Formandens beretning!

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Formandens beretning!"

Transkript

1 Formandens beretning! Det er dejligt at svømmeklubben stadig kan vække interessen for svømning i alle aldre. Det yngste medlem i år 2014 var 5 uger og det ældste medlem 85 år. Det giver et godt indblik i, at vi er en klub med en bred aldersgruppe og med plads til alle. Bestyrelsen Vi er en aktiv bestyrelse i Slangerup Svømmeklub. Vores kasserer Kirsten har gennem alle årene ydet en kæmpe indsats for klubben med regnskab og budgettet. Det er et stort arbejde i en klub med over 2000 medlemmer. Hun bruger derudover også meget tid og mange kræfter på andre bestyrelsesopgaver, så som at være instruktøransvarlig og sørge for kontrakter, løn og tøj til vores ansatte samt hjælpe til diverse arrangementer. Kirsten har også haft et stort engagement i A6. Hun har også valgt at sidde i Idrætsrådet, så vi også er repræsenteret der og bruger også en del tid på det. Så har vi Lars Pries. Han er ansvarlig for vores PR og marketing. Det er tydeligt at se det kæmpe arbejde han har lagt i det de sidste par år med en stor professionalisme. Dette gør, at vi nu er synlige på diverse medier, og at det er nemt og overskueligt for vores medlemmer og andre interessenter at følge med i vores mange tilbud og arrangementer. En flot hjemmeside, en flot FB-side og synlige og fængende plakater rundt omkring. Han er endvidere en stor hjælp til alle arrangementer i klubben med at ordne en masse praktiske ting. Michael er vores næstformand. Han er en kæmpe styrke i bestyrelsen, da han er behjælpelig med at løse alle former for opgaver vi har i klubben. Derudover deltager han i de møder hvor jeg ikke har mulighed for at deltage, hvilket gør, at vi er godt repræsenteret til møder, der er relevante for os. Han er desuden også instruktøransvarlig sammen med Kirsten og hjælper med kontrakter, løn og tøj til de ansatte. Claire er forholdsvis ny i bestyrelsen. Hun yder en stor hjælp til arrangementer og deltager også i møder. Derudover er hun formand for A6 venner og ligger mange kræfter i at skaffe penge til børnene i A6 Endvidere har vi Bo og Bettina. De er vores repræsentanter i A6. De knokler med mange forskellige former for opgaver og udfordringer. De gør et kæmpe stykke arbejde for Slangerup Svømmeklub svømmere og selvfølgelig også de andre klubbers svømmere i A6. I bestyrelsen har vi også Laila, vores svømmeleder gennem mange år. Hun yder et kæmpe stort stykke arbejde som svømmeleder, med alle de udfordringer det giver, flytning af medlemmer, årsplaner til instruktører, bemanding på holdene og skaffe nye medlemmer. Derudover ligger hun også meget tid og mange kræfter i bestyrelses arbejdet. Jeg selv sidder som formand og bruger en masse tid på at have kontakt med kommunen, de andre i bestyrelsen omkring opgaver, udfordringer og den daglige drift af klubben.

2 Jeg bruger også en del tid på at have kontakt med de af vores medlemmer som ringer på medlemstelefonen med spørgsmål til hold, arrangementer, undervisningsmetoder og diverse andre ting. I 2014 har vi sagt farvel til Flemming i bestyrelsen, da han valgte at trække sig, i det døgnets timer blev for få. Til sidst har vi nogle super gode revisorer som altid er klar, hvis vi har nogle spørgsmål og som holder øje med, at vi forvalter medlemmernes kontingentpenge ordentligt. Trænerstab Men bestyrelsen er ikke ene om at sørge for at vi har en fantastisk klub. Uden vores fantastiske trænerstab kom vi ikke langt. Vi vil gerne sige tusind tak for den kæmpe indsats som I gør. Jeres kæmpe arbejde med børnene i vandet, jeres glæde ved at undervise og være sammen med børnene. I er en stor del af vores succes. Jeres engagement gør, at forældre langt væk fra søger vores klub, frem for andre klubber, der er tættere på deres bopæl. Det er ikke altid nemt og der er mange udfordringer, sygdom, trænerskift, ferier og skoler. Men I er alle gode til at omstille jer og løfte i flok, og Slangerup Svømmeklubs trænerstab har et godt ry. Der har været en del udskiftning i trænerstaben, da en del trænere har valgt at rejse ud i verden, har fået fuldtidsarbejde, bruge mere tid på uddannelse. Vi har også fået en del nye hjælpeinstruktører og det har været dejligt at se hvordan I alle har taget godt imod de nye. Vi vil også gerne takke alle de frivillige, som ligger en masse energi og tid i klubben. Jubilæum Klubben og svømmehallen fyldte 40 år. I bestyrelsen tænkte vi meget og længe over hvordan dette skulle markeres. For børnenes vedkommen gik vi sammen med SIK og havde en forhindringsbane i vandet, i opstartsugen efter jul. Den vakte stor jubel hos børnene og deres forældre. Selv på babyholdene var der forældre der var henne og prøve banen. Til de voksne havde vi mange overvejelser. Vi kunne holde en fest, som ville bringe glæde en aften til de voksne medlemmer som kunne deltage den dag. Men vi ville gerne gøre noget, der kunne bringe glæde i lang tid og til alle.

3 Vi har derfor i samarbejde med SIK, bestilt en stor infrarød sauna, som vil bringe glæde og velvære i mange år, til alle vores medlemmer. Den vil være åben når Slangerup Svømmeklub har svømning og når der er offentlig åbent. Vi glæder os til den er sat op inde i hallen og klar til brug. Men det kræver selvfølgelig at der lige skal om rokeres lidt i hallen først. Vand / vandtid Det er jo det helt centrale for en svømmeklub. Vi har de tider vi har. Vi kan ikke selv bestemme hvornår vi har svømmehallen og må derfor sørge for at udnytte de tider vi har bedst muligt og det sørger vi for. Vi kunne, ligesom mange andre klubber rundt om i landet, godt tænke os mere vandtid, tidligere tider osv. Men alle kan ikke være der på en gang og derfor må tiden fordeles i mellem os alle. Men det er en balance for os som bestyrelse at stille alle tilfredse. Vi er nødt til at sørge for at små børn ikke svømmer for sent. Medlemstal Vi har i gennemsnit mellem 2200 til 2400 medlemmer om året, men i år har tallet været en del højere. Årsagen til dette er, at vi har valgt at hjælpe svømme børn fra Jyllinge så godt vi kunne, efter at Jyllinge hallen brændte i uge , med at komme på hold hos os. Derfor har der i år været et enorm pres på holdene. Men vi er en stor klub med mange medlemmer og det bevirker også, at der er mange opgaver og udfordringer for både bestyrelsen og trænerne, men også for forældrene. Der er stort pres på omklædningsrummene og der må alle hjælpe til med at få tingenen til at fungere. Forældrene må have tiltro til, at de børn der er over 6-7 år, godt selv kan finde ud af at vaske sig og derved undgår vi, at der står 15 forældre ude i baderummet og at børnene ikke kan komme rundt derude. Men vi kan tydeligt se og mærke at forældre lytter / læser vores mails til dem. Det er blevet meget bedre ude i omklædningsrummene i denne sæson og vi håber det varer ved. Tilskud fra kommunen Slangerup Svømmeklub er den største forening i kommunen. Det forpligter, for vi får penge i medlems- og lokaletilskud. Vi er forpligtede til at føre ordnede regnskaber, klubben skal være demokratisk ledet og klubben skal sørge for, at der indhentes børneattester for alle trænere og ledere, der har at gøre med børn under 15 år. Alt dette lever vi op til. Men det er anderledes at være svømmeklub i dag, end for 10 år siden. Sparekniven har også ramt os!!!

4 Vi er blandt andet blevet pålagt at ordne omklædningsrum, tømme skraldespande, svabre gulv og andre opgaver. De opgaver har ramt alle, vores instruktører, bestyrelsen, samt forældrene. Til trods for at vi betaler leje af hallen, kommer der altså ingen og rydder op efter os. De opgaver kan alle hjælpe med. Forældre og bestyrelse kan sagtens lige svabre når man alligevel står ude i omklædningen og venter, hvilket også rigtig mange forældre gør. Sørge for at børnene benytter skraldespanden og ikke gulvet til affald. Vi må løfte i flok frivilligt ellers kommer det til at ramme os økonomisk. Hvem skal betale for det? Tak Jeg vil gerne takke for endnu et år i Slangerup Svømmeklub med en god bestyrelse, en god trænerstab og nogle fantastiske børn og voksne på holdene. Vi i bestyrelsen ser frem til endnu et år med en masse oplevelser, en ny sauna og mange skønne timer i hallen. Jeg vil afslutte min beretning med at sige, at i en så stor forening som SLSK, er der mange opgaver at tage fat på. Der er mange muligheder for at hjælpe præcis med det, der interesserer én og på det niveau, der passer én. Jeg vil gerne opfordre alle til at melde ind, så vi bedre får fordelt merarbejdet med de mange nye medlemmer. Gå ind på hjemmesiden og send en mail til en fra bestyrelsen så skal vi nok finde noget, der passer med den tid du kan afse til frivilligt arbejde til gavn for både klub og medlemmer. Anne-Marie Eriksen Formand SLSK

5 Svømmelederens beretning! Så har vi afsluttet endnu et svømme år i SLSK og som igen blev et godt år for svømmeklubben. Det har været en sæson med mange positive erindringer, men også en sæson, hvor der er kommet en del overraskelser undervejs. Det og mange andre ting er nogle af de faktorer der har været med til at præge denne sæson og som jeg vil fortælle lidt om i det efterfølgende. Når vi skal starte op på et nyt år, er det altid spændende, hvor mange af de gamle medlemmer der kommer igen, hvilke hold bliver fyldt og har jeg ramt rigtigt i mine anbefalinger til klubben. Jeg har fået kørt et system ind, der giver vores medlemmer en nemmere tilgang til klubben, men som jeg også ved giver mere udfordringer på tiden det tager at gennemføre dette. Jeg skal være til rådighed og SLSK s instruktører skal være grundigere med deres notater omkring anbefalinger af hold. Det foregående år har vi udvidet med vandpolo, synkronsvømning og voksen crawl stille og roligt kommer der flere på og holdene bliver bygget op. Der er begrænsninger på paletten, idet der hele tiden skal vægtes, at hovedformålet er at lære børn og voksne at svømme, så når man står med et væld af gode ideer, så skal der vælges med fornuften og hensigten, da vi jo er begrænset i vandtid. Mange voksne henvender sig omkring svømning, både yngre og ældre, de studser over tiderne vi kan tilbyde dem og nogle vælger også fra, mest med holdningen til, at de ønsker at svømme kl. ca. 17:30 til 19:00, det sker bare ikke i SLSK vi har børn og unge i vandet i de tider hvor det er børnetid og voksne i hvor det er voksentid dog undtaget torsdagen, her har vi børn i vandet fra kl. 20:00 på vores teenhold ønsket er stort om at kunne svømme kl. 19:00 i stedet, det ville gøre en verden til forskel og holdet er fyldt med 30. Der kunne være 30 mere, hvis vandtiden blev ændret og her snakker vi om børn fra +9 år, som det er svært at holde i foreningerne. Aktiviteter har vi i SLSK og jeg vil rose os alle i klubben for, at de er så populære og søgte som de er: AquaCamps og træningssamlinger 4 gange om året med et samlet deltagerantal på 306 børn. Biografen med julehygge 5 fulde forestillinger. Julediskotek med 120 børn i vandet. Dameaften med 100 damer. Timestævnet 2 gange om året med 300 børn igennem hver gang. TeenCampen er det nyeste tiltag og der håber vi på 20 børn i år imod 12 sidste år. Svømmeskolen og undervisning ja det var et sats og med bankende hjerte vi gik i luften med sidste del af planen med 0 bælter, jeg ved, at mange af instruktørerne har haft tanker omkring dette og den anderledes måde at undervise på. Forældrene har haft svært ved at takle at skulle sende deres børn ind til os og i vandet uden sikkerhed i form at i det mindste et bælte og med smil kan vi jo godt sige, at vi i starten brugte meget tid på at tage de bælter af som forældrene gav børnene på inden undervisning måske vi ikke lige så det. Det virker jo og med mange hænder i vandet har vi også sikkerheden på plads og børnene lærer at svømme og det vi ser, det er det de kan.

6 Vi har indført, at der er forældre med i vandet et par gange om året, kæmpe mange i vandet og total forvirring i omklædningsrum, men det er en stor succes og alle elsker det. Mange i vandet har vi været, Jyllinge Svømmehal brændte i sommerferien og jeg blev på min ferie i Frankrig kimet ned af desperate forældre der ville have en plads. Vi har hjulpet i den udstrækning vi kunne med plads til børn på en større overbelægning, vandpolo fik lov at træne hos os med vores eget hold, det blev på bekostning af de unge dykkeraspiranter fra ungdomsskolen der skulle have været i vandet og fotografere børn og voksne som et tilbud til vores forældre om nogle dejlige billeder, men det må blive en anden gang, vi kan ikke være flere i vandet på nogen mulig måde. Svømmeundervisning, Aqua fitness, varmtvandstræning, babysvømning, vandpolo, masters, teens, synkron, vandskræk, motion, livredning, talent og konkurrencesvømning det er hvad paletten har budt på i sidste sæson, vi må sige og siger det, vi er en breddeklub med mange tilbud på en lille plads. Vi er en forening og en arbejdsplads og der er en hårfin balance med det at være på arbejde og det at være frivillig vi lever i en tid, hvor alt koster og hvor frivilligheden går lidt i glemmebogen. Alle foreninger kæmper en kamp for at få frivillige til at give en hånd med, mange arrangementer vil ikke blive til noget, hvis der ikke er frivillige, der står parate til at yde en indsats. Vi kæmper også, og jeg synes, at vi har fået en fin balance på vægtskålen med det at være frivillig eller på arbejde. Tak til bestyrelsen for kampen og indsatsen til svømmeskolens arrangementer. Alle i der er på i svømmeskolen, på kanten og i vandet, ved afkrydserbordet, jeg ved ikke om i er klar over det, men hver gang der er et barn, der slipper kanten og svømmer selv, så er der en forældre der sender jer en stor tak i deres tanker. Når et vandskræk barn eller voksen knækker koden, så er der et stort tak jeg takker jer her på vegne af mig og alle i svømmeskolen. Laila Holmskov Svømmeleder

7 Beretning fra A6 til generalforsamlingen SLSK 2015 Godt år med mange positive oplevelser og tiltag. Medlemstallet i A6 vokser støt. I alt 68 Mange sportslige mål nået - gode nationale/nordiske resultater: 13 guld og 2 sølvmedaljer ved Nordiske Mesterskaber (Årgang/Junior/Senior) 1 guld, 1 sølv og 2 bronzemedaljer ved Danske Senior Mesterskaber 7 guld, 3 sølv og 2 bronzemedaljer ved Danske Junior Mesterskaber 2 medaljer ved Danske Open Water Mesterskaber 8 guld, 2 sølv og 3 bronzemedaljer ved Danske Årgangs Mesterskaber 1 svømmer på landsholdet, samt to svømmere på Open Water landsholdet, 1 svømmer på Triatlon landsholdet. Talentarbejdet opprioriteret fra A6 Styrelsens side med udarbejdelsen af en: Talentplan Formål er at ensrette talentarbejdet i de 3 moderklubber, finde talenterne, klargøre dem til livet som A6 konkurrencesvømmere. Sparring med klubbernes talenttrænere hver uge på kanten. Fælles arrangementer m.m. SLSK bakker fint op omkring talentarbejdet via en tre trins raket. Udviklingsplan nu en realilet perioden Uddyber vores Vores vision (forene bredde og elite i samspil m moderklb, mission (hvordan vi vil bygge fremtiden), 4 mål evalueres for et år ad gangen( både 1sportslige, 2økonomiske, 3sociale samt 4ledelsesmæssige) Denne er lavet i samarbejde med trænerne på nogle dagsmøder. Sponsorudvalg nu en realitet ønske sidste år Sponsorudvalget har indgået kontrakt med Speedo i DK for de næste 2 ½ år, og det betyder at samtlige svømmere, trænere og holdledere i A6 får sponsoreret tøj samt tilbehør i forskellige sponsorpakker alt efter hold. (Vi har også indgået samarbejde med Craft, som har samme grossist som Speedo.) Derudover opretter vi i disse dage en A6 Webshop, hvor der gives 15% rabat på Speedo og Craft produkter. Ved alle køb i Webshoppen går der yderligere 15% til A6 til hjælp ved træningslejre, stævner mm. Der kan købes via 5 rabatkort som tildeles hver A6 svømmer. Genopliver sponsorstævne dog andet koncept end tidligere. A6 venner skal med indover her. Udarbejdet og nedskrevet flg. dokumenter i det forgangne år: Velkomstfolder ( ligger på hjemmesiden) Retningslinjer i forbindelse med officials og holdledere til stævner og mesterskaber - Rent økonomisk samt beføjelsesmæssigt. Retningslinjer i forhold til sponsorering både personlige samt på klubbasis. Forretningsorden Næste store mål er at få opdateret vores fælles Forretningsorden ønske fra både Styrelsens samt SLSKs side. Moderklubbernes formænd samles, og koordinerer Styrelsens input er allerede sendt til formændene.

Formandens beretning!

Formandens beretning! Formandens beretning! 2015 har været et fantastisk år i Slangerup Svømmeklub, men også et år med turbulens og usikkerhed. Det har været et år med mange forandringer, som har budt på mange ekstra møder

Læs mere

Der er afholdt flere events i svømmeskolen og et hvor der var et Mix af A6 og svømmeskolen til svøm langt

Der er afholdt flere events i svømmeskolen og et hvor der var et Mix af A6 og svømmeskolen til svøm langt Slangerup D.20-03-13 Næst formandens beretning 2012 Jeg fik opgaven at være fungerende formand da vores formand Anne-Marie var i lykkelige omstændigheder, men desværre fødte 2,½ måned før termin. Mor og

Læs mere

Jeg skal nu aflægge min første beretning som formand for Nakskov Svømmeklub. Denne beretning er nr. 88 i rækken af aflagte beretninger.

Jeg skal nu aflægge min første beretning som formand for Nakskov Svømmeklub. Denne beretning er nr. 88 i rækken af aflagte beretninger. 1 Formandsberetning ved generalforsamlingen den 26. februar 2013. Jeg skal nu aflægge min første beretning som formand for Nakskov Svømmeklub. Denne beretning er nr. 88 i rækken af aflagte beretninger.

Læs mere

Nordsjællands foretrukne elitesvømmeklub Strategi 2012 2020

Nordsjællands foretrukne elitesvømmeklub Strategi 2012 2020 Nordsjællands foretrukne elitesvømmeklub Strategi 2012 2020 Opsummering af samlet strategidokument HILLERØD SVØMMEKLUB December 1, 2012 HDP Vision Nordsjællands foretrukne elitesvømmeklub Visionen for

Læs mere

4. Februar 2016, kl. 19:00

4. Februar 2016, kl. 19:00 4. Februar 2016, kl. 19:00 7. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen. 7. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen. Formandens beretning 1/6: Endnu et år er gået for Vordingborg svømmeklub og det er tid til

Læs mere

April Monsi Nyt

April Monsi Nyt April 2017 Monsi Nyt Tak for en god sæson Svømmesæsonen 2016/2017 sluttede lige op til skolernes påskeferie. Jeg håber meget, at i alle har haft en masse gode oplevelser og har været tilfredse med vores

Læs mere

BESTYRELSESMØDE 3. december 2018

BESTYRELSESMØDE 3. december 2018 1 BESTYRELSESMØDE 3. december 2018 TILSTEDE: Bo Røse, Sandra, Tina, Anders K, Anders M, Kalle, Morten, Flemming og Tine AFBUD Bo Rasmussen, Isa Referent Tine 1. Godkendelse af referat Godkendt fra sidste

Læs mere

Horsens Svømmeklub Nyhedsbrev

Horsens Svømmeklub Nyhedsbrev Horsens Svømmeklub Nyhedsbrev Set fra kanten Horsens Svømmeklub har i den forgangne weekend deltaget i DM for hold 4 division vest. Vi vandt 4. Division vest og blev samlet nr. 3 på landsplan klubben er

Læs mere

Sådan rykker vi svømmere op. - konkurrenceafdelingen -

Sådan rykker vi svømmere op. - konkurrenceafdelingen - Sådan rykker vi svømmere op - konkurrenceafdelingen - Oprykninger i Hovedstadens Svømmeklubs konkurrenceafdeling I Hovedstadens Svømmeklub arbejder vi struktureret med en langsigtet udvikling af vores

Læs mere

September Monsi Nyt

September Monsi Nyt September 2017 Monsi Nyt VELKOMMEN Efteråret er over os, og det betyder at det er tid til svømning. Jeg vil med dette lille velkomst skriv, byde både nye og tidligere medlemmer velkommen til sæsonen 2017/2018

Læs mere

Indkaldelse til generalforsamling i Slangerup Svømmeklub

Indkaldelse til generalforsamling i Slangerup Svømmeklub Til: Medlemmer af Slangerup Svømmeklub Slangerup, den 18. marts 2014 Indkaldelse til generalforsamling i Slangerup Svømmeklub Kære Medlem, Du inviteres hermed til at deltage i Slangerup Svømmeklubs generalforsamling:

Læs mere

Håndbog for instruktører i BJERRE HERREDS SVØMMEKLUB

Håndbog for instruktører i BJERRE HERREDS SVØMMEKLUB Håndbog for instruktører i BJERRE HERREDS SVØMMEKLUB Revideret juni 2011 Afkrydsningslister: * Alle instruktører finder ved sæsonstart afkrydsningslister i de hvide mapper i depotet. Det er vigtigt at

Læs mere

Generalforsamling Onsdag den 30. marts 2016

Generalforsamling Onsdag den 30. marts 2016 Generalforsamling 2016 Onsdag den 30. marts 2016 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af generalforsamlingens lovlige indvarsling og afholdelse 3. Valg af referent 4. Bestyrelsens beretning for

Læs mere

Aktivitetsmøde i Udvalget for TeamGym Søndag den 4. november 2012 kl. 09.00

Aktivitetsmøde i Udvalget for TeamGym Søndag den 4. november 2012 kl. 09.00 Referat af Marianne Rasmussen Antal stemmeberettiget 44 Dagsorden: Aktivitetsmøde i Udvalget for TeamGym Søndag den 4. november 2012 kl. 09.00 1. Valg af dirigent - Bent Garsted 2. Valg af stemmetællere

Læs mere

Sådan rykker vi svømmere op. - konkurrenceafdelingen -

Sådan rykker vi svømmere op. - konkurrenceafdelingen - Sådan rykker vi svømmere op - konkurrenceafdelingen - Opdateret: januar 2019 Oprykninger i Hovedstadens Svømmeklubs konkurrenceafdeling I Hovedstadens Svømmeklub arbejder vi struktureret med en langsigtet

Læs mere

BERETNING. Vi arbejder stadig inden for rammerne af nogle tanker som generelt er:

BERETNING. Vi arbejder stadig inden for rammerne af nogle tanker som generelt er: Generalforsamling Søndag den 29. januar 2016 kl. 16.30 BERETNING Indledning Vi har i 2016 arbejdet videre i den retning, som vi har gjort de seneste par år. Vi har også fortsat lagt vægt på at balancere

Læs mere

VEJLE SVØMMEKLUB TRITONS SPONSORKONCEPT

VEJLE SVØMMEKLUB TRITONS SPONSORKONCEPT VEJLE SVØMMEKLUB TRITONS SPONSORKONCEPT Præsentation af VEJLE SVØMMEKLUB TRITON Triton i tal Ca. 1.900 medlemmer Hvoraf ca. 1.800 er tilknyttet svømmeskole og ca. 100 er konkurrencesvømmere Fuldtidsansat

Læs mere

BESTYRELSESMØDE 21. januar 2019

BESTYRELSESMØDE 21. januar 2019 1 BESTYRELSESMØDE 21. januar 2019 TILSTEDE: Kalle, Flemming, Morten, Anders M., Bo Rasmussen, Tine, Anders K. AFBUD Isa, Sandra, Bo Røse, Tina Referent Tine 1. Godkendelse af referat fra Godkendt sidste

Læs mere

BESTYRELSESMØDE 22. oktober 2018

BESTYRELSESMØDE 22. oktober 2018 1 BESTYRELSESMØDE 22. oktober 2018 TILSTEDE: Anders M., Kalle, Anders K., Morten, Bo Rasmussen, Gitte Jürs, Flemming, Bo Røse, Sandra, Heidi Slente, Tine AFBUD Tina, Isa Referent Tine 1. Godkendelse af

Læs mere

Velkommen til Herlev Svømnings Konkurrenceafdeling

Velkommen til Herlev Svømnings Konkurrenceafdeling Velkommen til Herlev Svømnings Konkurrenceafdeling Herlev Svømning har en stor og bred svømmeskole, hvis formål er at lære børn, unge og voksne at svømme. Du har måske selv lært at svømme her. En anden

Læs mere

Gentofte Svømmeklub Nyhedsbrev - Lotte Friis Juni 2015

Gentofte Svømmeklub Nyhedsbrev - Lotte Friis Juni 2015 Gentofte Svømmeklub Nyhedsbrev - Lotte Friis Juni 2015 Hej Allesammen, Sæsonen 2014/2015, min første i Gentofte Svømmeklub, er på vej ind i de sidste spændende og afgørende uger, Selvom mange kilometer

Læs mere

HF Mors. Bestyrelsens beretning 2014:

HF Mors. Bestyrelsens beretning 2014: HF Mors Bestyrelsens beretning 2014: Så er det igen blevet tid til generalforsamling i HF Mors. Tak til alle jer, der mødt op. Det er dejligt at se, at der er interesse for vores forening. 2014 var endnu

Læs mere

Vi starter på en frisk her i februar og ønsker dem held og lykke!

Vi starter på en frisk her i februar og ønsker dem held og lykke! BERETNING 2009 Sportsligt har vi haft et godt år på senior siden, hvor serie 3 har formået at holde sig i netop serie 3. I foråret skulle vi afslutte den sidste hele sæson. Inden forårets kampe lå vi lige

Læs mere

Jeg skal nu aflægge min tredje beretning som formand for Nakskov Svømmeklub. Denne beretning er nr. 90 i rækken af aflagte beretninger.

Jeg skal nu aflægge min tredje beretning som formand for Nakskov Svømmeklub. Denne beretning er nr. 90 i rækken af aflagte beretninger. Formandsberetning ved generalforsamlingen den 26. februar 2015. 1 Jeg skal nu aflægge min tredje beretning som formand for Nakskov Svømmeklub. Denne beretning er nr. 90 i rækken af aflagte beretninger.

Læs mere

SjovtVand.dk Præsenterer:

SjovtVand.dk Præsenterer: SjovtVand.dk Præsenterer: forord Min Svømmebog er først og fremmest den unge svømmers holdepunkt gennem svømmeskolen. Den bliver et symbol på alt det barnet lærer i vandet. Barnet kan bruge bogen til at

Læs mere

Dansk Svømmeunion. - Vi skaber de bedste, sjoveste og mest motiverende rammer for vandaktiviteter i Danmark

Dansk Svømmeunion. - Vi skaber de bedste, sjoveste og mest motiverende rammer for vandaktiviteter i Danmark Dansk Svømmeunion - Vi skaber de bedste, sjoveste og mest motiverende rammer for vandaktiviteter i Danmark Vores fokus er på udviklingen, værdierne, glæden, motivationen og drivkraften i DIN svømmeklub.

Læs mere

BESTYRELSESMØDE 13. august 2018

BESTYRELSESMØDE 13. august 2018 1 BESTYRELSESMØDE 13. august 2018 TILSTEDE: Anders M., Morten, Sandra, Kalle, Tina, Flemming, Bo Røse, Tine AFBUD Isa, Anders K., Bo Rasmussen Referent Tine 1. Godkendelse af referat Godkendt fra sidste

Læs mere

BESTYRELSESMØDE 10. september 2018

BESTYRELSESMØDE 10. september 2018 1 BESTYRELSESMØDE 10. september 2018 TILSTEDE: Anders M., Anders K., Tina, Flemming, Bo Rasmussen, Morten, Bo Røse, Sandra AFBUD Kalle Referent Tine 1. Godkendelse af referat Godkendt fra sidste møde 2.

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamling Bjerringbro IF inviterede til generalforsamling Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamlingen blev liver afholdt i Bjerringbro IFs klubhus Dagsorden: 1) Valg af dirigent og referent

Læs mere

Ledøje-Smørum Tennisklub

Ledøje-Smørum Tennisklub Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent og referent Dirigent: Søren Pedersen Referent: Lone Lindholm 2. Formandens beretning 2018 blev året hvor LST blev Årets Tennisklub Ud over den fornemme

Læs mere

Konkurrencesvømning i Hørsholm Svømmeforening

Konkurrencesvømning i Hørsholm Svømmeforening Konkurrencesvømning i Hørsholm Svømmeforening Vi ønsker med den følgende information at give nye svømmere og deres forældre et indblik i, hvad der kræves af både svømmer og familie, for at dyrke konkurrencesvømning

Læs mere

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen Generalforsamling Torsdag d. kl. 19.00, i Vipperødhallen Til stede: Fra bestyrelsen: Marianne, Charlotte, Mette, Malene, Anne Dorthe, samt 6 medlemmer. Fraværende: Morten, Pia 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen

Læs mere

Strategiplan Helsingør Svømmeklub

Strategiplan Helsingør Svømmeklub Strategiplan Helsingør Svømmeklub 2016 2024 Forord: Helsingør Svømmeklub fylder 90 år i 2016 og er således en af Danmarks ældste svømmeklubber med mange stolte traditioner, og en klub med mange nye og

Læs mere

Svømmeskolen Forældre / Børn hold 0-6 år

Svømmeskolen Forældre / Børn hold 0-6 år Svømmeskolen Forældre / Børn hold 0-6 år Andre foldere udgivet af Triton: Kontaktoplysninger Samværspolitik Svømmeskolen: Forældre / Børn hold 0-6 år Svømmeskolen: Børnesvømmehold K-afdelingen: Generelt

Læs mere

VEJLE HÅNDBOLD KLUB BESTYRELSENS BERETNING 2016/2017

VEJLE HÅNDBOLD KLUB BESTYRELSENS BERETNING 2016/2017 VEJLE HÅNDBOLD KLUB BESTYRELSENS BERETNING 2016/2017 Vi er godt på vej 2 år, ja det er faktisk kun, hvad der er gået siden vi gav Vejle Håndbold Klub en ny begyndelse. For mange af os, er denne tid gået

Læs mere

Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening.

Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening. Generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening 26. marts 2012 Formandens årsberetning Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening. Dette er min

Læs mere

Velkommen i Skørping Triatlon Klub

Velkommen i Skørping Triatlon Klub Velkommen i Skørping Triatlon Klub De seks sider informerer dig om, hvem vi er, hvad vi vil, og hvorfor vi vil. Vores sunde værdier og normer er ord og udsagn, der i brug giver sunde, hjælpsomme og positive

Læs mere

ELITE SVØM VEJLE OPSTARTSMØDE D. 21/

ELITE SVØM VEJLE OPSTARTSMØDE D. 21/ ELITE SVØM VEJLE OPSTARTSMØDE D. 21/08 2018 PLAN FOR I AFTEN 17.30-18.30 - Velkomst - Sportslig setup I Vejle Svømmeklub - Trænerholdet - Point system - Spørgsmål. 18.30-19.00 (ESV1+ESV2+ESV3) Mød uddannelserne.

Læs mere

Videbæk Svømme Club 6920 VIDEBÆK.

Videbæk Svømme Club 6920 VIDEBÆK. 6920 VIDEBÆK. Formandens beretning ved generalforsamlingen i Videbæk Svømme Club Den 19. september 2013 Videbæk Svømme Club Træner/leder 2012/2013 Vi har i Videbæk Svømme Club afsluttet vores 65. års sæson

Læs mere

BESTYRELSENS BERETNING

BESTYRELSENS BERETNING BERETNING MARTS 2013/ MARTS 2014 BESTYRELSENS BERETNING MARTS 2014-MARTS 2015 Velkommen til årets generalforsamling. - Præsentation af bestyrelsen KLUBBEN I TAL Medlemstal - Stiger stadig: vi rundede 1300

Læs mere

Værløse Boldklub. Beretning 2013/2014

Værløse Boldklub. Beretning 2013/2014 Side 1 af 5 Beretning 2013/2014 2013 har været et år, hvor der har været travlt med at se fremad i Værløse Boldklub, men for en kort bemærkning kigger vi lige tilbage og gør status på, hvad vi har opnået,

Læs mere

Formandens beretning Bjæverskov håndbold generalforsamling den 9. marts. 2015

Formandens beretning Bjæverskov håndbold generalforsamling den 9. marts. 2015 Formandens beretning Bjæverskov håndbold generalforsamling den 9. marts. 2015 Så står jeg her igen ved min 7. beretning som formand. Jeg tager nu hul på mit sidste år som formand da det må være på tide

Læs mere

ÅRETS SPONSORSTÆVNE AFHOLDES LØRDAG D. 21. MARTS

ÅRETS SPONSORSTÆVNE AFHOLDES LØRDAG D. 21. MARTS SPONSORSVØM 2015 ÅRETS SPONSORSTÆVNE AFHOLDES LØRDAG D. 21. MARTS Efter den store succes med sponsorstævnet sidste år er Viborg Svømmeklub igen klar til at afholde sponsorstævne. For at styrke den meget

Læs mere

Haletudse: Haletudser (3-6 år): Holdene er for børn, som ikke kan svømme, eller som skal i vandet for første gang. Gennem leg og øvelser får børnene

Haletudse: Haletudser (3-6 år): Holdene er for børn, som ikke kan svømme, eller som skal i vandet for første gang. Gennem leg og øvelser får børnene Haletudse: Haletudser (3-6 år): Holdene er for børn, som ikke kan svømme, eller som skal i vandet for første gang. Gennem leg og øvelser får børnene fortrolighed med vand, og prøver samtidig de første

Læs mere

Nyhedsbrev september 2017

Nyhedsbrev september 2017 Et spændende år er i gang Nyhedsbrev september 2017 En ny svømmesæson er godt i gang, med mange spændende ting i horisonten. I K-afdelingen debuterer Horsens Svømmeklub i Svømmeligaen, og vi skal være

Læs mere

BESTYRELSESMØDE 4. MARTS 2019

BESTYRELSESMØDE 4. MARTS 2019 1 BESTYRELSESMØDE 4. MARTS 2019 TILSTEDE: Kalle, Flemming, Morten, Anders M., Bo Rasmussen, Tine, Anders K., Tina, Sandra, Bo Røse AFBUD Isa Referent Tine 1. Godkendelse af referat Godkendt fra sidste

Læs mere

Nyhedsbrev november 2015

Nyhedsbrev november 2015 Nyhedsbrev november 2015 Sådan sikrer du dig dit medlemskab efter jul Vi nærmer os juleferien - og dermed 1. halvår af sæsonen 2015/2016. Vi har tilrettelagt undervisningsprogrammerne, så svømmerne bliver

Læs mere

SHITO-RYU KARATE-DO KOFUKAN DENMARK Telegrafvej 5a, 2750 Ballerup /

SHITO-RYU KARATE-DO KOFUKAN DENMARK Telegrafvej 5a, 2750 Ballerup / Generalforsamling onsdag d. 16. marts 2011 Dagorden 1. Valg af dirigent og referat 2. Bestyrelsens beretning for 2010 3. Forlæggelse og godkendelse af regnskab 2010 4. Godkendelse af budget 2009 og fastsættelse

Læs mere

Formandens beretning 2012

Formandens beretning 2012 Formandens beretning 2012 Året der gik: Da vi gik ind i 2012 var det - ud over det store arrangement i forbindelse med Scankap 99 og så med to større investeringer dels færdig opgraderingen af vores nye

Læs mere

Først og fremmest handler det om at hygge sig med sin mor eller far og blive tryg i og omkring vandet. Hvad skal man kunne

Først og fremmest handler det om at hygge sig med sin mor eller far og blive tryg i og omkring vandet. Hvad skal man kunne F/B Haletudserne De små haletudser er det første hold i svømmeskolen. Det er på dette hold grundlaget for den gode fremtidige svømmeundervisning bliver lagt. På haletudseholdet lærer vi at begå os i vandet,

Læs mere

Opstartsmøde K-sølv Sæson

Opstartsmøde K-sølv Sæson Opstartsmøde K-sølv Sæson 2018-2019 1. Velkomst Præsentation af Trænergruppen Ansvarlig: Kris Wesselink Assistenter: Mai Hjelmgaard + Jacob Holm Dryland: Mai Hjelmgaard + Bjarke Stevnsborg + Kris Wesselink

Læs mere

ÅRSRAPPORT SIK HÅNDBOLD 2013/2014

ÅRSRAPPORT SIK HÅNDBOLD 2013/2014 ÅRSRAPPORT SIK HÅNDBOLD 2013/2014 DET SPORTSLIGE Vores far/mor/barn-hold har igen i år samarbejdet med gymnastikafdelingen, dette har været en et godt samarbejde. Gymnastikafdelingen har givet udtryk for

Læs mere

Nyhedsbrev - Lotte Friis Februar - 2014

Nyhedsbrev - Lotte Friis Februar - 2014 Nyhedsbrev - Lotte Friis Februar - 2014 EM i Herning MIT 2013 Baltimore Jeg sidder på min seng her i Baltimore en solrig søndag formiddag, Det er min første rigtige fridag i 2014, ingen træning, ingen

Læs mere

Formandens beretning 2012/2013

Formandens beretning 2012/2013 Formandens beretning 2012/2013 Timring Læringscenter har nu eksisteret i et år og dette er dermed den første beretning for Timring Læringscenter. Det har været et rigtig spændende første år, men også et

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE. Swim Team Vestsjælland KORSØR - SLAGELSE. Aftaleindgåelse: Dato: Juli 2012. Korsør Svømme- og Livredningsklub Jørn Birch

SAMARBEJDSAFTALE. Swim Team Vestsjælland KORSØR - SLAGELSE. Aftaleindgåelse: Dato: Juli 2012. Korsør Svømme- og Livredningsklub Jørn Birch SAMARBEJDSAFTALE KORSØR - SLAGELSE Aftaleindgåelse: Dato: Juli 2012 Korsør Svømme- og Livredningsklub Jørn Birch Slagelse Svømmeklub Steen Wegener Side 2 af 7 Aftalen vedrører: Formål: Ledelse: Samarbejde

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde d.19 maj kl.17.00

Referat fra bestyrelsesmøde d.19 maj kl.17.00 Referat fra bestyrelsesmøde d.19 maj kl.17.00 Tilstede: Henrik, Britta, Heidi, Per, Jenny, Christian og Anja 1. Referat fra sidste møde Godkendt 2. Nye punkter til dagsordenen Bemærkninger til udsendte

Læs mere

Hvem er vi Træning Stævner/kalender Stævne regler. 26-02-2013 Dan Nielsen ASK forældremøde

Hvem er vi Træning Stævner/kalender Stævne regler. 26-02-2013 Dan Nielsen ASK forældremøde Hvem er vi Stævner/kalender Stævne regler 26-02-2013 Dan Nielsen ASK forældremøde 1 Michael Nielsen 48 år Ansat som håndværker på Erhvervsskolerne Aars Har tidligere været K-svømmer, K- og talenttræner,

Læs mere

Ekstra tilbud om svømning i maj og juni

Ekstra tilbud om svømning i maj og juni SILKEBORG SVØMMEKLUB Ekstra tilbud om svømning i maj og juni Mandag den 22. april vil administrationen tage stilling til, hvilke hold der evt. skal aflyses/lægges sammen. Derfor er det en fordel at tilmelde

Læs mere

Generalforsamling Tirsdag den 19. marts 2019 Svømmecenter Falster, Nykøbing F.

Generalforsamling Tirsdag den 19. marts 2019 Svømmecenter Falster, Nykøbing F. Generalforsamling Tirsdag den 19. marts 2019 Svømmecenter Falster, Nykøbing F. 1. Valg af dirigent og referent Bestyrelsen foreslår Lene Madegaard (LM) som dirigent. Enstemmigt vedtaget. v 2. Bestyrelsens

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde tirsdag d.25 sep.kl.18-21

Referat fra bestyrelsesmøde tirsdag d.25 sep.kl.18-21 Referat fra bestyrelsesmøde tirsdag d.25 sep.kl.18-21 1. Godkendelse af referat fra sidste møde - Referatet er godkendt 2. Bemærkninger til dagsordenen - Punktet økonomi rykkes frem 3. Nyt fra formanden

Læs mere

År 2012, den 12. maj, kl , afholdtes ordinær generalforsamling i Slagelse Svømmeklub i cafeteriet i Slagelse Svømmeklub med følgende dagsorden:

År 2012, den 12. maj, kl , afholdtes ordinær generalforsamling i Slagelse Svømmeklub i cafeteriet i Slagelse Svømmeklub med følgende dagsorden: Protokol fra Ordinær Generalforsamling i Slagelse Svømmeklub 2102. År 2012, den 12. maj, kl. 19.00, afholdtes ordinær generalforsamling i Slagelse Svømmeklub i cafeteriet i Slagelse Svømmeklub med følgende

Læs mere

SHITO-RYU KARATE-DO KOFUKAN DENMARK Telegrafvej 5a, 2750 Ballerup info@kofukan.dk / www.ballerup-karate.dk

SHITO-RYU KARATE-DO KOFUKAN DENMARK Telegrafvej 5a, 2750 Ballerup info@kofukan.dk / www.ballerup-karate.dk Generalforsamling Mandag d. 23. marts 2009 Tilstede: Bestyrelsen og x medlemmer Dagorden 1. Valg af dirigent og referat 2. Bestyrelsens beretning for 2008 3. Forlæggelse og godkendelse af regnskab 2008

Læs mere

Børnesvømning Revideret maj 2010

Børnesvømning Revideret maj 2010 Børnesvømning Revideret maj 2010 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger... 2 Fodvorter, - hvad gør vi og hvad gør du... 2 Hygiejne... 2 Svømning... 2 Badetøj... 2 Omklædning og ordensregler i svømmehallen...

Læs mere

30. januar 2014, kl. 19:30

30. januar 2014, kl. 19:30 30. januar 2014, kl. 19:30 På valg er Jan Clausen som ønsker genvalg og Rikke Nielsen der ønsker genvalg. Formandens beretning 1/5: Endnu et år er gået for Vordingborg svømmeklub og det er tid til at

Læs mere

Velkommen i Skørping Triathlon Klub

Velkommen i Skørping Triathlon Klub Velkommen i Skørping Triathlon Klub De seks sider informerer dig om, hvem vi er, hvad vi vil, og hvorfor vi vil. Vores sunde værdier og normer er ord og udsagn, der i brug giver sunde, hjælpsomme og positive

Læs mere

FSfodbold. Fodbold for alle Hele året hele livet. Sponsor 2013/2014. www.fsfodbold.dk

FSfodbold. Fodbold for alle Hele året hele livet. Sponsor 2013/2014. www.fsfodbold.dk FSfodbold Fodbold for alle Hele året hele livet Sponsor 2013/2014 Indholds fortegnelse Forside................ 1 Indholdsfortegnelse......... 2 Velkommen til FS Fodbold...... 3 Sponsor i FS Fodbold........

Læs mere

Dansk Svømmeunion. - Vi skaber de bedste, sjoveste og mest motiverende rammer for vandaktiviteter i Danmark

Dansk Svømmeunion. - Vi skaber de bedste, sjoveste og mest motiverende rammer for vandaktiviteter i Danmark Dansk Svømmeunion - Vi skaber de bedste, sjoveste og mest motiverende rammer for vandaktiviteter i Danmark Vores fokus er på udviklingen, værdierne, glæden, motivationen og drivkraften i DIN svømmeklub.

Læs mere

Generalforsamling d. 23. april 2013

Generalforsamling d. 23. april 2013 Generalforsamling d. 23. april 2013 Det har været en lidt mærkelig oplevelse at skulle skrive dette års beretning, og jeg har prøvet at udskyde den så længe som muligt, for tidligere år er jeg kommet ind

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde d.8 april 2015

Referat fra bestyrelsesmøde d.8 april 2015 Referat fra bestyrelsesmøde d.8 april 2015 Tilstede: Christian, Per, Lisbeth, Britta, Jenny, Heidi, Henrik & Anja 1. Referat fra sidste møde - godkendt 2. Nye punkter til dagsordenen - AquaCamp - Næste

Læs mere

FSfodbold. Fodbold for alle Hele året hele livet. www.fsfodbold.dk

FSfodbold. Fodbold for alle Hele året hele livet. www.fsfodbold.dk FSfodbold Fodbold for alle Hele året hele livet Indholds fortegnelse Forside................ 1 Indholdsfortegnelse......... 2 Velkommen til FS Fodbold...... 3 Hovedsponsor............ 4 Guldsponsor.............

Læs mere

Informationsbrev vedr. sponsorstævne 2014

Informationsbrev vedr. sponsorstævne 2014 Informationsbrev vedr. sponsorstævne 2014 Sponsorstævnet afholdes lørdag den 27. september 2014 i Fløng Svømmehal, Fløng byvej 24, 2640 Hedehusene. PROGRAM: 08.0009.00 Udlevering af TshirtsGruppebillede

Læs mere

Information til nye svømmere og deres forældre

Information til nye svømmere og deres forældre Information til nye svømmere og deres forældre Vi vil gerne byde dig og dine forældre velkommen i Slagelse Svømmeklubs Konkurrenceafdeling. Du har allerede fået udlevet en Opflytningsseddel med beskrivelse

Læs mere

Gentofte Svømmeklub Nyhedsbrev - Lotte Friis November 2015

Gentofte Svømmeklub Nyhedsbrev - Lotte Friis November 2015 Gentofte Svømmeklub Nyhedsbrev - Lotte Friis November 2015 OL i Rio de Janeiro KUN 9 måneder 40 uger 267 dage 6384 timer så er vi i gang I sidste uge blev jeg og 4 andre svømmere udtaget til OL. Gentofte

Læs mere

PROGRAM september juni 2018 BØRN UNGE VOKSNE SVØMMESKOLE MEDLEYSKOLE SVØMMEHOLD

PROGRAM september juni 2018 BØRN UNGE VOKSNE SVØMMESKOLE MEDLEYSKOLE SVØMMEHOLD PROGRAM 2017-2018 1. september 2017-18. juni 2018 BØRN UNGE VOKSNE SVØMMESKOLE MEDLEYSKOLE SVØMMEHOLD Velkommen til Farum Svømmeklub Farum Svømmeklub byder velkommen til sæsonen 2017 2018. I vores bestræbelser

Læs mere

Vision En svømmeklub, der gennem trivsel og glæde vil skabe udvikling for såvel bredde som elite

Vision En svømmeklub, der gennem trivsel og glæde vil skabe udvikling for såvel bredde som elite Vision En svømmeklub, der gennem trivsel og glæde vil skabe udvikling for såvel bredde som elite Målsætning: At skabe en svømmeklub med glade og trygge medlemmer. En svømmeklub, der vil hjælpe børn og

Læs mere

BERETNING. Ved en målrettet indsats er vi ved årets udløb landet dér, hvor vi har haft fokus på følgende:

BERETNING. Ved en målrettet indsats er vi ved årets udløb landet dér, hvor vi har haft fokus på følgende: Generalforsamling Søndag den 8. februar 2015 kl. 14.00 BERETNING Bestyrelsens fokuspunkter i 2014 Bestyrelsen har i årets løb arbejdet i retning af, at der skal være plads til både udvikling, og drift

Læs mere

Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne

Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne 1. Valg af dirigent. Søren Opstiller Søren Valgt 28 stemmeberettige er til stede til denne generalforsamling Afbud fra 8 medlemmer

Læs mere

Hvidovre Gymnastik 8. April 2019: Formandens beretning.

Hvidovre Gymnastik 8. April 2019: Formandens beretning. Hvidovre Gymnastik 8. April 2019: Formandens beretning. Hvidovre Gymnastik, generelt: Hvidovre Gymnastik har igen i sæsonen 2018-2019 øget sit medlems tal, vort medlemstal ved indberetning til CFR registrering

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i VTK

Referat fra Generalforsamling i VTK Referat fra Generalforsamling i VTK Dato Tirsdag d. 13. marts 2014 Indkaldt af Sted Palle Klubbens lokaler Deltagere Antal stemme berettigede 12 Referent Palle Punkt 1.Valg af dirigent Dirigent Indkaldelse

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde onsdag d.8 november. Kl

Referat fra bestyrelsesmøde onsdag d.8 november. Kl Referat fra bestyrelsesmøde onsdag d.8 november Kl.17.00-20.00 Fraværende: Pia 1. Godkendelse af referat fra sidste møde Ingen bemærkninger 2. Bemærkninger til dagsordenen Ingen bemærkninger til dagsordenen

Læs mere

Kære læser Velkommen til.

Kære læser Velkommen til. Kære læser Velkommen til. Et helt blankt år med lutter ubrugte dage ligger foran os, og det er en skøn frisk følelse, som vel næsten kan afværge det mørke og kolde ved årstiden, når man har noget at gå

Læs mere

Haderslev Svømmeklub. Generalforsamling 19.2. 2013. Formandens beretning

Haderslev Svømmeklub. Generalforsamling 19.2. 2013. Formandens beretning Haderslev Svømmeklub Generalforsamling 19.2. 2013 Formandens beretning Året generelt Sidste år handlede beretningen bl.a. om Bo Sechers afsked som HSK formand igennem 6 år og hans syn på fremtiden for

Læs mere

Baby/Super baby svømning

Baby/Super baby svømning Baby/Super baby svømning Revideret januar 2011 Indholdsfortegnelse Baby svømning... 3 Instruktion... 3 Generelle oplysninger... 3 Fodvorter, - hvad gør vi og hvad gør du... 3 Hygiejne... 3 Omklædning...

Læs mere

HF Mors Bestyrelsens beretning 2015

HF Mors Bestyrelsens beretning 2015 HF Mors Bestyrelsens beretning 2015 Så er det igen blevet tid til generalforsamling i HF Mors. Tak til alle jer, der mødt op. Det er dejligt at se, at der er interesse for vores forening. 2015 har været

Læs mere

SHK Nyhedsbrev februar 2019

SHK Nyhedsbrev februar 2019 SHK Nyhedsbrev februar 2019 Kære SHK medlemmer og familier Så er vi godt i gang med 2. halvdel af sæsonen 2018/2019 Alle hold holder lige nu vinterferie fra kampprogrammet, og har tid til at få ladet batterierne

Læs mere

7. februar 2012. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforening. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforenings Venner

7. februar 2012. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforening. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforenings Venner 7. februar 2012 side 2-4 side 5 Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforening Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforenings Venner Referat fra generalforsamling i Hjallerup

Læs mere

GS Home Hold Klubben Kontakt

GS Home Hold Klubben Kontakt GS Home Hold Klubben Kontakt Svømmehaller: Vestre skole 16m bassin dybde fra 90 cm til 120 cm Det vil være en rigtig god ide at medbringe svømmebriller Ydesvej Svømmehal 25m baner dybde fra 120 cm til

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i VTK

Referat fra Generalforsamling i VTK Referat fra Generalforsamling i VTK Dato Tirsdag d. 26. marts 2015 Indkaldt af Sted Palle Klubbens lokaler Punkt 1.Valg af dirigent Dirigent Indkaldelse Dagsorden Rasmus Dirigenten indleder med at konstatere

Læs mere

Bobler december 2015

Bobler december 2015 Bobler december 2015 Årets sidste Bobler fra AGF er fyldt med medaljer og rekorder til AGF-svømmere, der har været til både nordiske, danske og vestdanske mesterskaber. Og lige inden jul rykkede klubben

Læs mere

Referat Generalforsamling onsdag d.21 marts Kl

Referat Generalforsamling onsdag d.21 marts Kl Referat Generalforsamling onsdag d.21 marts 2018 Kl.19.00-21.00 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår Jens Kjær - Det er der enighed om. 2. Aflæggelse af beretning (formand, klubchef og udvalg) V. formand;

Læs mere

Valby boldklub. Mere end fodbold. Kammeratskab, fælleskab, venner for livet & god fodbold

Valby boldklub. Mere end fodbold. Kammeratskab, fælleskab, venner for livet & god fodbold Valby boldklub Mere end fodbold Kammeratskab, fælleskab, venner for livet & god fodbold Den blå tråd i Valby Boldklub Formanden har bolden M ange mennesker tænker nok, at alle fodboldklubber er ens. Men

Læs mere

2013 er efterhånden skudt godt i gang. Også i Risskov Taekwondoklub, hvor et nyt år for os betyder en masse nye projekter.

2013 er efterhånden skudt godt i gang. Også i Risskov Taekwondoklub, hvor et nyt år for os betyder en masse nye projekter. Michael Hartvig Fra: Risskov Taekwondo Klub [ChungMoo@klub-modul.dk] Sendt: 4. marts 2013 20:56 Emne: Nyhedsbrev marts 2013 Kære alle medlemmer af Risskov Taekwondoklub, 2013 er efterhånden skudt godt

Læs mere

31. oktober - 2. november

31. oktober - 2. november 31. oktober - 2. november 25 ÅRS JUBILÆUM INGEN KRAVTIDER SUPERFINALER MUSIK, LYS OG STEMNING VERDENSKLASSE BESPISNING SAMLET PRÆMIESUM PÅ 60.000 KR ALM BRAND AALBORG CUP 2014 AALBORG SVØMMEKLUB INDBYDER

Læs mere

Marts Kære medlemmer,

Marts Kære medlemmer, 2017 Marts 2018 Kære medlemmer, Så gik endnu et år i svømmeafdelingen på hæld og jeg vil gerne benytte lejligheden til at sige tusind tak for et super spændende år i Tune IF, Svømmeafdeling. Det har på

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i VKK lørdag d. 29. november 2014

Referat fra ordinær generalforsamling i VKK lørdag d. 29. november 2014 Referat fra ordinær generalforsamling i VKK lørdag d. 29. november 2014 1. Valg af dirigent. Freddy Christensen blev valgt til dirigent 2. Bestyrelsens beretning for det forgangne år. Formand Kenn P. Korsager

Læs mere

Højt niveau til klubmesterskaberne i svømning

Højt niveau til klubmesterskaberne i svømning Højt niveau til klubmesterskaberne i svømning Fredag den 28. november og lørdag den 29. november lagde Gribskovbadet ramme om Helsinge Svømmeklubs sprint og mellemdistance klubmesterskaber. Der blev konkurreret

Læs mere

Ungdom. spot på sporten // MARTs 2012. Ligatræning - her Jacob Østergaard med U14 drengene. Hovedsponsor:

Ungdom. spot på sporten // MARTs 2012. Ligatræning - her Jacob Østergaard med U14 drengene. Hovedsponsor: Ungdom Ligatræning - her Jacob Østergaard med U14 drengene spot på sporten // MARTs 2012 Hovedsponsor: Ungdom FORÅRET ER PÅ VEJ - ØV :-) Foråret er på vej - både i flg. kalenderen og når vi kigger ud mod

Læs mere

Ikast Svømmeklub. Referat fra generalforsamling: Punkter:

Ikast Svømmeklub. Referat fra generalforsamling: Punkter: Referat fra generalforsamling: Tid: Tirsdag den 27-03-2012, kl. 19.00 Sted: ISK klublokale. Punkter: Nr. Emner: 1 Valg af dirigent, referent og stemmetællere (2 stk.): Dirigent: Kenneth Petersen Referent:

Læs mere

Mission. KVIK i fremtiden. Identifikation. Svømmer i KVIK 24-06-2011. Engang KVIK Altid KVIK. Napoleon:

Mission. KVIK i fremtiden. Identifikation. Svømmer i KVIK 24-06-2011. Engang KVIK Altid KVIK. Napoleon: Mission Sikre identifikation af svømmere KVIK i fremtiden Engang KVIK Altid KVIK International standard for talent udvikling og high performance svømning Stor talent masse i begge køn med synlige udviklings

Læs mere

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød - 1- DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse

Læs mere