Eksponentielle Sammenhænge

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Eksponentielle Sammenhænge"

Transkript

1 Kort om Eksponentielle Smmenhænge 011 Krsten Juul

2 Dette hæfte indeholder pensum i eksponentielle smmenhænge for gymnsiet og hf. Indhold 1. Procenter på en ny måde Hvd er en eksponentiel smmenhæng?.... Der står hvordn ntllet ændres. Vi skl skrive en ligning.... Der står en ligning. Vi skl skrive hvordn ntllet ændres Hvor mnge procent ændres y? Eksponentiel ligning Voksende og ftgende. Grf Udregn og b i y b ud fr to punkter på grfen Hvd er fordoblingskonstnt og hlveringskonstnt? Fordoblings/hlveringskonstnt for smmenhængen y b Enkeltlogritmisk koordintsystem Eksponentiel regression Sådn vokser eksponentielle smmenhænge Kort om eksponentielle smmenhænge 011 Krsten Juul Dette hæfte kn downlodes fr Hæftet må benyttes i undervisningen hvis læreren med det smme sender en e-mil til som dels oplyser t dette hæfte benyttes, dels oplyser om hold, lærer og skole.

3 1. Procenter på en ny måde. T er % f 600 T % f , d % , Du plejer nok t udregne % ved t dividere med 100 og gnge med. I nogle opgvetyper dur denne metode ikke. Du er nødt til t vænne dig til t gnge med 0, for t udregne %. S er % større end 600 S 1 % f 600 d 100 % + % 1 % , d 1 % 1, Når du udregner det der er % større end et tl, så plejer du nok t udregne % f tllet og lægge til tllet I nogle opgvetyper dur denne metode ikke. Du er nødt til t vænne dig til t gnge med 1, for t udregne det der er % større. R er % mindre end 600 R 66 % f 600 d 100 % % 66 % ,66 d 66 % ,66 Når du udregner det der er % mindre end et tl, så plejer du nok t udregne % f tllet og trække fr tllet I nogle opgvetyper dur denne metode ikke. Du er nødt til t vænne dig til t gnge med 0,66 for t udregne det der er % mindre. Kort om eksponentielle smmenhænge Krsten Juul

4 . Hvd er en eksponentiel smmenhæng? Oplæg Antl nstte skl stige 10 % hvert år. 100 % + 10 % 110 % , 10 I år er ntl nstte 1000 Om 1 år er ntl nstte , Om år er ntl nstte ,10 1, Om 16 år er ntl nstte , Om år er ntl nstte ,10 Definition En smmenhæng er eksponentiel hvis ligningen er f typen y 1,10 1,10 1,10 I oplægget er b 1000 og 1,10 b hvor og b er positive tl.. Der står hvordn ntllet ændres. Vi skl skrive en ligning. Vi får t vide t (*) Kl. 9 er der 75 celler. Hver time bliver ntl celler 0 % større. Vi skriver ntl timer efter kl. 9 y ntl celler Vi skriver (*) ved hjælp f og y: Når 0 er y 75. Når bliver 1 større, bliver y gnget med 1,0. Herf slutter vi t ligningen (modellen) er y 75 1, 0. Der står en ligning. Vi skl skrive hvordn ntllet ændres. Antllet f dyr ændres sådn t (*) y 70 0, 90 ntl dge efter 1. juni y ntl dyr Af (*) ser vi: Når 0 er y 70. Når bliver 1 større, bliver y gnget med 0,90. Dvs. Den 1. juni er ntllet f dyr 70 Hver dg bliver ntllet f dyr 10 % mindre Kort om eksponentielle smmenhænge 011 Krsten Juul

5 5. Hvor mnge procent ændres y? En dg gælder t y 970 0, 885 hvor y er trykket målt i hektopscl, og er højden over jordoverflden målt i kilometer. Vi vil regne ud hvor mnge procent trykket ændres når højden bliver kilometer større. Metode 1 Vi strter i en tilfældig højde, f.eks. km: Når, er y 970 0, , 78 Derefter finder vi trykket når højden er km større Når 5, er y 970 0,885 56, 609 Ændringen i trykket er 56, ,119 I procent er dette, Vi hr nu udregnet t dvs. 0,0685 0,685% trykket ændres 0,7 % når højden bliver kilometer større trykket bliver 0,7% mindre når højden bliver kilometer større. ændring ny værdi gmmel værdi Vi skl dividere ændringen med den gmle værdi. Metode Højden bliver kilometer større. Så bliver trykket gnget med 0,885 0, 6915 Dvs. trykket ændres med 69,% 100% 0,7 % Fordi y bliver gnget med 0,885 hver gng bliver 1 enhed større. Fordi trykket ændres fr 100 % f gmmel værdi til 69, % f gmmel værdi. Bemærkning Hvis y 6, 1, 1, ser regningerne i metode 1 sådn ud: Når, er y 6, 1,1 8, Når 5, er y 6, 1,1 11, 79 11,79 8,0816,508 8,0816 0,09,508 0,9% dvs. y bliver 0 % større når bliver enheder større. Kort om eksponentielle smmenhænge 011 Krsten Juul

6 6. Eksponentiel ligning. En ligning f typen (6.1) b c kldes eksponentiel fordi er i eksponenten. Formel til udregning f ligningens løsning: c log( ) (6.) b log ( ) Med et elektronisk hjælpemiddel kn vi udregne noget der hedder logritmen. logritmen til 100 er Dette skriver mn sådn: log(100) Når mn læser symbolet log(100) siger mn "log hundrede". Vi vil løse ligningen,5 1, Metode 1: Vi bruger elektronisk ligningsløser,5 1, Vi tster denne ligning. Vi får den løst mht.. Vi får 5, Løsningen er 5, Metode : Vi bruger formel (6.),5 1, log ( ),5 log(1,) 5,16776 Løsningen er 5, Metode : Vi omskriver ligningen,5 1, 1,,5 log ( 1, ) log( ),5 log ( 1,) log( ),5 log ( ),5 log(1,) Der gælder følgende regel om logritme til potens: log( ) log( ) 5,16776 Løsningen er 5, Kort om eksponentielle smmenhænge 011 Krsten Juul

7 7. Voksende og ftgende. Grf. 7.1 Eksempel I koordintsystemet hr vi tegnet grfen for den eksponentielle smmenhæng med ligningen y 0,5 1, 6 Fremskrivningsfktoren er 1,6 Smmenhængen er voksende d 1,6 > 1 (for y bliver gnget med 1,6 når bliver 1 større) Grfen ligger over -ksen, men kommer tæt på -ksen. 7. Eksempel I koordintsystemet hr vi tegnet grfen for den eksponentielle smmenhæng med ligningen y 1,5 0, 7 Fremskrivningsfktoren er 0,7 Smmenhængen er ftgende d 0,7 < 1 (for y bliver gnget med 0,7 når bliver 1 større) Grfen ligger over -ksen, men kommer tæt på -ksen. 7. Sætning Smmenhængen y b er voksende når b > 0 og > 1 og ftgende når b > 0 og 0 < < 1 Her står t b er større end 0, og t er større end 1. Her står t b er større end 0, og t ligger mellem 0 og 1. Kort om eksponentielle smmenhænge Krsten Juul

8 8. Udregn og b i y b ud fr to punkter på grfen. Opgve: Punkterne (, y) (, ) og (, y) (7, ) ligger på grfen for smmenhængen y b. Udregn tllene og b. Metode 1. Vi sætter ind i formler for og b Af, y ) (, ) og, y ) (7, ) får vi ( 1 1 ( b y1 1 1 y y Metode. Vi løser ligningssystem med elektronisk hjælpemiddel Punkterne (, y) (, ) og (, y) (7, ) ligger på grfen for y b, så 7 b og b Vi tster dette ligningssystem og får det løst mht. og b. Vi får og b 16 Metode. Vi løser ligningssystem uden hjælpemidler Punkterne (, y) (, ) og (, y) (7, ) ligger på grfen for y b, så b og b Vi dividerer højre ligning med venstre: 7 b b Når vi forkorter de to brøker, får vi 8 så 8 dvs Vi indsætter denne værdi f i ligningen b og får b Ved t dividere begge sider med får vi b så b 16 Metode. Vi bruger eksponentiel regression Vi tster punkterne (, y) (, ) og (, y) (7, ) og får udført eksponentiel regression på dem. Vi får og b 0, 1875 d 7 Kort om eksponentielle smmenhænge Krsten Juul

9 9. Hvd er fordoblingskonstnt og hlveringskonstnt? 9.1 Eksempel Tbellen viser hvordn højden f en plnte er vokset eksponentielt. I tbellen ser vi: 1 uge efter købet er højden 15 cm. uger senere er højden 0 cm, som er det dobbelte f 15 cm. uger efter købet er højden 19 cm. uger senere er højden 8 cm, som er det dobbelte f 19 cm. Unset hvornår vi strter, så vil der gå uger før højden er fordoblet. Mn siger t højdens fordoblingskonstnt er uger. 9. Definition En eksponentielt voksende smmenhæng hr en fordoblingskonstnt. Fordoblingskonstnten er et tl der skrives T. Når -værdien bliver T enheder større, så bliver y-værdien fordoblet. En eksponentielt ftgende smmenhæng hr en hlveringskonstnt. Hlveringskonstnten er et tl der skrives T1. 9. Eksempel Når -værdien bliver Der er en eksponentiel smmenhæng enheder større, så bliver y-værdien hlveret. y b mellem de vrible længden (i cm) y omkredsen (i cm) Vi hr fået t vide t fordoblingskonstnten er 7. Dette fortæller: Når -værdien bliver 7 enheder større, så bliver y-værdien fordoblet. Dvs: Når længden bliver Antl uger efter køb: Højde i cm: T1 7 cm større, så bliver omkredsen fordoblet. Vi hr fået t vide t når længden er 5 cm, er omkredsen 0 cm. Når længden bliver 7 cm større, så bliver omkredsen fordoblet, så når længden er 1 cm, er omkredsen 0 cm når længden er 19 cm, er omkredsen 80 cm osv. Hvis det er hlveringskonstnten der er 7, så skl vi i ovenstående hlvere i stedet for t fordoble. Kort om eksponentielle smmenhænge Krsten Juul

10 10. Fordoblings/hlveringskonstnt for smmenhængen y b Sætning Vi ser på en eksponentiel smmenhæng y b. Hvis smmenhængen er voksende (dvs. > 1) gælder t fordoblingskonstnten er log() log( ). Hvis smmenhængen er ftgende (dvs. 0 < < 1) gælder t 10. Eksempel log(0,5) hlveringskonstnten er. log( ) Vi vil udregne hlveringskonstnten for smmenhængen Vi indsætter 0, 9 i formlen og får hlveringskonstnt log(0,5) log(0,9) 11,0 log(0,5) log( ) dvs. hlveringskonstnten er 11,. y 0 0, Enkeltlogritmisk koordintsystem. y-ksen er inddelt på en speciel måde. Mn siger t y-ksen er en logritmisk skl. Hvis y-ksen blev fortst nedd, så ville vi se t lle tllene er positive. Der er hverken 0 eller negtive tl. Advrsel: Antllet f delestreger mellem to hele tl er ikke det smme lle steder på ksen. Koordintsystemet er enkeltlogritmisk fordi y-ksen er logritmisk og -ksen er sædvnlig. Den skrå linje er grf for y 1, 1,. I et sædvnligt koordintsystem er denne grf en krum kurve. Grfen for en eksponentiel smmenhæng er en ret linje når vi tegner den i et enkeltlogritmisk koordintsystem. For ingen ndre smmenhænge er grfen en ret linje i et enkeltlogritmisk koordintsystem. Kort om eksponentielle smmenhænge Krsten Juul

11 1. Eksponentiel regression. Opgve Tbellen viser ntllet f indbyggere i et område i perioden År Antl (i tusinder) 8,5 8,8 9,1 9, 9,8 10, Udviklingen kn med god tilnærmelse beskrives med ligningen y b hvor y er ntllet f indbyggere (målt i tusinder), og er ntl år efter 000. Hvd skl og b være for t ligningen y b psser bedst med tbellen? Besvrelse Ud fr den givne tbel lver vi den nye tbel nedenfor hvor årstllet er erstttet f værdien f y 8,5 8,8 9,1 9, 9,8 10, Denne tbel tster vi. Vi får udført eksponentiel regression på hele tbellen og får y 8,7906 1, 0686 Dvs. ligningen y b psser bedst når 1,07 og b 8, 8 Bemærk Hvis vi ikke bruger hele tbellen, så duer besvrelsen ikke. Grfen for y 8,7906 1, 0686 går ikke gennem tbel-punkterne, men det er den eksponentielle grf der fviger mindst fr punkterne. Hvordn tster vi på Nspire? Vi tster tbellen som vist til højre. I menuen vælger vi Sttistik/Stt-beregning.../Eksponentiel regression... Så fremkommer et vindue vi udfylder som vist nederst til højre. Når vi i et mtemtikfelt i et notevindue får vi tster f () og trykker på Kort om eksponentielle smmenhænge Krsten Juul

12 1. Sådn vokser eksponentielle smmenhænge. Sætning Bevis Når en smmenhæng er eksponentiel: y b, og h er et tl, så gælder: Hver gng vi lægger h til, så bliver y gnget med h. Vi strter med en tilfældig -værdi: 1 Vi lægger h til 1 og får en en ny -værdi: 1 + h y-værdierne som hører til 1 og klder vi y 1 og y y b d y er y-værdien hørende til -værdien for + h b 1 d + h h 1 b 1 ifølge potensreglen h y1 for y 1 1 b d y 1 er y-værdien hørende til 1 Der gælder ltså t vi får y når vi gnger y 1 med Det vr dette vi skulle bevise. Eksempel y 1 1, 15 Hver gng vi til værdien f lægger, vil y blive gnget med 1,15 1,7901 1, 79 Dvs. hver gng bliver enheder større, så vil y blive 7,9 % større. r+ s h. r s y b Hver gng vi til lægger 1, vil y blive gnget med 1,15 1 1, 15 Dvs. hver gng bliver 1 enhed større, så vil y blive 15 % større. Sluttl 1,15 Strttl Sluttl 115 % f Strttl Strttl 100 % f Strttl 115 % 100 % 15 % Eksempel y 6 0, 86 Hver gng vi til værdien f lægger, vil y blive gnget med 0,86 0, , 66 Dvs. hver gng bliver enheder større, vil y blive 6, % mindre. Hver gng vi til lægger 1, vil y blive gnget med 0,86 1 0, 86 Dvs. hver gng bliver 1 enhed større, så vil y blive 1 % mindre. Sluttl 0,86 Strttl Sluttl 86 % f Strttl Strttl 100 % f Strttl 86 % 100 % 1 % Kort om eksponentielle smmenhænge Krsten Juul

Integralregning. 2. del. 2006 Karsten Juul

Integralregning. 2. del. 2006 Karsten Juul Integrlregning del ( ( 6 Krsten Juul Indhold 6 Uestemt integrl8 6 Sætning om eksistens stmunktioner 8 6 Oplæg til "regneregler or integrl"8 6 Regneregler or uestemt integrl 9 68 Foreredelse til "integrtion

Læs mere

TAL OG REGNEREGLER. Vi ser nu på opbygningen af et legeme og noterer os samtidig, at de reelle tal velkendte regneoperationer + og er et legeme.

TAL OG REGNEREGLER. Vi ser nu på opbygningen af et legeme og noterer os samtidig, at de reelle tal velkendte regneoperationer + og er et legeme. TAL OG REGNEREGLER Inden for lgeren hr mn indført egreet legeme. Et legeme er en slgs konstruktion, hvor mn fstsætter to regneregler og nogle sætninger (ksiomer), der gælder for disse. Pointen med en sådn

Læs mere

Elementær Matematik. Algebra Analytisk geometri Trigonometri Funktioner

Elementær Matematik. Algebra Analytisk geometri Trigonometri Funktioner Elementær Mtemtik Alger Anlytisk geometri Trigonometri Funktioner Ole Witt-Hnsen Køge Gymnsium 0 Indhold Indhold... Kp. Tl og regning med tl.... De nturlige tl.... Regneregler for nturlige tl.... Kvdrtsætningerne.....

Læs mere

Fælles for disse typer af funktioner er, at de som grundfunktion indeholder varianter af udtrykket x a.

Fælles for disse typer af funktioner er, at de som grundfunktion indeholder varianter af udtrykket x a. 5. FORSKRIFT FOR EN POTENSFUNKTION Vi hr i vores gennemgng f de forskellige funktionstper llerede være inde på udtrk, som indeholder forskellige potenser f I dette kpitel skl vi se på forskellige tper

Læs mere

gudmandsen.net y = b x a Illustration 1: potensfunktioner i 5 forskellige grupper

gudmandsen.net y = b x a Illustration 1: potensfunktioner i 5 forskellige grupper gudmndsen.net Dette dokument er publiceret på http://www.gudmndsen.net/res/mt_vejl/. Ophvsret: Indholdet stilles til rådighed under Open Content License[http://opencontent.org/openpub/]. Kopiering, distribution

Læs mere

Integralregning. Erik Vestergaard

Integralregning. Erik Vestergaard Integrlregning Erik Vestergrd Erik Vestergrd www.mtemtikfysik.dk Erik Vestergrd, Hderslev 4 Erik Vestergrd www.mtemtikfysik.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse. Indledning 4. Stmfunktioner 4. Smmenhængen

Læs mere

Opstilling af model ved hjælp af differentialkvotient

Opstilling af model ved hjælp af differentialkvotient Opstilling af model ved hjælp af differentialkvotient N 0,35N 0, 76t 2010 Karsten Juul Til eleven Dette hæfte giver dig mulighed for at arbejde sådan med nogle begreber at der er god mulighed for at der

Læs mere

TAL OG BOGSTAVREGNING

TAL OG BOGSTAVREGNING TAL OG BOGSTAVREGNING De elementære regnerter I mtemtik kn vi regne med tl, men vi kn også regne med bogstver, som gør det hele en smugle mere bstrkt. Først skl vi se lidt på de fire elementære regnerter,

Læs mere

Differential- regning

Differential- regning Differential- regning del () f () m l () 6 Karsten Juul Indhold Tretrinsreglen 59 Formler for differentialkvotienter64 Regneregler for differentialkvotienter67 Differentialkvotient af sammensat funktion7

Læs mere

3. Vilkårlige trekanter

3. Vilkårlige trekanter 3. Vilkårlige treknter 3. Vilkårlige treknter I dette fsnit vil vi beskæftige os med treknter, der ikke nødvendigvis er retvinklede. De formler, der er omtlt i fsnittet om retvinklede treknter, kn ikke

Læs mere

Kapitel 2 Tal og variable

Kapitel 2 Tal og variable Tal og variable Uden tal ingen matematik - matematik handler om tal og anvendelse af tal. Matematik beskæftiger sig ikke udelukkende med konkrete problemer fra andre fag, og de konkrete tal fra andre fagområder

Læs mere

Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk

Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk 3 0B1. Potenser og potensregler Hvis a R og n er et helt, positivt tal, så er potensen a som bekendt defineret ved: n (1) n

Læs mere

Mini-formelsamling. Matematik 1

Mini-formelsamling. Matematik 1 Indholdsfortegnelse 1 Diverse nyttige regneregler... 1 1.1 Regneregler for brøker... 1 1.2 Potensregneregler... 1 1.3 Kvadratsætninger... 2 1.4 (Nogle) Rod-regneregler... 2 1.5 Den naturlige logaritme...

Læs mere

Maple 18 B-Niveau Copyright Knud Nissen & Maplesoft 2014

Maple 18 B-Niveau Copyright Knud Nissen & Maplesoft 2014 Maple 18 B-Niveau Copyright Knud Nissen & Maplesoft 2014 Maple 18 B-Niveau Contents 1 Løsning af ligninger i Maple 1 11 Solve-kommandoen og førstegradsligninger 1 metode1 (højreklik - cmd+klik) 1 metode

Læs mere

Betinget formatering med fremhævning af celler der passer overens med betingelser

Betinget formatering med fremhævning af celler der passer overens med betingelser BETINGET FORMATERING Betinget formatering er en af de funktionaliteter i Excel 2007 som indeholder væsentlige ændringer, den er blevet mere grafisk og der kan skabes bedre visuelle effekter der kan anvendes

Læs mere

Rentesregning. Dine drømme er kun et klik væk... Lån op til 25.000 kr. nu

Rentesregning. Dine drømme er kun et klik væk... Lån op til 25.000 kr. nu Rentesregning Vi skal kigge på hvordan en lille rente kan have stor betydning på den samlede gæld. Vi skal kigge på lånetyper og opsparings samt gældsformlerne. Version 2.1 Sct. Knud Henrik S. Hansen Dine

Læs mere

Kapital- og rentesregning

Kapital- og rentesregning Rentesregning Rettet den 28-12-11 Kapital- og rentesregning Kapital- og rentesregning Navngivning ved rentesregning I eksempler som Niels Oles, hvor man indskyder en kapital i en bank (én gang), og banken

Læs mere

Maple. Skærmbilledet. Vi starter med at se lidt nærmere på opstartsbilledet i Maple. Værktøjslinje til indtastningsområdet. Menulinje.

Maple. Skærmbilledet. Vi starter med at se lidt nærmere på opstartsbilledet i Maple. Værktøjslinje til indtastningsområdet. Menulinje. Maple Dette kapitel giver en kort introduktion til hvordan Maple 12 kan benyttes til at løse mange af de opgaver, som man bliver mødt med i matematiktimerne på HHX. Skærmbilledet Vi starter med at se lidt

Læs mere

Sådan gør du i GeoGebra.

Sådan gør du i GeoGebra. Sådan gør du i GeoGebra. Det første vi skal prøve er at tegne matematiske figurer. Tegne: Lad os tegne en trekant. Klik på trekant knappen Klik på punktet ved (1,1), (4,1) (4,5) og til sidst igen på (1,1)

Læs mere

Deskriptiv statistik. for C-niveau i hf. 2015 Karsten Juul

Deskriptiv statistik. for C-niveau i hf. 2015 Karsten Juul Deskriptiv statistik for C-niveau i hf 75 50 25 2015 Karsten Juul DESKRIPTIV STATISTIK 1.1 Hvad er deskriptiv statistik?...1 1.2 Hvad er grupperede og ugrupperede data?...1 1.21 Eksempel pä ugrupperede

Læs mere

Her er et spørgsmål, du måske aldrig har overvejet: kan man finde to trekanter med samme areal?

Her er et spørgsmål, du måske aldrig har overvejet: kan man finde to trekanter med samme areal? Her er et spørgsmål, du måske aldrig har overvejet: kan man finde to trekanter med samme areal? Det er ret let at svare på: arealet af en trekant, husker vi fra vor kære folkeskole, findes ved at gange

Læs mere

Kom hurtigt i gang Maplesoft, 2014

Kom hurtigt i gang Maplesoft, 2014 Kom hurtigt i gang Maplesoft, 014 Kom hurtigt i gang med Maple Start Maple. Opstartsbilledet sådan ud Klik på knappen New Document, og du får nyt ark altså et blankt stykke papir, hvor første linje starter

Læs mere

formler og ligninger trin 1 brikkerne til regning & matematik preben bernitt

formler og ligninger trin 1 brikkerne til regning & matematik preben bernitt brikkerne til regning & matematik formler og ligninger trin 1 preben bernitt brikkerne til regning & matematik formler og ligninger, trin 1 ISBN: 978-87-92488-08-4 1. Udgave som E-bog 2003 by bernitt-matematik.dk

Læs mere

MATINTRO FUNKTIONER AF FLERE VARIABLE

MATINTRO FUNKTIONER AF FLERE VARIABLE MATINTRO FUNKTIONER AF FLERE VARIABLE Tore August Kro Matematisk Institutt Universitetet i Oslo 5.kapitel skrevet af: Jan Philip Solovej Institut for de Matematiske Fag Københavns Universitet Forår 3 På

Læs mere

Midlertidig vejledning til tolkebooking.dk

Midlertidig vejledning til tolkebooking.dk Midlertidig vejledning til tolkebooking.dk På www.tolkebooking.dk kan du booke tolk på nettet. Er du allerede kunde hos CFD Vi lukker langsomt op, så I starten er det kun kunder der har modtaget et brugernavn

Læs mere

Den lille hjælper. Positionssystem...3. Positive tal...3. Negative tal...3. Hele tal...3. Potenstal...3. Kvadrattal...3

Den lille hjælper. Positionssystem...3. Positive tal...3. Negative tal...3. Hele tal...3. Potenstal...3. Kvadrattal...3 Den lille hjælper Positionssystem...3 Positive tal...3 Negative tal...3 Hele tal...3 Potenstal...3 Kvadrattal...3 Parentes...4 Parentesregler...4 Primtal...4 Addition (lægge sammen) også med decimaltal...4

Læs mere

Wordart Side 1 af 16

Wordart Side 1 af 16 Side 1 af 16 Side 2 af 16 WordArt er et system, hvor man kan lave mange spændende tekster. Billederne på side 1 er lavet med dette system. I det følgende vil du få mulighed for at lære dette system nærmere

Læs mere

Tip til 1. runde af Georg Mohr-Konkurrencen Geometri

Tip til 1. runde af Georg Mohr-Konkurrencen Geometri Tip til. runde af - Geometri, Kirsten Rosenkilde. Tip til. runde af Geometri Her er nogle centrale principper om og strategier for hvordan man løser geometriopgaver. et er ikke en særlig teoretisk indføring,

Læs mere

Når mor eller far har en rygmarvsskade

Når mor eller far har en rygmarvsskade Når mor eller far har en rygmarvsskade 2 når mor eller far har en rygmarvsskade Til mor og far Denne brochure er til børn mellem 6 og 10 år, som har en forælder med en rygmarvsskade. Kan dit barn læse,

Læs mere

Opsætte f.eks. en rejsebeskrivelse med tekst og billede i Draw side 1

Opsætte f.eks. en rejsebeskrivelse med tekst og billede i Draw side 1 side 1 Hvis man vil lave en opsætning af rejsebeskrivelse og billeder, kan man også gøre det i DRAW. Denne vejledning vil vise hvordan man indsætter hjælpelinjer så man laver en pæn opstilling med billede

Læs mere