Ansættelse af unge under 18 år i fritidsjob

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ansættelse af unge under 18 år i fritidsjob"

Transkript

1 Gode råd om Ansættelse af unge under 18 år i fritidsjob Læs i denne pjece om: Arbejdsgiverens pligter Arbejdsopgaver Arbejdstid Alene-arbejde Maskiner og tekniske hjælpemidler Tunge løft Farlige stoffer og materialer. Udgivet af Dansk Handel & Service Ansættelse af unge under 18 år i fritidsjob 2006

2 Gode råd om Ansættelse af unge under 18 år i fritidsjob Læs i denne pjece om: Arbejdsgiverens pligter Arbejdsopgaver Arbejdstid Alenearbejde Maskiner og tekniske hjælpemidler Tunge løft Farlige stoffer og materialer. 2

3 Arbejdsgiverens pligter De generelle arbejdsmiljøregler, der gælder for voksne, gælder som hovedregel også for unge under 18 år. På en række områder er reglerne dog skærpede. Ansættelsesbevis og lønsatser Ifølge Lov om ansættelsesbeviser er arbejdsgiveren forpligtet til at udstede et ansættelsesbevis. Ansættelsesbeviset indeholder nærmere bestemte oplysninger til medarbejdere, der gennemsnitligt arbejder mere end otte timer om ugen, og som er ansat i mindst en måned. Loven indeholder ingen aldersgrænser, og derfor gælder reglerne også for unge under 18 år. Vi anbefaler, at arbejdsgiveren altid udarbejder et ansættelsesbevis. Der er ikke krav om, at forældrene underskriver et eventuelt ansættelsesbevis. Hvis virksomheden er omfattet af en overenskomst, skal der betales minimumsløn og tillæg m.v. i henhold til overenskomsten. Instruktions- og vejledningspligt Som arbejdsgiver har man en særlig pligt til at instruere grundigt, når man har unge under 18 år til at arbejde for sig. De unge skal have en god og tilstrækkelig oplæring og vejledning. Det indebærer, at de unge sættes ind i, hvad arbejdet omfatter, og at de orienteres om eventuel risiko og om, hvordan de bedst muligt undgår at bringe sig selv i fare. Det er arbejdsgiveren, der skal vurdere, om de unge er i stand til at udføre arbejdet sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt. Arbejdet skal kontrolleres nøje af en person, der er fyldt 18 år, og som har den nødvendige viden. Underretningspligt Når en medarbejder under 18 år har arbejdet på fuld tid i tre måneder, skal arbejdsgiveren give kommunen besked, så den unge kan få tilbud om uddannelsesvejledning. Ved ansættelse af unge under 15 år eller unge, der ikke er færdige med 9. klasse, skal arbejdsgiveren give forældrene besked om ansættelsen. Forældrene skal bl.a. have oplysninger om arbejdstidens længde og om eventuel risiko for ulykker og sundhedsskader. Beskeden til de unges forældre eller værger kan enten gives skriftligt, via telefonen eller personligt. Arbejdsopgaver Når det vurderes, hvilke former for arbejde de unge må udføre, skal der tages hensyn til de unges alder og skolegang. 3

4 13-14 årige eller unge, som ikke er gået ud af 9. klasse De årige eller unge, som ikke er gået ud af 9. klasse, må kun udføre lettere erhvervsmæssigt arbejde i kortere tid. De må udføre følgende opgaver: Lettere arbejde med modtagelse, sortering, optælling, prismærkning samt pakning af varer og emballage i butikker, supermarkeder og varehuse. Lettere ekspedition i mindre forretninger, såsom kiosker, bagerbutikker og grøntforretninger. Lettere rengøring, oprydning og borddækning. Lettere budtjeneste, herunder internt piccoloarbejde, og udbringning af aviser og reklamer samt salg af aviser og lignende. Lettere manuel montering, dog ikke lodning og svejsning. Lettere malearbejde, dog ikke sprøjtemaling. Lettere manuelt arbejde, såsom pakning i poser, kuverter og æsker, kontrol og pudsning af færdige produkter samt håndtering af rent vasketøj. Lettere arbejde med bogopsætning på biblioteker. Lettere arbejde inden for landbrug, gartneri, rideskoler med fodring, udmugning, pasning af mindre husdyr og heste, lugning, bær- og frugtplukning, plantning, grøntsagsopsamling samt lignende opgaver årige, der er færdige med 9. klasse årige, der er færdige med folkeskolens 9. klasse og f.eks. går i 10. klasse, gymnasiet, på handelsskole eller lignende, må udføre langt det meste erhvervsmæssige arbejde. Det gælder også arbejde ved maskiner - dog ikke farlige maskiner. Arbejdstid Der gælder særlige arbejdstidsregler for unge under 18 år. Arbejdsgiveren/-lederen skal tage hensyn til disse retningslinier i planlægningen af de unges arbejdstider. Arbejdstidens længde er afhængig af, om de unge er år, mellem år og ikke har afsluttet 9. klasse, eller om de unge er år og har afsluttet 9. klasse. (se skema på næste side). Alene-arbejde Der gælder særlige regler for, hvor og hvornår unge under 18 år må arbejde alene. Reglerne skal hindre, at de unge udsættes for voldsrisiko. 4

5 I kiosker, grillbarer, bagerforretninger, videobutikker, tankstationer, internetcafeer o.lign. må unge under 18 år ikke arbejde alene på følgende tidspunkter, dog gerne hvis den unge arbejder sammen med en person over 18 år: Mellem kl og kl på hverdage Mellem kl og kl på lørdage, søn-og helligdage I butikker, der er isoleret beliggende i områder uden almindelig færdsel, gælder forbudet på alle dage og alle tidspunkter. Arbejdstid årige årige, der ikke har afsluttet 9. klasse årige, der har afsluttet 9. klasse Skoledag Skolefridag 2 timer om dagen 7 timer om dagen 2 timer om dagen 8 timer om dagen 8 timer om dagen og 40 timer om ugen. Arbejdstiden må ikke Skoleuge 12 timer om ugen 12 timer om ugen overstige den sædvanlige arbejdstid for Skolefri uge 35 timer om ugen 40 timer om ugen voksne, der er beskæftiget i samme branche. Pause 30 minutter, når arbejdstiden er på mere end time 30 minutter, når arbejdstiden er på mere end time 30 minutter, når arbejdstiden er på mere end time Hvileperiode 14 timer 14 timer 12 timer Aften- og natarbejde Må ikke arbejde i perioden kl kl Må ikke arbejde i perioden kl kl Må normalt ikke arbejde i perioden kl kl På kontorer, servicestationer, i butikker o. lign. indtil kl På restauranter, hoteller, grillbarer o. lign. indtil kl Fridøgn 2 døgn om ugen 2 døgn om ugen 2 døgn om ugen Ferie Så vidt muligt arbejdsfri i en længere periode i skolesommerferien Så vidt muligt en hel arbejdsfri periode i skolesommerferien 5

6 I storcentre må unge under 18 år arbejde alene eller sammen med andre unge inden for almindelig åbningstid: Mellem kl og kl på hverdage Mellem kl og kl på lørdage, søn- og helligdage. Betingelsen er, at der i centret foretages hyppig patruljering af sikkerhedsvagter, eller at der er anden form for overvågning i butikken, der sikrer, at der inden for en kort periode kan komme hjælp. For eksempel hvis butikken videoovervåges fra et centralt sted i centret. Der kan dispenseres fra reglerne Arbejdstilsynet kan, efter at have spurgt politiet, tillade, at unge arbejder alene - også på tidspunkter, hvor det ellers ville være ulovligt. Det kræver dog, at arbejdsgiveren dokumenterer, at arbejdsforholdene er sikre. Det vurderes bl.a. ud fra beliggenhed, indretning og de trufne forholdsregler. Normalt besøger Arbejdstilsynet forretningen, inden der træffes beslutning om dispensation fra reglerne. For samtlige dispensationer gælder det, at Arbejdstilsynet foretager en samlet vurdering af forholdene. Maskiner og tekniske hjælpemidler Unge under 15 år og unge, der endnu ikke har afsluttet 9. klasse, må aldrig arbejde med maskiner. Unge mellem år, der har afsluttet 9. klasse, må arbejde ved visse maskiner og tekniske hjælpemidler, forudsat arbejdet kan udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt. Fx betjene eldreven palleløfter, fylde i presse og foretage presning samt arbejde ved flaskeautomat og -bånd. Arbejdsgiveren skal altid sørge for, at de unge får en grundig instruktion i brugen af maskinerne og de tekniske hjælpemidler. I den første tid efter instruktionen skal der holdes opsyn med de unges brug af maskinerne og de tekniske hjælpemidler. Læs mere om arbejdsmiljølovens krav og Arbejdstilsynets praksis i forhold til de enkelte maskiner i BAR Handels vejledning om Unges arbejde. 6

7 Tunge løft Ved arbejdsopgaver med løft, skub og træk skal der tages hensyn til de unges alder og fysiske udvikling. Unge mellem år, eller unge som ikke har afsluttet 9. klasse, må ikke løfte eller bære tunge byrder. Unge under 18 år må som hovedregel højst løfte 12 kg ad gangen. Hvis der ikke løftes under hoftehøjde eller over skulderhøjde, og løfteforholdene i øvrigt er gode, må den unge enkelte gange løfte ting, der er tungere. Der må dog aldrig løftes noget, der vejer mere end 25 kg. Under alle omstændigheder skal den unge altid instrueres i løfteteknik. Unge må ikke udsættes for store belastninger, når de trækker eller skubber f.eks. kundevogne og palleløftere. Hvis kundevognene er gamle og slidte, og der køres på ujævnt underlag, skal der skubbes færre vogne ad gangen, end hvis vognene er splinternye og skubbes ind i forretningen, hvor de glider nemt på gulvet. Farlige stoffer og materialer For at beskytte unge mod skadelige påvirkninger er der mange skadelige stoffer, som unge under 18 år ikke må udsættes for. Det betyder, at de ikke selv må arbejde med stoffer og materialer, der f.eks. er ætsende, giftige, eksplosive, kræftfremkaldende, og som kan medføre allergi eller indeholder opløsningsmidler. Desuden må de unge ikke arbejde i lokaler, hvor der er risiko for, at de udsættes for farlige stoffer og materialer, der bruges af andre medarbejdere. Det skal fremgå af arbejdsplads-brugsanvisningen, hvis der er tale om stoffer, der ikke må benyttes af unge under 18 år. Yderligere information Du kan finde yderligere information på 7

8 Spørg os Dansk Handel & Service Vester Farimagsgade København V Telefon Telefax

Fleksjob. Gode råd om

Fleksjob. Gode råd om Gode råd om Fleksjob Fleksjob kan hjælpe din virksomhed til at få kvalificeret arbejdskraft og samtidig være med til at styrke virksomhedens sociale profil! Udgivet af Dansk Handel & Service Fleksjob 2005

Læs mere

Redaktion. Guide til Fritidsjob udgivet af Jobpatruljen, juni 2012 Grafisk Produktion: Tabula Rasa Oplag: 100.000

Redaktion. Guide til Fritidsjob udgivet af Jobpatruljen, juni 2012 Grafisk Produktion: Tabula Rasa Oplag: 100.000 2012/13 Guide til fritidsjob Guide til Fritidsjob udgivet af Jobpatruljen, juni 2012 Grafisk Produktion: Tabula Rasa Oplag: 100.000 Redaktion 3F Fælles Fagligt Forbund, Tim Callesen Dansk Artist Forbund,

Læs mere

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2 At-VEJLEDNING Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2 Maj 2011 Erstatter At-vejledningerne F.2.4 Virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde, marts 2006, F.2.5

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSMILJØARBEJDET PÅ KONTORER IRKSOMHEDER MED 10-34 ANSATTE Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte - Opgaver, roller, uddannelse og organisering Et

Læs mere

At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.3.1. Løft, træk og skub

At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.3.1. Løft, træk og skub At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.3.1 Løft, træk og skub September 2005 Erstatter 2. udgave oktober 2004 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen

Læs mere

Gravides arbejdsmiljø i detailhandlen. Du kan vente dig i butikken

Gravides arbejdsmiljø i detailhandlen. Du kan vente dig i butikken Gravides arbejdsmiljø i detailhandlen Du kan vente dig i butikken 1 Tillykke med din graviditet! Når du er gravid, sker der utrolig mange ting i din krop. Derfor dukker der naturligvis en masse spørgsmål

Læs mere

At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.6.7. Helkropsvibrationer

At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.6.7. Helkropsvibrationer At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.6.7 Helkropsvibrationer April 2006 Erstatter At-meddelelse nr. 4.06.5 af juli 1998 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen

Læs mere

Arbejde i Danmark - en guide til det danske arbejdsmarked

Arbejde i Danmark - en guide til det danske arbejdsmarked Arbejde i Danmark - en guide til det danske arbejdsmarked Indhold I. Beskæftigelsesministerens forord... 1 II. De vigtigste træk ved det danske arbejdsmarked... 2 1. De fleste er medlem af en faglig organisation...

Læs mere

Børn og unge. Hvad må børn og unge arbejde med i Træ- og Møbelindustrien. Arbejdsmiljø i træ- og møbelindustrien

Børn og unge. Hvad må børn og unge arbejde med i Træ- og Møbelindustrien. Arbejdsmiljø i træ- og møbelindustrien Børn og unge Hvad må børn og unge arbejde med i Træ- og Møbelindustrien Arbejdsmiljø i træ- og møbelindustrien Vejledningen er udarbejdet af Træets Arbejdsgivere, Dansk Byggeri, 3F Fagligt Fælles Forbund

Læs mere

arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Eksempler på materialer fra Branchearbejdsmiljørådet for transport

Læs mere

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk Arbejdspladsvurdering (APV) er et vigtigt redskab når det handler om at forebygge dårligt arbejdsmiljø og der eksisterer rigtig mange pjecer om emnet. Med denne pjece vil vi gerne sætte fokus på hvorfor

Læs mere

At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.3.3. Forflytning, løft og anden manuel håndtering af personer

At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.3.3. Forflytning, løft og anden manuel håndtering af personer At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.3.3 Forflytning, løft og anden manuel håndtering af personer Juli 2004 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen

Læs mere

6. Særlige forhold ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

6. Særlige forhold :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 6. Særlige forhold :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Denne mødegang indeholder følgende punkter: 6.1 Psykisk arbejdsmiljø 6.1.1 Gennemgang af hjemmeopgave

Læs mere

Arbejdsteknik. I PDF en kan du læse mere om:

Arbejdsteknik. I PDF en kan du læse mere om: Der er en lang række retningslinjer for, hvordan medarbejderne kan arbejde sikkert og sundt. Det er arbejdsgiverens ansvar, at medarbejderne er instrueret i god arbejdsteknik og dermed mindsker belastningen

Læs mere

Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt

Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt Pjecen handler om dig! Du har fået denne pjece, fordi du ikke skal bo hjemme hos dine forældre i en periode.

Læs mere

de vigtigste arbejdsmiljøopgaver i kirker og på kirkegårde

de vigtigste arbejdsmiljøopgaver i kirker og på kirkegårde vejviser til de vigtigste arbejdsmiljøopgaver i kirker og på kirkegårde kirkeministeriet kirkeministeriet vejviser til de vigtigste arbejdsmiljøopgaver i kirker og på kirkegårde Arbejdstilsynet har haft

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING OM FUGNING MED EPOXY OG PU-SKUM FRA LUKKEDE EMBALLAGER

BRANCHEVEJLEDNING OM FUGNING MED EPOXY OG PU-SKUM FRA LUKKEDE EMBALLAGER BRANCHEVEJLEDNING OM FUGNING MED EPOXY OG PU-SKUM FRA LUKKEDE EMBALLAGER Indhold 3 Indledning 4 Pligter og ansvar for arbejdsgiver og ansatte Entreprenøren De ansatte 5 Før arbejdet går i gang Projektgennemgangsmøde

Læs mere

Bibeskæftigelse som selvstændig og dagpenge

Bibeskæftigelse som selvstændig og dagpenge Juli 2011 Bibeskæftigelse som selvstændig og dagpenge Her kan du læse om mulighederne for at have en bibeskæftigelse som selvstændig, mens du er på dagpenge Få en samtale med ASE Det kan være svært at

Læs mere

VÆRD AT VIDE - når du skal på dagpenge

VÆRD AT VIDE - når du skal på dagpenge VÆRD AT VIDE - når du skal på dagpenge Ase La Cours Vej 7 2000 Frederiksberg Tlf. 7013 7013 ase.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Ret til dagpenge 5 Kontakt til jobcentret og Ase 9 Arbejde samtidig med dagpenge 15

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING GODT ARBEJDSMILJØ I VASKERIER

BRANCHEVEJLEDNING GODT ARBEJDSMILJØ I VASKERIER BRANCHEVEJLEDNING GODT ARBEJDSMILJØ I VASKERIER GODT ARBEJDSMILJØ I VASKERIER 2012 Indholdsfortegenlse Forord 1 Indledning 2 Få overblik og et godt samarbejde om arbejdsmiljøet 3 Arbejdspladsvurderingen

Læs mere

HÅNDBOGEN JUNI 2013 ARBEJDSMILJØ I BYGGE OG ANLÆG HÅNDBOGEN ARBEJDSMILJØ I BYGGE OG ANLÆG ARBEJDSMILJØLOVEN OG SIKKERHEDSARBEJDE ARBEJDSPÅVIRKNINGER

HÅNDBOGEN JUNI 2013 ARBEJDSMILJØ I BYGGE OG ANLÆG HÅNDBOGEN ARBEJDSMILJØ I BYGGE OG ANLÆG ARBEJDSMILJØLOVEN OG SIKKERHEDSARBEJDE ARBEJDSPÅVIRKNINGER ARBEJDSMILJØLOVEN OG SIKKERHEDSARBEJDE ARBEJDSPÅVIRKNINGER TEKNIK BYGGEPLADSINDRETNING ARBEJDSPROCESSER VÆRNEMIDLER Håndbogen udgives af Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg og kan bestilles via

Læs mere

Arbejde i Danmark - en guide til det danske arbejdsmarked

Arbejde i Danmark - en guide til det danske arbejdsmarked Arbejde i Danmark - en guide til det danske arbejdsmarked 3. udgave, maj 2009 Indhold I. Beskæftigelsesministerens forord... 1 II. De vigtigste træk ved det danske arbejdsmarked... 2 1. De fleste er medlem

Læs mere

Arbejdsgivers pligter på arbejdsmarkedet

Arbejdsgivers pligter på arbejdsmarkedet Arbejdsgivers pligter på arbejdsmarkedet 23 Indhold Side Indledning 5 Loven Forbuddet mod forskelsbehandling 6 Direkte og indirekte forskelsbehandling 7 Chikane og instruktion 8 Forbud mod repressalier

Læs mere

At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A.1.13. Velfærdsforanstaltninger på faste arbejdssteder

At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A.1.13. Velfærdsforanstaltninger på faste arbejdssteder At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A.1.13 Velfærdsforanstaltninger på faste arbejdssteder August 2005 Erstatter At-meddelelse nr. 1.01.11 af november 1995 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger

Læs mere

BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET

BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET Behov for hjælp Kvalitetsstandarden - Behov for hjælp giver dig generel information om Holbæk Kommunes tilbud om sygepleje, praktisk eller

Læs mere

PRAKTISK HJÆLP 3 1 0 2

PRAKTISK HJÆLP 3 1 0 2 2013 PRAKTISK HJÆLP Kvalitetsstandard for praktisk hjælp Lovgrundlag Hjælpen er udformet på baggrund af Lov om social service 83, stk. 1 nr. 2. Hvilket behov dækker ydelsen Du kan få hjælp eller støtte

Læs mere

Skal I være forældre? Graviditet, barsel og adoption samt orlov til børnepasning

Skal I være forældre? Graviditet, barsel og adoption samt orlov til børnepasning Skal I være forældre? Graviditet, barsel og adoption samt orlov til børnepasning Forbundet af It-professionelle 1 Forbundet af It-professionelle prosa.dk Telefon: 3336 4141 Fax: 3391 9044 prosa@prosa.dk

Læs mere

Fars barselsorlov. For privatansatte og ledige

Fars barselsorlov. For privatansatte og ledige Fars barselsorlov For privatansatte og ledige Indhold Indledning... 3 Oversigt over orloven... 4 Orlovens længde... 5 Fædreorlov... 5 Forældreorlov... 5 Forlængelse af orloven... 6 Retsbaseret forlængelse

Læs mere

Privatansattes arbejdstid

Privatansattes arbejdstid Privatansattes arbejdstid Dansk Magisterforening Nimbusparken Peter Bangs Vej 32 2000 Frederiksberg Telefon: 38 15 66 00 Telefax: 38 15 66 66 dm@magister.dk www.magister.dk Redaktion: Faglig konsulent

Læs mere

Sundere rengøringsjob. Arbejdsmiljø - en investering, der kan betale sig

Sundere rengøringsjob. Arbejdsmiljø - en investering, der kan betale sig Sundere rengøringsjob Arbejdsmiljø - en investering, der kan betale sig Indholdsfortegnelse Forord... 3 Velkomst... 4 Oplæring, instruktion og uddannelse... 6 Rengøringsmetoder... 10 Rengøringsprodukter...

Læs mere