. Det ville vi også rigtig gerne kunne. En forudsætning for, at vi kan komme til det, er at a- kassen får mulighed for at bevilge uddannelse til medlemmerne. Altså får tildelt opgaven med at lave uddannelsesplan og de økonomiske midler til at gennemføre det. Som et medlem udtrykker det, som svar på hvad jobcenteret kunne have gjort bedre: Lade være med at indkalde folk der er i a-kasse... Det er de samme slags møder, men på a-kassen kan de hjælpe en, da de ved mere området man er uddannet i end de gør på jobcentret. Der er også medlemmer, som udtrykker tilfredshed med jobcenterets indsats. Det er primært medlemmer, som har modtaget megen individuel støtte: De sørgede for at jeg fik en uddannelse som pædagogisk assistent. Bedre kan det næsten ikke gøres. Halvdelen af de medlemmer, som har stået overfor, at skulle miste dagpengeretten indenfor det næste halve år, er kommet i arbejde i august måned At det er så relativt mange, kan vi forstå ud fra det, at langt de fleste af vores medlemmer har en uddannelse og det, at der er stor omsætning af job på socialpædagogiske arbejdsmarked i forhold til mange andre arbejdsområder. Ledigheden ligger også lidt lavere i Socialpædagogernes a-kasse, end gennemsnittet for alle a-kasser. På landsplan er der i oktober måned registreret 5,2 % ledige a-kassemedlemmer som sådan, mens der i Socialpædagogernes a-kasse er 3,8 %. Det er lidt overraskende, at de medlemmer som er i arbejde, i stor udstrækning er blevet på det socialpædagogiske arbejdsområde. Hvor vi under den fireårige dagpengeretsperiode oplevede, at højst 5 10 medlemmer årligt mistede retten til dagpenge, er der i årets første 10 måneder i af vores medlemmer, som har mistet dagpengeretten.

5 5 Jobmæssig situation Medlemmerne er blevet spurgt om, hvordan deres jobmæssige situation ser ud i dag. Langt størstedelen er i arbejde på mere end 30 timer. Denne gruppe svarer til 39 %. 13 % er i arbejde på mindre end 30 timer. 25 % er stadig fuldt ledige og arbejdssøgende. 7 % er nu under uddannelse, 8 % er sygemeldt mens 6 % er gået på efterløn. 3 % er i andre jobsituationer, herunder barselsorlov. Figur 1: Medlemmernes jobsituation Hvordan er din situation i dag? (n:158) I arbejde på 30 timer eller mere 39% I arbejde på mindre end 30 timer 13% Fuldt ledig og arbejdssøgende 25% Under uddannelse Sygemeldt På efterløn 6% 7% 8% Andet: angiv venligst 3% 0% 5% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% De 52 % af medlemmerne (77 personer), der angiver, at de nu er i arbejde enten på mere eller mindre end 30 timer, har angivet, hvilken type arbejde, de er i. 55 % er i ordinært arbejde. 17 % er i seniorjob, 6 % i akutjob og 1 % er i job med løntilskud. 17 % er i en anden type beskæftigelse. Herunder er barselsvikariater, tilkaldevikariater, selvstændig virksomhed og andre vikarjob nævnt.

6 6 Figur 2: Typer af ansættelser Hvilken type arbejde har du? (n:77) Ordinært arbejde 55% Seniorjob 17% Akutjob 6% Rotationsvikariat 4% Arbejde med løntilskud 1% Andet 17% 0% 20% 30% 40% 50% 60% NB: Lille base De 77 medlemmer, som nu er i arbejde er yderligere blevet spurgt om, hvilken type tilbud de er ansat i. Figur 3 viser besvarelserne fra de 59 medlemmer, som besvarede dette spørgsmål. 37 % (22 medlemmer) er blevet ansat indenfor voksen-handicapområdet, 32 % (19 medlemmer) har fået ansættelse indenfor børne- og ungeområdet, mens 3 % (2 medlemmer) er blevet ansat indenfor misbrugsbehandling, forsorg og revalidering. 14 % (8 medlemmer) er ansat på andre typer tilbud indenfor det socialpædagogiske området. 14 % (8 medlemmer) har fundet arbejde udenfor det socialpædagogiske område. Figur 3: Typer af tilbud Hvilken type tilbud er du ansat i? (n:59) Voksen-handicapområdet 37% Børne- og ungeområdet 32% Misbrug, forsorg og revalidering 3% Udenfor det socialpædagogiske område 14% Andet 14% 0% 5% 15% 20% 25% 30% 35% 40% NB: Lille base

7 7 Ud af de 25 %, der angav, at de på nuværende tidspunkt er ledige (se figur 1), har 37 svaret på, hvilken ydelse de modtager under ledighed. Figur 4 viser, hvordan ledighedsydelserne fordeler sig. 26 af de ledige modtager særlig uddannelsesydelse. 6 modtager dagpenge, 3 modtager kontanthjælp mens 1 medlem ingen ydelse modtager. Figur 4: Ledighedsydelser Hvilken ydelse får du under ledighed? (n:37) Særlig uddannelsesydelse 26 Dagpenge 6 Kontanthjælp 3 Ingen ydelse 1 Andet NB: Meget lille base Af de 26 medlemmer, der angiver, at de modtager særlig uddannelsesydelser er 6 af dem på nuværende tidspunkt i gang med en uddannelse. 14 medlemmer er ikke under uddannelse, mens 6 medlemmer ikke har besvaret spørgsmålet. De 12 medlemmer, der angiver, at de på nuværende tidspunkt er sygemeldt (se figur 1), har besvaret, hvilken ydelse de modtager unders deres sygemelding. Langt størstedelen (10 medlemmer) modtager sygedagpenge. 1 medlem modtager kontanthjælp, mens en anden modtager særlig uddannelsesydelse.

8 8 Figur 5: Ydelser under sygdom Hvilken ydelse får du, mens du er syg? (n: 12) Sygedagpenge 10 Kontanthjælp 1 Særlig uddannelsesydelse NB: Meget lille base 10 af de 11 medlemmer, der på nuværende tidspunkt er under uddannelse (se figur 1), har svaret på, hvilken ydelse de modtager under uddannelse. Ydelserne fordeler sig jævnt. 4 medlemmer modtager særlig uddannelsesydelse, 3 modtager elevløn, mens 3 modtager SU. Figur 6: Ydelse under uddannelse Hvilken ydelse får du, mens du er under uddannelse? (n: 10) 4 3 Elevløn SU Særlig uddannelsesydelse 3 NB: Meget lille base

9 9 Akutjob Da alle respondenter i undersøgelse har været omfattet af akutindsatsen, som blandt andet indebærer muligheden for at søge akutjobs, har vi spurgt medlemmerne om, hvorvidt de har gjort brug af denne mulighed. 59 % (93 medlemmer) af medlemmerne har søgt akutjob, mens 41 % (65 medlemmer) ikke har. De medlemmer som har søgt akutjob har gennemsnitligt søgt 19 akutjob. Figur 7: Søgte akutjob Har du søgt akutjob? (n: 158) 65; 41% 93; 59% Ja Nej Af figur 8 fremgår, at 8 af 50 ud af de 93 medlemmer, som har søgt akutjob har, været til ansættelsessamtale på et akutjob. Altså har 53 % af de, som har søgt et akutjob, været til samtale som resultat af sin ansøgning. De medlemmer, som er blevet indkaldt til samtale har gennemsnitligt været til 2,5 samtaler.

10 10 Figur 8: Ansættelsessamtaler på akutjob Har du været indkaldt til ansættelsessamtale? (n:93) Ja Nej NB: Lille base Som det fremgår af figur 9, er 39 af de 50 medlemmer, som har været til samtale på et akutjob, ikke blevet ansat. De 11 medlemmer, som er blevet ansat i et akutjob, har gennemsnitligt været ansat i dette i 7,8 måneder. 12 % af dem, der har søgt et akutjob, er altså blevet ansat blevet ansat i et akutjob. Figur 9: Ansættelser i akutjob Blev du ansat? (n: 50) 11 Ja Nej 39 NB: Lille base Sørstedelen af de medlemmer, som ikke har søgt akutjob begrunder dette i, at der ikke var nogen relevante aktujob at søge (21 medlemmer). 18 medlemmer begrunder valget i, at de ikke nåede under de 13 ugeres dagpengeret. For 10 medlemmer var det ikke relevant at søge akutjob på grund af sygemeldinger og/eller

11 11 studier. 16 medlemmer angiver andre årsager til ikke at søge akutjob. Disse omhandler hovedsageligt, at medlemmerne havde fået andre jobs før det for alvor blev relevant for dem at søge akutjob. Af figur 10 fremgår, at der er stor spredning i årsagerne til ikke at søge akutjob. 10: Årsager til ikke at søge akutjob Hvorfor har du ikke søgt akutjob? (n: 65) Der var ikke nogen relevante akutjob Jeg nåede ikke under 13 ugers dagpengeret 16 Andet: Angiv venligst 18 Ikke relevant NB: Lille base

12 12 A-kassen og jobcenterets indsats Medlemmerne er blevet spurgt om, hvorvidt de har været til en samtale med en jobkonsulent i henholdsvis a-kassen og på jobcenteret. Som det fremgår af figur 11 er der en tendens til at flere medlemmer har været til samtale hos en jobkonsulent på jobcenteret end i a-kasse. Denne forskel er dog ikke signifikant. Figur 11: Samtaler med jobkonsulent 85% 80% Har du været til samtale med en jobkonsulent i...? 83% 77% 75% 70% 65% 60% Jobcenteret (n: 155) A-kasse (n: 157) 55% 50% Ja Medlemmerne er i den forbindelse også blevet spurgt om, hvorvidt, de mener, at samtalen med jobkonsulenten i a-kasse og på jobcenteret har givet dem ny inspiration til deres jobsøgning. De fleste er hverken enig eller uenige i, at de har fået ny inspiration til jobsøgning som følge af samtalerne. Henholdsvis 33 og 36 procent har svaret dette. Som det fremgår af figur 12, er der signifikant flere, der svarer, at de er helt uenige i, at samtalen har givet ny inspiration ved samtalen med jobcenteret, end ved samtalen med a-kassen. Samtidig er der signifikant flere, der er overvejende enig i, at samtalen med a-kassen har givet ny inspiration, end der er ved samtalen med jobcenteret.

13 13 Figur 12: Konsulenter i a-kasse og jobcenter og ny inspiration i jobsøgning 40% 35% 30% 25% Hvor enig er du i følgende udsagn:samtalen med konsulenten på... gav mig ny inspiration til min jobsøgning? 23% 36% 33% 27% 20% 15% 5% 7% 11% 11% 15% 13% 12% 4% 7% Jobcenteret (n: 131) A-kasse (n: 121) 0% Helt enig Overvejende enig Hverken enig eller uenig Overvejende uenig Helt uenig Ved ikke Samtale med jobcenter og a-kasse har dog i de fleste tilfælde hverken ført til tilmelding til uddannelse, jobsamtale eller konkrete tilbud om job. Kontakten med jobcenteret har i 24 % af tilfældene ført til tilmelding til uddannelse, 8 % af tilfældene før til jobsamtale og i 6 % af tilfældene ført til konkrete tilbud om job. 11 % svarer om jobcentrene, at samtalen har andet udbytte. Dette er f.eks. jobrotation og løntilskudsjob. Kontakten med a-kassen har i 13 % af tilfældene ført til tilmelding til uddannelse, i 10 % af tilfældene ført til jobsamtale og i 8 % af tilfældene ført til konkrete jobtilbud.

14 14 Figur 13: Udbytte af konktakt med a-kasse og jobcenter. Mulighed for at afgive flere svar. Har kontakten til... før til? Tilmelding til uddannelse Jobsamtale 13% 8% 24% Konkrete tilbud om job Andet 8% 6% 7% 11% A-kasse (n: 120) Jobcenter (n:130) Ingen af delene 57% 68% 0% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% Medlemmerne er blevet spurgt om deres tilfredshed med den samlede indsats, de har modtaget fra henholdsvist jobcenteret og a-kasse. Fordelingen for tilfredsheden med jobcenteret og a-kassen varierer. En stor gruppe på 31 %, er hverken tilfredse eller utilfredse med indsatsen. Dette gør sig gældende for både a-kasse og jobcenteret. Der er signifikant flere som har svaret, at de er tilfredse eller meget tilfredse med indsatsen fra a-kassen (51%), end fra jobcenteret (31 %). Samtidig er der siginifikant flere, som er utilfredse eller meget utilfredse med indsatsen fra jobcenteret (35 %) sammenlignet med a-kassen (14 %).

15 15 Figur 14: Tilfredshed med jobcenter og a-kasse indsats 45% Hvor tilfreds er du med den samlede indsats du har modtaget fra...? 40% 39% 35% 30% 31% 31% 25% 25% 20% 15% 12% 17% 18% Jobcenter (n: 155) A-kasse (n: 156) 5% 6% 8% 6% 4% 4% 0% Meget tilfreds Tilfreds Hverken eller Utilfreds Meget utilfreds Ved ikke Medlemmerne er blevet spurgt om, hvad de mener, at a-kassen og jobcenteret kunne have gjort bedre. En del beskriver, at de ikke mener, at a-kassen kunne have gjort det bedre indenfor de rammer de arbejder indenfor. Nogle medlemmer savner vejledning i forbindelse med uddannelse og mener at bedre hjælp med omskoling og efteruddannelse ville gøre indsatsen bedre. En del mener at a-kassens indsats kan forbedres ved i højere grad at formidle konkrete jobs. En respondent mener, at indsatsen kunne forbedres ved at have kontakt med arbejdspladserne, og gennem denne kontakt tilbyde job til arbejdsløse medlemmer. Herudover nævnes at en mere personlig målrettet indsats ville være positiv. Også i forbindelse med jobcenterets muligheder for at forbedre sig, skriver en del respondenter, at de faktisk har været meget tilfredse med indsatsen. I forbindelse med jobcenteret nævner respondenterne blandt andet, at de kunne have ageret mere aktivt f.eks. ved at ringet rundt, skabe kontakter, med institutioner og erhvervsliv. Herudover nævnet at et bedre kendskab til mit fag og mulighederne i området kunne have hjulpet i jobsøgningsprocessen.

16 16 Alternative løsninger Som et led i undersøgelsen er medlemmerne blevet spurgt om, hvad de mener, kan hjælpe i forhold til at komme i job ved ledighed. De elementer, som flest medlemmer nævner, er flere relevante jobmuligheder (49 %) og kompetencegivende uddannelse (44 %). Herudover bliver kurser (29 %), Personlig jobformidler (26 %) og en mentor (23 %) nævnt af ca. en fjerdedel af medlemmerne. Netværk og virksomhedspraktik nævnes kun af en tiendedel. En tiendedel mener, at ingen af forslagene ville kunne hjælpe til at komme i job. Respondenterne har i gennemsnit valgt 2,2 svarmuligheder. Figur 15: Tiltag, som kan hjælpe med at komme i job. Mulighed for flere svar. Hvad ville hjælpe for dig, i forhold til at komme i job igen? (n:154) Flere relavante jobmuligheder 49% Kompetencegivende uddannelse 44% Kurser En personlig jobformidler En mentor 23% 26% 29% Arbejde med løntilskud 18% Virksomhedspraktik Deltagelse i netværk for jobsøgende Andet Ingen af delene 11% 11% 8% 0% 20% 30% 40% 50% 60% Medlemmerne er blevet spurgt, om de mener begræsningen af dagpengeretten har haft en positiv eller negativ indvirkning på deres jobsøgning. Cirka halvdelen (47 %) mener, at begrænsningen af retten til dagpenge hverken har haft positive eller negative indvirkninger. 4 %, svarende til 6 medlemmer, mener, at begrænsingen har haft positive eller meget positive indvirkninger, mens 46 % mener, at begrænsningen har haft negative eller meget negative indvirkninger. De seks medlemmer, som mener at begrænsingen af retten til dagpenge har været positiv eller meget positiv for deres jobsøgning (se figur 16) har svaret, at de positive indvirkninger består i at de har søgt bredere geografisk og fagligt, at de har søgt flere jobs og at de har brugt deres faglige netværk.

17 17 Figur 16: Indvirkning af begrænsning af retten til dagpenge på jobsøgning 50% Har begrænsningen af retten til dagpenge haft en positiv eller negativ indvirkning på din jobsøgning? (n: 156) 47% 40% 30% 29% 20% 17% 0% 1% 3% 3% Meget positiv Positiv Hverken eller Negativ Meget negativ Ved ikke Af de 48 % som mener, at begrænsningen i retten til dagpenge har haft negativ eller meget negativ indvirkning på deres job søgning (se figur 16), siger 79 %, at de begrænsningen har medvirket til, at de oplever stress. 62 % siger, at de oplever opgivenhed og ca. halvdelen (54 %) oplever manglende følelse af at været til nytte. Ca. en fjerdedel søger mindre målrettet. Ca. hver tidende siger, at begrænsingen har ført til, at de søger færre job eller at de fagligt søger snævrere. Figur 17: Negative indvirkninger. Mulighed for flere svar. I hvilken forstand har begrænsningen i dagpengeperioden haft en negativ indvirkning på din jobsøgningsproces? (n: 71) Jeg oplever stress 79% Jeg oplever opgivenhed 62% Jeg oplever manglende følelse af at være til nytte 54% Jeg har søgt mindre målrettet 25% Jeg har søgt færre jobs Jeg har søgt snævrere rent fagligt Jeg har søgt snævrere rent geografisk Anden negativ indvirkning 7% 14% 0% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% NB: Lille base

18 18 Undersøgelsens metode Information, der lægger til grund for rapporten, er tilvejebragt ved en elektronisk spørgeskemaundersøgelse. Spørgeskemaet indeholder 36 spørgsmål. Målgruppe og stikprøve Målgruppen for undersøgelsen er medlemmer af Socialpædagogernes A-kasse, der har været omfattet af akutindsatsen. Det elektroniske spørgeskema er udsendt til 462 adresser. adresserne stammer fra Socialpædagogernes medlemsarkiv over medlemmerne indenfor den givne gruppe. En status over akutpakken fra august 2013 viser, at 476 medlemmer var omfattet. 14 medlemmer har ikke opgivet e- mailadresse. Dataindsamling Det elektroniske spørgeskema blev udsendt til de 462 adresser den 25. september e- mailadresser viste sig at være fejlbehæftede og er derfor udgået af undersøgelsen. Undersøgelsen består altså af 455 mulige respondenter. Undersøgelsen blev lukket den 11. oktober. Svarprocent 173 respondenter har påbegyndt besvarelsen af spørgeskemaet og heraf har 158 respondenter gennemført. Det betyder, at undersøgelsens svarprocent på færdiggjorte besvarelser er 34,7 % i forhold til det teoretisk mulige antal respondenter (455). Det er udelukkende de færdiggjorte besvarelser, der er behandlet i rapporten. Frafald Alder I den samlede gruppe af ledige, der har været omfattet af akutindsatsen, udgør de ældste ledige, i alderen 55 år eller ældre, 36 %. I undersøgelsen er denne gruppe repræsenteret ved 42 % af besvarelserne. For øvrige aldersgrupper er frafaldet mindre markant. Det er dog ikke en signifikant forskel mellem stikprøven og den totale population.

19 19 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 5% 0% Aldersfordeling af respondenter og undersøgelsens målgruppe 42% 36% 32% 31% 22% 18% 11% 7% år år år år Stikprøve Total population Køn Undersøgelsens respondenter fordeler sig kønsmæssigt således, at 75 % er kvinder og 25 % er mænd. Den samlede gruppe, der har været omfattet af akutindsatsen fordeler sig således, at 78 % er kvinder og 22 % er mænd. Der er altså en lille overrepræsentation af mænd i undersøgelsen, men forskellen er ikke signifikant og forventes ikke at forsage skævvridninger i resultaterne. Geografisk fordeling I figur 18 ses den geografiske fordeling af respondenterne i undersøgelsen og at de samlede antal medlemmer, som har været omfattet af akutindsatsen. Der er afvigelser mellem population og respondenter, men ingen signifikante forskelle. Der er tendens til en overrepræsentation af medlemmer fra kreds Lillebælt og Østjylland samt en underrepræsentation af medlemmer fra Nordjylland. Figur 18: Geografisk fordeling af respondenter 25% 20% 15% 5% 0% Geografisk fordeling af respondenter og undersøgelsens målgruppe 22% 18% 16% 17% 13% 11% 11% 8% 8% 8% 9% 8% 6% 7% 8% 8% 7% 3% 1% Stikprøve Total population

Status på Jobcenter Aalborgs indsats for langtidsledige

Status på Jobcenter Aalborgs indsats for langtidsledige Status på Jobcenter Aalborgs indsats for langtidsledige I dette notat gives der en status på: 1. Aalborg Kommunes strategi for bekæmpelse af langtidsledighed 2. Akutpakken, herunder Akutjobordningen 3.

Læs mere

BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER FEBRUAR 2014

BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER FEBRUAR 2014 BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER FEBRUAR 2014 BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER SLOTSHOLM A/S KØBMAGERGADE 28 1150 KØBENHAVN K WWW.SLOTSHOLM.DK UDARBEJDET FOR KL

Læs mere

Analyse af konsekvenserne af at være faldet ud af arbejdsmarkedet

Analyse af konsekvenserne af at være faldet ud af arbejdsmarkedet Analyse af konsekvenserne af at være faldet ud af arbejdsmarkedet Sommer 2014 Udarbejdet af: Tele-Mark A/S Carl Blochs Gade 37 8000 Århus C Tlf: 70 237 238 Partner Allan Falch www.tele-mark.dk info@tele-mark.dk

Læs mere

Personer på særlig uddannelsesydelse

Personer på særlig uddannelsesydelse Arbejdsmarkedsstyrelsens nyhedsbrev om Jobindsats.dk Nr. 17, 28. maj Personer på særlig uddannelsesydelse, side 1 Arbejdsmarkedsstatus efter opbrugt dagpengeret, side 3 Nyt på Jobindsats.dk, side 5 Nøgletal,

Læs mere

Jobkonsulent i kreds Lillebælt

Jobkonsulent i kreds Lillebælt Akutpakken Hvad betyder akutpakken for de ledige - og for arbejdspladserne? Hvad er det der sker med dagpenge systemet og arbejdsmarkedspolitikken lige nu? Hvad vil fagbevægelsen og hvor står SL? Jobkonsulent

Læs mere

gennemført 580 CAWI-interview med aktuelt ledige danskere i alderen 30-50 år, i perioden 15. november - 2. december 2013 2013.

gennemført 580 CAWI-interview med aktuelt ledige danskere i alderen 30-50 år, i perioden 15. november - 2. december 2013 2013. Generelt om ledighed I en ny undersøgelse har YouGov for Ældre Sagen interviewet 1.150 personer i aldersgruppen 55-67 år, som har været berørt af ledighed indenfor de seneste 3 år. Af disse 1.150 er 494

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. KVT. 21 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Antal. Bruttostikprøve 550. Frafald - ikke del af population 72. Nettostikprøve (renset) 478. Antal gennemførte besvarelser 248.

Antal. Bruttostikprøve 550. Frafald - ikke del af population 72. Nettostikprøve (renset) 478. Antal gennemførte besvarelser 248. Antal Bruttostikprøve 550 Frafald - ikke del af population 72 Nettostikprøve (renset) 478 Antal gennemførte besvarelser 248 Svarprocent: 52% - - - - - - - GENNEMGANG AF RESULTATER JK PROCES EVALUERING

Læs mere

Fase to af Borgerstilfredshedsundersøgelsen på Jobcenter Rebild

Fase to af Borgerstilfredshedsundersøgelsen på Jobcenter Rebild Fase to af Borgerstilfredshedsundersøgelsen på Jobcenter Rebild 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Undersøgelsens resultater. 4 3. Vurdering af den telefoniske kommunikation..5 4. Vurdering

Læs mere

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Efteråret 2014 Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Indholdsfortegnelse 1. Rapport Borgertilfredshedsundersøgelse Jobcenter Rebild... 3 1.1 - Kort om undersøgelsen... 3 1.2 - Formål...

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FANØ KOMMUNE. OPFØLGNING 2. kvartal 2013

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FANØ KOMMUNE. OPFØLGNING 2. kvartal 2013 OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FANØ KOMMUNE OPFØLGNING 2. kvartal 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Fanø Kommune I denne rapport sættes der fokus på to væsentlige udfordringer for beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Inklusion og deltagelse

Inklusion og deltagelse Inklusion og deltagelse Undersøgelse af Voksen-handicapområdet Spørgeskemaundersøgelse April-maj 2013 Forord Inklusion står højt på dagsordenen. Det gør den både blandt folketingspolitikere, meningsdannere

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. kvartal 13 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert kvartal

Læs mere

Status for indsatsen under Akutpakken

Status for indsatsen under Akutpakken Jobcenter Aabenraa Dato: 9.1.212 Sagsnr.: 12/43739 Dok.nr.: 17 Sagsbehandler: Karsten Troelsgaard Status for indsatsen under Akutpakken - En kvantitativ status for indsatsen Indhold Baggrund... 3 Antal

Læs mere

Hvad kan jeg få, hvis jeg mister mine dagpenge?

Hvad kan jeg få, hvis jeg mister mine dagpenge? Hvad kan jeg få, hvis jeg mister mine dagpenge? Dagpengeretten udløber efter 2 år. Herefter kan nogle opnå ret til forlænget dagpenge. Denne pjece giver et overblik over dine muligheder, hvis du ikke du

Læs mere

ansættelse dagpenge jobplan Aktivering aktiveringsforløb jobcenter løntilskud uddannelse virksomhedspraktik vikararbejd ledighed uddannelsestilbud

ansættelse dagpenge jobplan Aktivering aktiveringsforløb jobcenter løntilskud uddannelse virksomhedspraktik vikararbejd ledighed uddannelsestilbud JANUAR 2017 løntilskud A-KASSE vikararbejd ansættelse dagpengeret Aktivering For dig under 30 uddannelse aktiveringsforløb virksomhedspraktik uddannelsestilbud jobplan beskæftigelsemulighed dagpenge befordringstilskud

Læs mere

Notat. Status på akutpakken. Det Lokale Beskæftigelsesråd

Notat. Status på akutpakken. Det Lokale Beskæftigelsesråd Notat Til: Vedrørende: Det Lokale Beskæftigelsesråd Akutpakken Status på akutpakken Første del af notatet omfatter en generel orientering om akutpakken og dens indhold. Derefter følger en beskrivelse af

Læs mere

Statusnotat: Akutpakkerne, særlig uddannelsesydelse, midlertidig arbejdsmarkedsydelse og seniorjob

Statusnotat: Akutpakkerne, særlig uddannelsesydelse, midlertidig arbejdsmarkedsydelse og seniorjob Statusnotat: Akutpakkerne, særlig uddannelsesydelse, midlertidig arbejdsmarkedsydelse og seniorjob Lejre 2. august 2013 1. Akutpakkerne 1.1 Akutpakken 31. august 2012 blev der indgået en politisk aftale

Læs mere

Dimittendundersøgelse for UCN s Fysioterapeutuddannelse 2015

Dimittendundersøgelse for UCN s Fysioterapeutuddannelse 2015 Dimittendundersøgelse for UCN s Fysioterapeutuddannelse 2015 Indhold Indledning... 2 Lidt om dimittenderne... 2 Beskæftigelsessituation... 3 Dimittender i ansættelsesforhold... 3 Selvstændige/iværksætter...

Læs mere

ansættelse dagpenge jobplan Aktivering aktiveringsforløb jobcenter løntilskud uddannelse virksomhedspraktik vikararbejd ledighed uddannelsestilbud

ansættelse dagpenge jobplan Aktivering aktiveringsforløb jobcenter løntilskud uddannelse virksomhedspraktik vikararbejd ledighed uddannelsestilbud SEPTEMBER 2015 løntilskud A-KASSE vikararbejd ansættelse dagpengeret Aktivering For dig under 30 uddannelse aktiveringsforløb virksomhedspraktik uddannelsestilbud jobplan beskæftigelsemulighed dagpenge

Læs mere

Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere. Brugerundersøgelse 2009

Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere. Brugerundersøgelse 2009 Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere Brugerundersøgelse 2009 Executive Summary Brugerundersøgelse 2009 Af Jeppe Krag Indhold 1 Undersøgelsens resultater...1 1.1 Undersøgelsens gennemførelse...1

Læs mere

Forsørgelsesgrundlaget

Forsørgelsesgrundlaget Forsørgelsesgrundlaget for mennesker med udviklingshæmning En surveyundersøgelse blandt Landsforeningen LEVs medlemmer August 2017 Turid Christensen Thomas Holberg Landsforeningen LEV 1 Baggrund for undersøgelsen

Læs mere

Beskrivelse af og indsats for borgere med risiko for at miste dagpengeretten

Beskrivelse af og indsats for borgere med risiko for at miste dagpengeretten Beskrivelse af og indsats for borgere med risiko for at miste dagpengeretten Der er lavet opgørelse den 21. oktober 2012 på baggrund af indberetninger fra a-kasserne over de personer, der i perioden 21.

Læs mere

UNDERSØGELSE BLANDT DØGNINSTITUTIONER OG OPHOLDSSTEDER FOR BØRN OG UNGE

UNDERSØGELSE BLANDT DØGNINSTITUTIONER OG OPHOLDSSTEDER FOR BØRN OG UNGE UNDERSØGELSE BLANDT DØGNINSTITUTIONER OG OPHOLDSSTEDER FOR BØRN OG UNGE Høring & ankesager januar 2012 Et samarbejde mellem 1 Denne rapport er lavet på baggrund af et elektronisk survey, som Socialpædagogerne

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse i Visitationsenheden 2011

Brugertilfredshedsundersøgelse i Visitationsenheden 2011 Brugertilfredshedsundersøgelse i Visitationsenheden 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Formål... 3 1.3 Metode... 4 2. Resultater... 5 2.1 Køn og alder... 6 2.2 Samlet tilfredshed,

Læs mere

ansættelse dagpenge jobplan Aktivering aktiveringsforløb jobcenter løntilskud uddannelse virksomhedspraktik vikararbejd ledighed uddannelsestilbud

ansættelse dagpenge jobplan Aktivering aktiveringsforløb jobcenter løntilskud uddannelse virksomhedspraktik vikararbejd ledighed uddannelsestilbud FEBRUAR 2015 løntilskud A-KASSE vikararbejd ansættelse dagpengeret Aktivering For dig under 30 uddannelse aktiveringsforløb virksomhedspraktik uddannelsestilbud jobplan beskæftigelsemulighed dagpenge befordringstilskud

Læs mere

Analyse af dagpengesystemet

Analyse af dagpengesystemet Analyse af dagpengesystemet Udarbejdet september/oktober 2011 BD272 Indhold Indledning... 2 Metode og validitet... 2 Dataindsamling fra... 2 Dataindsamling fra den øvrige befolkning... 2 Forventninger

Læs mere

Notat. Borger & Arbejdsmarked Jobservice

Notat. Borger & Arbejdsmarked Jobservice Exnersgade 33. 6700 Esbjerg Dato 24. oktober 2012 Sagsbehandler Frank Sørensen Notat Den 31. august 2012 indgik regeringen sammen med LO, DA, AC, FTF, KL og A-kassernes Samvirke en aftale om særlig indsats

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse blandt jobcenterets. Jobcenter Hvidovre

Tilfredshedsundersøgelse blandt jobcenterets. Jobcenter Hvidovre 15 Tilfredshedsundersøgelse blandt jobcenterets brugere Jobcenter Hvidovre Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 2 2. TVÆRGÅENDE KONKLUSION OG PERSPEKTIVERING... 3 3. BRUGERTILFREDSHEDEN BLANDT DE JOBPARATE...

Læs mere

Om undersøgelsen...1. Hovedresultater...2. Jobtilfredshed...3. Stress...3. Psykisk arbejdsmiljø...6. Motivation og fleksibilitet...

Om undersøgelsen...1. Hovedresultater...2. Jobtilfredshed...3. Stress...3. Psykisk arbejdsmiljø...6. Motivation og fleksibilitet... Faktaark om psykisk arbejdsmiljø og jobtilfredshed 2017 Ref. THP/- 03.01.2017 Om undersøgelsen...1 Hovedresultater...2 Jobtilfredshed...3 Stress...3 Psykisk arbejdsmiljø...6 Motivation og fleksibilitet...7

Læs mere

OPFØLGENDE BASELINE-MÅLING 2014 BIF. Louise Kjær Mansfeldt

OPFØLGENDE BASELINE-MÅLING 2014 BIF. Louise Kjær Mansfeldt OPFØLGENDE BASELINE-MÅLING 2014 BIF Louise Kjær Mansfeldt 1 Indhold! Hovedkonklusioner! Resultater! Del 1! Digitalisering! Del 2! Overblik over arbejdsmarkedssituation! Om undersøgelsen! Baggrund og spørgeskema!

Læs mere

Spørgsmål svar vedrørende uddannelsesordningen

Spørgsmål svar vedrørende uddannelsesordningen Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Dato: 20. december 2012 J.nr.: 2012-0020070 Spørgsmål svar vedrørende uddannelsesordningen Uddannelsesaktiviteter under uddannelsesordningen Spørgsmål: Hvad

Læs mere

Notat. Lovændringer på beskæftigelsesområdet. Bekæmpelse af langtidsledighed. Erhvers- og Beskæftigelsesudvalget

Notat. Lovændringer på beskæftigelsesområdet. Bekæmpelse af langtidsledighed. Erhvers- og Beskæftigelsesudvalget Notat Til: Vedrørende: Erhvers- og Beskæftigelsesudvalget Lovændringer på beskæftigelsesområdet Lovændringer på beskæftigelsesområdet. På beskæftigelsesområdet har det været 2 store lovændringer i foråret

Læs mere

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. 3. Kvartal 2012

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. 3. Kvartal 2012 JOBCENTER MIDDELFART o Evalueringsrapport Job- og Kompetencehuset 3. Kvartal 2012 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Baggrund og Formål... 2 Datagrundlag... 2 Retur til Job... 2 Køn... 3 Alder... 3

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse af Tilskud til pasning af egne børn. Viden & Strategi Efteråret 2015

Tilfredshedsundersøgelse af Tilskud til pasning af egne børn. Viden & Strategi Efteråret 2015 Tilfredshedsundersøgelse af Tilskud til pasning af egne børn Viden & Strategi Efteråret 2015 Om Tilskud til pasning af egne børn Byrådet besluttede den 16. december 2014 at give tilskud til pasning af

Læs mere

Flygtninge på arbejdsmarkedet

Flygtninge på arbejdsmarkedet Flygtninge på arbejdsmarkedet Lederne Marts 16 Indledning Undersøgelsen belyser blandt andet: Lederes initiativer til beskæftigelse af flygtninge Hvor mange ledere der personligt vil være villige til at

Læs mere

Andel personer, jobcenteret har haft kontakt med i

Andel personer, jobcenteret har haft kontakt med i Tabel 1. Antal udsendte breve til ledige, der er i risiko for at opbruge dagpengeretten; Antal opslåede akutjob; andel personer, jobcentret har haft kontakt til; andel personer, der har fået en personlig

Læs mere

From:Christian Albèr To:Erik Schultz Subject:Politisk opfølgning - varde 2 kvt. 2013

From:Christian Albèr To:Erik Schultz Subject:Politisk opfølgning - varde 2 kvt. 2013 From:Christian Albèr To:Erik Schultz Subject:Politisk opfølgning - varde 2 kvt. 213 Til Jobcenter Hermed fremsendes Beskæftigelsesregion opfølgningsrapport til Job- og Arbejdsmarkedsudvalget og det Lokale

Læs mere

Notat. Økonomi Jobcentersekretariat Ramsherred 12 5700 Svendborg. Tlf. 62 23 39 17. jacob.bojesen.larsen@svendborg.dk www.svendborg.

Notat. Økonomi Jobcentersekretariat Ramsherred 12 5700 Svendborg. Tlf. 62 23 39 17. jacob.bojesen.larsen@svendborg.dk www.svendborg. Notat Seniorjob Seniorjob-ordningen blev indført i forbindelse med, at de tidligere gældende regler om forlænget dagpengeret for 55-59-årige blev ophævet. Efter de tidligere regler om forlænget dagpengeret

Læs mere

Kommunerne har på få måneder leveret en stor indsats for de udfaldstruede dagpengemodtagere på trods af lav vækst og arbejdsløshed.

Kommunerne har på få måneder leveret en stor indsats for de udfaldstruede dagpengemodtagere på trods af lav vækst og arbejdsløshed. N OTAT Fakta om akutpakkeindsatsen Kommunerne har på få måneder leveret en stor indsats for de udfaldstruede dagpengemodtagere på trods af lav vækst og arbejdsløshed. Status er således, at: Jobcentrene

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse februar. 2014. Jobcenter Struer. Antal besvarelser: 51

Brugertilfredshedsundersøgelse februar. 2014. Jobcenter Struer. Antal besvarelser: 51 Brugertilfredshedsundersøgelse februar. 2014 Jobcenter Struer Antal besvarelser: 51 Denne rapport indeholder besvarelser for 51 respondenter og undersøgelsen har en svarprocent på 0%. Undersøgelsen blev

Læs mere

Spørgeskemaet blev sendt direkte til alle jobcenterchefer. Den samlede svarprocent på nuværende tidspunkt er på 71 pct.

Spørgeskemaet blev sendt direkte til alle jobcenterchefer. Den samlede svarprocent på nuværende tidspunkt er på 71 pct. N O TAT Resultater fra spørgeskemaundersøgelse om akutpakken mv. KL har udarbejdet et spørgeskema med en række spørgsmål til alle Jobcenterchefer omkring effekten og implementeringen af akutpakken for

Læs mere

Det siger medlemmer af FOA om jobsikkerhed mv. i en undersøgelse fra DR Nyheder

Det siger medlemmer af FOA om jobsikkerhed mv. i en undersøgelse fra DR Nyheder FOA Kampagne og Analyse December 2012 Det siger medlemmer af FOA om jobsikkerhed mv. i en undersøgelse fra DR Nyheder DR Nyheders analyseafdeling har i perioden 29. oktober 2012 til 4. november 2012 gennemført

Læs mere

Notat om akutpakke, akutjob, antal afmeldte. phonerkampagnen og den særlige uddannelsesordning.

Notat om akutpakke, akutjob, antal afmeldte. phonerkampagnen og den særlige uddannelsesordning. Notat om akutpakke, akutjob, antal afmeldte. phonerkampagnen og den særlige uddannelsesordning. Regeringen og de centrale aktører på det danske arbejdsmarked indgik i august 2012 en aftale om akut og massivt

Læs mere

Tidligere lediges evaluering af beskæftigelsessystemet Nuværende praksis og Koch-udvalgets ændringsforslag

Tidligere lediges evaluering af beskæftigelsessystemet Nuværende praksis og Koch-udvalgets ændringsforslag Tidligere lediges evaluering af beskæftigelsessystemet Nuværende praksis og Koch-udvalgets ændringsforslag Beskæftigelsessystemet er genstand for debat, hvad enten der er lavkonjunktur og høj ledighed

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING. KVT. 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om efterlønnen

Det siger FOAs medlemmer om efterlønnen Det siger FOAs medlemmer om efterlønnen FOA Kampagne og analyse Februar 2010 FOA undersøgte i januar 2011, hvilke medlemmer, der vil benytte efterlønsordningen, hvorfor de betaler til den, og hvornår de

Læs mere

Hvad er der sket med dem, som røg ud? Undersøgelse blandt medlemmer, der har mistet dagpengeretten fra januar 2013 til september 2014

Hvad er der sket med dem, som røg ud? Undersøgelse blandt medlemmer, der har mistet dagpengeretten fra januar 2013 til september 2014 Hvad er der sket med dem, som røg ud? Undersøgelse blandt medlemmer, der har mistet dagpengeretten fra januar 2013 til september 2014 2 Forord Hvordan er jeg stillet, når dagpengeforsikringen ryger? Det

Læs mere

Andel personer, jobcenteret har haft kontakt med i

Andel personer, jobcenteret har haft kontakt med i Tabel 1. Antal udsendte breve til ledige, der er i risiko for at opbruge dagpengeretten; Antal opslåede akutjob; andel personer, jobcentret har haft kontakt til; andel personer, der har fået en personlig

Læs mere

Arbejdstid blandt FOAs medlemmer

Arbejdstid blandt FOAs medlemmer 8. december 2015 Arbejdstid blandt FOAs medlemmer Hvert fjerde medlem af FOA ønsker en anden arbejdstid end de har i dag. Det viser en undersøgelse om arbejdstid, som FOA har foretaget blandt sine medlemmer.

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. KVT. 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal fokus

Læs mere

STUDIELIVSUNDERSØGELSE PRAKTIK

STUDIELIVSUNDERSØGELSE PRAKTIK Resultaterne i dette faktaark stammer fra Djøfs studielivsundersøgelse 2016 og omhandler primært resultaterne om praktik i forbindelse med studiet. Undersøgelsen er foretaget som en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Vold på socialpædagogiske arbejdspladser. April 2016

Vold på socialpædagogiske arbejdspladser. April 2016 Vold på socialpædagogiske arbejdspladser April 2016 RAPPORT Vold på socialpædagogiske arbejdspladser Udgivet af Socialpædagogerne, April 2016 ISBN: 978-87-89992-88-4 Kontakt: Lise Møller Aarup laa@sl.dk

Læs mere

En sammenhængende indsats for. langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016

En sammenhængende indsats for. langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016 En sammenhængende indsats for langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016 1 Strategi i forhold til at langvarige modtagere af offentlig forsørgelse skal have en tværfaglig og sammenhængende

Læs mere

Nedtur at være nyudlært Ledige nyudlærte dumper jobcentrene

Nedtur at være nyudlært Ledige nyudlærte dumper jobcentrene Nedtur at være nyudlært Ledige nyudlærte dumper jobcentrene Siden finanskrisen begyndte er hver tredje nyudlært smed, frisør og tømrer gået direkte ud i ledighed. I foråret 2011 ser det sågar ud til, at

Læs mere

Måned statistik til Job og Arbejdsmarkedsudvalget

Måned statistik til Job og Arbejdsmarkedsudvalget Måned statistik til Job og Arbejdsmarkedsudvalget for oktober måned 2012 Der er i oktober sket en stigning i antallet af borgere i Assens kommune der modtager midlertidig offentlig forsørgelse. Dette gælder

Læs mere

ANALYSE: VIRKSOMHEDERNES SAMARBEJDE MED JOBCENTRENE

ANALYSE: VIRKSOMHEDERNES SAMARBEJDE MED JOBCENTRENE ANALYSE: VIRKSOMHEDERNES SAMARBEJDE MED JOBCENTRENE og tilfredshed med jobcentrenes indsats Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering 18 HOVEDKONKLUSION: Hovedparten af de virksomheder, der samarbejder

Læs mere

10 respondenter (52,6 %) er kvinder, 9 er mænd og de har en gennemsnitsalder på 28 år.

10 respondenter (52,6 %) er kvinder, 9 er mænd og de har en gennemsnitsalder på 28 år. Dimittendundersøgelse 2015 Diplomingeniøruddannelsen i produktionsteknik 1. Indledning Det Tekniske Fakultet har i efteråret 2015 gennemført en samlet dimittendundersøgelse for alle diplom- og ingeniøruddannelser.

Læs mere

Hovedkonklusion. Om undersøgelsen. Brugen af praktik og løntilskud. Forbundet af It-professionelle /APL/MIT

Hovedkonklusion. Om undersøgelsen. Brugen af praktik og løntilskud. Forbundet af It-professionelle /APL/MIT Forbundet af It-professionelle 20130816/APL/MIT Notat: Aktiveringsundersøgelsen 2013 Hovedkonklusion Undersøgelsen viser at der er sket et kraftigt fald i brugen af løntilskud. Dette gør sig særligt gældende

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert kvartal

Læs mere

Elever i søgekøen og deres oplevede barrierer i forhold til at finde en praktikplads

Elever i søgekøen og deres oplevede barrierer i forhold til at finde en praktikplads Elever i søgekøen og deres oplevede barrierer i forhold til at finde en praktikplads Som en del af udmøntningen af Aftale om en vækstpakke 2014 blev det besluttet at igangsætte en kvalitativ gennemgang

Læs mere

Statistisk opfølgning på Mariagerfjord Kommunes anvendelse af akutpakken.

Statistisk opfølgning på Mariagerfjord Kommunes anvendelse af akutpakken. Arbejdsmarkedssekretariat Postadresse: Nordre Kajgade 1 9500 Hobro Tlf. 97 11 30 00 raadhus@mariagerfjord.dk www.mariagerfjord.dk Journalnummer: Ref.: Laila Thode Jensen Dato: 16.07.2013 Statistisk opfølgning

Læs mere

Stadigt færre offentligt forsørgede

Stadigt færre offentligt forsørgede Fakta om økonomi 23. juni 2016 Ref.: Økonomi & Analyse, LO Stadigt færre offentligt forsørgede Tal for offentligt forsørgede for 1. kvartal 2016 viser, at den faldende tendens de senere år fortsætter.

Læs mere

Februar 2010 AKTIVERING. for dig under 30 F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E

Februar 2010 AKTIVERING. for dig under 30 F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E Februar 2010 AKTIVERING for dig under 30 INDHOLD 1. Du er under 25 år er uden uddannelse og har ingen børn side 4 2. Du er under 25 år er uden uddannelse og

Læs mere

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. År 2011

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. År 2011 JOBCENTER MIDDELFART o Evalueringsrapport Job- og Kompetencehuset År 2011 2 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Baggrund og Formål... 3 Datagrundlag... 3 Retur til Job... 4 Køn... 4... 4 Ophørsårsag...

Læs mere

Statistisk opfølgning på Mariagerfjord Kommunes anvendelse af akutpakken.

Statistisk opfølgning på Mariagerfjord Kommunes anvendelse af akutpakken. Arbejdsmarkedssekretariat Postadresse: Nordre Kajgade 1 9500 Hobro Tlf. 97 11 30 00 raadhus@mariagerfjord.dk www.mariagerfjord.dk Journalnummer: Ref.: Laila Thode Jensen Dato: 22.05.2013 Statistisk opfølgning

Læs mere

Hjemmearbejde. Udarbejdet december 2011 BD272

Hjemmearbejde. Udarbejdet december 2011 BD272 Hjemmearbejde Udarbejdet december 2011 BD272 Indholdsfortegnelse Hovedkonklusioner... 2 Indledning... 2 Metode... 3 Udbredelse og type af hjemmearbejde... 3 Brug af hjemmearbejdspladser og arbejdsopgaver...

Læs mere

Indsatsbeskrivelse for unge 18-24 årige med kompetencegivende uddannelse Kontanthjælpsmodtagere

Indsatsbeskrivelse for unge 18-24 årige med kompetencegivende uddannelse Kontanthjælpsmodtagere Indsatsbeskrivelse for unge 18-24 årige med kompetencegivende uddannelse Kontanthjælpsmodtagere Jobcentret Ungeteamet Februar 2014 Målgruppe Unge 18-24 årige med kompetencegivende uddannelse, der ansøger

Læs mere

10 forslag til at forbedre dagpengesystemet

10 forslag til at forbedre dagpengesystemet 10 forslag til at forbedre dagpengesystemet 1 I foråret 2010 gennemførte HK en undersøgelse blandt 5000 ledige medlemmer. Formålet var at tage temperaturen på, om dagpengesystemet fungerer, som det skal

Læs mere

En sammenhængende indsats for. langvarige modtagere af offentlig forsørgelse

En sammenhængende indsats for. langvarige modtagere af offentlig forsørgelse En sammenhængende indsats for langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016 1 Strategi i forhold til at langvarige modtagere af offentlig forsørgelse skal have en tværfaglig og sammenhængende

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. KVT. 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2015 Civilingeniøruddannelsen i miljøteknologi. 1. Indledning. 2. Beskæftigelse. 2.1 Nuværende hovedbeskæftigelse

Dimittendundersøgelse 2015 Civilingeniøruddannelsen i miljøteknologi. 1. Indledning. 2. Beskæftigelse. 2.1 Nuværende hovedbeskæftigelse Dimittendundersøgelse 2015 Civilingeniøruddannelsen i miljøteknologi 1. Indledning Det Tekniske Fakultet har i efteråret 2015 gennemført en samlet dimittendundersøgelse for alle diplom- og ingeniøruddannelser.

Læs mere

Familieplejeundersøgelse

Familieplejeundersøgelse Familieplejeundersøgelse August & September 2012 1. Indledning Barnets Reform har som erklæret mål, at familieplejeområdet skal prioriteres. Dels er der med reformen et politisk ønske om, at kvaliteten

Læs mere

F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. September 2009. for dig under 30

F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. September 2009. for dig under 30 F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E September 2009 AKTIVERING for dig under 30 INDHOLD 1. Du er under 25 år er uden uddannelse og har ingen børn side 4 2. Du er under 25 år er uden uddannelse

Læs mere

Økonomiske konsekvenser ved ansættelse af udfaldstruede dagpengemodtagere

Økonomiske konsekvenser ved ansættelse af udfaldstruede dagpengemodtagere Økonomi- og indkøb april 2013 Økonomiske konsekvenser ved ansættelse af udfaldstruede dagpengemodtagere Afkortning af dagpengeperioden har virkning fra 1. januar 2013. De nye regler betyder, at ledige

Læs mere

Virksomhedernes syn på beskæftigelsesindsatsen

Virksomhedernes syn på beskæftigelsesindsatsen Virksomhedernes syn på beskæftigelsesindsatsen 1. Indledning og sammenfatning Reform af beskæftigelsesindsatsen Virksomhederne spiller en vigtig rolle Baggrund Regeringen har nedsat et ekspertudvalg med

Læs mere

Dagpengesystemet. Indhold. December 2014

Dagpengesystemet. Indhold. December 2014 December 2014 Dagpengesystemet I dette faktaark præsenteres resultaterne af en survey om dagpengesystemet gennemført af Epinion for DeFacto i september/oktober 2014. Der er 1.066, der har besvaret undersøgelsen.

Læs mere

Hvad kan jeg få, hvis jeg mister mine dagpenge? Dagpengeretten udløber efter 2 år. Herefter kan nogle opnå ret til forlængede dagpenge.

Hvad kan jeg få, hvis jeg mister mine dagpenge? Dagpengeretten udløber efter 2 år. Herefter kan nogle opnå ret til forlængede dagpenge. Dagpengeretten udløber efter 2 år. Herefter kan nogle opnå ret til forlængede dagpenge. Hvad kan jeg få, hvis jeg mister mine dagpenge? Denne pjece giver et overblik over dine muligheder, hvis du ikke

Læs mere

ANALYSE: VIRKSOMHEDERNES SAMARBEJDE MED JOBCENTRENE

ANALYSE: VIRKSOMHEDERNES SAMARBEJDE MED JOBCENTRENE ANALYSE: VIRKSOMHEDERNES SAMARBEJDE MED JOBCENTRENE og tilfredshed med jobcentrenes indsats Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Januar 18 HOVEDKONKLUSION: Hovedparten af de virksomheder, der samarbejder

Læs mere

Jobindsatsen i Albertslund kommune

Jobindsatsen i Albertslund kommune Jobindsatsen i Albertslund kommune De senere år er der kommet stigende og berettiget fokus på jobcentrenes virke. Talrige ledige, syge og udsatte borgere kan berette om urimelige afgørelser og et system,

Læs mere

Dette faktaark omhandler djøfernes oplevelse af stress på arbejdspladsen og deres oplevelse af stress i hverdagen.

Dette faktaark omhandler djøfernes oplevelse af stress på arbejdspladsen og deres oplevelse af stress i hverdagen. Faktaark: Stress Dette faktaark omhandler djøfernes oplevelse af stress på arbejdspladsen og deres oplevelse af stress i hverdagen. Resultaterne stammer fra ACs arbejdsmiljøundersøgelse 2014. Undersøgelsen

Læs mere

Status for indsatsen ved Jobcenter Aalborg

Status for indsatsen ved Jobcenter Aalborg Status for indsatsen ved Jobcenter Aalborg November 2018 I dette notat gives et overblik over udviklingen på beskæftigelsesområdet og en status for målopfyldelsen for målene i Jobcenter Aalborgs beskæftigelsesplan

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Referat fra ordinært møde Mødelokale D2 Torsdag 06.12.2012 kl. 16:00 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Dialogmøde mellem det Regionale Beskæftigelsesråd og det Lokale Beskæftigelsesråd.

Læs mere

Arbejdstempo, bemanding og stress

Arbejdstempo, bemanding og stress 19. august 2019 Arbejdstempo, bemanding og stress Seks ud af 10 (59 %) af FOAs medlemmer føler sig i meget høj, høj eller nogen grad stressede, og for størstedelen af disse (89 %) er arbejdet en vigtig

Læs mere

ansættelse dagpenge jobplan Aktivering aktiveringsforløb jobcenter løntilskud uddannelse virksomhedspraktik vikararbejd ledighed uddannelsestilbud

ansættelse dagpenge jobplan Aktivering aktiveringsforløb jobcenter løntilskud uddannelse virksomhedspraktik vikararbejd ledighed uddannelsestilbud FEBRUAR 2015 løntilskud A-KASSE vikararbejd ansættelse dagpengeret Aktivering For dig over 30 uddannelse aktiveringsforløb virksomhedspraktik uddannelsestilbud jobplan beskæftigelsemulighed dagpenge befordringstilskud

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FANØ KOMMUNE. OPFØLGNING 4 kvartal 2012

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FANØ KOMMUNE. OPFØLGNING 4 kvartal 2012 OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FANØ KOMMUNE OPFØLGNING 4 kvartal 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune 1 I denne rapport sættes der fokus på to væsentlige udfordringer for beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Sygedagpenge, revalidering og varig nedsat arbejdsevne

Sygedagpenge, revalidering og varig nedsat arbejdsevne Sygedagpenge, revalidering og varig nedsat arbejdsevne Sygedagpengelovgivningen, Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats og Lov om Aktiv Socialpolitik er komplekse love, som indeholder forskellige tiltag og

Læs mere

Status for indsatsen ved Jobcenter Aalborg

Status for indsatsen ved Jobcenter Aalborg Status for indsatsen ved Jobcenter Aalborg Februar 2019 I dette notat gives et overblik over udviklingen på beskæftigelsesområdet og en status for målopfyldelsen for målene i Jobcenter Aalborgs beskæftigelsesplan

Læs mere

Faktaark om psykisk arbejdsmiljø og jobtilfredshed 2014

Faktaark om psykisk arbejdsmiljø og jobtilfredshed 2014 Faktaark om psykisk og jobtilfredshed 2014 Ref. KAB/- 12.06.2015 Indhold Hovedresultater... 2 Jobtilfredshed... 3 Trivsel... 5 Psykisk... 5 Tale åbnet om psykisk... 7 Forbedring af det psykiske... 8 Dette

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Udarbejdet af Gitte Damgaard, Erhvervsakademi Aarhus, April 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Revalideringsindsatsen i Nordjylland. d. 21. juni 2012 Fuldmægtig Anne Birk

Revalideringsindsatsen i Nordjylland. d. 21. juni 2012 Fuldmægtig Anne Birk Revalideringsindsatsen i Nordjylland d. 21. juni 212 Fuldmægtig Anne Birk Disposition Metode Hvilke spørgsmål finder vi svar på? Udvikling Revalidendernes kendetegn Forskelle i brugen af revalidering Effekter

Læs mere

En ny vej - Statusrapport juli 2013

En ny vej - Statusrapport juli 2013 En ny vej - Statusrapport juli 2013 Af Konsulent, cand.mag. Hanne Niemann Jensen HR-afdelingen, Fredericia Kommune I det følgende sammenfattes resultaterne af en undersøgelse af borgernes oplevelse af

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til EBU og LBR OPFØLGNING 4. kvartal 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert kvartal fokus på to væsentlige

Læs mere

EVALUERING LÆR AT TACKLE JOB OG SYGDOM 2017 NATIONAL OPGØRELSE OVER KURSISTER, DER HAR DELTAGET I KURSET LÆR AT TACKLE JOB OG SYGDOM I 2017.

EVALUERING LÆR AT TACKLE JOB OG SYGDOM 2017 NATIONAL OPGØRELSE OVER KURSISTER, DER HAR DELTAGET I KURSET LÆR AT TACKLE JOB OG SYGDOM I 2017. EVALUERING LÆR AT TACKLE JOB OG SYGDOM 2017 NATIONAL OPGØRELSE OVER KURSISTER, DER HAR DELTAGET I KURSET LÆR AT TACKLE JOB OG SYGDOM I 2017. 1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Sammenfatning... 4 3. Kursisternes

Læs mere

AKTIVERING. for dig under 30

AKTIVERING. for dig under 30 F O A f a g o g a r b e j d e s a r b e j d s l ø s h e d s k a s s e AKTIVERING for dig under 30 3 INDHOLD 1. Du er under 25 år og uden uddannelse side 4 2. Du er under 25 år og uden uddannelse, men har

Læs mere

Nøgletal for beskæftigelsesområdet

Nøgletal for beskæftigelsesområdet Nøgletal for beskæftigelsesområdet Fuldtidspers. Ledighedsprocent Antal personer Bruttoledighed (sum) 1 (apr.'13) 2.285 5,5% Ledige under 25 år 10 (apr. '13) 877 Aktiverede forsikrede ledige 2 409 Aktiverede

Læs mere

Jobnet.dk er jobcentrenes tilbud til jobsøgende og arbejdsgivere på internettet.

Jobnet.dk er jobcentrenes tilbud til jobsøgende og arbejdsgivere på internettet. Jobsøgning Jobsøgning Når du er ledig kontanthjælpsmodtager, bliver du løbende indkaldt til møder og samtaler på jobcentret, hvor vi snakker om dine jobmuligheder og din jobsøgning. Jobnet.dk Jobnet.dk

Læs mere

Nøgletal for beskæftigelsesområdet

Nøgletal for beskæftigelsesområdet Nøgletal for beskæftigelsesområdet Overblik Antal Ledighedsprocent Antal Bruttoledighed (sum) 1 (nov.'12) 2.192 5,3% Ledige under 25 år 9 (nov. '12) 740 Aktiverede forsikrede ledige 2 467 Aktiverede kontanthjælpsmodt.

Læs mere

Flere end hver femte ledige indvandrer står reelt ikke til rådighed for arbejdsmarkedet

Flere end hver femte ledige indvandrer står reelt ikke til rådighed for arbejdsmarkedet 4. juli 2014 ARTIKEL Af David Elmer & Louise Jaaks Sletting Flere end hver femte ledige indvandrer står reelt ikke til rådighed for arbejdsmarkedet Hver femte mandlig og hver fjerde kvindelig indvandrer,

Læs mere