To udødelige vittigheder om og en sær arv fra den ældste romerske kalender

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "To udødelige vittigheder om og en sær arv fra den ældste romerske kalender"

Transkript

1 To udødelige vittigheder om og en sær arv fra den ældste romerske kalender af Christian Marinus Taisbak To pudsige udsagn kan træffes i mange, måske de fleste, omtaler af den ældste romerske kalender, dvs den officielle kalender i republikkens tid før Julius Cæsars reform i 45 f.kr. Og den kalender inspirerede Cæsar til et overraskende arrangement, der stadig intrigerer. 1 Udsagn A: Det oprindelige romerske år havde kun 10 måneder. Udsagn B: Romerne talte baglæns når de skulle datere dagene inden for en måned. Særhed C: Det er ikke den 29., men den 24. februar der er den extra dag i et skudår. A: Som bekendt har månederne i den gregorianske kalender navne der på alle sprog er genkendelige som efterkommere af de oprindelige latinske. Og det kræver ikke mange latinkundskaber at indse at de fire sidste navne (september, oktober, november, december) er numre. Elementært: hvorfor dog ikke nummerere månederne ligesom vi har vænnet os til at nummerere ugerne. En hurtig betragtning siger os at hvis december var nr. 10, måtte marts være den første måned, hvad vi også kan få bekræftet af latinske kilder, som oven i købet kan fortælle at nytårsdag i år 153 f.kr. flyttede fra 1. marts til 1. januar. 1. Dette bidrag er stærkt inspireret af Agnes Kirsopp Michels, The Calendar of the Roman Republic, I nogen grad af hendes analyse, mere end af hendes udførlige kildehenvisninger. AIGIS Suppl. II 1

2 På dette sted er det så at mytologerne går i gang, eller er det skolelæreren, som skylder et svar til den elev der spørger: Hvorfor fik januar og februar ikke numre? Øh øh, det var fordi de slet ikke var opfundet endnu, for året havde kun 10 måneder. Hvem det end var der svarede svaret viste sig så hårdnakket som kun oplagte tåbeligheder er. 2 Et bedre, ja rigtigere svar ville være et modspørgsmål: Hvad synes du så de to måneder skulle hedde? Undecimber, duodecimber? Det ville vist være yderst upraktisk, lidet mundret. Men i øvrigt kunne der svares: Ikke alle månederne er jo nummererede, men er opkaldt efter guder eller andre skytsånder: Mars, Maia, Juno. Så hvorfor ikke navngive en måned efter Janus, gud for både inden- og udendørs sysler, med to ansigter? Meget passende for en vintermåned. Og februars navn angiver at her må man berede sig til nytårsfesten med hovedrengøring og bad: februare betyder rense. Desuden: hvis der kun var 10 måneder, altså rigtige måne-måneder (såkaldte lunationer) fra en nymåne til den næste, så ville året kun rumme 295 dage og mangle 70 plus en kvart dag. Hvordan i alverden skulle det fungere i praksis? Lad os forestille os at den astrologiske teolog véd at foråret er på trapperne når solen står op i et nærmere bestemt punkt i den sydøstlige horizont. Det er simpelt nok såsnart solen er et par måneder efter vintersolhverv, for da flytter opgangspunktet sig mærkbart fra dag til dag. Og lad det være vedtaget at nytåret så er den dag herefter hvor den første nymånesegl observeres efter solnedgang. Det kunne fx være på en dag som vi i dag ville kalde 5. marts. Den dag begynder mensis Martiae og løber så i 29 eller 30 dage indtil næste nymåne observeres. Det var første måned, og der fortsættes med nymåneobservationer indtil man efter den tiende måned, december, observerer nymånen på vores 25. december, ialt 295 dage. Hvad så? Skulle astrologen nu holde vinterferie til han igen ser solen stå op i sydøstpunktet? Og derefter afvente næste nymåne, muligvis så sent som den 23. marts, med en pause på hele 89 dage. Hvorfor i alverden skulle nogen dog 2. Michels s. 122: Censorinus, Macrobius, Ovid, Gellius, Servius. AIGIS Suppl. II 2

3 opfinde et så besynderligt system, når både ægyptere og babylonere, ja sågar hellenere, havde anvendelige kalendere til rådighed? Nej, det må være rimeligt at henvise myten om de romerske 10-måneders år til eventyrfabrikkerne, inspireret af nummer december. Dén romerske kalender der fungerede, var en ægte månekalender med 12 eller 13 måneder, ligesom græske og orientalske kalendere. Hvoraf de fleste var luni-solar kalendere, som altså prøvede at forlige lunationerne med solårets 365¼ dag. Det specielle romerske (etruskiske?) træk var den forunderlige måde de organiserede den regelmæssige skudårsmodel på med et indskud, intercalatio, på 22 eller 23 dage hvert andet år. 3 Hvornår denne kalender er indstiftet, får vi nok aldrig at vide, men den var fuldt udviklet på det vægmaleri vi kender som Fasti Antiates Maiores, fundet i Anzio i Om den, og om Julius Cæsars reform af den, skal fortælles under C, men først skal vi se på den anden vittighed: * * * B: Romerne var mærkeligt mentalt handicappede i deres dateringer: ikke alene regnede de altid inklusivt ved tidsintervaller, talte både første og sidste dag med, men de talte baglæns når de daterede eller i hvert fald modsat af os andre. Lad os se et eksempel: Ingen vil bestride at a.d. XII Kal. Nov. (ante diem duodecimum Kalendas Novembres) er nummeret på den 21. oktober. Den almindelige forklaring på det lyder: Enhver romersk måned har tre mærke- eller skilledage, Kalendae (den 1.), Nonae (den 5. eller 7.) og Idus (den 13. eller 15.). For at datere en romersk dato kigger man frem til den næste skilledag (her den 1. november), som tælles som nr. 1; derfra tæller man baglæns, således at den 31. oktober er nr. 2, den 30. nr. 3. osv. (Her tager læseren sine fingre til hjælp, det er det vi har dem til.) På denne måde bliver den 21. oktober nr. 12, regnet fra og med den 1. november. 3. Michels s. 147, nr. 10 & 11, s. 160 ff. AIGIS Suppl. II 3

4 At der tælles inklusivt, følger af at der ikke er tale om subtraktion, men netop om tælling. Der tænkes ikke på afstanden mellem to tidspunkter på de pågældende dage, men på hele dage. (På en abacus var en romer naturligvis i stand til at subtrahere et mindre tal fra et større uden inklusiv regning.) Men betyder så udtrykket ante diem duodecimum Kalendas Novembres tolvtedagen før novembers Kalendae? I så fald er syntaxen og deklinationen ganske ejendommelig, for hvad står der? Hvis jeg ikke tager fejl: Forud for Kalendae Novembres, som er dag nr. 12. Sammenlign med Minucius quidam mortuus est ante prætorem Verrem, En vis M. døde før V. blev prætor, eller... før V. fik prætorembedet. For at sige det endnu tydeligere: Denne dag (den 21. oktober) er den, set fra hvilken Kalendae Novembres spiller rollen som tolvte dag eller måske bedre: Set herfra er den 12. dag Kalendae Novembres. I stedet for at beskrive det som baglæns tælling giver det langt bedre mening at se det som et eksempel på hvad vi vistnok tror er et moderne fænomen: nedtælling fra og med den 21. oktober: I dag er nr. 1, i morgen nr. 2,... og Kalendae Novembres bliver så nr. 12. Vi kan naturligvis ikke udelukke at idiomet kunne forstås som dagen i dag (21. okt.) er den 12. dag før novembers Kalendae men det er altså ikke det grammatikken siger og fra begyndelsen har mént. Det siger sig selv at hele dette foretagende forudsætter tilstedeværelsen af en eller anden form for nedskrevet kalender fx, en vægkalender som Antiates Maiores. Vi må forestille os at romerske skrivere og administratorer havde kalendere ved hånden. Men nu til den arvede særhed. * * * C: År 2012 var skudår med en ekstra dag den 29. februar. De børn der var så uheldige at blive født den dag, har kun en rigtig fødselsdag hvert fjerde år, en gammel urimelighed. Men fra begyndelsen var det slet ikke så slemt, for der var tænkt grundigt over AIGIS Suppl. II 4

5 det. Så grundigt at det slet ikke er den 29., men den 24. februar, der hedder Skuddag i kalenderen. Her kommer historien om den 24., bissextus: Fasti Antiates Maiores 4 forestiller en evighedskalender: 12 måneder med de navne som vi kender bortset fra juli og august, som endnu ikke var opkaldt efter henholdsvis Julius Cæsar og Augustus men med kun 29 dage i månederne januar, april, juni, sextilis (altså august), september, november og december og derfor kun 355 dage i året. Februar havde de 28 dage som den stadig må nøjes med. Den måned var den sidste i den romerske republiks år, som vi ser af navnene fra september til december, nr. 7 (septem) til 10 (decem). Året var oprindeligt et måneår, som dog kun bruger 354 dage på 12 lunationer; hvornår og hvorfor den ekstra dag er puttet ind, kan vi næppe få at vide, og romerne var nok ligeglade, for deres måneår var forlængst ude af trit med månen, og kalenderen reduceret til et praktisk skema. Ikke desto mindre forsøgte de hvert andet år at komme på højde med solens 365 ¼ dag ved at indskyde en ekstra måned, ligesom den muslimske og jødiske kalender gør den dag i dag. Men den romerske indskydning var, på romersk vis, ret excentrisk: Hvert andet år sattes februar i stå efter TERMINALIA-festen den 23. De sidste fem dage blev lagt i fryseren og gemt, indtil skudmåneden, mensis intercalaris altså en trettende måned som kom efter februar passerede sin 22. dag. Så blev de gemte dage taget frem og gav således denne ekstra måned 27 dage. Hvorfor dog så besynderlig en regel? Og hvad syntes folk om det? Det overraskende er at romerne, på grund af deres dateringsmåde, ikke tænkte længe over det; den giver nemlig de sidste fem dage i skudmåneden de samme numre som de ville have i en normal februar. Således hedder det den 23. Intercalaris, a. d. VI Kalendas Martias, Kalendae Martiae er sjette dagen fra i dag, og den 24: Kalendae Martiae er femte dagen fra i dag, osv. Vi må forstå at de sidste dage i enhver måned 4. AIGIS Suppl. II 5

6 efter Idus bar den følgende måneds navn ( næste måneds Kalendae er nummer sådanog-sådan fra i dag ) og derfor oplevedes de optøede februardage ikke anderledes i skudårene end i de normale år. De indvarslede marts. Hvorfor behandlede man de fem dage sådan? Fordi disse fem dage var en slags advent til marts, til nytåret, med særlige fester der forberedte fejringen af Mars, Roms skytsgud. REGIFUGIUM (hvordan den så end er blevet fejret, og af hvilken grund) blev afholdt a.d. VI. Kal. Mar. i skudår derfor på den 23. dag (og 27 dage efter TERMI- NALIA, som altså ikke hørte til Marts-forberedelserne). Man kan forestille sig situationen hvis vi engang imellem måtte tilføje en skudmåned efter december, således at der ville blive mere end fem uger mellem juleaften og nytårsaften. Det ville være utåleligt, og mange ville nok falde for fristelsen til at holde to juleaftener. Ingen regering ville undlade at flytte julen til skudmåneden så man ikke behøvede at holde jul så ofte. Hele dette system med indskydning af 22 dage hvert andet år lå i hænderne på religionsbestyrerne, pontifex-kollegiet, og det udartede i republikkens sidste tid til politisk chikane, således at der ikke blev indskudt skudmåneder i tide. I forvirringens sidste år, 46 før Kristus, annus ultimus confusionis, var kalenderen hele 90 dage ude af trit med solåret. Det gav diktator Julius Cæsar anledning til at iværksætte den store reform hvis resultat vi stadig anvender: Han fordelte 10 dage om året på de korte måneder, som så fik 30 eller 31 dage, og indskydningen begrænsedes til én dag hvert fjerde år, således at enhver fire-årig periode fra og med år 45 før Kristus er på 1461 dage. (Vi ser her bort fra Gregor den 13.s beskedne reform i Den bortkastede 10 dage på én gang og siden 3 dage i løbet af 400 år, men berørte ikke ellers kalenderens indretning.) Hvor skulle nu den ekstra dag hvert fjerde år placeres? For Julius og hans astronomer har der ikke været tvivl: Den skulle naturligvis lægges der hvor man plejede at gemme dage, nemlig efter Terminalia-festen, den 23. februar. Derved begrænsede man indgrebet i traditionen mest muligt, hvilket jo altid er det vigtigste hvis en reform skal vinde gehør. Dertil kom en genial konstruktion: Den ekstra dag før den 24. februar (hvorfra den 1. marts er nummer seks, ante diem sextum Kalendas Martias), skulle smelte sammen med denne til et dobbeltdøgn, bissextus, dobbeltsekseren. Så skulle et AIGIS Suppl. II 6

7 barn født inden for disse 48 timer betragtes som født på sextus, således at det i ikkeskudår kunne holde sin fødseldag på februars 24. dag. 5 Men var det nu en idé eller var der tale om et heldigt genbrug, fordi den gamle kalender hvert andet år (i princippet) indskød 23 og ikke 22 dage for at få ialt 45 dage på 4 år. Livius taler et sted 6 om at skudmåneden begynder på tredjedagen efter Terminalia; der svæver altså en ekstra dag efter denne fest det år. Vi ved ikke om den ekstra dag allerede i den kalender ikke fik sit eget nummer, men blev slået sammen med nummer 6. Vi véd altså ikke om bissextus faktisk var Cæsars (folks) idé. Betegnelsen bissextus kan stadig genkendes i de romanske sprogs ord for skudår, for eksempel fransk année bissextile. Og på mange danske kalendere optræder ordet skuddag stadig den 24. februar i skudårene med rette til nogen undren, hvis der ikke gives en forklaring. Det må betegnes som ubegribeligt ahistorisk (hvis det er rigtigt hvad man har kunnet læse) at pave Benedict XVI ønskede betegnelsen skuddag flyttet til den 29. om den taler jo nummeret for sig selv, så den behøver ikke nogen plakat. Og som om det ikke bliver endnu mere forvirrende at omtale den 29. på italiensk som bisestile, dobbeltsekseren. Det ville da være betydeligt mere paveligt og historisk at genoplive dobbeltdøgnet den 24. februar for at sikre alle mennesker en årlig fødselsdag. En opgave for Frans den Første? 5. Man kan sammenligne det med et barn, der er født i jordmoderens dobbelttime mellem kl. 02 sommertid og kl. 03 normaltid ved sommertidens ophør. Barnet har ret til at fejre sin fødselstime fx kl. 02:35 i ethvert år. I journalen står enten 02:35 A eller 02:35 B. 6. Livius AIGIS Suppl. II 7

Allan C. Malmberg LÆR OM CHANCER! Sanne og Malene går på opdagelse med computeren

Allan C. Malmberg LÆR OM CHANCER! Sanne og Malene går på opdagelse med computeren Allan C. Malmberg LÆR OM CHANCER! Sanne og Malene går på opdagelse med computeren INFA 2005 Forord Denne INFA-publikation giver en indføring i arbejdet med begreber fra sandsynlighedernes verden. Den henvender

Læs mere

Dansk Bridge Standard

Dansk Bridge Standard 1 Dansk Bridge Standard af Torben Erlandsson januar 2000 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord... 3 Kort introduktion... 4 Basisregler... 5 Grundregler... 6 Åbningshånd... 8 Honnørpoint... 8 Støttepoint... 8 Har

Læs mere

Når man bor i en anden familie

Når man bor i en anden familie Når man bor i en anden familie Tanker og gode råd fra unge, der selv har været i pleje Center for Familiepleje Udgivet med støtte fra Denne bog er udarbejdet af en gruppe unge, som er eller har været i

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

Spil. Chancer gennem tællemetoder. Chancelære: MI 82 INF. INFA-Chancelæreserien:

Spil. Chancer gennem tællemetoder. Chancelære: MI 82 INF. INFA-Chancelæreserien: INFA-Chancelæreserien: Chancer gennem eksperimenter Chancer gennem optællinger CHANCETRÆ - Chancer gennem beregninger SPIL - Chancer gennem tællemetoder LOD - Chancer gennem simuleringer KUGLE - Chancer

Læs mere

Hvordan gør de professionelle?

Hvordan gør de professionelle? Hvordan gør de professionelle? ( Oversat af Ivan Larsen, Samsø Dart Club, Marts 2010 fra How the Pros do it af: Ken Berman 1999 ) Der er to aspekter i det at blive en god dartspiller, det er præcision

Læs mere

Guide til jul. - med et barn med autisme. af Janni Pilgaard FLIKFLAKFAMILIE

Guide til jul. - med et barn med autisme. af Janni Pilgaard FLIKFLAKFAMILIE Guide til jul - med et barn med autisme af Janni Pilgaard Guide til jul med et barn med autisme Janni Pilgaard Forside og layout: Marie Olofsen Forsideillustration: Jeppe Pilgaard Sørensen KÆRE LÆSER Du

Læs mere

Regler og medbestemmelse i børnehaven

Regler og medbestemmelse i børnehaven Regler og medbestemmelse i børnehaven En undersøgelse i Børnerådets Minibørnepanel BØRNERÅDETS Minibørnepanel Regler og medbestemmelse i børnehaven 1 2 Børnerådets Minibørnepanel Indhold Indledning / 3

Læs mere

Alderens muligheder. Ældre Sagens Fremtidsstudie

Alderens muligheder. Ældre Sagens Fremtidsstudie ARBEJDE ARBEJDE ARBEJDE ARBEJDE ENNERNE FAMILIEN OG VENNERNE Alderens muligheder ELFÆRD VELFÆRD VELFÆRD Ældre Sagens Fremtidsstudie KVALITET HELBRED OG LIVSKVALITET Alderens muligheder Ældre Sagens Fremtidsstudie

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelser man selv står for

Spørgeskemaundersøgelser man selv står for 2 Spørgeskemaundersøgelser man selv står for Hvorfor? Man kan vælge at gennemføre en mindre spørgeskemaundersøgelse hvis man ønsker at få et overblik over forældrenes mere overordnede holdning til forskellige

Læs mere

Tag dig nu sammen, skat

Tag dig nu sammen, skat Lisbeth Fruensgaard Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes af stress eller angst Go Bog Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes

Læs mere

Kapitel 2 Tal og variable

Kapitel 2 Tal og variable Tal og variable Uden tal ingen matematik - matematik handler om tal og anvendelse af tal. Matematik beskæftiger sig ikke udelukkende med konkrete problemer fra andre fag, og de konkrete tal fra andre fagområder

Læs mere

Sig Nej - Lær, hvordan du får sagt fra i tide. Anita Hummelshøj Mikkelsen Professionel person- og relationsudvikler

Sig Nej - Lær, hvordan du får sagt fra i tide. Anita Hummelshøj Mikkelsen Professionel person- og relationsudvikler Sig Nej - Lær, hvordan du får sagt fra i tide Anita Hummelshøj Mikkelsen Professionel person- og relationsudvikler Forside: Povl Anker Buhl Grafisk tegnestue Korrektur: Buttle Sprog & Formidling Illustration:

Læs mere

Tal med dit barn om skyggen - og bliv en familie med ekstraordinær frihed

Tal med dit barn om skyggen - og bliv en familie med ekstraordinær frihed Tal med dit barn om skyggen - og bliv en familie med ekstraordinær frihed Salg eller videre salg af denne publikation er ikke tilladt Tal med dit barn om skyggen - og bliv en familie med ekstraordinær

Læs mere

Økonomi 'i de her tider handler alt om penge'

Økonomi 'i de her tider handler alt om penge' Økonomi 'i de her tider handler alt om penge' En undersøgelse i Børnerådets Børne- og Ungepanel Oktober 2010 Redaktion Søren Gade Hansen, Børnerådets sekretariat Tekst og analyse Trine Krab Nyby, Børnerådets

Læs mere

14 STØTTE OVER TID. Da det tager lang tid at erkende tabet og indrette sig i det nye liv, ønsker mange efterladte støtte over tid.

14 STØTTE OVER TID. Da det tager lang tid at erkende tabet og indrette sig i det nye liv, ønsker mange efterladte støtte over tid. 95 14 STØTTE OVER TID Det tager tid at erkende, at ægtefællen er død og indrette sig i det nye liv. Derfor ønsker efterladte støtte over tid, en vedholdende opmærksomhed og interesse fra omgangskredsen.

Læs mere

DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ

DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ 1 DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ af Barbara Berger (Copyright Barbara Berger 2000/2009) 2 Indhold Introduktion 3 De Mentale Love / Måden sindet fungerer på - Loven om at tanker opstår 4 - Loven

Læs mere

Det var en chance, jeg fik... Jeanette og 10 andre unge fortæller om den forskel, et ophold på en døgninstitution har gjort i deres liv.

Det var en chance, jeg fik... Jeanette og 10 andre unge fortæller om den forskel, et ophold på en døgninstitution har gjort i deres liv. Det var en chance, jeg fik... Jeanette og 10 andre unge fortæller om den forskel, et ophold på en døgninstitution har gjort i deres liv. Jacob 4 Frida 9 Jesper 14 Christine 18 Paw 22 Jeanette 25 Per 30

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 21. april 2013 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 787: Du, som har tændt millioner af stjerner DDS 654:

Læs mere

Lav et gameshow til tv2-zulu!

Lav et gameshow til tv2-zulu! Lav et gameshow til tv2-zulu! Et problemorienteret projektarbejde gennemført i 1. og 2.g (matematik A og B) Indhold Præsentation af klasserne og rammerne for forløbet...3 Projektets overordnede udviklingssigte...3

Læs mere

Fleksibel barselsorlov. Til forældre

Fleksibel barselsorlov. Til forældre Fleksibel barselsorlov Til forældre ministrenes forord 3 Kære forældre Når et barn kommer til verden, er det på alle måder vigtigt, at barnet får en god start på livet. Og ligeså vigtigt er det, at I

Læs mere

Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk

Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk 1 Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk 21-årig mand, mor død af blodprop for tre uger siden Denne pjece er skrevet til dig, der er teenager eller i 20 erne, og som har mistet din far eller

Læs mere

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde Hvorfor ville I gerne være lærer? Det startede med min egen, da jeg ville være lærer. Jeg kom nok fra en familie der ikke var så struktureret, så havde jeg en lærer, som var meget god til at holde den

Læs mere

Kom godt i gang med regnskabsdelen af Blåt Medlem

Kom godt i gang med regnskabsdelen af Blåt Medlem Kom godt i gang med regnskabsdelen af Blåt Medlem Den opbyggelige historie om hvordan man kan starte her:... og ende her: Skrevet af Kim S. Andreasen og Jens Sørensen Kom godt i gang med regnskabsdelen

Læs mere

Positiv Ridning Systemet Hvor hurtigt kan vi gå frem Af Henrik Johansen

Positiv Ridning Systemet Hvor hurtigt kan vi gå frem Af Henrik Johansen Positiv Ridning Systemet Hvor hurtigt kan vi gå frem Af Henrik Johansen At uddanne heste er som en lang, spændende rejse brolagt med lærerige oplevelser. For at komme fra et punkt til et andet må der findes

Læs mere

ADHD. øvelser. Viden om. Gennem

ADHD. øvelser. Viden om. Gennem ADHD Viden om øvelser Gennem &Leg Forord Med dette hæfte ønsker ADHD-foreningen at sætte fokus på ADHD på en ny og positiv måde. Vi ønsker, at eleverne i fællesskab prøver de udfordringer, som ADHD giver,

Læs mere

Kapitel 11 SÆTNINGER I TEKSTER. Sætninger i tekster

Kapitel 11 SÆTNINGER I TEKSTER. Sætninger i tekster Kapitel 11 SÆTNINGER I TEKSTER Indhold: 1 Hvad skal vi med ledsætninger? 2 Forskellen mellem hel- og led-sætninger 3 Nu skal vi spise Peter 4 Grammatiske kommaer 5 Ledsætninger har forskellige funktioner

Læs mere

BØRNS EGEN STEMME. hvordan det opleves, når mor og far går hver til sit CENTER FOR FAMILIEUDVIKLING EGMONT FONDEN

BØRNS EGEN STEMME. hvordan det opleves, når mor og far går hver til sit CENTER FOR FAMILIEUDVIKLING EGMONT FONDEN BØRNS EGEN STEMME hvordan det opleves, når mor og far går hver til sit CENTER FOR FAMILIEUDVIKLING EGMONT FONDEN Børns egen stemme hvordan det opleves, når mor og far går hver til sit Center for familieudvikling

Læs mere

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov Unge på kanten af livet Spørgsmål og svar om selvmord Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov 1 Indhold Brugervejledning 3 Hvad er problemet? Fup eller fakta 5 Metode 9 Piger/Drenge

Læs mere