* _0616* Drivteknik \ Drivautomatisering \ Systemintegration \ Services. Håndbog. MOVIFIT -MC/-FC funktionel sikkerhed

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "* _0616* Drivteknik \ Drivautomatisering \ Systemintegration \ Services. Håndbog. MOVIFIT -MC/-FC funktionel sikkerhed"

Transkript

1 Drivteknik \ Drivautomatisering \ Systemintegration \ Services * _0616* Håndbog MOVIFIT -MC/-FC funktionel sikkerhed Udgave 06/ /DA

2 SEW-EURODRIVE Driving the world

3 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Generelle henvisninger Anvendelse af denne vejledning Advarselshenvisningernes opbygning Garantikrav Vejledningens indhold Ansvarsfraskrivelse Anden gældende dokumentation Produktnavne og mærker Ophavsret Sikkerhedskoncept Sikkerhedskoncept MOVIFIT -MC Sikkerhedskoncept MOVIFIT -FC Sikkerhedskoncept for optionskortet PROFIsafe S Sikkerhedsfunktioner Sikkerhedstekniske betingelser Godkendte apparater Krav til installationen Krav til den eksterne sikkerhedsstyring Krav til eksterne sensorer og aktuatorer Krav til idrifttagningen Krav til driften Fare på grund af motorens efterløb Elektrisk installation Installationsanvisninger Sikkerhedsrelateret frakobling MOVIFIT Optionskort PROFIsafe S Idrifttagning med optionskortet PROFIsafe S Indstilling af PROFIsafe-adressen Projektering af optionskortet PROFIsafe i STEP Datakommunikation med optionskortet PROFIsafe S Indledning Optionskortet PROFIsafe S11's F-adgang til periferienheder i STEP Reaktionstider med optionskort PROFIsafe S Service Diagnose med PROFIsafe-optionen S Diagnose for STO Jumperstik STO Fejltilstande i optionskortet PROFIsafe S Udskiftning af enheder for EBOX Tekniske data Sikkerhedsparametre Håndbog MOVIFIT -MC/-FC funktionel sikkerhed 3

4 Indholdsfortegnelse 10.2 Tekniske data for optionskortet PROFIsafe S Tekniske data MOVIFIT -MC (sikkerhedsteknik) Tekniske data MOVIFIT -FC (sikkerhedsteknik) Stikordsfortegnelse Håndbog MOVIFIT -MC/-FC funktionel sikkerhed

5 Generelle henvisninger Anvendelse af denne vejledning 1 1 Generelle henvisninger 1.1 Anvendelse af denne vejledning Denne vejledning er en del af produktet. Vejledningen er beregnet til alle personer, der arbejder med montering, installation, idrifttagning og service af produktet. Vejledningen skal stilles til rådighed i læsbar tilstand. Sørg for, at personer, der har ansvaret for anlægget og driften, samt personer, som på eget ansvar arbejder på udstyret, har læst og forstået hele vejledningen. Kontakt SEW-EURODRIVE ved uklarheder og yderligere behov for information. 1.2 Advarselshenvisningernes opbygning Signalordenes betydning Følgende skema viser trininddelingen og betydningen af signalordene for advarselshenvisninger. Signalord Betydning Følger ved manglende overholdelse FARE Umiddelbar fare Død eller alvorlige kvæstelser ADVARSEL Mulig farlig situation Død eller alvorlige kvæstelser FORSIGTIG Mulig farlig situation Lette kvæstelser OBS Mulige materielle skader Beskadigelse af drevsystemet eller dets omgivelser BEMÆRK Nyttig henvisning eller nyttigt tip: Gør det lettere at betjene drevsystemet Opbygning af de afsnitsafhængige advarselshenvisninger De afsnitsafhængige advarselshenvisninger gælder ikke kun for en speciel handling, men for flere handlinger inden for det samme tema. De anvendte faresymboler henviser enten til en generel eller en specifik fare. Her ses den formelle opbygning af en afsnitsafhængig advarselshenvisning: SIGNALORD! Faretype og -kilde. Mulig(e) følge(r) ved manglende overholdelse. Foranstaltning(er) til afværgelse af fare. Håndbog MOVIFIT -MC/-FC funktionel sikkerhed 5

6 1 Generelle henvisninger Advarselshenvisningernes opbygning Faresymbolernes betydning Faresymbolerne, som befinder sig i advarselshenvisningerne, har følgende betydning: Faresymbol Betydning Generelt farested Advarsel mod farlig elektrisk spænding Advarsel mod varme overflader Advarsel mod fare for at komme i klemme Advarsel mod svævende last Advarsel mod automatisk start Opbygning af de integrerede advarselshenvisninger De integrerede advarselshenvisninger er direkte integreret i handlingsvejledningen før den farlige aktivitet. Her ses den formelle opbygning af en integreret advarselshenvisning: SIGNALORD! Faretype og -kilde. Mulig(e) følge(r) ved manglende overholdelse. Foranstaltning(er) til afværgelse af fare. 6 Håndbog MOVIFIT -MC/-FC funktionel sikkerhed

7 Generelle henvisninger Garantikrav Garantikrav Læs informationerne i denne dokumentation. Det er en forudsætning for fejlfri drift og opfyldelse af eventuel reklamationsret. Læs først dokumentationen, inden apparatet tages i brug! 1.4 Vejledningens indhold Nærværende version af dokumentationen er en oversættelse af den originale udgave på tysk. Denne vejledning indeholder sikkerhedstekniske supplerende bemærkninger til og betingelser for anvendelse i sikkerhedsapplikationer. 1.5 Ansvarsfraskrivelse Overhold oplysningerne i denne dokumentation. Dette er forudsætningen for sikker drift. Produkterne opnår kun på grundlag af denne forudsætning de angivne produktegenskaber og effekter. SEW-EURODRIVE påtager sig intet ansvar for personskader og materielle skader samt økonomiske tab, som måtte opstå som følge af manglende overholdelse af driftsvejledningen. SEW EURODRIVE udelukker ansvaret vedr. materielle mangler i disse tilfælde. 1.6 Anden gældende dokumentation Den foreliggende vejledning indeholder sikkerhedstekniske supplementer og påbud for anvendelse af MOVIFIT -MC og MOVIFIT -FC med sikkerhedsrelateret frakobling af drevet efter stopkategori 0 eller 1 i henhold til EN , beskyttelse mod genstart i henhold til EN 1037 og anvendelse i applikationer for performance level d i henhold til EN ISO Den indeholder derudover beskrivelsen af den sikkerhedsrelaterede PROFIsafeoption S11 med de tilhørende sikkerhedstekniske påbud for anvendelse i sikkerhedsrelaterede applikationer indtil SIL 3 i henhold til EN og performance level e i henhold til EN ISO Den supplerer driftsvejledningen "MOVIFIT..." og begrænser anvendelseshenvisningerne i overensstemmelse med følgende oplysninger. Den må kun anvendes i forbindelse med driftsvejledningen "MOVIFIT...". 1.7 Produktnavne og mærker De produktnavne, der nævnes i denne vejledning, er mærker eller registrerede varemærker, der tilhører den pågældende indehaver. 1.8 Ophavsret 2016 SEW EURODRIVE. Alle rettigheder forbeholdes. Enhver form for mangfoldiggørelse - også i uddrag -, bearbejdning, distribution og andre former for udnyttelse er forbudt. Håndbog MOVIFIT -MC/-FC funktionel sikkerhed 7

8 Sikkerheds koncept MOVIFIT - MC 2 Sikkerhedskoncept Sikkerhedskoncept MOVIFIT -MC 2 Sikkerhedskoncept Sikkerhedsteknikken, der er beskrevet nedenfor for MOVIFIT -enheden blev udviklet og kontrolleret i henhold til performance level d i henhold til EN ISO :2008. I den forbindelse blev der gennemført en certificering hos TÜV Nord. Eksemplarer af TÜV-certifikatet og den tilhørende rapport kan rekvireres hos SEW-EURODRIVE. 2.1 Sikkerhedskoncept MOVIFIT -MC Funktionsbeskrivelse MOVIFIT i udførelsen MC anvendes som energifordeling og kommunikationsinterface for styringen af op til 3 MOVIMOT -drev. MOVIFIT -MC er kendetegnet af tilslutningsmuligheden for en ekstern sikkerhedsstyring (eller et sikkerhedsrelæ). Sikkerhedsstyringen frakobler 24 V-forsyningsspændingen, der er nødvendig for at oprette et drejefelt for de tilsluttede MOVIMOT -drev, når en tilsluttet nødstopbetjeningsenhed (f.eks. nødstopknap med låsefunktion). Forsyningsspændingen 24V_P (sikkerhedsrelateret 24 V-forsyningsspænding) tilsluttes til klemme X29 i ABOX og føres til EBOX via et stikpanel. I EBOX findes de elektroniske enheder som f.eks. kortslutningsbeskyttelse, spændingsovervågning, RS485- transceiver og kobling. Den sikkerhedsrelaterede forsyningsspænding 24V_P føres på indgangen i EBOX via en polombytningsbeskyttelsesdiode. En switch-mode-strømforsyning (SNT) genererer en 5 V-spænding til RS485-transceiveren og koblingen af den sikkerhedsrelaterede 24 V-spænding. En kortslutningsbeskyttelse på den sikkerhedsrelaterede 24 V-spændings positive pol anvendes til at beskytte lederbanerne i MOVIFIT og hybridkablerne, der er tilsluttet til MOVIFIT. I ABOX fordeles den sikkerhedsrelaterede 24 V-spænding over klemrækkerne X71, X81 og X91 eller stikforbinderne X7, X8 og X9. Disse klemrækker eller stikforbindere anvendes til at tilslutte de pågældende MOVIMOT -drev. Derudover ledes signalerne RS+, RS- og netledningerne L1, L2, L3 videre til MOVIMOT -drevene. For at forbinde klemrækkerne X71, X81 og X91 eller stikforbinderne X7, X8 og X9 med MOVIMOT -drevene anbefaler SEW-EURODRIVE at anvende SEW-hybridkablerne, der er specielt dimensioneret hertil og passende afisoleret og præfabrikeret. De tilsluttede MOVIMOT -omformere kan afbryde strømmen til alle aktive elementer, der er nødvendige for at oprette implussekvenser (IGBT), ved at frakoble den sikkerhedsrelaterede 24 V-forsyningsspænding. Derved sikres det, at MOVIMOT -omformeren ikke leverer energi til motoren, der kan skabe et drejningsmoment. Med den egnede eksterne tilslutning via en sikkerhedsstyring med egenskaberne mindst godkendt til PL d i henhold til EN ISO frakobling mindst for PL d i henhold til EN ISO kan MOVIFIT -MC-enhederne anvendes med: sikker frakoblet drejningsmoment i henhold til EN sikkert stop 1 i henhold til EN beskyttelse mod uventet genstart i henhold til EN 1037 opfyldelse af performance level d i henhold til EN ISO MOVIFIT -MC understøtter stopkategorierne 0 og 1 i henhold til EN Håndbog MOVIFIT -MC/-FC funktionel sikkerhed

9 Sikkerhedskoncept Sikkerhedskoncept MOVIFIT -MC Blokdiagram MOVIFIT -MC Det følgende blokdiagram viser sikkerhedskonceptet MOVIFIT -MC: [1] ABOX EBOX 24V [2] MOVIMOT 1 [3] X29 X45 +24V_P 0V24_P STO_P STO_M PROFIsafe S11 [4] SNT [5] [6] X7 X71 [7] MOVIMOT 2 X8 X81 M MOVIMOT MOVIMOT 3 [11] X9 X91 [1] Felt [2] Sikkerhedsstyring, ekstern (kun ved MOVIFIT uden PROFIsafe-option S11) [3] 2 jumpere mellem X29 og X45 (kun ved MOVIFIT med PROFIsafe-option S11) [4] Kortslutningsbeskyttelse [5] Spændingsovervågning 24V_P [6] Spændingsstatus 24V_P [7] MOVIFIT -processor [8] Serielt interface [9] Kobling [10] Transceiver [11] Hybridkabel fra SEW-EURODRIVE L1 L2 L3 RS+ RS- [10] [9] [8] Begrænsninger ADVARSEL Elektrisk stød som følge af farlig spænding i ABOX'en. Ved frakobling af den sikkerhedsrelaterede 24 V foreligger netspændingen fortsat på MOVIFIT -enheden. Dødsfald eller alvorlige kvæstelser. Afbryd spændingen til MOVIFIT -enheden. Overhold følgende min. frakoblingstid efter frakobling fra forsyningsnettet: 1 minut Sikkerhedskonceptet er kun egnet til udførelse af mekaniske arbejder på drevne anlægs-/maskinkomponenter. I hvert tilfælde skal anlægs-/maskinproducenten foretage en typisk risikoanalyse, der tager højde for anvendelsen af MOVIFIT -MC. Håndbog MOVIFIT -MC/-FC funktionel sikkerhed 9

10 Sikkerheds koncept MOVIFIT - FC 2 Sikkerhedskoncept Sikkerhedskoncept MOVIFIT -FC 2.2 Sikkerhedskoncept MOVIFIT -FC Funktionsbeskrivelse MOVIFIT i udførelsen FC anvendes som energifordeling og kommunikationsinterface med integreret frekvensomformer i et effektområde fra 0,37 til 4 kw. MOVIFIT -FC er kendetegnet af tilslutningsmuligheden for en ekstern sikkerhedsstyring (eller et sikkerhedsrelæ). Sikkerhedsstyringen frakobler 24 V-forsyningsspændingen, der er nødvendig for at oprette et drejefelt på omformerudgangen, når en tilsluttet nødstopbetjeningsenhed (f.eks. nødstopknap med låsefunktion). Forsyningsspændingen 24V_P (sikkerhedsrelateret 24 V-forsyningsspænding) tilsluttes til klemme X29 i ABOX via et stikpanel til styreelektronikken og via det direkte stik til EBOX. Styreelektronikken og effektdelen er placeret i EBOX. Den sikkerhedsrelaterede forsyningsspænding 24V_P føres på indgangen i EBOX via en polombytningsbeskyttelsesdiode. En switch-mode-strømforsyning ("SNT Safety") genererer en 5 V- spænding for computeren og de nødvendige forsyningsspændinger for sluttrinstyringen af den sikkerhedsrelaterede 24 V-spænding. Net- og motorspændingerne tilsluttes til en klemrække eller en stikforbinder på ABOX og føres via et effektstik direkte til EBOX. Impulsmønsteret, der er genereret i computeren, bearbejdes i den pågældende styring og sendes videre til effektafbryderen. Når forsyningsspændingerne til styringerne frakobles, kan der ikke genereres et impulsmønster på omformerudgangen. Med frakoblingen, der beskrives her, er det sikret, at alle aktive elementer, der er nødvendige for at generere et impulsmønster på omformerudgangen, frakobles. Med den egnede eksterne tilslutning via en sikkerhedsstyring med egenskaberne mindst godkendt til PL d i henhold til EN ISO frakobling mindst for PL d i henhold til EN ISO kan MOVIFIT -FC-enhederne anvendes med: sikker frakoblet drejningsmoment i henhold til EN sikkert stop 1 i henhold til EN beskyttelse mod uventet genstart i henhold til EN 1037 opfyldelse af performance level d i henhold til EN ISO MOVIFIT -FC understøtter stopkategorierne 0 og 1 i henhold til EN Håndbog MOVIFIT -MC/-FC funktionel sikkerhed

11 Sikkerhedskoncept Sikkerhedskoncept MOVIFIT -FC Blokdiagram MOVIFIT -FC 24V [1] ABOX EBOX [2] [4] M 3x 500 V [3] X8 X1 X81 X45 X29 +24V_P 0V24_P STO_P STO_M PROFIsafe S11 [6] [7] [8] [9] [12] [13] [14] [10] [11] [11] SNT Safety CPU [5] 5 V I ist Uz+ / Uz- 22 V 15 V 5 V Uz- 22 V Uz+ 15 V Uz- [1] Felt [7] Spændingsovervågning 24V_P [2] Sikkerhedsstyring, ekstern [8] Spændingsstatus 24V_P (kun ved MOVIFIT uden PROFIsafe-option S11) [9] MOVIFIT -processor [3] 2 jumpere mellem X29 og X45 (kun ved MOVIFIT med PROFIsafe-option S11) [10] Spændingsovervågning 24V_P [11] Kobling [4] Styreelektronik [12] DIP-kontakt indlæsning [5] Effektdel [13] Binær-bremseudgang [6] Kortslutningsbeskyttelse [14] Analyse TF/TH Begrænsninger ADVARSEL Elektrisk stød som følge af farlig spænding i ABOX'en. Ved frakobling af den sikkerhedsrelaterede 24 V foreligger netspændingen fortsat på MOVIFIT -enheden. Dødsfald eller alvorlige kvæstelser. Afbryd spændingen til MOVIFIT -enheden. Overhold følgende min. frakoblingstid efter frakobling fra forsyningsnettet: 1 minut Sikkerhedskonceptet er kun egnet til udførelse af mekaniske arbejder på drevne anlægs-/maskinkomponenter. I hvert tilfælde skal anlægs-/maskinproducenten foretage en typisk risikoanalyse, der tager højde for anvendelsen af MOVIFIT -FC. Håndbog MOVIFIT -MC/-FC funktionel sikkerhed 11

12 2 Sikkerhedskoncept Sikkerhedskoncept for optionskortet PROFIsafe S Sikkerhedskoncept for optionskortet PROFIsafe S11 PROFIsafe-optionen S11 er et integreret sikkerhedsrelateret elektronikmodul med sikkerhedsrelaterede ind- og udgange (F-DI, F-DO). Dette moduls sikkerhedskoncept beror på, at der for alle sikkerhedsrelaterede processtørrelser findes en sikker tilstand. Ved PROFIsafe-optionen S11 er det værdien "0", for alle indgange F-DI og udgange F-DO. Med sikkerhedsmodulets redundante systemstruktur med 2 kanaler opfyldes kravene i overensstemmelse med SIL 3 i henhold til EN samt performance level e i henhold til EN ISO ved hjælp af egnede overvågningsmekanismer. Ved registrerede fejl reagerer systemet ved, at det indtager den sikre tilstand. Dermed stilles sikkerhedsfunktionen til rådighed i form af sikkerhedsrelaterede ind- og udgange med tilslutningen til en overordnet sikkerhedsstyring via PROFIsafe-kommunikationen. Med den sikkerhedsrelaterede udgang F-DO_STO kan omformerens 24 V-forsyning frakobles og drevets sikkerhedsrelaterede frakobling dermed realiseres. Overhold i den forbindelse den ovennævnte sikkerhedskoncept for MOVIFIT -MC og MOVIFIT -FC samt alle påbud og installationsforskrifter i den foreliggende vejledning. MOVIFIT -basisenhedens sikkerhedsklasse er afgørende for den sikkerhedsrelaterede frakobling af følgende samlede systemer: MOVIFIT -MC med: PROFIsafe-option S11 MOVIMOT -MM..D-drev MOVIFIT -MC må kun anvendes til applikationer indtil performance level d i henhold til EN ISO MOVIFIT -FC med: PROFIsafe-option S11 Motor MOVIFIT -FC må kun anvendes til applikationer indtil performance level d i henhold til EN ISO Håndbog MOVIFIT -MC/-FC funktionel sikkerhed

13 Sikkerhedskoncept Sikkerhedsfunktioner Sikkerhedsfunktioner Følgende motorrelaterede sikkerhedsfunktioner kan anvendes: STO (Safe Torque Off) sikkert frakoblet drejningsmoment Ved aktiveret STO-funktion leverer omformeren ingen energi til motoren. Drevet kan ikke generere et drejningsmoment. Denne sikkerhedsfunktion svarer til en ikke-styret standsning iht. EN , stopkategori 0. Frakoblingen af STO-indgangen skal ske med en/et egnet ekstern/t sikkerhedsstyring/ sikkerhedsrelæ. Det følgende billede tydeliggør STO-funktionen: V t t v = t = t 1 = Drevsikkerhedsfunktionen udløser Hastighed Tid Tidspunkt, hvor STO udløses BEMÆRK Motoren kommer langsom til stilstand eller standses mekanisk. Hvis det er muligt, skal den styrede standsning foretrækkes (se SS1). Håndbog MOVIFIT -MC/-FC funktionel sikkerhed 13

14 2 Sikkerhedskoncept Sikkerhedsfunktioner SS1(c) (Safe Stop 1) sikkert stop 1 Følgende forløb skal overholdes: Drevet decelereres med en egnet bremserampe via indstillingen af den nominelle værdi. Frakobling af STO-indgangen (= udløsning af STO-funktionen) efter en fastlagt sikkerhedsrelateret tidsforsinkelse. Denne sikkerhedsfunktion svarer til en styret standsning iht. EN , stopkategori 1. Følgende billede tydeliggør funktionen SS1(c): V t 1 t t 2 t v = t = t 1 = t 2 = Δt = Drevsikkerhedsfunktionen overvåger Drevsikkerhedsfunktionen udløser Hastighed Tid Tidspunkt, hvor SS1(c) aktiveres og bremseprocessen udløses Tidspunkt, hvor STO aktiveres Sikkerhedsrelateret tidsrum BEMÆRK Standsningen overvåges ikke ved SS1(c)-funktionen. Det sikkerhedsrelaterede tidsrum Δt giver drevet mulighed for at standse. I tilfælde af fejl standses drevet ikke og er uden energi på tidspunktet t 2 (STO). 14 Håndbog MOVIFIT -MC/-FC funktionel sikkerhed

15 Sikkerhedstekniske betingelser Godkendte apparater 3 3 Sikkerhedstekniske betingelser Ved installation og drift af MOVIFIT i sikkerhedsrelaterede applikationer i henhold til de ovennævnte sikkerhedsklasser skal følgende påbud altid overholdes. Påbuddene er delt op i følgende afsnit: Tilladte enheder Krav til installation Krav til den eksterne sikkerhedsstyring (ved binær styring for den sikkerhedsrelaterede frakobling) Krav til eksterne sensorer og aktuatorer (ved anvendelse af PROFIsafe-optionen S11) Krav til idriftsættelse Krav til driften 3.1 Godkendte apparater Typeskilte Position typeskilte Følgende billeder viser positionerne for typeskiltene på ABOX: [1] [2] [1] Typeskilt for komplet enhed (EBOX og ABOX) [2] Typeskilt ABOX Håndbog MOVIFIT -MC/-FC funktionel sikkerhed 15

16 3 Sikkerhedstekniske betingelser Godkendte apparater Typeskilt, komplet apparat Den følgende illustration viser et eksempel på den komplette MOVIFIT -FC-enhed (EBOX og ABOX): MOVIFIT SO#: Type: MTF11A P10A-11 MTA11A-503-S021-D01-00 ML01 IND. CONT. EQ.2D06 01 LISTED Typeskiltet for den samlede enhed findes kun, hvis EBOX og ABOX er bestilt sammen som en komplet enhed. BEMÆRK Der må kun anvendes komponenter i sikkerhedsanvendelserne, som er mærket med FS-logoet for funktionel sikkerhed. For enhedskombinationerne uden FS-logoet (bestående af enkelt-ebox og -ABOX) skal den sikkerhedstekniske funktion være beskrevet i dokumentationen! Beskrivelse FS logo På de komplette enheders typeskilt på MOVIFIT kan FS-logoet forekomme i følgende udførelser: MOVIFIT med STO (med eller uden PROFIsafe-option S11) Overhold ved MOVIFIT med FS01-logo håndbogen "MOVIFIT -MC/-FC funktionel sikkerhed". MOVIFIT med safety-option S12 Overhold ved MOVIFIT med FS80-logo håndbogen "MOVIFIT -MC/-FC funktionel sikkerhed med safety-option S12" Påbud ved udskiftning af enheder Overhold følgende påbud ved udskiftning af enheder: Ved en defekt EBOX i sikkerhedsrelaterede applikationer må EBOX kun erstattes med en EBOX i overensstemmelse med EBOX-typebetegnelsen på typeskiltet for den samlede MOVIFIT -enhed. Ved en defekt ABOX i sikkerhedsrelaterede applikationer må den samlede MOVIFIT -enhed (EBOX og ABOX) kun erstattes med en MOVIFIT -enhed med identisk typebetegnelse. 16 Håndbog MOVIFIT -MC/-FC funktionel sikkerhed

17 Sikkerhedstekniske betingelser Krav til installationen Krav til installationen Ledningerne mellem sikkerhedsstyringen og MOVIFIT -klemme X29 betegnes som sikkerhedsrelaterede styreledninger. Strømledninger og de sikkerhedsrelaterede styreledninger skal trækkes i separate kabler (undtagelse: hybridkabler fra SEW-EURODRIVE). Ledningen mellem sikkerhedsstyringen og MOVIFIT må maks. være 100 m lang. SEW-EURODRIVE anbefaler at anvende specielt dertil konfektionerede hybridkabler fra SEW-EURODRIVE som forbindelse mellem MOVIFIT -enheden og motoren. Ledningsføringsteknikken skal være i overensstemmelse med EN Før de sikkerhedsrelaterede styreledninger EMC-korrekt. Uden for et elektrisk indbygningsrum skal afskærmede ledninger trækkes permanent (fast) og beskyttes mod udvendige beskadigelser, eller der skal udføres lignende foranstaltninger. Inden for et indbygningsrum må til trækkes enkeltledere. Sørg for at sikre, at der ikke er spændingsmedrivning på de sikkerhedsrelaterede styreledninger. Ved dimensionering af sikkerhedskredsene skal værdierne, der er specificeret for sikkerhedskomponenterne, altid overholdes. For udførelse af installationen i overensstemmelse med EMC skal henvisningerne i driftsvejledningerne "MOVIFIT -.." og "MOVIMOT MM..D" overholdes. For alle MOVIFIT -enhedens 24 V-forsyningsspændinger må der kun anvendes spændingskilder med sikker afbrydelse (SELV/PELV) i henhold til EN og EN Desuden må spændingen mellem udgangene eller mellem en given udgang og jordede dele ikke overskride 60 V-jævnspændingen i tilfælde af en enkelt fejl. Overhold de tekniske data for MOVIFIT og MOVIMOT MM..D. Håndbog MOVIFIT -MC/-FC funktionel sikkerhed 17

18 3 Sikkerhedstekniske betingelser Krav til den eksterne sikkerhedsstyring 3.3 Krav til den eksterne sikkerhedsstyring De følgende krav til den eksterne sikkerhedsstyring til styringen af sikkerhedsfunktionen STO gælder for den sikkerhedsrelaterede frakobling ved binær styring. Kravene gælder tilsvarende både for en sikkerhedsstyring og for et sikkerhedsrelæ. For sikkerhedsrelaterede applikationer i henhold til EN ISO skal der foreligge mindst en godkendelse for performance level d i henhold til EN ISO , og frakoblingen af den sikkerhedsrelaterede styrespænding skal mindst være udført for performance level d i henhold til EN ISO Sikkerhedsstyringens ledningsføring skal være egnet til den tilstræbte sikkerhedsklasse. Sikkerhedskredse med MOVIFIT skal frakobles 2-polet. Ved kredsløbsdimensioneringen skal de specificerede værdier for sikkerhedsstyringen altid overholdes. Styringens koblingsevne skal mindst svare til 24 V-spændingsforsyningens maksimalt tilladte, begrænsede udgangsstrøm. Producenthenvisningerne vedrørende godkendte kontaktbelastninger og evt. nødvendige sikringer for sikkerhedskontakterne skal overholdes. Hvis der ikke foreligger sådanne henvisninger, skal kontakterne for-sikres med 0,6 gange den nominelle værdi, som producenten har angivet som maksimal kontaktbelastning. Ved en ledningsføring med registrering af tværslutning skal styringen have en mulighed for at signalere registreringen af tværslutning og registrering udløsning. For at garantere beskyttelse mod uventet genstart iht. EN 1037 skal sikkerhedsstyringen udformes og tilsluttes, så nulstilling af kommandoenheden alene ikke fører til genstart. En genstart først må ske efter et manuelt reset af sikkerhedskredsen. Indgangen for den sikkerhedsrelaterede enhedens DC 24 V-spændingsforsyning har en indgangskapacitet. Oplysninger herom findes i kapitlet "Tekniske data" i driftsvejledningen for den pågældende enhed. Tag højde for det ved dimensioneringen af koblingsudgangen som last. Andre krav fra producenten af sikkerhedsstyringen (f.eks. sikring af udgangskontakterne mod sammenklæbning) skal overholdes nøje. Derudover gælder grundlæggende krav til kabelføringen i afsnittet "Krav til installationen". Ved 2-polet frakobling af sikkerhedskredsen må testimpulserne ikke foretages samtidigt. Varigheden af en testimpuls må være maksimalt 1 ms. Tidsafstanden mellem 2 testimpulser skal være mindst 1 s. high low < 1 ms > 1 s t Håndbog MOVIFIT -MC/-FC funktionel sikkerhed

19 Sikkerhedstekniske betingelser Krav til den eksterne sikkerhedsstyring 3 Koblingseksempel "sikkerhedsrelæ" Det følgende billede viser den principielle tilslutning af et eksternt sikkerhedsrelæ. [6] [3] [1] [2] U [4] [1] Sikkerhedsrelæ med godkendelse [2] DC 24 V-spændingsforsyning [3] Sikringer iht. producentoplysninger for sikkerhedsrelæ [4] Sikkerhedsrelateret DC 24 V-spændingsforsyning [5] Reset-knap til manuelt reset [6] Tilladt NØDSTOP-aktiveringselement [5] Håndbog MOVIFIT -MC/-FC funktionel sikkerhed 19

20 3 Sikkerhedstekniske betingelser Krav til eksterne sensorer og aktuatorer 3.4 Krav til eksterne sensorer og aktuatorer De følgende krav gælder ved anvendelse af PROFIsafe-optionen S11. Anlæggets eller maskinens projektplanlægger og ejer har ansvaret for at vælge og anvende eksterne sensorer og aktuatorer til tilslutning til de sikkerhedsrelaterede ind- og udgange på PROFIsafe-optionen S11. Vær opmærksom på, at den største del af af den maksimalt tilladte sandsynlighed for farlige fejl for den tilstræbte sikkerhedsklasse som regel udgår fra sensorteknologien og aktuatorikken. For at opnå det krævede performance level (PL) skal du derfor anvende egnede og tilsvarende kvalificerede sensorer og aktuatorer og overholde de godkendte tilslutningsbilleder og henvisninger i kapitlet "Tilslutning sikkerhedsrelaterede ind-/ udgange for PROFIsafe-option S11" ( 2 36). Ved PROFIsafe-optionen S11 må der udelukkende tilsluttes kontaktbehæftede sensorer til de sikkerhedsrelaterede indgange F-DI. i henhold til hvilestrømsprincippet. Forsyningen skal foretages fra den interne sensorforsyningsspænding F SS. For at sensorsignalerne kan registreres korrekt af de sikkerhedsrelaterede indgange, må signalerne ikke underskride en minimumvarighed på 15 ms. 20 Håndbog MOVIFIT -MC/-FC funktionel sikkerhed

21 Sikkerhedstekniske betingelser Krav til idrifttagningen Krav til idrifttagningen Efter parametrering og idriftsættelse skal idriftsætteren kontrollere og dokumentere, om alle sikkerhedsfunktioner udføres korrekt. For MOVIFIT -applikationer med sikkerhedsrelateret frakobling af drevet i overensstemmelse med stopkategori 0 eller 1 i henhold til EN , beskyttelse mod genstart i henhold til EN 1037 og opfyldelse af performance level d i henhold til EN ISO Skal du grundlæggende gennemføre og protokollere idriftsættelseskontroller af frakoblingsanordningen og den korrekte ledningsføring. Ved idriftsættelsen skal du optage signalregistreringen for den sikkerhedsrelaterede styrespænding i funktionskontrollen. BEMÆRK MOVIFIT -EBOX enes ilægningsskilte er tilordnet til de pågældende EBOX e. Hvis du tage ilægningsskiltene ud for at skrive på dem, skal du sørge for den rigtige tilordning, når de lægges i igen. For at undgå en fare i den pågældende applikation skal brugeren kontrollere, om fejlreaktionstiden for hver sikkerhedsfunktion (hvis der forekommer en fejl) er mindre end applikationens maksimalt tilladte fejlreaktionstid. Den maksimalt tilladte fejlreaktionstid må ikke overskrides! 3.6 Krav til driften Driften er kun tilladt inden for de specificerede grænser i databladene. Det gælder både for den eksterne sikkerhedsstyring og for MOVIFIT og MOVIMOT. Du skal med regelmæssige mellemrum kontrollere, at sikkerhedsfunktionerne fungerer fejlfrit. Kontrolafstandene skal du fastlægge i overensstemmelse med risikovurderingen. Håndbog MOVIFIT -MC/-FC funktionel sikkerhed 21

22 4 Fare på grund af motorens efterløb 4 Fare på grund af motorens efterløb ADVARSEL Fare på grund af drevets efterløb. Uden mekanisk bremse eller ved defekt bremse er der fare på grund af drevets efterløb. Død eller alvorlige personskader. Hvis der opstår applikationsafhængige farer på grund af efterløbet, skal du træffe ekstra beskyttelsesforanstaltninger (f.eks. aflåsning), der dækker farestedet, indtil der ikke længere er fare for personer. Som alternativ skal du udstyre drevet med en sikkerhedsbremse. De ekstra beskyttelsesafdækninger skal du dimensionere og installere i overensstemmelse med kravene, der blev fundet ved risikovurderingen af maskinen. Når stopkommandoen er blevet udløst, skal adgangen afhængigt af faren forblive låst, indtil drevet er standset. Som alternativ skal du beregne adgangstiden og beregne og overholde sikkerhedsafstanden, der følger deraf. 22 Håndbog MOVIFIT -MC/-FC funktionel sikkerhed

23 Elektrisk installation Installationsanvisninger 5 5 Elektrisk installation 5.1 Installationsanvisninger For at sikre den elektriske sikkerhed og den fejlfri drift skal du overholde de grundlæggende installationsforskrifter og henvisningerne i MOVIFIT -driftsvejledningen. BEMÆRK Følg påbuddene i kapitlet "Sikkerhedstekniske påbud" UL-korrekt installation Ved UL-kompatibel installation i forbindelse med PROFIsafe-optionen S11 skal du være opmærksom på følgende henvisning: BEMÆRK Ved UL-kompatibel installation skal du begrænse PROFIsafe-optionskortets indgangsstrøm til 4 A! Der findes et tilslutningseksempel i kapitlet "24 V-forsyning af PROFIsafe-optionen S11" ( 2 35). Håndbog MOVIFIT -MC/-FC funktionel sikkerhed 23

24 Sikkerheds relateret frakobling MOVIFIT 5 Elektrisk installation Sikkerhedsrelateret frakobling MOVIFIT 5.2 Sikkerhedsrelateret frakobling MOVIFIT MOVIFIT -MC Relevante klemmer for den sikkerhedsrelaterede frakobling Det følgende billede viser et eksempel på tilslutningsklemmerne på standard-abox "MTA...-S ", der er relevante for sikkerhedsrelateret frakobling med MOVIFIT -MC: X X X X X X X X29 X X X S X35 X Klemrække Navn Funktion X29/5 +24V_P Tilslutning af den sikkerhedsrelaterede 24 V-forsyningsspænding +24 V-forsyning til MOVIMOT, (IN) X29/6 0V24V_P Tilslutning af den sikkerhedsrelaterede 24 V-forsyningsspænding 0V24-referencepotentiale til MOVIMOT, (IN) X29/15 +24V_P Tilslutning af den sikkerhedsrelaterede 24 V-forsyningsspænding +24 V-forsyning til MOVIMOT, (OUT) X29/16 0V24V_P Tilslutning af den sikkerhedsrelaterede 24 V-forsyningsspænding 0V24-referencepotentiale til MOVIMOT, (OUT) X71/1, X71/4 X81/1, X81/4 0V24_MM Udgang for den sikkerhedsrelaterede 24 V-forsyningsspænding 0V24-referencepotentiale MOVIMOT 1 til 3 X91/1, X91/4 X71/5 X81/5 X91/5 +24V_MM Udgang for den sikkerhedsrelaterede 24 V-forsyningsspænding +24 V-forsyningsspænding MOVIMOT 1 til 3 24 Håndbog MOVIFIT -MC/-FC funktionel sikkerhed

25 Elektrisk installation Sikkerhedsrelateret frakobling MOVIFIT 5 Tilslutningsbillede MOVIFIT -MC for sikkerhedsrelateret frakobling [2] MOVIFIT -MC X1 L1 L2 L3 X29 24V [1] +24V_P 5 0V24_P 6 X71 X7 X81 X8 X91 X [3] MOVIMOT 1 MOVIMOT 2 MOVIMOT 3 [1] Ekstern sikkerhedsstyring [2] Nettilslutning [3] Hybridkabel Håndbog MOVIFIT -MC/-FC funktionel sikkerhed 25

26 5 Elektrisk installation Sikkerhedsrelateret frakobling MOVIFIT MOVIFIT -FC Relevante klemmer for den sikkerhedsrelaterede frakobling Det følgende billede viser et eksempel på tilslutningsklemmerne på standard-abox "MTA...-S ", der er relevante for sikkerhedsrelateret frakobling med MOVIFIT -FC: X8 X X X X X29 X X X S X35 X Klemrække Navn Funktion X29/5 +24V_P Tilslutning af den sikkerhedsrelaterede 24 V-forsyningsspænding +24 V-strømforsyning til integreret frekvensomformer, (IN) X29/6 0V24V_P Tilslutning af den sikkerhedsrelaterede 24 V-forsyningsspænding 0V24-referencepotentiale til integreret frekvensomformer, (IN) X29/15 +24V_P Tilslutning af den sikkerhedsrelaterede 24 V-forsyningsspænding +24 V-strømforsyning til integreret frekvensomformer, (OUT) X29/16 0V24V_P Tilslutning af den sikkerhedsrelaterede 24 V-forsyningsspænding 0V24-referencepotentiale til integreret frekvensomformer, (OUT) 26 Håndbog MOVIFIT -MC/-FC funktionel sikkerhed

27 Elektrisk installation Sikkerhedsrelateret frakobling MOVIFIT 5 Stikforbinder X71F for den sikkerhedsrelaterede frakobling (option) ADVARSEL Ingen sikkerhedsrelateret frakobling af MOVIFIT -drevet, når jumpersikket STO er sat på stikforbinderen X71F. Dødsfald eller alvorlige kvæstelser. Anvend ikke 24 V-udgangen (+24V_C og 0V24_C) til sikkerhedsrelaterede applikationer med MOVIFIT -drev. Forbind kun STO-tilslutningen med 24 V, når MOVIFIT -drevet ikke skal opfylde en sikkerhedsfunktion. Nedenstående skema viser oplysninger om denne tilslutning: Funktion Sikkerhedsrelateret binærudgang F-DO_STO til drevets sikre frakoblede drejningsmoment (STO) Tilslutningstype M12, 5-polet, female, A-kodning Tilslutningsdiagram X45 X X71F ABOX Stikforbinder Navn Funktion Klemmer X71F 1 +24V_C +24 V-forsyning for binærindgange konstant spænding 2 F-DO_STO_M Sikkerhedsrelateret binærudgang F-DO_STO (M-koblingssignal) til drevets sikre, frakoblede drejningsmoment (STO) 3 0V24_C 0V24-referencepotentiale for binærindgange konstant spænding 4 F-DO_STO_P Sikkerhedsrelateret binærudgang F-DO_STO (P-koblingssignal) til drevets sikre, frakoblede drejningsmoment (STO) X29/1 X45/15 X29/2 X45/5 5 N.C. Anvendes ikke N.C. Håndbog MOVIFIT -MC/-FC funktionel sikkerhed 27

28 5 Elektrisk installation Sikkerhedsrelateret frakobling MOVIFIT Tilslutningsbillede MOVIFIT -FC for sikkerhedsrelateret frakobling via klemmer [2] X1 L1L2L3 [3] [1] X29 24V +24V_P 0V24_P 5 6 MOVIFIT -FC X81 X8 U V W X9 [6] ϑ TF/TH [4] [1] Ekstern sikkerhedsstyring [2] Nettilslutning [3] Integreret frekvensomformer [4] Bremsemodstand [5] Motor [6] Hybridkabel [5] Ved ledningsføringen af den sikkerhedsrelaterede spændingsforsyning skal du tage højde for mulige fejl i henhold til EN ISO :2013 i stikforbindere, kabler og ledninger og dimensionere installationen i overensstemmelse med den påkrævede sikkerhedsklasse. Drevstyringen registrerer ikke kortslutninger og fremmede forbindelser i tilførselsledningen. Derfor anbefaler SEW-EURODRIVE kun at tilslutte den sikkerhedsrelaterede spændingsforsyning til klemmerne X29/5 og X29/6 med en ledning med 2 ledere (som vist). 28 Håndbog MOVIFIT -MC/-FC funktionel sikkerhed

29 Elektrisk installation Sikkerhedsrelateret frakobling MOVIFIT 5 Tilslutningsbillede MOVIFIT -FC for sikkerhedsrelateret frakobling via stikforbinder [2] X1 L1L2L3 [3] [1] X29 24V +24V_P 0V24_P 5 6 MOVIFIT -FC X81 X8 U V W X9 [6] ϑ TF/TH [4] [1] Ekstern sikkerhedsstyring [2] Nettilslutning [3] Integreret frekvensomformer [4] Bremsemodstand [5] Motor [6] Hybridkabel [5] Ved ledningsføringen af den sikkerhedsrelaterede spændingsforsyning skal du tage højde for mulige fejl i henhold til EN ISO :2013 i stikforbindere, kabler og ledninger og dimensionere installationen i overensstemmelse med den påkrævede sikkerhedsklasse. Drevstyringen registrerer ikke kortslutninger og fremmede forbindelser i tilførselsledningen. Derfor anbefaler SEW-EURODRIVE kun at tilslutte den sikkerhedsrelaterede spændingsforsyning til stikforbinderen X71F med en ledning med 2 ledere (som vist). Håndbog MOVIFIT -MC/-FC funktionel sikkerhed 29

30 5 Elektrisk installation Sikkerhedsrelateret frakobling MOVIFIT Gruppefrakobling med MOVIFIT -MC og -FC Krav Ved gruppedrev kan du stille den sikkerhedsrelaterede 24 V-spændingsforsyning til rådighed for flere MOVIFIT -enheder med en eneste sikkerhedsstyring. Det maksimalt tilladte antal MOVIFIT -enheder følger af den maksimalt tilladte kontaktbelastning af sikkerhedsstyringen og det maksimalt tilladte spændingsfald i DC 24 V-forsyningsspændingen til MOVIFIT. Overhold kravene og henvisningerne fra producenten af sikkerhedsstyringen (f.eks. Sikring af udgangskontakterne mod sammenklæbning). Overhold de grundlæggende krav i kapitlet "Sikkerhedstekniske betingelser" ( 2 15) ved kabelføringen. Ledningslængden mellem tilslutningen 24V_P (ABOX, klemme X29) og sikkerhedsstyringen er af EMC-årsager begrænset til maksimalt 100 m. Beregning af det maksimale antal MOVIFIT -enheder Følgende faktorer begrænser antallet af MOVIFIT -enheder, som du må tilslutte ved gruppedrev: Sikkerhedsstyringens koblingsevne For at forhindre, at kontakterne smelter sammen, skal du foran sikkerhedskontakterne tilslutte en sikring i overensstemmelse med oplysningerne fra producenten af sikkerhedsstyringen. Projektplanlæggeren skal sikre, at den tilladte koblingsevne i henhold til EN og EN overholdes og den foreskrevne sikring i henhold til driftsvejledningen fra producenten af sikkerhedsstyringen installeres. Maksimalt tilladt spændingsfald i 24 V-forsyningsledningen Overhold de pågældende ledningslængder, kabeltværsnit og den maksimalt foreliggende strøm til de sikkerhedsrelaterede 24 V-forsyningsspænding 24V_P ved projektering af gruppedrev. Beregn spændingsfaldene ud fra dette. Sammenlign disse spændingsfald med MOVIFIT -enhedernes tilladte indgangsspændingsområde. Ved MOVIFIT -MC skal du også medtage ledningslængderne til de tilsluttede MOVIMOT -drev og deres tilladte indgangsspændingsområde i vurderingen. 24 V- ledningernes tværsnit i hybridkablet fra SEW-EURODRIVE (type B) er 0,75 mm 2. Gennemfør en separat beregning på grundlag af de tekniske data fra MOVIFIT for hver anvendelse af gruppefrakoblinger. 30 Håndbog MOVIFIT -MC/-FC funktionel sikkerhed

31 Elektrisk installation Sikkerhedsrelateret frakobling MOVIFIT 5 Tilslutningsbillede MOVIFIT -MC/-FC for sikkerhedsrelateret gruppefrakobling via klemmer [1] [2] DOn_M DOn_P +24V_P 0V24_P 5 6 X29 [3] +24V_P 0V24_P V_P 0V24_P 5 6 X29 [3] [1] Monteringssted [2] Sikkerhedsstyring DOn_M: Stel-udgang DOn_P: Plus-udgang [3] MOVIFIT Ved ledningsføringen af den sikkerhedsrelaterede spændingsforsyning skal du tage højde for mulige fejl i henhold til EN ISO :2013 i stikforbindere, kabler og ledninger og dimensionere installationen i overensstemmelse med den påkrævede sikkerhedsklasse. Drevstyringen registrerer ikke kortslutninger og fremmede forbindelser i tilførselsledningen. Derfor anbefaler SEW-EURODRIVE kun at tilslutte den sikkerhedsrelaterede spændingsforsyning til klemmerne X29/5 og X29/6 med en ledning med 2 ledere (som vist). Håndbog MOVIFIT -MC/-FC funktionel sikkerhed 31

32 5 Elektrisk installation Sikkerhedsrelateret frakobling MOVIFIT Tilslutningsbillede MOVIFIT -FC for sikkerhedsrelateret gruppefrakobling via stikforbinder (option) [2] DOn_M DOn_P [1] 4 2 [4] [3] [3] 4 2 [4] [1] Monteringssted [2] Sikkerhedsstyring DOn_M: Stel-udgang DOn_P: Plus-udgang [3] MOVIFIT [4] X71F: Indgang sikkerhedsrelateret frakobling Ved ledningsføringen af den sikkerhedsrelaterede spændingsforsyning skal du tage højde for mulige fejl i henhold til EN ISO :2013 i stikforbindere, kabler og ledninger og dimensionere installationen i overensstemmelse med den påkrævede sikkerhedsklasse. Drevstyringen registrerer ikke kortslutninger og fremmede forbindelser i tilførselsledningen. Derfor anbefaler SEW-EURODRIVE kun at tilslutte den sikkerhedsrelaterede spændingsforsyning til stikforbinderen X71F med en ledning med 2 ledere (som vist). 32 Håndbog MOVIFIT -MC/-FC funktionel sikkerhed

33 Elektrisk installation Optionskort PROFIsafe S Optionskort PROFIsafe S Standard-/hybrid-ABOX Følgende tilslutningsklemmer er relevant for driften af PROFIsafe-optionen S11. Den følgende illustration viser et eksempel på tilslutningskortet i ABOX'en på MOVIFIT FC: X X45 X25 1 X S X35 X Fordelerklemme 24 V Fordeling af forsyningsspænding(er) til omformer/movimot og optionskort Nr. Navn Funktion X V_O +24 V-strømforsyning til optionskort, tilførsel 8 0V24_O 0V24-referencepotentiale for optionskort, tilførsel V_O +24 V-strømforsyning til optionskort, tilførsel 18 0V24_O 0V24-referencepotentiale for optionskort, tilførsel Håndbog MOVIFIT -MC/-FC funktionel sikkerhed 33

34 5 Elektrisk installation Optionskort PROFIsafe S11 I/O-klemme i forbindelse med optionskort /S11 Nr. Navn Funktion X45 1 F-DI00 Sikkerhedsrelateret binærindgang F-DI00 (koblingssignal) 2 F-DI02 Sikkerhedsrelateret binærindgang F-DI02 (koblingssignal) 3 F-DO00_P Sikkerhedsrelateret binærudgang F-DO00 (P-koblingssignal) 4 F-DO01_P Sikkerhedsrelateret binærudgang F-DO01 (P-koblingssignal) 5 F-DO_STO_P Sikkerhedsrelateret binærudgang F-DO_STO (P-koblingssignal) til den sikkerhedsrelaterede frakobling af drevet (STO) 11 F-DI01 Sikkerhedsrelateret binærindgang F-DI01 (koblingssignal) 12 F-DI03 Sikkerhedsrelateret binærindgang F-DI03 (koblingssignal) 13 F-DO00_M Sikkerhedsrelateret binærudgang F-DO00 (M-koblingssignal) 14 F-DO01_M Sikkerhedsrelateret binærudgang F-DO01 (M-koblingssignal) 15 F-DO_STO_M Sikkerhedsrelateret binærudgang F-DO_STO (M-koblingssignal) til den sikkerhedsrelaterede frakobling af drevet (STO) 21 F-SS0 +24 V-sensorforsyning til sikkerhedsrelaterede indgange F-DI00 og F-DI02 22 F-SS0 +24 V-sensorforsyning til sikkerhedsrelaterede indgange F-DI00 og F-DI02 23 F-SS1 +24 V-sensorforsyning til sikkerhedsrelaterede indgange F-DI01 og F-DI03 24 F-SS1 +24 V-sensorforsyning til sikkerhedsrelaterede indgange F-DI01 og F-DI03 25 F-SS1 +24 V-sensorforsyning til sikkerhedsrelaterede indgange F-DI01 og F-DI V24_O 0V24-referencepotentiale til sikkerhedsrelaterede ind-/udgange 32 0V24_O 0V24-referencepotentiale til sikkerhedsrelaterede ind-/udgange 33 0V24_O 0V24-referencepotentiale til sikkerhedsrelaterede ind-/udgange 34 0V24_O 0V24-referencepotentiale til sikkerhedsrelaterede ind-/udgange 35 0V24_O 0V24-referencepotentiale til sikkerhedsrelaterede ind-/udgange 34 Håndbog MOVIFIT -MC/-FC funktionel sikkerhed

35 Elektrisk installation Optionskort PROFIsafe S V-forsyning af PROFIsafe-optionen S11 Det følgende billede viser et principielt eksempel på tilslutning af energibussen med 2 separate 24 V-spændingskredse til sensor-/aktuatorforsyning. I dette eksempel forsynes PROFIsafe-optionen S11 og de sikkerhedsrelaterede ind-/udgange fra spændingen 24V_C: L3 L2 L1 PE X PE L1 L2 L3 PE L1 L2 L3 MOVIFIT + PROFIsafe S11 L3 L2 L1 PE X X29 X20 X29 [1] V/4A [2] X FE +24V_C 0V24V_C FE +24V_S 0V24V_S [1] Eksempel (sikring 24 V/4 A) til UL-kompatibel installation (installationsafhængig) [2] Eksempel på forsyningen af PROFIsafe-optionen S11 fra 24V_C FE +24V_C 0V24V_C FE +24V_S 0V24V_S BEMÆRK SEW-EURODRIVE anbefaler at forsyne PROFIsafe-optionen S11 fra elektronik- og sensorspændingen 24V_C (som vist på billedet ovenfor) eller til- og frakoble optionsforsyningsspændingen 24V_O sammen med spændingen 24V_C. I modsat fald kan der forekomme fejl og fejlmeddelelser i kommunikationen til sikkerhedsstyringen, fordi den komplette safety-elektronik for PROFIsafe-option S11 forsynes fra spændingen 24V_O. Hvis spændingen 24V_O frakobles, mangler PROFIsafe-deltageren i netværket. Håndbog MOVIFIT -MC/-FC funktionel sikkerhed 35

36 5 Elektrisk installation Optionskort PROFIsafe S Tilslutning sikkerhedsrelaterede ind-/udgange for PROFIsafe-option S11 De sikkerhedsrelaterede indgange (F-DI.) og de sikkerhedsrelaterede udgange (F-DO. og F-DO_STO) tilsluttes til klemme X45 eller til M12-stikforbinderne X41 til X44. De følgende kapitler beskriver de tilladte tilslutningsmuligheder. Alle sikkerhedsrelaterede ind- og udgange bearbejdes inden for PROFIsafe-optionen S11 generelt med 2 kanaler. De sikkerhedsrelaterede ind- og udgange er dermed egnet til applikationer indtil SIL 3 i henhold til EN og performance level e i henhold til EN ISO De eksterne sensorer og aktuatorer, der skal tilsluttes, og deres ledningsføring skal svarer til den nødvendige sikkerhedsklasse. Overhold i den forbindelse de følgende tilslutningsbilleder og listen med de registrerede fejl. Derudover skal du læse og overholde kravene i kapitlet "Krav til eksterne sensorer og aktuatorer" ( 2 20). Tilslutning F DI./F-SS. Vær opmærksom på følgende henvisninger ved ledningsføringen for sensorerne: Du må udelukkende tilslutte kontaktbehæftede sensorer til de sikkerhedsrelaterede indgange F-DI. i henhold til hvilestrømsprincippet (f.eks. nødstopknap, dørkontaktafbryder osv.) De to sensorforsyninger F-SS0 og F-SS1 er taktet generelt. Ved tilslutning af sensorerne skal du sørge for, at F-SS0 er forbundet med F-DI00 og F-DI02 via den pågældende sensor (fast tilordning) F-SS1 er forbundet med F-DI01 og F-DI03 via den pågældende sensor (fast tilordning) Indgange, der ikke anvendes, skal du ikke tilslutte. En åben indgang analyseres altid som et "0"-signal. 36 Håndbog MOVIFIT -MC/-FC funktionel sikkerhed

37 Elektrisk installation Optionskort PROFIsafe S11 5 Tilladte ledningsføringer For sikkerhedsrelaterede applikationer er kun følgende ledningsføringer tilladt: a) sensorer, tilsluttet 1-polet Maksimalt 4 1-polede sensorer er mulige. ADVARSEL Fare på grund af ikke-sikkerhedsrelateret frakobling af MOVIFIT -drevet. PROFIsafe-optionen S11 kan ikke registrere en kortslutning mellem sensorforsyningen F-SS. og en tilhørende sikkerhedsrelateret indgang F-DI. (suspendering af sensoren). Død eller alvorlige personskader. Sørg med en egnet ledningsføring for, at en sådan kortslutning er udelukket. PROFIsafe-option S11 X X F-SS0 F-SS1 0V24_O F-DI00 F-DI01 F-DI02 F-DI03 Ved hjælp af de interne tests og overvågninger registreres der følgende fejl: Kortslutning til +24 V-forsyningsspænding Tværslutning mellem 2 indgangssignaler, der forsynes fra en anden sensorforsyning F-SS. Ledningstrådbrud eller kortslutning til referencepotentialet analyseres som et "0"- signal (ingen fejltilstand) Når systemet registrerer en fejl, indtager det den sikre tilstand. Alle sikkerhedsrelaterede processtørrelser (F-DI, F-DO og STO) indstilles på værdi "0". Derudover foretages en passivering af sikkerhedsmodulet (se kapitlet "Fejltabel PROFIsafe-option S11" ( 2 64)). LED en "F-STATE" viser fejltilstanden (se kapitlet "LED "F- STATE"" ( 2 56)). Håndbog MOVIFIT -MC/-FC funktionel sikkerhed 37

38 5 Elektrisk installation Optionskort PROFIsafe S11 b) sensorer, tilsluttet 2-polet Maksimalt 2 2-polede sensorer er mulige. ADVARSEL Fare på grund af ikke-sikkerhedsrelateret frakobling af MOVIFIT -drevet. PROFIsafe-optionen S11 kan ikke registrere en kortslutning mellem sensorforsyningen F-SS. og en tilhørende sikkerhedsrelateret indgang F-DI. (suspendering af sensoren). Død eller alvorlige personskader. Sørg med en egnet ledningsføring for, at en sådan kortslutning er udelukket. BEMÆRK Anvend ikke sensorer med OSSD-udgange! PROFIsafe-option S11 X X F-SS0 F-SS1 0V24_O F-DI00 F-DI01 F-DI02 F-DI03 [1] [2] [1] antivalent [2] ækvivalent BEMÆRK Ved disse tilslutningsvarianter foretages der ikke en intern forbindelse og ikke en diskrepanstidsanalyse mellem de to indgangssignaler på en sensor. Signalerne F-DI00 og F-DI01 eller F-DI02 og F-DI03 overføres generelt enkeltvis til den overordnede sikkerhedsstyring. Den logiske forbindelse og diskrepanstidsanalysen skal foretage dér. Ved hjælp af de interne tests og overvågninger registreres der følgende fejl: Kortslutning til +24 V-forsyningsspænding Tværslutning mellem de to indgangssignaler på en sensor Ledningstrådbrud eller kortslutning til referencepotentialet analyseres som et "0"- signal (ingen fejltilstand) Når systemet registrerer en fejl, indtager det den sikre tilstand. Alle sikkerhedsrelaterede processtørrelser (F-DI, F-DO og STO) indstilles på værdi "0". Derudover foretages en passivering af sikkerhedsmodulet (se kapitlet "Fejltabel PROFIsafe-option S11" ( 2 64)). LED en "F-STATE" viser fejltilstanden (se kapitlet "LED "F- STATE"" ( 2 56)). 38 Håndbog MOVIFIT -MC/-FC funktionel sikkerhed

39 Elektrisk installation Optionskort PROFIsafe S11 5 Tilslutning F-DO. og F-DO_STO Til de sikkerhedsrelaterede binærudgange må du grundlæggende ikke anvende afskærmede ledninger. De sikkerhedsrelaterede binærudgange er 2-polede og udfør P-M-koblende. De styres af den overordnede sikkerhedsstyring via PROFIsafe. Tilslut generelt aktuatorerne 2-polet til de sikkerhedsrelaterede udgange F-DO. og F DO_STO mellem P- og M-koblingsudgangen. Den 1-polede tilslutning mellem F-DO._P, F-DO_STO_P og referencepotentialet GND er ikke tilladt. De sikkerhedsrelaterede udgange testes internt cyklisk. Med en afkobling kan testimpulserne dog ikke ses på tilslutningsklemmerne, og der skal ikke tages højde for dem under driften. Håndbog MOVIFIT -MC/-FC funktionel sikkerhed 39

40 5 Elektrisk installation Optionskort PROFIsafe S11 Tilladt ledningsføring For sikkerhedsrelaterede applikationer er kun følgende ledningsføring tilladt: ADVARSEL Fare på grund af ikke-sikkerhedsrelateret frakobling af MOVIFIT -drevet. Når udgangen er tilkoblet, kan PROFIsafe-optionen S11 ikke registrere en kortslutning mellem en P-koblingsudgang (F-DO._P eller F-DO_STO_P) og +24 V-forsyningsspændingen. Død eller alvorlige personskader. Sørg med en egnet ledningsføring for, at en sådan kortslutning er udelukket. Eller frakobl udgangen cyklisk med egnede mellemrum i overensstemmelse med risikovurderingen. PROFIsafe-option S11 X45 3 F-DO00_P 13 4 F-DO00_M F-DO01_P R L F-DO01_M F-DO_STO_P F-DO_STO_M R L3 R L2 31 0V24_O 35 0V24_O R L1 R L3 : Laster på de sikkerhedsrelaterede udgange, se "Tekniske data for optionskortet PROFIsafe S11" ( 2 70) Ved hjælp af de interne tests og overvågninger kan der registreres forskellige eksterne fejl. Når udgangen er tilkoblet, registreres følgende fejl: Kortslutning mellem P-udgang og referencepotentiale Kortslutning mellem M-udgang og +24 V-forsyningsspænding Kortslutning mellem P- og M-udgang Når udgangen er frakoblet, registreres følgende fejl: Kortslutning fra P- eller M-udgang til +24 V-forsyningsspænding Kortslutning fra P- eller M-udgang til referencepotentiale Når systemet registrerer en fejl, indtager det den sikre tilstand. Alle sikkerhedsrelaterede processtørrelser (F-DI, F-DO og STO) indstilles på værdi "0". Derudover foretages en passivering af sikkerhedsmodulet (se kapitlet "Fejltabel PROFIsafe-option S11" ( 2 64)). LED en "F-STATE" viser fejltilstanden (se kapitlet "LED "F- STATE"" ( 2 56)). 40 Håndbog MOVIFIT -MC/-FC funktionel sikkerhed

41 Idrifttagning med optionskortet PROFIsafe S11 Indstilling af PROFIsafe-adressen 6 6 Idrifttagning med optionskortet PROFIsafe S11 BEMÆRK Det grundlæggende idriftsættelsesforløb er beskrevet i den pågældende driftsvejledning "MOVIFIT -.." og i den tilhørende håndbog "MOVIFIT Funktionsniveau Classic..." eller "MOVIFIT Funktionsniveau Technology...". I dette kapitel er de ekstra idriftsættelsestrin beskrevet for PROFIsafe-optionen S Indstilling af PROFIsafe-adressen Når MOVIFIT inkl. S11-option er forsynet med 24 V-spænding, skal PROFIsafe-enhedsadressen (= F Destination Adress) indstilles via MOVITOOLS MotionStudio. Adresserne 1 til er tilladt. Vær opmærksom på, at indstillingen på enheden stemmer overens med den parametrerede PROFIsafe-adresse i projekteringssoftwaren for busmasteren (f.eks. Siemens STEP7 HW-konfig). PROFIsafe-enhedsadressen (= F Destination Adress) i MOVITOOLS MotionStudio indstilles via MOVIFIT procesdatamonitoren, se følgende billede: [1] [1] Indstilling af PROFIsafe-enhedsadressen (= F Destination Adress) Håndbog MOVIFIT -MC/-FC funktionel sikkerhed 41

42 6 Idrifttagning med optionskortet PROFIsafe S11 Projektering af optionskortet PROFIsafe i STEP7 6.2 Projektering af optionskortet PROFIsafe i STEP7 For at du kan anvendes MOVIFIT fejlsikkert med PROFIsafe, er optionspakken "Distributed Safety" fra V5.4 nødvendig for konfigurationen og parametreringen under STEP7. 1. Kontrollér, at du har installeret den aktuelle version af den passende GSD-fil. 2. Gå ved busprojekteringen for PROFIBUS DP samt PROFINET IO frem, som det er beskrevet i software-håndbogen "MOVIFIT Funktionsniveau Classic..." eller "MOVIFIT Funktionsniveau Technology...". 3. Projektér på stikplads ("Slot") 1 modulet "F-Modul I/O (2 byte)", og indtast de ønskede I/O- eller periferiadresser dertil. Den følgende visning viser et eksempel på en projektering af en MOVIFIT -FC på funktionsniveauet "Classic" i PROFINETudførelse. 4. Parametrer PROFIsafe-optionen Håndbog MOVIFIT -MC/-FC funktionel sikkerhed

43 Idrifttagning med optionskortet PROFIsafe S11 Projektering af optionskortet PROFIsafe i STEP Parametrering af optionskortet PROFIsafe S11 Vælg F-modulet på stikplads 1 på MOVIFIT. Klik med højre musetast på F-modulet, og vælg indtastningen "Objektegenskaber" i kontekstmenuen. Vælg fanen "PROFIsafe" eller "F-Parameter". Det følgende billede viser et eksempel på en PROFIBUS-enhed For PROFIsafe-driften sendes de sikkerhedsrelevante parametre under opstart af feldbus- eller netværkssystemet i en F-parameterblok fra busmasteren til PROFIsafeoptionen for MOVIFIT. Disse parametre kontrolleres i optionen for plausibilitet. Først efter afsluttet positiv bekræftelse af denne F-parameterblok skifter PROFIsafe-optionen til dataudvekslingen (DataExchange) med busmasteren. Den følgende tabel viser de sikkerhedsrelaterede parametre, der overføres til PROFIsafe-optionen. Afhængigt af det anvendte bussystem står følgende parametre til rådighed: PROFIsafe F-parameter Bussystemer PROFIBUS DP PROFINET IO F_Check_SeqNr fast findes ikke F_SIL fast fast F_CRC_Length indstillelig fast F_Par_Version indstillelig fast F_Source_Add fast fast F_Dest_Add indstillelig indstillelig F_WD_Time indstillelig indstillelig Håndbog MOVIFIT -MC/-FC funktionel sikkerhed 43

44 6 Idrifttagning med optionskortet PROFIsafe S11 Projektering af optionskortet PROFIsafe i STEP7 Parameter "F_Check_ SeqNr" Parameteren fastlægger, om levetidstælleren (Consecutive Number) også skal inddrages i konsistenskontrollen (CRC-beregning) af F-brugsdatatelegrammet. Ved PROFIBUS-udførelsen understøttes følgende indstilling: F_Check_SeqNr = "No check" Parameter "F_SIL" Med denne parameter er F-deltagerne i stand til at kontrollere sikkerhedsklassens overensstemmelse med F-host. I overensstemmelse med risikoen skelnes der for disse sikkerhedsrelevante tilfælde mellem sikkerhedskredse med forskellige sikkerhedsklasser SIL 1 til SIL 3 (SIL = Safety-Integrity-Level). S11-optionen understøtter følgende indstilling: F_SIL = SIL 3 BEMÆRK Sikkerhedsklassen SIL 3 gælder kun for PROFIsafe-optionen S11. Den opnåelige sikkerhedsklasse for drevsikkerhedsfunktionerne afhænger af MOVIFIT -basisenhedens type. Parameter "F_CRC_Length" Afhængigt af længden af F-brugsdataene (procesværdier) og PROFIsafe-versionen er en forskelligt lang CRC-kontrolværdi nødvendig. Denne parameter meddeler F-komponenterne den forventede længde af CRC2-koden i sikkerhedstelegrammet. S11-optionen anvender en brugsdatalængde under 12 byte, så der ved PROFIsafe V1 anvendes en 2-byte-CRC og ved PROFIsafe V2 en 3-byte-CRC. S11-optionen understøtter følgende indstillinger: F_CRC_Length = 2 byte CRC (kun ved PROFIsafe V1 i forbindelse med PROFIBUS) 3 byte CRC (kun ved PROFIsafe V2) Parameter "F_Par_Version" Denne parameter identificerer PROFIsafe-versionen, der understøttes i S11-optionen. Ved en MOVIFIT i PROFIBUS-udførelse kan du vælge mellem PROFIsafe V1 og PROFIsafe V2, ved en PROFINET-udførelse understøttes kun PROFIsafe V2. Parameter "F_Source_Add" Parameter "F_Dest_Add" PROFIsafe-adresserne anvendes til en entydig identifikation af kilde (F_Source_Add) og mål (F_Dest_Add). Kombinationen af kilde- og måladresse skal være entydig i hele nettet og stationen. Tildelingen af kildeadressen F_Source_Add foretages afhængigt af projekteringen af masteren automatisk via STEP7. Parameteren "F_Source_Add" kan have værdier mellem 1 og Parameteren kan ikke ændres direkte i STEP7-HW-konfig. På denne parameter indtastes PROFIsafe-adressen, der forinden blev indstillet på MOVIFIT -enheden via MOVITOOLS MotionStudio. 44 Håndbog MOVIFIT -MC/-FC funktionel sikkerhed

45 Idrifttagning med optionskortet PROFIsafe S11 Projektering af optionskortet PROFIsafe i STEP7 6 Parameteren "F_Dest_Add" kan have værdier mellem 1 og Parameter "F_WD_Time" Denne parameter definerer en overvågningstid i den fejlsikre PROFIsafe-option S11. Inden for denne overvågningstid skal der ankomme et gyldigt aktuelt sikkerhedstelegram fra F-CPU. I modsat fald skifter S11-optionen til den sikre tilstand. Vælg overvågningstiden så høj, at telegramforsinkelserne tolereres af kommunikationen, men i modsat fald også så lav, at din sikkerhedsapplikation kan forløbe uden begrænsninger. For S11-optionen kan du angive parameteren "F_WD_Time" i trin på 1 ms fra 1 ms til 10 s. Håndbog MOVIFIT -MC/-FC funktionel sikkerhed 45

46 7 Datakommunikation med optionskortet PROFIsafe S11 Indledning 7 Datakommunikation med optionskortet PROFIsafe S Indledning MOVIFIT -enheden med integreret PROFIsafe-option understøtter den parallelle drift af standard- og sikkerhedsrelateret kommunikation via et bussystem eller netværk. Den sikkerhedsrelaterede PROFIsafe-kommunikation er mulig via PROFIBUS DP samt via PROFINET IO. Dataudvekslingen mellem busmaster og MOVIFIT foretages via det pågældende kommunikationssystem, som samtidigt er den "grå kanal" for den sikkerhedsrelaterede applikation. De overførte bustelegrammer indeholder dermed standardoplysninger for den klassiske drift af MOVIFIT og PROFIsafe-sikkerhedstelegrammet. Afhængigt af projekteringen udveksles PROFIsafe-sikkerhedsdataene, parameterkanalen og procesdataene mellem busmaster og MOVIFIT parallelt i den maksimale udbygning. Standard- CPU F- CPU Master PD Param PROFIsafe PROFIsafe Param PD sikkerhedsrelateret Omformer PROFIBUS/ PROFINETtilkobling PROFIsafeoption S11 MOVIFIT Håndbog MOVIFIT -MC/-FC funktionel sikkerhed

47 Datakommunikation med optionskortet PROFIsafe S11 Optionskortet PROFIsafe S11's F-adgang til periferienheder i STEP Optionskortet PROFIsafe S11's F-adgang til periferienheder i STEP7 PROFIsafe-optionen S11 har brug for i alt 6 byte til den sikkerhedsrelaterede kommunikation til PROFIsafe-telegramdelen og optager tilsvarende også 6 byte i procesillustrationen. Heraf er 2 byte (= 16 bit) de virkelige sikkerhedsrelaterede I/O-data (Fbrugsdata), og de resterende 4 byte er der brug for til telegramsikringen i henhold til PROFIsafe-specifikationen ("PROFIsafe-Header") F-periferimodul til optionskortet PROFIsafe S11 Til hver PROFIsafe-option S11 oprettes der ved oversættelsen i konfigurationstoolet (HW-konfig) automatisk en F-periferi-DB. F-periferi-DB giver brugeren et interface, hvormed vedkommende kan analyse og styre variabler i sikkerhedsprogrammet. Det symbolske navn dannes af det faste præfiks "F", startadressen for F-periferien og navnet, der er noteret i konfigurationen i objektegenskaberne til F-periferien (f.eks. F00008_198). Den følgende tabel viser F-periferi-DB for PROFIsafe-optionen S11: Variabler, som du kan styre Variabler, som du kan analysere Symbol Funktion DBX0.0 "F00008_198.PASS_ON" Bool 1 = aktivering af passivering DBX0.1 "F00008_198.ACK_NEC" Bool 1 = kvittering for genintegration nødvendig ved S11 DBX0.2 "F00008_198.ACK_REI" Bool 1 = kvittering for genintegration DBX0.3 "F00008_198.IPAR_EN" Bool Variabel for omparametrering (understøttes ikke ved PROFIsafe-optionen S11) DBX2.0 "F00008_198.PASS_OUT " Bool Gennemfør passivering. DBX2.1 "F00008_198.QBAD" Bool 1 = reserveværdier udlæses DBX2.2 "F00008_198.ACK_REQ" Bool 1 = kvitteringsopfordring for genintegration DBX2.3 "F00008_198.IPAR_OK " Bool Variabel for omparametrering (understøttes ikke ved PROFIsafe-optionen S11) DBB3 "F00008_198.DIAG" Byte Serviceinformation Adresse Datatype Forbelægning Håndbog MOVIFIT -MC/-FC funktionel sikkerhed 47

48 7 Datakommunikation med optionskortet PROFIsafe S11 Optionskortet PROFIsafe S11's F-adgang til periferienheder i STEP7 PASS_ON Med variablen kan du aktivere en passivering af PROFIsafe-optionen S11. Så lange PASS_ON = 1, foretages der en passivering af F-periferien. ACK_NEC ADVARSEL Fare på grund af uventet start af drevet. Parametreringen af variablen ACK_NEC = 0 er kun tilladt, når en automatisk genintegration er sikkerhedsteknisk tilladt for den pågældende proces. Død eller alvorlige personskader. Kontrollér, om en automatisk genintegration er tilladt for en pågældende proces. Efter udbedring af en fejl foretages genintegrationen af PROFIsafe-optionen S11 afhængigt af parameter ACK_NEC. ACK_NEC = 0: Automatisk genintegration af S11 ACK_NEC = 1: Genintegration af S11 ved brugerkvittering ACK_REI For en genintegration af PROFIsafe-optionen S11 er brugerkvittering med positive Flanke på variablerne ACK_REI nødvendig efter udbedring af fejlen. En kvittering er først mulig, når variablen ACK_REQ = 1. ACK_REQ F-styringssystemet indstiller ACK_REQ = 1, så snart alle fejl i dataudvekslingen med PROFIsafe-optionen S11 er udbedret. Efter afsluttet kvittering indstilles ACK_REQ af F-styringssystemet på 0. PASS_OUT Viser, om der foreligger en passivering af PROFIsafe-optionen S11. Reserveværdier udlæses. QBAD Fejl i dataudvekslingen med PROFIsafe-optionen S11. Viser, at der foreligger en passivering. Reserveværdier udlæses. DIAG Via variablen DIAG stilles der en ikke-fejlsikker information om forekomne fejl i F-styringssystemet til rådighed med henblik på service. Yderligere oplysninger findes i den pågældende håndbog for F-styringssystemet. 48 Håndbog MOVIFIT -MC/-FC funktionel sikkerhed

49 Datakommunikation med optionskortet PROFIsafe S11 Optionskortet PROFIsafe S11's F-adgang til periferienheder i STEP F-brugerdata for optionskortet PROFIsafe S11 Master >> MOVIFIT [1] [2] [3] Byte 5 Byte 4 Byte 3 Byte 2 Byte 1 Byte MOVIFIT >> Master [6] [5] [4] Betydning af de enkelte bits i PROFIsafe F-brugerdata Kodningen af F-brugsdataene orienterer sig i forhold til specifikationen "PROFIdrive on PROFIsafe" V1.0 (PNO Order No ). "PROFIdrive Safety Block 1", der er specificeret deri, vises i byte 0. Byte 1 er producentspecifik og anvendes ved S11-optionen for de sikkerhedsrelaterede ind- og udgange. Udgangsdata [3] 0 [2] 1 Byte Bit Navn Default Funktion Bemærkning 0 STO Sikkerhedsrelateret frakobling af drevet "Safe Torque Off" Reserveret 0 F-DO00 0 Sikkerhedsrelateret udgang 0 1 F-DO01 0 Sikkerhedsrelateret udgang [1] 2 5 Reserveret Reserveret for PROFIsafe-telegramsikring 0-aktiv Må ikke anvendes! Må ikke anvendes! Indgangsdata [4] 0 [5] 1 Byte Bit Navn Default Funktion Bemærkning 0 POWER_REMOVED Tilbagemelding sikkerhedsrelateret udgang F DO_STO koblet "Power removed" Reserveret 0 F-DI00 0 Sikkerhedsrelateret indgang 0 1 F-DI01 0 Sikkerhedsrelateret indgang 1 2 F-DI02 0 Sikkerhedsrelateret indgang 2 3 F-DI03 0 Sikkerhedsrelateret indgang [6] 2 5 Reserveret Reserveret for PROFIsafe-telegramsikring 1-aktiv Må ikke anvendes! Må ikke anvendes! Håndbog MOVIFIT -MC/-FC funktionel sikkerhed 49

50 7 Datakommunikation med optionskortet PROFIsafe S11 Optionskortet PROFIsafe S11's F-adgang til periferienheder i STEP Eksempel på styring af optionskortet PROFIsafe S11 Eksemplet på styring af fejlsikre funktioner for PROFIsafe-optionen S11 forudsætter, at du allerede har oprettet et sikkerhedsprogram og en procesgruppe, og at der findes en F-programkomponent til styringen. De fejlsikre funktioner og F-periferien samt analysen af tilbagemeldingerne fra F-periferien styres i dette eksempel af markører. Vær opmærksom på, at i STEP7 er markører kun tilladt for koblingen mellem standardbrugerprogrammet og sikkerhedsprogrammet. Markører må ikke anvendes som midlertidigt lager for F-data. BEMÆRK For oplysningerne, der er indeholdt i dette eksempel, påtager SEW EURODRIVE sig intet ansvar. Eksemplet udgør ikke en kundespecifik løsning, men er udelukkende en hjælp. Tilordningen af indgangs- og udgangsadresserne på markører er vist i den følgende tabel: Adresse Symbol Markør Betydning E 8.0 S11_PowerRemoved M 8.0 Tilbagemelding "sikkerhedsrelateret udgang koblet" E 9.0 S11_FDI00 M 9.0 Sikkerhedsrelateret indgang 00 E 9.1 S11_FDI01 M 9.1 Sikkerhedsrelateret indgang 01 E 9.2 S11_FDI02 M 9.2 Sikkerhedsrelateret indgang 02 E 9.3 S11_FDI03 M 9.3 Sikkerhedsrelateret indgang 03 A 8.0 S11_STO M 80.0 Sikkerhedsrelateret frakobling af drevet A 9.0 S11_FDO00 M 90.0 Sikkerhedsrelateret udgang 00 A 9.1 S11_FDO01 M 90.1 Sikkerhedsrelateret udgang 01 DB811.DBX0.0 "F00008_198".PASS_ON M 10.0 Aktivering af passivering af S11-optionen DB811.DBX0.1 "F00008_198".ACK_NEC M 10.1 Parametrering af genintegration af S11-optionen DB811.DBX0.2 "F00008_198".ACK_REI M 10.2 Aktivering af brugerkvittering S11 DB811.DBX2.0 "F00008_198".PASS_OUT M 10.3 Passivering af S11 foreligger DB811.DBX2.1 "F00008_198".QBAD M 10.4 Fejl i S11 foreligger DB811.DBX2.2 "F00008_198".ACK_REQ M 10.5 Signaliserer, om en brugerkvittering er mulig for en genintegration af S Håndbog MOVIFIT -MC/-FC funktionel sikkerhed

51 Datakommunikation med optionskortet PROFIsafe S11 Optionskortet PROFIsafe S11's F-adgang til periferienheder i STEP7 7 Network 1: Comment: Network 2: Comment: Network 3: Comment: Network 4: Comment: Håndbog MOVIFIT -MC/-FC funktionel sikkerhed 51

52 7 Datakommunikation med optionskortet PROFIsafe S11 Optionskortet PROFIsafe S11's F-adgang til periferienheder i STEP7 Network 5 Network 6: Network 7: Network 8: Håndbog MOVIFIT -MC/-FC funktionel sikkerhed

53 Datakommunikation med optionskortet PROFIsafe S11 Optionskortet PROFIsafe S11's F-adgang til periferienheder i STEP7 7 Network 9: Network 10: Håndbog MOVIFIT -MC/-FC funktionel sikkerhed 53

54 8 Reaktionstider med optionskort PROFIsafe S11 8 Reaktionstider med optionskort PROFIsafe S11 Ved konceptionen og realiseringen af sikkerhedsfunktioner i anlæg og maskiner spiller reaktionstiden en afgørende rolle. Til bestemmelse af reaktionstiden efter opfordring fra en sikkerhedsfunktion skal du altid se på hele systemet fra sensoren (eller kommandoenheden) til aktuatoren. I forbindelse med PROFIsafe-optionen S11 er især følgende tider afgørende: Reaktionstid for de tilsluttede sensorer PROFIsafe-cyklustid Forarbejdningstid (cyklustid) i sikkerhedstyringen PROFIsafe-overvågningstid "F_WD_Time" Interne reaktionstider for PROFIsafe-optionen S11 Reaktions- og koblingstider for aktuatorikken (f.eks. frekvensomformer) Opstil reaktionskæden for hver sikkerhedsfunktion i din applikation, og bestem den maksimale reaktionstid under overholdelse af de relevante producentoplysninger. Vær især opmærksom på oplysningerne i sikkerhedsdokumentationen for den anvendte sikkerhedsstyring. Oplysninger om den maksimale reaktionstid for PROFIsafe-optionen S11 findes i kapitlet "Tekniske data PROFIsafe-option S11" ( 2 70). Yderligere oplysninger om reaktionstidsbetragtningen for den sikkerhedsrelaterede PROFIsafe-kommunikation findes i den tilhørende standard IEC Håndbog MOVIFIT -MC/-FC funktionel sikkerhed

55 Service Diagnose med PROFIsafe-optionen S Service 9.1 Diagnose med PROFIsafe-optionen S11 ADVARSEL Fare som følge af forkert fortolkning af LED'erne LEDs "FDI..", "FDO..", "STO" og "F-STATE" Dødsfald eller alvorlige kvæstelser LED'erne er ikke sikre og må ikke anvendes som sikkerhedsteknik! I dette kapitel beskrives de optionsspecifikke LED'er for PROFIsafe-option S11. De er vist mørkt på følgende billede. Billedet viser et eksempel på PROFIBUS-varianten for en MOVIFIT -MC: DI03 DI02 DI01 DI00 DI07 DI06 DI05 DI04 DI11 DI10 DI09 DI08 DI15/DO03 DI14/DO02 DI13/DO01 DI12/DO00 BUS-F SF/USR 24V-S 24V-C STO FDO01 FDO00 FDI03 FDI02 FDI01 FDI00 F-STATE RUN MOVIFIT LED'er "FDI.." De følgende tabeller viser tilstandene for LED'erne "FDI00" "FDI03". LED Gul Lyser Slukket Betydning HIGH-spids på indgangen F-DI.. LOW-spids på indgangen F-DI.. eller åben LED'er "FDO.." De følgende tabeller viser tilstandene for LED'erne "FDO00" "FDO01": LED Gul Lyser Slukket Betydning Udgang F-DO.. er aktiv. Udgang F-DO.. er inaktiv (slukket). Håndbog MOVIFIT -MC/-FC funktionel sikkerhed 55

56 9 Service Diagnose for STO LED "F-STATE" Nedenstående skema viser tilstandene for LED'en "F-STATE": LED Betydning Foranstaltning Grøn Lyser Rød Lyser Slukket Rød/grøn Blinker S11-option er i cyklisk dataudveksling med Fhost (data exchange). Normal driftstilstand. Fejltilstand i sikkerhedsmodulet. Ingen forsyningsspænding 24 V_O. S11-option er i initialiseringsfasen. S11-optionen findes ikke eller er ikke projekteret i busmasteren (stikplads 1 er tom). Der var en fejl i sikkerhedsmodulet, fejlen er afhjulpet, kvittering påkrævet. - Udlæs diagnose i F-host. Afhjælp fejlen, og kvitter derefter i F-host. Kontrollér spændingsforsyningen. Kontrollér projekteringen af busmasteren. Kvittér fejlen i F-host (genintegration). 9.2 Diagnose for STO LED "STO" Nedenstående skema viser tilstandene for LED'en "STO": LED Gul Lyser Slukket Betydning Drev er i sikkert frakoblet moment ("STO aktiv"). Drev er ikke i sikkert frakoblet moment ("STO ikke aktiv"). 56 Håndbog MOVIFIT -MC/-FC funktionel sikkerhed

57 Service Jumperstik STO Jumperstik STO ADVARSEL En sikkerhedsrelateret frakobling af MOVIFIT -drevet er ikke mulig ved anvendelse af jumperstikket STO. Dødsfald eller alvorlige kvæstelser. Du må kun anvende jumperstikket STO, når MOVIFIT -drevet ikke skal opfylde en sikkerhedsfunktion. ADVARSEL Ud-af-driftsættelse af den sikkerhedsrelaterede frakobling af yderligere drevenheder som følge af spædningsmedrivning ved anvendelse af jumperstikket STO. Dødsfald eller alvorlige kvæstelser. Du må kun anvende jumperstikket STO, når alle indgående og udgående STOforbindelser på drevenheden er blevet fjernet. Jumperstikket STO kan tilsluttes til MOVIFIT -enhedens STO-stikforbinder X70F/ X71F. Jumperstikket STO sætter MOVIFIT -enhedens sikkerhedsfunktion ud af kraft. Følgende illustration viser jumperstikket STO, varenummer : Håndbog MOVIFIT -MC/-FC funktionel sikkerhed 57

58 9 Service Fejltilstande i optionskortet PROFIsafe S Fejltilstande i optionskortet PROFIsafe S11 BEMÆRK Afhængigt af anvendt sikkerhedsstyring kan begreberne "passivering" og "genintegration", der anvendes nedenfor, også betegnes anderledes i sikkerhedsstyringens dokumentation. Nærmere oplysninger findes i sikkerhedsstyringens dokumentation Fejl i sikkerhedsmodulet PROFIsafe-optionen S11 kan registrere en række interne og eksterne fejl (på de sikkerhedsrelaterede ind-/udgange). Fejltyperne og de præcise fejlreaktioner og udbedringsforanstaltningerne findes i kapitlet "Fejltabel PROFIsafe-option S11". Ved fejl i sikkerhedsdelen reagerer S11-optionen generelt med passiveringen af modulet og omstillingen til reserveværdier i stedet for procesværdier. I den forbindelse indstilles alle sikkerhedsrelaterede procesværdier (F-DI og F-DO) på "0" ( sikker tilstand). Efter udbedring af fejlen foretages der en genintegration af S11-optionen ved hjælp af en brugerkvittering. Efter en genintegration stilles procesværdierne, der foreligger på de sikkerhedsrelaterede indgange (F-DI.), til rådighed, og udlæsningsværdierne, der er stillet til rådighed, overføres til de sikkerhedsrelaterede udgange (F-DO.) PROFIsafe-timeout ADVARSEL Fare på grund af uventet start af drevet. I sikkerhedsstyringen kan der også indstilles en automatisk genintegration. Død eller alvorlige personskader. I sikkerhedsrelaterede applikationer må denne funktion ikke anvendes! Ved afbrydelse eller forsinkelse af den sikkerhedsrelaterede PROFIsafe-kommunikation reagerer S11-optionen også med passivering og indtagelse af den sikre tilstand, når den indstillelige overvågningstid "F_WD Time" er forløbet (se beskrivelsen af F- parametrene). I sikkerhedsstyringen passiveres det pågældende modul, når denne tid er forløbet, og de tilhørende sikkerhedsrelaterede procesværdier for sikkerhedsapplikationen indstilles på "0" ( sikker tilstand). Hvis der foreligger en passivering, skal der principielt foretages en genintegration af det pågældende modul ved hjælp af en brugerkvittering. 58 Håndbog MOVIFIT -MC/-FC funktionel sikkerhed

59 Service Fejltilstande i optionskortet PROFIsafe S Safety-diagnose via PROFIBUS DP PROFIsafe-kommunikationens tilstand og fejlmeddelelserne fra S11-optionen meldes til DP-masteren ved hjælp af en status-pdu i overensstemmelse med PROFIBUS- DPV1-standarden. Det følgende billede viser opbygningen af diagnosedataene for PROFIsafe-kommunikationen via stikplads 1. På stikplads 1 konfigureres F-modulet for S11-optionen. Byte 11 anvendes til at overføre diagnosemeddelelserne. De er defineret i PROFIsafespecifikationen. Det følgende billede viser opbygningen af diagnosedataene for PROFIBUS DPV1: Statusblok Byte 1 6 Byte 7 Byte 8 Byte 9 Byte 10 Byte 11 Byte 12 Byte 13 6 bytes Standarddiagnose Header Status Type Slot Number Status Specifier Diag User Data 0 Diag User Data x07 0x81 0x00 0x00 PROFIsafe F-State 1 7 bytes Bytes 12 og 13 overfører S11-optionens status og fejltilstand til den overordnede DPmaster. Modulspecifik diagnose 0x81 = statusblok med statusmeddelelse 0x00 = Ingen DPV1 Specifier Stikplads 1 (PROFIsafeoption) PROFIsafediagnoseoplysninger iht. PROFIsafeprofil V2.0 Diag User Data 2 Cyklisk F_State for MOVIFIT Diagnosemeddelelser PROFIsafe Layer Den følgende tabel viser diagnosemeddelelserne for PROFIsafe Layer: Byte 11 PROFIBUS-diagnosetekst (dansk) 0 hex / 0 dec Ingen fejl --- PROFIBUS-diagnosetekst (engelsk) 40 hex / 64 dec F_Dest_Add stemmer ikke overens Mismatch of F_Dest_Add 41 hex / 65 dec F_Dest_Add er ugyldig F_Dest_Add not valid 42 hex / 66 dec F_Source_Add er ugyldig F_Source_Add not valid 43 hex / 67 dec F_WD_Time er 0 ms F_WD_Time is 0 ms 44 hex / 68 dec F_SIL Level større end maks. SILniveau F_SIL exceeds SIL f. application 45 hex / 69 dec Falsche F_CRC_Length F_CRC_Length does not match 46 hex / 70 dec Forkert F-parameterversion F-Parameter set incorrect 47 hex / 71 dec Fejl i CRC1-værdien CRC1-Fault BEMÆRK Nærmere oplysninger om betydningen og udbedringen af fejlmeddelelserne findes i håndbøgerne til PROFIBUS-DP-masteren. Håndbog MOVIFIT -MC/-FC funktionel sikkerhed 59

60 9 Service Fejltilstande i optionskortet PROFIsafe S11 Fejlkoder for optionskortet S11 Den følgende tabel viser S11-optionens fejlkoder: Byte 12 Byte 13 Betegnelse (dansk) Betegnelse (engelsk) Betydning/ udbedring 00 hex / 00 dec 00 hex / 00 dec Ingen fejl --- Se "Fejltabel 01 hex / 01 dec PROFIsafeoption Intern procesfejl Internal sequence fault S11" ( 2 64) 02 hex / 02 dec Intern systemfejl Internal system fault 03 hex / 03 dec Fejl kommunikation Communication fault 04 hex / 04 dec Fejl elektronikforsyning 14 hex / 20 dec Intern fejl på den sikkerhedsrelaterede indgang (F-DI.) 15 hex / 21 dec Kortslutning på den sikkerhedsrelaterede indgang (F-DI.) 32 hex / 50 dec Intern fejl på den sikkerhedsrelaterede udgang (F-DO.) 33 hex / 51 dec Kortslutning på den sikkerhedsrelaterede udgang (F-DO.) 34 hex / 52 dec Overbelastning på den sikkerhedsrelaterede udgang (F- DO.) 6F hex / 111 dec 7F hex / 127 dec Intern kommunikationsfejl til S11- optionen Fejl initialisering S11-option Circuitry supply voltage fault Internal fault failsafe input Short-circuit failsafe input Internal fault failsafe output Short-circuit failsafe output Overload failsafe output Internal communication timeout F init fault 60 Håndbog MOVIFIT -MC/-FC funktionel sikkerhed

61 Service Fejltilstande i optionskortet PROFIsafe S Safety-diagnose via PROFINET IO PROFIsafe-kommunikationens tilstand og S11-optionens fejlmeddelelser meldes til PROFINET-IO-controlleren og kan diagnosticeres dér. Yderligere oplysninger om diagnosen findes i håndbogen MOVIFIT -funktionsniveau "Classic..." eller "Technology...". Diagnosemeddelelser PROFIsafe Layer Den følgende tabel viser diagnosemeddelelserne for PROFIsafe Layer: PROFINET-diagnosetekst (dansk) 0 hex / 0 dec Ingen fejl hex / 64 dec F_Dest_Add stemmer ikke overens PROFINET-diagnosetekst (engelsk) Mismatch of F_Dest_Add 41 hex / 65 dec F_Dest_Add er ugyldig F_Dest_Add not valid 42 hex / 66 dec F_Source_Add er ugyldig F_Source_Add not valid 43 hex / 67 dec F_WD_Time er 0 ms F_WD_Time is 0 ms 44 hex / 68 dec F_SIL Level større end maks. SIL-niveau F_SIL exceeds SIL f. application 45 hex / 69 dec Falsche F_CRC_Length F_CRC_Length does not match 46 hex / 70 dec Forkert F-parameterversion F-Parameter set incorrect 47 hex / 71 dec Fejl i CRC1-værdien CRC1-Fault BEMÆRK Nærmere oplysninger om betydningen og udbedringen af fejlmeddelelserne findes i håndbøgerne til PROFINET-IO-controlleren. Håndbog MOVIFIT -MC/-FC funktionel sikkerhed 61

62 9 Service Fejltilstande i optionskortet PROFIsafe S11 Fejldiagnose med MOVITOOLS MotionStudio Når PROFIsafe-optionen S11 registrerer en fejl, kan udlæse fejlnummeret, fejlbeskrivelsen og fejlreaktionen i MOVITOOLS MotionStudio på følgende måde: 1. Tilslut pc'en/den bærbare computer til MOVIFIT -enheden. 2. Start softwaren MOVITOOLS MotionStudio (se driftsvejledning "MOVIFIT -.."). 3. Etablér kommunikationen. 4. Scan dit netværk. Klik på knappen [Start netværksscan] [1] i symbollisten (se driftsvejledningen "MOVIFIT -.."). [1] ð MOVITOOLS MotionStudio viser MOVIFIT -enheden med det interne bussystem symbolsk. PROFIsafe-optionen S11 er placeret under MOVIFIT -enheden (se følgende billede). 5. Klik med den højre musetast på PROFIsafe-optionen S11, og vælg kontekstmenuen [parametertræ]. ð MOVITOOLS MotionStudio viser parametertræet for PROFIsafe-optionen S Dobbeltklik på parameteren "Fejldiagnose". ð MOVITOOLS MotionStudio viser det aktuelle fejlnummer, fejlbeskrivelsen og fejlreaktionen: Håndbog MOVIFIT -MC/-FC funktionel sikkerhed

63 Service Fejltilstande i optionskortet PROFIsafe S11 9 Fejlkoder for optionskortet S11 Den følgende tabel viser S11-optionens fejlkoder: Betegnelse (dansk) Betegnelse (engelsk) Betydning/udbedring 5F00 hex / dec Ingen fejl --- Se "Fejltabel 5F01 hex / dec Intern procesfejl Internal sequence fault 5F02 hex / dec Intern systemfejl Internal system fault 5F03 hex / dec Fejl kommunikation Communication fault 5F04 hex / dec 5F14 hex / dec 5F15 hex / dec 5F32 hex / dec 5F33 hex / dec 5F34 hex / dec 5F7F hex / dec Fejl elektronikforsyning Intern fejl på den sikkerhedsrelaterede indgang (F-DI.) Kortslutning på den sikkerhedsrelaterede indgang (F-DI.) Intern fejl på den sikkerhedsrelaterede udgang (F-DO.) Kortslutning på den sikkerhedsrelaterede udgang (F-DO.) Overbelastning på den sikkerhedsrelaterede udgang (F- DO.) Circuitry supply voltage fault Internal fault failsafe input Short-circuit failsafe input Internal fault failsafe output Short-circuit failsafe output Overload failsafe output Fejl initalisering S11 F init fault PROFIsafe-option S11" ( 2 64) Håndbog MOVIFIT -MC/-FC funktionel sikkerhed 63

64 9 Service Fejltilstande i optionskortet PROFIsafe S Fejltabel PROFIsafe-option S11 Kode Fejl Reaktion Mulig årsag Foranstaltning 00 Ingen fejl 01 Intern procesfejl F-DO. = 0 02 Intern systemfejl (frakobling af sikkerhedsrelaterede udgange) 03 Fejl kommunikation 04 Fejl elektronikforsyning 20 Intern fejl på den sikkerhedsrelaterede indgang (F- DI.) 21 Kortslutning på den sikkerhedsrelaterede indgang (F-DI.) F-DI. = 0 ( sikker tilstand) Passivering af S11-optionen F-DI. = 0 ( sikker tilstand) Passivering af S11-optionen Fejl i safety-elektronikken, eventuelt på grund af EMC-påvirkning Fejl ved PROFIsafekommunikation Elektronikforsyningen er uden for de specificerede grænser Fejl i safety-elektronikken, eventuelt på grund af EMC-påvirkning Kortslutning til 24 V-forsyningsspændingen eller tværslutning på de sikkerhedsrelaterede indgange Kontrol af installationen (EMC) Sluk 24 V-spændingen, og tænd den igen. Genintegration af S11-optionen Udskift EBOX, eller kontakt kundeservice hos SEW, hvis det forekommer flere igen. Kontrol af projekteringen (f.eks. PROFIsafe-overvågningstid) Genintegration af S11-optionen Kontrol af installationen (EMC) Sluk 24 V-spændingen, og tænd den igen. Genintegration af S11-optionen Udskift EBOX, eller kontakt kundeservice hos SEW, hvis det forekommer flere igen. Kontrol af installationen (EMC) Sluk 24 V-spændingen, og tænd den igen. Genintegration af S11-optionen Udskift EBOX, eller kontakt kundeservice hos SEW, hvis det forekommer flere igen. Kontrol af installationen/kabelføringen og udbedring af kortslutningen Genintegration af S11-optionen 64 Håndbog MOVIFIT -MC/-FC funktionel sikkerhed

65 Service Fejltilstande i optionskortet PROFIsafe S11 9 Kode Fejl Reaktion Mulig årsag Foranstaltning 50 Intern fejl på den sikkerhedsrelaterede udgang (F- DO.) 51 Kortslutning på den sikkerhedsrelaterede udgang (F-DO.) 52 Overbelastning på den sikkerhedsrelaterede udgang (F- DO.) 111 Intern kommunikationsfejl F-DO. = 0 (frakobling af sikkerhedsrelaterede udgange) Passivering af S11-optionen F-DO. = 0 (frakobling af sikkerhedsrelaterede udgange) F-DI. = 0 ( sikker tilstand) Passivering af S11-optionen 127 Fejl initialisering F-DO. = 0 (frakobling af sikkerhedsrelaterede udgange) F-DI. = 0 ( sikker tilstand) Passivering af S11-optionen Fejl i safety-elektronikken, eventuelt på grund af EMC-påvirkning Kortslutning til 24 V- forsyningsspændingen eller til referencepotentialet Kortslutning mellem F DO._P og F- DO._M Overbelastning til F-DO. (for høj strøm!) Fejl i safety-elektronikken, eventuelt på grund af EMC-påvirkning F_Dest_Add står på nul S11-optionen passer ikke til den ønskede (projekterede) sikkerhedsfunktionalitet Kontrol af installationen (EMC) Sluk 24 V-spændingen, og tænd den igen. Genintegration af S11-optionen Udskift EBOX, eller kontakt kundeservice hos SEW, hvis det forekommer flere igen. Kontrol af installationen/kabelføringen og udbedring af kortslutningen Genintegration af S11-optionen Kontrol af installationen/kabelføringen og udbedring af overbelastningen Genintegration af S11-optionen Kontrol af installationen (EMC) Sluk 24 V-spændingen, og tænd den igen. Genintegration af S11-optionen Udskift EBOX, eller kontakt kundeservice hos SEW, hvis det forekommer flere igen. Stil F_Dest_Add på den projekterede værdi via MOVITOOLS -MotionStudio Udskift EBOX, og kontakt SEW-EURODRIVE-service. Håndbog MOVIFIT -MC/-FC funktionel sikkerhed 65

66 MOVIFIT DI07 DI06 DI05 DI04 DI03 DI02 DI01 DI00 DI08 DI09 SYS-F BUS-F DI15/Do03 RUN-PS RUN 24V-S 24V-C 9 Service Udskiftning af enheder for EBOX 9.5 Udskiftning af enheder for EBOX Bestilling Hvis EBOX er defekt, skal du bestille en ny EBOX i henhold til EBOX-typebetegnelsen på typeskiltet for den samlede MOVIFIT -enhed, se billede nedenfor. Udskift EBOX på følgende måde: Åbning ADVARSEL Elektrisk stød som følge af farlig spænding i ABOX'en. Dødsfald eller alvorlige kvæstelser. Afbryd spændingen til MOVIFIT -enheden. Overhold følgende min. frakoblingstid efter frakobling fra forsyningsnettet: 1 minut Overhold advarselshenvisningerne i driftsvejledningen "MOVIFIT -.." > kapitel "Central åbnings-/lukkemekanisme" ved åbningen. 1. Drej den centrale monteringsskrue mod uret med en monteringsskrue (str. 8). 2. Tag EBOX'en af ABOX'en. 3. Kontrollér typebetegnelsen på den nye EBOX s typeskilt. ð I sikkerhedsrelaterede applikationer må du kun udskifte EBOX en, når typebetegnelsen på typeskiltet på den nye EBOX [2] er lig med EBOX-typebetegnelsen på typeskiltet på den samlede MOVIFIT -enhed [1]. ABOX EBOX DI14/DO02 DI13/DO01 DI11 DI12/DO00 MOVIFIT SO#: Type: MTF11A P10A-11 MTA11A-503-S021-D01-00 ML01 01 D Bruchsal Made in Germany MOVIFIT Elektronikbox Electr. box Type: MTF11A P10A-11 SO#: Eingang / Input Ausgang / Output U = 3x V AC U = 3x0... UN I = 3,5A AC (400V) I = 4,0A AC f = Hz f = Hz T = C P-Motor = 1,5kW / 2,0HP Feldbus / Fieldbus: Profibus / Classic ML0001 [1] MTF11A P10A-11 [2] MTF11A P10A-11 =! ð Derved er FS-01-funktionen sikret efter udskiftning af enheden Håndbog MOVIFIT -MC/-FC funktionel sikkerhed

67 Service Udskiftning af enheder for EBOX Lukning Overhold henvisningerne i driftsvejledningen "MOVIFIT -.." > kapitel "Central åbnings-/lukkemekanisme" > "Lukning" ved lukningen. 1. Placer den nye EBOX på ABOX'en. 2. Drej monteringsskruen med uret (tilspændingsmoment maks. 7 Nm). 3. Forsyn MOVIFIT -enheden med spænding. BEMÆRK En forkert PROFIsafe-option S11 skal sættes ud af drift inden for 100 timer. Håndbog MOVIFIT -MC/-FC funktionel sikkerhed 67

68 10 Tekniske data Sikkerhedsparametre 10 Tekniske data 10.1 Sikkerhedsparametre Sikkerhedsparametre for optionskortet PROFIsafe S11 Følgende tabel viser sikkerhedsparametrene for optionen S11: Betegnelse Klassificering/grundlæggende standarder Sikkerhedsparametre i henhold til IEC / IEC EN ISO SIL 3 PL e Struktur 1oo2D Med 2 kanaler (svarer til kategori 4) Dimensionering af driftsmodusen High demand Sandsynlighed for en farlig driftsafbrydelse pr. time (PFHd-værdi) Mission time/levetid < 1 x /h 20 år Proof-Test-interval 20 år Sikker tilstand Sikkerhedsfunktioner Værdi "0" for alle sikkerhedsrelaterede procesværdier F-DO (udgange frakoblet) Sikkerhedsrelaterede binære ind/-udgange (F DI og F DO) PROFIsafe-kommunikation 68 Håndbog MOVIFIT -MC/-FC funktionel sikkerhed

69 Tekniske data Sikkerhedsparametre MOVIFIT -MC Den følgende tabel viser sikkerhedsparametrene for MOVIFIT -MC. Betegnelse Klassificering Sandsynlighed for en farlig driftsafbrydelse pr. time (PFHd-værdi) Mission time/levetid Sikker tilstand Sikkerhedsparametre i henhold til EN ISO PL d 0 (fejludelukkelse) 20 år Frakoblet drejningsmoment Sikkerhedsfunktioner STO, SS1 1) iht. EN ) Med egnet ekstern styring MOVIFIT -FC Den følgende tabel viser sikkerhedsparametrene for MOVIFIT -FC. Betegnelse Klassificering Sandsynlighed for et svigt, der udgør en fare pr. time (PFHd-værdi) Mission time/levetid Sikker tilstand Sikkerhedsparametre i henhold til EN ISO PL d 0 (fejludelukkelse) 20 år Frakoblet drejningsmoment Sikkerhedsfunktioner STO, SS1 1) iht. EN ) Med egnet ekstern styring Håndbog MOVIFIT -MC/-FC funktionel sikkerhed 69

70 10 Tekniske data Tekniske data for optionskortet PROFIsafe S Tekniske data for optionskortet PROFIsafe S Spændingsforsyning De følgende tabeller viser de tekniske data for spændingsforsyningen. Betegnelse Optionsspændingsforsyning 24V_O Eget forbrug Værdi DC 24 V -15 %/+20 % iht. EN ma Samlet strømforbrug Eget forbrug + udgangsstrøm F-DO00 + F- DO1 + F-DO_STO + F-sensorforsyning Potentialafbrydelse Adskillelse mellem Safety-elektronik (24V_O) og alle andre strømforsyninger Sikkerhedsrelaterede indgange De følgende tabeller viser de tekniske data for de sikkerhedsrelaterede indgange. Betegnelse F-DI00, F-DI01, F-DI02, F-DI03 Værdi Egenskaber Niveau iht. EN DC 24 V, type 1, Signalniveau Indgangsmodstand Indgangsfiltertid Minimal indgangssignalvarighed Reaktionstid (sensor kobler bit F-DI. aktualiseret i PROFIsafe-brugsdataene) Ingen galvanisk adskillelse +15 V +30 V: "1" = kontakt lukket -3 V +5 V: "0" = kontakt åben ca. 5 kω 4 ms 15 ms 25 ms (inkl. filtertid) Sensorforsyning af taktudgangene De følgende tabeller viser de tekniske data for taktudgangenes sensorforsyning. Betegnelse F-SS0, F-SS1 Værdi Egenskaber DC 24 V-udgang iht. EN Nominel strøm Lækstrøm Spændingsfald internt Kortslutningsbeskyttelse kortslutnings- og overbelastningssikker, ingen galvanisk adskillelse hver 250 ma maks. 0,5 ma maks. 2 V elektronisk, reaktionsværdi: 0,7 A 2,1 A 70 Håndbog MOVIFIT -MC/-FC funktionel sikkerhed

71 Tekniske data Tekniske data for optionskortet PROFIsafe S Sikkerhedsrelaterede udgange De følgende tabeller viser de tekniske data for de sikkerhedsrelaterede udgange. Betegnelse Værdi Egenskaber DC 24 V-udgange i henhold til EN kortslutnings- og overbelastningssikker Godkendt sumstrøm for udgangene Nominel strøm F-DO00, F-DO01 F-DO_STO Lækstrøm (ved "0"-signal) Spændingsfald internt Kortslutningsbeskyttelse F-DO00, F-DO01 F-DO_STO Overbelastningssikring F-DO00, F-DO01 F-DO_STO Belastningsmodstandsområde F-DO00, F-DO01 F-DO_STO Frakobling af induktive belastninger Reaktionstid (kommando via PROFIsafe udgang skifter) Ledningslængder 2,5 A 2 A 1 A i henhold til standard maks. 3 V (P- og M-udgang) elektronisk, reaktionsværdi: 10 A 24 A 2,8 A 9 A 2,4 A 2,7 A 1,4 A 1,6 A 12 Ω 1 kω 24 Ω 1 kω ubegrænset, friløbsdiode integreret 25 ms Maks. 30 m Omgivelsesbetingelser De følgende tabel viser de nødvendige omgivelsesbetingelser: Betegnelse Omgivelsestemperatur for den komplette enhed Klimaklasse Værdi -25 C til +40 C EN , klasse 3K3 Opbevaringstemperatur -25 C til +85 C (EN , klasse 3K3) Tilladt vibrations- og stødbelastning Iht. EN Overspændingskategori III iht. IEC (VDE ) Forureningsklasse 2 iht. IEC (VDE ) inde i kabinettet Håndbog MOVIFIT -MC/-FC funktionel sikkerhed 71

72 Tekniske data MOVIFIT - MC (sikkerheds teknik) Indgangskapacitet, efter polombytningsbeskyttelsesdiode Tekniske data MOVIFIT - FC (sikkerheds teknik) 10 Tekniske data Tekniske data MOVIFIT -MC (sikkerhedsteknik) 10.3 Tekniske data MOVIFIT -MC (sikkerhedsteknik) Den følgende tabel viser de tekniske data MOVIFIT -MC (sikkerhedsteknik). Derudover skal du være opmærksom på de tekniske data og godkendelserne i driftsvejledningen til MOVIFIT -MC og MOVIMOT MM..D. Betegnelse Sikkerhedsrelateret forsyningsspænding 24V_P (U IN i henhold til EN ) Kortslutningsbeskyttelse for 24V_MM (elektronisk, reaktionsværdi) Indgangskapacitet MOVIMOT MM..D (op til 3 kan tilsluttes) Strømforbrug MOVIMOT MM..D (op til 3 kan tilsluttes) Reaktionstid STO PROFIBUS, DeviceNet PROFINET, EtherNet/IP Værdi Min. Typisk Maks. Enhed V (DC) A µf µf Se håndbog "MOVIMOT MM..D funktionel sikkerhed" 10.4 Tekniske data MOVIFIT -FC (sikkerhedsteknik) Den følgende tabel viser de tekniske data MOVIFIT -FC (sikkerhedsteknik). Derudover skal du tage højde for de tekniske data og godkendelserne i driftsvejledningen MOVIFIT -FC. Betegnelse Sikkerhedsrelateret forsyningsspænding 24V_P (U IN i henhold til EN ) Indgangskapacitet, efter polombytningsbeskyttelsesdiode Værdi Min. Typisk Maks. Enhed V (DC) µf Strømforbrug ma Reaktionstid STO 150 ms 72 Håndbog MOVIFIT -MC/-FC funktionel sikkerhed

73 Stikordsfortegnelse /DA 06/16 Stikordsfortegnelse A Advarselshenvisninger Anvendte tegn i vejledningen... 5 Faresymbolernes betydning... 6 Opbygning af de afsnitsafhængige... 5 Opbygning af de integrerede... 6 Afsnitsafhængige advarselshenvisninger... 5 Anden gældende dokumentation... 7 Ansvarsfraskrivelse... 7 B Begrænsninger F = MOVIFIT -FC, frekvensomformer MOVIFIT -MC... 9 Blokdiagram MOVIFIT -FC MOVIFIT -MC... 9 D Dataudveksling med PROFIsafe-optionen S F-brugsdata F-periferiadgang på step F-periferi-DB Indledning Diagnose med PROFIsafe-optionen S11 Diagnoselysdioder Fejl i sikkerhedsdelen Fejlliste Fejltilstande PROFIsafe-timeout Safety-diagnose via PROFIBUS DP Safety-diagnose via PROFINET IO Diagnoselysdioder Drevets efterløb Fare Drevsikkerhedsfunktioner SS1(c) - sikkert stop STO - sikkert frakoblet drejningsmoment E Elektrisk installation Installationsforskrifter PROFIsafe-option S PROFIsafe-option S11, energibus PROFIsafe-Option S11, klemmetildeling PROFIsafe-option S11, sikkerhedsrelaterede ind-/udgange Sikkerhedsrelateret frakobling... 24, 26 Sikkerhedsrelateret frakobling MOVIFIT Sikkerhedsrelateret frakobling, gruppe EMC-påbud F Fare på grund af drevets efterløb Faresymboler Betydning... 6 FS-logo Funktionel sikkerhed, FS-logo Funktionsbeskrivelse G MOVIFIT -FC MOVIFIT -MC... 8 Generel information H Anden gældende dokumentation... 7 Henvisninger I Anvendte tegn i vejledningen... 5 Faresymbolernes betydning... 6 Idriftsættelse med PROFIsafe-option S Indstilling af PROFIsafe-adressen Parametrering Projektering i STEP Installationsforskrifter Elektrisk installation Integrerede advarselshenvisninger... 6 J Jumperstik STO L LED "FDI.." "FDO.." "F-STATE" "STO" Håndbog MOVIFIT -MC/-FC funktionel sikkerhed 73

74 Stikordsfortegnelse M MOVIFIT -FC Sikkerhedskoncept, begrænsninger Sikkerhedskoncept, blokdiagram Sikkerhedskoncept, funktionsbeskrivelse Tekniske data, sikkerhedsteknik MOVIFIT -MC Sikkerhedskoncept, begrænsninger... 9 Sikkerhedskoncept, blokdiagram... 9 Sikkerhedskoncept, funktionsbeskrivelse... 8 Sikkerhedsparametre Tekniske data, sikkerhedsteknik Mærker... 7 O Ophavsret... 7 P Produktnavne... 7 PROFIsafe-option S11 Dataudveksling Dataudveksling, indledning Diagnose Diagnoselysdioder Energibus, tilslutningseksempel F-brugsdata Fejl i sikkerhedsdelen Fejlliste Fejltilstande F-periferiadgang på step F-periferi-DB Idriftsættelse Indstilling af PROFIsafe-adressen Klemmetildeling Parametrering PROFIsafe-timeout Projektering i STEP Reaktionstider Safety-diagnose via PROFIBUS DP Safety-diagnose via PROFINET IO Sikkerhedsrelaterede ind-/udgange Styring Tekniske data R Reaktionstider ved PROFIsafe-optionen S Reklamationsret... 7 S S12 FS80-logo Signalord i advarselshenvisningerne... 5 Sikkerhedsfunktioner SS1(c) - sikkert stop STO - sikkert frakoblet drejningsmoment Sikkerhedskoncept MOVIFIT -FC MOVIFIT -FC, begrænsninger MOVIFIT -FC, blokdiagram MOVIFIT -FC, funktionsbeskrivelse MOVIFIT -MC... 8 MOVIFIT -MC, begrænsninger... 9 MOVIFIT -MC, blokdiagram... 9 MOVIFIT -MC, funktionsbeskrivelse... 8 PROFIsafe-option S Sikkerhedsparametre MOVIFIT -MC MOVIFIT-FC Option S Sikkerhedsrelateret frakobling... 24, 26 Gruppefrakobling MOVIFIT -MC/-FC Sikkerhedstekniske påbud Krav til driften Krav til idriftsættelse Krav til installation Krav til sensorer og aktuatorer Krav til sikkerhedsstyringen Tilladte enheder SS1(c) - sikkert stop STO FS01-logo Jumperstik STO - sikkert frakoblet drejningsmoment T Tekniske data MOVIFIT -FC, sikkerhedsteknik MOVIFIT -MC, sikkerhedsparametre MOVIFIT -MC, sikkerhedsteknik Option S11, sikkerhedsparametre PROFIsafe-option S Tilslutningsforskrifter /DA 06/16 74 Håndbog MOVIFIT -MC/-FC funktionel sikkerhed

75 Stikordsfortegnelse U Udskiftning af EBOX Udskiftning af enhed X X71F, STO-stikforbinder (option) /DA 06/16 Håndbog MOVIFIT -MC/-FC funktionel sikkerhed 75

76

77

78

79

80 SEW-EURODRIVE Driving the world SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG P.O. Box BRUCHSAL GERMANY Phone Fax

Håndbog MOVIFIT -MC / -FC Funktionssikkerhed

Håndbog MOVIFIT -MC / -FC Funktionssikkerhed Transmissionsteknik \ Automatisering \ Systemintegration \ Håndbog MOVIFIT -MC / -FC Funktionssikkerhed Udgave 07/2011 19300492 / DA SEW-EURODRIVE Driving the world Indholdsfortegnelse 1 Generelle anvisninger...

Læs mere

Gearmotorer \ Industrigear \ Drivelektronik \ Drivautomatisering \ Service. MOVITRAC B Sikker frakobling Påbud. Håndbog. Udgave 06/2007 11469099 / DA

Gearmotorer \ Industrigear \ Drivelektronik \ Drivautomatisering \ Service. MOVITRAC B Sikker frakobling Påbud. Håndbog. Udgave 06/2007 11469099 / DA Gearmotorer \ Industrigear \ Drivelektronik \ Drivautomatisering \ Service MOVITRAC B Sikker frakobling Påbud Udgave 06/2007 11469099 / DA Håndbog SEW-EURODRIVE Driving the world Indholdsfortegnelse 1

Læs mere

Rettelse til håndbogen

Rettelse til håndbogen Drivteknik \ Drivautomatisering \ Systemintegration \ Services *21223874_0314* Rettelse til håndbogen SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG P.O. Box 3023 76642 Bruchsal/Germany Phone +49 7251 75-0 Fax +49 7251-1970

Læs mere

* _0516* Drivteknik \ Drivautomatisering \ Systemintegration \ Services. Håndbog. MOVIMOT MM..D funktionel sikkerhed (inklusive feltfordeler)

* _0516* Drivteknik \ Drivautomatisering \ Systemintegration \ Services. Håndbog. MOVIMOT MM..D funktionel sikkerhed (inklusive feltfordeler) Drivteknik \ Drivautomatisering \ Systemintegration \ Services *22515135_0516* Håndbog MOVIMOT MM..D funktionel sikkerhed (inklusive feltfordeler) Udgave 05/2016 22515135/DA SEW-EURODRIVE Driving the world

Læs mere

Transmissionsteknik \ Automatisering \ Systemintegration \ Service. Håndbog. MOVIDRIVE MDX60B/61B Funktionel sikkerhed

Transmissionsteknik \ Automatisering \ Systemintegration \ Service. Håndbog. MOVIDRIVE MDX60B/61B Funktionel sikkerhed Transmissionsteknik \ Automatisering \ Systemintegration \ Service Håndbog MOVIDRIVE MDX60B/61B Funktionel sikkerhed Udgave 12/2011 19387296 / DA SEW-EURODRIVE Driving the world Indholdsfortegnelse 1 Generelle

Læs mere

Transmissionsteknik \ Automatisering \ Systemintegration \ Service. Håndbog. MOVITRAC LTP-B Funktionel sikkerhed

Transmissionsteknik \ Automatisering \ Systemintegration \ Service. Håndbog. MOVITRAC LTP-B Funktionel sikkerhed Transmissionsteknik \ Automatisering \ Systemintegration \ Service Håndbog MOVITRAC LTP-B Funktionel sikkerhed Udgave 05/2013 20123817 / DA SEW-EURODRIVE Driving the world Indholdsfortegnelse 1 Generelle

Læs mere

*21271070_0115* Drivteknik \ Drivautomatisering \ Systemintegration \ Services. Driftsvejledning MOVITRAC LTP-B

*21271070_0115* Drivteknik \ Drivautomatisering \ Systemintegration \ Services. Driftsvejledning MOVITRAC LTP-B Drivteknik \ Drivautomatisering \ Systemintegration \ Services *21271070_0115* Driftsvejledning MOVITRAC LTP-B Udgave 01/2015 21271070/DA SEW-EURODRIVE Driving the world Indhold Indhold 1 Generelle henvisninger...

Læs mere

Digital Positioner RE3447 - IN148

Digital Positioner RE3447 - IN148 Serie RE3447 Digital Positioner RE3447 - IN148 Indholdsfortegnelse side 1 Generelle informationer 1 2 Tekniske data 1 3 OBS ved brug som erstatning for RE3446 2 4 Installation og elektrisk tilslutning

Læs mere

* _0115* Drivteknik \ Drivautomatisering \ Systemintegration \ Services. Driftsvejledning. Decentral drevstyring MOVIFIT -MC

* _0115* Drivteknik \ Drivautomatisering \ Systemintegration \ Services. Driftsvejledning. Decentral drevstyring MOVIFIT -MC Drivteknik \ Drivautomatisering \ Systemintegration \ Services *19484895_0115* Driftsvejledning Decentral drevstyring MOVIFIT -MC Udgave 01/2015 19484895/DA SEW-EURODRIVE Driving the world Indholdsfortegnelse

Læs mere

Rettelse. MOVIDRIVE MDX61B MOVI-PLC styrekort DHP11B. Udgave 09/2005 11456698 / DA FA361510

Rettelse. MOVIDRIVE MDX61B MOVI-PLC styrekort DHP11B. Udgave 09/2005 11456698 / DA FA361510 Gearmotorer \ Industrigear \ Drivelektronik \ Drivautomatisering \ Service MOVIDRIVE MDX61B MOVI-PLC styrekort DHP11B FA361510 Udgave 09/2005 11456698 / DA Rettelse SEW-EURODRIVE Driving the world 1 Vigtige

Læs mere

Vejledning til varmevekslerstyring SILVER C RX, RECOnomic str. 100/120, RECOsorptic str. 50-120

Vejledning til varmevekslerstyring SILVER C RX, RECOnomic str. 100/120, RECOsorptic str. 50-120 Vejledning til varmevekslerstyring SILVER C RX, RECOnomic str 100/120, RECOsorptic str 50-120 1 Generelt Varmevekslerstyringen er et styresystem til stepmotor, 380 W Det er beregnet til nøjagtig og lydsvag

Læs mere

Original brugsanvisning. Vital 2 og Vital 3. Bruger manual

Original brugsanvisning. Vital 2 og Vital 3. Bruger manual Original brugsanvisning Vital 2 og Vital 3 Bruger manual Danish v1b 2TLC172219301_B Generelt Vital bygger på et enkanals sikkerhedskoncept hvor et større antal sikkerhedskomponenter (f.eks. følere) kan

Læs mere

* _0817* Drivteknik \ Drivautomatisering \ Systemintegration \ Services. Rettelse. MOVIMOT MM..D med vekselstrømsmotor DT/DV

* _0817* Drivteknik \ Drivautomatisering \ Systemintegration \ Services. Rettelse. MOVIMOT MM..D med vekselstrømsmotor DT/DV Drivteknik \ Drivautomatisering \ Systemintegration \ Services *23582529_0817* Rettelse MOVIMOT MM..D med vekselstrømsmotor DT/DV Udgave 08/2017 23582529/DA SEW-EURODRIVE Driving the world Supplerende

Læs mere

Tekniske bilag og montagevejledning

Tekniske bilag og montagevejledning Brandventilationscentral type 1 1 1 PSM Max. 12 tændsats / 24V DC 1 x Brandventilationsgruppe INSTALLATIONSVEJLEDNING Tekniske bilag og montagevejledning Indhold: Side 1 Før montering... 3 2 Funktionsprincip...

Læs mere

Rettelse MOVIFIT -SC

Rettelse MOVIFIT -SC Transmissionsteknik \ Automatisering \ Systemintegration \ Service Rettelse MOVIFIT -SC Udgave 01/2011 17069696 / DA 1 Tilføjelse/rettelse Oversigt 1 Tilføjelse/rettelse BEMÆRK Der er tilføjelser og rettelser

Læs mere

Elektrisk installationsguide for VEX240HX/250HX for anden automatik

Elektrisk installationsguide for VEX240HX/250HX for anden automatik 3003458-2014-02-26 VEX240-250HX Elektrisk installationsguide for VEX240HX/250HX for anden automatik El-installation...Kapitel 1 + 2 Original brugsanvisning EXHAUSTO A/S Odensevej 76 DK-5550 Langeskov Tel.

Læs mere

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL!

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL! MANUAL SKIOLD GØR EN FORSKEL! FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 981 002 317 Ver. 01 11-03-2013 Indhold 1. INTRODUKTION... 4 2. BESKRIVELSE FANTRONIC... 5 2.1 SÅDAN FUNGERER

Læs mere

1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic

1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic 1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic Manual for program 1FV1.0 (se mærkning på kreds U2) Mærkespænding: Mærkeeffekt: Mærkestrøm: 230 V, 50Hz, 1 fase. 2300 W 10 A Summen af belastninger må ikke overstige

Læs mere

open Kompakt håndbog Drivsystem til decentral installation DeviceNet/CANopen-interfaces, -feltfordelere

open Kompakt håndbog Drivsystem til decentral installation DeviceNet/CANopen-interfaces, -feltfordelere Drivteknik \ Automatisering \ Systemintegration \ Service Kompakt håndbog open Drivsystem til decentral installation DeviceNet/CANopen-interfaces, -feltfordelere Udgave 11/009 167679 / DA SEW-EURODRIVE

Læs mere

Drivteknik \ Automatisering \ Systemintegration \ Service. Driftsvejledning. Decentrale motorsystemer MOVIFIT -FC

Drivteknik \ Automatisering \ Systemintegration \ Service. Driftsvejledning. Decentrale motorsystemer MOVIFIT -FC Drivteknik \ Automatisering \ Systemintegration \ Service Driftsvejledning Decentrale motorsystemer MOVIFIT -FC Udgave 07/2012 17060893 / DA SEW-EURODRIVE Driving the world Indholdsfortegnelse 1 Generelle

Læs mere

Mean Well, LCM-serie installations vejledning.

Mean Well, LCM-serie installations vejledning. Egenskaber: 180 -> 295 VAC (LCM-25: 180 277 VAC) Indbygget aktivt power factor funktion Udgangsstrøm indstilles med DIP kontakter Indbygget DALI interface og simpel kontakt dæmpning (DA version) Indbygget

Læs mere

Märklin Transformator 60052 / 66181 Dansk vejledning

Märklin Transformator 60052 / 66181 Dansk vejledning Dansk vejledning Indholdsfortegnelse 1 Nettilslutning 2 Tilslutningsbøsninger 3 Tilslutningsstik Indholdsfortegnelse 1. Tekniske data for Märklin transformatorer 2. Sikkerhedshenvisninger til drift af

Læs mere

Transmissionsteknik \ Automatisering \ Systemintegration \ Service. Håndbog. Omformer i kontaktskab MOVITRAC B Funktionel sikkerhed

Transmissionsteknik \ Automatisering \ Systemintegration \ Service. Håndbog. Omformer i kontaktskab MOVITRAC B Funktionel sikkerhed Transmissionsteknik \ Automatisering \ Systemintegration \ Service Håndbog Omformer i kontaktskab MOVITRAC B Funktionel sikkerhed Udgave 05/2009 16811283 / DA SEW-EURODRIVE Driving the world Indholdsfortegnelse

Læs mere

Original driftsvejledning Induktiv sikkerhedssensor GG505S / / 2010

Original driftsvejledning Induktiv sikkerhedssensor GG505S / / 2010 Original driftsvejledning Induktiv sikkerhedssensor GG505S 701833 / 03 06 / 2010 Indhold 1 Indledende bemærkninger 3 1.1 Tegnforklaring 3 2 Sikkerhedshenvisninger 4 2.1 Sikkerhedstekniske krav til applikationen

Læs mere

Drivstationsteknik \ Drivstationsautomatisering \ Systemintegration \ Service MOVIFIT -FC. Driftsvejledning. Udgave 10/2008 11663081 / DA

Drivstationsteknik \ Drivstationsautomatisering \ Systemintegration \ Service MOVIFIT -FC. Driftsvejledning. Udgave 10/2008 11663081 / DA Drivstationsteknik \ Drivstationsautomatisering \ Systemintegration \ Service MOVIFIT -FC Udgave 10/2008 11663081 / DA Driftsvejledning SEW-EURODRIVE Driving the world Indholdsfortegnelse 1 Generelle anvisninger...

Læs mere

Transmissionsteknik \ Automatisering \ Systemintegration \ Service. Driftsvejledning. Sikkerhedsrelateret bremsemodul BST til montering i kontaktskab

Transmissionsteknik \ Automatisering \ Systemintegration \ Service. Driftsvejledning. Sikkerhedsrelateret bremsemodul BST til montering i kontaktskab Transmissionsteknik \ Automatisering \ Systemintegration \ Driftsvejledning Sikkerhedsrelateret bremsemodul BST til montering i kontaktskab Udgave 10/2011 19357281 / DA SEW-EURODRIVE Driving the world

Læs mere

Online-datablad. T4000-1RBA01 T4000 Standard PRODUKTPORTEFØLJE

Online-datablad. T4000-1RBA01 T4000 Standard PRODUKTPORTEFØLJE Online-datablad T4000-1RBA01 T4000 Standard A B C D E F H I J K L M N O P Q R S T Oversigt over tekniske data Egenskaber Systemdel Sikkerhedstekniske parametre Bestillingsoplysninger Type Andre instrumentudførelser

Læs mere

Vind og regnmelder WRA 501

Vind og regnmelder WRA 501 Vind og regnmelder WRA 501 Lad venligst denne vejledning Blive i centralen! MONTAGEVEJLEDNING Tekniske bilag og montagevejledning Side 1 af 15 1 Indholdsfortegnelse side 1 Indholdsfortegnelse... 2 1.1

Læs mere

Betjeningsvejledning. Instabus Audioaktuator 4-dobbelt 0531 00

Betjeningsvejledning. Instabus Audioaktuator 4-dobbelt 0531 00 Betjeningsvejledning Instabus Audioaktuator 4-dobbelt 531 Systeminformation Denne enhed er et produkt fra Instabus-EIBsystemet og opfylder kravene i EIBAretningslinjerne. En dybtgående faglig viden gennem

Læs mere

SPIDER Quick guide. DATO: August 2017 FORHANDLER: WASYS A/S. Langebjergvænget Roskilde

SPIDER Quick guide. DATO: August 2017 FORHANDLER: WASYS A/S. Langebjergvænget Roskilde SPIDER Quick guide DATO: August 2017 FORHANDLER: WASYS A/S Langebjergvænget 18 4000 Roskilde +45 7221 7979 Indhold Om SPIDER... 3 Funktioner ved SPIDER... 3 Spændingsforsyning... 3 Installation og fysiske

Læs mere

Instruktion. MINIGAM+ On/off og analog styring IN217DKA

Instruktion. MINIGAM+ On/off og analog styring IN217DKA Instruktion MINIGAM+ On/off og analog styring IN217DKA 1. Beskrivelse af kort Advarsel! Flere dele på printkortet er forsynet med 115/230VAC. Afbryd altid strømmen før der arbejdes på aktuatoren. 2. For

Læs mere

Digital positioner type RE 3446

Digital positioner type RE 3446 Installations- og driftsvejledning IN145 Digital positioner type Indholdsfortegnelse: Side 1 Generel information 2 2 Montering og tilslutning 2 3 Idriftsættelse 3 4 Drifts funktioner 6 5 Funktions beskrivelser

Læs mere

Drivstationsteknik \ Drivstationsautomatisering \ Systemintegration \ Service MOVIFIT -SC. Driftsvejledning. Udgave 10/2008 11662697 / DA

Drivstationsteknik \ Drivstationsautomatisering \ Systemintegration \ Service MOVIFIT -SC. Driftsvejledning. Udgave 10/2008 11662697 / DA Drivstationsteknik \ Drivstationsautomatisering \ Systemintegration \ Service MOVIFIT -SC Udgave 10/2008 11662697 / DA Driftsvejledning SEW-EURODRIVE Driving the world Indholdsfortegnelse 1 Generelle anvisninger...

Læs mere

EC Vent Installationsvejledning

EC Vent Installationsvejledning -DK 15-03-2011V.A-002 Indhold 1 Overensstemmelseserklæring... 1 2 Advarsler... 2 3 Introduktion til produktet... 3 3.1 Generelt... 3 3.1.1 Beskrivelse af rumenheden... 3 3.1.2 Beskrivelse af styretavlen...

Læs mere

DC-Motor Controller. Brugermanual

DC-Motor Controller. Brugermanual Forside Jægergårdsgade 152/05A DK-8000 Aarhus C DENMARK WWW.WAHLBERG.DK DC-Motor Controller Brugermanual Firmware V4.00 Produkt indhold 1 styreboks til styring af 1 DC-motor. 1 strømforsyning 100 240 volt

Læs mere

E-CLICK AXEO BRUGSANVISNING

E-CLICK AXEO BRUGSANVISNING BRUGSANVISNING Læses grundigt inden ibrugtagning! Opbevares til senere brug Denne drifts- og monteringsvejledning er en del af maskinen. Leverandører af nye og brugte maskiner er forpligtet til skriftligt

Læs mere

Online-datablad UE48-2OS2D2 UE48-2OS SIKKERHEDSRELÆER

Online-datablad UE48-2OS2D2 UE48-2OS SIKKERHEDSRELÆER Online-datablad UE48-2OS2D2 UE48-2OS A B C D E F Billeder kan afvige Bestillingsoplysninger Type Varenr. UE48-2OS2D2 6024915 andre instrumentudførelser og tilbehør www.sick.com/ue48-2os H I J K L M N O

Læs mere

Automatik. ControlMaster PLUS. Tekniske data. Climatix 600. Xenta 300. Uden styreenhed

Automatik. ControlMaster PLUS. Tekniske data. Climatix 600. Xenta 300. Uden styreenhed ControlMaster PLUS Standardversionen ControlMaster PLUS leveres med én af nedenstående styreenheder. Climatix 600 Denne styreenhed er udviklet specielt til ventilationsaggregater. Softwaren er blevet udviklet

Læs mere

Tillæg til driftsvejledningen

Tillæg til driftsvejledningen Drivteknik \ Drivautomatisering \ Systemintegration \ Services *2122376_214* Tillæg til driftsvejledningen SEW-EURODRIVE GmbH & Co. KG P.O. Box 323 76642 Bruchsal/Germany Phone +49 7251 75- Fax +49 7251-197

Læs mere

SPEED-Commander Frekvensomformer. Program Nr. 05 Ver. 5.17a. Fortløbende en-vejs positionering

SPEED-Commander Frekvensomformer. Program Nr. 05 Ver. 5.17a. Fortløbende en-vejs positionering SPEED-Commander Frekvensomformer Driftsvejledning Bemærk: Speciel Software Program Nr. 05 Ver. 5.17a Parameterliste og tilslutninger af styreklemmer anvendes vedhæftede programbeskrivelse. Alle øvrige

Læs mere

6304 5441 03/2001 DK Til brugeren. Betjeningsvejledning. Funktionsmodul FM 448 Fejlmeldemodul. Bedes læst omhyggeligt før betjening

6304 5441 03/2001 DK Til brugeren. Betjeningsvejledning. Funktionsmodul FM 448 Fejlmeldemodul. Bedes læst omhyggeligt før betjening 6304 5441 03/2001 DK Til brugeren Betjeningsvejledning Funktionsmodul FM 448 Fejlmeldemodul Bedes læst omhyggeligt før betjening Kolofon Apparatet opfylder de grundlæggende krav i de gældende standarder

Læs mere

Dansk El-montage manual Portautomatik

Dansk El-montage manual Portautomatik Dansk El-montage manual Portautomatik (med fysiske ende stop) Terminaler: Power Portstyring 1 2 Power input 220/230Vac. Kabeldim. 3x1.5 PVIKJ eller lign. 3 4 Advarselslampe. Udgang 230Vac/20W. Signalet

Læs mere

TrendCon 1. udgave, DK. TrendCon. Instruktionsbog 0403-52-08-03

TrendCon 1. udgave, DK. TrendCon. Instruktionsbog 0403-52-08-03 1. udgave, DK TrendCon Instruktionsbog 0403-52-08-03 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT Side OVERBLIK FUNKTIER.. 1 ADVARSEL.. 1 INSTRUKTI GENERELT.. 2 INDIKATI GENERELT.. 2 FEJLSIGNALER.. 2 SYSTEM OVERSIGT.. 3

Læs mere

Motorer til modulerende styring AME 85, AME 86

Motorer til modulerende styring AME 85, AME 86 Datablad Motorer til modulerende styring AME 85, AME 86 Beskrivelse Motorerne AME 85 og AME 86 bruges med ventilerne VFM 2 (DN 50-250), VFS 2 (DN 65-00), VF2/3 (DN 25, 50) og AFQM (DN 50-250). Funktioner:

Læs mere

Online-datablad STR1-SASM10P5 STR1 BERØRINGSFRIE SIKKERHEDSAFBRYDERE

Online-datablad STR1-SASM10P5 STR1 BERØRINGSFRIE SIKKERHEDSAFBRYDERE Online-datablad STR1-SASM10P5 STR1 A B C D E F H I J K M N O P Q R S T Oversigt over tekniske data Egenskaber Systemdel Sensorprincip Bestillingsoplysninger Antal sikre udgange 2 Hjælpekontakt (AUX) 1

Læs mere

Drifts- og installationsvejledning. Luftforvarmer HRE 900/HRE 2000 6 720 617 369 (2009/02)

Drifts- og installationsvejledning. Luftforvarmer HRE 900/HRE 2000 6 720 617 369 (2009/02) Drifts- og installationsvejledning Luftforvarmer HRE 900/HRE 2000 7 719 003 363 7 719 003 364 6 720 617 369 (2009/02) Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger...

Læs mere

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W Vejledning 1. BESKRIVELSE 2. FORBINDELSER Den røde ledning forbindes fra batteriets plusklemme til omformerens plusklemme (rød forbindelse)

Læs mere

TILSLUTNINGSANVISNING

TILSLUTNINGSANVISNING TILSLUTNINGSANVISNING STYREENHED TIL ROTERENDE VARMEVEKSLERE MicroMax180 Revideret 05-01-14 Version 1.1 F21018901DK IBC automatic BRÄNNERIGATAN 5 S-263 37 HÖGANÄS TLF+46 42 33 00 10 FAX +46 42 33 03 75

Læs mere

Effektforbrug Drift Kabeldimensionering

Effektforbrug Drift Kabeldimensionering eknisk datablad Kommunikations- og styrerenhed til brandspjæld. Kan styre og overvåge op til brandspjældsmotorer med strømforsyningsmodul. Registrerer spjældposition og enhver fejl på de tilsluttede motorer.

Læs mere

INSTRUKTION. Bernard el-aktuator

INSTRUKTION. Bernard el-aktuator INSTRUKTION IN113, Nr. B104DKE Bernard el-aktuator Type SQ100, SQ250 SQ400, SQ600, SQ1000 Indhold Opstart... 2 Normal lukkeretning... 3 Komplet leverance... 3 1. Indstilling af mekaniske anslag, 90 -drejende...

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

1,5 W 18 VA (I max. 20 A @ 5 ms) Kabel 1 m, 4 x 0,75 mm 2, option: 3 og 5 m kabel, klemrække Funktions-data Fabriksindstilling Variabel

1,5 W 18 VA (I max. 20 A @ 5 ms) Kabel 1 m, 4 x 0,75 mm 2, option: 3 og 5 m kabel, klemrække Funktions-data Fabriksindstilling Variabel eknisk datablad LMQA-MF Programmerbare spjældmotorer til luftspjæld i klima- og ventilationsanlæg, til laboratorie- og industriudsugning For spjæld op til ca. 0,8 m Drejemoment Nm Nominel spænding AC/DC

Læs mere

Online-datablad UE43-3MF2A0 UE43-3MF SIKKERHEDSRELÆER

Online-datablad UE43-3MF2A0 UE43-3MF SIKKERHEDSRELÆER Online-datablad UE43-3MF2A0 UE43-3MF A B C D E F Billeder kan afvige Bestillingsoplysninger Type Varenr. UE43-3MF2A0 6024898 andre instrumentudførelser og tilbehør www.sick.com/ue43-3mf H I J K L M N O

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Installationsvejledning Funktionsmoduler xm10 DK Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger............................ 4 1.1 Symbolforklaring..............................................

Læs mere

STYKLISTE AP 500 MANUAL 1 1 ELEKTRONIK MODUL 2 1 SERVOMOTOR 3 1 LEDNINGSNET 5 1 AP 500 MONTERINGS KIT 5.1 1 WIRETRÆK BESLAG

STYKLISTE AP 500 MANUAL 1 1 ELEKTRONIK MODUL 2 1 SERVOMOTOR 3 1 LEDNINGSNET 5 1 AP 500 MONTERINGS KIT 5.1 1 WIRETRÆK BESLAG STYKLISTE # ANTAL BESKRIVELSE 1 1 ELEKTRONIK MODUL 2 1 SERVOMOTOR 3 1 LEDNINGSNET 5 1 AP 500 MONTERINGS KIT 5.1 1 WIRETRÆK BESLAG 5.2 3 WIRE BESKYTTER 5.3 1 KABELHOLDER 5.4 1 SPÆNDESKIVE 5.5 1 WIRETRÆK

Læs mere

Beskrivelse. Steuersign al Sirene. Wahlschalter zur

Beskrivelse. Steuersign al Sirene. Wahlschalter zur Henvisning For at undgå en manipulation af kompaktalarmeringen, skal produktet opsættes mindst 3 meter oppe. Vær også opmærksom på gældende lokale bestemmelser for udendørs sirener. I nogle europæiske

Læs mere

Märklin Transformator 6000 / 6001 / 6002 / 6003 / 6647 / 6645 / 6646 / 6648 Dansk vejledning

Märklin Transformator 6000 / 6001 / 6002 / 6003 / 6647 / 6645 / 6646 / 6648 Dansk vejledning Märklin Transformator 6000 / 6001 / 6002 / 6003 / 6647 / 6645 / 6646 / 6648 Dansk vejledning Indholdsfortegnelse 1 kørselsregulator 2 Nettilslutning 3 Tilslutningsklemme gul ( L = Belysningsstrøm) 4 Tilslutningsklemme

Læs mere

TILSLUTNINGSANVISNING

TILSLUTNINGSANVISNING TILSLUTNINGSANVISNING STYREENHED TIL ROTERENDE VARMEVEKSLERE MiniMax V / VK Revideret 2014-10-06 Version 1.5.1 F21037901DK Overensstemmelseserklæring Producentens forsikring om produktets overensstemmelse

Læs mere

Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV 24-24 / RV 24-32

Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV 24-24 / RV 24-32 Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV 24-24 / RV 24-32 Brandventilation Komfortventilation 24VDC max. 24/32A 2 aktuatorudgange 1 brandventilationsgruppe, 2 komfortgrupper Tilslutning

Læs mere

CO2 Control Box E-Cab-980

CO2 Control Box E-Cab-980 CO2 Control Box E-Cab-980 CO2 Control Box E-Cab-980 er beregnet til detektering og alarmereing ved utætheder i CO2 køleanlæg i køle- og fryserum. CO2 Control Box E-Cab-980 er designet til at fungere sammen

Læs mere

1. Landeindstillinger og funktionsmæssig sikkerhed 2. 4. Specifikationer for ULX 4000-inverter 9

1. Landeindstillinger og funktionsmæssig sikkerhed 2. 4. Specifikationer for ULX 4000-inverter 9 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Landeindstillinger og funktionsmæssig sikkerhed 2 2. Tyskland, landeindstillinger 4 3. Frankrig 8 4. Specifikationer for ULX 4000-inverter 9 L00410594-01_01 1

Læs mere

Kaskadekobling. Compress EHP 6-10 LWM 6-17 LW/Compress EHP 6000 6-10 LWM 6-17 LW. Installatørvejledning. 6 720 800 193 (2011/11) da

Kaskadekobling. Compress EHP 6-10 LWM 6-17 LW/Compress EHP 6000 6-10 LWM 6-17 LW. Installatørvejledning. 6 720 800 193 (2011/11) da 6 720 643 475-01.1I 6 720 643 648 475-01.1I 599-00.1I Kaskadekobling Compress EHP 6-10 LWM 6-17 LW/Compress EHP 6000 6-10 LWM 6-17 LW Installatørvejledning da 2 Indholdsfortegnelse DK Indholdsfortegnelse

Læs mere

INSTALLATIONS- manual IB2. Impulsrelæ til to individuelt styrede motorer

INSTALLATIONS- manual IB2. Impulsrelæ til to individuelt styrede motorer 061110 Ref: IB2-im1822041_dk.pdf INSTALLATIONS- DK manual Art.nr. 1822041 IB2 Impulsrelæ til to individuelt styrede motorer Med IB2 kan to motorer styres individuelt samtidig med motorerne tager imod centrale

Læs mere

Automatik. ControlMaster PLUS. Tekniske data. Climatix 600. Xenta 300. Uden styreenhed

Automatik. ControlMaster PLUS. Tekniske data. Climatix 600. Xenta 300. Uden styreenhed ControlMaster PLUS Standardversionen ControlMaster PLUS leveres med én af nedenstående styreenheder. Climatix 600 Denne styreenhed er udviklet specielt til ventilationsaggregater. Softwaren er blevet udviklet

Læs mere

Håndbog. Feltbusinterface DFS21B PROFINET IO med PROFIsafe (sikkert stop) Udgave 10/ / DA

Håndbog. Feltbusinterface DFS21B PROFINET IO med PROFIsafe (sikkert stop) Udgave 10/ / DA Drivteknik \ Automatisering af drivenheder \ Systemintegration \ Service Feltbusinterface DFS21B PROFINET IO med PROFIsafe (sikkert stop) Udgave 10/2007 11648295 / DA Håndbog SEW-EURODRIVE Driving the

Læs mere

DORMA CS 80 MAGNEO CS 80 MAGNEO. Skydedørsautomatik. Montagevejledning

DORMA CS 80 MAGNEO CS 80 MAGNEO. Skydedørsautomatik. Montagevejledning CS 80 MAGNEO Skydedørsautomatik Montagevejledning Indhold: Side. Sikkerhedsinformation... 2 2. Funktionsbeskrivelse.... Tekniske specifikationer... 4 4. Planlægning før installation... 4 5. Opbygning...

Læs mere

TILSLUTNINGSANVISNING STYREENHED TIL ROTERENDE VARMEVEKSLERE

TILSLUTNINGSANVISNING STYREENHED TIL ROTERENDE VARMEVEKSLERE TILSLUTNINGSANVISNING STYREENHED TIL ROTERENDE VARMEVEKSLERE MicroMax750 Overensstemmelseserklæring Producentens forsikring om produktets overensstemmelse med kravene i EMC-DIREKTIVET 89/336/EØF samt tillæg

Læs mere

Online-datablad. C4P-SA04530A00 detec4 Prime SIKKERHEDSLYSGITRE

Online-datablad. C4P-SA04530A00 detec4 Prime SIKKERHEDSLYSGITRE Online-datablad CP-SA00A00 detec Prime CP-SA00A00 detec Prime A B C D E F H I J K M N O P Q R S T Oversigt over tekniske data Egenskaber Systemdel Opløsning Beskyttelsesfelthøjde Rækkevidde Uden blinde

Læs mere

Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV24-24

Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV24-24 Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV24-24 Neptunvej 6, 9293 Kongerslev Tlf. 96771300 www.domexovenlys.dk Brandventilation Komfortventilation 24VDC max. 24A 2 aktuatorudgange 1 brandventilationsgruppe,

Læs mere

ZTH-.. som MP-Bus tester

ZTH-.. som MP-Bus tester ZTH-VAV og ZTH-GEN juster- og diagnoseværktøj som MP-Bus tester. Tilslutning i tavle eller samledåse Tester Kort beskrivelse MP-Bus tester er ikke velegnet til kabel-test. Anvendelse Tilslutning og forsyningsspænding

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

MP3 player med DMX interface.

MP3 player med DMX interface. Jægergårdsgade 152/05A DK-8000 Aarhus C DENMARK WWW.WAHLBERG.DK MP3 player med DMX interface. Funktion: En avanceret Mp3spiller med forskellige styringsmuligheder, velegnet til brug i museer, teatre, udstillinger

Læs mere

Sikkerhed. Driftsvejledning Servomotor IC 50 FARE. Indholdsfortegnelse ADVARSEL FORSIGTIG. 2015 Elster GmbH Edition 08.15. Skal læses og opbevares

Sikkerhed. Driftsvejledning Servomotor IC 50 FARE. Indholdsfortegnelse ADVARSEL FORSIGTIG. 2015 Elster GmbH Edition 08.15. Skal læses og opbevares 2015 Elster GmbH Edition 08.15 Oversættelse fra tysk D GB F NL I E S N P GR TR CZ PL RUS H www.docuthek.com Driftsvejledning Servomotor IC 50 Indholdsfortegnelse Servomotor IC 50...1 Indholdsfortegnelse....1

Læs mere

DCC digital dekoder til magnetiske produkter

DCC digital dekoder til magnetiske produkter Viessmann 5212 Digital Dekoder Dansk Brugervejledning DCC digital dekoder til magnetiske produkter med fire udgangsgrupper Indhold 1. Vigtige oplysninger... 2 2. Indledning / Egenskaber... 3 3. Montering...

Læs mere

Motorer til modulerende styring

Motorer til modulerende styring Datablad Motorer til modulerende styring AME 655 uden spring return funktion AME 658 SU, AME 658 SD med spring return funktion (SU/SD) AME 659 SD med EN 14597 certificeret spring return funktion (SD) Beskrivelse

Læs mere

TILSLUTNINGSANVISNING STYREENHED TIL ROTERENDE VARMEVEKSLERE

TILSLUTNINGSANVISNING STYREENHED TIL ROTERENDE VARMEVEKSLERE TILSLUTNINGSANVISNING STYREENHED TIL ROTERENDE VARMEVEKSLERE MicroMax180 Overensstemmelseserklæring Producentens forsikring om produktets overensstemmelse med kravene i EMC-DIREKTIVET 89/336/EØF samt tillæg

Læs mere

Online-datablad. C2C-SA09030A10000, C2C-EA09030A10000 detec2 Core SIKKERHEDSLYSGITRE

Online-datablad. C2C-SA09030A10000, C2C-EA09030A10000 detec2 Core SIKKERHEDSLYSGITRE Online-datablad C2C-SA09030A10000, C2C-EA09030A10000 detec2 Core A B C D E F H I J K M N O P Q R S T Oversigt over tekniske data Egenskaber Systemdel Opløsning Beskyttelsesfelthøjde Rækkevidde Reaktionstid

Læs mere

STRA-01 til kølebafler

STRA-01 til kølebafler Comfort: STRA01 STRA01 til kølebafler Montering Placer regulatoren på et sted, hvor temperaturen er repræsentativ for rummet. En passende placering er ca. 1,6 m over gulvniveau på et sted med uhindret

Læs mere

1 Sikkerhed...3. 3 Installation... 10

1 Sikkerhed...3. 3 Installation... 10 1 Sikkerhed...3 1.1 Generelle sikkerhedsanvisninger... 3 1.2 Anvendte symboler... 3 1.3 Overensstemmelseserklæring... 4 1.4 Korrekt anvendelse... 4 1.5 Vedligeholdelse... 5 1.6 Levering, transport og lagring...

Læs mere

Betjeningsvejledning Forstærker N00..A N05..A 80009130 / 00 02 / 2014

Betjeningsvejledning Forstærker N00..A N05..A 80009130 / 00 02 / 2014 Betjeningsvejledning Forstærker N00..A N05..A 80009130 / 00 0 / 014 Anvisninger til sikker brug i eksplosionsfarlige områder 1 Anvendelse Apparater, der indeholder egensikrede kredsløb, bruges til at drive

Læs mere

Betjeningsvejledning Styring EX

Betjeningsvejledning Styring EX Betjeningsvejledning Styring EX Indeks 004 10987072 da /23.10.2006 Tillykke! Du har valgt en af de pålidelige Hydrostress-maskiner fra TYROLIT, som er af en teknologisk førende standard. Kun originale

Læs mere

Tilbagemeldingsbus S88 med besatmelder

Tilbagemeldingsbus S88 med besatmelder Tilbagemeldingsbus S88 med besatmelder HSI-S88 og S88 moduler Skal modelbanen styres med et eller andet PC program, enten et Gør det selv system eller et prof program, som fx Windigipet, skal der installeres

Læs mere

Alarmsystem. INSTALLATIONSVEJLEDNING Kun for kvalificerede teknikere

Alarmsystem. INSTALLATIONSVEJLEDNING Kun for kvalificerede teknikere 10034576 Alarmsystem INSTALLATIONSVEJLEDNING Kun for kvalificerede teknikere ADVARSEL! Producenten fralægger sig ethvert ansvar for og giver ingen garanti i forbindelse med fejl og fejlfunktioner, der

Læs mere

Indhold. Art. nr.: SLE46C-40.K2/4P-M12 Enkeltstrålet sikkerhedsfotocelle modtager

Indhold. Art. nr.: SLE46C-40.K2/4P-M12 Enkeltstrålet sikkerhedsfotocelle modtager Art. nr.: 50121917 SLE46C-40.K2/4P-M12 Enkeltstrålet sikkerhedsfotocelle modtager Illustrationen kan afvige Indhold Tekniske data Passende sender Målskitser Elektrisk tilslutning Betjening og display Tilbehør

Læs mere

2014-05-05 version 15

2014-05-05 version 15 2014-05-05 version 15 MicroVent Indhold 1. Systemoversigt... 3 2. Generelle informationer... 4 3. Servicepunkt... 6 4. Forbindelsesdiagram LON-Bus og 230V... 7 5. Forbindelsesdiagram sensorer og styring...

Læs mere

Teknisk bilag og montasjeveiledning Type RWA 1-1-1-V 24V

Teknisk bilag og montasjeveiledning Type RWA 1-1-1-V 24V Ventilasjonssentral Teknisk bilag og montasjeveiledning Type RWA 1-1-1-V 24V 1 Før montering... 3 2 Funktionsprincip... 4 3 Beskrivelse og tekniske data... 5 4 Centraltegning... 6 4.1 Afprøvning af komfortventilationsfunktion...

Læs mere

Håndbog. Feltbusinterfase DFS11B PROFIBUS DP-V1 med PROFIsafe. Udgave 09/2007 11478292 / DA

Håndbog. Feltbusinterfase DFS11B PROFIBUS DP-V1 med PROFIsafe. Udgave 09/2007 11478292 / DA Gearmotorer \ Industrigear \ Drivelektronik \ Drivautomatisering \ Service Feltbusinterfase DFS11B PROFIBUS DP-V1 med PROFIsafe Udgave 9/27 11478292 / DA Håndbog SEW-EURODRIVE Driving the world 1 Vigtige

Læs mere

51966 Slæbesko Omskifter-Print

51966 Slæbesko Omskifter-Print 51966 Slæbesko Omskifter-Print Til Decodere med 21-pins MTC-Stiktyper Indbygnings og Brugervejledning - Dansk 1. Oplag 2007 ( Den Danske Vejledning til dette ESU-Produkt er oversat : Frank F - www.marklinisterne.dk

Læs mere

Installationsvejledning Danfoss Link Hydronic Controller

Installationsvejledning Danfoss Link Hydronic Controller MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Installationsvejledning Danfoss Link Hydronic Controller Danfoss heating solutions Indhold. Kvik-guide til installation.................................................. 4.

Læs mere

8 Proportionalventiler

8 Proportionalventiler 8 Proportionalventiler 8.1 CETOP-plademonterede ventiler 8.1.10 Proportionale retningsventiler, KDG4V serien 8.1.20 Proportionale retningsventiler, KBDG4V3-serien 8.1.30 Proportionale retningsventiler,

Læs mere

Alde Smart Control App

Alde Smart Control App Brugs- og installationsanvisning til Alde Smart Control Android Alde Smart Control App iphone 2 Lynguide 3 Brugsanvisning 4 Indledning 4 Appen Alde Smart Control 5 Appen Alde smart control - hovedmenu

Læs mere

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system SSI-9001 IP65 GSM fjern kontrol og alarm system Installations vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Vejledning Kontakt Tænd/sluk 1 - Strømforsyning: Forbundet til egen 12V / 1.5A strømforsyning (*)

Læs mere

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: + 358 29 006 260 Fax: + 358 29 006 1260 19.1.2015 Internet: www.labkotec.fi 1/12 GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Copyright

Læs mere

Kontrol- og indikationsenhed CN-AIOI

Kontrol- og indikationsenhed CN-AIOI 1(7) DATABLAD Kontrol- og indikationsenhed CN-AIOI Art. no. 023261 System: NSAC-1, TERRA FIRE, TERRA ONE Generel beskrivelse CN-AIOI er en multifunktions adresse-/kontrolenhed på sløjfen, der er ideel

Læs mere

Elektrisk aktuator AME 855

Elektrisk aktuator AME 855 Datablad Elektrisk aktuator AME 855 Beskrivelse Aktuator AME 855 kan styres af elektroniske regulatorer med modulerende eller 3-punktsregulerings-udgang. Aktuator kan anvendes med VF3-ventiler (DN 200-300).

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000 INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000 INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen

Læs mere

Vind og regnmelder WRA 501

Vind og regnmelder WRA 501 Vind og regnmelder WRA 501 Lad venligst denne vejledning Blive i centralen! INSTALLATIONSVEJLEDNING Tekniske bilag og montagevejledning Vind- og Regnmelder type WR-MOD 501 Ret til ændringer uden varsel

Læs mere

El-vejledning Danfoss varmepumpe DHP-R

El-vejledning Danfoss varmepumpe DHP-R El-vejledning Danfoss varmepumpe DHP-R VWBME101 Indholdsfortegnelse El-installation Danfoss DHP-R 20..................... 4 10 Danfoss DHP-R 26.................... 11 17 Danfoss DHP-R 35.....................

Læs mere

Kompakt driftsvejledning

Kompakt driftsvejledning Transmissionsteknik \ Automatisering \ Systemintegration \ Service Kompakt driftsvejledning Mobil energiforsyning MOVITRANS Stationære komponenter Udgave 10/2010 16732081 / DA SEW-EURODRIVE Driving the

Læs mere

28 Udvidede servicefunktioner

28 Udvidede servicefunktioner 8 Udvidede servicefunktioner Der er mulighed for udvidede servicefunktioner, f.eks. tilpasning af primærdata og ændring af tariftab ved brug af ekstern software. Landis+Gyrs serviceprogram MAP10, som udover

Læs mere